Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 GHID DE FINANŢARE din 8 noiembrie 2018 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 8 noiembrie 2018  a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor    Twitter Facebook
Cautare document

 GHID DE FINANŢARE din 8 noiembrie 2018 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.196 din 8 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului
    Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, denumit în continuare program.

    ART. 2
    Scopul, obiectul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ale programului
    (1) Scopul programului este de a conştientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), deşeurilor voluminoase, deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, cu privire la drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deşeurilor, precum şi cu privire la posibilităţile de colectare existente la nivel local.
    (2) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea proiectelor de conştientizare a publicului cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), deşeurilor voluminoase, deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, cu privire la drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deşeurilor, precum şi cu privire la posibilităţile de colectare existente la nivel local, prin intermediul instrumentelor de informare.
    (3) Obiectivul programului este realizarea unor campanii de informare a publicului cu privire la scopul programului, prin realizarea de materiale cu caracter informativ şi difuzarea, transmiterea, publicarea, afişarea acestora etc.
    (4) Indicatorii de performanţă ai programului sunt reprezentaţi de numărul/procentul persoanelor din publicul-ţintă care vor avea ocazia să fie informaţi prin intermediul campaniei de comunicare. Indicatorii specifici vor fi determinaţi de modul de măsurare pentru fiecare mediu de difuzare în parte:
    1. radio/TV: rating; share;
    2. online: reach;
    3. social media: reach; engagement;
    4. tipărituri: numărul de materiale de informare distribuite.


    ART. 3
    Temeiul legal
    Temeiul legal pentru realizarea programului este reprezentat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Caracterul programului, aria geografică de aplicare şi solicitanţii eligibili
    Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional prin intermediul solicitanţilor eligibili.
    Solicitanţii eligibili sunt:
    a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la nivel naţional;
    b) unităţile administrativ-teritoriale - judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, la nivel local.


    ART. 5
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în baza art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Finanţarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 6
    Definiţii şi acronime
    (1) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele definiţii:
    a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) avans - sumă transferată din Fondul pentru mediu către beneficiari, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în cele prevăzute în prezentul ghid, în vederea efectuării cheltuielilor eligibile aferente proiectelor;
    c) beneficiar - unitatea administrativ-teritorială - judeţul, inclusiv municipiul Bucureşti/autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care a semnat un contract pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 4 la ghid;
    d) cerere de avans - document completat de beneficiar, conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, depus înainte de începerea efectivă a activităţilor proiectului, în vederea obţinerii avansului din valoarea totală prevăzută în contractul pentru finanţare nerambursabilă, în condiţiile prevăzute în prezentul ghid;
    e) cerere de decontare - document completat de beneficiar, conform anexei nr. 5 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, în baza căruia se face finanţarea eşalonată a bunurilor şi serviciilor, conform graficului de finanţare;
    f) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat de solicitant, conform anexei nr. 1 la ghid, depus în cadrul sesiunii de înscriere în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;
    g) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării şi care vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile aferente acestuia, analizate conform anexei nr. 3 la ghid;
    h) dosar de avans - cererea de avans, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea acordării avansului de către Autoritate;
    i) dosar de stingere avans - nota de stingere avans, însoţită de documentele justificative obligatorii, depusă de către beneficiar în vederea stingerii avansului acordat de către Autoritate;
    j) dosar de finanţare - cererea de finanţare, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de solicitant în vederea analizării, evaluării, selectării, avizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;
    k) notă de stingere avans - document completat de beneficiar, conform anexei nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, prin care sunt justificate integral cheltuielile efectuate din avansul primit;
    l) solicitant - unitatea administrativ-teritorială - judeţul, inclusiv municipiul Bucureşti, şi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care au depus cerere de finanţare nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în condiţiile prezentului ghid.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) INS - Institutul Naţional de Statistică;
    c) SPV - spaţiul privat virtual;
    d) TVA - taxa pe valoarea adăugată;
    e) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 7
    Etapele programului
    Etapele programului sunt:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului;
    b) analiza, selectarea, avizarea şi aprobarea dosarelor de finanţare;
    c) perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    d) finanţarea cheltuielilor eligibile;
    e) monitorizarea rezultatelor programului.


    ART. 8
    Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
    (1) Sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate acestuia se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (2) Comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

    ART. 9
    Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:
    a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare;
    c) sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant, stabilite în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii, la momentul demarării programului.

    (3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

    CAP. II
    Solicitant - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
    ART. 10
    Cuantumul finanţării şi cheltuielile eligibile pentru care se acordă finanţare
    În cadrul programului se acordă o finanţare de până la 10.000.000 lei, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, pentru:
    a) realizarea conceptului campaniei, integrat la nivel naţional;
    b) realizarea de spoturi radio/TV având ca temă colectarea selectivă a deşeurilor;
    c) difuzarea spoturilor radio/TV prevăzute la lit. b);
    d) realizarea şi promovarea unei campanii online, având ca temă colectarea selectivă a deşeurilor;
    e) realizarea de materiale promoţionale şi difuzarea acestora în teritoriu, pentru acţiunile de tip door-to-door, evenimente publice dedicate, publicitate stradală etc.;
    f) organizarea şi promovarea de conferinţe având ca temă colectarea selectivă a deşeurilor;
    g) TVA.


    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a solicitantului şi a proiectului
    (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este eligibilă pentru a participa în program dacă îndeplineşte următoarele criterii specifice:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) nu se află în stare de insolvenţă sau într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    c) nu este înregistrată cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală;
    e) nu a beneficiat/nu beneficiază de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi cheltuieli eligibile pentru care solicită finanţare prin proiect.

    (2) Proiectul este eligibil pentru a participa în program dacă îndeplineşte următoarele criterii specifice:
    a) obiectivele şi activităţile propuse sunt specifice scopului programului, conform descrierii din anexa nr. 2 la ghid;
    b) rezultatele proiectului contribuie la atingerea scopului programului, conform descrierii din anexa nr. 2 la ghid;
    c) spoturile TV şi campaniile online respectă obiectivul programului, conform descrierii din anexa nr. 2 la ghid;
    d) în anexa nr. 2 la ghid sunt descrise şi justificate cheltuielile pe activităţi şi estimate costurile proiectului;
    e) sunt prezentate temele şi detaliate conţinutul spoturilor TV şi campaniile online;
    f) materialele de informare conţin informaţiile obligatorii conform ghidului;
    g) este precizat grupul-ţintă.


    ART. 12
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se atestă cu următoarele documente, care alcătuiesc dosarul de finanţare:
    a) formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, completat integral prin tehnoredactare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare nerambursabilă este semnată de o persoană împuternicită; poate fi depus orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) formularul prin care se prezintă activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, conform anexei nr. 2 la ghid, în original, completat integral prin tehnoredactare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia;
    d) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată.


