Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GHID SOLICITANTULUI din 4 iunie 2013 Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SOLICITANTULUI din 4 iunie 2013  Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operational sectorial Twitter Facebook
Cautare document

GHID SOLICITANTULUI din 4 iunie 2013 Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 367 bis din 20 iunie 2013
-----------
    *) Aprobat de Ordinul nr. 1.110 din 4 iunie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 367 din 20 iunie 2013.

                        PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
                     DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

                     Numărul de referinţă al programului al
                       programului (CCI): 2007RO051PO001

                             GHIDUL SOLICITANTULUI
                               CONDIŢII SPECIFICE
                        CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
                                DE TIP STRATEGIC

                                    NR. 126
                        Schema de Garanţie pentru Tineri

                                Axa prioritară 5
                     Promovarea măsurilor active de ocupare

                       DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1
            Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

                                  Iunie 2013


                                    Cuprins

    1. Introducere .........................................................
    2. Cererea de propuneri de proiecte ....................................
    2.1. Condiţii specifice ................................................
    2.2. Alocare financiară orientativă ....................................
    2.3. Contribuţia solicitantului ........................................
    3. POSDRU 2007-2013 ....................................................
    3.1. Axa Prioritară 5. Domeniul major de intervenţie 5.1 ...............
    3.2. Documente programatice/strategii regionale ........................
    4. Condiţiile de eligibilitate .........................................
    4.1. Grupuri ţintă eligibile ...........................................
    4.2. Activităţi eligibile ..............................................
    4.3. Solicitanţi şi parteneri eligibili ................................
    4.4. Cheltuieli eligibile ..............................................
    4.5. Indicatori ........................................................
    5. Procesul de evaluare şi selecţie ....................................
    5.1. Grile de evaluare .................................................
    5.2. Diferenţe faţă de alte Domenii Majore de Intervenţie din POSDRU....
    Greşeli frecvente ......................................................
    6. Contestaţii .........................................................
    7. Procesul de contractare .............................................
    8. Modalităţi de comunicare cu solicitanţii ............................
    Anexa 1 - GRILA EVALUARE FAZA A
    Anexa 2 - GRILA EVALUARE FAZA B


    1. INTRODUCERE
    Acest document cuprinde Condiţiile Specifice ale Ghidului Solicitantului pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 126 "Schema de Garanţie Pentru Tineri".
    Informaţiile generale privind:
      - documentele programatice;
      - eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora;
      - eligibilitatea cheltuielilor;
      - completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;
      - evaluarea şi selecţia proiectelor;
      - contractul de finanţare;
      - implementarea proiectelor
    sunt prezentate în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.

    Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea, acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.
    De asemenea, vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare, să consultaţi periodic paginile de internet a MMFPSPV-AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro şi a OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov www.oiposdrubi.ro pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale Condiţiilor Specifice ale Ghidului Solicitantului pentru această Cerere de propuneri de proiecte sau alte comunicări şi informaţii transmise de AMPOSDRU/OIR POSDRU BI.

    ATENŢIE: Înainte de a trimite plicul cu documente la sediul OIR POSDRU BI, verificaţi respectarea tuturor regulilor privind comunicarea acestor anexe stabilite de capitolul 4.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale. Nerespectarea prevederilor amintite va conduce la respingerea cererii de finanţare.

    2. Cererea de propuneri de proiecte "Schema de Garanţie Pentru Tineri"

    2.1. Condiţii specifice
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:
    (1) activităţile proiectului urmează să fie implementate în cel puţin 4 regiuni de dezvoltare cu menţiunea că pentru fiecare regiune de dezvoltare inclusă în proiect, costurile de implementare a activităţilor trebuie să fie mai mari de 10 %
    şi
    (2) urmăresc în principal atragerea şi menţinerea a cât mai multor tineri pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni, preventive şi corective, îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a persoanelor inactive.
    Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între:
    - minim 2.171.900 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro) şi
    - maxim 21.719.000 lei (echivalentul în lei a 5.000.000 euro)
    Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.
    Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,3438 lei/euro, reprezentând cursul Inforeuro aferent lunii iunie 2013, disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

    ATENŢIE: Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei.

    Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.
    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între:
    - minim 6 luni şi
    - maxim 18 luni
    Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (18 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.

    2.2. Alocare financiară orientativă
    Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este echivalentul a 10.000.000 euro.

    2.3. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului
    Contribuţia solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant (singur sau dacă este cazul, împreună cu membrii parteneriatului constituit în vederea implementării proiectului, în baza prevederilor acordului de parteneriat).
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.
    În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (DCI), procentul contribuţiei dumneavoastră minime în calitate de solicitant este de:
    - 9% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile dacă reprezentaţi ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine în coordonare sau sub autoritatea acestora finanţate integral din bugetele acestora;
    Co-finanţarea se asigură de către fiecare partener, în funcţie de bugetul asumat.
    Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.
    Proiectele care vor intra sub incidenţa regulilor ajutorului de stat sau de minimis depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor fi respinse.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).

    IMPORTANT
    TOATE cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link "Actionweb" - https://actionweb.fseromania.ro . Cererile de Finanţare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.
    Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 5 iulie 2013, ora 10 până la data de 19 iulie 2013, ora 16.

    După transmiterea on-line a cererii de finantare, sistemul informatic generează automat Anexele 1-5 şi 7-9, în format pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi tipărite de către solicitant. Acestea vor fi însoţite, de Anexa 6 - Acordul de parteneriat. Anexele 1 - 9 vor primi număr de înregistrare/data de la solicitant şi vor fi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului.
    Toate anexele generate de sistemul Action Web vor fi transmise de către solicitant pe suport de hârtie, cu respectarea regulilor prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale pentru transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin delegat, la sediul OIR POSDRU BI (Bdul Carol I, nr. 34-36, etaj 7, sector 2, Bucureşti).

    ATENŢIE: înainte de a trimite plicul cu documente la sediul OIR POSDRU BI, verificaţi respectarea tuturor regulilor privind comunicarea acestor anexe stabilite în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale. Nerespectarea prevederilor amintite va conduce la respingerea cererii de finanţare.

    3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    POSDRU este un document propus de România şi aprobat de Comisia Europeană, care defineşte strategia de dezvoltare, intervenţia Fondului Social European sprijinind atingerea obiectivelor în domeniul dezvoltării resurselor umane.
    Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

