Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID GENERAL din 20 februarie 2020  aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID GENERAL din 20 februarie 2020 aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 211 bis din 16 martie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 269 din 20 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 211 din 16 martie 2020.
──────────

    Cuprins
    1. Introducere
    2. Procesul de evaluare a impactului asupra mediului în context european
    2.1. EIM: concept şi etape
    2.2. Principalele modificări aduse Directivei EIM

    3. Ghid metodologic privind etapa de încadrare aferentă procesului de evaluare a impactului asupra mediului
    3.1. Etapa de Evaluare iniţială
    3.2. Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului
    3.2.1. Derularea etapei de încadrare
    3.2.2. Luarea deciziei etapei de încadrare
    3.2.3. Liste de control pentru etapa de încadrare
    3.2.4. Alte considerente privind etapa de încadrare


    4. Ghid metodologic pentru Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului
    4.1. Definirea domeniului evaluării
    4.1.1. Iniţierea etapei de definire a domeniului evaluării
    4.1.2. Definirea "experţilor competenţi"
    4.1.3. Derularea etapei de definire a domeniului evaluării
    4.1.4. Aspecte practice privind întocmirea îndrumarului
    4.1.5. Liste de control pentru stabilirea semnificaţiei efectelor în etapa de definire a domeniului evaluării

    4.2. Etapa de întocmire a Raportului privind impactul asupra mediului (RIM)
    4.2.1. Cerinţe legislative pentru întocmirea RIM
    4.2.2. Cerinţe privind conţinutul RIM


    5. Ghid metodologic pentru Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului
    5.1. Aspecte procedurale
    5.2. Analiza efectivă a calităţii RIM
    5.2.1. Competenţe în analiza calităţii RIM
    5.2.2. Liste de control pentru verificarea calităţii RIM
    5.2.3. Liste de control pentru verificarea calităţii studiului EA


    6. Anexe

    Lista tabelelor
        Tabelul 1 - Principalele modificări aduse Directivei EIM prin amendamentele din 2014
        Tabelul 2 - Interpretarea criteriilor de selecţie din Anexa 3 pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului
        Tabelul 3 - Listă de control în vederea încadrării proiectelor la evaluare adecvată
        Tabelul 4 - Lista de control pentru etapa de încadrare
        Tabelul 5 - Lista de control pentru evaluarea semnificaţiei impactului asupra mediului
        Tabelul 6 - Lista de control pentru etapa de încadrare - exemplu proiect de parc eolian
        Tabelul 7 - Listă de control în vederea încadrării proiectelor la evaluare adecvată - exemplu de completare
        Tabelul 8 - Exemplu de alegere a echipei de experţi pentru realizarea unui RIM
        Tabelul 9 - Caracterizarea magnitudinii unui impact
        Tabelul 10 - Stabilirea senzitivităţii receptorului
        Tabelul 11 - Stabilirea semnificaţiei impactului în funcţie de magnitudine şi senzitivitatea receptorului
        Tabelul 12 - Descrierea impactelor în funcţie de semnificaţia acestora
        Tabelul 13 - Lista de control pentru etapa de definire a domeniului evaluării - întrebări privind caracteristicile proiectului
        Tabelul 14 - Lista de control pentru etapa de definire a domeniului - caracteristicile mediului
        Tabelul 15 - Tipuri de măsuri de atenuare
        Tabelul 16 - Liste de control pentru verificarea calităţii RIM
        Tabelul 17 - Listă de control pentru verificarea calităţii studiului de evaluare adecvată

    Lista figurilor
        Figura 1 - Etape şi paşi în procesul de evaluare a impactului asupra mediului
        Figura 2 - Schema etapei de evaluare iniţială
        Figura 3 - Schema etapei de încadrare
        Figura 4 - Schema logică a etapei de evaluare iniţială
        Figura 5 - Schema logică privind încadrarea proiectelor cu sau fără evaluare adecvată
        Figura 6 - Schema logică a etapei de încadrare
        Figura 7 - Schema etapei de definire a domeniului evaluării
        Figura 8 - Schema logică a etapei de analiză a calităţii RIM

    Glosar de termeni

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Termen │Definiţie │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Actul administrativ │
│ │emis de către │
│ │autoritatea │
│ │competentă de │
│ │protecţia mediului │
│ │prin care sunt │
│Acord de mediu │stabilite condiţiile │
│ │şi, după caz, │
│ │măsurile pentru │
│ │protecţia mediului, │
│ │care trebuie │
│ │respectate în cazul │
│ │realizării unui │
│ │proiect │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Procesul de ajustare │
│ │a proiectului prin │
│ │prevederi de măsuri │
│ │specific de adaptare │
│ │la condiţiile actuale│
│ │şi viitoare ale │
│ │schimbărilor │
│Adaptare │climatice şi │
│ │efectelor acestora. │
│ │Măsurile de adaptare │
│ │prevăzute încearcă să│
│ │minimizeze sau să │
│ │evite posibile │
│ │prejudicii provocate │
│ │de fenomenele │
│ │externe. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Decizia autorităţii │
│ │sau autorităţilor │
│ │competente, care dă │
│ │dreptul titularului │
│ │proiectului să │
│ │realizeze proiectul. │
│ │În conformitate cu │
│ │prevederile Legii 292│
│ │/2018 privind │
│ │evaluarea impactului │
│ │anumitor proiecte │
│ │publice şi private │
│ │asupra mediului, │
│ │aceasta se │
│ │concretizează prin: │
│ │i. Autorizaţia de │
│ │construire pentru │
│ │proiectele prevăzute │
│ │în anexa nr. 1 şi │
│ │cele prevăzute în │
│ │anexa nr. 2, pct. 1, │
│ │lit. a), c), e), f), │
│ │g) şi pct. 2 - 13 │
│ │ii. Acord privind │
│ │utilizarea terenului │
│ │în scop agricol │
│ │intensiv, pentru │
│ │proiectele prevăzute │
│ │în anexa 2, pct. 1, │
│ │lit. b) │
│ │iii. Acord al │
│ │conducătorului │
│ │structurii │
│Aprobare de │teritoriale de │
│dezvoltare │specialitate a │
│ │autorităţii publice │
│ │centrale care │
│ │răspunde de │
│ │silvicultură pentru │
│ │proiectele privind │
│ │împădurirea │
│ │terenurilor pe care │
│ │nu a existat anterior│
│ │vegetaţie forestieră,│
│ │prevăzute în anexa │
│ │nr. 2 pct. 1 lit. d) │
│ │iv. Actul emis de │
│ │autoritatea │
│ │competentă în │
│ │domeniul │
│ │silviculturii conform│
│ │prevederilor art. │
│ │40*) din Legea nr. 46│
│ │/2008 - Codul silvic,│
│ │republicată în │
│ │Monitorul Oficial al │
│ │României, Partea I, │
│ │nr. 611 din 12 august│
│ │2015, cu modificările│
│ │şi completările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │realizările │
│ │obiectivelor care │
│ │implică defrişarea în│
│ │scopul schimbării │
│ │destinaţiei │
│ │terenurilor, │
│ │prevăzute la anexa │
│ │nr. 2 pct. 1 lit. d) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Zona terestră şi/sau │
│ │acvatică în care │
│ │există specii de │
│ │plante şi animale │
│ │sălbatice, elemente │
│ │şi formaţiuni │
│Arie naturală │biogeografice, │
│protejată │peisagistice, │
│ │geologice, │
│ │paleontologice, │
│ │speologice sau de │
│ │altă natură, cu │
│ │valoare ecologică, │
│ │ştiinţifică ori │
│ │culturală deosebită │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Situl de importanţă │
│ │comunitară desemnat │
│ │printr-un act │
│ │statutar, │
│ │administrativ şi/sau │
│ │contractual în care │
│ │sunt aplicate │
│ │măsurile de │
│Arie specială de│conservare necesare │
│conservare │menţinerii sau de │
│ │refacere la o stare │
│ │de conservare │
│ │favorabilă a │
│ │habitatelor naturale │
│ │şi/sau a populaţiilor│
│ │speciilor de interes │
│ │comunitar pentru care│
│ │situl este desemnat │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Autoritatea care │
│ │emite aprobarea de │
│ │dezvoltare, sau, după│
│ │caz, autoritatea │
│ │publică centrală │
│ │pentru protecţia │
│ │mediului, │
│ │Administraţia │
│ │Rezervaţiei Biosferei│
│ │„Delta Dunării", │
│ │Agenţia Naţională │
│Autoritate │pentru Protecţia │
│competentă │Mediului, │
│ │autorităţile publice │
│ │teritoriale pentru │
│ │protecţia mediului │
│ │organizate la nivel │
│ │judeţean şi la │
│ │nivelul municipiului │
│ │Bucureşti, precum şi │
│ │Administraţia │
│ │Naţională „Apele │
│ │Române" şi unităţile │
│ │aflate în subordinea │
│ │acesteia │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Stadiul de dezvoltare│
│ │cel mai eficient şi │
│ │avansat înregistrat │
│ │în dezvoltarea unei │
│ │activităţi şi a │
│ │modurilor de │
│ │exploatare, care │
│ │demonstrează │
│ │posibilitatea │
│ │practică a tehnicilor│
│ │specifice de a │
│BAT - Cele mai │constitui referinţa │
│bune tehnici │pentru stabilirea │
│disponibile │valorilor-limită de │
│ │emisie şi a altor │
│ │condiţii de │
│ │autorizare, în scopul│
│ │prevenirii poluării, │
│ │iar, în cazul în care│
│ │nu este posibil, │
│ │pentru a reduce, în │
│ │ansamblu, emisiile şi│
│ │impactul asupra │
│ │mediului în întregul │
│ │său │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Nivelurile de emisie │
│ │obţinute în condiţii │
│ │normale de │
│ │funcţionare cu │
│ │ajutorul uneia dintre│
│BATAELs - │cele mai bune tehnici│
│niveluri de │disponibile sau al │
│emisie asociate │unei asocieri de │
│celor mai bune │astfel de tehnici, │
│tehnici │astfel cum sunt │
│disponibile │descrise în │
│ │concluziile BAT, şi │
│ │exprimate ca o medie │
│ │pentru o anumită │
│ │perioadă de timp, în │
│ │condiţii de referinţă│
│ │prestabilite │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Variabilitatea │
│ │organismelor din │
│ │cadrul ecosistemelor │
│ │terestre, marine, │
│ │acvatice continentale│
│Biodiversitate │şi complexelor │
│ │ecologice; aceasta │
│ │include diversitatea │
│ │intraspecifică, │
│ │interspecifică şi │
│ │diversitatea │
│ │ecosistemelor; │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Un document rezultat │
│ │în urma schimbului de│
│ │informaţii organizat │
│ │de Comisia Europeană,│
│ │elaborat pentru │
│ │anumite activităţi, │
│ │care descrie, în │
│ │special, tehnicile │
│ │aplicate, nivelurile │
│ │actuale ale emisiilor│
│ │şi consumului, │
│BREF - document │tehnicile luate în │
│de referinţă BAT│considerare pentru │
│ │determinarea celor │
│ │mai bune tehnici │
│ │disponibile, precum │
│ │şi concluziile BAT şi│
│ │orice tehnici │
│ │emergente, acordând o│
│ │atenţie specială │
│ │criteriilor prevăzute│
│ │în anexa nr. 3 la │
│ │Legea nr. 278/2013 │
│ │privind emisiile │
│ │industriale │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Componenta │
│ │patrimoniului natural│
│ │care necesită un │
│Bun al │regim special de │
│patrimoniului │protecţie, conservare│
│natural │şi utilizare durabilă│
│ │în vederea menţinerii│
│ │în beneficiul │
│ │generaţiilor prezente│
│ │şi viitoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Comunităţile umane │
│ │situate în interiorul│
│ │sau în vecinătatea │
│ │ariei naturale │
│Comunităţi │protejate şi/sau care│
│locale │deţin proprietăţi ori│
│ │desfăşoară diverse │
│ │activităţi pe │
│ │teritoriul sau în │
│ │vecinătatea ariei │
│ │naturale protejate │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Un document care │
│ │conţine părţi al unui│
│ │document de referinţă│
│ │BAT, prin care se │
│ │stabilesc concluziile│
│ │privind cele mai bune│
│ │tehnici disponibile, │
│ │descrierea acestora, │
│ │informaţii pentru │
│ │evaluarea │
│Concluzii BAT │aplicabilităţii lor, │
│ │nivelurile de emisie │
│ │asociate celor mai │
│ │bune tehnici │
│ │disponibile, │
│ │monitorizarea │
│ │asociată, nivelurile │
│ │de consum asociate │
│ │şi, după caz, │
│ │măsurile relevante de│
│ │remediere a │
│ │amplasamentului │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Zona naturală sau │
│ │amenajată care │
│ │asigură cerinţele de │
│ │deplasare, │
│ │reproducere şi │
│Coridor ecologic│refugiu pentru │
│ │speciile sălbatice │
│ │terestre şi acvatice │
│ │şi în care se aplică │
│ │unele măsuri de │
│ │protecţie şi │
│ │conservare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Orice substanţă, │
│ │amestec sau orice │
│ │obiect din │
│ │categoriile stabilite│
│ │de legislaţia │
│Deşeu │specifică privind │
│ │regimul deşeurilor, │
│ │pe care deţinătorul │
│ │îl aruncă, are │
│ │intenţia sau are │
│ │obligaţia de a-l │
│ │arunca; │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alterarea │
│ │caracteristicilor │
│ │fizico-chimice şi │
│ │structurale ale │
│ │componentelor │
│ │naturale şi antropice│
│ │ale mediului, │
│ │reducerea │
│ │diversităţii sau │
│ │productivităţii │
│ │biologice a │
│ │ecosistemelor │
│ │naturale şi │
│ │antropizate, │
│Deteriorarea │afectarea mediului │
│mediului │natural cu efecte │
│ │asupra calităţii │
│ │vieţii, cauzate, în │
│ │principal, de │
│ │poluarea apei, │
│ │atmosferei şi │
│ │solului, │
│ │supraexploatarea │
│ │resurselor, │
│ │gospodărirea şi │
│ │valorificarea lor │
│ │deficitară, ca şi │
│ │prin amenajarea │
│ │necorespunzătoare a │
│ │teritoriului; │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Dezvoltarea care │
│ │corespunde │
│ │necesităţilor │
│Dezvoltare │prezentului, fără a │
│durabilă │compromite │
│ │posibilitatea │
│ │generaţiilor viitoare│
│ │de a-şi satisface │
│ │propriile necesităţi;│
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ansamblul stărilor şi│
│ │interrelaţiilor │
│ │dintre elementele │
│ │componente ale unui │
│Echilibru │sistem ecologic, care│
│ecologic │asigură menţinerea │
│ │structurii, │
│ │funcţionarea şi │
│ │dinamica ideală a │
│ │acestuia; │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Complex dinamic de │
│ │comunităţi de plante,│
│ │animale şi │
│Ecosistem │microorganisme şi │
│ │mediul abiotic, care │
│ │interacţionează │
│ │într-o unitate │
│ │funcţională; │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Orice formă de │
│ │deversare în mediu, │
│ │emisie punctuală sau │
│Efluent │difuză, inclusiv prin│
│ │scurgere, jeturi, │
│ │injecţie, inoculare, │
│ │depozitare, vidanjare│
│ │sau vaporizare; │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Evacuarea directă sau│
│ │indirectă de │
│ │substanţe, vibraţii, │
│ │căldură sau zgomot în│
│Emisie │aer, apă ori sol, │
│ │provenite de la surse│
│ │punctiforme sau │
│ │difuze ale │
│ │instalaţiei │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Un proces care constă│
│ │în: │
│ │v. Pregătirea │
│ │raportului privind │
│ │impactul asupra │
│ │mediului de către │
│ │titularul │
│ │proiectului, astfel │
│ │cum se prevede la │
│ │articolul 5 │
│ │aliniatele (1) şi (2)│
│ │din Directiva 2014/52│
│ │/UE (respectiv art. │
│ │10 şi 11 din Legea │
│ │292/2018 privind │
│ │evaluarea impactului │
│ │anumitor proiecte │
│ │publice şi private │
│ │asupra mediului) │
│ │vi. Desfăşurarea │
│ │consultărilor astfel │
│ │cum se prevede la │
│ │articolul 6 şi, după │
│ │caz, la articolul 7 │
│ │din Directiva 2014/52│
│ │/UE (respectiv art. │
│ │6, art. 15, art. 16 │
│ │şi, după caz, la art.│
│ │17 din Legea 292/2018│
│ │privind evaluarea │
│ │impactului anumitor │
│ │proiecte publice şi │
│ │private asupra │
│ │mediului) │
│ │vii. Examinarea de │
│ │către autoritatea │
│ │competentă a │
│ │informaţiilor │
│ │prezentate în │
│ │raportul privind │
│ │impactul asupra │
│ │mediului şi a │
│ │oricăror informaţii │
│ │suplimentare │
│Evaluarea │furnizate, după caz, │
│impactului │de către titularul │
│asupra mediului │proiectului în │
│ │conformitate cu art. │
│ │5 al. (3) şi a │
│ │oricăror informaţii │
│ │relevante obţinute în│
│ │urma consultărilor în│
│ │temeiul art. 6 şi 7 │
│ │din Directiva 2014/52│
│ │/UE (respectiv art. │
│ │12 din Legea 292/2018│
│ │privind evaluarea │
│ │impactului anumitor │
│ │proiecte publice şi │
│ │private asupra │
│ │mediului şi pct. ii) │
│ │viii. Prezentarea │
│ │unei concluzii │
│ │motivate de către │
│ │autoritatea │
│ │competentă cu privire│
│ │la impactul │
│ │semnificativ al │
│ │proiectului asupra │
│ │mediului, ţinând │
│ │seama de rezultatele │
│ │examinării menţionate│
│ │la punctul (iii) şi, │
│ │după caz, de propria │
│ │examinare │
│ │suplimentară │
│ │ix. Includerea │
│ │concluziei motivate a│
│ │autorităţii │
│ │competente în oricare│
│ │dintre deciziile │
│ │menţionate la art. 8 │
│ │a* din Directiva 2014│
│ │/52/UE (respectiv │
│ │art. 18 al. (8) şi │
│ │(9) din Legea 292/ │
│ │2018 privind │
│ │evaluarea impactului │
│ │anumitor proiecte │
│ │publice şi private │
│ │asupra mediului şi │
│ │pct. ii) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Persoane fizice şi │
│ │juridice care au │
│ │dreptul de a elabora,│
│ │potrivit legii, │
│ │rapoartele din cadrul│
│ │procedurii de │
│ │evaluare a impactului│
│ │asupra mediului şi │
│Experţi │care se înscriu în │
│competenţi │Registrul naţional al│
│ │elaboratorilor de │
│ │studii pentru │
│ │protecţia mediului │
│ │(Legea 292/2018 │
│ │privind evaluarea │
│ │impactului anumitor │
│ │proiecte publice şi │
│ │private asupra │
│ │mediului) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Expunerea este │
│ │definită ca │
│ │totalitatea │
│ │elementelor (oameni, │
│ │proprietăţi, sisteme │
│Expunere │de infrastructură) │
│ │prezente în regiunile│
│ │în care acţionează │
│ │hazardul analizat │
│ │care pot suferi │
│ │consecinţe ale │
│ │acestuia (pierderi). │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │O unitate tehnică │
│ │staţionară, în care │
│ │se desfăşoară una sau│
│ │mai multe activităţi │
│ │prevăzute în anexa │
│ │nr. 1 sau în anexa │
│ │nr. 7 partea 1 din │
│ │Legea nr. 278/2013 │
│ │privind emisiile │
│ │industriale, precum │
│Instalaţie │şi orice alte │
│ │activităţi direct │
│ │asociate desfăşurate │
│ │pe acelaşi │
│ │amplasament, care au │
│ │o conexiune tehnică │
│ │cu activităţile │
│ │prevăzute în anexele │
│ │respective şi care │
│ │pot genera emisii şi │
│ │poluare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Felul în care se │
│ │asigură managementul │
│Modalitate de │unei arii naturale │
│administrare a │protejate, respectiv │
│ariei naturale │prin structuri de │
│protejate │administrare special │
│ │constituite sau prin │
│ │custozi, după caz │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ansamblul │
│ │componentelor şi │
│ │structurilor │
│ │fizico-geografice, │
│ │floristice, │
│ │faunistice şi │
│ │biocenotice ale │
│ │mediului natural, ale│
│ │căror importanţă şi │
│ │valoare ecologică, │
│ │economică, │
│ │ştiinţifică, biogenă,│
│ │sanogenă, │
│ │peisagistică şi │
│ │recreativă au o │
│ │semnificaţie elevantă│
│Patrimoniu │sub aspectul │
│natural │conservării │
│ │diversităţii │
│ │biologice floristice │
│ │şi faunistice, al │
│ │integrităţii │
│ │funcţionale a │
│ │ecosistemelor, │
│ │conservării │
│ │patrimoniului │
│ │genetic, vegetal şi │
│ │animal, precum şi │
│ │pentru satisfacerea │
│ │cerinţelor de viaţă, │
│ │bunăstare, cultură şi│
│ │civilizaţie ale │
│ │generaţiilor prezente│
│ │şi viitoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Documentul care │
│ │descrie şi evaluează │
│ │situaţia prezentă a │
│ │ariei naturale │
│ │protejate, defineşte │
│ │obiectivele, │
│Plan de │precizează acţiunile │
│management al │de conservare │
│ariei naturale │necesare şi │
│protejate │reglementează │
│ │activităţile care se │
│ │pot desfăşura pe │
│ │teritoriul ariilor, │
│ │în conformitate cu │
│ │obiectivele de │
│ │management │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Reprezintă │
│ │instrumentul de │
│ │implementare în │
│ │cadrul activităţilor │
│ │de gospodărire a │
│ │apelor la nivel de │
│ │bazin hidrografic, │
│ │având în vedere │
│ │obiectivul principal,│
│ │respectiv atingerea │
│ │„stării bune " pentru│
│ │toate apele. Acest │
│Plan de │plan este un document│
│management al │detaliat care │
│bazinului │include, în │
│hidrografic │principal, rezultate │
│ │privind: │
│ │caracteristicile │
│ │bazinului │
│ │hidrografic, │
│ │presiunile şi │
│ │impactul │
│ │activităţilor umane │
│ │asupra apelor din │
│ │bazinul hidrografic, │
│ │precum şi seturile de│
│ │măsuri necesare │
│ │pentru atingerea │
│ │obiectivelor de mediu│
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Introducerea directă │
│ │sau indirectă, ca │
│ │rezultat al │
│ │activităţii umane, de│
│ │substanţe, vibraţii, │
│ │căldură sau zgomot în│
│ │aer, apă ori sol, │
│ │susceptibile să aducă│
│ │prejudicii sănătăţii │
│Poluare │umane sau calităţii │
│ │mediului, să │
│ │determine │
│ │deteriorarea │
│ │bunurilor materiale │
│ │sau să afecteze ori │
│ │să împiedice │
│ │utilizarea în scop │
│ │recreativ a mediului │
│ │şi/sau alte utilizări│
│ │legitime ale acestuia│
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Executarea lucrărilor│
│ │de construcţii sau a │
│ │altor instalaţii ori │
│ │lucrări, alte │
│Proiect │intervenţii asupra │
│ │cadrului natural şi │
│ │peisajului, inclusiv │
│ │cele care implică │
│ │exploatarea │
│ │resurselor minerale │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Una sau mai multe │
│ │persoane fizice sau │
│ │juridice şi, în │
│ │conformitate cu │
│Public │legislaţia ori cu │
│ │practica naţională, │
│ │asociaţiile, │
│ │organizaţiile sau │
│ │grupurile constituite│
│ │de acestea │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Publicul afectat sau │
│ │care ar putea fi │
│ │afectat de, sau care │
│ │are un interes în │
│ │procedura prevăzută │
│ │la art. 4 din Legea │
│ │292/2018 privind │
│ │evaluarea impactului │
│ │anumitor proiecte │
│ │publice şi private │
│Public interesat│asupra mediului; în │
│ │sensul acestei │
│ │definiţii, │
│ │organizaţiile │
│ │neguvernamentale care│
│ │promovează protecţia │
│ │mediului şi care │
│ │îndeplinesc │
│ │condiţiile legale │
│ │sunt considerate ca │
│ │având un interes │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Documentul care │
│ │conţine informaţiile │
│ │furnizate de │
│ │titularul proiectului│
│ │potrivit prevederilor│
│Raport privind │art. 11 şi art. 13 │
│impactul asupra │alin. (2) - (3) din │
│mediului │Legea 292/2018 │
│ │privind evaluarea │
│ │impactului anumitor │
│ │proiecte publice şi │
│ │private asupra │
│ │mediului │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Refacerea │
│ │ecosistemelor │
│ │naturale fundamentale│
│Reconstrucţie │şi menţinerea sau │
│ecologică │refacerea │
│ │ecosistemelor conform│
│ │obiectivelor ariei │
│ │naturale protejate │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Documentul în care se│
│ │includ toate │
│ │prevederile legate de│
│ │activităţile umane │
│Regulament al │permise şi modul lor │
│ariei naturale │de aprobare, precum │
│protejate │şi activităţile │
│ │restricţionate sau │
│ │interzise pe │
│ │teritoriul ariei │
│ │naturale protejate │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Riscul asociază │
│ │probabilitatea de │
│ │apariţie a │
│ │evenimentelor sau │
│ │tendinţelor │
│ │periculoase │
│ │(hazardul) cu │
│ │impactul acestora. │
│ │Exprimat matematic, │
│ │riscul este o funcţie│
│ │ce depinde atât de │
│ │probabilitatea de │
│Risc │apariţie cât şi de │
│ │impactul hazardului │
│ │analizat. Impactul, │
│ │la rândul lui, │
│ │rezultă din expunere │
│ │şi vulnerabilitate. │
│ │Expunerea lucrărilor │
│ │proiectate la │
│ │pericolele date │
│ │schimbărilor │
│ │climatice şi │
│ │hazardelor asociate │
│ │acestora. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Convenţia-cadru a ONU│
│ │privind schimbările │
│ │climatice (UNFCCC), │
│ │adoptată cu ocazia │
│ │Summit-ului │
│ │desfăşurat la Rio de │
│ │Janeiro în 1992 (The │
│ │Earth Summit), │
│ │defineşte schimbările│
│ │climatice ca fiind un│
│ │proces complex de │
│ │modificare pe termen │
│ │lung a elementelor │
│ │climatice │
│ │(temperatură, │
│ │precipitaţii, │
│ │creşterea frecvenţei │
│ │şi intensităţii unor │
│ │fenomene meteo │
│ │extreme, etc.), │
│ │datorate în principal│
│Schimbări │emisiilor de gaze cu │
│climatice │efect de seră │
│ │rezultate din │
│ │activităţi antropice,│
│ │directe sau │
│ │indirecte, care au │
│ │determinat │
│ │dezechilibre în │
│ │atmosferă şi au │
│ │favorizat declanşarea│
│ │efectului de seră. │
│ │UNFCCC face o │
│ │distincţie între │
│ │schimbările climatice│
│ │determinate de │
│ │activităţile umane │
│ │care au condus în │
│ │timp la modificarea │
│ │compoziţiei │
│ │atmosferice şi │
│ │variabilitatea │
│ │climatică datorată │
│ │cauzelor natural. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Reprezintă gradul în │
│ │care transformări ale│
│ │parametrilor externi │
│ │induc schimbări în │
│ │atributele interne │
│Senzitivitatea │ale unui sistem │
│ │fiind, în cazul de │
│ │faţă, expresia │
│ │rezistenţei pe care │
│ │lucrările proiectate │
│ │o opun la schimbare. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Situl/aria care, în │
│ │regiunea sau în │
│ │regiunile │
│ │biogeografice în care│
│ │există, contribuie │
│ │semnificativ la │
│ │menţinerea ori │
│ │restaurarea la o │
│ │stare de conservare │
│ │favorabilă a │
│ │habitatelor naturale │
│ │prevăzute în anexa │
│ │nr. 2 sau a speciilor│
│ │de interes comunitar │
│ │prevăzute în anexa │
│ │nr. 3 la O.U.G. 57/ │
│ │2007 cu modificările │
│ │şi completările │
│Sit de │ulterioare, şi care │
│importanţă │contribuie │
│comunitară │semnificativ la │
│ │menţinerea │
│ │diversităţii │
│ │biologice în regiunea│
│ │ori regiunile │
│ │biogeografice │
│ │respective. Pentru │
│ │speciile de animale │
│ │cu areal larg de │
│ │răspândire, siturile │
│ │de importanţă │
│ │comunitară trebuie să│
│ │corespundă zonelor │
│ │din areal în care │
│ │sunt prezenţi factori│
│ │abiotici şi biotici │
│ │esenţiali pentru │
│ │existenţa şi │
│ │reproducerea acestor │
│ │specii │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Zona definită │
│Sit/arie │geografic, exact │
│ │delimitată │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Sursele de energie │
│ │nefosile, cum sunt: │
│ │eoliană, solară, │
│ │geotermală şi gazele │
│ │combustibile asociate│
│ │apelor geotermale, a │
│ │valurilor, a │
│Surse │mareelor, energie │
│regenerabile de │hidro, biomasă, gaz │
│energie │de fermentare a │
│ │deşeurilor, denumit │
│ │şi gaz de depozit, │
│ │sau gaz de fermentare│
│ │a nămolurilor din │
│ │instalaţiile de │
│ │epurare a apelor │
│ │uzate şi biogaz │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Solicitantul │
│ │aprobării de │
│Titularul │dezvoltare pentru un │
│proiectului │proiect privat sau │
│ │autoritate publică │
│ │care iniţiază un │
│ │proiect │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Vulnerabilitatea │
│ │reprezintă măsura în │
│ │care un sistem │
│ │(natural sau │
│ │antropic), expus unui│
│ │anumit tip de hazard,│
│ │poate fi afectat. │
│ │Vulnerabilitatea │
│ │presupune │
│ │disfuncţionalităţi │
│ │potenţiale interne, │
│ │ca urmare a efortului│
│ │de adaptare a │
│Vulnerabilitatea│sistemului la │
│ │transformări de │
│ │mediu. Mai exact │
│ │vulnerabilitatea este│
│ │definită ca un │
│ │ansamblu de │
│ │caracteristici care │
│ │predispun │
│ │comunităţile umane şi│
│ │sistemele de │
│ │infrastructură la │
│ │efectele dăunătoare │
│ │ale hazardului │
│ │analizat. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Abrevieri