    CAP. III
    Solicitant - unitate administrativ-teritorială - judeţul, inclusiv municipiul Bucureşti
    ART. 13
    Cuantumul finanţării şi cheltuielile eligibile pentru care se acordă finanţare
    (1) Bugetul alocat programului pentru solicitanţi unităţi administrativ-teritoriale - judeţele, inclusiv municipiul Bucureşti, este de până la 15.000.000 lei. În cadrul programului se alocă finanţare de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile/proiect pentru:
    a) realizarea şi distribuirea materialelor de informare sub formă de afişe şi pliante pentru conştientizarea cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor municipale, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi a deşeurilor voluminoase; materialele de informare sunt considerate eligibile dacă sunt sub forma de pliante - cele împărţite gospodăriilor individuale şi dacă sunt sub formă de afişe - cele postate la avizierele asociaţiilor de proprietari.
    Pliantele vor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    - modalitatea de colectare separată a deşeurilor şi obligaţiile persoanei fizice, conform legislaţiei în vigoare;
    – obligaţiile salubristului, conform legislaţiei în vigoare şi contractului de salubritate;
    – programul de ridicare a deşeurilor;
    – sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin persoanei fizice;
    – număr de telefon pentru informaţii;


    b) achiziţionarea de saci biodegradabili menajeri personalizaţi, utilizaţi la acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor;
    c) promovarea proiectului, reprezentând cheltuieli cu organizarea de conferinţe, salarizarea trainerilor participanţi, cheltuieli de transport şi diurnă/zi pentru persoanele implicate în proiect; valoarea cheltuielilor de transport şi diurnă va fi de maximum 10% din bugetul alocat proiectului, iar valoarea cheltuielilor cu organizarea de conferinţe, salarizarea trainerilor participanţi va fi de maximum 15% din bugetul alocat proiectului;
    d) TVA, cu condiţia ca aceasta să nu fie recuperată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.

    (2) Suma totală prevăzută la alin. (1) va fi repartizată în funcţie de populaţia fiecărui judeţ, conform informaţiilor publicate pe pagina de internet a Autorităţii, la momentul demarării programului.
    (3) În cazul în care suma solicitată prin cererea de finanţare nerambursabilă depăşeşte pragul maxim permis aferent numărului de locuitori, diferenţa rezultată va fi considerată neeligibilă.
    (4) Contribuţia proprie a solicitantului şi cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.
    (5) Conceptul campaniei de promovare, integrat la nivel naţional, ce face obiectul proiectului va fi comunicat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin publicarea pe pagina proprie de internet şi a Autorităţii.

    ART. 14
    Criterii de eligibilitate
    (1) Unitatea administrativ-teritorială - judeţul, inclusiv municipiul Bucureşti, este eligibilă pentru a participa în program dacă îndeplineşte următoarele criterii specifice:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) nu se află în stare de insolvenţă sau într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    c) nu este înregistrată cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală;
    e) nu a beneficiat/nu beneficiază de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi cheltuieli eligibile pentru care solicită finanţare prin proiect.

    (2) Proiectul este eligibil pentru a participa în program dacă îndeplineşte următoarele criterii specifice:
    a) campania de promovare va respecta conceptul pus la dispoziţie potrivit prevederilor art. 13 alin. (5), conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, iar obiectivele şi activităţile propuse sunt specifice scopului programului, conform descrierii din anexa nr. 2 la ghid;
    b) rezultatele proiectului contribuie la atingerea scopului programului, conform descrierii din anexa nr. 2 la ghid;
    c) conţinutul materialelor tipărite şi inscripţionate respectă obiectivul programului conform descrierii din anexa nr. 2 la ghid;
    d) în anexa nr. 2 la ghid sunt descrise şi justificate cheltuielile pe activităţi şi estimate costurile proiectului;
    e) tipăriturile solicitate pentru finanţare sunt prezentate din punct de vedere al formatului;
    f) este precizat grupul-ţintă.


    ART. 15
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se atestă cu următoarele documente, care alcătuiesc dosarul de finanţare:
    a) formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, completat integral prin tehnoredactare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare nerambursabilă este semnată de o persoană împuternicită; poate fi depus orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) formularul prin care se prezintă activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, conform anexei nr. 2 la ghid, în original, completat integral prin tehnoredactare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia;
    d) hotărârea consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, în copie certificată „conform cu originalul“;
    e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată.


    CAP. IV
    Depunerea dosarului de finanţare, analiza, avizarea, contestarea rezultatelor şi aprobarea proiectelor
    ART. 16
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de înscriere şi până la sfârşitul ultimei zile din perioada sesiunii.
    (2) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de înscriere un singur dosar de finanţare.
    (3) Documentele solicitate prin prezentul ghid de finanţare se depun îndosariate, numerotate pe fiecare pagină şi opisate, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
    (4) Plicul conţinând dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere şi va avea menţionat, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea solicitantului şi adresa sa completă;
    b) Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor;
    c) perioada sesiunii de înscriere a dosarelor de finanţare.

    (5) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de finanţare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    (6) Cererea de finanţare nerambursabilă, precum şi anexele care fac parte din dosarul de finanţare se completează prin tehnoredactare. Nu se acceptă documente conţinând ştersături sau completări făcute manual.
    (7) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.
    (8) Nedepunerea dosarului de finanţare conform alin. (3) determină respingerea acestuia, excepţie făcând prevederea referitoare la numerotarea paginilor.

    ART. 17
    Analiza şi selectarea
    După închiderea sesiunii de înscriere, comisia de analiză procedează la:
    a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarele de finanţare;
    b) deschiderea plicurilor conţinând dosarele de finanţare ale solicitanţilor;
    c) efectuarea conformităţii administrative, constând în verificarea existenţei documentelor în forma solicitată de prezentul ghid, precum şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;
    d) analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentelor care însoţesc cererea de finanţare nerambursabilă;
    e) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre aprobare, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea motivelor de respingere.


    ART. 18
    Avizarea proiectului
    (1) Comitetul director al Autorităţii adoptă hotărârea privind avizarea centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre aprobare şi le propune, în acest sens, Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. Totodată, Comitetul director al Autorităţii adoptă hotărârea privind aprobarea centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre respingere.
    (2) Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei de analiză şi/sau Comisiei de soluţionare a contestaţiilor orice document/informaţie relevant/ă, în vederea avizării/aprobării centralizatoarelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 19
    Aprobarea finanţării proiectului
    (1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita comisiei de analiză, comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document/informaţie relevant(ă), în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

    ART. 20
    Comunicarea rezultatului sesiunii de înscriere
    Comunicarea rezultatelor sesiunii de înscriere se face prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii, la secţiunea dedicată programului.

