Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 10 mai 2022  privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 10 mai 2022 privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 bis din 10 mai 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 999 din 10 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 mai 2022.
──────────
                       PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
               GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE
              AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10
                             COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL

    PREAMBUL
    Acest document se aplică apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
        Apelurile de proiecte se lansează prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), https://investitii. mdlpa. ro.
        Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelurile de proiecte mai sus-menţionate.
        Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu solicitarea opiniei Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional PNRR şi a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi folosind metoda de interpretare sistematică.
        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelurile de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet https://investitii.mdlpa.ro, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

    1. DESCRIEREA COMPONENTEI 10 - FONDUL LOCAL
        Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.
        Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU^1), în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii.
        ^1) https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro

        Date generale privind Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se regăsesc la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr/, iar Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT DATE+ DESC.
    1.1. Pilon, componentă, obiective generale
        Pilonul IV. Coeziune socială şi teritorială
        Pilonul IV sprijină consolidarea coeziunii, ţinând seama de disparităţile locale, regionale şi naţionale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităţilor teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând incluziunea şi integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Reformele şi investiţiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile şi de înaltă calitate, să permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii şi a serviciilor, precum şi a sistemelor de protecţie şi bunăstare socială.
        "Coeziune socială şi teritorială" vizează implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a mobilităţii urbane, punând accentul pe investiţiile verzi şi digitale şi pe reducerea disparităţilor regionale. Acesta vizează, de asemenea, dezvoltarea sectorului turismului şi sprijinirea tranziţiei digitale a sectorului cultural şi a celui creativ.
        COMPONENTA 10 - Fondul Local
        Fondul local abordează provocările legate de disparităţile teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale, precum şi mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susţine o transformare durabilă urbană şi rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale.
        Bugetul total aferent reformelor şi investiţiilor din cadrul componentei C10-Fondul Local este de 2,1 miliarde euro. În conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă în scopul atingerii jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, este autorizat să încheie contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme şi/sau investiţie din acordurile de finanţare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. în acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiţie în parte. Valorile bugetelor disponibile pe investiţii vor conţine marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 2,73 miliarde euro.
        Investiţiile vor fi implementate şi finalizate până la data de 30 iunie 2026.
        În cadrul componentei sunt prevăzute patru (4) investiţii susţinute de cinci reforme. Precizăm că prima investiţie are 4 subinvestiţii dedicate mobilităţii urbane durabile. Reformele sunt menite de a sprijini investiţiile care urmează a fi detaliate în cadrul prezentului Ghid.

        Obiectivele generale:
        O1 - Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din România prin investiţii în infrastructura locală care vor susţine rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, precum şi reducerea disparităţilor teritoriale la nivel regional, intraregional şi intra-judeţean.
        O2 - Asigurarea cadrului pentru reformarea şi digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială şi urbană la nivelul autorităţilor publice locale.    1.2 Obiectiv specific, axe de investiţii şi ţinte ale componentei
        COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde patru (4) investiţii, sintetizate după cum urmează:
        I.1 - Mobilitate urbană durabilă, care conţine patru subinvestiţii:
        I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante);
        I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC;
        I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice;
        I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

        I.2 - Construirea de locuinţe nZEB plus - pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.
        I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale.
        I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană.
    I.1 - Mobilitatea urbană durabilă
        Obiectivul specific:
    - Îmbunătăţirea condiţiilor de mobilitate urbană;
    – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
    – Sporirea siguranţei rutiere în zonele urbane, prin soluţii digitale şi ecologice de transport.

        Investiţia va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, construind 13.200 de staţii suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice şi 1.091 km de piste pentru biciclişti la nivel local/metropolitan. Investiţiile vor consta, de asemenea, în sisteme de transport inteligente şi alte infrastructuri TIC pentru a spori securitatea rutieră, a reduce timpul de călătorie şi congestiile traficului. Investiţiile vor contribui la creşterea ponderii călătoriilor cu transportul public local cu vehicule cu emisii zero (autobuze cu emisii zero, troleibuze, inclusiv cele cu baterii, tramvaie, nave asimiliate autobuzelor pentru transportul public de călători pe apă) la 60 % în 2025, comparativ cu 45,4 % în 2019.
        De asemenea, în urma punerii în aplicare a investiţiilor în staţiile de încărcare pentru vehicule electrice, România ar dispune în total de cel puţin 30 000 de staţii de încărcare, finanţate din diverse surse, inclusiv din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Investiţiile se vor baza, în egală măsură, pe alinierea obligatorie la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare, asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona funcţională şi periurbană, prioritizarea şi promovarea transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferenţiale şi a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, precum şi pe încheierea unui contract de servicii publice cu operatorii economici în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
        Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
        Obiectivul primordial este de a teritorializa acordarea finanţărilor, în acest fel asigurând o acoperire la nivel naţional şi oferind acces tuturor UAT-urilor la multiple investiţii, în funcţie de criteriile de eligibilitate. Plecând de la premisa teritorializării, fiecărui UAT i se alocă un buget de care poate dispune prin intermediul platformei de investiţii al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, care va permite accesul fiecărui UAT doar la investiţiile la care este eligibil şi va afişa în permanenţă suma disponibilă în bugetul propriu.
    I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) - cod 074 - Material rulant de transport urban curat (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag)
        Investiţia permite achiziţionarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eşapament: autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen utilizate, inclusiv staţii de reîncărcare pentru microbuze şi autobuzele electrice (staţii de reîncărcare rapidă -pe traseu- şi staţii de încărcare lentă -la autobază-, incluse în costul autobuzelor).
    Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II 1.1.

    I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC - cod 076 - digitalizarea transportului urban, respectiv - cod 021ter - dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin foarte specializate pentru administraţiile publice şi întreprinderi (100% Digital Tag)
        Investiţia permite achiziţionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC (Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor) ce contribuie la îmbunătăţirea mobilităţii locale, respectiv a managementului urban/local.
     Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.1.2.

    I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice - cod 077 - Infrastructura de combustibili alternativi (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag)
        Investiţia permite achiziţionarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile toate categoriile de UAT (cu excepţia judeţelor). Staţiile de reîncărcare pot fi amplasate în condiţiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalităţile de amplasare şi prevederile tehnice necesare implementării investiţiei. Amplasarea acestor staţii de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - în zonele rezidenţiale sau în zonele în care aceştia lucrează pentru limitarea nevoilor de deplasare, sau în zonele de tranzit inter-urban). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiştii să îşi lase autovehiculele personale în aceste puncte şi să îşi continue deplasarea utilizând transportul public.
        Pentru a susţine investiţia, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial. Ajutorul pentru staţiile de reîncărcare se va acorda în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie ("OACME"), printr-o procedură competitivă şi condiţiile de achiziţie sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziţii de puncte de reîncărcare.
     Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.1.3 şi secţiunea IV.

    I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan - cod 075 - Infrastructura pentru biciclete (100% Climate Tag şi 100% Digital Tag).
        Investiţia finanţează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul şi extravilanul localităţilor (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete).
     Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.1.4.


    I.2 - Construirea de locuinţe nZEB plus - pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ - cod 025b - Construirea de noi clădiri eficiente energetic (40% Climate Tag şi 40% Environmental Tag), respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori şi alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon şi de eficienţă energetică (100% Digital Tag).
        Investiţia contribuie la implementarea prevederilor Strategiei Naţionale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022. Ambele tipuri de unităţi de locuit (atât pentru tineri cât şi pentru specialişti) trebuie să respecte cerinţele nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puţin 20% faţă de cerinţa de construcţie a clădirilor nZEB^2), în conformitate cu liniile directoare naţionale. Investiţiile se pot realiza şi pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA.
        ^2) O clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB - nearly Zero-Energy Building) este clădirea cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere

        Se vor finanţa unităţi de locuit pentru tineri care provin din grupuri sau comunităţi marginalizate şi pentru specialişti în sănătate şi educaţie raportat la cererile şi necesităţile de la nivel local.
     Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.2.

    I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienţei energetice sau măsuri de eficienţă energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative şi măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficienţă energetică (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag)
        Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiţia finanţează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare şi certificatul de performanţă energetică realizat la finalizarea investiţiei.
     Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.3.

    I.4. - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană - cod 4 - 011 - Soluţii TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicaţii (100% Digital Tag)
        Obiectivul acestei investiţii este de a eficientiza procesul de autorizare a construcţiilor şi de a oferi mai multă stabilitate şi transparenţă investiţiilor prin actualizarea în timp real a informaţiilor privind mediul construit şi de a creşte accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
        Investiţia are în vedere elaborarea în format digital şi aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD.
     Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.4.
    2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    2.1. Tipul apelului de proiecte
        Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lansează apel comun destinat unităţilor administrativ- teritoriale şi subdiviziunilor municipiului Bucureşti de pe tot teritoriul României, care cuprinde toate investiţiile aferente componentei, etapizat în două runde:
        → Prima rundă de atragere de fonduri
        va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investiţiile 1, 2 şi 3, respectiv în limita bugetului alocat pe investiţia 4 (la Investiţia 4 va fi utilizat principiul "primul venit/primul servit").
        Cererea de finanţare se efectuează pentru fiecare investiţie/subinvestiţie în parte. În cazul în care cererea de finanţare respectă cerinţele prevăzute în prezentul ghid şi în limita bugetului prealocat beneficiarului, respectiv bugetul stabilit pentru fiecare investiţie, se va proceda la semnarea contractului de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi solicitant.
        În cazul în care documentaţia transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. În acest caz, semnarea contractului de finanţare va avea loc doar după furnizarea tuturor informaţiilor solicitate şi numai dacă informaţiile furnizare sunt corespunzătoare, în limita bugetului disponibil pentru fiecare categorie de investiţie. În situaţia în care bugetul unei categorii de investiţii va fi epuizat, vor mai putea fi depuse cereri de finanţare doar pentru investiţiile care vor avea buget disponibil. Bugetul şi indicatorii aferenţi fiecărei categorii de investiţii vor fi blocaţi imediat după transmiterea cererii de finanţare de către beneficiar şi primirea numărului de înregistrare.

        → A doua rundă de atragere de fonduri
        în care se vor disponibiliza fondurile necontractate, aplicând condiţii specifice în vederea asigurării atingerii ţintelor vizate pe fiecare componentă.
        În a doua rundă, se redistribuie fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea în prima rundă. În această rundă secundă vor fi condiţii restrictive, în sensul asigurării atingerii ţintelor vizate pe componentă (în cazul în care se constată după prima rundă că există ţinte care se află în riscul de a nu fi atinse, finanţarea va fi efectuată doar pentru atingerea acestor ţinte). În acest sens, după finalizarea primei runde şi încheierea contractelor de finanţare, MDLPA va analiza modul de implementare a ţintelor din componentă şi va stabili ţintele ce trebuie abordate în cea de a doua rundă.
        Rezultatele şi evaluarea primei runde cât şi raportarea modului de îndeplinire a ţintelor pe fiecare investiţie în parte vor fi publicate ulterior încheierii primei runde, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2022.
        Pentru runda a doua vor fi elaborate noi ghiduri de finanţare.
        În cazul în care indicatorii vor fi atinşi în prima rundă, runda a doua nu va mai fi organizată.    2.2. Solicitanţi de finanţare eligibili
        Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
    a. Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:
    - municipii reşedinţă de judeţ, municipiul Bucureşti,
    – alte municipii,
    – oraşe,
    – comune,
    – judeţe.

    b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    c. Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiţii din cadrul prezentei componente.


    2.3. Perioada de depunere a cererilor de finanţare
        Calendarul depunerii cererilor de finanţare:
        Prima rundă de atragere de fonduri
    - Începerea depunerii de proiecte: 16 mai 2022, ora 10:00
    – Închiderea depunerii de proiecte: 30 iunie 2022, ora 23:59

        A doua rundă de atragere de fonduri
    - Începerea depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10:00
    – Închiderea depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 23:59    2.4. Modalitatea de depunere a proiectelor
        În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, toate cererile de finanţare, solicitările de clarificări şi răspunsurile la acestea se vor depune exclusiv prin platforma electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, doar în intervalele de depunere menţionate la secţiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora.
        Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii solicitării prin platforma electronică preluată din registratura MDLPA de către platforma electronică în timp real în momentul depunerii.
        Cererile de finanţare depuse prin sistemul informatic, precum şi toate documentele care le însoţesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al UAT-ului, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicaţia de investiţii PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro= 4,9227 lei. Pentru sumele aferente ajutorului de stat, a se vedea cursul de schimb din Ordinul nr. 649/26.04.2022 privind Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice".
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat, prin platforma electronică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare generat şi transmis în mod automat de platforma electronică.
        Solicitanţii vor putea retrage/modifica o cerere de finanţare în termen de 3 zile lucrătoare de la data şi ora înregistrării iniţiale a depunerii primei solicitări. În acest caz, solicitanţii vor avea posibilitatea de a modifica şi retransmite cererea de finanţare, urmând aceleaşi reguli şi în limita bugetului disponibil fiecărei investiţii.
     Detalii privind procedura de depunere şi modul de completare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Secţiunea 4 din prezentul ghid.

    2.5. Sumele alocate pentru apelul de proiecte
    Bugetul total alocat pentru investiţiile incluse în COMPONENTA 10 - Fondul local este echivalentul în lei, la cursul valutar de 1 euro= 4,9227, a sumei de 2.100 milioane euro, la care se adaugă o suprafinanţare de 30% în valoare de 630 milioane euro, totalizând 2.730 milioane euro, împărţit pe categorii de investiţii, după cum urmează:

┌─────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │
│Denumirea investiţiei │eligibilă│suplimentară│totală │
│ │PNRR │cf. OUG 124/│eligibilă│
│ │ │2021^3) │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.1.1 - înnoirea parcului│ │ │ │
│de vehicule destinate │580,00 │174,00 │754,00 │
│transportului public │milioane │milioane │milioane │
│(achiziţia de vehicule │euro │euro │euro │
│nepoluante) │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.1.2 - Asigurarea │ │ │ │
│infrastructurii pentru │275,00 │100,50 │375,50 │
│transportul verde - ITS/ │milioane │milioane │milioane │
│alte infrastructuri TIC │euro │euro │euro │
│(sisteme inteligente de │ │ │ │
│management urban/local) │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.1.3 - Asigurarea │ │ │ │
│infrastructurii pentru │165,00 │49,50 │214,50 │
│transportul verde - │milioane │milioane │milioane │
│puncte de reîncărcare │euro │euro │euro │
│vehicule electrice │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.1.4 - Asigurarea │ │ │ │
│infrastructurii pentru │ │ │ │
│transportul verde - piste│180,00 │54,00 │234,00 │
│pentru biciclete şi alte │milioane │milioane │milioane │
│vehicule electrice uşoare│euro │euro │euro │
│la nivel local/ │ │ │ │
│metropolitan │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.2 - Construirea de │ │ │ │
│locuinţe nZEB plus pentru│285,00 │85,50 │370,50 │
│tineri/ locuinţe de │milioane │milioane │milioane │
│serviciu pentru │euro │euro │euro │
│specialişti din sănătate │ │ │ │
│şi învăţământ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.3 - Reabilitarea │ │ │ │
│moderată a clădirilor │ │ │ │
│publice pentru a │575,00 │172,50 │747,50 │
│îmbunătăţi serviciile │milioane │milioane │milioane │
│publice prestate la │euro │euro │euro │
│nivelul unităţilor │ │ │ │
│administrativ-teritoriale│ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│I.4 - Elaborarea / │ │ │ │
│actualizarea în format │40,00 │12,00 │52,00 │
│GIS a documentaţiilor de │milioane │milioane │milioane │
│amenajare a teritoriului │euro │euro │euro │
│şi de planificare urbană │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘

        Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.
        ^3) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

        Pentru încadrarea în aceste sume, prima rundă de atragere de fonduri se va derula având în vedere buget prealocat pentru fiecare unitate administrativ- teritorială (care cuprinde Investiţiile I.1.1, I.1.2, I.1.4, I.2, I.3), pe categorii, conform tabelului de mai jos.

┌─────────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ │Suma │Valoare │Suma │
│Categoria de unitate │prealocată│suplimentară│prealocată│
│administrativ-teritorială│eligibilă │cf. OUG 124/│totală │
│/ subdiviziune a UAT │prin PNRR │2021 (euro/ │(euro/UAT)│
│ │(euro/UAT)│UAT) │ │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Municipii reşedinţă de │ │ │ │
│judeţ (exceptând │ │ │ │
│municipiile reşedinţă │9.610.000 │2.883.000 │12.493.000│
│care nu gestionează │ │ │ │
│serviciul de transport │ │ │ │
│public de călători) │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Municipiul Bucureşti │9.500.000 │2.850.000 │12.350.000│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Sectoarele municipiului │9.350.000 │2.805.000 │12.155.000│
│Bucureşti │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Alte municipii │3.225.806 │967.744 │4.193.550 │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Oraşe │2.453.704 │736.111 │3.189.815 │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Comune │249.825 │74.945 │324.770 │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Judeţe care gestionează │ │ │ │
│serviciul de transport │ │ │ │
│public de călători (în │6.772.000 │2.031.600 │8.803.600 │
│parteneriat cu municipiul│ │ │ │
│reşedinţă de judeţ) │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│Municipii reşedinţă de │ │ │ │
│judeţ care nu gestionează│2.838.000 │851.400 │3.689.400 │
│serviciul de transport │ │ │ │
│public de călători │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘

        Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.
        Sumele prealocate NU cuprind:
    - investiţiile aferente achiziţiei de puncte de reîncărcare vehicule electrice (Investiţia I.1.3), respectiv
    – investiţiile de elaborare şi actualizare în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi planificare urbană (Investiţia I.4).

