Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 15 ianuarie 2024  Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă - sesiunea a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia II: Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 15 ianuarie 2024 Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă - sesiunea a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia II: Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 43 bis din 18 ianuarie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 25.007 din 15 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENTĂ
        GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ - SESIUNEA A II A
        ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2024/C13/I1
        COMPONENTA 13 - REFORME SOCIALE
    INVESTIŢIA I1: CREAREA UNEI REŢELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUŞI RISCULUI DE A FI SEPARAŢI DE FAMILIE
 (a se vedea imaginea asociată)

    PREAMBUL
        Acest document se aplică apelului de proiecte cu titlul PNRR/2024/C13/I1,Componenta 13 - Reforme Sociale, Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - Sesiunea a II a.
        Apelul de proiecte se lansează prin aplicaţia electronică https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home
        Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelul de proiecte mai sus menţionat.
        Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid specific privind condiţiile de accesarea fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2024/C13/I1 - Sesiunea a II a, aprobat şi publicat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTEŞ).
        Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu solicitarea opiniei Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional PNRR şi a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi folosind metoda de interpretare sistematică.

    IMPORTANT
        Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte PNRR/2024/C13/I1 - Sesiunea a II-a, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet mfamilie.gov.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

    CUPRINS
    1. DESCRIEREA COMPONENTEI 13 - INVESTIŢIA I.1
    1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
    1.2. Obiective specifice
    1.3. Acţiunile sprijinite în cadrul investiţiei
    1.4. Indicatorii apelului de proiecte
    1.5. Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

    2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    2.1. Tipul apelului de proiecte
    2.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
    2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor
    2.4. Alocarea apelului de proiecte
    2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
    2.6. Solicitanţii de finanţare eligibili în cadrul apelului de proiecte
    2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte?

    3. AJUTOR DE STAT
    4. CONDIŢII DE APLICARE, RESPECTIV CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE CHELTUIELILOR PENTRU INVESTIŢIE
    4.1. Eligibilitatea solicitanţilor, a partenerilor (dacă este cazul) şi a activităţilor 12
    4.2. Eligibilitatea cheltuielilor

    5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare
    5.2. Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel
    5.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate

    6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    6.1. Etapa de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii şi de selecţie
    6.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
    6.3. Renunţarea la cererea de finanţare
    6.4. Contractarea proiectelor
    6.5. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanţare
    6.6. Reguli privind implementarea şi monitorizarea proiectelor
    6.7. Mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare

    7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC
    8. TRANSPARENŢĂ
    9. PREVENIREA NEREGULILOR GRAVE, A DUBLEI FINANŢĂRI
    10. BENEFICIARUL REAL
    11. CONTRIBUŢIA INVESTIŢIEI LA OBIECTIVELE ASUMATE PENTRU REALIZAREA INDICATORILOR DIN DOMENIUL CLIMEI ŞI DIN DOMENIUL DIGITAL
    12. Anexe
    1. DESCRIEREA COMPONENTEI 13 - INVESTIŢIA I.1
    1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
        Pilonul V. Sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională
        Componenta C13. Reforme sociale
        Componenta are ca obiectiv general creşterea gradului de integrare şi de acces la serviciile sociale şi de inserţie socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizării muncii şi de creştere a impactului şi calităţii serviciilor de asistenţă socială şi de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piaţa forţei de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru şi a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.
        Evaluările realizate la nivel naţional au relevat faptul că activitatea de prevenire a separării copilului de familie continuă să se desfăşoare într-un ritm modest, justificat de cele mai multe ori de lipsa resursei umane calificate de la nivelul primăriilor, lipsa resurselor financiare proprii disponibile pentru a fi alocate activităţii de prevenire, sau lipsa interesului autorităţilor pentru acest tip de situaţii, în condiţia în care soluţia sesizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivel judeţean, pentru preluarea copiilor aflaţi în situaţie de risc în sistemul de protecţie specială, rămâne cea mai simplă modalitate de rezolvare a unor astfel de cazuri.
        În lipsa realizării activităţii de prevenire a separării copilului de familie şi a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie, la sfârşitul anului 2021 în sistemul de protecţie specială 32 % dintre copii, care aveau o măsură de protecţie specială, au intrat în sistem ca urmare a situaţiei economice precare a familiei.
        În susţinerea celor prezentate, redăm mai jos câteva dintre concluziile studiului "Cartografierea nevoilor, a serviciilor şi infrastructurii disponibile pentru copiii expuşi riscului de separare de familie, în special în comunităţile vulnerabile", realizat de Banca Mondială în cadrul proiectului implementat de ANPDCA "PROGRES în asigurarea tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate", SIPOCA 577/MySMIS 127380, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020:
        ● În România încă există practici ale unor autorităţi locale, mai ales din comunităţile mai slab dezvoltate şi lipsite de servicii pentru copil şi familie, de a separa cu uşurinţă copilul de familie, pe motiv că familia este săracă, comunitatea neputincioasă, iar copilului i-ar fi mai bine într-un serviciu de tip rezidenţial al DGASPC, căci centrele modernizate ar oferi toate condiţiile ce îi lipsesc copilului în familie. Atât timp cât aceste practici şi credinţe sunt răspândite (la nivelul autorităţilor, dar şi al populaţiei), serviciile de prevenire a separării copilului de familie şi cele de suport din comunitate au slabe şanse de a primi atenţie şi de a fi dezvoltate.
        ● În total, la 1 ianuarie 2022, erau înregistrate în SPREV un număr de 724 de centre de zi, aflate în 344 de localităţi din ţară. SPAS-urile din 217 de UAT- uri au raportat existenţa unui centru de zi pe raza lor teritorială, iar alte 127 localităţi au raportat peste două.
        ● Dintre municipii, 78% dispun de cel puţin un centru de zi, dintre care 57% au între 2 şi 22 centre, cu un total naţional de 322 de centre de zi.
        ● Dintre oraşe, 70% nu au nici un tip de centru de zi, 21% dispun de un singur centru, iar 9% au între 2 şi maxim 5 centre, cu un total naţional de 99 de centre de zi.
        ● Dintre comune, 93% nu beneficiază de nici un tip de centru de zi, 6% dispun de un singur centru şi 1% au între 2 şi 7 centre pe comună, cu un total naţional de 254 de centre de zi.
        ● Dintre cele 992 de comune cu zone marginalizate, circa 8% (sau 80) dispun de un centru de zi."

        Centrele de zi din sistemul de protecţie a copilului au ca misiune prevenirea separării copilului de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi. Serviciile oferite de centrele de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. Centrul de zi asigură accesul beneficiarilor la educaţie informală şi nonformală şi activităţi de supraveghere şi suport în procesul de învăţare care să contribuie la dezvoltarea personală şi pregătirea acestuia pentru viaţa independentă.
        Prin Investiţia I1 vor fi susţinute acele iniţiative locale care conduc la crearea unor reţele de servicii în interesul şi pentru bunăstarea copilului. Principiile aplicabile programului sunt:
    - orientarea resurselor către nevoile şi cererile exprimate de autorităţile locale;
    – responsabilizarea autorităţilor locale în asumarea atribuţiilor specifice de prevenire a separării copilului de familia sa, prin dezvoltarea de infrastructură socială destinată centrelor de zi, prin asigurarea resurselor financiare locale pentru funcţionarea acestora după finalizarea implementării proiectului;
    – încurajarea formării de parteneriate, în situaţia în care capacitatea administrativă si/sau financiară nu permite înfiinţarea de centre de zi;
    – durabilitatea în timp a proiectelor realizate şi adaptarea acestora la nevoi similare în funcţie de evoluţia comunităţii;
    – transparenţă şi răspundere în gestionarea bugetului propriu.

        Prin acest apel de proiecte vor fi finanţate maxim 64 de centre de zi care vor îndeplini cerinţa privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu orientările naţionale.
        Centrele de zi au ca misiune prevenirea separării copiilor de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere- socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
        Serviciile oferite de centrele de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio- familial.
     Categoriile de servicii sociale finanţate prin prezentul apel sunt cele prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi - cod serviciu social 8891CZ-C-II;
    b) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi - cod serviciu social 8891CZ-C III;
    c) Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii - cod serviciu social 8899CZ-F-I.

     Centrele de zi care fac obiectul prezentului apel vor respecta standardele minime obligatorii aplicabile în vigoare, respectiv prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 27 din 03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

    1.2. Obiective specifice
        Investiţia are în vedere crearea a maxim 64 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puţin 10% să se afle în comunităţile cu o populaţie romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv:
    - Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi;
    – Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi;
    – Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.

        În cadrul centrelor de zi pot fi înfiinţate echipe mobile care acordă serviciile la domiciliu.
        Centrele de zi nou înfiinţate vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de cel puţin 1.920 de copii.
        Prezentul apel se adresează furnizorilor publici de servicii sociale acreditaţi de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, care pot înfiinţa centre de zi individual sau în parteneriat cu furnizori publici sau privaţi de servicii sociale acreditaţi din toate regiunile ţării.

    1.3. Acţiunile sprijinite în cadrul investiţiei
        Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru crearea de servicii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa, respectiv:
     ● reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ construcţia/ dotarea centrelor de zi prevăzute la punctul 1.1.

        Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activităţile specifice propuse a fi finanţate prin PNRR - Componenta nr. 13 - Reforme sociale, Investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie.

    1.4. Indicatorii apelului de proiecte
        Indicatorii priorităţii de investiţie fac obiectul monitorizării performanţelor programului şi se referă la:
        ● centre de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa - maxim 64 de centre;
        ● număr de copii care beneficiază de serviciile celor 64 de centre de zi - 1.920 copii.

        Notă: Indicatorii vor fi preluaţi în cererea de finanţare, la nivel de proiect.

    1.5. Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
        Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.
        În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 13 - Reforme sociale/Investiţia I1 - MFTEŞ, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.
        În cazul unui parteneriat, prin Acordul de parteneriat se vor stabili valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate de fiecare partener, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la cheltuielile neeligibile (dacă este cazul).


    2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    2.1. Tipul apelului de proiecte
        Pentru Investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, prin prezentul Ghid se lansează următorul apel:
        Apelul de proiecte de creare de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, titlu apel: PNRR/2024/C13/I1/2
     Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare. Proiectele pot fi depuse doar în perioada menţionată în cadrul subsecţiunii 2.2.
        În cadrul prezentului apel, un solicitant de finanţare poate depune o singură cerere de finanţare (un singur proiect).
        O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel poate viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv crearea unui singur serviciu social.
        Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care vizează înfiinţarea unei categorii de servicii sociale deja existente la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în care se implementează proiectul.
        În cadrul prezentului apel de proiecte NU se aplică schema de ajutor de stat.
        În cadrul apelului vor avea prioritate centrele de zi care sunt înfiinţate pe baza rezultatelor cartografierii serviciilor şi a infrastructurii disponibile pentru copiii expuşi riscului de separare de familie, în special în comunităţile vulnerabile.
        Cartografierea a fost realizată de către Banca Mondială în baza Acordului de servicii de asistenţă tehnică încheiat pentru proiectul implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie "PROGRES în asigurarea tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate", cod SIPOCA 577/MySMIS 127380, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
        Scopul acestei cartografieri a fost de a identifica comunităţile cu cele mai mari nevoi de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie care, în acelaşi timp, au cele mai puţine servicii şi infrastructură destinate activităţii de prevenire. Cu alte cuvinte, cartografierea a identificat comunităţile prioritare pentru investiţii în centre de zi care să răspundă nevoilor comunităţilor vulnerabile legate de prevenirea separării copilului de familie.
        Cartografierea este disponibilă la adresa https://copii.gov.ro/1/wp- content/uploads/2022/09/Cartografierea-nevoilor-R0.pdf .
        În Anexa nr. 4 la Ghidul specific sunt prezentate listele de comunităţi vulnerabile prioritare pentru investiţiile finanţate prin prezentul apel de proiecte, aşa cum se regăsesc ele în cartografierea mai sus menţionată, respectiv:
    - Anexa nr. 4.1. - Lista UAT-urilor cu prioritate ridicată pentru investiţiile în centrele de zi pentru copiii expuşi riscului de separare de familie;
    – Anexa nr. 4.2. - Lista UAT-urilor cu prioritate medie pentru investiţiile în centrele de zi pentru copiii expuşi riscului de separare de familie;
    – Anexa nr. 4.3. - Lista UAT-urilor cu prioritate scăzută pentru investiţiile în centrele de zi pentru copiii expuşi riscului de separare de familie.

        Vor beneficia de punctaj suplimentar proiectele în care Centrul de zi este înfiinţat într-o unitate administrativ teritorială unde, conform Recensământului din anul 2021, există o comunitate cu o populaţie romă semnificativă (populaţia de etnie romă depăşeşte 5% din totalul populaţiei).

    2.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
    - Dată deschidere apel de proiecte: 19 ianuarie 2024
    – Dată şi oră de începere a depunerii de proiecte: 19 ianuarie 2024, ora 09:00
    – Dată şi oră de închidere a depunerii de proiecte: 18 februarie 2024, ora 23:59
    – Termen estimativ pentru finalizarea etapei de evaluare: 30 aprilie 2024
    – Termen estimativ pentru finalizarea etapei de contractare: 31 mai 2024
    – Termen maxim de implementare a proiectelor: 31 decembrie 2024

    2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor
        În cadrul apelului de proiecte, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică, disponibilă la adresa web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home, doar în intervalul menţionat la secţiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere.
        Documentele încărcate în aplicaţia electronică, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.
        Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii cererii de finanţare prin platforma electronică.
        Cererile de finanţare depuse prin aplicaţia electronică, precum şi toate documentele care le însoţesc în copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanţare sau a persoanei împuternicite de către acesta.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2023, conform PNRR, Componenta 13 - Reforme sociale, 1 euro = 4.9726 RON lei.

    2.4. Alocarea apelului de proiecte
        Alocarea financiară acordată pentru crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie este de 21.019.124,73 Euro.
        Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Infoeuro aferent lunii decembrie 2023, respectiv 1 EURO = 4.9726 RON, disponibil la următoarea adresă:
        https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en


    2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
        Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:
    - 330.000 Euro fără TVA pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naţionale.

        Sumele care vor depăşi pragul sus-menţionat vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.
        La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere cursul Infoeuro aferent lunii decembrie 2023, respectiv 1 EURO = 4.9726 RON, disponibil la următoarea adresa:
        https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
        Atenţie!
        Valoarea menţionată reprezintă valoarea maximă ce se va acorda. Orice sumă necesară implementării proiectului ce depăşeşte această valoare va fi suportată din bugetul solicitantului.

        Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

    2.6. Solicitanţii de finanţare eligibili în cadrul apelului de proiecte
        Solicitanţii cererilor de finanţare/proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt furnizorii publici de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii, care funcţionează la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor care pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori publici sau privaţi de servicii sociale acreditaţi.
     Acreditarea drept furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale HG nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012, este obligatorie atât pentru solicitantul individual, cât şi pentru parteneri în momentul depunerii cererii de finanţare şi se dovedeşte prin certificatul de acreditare.
        Solicitanţii pot depune proiecte individual sau în parteneriat.
        ATENŢIE: În situaţia în care un furnizor public de servicii sociale participă ca partener într-un proiect, acesta nu poate depune un alt proiect nici individual, nici în parteneriat în cadrul acestui apel.
     Furnizorii publici de servicii sociale vor acţiona în calitate de lider de parteneriat şi vor stabili parteneriate cu furnizorii privaţi de servicii sociale numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 din OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
        Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat trebuie să acopere perioada de implementare a proiectului şi perioada de asigurare a sustenabilităţii proiectului.
     În cazul unui parteneriat, acordul de parteneriat încheiat în scopul implementării proiectului va fi anexat la Cererea de finanţare, însoţit de documentele ce dovedesc eligibilitatea partenerului/partenerilor. Modelul de acord de parteneriat este prezentat în Anexa J la prezentul ghid.

    2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte?
        Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiţii pentru crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie.
        Pentru atingerea ţintei investiţiei sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiţii:
     ● reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ construcţia/ dotarea centrelor de zi prevăzute la punctul 1.1.    3. AJUTOR DE STAT
        În cadrul acestui apel de proiecte NU se aplică ajutorul de stat.
        Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul PNRR/2024/C13/I1, respectiv creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, activităţi care nu au caracter economic, activităţile propuse nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de stat.
        ● Statul acţionează în baza prerogativelor de autoritate publică, pentru asigurarea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale.
     ● Sarcinile şi responsabilităţile sociale privind protecţia copilului reprezintă monopol legal deţinut de către stat, prin autorităţile publice legale, conform art. 113 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: "Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să garanteze şi să promoveze respectarea drepturilor copiilor din unităţile administrativ- teritoriale, asigurând prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinţilor săi".
        ● Centrele de zi nou create sunt accesibile publicului în mod gratuit, pe baze nediscriminatorii, având un caracter non-economic.

    4. CONDIŢII DE APLICARE, RESPECTIV CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE CHELTUIELILOR PENTRU INVESTIŢIE
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele la cererea de finanţare) completată de către solicitant face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant începând cu momentul depunerii propunerii de proiect, implementării, precum şi pe perioada de sustenabilitate a proiectului, în condiţiile stipulate de acesta.
        Pentru obţinerea finanţării, solicitantul şi proiectul trebuie să respecte criteriile de eligibilitate mai jos menţionate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta.
    4.1. Eligibilitatea solicitanţilor, a partenerilor (dacă este cazul) şi a activităţilor
        Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentei secţiuni.
    4.1.1. Forma de constituire a solicitantului
     Categoriile solicitanţilor eligibili se regăsesc în secţiunea 2.6. În cazul depunerii unui proiect în parteneriat, nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor. Liderul parteneriatului poate fi doar furnizorul public de servicii sociale şi se va indica clar în toate documentele aferente proiectului. În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul implementării proiectului - conform modelului prezentat în prezentul ghid (Model J).

    4.1.2. Solicitantul şi partenerii sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi la data depunerii cererii de finanţare în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare
        La depunerea cererii de finanţare se va prezenta certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al solicitantului şi al partenerului/partenerilor. Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012, este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanţare şi se dovedeşte prin certificatul de acreditare.
        În cazul în care, la depunerea cererii de finanţare, solicitantul/partenerul/partenerii nu sunt acreditaţi ca furnizori publici de servicii sociale, se va anexa obligatoriu cererea de acreditare a furnizorului public de servicii sociale, urmând ca certificatul de acreditare să fie depus în cadrul răspunsului la solicitările de clarificări. Neprezentarea certificatului de acreditare a furnizorului public de servicii sociale cel târziu în etapa de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii şi de selecţie reprezintă condiţie de respingere a cererii de finanţare.
        Pierderea acreditării ca furnizor de servicii sociale conduce la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor acordate în cadrul acestuia.
        Pe parcursul implementării proiectului, în vederea funcţionării serviciului social nou creat, solicitantul este obligat să obţină licenţa provizorie sau, după caz, licenţa de funcţionare pentru serviciul social înfiinţat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul proiectului, cel târziu până la data finalizării proiectului (finalul etapei de implementare).
     Serviciile sociale se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867 din 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, şi standardele specifice şi ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    4.1.3. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
     Solicitantul individual şi, în cazul parteneriatului, atât liderul de parteneriat, cât şi partenerii, vor completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model A).

    4.1.4. Solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declaraţia de eligibilitate.
     Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia de eligibilitate (Model B), în care sunt detaliate situaţiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal al solicitantului/partenerului NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul acestui apel de proiecte.

