Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID GENERAL din 2 iunie 2014  privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID GENERAL din 2 iunie 2014 privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Broşură nr. 1 din 2 iunie 2014
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 757 din 2 iunie 2014, publicat pe site-ul https://mfinante.gov.ro
──────────
    1. Cerinţe generale
    1.1. Auditul de regularitate/conformitate reprezintă examinarea proceselor, activităţilor şi acţiunilor desfăşurate în cadrul entităţii publice, pe baza unui cadru de referinţă (reglementări, reguli, proceduri, instrucţiuni etc.), astfel conceput, încât, să permită o asigurare cu privire la eficacitatea managementului riscurilor, controlului şi proceselor de guvernanţă.
    1.2. Prezentul ghid prezintă metodologia de planificare şi derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate în conformitate cu schema generală prezentată la pct. 3.4. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013.
    1.3. Prin planificarea şi realizarea misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate se urmăreşte "examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicate", respectiv auditorul intern verifică dacă regulile şi procedurile sunt bine aplicate (regularitatea) şi dacă reglementările în domeniu sunt respectate (conformitatea). Astfel spus auditul de regularitate/conformitate urmăreşte examinarea bunei aplicări a regulilor, regulamentelor şi procedurilor, semnalarea dezechilibrelor, disfuncţionalităţilor sau a iregularităţilor, analiza cauzelor şi consecinţelor şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor auditate.
    1.4. Planificarea misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate se realizează de către şeful compartimentului de audit public intern şi se aprobă de către conducerea entităţii. Misiunile de audit public intern de regularitate/conformitate se cuprind în Planul multianual şi Planul anual de audit intern, în funcţie de rezultatul evaluării riscurilor şi a celorlalte elemente precizate la punctul 2.4.1.3. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013.
    1.5. Şeful compartimentului de audit public intern are responsabilitatea planificării şi desfăşurării misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate şi asigurării resurselor necesare pentru efectuarea acestora. În acelaşi timp urmăreşte ca activitatea auditorilor interni să se deruleze în conformitate cu normele metodologice specifice compartimentului de audit public intern şi cu principiile Codului privind conduita etică a auditorului intern.
    1.6. Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) Pregătirea misiunii;
    b) Intervenţia la faţa locului;
    c) Raportarea rezultatelor misiunii;
    d) Urmărirea recomandărilor.

    1.7. Ghidul general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate prezintă pe fiecare etapă şi procedură a misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate activităţile şi acţiunile desfăşurate, precum şi responsabilităţile ce revin tuturor celor implicaţi în planificarea, derularea şi finalizarea misiunii.

    2. Metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate
        Metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate presupune parcurgerea în cadrul fiecărei etape a activităţilor specifice şi realizarea documentelor aferente, conform schemei prezentate în continuare.

┌──────────────┬──────────────────────────────┬────┬────────────────┬────┐
│Etape │Proceduri │Cod │Documente │ │
├──────────────┼─────────────┬────────────────┼────┼────────────────┼────┤
│ │ │Elaborarea │ │Ordinul de │ │
│ │ │Ordinului de │P-01│serviciu │ │
│ │ │serviciu │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │Elaborarea │ │Declaraţia de │ │
│ │Iniţierea │Declaraţiei de │P-02│independenţă │ │
│ │misiunii de │independenţă │ │ │ │
│ │audit public ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │intern de │Elaborarea │ │Notificarea │ │
│ │regularitate/│Notificării │ │privind │ │
│ │co │privind │ │declanşarea │ │
│ │nformitate │declanşarea │ │misiunii de │ │
│ │ │misiunii de │P-03│audit public │ │
│ │ │audit public │ │intern de │ │
│ │ │intern de │ │regularitate/ │ │
│ │ │regularitate/ │ │conformitate │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │
│ ├─────────────┴────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │Şedinţa de deschidere │P-04│Minuta şedinţei │ │
│ │ │ │de deschidere │ │
│ ├─────────────┬────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │Constituirea/ │ │Chestionarul de │ │
│ │ │actualizarea │P-05│luare la │ │
│ │Colectarea şi│dosarului │ │cunoştinţă │ │
│Pregătirea │prelucrarea │permanent │ │ │ │
│misiunii │informaţiilor├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │Prelucrarea şi │ │Studiul │ │
│ │ │documentarea │P-06│preliminar │ │
│ │ │informaţiilor │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │ │ │Stabilirea │ │
│ │ │ │ │punctajului │ │
│ │ │Evaluarea │P-07│total al │ │
│ │ │riscurilor │ │riscurilor şi │ │
│ │Analiza │ │ │ierarhizarea │ │
│ │riscurilor şi│ │ │riscurilor │ │
│ │evaluarea ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │controlului │ │ │Chestionarul de │ │
│ │intern │ │ │control intern │ │
│ │ │Evaluarea │ ├────────────────┤ │
│ │ │controlului │P-08│Evaluarea │ │
│ │ │intern │ │gradului de │ │
│ │ │ │ │încredere în │ │
│ │ │ │ │controlul intern│ │
│ ├─────────────┴────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Programul │S │
│ │Elaborarea Programului │ │misiunii de │U │
│ │misiunii de audit public │P-09│audit public │P │
│ │intern de regularitate/ │ │intern de │E │
│ │conformitate │ │regularitate/ │R │
│ │ │ │conformitate │V │
├──────────────┼─────────────┬────────────────┼────┼────────────────┤I │
│ │ │ │ │Teste │Z │
│ │ │ │ ├────────────────┤A │
│ │ │Efectuarea │ │Chestionar listă│R │
│ │ │testărilor şi │P-10│de verificare - │E │
│ │ │formularea │ │CLV; foi de │A │
│ │ │constatărilor │ │lucru; │P-20│
│ │ │ │ │interviuri; │ │
│ │Colectarea şi│ │ │chestionare │ │
│ │analiza ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │probelor de │Analiza │ │Fişă de │ │
│ │audit │problemelor şi │P-11│Identificare şi │ │
│ │ │formularea │ │Analiză a │ │
│Interventia │ │recomandărilor │ │Problemei - FIAP│ │
│la faţa │ ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│locului │ │ │ │Formular de │ │
│ │ │Analiza şi │ │Constatare şi │ │
│ │ │raportarea │P-12│Raportare a │ │
│ │ │iregularităţilor│ │Iregularităţilor│ │
│ │ │ │ │- FCRI │ │
│ ├─────────────┴────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │Revizuirea documentelor şi │ │Nota │ │
│ │constituirea dosarului de │P-13│centralizatoare │ │
│ │audit │ │a documentelor │ │
│ │ │ │de lucru │ │
│ ├──────────────────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │Şedinţa de închidere │P-14│Minuta şedinţei │ │
│ │ │ │de închidere │ │
├──────────────┼─────────────┬────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │Elaborarea │ │Proiectul │ │
│ │ │proiectului │ │Raportului de │ │
│ │ │Raportului de │P-15│audit public │ │
│ │ │audit public │ │intern │ │
│ │Elaborarea │intern │ │ │ │
│ │proiectului ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │Raportului de│Transmiterea │ │ │ │
│ │audit public │proiectului │ │ │ │
│ │intern │Raportului de │P-16│- │ │
│ │ │audit public │ │ │ │
│Raportarea │ │intern │ │ │ │
│rezultatelor │ ├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│misiunii │ │Reuniunea de │P-17│Minuta Reuniunii│ │
│ │ │conciliere │ │de conciliere │ │
│ ├─────────────┼────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │ │Raportul de │ │Raportul de │ │
│ │ │audit public │P-18│audit public │ │
│ │Elaborarea │intern │ │intern │ │
│ │Raportului de├────────────────┼────┼────────────────┤ │
│ │audit public │Difuzarea │ │ │ │
│ │intern │Raportului de │P-19│- │ │
│ │ │audit public │ │ │ │
│ │ │intern │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┴────────────────┼────┼────────────────┼────┤
│Urmărirea │Urmărirea implementării │ │Fişă de urmărire│ │
│recomandărilor│recomandărilor │P-21│a implementării │P-20│
│ │ │ │recomandărilor │ │
└──────────────┴──────────────────────────────┴────┴────────────────┴────┘


    2.1. Pregătirea misiunii
    2.1.1. Iniţierea auditului intern
    2.1.1.1. Elaborarea Ordinului de serviciu. Prin acest document se autorizează efectuarea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate şi se nominalizează auditorii interni responsabili pentru realizarea misiunii. Documentul este întocmit de şeful compartimentului de audit public intern, pe baza Planului anual de audit public intern. Pentru misiunile ad-hoc derulate se elaborează Ordin de serviciu aprobat de conducătorul entităţii în subordinea căruia se află compartimentul de audit public intern.
    Procedura P-01. Elaborarea Ordinului de serviciu

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) întocmeşte Ordinul│
│ │de serviciu pe baza │
│ │Planului anual de │
│ │audit public intern, │
│ │care conţine cadrul │
│ │legal al realizării │
│ │misiunii, scopul │
│ │misiunii, obiectivele│
│ │generale ale │
│ │misiunii, perioada │
│ │derulării misiunii de│
│ │audit, desemnarea │
│ │supervizorului, │
│ │perioada supusă │
│ │auditului, precum şi │
│ │nominalizarea │
│ │membrilor echipei de │
│ │audit. Scopul │
│ │misiunii se │
│ │precizează în funcţie│
│ │de obiectivele │
│ │stabilite sub │
│ │aspectul respectării │
│ │ansamblului │
│ │principiilor, │
│ │regulilor procedurale│
│ │şi metodologice │
│ │aplicabile domeniului│
│ │auditat. În situaţia │
│ │modificării/ │
│ │completării echipei │
│ │de audit, pentru noii│
│ │membrii se emite în │
│ │mod corespunzător │
│ │ordin de serviciu. │
│Şeful │b) Semnează Ordinul │
│compartimentului│de serviciu. │
│de audit public │c) Furnizează copii │
│intern │ale Ordinului de │
│ │serviciu auditorilor │
│ │interni nominalizaţi │
│ │să efectueze misiunea│
│ │de audit intern. │
│ │d) Organizează o │
│ │şedinţă de lucru cu │
│ │auditorii interni │
│ │nominalizaţi să │
│ │efectueze misiunea, │
│ │în cadrul căreia │
│ │comunică scopul │
│ │misiunii, metodologia│
│ │care se va utiliza şi│
│ │rezultatele │
│ │aşteptate. │
│ │e) Stabileşte │
│ │cerinţele de │
│ │pregătire │
│ │profesională necesare│
│ │echipei de audit │
│ │intern în vederea │
│ │realizării misiunii. │
│ │Cerinţele de │
│ │pregătire sunt │
│ │stabilite în │
│ │concordanţă cu scopul│
│ │misiunii de audit. │
│ │f) Stabileşte cu │
│ │echipa de audit │
│ │desemnată modalitatea│
│ │de abordare a │
│ │misiunii şi │
│ │repartizează │
│ │sarcinile de serviciu│
│ │pe fiecare auditor │
│ │intern in parte. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Primesc Ordinul de│
│ │serviciu. │
│ │b) Iau cunoştinţă │
│ │despre scopul │
│ │misiunii, metodologia│
│Auditorii │ce se va utiliza │
│interni │pentru realizarea │
│ │misiunii şi despre │
│ │rezultatele aşteptate│
│ │de către şeful │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Ordin de serviciu Entitatea publică

┌──────────────────────────────────────┐
│Entitatea publică │
├──────────────────────────────────────┤
│Compartimentul Audit Public │
├──────────────────────────────────────┤
│Intern Nr / Data ….. │
├──────────────────────────────────────┤
│ORDIN DE SERVICIU │
├──────────────────────────────────────┤
│În conformitate cu prevederile art. │
│13, lit. c) din Legea nr. 672/2002 │
│privind auditul public intern, │
│republicată, cu modificările │
│ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. │
│1086/2013 pentru aprobarea Normelor │
│generale privind exercitarea │
│activităţii de audit public intern şi │
│ale Planului anual de audit public │
│intern, în perioada ….. se va efectua │
│o misiune de audit public intern de │
│regularitate/conformitate la ………., cu │
│tema ……………………………. │
│Perioada cuprinsă în auditare: │
│……………………….. │
│Scopul misiunii: ……………………… │
│Obiectivele generale ale misiunii │
│sunt: │
│a……………. │
│…………….. │
│n………….. │
│Menţionăm că se va efectua un audit de│
│………. │
│Echipa de audit este formată din: │
│1……………, auditor intern, coordinator │
│echipă de audit intern │
│…………………………… │
│n………………., auditor intern │
│Supervizor al misiunii de audit intern│
│este …….., având funcţia de……. │
│Nume şi prenume, │
│Şeful Compartimentului de audit public│
│intern │
└──────────────────────────────────────┘


    2.1.1.2. Elaborarea Declaraţiei de independenţă. Auditorii interni îşi declară independenţa şi incompatibilităţile, prin elaborarea Declaraţiei de independenţă, atât la începutul misiunii, cât şi pe perioada derulării misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate, dacă apar astfel de situaţii. Situaţiile de incompatibilitate sunt analizate şi soluţionate de şeful compartimentului de audit public intern.
    Procedura P -02. Elaborarea Declaraţiei de independenţă

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Completează │
│ │Declaraţia de │
│ │independenţă. │
│ │b) Declară orice │
│ │incompatibilitate │
│ │existentă sau │
│ │intervenită pe │
│Auditorii │perioada derulării │
│interni │misiunii de audit │
│ │public intern de │
│ │regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │c) Îndosariază │
│ │Declaraţia de │
│ │independenţă în │
│ │dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Verifica │
│ │Declaraţia de │
│ │independenţă. │
│ │b) Identifică şi │
│ │analizează │
│ │incompatibilităţile │
│ │semnalate de către │
│Şeful │auditorii interni şi │
│compartimentului│stabileşte │
│de audit public │modalitatea în care │
│intern │acestea pot fi │
│ │eliminate. │
│ │c) Avizează │
│ │Declaraţia de │
│ │independenţă cu │
│ │privire la │
│ │soluţionarea │
│ │incompatibilităţilor.│
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Declaraţia de independenţă
    Entitatea Publică
    Compartimentul de Audit Public Intern
    DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
    Nume şi prenume: ..........
    Misiunea de audit: ........

┌────┬───────────────────────────┬──┬──┐
│Nr. │Declararea conflictelor de │ │ │
│crt.│interese şi a │Da│Nu│
│ │incompatibilităţilor │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi avut/aveţi vreo relaţie│ │ │
│ │oficială, financiară sau │ │ │
│ │personală cu persoane din │ │ │
│ │cadrul entităţii/structurii│ │ │
│ │ce va fi auditată care ar │ │ │
│ │putea să vă limiteze măsura│ │ │
│1. │în care puteţi să │ │ │
│ │interveniţi şi să │ │ │
│ │constataţi deficienţe de │ │ │
│ │orice fel cu privire la │ │ │
│ │misiunea de audit public │ │ │
│ │intern de regularitate/ │ │ │
│ │conformitate? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aveţi idei preconcepute │ │ │
│ │faţă de persoane, │ │ │
│ │activităţi, procese, │ │ │
│ │programe, grupuri, care au │ │ │
│2. │legătura cu structura ce va│ │ │
│ │fi auditată şi care ar │ │ │
│ │putea să vă influenţeze în │ │ │
│ │misiunea de audit public │ │ │
│ │intern de regularitate/ │ │ │
│ │conformitate? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi avut/aveţi funcţii sau │ │ │
│ │aţi fost/sunteţi implicat │ │ │
│ │(ă) în ultimii 3 ani │ │ │
│3. │într-un alt mod în │ │ │
│ │activitatea entităţii/ │ │ │
│ │structurii ce va fi │ │ │
│ │auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aveţi responsabilităţi în │ │ │
│ │derularea programelor şi │ │ │
│4. │proiectelor finanţate │ │ │
│ │integral sau parţial de │ │ │
│ │Uniunea Europeană? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi fost implicat(ă) în │ │ │
│ │elaborarea şi implementarea│ │ │
│5. │sistemelor de control ale │ │ │
│ │entităţii/structurii ce va │ │ │
│ │fi auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Sunteţi soţ/soţie, rudă sau│ │ │
│ │afin până la gradul al │ │ │
│6. │patrulea inclusiv cu │ │ │
│ │conducătorul entităţii/ │ │ │
│ │structurii ce va fi │ │ │
│ │auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aveţi vreo legătură │ │ │
│ │politică, socială care ar │ │ │
│ │rezulta dintr-o fostă │ │ │
│ │angajare sau primirea de │ │ │
│7. │redevenţe de la vreun grup,│ │ │
│ │organizaţie sau nivel │ │ │
│ │guvernamental, care are │ │ │
│ │legătură cu entitatea/ │ │ │
│ │structura ce va fi │ │ │
│ │auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi aprobat înainte │ │ │
│ │documente, ordine de plată │ │ │
│8. │şi alte instrumente de │ │ │
│ │plată pentru entitatea/ │ │ │
│ │structura ce va fi │ │ │
│ │auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi fost/sunteţi implicat │ │ │
│ │în ţinerea evidenţei │ │ │
│9. │contabile la entitatea/ │ │ │
│ │structura ce va ffi │ │ │
│ │auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi avut/aveţi vreun │ │ │
│ │interes personal care │ │ │
│ │influenţează sau pare să │ │ │
│ │influenţeze îndeplinirea │ │ │
│10. │atribuţiilor de serviciu cu│ │ │
│ │imparţialitate şi │ │ │
│ │obiectivitate faţă de │ │ │
│ │entitatea/structura ce va │ │ │
│ │fi auditată? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Puteţi evalua eficacitatea │ │ │
│ │proceselor şi sistemelor în│ │ │
│11. │raport cu cerinţele │ │ │
│ │specificate şi │ │ │
│ │conformitatea obiectivelor │ │ │
│ │cu politica entităţii? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Dacă în timpul misiunii de │ │ │
│ │audit public intern de │ │ │
│ │regularitate/conformitate │ │ │
│ │apar incompatibilităţi │ │ │
│ │personale, externe sau │ │ │
│12. │organizaţionale care │ │ │
│ │afectează obiectivitatea │ │ │
│ │dvs. de a lucra şi a │ │ │
│ │elabora rapoarte de audit │ │ │
│ │imparţiale, le notificaţi │ │ │
│ │şefului compartimentului de│ │ │
│ │audit public intern? │ │ │
└────┴───────────────────────────┴──┴──┘

    1. Incompatibilităţi personale:
    2. Pot fi eliminate incompatibilităţile:
    3. Dacă da, explicaţi cum anume:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Auditor │Nume şi prenume, │
│intern, │Şeful Compartimentului │
│ │Audit Public Intern, │
└──────────┴───────────────────────────┘


    2.1.1.3. Elaborarea Notificării privind declanşarea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate. Prin acest document compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu privire la declanşarea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate prevăzută în Planul anual de audit public intern, cu 15 zile calendaristice înainte de declanşarea misiunii. Odată cu Notificarea se comunică şi Carta auditului intern. În cazuri justificate, entitatea auditată poate solicita amânarea/decalarea misiunii de audit intern, cu aprobarea conducerii entităţii, după consultarea prealabilă a şefului compartimentului de audit public intern şi prezentarea ulterioară a documentului prin care s-a aprobat această solicitare.
    Procedura P-03. Elaborarea Notificării privind declanşarea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Întocmesc │
│ │Notificarea privind │
│ │declanşarea misiunii │
│ │de audit public │
│ │intern de │
│ │regularitate/ │
│ │conformitate care │
│ │conţine informaţii │
│ │referitoare la │
│ │scopul, obiectivele │
│ │generale şi durata │
│ │misiunii, documentele│
│ │care urmează a fi │
│ │puse la dispoziţie de│
│ │entitatea/structura │
│ │auditată, precum şi │
│ │informaţii cu privire│
│ │la şedinţa de │
│ │deschidere. Scopul │
│ │misiunii se │
│ │precizează în funcţie│
│Auditorii │de obiectivele │
│interni │stabilite sub │
│ │aspectul respectării │
│ │ansamblului │
│ │principiilor, │
│ │regulilor procedurale│
│ │şi metodologice │
│ │aplicabile domeniului│
│ │auditat. │
│ │b) Pregătesc un │
│ │exemplar al Cartei │
│ │auditului intern. │
│ │c) Atribuie un număr │
│ │de înregistrare │
│ │Notificării. │
│ │d) Transmit │
│ │Notificarea entităţii│
│ │/structurii auditate,│
│ │însoţită de Carta │
│ │auditului intern. │
│ │e) Îndosariază copia │
│ │Notificării în │
│ │dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Verifica │
│ │corectitudinea şi │
│Şeful │suficienţa │
│compartimentului│informaţiilor │
│de audit public │cuprinse în │
│intern │Notificare. │
│ │b) Semnează │
│ │Notificarea. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Notificare privind declanşarea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate ENTITATEA PUBLICĂ Compartimentul de Audit Public Intern

┌──────────────────────────────────────┐
│ENTITATEA PUBLICĂ │
│Compartimentul de Audit Public Intern │
│Nr. …../……. │
├──────────────────────────────────────┤
│NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA │
│MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN DE │
│REGULARITATE/CONFORMITATE │
├──────┬───────────────────────────────┤
│Către:│Entitatea ……. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│De la:│Şeful Compartimentului de Audit│
│ │Public Intern │
├──────┴───────────────────────────────┤
│Referitor la misiunea de audit: │
│…………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Stimată(e) domn(ă) ………………….., │
│În conformitate cu Planul anual de │
│audit public intern pe anul ……….., │
│urmează ca în perioada …… să efectuăm │
│o misiune de audit public intern de │
│regularitate/conformitate cu tema │
│……………. │
│Scopul misiunii de audit public intern│
│de regularitate/conformitate îl │
│reprezintă examinarea │
│responsabilităţilor asumate de către │
│conducerea entităţii publice şi │
│personalul de execuţie, cu privire la │
│organizarea şi realizarea │
│activităţilor şi îndeplinirea în mod │
│eficient şi eficace. │
│Obiectivele generale ale misiunii │
│sunt: │
│a……….. │
│…………… │
│n………….. │
│Ulterior, vă vom contacta pentru a │
│stabili, de comun acord, data şi modul│
│de organizare a şedinţei de deschidere│
│a misiunii în cadrul căreia vom avea │
│în vedere: │
│a. prezentarea auditorilor; │
│b. prezentarea şi documentarea │
│obiectivelor misiunii; │
│c. scopul misiunii de audit; │
│d. modalitatea de desfăşurare a │
│misiunii, persoanele de contact; │
│e. alte aspect. │
│Pentru o mai bună înţelegere a │
│activităţii dumneavoastră, vă rugăm sa│
│ne puneţi la dispoziţie documentaţia │
│necesară privind: planificarea, │
│organizarea si controlul activităţilor│
│auditabile, legile şi reglementările │
│aplicabile, organigrama entităţii, │
│Regulamentul de organizare şi │
│funcţionare, fişele posturilor, │
│procedurile operaţionale de lucru, │
│rapoartele de activitate etc. │
│Pentru eventualele întrebări privind │
│desfăşurarea misiunii, vă rugăm să-l │
│contactaţi pe domnul ………auditor │
│intern, telefon ……, e-mail …… │
│Cu deosebită consideraţie, │
│Data: │
│Şeful Compartimentului Audit Public │
│Intern │
│……………………… │
│(numele şi prenumele) │
└──────────────────────────────────────┘    2.1.2. Şedinţa de deschidere. Activitatea se derulează la entitatea/structura auditată şi implică auditorii interni membrii ai echipei de audit şi personalul entităţii/structurii auditate desemnat de conducătorul acesteia. Şedinţa de deschidere are rolul de a prezenta echipa de audit, Carta auditului intern, obiectivele generale ale misiunii de audit public intern de conformitate/regularitate, comunica termenele de desfăşurare a misiunii, stabili persoanele responsabile din partea entităţii/structurii auditate în vederea asigurării informaţiilor, documentelor şi explicaţiilor necesare şi de a asigura condiţiile de lucru adecvate derulării misiunii.
    Procedura P-04. Şedinţa de deschidere

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Stabilesc data │
│ │Şedinţei de │
│ │deschidere. │
│ │b) Contactează │
│ │telefonic entitatea/ │
│ │structura auditată │
│ │pentru a stabili data│
│ │organizării şedinţei │
│ │de deschidere. │
│ │c) Stabilesc ordinea │
│ │de zi a Şedinţei de │
│ │deschidere. │
│ │d) Participă la │
│ │Şedinţa de │
│ │deschidere. │
│ │e) Întocmesc Minuta │
│Auditorii │şedinţei de │
│interni │deschidere. │
│ │f) Consemnează în │
│ │cadrul minutei │
│ │şedinţei aspectele │
│ │dezbătute, respectiv │
│ │în prima parte │
│ │informaţii │
│ │referitoare la │
│ │participanţii la │
│ │şedinţă, iar în │
│ │partea a doua │
│ │stenograma │
│ │dezbaterilor. │
│ │g) Îndosariază Minuta│
│ │şedinţei de │
│ │deschidere în dosarul│
│ │misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Supervizorul/ │ │
│Şeful │Participă la Şedinţa │
│compartimentului│de deschidere, după │
│de audit public │caz. │
│intern │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Participă la │
│ │Şedinţa de │
│ │deschidere. │
│ │b) Stabileşte │
│ │persoanele din cadrul│
│Conducătorul │entităţii/structurii │
│entităţii/ │auditate care vor │
│structurii │participa la │
│auditate │Şedinţa de │
│ │deschidere. │
│ │c) Asigură │
│ │participarea │
│ │persoanelor │
│ │desemnate. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Minuta şedinţei de deschidere

┌─────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │PREGĂTIREA│ │
│Compartimentul de│MISIUNII │ │
│Audit Public ├──────────┤Data: ……… │
│Intern │Şedinţa de│ │
│ │deschidere│ │
├─────────────────┴──────────┴────────────┤
│Domeniu/activitatea auditată: …………………….. │
├─────────────────────────────────────────┤
│Denumirea misiunii: ……………………………………. │
├─────────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: ……………………………… │
├─────────────────────────────────────────┤
│Supervizat: …………………………. │
├─────────────────────────────────────────┤
│MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE │
├─────────────────────────────────────────┤
│A. Lista participanţilor │
├──────────┬───────┬────────────┬─────────┤
│ │ │Entitatea/ │ │
│Numele │Funcţia│structura │Semnătura│
│ │ │auditată │ │
├──────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┴───────┴────────────┴─────────┤
│B. Stenograma şedinţei │
│…………………………………….. │
│…………………………………….. │
│…………………………………….. │
└─────────────────────────────────────────┘


    2.1.3. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor
    2.1.3.1. Constituirea/actualizarea Dosarului permanent. În cadrul acestei activităţi auditorii interni solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre entitatea/structura auditată (strategii, reguli/regulamente/legi aplicabile, proceduri de lucru, documente referitoare la îndatoriri/responsabilităţi/număr angajaţi/organigramă/fişe posturi/operaţiuni contabile, informaţii financiare, rapoarte de audit anterioare, fluxul de operaţii etc.) cu scopul de a cunoaşte domeniul auditabil şi particularităţile acestuia. Informaţiile colectate trebuie să permită cunoaşterea contextului instituţional şi socio-economic, organizarea entităţii/structurii auditate, identificarea şi evaluarea punctelor cheie ale funcţionării activităţilor şi sistemului de control, a riscurilor semnificative şi informaţiilor probante pentru atingerea obiectivelor. De asemenea, constituie/actualizează Dosarul permanent, care reprezintă sursa de informaţii generale cu privire la entitatea/structura auditată şi permite o înţelegere mai bună a activităţilor desfăşurate de entitatea/structura auditată . Acesta se poate asigura în formă fizică şi/sau electronică.
    Procedura P - 05. Constituirea/actualizarea Dosarului permanent

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │a) Se familiarizează cu │
│ │activitatea entităţii/ │
│ │structurii auditate. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │b) Concep şi elaborează │
│ │Chestionarul de luare la │
│ │cunoştinţă utilizat în │
│ │obţinerea │
│ │informaţiilor. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │c) Identifică, strategiile, │
│ │legile si regulamentele │
│ │aplicabile entităţii/ │
│ │structurii │
│ │auditate, care au legătură │
│ │cu domeniul auditat. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │d) Obţin organigrama, │
│ │regulamentele de │
│ │funcţionare, fişele │
│ │posturilor, proceduri │
│ │scrise ale entităţii/ │
│ │structurii auditate. │
│ ├────────────────────────────┤
│Auditorii│e) Identifică personalul │
│interni │responsabil, posturile │
│ │cheie, fluxul operaţiilor. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │f) Identifică informaţiile │
│ │financiare, registrul │
│ │riscurilor şi circuitul │
│ │documentelor. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │g) Obţin rapoartele de │
│ │control/audit anterioare. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │h) Obţin orice alte │
│ │documente şi informaţii │
│ │specifice domeniului │
│ │auditabil. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │i) Identifică şi analizează │
│ │factorii susceptibili de a │
│ │împiedica desfăşurarea │
│ │misiunii │
│ │de audit. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │j) Constituie/actualizează │
│ │Dosarul permanent şi-l │
│ │opisează. │
└─────────┴────────────────────────────┘


    Model - Chestionar de luare la cunoştinţă

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────┐
│Compartimentul Audit │PREGĂTIREA MISIUNII │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤Data:│
│Public Intern │Colectarea şi prelucrarea │ │
│ │informaţiilor │ │
├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┼─────┤
│Domeniu/activitatea │ │
│auditată:................................................ │ │
│Denumire misiune: │ │
│...............................................................│ │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┼─────┤
│Document redactat de:..........│ │ │
│Supervizat: │ │ │
│............................ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────┘

    CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ

┌─────────────────────┬──┬──┬──────────┐
│ÎNTREBĂRI FORMULATE │DA│NU│OBSERVAŢII│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│1. Cunoaşterea contextului │
│socio-economic │
├─────────────────────┬──┬──┬──────────┤
│………………………… │ │ │ │
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│2. Cunoaşterea contextului │
│organizaţional │
├─────────────────────┬──┬──┬──────────┤
│…………………………………………… │ │ │ │
├─────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│3. Cunoaşterea │ │ │ │
│funcţionării │ │ │ │
│entităţii/structurii │ │ │ │
│evaluate │ │ │ │
├─────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│……………………………………………. │ │ │ │
└─────────────────────┴──┴──┴──────────┘

    Auditori interni,
    ...........
    Supervizor,
    ...........

    2.1.3.2. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor. În cadrul acestei activităţi auditorii interni prelucrează informaţiile colectate cu privire la entitatea/structura auditată şi stabilesc activităţile/acţiunile ce pot fi asociate fiecărui obiectiv general de audit menţionat în Ordinul de serviciu.
    Procedura P-06. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Realizează analiza│
│ │generală a entităţii/│
│ │structurii auditate. │
│ │b) Evaluează │
│ │strategia şi │
│ │politicile aplicabile│
│ │domeniului auditabil.│
│ │c) Analizează şi │
│ │evaluează domeniul │
│ │auditabil, respectiv:│
│ │- documentele de │
│ │organizare şi │
│ │funcţionare ale │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- cadrul normativ şi │
│ │metodologic specific │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- procedurile de │
│ │lucru specifice │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- informaţiile │
│ │interne şi externe │
│ │specifice domeniului │
│ │auditabil; │
│ │d) Evaluează │
│ │obiectivele entităţii│
│ │/structurii auditate.│
│ │e) Analizează │
│ │structura şi │
│ │pregătirea │
│ │personalului. │
│ │f) Evaluează │
│ │politicile de │
│ │dezvoltare specifice │
│ │domeniului auditabil │
│ │g) Examinează modul │
│ │de constituire şi │
│ │utilizare a │
│ │resurselor financiare│
│ │necesare desfăşurării│
│ │activităţilor în │
│ │cadrul domeniului │
│ │auditabil. │
│ │h) Evaluează │
│ │constatările şi │
│ │recomandările din │
│ │rapoartele de audit │
│ │intern anterioare şi │
│ │a rapoartelor de │
│ │audit extern. │
│ │i) Analizează şi │
│ │examinează alte date │
│ │şi informaţii │
│ │specifice domeniului │
│ │auditabil. │
│ │j) Stabilesc │
│ │concluziile analizei │
│Auditorii │preliminare, inclusiv│
│interni │acţiunile succesive │
│ │ce descriu │
│ │activităţile │
│ │auditabile şi │
│ │cerinţele pentru │
│ │fiecare activitate/ │
│ │acţiune auditabilă │
│ │din punct de vedere │
│ │al controalelor │
│ │specifice. │
│ │k) Elaborează şi │
│ │documentează Studiul │
│ │preliminar, care │
│ │conţine informaţii cu│
│ │privire la: │
│ │- prezentarea │
│ │generală a entităţii │
│ │publice; │
│ │- descrierea │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- obiectivele │
│ │entităţii/structurii │
│ │stabilite; │
│ │- riscurile asociate │
│ │activităţilor/ │
│ │acţiunilor specifice │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- structura, dinamica│
│ │şi pregătirea │
│ │profesională a │
│ │personalului; │
│ │- asigurarea │
│ │resurselor în vederea│
│ │realizării │
│ │activităţilor/ │
│ │acţiunilor │
│ │auditabile; │
│ │- organizarea şi │
│ │desfăşurarea │
│ │proceselor de │
│ │administrare a │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- politica de │
│ │îmbunătăţire şi │
│ │dezvoltare a │
│ │domeniului auditabil;│
│ │- stabilirea │
│ │activităţilor/ │
│ │acţiunilor pentru │
│ │fiecare obiectiv │
│ │general al misiunii │
│ │de audit public │
│ │intern. │
│ │- îndosariază Studiul│
│ │preliminar şi │
│ │documentele aferente │
│ │elaborate în dosarul │
│ │misiunii │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează │
│ │documentaţia │
│ │elaborată de auditori│
│ │şi se pronunţă asupra│
│ │suficienţei şi │
│ │adecvării acesteia. │
│Supervizorul/ │b) Analizează şi │
│Şeful │revizuieşte Studiul │
│compartimentului│preliminar. În acest │
│de audit public │sens, stabileşte şi o│
│intern │întâlnire de lucru cu│
│ │echipa de audit │
│ │pentru definitivarea │
│ │Studiului preliminar,│
│ │dacă este cazul. │
│ │c) Supervizează │
│ │Studiul preliminar. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Studiu preliminar

┌────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │PREGĂTIREA MISIUNII │ │
│Compartimentul de ├─────────────────────┤ │
│Audit Public Intern │Colectarea şi │Data:│
│ │prelucrarea │ │
│ │informaţiilor │ │
├────────────────────┴─────────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:............................... │
│Denumire misiune: │
│................................................│
│Document redactat de: │
│........................................... │
└────────────────────────────────────────────────┘

    STUDIU PRELIMINAR

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Obiectiv │Descrierea activităţilor │
│ │derulate │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │1) Prezentarea generală a │
│ │entităţii publice; │
│ │2) Analiza domeniului │
│ │auditabil (procese, │
│ │responsabili, cadrul │
│ │normativ, factori de │
│ │influenţă); │
│ │3) Obiectivele entităţii/ │
│ │structurii stabilite; │
│ │4) Riscurile asociate │
│ │activităţilor/acţiunilor │
│ │specifice domeniului │
│ │auditabil; │
│ │5) Structura, dinamica şi │
│ │pregătirea profesională a │
│ │personalului; │
│ │6) Asigurarea resurselor în│
│Analiza │vederea realizării │
│domeniului│activităţilor/acţiunilor │
│auditabil │auditabile; │
│ │7) Organizarea şi │
│ │desfăşurarea proceselor de │
│ │administrare a domeniului │
│ │auditabil şi asigurarea │
│ │calităţii acestora; │
│ │8) Strategia şi politica de│
│ │îmbunătăţire şi dezvoltare │
│ │a domeniului auditabil; │
│ │9) stabilirea activităţilor│
│ │/acţiunilor pentru fiecare │
│ │obiectiv general al │
│ │misiunii de audit public │
│ │intern. │
│ │10) îndosariază Studiul │
│ │preliminar şi documentele │
│ │aferente elaborate în │
│ │dosarul misiunii │
└──────────┴───────────────────────────┘

    Auditori interni,
    ...................


    2.1.4. Analiza riscurilor şi evaluarea controlului intern
    2.1.4.1. Evaluarea riscurilor. Activitatea de analiză a riscurilor are drept scop identificarea riscurilor din entitatea/structura auditată asociate domeniului auditabil şi evaluarea acestora, aprecierea controlului intern şi selectarea obiectivelor misiunii de audit. Evaluarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a acestora şi de impactul riscului. Criteriile de analiză a riscurilor sunt:
    a) Aprecierea probabilităţii - element calitativ, care se realizează prin evaluarea posibilităţii de apariţie a riscurilor, prin luarea în considerare a factorilor de incidenţă specifici domeniului auditabil şi se poate exprima pe o scală valorică, pe trei niveluri astfel: probabilitate mică, probabilitate medie şi probabilitate mare. Criteriile specifice avute în vedere la aprecierea probabilităţii sunt caracteristice domeniului auditabil.
    b) Aprecierea impactului - element cantitativ, care se realizează prin evaluarea efectelor riscului în cazul în care acesta s-ar produce, prin luarea în considerare a criteriilor specifice domeniului auditabil şi se poate exprima pe o scală valorică, pe trei niveluri, astfel: impact scăzut, impact moderat şi impact ridicat. Criteriile specifice avute în vedere la aprecierea impactului sunt caracteristice domeniului auditabil.

    Procedura P -07. Evaluarea riscurilor

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Stabilesc │
│ │activităţile/ │
│ │acţiunile auditabile │
│ │pe baza documentelor │
│ │colectate şi │
│ │prelucrate conţinute │
│ │de Dosarul permanent │
│ │şi a informaţiilor │
│ │din Studiul │
│ │preliminar. │
│ │b) Identifică │
│ │riscurile asociate │
│ │activităţilor/ │
│ │acţiunilor auditabile│
│ │stabilite. La │
│ │identificarea │
│ │riscurilor pot │
│ │utiliza Dosarul │
│ │permanent şi │
│ │Registrul riscurilor.│
│ │c) Stabilesc │
│ │cerinţele pentru │
│ │fiecare activitate/ │
│ │acţiune de realizat │
│ │din punct de vedere │
│ │al controalelor │
│ │specifice. │
│ │d) Stabilesc factorii│
│ │de incidenţă pentru │
│ │aprecierea │
│ │probabilităţii de │
│ │apariţie a riscurilor│
│ │şi criteriile de │
│ │apreciere a │
│ │impactului │
│ │riscurilor. Factorii │
│ │de incidenţă şi │
│ │criteriile de │
│ │apreciere stabilite │
│Auditorii │sunt specifice │
│interni │regularităţii/ │
│ │conformităţii │
│ │activităţilor/ │
│ │acţiunilor │
│ │auditabile. │
│ │e) Stabilesc nivelul │
│ │probabilităţii de │
│ │manifestare a │
│ │riscului şi nivelul │
│ │impactului riscului, │
│ │prin încadrarea │
│ │acestor criterii pe o│
│ │scală valorică, pe │
│ │trei niveluri, │
│ │respectiv: │
│ │probabilitate mică, │
│ │medie şi mare şi │
│ │impact scăzut, │
│ │moderat şi ridicat. │
│ │f) Stabilesc │
│ │punctajul total al │
│ │riscului. │
│ │g) Ierarhizează │
│ │riscurile în funcţie │
│ │de punctajele │
│ │obţinute. │
│ │h) Elaborează │
│ │documentul privind │
│ │analiza riscurilor, │
│ │respectiv Stabilirea │
│ │punctajului total al │
│ │riscurilor şi │
│ │ierarhizarea │
│ │riscurilor. │
│ │i) Efectuează │
│ │eventualele │
│ │modificări stabilite │
│ │în şedinţa de lucru. │
│ │j) Îndosariază │
│ │documentul elaborat │
│ │în dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează şi │
│ │evaluează │
│ │activităţile şi │
│ │acţiunile auditabile │
│ │stabilite şi │
│ │riscurile asociate │
│ │acestora. │
│ │b) Analizează şi │
│ │evaluează modul de │
│ │stabilire a punctajul│
│ │total calculat al │
│ │riscurilor. │
│ │c) Analizează şi │
│Supervizor/ │evaluează modul de │
│Şeful │ierarhizare a │
│compartimentului│riscurilor. │
│de audit public │d) Organizează o │
│intern │şedinţa de lucru cu │
│ │echipa de audit │
│ │pentru analiza │
│ │opiniilor cu privire │
│ │la analiza │
│ │riscurilor. │
│ │e) Supervizează │
│ │documentul privind │
│ │analiza riscurilor, │
│ │respectiv Stabilirea │
│ │punctajului total al │
│ │riscurilor şi │
│ │ierarhizarea │
│ │riscurilor. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor

┌──────────────┬────────────┬───────────┐
│ │PREGĂTIREA │ │
│ │MISIUNII │ │
│Compartimentul├────────────┤ │
│Audit Public │Analiza │Data: │
│Intern │riscurilor │...........│
│ │şi evaluarea│ │
│ │controlului │ │
│ │intern │ │
├──────────────┴────────────┴───────────┤
│Domeniul/activitatea auditată:........ │
├───────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: │
│........................... │
├───────────────────────────────────────┤
│Document redactat │
│de:...................... │
├───────────────────────────────────────┤
│Supervizat │
│de:....................................│
└───────────────────────────────────────┘

    STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR ŞI IERARHIZAREA RISCURILOR

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Criterii de analiză │ │ │
│Nr. │ │Activităţi│Riscurile │a riscurilor │Punctajul│Ierarhizarea│
│crt.│Obiective│/ │identificate├─────────────┬──────┤total │riscurilor │
│ │ │Acţiuni │ │Probabilitate│Impact│(PT) │ │
│ │ │ │ │(P) │(I) │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴────────────┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│................. │........... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    2.1.4.2. Evaluarea controlului intern. Evaluarea iniţială a controlului intern are în vedere riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile şi presupune identificarea şi analiza controalelor interne implementate de entitate pentru gestionarea acestor riscuri cu scopul de a descoperi eventualele zone în care există semnale că acesta nu există, nu funcţionează sau funcţionează neadecvat. În funcţie de rezultatul evaluării riscurilor şi evaluării controlului intern sunt selectate în auditare activităţile/acţiunile vulnerabile. Activităţile/acţiunile asociate obiectivelor generale de audit vor fi cuprinse în Programul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate şi supuse testării în cadrul intervenţiei la faţa locului.
    Procedura P-08. Evaluarea controlului intern

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Stabilesc │
│ │modalităţile de │
│ │funcţionare din punct│
│ │de vedere al │
│ │regularităţii/ │
│ │conformităţii a │
│ │fiecărei activităţi/ │
│ │acţiuni auditabile. │
│ │b) Stabilesc │
│ │controalele interne │
│ │planificate pentru │
│ │fiecare activitate/ │
│ │acţiune auditabilă. │
│ │c) Concep şi │
│ │elaborează │
│ │Chestionarul de │
│ │control intern, │
│ │utilizat în │
│ │identificarea │
│ │controalelor intern │
│ │existente. │
│ │d) Obţin răspunsurile│
│ │la întrebările │
│ │formulate în │
│ │chestionarul de │
│ │control intern. │
│ │e) Identifică │
│ │controalele interne │
│ │existente pentru │
│ │fiecare activitate/ │
│ │acţiune auditabilă. │
│ │f) Realizează │
│ │evaluarea iniţială a │
│ │controlului intern │
│ │pentru fiecare │
│ │activitate/acţiune │
│ │auditabilă şi risc │
│Auditorii │identificat. │
│interni │g) Stabilesc │
│ │obiectivele de audit │
│ │şi în cadrul acestora│
│ │activităţile/ │
│ │acţiunile ce vor fi │
│ │auditate şi testate, │
│ │în funcţie de nivelul│
│ │riscului şi evaluarea│
│ │controlului intern. │
│ │Selectarea │
│ │activităţilor/ │
│ │acţiunilor în │
│ │auditare respectă │
│ │cerinţele stabilite │
│ │prin Normele generale│
│ │privind exercitarea │
│ │activităţii de audit │
│ │public intern. │
│ │h) Elaborează │
│ │documentul Evaluarea │
│ │iniţială a │
│ │controlului intern şi│
│ │stabilirea │
│ │obiectivelor de │
│ │audit. În partea a │
│ │doua a documentului │
│ │se prezintă │
│ │obiectivele de audit │
│ │şi în cadrul acestora│
│ │activităţile/ │
│ │acţiunile selectate │
│ │în auditare. │
│ │i) Efectuează │
│ │eventualele │
│ │modificări stabilite │
│ │în şedinţa de lucru. │
│ │j) Îndosariază │
│ │documentele elaborate│
│ │în dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează şi │
│ │evaluează controalele│
│ │interne aşteptate │
│ │identificate. │
│ │b) Analizează şi │
│ │revizuieşte │
│ │Chestionarul de │
│ │control intern │
│ │elaborate. │
│ │c) Analizează şi │
│ │evaluează controalele│
│ │interne existente │
│Supervizorul/ │identificate. │
│Şeful │d) Organizează o │
│compartimentului│şedinţa de lucru cu │
│de audit public │echipa de audit │
│intern │pentru analiza │
│ │modului în care a │
│ │fost evaluat │
│ │controlul intern şi │
│ │selectate în auditare│
│ │activităţile/ │
│ │acţiunile. │
│ │e) Supervizează │
│ │documentul Evaluarea │
│ │iniţială a │
│ │controlului intern şi│
│ │stabilirea │
│ │obiectivelor de │
│ │audit. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Chestionar de control intern

┌─────────────────┬────────────────────────┬─────┐
│ │PREGĂTIREA MISIUNII │ │
│Compartimentul de├────────────────────────┤ │
│Audit Public │Analiza riscurilor şi │Data:│
│Intern │evaluarea controlului │ │
│ │intern │ │
├─────────────────┴────────────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:............................... │
│Denumire misiune: │
│................................................│
│Document redactat de: │
│........................................... │
│Supervizat de: ……………………………………… │
└────────────────────────────────────────────────┘

    CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN

┌────────────────────┬──┬──┬───────────┐
│ÎNTREBĂRI FORMULATE │DA│NU│OBSERVAŢII │
├────────────────────┴──┴──┴───────────┤
│Obiectiv 1 │
├────────────────────┬──┬──┬───────────┤
│………………… │ │ │ │
├────────────────────┴──┴──┴───────────┤
│Obiectiv 2 │
├────────────────────┬──┬──┬───────────┤
│…………………. │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Obiectiv n │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│…………………. │ │ │ │
├────────────────────┴──┴──┴───────────┤
│Auditori interni, Supervizor, │
│………………. ……………… │
└──────────────────────────────────────┘


    Model - Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │PREGĂTIREA │ │
│ │MISIUNII │ │
│ ├───────────┤ │
│Compartimentul│Analiza │Data: │
│Audit Public │riscurilor │...........│
│Intern │şi │ │
│ │evaluarea │ │
│ │controlului│ │
│ │intern │ │
├──────────────┴───────────┴───────────┤
│Domeniu/activitatea auditată: ... │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: │
│...................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat │
│de:.................. │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat │
│de:.............................. │
└──────────────────────────────────────┘

    EVALUAREA INIŢIALA A CONTROLULUI INTERN ŞI STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Activităţi│ │ │Controale│Controale│Evaluarea │Selectarea│
│Nr. │Obiective│/ │Riscurile │Ierarhizarea│interne │interne │iniţială a │în │
│crt.│ │Acţiuni │identificate│riscurilor │existente│aşteptate│controlului│auditare │
│ │ │ │ │ │ │ │intern │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

    Concluzii:
    (se vor menţiona obiectivele, activităţile, acţiunile selectate în vederea auditării)

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│.................. │............ │
└──────────────────────┴───────────────┘
    2.1.5. Elaborarea Programului misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate.
        Programul este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern, care prezintă obiectivele, activităţile/acţiunile de realizate în cadrul fiecărei etape a misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate, testările de efectuat, termenele de realizare şi auditorii interni responsabili.

    Procedura P-09. Elaborarea Programului misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Elaborează │
│ │Programul misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate, având │
│ │în vedere următoarele│
│ │elemente: │
│ │- etapele misiunii; │
│ │- obiectivele │
│ │misiunii; │
│ │- activităţile/ │
│ │acţiunile derulate în│
│ │cadrul fiecărei etape│
│ │şi obiectiv ale │
│ │misiunii; │
│ │- durata fiecărei │
│ │etape/obiectiv/ │
│ │activitate/acţiune; │
│ │- locul derulării │
│ │fiecărei activităţi, │
│Auditorii │inclusiv a │
│interni │testărilor. │
│ │- testările ce se vor│
│ │efectua pe fiecare │
│ │obiectiv de audit şi │
│ │activitate/acţiune şi│
│ │durata acestora; │
│ │- tipul verificărilor│
│ │ce se efectuează în │
│ │cadrul fiecărei │
│ │testări; │
│ │- auditorii interni │
│ │responsabilizaţi │
│ │pentru realizarea │
│ │fiecărei activităţi/ │
│ │acţiuni cuprinse în │
│ │program. │
│ │b) Îndosariază │
│ │Programul misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate în │
│ │dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează │
│ │Programul misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │b) Revizuieşte, după │
│ │caz, Programul │
│ │misiunii de audit │
│ │public intern de │
│ │regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │c) Supervizează │
│ │Programul misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │d) Organizează o │
│ │întâlnire pentru │
│ │analiza Programului │
│Supervizorul │misiunii de audit │
│ │public intern de │
│ │regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │Întâlnirea este │
│ │organizată cu │
│ │responsabilii │
│ │structurii auditate │
│ │cu scopul de a le │
│ │aduce la cunoştinţă │
│ │despre obiectivele/ │
│ │activităţile/ │
│ │acţiunile selectate │
│ │în auditare, astfel │
│ │încât aceştia să │
│ │pregătească │
│ │documentele şi │
│ │informaţiile necesare│
│ │realizării │
│ │testărilor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează şi │
│Şeful │aprobă Programul │
│compartimentului│misiunii de audit │
│de audit public │public intern de │
│intern │regularitate/ │
│ │conformitate. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Programul misiunii de audit public intern

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│Compartimentul│PREGĂTIREA │ │
│Audit │MISIUNII │ │
├──────────────┼───────────┤ │
│ │Elaborarea │Data: │
│ │Programului│...........│
│Public Intern │misiunii de│ │
│ │audit │ │
│ │public │ │
│ │intern │ │
├──────────────┴───────────┴───────────┤
│Domeniul/activitatea auditată: │
│………………………… │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: .................. │
│Document redactat de:............. │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat de: │
│.......................... │
│Aprobat de: │
│.............................. │
└──────────────────────────────────────┘

