Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 GHID DE PLATĂ din 10 decembrie 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Revizia 3
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE PLATĂ din 10 decembrie 2018  elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Revizia 3    Twitter Facebook
Cautare document

 GHID DE PLATĂ din 10 decembrie 2018 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Revizia 3

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1075 bis din 19 decembrie 2018
──────────
        Aprobat prin Ordinul nr. 3.741/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1075 din 19 decembrie 2018.
──────────

     CUPRINS
        CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE
    1. Ce etape se parcurg după obţinerea Acordului pentru finanţare?
    2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?

        CAPITOLUL II - PLATA AJUTORULUI DE STAT
    1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
    1.1. Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat
    1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
    1.3. Cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
    A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publice
    A1. Condiţii de conformitate
    A2. Ce informaţii trebuie să conţină Opisul?

    B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
    B1. Cerere de plată a ajutorului de stat
    B2. Formularul de decont
    B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizori
    B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporale
    4.1. lucrări de construcţie
    4.2. închiriere construcţii
    4.3. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

    B5. Documentele justificative privind activele necorporale aferente planului de investiţii aprobat
    B6. Alte documentele justificative


    1.4 Verificarea la faţa locului a investiţiei
    2. Cum se soluţionează Cererea de plată a ajutorului de stat?
    3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?


        Anexa nr. 1
        Anexa nr. 2
        Anexa nr. 3
        Anexa nr. 4
    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE
    1. Ce etape se parcurg după obţinerea Acordului pentru finanţare?
        În vederea plăţii ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:
    a) să demareze investiţia în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată Cererii de acord pentru finanţare;

        În acest sens, întreprinderea transmite Ministerului Finanţelor Publice date şi informaţii privind demararea investiţiei şi anexează, în copie legalizată, primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii sau achiziţie echipamente.
        În cazul contractelor/comenzilor ferme încheiate cu furnizori externi, acestea vor fi traduse în limba română şi vor fi certificate de traducători autorizaţi.
        ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât adresa Registraturii generale a Ministerului Finanţelor Publice din Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti.

        ATENŢIE!
        Dacă investiţia nu se demarează în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare, conform prevederilor art. 8, Cap. III din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiţiei iniţiale, conform acordului pentru finanţare, având în vedere calendarul realizării investiţiei;
    c) să transmită cel puţin documentele necesare efectuării plăţii ajutorului de stat aprobat, prevăzute la alin. (1), art. 10, Cap. III, Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014, cu respectarea calendarului prevăzut în acordul pentru finanţare.    2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?
        Cererile de plată a ajutorului de stat se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an, conform alin. (2), art. 10, Cap. III, Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014.
        ATENŢIE!
        Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor.

        Întreprinderile care nu solicită integral ajutorul de stat aprobat într-un an sau nu depun cerere de plată până la data de 30 septembrie a fiecărui an, au obligaţia depunerii unei notificări, în termen de 10 zile calendaristice de la această dată, pentru relocarea sumelor neutilizate până la sfârşitul anului în curs.
        Notificarea va conţine fundamentarea noii repartizări a ajutorului de stat pe ani şi va respecta perioada de plată a ajutorului de stat aprobat conform Acordului pentru finanţare.
        Ministerul Finanţelor Publice va emite un Act adiţional la Acordul pentru finanţare, care prevede relocarea sumelor aferente ajutorului de stat conform notificării.

    CAP. II
    PLATA AJUTORULUI DE STAT
    1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:
    a) după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat, şi
    b) după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.


    1.1. Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat
        ATENŢIE!
        În vederea efectuării plăţii ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, o Cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative.
        Pe plic se menţionează "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014".
        Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

        ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus.
        Cererea de plată a ajutorului de stat şi documentele justificative anexate acesteia formează Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat.

        ATENŢIE!
        Toate documentele în original aferente Dosarului Cererii de plată a ajutorului de stat trebuie să fie datate şi semnate de emitent.
        Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe proprie răspundere din cadrul cererii de plată.

        ATENŢIE!
        Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plăţii ultimei tranşe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.


    1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
        Documentele Cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariază în ordinea următoare:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. Dosar/│Documentele justificative │
│Biblioraft│conţinute în dosar │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată a │
│ │ajutorului de stat │
│1 │- Formularul de decont │
│ │- Documentele generale │
│ │menţionate la punctul 1.3.A│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Nota privind procedura │
│ │internă de achiziţie şi │
│ │selecţie furnizori │
│ │- Situaţia privind selecţia│
│ │furnizorilor de active │
│ │corporale/necorporale/ │
│ │servicii prevăzută în Anexa│
│ │nr. 4 la prezentul Ghid │
│ │- Contracte/comenzi │
│ │aferente chiriilor, │
│ │activelor corporale şi │
│ │necorporale. │
│ │În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│2 │sunt îndosariate în mai │
│ │multe │
│ │bibliorafturi, acestea se │
│ │vor numerota 2.1, 2.2, 2.3 │
│ │etc., în ordinea │
│ │cheltuielilor eligibile │
│ │aferente activelor │
│ │corporale/necorporale, │
│ │chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
│ │Între aceste documente se │
│ │vor insera separatoare cu │
│ │identificarea │
│ │corespunzătoare a activului│
│ │şi a tipului de cheltuială.│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru fiecare activ │
│ │corporal/necorporal sau │
│ │cheltuială cu chiria se │
│ │ataşează │
│ │- Facturi de achiziţie │
│ │- Extrase de cont │
│ │- Note contabile │
│ │- Situaţii de lucrări, după│
│ │caz │
│ │- Fotografii ale │
│ │construcţiilor, │
│ │instalaţiilor tehnice, │
│ │maşinilor şi │
│ │echipamentelor, după caz │
│ │În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│3 │sunt îndosariate în mai │
│ │multe │
│ │bibliorafturi, acestea se │
│ │vor numerota 3.1, 3.2, 3.3 │
│ │etc., în ordinea │
│ │cheltuielilor eligibile │
│ │aferente activelor │
│ │corporale/necorporale, │
│ │chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
│ │Între aceste documente se │
│ │vor insera separatoare cu │
│ │identificarea │
│ │corespunzătoare a fiecărui │
│ │activ şi a tipului de │
│ │cheltuială. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind activele│
│ │pentru care se solicită │
│ │plata ajutorului de stat │
│ │- Nota privind îndeplinirea│
│ │menţiunilor speciale │
│4 │prevăzute în Acordul pentru│
│ │finanţare, după caz │
│ │- Nota privind stadiul │
│ │îndeplinirii planului de │
│ │investiţii, la ultima │
│ │cerere │
│ │de plată │
│ │- Alte documente relevante │
└──────────┴───────────────────────────┘