        Sumele aferente acestor categorii de investiţii (I.1.3 şi I.4) se vor accesa suplimentar celor prealocate, conform solicitărilor înregistrate.
        Proiectele pot fi depuse spre finanţare de către UAT-uri în mod individual sau în parteneriat (la sub- investiţia I.1.1 este obligatoriu ca cererile de finanţare să se depună în parteneriat sau de către o UAT care demonstrează apartenenţa la un ADI de transport public).
        Notă: În cazul proiectelor depuse în parteneriat, suma prealocată se va constitui prin alocările stabilite de fiecare membru al parteneriatului în etapa înscrierii parteneriatelor în aplicaţia electronică disponibilă pe https://investitii.mdlpa.ro. Astfel, fiecare UAT va avea posibilitatea de a aloca o parte din bugetul prealocat (inclusiv întreaga sumă prealocată) către parteneriatul din care face parte, urmând următoarele etape:
    1. Liderul parteneriatului înregistrează în platformă parteneriatul, alegând din lista derulantă fiecare UAT, membru al parteneriatului.
    2. Reprezentantul fiecărui UAT (inclusiv liderul parteneriatului) se va loga în platformă, va confirma apartenenţa la parteneriat şi va aloca o sumă de bani din bugetul prealocat către parteneriat.
        Astfel, în cazul proiectelor depuse în parteneriat, se va crea un buget al parteneriatului care poate cumula alocările bugetare stabilite de UAT-urile asociate. Bunurile rezultate în urma unor investiţii realizate în parteneriat vor aparţine proprietăţii publice sau private, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale parteneriatului şi se vor înregistra în inventarul acestora, în condiţiile art. 289, respectiv art. 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
        În cazul Sub-investiţiei I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante), nu este obligatoriu ca toţi membrii parteneriatului să contribuie financiar din sumele prealocate acestora.
        Exemple de constituire buget în cazul în care toţi partenerii contribuie financiar:
        În cazul unui parteneriat format dintr-un municipiu reşedinţă de judeţ şi 3 comune
    - suma maximă totală ce poate fi solicitată se compune din suma prealocată pentru municipiul reşedinţă de judeţ (12.493.000 euro) şi 3 x suma prealocată pentru comune (324.770 euro), însumând 13.467.310 euro.
    – dacă cele trei comune alocă parteneriatului doar câte 100.000 euro fiecare, suma totală ce poate fi solicitată la nivel de parteneriat se compune din suma prealocată pentru municipiul reşedinţă de judeţ (12.493.000 euro) şi 3 x suma alocată de fiecare comună (100.000 euro), însumând = 12.793.000 euro. În acest caz, comunele vor putea depune individual proiecte în limita valorii rămase disponibile, adică 224.770 euro/comună.    3. După finalizarea de către toţi membrii a confirmării apartenenţei la parteneriat, liderul parteneriatului poate depune în numele parteneriatului proiecte în limita bugetului creat în etapa anterioară (în exemplul dat 13.467.310 euro).
    4. În cazul în care în paşii 1 şi 2 a intervenit vreo eroare (ex: eroare privind suma alocată de un UAT, eroare în definirea parteneriatului - UAT introduse în plus sau UAT neincluse în parteneriat), aplicaţia va oferi posibilitatea de editare a structurii de parteneriat sau a sumei alocate către parteneriat. Aceste modificări nu se vor mai putea efectua după depunerea proiectelor de către parteneriat şi blocarea sumei constituite.
        Notă: Orice membru al parteneriatului poate accesa alte proiecte, în limita sumelor rămase disponibile.    2.6. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
        Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului prealocat fiecărei categorii de beneficiar şi a bugetului disponibil pentru fiecare investiţie, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în anexe la prezentul Ghid.
        Costurile unitare aferente fiecărei categorii de investiţii trebuie să se încadreze în cele stabilite în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul local, astfel:
    I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)

┌──────────────────────────────────────┐
│Suma maximă eligibilă ce poate fi │
│solicitată │
├────────────────────────────┬─────────┤
│ │2.000.000│
│Achiziţia de tramvaie │euro / │
│ │bucată │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Achiziţia de troleibuze cu │510.200 │
│emisii zero, inclusiv cele │euro / │
│cu autonomie extinsă │bucată │
│(baterii) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Achiziţia de autobuze │486.000 │
│nepoluante 10 m^x │euro / │
│ │bucată │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Achiziţia de autobuze │551.000 │
│nepoluante m^x │euro / │
│ │bucată │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Achiziţia de autobuze │ │
│nepoluante 18 m^x (inclusiv │691.000 │
│nave asimilate autobuzelor │euro / │
│pentru transport public de │bucată │
│călători pe apă) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Achiziţia de microbuze │250.000 │
│nepoluante │euro / │
│ │bucată │
└────────────────────────────┴─────────┘

        Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.
        ^x - Dimensiunile autobuzelor sunt orientative, fiind eligibile vehicule cu lungimi de +/- 1 m faţă de cele precizate.
        Costul staţiilor de reîncărcare pentru autobuzele şi microbuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculelor: 1 staţie de reîncărcare lentă pentru fiecare microbuz, 1 staţie de reîncărcare lentă (la autobază) pentru fiecare autobuz, respectiv 1 staţie de reîncărcare rapidă (pe traseu) la 1- 3 autobuze achiziţionate.

    I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Suma maximă │Suma minimă │
│ │eligibilă ce│eligibilă ce│
│Solicitant │poate fi │poate fi │
│ │accesată de │accesată de │
│ │un UAT │un UAT │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Municipii │1.075.000 │ │
│reşedinţă de│euro │75.000 euro │
│judeţ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Municipiul │1.000.000 │75.000 euro │
│Bucureşti │euro │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Sectoarele │1.000.000 │ │
│municipiului│euro │75.000 euro │
│Bucureşti │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Municipii │ │ │
│altele decât│500.000 euro│50.000 euro │
│reşedinţele │ │ │
│de judeţ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Oraşe │500.000 euro│25.000 euro │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Comune │324.770 euro│15.000 euro │
└────────────┴────────────┴────────────┘

        Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.

    I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice
        Beneficiarul poate solicita un număr de staţii de reîncărcare vehicule electrice, conform condiţiilor din Anexa 1 - Criterii de eligibilitate.
        Suma aferentă acestei investiţii nu va fi scăzută din suma prealocată pentru UAT-ul beneficiar.

┌──────────────────────────────────────┐
│Suma maximă eligibilă ce poate fi │
│solicitată pentru această investiţie │
├─────────────────────────────┬────────┤
│o staţie cu minim 2 puncte de│25.000 │
│reîncărcare │euro │
└─────────────────────────────┴────────┘

        Achiziţia de puncte de reîncărcare va fi realizată centralizat de către MDLPA^4)
        ^4) Sub rezerva existenţei cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziţii centralizate.

        MDLPA va pune la dispoziţia beneficiarilor un proiect tip privind condiţiile de amplasare şi de funcţionare a acestor staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice.

    I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Suma maximă eligibilă ce poate│ │
│fi solicitată │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│a). în mediul urban │ │
│Pistă pentru biciclete cu o │ │
│lăţime de minim 2,4 m. │ │
│Pista poate fi organizată si │ │
│în dublu sens (în cadrul │ │
│Ghidului de proiectare a │ │
│infrastructurii pentru │ │
│biciclete se recomandă o │200.000│
│lăţime de minimum 3 m pentru │euro/km│
│asigurarea siguranţei │ │
│circulaţiei bicicliştilor şi │ │
│posibilitatea utilizării de │ │
│categorii diferite de │ │
│biciclete/utilizatori), │ │
│respectiv include elemente de │ │
│siguranţă si semnalizare. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│b). în mediul rural, inclusiv │ │
│în extravilan │ │
│Pistă pentru biciclete cu o │ │
│lăţime de minim 2 m. │ │
│Pista poate fi organizată si │100.000│
│în dublu sens, respectiv poate│euro/km│
│fi amenajată si în două piste │ │
│de lăţime de minim 1 m, câte │ │
│una pentru fiecare sens de │ │
│circulaţie. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│c). atât pentru mediul urban │ │
│cât şi rural │ │
│Pistă/Culoar pentru biciclete │ │
│cu o lăţime a benzii de 1,5 m,│ │
│inclusiv marcajul de │ │
│delimitare (un sens de │ │
│circulaţie). │ │
│În cazul în care se amenajează│ │
│o pistă/un culoar pentru │50.000 │
│biciclete pe o bandă de │euro/km│
│circulaţie deja marcată, se │ │
│admite o lăţime de 1,2 metri │ │
│între marcajele de delimitare.│ │
│Dacă traficul motorizat este │ │
│foarte scăzut, lăţimea unui │ │
│culoar pentru biciclete poate │ │
│să fie de minimum 1,0 m │ │
│lăţime, exclusiv marcajul de │ │
│delimitare. │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.

    I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Suma maximă eligibilă ce │794 euro/│
│poate fi solicitată (mp │mp, fără │
│suprafaţă construită) │TVA │
└────────────────────────────┴─────────┘

        Construcţia de locuinţe se poate realiza în baza proiectului tip pus la dispoziţie de către MDLPA, care trebuie adaptat de beneficiar.

    I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale?

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Suma maximă eligibilă ce │440 euro/mp,│
│poate fi solicitată │fără TVA │
└─────────────────────────┴────────────┘


    I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană
        Ţinta finală are în vedere elaborarea în format digital şi aprobarea a 262 de documentaţii PUG (180 pentru comune, 50 pentru oraşe, 22 pentru municipii şi 10 pentru municipiile reşedinţă de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti); 5 documentaţii PATJ; 1 documentaţie PATZM; 60 de documentaţii PUZ; şi 50 de PMUD.
        Toate documentaţiile vor fi publicate în platforma Observatorul Teritorial.

┌──────────────────────────────────────┐
│Suma maximă eligibilă ce poate fi │
│solicitată pentru fiecare din │
│documentaţii │
├──────────────────────────────┬───────┤
│Plan de Amenajare a │237.000│
│Teritoriului Judeţului/PATJ │euro │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Plan de Amenajare a │112.000│
│Teritoriului Zonal │euro │
│Metropolitan/PATZM │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Plan de Mobilitate Urbană │55.000 │
│Durabilă/PMUD │euro │
├──────────────────────────────┴───────┤
│Plan Urbanistic General/PUG │
├──────────────────────────────┬───────┤
│Municipii reşedinţă de judeţ │647.000│
│(şi municipiul Bucureşti) │euro │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Municipii, altele decât │157.000│
│reşedinţe de judeţ │euro │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Oraşe │104.000│
│ │euro │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Comune │90.000 │
│ │euro │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Plan Urbanistic Zonal/PUZ │7S.000 │
│ │euro │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.
        Cu excepţia Investiţiei I1.2, la depunerea cererii de finanţare vor fi acceptate preţuri unitare ce se încadrează între 75% şi 100% din valorile sus-menţionate pe categorie de investiţie.
        La Investiţia 4, în cazul în care este vizată doar transpunerea în format GIS, valoarea maximă eligibilă va fi de cel mult 50% din valorile sus-menţionate.    2.7 Finanţarea acordată în cadrul apelului de proiecte
        Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT- uri.
        În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru COMPONENTA 10 - Fondul local - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În afara cheltuielilor eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.
        În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat.
        Solicitanţii care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanţare, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.
        Toate proiectele finanţate prin intermediul COMPONENTEI 10 - Fondul local trebuie să contribuie la tranziţia verde şi digitală a localităţilor din România precum şi la reformarea şi digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială şi urbană la nivelul autorităţilor publice locale.
     Toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH ("Do no significant harm"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, inclusiv cele din 2020. Prevederile ce trebuie asumate de către UAT- urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.
    Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, definite în conformitatea cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV). Măsurile de informare şi publicitate sunt obligaţii stipulate în cadrul Acordului de Finanţare semnat între MIPE şi MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiţii.


    3. AJUTOR DE STAT/ PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE
    3.1. Ajutor de stat
        Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat, cu excepţia înnoirii parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante), a asigurării infrastructurii pentru transportul verde prin sisteme ITS (e-ticketing), cât şi a staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice.
        În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaţa internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    - să fie acordată de către stat sau de către unităţile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale indiferent de formă;
    – să fie selectivă;
    – să asigure un avantaj agentului economic;
    – să distorsioneze ori să ameninţe să distorsioneze concurenţa sau să afecteze comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.


    3.2. Proiecte generatoare de venituri nete
        Proiectele finanţate în cadrul acestui apel pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pe de altă parte, în conformitate cu art. 61, alin. 8, lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, "alineatele (1) - (6) ale art. 61 nu se aplică operaţiunilor pentru care finanţarea acordată prin program constituie ajutor de stat compatibil, în cazul în care a fost efectuată o verificare individuală a necesităţilor de finanţare în conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat", respectiv sunt îndeplinite prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 cu privire la finanţarea serviciului de transport public.

    3.3. Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat
    I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
        Înnoirea parcului de vehicule implică revizuirea/ajustarea corespunzătoare a contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus, în linie cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care serviciul de transport public local este încredinţat unor operatori privaţi, selectaţi în urma organizării unor licitaţii publice, vehiculele vor fi date spre folosinţă ca bunuri de retur operatorului privat de transport. Costurile privind utilizarea vor fi suportate de către compania de transport public local. Totodată, aceste vehicule vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu.

    I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
        În cazul investiţiilor în infrastructura inteligentă pentru transportul public, care nu sunt utilizate economic/comercial şi/sau la care accesul publicului larg este asigurat pe baze nediscriminatorii, nu sunt întrunite elementele constitutive ale ajutorului de stat. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi atunci când statul acţionează în baza prerogativelor de autoritate publică (spre exemplu, pentru asigurarea siguranţei traficului, managementul şi controlul traficului).
        Pentru investiţiile prevăzute prin contract ca fiind în sarcina operatorilor infrastructurii (de exemplu - infrastructura pentru e-ticketing), măsura de finanţare reprezintă ajutor de stat, care se va acorda numai cu respectarea dispoziţiilor relevante în materie (de exemplu includerea investiţiei respective în calculul compensaţiei pentru prestarea serviciului public, care reprezintă ajutor de stat şi va fi acordat în baza contractului de servicii publice atribuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).

    I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice
        Punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorităţilor publice locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fracţie modică din costurile de întreţinere şi mentenanţă pentru a asigura funcţionarea lor şi nu vor fi generatoare de profit.
        Dacă se intenţionează exploatarea economică a acestor puncte de către autoritatea publică locală, atunci investiţiile în staţii/puncte de încărcare vor reprezenta ajutor de stat.
        În acest sens, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial.
        Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute la art. 36a "Investiţiile în infrastructura de reîncărcare sau accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute" din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, şi a cu prevederilor e Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014. Ajutoarele de stat se acordă numai în condiţiile şi potrivit criteriilor prevăzute în schema de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil şi se aplică pe întreg teritoriul României, indiferent de regiunea de dezvoltare.
        De asemenea, ajutorul pentru staţiile de reîncărcare ţine cont de Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie ("OACME"), printr-o procedură de licitaţie competitivă şi condiţiile de achiziţie sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziţii de puncte de reîncărcare.
        Beneficiarii/Solicitanţii declaraţi eligibili care vor să beneficieze de ajutor de stat în baza ordinului de schemă vor accesa procedura competitivă detaliată în schemă şi în anexa 5 la ghidul solicitantului. Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică numai ajutoarelor acordate pentru implementarea infrastructurilor de reîncărcare care furnizează vehiculelor energie electrică în scopuri de transport. Costurile eligibile sunt reprezentate de achiziţia şi montajul staţiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice.
        Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele condiţii:
        ● alinierea obligatorie a investiţiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare;
        ● asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcţională şi periurbană;
        ● asigurarea prioritizării şi promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferenţiale şi a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate;
        ● staţiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2;
        ● staţiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3;
        ● staţiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână).
        ● prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice;
        ● aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis;
        ● transparent şi nediscriminatoriu;
        ● beneficiarul este obligat să asigure funcţionarea infrastructurii cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei, chiar dacă operaţiunile sunt transferate unui terţ;
        ● respectarea specificaţiilor tehnice ale proiectului tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziţia beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare.
        ● solicitantul va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului "Do no significant harm" (DNSH) la nivelul proiectelor.

        Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru construirea şi instalarea staţiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice în cadrul procedurii de ofertare concurenţială va fi anunţată pe www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR.
        Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanţii vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR cererea de finanţare nerambursabilă, anexele acesteia şi alte documente solicitate prin ghidul specific.
        Furnizorul de ajutor de stat, în baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială stabileşte pe bază de punctaj proiectele ce urmează a fi finanţate şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
    a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii documentaţiei:
        ( ) Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei. După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii tuturor documentaţiilor depuse pentru finanţarea proiectelor în cadrul procedurii concurenţiale, furnizorul va publica lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse.

    b) Evaluarea tehnico-economică a proiectelor.

        Evaluarea tehnico-economică a proiectelor va fi realizată de Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico- economică, care va fi pusă la dispoziţia beneficiarilor în cadrul ghidului Solicitantului Componenta 10 - Fondul Local.

    I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan
        Investiţiile în acest tip de infrastructură publică nu vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat.
        Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparţin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii accesibilităţii acestora la facilităţile de transport prin includerea de activităţi de sprijin pentru a garanta siguranţa tuturor persoanelor.

    I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
        Lucrările de construcţie a obiectivelor de investiţii sunt încredinţate prin licitaţie deschisă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată.
        Autorităţile publice locale vor pune la dispoziţia utilizatorilor interesaţi locuinţele în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracţie din costurile de întreţinere (maxim 40%) pentru a asigura funcţionarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de întreţinere a clădirilor/locuinţelor.

    I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
        Realizarea acestor investiţii nu implică un avantaj la nivelul constructorului, execuţia lucrărilor urmând a fi atribuită prin licitaţie. Clădirile reabilitate/renovate/modernizate nu vor fi utilizate pentru desfăşurarea unor activităţi economice şi vor fi puse la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu.

    I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană
        Măsurile aferente acestei reforme vizează adoptarea unui cadru de elaborare/actualizare documentaţii urbanistice şi de amenajare a teritoriului în format digital pentru a fi utilizate în scopuri publice, care nu reprezintă activitate economică.
        Pentru realizarea investiţiilor la nivelul unităţilor administrative teritoriale se vor derula proceduri de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    4. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    4.1. Formatul cererii de finanţare
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare, ale cărei secţiuni se completează în aplicaţia electronică.
    – Anexe la cererea de finanţare - set de documente completate electronic sau, după caz, scanate şi salvate în format pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia electronică.

        Documentele încărcate în aplicaţia electronică, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.

    4.2. Anexele cererii de finanţare, solicitate în mod obligatoriu la depunere
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în aplicaţia electronică disponibilă la adresa https://investitii.mdlpa.ro.
        În lista de documente sunt specificate documentele care:
    - se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare,
    – se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar semnare electronică şi încărcare în platforma electronică,
    – se încarcă în format exclusiv pdf.

    4.2.1. Documentele statutare ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale partenerilor
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru autorităţi publice locale, vor fi prezentate, după caz:
    - Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situaţii particulare),
    – Hotărârea de constituire a Consiliului local,
    – Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Preşedintelui Consiliului judeţean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situaţii particulare),
    – Hotărârea de constituire a Consiliului judeţean,

        În cazul parteneriatelor, faţă de documentele menţionate mai sus se va prezenta:
    - Acordul de parteneriat al proiectului (Model B din Anexa la prezentul ghid), însoţit de Hotărârile de aprobare a proiectului ale fiecărui partener.