    Contestarea rezultatului
    ART. 21
    (1) Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare pot depune contestaţie la sediul Autorităţii, prin orice modalitate care asigură confirmarea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării pe site-ul Autorităţii a rezultatelor. Termenul se calculează începând cu ziua următoare afişării pe site-ul Autorităţii. De asemenea vor fi luate în considerare şi contestaţiile depuse în ziua afişării rezultatelor.
    (2) În vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate solicita un punct de vedere de la Comisia de analiză, structurile interne ale Autorităţii sau de la orice structură/entitate externă/Comitetul director al Autorităţii/Comitetul de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele invocate în contestaţie şi documentele depuse odată cu aceasta şi, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), înaintează Comitetului director al Autorităţii propunerea de admitere/respingere a contestaţiei, prevederile art. 18-20 aplicându-se corespunzător.

    CAP. V
    Perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, condiţii contractuale şi finanţarea cheltuielilor eligibile
    ART. 22
    Perfectarea contractului pentru finanţare nerambursabilă şi condiţii contractuale
    (1) În vederea încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă se vor transmite solicitanţilor aprobaţi înştiinţări, care vor cuprinde:
    a) titlul proiectului şi suma aprobată în vederea finanţării, defalcată pe categorii de cheltuieli şi cantităţi;
    b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea.

    (2) Solicitantul aprobat, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autorităţii, în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, cu următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, în original şi copie;
    b) împuternicire notarială, în situaţia în care semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;
    c) documentul doveditor al deschiderii unui cont la Trezoreria Statului în care urmează a fi virată finanţarea.

    (3) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă în termen de maximum 30 de zile de la data confirmării de primire a înştiinţării.
    (4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, consemnat ulterior, prin act adiţional.
    (5) Solicitantul şi Autoritatea stabilesc cheltuielile eligibile, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, precum şi graficul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.
    (6) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor acestuia se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă, cu excepţia modificărilor privind data depunerii cererii de avans/cererii de decontare dacă prin acestea nu se modifică şi durata de realizare a proiectului.
    (7) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului notificarea privind deficienţe constatate în derularea contractului pentru finanţare nerambursabilă. În funcţie de neregularităţile constatate, beneficiarului i se acordă un termen de maximum 7 zile pentru clarificarea/remedierea deficienţelor respective. În situaţia în care notificarea este în legătură cu cheltuieli pentru care beneficiarul a depus solicitare de acordare a avansului/de decontare, iar acesta nu clarifică/remediază deficienţele în termenul precizat în notificare, Autoritatea declară neeligibile cheltuielile respective, iar acestea nu mai pot beneficia de finanţare în cadrul contractului.
    (8) În condiţiile nerespectării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin notificarea de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă.
    (9) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, inclusiv a sumei transferate de Autoritate ca avans, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere existente pentru creanţele bugetare calculate pentru perioada de când s-a acordat finanţarea şi până în momentul recuperării sumei acordate, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în condiţiile legii.
    (10) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima cerere de avans/decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    (11) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
    (12) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în 3 luni de la depunerea la Autoritate a raportului de finalizare, conform anexei nr. 5 la ghid.
    (13) Durata de realizare a proiectului este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Durata de realizare se poate prelungi cu maximum 6 luni, cu acordul Autorităţii.
    (14) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.

    ART. 23
    Finanţarea cheltuielilor eligibile
    (1) Susţinerea de către Autoritate a finanţării proiectului se face prin plata, în baza documentelor justificative, a sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finanţare nerambursabilă şi efectuate ulterior încheierii acestuia.
    (2) Autoritatea poate efectua o plată în avans, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând maximum 30% din valoarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în baza cererii de avans, conform anexei nr. 3 la acesta, însoţită de contracte de furnizări de bunuri/prestări de servicii, în copii certificate „conform cu originalul“, a căror valoare cumulată trebuie să reprezinte cel puţin valoarea solicitată prin cererea de avans.
    (3) În vederea stingerii avansului, beneficiarul depune nota de stingere avans, conform anexei nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, la prima cerere de decontare, împreună cu toate documentele justificative privind efectuarea cheltuielilor aferente contractelor depuse la cererea de avans, conform prevederilor ghidului şi ale contractului pentru finanţare nerambursabilă. Ulterior, beneficiarul depune, conform graficului de finanţare, cererea/cererile de decontare pentru restul finanţării.
    (4) Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de bunuri/servicii aferente proiectului.
    (5) Plăţile se realizează prin virament în contul beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.
    (6) Finanţarea se face pe baza cererii de avans/decontare depuse la Autoritate, potrivit prevederilor ghidului şi ale contractului pentru finanţare nerambursabilă.
    (7) Condiţii generale referitoare la dosarul de avans/ decontare:
    a) dosarul trebuie să aibă opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate şi ştampilate de către beneficiar;
    b) pentru documentul/documentele redactat(e) într-o limbă străină se anexează traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat;
    c) cheltuielile eligibile din cererea de decontare care depăşesc valoarea din graficul de finanţare nerambursabilă se acordă la o cerere de decontare ulterioară, cu condiţia de a nu se depăşi astfel valoarea programată a cererii respective;
    d) în situaţia în care beneficiarul nu solicită întreaga valoare programată în graficul de finanţare, la cererea de avans, diferenţa se va acorda la o cerere de decontare ulterioară.

    (8) Plata cererii de avans/decontare se face în maximum 30 de zile de la data constatării de către Autoritate a îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin conform contractului pentru finanţare nerambursabilă, sub rezerva existenţei creditelor bugetare aprobate şi a disponibilităţilor băneşti.
    (9) În vederea implementării proiectului, pentru distribuirea materialelor de informare, beneficiarii autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi unităţile administrativ-teritoriale - judeţele, inclusiv municipiul Bucureşti, pot încheia parteneriate cu organizaţii neguvernamentale, subdiviziuni ale unităţilor administrativ-teritoriale etc.
    (10) La data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepţia primei cereri, beneficiarul finanţării este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării integrale, inclusiv contribuţia proprie, a facturilor pentru bunuri/servicii aferente cererii anterioare.
    (11) La finalul implementării proiectului, beneficiarul finanţării va întocmi şi va transmite Autorităţii, în termenul stabilit în contractul pentru finanţare nerambursabilă, respectiv în termen de 30 de zile de la data efectuării ultimei plăţi de către Autoritate, în original, un raport de finalizare, conform anexei nr. 5 la ghid.
    (12) Raportul de finalizare prevăzut la alin. (10) va fi verificat de responsabilul de proiect al Autorităţii şi va fi supus aprobării preşedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare beneficiarul este obligat să facă dovada plăţii integrale a bunurilor/serviciilor achiziţionate, pe bază de documente financiare legale.

