Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 GHID DE FINANŢARE din 5 decembrie 2018 a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 5 decembrie 2018  a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională    Twitter Facebook
Cautare document

 GHID DE FINANŢARE din 5 decembrie 2018 a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.287 din 5 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
    b) condiţiile de validare a instalatorului;
    c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
    d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi înscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    e) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.


    ART. 2
    Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
    (2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
    (3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
    (4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2017);
    n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
    E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).    ART. 3
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
    Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:
    1. Regiunea Bucureşti-Ilfov;
    2. Regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
    3. Regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
    4. Regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
    5. Regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
    6. Regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
    7. Regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
    8. Regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.


    ART. 4
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin POR.

    ART. 5
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.
    (2) Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

    ART. 6
    Cheltuieli eligibile în cadrul programului
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
    a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
    b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;
    c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

    (2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

    ART. 7
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) analiza conformităţii documentelor - procedură prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie „certificată conform cu originalul“) şi valabilitatea acestora;
    b) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind beneficiarii finali înscrişi;
    d) ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;
    e) beneficiar final - solicitantul eligibil care a încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    f) cerere de decontare - solicitare a instalatorului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării;
    g) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, în vederea transmiterii acestuia la Autoritate şi obţinerii finanţării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    h) cerere de validare - formular completat şi depus la Autoritate, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    i) certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de Autoritate;
    k) contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final şi Autoritate, denumit în continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
    l) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalatorul validat şi Autoritate, denumit în continuare contract de participare;
    m) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
    n) curent (electric) continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
    o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde cererea de decontare definită la lit. f), însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia;
    p) dosar de finanţare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanţare;
    q) dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. h), însoţită de documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către instalator, în vederea validării în program;
    r) eficienţa unui sistem de panouri fotovoltaice - reprezintă raportul dintre energia electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice faţă de energia solară primită de sistemul de panouri fotovoltaice;
    s) instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
    ş) instalator validat - operatorul definit conform lit. s), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către Autoritate în cadrul programului;
    t) invertor - aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică;
    ţ) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază a unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
    u) PCC - punct comun de cuplare - punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;
    v) putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 250ş C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
    w) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);
    x) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite;
    y) solicitant eligibil - persoana fizică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute în ghid.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu
    b) AMPOR - Autoritatea de Management Programul operaţional regional 2014-2020;
    c) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    d) ATR - aviz tehnic de racordare;
    e) CNP - cod numeric personal;
    f) POR - Programul operaţional regional 2014-2020;
    g) SPV - spaţiul privat virtual;
    h) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


    ART. 8
    Etapele programului
    Etapele programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului;
    b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora;
    c) înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor;
    d) obţinerea ATR şi încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
    e) implementarea proiectului;
    f) decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
    g) monitorizarea beneficiarilor finali.


    ART. 9
    Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
    (1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
    a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii;
    b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
    c) comisia de validare, comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

    (2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării pe regiuni şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

    CAP. II
    Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului
    ART. 10
    Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului
    Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.

    SUBSECŢIUNEA I
    Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora
    SECŢIUNEA 1
    Validarea instalatorilor
    ART. 11
    Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului
    Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridică română;
    b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în caz contrar, instalatorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de participare în vederea decontării cu Autoritatea;
    e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    h) deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
    i) are experienţă similară în montajul şi întreţinerea/ mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice;
    j) are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric sau asimilat;
    k) se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.


    ART. 12
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social instalatorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
    h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie, sau angajamentul că va deschide acest cont şi îl va prezenta cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu Autoritatea;
    i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copii certificate „conform cu originalul“; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copie certificată „conform cu originalul“;
    j) documente care dovedesc experienţa în instalarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice (contracte, procese-verbale de recepţie), în copii certificate „conform cu originalul“;
    k) documentele doveditoare cu privire la existenţa personalului angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însuşite prin semnătură de către instalator, în original.