    4.2.2. Documente privind identificarea reprezentanţilor legali^5) ai solicitantului
        ^5) Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept;
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Se va prezenta o copie a cărţii de identitate a reprezentantului legal al solicitantului şi a persoanei împuternicite, dacă e cazul, respectiv, în cazul parteneriatelor, a reprezentantului legal a liderului de parteneriat şi al fiecărui partener şi persoanelor împuternicite, după caz.

    4.2.3. Declaraţiile de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]
     Această declaraţie (Model C la ghid) se completează de către reprezentanţii legali ai solicitantului, (solicitant individual/lider de parteneriat şi parteneri) sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul şi se semnează conform prevederilor din secţiunea 4.3.

    4.2.4. Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanţare (dacă este cazul)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        În cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanţare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, respectiv al liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
     Observaţie: Dacă la depunere cererea de finanţare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuterniceşte o altă persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secţiunea 4.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

    4.2.5. Declaraţia de angajament ale solicitantului individual sau ale membrilor parteneriatului
        [se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare]
     Se va anexa Declaraţia/Declaraţiile de angajament (Model A), ale solicitantului, respectiv pentru liderul de parteneriat şi pentru fiecare partener.

    4.2.6. Declaraţia privind eligibilitatea TVA, a solicitantului şi, dacă este cazul, a partenerilor
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Se va anexa Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare de către solicitant şi, dacă este cazul, de parteneri.

    4.2.7. Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm")
        [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare]
     Se va anexa Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm", - "A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Modelul E, anexele E1-E7, aplicabile pentru fiecare tip de investiţie).

    4.2.8. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acordului de parteneriat (Model B).

    4.2.9. Hotărârea/hotărârile de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Se va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului, de către solicitant, respectiv în cazul parteneriatelor de către fiecare partener din proiect, conţinând cel puţin următoarele:
    - aprobarea participării în cadrul proiectului,
    – aprobarea notei de fundamentare a investiţiei,
    – aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului
    – aprobarea acordului de parteneriat, dacă e cazul,
    – descrierea sumară a investiţiei.


    4.2.10. Nota de fundamentare, prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Nota de fundamentare reprezintă un document prin care se demonstrează necesitatea şi oportunitatea investiţiei (Model F, anexă la ghid). Nota de fundamentare va cuprinde condiţiile stabilite pentru investiţie precizate în Anexa 1.

    4.2.11. Dovada dreptului de proprietate sau administrare a obiectivului de investiţii
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru toate investiţiile care presupun intervenţii asupra domeniului public sau privat al statului/autorităţii publice locale, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existenţa dreptului invocat (proprietatea publică/privată sau dreptul de administrare asupra imobilelor - terenuri şi clădiri - aflate în proprietate publică). Pentru I.1.2 şi I.1.3 dovada dreptului de proprietate va fi transmisă în perioada de implementare a proiectului.
        Solicitantul va prezenta documente relevante pentru fiecare situaţie în parte după cum urmează:
    a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanţare se vor prezenta următoarele documente:
    a.1. Înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea). Extrasele de carte funciară trebuie să reflecte cu exactitate situaţia juridică a imobilelor în momentul depunerii cererii de finanţare şi nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora^6).
        ^6) Cu excepţia Investiţiei 1.4 pentru construirea pistelor de biciclete în extravilanul localităţilor.
        În cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoţite de un Tabel centralizator, care va cuprinde: numerele cadastrale şi denumirea obiectelor sau obiectivelor de investiţii.

    a.2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale.

    b. Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului* vor fi prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanţare:
        * în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    b.1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale;
    b.2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiţia (care să acopere perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului);
    b.3. Înregistrarea imobilelor (teren şi clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii)^7).
        ^7) Idem        În cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoţite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, în care se vor menţiona obiectivele asupra cărora se realizează investiţia, precum şi suprafeţele aferente.
        Înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
        În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.
        Atenţie: Din documentele privind drepturile de administrare asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de sustenabilitate a investiţiei.

    4.2.12. Declaraţia de eligibilitate
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Se vor completa în platformă/anexa Declaraţia de eligibilitate (Model G), semnată conform prevederilor din secţiunea 2.4.

    4.2.13. Documente specifice anumitor categorii de investiţii
    I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
        Pentru achiziţia mijloacelor de transport aferente serviciului de transport public local (tramvaie, troleibuze, autobuze şi nave asimilate autobuzelor pentru transport public pe apă) se va prezenta:
    1. Extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare
     În cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, a municipiilor, altele decât reşedinţele de judeţ şi oraşelor, se solicită ca nota de fundamentare aprobată prin hotărâre (precizată la punctul 4.2.10) să cuprindă un extras din documentele de planificare de la nivel local (PMUD/PUG/SIDU - aprobate, sau în curs de aprobare, caz în care vor fi prezentate documente justificative - ex. tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei) prin care să se exemplifice necesitatea înnoirii parcului de vehicule pentru transportul public de persoane şi/sau să fie precizate măsuri pentru tranziţia verde.
        În cazul în care PMUD se află în curs de elaborare, iniţierea investiţiilor va fi condiţionată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistenţă tehnică stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiţii.
     În cazul comunelor este necesar ca solicitarea de finanţare să cuprindă extras din documentele de planificare de la nivel local sau nota de fundamentare aprobată prin HCL (precizată la punctul 4.2.10) să expună nevoia de microbuz în scop comunitar şi asumarea modului de funcţionare a vehiculului.

    2. Harta distribuţiei liniilor de transport public
        Municipiile şi oraşele care deţin serviciul de transport public vor prezenta harta distribuţiei liniilor de transport public, cu marcarea traseelor ce depăşesc limita administrativă a UAT.
        Solicitanţii care deţin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens vor face dovada modului în care asigură prioritizarea şi promovarea transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate transportului public/autobuzelor pe arterele cele mai frecventate şi congestionate şi/sau prin sisteme inteligente de transport sau vor aduce documente justificative prin care vor demonstra iniţierea acestor demersuri.

    3. Documente privind asigurarea conformităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, dacă este cazul.
        La nivel de cerere de finanţare se vor depune documente aferente contractului de servicii publice, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, încheiat/ce va fi încheiat de solicitant, respectiv de fiecare partener cu operatorul de transport/transportatorul autorizat căruia îi sunt/vor fi puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul cererii de finanţare.
     Pentru UAT care urmează să-şi organizeze serviciul de transport public, documentele vor fi prezentate în faza de implementare a proiectului (conform punctului 5.5).

    4. Statutul ADI în cazul în care o UAT solicită finanţare şi nu depune în parteneriat - demonstrând astfel apartenenţa la un ADI de transport public.


    I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
    I. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde şi un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru cele în curs de elaborare/aprobare vor fi prezentate documente justificative: tema de proiectare şi/sau contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei) prin care să se exemplifice necesitatea investiţiei privind ITS sau infrastructura TIC. De asemenea, nota de fundamentare va prezenta şi modul de utilizare a infrastructurii aferente investiţiei.
        În cazul în care la nivel de zonă funcţională sau la nivelul UAT există o infrastructură de tip ITS sau TIC, este obligatoriu ca în cadrul notei de fundamentare să se prezinte modul de corelare/integrare a investiţiei propuse.
        În cazul municipiilor ce solicită finanţare pentru ITS la care PMUD se află în curs de elaborare, iniţierea investiţiilor va fi condiţionată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistenţă tehnică stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiţii.
     Nota de fundamentare va cuprinde condiţiile stabilite pentru investiţie precizate în Anexa 1.


    I.1.4. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan
    1. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde şi un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru acestea vor fi prezentate documente justificative - tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei) prin care să se exemplifice necesitatea investiţiei precum şi modul de implementare şi funcţionare (descrierea traseului, obiectivele/zonele conectate).
     În cazul municipiilor ce solicită finanţare la care PMUD se află în curs de elaborare, iniţierea investiţiilor va fi condiţionată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistenţă tehnică stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiţii. Nota de fundamentare va cuprinde condiţiile stabilite pentru investiţie precizate în Anexa 1.

    2. Extras de CF pentru terenurile în intravilan. Pentru terenurile situate în extravilan este suficientă HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum şi un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/judeţean, aprobat prin respectiva HCL.

    I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
    1. Plan de amplasament vizat de OCPI
    2. Planul integrat de acţiune (conform Anexei 2.1, respectiv 2.2.)

    I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
    1. Raport de expertiză tehnică a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă/clădire/în parte)
        Raport întocmit de către expert tehnic atestat, care conţine o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informaţii care fundamentează decizia de încadrare a construcţiei în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanţare.

    2. Raport de audit energetic, inclusiv Fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv Certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă/clădire în parte).
        Aceste documente vor fi elaborate conform legislaţiei în vigoare.
        În cazul prezentului apel nu pot fi reabilitate termic clădiri din clasa I şi II de risc seismic.
    4.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal a solicitantului, respectiv a liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
        [ ] Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită.
        [ ] sau
        [ ] Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.


    5. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    5.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        Cererile de finanţare se depun în sistemul informatic prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
     După depunerea cererii de finanţare, se va analiza şi verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate (a se vedea Anexa 1 la ghid). Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa secţiunilor din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).
        Toate achiziţiile aferente investiţiilor din Componenta 10 PNRR trebuie efectuate prin utilizarea unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorie.

    5.2. Renunţarea la cererea de finanţare
        Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri a Consiliului local/Consiliului Judeţean de aprobare a retragerii solicitării de finanţare. Retragerea solicitării de finanţare se va realiza prin sistemul informatic în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de finanţare. După acest termen, cererea de finanţare va intra automat în evaluare.

    5.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În cazul în care solicitanţii se consideră nemulţumiţi de rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitanţii de finanţare pot depune contestaţie în termen de cel mult 30 zile de la momentul notificării rezultatului.
        Decizia MDLPA privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestaţie având acelaşi obiect.

    5.4. Actualizarea documentaţiei tehnico-economice existente
        Pentru proiectele care au elaborată documentaţia tehnico-economică (faza SF/DALI) şi Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanţare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor aferenţi apelului de proiecte.

    5.5. Contractarea proiectelor
        După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii se va întocmi contractul de finanţare.
        În urma verificării documentaţiilor de contractare, MDLPA îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. În acest sens, MDLPA va respinge documentaţiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanţilor să depună contestaţii în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
        Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanţare.
    Modelul de contract de finanţare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.

    5.6. Documente de prezentat în etapa de implementare a proiectelor
        Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
        Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului apel.
        Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul informatic toate dosarele de achiziţie încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Pentru toate investiţiile aferente prezentului ghid, vă rugăm să luaţi în considerare criteriile UE de Achiziţie Publică Verde (GPP) care au fost dezvoltate pentru a facilita includerea cerinţelor ecologice în documentele de achiziţie. Acestea sunt disponibile pe domenii. Documentele sunt disponibile şi în limba română - https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Precizăm că România se află în proces de a introduce sisteme de monitorizare a implementării GPP la nivel naţional prin stabilirea unor proceduri specifice care vor fi urmate pentru a colecta informaţie. Acestea se vor realiza după revizuirea Legii nr 69/2016 privind achiziţiile publice verzi.
    I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
    - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate şi documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziţie publică (conform celor precizate la 4.2.13 - punctul 3);
    – Raport privind asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate şi congestionate (pentru UAT care deţin străzi/bulevarde cu minim două benzi pe sens);
    – Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;
    – Dovada funcţionării mijloacelor de transport achiziţionate (raport asumat de către beneficiar).
    – Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziţionate şi numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.

    I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
    - Dovada dreptului de proprietate;
    – Documentaţie tehnică (flux tehnologic, specificaţii tehnice);
    – Dovada funcţionării infrastructurilor realizate/instalate;

    I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice;
    - Dovada dreptului de proprietate;
    – Dovada racordării la reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice;
    – Dovada funcţionării infrastructurilor realizate/instalate;

    I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan;
        Beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
    - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare
    – Certificat de urbanism, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse
    – Documentaţia tehnico-economică - SF/DALI

        SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    - Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

        Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toţi partenerii.
    - În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare
    – Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului).

        Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.
    - Proiect tehnic

        Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.
    - Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    – Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).

        După finalizarea lucrărilor de execuţie, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:
    - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia
    – Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea ţintelor, până la finalizarea proiectului.
    – Cartea tehnică a construcţiei, raportul dirigintelui şi raportul proiectantului, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestora.


    I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
        Beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
    - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare
    – Certificat de urbanism, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse
    – În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Documentaţia tehnico-economică - SF/DALI

        SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    - Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

        Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toţi partenerii.
    - În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare
    – Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului).

        Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.
    - În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Proiect tehnic

        Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.
    - Contractul de lucrări de execuţie încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    – Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).

        După finalizarea lucrărilor de execuţie, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:
    - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia
    – Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea ţintelor.
    – Cartea tehnică a construcţiei, raportul dirigintelui şi raportul proiectantului.
    – Raport pentru demonstrarea faptului că locuinţele sunt ocupate de persoane care aparţin grupului social indicat în descrierea ţintei - pentru locuinţe pentru tineri din comunităţi şi grupuri marginalizate/Raport pentru demonstrarea faptului că locuinţele sunt ocupate de specialişti din sănătate şi/sau învăţământ - pentru locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.

        La repartizarea locuinţelor este obligatoriu să fie respectate cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    - tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiţia de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/grup vulnerabil,
    – să aibă între 18 şi 35 ani,
    – un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,
    – să nu deţină o locuinţă/să nu fi deţinut o locuinţă,
    – să trăiască în prezent în condiţii de locuire precare/supraaglomerate.

        Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulţi copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie.
        Raportul de activitate va prezenta:
        ● contribuţia investiţiei la ţintele Strategiei Naţionale a Locuirii ce va fi aprobată în anul 2022.
        ● măsurile luate la nivel local pentru evitarea segregării sociale;
        ● corelarea investiţiei cu investiţiile din componentele Educaţie, Sănătate (de ex. Dezvoltarea infrastructurii medicale pre-spitaliceşti cu scopul de a creşte accesul la serviciile medicale de bază) şi Valul Renovării din PNRR, precum şi cu investiţia 3 din Componenta 10 (renovarea moderată a clădirilor publice), cu Programele Operaţionale (2014-2020 şi 2021-2027) sau cu alte programe.


    I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
    - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta, următoarele documente obligatorii:
    – Document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conţinutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informaţiile respective, Extras al cărţii tehnice a clădirii, fişa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);
    – Certificatul de urbanism;
        Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz.
    - Documentaţia tehnico-economică - SF^8)/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ^8) În cazul unui proiect mixt de investiţii care cuprinde pe lângă lucrările de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente şi lucrări aferente unei clădiri noi care adăposteşte centrala termică (ca urmare a cerinţelor ISU).


        În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi, se va asigura atingerea indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuţie aferente proiectului de 12 luni.
        Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanţare, dacă e cazul.
     Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei se face în Declaraţia de angajament (Model A).
        Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    - Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

        Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant.
        În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toţi partenerii.
    - În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente obligatorii:
    – Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT)

        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziţie pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.
    - Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)

        Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului în termen de valabilitate.
        În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, conform legislaţiei în vigoare, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislaţiei în vigoare.
    - Proiect tehnic (PT) şi, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic

        Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum şi procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic.
        Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările şi completările intervenite la faza PT.
        Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
        * Excepţie fac proiectele pentru care procedura de achiziţie a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestaţii.
    - În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente obligatorii:
    – Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferent acestora

        Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
    - După încheierea contractului de execuţie, beneficiarii au obligaţia de a prezenta, atât pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii:
    – Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor de intervenţie), aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E).

        În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:
    - Certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidenţieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte obţinuţi prin implementarea proiectului, precum şi conformarea cu cerinţele prevăzute din prezentul ghid.

        În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuţie:
    - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a certificatului de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la secţiunea 4.1, punctele 13 şi 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiţionată de prezentarea acestui document.


    I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană
    - Transmiterea documentaţiei aprobate pentru integrarea în Observatorul Teritorial (în cadrul platformei digitale urbane de date interoperabile).
    – Raport de conformitate, asumat de către beneficiar, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor; respectiv a legii din domeniul mobilităţii urbane durabile ce va fi aprobată în 2022.
    – Pentru PMUD - validarea tehnică acordată de către structura realizată la nivelul MDLPA pentru acordarea de asistenţă tehnică pentru elaborarea PMUD
        În cazul în care beneficiarul nu depune documentele solicitate în termenele menţionate anterior, MDLPA îşi rezervă dreptul de a rezilia contractele, cu restituirea sumelor primite în cadrul contractelor.    6. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
        Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanţilor de finanţare. MDLPA poate emite instrucţiuni de clarificare în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenţei.

    7. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
     ● Anexa 1 - Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru investiţiile:
        ■ I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
        ■ I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
        ■ I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice
        ■ 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan
        ■ I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
        ■ I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
        ■ I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană

     În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:
        Model A - Declaraţie de angajament a solicitantului
        [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare]

        Model B - Acord de parteneriat al proiectului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

        Model C - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]

        Model D - Declaraţie privind eligibilitatea TVA
        [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare]

        Model E - Declaraţie privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH)/investiţie (E1-E7)
        [se generează din aplicaţie şi apoi se încarcă exclusiv în format .pdf de către solicitant]

        Model F - Notă de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

        Model G - Declaraţie de eligibilitate, inclusiv privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări.
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

        Model H - Declaraţie privind achiziţia centralizată
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]


    Anexa 2 - Plan de acţiune integrat (2.1 şi 2.2)
    Anexa 3 - Listă aşezări informale
    Anexa 4 - Grilă tehnico-economică de acordare a ajutorului de stat.

    ANEXA 1

        Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor şi tipuri de lucrări/categorii de cheltuieli eligibile pentru investiţiile:
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea juridică care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentei secţiuni.
        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider şi parteneri), după caz, începând cu depunerea cererii de finanţare, pe perioada procesului de selecţie, în momentul contractării, precum şi pe perioada de durabilitate a proiectului de finanţare (5 ani de la finalizarea investiţiei), în condiţiile stipulate de prezentul ghid.
        Pentru obţinerea finanţării, solicitantul şi proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menţionate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta.
        Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor neeligibile se află în răspunderea solicitantului (lider/parteneri, după caz), acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

    I. Eligibilitatea solicitantului
        Solicitantul (inclusiv liderul de parteneriat şi partenerii aferenţi în cazul proiectelor depuse în parteneriat) se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, după cum urmează:
    A. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor reşedinţă de judeţ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat)
    - tramvaie,
    – troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
    – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.

    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;
    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri;
    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
    A1. Municipiul reşedinţă de judeţ care nu gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiţii^1):
        ^1) Având în vedere situaţia specifică, unde contractul de gestiune a serviciului public de transport local este asigurat de Consiliul Judeţean
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;
    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS^2);
        ^2) Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu CJ.

    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri;
    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.


    B. Municipiul Bucureşti va fi eligibil pentru următoarele investiţii:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat)
    - tramvaie,
    – troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
    – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.

