Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 2 octombrie 2006  pentru atribuirea contractelor de achizitie publica*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica*)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 894 bis din 2 noiembrie 2006
GHID din 2 octombrie 2006
pentru atribuirea contractelor de achizitie publica*)
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 bis din 2 noiembrie 2006

--------
*) Aprobat de <>Ordinul nr. 155 din 2 octombrie 2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 2 noiembrie 2006.

INTRODUCERE

In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 "Libera circulatie a marfurilor" si al recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 337/2006 .
Scopul noii legislatii il constituie:
> promovarea concurentei intre operatorii economici;
> garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
> asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
> asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire.
Prezentul ghid de aplicare a legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica este un instrument ajutator pentru o aplicare corecta si in acord cu bunele practici europene.

Abrevieri utilizate in prezentul ghid:
Prin ordonanta este denumita <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 337/2006 .
Prin hotarare este denumita <>Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare.

CAP. I
Sistemul achizitiilor publice

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico-tehnice a societatii romanesti.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii │
│interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata │
│al comunitatii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general.
In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza intre ele conditionandu-se, potentandu-se sau anihilandu-se unele pe celelalte.
Elementele componente ale sistemului sunt:
> autoritatea de reglementare;
> autoritatile contractante;
> operatorii economici;
> supraveghetorii sistemului.
Relatiile care se stabilesc intre elementele sistemului sunt de regula:
> de comert, unde o parte solicita sa cumpere produse, servicii si lucrari si cealalta sa le vanda;
> de suport, unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta il ofera;
> de supraveghere, unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a acesteia;
> de infaptuire a dreptatii, unde partea lezata isi valorifica un drept pe calea actiunii in instanta.
Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta in normele aplicabile in procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor │
│referitoare la cheltuirea banilor publici si in care cererea lansata de │
│organismele de interes public se intalneste cu oferta propusa de un operator │
│economic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.1. Autoritatea de reglementare
In cadrul sistemului achizitiilor publice autoritatea de reglementare este reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP.
ANRMAP este o institutie publica independenta, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
Rolul fundamental al ANRMAP este elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice.

1.2. Autoritati contractante
In cadrul sistemului achizitiilor publice, autoritatile administratiei publice si alte persoane juridice de drept privat ce desfasoara activitati in domeniul utilitatilor sunt denumite autoritati contractante si joaca rolul de cumparator. Acestea, dispunand de resurse financiare, incearca sa satisfaca nevoile comunitatii de produse, servicii ori lucrari publice prin atribuirea de contracte.
Este autoritate contractanta:
> oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala pentru │
│Protectia Mediului, Consiliul Judetean Alba. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> oricare organism de drept public, altul decat cele de mai sus, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
- este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta;
- se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante;
- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta;┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de │
│Televiziune, Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> oricare asociere formata din una sau mai multe autoritati contractante;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: asocierea dintre Cancelaria Primului-Ministru si ANRMAP, formata │
│pentru atribuirea unui contract de furnizare a 100 de computere si imprimante.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Este o intreprindere publica acea persoana care desfasoara activitati │
│economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare: │
│ - a unor drepturi de proprietate; sau │
│ - a participatiilor financiare; sau │
│ - a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare, │
│influenta dominanta a unei autoritati contractante. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Se prezuma ca asupra unei intreprinderi publice se exercita o influenta dominanta de catre o autoritate contractanta daca aceasta din urma se afla, direct sau indirect, in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
- detine majoritatea capitalului subscris;
- detine controlul majoritatii voturilor in organul de conducere;
- poate numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.
> oricare subiect de drept, altul decat cele de mai sus, care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice │
│"Termoelectrica" - S.A., Regia Autonoma de Transport Bucuresti, Regia Autonoma│
│Apa-Canal Timisoara, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice │
│"Transelectrica" - SA., Compania Nationala Administratia Porturilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.3. Operatori economici
Operatorii economici joaca, in cadrul sistemului achizitiilor publice, rolul:
> fie al vanzatorului;
> fie al prestatorului;
> fie al executantului.
Operatorii economici sunt interesati sa intre in relatii contractuale cu organismele statului pentru a-si atinge scopul pentru care s-au infiintat, anume de a desfasura activitati in conditii de eficienta economica, depunand in acest sens o singura oferta, clara, completa si serioasa.
> Prin operator economic se intelege orice furnizor, prestator sau executant care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executa lucrari.
> Calitatea de operator economic o poate detine:
- fie o persoana fizica;
- fie o persoana juridica;
- fie un grup de astfel de persoane
de drept public sau de drept privat.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Persoana juridica de drept public este acea entitate infiintata │
│printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului. │
│Persoana juridica de drept privat este acea entitate infiintata potrivit │
│<>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si │
│completarile ulterioare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.4. Supraveghetorii sistemului
Cei ce supravegheaza modul de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt:
> ANRMAP;
> Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
> Ministerul Finantelor Publice;
> Curtea de Conturi.
ANRMAP este autoritatea de reglementare in domeniul achizitiilor publice, care, prin Directia generala de control, verifica si avizeaza anunturile de intentie, de participare si de atribuire, verifica rapoartele de evaluare, emite acordul pentru incheierea contractului de achizitie publica in cazul in care controlul efectuat nu a evidentiat incalcari sau eludari ale legislatiei din domeniul achizitiilor publice, impune masuri corective, aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege pentru eludarea sau incalcarea prevederilor legislative din domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica.
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu, este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala.
Ministerul Finantelor Publice este organ de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Curtea de Conturi este autoritatea publica a statului care exercita auditul extern in sectorul public in calitate de institutie suprema de audit.
Consiliul are urmatoarele competente:
> sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului; si
> sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea unui contract de achizitie publica; si
> sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Referitor la supraveghere nu trebuie uitat nici rolul controlului │
│judecatoresc a carui punere in miscare o poate face orice persoana care │
│considera ca i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicarii unei │
│proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica. │
│In fapt, justitia este singura putere care detine suprematia in supravegherea │
│respectarii legii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘CAP. II
Principii in achizitii publice

Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Economice Europene, incheiat la 25 martie 1957, denumit in continuare Tratatul, instituie cele patru libertati europene, respectiv: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a persoanelor, libera circulatie a capitalurilor. Aceste patru libertati nu au ramas la nivel de concept, ci au fost transpuse in practica sub forma de principii. Astfel, in domeniul achizitiilor publice cele patru libertati s-au reflectat in mai multe principii care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.
Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii:
> nediscriminarea;
> tratamentul egal;
> recunoasterea reciproca;
> transparenta;
> proportionalitatea;
> eficienta utilizarii fondurilor publice;
> asumarea raspunderii.
Prin nediscriminare se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:
> sa poata participa la procedura de atribuire;
> sa aiba sansa de a deveni contractant.
Prin tratament egal se intelege stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de atribuire, de:
> reguli;
> cerinte;
> criterii
identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Nicio autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament │
│preferential unui operator economic doar pentru simplul motiv ca este situat │
│in aceeasi localitate/zona/regiune/tara ori ca este persoana fizica sau │
│juridica. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Prin recunoastere reciproca se intelege acceptarea:
- produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;
- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state;
- specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.
Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.
Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre:
- necesitatea autoritatii contractante;
- obiectul contractului de achizitie publica;
- cerintele solicitate a fi indeplinite.
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice se intelege aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete │
│preconizate a se obtine in domeniul social sau in cel al protectiei mediului │
│si promovarii dezvoltarii durabile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Banii publici sunt epuizabili, astfel incat trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea durabila. Pentru aceasta trebuie avute in vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a mediului.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Prin conceptul dezvoltarii durabile cel mai scazut pret nu reprezinta│
│intotdeauna cea mai buna valoare pentru bani. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Diferenta de valoare se face atunci cand autoritatile contractante: │
│ - cumpara: │
│ - energie regenerabila; │
│ - computere eficiente din punct de vedere energetic; │
│ - hrana naturala pentru cantine si spitale etc.; │
│ - urmaresc si insista ca operatorii economici sa lucreze respectand │
│drepturile angajatilor, standardele de lucru si contractele colective │
│de munca; │
│ - stimuleaza oportunitatile de angajare pentru persoanele cu dizabilitati │
│sau pentru angajarea pe termen lung; │
│ - se asigura ca specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa │
│corespunda, pe cat posibil, necesitatilor sau exigentelor oricarui │
│utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Prin asumarea raspunderii se intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea:
- profesionalismului;
- impartialitatii;
- independentei
deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.
Efecte urmarite:
- deschiderea si dezvoltarea pietei de achizitii publice;
- instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate;
- eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in procesul de achizitie publica;
- eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali;
- asigurarea "vizibilitatii" regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor;
- eliminarea cerintelor restrictive;
- obtinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, intotdeauna considerate ca fiind insuficiente in raport cu necesitatile;
- supravegherea costurilor procesului de achizitie publica, intelegand prin aceasta atat costurile aferente administratiei, cat si costurile aferente ofertantului;
- limitarea aparitiei erorilor pe parcursul desfasurarii procesului de achizitie publica;
- reducerea fraudei si coruptiei.

CAP. III
Domeniul de aplicare

Dispozitiile ordonantei si ale actelor normative date in aplicarea acesteia sunt obligatorii pentru:
> atribuirea contractului de achizitie publica;
> incheierea acordului-cadru;
> organizarea concursului de solutii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractul finantat sau subventionat in mod direct, in proportie de │
│mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta se considera a fi │
│contract de achizitie publica si se atribuie potrivit prevederilor ordonantei.│
│Aceeasi regula este valabila si in cazul in care respectivul contract este │
│atribuit in numele si pentru o alta persoana fizica sau juridica. │
│In oricare situatie, contractul de finantare trebuie sa contina, in mod │
│obligatoriu, o clauza privind respectarea ordonantei pentru atribuirea │
│contractelor de achizitie publica prevazute a fi finantate prin respectivul │
│contract. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Exceptii de la domeniul de aplicare

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor ordonantei:
> acele contracte de achizitie publica atribuite de o autoritate din domeniul apararii si securitatii nationale, daca prin intermediul acestora s-ar crea circumstante care:
- ar conduce la divulgarea unor informatii contrare intereselor esentiale de securitate ale tarii; sau
- implica protectia unor interese esentiale de securitate ale tarii si sunt in legatura cu productia sau comercializarea de arme, munitii si material de razboi;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Prin hotarare a Guvernului se pot stabili circumstantele aplicabile si │
│procedurile specifice pentru atribuirea acestor contracte de achizitie │
│publica, astfel incat sa nu conduca la alterarea concurentei pe piata │
│produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> acele contracte de achizitie publica care au fost declarate cu caracter secret de catre autoritatile abilitate in acest sens;
> acele contracte de achizitie publica care necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta pentru protejarea unor interese nationale;
> acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a unui acord international incheiat, in conformitate cu prevederile Tratatului, cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii sau exploatarii unui proiect in comun de catre statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
> acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a unui acord international referitor la stationarea de trupe, si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
> acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite ANRMAP toate │
│informatiile referitoare la acordurile internationale incheiate, in │
│conformitate cu prevederile Tratatului, cu unul sau mai multe state terte │
│fata de Uniunea Europeana, care vizeaza furnizarea de produse sau executia de │
│lucrari, destinate implementarii sau exploatarii unui proiect in comun. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Sunt exceptate de la prevederile ordonantei:
> acele contracte de servicii care au ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

Exemplu: serviciile agentiilor imobiliare, serviciile notariale.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractele de servicii financiare care se incheie, indiferent │
│de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, │
│se atribuie potrivit prevederilor ordonantei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Creditul pentru cumpararea sau inchirierea unui teren, unei cladiri │
│sau oricarui alt bun imobil se achizitioneaza potrivit ordonantei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> acele contracte de servicii care au ca obiect cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
> acele contracte de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;
> acele contracte de servicii care au ca obiect prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale autoritatii contractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractele de credit pentru finantarea unui contract de achizitie │
│publica se atribuie prin aplicarea procedurii de negociere cu anunt prealabil │
│de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> acele contracte de servicii care au ca obiect angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
> acele contracte de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante pentru propriul beneficiu;
> acele contracte de servicii atribuite unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, daca acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.

Alte exceptii specifice de la domeniul de aplicare

> Un subiect de drept caruia o autoritate contractanta, in baza competentelor sale legale, i-a acordat drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public are obligatia de a respecta numai principiul nediscriminarii atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a impune, prin autorizatia │
│pe care o emite, respectarea principiului nediscriminarii de catre cel care │
│beneficiaza de drepturile speciale sau exclusive, atunci cand acesta atribuie │
│contracte de furnizare catre terti. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Daca se atribuie un contract de servicii din categoria 2B*1), atunci obligatia de a aplica ordonanta:
- exista numai pentru acele contracte a caror valoare este mai mare de 125.000 euro
si
- se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini (art. 35-38 din ordonanta) si la prevederile referitoare la anuntul de atribuire.
> Daca contractul de servicii din categoria 2B cuprinde si prestarea de servicii din categoria 2A*2) si a caror valoare estimata este inferioara valorii serviciilor din categoria 2B, atunci obligatia de a aplica ordonanta:
- exista numai pentru acele contracte a caror valoare este mai mare de 125.000 euro
si
- se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini (art. 35-38 din ordonanta) si la prevederile referitoare la anuntul de atribuire.

------------
*1) Aceste servicii sunt prevazute in anexa 2B la ordonanta.
*2) Aceste servicii sunt prevazute in anexa 2A la ordonanta.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzis autoritatii contractante de a combina, in cadrul │
│aceluiasi contract, servicii din categoria 2B si servicii din categoria 2A, │
│cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) din │
│ordonanta atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘CAP. IV
Procesul de achizitie publica

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.┌───┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ Etapa │ Operatiunea │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Intocmirea programului anual al │- identificarea necesitatii │
│ │achizitiilor publice │- estimarea valorii │
│ │ │- punerea in corespondenta cu CPV │
│ │ │- ierarhizarea │
│ │ │- alegerea procedurii │
│ │ │- identificarea fondurilor │
│ │ │- elaborarea calendarului │
│ │ │- definitivarea si aprobarea programului │
│ │ │- daca se impune, elaborarea si │
│ │ │ transmiterea anuntului de intentie │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Elaborarea documentatiei de │- stabilirea specificatiilor tehnice sau │
│ │atribuire │ documentatiei descriptive │
│ │ │- stabilirea clauzelor contractuale │
│ │ │- stabilirea cerintelor minime de │
│ │ │ calificare, daca este │
│ │ │ cazul, a criteriilor de selectare │
│ │ │- stabilirea criteriului de atribuire │
│ │ │- daca este cazul, solicitarea garantiei │
│ │ │ de participare │
│ │ │- completarea Fisei de date a achizitiei │
│ │ │- stabilirea formularelor si modelelor │
│ │ │- anunt catre Ministerul Finantelor │
│ │ │ Publice privind verificarea procedurala│
│ │ │- definitivarea documentatiei de │
│ │ │ atribuire │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Chemarea la competitie │- publicarea anuntului de participare │
│ │ │- punerea la dispozitie a documentatiei │
│ │ │ de atribuire │
│ │ │- raspuns la solicitarile de clarificari │
│ │ │- reguli de participare si de evitare a │
│ │ │ conflictului de interese │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Derularea procedurii de │- daca este cazul, primirea candidaturii │
│ │atribuire │ si selectarea candidatilor │
│ │ │- daca este cazul, derularea rundelor de │
│ │ │ discutii │
│ │ │- termen pentru elaborarea ofertelor │
│ │ │- primirea ofertelor │
│ │ │- deschiderea ofertelor │
│ │ │- examinarea si evaluarea ofertelor │
│ │ │- stabilirea ofertei castigatoare │
│ │ │- anularea procedurii, daca este cazul │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Atribuirea contractului de │- notificarea rezultatului │
│ │achizitie publica sau │- perioada de asteptare │
│ │incheierea acordului-cadru │- daca este cazul, solutionarea │
│ │ │ contestatiilor │
│ │ │- semnarea contractului sau incheierea │
│ │ │ acordului-cadru │
│ │ │- transmiterea spre publicare a unui │
│ │ │ anunt de atribuire │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Incheierea dosarului de │- definitivarea dosarului de achizitie │
│ │achizitie publica │ publica │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Derularea contractului sau │- daca este cazul, constituirea garantiei│
│ │acordului-cadru │ de buna executie │
│ │ │- intrarea in efectivitate │
│ │ │- indeplinirea obligatiilor asumate si │
│ │ │ receptii partiale │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Finalizarea contractului │- receptia finala │
│ │ │- daca este cazul, eliberarea garantiei │
│ │ │ de buna executie │
├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Analiza procesului │- concluzii │
│ │ │- masuri de imbunatatire │
└───┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ETAPA 1
Programul anual al achizitiilor publice

Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine:
- contractele de achizitie publica
si
- acordurile-cadru
ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar, precum si, daca este cazul, lansarea unui sistem dinamic de achizitie.