    1.3. Cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
        Documentele necesare efectuării plăţii sunt:
    A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publice
    A1. Condiţii de conformitate

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Document │Condiţii de │
│crt.│ │conformitate │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Situaţiile │
│ │ │financiare anuale│
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- Situaţia │
│ │ │activelor, │
│ │ │datoriilor şi │
│ │ │capitalurilor │
│ │ │proprii - │
│ │ │Formularul 10, │
│ │Situaţii │- Contul de │
│ │financiare │profit şi │
│ │anuale │pierdere - │
│ │aprobate, │Formularul 20, │
│1. │corespunzătoare│- Date │
│ │ultimului │informative - │
│ │exerciţiu │Formularul 30, │
│ │financiar │- Situaţia │
│ │încheiat │activelor │
│ │ │imobilizate - │
│ │ │Formularul 40 │
│ │ │- Dovada │
│ │ │depunerii │
│ │ │acestora la │
│ │ │organele fiscale │
│ │ │abilitate, │
│ │ │- Raportul │
│ │ │auditorului │
│ │ │independent. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- este prezentat │
│ │ │în original sau │
│ │ │eliberat sub │
│ │ │semnătură │
│ │ │electronică de │
│ │ │serviciile │
│ │ │on-line ale │
│ │ │Oficiului │
│ │ │Naţional al │
│ │ │Registrului │
│ │ │Comerţului, │
│ │ │- este actualizat│
│ │ │cu date valabile │
│ │ │la data │
│ │ │înregistrării │
│ │ │cererii de plată │
│ │ │a ajutorului de │
│ │Certificat │stat, │
│ │constatator │- conţine cel │
│ │emis de │puţin următoarele│
│ │O.N.R.C. de pe │informaţii: │
│2. │lângă │datele de │
│ │Tribunalul │identificare, │
│ │judeţului unde │codul unic de │
│ │îşi are sediul │înregistrare, │
│ │întreprinderea │asociaţii şi │
│ │ │reprezentanţii │
│ │ │legali │
│ │ │ai │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │domeniul de │
│ │ │activitate │
│ │ │principal şi │
│ │ │toate domeniile │
│ │ │secundare de │
│ │ │activitate │
│ │ │inclusiv cel │
│ │ │pentru care se │
│ │ │acordă │
│ │ │finanţare, │
│ │ │punctele de lucru│
│ │ │ale │
│ │ │întreprinderii │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Opis cu │- menţionează │
│ │documentele │denumirea │
│3. │transmise în │fiecărui document│
│ │vederea plăţii │şi │
│ │ajutorului de │pagina la care │
│ │stat │este îndosariat. │
└────┴───────────────┴─────────────────┘

        ATENŢIE!
        În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de plată, transmisă de întreprindere, Ministerul Finanţelor Publice solicită organelor fiscale centrale şi locale eliberarea certificatului de atestare fiscală care se emite potrivit art. 158, respectiv art. 159, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Ministerul Finanţelor Publice efectuează plata dacă certificatele fiscale nu cuprind debite restante.


    A2. Ce informaţii trebuie să conţină Opisul?
        Numerotarea paginilor este obligatorie şi se va face în ordine crescătoare, după constituirea întregului dosar de plată, pagina numărul 1 fiind prima filă a cererii de plată a ajutorului de stat. Se numerotează şi documentele emise de alte autorităţi ale statului, astfel încât toate documentele care constituie Dosarul Cererii de plată să fie înregistrate şi menţionate în opis.
        ATENŢIE!
        Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în prezentul Ghid.    B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
    B1. Cerere de plată a ajutorului de stat
    - informaţiile se completează conform Anexei nr. 1 la prezentul Ghid.
        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, cererea de plată a ajutorului de stat:
    - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 4a la procedura din H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este datată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din Acordul pentru finanţare, Certificatul constatator, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea


        Modelul Cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată ajutor de stat - Cerere de plată a ajutorului de stat).

    B2. Formularul de decont
    - se structurează şi se completează în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Ghid.
        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, formularul:
    - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 2 la prezentul Ghid;
    – este datat şi semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, formularul de decont conţine informaţii corelate cu: Acordul pentru finanţare aprobat, facturi, extrase de cont, documente contabile.
        Modelul formularului de decont se regăseşte şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată ajutor de stat - Formular de decont).


    B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizori
        Activele/serviciile/lucrările achiziţionate trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investiţii, cu respectarea calendarului realizării investiţiei şi a Acordului pentru finanţare.
        DEFINIŢIE
        Calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia.

    3.1. Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie furnizori
        Întreprinderea trebuie să deţină sau să elaboreze, după caz, o Procedură de atribuire aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiţii. Procedura de atribuire a contractelor de achiziţionare a activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiţii trebuie să respecte principiile: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
        Procedura stabileşte etapele obligatorii care trebuie parcurse în procesul de achiziţie în condiţii de piaţă şi documentele întocmite în cadrul societăţii pe parcursul acestor etape.
        ATENŢIE!
        Întreprinderea trebuie să întocmească şi să prezinte o Notă privind procedura internă de achiziţie şi selecţie a furnizorilor aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul proiectului de investiţii finanţat cu ajutor de stat, semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, în care se prezintă cel puţin următoarele aspecte prevăzute în Procedură:
    - etapele obligatorii care trebuie parcurse în procesul de achiziţie,
    – documentele întocmite în procesul de achiziţie în condiţii de piaţă.    3.2. Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii
        ATENŢIE!
     În vederea demonstrării achiziţiei în condiţii de piaţă a activelor corporale/necorporale sau cheltuielilor cu chiria, se ataşează Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentul Ghid.    B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporale
        ATENŢIE!
        Înregistrările categoriilor de cheltuieli se realizează în conformitate cu prevederile Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.
        Întreprinderea este obligată să ţină distinct contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii conform prevederilor art. 397 din Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:
    - Activele corporale reprezintă:
    a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii*12);
        *12) În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

    b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

    – Închirierea construcţiilor reprezintă cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii
    – Active necorporale reprezintă activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală


        ATENŢIE!
        Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost. Cheltuielile aferente realizării de construcţii care depăşesc valoarea standardului de cost NU sunt considerate eligibile.
        Standardul de cost = valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată.
        Aria desfăşurată = suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale".
        Tipurile de construcţii care nu se încadrează în STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale" (ex.: platforme, drumuri, etc.) NU sunt eligibile.

        ATENŢIE!
        Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.
        Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia.

        ATENŢIE!
        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.

    4.1. lucrări de construcţie

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să │
│crt.│ │conţină cel │
│ │ │puţin următoarele│
│ │ │elemente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Contractele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │asigure │
│ │ │posibilitatea │
│ │ │identificării │
│ │ │obiectelor de │
│ │ │investiţii ce fac│
│ │ │obiectul │
│ │ │proiectului de │
│ │ │investiţii │
│ │ │finanţat cu │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În conţinutul │
│ │Contracte de │acestora trebuie │
│ │execuţie │să se │
│ │lucrări │regăsească │
│ │construcţii │suprafaţa │
│1. │încheiate cu │desfăşurată a │
│ │furnizorul │fiecărui │
│ │desemnat în │obiect de │
│ │urma │investiţii, │
│ │procesului de │devizele pe │
│ │achiziţie │fiecare obiect │
│ │ │de investiţii, │
│ │ │valoarea acestora│
│ │ │cu defalcarea │
│ │ │pe cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │- Se vor │
│ │ │prezenta, dacă │
│ │ │este cazul, toate│
│ │ │anexele şi │
│ │ │eventualele acte │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │contracte. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Situaţiile de │
│ │ │lucrări pentru │
│ │ │fiecare obiect de│
│ │ │investiţii │
│ │ │corespunzător │
│ │ │Devizului pe │
│ │ │obiect de │
│ │ │investiţii din │
│ │ │contract, cu │
│ │ │defalcarea pe │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile │
│ │Situaţii de │prezintă │
│2. │lucrări │numărul şi data. │
│ │ │În cuprinsul lor │
│ │ │se menţionează │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │contractului de │
│ │ │execuţie lucrări │
│ │ │construcţii. │
│ │ │- Documentele │
│ │ │sunt semnate de │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară, │
│ │ │executantul │
│ │ │lucrărilor şi │
│ │ │dirigintele de │
│ │ │şantier. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării │
│ │ │în formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │Facturile trebuie│
│ │ │să conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumire │
│ │ │furnizor, │
│ │ │denumire │
│ │ │beneficiar şi │
│ │ │semnătură │
│ │ │furnizor, │
│ │ │- numărul şi data│
│ │ │contractului în │
│ │ │baza căruia │
│ │Facturi │s-a emis factura │
│ │aferente │sau numărul şi │
│ │cheltuielilor │data Situaţiei │
│ │eligibile │de lucrări │
│3. │pentru care se │aferente, după │
│ │solicită │caz. │
│ │finanţare cu │În cazul în care │
│ │ajutor de stat │în cuprinsul │
│ │ │facturilor sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │acestea trebuie │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent │
│ │ │acestora. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se │
│ │ │marchează: │
│ │ │numărul, │
│ │ │data şi valoarea │
│ │ │eligibilă a │
│ │ │acestora. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să │
│ │ │se identifice şi │
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către│
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată cuprinde│
│ │ │mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile, sau │
│ │ │doar eligibile) │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │Notă explicativă │
│ │ │privind achitarea│
│ │ │facturilor, │
│ │ │semnată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea. │
│4. │Extrase de cont│Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct│
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi,│
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi │
│ │ │şi totalul plăţii│
│ │ │acestora, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de cont.│
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica │
│ │ │valoarea, numărul│
│ │ │şi │
│ │ │data facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │de înregistrare a│
│ │ │activelor, în │
│ │ │lei, │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi │
│ │ │semnate de │
│ │ │persoana │
│ │ │care le-a │
│ │ │întocmit, şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. În │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi │
│5. │Note contabile │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │valoarea │
│ │ │acesteia; toate │
│ │ │aceste informaţii│
│ │ │vor fi marcate │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru │
│ │ │facturile emise │
│ │ │în │
│ │ │valută vor │
│ │ │conţine explicit │
│ │ │cursul de │
│ │ │referinţă │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │acestora în │
│ │ │contabilitate. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │La ultima transă │
│ │ │a ajutorului de │
│ │Fotografii ale │stat solicitat │
│ │construcţiilor │pentru acest tip │
│6. │corespunzătoare│de cheltuială, se│
│ │Situaţiilor de │vor ataşa │
│ │lucrări │câteva fotografii│
│ │ │relevante care să│
│ │ │ilustreze │
│ │ │construcţiile. │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe │
│propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE!
        În cuprinsul contractelor de execuţie lucrări construcţii se vor prezenta Devize pe fiecare obiect de investiţii ce urmează a fi realizat conform structurii devizului pe obiect de investiţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
        Devizele pe obiecte de investiţii reprezintă documente justificative pentru susţinerea cheltuielilor eligibile în conformitate cu Subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii din Devizul pe obiect.


    4.2. închiriere construcţii

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină │
│crt.│ │cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie să│
│ │ │se │
│ │ │regăsească cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente: │
│ │ │obiectul │
│ │ │contractului, │
│ │Contracte de │suprafaţa │
│1. │închiriere │închiriată, │
│ │construcţii │valoarea │
│ │ │contractului. │
│ │ │- Se vor prezenta, │
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │toate │
│ │ │anexele şi │
│ │ │eventualele acte │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │contracte. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în ordinea│
│ │ │înregistrării │
│ │ │în formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │Facturile trebuie │
│ │Facturi │să conţină: │
│ │aferente │- număr, dată, │
│ │chiriilor │denumire furnizor, │
│ │pentru │denumire │
│2. │care se │beneficiar şi │
│ │solicită │semnătură furnizor,│
│ │finanţare cu │- numărul şi data │
│ │ajutor de │contractului în │
│ │stat │baza căruia │
│ │ │s-a emis factura. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se vor │
│ │ │marca numărul, │
│ │ │data şi valoarea │
│ │ │acestora. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se │
│ │ │identifice │
│ │ │şi să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii eligibile.│
│ │ │Documentele trebuie│
│ │ │să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea plăţilor│
│ │ │de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în care │
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile, sau │
│ │ │doar eligibile) se │
│ │ │va întocmi o Notă │
│ │ │explicativă │
│ │ │privind achitarea │
│ │ │facturilor, semnată│
│ │ │de │
│ │ │persoana autorizată│
│ │ │să reprezinte legal│
│ │Extrase de │întreprinderea. │
│3. │cont │Nota va conţine un │
│ │ │tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi şi│
│ │ │totalul plăţii │
│ │ │acestora, │
│ │ │corelat cu extrasul│
│ │ │de cont. │
│ │ │- În cazul în care │
│ │ │în cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria răspundere │
│ │ │a persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica valoarea,│
│ │ │numărul şi │
│ │ │data facturii │
│ │ │eligibile corecte. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │ale facturilor │
│ │ │privind │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │cheltuielilor cu │
│ │ │chiria, │
│ │ │în lei. │
│ │ │- Notele contabile │
│ │ │vor fi semnate de │
│ │ │persoana │
│4. │Note │care le-a întocmit │
│ │contabile │şi avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. În │
│ │ │cuprinsul acestora │
│ │ │se vor regăsi │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │valoarea │
│ │ │acesteia; toate │
│ │ │aceste informaţii │
│ │ │vor fi marcate │
├────┴─────────────┴───────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe │
│propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE!
        Sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
        Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.


    4.3. Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină│
│crt.│ │cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie │
│ │ │să se │
│ │ │regăsească │
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │acestora. │
│ │ │- Se vor prezenta,│
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │toate │
│ │ │anexele şi │
│ │ │eventualele acte │
│ │ │adiţionale la │
│ │Contracte de │contracte/comenzi.│
│ │achiziţie şi/ │- În cazul în care│
│ │sau │în conţinutul │
│ │comenzi către │contractelor/ │
│1. │furnizorii │comenzilor sunt │
│ │desemnaţi │menţionate mai │
│ │în urma │multe tipuri de │
│ │procesului de │maşini, utilaje │
│ │achiziţie │sau echipamente, │
│ │ │se va prezenta │
│ │ │distinct denumirea│
│ │ │şi valoarea │
│ │ │aferentă │
│ │ │acestora │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în contracte sunt │
│ │ │mai multe │
│ │ │maşini, utilaje │
│ │ │sau echipamente │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile se vor│
│ │ │marca doar cele │
│ │ │eligibile. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării │
│ │ │în formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │Facturile trebuie │
│ │ │să conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumire furnizor,│
│ │ │denumire │
│ │ │beneficiar şi │
│ │ │semnătură │
│ │ │furnizor, │
│ │ │- denumirea │
│ │ │activului │
│ │ │corporal, prevăzut│
│ │ │în │
│ │ │planul de │
│ │Facturi │investiţii │
│ │aferente │aprobat. │
│ │cheltuielilor │În cazul în care │
│ │eligibile │în cuprinsul │
│2. │pentru care se│facturilor sunt │
│ │solicită │prezentate │
│ │finanţare cu │cheltuieli │
│ │ajutor de stat│eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │acestea trebuie │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se vor │
│ │ │marca numărul, │
│ │ │data şi valoarea │
│ │ │activelor │
│ │ │eligibile. │
│ │ │În cazul │
│ │ │facturilor emise │
│ │ │de furnizori │
│ │ │externi, │
│ │ │acestea vor fi │
│ │ │traduse în limba │
│ │ │română şi vor fi │
│ │ │certificate de │
│ │ │traducători │
│ │ │autorizaţi. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se│
│ │ │identifice şi │
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile, sau │
│ │ │doar eligibile) se│
│ │ │va întocmi o Notă │
│ │ │explicativă │
│ │ │privind achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │semnată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│3. │Extrase de │întreprinderea. │
│ │cont │Nota va conţine un│
│ │ │tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi │
│ │ │şi totalul plăţii │
│ │ │acestora, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de cont. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria răspundere│
│ │ │a persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica │
│ │ │valoarea, numărul │
│ │ │şi │
│ │ │data facturii │
│ │ │eligibile corecte.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │de înregistrare a │
│ │ │activelor, în lei,│
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │pentru activele │
│ │ │achiziţionate │
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine explicit │
│ │ │cursul de │
│ │ │referinţă utilizat│
│ │ │la înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │vor fi semnate de │
│4. │Note contabile│persoana │
│ │ │care le-a întocmit│
│ │ │şi avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi numărul şi │
│ │ │data facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, valoarea│
│ │ │acesteia în valută│
│ │ │şi în lei; │
│ │ │toate aceste │
│ │ │informaţii vor fi │
│ │ │marcate. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │La ultima transă a│
│ │ │ajutorului de stat│
│ │ │solicitat │
│ │Fotografii ale│pentru acest tip │
│ │echipamentelor│de cheltuială, se │
│5. │prezentate în │vor ataşa │
│ │formularul de │fotografii în care│
│ │decont │să fie vizibil │
│ │ │numărul de │
│ │ │inventar atribuit │
│ │ │fiecărui activ. │
├────┴──────────────┴──────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe │
│propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE!
        Pentru activele care s-au achiziţionat în valută se prezintă, în funcţie de modul de înregistrare a activului în contabilitate, după caz:
    1) Note contabile de înregistrare a activelor la data emiterii facturii, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la data emiterii acesteia,
        sau
    2) Note contabile de înregistrare a activelor la data recepţiei, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la momentul recepţiei,
        sau
    3) Note contabile de înregistrare a activelor la data Declaraţiei Vamale de Import (DVI), în cazul în care înregistrarea activului, achiziţionat în valută, se realizează la data DVI-ului. În acest caz, se ataşează DVI-ul şi orice alt document de însoţire a activului care face dovada cursului de schimb utilizat la înregistrarea sa în contabilitate.


        ATENŢIE!
        Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat întocmeşte o Notă explicativă privind modul de înregistrare în contabilitate a facturilor în valută, în care menţionează baza legală şi regula utilizată pentru aceste înregistrări.
        Nota este prezentată în original, este semnată de directorul financiar, prezintă număr şi dată.    B5. Documentele justificative privind activele necorporale aferente planului de investiţii aprobat

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │ │trebuie să │
│crt.│Document │conţină cel │
│ │ │puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Documentul este │
│ │ │semnat în │
│ │Declaraţie pe │original de │
│ │proprie │persoana │
│ │răspundere a │autorizată să │
│ │reprezentantului│reprezinte legal│
│ │legal al │întreprinderea, │
│ │întreprinderii │este datat şi │
│ │privind │specifică faptul│
│1. │achiziţia │că activele │
│ │activelor │necorporale sunt│
│ │necorporale de │achiziţionate de│
│ │la terţi │la terţi care │
│ │care nu au │nu au legături │
│ │legături cu │cu cumpărătorul,│
│ │cumpărătorul │respectiv │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie│
│ │ │să se │
│ │ │regăsească │
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │acestora │
│ │ │- Se vor │
│ │ │prezenta, dacă │
│ │ │este cazul, │
│ │ │toate │
│ │Contracte de │anexele şi │
│ │achiziţie şi/sau│eventualele acte│
│ │comenzi către │adiţionale la │
│2. │furnizorii │contracte/ │
│ │desemnaţi │comenzi. │
│ │în urma │- În cazul în │
│ │procesului de │care în │
│ │achiziţie │conţinutul │
│ │ │contractelor/ │
│ │ │comenzilor sunt │
│ │ │menţionate mai │
│ │ │multe tipuri de │
│ │ │active │
│ │ │necorporale, se │
│ │ │vor prezenta │
│ │ │distinct │
│ │ │denumirea şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │aferentă │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării │
│ │ │în formularul de│
│ │ │decont. │
│ │ │Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumire │
│ │ │furnizor, │
│ │ │denumire │
│ │ │beneficiar şi │
│ │ │semnătură │
│ │ │furnizor, │
│ │ │- denumirea │
│ │ │activului │
│ │ │necorporal. │
│ │ │În cazul în care│
│ │ │în cuprinsul │
│ │Facturi aferente│facturilor sunt │
│ │cheltuielilor │prezentate │
│ │eligibile pentru│cheltuieli │
│3. │care se solicită│eligibile şi │
│ │finanţare cu │neeligibile, │
│ │ajutor de stat │acestea trebuie │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent│
│ │ │acestora. │
│ │ │În cuprinsul │
│ │ │facturilor se │
│ │ │vor marca │
│ │ │numărul, │
│ │ │data şi valoarea│
│ │ │acestora. │
│ │ │În cazul │
│ │ │facturilor emise│
│ │ │de furnizori │
│ │ │externi, │
│ │ │acestea vor fi │
│ │ │traduse în limba│
│ │ │română şi vor fi│
│ │ │certificate de │
│ │ │traducători │
│ │ │autorizaţi. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să │
│ │ │se identifice şi│
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi│
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de │
│ │ │către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată │
│ │ │cuprinde mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile, sau│
│ │ │doar eligibile) │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │Notă explicativă│
│ │ │privind │
│ │ │achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │semnată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea. │
│ │ │Nota va conţine │
│4. │Extrase de cont │un tabel │
│ │ │centralizator în│
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona │
│ │ │distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei │
│ │ │facturi, │
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi│
│ │ │şi totalul │
│ │ │plăţii acestora,│
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de │
│ │ │cont. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori│
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica │
│ │ │valoarea, │
│ │ │numărul şi │
│ │ │data facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile│
│ │ │de înregistrare │
│ │ │a │
│ │ │activelor, în │
│ │ │lei, în contul │
│ │ │de imobilizări │
│ │ │necorporale. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate │
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine explicit│
│ │ │cursul de │
│ │ │referinţă │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi│
│5. │Note contabile │semnate de │
│ │ │persoana │
│ │ │care le-a │
│ │ │întocmit şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. În │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul │
│ │ │valutar │
│ │ │utilizat, │
│ │ │valoarea │
│ │ │acesteia în │
│ │ │valută şi │
│ │ │în lei; toate │
│ │ │aceste │
│ │ │informaţii vor │
│ │ │fi marcate │
├────┴────────────────┴────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe │
│propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘

        DEFINIŢIE
        Terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul din următoarele cazuri:
    (i) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    (ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
    (iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    (iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.


        ATENŢIE!
        Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat întocmeşte o Notă explicativă privind modul de înregistrare în contabilitate a facturilor în valută, în care menţionează baza legală şi regula utilizată pentru aceste înregistrări. Nota este prezentată în original, este semnată de directorul financiar, prezintă număr şi dată.

        ATENŢIE!
        Pentru activele care s-au achiziţionat în valută se prezintă, în funcţie de modul de înregistrare a activului în contabilitate, după caz:
    1) Note contabile de înregistrare a activelor la data emiterii facturii, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la data emiterii acesteia,
        sau
    2) Note contabile de înregistrare a activelor la data recepţiei, în cazul în care înregistrarea activului se realizează la momentul recepţiei,
        sau
        3) Note contabile de înregistrare a activelor la data Declaraţiei Vamale de Import (DVI), în cazul în care înregistrarea activului, achiziţionat în valută, se realizează la data DVI-ului. În acest caz, se ataşează DVI-ul şi orice alt document de însoţire a activului care face dovada cursului de schimb utilizat la înregistrarea sa în contabilitate.    B6. Alte documentele justificative

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină │
│crt.│ │cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Declaraţia pe │
│ │ │proprie răspundere │
│ │ │este datată şi │
│ │ │semnată în original│
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea şi │
│ │ │certifică │
│ │Declaraţie pe│faptul că activele │
│ │propria │pentru care se │
│ │răspundere │solicită plata │
│ │privind │ajutorului de stat │
│ │activele │sunt noi, sunt │
│1. │pentru care │exploatate │
│ │se │exclusiv de │
│ │solicită │întreprinderea │
│ │plata │beneficiară. În │
│ │ajutorului de│situaţia în care au│
│ │stat │fost deja efectuate│
│ │ │decontări cu ajutor│
│ │ │de stat se va │
│ │ │declara şi │
│ │ │existenţa/ │
│ │ │neexistenţa unor │
│ │ │situaţii de │
│ │ │înlocuire │
│ │ │casare, cedare a │
│ │ │activelor decontate│
│ │ │anterior. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Nota prezintă │
│ │ │gradul de │
│ │ │îndeplinire a │
│ │ │obligaţiilor │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │Menţiunile speciale│
│ │ │cuprinse în Acordul│
│ │ │pentru finanţare pe│
│ │ │ani │
│ │ │calendaristici │
│ │ │anteriori anului │
│ │ │depunerii │
│ │ │Cererii de plată a │
│ │ │ajutorului de stat.│
│ │ │- Se întocmeşte şi │
│ │ │se anexează Cererii│
│ │ │de plată │
│ │ │a ajutorului de │
│ │ │stat dacă │
│ │ │obligaţiile │
│ │ │prevăzute │
│ │ │în Menţiunile │
│ │ │speciale se referă │
│ │ │inclusiv la │
│ │ │perioada de │
│ │ │realizare a │
│ │ │investiţiei. │
│ │ │- Se prezintă, sub │
│ │Notă privind │formă tabelară, o │
│ │îndeplinirea │comparaţie │
│ │menţiunilor │între previziunile │
│2. │speciale │din planul de │
│ │prevăzute în │afaceri şi │
│ │Acordul │realizările │
│ │pentru │efective ale │
│ │finanţare │societăţii, │
│ │ │defalcate │
│ │ │pe ani şi total │
│ │ │perioadă (pentru │
│ │ │condiţiile │
│ │ │referitoare la │
│ │ │realizarea cifrei │
│ │ │de afaceri │
│ │ │şi/sau contribuţii │
│ │ │la bugetul general │
│ │ │consolidat al │
│ │ │statului). │
│ │ │- În vederea │
│ │ │demonstrării │
│ │ │îndeplinirii │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │cuprinse în │
│ │ │Menţiunile │
│ │ │speciale, │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │anexează documente │
│ │ │justificative. │
│ │ │- Nota este semnată│
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prezintă număr │
│ │ │şi dată. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Nota prezintă │
│ │ │stadiul realizării │
│ │ │planului de │
│ │ │investiţii la data │
│ │ │depunerii ultimei │
│ │ │Cereri de │
│ │ │plată a ajutorului │
│ │ │de stat, din punct │
│ │ │de vedere │
│ │ │valoric, comparativ│
│ │ │cu obiectivele │
│ │ │cuprinse în │
│ │ │planul de │
│ │ │investiţii aprobat,│
│ │ │atât sub raportul │
│ │ │cheltuielilor │
│ │ │eligibile, cât şi │
│ │ │al celor │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │- În situaţia în │
│ │ │care există │
│ │ │diferenţe valorice │
│ │ │pe categorii de │
│ │ │cheltuieli între │
│ │ │planul de │
│ │ │investiţii aprobat │
│ │ │şi cel realizat, │
│ │ │acestea vor │
│ │Nota privind │fi justificate şi │
│ │stadiul │se va certifica │
│3. │îndeplinirii │faptul că │
│ │planului de │proiectul de │
│ │investiţii │investiţii │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │obiectivele │
│ │ │asumate în planul │
│ │ │de afaceri care a │
│ │ │stat la baza │
│ │ │emiterii acordului │
│ │ │pentru finanţare. │
│ │ │- În vederea │
│ │ │demonstrării │
│ │ │efectuării │
│ │ │cheltuielilor │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │trebuie să │
│ │ │completeze un │
│ │ │tabel, │
│ │ │conform modelului │
│ │ │prevăzut în Anexa │
│ │ │nr. 4 la │
│ │ │prezentul Ghid. │
│ │ │- Nota este semnată│
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prezintă număr │
│ │ │şi dată. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Autorizări şi │
│ │ │certificări, după │
│ │ │caz. │
│ │ ├───────────────────┤
│ │ │Orice alte note, │
│ │Alte │situaţii şi │
│4. │documente │documente în │
│ │relevante │vederea │
│ │ │clarificării unor │
│ │ │aspecte specifice │
│ │ │aferente Cererii de│
│ │ │plată a ajutorului │
│ │ │de stat, │
│ │ │după caz. │
├────┴─────────────┴───────────────────┤
│Documentele se prezintă în original şi│
│sunt semnate de persoana autorizată să│
│reprezinte │
│întreprinderea, cu excepţia │
│documentelor emise de alte autorităţi │
│care se prezintă în │
│copie. │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE!
        Formularul de decont la prezentul Ghid, se vor prezenta atât pe suport de hârtie, cât şi pe suport electronic (memory stick sau CD), în format Microsoft Excel.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice are dreptul de a solicita întreprinderii orice alte documente justificative în vederea soluţionării Cererii de plată a ajutorului de stat.

        ATENŢIE!
        În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita documente şi informaţii, care vor fi transmise la Registratura Generală a Ministerului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.
        În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor Publice sau nu respectă termenul mai sus menţionat, Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile, în vederea completării acesteia.
        În cazul returnării Cererii de plată a ajutorului de stat, întreprinderea este obligată să o completeze conform cerinţelor specificate de Ministerul Finanţelor Publice. Cererea de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative revizuite se va depune la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice din Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, reluându-se circuitul de analiză a cererii.

    1.4. Verificarea la faţa locului a investiţiei
        În cazul în care Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat îndeplineşte condiţiile de conformitate şi de eligibilitate prevăzute de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.
        ATENŢIE!
        Întreprinderea va fi înştiinţată de către Ministerul Finanţelor Publice, prin adresă oficială transmisă prin fax/e-mail, cu privire la perioada efectuării verificării. Verificarea are loc la locaţia realizării investiţiei şi, după caz, la sediul social al întreprinderii.
        Întreprinderea este obligată să desemneze, printr-o adresă transmisă prin fax/e-mail, persoanele care însoţesc reprezentanţii M.F.P. la faţa locului, precum şi datele de contact ale acestora.
        Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor M.F.P., în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

        Întreprinderea este obligată să pună la dispoziţia reprezentanţilor M.F.P. următoarele documente:
        ● Confirmarea scrisă de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", în copie, care certifică că contul este activ;
        ● Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs, extras al activelor eligibile, în copie;
        ● Orice alt document justificativ care condiţionează soluţionarea Cererii de plată a ajutorului de stat.

        ATENŢIE!
        Activele corporale şi necorporale care fac obiectul decontării cu ajutor de stat trebuie să existe fizic la locaţia realizării investiţiei.
        Cheltuielile aferente activelor pot fi realizate parţial sau în totalitate de întreprindere, conform contractelor/comenzilor încheiate.    2. Cum se soluţionează Cererea de plată a ajutorului de stat?
        În cazul în care Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă, s-a realizat verificarea la faţa locului a veridicităţii şi conformităţii declaraţiilor şi a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere şi Ministerul Finanţelor Publice constată că se respectă prevederile schemei de ajutor de stat, se efectuează plata ajutorului de stat.
        După publicarea Legii anuale a bugetului de stat, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014) se publică următoarele informaţii:
    - Lista Cererilor de plată a ajutorului de stat aflate în analiză la 31 decembrie a fiecărui an, cu precizarea sumelor solicitate spre decontare;
    – disponibilul anual al creditelor bugetare aprobate conform Legii anuale a bugetului de stat.

        Informaţiile publicate vor fi actualizate periodic.

    3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?
        Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.
        ATENŢIE!
        Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri". În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.
        Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinaţie la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
        Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


    ANEXA 1

        Data înregistrării ............
        (se menţionează data înregistrării din registrul de corespondenţă al întreprinderii)
        Numărul înregistrării .........
        (se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii)

                          CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
        Subscrisa, ................... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................ (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preia din actul de identitate), având calitatea de ............ (administrator, se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau împuternicit în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014), identificat/identificată cu actul de identitate seria ... nr. .......... eliberat de ............ la data de ............, cu domiciliul în localitatea ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), sectorul/judeţul ............, cod poştal ............, solicit plata ajutorului de stat în sumă de ............ (valoare se preia din formularul de decont), în baza Acordului pentru finanţare nr. ............ din data de ............ (informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta-sus a documentului emis de M.F.P.) şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, respectând întensitatea de ............ (se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanţare aprobat), conform acordului pentru finanţare.
    I. Date de identificare a întreprinderii:
        Denumirea întreprinderii: S.C. ................... S.R.L./S.A.
        (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Data înregistrării întreprinderii: ...................
        (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J.../......../...........
        (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Codul de identificare fiscală: ...................
        (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Adresa: ......................................
        (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare"),

        Telefon: ................... Fax: ................... E-mail: ......................................
        (informaţiile se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Cod IBAN: ..................., deschis la Trezoreria ...................
        (informaţia se preia din înştiinţarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea).

        Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b.

    II. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata, ................... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria .... nr. ......., eliberat de ................... la data de ..................., cu domiciliul în localitatea ..................., str. ................... nr. ..., bl. ... sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ................... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
        [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

        DEFINIŢIE
        Proiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.

        [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
        ATENŢIE!
        Datele privind starea societăţii (dizolvare, lichidare, insolvenţă) se regăsesc la poziţia "Fapte aflate sub incidenţa art. 21. lit. e-h) din Legea nr. 26/1990" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.
        Celelalte date privind eligibilitatea societăţii se declară pe propria răspundere de către reprezentantul legal, având în vedere faptul că falsul în înscrisuri/declaraţii este o infracţiune prevăzută de art. 326 din Codul Penal.
        Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să susţină afirmaţiile reprezentantului legal.


        Numele: ................
        (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)

        Funcţia: ...............
        ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)

        Semnătura autorizată a solicitantului: .............
        (cererea este semnată de reprezentantul legal)

        Data semnării: .................
        (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)
        NOTĂ:
        Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele menţionate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.


    ANEXA 2

                                   FORMULAR DE DECONT
        Întreprinderea: ..................... Data: .......................

┌────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│Codul │ │ │ │Factura de achiziţie │Plata │ │Valoarea înregistrată în│ │ │
│potrivit │ │ │ │ │ │ │contabilitate │ │ │
│încadrării │ │ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────────────┼──────┬──────────────────┤ ├──────┬─────┬───────────┤ │ │
│în Catalogul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care │ │ │
│privind │Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │Valoare platită │Cursul │ │ │eligibilă │Intensitate│ │
│clasificarea│(Construcţii│ │Denumirea│ │ │ │Valoare lei/valută│ │lei/valută │valutar │ │ │pentru care│conform │Ajutor de│
│şi duratele │/Instalaţii/│Nr. de │activului│ │ │ │ │Extras│ │utilizat la │Total │Total│se solicită│acordului │stat │
│normale de │Active │inventar│din │ │Numărul │Data │ │de │ │înregistrarea│valută│lei │finanţare │pentru │solicitat│
│funcţionare │necorporale │ │factura │Furnizor│facturii│facturii├────────┬─────────┤cont ├────────┬─────────┤în evidenţa │fără │fără ├──────┬────┤finanţare %│-lei- │
│a │ │ │ │ │ │ │Total │din care │(nr, │Total │din care │contabilă │TVA │TVA │ │ │ │ │
│mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │eligibilă│data) │ │eligibilă│ │ │ │Valută│Lei │ │ │
│fixe (HG │ │ │ │ │ │ ├───┬────┼───┬─────┤ ├───┬────┼───┬─────┤ │ │ │fără │fără│ │ │
│2139/2004) │ │ │ │ │ │ │cu │fără│cu │fără │ │cu │fără│cu │fără │ │ │ │TVA │TVA │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
├────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
└────────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───┴────┴───┴─────┴──────┴───┴────┴───┴─────┴─────────────┴──────┴─────┴──────┴────┴───────────┴─────────┘


┌────────────┬──────┬─────┬┬────────────┬─────┐
│Valoare │ │ ││ │ │
│cheltuieli │Valută│Lei ││Valoare │- lei│
│eligibile │fără │fără ││ajutor de │- │
│pentru care │TVA │TVA ││stat │(col.│
│se solicită │(col. │(col.││solicitat, │23) │
│decontare, │20) │21) ││din care: │ │
│din care: │ │ ││ │ │
├────────────┼──────┼─────┼┼────────────┼─────┤
│Construcţii,│ │ ││Construcţii,│ │
│din care: │ │ ││din care: │ │
├────────────┼──────┼─────┼┼────────────┼─────┤
│- realizate │ │ ││- realizate │ │
├────────────┼──────┼─────┼┼────────────┼─────┤
│- chirii │ │ ││- chirii │ │
├────────────┼──────┼─────┼┼────────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ ││Instalaţii │ │
│tehnice, │ │ ││tehnice, │ │
│maşini şi │ │ ││maşini şi │ │
│echipamente │ │ ││echipamente │ │
├────────────┼──────┼─────┼┼────────────┼─────┤
│Active │ │ ││Active │ │
│necorporale │ │ ││necorporale │ │
├────────────┼──────┼─────┼┼────────────┼─────┤
│TOTAL │ │ ││TOTAL │ │
└────────────┴──────┴─────┴┴────────────┴─────┘