    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

    C. Sectoarele Municipiului Bucureşti vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;
    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;
    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri.

    D. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor, altele decât cele reşedinţă de judeţ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat);
        În cadrul acestei investiţii va fi eligibilă achiziţia de:
    - troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
    – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.


    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri;
    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

    E. UAT-urile încadrate în categoria oraşe vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat);
        În cadrul acestei investiţii va fi eligibilă achiziţia de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen şi microbuze (ce au zero emisii gaze de eşapament);

    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ;
    I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

    F. UAT-urile încadrate în categoria comune vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat);
        În cadrul acestei investiţii va fi eligibilă achiziţia de microbuze (ce au zero emisii gaze de eşapament). Pot fi asimilate cu microbuzele şi minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse);

    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;

    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ;
    I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal.

    G. UAT-urile încadrate în categoria judeţelor vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:
    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: În cadrul acestei investiţii, judeţele vor fi eligibile pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Judeţean şi pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autorităţile publice locale.
        De asemenea, exceptând Investiţia 4, judeţele pot face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraş/comună din judeţul respectiv, însă fără contribuţie bugetară.

    G1. UAT judeţ care gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiţii (aferente municipiului reşedinţă de judeţ:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat cu UAT care reşedinţă de judeţ şi cel puţin un alt UAT din zona urbană funcţională);
    - tramvaie,
    – troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
    – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază).


    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: În cadrul acestei investiţii, judeţul va fi eligibil pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Judeţean şi pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autorităţile publice locale.
        De asemenea, exceptând Investiţia 4, judeţul poate face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraş/comuna din judeţul respectiv, însă fără contribuţie bugetară.


    H. Eligibilitatea solicitanţilor pentru proiectele depuse în parteneriat
        Parteneriatele sunt eligibile la toate categoriile de investiţii (este obligatorie desemnarea unui lider de parteneriat care va transmite cererea de finanţare).
        Aspecte specifice privind parteneriatul:
    I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde
    I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - se efectuează prin parteneriat compus din cel puţin 2 UAT eligibile (conform punctelor A-G) care se învecinează şi care fac parte din aceeaşi zonă urbană funcţională^3)/zonă rurală funcţională^4) sau prin demonstrarea apartenenţei la ADI transport public.
        ^3) Zona urbană funcţională este aria geografică constituită dintr-un municipiu/oraş şi comunele, oraşele şi municipiile din care peste 15% din populaţia rezidentă se deplasează pentru muncă în respectivul municipiu/oraş.
        ^4) Zona rurală funcţională este aria geografică constituită din minim 2 comune învecinate ce prezintă caracteristici geografice şi socio-economice similare.
    – tramvaie,
    – troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
    – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă - microbuze (ce au zero emisii gaze de eşapament). Pot fi asimilate cu microbuzele şi minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse).
        Pentru investiţia I.1 nu este obligatoriu ca toţi partenerii să contribuie la bugetul total.
        În cazul în care proiectele sunt depuse prin parteneriat, acesta va fi eligibil pentru toate categoriile de investiţii la care sunt eligibile UAT care formează parteneriatul.
        De exemplu, un parteneriat format dintr-un municipiu reşedinţă de judeţ, un oraş şi 7 comune poate depune proiecte pentru care sunt eligibile municipiile reşedinţă de judeţ, oraşele şi comunele.
        Investiţia I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice - MDLPA va efectua o achiziţie centralizată^5) iar UAT vor asigura montarea şi funcţionarea echipamentelor.
        ^5) Sub rezerva existenţei cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziţii centralizate.

        Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan (din cadrul I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism) va fi eligibilă doar pentru proiectele depuse în parteneriat din care să facă parte membrii unei zone metropolitane. Cererea de finanţare va fi depusă de UAT lider de parteneriat.


    II. Eligibilitatea activităţilor şi cheltuielilor
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor este formată din:
        ● REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
        ● HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
        ● Ordinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial.Măsurile iniţiate începând cu 1 februarie 2020 sunt eligibile cu condiţia să respecte cerinţele prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

        Investiţiile trebuie finalizate până pe data de 30 iunie 2026.
        Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014-2020.
        Activităţile eligibile la care trebuie să se refere la cheltuielile proiectului pentru a fi eligibile, precum şi alte condiţii specifice care trebuie îndeplinite de aceste activităţi:
    I.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
    A. Activităţi eligibile - care se încadrează la codul 074 - cod 074 - Material rulant de transport urban curat:
        ● achiziţia de material rulant nou:
        ( ) tramvaie (unidirecţionale sau bidirecţionale),
        ( ) troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
        ( ) achiziţionarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (aceasta va include şi achiziţia şi instalarea staţii de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.
        ( ) microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - microbuze electrice şi/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele şi minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse).

        ● Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/staţiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.
        ● Activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică (pentru staţiile de reîncărcare vehicule electrice).

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        ● Toate vehiculele achiziţionate vor fi cu emisii 0;
        ● Depunerea proiectului în parteneriat (cel puţin două UAT învecinate din zona urbană funcţională sau din zona rurală funcţională) sau prin demonstrarea apartenenţei la ADI transport public;
        ● Mijloacele de transport achiziţionate trebuie să fie omologate (de către RAR sau AFER, după caz). Omologarea obligatorie a vehiculelor achiziţionate se face în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) GSR 2019/2144 privind asigurarea siguranţei generale a vehiculelor, care va fi pus în aplicare începând cu data de 6 iulie 2022. Autobuzele, troleibuzele, microbuzele şi navele asimilate autobuzelor pentru transportul public pe apă trebuie să fie omologate la momentul efectuării recepţiei. Tramvaiele pot fi omologate ulterior recepţiei. Se va asigura respectarea standardelor de accesibilitate pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii;
        ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
        ● Asigurarea serviciilor de transport public în zonele urbane funcţionale/zonele periurbane. Asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
        ● Deţinerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
        Indicatorii obiectivului de investiţii
        ● Număr de pasageri transportaţi în transportul public urban în România prin vehicule nepoluante (nr. pasageri);
        ● Număr de mijloace de transport achiziţionate;
        ● Număr de staţii de reîncărcare pentru autobuze (lente şi rapide) şi microbuze.


    I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC
        Activităţi eligibile:
        ● Achiziţia şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi infrastructurii (hard şi soft):
        ● sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 - digitalizarea transportului urban:
        Sunt eligibile următoarele intervenţii de tip sisteme ITS (fără a fi limitativ):
        ■ Dotarea şi funcţionarea centrului de control al traficului;
        ■ Soluţii de taxare, inclusiv "e-bilete" sau "e-ticketing";
        ■ Soluţii de parcare inteligentă;
        ■ Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;
        ■ Sisteme de avertizare şi asistenţă anti-coliziune pentru conducătorii de vehicule, inclusive tramvaie
        ■ Sisteme de siguranţă pentru zona cu lucrări;
        ■ Sistem de semafoare interconectate;
        ■ Monitorizarea timpilor de călătorie şi a vitezei;
        ■ Sisteme de cântărire în mişcare;
        ■ Semnal prioritar pentru circulaţia vehiculelor de urgenţă;
        ■ Semnalizatoare cu mesaje dinamice;
        ■ Planificator de călătorii pentru transportul public;
        ■ Sisteme integrate de informare a călătorilor;
        ■ Sisteme de informare a participanţilor la trafic.


        ● sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin foarte specializate pentru administraţiile publice şi întreprinderi (echipamente/echipamente şi aplicaţii pentru managementul local):
        Sunt eligibile următoarele tipuri de infrastructuri TIC (fără a fi limitativ):
        ■ Achiziţia dronelor pentru a inspecta zonele sau situaţiile de risc;
        ■ Dotarea şi funcţionarea centrului de monitorizare în timp real a situaţiei din localitate - oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii şi alte dispozitive de colectare a datelor;
    ■ Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru sistemele de spaţii verzi, automatizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;
        ■ Extinderea sistemului WiFi în spaţiile publice;
        ■ Mobilier urban inteligent;
        ■ Sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public;
        ■ Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucţie digitală (VR/AR);
        ■ Ghişeu unic pentru mediul de afaceri;
        ■ Platformă pentru comunicarea cu cetăţenii şi formarea iniţiativelor comunitare;
        ■ Centre locale de inovare a comunităţii - aplică soluţii inteligente pentru incluziune socială şi oferă programe educaţionale pentru comunitate;
        ■ Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local/Date deschise - platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de oraş/localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului;
        ■ Funcţionar public virtual;
        ■ Servicii "Cloud" - platformă cloud online pentru utilizare de către administraţia publică;
        ■ Platformă de servicii publice digitale;
        ■ Sistem de înregistrare şi emitere a documentelor - permite înregistrarea şi emiterea documentelor online, semnături electronice, etc;
        ■ Aplicaţii pentru informarea cetăţenilor şi identificarea problemelor la nivel locale;
        ■ Plata online a taxelor şi impozitelor;
        ■ Sistem de planificare online - site web care permite programarea online a cetăţenilor la diverse ghişee APL;
        ■ Platformă online şi/sau aplicaţie mobilă pentru cartografierea consumului de energie la nivel de cartier sau oraş;
        ■ Infrastructură de igienizare "inteligentă" - pubele inteligente cu senzori şi tehnologie bazată pe GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor;
        ■ Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-municipale şi a consumului de energie;
        ■ Soluţii de accesibilizare a spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi:
        ( ) Sisteme de ghidaj şi orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficienţe de vedere. o Sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficienţe de auz.
        ( ) Dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive. o Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilităţi cu privire la mijloacele de transport în comun (informaţii adaptate- scris mărit pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilităţi).        ● Lucrările de construcţii pentru montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor.
        ● Activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică.

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
        ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcţională şi zona periurbană. Asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
        ● În cazul în care există la nivel de UAT sau la nivel de zonă urbană funcţională un sistem deja operaţional, se va asigura integrarea şi corelarea cu acesta a sistemului care va fi achiziţionat prin intermediul Componentei 10.
        Indicatorii obiectivului de investiţii
        ● Număr de UAT ce îşi vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiţii sisteme de transport inteligente (ITS).
        ● Număr de UAT ce îşi vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiţii infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).    I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice
        Ţinta vizează numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice ce vor fi amplasate în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetişti să îşi lase autovehiculele personale în aceste puncte şi să îşi continue deplasarea utilizând transportul public.
    A. Activităţi eligibile care se încadrează la codul 077 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi:
        ● Achiziţia de echipamente;
        ● Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi amplasate echipamentele;
        ● Montajul şi branşarea echipamentelor.

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        ● La fiecare UAT stabilit se va asigura ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kw.
        ● Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT.
        ● Asigurarea unei capacităţi de funcţionare a staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice;
        ● Respectarea cerinţelor proiectului tip. (Proiectul tip va fi pus la dispoziţia beneficiarilor înainte de data semnării contractelor de finanţare);
        ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
        ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcţională şi zona periurbană. Asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
        ● Deţinerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
        ● Până în 2026 toate municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv fiecare sector din municipiul Bucureşti) vor asigura, fiecare, dezvoltarea a minim 40 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului/unităţii administrativ-teritoriale.

        Indicatorii obiectivului de investiţii
        ● Număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcţiune.
        Notă: Punctele de reîncărcare lente (22kw) sunt recomandate a fi amplasate în apropierea zonelor rezidenţiale, mai ales în zonele unde sunt identificate puncte cu surplus de energie, astfel încât branşarea acestora să nu necesite consturi suplimentare şi să nu încarce reţeaua. Pentru punctele de reîncărcare rapide (50kw) se recomandă amplasarea lor în zonele de tranzit (centurile localităţilor) unde necesarul de reîncărcare rapidă este mare şi unde se poate asigura o putere ridicată a energiei electrice.


    I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan
    A. Activităţi eligibile:
        ● Lucrări de construcţie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje şi poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete;
        ● Lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de protecţie;
        ● Lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de semnalizare;
        ● Achiziţia şi montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori etc.;
        ● Amenajarea terenului;
        ● Achiziţia echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de semnalizare;
        ● Proiectare şi asistenţă tehnică.

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
        ● Asigurarea unor benzi preferenţiale pentru transportul public curat pentru drumurile publice care au cel puţin trei benzi pe sens (condiţie valabilă numai pentru unităţile administrativ teritoriale cu drumuri publice care au cel puţin trei benzi pe sens);
        ● Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conţine cerinţe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice - trasee, parcaje - în vederea asigurării viabilităţii acesteia.
        ● Pista pentru biciclete:
        ( ) Este o infrastructură cu utilizare obligatorie, atunci când există, pentru toate categoriile de biciclişti şi pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete circulă şi trotinetele electrice conform prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice. o Pista pentru biciclete şi zona adiacentă acesteia trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiţii:
        ■ În mediul urban se va asigura o lăţime de minimum 1,2 m pentru pistele cu un singur sens şi minimum 2,4 m pentru cele cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului (Se recomandă că lăţimea optimă a unei piste pentru biciclete cu un singur sens să fie de minimum 1,5 m, iar a celei cu dublu sens de minimum 3,0 m pentru asigurarea siguranţei circulaţiei bicicliştilor şi posibilitatea utilizării acestora de categorii diferite de biciclete/utilizatori).
        ■ În cazul pistelor pentru biciclete amenajate în mediul rural, inclusiv în extravilan, se admite o lăţime de minimum 1,0 m pentru pistele cu un singur sens şi minimum 2,0 m pentru pistele cu dublu sens.
        ■ Asigurarea unei înălţimi de liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, dacă infrastructura deja există, de minimum 2,10 m în tuneluri, pe pasaje şi poduri;
        ■ În situaţia pistelor amenajate în mediul urban, se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m liber de orice obstacol. în plus, în zona interioară a virajelor se interzic obstacolele mai înalte de 1 m la o distanţă cuprinsă între 0,5 m şi 1 m;
        ■ În cazul pistelor amenajate în extravilan, se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete, iar în cazul celor amenajate în mediul rural se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m.
        ■ Asigurarea unei suprafeţe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului;
        ■ Asigurarea unui sistem de scurgere şi evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafaţa pistei;
        ■ Pista pentru biciclete este proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h;
        ■ Asigurarea legăturii facile şi în siguranţă cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.


        ● Pista/Culoarul pentru biciclete:
        ( ) Lăţimea unui culoar pentru biciclete este de 1,5 metri, inclusiv marcajul de delimitare. În unele cazuri, dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lăţimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1 m lăţime, exclusiv marcajul de delimitare, dacă pe suprafaţa de rulare nu sunt capace de canalizare sau alte denivelări care ar putea determina utilizatorii să le ocolească. În cazul în care se amenajează un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulaţie deja marcată se admite o lăţime de 1,2 metri între marcajele de delimitare.
        ( ) Proiectarea unui culoar pentru biciclete trebuie să ţină cont de suprafaţa părţii carosabile ce va fi atribuită circulaţiei bicicletelor (canalizări, şanţuri pentru scurgerea apei etc). Traiectoria bicicletelor trebuie să fie previzibilă.
        ( ) Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Se poate utiliza linie continuă pe contrasensul deschis bicicletelor.
        ( ) Se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spaţiul de siguranţă între parcaje şi bandă va fi de minimum 1 metru.

        ● Încadrarea obligatorie a investiţiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare. Este obligatoriu ca pista să aibă continuitate şi să asigure conexiunea a cel puţin două puncte de interes la nivel local.

        Indicatorii obiectivului de investiţii
        ● Număr de kilometri piste pentru biciclişti operaţionale (km) la nivel local/metropolitan
        ● Număr de utilizatori ai pistelor nou construite şi amenajate.

        Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparţin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii accesibilităţii acestora la facilităţile de transport prin includerea de activităţi de sprijin pentru a garanta siguranţa tuturor persoanelor în utilizare.


    I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
        Obiectivul acestei investiţii este de a spori accesul la locuinţe de calitate pentru tinerii aflaţi în dificultate şi pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ care oferă astfel de servicii în comunităţile marginalizate şi grupurilor vulnerabile.
        Investiţia va consta în construirea de noi locuinţe pentru tinerii din comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, în concordanţă cu dispoziţiile Strategiei naţionale a locuirii şi ale planului de acţiune, aprobată în trimestrul II, 2022, şi va fi însoţită de măsuri de promovare a integrării sociale şi economice a categoriilor vizate.
        Vor fi construite, de asemenea, locuinţe pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ din zonele urbane şi rurale în care trăiesc comunităţi marginalizate şi grupuri vulnerabile şi unde anterior au fost identificate deficite în ceea ce priveşte furnizarea de servicii medicale şi educaţionale.
        Locuinţele nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puţin 20% mai mic decât cerinţa pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naţionale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanţă energetică.
        Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
        ● Activităţi eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori şi alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon şi de eficienţă energetică
        ● Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcţia de locuinţe;
        ● Lucrări de construire şi dotare a obiectivului de investiţii;
        ● Proiectare şi asistenţă tehnică;
        ● Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
        ● Asigurarea staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice;
        ● Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi neprevăzute, organizare şantier);
        ● Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică (cu contribuţie de 100% pe digital);

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        ● Asigurarea terenului necesar situat în intravilan - în caz de utilizare a proiectului tip - asigurarea terenului necesar situat în intravilan - minim 313 mp pentru un modul înşiruit, minim 373 mp pentru modul cuplat şi minim 433 mp pentru amplasarea în mod izolat pe lot; în cazul în care nu se va utiliza proiectul tip - vor fi respectate reglementările urbanistice aplicabile pe terenul respectiv;
        ● Minim 0,9% din bugetul total al proiectului trebuie să corespundă codului 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică (cu contribuţie de 100% pe digital);
        ● Se va asigura o staţie de reîncărcare a vehiculelor electrice (reîncărcare lentă)^6) la cel puţin 12 unităţi de locuit construite pentru specialişti din sănătate şi educaţie. Numărul total de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice lente va fi de 83 unităţi. Ţinta vizează locuinţele de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.
        ^6) Prin staţii de reîncărcare lentă se înţeleg puncte de reîncărcare pe termen lung sau peste noapte - puncte de reîncărcare normale sau rapide (P < 22 kW)

        ● Noile unităţi de locuit vor fi conforme cu ţinta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparaţie cu cerinţele privind construcţiile NZEB, stipulate în reglementările naţionale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanţă energetică.
        ● UAT/Parteneriatele aferente consorţiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuinţe nZEB plus pentru tineri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, sau să fie incluse în lista UAT care cuprind aşezări informale conform Fişei de date transmisă de către consiliile judeţene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3). În vederea corelării solicitărilor de finanţare cu versiunea reactualizată a Atlasului zonelor marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România autorităţile administraţiei publice locale vor depune o declaraţie pe propria răspundere că pe teritoriul UAT au fost identificate comunităţi marginalizate în vederea preluării în Atlas;
    b) pentru UAT care nu îndeplinesc cerinţa de la pct. a): i. să deţină cereri pentru locuinţe transmise de tineri (până la 35 de ani) care provin din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

    c) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuinţe pentru tineri din comunităţi marginalizate sau grupuri vulnerabile, precum şi planul integrat de acţiune care va avea ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunităţi şi grupuri vulnerabile şi pentru gospodăriile din care fac parte, inclusiv prin măsuri pentru integrarea socială şi economică a grupurilor ţintă, în conformitate cu cerinţele prevăzute în cadrul jalonului 317 (poate fi extras sau actualizare a SIDU/PUG/alte strategii locale). Structura documentului se află în Anexa 2.1. Conform cartografierii comunităţilor marginalizate şi a criteriilor de identificare a grupurilor vulnerabile din cadrul Strategiei Naţionale a Locuirii, tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiţia de a proveni dintr-o comunitate marginalizată/grup vulnerabil (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale), să aibă între 18 şi 35 ani, un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie, să nu deţină o locuinţă/să nu fi deţinut o locuinţă, să trăiască în prezent în condiţii de locuire precare/supraaglomerate. Criteriile vor lua în considerare, de asemenea, dacă tinerii au unul sau mai mulţi copii aflaţi în îngrijire/care locuiesc în gospodărie. De asemenea, în cadrul planului integrat de acţiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială.