    4.1.5. Activităţile eligibile ale proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul investiţiei
        Activităţile eligibile ale proiectului se încadrează în următoarele acţiuni:
    - reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ construcţia/ dotarea unei clădiri pentru înfiinţarea unui serviciu social pentru prevenirea separării copiilor de familia lor;
    – susţinerea funcţionării serviciului social nou înfiinţat după finalizarea investiţiei, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 31 decembrie 2024.


┌───────────┬──────────────────────────┐
│Denumire │ │
│categorie │Definire categorie de │
│de lucrări/│lucrări/activităţi │
│activităţi │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Lucrări fizice exprimate │
│ │cantitativ, calitativ şi │
│Lucrări de │valoric realizate pe un │
│construcţie│amplasament în vederea │
│ │edificării unei noi │
│ │construcţii. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Lucrări fizice exprimate │
│ │cantitativ, calitativ şi │
│ │valoric, pentru readucerea│
│Lucrări de │acestora la nivelul tehnic│
│reabilitare│prevăzut de reglementările│
│ │tehnice în vigoare, pentru│
│ │categoria de încadrare a │
│ │lor. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Lucrări fizice exprimate │
│Lucrări de │cantitativ, calitativ şi │
│modernizare│valoric, pentru ridicarea │
│ │nivelului performanţelor │
│ │prevăzute iniţial. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Lucrări asupra unor │
│ │clădiri, realizate atât pe│
│ │verticală, prin │
│ │construirea de etaje noi, │
│ │mansarde, cât şi pe │
│ │orizontală prin │
│ │construirea unui corp │
│ │anexă în continuarea │
│ │clădirii existente sau pe │
│Lucrări de │acelaşi amplasament, care │
│extindere │să fie legat structural şi│
│ │/sau funcţional de │
│ │clădirea existentă │
│ │(aceeaşi destinaţie şi │
│ │funcţionare a corpului │
│ │anexă condiţionată de │
│ │funcţionarea construcţiei │
│ │iniţiale sau ca o │
│ │completare necesară la │
│ │funcţionalitatea clădirii │
│ │existente). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Achiziţionarea de obiecte │
│ │de inventar şi/sau │
│Activităţi │mijloace fixe necesare │
│de dotare │prestării serviciului │
│ │social de prevenire a │
│ │separării copilului de │
│ │familia sa. │
└───────────┴──────────────────────────┘

        Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    4.1.6. O cerere de finanţare trebuie să aibă ca finalitate crearea şi funcţionarea unui serviciu social
        Prin proiect va fi creat unul dintre următoarele servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale:
    a) Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi - cod serviciu social 8891CZ-C-II;
    b) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi - cod serviciu social 8891CZ-C III;
    c) Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii - cod serviciu social 8899CZ-F-I.

        Un proiect poate viza înfiinţarea unei singure categorii de centre de zi din cele enumerate anterior.
        Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare. În cererea de finanţare vor fi prezentate următoarele informaţii, sub forma prezentată mai jos:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Valoare │
│Beneficiari │propusă │
│ │prin │
│ │proiect │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Beneficiari copii separaţi de│Număr │
│familie, cu măsură de │total de│
│protecţie specială stabilită │copii │
│în condiţiile legii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Beneficiari copii de etnie │Număr │
│romă │total de│
│ │copii │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Beneficiari copii cu │Număr │
│dizabilităţi │total de│
│ │copii │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Beneficiari copii din familii│Număr │
│beneficiare de venit minim │total de│
│garantat │copii │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Beneficiari copii care nu │Număr │
│sunt înscrisi în sistemul │total de│
│naţional de învăţământ │copii │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Beneficiari copii în risc de │Număr │
│abandon scolar │total de│
│ │copii │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │Număr │
│Număr total de beneficiari │total de│
│ │copii │
└─────────────────────────────┴────────┘

        Notă: Aceşti indicatori reprezintă obligaţia beneficiarului (atât în ceea ce priveşte atingerea acestora, cât şi raportarea lor).

    4.1.7. Încadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă
     Finanţarea solicitată se va încadra în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menţionată la secţiunea 2.5.

    4.1.8. Proiectul propus spre finanţare include activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condiţiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid
        Sunt eligibile proiectele pentru care au fost încheiate contracte de lucrări după data de 01.02.2020.
        Activităţile efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No SignificantHarm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ").
     Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul programelor operaţionale sau /şi prin alte programe cu surse publice de finanţare. Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin programe operaţionale sau/şi prin alte programe cu surse publice de finanţare. Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul individual şi, în cazul parteneriatului, atât liderul de parteneriat, cât şi partenerii, vor completa şi semna câte o Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanţări (Model F), anexă la Ghidul specific.
        În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de finanţare, se identifică situaţii de dublă finanţare, MFTES emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor) sau financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare.

    4.1.9. Perioada de implementare a activităţilor proiectului nu depăşeşte 31 decembrie 2024
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului cuprinde obligatoriu o perioadă de funcţionare a serviciului social nou creat. Susţinerea funcţionării serviciului social nou înfiinţat după finalizarea investiţiei nu poate depăşi data de 31 decembrie 2024.

    4.1.10. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, nediscriminarea, accesibilitate
     În procesul de pregătire, implementare şi sustenabilitate a contractului de finanţare, solicitantul şi partenerul/partenerii (dacă este cazul) vor respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminare, accesibilitate (Declaraţia de angajament - Model A).

    4.1.11. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ")
        Solicitantul va declara în cadrul Declaraţiei de angajament faptul că va asigura respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), prevăzut în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01).
     De asemenea, solicitantul va completa Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului"), inclusiv Autoevaluarea privind respectarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" (DnSH) - Model D.
        Pe parcursul implementării proiectului, solicitantul va transmite informaţii/documente pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.
     Contractele de proiectare şi cele de execuţie lucrări vor include obligatoriu cerinţa respectării principiului "de a nu prejudicia semnificativ" potrivit Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 şi cerinţele specifice componentei 13 Reforme Sociale-Investiţia 1.
        Cerinţele se aplică şi pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, care vor însoţite de:
    - Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecţia mediului;
    – Declaraţia proiectantului prin care se certifică au fost implementate soluţii/măsuri pentru respectarea principiului DSNH (cu detalierea acestora).

        În situaţia în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No SignificantHarm") şi nu prezintă documentele justificative, MFTES va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

    4.1.12. Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)
        Entitatea care deţine proprietatea/dreptul de administrare/ concesiune asupra imobilului/imobilelor pus/puse la dispoziţia proiectului poate fi furnizorul public/privat de servicii sociale sau unitatea administrativ-teritorială (UAT).
        Solicitantul trebuie să demonstreze existenţa dreptului invocat asupra imobilului pentru care se propune a se realiza investiţia în cadrul cererii de finanţare, conform legislaţiei în vigoare:
    a) Dreptul de proprietate publică sau privată a statului sau al UAT;
    b) Dreptul de administrare/concesiune a imobilului aflat în proprietate publică a statului sau al UAT;
    c) Dreptul de proprietate/ administrare/ concesiune a imobilului aflat în proprietate privată a partenerilor entităţi private (dacă este cazul).

        Notă: Titularul oricărui alt drept real/creanţă nu va fi admis la finanţare.
        În cazul proprietăţii, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
     În cazul administrării, se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Atenţie! Din documentele privind dreptul de administrare/ concesiune trebuie să reiasă faptul că acesta este menţinut pe toată perioada de implementare a proiectului, precum şi pe toată perioada de sustenabilitate a investiţiei. De asemenea, trebuie să fie prevăzută o clauză prin care să se permită investiţia ce face obiectul proiectului.
        Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate activităţile aferente proiectului.
        Prin perioada de sustenabilitate a investiţiei se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului, respectiv minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar.
        Atenţie! Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanţare sau în perioada de sustenabilitate a acestuia sunt afectate condiţiile de construire/exploatare ale infrastructurii (teren şi clădire) aferente proiectului, contractul va fi reziliat şi beneficiarul are obligaţia contractuală de a returna finanţarea acordată, precum şi alte penalităţi, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.
        Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizaţie de construire, lucrări/construcţii provizorii şi/sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.
        Infrastructura (teren şi/sau clădire, după caz, în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    - să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului,
    – să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,
    – să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

        Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (de ex. servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).
        De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicţie care afectează implementarea proiectului şi care să conducă la respingerea cererii de finanţare din procesul de evaluare, selecţie şi contractare:
    - darea în folosinţă gratuită/concesiune unor suprafeţe din terenul aferent imobilului, cu condiţia ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităţilor/implementarea proiectului;
    – darea în folosinţă gratuită/concesiune unor spaţii din clădirea aferentă imobilului, cu condiţia ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităţilor/implementarea proiectului.

        Nu este considerat sarcină dreptul de administrare înscris în Cartea funciară şi care nu afectează condiţiile de implementare ale proiectului.
        Atenţie! Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/ administrare/ concesiune (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de implementare şi a perioadei de sustenabilitate.

    4.1.13. Asigurarea sustenabilităţii investiţiei
        Prin actele de proprietate/ administrare/ concesiune, solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei, respectiv menţinerea investiţiei realizate din fonduri europene pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale.
        Solicitantul, în cazul în care va primi finanţare din PNRR, pe termenul de 5 (cinci) ani anterior menţionat, nu trebuie să:
        ● înceteze sau delocalizeze activitatea prevăzută în afara zonei vizate de program;
        ● să realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/ administrator al infrastructurii, altfel decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● să realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.


    4.1.14. Intervenţiile propuse pentru clădire vor duce la crearea a 64 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
        Se vor vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B) şi informaţiile prezentate în documentaţia tehnică (Studiul de fezabilitate/DALI/Proiect Tehnic, după caz). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.
        SF/DALI/Proiectul Tehnic va fi însoţit de o declaraţie a proiectantului ce va certifica faptul că implementarea soluţiilor propuse în cadrul intervenţiei va conduce la un consum de energie aproape egal cu zero, conform orientărilor naţionale.
        Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, se va depune o declaraţie a proiectantului ce va certifica faptul că implementarea soluţiilor propuse în cadrul intervenţiei va conduce la un consum de energie aproape egal cu zero, conform orientărilor naţionale.


    4.2. Eligibilitatea cheltuielilor
        Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor:
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor:
    - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    – Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

        O cheltuială este eligibilă pentru finanţare din PNRR, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:
    1) să fie în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13, Investiţia I1;
    2) să fie angajată de către beneficiar în condiţiile legii între 1 februarie 2020 şi 31 decembrie 2024, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
    3) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi, în cazul cheltuielilor efectuate, de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    4) să fie cuprinsă în contractul de finanţare şi să fie în conformitate cu prevederile acestuia;
    5) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    6) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor, precum şi în ceea ce priveşte regimul achiziţiilor publice;
    7) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, după caz.

        Pentru stabilirea eligibilităţii/ne-eligibilităţii cheltuielilor aferente, se vor lua în considerare încadrările pe liniile bugetare următoare.

    Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:
    CAP. 1.
    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
    1.1. Amenajarea terenului
        Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază).

    1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
        Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci şi reamenajarea spaţiilor verzi.

    1.3. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)
    CAP. 2.
    Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
    2.1. Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie includ cheltuielile precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiţie delimitat din punct de vedere juridic, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
    CAP. 3.
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
     Sunt eligibile cumulat, în limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanţate în cadrul capitolului 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" şi detaliate după cum urmează:
    3.1. Studii de teren
        Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

    3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii
        Se includ cheltuielile pentru:
    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
    d) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
    e) obţinerea acordului de mediu;
    f) alte avize, acorduri şi autorizaţii.


    3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
    3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
    3.5. Proiectare şi inginerie
        Se includ cheltuielile pentru elaborarea fazelor de proiectare (SF/DALI, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării,precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament,etc).
        Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică a clădirilor ce fac obiectul investiţiei.

    3.6. Consultanţă
        Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de audit financiar.

    3.7. Asistenţă tehnică
        Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
    b) plata diriginţilor de şantier, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.


    CAP. 4.
    Cheltuieli pentru investiţia de bază
    4.1. Construcţii şi instalaţii
        Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie:
        ● Cheltuieli pentru clădiri, construcţii speciale (locuri de parcare aferente şi necesare derulării activităţii infrastructurii sociale, locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi, în incinta obiectului proiectului, împrejmuire, alei/cale de acces care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului);
     ● Cheltuieli pentru utilităţile generale ale obiectivului, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, de alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apă, canalizare, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., siguranţă la foc, antiefracţie, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului şi care nu se încadrează la punctul 4.2.

        Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
     Serviciul social va dispune de toate spaţiile, potrivit standardelor minime de calitate aplicabile, aprobate prin Ordinul nr. 27/2019 (de exemplu, fără a se limita: săli de activităţi colective, cabinete de consiliere, sală de servire a mesei etc.).

    4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
        Se cuprind cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
        Se cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
    4.5. Dotări
        Se cuprind cheltuielile pentru:
    a) achiziţionarea de bunuri pentru dotarea infrastructurii serviciilor sociale precum: dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii;
    b) achiziţionarea dotărilor şi a echipamentelor de specialitate - conform standardelor specifice serviciilor sociale ce se vor înfiinţa;
    c) achiziţionarea mobilierului pentru dotarea infrastructurii serviciilor sociale (de ex: biblioteci, dulapuri, mese, scaune, canapele, cuiere, fotolii, mobilier de bucătărie, etajere, fişete, rafturi, măsuţe TV, etc.);
    d) achiziţionarea echipamentelor IT necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor aferente furnizării serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului;
    e) dotări exterioare care se montează pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului (bănci, coşuri de gunoi, pergole, dotări pentru petrecerea timpului liber);
    f) aparatură electrocasnică (de ex: frigider, aragaz, aspirator, cuptor cu microunde, robot de bucătărie, televizor, etc), precum şi veselă, tacâmuri, covoare, draperii.

        Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiectelor de inventar, sunt necesare implementării proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

    4.3. Active necorporale
    a) cheltuieli privind activele necorporale care cuprind: drepturi referitoare la licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

    CAP. 5.
    Alte cheltuieli
    5.1. Organizare de şantier
    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
        Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcţii existente pentru vestiare/barăci/spatii de lucru pentru personalul din şantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platforme tehnologice, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială la terminarea execuţiei lucrărilor.

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
        Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, închirieri de vestiare/barăci/containere/ grupuri sanitare, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza şantierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public.

    5.2. Comisioane, cote şi taxe
        Se cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
        Cheltuielile diverse şi neprevăzute au rolul de a suplimenta cheltuielile detaliate în bugetul iniţial al proiectului pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli eligibile, fie pentru introducerea unei cheltuieli neprevăzute în bugetul iniţial al proiectului, dar care fac parte din lista cheltuielilor eligibile.
     Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG 907/2016.

    CAP. 6.
    Cheltuieli pentru funcţionarea serviciului social
    Se cuprind cheltuielile pentru funcţionarea serviciului social, cu respectarea prevederilor HG nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
    6.1. Cheltuieli cu personalul angajat al serviciului social nou creat prin proiect;
    6.2. Cheltuieli cu hrana şi întreţinerea copiilor (cheltuieli cu hrana, cheltuieli cu utilităţile, diverse produse şi servicii, cheltuieli medicale nedecontate).
        Atenţie!
        Solicitantul este responsabil de selecţia, angajarea şi formarea personalului pentru serviciile nou create. Activităţile de selecţie, instruire şi formare a personalului care va deservi serviciul social nou înfiinţat nu vor fi prevăzute în proiect, iar cheltuielile aferente acestora sunt suportate de către solicitant.
        Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanţare.
        Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă (asigurată din bugetul de stat).
        În cadrul cererilor de transfer depuse de către beneficiari se vor evidenţia distinct valoarea aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR şi valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.


    Cheltuieli neeligibile
        În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    - cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de secţiunea 2.5;
    – alte cheltuieli privind imobilul (clădire şi teren) pe care se realizează investiţia care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;
    – cheltuieli pentru achiziţia/obţinerea de teren cu sau fără construcţii;
    – cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă (cu excepţia auditului financiar, asistenţei tehnice din partea proiectantului şi dirigenţiei de şantier);
    – cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii;
    – cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;
    – valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile;
    – costuri administrative;
    – cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate, dobânzi şi alte comisioane aferente creditelor;
    – cheltuieli aferente contribuţiei în natură; cheltuielile cu amortizarea;
    – cheltuieli cu leasingul;
    – cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt clasificate în Subgrupa 2.3. "Mijloace de transport" din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
    – cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente second-hand;
    – cheltuieli pentru achiziţionarea consumabilelor;
    – amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    – cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    – cheltuieli privind licenţierea serviciilor sociale nou înfiinţate;
    – cheltuieli cu informarea şi publicitatea.

        Atenţie! Cheltuielile cu informarea şi publicitatea reprezintă cheltuieli obligatorii în cadrul prezentului apel.
        Orice alte cheltuieli necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii.
        Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.


    5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare - Model K, anexă la Ghidul specific, completată, salvată în format.pdf, semnată digital şi încărcată în aplicaţia electronică.
    – Anexele la cererea de finanţare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format.pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia electronică.

        Documentele încărcate în aplicaţia electronică, atât cererea de finanţare, cât şi anexele la acestea, trebuie să fie lizibile şi complete.
    5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.

    5.2. Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în aplicaţia electronică https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home la depunerea cererii de finanţare.
        Nu se va accepta completarea cererii de finanţare cu documente emise ulterior datei depunerii cererii de finanţare, sub sancţiunea respingerii proiectului.

    1) Documentele statutare ale solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Documentele statutare ale solicitantului şi partenerilor (dacă este cazul):
    - Furnizorii publici de servicii sociale
        ● Hotărârea judecătorească de constituire a consiliului local;
        ● Hotărârea Consiliului local de înfiinţare a compartimentului de asistenţă socială/aprobare a organigramei din care să reiasă existenţa compartimentului de asistenţă socială.

    – Furnizorii privaţi de servicii sociale
        ● Actul constitutiv actualizat;
        ● Statutul actualizat;
        ● Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv Hotărârea judecătorească de înfiinţare (pentru ONG/persoane juridice de drept privat).
    2) Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului şi a partenerului/partenerilor
    [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
    Pentru reprezentantul legal al solicitantului şi pentru persoana împuternicită, acolo unde este cazul, se va anexa la cererea de finanţare o copie a unui document de identitate.


    3) Declaraţiile de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model E) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului şi de către persoana împuternicită, acolo unde este cazul, şi se semnează conform prevederilor din secţiunea 2.3.
     În cazul furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditaţi conform legii, va fi anexată la cererea de finanţare şi Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model E) pentru fiecare dintre beneficiarii reali, aşa cum sunt înregistraţi în Registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiţiei.


    4) Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanţare (dacă este cazul)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        În cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanţare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
     Atenţie! Dacă la depunere cererea de finanţare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare şi contractare se împuterniceşte o altă persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secţiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

    5) Documente ce atestă acreditarea solicitantului şi a partenerului/partenerilor ca furnizori de servicii sociale
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Copia certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale

    6) Declaraţii de eligibilitate
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Situaţiile de excludere sunt detaliate în Declaraţia de eligibilitate. Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate (Model B). În cazul unui parteneriat, fiecare dintre parteneri va completa şi semna câte o Declaraţie de eligibilitate (Model B), anexă la prezentul ghid. Acest document va fi semnat numai de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului. Nu se acceptă semnarea Declaraţiei de eligibilitate de către o persoană împuternicită.


    7) Declaraţia de angajament a solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Se va completa Declaraţia de angajament (Model A). În cazul parteneriatelor, această Declaraţie de angajament se va semna de lider şi de fiecare dintre parteneri. Acest document va fi semnat numai de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului. Nu se acceptă semnarea Declaraţiei de angajament de către o persoană împuternicită.