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ACGA │Autoritatea competentă pentru │
│ │gospodărirea apelor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ACPM │Autoritatea competentă pentru │
│ │protecţia mediului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ANPIC│Arie naturală protejată de │
│ │interes comunitar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Cele mai bune tehnici │
│BAT │disponibile (Best available │
│ │Techniques) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│BREF │Document de referinţă BAT │
├─────┼────────────────────────────────┤
│CAT │Comisie de analiză tehnică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Sucursala de Inginerie │
│CITON│Tehnologică pentru Obiective │
│ │Nucleare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│DCA │Directiva cadru privind apa │
├─────┼────────────────────────────────┤
│DCSMM│Directiva-cadru privind │
│ │strategia pentru mediul marin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Directiva privind emisiile │
│DEI │industriale (IED - Industrial │
│ │Emissions Directive) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│EA │Evaluare adecvată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│EC │Curtea de Justiţie Europeană │
│ │(European Court of Justice) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│EIM │Evaluarea impactului asupra │
│ │mediului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│GES │Gaze cu efect de seră │
├─────┼────────────────────────────────┤
│GMEP │Iniţiativa privind protecţia │
│ │mediului marin global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│LCA │Evaluarea ciclului de viaţă │
│ │(Life cycte assessment) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│OUG │Ordonanţă de urgenţă a │
│ │Guvernului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│PPAM │Politica de prevenire a │
│ │accidentelor majore │
├─────┼────────────────────────────────┤
│RIM │Raport privind impactul asupra │
│ │mediului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│RS │Raport de securitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│SCI │Sit de importanţă comunitară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Evaluare strategică de mediu │
│SEA │(Strategic Environemntal │
│ │Assessment) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│SEICA│Studiu privind impactul asupra │
│ │corpurilor de apă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│SPA │Sit de protecţie avifaunistică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
└─────┴────────────────────────────────┘

    1. INTRODUCERE
    Context
    Evaluarea impactului asupra mediului în România este reglementată prin O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Legislaţia subsecventă privind evaluarea impactului asupra mediului a fost reprezentată până în prezent de:
        ● Hotărârea nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
        ● Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
        ● Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

    Prin amendarea Directivei 2011/92/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, prin Directiva 2014/52/EU, s-au introdus mai multe completări şi modificări care au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (denumită în continuare Legea EIM). La intrarea în vigoare a Legii EIM, H.G. nr. 445/2009 şi Ordinul nr. 135/2010 au fost abrogate.
        În anul 2001, Comisia Europeană a publicat trei ghiduri corespunzătoare celor trei etape principale ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului: încadrare, definirea domeniului şi analiza calităţii raportului privind impactul asupra mediului. Aceste documente au fost adaptate şi în legislaţia din România, fiind transpuse prin Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. După actualizările din 2014, la nivelul UE s-au realizat noi ghiduri, care au fost publicate în anul 2017. Pentru a fi în acord cu legislaţia europeană, este necesar să se înlocuiască ghidurile existente în România, astfel încât acestea să reflecte conceptul actual de evaluare a impactului la nivel european, transpus în România prin Legea EIM.
        În acest context se impune realizarea unui ghid general privind evaluarea impactului asupra mediului, în care să se evidenţieze modificările aduse procesului de evaluare a impactului prin noua legislaţie şi să se detalieze etapele procedurilor de evaluare a impactului.

    Conţinut
        Ghidul general conţine instrucţiuni pentru toate cele 3 etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului, astfel:
        ● Ghidul metodologic privind etapa de încadrare, care conţine şi aspecte practice privind etapa de evaluare iniţială;
        ● Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;
        ● Ghidul metodologic privind etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului, care conţine şi etapa de luare a deciziei.


    Care este scopul acestor ghiduri?
        Scopul acestor ghiduri este de a furniza aspecte practice celor care sunt implicaţi în cele 3 etape ale procesului EIM, pe baza experienţei similare din UE, precum şi pe baza lecţiilor învăţate în perioada anterioară în România şi UE:
        ● Ghidul privind etapa de încadrare conţine informaţii referitoare la analiza iniţială a unui proiect şi luarea deciziei dacă acest proiect se supune sau nu evaluării impactului asupra mediului, cu sau fără întocmirea raportului privind impactul asupra mediului (RIM) şi/sau a evaluării adecvate (EA) şi/sau a studiului privind impactul asupra corpurilor de apă (SEICA).
        ● Ghidul privind etapa de definire a domeniului şi de întocmire a RIM conţine informaţii cu privire la modul de realizare a îndrumarului pentru RIM prin care se stabilesc aspectele relevante care trebuie detaliate în RIM, precum şi gradul de detaliere a acestora. Ghidul conţine şi aspecte practice privind întocmirea efectivă a RIM, astfel încât acesta să satisfacă criteriile de calitate impuse de Directiva EIM şi, implicit, de Legea EIM.
        ● Ghidul privind etapa de analiză a calităţii RIM oferă informaţii practice despre modul în care trebuie analizat un RIM, astfel încât să se ia o decizie cât mai justificată.


    Cui se adresează aceste ghiduri?
        Ghidurile metodologice sunt destinate în principal autorităţii competente pentru protecţia mediului (ACPM), dar poate fi folosit şi de către:
         ● membrii comisiei de analiză tehnică (CAT) şi publicul interesat;
         ● titularii de proiecte;
         ● experţi competenţi care întocmesc RIM;
         ● cadre didactice, în procesul de instruire cu privire la procesul EIM.


    Aşteptări
         Chiar dacă procesul EIM şi luarea deciziilor în cadrul acestui proces sunt aspecte deosebit de complexe, prezentul ghid încearcă să structureze şi să simplifice informaţiile relevante, astfel încât utilizatorii (în special ACPM, titulari şi experţii) să parcurgă procesul EIM în cunoştinţă de cauză şi să ia decizii corecte.

    2. PROCESUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT EUROPEAN
    2.1. EIM: CONCEPT ŞI ETAPE
        Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a proiectelor este un instrument cheie al politicii de mediu a Uniunii Europene. EIM este legiferat la nivel european prin Directiva 2011/92/EU amendată prin Directiva 2014/52/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Directiva EIM).
        De la adoptarea primei Directive EIM din 1985 (Directiva 85/337/CEE), atât legislaţia, cât şi practicile EIM au evoluat. Directiva EIM a fost modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE şi 2009/31/CE, Directiva şi cele trei amendamente au fost unificate în 2011 prin Directiva 2011/92/UE care la rândul el a fost modificată ulterior prin Directiva 2014/52/UE.
    Directiva EIM prevede ca proiectele publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, să facă obiectul unei evaluări înainte de acordarea aprobării de dezvoltare. Aprobarea de dezvoltare înseamnă decizia autorităţii competente sau a autorităţilor care dă dreptul titularului să continue proiectul. Înainte de acordarea aprobării pentru dezvoltare, se impune o evaluare a impactului asupra mediului dacă un proiect poate avea un impact semnificativ asupra mediului. Articolul 2 alineatul (1) din Directiva EIM stabileşte cerinţa generală a directivei:
    Directiva 2011/92/EU amendată prin Directiva 2014/52/EU:
        Art. 2(1) Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării aprobării de dezvoltare, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al dimensiunii şi al localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a efectelor lor asupra mediului.
        Fiecare stat membru a adoptat un cadru legislativ adaptat condiţiilor naţionale, care să satisfacă prevederile Directivei EIM.
        Procesul EIM se desfăşoară în mai multe etape, astfel:
        ● În Etapa de încadrare se decide dacă efectele proiectului asupra mediului sunt de aşteptat să fie semnificative, adică proiectul este "încadrat" pentru a determina dacă este necesară EIM. Proiectele enumerate în anexa I la Directivă sunt supuse în mod automat unei EIM, deoarece se consideră că efectele lor asupra mediului sunt semnificative. Proiectele enumerate în anexa II la Directivă necesită o analiză cu privire la posibilele efecte semnificative ale acestora asupra mediului. Autoritatea competentă face această analiză fie prin (i) examinarea de la caz la caz, fie (ii) pe bază de praguri sau criterii (fiecare stat membru poate avea un sistem de analiză propriu);
        ● În Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului se analizează efectele proiectului asupra mediului şi se stabilesc care dintre acestea pot fi semnificative. Totodată se realizează un îndrumar pentru întocmirea raportului privind impactul asupra mediului şi se stabileşte cantitatea de informaţii şi analize de care autorităţile vor avea nevoie pentru luarea deciziei. În baza îndrumarului primit, titularul proiectului înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului, raportul privind impactul asupra mediului, şi, după caz, studiul de evaluare adecvată, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate şi studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
        ● În etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului se analizează raportul privind impactul asupra mediului, şi, după caz, studiul de evaluare adecvată, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate şi studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, atât de autorităţile competente, cât şi de către public.

        Aceste trei etape sunt completate de paşi specifici în procesul EIM. Acest lucru este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (g), prezentat mai jos, care oferă o definiţie a evaluării impactului asupra mediului prin descrierea procesului EIM.

    Directiva 2011/92/EU amendată prin Directiva 2014/52/EU:
        Art. 1, alin. (2), litera (g) «evaluarea impactului asupra mediului» înseamnă un proces care constă în:
    i. pregătirea unui raport de evaluare a impactului asupra mediului de către iniţiatorul proiectului, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatele (1) şi (2);
    ii. desfăşurarea unor consultări astfel cum se prevede la articolul 6 şi, după caz, la articolul 7;
    iii. examinarea de către autoritatea competentă a informaţiilor prezentate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului şi a oricăror informaţii suplimentare furnizate, după caz, de către iniţiatorul proiectului în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) şi a oricăror informaţii relevante obţinute în urma consultărilor în temeiul articolelor 6 şi 7;
    iv. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ţinând seama de rezultatele examinării menţionate la punctul (iii) şi, după caz, de propria examinare suplimentară; şi
    v. includerea concluziei motivate a autorităţii competente în oricare dintre deciziile menţionate la articolul 8a.".        Figura de mai jos prezintă o trecere în revistă a etapelor şi a paşilor urmaţi în mod obişnuit la realizarea unei EIM, aşa cum sunt stabiliţi în Directiva EIM. Etapele definite la articolul 1 alineatul (2) litera (g) sunt obligatorii atunci când se efectuează o evaluare a impactului asupra mediului.
        Statele membre adaptează schema de mai jos în funcţie de specificul local, însă respectă "spiritul" Directivei EIM.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1 - Etape şi paşi în procesul de evaluare a impactului asupra mediului

    2.2. PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE DIRECTIVEI EIM Amendamentele aduse Directivei EIM în anul 2014 au produs modificări importante în procesul EIM; aceste modificări au fost transpuse în statele membre, inclusiv în România, prin Legea EIM. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea conceptului "one-step-shop" sau aplicarea de proceduri coordonate/comune, acolo unde este cazul, pentru evaluări în temeiul directivelor EIM şi/sau al directivelor privind habitatele/păsările, Directiva SEA, Directiva Cadru privind apa (DCA), Directiva privind emisiile industriale (DEI), Directiva cadru privind deşeurile, Directiva SEVESO.
        De asemenea, etapele procedurale EIM au suferit modificări majore, care sunt sintetizate în tabelul de mai jos:
        Tabelul 1 - Principalele modificări aduse Directivei EIM prin amendamentele din 2014

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Prevederi ale│ │
│Directivei │Modificări aduse │
│EIM care au │Directivei EIM prin │
│suferit │amendamentele din 2014 │
│modificări │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │• Statele membre pot │
│ │stabili praguri pentru a│
│ │decide când proiectele │
│ │fac/nu fac obiectul unei│
│ │etape de încadrare sau a│
│ │unei evaluări a │
│ │impactului asupra │
│ │mediului, ţinând seama │
│ │de criteriile de │
│ │selecţie relevante din │
│ │anexa III (articolul 4 │
│ │alineatul (3)). │
│ │• Lista informaţiilor │
│ │care trebuie furnizate │
│ │de titular (articolul 4 │
│ │alineatul (4) şi anexa │
│ │II.A). │
│ │• Conţinutul deciziei │
│ │etapei de încadrare │
│ │(articolul 4 alineatul │
│ │(5)): │
│ │o pe baza informaţiilor │
│ │furnizate de titular. │
│ │o se iau în considerare,│
│ │după caz, rezultatele │
│ │verificărilor/ │
│ │evaluărilor preliminare │
│ │[SEA, directive │
│ │Habitate, DCA]. │
│ │o utilizarea criteriilor│
│ │din anexa III pentru │
│ │fiecare decizie de │
│ │încadrare (pozitivă sau │
│ │negativă). │
│ │• Termene pentru decizia│
│ │etapei de încadrare │
│ │(articolul 4 alineatul │
│ │(6)): │
│ │o este de 90 de zile (de│
│ │la data la care │
│ │titularul a prezentat │
│ │toate informaţiile │
│Etapa de │necesare). │
│încadrare - │o Posibilitatea de │
│principii │extindere în cazuri │
│generale şi │excepţionale (titularul │
│Anexa II.A │este informat în scris │
│III din │cu privire la motivele │
│Directiva │prelungirii şi la nouă │
│consolidată │dată preconizată). │
│ │• NOU: Anexa II.A │
│ │(informaţii privind │
│ │proiectele enumerate în │
│ │anexa II) │
│ │o Descrierea întregului │
│ │proiect. │
│ │o Descrierea factorilor │
│ │de mediu care ar putea │
│ │fi afectaţi în mod │
│ │semnificativ. │
│ │o Descrierea impactului │
│ │potenţial semnificativ │
│ │al proiectului. │
│ │• ANEXA III: criterii │
│ │actualizate/noi │
│ │o Utilizarea resurselor │
│ │naturale. │
│ │o Riscuri pentru │
│ │sănătatea umană. │
│ │o Riscul accidentelor/ │
│ │dezastrelor majore, │
│ │inclusiv al celor │
│ │cauzate de schimbările │
│ │climatice. │
│ │o Întregul proiect │
│ │trebuie luat în │
│ │considerare (inclusiv │
│ │suprateran/subteran) la │
│ │TOATE etapele │
│ │(construcţie, │
│ │exploatare, demolare). │
│ │o Impactul cumulat cu │
│ │proiectele existente/ │
│ │aprobate. │
│ │o Peisajul şi elemente │
│ │de patrimoniu cultural. │
│ │o Tipul impactului │
│ │(magnitudinea, │
│ │intensitatea/ │
│ │complexitatea, debutul, │
│ │cumularea, posibilitatea│
│ │de a reduce impactul). │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Foarte puţine schimbări:│
│ │• Informaţiile furnizate│
│ │de titular trebuie să │
│ │fie luate în considerare│
│ │(inclusiv locaţia şi │
│Etapa de │capacitatea tehnică şi │
│definire a │impactul probabil al │
│domeniului │proiectului). │
│evaluării │• Documentul final al │
│-Articolul 5 │etapei trebuie să │
│(2) din │conţină domeniul de │
│Directiva │aplicare şi nivelul de │
│consolidată │detaliere a │
│ │informaţiilor din RIM; │
│ │• Consultarea │
│ │autorităţilor de mediu │
│ │şi a autorităţilor │
│ │locale/regionale │
│ │relevante │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Informaţii privind RIM -│
│ │Art. 5 (1) │
│ │• Oglindirea │
│ │modificărilor din │
│ │articolul 3 (domeniul de│
│ │aplicare al EIM). │
│ │• Pentru a evita │
│ │duplicarea, titularul ia│
│ │în considerare │
│ │rezultatele altor │
│ │evaluări relevante (SEA,│
│ │Directiva Habitate, DCA)│
│ │• Informaţii specifice │
│ │care trebuie furnizate │
│ │de titular: │
│ │o descrierea proiectului│
│ │(amplasamentul, │
│ │designul, mărimea şi │
│ │alte caracteristici │
│ │relevante); │
│ │o descrierea efectelor │
│ │semnificative probabile │
│ │o descrierea │
│ │caracteristicilor şi / │
│ │sau a măsurilor avute în│
│ │vedere pentru evitarea, │
│ │prevenirea sau reducerea│
│ │şi, dacă este posibil, │
│ │compensarea efectelor │
│ │negative semnificative; │
│ │o descrierea │
│ │alternativelor │
│ │rezonabile studiate de │
│ │titular relevante pentru│
│ │proiect şi │
│Etapa de │caracteristicile sale │
│întocmire a │specifice, precum şi o │
│RIM şi de │indicaţie a │
│analiză a │principalelor motive ale│
│acestuia - │opţiunii │
│Art. 5(1) şi │o rezumat non-tehnic │
│elemente noi,│o informaţiile │
│Anexa IV │suplimentare menţionate │
│ │în anexa IV (informaţii │
│ │pentru RIM). │
│ │NOU: Calitatea │
│ │raportului privind │
│ │impactul asupra mediului│
│ │- articolul 5 alineatul │
│ │(3) │
│ │• Obiectiv: garantarea │
│ │completitudinii şi │
│ │calităţii RIM; │
│ │• Cum?: │
│ │responsabilitatea │
│ │împărţită titularului şi│
│ │autorităţii competente. │
│ │• Concret, două condiţii│
│ │cumulative: │
│ │o Titularul trebuie să │
│ │se asigure că RIM este │
│ │întocmit de experţi │
│ │competenţi. │
│ │o Autoritatea competentă│
│ │se asigură că are sau │
│ │are acces, după cum este│
│ │necesar, la o experienţă│
│ │suficientă pentru a │
│ │examina RIM. │
│ │• Dacă este necesar, │
│ │autoritatea competentă │
│ │va solicita titularului │
│ │informaţii suplimentare,│
│ │relevante în mod direct │
│ │pentru a putea emite o │
│ │concluzie motivată │
│ │privind efectele │
│ │semnificative ale │
│ │proiectului. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │• Domeniul extins: │
│ │autorităţile locale şi │
│ │regionale sunt clar │
│ │definite ca organisme de│
│ │consultare. │
│ │• Modalităţi de │
│ │consultare: │
│ │o publicul să fie │
│ │informat pe cale │
│ │electronică şi prin │
│ │anunţuri publice │
│ │(articolul 6 alineatul │
│ │(5)). │
│ │o Informaţii relevante │
│ │accesibile publicului în│
│ │format electronic, prin │
│ │cel puţin un portal │
│ │central sau puncte de │
│ │acces uşor accesibile, │
│ │la nivelul administrativ│
│ │adecvat [articolul 6 │
│ │alineatul (5)]. │
│Consultări - │o Termene rezonabile │
│articolele 6 │pentru diferitele etape │
│şi 7 │de luare a deciziilor │
│ │(articolul 6 alineatul │
│ │(6)). │
│ │o Termenul limită pentru│
│ │consultarea publicului │
│ │interesat cu privire la │
│ │raportul EIM - cel puţin│
│ │30 de zile (articolul 6 │
│ │alineatul (7)). │
│ │• Consultări │
│ │transfrontaliere: │
│ │o Consultările pot fi │
│ │efectuate printr-un │
│ │organism comun adecvat │
│ │(articolul 7 alineatul │
│ │(4)). │
│ │o Termenele-limită │
│ │pentru consultarea │
│ │publică care urmează a │
│ │fi stabilite de statele │
│ │membre în cauză │
│ │(articolul 7 alineatul │
│ │(5)). │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Articolul 8 │
│ │• Rezultatele │
│ │consultărilor şi │
│ │informaţiile colectate │
│ │în temeiul articolelor │
│ │5-7, inclusiv de la │
│ │posibilele state membre │
│ │afectate vor fi luate în│
│ │considerare în mod │
│ │corespunzător în │
│ │procedura de aprobare a │
│ │dezvoltării. │
│ │NOU: articolul 8a │
│ │• Conţinutul deciziei de│
│ │acordare a aprobării de │
│ │dezvoltare: │
│ │o concluzia motivată a │
│ │autorităţii competente │
│ │privind efectele │
│ │semnificative ale │
│ │proiectului (C-50/09); │
│ │o orice condiţii de │
│ │mediu aferente deciziei,│
│ │o descriere a oricăror │
│ │caracteristici ale │
│ │proiectului şi/sau a │
│ │măsurilor avute în │
│ │vedere pentru evitarea, │
│ │prevenirea sau reducerea│
│ │şi, dacă este posibil, │
│ │compensarea efectelor │
│ │adverse semnificative │
│ │asupra mediului, precum │
│ │şi, după caz, a │
│ │măsurilor de │
│ │monitorizare a acestor │
│ │efecte │
│ │o Decizia de neacordare │
│ │a aprobării de │
│ │dezvoltare ar trebui să │
│ │includă principalele │
│ │motive pentru aceasta. │
│ │o Procesul de luare a │
│ │deciziilor reflectă │
│ │diferite sisteme de │
│ │evaluare a impactului │
│ │asupra mediului în UE │
│ │(articolul 8a alineatul │
│ │(3) şi considerentul │
│Decizia │21): necesitatea unei │
│finală - │decizii obligatorii în │
│articolul 8 │materie de evaluare a │
│şi 8a, │impactului asupra │
│Articolul 9a │mediului în cazul în │
│ │care statele membre │
│ │utilizează alte │
│ │proceduri decât │
│ │procedurile de acordare │
│ │a aprobării de │
│ │dezvoltare sau o parte a│
│ │unei proceduri integrate│
│ │de evaluare a impactului│
│ │asupra mediului. │
│ │o Art. 8a (5) - │
│ │Autoritatea competentă │
│ │va lua decizia de │
│ │aprobare a dezvoltării │
│ │sau alte decizii într-o │
│ │"perioadă rezonabilă de │
│ │timp". │
│ │o Art. 8a alineatul (6) │
│ │- Statele membre pot │
│ │stabili termene pentru │
│ │validitatea concluziei │
│ │motivate pentru │
│ │aprobarea dezvoltării │
│ │sau a altor decizii. │
│ │Nou: Conflictul de │
│ │interese - Articolul 9a │
│ │• Obligaţia ca statele │
│ │membre să evite acest │
│ │lucru. │
│ │• Asigurarea că │
│ │autoritatea competentă │
│ │îndeplineşte sarcinile │
│ │într-o manieră obiectivă│
│ │şi nu se află într-o │
│ │situaţie care generează │
│ │un conflict de interese.│
│ │• În cazul în care │
│ │autoritatea competentă │
│ │este în acelaşi timp şi │
│ │titularul: │
│ │o Separarea atribuţiilor│
│ │autorităţilor. │
│ │o Obligaţia minimă: │
│ │statele membre trebuie │
│ │să pună în aplicare, în │
│ │cadrul organizării │
│ │competenţelor │
│ │administrative, o │
│ │separare corespunzătoare│
│ │între funcţiile aflate │
│ │în conflict de interese │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Nicio modificare │
│ │semnificativă: │
│ │• Obligaţia de a informa│
│ │prompt autorităţile │
│ │publice şi cele │
│ │relevante (de mediu şi │
│ │locale/regionale); │
│ │• Obligaţia de a pune la│
│ │dispoziţia publicului şi│
│ │a autorităţilor │
│ │relevante (de mediu şi │
│ │locale/regionale) │
│Informarea │informaţii specifice: │
│emiterii │o Conţinutul deciziei │
│deciziei │finale (fără nicio │
│finale - │modificare). │
│articolul 9 │o Principalele motive │
│ │(fără schimbare). │
│ │o NOU: Rezumatul │
│ │rezultatelor │
│ │consultărilor şi al │
│ │informaţiilor colectate │
│ │şi modul în care aceste │
│ │rezultate au fost │
│ │încorporate sau tratate │
│ │în alt mod, în special │
│ │comentariile primite de │
│ │la statul membru sau │
│ │statele membre afectate.│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │NOU: Monitorizare - │
│ │articolul 8a alineatul │
│ │(4) şi considerentul 35 │
│ │• Cerinţă NUMAI pentru │
│ │proiectele cu efecte │
│ │semnificative + negative│
│ │asupra mediului. │
│ │• Domeniul de aplicare │
│ │al obligaţiilor de │
│ │monitorizare: │
│ │o Măsurile/condiţiile │
│ │pentru evitarea, │
│ │prevenirea, reducerea │
│ │sau compensarea │
│ │efectelor trebuie să fie│
│ │implementate de către │
│ │titular. │
│Monitorizarea│• Statele membre │
│- articolul 8│stabilesc procedurile │
│(a)şi Recital│adecvate pentru │
│35 │monitorizarea acestor │
│ │efecte: │
│ │o tipul de parametri │
│ │care trebuie │
│ │monitorizaţi/durata │
│ │monitorizării: │
│ │proporţional cu natura, │
│ │localizarea şi │
│ │dimensiunea proiectului │
│ │şi semnificaţia │
│ │efectelor sale asupra │
│ │mediului; │
│ │o utilizarea măsurilor │
│ │de monitorizare aplicate│
│ │prin alte măsuri │
│ │legislative UE/naţionale│
│ │(pentru a evita │
│ │suprapunerea). │
└─────────────┴────────────────────────┘    Modificările descrise mai sus sunt adoptate în fiecare stat membru, după caz. În România, aceste modificări au fost incluse în Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.


    3. GHID METODOLOGIC PRIVIND ETAPA DE ÎNCADRARE AFERENTĂ PROCESULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
    3.1. ETAPA DE EVALUARE INIŢIALĂ
        Titularul unui proiect solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM), prin depunerea unei Notificări a intenţiei de realizare a proiectului (conform Anexei 5.A la Legea EIM), însoţită de certificatul de urbanism şi planurile anexă. Pentru proiectele de împăduriri sau defrişări (proiecte încadrare în Anexa 2 pct. 1 lit. d), este necesar şi avizul favorabil al autorităţii responsabile de silvicultură).
        În termen de 15 zile de la depunerea Notificării, ACPM trebuie să finalizeze etapa de evaluare iniţială. Se analizează documentele depuse şi, dacă este cazul, se fac vizite pe teren. În această etapă se face o selecţie "grosieră" a proiectelor, astfel:
        ● Proiectul este sau nu indus în una dintre anexele I sau II la Lege;
    ● Proiectul intră sau nu sub incidenţa art. 28 din O.U.G. 57/2007 (cu modificările şi completările ulterioare). Aici se încadrează orice proiect care "nu are o legătura directă ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte [...]".
        În etapa de evaluare iniţială nu se intră în detalii tehnice; acestea vor fi analizate pe larg în etapa de încadrare. Dacă un proiect este situat într-o arie protejată sau în vecinătatea relevantă a acesteia şi dacă proiectul implică modificări fizice în mediu, care pot duce la afectarea semnificativă a ariei, atunci acesta se încadrează la art. 28. Dacă ulterior, în etapa de încadrare, se va stabili că modificările fizice nu sunt de natură să afecteze semnificativ aria, atunci decizia etapei de încadrare va specifica acest lucru.
        Conceptul de vecinătate relevantă înseamnă zona din jurul ariei protejate în care o anumită modificare fizică adusă mediului (printr-un proiect) poate influenţa în mod cuantificabil obiectivele de conservare ale acesteia. De exemplu, un drum al cărui traseu este proiectat în afara unei arii protejate al cărei obiectiv de conservare este menţinerea populaţiei de lupi la un anumit nivel, la distanţă de cel puţin 1 km faţă de limita acesteia, poate influenţa cuantificabil populaţia de lupi din sit printr-un efect de barieră/fragmentare a habitatului. Astfel, proiectul de drum intră sub incidenţa art. 28. În schimb, un proiect de reţea electrică aeriană amplasată chiar la limita sitului nu influenţează cuantificabil populaţia de lupi din sit şi nu intră sub incidenţa art. 28.
        În unele cazuri, prin planurile de management ale ariei protejate s-a definit conceptul de vecinătate în funcţie de tipul de proiect. Este important faptul că nu poate stabili o mărime general valabilă a vecinătăţii faţă de o arie protejată. Aceasta este stabilită de la caz la caz în funcţie de tipul proiectului şi de obiectivele de conservare ale sitului.
        În general, în faza de evaluare iniţială se recomandă aplicarea principiului precauţiei în luarea deciziei. Astfel, dacă există suspiciuni sau cele mai mici semnale că proiectul ar putea influenţa semnificativ aria protejată, atunci se ia decizia iniţială de demarare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

        ● Proiectul intră sau nu sub incidenţa art. 48 şi art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 (cu modificările şi completările ulterioare). Aici sunt incluse următoarele proiecte:
        Extras din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:
    "Art. 48, alineatul (1): Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele sunt:
    a) lucrări, construcţii şi instalaţii care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii hidrotehnice;
    b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel;
    c) lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor, injecţii de ape în subteran, alte asemenea lucrări;
    d) construcţii de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare;
    e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
    f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.;
    g) depozite de deşeuri menajere şi industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi altele asemenea;
    h) plantări şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdele antierozionale şi filtrante în zonele de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;
    i) lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor;
    j) lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaţii hidrometrice, borne topohidrografice şi alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele;
    k) lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei;
    l) lucrări de închidere a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate;
    m) injectarea în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
    n) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal şi de detaliu;
    o) lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate."