    ART. 13
    Depunerea dosarului de validare
    (1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la Autoritate.
    (2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informaţii:
    a) denumirea completă a instalatorului şi adresa sediului social;
    b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“ - instalator;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

    (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la Autoritate un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    (5) În cazul în care se constată că documentele cuprinse în dosarul de validare prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă instalatorilor, prin publicare pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.
    (6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate în afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.
    (7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
    a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);
    b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.


    ART. 14
    Validarea instalatorului
    (1) Validarea instalatorului se face în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de validare.
    (2) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
    (3) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuţi la art. 13 alin. (5), acordând acestora termen pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
    (4) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorităţii lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (5) Comitetul director aprobă lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere, inclusiv în urma contestaţiilor depuse, prin decizie, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

    ART. 15
    Contestarea rezultatului
    (1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie împotriva deciziei Autorităţii.
    (2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei instalatorilor respinşi.
    (3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
    (5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
    e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.

    (6) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Încheierea contractelor cu instalatorii validaţi şi publicarea listei acestora
    ART. 16
    Programarea în vederea încheierii contractului de participare
    (1) Pentru încheierea contractelor de participare, Autoritatea stabileşte programarea instalatorilor validaţi, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (2) În vederea încheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la Autoritate cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

    ART. 17
    Contractul de participare în vederea decontării
    (1) Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.
    (2) Până la momentul perfectării contractului de participare, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
    (3) Contractul de participare se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    (4) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
    (5) După încheierea contractului de participare, Autoritatea furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia informatică.
    (6) Lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

    SUBSECŢIUNEA II
    Înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor
    SECŢIUNEA 1
    Înscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării
    ART. 18
    Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor
    (1) Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
    (2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.
    (3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:
    a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
    b) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
    1. atributele de identificare a solicitantului;
    2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numerele cadastral şi topografic ale imobilului respectiv;
    3. suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;
    4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;

    c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora;
    d) rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care întruneşte condiţiile referitoare la conformitatea documentelor.


    ART. 19
    Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării
    (1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
    b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
    c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;
    d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
    f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;
    g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

    (2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.
    (3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

    ART. 20
    Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
    (1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.
    (2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.
    (3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:
    a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
    b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;
    c) conexiuni - curent continuu şi curent alternativ;
    d) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
    e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

    (4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.
    (5) Schema electrică cu protecţiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:
    a) deconectarea automată, la dispariţia tensiunii din reţea;
    b) reconectare automată/manuală, la apariţia tensiunii în reţea;
    c) protecţie la minimă tensiune;
    d) protecţie la maximă tensiune;
    e) protecţie maximală de curent;
    f) protecţie de minimă frecvenţă;
    g) protecţie de maximă frecvenţă.

    (6) Cerinţe tehnice ale panourilor fotovoltaice:
    a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] - 250 Wp;
    b) toleranţă pozitivă - + 5%;
    c) tehnologie - monocristalin sau policristalin;
    d) ramă panou - aluminiu/BIPV;
    e) conectare - compatibil cu MC4;
    f) eficienţă panou - minimum 15%;
    g) grad protecţie - minimum IP65;
    h) rezistenţă factori externi - vânt 150 km/h, zăpadă 500 kg/m^2, grindină 80 km/h la 25 mm;
    i) interval de temperatură funcţionare - -30°C - 70°C;
    j) NOCT - 45°C+/-2°C;
    k) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V] - ≥ 30V;
    l) standarde minime obligatorii pentru module - SREN 61215 şi SREN 61730;
    m) garanţie panou - minimum 10 ani pentru fiecare modul şi durata de viaţa 25 de ani;
    n) garanţie eficientă - peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
    o) condiţii de măsură (Standard Test Conditions - STC):
    - masă aer AM = 1,5;
    – radiaţie solară E = 1.000 W/m^2;
    – temperatura celulei TC = 25 °C.