    3.1. Domeniul major de intervenţie 5.1: "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
    Având în vedere efectele negative ale scăderii demografice continue, ale restructurării economice şi necesitatea adaptării la cerinţele pieţei muncii, politica de ocupare a României vizează inclusiv combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a inactivităţii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ şi flexibil.
    Şomajul în rândul tinerilor constituie una dintre principalele probleme ale Uniunii Europene. Având în vedere cele deja menţionate Consiliul European din ianuarie 2012 recomandat statelor membre să iniţeze o Schemă de Garantare pentru Tineri care să vizeze măsuri active pentru inserţia profesională a tinerilor care se află în situaţie NEETS (not in school, education, employment or training) şi care în 4 luni de la părăsirea unui loc de muncă sau de la finalizarea studiilor nu şi au găsit un loc de muncă, măsurile promovate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt destinate tinerilor care se află în şomaj, şomaj de lungă durată sau se află în căutarea unui loc de muncă.
    În acest sens, menţionăm că în cadrul Consiliul European din ianuarie 2012 a fost adoptată o declaraţie a membrilor Consiliului "Spre o consolidare favorabilă creşterii şi o creştere favorabilă a ocupării forţei de muncă".
    Experienţa furnizării şi implementării serviciilor de ocupare evidenţiază nevoia de a reconsidera şi de a reorienta activităţile de până acum adresate persoanelor aflate în şomaj de lungă durată. În acest sens, măsurile adresate acestui grup necesită o gamă de tehnici şi instrumente distincte, luându-se în considerare aspectele variate ale şomajului - cum ar fi cel psihologic, precum conştientizarea pierderii poziţiei sociale, sentimentul de respingere, respectul de sine scăzut.
    În cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor fi promovate intervenţiile integrate, care prevăd implementarea mai multor activităţi eligibile (precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, job-cluburi, programe de formare profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare etc.). Participarea grupurilor ţintă la programele de formare profesională se va realiza numai în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare în rândul tinerilor
    ● Reducerea şomajului de lungă durată în rândul tinerilor prin acţiuni preventive şi corective;
    ● Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a tinerilor
    Principalele operaţiuni orientative ale acestui domeniu major de intervenţie sunt:
    1. Sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active de ocupare care vizează tinerii;
    2. Elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune individualizate, furnizarea de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de orientare şi formare pentru tinerii care se află în situaţie de şomaj, şomaj de lungă durată sau în căutarea unui loc de muncă
    3. Măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii (echilibru şi diagnoza muncii);
    4. Elaborarea şi implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocupării în rândul tinerilor.

    4. Condiţii de eligibilitate

    4.1. Grupul ţintă eligibil
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul ţintă eligibil va fi format din minimum 2.500 de persoane, cu domiciliul sau reşedinţa în România şi care aparţin uneia din următoarele categorii:
    1. Persoane inactive cu vârste cuprinse între 16-24 de ani (de exemplu persoanele în vârstă de peste 16 ani care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă de venit proprie); Atentie! Din această categorie, nu sunt eligibili pentru această cerere de propuneri de proiecte, elevii şi studenţii!
    2. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cu vârste cuprinse între 16-24 de ani (conform art. 5 al. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, resedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
    3. Şomeri cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani (conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
    b) starea de sănătate şi capacitătile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
    c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
    d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă).
    În cadrul categoriei de şomeri o atenţie deosebită se acordă următoarelor categorii:
    ● Şomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;
    ● Şomeri de lungă durată, tineri (tineri şomeri, 16-24 ani, după şase luni de la intrarea în şomaj);
    4. Persoane care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta minimă de 16 ani
    Dovada apartenenţei la grupul ţintă se va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe proprie răspundere a persoanei vizate

    ATENŢIE! În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu sunt eligibili ca grup ţintă elevii şi studenţii incluşi într-o formă de învătământ.

    În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, persoanele incluse în grupul ţintă pot proveni atât din mediu urban cât şi din mediul rural. Cererile de finanţare care vor include în grupul ţintă EXCLUSIV persoane care au reşedinţa/domiciliul în mediul rural vor fi respinse din faza de eligibilitate (acest grup ţintă este specific DMI 5.2 din POSDRU).
    În cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte NU trebuie să includeţi în grupul ţintă persoane care au statutul de angajaţi sau manageri, cu excepţia acelor angajaţi care se află în proces de disponibilizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceştia vor fi consideraţi ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
    Pentru a verifica încadrarea grupului ţintă ales de dumneavoastră în categoriile menţionate vă recomandăm să consultaţi prevederile legale naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă (de exemplu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).
    Vă rugăm să aveţi în vedere că în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, pentru fiecare persoană din grupul ţintă inclusă în proiectul propus de dumneavoastră, aveţi obligaţia completării Formularului de identificare a grupului ţintă (anexă la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice), care cuprinde date de identificare şi de contact, precum şi alte informaţii privind statutul social şi ocupaţional, etc.
    Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veţi transmite OIR POSDRU BI informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională. În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004. Astfel, veţi informa persoanele din grupul ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
    În acest sens, după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu AMPOSDRU, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demaraţi procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor personale.

    4.2. Activităţi eligibile
    În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi desfăşurate în cel putin 4 regiuni de dezvoltare.
    4.2.1. Activităţi principale
    1. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere şi organizarea burselor de locuri de muncă, care să includă:
    a. informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;
    b. corelarea ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, inclusiv prin utilizarea TIC;
    c. preselecţia candidaţilor în conformitate cu cerinţele locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;
    2. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală sau în grup, care să includă:
    a. informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
    b. stabilirea traseului profesional;
    c. evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
    d. dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
    e. instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi prezentare la interviuri în vederea ocupării;
    3. Furnizarea programelor de formare profesională, la locul de muncă sau în afara locului de muncă, care să asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii;
    4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională personalizate în funcţie de specificul grupului ţintă, incluzând aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen şi respectarea diversităţii;
    5. Servicii de consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea capacităţii persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a se auto-organiza, inclusiv organizarea job-cluburilor, în vederea facilitării accesului la ocupare;
    6. Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri care să includă servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă;
    7. Formare profesională, inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare;
    4.2.2. Activităţi secundare
    1. Activităţi care conduc la consolidarea încrederii în sine şi la motivarea tinerilor în căutarea unui loc de muncă în vederea integrării active pe piaţa muncii;
    2. Activităţi pentru stimularea mobilităţii geografice şi ocupaţionale;
    3. Promovarea iniţiativelor locale pentru sprijinirea tinerilor aflaţi în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii;
    4. Sprijin pentru programele inovatoare, în special programele inovatoare privind combaterea şomajului de lungă durată, şi activităţi interregionale şi transnaţionale;
    5. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă.
    4.2.3. Prevederi obligatorii
    1. Activităţile de formare profesională promovate în cadrul acestui DMI vor asigura persoanelor din grupul ţintă certificate de absolvire sau certificate de calificare (în funcţie de tipul programului de formare profesională).
    2. În cadrul proiectului, activităţile principale menţionate la punctul 4.2.1 pot fi precedate, acompaniate sau urmate de una sau mai multe activităţi secundare menţionate la punctul 4.2.2.
    3. Valoarea minimă a grupului ţintă este de 2500 de persoane.
    Nicio activitate secundară menţionată la punctul 4.2.2 nu poate fi introdusă în proiect fără a demonstra ca aceasta sprijină în mod direct activităţile principale de la punctul 4.2.1.
    În cazul în care prin proiect sunt prevăzute activităţi care se desfăşoară în afara regiunilor proiectului vă rugăm să aveţi în vedere Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU funcţie de localizarea activităţilor (Anexa 1 la Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013). Astfel, cheltuielile eligibile efectuate pentru activităţi care se desfăşoară total sau parţial în afara regiunilor de implementare nu trebuie să depăşească 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Această prevedere nu este aplicabilă cheltuielilor efectuate în cadrul activităţilor de cooperare transnaţională sau a activităţilor de management de proiect.
    Participarea grupurilor ţintă la programele de formare profesională se va realiza numai în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere pe piata muncii. Pentru a asigura calitatea şi impactul corespunzător asupra grupului ţintă a activităţilor de informare, consiliere şi mediere pe piata muncii, aceste activităţi se vor desfăşura numai în conformitate cu prevederile HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
    Vă rugăm să aveţi în vedere că în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de formare profesională precum şi/sau a serviciilor de ocupare, entitatea responsabilă cu furnizarea acestora trebuie să fie:
    - furnizori autorizaţi de formare profesională în baza Legii nr. 375/2002 de aprobare a Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
    şi/sau
    - furnizor autorizat de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi în baza HG nr. 277/2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
    În cazul în care nici solicitantul şi nici unul dintre parteneri nu sunt furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, se permite acreditarea acestora pe parcursul implementării proiectului, până la începerea furnizării serviciilor. Cheltuielile de autorizare/acreditare sunt considerate cheltuieli eligibile şi se pot deconta din bugetul proiectului.
    Pentru a asigura calitatea şi impactul corespunzător asupra grupului ţintă a activităţilor de formare profesională, cursurile de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare organizate se vor finaliza cu certificate de calificare/certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional, în conformitate cu cadrul legal în vigoare din România cu privire la formarea profesională a adulţilor (Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
    Solicitantul va menţiona în Cererea de finanţare cum va asigura implicarea în activităţile proiectului a furnizorului/furnizorilor autorizaţi de formare profesională şi ce entitate va furniza aceste servicii în proiect (solicitant, partener/parteneri, subcontractanţi) În cazul în care nici solicitantul şi nici unul dintre parteneri nu sunt furnizori autorizaţi de formare profesională/centre de evaluare autorizate, se permite autorizarea acestora pe parcursul implementării proiectului, până la începerea activităţilor de formare, pentru acele calificări, recalificări, perfecţionări, specializări furnizate prin proiect.
    În cazul în care solicitantul şi/sau unul din parteneri sunt deja furnizori autorizaţi de formare profesională, dar nu pentru cursurile organizate prin proiect, se permite autorizarea acestora pe parcursul implementării proiectului, până la începerea cursurilor, pentru acele calificări, recalificări, perfecţionări, specializări furnizate prin proiect.
    Vă rugăm să aveţi în vedere că în situaţia în care solicitantul/partenerul au calitatea de Furnizor de Formare Profesională Continuă autorizat, public şi privat (conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare) sau de Furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, public şi privat, acreditat (conform HG nr. 277/2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare) veţi furniza în etapa de contractare autorizaţia/acreditarea care atestă această calitate.
    Următoarele tipuri de activităţi nu sunt eligibile:
    ● activităţi de educaţie şi instruire pentru elevii şi studenţii incluşi în sistemul de învăţământ;
    ● sub-contractarea tuturor activităţilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
    ● activităţi de acordare de finanţări nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);
    ● proiecte care se concentrează exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunătăţirea infrastructurii;
    ● proiecte care promovează activităţi politice sau ideologice;
    ● activităţi care au fost deja finanţate sau care se află în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să dea o declaraţie scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă;