    " Art. 54, alineatul (1) [...] proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare [...]:
    a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări;
    c) instalaţiile de alimentare cu apă, canalizare şi evacuare cu caracter provizoriu;
    h) reparaţii de drumuri şi poduri."        În urma etapei de evaluare iniţială, ACPM informează titularul în termen de maxim 15 zile de la depunerea notificării, cu privire la:
        ● Clasarea notificării - în cazul în care proiectul nu poate fi inclus în niciuna din cele 3 situaţii;
        ● Decizia de respingere justificată a solicitării de Acord de mediu - în cazul în care proiectul este amplasat în zone cu restricţii de construire stabilite prin legislaţia specifică;
        ● Decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului - în cazul în care proiectul poate fi inclus într-una sau mai multe din cele 3 situaţii de mai sus. Pentru aceste proiecte se declanşează procedura de evaluare a impactului asupra mediului, fiind supuse etapei de încadrare. Decizia de evaluare iniţială (Anexa 5.D) informează titularul cu privire la obligativitatea acestuia de a face următoarele acţiuni:
    a) Să depună memoriul de prezentare (Anexa 5.E).
    i. Dacă proiectul intră sub incidenţa legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, memoriul de prezentare se completează cu Notificarea aferentă, conform art. 7 al acesteia.
    ii. Dacă proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. 57/2007, memoriul de prezentare este completat cu capitolul XIII conform Anexei 5.E.
    iii. Dacă proiectul se realizează pe ape sau are legătură cu apele, memoriul va fi completat cu capitolul XIV - informaţii preluate din Planurile de management bazinale actualizate.

    b) Să solicite Avizul de gospodărire a apelor pentru proiectele incluse în art. 48 şi 54 din Legea apelor;


        Schematic, etapa de evaluare iniţială se prezintă astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 2 - Schema etapei de evaluare iniţială


    3.2. ETAPA DE ÎNCADRARE A PROIECTULUI ÎN PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
    3.2.1. Derularea etapei de încadrare
        În cazul în care în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia că proiectul necesită declanşarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titularul depune memoriul de prezentare în format electronic şi pe hârtie, moment în care începe efectiv etapa de încadrare.
        În etapa de încadrare se decide dacă un proiect inclus în Anexa II la Lege trebuie sau nu să fie supus evaluării impactului asupra mediului. Proiectele din Anexa I la Lege sunt supuse implicit evaluării impactului asupra mediului. Aceste proiecte fac obiectul etapei de încadrare numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată şi al impactului asupra corpurilor de apă.
        După depunerea memoriului de prezentare şi/sau a completărilor/informaţiilor solicitate, ACPM desfăşoară, printre altele, următoarele activităţi:
        ● Organizează comisia de analiză tehnică (CAT). În funcţie de specificul proiectului, în CAT pot fi cooptate diverse autorităţi sau entităţi relevante, astfel:
    a) Autorităţi publice centrale şi/sau locale, inclusiv reprezentanţi ai departamentelor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
    b) Autoritatea de sănătate publică;
    c) Autorităţi competente de gospodărire a apelor;
    d) Autorităţi competente pentru protejarea patrimoniului cultural;
    e) Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;
    f) Autorităţi publice teritoriale de Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului;
    g) Reprezentanţi ai structurilor responsabile pentru inspectoratele teritoriale silvice;
    h) Direcţii judeţene pentru agricultură;
    i) Administratori/custozi ai ariilor naturale protejate sau autoritatea responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate, după caz;
    j) În funcţie de specificul proiectului, CAT poate include reprezentanţi ai autorităţilor publice de reglementare sau control/instituţii publice/foruri naţionale de ştiinţă şi cultură/institute de cercetare, proiectare sau consultanţă precum: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Institutul Geologic al României, Agenţia Nucleară pentru Deşeuri Radioactive, Academia Română, Institutul de Economie Naţională, Sucursala de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare (CITON) etc.
    k) Membrii CAT pot propune participarea în cadrul şedinţelor, cu rol consultativ, a unor specialişti, cercetători şi/sau cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv.
        Prezenţa în CAT a reprezentanţilor autorităţilor de mai sus este obligatorie la solicitarea ACPM.
        De asemenea, se stabilesc şi departamentele relevante din cadrul ACPM care trebuie să-şi exprime punctul de vedere cu privire la proiect în cadrul CAT, de exemplu:
    a) Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase;
    b) Direcţia conservarea naturii şi biodiversitate;
    c) Direcţia monitorizare şi calitatea factorilor de mediu;
    d) Etc.

        Documentaţia depusă de titular este transmisă membrilor CAT în format electronic pentru ca aceştia să poată emite opinii documentate. Membrii CAT, în scopul exprimării opiniei în cadrul şedinţei CAT, formulează în scris solicitări de completări/informaţii suplimentare sau, după caz, puncte de vedere cu privire la potenţialul impact al proiectului în termen de 20 zile de la data primirii memoriului de prezentare.
        Dacă proiectul este inclus în art. 48 şi 54 din Legea apelor, atunci titularul este obligat prin Decizia etapei de evaluare iniţială să solicite avizul de gospodărire a apelor. Autoritatea pentru gospodărirea apelor informează ACPM asupra depunerii solicitării de aviz din partea titularului, în termen de 5 zile de la depunere şi emite, după caz, o decizie privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Această decizie se emite la maxim 20 zile de la data solicitării avizului de gospodărire a apelor.
        Titularul este invitat să participe în CAT.

        ● Dacă proiectul poate avea impact semnificativ transfrontier, atunci ACPM demarează procedura specifică în acest caz.
        ● Informarea publicului. Solicitarea de acord de mediu este făcută publică de către ACPM şi de către titularul de proiect. ACPM publică pe site-ul propriu memoriul de prezentare şi anunţul conform anexei 5.H iar titularul, la cererea ACPM, publică un anunţ conform anexei 5G în presa relevantă şi pe site-ul propriu şi la sediul propriu şi la sediul autorităţii publice locale relevante.


    3.2.2. Luarea deciziei etapei de încadrare
        ACPM ia decizia etapei de încadrare, în baza următoarelor informaţii:
    1. Memoriu de prezentare şi analiza proiectului în baza criteriilor din Anexa 3;
    2. Încadrarea în art. 48 sau 54 din Legea Apelor nr. 107/1996; Necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;
    3. Încadrarea în art. 28 din O.U.G. 57/2005; Necesitatea efectuării evaluării adecvate;
    4. Punctele de vedere justificate (în scris) ale membrilor CAT;

        În continuare sunt detaliate criteriile de mai sus, în baza cărora se ia decizia de încadrare.
    1. Memoriu de prezentare şi analiza proiectului în baza criteriilor din Anexa 3;
        Memoriul de prezentare se întocmeşte de către titular conform Anexei 5.E la Lege. Memoriul este structurat pe 3 mari secţiuni:
    1. Prezentarea caracteristicilor proiectului propus (capitolul III şi IV). Cu ajutorul acestor informaţii, ACPM poate determina amploarea proiectului şi aspectele relevante ale acestuia şi poate stabili dacă proiectul poate genera efecte semnificative asupra mediului; altfel spus, se determină MAGNITUDINEA impactului.
    2. Prezentarea mediului în care este amplasat proiectul (capitolul V). Memoriul trebuie să conţină şi informaţii detaliate privind amplasarea proiectului, astfel:
    a) distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
    b) localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice (O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    c) hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile;
    d) coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.
        Cu ajutorul acestor informaţii, ACPM poate determina dacă amplasamentul proiectului este unul sensibil din punct de vedere al mediului; altfel spus, se determină SENZITIVITATEA receptorului.

    3. Prezentarea efectelor semnificative posibile ale proiectului (capitolul VI, VII şi VIII). Cu informaţiile din această secţiune, ACPM poate identifica SEMNIFICAŢIA impactului. Se menţionează că în această etapă a evaluării impactului, titularul nu poate să deţină informaţii detaliate cu privire la semnificaţia impactului, fapt consemnat şi în anexa 5E prin fraza "[...] în limita informaţiilor disponibile".

        Memoriul de prezentare nu reprezintă o evaluare a impactului asupra mediului, în sensul Legii EIM. ACPM nu trebuie să solicite informaţii care în mod evident nu pot fi disponibile în această etapă.
        De exemplu, în cazul unui proiect care utilizează apă din subteran şi deversează ape epurate în emisar natural, nu se poate cunoaşte în această fază în ce măsură este afectat freaticul prin extragerea de apă din subteran şi nici dacă deversările de apă modifică starea de calitate a emisarului natural. Datele furnizate de titular trebuie să conţină informaţii cu privire la debitul de prelevare a apei din subteran, adâncimea de prelevare şi modalitatea tehnică în care se face prelevarea. Pentru evacuarea apelor în emisar se furnizează informaţii privind debitul de evaluare, calitatea apelor evacuate, punctul de evacuare şi alte informaţii tehnice relevante.
        Deoarece proiectul "are legătură cu apele" - informaţie stabilită în cadrul Deciziei de evaluare iniţială, titularul este obligat să completeze memoriul de prezentare cu capitolul XIV care conţine informaţii din Planul de management bazinal actualizat:
        ● Localizarea proiectului: bazinul hidrografic; cursul de apă: denumire şi codul cadastral; corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod;
        ● Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă;
        ● Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

        Titularul solicită Avizul de gospodărire a apelor la autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor (ACGA). Aceasta emite în termen de 20 zile de la solicitarea avizului, o decizie privind necesitatea elaborării SEICA. Dacă ACGA consideră, pe baza procedurilor proprii, că proiectul nu are impact asupra corpurilor de apă, atunci ACPM preia această decizie la încadrarea proiectului.
        Informaţiile transmise de titular prin memoriul de prezentare se analizează în raport cu criteriile din Anexa 3, în scopul încadrării proiectului. Aspecte privind interpretarea criteriilor de selecţie din Anexa 3 sunt prezentate în tabelul de mai jos.
        Tabelul 2 - Interpretarea criteriilor de selecţie din Anexa 3 pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Criteriu conform │Descriere │
│Anexei 3 │ │
├─────────────────┴────────────────────┤
│1. Caracteristicile proiectelor │
│Caracteristicile proiectelor trebuie │
│examinate, în special în ceea ce │
│priveşte: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Dimensiunea unui │
│ │proiect trebuie │
│ │analizată în │
│ │contextul de mediu │
│ │existent şi luând în│
│ │considerare │
│ │potenţialele efecte │
│ │semnificative ale │
│ │acestuia asupra │
│ │mediului │
│ │De exemplu; un │
│a) dimensiunea şi│proiect de irigaţii │
│concepţia │poate avea o │
│întregului │dimensiune spaţială │
│proiect │mare, însă efectele │
│ │acestuia asupra │
│ │mediului pot fi │
│ │moderate, spre │
│ │deosebire de un │
│ │proiect de desecare │
│ │a cărui extindere │
│ │spaţială este │
│ │redusă, însă │
│ │efectele asupra │
│ │biodiversităţii pot │
│ │fi semnificative. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │De exemplu: emisiile│
│ │unei ferme de păsări│
│ │propuse prin proiect│
│ │se cumulează cu │
│ │emisiile altei ferme│
│ │de păsări existente;│
│ │Se are în vedere │
│ │faptul că efectele │
│ │unui proiect asupra │
│ │mediului, luate │
│ │individual, pot să │
│ │nu fie semnificative│
│b) cumularea cu │însă, dacă se │
│alte proiecte │cumulează cu │
│existente şi/sau │aceleaşi efecte │
│aprobate │generate de proiecte│
│ │similare, atunci │
│ │efectul cumulat │
│ │rezultat poate fi │
│ │semnificativ. │
│ │Se analizează │
│ │efectele cumulate cu│
│ │alte proiecte │
│ │existente şi/sau │
│ │aprobate, inclusiv │
│ │cu proiecte │
│ │implementate, │
│ │funcţionale. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Practic toate │
│ │proiectele din Anexa│
│ │II pot utiliza │
│ │resurse naturale │
│ │(sol, teren, apă, │
│ │biodiversitate). │
│ │ACPM trebuie să │
│ │decidă dacă │
│ │amploarea utilizării│
│ │acestora este │
│ │semnificativă în │
│ │contextul considerat│
│ │(dacă resursele sunt│
│ │limitate sau cu │
│c) utilizarea │disponibilitate │
│resurselor │redusă, atunci chiar│
│naturale, în │şi o amploare redusă│
│special a │a utilizării │
│solului, a │acestora poate │
│terenurilor, a │genera un impact │
│apei şi a │semnificativ) │
│biodiversităţii │De exemplu: o │
│ │exploatare de │
│ │agregate minerale în│
│ │albia majoră a unui │
│ │râu ocupă o │
│ │suprafaţă relativ │
│ │redusă (1-2 ha). │
│ │Totuşi, dacă terenul│
│ │ocupat reprezintă un│
│ │habitat prioritar │
│ │sau important pentru│
│ │anumite specii, │
│ │atunci impactul │
│ │proiectului poate fi│
│ │semnificativ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Practic toate │
│ │proiectele din Anexa│
│ │II generează │
│ │deşeuri. ACPM │
│ │trebuie să decidă │
│ │dacă deşeurile │
│ │generate sunt │
│ │dificil de gestionat│
│ │din cauza │
│ │proprietăţii lor şi/│
│ │sau a cantităţii │
│ │acestora. │
│ │De exemplu: o fermă │
│d) cantitatea şi │de porci încadrată │
│tipurile de │în Anexa II, │
│deşeuri generate │generează cantităţi │
│gestionate; │importante de │
│ │dejecţii. Acestea │
│ │pot fi utilizate pe │
│ │terenuri agricole, │
│ │însă dacă │
│ │disponibilitatea │
│ │terenurilor agricole│
│ │este limitată, │
│ │gestiunea │
│ │dejecţiilor poate │
│ │deveni o problemă │
│ │care să genereze un │
│ │impact asupra │
│ │mediului. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Acest criteriu este │
│ │foarte amplu şi, │
│ │practic, lasă la │
│ │latitudinea ACPM să │
│ │decidă dacă un efect│
│ │negativ este sau nu │
│ │semnificativ. │
│ │Evacuarea de ape │
│ │uzate, emisii în │
│ │atmosferă din surse │
│ │fixe sau mobile, │
│ │difuze, generarea de│
│ │deşeuri, ocuparea de│
│ │teren etc. - toate │
│ │acestea pot fi │
│ │considerate efecte │
│ │negative, însă │
│ │trebuie avută în │
│ │vedere amploarea │
│ │acestora în │
│ │contextul de mediu │
│ │existent. Sunt sau │
│ │nu aceste efecte │
│ │semnificative? De │
│e) poluarea şi │exemplu, emisia unei│
│alte efecte │centrale termice │
│negative; │murale cu │
│ │capacitatea de 25 kW│
│ │este un efect │
│ │negativ, însă acesta│
│ │nu este semnificativ│
│ │deoarece debitul │
│ │poluantului este mic│
│ │şi nu cauzează │
│ │modificări │
│ │cuantificabile în │
│ │calitatea aerului │
│ │înconjurător. │
│ │Un alt exemplu este │
│ │evacuarea de ape │
│ │epurate într-un │
│ │receptor natural: │
│ │debitul de evacuarea│
│ │poluanţilor şi tipul│
│ │acestora pot cauza │
│ │modificarea stării │
│ │de calitate a │
│ │receptorului │
│ │natural? Dacă da, │
│ │atunci efectul poate│
│ │fi semnificativ. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Riscul de accident │
│ │major când sunt │
│ │implicate substanţe │
│ │periculoase este │
│ │stabilit în etapa de│
│ │evaluare iniţială │
│ │prin analiza │
│ │încadrării în │
│ │prevederile Legii 59│
│f) riscurile de │/2016. │
│accidente majore │Se analizează │
│şi sau dezastre │proiectul în │
│relevante pentru │contextul │
│proiectul în │schimbărilor │
│cauză, inclusiv │climatice, din │
│cele cauzate de │ambele sensuri; │
│schimbările │proiectul poate fi │
│climatice, │afectat în mod │
│conform │semnificativ de │
│informaţiilor │schimbările │
│ştiinţifice; │climatice? (de │
│ │exemplu rezilienţa │
│ │la dezastre). │
│ │Proiectul generează │
│ │efecte semnificative│
│ │care să contribuie │
│ │la schimbările │
│ │climatice? (de │
│ │exemplu emisii de │
│ │GES). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate │
│ │contamina apa │
│ │(accidental) sau │
│ │poate genera │
│ │(accidental) emisii │
│ │în atmosferă care să│
│g) riscurile │afecteze sănătatea │
│pentru sănătatea │umană? De exemplu, │
│umană - de │un centru de │
│exemplu, din │colectare şi stocare│
│cauza │deşeuri reciclabile │
│contaminării apei│(plastic, hârtie) în│
│sau a poluării │mod normal nu │
│atmosferice. │generează emisii │
│ │relevante în mediu. │
│ │în cazul unui │
│ │incendiu însă, │
│ │efectele asupra │
│ │sănătăţii populaţiei│
│ │pot fi │
│ │semnificative. │
├─────────────────┴────────────────────┤
│2. Amplasarea proiectelor │
│Sensibilitatea ecologică a zonelor │
│geografice susceptibile de a fi │
│afectate de proiecte trebuie luată în │
│considerare, în special în ceea ce │
│priveşte: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │În funcţie de │
│ │utilizarea actuală │
│ │sau prevăzută a │
│ │terenului pe care se│
│ │amplasează un │
│ │proiect, se decide │
│ │dacă acesta poate │
│ │afecta sau nu în mod│
│ │semnificativ mediul.│
│ │De exemplu, dacă │
│ │amplasamentul unui │
│a} utilizarea │proiect este la │
│actuală şi │distanţă legală faţă│
│aprobată a │de intravilanul │
│terenurilor; │locuibil al unei │
│ │localităţi, trebuie │
│ │avut în vedere │
│ │planul de urbanism │
│ │al localităţii │
│ │respective pentru a │
│ │vedea dacă pe viitor│
│ │nu sunt prevăzute │
│ │locuinţe înspre │
│ │proiect şi astfel, │
│ │distanţa legală să │
│ │nu mai fie │
│ │respectată. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │De exemplu, un │
│ │proiect de │
│ │alimentare cu apă a │
│ │unei aglomerări │
│ │propune utilizarea │
│ │apei din freatic în │
│ │scop potabil. │
│ │Totuşi, dacă │
│b) bogăţia, │disponibilitatea │
│disponibilitatea,│apei în freaticul de│
│calitatea şi │adâncime este │
│capacitatea de │redusă, se pot │
│regenerare │genera efecte │
│relative ale │negative în aval │
│resurselor │prin privarea │
│naturale, │celorlalţi │
│inclusiv solul, │utilizatori de apă. │
│terenurile, apa │În acest caz, │
│şi │încadrarea │
│biodiversitatea, │proiectului se face │
│din zonă şi din │pe baza │
│subteranul │informaţiilor │
│acesteia; │primite de la │
│ │autoritatea de │
│ │gospodărire a │
│ │apelor, prin Avizul │
│ │de gospodărire a │
│ │apelor şi/sau prin │
│ │comentariile │
│ │acesteia în cadrul │
│ │comisiei de analiză │
│ │tehnică. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Acest criteriu este │
│ │unul foarte vast şi │
│ │foarte dificil de │
│c) capacitatea de│luat în considerare │
│absorbţie a │la etapa de │
│mediului natural,│încadrare deoarece │
│acordându-se o │în această fază nu │
│atenţie specială │sunt disponibile │
│următoarelor │informaţii detaliate│
│zone; │despre starea │
│ │mediului actual şi │
│ │despre efectele │
│ │semnificative ale │
│ │proiectului. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│ │semnificativ zonele │
│ │umede, zonele │
│a. zone umede, │riverane sau gurile │
│zone riverane, │râurilor? │
│guri ale │Aceste elemente de │
│râurilor; │mediu pot absorbi │
│ │efectele negative │
│ │ale proiectului fără│
│ │a suferi modificări │
│ │majore/ │
│ │semnificative? │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│ │semnificativ zonele │
│ │costiere şi mediul │
│b, zone costiere │marin? │
│şi mediul marin; │Aceste elemente de │
│ │mediu pot absorbi │
│ │efectele negative │
│ │ale proiectului fără│
│ │a suferi modificări │
│ │majore/ │
│ │semnificative? │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│ │semnificativ zonele │
│ │montane şi │
│ │forestiere? │
│ │Aceste elemente de │
│ │mediu pot absorbi │
│ │efectele negative │
│ │ale proiectului fără│
│c. zonele montane│a suferi modificări │
│şi forestiere; │majore/ │
│ │semnificative? │
│ │Influenţa │
│ │proiectului asupra │
│ │zonelor forestiere │
│ │poate fi estimată în│
│ │etapa de încadrare │
│ │prin intervenţia │
│ │autorităţilor │
│ │relevante (direcţii │
│ │silvice) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│ │semnificativ ariile │
│ │naturale protejate? │
│ │Aceste elemente de │
│ │mediu pot absorbi │
│ │efectele negative │
│ │ale proiectului fără│
│ │a suferi modificări │
│ │majore/ │
│ │semnificative? │
│d. arii naturale │Încadrarea în raport│
│protejate de │cu siturile │
│interes naţional,│comunitare începe │
│comunitar, │încă din etapa de │
│internaţional; │evaluare iniţială, │
│ │când se stabileşte │
│ │dacă proiectul intră│
│ │sub incidenţa art. │
│ │28 din O.U.G. 57/ │
│ │2007. În această │
│ │fază se face │
│ │încadrarea în raport│
│ │cu celelalte │
│ │categorii de arii │
│ │naturale protejate │
│ │(naţionale, │
│ │internaţionale) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│e. zone │semnificativ zonele │
│clasificate sau │clasificate sau │
│protejate conform│protejate? │
│legislaţiei în │Aceste elemente de │
│vigoare: situri │mediu pot absorbi │
│Natura 2000; │efectele negative │
│zonele prevăzute │ale proiectului fără│
│de legislaţia │a suferi modificări │
│privind aprobarea│majore/ │
│PATN - Secţiunea │semnificative? │
│a III-a - zone │Încadrarea în raport│
│protejate; zonele│cu siturile │
│de protecţie │comunitare începe │
│instituite │încă din etapa de │
│conform │evaluare iniţială, │
│prevederilor │când se stabileşte │
│legislaţiei din │dacă proiectul intră│
│domeniul apelor, │sub incidenţa art. │
│precum şi a celei│28 din O.U.G. 57/ │
│privind │2007. În această │
│caracterul şi │fază se face │
│mărimea zonelor │încadrarea în raport│
│de protecţie │cu celelalte │
│sanitară şi │categorii de arii │
│hidrogeologică; │naturale protejate │
│ │(naţionale, │
│ │internaţionale) sau │
│ │zone clasificate sau│
│ │protejate. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Dacă un proiect se │
│ │implementează pe un │
│ │amplasament cunoscut│
│ │sau înregistrat la │
│f. zonele în care│autorităţile │
│au existat deja │competente ca având │
│cazuri de │probleme de │
│nerespectare a │nerespectare a │
│standardelor de │standardelor de │
│calitate a │mediu, atunci se │
│mediului │analizează │
│prevăzute de │posibilitatea ca │
│legislaţia │proiectul să │
│naţională şi la │agraveze efectele │
│nivelul Uniunii │negative deja │
│Europene şi │existente; │
│relevante pentru │Astfel de cazuri │
│proiect sau în │sunt: situri │
│care se consideră│contaminate, │
│că există astfel │terenuri degradate │
│de cazuri; │prin fenomene │
│ │naturale sau │
│ │artificiale, zone │
│ │adiacente unei │
│ │activităţi │
│ │poluatoare etc. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│ │semnificativ │
│ │populaţia şi │
│ │sănătatea acesteia? │
│ │Aceste elemente de │
│ │mediu pot absorbi │
│ │efectele negative │
│g. zonele cu o │ale proiectului fără│
│densitate mare a │a suferi modificări │
│populaţiei; │majore/ │
│ │semnificative? │
│ │Influenţa │
│ │proiectului asupra │
│ │sănătăţii populaţiei│
│ │poate fi estimată în│
│ │etapa de încadrare │
│ │prin intervenţia │
│ │autorităţilor │
│ │relevante (direcţii │
│ │de sănătate publică)│
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate fi │
│ │implementat fără a │
│ │afecta în mod │
│ │semnificativ │
│ │peisajele sau │
│ │siturile importante │
│ │din punct de vedere │
│ │istoric, cultural │
│ │sau arheologic? │
│h. peisaje şi │Aceste elemente de │
│situri importante│mediu pot absorbi │
│din punct de │efectele negative │
│vedere istoric, │ale proiectului fără│
│cultural sau │a suferi modificări │
│arheologic. │majore/ │
│ │semnificative? │
│ │Influenţa │
│ │proiectului asupra │
│ │patrimoniului poate │
│ │fi estimată în etapa│
│ │de încadrare prin │
│ │intervenţia │
│ │autorităţilor │
│ │relevante (direcţii │
│ │de cultură) │
├─────────────────┴────────────────────┤
│3. Tipurile şi caracteristicile │
│impactului potenţial │
│Efectele semnificative pe care se pot │
│avea proiectele asupra mediului │
│trebuie analizate în raport cu │
│criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, │
│având în vedere impactul proiectului │
│asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 │
│alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând│
│seama de: │
├──────────────────────────────────────┤
│Se analizează dacă proiectul propus, │
│prin caracteristicile acestuia: │
│• natura, dimensiunea (punctul 1) │
│• localizarea acestuia (punctul 2) │
│poate avea efecte semnificative asupra│
│următorilor factori de mediu (art. 7, │
│alin. (2)): │
│• populaţie şi sănătate umană, │
│• biodiversitate; │
│• terenuri, sol, apă, aer, climă; │
│• bunuri materiale, patrimoniu │
│cultural şi peisaj; │
│• interacţiunea dintre factorii de mai│
│sus; │
│ţinând seama de: │
│• Criteriile de mai jos: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Importanţa │
│ │impactului sau │
│ │semnificaţia │
│ │generală a acestuia │
│ │este rezultatul │
│ │înmulţirii │
│ │amplitudinii │
│ │impactului (mică, │
│ │medie, mare) cu │
│ │senzitivitatea │
│ │receptorului (mică, │
│ │medie, mare). │
│ │Semnificaţia/ │
│ │importanţa │
│a) importanţa şi │impactului poate fi │
│extinderea │minoră │
│spaţială a │(nesemnificativ), │
│impactului - de │moderată şi majoră │
│exemplu, zona │(semnificativ). │
│geografică şi │Extinderea spaţială │
│dimensiunea │a impactului poate │
│populaţiei care │fi locală, │
│poate fi │regională, naţională│
│afectată; │sau transfrontieră. │
│ │Aceste │
│ │caracteristici ale │
│ │impactului potenţial│
│ │vor fi detaliate în │
│ │etapele următoarele │
│ │ale evaluării de │
│ │impact. În etapa de │
│ │încadrare se │
│ │stabilesc doar │
│ │ORIENTATIV aceşti │
│ │parametri, pe baza │
│ │informaţiilor │
│ │disponibile în │
│ │această fază. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Natura impactului │
│ │poate fi: │
│ │• Negativ - un │
│ │impact care implică │
│ │o modificarea │
│ │negativă (adversă) a│
│ │condiţiilor iniţiale│
│ │sau introduce un │
│ │factor nou, │
│ │indezirabil. │
│ │• Pozitiv - un │
│b) natura │impact care implică │
│impactului; │o îmbunătăţire a │
│ │condiţiilor iniţiale│
│ │sau introduce un │
│ │factor nou, │
│ │dezirabil. │
│ │• Ambele - un impact│
│ │care implică o │
│ │modificare negativă │
│ │(adversă) dar în │
│ │aceiaşi timp şi una │
│ │pozitivă a │
│ │condiţiilor iniţiale│
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Proiectul poate avea│
│ │efecte │
│ │transfrontalieră? De│
│ │exemplu emisii în │
│ │atmosferă care să │
│ │influenţeze │
│ │calitatea aerului │
│ │înconjurător al │
│ │altei ţări, sau │
│c) natura │emisii în ape care │
│transfrontieră a │să genereze efecte │
│impactului; │în aval, pe │
│ │teritoriul altui │
│ │stat sau intervenţii│
│ │asupra culuarelor de│
│ │migraţie a păsărilor│
│ │care să cauzeze │
│ │declin în │
│ │populaţiile │
│ │speciilor teritoriul│
│ │altor state etc. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea │
│ │impactului poate fi:│
│ │• Mică - atunci când│
│ │factorul de mediu │
│ │are o valoare sau/şi│
│ │o sensibilitate │
│ │redusă. Impactul │
│ │poate fi prevăzut │
│ │dar este de obicei │
│ │la limita detecţiei │
│ │şi nu conduce la │
│ │modificări │
│ │permanente în │
│ │structurile şi │
│ │funcţiunile │
│ │receptorului. Altfel│
│ │spus, efectele │
│ │manifestării │
│ │impactului se │
│ │încadrează în │
│ │limitele naturale de│
│ │variabilitate ale │
│ │receptorului, fără a│
│ │fi necesară │
│ │refacerea │
│ │receptorului. │
│ │• Medie - atunci │
│ │când factorul de │
│ │mediu are o valoare │
│ │şi/sau o │
│ │sensibilitate medie.│
│ │Structurile şi │
│ │funcţiunile │
│d) intensitatea │receptorului sunt │
│şi complexitatea │afectate dar │
│impactului; │structura/funcţiunea│
│ │de bază nu este │
│ │afectată. Altfel │
│ │spus, efectele │
│ │manifestării │
│ │impactului depăşesc │
│ │limitele naturale de│
│ │variabilitate ale │
│ │receptorului, iar │
│ │timpul de refacere │
│ │este mediu (< 2 ani)│
│ │• Mare - atunci când│
│ │factorul de mediu │
│ │are o valoare sau/şi│
│ │o sensibilitate mare│
│ │(de ex. situri │
│ │Natura 2000). │
│ │Structurile şi │
│ │funcţiunile │
│ │receptorului sunt │
│ │afectate complet. │
│ │Pierderea │
│ │structurilor/ │
│ │funcţiunilor este │
│ │vizibilă. Altfel │
│ │spus, efectele │
│ │manifestării │
│ │impactului depăşesc │
│ │limitele naturale de│
│ │variabilitate, │
│ │cauzând perturbări │
│ │ireversibile sau │
│ │reversibile în │
│ │perioade lungi de │
│ │timp (> 2 ani). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Un impact se │
│ │manifestă în anumite│
│e) probabilitatea│condiţii. Se │
│impactului; │analizează │
│ │posibilitatea ca │
│ │acest impact să │
│ │apară │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Debutul unui impact │
│ │este foarte │
│ │important. De │
│ │exemplu, dacă │
│ │lucrările de │
│ │construire ale unui │
│ │proiect încep după │
│ │finalizarea │
│ │perioadei de │
│ │cuibărit a │
│ │păsărilor, atunci │
│ │efectele negative │
│ │asupra păsărilor │
│ │sunt mai mici. │
│ │Dimpotrivă, dacă │
│ │lucrările se │
│ │desfăşoară în │
│ │intervalul de │
│ │cuibărit, atunci │
│ │există riscul │
│ │afectării populaţiei│
│ │speciilor. │
│ │Durata şi frecvenţa │
│ │impactului pot fi: │
│ │• Temporar - │
│ │impactul se │
│ │manifestă pe o │
│ │durată scurtă de │
│ │timp şi eventual │
│ │intermitent/ │
│ │ocazional (de ex. │
│ │depozite temporare │
│ │de pământ pe durata │
│ │execuţiei │
│ │lucrărilor) │
│ │• Termen scurt - │
│ │impactul se │
│ │preconizează că va │
│ │fi activ pentru o │
│ │perioadă limitată, │
│ │scurtă de timp şi va│
│ │înceta în totalitate│
│ │la finalizarea │
│ │activităţii care-l │
│ │provoacă (de ex. │
│ │zgomot şi vibraţii │
│ │generate în timpul │
│ │construcţiei). De │
│ │asemenea, impactul │
│ │are o durată scurtă │
│ │dacă este eliminat │
│ │prin măsuri adecvate│
│ │sau factorul de │
│ │mediu este restaurat│
│ │(de ex, oprirea unei│
│ │instalaţii dacă │
│ │zgomotul produs de │
│ │aceasta afectează │
│ │receptorii) │
│ │• Termen lung - │
│f) debutul, │impactul se │
│durata, frecvenţa│manifestă pe o │
│şi │perioadă lungă de │
│reversibilitatea │timp (pe toată │
│preconizate ale │perioada de operare │
│impactului; │- estimată la mai │
│ │mult de 25 ani), dar│
│ │încetează odată cu │
│ │închiderea │
│ │proiectului (de ex. │
│ │zgomotul produs de │
│ │instalaţii, emisii │
│ │etc.). De asemenea, │
│ │impactul are o │
│ │durată lungă chiar │
│ │dacă este │
│ │intermitent, dar se │
│ │manifestă pe toată │
│ │durata de viaţă a │
│ │proiectului (de ex, │
│ │perturbarea │
│ │biodiversităţii în │
│ │timpul operaţiilor │
│ │de întreţinere a │
│ │instalaţiei). │
│ │• Permanent - │
│ │impactul se │
│ │manifestă în toate │
│ │fazele proiectului │
│ │şi rămâne activ şi │
│ │după închiderea │
│ │proiectului. Altfel │
│ │spus, cauzează │
│ │schimbări permanente│
│ │asupra resurselor │
│ │biotice şi abiotice │
│ │sau asupra │
│ │receptorilor (de ex.│
│ │distrugerea unui │
│ │habitat prioritar). │
│ │Reversibilitatea │
│ │impactului: │
│ │• Reversibil - un │
│ │impact este │
│ │reversibil când │
│ │factorul de mediu │
│ │afectat (receptorul)│
│ │poate reveni la │
│ │starea iniţială │
│ │(dinaintea acţiunii │
│ │impactului), de ex. │
│ │turbiditatea apei │
│ │poate reveni la │
│ │iniţial după │
│ │încetarea cauzei │
│ │turbidităţii - │
│ │activităţile de │
│ │construire); │
│ │• Ireversibil - un │
│ │impact este │
│ │ireversibil dacă │
│ │factorul de mediu nu│
│ │mai poate reveni la │
│ │starea iniţială (de │
│ │ex. ocuparea │
│ │permanentă a │
│ │terenului) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Un impact este │
│ │cumulat dacă │
│ │acţionează împreună │
│g) cumularea │cu alt impact │
│impactului cu │(incluzând impactele│
│impactul altor │altor planuri/ │
│proiecte │proiecte), afectând │
│existente şi/sau │acelaşi factor de │
│aprobate; │mediu sau receptor │
│ │(ex. efectul │
│ │combinat al altor │
│ │proiecte similare în│
│ │aria de influenţa) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│h) posibilitatea │Se pot implementa │
│de reducere │măsuri de evirare, │
│efectivă a │reducere, reparare │
│impactului. │sau compensare a │
│ │impactului? │
├─────────────────┴────────────────────┤
│În general, în etapa de încadrare, │
│semnificaţia impactului se determină │
│calitativ, fără detalii de ordin │
│cantitativ. Este necesară doar │
│stabilirea semnificaţiei generale a │
│impactului unui proiect, pentru a │
│decide dacă se spune sau nu evaluării │
│impactului asupra mediului. Mai jos se│
│prezintă o serie de întrebări simple │
│pentru stabilirea semnificaţiei │
│impactului: │
│• Va fi o schimbare majoră a │
│condiţiilor de mediu? │
│• Noile caracteristici vor fi │
│disproporţionate faţă de │
│caracteristicile mediului existent? │
│• Impactul va fi neobişnuit în zonă │
│sau deosebit de complex? │
│• Impactul se va extinde pe o arie │
│largă? │
│• Va exista un potenţial de impact │
│transfrontalier? │
│• Vor fi afectaţi mulţi oameni? │
│• Vor fi afectaţi mulţi receptori de │
│alte tipuri (faună şi floră, │
│întreprinderi, facilităţi)? │
│• Vor fi afectate caracteristicile sau│
│resursele valoroase sau limitate? │
│• Există riscul ca standardele de │
│mediu să fie încălcate? │
│• Există riscul ca siturile, zonele, │
│caracteristicile protejate să fie │
│afectate? │
│• Există o probabilitate mare de │
│apariţie a efectului? │
│• Impactul se va manifesta pentru o │
│perioadă lungă de timp? │
│• Efectul va fi permanent, mai degrabă│
│decât temporar? │
│• Impactul va fi continuu sau │
│intermitent? │
│• Dacă impactul este intermitent, │
│acesta va fi frecvent sau rar? │
│• Impactul va fi ireversibil? │
│• Va fi dificil să se evite, reducă, │
│repare sau să se compenseze efectul? │
│Dacă se răspunde afirmativ la una │
│dintre întrebările de mai sus, există │
│posibilitatea ca semnificaţia │
│impactului să fie mare sau medie şi, │
│implicit, proiectul să fie supus │
│evaluării impactului asupra mediului. │
└──────────────────────────────────────┘    2. Încadrarea în art. 48 sau 54 din Legea Apelor nr. 107/1996: Necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
        Încadrarea în art. 48 sau 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 se face încă din faza de evaluare iniţială. Se verifică efectiv dacă proiectul propune lucrări sau activităţi care fac parte din una din categoriile incluse în art. 48 sau 54 din Legea apelor. În caz afirmativ, titularul este obligat prin Decizia etapei de evaluare iniţială, să solicite Aviz de gospodărire a apelor la autoritatea de gospodărire a apelor responsabilă. Dacă punctul de vedere al acesteia din urmă este că proiectul necesită SEICA, atunci decizia ACPM este corespunzătoare.
        Se face precizarea că nu toate proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele necesită SEICA. Autorităţile de gospodărire a apelor vor decide necesitatea SEICA pe baza unei metodologii specifice. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele (inclusiv cele pentru care nu este necesar SEICA), memoriul de prezentare conţine informaţiile din capitolul XIV al Anexei 5.E., preluate din Planurile de management bazinal actualizate.