    8) Declaraţia privind eligibilitatea TVA a solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
    Se va vedea Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model C) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare de către solicitant. În cazul parteneriatelor, această Declaraţie se va semna de lider şi de fiecare dintre parteneri.


    9) Acordul de parteneriat (dacă este cazul)
    [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
    Se va transmite acordul de parteneriat, potrivit Modelului J, anexă la prezentul Ghidul specific. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului.


    10) Hotărârile/deciziile/ordinele de aprobare a depunerii proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului
    [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
    Se va transmite hotărârea Consiliului local/actul administrativ al organului de conducere al furnizorului privat de servicii sociale care conţine cel puţin aprobarea participării în cadrul proiectului şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (Model G, anexă la prezentul ghid).
    În cazul parteneriatului între doi sau mai mulţi furnizori publici de servicii sociale, fiecare dintre aceştia va anexa Hotărârea Consiliului local de aprobare a depunerii proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului.
    În actele administrative mai sus-menţionate trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a cererii de finanţare/proiectului (calculată în conformitate cu precizările din secţiunea 2.5 din prezentul ghid). De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.


    11) Documente care să ateste dreptul de proprietate/administrare/concesiune, aferent proprietăţii asupra obiectului proiectului, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse).
    [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru toate investiţiile care presupun intervenţii asupra domeniului public şi privat, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existenţa dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau privată sau dreptul de administrare/concesiune asupra terenului - aflate în proprietate publică) pe care se propune a se realiza investiţia.
     Se va vedea Declaraţia de eligibilitate - Model B, anexă la prezentul ghid.
        Sunt neeligibile proiectele care implică:
    - numai realizarea de construcţii/lucrări provizorii;
    – numai lucrări care nu se supun autorizării;
    – lucrări fără autorizaţie de construire.

        Solicitantul va prezenta obligatoriu un extras de carte funciară din care să rezulte întabularea sau, după caz, înscrierea provizorie, precum şi alte documente relevante pentru fiecare situaţie în parte, după cum urmează:
    a) Hotărârea Consiliului local sau, după caz, extras din Hotărârea Guvernului care certifică dreptul de proprietate/administrare asupra terenului şi/sau imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiţia (care acoperă durata de implementare şi perioada de sustenabilitate a proiectului).
    b) Contractul de concesiune (care acoperă durata de implementare şi perioada de sustenabilitate a proiectului), care oferă dreptul titularului de a executa lucrări de construcţii.

        Atenţie! Extrasele de carte funciară trebuie să reflecte cu exactitate situaţia juridică a imobilelor şi nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora.
        Atenţie! Pentru acest apel nu se acceptă ca dreptul de proprietate să fie afectat de condiţii suspensive sau rezolutorii, astfel încât înscrierea în cartea funciară trebuie să fie definitivă.
        Se acceptă cu titlu de excepţie o înscriere provizorie în cartea funciară numai în cazul dreptului de proprietate publică. În cazurile de înscriere provizorie în cartea funciară, solicitantul va transmite documente ce atestă dovada înscrierii definitive a proprietăţii publice cel târziu la finalul perioadei de implementare.În cazul proiectelor care vizează activităţi de extindere a clădirilor, se va face dovada dreptului de proprietate/administrare/concesiune, atât pentru clădirea care face obiectul extinderii, cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea.

    13) Documentaţia tehnico-economică (faza SF / DALI / PT, după caz)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructură, este obligatorie depunerea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie. În cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit şi recepţionat, acesta se va depune în cadrul documentaţiei tehnico-economice, în format scanat, tip pdf, însoţit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea să se realizeze în baza acestuia.
        Planşele aferente documentaţiei tehnico-economice se depun scanat după planşele ce conţin toate semnăturile şi avizele (proiectant, verificatori de proiecte atestaţi, experţi tehnici, după caz).
    a) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare
        La cererea de finanţare se va anexa documentaţia tehnico-economică, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general.
    - Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţie anexată la cererea de finanţare nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare.
    – Devizul general aferent documentaţiei tehnico-economice anexate la cererea de finanţare nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat şi ştampilat de către elaboratorul documentaţiei tehnico-economice şi de către beneficiar.


    b) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare
        La momentul depunerii cererii de finanţare, se vor prezenta următoarele documente:
    - Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie, inclusiv Programul de control al calităţii lucrărilor vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii;
    – Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante);
    – Autorizaţia de construire (inclusiv avizele/acordurile obţinute);
    – Raportul privind stadiul fizic al investiţiei asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor (Modelul H la prezentul Ghid).;
    – Devizul general, întocmit conform legislaţiei în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate;
    – Contractul de lucrări, semnat după data de 01.02.2020, inclusiv actele adiţionale;
    – Ordinele de începere/sistare a lucrărilor; anunţul de începere a lucrărilor. Aceste proiecte vor obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului.


        Pentru acest tip de proiecte nu există cerinţele conform cărora:
    - DALI sau proiectul tehnic să nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare,
    – devizul general aferent celei mai recente documentaţii (contract de lucrări încheiat, inclusiv acte adiţionale) să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

     Dacă este cazul, Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferent acestora
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte, durata maximă de execuţie a lucrărilor estes stabilită fără a depăşi termenul limită de recepţie la terminarea lucrărilor de 31.12.2024. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizată conform contractului de lucrări semnat.
        * Excepţie fac proiectele pentru care procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestaţii.
     În cazul proiectului propus spre finanţare care include activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020, considerate eligibile - Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecţia mediului (dacă este cazul), în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte sau Clasarea notificării.
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

    14) Certificatul de urbanism sau, după caz, Autorizaţia de construire
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Este obligatorie anexarea la cererea de finanţare a certificatului de urbanism. Cu toate acestea, pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului, se poate anexa inclusiv autorizaţia de construire.
        Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii aferent cererii de finanţare depuse şi trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare. Singura excepţie permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanţare este anexarea inclusiv a autorizaţiei de construire eliberate în vederea realizării investiţiei aferente proiectului, în termen de valabilitate.
        Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanţare, însă investiţiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum şi în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanţare, se va prezenta autorizaţia de construire, obţinută în baza legislaţiei în vigoare.

    15) Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Hotărârea Consiliului Local trebuie să conţină cel puţin aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii propus (faza SF/DALI/PT, după caz), conform prevederilor art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.
        Hotărârea Consiliului Local va fi însoţită în mod obligatoriu de o anexă asumată de proiectant ce va cuprinde detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică.
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (SF/DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de finanţare, respectiv se vor anexa hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico- economici faza SF/DALI/PT şi modificările şi completările ulterioare la respectiva hotărâre.
        În cazul în care la cererea de finanţare se anexează o documentaţie tehnico - economică actualizată, se va depune o Hotărârea a consiliului local de aprobare a acesteia, la care se va anexa şi hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico- economice iniţiale.

    16) Lista de echipamente şi dotări
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Se va anexa lista detaliată de echipamente şi dotări, evidenţiindu-se cheltuielile eligibile şi ne-eligibile (dacă este cazul), cu menţionarea valorii estimate a acestora, iar informaţiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.
     Se va folosi Lista de echipamente şi dotări (Model I).


    5.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal /persoanei împuternicite trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz.
        Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
    - Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită, pentru certificare la depunere.
        sau
    – Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

        Atenţie!
        Pentru declaraţiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însuşirea şi semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.


    6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    6.1. Etapa de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii şi de selecţie
        Cererile de finanţare vor intra în etapa de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului şi de selecţie. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări, în principal, existenţa informaţiilor în secţiunile din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate.
        În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, se poate solicita maximum 1 (o) solicitare de clarificări. Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 (cinci) zile lucrătoare.
        În cazul în care solicitantul consideră în mod justificat ca termenul stabilit nu poate fi respectat, solicită în scris prelungirea termenului cu maxim 2 zile lucrătoare, situaţie în care se stabileşte un nou termen de răspuns. În cazul în care solicitantul nu transmite în perioada precizată clarificările şi/sau completările solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de solicitant nu sunt concludente, propunerile de proiect sunt respinse.
        Proiectele ce au fost declarate conforme, eligibile şi au obţinut între 50 şi 100 de puncte vor fi ordonate şi vor fi înscrise pe lista pentru finanţare pentru etapa de contractare, până la acoperirea bugetului alocat pentru acest apel de proiecte, după cum urmează:
    a) în prima etapă, vor intra în etapa de contractare proiectele care au obţinut între 50 şi 100 de puncte şi se încadrează în Anexa nr. 4.1. - Lista UAT-urilor cu prioritate ridicată pentru investiţiile în centrele de zi pentru copiii expuşi riscului de separare de familie, cu încadrarea în bugetul alocat pentru acest apel de proiecte;
    b) în etapa a doua, vor intra în etapa de contractare proiectele care au obţinut între 50 şi 100 de puncte şi se încadrează în Anexa nr. 4.2. - Lista UAT-urilor cu prioritate medie pentru investiţiile în centrele de zi pentru copiii expuşi riscului de separare de familie, cu încadrarea în bugetul alocat pentru acest apel de proiecte;
    c) în etapa a treia, vor intra în etapa de contractare proiectele care au obţinut între 50 şi 100 de puncte şi se încadrează în Anexa nr. 4.3. - Lista UAT-urilor cu prioritate scăzută pentru investiţiile în centrele de zi pentru copiii expuşi riscului de separare de familie, cu încadrarea în bugetul alocat pentru acest apel de proiecte;
    d) în ultimă etapă vor intra în etapa de contractare proiectele care au obţinut între 50 şi 100 de puncte şi nu se încadrează în Anexele nr. 4.1, 4.2 şi 4.3, până la acoperirea bugetului alocat pentru acest apel de proiecte.

     Proiectele ce au obţinut acelaşi punctaj şi fac parte din aceeaşi listă conform Anexelor 4.1, 4.2 şi 4.3, precum şi cele menţionate la lit. d), se vor departaja în funcţie de data şi ora depunerii.
        Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării, se va transmite către beneficiar o notificare privind selectarea proiectului pentru finanţare, cu specificarea documentelor ce trebuie depuse în etapa de contractare (specificate în secţiunea 6.4), precum şi a termenului maxim de depunere a documentelor solicitate.
        Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înştiinţat în scris asupra motivelor respingerii.

    6.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, poate formula o contestaţie în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii rezultatului procesului de verificare.
        Contestaţiile depuse după termenul 5 zile vor fi respinse, rezultatul iniţial fiind menţinut.
        Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. În situaţia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice, contestatarul va fi notificat. Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, caz în care pierde dreptul de a înainta o nouă contestaţie.
        Decizia privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta o nouă contestaţie având acelaşi obiect. În cazul în care contestatarul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţelor de judecată, în contencios administrativ.

    6.3. Renunţarea la cererea de finanţare
        Retragerea cererii de finanţare se va face oricând în perioada derulării apelului de proiecte numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială.

    6.4. Contractarea proiectelor
        Demararea etapei contractuale se va realiza imediat ce toate proiectele au finalizat etapa de evaluare.
        Dacă proiectul este acceptat pentru finanţare, solicitantul va trebui să prezinte următoarele documente scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile:
    1) Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului/partenerului (dacă este cazul)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanţare, acestea se vor anexa la documentaţia de contractare sau se vor transmite documentele statutare consolidate. Documentele se depun în copie conformă cu originalul.

    2) Modificări privind documentele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului/partenerului, asupra oricărei declaraţii anexate cererii de finanţare, asupra acordului de parteneriat, precum şi asupra mandatului special (dacă este cazul).
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Acordul de parteneriat revizuit (dacă este cazul) va respecta ultima formă a bugetului proiectului.

    3) Certificat de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de plată la bugetul local, precum şi la bugetul de stat
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Extrasele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

    4) Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

    5) Certificatele de acreditare noi dacă cele de la depunere au ieşit din termenul de valabilitate
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]


        Atenţie! În cazul în care solicitantul nu transmite documentele enumerate în cadrul prezentei secţiuni cel mai târziu în termenul specificat în notificarea privind demararea etapei contractuale, proiectul va respins de la finanţare.
        În cazul în care documentaţia transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, se poate solicita maxim 1 (una) clarificare. În acest caz, semnarea contractului de finanţare va avea loc doar după furnizarea tuturor informaţiilor solicitate şi numai dacă informaţiile furnizate sunt corespunzătoare, conform cerinţelor prezentului ghid.

    6.5. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanţare
        Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele de finanţare încheiate, de modalitatea de derulare a contractelor de achiziţie publică încheiate, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate prin PNRR potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
        Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul informatic toate dosarele de achiziţie încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf, precum şi actele adiţionale ulterioare. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile. Pentru toate investiţiile aferente prezentului ghid, vă rugăm să luaţi în considerare criteriile UE de Achiziţie Publică Verde (GPP) care au fost dezvoltate pentru a facilita includerea cerinţelor ecologice în documentele de achiziţie. Acestea sunt disponibile pe domenii. Documentele sunt disponibile şi în limba română - https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
        Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Proiectului.
        Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.
        Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către MFTES sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.
        Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia MFTES, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

    6.6. Reguli privind implementarea şi monitorizarea proiectelor
        Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia coordonatorului de reforme şi/sau investiţii rapoarte de progres la termenele şi cu frecvenţa stabilite prin contractul de finanţare sau ori de câte ori se vor solicita în scris de către acesta. Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul implementării/derulării investiţiei, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul implementării/derulării, în vederea asigurării transparenţei utilizării fondurilor europene.
        MFTEŞ are atribuţii de monitorizare şi control privind respectarea prevederilor ghidului specific şi a contractelor de finanţare, precum şi cu privire la derularea tuturor activităţilor în cadrul proiectelor.
        Monitorizarea va fi efectuată prin vizite periodice şi prin prelucrarea rapoartelor/datelor furnizate de beneficiari pe perioada implementării contractului de finanţare.
        De asemenea, MFTEŞ va realiza monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.
        Beneficiarii au obligaţia să deţină o evidenţă exactă şi actualizată, în format pe hârtie şi/sau electronic, în care vor fi înregistrate toate documentele, materialele de informare şi /sau comunicare elaborate.
        După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, MFTEŞ, prin ANPDCA, va verifica în perioada de sustenabilitate dacă beneficiarul a respectat prevederile prevăzute în contractul de finanţare privind menţinerea destinaţiei clădirii construite/reabilitate/amenajate în cadrul proiectului, numărul de beneficiari ai serviciilor sociale.
     În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate în OUG nr. 124/2021, MFTES stabileşte, prin acte administrative creanţe bugetare/fiscale, acesta efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză, precum şi pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.

    6.7. Mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare
        Beneficiarii vor identifica riscurile care pot să împieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus, cum ar fi, de exemplu, întârzieri în procedura de achiziţie publică. Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului.
        MTES organizează şi exercită activitate de control intern, de control preventiv şi de identificare şi gestionare a riscurilor. Acesta va lua toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prevenirea neregulilor grave, a dublei finanţări, asigurarea bunei gestiuni financiare, controlul şi recuperarea creanţelor, verificarea beneficiarilor reali ai fondurilor alocate din PNRR, respectarea principiilor egalităţii de şanse, nediscriminării şi dezvoltării durabile.


    7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC
        Prevederile prezentului ghid pot fi modificate prin Ordin în vederea corelării cu eventuale modificări legislative, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor de finanţare. MFTES poate emite instrucţiuni/clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MFTES pentru asigurarea principiului transparenţei.

    8. TRANSPARENŢĂ
     Transparenţa proiectului de act normativ, a ghidului specific şi a modificărilor ulterioare ale acestuia va fi asigurată potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, fiind publicat pe site-ul MFTES, https://www.mfamilie.gov.ro/.
        Orice modificare a prezentului ghid va fi făcută de MFTES cu solicitarea opiniei Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional PNRR, şi a Comisiei Europene.
        Beneficiarul se va asigura că toate demersurile întreprinse pentru implementarea proiectului vor fi realizate în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu.

    9. PREVENIREA NEREGULILOR GRAVE, A DUBLEI FINANŢĂRI
        Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin programe operaţionale sau/şi prin alte programe cu surse publice de finanţare.
     La depunerea cererii de finanţare, solicitantul individual şi, în cazul parteneriatului, atât liderul de parteneriat, cât şi partenerii, vor completa şi semna câte o Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanţări - Model F, anexă la Ghidul specific.
        În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de finanţare, se identifică situaţii de dublă finanţare, MFTES emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Pe toată perioada de implementare a proiectului cât în perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa MFTES orice modificări care intervin în situaţia sa şi care contravin prevederilor din declaraţiile anexate la cererea de finanţare.
        MFTES va aplica proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării acestor fonduri, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, aşa cum este aceasta definită în legislaţia comunitară incidentă.

    10. BENEFICIARUL REAL
     În cazul proiectelor depuse în parteneriat cu un furnizor privat de servicii sociale, acreditat conform legii, la cererea de finanţare se va anexa şi Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model E), pentru fiecare din beneficiarii reali ai furnizorului privat de servicii sociale, aşa cum sunt înregistraţi în Registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiţiei.
     Datele privind beneficiarii reali ai destinatarului fondurilor vor include prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
    În conformitate cu prevederile din Instrucţiunea 1, solicitanţii apelurilor de proiecte sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţilor responsabile de lansarea apelurilor de proiecte informaţiile cu privire la beneficiarii reali, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    Datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanţi încă din faza depunerii proiectelor, respectiv: pentru solicitanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarii reali ai asociaţiei/fundaţiei (sursa https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2023/04/comunicat-instrucţiune-nr-1-din-07.03.2023.pdf )

    11. CONTRIBUŢIA INVESTIŢIEI LA OBIECTIVELE ASUMATE PENTRU REALIZAREA INDICATORILOR DIN DOMENIUL CLIMEI ŞI DIN DOMENIUL DIGITAL
        Prin acest apel de proiecte vor fi finanţate centre de zi ce asigură tranziţia la energie verde, astfel:
    - maxim 64 de centre de zi care vor îndeplini cerinţa privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu orientările naţionale, reflectate în raportul de audit energetic şi certificatele de performanţă energetică.

        Îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor este confirmată prin certificatul de performanţă energetică a clădirii prezentat la recepţia la terminarea lucrărilor, confirmându-se astfel performanţelor sistemelor tehnice ale clădirilor din perspectiva economiilor de energie avute în vedere sau realizate, cum ar fi pentru încălzirea spaţiilor, climatizare, ventilaţie, iluminat sau încălzirea apei, care au fost instalate, înlocuite sau modernizate.
        Pentru echipamentele destinate producţiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, beneficiarul va stabili specificaţii tehnice în ceea ce priveşte durabilitatea şi potenţialul lor de reparare şi de reciclare.
     Se recomandă ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor şi a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.
        Lucrările de investiţii privind infrastructura publică asigură reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv în îmbunătăţirea calităţii aerului, recomandându-se utilizarea eficientă a resurselor, folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcţiei şi a celor al căror proces de producţie este cât se poate de prietenos cu mediul.
        Prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ construcţia/ dotarea centrelor de zi se asigură: eficienţa energetică a clădirilor prin reducerea consumului de energie, creşterea ponderii consumului de energie totală utilizând surse regenerabile, reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră, posibilitatea introducerii de tehnologii inteligente în clădiri, accentuând dimensiunea de sănătate publică şi de calitate a vieţii pentru utilizatorii centrelor de zi.

