Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2017 a Programului vizând transporturile tip RO-LA
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2017  a Programului vizând transporturile tip RO-LA    Twitter Facebook
Cautare document

 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2017 a Programului vizând transporturile tip RO-LA

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 882 din 9 noiembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.378 din 3 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882 din 9 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului vizând transporturile tip RO-LA, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a Programului;
    b) cuantumul şi condiţiile de acordare a finanţării;
    c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
    d) participarea în cadrul Programului.


    ART. 2
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) beneficiar - orice solicitant căruia Autoritatea i-a aprobat cererea de finanţare prin Programul vizând transporturile de tip RO-LA şi care a încheiat cu aceasta un contract pentru finanţare;
    c) cerere de finanţare - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului vizând transporturile de tip RO-LA; formularul cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    d) cerere de plată - solicitare a beneficiarului, operator de transport feroviar, adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de plată este prevăzut în anexa nr. 2 pentru contractul pentru finanţare nerambursabilă;
    e) criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;
    f) operator de transport feroviar - orice operator economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă pe calea ferată;
    g) operator de transport rutier de mărfuri - activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui terţ, conform dispoziţiilor art. 3 pct. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată în cadrul unei etape a sesiunii de finanţare, în interiorul căreia se poate depune la registratura Autorităţii dosarul de finanţare al solicitantului;
    i) solicitant - persoană juridică română, operator de transport feroviar ce desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, care a transmis către Autoritate o cerere de finanţare prin Programul vizând transporturile de tip RO-LA;
    j) transport RO-LA - acea formă particulară de transport combinat în care:
    (i) vehicule rutiere autopropulsate, destinate transportului de marfă, sunt transportate pe calea ferată, în trenuri compuse din vagoane specializate;
    (ii) încărcarea şi descărcarea vehiculelor rutiere pe, respectiv de pe vagoanele specializate se realizează în terminale specializate, prin intermediul sistemelor proprii de autopropulsie şi prin rulare pe roţile proprii;
    (iii) şoferii vehiculelor rutiere autopropulsate transportate pot însoţi respectivele vehicule pe durata transportului feroviar, caz în care sunt transportaţi în vagoane de călători (vagoane cuşetă sau vagoane de clasă);

    k) vagon specializat de tip RO-LA - vagon de cale ferată apt să realizeze transportul de vehicule rutiere autopropulsate, destinate transportului de marfă, pe reţeaua feroviară.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid, termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel.

    ART. 3
    Obiectul, scopul şi obiectivele Programului, indicatorii de performanţă
    (1) Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a transportului tip ROLA.
    (2) Scopul Programului îl constituie reducerea efectelor negative pe care transporturile rutiere de marfă le produc asupra mediului.
    (3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective:
    a) atragerea mărfurilor către sistemul de transport combinat tip RO-LA şi, în consecinţă, transferul permanent al unui segment al transportului de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată, în conformitate cu prevederile strategiei Europa 2020 care stipulează reducerea emisiilor de CO_2 pentru vehiculele rutiere;
    b) necesitatea de reglementare şi coordonare de către stat a pieţei transportului de mărfuri prin transferul traficului dinspre transportul rutier către calea ferată şi prin reducerea poluării, reducerea noxelor, reducerea emisiilor de CO_2 din atmosferă.

    (4) Indicatorul de performanţă şi eficienţă al Programului îl reprezintă cantitatea de emisii de CO_2 redusă prin atragerea mărfurilor către sistemul de transport combinat tip RO-LA, calculată prin înmulţirea cantităţilor de CO_2 aferente vehiculelor transportate pe trenuri tip RO-LA cu distanţa parcursă pe calea ferată (km).

    ART. 4
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
    (2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie, prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (3) Suma alocată fiecărei sesiuni se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 4.
    (2) Organizarea sesiunii de finanţare constă în stabilirea şi aprobarea, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, a:
    a) sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) sumei alocate sesiunii de finanţare;
    c) componenţei comisiei de analiză, denumită în continuare Comisia;
    d) componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    (3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) lit. a) şi b) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.
    (4) Finanţarea se va acorda în baza Schemei de ajutor de stat, aprobată prin „Decizia Comisiei Europene C (2015) 2584“, privind transportul combinat de tip RO-LA în România, cu respectarea prevederilor „Liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare“, comunicare a Comisiei publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 184 din 22 iulie 2008.
    (5) Schema de ajutor de stat se aprobă prin hotărâre a Comitetului de avizare al Autorităţii, conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 6
    Etapele sesiunii de finanţare
    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;
    b) depunerea dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului;
    d) avizarea cererilor selectate;
    e) afişarea pe site-ul Autorităţii a listelor privind cererile de finanţare respinse;
    f) soluţionarea contestaţiilor depuse în urma afişării pe siteul Autorităţii a listelor privind cererile de finanţare respinse;
    g) aprobarea finanţării cererilor avizate;
    h) afişarea pe site-ul Autorităţii a listelor privind cererile de finanţare aprobate;
    i) negocierea, semnarea şi executarea contractului pentru finanţare.