    (7) Cerinţe tehnice ale invertorului/invertoarelor:
    a) puterea nominală instalată: minimum 3,0 kW;
    b) să fie prevăzut cu MPPT;
    c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
    d) eficienţă: minimum 96%;
    e) interval de temperatură funcţionare: -20°C - 50°C;
    f) umiditate: până la 95%;
    g) altitudine maximă: 2.500 m;
    h) certificări conform: SREN 62109, SREN 61000, SREN 50438;
    i) comunicaţie: compatibil cu cerinţele RDE;
    j) garanţie invertor - minimum 5 ani.

    (8) Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerinţele operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.
    (9) Invertorul poate fi şi hibrid.
    (10) Invertorul trebuie să fie acreditat de către Transelectrica.
    (11) Cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013 privind aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice“, cu modificările ulterioare, sau actele normative ulterioare.
    (12) Cerinţele tehnice ale racordului electric:
    a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
    b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie bidirecţională şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

    (13) Cerinţele tehnice ale modulului de comunicaţie:
    a) protocol: Mod Bus liber;
    b) date transmise: energie zilnică, curent;
    c) garanţie: minimum 5 ani;
    d) certificare: SREN 60950/SREN 62368, SREN 55032;
    e) comunicaţie: reţea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;
    f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor înregistrate;
    g) conexiune: radio sau descărcare directă în caz de inaccesibilitate reţea mobilă/WAN/LAN;
    h) management SIM: resetare de la distanţă în caz de deficienţă de comunicaţie;
    i) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;
    j) interval de temperatură funcţionare: -20°C - +55°C.

    (14) Modulul de comunicaţie va fi capabil să stocheze date pentru o perioadă de minimum 1 an.
    (15) Modulul trebuie să fie prevăzut şi cu porturi de descărcare prin unde radio sau manual.
    (16) Modulul de comunicaţie trebuie să fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

    ART. 21
    Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii
    Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:
    a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
    c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
    d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
    e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
    f) în situaţia în care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menţionată în cererea de finanţare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare, în original sau copie;
    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Aprobarea solicitanţilor
    ART. 22
    Proceduri privind aprobarea solicitanţilor
    (1) În vederea aprobării solicitanţilor înscrişi, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică de către instalator.
    (2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.
    (3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (4) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.
    (5) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum şi hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii.

    ART. 23
    Contestarea rezultatelor
    (1) Împotriva deciziei Comitetului director solicitanţii pot depune o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la art. 22 alin. (5).
    (2) Contestaţia, semnată de către solicitant, va fi depusă, în original, la instalatorul validat la care s-a înscris, aceasta fiind scanată şi introdusă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (1). De asemenea, contestaţia poate fi transmisă şi prin intermediul unei adrese de e-mail puse la dispoziţie de Autoritate.
    (3) Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) datele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (4) Soluţionarea contestaţiilor este efectuată în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, stabilită prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
    (5) Comitetul director aprobă proiectele propuse spre respingere şi avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre acceptare, în urma soluţionării contestaţiilor.
    (6) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân indisponibilizate acestora.

    SUBSECŢIUNEA III
    Obţinerea ATR şi încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    ART. 24
    Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia la instalatorul validat
    (1) În termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanţii aprobaţi, aceştia au obligaţia de a prezenta ATR, în copie, la instalatorul validat, care scanează documentul şi îl introduce în aplicaţia informatică.
    (2) Neprezentarea la instalatorul validat a ATR şi neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunţare la finanţare şi atrage anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului respectiv.

    ART. 25
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    (1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura în format electronic a Autorităţii.
    (2) După introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicaţia informatică generează contractul de finanţare nerambursabilă, pe care instalatorul îl listează şi îl pune la dispoziţia solicitantului aprobat în vederea semnării de către acesta.
    (3) În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică contractul de finanţare nerambursabilă semnat de către beneficiarul final.

    SUBSECŢIUNEA IV
    Implementarea proiectului
    ART. 26
    Dispoziţii generale
    (1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
    (2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.
    (3) În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele prevăzute la acelaşi alineat.