    12. Anexe
        În cadrul prezentului Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Model│Declaraţie de angajament al │
│A │solicitantului cererii de │
│ │finanţare/proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Declaraţie de eligibilitate │
│B │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Declaraţie privind │
│C │eligibilitatea TVA │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Declaraţie privind aplicarea │
│D │principiului DNSH („Do no │
│ │significant harm”) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Declaraţie de consimţământ │
│E │privind prelucrarea datelor cu │
│ │caracter personal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Declaraţie pe proprie răspundere│
│F │cu privire la evitarea dublei │
│ │finanţări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Formular standard de hotărâre de│
│G │aprobare a proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Formular standard al Raportului │
│H │privind stadiul fizic al │
│ │investiţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Lista de echipamente şi dotări │
│I │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Model Acord de parteneriat │
│J │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Model│Formularul Cererii de finanţare │
│K │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Grilă de verificare a │
│ANEXA│conformităţii administrative şi │
│2 │a eligibilităţii proiectului, │
│ │solicitanţilor şi partenerilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ANEXA│Grila de evaluare/selecţie a │
│3 │proiectelor depuse │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista UAT-urilor cu prioritate │
│ANEXA│ridicată pentru investiţiile în │
│4.1 │centrele de zi pentru copiii │
│ │expuşi riscului de separare de │
│ │familie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista UAT-urilor cu prioritate │
│ANEXA│medie pentru investiţiile în │
│4.2 │centrele de zi pentru copiii │
│ │expuşi riscului de separare de │
│ │familie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista UAT-urilor cu prioritate │
│ANEXA│scăzută pentru investiţiile în │
│4.3 │centrele de zi pentru copiii │
│ │expuşi riscului de separare de │
│ │familie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ANEXA│Formularul Contractului de │
│5 │finanţare │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 1

        la Ghidul specific

    Model A
        Declaraţie de angajament al solicitantului
    Subsemnatul .................., CNP ................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al .............. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), Solicitant de finanţare/solicitant individual pentru proiectul ........... (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
    Mă angajez ca ............... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ● Să finanţeze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului;
        ● Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta C13 - Reforme Sociale, Investiţia I1 - MFTES, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ● Să finanţeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată după data de 1 februarie 2020, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, corecţiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
        ● În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de sustenabilitate să:
    - menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    – nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al clădirii/clădirilor componentă/e a/ale proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    – nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei;

        ● Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice şi financiare în care să se menţioneze sumele ce implică contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile şi neeligibile aferente proiectului;
        ● Să menţină proprietatea oricărei părţi a infrastructurii finanţate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul contractului de finanţare;
        ● Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, nediscriminarea, accesibilitatea;
     ● Să respecte, în toată perioada de implementare a proiectului, obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;
        ● Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului de audit energetic în etapele următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în vederea realizării performanţelor energetice minime impuse de contractul de finanţare, legislaţia naţională şi europeană aplicabilă, în vigoare;
        ● Să notifice MFTEŞ asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective;
        ● Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul), toate documentele solicitate din Ghidul solicitantului.

        Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
        Semnătura:
        Data (zz/ll/aaaa):

    Model B
        Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
        Subsemnatul ..........................., CNP ................ posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ................, în calitate de reprezentant legal ............... (funcţie) al .......................... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    A. .............................. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul ......................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13 - Reforme Sociale, Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie", apelul de proiecte PNRR/2024/C13/Î1, în calitate de:
        (alegeţi varianta potrivită)
    a. Solicitant
    b. Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din:
        completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declaraţie de eligibilitate);

    c. Solicitant - Lider al Parteneriatului format din:
        (completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor)


    B. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare (pentru proiectele fără lucrări începute) sau în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (pentru proiectele cu lucrări începute) pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ construcţia/ dotarea) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.
    C. .................. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:
    a. să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b. să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a;
    c. să fie în dificultate, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2014/C 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
    d. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e. nu sunt în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale;
    f. nu sunt încadrate în categoria "întreprinderi în dificultate", aşa cum este această noţiune definită în cadrul Capitolului III - Termeni şi Definiţii;
    g. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    h. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    D. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a. să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b. să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MFTES, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    c. să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    d. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    E. Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.
    F. Intervenţiile propuse respectă condiţiile formulate în Ghidul specific apelului PNRR/2024/C13/I1.
    G. Proiectul propus spre finanţare include activităţi eligibile desfăşurate după data de 1 februarie 2020.
    H. Intervenţiile propuse conduc la clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu reglementările naţionale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanţă energetică.
    I. Imobilul/imobilele care face/fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte/îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a. să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, în condiţiile Ghidului specific.
    b. să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti.
    c. să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
    J. Declar că proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C13/I1.
    K. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MFTES în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    L. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    M. Declar că proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu se află în perioada de garanţie a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.
    N. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei propuneri de proiecte pe toată durata de sustenabilitate a contractului de finanţare.


        Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
        Semnătura:
        Data:

    Model C
    Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor
    ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]

    B. Datele de identificare a proiectului
    Titlul proiectului: [Titlu]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare
    pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
     [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal


    D. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei / │
│Nr. │Obiectul │Activitatea prevăzută│
│Crt.│achiziţiei │în cadrul │
│ │ │proiectului* │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │[Obiectul │[Detalii] │
│ │achiziţiei]│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │[Obiectul │[Detalii] │
│ │achiziţiei]│ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

        *Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

        Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
        Semnătura:
        Data:

    Model D
    Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH
    ("Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului")
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului
        Declar că fiecare componentă inclusă în cererea de finanţare respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01).
        În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineşte noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Solicitantul va justifica integrarea considerentelor DNSH şi a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformităţii atât în cadrul procedurilor de licitaţie şi de achiziţie, prin includerea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a măsurilor privind respectarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), cât şi în etapa de execuţie a lucrărilor.
        Solicitantul va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, prin completarea Autoevaluării privind respectarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" (DNSH) din prezentul document.
    Autoevaluarea privind respectarea principiului de
    "a nu aduce prejudicii semnificative" (DNSH) pentru proiectul
    [se va menţiona denumirea]

┌──┬────────────┬───────────┬────────┬─────────────────┐
│ │Obiectiv de │ │ │Justificarea │
│ │mediu │ │ │respectării │
│ │evaluat │Evaluare │Evaluare│principiului DNSH│
│ │conform │simplificat│de fond │pentru obiectivul│
│ │principiului│ │ │de mediu relevant│
│ │DNSH │ │ │ │
├──┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia │
│ │ │ │ │propusă vizează │
│ │ │ │ │crearea unui │
│ │ │ │ │serviciu social │
│ │ │ │ │pentru prevenirea│
│ │ │ │ │separării │
│ │ │ │ │copilului de │
│ │ │ │ │familie în │
│ │ │ │ │localitatea ………… │
│ │ │ │ │În ceea ce │
│ │ │ │ │priveşte efectele│
│ │ │ │ │directe, în │
│ │ │ │ │cadrul procesului│
│ │ │ │ │de construcţie a │
│ │ │ │ │investiţiei se │
│ │ │ │ │vor utiliza │
│ │ │ │ │materiale şi │
│ │ │ │ │practici care nu │
│ │ │ │ │vor conduce la o │
│ │ │ │ │creştere │
│ │ │ │ │semnificativă de │
│ │ │ │ │emisii în aer. │
│ │ │ │ │Se va avea în │
│ │ │ │ │vedere asigurarea│
│ │Atenuarea │ │ │unui nivel │
│ │efectelor │ │ │ridicat de │
│1 │schimbărilor│ │X │etanşeitate la │
│ │climatice │ │ │aer a clădirii, │
│ │ │ │ │atât prin │
│ │ │ │ │montarea adecvată│
│ │ │ │ │a tâmplăriei │
│ │ │ │ │termoizolante în │
│ │ │ │ │anvelopa │
│ │ │ │ │clădirii, cât şi │
│ │ │ │ │prin aplicarea de│
│ │ │ │ │tehnologii │
│ │ │ │ │adecvate de │
│ │ │ │ │reducere a │
│ │ │ │ │permeabilităţii │
│ │ │ │ │la aer a │
│ │ │ │ │elementelor de │
│ │ │ │ │anvelopă opace şi│
│ │ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │ │continuităţii │
│ │ │ │ │stratului etanş │
│ │ │ │ │la nivelul │
│ │ │ │ │anvelopei │
│ │ │ │ │clădirii. │
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
├──┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Funcţie de │
│ │ │ │ │amplasarea │
│ │ │ │ │investiţiei, vor │
│ │ │ │ │fi determinate │
│ │ │ │ │vulnerabilităţile│
│ │ │ │ │din punct de │
│ │ │ │ │vedere al │
│ │ │ │ │condiţiilor de │
│ │ │ │ │mediu/climatice │
│ │ │ │ │(inundaţii, ploi │
│ │ │ │ │torenţiale, │
│ │ │ │ │temperaturi │
│ │ │ │ │extreme, etc). │
│ │ │ │ │Prognozele │
│ │ │ │ │acestor │
│ │ │ │ │vulnerabilităţi │
│ │ │ │ │pe durata de │
│ │ │ │ │viaţă a │
│ │ │ │ │investiţiei vor │
│ │ │ │ │fi avute în │
│ │ │ │ │vedere în faza de│
│ │ │ │ │proiectare, cu │
│ │ │ │ │impact asupra │
│ │ │ │ │soluţiilor │
│ │ │ │ │tehnice │
│ │ │ │ │selectate. │
│ │ │ │ │Operatorii │
│ │ │ │ │economici vor │
│ │ │ │ │avea obligaţia să│
│ │ │ │ │se asigure că │
│ │ │ │ │sistemele tehnice│
│ │ │ │ │din clădirile nou│
│ │ │ │ │construite sunt │
│ │ │ │ │optimizate pentru│
│ │ │ │ │a oferi confort │
│ │ │ │ │termic │
│ │ │ │ │ocupanţilor chiar│
│ │ │ │ │şi în condiţiile │
│ │ │ │ │climatice extreme│
│ │ │ │ │respective. │
│ │ │ │ │Vor fi evaluate │
│ │Adaptarea la│ │ │şi riscurile │
│2 │efectele │ │X │legate de │
│ │schimbărilor│ │ │inundaţii, │
│ │climatice │ │ │alunecări de │
│ │ │ │ │teren şi în cazul│
│ │ │ │ │în care sunt │
│ │ │ │ │identificate │
│ │ │ │ │probleme de │
│ │ │ │ │adaptare, în │
│ │ │ │ │special în ceea │
│ │ │ │ │ce înseamnă │
│ │ │ │ │amplasarea │
│ │ │ │ │construcţiilor în│
│ │ │ │ │zone cu riscuri │
│ │ │ │ │asociate, vor fi │
│ │ │ │ │puse în aplicare │
│ │ │ │ │soluţii specifice│
│ │ │ │ │de adaptare. │
│ │ │ │ │Totodată se va │
│ │ │ │ │urmări ca │
│ │ │ │ │soluţiile de │
│ │ │ │ │adaptare să nu │
│ │ │ │ │afecteze în mod │
│ │ │ │ │negativ │
│ │ │ │ │eforturile de │
│ │ │ │ │adaptare sau │
│ │ │ │ │nivelul de │
│ │ │ │ │rezilienţă la │
│ │ │ │ │riscurile fizice │
│ │ │ │ │legate de climă a│
│ │ │ │ │altor persoane, a│
│ │ │ │ │naturii, a │
│ │ │ │ │activelor şi a │
│ │ │ │ │altor activităţi │
│ │ │ │ │economice şi să │
│ │ │ │ │fie în │
│ │ │ │ │concordanţă cu │
│ │ │ │ │eforturile de │
│ │ │ │ │adaptare la nivel│
│ │ │ │ │local. │
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
├──┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia va │
│ │ │ │ │avea un impact │
│ │ │ │ │previzibil │
│ │ │ │ │nesemnificativ │
│ │ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │ │obiectiv de │
│ │ │ │ │mediu, ţinând │
│ │ │ │ │seama atât de │
│ │ │ │ │efectele directe,│
│ │ │ │ │cât şi de cele │
│ │ │ │ │primare indirecte│
│ │ │ │ │pe întreaga │
│ │ │ │ │durată a ciclului│
│ │ │ │ │de viaţă. │
│ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │construcţiile │
│ │ │ │ │propuse, în etapa│
│ │ │ │ │de execuţie, │
│ │ │ │ │impactul │
│ │ │ │ │potenţial │
│ │ │ │ │prognozat asupra │
│ │ │ │ │calităţii apei va│
│ │ │ │ │fi redus, │
│ │ │ │ │indirect, pe │
│ │ │ │ │termen scurt si │
│ │ │ │ │reversibil, │
│ │ │ │ │deoarece │
│ │ │ │ │lucrările se vor │
│ │ │ │ │realiza în zona │
│ │ │ │ │terestră, fără │
│ │ │ │ │legătură directă │
│ │ │ │ │cu apele de │
│ │ │ │ │suprafaţă. │
│ │Protecţia şi│ │ │Alimentarea cu │
│ │utilizarea │ │ │apă, colectarea │
│3 │sustenabilă │ │x │şi evacuarea apei│
│ │a resurselor│ │ │uzate pentru │
│ │de apă │ │ │clădirile nou │
│ │ │ │ │construite se va │
│ │ │ │ │realiza, astfel │
│ │ │ │ │(după caz): │
│ │ │ │ │- prin conectare │
│ │ │ │ │la sistemul │
│ │ │ │ │centralizat al │
│ │ │ │ │localităţii ……… │
│ │ │ │ │(se va detalia), │
│ │ │ │ │sau │
│ │ │ │ │- prin soluţii │
│ │ │ │ │tehnice care să │
│ │ │ │ │asigure │
│ │ │ │ │condiţiile de │
│ │ │ │ │calitate │
│ │ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │ │legislaţie │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │alimentarea cu │
│ │ │ │ │apă potabilă, │
│ │ │ │ │respectiv │
│ │ │ │ │evacuarea apelor │
│ │ │ │ │uzate respectiv │
│ │ │ │ │………. (se va │
│ │ │ │ │detalia). │
│ │ │ │ │NU sunt │
│ │ │ │ │identificabile │
│ │ │ │ │riscuri de │
│ │ │ │ │degradare a │
│ │ │ │ │mediului legate │
│ │ │ │ │de protejarea │
│ │ │ │ │calităţii apei şi│
│ │ │ │ │de stresul │
│ │ │ │ │hidric. │
├──┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │În implementare │
│ │ │ │ │se va impune │
│ │ │ │ │operatorilor │
│ │ │ │ │economici care │
│ │ │ │ │efectuează │
│ │ │ │ │lucrări de │
│ │ │ │ │construcţii să se│
│ │ │ │ │asigure că cel │
│ │ │ │ │puţin 70 % (în │
│ │ │ │ │greutate) din │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │nepericuloase │
│ │ │ │ │provenite din │
│ │ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │ │construcţie şi │
│ │ │ │ │demolări (cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │naturale │
│ │ │ │ │menţionate în │
│ │ │ │ │categoria 17 05 │
│ │ │ │ │04 din lista │
│ │ │ │ │europeană a │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │stabilită prin │
│ │ │ │ │Decizia 2000/532/│
│ │ │ │ │CE) şi generate │
│ │ │ │ │pe şantier vor fi│
│ │ │ │ │pregătite pentru │
│ │ │ │ │reutilizare, │
│ │ │ │ │reciclare şi alte│
│ │ │ │ │operaţiuni de │
│ │ │ │ │valorificare │
│ │ │ │ │materială, │
│ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │operaţiuni de │
│ │ │ │ │umplere care │
│ │ │ │ │utilizează │
│ │ │ │ │deşeuri pentru a │
│ │ │ │ │înlocui alte │
│ │ │ │ │materiale, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │ierarhia │
│ │ │ │ │deşeurilor şi cu │
│ │ │ │ │Protocolul UE de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din │
│ │ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │ │demolări. │
│ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │echipamentele │
│ │ │ │ │destinate │
│ │ │ │ │producţiei de │
│ │ │ │ │energie din surse│
│ │ │ │ │regenerabile care│
│ │ │ │ │pot fi instalate,│
│ │ │ │ │în procesul de │
│ │ │ │ │selecţie a │
│ │ │ │ │proiectelor se │
│ │ │ │ │vor stabili │
│ │ │ │ │specificaţii │
│ │ │ │ │tehnice în ceea │
│ │ │ │ │ce priveşte │
│ │ │ │ │durabilitatea şi │
│ │ │ │ │potenţialul lor │
│ │Economia │ │ │de reparare şi de│
│ │circulară, │ │ │reciclare. │
│ │prevenirea │ │ │În special, │
│4 │generării │ │X │operatorii vor │
│ │deşeurilor │ │ │limita generarea │
│ │şi │ │ │de deşeuri în │
│ │reciclarea │ │ │procesele │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │construcţiilor şi│
│ │ │ │ │demolărilor, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │Protocolul UE de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din │
│ │ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │ │demolări. │
│ │ │ │ │Proiectarea │
│ │ │ │ │clădirilor şi │
│ │ │ │ │tehnicile de │
│ │ │ │ │construcţie vor │
│ │ │ │ │sprijini │
│ │ │ │ │circularitatea │
│ │ │ │ │şi, în special, │
│ │ │ │ │vor demonstra, în│
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │ISO 20887 sau cu │
│ │ │ │ │alte standarde de│
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │caracteristicilor│
│ │ │ │ │de dezasamblare │
│ │ │ │ │sau a │
│ │ │ │ │adaptabilităţii │
│ │ │ │ │clădirilor, modul│
│ │ │ │ │în care sunt │
│ │ │ │ │proiectate astfel│
│ │ │ │ │încât să fie mai │
│ │ │ │ │eficiente din │
│ │ │ │ │punctul de vedere│
│ │ │ │ │al utilizării │
│ │ │ │ │resurselor, │
│ │ │ │ │adaptabile, │
│ │ │ │ │flexibile şi │
│ │ │ │ │demontabile. │
│ │ │ │ │Se va avea în │
│ │ │ │ │vedere ca │
│ │ │ │ │echipamentele ce │
│ │ │ │ │vor fi utilizate │
│ │ │ │ │să îndeplinească │
│ │ │ │ │cerinţe privind │
│ │ │ │ │eficienţa │
│ │ │ │ │utilizării │
│ │ │ │ │materialelor şi a│
│ │ │ │ │altor resurse, în│
│ │ │ │ │concordanţă cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Directivei 2009/ │
│ │ │ │ │125/CE de │
│ │ │ │ │instituire a unui│
│ │ │ │ │cadru pentru │
│ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │cerinţelor în │
│ │ │ │ │materie de │
│ │ │ │ │proiectare │
│ │ │ │ │ecologică │
│ │ │ │ │aplicabile │
│ │ │ │ │produselor cu │
│ │ │ │ │impact energetic.│
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
├──┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia nu va │
│ │ │ │ │conduce la o │
│ │ │ │ │creştere │
│ │ │ │ │semnificativă a │
│ │ │ │ │emisiilor de │
│ │ │ │ │poluanţi în aer, │
│ │ │ │ │apă sau sol, │
│ │ │ │ │deoarece: │
│ │ │ │ │În etapa de │
│ │ │ │ │construcţie, se │
│ │ │ │ │vor asigura │
│ │ │ │ │măsuri pentru a │
│ │ │ │ │reduce zgomotul, │
│ │ │ │ │praful şi │
│ │ │ │ │emisiile de │
│ │ │ │ │poluanţi pe │
│ │ │ │ │parcursul │
│ │ │ │ │derulării │
│ │ │ │ │lucrărilor; │
│ │ │ │ │Antreprenorii vor│
│ │ │ │ │asigura măsuri │
│ │ │ │ │privind calitatea│
│ │ │ │ │aerului din │
│ │ │ │ │interior, ce │
│ │ │ │ │poate fi afectată│
│ │ │ │ │de numeroşi alţi │
│ │ │ │ │factori cum ar fi│
│ │ │ │ │utilizarea de │
│ │ │ │ │ceruri şi lacuri │
│ │ │ │ │pentru suprafeţe,│
│ │ │ │ │materialele de │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │precum │
│ │ │ │ │formaldehida din │
│ │ │ │ │placaj şi │
│ │ │ │ │substanţele │
│ │ │ │ │ignifuge din │
│ │ │ │ │numeroase │
│ │ │ │ │materiale sau │
│ │ │ │ │radonul care │
│ │ │ │ │provine, atât din│
│ │ │ │ │soluri, cât şi │
│ │ │ │ │din materialele │
│ │ │ │ │de construcţie. │
│ │ │ │ │Antreprenorii vor│
│ │ │ │ │asigura faptul că│
│ │ │ │ │materialele şi │
│ │ │ │ │componentele de │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │utilizate nu vor │
│ │ │ │ │conţine azbest şi│
│ │ │ │ │nici substanţe │
│ │ │ │ │care prezintă │
│ │ │ │ │motive de │
│ │ │ │ │îngrijorare │
│ │ │ │ │deosebită, astfel│
│ │ │ │ │cum au fost │
│ │ │ │ │identificate pe │
│ │ │ │ │baza listei │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │supuse │
│ │ │ │ │autorizării │
│ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │anexa XIV la │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │ │ │nr. 1907/2006; │
│ │ │ │ │Antreprenorii vor│
│ │ │ │ │asigura faptul că│
│ │ │ │ │materialele şi │
│ │ │ │ │componentele de │
│ │Prevenirea │ │ │construcţie │
│ │şi controlul│ │ │utilizate, care │
│ │poluării │ │ │pot intra în │
│5 │aerului, │ │X │contact cu │
│ │apei şi │ │ │ocupanţii, emit │
│ │solului │ │ │mai puţin de 0,06│
│ │ │ │ │mg de │
│ │ │ │ │formaldehidă pe │
│ │ │ │ │metru cub de │
│ │ │ │ │material sau │
│ │ │ │ │componentă şi mai│
│ │ │ │ │puţin de 0,001 mg│
│ │ │ │ │de compuşi │
│ │ │ │ │organici volatili│
│ │ │ │ │cancerigeni din │
│ │ │ │ │categoriile 1A şi│
│ │ │ │ │1B pe metru cub │
│ │ │ │ │de material sau │
│ │ │ │ │componentă, în │
│ │ │ │ │urma testării în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │CEN/TS 16516 şi │
│ │ │ │ │ISO 16000-3 sau │
│ │ │ │ │cu alte condiţii │
│ │ │ │ │de testare │
│ │ │ │ │standardizate şi │
│ │ │ │ │metode de │
│ │ │ │ │determinare │
│ │ │ │ │comparabile. │
│ │ │ │ │Deoarece atât │
│ │ │ │ │fabricarea, cât │
│ │ │ │ │şi transportul │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │generează emisii │
│ │ │ │ │de gaze cu efect │
│ │ │ │ │de seră, se │
│ │ │ │ │recomandă │
│ │ │ │ │folosirea │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │disponibile cât │
│ │ │ │ │mai aproape de │
│ │ │ │ │locul │
│ │ │ │ │construcţiei şi a│
│ │ │ │ │celor al căror │
│ │ │ │ │proces de │
│ │ │ │ │producţie este │
│ │ │ │ │cât se poate de │
│ │ │ │ │prietenos cu │
│ │ │ │ │mediul. Trebuie │
│ │ │ │ │avută în vedere │
│ │ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │ │produselor de │
│ │ │ │ │construcţii │
│ │ │ │ │non-toxice, │
│ │ │ │ │reciclabile şi │
│ │ │ │ │biodegradabile, │
│ │ │ │ │fabricate la │
│ │ │ │ │nivelul │
│ │ │ │ │industriei │
│ │ │ │ │locale, din │
│ │ │ │ │materii prime │
│ │ │ │ │produse în zonă, │
│ │ │ │ │folosind tehnici │
│ │ │ │ │care nu afectează│
│ │ │ │ │mediul. │
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
│ │ │ │ │În etapa de │
│ │ │ │ │implementare, │
│ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │previzionate nu │
│ │ │ │ │vor determina │
│ │ │ │ │emisii de │
│ │ │ │ │poluanţi. │
├──┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia │
│ │ │ │ │propusă vizează │
│ │ │ │ │crearea unui │
│ │ │ │ │serviciu social │
│ │ │ │ │pentru prevenirea│
│ │ │ │ │separării │
│ │ │ │ │copilului de │
│ │ │ │ │familie în │
│ │ │ │ │localitatea ………… │
│ │ │ │ │Amplasamentele │
│ │ │ │ │propuse NU se vor│
│ │ │ │ │suprapune cu zone│
│ │ │ │ │sensibile din │
│ │ │ │ │punctul de vedere│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │sau în apropierea│
│ │ │ │ │acestora (reţeaua│
│ │ │ │ │de arii protejate│
│ │ │ │ │Natura 2000, │
│ │ │ │ │siturile naturale│
│ │ │ │ │înscrise pe Lista│
│ │ │ │ │patrimoniului │
│ │ │ │ │mondial UNESCO şi│
│ │ │ │ │principalele zone│
│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │biodiversitate, │
│ │ │ │ │precum şi alte │
│ │ │ │ │zone protejate │
│ │ │ │ │etc). Se │
│ │ │ │ │estimează că │
│ │ │ │ │investiţia nu va │
│ │ │ │ │avea un impact │
│ │ │ │ │previzibil │
│ │ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │ │mediu privind │
│ │ │ │ │protecţia şi │
│ │ │ │ │refacerea │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │şi ecosistemelor,│
│ │ │ │ │luând în │
│ │ │ │ │considerare │
│ │ │ │ │efectele directe │
│ │ │ │ │şi efectele │
│ │ │ │ │primare indirecte│
│ │ │ │ │de pe parcursul │
│ │ │ │ │implementării. │
│ │ │ │ │Realizarea │
│ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţii nu va│
│ │ │ │ │afecta: terenuri │
│ │ │ │ │arabile şi │
│ │ │ │ │terenuri │
│ │ │ │ │cultivate cu un │
│ │ │ │ │nivel moderat │
│ │ │ │ │până la ridicat │
│ │ │ │ │al fertilităţii │
│ │ │ │ │solului şi al │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │sub pământ, │
│ │ │ │ │terenuri care să │
│ │Protecţia şi│ │ │fie recunoscute │
│ │refacerea │ │ │că au o valoare │
│6.│biodiversită│x │ │ridicată a │
│ │ţii şi │ │ │biodiversităţii │
│ │ecosisteme │ │ │şi terenuri care │
│ │lor │ │ │servesc drept │
│ │ │ │ │habitat al │
│ │ │ │ │speciilor pe cale│
│ │ │ │ │de dispariţie │
│ │ │ │ │(floră şi faună) │
│ │ │ │ │şi nici terenuri │
│ │ │ │ │forestiere │
│ │ │ │ │(acoperite sau nu│
│ │ │ │ │de arbori), alte │
│ │ │ │ │terenuri │
│ │ │ │ │împădurite sau │
│ │ │ │ │terenuri care │
│ │ │ │ │sunt acoperite │
│ │ │ │ │parţial sau │
│ │ │ │ │integral sau │
│ │ │ │ │destinate să fie │
│ │ │ │ │acoperite de │
│ │ │ │ │arbori. │
│ │ │ │ │Urmare a │
│ │ │ │ │parcurgerii │
│ │ │ │ │etapelor │
│ │ │ │ │procesului de │
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │impactului asupra│
│ │ │ │ │mediului, │
│ │ │ │ │realizat în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Directivei 2014/ │
│ │ │ │ │52/UE a │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi a │
│ │ │ │ │Consiliului, de │
│ │ │ │ │modificare a │
│ │ │ │ │Directivei 2011/ │
│ │ │ │ │92/UE privind │
│ │ │ │ │evaluarea │
│ │ │ │ │efectelor │
│ │ │ │ │anumitor proiecte│
│ │ │ │ │publice şi │
│ │ │ │ │private asupra │
│ │ │ │ │mediului se va │
│ │ │ │ │stabili în clar, │
│ │ │ │ │de către │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │competentă pentru│
│ │ │ │ │protecţia │
│ │ │ │ │mediului, dacă se│
│ │ │ │ │preconizează │
│ │ │ │ │vreun efect │
│ │ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │ │obiectiv, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Directivei 92/43/│
│ │ │ │ │CEE a Consiliului│
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │conservarea │
│ │ │ │ │habitatelor │
│ │ │ │ │naturale şi a │
│ │ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │ │faună şi floră │
│ │ │ │ │sălbatică. │
└──┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────────┘