    ART. 7
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
    (2) Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, o singură cerere de finanţare.
    (3) Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii, menţionate în prezentul ghid, va fi depus la sediul Autorităţii, într-un singur exemplar, în plic sigilat, şi solicitantul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea completă şi adresa sa completă;
    b) titlul Programului: Programul vizând transporturile tip ROLA;
    c) sesiunea de depunere.

    (4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.
    (5) La data recepţionării plicurilor, acestea primesc număr de înregistrare de la registratura Autorităţii, în ordinea sosirii.
    (6) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.
    (7) Documentele din dosarul de finanţare vor fi prezentate conform ordinii prevăzute la art. 23 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate; documentele prezentate în copii simple vor fi certificate conform cu originalul de către personalul Autorităţii, anterior semnării contractului pentru finanţare.
    (8) Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va depune traducerea autorizată a acestora.
    (9) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi existenţa unei situaţii care poate afecta realizarea obiectivelor propuse determină respingerea dosarului de finanţare.

    ART. 8
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    (1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia procedează la:
    a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;
    b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
    c) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului; evaluarea dosarelor de finanţare şi selectarea/respingerea se fac prin grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    d) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate spre finanţare, sumele aferente acestora şi solicitanţii, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse, sumele aferente acestora şi solicitanţii, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care au stat la baza propunerii de respingere;
    e) în cadrul Programului vor avea prioritate solicitanţii cu coeficientul de program cel mai mic. Acesta va fi determinat prin raportul dintre suma solicitată şi produsul dintre distanţa parcursă pe calea ferată (km) şi numărul de vehicule rutiere transportate pe calea ferată.

    (2) Finanţarea va fi acordată solicitanţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, în ordine crescătoare a coeficientului de program al fiecăruia, în limita fondurilor alocate sesiunii. În cazul în care, pentru solicitantul clasat pe ultimul loc, ca urmare a aplicării algoritmului descris, suma rămasă nu acoperă suma solicitată de acesta, solicitantul respectiv va obţine aprobarea pentru suma rămasă.
    (3) În cazul în care pe ultimul loc se află mai mulţi solicitanţi având acelaşi coeficient de program, repartizarea sumei alocate acestora se va face prin ponderarea sumelor solicitate de aceştia cu coeficientul rezultat din raportarea disponibilului la suma totală solicitată de cei aflaţi pe ultimul loc.
    (4) Comisia poate solicita documente sau informaţii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finanţare, dacă pe parcursul analizei şi selecţiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării, documentele şi informaţiile; în caz contrar cererea de finanţare este respinsă.
    (5) Proiectele selectate spre finanţare, sumele aferente acestora şi solicitanţii vor fi cuprinşi într-un centralizator, cu indicarea valorii totale a sumelor solicitate de către aceştia.

    ART. 9
    Avizarea finanţării
    (1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate spre finanţare, sumele aferente acestora şi solicitanţii, în baza centralizatorului înaintat de Comisie, şi le supune Comitetului de avizare spre aprobare.
    (2) Comitetul director/Comitetul de avizare al Autorităţii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizării.

    ART. 10
    Aprobarea finanţării
    (1) Comitetul de avizare aprobă, prin hotărâre, proiectele, sumele aferente acestora şi solicitanţii, avizaţi potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cuprinşi în centralizatorul înaintat de către Comisie.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

    ART. 11
    Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare
    (1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face prin afişarea pe site-ul Autorităţii a listelor privind solicitanţii aprobaţi şi respinşi.
    (2) Lista solicitanţilor respinşi afişată pe site-ul Autorităţii va cuprinde motivul neselectării.
    (3) Data afişării pe site a listelor privind solicitanţii aprobaţi şi respinşi se consideră ca fiind data luării la cunoştinţă de către solicitant.

    ART. 12
    Contestaţiile
    (1) Solicitanţii respinşi pot depune contestaţie la sediul Autorităţii, în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director/ Comitetului de avizare propunerea de admitere/respingere a contestaţiei.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei/Comitetului director/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.
    (4) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu.