        ● UAT/Parteneriatele aferente consorţiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuinţe nZEB plus pentru specialişti din sănătate şi învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie incluse în să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau să fie incluse în lista UAT care cuprind aşezări informale conform Fişei de date transmisă de către consiliile judeţene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3);
    b) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuinţe pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, precum şi planul integrat de acţiune care va cuprinde măsurile de îmbunătăţire a accesului la serviciile medicale, respectiv educaţionale, inclusiv asigurarea unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea acestor servicii. Planul integrat de acţiune poate fi parte integrantă din SIDU/PUG/alte strategii locale. Structura documentului se află în Anexa 2.2. De asemenea, investiţia se va realiza în corelaţie cu investiţiile în componentele Educaţie, Sănătate (de exemplu, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, cu scopul creşterii accesului la servicii medicale de bază) şi Valul Renovării din cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi cu investiţia 3 a componentei de faţă (Reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice), cu programele operaţionale (2014-2020 şi 2021-2027) sau cu alte programe. În cadrul planului integrat de acţiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială.


        Indicatorii obiectivului de investiţii
        ● Număr de metri pătraţi construiţi locuinţe pentru tineri din grupuri şi comunităţi marginalizate.
        ● Număr unităţi de locuit pentru tineri din grupuri şi comunităţi marginalizate.
        ● Număr de metri pătraţi construiţi locuinţe pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.
        ● Număr unităţi de locuit pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.
        ● Număr puncte de reîncărcare lentă a vehiculelor electrice.
        ● Reducerea de energiei conform certificatului de performanta energetică.


    I.3. Reabilitare moderată clădiri publice
        Obiectivul acestei investiţii este de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice locale. Investiţia presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel local. Aceasta vizează numai clădirile publice din oraşe şi comune care sunt destinate furnizării de servicii publice către cetăţeni (de exemplu, sedii de primării, clădirile pentru servicii sociale). Investiţia va consta în renovarea energetică a unei suprafeţe de 1 306 818 metri pătraţi aferente clădirilor publice eligibile.
        Sunt eligibile pentru finanţare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.
        Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
    A. Activităţi eligibile
        În cadrul proiectelor de reabilitare moderată a clădirilor publice din oraşe şi comune sunt eligibile următoarele lucrări: - ce se încadrează la codul 026bis - - 026bis - Renovarea eficienţei energetice sau măsuri de eficienţă energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative şi măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficienţă energetică Lucrări de creştere a eficienţei energetice:
        ● Audit energetic, expertiză tehnică, avize şi autorizaţii, proiectare şi asistenţă tehnică;
        ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
        ( ) izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin:
    - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată,
    – înlocuirea tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre) către spaţiile neîncălzite sau insuficient încălzite

        ( ) izolarea termică a faţadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):
    - termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei,
    – reabilitarea şarpantei, precum şi repararea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite
    – înlocuirea învelitorii cu o soluţie alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanţă termică superioară

        ( ) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor
        ( ) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spaţii destinate activităţilor la parter o izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii), o izolarea termică a pereţilor care formează anvelopa clădirii ce delimitează spaţiul încălzit de alte spaţii comune neîncălzite;

        ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
    - repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
    – instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2 (exclus pentru instalaţiilor ce utilizează combustibili fosili);
    – înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului şi clădirea tip centrală termică (exclus instalaţiilor ce utilizează combustibili fosili);
    – reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;
    – reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice

        ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:
    - instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu captatoare solare termice sau electrice, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficienţă şi sisteme centralizate de încălzire şi/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea acestora

        ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:
    - soluţii de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
    – soluţii de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spaţiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate
    – soluţii de ventilare mecanică centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanţă ridicată;
    – repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiţionare a aerului, a instalaţiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;
    – instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor şi/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creşterea performanţei energetice a clădirii

        ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri:
    - reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
    – înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED;
    – instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

        ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri:
    - montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
    – montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare şi transmitere la distanţă a datelor)
    – realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
    – realizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiei de încălzire interioară cu distribuţie orizontală la nivelul apartamentelor şi modul de apartament inclusiv cu reglare şi contorizare inteligentă;
    – implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

        ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:
    - montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
    – realizarea de terase verzi, cu hidroizolaţii şi termoizolaţii, folosind sisteme complete de straturi şi substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spaţii pentru rădăcini şi colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile şi deschise pentru vegetaţia natural:

        ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
        ● Lucrări pentru echiparea cu staţii de reîncărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată:
    - puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice

        ● Lucrări de reabilitare a instalaţiilor de fluide medicale (Instalaţii de oxigen);
        ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor şi circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfăşoară activităţi medicale/lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se desfăşoară activităţi educaţionale;
        ● Lucrări pentru asigurarea cerinţelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilităţi:
    - sisteme de ghidaj şi orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficienţe de vedere.
    – sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficienţe de auz.
    – dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive.
    – rampe mobile, lifturi adaptate şi alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul construcţiilor existente în scopul deservirii populaţiei cu dizabilităţi fizice.
    – covoare tactile pentru infrastructura de acces în instituţiile publice de interes general.

        ● Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii:
    - repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii
    – repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
    – demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
    – repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
    – refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    – înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum şi repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate
    – reabilitarea/ modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.


        Toate măsurile de creştere a eficienţei energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI şi proiectul tehnic.
        Nu se finanţează prin PNRR:
        investiţiile privind repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii

        Sunt eligibile pentru finanţare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        Vor fi incluse la finanţare exclusiv obiectivele de investiţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
        ● Sunt clădiri publice cu funcţiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice (ex. sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale, centre de informare turistică, sedii de poliţie, sedii de unităţi sanitare publice, unităţi şcolare şi creşe, clădiri ale serviciilor publice de asistenţă socială etc.);
        ● În urma implementării proiectelor de reabilitare energetică moderată, se va obţine o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparaţie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic şi certificatele de performanţă energetică elaborate înainte şi după executarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice;
        ● lucrările care nu ţin de sistemele de îmbunătăţire a eficienţei energetice nu vor depăşi pragul de 10% din valoarea totală a costurilor;
        ● nu sunt încadrate în clasele I şi II de risc seismic, conform raportului de expertiza Tehnică.

        Sunt eligibile pentru finanţare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.
        Solicitantul la finanţare trebuie să demonstreze existenţa dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul cererii de finanţare, conform legislaţiei în vigoare:
    a) dreptul de proprietate publică sau privată a statului şi UAT;
    b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului şi UAT;

        În cazul proprietăţii, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
        În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Atenţie: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei.
        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale).
        Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate activităţile aferente proiectului.
        Atenţie:
        Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanţare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condiţiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligaţia contractuală de a returna finanţarea acordată, precum şi alte penalităţi, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. Prin imobil, obiect al proiectului, se înţelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului.
        Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizaţie de construire.

        Pentru toate imobilele care fac obiectul proiectului propus, începând cu data depunerii cererii de finanţare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
        ( ) să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, în condiţiile Ghidului.
        ( ) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti.
        ( ) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

        Prin imobil obiect al proiectului se înţelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului.
        Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (de ex. servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.).
        De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicţie care afectează implementarea proiectului şi care să conducă la respingerea cererii de finanţare din procesul de evaluare, selecţie şi contractare:
        ( ) închirierea/darea în folosinţă gratuită/concesiunea a unor suprafeţe din terenul aferent imobilului, cu condiţia ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităţilor/implementarea proiectului,
        ( ) închirierea/darea în folosinţă gratuită/concesiunea a unor spaţii din clădirea aferentă imobilului, în condiţiile precizate din prezentul document.

        Garanţiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepţiunea MDLPA incompatibile cu realizarea proiectelor de investiţii în cadrul PNRR.
        În accepţiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară şi care nu afectează condiţiile de implementare.
        Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.
        Solicitantul, în cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
        ● să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Aceste elemente vor constitui clauze de reziliere a contractelor de finanţare.
        Indicatorii obiectivului de investiţii:
        ● Număr de metri pătraţi aferenţi suprafeţei de clădire renovata energetic.    I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean/Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
        Obiectivul acestei investiţii este de a sprijini procesul de planificare urbană şi teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă şi inteligentă şi de spori accesul digital la documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Investiţia finanţează elaborarea sau actualizarea şi/sau transpunerea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă.
        Redactarea documentaţiilor se va realiza în format digital, georeferenţiat, în conformitate cu dispoziţiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislaţiei în domeniul mobilităţii urbane durabile, trimestrul IV, 2022) şi ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023). Documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism în format GIS vor cuprinde simultan două categorii de informaţii care fundamentează deciziile, respectiv:
    i) date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entităţi spaţiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităţilor teritoriale de referinţă, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecţie, zone funcţionale, clădiri, drumuri, reţele şi altele asemenea;
    ii) date de tip atribut prin care sunt gestionate informaţiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entităţile spaţiale reglementate.

        PMUD va fi validat de Grupul naţional pentru optimizarea PMUD instituit în conformitate cu dispoziţiile stabilite în jalonul 289. Grupul naţional pentru optimizarea PMUD reprezintă structura de asistenţă tehnică acordată de către specialişti pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) şi actualizarea PMUD instituite şi operaţionale.
        Toate documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism vor fi elaborate şi după finalizare, transpuse în format digital în conformitate cu Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi vor fi avizate de Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială organizată conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.
        Documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism vor fi încărcate pe platforma Observatorului teritorial. Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
    A. Activităţi eligibile (conform PNRR, activităţile eligibile pentru investiţia I4 se încadrează la codul 011 - Soluţii TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicaţii):
        ● Sunt eligibile următoarele activităţi de elaborare/actualizare a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD în măsura în care au ca finalitate elaborarea/transpunerea şi livrarea către MDLPA pentru încărcarea documentaţiei în Observatorul Teritorial Naţional în format GIS:
    a) elaborare/actualizare studii de fundamentare şi de specialitate a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD
    b) elaborare/actualizare în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD
    c) finalizarea elaborării/actualizării în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD
    d) transpunerea în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD aprobate după 1 ianuarie 2018 cu condiţia ca acestea să respecte conţinutul prevăzut de Legea nr. 350/2001 şi de PNRR.

        ● Transpunerea prevederilor documentaţiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informaţii care fundamentează deciziile, respectiv:
    a. date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entităţi spaţiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităţilor teritoriale de referinţă, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecţie, zone funcţionale, clădiri, drumuri, reţele şi altele asemenea;
    b. date de tip atribut prin care sunt gestionate informaţiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entităţile spaţiale reglementate.
    - PUG/PUZ


        ● Studii de fundamentare premergătoare documentaţiilor de urbanism;
        ● Elaborarea propriu-zisă a documentaţiei în format compatibil GIS (piese scrise şi piese desenate);
        ● Documentaţii necesare obţinerii avizelor/acordurilor,
        ● Documentaţia finală (piese scrise şi piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spaţială şi plan de acţiune;
        ● sunt eligibile documentaţiile de tip PUZ pentru:
    - zonele centrale ale localităţilor;
    – zonele construite protejate şi de protecţie a monumentelor;
    – zonele de agrement şi turism;
    – zonele/parcurile industriale, tehnologice şi zonelor de servicii;
    – infrastructurii de transport;
    – zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane
    – zone care cuprind aşezări informale
    – PMUD - Studii de fundamentare premergătoare planurilor de mobilitate urbană durabilă;

        ● Planul de mobilitate urbană durabilă propriu-zis, care se va realiza în conformitate cu ghidul pentru elaborarea şi implementarea unui plan de mobilitate urban durabil. Ghidul va fi pus la dispoziţie de către MDLPA.
        ● Noile PMUD vor trebui validate de către structura de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea PMUD ce va fi stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată până la finalizarea proiectului de investiţii.

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
    1. Redactarea documentaţiilor se va realiza în conformitate cu dispoziţiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislaţiei în domeniul mobilităţii urbane durabile, trimestrul IV, 2022) şi ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023).
    2. Pentru cererile de finanţare ce vizează elaborarea/actualizarea, inclusiv transpunerea în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă:
    a) La nivelul UAT există necesitatea elaborării/actualizării documentaţiei de urbanism/planului de mobilitate urbană durabilă;
    b) Unitatea administrativ teritorială a iniţiat documentaţia de amenajarea teritoriului sau de urbanism sau planul de mobilitate urbană durabilă iar aceasta se află în curs de elaborare/actualizare, iar contractul de achiziţie a fost stabilit în baza unei proceduri de licitaţie deschisă, conform prevederilor legale. Este obligatorie conformarea la cerinţele stabilite la punctul 4.

    3. Pentru cererile de finanţare ce vizează exclusiv transpunerea în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă sunt eligibile documentaţiile ce au fost aprobate începând cu anul 2018.
    4. Documentaţiile trebuie întocmite conform prevederilor:
    - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Ordinului nr. 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi
    – ghidurilor ce vor fi prezentate de către MDLPA în perioada următoare (Precizări pentru elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi a celor de urbanism pentru transpunerea în format compatibil GIS, respectiv Ghid pentru elaborarea PMUD care va actualiza conţinutul prevăzut de Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi care va fi elaborat conform ghidului SUMP produs şi publicat cu girul Comisiei Europene care se găseşte la adresa https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf).        Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) vor asigura corelarea cu documentaţiile de urbanism actualizate şi vor cuprinde măsuri pentru tranziţia verde şi pentru siguranţa rutieră. După aprobare, toate documentaţiile vor fi transmise către MDLPA pentru publicare în platforma de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial), aferentă jalonului 316 din componenta 10 - Fondul Local.
        Indicatorii obiectivului de investiţii
    - Număr de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism şi planuri de mobilitate urbană durabilă elaborate/actualizate în format GIS.
    III. Condiţii generale de eligibilitate
        Solicitantul face dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
     Solicitantul va completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi corelate cu cele din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.
     În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul, cât şi partenerii vor completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model B la ghid) şi din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.
    încadrarea valorii investiţiei în valoarea maximă eligibilă.
     Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiţiei se va încadra în prevederile din secţiunile 2.4. şi 2.5. din acest ghid. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală necesară, inclusiv TVA. TVA va fi asigurat prin bugetul de stat. Sumele fără TVA care vor depăşi valoarea maximă eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.

        Încadrarea în perioada de eligibilitate a PNRR
        Proiectul propus spre finanţare poate include activităţi desfăşurate începând cu data de 1 februarie 2020. Perioada de implementare a activităţilor proiectului nu poate depăşi 30 iunie 2026.
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, perioada dintre depunerea cererii de finanţare şi momentul semnării contractului, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.
        Proiectul propus spre finanţare include doar activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020.
        Activităţile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului.
        Nu sunt eligibile cheltuielile realizate prin finanţare obţinută în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014 - 2020.
        Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare şi va recupera sumele acordate necuvenit.
        Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea.
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului, egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.
        Solicitantul/cererea de finanţare respectă minimul legislativ în aceste domenii, asumat prin Declaraţia de angajament (Model A).
        Proiectul va respecta principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        Solicitantul/cererea de finanţare respectă condiţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model E).
        Solicitantul va justifica modul în care sunt respectate condiţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), precum şi alte acţiuni suplimentare (dacă este cazul) pentru fiecare obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH, prin completarea Listei de verificare DNSH corespunzătoare fiecărui tip de investiţie, anexată prezentului document (Model E - E1 - E7 - Lista de verificare DNSH). În declaraţia de angajament va fi inclusă o prevedere legată de respectarea condiţionărilor privind DNSH în termenii de referinţă a achiziţiilor asociate investiţiilor din cadrul proiectelor. Condiţionările legate de DNSH trebuie să fie în conformitate cu analiza DNSH din cadrul planului.


    IV. Condiţie privind includerea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice
        Pentru toate tipurile de solicitanţi, la orice proiect depus pentru oricare dintre investiţiile prevăzute în cadrul acestui apel, este prevăzută automat o alocare suplimentară pentru staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziţionate centralizat^7) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
        ^7) Sub rezerva existenţei cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziţii centralizate.

        Astfel, este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanţare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice conform tabelului următor:
        Categorie de beneficiar

┌─────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Număr │
│ │ │ │total de │
│ │Număr minim │Număr │puncte │
│ │de staţii de│total de │incluse în│
│ │reîncărcare │staţii (22│cererea de│
│ │(22 kw şi 50│kw şi 50 │finanţare │
│ │kw) care │kw) │pentru │
│Categorie de │trebuie │incluse în│categoria │
│beneficiar │incluse în │cererea de│de │
│ │cererea de │finanţare │beneficiar│
│ │finanţare / │pentru │(din care │
│ │UAT (sau │categoria │cel puţin │
│ │subdiviziune│de │25% vor fi│
│ │UAT) │beneficiar│de │
│ │ │ │capacitate│
│ │ │ │minima de │
│ │ │ │50 kwh) │
├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Sectoarele │ │ │ │
│municipiului │44 │264 │528 │
│Bucureşti │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Municipii │ │ │ │
│reşedinţă de │45 │1800 │3600 │
│judeţ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Alte │10 │620 │1240 │
│municipii │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Oraşe │6 │648 │1296 │
├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Comune (se │ │ │ │
│aplică doar │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│comunele din │ │ │ │
│zona │ │ │ │
│adiacentă │ │ │ │
│municipiilor,│ │ │ │
│comunelor │ │ │ │
│care sunt │ │ │ │
│staţiuni │ │ │ │
│turistice şi │ │ │ │
│comunelor │ │ │ │
│care sunt │ │ │ │
│străbătute de│ │ │ │
│drumuri │2 │3272 │6544 │
│naţionale - │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│listei de mai│ │ │ │
│jos). │ │ │ │
│Comunele care│ │ │ │
│nu se │ │ │ │
│încadrează în│ │ │ │
│categoriile │ │ │ │
│indicate pot │ │ │ │
│solicita │ │ │ │
│orice număr │ │ │ │
│de staţii de │ │ │ │
│reîncărcare a│ │ │ │
│vehiculelor │ │ │ │
│electrice. │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │13.208 │
└─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

    Notă:

    (1) comunele din zona adiacentă municipiilor sunt definite drept comunele în care 15% din populaţia ocupată lucrează în municipiu sau comunele care au limită administrativă comună cu municipiul.