    ART. 27
    Documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii
    Documentele aferente formalităţilor privind recepţia sistemului fotovoltaic, potrivit art. 26 alin. (2), sunt:
    1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat, în copie certificată „conform cu originalul“;
    2. dovada achitării contribuţiei proprii de către beneficiarul final (extras de cont sau chitanţă), în original sau în copii certificate „conform cu originalul“;
    3. declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie (care să conţină inclusiv seriile componentelor principale - panou fotovoltaic, invertor, contor) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, în copii certificate „conform cu originalul“;
    4. procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă caracteristicile tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, în copie certificată „conform cu originalul“;
    5. certificatul de racordare, în copie.


    ART. 28
    Reguli privind întocmirea facturii
    (1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea „.... lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“; în coloana „Denumirea produselor sau a serviciilor“ se înscrie textul „Diferenţă de plată beneficiar final“ şi se menţionează suma rămasă de achitat de către acesta.
    (2) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) atributele de identificare a instalatorului validat;
    b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă.

    (3) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;
    b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;
    c) să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.


    SUBSECŢIUNEA V
    Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi
    ART. 29
    Mecanismul de decontare
    (1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează de către instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, însoţită de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.
    (2) Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepţia ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare.
    (3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către instalatorii validaţi şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
    (4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.
    (5) În situaţia în care instalatorul validat nu respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali în cauză.
    (6) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

    ART. 30
    Conţinutul dosarului de decontare
    Dosarul de decontare conţine următoarele:
    a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
    b) lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice;
    c) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:
    (i) documentele menţionate la art. 21 şi 27, în forma solicitată prin ghid;
    (ii) contestaţiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;
    (iii) ATR, în copie;
    (iv) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original.    SUBSECŢIUNEA VI
    Monitorizarea beneficiarilor finali
    ART. 31
    Dispoziţii generale
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.
    (2) Beneficiarii finali au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
    1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
    2. să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;
    3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    4. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului;
    5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;
    6. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.


    ART. 32
    Dispoziţii conexe
    Obligaţiile prevăzute la art. 31 vor fi preluate de către terţii dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

    CAP. III
    Reguli şi proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului
    ART. 33
    Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului
    (1) Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumânduşi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare, precum şi privind datele referitoare la înscrierea solicitantului în program.
    (2) Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformităţii documentelor prezentate de către solicitant, respectiv de către beneficiarul final şi introduse de către instalatorul validat în aplicaţia informatică şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
    (3) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienţei respective. În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de Autoritate, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.
    (4) După introducerea în aplicaţia informatică a tuturor informaţiilor şi documentelor prevăzute în ghid, acestea nu se mai pot modifica şi/sau completa. Corectarea erorilor de redactare se poate face doar prin solicitare scrisă şi aprobare de către Autoritate.
    (5) Sumele rezervate în aplicaţia informatică, aferente solicitanţilor respinşi, devin disponibile în vederea înscrierii de noi solicitanţi la împlinirea următoarelor termene sau condiţii:
    a) după expirarea termenului privind contestarea deciziei Autorităţii;
    b) după soluţionarea negativă a contestaţiei;
    c) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 şi 25 în termenele specificate.

    (6) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicaţiei informatice.
    (7) În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.
    (8) Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiarul final/instalator a termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.
    (9) Autoritatea poate înscrie, în cartea funciară a imobilului pe care se instalează sistemul de panouri fotovoltaice, contractul de finanţare nerambursabilă, după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare.
    (10) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.
    (11) Prin protocol de colaborare încheiat cu organismele abilitate, Autoritatea stabileşte condiţiile în care obţine seriile contoarelor de măsurare a energiei electrice produse, pentru fiecare certificat de racordare emis în cadrul programului, precum şi datele privind producţia de energie electrică pentru fiecare sistem de panouri fotovoltaice în parte.
    (12) Metodologia specifică de analiză, selectare şi finanţare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabileşte prin proceduri interne în cadrul Autorităţii.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 34
    Transmiterea obligaţiilor către terţi
    (1) Obligaţiile rezultate din participarea persoanei fizice în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor prezentului ghid şi contractului de finanţare nerambursabilă. Astfel, beneficiarul final are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.
    (2) Prevederea alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare nerambursabilă.
    (3) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1) în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai acesteia şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile beneficiarilor finali, aceştia nu mai pot beneficia de finanţarea acordată prin program.
    (4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza dosarelor de decontare, Autoritatea recuperează de la beneficiarii finali sumele finanţate.