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
    Semnătura:
        Data:

    Model E
    Declaraţie de consimţământ privind
    prelucrarea datelor cu caracter personal
    Pentru cererea de finanţare cu titlul ......... (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13 - REFORME SOCIALE, Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie", apelul de proiecte PNRR/2024/C13/I1
     (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului). Se semnează conform secţiunii 5.3 din ghidul specific.
        CONSIMŢĂMÂNT
    Subsemnatul/Subsemnata ................, CNP ................ posesor/posesoare a CI seria ..... nr. ....., domiciliat/ă în .........., e-mail ................, telefon ................ în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal* al: ................ (se vor completa denumirea,CUI/CIF şi adresa sediului social al solicitantului), declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTEŞ) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul ................... depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C13/I1, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
    De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MFTEŞ/MIPE/AA/DNA/DLAF şi a altor instituţii implicate în sistemul de control şi/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul ...........,
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ..........,şi/sau fax ...........
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
        Semnătura:
        Data:

    Model F
    DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
    CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
    Subsemnatul/Subsemnata ............., CNP .............., în calitate de reprezentant legal al ..........., cu sediul social în, ............. cod de înregistrare fiscală ............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal şi prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că organizaţia pe care o reprezint nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanţare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul naţional şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activităţile specifice care sunt finanţate din bugetul PNRR şi care urmează să se desfăşoare pentru implementarea reformelor şi a investiţiilor care fac obiectul prezentului acord de finanţare din care prezenta anexă este parte integrantă .
     Declar în egală măsură că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de "dublă finanţare" aşa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
        Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine anularea acordului de finanţare, precum şi obligarea organizaţiei pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanţării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
    Semnătura:
        Data:

    Model G
        Formular standard de Hotărâre de aprobare a proiectului
    HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A
    CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ŞI (DACĂ ESTE CAZUL)
    DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
        HOTĂRÂREA NR. <..>/<DATA>
        PREAMBUL
        HOTĂRĂŞTE
    ART. 1
        Se aprobă proiectul <Titlu proiect> în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13 - REFORME SOCIALE, Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie", apelul de proiecte PNRR/2024/C13/I1.

    ART. 2
        (dacă este cazul) Se aprobă acordul de parteneriat între ............ - lider de proiect şi .............. în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat <nr/data> care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 3
        Se aprobă valoarea totală a proiectului <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă <suma în cifre> lei şi valoare totală neeligibilă de <suma în cifre> lei.

    ART. 4
        Se aprobă contribuţia proprie în proiect a ..................., reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de <suma în cifre>.

    ART. 5
        Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <Titlu proiect>, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din ..............

    ART. 6
        Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile transferului/ decontării ulterioare a cheltuielilor din PNRR.

    ART. 7
        Se împuterniceşte ........... <Nume şi prenume> ......... să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele < ........... > şi al Partenerului. (dacă este cazul).

    ART. 8
        (dacă este cazul) Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul <Municipiul/ Oraş/Comuna> în vederea ducerii sale la îndeplinire:
    - Primarul/ Preşedintele <Nume şi prenume><Municipiul/ Oraş/Comuna..>
    – ...


    ART. 9
        (dacă este cazul) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul CL/ <Municipiul/ Oraş/Comuna ...> şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei/ Consiliului local al <Municipiului/ Oraşului/Comunei ...>.

        Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, <DATA>, cu un număr de ... voturi pentru, voturi abţineri..., voturi împotrivă ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenţi.
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    .........
        SECRETAR
    .....

    Model H
    Raportul privind stadiul fizic şi financiar al investiţiei
    -formular standard-
    1. Date generale:
    - denumirea obiectivului de investiţii;
    – amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare, nr. cadastral, suprafaţa);
    – titularul investiţiei;
    – regim juridic;
    – beneficiarul investiţiei;
    – elaboratorul proiectului;
    – nr. contract de achiziţie lucrări şi acte adiţionale încheiate până la momentul întocmirii raportului.
    – nr. contract de prestări servicii şi acte adiţionale încheiate până la momentul întocmirii raportului.

    2. Descrierea lucrărilor/serviciilor/activităţilor
    2.1. Descrierea lucrărilor/serviciilor/activităţilor aferente investiţiei (în conformitate cu Cererea de finanţare, documentaţia tehnico-economică şi contractele de lucrări/prestări servicii/furnizare încheiate)

┌────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│Descrierea │Descrierea │ │ │ │
│investiţiei │investiţiei │ │ │ │
│în │în │Modificări │ │Document de │
│conformitate│conformitate│de soluţie │Indicatori│aprobare a │
│cu Cererea │cu │tehnică │tehnico- │indicatorilor│
│de │contractele │intervenite│economici │tehnico- │
│finanţare, │de lucrări/ │(dacă este │ │economici │
│documentaţia│servicii/ │cazul) │ │ │
│tehnico- │furnizare │ │ │ │
│economică │încheiate │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│Pentru │ │ │ │ │
│fiecare │ │ │ │ │
│element în │ │ │ │ │
│parte se va │ │ │ │HCL ş.a. nr /│
│menţiona │ │ │ │data │
│inclusiv │ │ │ │ │
│soluţia │ │ │ │ │
│tehnică │ │ │ │ │
│aleasă │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘


    2.2. Descrierea lucrărilor/serviciilor/activităţilor executate

┌────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│Descrierea │Descrierea │ │ │ │
│investiţiei │investiţiei │ │ │ │
│în │în │Modificări │ │Document de │
│conformitate│conformitate│de soluţie │Indicatori│aprobare a │
│cu Cererea │cu │tehnică │tehnico- │indicatorilor│
│de │contractele │intervenite│economici │tehnico- │
│finanţare, │de lucrări/ │(dacă este │ │economici │
│documentaţia│servicii/ │cazul) │ │ │
│tehnico- │furnizare │ │ │ │
│economică │încheiate │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│Pentru │ │ │ │ │
│fiecare │ │ │ │ │
│element în │ │ │ │ │
│parte se va │ │ │ │ │
│menţiona │ │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │HCL ş.a. nr /│
│soluţia │ │ │ │data │
│tehnică │ │ │ │ │
│aleasă în │ │ │ │ │
│devizul din │ │ │ │ │
│oferta │ │ │ │ │
│câştigătoare│ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘


    2.3. Descrierea lucrărilor/serviciilor/activităţilor rămase de executat

┌─────────────┬────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoare │
│ │Lucrări │Procent │lucrări │
│Denumire │rămase │lucrări │rămase de │
│specialitate │de │rămase │executat │
│ │executat│de ├────┬───────┤
│ │ │executat│Fără│TVA │
│ │ │ │TVA │aferent│
├─────────────┼────────┼────────┼────┼───────┤
│Denumirea │ │ │ │ │
│specialităţii│ │ │ │ │
│- se va │ │ │ │ │
│menţiona │ │ │ │ │
│exact ca în │ │ │ │ │
│devizul din │ │ │ │ │
│oferta │ │ │ │ │
│câştigătoare │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴────┴───────┘    3. Anexe
    - deviz al lucrărilor executate şi plătite, deviz al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv deviz al lucrărilor ce urmează a mai fi executate;
    – procese verbale predare-primire/recepţie/punere în funcţiune.
        Centralizator al documentelor de plată

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Situaţie de │Factură │Document plată│
│lucrări │ │ │
├─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┤
│ │Valoare │ │Valoare │ │Valoare │
│(nr/ │totală, │(nr/ │totală, │(nr/ │totală, │
│data)│în lei, │data)│în lei, │data)│în lei, │
│ │inclusiv│ │inclusiv│ │inclusiv│
│ │TVA │ │TVA │ │TVA │
├─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│TOTAL│ │TOTAL│ │TOTAL│ │
└─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┘


┌────┬───────┬──────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ │ │Valoare de │Valoare lucrări │Rest de │
│Nr. │Capitol│ofertare (lei)│executate (lei) │executat │
│crt.│lucrări├────┬───┬─────┼──────┬───┬─────┼────┬───┬──────┤
│ │ │Preţ│TVA│Total│Preţ │TVA│Total│Preţ│TVA│Total │
├────┴───────┴────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┴────┴───┴──────┤
│Cap.1 din Devizul general │
├────┬───────┬────┬───┬─────┬──────┬───┬─────┬────┬───┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┴────┴───┴──────┤
│Cap.2 din Devizul general │
├────┬───────┬────┬───┬─────┬──────┬───┬─────┬────┬───┬──────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┴────┴───┴──────┤
│Cap. 4 din Devizul general │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Linia 4.1 │
├────┬───────┬────┬───┬─────┬──────┬───┬─────┬──────┬─┬──────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────┴─┴──────┤
│Linia 4.2 │
├────┬───────┬────┬───┬──────┬──────┬────┬────┬─────┬──┬─────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴──┴─────┤
│Linia 4.3 │
├────┬───────┬────┬───┬────────┬─┬────────┬─────┬────┬────┬──┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴────────┴─┴────────┴─────┴────┴────┴──┤
│Linia 4.4 │
├────┬───────┬────┬───┬────────┬─┬────────┬─────┬────┬────┬──┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴────────┴─┴────────┴─────┴────┴────┴──┤
│Cap. 5 din Devizul general │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Linia 5.1.1 │
├────┬───────┬────┬───┬────────┬─┬────────┬─────┬────┬────┬──┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴────┴───┴────────┴─┴────────┴─────┴────┴────┴──┤
│Linia 5.1.2 │
├────┬───────┬────┬───┬────────┬─┬────────┬─────┬────┬────┬──┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────┼───┼────────┼─┼────────┼─────┼────┼────┼──┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────┴───┴────────┴─┴────────┴─────┴────┴────┴──┘


        Contract de lucrări nr./data - valoare totală .......... lei (inclusiv TVA)
        Suplimentări de valoare (potrivit anexei modificărilor la contract) ........... lei (inclusiv TVA)
        TOTAL ....... lei(inclusiv TVA)
        ● Lista modificărilor la contract
    - Contract de lucrări nr. ... din data de ..............
    – Durata iniţială ........ luni ( de la data de până la data de .............)
    – Acte adiţionale: NU
        sau DA, respectiv Act adiţional nr. ... din data de ........ (se vor enumera, în ordine cronologică toate actele adiţionale semnate până la data depunerii cererii de finanţare)

    – NR-uri: NU
        sau DA, respectiv NR din data de .......... (se vor enumera, în ordine cronologică toate NR-urile existente până la data depunerii cererii de finanţare)

    – NCS-uri: NU
        sau DA, respectiv NCS din data de ............(se vor enumera, în ordine cronologică toate NCS-urile existente până la data depunerii cererii de finanţare)

    – Ordin de începere a lucrărilor .... din data de ............
    – Ordin de sistare: NU sau DA, nr. .... din data de ..........