    4.3. Solicitanţi şi parteneri eligibili
    Categoriile de solicitanţi eligibili
    ● Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Categoriile de parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
    ● Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi (Conform Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare).
    ● Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale (Legea nr. 202/2006 republicată, privind organizarea şi funcţionarea ANOFM);
    ● Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, publici şi privaţi, acreditaţi (conform HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă).
    ● Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
    ● Structuri/agenţii subordonate/coordonate de Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
    ● Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul pieţei muncii;
    ● Camere de Comerţ şi Industrie;
    ● Întreprinderi, exclusiv întreprindere individuală, persoană fizică autorizată sau echivalent (Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare)
    ● ONG-uri (conform OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare);
    ● Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
    ● Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii;
    ● Patronate şi organizaţii sindicale (conform Legii nr. 356/2001 - Legea patronatelor şi Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor);
    ● Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică.
    Sunt eligibile numai proiectele depuse în parteneriat.
    Solicitanţii şi partenerii acestora trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.

    Partenerii trebuie să fie selectaţi în cadrul proceduri de selecţie publice lansate de Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte.

    Sunt neeligibili partenerii care sunt organizaţii de tip off-shore şi organizaţiile care au direct/indirect în componenţă entităţi de tip off-shore.
    Pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiară şi operaţională vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile a fiecăruia dintre membrii parteneriatului raportată la valoarea angajată de fiecare din bugetul total al proiectului, conform datelor prezentate în cererea de finanţare şi acordul de parteneriat.
    Parteneriatul va fi obligat să facă dovada unei capacităţi operaţionale şi financiare corespunzătoare. OIR POSDRU BI va decide motivat respingerea aplicaţiei sau încetarea contractării în situaţia în care constată că parteneriatul nu face această dovadă.

    4.4. Cheltuieli eligibile
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din Fondul Social European prin POSDRU sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

    Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
    1.1. Salarii şi asimilate acestora
    1.2. Onorarii
    1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna
    2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
    2.2. Transport materiale şi echipamente
    2.3. Cazare
    2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)
    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
    3.1. Servicii de sonorizare
    3.2. Traducere şi interpretare
    3.3. Prelucrare date
    3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice
    3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
    3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
    3.7. Materiale consumabile
    4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
    4.1. cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi Consultanţă juridică;
    4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:
    a) organizarea de evenimente,
    b) pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu,
    c) audit financiar extern,
    d) expertiză contabilă,
    e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
    f) editarea şi tipărirea de materialele publicitare;
    5. Taxe
    5.1. taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)
    5.2. taxe de eliberare a certificatelor de calificare
    5.3. taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie
    5.4. taxe pentru participarea la programe de formare/educaţie
    6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
    6.1. Închiriere (locaţii, bunuri)
    6.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing*1)
--------
    *1) Prin derogare de la Ordinul nr. 1117/2170/2010, se decontează doar leasingul operaţional.

    7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse
    7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
    7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru participanţi şomeri şi persoane inactive
    7.3. Premii în cadrul unor concursuri
    8. Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie
    8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar
    8.2. Utilităţi
    8.3. Servicii de administrare a clădirilor
    8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport
    8.5. Arhivare documente
    8.6. Amortizare active
    8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
    8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate
    8.9. Conectare la reţele informatice
    8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică
    8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate
    8.12. Materiale consumabile
    9. Cheltuieli de informare şi publicitate
    10. Cheltuieli de tip FEDR
    10.1. Terenuri
    10.2. Amenajări de terenuri
    10.3. Construcţii
    10.4. Instalaţii tehnice
    10.5. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
    10.6. Alte cheltuieli pentru investiţii

    ATENŢIE! Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, bugetul proiectului conţine şi TVA aferent cheltuielilor eligibile.

    Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent din totalul cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv:

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Valoare proiect │% Costuri maximale cu managementul proiectului │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│500.000 - 1.500.000 EUR │12% pentru suma ce depăşeşte 500.000 EUR şi este │
│ │mai mică decât 1.500.000 EUR. │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│1.500.000 - 5.000.000 EUR │10% pentru suma ce depăşeşte 1.500.000 EUR. │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010.
    Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 5% pentru beneficiarii/partenerii instituţii publice şi 7% pentru pentru/partenerii organizaţii private.

