Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID METODOLOGIC din 9 mai 2014  al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID METODOLOGIC din 9 mai 2014 al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri

EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014


    CAP. I
    Contextul general

    Prezentul ghid metodologic are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare din fonduri provenite din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului (VP MTS) pentru acţiuni de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, în vederea obţinerii de performeri, în cadrul Programului Pierre de Coubertin.

    PROGRAMUL PIERRE DE COUBERTIN
    Educaţie prin sport - selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive

    Programul are ca obiectiv strategic sprijinirea şi dezvoltarea programelor sportive propuse de federaţiile sportive naţionale pentru acţiuni de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, în vederea obţinerii de performeri.

    1.1. Obiective şi priorităţi ale programului
    I. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie a copiilor, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi, care să asigure formarea de performeri, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate publică prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.
    II. Obiective generale:
    a) promovarea sportului drept element esenţial pentru o educaţie de calitate, prin exercitarea tuturor formelor de activităţi fizice, printr-o participare organizată, având drept obiectiv ameliorarea condiţiei fizice şi psihice;
    b) susţinerea activităţii sportive la nivelul copiilor, precum şi al persoanelor cu dizabilităţi;
    c) demararea proceselor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copiii cu aptitudini remarcabile şi pentru persoanele cu dizabilităţi;
    d) utilizarea potenţialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare şi şanse egale;
    e) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, cu scopul de a câştiga încredere, de a promova un stil de viaţă sănătos şi o dezvoltare armonioasă durabilă;
    f) susţinerea disciplinelor şi probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecărei discipline.
    III. Obiective specifice
    1. realizarea educaţiei integrale a copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi prin contribuţia activităţilor sportive;
    2. influenţarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor;
    3. creşterea numărului de participanţi la mişcare în competiţiile sportive;
    4. realizarea unei baze de selecţie pentru performanţă;
    5. dezvoltarea spiritului de competiţie;
    6. dezvoltarea spiritului de fairplay;
    7. pregătirea pentru viaţă, formarea obişnuinţei de a lucra în echipă;
    8. sporirea interesului general pentru activităţile copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi;
    9. prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei;
    10. evaluarea şi ameliorarea stării de sănătate prin activitate fizică.

    1.2. Temeiul legal
    Temeiul legal al finanţării proiectelor din bugetul de venituri proprii al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru acţiunile de selecţie, pregătire şi realizarea de competiţii sportive pentru copii şi persoane cu dizabilităţi, prevăzute de prezentul ghid metodologic, este:
    - Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013;
    - Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
    - Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.3. Glosar de termeni
    În înţelesul prezentului program Pierre de Coubertin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1.3.1. federaţii sportive naţionale - structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ, având ca atribuţii principale: elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a ramurii de sport pe care o reprezintă şi organizarea activităţilor şi competiţiilor oficiale la nivel naţional, precum şi a celor cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României;
    1.3.2. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de selecţie, de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive;
    1.3.3. activitate de selecţie - activitate organizată şi repetabilă a specialiştilor de depistare a copiilor cu aptitudini pentru practicarea diferitelor ramuri sau probe sportive, pe baza unor criterii specifice, biologice, psihosomatice şi motrice;
    1.3.4. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară, realizată în baza unui program prestabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică în vederea participării la competiţii sportive;
    1.3.5. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiectiv întrecerea, obţinerea de rezultate sportive sau obţinerea victoriei;
    1.3.6. competiţie sportivă internă la nivel naţional - competiţie sportivă internă organizată de către federaţiile sportive naţionale, care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
    1.3.7. alte acţiuni sportive - acţiuni organizate pe teritoriul României, de către federaţiile sportive naţionale, care prezintă un interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive oficiale şi cele de pregătire sportivă, cum ar fi: conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
    1.3.8. autoritate finanţatoare - Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS, instituţie publică, organ al administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului României;
    1.3.9. bugetul proiectului - reprezintă totalitatea sumelor alocate din VP MTS necesare realizării proiectului şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare.
    1.3.10. categorie de eligibilitate - categorie în cadrul căreia trebuie să se înscrie propunerile de proiect pentru a fi eligibile, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    1.3.11. cerere de finanţare - document completat de către solicitant în vederea obţinerii finanţării unui proiect (anexa nr. 1);
    1.3.12. cheltuieli eligibile - cheltuielile care reflectă costuri necesare şi rezonabile, oportune şi justificate, care sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului, legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi care trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, identificabile şi verificabile, susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare;
    1.3.13. contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între MTS, în calitate de autoritate finanţatoare, şi beneficiar;
    1.3.14. venituri proprii MTS - procent din taxele şi accizele pe alcool şi tutun colectate de la operatori economici, virate MTS şi aprobate în bugetul anual cu destinaţia sport;
    1.3.15. perioada de desfăşurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanţare de la data începerii primei activităţi şi până la data încheierii ultimei activităţi din planul de activităţi al proiectului;
    1.3.16. solicitant - federaţia sportivă naţională posesoare de Certificat de identitate sportivă, care depune o propunere de proiect;
    1.3.17. proiect sportiv - acţiune de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi;
    1.3.18. copii - categorie de vârstă stabilită în conformitate cu reglementările federaţiilor sportive naţionale;
    1.3.19. persoane cu dizabilităţi - persoane cu deficienţe diverse care în contextul Programului Pierre de Coubertin pot beneficia de îmbunătăţirea accesului la activităţi sportive, cu obiectivul de a câştiga încredere, de a spori gradul de incluziune socială, de a depăşi prejudecăţi, de a promova un stil de viaţă sănătos.