    CAP. VI
    Monitorizarea rezultatelor proiectului
    ART. 24
    Scopul şi modalitatea de monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării are ca scop urmărirea respectării obligaţiilor asumate prin contractul pentru finanţare nerambursabilă de către beneficiari.
    (2) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată.
    (3) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (4) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (3), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Păstrarea documentelor
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de către solicitantul al cărui dosar de finanţare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera acestuia copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, în condiţiile acceptării motivelor de respingere, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către solicitantul al cărui dosar de finanţare a fost respins.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), anexele nu pot face obiectul restituirii.

    ART. 26
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 27
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă din motive legate strict de Autoritate terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează Autoritatea de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 28
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale terţilor sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare, solicitantul declară că este de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 29
    Reguli de publicitate
    (1) Orice material de promovare realizat în cadrul unui proiect finanţat prin acest program trebuie să conţină sigla şi numele corect şi complet al finanţatorului şi, respectiv, al programului. Logourile acestora vor fi plasate pe materialele tipărite şi sau pe suport electronic (spoturi) şi în timpul evenimentelor publice legate de această finanţare.
    (2) O formulare recomandată este următoarea: „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor“.
    (3) Pentru fiecare menţiune a Autorităţii în cadrul unui text online, pe portalurile aflate în administrare proprie, beneficiarul va include „hyperlink“ către pagina www.afm.ro.
    (4) Câte un exemplar din materialele tipărite, inclusiv spotul pe suport electronic, va fi prezentat finanţatorului odată cu prezentarea cererii de decontare.
    (5) Beneficiarul va transmite Autorităţii informaţii legate de proiect: rapoarte, invitaţii la diverse evenimente, materiale de promovare etc.

    ART. 30
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 31
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Cerere de finanţare nerambursabilă
    A. Date generale
    Denumirea programului: „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor“
    Sesiunea de înscriere …………………..........…………………
    Denumirea solicitantului .......................................................
    Forma juridică de organizare ...............................................
    Codul de înregistrare fiscală .................................................
    Adresă solicitant ....................................................................
    Reprezentant legal (numele şi prenumele), tel.: .....................
    Responsabil de proiect (numele şi prenumele), tel.: ...............

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul, .................., prin reprezentantul legal/împuternicit al reprezentantului legal ..........................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ......................% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni, după cum urmează:
    Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de .................................... lei.
    Contribuţia proprie a solicitantului reprezintă ………….% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. (pentru solicitanţii UAT - judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, aceasta va fi de minimum 10%).

    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că:
    a) solicitantul finanţării a depus dosarul de finanţare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane fizice sau juridice;
    b) solicitantul nu se află în stare de insolvenţă sau într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    c) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;
    d) solicitantul nu a beneficiat/nu beneficiază de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi cheltuieli eligibile pentru care solicită finanţare prin proiect;
    e) solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) proiectul pentru care se solicită finanţare va respecta conceptul campaniei de promovare, prevăzut la art. 13 alin. (5) din ghid;
    g) TVA aferentă cheltuielilor în cadrul proiectului nu va fi recuperată;
    h) solicitantul, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, nu va desfăşura sau nu va influenţa vreo activitate economică (în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    i) voi respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică;
    j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, dacă aceasta a fost acordată.
    Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare nerambursabilă şi în anexele şi documentele aferente.
    Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea solicitantului.
    Prin semnarea prezentei şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii de finanţare nerambursabilă.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal,
    ...........................................................
    Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului/împuternicitului reprezentantului legal,
    .............................................................
    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,
    ............................................
    Semnătura responsabilului de proiect,
    ..........................

    ANEXA 2

    la ghid
    Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului
    1. Titlul proiectului ...............................
    2. Localizarea proiectului ......................
    3. Descrierea activităţilor necesare realizării proiectului (inclusiv a cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a conţinutului materialelor tipărite, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului spoturilor TV, a campaniilor online). Fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării şi al numărului de bucăţi solicitat; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) şi al temei abordate ......................................................................
    4. Grupurile-ţintă cărora se adresează .....................................................................................................................................
    5. Obiectivul proiectului, prezentare detaliată .......................................................................................................................
    6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului .......................................................................................................................
    7. Durata de realizare a proiectului ..........................................................................................................................................
    8. Surse de finanţare:

┌─────────────────────────────┬────┬───┐
│Sursa │Suma│% │
├───────────────┬─────────────┼────┼───┤
│Finanţare - │ │ │ │
│Fondul pentru │Nerambursabil│ │ │
│mediu │ │ │ │
├───────────────┴─────────────┼────┼───┤
│Contribuţie proprie │ │ │
├─────────────────────────────┴────┼───┤
│Total │100│
└──────────────────────────────────┴───┘    9. Graficul activităţilor şi structura cheltuielilor:

┌─────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Costuri totale**)/surse de│
│ │ │Detalierea │ │ │finanţare (lei) necesare │
│ │Enumerarea │cheltuielilor│ │ │pentru realizarea fiecărei│
│ │activităţilor│necesare │Cantitate*│Cost│activităţi menţionate │
│Luna │necesare │realizării │(buc.) │/ ├──────────────┬───────────┤
│ │implementării│fiecărei │ │buc.│Contribuţia │Contribuţie│
│ │proiectului │activităţi │ │ │Administraţiei│proprie │
│ │ │menţionate │ │ │Fondului │(numerar) │
│ │ │ │ │ │pentru Mediu │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────────┼───────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴────┴──────────────┴───────────┘


    *) Este obligatorie respectarea cantităţilor specificate.
    **) Menţionaţi dacă sumele conţin TVA.

    10. Bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare ...........................................................................................................
    11. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului .........................................................................................................
    12. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus ..........................................................................................................
    NOTĂ:
    Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile şi caracteristicile lor.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal,
    ........................................................
    Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului,
    ..........................................................
    Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,
    ...................................................
    Semnătura responsabilului de proiect,
    ...........................

    ANEXA 3

    la ghid
    Analiza conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului/proiectului
    Solicitant: .................................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: .............................