    4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor de monitorizare şi evaluare definiţi în Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007 - 2013, cu toate modificările ulterioare (care se regăseşte pe site-ul www.fseromania.ro la Secţiunea Documente programatice).
    1. INDICATORI DE PROGRAM
    (a) Indicatori de realizare imediată (output):
    Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate: minimum 20% din numărul total aferent grupului ţintă
    Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat în valoare absolută, nu ca procent.
    (b) Indicatori de rezultat (result):
    Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi: minim 60%.
    Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca procent.
    2. INDICATORI SUPLIMENTARI
    (a) Indicatori de realizare imediată (output):
    - Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare
    - Număr de participanţi la instruire: minimum 80% din numărul total aferent grupului ţintă.
    Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat în valoare absolută.
    - Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată
    (b) Indicatori de rezultat (result)
    - Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni: minimum 5% din valoarea indicatorului suplimentar "Număr de participanţi la instruire"
    Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat în valoare absolută, nu ca procent.
    - Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)
    - Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire (%)
    - Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire
    - Număr de persoane care au demarat o activitate independentă
    - Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată
    - Număr participanţi FSE - femei
    - Număr participanţi FSE - grupa de vârstă 15 - 24 ani
    - Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect
    Vă rugăm să aveţi în vedere corelarea indicatorilor stabiliţi cu obiectivele, activităţile, grupul ţintă şi resursele proiectului pe care intenţionaţi să îl implementaţi.
    Cererile de finanţare care prevăd ţinte mai mari decât cele menţionate mai sus vor fi punctate suplimentar.

    5. Procesul de evaluare şi selecţie

    5.1. Grile de evaluare şi selecţie
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în capitolul 5.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii generale.
    Cererea de finanţare va fi depunctată dacă activităţile proiectului se rezumă sau sunt în mare parte orientate spre campanii de informare, fără un impact direct şi real la nivelul grupului ţintă, având în vedere obiectivele specifice ale acestui DMI în rândul categoriilor eligibile din grupul/grupurile ţintă.
    Procesul de evaluare şi selecţie al cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare anexă la prezentul Ghid - Condiţii Specifice (Anexa 1 şi Anexa 2).
    Cererea de finanţare va obţine punctaj suplimentar, conform grilei de evaluare şi selecţie anexă la prezentul ghid, dacă:
    - propune măsuri de ocupare destinate şomerilor de lungă durată;
    - se finalizează cu angajarea unui procent/număr de persoane din grupul ţintă.

    5.2. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare:
    Pentru a evita includerea în proiectul dumneavoastră a unor activităţi sau grupuri ţintă neeligibile, vă rugăm să analizaţi cu atenţie complementarităţile/diferenţele existente între Domeniile Majore de intervenţie din cadrul POSDRU. În sprijinul efectuării acestei analize vă rugăm să consultaţi Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007 - 2013, disponibil la adresele web: www.fseromania.ro şi pe pagina de internet a AMPOSDRU.
    Una din confuziile întâlnite foarte des se referă la programele de formare profesională a adulţilor. Astfel, faţă de DMI 5.1, constatăm următoarele diferenţe:
    ● Domeniul Major de Intervenţie 2.3 - Acces şi participare la FPC are ca obiectiv îmbunătăţirea accesului şi participării la programele de FPC a angajaţilor şi a managerilor.
    ● Domeniul Major de Intervenţie 3.2 - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii: activitătile propuse în cadrul acestui DMI se vor concentra asupra creării capacităţii interne a firmelor de a dezvolta resurse umane proprii, inclusiv prin intermediul formării profesionale specializate, cu accent pe noile tehnologii. Din punct de vedere al complementarităţii cu DMI 2.3, care abordează formarea profesională în vederea calificării/recalificării angajaţilor pentru îmbunătăţirea competenţelor şi aptitudinilor lor generale, operaţiunile din cadrul DMI 3.2 vor fi direcţionate spre sprijinirea formării pentru iniţiere, specializare/perfecţionare, ambele însă pentru angajaţi şi manageri.
    ● Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă: operaţiunile propuse în cadrul acestui DMI vizează persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele implicate în agricultura de subzistentă. Persoanele aparţinând grupului ţintă din cadrul acestui DMI, chiar dacă la prima vedere se suprapun ca şi categorii cu grupul ţintă de pe DMI 5.1, trebuie să aibă reşedinţa în zone rurale definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ● Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii: acest DMI vizează facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. Intervenţiile promovate se adresează tuturor grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie specială într-un mod particular.
    ● Domeniul Major de Intervenţie 6.3 - Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii: acest DMI vizează dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească, astfel încât să fie eliminate practicile discriminatorii bazate pe criterii precum gen, origine etnică, dizabilităţi, vârstă etc.

    Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:
    ● neincluderea activităţilor continue referitoare la informare şi publicitate şi a conferinţelor de început şi de final, în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii Generale;
    ● neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri ţintă eligibile.
    ● netransmiterea în termenul indicat în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale a Anexelor 1-5 şi 7-9 şi a Anexei 6 - Acordul de parteneriat, sau nerespectarea condiţiilor cu privire la comunicarea acestora, cu privire la formă şi la conţinut.
    ● nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte

    Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în Faza B - Criterii de selecţie):
    ● nedetalierea elementelor de valoare adaugată;
    ● neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Condiţii Specifice
    ● necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor, sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului, sau exista costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile, etc
    ● justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei
    ● dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi
    ● dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice)
    ● necorelări ale grupurilor ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare
    ● neglijarea indicatorilor de rezultat (specifici DMI)
    ● detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic
    ● calcularea şi/sau detalierea bugetului în altă monedă decât lei (RON)
    ● încadrarea eronată în categoria de persoană juridică
    ● încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale)
    ● costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim costeficienţă)
    ● nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
      ● cheltuielile generale de administraţie
      ● cheltuielile tip FEDR
      ● plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul
    ● importanţa scăzută acordată sustenabilităţii
    ● neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:
      ● egalitatea de şanse
      ● dezvoltare durabilă
      ● îmbătrânire activă
      ● inovare/TIC
      ● abordare interregională şi transnaţională
    ● menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu ceea ce trebuie descris, utilizare de termeni bombastici şi pretenţioşi, fără legătură cu scopul aplicaţiei
    ● copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice;

    6. Contestaţii
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:
    ● depuse la registratura AMPOSDRU la adresa str. Bdul. Carol I nr. 34-36, sector 2, Bucureşti sau
    ● transmise prin fax la nr. (+40 21) 315 02 06
    în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea Scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.
    Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există la OIR POSDRU BI confirmarea transmiterii acesteia precum şi pentru solicitanţii care au transmis contestaţia în afara termenului prevăzut mai sus, acestea nu vor face obiectul Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.

    7. Procesul de contractare
    Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de Evaluare, OIR POSDRU BI va iniţia procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră. În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    (1) documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia şi partenerii dumneavoastră;
    (2) condiţiile de valabilitate a acestora;
    (3) termenul limită de prezentare a documentelor.
    Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt:
    1. Pentru instituţii publice:
    (a) Declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de infiinţare al instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului.
    (b) Ordin sau decizie/dispoziţie a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;
    (c) Documentaţia de selecţie a partenerilor care să ateste respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
    2. Pentru societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată:
    a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacă există (copie);
    b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie);
    c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia dumneavoastră nu este în stare de insolvenţă sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare (original + copie);
    d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul)
    e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile", suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b) (în original sau copie legalizată).
    Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2 a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie să solicite în mod expres şi completarea secţiunii C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
    f) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfaşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.
    3. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină)
    b) Hotărârea Judecătorească de înfiinţare (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
    c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastră şi situaţia juridică a organizaţiei (original);
    d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul);
    e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile", suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisa la litera b) (în original sau copie legalizată).
    Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2 a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie să solicite în mod expres şi completarea secţiunii C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
    f) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.