    ART. 35
    Păstrarea documentelor
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera instalatorului validat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, în condiţiile acceptării motivelor de respingere şi renunţării la dreptul de a le contesta, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererea de validare nu poate face obiectul restituirii.
    (5) Documentele depuse de către beneficiarul final în cadrul programului nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera acestuia copii ale documentelor depuse de către instalatorul validat.

    ART. 36
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare la instalatorul validat, precum şi prin încheierea contractului de finanţare nerambursabilă cu beneficiarul final, acesta declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către Autoritate şi de către instalatorul validat, a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către Autoritate către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.
    (2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.

    ART. 37
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
    (2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.
    (3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 38
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 39
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 40
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 41
    Anexe
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Nr. de înregistrare la AFM
    ......./....../...........
    CERERE
    de validare a instalatorului
    Nr. de înregistrare la AFM ....../....../..........
    Denumirea completă a instalatorului .......................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................... cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ............., cont nr. ............... deschis la Trezoreria .......................
    Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........................, cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) .................., fax .................., e-mail ......................, website ........................., reprezentat/reprezentată legal de .......(persoana care reprezintă)......, în calitate de....(calitatea/funcţia persoanei care reprezintă)......
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)...., cod numeric personal ..............................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ................, eliberat de către ................ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ......................, str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ..............., fax ..............., e-mail ................
    Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
    În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare.
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    c) nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în copie;
    d) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    f) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    g) mă oblig să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 şi voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate;
    h) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate;
    i) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.

    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.
    Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia ......................................
    Semnătura ....................................
    Data .........................................
    L.S.
    NOTĂ:
    Cererea de validare care nu este completată integral prin tehnoredactare, care conţine ştersături ori modificări sau date şi informaţii ce se dovedesc neconforme cu realitatea atrage respingerea dosarului de validare.


    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII
    Nr. ........ din ....................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin.................... - preşedinte, în calitate de finanţator în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumită în continuare AFM,
    şi
    ........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ......................, cod poştal ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ..................., cod de identificare fiscală ..............., cont nr. ..................... deschis la Trezoreria ................., reprezentată legal prin ................. - administrator, în calitate de instalator validat, denumit în continuare instalator,
    a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Prin prezentul contract, AFM plăteşte instalatorului sumele solicitate în cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul final al finanţării şi facturate de instalator.
    1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. .................., denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.

    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de ............... .

    ART. 3
    Modalitatea de decontare şi plată
    3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
    3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ................ deschis la Trezoreria ................... de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.
    3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract.
    3.4. Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    3.5. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ....... a fiecărei luni.
    3.6. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.5 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.
    3.7. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

    ART. 4
    Obligaţiile părţilor
    4.1. Instalatorul se obligă:
    a) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    b) să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minimum 3kWp, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de ghidul de finanţare aferent programului;
    c) să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează, potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
    d) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
    e) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    f) să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
    g) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice achiziţionate prin program, în orice formă şi în orice mediu, că acesta se realizează prin programul privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM;
    h) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
    i) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari finali ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;
    j) să verifice, la înscrierea solicitanţilor, autenticitatea documentelor prezentate, concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea, precum şi îndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate stabilite prin ghidul de finanţare;
    k) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-l înscrie în program sau, dacă acesta a fost înscris, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice;
    l) să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces, să respecte prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către persoanele fizice;
    m) să înscrie solicitanţii în program numai după includerea sa în lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare în vederea decontării, publicată pe pagina de internet a AFM;
    n) să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului;
    o) să întocmească toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    p) să verifice identitatea persoanei care se prezintă pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă şi să permită semnarea acestuia doar persoanei acceptate în cadrul programului sau împuternicitului acesteia.