        ● Elemente ilustrative ale lucrărilor executate (fotografii)

    4. Asumarea raportului
        Subsemnaţii,
        ● <numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <...> nr. <..........>, eliberat/ă de <.........>, CNP <.............>, în calitate de <funcţia> al <denumirea solicitantului>,
        ● <numele şi prenumele dirigintelui de şantier/reprezentantului legal al dirigintelui de şantier, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI>, seria <.....> nr. <.........>, eliberat/ă de <..............>, CNP <.............> în calitate de <funcţia>(dacă este cazul) al <denumirea dirigintelui de şantier>,
        ● <numele şi prenumele reprezentantului legal al constructorului, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <...> nr. <..........>, eliberat/ă de <..........>, CNP <.........>, în calitate de <funcţia> al <denumirea constructorului>,

        cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declarăm în solidar, pe propria răspundere, că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc prezentul raport, orice informaţii suplimentare cu privire la aspectele menţionate în cadrul prezentului raport.
        Subsemnaţii autorizăm prin prezenta orice instituţie sau alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse cu privire la orice aspect în legătură cu execuţia investiţiei.
        Subsemnaţii declarăm că înţelegem şi acceptăm că furnizarea deliberată, către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, de date incorecte şi/sau incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea proiectului din prezentul proces de selecţie pentru acordarea finanţării nerambursabile şi la respingerea cererii de finanţare.

        SEMNĂTURI/DATA:

┌──────────────┬───────────┬───────────────┐
│Reprezentantul│Diriginte │Reprezentant │
│legal al │de şantier,│legal al │
│beneficiarului│ │constructorului│
├──────────────┼───────────┼───────────────┤
│(semnătura, │(semnătura,│(semnătura, │
│ştampila, │ştampila, │ştampila, data)│
│data) │data) │ │
└──────────────┴───────────┴───────────────┘


    Model I
        Lista de echipamente şi dotări
        În funcţie de tipul de proiect şi de ce se propune a se achiziţiona, se va completa următorul tabel:

┌────┬──────────────┬─┬─────────┬──────┬───────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Eligibil/ │
│ │ │ │ │ │ │neeligibil │
│ │ │ │ │ │ │(se vor │
│ │ │ │ │ │ │menţiona │
│ │Denumirea │ │ │ │ │suma inclusă│
│ │echipamentelor│ │ │Preţul│ │în │
│Nr. │/dotărilor │U│Cantitate│unitar│Valoare│cheltuieli │
│crt.│(obiecte de │M│ │(fără │totală │eligibile şi│
│ │investiţii) │ │ │T.V.A)│ │suma inclusă│
│ │ │ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │ │neeligibile,│
│ │ │ │ │ │ │dacă este │
│ │ │ │ │ │ │cazul) │
├────┼──────────────┼─┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│0 │1 │2│3 │4 │5(3x4) │6 │
├────┴──────────────┴─┴─────────┴──────┴───────┴────────────┤
│Echipamente │
├────┬──────────────┬─┬─────────┬──────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴─┴─────────┴──────┴───────┴────────────┤
│Dotări │
├────┬──────────────┬─┬─────────┬──────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴─┴─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────┴───────┴────────────┘


        Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului:
        Semnătura:
        Data:

    Model J
        Acord de parteneriat
        Model orientativ
        nr. .../............
        - model minim orientativ (care poate fi completat) -
        pentru realizarea proiectului <denumire proiect >
        (acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului.
        Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanţare şi este parte integrantă din aceasta.)
     În conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobate prin HG nr. 209/2022, liderul unui parteneriat, beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat (e) cu coordonatorul de reforme şi/sau investiţii.
    ART. 1
    Părţile
    1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ............., având calitatea de Lider de proiect(Partener 1) <se vor insera datele de identificare ale liderului de parteneriat şi conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:
        Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare*1) ...........
     *1) Se vor avea în vedere prevederile art. 26 alin (8) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 209/2022;

        Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...............

    2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener 2<se vor insera datele de identificare ale partenerului şi, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:
        Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: ..............
        Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...................

    3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener n, unde n= numărul total de membri ai parteneriatului<se vor insera datele de identificare ale partenerului şi conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, după modelul de mai sus>.
        au convenit următoarele:


    ART. 2
    Obiectul
    (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului [titlul proiectului], care este depus în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13 - REFORME SOCIALE, Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie", apelul de proiecte PNRR/2024/C13/I1, precum şi pe perioada de sustenabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.
    (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.

    ART. 3
    Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
    (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Roluri şi responsabilităţi│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Se vor descrie │
│ │activităţile şi │
│ │subactivităţile pe care │
│ │fiecare partener trebuie │
│ │să le implementeze, în │
│ │strânsă corelare cu │
│ │informaţiile furnizate în │
│ │cererea de finanţare │
│Lider de │(inclusiv pentru perioada │
│parteneriat│de sustenabilitate a │
│(Partener │proiectului), inclusiv │
│1) │sub-activităţile privind │
│ │derularea achiziţiilor │
│ │publice. │
│ │De asemenea, se va │
│ │menţiona valoarea estimată│
│ │a fiecărei activităţi, │
│ │defalcată pentru fiecare │
│ │partener/lider de │
│ │parteneriat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 2 │Idem │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener n │Idem │
└───────────┴──────────────────────────┘


    (2) Plăţile
        Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă*2).
     *2) A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).


    (3) Se vor specifica conturile deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activităţile proprii şi conturile deschise pe numele partenerilor pentru activităţile proprii ale acestora, în care se efectuează transferurile sumelor solicitate prin cererile de transfer.

    ART. 4
    Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
        Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
    A. Drepturile liderului de parteneriat
        Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer şi/sau a altor documente solicitate de coordonatorul de reformă şi/sau investiţie şi de către alte instituţii abilitate sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

    B. Obligaţiile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

    (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MFTES.

    (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MFTES a cererilor de transfer, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.

    (5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

    (6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 12 din OUG nr. 124/2021, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/ţintelor/obiectivelor aferente activităţilor proprii, liderul de parteneriat şi partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer.

    (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

    (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

    (9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii. Liderul de parteneriat precum şi partenerii cuprind în bugetele acestora sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul de finanţare.

    (10) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru plăţile ce urmează a fi efectuate, cât şi pentru cererile de transfer distincte ce conţin cheltuieli deja efectuate, către coordonatorul de investiţii, conform prevederilor contractului de finanţare.

    (11) Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de reformă/de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plăţile ce urmează a fi efectuate.

    (12) Liderul de parteneriat are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, bunei gestiuni financiare, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii.


    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile partenerilor
    A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n

    (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MFTES, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

    (2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către MFTES.

    B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

    (1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, bunei gestiuni financiare, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii.

    (2) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

    (3) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de transfer.

    (4) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de transfer.

    (5) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de transfer pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de aceştia.

    (6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia MFTES sau oricărui alt organism naţional sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

    (7) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

    (8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea Proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

    (9) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/ obiectivelor/ţintelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 12 din OUG nr. 124/2021, partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate spre transfer.

    (10) Partenerii au obligaţia de a restitui MFTES, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

    (11) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

    (12) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

    (13) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare.

    (14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

    (15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislaţiei în vigoare.

    (16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanţă au obligaţia restituirii sumelor cuprinse în acestea şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

    (17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

    (18) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MFTES.

    (19) Partenerii, împreună cu liderul de parteneriat, cuprind în bugetele acestora sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul de finanţare.

    (20) Partenerul are obligaţia ca activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la unul din cele şase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DSNH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).


    ART. 8
    Achiziţii publice
    (1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de MFTEŞ si/sau alte organisme abilitate.

    ART. 9
    Proprietatea
    (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
    (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a imobilului, echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
    (3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor etc. ce au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
    (4) Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia respectării prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

    ART. 10
    Confidenţialitate
    (1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

    ART. 11
    Legea aplicabilă
    (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
    (2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
        Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

        Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
        Semnături

┌───────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│ │Numele, │ │ │
│Lider de │prenumele şi │ │ │
│parteneriat│funcţia │ │Data şi │
│(Partener │reprezentantului│Semnătura│locul │
│1) │legal al │ │semnării│
│ │organizaţiei/ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│ │funcţia │ │Data şi │
│Partener 2 │reprezentantului│Semnătura│locul │
│ │legal al │ │semnării│
│ │organizaţiei/ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│ │funcţia │ │Data şi │
│Partener n │reprezentantului│Semnătura│locul │
│ │legal al │ │semnării│
│ │organizaţiei/ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────┴────────┘


    Model K
    Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie"
        Formularul Cererii de finanţare

    CUPRINS
    0. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL/LIDERUL DE PARTENERIAT
    1.1. Informaţii solicitant/lider de parteneriat
    1.2. Taxa pe valoarea adăugată
    1.3. Reprezentantul legal al Solicitantului
    1.4. Persoana de contact
    1.5. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare
    1.6. Banca/Trezoreria

    2. INFORMAŢII DESPRE MEMBRII PARTENERIATULUI
    3. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
    3.1. Titlul proiectului
    3.2. Localizarea proiectului
    3.3. Descrierea proiectului
    3.4. Durata de implementare a proiectului
    3.5. Sustenabilitatea proiectului

    4. ACHIZIŢIILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
    5. INDICATORII SI REZULTATELE PROIECTULUI
    5.1. Indicatori Investiţia I2. Modernizarea/crearea de muzee şi memoriale

    6. PRINCIPII ORIZONTALE
    6.1. Egalitatea de şanse
    6.2. Dezvoltarea durabilă

    7. FINANŢAREA PROIECTULUI
    7.1. Bugetul proiectului
    7.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

    8. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────────────┐
│ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
│Se completează de către Organismul la │
│care se depune cererea de finanţare în│
│conformitate cu prevederile Ghidului │
├──────────────────────────────────────┤
│se va completa denumirea completă a │
│agenţiei /sau cu numele complet al │
│organismului la care se va depune │
│cererea de finanţare în conformitate │
│cu prevederile Ghidului general şi ale│
│Ghidurilor specifice │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Nr: numărul │Înregistrat de: │
│de │prenume nume, funcţia │
│înregistrare │persoanei responsabile │
│la │cu înregistrarea cererii│
│registratura │de finanţare │
│ │Semnătura: │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │DATA │
│ │Data înregistrării │
│ │Cererii de finanţare la │
│ │registratură, format zz/│
│ │ll/aaaa │
└─────────────┴────────────────────────┘

    0. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE

┌──────────────┬───────────────────────┐
│NUMĂRUL │ │
│APELULUI DE │PNRR/2024/C13/I1 │
│PROIECTE │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Tipul │ │
│asistenţei │PLANUL NAŢIONAL DE │
│financiare │REDRESARE SI REZILIENŢĂ│
│nerambursabile│ │
│solicitate │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │PILONUL V. Sănătate, │
│Pilonul │precum si rezilienţă │
│ │economică, socială si │
│ │instituţională │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Componenta │COMPONENTA C13 - │
│ │REFORME SOCIALE │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │INVESTIŢIA I1 - 2 - │
│ │„Crearea unei reţele de│
│INVESTIŢIA │centre de zi pentru │
│ │copiii expuşi riscului │
│ │de a fi separaţi de │
│ │familie │
└──────────────┴───────────────────────┘


    1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL/LIDERUL DE PARTENERIAT
    1.1. Informaţii solicitant/lider de parteneriat

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Completaţi cu denumirea│
│ │completă a │
│ │solicitantului, aşa cum│
│DENUMIREA │apare în actele │
│SOLICITANTULUI│constitutive/Hotărâri │
│ │ale instanţelor de │
│ │judecată/Decizii emise │
│ │de organele competente │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Tip │Public │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Codul de │ │
│înregistrare │ │
│fiscală │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Adresa │Completaţi cu adresa │
│sediului │poştală a sediului │
│social │social │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Completaţi cu adresa de│
│ │poştă electronică │
│Email │generală a organizaţiei│
│ │sau a reprezentantului │
│ │legal sau a persoanei │
│ │de contact │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │[ ] furnizor public de │
│Tipul │servicii sociale │
│solicitantului│[ ] parteneriat (vă │
│ │rugăm detaliaţi) │
└──────────────┴───────────────────────┘

        În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informaţiile privind Solicitantul de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului în cadrul secţiunii 2 a cererii de finanţare.

    1.2. Taxa pe valoarea adăugată
        ● Organizaţia este plătitoare de TVA?
        [] Da
        [] Nu

        În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informaţiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului în cadrul secţiunii 2 a cererii de finanţare.

    1.3. Reprezentantul legal al Solicitantului
        Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/statut/hotărâre judecătorească de constatare a rezultatelor alegerilor şi de constituire a consiliului local/ decizii ale organelor competente/alte documente în funcţie de tipul de aplicant, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Completaţi cu prenumele şi │
│ │numele complet al │
│Numele │reprezentantului legal, │
│ │inclusiv iniţiala tatălui, aşa│
│ │cum apare în cartea de │
│ │identitate │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Funcţia│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Numărul│ │
│de │ │
│telefon│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Numărul│ │
│de fax │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Email │ │
└───────┴──────────────────────────────┘

        În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informaţiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului, în cadrul secţiunii 2 a cererii de finanţare.

    1.4. Persoana de contact
        Completaţi această secţiune doar dacă persoana de contact este diferită de reprezentantul legal.
        Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Coordonatorul de reformă şi investiţie în procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare.

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Completaţi cu prenumele şi │
│ │numele complet al persoanei de│
│Numele │contact, inclusiv iniţiala │
│ │tatălui, aşa cum apare în │
│ │cartea de identitate │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Funcţia│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Numărul│ │
│de │ │
│telefon│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Numărul│ │
│de fax │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Email │ │
└───────┴──────────────────────────────┘

    În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informaţiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului, în cadrul secţiunii 2 a cererii de finanţare.

    1.5. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Completaţi cu prenumele şi │
│ │numele complet al persoanei de│
│Numele │contact, inclusiv iniţiala │
│ │tatălui, aşa cum apare în │
│ │cartea de identitate │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Funcţia│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Numărul│ │
│de │ │
│telefon│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Numărul│ │
│de fax │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Email │ │
└───────┴──────────────────────────────┘

    În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informaţiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului, în cadrul secţiunii 2 a cererii de finanţare.

    1.6. Banca/Trezoreria

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea băncii ││
│(sucursalei) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediul băncii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│SWIFT ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul IBAN ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informaţiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului în cadrul secţiunii 2 a cererii de finanţare.


    2. INFORMAŢII DESPRE MEMBRII PARTENERIATULUI
        În cazul proiectelor implementate în parteneriat, toate subsecţiunile de la capitolul 1 al cererii de finanţare se vor completa pentru toţi membrii parteneriatului.
        În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor prezenta informaţii cu privire la aplicarea procedurii de selecţie a partenerului/partenerilor, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 din OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

    3. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
    3.1. Titlul proiectului

┌───────────┬──────────────────────────┐
│TITLUL │Completaţi cu litere de │
│PROIECTULUI│tipar, maxim 300 de │
│ │caractere. │
└───────────┴──────────────────────────┘


    3.2. Localizarea proiectului
        Locul de implementare al proiectului: ... Completaţi cu adresa completă a locului de implementare a proiectului (ţară, regiunea de dezvoltare, judeţ, localitate de implementare proiect, adresă)
        Pentru proiectele ce prevăd lucrări de construcţie/ reabilitare/ modernizare/ extindere infrastructură socială se va menţiona numărul documentului care atestă proprietatea/administrarea/concesiune asupra imobilului şi/sau terenului pe care se realizează investiţia, precum si, dacă este cazul, modificările şi completările ulterioare la respectivul document. În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcţii, se vor menţiona care sunt construcţiile pe care se va interveni prin proiect. De asemenea, se va menţiona numărul, data şi tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului specific.
        În cazul obiectivelor monument istoric, se va menţiona inclusiv codul monumentului din LMI (Lista Monumentelor Istorice).

    3.3. Descrierea proiectului
    3.3.1. Obiectivele proiectului
        Obiectivul general al priorităţii de investiţii la care răspunde proiectul şi obiectivele specifice ale proiectului.
        Obiectivele trebuie să fie SMART, respectiv formulate clar, cuantificate şi în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine. În general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei activităţi / set de activităţi (componente) din cadrul proiectului, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecinţă a îndeplinirii obiectivelor specifice.

    3.3.2. Date generale privind investiţia propusă
        Se vor detalia, pe scurt activităţile investiţiei, specificându-se în minim 1 pagină ce se doreşte a se realiza prin proiect. Informaţiile incluse în cadrul acestei subsecţiuni se vor corela cu datele din cadrul documentaţiei tehnico-economice şi cu indicatorii de proiect. De asemenea, în cazul proiectelor în parteneriat se va specifica şi care este rolul fiecărui partener în implementarea proiectului.

    3.3.3. Contextul
        În cadrul acestei subsecţiuni se va face referire la detalii cu privire la complementaritatea cu alte proiecte finanţate în cadrul altor programe/axe prioritare/priorităţi de investiţii/operaţiuni.
        Descrieţi contextul economic, social, demografic în care se va implementa proiectul.
        Se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia locală/judeţeană de dezvoltare, etc. Pentru toate strategiile/documentele cu privire la care este indicată relevanţa/complementaritatea proiectului, se vor menţiona sursele/link-urile unde acestea pot fi accesate.
        Se va completa tabelul de mai jos:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Documentul │ │
│relevant │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Modul de relaţionare a │
│Titlul │proiectului ce face │
│(titlurile) │obiectul acestei cereri│
│programului │de finanţare cu │
│(programelor) │programul (programele) │
│ │menţionat(e) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Modul de relaţionare a │
│Titlul │proiectului ce face │
│(titlurile) │obiectul acestei cereri│
│strategiei │de finanţare cu │
│(strategiilor)│strategia (strategiile)│
│ │menţionată(e) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Modul de relaţionare a │
│ │proiectului ce face │
│Titlul │obiectul acestei cereri│
│(titlurile) │de finanţare cu │
│proiectului │proiectul (proiectele) │
│(proiectelor) │menţionat(e), codul │
│ │SMIS sau număr de │
│ │înregistrare , dacă │
│ │este cazul │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Modul de relaţionare a │
│Alt(e) │proiectului ce face │
│document(e) │obiectul acestei cereri│
│relevant(e) la│de finanţare cu │
│nivel regional│documentul │
│/naţional │(documentele) menţionat│
│ │(e) │
└──────────────┴───────────────────────┘    3.3.4. Justificare
     Descrieţi cum proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorităţii de investiţie PNRR. Justificaţi oportunitatea proiectului în contextul identificat la punctul 3.3.3. Informaţiile cu privire la obiectivele proiectului, la contextul proiectului, precum şi cele privind justificarea necesităţii implementării proiectului trebuie să fie corelate şi coerente. În plus, se va menţiona dacă proiectul (integral sau parţial, respectiv activităţi/investiţii din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice şi se vor detalia informaţii referitoare la programul de finanţare, organizaţia finanţatoare/ autoritatea contractantă, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanţare), valoarea finanţării.

    3.3.5. Grup ţintă / potenţiali beneficiari
        Indicaţi şi cuantificaţi grupurile/ entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

    3.3.6. Gradul de pregătire a proiectului
        Detaliaţi gradul de pregătire a proiectului, făcând referire la Studiul de Fezabilitate / DALI, Certificatul de Urbanism, stadiul obţinerii Autorizaţiei de Construire, a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, a pregătirii Proiectului Tehnic, stadiul execuţiei lucrărilor (după caz).
        Informaţiile incluse în cadrul prezentei subsecţiuni vor trebui susţinute cu documente relevante care se vor anexa la cererea de finanţare. Pentru finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructură este necesară depunerea Studiului de Fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie. Cu toate acestea, pentru dovedirea maturităţii pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului. Aceste documente pot fi legate de procesul verbal de recepţie a proiectului tehnic, de Autorizaţia de Construire, de stadiul execuţiei lucrărilor (dacă este cazul).