    Atenţie:
    ● Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF este un document esenţial în vederea semnării contractului de finanţare. Vă rugăm să trataţi cu maximă importanţă acest document!
    ● Vă reamintim că valabilitatea acestui document trebuie să cuprindă perioada estimată de semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberării.
    ● Vă rugăm să reţineţi că documentele enumerate mai sus vor fi solicitate şi pentru fiecare partener, în funcţie de tipul organizaţiei.

    4. Pentru partenerii transnaţionali:
    a) Statutul organizaţiei:
    a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiteri actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizată în limba română);
    a2) pentru Societăţi Comerciale şi Organizaţii Non-Profit: Statutul organizaţiei (tradus legalizat în limba română)
    b) Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, la Capitolul 3.1 "Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor".
    De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare, indiferent de tipul instituţiei, trebuie să transmiteţi şi următoarele documente:
    ● CV-urile echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de către titulari;
    ● Diplome, certificate, adeverinţe etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV-uri;
    ● Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numărului total de angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani;
    ● Declaraţie privind evitarea dublei finanţări;
    ● Furnizorii de servicii de ocupare şi furnizorii de servicii de formare vor depune documentele relevante, autorizatia/acreditarea care demonstrază încadrarea în categoria de furnizor de servicii de ocupare şi servicii de formare atat a solicitantului cât şi a partenerilor, după caz;
    ● O declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului prin care să confirme că nu există modificări intervenite asupra condiţiilor iniţiale prezentate în cererea de finanţare aprobată.

    ATENŢIE! În perioada de contractare se verifică dacă solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    ● obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    ● obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.
    Vă atragem atenţia că OIR POSDRU BI îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente relevante a căror necesitate ar reieşi din analiza dosarului de finanţare sau din modificări legislative ulterioare.

    IMPORTANT!
    OIR POSDRU BI poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activităţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul NU justifică temeinic legătura DIRECTĂ a activităţilor pentru care s-au prevăzut cheltuielile cu obiectivul proiectului.

    În situaţia în care clarificările furnizate de solicitant în etapa de contractare sunt incomplete sau vor conduce la concluzia că cererea de finanţare, solicitantul sau partenerii nu erau eligibili sau cererea nu era conformă administrativ, OIR POSDRU BI va înceta contractarea cu solicitantul.


    ANEXA 1

                            GRILA DE EVALUARE FAZA A

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
│Nr. crt.│ Criterii │ DA │ NU │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 01-CA-1│Bugetul detaliat (format tabelar) a fost încărcat în │ │ │
│ │Action Web │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 02-CA-2│Anexele 1 - 5 si 7 - 9 au fost transmise în termenul limită│ │ │
│ │stabilit de Ghidul solicitantului │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 03-CA-3│Acordul de parteneriat (Anexa 6) a fost trimis în termenul │ │ │
│ │limită stabilit de Ghidul solicitantului │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 04-CA-4│Acordul de parteneriat (Anexa 6) este lizibil │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 05-CA-5│Anexele 1 - 5 si 7 - 9 îndeplinesc condiţiile de forma şi │ │ │
│ │de conţinut stabilite prin Ghidul Solicitantului şi sunt │ │ │
│ │cele generate de ActionWeb în cadrul acestui apel de │ │ │
│ │propuneri │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 06-CA-6│Acordul de parteneriat (Anexa 6) îndeplineşte condiţiile de│ │ │
│ │formă şi de conţinut stabilite prin Ghidul Solicitantului │ │ │
│ │şi este cel descărcat din ActionWeb în cadrul acestui apel │ │ │
│ │de propuneri. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 07-EP-1│Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale │ │ │
│ │axei prioritare şi domeniului major de intervenţie. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 08-EP-2│Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu │ │ │
│ │condiţiile specifice ale axei prioritare şi domeniului │ │ │
│ │major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de │ │ │
│ │proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 09-EP-4│Toate categoriile de grup/grupuri ţintă ale proiectului │ │ │
│ │sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei │ │ │
│ │prioritare şi domeniului major de intervenţie şi ale │ │ │
│ │cererii de propuneri de proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 10-EP-5│Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minima │ │ │
│ │şi maxima) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 11-EP-6│Contribuţia solicitantului este cel putin egală cu limita │ │ │
│ │minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiţii │ │ │
│ │Generale şi Ghidul solicitantului - Condiţii Specifice │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 12-EP-7│Bugetul alocat salariilor echipei de management a proiectu-│ │ │
│ │lui respectă limita maximă din valoarea eligibilă a proiec-│ │ │
│ │tului conform GS CS │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 13-EP-8│Proiectul respectă prevederile din Ghidul Solicitantului │ │ │
│ │privind informarea şi publicitatea │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 14-EP-9│Perioada de implementare a proiectului respectă limitele │ │ │
│ │(minimum 6 luni şi maximum 18 luni) prevăzute de cererea de│ │ │
│ │propuneri de proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│15-EP-10│Proiectul este implementat în România în conformitate cu │ │ │
│ │condiţiile privind locaţia stabilite prin Ghidul │ │ │
│ │Solicitantului - Condiţii Specifice şi Condiţii Generale. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│16-EP-11│Proiectul respectă regulile specifice privind eligibilita- │ │ │
│ │tea activităţilor cu caracter transnaţional stabilite prin │ │ │
│ │Ghidul Solicitantului - Condiţii generale şi/sau Condiţii │ │ │
│ │Specifice. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│17-EP-12│Grupul ţintă vizat respectă pragul minim stabilit în GS CS │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│18-EP-13│Proiectul urmăreşte atingerea valorilor minime stabilite │ │ │
│ │pentru indicatorii de realizare imediată (output) şi │ │ │
│ │indicatori de rezultat (result) stabiliţi în Ghidul │ │ │
│ │solicitantului - Condiţii Specifice │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ 19-ES-1│Solicitantul este o organizaţie cu personalitate juridică, │ │ │
│ │legal constituită în România │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │- MMFPSPV şi structuri/agenţii subordonate/coordonate de │ │ │
│ │acesta; │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│20-EPT-1│Partenerii reprezintă organizaţii cu personalitate │ │ │
│ │juridică, legal constituite în România sau într-un stat │ │ │
│ │membru UE (în cazul partenerilor transnaţionali) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│21-EPT-2│Fiecare din parteneri aparţine cel puţin uneia din │ │ │
│ │categoriile de beneficiari/parteneri eligibili în │ │ │
│ │conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│22-EPT-3│Parteneriatul demonstrează capacitate operaţională, prin │ │ │
│ │existenţa resurselor administrative.(conform algoritmului) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│23-EPT-4│Parteneriatul demonstrează capacitate financiară (conform │ │ │
│ │algoritmului) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│24-EPT-5│Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul │ │ │
│ │proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei │ │ │
│ │pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din │ │ │
│ │cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri │ │ │
│ │(prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este │ │ │
│ │aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor │ │ │
│ │profesionale). │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│25-EPT-6│Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin două │ │ │
│ │din următoarele aspecte: implementarea proiectului, │ │ │
│ │furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale, │ │ │
│ │finanţarea proiectului │ │ │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘    ANEXA 2