    1.4. Principiile care stau la baza finanţării
    Principiile care stau la baza acordării finanţării sunt:
    a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca o federaţie sportivă naţională ce desfăşoară activităţi sportive să aibă dreptul de a deveni beneficiar în condiţiile legii;
    b) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza selecţiei de proiecte - folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor financiare pentru atribuirea contractului de finanţare;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;
    d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de eligibilitate/selecţie şi a criteriilor de evaluare pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanţare să beneficieze de şanse egale;
    e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.

    CAP. II
    Procedura de depunere a proiectelor

    2.1. Documente necesare depunerii proiectelor
    2.1.1. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:
    a) declaraţie de eligibilitate a solicitantului (formularul la anexa nr. 1);
    b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (formularul la anexa nr. 1);
    c) cerere-tip de finanţare - un exemplar, care va fi înregistrat în momentul depunerii (anexa nr. 1) şi pe suport CD. Cererea-tip de finanţare tip trebuie completată astfel:
    2.1.2. Cererea-tip de finanţare trebuie să cuprindă:
    a) "Descrierea solicitantului" - se vor preciza: adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului (trebuie să fie cel al iniţiatorului proiectului) şi codul de înregistrare fiscală; solicitantul se va asigura că datele înscrise sunt corecte şi actualizate;
    b) "Titlul proiectului" - este recomandabil să fie cât mai sugestiv;
    c) "Oportunitatea proiectului" - constă în descrierea situaţiei existente, a contextului, precum şi a motivelor iniţierii proiectului. Practic, aici se vor descrie în 1-2 paragrafe concluzii ale unei analize de oportunitate prin care se identifică o problemă ce urmează a fi rezolvată;
    d) "Scopul proiectului" - reprezintă un enunţ scurt şi concis prin care se comunică stadiul în care va ajunge problema ca urmare a derulării proiectului;
    e) "Obiectivele proiectului" - constituie rezultatele scontate care trebuie obţinute în efortul de atingere a scopului proiectului. În acest sens va trebui să se ţină seama la enunţarea obiectivelor ca acestea să nu se confunde cu activităţile. Pentru ca un obiectiv să fie corect definit acesta trebuie să fie specific, măsurabil, abordabil, realist, încadrabil în timp;
    f) "Activităţile proiectului" - reprezintă metodele de atingere a fiecărui obiectiv. În această rubrică se va completa în detaliu cum urmează să fie pus în practică proiectul şi ce se va face pentru atingerea obiectivelor acestuia. Rubrica va fi completată prin enunţarea activităţilor, încadrarea acestora în secvenţe de timp (pe luni, săptămâni sau zile, în funcţie de durata proiectului) şi specificarea responsabilului fiecărei activităţi;
    g) "Grupul-ţintă şi beneficiarii" - reprezintă persoanele sau grupul de persoane cărora li se adresează proiectul şi care vor avea de câştigat în mod direct sau indirect în urma derulării proiectului, copii nelegitimaţi şi persoane cu dizabilităţi;
    h) "Modalităţi de mediatizare" - se vor specifica instrumentele şi activităţile de promovare a proiectului ca: reportaje, conferinţă de presă, interviuri, filme, articole, mape de prezentare, afişe, pliante, bannere şi alte materiale de promovare;
    i) "Modalităţi de evaluare" - se vor enumera modalităţile şi instrumentele ce urmează a fi folosite pentru raportarea progresului în atingerea obiectivelor propuse, a eficienţei şi impactului proiectului. Instrumente de evaluare pot fi considerate orice tip de analiză statistică, studii de caz, observaţii şi monitorizări;
    j) "Parteneri" - nominalizarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept public ori privat implicate în desfăşurarea activităţilor proiectului şi a structurilor sportive afiliate federaţiei sportive naţionale (în mod expres cluburi);
    k) "Bugetul proiectului" - reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării acţiunii şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se întocmeşte având în vedere următoarele:
    ● bugetul să corespundă cu limitele legale pentru fiecare categorie de cheltuieli;
    ● bugetul să reflecte costurile necesare realizării proiectului;
    ● bugetul să se întocmească exclusiv în lei;
    ● cheltuielile să fie oportune şi justificate;
    ● cheltuielile să fie efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
    ● cheltuielile să fie identificabile şi verificabile.
    2.1.3. Cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    2.1.4. La completarea cererii de finanţare solicitanţii au obligaţia de a furniza detalii suficiente pentru a asigura claritatea proiectului, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele, schimbarea pozitivă generată de proiect şi modul în care proiectul propus este relevant pentru contextul local, regional sau naţional.

    2.2. Procedura de depunere a proiectelor
    În vederea depunerii proiectelor solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:
    a) Dosarul conţinând documentele menţionate la pct. 2.1.1 se va depune la sediul MTS, în plic sigilat, în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.
    Adresa de depunere: Ministerul Tineretului şi Sportului
    Strada Vasile Conta nr. 16
    Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă
    Evaluare de proiecte pentru Programul Pierre de Coubertin
    Numele şi adresa completă a solicitantului
    b) Solicitările de finanţare depuse ulterior datei-limită prevăzute în anunţul public de organizare a evaluării nu vor fi luate în considerare.

    CAP. III
    Procedura de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi de evaluare a proiectelor

    3.1. Comisia de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor
    3.1.1. Comisia va fi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri.
    3.1.2. Odată cu numirea membrilor titulari ai comisiei se desemnează 2 membri supleanţi.
    3.1.3. Fiecare membru al comisiei va completa o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate (anexa nr. 3).
    3.1.4. Comisia are următoarele atribuţii:
    ● verifică dacă documentaţia depusă este completă şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate;
    ● analizează şi evaluează proiectele sportive în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;
    ● stabileşte ierarhia proiectelor sportive pe baza punctajului obţinut şi propune valoarea finanţării;
    ● întocmeşte un raport referitor la cererile evaluate şi îl înaintează în vederea aprobării conducerii MTS.