    3.3.7. Activităţile proiectului

┌──────────────────────────────────────┐
│Descrieţi activităţile prevăzute prin │
│prezentul proiect. În funcţie de tipul│
│de proiect (de investiţii în │
│infrastructură si/sau investiţii în │
│dotări), activităţile proiectului pot │
│fi de exemplu următoarele │
│I. Activităţi realizate înainte de │
│depunerea cererii de finanţare │
│I.1 Activitatea de pregătire a │
│proiectului (pregătire Cerere de │
│finanţare, pregătire documentaţie │
│tehnico-economică - Studiu de │
│fezabilitate /DALI şi alte documente │
│solicitate prin Ghid) │
│II. Activităţi ce se vor realiza după │
│depunerea cererii de finanţare │
│II.1 Activitatea de obţinere avize/ │
│acorduri/AC, dacă este cazul │
│II.2 Activitatea de pregătire a PT, │
│dacă este cazul │
│II.3 Încheierea contractului de │
│finanţare │
│II.4 Activitatea de pregătire a │
│documentaţiilor de achiziţie, precum │
│şi încheierea contractelor cu │
│operatorii economici │
│II.5 Activitatea de monitorizare a │
│contractelor de achiziţie încheiate şi│
│management de proiect │
│II.6 Realizarea lucrărilor de │
│construcţie, unde este cazul │
│II.7 Achiziţie dotări/mobilier etc. │
│II.8 Prestarea serviciilor de │
│asistenţă tehnică din partea │
│proiectantului şi dirigenţie de │
│şantier │
│II.9 Activitatea de raportare în │
│cadrul proiectului │
│II.10 Activitatea de solicitare cerere│
│de plată şi/sau transfer a │
│cheltuielilor proiectului │
│II.11 Activitatea de informare şi │
│publicitate în cadrul proiectului │
│II.12 Auditarea proiectului │
│II.13 Activitatea de întocmire şi │
│depunere a cererii de transfer finale │
│În ceea ce priveşte măsurile de │
│informare si publicitate pe care le │
│veţi întreprinde în cadrul │
│proiectului, vor fi incluse cel puţin │
│următoarele tipuri de activităţi: │
│anunţ de presă într-un ziar regional │
│şi/sau local privind începerea │
│proiectului, anunţ de presă la │
│închiderea proiectului cu menţionarea │
│rezultatelor, iar în cazul proiectelor│
│care includ execuţia de lucrări, │
│măsurile obligatorii prevăzute de │
│regulamentele specifice ale Comisiei │
│Europene. │
├──────────────────────────────────────┤
│Activităţile de mai sus sunt enumerate│
│cu titlu de exemplu şi vor fi │
│detaliate în funcţie de proiect. În │
│cadrul acestei subsecţiuni nu se va │
│menţiona durata acestor activităţi, │
│această informaţie făcând obiectul │
│secţiunii următoare. │
│În estimarea perioadei de implementare│
│se va lua în considerare inclusiv │
│perioada de depunere a cererii de │
│transfer finală │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Finanţări │
│ │ │ │Parteneri│anterioare,│
│Activitate│Subactivitate│Detaliere│implicaţi│dacă este │
│ │ │ │ │cazul │
│ │ │ │ │Detaliere │
├──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

        Datele completate în cadrul acestei secţiuni trebuie să corespundă cu prevederile Acordului de parteneriat şi ale Declaraţiei de angajament ataşate la formularul cererii de finanţare.

┌──────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │Linia/liniile │Sumele │ │
│ │ │bugetară/ │eligibile│Total │
│ │ │bugetare unde │incluse │eligibil │
│Activitate│Subactivitate│au fost │pentru │pentru │
│ │ │bugetate │fiecare │fiecare │
│ │ │activităţile şi│linie │activitate/ │
│ │ │subactivităţile│bugetară │subactivitate│
│ │ │respective │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┘

        Datele completate în cadrul tabelului de mai sus trebuie să fie corelate cu bugetul proiectului, precum şi cu secţiunea de achiziţii din cadrul proiectului.
        Se va detalia modalitatea în care activităţile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor specifice.

    3.3.8. Calendarul de implementare a proiectului
        Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctul 3.3.6 Gradul de pregătire a proiectului
        Detaliaţi gradul de pregătire a proiectului, făcând referire la Studiul de Fezabilitate / DALI, Certificatul de Urbanism, stadiul obţinerii Autorizaţiei de Construire, a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, a pregătirii Proiectului Tehnic, stadiul execuţiei lucrărilor (după caz).
        Informaţiile incluse în cadrul prezentei subsecţiuni vor trebui susţinute cu documente relevante care se vor anexa la cererea de finanţare. Pentru finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructură este necesară depunerea Studiului de Fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie. Cu toate acestea, pentru dovedirea maturităţii pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului. Aceste documente pot fi legate de procesul verbal de recepţie a proiectului tehnic, de Autorizaţia de Construire, de stadiul execuţiei lucrărilor (dacă este cazul).
        Activităţile proiectului
        Specificaţi, de asemenea, data (estimată a) elaborării/ actualizării documentaţiei tehnico-economice

┌──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │Anul 1 │Anul n │
│Nr. Crt. │Activitatea│Responsabil├────┬────┬────┬───┬────┼────┬────┬────┬───┬────┤
│ │ │ │Luna│Luna│Luna│...│Luna│Luna│Luna│Luna│...│Luna│
│ │ │ │1*) │2 │3 │ │12 │1 │2 │3 │ │12 │
├──────────┴───────────┴───────────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴────┤
│I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare │
├──────────┬───────────┬───────────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬───┬─┬──┤
│Activ. I.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴───────────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴─┼──┤
│II. Activităţi ce se vor realiza după depunerea cererii de finanţare │ │
├──────────┬───────────┬───────────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬───┬─┼──┤
│Activ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼─┼──┤
│Activ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼─┼──┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼─┼──┤
│Întocmirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transfer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼─┼──┤
│Perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│estimată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de proces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│are a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transfer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finale si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│estimată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acesteia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴─┴──┘    3.4. Durata de implementare a proiectului
        Durata de implementare a proiectului: între ... (data primei activităţi legate de realizarea proiectului, zi/luna/an) şi ... (data ultimei activităţi legate de realizarea proiectului, zi/luna/an).
        Durata trebuie să fie corelată cu calendarul activităţilor de la punctul 3.3.8. Perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi 31.12.2024.

    3.5. Sustenabilitatea proiectului
        Precizaţi modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp), precum şi de menţinere şi/sau creştere a funcţionalităţii centrului de zi.
        Se vor detalia informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate (dacă este cazul).


    4. ACHIZIŢIILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
        Vă rugăm să completaţi tabelul privind planul achiziţiilor proiectului (planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii).
        Atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii trebuie să respecte prevederile legislaţiei aplicabile în domeniul achiziţiilor publice.
        Se va avea în vedere includerea tuturor achiziţiilor proiectului efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare şi a celor preconizate a fi efectuate după semnarea contractului de finanţare, inclusiv a celor pentru care se intenţionează utilizarea procedurii de achiziţie directă.
        Întrucât cererea de finanţare şi anexele acesteia devin parte a contractului de finanţare, această secţiune trebuie să includă toate contractele de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea contractului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile ca o condiţie esenţială pentru eligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.
        Achiziţii demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare

┌────┬────────────┬─────────┬───┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Linia/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │liniile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bugetară/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bugetare │
│ │Obiectul │Detaliu │ │Valoarea │Data │Data │ │unde a fost │
│Nr. │contractului│contract │CPV│contractului│începerii │finalizării│Procedura│încadrată │
│crt.│de achiziţie│de │ │fără TVA │procedurii│procedurii │urmată │valoarea │
│ │ │achiziţie│ │(lei) │ │ │ │contractului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │de achiziţie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │din care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │eligibil/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │neeligibil │
├────┼────────────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────────┘

        Achiziţii preconizate după depunerea cererii de finanţare

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Linia/ │
│ │ │ │ │ │ │ │liniile │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetară/ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetare │
│ │ │ │ │ │Procedura │ │unde a fost│
│ │ │Valoarea │Data │Data │urmată în │ │încadrată │
│ │ │estimată a │estimativă│estimativă │conformitate│Durata │valoarea │
│Nr. │Obiectul │contractului│a │a │cu │estimată a │estimată a │
│crt.│contractului│fără TVA │începerii │finalizării│prevederile │contractului│achiziţiei,│
│ │ │(lei) │procedurii│procedurii │legale în │ │inclusiv │
│ │ │ │ │ │vigoare │ │detalierea │
│ │ │ │ │ │ │ │sumelor │
│ │ │ │ │ │ │ │încadrate │
│ │ │ │ │ │ │ │pe fiecare │
│ │ │ │ │ │ │ │linie │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetara │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    5. INDICATORII ŞI REZULTATELE PROIECTULUI
        Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de mai jos. Acolo unde este necesar se va detalia şi modul de monitorizare a indicatorului (studii, etc.).
        Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile şi măsurabile.

┌───────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │
│ │indicatorului│indicatorului│
│ │raportat la │raportat la │
│Indicator │data │data │
│ │depunerii │finalizării │
│ │cererii de │proiectului │
│ │finanţare │(31.12.2024) │
│ │-fără proiect│- cu proiect │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficiari│ │ │
│copii │ │ │
│separaţi de│ │ │
│familie, cu│ │ │
│măsură de │ │ │
│protecţie │ │ │
│specială │ │ │
│stabilită │ │ │
│în │ │ │
│condiţiile │ │ │
│legii │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficiari│ │ │
│copiii care│ │ │
│au │ │ │
│beneficiat │ │ │
│de o măsură│ │ │
│de │ │ │
│protecţie │ │ │
│specială şi│ │ │
│au fost │ │ │
│reintegraţi│ │ │
│în familie │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficiari│ │ │
│copii de │ │ │
│etnie romă │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficiari│ │ │
│copii din │ │ │
│familii │ │ │
│beneficiare│ │ │
│de venit │ │ │
│minim │ │ │
│garantat │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficiari│ │ │
│copii care │ │ │
│nu sunt │ │ │
│înscrişi în│ │ │
│sistemul │ │ │
│naţional de│ │ │
│învăţământ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficiari│ │ │
│copii în │ │ │
│risc de │ │ │
│abandon │ │ │
│şcolar │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Număr total│ │ │
│de │ │ │
│beneficiari│ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┘


    6. PRINCIPII ORIZONTALE
    6.1. Egalitatea de şanse
        Subliniaţi modul în care principiile privind egalitatea de şanse, nediscriminarea şi accesibilitatea au fost integrate în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (e.g. adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi).

    6.2. Dezvoltarea durabilă
        Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător, inclusiv măsuri de promovare a eficienţei energetice.
        Unde este cazul, prezentaţi modul în care proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.
        Subliniaţi modul în care cerinţele privind respectarea principiile privind poluatorul plăteşte, protecţia biodiversităţii şi ecosistemelor, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, rezilienţa/rezistenţa la dezastre, regenerarea deşeurilor, calitatea aerului sunt incluse în realizarea şi implementarea proiectului.


    7. FINANŢAREA PROIECTULUI
    7.1. Bugetul proiectului

┌───────────────────┬─────┬───┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Cost │ │ │Valoare │ │ │Valoare │ │ │
│ │Total│TVA│Cost │eligibilă│TVA │Total │neeligibilă│Valoare TVA│Total │
│ │fără │ │total│fără TVA │eligibilă│eligibil│fără TVA │neeligibilă│neeligibil│
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │1=4+7│2= │3=1+2│ │ │6=4+5 │ │ │9=7+8 │
│ │ │5+8│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1 Obţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.2 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.3 Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amenajări pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi aducerea la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│starea iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.4 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru relocarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(devieri reţele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilităţi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amplasament) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total Capitol 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Capitolul 2 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│2.1 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total Capitol 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.1 Studii de teren│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│arheologică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│geotehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│topografice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hidrologice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hidrogeotehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fotogrammetrice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│topografice si de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stabilire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Documentaţii-suport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru obţinerea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avize, acorduri si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.3 Expertizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnică a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existente, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structurilor şi/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau, după caz, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întocmirea de către│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│expertul tehnic a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│raportului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│expertiză tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.4 Certificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│performanţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energetice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│auditul energetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│al clădirilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.5 Proiectare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inginerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.6 Organizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│procedurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.7 Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(auditul financiar)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.7.1 Consultantă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.7.2 Audit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.8. Asistentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.8.1 Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnică din partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectantului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3.8.2 Dirigenţie de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total Capitol 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4.1 Construcţii si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4.2 Montaj utilaje,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4.3 Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionale care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesită montaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4.4 Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionale care nu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesită montaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4.5 Dotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4.6 Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total Capitol 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.1. Organizare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.1.1 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.1.2 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conexe organizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.2 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru comisioane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cote, taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5.3 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│diverse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total Capitol 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│6.1 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru funcţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciului după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│6.2 Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru informare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total Capitol 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴───┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

        Se va completa şi transmite inclusiv în format electronic, conform Modelului.
        Bugetul se va completa cu 2 zecimale.
        Se completează de Lider şi fiecare partener, după caz.

    7.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
        Prezentaţi sursele de finanţare ale proiectului, ţinând cont de indicaţiile din Ghidul general precum şi de prevederile Ghidurilor specifice.

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│NR. │SURSE DE FINANŢARE│VALOARE │
│CRT.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Valoarea totală a │ │
│I │cererii de │Vezi Col 3, │
│ │finanţare, din │TOTAL GENERAL │
│ │care: │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Valoarea totală │ │
│a. │neeligibilă, │Vezi Col 9, │
│ │inclusiv TVA │TOTAL GENERAL │
│ │aferent │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│b. │Valoarea totală │Vezi Col 6, │
│ │eligibilă │TOTAL GENERAL │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Vezi Col 4, │
│b.1.│Valoare eligibilă │Valoare │
│ │ │eligibilă fără│
│ │ │TVA │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│b.2.│TVA eligibilă │Vezi Col 5, │
│ │ │TVA eligibilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ASISTENŢĂ │ │
│II │FINANCIARĂ │Col 4, TOTAL │
│ │NERAMBURSABILĂ │GENERAL │
│ │SOLICITATĂ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘    8. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE
    - Subsemnatul .............., posesor al CI seria ...., nr. .... CNP .............. în calitate de reprezentant legal al ............../ confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    – Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia achiziţiilor şi a conflictului de interese).
    – Confirm că am luat la cunoştinţă toate prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte cu nr..............
    – Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>/membrii ai parteneriatului, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
    – Sunt conştient că, din punct de vedere legal şi financiar, <denumire solicitant> este singurul responsabil de implementarea proiectului.

        Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Prenumele şi numele │
│ │solicitantului / liderului de │
│ │parteneriat │
│Data:│Completaţi cu prenumele, numele │
│zz/ll│complete şi funcţia │
│/aaaa│reprezentantului legal, cu │
│ │litere mari de tipar │
│ │Poziţia în cadrul organizaţiei │
│ │Semnătura │
│ │Semnătura reprezentantului legal│
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

        la Ghidul specific
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C13 - REFORME SOCIALE
        Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie"
    Grilă de verificare a conformităţii administrative şi
    a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
        PROIECT:
        SOLICITANT:
        PARTENERI:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grila de verificare a conformităţii administrative şi │
│eligibilităţii solicitantului şi a proiectului │
├──────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │Evaluator 1 │Evaluator 2 │
│Cerinţa/ Criteriul├──┬──┬──────┬──────────┼──┬──┬──────┬──────────┤
│ │Da│Nu│Nu se │Comentarii│Da│Nu│Nu se │Comentarii│
│ │ │ │aplică│ │ │ │aplică│ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│1. Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate la cererea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│integral cu datele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│specificate in │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghid, sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│limba română si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt semnate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împuternicitul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnătură │ │ │ │ │ │ │ │ │
│electronică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extinsă? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│2. Este anexat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentul privind│ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cerinţelor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│3. În situaţia în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexele acesteia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt semnate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împuternicitul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este depus │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împuternicire, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│format pdf? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│4. Acolo unde în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul Ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific există │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formate standard │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru anexe sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modele, acestea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt completate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectivelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formate? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│5. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajament (Model │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│6. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Model B)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│7. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţia privind│ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitatea TVA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Model C)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│8. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiului DNSH │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Model D)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│9. Sunt anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consimţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│caracter personal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale solicitantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│si partenerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(dacă este cazul),│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Modelul E)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│10. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţia pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprie răspundere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu privire la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evitarea dublei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţări (Model │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F)? Se va verifica│ │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│partener/parteneri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(dacă este cazul).│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│11. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliului Local │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de aprobare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Modelul G)? Este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexat actul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrativ al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│organului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conducere al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privat de servicii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale, dacă este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│12. În situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care execuţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demarata, este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexat raportul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind stadiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fizic şi financiar│ │ │ │ │ │ │ │ │
│al investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Model H) ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│13. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lista de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dotări (Model I)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Lista cuprinde │ │ │ │ │ │ │ │ │
│atât detalierea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamentelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cât si a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dotărilor? Lista │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţiază │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neeligibile (dacă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este cazul) si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este corelată cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│14. În situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului in │ │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriat, este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexat acordul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│parteneriat (Model│ │ │ │ │ │ │ │ │
│J)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│În cadrul Cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare, sunt│ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezentate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│relevante cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privire la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proceduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│selecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│partenerului/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│partenerilor, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevederile art. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 alin. 1 din OUG│ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 124 din 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│decembrie 2021? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│15. Este anexat SF│ │ │ │ │ │ │ │ │
│/DALI, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Certificat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Urbanism? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│16. Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectele mature,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│este anexat PT si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Autorizaţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Construire, dacă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│există la momentul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│17. SF/DALI/PT a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fost elaborat(ă)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│revizuit(ă)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reactualizat(ă) cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cel mult de 2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înainte de data │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│18. Devizul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│general aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnico-economice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a fost actualizat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu cel mult de 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luni înainte de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│19. Devizul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│general prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data elaborării/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│actualizării, este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnat si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stampilat de către│ │ │ │ │ │ │ │ │
│elaboratorul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnico-economice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│si de către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│beneficiar? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│20. Este anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliului local │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de aprobare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnico- economice│ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a indicatorilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnico-economici?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│21. Este anexat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contractul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări si actele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adiţionale (dacă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este cazul)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│22. Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care execuţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demarată, însă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectele nu s-au│ │ │ │ │ │ │ │ │
│încheiat în mod │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fizic sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar înainte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de depunerea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare, au fost│ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Secţiunea 5.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│punctul 13, lit. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│b) din Ghid? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│23. Sunt anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│atestă dreptul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare/con │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cesiune? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Infrastructura ce │ │ │ │ │ │ │ │ │
│face obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplineşte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Secţiunea 4.1.12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din Ghid? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│24. Solicitantul/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ţii se încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în categoria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibili si se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrise în Ghidul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│25. Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│furnizorii publici│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale, sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Secţiunea 5.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│punctul 1 din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghid? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│26. Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│furnizorii privaţi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale, sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Secţiunea 5.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│punctul 1 din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghid? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│27. Este anexat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│certificatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acreditare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│public/privat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii sociale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│28. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vizează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înfiinţarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│singure categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de centre de zi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din cele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate în Ghid│ │ │ │ │ │ │ │ │
│la Secţiunea 1.2? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│29. În cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi care se│ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lista de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│30. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea maximă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilă conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidului? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│31. Imobilul care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│face obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului va │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplini cerinţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind clădirile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│al căror consum de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aproape egal cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zero, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│orientările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│32.SF/DALI/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Proiectul Tehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este însoţit de o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectantului ce │ │ │ │ │ │ │ │ │
│va certifica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│faptul că │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│soluţiilor propuse│ │ │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intervenţiei va │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conduce la un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum de energie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aproape egal cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zero, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│orientărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│33. Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care execuţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demarată, însă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectele nu s-au│ │ │ │ │ │ │ │ │
│încheiat în mod │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fizic sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar înainte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de depunerea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare, este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depusă o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectantului ce │ │ │ │ │ │ │ │ │
│va certifica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│faptul că │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│soluţiilor propuse│ │ │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intervenţiei va │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conduce la un │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum de energie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aproape egal cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zero, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│orientărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│34. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare include │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate după │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data de 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│februarie 2020, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│considerate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│criteriilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│35. Perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depăşeşte 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│decembrie 2024? │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──┴──┴──────┴──────────┴──┴──┴──────┴──────────┘

        Proiectul şi solicitantul este declarat conform:
        [] Da [] Nu
        Dacă nu, se vor solicita următoarele clarificări:
    ....................................................