    PROGRAMUL MISIUNII DE AUDITPUBLIC INTERN DE REGULARITATE/CONFORMITATE

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┐
│ │ │Tipul │Durata│Auditorii│Locul │
│OBIECTIVE │ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI │testării│(ore) │interni │desfăşu│
│ │ │ │ │ │rării │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┤
│I. Pregătirea misiunii │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┤
│ │1. Întocmirea si aprobarea Ordinului de │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │2. Întocmirea si validarea Declaraţiilor │ │ │ │ │
│ │de independenţă │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │3. Pregătirea şi transmiterea Notificării │ │ │ │ │
│ │privind declanşarea misiunii de audit │ │ │ │ │
│ │public intern de regularitate/conformitate│ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │4. Deschiderea misiunii de audit public │ │ │ │ │
│ │intern de regularitate/conformitate │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │5. Constituirea şi actualizarea dosarului │ │ │ │ │
│ │permanent │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │6. Prelucrarea şi documentarea │ │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │7. Evaluarea riscurilor │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │8. Evaluarea controlului intern │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │9. Elaborarea Programului misiunii de │ │ │ │ │
│ │audit public intern de regularitate/ │ │ │ │ │
│ │conformitate │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┤
│II. Intervenţia la fata locului │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┤
│ │1. Activitatea................ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │1.1. Acţiunea ........... │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│Obiectiv 1 │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │n. │ │ │ │ │
│ │Activitatea...............................│ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │n.1. Acţiunea...................... │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│………. │………………… │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │1. Activitatea................ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │1.1. Acţiunea ........... │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
│Obiectivul n ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │n. │ │ │ │ │
│ │Activitatea...............................│ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │n.1. Acţiunea...................... │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │Revizuirea documentelor şi constituirea │ │ │ │ │
│ │dosarelor de audit intern │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │Şedinţa de închidere │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┤
│III. Raportarea rezultatelor misiunii │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┤
│ │Elaborarea proiectului Raportului de audit│ │ │ │ │
│Proiectul │public intern │ │ │ │ │
│Raportului de ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│audit public │Transmiterea proiectului Raportului de │ │ │ │ │
│intern │audit public intern │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │Reuniunea de conciliere │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│ │Elaborarea Raportului de audit public │ │ │ │ │
│Raportul de │intern │ │ │ │ │
│audit public ├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┤
│intern │Difuzarea Raportului de audit public │ │ │ │ │
│ │intern │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┤
│IV. Urmărirea recomandărilor │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┤
│Urmărirea │Elaborarea Fişei de urmărire a │ │ │ │ │
│recomandărilor│implementării recomandărilor │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┤
│Auditori interni, Supervizor │
│………………. ……………. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.2. Intervenţia la faţa locului
    2.2.1. Colectarea şi analiza probelor de audit
    2.2.1.1. Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor. Testările sunt realizate în conformitate cu Programul misiunii de misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate, pe activităţile/acţiunile selectate şi prezentate în program.
    Procedura P-10. Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Stabilesc pentru │
│ │fiecare testare, │
│ │tehnicile de audit ce│
│ │urmează a fi │
│ │utilizate. │
│ │b) Stabilesc Pista de│
│ │audit prin │
│ │identificarea │
│ │fluxurilor de │
│ │informaţii, a │
│ │atribuţiilor şi │
│ │responsabilităţilor. │
│ │c) Utilizează │
│ │tehnicile şi │
│ │instrumentele de │
│ │audit specifice │
│ │pentru fiecare │
│ │testare realizată. │
│ │d) Formulează │
│ │obiectivul testului │
│ │pentru fiecare │
│ │testare planificată a│
│ │fi realizată . │
│ │e) Stabilesc pentru │
│ │fiecare testare │
│ │metoda de eşantionare│
│ │şi determină │
│ │eşantionul care va fi│
│ │testat. │
│ │f) Stabilesc şi │
│ │descriu pentru │
│ │fiecare testare tipul│
│ │testărilor ce se vor │
│ │efectua, respectiv: │
│ │- stabilesc testele │
│ │de efectuat pe │
│ │fiecare obiectiv şi │
│ │activitate/acţiune │
│ │selectată în │
│ │auditare descrisă în │
│ │Programul misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │- descriu │
│ │verificările/ │
│ │evaluările/analizele │
│ │de efectuat în cadrul│
│ │fiecărei testări; │
│ │- elaborează │
│ │Chestionare - Listă │
│ │de verificare, │
│ │privind verificările │
│ │ce se vor efectua.. │
│ │- descriu pentru │
│Auditorii │fiecare testare de │
│interni │efectuat tehnicile de│
│ │audit ce urmează a fi│
│ │utilizate. │
│ │g) Formulează │
│ │constatările şi │
│ │concluziile de audit │
│ │în funcţie de │
│ │prelucrarea │
│ │informaţiilor │
│ │obţinute în urma │
│ │aplicării tehnicilor │
│ │şi instrumentelor │
│ │specifice şi a │
│ │probelor colectate. │
│ │h) Elaborează │
│ │chestionare, liste de│
│ │control, foi de lucru│
│ │, interviuri. După │
│ │caz, se pot utiliza │
│ │şi alte documente │
│ │care ajută la │
│ │realizarea testărilor│
│ │şi atingerea │
│ │obiectivelor de │
│ │audit. │
│ │i) Elaborează Testele│
│ │în conformitate cu │
│ │Programul misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate. Pentru │
│ │fiecare test realizat│
│ │prezintă: obiectivul │
│ │misiunii de audit, │
│ │obiectivul testului, │
│ │modalitatea de │
│ │eşantionare, │
│ │descrierea testului, │
│ │constatarea efectuată│
│ │şi concluzia │
│ │formulată. │
│ │j) Colectează probe │
│ │pentru toate │
│ │testările şi │
│ │constatările │
│ │efectuate. │
│ │k) Apreciază dacă │
│ │probele de audit │
│ │obţinute sunt │
│ │suficiente, │
│ │relevante, competente│
│ │şi utile. │
│ │l) Etichetează, │
│ │numerotează şi │
│ │îndosariază testele │
│ │în dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Avizează │
│ │acurateţea tehnicilor│
│ │de audit stabilite │
│ │pentru fiecare │
│ │testare. │
│ │b) Analizează şi │
│ │avizează │
│ │Chestionarele - Listă│
│ │de verificare │
│ │elaborate. │
│ │c) Analizează şi │
│ │avizează listele de │
│ │control, foile de │
│Supervizorul/ │lucru etc., elaborate│
│Şeful │de auditorii interni.│
│compartimentului│De asemenea, │
│de audit intern │analizează şi │
│ │avizează utilizarea │
│ │adecvata a │
│ │instrumentelor şi │
│ │metodelor de audit în│
│ │vederea realizării │
│ │obiectivelor de │
│ │audit. │
│ │d) Confirmă fluxul de│
│ │informaţii menţionat │
│ │în Pista de audit. │
│ │e)Analizează şi │
│ │avizează Testele │
│ │elaborate de │
│ │auditorii interni. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model nr. 1 - Test

┌───────────────┬────────────────┬─────┐
│ │INTERVENŢIA LA │ │
│Compartimentul │FAŢA LOCULUI │ │
│de Audit Public├────────────────┤Data:│
│Intern │Colectarea şi │ │
│ │analiza probelor│ │
│ │de audit │ │
├───────────────┴────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:.......... │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: │
│............................ │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: │
│..................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat de: │
│................................... │
└──────────────────────────────────────┘

    TEST

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Obiectivul misiunii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obiectivul testului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Modalitatea de eşantionare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Descrierea testului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Constatare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Concluzii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Auditori interni, Supervizor, ││
│………………… …………….. ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Model nr. 2 - Test

┌──────────────────┬─────────────┬─────┐
│ │INTERVENŢIA │ │
│ │LA FAŢA │ │
│Compartimentul de │LOCULUI │ │
│Audit Public ├─────────────┤Data:│
│Intern │Colectarea │ │
│ │probelor de │ │
│ │audit │ │
├──────────────────┴─────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată: │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat de: │
└──────────────────────────────────────┘

    TEST

┌────────────────────────────────────┬┬┐
│Obiectivul misiunii │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Obiectivul testului │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Modalitatea de eşantionare │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Descrierea testului │││
└────────────────────────────────────┴┴┘


┌────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Respectat │Constatare│ │Referinţe│
│Nr. │Elemente ├──┬──┬─────┤(Ct)/ │ │în │
│crt.│de │ │ │Nu │Comentariu│Recomandare*│dosarele │
│ │verificat│Da│Nu│este │(Co) │ │de lucru │
│ │ │ │ │cazul│ │ │ │
├────┼─────────┼──┼──┼─────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼──┼─────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼──┼─────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──┴──┴─────┴──────────┴────────────┴─────────┘

    * Recomandările sunt formulate în corelaţie cu Fişele de identificare şi analiză a problemelor.

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Concluzii ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│................ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Model - Chestionar - Lista de verificare

┌───────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
│ │INTERVENŢIA LA FAŢA │ │
│Compartimentul de Audit│LOCULUI │Data: │
│Public Intern ├────────────────────────┤.........│
│ │Colectarea şi analiza │ │
│ │probelor de audit │ │
├───────────────────────┴────────────────────────┴─────────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:.................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune:........ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Supervizat de:............... │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

┌────┬──────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────┐
│Nr. │Întrebări │Da │Nu │Observaţii │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────────────┤
│A │Obiectivul de audit nr.......... │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Activitatea/ │
│ │acţiunea...................................................................│
├────┼──────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────┤
│…. │Întrebări formulate │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────────────────┤
│n. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────────────────┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│................ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Model - Lista de control

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────┐
│ │INTERVENŢIA LA FAŢA │ │
│Compartimentul de Audit Public │LOCULUI │ │
│Intern ├──────────────────────────┤Data:│
│ │Colectarea probelor de │ │
│ │audit │ │
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:................................................. │
│Denumire misiune: │
│....................................................................│
│Document redactat de: │
│................................................................... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    LISTĂ DE CONTROL

┌────────────────┬────────┬───┬────────┐
│Elemente │ │ │ │
│testate* │Document│ │Document│
├────────────────┤1 │………│n │
│Elemente │ │ │ │
│selectate** │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│1.Element 1 │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│…….. │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│n.Element n │ │ │ │
└────────────────┴────────┴───┴────────┘

    * Elementele testate reprezintă criteriile stabilite şi urmărite în procesul de examinare şi evaluare a conformităţii şi adecvării elementelor selectate.
    ** Elementele selectate reprezintă eşantionul stabilit dintr-o populaţie supus examinării şi evaluării în vederea urmăririi conformităţii şi adecvării lui, potrivit cerinţelor testărilor planificate.
    Auditori interni,
    ..................

    Model - Foaie de lucru

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Compartimentul│Etapa misiunii:.................... │ │
│de Audit ├─────────────────────────────────────────────────────┤Data:│
│Public Intern │Procedura │ │
│ │misiunii:............................................│ │
├──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată:... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: ...................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: ............... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    FOAIE DE LUCRU

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Elementele analizate din cadrul ││
│testului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Documente analizate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Descrierea constatărilor ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    Auditori interni,
    ..........

    2.2.1.2. Analiza problemelor şi formularea recomandărilor. În cadrul acestei activităţi sunt analizate problemele, abaterile, neregulile şi disfuncţiile constatate conform testărilor efectuate. Documentul elaborat de auditorii interni Fişa de identificare şi analiză a problemei se discută şi se supervizează de supervizor şi se confirmă pentru luare la cunoştinţă, de reprezentanţii entităţii/structurii evaluate. În situaţiile în care reprezentanţii entităţii/structurii auditate refuză semnarea pentru confirmare a Fişelor de identificare şi analiză a problemelor, aceste documente sunt transmise prin registratura entităţii.
    Procedura P - 11. Analiza problemelor şi formularea recomandărilor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │a) Prelucrează testele │
│ │realizate. │
│ │b) Analizează problemele,│
│ │abaterile, neregulile şi │
│ │disfuncţiile │
│ │identificate. │
│ │c) Stabilesc consecinţele│
│ │şi implicaţiile │
│ │problemelor identificate.│
│ │d) Stabilesc cauzele │
│ │problemelor identificate.│
│ │e) Formulează recomandări│
│ │pentru eliminarea │
│ │problemelor identificate.│
│ │f) Elaborează Fişele de │
│ │identificare şi analiză a│
│Auditorii │problemelor, unde │
│interni │prezintă problema, │
│ │constatarea, cauza, │
│ │consecinţa şi │
│ │recomandarea. După │
│ │elaborare şi supervizare │
│ │acestea sunt transmise │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate pentru luare la │
│ │cunoştinţă. │
│ │g) Indică probele de │
│ │audit pentru fiecare │
│ │constatare. │
│ │h) Numerotează şi │
│ │îndosariază Fişele de │
│ │identificare şi analiză a│
│ │problemelor în dosarul │
│ │misiunii,. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │a) Analizează si verifică│
│ │documentele şi │
│ │informaţiile care au stat│
│ │la baza întocmirii │
│ │Fişelor de identificare │
│ │şi analiză a problemelor.│
│ │b) Verifică suficienţa │
│Supervizorul│probelor de audit pentru │
│ │toate constatările │
│ │efectuate în cadrul │
│ │Fişelor de identificare │
│ │şi analiză a problemelor.│
│ │c) Supervizează Fişele de│
│ │identificare şi analiză a│
│ │problemelor. │
└────────────┴─────────────────────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Semnează, pentru luarea│
│Reprezentantul│la cunoştinţă, Fişele │
│entităţii/ │de identificare şi │
│auditate │analiză a structurii │
│ │problemelor. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    Model - Fişă de identificare şi analiză a problemei

┌──────────────┬─────────────────┬─────┐
│ │INTERVENŢIA LA │ │
│Compartimentul│FAŢA LOCULUI │ │
│Audit Public ├─────────────────┤Data:│
│Intern │Colectarea şi │ │
│ │analiza probelor │ │
│ │de audit │ │
├──────────────┴─────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată:........│
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire │
│misiune:.......................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat │
│de:.................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat │
│de:...................................│
└──────────────────────────────────────┘

    FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Problema ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Constatarea ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cauza ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Consecinţa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Recomandarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │Pentru │Reprezentantul│
│întocmit │Auditorii │luare la │entităţii/ │
│Data: │interni, │cunoştinţă│structurii │
│ │ │ │auditate │
├──────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supervizor/ │ │ │
│Supervizat│Şeful │ │ │
│Data: │compartimentului│ │ │
│ │de audit public │ │ │
│ │intern │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┘