    3.2. Criterii de eligibilitate/selecţie ale solicitanţilor
    Pentru a participa la evaluarea de proiecte, federaţiile sportive naţionale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele:
    a) să nu aibă obligaţii de plată privind impozitele şi taxele către bugetul de stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
    b) să nu se afle în litigiu cu autoritatea finanţatoare căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
    c) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
    d) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
    e) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă sau de lichidare ori să nu se afle în stare de insolvenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
    g) reprezentantul legal al federaţiei să nu fi fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri;
    h) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    Dosarele incomplete sau cele care conţin documente întocmite incorect nu vor fi eligibile/selectate şi vor fi afişate pe site-ul MTS.
    Autoritatea finanţatoare are dreptul de a nu permite participarea la evaluarea de proiecte a solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte de finanţare anterioare.

    3.3. Procedura de evaluare a proiectelor
    3.3.1. Evaluarea proiectelor se va realiza în funcţie de punctajul acordat de comisie, în baza criteriilor de evaluare.
    3.3.2. Beneficiarii proiectelor sunt copiii nelegitimaţi, precum şi persoanele cu dizabilităţi, conform regulamentelor stabilite de fiecare federaţie sportivă naţională, în vederea legitimării acestora în sistemul naţional pe ramură de sport.
    3.3.3. Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza evaluării de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri provenite din VP MTS, efectuată de o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    3.3.4. Proiectele vor fi finanţate în două sesiuni, în limita unui fond anual aprobat de către MTS cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale, cu o valoare maximă a finanţării de 35.000 lei/proiect/sesiune. Se acceptă la finanţare un singur proiect pe sesiune.
    3.3.5. Evaluarea şi acordarea punctajului proiectelor se vor realiza conform următoarelor criterii:

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │Punctajul│
│crt.│ Criteriul │ maxim │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1.│Nivelul de dezvoltare al ramurii de sport la care se referă │ │
│ │proiectul │ 25 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1.1. Numărul de structuri sportive afiliate la federaţie │ 5 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1.2. Sport olimpic │ 10 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1.3. Rezultate de performanţă în plan internaţional │ 5 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1.4. Contribuţia la dezvoltarea fizică armonioasă durabilă, │ │
│ │sporirea numărului de practicanţi │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2.│Structura proiectului conţine elementele necesare realizării │ │
│ │scopului propus. │ 20 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2.1. Definirea clară a etapelor de desfăşurare a proiectului │ 10 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2.2. Precizarea mijloacelor specifice de implementare a │ │
│ │proiectului │ 10 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3.│Potenţialul organizatoric şi logistica solicitantului de a │ │
│ │realiza proiectul │ 15 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3.1. Componenţa colectivului de specialişti │ 10 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3.2. Infrastructura folosită pentru implementarea proiectului │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4.│Amploarea şi anvergura proiectului │ 20 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4.1. Numărul cluburilor partenere în derularea proiectului │ 10 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4.2. Numărul şi diversitatea participanţilor incluşi în proiect│ 5 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4.3. Durata proiectului │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5.│Oportunitatea şi cointeresarea grupului căruia i se adresează │ │
│ │proiectul │ 10 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │5.1. Promovarea şi mediatizarea proiectelor pentru participanţi│ 10 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6.│Bugetul aferent proiectului este rezonabil şi în concordanţă │ │
│ │cu activităţile planificate │ 10 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │6.1. Capitolele de cheltuieli din buget sunt cele prevăzute de │ │
│ │legislaţia în vigoare şi proporţionale cu activităţile din │ │
│ │proiect. │ 5 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │6.2. Modul explicit de calcul al cheltuielilor │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ PUNCTAJ TOTAL MAXIM │ 100 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


    Pentru a fi finanţat, fiecare proiect trebuie să întrunească un punctaj total minim de 50 de puncte.
    În cazul în care punctajul total obţinut de un proiect este mai mic de 50 de puncte proiectul nu poate primi finanţare.
    Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată, proporţional cu punctajul obţinut.
    Finanţarea se va acorda în ordinea punctajului obţinut pentru proiect şi în limita sumei disponibile pentru finanţarea proiectelor.
    Rezultatele evaluării cererilor de finanţare care conţin punctajul acordat fiecăruia dintre solicitanţi, precum şi motivele respingerii cererilor de finanţare vor fi publicate pe site-ul MTS în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de evaluare.

    3.4. Contestaţii
    3.4.1. Solicitanţii nemulţumiţi de motivele de respingere a cererilor de finanţare pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului evaluării.
    3.4.2. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o comisie formată din 3 membri, numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    3.4.3. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor.
    3.4.4. Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:
    ● datele de identificare ale contestatarului;
    ● numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului;
    ● obiectul contestaţiei;
    ● motivele de fapt şi de drept;
    ● semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.
    3.4.5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor pe site-ul MTS

    3.5. Comunicări
    3.5.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului program Pierre de Coubertin se vor face sub formă de document scris.
    3.5.2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii şi al primirii.
    3.5.3. Documentele transmise prin poşta electronică sau telefax trebuie confirmate de primire.

    CAP. IV
    Procedura privind condiţiile încheierii contractului de finanţare

    4.1. Contractul de finanţare va fi completat în concordanţă cu activităţile şi obiectivele menţionate de federaţia sportivă în Cererea-tip de finanţare, cerere care a făcut obiectul selecţiei Comisiei de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor.
    4.2. Solicitanţii ale căror proiecte au fost selectate vor primi un model-cadru de contract de finanţare (anexa nr. 2).
    4.3. Contractul de finanţare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele la contractul de finanţare), ştampilat şi semnat de către reprezentantul legal şi de către responsabilul financiar al beneficiarului.
    4.4. Contractul va fi depus în 3 exemplare, în original, la sediul MTS în termen de maximum 10 zile de la data aprobării raportului comisiei de verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor.