    3. Încadrarea în art. 28 din O.U.G. 57/2005; Necesitatea efectuării evaluării adecvate
    Încadrarea în art. 28 din O.U.G. 57/2005 se face încă de la etapa de evaluare iniţială. Se verifică dacă proiectul "nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte [...]". În caz afirmativ, titularul trebuie să completeze memoriul de prezentare cu informaţiile solicitate în capitolul XIII:
        ● descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului;
        ● numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
        ● prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;
        ● se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
        ● se va estima impactul potenţial ai proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
        ● alte informaţii prevăzute în legislaţie în vigoare.

        Informaţiile de mai sus se completează conform Planurilor de management ale ariilor protejate, dacă există, sau conform informaţiilor furnizate de autoritatea cu atribuţii în domeniul ariilor protejate.
        Necesitatea evaluării adecvate se determină prin aplicarea prevederilor Ordinului nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. Conform acestuia, încadrarea se face astfel:
        ● ACPM stabileşte şi decide dacă proiectul, singur sau în combinaţie cu alte proiecte, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra sitului şi dacă proiectul va face obiectul unei evaluări adecvate.
        ● Noţiunea de "impact negativ semnificativ" trebuie determinată în relaţie cu trăsăturile specifice ale sitului. Un proiect care are impact negativ semnificativ asupra unui sit poate să nu aibă acelaşi impact asupra altui sit. De aceea, fiecare evaluare este un caz individual, care trebuie tratat în funcţie de obiectivele de conservare ale sitului şi de caracteristicile proiectului.
        ● Probabilitatea unui impact semnificativ poate rezulta nu numai din proiectele localizate în interiorul unui sit, dar şi din proiectele localizate în afara acestuia
        ● În cazul în care informaţiile furnizate de către titularul proiectului în cadrul memoriului de prezentare (capitolul XIII) sunt neconcludente/incomplete, ACPM solicită titularului informaţii suplimentare. Acestea trebuie să fie pe cât posibil colectate prin observaţii în teren.
        ● Pe baza datelor furnizate de titular rezultate din observaţii în teren, a informaţiilor bibliografice, a informaţiilor puse la dispoziţie de către titularul proiectului şi în urma completării listei de control specifică, ACPM decide efectuarea sau nu a evaluării adecvate.

    Tabelul 3 - Listă de control în vederea încadrării proiectelor la evaluare adecvată (conform Ord. 19/2010, în vigoare la data întocmirii prezentului ghid, Anexa 1)

┌────┬───────────────┬──────────┬───────────────────┐
│ │ │A. Da/Nu/ │B. Este posibil ca │
│ │Întrebări │Nu se │impactul să fie │
│Nr. │pentru etapa de│poate │semnificativ? Da/Nu│
│crt.│încadrare │identifica│/ Nu se poate │
│ │ │în acest │identifica în acest│
│ │ │stadiu. │stadiu-justificare.│
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul se va│ │ │
│1. │implementa în │ │ │
│ │sit? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Distanţa dintre│ │ │
│2. │amplasamentul │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │sit? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │include acţiuni│ │ │
│ │de construcţie,│ │ │
│ │funcţionare şi │ │ │
│ │dezafectare │ │ │
│ │care să ducă la│ │ │
│3. │modificări │ │ │
│ │fizice în sit │ │ │
│ │(topografie, │ │ │
│ │utilizarea │ │ │
│ │terenului, │ │ │
│ │modificări ale │ │ │
│ │cursurilor de │ │ │
│ │râuri etc.)? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │implică │ │ │
│ │utilizarea, │ │ │
│ │stocarea, │ │ │
│ │transportul, │ │ │
│ │manipularea sau│ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │substanţe sau │ │ │
│4. │materiale care │ │ │
│ │ar putea afecta│ │ │
│ │speciile şi/sau│ │ │
│ │habitatele de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar │ │ │
│ │pentru care │ │ │
│ │situl a fost │ │ │
│ │desemnat? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Se vor produce │ │ │
│ │deşeuri solide │ │ │
│ │în timpul │ │ │
│ │construcţiei, │ │ │
│ │funcţionării │ │ │
│ │sau │ │ │
│ │dezafectării │ │ │
│5. │care ar putea │ │ │
│ │afecta speciile│ │ │
│ │şi/sau │ │ │
│ │habitatele de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar │ │ │
│ │pentru care │ │ │
│ │situl a fost │ │ │
│ │desemnat? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Există alţi │ │ │
│ │factori care ar│ │ │
│ │trebui luaţi în│ │ │
│ │considerare, ca│ │ │
│ │de exemplu │ │ │
│ │dezvoltările │ │ │
│ │conexe, care ar│ │ │
│6, │putea duce la │ │ │
│ │afectarea │ │ │
│ │sitului sau │ │ │
│ │există un │ │ │
│ │impact │ │ │
│ │cumulativ cu │ │ │
│ │alte proiecte │ │ │
│ │existente sau │ │ │
│ │propuse? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Există pe │ │ │
│ │amplasamentul │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │în imediata │ │ │
│ │apropiere a │ │ │
│ │acestuia │ │ │
│ │habitate │ │ │
│7. │naturale şi/sau│ │ │
│ │specii │ │ │
│ │sălbatice de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar ce │ │ │
│ │pot fi afectate│ │ │
│ │de │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │proiectului? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │afectează │ │ │
│ │direct sau │ │ │
│8. │indirect zonele│ │ │
│ │de hrănire/ │ │ │
│ │reproducere/ │ │ │
│ │migraţie? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul are │ │ │
│ │influenţă │ │ │
│ │directă asupra │ │ │
│ │ariilor/ariei │ │ │
│ │naturale │ │ │
│ │protejate de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar, prin│ │ │
│ │emisii în aer, │ │ │
│ │devierea │ │ │
│ │cursului unei │ │ │
│9. │ape care │ │ │
│ │traversează │ │ │
│ │zona, │ │ │
│ │extragerea de │ │ │
│ │ape subterane │ │ │
│ │dintr-un │ │ │
│ │acvifer │ │ │
│ │compartimentat,│ │ │
│ │perturbarea │ │ │
│ │prin zgomot sau│ │ │
│ │lumină, poluare│ │ │
│ │atmosferică │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │propus provoacă│ │ │
│ │o deteriorare │ │ │
│ │semnificativă │ │ │
│10. │sau o pierdere │ │ │
│ │totală a unui │ │ │
│ │(unor) habitat │ │ │
│ │(e) natural(e) │ │ │
│ │de interes │ │ │
│ │comunitar? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │duce la o │ │ │
│ │izolare │ │ │
│ │reproductivă a │ │ │
│ │unei specii de │ │ │
│ │interes │ │ │
│11. │comunitar sau a│ │ │
│ │speciilor │ │ │
│ │tipice care │ │ │
│ │intră în │ │ │
│ │compoziţia unui│ │ │
│ │habitat de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │implică │ │ │
│ │utilizarea │ │ │
│ │resurselor de │ │ │
│ │care depinde │ │ │
│ │diversitatea │ │ │
│ │biologică │ │ │
│ │(exploatarea │ │ │
│ │apelor de │ │ │
│ │suprafaţă şi │ │ │
│ │subterane, │ │ │
│12. │activităţile │ │ │
│ │extractive de │ │ │
│ │suprafaţă de │ │ │
│ │sol, argilă, │ │ │
│ │nisip, pietriş,│ │ │
│ │defrişarea, │ │ │
│ │inundarea │ │ │
│ │terenurilor, │ │ │
│ │pescuit, │ │ │
│ │vânătoare, │ │ │
│ │colectarea │ │ │
│ │plantelor)? │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼───────────────────┤
│13. │Alte întrebări │ │ │
│ │relevante │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴───────────────────┘


        Cu cât există mai multe răspunsuri afirmative în coloana B, cu atât este mai justificată necesitatea realizării evaluării adecvate, neexistând totuşi o regulă general aplicabilă în acest sens. ACPM poate decide realizarea studiului de evaluare adecvată dacă există incertitudinea cu privire la existenţa unui efect semnificativ sau în cazul existenţei unui singur răspuns afirmativ în coloana B.

    4. Punctele de vedere justificate ale membrilor CAT
        Membrii CAT pot influenţa decisiv procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Aceştia au posibilitatea de a solicita informaţi suplimentare sau de a emite puncte de vedere justificate.

                                          ***
        ACPM ia decizia etapei de încadrare cât mai rapid posibil şi în termen de cel mult 90 zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare din partea titularului. Decizia etapei de încadrare poate fi următoarea:
    a) Efectuarea evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate şi a evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
    b) Efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă;
    c) Efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, fără evaluare adecvată;
    d) Efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi fără evaluare adecvată;
    e) Continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului pentru proiectele care nu necesită niciuna din cele 3 tipuri de evaluări.

        În general, proiectele care se supun etapei de încadrare pot fi cele din Anexa I şi Anexa II la Lege. Totuşi, dacă un proiect nu este inclus în niciuna din cele 2 anexe, dar se stabileşte că poate avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi/sau asupra corpurilor de apă, efectuarea evaluării impactului asupra mediului este obligatorie.
        Decizia etapei de încadrare se recomandă să fie motivată în detaliu deoarece aceasta poate fi atacată din punct de vedere procedural sau substanţial conform art. 21 şi 22 din Lege.

    Informarea publicului asupra deciziei etapei de încadrare
        Titularul, la cererea ACPM, publică un anunţ conform anexei 5J în presa relevantă şi pe site-ul propriu, la sediul propriu sau la sediul autorităţii publice locale. După dovada publicării anunţului de către titular, ACPM publică la rândul ei pe pagina de internet anunţul deciziei conform Anexei 5K şi proiectul deciziei de încadrare. Publicul poate emite comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea anunţului pe site-ul ACPM. Decizia finală este adoptată în CAT, la 10 zile de la primirea comentariilor/observaţiilor justificate ale publicului interesat. Dacă este necesară reconsiderarea deciziei în urma intervenţiei publicului, aceasta se supune din nou informării publice. Dacă decizia nu se modifică în urma intervenţiei publicului, atunci aceasta devine finală.
        Pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, ACPM emite o declaraţie conform Apendice 1 din cadrul Regulamentului UE 2015/207, însoţită de o hartă indicând amplasarea proiectului şi a siturilor Natura 2000. Declaraţia trebuie să includă:
        ● numele sitului/siturilor în cauză;
        ● numărul de referinţă;
        ● distanţa la care este situat proiectul faţă de cel mai/cele mai apropiate situri Natura 2000;
        ● obiectivele de conservare şi justificarea faptului că proiectul, fie individual, fie în combinaţie cu alte proiecte, nu este de natură să aibă efecte negative semnificative asupra sitului/siturilor Natura 2000 incluse sau care urmează a fi incluse în reţeaua Natura 2000 şi,
        ● dacă este cazul, o decizie administrativă.

        Schematic, etapa de încadrare se desfăşoară astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 3 - Schema etapei de încadrare


    3.2.3. Liste de control pentru etapa de încadrare
    Etapa de încadrare include un singur aspect subiectiv, care ţine de experienţa şi competenţa ACPM. Acesta este stabilirea semnificaţiei generale a impactului potenţial: poate fi acesta semnificativ sau nu? Pentru a uşura această decizie, se propune o listă de control cu întrebări specifice. Lista de control este concepută în concordanţă cu criteriile prevăzute în Anexa nr. 3, faţă de care se stabileşte necesitatea evaluării impactului asupra mediului.
    La fiecare întrebare se răspunde în coloana 2 cu "da" sau "nu" sau "?" în caz că nu se poate da un alt răspuns (sau este incertă posibilitatea unui efect). Pentru fiecare răspuns "Da", se aplică criteriile de evaluare a semnificaţiei impactului din tabelul următor. După aplicarea acestor criterii, se completează coloana 3 cu răspunsurile:
    ● Da - este posibil ca efectul să fie semnificativ; de ce?
    ● Nu - nu este de aşteptat ca efectul să fie semnificativ; de ce?
    ● \'95? - nu se poate estima dacă efectul este semnificativ sau nu; de ce?;

    În general, dacă în coloana 3 este chiar şi un singur răspuns "DA", atunci proiectul poate fi încadrat la evaluarea impactului asupra mediului.
    Tabelul 4 - Lista de control pentru etapa de încadrare

┌────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │Este posibil │
│ │ │Da/Nu/? │ca efectul să│
│Nr. │Întrebare │Descriere│fie │
│crt.│ │sumară │semnificativ?│
│ │ │ │Da/Nu /? - de│
│ │ │ │ce? │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │1 │2 │3 │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Caracteristici ale│ │ │
│ │proiectului │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Lucrările de │ │ │
│ │construcţie, │ │ │
│ │exploatare, │ │ │
│ │dezafectare sau │ │ │
│ │demolare ale │ │ │
│ │Proiectului vor │ │ │
│ │implica acţiuni │ │ │
│1. │care vor provoca │ │ │
│ │schimbări fizice │ │ │
│ │locale │ │ │
│ │(topografie, │ │ │
│ │utilizare a │ │ │
│ │terenurilor, │ │ │
│ │schimbări în │ │ │
│ │cursurile de apă, │ │ │
│ │etc.)? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Construcţia sau │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │
│ │Proiectul va │ │ │
│ │utiliza resurse │ │ │
│ │naturale cum ar fi│ │ │
│ │teren, apă, │ │ │
│2. │materiale sau │ │ │
│ │energie, sau │ │ │
│ │oricare alte │ │ │
│ │resurse care nu │ │ │
│ │sunt regenerabile │ │ │
│ │sau nu există în │ │ │
│ │cantităţi mici? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │presupune │ │ │
│ │folosirea, │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │
│ │transportul, │ │ │
│ │manevrarea sau │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │substanţe sau │ │ │
│3. │materiale care pot│ │ │
│ │fi dăunătoare │ │ │
│ │sănătăţii │ │ │
│ │populaţiei sau │ │ │
│ │mediului, sau care│ │ │
│ │pot spori temerile│ │ │
│ │ca proiectul ar │ │ │
│ │avea un risc │ │ │
│ │pentru sănătatea │ │ │
│ │populaţiei? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │produce deşeuri │ │ │
│ │solide in timpul │ │ │
│4. │construirii, │ │ │
│ │funcţionarii sau │ │ │
│ │încetării │ │ │
│ │activităţii? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va avea │ │ │
│ │ca efect emiterea │ │ │
│ │în aer de poluanţi│ │ │
│ │sau orice alte │ │ │
│ │substanţe │ │ │
│ │periculoase, │ │ │
│ │toxice sau nocive,│ │ │
│5. │care să conducă la│ │ │
│ │depăşirea │ │ │
│ │limitelor │ │ │
│ │stabilite în │ │ │
│ │Directiva 2008/50/│ │ │
│ │EC şi 2004/107/EC │ │ │
│ │- Calitatea │ │ │
│ │aerului │ │ │
│ │înconjurător? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │genera zgomot şi │ │ │
│ │vibraţii sau │ │ │
│6. │emisii de lumină, │ │ │
│ │energie termică │ │ │
│ │sau radiaţie │ │ │
│ │electromagnetică? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │genera gaze cu │ │ │
│7. │efect de sera şi │ │ │
│ │care este │ │ │
│ │amploarea acestora│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │conduce la riscul │ │ │
│ │de contaminare a │ │ │
│ │solului sau apei │ │ │
│ │prin emisiile de │ │ │
│8. │poluanţi pe │ │ │
│ │terenuri sau în │ │ │
│ │ape de suprafaţă, │ │ │
│ │ape subterane, ape│ │ │
│ │de coastă sau ape │ │ │
│ │marine? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vor exista riscuri│ │ │
│ │de accidente în │ │ │
│ │timpul │ │ │
│ │construcţiei sau │ │ │
│9. │operării care să │ │ │
│ │poată afecta │ │ │
│ │sănătatea │ │ │
│ │populaţiei sau │ │ │
│ │mediul? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va avea │ │ │
│ │ca rezultat │ │ │
│ │schimbări sociale │ │ │
│ │legate relevante │ │ │
│ │în contextul │ │ │
│ │mediului │ │ │
│10. │înconjurător, de │ │ │
│ │exemplu, în │ │ │
│ │demografie, stilul│ │ │
│ │de viaţă │ │ │
│ │tradiţional, │ │ │
│ │ocuparea forţei de│ │ │
│ │muncă? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există alţi │ │ │
│ │factori care ar │ │ │
│ │trebui luaţi în │ │ │
│ │considerare, cum │ │ │
│ │ar fi dezvoltări │ │ │
│ │viitoare generate │ │ │
│ │de proiect care ar│ │ │
│ │putea duce la │ │ │
│11. │impact asupra │ │ │
│ │mediului │ │ │
│ │înconjurător sau │ │ │
│ │potenţialul de │ │ │
│ │impact cumulativ │ │ │
│ │cu alte activităţi│ │ │
│ │existente sau │ │ │
│ │planificate în │ │ │
│ │localitate? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Caracteristicile │ │ │
│ │mediului posibil a│ │ │
│ │fi afectat de │ │ │
│ │proiect │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Proiectul se află │ │ │
│ │în interiorul sau │ │ │
│ │în apropierea unor│ │ │
│ │zone protejate la │ │ │
│ │nivel │ │ │
│ │internaţional, │ │ │
│ │european, sau prin│ │ │
│ │legislaţia │ │ │
│12. │naţională sau │ │ │
│ │locală pentru │ │ │
│ │valoarea lor │ │ │
│ │ecologică, │ │ │
│ │peisagistică, │ │ │
│ │culturală sau de │ │ │
│ │altă natură, care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există alte zone │ │ │
│ │pe sau în jurul │ │ │
│ │locaţiei care sunt│ │ │
│ │importante sau │ │ │
│ │sensibile din │ │ │
│ │motive de │ │ │
│ │ecologie, de ex. │ │ │
│ │zonele umede, │ │ │
│13. │cursurile de apă │ │ │
│ │sau alte corpuri │ │ │
│ │de apă, zona de │ │ │
│ │coastă, munţi, │ │ │
│ │păduri sau │ │ │
│ │terenuri │ │ │
│ │împădurite, care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există zone pe sau│ │ │
│ │în jurul locaţiei │ │ │
│ │care sunt folosite│ │ │
│ │de specii de faună│ │ │
│ │sau floră │ │ │
│ │protejate, │ │ │
│ │importante sau │ │ │
│14. │sensibile, de ex. │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │reproducere, │ │ │
│ │cuibărit, hrănire,│ │ │
│ │odihnă, iernare, │ │ │
│ │migraţie, care ar │ │ │
│ │putea fi afectate │ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există ape │ │ │
│ │interioare, de │ │ │
│ │coastă, marine sau│ │ │
│ │subterane (sau │ │ │
│ │alte │ │ │
│15. │caracteristici ale│ │ │
│ │mediului marin) pe│ │ │
│ │sau în jurul │ │ │
│ │locaţiei care ar │ │ │
│ │puica fi afectate │ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există zone sau │ │ │
│ │caracteristici │ │ │
│ │importante de │ │ │
│ │peisaj sau │ │ │
│16. │decorative pe sau │ │ │
│ │în vecinătatea │ │ │
│ │locaţiei care ar │ │ │
│ │putea fi afectate │ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există rute sau │ │ │
│ │facilităţi pe sau │ │ │
│ │în apropierea │ │ │
│ │locaţiei care sunt│ │ │
│ │utilizate de │ │ │
│17. │public pentru │ │ │
│ │accesul la │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │recreere sau alte │ │ │
│ │facilităţi care ar│ │ │
│ │putea fi afectate │ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Există rute de │ │ │
│ │transport pe sau │ │ │
│ │în jurul locaţiei │ │ │
│ │susceptibile la │ │ │
│18. │congestionare sau │ │ │
│ │care cauzează │ │ │
│ │probleme de mediu │ │ │
│ │care ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┬┴─────────┼─────────────┤
│ │Este amplasat │ │ │
│ │proiectul într-o │ │ │
│ │locaţie în care │ │ │
│19. │este foarte │ │ │
│ │probabil să fie │ │ │
│ │vizibil pentru │ │ │
│ │mulţi oameni? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Există zone sau │ │ │
│ │caracteristici de│ │ │
│ │importanţă │ │ │
│ │istorică sau │ │ │
│20. │culturală pe sau │ │ │
│ │în jurul locaţiei│ │ │
│ │care ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul este │ │ │
│ │amplasat într-o │ │ │
│ │zonă nedezvoltată│ │ │
│21. │anterior, unde va│ │ │
│ │duce la pierderea│ │ │
│ │terenurilor │ │ │
│ │verzi? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Utilizări │ │ │
│ │existente ale │ │ │
│ │terenului în sau │ │ │
│ │în jurul │ │ │
│ │locaţiei, de ex. │ │ │
│ │locuinţe, │ │ │
│ │grădini, alte │ │ │
│ │proprietăţi │ │ │
│ │private, │ │ │
│ │industrie, │ │ │
│ │comerţ, recreere,│ │ │
│22. │spaţiu public │ │ │
│ │deschis, │ │ │
│ │facilităţi │ │ │
│ │comunitare, │ │ │
│ │agricultură, │ │ │
│ │silvicultură, │ │ │
│ │turism, │ │ │
│ │exploatări │ │ │
│ │miniere sau │ │ │
│ │cariere, care ar │ │ │
│ │putea fi afectate│ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Există planuri de│ │ │
│ │utilizare a │ │ │
│ │terenului pe sau │ │ │
│23. │în jurul locaţiei│ │ │
│ │care ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care sunt dens │ │ │
│24. │populate sau │ │ │
│ │construite, care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei, │ │ │
│ │ocupate de │ │ │
│ │utilizatori │ │ │
│ │sensibili, de ex.│ │ │
│25. │spitale, şcoli, │ │ │
│ │locuri de cult, │ │ │
│ │facilităţi │ │ │
│ │comunitare, care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Exista zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care conţin │ │ │
│ │resurse │ │ │
│ │importante, de │ │ │
│ │înaltă calitate │ │ │
│26. │sau limitate, de │ │ │
│ │ex. apele de │ │ │
│ │suprafaţă, │ │ │
│ │silvicultură, │ │ │
│ │agricultură, │ │ │
│ │pescuit, turism, │ │ │
│ │minerale, care ar│ │ │
│ │putea fi afectate│ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care sunt deja │ │ │
│ │supuse poluării │ │ │
│ │sau altor │ │ │
│ │perturbaţii din │ │ │
│ │punct de vedere │ │ │
│ │al calităţii │ │ │
│ │factorilor de │ │ │
│27. │mediu, de ex │ │ │
│ │acolo unde sunt │ │ │
│ │depăşite │ │ │
│ │standardele de │ │ │
│ │mediu sau unde │ │ │
│ │solul şi/sau │ │ │
│ │subsolul sunt │ │ │
│ │contaminate, care│ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Locaţia │ │ │
│ │Proiectului este │ │ │
│ │susceptibilă la │ │ │
│ │cutremure, │ │ │
│ │prăbuşiri/ │ │ │
│ │alunecări de │ │ │
│ │teren, eroziune │ │ │
│ │sau condiţii │ │ │
│ │climatice extreme│ │ │
│28. │sau adverse, de │ │ │
│ │ex. inversiuni de│ │ │
│ │temperatură, │ │ │
│ │ceaţă, vânt │ │ │
│ │puternic, etc., │ │ │
│ │care pot afecta │ │ │
│ │proiectul şi │ │ │
│ │determina astfel │ │ │
│ │efecte asupra │ │ │
│ │mediului? │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Rezumatul │ │ │
│ │caracteristicilor│ │ │
│ │Proiectului şi │ │ │
│ │ale localizării │ │ │
│ │sale care indică │ │ │
│ │necesitatea │ │ │
│ │evaluării │ │ │
│ │impactului asupra│ │ │
│ │mediului: │ │ │
├────┼─────────────────┴──────────┴─────────────┤
│ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────┘