    2.2.1.3. Analiza şi raportarea iregularităţilor. În cazul în care auditorii interni constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi întocmesc Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI). Acest document se transmite şefului compartimentului de audit public intern, care informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice, care a aprobat misiunea de audit şi structura de control abilitată.
    Procedura P-12. Analiza şi raportarea iregularităţilor

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Identifică │
│ │iregularitatea şi │
│ │formulează │
│ │constatarea │
│ │b) Stabilesc actele │
│ │normative încălcate │
│ │cu privire la │
│ │iregularitatea │
│ │constatată. │
│ │c) Stabilesc │
│ │consecinţele cu │
│ │privire la │
│ │iregularităţile │
│ │identificate │
│ │d) Formulează │
│ │eventuale recomandări│
│ │pentru eliminarea │
│ │iregularităţilor. │
│Auditorii │e) Identifică probele│
│interni │care susţin │
│ │constatările │
│ │efectuate cu privire │
│ │la iregularităţile │
│ │identificate. De │
│ │asemenea, apreciază │
│ │suficienţa probelor │
│ │de audit adecvate │
│ │care susţin │
│ │constatările │
│ │formulate. │
│ │f) Elaborează │
│ │Formularul de │
│ │constatare şi │
│ │raportare a │
│ │iregularităţilor, îl │
│ │semnează şi transmite│
│ │şefului │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează şi │
│ │evaluează │
│ │iregularităţile │
│ │identificate şi │
│ │constatările │
│ │formulate │
│ │b) Apreciază │
│Supervizorul │suficienţa probelor │
│ │de audit care susţin │
│ │constatările │
│ │formulate. │
│ │c) Supervizează │
│ │Formularul de │
│ │constatare şi │
│ │raportare a │
│ │iregularităţilor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează şi │
│ │verifică probele de │
│ │audit care au stat la│
│ │baza elaborării FCRI.│
│Şeful │b) Informează în │
│compartimentului│termen de 3 zile │
│de audit public │conducătorul │
│intern │entităţii publice │
│ │care a aprobat │
│ │misiunea de audit │
│ │public intern şi │
│ │structura de control │
│ │abilitată. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor

┌───────────────┬────────────────┬─────┐
│ │INTERVENŢIA LA │ │
│Compartimentul │FAŢA LOCULUI │ │
│de Audit Public├────────────────┤Data:│
│Intern │Colectarea şi │ │
│ │analiza probelor│ │
│ │de audit │ │
├───────────────┴────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată: ... │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: │
│....................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat │
│de:.................. │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat │
│de:................................ │
└──────────────────────────────────────┘

    FORMULARUL DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Problema ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Constatarea ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Actele normative încălcate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Consecinţa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Recomandări ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anexe ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│................ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘    2.2.2. Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit. Activitatea asigură că documentele elaborate pe timpul derulării misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate sunt pregătite în mod corespunzător şi adecvat, iar dovezile colectate pentru susţinerea constatărilor sunt suficiente, concludente şi relevante. Dosarele de audit public intern sunt structurate pe două secţiuni, respectiv:
    a) Dosarul misiunii de audit public intern, care este structurat în patru subsecţiuni: Raportul de audit public intern şi anexele acestuia, administrativă, analiza riscului, supervizarea şi revizuirea desfăşurării misiunii de audit public intern.
    b) Dosarul de lucru, care cuprinde copii xerox ale documentelor justificative pe care se bazează constatările şi concluziile auditorilor interni.

    Procedura P-13. Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │a) Numerotează │
│ │corespunzător documentele│
│ │procedurale, documentele │
│ │de lucru şi lucrările │
│ │elaborate pe parcursul │
│ │derulării misiunii. │
│ │b) Completează │
│ │documentele procedurale, │
│ │documentele de lucru şi │
│ │lucrările elaborate acolo│
│ │unde se consideră că sunt│
│ │insuficiente, inclusiv │
│ │fişele de identificare şi│
│ │analiză a problemelor │
│ │sunt susţinute de probe │
│Auditorii │de audit. │
│interni │c) Se asigură că pentru │
│ │fiecare constatare există│
│ │probe de audit şi acestea│
│ │sunt suficiente, │
│ │concludente şi relevante.│
│ │d) Indexează, prin │
│ │atribuirea de litere şi │
│ │cifre, fiecare document │
│ │justificativ aferent │
│ │constatărilor auditului │
│ │(probă, dovadă de audit) │
│ │şi dosarele misiunii. │
│ │e) Întocmesc Nota │
│ │centralizatoare a │
│ │documentelor de lucru, │
│ │după caz. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Verifică şi avizează Nota│
│Supervizorul│centralizatoare a │
│ │documentelor de lucru. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    Model - Notă centralizatoare a documentelor de lucru

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────┐
│ │INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI │ │
│Compartimentul de ├───────────────────────────────────┤Data:│
│Audit Public Intern │Revizuirea documentelor şi │ │
│ │constituirea dosarului de audit │ │
├──────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:.......................................................│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune:............ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: …………… │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Supervizat de:.................... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

┌───────────┬─────────────┬──────┬────────┐
│ │Documentele │Există│Auditori│
│ │justificative│ │ │
│Constatarea│/ Probe de ├──┬───┼────────┤
│ │audit │Da│Nu │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴──┴───┴────────┤
│Secţiunea ... - Obiectivul de audit │
├───────────┬─────────────┬──┬───┬────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴──┴───┴────────┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│................ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    2.2.3. Şedinţa de închidere. Activitatea se derulează la entitatea/structura auditată şi implică auditorii interni membrii ai echipei de audit şi conducerea entităţii/structurii auditate, sau persoane desemnate din cadrul entităţii/structurii auditate. În cadrul şedinţei de închidere se prezintă constatările, cauzele şi consecinţele problemelor identificate, precum şi recomandările formulate în vederea îmbunătăţirii activităţilor/acţiunilor auditate.
    Procedura P-14. Şedinţa de închidere

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Planifică Şedinţa │
│ │de închidere. │
│ │b) Prezintă │
│ │constatările, │
│ │concluziile şi │
│ │recomandările │
│ │formulate în urma │
│ │derulării misiunii de│
│ │audit public intern │
│ │de regularitate/ │
│ │conformitate, precum │
│ │şi cauzele şi │
│ │consecinţele │
│Auditorii │problemelor │
│interni │constatate. Prezintă │
│ │probele de audit pe │
│ │care se bazează │
│ │constatările │
│ │stabilite. │
│ │c) ÎntocmescMinuta │
│ │şedinţei de │
│ │închidere. │
│ │d) Transmit Minuta │
│ │şedinţei de închidere│
│ │structurii auditate │
│ │pentru semnare. │
│ │e) ÎndosariazăMinuta │
│ │şedinţei de închidere│
│ │în dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Participă la │
│ │desfăşurarea Şedinţei│
│ │de închidere, după │
│Supervizorul/ │caz. │
│Şeful │b) Susţine şi │
│Compartimentului│argumentează │
│de audit public │constatările, │
│intern │concluziile şi │
│ │recomandările │
│ │formulate de │
│ │auditorii interni. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Participă la │
│ │desfăşurarea Şedinţei│
│ │de închidere. │
│ │b) Prezintă opiniile │
│ │cu privire la │
│ │constatările, │
│Conducătorul │concluziile şi │
│entităţii/ │recomandările │
│structurii │formulate de auditori│
│auditate │interni. │
│ │c) Confirmă │
│ │restituirea tuturor │
│ │documentelor puse la │
│ │dispoziţia │
│ │auditorilor interni │
│ │pe timpul derulării │
│ │misiunii. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Minuta şedinţei de închidere

┌──────────────┬─────────────────┬─────┐
│Compartimentul│INTERVENŢIA LA │ │
│de │FAŢA LOCULUI │Data:│
│Audit Public ├─────────────────┤…. │
│Intern │Şedinţa de │ │
│ │închidere │ │
├──────────────┴─────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată: │
│……………….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: ........... │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: ………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Perioada auditată: ........... │
└──────────────────────────────────────┘

    MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE
    A. Lista participanţilor

┌──────┬───────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Entitatea/ │ │
│Numele│Funcţia│structura │Semnătura│
│ │ │evaluată │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────┴─────────────┴─────────┘


    B. Concluzii
    ..........................
    ........................    2.3. Raportarea rezultatelor misiunii
    2.3.1. Elaborarea proiectului Raportului misiunii de audit public intern
    2.3.1.1. Elaborarea proiectului Raportului misiunii de audit public intern. Proiectul Raportului misiunii de audit public intern exprimă opinia auditorilor interni, bazată pe constatările efectuate şi pe probele de audit colectate. Acesta respectă cerinţele prezentate la punctul 3.9.1 din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
    Procedura P - 15. Elaborarea proiectului Raportului de audit public intern

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Elaborează │
│ │proiectul Raportului │
│ │de audit public │
│ │intern cu respectarea│
│ │structurii şi │
│ │cerinţelor stabilite │
│ │de Normele generale │
│ │privind exercitarea │
│ │activităţii de audit │
│ │public intern. │
│ │b) Prezintă │
│ │constatările cu │
│ │caracter negativ pe │
│ │baza Fişelor de │
│ │identificare şi │
│ │analiză a │
│ │problemelor. │
│ │c) Prezintă │
│ │iregularităţile │
│ │constatate pe baza │
│ │Formularului de │
│ │constatare şi │
│ │raportare a │
│ │iregularităţilor. │
│ │d) Prezintă la modul │
│ │general constatările │
│ │cu caracter pozitiv. │
│ │e) Identifică şi │
│ │prezintă cauzele şi │
│ │consecinţele │
│Auditorii │constatărilor │
│interni │negative efectuate. │
│ │f) Formulează │
│ │recomandări pentru │
│ │disfuncţiile │
│ │constatate. │
│ │g) Face aprecieri cu │
│ │privire la │
│ │conformitatea │
│ │activităţii auditate │
│ │pe baza rezultatului │
│ │încadrării │
│ │obiectivelor în │
│ │nivelele de │
│ │apreciere. │
│ │h) Efectuează │
│ │modificările │
│ │solicitate de │
│ │supervizor/şeful │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern. │
│ │i) Semnează proiectul│
│ │Raportului de audit │
│ │public intern. │
│ │j) Transmite şefului │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern │
│ │proiectul Raportului │
│ │de audit public │
│ │intern însoţit de │
│ │documentaţia │
│ │justificativă. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează │
│ │proiectul Raportului │
│ │de audit public │
│ │intern. │
│ │b) Stabileşte │
│Supervizorul/ │revizuirile necesare │
│Şeful │a fi efectuate în │
│compartimentului│cadrul proiectului │
│de audit intern/│Raportului de audit │
│ │public intern. │
│ │c) Supervizează │
│ │proiectul Raportului │
│ │de audit public │
│ │intern. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Proiectul Raportului misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate

┌──────────────────────────────────────┐
│Proiectul Raportului misiunii de audit│
│public intern de regularitate/ │
│conformitate respectă următoarea │
│structură-standard: │
│Pagina de gardă şi cuprinsul │
│Pagina de gardă prezintă instituţia, │
│tema misiunii, locaţia realizării │
│misiunii. │
│Proiectul Raportului misiunii de audit│
│public intern de regularitate/ │
│conformitate conţine un cuprins al │
│lucrărilor şi documentelor. │
│Introducere │
│a) Introducerea prezintă date de │
│identificare a misiunii de audit (baza│
│legală de realizare a misiunii de │
│audit, ordinul de serviciu, echipa de │
│audit, entitatea/structura auditată, │
│durata acţiunii de auditare), tipul, │
│scopul şi obiectivele misiunii, sfera │
│de cuprindere a misiunii; perioada │
│supusă auditării, metodologia │
│utilizată în realizarea misiunii de │
│audit şi dacă examinările se fac în │
│totalitate sau prin sondaj. │
│b) Metodologia de desfăşurare a │
│misiunii de audit: se oferă explicaţii│
│privind metodele, tehnicile şi │
│instrumentele de colectare şi analiză │
│a datelor şi informaţiilor, precum şi │
│a probelor şi dovezilor de audit. De │
│asemenea, se prezintă documentele, │
│materialele examinate şi materialele │
│întocmite în cursul derulării │
│misiunii. │
│Constatările şi recomandările │
│auditului intern │
│a) Constatările sunt prezentate într-o│
│manieră care previne exagerarea │
│deficienţelor şi permite prezentarea │
│faptelor în mod neutru. Constatările │
│efectuate sunt prezentate sintetic, pe│
│fiecare obiectiv, activitate/acţiune │
│selectată în auditare. Constatările cu│
│caracter pozitiv sunt prezentate │
│distinct de constatările cu caracter │
│negativ. Constatările negative sunt │
│însoţite de cauze şi consecinţe. │
│b) Recomandările sunt prezentate cu │
│claritate, sunt realizabile şi │
│realiste şi au un grad de semnificaţie│
│important în ceea ce priveşte efectul │
│previzibil asupra entităţii/structurii│
│auditate. Trebuie să aibă un caracter │
│de anticipare şi, pe această bază, de │
│prevenire a eventualelor │
│disfuncţionalităţi sau tendinţe │
│negative la nivelul entităţii/ │
│structurii auditate. De asemenea, │
│trebuie să contribuie la crearea unor │
│sisteme de dezvoltare a activităţii │
│entităţii/structurii auditate şi de │
│creştere a performanţei de management.│
│Concluzii şi opinii │
│a) Concluziile sunt formulate pe │
│obiectivele de audit stabilite pe baza│
│constatărilor efectuate. Trebuie să │
│fie pertinente şi să nu fie │
│disproporţionate în raport cu │
│constatările pe care se bazează. │
│b) Opinia: auditorii interni îşi │
│exprimă opinia cu privire la gradul de│
│realizare a activităţilor auditate. │
│Anexe │
│Anexele: sunt prezentate informaţii │
│care susţin constatările şi │
│concluziile auditorilor interni. │
│Semnături │
│Proiectul Raportului misiunii de audit│
│public intern de regularitate/ │
│conformitate este semnat de fiecare │
│membru al echipei de audit şi │
│supervizat de supervisor. │
└──────────────────────────────────────┘