    4.2. AFM se obligă:
    a) să asigure plata în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia instalatorului informaţiile legate de finanţare;
    c) să furnizeze instalatorului parola personalizată de acces în aplicaţia informatică;
    d) să permită accesul instalatorului în aplicaţia informatică în vederea introducerii informaţiilor sau completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;
    e) să informeze instalatorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei informatice şi care poate determina imposibilitatea accesului instalatorului la aceasta.

    4.3. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către instalator referitoare la persoana fizică înscrisă, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei informatice, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către instalator.

    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    5.1. Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale instalatorului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    b) nu introduce în aplicaţia informatică, în timp util, informaţiile privind persoanele fizice înscrise, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare.

    5.3. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a înscrie solicitantul sau pentru refuzul de a instala sistemul de panouri fotovoltaice.
    5.5. Instalatorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cheltuielile eligibile stabilite potrivit ghidului de finanţare.
    5.6. Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
    5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.


    ART. 6
    Încetarea contractului
    6.1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.


    ART. 7
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 10
    Dispoziţii finale
    10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal .............;
    b) pentru instalator: ............................................................., cod poştal .................; în cazul în care instalatorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.

    10.2. Notificările făcute instalatorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:
    a) pentru AFM: ..........................................;
    b) pentru instalator: ................................................. .

    10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai instalatorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    10.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.
    10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte, .....................................
    Societatea ................................................... - S.A./S.R.L.
    Prin reprezentant legal/împuternicit,
    ...........................................
    ANEXA 1

    la contractul de participare în vederea decontării
    Nr. de înregistrare la AFM
    ....../....../............
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a instalatorului validat ........................................................
    Forma juridică de organizare ......................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../......, cod de identificare fiscală .................., cont nr. ....................., deschis la Trezoreria .................
    Adresa sediului social: localitatea ......................., str. ..................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul .................., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ..................., fax ...................., e-mail ..................., website .........................
    Reprezentat/Reprezentată legal de ................................., în calitate de ....................., prin .................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .................., cod numeric personal ........................, posesor al actului de identitate tip ......, seria ...... nr. .................., eliberat de către ................. la data de ..................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ........, fax ..............., e-mail ..................
    În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ......./......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ...................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) lista generată de aplicaţia informatică a beneficiarilor finali înscrişi, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi certificată conform aplicaţiei informatice de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată;
    b) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali prevăzuţi în lista de la lit. a), în original;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele instalatorului validat, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele instalatorului validat, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social instalatorului, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele instalatorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;
    f) alte documente relevante.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ...........................
    Funcţia .......................................
    Semnătura .....................................
    Data ..........................................
    L.S.
    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................

    ANEXA 3

    la ghid
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    Nr. de înregistrare/Instalatorul validat ............/..........
    I. Date de identificare a solicitantului
    Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ....................................................
    Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI ..............................
    Valabilitatea actului de identitate: ................... - .....................
    Codul numeric personal: ...........................................................
    Adresa completă a solicitantului
    Str. .................................................. nr. ...., nr. cărţii funciare şi nr. topo …….…….
    Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ................................... judeţul/sectorul ..............................
    Telefon fix: prefix judeţ ................., nr. telefon ...................
    Telefon mobil: .........................................
    Fax: ............................ e-mail: ....................................................
    Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul
    Str. .......................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......
    Nr. cărţii funciare, nr. cadastral şi nr. topo ………….....
    Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) .............................................................
    Judeţul/sectorul ...........................................................................
    Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta: \u-3985? pe imobilul construcţie \u-3985? pe imobilul teren