        Tabelul 5 - Lista de control pentru evaluarea semnificaţiei impactului asupra mediului

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Întrebare │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Va fi o schimbare majoră a │
│ │condiţiilor de mediu? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Noile caracteristici vor fi │
│2. │disproporţionate faţă de │
│ │caracteristicile mediului │
│ │existent? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Impactul va fi neobişnuit în zonă│
│ │sau deosebit de complex? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Impactul se va extinde pe o arie │
│ │largă? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Va exista un potenţial de impact │
│ │transfrontalier? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Vor fi afectaţi mulţi oameni? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Vor fi afectaţi mulţi receptori │
│7. │de alte tipuri (faună şi floră, │
│ │întreprinderi, facilităţi)? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Vor fi afectate caracteristicile │
│8. │sau resursele valoroase sau │
│ │limitate? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │Există riscul ca standardele de │
│ │mediu să fie încălcate? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Există riscul ca siturile, │
│10. │zonele, caracteristicile │
│ │protejate să fie afectate? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │Există o probabilitate mare de │
│ │apariţie a efectului? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12. │Impactul se va manifesta pentru o│
│ │perioadă lungă de timp? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13. │Efectul va fi permanent, mai │
│ │degrabă decât temporar? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │Impactul va fi continuu sau │
│ │intermitent? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │Dacă impactul este intermitent, │
│ │acesta va fi frecvent sau rar? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│16. │Impactul va fi ireversibil? │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Va fi dificil să se evite, │
│17. │reducă, repare sau să se │
│ │compenseze efectul? │
└────┴─────────────────────────────────┘    Exemplu de aplicare a listei de control pentru încadrare
        În continuare se prezintă un exemplu de aplicare a listei de control pentru un proiect (fictiv) de parc eolian care prevede amplasarea a 20 turbine eoliene de 2 MW fiecare. Suprafaţa de teren alocată parcului este de 20 ha iar suprafaţa ocupată permanent de platforme şi drumuri este de 4 ha. Cea mai apropiată locuinţă este situată la 800 m de turbină iar la 1200 m se găseşte un sit de protecţie avifaunistică.
        Tabelul 6 - Lista de control pentru etapa de încadrare - exemplu proiect de parc eolian

┌────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Este posibil ca │
│Nr. │ │Da/Nu/? │efectul să fie │
│crt.│Întrebare │Descriere sumară│semnificativ? │
│ │ │ │Da/Nu / ? - de │
│ │ │ │ce? │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │1 │2 │3 │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Lucrările de │ │ │
│ │construcţie, │ │ │
│ │exploatare, │ │ │
│ │dezafectare sau │ │ │
│ │demolare ale │DA │DA │
│ │Proiectului vor │Decopertări, │Săpături de │
│ │implica acţiuni │săpături, │amploare mare │
│1. │care vor provoca │modificare │care pot cauza │
│ │schimbări fizice │topografie, │modificări │
│ │locale │modificarea │majore în starea│
│ │(topografie, │utilizării │actuală a │
│ │utilizare a │terenului │mediului │
│ │terenurilor, │ │ │
│ │schimbări în │ │ │
│ │cursurile de apă,│ │ │
│ │etc.)? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Construcţia sau │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │
│ │Proiectul va │ │NU │
│ │utiliza resurse │DA │Disponibilitatea│
│ │naturale cum ar │Suprafeţe mari │terenului în │
│ │fi teren, apă, │de teren vor fi │zonă este bună │
│2. │materiale sau │utilizate pentru│şi ocuparea a 4 │
│ │energie, sau │drumuri, │ha de teren nu │
│ │oricare alte │platforme │reprezintă un │
│ │resurse care nu │ │impact │
│ │sunt regenerabile│ │semnificativ │
│ │sau nu există în │ │ │
│ │cantităţi mici? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │presupune │ │ │
│ │folosirea, │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │
│ │transportul, │ │ │
│ │manevrarea sau │ │NU │
│ │producerea de │ │Se poate aplica │
│ │substanţe sau │DA │un plan de │
│ │materiale care │Ulei în perioada│gestiune a │
│3. │pot fi dăunătoare│de operare - │substanţelor şi │
│ │sănătăţii │aprox. 5 tone/ │materialelor │
│ │populaţiei sau │turbină │care să │
│ │mediului, sau │ │minimizeze un │
│ │care pot spori │ │eventual impact │
│ │temerile ca │ │ │
│ │proiectul ar avea│ │ │
│ │un risc pentru │ │ │
│ │sănătatea │ │ │
│ │populaţiei? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │DA │ │
│ │ │Deşeuri din │ │
│ │ │săpături In │ │
│ │ │timpul │ │
│ │Proiectul va │construcţiei │NU │
│ │produce deşeuri │Deşeuri de ulei │În baza unui │
│ │solide in timpul │uzat şi piese de│plan de gestiune│
│4. │construirii, │schimb în timpul│a deşeurilor, se│
│ │funcţionarii sau │funcţionării │poate asigura │
│ │încetării │Deşeuri din │minimizarea unui│
│ │activităţii? │dezafectări │eventual impact │
│ │ │(corpul │ │
│ │ │turbinei) la │ │
│ │ │încetarea │ │
│ │ │proiectului │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul va avea│ │ │
│ │ca efect emiterea│ │ │
│ │in aer de │ │ │
│ │poluanţi sau │ │ │
│ │orice alte │ │ │
│ │substanţe │ │ │
│ │periculoase, │ │ │
│ │toxice sau │ │ │
│5. │nocive, care să │NU │- │
│ │conducă la │ │ │
│ │depăşirea │ │ │
│ │limitelor │ │ │
│ │stabilite în │ │ │
│ │Directiva 2008/50│ │ │
│ │/EC şi 2004/107/ │ │ │
│ │EC - Calitatea │ │ │
│ │aerului │ │ │
│ │înconjurător? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │DA │
│ │Proiectul va │ │Din studii de │
│ │genera zgomot şi │DA │caz rezultă că │
│ │vibraţii sau │Zgomot, umbrire,│formele de │
│6. │emisii de lumină,│radiaţie │impact fizic │
│ │energie termică │electromagnetică│(zgomot, │
│ │sau radiaţie │ │umbrire, │
│ │electromagnetică?│ │radiaţie) pot fi│
│ │ │ │importante │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │genera gaze cu │ │ │
│7. │efect de seră şi │NU │- │
│ │care este │ │ │
│ │amploarea │ │ │
│ │acestora │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul va │DA │ │
│ │conduce la riscul│Risc mediu în │NU │
│ │de contaminare a │perioada de │Prin │
│ │solului sau apei │execuţie │implementarea de│
│ │prin emisiile de │(scurgeri │proceduri │
│8. │poluanţi pe │accidentale) │specifice de │
│ │terenuri sau în │Risc scăzut în │control, se pot │
│ │ape de suprafaţă,│perioada de │limita │
│ │ape subterane, │funcţionare │scurgerile în │
│ │ape de coastă sau│(scurgeri de │mediu │
│ │ape marine? │ulei) │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │DA │
│ │Vor exista │ │Probabilitatea │
│ │riscuri de │ │unui accident │
│ │accidente în │DA │este scăzută │
│ │timpul │La operare: │însă expunerea │
│9. │construcţiei sau │aruncări de │acestuia este │
│ │operării care să │gheaţă, ruperi │mare. Riscul de │
│ │poată afecta │de elice sau │căderi de gheaţă│
│ │sănătatea │incendiu │sau de prăbuşire│
│ │populaţiei sau │ │a turbinei/ │
│ │mediul? │ │incendiu este │
│ │ │ │mare │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul va avea│ │ │
│ │ca rezultat │ │ │
│ │schimbări sociale│ │ │
│ │relevante în │ │ │
│ │contextul │ │ │
│ │mediului │ │ │
│10. │înconjurător, de │NU │- │
│ │exemplu, în │ │ │
│ │demografie, │ │ │
│ │stilul de viaţă │ │ │
│ │tradiţional, │ │ │
│ │ocuparea forţei │ │ │
│ │de munci? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există alţi │ │ │
│ │factori care ar │ │ │
│ │trebui luaţi în │ │ │
│ │considerare, cum │ │DA │
│ │ar fi dezvoltări │ │În vecinătatea │
│ │viitoare generate│ │relevantă (pe o │
│ │de proiect care │DA │rază de 10 km) │
│ │ar putea duce la │Potenţial impact│se găseşte un │
│11. │impact asupra │cumulativ cu │alt parc eolian │
│ │mediului │alte proiecte │a cărui impact │
│ │înconjurător sau │similare asupra │se poate cumula │
│ │potenţialul de │păsărilor │cu cel generat │
│ │impact cumulativ │ │de proiectul │
│ │cu alte │ │propus │
│ │activităţi │ │ │
│ │existente sau │ │ │
│ │planificate în │ │ │
│ │localitate? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul se află│ │ │
│ │în interiorul sau│ │ │
│ │în apropierea │ │ │
│ │unor zone │ │ │
│ │protejate la │ │DA │
│ │nivel │ │Turbinele pot │
│ │internaţional, │ │cauza perturbări│
│ │european, sau │DA │în migraţia │
│ │prin legislaţia │La 1200 m se │păsărilor sau în│
│12. │naţională sau │găseşte un sit │activitatea de │
│ │locală pentru │Natura 2000 SPA │hrănire. De │
│ │valoarea lor │ │asemenea pot │
│ │ecologică, │ │cauza │
│ │peisagistică, │ │mortalităţi prin│
│ │culturală sau de │ │coliziune. │
│ │altă natură, care│ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există alte zone │ │ │
│ │pe sau în jurul │ │ │
│ │locaţiei care │ │ │
│ │sunt importante │ │ │
│ │sau sensibile din│ │ │
│ │motive de │ │ │
│ │ecologie, de ex. │ │NU │
│ │zonele umede, │ │În timpul │
│13. │cursurile de apă │DA │execuţiei se pot│
│ │sau alte corpuri │Curs de apă │preveni efectele│
│ │de apă, zona de │ │asupra cursului │
│ │coastă, munţi, │ │de apă │
│ │păduri sau │ │ │
│ │terenuri │ │ │
│ │împădurite, care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone pe │ │ │
│ │sau în jurul │ │ │
│ │locaţiei care │ │ │
│ │sunt folosite de │ │ │
│ │specii de faună │DA │ │
│ │sau floră │Teren agricol │ │
│ │protejate, │folosit de │ │
│ │importante sau │păsări de pradă │ │
│14. │sensibile, de ex.│pentru hrănire │NU │
│ │pentru │şi de alte │ │
│ │reproducere, │păsări pentru │ │
│ │cuibărit, │reproducere │ │
│ │hrănire, odihnă, │ │ │
│ │iernare, │ │ │
│ │migraţie, care ar│ │ │
│ │putea fi afectate│ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există ape │ │ │
│ │interioare, de │ │ │
│ │coastă, marine │ │ │
│ │sau subterane │ │ │
│ │(sau alte │ │ │
│15. │caracteristici │NU │- │
│ │ale mediului │ │ │
│ │marin) pe sau în │ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone sau │ │ │
│ │caracteristici │ │ │
│ │importante de │ │ │
│ │peisaj sau │ │ │
│16. │decorative pe sau│NU │- │
│ │în vecinătatea │ │ │
│ │locaţiei care ar │ │ │
│ │putea fi afectate│ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există rute sau │ │ │
│ │facilităţi pe sau│ │ │
│ │în apropierea │ │ │
│ │locaţiei care │ │ │
│ │sunt utilizate de│ │ │
│ │public pentru │ │ │
│17. │accesul la │NU │- │
│ │activităţi de │ │ │
│ │recreere sau alte│ │ │
│ │facilităţi care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │DA │
│ │Există rute de │ │În timpul │
│ │transport pe sau │DA │execuţiei - │
│ │în jurul locaţiei│În timpul │drumurile de │
│ │susceptibile la │execuţiei - │acces sunt de │
│ │congestionare sau│transporturi │categorie │
│18. │care cauzează │agabaritice care│inferioară şi nu│
│ │probleme de mediu│pot cauza │permit │
│ │care ar putea fi │blocaje în │transporturi │
│ │afectate de │trafic │agabaritice. │
│ │Proiect? │ │Sunt probabile │
│ │ │ │efecte asupra │
│ │ │ │locuinţelor │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │DA │
│ │ │DA │Impactul vizual │
│ │Este amplasat │Turbinele sunt │poate fi │
│ │proiectul într-o │vizibile pe timp│semnificativ │
│ │locaţie în care │de zi şi pe timp│deoarece se │
│19. │este foarte │de noapte │adaugă elemente │
│ │probabil să fie │(semnalizare │artificiale de │
│ │vizibil pentru │luminoasă), de │peisaj într-o │
│ │mulţi oameni? │la cel puţin 10 │zonă │
│ │ │km │preponderent │
│ │ │ │rurală │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone sau │ │ │
│ │caracteristici de│ │ │
│ │importanţă │ │ │
│ │istorică sau │ │ │
│20. │culturală pe sau │NU │- │
│ │în jurul locaţiei│ │ │
│ │care ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Proiectul este │ │ │
│ │amplasat într-o │DA │ │
│ │zonă nedezvoltată│Proiectul ocupă │ │
│21. │anterior, unde va│4 ha teren │NU │
│ │duce la pierderea│agricol │ │
│ │terenurilor │ │ │
│ │verzi? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Utilizări │ │ │
│ │existente ale │ │ │
│ │terenului în sau │ │ │
│ │în jurul │ │ │
│ │locaţiei, de ex. │ │ │
│ │locuinţe, │ │ │
│ │grădini, alte │ │ │
│ │proprietăţi │ │ │
│ │private, │DA │ │
│ │industrie, │Locuinţe la │DA │
│ │comerţ, recreere,│minim 800 m │Percepţia │
│22. │spaţiu public │distanţă - pot │locuitorilor │
│ │deschis, │exista efecte de│poate fi │
│ │facilităţi │umbrire, zgomot │negativă │
│ │comunitare, │ │ │
│ │agricultură, │ │ │
│ │silvicultură, │ │ │
│ │turism, │ │ │
│ │exploatări │ │ │
│ │miniere sau │ │ │
│ │cariere, care ar │ │ │
│ │putea fi afectate│ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │DA │
│ │ │DA │Restricţiile │
│ │Există planuri de│În jurul │cauzate de │
│ │utilizare a │turbinelor se │turbine pot │
│ │terenului pe sau │trasează o zonă │limita │
│23. │în jurul locaţiei│de protecţie │activităţile │
│ │care ar putea fi │care │obişnuite şi/sau│
│ │afectate de │restricţionează │dezvoltările │
│ │Proiect? │dezvoltările │viitoare într-o │
│ │ │viitoare │manieră │
│ │ │ │semnificativă │
│ │ │ │pentru populaţie│
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care sunt dens │DA │NU │
│24. │populate sau │Intravilan la │Distanţa este │
│ │construite, care │cca. 800 m │relativ mare │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei, │ │ │
│ │ocupate de │ │ │
│ │utilizatori │ │ │
│ │sensibili, de ex.│ │ │
│25. │spitale, şcoli, │NU │- │
│ │locuri de cult, │ │ │
│ │facilităţi │ │ │
│ │comunitare, care │ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care conţin │ │ │
│ │resurse │ │ │
│ │importante, de │ │ │
│ │înaltă calitate │ │ │
│26. │sau limitate, de │NU │- │
│ │ex. apele de │ │ │
│ │suprafaţă, │ │ │
│ │silvicultură, │ │ │
│ │agricultură, │ │ │
│ │pescuit, turism, │ │ │
│ │minerale, care ar│ │ │
│ │putea fi afectate│ │ │
│ │de Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Există zone în │ │ │
│ │interiorul sau în│ │ │
│ │jurul locaţiei │ │ │
│ │care sunt deja │ │ │
│ │supuse poluării │ │ │
│ │sau altor │ │ │
│ │perturbaţii din │ │ │
│ │punct de vedere │ │ │
│ │al calităţii │ │ │
│ │factorilor de │ │ │
│27. │mediu, de ex │NU │- │
│ │acolo unde sunt │ │ │
│ │depăşite │ │ │
│ │standardele de │ │ │
│ │mediu sau unde │ │ │
│ │solul şi/sau │ │ │
│ │subsolul sunt │ │ │
│ │contaminate, care│ │ │
│ │ar putea fi │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│ │Proiect? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Locaţia │ │ │
│ │Proiectului este │ │ │
│ │susceptibilă la │ │ │
│ │cutremure, │ │ │
│ │prăbuşiri/ │ │ │
│ │alunecări de │ │ │
│ │teren, eroziune │ │ │
│ │sau condiţii │ │ │
│ │climatice extreme│ │ │
│28. │sau adverse, de │NU │- │
│ │ex. inversiuni de│ │ │
│ │temperatură, │ │ │
│ │ceaţă, vânt │ │ │
│ │puternic, etc., │ │ │
│ │care pot afecta │ │ │
│ │proiectul şi │ │ │
│ │determină astfel │ │ │
│ │efecte asupra │ │ │
│ │mediului? │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Rezumatul │ │ │
│ │caracteristicilor│ │ │
│ │Proiectului şi │ │ │
│ │ale localizării │ │ │
│ │sale care indică │ │ │
│ │necesitatea │ │ │
│ │evaluării │ │ │
│ │impactului asupra│ │ │
│ │mediului: │ │ │
├────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│• Săpături de amploare mare care pot cauza modificări │
│majore în starea actuală a mediului │
│• Din studii de caz rezultă că formele de impact fizic │
│(zgomot, umbrire, radiaţie) pot fi importante │
│• Probabilitatea unui accident este scăzută însă │
│expunerea acestuia este mare. Riscul de căderi de gheaţă│
│sau de prăbuşire a turbinei/incendiu este mare │
│• În vecinătatea relevantă (pe o rază de 10 km) se │
│găseşte un alt parc eolian a cărui impact se poate │
│cumula cu cel generat de proiectul propus │
│• Turbinele pot cauza perturbări în migraţia păsărilor │
│sau în activitatea de hrănire. De asemenea pot cauza │
│mortalităţi prin coliziune. │
│• În timpul execuţiei - drumurile de acces sunt de │
│categorie inferioară şi nu permit transporturi │
│agabaritice. Sunt probabile efecte asupra locuinţelor │
│• Impactul vizual poate fi semnificativ deoarece se │
│adaugă elemente artificiale de peisaj într-o zonă │
│preponderent rurală │
│• Percepţia locutorilor poate fi negativă │
│• Restricţiile cauzate de turbine pot limita │
│activităţile obişnuite şi/sau dezvoltările viitoare │
│într-o manieră semnificativă pentru populaţie │
└────────────────────────────────────────────────────────┘


    În acest fel s-a evidenţiat foarte clar că proiectul necesită evaluarea impactului asupra mediului. S-a identificat un potenţial impact semnificativ asupra sitului Natura 2000 din vecinătate. Pentru a stabili dacă este necesar ca proiectul să fie supus evaluării adecvate, se va derula şi etapa de încadrare conform Ord. 19/2010. În acest sens, se completează lista de control corespunzătoare, astfel:
    Tabelul 7 - Listă de control în vederea încadrării proiectelor la evaluare adecvată - exemplu de completare (conform Ord. 19/2010, Anexa 1)

┌────┬───────────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │ │A. Da/Nu/Nu│B. Este posibil ca │
│ │Întrebări │se poate │impactul să fie │
│Nr. │pentru etapa de│identifica │semnificativ? Da/Nu│
│crt.│încadrare │în acest │/ Nu se poate │
│ │ │stadiu. │identifica în acest│
│ │ │ │stadiu-justificare.│
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul se va│ │ │
│1. │implementa în │NU │- │
│ │sit? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Distanţa dintre│ │ │
│2. │amplasamentul │1200 m │- │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │sit? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │include acţiuni│ │ │
│ │de construcţie,│ │ │
│ │funcţionare şi │ │ │
│ │dezafectare │ │ │
│ │care să ducă la│ │ │
│3. │modificări │NU │- │
│ │fizice în sit │ │ │
│ │(topografie, │ │ │
│ │utilizarea │ │ │
│ │terenului, │ │ │
│ │modificări ale │ │ │
│ │cursurilor de │ │ │
│ │râuri etc.)? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │implică │ │ │
│ │utilizarea, │ │ │
│ │stocarea, │ │ │
│ │transportul, │ │ │
│ │manipularea sau│ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │substanţe sau │ │ │
│4. │materiale care │NU │- │
│ │ar putea afecta│ │ │
│ │speciile şi/sau│ │ │
│ │habitatele de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar │ │ │
│ │pentru care │ │ │
│ │situl a fost │ │ │
│ │desemnat? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Se vor produce │ │ │
│ │deşeuri solide │ │ │
│ │în timpul │ │ │
│ │construcţiei, │ │ │
│ │funcţionării │ │ │
│ │sau │ │ │
│ │dezafectării │ │ │
│5. │care ar putea │NU │- │
│ │afecta speciile│ │ │
│ │şi/sau │ │ │
│ │habitatele de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar │ │ │
│ │pentru care │ │ │
│ │situl a fost │ │ │
│ │desemnat? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Există alţi │ │ │
│ │factori care ar│ │ │
│ │trebui luaţi în│ │ │
│ │considerare, ca│DA │ │
│ │de exemplu │Potenţial │DA │
│ │dezvoltările │impact │Poate fi afectată │
│ │conexe, care ar│cumulat cu │prin mortalitate/ │
│6. │putea duce la │alte │coliziune, │
│ │afectarea │proiecte │populaţia de şoim │
│ │sitului sau │similare de│dunărean; specia │
│ │există un │pe sau din │are o senzitivitate│
│ │impact │vecinătatea│foarte mare │
│ │cumulativ cu │sitului │ │
│ │alte proiecte │ │ │
│ │existente sau │ │ │
│ │propuse? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Există pe │ │ │
│ │amplasamentul │ │ │
│ │proiectului şi │ │DA │
│ │în imediata │DA │Zona proiectului │
│ │apropiere a │În sit se │constituie areal de│
│ │acestuia │găsesc │hrănire pentru │
│ │habitate │cuiburi de │speciile de │
│7. │naturale şi/sau│şoim │răpitoare mari; │
│ │specii │dunărean şi│acestea pot fi │
│ │sălbatice de │alte păsări│afectate de proiect│
│ │interes │răpitoare │prin mortalităţi │
│ │comunitar ce │mari │cauzate de │
│ │pot fi afectate│ │coliziuni. │
│ │de │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │proiectului? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │DA │
│ │ │ │Zona proiectului │
│ │Proiectul │DA │constituie areal de│
│ │afectează │Zonă de │hrănire pentru │
│ │direct sau │hrănire │speciile de │
│8. │indirect zonele│pentru │răpitoare mari; │
│ │de hrănire/ │răpitoare │acestea pot fi │
│ │reproducere/ │mari │afectate de proiect│
│ │migraţie? │ │prin mortalităţi │
│ │ │ │cauzate de │
│ │ │ │coliziuni. │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul are │ │ │
│ │influenţă │ │ │
│ │directă asupra │ │ │
│ │ariilor/ariei │ │ │
│ │naturale │ │ │
│ │protejate de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar, prin│ │ │
│ │emisii în aer, │ │ │
│ │devierea │ │ │
│ │cursului unei │ │ │
│9. │ape care │NU │- │
│ │traversează │ │ │
│ │zona, │ │ │
│ │extragerea de │ │ │
│ │ape subterane │ │ │
│ │dintr-un │ │ │
│ │acvifer │ │ │
│ │compartimentat,│ │ │
│ │perturbarea │ │ │
│ │prin zgomot sau│ │ │
│ │lumină, poluare│ │ │
│ │atmosferică │ │ │
│ │etc.? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │propus provoacă│ │ │
│ │o deteriorare │ │ │
│ │semnificativă │ │ │
│10. │sau o pierdere │NU │- │
│ │totală a unui │ │ │
│ │(unor) habitat │ │ │
│ │(e) natural(e) │ │ │
│ │de interes │ │ │
│ │comunitar? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │
│ │duce la o │ │ │
│ │izolare │ │ │
│ │reproductivă a │ │ │
│ │unei specii de │ │ │
│ │interes │ │ │
│11. │comunitar sau a│NU │- │
│ │speciilor │ │ │
│ │tipice care │ │ │
│ │intră în │ │ │
│ │compoziţia unui│ │ │
│ │habitat de │ │ │
│ │interes │ │ │
│ │comunitar? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │Proiectul │ │ │
│ │implică │ │ │
│ │utilizarea │ │ │
│ │resurselor de │ │ │
│ │care depinde │ │ │
│ │diversitatea │ │ │
│ │biologică │ │ │
│ │(exploatarea │ │ │
│ │apelor de │ │ │
│ │suprafaţă şi │ │ │
│ │subterane, │ │ │
│12. │activităţile │NU │- │
│ │extractive de │ │ │
│ │suprafaţă de │ │ │
│ │sol, argilă, │ │ │
│ │nisip, pietriş,│ │ │
│ │defrişarea, │ │ │
│ │inundarea │ │ │
│ │terenurilor, │ │ │
│ │pescuit, │ │ │
│ │vânătoare, │ │ │
│ │colectarea │ │ │
│ │plantelor)? │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────────────────┤
│13. │Alte întrebări │ │ │
│ │relevante │ │ │
├────┼───────────────┴───────────┴───────────────────┤
│ │Rezumatul potenţialelor efecte semnificative │
│ │care indică necesitatea evaluării adecvate: │
├────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │• Poate fi afectată prin mortalitate/coliziune,│
│ │populaţia de şoim dunărean; specia are o │
│ │senzitivitate foarte mare │
│ │• Zona proiectului constituie areal de hrănire │
│ │pentru speciile de răpitoare mari; acestea pot │
│ │fi afectate de proiect prin mortalităţi cauzate│
│ │de coliziuni. │
└────┴───────────────────────────────────────────────┘        În urma completării listei de control, s-a concluzionat că proiectul necesită şi evaluare adecvată deoarece impactul asupra păsărilor poate fi semnificativ iar în vecinătatea relevantă (la 1200 m) se găseşte un sit SPA a cărui obiective de conservare pot fi afectate de proiect.
        Decizia etapei de încadrare pentru proiectul de mai sus va fi:
        ● Efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

        Se precizează faptul că în etapa de încadrare s-au utilizat doar unelte calitative (nu şi cantitative) de apreciere a necesităţii evaluării impactului. În cazul de faţă s-a considerat că proiectul este situat în vecinătatea relevantă a sitului SPA deoarece speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl ESTE POSIBIL să fie afectate de proiect, prin natura proiectului. În etapele următoare ale evaluării, în faza de stabilire a domeniului evaluării, se aprofundează aceste efecte potenţiale identificate în etapa de încadrare.
        Lista de control este un instrument simplu şi eficient de stabilire a necesităţii evaluării de impact. Totuşi, subiectivitatea este mare şi din acest motiv trebuie să SE EVITE ca decizia să fie luată de o singură persoană (sau un grup restrâns). În cadrul şedinţei CAT a etapei de încadrare se recomandă ca fiecare din potenţialele efecte semnificative identificate de ACPM să fie discutate şi dezbătute. Astfel, un reprezentant al unei instituţii relevante poate să modifice semnificaţia potenţială a unui impact, cu o justificare adecvată.
        În exemplul de mai sus, administratorul sitului SPA poate interveni în şedinţa CAT şi să precizeze că rutele de migraţie a păsărilor nu se suprapun cu amplasamentul proiectului şi că zonele de hrănire sunt altele; astfel consideră că potenţialul impact asupra păsărilor nu este semnificativ. De asemenea, reprezentantul administraţiei publice locale (primarul localităţii din vecinătatea proiectului) poate interveni cu precizarea că populaţia este receptivă la proiect iar impactul potenţial asupra percepţiei locuitorilor nu este semnificativ.
        Astfel, prin discuţii în cadrul şedinţei CAT şi pe baza punctelor de vedere în scris ale membrilor CAT, se pot elimina sau adăuga potenţiale efecte semnificative. Un proiect poate fi scos de la evaluarea impactului chiar dacă în urma completării listei de control a rezultat că proiectul poate avea efecte semnificative asupra mediului. Raţionamentul este valabil şi în sens invers: un proiect poate fi supus evaluării de impact chiar dacă în urma completării listelor de control a rezultat că nu se preconizează efecte semnificative.
        Proiectele pentru care s-a luat decizia de întocmire a evaluării de impact asupra mediului sunt supuse etapei de definire a domeniului evaluării. Proiectele incluse în Anexa I, pentru care evaluarea de impact este implicită, trec direct la etapa de definire a domeniului evaluării. Acestea sunt supuse încadrării doar pentru stabilirea necesităţii evaluării adecvate sau a impactului asupra corpurilor de apă.