    2.3.1.2. Transmiterea proiectului Raportului de audit public intern. Documentul elaborat este transmis entităţii/structurii auditate, pentru analiză şi formularea, în termen de 15 zile calendaristice de la primire, a unui eventual punct de vedere. Punctele de vedere primite sunt analizate de echipa de auditori interni, care stabilesc data de organizare a şedinţei de conciliere. În situaţia în care nu se formulează puncte de vedere în termen se consideră că proiectul Raportului de audit public intern a fost însuşit şi acesta devine Raportul de audit public intern.
    Procedura P-16. Transmiterea proiectului Raportului de audit public intern

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Întocmesc adresa │
│ │de transmitere a │
│ │proiectului │
│ │Raportului de audit │
│ │public intern către │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată şi celelalte│
│ │structuri funcţionale│
│ │implicate în misiunea│
│ │de audit, după caz.. │
│ │b) Analizează │
│ │eventualele puncte de│
│ │vedere la proiectul │
│ │Raportului de audit │
│ │public intern ale │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditată. │
│ │c) Îşi exprimă opinia│
│ │cu privire la │
│ │observaţiile │
│ │formulate de │
│Auditorii │entitatea/structura │
│interni │auditată şi │
│ │efectuează │
│ │eventualele revizuiri│
│ │ale proiectului │
│ │Raportului de audit │
│ │public intern. │
│ │d) Discută, dacă este│
│ │cazul, pregătirea │
│ │unei reuniuni de │
│ │conciliere cu şeful │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern. │
│ │e) Îndosariază │
│ │proiectul Raportului │
│ │de audit public │
│ │intern în dosarul │
│ │misiunii. │
│ │f) Îndosariază │
│ │punctul de vedere al │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate în dosarul │
│ │misiunii, dacă este │
│ │cazul. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Semnează şi │
│ │transmite adresa │
│ │însoţită de proiectul│
│ │Raportului de audit │
│ │public intern către │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată. │
│ │b) Analizează │
│ │observaţiile │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate. │
│Supervizorul/ │c) Îşi exprimă │
│Şeful │acordul asupra │
│Compartimentului│justificărilor │
│de audit public │formulate de │
│intern │auditorul intern la │
│ │observaţiile │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate. │
│ │d) Discută cu │
│ │auditorii interni, │
│ │dacă este cazul, │
│ │pentru pregătirea │
│ │unei reuniuni de │
│ │conciliere cu │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează │
│ │proiectul Raportului │
│ │de audit public │
│ │intern │
│ │b) Formulează şi │
│ │transmite eventuale │
│Entitatea/ │puncte de vedere la │
│structura │proiectul Raportului │
│auditată │de audit public │
│ │intern, în termen de │
│ │15 zile │
│ │calendaristice de la │
│ │primirea acestuia şi │
│ │indică în mod expres │
│ │dacă solicită sau nu │
│ │conciliere. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    2.3.1.3. Reuniunea de conciliere. Activitatea implică auditorii interni membrii ai echipei de audit, conducerea entităţii/structurii auditate sau persoanele desemnate din cadrul entităţii/structurii auditate. Activitatea are rolul de a analiza observaţiile formulate la proiectul Raportului de audit public intern de către entitatea/structura auditată şi stabili conţinutul final al Raportului de audit public intern. În cazul în care entitatea/structura auditată nu se formulează puncte de vedere, se consideră că Proiectul Raportului misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate a fost însuşit şi nu se mai organizează şedinţa de conciliere.
    Procedura P -17. Reuniunea de conciliere

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Pregătesc │
│ │reuniunea de │
│ │conciliere în termen │
│ │de 10 zile │
│ │calendaristice de la │
│ │primirea solicitării │
│ │formulate de │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată. │
│ │b) Informează │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată asupra │
│ │locului şi datei │
│ │reuniunii de │
│ │conciliere. │
│ │c) Participă la │
│ │Reuniunea de │
│ │conciliere. │
│ │d) Prezintă punctul │
│ │de vedere cu privire │
│Auditorii │la eventualele │
│interni │observaţii formulate │
│ │de entitatea/ │
│ │structura auditată, │
│ │susţinut de probe de │
│ │audit. │
│ │e) Stabilesc de comun│
│ │acord cu supervizorul│
│ │/şeful │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern │
│ │forma finală a │
│ │constatărilor, │
│ │concluziilor şi │
│ │recomandărilor. │
│ │f) Întocmesc Minuta │
│ │reuniunii de │
│ │conciliere. │
│ │g) ÎndosariazăMinuta │
│ │reuniunii de │
│ │conciliere în dosarul│
│ │misiunii de audit │
│ │intern. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Participă la │
│ │Reuniunea de │
│ │conciliere. │
│ │b) Îşi exprimă opinia│
│ │cu privire la │
│ │observaţiile │
│Supervizorul / │formulate de │
│Şeful │entitatea/structura │
│compartimentului│auditată. │
│de audit intern │c) Hotărăşte, de │
│ │comun acord cu │
│ │auditorii interni, │
│ │asupra formei finale │
│ │a constatărilor, │
│ │concluziilor şi │
│ │recomandărilor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Participă la │
│ │Reuniunea de │
│ │conciliere. │
│Reprezentanţii │b) Formulează │
│entităţii/ │eventualele │
│structurii │observaţii cu privire│
│auditate │la punctele de vedere│
│ │aflate în │
│ │divergenţă şi le │
│ │susţin cu probe de │
│ │audit. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Minuta reuniunii de conciliere

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────┐
│ │RAPORTAREA REZULTATELOR │ │
│Compartimentul de Audit Public │MISIUNII │Data:│
│Intern ├──────────────────────────┤ │
│ │Reuniunea de conciliere │ │
├───────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea │
│auditată:.......................................................│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: ........... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: ........ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Supervizat de: ................. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE
    A. Lista participanţilor

┌──────┬───────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Entitatea/ │ │
│Numele│Funcţia│structura │Semnătura│
│ │ │auditată │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────┴─────────────┴─────────┘


    B. Concluzii
    ....................
    .................    2.3.2. Elaborarea Raportului de audit public intern
    2.3.2.1. Raportul de audit public intern. Cuprinde constatările efectuate de auditorii interni pe fiecare obiectiv de audit şi activitate/acţiune testată, consecinţele şi cauzele problemelor identificate şi recomandările formulate. Raportul de audit public intern respectă cerinţele prezentate în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin HG nr. 1086/2013.
    Procedura P-18. Raportul de audit public intern

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Elaborează │
│ │Raportul de audit │
│ │public intern, ţinând│
│ │cont de proiectul │
│ │Raportului de audit │
│ │public intern şi de │
│ │rezultatele Reuniunii│
│ │de conciliere, dacă │
│ │este cazul. │
│ ├─────────────────────┤
│ │b) Transmit Raportul │
│ │de audit public │
│ │intern supervizorului│
│ │/şefului │
│ │compartimentului de │
│ │audit intern. │
│ ├─────────────────────┤
│ │c) Efectuează │
│ │eventualele │
│ │modificări sau │
│ │completări propuse de│
│ │supervizor/şeful │
│ │compartimentului de │
│Auditorii │audit intern. │
│interni ├─────────────────────┤
│ │d) Semnează │
│ │documentul pe fiecare│
│ │pagină. │
│ ├─────────────────────┤
│ │e) Întocmesc Sinteza │
│ │principalelor │
│ │constatări şi │
│ │recomandări. │
│ ├─────────────────────┤
│ │f) Solicită entităţii│
│ │/structurii auditate │
│ │elaborarea Planului │
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor │
│ │formulate. │
│ │Solicitarea este │
│ │formulată prin │
│ │întocmirea unei │
│ │adrese care este │
│ │comunicată odată cu │
│ │Raportul de audit │
│ │public intern. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Verifică │
│ │respectarea │
│ │structurii standard │
│ │şi conţinutul │
│ │Raportului de audit │
│ │public intern, │
│Supervizorul │inclusiv Sinteza şi │
│ │face eventuale │
│ │propuneri de │
│ │revizuire. │
│ │b) Semnează pe ultima│
│ │pagină Raportul de │
│ │audit public intern. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Verifică forma │
│Şeful │finală a Raportului │
│compartimentului│de audit public │
│de audit public │intern şi a Sintezei.│
│intern │b) Propune spre │
│ │avizare Raportul de │
│ │audit public intern. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate
    Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate respectă următoarea structură-standard:
    Pagina de gardă şi cuprinsul
    Pagina de gardă prezintă instituţia, tema misiunii, locaţia realizării misiunii.
    Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor.

    Introducere
    a) Introducerea prezintă date de identificare a misiunii de audit (baza legală de realizare a misiunii de audit, ordinul de serviciu, echipa de audit, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare), tipul, scopul şi obiectivele misiunii, sfera de cuprindere a misiunii; perioada supusă auditării, metodologia utilizată în realizarea misiunii de audit şi dacă examinările se fac în totalitate sau prin sondaj.
    b) Metodologia de desfăşurare a misiunii de audit: se oferă explicaţii privind metodele, tehnicile şi instrumentele de colectare şi analiză a datelor şi informaţiilor, precum şi a probelor şi dovezilor de audit. De asemenea, se prezintă documentele, materialele examinate şi materialele întocmite în cursul derulării misiunii.

    Constatările şi recomandările auditului intern
    a) Eventualele modificări stabilite la Reuniunea de conciliere, precum şi cele propuse de către şeful compartimentului de audit public intern vor fi cuprinse în Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate.
    b) Constatările sunt prezentate într-o manieră care previne exagerarea deficienţelor şi permite prezentarea faptelor în mod neutru. Constatările efectuate sunt prezentate sintetic, pe fiecare obiectiv, activitate/acţiune selectată în auditare. Constatările cu caracter pozitiv sunt prezentate distinct de constatările cu caracter negativ. Constatările negative sunt însoţite de cauze şi consecinţe.
    c) Recomandările sunt prezentate cu claritate, sunt realizabile şi realiste şi au un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi, pe această bază, de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii/structurii auditate. De asemenea, trebuie să contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activităţii entităţii/structurii auditate şi de creştere a performanţei de management.

    Concluzii şi opinie
    a) Concluziile sunt formulate pe obiectivele de audit stabilite şi pe baza constatărilor efectuate. Trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările.
    b) Auditorii interni îşi exprimă opinia cu privire la gradul de realizare a activităţilor auditate.

    Anexe
    Anexele: sunt prezentate informaţii care susţin constatările şi concluziile auditorilor interni, inclusiv punctele de vedere ale entităţii/structurii auditate.

    Semnături
    Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate este semnat de fiecare membru al echipei de audit pe fiecare pagină, iar pe ultima pagină este semnat de supervizor. Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate este avizat de conducătorul entităţii publice care a aprobat misiunea de audit.