┌─────┬───────────────┬────────────────┐
│ │ │Evaluator │
│ │ ├──┬──┬──────────┤
│ │ │DA│NU│Observaţii│
├─────┼───────────────┼──┴──┴──────────┤
│1. │Conformitate │ │
│ │administrativă │ │
├─────┼───────────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│1.1 │depus conform │ │ │ │
│ │cerinţelor art.│ │ │ │
│ │16 din ghid. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │
│ │este completată│ │ │ │
│ │prin │ │ │ │
│1.2.1│tehnoredactare │ │ │ │
│ │computerizată, │ │ │ │
│ │nu prezintă │ │ │ │
│ │ştersături sau │ │ │ │
│ │completări │ │ │ │
│ │făcute manual. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă,│ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │formularului │ │ │ │
│ │prevăzut în │ │ │ │
│1.2.2│anexa nr. 1 la │ │ │ │
│ │ghid, în │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │
│ │semnată şi │ │ │ │
│ │ştampilată de │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicire, │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │
│ │pentru cazul în│ │ │ │
│ │care cererea de│ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de o │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │împuternicită; │ │ │ │
│1.2.3│poate fi depus │ │ │ │
│ │orice document │ │ │ │
│ │administrativ │ │ │ │
│ │emis de │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal în acest │ │ │ │
│ │sens, cu │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al│ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│1.2.4│Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │
│ │fiscală privind│ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de │ │ │ │
│ │stat, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │organul │ │ │ │
│1.2.5│teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al│ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │emis în SPV │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │
│ │fiscală privind│ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │
│ │venituri ale │ │ │ │
│ │bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│1.2.6│autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază│ │ │ │
│ │teritorială îşi│ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, │ │ │ │
│ │în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului,│ │ │ │
│ │eliberat de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │
│1.2.7│termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │solicitant UAT │ │ │ │
│ │- judeţul, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti din │ │ │ │
│ │care să rezulte│ │ │ │
│ │acordul cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │contractarea │ │ │ │
│ │finanţării şi │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │
│1.2.8│contribuţiei │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │
│ │proiectului, în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │solicitant UAT │ │ │ │
│ │- judeţul, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid │ │ │ │
│ │„Prezentarea │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │proiectului“ │ │ │ │
│1.2.9│este completată│ │ │ │
│ │integral prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare │ │ │ │
│ │computerizată, │ │ │ │
│ │nu prezintă │ │ │ │
│ │ştersături sau │ │ │ │
│ │completări │ │ │ │
│ │făcute manual │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┴──┴──────────┤
│2. │Eligibilitate │ │
├─────┼───────────────┼──┬──┬──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│2.1 │acţionează în │ │ │ │
│ │nume propriu. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu│ │ │ │
│ │se află în │ │ │ │
│ │stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, nu se│ │ │ │
│ │află într-o │ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei din│ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare; nu │ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│2.2.1│unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru│ │ │ │
│ │situaţiile mai │ │ │ │
│ │sus menţionate │ │ │ │
│ │şi nici pentru │ │ │ │
│ │orice altă │ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu│ │ │ │
│ │este │ │ │ │
│ │înregistrat cu │ │ │ │
│ │obligaţii de │ │ │ │
│ │plată a │ │ │ │
│ │taxelor, │ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │
│2.2.2│contribuţiilor │ │ │ │
│ │către bugetul │ │ │ │
│ │de stat, │ │ │ │
│ │bugetele │ │ │ │
│ │locale, bugetul│ │ │ │
│ │Fondului pentru│ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu│ │ │ │
│ │este │ │ │ │
│ │înregistrat cu │ │ │ │
│ │fapte │ │ │ │
│ │sancţionate de │ │ │ │
│2.2.3│legislaţia │ │ │ │
│ │fiscală, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │certificatului │ │ │ │
│ │de cazier │ │ │ │
│ │fiscal. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │declară în │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │
│ │că, prin sau ca│ │ │ │
│ │o consecinţă a │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │
│ │proiectului, nu│ │ │ │
│ │va desfăşura │ │ │ │
│ │sau influenţa, │ │ │ │
│ │direct sau │ │ │ │
│ │indirect, vreo │ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │
│ │economică (în │ │ │ │
│ │sensul prevăzut│ │ │ │
│ │în Comunicarea │ │ │ │
│ │Comisiei 2016/C│ │ │ │
│ │262/01 privind │ │ │ │
│2.2.4│noţiunea de │ │ │ │
│ │ajutor de stat │ │ │ │
│ │astfel cum este│ │ │ │
│ │menţionată la │ │ │ │
│ │articolul 107 │ │ │ │
│ │alineatul (1) │ │ │ │
│ │din Tratatul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │
│ │Europene), │ │ │ │
│ │decât în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │
│ │Comisiei mai │ │ │ │
│ │sus menţionată,│ │ │ │
│ │pe toată durata│ │ │ │
│ │de viaţă a │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │finanţate. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu│ │ │ │
│ │a beneficiat/nu│ │ │ │
│ │beneficiază de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │
│ │din altă sursă │ │ │ │
│2.2.5│pentru aceleaşi│ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │
│ │pentru care │ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │finanţare prin │ │ │ │
│ │proiect. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conţinutul │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │
│ │tipărite şi │ │ │ │
│ │spoturile │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │
│2.2.6│obiectivul │ │ │ │
│ │programului, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │descrierii din │ │ │ │
│ │anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Materialele de │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │
│ │conţin │ │ │ │
│2.2.7│informaţiile │ │ │ │
│ │obligatorii │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │ghidului. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Campania de │ │ │ │
│ │promovare în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │proiectului va │ │ │ │
│ │respecta │ │ │ │
│ │conceptul pus │ │ │ │
│ │la dispoziţie │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │art. 13 alin. │ │ │ │
│ │(5) din ghid, │ │ │ │
│2.2.8│iar obiectivele│ │ │ │
│ │şi activităţile│ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ │sunt detaliate │ │ │ │
│ │şi corespund │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │
│ │programului, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │descrierii din │ │ │ │
│ │anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
│ │conţine acordul│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │contractarea │ │ │ │
│ │finanţării şi │ │ │ │
│2.3 │asigurarea │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │solicitant UAT │ │ │ │
│ │- judeţul, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Rezultatele │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ │contribuie la │ │ │ │
│ │atingerea │ │ │ │
│2.3.1│scopului │ │ │ │
│ │programului, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │descrierii din │ │ │ │
│ │anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Cheltuielile pe│ │ │ │
│ │activităţi, │ │ │ │
│ │estimarea │ │ │ │
│ │costurilor │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │
│ │temele abordate│ │ │ │
│ │în proiect, │ │ │ │
│ │conţinutul │ │ │ │
│ │spoturilor TV │ │ │ │
│ │şi campaniile │ │ │ │
│ │online sunt │ │ │ │
│ │descrise şi │ │ │ │
│ │justificate în │ │ │ │
│ │anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, pentru │ │ │ │
│ │solicitant │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică │ │ │ │
│ │centrală pentru│ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │mediului. │ │ │ │
│2.3.2│Cheltuielile pe│ │ │ │
│ │activităţi, │ │ │ │
│ │estimarea │ │ │ │
│ │costurilor │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │
│ │temele abordate│ │ │ │
│ │în proiect, │ │ │ │
│ │tipăriturile │ │ │ │
│ │solicitate │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │finanţare sunt │ │ │ │
│ │prezentate din │ │ │ │
│ │punctul de │ │ │ │
│ │vedere al │ │ │ │
│ │formatului, │ │ │ │
│ │descrise şi │ │ │ │
│ │justificate în │ │ │ │
│ │anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, pentru │ │ │ │
│ │solicitant UAT │ │ │ │
│ │- judeţul şi │ │ │ │
│ │municipiul │ │ │ │
│ │Bucureşti. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │În anexa nr. 2 │ │ │ │
│2.3.3│la ghid este │ │ │ │
│ │precizat │ │ │ │
│ │grupul-ţintă. │ │ │ │
└─────┴───────────────┴──┴──┴──────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│3. Cheltuieli eligibile ale │
│proiectului │
├──────────────────┬─────────┬─────────┤
│Cheltuială │Cantitate│Sumă │
│eligibilă │ │(lei) │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


    Punctele 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.8, 2.1, 2.2.1 şi 2.2.4 vor fi analizate de jurist.
    Punctele 1.2.4-1.2.7, 2.2.2-2.2.4 şi 2.2.5 vor fi analizate de economist.
    Punctele 1.2.9 şi 2.2.6-2.3.3 vor fi analizate de departamentul tehnic.
    Punctul 3 va fi completat de departamentul tehnic.

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Jurist │Economist │Tehnic │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultatul │Rezultatul │Rezultatul │
│analizei │analizei │analize │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Nume şi │Nume şi │Nume şi │
│prenume │prenume │prenume │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Data şi │Data şi │Data şi │
│semnătura │semnătura │semnătura │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    Propunerea evaluatorilor:
    PROPUS SPRE RESPINGERE/APROBARE pentru suma de ........ lei
    (Suma propusă spre finanţare va fi stabilită de către departamentul tehnic.)

    Preşedintele comisiei de analiză,
    .....................................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura: ...................................................
    Data: .............................................................
    NOTE:
    1. În cadrul rubricii „Eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare nerambursabilă.


    ANEXA 4

    la ghid
    Contract pentru finanţare nerambursabilă
    Nr. ....... din ..............
    Între:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ..............., nr. ......, sectorul ......., cod fiscal ........., cont nr. ........., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ............., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    ............................, cu sediul în ......................., înregistrată la Tribunalul/Judecătoria .......... sub nr. ......., cod fiscal .........., cont nr. ......., deschis la ............, reprezentată legal prin .......... - ............., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,
    a intervenit următorul contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ......... lei, reprezentând .......% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ............, denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. ....... din ............ .
    (2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ........... lei.
    (3) În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.
    (4) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:
    a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sunt realizate după semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă şi pe perioada de execuţie a proiectului;
    c) sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale;
    d) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

    (5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (6) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în 3 luni de la depunerea la AFM a raportului de finalizare.
    (2) Durata de realizare a proiectului este de ........... (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
    (3) Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    (1) Beneficiarul poate solicita o plată în avans, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând maximum 30% din valoarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în baza cererii de avans - conform anexei nr. 3 la prezentul contract, însoţită de contracte de livrări de bunuri/prestări de servicii, în copii certificate „conform cu originalul“, a căror valoare cumulată să reprezinte cel puţin valoarea solicitată prin cererea de avans.
    (2) Beneficiarul va depune notă de stingere avans, conform anexei nr. 4 la prezentul contract, împreună cu toate documentele justificative privind efectuarea cheltuielilor aferente contractelor depuse la cererea de avans.
    (3) Avansul acordat va fi decontat integral la nota de stingere avans; în caz contrar, Beneficiarul va fi notificat ca, în termen de 30 de zile de la constatare, să restituie/justifice avansul; în cazul nerestituirii/nejustificării, AFM va efectua demersurile pentru recuperarea avansului.
    (4) Nu se admit plăţi efective decât după stingerea integrală a avansului.
    (5) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul va depune cerere/cereri de decontare pentru restul finanţării, potrivit modelului din anexa nr. 5 la prezentul contract.
    (6) Beneficiarul va utiliza finanţarea în una sau mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract.
    (7) Cererea de avans/de decontare se vor depune în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract.
    (8) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura plăţii sumelor, şi prin creditarea contului deschis de către Beneficiar, numai pe bază de cerere de avans/decontare, conform modelului prevăzut în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul contract, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul contract.
    (9) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.
    (10) Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei cereri de decontare a procentului aprobat.
    (11) Plăţile se vor face în contul de mai jos şi pentru care Beneficiarul va ataşa o copie după extrasul de cont:
    - denumirea băncii/unităţii de trezorerie:
    – sucursala băncii:
    – numele titularului de cont:
    – IBAN:


    ART. 5
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    b) să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului în procent de ..............;
    c) să solicite finanţare, prin cererea de avans/decontare, numai pentru servicii/activităţi care vor fi prestate/au fost prestate după semnarea contractului;
    d) să depună nota de stingere avans nu mai târziu de ...... decembrie a anului bugetar în care a primit avansul, însoţită de documente prin care avansul să fie integral justificat;
    e) să depună prima cerere de decontare doar după stingerea integrală a avansului acordat; în caz contrar, Beneficiarului îi va fi returnată cererea de decontare;
    f) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
    g) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
    h) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    i) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    j) să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;
    k) să plătească toate taxele, impozitele, amenzile şi contribuţiile către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la cererea de avans, precum şi la fiecare cerere de decontare;
    l) să întocmească şi să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare, conform modelului din anexa nr. 5 la ghid, detaliat, privind realizarea activităţilor, însoţit de dovada plăţii integrale a tuturor facturilor prezentate la ultima cerere de decontare (documente financiare justificative); raportul trebuie să cuprindă şi informaţii relevante referitoare la realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa nr. 2 la ghid;
    m) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul Beneficiarului pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect şi verificarea modului în care Beneficiarul a îndeplinit obiectivele proiectului;
    n) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia unor modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM cu ocazia depunerii dosarului de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    o) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    p) să respecte activităţile din anexa nr. 1 la prezentul contract fără posibilitatea de modificare a acestora;
    q) să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pe care o primeşte pentru aceleaşi cheltuieli eligibile până la încetarea contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    r) să includă sigla şi numele corect şi complet al finanţatorului şi, respectiv, al programului, pe orice material de promovare realizat în cadrul proiectului finanţat prin acest program. Logourile acestora vor fi plasate pe materialele tipărite şi sau pe suport electronic (spoturi) şi în timpul evenimentelor publice legate de această finanţare;
    s) să includă „hyperlink“ către pagina www.afm.ro, pe portalurile aflate în administrare proprie, pentru fiecare menţiune a AFM în cadrul unui text online;
    ş) să prezinte finanţatorului câte un exemplar din materialele tipărite, inclusiv spotul pe suport electronic, odată cu prezentarea cererii de decontare;
    t) să transmită AFM informaţii legate de proiect: rapoarte, invitaţii la diverse evenimente, materiale de promovare etc.;
    ţ) nu va desfăşura sau nu va influenţa vreo activitate economică (în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate.