Programul anual al achizitiilor publice:
> se intocmeste in fiecare an;
> se elaboreaza intr-o prima forma in decursul ultimului trimestru al anului precedent.
Programul anual trebuie sa cuprinda informatii despre:
1. obiectul contractului sau acordului-cadru;
2. cod CPV;
3. valoarea estimata fara TVA (lei si euro);
4. procedura care urmeaza sa fie aplicata;
5. data estimata pentru inceperea procedurii;
6. data estimata pentru finalizarea procedurii;
7. responsabilul achizitiei publice ce urmeaza a fi facuta.
La elaborarea programului se va tine cont de:
> necesitatile obiective de produse, de lucrari si de servicii;
> gradul de prioritate a necesitatilor;
> anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza a fi alocate prin bugetul anual;
> contractele de achizitie publica aflate in derulare.

1. Identificarea necesitatilor

Responsabil pentru identificarea necesitatilor este compartimentul intern de achizitii publice.
Identificarea necesitatilor obiective se realizeaza prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment al autoritatii contractante.
Referatul de necesitate cuprinde raspunsurile la urmatoarele intrebari:
> De ce anume avem nevoie?
- denumirea produselor, serviciilor si lucrarilor.
> Pentru ce avem nevoie?
- justificarea necesitatii de produse, servicii si lucrari.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Justificarea consta in evidentierea scopului pentru care sunt necesare │
│produsele, serviciile sau lucrarile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Scopul poate consta:
- fie in desfasurarea activitatii curente;
- fie in realizarea unui proiect de interes general.
> Cand avem nevoie?
- se indica data previzionala pentru dobandirea produselor, serviciilor si lucrarilor necesare;
- se ierarhizeaza necesitatile in functie de prioritate.
> Cat costa produsul, serviciul sau lucrarea necesara?
- se estimeaza valoarea produsului, serviciului sau lucrarii, precum si toate celelalte costuri aferente indeplinirii contractului.
> Care sunt efectele previzionate a se obtine?
- daca este posibil, se vor indica beneficiile ce urmeaza a se obtine.

2. Estimarea valorii contractului de achizitie publica

Scopul estimarii valorii contractului de achizitie publica este:
> determinarea resurselor financiare necesare in vederea identificarii potentialilor finantatori;
> alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte.
Cum estimam valoarea contractelor?
1. se identifica toate costurile aferente pentru obtinerea produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare, inclusiv pentru cele similare;
2. se insumeaza toate costurile platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara TVA, exprimate in lei si euro;
3. se ia in considerare modalitatea de dobandire din optiunile posibile;
4. se iau in considerare eventualele majorari ale pretului contractului, ca urmare a acceptarii ajustarii acestuia;
5. se iau in considerare orice eventuale suplimentari fata de obiectul initial;
6. daca este cazul, se ia in calcul si valoarea premiilor sau primelor ce se intentioneaza a se acorda.
Cand trebuie sa fie stabilita valoarea estimata?
> inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv;
> sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau invitatiei de participare.
De ce elemente se tine seama in estimare?
> informatii obtinute din cercetarile de piata;
> durata previzionata a contractului;
> costuri legate de indeplinirea contractului;
> posibilitatea aparitiei unor costuri accidentale;
> posibilitatea optarii pentru suplimentarea catre nivelul maxim prevazut al cantitatilor de produse sau servicii.

Modalitati de obtinere a valorii estimate

A. Estimarea valorii contractului de furnizare

1. In cazul in care produsele ce urmeaza a fi achizitionate necesita si operatiuni sau lucrari de instalare si punere in functiune, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = Vp + Vmipf, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vp = valoarea produselor = nr. buc. x pret unitar │
│ Vmipf = valoarea manoperii, instalarii si punerii in functiune │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. In cazul in care nu este stabilita inca modalitatea de dobandire a produselor, respectiv nu s-a facut optiunea intre cumparare, cumparare in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = Vpmax, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vpmax = valoarea celei mai scumpe modalitati de dobandire │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. In cazul in care s-a stabilit modalitatea de dobandire a produselor, respectiv prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci:
- daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = Vr x n, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata a contractului │
│ Vr = valoarea ratei platibile │
│ n = nr. de luni </= 12 luni │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Nu se aplica la cumpararea prin leasing. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = (Vr x N) + Vprez, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vr = valoarea ratei platibile │
│ N = nr. de luni > 12 luni │
│ Vprez = valoarea reziduala estimata │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Cumpararea pe baza de leasing presupune existenta unui angajament │
│legal de cel putin doi ani bugetari. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- daca contractul se incheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = Vr x 48 luni, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vr = valoarea ratei platibile │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Obtineti avizul ordonatorului principal de credite pentru incheierea │
│unui contract ce se desfasoara pe mai multi ani bugetari. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. In cazul in care se intentioneaza atribuirea unui contract de furnizare care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ fie Ve = f2ΣVpsa, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vpsa = valoarea ajustata a contractelor de furnizare similare │
│ atribuite in ultimul an │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ fie Ve = ΣVpsv, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vpsv = valoarea contractelor de furnizare similare care urmeaza │
│ a fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul │
│ primei livrari │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. In cazul in care s-a propus sa se achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = f2ΣVl, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vl = valoarea unui lot │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul achizitiei pe loturi, indiferent daca se atribuie un singur │
│contract cu livrari succesive sau mai multe contracte cu livrarea imediata, │
│valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Daca: ΣVl > 40.000 euro, │
│ │
│atunci se poate aplica procedura prin cerere de oferte numai pentru loturile │
│care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: │
│ - valoarea estimata a lotului respectiv este mai mica sau egala cu │
│echivalentul in lei a 40.000 euro; │
│ - valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii │
│de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a produselor care urmeaza │
│sa fie furnizate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Daca necesarul de produse este estimat la 100.000 euro din care │
│autoritatea contractanta este sigura de finantarea a 80.000 euro, atunci, │
│pentru atribuirea contractului de furnizare a carui valoare este de pana la │
󧔘.000 euro, se aplica procedura de licitatie, urmand ca in functie de │
│suplimentarea fondurilor sa fie indreptatita sa aplice procedura de cerere │
│de oferte pentru o valoare care nu depaseste 20.000 euro │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Estimarea valorii contractului de servicii

1. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ fie Ve = Vtm x N, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vtm = valoarea tarifului mediu lunar │
│ N = numar de luni │
│ │
│daca durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 luni │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ fie Ve = Vtm x 48 luni, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vtm = valoarea tarifului mediu lunar │
│ │
│daca durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 luni │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ fie Ve = f2ΣVssa, │
│ │
│ unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vssa = Σ valoarea contractelor de servicii similare atribuite │
│ in ultimele 12 luni, ajustata │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ fie Ve = ΣVssv, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vssv = Σ valoarea contractelor de servicii similare care vor fi │
│ atribuite in urmatoarele 12 luni │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ve = f2ΣVl, │
│ │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vl = valoarea unui lot │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul achizitiei pe loturi, valoarea estimata se considera a fi │
│valoarea cumulata a tuturor loturilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Daca: ΣVl > 40.000 euro, │
│ │
│atunci se poate aplica procedura prin cerere de oferte numai pentru loturile │
│care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: │
│ - valoarea estimata a lotului respectiv este mai mica sau egala cu │
│echivalentul in lei a 40.000 euro; │
│ - valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii │
│de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza │
│sa fie prestate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = Pa x n, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Pa = prima de asigurare │
│ n = nr. de luni │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = T + C + D + A, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ T = taxe
│ C = comisioane │
│ D = dobanzi │
│ A = alte remuneratii aferente │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = O + A, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ O = onorarii │
│ A = alte remuneratii aferente │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. Estimarea valorii contractului de lucrari

1. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitia executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare executiei lucrarilor, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = Cl + f2ΣVf, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Cl = costul lucrarii │
│ Vf = valoarea facilitatilor puse la dispozitie de catre autoritatea │
│ contractanta │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui ansamblu de lucrari care presupune, dupa caz, si furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari aferente, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = Vee + Vei + Veu + Ved, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vee = valoarea estimata a echipamentelor │
│ Vei = valoarea estimata a instalatiilor │
│ Veu = valoarea estimata a utilajelor │
│ Ved = valoarea estimata a dotarilor aferente │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. In cazul in care lucrarea permite executia pe obiecte sau loturi, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanti contracte distincte de lucrari, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = f2ΣVl, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vl = valoarea unui lot │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Daca: ΣVl > 250.000 euro, │
│atunci se poate aplica procedura prin cerere de oferte numai pentru loturile │
│care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: │
│ - valoarea estimata a lotului respectiv este mai mica sau egala cu │
│echivalentul in lei a 250.000 euro; │
│ - valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii │
│de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a lucrarilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘D. Estimarea valorii in cazul organizarii unui concurs de solutii

In cazul in care concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, atunci:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = f2ΣVp + Ves, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Vp = valoarea unui premiu │
│ Ves = valoarea estimata a contractului de servicii care poate fi │
│ incheiat │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
E. Estimarea valorii in cazul incheierii unui acord-cadru:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = Ve max, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Ve max = valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de │
│ achizitie publica care se anticipeaza ca vor fi atribuite in │
│ baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘F. Estimarea valorii in cazul in care se utilizeaza un sistem de achizitie dinamic:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ve = Ve max, │
│unde: Ve = valoarea estimata │
│ Ve max = valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de │
│ achizitie publica care se anticipeaza ca vor fi atribuite prin │
│ utilizarea sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe │
│ intreaga sa durata │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Daca mai multe produse/servicii/lucrari sunt destinate aceluiasi obiectiv sau proiect specific, valoarea acestora trebuie luata in considerare in calculul valorii estimate a contractului.

Exemple:
1. In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitia executantului utilaje care se monteaza, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare executiei lucrarilor, atunci valoarea estimata a contractului de lucrari respectiv trebuie sa includa si valoarea estimata a facilitatilor mentionate.
2. Produsele similare reprezinta produse cu acelasi uz sau cu uz similar care sunt grupate sub acelasi cod CPV, cum ar fi uniforme pentru barbati si uniforme pentru femei. In aceasta situatie procedura se alege in functie de valoarea estimata cumulata.
3. Daca lucrarile au acelasi cod CPV, dar urmeaza sa fie executate pe amplasamente diferite si pentru care au fost elaborate studii de fezabilitate diferite, atunci valoarea estimata se calculeaza pentru fiecare lucrare in parte.
4. Serviciile de consultanta financiara nu pot fi considerate servicii similare cu cele de consultanta tehnica. In consecinta, procedura de atribuire se alege in functie de valoarea estimata pentru fiecare contract in parte.

3. Punerea in corespondenta cu CPV

Produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractelor de achizitie publica se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat in Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV).
Corespondenta produselor, serviciilor si a lucrarilor cu sistemul de grupare si codificare CPV se asigura atunci cand:
> se elaboreaza programul anual al achizitiilor publice;
> se precizeaza in anuntul de intentie si in anuntul sau in invitatia de participare produsele, serviciile sau lucrarile ce urmeaza sa fie achizitionate;
> se intocmeste documentatia de atribuire;
> se precizeaza in anuntul de atribuire produsele, serviciile sau lucrarile pentru care s-a incheiat contractul de achizitie publica;
> se transmit catre ANRMAP informatiile necesare monitorizarii procesului de achizitie publica.

4. Ierarhizare

Dupa realizarea operatiunii de estimare, compartimentul specializat impreuna cu seful autoritatii si departamentul financiar-contabil vor stabili gradul de prioritate al necesitatilor, avand in vedere:
> importanta contractului pentru atingerea scopului general al autoritatii contractante;
> durata de realizare a contractului;
> anticiparea fluxului de numerar.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exemplu: Un contract de alimentare cu apa trebuie sa aiba prioritate la │
│ finantare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Alegerea procedurii

In luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achizitie publica, autoritatea contractanta va avea in vedere:
> complexitatea contractului de achizitie publica respectiv;
> costurile implicate de atribuirea contractului respectiv;
> nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul unde va avea loc achizitia, pentru a se putea alege intre licitatie deschisa si licitatie restransa;
> constrangeri cum ar fi urgenta, compatibilitatea cu produse, servicii deja existente in cadrul autoritatii respective, existenta unui singur furnizor, prestator sau executant s.a.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Procedurile de licitatie deschisa si licitatie restransa reprezinta regula │
│de atribuire a oricarui contract de achizitie publica. │
│ Atentie! Exceptii de la regula de atribuire: dialogul competitiv, │
│negocierea, cererea de oferte. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere │
│cu publicarea prealabila a unui anunt de participare reprezinta regula de │
│atribuire a oricarui contract sectorial. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: In cazul contractelor sectoriale, negocierea fara publicarea prealabila │
│a unui anunt de participare si cererea de oferte reprezinta exceptii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Alegerea procedurilor de atribuire care reprezinta exceptii de la │
│regula intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Recomandari:
Pentru serviciile cuprinse in anexa 2B la ordonanta sau cele prevazute la art. 13 din ordonanta se vor elabora norme interne.
Contractul de achizitie publica poate fi atribuit prin licitatie deschisa sau restransa, indiferent de valoarea estimata a acestuia.
Cererea de oferte poate fi aplicata si pentru atribuirea contractelor de achizitie publica a caror valoare estimata se afla sub pragul a 5.000 euro.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzisa divizarea unui contract in mai multe contracte de │
│valoare mai mica in scopul evitarii aplicarii procedurii de licitatie deschisa│
│sau restransa. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Exista situatii in care obiectul contractului inglobeaza │
│produse/servicii/lucrari carora li se asociaza mai multe coduri CPV. In acest │
│caz, procedura de atribuire se alege in functie de valoarea cumulata a │
│acestora. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Alegerea unei alte proceduri decat a celor prevazute de regula se face pe baza unei note justificative.
Nota justificativa se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un inscris esential al dosarului achizitiei publice.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pentru aplicarea procedurii de cerere de oferte, nota justificativa trebuie│
│sa contina numai explicatii cu privire la rezultatul estimarii valorii │
│contractului de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Proceduri de atribuire

Licitatia deschisa┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de │
│achizitie publica la care orice operator economic interesat are dreptul de a │
│depune oferta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Licitatia deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Se poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie │
│electronica, dar numai daca se specifica acest lucru in anuntul de participare│
│si in documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

Licitatia restransa


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Licitatia restransa reprezinta procedura la care orice operator economic are │
│dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa │
│aiba dreptul de a depune oferta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Licitatia restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:
> etapa de selectare a candidatilor;
> etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Se poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie │
│electronica, dar numai daca se specifica acest lucru in anuntul de participare│
│si in documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.
Procedura de licitatie restransa se utilizeaza atunci cand oferta este excedentara.

Dialogul competitiv


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are │
│dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta │
│conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai │
│multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza │
│solutiei/solutiilor identificate, candidatii selectati sa elaboreze │
│oferta finala. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Dialogul competitiv se aplica doar atunci cand sunt indeplinite │
│cumulativ conditiile: │
│ - contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita; │
│ - aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite │
│atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Contractul de complexitate deosebita este considerat a fi acel contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura:
> sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau
> sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
> etapa de preselectare a candidatilor;
> etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia/carora candidatii vor elabora si depune oferta finala;
> etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Negocierea


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza │
│consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, │
│inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Procedura de negociere cu publicare se desfasoara, de regula, in doua etape:
> etapa de selectare a candidatilor;
> etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Se poate decide organizarea unei etape suplimentare, de licitatie │
│electronica, dar numai daca se specifica acest lucru in anuntul de participare│
│si in documentatia descriptiva. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Negocierea cu publicare se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Negocierea cu publicare se aplica atunci cand:
1. In urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Aplicarea procedurii de negociere in cazul de mai sus este posibila │
│numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie │
│restransa sau dialog competitiv si numai daca cerintele initiale prevazute in │
│documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. In situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica.
3. Atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, asa cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2 A la ordonanta, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse.
4. Atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Negocierea fara publicare se aplica atunci cand:
1. Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic.
2. Ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contrac- │
│tului pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei │
│de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea│
│prealabila a unui anunt de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.
4. Este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa │
│depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare │
│initial. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil.
6. Produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege.
7. Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori.
8. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita unor circumstante neprevazute, au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
> atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
> lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
> valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial.
9. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
> atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
> contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;
> valoarea estimata a contractului inital de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
> in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;
> autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

Cererea de oferte


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cererea de oferte reprezinta procedura simplificata prin care autoritatea │
│contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cererea de oferte se aplica numai daca valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:
> pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;
> pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
> pentru contractul de lucrari: 250.000 euro.
Pana la 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare catre cel putin 3 operatori economici.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Cererea de oferte se initiaza prin publicarea, in SEAP, a unei │
│invitatii de participare la procedura de atribuire, incepand cu 1 ianuarie │
�. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri temeinic justificate, sa solicite ANRMAP exceptarea de la obligatia publicarii invitatiei de participare in SEAP.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Solicitarea nu poate fi facuta pentru o perioada mai mare de 12 luni │
│de la intrarea in vigoare a ordonantei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANRMAP are dreptul de a respinge solicitarea de derogare in cazul in care justificarea prezentata nu este pertinenta.

Concursul de solutii


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Concursul de solutii reprezinta procedura prin care se achizitioneaza, in │
│special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si │
│peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau │
│un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, │
│cu sau fara acordarea de premii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Concursul de solutii se poate organiza ca:
> o procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare; sau
> parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Concursul de solutii se initiaza prin publicarea unui anunt de participare │
│prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cumpararea directa


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cumpararea directa se aplica in cazul in care se achizitioneaza produse, │
│servicii sau lucrari a caror valoare(fara TVA), cumulata pe parcursul unui an,│
│nu depaseste echivalentul in lei a 5.000 euro. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cumpararea directa se realizeaza pe baza de document justificativ care se considera a fi baza legala pentru plata.
Exemplu: factura fiscala.

Modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica

Acordul-cadru


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai │
│multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al │
│carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna │
│contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada │
│data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile │
│avute in vedere. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Acordul-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor │
│publice. │
│In baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente care constituie │
│temei legal pentru plata. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula,
│prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Prin exceptie se pot aplica si alte proceduri numai in circumstantele│
│specifice prevazute in ordonanta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Acordul-cadru nu se poate utiliza abuziv sau impropriu de catre │
│autoritatea contractanta, incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze
│concurenta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Autoritatea contractanta nu are dreptul:
> de a incheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv;
> de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura decat cele stabilite prin acordul-cadru;
> de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;
> de a incheia contracte subsecvente decat cu operatorul sau operatorii economici semnatari ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in respectivul acord;
> de a atribui contracte subsecvente in numele si pentru o alta autoritate contractanta care nu este parte in acordul-cadru respectiv decat in cazul in care are calitatea de unitate de achizitii centralizata.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a impune conditii minime de│
│calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimata a celui mai mare│
│contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-│
│cadru. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. Identificarea fondurilor

Identificarea fondurilor reprezinta operatiunea prin care se urmareste asigurarea finantarii necesare indeplinirii contractului.
Se au in vedere urmatoarele surse de finantare posibile:
> buget de stat;
> buget local;
> fonduri comunitare;
> fonduri obtinute de la organisme financiare internationale;
> credite bancare;
> fonduri nerambursabile;
> alte surse atrase.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! La stabilirea duratei contractului trebuie avuta in vedere frecventa │
│de alocare a fondurilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul procedurii de atribuire are caracter orientativ.
Calendarul procedurii de atribuire este necesar pentru:
- planificarea procesului de achizitie publica;
- evitarea suprapunerilor si intarzierilor;
- monitorizarea interna a procesului de achizitie.
La elaborarea calendarului procedurii de atribuire se va tine seama de:
- termenele prevazute in ordonanta pentru publicarea anunturilor;
- termenele prevazute in ordonanta pentru depunerea candidaturilor/ofertelor;
- durata previzionala pentru examinarea si evaluarea candidaturilor/ofertelor;
- perioada de asteptare;
- orice alte termene ce pot influenta procedura.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Calendarul procedurii de achizitie publica se ataseaza la │
│documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Modelul calendarului procedurii este prezentat in formularele nr. 1A-F "Calendarul procedurii de atribuire".

8. Definitivarea programului anual al achizitiilor publice

Programul anual al achizitiilor publice se definitiveaza:
> dupa aprobarea bugetului propriu;
> in functie de fondurile aprobate;
> cu luarea in considerare a posibilitatilor de atragere a altor fonduri.
Programul anual al achizitiilor publice poate fi modificat daca:
1. respectivele necesitati nu au fost cuprinse initial in programul anual al achizitiilor publice; si
2. introducerea acestora in program este conditionata de asigurarea surselor de finantare.
Programul anual al achizitiilor publice se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante cu avizul prealabil al compartimentului financiar-contabil.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Modificarea programului anul necesita aceleasi aprobari. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Programul anual al achizitiilor publice se completeaza utilizandu-se formularul nr. 2 "Programul anual al achizitiilor publice".

9. Elaborarea si transmiterea anuntului de intentie, daca este cazul

Anuntul de intentie se transmite spre publicare obligatoriu atunci cand se urmareste beneficierea de reducere a termenelor si daca:
> valoarea totala estimata a contractelor sau a acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite, respectiv incheiate, in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
> valoarea totala estimata a contractelor sau a acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite, respectiv incheiate, in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie cu cele prevazute in anexa nr. 2A la ordonanta, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
> valoarea estimata a contractelor sau a acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite, respectiv incheiate, in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul contractelor de produse si servicii, anuntul de intentie se │
│transmite spre publicare cat mai curand posibil dupa data inceperii anului │
│bugetar. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul contractelor de lucrari sau al acordurilor-cadru anuntul de │
│intentie se transmite spre publicare cat mai curand posibil dupa aprobarea │
│programului in care este prevazut contractul de lucrari sau acordul-cadru │
│respectiv. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii contractante │
│obligatia de a efectua respectiva achizitie publica. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anuntul de intentie se publica:
> in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se realizeaza pana la 1 ianuarie 2007 direct de catre autoritatea │
│contractanta,utilizand adresa de internet http://simap.europa.eu, intr-o limba│
│oficiala a Uniunii Europene. De la 1 ianuarie 2007 se realizeaza prin sistemul│
│SEAP. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> in SEAP;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Obligatia publicarii in SEAP apare incepand cu 1 ianuarie 2007. Se │
│realizeaza numai prin mijloace electronice, folosind aplicatia dedicata │
│disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se realizeaza prin transmiterea unei solicitari scrise, incepand cu 1 │
│ianuarie 2007, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, se │
│face in cel mult o zi de la publicarea in SEAP. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘sau
> numai in SEAP cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila catre Comisia Europeana.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In ultimul caz anuntul de intentie trebuie sa contina si data trans- │
│miterii anuntului simplificat catre Comisia Europeana. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ETAPA 2

Documentatia de atribuire

> Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara │
│echivoc. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Documentatia de atribuire se definitiveaza prin grija compartimentului intern al autoritatii contractante, specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: In cazul in care documentatia de atribuire este elaborata de o firma de │
│consultanta, compartimentul intern trebuie sa coordoneze si sa supervizeze │
│activitatea respectiva. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Documentatia de atribuire trebuie sa fie finalizata inainte de transmiterea:
- spre publicare a anuntului de participare;
sau
- invitatiei de participare catre operatorii economici.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de alege modalitatea de transmitere│
│a documentatiei de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Daca documentatia de atribuire este pusa la dispozitie pe suport hartie si/sau│
│pe suport magnetic, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a stabili │
│un pret, cu conditia ca acesta sa nu depaseasca costul multiplicarii documen- │
│tatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii prin │
│posta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
- > caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;
- > clauzele contractuale obligatorii;
- > fisa de date a achizitiei;
- > formulare si modele;
- > alte informatii cu privire la impozitare, protectia mediului, protectia muncii.

1. Elaborarea caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Caietul de sarcini reprezinta punctul de pornire al elaborarii │
│documentatiei de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Caietul de sarcini se intocmeste de catre autoritatea contractanta pentru licitatia deschisa, licitatia restransa, cerere de oferta, prin compartimentul intern specializat sau prin specialisti (consultanti) angajati in acest scop, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenta si conflictul de interese.
> Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante.
> Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
> Specificatiile tehnice sunt, in general, acele:
- > cerinte
- > prescriptii
- > caracteristici tehnice
cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile sau lucrarile.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul liber si egal la │
│procedura de atribuire si nu trebuie sa contina elemente care sa aiba ca efect│
│introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Atunci cand este posibil, specificatiile tehnice se definesc in asa fel │
│incat sa corespunda necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv
│ale persoanelor cu dizabilitati. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Specificatiile tehnice definesc, dupa caz:
- > caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta;
- > cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator;
- > siguranta in exploatare;
- > dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie;
- > sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire si la:
> prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor;
> verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor;
sau
> verificarea, inspectia si conditiile de receptie a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie;
> orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.
> Specificatiile tehnice se definesc:
- > fie prin referire, de regula, in urmatoarea ordine, la:
1. standarde nationale care adopta standarde europene;
2. omologari tehnice europene;
3. standarde internationale;
4. alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene;
5. alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea "sau │
│echivalent". │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- > fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, care pot include si caracteristici de mediu;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referire la performante │
│si/sau cerinte functionale, atunci acestea trebuie sa fie suficient de precis │
│descrise astfel incat sa permita operatorilor economici determinarea obiectului
│contractului, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- > fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, sustinute prin referirea la standarde, omologari tehnice, specificatii tehnice comune, ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si/sau cu cerintele functionale solicitate;
- > fie combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, si pentru alte caracteristici, prin referirea la standarde sau omologari tehnice;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referirea la standarde │
│sau omologari tehnice, atunci nicio oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca │
│propunerea tehnica nu este conforma cu specificatiile precizate, daca ofertan-│
│tul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea sa tehnica satisface
│intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performan- │
│telor si/sau cerintelor functionale, atunci nicio oferta nu poate fi respinsa,│
│daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea sa │
│tehnica asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solici-│
│tate, deoarece sunt conforme cu: │
│ a) un standard national care adopta un standard european; │
│ b) o omologare tehnica europeana; │
│ c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana; │
│ d) un standard international; │
│ e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare │
│ europene. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nota: Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi considerat:
- dosarul tehnic al producatorului; sau
- un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi:
- un laborator neutru de incercari si calibrare; sau
- un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise│
│de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- > daca se solicita indeplinirea anumitor caracteristici de mediu, atunci se pot utiliza, integral sau partial, specificatii definite prin:
- "etichete ecologice" europene;
- "etichete ecologice" (multi-)nationale;
- orice alte "etichete ecologice",
si numai daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- specificatiile sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica;
- cerintele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze stiintifice;
- "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedura specifica care a permis implicarea tuturor partilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori, organizatii de mediu;
- "eticheta ecologica" este accesibila sau disponibila oricarei persoane interesate.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Caietul de sarcini poate contine precizarea ca produsele sau serviciile │
│oferite care detin o anumita "eticheta ecologica" sunt considerate ca indepli-│
│nesc implicit specificatiile tehnice solicitate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! O propunere tehnica nu poate fi considerata ca fiind neconforma, │
│pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu detin "eticheta │
│ecologica" solicitata, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat,
│ca acestea corespund specificatiilor tehnice solicitate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori anumitor produse.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! O astfel de referire este permisa in mod exceptional in situatia in │
│care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului
│nu este posibila si trebuie sa fie insotita de mentiunea "sau echivalent". │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Documentatia descriptiva

> Documentatia descriptiva tine loc de caiet de sarcini in cazul aplicarii procedurilor de negociere si dialog competitiv.
> Documentatia descriptiva contine:
- o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante;
- orice alte informatii pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile;
- in cazul dialogului competitiv, daca s-a hotarat astfel, primele care vor fi acordate participantilor la dialog;
- posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate sau propuneri de oferte.

2. Stabilirea clauzelor contractuale
> Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse, servicii sau lucrari.
> Contractul de achizitie publica se incheie in forma scrisa, in cel putin doua exemplare, in urma unei proceduri de atribuire sau in baza unui acord-cadru.
> Clauzele contractului sunt stabilite in cea mai mare parte de catre autoritatea contractanta.
> Contractul de achizitie publica inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat.
> Prelungirea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai in conditiile ordonantei si fara a fi modificate conditiile stabilite initial.
> Partile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului, fara a aduce atingere clauzelor obligatorii.
> Inainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie sa se stabileasca tipul contractului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Calificarea naturii juridice a contractului de achizitie publica este │
│data de obiectul preponderent ca valoare, respectiv contractele de achizitie │
│publica pot fi: │
│ - contracte de furnizare; │
│ - contracte de servicii; │
│ - contracte de lucrari. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Contractul de achizitie publica este structurat astfel:
- preambul;
- clauze contractuale obligatorii;
- clauze contractuale specifice.
> Preambulul reprezinta partea introductiva a contractului si contine informatii despre:
- temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica;
- denumirea partilor contractante;
- definitii aplicabile;
- interpretare.
> Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achizitie publica trebuie sa le contina referitor la:
- obiectul principal al contractului;
- pretul contractului si modalitati de plata;
- durata contractului;
- sanctiuni pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor;
- documentele contractului;
- obligatiile principale ale partilor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Atunci cand stabileste clauzele contractuale autoritatea contractanta│
│trebuie sa specifice care sunt imperative si care pot fi ajustate in functie │
│de specificul contractului respectiv si de oferta declarata castigatoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Clauzele contractuale imperative nu se vor confunda cu cele obligatorii │
│pe care orice contract de achizitie publica trebuie sa le contina. │
│Contractele de subcontractare trebuie sa se constituie in anexe la contractul │
│de achizitie publica. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Clauzele contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui contract de achizitie publica, care se stabilesc, de regula, prin acordul partilor, in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si de continutul ofertei declarate castigatoare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Clauze contractuale specifice pot fi propuse atat de autoritatea │
│contractanta, cat si de catre operatorul economic, daca este permis acest │
│lucru prin documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Clauzele specifice nu trebuie sa anihileze clauzele obligatorii. │
│Clauzele specifice care afecteaza clauzele obligatorii nu produc niciun efect.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Clauzele contractuale specifice pot face referire la:
- subcontractori;
- garantia de buna executie;
- garantia de calitate;
- modalitatea de ajustare a pretului;
- termene de executare a obligatiilor partilor;
- receptie, inspectii, teste;
- ambalare, marcare, transport;
- asigurari;
- alte conditii de executare a contractului s.a.
In formularele nr. 3 "Contract de furnizare", nr. 4 "Contract de servicii", nr. 5 "Contract de lucrari" sunt prezentate modelele de contracte de achizitie publica.
In formularele nr. 6 "Acord-cadru de furnizare", nr. 7 "Acord-cadru de servicii", nr. 8 "Acord-cadru de lucrari" sunt prezentate modelele de acord-cadru.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Prin act aditional la un contract se pot modifica prevederile referi-│
│toare la denumirea partilor, adresa, timpul de suspendare a executarii obliga-│
│tiilor fara a fi afectate prevederile referitoare la pret. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In ceea ce priveste lucrarile/serviciile suplimentare la contractul │
│initial sau lucrarile/serviciile similare cu cele din contractul initial, se │
│atribuie un nou contract prin procedura de negociere fara publicarea prealabila
│a unui anunt de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca ofertantul declarat castigator refuza semnarea contractului, │
│procedura de atribuire va fi anulata, iar autoritatea contractanta va relua │
│procedura. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Stabilirea cerintelor minime de calificare si, daca este cazul, a criteriilor de selectare


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Documentatia de atribuire trebuie sa contina aceleasi cerinte minime │
│ca in anuntul de participare. │
│In cazul in care cerintele din anuntul de participare nu se regasesc in docu- │
│mentatia de atribuire se aplica cele din anunt, documentatia interpretandu-se │
│in consecinta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Criteriile, in general, sunt acele conditii si/sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de catre operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica.
> Criteriile de calificare si selectie se refera numai la:
- situatia personala a candidatului sau ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara;
- capacitatea tehnica si/sau profesionala;
- standarde de asigurare a calitatii;
- standarde de protectie a mediului, daca este cazul.
> Criteriile de calificare si selectie odata stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicarii procedurii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la │
│situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesio- │
│nala, atunci autoritatea contractanta elaboreaza o nota justificativa prin │
│care sa motiveze cerintele respective. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Nota justificativa se ataseaza la dosarul achizitiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Criteriile de calificare si selectie se stabilesc in functie de exigentele specifice ale contractului si intotdeauna cu respectarea principiului proportionalitatii.
> Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectie, operatorii economici vor prezenta:
> fie certificate emise de catre:
- autoritatea publica competenta;
sau
- un organism de drept public/privat care respecta standarde europene de certificare;
> fie orice alte documente echivalente cu certificarea solicitata care sa probeze indeplinirea cerintelor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor sau │
│ofertantilor prezentarea unei anumite certificari specifice; se vor lua in │
│considerare si alte documente echivalente. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime │
│referitoare la: │
│ - situatia economica si financiara; │
│ - capacitatea tehnica si/sau profesionala, │
│care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzis a se restrictiona participarea la procedura de atribu- │
│ire prin stabilirea unor cerinte minime de calificare care: │
│ - nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului│
│de achizitie publica; │
│ - sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului│
│de achizitie publica. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cerinte privind situatia personala a operatorului economic

Documentatia de atribuire trebuie sa contina toate cazurile in care un operator economic este exclus.
Pentru a evita excluderea dintr-o procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, operatorul economic trebuie sa prezinte documente edificatoare prin care sa faca dovada ca nu:
> a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru:
- participare la activitati ale unei organizatii criminale;
- coruptie;
- frauda;
- spalare de bani;
> se afla intr-una sau mai multe din situatiile de mai jos si numai daca s-a solicitat expres aceasta, respectiv ca:
- nu este in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu ii sunt administrate de un administrator judiciar;
- activitatile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Reesalonarea datoriilor nu reprezinta un aranjament cu creditorii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile de mai sus;
- si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat;
- nu a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- nu prezinta informatii false sau prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta.
> Sunt considerate documente edificatoare:
- certificate;
- caziere judiciare;
- alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere;
- fie o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Cazierul judiciar al persoanei juridice nu se emite in prezent pe │
│teritoriul Romaniei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui │
│operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct │
│de la autoritatile competente. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cerinte privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

> In documentatia de atribuire se precizeaza daca trebuie demonstrata capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
> Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca:
- forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica
si, daca este cazul,
- atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.

Cerinte privind situatia economica si financiara

> Situatia economica si financiara reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul economic este considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.
> Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea economica si financiara pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referi- │
│toare la situatia economica si financiara care ar conduce la restrictionarea │
│participarii la procedura de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca se impun cerinte minime de calificare referitoare la situatia │
│economica si financiara, atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice │
│aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la dosarul achizitiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara operatorul economic va prezenta documente edificatoare cum ar fi:
- declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;
- declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile;
- auditul financiar emis de persoane autorizate.
> Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa prezinte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
> Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
> Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine.
> Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine operatorul economic confirma faptul ca va pune la dispozitia acestuia resursele financiare invocate.
> Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura │
│comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in│
│considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Daca grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei sau unor terte persoane, atunci situatia economica si financiara se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei sau persoanelor respective, prin care se confirma faptul ca se vor pune la dispozitie resursele financiare invocate.
Recomandare: Pentru ca riscul neindeplinirii unui contract din cauza lipsei capacitatii financiare a contractantului sa fie redus, cerintele de calificare pot fi solicitate astfel:
> cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in cazul in care se solicita, sa fie de pana la 3 ori mai mare decat valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit;
> demonstrarea ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru perioada impusa.

Cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

> Capacitatea tehnica si/sau profesionala reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.
> Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referi- │
│toare la capacitatea tehnica si/sau profesionala care ar conduce la restricti-│
│onarea participarii la procedura de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca se impun cerinte minime de calificare referitoare la capacitatea│
│tehnica si profesionala, atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice │
│aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la dosarul achizitiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Se indica in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala.
> Capacitatea tehnica si/sau profesionala se apreciaza in functie de:
- experienta;
- aptitudini;
- eficienta si eficacitatea ofertantului/candidatului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Solicitarea oricarei informatii referitoare la demonstrarea capaci- │
│tatii tehnice si/sau profesionale se face in functie de complexitatea obiec- │
│tului contractului si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante│
│pentru indeplinirea contractului respectiv. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
> Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate.
> Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle intr-o situatie care determina excluderea din procedura de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna,
│atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in │
│considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al sustinatorului/sustinatorilor, prin care se confirma faptul ca va/vor pune la dispozitia grupului resursele invocate.
> Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de furnizor e se poate realiza prin solicitarea:
- de liste ale principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie │
│scrisa a operatorului economic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- unei declaratii referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
- de informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
- de certificate sau alte documente emise de organisme, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
- de mostre, descrieri si/sau fotografii/fise tehnice/cataloage a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca produsele au un caracter complex sau sunt destinate unui scop │
│specific, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a verifica sau con- │
│trola - direct sau prin intermediul unei autoritati competente a statului in │
│care operatorul economic este stabilit si cu acordul acestei autoritati - │
│capacitatile de productie ale furnizorului, metodele de studiu si cercetare │
│utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de servicii se poate realiza prin solicitarea:
- unei liste a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Confirmarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie │
│scrisa a operatorului economic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- unei declaratii referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
- de informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
- de informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
- unei declaratii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- daca este cazul, de informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;
- de informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
- de informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca serviciile au un caracter complex sau sunt destinate unui scop │
│specific, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a verifica sau con- │
│trola - direct sau prin intermediul unei autoritati competente a statului in │
│care operatorul economic este stabilit si cu acordul acestei autoritati - │
│capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate,
│precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de lucrari se poate realiza prin solicitarea:
- unei liste a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Confirmarea lucrarilor executate se realizeaza printr-o declaratie │
│scrisa a operatorului economic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- de informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
- de informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;
- unei declaratii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- daca este cazul, de informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;
- unei declaratii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
- de informatii privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.

Recomandare: Se poate solicita ca cerinta minima privitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale prezentarea unei liste care sa contina cel putin informatii:
- despre un contract de lucrari/servicii/furnizare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa nu reprezinte mai mult de 30% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract;
- despre cel mult 3 contracte de lucrari/servicii/furnizare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa nu reprezinte mai mult de 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract.

Cerinte privind prezentarea de standarde de asigurare a calitatii


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca se solicita prezentarea unor certificate prin care se atesta │
│respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii, atunci aceasta soli- │
│citare trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe│
│seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu │
│seriile de standarde europene privind certificarea. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cerinte privind prezentarea de standarde de protectie a mediului

Daca se solicita prezentarea unor certificate prin care se atesta respectarea anumitor standarde de protectie a mediului, atunci autoritatea trebuie sa se raporteze:
- fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);
- fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea │
│are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite
│in alte state ale Uniunii Europene. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Daca operatorul economic nu detine certificatul de calitate sau certificatul de mediu solicitat, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.

4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achizitie publica

> Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica poate fi:
- oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
sau
- in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
> Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in anuntul de participare si in cadrul documentatiei de atribuire.
> Criteriul de atribuire odata stabilit nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza prin │
│aplicarea procedurii de dialog competitiv, atunci criteriul de atribuire uti- │
│lizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere │
│economic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Daca a fost ales criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare.
> Sistemul de factori de evaluare cuprinde diversi factori obiectivi privitori numai la oferta, precum si ponderile relative stabilite pentru fiecare dintre acestia sau un algoritm de calcul specific.
> Factorii de evaluare a ofertei pot fi, alaturi de pret:
- caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional;
- caracteristici de mediu;
- costuri de functionare;
- raportul cost/eficienta;
- servicii post-vanzare si asistenta tehnica;
- termen de livrare sau de executie;
- alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Factorii de evaluare a ofertei, precum si ponderea relativa a aces- │
│tora sau algoritmul de calcul trebuie sa fie definiti clar in documentatia de │
│atribuire. │
│Factorii de evaluare trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul │
│contractului. │
│Factorii de evaluare nu pot fi schimbati pe toata durata de aplicare a │
│procedurii de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Ponderea pentru factorul de evaluare privitor la pretul ofertei │
│trebuie sa fie mai mare decat cea aferenta celorlalti factori de evaluare │
│utilizati. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Pentru fiecare factor de evaluare trebuie stabilita o pondere care sa reflecte in mod corect:
- importanta caracteristicii tehnice sau functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ in raport cu cerintele minime si care poate fi punctata suplimentar fata de acest minim;
sau
- cuantumul valoric al avantajelor de natura financiara pe care ofertantii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.
> Nu pot fi utilizati factori de evaluare care:
- nu au o legatura directa cu natura si obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;
- nu reflecta un avantaj real si evident pe care autoritatea contractanta il poate obtine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exceptie! Daca autoritatii contractante, din motive obiective justificate │
│temeinic, ii este imposibil sa stabileasca exact ponderile relative pentru │
│fiecare factor de evaluare, atunci are obligatia de a indica in anuntul de │
│participare sau in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare │
│a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzis a se utiliza cerintele referitoare la calificare ca │
│factori de evaluare a ofertelor. │
│Exceptie! Numai daca obiectul contractului include prestatii intelectuale cum │
│ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, atunci factorii de evaluare │
│a ofertelor se pot referi si la experienta si/sau pregatirea profesionala a │
│personalului de specialitate/expertilor care vor avea roluri esentiale in │
│indeplinirea contractului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> In oricare situatie, ponderea stabilita pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
> Daca a fost ales criteriul de atribuire "in mod exclusiv, pretul cel mai scazut", atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este acea oferta admisibila a carei propunere tehnica raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate si a carei propunere financiara contine pretul cel mai scazut.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Cand se stabileste criteriul de atribuire, se elaboreaza o nota │
│justificativa prin care se motiveaza modul in care a fost stabilita ponderea │
│factorilor de evaluare. │
│Nota justificativa se ataseaza la dosarul achizitiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Recomandare: In cazul atribuirii contractelor de lucrari se va utiliza criteriul "in mod exclusiv, pretul cel mai scazut".
In situatia in care se atribuie un contract care are ca obiect proiectarea si executia de lucrari, se poate utiliza criteriul "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic" in care ponderea totala insumata a factorilor de evaluare, altii decat pretul, nu trebuie sa depaseasca 30% din total pentru a nu distorsiona rezultatul aplicarii procedurii.

5. Completarea fisei de date a achizitiei

> Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind:
- > autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail - persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
- > adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuire;
- > activitatea autoritatii contractante;
- > faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati (daca este cazul);
- > modul de obtinere de clarificari si alte informatii;
- > solutionarea litigiilor;
- > Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;
- > obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia;
- > modul in care se va finaliza procedura;
- > dupa caz, acordul-cadru, durata acestuia, numarul de operatori, valoarea minima si maxima a unui contract subsecvent;
- > existenta loturilor si modul de abordare;
- > acceptarea/neacceptarea de oferte alternative;
- > codul CPV;
- > cantitatea produselor;
- > garantii;
- > termen de valabilitate a ofertei;
- > procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica;
- > cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;
- > data limita de depunere (ora/zi/luna/an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
- > informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare;
- > informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei;
- > informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.
Modelul fisei de date este prevazut in formularul nr. 9 "Fisa de date a achizitiei".

6. Stabilirea formularelor si modelelor

> Documentatia de atribuire contine si formularele stabilite de catre autoritatea contractanta pe baza modelelor prevazute in prezentul ghid.
> Modelele au caracter de recomandare si pot fi adaptate de autoritatea contractanta.
> Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele formulare:
- fisa de date a achizitiei;
- formularul de oferta;
- formularul de contract;
- formularul de scrisoare de garantie, daca se solicita;
- formularul privind declaratii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota! Autoritatea contractanta are dreptul de a concepe si alte modele pe care│
│sa le ataseze documentatiei de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Modelele formularelor de oferta sunt prevazute in formularele nr. 10 A, B si C "Formular de oferta".
Modelul scrisorii de garantie de participare este prevazut in formularul nr. 11 "Scrisoare de garantie bancara".
Modelele declaratiilor sunt prevazute in formularele nr. 12 A-I.

7. Constituirea garantiei de participare, daca este cazul

> Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Garantia de participare se constituie numai daca autoritatea │
│contractanta solicita expres prin documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Recomandare: Solicitati garantia de participare in procedurile de atribuire a contractelor care sunt relativ complexe sau ori de cate ori aveti semnale ca respectiva piata de produse, servicii sau lucrari nu este inca stabila.

Cuantumul garantiei de participare

> Garantia de participare se stabileste:
- in suma fixa;
- intr-un cuantum de maximum 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazurile in care ofertele sunt prezentate pe loturi, cuantumul │
│garantiei de participare trebuie corelat cu valoarea estimata a fiecarui lot; │
│In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (facand │
│dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in │
│<>Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii │
│intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare), garantia de │
│participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in │
│ documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Valabilitatea garantiei de participare

> Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! O perioada de valabilitate mai mica cu pana la 5 zile calendaristice │
│a scrisorii de garantie fata de perioada de valabilitate a ofertei nu │
│constituie motiv de respingere a ofertei. │
│Recomandam ca valabilitatea ofertei si, respectiv, a garantiei sa se precizeze│
│ printr-o data limita si nu in zile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Modalitati de constituire

Autoritatea contractanta poate alege una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati de constituire:
> scrisoare de garantie bancara;
> depunerea la casieria autoritatii contractante:
- a unui ordin de plata sau unei file cec, insotita de un document prin care se specifica destinatia;
- a unei sume de bani.
Recomandare: Verificati pentru conformitate elementele cuprinse in scrisoarea de garantie bancara de participare.

Scrisoarea de garantie bancara trebuie:
1) prezentata in original si anexata/atasata la coletul cu oferta;
2) sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
3) sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;
4) sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuire;
5) sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;
6) sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata;
7) sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta.

Restituirea garantiei de participare

Garantia de participare se restituie:
- > ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie sau dupa incheierea acordului-cadru;
- > ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica sau dupa incheierea acordului-cadru, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

Retinerea garantiei de participare

> Ofertantul pierde garantia de participare daca:
- isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica sau sa incheie acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.

8. Notificarea Ministerului Finantelor Publice privind verificarea procedurala

Sunt supuse verificarii procedurale:
> contractele de lucrari a caror valoare estimata, fara TVA, este mai mare sau egala cu 250.000 euro;
> contractele de servicii a caror valoare estimata, fara TVA, este mai mare sau egala cu 40.000 euro;
> contractele de furnizare a caror valoare estimata, fara TVA, este mai mare sau egala cu 40.000 euro;
> acordurile-cadru incheiate in vederea atribuirii contractelor cu valori mai mari decat pragurile de mai sus.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia ori de cate ori atribuie un │
│contract pentru care este obligatorie verificarea procedurala sa anunte │
│Ministerul Finantelor Publice cu privire la atribuirea acestuia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘9. Definitivarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se definitiveaza prin verificarea claritatii si veridicitatii informatiilor cuprinse in actele si formularele stabilite.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Documentatia de atribuire nu trebuie sa contina informatii │
│contradictorii si nici informatii care contravin precizarilor din anuntul │
│ de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Se pot preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de │
│protectie a muncii care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii │
│contractului de lucrari ori de servicii trebuie precizate clar in documentatia│
│ de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Aceasta obligatie a autoritatii contractante se considera indeplinita si daca s-au indicat institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective.
Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

ETAPA 3
Chemarea la competitie

1. Elaborarea si publicarea anuntului de participare

In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica sau sa incheie un acord-cadru, are obligatia de a publica un anunt de participare.
- Anuntul de participare trebuie transmis spre publicare atunci cand:
> se initiaza, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru, procedura de:
- licitatie deschisa;
- licitatie restransa;
- dialog competitiv;
- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
> se initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;
> se organizeaza un concurs de solutii.

- Anuntul de participare trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca valoarea estimata a contractului de achizitie publica ce urmeaza a │
│fi atribuit depaseste pragurile pentru care este obligatorie publicarea │
│anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci │
│acesta trebuie sa contina cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3A la │
│ordonanta, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


In cazul aplicarii procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, anuntul de participare la etapa de selectare/preselectare a candidatilor trebuie sa contina:
> criterii de selectie/preselectie;
> regulile aplicabile;
> numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati sau preselectati;
> numarul maxim al candidatilor ce vor fi selectati sau preselectati;
> data limita de depunere a candidaturilor si locul.
- Anuntul de participare se publica in:
- SEAP


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Obligatia publicarii in SEAP apare incepand cu 1 ianuarie 2007. Se │
│realizeaza numai prin mijloace electronice, folosind aplicatia dedicata, │
│disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


- Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Publicarea numai in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a este │
│obligatorie pana la 31 decembrie 2006. │
│Incepand cu 1 ianuarie 2007, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, │
│Partea a VI-a se face in cel mult o zi de la publicarea in SEAP. │
│Se realizeaza prin transmiterea unei solicitari scrise. │
│Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a se realizeaza │
│contra cost. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, daca este cazul.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Obligativitatea publicarii in JOUE apare incepand cu 1 ianuarie 2007, │
│in toate ituatiile in care: │
│ > valoarea estimata a contractului de furnizare sau servicii este mai mare │
│decat echivalentul in lei a 125.000 euro - pentru sistemul clasic; │
│ > valoarea estimata a contractului de furnizare sau servicii este mai mare │
│decat echivalentul in lei a 420.000 euro - pentru sistemul de utilitati; │
│ > valoarea estimata a contractului de lucrari este mai mare decat │
│echivalentul in lei a 5.000.000 euro. │
│ Se realizeaza pana la 1 ianuarie 2007 direct de catre autoritatea │
│contractanta, utilizand adresa de internet http://simap.europa.eu. │
│ De la 1 ianuarie 2007 se realizeaza prin sistemul SEAP. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
> Documentatia de atribuire poate fi obtinuta:
- in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat; sau
- prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP si pe pagina de internet proprie.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se specifica in anuntul de participare modul in care poate fi obtinuta │
│documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire la cerere trebuie │
│ facuta intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea │
│solicitarii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Operatorul economic interesat trebuie sa intreprinda diligentele │
│necesare astfel incat perioada de mai sus sa nu conduca la punerea la │
│dispozitie a documentatiei de atribuire cu mai putin de 2 zile inainte de data│
│ limita de depunere a ofertei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


In cazul procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv si negociere documentatia aferenta primei etape cuprinde informatii complete cu privire la conditiile de participare, precum si prezentarea detaliata a modalitatii de acordare a punctajului pe baza caruia se vor selecta, respectiv preselecta candidatii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul procedurii de cerere de oferte, documentatia de atribuire se│
│transmite odata cu invitatia de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Pot participa la procedura si operatorii economici care nu au │
│achizitionat direct documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Raspunsul la solicitarile de clarificari

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire/selectare/preselectare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de │
│clarificari autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar, │
│complet si fara ambiguitati. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se dezvaluie. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Raspunsul la clarificari se transmite cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca documentatia este disponibila in SEAP, clarificarile sau │
│modificarile acesteia se fac cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic│
│ la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Se raspunde si la solicitarile de clarificari care nu au fost │
│transmise in timp util, numai daca perioada necesara pentru elaborarea si │
│transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii │
│economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Trebuie asigurate integritatea si confidentialitatea informatiilor si│
│ datelor pe parcursul comunicarii, transmiterii si stocarii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati:
> prin posta;
> prin fax;
> prin mijloace electronice;
> prin orice combinatie a celor de mai sus.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Prin documentatia de atribuire se pot impune modalitatile de │
│comunicare utilizate pe parcursul procedurii, dar acestea nu trebuie sa │
│restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum si │
│ caracteristicile lor tehnice trebuie sa fie disponibile in mod facil oricarui│
│ operator economic si sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale │
│de informare si comunicare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


> Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale privind semnatura electronica.
> Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare:
- in scris:
- prin posta;
- prin fax;
- prin mijloace electronice;
- prin orice combinatie a celor de mai sus;
- prin telefon.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Cand participarea este solicitata prin telefon, trebuie confirmata in│
│scris cat mai curand posibil. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca solicitarea de participare este transmisa prin fax, se poate │
│solicita confirmarea acesteia prin scrisoare transmisa prin posta sau prin │
│mijloace electronice, intr-un termen rezonabil. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Participarea
- Orice operator economic, indiferent de nationalitate, are dreptul de a participa la procedura de atribuire:
> individual
sau
> intr-un grup de operatori.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Nu poate fi exclus dintr-o procedura operatorul economic care, │
│potrivit legii statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o │
│anumita activitate, pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia │
│nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane │
│juridice sau numai de catre persoane fizice. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


In functie de etapa la care participa in cadrul procedurilor de atribuire, operatorii economici pot avea calitatea de:
> ofertant, daca depune oferta;
> candidat, daca depune candidatura in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
> concurent, daca prezinta un proiect in cadrul unui concurs de solutii.
Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca:
> asociat;
sau
> subcontractant.

Asocierea

> Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, jura a exista obligatia legalizarii.
> Legalizarea asocierii se poate solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si o astfel de solicitare reprezinta o conditie necesara pentru indeplinirea viitorului contract.

Subcontractarea

> Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
> Daca se solicita, ofertantul are obligatia de a preciza:
- partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si
- datele de recunoastere ale subcontractantilor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Ofertantul ramane pe deplin raspunzator in ceea ce priveste modul de │
│indeplinire a viitorului contract de achizitie publica. │
│Atentie! Un operator economic/asociatie de operatori economici nu are dreptul │
│sa depuna mai multe oferte in cadrul aceleiasi proceduri. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedura de │
│atribuire atat in calitate de ofertant, cat si in calitate de ofertant asociat│
│ sau in calitate de subcontractant al altui ofertant. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Exemplu: Daca la o procedura de atribuire a unui contract de lucrari depune oferta comuna un operator economic "X" in asociere cu un alt operator economic "Y", si acelasi operator economic "X" depune si oferta individuala, atunci autoritatea contractanta este indreptatita sa excluda de la procedura atat asocierea formata din "X" si "Y", cat si pe operatorul economic "X" care a depus oferta individuala.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Intreprinderile afiliate in raport cu o anumita persoana juridica au │
│dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai │
│in cazul in care participarea nu este de natura sa distorsioneze competitia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Exemplu: Daca intr-o procedura de atribuire sunt depuse numai oferte de catre o intreprindere-mama si, separat, de catre o filiala a sa, atunci ofertantii sunt exclusi si, implicit, se va anula procedura.

Oferte

Prin oferta se intelege actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentatia de │
│atribuire si cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Prin oferta alternativa se intelege acea oferta care se poate abate intr-o anumita masura de la cerintele documentatiei de atribuire si pe care ofertantii o pot depune numai in cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se precizeaza in anuntul de participare, in mod explicit, daca este │
│permisa depunerea de oferte alternative. │
│Daca aceasta precizare lipseste, ofertele alternative nu se pot lua in │
│considerare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Prin oferta comuna se intelege orice oferta depusa de mai multi operatori economici asociati in vederea participarii la procedura de atribuire.
Prin candidatura se intelege documentele prin care un candidat isi demonstreaza:
- situatia personala;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara;
- capacitatea tehnica si profesionala,
in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv.

Interdictii

Operatorul economic nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
- sa participe in doua sau mai multe asocieri;
- sa depuna o candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;
- sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Operatorul economic nu poate depune in cadrul aceleiasi proceduri decat o singura oferta.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul etapei a doua a licitatiei restranse sau negocierii cu anunt│
│ prealabil de participare, candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia │
│sau de a participa ca subcontractanti. │
│De asemenea, un candidat neselectat nu poate participa in calitate de │
│subcontractant sau asociat la etapa a doua a licitatiei restranse sau │
│negocierii cu anunt prealabil de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Recomandare: In cazul in care la o procedura sunt depuse doua oferte, din care una de catre o asociere formata din firma "X" si "Y" si cealalta de o firma "Z" avand ca subcontractant pe "Y", atunci autoritatea contractanta este indreptatita sa respinga ambele oferte pentru cauza imorala.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea │
│documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau │
│subcontractant numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea │
│documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Limitarea participarii

- Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai:
> unor ateliere protejate;
> acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Decizia de limitare a participarii trebuie sa fie precizata explicit in │
│anuntul/invitatia de participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Conflictul de interese

Un conflict de interese reprezinta situatia in care angajatul public are un interes personal care ar putea influenta in mod necorespunzator indeplinirea sarcinilor si obligatiilor sale de serviciu.
Conflictele de interese apar atunci cand salariatii sau oficialii din sectorul public sunt influentati sau par a fi influentati de interese personale atunci cand isi desfasoara activitatea.
Perceperea unui conflict de interese aparent poate fi la fel de daunatoare ca si un conflict existent, pentru ca submineaza increderea publicului in integritatea institutiei implicate si a functionarilor sai.
Conflictul de interese poate fi impartit in interese:
> financiare;
> nefinanciare.
Interesele financiare pot implica un castig real sau potential care poate fi obtinut cu ajutorul unui functionar public, oficial guvernamental sau al unei persoane alese prin vot sau prin intermediul unui membru al familiilor acestor categorii de persoane, care au proprietati, detin actiuni sau au o anumita pozitie intr-o societate care participa la o procedura de achizitie publica, accepta cadouri sau alte atentii sau primesc un venit dintr-o a doua slujba.
Beneficiul nu reprezinta neaparat o cantitate de bani care trece din mana in mana, poate sa insemne si o crestere a valorii proprietatii datorita unei decizii favorabile emise in acest scop sau datorita alegerii unui anumit operator economic drept castigator al unei proceduri de achizitie publica.
Interesele nefinanciare, de obicei, duc la aparitia puterii politice sau a unui control sporit. Ele pot aparea din relatii personale sau de familie sau din implicarea in activitati sportive, sociale sau culturale.
In ordonanta se precizeaza in mod clar cateva situatii ce pot duce la aparitia conflictului de interese.
Astfel, pentru evitarea intrarii in conflict de interese:
- Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi:
- ofertant;
- ofertant asociat;
- subcontractant,
dar numai in cazul in care este in masura sa demonstreze ca implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze competitia.
- Persoana fizica sau juridica care este implicata direct in procesul de verificare sau evaluare a candidaturilor, respectiv ofertelor, nu are dreptul de a fi:
- candidat;
- ofertant;
- ofertant asociat;
- subcontractant,
sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Incompatibilitati

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare, respectiv de evaluare a candidaturilor, respectiv ofertelor, urmatoarele persoane:
> sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati;
> persoane care detin parti sociale, parti de interes sau actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati;
> persoane aflate intr-o situatie care, in mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea impartialitatii pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Dupa numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligati sa dea o declaratie de interese, impartialitate si confidentialitate.

Modelul declaratiei de confidentialitate si impartialitate este prezentat in formularul nr. 13 "Declaratie de confidentialitate si impartialitate".


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Sub sanctiunea nulitatii pentru cauza imorala, contractantul nu are │
│dreptul de a angaja, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la │
│incheierea contractului, persoane fizice sau juridice care: │
│ - au participat la intocmirea documentatiei de atribuire; │
│ - au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ │
│ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Nu este intotdeauna usor sa se decida cand interesul personal si datoria publica sunt sau ar putea sa fie in conflict unul cu celalalt.
Toata lumea are interese personale, importante pentru ea sau pentru cei apropiati. Persoanele care lucreaza in sectorul public nu pot intotdeauna evita situatiile cand aceste interese intra in conflict cu deciziile pe care le iau sau cu activitatea lor.
Faptul ca exista asemenea interese nu reprezinta neaparat o problema; cel mai important lucru este cum sunt ele abordate.
Integritatea institutiei publice si a salariatilor sai va fi protejata si riscul aparitiei coruptiei va fi redus daca institutia are politici si proceduri de rezolvare a potentialelor conflicte de interese.

ETAPA 4
Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica

1. Primirea candidaturilor si selectarea/preselectarea candidatilor, daca este cazul
Candidaturile se depun numai in cazul aplicarii procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere.

Termene acordate pentru depunerea candidaturilor

Pentru depunerea candidaturilor se acorda o perioada de cel putin 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

Posibilitati de reducere a termenelor

In cazul licitatiei restranse, perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa de selectare a candidatilor si data limita de depunere a candidaturilor poate fi redusa dupa cum urmeaza:
1. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 55 din ordonanta),
atunci:
- zile -
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐
│Termenul minim care poate│Termenul minim nu poate│ Daca se │ Daca se transmite electronic │
│ fi acordat pentru │fi respectat din motive│ transmite │ la JOUE, iar perioada minima │
│depunerea candidaturilor │ de urgenta │ electronic │ nu poate fi respectata din │
│ │ │ la JOUE │ motive de urgenta │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 37 │ 15 │ 30 │ 10 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘


2. Daca:
> valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci:


- zile -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor, │
│ daca se transmite in SEAP │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Reducerea termenelor in cazul dialogului competitiv

Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa I a procedurii si data limita de depunere a candidaturilor poate fi redusa dupa cum urmeaza:
1. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci:
- zile -
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat │ Daca se transmite electronic la JOUE │
│ pentru depunerea candidaturilor │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 37 │ 30 │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


2. Daca:
> valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci:


- zile -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor, │
│ daca se transmite in SEAP │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Reducerea termenelor in cazul negocierii cu anunt prealabil de participare:

Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa I a procedurii si data limita de depunere a candidaturilor poate fi redusa dupa cum urmeaza:
1. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci:
- zile -
┌────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│Termenul minim care poate fi│Perioada nu poate│ Daca se │Daca se transmite electronic la │
│ acordat pentru depunerea │fi respectata din│ transmite │ JOUE, iar perioada nu poate fi │
│ candidaturilor │motive de urgenta│ electronic │respectata din motive de urgenta│
│ │ │ la JOUE │ │
├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│ 37 │ 15 │ 30 │ 10 │
└────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┘


2. Daca:
> valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci:


- zile -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor, │
│ daca se transmite in SEAP │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Selectarea candidatilor se realizeaza folosindu-se criterii obiective│
│si ediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-│
│financiara. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Derularea rundelor de discutii, daca este cazul

Rundele de discutii se deruleaza in cazul procedurilor de dialog competitiv si negociere.
Acestea se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare, concomitent, tuturor candidatilor admisi.
Invitatiile de participare trebuie sa contina:
> referinte privind anuntul de participare publicat;
> adresa la care vor avea loc discutiile;
> data lansarii sesiunilor de discutii;
> limba/limbile in care se vor derula discutiile;
> precizari privind documentele suplimentare ce trebuie depuse in vederea verificarii declaratiilor date sau completarii documentelor prezentate in prima etapa.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Este interzisa invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv sau │
│negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa │
│sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Termene minime pentru elaborarea ofertelor

Licitatie deschisa

Pentru depunerea ofertelor se acorda o perioada de cel putin 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
Reducerea termenelor:
Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor poate fi redusa dupa cum urmeaza:
1. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> nu a fost publicat un anunt de intentie,
atunci:
- zile -
┌─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐
│ Termenul minim care │ Daca se transmite │Daca documentatia│Daca se transmite electronic│
│ poate fi acordat pentru │ electronic la JOUE │ este accesibila │ la JOUE, iar documentatia │
│ depunerea ofertelor │ │ in SEAP │ este accesibila in SEAP │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ 52 │ 45 │ 47 │ 40 │
└─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘


2. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> a fost publicat un anunt de intentie,
atunci:
- zile -
┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Termenul minim care│ │ │Daca se transmite electronic la│
│ poate fi acordat │Daca se transmite │Daca documentatia este│ JOUE, iar documentatia este │
│ pentru depunerea │electronic la JOUE│ accesibila in SEAP │ accesibila in SEAP │
│ ofertelor │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 36 │ 29 │ 31 │ 24 │
└───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┘


3. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> exista doar obligatia publicarii anuntului de participare in SEAP,
atunci:
- zile -
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru │ Daca documentatia este accesibila in SEAP │
│depunerea ofertelor, daca se transmite in SEAP│ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │ 23 │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


Licitatie restransa

In cazul licitatiei restranse ofertele se depun la etapa a II-a a acestei proceduri, dupa ce s-a realizat intr-o prima etapa selectarea candidatilor.
Etapa de evaluare a ofertelor se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare operatorilor economici selectati in prima etapa, insotita de documentatia de atribuire.
Invitatia de participare trebuie transmisa cu cel putin 40 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Reducerea termenelor:
Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare in etapa a II-a a procedurii si data limita de depunere a ofertelor poate fi redusa dupa cum urmeaza:
1. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> nu a fost publicat un anunt de intentie,
atunci:
- zile -
┌─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Termenul minim care │ Daca perioada │ │ Daca se transmite electronic │
│ poate fi acordat │ minima nu poate │Daca documentatia este│ la JOUE, iar perioada minima │
│ pentru depunerea │fi respectata din│ accesibila in SEAP │ nu poate fi respectata din │
│ ofertelor │motive de urgenta│ │ motive de urgenta │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 40 │ 12 │ 35 │ 12 │
└─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘


2. Daca:
> valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> a fost publicat un anunt de intentie,
atunci:
- zile -
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru │ Daca perioada minima nu poate fi respectata │
│ depunerea ofertelor │ din motive de urgenta │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │ 12 │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


3. Daca:
> valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
atunci:
- zile -
┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate │ Daca documentatia este │ Daca perioada minima nu poate fi│
│ fi acordat pentru │ accesibila in SEAP │ respectata din motive de urgenta│
│ depunerea ofertelor │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 22 │ 17 │ 12 │
└─────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┘Dialog competitiv

In cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv, data limita pentru depunerea ofertelor finale se stabileste de comun acord cu candidatii preselectati, in cadrul rundelor de dialog.
Se transmite o invitatie de participare la etapa de evaluare a ofertelor finale, care trebuie sa contina:
> referinte privind anuntul de participare publicat;
> data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
> adresa la care se transmit ofertele;
> limba/limbile in care trebuie elaborate ofertele;
> data deschiderii ofertelor;
> precizari referitoare la prezentarea unor documente suplimentare.

Negociere

In cazul aplicarii procedurii de negociere, oferta finala se depune in ultima sedinta de negociere stabilita de catre autoritatea contractanta.
Cererea de oferte
Invitatia de participare trebuie trimisa spre SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare si data limita de depunere a ofertelor poate fi modificata dupa cum urmeaza:
- zile -
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Daca invitatia de participare │ Daca invitatia de │ Daca documentatia este │
│ este transmisa operatorilor │ participare este │ accesibila in SEAP │
│ economici │ publicata in SEAP │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 12 │ 10 │ 6 │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘


Concursul de solutii

Pentru depunerea ofertelor se acorda o perioada de cel putin 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Numarul de zile dintre data publicarii anuntului de participare si │
│data depunerii proiectelor trebuie sa fie stabilit astfel incat operatorii │
│economici sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea acestora. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


4. Primirea ofertelor

Pot participa la procedura si operatorii economici care nu au achizitionat direct documentatia de atribuire.
Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta:
> numai prin posta;
> direct la sediul autoritatii sau la alta adresa specificata.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Oferta poate fi transmisa si prin mijloace electronice daca │
│autoritatea contractanta prevede acest lucru. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Solicitarile de participare si/sau ofertele pot fi transmise prin │
│mijloace electronice numai daca: │
│ > informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere │
│electronica, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator │
│economic interesat; │
│ > dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator│
│ integritatea si confidentialitatea datelor receptionate; │
│ > operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de │
│transmitere documentele, certificatele, declaratiile si altele asemenea │
│solicitate in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Prin garantarea integritatii si confidentialitatii datelor receptionate se intelege faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le detin si/sau prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putin urmatoarelor conditii:
> poate fi determinat cu precizie momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare, precum si, daca este cazul, a unor planuri/proiecte;
> inainte de data limita de transmitere a datelor, nicio persoana nu are acces la datele transmise;
> accesul neautorizat este clar detectabil;
> numai persoane autorizate au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor receptionate;
> accesul la datele receptionate este posibil, in toate etapele procesului, numai printr-o actiune simultana a cel putin doua persoane sau sisteme autorizate si numai dupa data de vizualizare stabilita;
> dupa data de vizualizare a datelor receptionate, accesul la datele respective ramane posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.

5. Desfasurarea sedintei de deschidere

Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.
In prima etapa a licitatiei restranse, dialogului competitiv si a negocierii prezenta candidatilor nu este obligatorie.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca │
│singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta │
│respectiva. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota! Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite procesul-verbal │
│de deschidere si celorlalti ofertanti participanti la procedura, dar ai caror │
│reprezentanti nu au fost prezenti la deschidere. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Plicurile vor fi deschise de catre presedintele comisiei de evaluare, care are obligatia de a anunta urmatoarele informatii:
> denumirea (numele) ofertantilor;
> modificarile si retragerile de oferte;
> existenta garantiilor de participare;
> elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;
> cursul de referinta care va sta la baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta moneda;
> propuneri de oferte alternative (daca este cazul);
> orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Nicio oferta nu poate fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere, │
│ cu exceptia ofertelor intarziate si a celor care nu fac dovada constituirii │
│garantiei pentru participare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor, respectiv candidatilor, sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care trebuie sa includa informatiile anuntate de catre presedintele comisiei.
Procesul-verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.
Modelul procesului-verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor se gaseste in formularul nr. 14 "Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor".

6. Modul de lucru al comisiei de evaluare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai │
│membrii acesteia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizati, de regula, din cadrul compartimentului intern de achizitii.
Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de catre presedintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia.
Persoana responsabila pentru atribuirea contractului este presedintele comisiei.
Se are in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii si perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca votul │
│a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Daca stabilirea ofertei castigatoare se face pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte in parte.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca exista divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare │
│si decizia nu intruneste votul a 2/3 din numarul membrilor sai, atunci │
│presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in │
│scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de │
│stabilire a ofertei castigatoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul in care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia │
│finala se adopta cu majoritate simpla. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o nota individuala care se ataseaza la Raportul procedurii de atribuire.

7. Examinarea si evaluarea ofertelor

Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii contractante.

Solicitarea prezentarii documentelor care lipsesc

Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind:
- situatia personala;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara;
- capacitatea tehnica sau profesionala,
comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi sa prezinte documentele care lipsesc.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Se acorda un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72 de │
│ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea documentelor care lipsesc. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Comisia de evaluare va lua toate masurile necesare astfel incat solicitarea sa parvina in timp util ofertantilor/candidatilor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita │
│prezentarea unui document care lipseste, daca: │
│ > in documentatia de atribuire a fost mentionat expres faptul ca, in caz de│
│neprezentare a respectivului document, nu este permisa completarea ulterioara,│
│neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; │
│ > ofertantul/candidatul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis sa │
│prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei │
│de atribuire; │
│ > prin acceptarea prezentarii documentului respectiv se creeaza un avantaj │
│evident in raport cu ceilalti ofertanti/candidati, aducandu-se atingere │
│principiului tratamentului egal. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Corectarea viciilor de forma

> Viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre operatorul economic se remediaza de catre comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca operatorul economic nu accepta remedierea acestora, atunci oferta │
│se considera neconforma. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Prin viciu de forma se intelege o eroare sau omisiune din cadrul unui document, a carei corectare nu creeaza un avantaj evident in raport cu ceilalti participanti si nu altereaza sensul si continutul informatiilor existente initial in documentul respectiv.
Clarificarile privind propunerea tehnica si calificarea
> Se stabilesc care sunt:
- clarificarile;
- completarile formale;
- confirmarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte.
> Se stabileste perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Comunicarea catre ofertant privind clarificarile necesare trebuie sa fie│
│ clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in │
│ce consta solicitarea comisiei de evaluare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca ofertantul nu transmite in perioada stabilita clarificarile │
│solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt │
│concludente, oferta sa va fi considerata neconforma. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta, │
│continutul propunerii tehnice, iar aceasta nu mai raspunde in mod substantial │
│cerintelor caietului de sarcini, oferta sa va fi considerata neconforma. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta, │
│continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, │
│cu exceptia situatiei privind corectarea erorilor aritmetice. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Omisiuni sau neconcordante

> Daca in cadrul propunerii tehnice se constata anumite omisiuni sau neconcordante, se va considera ca aceasta raspunde in mod substantial cerintelor prevazute in caietul de sarcini, numai atunci cand estimarea valorica a eventualelor omisiuni sau neconcordante nu reprezinta mai mult de 3% din valoarea pretului ofertat in cadrul propunerii financiare.
> Daca in cadrul propunerii tehnice se constata existenta unor omisiuni sau neconcordante a caror estimare valorica nu reprezinta mai mult de 3% din valoarea pretului ofertat in cadrul propunerii financiare, se solicita ofertantului completarea sau remedierea acestora in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.
Recomandare: In cazul in care se solicita completarea sau remedierea acestei omisiuni, aceasta va putea fi acceptata numai daca nu se va schimba pozitia in clasament a ofertantului in urma adaugarii valorii de 3%.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Ofertantul nu are dreptul de a conditiona completarea sau remedierea │
│omisiunilor sau neconcordantelor de modificarea propunerii financiare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca ofertantul nu accepta completarea sau remedierea omisiunilor sau│
│conditioneaza acest lucru de modificarea propunerii financiare, atunci oferta │
│sa va fi considerata neconforma. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care contine │
│o cantitate mai mica decat cantitatea totala solicitata prin caietul de │
│sarcini se considera oferta neconforma. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Corectarea erorilor aritmetice

> Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului.
> In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta se considerata a fi neconforma.
> Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
- daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;
- daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

Respingerea ofertelor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Se resping ofertele necorespunzatoare, respectiv cele care sunt: │
│ - irelevante in raport cu obiectul contractului; sau │
│ - inacceptabile; sau │
│ - neconforme. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se resping si ofertele care, desi raspund in mod substantial cerintelor │
│prevazute in caietul de sarcini, estimarea valorica a omisiunilor sau │
│neconcordantelor constatate in raport cu cerintele caietului de sarcini │
│reprezinta o valoare mai mare decat diferenta dintre pretul prevazut in oferta│
│respectiva si pretul prevazut in oricare alta oferta considerata admisibila │
│de catre comisia de evaluare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Prin oferta inacceptabila se intelege oferta care:
> a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor;
> a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
> nu a fost insotita de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire;
> a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare;
> constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:
- in anuntul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
- respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
> contine in propunerea financiara un pret care depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
> prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, iar justificarile primite nu au fost concludente;
> nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectia muncii, daca acest lucru a fost solicitat;
> a fost depusa de un ofertant care in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota! Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se dovedeste prin │
│certificate, documente prevazute la art. 188 din ordonanta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Prin oferta neconforma se intelege oferta care:
> nu satisface cerintele caietului de sarcini;
> contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
> contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate;
> contine vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de ofertant;
> este revocata/modificata ulterior deschiderii, cu exceptia licitatiei electronice.
Prin oferta admisibila se intelege oferta corespunzatoare din punct de vedere al documentatiei de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Oferta castigatoare se va desemna din ofertele admisibile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8. Stabilirea ofertei castigatoare

> Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
> Daca criteriul utilizat a fost "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", atunci evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Clasamentul se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului │
│acordat. Punctajul obtinut de fiecare oferta reprezinta media aritmetica a │
│punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare in parte. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


> Daca criteriul utilizat a fost "pretul cel mai scazut", atunci evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea pretului, fara TVA, al fiecarei oferte in parte si prin intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie │
│publica este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", iar │
│comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru doua sau mai multe │
│oferte, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul │
│de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul:
- fie de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
- fie de a atribui contractul de achizitie publica unuia dintre ofertantii care au oferit cel mai mic pret, pe baza aplicarii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie │
│publica este "pretul cel mai scazut", iar doua sau mai multe oferte contin, │
│in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta are │
│dreptul: │
│ - fie de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua │
│propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit │
│ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut; │
│ - fie de a atribui contractul de achizitie publica unuia dintre ofertantii │
│ care au oferit cel mai mic pret, pe baza aplicarii unor criterii suplimentare│
│cu caracter exclusiv tehnic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Recomandare: Atunci cand alegeti intre doua oferte care au acelasi pret, puteti opta pentru oferta care contine in proportie mai mare de 50% produse a caror origine - determinata conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificarile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din tari terte cu care Comunitatea Europeana a incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigura un acces comparabil intreprinderilor din statele membre pe pietele tarilor respective, in detrimentul unei oferte care contine in proportie de mai putin de 50% astfel de produse.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Oferta care a fost stabilita castigatoare nu poate fi modificata si │
│constituie parte integranta a contractului de achizitie publica care urmeaza │
│sa fie incheiat. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici│
│aplicandu-se criteriul "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere │
│economic", acordul-cadru se incheie in ordinea descrescatoare a punctajelor. │
│Daca se aplica criteriul "pretul cel mai scazut", acordul-cadru se incheie │
│in ordinea crescatoare a preturilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Recomandare: Daca la procedura de licitatie deschisa se depune o singura oferta corespunzatoare, atunci autoritatea contractanta este indreptatita sa atribuie contractul ofertantului respectiv numai daca pretul reprezinta raspunsul pietei.
Recomandare: Daca la procedura de cerere de oferte a carei publicitate a fost realizata numai prin SEAP se depune o singura oferta corespunzatoare, atunci autoritatea contractanta este indreptatita sa atribuie contractul ofertantului respectiv numai daca pretul reprezinta raspunsul pietei.

9. Anularea procedurii de achizitie publica, daca este cazul


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Decizia de anulare se ia, de regula, inainte de data transmiterii │
│comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, │
│inainte de data incheierii contractului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Procedura de atribuire a contractului se anuleaza atunci cand:
> nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se considera un nivel satisfacator al concurentei situatia in care │
│numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru │
│fiecare procedura in parte. │
│Exceptie face licitatia deschisa, caz in care atribuirea se poate face chiar │
│daca a participat un singur ofertant. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


> au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzatoare;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se considera oferta necorespunzatoare oferta care este considerata a fi │
│inacceptabila si/sau neconforma si care se respinge. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


> au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
> abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se │
│indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: │
│ > in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a │
│procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect │
│incalcarea principiilor prevazute de ordonanta; │
│ > autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a adopta masuri │
│corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea │
│principiilor prevazute de ordonanta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘10. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire

Raportul procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda:
> denumirea si sediul autoritatii contractante;
> obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;
> daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;
> daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;
> denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;
> denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
> daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;
> denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei
decizii;
> in cazul ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;
> daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Raportul procedurii de atribuire se inainteaza spre aprobare │
│conducatorului institutiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Modelul raportului procedurii de atribuire se regaseste in formularul nr. 15 "Raportul procedurii de atribuire".
Modul de desfasurare a fiecarei proceduri se regaseste in formularele nr. 16 A - G - "Pasi de urmat".

ETAPA 5
Atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru

1. Notificarea rezultatului

Autoritatea contractanta are obligatia de a informa candidatii/ofertantii despre deciziile referitoare la:
- atribuirea contractului de achizitie publica;
- incheierea acordurilor-cadru;
- admiterea intr-un sistem de achizitie dinamic;
- daca este cazul, anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai tarziu de 3 zile lucratoare│
│de la emiterea deciziilor respective. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Comunicarea se transmite si prin fax sau prin mijloace electronice. │
│Daca aceasta nu se realizeaza si prin fax sau mijloace electronice, atunci │
│perioada de asteptare inaintea semnarii contractului se majoreaza cu 3 zile │
│lucratoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Ofertantul/ofertantii castigator/castigatori sunt informati cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
Ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare sunt informati asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:
- fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
- pentru fiecare oferta respinsa, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere;


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Se detaliaza argumentele in temeiul carora oferta a fost considerata │
│inacceptabila, neconforma sau necorespunzatoare, indeosebi elementele ofertei │
│care nu au corespuns cerintelor de functionare si performanta prevazute in │
│caietul de sarcini. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


- fiecarui ofertant care a prezentat o oferta acceptabila, conforma si corespunzatoare, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica sau, dupa caz, ale ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Autoritatea contractanta este indreptatita a nu comunica anumite │
│informatii, dar numai in situatia in care divulgarea acestora: │
│ - ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale; │
│ - ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale; │
│ - ar fi contrara interesului public; │
│ - ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici,│
│publici sau privati; │
│ - ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarat/declarati │
│castigator/castigatori trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea │
│contractului sau, dupa caz, a acordului-cadru. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Modelul comunicarii acceptarii ofertei castigatoare se regaseste in formularul nr. 17A, iar modelul comunicarii rezultatului procedurii de atribuire este prezentat in formularul nr. 17B.

2. Perioada de asteptare

Contractul de achizitie publica se semneaza dupa o perioada de asteptare. Perioada de asteptare poate fi utilizata de persoanele care se considera lezate de un act al autoritatii contractante, in legatura cu procedura de achizitie publica, pentru a-l contesta.
In cazul contractelor a caror valoare este mai mare sau egala cu pragul prevazut la art. 124 din ordonanta, perioada de asteptare pana la semnarea contractului este de 15 zile de la notificarea rezultatului.
In cazul contractelor a caror valoare este mai mica decat pragul prevazut la art. 124 din ordonanta, perioada de asteptare pana la semnarea contractului este de 7 zile de la notificarea rezultatului.

3. Solutionarea contestatiilor
> Situatie premisa: orice act al autoritatii contractante care incalca dispozitiile legale in materia achizitiilor publice poate conduce la aparitia litigiilor.
> Este act al autoritatii contractante:
- orice act administrativ;
- lipsa emiterii unui act administrativ sau al oricarui alt act, refuzul de a-l emite;
- orice alt act in afara celor de mai sus, care produce sau poate produce efecte juridice.
> Subiectul activ - persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim - poate fi orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica prevederile ordonantei;
- a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice.
> Optiunile de valorificare a dreptului sau interesului legitim afectat sunt:
-> calea administrativ-jurisdictionala prin adresare Consiliului, in conditiile ordonantei;
sau
-> in justitie, in conditiile legii contenciosului administrativ.
> Obiectul contestatiei consta in pretentia concreta dedusa judecatii si poate fi, dupa caz:
- anularea actului;
- obligarea autoritatii contractante de a emite un act;
- obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.
> Competenta de solutionare a contestatiilor este data de optiunea partii vatamate:
- fie Consiliului;
- fie instantei de judecata.
> Consiliul este competent:
- sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, inainte de incheierea contractului;
- sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate in atribuirea unui contract de achizitie publica;
- sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii, daca instanta de judecata solicita acest lucru.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Consiliul, in exercitarea atributiilor sale, adopta decizii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Instanta de judecata are competenta exclusiva in solutionarea:
- litigiilor privind acordarea de despagubiri;
- litigiilor aparute dupa incheierea contractului de achizitie publica.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in │
│conformitate cu dispozitiile legii contenciosului-administrativ. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor:
- legalitatii;
- celeritatii;
- contradictorialitatii;
- dreptului la aparare.

Contestatia
> Contestatia se formuleaza in scris de catre partea care se considera vatamata.
> Participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele prevazute pentru contestatie.
> Contestatia trebuie sa contina urmatoarele elemente:
- numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;
- denumirea si sediul autoritatii contractante;
- denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;
- obiectul contestatiei;
- motivarea in fapt si in drept a cererii;
- mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
- semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.
Modelul contestatiei este prevazut in formularele nr. 18 A si B "Contestatie"
> Contestatiei i se va atasa copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii dupa alte inscrisuri, daca acestea sunt disponibile.
> O copie a contestatiei si a inscrisurilor atasate, daca acestea sunt disponibile, va fi transmisa de catre contestator autoritatii contractante.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate │
│informatiile necesare, atunci acesta va cere contestatorului ca, in termen de │
𗈙 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. │
│Daca contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, │
│contestatia va fi respinsa. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Participantii la procedura de atribuire trebuie sa fie instiintati de catre autoritatea contractanta, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia.
> Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante, in termenul de depunere prevazut de ordonanta.
> Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
> Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult:
- 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a contractului este mai mare decat:
- 40.000 euro pentru contractul de furnizare si contractul de servicii;
- 250.000 euro pentru contractul de lucrari;
- 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai mica decat:
- 40.000 euro pentru contractul de furnizare si contractul de servicii;
- 250.000 euro pentru contractul de lucrari.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Termenul se ia in calcul de la data luarii la cunostinta de catre │
│contestator a actului invocat ca nelegal. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire │
│vor fi conexate de catre Consiliu. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite atat Consiliului, cat si contestatorului punctul sau de vedere asupra contestatiei, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica │
│solutionarea contestatiei, in masura in care s-a facut dovada comunicarii │
│acesteia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Consiliul, ca urmare a unei contestatii, poate solicita autoritatii contractante sa comunice, in termen de 5 zile, toate documentele aflate in dosarul achizitiei publice.
> Autoritatea contractanta trebuie sa efectueze toate demersurile pentru a aduce la indeplinire masura impusa de Consiliu, sub sanctiunea unei amenzi, pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicata conducatorului acesteia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu │
│executoriu si se executa de catre organele competente, potrivit dispozitiilor │
│legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura │
│prevazuta de aceste dispozitii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> In solutionarea cauzei, Consiliul poate:
- cere lamuriri partilor;
- administra probe;
- solicita orice date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt si de la alte persoane fizice sau juridice.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Consiliul poate desemna un expert independent pentru lamurirea unor │
│aspecte de natura tehnica sau financiara. │
│Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze in termenul prevazut │
│pentru solutionarea contestatiilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de│
│efectuare a acesteia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Procedura in fata Consiliului este scrisa.
> Partile pot fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.
> Partile pot fi reprezentate de avocati.
> Partile pot depune concluzii scrise in cursul procedurii.
> Partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele de solutionare.
> Termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta.
> Termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 de zile in cazuri temeinic justificate.