    II. Finanţare solicitată
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., cu datele de identificare sus-menţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanţare în procent de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare.
    Valoarea cheltuielilor totale estimate pentru realizarea sistemului este: …………………. .
    Valoarea cheltuielilor eligibile este: ………………..………................................................ .
    Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Valoarea inclusiv│
│crt. │cheltuielii │TVA (lei) │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
├─────┴──────────────┼─────────────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────┴─────────────────┘    III. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    b) sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite;
    c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    d) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;
    f) în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniul meu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului, voi aduce la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program pe o perioadă de 6 ani;
    g) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    h) mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
    i) mă angajez că voi asigura contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului;
    j) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea respectă toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    k) am depus o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru imobilul situat la adresa din prezenta cerere;
    l) mă angajez, în situaţia aprobării proiectului, să permit înscrierea în cartea funciară a contractului de finanţare pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare;
    m) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;
    n) proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceloraşi imobile (teren şi clădire) şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente depuse.
    Am luat cunoştinţă că neprezentarea documentelor la instalatorul validat aşa cum sunt solicitate prin ghidul de finanţare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele şi prenumele solicitantului .....................................
    Semnătura .........................

    Declaraţie pe propria răspundere a coproprietarilor, dacă este cazul
    Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., CNP ........................., domiciliu ............................, declar/declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    1. sunt/suntem de acord cu înscrierea în cartea funciară a contractului de finanţare nerambursabilă, a cărui beneficiar este domnul/doamna ........................................, în calitate de coproprietar al imobilului situat la adresa ..........................................................;
    2. pentru imobilul de la adresa menţionată la pct. I, se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului;
    3. sunt/suntem de acord să iau/luăm toate măsurile necesare pentru a permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    4. sunt/suntem de acord să permit/permitem accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie;
    5. sunt/suntem de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Numele şi prenumele coproprietarului (după caz) .....................................
    Semnătura .........................


    ANEXA 4

    la ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    Nr. ........ din ....................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ................ deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ....................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    ........................, cu domiciliul în ................, act de identitate tip ......, seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ....................., cont nr. ...................... deschis la .............., în calitate de beneficiar final, denumit/denumită în continuare beneficiar final, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. AFM acordă beneficiarului final o finanţare nerambursabilă, prin intermediul instalatorului validat, denumită în continuare finanţare, în valoare de .................. lei, reprezentând ...........% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, denumit în continuare program.
    2. Finanţarea se acordă prin scăderea, de către instalatorul validat în program, a sumei prevăzute la pct. 1, din valoarea totală a facturii de achiziţie şi montaj a sistemului de panouri fotovoltaice cu puterea de ............... kWp, la adresa (locul de implementare) .................................. .
    3. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt realizate conform cererii de finanţare, orice modificare ulterioară nefiind acceptată;
    b) sunt efectuate numai după semnarea contractului de către beneficiarul final şi pe perioada de implementare a proiectului;
    c) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente.


    ART. 2
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul este valabil .............. de la data semnării lui de către beneficiarul final, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract.
    2. Durata de implementare a proiectului este de 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
    3. Data depunerii certificatului de racordare la instalatorul validat reprezintă data finalizării proiectului.
    4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare.

    ART. 3
    Reguli de interpretare
    În cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel;
    b) calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.


    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Finanţarea se acordă beneficiarului final numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute prin ghid şi prin prezentul contract.
    2. Finanţarea se realizează prin plata cheltuielilor eligibile către instalatorul validat în condiţiile ghidului de finanţare a programului şi doar dacă documentele justificative şi documentaţia sunt complete şi corect întocmite.
    3. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., sunt în sarcina beneficiarului final.

    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului final
    5.1. Beneficiarul final are următoarele obligaţii pe parcursul implementării proiectului:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată, conform cererii de finanţare aprobate de Autoritate;
    2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare, prevăzute ori neprevăzute;
    3. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
    4. să depună toate diligenţele pentru a se asigura că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conform prevederilor ghidului;
    5. să depună certificatul de racordare la instalatorul validat, în termenul prevăzut la art. 2pct. 2, dar nu mai târziu de 5 zile de la data emiterii;

    5.2. Obligaţiile beneficiarului final pe parcursul monitorizării proiectului:
    1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
    2. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii în funcţiune a investiţiei finanţate prin program, precum şi obligaţiile prevăzute la art. 31 din ghid, pe o perioadă de 6 ani de la data finalizării proiectului, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului;

    5.3. Obligaţii generale ale beneficiarului final
    1. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 30 de zile, în cazul în care apar modificări cu privire la documente şi/sau modificări vizând informaţiile furnizate AFM;
    2. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
    3. să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi/sau ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare;
    4. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;

    5.4. În situaţia în care succesorii în drepturi, organele de executare şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile asumate prin prezentul contract, AFM va recupera sumele finanţate de la beneficiarul final al finanţării sau de succesorii în drepturi.