    3.2.4. Alte considerente privind etapa de încadrare
        ● Directiva EIM revizuită în 2014 prevede o serie de completări şi modificări pentru etapa de încadrare, care au fost preluate şi în legislaţia naţională. Principalele modificări sunt:
        o Informaţiile pe care titularul trebuie să le furnizeze în etapa de încadrare pentru proiectele cuprinse în Anexa II au fost completate. Conţinutul memoriului de prezentare (Anexa 5.E la Lege) a fost completat, de exemplu cu informaţii privind alternativele, legătura cu alte acte normative; lucrări de demolare etc.
        o Se solicită titularului de proiect să ţină seama de rezultatele disponibile ale altor evaluări relevante ale efectelor asupra mediului realizate în temeiul altor prevederi legale naţionale, decât cele din Lege.
        o Oferă în mod expres posibilitatea pentru titularul de proiect de a furniza o descriere a oricăror caracteristici ale Proiectul şi/sau măsurile preconizate, pentru a evita sau a preveni ceea ce altfel ar fi putut fi efecte negative semnificative asupra mediului.
        o Introducerea unui termen limită de 90 zile pentru emiterea deciziei de încadrare. De asemenea, "ACPM ia decizia [...] cât mai repede posibil".

        ● Este foarte important ca informaţiile furnizate în cadrul memoriului de prezentare să fie bine structurate şi prezentate şi să fie suficiente pentru ca ACPM să ia decizia de încadrare în mod justificat. Se recomandă ca acest memoriu să fie întocmit de persoane competente, cu experienţă în domeniu.
        Schemele logice ale etapelor de evaluare iniţială, de încadrare cu privire la necesitatea EIM şi de încadrare cu privire la necesitatea EA, sunt prezentate mai jos.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 4 - Schema logică a etapei de evaluare iniţială
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 5 - Schema logică privind încadrarea proiectelor cu sau fără evaluare adecvată
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 6 - Schema logică a etapei de încadrare    4. GHID METODOLOGIC PENTRU ETAPA DE DEFINIRE A DOMENIULUI EVALUĂRII ŞI DE REALIZARE A RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
    4.1. DEFINIREA DOMENIULUI EVALUĂRII
    4.1.1. Iniţierea etapei de definire a domeniului evaluării
        Proiectele pentru care s-a luat decizia de întocmire a evaluării de impact asupra mediului sunt supuse etapei de definire a domeniului evaluării, conform art. 10 din Lege. În această etapă, ACPM emite un îndrumar în care stabileşte domeniul de evaluare şi nivelul de detaliu al informaţiilor care trebuie incluse în raportul privind impactul asupra mediului (RIM). Îndrumarul se elaborează pe baza informaţiilor furnizate de titular în memoriul de prezentare şi în propunerea privind aspectele relevante pentru protecţia mediului, şi ţinând cont de consultarea cu celelalte autorităţi implicate, precum şi de propunerile justificate ale publicului interesat.
        După ce este informat cu privire la necesitatea evaluării impactului asupra mediului, titularul de proiect îşi stabileşte echipa de experţi cu ajutorul căreia va realiza o propunere privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului (RIM), studiul de evaluare adecvată (EA) şi studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA). Acest aspect este unul nou introdus odată cu noua legislaţie în domeniu.
        Propunerea porneşte de la efectele potenţial semnificative identificate în etapa de încadrare. Pentru proiectele incluse în Anexa I, pentru care nu se face o etapă propriu zisă de încadrare, propunerea va conţine efectele semnificative specifice proiectului în cauză. Bineînţeles că va exista o tendinţă din partea titularului de a micşora numărul aspectelor care să fie detaliate în RIM (sau în celelalte rapoarte). Totuşi, acest aspect nu reprezintă bună practică deoarece în timpul consultărilor, aspectele omise intenţionat vor fi evidenţiate de membrii comisiei.

    4.1.2. Definirea "experţilor competenţi"
        Experţii care pot fi cooptaţi în echipă sunt definiţi la art. 12 din Lege. Competenţa acestora trebuie să fie recunoscută conform legislaţiei specifice în vigoare. În România se aplică sistemul de atestare a experţilor şi de înscriere a acestora într-un registru naţional. Totuşi, dacă un expert este înscris în registru nu înseamnă obligatoriu că el are competenţele necesare pentru realizarea evaluării impactului.
        Titularii de proiecte este important să conştientizeze faptul că experţii trebuie selectaţi cu grijă, inclusiv pe baza competenţelor dovedite ale acestora şi că nu trebuie să se bazeze doar pe siguranţa (falsă) că expertul respectiv este înscris într-o listă. O echipă de experţi competenţi poate uşura cu mult procesul EIM şi poate reduce consumul de resurse (financiare şi de timp) pentru implementarea proiectului. Alegerea experţilor trebuie să fie în concordanţă cu specificul şi amploarea proiectului.
        Studiile conexe necesare elaborării RIM. respectiv cele privind impactul asupra sănătăţii umane, asupra patrimoniului cultural, asupra corpurilor de apă etc., se întocmesc de către experţi competenţi conform criteriilor specifice autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul respectiv.
        În practică, lista de experţi necesari se stabileşte imediat după etapa de încadrare, când se cunosc principalele efecte potenţial semnificative ale proiectului. Astfel, dacă se continuă exemplul cu proiectul de parc eolian din capitolul precedent, este evident faptul că echipa de experţi trebuie să cuprindă experţi care să răspundă punctual de fiecare impact potenţial.
        Tabelul 8 - Exemplu de alegere a echipei de experţi pentru realizarea unui RIM

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Impact │ │
│potenţial │ │
│semnificativ │Arie de competenţă │
│identificat în │experţi │
│etapa de │ │
│încadrare │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│• Săpături de │ │
│amploare mare │ │
│care pot cauza │ │
│modificări │ │
│majore în │ │
│starea actuală │ │
│a mediului │ │
│• Din studii de│ │
│caz rezultă că │ │
│formele de │ │
│impact fizic │ │
│(zgomot, │ │
│umbrire, │ │
│radiaţie) pot │ │
│fi importante │• Competenţe în │
│• │evaluarea impactului │
│Probabilitatea │asupra mediului pentru│
│unui accident │proiecte mari de │
│este scăzută │infrastructură; │
│însă expunerea │• Competenţe îh │
│acestuia este │evaluarea impactului │
│mare. Riscul de│fizic (zgomot, │
│căderi de │umbrire, radiaţie, │
│gheaţă sau de │căderi de gheaţă); │
│prăbuşire a │expert în modelarea │
│turbinei/ │emisiilor de zgomot şi│
│incendiu este │a radiaţiilor │
│mare │electromagnetice; │
│• În │expert în modelarea │
│vecinătatea │umbririi; │
│relevantă (pe o│• Competenţe în │
│rază de 10 km) │evaluarea impactului │
│se găseşte un │asupra sănătăţii │
│alt parc eolian│populaţiei │
│al cărui impact│• Competenţe în │
│se poate cumula│evaluarea riscului de │
│cu cel generat │accidente; │
│de proiectul │• Competenţe în │
│propus │evaluarea impactului │
│• Turbinele pot│asupra biodiversităţii│
│cauza │în general - evaluare │
│perturbări în │adecvată; expert │
│migraţia │ornitolog, expert │
│păsărilor sau │habitate, expert │
│în activitatea │faună; │
│de hrănire. De │La lista de competenţe│
│asemenea pot │de mai sus se adaugă │
│cauza │competenţele specifice│
│mortalităţi │pentru realizarea │
│prin coliziune.│studiilor de teren │
│• În timpul │(topografic, │
│execuţiei - │hidrologic, │
│drumurile de │hidrogeologic etc.), │
│acces sunt de │precum şi experţi │
│categorie │pentru întocmirea │
│inferioară şi │planurilor specifice │
│nu permit │(pentru gestiunea │
│transporturi │deşeurilor, pentru │
│agabaritice. │managementul de mediu,│
│Sunt probabile │controlul scurgerilor,│
│efecte asupra │managementul │
│locuinţelor │mirosurilor etc.) │
│• Impactul │Pe parcursul │
│vizual poate fi│procedurilor de mediu │
│semnificativ │poate apărea │
│deoarece se │necesitatea cooptării │
│adaugă elemente│altor experţi cu │
│artificiale de │diferite arii de │
│peisaj într-o │competenţă. ACPM sau │
│zonă │membrii CAT pot │
│preponderent │propune justificat şi │
│rurală │alte arii de │
│• Percepţia │competenţă ale │
│locuitorilor │experţilor │
│poate fi │ │
│negativă │ │
│• Restricţiile │ │
│cauzate de │ │
│turbine pot │ │
│limita │ │
│activităţile │ │
│obişnuite şi/ │ │
│sau │ │
│dezvoltările │ │
│viitoare într-o│ │
│manieră │ │
│semnificativă │ │
│pentru │ │
│populaţie │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


        Aşa cum se deduce de mai sus, în general un RIM nu poate fi efectuat doar de un expert, chiar dacă acesta este inclus în registrul naţional. Doar în puţine cazuri, când s-a solicitat RIM pentru evaluarea unui singur efect potenţial semnificativ, sau pentru proiecte de amploare scăzută, este posibil ca RIM să poată fi dus la bun sfârşit de un singur expert. În rest, RIM este întocmit de o echipă multidisciplinară de experţi.
        Odată cu amendamentele din 2014, Directiva EIM a introdus elemente noi în ceea ce priveşte analiza calităţii RIM. ACPM trebuie să se asigure că dispune de cunoştinţe suficiente sau că are acces la acestea, pentru examinarea RIM (sau a celorlalte rapoarte solicitate). Nu este suficient ca titularul să coopteze experţi competenţi care să întocmească un RIM valoros. Trebuie ca acest RIM să poată fi analizat corespunzător astfel încât să rezulte o concluzie justificată. ACPM, dacă nu dispune intern de competenţe necesare pentru analiza RIM, apelează la expertiză externă, pe cheltuială proprie.
        De exemplu, în cazul unui proiect de pod peste Dunăre, impactul asupra mediului poate fi unul deosebit de complex. RIM întocmit pentru acest proiect de către o echipă multidisciplinară, are o complexitate pe măsură şi cuprinde detalii tehnice care depăşesc aria de competenţă a ACPM. În această situaţie ACPM angajează expertiză externă, cum ar fi institute de cercetare, organizaţii ştiinţifice, experţi internaţionali etc., pentru analiza RIM.

    4.1.3. Derularea etapei de definire a domeniului evaluării
        După ce titularul depune la ACPM propunerea privind aspectele relevante, începe efectiv etapa de definire a domeniului evaluării.
        ACPM derulează etapa de definire a domeniului astfel:
        ● Transmite membrilor CAT în format electronic, propunerea privind aspectele relevante, precum şi celelalte documente depuse de titular. Membrii CAT au la dispoziţie 10 zile pentru a transmite eventuale observaţii;
        ● Redactează îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în RIM, EA, SEICA, după caz, ţinând cont de:
        o Propunerea privind aspectele relevante, depusă de titular, precum şi toate documentele depuse de acesta de la iniţierea procedurii până în acel moment;
        o Propunerile publicului interesat care au fost primite în termen de 20 zile de la publicarea pe internet a memoriului de prezentare (la începutul etapei de încadrare);
        o Propunerile justificate ale membrilor CAT primite în termen de 10 zile de la transmiterea informaţiilor relevante;
        o Propunerile publicului interesat primite în urma publicării deciziei etapei de încadrare;
        o Aspectele relevante pentru protecţia mediului, identificate în raport cu Anexa 4 la Lege
    o Încadrarea proiectului în incidenţa altor legi relevante, cum ar fi: Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
        Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea EA, îndrumarul conţine necesitatea prezentării studiului EA, precum şi alte aspecte relevante stabilite de către ACPM.
        Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea SEICA în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu, îndrumarul conţine această solicitare, precum şi alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor.

        ● Îndrumarul este transmis titularului şi este publicat pe pagina de internet a ACPM. Pe parcursul procedurii EIM se pot solicita (în mod justificat) şi alte informaţii în afara celor din îndrumar.

        Titularul, împreună cu echipa de experţi, întocmeşte studiile solicitate în îndrumar, după caz, astfel:
        ● RIM - pentru proiectele pentru care s-a stabilit necesitatea efectuării RIM; RIM + EA; RIM + EA + SEICA; RIM + SEICA, precum şi pentru proiectele neincluse în Anexa I şi II, dar pentru care s-a stabilit că au impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi/sau asupra corpurilor de apă.
    ● După caz, RIM conţine rezumatul celorlalte studii solicitate şi este însoţit de acestea: EA; SEICA; politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) sau raportul de securitate (RS).

 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 7 - Schema etapei de definire a domeniului evaluării

    4.1.4. Aspecte practice privind întocmirea îndrumarului
    Îndrumarul nu reprezintă doar o simplă expunere a unor aspecte care trebuie detaliate în RIM. Există tendinţa de a include în îndrumar toate (sau o parte) din aspectele solicitate în Anexa 4 la Lege. Este o abordare greşită, care nu ajută nici titularul şi nici ACPM-ul care ia decizia finală. Titularul este obligat prin lege să prezinte informaţiile din Anexa 4, deci este redundant ca acestea să fie solicitate şi prin îndrumar.
        Definirea domeniului înseamnă în primul rând identificarea efectelor potenţial semnificative, care urmează a fi evaluate în detaliu în RIM şi stabilirea gradului de detaliu al informaţiilor care trebuie furnizate în RIM. În continuare se prezintă toate aspectele care ar trebui luate în considerare în etapa de definire a domeniului evaluării.
        ● Necesarul de studii pentru stabilirea stării actuale a mediului în zona de influenţa a proiectului; de exemplu dacă este necesar să se facă observaţii în teren pentru stabilirea stării florei/faunei, dacă este necesar să se aplice chestionare pentru intervievarea populaţiei; dacă este necesar să se determine calitatea fizico-chimică a solului sau a apelor din zona propusă etc.
        ● Orice cerinţe speciale pentru studiile pentru stabilirea stării actuale a mediului, privind amploarea geografică sau calendarul, de ex. din cauza schimbărilor sezoniere ale faunei şi florei; de exemplu, pentru observaţiile în teren privind biodiversitatea, se stabilesc speciile care sunt importante, perioadele în care se fac observaţii pentru a capta cele mai bune informaţii, se delimitează aria pe care se fac observaţii.
        ● Tipurile de alternative care ar trebui luate în considerare; se stabilesc concret amplasamentele alternative pentru proiect (precizarea locaţiei alternative); se stabilesc alternativele tehnologice care să fie analizate în RIM, de exemplu utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde ca alternativă la utilizarea gazului metan într-o centrală termică etc.
        ● Nivelul de detaliere al investigaţiilor solicitate; de exemplu se stabileşte numărul minim de puncte de prelevare, indicatorii minimi ce trebuie analizaţi etc.
        ● Metodele care trebuie utilizate pentru a prezice amploarea efectelor asupra mediului; de exemplu se stabilesc metodele de observaţie a biodiversităţii (transecte, observaţii din punct fix etc.); modelele utilizate pentru modelarea emisiilor în mediu;
        ● Criteriile pe baza cărora trebuie evaluată semnificaţia efectelor;
        ● Tipurile de măsuri de atenuare care trebuie luate în considerare;
        ● Organizaţiile care trebuie să fie consultate atunci când se evaluează impactul asupra mediului;
        ● Componenţa echipei de experţi care va pregăti RIM, EA, SEICA şi celelalte studii necesare (de exemplu pentru EA la un sit Natura 2000 de tip SPA se solicită experţi ornitologi iar la un sit SCI se solicită experţi specializaţi pe habitate, mamifere, herpetofauna etc., după caz);
        ● Planul de lucru şi resursele pentru evaluarea impactului asupra mediului; se stabileşte un plan de lucru; de exemplu 2 luni pentru observaţii în teren; 2 luni pentru stabilirea scenariului de bază şi 2 luni pentru întocmirea efectivă a RIM.

        Se recomandă ca structura îndrumarului să urmărească structura RIM, dar cu un conţinut evident mult mai redus. Conţinutul acestuia se referă la cum se colectează, cum se evaluează impactul şi cât de detaliat este fiecare impact semnificativ. Îndrumarul va putea fi folosit şi în etapa de revizuire/analiză a calităţii RIM pentru a verifica dacă aspectele considerate semnificative la începutul procesului EIM au fost abordate.
        Titularul, după ce primeşte decizia etapei de încadrare prin care s-a stabilit că proiectul necesită RIM (şi după caz EA), îşi formează echipa de experţi consultând registrul naţional şi/sau făcând o selecţie a acestora conform legislaţiei în vigoare. Se recomandă ca selecţia experţilor să fie făcută cu atenţie, nu doar pe baza dovezii că este înscris într-un registru, ci şi pe baza experienţei efective în domeniul respectiv. Lista de experţi rezultă din analiza deciziei etapei de încadrare, în care sunt evidenţiate potenţialele efecte semnificative ale proiectului asupra mediului (vezi tabelul anterior). După selecţia experţilor, titularul întocmeşte propunerea privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului (RIM) şi în studiul de evaluare adecvată (EA).
        Propunerea titularului trebuie să fie suficient de detaliată şi documentată pentru a permite ACPM să întocmească un îndrumar de calitate.
        În continuare se propune o metodologie în 4 paşi pentru realizarea propunerii de către titular şi a îndrumarului de către ACPM:
        ● Pasul 1: Identificare efectelor semnificative.
        o Ce efecte ar putea avea proiectul asupra mediului? Care factori de mediu sunt afectaţi?
        o Care dintre aceste efecte sunt susceptibile de a fi semnificative şi, prin urmare, necesită o atenţie deosebită în RIM?

        ● Pasul 2: Identificarea alternativelor şi a măsurilor de atenuare a impactului
        o Ce alternative şi măsuri de atenuare pot fi aplicate pentru ca efectele identificate ca fiind semnificative să fie minimizate?
        o După aplicarea alternativelor şi a măsurilor de atenuare, rămâne vre-un impact semnificativ? Dacă da, care sunt acestea (care este impactul rezidual?)

        ● Pasul 3: Disponibilitatea datelor
        o Ce surse de date sunt disponibile pentru a evalua efectele asupra mediului? Există date suficiente pentru a se putea face o evaluare corectă? Sunt disponibile metode/tehnici de evaluare care să poată fi aplicate în mod fezabil?

        ● Pasul 4: Monitorizarea efectelor
        o Care măsuri de monitorizare ar trebui avute în vedere pentru a urmări evoluţia impactului semnificativ identificat şi evaluat?


        Fiecare din cei 4 paşi se detaliază în continuare.
    4.1.4.1. Pasul 1: Identificarea efectelor semnificative
        Pentru identificarea efectelor semnificative, se utilizează pe scară largă analiza multicriterială. Sunt stabilite criterii comune pentru evaluarea semnificaţiei unui impact, care se cuantifică pentru fiecare proiect în parte.
        Semnificaţia unui impact poate fi majoră (semnificativă), moderată, minoră, neglijabilă, fără valoare sau pozitivă. Semnificaţia unui impact este dată de 2 componente:
        ● Magnitudinea impactului care este dată de caracteristicile proiectului şi ale efectelor generate de acesta, cum ar fi:
        o Natura efectului: negativ, pozitiv sau ambele;
        o Tipul efectului: direct, indirect, secundar, cumulativ;
        o Reversibilitatea efectului: reversibil, ireversibil;
        o Extinderea efectului: locală, regională, naţională, transfrontieră;
        o Durata efectului: temporar, termen scurt, termen lung;
        o Intensitatea efectului: mică, medie, mare.
        Magnitudinea impactului poate fi mică, medie sau mare, în funcţie de caracteristicile de mai sus.

        ● Senzitivitatea receptorului este înţeleasă ca fiind sensibilitatea mediului receptor asupra căruia se manifestă efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările pe care Proiectele le pot aduce. Senzitivitatea poate fi mică, medie sau mare.

        Efectele POTENŢIAL semnificative identificate în etapa de încadrare, se supun analizei multicriteriale pentru a se determina care dintre acestea ESTE întra-adevăr-semnificativ în contextul analizat. Analiza multicriterială este efectuată de titular, prin experţii competenţi cooptaţi, iar rezultatele analizei sunt trecute în propunerea transmisă către ACPM. Aceasta analizează corectitudinea aplicării analizei multicriteriale (dacă este necesar solicită informaţii suplimentare sau solicită expertiză externă). Odată ce titularul şi ACPM ajung la un consens cu privire la stabilirea efectelor care sunt într-adevăr semnificative, se emite îndrumarul.
        Semnificaţia unui impact poate fi schimbată în urma analizei de detaliu efectuată în RIM. La etapa de stabilire a domeniului evaluării se face o analiză sumară a semnificaţiei impactului, pe baza informaţiilor disponibile imediat, fără eforturi majore. Şi aici se recomandă aplicarea principiului de precauţie în luarea deciziei. Astfel, dacă un impact nu poate fi evaluat satisfăcător astfel încât să se stabilească dacă este semnificativ sau nu, atunci acest impact se consideră semnificativ şi va fi inclus în RIM. Mai târziu, în RIM, se colectează mai multe date şi evaluarea se poate face în detaliu. În RIM se poate concluziona că impactul are o semnificaţie minoră sau neglijabilă.
        Descrierea metodei de analiză multicriterială se face în continuare.
    Magnitudinea impactului
        Componentele magnitudinii impactului sunt:
    Natura impactului
        ● Negativ - un impact care implică o modificarea negativă (adversă) a condiţiilor iniţiale sau introduce un factor nou, indezirabil.
        ● Pozitiv - un impact care implică o îmbunătăţire a condiţiilor iniţiale sau introduce un factor nou, dezirabil.
        ● Ambele- un impact care implică o modificare negativă (adversă) dar în acelaşi timp şi una pozitivă a condiţiilor iniţiale.

        Tipul impactului
        ● Direct - impacte ce rezultă din interacţiunea directă dintre o activitate a planului şi un factor de mediu (ex. ocuparea unui habitat în timpul construcţiei)
        ● Indirect - impacte ce rezultă din alte activităţi sau ca o consecinţă sau circumstanţă a proiectului (de ex. intensificarea traficului rutier în zona proiectului)
        ● Secundar - impact direct sau indirect ca rezultat al interacţiunii repetate dintre componentele proiectului şi factorii de mediu (de ex. impact secundar direct - un impact asupra faunei datorită coliziunilor; impact secundar indirect - impact asupra faunei datorită pierderii de habitat)
        ● Cumulat - impact care acţionează împreună cu alt impact (incluzând impactele altor planuri/proiecte/activităţi), afectând acelaşi factor de mediu sau receptor (ex. efectul combinat al altor proiecte similare în aria de influenţă)

        Reversibilitatea impactului
        ● Reversibil - un impact este reversibil când factorul de mediu afectat (receptorul) poate reveni la starea iniţială (dinaintea acţiunii impactului), de ex. turbiditatea apei poate reveni la iniţial după încetarea cauzei turbidităţii - activităţile de construire);
        ● Ireversibil - un impact este ireversibil dacă factorul de mediu nu mai poate reveni la starea iniţială (de ex. ocuparea permanentă a terenului)

        Extinderea impactului
        ● Locală - impactele care afectează receptori locali în vecinătatea componentelor planului/proiectului. Un impact local apare de obicei pe o rază de până la 5 km de sursă (de ex. suspensii şi sedimente în apă); Trebuie definită aria de influenţă
        ● Regională - impactele care afectează receptorii (factorii de mediu) pe o rază de aprox. 5 - 40 km de sursă şi au o extindere regională (termen ce trebuie definit în fiecare evaluare);
        ● Naţională - impactele ce afectează factorii de mediu la nivel naţional (de ex. impacte sociale cu extindere naţională).
        ● Transfrontieră - impacte ce afectează factori de mediu la nivel internaţional

        Durata impactului
        ● Temporar - impactul se manifestă pe o durată scurtă de timp şi eventual intermitent/ocazional (de ex. depozite temporare de pământ pe durata execuţiei lucrărilor)
        ● Termen scurt - impactul se preconizează că va fi activ pentru o perioadă limitată, scurtă de timp şi va înceta în totalitate la finalizarea activităţii care-l provoacă (de ex. zgomot şi vibraţii generate în timpul construcţiei). De asemenea, impactul are o durată scurtă dacă este eliminat prin măsuri adecvate sau factorul de mediu este restaurat (de ex. oprirea unei instalaţii dacă zgomotul produs de aceasta afectează receptorii)
        ● Termen lung - impactul se manifestă pe o perioadă lungă de timp (pe toată perioada de operare - estimată la mai mult de 25 ani), dar încetează odată cu închiderea proiectului (de ex. zgomotul produs de instalaţii, emisii etc.). De asemenea, impactul are o durată lungă chiar dacă este intermitent, dar se manifestă pe toată durata de viaţă a proiectului (de ex. perturbarea biodiversităţii în timpul operaţiilor de întreţinere a instalaţiei).
        ● Permanent - impactul se manifestă în toate fazele proiectului şi rămâne activ şi după închiderea proiectului. Altfel spus, cauzează schimbări permanente asupra resurselor biotice şi abiotice sau asupra receptorilor (de ex. distrugerea unui habitat prioritar).