Masuri provizorii┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept proce- │
│dura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribu-│
│ire este lovit de nulitate absoluta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Consiliul poate sa dispuna reluarea procedurii de atribuire la │
│solicitarea uneia dintre parti si in cazuri temeinic motivate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Decizia cu privire la masurile provizorii poate fi atacata cu plangere la curtea de apel competenta sa solutioneze plangerea impotriva contestatiei, in termen de 5 zile de la comunicarea pronuntarii.
> Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca se constata ca exceptiile de procedura si de fond sunt inteme- │
│iate nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Dupa examinarea, din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei, Consiliul poate pronunta o decizie prin care:
-> anuleaza in parte sau in tot actul atacat;
-> obliga autoritatea contractanta sa emita un act;
-> dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca Consiliul apreciaza ca exista si alte incalcari ale prevederilor│
│legale cu privire la actul atacat, in afara celor invocate de contestator, │
│poate sa dispuna, din oficiu, remedierea incalcarii prevederilor legale. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Daca Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, atunci va preciza si termenul in care aceasta trebuie sa fie adusa la indeplinire.
> Obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere dispuse de Consiliu revine ANRMAP.
> Contestatia poate fi respinsa de catre Consiliu:
- ca fiind nefondata;
- ca fiind tardiva;
- ca fiind lipsita de interes;
- ca fiind lipsita de obiect;
- ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia;
- pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de │
│achizitie publica, in functie de solutia pronuntata. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa, la plata cheltu- │
│ielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Decizia Consiliului:
-> se adopta de catre un complet, format din 3 membri, dintre care cel putin presedintele este licentiat in drept;
-> se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine;
-> va fi motivata si comunicata in scris partilor, in termen de 5 zile de la pronuntare;
-> va fi publicata pe pagina de internet a Consiliului;
-> poate fi atacata cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pe motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.
> Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii completului si se consemneaza intr-un registru special tinut de catre Consiliu.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat│
│ori obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau sa dispuna orice alta │
│masura necesara pentru inlaturarea actelor ce afecteaza procedura de atribuire│
│este executorie. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei │
│Consiliului este lovit de nulitate absoluta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.
> Plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului se depune la sediul acestuia, care va inainta dosarul instantei competente, in cel mult 3 de zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac.
> Plangerea va fi formulata in scris si motivata.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice in termen o │
│copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, │
│depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de │
│judecata. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Verificarea legalitatii

> Autoritatea contractanta are dreptul sa sesizeze Consiliul in scopul pronuntarii asupra legalitatii actelor si operatiunilor derulate in cursul procedurii de atribuire.
> Autoritatea contractanta va inainta Consiliului sesizarea motivata, insotita de documentatia aferenta procedurii de achizitie.
> Consiliul poate sa admita sesizarea si sa constate legalitatea actelor intocmite de autoritatea contractanta, precum si sa ateste corectitudinea operatiunilor si procedurilor desfasurate de aceasta.
> Daca atestarea legalitatii operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta necesita expertiza de specialitate, aceasta se va efectua in conformitate cu art. 275 alin. (4) din ordonanta.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 275 alin. (4) din ordonanta prevede: "Consiliul va putea desemna un │
│expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau │
│financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul │
│termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de │
│catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat │
│cererea de efectuare a acesteia". │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Daca se constata nereguli in cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractanta, atunci Consiliul dispune notificarea acesteia in vederea luarii masurilor de remediere prevazute de lege.

Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului

> Calea de atac impotriva deciziei Consiliului este recursul.
> Instanta competenta sa solutioneze plangerea este curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal, pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante.
> Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori.
> Plangerea formulata impotriva deciziilor pronuntate de Consiliu se judeca de urgenta si cu precadere.
> Partea nu poate sa ceara amanarea judecatii pentru pregatirea apararii sau pentru a lua cunostinta de cererile ori inscrisurile comunicate, daca citarea sau comunicarea a fost facuta in termen.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exceptie! In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, │
│presedintele ii va pune in vedere, la prima zi de infatisare, sa arate │
│exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se face │
│vorbire in incheierea de sedinta. │
│Instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depu- │
│nerea intampinarii*3). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*3) Art. 118 alin. 3 din Codul de procedura civila.


> Cu exceptia citarii la primul termen de judecata, oricare dintre parti poate cere incuviintarea instantei pentru a indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau de comunicare a inscrisurilor catre cealalta parte.
> Procedura de solutionare a plangerii este cea a recursului, potrivit dispozitiilor art. 304^1 din Codul de procedura civila.
> Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea plangerii formulate impotriva deciziei Consiliului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare este lovit de nulitate │
│absoluta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispune in vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afecteaza actele emise in cadrul procedurii de atribuire, dupa caz:
-> anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
-> obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
-> indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta;
-> orice alte masuri necesare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca, in mod eronat, Consiliul a solutionat cauza pe exceptie, │
│instanta va casa cu retinere si se va pronunta asupra fondului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Daca instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de dispunerea suspendarii procedurii de atribuire, partea vatamata are dreptul la despagubiri.
> Instanta poate respinge pe fond plangerea.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Hotararea pronuntata de instanta este definitiva si irevocabila. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Solutionarea litigiilor in instanta privind acordarea de despagubiri

> Persoana care solicita plata de despagubiri trebuie sa dovedeasca ca:
-> prevederile ordonantei au fost incalcate; si
-> ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii prevederilor legii.
> Litigiile privind acordarea de despagubiri se solutioneaza potrivit dispozitiilor <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificarile ulterioare.
> Partile nu se pot adresa concomitent Consiliului si instantei de judecata.
> In cazul in care mai multe parti se adreseaza concomitent Consiliului si instantei de judecata, instanta va suspenda judecata pana la solutionarea cauzei pe cale administrativ-jurisdictionala.
> Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existentei unei incalcari a legislatiei in materie de achizitii publice.
> Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante.
> Hotararea pronuntata de tribunal este supusa recursului la curtea de apel.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Dispozitiile ordonantei se completeaza cu dispozitiile Legii │
│contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, │
│in masura in care nu sunt contrare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Orice documentatie de atribuire trebuie sa contina informatii despre │
│solutionarea contestatiilor, precum si datele de contact ale Consiliului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Semnarea contractului sau incheierea acordului-cadru

Procedura de atribuire a contractului se finalizeaza prin semnarea contractului de achizitie publica sau prin incheierea acordului-cadru.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Clauzele continute in oferta privitoare la: │
│ > propunerea tehnica si propunerea financiara; │
│ > graficul de indeplinire a contractului; │
│ > graficul de plati; │
│ > garantia bancara de buna executie, daca este cazul, │
│devin parte integranta a contractului, in masura in care nu afecteaza clauzele│
│obligatorii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata│
│faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor │
│prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indepli- │
│neasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci autoritatea contractanta │
│trebuie sa solicite la incheierea contractului prezentarea contractelor │
│incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in │
│oferta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanta cu oferta│
│si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire

Cand se publica anuntul de atribuire?
Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile, dupa ce:
> s-a finalizat procedura de:
- licitatie deschisa;
- licitatie restransa;
- dialog competitiv;
- negociere,
prin atribuirea contractului de achizitie publica sau prin incheierea acordului-cadru;
> s-a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
> s-a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B la ordonanta, obligatia │
│este aplicabila numai contractelor a caror valoare estimata este mai mare │
│decat pragul pentru publicarea in JOUE. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Continutul anuntului de atribuire

Anuntul de atribuire trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute de anexa nr. 1 la hotarare, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.
Daca valoarea estimata a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit depaseste pragurile pentru care este obligatorie publicarea anuntului de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci acesta trebuie sa contina cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3A la ordonanta, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana.

Unde se publica anuntul de atribuire?
Anuntul de atribuire se publica in:
- SEAP


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Obligatia publicarii in SEAP apare incepand cu 1 ianuarie 2007. │
│Se realizeaza numai prin mijloace electronice, folosindu-se aplicatia dedi- │
│cata, disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Publicarea numai in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, este │
│obligatorie pana la 31 decembrie 2006. │
│Incepand cu 1 ianuarie 2007, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, │
│Partea a VI-a, se face in cel mult o zi de la publicarea in SEAP. │
│Se realizeaza prin transmiterea unei solicitari scrise. │
│Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, se realizeaza │
│contra cost. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, daca este cazul┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Obligativitatea publicarii in JOUE apare incepand cu 1 ianuarie 2007, in│
│toate situatiile in care: │
│ > valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii este mai │
│mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro - pentru sistemul clasic; │
│ > valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii este mai │
│mare decat echivalentul in lei a 420.000 euro - pentru sistemul de utilitati; │
│ > valoarea estimata a contractului de lucrari este mai mare decat echiva- │
│lentul in lei a 5.000.000 euro │
│ Se realizeaza pana la 1 ianuarie 2007 direct de catre autoritatea │
│contractanta, utilizandu-se adresa de internet http://simap.Europa.eu. │
│ De la 1 ianuarie 2007 se realizeaza prin sistemul SEAP. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ETAPA 6
Definitivarea dosarului de achizitie publica

> Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii.
Dosarul de achizitie publica:
> se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice;
> se intocmeste pentru fiecare:
- contract de achizitie publica atribuit;
- acord-cadru incheiat;
- contract de concesiune atribuit;
- lansare a unui sistem de achizitie dinamic;
> se pastreaza atat timp cat contractul de achizitie publica sau acordul-cadru produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia;
> daca este solicitat, poate fi pus la dispozitia:
- oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nicio informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta;
- organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor;
Recomandare: Nu uitati opisul documentelor continute de dosarul de achizitie publica.
Recomandare: Ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a acestuia, iar originalul ramane la autoritatea contractanta.
In cazul in care este solicitat originalul dosarului de achizitie publica, autoritatea contractanta realizeaza o copie a acestuia.
Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-verbal de predare-primire, care trebuie sa cuprinda lista documentelor continute, precum si numarul de file al fiecarui document.
> are caracter de document public.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea │
│termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul │
│acces la informatiile de interes public. │
│Accesul nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii │
│sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, │
│potrivit legii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda:
- opis al documentelor;
- copia filei de buget sau orice alt document care dovedeste existenta fondurilor;
- nota privind determinarea valorii estimate, fara TVA;
- inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de intentie si anuntul de intentie, daca este cazul;
- inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de participare si anuntul de participare si/sau invitatia de participare, dupa caz;
- documentatia de atribuire;
- nota justificativa privind alegerea criteriilor de selectie;
- nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire;
- nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura de atribuire a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa;
- nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
- procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
- raportul procedurii de atribuire;
- oferta castigatoare in original;
- contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
- inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de atribuire si anuntul de atribuire;
- inregistrarile ce dovedesc pastrarea garantiei de buna executie si garantia de buna executie;
- documentele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Copiile ofertelor nu se pastreaza. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│De retinut! Pe parcursul derularii contractului, dosarul achizitiei publice se│
│poate completa cu: │
│ - dovada indeplinirii obiectului contractului, procese-verbale de receptie │
│preliminare si finale; │
│ - dovada efectuarii platilor; │
│ - dovada inregistrarii in contabilitate a rezultatului derularii │
│contractului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Verificati succesiunea activitatilor din derularea procedurii, asa │
│cum sunt acestea prezentate in dosarul achizitiei publice, si evitati │
│inregistrarea cu "bis". │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ETAPA 7
Derularea contractului/acordului-cadru

1. Constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul
> Garantia de buna executie a contractului asigura autoritatea contractanta de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
> Garantia de buna executie a contractului se poate constitui in mai multe forme.
> Autoritatea contractanta are dreptul de a nu solicita ofertantilor constituirea garantiei de buna executie:
- in cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu exceptia serviciilor de proiectare, a carui valoare estimata este mai mica decat valoarea de 40.000 euro;
- precum si pentru contractul atribuit in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
> Pentru acordul-cadru garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent.
> Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract.
> Data constituirii garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul de achizitie publica intra in vigoare, respectiv ordinul de incepere a derularii contractului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Constituirea garantiei de buna executie este o obligatie a │
│contractantului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cuantumul garantiei de buna executie

> Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din pretul contractului, exclusiv TVA.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor │
│mici si mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor │
│prevazute in <>Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii │
│intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioa- │
│re), garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul │
│precizat in documentatia de atribuire. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Valabilitatea garantiei de buna executie

> Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului.

Modalitati de constituire
> Garantia de buna executie se constituie prin una dintre urmatoarele forme:
- prin scrisoare de garantie bancara, aceasta constituindu-se in anexa la contract;
- prin depunere la casierie a unei sume de bani pentru garantiile de executie reduse ca valoare;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (doar cu acordul partilor).


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la │
│dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, iar │
│suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul │
│contractului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Verificati pentru conformitate elementele cuprinse in scrisoarea de │
│garantie bancara de buna executie a contractului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nu uita! Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie:
> prezentata in original;
> sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;
> sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;
> sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata.

Modelul scrisorii de garantie de buna executie este prevazut in formularul nr. 19 "Scrisoare de garantie bancara de buna executie"

2. Intrarea in efectivitate a contractului

Contractul intra in efectivitate:
- fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata;
- fie la termenul convenit de parti.
Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, se va solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante.
Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

3. Derularea acordului-cadru

In baza acordului-cadru se pot incheia contracte subsecvente cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai respectivului acord-cadru numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Nu se pot atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii │
│de alta natura decat cele stabilite prin acordul-cadru sau de tipuri ori │
│natura diferite unele fata de altele. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Acordul-cadru trebuie sa prevada, pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite, elementele/conditiile considerate esentiale, care se refera la:
- obligatiile pe care operatorul/operatorii economic/economici si le-a/le-au asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, in special in ceea ce priveste caracteristicile tehnice - functionale si de performanta - ale produselor care urmeaza sa fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate si nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrarilor care urmeaza sa fie executate si nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de executie incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate si orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
- pretul/tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevazut in propunerea financiara;
- conditii specifice si formule de ajustare a preturilor, dupa caz;
- orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractanta le considera necesare.
Daca acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada:
- elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;
- elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.
In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmita, concomitent, o invitatie de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
Invitatia la reofertare trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
- informatii cu privire la cantitatile si elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit;
- informatii cu privire la elementele/conditiile care fac obiectul reluarii competitiei si criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic caruia ii va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevazut in documentatia de atribuire elaborata pentru incheierea acordului-cadru;
- informatii cu privire la modul in care se depune/transmite noua oferta si data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua oferta.
Elementele care pot face obiectul reofertarii se pot referi la:
- pret;
- termene de livrare/prestare/executie;
- caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta;
- orice alte asemenea date, in masura in care au fost prevazute.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Data limita pana la care operatorii economici au dreptul sa depuna/ │
│transmita noua oferta se stabileste de catre autoritatea contractanta. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘La stabilirea datei limita trebuie sa se aiba in vedere:
- complexitatea obiectului viitorului contract;
- asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte si transmiterea acesteia.
Operatorii economici pot fi consultati cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte intr-o perioada cat mai scurta de timp.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa │
│modifice elementele/conditiile care fac obiectul reluarii competitiei numai in│
│sensul imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele/conditiile │
│stabilite ca fiind neschimbabile. │
│Daca in urma reofertarii autoritatea contractanta nu obtine imbunatatiri ale │
│elementelor/conditiilor care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta are │
│obligatia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc in cadrul │
│procedurii aplicate pentru incheierea acordului-cadru, prin luarea in │
│considerare a conditiilor si elementelor prevazute in oferta initiala a │
│acestuia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite│
│o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de │
│a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contrac- │
│tului depaseste estimarea, atunci se poate initia o noua procedura de │
│atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi acoperita daca: │
│ - acordul-cadru este incheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau │
│ - desi acordul-cadru este incheiat si cu alti operatori economici, nici │
│acestia la randul lor nu au capacitatea de a acoperi diferenta respectiva. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite│
│o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de │
│a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta │
│are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea │
│intregii cantitati necesare. │
│Operatorul economic in culpa va suferi consecintele prevazute in acordul-cadru│
│pentru neindeplinirea obligatiilor aflate in sarcina sa. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Indeplinirea obligatiilor asumate prin contract

Partile trebuie sa-si indeplineasca, cu buna-credinta, obligatiile asumate atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit in contract.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! In principiu, nu este permisa cesionarea contractului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ETAPA 8
Finalizarea contractului

1. Receptia finala

Receptia finala reprezinta operatiunea prin care autoritatea contractanta isi exprima acceptarea cu privire la produsele/serviciile/lucrarile rezultate in urma unui contract de achizitie publica si pe baza caruia efectueaza plata finala.