    ART. 13
    Perfectarea şi acordarea finanţării
    (1) Cheltuielile aferente transportului tip RO-LA aprobate spre finanţare, efectuate înaintea încheierii contractului pentru finanţare, sau orice fel de demers (comandă fermă sau contract final) sunt neeligibile şi nu se vor deconta.
    (2) Solicitantul finanţării, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autorităţii pentru semnarea contractului pentru finanţare, având asupra sa următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;
    b) împuternicire notarială, în situaţia în care semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;
    c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului.

    (3) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanţare în termen de 30 de zile de la data afişării pe site-ul Autorităţii a listelor privind cererile de finanţare aprobate.
    (4) Cererile de plată se depun lunar, la o dată stabilită prin contractul de finanţare. Prima cerere de plată va fi depusă nu mai târziu de 60 de zile de la data încheierii contactului pentru finanţare nerambursabilă, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului pentru finanţare, fără nicio notificarea prealabilă.
    (5) Modelul contractului de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid şi poate fi modificat, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.
    (6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, în limba română, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
    (7) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante, iar valabilitatea încetează în termen de 30 de zile de la depunerea raportului de finalizare, prevăzut în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.
    (8) Durata maximă de realizare, stabilită în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă, este de 12 luni. Prin excepţie, durata poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii, în cazuri bine justificate, pentru o perioadă de maximum 2 luni.

    ART. 14
    Contractul de finanţare nerambursabilă
    (1) Orice modificare şi/sau completare a contractului de finanţare nerambursabilă şi a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă, cu excepţia modificărilor privind „Data depunerii cererii de plată“, dacă prin aceasta nu se modifică şi durata de realizare stabilită prin contract. În cazul în care solicitarea de modificare, prin act adiţional, aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea.
    (2) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului „Notificare privind deficienţe constatate în derularea contractului de finanţare nerambursabilă“.
    (3) În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor din contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin „Notificare de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă“.
    (4) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    (5) În cazul în care încetarea contractului pentru finanţare intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

    ART. 15
    Decontarea cheltuielilor aferente transportului tip RO-LA
    (1) Decontarea se realizează prin virament în contul de trezorerie al beneficiarului, ca urmare a cererilor de plată succesive, efectuate pe măsura realizării activităţilor. Decontarea se face pe bază de cerere de plată, depusă la Autoritate la data stabilită prin graficul de finanţare nerambursabilă, anexă la contractul pentru finanţare.
    (2) Suma aprobată nu se poate suplimenta.
    (3) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuielile efectuate după semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă. De asemenea, autoritatea nu efectuează plăţi pe baza facturilor proforma sau pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de produse/servicii.
    (4) La fiecare cerere de plată Autoritatea finanţează valoarea transporturilor tip RO-LA înscrise în factură şi formular, în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor obligatorii care însoţesc cererea de plată), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de plată, inclusiv reportul de la cererile anterioare.
    (5) La fiecare cerere de plată, Autoritatea finanţează suma rezultată în urma aplicării procentului de 60% din preţul facturii fără TVA emise de către operatorul de transport feroviar societăţii de transport rutier pentru activităţile finanţate în cadrul Programului.
    (6) Finanţarea este acordată pentru realizarea obiectivelor propuse prin cererea de finanţare. În cazul în care intervin modificări ale serviciilor de transport tip RO-LA menţionate în cererea de finanţare, este necesar ca aceste modificări să se realizeze printr-o cerere adresată Autorităţii, înaintea efectuării acestora. Beneficiarul va solicita astfel Autorităţii analiza oportunităţii finanţării modificărilor, iar beneficiarul va realiza modificările după primirea acordului scris al Autorităţii.

    ART. 16
    Documente obligatorii necesare decontării
    Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Autorităţii cereri de plată (conform anexei nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă), în original, însoţite de documentele justificative (conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă) în fotocopie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu excepţia certificatelor de atestare fiscală:
    a) factura emisă de operatorul de transport feroviar pentru transportul de tip RO-LA efectuat pe căile ferate din România;
    b) formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA (conform anexei nr. 5 la contractul pentru finanţare nerambursabilă) aferent facturii fiscale, semnat de către operatorul de transport feroviar şi operatorul de transport rutier, din care să reiasă ruta pe care s-a efectuat serviciul de transport, distanţa, numărul de vehicule rutiere autopropulsate transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculelor transportate şi data transportului; pentru fiecare vehicul rutier transportat se vor menţiona marca, modelul, motorizarea (tip de combustibil, capacitate motor - CMC) şi emisii CO_2 conform certificatului de conformitate;
    c) dovada achitării de către societatea de transport rutier (ordin de plată şi extras de cont, chitanţă) a 40% din factura fără TVA menţionată mai sus la care se adaugă cota de TVA pentru valoarea totală a facturii;
    d) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de plată, în original/copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de plată, în original/copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de plată, în original/copie legalizată;
    g) licenţa de operator de transport feroviar, emisă de către Organismul de Licenţe Feroviare Român, valabilă la data efectuării transporturilor solicitate la plată;
    h) scrisoarea de trăsură pentru fiecare vagon transportat sau pentru un grup de vagoane transportate, întocmită conform prevederilor legale în vigoare;
    i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului potrivit căreia nu beneficiază de altă finanţare pentru aceleaşi cheltuieli solicitate în cadrul Programului.