    CAP. V
    Procedura de decontare

    5.1. Documentele decontului
    În vederea depunerii decontului de cheltuieli pentru proiectele sportive beneficiarul va prezenta MTS următoarele documente:
    ● adresa de înaintare;
    ● factura fiscală emisă de către beneficiarul finanţării către MTS;
    ● raportul de evaluare a proiectului;
    ● documente justificative pentru finanţarea acordată: facturi fiscale, contracte, state de plată (antrenori, profesori de sport, instructori sportivi, medici, kinetoterapeuţi, arbitrii), chitanţe, copie de pe ordinul de plată privind plata contribuţiilor sociale etc., după caz - în copie, ştampilate şi semnate cu menţiunea "conform cu originalul";
    ● tabelul nominal al participanţilor;
    ● diagrama de cazare, dacă este cazul;
    ● pontajul de masă, dacă este cazul;
    ● raportul de imagine al proiectului care va conţine: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afişe, cataloage, cd-uri, cărţi sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum şi, după caz, înregistrări video ale acţiunilor şi orice alte materiale ce relevă efectul pe care l-a avut proiectul;
    ● declaraţie pe propria răspundere că beneficiarii direcţi ai proiectului au fost numai copii nelegitimaţi (formularul 2 la anexa nr. 4).

    5.2. Modalităţi de decont
    5.2.1. În vederea depunerii decontului de cheltuieli beneficiarul finanţării va ţine cont de următoarele precizări şi documente:
    a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare (formularul 5 la anexa nr. 4) cu semnătura şi ştampila unităţii de cazare. Cazarea se face în unităţile din subordinea MTS. În cazul în care nu există această posibilitate, decontarea cheltuielilor de cazare se face la nivelul tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.345/2010*), pentru unităţile proprii;
----------
    *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.345/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    b) pentru decontarea cheltuielilor de masă se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată şi pontajul de masă, cu semnătura şi ştampila structurii prestatoare (formularul 6 la anexa nr. 4), conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun 20%, prânz 40%, cină 40%.
    Se pot acorda în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, miere, fructe sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv;
    c) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri etc., precum şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului (formularul 4 la anexa nr. 4), după caz, şi se vor deconta următoarele:
    ● orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 de km;
    ● mijloace de transport auto în comun la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport (formularul 4 la anexa nr. 4), semnat şi ştampilat, conform tabelului nominal al participanţilor;
    ● transport cu auto propriu, în limita prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice;
    d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spaţii se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală şi chitanţa sau ordinul de plată;
    e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare, publicitate şi realizarea de buletine informative se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, proces-verbal de recepţie şi un exemplar din fiecare produs. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 15% din valoarea totală a contractului;
    f) pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul proiectelor sportive (inclusiv servicii de ambulanţă şi pază numai pentru competiţii), se vor prezenta: contractele încheiate conform dispoziţiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali, precum şi procesul-verbal de recepţie a serviciilor efectuate;
    g) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, nota de recepţie, însoţite de bon de consum sau proces-verbal de recepţie din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului şi chitanţa sau ordinul de plată, maximum 5% din valoarea aprobată a proiectului;
    h) pentru decontarea recompenselor în obiecte (echipament, medalii, diplome, cupe, trofee etc.) acordate conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta copia procesului-verbal al premierii, semnat de reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale, ştampilat "conform cu originalul", conform formularului 7 la anexa nr. 4;
    i) pentru decontarea altor cheltuieli se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    5.2.2. Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată MTS împreună cu decontul de cheltuieli.
    5.2.3. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit MTS de către federaţiile sportive naţionale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea proiectului sportiv, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs, de către reprezentantul legal al federaţiei sau de persoana împuternicită de către acesta pe bază de mandat.
    5.2.4. Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a proiectului sportiv.

    5.3. Efectuarea plăţilor
    5.3.1. MTS va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor eligibile ale proiectului, după verificarea documentelor justificative şi a facturii emise de către beneficiar.
    5.3.2. Beneficiarul finanţării poate opta pentru obţinerea unui avans, solicitat în baza unei cereri, în procent de maximum 30% din valoarea finanţării, dacă perioada derulării proiectului depăşeşte o lună.
    5.3.3. Pentru proiectele a căror perioadă de desfăşurare depăşeşte 30 de zile se pot face plăţi parţiale în baza deconturilor de cheltuieli de până la 70% din valoarea contractului.

    6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid metodologic.


    ANEXA 1
    la ghidul metodologic


                         Număr de înregistrare ...... din: ..../..../.......
                                       (Se completează de către finanţator.)


                            CERERE-TIP DE FINANŢARE

    A. Date privind structura sportivă - federaţia sportivă naţională
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Strada: │Nr. │Bl. │Sc. │Ap. │
├───────────────────────────────────┬──────┴────────┴────────┼────────┴────────┤
│Judeţul/Sectorul: │Localitatea: │Cod: │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤
│Certificat de identitate sportivă nr.: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cont (lei): Banca/Sucursala: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod fiscal: │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Telefon: │Fax: │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│E-mail: │Web: │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Altele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele/funcţia/telefonul) │
├────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤
│Reprezentant legal │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤
│Responsabil financiar │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤
│Responsabil cu probleme tehnice │ │ │
├────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B. Date privind proiectul

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea proiectului: │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────┬────────────────────────────┤
│2. Perioada*1): │De la: │Până la: │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. Locul de desfăşurare: │Localitatea: │Judeţul: │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. Buget: │Total: │Solicitat de la MTS: │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┘
---------
    *1 Perioada de derulare a proiectului de tineret cuprinde pregătirea,
derularea, evaluarea şi decontarea acestuia.