    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract şi în ghidul de finanţare a programului, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să furnizeze beneficiarului final informaţii vizând finanţarea acordată.


    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului final:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    3. AFM va notifica beneficiarul final în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi, dacă au fost efectuate plăţi, să recupereze sumele virate către beneficiarul final, în condiţiile Codului de procedură fiscală/ Codului de procedură civilă.

    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută sau la împlinirea termenului stipulat prin contract;
    b) la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 pct. 2, în situaţia în care beneficiarul final nu a depus certificat de racordare conform prevederilor prezentului contract;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului final în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul final nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.

    3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului final are drept consecinţă restituirea de către acesta a finanţării primite, în termenul precizat în notificarea/înştiinţarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    4. Beneficiarul final rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    5. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care bunurile finanţate nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de minimum 6 ani de la data depunerii certificatului de racordare la instalatorul validat.

    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul final îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului final.
    3. În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului final, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, dar numai cu aprobarea prealabilă a AFM.
    4. Beneficiarul final va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    5. AFM şi beneficiarul final se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract. Prin excepţie, Autoritatea poate prelucra şi transmite toate datele şi informaţiile gestionate în cadrul prezentului contract, în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    6. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului final care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    7. Beneficiarul final are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    8. Beneficiarul final este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului final faţă de aceasta.
    10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Prezentul contract se supune legislaţiei române.
    2. Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    3. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 12
    Notificări
    1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: ...............;
    b) pentru beneficiarul final: ..................................................

    2. În cazul în care beneficiarul final doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    3. Notificările făcute beneficiarului final la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi prin e-mail sau fax, la numerele .................................................. pentru AFM şi la numărul ............................ pentru beneficiarul final, sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    ART. 13
    Amendamente
    1. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat, ulterior transmiterii acordului, într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiarul final.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul final, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    3. Prezentul contract este generat de aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    4. Prezentul contract a fost semnat de către AFM prin semnătură electronică.
    5. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul instalatorului validat.
    6. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte, .....................................
    Direcţia economică
    Director,
    ...................................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ...................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    ...................................
    Direcţia juridică
    Director,
    ...................................
    Referent de specialitate,
    ...................................
    Beneficiar final
    ...................................
    NOTĂ:
    În contractul ce se încheie cu beneficiarul final:
    - se vor completa toate rubricile rămase libere;
    – se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare.    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Streaja Gheorghe
20 Decembrie 2018
Este bine venit acest program de finantare. Care este perioada de depunere a documentelor pt finantare ?
CIOVICA ILIAN
30 Ianuarie 2019
Daca locatia (locuinta) se afla in extravilan ca anexa agricola dar este racordata la rteaua electrica, si toate echipamentele de uz casnic (incalzire, apa calda, plita, cuptor, televizoare si calculatoare) functioneaza numai cu energie electica putem aceesa aceste fonduri pr panouri fotovoltaice.
Bogdan Constantin
07 Februarie 2019
Bun? ziua, va rog s?-mi transmite?i dac? locuin?a este amplasata pe teren extravilan conectata la re?eaua electrica trifazic, pot sa accesez aceste fonduri pentru panouri fotovoltaice ?i dac? se pot, când ?i unde putem sa depunem documentele. Va mul?umesc.
Albert Sorin
23 Februarie 2019
Buna ziua, Deoarece nu am curent astept acest program de ani.Este casa de locuit pe teren extravilan la 700m de reteaua electrica.Electrica ar face bransament dar pe cheltuieli mea (peste 10.000 euro).Va rog un sfat daca nu este din nou un caz pierdut. Multumesc.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016