    (2) 2 staţii cu 4 puncte pot fi asimilate cu o staţie cu 4 puncte.


        Pentru proiectele depuse în parteneriat/ADI, numărul de staţii de încărcare va fi repartizat către toate UAT din cadrul parteneriatului care sunt incluse în categoriile de beneficiari de mai sus.
        UAT care doresc un număr mai mare de puncte de încărcare decât cel din tabel pot solicita suplimentarea acestora în cadrul cererii de finanţare, în limita numărului total de puncte de reîncărcare (17.160 la nivel naţional). De asemenea, comunele care nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de staţii de încărcare vehicule electrice.
        Beneficiarii eligibili pentru staţiile de reîncărcare pot aplica pentru ajutor de stat conform schemei elaborate şi aprobate prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice".
        Beneficiarii investiţiei vor trebui să asigure un spaţiu adecvat pentru amplasamentul staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (care va presupune şi posibilitatea de staţionare a vehiculelor pe perioada încărcării) precum şi toate activităţile şi costurile necesare pentru punerea în funcţiune a staţiilor.
        Comune în care se vor instala cel puţin 2 staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice

┌───┬──────────────────┬─────────────┬────┬─────────────────┬─────────┐
│Nr │Denumire comună │Denumire │Nr │Denumire comună │Denumire │
│crt│ │judeţ │crt │ │judeţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│1 │Albac │Alba │815 │Brădeşti │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│2 │Arieşeni │Alba │816 │Căpâlniţa │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│3 │Berghin │Alba │817 │Cârţa │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│4 │Bistra │Alba │818 │Ciceu │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│5 │Bucium │Alba │819 │Ciucsângeorgiu │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│6 │Câlnic │Alba │820 │Corbu │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│7 │Ciugud │Alba │821 │Corund │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│8 │Ciuruleasa │Alba │822 │Cozmeni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│9 │Crăciunelu de Jos │Alba │823 │Dăneşti │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│10 │Cricău │Alba │824 │Dealu │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│11 │Galda de Jos │Alba │825 │Ditrău │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│12 │Gârda de Sus │Alba │826 │Feliceni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│13 │Ighiu │Alba │827 │Frumoasa │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│14 │Lupşa │Alba │828 │Gălăuţaş │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│15 │Meteş │Alba │829 │Joseni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│16 │Mihalţ │Alba │830 │Lăzarea │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│17 │Mirăslău │Alba │831 │Lueta │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│18 │Ocoliş │Alba │832 │Lunca de Jos │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│19 │Pianu │Alba │833 │Lunca de Sus │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│20 │Poşaga │Alba │834 │Lupeni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│21 │Roşia Montană │Alba │835 │Mădăraş │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│22 │Sălciua │Alba │836 │Păuleni-Ciuc │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│23 │Săliştea │Alba │837 │Plăieşii de Jos │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│24 │Săsciori │Alba │838 │Praid │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│25 │Sâncel │Alba │839 │Racu │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│26 │Sântimbru │Alba │840 │Satu Mare │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│27 │Scărişoara │Alba │841 │Sărmaş │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│28 │Stremţ │Alba │842 │Sâncrăieni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│29 │Şibot │Alba │843 │Sândominic │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│30 │Şpring │Alba │844 │Sânmartin │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│31 │Şugag │Alba │845 │Sânsimion │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│32 │Unirea │Alba │846 │Sântimbru │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│33 │Vadu Moţilor │Alba │847 │Siculeni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│34 │Valea Lungă │Alba │848 │Subcetate │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│35 │Vinţu de Jos │Alba │849 │Suseni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│36 │Almaş │Arad │850 │Tomeşti │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│37 │Bârsa │Arad │851 │Tulgheş │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│38 │Bârzava │Arad │852 │Tuşnad │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│39 │Bocsig │Arad │853 │Voşlăbeni │Harghita │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│40 │Buteni │Arad │854 │Baia de Criş │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│41 │Conop │Arad │855 │Baru │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│42 │Covăsinţ │Arad │856 │Băcia │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│43 │Dorobanţi │Arad │857 │Băniţa │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│44 │Fântânele │Arad │858 │Bretea Română │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│45 │Felnac │Arad │859 │Buceş │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│46 │Frumuşeni │Arad │860 │Burjuc │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│47 │Ghioroc │Arad │861 │Crişcior │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│48 │Grăniceri │Arad │862 │Densuş │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│49 │Gurahonţ │Arad │863 │Dobra │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│50 │Hălmagiu │Arad │864 │Gurasada │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│51 │Iratoşu │Arad │865 │Ilia │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│52 │Livada │Arad │866 │Lăpugiu de Jos │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│53 │Macea │Arad │867 │Luncoiu de Jos │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│54 │Moneasa │Arad │868 │Pui │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│55 │Păuliş │Arad │869 │Râu de Mori │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│56 │Peregu Mare │Arad │870 │Ribiţa │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│57 │Petriş │Arad │871 │Romos │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│58 │Pilu │Arad │872 │Sarmizegetusa │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│59 │Pleşcuţa │Arad │873 │Sălaşu de Sus │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│60 │Săvârşin │Arad │874 │Sântămăria-Orlea │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│61 │Secusigiu │Arad │875 │Şoimuş │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│62 │Semlac │Arad │876 │Tomeşti │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│63 │Sintea Mare │Arad │877 │Toteşti │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│64 │Socodor │Arad │878 │Turdaş │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│65 │Sagu │Arad │879 │Vaţa de Jos │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│66 │Seitin │Arad │880 │Vălişoara │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│67 │Sicula │Arad │881 │Veţel │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│68 │Simand │Arad │882 │Zam │Hunedoara│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│69 │Siria │Arad │883 │Adâncata │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│70 │Sofronea │Arad │884 │Alexeni │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│71 │Vărădia de Mureş │Arad │885 │Andrăşeşti │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│72 │Vârfurile │Arad │886 │Armăşeşti │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│73 │Vinga │Arad │887 │Balaciu │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│74 │Vladimirescu │Arad │888 │Bărbuleşti │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│75 │Zăbrani │Arad │889 │Borduşani │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│76 │Zădăreni │Arad │890 │Bucu │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│77 │Zerind │Arad │891 │Ciocârlia │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│78 │Zimandu Nou │Arad │892 │Ciochina │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│79 │Albeştii de Argeş │Argeş │893 │Coşereni │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│80 │Albota │Argeş │894 │Făcăeni │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│81 │Aninoasa │Argeş │895 │Gheorghe Lazăr │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│82 │Arefu │Argeş │896 │Giurgeni │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│83 │Bascov │Argeş │897 │Griviţa │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│84 │Băbana │Argeş │898 │Ion Roată │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│85 │Băiculeşti │Argeş │899 │Jilavele │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│86 │Berevoeşti │Argeş │900 │Manasia │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│87 │Bradu │Argeş │901 │Mihail │Ialomiţa │
│ │ │ │ │Kogălniceanu │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│88 │Budeasa │Argeş │902 │Miloşeşti │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│89 │Bughea de Sus │Argeş │903 │Movila │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│90 │Buzoeşti │Argeş │904 │Moviliţa │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│91 │Căldăraru │Argeş │905 │Munteni-Buzău │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│92 │Călineşti │Argeş │906 │Ograda │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│93 │Căteasca │Argeş │907 │Perieţi │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│94 │Ciomăgeşti │Argeş │908 │Sărăţeni │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│95 │Cocu │Argeş │909 │Scânteia │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│96 │Corbeni │Argeş │910 │Sfântu Gheorghe │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│97 │Corbi │Argeş │911 │Sineşti │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│98 │Cotmeana │Argeş │912 │Stelnica │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│99 │Dâmbovicioara │Argeş │913 │Vlădeni │Ialomiţa │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│100│Dârmăneşti │Argeş │914 │Alexandru I. Cuza│Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│101│Domneşti │Argeş │915 │Aroneanu │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│102│Dragoslavele │Argeş │916 │Balş │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│103│Drăganu │Argeş │917 │Bălţaţi │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│104│Godeni │Argeş │918 │Bârnova │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│105│Hârseşti │Argeş │919 │Bivolari │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│106│Leordeni │Argeş │920 │Butea │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│107│Lunca Corbului │Argeş │921 │Cepleniţa │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│108│Mărăcineni │Argeş │922 │Ciohorăni │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│109│Merişani │Argeş │923 │Ciorteşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│110│Miceşti │Argeş │924 │Ciurea │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│111│Mihăeşti │Argeş │925 │Comarna │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│112│Miroşi │Argeş │926 │Costeşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│113│Morăreşti │Argeş │927 │Costuleni │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│114│Moşoaia │Argeş │928 │Cotnari │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│115│Muşăteşti │Argeş │929 │Cristeşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│116│Oarja │Argeş │930 │Deleni │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│117│Poiana Lacului │Argeş │931 │Dumeşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│118│Rucăr │Argeş │932 │Gorban │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│119│Schitu Goleşti │Argeş │933 │Grajduri │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│120│Stâlpeni │Argeş │934 │Hărmăneşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│121│Stoeneşti │Argeş │935 │Holboca │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│122│Suseni │Argeş │936 │Ion Neculce │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│123│Tigveni │Argeş │937 │Leţcani │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│124│Ţiţeşti │Argeş │938 │Mirceşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│125│Ungheni │Argeş │939 │Miroslava │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│126│Valea Iaşului │Argeş │940 │Mirosloveşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│127│Valea Mare-Pravăţ │Argeş │941 │Mogoşeşti-Siret │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│128│Agăş │Bacău │942 │Moţca │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│129│Ardeoani │Bacău │943 │Popricani │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│130│Asău │Bacău │944 │Probota │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│131│Bârsăneşti │Bacău │945 │Răchiteni │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│132│Bereşti-Bistriţa │Bacău │946 │Răducăneni │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│133│Bereşti-Tazlău │Bacău │947 │Rediu │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│134│Bogdăneşti │Bacău │948 │Ruginoasa │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│135│Brusturoasa │Bacău │949 │Scânteia │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│136│Buhoci │Bacău │950 │Schitu Duca │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│137│Căiuţi │Bacău │951 │Scobinţi │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│138│Cleja │Bacău │952 │Strunga │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│139│Coţofăneşti │Bacău │953 │Tomeşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│140│Dofteana │Bacău │954 │Trifeşti │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│141│Faraoani │Bacău │955 │Ţigănaşi │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│142│Filipeşti │Bacău │956 │Ţuţora │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│143│Gârleni │Bacău │957 │Ungheni │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│144│Ghimeş-Făget │Bacău │958 │Valea Lupului │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│145│Helegiu │Bacău │959 │Victoria │Iaşi │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│146│Hemeiuş │Bacău │960 │01.dec │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│147│Huruieşti │Bacău │961 │Afumaţi │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│148│Iteşti │Bacău │962 │Baloteşti │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│149│Letea Veche │Bacău │963 │Berceni │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│150│Livezi │Bacău │964 │Brăneşti │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│151│Luizi-Călugăra │Bacău │965 │Cernica │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│152│Măgireşti │Bacău │966 │Chiajna │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│153│Măgura │Bacău │967 │Ciolpani │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│154│Mănăstirea Caşin │Bacău │968 │Ciorogârla │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│155│Mărgineni │Bacău │969 │Clinceni │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│156│Nicolae Bălcescu │Bacău │970 │Copăceni │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│157│Odobeşti │Bacău │971 │Corbeanca │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│158│Oituz │Bacău │972 │Cornetu │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│159│Orbeni │Bacău │973 │Dascălu │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│160│Palanca │Bacău │974 │Dărăşti-Ilfov │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│161│Parava │Bacău │975 │Dobroeşti │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│162│Pârgăreşti │Bacău │976 │Domneşti │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│163│Plopana │Bacău │977 │Dragomireşti-Vale│Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│164│Podu Turcului │Bacău │978 │Găneasa │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│165│Racova │Bacău │979 │Glina │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│166│Răcăciuni │Bacău │980 │Grădiştea │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│167│Sascut │Bacău │981 │Gruiu │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│168│Sănduleni │Bacău │982 │Jilava │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│169│Sărata │Bacău │983 │Moara Vlăsiei │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│170│Săuceşti │Bacău │984 │Mogoşoaia │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│171│Scorţeni │Bacău │985 │Periş │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│172│Secuieni │Bacău │986 │Petrăchioaia │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│173│Strugari │Bacău │987 │Snagov │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│174│Ştefan cel Mare │Bacău │988 │Ştefăneştii de │Ilfov │
│ │ │ │ │Jos │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│175│Târgu Trotuş │Bacău │989 │Tunari │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│176│Traian │Bacău │990 │Vidra │Ilfov │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│177│Urecheşti │Bacău │991 │Bârsana │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│178│Valea Seacă │Bacău │992 │Bocicoiu Mare │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│179│Abram │Bihor │993 │Boiu Mare │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│180│Abrămuţ │Bihor │994 │Botiza │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│181│Auşeu │Bihor │995 │Câmpulung la Tisa│Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│182│Avram Iancu │Bihor │996 │Cicârlău │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│183│Balc │Bihor │997 │Coaş │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│184│Biharia │Bihor │998 │Coltău │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│185│Borod │Bihor │999 │Copalnic-Mănăştur│Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│186│Borş │Bihor │1000│Deseşti │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│187│Bratca │Bihor │1001│Dumbrăviţa │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│188│Brusturi │Bihor │1002│Giuleşti │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│189│Budureasa │Bihor │1003│Groşi │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│190│Buduslău │Bihor │1004│Leordina │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│191│Cărpinet │Bihor │1005│Mireşu Mare │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│192│Câmpani │Bihor │1006│Moisei │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│193│Cefa │Bihor │1007│Ocna Sugatag │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│194│Ceica │Bihor │1008│Onceşti │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│195│Cetariu │Bihor │1009│Petrova │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│196│Cherechiu │Bihor │1010│Recea │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│197│Ciumeghiu │Bihor │1011│Remetea │Maramureş│
│ │ │ │ │Chioarului │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│198│Copăcel │Bihor │1012│Remeţi │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│199│Criştioru de Jos │Bihor │1013│Rona de Jos │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│200│Curtuişeni │Bihor │1014│Rona de Sus │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│201│Derna │Bihor │1015│Sarasău │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│202│Diosig │Bihor │1016│Satulung │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│203│Dobreşti │Bihor │1017│Săcălăşeni │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│204│Drăgăneşti │Bihor │1018│Săcel │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│205│Drăgeşti │Bihor │1019│Săpânţa │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│206│Gepiu │Bihor │1020│Sişeşti │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│207│Girişu de Criş │Bihor │1021│Vadu Izei │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│208│Hidişelu de Sus │Bihor │1022│Valea Chioarului │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│209│Holod │Bihor │1023│Vişeu de Jos │Maramureş│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│210│Husasău de Tinca │Bihor │1024│Bala │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│211│Ineu │Bihor │1025│Balta │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│212│Lăzăreni │Bihor │1026│Brezniţa-Ocol │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│213│Lugaşu de Jos │Bihor │1027│Broşteni │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│214│Lunca │Bihor │1028│Burila Mare │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│215│Mădăras │Bihor │1029│Butoieşti │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│216│Nojorid │Bihor │1030│Corcova │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│217│Oşorhei │Bihor │1031│Corlăţel │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│218│Paleu │Bihor │1032│Cujmir │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│219│Pocola │Bihor │1033│Devesel │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│220│Răbăgani │Bihor │1034│Dubova │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│221│Rieni │Bihor │1035│Eşelniţa │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│222│Roşiori │Bihor │1036│Floreşti │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│223│Săcădat │Bihor │1037│Gogoşu │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│224│Sălard │Bihor │1038│Greci │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│225│Sâmbăta │Bihor │1039│Hinova │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│226│Sâniob │Bihor │1040│Iloviţa │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│227│Sânmartin │Bihor │1041│Isverna │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│228│Sânnicolau Român │Bihor │1042│Izvoru Bârzii │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│229│Sântandrei │Bihor │1043│Malovăţ │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│230│Sârbi │Bihor │1044│Obârşia de Câmp │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│231│Spinuş │Bihor │1045│Obârşia-Cloşani │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│232│Suplacu de Barcău │Bihor │1046│Prunişor │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│233│Sinteu │Bihor │1047│Punghina │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│234│Tarcea │Bihor │1048│Rogova │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│235│Tămăşeu │Bihor │1049│Salcia │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│236│Tăuteu │Bihor │1050│Stângăceaua │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│237│Tileagd │Bihor │1051│Sviniţa │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│238│Tinca │Bihor │1052│Simian │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│239│Toboliu │Bihor │1053│Sişeşti │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│240│Vadu Crişului │Bihor │1054│Tâmna │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│241│Vârciorog │Bihor │1055│Vânători │Mehedinţi│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│242│Bistriţa Bârgăului│Bistriţa- │1056│Voloiac │Mehedinţi│
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│243│Budacu de Jos │Bistriţa- │1057│Acăţari │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│244│Cetate │Bistriţa- │1058│Albeşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│245│Chiuza │Bistriţa- │1059│Aluniş │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│246│Ciceu-Mihăieşti │Bistriţa- │1060│Băgaciu │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│247│Coşbuc │Bistriţa- │1061│Bălăuşeri │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│248│Dumitra │Bistriţa- │1062│Bogata │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│249│Dumitriţa │Bistriţa- │1063│Brâncoveneşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│250│Feldru │Bistriţa- │1064│Breaza │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│251│Galaţii Bistriţei │Bistriţa- │1065│Ceuaşu de Câmpie │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│252│Ilva Mică │Bistriţa- │1066│Cheţani │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│253│Josenii Bârgăului │Bistriţa- │1067│Chibed │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│254│Lechinţa │Bistriţa- │1068│Coroisânmărtin │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│255│Livezile │Bistriţa- │1069│Corunca │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│256│Maieru │Bistriţa- │1070│Crăciuneşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│257│Matei │Bistriţa- │1071│Crăieşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│258│Mărişelu │Bistriţa- │1072│Cristeşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│259│Nimigea │Bistriţa- │1073│Cuci │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│260│Petru Rareş │Bistriţa- │1074│Daneş │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│261│Prundu Bârgăului │Bistriţa- │1075│Deda │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│262│Rebrişoara │Bistriţa- │1076│Ernei │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│263│Rodna │Bistriţa- │1077│Fărăgău │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│264│Romuli │Bistriţa- │1078│Fântânele │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│265│Salva │Bistriţa- │1079│Găneşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│266│Silivaşu de Câmpie│Bistriţa- │1080│Gheorghe Doja │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│267│Şanţ │Bistriţa- │1081│Ghindari │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│268│Şieu │Bistriţa- │1082│Glodeni │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│269│Şieu-Măgheruş │Bistriţa- │1083│Gorneşti │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│270│Şieu-Odorhei │Bistriţa- │1084│Livezeni │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│271│Şintereag │Bistriţa- │1085│Lunca │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│272│Teaca │Bistriţa- │1086│Lunca Bradului │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│273│Telciu │Bistriţa- │1087│Mădăraş │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│274│Tiha Bârgăului │Bistriţa- │1088│Mica │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│275│Uriu │Bistriţa- │1089│Nadeş │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│276│Urmeniş │Bistriţa- │1090│Ogra │Mureş │