In cazul contractelor de lucrari

Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata:
> va avea calitatile declarate de catre acesta in contract;
> va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare; si
> nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera │
│realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin │
│reglementarile tehnice in vigoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a │
│lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie │
│puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la │
│data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de timp stabilit prin contract de la receptia lucrarii si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de │
│executie. │
│Verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum│
│si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale │
│(calitative) vor fi descrise in anexa/anexele la contract. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
> Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.
> In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
> Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.
> In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct │
│de vedere fizic si functional. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Perioada de garantie acordata lucrarilor
> Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.
> In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de │
│receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.
> Receptia finala va fi efectuata, conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
> Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

SERVICII - Receptie si verificari
> Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
> Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract.
> Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

PRODUSE - Receptie, inspectii si teste
> Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, precum si │
│conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calita- │
│tive) vor fi descrise in anexa/anexele la contract. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> Achizitorul are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
> Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde │
│specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are │
│obligatia, fara a modifica pretul contractului: │
│ > de a inlocui produsele refuzate; sau │
│ > de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda │
│specificatiilor lor tehnice. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nota: Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, │
│de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au │
│fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui │
│reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


> Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

2. Eliberarea garantiei de buna executie
Eliberarea garantiei de buna executie se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si daca nu s-au ridicat pretentii asupra ei.
> In cazul contractului de furnizare:
- in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale.
> In cazul contractului de furnizare pe baza de leasing:
- in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale.
> In cazul contractului de servicii:
- in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract.
> In cazul contractelor de servicii de proiectare:
- in termen de 14 zile de la data aprobarii documentatiei aferente studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate;
- in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! Daca din culpa autoritatii contractante proiectul tehnic nu este pus │
│in opera, atunci garantia de buna executie se elibereaza in termen de 14 zile │
│de la data incheierii procesului-verbal prin care se renunta la executia │
│lucrarilor respective. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘> In cazul contractelor de lucrari:
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atentie! La incheierea contractelor care s-au derulat corespunzator, in │
│momentul returnarii scrisorii originale de garantie bancara de buna executie, │
│asigurati-va ca ati oprit o copie a scrisorii de garantie pentru a putea face │
│dovada existentei acesteia, fiind anexa la contract. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cand se retine garantia de buna executie?

> Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, cu obligatia de a notifica pretentia, precizand obligatiile ce nu au fost respectate.

Emiterea documentului constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera contractantului documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si la eventualele prejudicii aparute pe parcursul derularii contractului.
Documentele constatatoare sunt:
- document constatator primar;
- document constatator final.
Documentul constatator primar se elibereaza in termen de 14 zile de la data:
> receptiei produselor care fac obiectul pentru contracte de furnizare;
> terminarii prestatiilor care fac obiectul contractului de servicii;
> terminarii prestatiilor care fac obiectul contractului de servicii de proiectare;
> incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Documentul constatator final se elibereaza in termen de 14 zile de la data:
> expirarii perioadei de garantie a produselor;
> incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor proiectate;
> incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, intocmit la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in cauza.
Documentele constatatoare se intocmesc in 3 exemplare, dintre care:
> un exemplar se ataseaza la dosarul achizitiei publice;
> un exemplar se transmite ANRMAP in cel mult 3 zile lucratoare de la data emiterii; si
> un exemplar se elibereaza contractantului.

ETAPA 9
Analiza procesului

Persoana responsabila pentru realizarea unei achizitii publice analizeaza modul in care a fost indeplinit contractul respectiv, masura in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica pentru viitor.

Formular nr. 1A

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- LICITATIE DESCHISA -
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Pasi de urmat │ Data │
│crt.│ │previzionata│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1. │Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de intentie │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: │ │
│ │ a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice │ │
│ │ b) intocmirea documentatiei de atribuire │ │
│ │ c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului │ │
│ │ d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul │ │
│ │Finantelor Publice, daca este cazul │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3. │Transmiterea spre publicare a anuntului de participare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4. │Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5. │Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la │ │
│ │acestea │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6. │Numirea comisiei de evaluare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7. │Primirea ofertelor │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8. │Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9. │Verificarea cerintelor minime de calificare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓒. │Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti │ │
│ │Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a │ │
│ │documentelor solicitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓓. │Stabilirea operatorilor economici calificati │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓔. │Verificarea ofertelor │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓕. │Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si │ │
│ │primirea raspunsurilor la acestea │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓖. │Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor │ │
│ │admisibile │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓗. │Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie electronica │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓘. │Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea │ │
│ │procedurii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓙. │Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓚. │Semnarea contractului │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓛. │Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
󧓜. │Intocmirea dosarului de achizitie publica │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘Formular Nr. 1B

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- LICITATIE RESTRANSA -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Pasi de urmat │ Data │
│Crt.│ │ previzionata │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de intentie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: │ │
│ │a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; │ │
│ │b) intocmirea documentatiei de atribuire; │ │
│ │c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; │ │
│ │d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul │ │
│ │Finantelor Publice, daca este cazul │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ I. │ETAPA I │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Transmiterea spre publicare a anuntului de participare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la│ │
│ │acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Numirea comisiei de evaluare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Primirea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8. │Examinarea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9. │Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti │ │
│ │Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a │ │
│ │documentelor solicitate a fi completate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓒. │Stabilirea operatorilor economici selectati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓓. │Informarea candidatilor cu privire la rezultatul primei etape │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│II. │ETAPA II │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓔. │Transmiterea invitatiei de participare candidatilor selectati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓕. │Primirea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓖. │Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓗. │Verificarea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓘. │Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si │ │
│ │primirea raspunsurilor la acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓙. │Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor │ │
│ │admisibile │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓚. │Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie electronica │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓛. │Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea │ │
│ │procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓜. │Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓝. │Semnarea contractului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓞. │Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓟. │Intocmirea dosarului de achizitie publica │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Formular nr. 1C

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- DIALOGUL COMPETITIV -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Pasi de urmat │ Data │
│crt.│ │ previzionata │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de intentie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: │ │
│ │a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice │ │
│ │b) intocmirea documentatiei de atribuire │ │
│ │c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului │ │
│ │d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul │ │
│ │Finantelor Publice, daca este cazul │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ I. │ETAPA I - Primirea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Transmiterea spre publicare a anuntului de participare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Punerea la dispozitie a documentatiei descriptive │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Primirea de solicitari de clarificari privind documentatia descriptiva si│ │
│ │raspunsul la acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Numirea comisiei de evaluare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Primirea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8. │Examinarea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9. │Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti │ │
│ │Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a │ │
│ │documentelor solicitate a fi completate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓒. │Stabilirea operatorilor economici selectati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓓. │Informarea candidatilor cu privire la rezultatul primei etape │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│II. │ETAPA II - Dialogul │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓔. │Transmiterea invitatiei de participare si a documentatiei de atribuire │ │
│ │candidatilor selectati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓕. │Primirea de solutii din partea operatorilor economici invitati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓖. │Derularea rundelor de discutii cu fiecare candidat in parte │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓗. │Identificarea solutiei sau solutiilor viabile │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓘. │Inchiderea perioadei de dialog │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│III.│ETAPA III - Depunerea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓙. │Anuntarea participantilor cu privire la rezultatul etapei de dialog, │ │
│ │insotita de invitatia de participare la etapa de evaluare a ofertelor │ │
│ │finale │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓚. │Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓛. │Verificarea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓜. │Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor │ │
│ │admisibile │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓝. │Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea │ │
│ │procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓞. │Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓟. │Semnarea contractului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓠. │Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓡. │Intocmirea dosarului de achizitie publica │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Formular nr. 1D

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- CEREREA DE OFERTE -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Pasi de urmat │ Data │
│crt.│ │ previzionata │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: │ │
│ │a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice │ │
│ │b) intocmirea documentatiei de atribuire │ │
│ │c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Transmiterea invitatiei de participare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la│ │
│ │acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Numirea comisiei de evaluare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Primirea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8. │Verificarea cerintelor minime de calificare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9. │Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti │ │
│ │Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a │ │
│ │documentelor solicitate a fi completate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓒. │Stabilirea operatorilor economici calificati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓓. │Verificarea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓔. │Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si │ │
│ │primirea raspunsurilor la acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓕. │Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor │ │
│ │admisibile │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓖. │Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie electronica │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓗. │Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea │ │
│ │procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓘. │Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓙. │Semnarea contractului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓚. │Intocmirea dosarului de achizitie publica │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Formular nr. 1E

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Pasi de urmat │ Data │
│crt.│ │ previzionata │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de intentie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: │ │
│ │a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; │ │
│ │b) intocmirea documentatiei de atribuire; │ │
│ │c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; │ │
│ │d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul │ │
│ │Finantelor Publice, daca este cazul. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ I. │ETAPA I - Primirea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Transmiterea spre publicare a anuntului de participare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Punerea la dispozitie a documentatiei in vederea selectarii │ │
│ │candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Primirea de solicitari de clarificari privind documentatia │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Numirea comisiei de evaluare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Primirea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8. │Examinarea candidaturilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9. │Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti │ │
│ │Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a │ │
│ │documentelor solicitate a fi completate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓒. │Stabilirea candidatilor selectati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓓. │Informarea candidatilor cu privire la rezultatul primei etape │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│II. │ETAPA II - Negocierea si stabilirea ofertei castigatoare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓔. │Transmiterea invitatiei de participare si a documentatiei de atribuire │ │
│ │candidatilor selectati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓕. │Primirea de oferte preliminare din partea operatorilor economici │ │
│ │invitati │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓖. │Derularea rundelor de negociere cu fiecare candidat in parte pana cand │ │
│ │acesta declara sau autoritatea contractanta constata ca oferta nu mai │ │
│ │poate fi imbunatatita substantial │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓗. │Stabilirea intalnirii finale si depunerea ofertelor finale │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓘. │Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓙. │Verificarea ofertelor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓚. │Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor │ │
│ │admisibile │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓛. │Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie electronica │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓜. │Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea │ │
│ │procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓝. │Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓞. │Semnarea contractului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓟. │Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓠. │Intocmirea dosarului de achizitie publica │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Formular nr. 1F

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- CONCURS DE SOLUTII -
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Pasi de urmat │ Data │
│crt.│ │ previzionata │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de intentie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: │ │
│ │a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice; │ │
│ │b) intocmirea documentatiei de concurs; │ │
│ │c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului │ │
│ │d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la Ministerul │ │
│ │Finantelor Publice, daca este cazul │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Transmiterea spre publicare a anuntului de participare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Punerea la dispozitie a documentatiei de concurs │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Primirea de clarificari privind documentatia de concurs si raspunsul la │ │
│ │acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Numirea juriului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Primirea solutiilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8. │Deschiderea solutiilor si intocmirea procesului-verbal de deschidere │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9. │Verificarea solutiilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓒. │Stabilirea clarificarilor cu privire la solutiile prezentate, precum si │ │
│ │primirea raspunsurilor la acestea │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓓. │Stabilirea clasamentului cu solutiile sau, dupa caz, anularea procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓔. │Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓕. │Semnarea contractului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓖. │Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓗. │Intocmirea dosarului de achizitie publica │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Formular nr. 2

Autoritatea contractanta APROB
................................ -----
Conducatorul autoritatii contractante


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
┌────┬───────────────┬───┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ Valoarea │Anunt de│ │ Data │ Data │ Persoana │
│Nr. │ Obiectul │Cod│estimata fara│intentie│Procedura│ estimata │ estimata │responsabila│
│Crt.│ contractului/ │CPV│ TVA │ (daca │aplicata │ pentru │ pentru │ de │
│ │acordului-cadru│ │(lei si euro)│ este │ │inceperea │finalizarea│ procedura │
│ │ │ │ │ cazul) │ │procedurii│procedurii │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────┘Avizat Intocmit,
Compartimentul financiar-contabil Compartimentul specializat in
domeniul achizitiilor publice

Formular nr. 3

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. _____________ data ____________________

1. In temeiul <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 337/2006 , s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse,
intre
...................(denumirea autoritatii contractante), adresa ......................, telefon/fax ........, numar de inmatriculare .............., cod fiscal ........., cont trezorerie ......................, reprezentata prin ......................... (denumirea conducatorului), functia ................ in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
.................. (denumirea operatorului economic), adresa .............................., telefon/fax ................, numar de inmatriculare ............., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ....................., reprezentata prin ...................... (denumirea conducatorului), functia ..............., in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIC);
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina ............ (denumirea produselor si cantitatea), in perioada/perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si al serviciilor accesorii prestate, este de ...... lei sau, dupa caz ........ euro, la care se adauga ......... TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de ..... luni, incepand de la data de .........
(Se inscriu perioada si data).
6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ............
(Se inscrie data la care inceteaza contractul)

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de ......
(Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul.)

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.)

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
9.2. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.3. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(Se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata.)
10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
(Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)
11.2. - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(Se precizeaza aceeasi cota procentuala prevazuta la pct. 11.1 pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de ........, pentru perioada ....... si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
(Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie.)
12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie ..... in termen de ......... de la indeplinirea obligatiilor asumate.
(Se precizeaza modul de restituire si termenul.)
12.5. - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Receptie, inspectii si teste
13.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2. - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de indeplinire a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
13.3. - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor.
(Se precizeaza destinatia finala a produselor.)
13.4. - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
13.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
13.6. - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

14. Ambalare si marcare
14.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
14.2. - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.
(Se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor.)
14.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.

15. Livrarea si documentele care insotesc produsele
15.1. - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand:
a) datele din graficul de livrare; si
b) termenul comercial stabilit, dupa primirea ordinului de incepere.
15.2. - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele.
(Se precizeaza documentele care vor insoti produsele.)
15.3. - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4. - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

16. Asigurari
16.1. - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.
(Se precizeaza termenul comercial de livrare.)

17. Servicii
17.1. - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract.
(Se precizeaza perioada de timp convenita pentru prestarea serviciilor.)

18. Perioada de garantie acordata produselor
18.1. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul sunt cerute in mod expres de catre achizitor) ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
18.2. - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.
(Se precizeaza perioada de garantie acordata produselor.)
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.
18.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
18.4. - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
(Se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului.)
18.5. - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
19.2. - Pretul contractului se ajusteaza utilizandu-se formula convenita.
(Se precizeaza formula de ajustare.)

20. Amendamente
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21. Subcontractanti
21.1. - Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2. - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
21.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului
22.1. - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
22.2. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
22.3. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

23. Cesiunea
23.1. - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor
25.1. - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
25.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(Se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor.)

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
27.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ............, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

Achizitor, Furnizor,
........................... ..........................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
LS LS


Formular nr. 4

CONTRACT DE SERVICII
nr. ____________ data _________________

1. In temeiul <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 337/2006 , s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii,
intre
............. (denumirea autoritatii contractante), adresa ........, telefon/fax ............, numar de inmatriculare ......., cod fiscal .........., cont trezorerie ............., reprezentata prin ................ (denumirea conducatorului), functia ............, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
.......... (denumirea operatorului economic), adresa ................, telefon/fax ..........., numar de inmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentata prin ................ (denumirea conducatorului), functia ......... in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ............ (denumirea serviciilor), in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de .... lei, sau, dupa caz, ........ euro, la care se adauga ......... TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de ...... luni, incepand de la data de ................... .
(Se inscriu perioada si data.)
6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de .......... .
(Se inscrie data la care inceteaza contractul.)

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de ...... .
(Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul.)

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.)

9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(Se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata.)
10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
(Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)
11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(Se precizeaza aceeasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de ......., pentru perioada de ...... si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
(Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie.)
12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ..... de la indeplinirea obligatiilor asumate.
(Se precizeaza modul de restituire si termenul.)
12.5. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Alte responsabilitati ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
(Se precizeaza anexa care contine graficul de prestare.)

14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
(Se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor.)

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(Se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului.)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
17.2. - Pretul contractului se ajusteaza utilizandu-se formula convenita.
(Se precizeaza formula de ajustare.)

18. Amendamente
18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti
19.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

20. Cesiunea
20.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

21. Forta majora
21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
21.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(Se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor.)

23. Limba care guverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ........., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

Achizitor, Prestator,
......................... .......................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
LS LS


Formular nr. 5

CONTRACT DE LUCRARI
nr. __________ data _________________

1. In temeiul <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 337/2006 , s-a incheiat prezentul contract de lucrari,
intre
............... (denumirea autoritatii contractante), adresa ..................., telefon/fax ......., numar de inmatriculare .........., cod fiscal ..........., cont trezorerie ........, reprezentata prin .......... (denumirea conducatorului), functia .............., in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
.......... (denumirea operatorului economic), adresa ........., telefon/fax ..........., numar de inmatriculare .........., cod fiscal ........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentata prin .......... (denumirea conducatorului), functia ........, in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina ............... (denumirea lucrarii), in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de .......... mii lei, pentru executia, finalizarea si intretinerea ............. (denumirea lucrarii).

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de ........ mii lei, dupa caz, .......... euro, la care se adauga TVA ......... mii lei.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de ..... luni, incepand de la data de .......
(Se inscriu perioada si data.)
6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de .......
(Se inscrie data la care inceteaza contractul.)

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului, la data de ........
(Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul.)

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.)

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de ..... (Se precizeaza numarul de ani) de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11. Obligatiile achizitorului
11.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.
11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
(Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)
12.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(Se precizeaza aceeasi cota procentuala prevazuta pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.)
12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
12.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de .........., pentru perioada de .......... si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
(Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie.)
13.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ............................... de la executarea obligatiilor asumate.
(Se precizeaza modul de restituire si termenul.)
13.5. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. Inceperea si executia lucrarilor
14.1. - (1 Exe cutantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.
(Se precizeaza data limita de emitere a ordinului de incepere a executiei.)
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(Se precizeaza datele intermediare, daca este cazul.)
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor
15.1. - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta
Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor
16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
16.2. - (1 La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.