Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 5 octombrie 2022  privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 5 octombrie 2022 privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1010 bis din 18 octombrie 2022
──────────
    Conţinut de NORMA nr. 27 din 5 octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 18 octombrie 2022.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
    1. Domeniu de aplicare
        Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente, fondurilor de piaţă monetară şi administratorilor fondurilor de piaţă monetară, astfel cum sunt definiţi în Regulamentul privind FPM*1).
        *1) Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piaţă monetară(JO L 169, 30.6.2017, p. 8).


        Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu articolul 28 din Regulamentul privind FPM şi stabileşte parametrii de referinţă comuni pentru scenariile de simulare a situaţiilor de criză care vor fi incluse în simulările situaţiilor de criză efectuate de FPM sau de administratorii de FPM în conformitate cu articolul respectiv.


    2. Scop
    4. Scopul prezentului ghid este de a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a dispoziţiilor articolului 28 din Regulamentul privind FPM. În special şi astfel cum se specifică la articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul privind FPM, acesta stabileşte parametrii de referinţă comuni pentru scenariile de simulare a situaţiilor de criză care trebuie incluse în simulările situaţiilor de criză, luând în considerare următorii factori menţionaţi la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul privind FPM:
    a) modificări ipotetice ale nivelului de lichiditate al activelor deţinute în portofoliul FPM;
    b) modificări ipotetice ale nivelului de risc de credit al activelor deţinute în portofoliul FPM, inclusiv evenimente de credit şi evenimente de rating;
    c) evoluţii ipotetice ale ratelor dobânzii şi ale cursului de schimb valutar;
    d) niveluri ipotetice de răscumpărare;
    e) extinderea sau limitarea ipotetică a marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu;
    f) şocuri macrosistemice ipotetice care afectează economia în ansamblu.

    5. În conformitate cu articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul privind FPM, prezentul ghid va fi actualizat cel puţin o dată pe an, luând în considerare ultimele evoluţii ale pieţei. În 2021, secţiunea 5 din prezentul ghid este actualizată în special pentru ca administratorii de FPM să dispună de informaţiile necesare pentru a completa câmpurile corespunzătoare din modelul de raportare menţionat la articolul 37 din Regulamentul privind FPM, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/708 al Comisiei*2). Aceste informaţii includ specificaţiile privind tipurile de simulări ale situaţiilor de criză menţionate în secţiunea 5 şi calibrarea acestora.
        *2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/708 al Comisiei din 17 Aprilie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la modelul care trebuie utilizat de către administratorii fondurilor de piaţă monetară la raportarea către autorităţile competente, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European şi al Consiliului


    3. Obligaţii de conformare şi de raportare
    3.1. Statutul ghidului
    6. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta prezentul ghid.
    7. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea acestuia în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere naţionale, după caz, inclusiv în cazul în care există ghiduri specifice care vizează în principal participanţii la pieţele financiare. În acest caz, autorităţile competente trebuie să asigure, prin activităţile lor de supraveghere, respectarea ghidului de către participanţii la pieţele financiare.

    3.2. Cerinţe privind raportarea
    8. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA (i) dacă respectă ghidul, (ii) dacă nu respectă, dar intenţionează să respecte ghidul sau (iii) dacă nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.
    9. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    10. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Odată ce a fost completat, modelul va fi transmis la ESMA.


    4. Ghid privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul articolului 28 din Regulamentul privind FPM (participanţii la piaţa financiară nu au obligaţia de a raporta rezultatele simulărilor situaţiilor de criză menţionate în secţiunile 4.1- 4.7 de mai jos)
    4.1. Orientări privind anumite caracteristici generale ale scenariilor de simulare a situaţiilor de criză ale FPM
        Domeniul de aplicare a efectelor scenariilor de simulare a situaţiilor de criză propuse asupra FPM
    11. Articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul privind FPM solicită FPM-urilor să elaboreze "procese solide de simulare a situaţiilor de criză prin care să se identifice evenimentele posibile sau schimbările viitoare ale condiţiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra FPM".
    12. Acesta lasă o marjă de interpretare cu privire la sensul exact al sintagmei "efecte asupra FPM", cum ar fi:
    - impactul asupra portofoliului sau valorii activului net al FPM,
    – impactul asupra volumului minim de active lichide cu scadenţă zilnică sau săptămânală, astfel cum se menţionează la articolul 24 literele (c)- (h) şi la articolul 25 literele (c)- (e) din Regulamentul privind FPM,
    – impactul asupra capacităţii administratorului de FPM de a onora cererile de răscumpărare ale investitorilor,
    – impactul asupra diferenţei dintre VAN constantă pe unitate sau pe acţiune şi VAN pe unitate sau pe acţiune [astfel cum se menţionează explicit la articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul privind FPM în cazul FPM-urilor cu VAN constantă şi cu volatilitate scăzută],
    – impactul asupra capacităţii administratorului de a respecta diferitele norme în materie de diversificare, astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul privind FPM.

    13. Formularea articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul privind FPM trebuie să includă diferite definiţii posibile. În special, scenariile de simulare a situaţiilor de criză menţionate la articolul 28 din Regulamentul privind FPM trebuie să simuleze impactul diferiţilor factori enumeraţi la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul privind FPM atât asupra i) portofoliului sau valorii activului net al FPM, cât şi asupra ii) grupului (grupurilor) de lichidităţi al (ale) FPM şi/sau capacităţii administratorului de FPM de a onora cererile de răscumpărare ale investitorilor. Această interpretare în sens larg este conformă cu cadrul de simulare a situaţiilor de criză al AFIA, care include ambele sensuri la articolul 15 alineatul (3) litera (b) şi la articolul 16 alineatul (1). Specificaţiile incluse în secţiunile 4.2- 4.7 de mai jos se aplică, prin urmare, scenariilor de simulare a situaţiilor de criză cu privire la ambele aspecte menţionate mai sus.
    14. În ceea ce priveşte lichiditatea, se remarcă faptul că riscul de lichiditate poate rezulta din: (i) răscumpărări semnificative; (ii) deteriorarea lichidităţii activelor sau (iii) o combinaţie între cele două.
        Scenarii istorice şi scenarii ipotetice

    15. În ceea ce priveşte ambele scenarii de simulare a situaţiilor de criză cu privire la i) portofoliul sau valoarea activului net al FPM şi ii) grupul (grupurile) de lichidităţi al (ale) FPM şi/sau capacitatea administratorului de FPM de a onora cererile de răscumpărare ale investitorilor, administratorii ar putea utiliza factorii precizaţi în secţiunile 4.2-4.7 prin utilizarea scenariilor istorice şi ipotetice.
    16. Scenariile istorice reproduc parametrii evenimentului anterior sau ai crizelor anterioare şi extrapolează impactul pe care acestea l-ar fi avut asupra portofoliului actual al FPM.
    17. În timp ce utilizează scenariile istorice, administratorii trebuie să varieze perioadele pentru a procesa mai multe scenarii şi a evita obţinerea unor rezultate ale simulărilor situaţiilor de criză care depind excesiv de o perioadă arbitrară (de exemplu, o perioadă cu rate scăzute ale dobânzii şi o altă perioadă cu rate mai mari). De exemplu, unele scenarii utilizate în mod normal se referă la obligaţiunile cu risc ridicat din 2001, la creditele ipotecare cu risc ridicat (subprime) din 2007, la criza din Grecia din 2009 şi la prăbuşirea pieţei bursiere din China în 2015. Aceste scenarii pot include şocuri independente sau corelate, în funcţie de model.
    18. Scenariile ipotetice urmăresc anticiparea unui eveniment specific sau a unei crize specifice prin stabilirea parametrilor săi şi anticiparea impactului său asupra FPM. Exemple de scenarii ipotetice includ scenarii bazate pe şocurile economice şi financiare, riscul de ţară sau de afaceri (de exemplu, falimentul unui stat suveran sau prăbuşirea unui sector industrial). Acest tip de scenariu poate necesita crearea unui tablou de bord al tuturor factorilor de risc modificaţi, a unei matrice de corelare şi a unui model de comportament financiar. De asemenea, aceasta include scenarii probabile bazate pe volatilitatea implicită.
    19. Astfel de scenarii pot fi scenarii care implică un singur factor sau mai mulţi factori. Factorii pot fi necorelaţi (venituri fixe, capital, contraparte, valută, volatilitate, corelaţie etc.) sau corelaţi: un anumit şoc se poate răspândi la toţi factorii de risc, în funcţie de tabelul de corelare utilizat.

    Agregarea simulărilor situaţiilor de criză
    20. În plus, în anumite circumstanţe, administratorii ar putea utiliza scenariile de simulare a situaţiilor de criză agregate pentru o serie de FPM-uri sau chiar pentru toate FPM- urile gestionate de administrator. Agregarea rezultatelor ar oferi o imagine de ansamblu şi ar putea arăta, de exemplu, volumul total al activelor deţinute de toate FPM-urile administratorului într-o anumită poziţie şi impactul potenţial al mai multor portofolii care se vând în acelaşi timp din respectiva poziţie în timpul unei crize de lichiditate.

        Simularea situaţiilor de criză în sens invers
    21. Pe lângă scenariile de simulare a situaţiilor de criză abordate în această secţiune, includerea simulării situaţiilor de criză în sens invers poate fi de asemenea benefică.
        Intenţia care stă la baza unei simulări a situaţiilor de criză în sens invers este de a supune FPM-ul la scenariile de simulare a situaţiilor de criză până la punctul de eşec, inclusiv până la punctul în care ar fi încălcate pragurile de reglementare stabilite în Regulamentul privind FPM, cum ar fi cele prevăzute la articolul 37 alineatul (3) litera (a). Acest lucru ar permite administratorului unui FPM să dispună de un alt instrument pentru a explora orice vulnerabilitate şi pentru a preîntâmpina şi elimina astfel de riscuri.


     Combinarea diferiţilor factori menţionaţi în secţiunile 4.2- 4.7 de mai jos cu cererile de răscumpărare ale investitorilor
    22. Toţi factorii menţionaţi în secţiunile 4.2-4.7 de mai jos trebuie supuşi simulării în raport cu mai multe niveluri de răscumpărare. Aceasta nu înseamnă că, la început, administratorii nu trebuie să îi supună simulării în mod separat (fără a-i combina cu simulările în raport cu nivelul de răscumpărare) pentru a putea identifica impactul respectiv corespunzător. Modul în care ar putea fi realizată această combinare a diferiţilor factori menţionaţi în secţiunile 4.2- 4.7 de mai jos cu cererile de răscumpărare ale investitorilor este precizat în continuare în fiecare dintre secţiunile respective.
    23. În acest context, ar putea fi necesară o ipoteză privind comportamentul administratorului în ceea ce priveşte onorarea cererilor de răscumpărare.
    24. Un exemplu practic al unei posibile puneri în aplicare este furnizat în apendice.

        Simulările situaţiilor de criză în cazul FPM-urilor cu VAN constantă şi cu volatilitate scăzută
    25. Articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul privind FPM prevede că, pe lângă criteriile de simulare a situaţiilor de criză prevăzute la articolul 28 alineatul (1), FPM-urile cu VAN constantă şi cu volatilitate scăzută estimează pentru diferite scenarii diferenţa dintre VAN constantă pe unitate sau pe acţiune şi VAN pe unitate sau pe acţiune. În timp ce se estimează această diferenţă şi dacă administratorul de FPM consideră că acest lucru ar aduce informaţii suplimentare utile, ar putea fi relevantă, de asemenea, estimarea impactului factorilor relevanţi incluşi în secţiunile 4.2- 4.7 asupra volatilităţii portofoliului sau asupra volatilităţii valorii activului net al fondului.

     Caracterul neexhaustiv al factorilor menţionaţi în secţiunile 4.2- 4.7 de mai jos
    26. Factorii stabiliţi în secţiunile 4.2-4.7 de mai jos constituie cerinţe minime. Se aşteaptă ca administratorul să adapteze abordarea specificităţilor FPM-urilor sale şi să adauge orice factori sau cerinţe care ar putea fi considerate utile pentru exerciţiul de simulare a crizei. Exemple de alţi factori care ar putea fi luaţi în considerare includ rata dobânzii repo, având în vedere că FPM-urile au un rol semnificativ pe această piaţă.
    27. În general, administratorul trebuie să elaboreze o serie de scenarii, cu niveluri diferite de gravitate, care ar combina toţi factorii relevanţi (şi anume, nu ar trebui să fie numai simulări ale situaţiilor de criză separate pentru fiecare factor - a se consulta, de asemenea, secţiunile 4.2- 4.7 de mai jos).


    4.2. Orientări privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu modificările ipotetice ale nivelului de lichiditate al activelor deţinute în portofoliul FPM
    28. În ceea ce priveşte nivelul de modificare a lichidităţii activelor menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FPM, administratorii ar putea lua în considerare parametri precum:
    - decalajul dintre preţul ofertei şi cel al cererii;
    – volumele de tranzacţionare;
    – profilul de scadenţă al activelor;
    – numărul de contrapărţi care activează pe piaţa secundară. Aceasta ar reflecta faptul că lipsa lichidităţii activelor poate rezulta din probleme legate de pieţele secundare, dar poate fi legată, de asemenea, de scadenţa activului.

    29. Administratorul ar putea lua în considerare, de asemenea, un scenariu de simulare a situaţiilor de criză care ar reflecta un eveniment extrem în care există o lipsă de lichiditate din cauza unor răscumpărări masive, prin combinarea simulării situaţiei de criză legate de lichiditate cu o marjă de licitaţie înmulţită cu un anumit factor, presupunând în acelaşi timp o anumită rată de răscumpărare a VAN.

    4.3. Orientări privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu modificările ipotetice ale nivelului de risc de credit al activelor deţinute în portofoliul FPM, inclusiv evenimentele de credit şi evenimentele de rating
    30. În ceea ce priveşte nivelul de modificare a riscului de credit al activului menţionat la articolul 28 alineatul (1) litera (b), orientările privind acest factor nu ar trebui să fie prea prescriptive, întrucât extinderea sau limitarea marjelor de credit se bazează în general pe condiţii de piaţă în rapidă evoluţie.
    31. Cu toate acestea, administratorii ar putea, de exemplu, să ia în considerare:
    - retrogradarea poziţiilor titlurilor de valoare din portofoliu sau nerespectarea obligaţiilor de plată a acestora, fiecare reprezentând expunerile relevante în portofoliul FPM-urilor;
    – nerespectarea obligaţiilor de plată ale celei mai mari poziţii a portofoliului,combinată cu o scădere a ratingurilor activelor din cadrul portofoliului;
    – modificări paralele ale marjelor de credit la un anumit nivel pentru toate activele deţinute în portofoliu.

    32. În ceea ce priveşte astfel de simulări ale situaţiilor de criză care implică nivelurile de modificare a riscului de credit al activului, ar fi relevant, de asemenea, să se ia în considerare impactul unor astfel de simulări ale situaţiilor de criză asupra evaluării calităţii creditului pentru activul corespunzător în contextul metodologiei descrise la articolul 19 din Regulamentul privind FPM.
    33. În scopul combinării diferiţilor factori, administratorul trebuie să combine modificările nivelului riscului de credit al activelor deţinute în portofoliul FPM cu nivelurile de răscumpărare date. Administratorul ar putea lua în considerare un scenariu de simulare a situaţiei de criză care ar reflecta un eveniment extrem de criză cauzat de incertitudinea privind solvabilitatea participanţilor pe piaţă, ceea ce ar conduce la creşterea primei de risc şi la o reorientare către instrumentele cu risc scăzut. Acest scenariu de simulare a unei situaţii de criză ar combina nerespectarea obligaţiilor de plată ale unui anumit procent din portofoliu cu marjele în creştere, presupunându-se în acelaşi timp o anumită rată de răscumpărare a VAN.
    34. De asemenea, administratorul ar putea să ia în considerare un scenariu de simulare a unei situaţii de criză care ar combina o nerespectare a obligaţiilor de plată a unui anumit procent din valoarea portofoliului cu o creştere a ratelor dobânzii pe termen scurt şi o anumită rată de răscumpărare a VAN.

    4.4. Orientări privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu evoluţiile ipotetice ale ratelor dobânzii şi ale cursului de schimb valutar
    35. În ceea ce priveşte nivelurile de modificare a ratelor dobânzii şi ale cursurilor de schimb valutar menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind FPM, administratorii ar putea lua în considerare simularea situaţiilor de criză privind modificările paralele ale unui anumit nivel. Mai exact, în funcţie de natura specifică a strategiei lor, administratorii ar putea lua în considerare:
        ● creşterea nivelului ratelor dobânzii pe termen scurt, cu o rată a trezoreriei la o lună şi la trei luni care cresc simultan, presupunându-se, în acelaşi timp, o anumită rată de răscumpărare;
        ● creşterea treptată a ratelor dobânzii pe termen lung pentru obligaţiunile suverane;
        ● modificarea paralelă şi/sau neparalelă a curbei ratei dobânzii care ar modifica rata dobânzii pe termen scurt, mediu şi lung;
        ● evoluţiile cursului de schimb valutar (moneda de bază faţă de alte monede).

    36. Administratorul ar putea lua în considerare, de asemenea, un scenariu al situaţiilor de criză care ar reflecta un eveniment extrem implicând rate ale dobânzii crescute care ar combina o creştere a ratelor dobânzii pe termen scurt cu o anumită rată de răscumpărare. De asemenea, administratorul ar putea lua în considerare o matrice a ratelor dobânzii/marjelor de credit.

    4.5. Orientări privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu niveluri ipotetice de răscumpărare
    37. În ceea ce priveşte nivelurile de răscumpărare menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind FPM, administratorii ar putea lua în considerare simulările situaţiilor de criză referitoare la răscumpărare care rezultă din nivelurile de răscumpărare istorice sau ipotetice sau în care răscumpărarea este valoarea maximă fie pentru un anumit procent din VAN, fie pentru o opţiune de răscumpărare de tip opt-out exercitată de cei mai importanţi investitori.
    38. Simulările situaţiilor de criză referitoare la răscumpărări trebuie să includă măsuri specifice pe care FPM-ul are puterea constitutivă de a le activa (de exemplu, limitele şi notificarea de răscumpărare).
    39. Simularea răscumpărărilor trebuie să fie calibrată pe baza analizei de stabilitate a datoriilor (şi anume, a capitalului), care, în sine, depinde de tipul de investitor (instituţional, de retail, bancă privată etc.) şi de concentrare a datoriilor. Caracteristicile specifice ale datoriilor şi orice modificări ciclice ale răscumpărărilor trebuie luate în considerare la stabilirea scenariilor de răscumpărare. Cu toate acestea, există mai multe modalităţi de a simula datoriile şi răscumpărările. Exemple de scenarii de răscumpărări semnificative includ: i) răscumpărările unui procent din datorii, ii) răscumpărările egale cu cele mai mari răscumpărări observate până în prezent şi iii) răscumpărările bazate pe un model de comportament al investitorului.
    40. Răscumpărările unui procent din datorii ar putea fi definite pe baza frecvenţei de calcul a valorii activului net, a oricărei perioade de notificare a răscumpărării şi a tipului de investitori.
    41. Trebuie remarcat faptul că lichidarea poziţiilor fără denaturarea alocării portofoliului necesită o tehnică cunoscută sub numele de divizare (slicing), prin care se vinde mai degrabă acelaşi procent din fiecare tip de activ [sau din fiecare clasă de lichiditate, în cazul în care activele sunt clasificate în funcţie de lichiditatea lor, cunoscută sub denumirea de grupare (bucketing)] decât să se vândă mai întâi activele cele mai lichide. Conceperea şi efectuarea simulării situaţiilor de criză trebuie să ia în considerare şi să precizeze dacă se aplică o abordare bazată pe divizare sau, dimpotrivă, o abordare bazată pe ordine (şi anume, vânzarea mai întâi a celor mai lichide active).
    42. În cazul răscumpărării unităţilor de către cel (cei) mai mare (mari) investitor(i), în loc să definească un procentaj arbitrar de răscumpărare ca în cazul precedent, administratorii ar putea utiliza informaţiile despre baza investitorilor a FPM pentru a îmbunătăţi simularea situaţiei de criză. În mod specific, scenariul care implică răscumpărarea unităţilor de către cei mai mari investitori trebuie să fie calibrat pe baza concentrării datoriilor fondului şi a relaţiilor dintre administratori şi investitorii principali ai FPM (şi măsura în care comportamentul investitorilor este considerat volatil).
    43. De asemenea, administratorii ar putea să supună simulării situaţiei de criză scenariile care implică răscumpărări egale cu cele mai mari răscumpărări înregistrate până în prezent într-un grup de FPM-uri similare (din punct de vedere geografic sau din punct de vedere al tipului de fond) sau în toate fondurile gestionate de administrator. Cu toate acestea, cele mai mari răscumpărări înregistrate în trecut nu sunt neapărat un indicator fiabil al celor mai grave răscumpărări care ar putea apărea în viitor.
    44. Un exemplu practic al unei posibile puneri în aplicare este furnizat în apendice.

    4.6. Orientări privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu extinderea sau limitarea ipotetică a marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu
    45. În ceea ce priveşte extinderea sau limitarea marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu, astfel cum se menţionează la articolul 28 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul privind FPM, administratorii ar putea lua în considerare extinderea marjelor în diferite sectoare în care este expus portofoliul FPM, în combinaţie cu o creştere diferită a răscumpărărilor acţionarului. Administratorii ar putea să ia în considerare, în special, extinderea marjelor în creştere.

    4.7. Orientări privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu şocurile macrosistemice ipotetice care afectează economia în ansamblu
    46. În ceea ce priveşte identificarea şocurilor macrosistemice care afectează economia în ansamblu menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind FPM, orientările privind acest punct nu trebuie să fie prescriptive, întrucât alegerea şocurilor macrosistemice ipotetice va depinde în mare măsură de ultimele evoluţii de pe piaţă.
    47. Cu toate acestea, ESMA consideră că administratorii ar putea utiliza un scenariu nefavorabil în raport cu PIB-ul. De asemenea, administratorii ar putea replica şocurile macrosistemice care au afectat economia în ansamblu în trecut.
    48. Exemple de astfel de scenarii globale de simulare a situaţiilor de criză pe care administratorul le-ar putea lua în considerare sunt furnizate în apendice.

    4.8. Orientări privind stabilirea unor scenarii de simulare a situaţiilor de criză suplimentare ca referinţă comună [ale căror rezultate trebuie incluse în modelul de raportare menţionat la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul privind FPM]
    49. Pe lângă simulările situaţiilor de criză efectuate de administratorii de FPM luând în considerare secţiunile 4.1-4.7 din prezentul ghid, administratorii de FPM trebuie să realizeze următoarele scenarii de simulare a situaţiilor de criză ca referinţă comună şi ale căror rezultate trebuie incluse în modelul de raportare menţionat la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul privind FPM.
    4.8.1. Nivelul de modificare a lichidităţii
    50. În ceea ce priveşte nivelul de modificare a lichidităţii activelor menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FPM:
     ● administratorii FPM trebuie să aplice factorii de ajustare menţionaţi la secţiunea 5 din ghid*3), pentru a reflecta creşterea primelor de lichiditate ca urmare a deteriorării condiţiilor de lichiditate de piaţă într-un scenariu de stres;
        *3) Factorul de ajustare este calibrat în funcţie de marjele de licitaţie.

        ● pentru fiecare titlu de valoare transferabil relevant, factorii de ajustare trebuie să se aplice la preţul utilizat pentru evaluarea fondului la momentul raportării (VPreţ), în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (a), în funcţie de tipul şi scadenţa lor, pentru a obţine un preţ ajustat ((VPreţ) ajust):
        (VPreţ) ajust = (1 - actualizare lichiditate) * VPreţ

        ● impactul actualizării lichidităţii trebuie evaluat pentru următoarele active: obligaţiuni suverane, obligaţiuni corporative, efecte de comerţ, titluri pe termen scurt garantate cu active şi securitizări eligibile;
        ● administratorul FPM trebuie să estimeze impactul eventualelor pierderi prin evaluarea portofoliului de investiţii la preţul ajustat derivat, (VPreDajust , pentru a determina valoarea activului net (VAN) în situaţie de criză şi a calcula impactul ca procent din VAN de raportare:
        Impactul asupra riscului de lichiditate al activului (%) = VAN de raportare - VAN situaţie de criză VAN de raportare

        Note:
        Următoarele active trebuie incluse în simularea situaţiilor de criză:
        ● obligaţiuni suverane, defalcate la nivel de ţară;
        ● obligaţiuni corporative, făcând cel puţin distincţia între obligaţiunile cu valoare de investiţie şi instrumentele cu randament înalt;
        ● efecte de comerţ, titluri pe termen scurt garantate cu active şi securitizări eligibile, utilizând parametrii pentru obligaţiunile corporative.

     Calibrarea este disponibilă în secţiunea 5 din ghid.    4.8.2. Nivelul de modificare a riscului de credit
    51. În ceea ce priveşte nivelurile de modificare a riscului de credit al activelor deţinute în portofoliul FPM, inclusiv evenimente de credit şi evenimente de rating, în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FPM:
    1) Simularea unei situaţii de criză pentru marjele de credit

    52. Administratorii FPM trebuie să evalueze impactul unei creşteri a marjei de credit, conform următoarelor specificaţii:
     ● pentru fiecare titlu de valoare, trebuie aplicată creşterea marjei specificată în secţiunea 5 a ghidului;
        ● pentru fiecare titlu de valoare, modificarea corespunzătoare a marjei trebuie reflectată într-o reducere a valorii acesteia;
        ● se va calcula impactul reducerilor de valoare cumulate în procente din VAN de raportare.
    1) Impactul asupra riscului de credit (%) = (VAN de raportare - VAN situaţie de criză)/VAN de raportare
    2) Simularea unei situaţii de criză pentru concentrare

    53. Administratorii FPM trebuie să simuleze, de asemenea, nerespectarea obligaţiilor de plată ale primelor două expuneri. Impactul asupra VAN trebuie calculat apoi sub forma unui procent:
    2) Impactul asupra riscului de concentrare (%) =
        (VAN de raportare - VAN situaţie de criză)/VAN de raportare
        Note:
        Scenariul riscului de concentrare depinde de caracteristicile expunerii. Trebuie luate în considerare garanţiile reale (sau orice alt factor atenuator, precum instrumentele derivate de credit) primite. Dacă nu există garanţii reale sau dacă acestea sunt insuficiente pentru a acoperi expunerea, trebuie aplicată următoarea pierdere în caz de nerambursare:
        ● expuneri de rang prioritar: 45 %;
        ● expuneri subordonate: 75 %.

     Calibrarea este disponibilă în secţiunea 5 din ghid.
    4.8.3. Nivelul de modificare a ratelor dobânzii şi a cursului de schimb valutar şi nivelul extinderii sau limitării marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu
    54. În ceea ce priveşte nivelul de modificare a ratelor dobânzii şi a cursului de schimb valutar menţionat la articolul 28 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind FPM, administratorii FPM trebuie să aplice următorii parametri de piaţă în situaţie de criză folosind parametrii menţionaţi în secţiunea 5 a ghidului referitor la (a) şocurile randamentelor ratei dobânzii în urma evoluţiilor ratei dobânzii şi (b) şocurile de pe piaţa tranzacţiilor valutare în urma evoluţiilor cursului de schimb valutar.
    1) Nivelul de modificare a ratelor dobânzii
    55. În ceea ce priveşte nivelul de modificare a ratelor dobânzii, administratorii FPM trebuie să utilizeze aceeaşi curbă a ratei de referinţă pentru toate instrumentele denominate într- o anumită monedă, iar scadenţa ratei dobânzii trebuie să se alinieze la scadenţa reziduală a instrumentului. În cazul instrumentelor cu rată variabilă a dobânzii, acestea pot fi asociate, prin contract, cu o anumită rată de referinţă, caz în care se consideră că această rată urmează curba ratei de referinţă. Dacă tabelul nu specifică scadenţa corespunzătoare scadenţei reziduale a instrumentului, administratorii FPM trebuie să utilizeze parametrul corespunzător din tabel (de exemplu, cel mai apropiat).

    2) Nivelul de modificare a cursului de schimb valutar
    56. În ceea ce priveşte nivelul de modificare a cursului de schimb valutar, calculul trebuie să se bazeze pe două scenarii: aprecierea EUR în raport cu USD; deprecierea EUR în raport cu USD.

    3) Nivelurile de extindere sau limitare a marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu
    57. În ceea ce priveşte nivelul de extindere sau limitare a marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu, menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul privind FMP, administratorii FMP trebuie să aplice parametri de piaţă în situaţie de criză, conform următoarelor specificaţii:
     ● administratorii FMP trebuie să utilizeze parametrii specificaţi la secţiunea 5 a ghidului;
        ● în cazul instrumentelor care nu sunt asociate unui anumit indice, administratorii FMP utilizează curba ratei de referinţă prevăzută pentru modificarea scenariului ratelor dobânzii;
        ● dacă tabelul nu specifică scadenţa corespunzătoare scadenţei reziduale a instrumentului, administratorii FPM trebuie să utilizeze parametrul corespunzător din tabel (de exemplu, cel mai apropiat).


    4) Rezultate
    58. Administratorii FPM trebuie să reevalueze portofoliul luând în calcul noii parametri în mod individual: ratele dobânzii, cursul de schimb, ratele de referinţă. Aceştia trebuie să exprime impactul fiecărui factor de risc ca procent din VAN, prin calcularea următoarelor:
        Impactul factorului de risc (%) = (VAN de raportare - VAN situaţie de criză)/VAN de raportare
        Note:
     Calibrarea este disponibilă în secţiunea 5 din ghid.

    4.8.4. Nivelurile de răscumpărare
    59. În ceea ce priveşte nivelurile de răscumpărare menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind FMP, administratorii FMP trebuie să aplice următoarele scenarii de răscumpărare simulate: o simulare de criză pentru lichiditate în sens invers, o simulare de criză pentru lichiditate săptămânală şi o simulare de criză pentru concentrare.
    1) Simulare de criză pentru lichiditate în sens invers
    60. Simularea de criză pentru lichiditate în sens invers constă în următoarele etape:
        ● Pentru fiecare activ, administratorii FMP trebuie să calculeze valoarea tranzacţionabilă săptămânală (inclusiv activele care se apropie de scadenţă).
        ● Administratorii FMP trebuie să calculeze valoarea tranzacţionabilă săptămânală maximă care poate fi lichidată fără ca alocarea portofoliului să încalce cerinţele de reglementare ale FPM sau să fie denaturată.
        Rezultatul (%) = Valoarea tranzacţionabilă săptămânală maximă care poate fi lichidată fără a denatura alocarea portofoliului/VAN
        Note:
    ● Pentru fiecare activ, valoarea tranzacţionabilă săptămânală se bazează pe evaluarea administratorului privind portofoliul fondului care poate fi lichidat în termen de o săptămână. Această decizie trebuie să se bazeze pe cea mai scurtă perioadă în care o astfel de poziţie poate fi lichidată în mod rezonabil la valoarea contabilă sau la o valoare cât mai apropiată de aceasta*4).
        *4) Pentru definiţia acesteia, a se vedea Ghidul privind obligaţiile de raportare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) şi articolul 24 alineatul (1), (2) şi (4) din Directiva AFIA

        ● Numărul maxim al ieşirilor pe care fondul le poate suporta pe durata unei săptămâni fără a denatura alocarea portofoliului este determinat de (1) suma valorilor tranzacţionabile săptămânale; şi (2) capacitatea fondului de a respecta cerinţele de reglementare.
        ● În aceste scopuri, cerinţele de reglementare trebuie să includă cel puţin următoarele, fără a se limita la acestea:
        ( ) diversificarea (articolul 17 din Regulamentul FPM);
        ( ) concentrarea (articolul 18 din Regulamentul FPM);
        ( ) regulile de portofoliu pentru FPM pe termen scurt (articolul 24 din Regulamentul FPM) şi pentru FPM standard (articolul 25 din Regulamentul FPM), în special scadenţa medie ponderată (WAM) maximă, durata de viaţă medie ponderată (WAL) maximă, activele cu scadenţă zilnică şi activele cu scadenţă săptămânală.

        ● De exemplu, dacă 50 % din activele unui FPM cu VAN cu volatilitate scăzută sunt tranzacţionabile în termen de o săptămână, dar WAM devine mai mare de 60 de zile după vânzarea a 30 %, administratorul trebuie să raporteze 30 %.

     Calibrarea este disponibilă în secţiunea 5 din ghid.


    2) Simularea de criză pentru lichiditate săptămânală:
    61. Simularea de criză pentru lichiditate săptămânală evaluează capacitatea fondului de a acoperi ieşirile folosind activele lichide săptămânale disponibile, considerate ca suma activelor cu lichiditate înaltă şi a activelor cu scadenţă săptămânală, şi constă în următoarele etape:
    ● administratorii FPM trebuie să aplice un scenariu de răscumpărare în situaţie de criză, în care fondul primeşte solicitări săptămânale de răscumpărare netă de la 40 % din investitorii profesionişti şi de la 30 % din investitorii de retail.
        ● administratorii FPM trebuie să calculeze activele lichide săptămânale disponibile pentru a acoperi solicitările de răscumpărare, conform următorului tabel:

┌────────────────────────┬─────────┬───┐
│Active │Articolul│CQS│
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Activele menţionate la │ │ │
│articolul alineatul (7) │ │ │
│*5) din Regulamentul │ │ │
│privind FPM, care au un │ │ │
│grad ridicat de │art. 24 │ │
│lichiditate şi care pot │lit. (e) │1 │
│fi răscumpărate şi │ │ │
│decontate în termen de o│ │ │
│zi lucrătoare şi care au│ │ │
│o scadenţă reziduală de │ │ │
│până la 190 zile. │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Numerar care poate fi │art. 24 │ │
│retras cu o notificare │lit. (e) │ │
│prealabilă de cinci zile├─────────┤ │
│lucrătoare, fără │art. 25 │ │
│penalizare. │lit. (d) │ │
├────────────────────────┼─────────┤ │
│ │art. 24 │ │
│Active cu scadenţă │lit. (e) │ │
│săptămânală ├─────────┤ │
│ │art. 25 │ │
│ │lit. (d) │ │
├────────────────────────┼─────────┤ │
│Acorduri reverse repo │art. 24 │ │
│care pot fi reziliate cu│lit. (e) │ │
│o notificare prealabilă ├─────────┤ │
│de cinci zile lucrătoare│art. 25 │ │
│ │lit. (d) │ │
├────────────────────────┴─────────┴───┤
│x100% = Active lichide săptămânale │
│(grupul 1) │
├────────────────────────┬─────────┬───┤
│Activele menţionate la │ │ │
│articolul 17 alineatul │ │ │
│(7) din Regulamentul │art. 17 │ │
│privind FPM care pot fi │alin. (7)│1,2│
│răscumpărate şi │ │ │
│decontate în termen de o│ │ │
│săptămână lucrătoare. │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Instrumentele de piaţă │art. 24 │ │
│monetară sau unităţile │lit. (e) │ │
│sau acţiunile altor FPM │ │ │
│pe care acestea le pot ├─────────┤1,2│
│răscumpăra şi deconta în│art. 25 │ │
│termen de cinci zile │lit. (e) │ │
│lucrătoare. │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Securitizări eligibile │art. 9 │ │
│şi efecte de comerţ │alin. (1)│1 │
│garantate cu active │lit. (b) │ │
│(ABCP). │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴───┤
│x85% = Active lichide săptămânale │
│(grupul 2) │
└──────────────────────────────────────┘

        *5) Instrumente diferite ale pieţei monetare emise sau garantate separat sau în comun de către Uniune, de administraţiile naţionale, regionale şi locale ale statelor membre sau de băncile centrale ale acestora, de Banca Centrală Europeană, de Banca Europeană de Investiţii, de Fondul european de investiţii, de Mecanismul european de stabilitate, de Fondul european pentru stabilitate financiară, de o autoritate centrală sau o bancă centrală dintr-o ţară terţă, de Fondul Monetar Internaţional, de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, de Banca Reglementelor Internaţionale sau de orice altă instituţie sau organizaţie financiară internaţională competentă din care fac parte unul sau mai multe state membre.

        ● Administratorii FPM trebuie să calculeze acoperirea ieşirilor cu activele lichide săptămânale, sub formă de procent, după cum urmează:
        Rezultatul (%) = Activele lichide săptămânale/Ieşirile săptămânale

        Note:
        ● Activele lichide săptămânale sunt clasificate în două grupuri (grupul 1 şi 2), în funcţie de categorie şi calitatea creditului. CQS se referă la "Gradul de calitate al creditului", în sensul REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1799 AL COMISIEI*6).
        *6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R1799

        ● Suma activelor lichide săptămânale ponderate va fi exprimată în procente din şocul cauzat de răscumpărare. De exemplu, dacă un fond acoperă un şoc de răscumpărare de 30 % folosind 20 % din activele lichide din grupul 1 şi 45 % din activele lichide săptămânale totale (grupurile 1 şi 2), administratorul trebuie să raporteze rata (Active lichide săptămânale)/(Ieşiri săptămânale) astfel:
        ( ) 20 %/30 % = 67 % (grupul 1); şi
        ( ) 45 %/30 % = 150 % (grupul 1 şi 2).

        ● Este important de menţionat că lichiditatea oricărei clase de active trebuie să fie întotdeauna verificată în mod corespunzător. Dacă există îndoieli privind lichiditatea unui titlu de valoare, administratorii FPM nu trebuie să îl includă în activele lichide săptămânale.

     Calibrarea este disponibilă în secţiunea 5 din ghid.


    3) Simularea de criză pentru concentrare
    62. Simularea de criză pentru concentrare este un scenariu în care FPM se confruntă cu cereri de răscumpărare din partea primilor doi cei mai mari investitori. Impactul simulării de criză trebuie evaluat conform metodologiei simulării de criză pentru lichiditate săptămânale.
        Rezultatul (%) = Activele lichide săptămânale/Suma investită de primii doi cei mai mari investitori
        Notă:
     Calibrarea este disponibilă în secţiunea 5 din ghid.
    4.8.5. Şocuri macrosistemice care afectează economia în ansamblu
    63. În ceea ce priveşte identificarea şocurilor macrosistemice care afectează economia în ansamblu astfel cum sunt menţionate la articolul 28 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind FPM, administratorii FPM trebuie să ia următoarele măsuri:
        ● să evalueze impactul unui şoc de piaţă care combină diverşi parametri de risc, în conformitate cu tabelul de mai jos;
        ● să evalueze impactul unui şoc de răscumpărare cauzat de un şoc de piaţă. Vânzarea de active ca reacţie la un şoc de răscumpărare va conduce la pierderi suplimentare, astfel cum apar în simularea de criză pentru lichiditate;
        ● să calculeze rezultatul ca procent din VAN;
        ● să calculeze valoarea activelor lichide săptămânale după şocul de piaţă, ca procent din ieşiri.

┌────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │Parametri │
│ │Factori de │utilizaţi │
│ │risc │pentru │
│ │ │calibrare │
├────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │• Cursul de │ │
│ │schimb │• EUR/USD etc.│
│ │valutar │ │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │• Rata │ │
│ │dobânzii │ │
│ │• Creditul │ │
│ │• Marja │• Rata de swap│
│Şocul de │între │• Randamentul/│
│piaţă │indicii de │marjele │
│ │care sunt │obligaţiunilor│
│ │legate │de stat │
│ │ratele │• Randamentul/│
│ │dobânzii │marjele │
│ │aferente │obligaţiunilor│
│ │titlurilor │corporative │
│ │de valoare │ │
│ │din │ │
│ │portofoliu │ │
├────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │• Nivelul de│• % ieşiri │
│Şocul de │răscumpărare│• Marja de │
│răscumpărare│• │licitaţie │
│ │Lichiditatea│(factor de │
│ │activelor │ajustare) │
├────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │• % VAN │ │
│ │• Activele │ │
│Rezultate │lichide │ │
│ │săptămânale/│ │
│ │ieşiri │ │
├────────────┼────────────┼──────────────┤
│Memo │• % ieşiri │ │
└────────────┴────────────┴──────────────┘

        Note:
        Scenariul ia în considerare următoarele condiţii:
        ● FPM este afectată de un şoc al cursului de schimb valutar combinat cu o creştere a ratelor dobânzii, inclusiv rata de swap şi randamentele titlurilor de stat şi ale obligaţiunilor corporative. Riscul de credit este inclus în şocul randamentelor. Administratorii FPM trebuie să utilizeze modelele interne pentru a evalua impactul combinat. Calibrarea şocului se bazează pe un scenariu macro furnizat de ESMA şi de CERS şi combină şocurile din celelalte scenarii.
        ● Imediat după un şoc de piaţă, investitorii depun cereri de răscumpărare. Ieşirile sunt calculate în mod similar cu cele din scenariul de răscumpărare, cu următoarea diferenţiere între investitorii profesionişti şi cei de retail: 30 % de la investitorii de retail şi 40 % de la investitorii profesionişti.
        ● Pentru a îndeplini cererile de răscumpărare, fondul vinde active pe o piaţă tensionată, caracterizată de mărirea marjei de licitaţie din simularea de criză pentru lichiditate. În scopurile simulării de criză, pierderea este suportată integral de către investitorii rămaşi (şi nu de către investitorii care răscumpără activele).
        ● Impactul asupra VAN este rezultatul şocului de piaţă, al ieşirilor şi al şocului de lichiditate.
        ● Impactul asupra lichidităţii este calculat folosind metodologia simulării de criză pentru lichiditate săptămânale.


    5. Calibrare
    64. Următoarea secţiune include calibrarea simulărilor situaţiilor de criză privind FPM, ale căror rezultate trebuie raportate în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul privind FPM şi care sunt detaliate în secţiunea 4.8 de mai sus.
    65. Dacă administratorii au nevoie de un parametru care nu este indicat în această secţiune, aceştia pot consulta scenariul negativ pe site-ul CERS*7).
        *7) https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/html/index.en.html

    5.1. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu modificările ipotetice ale nivelului de lichiditate al activelor deţinute în portofoliul FPM
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Regulamentul│ │Lichiditate │
│privind FPM │Active tipice ├────────┬────────────┤
│Active │ │Situaţie│Parametri │
│eligibile │ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Certificat │ │ │
│ │de depozit │Da │Tabelul 3 │
│ │(CD) │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Efecte de │Da │Tabelul 3 │
│ │comerţ (EC) │ │ │
│(a) ├──────────────┼────────┼────────────┤
│instrumente │- Titluri de │ │ │
│ale pieţei │stat, bonuri │ │ │
│monetare │de trezorerie │ │ │
│ │şi obligaţiuni│Da │Tabelul 1,2 │
│ │emise de │ │ │
│ │autorităţile │ │ │
│ │locale │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Obligaţiuni │Da │Tabelul 3 │
│ │corporative │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(b) │ │ │ │
│securitizări│- Securitizări│Da │Tabelul 3 │
│eligibile şi│eligibile │ │ │
│efecte de │ │ │ │
│comerţ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│garantate cu│ │ │ │
│active │- ABCP │Da │Tabelul 3 │
│(ABCP) │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(c) depozite│- Depozite, │ │ │
│pe lângă │din care │Nu │ │
│instituţii │depozite la │ │ │
│de credit │termen │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Instrumente │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │Nu │ │
│ │tranzacţionate│ │ │
│(d) │pe o piaţă │ │ │
│instrumente │reglementată │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼────────────┤
│derivate │- Instrumente │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │Nu │ │
│ │tranzacţionate│ │ │
│ │extrabursier │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(e) acorduri│- Acorduri │Nu │ │
│repo │repo │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(f) acorduri│- Acorduri │Nu │ │
│reverse repo│reverse repo │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Extrapolarea│
│(g) unităţi │- Acţiuni │ │rezultatelor│
│sau acţiuni │emise de alte │Da │la │
│ale altor │PFM │ │acţiunilor │
│FPM │ │ │emise de │
│ │ │ │alte FPM │
└────────────┴──────────────┴────────┴────────────┘

        Tabelul 1

┌──────────────────────────────────────┐
│Factorul de ajustare pentru │
│lichidităţi- Obligaţiuni suverane │
│clasificate după scadenţa reziduală- │
│Ţări de referinţă (în %) │
├──┬───────┬───────┬────┬────────┬─────┤
│ │3 luni │6 luni │1 an│1,5 ani │2 ani│
├──┼───────┼───────┼────┼────────┼─────┤
│DE│0,13 │0,14 │0,35│0,48 │0,61 │
├──┼───────┼───────┼────┼────────┼─────┤
│ES│0,82 │1,02 │1,61│1,63 │1,64 │
├──┼───────┼───────┼────┼────────┼─────┤
│FR│0,17 │0,22 │0,85│0,96 │1,07 │
├──┼───────┼───────┼────┼────────┼─────┤
│IT│0,87 │1,03 │1,48│1,50 │1,51 │
├──┼───────┼───────┼────┼────────┼─────┤
│NL│0,13 │0,14 │0,35│0,49 │0,62 │
└──┴───────┴───────┴────┴────────┴─────┘


        Tabelul 2

┌──────────────────────────────────────┐
│Factorul de ajustare pentru │
│lichidităţi- Obligaţiuni suverane │
│clasificate după rating de credit şi │
│scadenţă reziduală (în %) │
├─────────────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │3 │6 │1 an│1,5 │2 │
│ │luni│luni│ │ani │ani │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│AAA │0,13│0,14│0,35│0,48│0,62│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│AA │0,17│0,22│0,85│0,96│1,07│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│A │0,82│1,02│1,61│1,63│1,64│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│BBB │0,87│1,03│1,61│1,63│1,64│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Sub BBB sau │1,13│1,34│2,09│2,11│2,13│
│neevaluate │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘


        Tabelul 3

┌──────────────────────────────────────┐
│Factorul de ajustare a lichidităţii- │
│Obligaţiuni corporative clasificate │
│după rating de credit şi scadenţă │
│reziduală │
│(în %) │
├─────────────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │3 │6 │1 an│1,5 │2 │
│ │luni│luni│ │ani │ani │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│AAA │0,30│0,56│1,12│1,20│1,28│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│AA │0,46│1,12│2,04│2,70│3,38│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│A │0,86│1,58│4,48│4,64│4,80│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│BBB │3,00│3,54│4,48│4,64│4,80│
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Sub BBB sau │3,92│4,60│5,82│5,90│5,98│
│neevaluate │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘    5.2. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu modificările ipotetice ale nivelului de risc de credit al activelor deţinute în portofoliul FPM, inclusiv evenimente de credit şi evenimente de rating
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Credit (marje de │Credit │
│Regulamentul│ │credit) │(2 contrapărţi │
│privind FPM │Active tipice │ │principale) │
│Active │ ├────────┬────────────┼────────┬────────────┤
│eligibile │ │Situaţie│Parametri │Situaţie│Parametri │
│ │ │de criză│ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Certificat │ │ │ │ │
│ │de depozit │Da │Tabelul 5 │Da │Tabelul 6 │
│ │(CD) │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Efecte de │Da │Tabelul 5 │Da │Tabelul 6 │
│ │comerţ (EC) │ │ │ │ │
│(a) ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│instrumente │- Titluri de │ │ │ │ │
│ale pieţei │stat, bonuri │ │ │ │ │
│monetare │de trezorerie │ │ │ │ │
│ │şi obligaţiuni│Da │Tabelul 4 │Da │Tabelul 6 │
│ │emise de │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Obligaţiuni │Da │Tabelul 5 │Da │Tabelul 6 │
│ │corporative │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(b) │ │ │ │ │ │
│securitizări│- Securitizări│Da │Tabelul 5 │Da │Tabelul 6 │
│eligibile şi│eligibile │ │ │ │ │
│efecte de │ │ │ │ │ │
│comerţ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│garantate cu│ │ │ │ │ │
│active │- ABCP │Da │Tabelul 5 │Da │Tabelul 6 │
│(ABCP) │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(c) depozite│- Depozite, │ │ │ │ │
│pe lângă │din care │Nu │ │Nu │ │
│instituţii │depozite la │ │ │ │ │
│de credit │termen │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Instrumente │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │derivate │Nu │ │Nu │ │
│ │tranzacţionate│ │ │ │ │
│(d) │pe o piaţă │ │ │ │ │
│instrumente │reglementată │ │ │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│derivate │- Instrumente │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │derivate │Nu │ │Nu │ │
│ │tranzacţionate│ │ │ │ │
│ │extrabursier │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(e) acorduri│- Acorduri │Nu │ │Nu │ │
│repo │repo │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(f) acorduri│- Acorduri │Nu │ │Nu │ │
│reverse repo│reverse repo │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(g) unităţi │ │ │Extrapolarea│ │Extrapolarea│
│sau acţiuni │- Acţiuni │ │rezultatelor│ │rezultatelor│
│ale altor │emise de alte │Da │la acţiunile│Da │la acţiunile│
│FPM │FPM │ │emise de │ │emise de │
│ │ │ │alte FPM │ │alte FPM │
└────────────┴──────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┘

        Tabelul 4: Şocuri ale marjelor de credit ale titlurilor de stat

┌──────────────────────────────────────────┐
│Marjă de credit în funcţie de scadenţa │
│reziduală- Titluri de stat (modificări │
│absolute- puncte de bază) │
├──────────┬─────────────┬────┬────┬───┬───┤
│Zona │Ţară │3 │6 │1 │2 │
│geografică│ │luni│luni│an │ani│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Austria │47 │52 │68 │81 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Belgia │49 │55 │72 │72 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Bulgaria │17 │18 │22 │86 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Croaţia │31 │34 │44 │58 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Cipru │77 │86 │113│121│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Republica │104 │117 │156│156│
│ │Cehă │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Danemarca │54 │61 │79 │84 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Finlanda │39 │43 │47 │64 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Franţa │36 │40 │52 │56 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Germania │5 │5 │5 │14 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Grecia │52 │58 │75 │130│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Ungaria │73 │82 │107│121│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Irlanda │52 │58 │75 │79 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Italia │85 │95 │125│138│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Letonia │30 │33 │42 │55 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Lituania │32 │35 │45 │64 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Luxemburg │6 │6 │6 │12 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Malta │45 │50 │65 │76 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Ţările de Jos│25 │28 │36 │38 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Polonia │98 │110 │144│165│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Portugalia │61 │68 │89 │92 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │România │66 │72 │95 │95 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Slovacia │58 │65 │85 │86 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Slovenia │25 │28 │35 │39 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Spania │74 │82 │108│116│
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE │Suedia │51 │57 │74 │79 │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Zona euro │Zona euro │ │ │ │ │
│(medii │(medii │40 │45 │58 │66 │
│ponderate)│ponderate) │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│UE (medii │UE (medii │48 │53 │70 │77 │
│ponderate)│ponderate) │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Regatul Unit │25 │27 │34 │34 │
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Elveţia │12 │14 │18 │18 │
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Norvegia │51 │57 │69 │70 │
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Islanda │20 │22 │30 │30 │
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Liechtenstein│20 │22 │30 │30 │
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Statele Unite│42 │47 │63 │64 │
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Economii │Japonia │99 │149 │162│184│
│avansate │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│ │Economii │ │ │ │ │
│ │avansate ţări│ │ │ │ │
│Economii │care nu sunt │32 │44 │51 │53 │
│avansate │membre ale UE│ │ │ │ │
│ │şi în afara │ │ │ │ │
│ │SUA │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼────┼────┼───┼───┤
│Pieţe │ │327 │351 │470│470│
│emergente │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴────┴────┴───┴───┘


        Tabelul 5: Şocuri ale obligaţiunilor corporative şi marjelor de credit ABS (toate scadenţele)

┌──────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Marje de credit corporative │
│Rating de │(modificări absolute- puncte de bază) │
│credit ├────────────┬──────────┬──────────┬───┤
│ │Nefinanciare│Financiare│Financiare│ABS│
│ │ │garantate │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───┤
│AAA │142 │165 │188 │206│
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───┤
│AA │158 │188 │219 │247│
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───┤
│A │179 │246 │313 │252│
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───┤
│BBB │278 │322 │377 │296│
├──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───┤
│Sub BBB │ │ │ │ │
│sau │336 │398 │484 │369│
│neevaluate│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───┘


        Tabelul 6: Pierdere în caz de Nerambursare

┌──────────────────────────────────────┐
│Pierdere în caz de nerambursare │
│(%) │
├──────────────────────────────────┬───┤
│Expunere de rang prioritar │45 │
├──────────────────────────────────┼───┤
│Expunere subordonată │75 │
└──────────────────────────────────┴───┘    5.3. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu evoluţiile ipotetice ale ratelor dobânzii
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Regulamentul│ │IR │
│privind FPM │ │(Swap pe rata │
│ │Active tipice │dobânzii) │
├────────────┤ ├────────┬────────────┤
│Active │ │Situaţie│Parametri │
│eligibile │ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Certificat │ │ │
│ │de depozit │Da │Tabelul 6, 7│
│ │(CD) │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Efecte de │Da │Tabelul 6, 7│
│ │comerţ (EC) │ │ │
│(a) ├──────────────┼────────┼────────────┤
│instrumente │- Titluri de │ │ │
│ale pieţei │stat, bonuri │ │ │
│monetare │de trezorerie │ │ │
│ │şi obligaţiuni│Da │Tabelul 6, 7│
│ │emise de │ │ │
│ │autorităţile │ │ │
│ │locale │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Obligaţiuni │Da │Tabelul 6, 7│
│ │corporative │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(b) │ │ │ │
│securitizări│- Securitizări│Da │Tabelul 6, 7│
│eligibile şi│eligibile │ │ │
│efecte de │ │ │ │
│comerţ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│garantate cu│ │ │ │
│active │- ABCP │Da │Tabelul 6, 7│
│(ABCP) │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(c) depozite│- Depozite, │ │ │
│pe lângă │din care │Da │Tabelul 6, 7│
│instituţii │depozite la │ │ │
│de credit │termen │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Instrumente │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │Da │Tabelul 6, 7│
│ │tranzacţionate│ │ │
│(d) │pe o piaţă │ │ │
│instrumente │reglementată │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼────────────┤
│derivate │- Instrumente │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │Da │Tabelul 6, 7│
│ │tranzacţionate│ │ │
│ │extrabursier │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(e) acorduri│- Acorduri │Nu │ │
│repo │repo │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(f) acorduri│- Acorduri │Da │Tabelul 6, 7│
│reverse repo│reverse repo │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(g) unităţi │ │ │Extrapolarea│
│sau acţiuni │- Acţiuni │ │rezultatelor│
│ale altor │emise de alte │Da │la acţiunile│
│FPM │FPM │ │emise de │
│ │ │ │alte FPM │
└────────────┴──────────────┴────────┴────────────┘

        Tabelul 6: Şocuri ale ratelor de swap

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Şocurile randamentelor ratei dobânzii modificări │
│absolute (puncte de bază) │
├──────────┬─────────┬────────────┬────┬────┬────┬──┬───┤
│Zona │Ţară │Descriere │1 │3 │6 │1 │2 │
│geografică│ │ │lună│luni│luni│an│ani│
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│UE │Zona euro│dobânzii │31 │33 │37 │50│50 │
│ │ │pentru EUR │ │ │ │ │ │
│ │ │(euro) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Bulgaria │pentru BGN │31 │33 │37 │50│50 │
│ │ │(leva │ │ │ │ │ │
│ │ │bulgărească)│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Croaţia │pentru HRK │31 │33 │37 │50│50 │
│ │ │(kuna │ │ │ │ │ │
│ │ │croată) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │Republica│dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Cehă │pentru CZK │31 │33 │37 │50│50 │
│ │ │(coroana │ │ │ │ │ │
│ │ │cehă) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Danemarca│pentru DKK │31 │33 │37 │50│50 │
│ │ │(coroana │ │ │ │ │ │
│ │ │daneză) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Ungaria │pentru HUF │54 │54 │61 │81│81 │
│ │ │(forint │ │ │ │ │ │
│ │ │maghiar) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Polonia │pentru PLN │31 │33 │37 │50│50 │
│ │ │(zlot │ │ │ │ │ │
│ │ │polonez) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │România │pentru RON │24 │25 │30 │40│47 │
│ │ │(leu │ │ │ │ │ │
│ │ │românesc) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UE │Suedia │pentru SEK │12 │12 │14 │19│25 │
│ │ │(coroană │ │ │ │ │ │
│ │ │suedeză) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │Regatul │dobânzii │ │ │ │ │ │
│UK │Unit │pentru GBP │43 │43 │48 │64│71 │
│ │ │(liră │ │ │ │ │ │
│ │ │sterlină) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│Restul │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Europei │Norvegia │pentru NOK │7 │7 │7 │10│16 │
│ │ │(coroană │ │ │ │ │ │
│ │ │norvegiană) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│Restul │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Europei │Rusia │pentru RUB │19 │20 │24 │32│40 │
│ │ │(rublă │ │ │ │ │ │
│ │ │rusească) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│Restul │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Europei │Elveţia │pentru CHF │12 │12 │14 │18│22 │
│ │ │(franc │ │ │ │ │ │
│ │ │elveţian) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│Restul │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Europei │Turcia │pentru TRY │30 │32 │39 │51│66 │
│ │ │(liră │ │ │ │ │ │
│ │ │turcească) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│America de│ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Nord │Canada │pentru CAD │20 │20 │22 │29│38 │
│ │ │(dolar │ │ │ │ │ │
│ │ │canadian) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│America de│Statele │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Nord │Unite │pentru USD │35 │35 │39 │52│61 │
│ │ │(dolar │ │ │ │ │ │
│ │ │american) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│Australia │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│şi Pacific│Australia│pentru AUD │19 │19 │22 │29│38 │
│ │ │(dolar │ │ │ │ │ │
│ │ │australian) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│America │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Centrală │Chile │pentru CLP │54 │54 │61 │81│100│
│şi de Sud │ │(peso │ │ │ │ │ │
│ │ │chilian) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│America │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Centrală │Columbia │pentru COP │31 │31 │35 │47│60 │
│şi de Sud │ │(peso │ │ │ │ │ │
│ │ │columbian) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│America │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Centrală │Mexic │pentru MXN │31 │31 │35 │47│60 │
│şi de Sud │ │(peso │ │ │ │ │ │
│ │ │mexican) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │China │pentru CNY │6 │6 │7 │9 │9 │
│ │ │(yuan │ │ │ │ │ │
│ │ │renminbi) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Hong Kong│pentru HKD │32 │34 │41 │55│69 │
│ │ │(dolar din │ │ │ │ │ │
│ │ │Hong Kong) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │India │pentru INR │41 │44 │52 │69│85 │
│ │ │(rupie │ │ │ │ │ │
│ │ │indiană) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Japonia │pentru JPY │2 │2 │2 │3 │5 │
│ │ │(yen │ │ │ │ │ │
│ │ │japonez) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Coreea │pentru KRW │21 │22 │27 │35│45 │
│ │ │(won sud- │ │ │ │ │ │
│ │ │coreean) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Malayasia│pentru MYR │20 │20 │23 │30│38 │
│ │ │(ringgit │ │ │ │ │ │
│ │ │malaiezian) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Singapore│pentru SGD │35 │35 │40 │53│59 │
│ │ │(dolar │ │ │ │ │ │
│ │ │singaporez) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Thailanda│pentru THB │36 │36 │41 │55│59 │
│ │ │(baht │ │ │ │ │ │
│ │ │thailandez) │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │ │Swap pe rata│ │ │ │ │ │
│ │Africa de│dobânzii │ │ │ │ │ │
│Asia │Sud │pentru ZAR │5 │5 │5 │7 │8 │
│ │ │(rand │ │ │ │ │ │
│ │ │sud-african)│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴────────────┴────┴────┴────┴──┴───┘


        Tabelul 7 Şocuri ale ratelor de swap (valori implicite pentru ţări necuprinse în Tabelul 6)

┌───────────────────────────────────────────┐
│Şocurile randamentelor ratei dobânzii │
│modificări absolute (puncte de bază) │
├──────────┬──────────┬────┬────┬────┬──┬───┤
│Zonă │Descriere │1 │3 │6 │1 │2 │
│geografică│ │lună│luni│luni│an│ani│
├──────────┼──────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │
│ │implicită │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│UE │ţări │28 │29 │33 │44│46 │
│ │necuprinse│ │ │ │ │ │
│ │în Tabelul│ │ │ │ │ │
│ │6 │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │
│ │implicită │ │ │ │ │ │
│Alte │pentru │ │ │ │ │ │
│economii │ţări │20 │20 │22 │29│36 │
│avansate │necuprinse│ │ │ │ │ │
│ │în Tabelul│ │ │ │ │ │
│ │6 │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼────┼────┼────┼──┼───┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │
│ │implicită │ │ │ │ │ │
│Alte pieţe│pentru │ │ │ │ │ │
│emergente │ţări │30 │31 │36 │48│57 │
│ │necuprinse│ │ │ │ │ │
│ │în Tabelul│ │ │ │ │ │
│ │6 │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴────┴────┴────┴──┴───┘    5.4. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu evoluţiile ipotetice ale ratelor dobânzii
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│Regulamentul│ │Cursul de schimb │Cursul de schimb │
│privind FPM │ │valutar │valutar │
│ │Active tipice │(Aprecierea EUR) │(Deprecierea EUR) │
├────────────┤ ├────────┬────────────┼────────┬────────────┤
│Active │ │Situaţie│Parametri │Situaţie│Parametri │
│eligibile │ │de criză│ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Certificat │ │ │ │ │
│ │de depozit │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│ │(CD) │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Efecte de │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│ │comerţ (EC) │ │ │ │ │
│(a) ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│instrumente │- Titluri de │ │ │ │ │
│ale pieţei │stat, bonuri │ │ │ │ │
│monetare │de trezorerie │ │ │ │ │
│ │şi obligaţiuni│Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│ │emise de │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Obligaţiuni │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│ │corporative │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(b) │ │ │ │ │ │
│securitizări│- Securitizări│Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│eligibile şi│eligibile │ │ │ │ │
│efecte de │ │ │ │ │ │
│comerţ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│garantate cu│ │ │ │ │ │
│active │- ABCP │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│(ABCP) │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(c)(c) │- Depozite, │ │ │ │ │
│depozite pe │din care │ │ │ │ │
│lângă │depozite la │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│instituţii │termen │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Instrumente │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │derivate │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│ │tranzacţionate│ │ │ │ │
│(d) │pe o piaţă │ │ │ │ │
│instrumente │reglementată │ │ │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│derivate │- Instrumente │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │derivate │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│ │tranzacţionate│ │ │ │ │
│ │extrabursier │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(e) acorduri│- Acorduri │Nu │ │Nu │ │
│repo │repo │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(f) acorduri│- Acorduri │Da │Tabelul 8 │Da │Tabelul 9 │
│reverse repo│reverse repo │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│(g) unităţi │ │ │Extrapolarea│ │Extrapolarea│
│sau acţiuni │- Acţiuni │ │rezultatelor│ │rezultatelor│
│ale altor │emise de alte │Da │la acţiunile│Da │la acţiunile│
│FPM │FPM │ │emise de │ │emise de │
│ │ │ │alte FPM │ │alte FPM │
└────────────┴──────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┘

        Tabelul 8

┌───────────────────────────────────────┐
│Şocurile cursului de schimb valutar │
│(deprecierea EUR în raport cu USD) │
│modificări relative (%) │
├──────────┬──────────────┬────────┬────┤
│Zona │ │Denumire│ │
│geografică│Descriere │curs de │Şoc │
│ │ │schimb │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDBGN │ │ │
│UE │reprezintă 1 │USDBGN │- │
│ │USD per x BGN │ │25,7│
│ │(leva bulgară)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURCZK │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURCZK │- │
│ │EUR per x CZK │ │3,4 │
│ │(coroană cehă)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURHRK │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURHRK │1,5 │
│ │EUR per x HRK │ │ │
│ │(kuna croată) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURHUF │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│UE │EUR per x HUF │EURHUF │7,0 │
│ │(forint │ │ │
│ │maghiar) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDNOK │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│UE │USD per x NOK │USDNOK │23,5│
│ │(coroană │ │ │
│ │norvegiană) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURPLN │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURPLN │- │
│ │EUR per x PLN │ │4,8 │
│ │(zlot polonez)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURRON │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURRON │0,0 │
│ │EUR per x RON │ │ │
│ │(leu românesc)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURRSD │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│UE │EUR per x RSD │EURRSD │2,7 │
│ │(dinar │ │ │
│ │sârbesc) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDSEK │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│UE │USD per x SEK │USDSEK │26,0│
│ │(coroană │ │ │
│ │suedeză) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURCHF │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │ │
│Europei │EUR per x CHF │EURCHF │3,9 │
│ │(franc │ │ │
│ │elveţian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURGBP │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │ │
│Europei │EUR per x GBP │EURGBP │16,4│
│ │(liră │ │ │
│ │britanică) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURRUB │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │ │
│Europei │EUR per x RUB │EURRUB │13,1│
│ │(rublă │ │ │
│ │rusească) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURTRY │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │ │
│Europei │EUR per x TRY │EURTRY │16,5│
│ │(lira │ │ │
│ │turcească) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDCAD │ │ │
│America de│reprezintă 1 │ │- │
│Nord │USD per x CAD │USDCAD │13,8│
│ │(dolar │ │ │
│ │canadian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURUSD │ │ │
│America de│reprezintă 1 │ │ │
│Nord │EUR per x USD │EURUSD │26,0│
│ │(dolar │ │ │
│ │american) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │AUDUSD │ │ │
│Australia │reprezintă 1 │ │ │
│şi Pacific│AUD per x USD │AUDUSD │18,3│
│ │(dolar │ │ │
│ │australian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │NZDUSD │ │ │
│Australia │reprezintă 1 │ │ │
│şi Pacific│NZD per x USD │NZDUSD │19,5│
│ │(dolar │ │ │
│ │neo-zeelandez)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDARS │ │ │
│America │reprezintă 1 │ │- │
│Centrală │USD per x ARS │USDARS │2,3 │
│şi de Sud │(peso │ │ │
│ │argentinian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDBRL │ │ │
│America │reprezintă 1 │ │- │
│Centrală │USD per x BRL │USDBRL │15,0│
│şi de Sud │(real │ │ │
│ │brazilian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│America │USDMXN │ │ │
│Centrală │reprezintă 1 │USDMXN │- │
│şi de Sud │USD per x MXN │ │10,4│
│ │(peso mexican)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDCNY │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x CNY │USDCNY │1,4 │
│ │(yuan renminbi│ │ │
│ │chinezesc) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDHKD │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x HKD │USDHKD │0,4 │
│ │(dolar Hong │ │ │
│ │Kong) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDINR │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x INR │USDINR │3,5 │
│ │(rupie │ │ │
│ │indiană) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDJPY │ │ │
│Asia │reprezintă 1 │USDJPY │- │
│ │USD per x JPY │ │9,5 │
│ │(yen japonez) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDKRW │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x KRW │USDKRW │4,2 │
│ │(won │ │ │
│ │sud-coreean) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDMYR │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x MYR │USDMYR │3,1 │
│ │(ringgit │ │ │
│ │malaiezian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDSGD │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x SGD │USDSGD │10,6│
│ │(dolar │ │ │
│ │singaporez) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDTHB │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Asia │USD per x THB │USDTHB │3,0 │
│ │(baht │ │ │
│ │thailandez) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDZAR │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│Africa │USD per x ZAR │USDZAR │15,6│
│ │(rand │ │ │
│ │sud-african) │ │ │
└──────────┴──────────────┴────────┴────┘


        Tabelul 9

┌───────────────────────────────────────┐
│Şocurile cursului de schimb valutar │
│(deprecierea EUR în raport cu USD) │
│modificări relative (%) │
├──────────┬──────────────┬────────┬────┤
│Zona │ │Denumire│ │
│geografică│Descriere │curs de │Şoc │
│ │ │schimb │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDBGN │ │ │
│UE │reprezintă 1 │USDBGN │17,3│
│ │USD per x BGN │ │ │
│ │(leva bulgară)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURCZK │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURCZK │4,0 │
│ │EUR per x CZK │ │ │
│ │(coroană cehă)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURHRK │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURHRK │- │
│ │EUR per x HRK │ │1,4 │
│ │(kuna croată) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURHUF │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│UE │EUR per x HUF │EURHUF │6,2 │
│ │(forint │ │ │
│ │maghiar) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDNOK │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│UE │USD per x NOK │USDNOK │18,0│
│ │(coroană │ │ │
│ │norvegiană) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURPLN │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURPLN │5,0 │
│ │EUR per x PLN │ │ │
│ │(zlot polonez)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURRON │ │ │
│UE │reprezintă 1 │EURRON │0,8 │
│ │EUR per x RON │ │ │
│ │(leu românesc)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURRSD │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│UE │EUR per x RSD │EURRSD │2,3 │
│ │(dinar │ │ │
│ │sârbesc) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDSEK │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│UE │USD per x SEK │USDSEK │19,4│
│ │(coroană │ │ │
│ │suedeză) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURCHF │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │- │
│Europei │EUR per x CHF │EURCHF │4,2 │
│ │(franc │ │ │
│ │elveţian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURGBP │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │- │
│UE │EUR per x GBP │EURGBP │8,1 │
│ │(liră │ │ │
│ │britanică) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURRUB │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │- │
│Europei │EUR per x RUB │EURRUB │10,6│
│ │(rublă │ │ │
│ │rusească) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURTRY │ │ │
│Restul │reprezintă 1 │ │- │
│Europei │EUR per x TRY │EURTRY │5,7 │
│ │(lira │ │ │
│ │turcească) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDCAD │ │ │
│America de│reprezintă 1 │ │ │
│Nord │USD per x CAD │USDCAD │9,3 │
│ │(dolar │ │ │
│ │canadian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │EURUSD │ │ │
│America de│reprezintă 1 │ │- │
│Nord │EUR per x USD │EURUSD │17,9│
│ │(dolar │ │ │
│ │american) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │AUDUSD │ │ │
│Australia │reprezintă 1 │ │- │
│şi Pacific│AUD per x USD │AUDUSD │15,5│
│ │(dolar │ │ │
│ │australian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │NZDUSD │ │ │
│Australia │reprezintă 1 │ │- │
│şi Pacific│NZD per x USD │NZDUSD │14,8│
│ │(dolar │ │ │
│ │neo-zeelandez)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDARS │ │ │
│America │reprezintă 1 │ │ │
│Centrală │USD per x ARS │USDARS │3,0 │
│şi de Sud │(peso │ │ │
│ │argentinian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDBRL │ │ │
│America │reprezintă 1 │ │ │
│Centrală │USD per x BRL │USDBRL │13,0│
│şi de Sud │(real │ │ │
│ │brazilian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│America │USDMXN │ │ │
│Centrală │reprezintă 1 │USDMXN │8,5 │
│şi de Sud │USD per x MXN │ │ │
│ │(peso mexican)│ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDCNY │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x CNY │USDCNY │3,3 │
│ │(yuan renminbi│ │ │
│ │chinezesc) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDHKD │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x HKD │USDHKD │0,4 │
│ │(dolar Hong │ │ │
│ │Kong) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDINR │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x INR │USDINR │3,0 │
│ │(rupie │ │ │
│ │indiană) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDJPY │ │ │
│Asia │reprezintă 1 │USDJPY │6,5 │
│ │USD per x JPY │ │ │
│ │(yen japonez) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDKRW │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x KRW │USDKRW │3,9 │
│ │(won │ │ │
│ │sud-coreean) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDMYR │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x MYR │USDMYR │3,9 │
│ │(ringgit │ │ │
│ │malaiezian) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDSGD │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x SGD │USDSGD │7,1 │
│ │(dolar │ │ │
│ │singaporez) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDTHB │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Asia │USD per x THB │USDTHB │3,8 │
│ │(baht │ │ │
│ │thailandez) │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────┼────┤
│ │USDZAR │ │ │
│ │reprezintă 1 │ │ │
│Africa │USD per x ZAR │USDZAR │16,1│
│ │(rand │ │ │
│ │sud-african) │ │ │
└──────────┴──────────────┴────────┴────┘    5.5. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu extinderea sau limitarea ipotetică a marjelor între indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Regulamentul│ │IR │
│privind FPM │ │(Swap pe rata │
│ │Active tipice │dobânzii) │
├────────────┤ ├────────┬────────────┤
│Active │ │Situaţie│Parametri │
│eligibile │ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Certificat │ │ │
│ │de depozit │Da │Tabelul 6, 7│
│ │(CD) │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Efecte de │Da │Tabelul 6, 7│
│ │comerţ (EC) │ │ │
│(a) ├──────────────┼────────┼────────────┤
│instrumente │- Titluri de │ │ │
│ale pieţei │stat, bonuri │ │ │
│monetare │de trezorerie │ │ │
│ │şi obligaţiuni│Da │Tabelul 6, 7│
│ │emise de │ │ │
│ │autorităţile │ │ │
│ │locale │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Obligaţiuni │Da │Tabelul 6, 7│
│ │corporative │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(b) │ │ │ │
│securitizări│- Securitizări│Da │Tabelul 6, 7│
│eligibile şi│eligibile │ │ │
│efecte de │ │ │ │
│comerţ ├──────────────┼────────┼────────────┤
│garantate cu│ │ │ │
│active │- ABCP │Da │Tabelul 6, 7│
│(ABCP) │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(c) depozite│- Depozite, │ │ │
│pe lângă │din care │Da │Tabelul 6, 7│
│instituţii │depozite la │ │ │
│de credit │termen │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │- Instrumente │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │Da │Tabelul 6, 7│
│ │tranzacţionate│ │ │
│(d) │pe o piaţă │ │ │
│instrumente │reglementată │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼────────────┤
│derivate │- Instrumente │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │Da │Tabelul 6, 7│
│ │tranzacţionate│ │ │
│ │extrabursier │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(e) acorduri│- Acorduri │Nu │ │
│repo │repo │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(f) acorduri│- Acorduri │Da │Tabelul 6, 7│
│reverse repo│reverse repo │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│(g) unităţi │ │ │Extrapolarea│
│sau acţiuni │- Acţiuni │ │rezultatelor│
│ale altor │emise de alte │Da │la acţiunile│
│FPM │FPM │ │emise de │
│ │ │ │alte FPM │
└────────────┴──────────────┴────────┴────────────┘


    5.6. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu nivelurile ipotetice de răscumpărare
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Răscumpărare │Răscumpărare │Răscumpărare │
│Regulamentul│ │(SC pentru │(SC pentru │(2 investitori │
│privind FPM │ │lichiditate în sens │lichiditate │principali) │
│ │Active tipice │invers) │săptămânală_ │ │
├────────────┤ ├────────┬────────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┤
│Active │ │Situaţie│Parametri │Situaţie│Parametri│Situaţie│Parametri│
│eligibile │ │de criză│ │de criză│ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │- Certificat │ │ │ │Tabelul │ │Tabelul │
│ │de depozit │Da │Autoevaluare│Da │10, 11 │Da │10 │
│ │(CD) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │- Efecte de │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│ │comerţ (EC) │ │ │ │10, 11 │ │10 │
│(a) ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│instrumente │- Titluri de │ │ │ │ │ │ │
│ale pieţei │stat, bonuri │ │ │ │ │ │ │
│monetare │de trezorerie │ │ │ │Tabelul │ │Tabelul │
│ │şi obligaţiuni│Da │Autoevaluare│Da │10, 11 │Da │10 │
│ │emise de │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │- Obligaţiuni │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│ │corporative │ │ │ │10, 11 │ │10 │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│(b) │ │ │ │ │ │ │ │
│securitizări│- Securitizări│Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│eligibile şi│eligibile │ │ │ │10, 11 │ │10 │
│efecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│comerţ ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│garantate cu│ │ │ │ │ │ │ │
│active │- ABCP │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│(ABCP) │ │ │ │ │10, 11 │ │10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│(c) depozite│-Depozite, din│ │ │ │ │ │ │
│pe lângă │care depozite │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│instituţii │la termen │ │ │ │10, 11 │ │10 │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │- Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │
│ │derivate │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│ │tranzacţionate│ │ │ │10, 11 │ │10 │
│(d) │pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │reglementată │ │ │ │ │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│derivate │- Instrumente │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │Tabelul │ │Tabelul │
│ │derivate │Da │Autoevaluare│Da │10, 11 │Da │10 │
│ │tranzacţionate│ │ │ │ │ │ │
│ │extrabursier │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│(e) acorduri│- Acorduri │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│repo │repo │ │ │ │10, 11 │ │10 │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│(f) acorduri│- Acorduri │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│reverse repo│reverse repo │ │ │ │10, 11 │ │10 │
├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│(g) unităţi │- Acorduri │ │ │ │ │ │ │
│sau acţiuni │emise de alte │Da │Autoevaluare│Da │Tabelul │Da │Tabelul │
│ale altor │FPM │ │ │ │10, 11 │ │10 │
│FPM │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘

        Tabelul 10

┌────────────────────────┬─────────┬───┐
│Active │Articolul│CQS│
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Activele menţionate la │ │ │
│articolul 17 alineatul │ │ │
│(7) [1] care au grad │ │ │
│ridicat de lichiditate │ │ │
│şi care pot fi │art. 24 │1 │
│răscumpărate şi │lit. (e) │ │
│decontate în termen de o│ │ │
│zi lucrătoare şi au o │ │ │
│scadenţă reziduală de │ │ │
│până la 190 de zile │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Numerar care poate fi │art. 24 │ │
│retras cu o notificare │lit. (e) │ │
│prealabilă de cinci zile│art. 25 │ │
│lucrătoare, fără │lit. (d) │ │
│penalizare │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│ │art. 24 │ │
│Active cu scadenţă │lit. (e) │ │
│săptămânală │art. 25 │ │
│ │lit. (d) │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Acorduri reverse repo │art. 24 │ │
│care pot fi reziliate cu│lit. (e) │ │
│o notificare prealabilă │art. 25 │ │
│de cinci zile lucrătoare│lit. (d) │ │
├────────────────────────┴─────────┴───┤
│x100% = Active lichide săptămânale │
│(grupul 1) │
├────────────────────────┬─────────┬───┤
│Activele menţionate la │ │ │
│articolul 17 alineatul │ │ │
│(7) care pot fi │art. 17 │1,2│
│răscumpărate şi │alin. (7)│ │
│decontate în termen de o│ │ │
│săptămână lucrătoare │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│Instrumentele de piaţă │art. 24 │ │
│monetară sau unităţile │lit. (e) │ │
│sau acţiunile altor FPM │ │ │
│pe care acestea le pot ├─────────┤1,2│
│răscumpăra şi deconta în│art. 25 │ │
│termen de cinci zile │lit. (e) │ │
│lucrătoare │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼───┤
│securitizări eligibile │art. 9 │ │
│şi efecte de comerţ │alin. (1)│1 │
│garantate cu active │lit. (b) │ │
│(ABCP) │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴───┤
│x85% = Active lichide săptămânale │
│(grupul 2) │
└──────────────────────────────────────┘


        Tabelul 11

┌──────────────────────────────────────┐
│Ieşiri nete (%) │
├──────────────────────────────────┬───┤
│Investitor profesionist │40 │
├──────────────────────────────────┼───┤
│Investitor de retail │30 │
└──────────────────────────────────┴───┘    5.7. Parametri de referinţă comuni ai scenariilor de simulare a situaţiilor de criză în legătură cu şocurile macrosistemice ipotetice care afectează economia în ansamblu
        Domeniul de aplicare a scenariului

┌────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Regulamentul│ │Macro │
│privind FPM │ │ │
├────────────┤Active tipice ├────────┬─────────┤
│Active │ │Situaţie│Parametri│
│eligibile │ │de criză│ │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Tabelele │
│ │- Certificat │ │1, 2, 3, │
│ │de depozit │Da │4, 5, 6, │
│ │(CD) │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
│ ├──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Tabelele │
│ │- Efecte de │ │1, 2, 3, │
│ │comerţ (EC) │Da │4, 5, 6, │
│ │ │ │7, 8, 10,│
│(a) │ │ │11 │
│instrumente ├──────────────┼────────┼─────────┤
│ale pieţei │- Titluri de │ │ │
│monetare │stat, bonuri │ │Tabelele │
│ │de trezorerie │ │1, 2, 3, │
│ │şi obligaţiuni│Da │4, 5, 6, │
│ │emise de │ │7, 8, 10,│
│ │autorităţile │ │11 │
│ │locale │ │ │
│ ├──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Tabelele │
│ │- Obligaţiuni │ │1, 2, 3, │
│ │corporative │Da │4, 5, 6, │
│ │ │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Tabelele │
│(b) │- Securitizări│ │1, 2, 3, │
│securitizări│eligibile │Da │4, 5, 6, │
│eligibile şi│ │ │7, 8, 10,│
│efecte de │ │ │11 │
│comerţ ├──────────────┼────────┼─────────┤
│garantate cu│ │ │Tabelele │
│active │ │ │1, 2, 3, │
│(ABCP) │- ABCP │Da │4, 5, 6, │
│ │ │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│(c) depozite│- Depozite, │ │Tabelele │
│pe lângă │din care │ │1, 2, 3, │
│instituţii │depozite la │Da │4, 5, 6, │
│de credit │termen │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │- Instrumente │ │Tabelele │
│ │financiare │ │1, 2, 3, │
│ │derivate │Da │4, 5, 6, │
│ │tranzacţionate│ │7, 8, 10,│
│(d) │pe o piaţă │ │11 │
│instrumente │reglementată │ │ │
│financiare ├──────────────┼────────┼─────────┤
│derivate │- Instrumente │ │Tabelele │
│ │financiare │ │1, 2, 3, │
│ │derivate │Da │4, 5, 6, │
│ │tranzacţionate│ │7, 8, 10,│
│ │extrabursier │ │11 │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Tabelele │
│(e) acorduri│- Acorduri │ │1, 2, 3, │
│repo │repo │Nu │4, 5, 6, │
│ │ │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Tabelele │
│(f) acorduri│- Acorduri │ │1, 2, 3, │
│reverse repo│reverse repo │Da │4, 5, 6, │
│ │ │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
├────────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│(g) unităţi │ │ │Tabelele │
│sau acţiuni │- Acţiuni │ │1, 2, 3, │
│ale altor │emise de alte │Da │4, 5, 6, │
│FPM │FPM │ │7, 8, 10,│
│ │ │ │11 │
└────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘    6. Apendice
    A. Exemplu de situaţie de criză care combină diverşii factori menţionaţi în secţiunile 4.2- 4.7 cu cererile de răscumpărare ale investitorilor
     Un exemplu practic al unei posibile puneri în aplicare a secţiunii "Combinarea diverşilor factori menţionaţi în secţiunile 4.2- 4.7 de mai jos cu cererile de răscumpărare ale investitorilor" este prezentat mai jos.
        Tabelul de mai jos estimează pierderile suportate de FPM în cazul unei crize privind răscumpărările sau piaţa (şocuri privind creditul sau rata dobânzii).
        Primul scenariu: şocul privind prima de credit de 25 de puncte de bază
        Al doilea scenariu: şocul privind rata dobânzii de 25 de puncte de bază

┌────────────┬───┬───┬───────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┐
│ │ │ │Cei mai │ │ │ │ │Investitori│
│ │ │ │mari trei │ │ │ │ │foarte │
│ │ │ │investitori│ │ │ │ │stabili │
│ │ │ │(25%) │ │ │ │ │(15%) │
├────────────┼───┼───┼─────┬─────┼───┼───┼───┼───┼─────┬─────┤
│Răscumpărări│0% │10%│20% │30% │40%│50%│60%│70%│80% │90% │
├────────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤
│Portofoliul │ │ │2 pb │3 pb │5 │6 │8 │9 │11 pb│12 pb│
│iniţial │ │ │ │ │pb │pb │pb │pb │ │ │
├────────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤
│Primul │7 │9 │13 pb│18 pb│24 │32 │45 │66 │110 │236 │
│scenariu │pb │pb │ │ │pb │pb │pb │pb │pb │pb │
├────────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤
│Al doilea │3 │4 │6 pb │9 pb │12 │16 │21 │28 │38 pb│85 pb│
│scenariu │pb │pb │ │ │pb │pb │pb │pb │ │ │
├────────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┤
│WAL (zile) │105│117│131 │149 │169│192│219│249│290 │320 │
└────────────┴───┴───┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┘

        Această simulare de criză arată că o răscumpărare de către cei mai mari trei investitori (25 % din activele nete) ar conduce la o durată de viaţă medie ponderată (weighted average life - WAL) peste pragul de reglementare de 120 de zile (pentru un fond de piaţă monetară pe termen scurt) şi ar determina o pierdere în portofoliu de aproximativ 2- 3 puncte de bază, în condiţii normale. Acelaşi nivel de răscumpărări cumulative cu o creştere a primelor de credit de 25 de puncte de bază ar determina o pierdere de aproximativ 13- 18 puncte de bază.

    B. Exemplu de răscumpărări bazate pe un model de comportament al investitorului, în conformitate cu împărţirea datoriilor pe categorii de investitori. Acesta implică simularea comportamentului fiecărui tip de investitor şi stabileşte o simulare bazată pe alcătuirea datoriilor FPM-ului.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Exemplu de clasificare │ │
│a investitorilor şi de │Răscumpărări │
│simulare a │înregistrate │
│comportamentului lor │pentru acest │
│(cifrele prezentate nu │tip de │
│sunt reale): Tipul de │investitor │
│investitor │ │
├──────────────────┬────┼─────────┬────┤
│ │După│După o │După│
│ │o zi│săptămână│o │
│ │ │ │lună│
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Investitor │25% │75% │100%│
│instituţional mare│ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Entitate din grup │ │ │ │
│(bancă, asigurare,│20% │40% │40% │
│cont propriu) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Fond de investiţii│20% │65% │100%│
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Investitor │10% │25% │40% │
│instituţional mic │ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Reţea de bănci │15% │40% │75% │
│private │ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Investitor de │ │ │ │
│retail cu │5% │10% │20% │
│distribuitor A │ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────────┼────┤
│Investitor de │ │ │ │
│retail cu │7% │15% │20% │
│distribuitor B │ │ │ │
└──────────────────┴────┴─────────┴────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Răscumpărări simulate pentru această │
│categorie de investitori │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Investitor instituţional │75% │
│mare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Entitate din grup (bancă, │0% │
│asigurare, cont propriu) │(în acord│
│ │cu SAI) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Fond de investiţii │65% │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Investitor instituţional mic│25% │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Reţea de bănci private │40% │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Investitor de retail cu │10% │
│distribuitor A │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Investitor de retail cu │15% │
│distribuitor B │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

        Pentru a crea o astfel de simulare, administratorul trebuie să facă presupuneri privind comportamentul fiecărui tip de investitor, bazate în parte pe răscumpărările istorice. În exemplul de mai sus, administratorul a remarcat că investitorii de retail care au investit prin distribuitorul A ies, din punct de vedere istoric, mai încet de pe piaţă în caz de dificultate, însă manifestă acelaşi comportament pe parcursul unei luni comparativ cu investitorii de retail care au investit prin distribuitorul B. Acest exemplu fictiv arată o posibilă clasificare pe care administratorul o poate utiliza pe baza datelor disponibile privind datoriile FPM-ului şi comportamentul investitorilor săi.

    C. 66. Exemple de scenarii globale de simulare a situaţiilor de criză pe care administratorul le-ar putea lua în considerare:
    i. evenimentul în care a fost implicată firma Lehman Brothers, prin calibrarea tuturor factorilor relevanţi cu o lună înainte de eşecul acestei firme;
    ii. A) un scenariu care include o combinaţie a următorilor trei factori: i) o modificare paralelă a ratei dobânzii (x), ii) o modificare a marjelor de credit (y) şi iii) o criză privind răscumpărarea (z));
    iii. B) un scenariu care include o combinaţie a următorilor trei factori: i) o modificare paralelă a ratei dobânzii (x), ii) o modificare a marjelor de credit (y) şi iii) o criză privind răscumpărarea (z)), variabilele x, y şi z fiind cele mai grave cifre/modificări înregistrate de fond, în mod independent, în ultimele 12 luni
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016