    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract;
    b) să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;
    c) să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare;
    d) să recupereze sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate, integral până la sfârşitul anului, cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării;
    e) să notifice Beneficiarul în legătură cu obligaţia acestuia de a restitui avansul, dobânda şi penalităţile datorate, în cuantumul, la data şi în conturile corespunzătoare, în situaţia în care avansul nu a fost justificat integral, până la sfârşitul anului, de către Beneficiar;
    f) să urmărească restituirea la bugetul Fondului pentru mediu a sumei acordate sub formă de avans, nejustificată integral până la sfârşitul anului şi recuperată de la Beneficiar.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de insolvenţă;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

    (3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
    Încetarea contractului
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către Beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, calculată de la data plăţii.
    (3) Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) Beneficiarul este în procedură de executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

    (4) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către Beneficiar a finanţării primite, inclusiv a sumei transferate de Autoritate ca avans, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere existente pentru creanţele bugetare calculate pentru perioada de când s-a acordat finanţarea şi până în momentul recuperării sumei acordate, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în condiţiile legii.
    (5) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima cerere de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    (7) Pentru nedepunerea cererii de avans în primele 6 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    (7) Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

    ART. 10
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    (3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    (5) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
    (6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (7) AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    (8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    (10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    (13) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 12
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru Beneficiar: .................... .

    (2) În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    (3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    (4) Notificările se pot transmite şi prin fax/e-mail, la nr. ....... şi adresa....... pentru AFM şi nr. ....... şi adresa....... pentru Beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

    ART. 13
    Amendamente
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    (2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de realizare a proiectului printr-un act adiţional.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 1 („Data depunerii cererii de avans/decontare“) din anexa nr. 2 la prezentul contract, dacă acestea nu implică modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la cererile de decontare programate se vor reporta la cererile de decontare ulterioare.
    (4) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de decontare în condiţiile prevăzute la alin. (3) se transmite cu cel puţin 2 zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    (2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (3) Anexele (1-6)^1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    ^1 Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

    (4) Prezentul contract s-a semnat la data de .................., la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru Beneficiar.
    AFM
    Preşedinte,
    ..................................
    Beneficiar,
    ........................
    (numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 1

    la contractul pentru finanţare nerambursabilă
    Nr. ....................../...............................
    Capitole de cheltuieli eligibile

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│AFM │ │
│Preşedinte │Beneficiar │
│.........................................│....................................................│
│Director Direcţia economică, │prin │
│.........................................│Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului │
│Director Direcţia juridică, │legal │
│.........................................│ │
│Avizat consilier juridic │ │
│.........................................│ │
│Director general Direcţia generală │ │
│proiecte, │ │
│.........................................│ │
│Director Direcţia implementare proiecte, │ │
│.........................................│ │
│Responsabil proiect │ │
│.........................................│ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la contractul pentru finanţare nerambursabilă
    Graficul de finanţare nerambursabilă

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Data depunerii │Suma │
│crt.│cererii de avans│(lei) │
│ │/decontare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │………. │…………….. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │ │ │
├────┴────────────────┼────────────────┤
│Total │................│
└─────────────────────┴────────────────┘


    AFM
    Preşedinte
    ..................................
    Director Direcţia economică,
    ..................................
    Director Direcţia juridică,
    ..................................
    Avizat consilier juridic
    ..................................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    ..................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ..................................
    Responsabil proiect
    ..................................
    Beneficiar
    ....................................................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal

    ANEXA 3

    la contractul pentru finanţare nerambursabilă
    Nr. .........../............
    Solicitant .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. ..........................................
    Cont nr. ...................................... deschis la Trezoreria ....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Cerere de avans
    În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ....... din ..../..../............, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans, pentru suma de ........................ lei, reprezentând ........% din finanţarea nerambursabilă în valoare de ......................... lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Documentele justificative sunt următoarele:
    - contracte pentru achiziţia de bunuri şi servicii;
    – certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele beneficiarului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    – certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele Beneficiarului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul Beneficiarul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original sau în copie legalizată;
    – certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele Beneficiarului, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original sau în copie legalizată, pentru beneficiarii UAT - judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti.
    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Reprezentantul legal al Beneficiarului/Împuternicit al reprezentantului legal,
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ........................................
    L.S.
    Aprobat AFM
    Preşedinte,
    ................................................................
    Director Direcţia economică,
    ................................................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ................................................................
    Şef Serviciu implementare proiecte,
    ................................................................
    Referent de specialitate,
    ................................................................    ANEXA 4

    la contractul pentru finanţare nerambursabilă
    Nr. .........../............
    Solicitant .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. ..........................................
    Cont nr. ...................................... deschis la Trezoreria ....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Notă de stingere avans
    În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ....... din ..../..../............ şi a cererii de avans depuse în ...................., vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ........% din finanţarea nerambursabilă în valoare de .................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până
    la data prezentei note. Documentele justificative în original/copii certificate „conform cu originalul“ (cu datele de identificare ale acestora) sunt următoarele:
    1. .......................................................................
    2. .......................................................................

    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt conforme sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 30 de zile de la notificare.
    În caz contrar, accept restituirea integrală a avansului cu dobânzile şi penalităţile aplicabile pentru veniturile bugetare.
    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta notă şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Reprezentantul legal al Beneficiarului/Împuternicit al reprezentantului legal,
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ........................................
    L.S.