                             GRILA EVALUARE FAZA B

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ Nr.│Criterii de selecţie │Punctaj │Punctaj│
│ │ │total │acordat│
│ │ │maxim │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │100 puncte│ │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 1│RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale proiectul contribuie │maxim - 30│ │
│ │la realizarea obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor │puncte │ │
│ │şi strategiilor naţionale, regionale sau locale şi la │minim - 21│ │
│ │soluţionarea nevoilor specifice ale grupului ţintă) │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, POSDRU,│
│ │axa prioritară şi domeniul major de intervenţie: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia│ 1 │ │
│ 1.1│acestuia faţă politicile şi strategiile naţionale, │ │ │
│ │POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de │ │ │
│ │intervenţie │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul descrie general şi nu argumentează │ │ │
│ │elementele prin care acesta este relevant faţă de │ │ │
│ │politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa │ │ │
│ │prioritară şi domeniul major de intervenţie │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Relevanţa pentru policile regionale │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul descrie concret contribuţia acestuia faţă│ │ │
│ 1.2│politicile şi strategiile regionale şi/sau locale │ │ │
│ │(PRAO, PNDR) │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul descrie general şi nu argumentează │ │ │
│ │elementele prin care acesta este relevant faţă de │ │ │
│ │politicile şi strategiile regionale şi/sau locale │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Cuantificarea grupului ţintă inclus în proiect: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Grupul ţintă este cuantificat corect şi coerent în │ │ │
│ │toate secţiunile cererii de finanţare │ 4 │ │
│ 1.3├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Grupul ţintă este cuantificat parţial şi inexact în│ │ │
│ │toate secţiunile cererii de finanţare │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Grupul ţintă nu este cuantificat corect în toate │ │ │
│ │secţiunile cererii de finanţare │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Descrierea grupului ţintă │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │a. Grupul ţintă este descris concret şi corelat în │ │ │
│ │toate secţiunile cererii de finanţare │ 2 │ │
│ 1.4├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Grupul ţintă este descris concret, dar necorelat în│ │ │
│ │toate secţiunile cererii de finanţare │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Grupul ţintă nu este descris concret în secţiunile │ │ │
│ │cererii de finanţare │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi │
│ │menţinere a grupului ţintă incluse în proiect: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Modalităţile de identificare, recrutare, implicare │ │ │
│ │şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând │ │ │
│ │grupului ţintă sunt descrise concret şi personalizat │ 2 │ │
│ 1.5├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Modalităţile de identificare, recrutare, implicare │ │ │
│ │şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând │ │ │
│ │grupului ţintă sunt descrise parţial │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Modalităţile de identificare, recrutare, implicare │ │ │
│ │şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând │ │ │
│ │grupului ţintă nu sunt descrise │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Identificarea nevoilor grupului ţintă │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │a. Nevoile grupului ţintă sunt identificate concret │ │ │
│ │prin furnizarea de date cantitative şi/sau calitative,│ │ │
│ │studii sau analize statistice │ 2 │ │
│ 1.6├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Nevoile grupului ţintă sunt doar descrise, nefiind │ │ │
│ │identificate în urma unor date cantitative şi/sau │ │ │
│ │calitative, studii sau analize statistice │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Nevoile grupului ţintă nu sunt descrise │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului ţintă │
│ │şi necesitatea implementării proiectului │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Activităţile propuse în proiect răspund concret │ │ │
│ │nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea │ │ │
│ │acestora │ 4 │ │
│ 1.7├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Activităţile propuse în proiect răspund doar │ │ │
│ │parţial nevoilor identificate şi contribuie la │ │ │
│ │satisfacerea acestora │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor│ │ │
│ │identificate şi nu contribuie la satisfacerea acestora│ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus │ │ │
│ │faţă de situaţia deja existentă │ 4 │ │
│ 1.8├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul doar enumeră fără a descrie modalitatea │ │ │
│ │prin care proiectul aduce ceva în plus faţă de │ │ │
│ │situaţia deja existentă │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă de │ │ │
│ │situaţia deja existentă │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Contribuţia proiectului la promovarea măsurilor active de ocupare │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul prevede activităţi concrete şi realiste │ │ │
│ │pentru integrarea în muncă a persoanelor din grupul │ │ │
│ │ţintă │ 1 │ │
│ 1.9├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul prevede unele activităţi pentru │ │ │
│ │integrarea în muncă a persoanelor din grupul ţintă, │ │ │
│ │dar acestea nu sunt prezentate concret şi realist │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Contribuţia proiectului la realizarea indicatorilor - Numărul şomerilor │
│ │de lungă durată participanţi la programe integrate │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la │ │ │
│ │programe integrate - 20% din numărul total aferent │ │ │
│ │grupului ţintă │ 0 │ │
│ 1.9├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la │ │ │
│ │programe integrate - intre 20% - 22% din numărul total│ │ │
│ │aferent grupului ţintă │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la │ │ │
│ │programe integrate - între 23% - 25% din numărul total│ │ │
│ │aferent grupului ţintă │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │d. Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la │ │ │
│ │programe integrate - peste 25% din numărul total │ │ │
│ │aferent grupului ţintă │ 3 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Contribuţia proiectului la realizarea indicatorilor - Număr de │
│ │participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen │
│ │de 6 luni │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit│ │ │
│ │un loc de muncă în termen de 6 luni - peste 11% │ 4 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit│ │ │
│ │un loc de muncă în termen de 6 luni - între 10 - 11% │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit│ │ │
│ │un loc de muncă în termen de 6 luni - între 8 - 9% │ 2 │ │
│1.10├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │d. Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit│ │ │
│ │un loc de muncă în termen de 6 luni - între 6 - 7% │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │e. Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit│ │ │
│ │un loc de muncă în termen de 6 luni - 5% │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Contribuţia proiectului la realizarea indicatorilor - Număr de │
│ │participanţi la instruire │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul îşi propune să atingă un număr de │ │ │
│ │participanti la instruire de peste 90% din numărul │ │ │
│ │total aferent grupului ţintă │ 2 │ │
│1.11├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul îşi propune să atingă un număr de │ │ │
│ │participanţi la instruire între 80% şi 90% din numărul│ │ │
│ │total aferent grupului ţintă │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Proiectul îşi propune să atingă un număr de │ │ │
│ │participanţi la instruire de 80% din numărul total │ │ │
│ │aferent grupului ţintă │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │ Punctaj total criteriu "RELEVANŢĂ" │Max 30 │ │
│ │ │puncte │ │
│ │ ├──────────┼───────┤
│ │ │Min 21 │ │
│ │ │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 2│METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este│Punctaj │ │
│ │în măsură să furnizeze beneficii reale şi sustenabile │maxim │ │
│ │grupului ţintă; proiectul are o structură logică şi │-25 puncte│ │
│ │este prezentat clar şi coerent şi va determina o │Punctaj │ │
│ │îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului ţintă) │minim │ │
│ │ │-18 puncte│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Obiectivele proiectului: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot fi│ │ │
│ │atinse în perspectiva realizării proiectului. │ 2 │ │
│ 2.1├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în │ │ │
│ │perspectiva realizării proiectului │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Obiectivele proiectului nu sunt realiste în │ │ │
│ │perspectiva realizării proiectului │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Indicatori de realizare imediată │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Indicatorii de realizare imediată a proiectului │ │ │
│ │sunt măsurabili, verificabili şi corelaţi cu │ │ │
│ │activităţile proiectului │ 2 │ │
│ 2.2├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Indicatorii de realizare imediată a proiectului │ │ │
│ │sunt măsurabili, verificabili dar nu sunt corelaţi cu │ │ │
│ │activităţile proiectului │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Indicatorii de realizare imediată a proiectului nu │ │ │
│ │sunt măsurabili, verificabili şi nu sunt corelaţi cu │ │ │
│ │activităţile proiectului │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Indicatori de rezultat │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu │ │ │
│ │indicatorii de realizare imediată şi cu obiectivele │ │ │