        Proiectul şi solicitantul/ partenerul sunt declaraţi eligibili:
        [] Da [] Nu
        Dacă nu, se vor solicita următoarele clarificări:
        ....................................................┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│Întocmit: │ │ │
│Nume, prenume │Expert 1 │Expert 2 │
│Semnătura: │ │ │
│Data: │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Avizat: │ │ │
│Nume, prenume │ │ │
│Semnătura: │ │ │
│Data: │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 3

        la Ghidul specific
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C13 - REFORME SOCIALE
        Investiţia I1 - "Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie"
        Grila de evaluare/ selecţie proiecte depuse
    Investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii
    expuşi riscului de a fi separaţi de familie

┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Grila de evaluare/ │Maxim│Minim│
│selecţie proiecte depuse │ │ │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│1. Gradul de maturitate a proiectului │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│a) Proiecte care au │ │ │
│încheiat contract de │15 │ │
│execuţie │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Investiţia are │ │ │
│Autorizaţie de Construire │10 │ │
│si Proiect Tehnic │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) Investiţia este la faza│ │ │
│PT conform HG nr. 907/2016│ │ │
│privind etapele de │ │ │
│elaborare si │ │ │
│conţinutul-cadru al │5 │ │
│documentaţiilor │ │ │
│tehnico-economice aferente│ │ │
│obiectivelor/proiectelor │ │ │
│de investiţii finanţate │ │ │
│din fonduri publice │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 1 │15 │0 │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│2. Serviciul de prevenire a separării │
│copilului de părinţii săi este │
│înfiinţat într-o unitate administrativ│
│teritorială vulnerabilă conform │
│cartografierii realizate de MFTEŞ │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│a) Serviciul de prevenire │ │ │
│a separării copilului de │ │ │
│părinţii săi este │ │ │
│înfiinţat într-o unitate │ │ │
│administrativ teritorială │20 │ │
│cu prioritate ridicată │ │ │
│pentru investiţiile în │ │ │
│centrele de zi conform │ │ │
│cartografierii realizate │ │ │
│de MFTEŞ │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Serviciul de prevenire │ │ │
│a separării copilului de │ │ │
│părinţii săi este │ │ │
│înfiinţat într-o unitate │ │ │
│administrativ teritorială │10 │ │
│cu prioritate medie pentru│ │ │
│investiţiile în centrele │ │ │
│de zi conform │ │ │
│cartografierii realizate │ │ │
│de MFTEŞ │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) Serviciul de prevenire │ │ │
│a separării copilului de │ │ │
│părinţii săi este │ │ │
│înfiinţat într-o unitate │ │ │
│administrativ teritorială │5 │ │
│cu prioritate scăzută │ │ │
│pentru investiţiile în │ │ │
│centrele de zi conform │ │ │
│cartografierii realizate │ │ │
│de MFTEŞ │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│d) Serviciul de prevenire │ │ │
│a separării copilului de │ │ │
│părinţii săi nu este │ │ │
│înfiinţat într-o unitate │ │ │
│administrativ teritorială │0 │ │
│a cărei prioritate a fost │ │ │
│identificată în │ │ │
│cartografierea realizată │ │ │
│de MFTEŞ │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 2 │20 │0 │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│3. Serviciul de prevenire a separării │
│copilului de familie asigură accesul │
│la servicii pentru un număr de copii: │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│a) Între 20-30 │10 │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Între 31-40 │20 │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) Peste 41 │30 │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 3 │30 │0 │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│4. Conform Recensământului din anul │
│2021, Centrul de zi este înfiinţat │
│într-o unitate administrativ │
│teritorială în care .... │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│a) populaţia de etnie romă│ │ │
│are o pondere între 0% si │5 │ │
│5% din totalul populaţiei.│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) populaţia de etnie romă│ │ │
│are o pondere între 5% si │10 │ │
│10% din totalul │ │ │
│populaţiei. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) populaţia de etnie romă│ │ │
│are o pondere de peste 10%│20 │ │
│din totalul populaţiei. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 4 │20 │5 │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│5. Categorii de servicii sociale │
│înfiinţate │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│a) Centre de zi pentru │ │ │
│copii aflaţi în situaţie │15 │ │
│de risc de separare de │ │ │
│părinţi │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Centre de zi de │ │ │
│recuperare pentru copii cu│15 │ │
│dizabilităţi │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) Centre de zi pentru │ │ │
│consiliere si sprijin │10 │ │
│pentru părinţi si copii │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 5 │15 │10 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│TOTAL punctaj (criteriile │100 │15 │
│de la 1 la 5) │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘


    ANEXA 4.1

        la Ghidul specific
    Lista UAT-urilor cu PRIORITATE RIDICATĂ pentru investiţiile
    în centrele de zi pentru copiii expuşi la riscul de separare de familie

┌────┬─────────┬──────┬─────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │RURAL │URBAN │Harta │
│Nr. │REGIUNE │SIRUTA│JUDEŢ│LOCALITATE │Tipul │Tipul de │serviciilor şi │
│Crt.│ │ │ │ │decomună│localitate│infrastructurii│
│ │ │ │ │ │ │ │disponibile │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│1 │CENTRU │3805 │AB │CERGĂU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│2 │NORD-VEST│27070 │BH │ABRAM │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│3 │NORD-VEST│27383 │BH │BATĂR │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│4 │NORD-VEST│28497 │BH │CHERECHIU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│5 │NORD-VEST│29573 │BH │HOLOD │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│6 │NORD-VEST│29662 │BH │HUSASĂU DE TINCA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│7 │NORD-VEST│30648 │BH │RĂBĂGANI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│8 │NORD-VEST│31333 │BH │SIMIAN │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│9 │NORD-VEST│31422 │BH │ŞOIMI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│10 │NORD-VEST│34422 │BN │SILIVAŞU DE │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │CÂMPIE │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│11 │NORD-VEST│34477 │BN │SÂNMIHAIU DE │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │CÂMPIE │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│12 │NORDEST │39836 │BT │VORNICENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│13 │CENTRU │41113 │BV │HÂRSENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│14 │CENTRU │42498 │BV │AUGUSTIN │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│15 │SUD-EST │44328 │BR │ULMU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│16 │SUD-EST │44435 │BR │VICTORIA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│17 │SUD-EST │45101 │BZ │BERCA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│18 │VEST │51449 │CS │BERZASCA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│19 │VEST │53372 │CS │OBREJA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│20 │NORD-VEST│59498 │CJ │SÂNMĂRTIN │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│21 │NORD-VEST│60026 │CJ │VALEA IERII │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│22 │SUD-EST │62057 │CT │LIPNIŢA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│23 │CENTRU │63633 │CV │BARCANI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│24 │CENTRU │63893 │CV │BODOC │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│25 │CENTRU │64005 │CV │BRATEŞ │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│26 │CENTRU │64130 │CV │CATALINA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│27 │CENTRU │64318 │CV │GHELINŢA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│28 │CENTRU │64568 │CV │MOACŞA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│29 │CENTRU │64639 │CV │OZUN │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│30 │CENTRU │64871 │CV │TURIA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│31 │CENTRU │64906 │CV │VALEA CRIŞULUI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│32 │CENTRU │65147 │CV │DALNIC │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│33 │SUD │67121 │DB │COSTEŞTII DIN │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │VALE │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│34 │CENTRU │84175 │HR │CORUND │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│35 │CENTRU │85877 │HR │SUBCETATE │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│36 │VEST │90119 │HD │LUNCA CERNII DE │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │JOS │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│37 │VEST │92097 │HD │VORŢA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│38 │SUD │93664 │CL │GRĂDIŞTEA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│39 │SUD │94429 │IL │SCÂNTEIA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│40 │NORD- EST│97394 │IS │GROZEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│41 │NORD- EST│97606 │IS │LESPEZI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│42 │NORD- EST│98827 │IS │SCHITU DUCA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│43 │NORD- EST│100282│IS │COSTEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│44 │NORD- EST│100344│IS │ROŞCANI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│45 │SUD │101662│GR │CĂLUGĂRENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│46 │SUD │103087│GR │GĂISENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│47 │SUD │103764│CL │ILEANA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│48 │SUD │104047│GR │LETCA NOUĂ │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│49 │SUD │104341│CL │NICOLAE BĂLCESCU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│50 │SUD │104788│GR │RĂSUCENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│51 │SUD │105348│GR │STOENEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│52 │SUD │105455│CL │TĂMĂDĂU MARE │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│53 │CENTRU │115708│MS │BEICA DE JOS │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│54 │CENTRU │118094│MS │MĂGHERANI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│55 │CENTRU │118995│MS │RÂCIU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│56 │CENTRU │120502│MS │MĂDĂRAŞ │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│57 │NORD- EST│122613│NT │FĂUREI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│58 │NORD- EST│123175│NT │MĂRGINENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│59 │NORD- EST│123479│NT │PIATRA ŞOIMULUI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│60 │NORD- EST│123709│NT │POIENARI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│61 │NORD- EST│123969│NT │RĂZBOIENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│62 │NORD- EST│124849│NT │URECHENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│63 │NORD- EST│125114│NT │GHINDĂOANI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│64 │SUD-VEST │126905│OT │FĂGEŢELU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│65 │SUD-VEST │128588│OT │RUSĂNEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│66 │SUD-VEST │128659│OT │SCHITU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│67 │SUD-VEST │129816│OT │VERGULEASA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│68 │SUD │130785│PH │BUCOV │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│69 │SUD │132645│PH │CHIOJDEANCA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│70 │SUD │132752│PH │COLCEAG │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│71 │SUD │133562│PH │GORNET │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│72 │SUD │134853│PH │PROVIŢA DE JOS │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│73 │SUD │134899│PH │PROVIŢA DE SUS │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│74 │SUD │135244│PH │SÂNGERU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│75 │NORD-VEST│137960│SM │LAZURI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│76 │NORD-VEST│139107│SM │TIREAM │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│77 │NORD- EST│148328│SV │DRĂGOIEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│78 │NORD- EST│148453│SV │FÂNTÂNELE │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│79 │NORD- EST│149968│SV │PREUTEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│80 │SUD │152252│TR │BRÂNCENI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│81 │SUD │152902│TR │DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA│Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│82 │SUD │154585│TR │TĂTĂRĂŞTII DE JOS│Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│83 │VEST │155957│TM │BÂRNA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│84 │VEST │157193│TM │GHIZELA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│85 │VEST │157781│TM │MORAVIŢA │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│86 │SUD-VEST │168960│VL │BUNEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│87 │SUD-EST │178821│VN │VULTURU │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│88 │NORD-VEST│179953│BN │CICEU-MIHĂIEŞTI │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│89 │SUD │180055│CL │CRIVĂŢ │Tip 1 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│90 │SUD-EST │44934 │BZ │BALTA ALBĂ │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│91 │SUD-EST │45361 │BZ │BOLDU │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│92 │SUD-EST │46313 │BZ │CISLĂU │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│93 │SUD-EST │47417 │BZ │MĂRGĂRITEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│94 │SUD-EST │47774 │BZ │MOVILA BANULUI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│95 │SUD-EST │49849 │BZ │ŢINTEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│96 │SUD-VEST │69964 │DJ │BUCOVĂŢ │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│97 │SUD-VEST │70520 │DJ │AFUMAŢI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│98 │SUD-VEST │71812 │DJ │CIOROIAŞI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│99 │SUD-VEST │71956 │DJ │DANEŢI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│100 │SUD-VEST │72604 │DJ │GOGOŞU │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│101 │SUD-VEST │72677 │DJ │GOIEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│102 │SUD-VEST │72882 │DJ │IZVOARE │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│103 │SUD-VEST │72980 │DJ │MĂCEŞU DE JOS │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│104 │SUD-VEST │73013 │DJ │MĂCEŞU DE SUS │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│105 │SUD-VEST │73102 │DJ │MELINEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│106 │SUD-VEST │73246 │DJ │MISCHII │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│107 │SUD-VEST │73317 │DJ │MÂRŞANI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│108 │SUD-VEST │73852 │DJ │RADOVAN │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│109 │SUD-VEST │73923 │DJ │ROBĂNEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│110 │SUD-VEST │74322 │DJ │TEASC │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│111 │SUD-VEST │74509 │DJ │ŢUGLUI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│112 │SUD-VEST │74891 │DJ │GALICIUICA │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│113 │SUD-VEST │74923 │DJ │ÎNTORSURA │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│114 │SUD-VEST │74931 │DJ │PLEŞOI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│115 │NORDEST │97189 │IS │GORBAN │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│116 │NORDEST │100326│IS │HĂRMĂNEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│117 │SUD │105829│CL │VASILAŢI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│118 │CENTRU │119466│MS │SÂNPAUL │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│119 │NORDEST │124803│NT │ŢIBUCANI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│120 │SUD-VEST │127019│OT │FĂRCAŞELE │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│121 │SUD-VEST │130348│OT │IPOTEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│122 │SUD │152083│TR │BLEJEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│123 │SUD │152314│TR │BUJORU │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│124 │SUD │152350│TR │CĂLINEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│125 │SUD │152467│TR │CĂLMĂŢUIU DE SUS │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│126 │SUD │152528│TR │CIOLĂNEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│127 │SUD │152617│TR │CRÂNGENI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│128 │SUD │153124│TR │LISA │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│129 │SUD │153384│TR │MOŞTENI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│130 │SUD │154139│TR │SEACA │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│131 │SUD │154166│TR │SFINŢEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│132 │SUD │154380│TR │SMÂRDIOASA │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│133 │NORD-EST │162149│VS │ARSURA │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│134 │NORD-EST │165069│VS │OLTENEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│135 │SUD-EST │175439│VN │BORDEŞTI │Tip 2 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│136 │NORD-EST │21720 │BC │CAŞIN │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│137 │NORD-EST │22665 │BC │GĂICEANA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│138 │NORD-EST │23868 │BC │ONCEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│139 │NORD-EST │24999 │BC │ROŞIORI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│140 │NORD-EST │25445 │BC │TĂTĂRĂŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│141 │SUD-EST │46867 │BZ │GLODEANU SĂRAT │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│142 │CENTRU │63802 │CV │BĂŢANI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│143 │SUD-VEST │70744 │DJ │ARGETOAIA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│144 │SUD-VEST │70968 │DJ │BOTOŞEŞTI-PAIA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│145 │SUD-VEST │71787 │DJ │CETATE │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│146 │SUD-VEST │72150 │DJ │DRĂGOTEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│147 │SUD-VEST │73460 │DJ │NEGOI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│148 │SUD-VEST │74171 │DJ │SECU │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│149 │SUD-VEST │74411 │DJ │TESLUI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│150 │SUD-VEST │74915 │DJ │GHINDENI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│151 │SUD-EST │75864 │GL │CAVADINEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│152 │SUD-EST │76638 │GL │JORĂŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│153 │SUD-EST │77509 │GL │VÂRLEZI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│154 │SUD-EST │77579 │GL │NEGRILEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│155 │SUD-EST │77587 │GL │POIANA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│156 │NORDEST │97777 │IS │MĂDÂRJAC │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│157 │CENTRU │116590│MS │EREMITU │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│158 │CENTRU │118209│MS │MICA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│159 │CENTRU │118753│MS │PĂSĂRENI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│160 │CENTRU │119750│MS │ŞĂULIA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│161 │CENTRU │120254│MS │VÂNĂTORI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│162 │CENTRU │120496│MS │SĂRĂŢENI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│163 │NORDEST │121386│NT │BIRA │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│164 │NORDEST │150588│SV │UDEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│165 │SUD │152724│TR │DIDEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│166 │SUD │153026│TR │GĂLĂTENI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│167 │SUD │153295│TR │MERENI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│168 │SUD │154932│TR │VÂRTOAPE │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│169 │NORD-EST │163137│VS │COSTEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│170 │NORD-EST │163208│VS │CREŢEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│171 │NORD-EST │163253│VS │DĂNEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│172 │NORD-EST │163681│VS │DUDA-EPURENI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│173 │NORDEST │164749│VS │LUNCA BANULUI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│174 │NORD-EST │164892│VS │MICLEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│175 │NORDEST │166413│VS │TODIREŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│176 │NORDEST │167222│VS │IBĂNEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│177 │NORDEST │167286│VS │DODEŞTI │Tip 3 │Comuna │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│178 │NORD-VEST│26920 │BH │NUCET │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│179 │CENTRU │40303 │BV │PREDEAL │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│180 │SUD-EST │60455 │CT │EFORIE │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│181 │VEST │87139 │HD │URICANI │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│182 │SUD │131210│PH │BUŞTENI │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│183 │CENTRU │143735│SB │CISNĂDIE │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│184 │NORD-EST │146370│SV │SALCEA │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│185 │NORD-EST │146931│SV │MILIŞĂUŢI │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│186 │VEST │157086│TM │GĂTAIA │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│187 │SUD-VEST │167641│VL │BĂILE GOVORA │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│188 │SUD-EST │175019│VN │ODOBEŞTI │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│189 │IF │179481│IF │OTOPENI │ │Oras │Zonă albă de │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii │
└────┴─────────┴──────┴─────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘


    ANEXA 4.2

        la Ghidul specific
    Lista UAT-urilor cu PRIORITATE MEDIE pentru investiţiile
    în centrele de zi pentru copiii expuşi la riscul de separare de familie

┌────┬─────────┬──────┬─────┬─────────────────┬──────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │RURAL │URBAN │Harta │
│Nr. │REGIUNE │SIRUTA│JUDEŢ│LOCALITATE │Tipul │Tipul de │serviciilor şi │
│Crt.│ │ │ │ │de │localitate│infrastructurii│
│ │ │ │ │ │comună│ │disponibile │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼──────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Doar specialist│
│1 │CENTRU │4767 │AB │HOREA │Tip 1 │Comuna │(i) de un │
│ │ │ │ │ │ │ │singur tip │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼──────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Doar specialist│
│2 │CENTRU │6627 │AB │RÂMEŢ │Tip 1 │Comuna │(i) de un │
│ │ │ │ │ │ │ │singur tip │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼──────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Doar specialist│
│3 │VEST │9887 │AR │BATA │Tip 1 │Comuna │(i) de un │
│ │ │ │ │ │ │ │singur tip │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼──────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Doar specialist│
│4 │VEST │10006 │AR │BIRCHIŞ │Tip 1 │Comuna │(i) de un │
│ │ │ │ │ │ │ │singur tip │
├────┼─────────┼──────┼─────┼─────────────────┼──────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │