Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GHID DE FINANTARE din 28 iulie 2011 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANTARE din 28 iulie 2011  a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate    Twitter Facebook
Cautare document

GHID DE FINANTARE din 28 iulie 2011 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 16 august 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) sursa de finanţare, suma prevãzutã şi durata de aplicare a programului;
    b) cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare;
    c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
    d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.
    ART. 2
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) colector - operator economic, cu sau fãrã personalitate juridicã, cu sediul social ori sediul profesional în România, autorizat sã desfãşoare activitãţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;
    d) maşinã agricolã autopropulsatã - vehicul cu motor, având cel puţin douã axe, destinat din fabricaţie utilizãrii în agriculturã;
    e) maşinã agricolã autopropulsatã nouã - maşinã agricolã autopropulsatã care nu a fost niciodatã înregistratã şi care nu a fost utilizatã potrivit destinaţiei acesteia;
    f) maşinã agricolã autopropulsatã uzatã - orice maşinã agricolã autopropulsatã, cu o vechime de cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ urmãtoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacã acestea au fost prevãzute din fabricaţie;
    g) proprietar acceptat - proprietarul al cãrui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;
    h) proprietar înscris - proprietarul care a obţinut de la producãtorul validat nota de înscriere;
    i) primã de casare - parte din preţul de achiziţie a unui tractor nou sau a unei maşini agricole autopropulsate noi, susţinutã prin modalitate nerambursabilã din Fondul pentru mediu, în schimbul predãrii spre casare a unui tractor uzat sau a unei maşini agricole autopropulsate uzate;
    j) producãtor - persoanã juridicã românã, operator economic producãtor de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate ori importator autorizat de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;
    k) producãtor validat - producãtorul al cãrui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
    l) sesiune de înscriere - perioadã de timp determinatã, în interiorul cãreia: producãtorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
    m) tractor - vehicul cu motor, cu roţi sau şenile, având cel puţin douã axe, a cãrui funcţie principalã rezultã din puterea sa de tracţiune şi care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acţiona diverse utilaje şi maşini interschimbabile utilizate în exploatãrile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrãri ori pentru tractarea remorcilor;
    n) tractor nou - tractorul care nu a fost niciodatã înmatriculat/înregistrat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;
    o) tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egalã cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ urmãtoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacã acestea au fost prevãzute din fabricaţie.
    (2) În sensul prezentului ghid, prin proprietari se înţelege:
    a) producãtori agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor: persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producãtori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producãtori recunoscute, dupã caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploateazã terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploateazã animale, dupã caz, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul producţiei agricole primare;
    b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor, cu excepţia proprietarilor definiţi la lit. a);
    c) persoane juridice române, cu excepţia proprietarilor definiţi la lit. a), care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor: unitãţi administrativ-teritoriale, unitãţi şi instituţii de învãţãmânt, unitãţi aparţinând cultelor recunoscute în România, instituţii publice, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale.
    (3) În sensul alin. (2) lit. a), fac parte din grupuri de producãtori sau din organizaţii de producãtori urmãtoarele forme juridice:
    a) societãţile comerciale, constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    b) societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, înfiinţate conform Legii nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, cu modificãrile ulterioare;
    c) asociaţiile şi fundaţiile, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) cooperativele agricole, înfiinţate conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) orice altã formã juridicã de asociere constituitã conform legislaţiei în vigoare.
    (4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmãtoarele acronime:
    a) ANPM - Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului;
    b) APDRP - Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit.
    ART. 3
    Obiectul, scopul şi obiectivele programului
    (1) Obiectul programului îl reprezintã finanţarea nerambursabilã din Fondul pentru mediu, acordatã sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate noi, mai puţin poluante, în schimbul predãrii spre casare a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate uzate.
    (2) Scopul programului îl constituie îmbunãtãţirea calitãţii mediului prin înnoirea Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate.
    (3) Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
    a) diminuarea efectelor poluãrii aerului asupra mediului şi sãnãtãţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate;
    b) diminuarea efectelor poluãrii solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate;
    c) prevenirea generãrii deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.
    ART. 4
    Caracterul programului şi aria geograficã de aplicare
    Programul are caracter anual şi se aplicã la nivel naţional.
    ART. 5
    Sursa de finanţare şi suma prevãzutã pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizeazã din veniturile Fondului pentru mediu.
    (2) Programul se deruleazã în limita fondurilor prevãzute cu aceastã destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    ART. 6
    Prima de casare
    (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fãrã ca aceasta sã depãşeascã 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi.
    (2) Cuantumul primei de casare se scade de cãtre producãtorul validat din preţul de comercializare al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi, diferenţa fiind asiguratã de cãtre proprietarul beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
    (3) Proprietarul poate beneficia de mai multe prime de casare, prin achiziţionarea mai multor tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi, în schimbul predãrii spre casare a unui numãr echivalent de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate aflate în proprietatea sa.
    (4) Proprietarii persoane fizice, precum şi moştenitorii acestora, menţionaţi la art. 2 alin. (2) lit. a), pot beneficia de prima de casare şi în situaţia în care s-au asociat în vederea achiziţionãrii în coproprietate a unui tractor nou şi/sau a unei maşini agricole autopropulsate noi, pentru desfãşurarea unor activitãţi agricole specifice. În aceastã situaţie, fiecare proprietar sau moştenitor al acestuia beneficiazã de o primã de casare în sumã de cel mult 17.000 lei, cu condiţia ca asociaţii sã achiziţioneze în coproprietate un tractor nou sau o maşinã agricolã autopropulsatã nouã, iar cuantumul cumulat al primelor de casare sã nu depãşeascã 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi.

    CAP. II
    Categorii de persoane eligibile şi criterii de eligibilitate

    ART. 7
    Producãtorul
    Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producãtorul care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridicã românã, legal constituit, şi desfãşoarã activitãţi economice pe teritoriul României;
    b) are ca obiect de activitate producţia de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate şi/ori comercializarea de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi (conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN Rev. 2, clasa 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agriculturã şi exploatãri forestiere şi/sau clasa 4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor);
    c) deţine autorizaţiile/acordurile/avizele necesare desfãşurãrii activitãţii;
    d) are îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situaţia în care producãtorul are de recuperat TVA, iar diferenţa dintre valoarea obligaţiilor de platã la bugetul de stat şi valoarea TVA este 0, se considerã cã acesta este eligibil;
    e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiarã;
    f) are deschis sau intenţioneazã sã deschidã la Trezoreria Statului contul 50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilã a proiectelor pentru protecţia mediului;
    g) nu se aflã în stare de insolvenţã sau faliment, nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, închidere operaţionalã, administrare specialã, nu are suspendate ori restricţionate activitãţile economice, nu se aflã într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    h) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la lit. g), precum şi pentru orice altã situaţie similarã;
    i) nu sponsorizeazã activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
    j) în cadrul sesiunii precedente a programului a respectat în integralitate prevederile ghidului şi nu a încãlcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea.
    ART. 8
    Proprietarul
    Este eligibil pentru a participa în cadrul programului proprietarul care îndeplineşte, dupã caz, urmãtoarele criterii:
    a) acţioneazã în nume propriu ori s-a asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4);
    b) are îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetul local sau, dupã caz, cãtre bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situaţia în care proprietarul are de recuperat TVA, iar diferenţa dintre valoarea obligaţiilor de platã la bugetul de stat şi valoarea TVA este 0, se considerã cã acesta este eligibil;
    c) nu a obţinut şi nu este pe cale sã obţinã finanţare pentru achiziţionarea unuia sau a mai multor tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi şi/sau second-hand prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;
    d) nu este considerat întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 secţiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv, dupã caz, nu se aflã în stare de insolvenţã sau faliment, nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţionalã, nu se aflã sub administrare specialã, nu are suspendate ori restricţionate activitãţile, inclusiv cele economice, nu se aflã într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    e) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piaţa comunã ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei;
    f) în cazul proprietarului definit la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), valoarea totalã a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadã de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia depune dosarul de acceptare în program), cumulatã cu valoarea primei de casare solicitatã, nu depãşeşte echivalentul în lei, la data aprobãrii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacã activeazã în sectorul transporturilor rutiere);
    g) nu are ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv în sistem leasing, şi/sau exportul de tractoare şi/ori maşini agricole autopropulsate.
    ART. 9
    Condiţii de acordare a primei de casare
    Proprietarul care întruneşte criteriile de eligibilitate prevãzute la art. 8 beneficiazã de prima de casare în urmãtoarele condiţii:
    a) s-a înscris la un producãtor validat în vederea achiziţionãrii unui tractor nou sau a unei maşini agricole autopropulsate noi, obţinând o notã de înscriere;
    b) i-a fost aprobat de cãtre Autoritate dosarul de acceptare şi este inclus în lista proprietarilor acceptaţi, publicatã pe pagina de internet a Autoritãţii;
    c) a predat spre casare unui colector tractorul uzat sau maşina agricolã autopropulsatã uzatã;
    d) a radiat la autoritatea competentã tractorul uzat sau maşina agricolã autopropulsatã uzatã, obţinând certificatul de radiere;
    e) achiziţioneazã tractorul nou sau maşina agricolã autopropulsatã nouã de la producãtorul validat care i-a eliberat nota de înscriere.
    ART. 10
    Condiţii de asigurare a conformitãţii cu normele comunitare
    (1) În cazul proprietarilor prevãzuţi la art. 2 alin. (2) lit. a):
    a) prima de casare se acordã cu respectarea cerinţelor cuprinse în cadrul art. 4 din Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în agriculturã şi silviculturã în perioada 20072013, denumite în continuare Linii directoare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 319 din 27 decembrie 2006;
    b) prima de casare se acordã în conformitate cu Decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat C (2011) 4981 final;
    c) pentru a se asigura cã prin acordarea primei de casare nu se realizeazã o dublã finanţare pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi costuri eligibile, Autoritatea încheie un protocol cu APDRP;
    d) prima de casare se acordã dacã sunt depuse de cãtre proprietari declaraţiile pe propria lor rãspundere privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile; formularul declaraţiei pe propria rãspundere este prevãzut în anexa nr. 1.
    (2) În cazul proprietarilor prevãzuţi la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c):
    a) prima de casare se acordã în baza schemei intitulate Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, denumitã în continuare schemã de minimis, instituitã în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006;
    b) schema de minimis se aprobã prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii şi se transmite în termenul legal, spre informare, Consiliului Concurenţei;
    c) prima de casare se acordã dacã sunt depuse de cãtre proprietari declaraţiile privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia s-au înscris în program); formularul declaraţiei privind ajutorul de minimis este prevãzut în anexa nr. 2.

    CAP. III
    Participarea în cadrul programului

    SECŢIUNEA 1
    Producãtorul

    ART. 11
    Sesiunea de înscriere în vederea validãrii
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validãrii producãtorilor.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere se aprobã prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    (3) Dispoziţia prevãzutã la alin. (2) se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.
    (4) Producãtorul care întruneşte cumulativ criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producãtorilor.
    ART. 12
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a producãtorului trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
    a) cererea de validare a producãtorului, conform formularului prevãzut în anexa nr. 3, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia;
    b) actul de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de validare a producãtorului este semnatã de cãtre o persoanã împuternicitã; poate fi depusã împuternicirea notarialã sau orice document administrativ emis de cãtre reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;
    d) dupã caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;
    e) certificatul constatator emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul social producãtorul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sã fie menţionate: atributele de identificare a producãtorului, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridicã, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
    f) certificatul de înregistrare fiscalã, în copie;
    g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copie legalizatã;
    h) certificatul de atestare fiscalã privind obligaţiile de platã cãtre bugetul de stat, emis de cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copie legalizatã;
    i) certificatul de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul social producãtorul, precum şi, dupã caz, certificatul de atestare fiscalã emis de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã funcţioneazã punctul de lucru menţionat în cererea de validare, aflate în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copii legalizate;
    j) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu eliberat de cãtre Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau copie legalizatã;
    k) actul doveditor al calitãţii de importator ori de reprezentant autorizat al producãtorului/importatorului de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi, în copie;
    l) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilã a proiectelor pentru protecţia mediului, în copie; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectãrii contractului, în original şi copie.
    ART. 13
    Depunerea dosarului de validare
    (1) Dosarul de validare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritãţii.
    (2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigurã confirmarea recepţionãrii acestuia de cãtre Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea completã şi adresa sediului social;
    b) titlul: "Dosar de validare în Programul de stimulare a înnorii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul ........ " - producãtor;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
    (4) La data recepţionãrii plicului conţinând dosarul de validare, acesta primeşte de la registratura Autoritãţii un numãr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    ART. 14
    Validarea
    (1) Validarea are loc în urma analizei şi evaluãrii cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare, efectuatã de o comisie de analizã şi evaluare, denumitã în continuare comisia de validare.
    (2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    (3) Comisia de validare verificã îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi completeazã fişa de evaluare a eligibilitãţii producãtorului, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 4.
    (4) Comisia de validare poate solicita producãtorului orice document suplimentar, clarificare şi/sau informaţie, dacã pe parcursul analizei se constatã necesitatea furnizãrii acestuia/acesteia.
    (5) Atrag respingerea dosarului de validare:
    a) nerespectarea în cadrul sesiunii precedente a programului a prevederilor ghidului şi/sau încãlcarea clauzelor stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea, conform referatului transmis de cãtre Direcţia implementare proiecte din cadrul Autoritãţii;
    b) documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersãturi ori modificãri, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii neconforme realitãţii;
    c) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altã formã decât cea solicitatã sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    d) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care poate afecta desfãşurarea activitãţilor producãtorului în cadrul programului;
    e) netransmiterea în termen de 5 zile lucrãtoare a documentelor suplimentare, clarificãrilor şi/sau informaţiilor solicitate de cãtre comisia de validare potrivit alin. (4).
    (6) Comisia de validare înainteazã Comitetului director al Autoritãţii centralizatoarele cuprinzând producãtorii propuşi spre validare şi producãtorii respinşi în urma analizei şi evaluãrii, cu indicarea motivelor respingerii.
    (7) Comitetul director avizeazã şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritãţii centralizatorul cuprinzând producãtorii propuşi spre validare. Comitetul director analizeazã şi aprobã centralizatorul conţinând producãtorii respinşi de comisia de validare.
    (8) Comitetul de avizare aprobã validarea producãtorilor în baza propunerii Comitetului director.
    (9) Lista producãtorilor respinşi se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii.
    ART. 15
    Contractul de finanţare nerambursabilã
    (1) Contractul de finanţare nerambursabilã, denumit în continuare contract, reprezintã actul juridic încheiat între Autoritate şi producãtorul validat, în temeiul cãruia se asigurã decontarea primei de casare.
    (2) Prin contract se stabilesc:
    a) marca tractorului nou comercializat şi/sau a maşinii agricole autopropulsate noi comercializate prin program;
    b) data depunerii documentelor necesare decontãrii;
    c) drepturile şi obligaţiile Autoritãţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producãtorului validat.
    (3) Modelul contractului este prevãzut în anexa nr. 5.
    (4) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare şi a anexelor acestuia se face cu acordul pãrţilor, prin act adiţional. În cazul în care solicitarea de modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentatã cu minimum 3 zile lucrãtoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea şi/sau completarea.
    (5) Contractul se redacteazã în douã exemplare, ambele având valoare juridicã egalã, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intrã în vigoare la data semnãrii acestuia de cãtre ambele pãrţi şi este valabil pânã la data de 12 decembrie inclusiv a anului de desfãşurare a programului.
    (7) Se considerã renunţare la calitatea de producãtor validat neprezentarea producãtorului pentru semnarea contractului într-un termen de maximum 10 zile de la data stabilitã şi comunicatã acestuia de cãtre Autoritate.
    (8) Din partea producãtorului validat, contractul se semneazã de cãtre reprezentantul sãu legal ori de cãtre persoana împuternicitã în mod expres prin împuternicire notarialã, prezentatã în original.
    (9) Producãtorul validat prezintã pânã cel mai târziu la data încheierii contractului cu Autoritatea originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urmã sã fie certificate "conform cu originalul" de cãtre personalul Autoritãţii.
    (10) Lista producãtorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii.
    (11) Odatã cu lista prevãzutã la alin. (10), Autoritatea publicã pe pagina de internet proprie şi lista colectorilor, furnizatã şi actualizatã periodic de cãtre ANPM.
    ART. 16
    Decontarea primei de casare
    (1) Decontarea primelor de casare se efectueazã lunar, prin virament în contul de trezorerie al producãtorului validat, în baza contractului încheiat între acesta şi Autoritate şi a cererii de decontare, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 6.
    (2) Cererea de decontare se depune la Autoritate la data stabilitã prin contract. La cererea de decontare se anexeazã urmãtoarele documente:
    a) lista proprietarilor beneficiari, pe suport hârtie, semnatã şi ştampilatã pe fiecare filã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre persoana împuternicitã, în original;
    b) lista prevãzutã la lit. a), pe suport electronic;
    c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionãrii tractoarelor/maşinilor agricole autopropulsate noi, în original şi copii; dupã certificarea copiilor "conform cu originalul" de cãtre personalul Autoritãţii, facturile prezentate în original se restituie producãtorului validat;
    d) declaraţia pe propria rãspundere, în formã autentificatã de notarul public, prin care proprietarul beneficiar îşi exprimã în mod explicit opţiunea de a achiziţiona tractorul nou/maşina agricolã autopropulsatã nouã la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţãrii în baza unui contract de leasing financiar;
    e) certificatul de atestare fiscalã privind obligaţiile de platã cãtre bugetul de stat, emis de cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau copie legalizatã;
    f) certificatul de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul social producãtorul, precum şi certificatul de atestare fiscalã emis de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã funcţioneazã punctul de lucru prin care sunt comercializate tractoarele şi/sau maşinile agricole autopropulsate noi în cadrul programului, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau copii legalizate;
    g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu eliberat de cãtre Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau copie legalizatã.
    (3) Lista proprietarilor beneficiari conţine date de identificare privind:
    a) producãtorul validat: denumirea, numãrul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscalã, adresa sediului social, numãrul de telefon fix şi mobil, faxul, adresa de e-mail;
    b) proprietarul înscris: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numãrul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţã, numãrul de telefon fix şi mobil, faxul, adresa de e-mail; denumirea, numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/tribunal/judecãtorie, dupã caz, codul de identificare fiscalã, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numãrul de telefon fix şi mobil, faxul, adresa de e-mail;
    c) tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã: marca, numãrul de înmatriculare/înregistrare, numãrul de identificare, seria motorului, anul fabricaţiei, numãrul certificatului de înmatriculare/înregistrare, seria/numãrul certificatului de distrugere, seria/numãrul certificatului de radiere;
    d) seria, numãrul şi data facturii emise proprietarului beneficiar;
    e) denumirea societãţii de leasing, numãrul şi data perfectãrii contractului, precum şi perioada de leasing prevãzutã în cuprinsul acestuia, în cazul finanţãrii în baza unui contract de leasing financiar;
    f) indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, dupã caz, în a cãrui razã administrativ-teritorialã producãtorul validat şi proprietarul beneficiar au perfectat vânzarea-cumpãrarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi;
    g) indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, dupã caz, în a cãrui razã administrativ-teritorialã îşi are domiciliul ori reşedinţa proprietarul beneficiar.
    (4) Lista proprietarilor beneficiari producãtori agricoli se prezintã separat de lista proprietarilor beneficiari care nu activeazã în sectorul producţiei agricole.
    (5) Responsabilitatea corectitudinii şi realitãţii datelor şi/sau informaţiilor înscrise în documentele depuse aparţine în integralitate producãtorului validat.
    (6) Dupã verificarea corectitudinii şi a realitãţii datelor şi/sau informaţiilor înscrise în documentele depuse, Autoritatea procedeazã la decontare sau comunicã producãtorului validat motivul pentru care nu poate fi efectuatã decontarea.
    (7) Cu excepţia facturilor depuse în original, toate documentele prezentate de cãtre producãtorul validat rãmân în pãstrarea Autoritãţii.
    (8) Ultima cerere de decontare se depune pânã cel mai târziu la data de 25 noiembrie, iar decontarea se efectueazã pânã cel mai târziu la data de 12 decembrie a anului de desfãşurare a programului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proprietarul

    ART. 17
    Înscrierea la producãtorul validat şi obţinerea notei de înscriere
    (1) Proprietarul se prezintã în vederea înscrierii la unul dintre producãtorii validaţi numai dupã publicarea pe pagina de internet a Autoritãţii a listei producãtorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea.
    (2) Producãtorul validat întocmeşte nota de înscriere în 3 exemplare: un exemplar pentru producãtor şi douã exemplare pentru proprietar; formularul notei de înscriere este prevãzut în anexa nr. 7.
    (3) Înscrierea proprietarului se concretizeazã prin eliberarea de cãtre producãtorul validat a notei de înscriere, în douã exemplare.
    (4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate depãşi data de 23 noiembrie a anului de desfãşurare a programului.
    (5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producãtorului validat. Producãtorul validat rãspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul notei de înscriere.
    (6) Producãtorul validat garanteazã proprietarului înscris comercializarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi, din al cãrui/cãrei preţ de vânzare se scade contravaloarea primei de casare, sub rezerva îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor condiţii:
    a) proprietarul a fost acceptat de cãtre Autoritate şi se aflã inclus în lista proprietarilor acceptaţi, publicatã pe pagina de internet a Autoritãţii;
    b) proprietarul a predat spre casare unui colector inclus în lista publicatã conform art. 15 alin. (11) tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã şi a obţinut certificatul de distrugere;
    c) proprietarul a radiat la autoritatea competentã tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã şi a obţinut certificatul de radiere;
    d) proprietarul se prezintã în termenul de valabilitate al notei de înscriere pentru achiziţionarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi.
    (7) În cazul în care achiziţionarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi nu se realizeazã ca urmare a culpei exclusive a producãtorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris şi acceptat de cãtre Autoritate, în maximum 90 de zile de la data de 12 decembrie a anului de desfãşurare a programului, posibilitatea achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi, din al cãrui/cãrei preţ se va scãdea contravaloarea primei de casare.
    ART. 18
    Sesiunea de înscriere în vederea acceptãrii de cãtre Autoritate
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea acceptãrii proprietarilor.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum şi suma alocatã sesiunii se aprobã prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    (3) Dispoziţia prevãzutã la alin. (2) se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.
    (4) Proprietarul care întruneşte criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere în vederea acceptãrii.
    ART. 19
    Conţinutul dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare al proprietarului trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
    a) cererea de finanţare, conform formularului prevãzut în anexa nr. 8, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre proprietar sau, dupã caz, de cãtre reprezentantul proprietarilor asociaţi, reprezentantul legal al proprietarului ori împuternicitul reprezentantului legal;
    b) dupã caz, actul de identitate al proprietarului, actul de identitate al reprezentantului proprietarilor asociaţi însoţit de actele de identitate ale proprietarilor asociaţi, actul de identitate al reprezentantului legal, în copie/copii;
    c) actul de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnatã de cãtre o persoanã împuternicitã de cãtre reprezentantul legal al proprietarului; poate fi depusã împuternicirea notarialã sau orice document administrativ emis de cãtre reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    d) dupã caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;
    e) nota de înscriere eliberatã de cãtre producãtorul validat, în original;
    f) cu excepţia persoanelor fizice, certificatul de înregistrare fiscalã, în copie;
    g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã; în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4), se depun certificatele de cazier fiscal pentru fiecare proprietar asociat;
    h) certificatul de atestare fiscalã privind obligaţiile de platã cãtre bugetul de stat, emis de cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã; în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4), se depun certificatele de atestare fiscalã privind obligaţiile de platã cãtre bugetul de stat pentru fiecare proprietar asociat;
    i) certificatul de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã îşi are, dupã caz, domiciliul/reşedinţa/sediul/sediul social/sediul profesional proprietarul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã; în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 alin. (4), se depun certificatele de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local pentru fiecare proprietar asociat;
    j) cu excepţia proprietarului persoanã fizicã, certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu eliberat de cãtre Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã;
    k) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizatã;
    l) cartea de identitate a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, dacã aceasta existã, în copie legalizatã;
    m) în situaţia în care din certificatul de înmatriculare/înregistrare şi/sau cartea de identitate nu rezultã anul de fabricaţie a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, se depune orice act de proprietate cu valoare juridicã care poate atesta vechimea tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizatã: contract de vânzare-cumpãrare, contract de donaţie, contract de schimb, contract de partaj voluntar, certificat de moştenitor, hotãrâre judecãtoreascã, facturã etc.;
    n) în cazul proprietarului producãtor agricol, declaraţia pe propria rãspundere privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, în original; în cazul proprietarului care nu are calitatea de producãtor agricol, declaraţia pe propria rãspundere privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia se înscrie în program), conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, în original;
    o) în cazul proprietarului producãtor agricol, copie a documentului care atestã înscrierea, dupã caz, în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor sau în alte evidenţe funciare.
    (2) Dacã este cazul, dosarul de acceptare a proprietarului persoanã fizicã trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele documente:
    a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecãtoreascã, sentinţa civilã, în copie legalizatã; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilã atestã existenţa mai multor moştenitori, este necesarã depunerea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana care semneazã în calitate de proprietar este expres mandatatã sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la producãtorul validat, înscrierii în vederea acceptãrii la Autoritate, predãrii spre casare a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, radierii de la autoritatea competentã a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate şi achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi de la producãtorul validat care a eliberat nota de înscriere;
    b) certificatul de cãsãtorie sau actul administrativ eliberat de cãtre autoritatea competentã, în copie legalizatã, care atestã schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui;
    c) documentul care atestã schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţã, în copie legalizatã, eliberat de cãtre autoritatea competentã, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţã înscrisã în actul de identitate diferã de adresa înscrisã în certificatul de înmatriculare/înregistrare şi cartea de identitate a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, dacã aceasta existã.
    (3) Dosarul de acceptare a proprietarilor care s-au asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4) trebuie sã conţinã şi urmãtoarele documente:
    a) contractul de asociere, în original, care va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a proprietarilor asociaţi, datele de identificare a tractoarelor/maşinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de susţinere a diferenţei pânã la preţul de comercializare a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi (din sursele proprii ale proprietarilor asociaţi, credite bancare, leasing financiar), cota procentualã ce revine fiecãrui proprietar asociat în vederea susţinerii diferenţei de preţ, inclusiv dobânzi, comisioane şi alte costuri asimilate, proprietarul asociat care deţine calitatea de reprezentant al proprietarilor asociaţi şi pe numele cãruia se va emite factura aferentã achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi;
    b) dupã caz, certificatele de moştenitor sau, în situaţia succesiunilor efectuate pe cale judecãtoreascã, sentinţele civile, în copii legalizate; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilã atestã existenţa mai multor moştenitori, este necesarã depunerea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana care s-a asociat este expres mandatatã sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: încheierii contractului de asociere în baza cãruia se efectueazã înscrierea la producãtorul validat şi înscrierea în vederea acceptãrii la Autoritate, predarea spre casare a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, radierea de la autoritatea competentã a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate şi achiziţionarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi de la producãtorul validat care a eliberat nota de înscriere;
    c) dupã caz, certificatul de cãsãtorie sau actul administrativ eliberat de cãtre autoritatea competentã, în copie legalizatã, care atestã schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui proprietarului asociat;
    d) dupã caz, documentul care atestã schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţã, în copie legalizatã, eliberat de cãtre autoritatea competentã, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţã înscrisã în actul de identitate a proprietarului asociat diferã de adresa înscrisã în certificatul de înmatriculare/înregistrare şi cartea de identitate a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, dacã aceasta existã.
    (4) Dosarul de acceptare al proprietarului unitate administrativ-teritorialã trebuie sã cuprindã şi hotãrârea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, privind participarea la program, în original; hotãrârea trebuie sã conţinã acordul cu privire la casarea tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate şi achiziţionarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi prin program, datele de identificare a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, valoarea finanţãrii solicitate (prima de casare) şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei pânã la acoperirea integralã a preţului de achiziţionare a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi.
    (5) Dosarul de acceptare al proprietarului unitate sau instituţie de învãţãmânt trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele documente specifice:
    a) dovada personalitãţii juridice, în copie certificatã "conform cu originalul";
    b) actul administrativ (decizia/dispoziţia/ordinul, dupã caz) prin care a fost validat/numit conducãtorul unitãţii/instituţiei de învãţãmânt, în copie certificatã "conform cu originalul".
    (6) Dosarul de acceptare al proprietarului unitate de cult trebuie sã conţinã şi urmãtoarele documente specifice:
    a) actul administrativ (hotãrârea) de recunoaştere a cultului cãruia îi aparţine unitatea, în copie;
    b) actul de înfiinţare a unitãţii de cult, în copie certificatã "conform cu originalul";
    c) actul administrativ (decretul/hotãrârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, dupã caz), prin care a fost recunoscut/numit conducãtorul unitãţii de cult, în copie certificatã "conform cu originalul".
    (7) Dosarul de acceptare al proprietarului instituţie publicã trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele documente specifice:
    a) actul de înfiinţare, în copie certificatã "conform cu originalul";
    b) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, dupã caz), prin care a fost numit/validat conducãtorul instituţiei publice, în copie certificatã "conform cu originalul".
    (8) Dosarul de acceptare al proprietarului organizaţie neguvernamentalã trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele documente specifice:
    a) actul constitutiv, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, în copie certificatã "conform cu originalul";
    b) statutul, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, în copie certificatã "conform cu originalul";
    c) hotãrârea adunãrii generale a organizaţiei privind alegerea reprezentantului legal, în copie certificatã "conform cu originalul";
    d) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie certificatã "conform cu originalul";
    e) certificatul eliberat de cãtre instanţa competentã, care atestã faptul cã organizaţia nu a fost radiatã din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se aflã în procedurã de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã.
    (9) Dosarul de acceptare al proprietarului persoanã fizicã autorizatã, întreprindere individualã sau întreprindere familialã trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul profesional proprietarul, în copie certificatã "conform cu originalul";
    b) certificatul constatator emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul profesional proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sã fie menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentantul legal, domeniul de activitate, situaţia juridicã, precum şi sediul profesional şi punctele de lucru.
    (10) Dosarul de acceptare al proprietarului operator economic cu personalitate juridicã trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele documente:
    a) actul de înfiinţare (actul constitutiv/contractul de societate/statutul sau actul administrativ), în formã actualizatã, în copie certificatã "conform cu originalul";
    b) certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul social proprietarul, în copie certificatã "conform cu originalul";
    c) certificatul constatator emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul social proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sã fie menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridicã, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru.
    (11) Dosarul de acceptare al proprietarului grup sau organizaţie de producãtori trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
    a) actul constitutiv, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, în copie certificatã "conform cu originalul";
    b) statutul, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, în copie certificatã "conform cu originalul";
    c) dupã caz, certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul social proprietarul sau certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie certificatã "conform cu originalul";
    d) dupã caz, certificatul constatator emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul social proprietarul, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sã fie menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridicã, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru, sau certificatul eliberat de cãtre instanţa competentã care atestã cã organizaţia nu a fost radiatã din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se aflã în procedurã de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã;
    e) dupã caz, avizul de recunoaştere ca grup/organizaţie de producãtori sau avizul de recunoaştere preliminarã emis de structurile de specialitate ale autoritãţii publice centrale pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, în copie certificatã "conform cu originalul";
    f) lista membrilor grupului/organizaţiei de producãtori, actualizatã la data depunerii dosarului de acceptare, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal.
    ART. 20
    Depunerea la Autoritate a dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritãţii.
    (2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigurã confirmarea recepţionãrii acestuia de cãtre Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, urmãtoarele informaţii:
    a) dupã caz, numele şi prenumele şi adresa de domiciliu/reşedinţã sau denumirea completã şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
    b) titlul: "Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul _ ";
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
    (4) La data recepţionãrii plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autoritãţii un numãr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    ART. 21
    Acceptarea
    (1) Acceptarea are loc în urma analizei şi evaluãrii cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuatã de o comisie de analizã şi evaluare, denumitã în continuare comisia de acceptare.
    (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    (3) Comisia de acceptare verificã îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi completeazã fişa de evaluare a eligibilitãţii proprietarului, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 9.
    (4) Comisia de acceptare poate solicita proprietarului orice document suplimentar, clarificare şi/sau informaţie, dacã pe parcursul analizei se constatã necesitatea furnizãrii acestuia/acesteia.
    (5) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
    a) documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersãturi ori modificãri, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii neconforme cu realitatea;
    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altã formã decât cea solicitatã sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul programului;
    d) netransmiterea în termen de 5 zile lucrãtoare a documentelor suplimentare, clarificãrilor şi/sau informaţiilor solicitate de cãtre comisia de acceptare potrivit alin. (4).
    (6) Comisia de acceptare înainteazã Comitetului director al Autoritãţii centralizatoarele cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare şi proprietarii respinşi în urma analizei, cu indicarea motivelor respingerii.
    (7) Comitetul director avizeazã şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritãţii centralizatorul cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizeazã şi aprobã centralizatorul conţinând proprietarii respinşi de comisia de acceptare.
    (8) Comitetul de avizare aprobã lista proprietarilor acceptaţi în baza propunerii Comitetului director.
    (9) Aprobarea listei proprietarilor producãtori agricoli acceptaţi, din cei prevãzuţi la art. 2 alin. (2) lit. a), se face în condiţiile stabilite la art. 10 alin. (1).
    (10) Aprobarea listei proprietarilor acceptaţi, din cei prevãzuţi la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), se face în limita fondurilor destinate acestora prin schema de minimis.
    (11) Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului prevãzut la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), pe o perioadã de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia s-a înscris în Program), cumulatã cu valoarea primei de casare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie sã depãşeascã echivalentul în lei, la data aprobãrii cererii de finanţare, a 200.000 euro sau a 100.000 euro, dacã activeazã în sectorul transporturilor rutiere.
    (12) Lista proprietarilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii.
    (13) Lista proprietarilor respinşi se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii.
    ART. 22
    Casarea tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate
    (1) Dupã includerea sa în lista prevãzutã la art. 21 alin. (12), proprietarul acceptat poate preda tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã oricãrui colector inclus în lista publicatã conform art. 15 alin. (11).
    (2) Colectorul elibereazã proprietarului acceptat certificatul de distrugere a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodãririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, numai dupã:
    a) verificarea existenţei cumulative a componentelor esenţiale ale tractorului uzat sau ale maşinii agricole autopropulsate uzate: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacã acestea au fost prevãzute din fabricaţie;
    b) verificarea corespondenţei datelor înscrise în: actul de identitate/actul de identificare a proprietarului acceptat, nota de înscriere, certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate;
    c) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare/înregistrare şi a cãrţii de identitate a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, dacã aceasta existã, a corespondenţei dintre datele înscrise în aceste documente şi tipul, marca tractorului uzat ori a maşinii agricole autopropulsate uzate prezentat/prezentate în vederea casãrii, seria şasiului/caroseriei şi seria motorului.
    (3) Colectorul rãspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere eliberat proprietarului.
    (4) La data eliberãrii certificatului de distrugere, colectorul achitã proprietarului contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã.
    (5) Tractorul uzat/Maşina agricolã autopropulsatã uzatã pentru care a fost eliberat certificat de distrugere este supus/supusã dezmembrãrii, restituirea acestuia/acesteia nemaifiind posibilã.
    ART. 23
    Radierea tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate
    (1) Anterior prezentãrii la autoritatea competentã în vederea radierii tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, proprietarul trebuie sã obţinã copii legalizate ale certificatului de înmatriculare/înregistrare şi certificatului de distrugere a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate.
    (2) Certificatul de radiere a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate se elibereazã, la cererea proprietarului, de cãtre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea acestuia/acesteia, dupã caz. Certificatul de radiere se elibereazã în baza predãrii certificatului de înmatriculare/înregistrare şi a certificatului de distrugere a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, ambele documente în original.
    (3) Certificatul de radiere trebuie sã conţinã menţiunea potrivit cãreia tractorul uzat sau maşina agricolã autopropulsatã uzatã a fost radiat/radiatã în urma dezmembrãrii.
    ART. 24
    Achiziţionarea tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi
    (1) În termenul de valabilitate al notei de înscriere, producãtorul validat şi proprietarul acceptat efectueazã formalitãţile de vânzare-cumpãrare şi predare-primire a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi, producãtorul validat scãzând din preţul de vânzare a acestuia/acesteia contravaloarea primei de casare.
    (2) Formalitãţile de vânzare-cumpãrare şi predare-primire a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi se efectueazã numai dupã verificarea de cãtre producãtorul validat a includerii proprietarului în lista prevãzutã la art. 21 alin. (12) şi numai dupã prezentarea de cãtre proprietarul acceptat a urmãtoarelor documente:
    a) nota de înscriere, în original;
    b) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizatã;
    c) certificatul de distrugere a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizatã;
    d) certificatul de radiere a tractorului uzat sau a maşinii agricole autopropulsate uzate, în original;
    e) contractul de asociere, în original, în cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul prevederilor art. 6 alin. (4); contractul de asociere va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale proprietarilor asociaţi, datele de identificare ale tractoarelor/maşinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de susţinere a diferenţei de preţ (din sursele proprii ale proprietarilor asociaţi, credite bancare, leasing financiar), cota procentualã ce revine fiecãrui proprietar asociat în vederea susţinerii diferenţei de preţ, inclusiv dobânzi, comisioane şi alte costuri asimilate, proprietarul asociat care deţine calitatea de reprezentant al proprietarilor asociaţi şi pe numele cãruia se va emite factura aferentã achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi;
    f) declaraţia pe propria rãspundere, în formã autentificatã (de notarul public), prin care proprietarul sau, dupã caz, reprezentantul legal al proprietarului îşi exprimã în mod explicit opţiunea de a achiziţiona tractorul nou/maşina agricolã autopropulsatã nouã la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul intenţiei acestuia de a obţine finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
    (3) În factura de livrare a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi, producãtorul validat evidenţiazã preţul de vânzare şi, distinct, face menţiunea: "Suma de ......... lei, reprezentând prima de casare, se suportã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul ... ." Sub rubrica "Total de platã" se înscrie textul "Diferenţa de platã beneficiar" şi se menţioneazã suma rãmasã de achitat de cãtre proprietar.
    (4) Factura trebuie sã cuprindã:
    a) datele de identificare a proprietarului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numãrul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţã sau, dupã caz, atributele de identificare a proprietarului: denumirea, numãrul de înregistrare în registrul comerţului, numãrul de înregistrare la tribunal/judecãtorie, codul de identificare fiscalã, adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
    b) dupã caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite/delegate/desemnate, tipul, seria şi numãrul actului de identitate;
    c) atributele de identificare a societãţii de leasing, în cazul finanţãrii în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numãrul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscalã, adresa sediului social, numãrul de cont bancar.
    (5) Documentele prevãzute la alin. (2) rãmân în pãstrarea producãtorului validat cel puţin 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfãşurare a programului, cu excepţia declaraţiei menţionate la alin. (2) lit. f), care se depune la Autoritate odatã cu cererea de decontare.
    (6) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulãrii programului, precum şi în termen de 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfãşurare a programului orice document depus de cãtre proprietarul înscris şi aflat în pãstrarea producãtorului validat.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 25
    Contestarea rezultatului
    (1) Producãtorul sau proprietarul al cãrui dosar de validare, respectiv dosar de acceptare a fost respins poate introduce contestaţie la decizia Autoritãţii.
    (2) Contestaţia, formulatã în scris, se depune la registratura Autoritãţii în termen de 10 zile de la data comunicãrii rezultatelor prin publicarea pe pagina de internet a Autoritãţii a listei producãtorilor, respectiv a listei proprietarilor respinşi.
    (3) Contestaţia poate fi transmisã prin orice mijloc care asigurã confirmarea recepţionãrii acesteia de cãtre Autoritate în interiorul perioadei prevãzute la alin. (2).
    (4) La data recepţionãrii contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autoritãţii un numãr unic de înregistrare.
    (5) Contestaţia trebuie sã cuprindã:
    a) dupã caz, datele de identitate sau atributele de identificare a contestatorului;
    b) numãrul unic de înregistrare atribuit de cãtre registratura Autoritãţii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, dupã caz;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiazã;
    e) numele şi prenumele proprietarului sau, dupã caz, numele şi prenumele reprezentantului legal al proprietarului ori al împuternicitului acestuia, semnãtura şi ştampila.
    (6) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    (7) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de cel mult 20 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritãţii.
    (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor înainteazã Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei. În situaţia admiterii contestaţiei de cãtre Comitetul director, acesta înainteazã Comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, dupã caz.
    ART. 26
    Pãstrarea documentelor de cãtre Autoritate
    (1) Autoritatea pãstreazã documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de cãtre producãtorul sau proprietarul al cãrui dosar de validare ori dosar de acceptare, dupã caz, a fost aprobat nu se restituie. Pe bazã de solicitare scrisã, Autoritatea poate elibera producãtorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bazã de solicitare scrisã, Autoritatea poate restitui documentele depuse de cãtre producãtorul sau proprietarul al cãrui dosar de validare ori dosar de acceptare, dupã caz, a fost respins.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, declaraţiile privind eventualele activitãţi economice ale organizaţiilor neguvernamentale şi declaraţiile privind ajutoarele de stat nu fac obiectul restituirii.
    ART. 27
    Responsabilitãţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) Autoritatea şi producãtorul validat rãspund pentru gestionarea în condiţiile legii a datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului.
    (2) În vederea verificãrii corectitudinii şi realitãţii datelor vizând tractoarele uzate/maşinile agricole autopropulsate uzate şi proprietarii acestora participanţi la program, Autoritatea încheie protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autoritãţi publice competente material şi teritorial.
    ART. 28
    Responsabilitãţi privind asigurarea conformitãţii cu normele comunitare
    Pentru a se asigura cã prin acordarea primei de casare producãtorului agricol nu se realizeazã o dublã finanţare pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi costuri eligibile, Autoritatea încheie protocol cu APDRP şi/sau cu orice instituţie ori autoritate publicã competentã material şi/sau teritorial.
    ART. 29
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de cãtre producãtorul validat cu privire la comercializarea tractoarelor noi/maşinilor agricole autopropulsate noi prin program, în orice formã şi în orice mediu, trebuie sã specifice cã aceasta se realizeazã prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole auto propulsate", derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
    (2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovatã de cãtre producãtorul validat în cadrul programului trebuie astfel prezentatã încât sã nu genereze confuzii între aceasta şi prima de casare susţinutã din Fondul pentru mediu.
    ART. 30
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legãturã cu programul se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii, www.afm.ro, la secţiunea "Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate".
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formã de comunicate de presã din partea Autoritãţii şi/sau autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    ART. 31
    Anexe
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentul ghid.

    ANEXA 1
    -------
la ghid
-------
              DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE

    Subsemnatul, .........................., cod numeric personal ..............., posesor al actului de identitate tip ............, seria ..... nr. ....................., eliberat de cãtre ................ la data de ..................., având domiciliul/reşedinţa la adresa ....................., în calitate de proprietar producãtor agricol/reprezentant legal al proprietarului producãtor agricol ............., înregistrat/înregistratã la registrul comerţului/tribunal/judecãtorie sub nr. de ordine ......./......./...................., cod de identificare fiscalã ........., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere:
    I. Nu am beneficiat şi nu sunt/nu suntem pe cale sã beneficiez/beneficiem de finanţare din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru aceleaşi costuri eligibile (nu am obţinut şi nu sunt/nu suntem pe cale sã obţin/obţinem finanţare pentru achiziţionarea unuia sau mai multor tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi şi/ori second-hand prin proiecte şi/sau programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare).
    II. Am/Avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu sunt înregistrat/nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiarã.
    III. Nu sunt considerat/nu suntem consideraţi întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv nu mã aflu/nu ne aflãm în stare de insolvenţã sau faliment, nu mã aflu/nu ne aflãm în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţionalã, nu mã aflu/nu ne aflãm sub administrare specialã, nu am/nu avem suspendate ori restricţionate activitãţile, inclusiv cele economice, nu mã aflu/nu ne aflãm într-o altã situaţie similarã legal reglementatã.
    IV. Nu sunt/Nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piaţa comunã ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.    Data ............ Proprietar/Reprezentantul legal al proprietarului
                                    Numele şi prenumele
                                 ........................
                                 Semnãtura şi ştampila*1)
───────────
    *1) Ştampila nu se aplicã de cãtre proprietarul persoanã fizicã.

    ANEXA 2
    -------
la ghid
-------
              DECLARAŢIE PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

    Subsemnatul, ..................., cod numeric personal ..............., posesor al actului de identitate tip ............, seria ..... nr. ....................., eliberat de cãtre .............. la data de ......................., având domiciliul/reşedinţa la adresa ................., în calitate de proprietar/reprezentant legal al proprietarului ........................., înregistrat/înregistratã la registrul comerţului/tribunal/judecãtorie sub nr. de ordine ......./......./...................., cod de identificare fiscalã .........................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 137/2007, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
    I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul .......): NU |_| DA |_|, dupã cum urmeazã:
    I.1. anul ........;
    tranşa 1: ............................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .........................;
    tranşa 2 ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .........................;
    tranşa n ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................
    I.2. anul ........;
    tranşa 1: ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...............................................................;
    tranşa 2: ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...............................................................;
    tranşa n ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................
    I.3. anul ........;
    tranşa 1: ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...............................................................;
    tranşa 2: ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...............................................................;
    tranşa n ............................................... lei (în cifre şi litere);
    data acordãrii ..............................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................,
    în una ori mai multe dintre urmãtoarele modalitãţi:
    a) subvenţie |_|;
    b) subvenţie pentru export |_|;
    c) anularea de datorii: forma concretã a datoriei ............................, perioada în care a fost înregistratã .......................... |_|;
    d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) ............................................. |_|;
    e) exceptãri de la plata taxelor şi impozitelor (se precizeazã fiecare taxã şi/sau impozit şi perioada de exceptare) ....................................................... |_|;
    f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (se precizeazã fiecare taxã şi/sau impozit, se precizeazã în ce constã reducerea, precum şi perioada pentru care a fost acordatã şi/sau se acordã reducerea) ............................ |_|;
    g) amânãri de la plata taxelor şi a impozitelor (se precizeazã fiecare taxã şi/sau impozit, precum şi durata şi perioada de acordare a amânãrii de la plata taxelor şi a impozitelor) .......................................... |_|;
    h) obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
    - acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (se precizeazã suma care constituie ajutor de stat - diferenţa dintre dobânda medie anualã practicatã de bãncile comerciale pentru aceeaşi perioadã şi dobânda anualã cu care a fost obţinut împrumutul) ......................................................... |_|;
    - participãri cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (se precizeazã suma care constituie ajutor de minimis - profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin efectuarea investiţiei respective) ............................................. |_|;
    i) garanţii acordate de cãtre stat sau de cãtre alte autoritãţi publice; se cuantificã avantajele obţinute pe aceastã cale ................................................. |_|;
    j) reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (se precizeazã suma care constituie ajutor de minimis: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţã şi valoarea acestora la preţurile la care au fost achiziţionate) .......................................................................... |_|;
    k) venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului (precizaţi suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv la care s-a realizat tranzacţia).................................................................... |_|;
    l) alte modalitãţi prin care s-a acordat ajutorul de minimis (se precizeazã).................................................... |_|.
    II. Subsemnatul, proprietar/reprezentant legal al proprietarului..............................................., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penalã şi nu am fost supus unei condamnãri în ultimii 3 ani de cãtre nicio instanţã de judecatã, din motive profesionale sau etic-profesionale.
    III. Avem personalitate juridicã românã/Nu avem personalitate juridicã, suntem legal constituiţi şi desfãşurãm activitãţi economice pe teritoriul României.
    IV. Am/Avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu sunt înregistrat/nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiarã.
    V. Nu sunt considerat/Nu suntem consideraţi întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv nu mã aflu/nu ne aflãm în stare de insolvenţã sau faliment, nu mã aflu/nu ne aflãm în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, închidere operaţionalã, nu mã aflu/nu ne aflãm sub administrare specialã, nu am/nu avem suspendate ori restricţionate activitãţile economice, nu mã aflu/nu ne aflãm într-o altã situaţie similarã legal reglementatã.
    VI. Nu sunt/Nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piaţa comunã ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene.
    VII. Nu activez/Nu activãm într-unul din sectoarele prevãzute în art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.
    VIII. Nu am/Nu avem ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv în sistem leasing, şi/sau exportul de tractoare şi/ori maşini agricole autopropulsate.
    IX. Nu am obţinut şi nu sunt/nu suntem pe cale sã obţin/obţinem finanţare pentru achiziţionarea unuia sau mai multor tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi şi/ori second-hand prin proiecte şi/sau programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

    Data ............... Proprietar/Reprezentant legal al proprietarului
                                     Numele şi prenumele
                                   ........................
                                 Semnãtura şi ştampila*1)
                             .................................
─────────
    *1) Ştampila nu se aplicã de cãtre proprietarul persoanã fizicã.

    OBSERVAŢIE:
    Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României valabil la data acordãrii lor, iar suma solicitatã prin cererea de finanţare se va echivala în euro la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României valabil la data aprobãrii dosarului de acceptare.

    ANEXA 3
    -------
la ghid
-------

 Nr. de înregistrare la producãtor Nr. de înregistrare la Administraţia
 .........../................ Fondului pentru Mediu
                                               .........../................                        CERERE DE VALIDARE A PRODUCĂ?TORULUI

    Denumirea completã a producãtorului solicitant ....................................
    Forma juridicã de organizare ......................................................
    Forma de proprietate ............/(publicã/privatã)................................
    Înregistrat/Înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul .................. sub nr. de ordine ........./.........../............, cod de identificare fiscalã ..................., cont nr. ..........., deschis la Trezoreria ............
    Adresa sediului social: localitatea ................., str. ................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ...................., cod poştal ..................., telefon (fix şi mobil) ............., fax ..........., e-mail .............., website ...................
    Reprezentat/Reprezentatã legal de ................. în calitate de ..........., prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ..............., cod numeric personal .............., posesor al actului de identitate tip ......., seria ......... nr. ..............., eliberat de cãtre ................. la data de ...................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ............., str. ....................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et ......., ap. ......., judeţul/sectorul ................, cod poştal ................, telefon (fix şi mobil) ..........................., fax ..................., e-mail .................
    Solicitãm validarea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul ............. şi perfectarea contractului de finanţare nerambursabilã, în vederea decontãrii primelor de casare acordate proprietarilor acceptaţi în program de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu şi care achiziţioneazã de la societatea noastrã tractoare noi, marca/mãrcile ..........................., şi/sau maşini agricole autopropulsate noi, marca/mãrcile .............................................. .
    Comercializarea tractoarelor şi/sau maşinilor agricole autopropulsate noi în cadrul programului se va efectua de cãtre societatea noastrã prin punctul de lucru/punctele de lucru având urmãtoarele atribute de identificare:
    1. denumire ............, cod de identificare fiscalã (dacã este cazul) ....................., înregistrat în localitatea ................, str. ................. nr. ......., bl ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ......................., telefon (fix şi mobil) ......................, fax ............., e-mail ............, autorizat sã desfãşoare activitãţi de ..............................;
    2. denumire ...., cod de identificare fiscalã (dacã este cazul) ................., înregistrat în localitatea ...................., str. ...................... nr........, bl......., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..........., cod poştal .............., telefon (fix şi mobil) ......................, fax ....................., e-mail ..............., autorizat sã desfãşoare activitãţi de .......................................
    3. denumire ................, cod de identificare fiscalã (dacã este cazul).................., înregistrat în localitatea ........................., str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., et......., ap. ......., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ......................., fax ..........., e-mail .................., obiect de activitate ........................................................................... .
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
    a) societatea noastrã are personalitate juridicã românã, este legal constituitã şi desfãşoarã activitãţi economice pe teritoriul României;
    b) societatea noastrã are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea/comercializarea tractoarelor şi/sau maşinilor agricole autopropulsate noi (conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN Rev. 2, clasa 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agriculturã şi exploatãri forestiere şi/sau clasa 4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor);
    c) societatea noastrã deţine autorizaţiile/acordurile/avizele necesare desfãşurãrii activitãţii;
    d) avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiarã;
    f) societatea noastrã, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate, nu se aflã în stare de insolvenţã sau faliment, nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, închidere operaţionalã, nu se aflã sub administrare specialã, nu are suspendate ori restricţionate activitãţile economice, nu se aflã într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    g) societatea noastrã, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la lit. f), precum şi pentru orice altã situaţie similarã;
    h) nu sponsorizãm activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
    i) în cadrul sesiunii precedente a programului, societatea noastrã a respectat în integralitate prevederile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate şi nu a încãlcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Administraţia Fondului pentru Mediu/societatea noastrã nu a participat în cadrul sesiunii precedente a programului;
    j) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate şi în condiţiile stipulate prin acesta;
    k) sunt de acord cu faptul cã în timpul procesului de analizã poate apãrea ca necesarã completarea dosarului de validare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de validare, mã oblig sã le depun în termenul prevãzut în cuprinsul ghidului de finanţare a programului;
    l) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţã de faptul cã neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integralã a sumelor decontate de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul .......... .
    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea societãţii pe care o reprezint.
    Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirmãm cã am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia ................................................
    Semnãtura ..........................................
    Data ....................................................
    L.S.

    ANEXA 4
    -------
la ghid
-------

                    FIŞA DE EVALUARE A ELIGIBILITÃŢII PRODUCÃTORULUI

    Denumirea producãtorului: ................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: ......................┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Documentele şi cerinţele în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriului de │
│crt.│evalueazã eligibilitatea producãtorului │eligibilitate │
│ │ ├────────┬────────┬───────────┤
│ │ │ DA │ NU │ Comentarii│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 1.│A depus dosarul de validare în cadrul sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere organizate de AFM. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 2.│A respectat clauzele stipulate prin actele juridice │ │ │ │
│ │încheiate cu AFM, precum şi prevederile ghidului de │ │ │ │
│ │finanţare a programului (conform referatului transmis│ │ │ │
│ │de cãtre Direcţia implementare proiecte din cadrul │ │ │ │
│ │AFM). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 3.│A depus cererea de validare, conform formularului │ │ │ │
│ │prevãzut în anexa nr. 3 la Ghidul de finanţare a │ │ │ │
│ │Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional│ │ │ │
│ │de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, în │ │ │ │
│ │original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentan-│ │ │ │
│ │tul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 4.│A depus actul de împuternicire, în original. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 5.│A depus actul de identitate al reprezentantului │ │ │ │
│ │legal, în copie. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 6.│A depus actul de identitate al persoanei împuterni- │ │ │ │
│ │cite, în copie. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 7.│A depus certificatul constatator emis de cãtre ofi- │ │ │ │
│ │ciul registrului comerţului, în original, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care sunt│ │ │ │
│ │menţionate: atributele de identificare a producãtoru-│ │ │ │
│ │lui, codul unic de înregistrare, reprezentanţii │ │ │ │
│ │legali, domeniul de activitate principal şi domeniile│ │ │ │
│ │de activitate secundare, situaţia juridicã, precum │ │ │ │
│ │şi sediile secundare şi punctele de lucru. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 8.│A depus certificatul de înregistrare fiscalã, │ │ │ │
│ │în copie. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 9.│A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de │ │ │ │
│ │cãtre organul teritorial de specialitate al Ministe- │ │ │ │
│ │rului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate │ │ │ │
│ │la data depunerii dosarului de validare, în │ │ │ │
│ │original/copie legalizatã. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 10.│A depus certificatul de atestare fiscalã privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de platã cãtre bugetul de stat, emis de │ │ │ │
│ │cãtre organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabi-│ │ │ │
│ │litate la data depunerii dosarului de validare, în │ │ │ │
│ │original/copie legalizatã. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 11.│A depus certificatul de atestare fiscalã privind │ │ │ │
│ │impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale │ │ │ │
│ │bugetului local, emis de cãtre autoritatea publicã │ │ │ │
│ │localã în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul │ │ │ │
│ │social, în original/copie legalizatã. │ │ │ │
│ │A depus certificatul de atestare fiscalã emis de │ │ │ │
│ │cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã │ │ │ │
│ │teritorialã funcţioneazã punctul de lucru menţionat │ │ │ │
│ │în cererea de validare, aflat în termen de valabili- │ │ │ │
│ │tate la data depunerii dosarului de validare, în │ │ │ │
│ │original/copie legalizatã. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 12.│A depus certificatul de atestare privind obligaţiile │ │ │ │
│ │la Fondul pentru mediu, eliberat de cãtre AFM, în │ │ │ │
│ │termen de valabilitate la data depunerii dosarului de│ │ │ │
│ │validare, în original/copie legalizatã. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 13.│A depus actul doveditor al calitãţii de importator │ │ │ │
│ │sau de reprezentant autorizat al producãtorului/ │ │ │ │
│ │importatorului de tractoare şi/sau maşini agricole │ │ │ │
│ │autopropulsate noi, în copie. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│ 14.│A depus documentul doveditor al deschiderii contului │ │ │ │
│ │50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul │ │ │ │
│ │pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilã a proiectelor pentru protecţia │ │ │ │
│ │mediului, în copie (prin excepţie, documentul poate │ │ │ │
│ │fi prezentat cel mai târziu la data perfectãrii │ │ │ │
│ │contractului). │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┘


    NOTĂ?:
    În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeazã, dupã caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie, dupã caz, comentariile de rigoare.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Concluzii: │
│ │
│ │
│ REZULTATUL EVALUÃRII ELIGIBILITÃŢII PRODUCÃTORULUI: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                          PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS

    Evaluator (juridic),
    ....................................
    Data .....................
    Semnãtura ....................
    Preşedintele comisiei de validare,
    ....................................
    Data .....................
    Semnãtura ....................

    ANEXA 5
    -------
la ghid
-------

                                    - Model -
                     CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILÃ
                    Nr. ........./N/din ..................

    Între:
    Pãrţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscalã 14715650, cont nr. ............., deschis la Trezoreria ...................., reprezentatã legal prin domnul ................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumitã în continuare AFM,
    şi
    Societatea Comercialã ............... - S.A./S.R.L., cu sediul social în ........................., înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul ............... sub nr. ......./......./..........., cod de identificare fiscalã ..................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria ..................., reprezentatã legal prin domnul/doamna ...................., care îl/o împuterniceşte pe domnul/doamna ..................., în calitate de producãtor validat, denumitã în continuare producãtor,
    a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilã, denumit în continuare contract.

    ART. 1
    Obiectul contractului

    (1) Prin prezentul contract, AFM acordã producãtorului o finanţare nerambursabilã, denumitã în continuare finanţare, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul .........., denumit în continuare program.
    (2) Finanţarea se acordã pentru comercializarea în cadrul programului a tractoarelor noi, marca/mãrcile ................, şi a maşinilor agricole autopropulsate noi, marca/mãrcile ...................... .
    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi şi este valabil pânã la data de 12 decembrie ......... inclusiv.
    ART. 3
    Modalitatea de finanţare
    (1) Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevãzute la art. 2.
    (2) Finanţarea se realizeazã prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe mãsura decontãrii primelor de casare, şi prin creditarea contului nr. .................., deschis la Trezoreria .................. de cãtre producãtor, pe bazã de cerere de decontare, însoţitã în mod obligatoriu de documentele prevãzute la art. 16 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.995/2011, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.
    (3) Virarea sumelor din contul AFM în contul producãtorului se face în termen de ...... zile de la depunerea cererii de decontare.
    (4) Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ........ a fiecãrei luni.
    (5) Orice platã excedentarã efectuatã de cãtre AFM constituie platã necuvenitã, iar producãtorul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmãrii de primire a notificãrii din partea AFM.
    ART. 4
    Obligaţiile pãrţilor
    (1) Producãtorul se obligã:
    a) sã utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordatã;
    b) sã asigure înregistrarea în evidenţa contabilã a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementãrilor contabile în vigoare;
    c) sã plãteascã toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale şi în termenele prevãzute de acestea;
    d) sã permitã reprezentanţilor AFM accesul la sediul sãu social, precum şi la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activitãţilor care se realizeazã din finanţarea acordatã şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, a altor documente relevante în legãturã cu derularea programului;
    e) sã nu sponsorizeze activitãţi cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadã de valabilitate a prezentului contract;
    f) sã informeze AFM şi sã prezinte documentele corespunzãtoare în cazul în care survin modificãri cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentãrii cererii de decontare ori pe parcursul derulãrii prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificãri;
    g) sã informeze AFM în cazul în care va fi supus procedurii de insolvenţã sau faliment, executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, închidere operaţionalã, administrare specialã sau i-au fost suspendate ori restricţionate activitãţile economice sau se va afla într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    h) în îndeplinirea prezentului contract, sã nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    i) sã furnizeze în maximum 5 zile lucrãtoare de la notificarea AFM orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
    j) sã specifice, în cazul oricãrui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate noi prin program, în orice formã şi în orice mediu, cã aceasta este realizatã prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul .........., derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;
    k) sã prezinte orice reducere de preţ promovatã în cadrul programului în aşa fel încât sã nu se genereze confuzii între aceasta şi prima de casare susţinutã din Fondul pentru mediu;
    l) sã punã la dispoziţia solicitanţilor o linie telefonicã accesibilã sau de tip "info-line" la care aceştia pot obţine informaţii cu privire la program;
    m) sã verifice la înscrierea proprietarilor autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea;
    n) sã justifice în scris proprietarului, la cererea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notã de înscriere sau, dacã i-a eliberat notã de înscriere, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitãţile de vânzare-cumpãrare şi predare-primire a tractorului nou sau a maşinii agricole autopropulsate noi;
    o) sã gestioneze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând participanţilor în cadrul programului;
    p) sã pãstreze în condiţii de siguranţã documentele depuse de cãtre proprietarii înscrişi şi proprietarii acceptaţi;
    q) sã comercializeze cãtre proprietarul acceptat de AFM tractorul nou/maşina agricolã autopropulsatã nouã la preţul precizat în nota de înscriere, preţ din care se va scãdea contravaloarea primei de casare aprobate de AFM.
    (2) AFM se obligã:
    a) sã asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor prevãzute pentru program prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    b) sã punã la dispoziţia producãtorului informaţiile legate de finanţare.
    ART. 5
    Rãspunderea contractualã
    (1) Nerespectarea de cãtre producãtor a oricãreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpã.
    (2) Constituie caz de culpã şi urmãtoarele fapte ale producãtorului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legãturã cu acesta, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
    b) împotriva sa a fost demaratã procedura insolvenţei sau a falimentului, procedura de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţionalã, a fost pus sub administrare specialã, i-au fost suspendate ori restricţionate activitãţile, inclusiv cele economice, sau se aflã într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    c) face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la lit. b), precum şi pentru orice altã situaţie similarã.
    (3) Producãtorul îşi asumã integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulãrii prezentului contract, AFM fiind degrevatã în totalitate de orice responsabilitate.
    (4) Producãtorul îşi asumã integral rãspunderea pentru refuzul de a elibera notã de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalitãţile de vânzare-cumpãrare şi predare-primire a tractorului nou sau maşinii agricole autopropulsate noi proprietarului acceptat şi cãruia i-a eliberat notã de înscriere.
    (5) Producãtorul suportã taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregãtirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activitãţilor aferente.
    (6) Producãtorul rãmâne direct rãspunzãtor pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
    (7) Orice caz de culpã şi orice disfuncţionalitate apãrute pe parcursul derulãrii prezentului contract vor fi notificate producãtorului de cãtre AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacã deficienţele menţionate nu sunt înlãturate în termen de maximum 10 zile de la data notificãrii, AFM are dreptul de a lua urmãtoarele mãsuri:
    a) sistarea temporarã a utilizãrii finanţãrii, pânã la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivã a finanţãrii şi rezilierea unilateralã a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate cãtre producãtor. Suma finanţatã prin prezentul contract reprezintã creanţã bugetarã, iar procedura de recuperare, inclusiv pe calea executãrii silite, este dusã la îndeplinire de AFM, care are calitatea de creditor bugetar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se aplicã în mod corespunzãtor.
    ART. 6
    Încetarea contractului
    Prezentul contract înceteazã de drept:
    a) la data prevãzutã în cuprinsul acestuia;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea mãsurã încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrarã AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producãtorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţã de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    ART. 7
    Forţa majorã şi cazul fortuit
    (1) Prin forţã majorã se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit dupã încheierea prezentului contract şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocã forţa majorã are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã notifice cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) sã transmitã, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţã majorã, certificatul de forţã majorã emis de autoritatea competentã;
    c) sã comunice data încetãrii în termen de 5 zile de la încetare;
    d) sã ia orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
    (3) Dacã nu se procedeazã la anunţarea forţei majore în condiţiile şi termenele prevãzute, partea care o invocã va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin lipsa notificãrii.
    (4) Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majorã, comunicatã şi doveditã în condiţiile alin. (2), exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
    (6) Dacã forţa majorã şi/sau consecinţele acesteia dureazã sau se estimeazã cã va/vor dura mai mult de 3 luni, pãrţile se obligã sã negocieze cu bunã-credinţã în vederea identificãrii soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    (7) Prevederile cuprinse la alin. (2) - (6) se aplicã, în mod corespunzãtor, şi în situaţia cazului fortuit.
    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.
    ART. 9
    Litigii
    (1) Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilã nu este posibilã, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente în a cãror razã teritorialã îşi are sediul AFM.
    ART. 10
    Dispoziţii finale
    (1) Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la urmãtoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru producãtor: ........................................................ .
    (2) În cazul în care producãtorul doreşte sã fie notificat la o altã adresã sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicatã în scris AFM.
    (3) Notificãrile fãcute producãtorului la adresa menţionatã la alin. (1) lit. b) sau la o altã adresã comunicatã ulterior se considerã a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    Sub condiţia ca acestea sã fie confirmate ulterior, notificãrile se pot transmite şi prin fax la urmãtoarele numere telefonice:
    a) pentru AFM: ............................;
    b) pentru producãtor: ........................... .
    (4) Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    (5) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procurã, noi, reprezentanţii legali ai producãtorului, am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    (6) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul pãrţilor, prin act adiţional.
    (7) Prezentul contract s-a semnat la data de ..................., la sediul AFM, în douã exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridicã, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantã.


     Administraţia Fondului pentru Mediu S.C. ............. - S.A./S.R.L.
                Preşedinte, prin ...................
             .................. Reprezentant legal/Împuternicit,
                                                      .................
             Direcţia economicã
                 Director,
              ..................

       Direcţia implementare proiecte
                 Director,
             ...................
                  Avizat
                  ------
            Consilier juridic,
            ..................

        Referent de specialitate,
            ..................    ANEXA 6
    -------
la ghid
-------

                                   - Model -


 Nr. de înregistrare la Nr. de înregistrare la
 producãtorul validat Administraţia Fondului pentru Mediu
 .........../........... ............../.................


                              CERERE DE DECONTARE

    Denumirea completã a producãtorului validat solicitant ................................
    Forma juridicã de organizare ..........................................................
    Forma de proprietate ............../(publicã/privatã)..................................
    Înregistrat/Înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul ................... sub nr. de ordine ....../......./..............., cod de identificare fiscalã ......................., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria ......................
    Adresa sediului social: localitatea ..................., str. ................ nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ..............., fax ........................, e-mail .................., website ..................
    Reprezentat/Reprezentatã legal de ....................., în calitate de ................, prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric personal ......................, posesor al actului de identitate tip ..........., seria ......... nr. ..............., eliberat de cãtre ............................. la data de .................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea .........................., str. ......................... nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judeţul/sectorul ..................., cod poştal .................., telefon (fix şi mobil) ..............................., fax .........................., e-mail .......................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilã nr. ........../......./............., vã rugãm sã aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .............. lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţitã de:
    1. lista proprietarilor beneficiari producãtori agricoli, pe suport hârtie, semnatã şi ştampilatã pe fiecare filã de cãtre reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al........................., în original.
    2. lista proprietarilor beneficiari producãtori agricoli, pe suport electronic;
    3. lista proprietarilor beneficiari care nu activeazã în sectorul producţiei agricole, pe suport hârtie, semnatã şi ştampilatã pe fiecare filã de cãtre reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ........................., în original;
    4. lista proprietarilor beneficiari care nu activeazã în sectorul producţiei agricole, pe suport electronic;
    5. facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionãrii tractoarelor noi/maşinilor agricole autopropulsate noi, în original şi copie;
    6. declaraţiile pe propria rãspundere, în formã autentificatã (de notarul public), prin care proprietarii beneficiari îşi exprimã în mod explicit opţiunea de a achiziţiona tractoarele noi/maşinile agricole autopropulsate noi la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţãrii în baza unor contracte de leasing financiar;
    7. certificatul de atestare fiscalã privind obligaţiile de platã cãtre bugetul de stat, emis de cãtre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizatã;
    8. certificatul de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã avem sediul social, precum şi certificatul/certificatele de atestare fiscalã emis/emise de cãtre autoritatea publicã localã/autoritãţile publice locale în a cãrei/cãror razã teritorialã funcţioneazã punctul/punctele de lucru prin care sunt comercializate tractoarele noi/maşinile agricole autopropulsate noi în cadrul programului, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copii legalizate;
    9. certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizatã.
    Subsemnatul declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi garantez cã documentele depuse în vederea decontãrii respectã cerinţele Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate. Îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................
    Funcţia .......................................................
    Semnãtura ..................................................
    Data .........................................................
    L.S.

    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Preşedinte
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnãtura ..................................................
    L.S.
    Direcţia economicã
    Director
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnãtura ...............................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnãtura ..................................................
    Serviciul implementare ........................
    Şef serviciu
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnãtura ..................................................
    Referent de specialitate
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnãtura ..................................................

    ANEXA 7
    -------
la ghid
-------

    Nr. de înregistrare ieşire............................/....................
    (Se completeazã la eliberarea notei de înscriere cãtre proprietar.)
    Nr. de înregistrare intrare ............................../..........................
    (Se completeazã la prezentarea proprietarului în vederea achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi.)

                                NOTÃ DE ÎNSCRIERE
    I. Prin prezenta se confirmã înscrierea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul ....... a
    1. doamnei/domnului ...................., cod numeric personal ......................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ......., seria ......... nr. ..............., eliberat de cãtre .................. la data de ..............., domiciliat(ã)/cu reşedinţa în localitatea ......................, str. .................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........................., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ......................, fax ....................., e-mail ...........................,
    pe baza prezentãrii urmãtoarelor documente:
    a) actul de identitate a proprietarului, în original şi copie (originalul se restituie);
    b) certificat de înmatriculare/înregistrare nr. ................., în original şi copie (originalul se restituie), pentru tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã marca ......................., nr. de înmatriculare/înregistrare .................., nr. de identificare ....................., an de fabricaţie .............;
    c) alte documente: ....................................................... ;
    2. ......./(denumirea proprietarului) ........., înregistrat/înregistratã la ................ sub nr. ............................., cod de identificare fiscalã ........................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în localitatea ............, str. ................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ....................., fax. ............, e-mail ................, reprezentat/reprezentatã de cãtre doamna/domnul ....................., cod numeric personal ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........, seria ......... nr. ..............., eliberat de cãtre ....................... la data de ......................, domiciliat/(ã)/cu reşedinţa în localitatea ............................, str. .......................... nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..................., cod poştal.........................., telefon (fix şi mobil) ......................, fax ............., e-mail ..............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,
    pe baza prezentãrii urmãtoarelor documente:
    a) act de identificare a proprietarului (dupã caz, actul de înfiinţare, certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificatul de înregistrare în registrul comerţului, însoţit de certificatul de înregistrare fiscalã etc.), tip .........., seria .......... nr. ..............., eliberat de ............. la data de ..........., în copie;
    b) certificat de înmatriculare/înregistrare nr. ............, în original şi copie (originalul se restituie), pentru tractorul uzat/maşina agricolã autopropulsatã uzatã, marca ................, nr. de înmatriculare/înregistrare ................., nr. de identificare ..............., an de fabricaţie ...........;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului/actul de identitate al persoanei împuternicite de cãtre reprezentantul legal al proprietarului, tip ......., seria ........... nr. ................., eliberat la data de ............ de cãtre .................., în original şi copie (originalul se restituie);
    d) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, în copie: .................................;
    e) alte documente: .......................................................... .
    II. În urma verificãrii documentelor prevãzute la pct. I, prin prezenta notã de înscriere garantãm comercializarea cãtre proprietarul înscris ........................., potrivit opţiunii sale, a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi marca ................., modelul ............., puterea motorului ............ [cp/kW], norma de poluare ............., din al cãrui/cãrei preţ de comercializare se va scãdea contravaloarea primei de casare susţinute din Fondul pentru mediu, sub rezerva îndeplinirii urmãtoarelor condiţii cumulative:
    a) acceptarea proprietarului de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) predarea spre casare a tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, ulterior acceptãrii de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu, şi obţinerea certificatului de distrugere;
    c) radierea tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate din evidenţa autoritãţii competente şi obţinerea certificatului de radiere;
    d) prezentarea la sediul nostru a proprietarului menţionat la pct. I.1/a reprezentantului legal al proprietarului înscris sau a persoanei împuternicite/desemnate/delegate de cãtre reprezentantul legal al proprietarului înscris menţionat la pct. I.2, în vederea achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi, în termenul de valabilitate al prezentei note de înscriere.
    III. Preţul de comercializare a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi menţionat/menţionate la pct. II este de ............... lei (în cifre şi litere), din care .............. lei (în cifre şi litere) reprezintã TVA.
    IV. Prezenta notã de înscriere este valabilã pânã la data de ................ inclusiv.
    V. Subsemnatul, ......................, în calitate de proprietar/reprezentant legal al proprietarului înscris/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului ....................., declar cã datele înscrise în prezenta notã de înscriere sunt verificate şi corespund celor prezentate de subsemnat şi am fost informat cu privire la condiţiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitãţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul.......... . De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã nu m-am/ne-am înscris la un alt producãtor validat.


   Semnãturile autorizate Proprietarul înscris,
 ale producãtorului validat ......./(numele şi prenumele).............
           L.S.
                                                  sau
                                         Proprietarul înscris,
                                     ......./(denumirea)..........
                                                 prin
                                  Reprezentantul legal/Împuternicitul,
                                    ..............................    ANEXA 8
    -------
la ghid
-------

                                    - Model -


 Nr. de înregistrare la Nr. de înregistrare la
 proprietar Administraţia Fondului pentru Mediu
 .........../........... ............../.................                              CERERE DE FINANŢARE

    I. Date generale
    1. Numele şi prenumele proprietarului: ......................., cod numeric personal ............................, posesor al actului de identitate tip ......., seria ......... nr. ..............., eliberat de cãtre .................. la data de ...................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ......................, str. ......................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ..................., fax ......................, e-mail .....................
    2. Denumirea completã a proprietarului: .............................................
    Forma juridicã de organizare: .......................................................
    Forma de proprietate ........../(publicã/privatã)..................
    Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/tribunal/judecãtorie (dupã caz) ............../........./.................., cod de identificare fiscalã ................, cont nr. ..................., deschis la Trezoreria/ Banca ..................
    Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ..................., str. ....................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ............, cod poştal ................., telefon (fix şi mobil) ........................, fax ..............., e-mail ................., website ............, reprezentat/reprezentatã legal de cãtre ......................., în calitate de ........................, prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ........................., cod numeric personal ......................, posesor al actului de identitate tip ......., seria ......... nr. ..............., eliberat de cãtre ...................... la data de ............................, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ....................., str. ................ nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................, cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) .................., fax .................., e-mail ............................
    II. Finanţare solicitatã
    Proprietarul solicitant ......../(numele şi prenumele sau denumirea), ............... prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal ......./(numele şi prenumele) ........., solicit/solicitãm acceptarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul ............. cu un numãr de ......./(în cifre şi litere)..... tractoare uzate şi un numãr de ......../ (în cifre şi litere) ............... maşini agricole autopropulsate uzate, pentru care solicitãm o finanţare nerambursabilã în sumã de ....../(în cifre şi litere) .......... lei, reprezentând prima de casare corespunzãtoare predãrii spre distrugere a numãrului de tractoare şi maşini agricole autopropulsate uzate mai sus menţionat. Prima de casare va fi utilizatã exclusiv în scopul înnoirii parcului propriu de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, prin achiziţionarea unui numãr de ....../(în cifre şi litere)...... tractoare noi şi a unui numãr de ......./ (în cifre şi litere)...... maşini agricole autopropulsate noi de la producãtorul validat ..........................., la care sunt înscris în baza Notei de înscriere nr. ....... din ................... .
    Diferenţa pânã la acoperirea integralã a preţului de achiziţionare a tractoarelor şi a maşinilor agricole autopropulsate noi va fi asiguratã şi susţinutã:
    a) din surse proprii: DA |_| NU |_|;
    b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|;
    c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|;
    III. Date de identificare a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate uzate┌─────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │Categoria │Marca │Numãrul │Numãrul │ Anul │ Numãrul şi │Numãrul │
│crt. │ │şi modelul│de înmatri- │de iden- │ fabri-│ seria certi- │de inven-│
│ │ │ │culare/ │tificare │ caţiei│ ficatului │tar │
│ │ │ │înregistrare│ │ │ de înmatri- │ │
│ │ │ │ │ │ │ culare/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ înregistrare │ │
├─────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────┘    IV. Declaraţie pe propria rãspundere
    Subsemnatul, în calitate de proprietar/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului .................., declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
    a) avem personalitate juridicã românã/nu avem personalitate juridicã, suntem legal constituiţi şi desfãşurãm activitãţi economice pe teritoriul României/nu desfãşurãm activitãţi economice;
    b) am/avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu sunt/suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiarã;
    c) nu sunt considerat/nu suntem consideraţi întreprindere în dificultate potrivit cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, respectiv nu mã aflu/nu ne aflãm în stare de insolvenţã sau faliment, nu mã aflu/nu ne aflãm în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţionalã, nu mã aflu/nu ne aflãm sub administrare specialã, nu am/nu avem suspendate ori restricţionate activitãţile, inclusiv cele economice, nu mã aflu/nu ne aflãm într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    d) nu sunt/nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind incompatibil cu piaţa comunã ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;
    e) activez/activãm în domeniul producţiei agricole; nu activãm în niciunul din sectoarele prevãzute în art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006;
    f) nu am/nu avem ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv în sistem leasing, şi/sau exportul de tractoare şi/ori maşini agricole autopropulsate;
    g) nu am obţinut şi nu sunt/nu suntem pe cale sã obţinem finanţare pentru achiziţionarea unuia ori mai multor tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi şi/sau second-hand prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;
    h) mã angajez/ne angajãm sã asigur/sã asigurãm şi sã susţin/sã susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevãzute la pct. II - Finanţare solicitatã;
    i) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fãrã a mã/ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    j) sunt/suntem de acord ca orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea mea/noastrã;
    k) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate şi în condiţiile stipulate prin acesta;
    l) sunt de acord cu faptul cã în timpul procesului de analizã poate apãrea ca necesarã completarea dosarului de acceptare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de acceptare, mã oblig sã le depun în termenul prevãzut în cuprinsul ghidului de finanţare;
    m) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. Subsemnatul, înţelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altã naturã este pedepsitã conform legii, declar cã nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţã de faptul cã neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integralã a sumelor acordate cu titlu de primã de casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate pentru anul ........... .
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmãm cã am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.


                                Numele şi prenumele proprietarului
                              .....................................
                                     Semnãtura proprietarului
                                ...................................
                                               sau
                                   Numele, prenumele şi funcţia
                             reprezentantului legal/împuternicitului
                              .....................................
                       Semnãtura reprezentantului legal/împuternicitului
                                ...................................
                                               L.S.
    ANEXA 9
    -------
la ghid
-------

                           - Model -
         FIŞA DE EVALUARE A ELIGIBILITÃŢII PROPRIETARULUI

    Denumirea proprietarului ...........................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: ......................
    Suma solicitatã prin cererea de finanţare: ............ lei (în cifre şi litere)
    Preţul de comercializare a tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi (conform notei de înscriere) ........ lei (în cifre şi litere), din care ........ lei (în cifre şi litere) reprezintã TVA
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Documentele şi cerinţele generale în baza cãrora se evalueazã│Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.1.│A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de AFM │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.2.│A depus cererea de finanţare, conform formularului prevãzut │ │ │ │
│ │în anexa nr. 8 la Ghidul de finanţare a Programului de sti- │ │ │ │
│ │mulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini │ │ │ │
│ │agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului me-│ │ │ │
│ │diului şi pãdurilor nr. 1.995/2011, în original, semnatã şi │ │ │ │
│ │ştampilatã de cãtre proprietar/reprezentantul proprietarilor │ │ │ │
│ │asociaţi/reprezentantul legal al proprietarului/împuternici- │ │ │ │
│ │tul reprezentantului legal al proprietarului (dupã caz). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.3.│A depus actul de identitate al proprietarului, actul de iden-│ │ │ │
│ │titate al reprezentantului proprietarilor asociaţi însoţit de│ │ │ │
│ │actele de identitate ale proprietarilor asociaţi, actul de │ │ │ │
│ │identitate al reprezentantului legal (dupã caz), în │ │ │ │
│ │copie/copii. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.4.│A depus actul de împuternicire, în original (dacã este │ │ │ │
│ │cazul). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.5.│A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în │ │ │ │
│ │copie. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.6.│A depus nota de înscriere eliberatã de cãtre producãtorul │ │ │ │
│ │validat, în original. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.7.│A depus certificatul de înregistrare fiscalã, în copie (nu │ │ │ │
│ │trebuie depus de cãtre proprietarul persoanã fizicã). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.8.│A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de cãtre │ │ │ │
│ │organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor│ │ │ │
│ │Publice, în termen de valabilitate la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de acceptare, în original/copie legalizatã. │ │ │ │
│ │În cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 │ │ │ │
│ │alin. (4) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare │ │ │ │
│ │a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole │ │ │ │
│ │autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi │ │ │ │
│ │pãdurilor nr. 1.995/2011, au fost depuse certificatele de │ │ │ │
│ │cazier fiscal eliberate fiecãrui proprietar asociat. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1.9.│A depus certificatul de atestare fiscalã privind obligaţiile │ │ │ │
│ │de platã cãtre bugetul de stat, emis de cãtre organul teri- │ │ │ │
│ │torial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, │ │ │ │
│ │în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în original/copie legalizatã. │ │ │ │
│ │În cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 │ │ │ │
│ │alin. (4) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare │ │ │ │
│ │a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole │ │ │ │
│ │autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi │ │ │ │
│ │pãdurilor nr. 1.995/2011, au fost depuse certificatele de │ │ │ │
│ │atestare fiscalã privind obligaţiile de platã cãtre bugetul │ │ │ │
│ │de stat eliberate fiecãrui proprietar asociat. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.10.│A depus certificatul de atestare fiscalã privind impozitele │ │ │ │
│ │şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis │ │ │ │
│ │de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã terito- │ │ │ │
│ │rialã îşi are domiciliul/reşedinţa/sediul/sediul social/se- │ │ │ │
│ │diul profesional proprietarul, în termen de valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii dosarului de acceptare, în original/copie │ │ │ │
│ │legalizatã. │ │ │ │
│ │În cazul proprietarilor care s-au asociat în sensul art. 6 │ │ │ │
│ │alin. (4) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare │ │ │ │
│ │a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole │ │ │ │
│ │autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi │ │ │ │
│ │pãdurilor nr. 1.995/2011, au fost depuse certificatele de │ │ │ │
│ │atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte │ │ │ │
│ │venituri ale bugetului local eliberate fiecãrui proprietar │ │ │ │
│ │asociat. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.11.│A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru mediu eliberat de cãtre AFM, în termen de vala-│ │ │ │
│ │bilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în │ │ │ │
│ │original/copie legalizatã (nu trebuie depus de cãtre proprie-│ │ │ │
│ │tarul persoanã fizicã). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.12.│A depus certificatul de înmatriculare/înregistrare a tracto- │ │ │ │
│ │rului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, în copie │ │ │ │
│ │legalizatã. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.13.│A depus cartea de identitate a tractorului uzat/maşinii agri-│ │ │ │
│ │cole autopropulsate uzate, în copie legalizatã (lipsa │ │ │ │
│ │acesteia nu constituie motiv de respingere). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.14.│A depus actul de proprietate cu valoare juridicã, care atestã│ │ │ │
│ │vechimea tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate │ │ │ │
│ │uzate, în copie legalizatã (lipsa acestuia constituie motiv │ │ │ │
│ │de respingere doar în cazul în care din certificatul de │ │ │ │
│ │înmatriculare/înregistrare şi/sau cartea de identitate, dacã │ │ │ │
│ │aceasta existã, nu rezultã anul fabricaţiei tractorului │ │ │ │
│ │uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.15.│A depus, dupã caz: │ │ │ │
│ │Declaraţia pe propria rãspundere privind ajutoarele de stat │ │ │ │
│ │primite pentru aceleaşi costuri eligibile, conform formula- │ │ │ │
│ │rului prevãzut în anexa nr. 1 la Ghidul de finanţare a │ │ │ │
│ │Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de │ │ │ │
│ │tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin │ │ │ │
│ │Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.995/2011, │ │ │ │
│ │în original (se depune numai de cãtre proprietarul producãtor│ │ │ │
│ │agricol). │ │ │ │
│ │A depus declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în │ │ │ │
│ │ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul cãruia s-a înscris în program), conform formularului │ │ │ │
│ │prevãzut în anexa nr. 2 la Ghidul de finanţare a Programului │ │ │ │
│ │de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi │ │ │ │
│ │maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul │ │ │ │
│ │ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.995/2011, în original│ │ │ │
│ │(se depune de cãtre proprietarul care nu are calitatea de │ │ │ │
│ │producãtor agricol). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│1.16.│A depus documentul care atestã înscrierea în Registrul │ │ │ │
│ │agricol/Registrul fermelor/Registrul plantaţiilor viticole, │ │ │ │
│ │Registrul naţional al exploataţiilor sau în alte evidenţe │ │ │ │
│ │funciare, în copie (se depune numai de cãtre proprietarul │ │ │ │
│ │producãtor agricol). │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului persoanã fizicã │lui de eligibilitate │
│ │ ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 2.1.│A depus certificatul de moştenitor sau, în cazul succesiunii │ │ │ │
│ │pe cale judecãtoreascã, sentinţa civilã, în copie legalizatã │ │ │ │
│ │(dacã este cazul). │ │ │ │
│ │Certificatul de moştenitor/sentinţa civilã atestã existenţa │ │ │ │
│ │mai multor moştenitori şi a fost depusã împuternicirea nota- │ │ │ │
│ │rialã, în original, prin care persoana care semneazã în ca- │ │ │ │
│ │litate de proprietar este expres mandatatã sã acţioneze şi │ │ │ │
│ │sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe│ │ │ │
│ │seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: │ │ │ │
│ │înscrierii la producãtorul validat, înscrierii în vederea │ │ │ │
│ │acceptãrii de cãtre AFM, predãrii spre casare a tractorului │ │ │ │
│ │uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, radierii de la │ │ │ │
│ │autoritatea competentã a tractorului uzat/maşinii agricole │ │ │ │
│ │autopropulsate uzate şi achiziţionãrii tractorului nou/ │ │ │ │
│ │maşinii agricole autopropulsate noi de la producãtorul vali- │ │ │ │
│ │dat care a eliberat nota de înscriere. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 2.2.│A depus certificatul de cãsãtorie/actul administrativ elibe- │ │ │ │
│ │rat de cãtre autoritatea competentã, în copie legalizatã, │ │ │ │
│ │care atestã schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui │ │ │ │
│ │(dacã este cazul). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 2.3.│A depus documentul care atestã schimbarea/modificarea adresei│ │ │ │
│ │de domiciliu/reşedinţã, în copie legalizatã, eliberat de │ │ │ │
│ │cãtre autoritatea competentã (se depune numai dacã adresa de │ │ │ │
│ │domiciliu/reşedinţã înscrisã în actul de identitate diferã │ │ │ │
│ │faţã de adresa înscrisã în certificatul de înmatriculare/în- │ │ │ │
│ │registrare şi cartea de identitate a tractorului uzat/maşinii│ │ │ │
│ │agricole autopropulsate uzate, dacã aceasta existã). │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarilor asociaţi în sensul │lui de eligibilitate │
│ │prevederilor art. 6 alin. (4) din Ghidul de finanţare a ├─────┬─────┬──────────┤
│ │Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de │ DA │ NU │Comentarii│
│ │tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin │ │ │ │
│ │Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.995/2011 │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 3.1.│A fost depus contractul de asociere, în original. │ │ │ │
│ │Contractul de asociere cuprinde datele de identificare a │ │ │ │
│ │proprietarilor asociaţi, datele de identificare a tractoare- │ │ │ │
│ │lor/maşinilor agricole autopropulsate uzate, modalitatea de │ │ │ │
│ │susţinere a diferenţei pânã la preţul de comercializare a │ │ │ │
│ │tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi (din │ │ │ │
│ │sursele proprii ale proprietarilor asociaţi, credite bancare,│ │ │ │
│ │leasing financiar), cota procentualã ce revine fiecãrui │ │ │ │
│ │proprietar asociat în vederea susţinerii diferenţei de preţ, │ │ │ │
│ │inclusiv dobânzi, comisioane şi alte costuri asimilate, pro- │ │ │ │
│ │prietarul asociat care deţine calitatea de reprezentant al │ │ │ │
│ │proprietarilor asociaţi şi pe numele cãruia se va emite fac- │ │ │ │
│ │tura aferentã achiziţionãrii tractorului nou/maşinii agricole│ │ │ │
│ │autopropulsate noi. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 3.2.│A depus certificatul/sentinţa civilã/certificatele de moşte- │ │ │ │
│ │nitor/sentinţele civile, în copie legalizatã/copii legalizate│ │ │ │
│ │(dacã este cazul). │ │ │ │
│ │Certificatul/sentinţa civilã/certificatele de moştenitor/sen-│ │ │ │
│ │tinţele civile atestã existenţa mai multor moştenitori şi a │ │ │ │
│ │fost depusã împuternicirea notarialã/au fost depuse împuter- │ │ │ │
│ │nicirile notariale, în original, prin care persoana care s-a │ │ │ │
│ │asociat/persoanele care s-au asociat este expres mandatatã/ │ │ │ │
│ │sunt expres mandatate sã acţioneze şi sã încheie acte juridi-│ │ │ │
│ │ce în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul│ │ │ │
│ │tuturor comoştenitorilor, în vederea: încheierii contractului│ │ │ │
│ │de asociere în baza cãruia se efectueazã înscrierea la produ-│ │ │ │
│ │cãtorul validat şi înscrierea în vederea acceptãrii de cãtre │ │ │ │
│ │AFM, predarea spre casare a tractorului uzat/maşinii agricole│ │ │ │
│ │autopropulsate uzate, radierea de la autoritatea competentã a│ │ │ │
│ │tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate şi │ │ │ │
│ │achiziţionarea tractorului nou/maşinii agricole autopropul- │ │ │ │
│ │sate noi de la producãtorul validat care a eliberat nota de │ │ │ │
│ │înscriere. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 3.3.│A depus certificatul de cãsãtorie/actul administrativ elibe- │ │ │ │
│ │rat de cãtre autoritatea competentã, în copie legalizatã, │ │ │ │
│ │care atestã schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui │ │ │ │
│ │proprietarului asociat (dacã este cazul). │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 3.4.│A depus documentul care atestã schimbarea/modificarea adresei│ │ │ │
│ │de domiciliu/reşedinţã, în copie legalizatã, eliberat de │ │ │ │
│ │cãtre autoritatea competentã (se depune numai dacã adresa de │ │ │ │
│ │domiciliu/reşedinţã înscrisã în actul de identitate a pro- │ │ │ │
│ │prietarului asociat diferã de adresa înscrisã în certificatul│ │ │ │
│ │de înmatriculare/înregistrare şi cartea de identitate a │ │ │ │
│ │tractorului uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate, dacã │ │ │ │
│ │aceasta existã). │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘


┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ unitate administrativ-teritorialã ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 4.1.│A depus hotãrârea consiliului local/consiliului judeţean/ │ │ │ │
│ │Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind parti-│ │ │ │
│ │ciparea la program, în original. │ │ │ │
│ │Hotãrârea conţine acordul cu privire la casarea tractorului │ │ │ │
│ │uzat/maşinii agricole autopropulsate uzate şi achiziţionarea │ │ │ │
│ │tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi prin │ │ │ │
│ │program, datele de identificare a tractorului uzat/maşinii │ │ │ │
│ │agricole autopropulsate uzate, valoarea finanţãrii solicitate│ │ │ │
│ │(prima de casare) şi modalitatea de asigurare şi susţinere a │ │ │ │
│ │diferenţei pânã la acoperirea integralã a preţului de │ │ │ │
│ │achiziţionare a tractorului nou/maşinii agricole │ │ │ │
│ │autopropulsate noi. │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ unitate sau instituţie de învãţãmânt ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 5.1.│A depus dovada personalitãţii juridice, în copie certificatã │ │ │ │
│ │"conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 5.2.│A depus actul administrativ prin care a fost validat/numit │ │ │ │
│ │conducãtorul unitãţii/instituţiei de învãţãmânt, în copie │ │ │ │
│ │certificatã "conform cu originalul". │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ unitate de cult ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 6.1.│A depus actul administrativ de recunoaştere a cultului cãruia│ │ │ │
│ │îi aparţine unitatea, în copie. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 6.2.│A depus actul de înfiinţare a unitãţii de cult, în copie │ │ │ │
│ │certificatã "conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 6.3.│A depus actul administrativ prin care a fost recunoscut/numit│ │ │ │
│ │conducãtorul unitãţii de cult, în copie certificatã "conform │ │ │ │
│ │cu originalul". │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ instituţie publicã ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 7.1.│A depus actul de înfiinţare, în copie certificatã "conform cu│ │ │ │
│ │originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 7.2.│A depus actul administrativ prin care a fost numit/validat │ │ │ │
│ │conducãtorul instituţiei publice, în copie certificatã │ │ │ │
│ │"conform cu originalul". │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ organizaţie neguvernamentalã ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8.1.│A depus actul constitutiv, cu toate modificãrile şi comple- │ │ │ │
│ │tãrile ulterioare, în copie certificatã "conform cu │ │ │ │
│ │originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8.2.│A depus statutul, cu toate modificãrile şi completãrile ulte-│ │ │ │
│ │rioare, în copie certificatã "conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8.3.│A depus hotãrârea adunãrii generale a organizaţiei privind │ │ │ │
│ │alegerea reprezentantului legal, în copie certificatã │ │ │ │
│ │"conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8.4.│A depus certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor, în copie certificatã "conform cu originalul".│ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8.5.│A depus certificatul eliberat de cãtre instanţa competentã, │ │ │ │
│ │care atestã cã organizaţia nu a fost radiatã din Registrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se aflã în procedurã de │ │ │ │
│ │dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 de zile la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original/copie │ │ │ │
│ │legalizatã. │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ persoanã fizicã autorizatã, întreprindere individualã ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ sau întreprindere familialã │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 9.1.│A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului │ │ │ │
│ │emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã │ │ │ │
│ │tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul profe- │ │ │ │
│ │sional proprietarul, în copie certificatã "conform cu │ │ │ │
│ │originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 9.2.│A depus certificatul constatator emis de cãtre oficiul regis-│ │ │ │
│ │trului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã te- │ │ │ │
│ │ritorialã îşi are sediul profesional proprietarul, în origi- │ │ │ │
│ │nal, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în care │ │ │ │
│ │sunt menţionate: atributele de identificare a proprietarului,│ │ │ │
│ │codul unic de înregistrare, reprezentantul legal, domeniul │ │ │ │
│ │de activitate, situaţia juridicã, sediul profesional, precum │ │ │ │
│ │şi punctele de lucru. │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ operator economic cu personalitate juridicã ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│10.1.│A depus actul de înfiinţare, în formã actualizatã, în copie │ │ │ │
│ │certificatã "conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│10.2.│A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului │ │ │ │
│ │emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã │ │ │ │
│ │tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul │ │ │ │
│ │social proprietarul, în copie certificatã "conform cu │ │ │ │
│ │originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│10.3.│A depus certificatul constatator emis de cãtre oficiul regis-│ │ │ │
│ │trului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã te- │ │ │ │
│ │ritorialã îşi are sediul social proprietarul, în original, nu│ │ │ │
│ │mai vechi de 30 de zile de la data emiterii şi în care sunt │ │ │ │
│ │menţionate: atributele de identificare a proprietarului, co- │ │ │ │
│ │dul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul de │ │ │ │
│ │activitate principal şi domeniile de activitate secundare, │ │ │ │
│ │situaţia juridicã, precum şi sediile secundare şi punctele de│ │ │ │
│ │lucru. │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele specificate în baza cãrora se │Îndeplinirea criteriu-│
│crt. │ evalueazã eligibilitatea proprietarului │lui de eligibilitate │
│ │ grup de producãtori sau organizaţie de producãtori ├─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ DA │ NU │Comentarii│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11.1.│A depus actul constitutiv, cu toate modificãrile şi completã-│ │ │ │
│ │rile ulterioare, în copie certificatã "conform cu │ │ │ │
│ │originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11.2.│A depus statutul, cu toate modificãrile şi completãrile ulte-│ │ │ │
│ │rioare, în copie certificatã "conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11.3.│A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului │ │ │ │
│ │emis de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã │ │ │ │
│ │tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul social │ │ │ │
│ │proprietarul. │ │ │ │
│ │A depus certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor │ │ │ │
│ │şi fundaţiilor, în copie certificatã "conform cu originalul".│ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11.4.│A depus certificatul constatator emis de cãtre oficiul regis-│ │ │ │
│ │trului comerţului de pe lângã tribunalul în a cãrui razã │ │ │ │
│ │teritorialã îşi are sediul social proprietarul, în original, │ │ │ │
│ │nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii şi în care │ │ │ │
│ │sunt menţionate: atributele de identificare a proprietarului,│ │ │ │
│ │codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul │ │ │ │
│ │de activitate principal şi domeniile de activitate secundare,│ │ │ │
│ │situaţia juridicã, precum şi sediile secundare şi punctele de│ │ │ │
│ │lucru. │ │ │ │
│ │A depus certificatul eliberat de cãtre instanţa competentã, │ │ │ │
│ │care atestã cã organizaţia nu a fost radiatã din Registrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se aflã în procedurã de │ │ │ │
│ │dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile de la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original/copie │ │ │ │
│ │legalizatã. │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11.5.│A depus, dupã caz: │ │ │ │
│ │Avizul de recunoaştere ca grup/organizaţie de producãtori │ │ │ │
│ │emis de structurile de specialitate ale autoritãţii publice │ │ │ │
│ │centrale pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, în copie │ │ │ │
│ │certificatã "conform cu originalul". Avizul de recunoaştere │ │ │ │
│ │preliminarã emis de structurile de specialitate ale autoritã-│ │ │ │
│ │ţii publice centrale pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã,│ │ │ │
│ │în copie certificatã "conform cu originalul". │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11.6.│A depus lista membrilor grupului/organizaţiei de producãtori,│ │ │ │
│ │actualizatã la data depunerii dosarului de acceptare, în ori-│ │ │ │
│ │ginal, semnatã şi ştampilatã pe fiecare paginã de cãtre │ │ │ │
│ │reprezentantul legal. │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘    NOTĂ?:
    În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeazã, dupã caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie, dupã caz, comentariile de rigoare.


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Concluzii: │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘            REZULTATUL EVALUĂ?RII ELIGIBILITĂ?ŢII PROPRIETARULUI:
                   PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS

    Propunem aprobarea primei de casare în cuantum de .................. lei (în cifre şi litere), reprezentând .......... % din preţul (fãrã TVA) tractorului nou/maşinii agricole autopropulsate noi.

    Evaluator (juridic),
    ....................................
    Data .....................
    Semnãtura ....................
    Evaluator (economic),
    ....................................
    Data .....................
    Semnãtura ....................
    Preşedintele comisiei de acceptare,
    ....................................
    Data .....................
    Semnãtura ....................

                          --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016