    Model - Sinteza principalelor constatării şi recomandării ale misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate

┌──────────────────────────────────────┐
│Sinteza principalelor constatări şi │
│recomandări ale misiunii de audit │
│public intern de regularitate/ │
│conformitate respectă următoarea │
│structură-standard: │
│Pagina de gardă şi cuprinsul │
│Pagina de gardă prezintă instituţia şi│
│tema misiunii. │
│Introducere │
│Introducerea prezintă date de │
│identificare a misiunii de audit, │
│respectiv baza legală de realizare a │
│misiunii de audit, tipul, scopul şi │
│obiectivele misiunii, durata misiunii │
│şi perioada auditată. │
│Constatări şi recomandări │
│a) prezentarea principalelor │
│constatări ale misiunii de audit; │
│b) prezentarea principalelor │
│recomandări ale misiunii de audit. │
│Concluzii │
│Auditorii interni prezintă grila de │
│evaluare a obiectivelor misiunii şi │
│îşi exprimă opinia cu privire la │
│gradul de implementare a sistemului de│
│control intern. │
│Semnături │
│Sinteza principalelor constatări şi │
│recomandări ale misiunii de audit │
│public intern de regularitate/ │
│conformitate este semnată pentru │
│întocmire de membrii echipei de audit │
│şi avizată de şeful compartimentului │
│de audit public intern. │
└──────────────────────────────────────┘


    2.3.2.2. Difuzarea Raportului de audit public intern. Realizarea acestei activităţi presupune avizarea Raportului de audit public intern de către conducătorul entităţii publice şi comunicarea acestuia entităţii/structurii auditate în vederea punerii în practică a recomandărilor.
    Procedura P-19 Difuzarea Raportului de audit public intern

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a)Pregătesc Raportul │
│ │de audit public │
│ │intern şi Sinteza │
│ │principalelor │
│ │constatări şi │
│ │recomandări, în │
│ │vederea transmiterii │
│ │conducătorului │
│ │entităţii publice │
│ │care a aprobat │
│ │misiunea de audit │
│ │public intern. │
│ │b) Întocmesc adresa │
│ │de transmitere a │
│ │copiei Raportului de │
│ │audit public intern │
│ │către conducerea │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate şi transmit │
│Auditorii │Raportul de audit │
│interni │public intern │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate şi a adresa │
│ │privind solicitarea │
│ │elaborării Planului │
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor. │
│ │c) Transmit Raportul │
│ │de audit public │
│ │intern, la cerere, şi│
│ │către alte structuri/│
│ │organisme, numai cu │
│ │aprobarea │
│ │conducătorului │
│ │entităţii. │
│ │d) Îndosariază │
│ │Raportul de audit │
│ │public intern în │
│ │dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Transmite Raportul│
│ │de audit public │
│ │intern, însoţit de │
│ │Sinteză │
│ │conducătorului │
│ │entităţii publice │
│ │care a aprobat │
│ │misiunea, pentru │
│ │analiză si aprobare. │
│ │b) Semnează adresa de│
│ │transmitere a copiei │
│ │Raportului de audit │
│ │public intern către │
│Şeful │entitatea/structura │
│compartimentului│auditată, inclusiv │
│de audit public │adresa privind │
│intern │solicitarea │
│ │elaborării Planului │
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor. │
│ │c) Transmite UCAAPI/ │
│ │organului ierarhic │
│ │superior o informare │
│ │despre recomandările │
│ │care nu au fost │
│ │însuşite din Raportul│
│ │de audit public │
│ │intern însoţită de │
│ │documentaţia de │
│ │susţinere. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Conducătorul │Analizează şi │
│entităţii care a│avizează Raportul de │
│aprobat misiunea│audit public intern. │
└────────────────┴─────────────────────┘
    2.4. Supervizarea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate. Realizarea acestei activităţi are scopul de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate sunt atinse în condiţii de calitate. Responsabil cu supervizarea etapelor şi procedurilor de desfăşurare a misiunii este, de regulă, şeful compartimentului de audit public intern sau auditorul intern desemnat de acesta prin Ordinul de serviciu, care are pregătirea profesională adecvată şi competenţa necesară.
    Procedura P-20. Supervizarea

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Prezintă supervizorului │
│ │toate documentele │
│ │elaborate conform │
│Auditorii │procedurilor şi probele │
│interni │de audit colectate în │
│ │timpul misiunii de audit │
│ │public intern de │
│ │regularitate/ │
│ │conformitate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │a) Verifică documentele │
│ │elaborate şi prezentate │
│ │de auditorii interni în │
│ │toate fazele de derulare │
│ │a misiunii de audit │
│ │public intern inclusiv │
│ │- Fişele de identificare │
│ │şi analiză a problemelor,│
│ │urmărind dacă │
│ │constatările se confirmă │
│ │şi sunt susţinute de │
│ │probe de audit │
│ │suficiente. │
│ │- Formularele de │
│ │constatare şi raportare a│
│ │iregularităţilor, │
│ │urmărind dacă │
│ │iregularităţile se │
│ │confirmă şi sunt │
│ │susţinute de probe de │
│ │audit. │
│ │b) Supervizează toate │
│ │documentele verificate, │
│ │activitate care se │
│ │realizează prin │
│Supervizorul│formalizare pe fiecare │
│ │document verificat. │
│ │c) Verifică executarea │
│ │corectă a Programului │
│ │misiunii de audit public │
│ │intern de regularitate/ │
│ │conformitate; │
│ │d) Verifică consistenţa │
│ │şi suficienţa probelor şi│
│ │dovezilor de audit pentru│
│ │fiecare constatare de │
│ │audit efectuată. │
│ │e) Verifică dacă │
│ │redactarea Raportului de │
│ │audit public intern este │
│ │exactă, clară, concisă. │
│ │f) Întocmeşte Nota de │
│ │supervizare a │
│ │documentelor în │
│ │situaţiile în care sunt │
│ │formulate observaţii cu │
│ │privire la activităţile │
│ │şi documentele │
│ │supervizate, sau │
│ │utilizează alte documente│
│ │care probează │
│ │supervizarea. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    Model - Notă de supervizare a documentelor

┌─────────────────┬───────────────┬─────┐
│ │SUPERVIZAREA │ │
│Compartimentul de├───────────────┤ │
│Audit Public │Nota de │Data:│
│Intern │supervizare a │ │
│ │documentelor │ │
├─────────────────┴───────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată: .. │
├───────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune: │
│........................... │
├───────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: │
│.................. │
├───────────────────────────────────────┤
│Supervizat │
│de:....................................│
└───────────────────────────────────────┘

    NOTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR

┌────┬────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Propunerea │ │Revizuirea │
│ │ │şefului │ │răspunsurilor│
│ │ │structurii de │ │auditorilor │
│Nr. │ │audit/ │Răspunsul │de către │
│crt.│Lucrarea│supervizorului│auditorilor│şeful │
│ │ │misiunii, ca │interni │structurii de│
│ │ │urmare a │ │audit/ │
│ │ │revizuirii │ │supervizor │
│ │ │documentului │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│…. │……. │………………….. │……. │…………. │
└────┴────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┘


    2.5. Urmărirea recomandărilor. Realizarea activităţii asigură că recomandările formulate prin Raportul misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate sunt implementate întocmai, la termenele stabilite în Planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor şi în mod eficace. Responsabilitatea implementării recomandărilor este în sarcina conducerii entităţii/structurii auditate, conform Planului de acţiune pentru implementarea recomandărilor. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern constă în analiza Planului de acţiune pentru implementarea recomandărilor şi furnizarea unui punct de vedere, după caz, precum şi în urmărirea stadiului de implementare a recomandărilor şi a caracterului adecvat al acţiunilor întreprinse de entitatea/structura auditată.
    Procedura P-21. Urmărirea recomandărilor

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │a) Întocmesc Fişa de │
│ │urmărire a │
│ │implementării │
│ │recomandărilor. │
│ │b) Primesc, │
│ │analizează şi │
│ │eventual propun │
│ │revizuiri la Planul │
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor. De │
│ │asemenea, urmăresc │
│ │dacă Planul de │
│ │acţiune cuprinde cel │
│ │puţin elementele │
│ │următoare: │
│ │recomandarea, │
│ │responsabilii, │
│ │activităţile/ │
│ │acţiunile pentru │
│ │implementare, │
│ │rezultatele obţinute,│
│ │termenele. │
│ │c) Verifică │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor la │
│ │termenele stabilite, │
│ │pe baza raportărilor │
│ │efectuate de │
│Auditorii │entitatea/structura │
│interni │auditată sau prin │
│ │observare directă. │
│ │d) Verifică │
│ │progresele │
│ │înregistrate în │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor. │
│ │Progresele │
│ │înregistrate urmare │
│ │implementării │
│ │recomandărilor sunt │
│ │stabilite pe baza │
│ │solicitărilor şi │
│ │raportărilor │
│ │efectuate de │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată │
│ │e) Actualizează Fişa │
│ │de urmărire a │
│ │implementării │
│ │recomandărilor │
│ │corespunzător │
│ │informărilor │
│ │entităţii/structurii │
│ │auditate. │
│ │f) Îndosariază Fişa │
│ │de urmărire a │
│ │implementării │
│ │recomandărilor în │
│ │dosarul misiunii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează │
│ │recomandările │
│ │formulate în raportul│
│ │misiunii de audit │
│ │public intern de │
│ │regularitate/ │
│ │conformitate. │
│ │b) Elaborează Planul │
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor. │
│ │Acesta │
│ │cuprinde: problema/ │
│ │constatarea, │
│ │recomandarea, │
│ │responsabili, │
│ │activităţi/acţiuni │
│ │pentru implementare, │
│ │rezultate obţinute, │
│ │termene. │
│ │c) Transmite Planul │
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor │
│ │compartimentului de │
│ │audit public intern │
│ │în termen de 15 zile │
│ │calendaristice de la │
│ │primirea Raportului │
│ │de audit public │
│Entitatea/ │intern. │
│structura │d) Efectuează │
│auditată │eventuale modificări │
│ │ale Planului de │
│ │acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor în │
│ │funcţie de │
│ │propunerile formulate│
│ │de compartimentul de │
│ │audit public intern. │
│ │e) Implementează │
│ │acţiunile cuprinse în│
│ │Planul de acţiune │
│ │pentru implementarea │
│ │recomandărilor. │
│ │f) Elaborează, │
│ │periodic, informări │
│ │cu privire la stadiul│
│ │implementării │
│ │recomandărilor │
│ │pe care le transmite │
│ │compartimentul de │
│ │audit public intern. │
│ │Informaţiile se │
│ │transmit prin │
│ │elaborarea │
│ │documentului Stadiul │
│ │progreselor │
│ │înregistrate în │
│ │procesul de │
│ │implementare a │
│ │recomandărilor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Analizează │
│ │propunerile de │
│ │modificare a Planului│
│ │de acţiune pentru │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor │
│ │formulate de │
│ │auditorii interni, le│
│ │acceptă sau │
│ │revizuieşte. │
│ │a) Informează │
│ │conducătorul │
│ │entităţii care a │
│ │aprobat misiunea de │
│ │audit cu privire la │
│ │recomandările │
│ │neimplementate la │
│ │termen. │
│ │b) Stabileşte misiuni│
│ │de evaluare a │
│ │stadiului │
│Şeful │implementării │
│Compartimentului│recomandărilor, după │
│de audit public │caz. │
│intern │c) Verifică │
│ │progresele │
│ │înregistrate în │
│ │implementarea │
│ │recomandărilor. │
│ │Progresele │
│ │înregistrate urmare │
│ │implementării │
│ │recomandărilor sunt │
│ │stabilite pe baza │
│ │solicitărilor şi │
│ │raportărilor │
│ │efectuate de │
│ │entitatea/structura │
│ │auditată │
│ │d) După implementarea│
│ │recomandărilor │
│ │evaluează valoarea │
│ │adăugată şi cuprinde │
│ │aceste informaţii în │
│ │raportările │
│ │periodice. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Dispune măsuri, în │
│Conducătorul │cazul neimplementării│
│entităţii care a│la termen a │
│aprobat misiunea│recomandărilor │
│ │formulate de │
│ │auditorii interni. │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Model - Fişa de urmărire a implementării recomandărilor

┌──────────────┬─────────────────┬─────┐
│Compartimentul│URMĂRIREA │ │
│de │RECOMANDĂRILOR │ │
│Audit Public ├─────────────────┤Data:│
│Intern │Urmărirea │ │
│ │recomandărilor │ │
├──────────────┴─────────────────┴─────┤
│Domeniul/activitatea auditată: …………………│
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire misiune:............. │
├──────────────────────────────────────┤
│Document redactat de: ………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Supervizat de:..................... │
└──────────────────────────────────────┘

    FIŞA DE URMĂRIRE A IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Entitatea publică│Compartimentul de Audit Intern │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Raportul de │
│Entitatea/ │ │audit public │
│Structura │Misiunea de audit public intern │intern │
│auditată │ │nr.......... │
│ │ │/…….. │
├────┬────────────┼───────────┬───────────┬─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Data │
│Nr. │Recomandarea│Implementat│Parţial │Neimplementat│planificată//│
│crt.│ │ │implementat│ │Data │
│ │ │ │ │ │implementării│
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Auditori interni, │Supervizor, │
│................ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Model - Plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor
    Entitatea publică
    PLAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR

┌───┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┬────┐
│ │ │ │Activităţi/ │Rezultate │ │ │
│ │ │ │Acţiuni │aşteptate │ │ │
│Nr.│Recomandarea│Responsabil│planificate │(ţinte, │Termen│Obs.│
│crt│ │ │pentru │documente,│ │ │
│ │ │ │implementare│decizii │ │ │
│ │ │ │ │etc.) │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┴────┘

    Reprezentantul entităţii/structurii auditate,
    ........................

    Model - Stadiul progreselor înregistrate în procesul de implementare a recomandărilor Entitatea publică
    Entitatea publică
    STADIUL PROGRESELOR ÎNREGISTRATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR

┌────┬────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Măsuri │
│ │ │ │ │ │ │suplimentare │
│ │ │ │ │Rezultate│Motivul │dispuse │
│ │ │Stadiul │Activităţi│obţinute │neimplem. sau │pentru │
│Nr. │Recomandarea│implementării│/ │şi │implem.parţiale│implementare,│
│crt.│ │(I/PI/NI │Acţiuni │evaluarea│a recomandării │inclusiv │
│ │ │ │realizate │acestora │(dacă este │responsabil │
│ │ │ │ │ │cazul) │şi termen │
│ │ │ │ │ │ │(dacă este │
│ │ │ │ │ │ │cazul) │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┘

    Reprezentantul entităţii/structurii auditate,
    ..........................                                             ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016