        Numele: ............................ (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .............. ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)
        Semnătura autorizată a solicitantului: .............. (cererea este semnată de reprezentantul legal al întreprinderii)
        Formularul de decont cuprinde 23 de coloane:
    - coloana 1 - Codul potrivit încadrării în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (H.G. nr. 2139/2004) - se completează cu codul de clasificare atribuit la încadrarea activului în mijloace fixe
    – coloana 2 - Activitatea: Construcţii/Instalaţii/Active necorporale - se completează denumirea corespunzătoare tipului de cheltuieli din Acord, la care este încadrat activul eligibil
    – coloana 3 - Nr. de inventar - se completează cu nr. de inventar, aşa cum este menţionat în Registrul inventar al mijloacelor fixe/imobilizărilor
    – coloana 4 - Denumirea activului din factura - se completează denumirea aşa cum se regăseşte în factură
    – coloana 5 -11 Factura de achiziţie se completează cu datele din facturi referitor la denumire furnizor, nr./dată factură, valoare cu/fără TVA
    – coloanele 12 - Extras de cont - se completează cu nr. şi data documentului extras de cont,
    – coloanele 13-16 - Valoarea plătită - se completează cu valoarea plătită total a facturii, respectiv cu valoarea eligibilă plătită aferentă activului eligibil
    – coloana 17 - Cursul valutar - se completează doar pentru facturile în valută, cursul de schimb valutar utilizat la înregistrarea în evidenţa contabilă în lei
    – coloanele 18 - 19 - Valoarea înregistrată în contabilitate - se completează valoarea activului înregistrat în contabilitate (fără T.V.A.) în valută (în cazul în care activul a fost achiziţionat în valută) şi în lei, potrivit notelor contabile
    – coloanele 20 - 21 - Valoarea înregistrată în contabilitate - se completează cu valoarea eligibilă aferentă activelor/chiriilor pentru care se solicită finanţare
    – coloana 22 - Intensitatea conform acordului- se completează cu valoarea obţinută prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanţare aprobat (intensitatea aprobată conform Acordului)
    – coloana 23 - Ajutor de stat solicitat - se completează cu valoarea ajutorului de stat solicitat la plată, respectiv cel obţinut prin aplicarea intensităţii la valoarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită plata ajutorului de stat

        ATENŢIE!
        Se va lua în considerare Formularul de decont din prezentul Ghid deoarece faţă de Formularul de decont din H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, s-au adaptat o serie de informaţii necesare:
    - Codul din planul de investiţii se adaptează în urma modificării modelului planului de investiţii, fiind înlocuit de codul din Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe, necesar la stabilirea eligibilităţii activelor,
    – Tipul costului(linia de fabricaţie) se elimină în urma modificării modelului planului de investiţii,
    – Denumire din planul de investiţii şi Denumire din situaţiile contabile se înlocuiesc cu Denumire activ din factura, în urma modificării modelului planului de investiţii,
    – Tipul documentului(OP/DPE) se elimină deoarece certificarea achitării sumelor demonstrează cu extrasele de cont, unde se regăsesc informaţiile.    ANEXA 3

        Denumire societate: ..................
        Denumire proiect de investiţii: .......................
    Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii
    cuprinse în Cererea de plată a ajutorului de stat nr. ..................
        ● Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie a furnizorilor de active corporale/necorporale sau furnizorilor de servicii .................. (nr./data)

┌───────┬────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Invitaţii de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │participare/ │Oferte de participare │Documentul │ │Contract│ │
│ │Denumirea │Metoda de │cereri de │ │final de │ │/ │ │
│Poziţie│activului │atribuire a │ofertă │ │stabilire a │Furnizorul│comanda │Observaţii│
│/ cod │achiziţionat│contractului├────┬─────────┼────┬─────────┬────────┤furnizorului│selectat │(nr./ │ │
│ │ │/ comenzii* │Nr./│ │Nr./│ │Denumire│selectat │ │data) │ │
│ │ │ │data│Societate│data│Societate│activ/ │(nr./data) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │serviciu│ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │. . │ │. . │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │. . . . .│. . │. . . . .│. . . . │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │. . . . .│. . │. . . . .│. . . . │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │. . │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . . . │. . . . . . │. . │. . . . .│. . │. . . . .│. . . . │. . . . . . │. . . . . │. . . . │ │
│1 │. . . . │. . . . │. . │. . . . .│. . │. . . . .│. . . . │. . . . │. . . . . │. . . . │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │. . │ │ │. . │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │. . . . .│. . │. . . . .│. . . . │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │. . . . .│. . │. . . . .│. . . . │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │. . │ │ │ │ │
│ │ │ │. . │ │. . │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
└───────┴────────────┴────────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┘

    * selecţie de oferte, licitaţie deschisă etc.
        Subsemnatul/Subsemnata, .................. (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria .... nr. ......, eliberat de .................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .................. (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........................ (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului), declar pe propria răspundere că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt corecte şi complete şi se regăsesc la sediul întreprinderii.
        ATENŢIE!
        Prin completarea acestui document se vor asuma toate documentele şi informaţiile furnizate, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal.

        Numele .................. (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii, se preiau din actul de identitate)
        Semnătura autorizată a solicitantului .................. (documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii)
        Data semnării: .................. (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul)

    ANEXA 4

        Denumire societate: ..................
        Denumire proiect de investiţie: ..................
                         Tabel centralizator privind efectuarea
                         cheltuielilor eligibile şi neeligibile

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Valoarea înregistrată│
│ │ │în │
│Nr. │Denumirea │contabilitate │
│crt.│activului │- lei, fără TVA - │
│ │ ├─────────┬───────────┤
│ │ │Eligibilă│Neeligibilă│
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├────┴───────────┼─────────┼───────────┤
│Total │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┤
│Total general*) │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────┘

        *) Valoarea totală a unei investiţii trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei.

        Numele: .................. (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii, se preiau din actul de identitate)
        Semnătura autorizată a solicitantului .................. (documentul este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii)
        Data semnării: .................. (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează documentul)
        ATENŢIE!
        Totalul valorilor eligibile înregistrate în contabilitate trebuie să corespundă cu totalul cheltuielilor eligibile prevăzute în formularele de decont şi recunoscute de M.F.P. în tranşele anterioare, precum şi al cheltuielilor eligibile prevăzute în formularul de decont de la tranşa curentă.
        Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile - valoare T.V.A


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016