        Intensitatea impactului
        ● Mică - atunci când factorul de mediu are o valoare sau/şi o sensibilitate redusă. Impactul poate fi prevăzut dar este de obicei la limita detecţiei şi nu conduce la modificări permanente în structurile şi funcţiunile receptorului. Altfel spus, efectele manifestării impactului se încadrează în limitele naturale de variabilitate ale receptorului, fără a fi necesară refacerea receptorului.
        ● Medie - atunci când factorul de mediu are o valoare şi/sau o sensibilitate medie. Structurile şi funcţiunile receptorului sunt afectate dar structura/funcţiunea de bază nu este afectată. Altfel spus, efectele manifestării impactului depăşesc limitele naturale de variabilitate ale receptorului, iar timpul de refacere este mediu (< 2 ani)
        ● Mare - atunci când factorul de mediu are o valoare sau/şi o sensibilitate mare (de ex. situri Natura 2000). Structurile şi funcţiunile receptorului sunt afectate complet. Pierderea structurilor/funcţiunilor este vizibilă. Altfel spus, efectele manifestării impactului depăşesc limitele naturale de variabilitate, cauzând perturbări ireversibile sau reversibile în perioade lungi de timp (> 2 ani).


        Magnitudinea impactului este o combinaţie a tuturor elementelor de caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) făcută pe baza experienţei evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici şi sociali.
        Tabelul 9 - Caracterizarea magnitudinii unui impact

┌────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Magnitudinea│Factori de mediu │Factori de │Factori de │
│impactului │fizici │mediu │mediu sociali│
│ │ │biologici │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Impact temporar │ │ │
│ │sau pe termen │ │ │
│ │scurt asupra │Impact asupra│Impact asupra│
│ │receptorilor │unei specii │unui grup │
│ │(resurselor) │care se │specific/ │
│ │fizici, │manifestă │comunitate │
│ │localizabil şi │doar la │sau asupra │
│ │detectabil, care │nivelul unui │bunurilor │
│ │cauzează │grup de │materiale │
│ │modificări peste │indivizi pe o│(culturale, │
│ │variabilitatea │perioadă │turism etc.) │
│MICĂ │naturală, fără a │scurtă de │pe o perioadă│
│ │modifica │timp (o │scurtă de │
│ │funcţionalitatea │generaţie sau│timp, care │
│ │sau calitatea │mai puţin), │însă nu se │
│ │receptorului │dar nu │extinde şi nu│
│ │(resursei). │afectează │generează │
│ │Mediul revine la │alte niveluri│perturbări │
│ │starea dinaintea │trofice sau │ale │
│ │impactului după │populaţia │populaţiei │
│ │încetarea │speciei │sau │
│ │activităţii care │respective. │resurselor. │
│ │cauzează │ │ │
│ │impactul. │ │ │
├────────────┴┬────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Impact asupra│ │
│ │ │unei specii │ │
│ │ │care se │ │
│ │ │manifestă la │ │
│ │ │nivelul unei │ │
│ │Impact temporar │părţi din │ │
│ │sau pe termen │populaţie şi │Impact asupra│
│ │scurt asupra │poate cauza │unui grup │
│ │receptorilor │modificări în│specific/ │
│ │(resurselor) │abundenţă şi/│comunitate │
│ │fizici care se │sau o │sau asupra │
│ │poate extinde │reducere a │bunurilor │
│ │peste scara │distribuţiei │materiale │
│ │locală şi poate │de-a lungul │care poate │
│ │produce │uneia sau mai│genera │
│ │modificarea │multor │schimbări pe │
│ │calităţii sau │generaţii, │termen lung │
│ │funcţionalităţii│dar nu │dar nu │
│ │receptorului │afectează │afectează │
│MEDIE │(resursei). │integritatea │stabilitatea │
│ │Totuşi, nu este │pe termen │generală a │
│ │afectată │lung a │grupurilor, │
│ │integritatea pe │populaţiei │comunităţilor│
│ │termen lung a │speciei sau a│sau a │
│ │receptorului │altor specii │bunurilor │
│ │(resursei) sau a│dependente. │materiale. │
│ │oricărui │Caracterul │Dacă │
│ │receptor │cumulativ şi │extinderea │
│ │dependent. Dacă │mărimea │impactului │
│ │extinderea │consecinţelor│este mare, │
│ │impactului este │sunt │atunci şi │
│ │mare, atunci şi │importante. │magnitudinea │
│ │magnitudinea │Dacă │poate fi │
│ │poate fi mare. │extinderea │mare. │
│ │ │impactului │ │
│ │ │este mare, │ │
│ │ │atunci şi │ │
│ │ │magnitudinea │ │
│ │ │poate fi │ │
│ │ │mare. │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Impact asupra │ │ │
│ │receptorilor │Impact asupra│ │
│ │(resurselor) │unei specii │ │
│ │care poate │care se │ │
│ │provoca │manifestă │ │
│ │modificări │asupra │Impact asupra│
│ │ireversibile şi │întregii │unui grup │
│ │peste limitele │populaţii şi │specific/ │
│ │admise, la scară│cauzează │comunitate │
│ │locală sau mai │declin în │sau asupra │
│ │mare. │abundenţă şi/│unuia sau mai│
│ │Modificările pot│sau schimbări│multor bunuri│
│ │altera │în │materiale │
│MARE │caracterul pe │distribuţie │care cauzează│
│ │termen lung al │peste limita │modificări pe│
│ │receptorului │de variaţie │termen lung │
│ │(resursei) şi al│naturală; │sau permanent│
│ │altor receptori │fără │şi afectează │
│ │dependenţi. Un │posibilitate │stabilitatea │
│ │impact care │de recuperare│generală şi │
│ │persistă după │sau revenire │starea │
│ │încetarea │sau care se │acestora. │
│ │activităţii │manifestă │ │
│ │care-l produce │de-a lungul │ │
│ │are o │mai multor │ │
│ │magnitudine │generaţii. │ │
│ │mare. │ │ │
└─────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘    Senzitivitatea receptorului
        Semnificaţia generală a unui impact depinde în egală măsură şi de valoarea/senzitivitatea receptorului. Chiar dacă un impact are o magnitudine mare, semnificaţia generală a impactului poate fi medie dacă valoarea/senzitivitatea receptorului este mică. De exemplu, în cazul unui parc eolian, impactul de coliziune a paseridelor de palele turbinelor are o magnitudine medie, însă valoarea/senzitivitatea speciei este mică. În consecinţă, semnificaţia generală a impactului coliziunii paseridelor de palele turbinei este redusă.
        Tabelul 10 - Stabilirea senzitivităţii receptorului

┌──────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────┐
│Valoarea/ │Factori de │Factori de mediu│Factori de │
│senzitivitatea│mediu │receptori │mediu │
│receptorului │(receptori) │biologici │(receptori) │
│ │fizici │ │sociali │
├──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Un receptor/ │ │ │
│ │resursă care │ │ │
│ │nu este │O specie sau un │ │
│ │important │habitat care nu │ │
│ │pentru │este protejată │ │
│ │funcţionarea │sau listată. │ │
│ │ecosistemelor│Este comună sau │Bunurile │
│ │sau │abundentă; nu │materiale şi │
│ │serviciilor, │este critică │elementele │
│ │sau care este│pentru │socio-economice│
│ │important dar│funcţiunile │afectate nu │
│ │rezistent la │ecosistemului │sunt │
│ │schimbări (în│sau a altor │considerate │
│MICĂ │contextul │ecosisteme (de │semnificative │
│ │activităţilor│ex. pradă pentru│din punct de │
│ │propuse) şi │alte specii sau │vedere al │
│ │îşi va reveni│prădător al │resurselor, şi │
│ │rapid pe cale│speciilor de │nu au o valoare│
│ │naturală la │rozătoare); nu │mare economică,│
│ │starea │reprezintă │culturală sau │
│ │dinaintea │elemente cheie │socială. │
│ │impactului │pentru │ │
│ │odată ce │stabilitatea │ │
│ │activitatea │ecosistemului. │ │
│ │generatoare │ │ │
│ │de impact se │ │ │
│ │opreşte. │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Un receptor/ │ │ │
│ │resursă care │ │ │
│ │este │O specie sau un │ │
│ │important │habitat care nu │ │
│ │pentru │este protejat │ │
│ │funcţionarea │sau listat; este│Elementele │
│ │ecosistemelor│răspândită │socio-economice│
│ │/serviciilor.│global dar este │afectate nu │
│ │Poate fi mai │rară în zona │sunt │
│ │puţin │planului/ │semnificative │
│MEDIE │rezistent la │proiectului. │în contextul │
│ │schimbări dar│Este importantă │general al │
│ │poate fi │pentru │zonei analizate│
│ │readus la │funcţionarea şi │însă au o │
│ │starea │stabilitatea │semnificaţie │
│ │iniţială prin│ecosistemului şi│locală mare. │
│ │acţiuni │este ameninţată │ │
│ │specifice, │sau populaţia │ │
│ │sau se poate │este în declin. │ │
│ │reface pe │ │ │
│ │cale naturală│ │ │
│ │în timp. │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │O specie sau un │Elementele │
│ │ │habitat care │socio-economice│
│ │Un receptor/ │este protejată │afectate sunt │
│ │resursă care │prin directivele│protejate în │
│ │este critic │relevante sau │mod specific │
│ │pentru │convenţii │prin legislaţia│
│ │ecosisteme/ │internaţionale. │naţională sau │
│ │servicii, nu │Este listată ca │internaţională │
│MARE │este │fiind rară, │şi sunt │
│ │rezistent la │ameninţată sau │semnificative │
│ │schimbări şi │vulnerabilă │pentru │
│ │nu poate fi │(IUCN); este │comunităţile │
│ │readus la │critică pentru │din zona │
│ │starea │stabilitatea şi │proiectului sau│
│ │iniţială. │funcţionalitatea│la nivel │
│ │ │ecosistemului. │regional/ │
│ │ │ │naţional. │
└──────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────┘    Semnificaţia generală a impactului
        Pentru determinarea semnificaţiei generale a impactului se au în vedere următoarele elemente cheie:
        ● Magnitudinea impactului (scară, durată, intensitate etc.)
        ● Valoarea/senzitivitatea receptorului.

        Tabelul 11 - Stabilirea semnificaţiei impactului în funcţie de magnitudine şi senzitivitatea receptorului

┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Magnitudine│Magnitudine│Magnitudine│
│ │mică │medie │mare │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Valoare/ │ │ │ │
│senzitivitate │Minor │Minor │Moderat │
│mică │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Valoare/ │ │ │ │
│senzitivitate │Minor │Moderat │Major │
│medie │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Valoare/ │ │ │ │
│senzitivitate │Moderat │Moderat │Major │
│mare │ │ │ │
├──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Semnificaţia impactului │
├──────────────┬───────────────────────────────────┤
│Fără impact │Impactul nu generează efecte │
│sau │cuantificabile (vizibile sau │
│nesemnificativ│măsurabile) în starea naturală a │
│ │mediului. │
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Impactul are magnitudine mică, se │
│ │încadrează în standarde şi/sau este│
│Semnificaţie │asociat cu receptori cu valoare/ │
│minoră │senzitivitate mică sau medie. │
│ │Impact cu magnitudine medie care │
│ │afectează receptori cu valoare mică│
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Impact care se încadrează în │
│ │limite, cu magnitudine mică │
│Semnificaţie │afectând receptori cu valoare mare,│
│moderată │sau magnitudine medie afectând │
│ │receptori cu valoare medie sau │
│ │magnitudine mare afectând receptori│
│ │cu valoare medie. │
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Impact care depăşeşte limitele şi │
│Semnificaţie │standardele şi are o magnitudine │
│majoră │mare afectând receptori cu valoare │
│ │medie sau magnitudine medie │
│ │afectând receptori cu valoare mare.│
└──────────────┴───────────────────────────────────┘


    Tabelul 12 - Descrierea impactelor în funcţie de semnificaţia acestora

┌─────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Efecte asupra │Efecte asupra │ │Consecinţe │
│Semnificaţia │componentei │componentei │Aria de │pentru │
│impactului │biotice │abiotice │îngrijorare │titularul │
│ │(biodiversitate)│(socio-economic)│ │proiectului │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Schimbări în │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │
│ │Degradarea │comercială care │ │ │
│ │calităţii sau │duc la pierderea│ │ │
│ │disponibilităţii│veniturilor sau │ │ │
│ │habitatelor şi/ │a │ │ │
│ │sau a vieţii │oportunităţilor │ │ │
│ │sălbatice, cu │peste limita │ │ │
│ │recuperare mai │normală de │ │Adoptă măsuri │
│ │mare de 2 ani │variaţie │ │pentru evitarea│
│ │Exemplu: │Efecte │Îngrijorare │acestor impacte│
│ │alterarea sau │potenţiale pe │mare care │acolo unde e │
│Major │pierderea unor │termen scurt │generează │posibil şi │
│--- │suprafeţe mari │asupra sănătăţii│campanii la │monitorizează │
│ │de habitate │/calităţii │nivel mare │îndeaproape │
│ │prioritare, │vieţii; risc │(regional, │aria afectată │
│ │modificări │real de │naţional) │de Impactul │
│ │majore în starea│accidentare │ │rezidual. │
│ │de conservare a │Exemplu: │ │ │
│ │speciilor │pierderi │ │ │
│ │protejate, │importante de │ │ │
│ │fragmentări │teren agricol, │ │ │
│ │majore de │relocări de │ │ │
│ │habitat │locuinţe, │ │ │
│ │ │pericole │ │ │
│ │ │iminente de │ │ │
│ │ │accidentare │ │ │
├────────────┬┴────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Schimbări în │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │
│ │ │comercială care │ │ │
│ │ │duc la pierderi │ │ │
│ │ │de venituri sau │ │ │
│ │Schimbări în │oportunităţi în │ │ │
│ │habitate sau │intervalul de │ │ │
│ │specii peste │variabilitate/ │ │ │
│ │variabilitatea │risc normal. │Îngrijorare │ │
│ │naturală, cu un │Efect posibil │extinsă, │Măsuri de │
│Moderat │potenţial de │însă puţin │articole de │minimizare a │
│-- │recuperare de │probabil de │presă, fără │extinderii │
│ │până la 2 ani. │afectare a │campanii │impactelor │
│ │Exemplu: │sănătăţii/ │susţinute │ │
│ │perturbări ale │calităţii │ │ │
│ │habitatelor şi │vieţii. Risc │ │ │
│ │speciilor │redus de │ │ │
│ │ │accidente │ │ │
│ │ │Exemplu: ocupare│ │ │
│ │ │de suprafeţe │ │ │
│ │ │reduse de teren │ │ │
│ │ │valoros │ │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Perturbare │ │ │
│ │ │posibilă a altor│ │ │
│ │ │activităţi şi │ │ │
│ │Schimbări în │influenţă minoră│ │ │
│ │habitate sau │asupra │ │Conştientizează│
│ │specii care pot │veniturilor şi │Îngrijorare │impactul │
│ │fi observate şi │oportunităţilor.│temporară │potenţial şi │
│Minor │măsurate, dar │Disconfort în │locală a unor│manageriază │
│- │sunt la aceeaşi │limite │persoane sau │activitatea şi │
│ │scară cu │acceptabile. Nu │grup care │operaţiile în │
│ │variabilitatea │sunt efecte │resimt │vederea │
│ │naturală │asupra sănătăţii│disconfortul │minimizării │
│ │Exemplu: zgomot │/calităţii │ │interacţiunilor│
│ │produs de utilaje│vieţii │ │ │
│ │ │populaţiei │ │ │
│ │ │Exemplu: blocaje│ │ │
│ │ │în trafic │ │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Efecte vizibile │ │ │
│ │ │însă acceptabile│ │ │
│ │ │asupra altor │ │ │
│ │Schimbări în │activităţi │ │ │
│ │habitate şi │comerciale (nu │ │ │
│ │specii în │creează │Efect │Nu se impun │
│ │limitele │perturbare). │conştientizat│intervenţii, │
│ │variabilităţii │Efect notabil, │la nivel │însă titularul │
│Neglijabil │naturale - │însă fără │local. însă │trebuie să se │
│~ │dificil de │consecinţe │fără motive │asigure că │
│ │măsurat sau │asupra sănătăţii│de │aceste efecte │
│ │observat. │şi a calităţii │îngrijorare │nu cresc în │
│ │Exemplu: evitarea│vieţii │ │importanţă │
│ │structurilor de │populaţiei │ │ │
│ │către păsări. │Exemplu: │ │ │
│ │ │creşterea │ │ │
│ │ │intensităţii │ │ │
│ │ │traficului │ │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Asigurarea că │
│ │ │ │ │eventualele │
│Fără │ │ │Nu sunt │modificări ale │
│interacţiuni│Fără efecte │Fără efecte │îngrijorări │activităţii nu │
│0 │ │ │ │schimbă │
│ │ │ │ │încadrarea de │
│ │ │ │ │impact │
├────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │
│ │ecosistemelor │ │ │ │
│ │prin crearea de │ │ │ │
│ │habitat propice, │Beneficii asupra│ │ │
│ │crearea de │comunităţii │ │ │
│ │condiţii pentru │locale, │ │ │
│ │mărirea │îmbunătăţirea │ │ │
│ │populaţiilor şi a│stării de │ │ │
│ │distribuţiei │sănătate şi a │ │Eforturi pentru│
│Pozitiv │acestora │calităţii vieţii│Nu sunt │maximizarea │
│+++ │-îmbunătăţirea │Exemplu: │îngrijorări │beneficiilor │
│ │stării de │venituri, locuri│ │ │
│ │conservare a │de muncă, │ │ │
│ │habitatelor şi │solicitare şi │ │ │
│ │speciilor │asigurarea de │ │ │
│ │Exemplu: Crearea │servicii etc. │ │ │
│ │de habitate noi, │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze│ │ │ │
│ │cu efect de seră │ │ │ │
└────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┘        Aşa cum s-a precizat mai sus, aplicarea analizei multi-criteriale se face de către titular prin experţii cooptaţi. Rezultatul analizei multicriteriale este un set de impacturi care pot fi semnificative şi care sunt propuse de titular pentru detalierea în cadrul RIM.
        ACPM, la rândul ei intră în mai multe detalii faţă de etapa de încadrare şi analizează proiectul mai atent, încercând să evidenţieze efectele care pot fi semnificative. Pentru a uşura această etapă, se propun liste de control care sunt structurate astfel:
       ● Lista de control privind caracteristicile proiectului - de unde rezultă aspectele care pot cauza efecte asupra unor factori de mediu, precum şi factorii de mediu potenţial afectaţi.
       ● Lista de control privind receptorii - de unde rezultă senzitivitatea receptorilor asupra cărora acţionează efectele identificate în prima listă.

        Astfel, dacă în prima listă se identifică un efect asupra unui factor de mediu, atunci factorul de mediu este analizat în a doua listă. Dacă efectul este semnificativ şi valoarea receptorului este mare, atunci semnificaţia generală a efectului poate fi majoră.
        Propunerea înaintată de titular împreună cu rezultatul aplicării listelor de control, sunt cumulate de ACPM în vederea identificării efectelor semnificative care să fie detaliate în RIM. Identificarea efectelor semnificative rămâne şi în această etapă, elementul subiectiv al evaluării.
        Este o procedură aparent dificilă, însă se reiterează faptul că la această etapă se utilizează doar informaţiile disponibile imediat, fără eforturi mari. În multe cazuri titularul are acces la expertiză suficientă pentru a furniza o propunere care să sufere foarte puţine modificări în urma consultărilor din CAT. Se recomandă ca etapa de definire a domeniului evaluării să fie făcută în principal de titular iar propunerea transmisă de acesta să fie doar ajustată în baza consultărilor cu publicul interesat şi cu membrii CAT.

    4.1.4.2. Pasul 2: Identificarea alternativelor şi a măsurilor de atenuare a impactului
        În pasul 1 s-a efectuat identificarea grosieră a efectelor semnificative asupra mediului. Este un moment oportun să se analizeze diverse alternative la proiect, astfel încât efectele semnificative să dispară sau să fie diminuate. De asemenea, încă din această fază se caută măsuri specifice care să fie aplicate proiectului, astfel încât efectele semnificative să se reducă ca număr sau ca semnificaţie.
        De exemplu s-a identificat în urma analizei multicriteriale că efectul emisiilor în apă generate de un proiect este semnificativ şi poate cauza impact asupra receptorului natural (schimbarea stării de calitate a acestuia). Este indicat ca încă din această fază să se caute alternative sau măsuri de atenuare, înainte de analiza detaliată a impactului în RIM. Această anticipare este riscantă, însă în multe cazuri se dovedeşte că aduce beneficii substanţiale proiectului. Astfel, în etapa de stabilire a domeniului evaluării, se introduce alternativa de recirculare internă a apelor uzate sau se aplică măsura de introducere a unei noi etape de epurare în staţia de epurare din proiect. Efectul asupra receptorului poate să scadă în intensitate şi să nu mai fie semnificativ prin aplicarea alternativei sau a măsurii şi să nu mai fie necesar ca efectul (încadrat iniţial ca semnificativ) să fie evaluat în cadrul RIM.
        Unul dintre conceptele de bază ale Directivei EIM este analiza alternativelor. Pentru orice efect potenţial semnificativ, trebuie concepute şi analizate alternative. Îndrumarul va conţine sugestii de alternative care să fie analizate în cadrul RIM, precum şi sugestii de măsuri de atenuare care să fie detaliate în RIM.
        Chiar dacă analiza alternativelor se face în detaliu în cadrul RIM, identificarea preliminară a alternativelor în timpul etapei de definire a domeniului evaluării, este considerată o bună practică. În mod ideal, alternativele trebuie identificate încă din primele stadii de dezvoltare ale proiectului, atunci când încă se mai pot face modificări în proiect. Identificarea timpurile a alternativelor permite de asemenea colectarea mai eficientă a datelor necesare.
        Diferitele tipuri de alternative care pot fi luate în considerare se evidenţiază:
        ● Strategii alternative, de ex. pentru a gestiona cererea sau a reduce pierderile, în loc să se dezvolte o nouă resursă;
        ● Amplasamente sau rute alternative pentru întregul proiect sau pentru o parte a acestuia;
        ● Tehnologii alternative şi materii prime, de ex. construirea unei centrale electrice cu turbină cu ciclu combinat, mai degrabă decât o centrală electrică pe bază de cărbune;
        ● Plan de situaţie sau arhitectură alternative, de ex. localizarea activităţilor zgomotoase în afara receptorilor sensibili sau înlocuirea coş de evacuare de mari dimensiuni cu două coşuri mai mici;
        ● Măsuri alternative de mediu, de ex. construirea unui ecoduct (ecoductul este o amenajare prin care animalele pot traversa în siguranţă construcţiile şi barierele umane) pentru a asigura trecerea în condiţii de siguranţă a vieţii sălbatice pe o autostradă, mai degrabă decât crearea unui habitat compensatoriu.

        Mai jos este redată listă utilă care trebuie avută în vedere atunci când se proiectează diferite tipuri de alternative şi măsuri de atenuare. Acestea trebuie luate în considerare încă din faza de stabilire a domeniului evaluării.
        ● Măsuri de gestionare a cererii de bunuri sau servicii.
        ● Măsuri de conservare sau reducere a pierderii de resurse.
        ● Diferite abordări pentru a satisface cererea.
        ● Locaţii sau rute.
        ● Procese sau tehnologii.
        ● Metode de lucru.
        ● Planuri de amplasament şi arhitectură.
        ● Proiectarea structurilor.
        ● Tipuri şi surse de materiale.
        ● Specificaţiile produsului.
        ● Calendarul de construcţie, exploatare şi dezafectare, inclusiv orice etapă a proiectului.
        ● Datele de început şi de terminare.
        ● Dimensiunea locaţiei sau a unităţii.
        ● Nivelul producţiei.
        ● Responsabilităţi pentru implementare.
        ● Controlul poluării
        ● Gestiunea deşeurilor, inclusiv reciclarea, recuperarea, reutilizarea şi eliminarea finală.
        ● Moduri de acces şi rute pentru trafic către şi de pe site.
        ● Facilităţi auxiliare.
        ● Metode şi sisteme de gestionare.
        ● Responsabilităţi şi proceduri de gestionare a mediului.
        ● Angajarea şi formarea personalului
        ● Planuri de monitorizare şi de urgenţă.
        ● Lucrări de dezafectare, restaurarea siturilor şi utilizarea ulterioară.
        ● Scenariu "Do-nothing" (alternativa 0) sau alternativa minimă.


    4.1.4.3. Pasul 3. Colectarea datelor
        La realizarea propunerii şi a îndrumarului, titularul, experţii şi ACPM trebuie să fie conştienţi de ce date pot fi colectate în mod practic în timpul pregătirii RIM. Datele ar trebui colectate şi interpretate de către experţii relevanţi şi, în cazul în care se folosesc date cu caracter tehnic, acestea ar trebui verificate pentru a asigura corectitudinea interpretării şi a relevanţei. În cazul în care nu există astfel de experţi la nivel intern, ar trebui utilizaţi experţi externi. Experţii pot fi găsiţi şi la nivel local deoarece aceştia uneori pot accesa mai uşor informaţii locale.
        În general, datele solicitate pentru pregătirea RIM trebuie să poată fi colectate fără eforturi financiare care să depăşească beneficiul de mediu. De exemplu pentru evaluarea impactului emisiilor unui proiect rezidenţial asupra aerului înconjurător este necesar să se cunoască calitatea aerului înconjurător înainte de realizarea proiectului. Aceasta se poate alfa prin sesiuni de măsurători ale concentraţiei diverşilor poluanţi în aer. Costurile pentru astfel de măsurători pot fi mari iar rezultatul măsurătorilor nu este cu mult mai precis decât rezultatele monitorizării calităţii aerului prin staţiile de monitorizare existente. Astfel nu se justifică o solicitare de măsurători speciale pentru proiectul respectiv, atât timp cât există date de monitorizare a calităţii aerului, care pot fi extrapolate la amplasamentul proiectului.
     Uneori informaţiile necesare pot fi greu de găsit; în unele cazuri, pot fi utilizaţi indicatori indirecţi care pot furniza informaţii de mediu în mod indirect. De exemplu, lipsa datelor de monitorizare a calităţii aerului dintr-o zonă urbană ar putea fi rezolvată dacă există date care evidenţiază tendinţele fluxurilor/volumelor de trafic în timp sau tendinţele emisiilor din surse staţionare. Ipotezele privind mediul pot fi generate şi alte date disponibile şi pot fi utile în determinarea relevanţei impactului. Datele pot fi, de asemenea, colectate din surse disponibile în temeiul altor reglementări europene - de exemplu, Directiva privind habitatele, Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin sau Directiva-cadru privind apa.
        Experţii ar trebui să fie conştienţi de faptul că sursele de date pot diferi de la caz la caz, iar cea mai avansată metodă de colectare a datelor poate să nu fie cea mai bună întotdeauna. În unele cazuri, cercetarea de birou poate fi mai eficientă decât sondajele pe teren, iar Google Earth poate fi la fel de util ca imaginile din satelit achiziţionate special.
        Unele surse tipice de informaţii utilizate pentru colectarea datelor în etapa de definire a domeniului evaluării sunt enumerate mai jos.
        ● Baze de date naţionale/regionale ale evaluărilor impactului asupra mediului anterioare;
     ● Datele colectate în temeiul altei legislaţii UE (în special Directiva SEA şi Directiva INSPIRE);
        ● Baze de date la nivel european şi alte baze de date internaţionale;
        ● Experţi la nivel local; şi
        ● Investigaţii primare efectuate de experţi competenţi.

        Exemple de baze de date de mediu sunt:
        ● Date generale
        o Comisia Europeană - baza de date Eurostat;
        o Agenţia Europeană de Mediu (inclusiv emisiile naţionale, apa, acoperirea terenurilor etc.);
        o Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET);
        o Copernicus (anterior, Global Monitoring for Environment and Security);
        o Infrastructura pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);
        o Organizaţia Naţiunilor Unite pentru protecţia mediului.

        ● Date privind biodiversitatea şi schimbările climatice
        o Sistemul de informare a biodiversităţii pentru Europa (BISE);
        o Unitatea globală de informare în materie de biodiversitate (GBIF);
        o Natura 2000 Network Viewer;
        o Raportarea în temeiul Directivei privind habitatele şi a Directivei privind păsările
        o Baza de date comună privind zonele desemnate la nivel naţional (CDDA) gestionată de Agenţia Europeană de Mediu
        o Evaluările ecosistemelor (MAES)
        o Grupul pentru Observarea Pământului - Reţeaua de observare a biodiversităţii (GEO BON);
        o EuMon (specii şi habitate de interes comunitar);
        o Centrul de distribuire a datelor IPCC.

        ● Date privind apele şi mediul marin
        o Sistemul european de informaţii privind apa (WISE);
        o Reţeaua europeană de observare a mediului marin (EMODNET);
        o Sistemul de informaţii privind mediul marin (EMIS);
        o Atlasul european al mărilor.