│ │ │Năsăud │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│277│Avrămeni │Botoşani │1091│Pănet │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│278│Băluşeni │Botoşani │1092│Păsăreni │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│279│Blândeşti │Botoşani │1093│Petelea │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│280│Brăeşti │Botoşani │1094│Răstoliţa │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│281│Călăraşi │Botoşani │1095│Ruşii-Munţi │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│282│Cândeşti │Botoşani │1096│Saschiz │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│283│Copălău │Botoşani │1097│Sărăţeni │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│284│Coşula │Botoşani │1098│Sâncraiu de Mureş│Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│285│Coţuşca │Botoşani │1099│Sângeorgiu de │Mureş │
│ │ │ │ │Mureş │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│286│Cristeşti │Botoşani │1100│Sânpaul │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│287│Cristineşti │Botoşani │1101│Sânpetru de │Mureş │
│ │ │ │ │Câmpie │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│288│Curteşti │Botoşani │1102│Sântana de Mureş │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│289│Dângeni │Botoşani │1103│Stânceni │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│290│Durneşti │Botoşani │1104│Suplac │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│291│Frumuşica │Botoşani │1105│Suseni │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│292│Gorbăneşti │Botoşani │1106│Şincai │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│293│Hudeşti │Botoşani │1107│Vânători │Mureş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│294│Ibăneşti │Botoşani │1108│Agapia │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│295│Leorda │Botoşani │1109│Alexandru cel Bun│Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│296│Manoleasa │Botoşani │1110│Bălţăteşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│297│Mihai Eminescu │Botoşani │1111│Bârgăuani │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│298│Mihăileni │Botoşani │1112│Bicaz-Chei │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│299│Mitoc │Botoşani │1113│Bicazu Ardelean │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│300│Păltiniş │Botoşani │1114│Bodeşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│301│Răchiţi │Botoşani │1115│Borca │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│302│Rădăuţi-Prut │Botoşani │1116│Boteşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│303│Ripiceni │Botoşani │1117│Bozieni │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│304│Româneşti │Botoşani │1118│Brusturi │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│305│Santa Mare │Botoşani │1119│Ceahlău │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│306│Stăuceni │Botoşani │1120│Cordun │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│307│Suharău │Botoşani │1121│Costişa │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│308│Sendriceni │Botoşani │1122│Crăcăoani │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│309│Truşeşti │Botoşani │1123│Dobreni │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│310│Ungureni │Botoşani │1124│Dulceşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│311│Unţeni │Botoşani │1125│Dumbrava Roşie │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│312│Văculeşti │Botoşani │1126│Farcaşa │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│313│Vârfu Câmpului │Botoşani │1127│Făurei │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│314│Vlădeni │Botoşani │1128│Gâdinţi │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│315│Vlăsineşti │Botoşani │1129│Gârcina │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│316│Apaţa │Braşov │1130│Gherăeşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│317│Augustin │Braşov │1131│Ghindăoani │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│318│Beclean │Braşov │1132│Girov │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│319│Bod │Braşov │1133│Grinţieş │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│320│Bran │Braşov │1134│Hangu │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│321│Budila │Braşov │1135│Horia │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│322│Buneşti │Braşov │1136│Pângăraţi │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│323│Cristian │Braşov │1137│Podoleni │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│324│Crizbav │Braşov │1138│Poiana Teiului │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│325│Dumbrăviţa │Braşov │1139│Poienari │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│326│Feldioara │Braşov │1140│Răuceşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│327│Fundata │Braşov │1141│Ruginoasa │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│328│Hălchiu │Braşov │1142│Sagna │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│329│Hărman │Braşov │1143│Săbăoani │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│330│Hoghiz │Braşov │1144│Săvineşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│331│Holbav │Braşov │1145│Secuieni │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│332│Măieruş │Braşov │1146│Stefan cel Mare │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│333│Mândra │Braşov │1147│Tarcău │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│334│Moieciu │Braşov │1148│Taşca │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│335│Ormeniş │Braşov │1149│Timişeşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│336│Părău │Braşov │1150│Trifeşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│337│Poiana Mărului │Braşov │1151│Zăneşti │Neamţ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│338│Prejmer │Braşov │1152│Bălteni │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│339│Sânpetru │Braşov │1153│Bărăşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│340│Sercaia │Braşov │1154│Bobiceşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│341│Sinca │Braşov │1155│Brastavăţu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│342│Sinca Nouă │Braşov │1156│Brâncoveni │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│343│Tărlungeni │Braşov │1157│Brebeni │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│344│Teliu │Braşov │1158│Coloneşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│345│Ucea │Braşov │1159│Coteana │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│346│Ungra │Braşov │1160│Curtişoara │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│347│Vama Buzăului │Braşov │1161│Dăneasa │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│348│Viştea │Braşov │1162│Deveselu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│349│Voila │Braşov │1163│Dobreţu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│350│Vulcan │Braşov │1164│Dobrosloveni │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│351│Bărăganul │Brăila │1165│Dobroteasa │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│352│Cazasu │Brăila │1166│Drăghiceni │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│353│Chiscani │Brăila │1167│Făgeţelu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│354│Grădiştea │Brăila │1168│Fălcoiu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│355│Gropeni │Brăila │1169│Fărcaşele │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│356│Mircea Vodă │Brăila │1170│Găneasa │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│357│Movila Miresii │Brăila │1171│Gârcov │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│358│Surdila-Găiseanca │Brăila │1172│Giuvărăşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│359│Surdila-Greci │Brăila │1173│Grădinari │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│360│Suţeşti │Brăila │1174│Grădinile │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│361│Tichileşti │Brăila │1175│Grojdibodu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│362│Traian │Brăila │1176│Gura Padinii │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│363│Tudor Vladimirescu│Brăila │1177│Ianca │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│364│Unirea │Brăila │1178│Ipoteşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│365│Vădeni │Brăila │1179│Leleasca │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│366│Viziru │Brăila │1180│Mihăeşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│367│Balta Albă │Buzău │1181│Milcov │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│368│Beceni │Buzău │1182│Optaşi-Măgura │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│369│Berca │Buzău │1183│Orlea │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│370│Blăjani │Buzău │1184│Osica de Sus │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│371│Boldu │Buzău │1185│Pleşoiu │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│372│C.A. Rosetti │Buzău │1186│Priseaca │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│373│Cernăteşti │Buzău │1187│Radomireşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│374│Cilibia │Buzău │1188│Sâmbureşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│375│Cislău │Buzău │1189│Slătioara │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│376│Cochirleanca │Buzău │1190│Stoeneşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│377│Costeşti │Buzău │1191│Strejeşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│378│Gălbinaşi │Buzău │1192│Studina │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│379│Gherăseni │Buzău │1193│Tătuleşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│380│Glodeanu Sărat │Buzău │1194│Teslui │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│381│Glodeanu-Siliştea │Buzău │1195│Topana │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│382│Grebănu │Buzău │1196│Traian │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│383│Măgura │Buzău │1197│Valea Mare │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│384│Mărăcineni │Buzău │1198│Vâlcele │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│385│Merei │Buzău │1199│Verguleasa │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│386│Mihăileşti │Buzău │1200│Vişina │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│387│Movila Banului │Buzău │1201│Vlădila │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│388│Padina │Buzău │1202│Vultureşti │Olt │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│389│Pietroasele │Buzău │1203│Albeşti-Paleologu│Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│390│Podgoria │Buzău │1204│Aluniş │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│391│Poşta Câlnău │Buzău │1205│Apostolache │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│392│Puieşti │Buzău │1206│Ariceştii │Prahova │
│ │ │ │ │Rahtivani │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│393│Racoviţeni │Buzău │1207│Balta Doamnei │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│394│Râmnicelu │Buzău │1208│Bălţeşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│395│Săgeata │Buzău │1209│Băneşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│396│Săhăteni │Buzău │1210│Bărcăneşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│397│Săpoca │Buzău │1211│Berceni │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│398│Siriu │Buzău │1212│Blejoi │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│399│Smeeni │Buzău │1213│Brazi │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│400│Stâlpu │Buzău │1214│Bucov │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│401│Tisău │Buzău │1215│Ceptura │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│402│Topliceni │Buzău │1216│Chiojdeanca │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│403│Ţinteşti │Buzău │1217│Ciorani │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│404│Ulmeni │Buzău │1218│Cocorăştii Colţ │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│405│Unguriu │Buzău │1219│Colceag │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│406│Vadu Paşii │Buzău │1220│Cornu │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│407│Valea Râmnicului │Buzău │1221│Drăgăneşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│408│Vâlcelele │Buzău │1222│Dumbrava │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│409│Verneşti │Buzău │1223│Dumbrăveşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│410│Vipereşti │Buzău │1224│Fântânele │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│411│Zărneşti │Buzău │1225│Filipeştii de │Prahova │
│ │ │ │ │Târg │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│412│Armeniş │Caraş-Severin│1226│Gorgota │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│413│Băuţar │Caraş-Severin│1227│Gornet │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│414│Berzasca │Caraş-Severin│1228│Gornet-Cricov │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│415│Berzovia │Caraş-Severin│1229│Gura Vitioarei │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│416│Bozovici │Caraş-Severin│1230│lordăcheanu │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│417│Brebu │Caraş-Severin│1231│Izvoarele │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│418│Brebu Nou │Caraş-Severin│1232│Lipăneşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│419│Buchin │Caraş-Severin│1233│Măgurele │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│420│Bucoşniţa │Caraş-Severin│1234│Măneciu │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│421│Caraşova │Caraş-Severin│1235│Măneşti │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│422│Ciuchici │Caraş-Severin│1236│Păcureţi │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│423│Constantin │Caraş-Severin│1237│Păuleşti │Prahova │
│ │Daicoviciu │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│424│Cornea │Caraş-Severin│1238│Plopu │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│425│Cornereva │Caraş-Severin│1239│Podenii Noi │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│426│Coronini │Caraş-Severin│1240│Poiana Câmpina │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│427│Domaşnea │Caraş-Severin│1241│Poienarii Burchii│Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│428│Ezeriş │Caraş-Severin│1242│Puchenii Mari │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│429│Fârliug │Caraş-Severin│1243│Râfov │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│430│Forotic │Caraş-Severin│1244│Surani │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│431│Glimboca │Caraş-Severin│1245│Şirna │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│432│Grădinari │Caraş-Severin│1246│Şoimari │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│433│Iablaniţa │Caraş-Severin│1247│Târgşoru Vechi │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│434│Lăpuşnicel │Caraş-Severin│1248│Teişani │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│435│Marga │Caraş-Severin│1249│Tinosu │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│436│Măureni │Caraş-Severin│1250│Tomşani │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│437│Mehadia │Caraş-Severin│1251│Vadu Săpat │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│438│Mehadica │Caraş-Severin│1252│Valea │Prahova │
│ │ │ │ │Călugărească │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│439│Naidăş │Caraş-Severin│1253│Vărbilău │Prahova │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│440│Obreja │Caraş-Severin│1254│Acâş │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│441│Păltiniş │Caraş-Severin│1255│Agriş │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│442│Pojejena │Caraş-Severin│1256│Apa │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│443│Prigor │Caraş-Severin│1257│Beltiug │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│444│Răcăşdia │Caraş-Severin│1258│Bogdand │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│445│Sacu │Caraş-Severin│1259│Botiz │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│446│Sicheviţa │Caraş-Severin│1260│Căuaş │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│447│Slatina-Timiş │Caraş-Severin│1261│Certeze │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│448│Socol │Caraş-Severin│1262│Craidorolţ │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│449│Teregova │Caraş-Severin│1263│Culciu │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│450│Topleţ │Caraş-Severin│1264│Doba │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│451│Turnu Ruieni │Caraş-Severin│1265│Dorolţ │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│452│Văliug │Caraş-Severin│1266│Halmeu │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│453│Zăvoi │Caraş-Severin│1267│Homoroade │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│454│Alexandru Odobescu│Călăraşi │1268│Lazuri │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│455│Belciugatele │Călăraşi │1269│Medieşu Aurit │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│456│Borcea │Călăraşi │1270│Micula │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│457│Căscioarele │Călăraşi │1271│Moftin │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│458│Chirnogi │Călăraşi │1272│Odoreu │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│459│Chiselet │Călăraşi │1273│Oraşu Nou │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│460│Ciocăneşti │Călăraşi │1274│Păuleşti │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│461│Curcani │Călăraşi │1275│Petreşti │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│462│Cuza Vodă │Călăraşi │1276│Pişcolt │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│463│Dichiseni │Călăraşi │1277│Porumbeşti │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│464│Dor Mărunt │Călăraşi │1278│Racşa │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│465│Dorobanţu │Călăraşi │1279│Santău │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│466│Dragalina │Călăraşi │1280│Săcăşeni │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│467│Dragoş Vodă │Călăraşi │1281│Supur │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│468│Frăsinet │Călăraşi │1282│Terebeşti │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│469│Frumuşani │Călăraşi │1283│Turulung │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│470│Fundeni │Călăraşi │1284│Urziceni │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│471│Gălbinaşi │Călăraşi │1285│Vama │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│472│Grădiştea │Călăraşi │1286│Vetiş │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│473│Ileana │Călăraşi │1287│Viile Satu Mare │Satu Mare│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│474│Independenţa │Călăraşi │1288│Agrij │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│475│Jegălia │Călăraşi │1289│Almaşu │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│476│Lehliu │Călăraşi │1290│Băbeni │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│477│Luica │Călăraşi │1291│Bălan │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│478│Lupşanu │Călăraşi │1292│Bobota │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│479│Mânăstirea │Călăraşi │1293│Bocşa │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│480│Mitreni │Călăraşi │1294│Boghiş │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│481│Modelu │Călăraşi │1295│Crasna │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│482│Nicolae Bălcescu │Călăraşi │1296│Crişeni │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│483│Perişoru │Călăraşi │1297│Cuzăplac │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│484│Plătăreşti │Călăraşi │1298│Fildu de Jos │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│485│Roseţi │Călăraşi │1299│Gâlgău │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│486│Săruleşti │Călăraşi │1300│Halmăşd │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│487│Spanţov │Călăraşi │1301│Hereclean │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│488│Şoldanu │Călăraşi │1302│Hida │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│489│Ştefan cel Mare │Călăraşi │1303│Ileanda │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│490│Ştefan Vodă │Călăraşi │1304│Ip │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│491│Tămădău Mare │Călăraşi │1305│Letca │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│492│Ulmeni │Călăraşi │1306│Marca │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│493│Unirea │Călăraşi │1307│Mirşid │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│494│Vasilaţi │Călăraşi │1308│Nuşfalău │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│495│Vlad Ţepeş │Călăraşi │1309│Pericei │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│496│Aghireşu │Cluj │1310│Românaşi │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│497│Aiton │Cluj │1311│Rus │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│498│Apahida │Cluj │1312│Sânmihaiu │Sălaj │
│ │ │ │ │Almaşului │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│499│Aşchileu │Cluj │1313│Surduc │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│500│Baciu │Cluj │1314│Şărmăşag │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│501│Băişoara │Cluj │1315│Treznea │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│502│Bonţida │Cluj │1316│Vârşolţ │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│503│Borşa │Cluj │1317│Zimbor │Sălaj │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│504│Căianu │Cluj │1318│Arpaşu de Jos │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│505│Cămăraşu │Cluj │1319│Aţel │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│506│Căpuşu Mare │Cluj │1320│Axente Sever │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│507│Căşeiu │Cluj │1321│Bazna │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│508│Cătina │Cluj │1322│Blăjel │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│509│Câţcău │Cluj │1323│Boiţa │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│510│Ceanu Mare │Cluj │1324│Brateiu │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│511│Chinteni │Cluj │1325│Cârţa │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│512│Ciucea │Cluj │1326│Cârţişoara │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│513│Ciurila │Cluj │1327│Cristian │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│514│Cojocna │Cluj │1328│Gura Râului │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│515│Cuzdrioara │Cluj │1329│Hoghilag │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│516│Dăbâca │Cluj │1330│Jina │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│517│Feleacu │Cluj │1331│Laslea │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│518│Floreşti │Cluj │1332│Loamneş │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│519│Frata │Cluj │1333│Micăsasa │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│520│Gârbău │Cluj │1334│Nocrich │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│521│Gilău │Cluj │1335│Orlat │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│522│Iara │Cluj │1336│Poplaca │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│523│Iclod │Cluj │1337│Porumbacu de Jos │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│524│Izvoru Crişului │Cluj │1338│Racoviţa │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│525│Jucu │Cluj │1339│Răşinari │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│526│Luna │Cluj │1340│Râu Sadului │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│527│Mănăstireni │Cluj │1341│Roşia │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│528│Mihai Viteazu │Cluj │1342│Sadu │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│529│Mintiu Gherlii │Cluj │1343│Slimnic │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│530│Mociu │Cluj │1344│Seica Mare │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│531│Moldoveneşti │Cluj │1345│Seica Mică │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│532│Negreni │Cluj │1346│Selimbăr │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│533│Ploscoş │Cluj │1347│Sura Mare │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│534│Poieni │Cluj │1348│Sura Mică │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│535│Râşca │Cluj │1349│Târnava │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│536│Sănduleşti │Cluj │1350│Turnu Roşu │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│537│Săvădisla │Cluj │1351│Vurpăr │Sibiu │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│538│Sâncraiu │Cluj │1352│Adâncata │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│539│Sânpaul │Cluj │1353│Bălcăuţi │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│540│Suatu │Cluj │1354│Boroaia │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│541│Tureni │Cluj │1355│Bosanci │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│542│Vad │Cluj │1356│Buneşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│543│Vultureni │Cluj │1357│Cacica │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│544│23.aug │Constanţa │1358│Calafindeşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│545│Adamclisi │Constanţa │1359│Cârlibaba │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│546│Agigea │Constanţa │1360│Ciocăneşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│547│Amzacea │Constanţa │1361│Ciprian │Suceava │