│ │proiectului │ 2 │ │
│ 2.3├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu │ │ │
│ │indicatorii de realizare imediată dar nu sunt corelati│ │ │
│ │şi cu obiectivele proiectului │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Indicatorii de rezultat nu sunt corelaţi cu │ │ │
│ │indicatorii de realizare imediată şi cu obiectivele │ │ │
│ │proiectului │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Rezultatele proiectului │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Rezultatele proiectului sunt cuantificate/ │ │ │
│ │măsurabile, corelate cu activităţile şi descriu │ │ │
│ │îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod │ │ │
│ │direct realizarea obiectivelor proiectului │ 2 │ │
│ 2.4├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Rezultatele proiectului sunt cuantificate/ │ │ │
│ │măsurabile, dar nu sunt corelate cu activităţile şi nu│ │ │
│ │descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în│ │ │
│ │mod direct realizarea obiectivelor proiectului │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/ │ │ │
│ │măsurabile, nu sunt corelate cu activităţile şi nu │ │ │
│ │descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în│ │ │
│ │mod direct realizarea obiectivelor proiectului. │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Planificarea eficientă a activităţilor proiectului: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Activităţile proiectului sunt descrise clar, │ │ │
│ │sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul │ │ │
│ │calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor │ │ │
│ │echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, │ │ │
│ │indicatorii de realizare şi ţintele stabilite. │ 2 │ │
│ 2.5├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Activităţile proiectului sunt descrise clar, │ │ │
│ │sintetic, cronologic şi parţial corelate în cadrul │ │ │
│ │calendarului de realizare, cu rezultatele proiectului │ │ │
│ │şi indicatorii de realizare, precum şi cu atribuţiile │ │ │
│ │membrilor echipei de proiect │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Activităţile proiectului nu descrise clar, │ │ │
│ │sintetic, cronologic şi nu sunt corelate nici în │ │ │
│ │cadrul calendarului de realizare, şi nici cu │ │ │
│ │atribuţiile membrilor echipei de proiect şi sunt slab │ │ │
│ │corelaţi cu rezultatele proiectului şi indicatorii de │ │ │
│ │realizare, iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Calificările şi experienţa necesară a fiecărui membru din cadrul │
│ │echipei de implementare: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Sunt descrise concret calificările, competenţele │ │ │
│ │profesionale, experienţa necesară precum şi │ │ │
│ │atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din │ │ │
│ │echipa de implementare │ 2 │ │
│ 2.6├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Sunt descrise parţial calificările, competenţele │ │ │
│ │profesionale, experienţa necesară precum şi │ │ │
│ │atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din │ │ │
│ │echipa de implementare │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Nu sunt descrise calificările, competenţele │ │ │
│ │profesionale, experienţa necesară precum şi │ │ │
│ │atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din │ │ │
│ │echipa de implementare │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare │
│ │pentru implementarea proiectului │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Sunt specificate concret bunurile, serviciile/ │ │ │
│ │lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care│ │ │
│ │urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru │ │ │
│ │implementarea proiectului în raport cu activităţile │ │ │
│ │proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor│ │ │
│ │propuse │ 2 │ │
│ 2.7├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Sunt specificate concret bunurile, serviciile/ │ │ │
│ │lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care│ │ │
│ │urmează a fi închiriate sau achiziţionate dar nu sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile proiectului, care contribuie │ │ │
│ │la obţinerea rezultatelor propuse │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/ │ │ │
│ │lucrările, dotările şi echipamentele existente şi cele│ │ │
│ │care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru │ │ │
│ │implementarea proiectului propus │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Metodologia de implementare a proiectului: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul prezintă clar modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse, precum şi o metodologie │ │ │
│ │concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului, │ │ │
│ │printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 5 │ │
│ 2.8├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul prezintă clar modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse, dar nu prezintă o metodologie │ │ │
│ │concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului, │ │ │
│ │printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie │ │ │
│ │concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului, │ │ │
│ │printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │d. Proiectul nu prezintă modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie │ │ │
│ │pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea │ │ │
│ │managerială şi financiară a proiectului, printr-o │ │ │
│ │alocare eficientă a resurselor. │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Egalitate de şanse: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │Proiectul prezintă concret modul în care principiul │ │ │
│ │privind egalitatea de şanse este integrat în │ │ │
│ │elaborarea şi implementarea proiectului: │ 2 │ │
│ 2.9├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. în realizarea activităţilor │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. în managementul proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
│ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care │ │ │
│ │principiul privind egalitatea de şanse este integrat │ │ │
│ │în elaborarea şi implementarea proiectului: │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. în realizarea activităţilor │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. în managementul proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
│ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind│ │ │
│ │egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi │ │ │
│ │implementarea proiectului: │ 0 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. în realizarea activităţilor │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. în managementul proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
│ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel│ │ │
│ │puţin 2 dintre obiectivele orizontale: │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. dezvoltare durabilă │ │ │
│2.10├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. inovare şi TIC │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. îmbătrânire activă │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d1. abordare transnaţională şi interregională │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel│ │ │
│ │putin unul dintre obiectivele orizontale: │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. dezvoltare durabilă │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. inovare şi TIC │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. îmbătrânire activă │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d1. abordare transnaţională şi interregională │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel │ │ │
│ │puţin unul dintre obiectivele orizontale: │ 0 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. dezvoltare durabilă │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. inovare şi TIC │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. îmbătrânire activă │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d1. abordare transnaţională şi interregională │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Parteneriatul: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │Proiectul descrie concret: │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. rolurile partenerului/partenerilor în │ │ │
│ │implementarea activităţilor proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin │ │ │
│ │două din cele trei aspecte ale proiectului │ │ │
│ │(implementarea activităţilor proiectului, expertiză şi│ │ │
│ │resurse umane, finanţare) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│2.11│c1. modalitatea de coordonare a activităţilor │ │ │
│ │partenerului/partenerului în cadrul proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Proiectul descrie ambiguu: │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. rolurile partenerului/partenerilor în │ │ │
│ │implementarea activităţilor proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin │ │ │
│ │două din cele trei aspecte ale proiectului │ │ │
│ │(implementarea activităţilor proiectului, expertiză şi│ │ │
│ │resurse umane, finanţare) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. modalitatea de coordonare a activităţilor │ │ │
│ │partenerului/partenerului în cadrul proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Proiectul nu descrie: │ 0 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1. rolurile partenerului/partenerilor în │ │ │
│ │implementarea activităţilor proiectului │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1. nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin │ │ │
│ │două din cele trei aspecte ale proiectului │ │ │
│ │(implementarea activităţilor proiectului, expertiză şi│ │ │
│ │resurse umane, finanţare) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1. modalitatea de coordonare a activităţilor │ │ │
│ │partenerului/partenerului în cadrul proiectului │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "METODOLOGIE" │maxim - 25│ │
│ │ │puncte │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │minim 18 │ │