        ● Date privind chimicalele şi industria
        o Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
        o Sistemul de raportare a accidentelor majore (MARS);
        o Centrul comunitar de documentare privind riscurile industriale (CDCIR);
        o Registrul european/naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (PRTR).    4.1.4.4. Pasul 4 - Măsuri de monitorizare
        Mai jos sunt câteva sugestii practice pe care titularii şi experţii le pot lua în considerare la proiectarea măsurilor de monitorizare şi care pot fi deja luate în considerare în timpul stabilirii domeniului evaluării:
        ● Măsurile de monitorizare trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite implementarea corectă - parametrii, frecvenţa, metodele, responsabilităţile şi resursele trebuie identificate în avans.
        ● ACPM trebuie să se asigure că rezultatele monitorizării vor fi evaluate de autorităţile competente, denumind această autoritate dacă este relevant (acest lucru se poate face prin inspecţie aleatorie). În loc să efectueze monitorizarea individuală a fiecărui proiect, măsurile ar putea fi coordonate la un nivel mai înalt (depinzând de Proiectele care pot avea loc într-o varietate de foruri diferite, cum ar fi planurile municipale, printr-o SEA sau mai informal). Aceasta ar putea implica dezvoltarea unei baze de date care să reducă timpul petrecut în sondajele de teren extinse şi să faciliteze evaluările de mediu viitoare pentru proiectele similare. O astfel de bază de date ar fi, de asemenea, strâns legată de monitorizarea rezultatelor proiectelor în derulare.
        ● În măsura în care este rezonabil, măsurile de monitorizare ar trebui să aibă capacitatea de a identifica orice efecte adverse neprevăzute, ceea ce înseamnă că trebuie să ia în considerare starea mediului afectat, precum şi impacturile specifice (de exemplu emisiile, utilizarea resurselor) generate de proiect. Rezultatele monitorizării sunt puse la dispoziţia autorităţilor competente şi a publicului.    4.1.5. Liste de control pentru stabilirea semnificaţiei efectelor în etapa de definire a domeniului evaluării
        ACPM intră în mai multe detalii faţă de etapa de încadrare şi analizează proiectul mai atent, încercând să evidenţieze efectele care pot fi semnificative. Pentru a uşura această etapă, se propun liste de control care sunt structurate astfel:
        ● Lista de control privind caracteristicile proiectului - de unde rezultă aspectele care pot cauza efecte asupra unor factori de mediu, precum şi factorii de mediu potenţial afectaţi.
        ● Lista de control privind receptorii - de unde rezultă senzitivitatea receptorilor asupra cărora acţionează efectele identificate în prima listă.

        Astfel, dacă în prima listă se identifică un efect asupra unui factor de mediu, atunci factorul de mediu este analizat în a doua listă. Dacă efectul este semnificativ şi valoarea receptorului este mare, atunci semnificaţia generală a efectului poate fi majoră.
        Propunerea înaintată de titular împreună cu rezultatul aplicării listelor de control, sunt cumulate de ACPM în vederea identificării efectelor semnificative care să fie detaliate în RIM. Identificarea efectelor semnificative rămâne şi în această etapă, elementul subiectiv al evaluării.
        Tabelul 13 - Lista de control pentru etapa de definire a domeniului evaluării - întrebări privind caracteristicile proiectului

┌────────────────────┬──┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │Este posibil │
│Întrebări ce vor fi │DA│Care │ca efectul │
│considerate în etapa│/ │componente│asupra │
│de stabilire a │Nu│de mediu │componentei │
│domeniului evaluării│/ │pot fi │să fie │
│ │? │afectate? │semnificativ?│
│ │ │ │De ce? │
├────────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│1. Construcţia, operarea sau dezafectarea │
│Proiectului vor implica acţiuni care vor provoca│
│schimbări fizice ale amplasamentului │
│(topografie, utilizare a terenurilor, schimbări │
│în corpurile apă, etc.)? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Schimbarea │ │ │ │
│ │permanentă sau │ │ │ │
│ │temporară a │ │ │ │
│ │folosinţei │ │ │ │
│ │terenului, │ │ │ │
│ │modului de │ │ │ │
│1. │acoperire sau │ │ │ │
│ │topografiei, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │creşterea │ │ │ │
│ │gradului de │ │ │ │
│ │folosire a │ │ │ │
│ │terenului? │ │ │ │
│ │Efecte vizuale │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │
│2. │existent de │ │ │ │
│ │vegetaţie şi │ │ │ │
│ │clădiri? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Creare de noi │ │ │ │
│3. │folosinţe a │ │ │ │
│ │terenului? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Investigaţii │ │ │ │
│ │preliminare │ │ │ │
│4. │fazei de │ │ │ │
│ │construcţie (ex.│ │ │ │
│ │Teste de sol, │ │ │ │
│ │foraje)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│5. │Lucrări de │ │ │ │
│ │construcţii? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│6. │Lucrări de │ │ │ │
│ │demolare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Amplasamente │ │ │ │
│ │temporare │ │ │ │
│ │folosite pentru │ │ │ │
│7. │lucrările de │ │ │ │
│ │construcţii sau │ │ │ │
│ │locuinţe pentru │ │ │ │
│ │constructori? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Construcţii │ │ │ │
│ │supraterane, │ │ │ │
│ │structuri sau │ │ │ │
│8. │lucrări de │ │ │ │
│ │terasament, │ │ │ │
│ │inclusive │ │ │ │
│ │excavaţii? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Lucrări │ │ │ │
│9. │subterane │ │ │ │
│ │inclusive mine │ │ │ │
│ │sau tunele? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│10.│îmbunătăţiri │ │ │ │
│ │funciare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│11.│Dragare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Structuri │ │ │ │
│12.│costiere (ex. │ │ │ │
│ │diguri maritime)│ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│13.│Structuri │ │ │ │
│ │marine? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Procese de │ │ │ │
│14.│producţie şi │ │ │ │
│ │fabricaţie? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Construcţii │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│15.│depozitarea │ │ │ │
│ │mărfurilor şi │ │ │ │
│ │materialelor? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Instalaţii │ │ │ │
│ │pentru tratarea │ │ │ │
│ │sau eliminarea │ │ │ │
│16.│deşeurilor │ │ │ │
│ │solide sau a │ │ │ │
│ │efluenţilor │ │ │ │
│ │lichizi? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Construcţii │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│17.│adăpostirea │ │ │ │
│ │muncitorilor pe │ │ │ │
│ │durate mari de │ │ │ │
│ │timp? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Intensificarea │ │ │ │
│ │traficului de │ │ │ │
│18.│orice fel in │ │ │ │
│ │timpul etapei de│ │ │ │
│ │construcţie sau │ │ │ │
│ │funcţionare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Rute noi sau │ │ │ │
│ │modificate de │ │ │ │
│ │drumuri, căi │ │ │ │
│ │ferate, aeriene,│ │ │ │
│ │căi de transport│ │ │ │
│19.│pe apă sau alte │ │ │ │
│ │infrastructuri, │ │ │ │
│ │inclusiv staţii,│ │ │ │
│ │porturi, │ │ │ │
│ │aeroporturi etc.│ │ │ │
│ │? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Închiderea sau │ │ │ │
│ │devierea rutelor│ │ │ │
│ │existente de │ │ │ │
│20.│transport sau │ │ │ │
│ │infrastructura │ │ │ │
│ │conducând la │ │ │ │
│ │modificări de │ │ │ │
│ │trafic ? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Linii de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│21.│electric sau │ │ │ │
│ │conducte, noi │ │ │ │
│ │sau modificate? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Îndiguire, │ │ │ │
│ │barare, │ │ │ │
│ │desecare, │ │ │ │
│ │regularizare sau│ │ │ │
│22.│alte schimbări │ │ │ │
│ │în hidrologia │ │ │ │
│ │cursurilor de │ │ │ │
│ │apă sau a │ │ │ │
│ │acviferelor? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│23.│Traversări de │ │ │ │
│ │râuri? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Prelevarea sau │ │ │ │
│ │transferul apei │ │ │ │
│24.│din subteran sau│ │ │ │
│ │din ape de │ │ │ │
│ │suprafaţă? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Modificări de │ │ │ │
│ │cursuri de apă │ │ │ │
│25.│sau de teren │ │ │ │
│ │afectând │ │ │ │
│ │drenarea sau │ │ │ │
│ │scurgerea apei? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Transport de │ │ │ │
│ │persoane sau │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│26.│necesare în │ │ │ │
│ │timpul fazelor │ │ │ │
│ │de construcţie, │ │ │ │
│ │funcţionare sau │ │ │ │
│ │dezafectare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Demontarea sau │ │ │ │
│ │scoaterea din │ │ │ │
│ │funcţiune pe │ │ │ │
│27.│perioade mari de│ │ │ │
│ │timp, sau │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │
│ │restaurare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Activităţi care │ │ │ │
│ │continuă pe │ │ │ │
│ │parcursul │ │ │ │
│28.│scoaterii din │ │ │ │
│ │funcţiune şi │ │ │ │
│ │care pot avea un│ │ │ │
│ │impact asupra │ │ │ │
│ │mediului? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Aflux permanent │ │ │ │
│29.│sau temporar de │ │ │ │
│ │populaţie? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Introducerea de │ │ │ │
│30.│specii │ │ │ │
│ │neautohtone? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Pierderea unor │ │ │ │
│ │specii native │ │ │ │
│31.│sau a │ │ │ │
│ │diversităţii │ │ │ │
│ │genetice? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Pierderea │ │ │ │
│ │ariilor │ │ │ │
│32.│protejate/cu │ │ │ │
│ │biodiversitate │ │ │ │
│ │bogată? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│33.│Orice alte │ │ │ │
│ │acţiuni? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│2. Proiectul, în etapa de construcţie sau de │
│operare, va folosi resurse naturale ca teren, │
│apă, materiale sau energie, sau orice alte │
│resurse care sunt neregenerabile sau există în │
│cantitate mică? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Terenuri, in │ │ │ │
│ │special terenuri│ │ │ │
│ │aflate în stare │ │ │ │
│1. │naturală │ │ │ │
│ │(virgine) sau │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │
│ │agricole? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│2. │Apă? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│3, │Minerale? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│4. │Agregate/ │ │ │ │
│ │compuşi? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│5. │Păduri şi │ │ │ │
│ │material lemnos?│ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Energie, │ │ │ │
│6, │inclusiv │ │ │ │
│ │electricitate şi│ │ │ │
│ │combustibili? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│7, │Orice alte │ │ │ │
│ │resurse? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│3. Proiectul presupune folosirea, depozitarea, │
│transportul, manevrarea sau producerea de │
│substanţe sau materiale care pot fi dăunătoare │
│sănătăţii populaţiei sau mediului, sau care pot │
│spori temerile ca proiectul ar avea un risc │
│pentru sănătatea populaţiei? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │
│ │implică │ │ │ │
│ │folosirea de │ │ │ │
│ │substanţe sau │ │ │ │
│ │materiale care │ │ │ │
│ │sunt riscante │ │ │ │
│1. │sau toxice │ │ │ │
│ │pentru sănătatea│ │ │ │
│ │populaţiei sau │ │ │ │
│ │pentru mediu │ │ │ │
│ │(flora, fauna, │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │apă)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │ │
│ │modifica │ │ │ │
│ │incidenţa │ │ │ │
│ │bolilor sau va │ │ │ │
│2. │afecta vectorii │ │ │ │
│ │de boala (ex. │ │ │ │
│ │boli generate de│ │ │ │
│ │insecte sau de │ │ │ │
│ │ape contaminate │ │ │ │
│ │sau poluate)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │ │
│ │afecta │ │ │ │
│ │bunăstarea │ │ │ │
│3. │populaţiei (ex. │ │ │ │
│ │prin schimbarea │ │ │ │
│ │condiţiilor de │ │ │ │
│ │viaţă)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Există grupuri │ │ │ │
│ │de populaţie │ │ │ │
│ │vulnerabile în │ │ │ │
│ │mod special, │ │ │ │
│4. │care pot fi │ │ │ │
│ │afectate de │ │ │ │
│ │proiect (ex. │ │ │ │
│ │pacienţi │ │ │ │
│ │spitalizaţi, │ │ │ │
│ │bătrâni)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│5. │Orice alte │ │ │ │
│ │cauze? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│4. Proiectul va produce deşeuri solide in timpul│
│construirii, funcţionării sau încetării │
│activităţii? \ │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Materiale │ │ │ │
│1. │excavate, steril│ │ │ │
│ │sau deşeuri de │ │ │ │
│ │mină? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Deşeuri │ │ │ │
│2. │orăşeneşti │ │ │ │
│ │(menajere si/sau│ │ │ │
│ │comerciale)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Deşeuri │ │ │ │
│ │periculoase sau │ │ │ │
│3. │toxice (inclusiv│ │ │ │
│ │deşeuri │ │ │ │
│ │radioactive)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte deşeuri din│ │ │ │
│4. │procese │ │ │ │
│ │industriale? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│5. │Surplus de │ │ │ │
│ │produse? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Nămol de │ │ │ │
│6. │canalizare sau │ │ │ │
│ │din staţia de │ │ │ │
│ │epurare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Deşeuri │ │ │ │
│7. │provenite din │ │ │ │
│ │construcţii sau │ │ │ │
│ │demolări? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Maşini sau │ │ │ │
│8. │echipamente care│ │ │ │
│ │nu mai sunt │ │ │ │
│ │utilizate? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Soluri sau alte │ │ │ │
│9. │materiale │ │ │ │
│ │contaminate? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│10.│Deşeuri din │ │ │ │
│ │agricultură? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│11.│Orice alte │ │ │ │
│ │deşeuri solide? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│5. Proiectul va avea ca efect emiterea în aer de│
│poluanţi sau orice alte substanţe periculoase, │
│toxice sau nocive? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Emisii la │ │ │ │
│ │arderea │ │ │ │
│1. │combustibililor │ │ │ │
│ │fosili, din │ │ │ │
│ │surse staţionare│ │ │ │
│ │sau mobile? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Emisii din │ │ │ │
│2. │procesele de │ │ │ │
│ │producţie? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Emisii de la │ │ │ │
│ │manevrarea │ │ │ │
│ │materialelor, │ │ │ │
│3. │inclusiv │ │ │ │
│ │depozitarea sau │ │ │ │
│ │transportul │ │ │ │
│ │acestora? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Emisii de │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │
│ │construcţie, │ │ │ │
│4. │inclusiv din │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │
│ │tehnice şi │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Praf sau │ │ │ │
│ │mirosuri din │ │ │ │
│ │manevrarea │ │ │ │
│ │materialelor, │ │ │ │
│5. │inclusiv │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │
│ │construcţie, ape│ │ │ │
│ │uzate şi │ │ │ │
│ │deşeuri? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Emisii de la │ │ │ │
│6. │incinerarea │ │ │ │
│ │deşeurilor? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Emisii din │ │ │ │
│ │arderea │ │ │ │
│ │deşeurilor în │ │ │ │
│ │aer liber (ex. │ │ │ │
│7. │resturi de la │ │ │ │
│ │operaţiunile de │ │ │ │
│ │tăiere sau din │ │ │ │
│ │activitatea de │ │ │ │
│ │construcţii)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│8. │Emisii din orice│ │ │ │
│ │alte surse? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│6. Proiectul va cauza zgomote şi vibraţii sau va│
│avea ca efect radiaţie luminoasa, termica sau │
│alte forme de radiaţii electromagnetice? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Din exploatarea │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │
│ │ca de ex. │ │ │ │
│1. │motoare, │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │
│ │tehnice de │ │ │ │
│ │ventilare, │ │ │ │
│ │concasoare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Din procese │ │ │ │
│2. │industriale sau │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │
│ │acestora? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│3. │Din construcţii │ │ │ │
│ │sau demolări? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│4. │Din explozii sau│ │ │ │
│ │din săpături? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Din traficul │ │ │ │
│5. │generat de │ │ │ │
│ │lucrările de │ │ │ │
│ │construcţie? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Din sisteme de │ │ │ │
│6. │iluminare sau │ │ │ │
│ │răcire? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Din surse de │ │ │ │
│ │radiaţii │ │ │ │
│ │electromagnetică│ │ │ │
│ │(considerând │ │ │ │
│ │efectele asupra │ │ │ │
│1. │populaţiei sau │ │ │ │
│ │asupra │ │ │ │
│ │eventualelor │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │sensibile aflate│ │ │ │
│ │in apropiere) │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│8. │Din orice alte │ │ │ │
│ │surse? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│7. Proiectul va conduce la riscul de contaminare│
│a solului sau apei prin emisiile de poluanţi pe │
│terenuri sau în ape de suprafaţă, ape subterane,│
│ape de coastă sau ape marine? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Din manevrarea, │ │ │ │
│ │depozitarea sau │ │ │ │
│1. │deversarea de │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │periculoase sau │ │ │ │
│ │toxice? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │De la │ │ │ │
│ │descărcarea de │ │ │ │
│ │ape de │ │ │ │
│ │canalizare sau a│ │ │ │
│2. │altor efluenţi │ │ │ │
│ │(indiferent dacă│ │ │ │
│ │aceştia sunt sau│ │ │ │
│ │nu epuraţi) în │ │ │ │
│ │ape sau sol? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Prin depunerea │ │ │ │
│ │în ape sau pe │ │ │ │
│ │sol a altor │ │ │ │
│3. │efluenţi │ │ │ │
│ │(indiferent dacă│ │ │ │
│ │aceştia sunt sau│ │ │ │
│ │nu epuraţi) în │ │ │ │
│ │ape sau sol? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│4. │Din oricare alte│ │ │ │
│ │surse? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Există riscul │ │ │ │
│ │ca, pe termen │ │ │ │
│ │lung, poluanţii │ │ │ │
│5. │care provin din │ │ │ │
│ │aceste surse să │ │ │ │
│ │se acumuleze în │ │ │ │
│ │mediu? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│8: Există riscul ca, în timpul construirii sau │
│funcţionării proiectului să se producă accidente│
│care pot afecta sănătatea populaţiei sau │
│mediului? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Din explozii, │ │ │ │
│ │deversări, │ │ │ │
│ │incendii, etc., │ │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │ │
│1. │manipularea, │ │ │ │
│ │folosirea sau │ │ │ │
│ │producerea de │ │ │ │
│ │substanţe │ │ │ │
│ │periculoase sau │ │ │ │
│ │toxice? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Din evenimente │ │ │ │
│ │care se situează│ │ │ │
│ │în afara │ │ │ │
│ │condiţiilor │ │ │ │
│ │normale ale │ │ │ │
│2. │protecţiei │ │ │ │
│ │mediului (ex. │ │ │ │
│ │avarierea │ │ │ │
│ │sistemelor │ │ │ │
│ │pentru controlul│ │ │ │
│ │poluării)? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│3. │Din orice alte │ │ │ │
│ │cauze? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul poate │ │ │ │
│ │fi afectat de │ │ │ │
│ │dezastre │ │ │ │
│ │naturale care │ │ │ │
│4. │conduc la pagube│ │ │ │
│ │pentru mediu │ │ │ │
│ │(ex. inundaţii, │ │ │ │
│ │cutremure, │ │ │ │
│ │alunecări de │ │ │ │
│ │teren etc.)? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│9. Proiectul va conduce la schimbări sociale/ │
│impact asupra populaţiei, de exemplu în │
│demografie, stil de viaţă tradiţional, ocuparea │
│forţei de muncă? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Schimbări în │ │ │ │
│ │structura │ │ │ │
│ │populaţiei; │ │ │ │
│1. │număr, vârsta, │ │ │ │
│ │ocupaţie, │ │ │ │
│ │grupuri sociale,│ │ │ │
│ │etc.? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Prin strămutarea│ │ │ │
│ │populaţiei sau │ │ │ │
│ │demolarea de │ │ │ │
│ │locuinţe, │ │ │ │
│ │localităţi sau │ │ │ │
│2. │facilităţi ale │ │ │ │
│ │localităţilor? │ │ │ │
│ │(ex. şcoli, │ │ │ │
│ │spitale, │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │
│ │sociale) │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Prin migrarea │ │ │ │
│ │unor locuitori │ │ │ │
│3. │veniţi din alte │ │ │ │
│ │localităţi sau │ │ │ │
│ │prin crearea de │ │ │ │
│ │comunităţi noi? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Prin │ │ │ │
│ │suprasolicitarea│ │ │ │
│ │utilităţilor sau│ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │
│4. │locale, ca de │ │ │ │
│ │ex. cele pentru │ │ │ │
│ │locuire, │ │ │ │
│ │educaţie, │ │ │ │
│ │sănătate? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Prin crearea de │ │ │ │
│ │locuri de muncă │ │ │ │
│ │în timpul fazei │ │ │ │
│ │de construcţie │ │ │ │
│ │sau funcţionare │ │ │ │
│ │sau, invers, │ │ │ │
│5. │prin reducerea │ │ │ │
│ │locurilor de │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │
│ │disponibile cu │ │ │ │
│ │efecte asupra │ │ │ │
│ │şomajului şi a │ │ │ │
│ │economiei? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│6. │Orice alte │ │ │ │
│ │cauze? │ │ │ │
├───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┤
│10. Există alţi factori care pot fi luaţi în │
│considerare cum ar fi dezvoltarea consecventă │
│care ar putea conduce la efecte asupra mediului │
│sau la potenţialul de impact cumulat cu alte │
│activităţi existente sau planificate în │
│localitate? │
├───┬────────────────┬──┬──────────┬─────────────┤
│ │Ca urmare a │ │ │ │
│ │proiectului, vor│ │ │ │
│ │fi imperios │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
│ │dezvoltări │ │ │ │
│ │ulterioare care │ │ │ │
│ │ar putea avea un│ │ │ │
│ │impact │ │ │ │
│1. │semnificativ │ │ │ │
│ │asupra mediului,│ │ │ │
│ │ca de ex. mai │ │ │ │
│ │multe locuinţe, │ │ │ │
│ │drumuri noi, │ │ │ │
│ │unităţi │ │ │ │
│ │industriale │ │ │ │
│ │suport sau │ │ │ │
│ │utilităţi noi, │ │ │ │
│ │etc.? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │ │
│ │conduce la │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │facilităţilor │ │ │ │
│ │suport, │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │
│ │industriilor │ │ │ │
│ │auxiliare sau │ │ │ │
│ │alte dezvoltări │ │ │ │
│ │care ar putea │ │ │ │
│ │avea un impact │ │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │ │
│ │ex.: │ │ │ │
│2. │- Infrastructura│ │ │ │
│ │suport (drumuri,│ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │energie, │ │ │ │
│ │tratarea │ │ │ │
│ │deşeurilor sau │ │ │ │
│ │apei uzate │ │ │ │
│ │etc.)? │ │ │ │
│ │- Dezvoltarea │ │ │ │
│ │locuinţelor? │ │ │ │
│ │- Industria │ │ │ │
│ │extractive? │ │ │ │
│ │- Industria │ │ │ │
│ │alimentară │ │ │ │
│ │- Altele? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul ar │ │ │ │
│ │putea limita │ │ │ │
│ │modul de │ │ │ │
│ │folosire │ │ │ │
│3. │ulterioară a │ │ │ │
│ │amplasamentului │ │ │ │
│ │astfel încât să │ │ │ │
│ │existe un impact│ │ │ │
│ │semnificativ │ │ │ │
│ │asupra mediului?│ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │ │
│ │constitui un │ │ │ │
│4. │precedent pentru│ │ │ │
│ │o dezvoltare │ │ │ │
│ │viitoare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul va │ │ │ │
│ │avea efecte │ │ │ │
│ │cumulative │ │ │ │
│ │datorită │ │ │ │
│5. │vecinătăţii cu │ │ │ │
│ │alte proiecte │ │ │ │
│ │existente sau │ │ │ │
│ │planificate şi │ │ │ │
│ │care au efecte │ │ │ │
│ │similare? │ │ │ │
├───┼────────────────┼──┼──────────┼─────────────┤
│ │Proiectul se │ │ │ │
│ │referă la │ │ │ │
│ │sistarea │ │ │ │
│ │definitivă/ │ │ │ │
│6. │dezafectarea │ │ │ │
│ │unor activităţi?│ │ │ │
│ │În acest caz, │ │ │ │
│ │poate exista │ │ │ │
│ │impact │ │ │ │
│ │postînchidere? │ │ │ │
└───┴────────────────┴──┴──────────┴─────────────┘


        Caracteristicile mediului posibil a fi afectat de proiect
        Pentru fiecare caracteristică a proiectului identificată în partea 1, se analizează dacă poate fi afectată una sau mai multe componente de mediu din lista de mai jos.
        Tabelul 14 - Lista de control pentru etapa de definire a domeniului - caracteristicile mediului

┌──────────────────────────────────────┐
│Întrebare - Există caracteristici ale │
│mediului local pe sau în jurul │
│locaţiei proiectului care ar putea fi │
│afectate de proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Zone protejate de legislaţia │
│internaţională sau UE, naţională sau │
│locală pentru protecţia lor ecologică,│
│peisagistică, culturală sau de altă │
│natură, care ar putea fi afectată de │
│Proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Alte zone care sunt importante sau │
│sensibile din motive de ecologie, de │
│ex. │
├──────────────────────────────────────┤
│o Zonele umede, │
├──────────────────────────────────────┤
│o cursuri de apă sau alte corpuri apă,│
├──────────────────────────────────────┤
│o zona de coastă, │
├──────────────────────────────────────┤
│o munţi, │
├──────────────────────────────────────┤
│o păduri sau terenuri împădurite │
├──────────────────────────────────────┤
│• Areale folosite de specii de faună │
│sau floră protejate, importante sau │
│sensibile, de ex. pentru reproducere, │
│cuibărit, hrănire, odihnă, iernare, │
│migraţie, care ar putea fi afectate de│
│Proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Apele interioare, de coastă, marine │
│sau subterane? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Areale de înaltă calitate │
│peisagistică sau decorative? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Areale importante pentru turism şi │
│recreere sau la care publicul are │
│acces larg? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Căi de transport susceptibile de │
│congestionare sau care cauzează │
│probleme de mediu? │
├──────────────────────────────────────┤
│• Domenii sau caracteristici de │
│importanţă istorică sau culturală? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Proiectul este într-o │
│locaţie unde este foarte probabil să │
│fie vizibilă pentru mulţi oameni? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Proiectul este amplasat │
│într-o zonă nedezvoltată anterior, │
│unde va cauza pierderea terenurilor │
│verzi? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Utilizările terenurilor │
│existente pe sau în jurul │
│amplasamentului proiectului ar putea │
│fi afectate de Proiect? │
│De exemplu: │
├──────────────────────────────────────┤
│• Case, grădini, alte proprietăţi │
│private, │
├──────────────────────────────────────┤
│• Industrie, │
├──────────────────────────────────────┤
│• Comerţ, │
├──────────────────────────────────────┤
│• Recreere, │
├──────────────────────────────────────┤
│• Spaţii publice deschise, │
├──────────────────────────────────────┤
│• Obiective sociale │
├──────────────────────────────────────┤
│• agricultura, │
├──────────────────────────────────────┤
│• silvicultură, │
├──────────────────────────────────────┤
│• turism. │
├──────────────────────────────────────┤
│• exploatări miniere sau cariere │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Există planuri pentru │
│utilizarea ulterioară a terenurilor pe│
│sau în jurul locaţiei care ar putea fi│
│afectată de Proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Există zone pe sau în │
│jurul locaţiei care sunt dens populate│
│sau construite, care ar putea să fiţi │
│afectaţi de Proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Există zone pe sau în │
│jurul locaţiei care sunt ocupate de │
│utilizări sensibile ale terenurilor │
│care ar putea fi afectate de Proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│• spitale, │
├──────────────────────────────────────┤
│• şcoli, │
├──────────────────────────────────────┤
│• obiective de cult, │
├──────────────────────────────────────┤
│• Obiective sociale │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Există zone pe sau în │
│jurul locaţiei care conţin resurse │
│importante, de înaltă calitate sau cu │
│disponibilitate scăzută care ar putea │
│fi afectate de Proiect? De exemplu: │
├──────────────────────────────────────┤
│• resursele de apă subterană, │
├──────────────────────────────────────┤
│• apele de suprafaţă. │
├──────────────────────────────────────┤
│• silvicultură, │
├──────────────────────────────────────┤
│• agricultura. │
├──────────────────────────────────────┤
│• pescuit. │
├──────────────────────────────────────┤
│• turism │
├──────────────────────────────────────┤
│• minerale. │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Există zone pe sau în │
│jurul locaţiei Proiectului care sunt │
│deja poluate, de ex. acelea în care │
│standardele de calitatea mediului sunt│
│depăşite sau acelea în care solul sau/│
│şi apele subterane sunt contaminate, │
│care ar putea fi afectate de proiect? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Localizarea proiectului │
│este susceptibilă la cutremure, │
│prăbuşiri/alunecări de teren, eroziune│
│sau condiţii climatice extreme sau │
│adverse, de ex. inversiuni de │
│temperatură, ceaţă, vânt puternic, │
│etc., care pot afecta proiectul şi │
│determina astfel efecte asupra │
│mediului? │
├──────────────────────────────────────┤
│Întrebare - Este probabil ca proiectul│
│să afecteze starea fizică a factorilor│
│de mediu? │
├─────────────────────────────────────&