Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID ESMA din 11 aprilie 2022  privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID ESMA din 11 aprilie 2022 privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 400 din 27 aprilie 2022
──────────
    Aprobat prin NORMA nr. 12 din 11 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 400 din 27 aprilie 2022.
──────────
    1. Domeniul de aplicare
    Cine?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în conformitate cu prevederile art. 11 din CSDR şi depozitarilor centrali de titluri de valoare (CSD), astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. (1) din CSDR.

    Ce?
    2. Prezentul ghid se aplică în raport cu art. 7 alin. (1) din CSDR şi cu art. 14 şi 39 din (STR) referitoare la disciplina în materie de decontare.

    Când?
    3. Prezentul ghid se aplică începând cu data intrării în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare.


    2. Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    Referinţe legislative

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │- Regulamentul (UE) nr. │
│ │909/2014 al Parlamentului│
│ │European şi al │
│ │Consiliului din 23 iulie │
│ │2014 privind │
│ │îmbunătăţirea decontării │
│ │titlurilor de valoare în │
│CSDR │Uniunea Europeană şi │
│ │privind depozitarii │
│ │centrali de titluri de │
│ │valoare şi de modificare │
│ │a Directivelor 98/26/CE │
│ │şi 2014/65/UE şi a │
│ │Regulamentului (UE) nr. │
│ │236/2012^1 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Directiva 2002/47/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│FCD │a Consiliului din 6 iunie│
│ │2002 privind contractele │
│ │de garanţie financiară^2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Regulamentul (UE) nr. │
│ │596/2014 al Parlamentului│
│ │European şi al │
│ │Consiliului din 16 │
│ │aprilie 2014 privind │
│ │abuzul de piaţă │
│MAR │(Regulamentul privind │
│ │abuzul de piaţă) şi de │
│ │abrogare a Directivei │
│ │2003/6/CE a Parlamentului│
│ │European şi a Consiliului│
│ │şi a Directivelor 2003/ │
│ │124/CE, 2003/125/CE şi │
│ │2004/72/CE ale Comisiei^3│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Directiva 2014/65/UE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului din 15 mai │
│MiFID II │2014 privind pieţele │
│ │instrumentelor financiare│
│ │şi de modificare a │
│ │Directivei 2002/92/CE şi │
│ │a Directivei 2011/61/UE^4│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Regulamentul (UE) nr. │
│ │600/2014 al Parlamentului│
│ │European şi al │
│ │Consiliului din 15 mai │
│MiFIR │2014 privind pieţele │
│ │instrumentelor financiare│
│ │şi de modificare a │
│ │Regulamentului (UE) nr. │
│ │648/2012^5 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Regulamentul (UE) nr. │
│ │1.095/2010 al │
│ │Parlamentului European şi│
│ │al Consiliului din 24 │
│ │noiembrie 2010 de │
│ │instituire a Autorităţii │
│Regulamentul│europene de supraveghere │
│ESMA │(Autoritatea europeană │
│ │pentru valori mobiliare │
│ │şi pieţe), de modificare │
│ │a Deciziei nr. 716/2009/ │
│ │CE şi de abrogare a │
│ │Deciziei 2009/77/CE a │
│ │Comisiei^6 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Directiva 98/26/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului din 19 mai │
│SFD │1998 privind caracterul │
│ │definitiv al decontării │
│ │în sistemele de plăţi şi │
│ │de decontare a titlurilor│
│ │de valoare^7 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Regulamentul (UE) nr. │
│ │236/2012 al Parlamentului│
│ │European şi al │
│SSR │Consiliului din 14 martie│
│ │2012 privind vânzarea în │
│ │lipsă şi anumite aspecte │
│ │ale swapurilor pe riscul │
│ │de credit^8 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2018/1.229 al │
│ │Comisiei din 25 mai 2018 │
│STR │de completare a │
│referitoare │Regulamentului (UE) nr. │
│la │909/2014 al Parlamentului│
│disciplina │European şi al │
│în materie │Consiliului în ceea ce │
│de decontare│priveşte standardele │
│ │tehnice de reglementare │
│ │referitoare la disciplina│
│ │în materie de decontare^9│
└────────────┴─────────────────────────┘


    ^1 JO L 257, 28.8.2014, p. 1.
    ^2 JO L 168, 27.6.2002, p. 43.
    ^3 JO L 173, 12.6.2014, p. 1.
    ^4 JO L 173, 12.6.2014, p. 349.
    ^5 JO L 173, 12.6.2014, p. 84.
    ^6 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
    ^7 JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
    ^8 JO L 86, 24.3.2012, p. 1.
    ^9 JO L 230, 13.9.2018, p. 1.

    Abrevieri
    – CE - Comisia Europeană
    – CSD - depozitar central de titluri de valoare
    – DC - document de consultare
    – DPD - data preconizată pentru decontare
    – DVP - livrare contra plată
    – DWP - livrare cu plată
    – ESMA - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe
    – FoP - decontare fără plată
    – RWP - primire cu plată
    – UE - Uniunea Europeană

    3. Scop
    4. Prezentul ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivul prezentului ghid este de a institui practici de supraveghere consecvente, eficiente şi eficace în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) şi de a asigura aplicarea comună, uniformă şi sistematică a art. 7 alin. (1) din CSDR, precum şi a art. 14 şi 39 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, inclusiv schimbul de informaţii dintre ESMA şi autorităţile competente în ceea ce priveşte cazurile de neexecutare a decontării şi conţinutul unor astfel de rapoarte.
    5. În temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, CSD-urile instituie un sistem care monitorizează cazurile de neexecutare a decontării tranzacţiilor cu instrumente financiare menţionate la art. 5 alin. (1). CSD-urile transmit autorităţii competente şi autorităţilor relevante rapoarte periodice cuprinzând numărul de cazuri de neexecutare a decontării şi detaliile legate de acestea, precum şi orice alte informaţii relevante, inclusiv măsurile avute în vedere de CSD-uri şi de participanţii acestora în scopul îmbunătăţirii eficienţei decontării. Autorităţile competente comunică ESMA orice informaţie relevantă cu privire la cazurile de neexecutare a decontării.
    6. STR referitoare la disciplina în materie de decontare precizează detaliile rapoartelor privind cazurile de neexecutare a decontării menţionate la art. 7 alin. (1) din CSDR.
    7. Îndeosebi în ceea ce priveşte art. 14 şi 39 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, scopul prezentului ghid este de a clarifica domeniul de aplicare a datelor care urmează a fi raportate de CSD-uri, reprezentarea şi evaluarea instrumentelor financiare, precum şi modul de raportare a cazurilor de neexecutare a decontării pe baza motivului (cauzei) cazurilor de neexecutare a decontării.

    4. Conformitate şi obligaţii de raportare
    Statutul ghidului
    8. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi CSD-urile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.
    9. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea acestuia în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere naţionale, după caz, inclusiv în cazul în care anumite orientări specifice vizează, în principal, CSD-urile. În acest caz, autorităţile competente trebuie să asigure, prin activităţi de supraveghere, respectarea ghidului de către CSD-uri.

    Cerinţe de raportare
    10. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă (i) respectă; (ii) nu respectă, dar intenţionează să se conformeze; sau (iii) nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.
    11. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    12. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează şi se transmite la ESMA.
    13. CSD-urile nu sunt obligate să raporteze dacă respectă prezentul ghid.

    5. Ghid privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR
    I. Domeniul de aplicare al datelor care trebuie raportate de către CSD-uri
    14. Orientarea 1: Atunci când întocmesc rapoarte adresate autorităţilor competente şi autorităţilor relevante în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, CSD-urile trebuie să trimită rapoarte separate pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, care să cuprindă toate instrumentele financiare menţionate la art. 5 alin. (1) din CSDR, consemnate în CSD, cu excepţia acţiunilor al căror loc principal de tranzacţionare este situat într-o ţară terţă.
    15. În temeiul art. 7 alin. (13) din CSDR, CSD-urile nu trebuie să includă în rapoarte date privind acţiunile al căror loc principal de tranzacţionare este situat într-o ţară terţă. În vederea stabilirii coordonatelor locului principal de tranzacţionare a acţiunilor în temeiul art. 16 din SSR, CSD-urile trebuie să utilizeze Lista acţiunilor excluse în temeiul Cadrului juridic privind vânzarea în lipsă^10 publicat de ESMA.
    ^10 https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_shsexs.

    16. Pentru a raporta instrumentele financiare în temeiul categoriilor menţionate la art. 13 alin. (1) lit. (c) din STR privind disciplina în materie de decontare, CSD-urile pot utiliza Sistemul de date de referinţă privind instrumentele financiare (FIRDS)^11 publicat de ESMA în conformitate cu art. 27 din MiFIR şi cu art. 4 din MAR, precum şi serviciul de identificare a valorilor mobiliare („ISIN ANNA Lookup Service“)^12 pentru a obţine codurile^13 de clasificare a instrumentelor financiare (CFI). CSD-urile pot utiliza un tabel de corespondenţă cuprinzând codurile CFI publicate de Asociaţia Europeană a Depozitarilor Centrali de Instrumente Financiare (ECSDA) în vederea implementării CSDR.
    ^11 https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds.
    ^12 https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/.
    ^13 Clasificarea instrumentelor financiare - ISO 10962.

    17. CSD-urile trebuie să raporteze toate instrucţiunile privind decontarea care intră în domeniul de aplicare a art. 7 alin. (1) din CSDR, indiferent dacă acestea sunt sau nu legate de tranzacţiile realizate într-un loc de tranzacţionare sau de tranzacţiile extrabursiere.
    18. Orientarea 2: În sensul rapoartelor privind cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, CSD-urile trebuie să ia în considerare toate instrucţiunile de decontare puse în corespondenţă şi introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, precum şi instrucţiunile la care se face trimitere la lit. (c) de la art. 5 alin. (2) din STR privind disciplina în materie de decontare pentru care nu se solicită punerea în corespondenţă.

    II. Parametri de raportare a datelor
    19. Orientarea 3: În ceea ce priveşte instrucţiunile de decontare menţionate în anexele la STR privind disciplina în materie de decontare, termenul „volum“ trebuie interpretat drept „numărul instrucţiunilor de decontare“.
    20. Orientarea 4: Rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, astfel cum a fost completat de art. 14 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare trebuie să includă numărul şi valoarea instrucţiunilor de decontare din perioada cuprinsă în rapoarte, elemente care pot fi calculate prin scăderea numărului şi valorii cazurilor de neexecutare a decontării din numărul şi valoarea instrucţiunilor de decontare.
    21. Orientarea 5: Instrucţiunile de decontare trebuie considerate ca fiind „instrucţiuni de decontare neexecutate“ (şi incluse în datele privind „cazurile de neexecutare a decontării“) din momentul în care decontarea la data preconizată pentru decontare (DPD) nu mai este posibilă din cauza lipsei titlurilor de valoare sau a fondurilor băneşti şi indiferent de cauza acestei absenţe.
    22. Instrucţiunile de decontare (transmise până la expirarea termenului-limită relevant) trebuie incluse în datele privind „cazurile de neexecutare a decontării“ în cazul în care încă sunt în curs după finalizarea ciclului de decontare relevant. Prin termen-limită se înţelege termenul stabilit de un operator de sistem pentru acceptarea instrucţiunilor de decontare în cazul unui ciclu de decontare dat, pentru instrucţiunile de decontare relevante, şi anume ar putea exista diverse termene-limită pentru instrucţiuni de decontare diferite.
    23. Dacă, pe perioada care face obiectul unui raport, o instrucţiune de decontare nu se decontează timp de câteva zile lucrătoare după DPD, inclusiv în cazul în care instrucţiunea de decontare este anulată după termenul-limită relevant, atunci aceasta trebuie raportată ca fiind „neexecutată“, luând în considerare fiecare zi lucrătoare în care nu este decontată. Aceasta trebuie raportată ca fiind „executată“ dacă este decontată în cursul perioadei care face obiectul raportului.
    24. Instrucţiunile de decontare anulate înaintea termenului-limită relevant nu trebuie raportate nici în categoria „total“, nici în categoria „neexecutate“ (doar în cazul zilei când instrucţiunile de decontare sunt anulate şi doar pentru acea parte a instrucţiunilor de decontare care este anulată).
    25. Orientarea 6: Rata cazurilor de neexecutare a decontării trebuie calculată luând în considerare inclusiv cazurile recurente de neexecutare a decontării (şi anume, cazurile de neexecutare a decontării cu o durată mai mare de o zi lucrătoare).
    26. În cazul figurilor agregate incluse în rapoartele lunare conform tabelului 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare, CSD-urile trebuie să ia în considerare suma numărului sau, respectiv, valoarea instrucţiunilor de decontare individuale eligibile pentru decontare în fiecare zi lucrătoare a lunii.
    27. Consultaţi exemplul următor pentru numărul instrucţiunilor de decontare [„instrucţiuni de decontare (ID) introduse“ sunt prezentate în scop strict ilustrativ]. Rata cazurilor de neexecutare a decontării dintr-o anumită zi lucrătoare se calculează astfel: toate ID neexecutate într-o zi lucrătoare se împart la numărul total de ID dintr-o zi lucrătoare (instrucţiunile de decontare pot avea o DPD egală cu ziua lucrătoare curentă sau cu zilele lucrătoare anterioare).

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Instrucţiuni executate şi neexecutate (pe baza │
│volumului - număr de instrucţiuni) │
├───────────┬─────────────────────┬┬──────┬───────────┤
│ │Zilnic ││Lunar │ │
├───────────┼────┬────┬──────┬────┼┼──────┼───────────┤
│ │Ziua│Ziua│Ziua 3│Ziua││4 zile│ │
│ │1 │2 │ │4 ││ │ │
├───────────┼────┼────┼──────┼────┼┼──────┼───────────┤
│Executate │3 │2 │5 │4 ││14 │Executate │
├───────────┼────┼────┼──────┼────┼┼──────┼───────────┤
│Neexecutate│1 │2 │3 │1 ││7 │Neexecutate│
├───────────┼────┼────┼──────┼────┼┼──────┼───────────┤
│Total │4 │4 │8 │5 ││21 │Total │
├───────────┼────┼────┼──────┼────┼┼──────┼───────────┤
│Rata │ │ │ │ ││ │Rata │
│cazurilor │25% │50% │35,50%│20% ││33,33%│cazurilor │
│de │ │ │ │ ││ │de │
│neexecutare│ │ │ │ ││ │neexecutare│
├───────────┼────┼────┼──────┼────┼┼──────┼───────────┤
│ID │4 │3 │6 │2 ││15 │ID │
│introduse │ │ │ │ ││ │introduse │
├───────────┼────┼────┼──────┼────┼┼──────┼───────────┤
│ID │0 │1 │2 │3 ││6 │ID │
│reciclate │ │ │ │ ││ │reciclate │
└───────────┴────┴────┴──────┴────┴┴──────┴───────────┘    28. Orientarea 7: Pentru rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, CSD-urile trebuie să raporteze instrucţiunile decontate parţial neexecutate şi executate, atât timp cât instrucţiunea de decontare nu a fost executată integral.
    29. Consultaţi exemplul următor, care prezintă abordarea propusă: instrucţiunile de livrare contra plată (DVP) care au contravaloarea de 100 EUR sunt decontate parţial pentru suma de 50 EUR la DPD, pentru 20 EUR la DPD+1 şi pentru 30 EUR până la executarea integrală la DPD+3.
    Cuantumurile de decontare cumulative

┌────────┬────────┬────────┬──────────┐
│DPD │DPD+1 │DPD+2 │DPD+3 │
├────────┼────────┼────────┼──────────┤
│50/100 │70/100 │70/100 │100/100 │
└────────┴────────┴────────┴──────────┘    Justificarea raportării:
    Volum (număr): Instrucţiunea de decontare este raportată ca fiind neexecutată în cazul în care nu este executată integral şi ca fiind executată pentru fiecare zi lucrătoare în care instrucţiunea este executată parţial sau integral.
    Valoare: Pentru fiecare zi lucrătoare în care o instrucţiune de decontare nu este executată integral, valoarea executată parţial în ziua respectivă este raportată ca fiind executată, iar valoarea restantă care trebuie executată este raportată ca fiind neexecutată.

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Raportarea cu privire la partea executată şi neexecutată│
├───────────┬─────────────────────┬┬─────────────────────┤
│ │Volum ││Valoare │
├───────────┼───┬─────┬─────┬─────┼┼───┬─────┬─────┬─────┤
│ │DPD│DPD+1│DPD+2│DPD+3││DPD│DPD+1│DPD+2│DPD+3│
│ │50/│70/ │70/ │100/ ││50/│70/ │70/ │100/ │
│ │100│100 │100 │100 ││100│100 │100 │100 │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼┼───┼─────┼─────┼─────┤
│Executate │1 │1 │0 │1 ││50 │20 │0 │30 │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼┼───┼─────┼─────┼─────┤
│Neexecutate│1 │1 │1 │0 ││50 │30 │30 │0 │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼┼───┼─────┼─────┼─────┤
│Total │2 │2 │1 │1 ││100│50 │30 │30 │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼┼───┼─────┼─────┼─────┤
│Rata │ │ │ │ ││ │ │ │ │
│cazurilor │50%│50% │100% │0% ││50%│60% │100% │0% │
│de │ │ │ │ ││ │ │ │ │
│neexecutare│ │ │ │ ││ │ │ │ │
└───────────┴───┴─────┴─────┴─────┴┴───┴─────┴─────┴─────┘
    30. Orientarea 8: CSD-urile trebuie să raporteze instrucţiunile de punere în corespondenţă transmise cu întârziere drept cazuri de neexecutare a decontării pentru fiecare zi lucrătoare începând de la DPD.
    31. Consultaţi exemplul următor: o instrucţiune de DVP având contravaloarea de 100 EUR este pusă în corespondenţă la DPD+3 şi este executată înainte de sfârşitul zilei (neexecutarea punerii în corespondenţă cu întârziere figurează ca şi cum ar fi fost introdusă la DPD atât în cazul defalcărilor lunare, cât şi în cazul celor zilnice, conform tabelelor 1 şi 2 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare).

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Raportarea în termeni de cazuri executate şi neexecutate pentru│
│zilele de decontare anterioare │
├───────────┬─────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┤
│ │Volum │ │Valoare │ │
├───────────┼───┬─────┬─────┬─────┼───┼───┬─────┬─────┬─────┼───┤
│ │DPD│DPD+1│DPD+2│DPD+3│ │DPD│DPD+1│DPD+2│DPD+3│ │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┤
│Executate │0 │0 │0 │1 │ │0 │0 │0 │100 │ │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┤
│Neexecutate│1 │1 │1 │0 │ │100│100 │100 │0 │ │
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┤
│Total │1 │1 │1 │1 │ │100│100 │100 │100 │ │
├───────────┴───┴─────┴─────┴─────┼───┼───┴─────┴─────┴─────┴───┤
│Volum lunar │ │Valoare lunară │
├───────────┬───┬─────┬─────┬─────┼───┼───┬─────┬─────┬─────┬───┤
│Executate │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │100│
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┤
│Neexecutate│ │ │ │ │3 │ │ │ │ │300│
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┤
│Total │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │400│
├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┤
│Rata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazurilor │ │ │ │ │75%│ │ │ │ │75%│
│neexecutate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴───┘    32. În cazul în care există discrepanţe semnificative între raportul anual şi cifrele agregate din rapoartele lunare, CSD-urile trebuie să verifice motivele care stau la baza discrepanţelor în cauză şi să retransmită rapoartele corectate.
    33. Orientarea 9: CSD-urile trebuie să includă valoarea tuturor instrucţiunilor de decontare, unde fiecare instrucţiune de decontare reprezintă fie valoarea componentei sale de titluri de valoare, fie valoarea componentei sale de fonduri băneşti.
    34. Pentru detalii suplimentare privind metoda de evaluare şi de reprezentare a instrucţiunilor de decontare pe care trebuie să o utilizeze CSD-urile, consultaţi anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ghid.
    35. Orientarea 10: În scopul datelor zilnice la care se face referire în tabelul 2 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (tabelul 2), pentru a face diferenţa între cazurile de neexecutare a decontării din cauza „neexecutării livrării titlurilor de valoare“, respectiv din cauza „neexecutării livrării fondurilor băneşti“, CSD-urile trebuie să ia în considerare motivul (cauza) fiecărui caz de neexecutare a decontării, în formatul menţionat la orientarea 17.
    36. Volumul şi valoarea tuturor instrucţiunilor de decontare trebuie raportate ca „total instrucţiuni“, atât la categoria „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, cât şi la categoria „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“.
    37. Volumul şi valoarea tuturor instrucţiunilor de decontare care se decontează trebuie raportate ca „instrucţiuni executate“, atât la categoria „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, cât şi la categoria „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“.
    38. Dimpotrivă, volumul şi valoarea tuturor instrucţiunilor de decontare care nu se execută trebuie raportate doar ca fiind „cazuri de neexecutare a decontării“ la secţiunea relevantă („neexecutarea livrării titlurilor de valoare“ şi „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“), în funcţie de motivul (cauza) fiecărui caz de neexecutare a decontării.
    39. CSD-ul trebuie să verifice mai întâi segmentul care vizează titlurile de valoare şi, dacă există un caz de neexecutare a decontării, nu vor mai fi necesare alte verificări ale segmentului care vizează fondurile băneşti.
    40. În ceea ce priveşte instrucţiunile de decontare DVP/RVP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare (inclusiv dacă instrucţiunea DVP este suspendată), atât instrucţiunile de decontare DVP, cât şi cele RVP trebuie raportate la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul punerii în corespondenţă cu întârziere, dacă participantul care livrează (titluri de valoare) a pus în corespondenţă perechea de instrucţiuni de decontare corespunzătoare la final.
    41. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor băneşti (inclusiv dacă instrucţiunea RVP este suspendată), ambele instrucţiuni de decontare trebuie raportate la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul punerii în corespondenţă cu întârziere dacă participantul care livrează (fonduri băneşti) a pus în corespondenţă perechea de instrucţiuni de decontare corespunzătoare la final.
    42. În cazul în care atât instrucţiunile de decontare DVP, cât şi cele RVP sunt suspendate, precum şi în cazul instrucţiunilor puse în corespondenţă cu întârziere care sunt introduse în sistem ca fiind deja puse în corespondenţă, o instrucţiune de decontare trebuie raportată la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucţiune de decontare trebuie raportată la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“.
    43. În ceea ce priveşte instrucţiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucţiuni de decontare trebuie raportate la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“.
    44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor băneşti, ambele instrucţiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“.
    45. În cazul în care una dintre instrucţiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o instrucţiune de decontare trebuie raportată la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucţiune de decontare trebuie raportată la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul punerii în corespondenţă cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondenţă perechea de instrucţiuni de decontare corespunzătoare la final.
    46. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucţiunile de decontare DPFOD/CPFOD, inclusiv dacă instrucţiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucţiuni de decontare trebuie raportate la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul punerii în corespondenţă cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondenţă perechea de instrucţiuni de decontare corespunzătoare la final.
    47. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucţiunile de decontare DFP/RFP, inclusiv dacă instrucţiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucţiuni de decontare trebuie raportate la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul punerii în corespondenţă cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondenţă perechea de instrucţiuni de decontare corespunzătoare la final.
    48. Pentru detalii suplimentare cu privire la modul de raportare a cazurilor de neexecutare a decontării pentru diverse tipuri de instrucţiuni de decontare, consultaţi exemplele incluse în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ghid.
    49. Orientarea 11: Durata medie a cazurilor de neexecutare a decontării care trebuie raportate de CSD-uri în conformitate cu rândul 41 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (diferenţa dintre data efectivă a decontării şi data preconizată a decontării, ponderată în funcţie de valoarea cazului de neexecutare a decontării) trebuie calculată după cum urmează:
    Suma valorilor tuturor cazurilor de neexecutare a decontării raportate în perioada de raportare curentă (indiferent dacă DPD intră sau nu în aceeaşi perioadă de raportare), împărţită la suma valorilor cazurilor de neexecutare a decontării la DPD raportate în perioada de raportare curentă (DPD se încadrează în aceeaşi perioadă de raportare).
    Consultaţi exemplul din anexa nr. III care face parte integrantă din prezentul ghid.

    50. Orientarea 12: Rapoartele lunare privind cazurile de neexecutare a decontării la care se face trimitere la art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare trebuie să includă doar zilele lucrătoare din luna respectivă.
    51. Orientarea 13: În temeiul art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, toate valorile incluse în rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării la care se face trimitere în articolul menţionat trebuie să figureze în EUR.
    52. În cazul datelor prezentate în funcţie de moneda în care sunt exprimate instrucţiunile de decontare şi care trebuie incluse în rapoartele lunare conform tabelului 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare, CSD-urile trebuie să furnizeze valorile în EUR, precizând totodată monedele naţionale iniţiale.
    Consultaţi exemplul următor privind itemul 22 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare:
    Valoarea instrucţiunilor de decontare în funcţie de moneda în care sunt exprimate instrucţiunile de decontare în decursul perioadei care face obiectul raportului -> „Moneda = USD, Valoarea = 500.000“ înseamnă că valoarea instrucţiunilor de decontare exprimate în USD a fost de 500.000 EUR.

    53. Orientarea 14: Primii zece participanţi direcţi cu cele mai mari rate ale cazurilor de neexecutare a decontării şi primele 20 de coduri ISIN care fac obiectul unor neexecutări ale decontării (astfel cum se precizează în câmpurile 17-18 şi, respectiv, 37-38 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare) trebuie să figureze începând cu cea mai mare rată a cazurilor de neexecutare a decontării.
    54. Pentru a stabili clasamentul (conform ratelor cazurilor de neexecutare a decontării bazate pe valoarea şi pe numărul cazurilor de neexecutare a decontării), CSD-urile trebuie să fie în măsură să utilizeze cel puţin două zecimale (chiar dacă, în vederea raportării, CSD-urile trebuie să raporteze ratele cazurilor de neexecutare a decontării exprimate în procente cu până la două zecimale). În caz de egalitate pe locul 20 sau 10, se vor raporta peste 20 sau, respectiv, peste 10 intrări.
    Consultaţi exemplul următor:
    1 – Participantul A
    2 – Participantul B
    3 – Participantul C
    4 – Participantul D
    …
    10 – Participantul X
    11 – Participantul Y

    (Participanţii X şi Y sunt la egalitate pe locul 10, prin urmare ar trebui ca ambii să fie raportaţi; pentru a se stabili care dintre aceştia trebuie raportat ca ocupând poziţia 10 şi care ocupă poziţia 11, se poate recurge la ordinea alfabetică a numelor participanţilor.)

    55. Orientarea 15: CSD-urile trebuie să transmită date privind numărul şi valoarea sancţiunilor în fonduri băneşti (astfel cum se precizează la câmpurile 39 şi 40 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare) în raport cu sancţiunile prelucrate (şi anume, colectate şi distribuite) în decursul lunii de raportare care cuprinde luna anterioară.
    56. Numărul sancţiunilor în fonduri băneşti care trebuie raportate trebuie să reflecte numărul instrucţiunilor de decontare care vizează participanţii care cauzează neexecutarea decontării.
    Consultaţi exemplul de mai jos:
    Se dau următoarele cazuri de neexecutare a decontării: două instrucţiuni DVP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare şi pentru primirea sumei de 100 EUR şi două instrucţiuni corespunzătoare RVP pentru a primi 50 de titluri de valoare şi pentru a plăti suma de 100 EUR. Fiecare pereche de instrucţiuni de decontare (DVP/RVP) este în situaţia de neexecutare din cauza incapacităţii participantului (participanţilor) de a livra titluri de valoare. Numărul de sancţiuni raportate trebuie să fie de 2 (cele 2 instrucţiuni DVP de livrare a 50 de titluri de valoare şi de primire a sumei de 100 EUR).

    57. Orientarea 16: Prezentul ghid se aplică, de asemenea, în scopul stabilirii participanţilor despre care se consideră că sunt în situaţia neîndeplinirii în mod repetat şi sistematic a obligaţiilor de livrare în cadrul unui sistem de decontare a titlurilor de valoare, astfel cum se menţionează la art. 7 alin. (9) din CSDR şi la art. 39 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

    III. Procesul de transmitere a rapoartelor referitoare la cazurile de neexecutare a decontării
    58. Orientarea 17: Autorităţile competente trebuie să trimită la ESMA toate rapoartele pe care le primesc de la CSD-urile din jurisdicţia lor, în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, astfel cum a fost completat prin art. 14 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.
    59. Autorităţile competente trebuie să se asigure că CSD-urile transmit rapoartele lunare şi anuale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din CSDR şi cu art. 14 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare în format XML şi utilizând modelele elaborate în conformitate cu metodologia ISO 20022, convenite şi comunicate de ESMA autorităţilor competente, care trebuie ulterior să fie utilizate de autorităţile competente atunci când transmit datele la ESMA.
    60. În urma verificărilor de validare efectuate de sistemul informatic dedicat al ESMA, cum ar fi regulile de validare a transmiterii datelor (de exemplu, fişierul nu este deteriorat), regulile de validare a formatului datelor (de exemplu, se respectă schema XSD SO-20022) şi regulile de validare a conţinutului datelor, autorităţile competente vor primi un fişier de răspuns prin care se confirmă primirea sau se notifică erorile de validare.
    61. În cazul unor erori de validare notificate de ESMA, autorităţile competente trebuie să verifice datele cu CSD-urile şi trebuie să transmită un răspuns la ESMA. Dacă este necesar, autorităţile competente trebuie să retransmită la ESMA datele corectate.
    62. În temeiul art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, CSD-urile trimit rapoarte lunare referitoare la cazurile de neexecutare a decontării autorităţilor competente ale acestora şi autorităţilor relevante până la finalul programului de lucru din cea de-a cincea zi lucrătoare a lunii următoare. Autorităţile competente trebuie să transmită rapoartele respective către ESMA cât de curând din momentul primirii acestora, dar nu mai târziu de a zecea zi lucrătoare a lunii.
    63. Primele rapoarte lunare care trebuie transmise de CSD-uri trebuie să cuprindă luna care include data intrării în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare (de exemplu, dacă intrarea în vigoare este la 1 februarie, atunci primul raport lunar trebuie trimis de CSD-uri până la finalul programului de lucru din a cincea zi lucrătoare din luna martie şi să cuprindă date pentru luna februarie).
    64. În temeiul art. 14 alin. (2) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, CSD-urile trebuie să trimită rapoarte anuale referitoare la cazurile de neexecutare a decontării, în care să includă măsurile planificate sau luate de CSD-uri şi de participanţii lor în scopul îmbunătăţirii eficienţei decontării în sistemele de decontare a titlurilor de valoare pe care le gestionează aceştia. Autorităţile competente trebuie să transmită rapoartele respective la ESMA cât de curând din momentul primirii acestora, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a fiecărui an.
    65. Primele rapoarte anuale care trebuie transmise de CSD-uri trebuie să cuprindă anul care include data intrării în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare (de exemplu, dacă intrarea în vigoare este la 1 februarie, atunci primul raport anual trebuie trimis de CSD-uri până la data de 20 ianuarie a anului următor şi să cuprindă date pentru anul anterior, începând cu intrarea în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare).


    ANEXA

    la ghid
    Metoda de evaluare şi de reprezentare a instrucţiunilor de decontare (ID)
    ID reprezintă valoarea tuturor ID (o singură componentă pentru fiecare ID)

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Tipul de │Reprezentare/Evaluare │
│instrucţiune│ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Există o componentă │
│ │aferentă titlurilor de │
│ │valoare şi o componentă │
│ │aferentă fondurilor │
│ │băneşti pentru fiecare │
│ │pereche de ID. │
│ │Componenta aferentă │
│ │titlurilor de valoare │
│ │poate fi asociată în mod │
│ │convenţional cu ID DVP, │
│ │în timp ce componenta │
│ │aferentă fondurilor │
│ │băneşti poate fi asociată│
│DVP/RVP │în mod convenţional cu ID│
│ │RVP. │
│ │Fiecare ID este evaluată │
│ │ca fiind cuantumul de │
│ │decontare al ID^(*). │
│ │Fiecare pereche de ID │
│ │figurează ca fiind dublul│
│ │cuantumului de decontare │
│ │al fiecărei ID. │
│ │Toate ID DVP şi RVP │
│ │trebuie analizate în │
│ │temeiul SFR şi fiecare ID│
│ │trebuie evaluată drept │
│ │cuantumul decontării ID │
│ │în sine. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Există o componentă │
│ │aferentă titlurilor de │
│ │valoare şi o componentă │
│ │aferentă fondurilor │
│ │băneşti pentru fiecare │
│ │pereche de ID. │
│ │Componenta aferentă │
│ │titlurilor de valoare │
│ │poate fi asociată în mod │
│ │convenţional cu ID DWP, │
│ │în timp ce componenta │
│ │aferentă fondurilor │
│ │băneşti poate fi asociată│
│DWP/RWP │în mod convenţional cu ID│
│ │RWP. │
│ │Fiecare ID este evaluată │
│ │ca fiind cuantumul de │
│ │decontare al ID. │
│ │Fiecare pereche de ID │
│ │figurează ca fiind dublul│
│ │cuantumului de decontare │
│ │al fiecărei ID. │
│ │Toate ID DWP şi RWP │
│ │trebuie analizate în │
│ │temeiul SFR şi fiecare ID│
│ │trebuie evaluată drept │
│ │cuantumul decontării ID │
│ │în sine. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare ID este evaluată │
│ │ca fiind cuantumul de │
│ │decontare al ID. │
│ │Fiecare pereche de ID │
│ │figurează ca fiind dublul│
│ │cuantumului de decontare │
│DPFOD/CPFOD │al fiecărei ID. │
│ │Toate ID DPFOD şi CPFOD │
│ │trebuie analizate în │
│ │temeiul SFR şi fiecare ID│
│ │trebuie evaluată drept │
│ │cuantumul decontării ID │
│ │în sine. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare ID este evaluată │
│ │ca fiind valoarea de │
│ │piaţă a titlurilor de │
│ │valoare care urmează a fi│
│ │livrate/primite^(**). │
│ │Fiecare pereche de ID │
│ │figurează ca fiind dublul│
│ │valorii de piaţă a │
│ │titlurilor de valoare │
│DFP/RFP │care urmează a fi livrate│
│ │/primite. │
│ │Toate ID DFP şi RFP │
│ │trebuie analizate în │
│ │temeiul SFR şi fiecare ID│
│ │trebuie evaluată ca fiind│
│ │valoarea de piaţă a │
│ │titlurilor de valoare │
│ │care urmează a fi livrate│
│ │/primite. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ^ (*) Art. 14 alin. (4) lit. (a) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.
    ^ (**) Art. 14 alin. (4) lit. (b) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

    ANEXA

    la ghid
    Exemple de raportare referitoare la cazurile de neexecutare a decontării
    pornind de la motivul neexecutării decontării
    1. Instrucţiuni de decontare (ID) DVP/RVP
    Valoarea unei perechi de ID DVP/RVP trebuie raportată după cum urmează:
    a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării:

┌┬────┬────────────────────────────────┐
││ │dublul cuantumului de decontare │
││ │al unei ID, la secţiunea │
││ │„neexecutarea livrării │
││(i) │titlurilor de valoare“ (dacă │
││ │motivul neexecutării decontării │
││ │este neîndeplinirea obligaţiilor│
││ │de livrare a titlurilor de │
││ │valoare); sau │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││ │dublul cuantumului de decontare │
││ │al unei ID, la secţiunea │
││ │„neexecutarea livrării │
││(ii)│fondurilor băneşti“ (dacă │
││ │motivul neexecutării decontării │
││ │este neîndeplinirea obligaţiilor│
││ │de livrare a fondurilor │
││ │băneşti); sau │
├┴────┴────────────────────────────────┤
│c) în cazul ID suspendate de ambii │
│participanţi: │
├┬────┬────────────────────────────────┤
││ │cuantumul decontării unei ID, la│
││(i) │secţiunea „neexecutarea livrării│
││ │titlurilor de valoare“; şi │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││ │cuantumul decontării unei ID, la│
││(ii)│secţiunea „neexecutarea livrării│
││ │fondurilor băneşti“. │
└┴────┴────────────────────────────────┘
    Volumul (numărul) unei perechi de ID DVP/RVP trebuie raportat după cum urmează:
    a) 2 ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării:

┌┬────┬────────────────────────────────┐
││ │2 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││ │livrării titlurilor de valoare“ │
││(i) │(dacă motivul neexecutării │
││ │decontării este neîndeplinirea │
││ │obligaţiilor de livrare a │
││ │titlurilor de valoare); sau │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││ │2 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││ │livrării fondurilor băneşti“ │
││(ii)│(dacă motivul neexecutării │
││ │decontării este neîndeplinirea │
││ │obligaţiilor de livrare a │
││ │fondurilor băneşti); sau │
├┴────┴────────────────────────────────┤
│c) în cazul ID suspendate de ambii │
│participanţi: │
├┬────┬────────────────────────────────┤
││ │1 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││(i) │livrării titlurilor de valoare“;│
││ │şi │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││(ii)│1 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││ │livrării fondurilor băneşti“. │
└┴────┴────────────────────────────────┘
    Exemple:^1
    ^1 În scopul exemplului de faţă, se presupune că toate ID DVP/RVP au aceeaşi valoare. Acelaşi lucru este valabil pentru exemplele privind celelalte tipuri de ID.
    • 1 instrucţiune DVP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare şi pentru primirea sumei de 100 EUR şi instrucţiunea corespunzătoare RVP pentru primirea a 50 de titluri de valoare şi plata sumei de 100 EUR
    • Numărul total de ID DVP/RVP = 10 (5 DVP şi 5 RVP)
    • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DVP/RVP = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare al segmentului care vizează fondurile băneşti)
    • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucţiune DVP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare şi pentru primirea sumei de 100 EUR şi instrucţiunea corespunzătoare RVP pentru primirea a 50 de titluri de valoare şi plata sumei de 100 EUR (2 instrucţiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare):
    a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare;
    b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor băneşti;
    c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de ambii participanţi (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare şi a neexecutării livrării fondurilor băneşti).    2. ID DWP/RWP
    Valoarea unei perechi de ID DWP/RWP trebuie raportată după cum urmează:
    a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării:

┌┬────┬────────────────────────────────┐
││ │dublul cuantumului de decontare │
││ │al unei ID, la secţiunea │
││ │„neexecutarea livrării │
││(i) │titlurilor de valoare“ (dacă │
││ │motivul neexecutării decontării │
││ │este neîndeplinirea obligaţiilor│
││ │de livrare a titlurilor de │
││ │valoare); sau │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││ │dublul cuantumului de decontare │
││ │al unei ID, la secţiunea │
││ │„neexecutarea livrării │
││(ii)│fondurilor băneşti“ (dacă │
││ │motivul neexecutării decontării │
││ │este neîndeplinirea obligaţiilor│
││ │de livrare a fondurilor │
││ │băneşti); │
└┴────┴────────────────────────────────┘    c) în cazul ID suspendate de către unul sau ambii participanţi:

┌┬────┬────────────────────────────────┐
││ │cuantumul decontării unei ID, la│
││(i) │secţiunea „neexecutarea livrării│
││ │titlurilor de valoare“; şi │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││ │cuantumul decontării unei ID, la│
││(ii)│secţiunea „neexecutarea livrării│
││ │fondurilor băneşti“. │
└┴────┴────────────────────────────────┘
    Numărul (volumul) unei perechi de ID DWP/RWP trebuie raportat după cum urmează:
    a) 2 ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării:

┌┬────┬────────────────────────────────┐
││ │2 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││ │livrării titlurilor de valoare“ │
││(i) │(dacă motivul neexecutării │
││ │decontării este neîndeplinirea │
││ │obligaţiilor de livrare a │
││ │titlurilor de valoare); sau │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││ │2 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││ │livrării fondurilor băneşti“ │
││(ii)│(dacă motivul neexecutării │
││ │decontării este neîndeplinirea │
││ │obligaţiilor de livrare a │
││ │fondurilor băneşti); │
└┴────┴────────────────────────────────┘    c) în cazul ID suspendate de către unul sau ambii participanţi:

┌┬────┬────────────────────────────────┐
││(i) │1 ID, la secţiunea „nelivrarea │
││ │titlurilor de valoare“; şi │
├┼────┼────────────────────────────────┤
││(ii)│1 ID, la secţiunea „neexecutarea│
││ │livrării fondurilor băneşti“. │
└┴────┴────────────────────────────────┘
    Exemple:
    • 1 instrucţiune DWP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare şi pentru primirea sumei de 100 EUR şi instrucţiunea corespunzătoare RWP pentru primirea a 50 de titluri de valoare şi plata sumei de 100 EUR
    • Numărul total de ID DWP/RWP = 10 (5 DWP şi 5 RWP)
    • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DWP/RWP = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare)
    • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucţiune DWP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare şi pentru primirea sumei de 100 EUR şi instrucţiunea corespunzătoare RWP pentru primirea a 50 de titluri de valoare şi plata sumei de 100 EUR:
    a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare;
    b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor băneşti;
    c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanţi (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare şi a neexecutării livrării fondurilor băneşti).    3. ID DPFOD/CPFOD
    Valoarea unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată după cum urmează:
    a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanţi): dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“.

    Numărul (volumul) unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportat după cum urmează:
    a) 2 ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanţi): 2 ID, la secţiunea „neexecutarea livrării fondurilor băneşti“.

    Exemple:
    • 1 instrucţiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR şi instrucţiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR
    • Numărul total de ID DPFOD/CPFOD = 10 (5 DPFOD şi 5 CPFOD)
    • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DPFOD/CPFOD = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare)
    • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucţiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR şi instrucţiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucţiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare):
    a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor băneşti;
    b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanţi (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor băneşti).    4. ID DFP/RFP
    Valoarea unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportată după cum urmează:
    a) dublul valorii de piaţă a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanţi): dublul valorii de piaţă a titlurilor de valoare care urmează să fie livrate/primite, la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“.

    Numărul (volumul) unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportat după cum urmează:
    a) 2 ID, la secţiunea „total instrucţiuni“;
    b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanţi): 2 ID, la secţiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“.


    Exemple:
    • 1 instrucţiune DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piaţă de 110 EUR) şi instrucţiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piaţă de 110 EUR)
    • Numărul total de ID DFP/RFP = 10 (5 DFP şi 5 RFP)
    • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DFP/RFP = 1.100 EUR (pe baza valorii de piaţă a titlurilor de valoare)
    • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucţiune DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piaţă de 110 EUR) şi instrucţiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piaţă de 110 EUR), 2 instrucţiuni de decontare (la valoarea de 110 EUR fiecare):
    a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare;
    b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanţi (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare).


    Data (pentru fiecare zi de raportare din lună)

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Neexecutarea livrării titlurilor de valoare │Neexecutarea livrării fondurilor băneşti │
│ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │Instrucţiuni │Cazurile de │Total │Rata │Instrucţiuni │Cazurile de │Total │Rata │
│Tipul de │executate │neexecutare a│instrucţiuni │cazurilor de │executate │neexecutare a│instrucţiuni │cazurilor de │
│instrucţiune│ │decontării │ │neexecutare │ │decontării │ │neexecutare │
│ ├─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┤
│ │Volum│Valoare│Volum│Valoare│Volum│Valoare│Volum│Valoare│Volum│Valoare│Volum│Valoare│Volum│Valoare│Volum│Valoare│
│ │ │(€) │ │(€) │ │(€) │ │(€) │ │(€) │ │(€) │ │(€) │ │(€) │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DVP/RVP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 1a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neexecutarea│8 │800 │2 │200 │10 │1.000 │20% │20% │8 │800 │0 │0 │10 │1.000 │0% │0% │
│livrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titlurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de valoare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DVP/RVP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 1b│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neexecutarea│8 │800 │0 │0 │10 │1.000 │0% │0% │8 │800 │2 │200 │10 │1.000 │20% │20% │
│livrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│băneşti) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DVP/RVP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 1c│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- ambele │8 │800 │1 │100 │10 │1.000 │10% │10% │8 │800 │1 │100 │10 │1.000 │10% │10% │
│instrucţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suspendate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DWP/RWP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 2a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neexecutarea│8 │800 │2 │200 │10 │1.000 │20% │20% │8 │800 │0 │0 │10 │1.000 │0% │0% │
│livrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titlurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de valoare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DWP/RWP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 2b│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neexecutarea│8 │800 │0 │0 │10 │1.000 │0% │0% │8 │800 │2 │200 │10 │1.000 │20% │20% │
│livrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│băneşti) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DWP/RWP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 2c│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- una sau │8 │800 │1 │100 │10 │1.000 │10% │10% │8 │800 │1 │100 │10 │1.000 │10% │10% │
│ambele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrucţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suspendate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DPFOD/CPFOD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 3a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neexecutarea│8 │800 │0 │0 │10 │1.000 │0% │0% │8 │800 │2 │200 │10 │1.000 │20% │20% │
│livrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│băneşti) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DPFOD/CPFOD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 3b│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- una sau │8 │800 │0 │0 │10 │1.000 │0% │0% │8 │800 │2 │200 │10 │1.000 │20% │20% │
│ambele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrucţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suspendate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DFP/RFP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 4a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neexecutarea│8 │880 │2 │220 │10 │1.100 │20% │20% │8 │880 │0 │0 │10 │1.100 │0% │0% │
│livrării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titlurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de valoare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│DFP/RFP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exemplul 4b│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- una sau │8 │880 │2 │220 │10 │1.100 │20% │20% │8 │880 │0 │0 │10 │1.100 │0% │0% │
│ambele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrucţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suspendate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┘
    ANEXA

    la ghid
    Exemplu de calcul al duratei medii a cazurilor de neexecutare a decontării
    Se ia o lună de raportare în care s-au înregistrat exact 4 tranzacţii neexecutate în decursul câtorva zile, cu menţiunea că anumite instrucţiuni de decontare au fost executate parţial în anumite zile. Mai exact, se iau următoarele date referitoare la cazurile respective de neexecutare a decontării:

┌────────────────────────────────────────────┐
│Raportările zilnice referitoare la cazurile │
│de neexecutare a decontării^1 │
├──────────┬───┬─────────────────────────┬───┤
│ │M-1│Luna de raportare (M) │M+1│
├──────────┼───┼───┬─────┬─────┬─────┬───┼───┤
│Tranzacţie│EOM│SOM│SOM+1│SOM+3│SOM+4│EOM│SOM│
│ │^2 │^3 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│1 │100│100│50 │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│2 │ │ │40 │40 │10 │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│3 │ │ │ │20 │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│4 │ │ │ │ │ │85 │85 │
└──────────┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴───┴───┘


    ^1 Cazurile de neexecutare a decontării în funcţie de valoare calculate pentru raportările zilnice referitoare la neexecutare şi raportate în acestea. Reţineţi că, din motive de claritate, zilele în care nu s-au înregistrat cazuri de neexecutare a decontării nu au fost incluse în exemplu, deoarece nu au niciun impact asupra calculului.
    ^2 Sfârşitul lunii („end of the month“), şi anume ultima zi lucrătoare a lunii pentru care trebuie raportate cazurile de neexecutare a decontării.
    ^3 Începutul lunii („start of the month“), şi anume prima zi lucrătoare a lunii pentru care trebuie raportate cazurile de neexecutare a decontării.

┌────────────────────────────────────────────┐
│Indicator al faptului dacă respectivul caz │
│de neexecutare a decontării a avut loc la │
│DPD │
├──────────┬───┬─────────────────────────┬───┤
│ │M-1│Luna de raportare │M+1│
├──────────┼───┼───┬─────┬─────┬─────┬───┼───┤
│Tranzacţie│EOM│SOM│SOM+1│SOM+3│SOM+4│EOM│SOM│
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│1 │DA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│2 │ │ │DA │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│3 │ │ │ │DA │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼───┤
│4 │ │ │ │ │ │DA │ │
└──────────┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴───┴───┘


    Suma tuturor cazurilor de neexecutare a decontării din luna de raportare, şi anume 100 + 50 + 40 + 40 + 10 + 20 + 85 = 345.
    Suma tuturor cazurilor de neexecutare a decontării la DPD din luna de raportare, şi anume 40 + 20 + 85 = 145.
    Durata cazurilor de neexecutare a decontării din luna de raportare trebuie calculată ca fiind raportul^4 acestora, şi anume 345/145 = 2,4.
    ^4 Conform rândului 41 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare, durata trebuie rotunjită la o zecimală.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016