│ │ │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 3│SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de │Punctaj │ │
│ │continuare a proiectului sau a efectelor proiectului │maxim 15 │ │
│ │după încetarea sursei de finanţare; prezentarea │puncte │ │
│ │măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se ├──────────┤ │
│ │asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate │Punctaj │ │
│ │pentru grupul/grupurile ţintă vor fi garantate în │minim 10 │ │
│ │viitor) │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Transferabilitate │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul descrie concret modul în care este │ │ │
│ │asigurată o posibilă transferare a activităţilor/ │ │ │
│ │rezultatelor proiectului către alt grup ţintă, alte │ │ │
│ │sectoare, multiplicare │ 4 │ │
│ 3.1├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul descrie ambiguu modul în care este │ │ │
│ │asigurată o posibilă transferare a activităţilor/ │ │ │
│ │rezultatelor proiectului către alt grup ţintă, alte │ │ │
│ │sectoare, multiplicare │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Proiectul nu descrie concret modul în care este │ │ │
│ │asigurată o posibilă transferare a activităţilor/ │ │ │
│ │rezultatelor proiectului către alt grup ţintă, alte │ │ │
│ │sectoare, multiplicare │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Abordare integrată │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul descrie concret modul în care rezultatele│ │ │
│ │şi/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot │ │ │
│ │fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei│ │ │
│ │solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi │ │ │
│ │strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la │ │ │
│ │nivel legislativ │ 4 │ │
│ 3.2├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul descrie ambiguu modul în care rezultatele│ │ │
│ │şi/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot │ │ │
│ │fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei│ │ │
│ │solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi │ │ │
│ │strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la │ │ │
│ │nivel legislativ │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Proiectul nu descrie modul în care rezultatele şi/ │ │ │
│ │sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi │ │ │
│ │integrate în politicile şi strategiile organizaţiei │ │ │
│ │solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi │ │ │
│ │strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la │ │ │
│ │nivel legislativ │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Sustenabilitate financiară │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Proiectul descrie concret sursele ulterioare de │ │ │
│ │finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) │ │ │
│ │pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale│ │ │
│ │după finalizarea finanţării nerambursabile │ 4 │ │
│ 3.3├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b. Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de │ │ │
│ │finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) │ │ │
│ │pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale│ │ │
│ │după finalizarea finanţării nerambursabile │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c. Proiectul nu descrie sursele ulterioare de │ │ │
│ │finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) │ │ │
│ │pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale│ │ │
│ │după finalizarea finanţării nerambursabile │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Sustenabilitate instituţională │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │a). Proiectul descrie concret modalităţile de │ │ │
│ │funcţionare a structurilor create prin proiect după │ │ │
│ │finalizarea finanţării nerambursabile │ 3 │ │
│ 3.4├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │b). Proiectul descrie ambiguu modalităţile de │ │ │
│ │funcţionare a structurilor create prin proiect după │ │ │
│ │finalizarea finanţării nerambursabile │ 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │c). Proiectul doar menţionează modalităţile de │ │ │
│ │funcţionare a structurilor create prin proiect după │ │ │
│ │finalizarea finanţării nerambursabile fără o susţinere│ │ │
│ │clară a acestora │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Proiectul nu descrie modalităţile de funcţionare a │ │ │
│ │structurilor create prin proiect după finalizarea │ │ │
│ │finanţării nerambursabile │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE" │maxim - 15│ │
│ │ │puncte │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │minim 10 │ │
│ │ │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 4 │COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele │maxim - 30│ │
│ │aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul │puncte │ │
│ │proiectului este bine gestionat cu respectarea │Minim - 21│ │
│ │principiilor managementului riguros) │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Completitudinea bugetului │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte │ │ │
│ 4.1│şi sunt reflectate în alocarea pe activităţi │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │a. Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt │ │ │
│ │corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activităţi│ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │a. Calculele din bugetul detaliat sunt parţial │ │ │
│ │corecte şi sunt partial reflectate în alocarea pe │ │ │
│ │activităţi │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Detalierea bugetului: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi │ │ │
│ │costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli│ │ │
│ │incluse │ 5 │ │
│ 4.2├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │b. Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi│ │ │
│ │şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli │ │ │
│ │incluse, dar permite o evaluare a modalităţii de │ │ │
│ │estimare a costurilor de către aplicant │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │b. Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi│ │ │
│ │şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli │ │ │
│ │incluse, dar nu permite o evaluare a modalităţii de │ │ │
│ │estimare a costurilor de către aplicant │ 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │b. Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi │ │ │
│ │costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli │ │ │
│ │incluse şi nu permite o evaluare a modalităţii de │ │ │
│ │estimare a costurilor │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Fundamentarea economico-financiară a costurilor │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt │ │ │
│ │susţinute concret de o justificare corectă privind │ │ │
│ │numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul │ │ │
│ │unitar, pentru fiecare tip de cheltuială │ 8 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │b. Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt │ │ │
│ │susţinute concret de o justificare corectă privind │ │ │
│ 4.3│numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul │ │ │
│ │unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli │ 5 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │c. Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt │ │ │
│ │susţinute parţial de o justificare corectă privind │ │ │
│ │numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul │ │ │
│ │unitar, şi doar pentru anumite tipuri de cheltuieli │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │d. Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt │ │ │
│ │susţinute de o justificare corectă privind numărul de │ │ │
│ │unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Modalitatea de estimare a costurilor │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate│ │ │
│ │cu preţurile pieţei şi sunt corelate cu complexitatea │ │ │
│ │şi natura activităţii/achiziţiei, în conformitate cu │ │ │
│ │prevederile OUG nr. 66/2011 │ 8 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │b. Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate│ │ │
│ 4.4│cu preţurile pieţei, dar nu sunt corelate cu │ │ │
│ │complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 │ 5 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │c. Nu toate costurile sunt realiste şi în conformitate│ │ │
│ │cu preţurile pieţei, şi nu sunt corelate cu │ │ │
│ │complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │d. Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu │ │ │
│ │preţurile pieţei, şi nu sunt corelate cu complexitatea│ │ │
│ │şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu │ │ │
│ │prevederile OUG nr. 66/2011 │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
│ │Utilizarea eficientă a fondurilor: │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┤
│ │a. Este justificată şi fundamentată concret şi corect │ │ │
│ │valoarea totală a proiectului printr-o analiză din │ │ │
│ │care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi │ 6 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 4.4│b. Este insuficient justificată şi fundamentată │ │ │
│ │valoarea totală a proiectului printr-o analiză din │ │ │
│ │care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi │ 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │c. Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală│ │ │
│ │a proiectului printr-o analiză din care reiese că │ │ │
│ │fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu │ │ │
│ │activităţile şi indicatorii propuşi │ 0 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "COST-EFICIENŢĂ" │Maxim- 30 │ │
│ │ │puncte │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │minim - 21│ │
│ │ │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │SCOR TOTAL PROIECT │Maxim- 100│ │
│ │ │puncte │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │minim - 70│ │
│ │ │puncte │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Comentarii evaluator │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┘


                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016