    ANEXA 5

    la contractul pentru finanţare nerambursabilă
    Nr. .........../............
    Solicitant .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. ..........................................
    Cont nr. ...................................... deschis la Trezoreria ....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Cerere de decontare
    Nr. .........../......................
    În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ..................... din .........../............./....................., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare, pentru suma de .............................. lei (RON), din finanţarea nerambursabilă în valoare de ...................... lei (RON).
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ......................................... .
    Documentele justificative:
    1. facturi fiscale şi documente justificative aferente, respectiv: contracte de prestări servicii şi furnizare bunuri (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română), procese-verbale de predare-primire/recepţie, note de intrare recepţie, bonuri de consum, bonuri fiscale, fişe de magazie, centralizator cu persoanele implicate în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, ordine de deplasare pentru persoanele implicate în proiect, state de salarii, documente justificative pentru transporturile efectuate în cadrul proiectului, în copii certificate „conform cu originalul“;
    2. oferte financiare, în copii certificate „conform cu originalul“;
    3. balanţele de verificare în care se evidenţiază sumele primite ca finanţare, în copii certificate „conform cu originalul“;
    4. certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, valabil la momentul depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;
    5. certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice pentru persoane juridice, valabil la momentul depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    6. raport narativ - scurtă descriere a activităţilor derulate până la data depunerii cererii de decontare, în original, care să cuprindă informaţii relevante referitoare la realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa nr. 2 la ghid;
    7. protocoale de colaborare, contracte de voluntariat - după caz, în copii certificate „conform cu originalul“;
    8. centralizator facturi, în original;
    9. declaraţia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în original;
    10. dovada achitării integrale (inclusiv contribuţia proprie pentru beneficiar UAT - judeţul, inclusiv municipiul Bucureşti) a facturilor aferente cererilor de decontare anterioare (cu excepţia primei cereri de decontare depuse): ordine de plată, chitanţe, extrase de cont cu viza unităţii bancare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    11. fotografii realizate în momente relevante ale proiectului;
    12. prezentarea în format electronic a spoturilor TV;
    13. prezentarea de mostre ale afişelor şi pliantelor realizate;
    14. alte documente relevante.

    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare (va cuprinde şi sumele solicitate şi acordate prin cererea de avans):

┌──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │ │ │totală │ │
│Suma totală │ │Suma │Suma │Suma │trasă din │Suma │
│aprobată │Suma │acordată │solicitată│aprobată │finanţare,│rămasă de │
│conform │acordată│până la │prin │prin │inclusiv │tras din │
│contractului │sub │data │prezenta │prezenta │suma │finanţarea│
│pentru │formă de│prezentei│cerere de │cerere de│aprobată │aprobată │
│finanţare │avans │cereri de│decontare │decontare│prin │(col. 1-6)│
│nerambursabilă│ │decontare│ │ │prezenta │ │
│ │ │ │ │ │cerere de │ │
│ │ │ │ │ │decontare │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└──────────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Reprezentantul legal al Beneficiarului/Împuternicit al reprezentantului legal,
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ........................................
    L.S.
    Aprobat AFM,
    Preşedinte,
    ................................................................
    Director Direcţia economică,
    ................................................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ................................................................
    Şef Serviciu implementare proiecte,
    ................................................................
    Referent de specialitate,
    ................................................................
    NOTĂ:
    COLOANELE NR. 1, 2, 3 ŞI 4 SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BENEFICIAR, IAR COLOANELE NR. 5, 6 ŞI 7 DE CĂTRE SALARIAŢII AFM.


    ANEXA 6

    la contractul pentru finanţare nerambursabilă
    Lista documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor de către Autoritate
    I. Lista documentelor justificative necesare acordării avansului:
    1. contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română), în copii certificate „conform cu originalul“;
    2. declaraţia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în original;
    3. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele Beneficiarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    4. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele Beneficiarului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul Beneficiarul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original sau în copie legalizată;
    5. certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele Beneficiarului, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original sau în copie legalizată, pentru beneficiarii UAT - judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti.

    II. Lista documentelor justificative în vederea decontării:
    1. facturi fiscale şi documente justificative aferente, respectiv: contracte de prestări servicii şi furnizare bunuri (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română), procese-verbale de predare-primire/recepţie, note de intrare recepţie, bonuri de consum, bonuri fiscale, fişe de magazie, centralizator cu persoanele implicate în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, ordine de deplasare pentru persoanele implicate în proiect, în copii certificate „conform cu originalul“;
    2. oferte financiare, în copii certificate „conform cu originalul“;
    3. balanţele de verificare în care se evidenţiază sumele primite ca finanţare, în copii certificate „conform cu originalul“;
    4. certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, valabil la momentul depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;
    5. certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice pentru persoane juridice, valabil la momentul depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    6. raport narativ - scurtă descriere a activităţilor derulate până la data depunerii cererii de decontare, în original;
    7. protocoale de colaborare, contracte de voluntariat - după caz, în copii certificate „conform cu originalul“;
    8. centralizator facturi, în original;
    9. declaraţia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în original;
    10. dovada achitării integrale (inclusiv contribuţia proprie pentru Beneficiar UAT - judeţul, inclusiv municipiul Bucureşti) a facturilor aferente cererilor de decontare anterioare (cu excepţia primei cereri de decontare depuse): ordine de plată, chitanţe, extrase de cont cu viza unităţii bancare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    11. fotografii realizate în momente relevante ale proiectului;
    12. prezentarea în format electronic a spoturilor TV;
    13. prezentarea de mostre ale afişelor şi pliantelor realizate, care vor conţine cel puţin următoarele informaţii (modalitatea de colectare separată a deşeurilor şi obligaţiile persoanei fizice, conform legislaţiei în vigoare; obligaţiile salubristului, conform legislaţiei în vigoare şi contractului de salubritate; programul de ridicare a deşeurilor; sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin persoanei fizice; număr de telefon pentru informaţii);
    14. alte documente relevante.


    ANEXA 5

    la ghid
    Raport de finalizare
    Proiect ...................................................................................................................................................................................
    Elaborat de: ..........................................................................................................................................................................
    Denumirea Beneficiarului:
    Denumirea completă: ............................................................................................................................................................
    Denumirea prescurtată: ..........................................................................................................................................................
    Forma de organizare: ...........................................................................................................................................................
    Adresa: .................................................................................................................................................................................
    Tel/Fax/E-mail: ........................................................................................................................................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ....................................................................................................................................................................
    Durata proiectului (nr. luni): ...................................................................................................................................................
    Data semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă:.................................................................................................
    Data începerii proiectului:.......................................................................................................................................................
    Data finalizării proiectului:......................................................................................................................................................

    B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

┌────┬──────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬─────┬───────────┐
│ │Cerere│ │Factură│ │Contribuţie│Ordin│ │
│Nr. │de │Cereri de│fiscală│Decont│proprie │de │Valoare │
│crt.│avans │decontare│nr. │AFM │Beneficiar │plată│neeligibilă│
│ │ │ │ │ │ │nr. │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴─────┴───────────┘    C. Rezultatele proiectului
    Rezultate specifice (numărul de persoane care au fost informate prin spoturile TV, difuzate atât în mediul rural, cât şi în cel urban, precum şi prin campaniile on-line şi numărul de persoane care au fost informate prin campania de conştientizare, după caz, raportat la populaţia totală a judeţului).
    ...............................................................................................

    D. Analiza postimplementare
    D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ..........................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ........................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului .........................
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul ...................................................

    D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ............................................................................................................


    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei ..............................…..
    Funcţia: ...........................................................................
    Semnătura şi ştampila: ...................................................

    Coordonatorul proiectului:
    Numele şi prenumele: .....................................................
    Funcţia: ...........................................................................
    Semnătura: .....................................................................

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016