    1. Oportunitatea proiectului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. Scopul proiectului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3. Obiectivele proiectului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    4. Activităţi/Acţiuni din cadrul proiectului, perioada de desfăşurare şi
locul de desfăşurare
┌───────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐
│ Nr. │ Activităţi/Acţiuni │ Perioada │ Locul de desfăşurare │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ A1 │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ A2 │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ A3 │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ A.... │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┘

    5. Grup-ţintă şi beneficiari [număr, structură - copii, persoane cu
dizabilităţi, stabilită de către fiecare federaţie sportivă naţională pe ramură
de sport, în conformitate cu regulamentele federaţiilor sportive naţionale,
precum şi ale comitetului paralimpic]
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6. Modalităţi de mediatizare
    (Indicaţi modalităţile de promovare a proiectului şi a imaginii MTS -
spoturi audio/video, contracte de publicitate.)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    7. Modalităţi de evaluare (raportarea progresului în atingerea obiectivelor)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    8. Costurile estimate ale proiectului (Se va detalia pe acţiuni/activităţi,
categorii de cheltuieli şi surse de finanţare.), conform tabelului de mai jos

                                                                      - lei -
┌────┬──────────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ Nr.│ Categorie de │Număr de │ Cost │ Nr. de │ Cost │ Suma │ Alte surse │
│crt.│ cheltuieli │ unităţi │unitar │persoane│ total │solicitată│ atrase │
│ │ │ │ │ │ │ de la MTS│ de FSN │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴─────────┴───────┴────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────────┘

    C. Declaraţie
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile din această cerere de
finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate la cerere sunt în conformitate
cu realitatea.
    La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele
documente:
    1. Declaraţie de eligibilitate a solicitantului conform modelului din
formularul 1
    2. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal conform
modelului din formularul 2


    Reprezentant legal:
    Numele şi prenumele: .............................
    Semnătura: .......................................
    Ştampila:    Formular 1 la anexa 1


             Declaraţie de eligibilitate a solicitantului

    Subsemnaţii, ............................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ....................................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, respectiv:
    a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
    b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
    c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
    d) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale actelor constitutive şi regulamentelor proprii;
    e) structura sportivă nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri integral din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului pentru acelaşi proiect.

    Data ..............................
    Reprezentanţi legali .....................................................................
                        (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)


    Formular 2 la anexa 1

          Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal

    Subsemnatul, ............................................................., domiciliat în .............................................., localitatea ....................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......, ap. ......, et. ......, sc. ........., sectorul/judeţul ..................................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ...................................., în calitate de reprezentant legal al .........................................................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    a) în incapacitate de plată;
    b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
    c) nu am încălcat/nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
    d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    e) nu am/nu are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
    f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
    Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă şi că accept prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri.

    Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

    Denumirea solicitantului ............................................
    Numele reprezentantului legal .............................
    Semnătura reprezentantului legal ........................
    Ştampila
    Data .......................

    NOTĂ:
    Datele cuprinse în prezenta declaraţie trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ale reprezentantului legal al solicitantului.


    ANEXA 2
    la ghidul metodologic

       STEMA SIGLA
      ROMÂNIEI MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI MTS                             CONTRACT DE FINANŢARE
                                 Nr. ..../2014


    În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, a intervenit prezentul contract:
    Între:

    ART. 1
    Părţile contractante
    Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, codul fiscal nr. 26604620, cont nr. RO24TREZ7005003XXX004585, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin Gabriela Szabo - ministru, denumit în continuare MTS/Finanţator,
    şi
    Federaţia ............................, cu sediul în localitatea ........................., str. ................... nr. ....., judeţul/sectorul .........................., telefon ..............., fax ..............., certificat de identitate sportivă nr. ............................, codul fiscal nr. .........................., cont nr. ................ deschis la ......................., reprezentată prin ....(numele, prenumele şi funcţia)....... şi .....(numele, prenumele şi funcţia)....,
    denumită în continuare Federaţia/Beneficiar
    ART. 2
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de .............. lei de către Finanţator, în vederea realizării de către Beneficiar a Proiectului sportiv ............................... .
    (2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul sportiv în condiţiile prevăzute prin prezentul contract.
    (3) Suma prevăzută la alin. (1) acordată ca finanţare nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activităţi generatoare de profit.
    (4) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată Beneficiarului ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate, conform anexei A.
    ART. 3
    Modalităţi de plată
    (1) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se poate acorda astfel:
    - integral, la finalizarea proiectului sportiv, pentru proiecte cu durata mai mică de o lună;
    - cu avans de 30% din valoarea contractului şi plata diferenţei după justificarea avansului, la prezentarea decontului final, pentru proiecte cu durata de o lună;
    - cu avans de 30% din valoarea contractului şi plăţi parţiale, de până la 70% din valoarea contractului, în baza documentelor justificative şi a facturii pentru proiecte a căror durată depăşeşte 3 luni. Avansul se poate acorda numai în urma unei cereri de avans (anexa B). Plăţile parţiale se efectuează în funcţie de etapele de realizare a activităţilor din proiect, pe baza deconturilor depuse de către federaţie.
    (2) Decontarea finală se va efectua în termen de cel mult 10 zile calendaristice din momentul finalizării proiectului sportiv, după ce Finanţatorul primeşte de la Beneficiar raportul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli - factura şi actele care justifică efectuarea cheltuielilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs.
    (3) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi virată din contul Finanţatorului nr. RO24TREZ7005003XXX004585 în contul Beneficiarului nr. .............................., deschis la ...................................., potrivit legii.
    ART. 4
    Durata contractului
    Prezentul contract se încheie pe perioada derulării proiectului sportiv, cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părţi şi ............................... .
    ART. 5
    Drepturile Finanţatorului
    (1) Finanţatorul are dreptul să solicite următoarele: rapoarte intermediare, decontul de cheltuieli, raportul de imagine, raportul de evaluare al proiectului sportiv sau orice alte date privind derularea proiectului.
    (2) Finanţatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze contractul conform art. 10.
    ART. 6
    Obligaţiile Finanţatorului
    Finanţatorul are obligaţia să pună la dispoziţia Beneficiarului suma prevăzută la art. (2) alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.
    ART. 7
    Drepturile Beneficiarului
    Beneficiarul are dreptul să primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
    ART. 8
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului sportiv;
    2. să nu utilizeze finanţarea pentru activităţi generatoare de profit;
    3. să realizeze proiectul sportiv cu toată atenţia, eficienţa şi transparenţa, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat şi în perioada aprobată;
    4. să nu modifice prevederile cuprinse iniţial în cererea de finanţare. Excepţie fac: datele de identificare ale beneficiarului (adresa, numere de telefon/fax, adresa de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului, reprezentantul legal), locaţia, data, respectiv perioada de desfăşurare a proiectului sportiv. În cazul în care apar modificări ale acestor date, beneficiarul are obligaţia să notifice în scris MTS pentru aprobarea acestora, prin act adiţional (unde este cazul); în caz contrar finanţarea alocată poate să fie retrasă;
    5. să nu ascundă Finanţatorului acte ori fapte care - dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe Finanţator să nu selecteze proiectul spre finanţare;
    6. să nu comunice date, informaţii, înscrisuri false sau eronate;
    7. să întocmească şi să prezinte Finanţatorului rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea proiectului;
    8. să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale proiectului şi să le prezinte Finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate;
    9. să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;
    10. să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la finalizarea proiectului sportiv, documentele justificative pentru suma alocată de Finanţator, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului în curs;
    11. să realizeze decontul de cheltuieli pentru categoriile de cheltuieli conform anexei A;
    12. să realizeze raportul de imagine al proiectului sportiv care poate conţine: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, afişe, cataloage, CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri ale proiectului, precum şi, după caz, înregistrări video ale evenimentelor şi orice alte materiale ce relevă efectul pe care la avut proiectul;
    13. să permită Curţii de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului sportiv finanţat din fonduri publice;
    14. să menţioneze în toate materialele de promovare a proiectului sportiv: materialele audio, materialele video, afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi, sau orice alte tipărituri "Acţiune finanţată de MTS", împreună cu sigla MTS;
    15. să ofere reprezentanţilor mass-media toate informaţiile şi materialele necesare unei bune informări cu privire la proiectul sportiv realizat.
    ART. 9
    Modificarea contractului
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată Finanţatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.
    (2) Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care programul proiectului sportiv se va desfăşura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract şi se va înainta pentru aprobare Finanţatorului.
    ART. 10
    Rezilierea contractului
    (1) Prezentul contract poate fi reziliat de drept în cazul în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
    (2) Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, Beneficiarul urmând să fie obligat la plata contravalorii finanţării.
    (3) În cazul în care Beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 10 zile de la data primirii notificării să restituie Finanţatorului toate sumele primite.
    (4) Odată cu restituirea sumelor primite, Beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către Finanţator, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.
    (5) Dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile prevăzute la art. 8, Finanţatorul are dreptul să modifice unilateral cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze unilateral prezentul contract.
    ART. 11
    Forţa majoră
    (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
    (2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată prin grija părţii care o invocă, de îndată, după producerea forţei majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acesteia.
    ART. 12
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.
    (2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente în materie.
    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Orice comunicare oficială ori cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul proiectului sportiv folosind următoarele adrese:
    a) Pentru Finanţator: Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă - Biroul Pierre de Coubertin, ...................
    b) Pentru Beneficiar: [...........]
    (2) Dovada comunicărilor prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin confirmarea, chiar şi electronică, emisă de destinatarul acestor comunicări.
    (3) În toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile arătate la alin. (2).
    ART. 14
    Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul contract.

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ........... 2014, în 3 exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru Finanţator şi unul pentru Beneficiar.

   ┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
   │ Ministerul Tineretului şi Sportului │ Federaţia ............. │
   ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
   │ Ministru, │ Preşedinte, │
   └────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘    ANEXA A
    la contractul de finanţare


                               Buget de cheltuieli


                                                                              - lei -
┌────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ Nr.│ Categoria de │ Perioada estimată │ │ │ │ │ Suma │
│crt.│ cheltuieli │ pentru efectuarea │ Numărul │ Cost │ Nr. de │ Cost │ aprobată │
│ │ │ cheltuielii │ de unităţi │ unitar │persoane │ total │ MTS │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴───────┼──────────┤
│ TOTAL │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă Federaţia .............
            Director, Reprezentant legal,
     ............................. ..................................
                                                   (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    Direcţia economică şi patrimoniu Responsabil financiar al beneficiarului,
               Director, .......................................
    ................................. (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)    ANEXA B
    la contractul de finanţare

                                Cerere de avans

    Către
    Ministerul Tineretului şi Sportului

    Structura sportivă ........................................., cu sediul în
..........................., str. .......................... nr. ........, CF
(CIF) .........................., solicită un avans de ..........%, respectiv
.................... din ................ valoarea proiectului .............
din cadrul Programului Pierre de Coubertin, ce se derulează în
perioada ............................ .