│ │ │ │ │Porumbescu │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│548│Băneasa │Constanţa │1362│Coşna │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│549│Bărăganu │Constanţa │1363│Crucea │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│550│Castelu │Constanţa │1364│Dărmăneşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│551│Chirnogeni │Constanţa │1365│Dorna Candrenilor│Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│552│Ciobanu │Constanţa │1366│Dorna-Arini │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│553│Ciocârlia │Constanţa │1367│Dorneşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│554│Cobadin │Constanţa │1368│Drăgoieşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│555│Cogealac │Constanţa │1369│Drăguşeni │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│556│Comana │Constanţa │1370│Dumbrăveni │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│557│Costineşti │Constanţa │1371│Fântâna Mare │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│558│Crucea │Constanţa │1372│Forăşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│559│Cumpăna │Constanţa │1373│Frumosu │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│560│Cuza Vodă │Constanţa │1374│Fundu Moldovei │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│561│Deleni │Constanţa │1375│Grăniceşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│562│Gârliciu │Constanţa │1376│Hănţeşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│563│Ghindăreşti │Constanţa │1377│Horodnic de Sus │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│564│Horia │Constanţa │1378│Iacobeni │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│565│Ion Corvin │Constanţa │1379│Ilişeşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│566│Limanu │Constanţa │1380│Ipoteşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│567│Lipniţa │Constanţa │1381│Marginea │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│568│Lumina │Constanţa │1382│Mălini │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│569│Mereni │Constanţa │1383│Mitocu │Suceava │
│ │ │ │ │Dragomirnei │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│570│Mihai Viteazu │Constanţa │1384│Moara │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│571│Mihail │Constanţa │1385│Păltinoasa │Suceava │
│ │Kogălniceanu │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│572│Mircea Vodă │Constanţa │1386│Pătrăuţi │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│573│Nicolae Bălcescu │Constanţa │1387│Poiana Stampei │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│574│Oltina │Constanţa │1388│Pojorâta │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│575│Ostrov │Constanţa │1389│Rădăşeni │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│576│Poarta Albă │Constanţa │1390│Sadova │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│577│Saligny │Constanţa │1391│Siminicea │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│578│Saraiu │Constanţa │1392│Stroieşti │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│579│Săcele │Constanţa │1393│Suceviţa │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│580│Siliştea │Constanţa │1394│Scheia │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│581│Târguşor │Constanţa │1395│Vadu Moldovei │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│582│Topraisar │Constanţa │1396│Vama │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│583│Tuzla │Constanţa │1397│Vatra Moldoviţei │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│584│Valu lui Traian │Constanţa │1398│Zvoriştea │Suceava │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│585│Arcuş │Covasna │1399│Balaci │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│586│Bixad │Covasna │1400│Bragadiru │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│587│Bodoc │Covasna │1401│Brânceni │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│588│Breţcu │Covasna │1402│Bujoreni │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│589│Cernat │Covasna │1403│Bujoru │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│590│Chichiş │Covasna │1404│Buzescu │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│591│Dalnic │Covasna │1405│Ciuperceni │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│592│Ghidfalău │Covasna │1406│Crângu │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│593│Lemnia │Covasna │1407│Dideşti │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│594│Malnaş │Covasna │1408│Dobroteşti │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│595│Micfalău │Covasna │1409│Dracea │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│596│Moacşa │Covasna │1410│Drăgăneşti-Vlaşca│Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│597│Ojdula │Covasna │1411│Fântânele │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│598│Ozun │Covasna │1412│Frumoasa │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│599│Poian │Covasna │1413│Furculeşti │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│600│Reci │Covasna │1414│Islaz │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│601│Sânzieni │Covasna │1415│Lisa │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│602│Sita Buzăului │Covasna │1416│Liţa │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│603│Turia │Covasna │1417│Măldăeni │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│604│Valea Crişului │Covasna │1418│Nanov │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│605│Aninoasa │Dâmboviţa │1419│Năsturelu │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│606│Bilciureşti │Dâmboviţa │1420│Nenciuleşti │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│607│Braniştea │Dâmboviţa │1421│Peretu │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│608│Brăneşti │Dâmboviţa │1422│Piatra │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│609│Brezoaele │Dâmboviţa │1423│Pietroşani │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│610│Buciumeni │Dâmboviţa │1424│Plosca │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│611│Bucşani │Dâmboviţa │1425│Poroschia │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│612│Butimanu │Dâmboviţa │1426│Putineiu │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│613│Ciocăneşti │Dâmboviţa │1427│Salcia │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│614│Cobia │Dâmboviţa │1428│Scrioaştea │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│615│Cojasca │Dâmboviţa │1429│Seaca │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│616│Comişani │Dâmboviţa │1430│Smârdioasa │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│617│Conţeşti │Dâmboviţa │1431│Suhaia │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│618│Corbii Mari │Dâmboviţa │1432│Traian │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│619│Corneşti │Dâmboviţa │1433│Troianul │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│620│Costeştii din Vale│Dâmboviţa │1434│Ţigăneşti │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│621│Crângurile │Dâmboviţa │1435│Viişoara │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│622│Crevedia │Dâmboviţa │1436│Vităneşti │Teleorman│
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│623│Dărmăneşti │Dâmboviţa │1437│Banloc │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│624│Doiceşti │Dâmboviţa │1438│Becicherecu Mic │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│625│Dragodana │Dâmboviţa │1439│Belinţ │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│626│Dragomireşti │Dâmboviţa │1440│Biled │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│627│Glodeni │Dâmboviţa │1441│Bogda │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│628│Gura Foii │Dâmboviţa │1442│Bucovăţ │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│629│Gura Ocniţei │Dâmboviţa │1443│Cărpiniş │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│630│I.L. Caragiale │Dâmboviţa │1444│Cenad │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│631│Lucieni │Dâmboviţa │1445│Cenei │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│632│Lunguleţu │Dâmboviţa │1446│Checea │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│633│Măneşti │Dâmboviţa │1447│Chevereşu Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│634│Mătăsaru │Dâmboviţa │1448│Comloşu Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│635│Mogoşani │Dâmboviţa │1449│Coşteiu │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│636│Moroeni │Dâmboviţa │1450│Curtea │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│637│Moţăieni │Dâmboviţa │1451│Denta │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│638│Niculeşti │Dâmboviţa │1452│Dudeştii Noi │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│639│Nucet │Dâmboviţa │1453│Dumbrava │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│640│Ocniţa │Dâmboviţa │1454│Dumbrăviţa │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│641│Odobeşti │Dâmboviţa │1455│Fibiş │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│642│Petreşti │Dâmboviţa │1456│Foeni │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│643│Pietroşiţa │Dâmboviţa │1457│Gavojdia │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│644│Poiana │Dâmboviţa │1458│Ghilad │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│645│Potlogi │Dâmboviţa │1459│Ghiroda │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│646│Produleşti │Dâmboviţa │1460│Giarmata │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│647│Raciu │Dâmboviţa │1461│Giera │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│648│Răzvad │Dâmboviţa │1462│Giroc │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│649│Sălcioara │Dâmboviţa │1463│Giulvăz │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│650│Slobozia Moară │Dâmboviţa │1464│Gottlob │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│651│Sotânga │Dâmboviţa │1465│Iecea Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│652│Tărtăşeşti │Dâmboviţa │1466│Jamu Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│653│Tătărani │Dâmboviţa │1467│Jebel │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│654│Ulieşti │Dâmboviţa │1468│Liebling │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│655│Ulmi │Dâmboviţa │1469│Livezile │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│656│Valea Mare │Dâmboviţa │1470│Lovrin │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│657│Văcăreşti │Dâmboviţa │1471│Margina │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│658│Vişina │Dâmboviţa │1472│Maşloc │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│659│Voineşti │Dâmboviţa │1473│Mănăştiur │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│660│Vulcana-Pandele │Dâmboviţa │1474│Moraviţa │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│661│Almăj │Dolj │1475│Moşniţa Nouă │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│662│Bistreţ │Dolj │1476│Niţchidorf │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│663│Bratovoeşti │Dolj │1477│Orţişoara │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│664│Brădeşti │Dolj │1478│Otelec │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│665│Breasta │Dolj │1479│Parţa │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│666│Bucovăţ │Dolj │1480│Pădureni │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│667│Bulzeşti │Dolj │1481│Peciu Nou │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│668│Calopăr │Dolj │1482│Pesac │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│669│Catane │Dolj │1483│Pişchia │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│670│Călăraşi │Dolj │1484│Remetea Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│671│Cârcea │Dolj │1485│Sacoşu Turcesc │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│672│Cârna │Dolj │1486│Satchinez │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│673│Cetate │Dolj │1487│Săcălaz │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│674│Coşoveni │Dolj │1488│Sânandrei │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│675│Coţofenii din Dos │Dolj │1489│Sânmihaiu Român │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│676│Coţofenii din Faţă│Dolj │1490│Sag │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│677│Dioşti │Dolj │1491│Sandra │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│678│Dobreşti │Dolj │1492│Teremia Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│679│Fărcaş │Dolj │1493│Tomnatic │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│680│Galicea Mare │Dolj │1494│Topolovăţu Mare │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│681│Gherceşti │Dolj │1495│Tormac │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│682│Ghidici │Dolj │1496│Traian Vuia │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│683│Ghindeni │Dolj │1497│Uivar │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│684│Gighera │Dolj │1498│Variaş │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│685│Giubega │Dolj │1499│Victor Vlad │Timiş │
│ │ │ │ │Delamarina │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│686│Goieşti │Dolj │1500│Voiteg │Timiş │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│687│Işalniţa │Dolj │1501│Baia │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│688│Leu │Dolj │1502│Casimcea │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│689│Maglavit │Dolj │1503│Ceamurlia de Jos │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│690│Malu Mare │Dolj │1504│Cerna │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│691│Măceşu de Jos │Dolj │1505│Ciucurova │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│692│Mârşani │Dolj │1506│Frecăţei │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│693│Melineşti │Dolj │1507│Greci │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│694│Mischii │Dolj │1508│Horia │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│695│Moţăţei │Dolj │1509│Jijila │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│696│Murgaşi │Dolj │1510│Luncaviţa │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│697│Negoi │Dolj │1511│Mihai Bravu │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│698│Ostroveni │Dolj │1512│Mihail │Tulcea │
│ │ │ │ │Kogălniceanu │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│699│Perişor │Dolj │1513│Nalbant │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│700│Pieleşti │Dolj │1514│Niculiţel │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│701│Piscu Vechi │Dolj │1515│Nufăru │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│702│Pleşoi │Dolj │1516│Sarichioi │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│703│Podari │Dolj │1517│Slava Cercheză │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│704│Poiana Mare │Dolj │1518│Smârdan │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│705│Predeşti │Dolj │1519│Somova │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│706│Radovan │Dolj │1520│Topolog │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│707│Rast │Dolj │1521│Turcoaia │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│708│Robăneşti │Dolj │1522│Văcăreni │Tulcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│709│Rojişte │Dolj │1523│Albeşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│710│Sadova │Dolj │1524│Banca │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│711│Simnicu de Sus │Dolj │1525│Băceşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│712│Teasc │Dolj │1526│Bălteni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│713│Ţuglui │Dolj │1527│Berezeni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│714│Vârvoru de Jos │Dolj │1528│Blăgeşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│715│Barcea │Galaţi │1529│Coroieşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│716│Braniştea │Galaţi │1530│Costeşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│717│Cavadineşti │Galaţi │1531│Creţeşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│718│Cosmeşti │Galaţi │1532│Dragomireşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│719│Drăgăneşti │Galaţi │1533│Drânceni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│720│Folteşti │Galaţi │1534│Duda-Epureni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│721│Frumuşiţa │Galaţi │1535│Dumeşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│722│Fundeni │Galaţi │1536│Epureni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│723│Gohor │Galaţi │1537│Fălciu │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│724│Independenţa │Galaţi │1538│Griviţa │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│725│Iveşti │Galaţi │1539│Ivăneşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│726│Lieşti │Galaţi │1540│Iveşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│727│Măstăcani │Galaţi │1541│Laza │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│728│Munteni │Galaţi │1542│Lunca Banului │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│729│Oancea │Galaţi │1543│Micleşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│730│Piscu │Galaţi │1544│Muntenii de Jos │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│731│Priponeşti │Galaţi │1545│Muntenii de Sus │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│732│Slobozia Conachi │Galaţi │1546│Olteneşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│733│Smârdan │Galaţi │1547│Perieni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│734│Suceveni │Galaţi │1548│Poieneşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│735│Şendreni │Galaţi │1549│Puşcaşi │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│736│Tudor Vladimirescu│Galaţi │1550│Soleşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│737│Tuluceşti │Galaţi │1551│Stănileşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│738│Ţepu │Galaţi │1552│Ştefan cel Mare │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│739│Umbrăreşti │Galaţi │1553│Todireşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│740│Vânători │Galaţi │1554│Tutova │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│741│Vlădeşti │Galaţi │1555│Văleni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│742│Adunaţii-Copăceni │Giurgiu │1556│Vetrişoaia │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│743│Băneasa │Giurgiu │1557│Vultureşti │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│744│Bolintin-Deal │Giurgiu │1558│Zăpodeni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│745│Bucşani │Giurgiu │1559│Zorleni │Vaslui │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│746│Bulbucata │Giurgiu │1560│Bărbăteşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│747│Buturugeni │Giurgiu │1561│Budeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│748│Călugăreni │Giurgiu │1562│Bujoreni │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│749│Clejani │Giurgiu │1563│Buneşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│750│Comana │Giurgiu │1564│Câineni │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│751│Cosoba │Giurgiu │1565│Costeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│752│Crevedia Mare │Giurgiu │1566│Dăeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│753│Daia │Giurgiu │1567│Drăgoeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│754│Floreşti-Stoeneşti│Giurgiu │1568│Fârtăţeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│755│Frăteşti │Giurgiu │1569│Frânceşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│756│Găiseni │Giurgiu │1570│Galicea │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│757│Găujani │Giurgiu │1571│Goleşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│758│Ghimpaţi │Giurgiu │1572│Grădiştea │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│759│Grădinari │Giurgiu │1573│Ioneşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│760│Greaca │Giurgiu │1574│Lăcusteni │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│761│Herăşti │Giurgiu │1575│Lădeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│762│Hotarele │Giurgiu │1576│Livezi │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│763│Iepureşti │Giurgiu │1577│Malaia │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│764│Isvoarele │Giurgiu │1578│Mateeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│765│Joiţa │Giurgiu │1579│Măldăreşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│766│Letca Nouă │Giurgiu │1580│Mihăeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│767│Malu │Giurgiu │1581│Milcoiu │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│768│Mârşa │Giurgiu │1582│Muereasca │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│769│Mihai Bravu │Giurgiu │1583│Nicolae Bălcescu │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│770│Ogrezeni │Giurgiu │1584│Olanu │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│771│Oinacu │Giurgiu │1585│Orleşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│772│Prundu │Giurgiu │1586│Păuşeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│773│Roata de Jos │Giurgiu │1587│Păuşeşti-Măglaşi │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│774│Săbăreni │Giurgiu │1588│Pesceana │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│775│Schitu │Giurgiu │1589│Pietrari │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│776│Slobozia │Giurgiu │1590│Popeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│777│Stăneşti │Giurgiu │1591│Prundeni │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│778│Stoeneşti │Giurgiu │1592│Racoviţa │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│779│Ulmi │Giurgiu │1593│Roeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│780│Valea Dragului │Giurgiu │1594│Sineşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│781│Vărăşti │Giurgiu │1595│Slătioara │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│782│Vânătorii Mici │Giurgiu │1596│Stoeneşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│783│Vedea │Giurgiu │1597│Stoileşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│784│Albeni │Gorj │1598│Sirineasa │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│785│Alimpeşti │Gorj │1599│Stefăneşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│786│Arcani │Gorj │1600│Tetoiu │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│787│Baia de Fier │Gorj │1601│Tomşani │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│788│Bălăneşti │Gorj │1602│Valea Mare │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│789│Băleşti │Gorj │1603│Vlădeşti │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│790│Bâlteni │Gorj │1604│Voineasa │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│791│Bengeşti-Ciocadia │Gorj │1605│Zătreni │Vâlcea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│792│Brăneşti │Gorj │1606│Bârseşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│793│Bumbeşti-Piţic │Gorj │1607│Boloteşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│794│Câlnic │Gorj │1608│Broşteni │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│795│Ciuperceni │Gorj │1609│Câmpineanca │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│796│Dăneşti │Gorj │1610│Cârligele │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│797│Drăguţeşti │Gorj │1611│Corbiţa │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│798│Hurezani │Gorj │1612│Coteşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│799│Leleşti │Gorj │1613│Dumbrăveni │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│800│Licurici │Gorj │1614│Garoafa │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│801│Logreşti │Gorj │1615│Goleşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│802│Muşeteşti │Gorj │1616│Gugeşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│803│Padeş │Gorj │1617│Homocea │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│804│Peştişani │Gorj │1618│Milcovul │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│805│Plopşoru │Gorj │1619│Negrileşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│806│Polovragi │Gorj │1620│Obrejiţa │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│807│Runcu │Gorj │1621│Popeşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│808│Săcelu │Gorj │1622│Pufeşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│809│Schela │Gorj │1623│Răstoaca │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│810│Scoarţa │Gorj │1624│Rugineşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│811│Stăneşti │Gorj │1625│Slobozia Bradului│Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│812│Teleşti │Gorj │1626│Slobozia Ciorăşti│Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│813│Turcineşti │Gorj │1627│Soveja │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│814│Ţânţăreni │Gorj │1628│Tâmboeşti │Vrancea │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1629│Tulnici │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1630│Ţifeşti │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1631│Urecheşti │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1632│Valea Sării │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1633│Vânători │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1634│Vârteşcoiu │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1635│Vidra │Vrancea │
│ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │ │1636│Vrâncioaia │Vrancea │
└───┴──────────────────┴─────────────┴────┴─────────────────┴─────────┘
    ANEXA 1

        la Ghidul specific
        Model A
                                     Declaraţie de angajament
                        pentru solicitant individual sau membrii ai parteneriatului
        Subsemnatul ..., CNP ......., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanţare (parteneriat) - lider de parteneriat şi membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ■ Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul)
        ■ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 10 - Fondul Local - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ■ Să finanţeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, corecţiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
        ■ În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
        () menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        () nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al clădirii/clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        () nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        ■ Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ■ Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ■ Să notifice MDLPA asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ■ Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul), toate documentele solicitate din Ghidul solicitantului.

        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
       &nbs