    Data ..................... Reprezentant legal,
                                     ..................................
                                   (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)    ANEXA 3
    la ghidul metodologic


                                  DECLARAŢIE
              de imparţialitate şi confidenţialitate pentru membrii
                 Comisiei de verificare a documentelor privind
                    eligibilitatea şi evaluarea proiectelor

    Subsemnatul, .............................................., domiciliat în
..................., localitatea ........................, str. ...............
nr. ......., bl. ......, ap. ......, et. ......, sc. ........., sectorul/
judeţul ..........................., codul poştal ..................., posesor
al actului de identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul
numeric personal ...................................., ca membru în Comisia de
verificare a documentelor privind eligibilitatea şi evaluarea proiectelor,
având calitatea de evaluator, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
falsului în declaraţii, următoarele:
    a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris
al unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului
Tineretului şi Sportului;
    b) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea
inclusiv, cu persoane care fac parte din biroul federal/organul de conducere al
unuia dintre solicitanţii de finanţare din venituri proprii ale Ministerului
Tineretului şi Sportului;
    c) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul
procesului de selecţie a ofertelor sportive.
    Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de
evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi
mă voi retrage din comisie.
    Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertelor sportive, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către
solicitanţii de finanţare a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-şi proteja activitatea, precum şi asupra lucrărilor comisiei.
    Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.

            Data Semnătura
     ...................... ......................    ANEXA 4
    la ghidul metodologic


                              ADRESA DE ÎNAINTARE*)

-----------
    *) A se scrie pe foaie cu antetul beneficiarului, redactată la calculator.


    Beneficiar: ..........................

    Către
    Ministerul Tineretului şi Sportului

    Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului sportiv
............. care a avut loc în ....(localitatea)..., în perioada ...(data)...,
în valoare de .............. lei, finanţat în baza Contractului nr. ....... din
..............., conform documentelor justificative anexate:

┌─────┬──────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Felul, nr./data │ │ Denumirea │ Valoarea │
│crt. │ documentului │ Emitentul │ cheltuielilor │ documentului │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘

    Decontul mai cuprinde:
    Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu:
raport de evaluare, NIR, lista participanţilor, CD/DVD imagini, contracte,
facturi, chitanţe, diagramă, pontaj etc.)


    Semnătura reprezentantului legal
    ................................
              Ştampila
    ................................
                                           Semnătura responsabilului financiar
                                           ...................................    Formular 1

                            Decont de cheltuieli
                      Nr. ......... din ................

    Denumirea proiectului sportiv .............................
    Tipul proiectului: (propriu/ propriu în parteneriat/ în parteneriat)
    Locul de desfăşurare: ...................
    Perioada de desfăşurare: ...................
    Documente justificative de cheltuieli anexate :

┌─────┬──────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Felul, nr./data │ │ Denumirea │ Valoarea │
│crt. │ documentului │ Emitentul │ cheltuielilor │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘

    Decontul mai cuprinde: Se vor preciza toate documentele care sunt anexate
la decont (de exemplu: raport de evaluare, NIR, lista participanţilor, CD/DVD
imagini, contracte, facturi, chitanţe, diagrame etc.)
    NOTĂ:
    Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ghidului metodologic
al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din
fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului
şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de
competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor
proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma
performeri.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Verificat Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă │
│ Numele: │
│ Data ........ │
│ Semnătura ........ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Aprobat Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă │
│ Numele: │
│ Data ........ │
│ Semnătura ........ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Verificat Direcţia economică şi patrimoniu │
│ Numele: │
│ Data ........ │
│ Semnătura ........ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Formular 2

                Declaraţie pe propria răspundere

    Federaţia ..............................., str. .........................
nr. ............, telefon/mobil ................................, reprezentată
prin ........................, în calitate de ............................,
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal
cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    - cheltuielile angajate în cadrul proiectului care a fost selectat prin
procedura de finanţare reglementată de Ordinul ministrului tineretului şi
sportului nr. 345/2014 privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului
Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite
integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului,
alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale
copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe
ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, nu se
asigură din alocaţii de la bugetul de stat cu această destinaţie sau din fonduri
acordate de COSR;
    - cheltuielile eligibile de realizare a proiectului sunt angajate cu
furnizori de servicii/materiale care au capacitate juridică şi bonitate
financiară;
    - beneficiarii direcţi ai proiectului au fost numai copii nelegitimaţi.

             Data Semnătura
    ...................... ........................    Formular 3

                       Tabel nominal al participanţilor

    Proiectul sportiv ..................................
    Localitatea ..................................
    Perioada ..................................

┌────┬──────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Numele/ │ Denumirea │ CNP │ Viza │ Semnătură profesor/ │
│crt.│ prenumele│ federaţiei │ │ medicală │antrenor/ reprezentant│
│ │ │sportive naţionale│ │ │ legal al federaţiei │
│ │ │ │ │ │ sportive naţionale │
├────┼──────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────────┘

           Semnătura reprezentantului legal şi ştampila
           ...........................................    Formular 4

                 Tabel cu participanţii care au beneficiat de
                         contravaloarea transportului

    Proiectul sportiv .....................................
    Localitatea ......................................
    Perioada ...............................

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Numele/ │ │ Seria │ │ │ Semnătură profesor/ │
│crt.│ prenumele│ Ruta │ biletului │ Suma │ CNP │antrenor/ reprezentant│
│ │ │ │ *1) │ │ │ legal al federaţiei │
│ │ │ │ │ │ │ sportive naţionale │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴──────────────────────┘

               Semnătura reprezentantului legal
               ................................

                          Ştampila
                 ........................


----------
    *1) În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale, coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu: "7,5% x nr. km x 2 x preţ carburant/l".


    Formular 5

                              Diagrama de cazare*1):
------------
    *1) Prezenta ţine loc de proces-verbal de recepţie a serviciului prestat.
Semnarea ei de către reprezentantul legal certifică faptul că serviciul a fost
prestat în condiţiile solicitate.

    Proiectul sportiv ...............
    Perioada .................
    Locul de desfăşurare ............
    Unitatea prestatoare de servicii ..............

┌────┬───────┬───────────────┬────────┬──────┬───────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Nr. │ Numele şi │Tarif/zi│Nr. de│ Valoarea │Semnătură profesor/│
│crt.│camerei│ prenumele │ │ zile │serviciului│ antrenor/ │
│ │ │participantului│ │ │ │reprezentant legal │
│ │ │ │ │ │ │ al federaţiei │
│ │ │ │ │ │ │sportive naţionale │
├────┼───────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────────┴────────┴──────┴───────────┴───────────────────┘

           Semnătura reprezentantului legal şi ştampila
               ...............................

                                         Unitatea prestatoare de servicii
                                               Semnătura şi ştampila
                                            ..........................    Formular 6


                                Pontaj de masă*1)
-------------
    *1) Prezentul ţine loc de proces-verbal de recepţie a serviciului prestat.
Semnarea lui de către reprezentantul legal certifică faptul că serviciul a fost
prestat în condiţiile solicitate.

    Proiectul sportiv .........................
    Perioada .................
    Locul de desfăşurare .................
    Unitatea prestatoare de servicii ..................*2)
-----------
    *2) În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va
trece unitatea prestatoare de servicii, iar pontajul va fi semnat şi ştampilat
doar de federaţia sportivă naţională.

┌────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ ZIUA ... │ ZIUA ... │ ZIUA ... │ ZIUA ... │ ZIUA ... │Semnătură profesor/antrenor/│
│Nr. │Numele şi├───┬──┬───┼───┬──┬───┼───┬──┬───┼───┬──┬───┼───┬──┬───┤ reprezentant legal al │
│crt.│prenumele│ M │D │ C │ M │D │ C │ M │D │ C │ M │D │ C │ M │D │ C │ federaţiei sportive │
│ │ │ D │ │ │ D │ │ │ D │ │ │ D │ │ │ D │ │ │ naţionale │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴────────────────────────────┘
    MD - mic dejun; D - dejun; C - cina.

        Semnătura reprezentantului legal şi ştampila
        ...........................................

                                                 Unitatea prestatoare de servicii
                                                      Semnătura şi ştampila
                                                     ........................    Formular 7

                                 Proces-verbal*1)
----------
    *1) Procesul-verbal se va adapta în funcţie de specificul acţiunii.

    Încheiat astăzi, ................, cu ocazia premierii .....................
la competiţia sportivă .............. organizată în cadrul
proiectului ...................

                              Comisia formată din:
                      ┌───────────────────────────────────┐
                      │ Numele şi prenumele │
                      ├───────────────────────────────────┤
                      │ │
                      ├───────────────────────────────────┤
                      │ │
                      ├───────────────────────────────────┤
                      │ │
                      └───────────────────────────────────┘

    a desemnat următorii câştigători:
┌────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Numele şi│ Premiul obţinut │ CNP │ Semnătură profesor/antrenor/│
│crt.│prenumele│ (lei/materiale) │ │ reprezentant legal al │
│ │ │ │ │federaţiei sportive naţionale│
├────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┘    Formular 8

                               Raport de evaluare

    ● Acest raport trebuie completat şi semnat de către reprezentantul legal al
organizaţiei/beneficiarului.
    ● Răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere întreaga perioadă de
raportare.
    1. Descriere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1.1. Numele beneficiarului contractului de finanţare: ...........
    1.2. Titlul proiectului: ....................
    1.3. Numărul contractului: ................................
    1.4. Data de început şi data de sfârşit a perioadei de raportare: ........
...............
    2. Evaluarea implementării activităţilor proiectului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2.1. Activităţi şi rezultate
    Vă rugăm enumeraţi toate activităţile conform cererii de finanţare.
    Exemplu:
    Activitatea 1
    - Subiectele/Activităţile acoperite <vă rugăm dezvoltaţi, scrieţi pe larg>.
    - Motivul modificării activităţii planificate, (dacă este cazul) <vă rugăm
dezvoltaţi pe probleme - inclusiv întârzieri, anulări, amânări ale activităţilor
- care s-au ivit şi modul în care au fost sesizate>.
    - Rezultatele acestei activităţi <vă rugăm cuantificaţi aceste rezultate,
dacă este posibil>.
    2.2. Care este evaluarea dumneavoastră în privinţa rezultatelor proiectului?
Includeţi observaţii asupra măsurii în care obiectivele au fost atinse.
    2.3. Vă rugăm enumeraţi toate contractele (furnizare de produse/prestări de
servicii) acordate pentru implementarea proiectului - dacă este cazul,
specificând pentru fiecare contract suma şi numele contractorului.
    2.4. Descrieţi dacă proiectul va continua. Există preconizate activităţi
ulterioare? Ce anume va asigura durabilitatea proiectului?
    2.5. Cum şi de către cine au fost evaluate/monitorizate activităţile? Vă
rugăm faceţi un rezumat al rezultatelor feedbackului primit, inclusiv de la
beneficiari.
    3. Parteneri şi alte colaborări
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3.1. Cum evaluaţi relaţiile cu partenerii acestui proiect? Cum evaluaţi
relaţiile cu colaboratorii acestui proiect?
    3.2. Va continua parteneriatul? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce ?
    4. Vizibilitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4.1. Cum s-a asigurat vizibilitatea contribuţiei Ministerului Tineretului
şi Sportului la proiect?
    Numele persoanei de contact pentru proiect: ...............................
    Numele şi prenumele reprezentantului legal ................................


    Semnătura reprezentantului legal: ..... Locaţia: ............
    Perioada de raportare: ................ Data trimiterii raportului: ....                                    ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016