    ART. 17
    Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării
    (1) Documentele din dosarul cererii de plată vor fi prezentate conform ordinii din anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă. Documentele depuse de către beneficiar trebuie să fie lizibile, numerotate, opisate, referinţele din opis trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentul, iar la finalul dosarului se menţionează „Acest dosar conţine ... pagini, numerotate de la 1 la ...“.
    (2) Factura trebuie să fie corect completată, să precizeze data şi perioada în care au fost prestate serviciile aferente.
    (3) Factura trebuie să fie emisă pentru transportul de tip ROLA efectuat pe căile ferate din România, înainte de data depunerii cererii de plată la Autoritate şi după data semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă.
    (4) În factura emisă beneficiarului de servicii de transport tip RO-LA, operatorul de transport feroviar trebuie să evidenţieze preţul, să facă referire la formularul aferent şi, distinct, să facă menţiunea: „Suma de .............. lei, din care ....... lei, în cuantum de 60% fără TVA, se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul vizând transporturile tip RO-LA“. Sub rubrica „Total de plată“ se înscrie textul „Diferenţă de plată beneficiar servicii transport tip RO-LA“ şi se menţionează suma rămasă de achitat de către acesta.
    (5) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) atributele de identificare a operatorului de transport feroviar, beneficiar în cadrul Programului vizând transporturile tip RO-LA;
    b) atributele de identificare a beneficiarului de servicii de transport tip RO-LA.

    (6) Formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA (conform anexei nr. 5 la contractul pentru finanţare nerambursabilă), care însoţeşte factura fiscală, trebuie să fie semnat de către operatorul de transport feroviar şi operatorul de transport rutier şi din cuprinsul său trebuie să reiasă ruta pe care s-a efectuat serviciul de transport, distanţa, numărul de vehicule rutiere autopropulsate transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculelor transportate şi data transportului; pentru fiecare vehicul rutier transportat se vor menţiona marca, modelul, motorizarea (tip de combustibil, capacitate motor - CMC) şi emisii CO_2 conform certificatului de conformitate.
    (7) Pentru documentele redactate în limbă străină se va depune traducerea autorizată a acestora.

    ART. 18
    Monitorizarea
    (1) Conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare: „Monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/administratorul măsurii, după caz. Aceştia pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligaţi să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate“.
    (2) În raportul de finalizare se vor evidenţia beneficiile pentru mediu în raport cu sumele acordate (cantitatea de emisii CO_2 redusă prin atragerea mărfurilor către sistemul de transport combinat tip RO-LA).

    ART. 19
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea „Programe finanţate - Programul vizând transporturile tip RO-LA“.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi/sau a Autorităţii.

    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului
    ART. 20
    Cuantumul finanţării
    (1) Suma maximă care poate fi solicitată şi acordată reprezintă valoarea maximă stabilită pentru Program.
    (2) Finanţarea se acordă în cuantum de 60% din valoarea fără TVA a facturii emise de către operatorul de transport feroviar societăţii de transport rutier pentru activităţile finanţate în cadrul Programului.

    ART. 21
    Activitatea finanţată în cadrul Programului
    Activitatea finanţată în cadrul Programului este transportul de tip RO-LA.

    ART. 22
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este persoană juridică română, operator de transport feroviar, desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, deţine licenţă de operator de transport feroviar emisă de către Organismul de Licenţe Feroviare Român (OLFR) şi certificat de siguranţă emis de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română şi contract de acces pe infrastructura feroviară;
    b) funcţionează şi are activitate economică de cel puţin 3 ani, la data depunerii dosarului de finanţare;
    c) acţionează în nume propriu;
    d) este proprietar al vagoanelor specializate tip RO-LA sau deţine un contract de închiriere pentru vagoane specializate tip RO-LA;
    e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, la data depunerii dosarului;
    g) nu se află în dificultate financiară şi se angajează să nu folosească ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea sa, conform anexei nr. 5 - declaraţie privind dificultatea financiară;
    h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă, în activitatea desfăşurată anterior semnării contractului pentru finanţare, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    i) nu beneficiază şi nu va beneficia de finanţare din alte fonduri publice şi/sau europene pentru aceleaşi cheltuieli solicitate în cadrul Programului, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    j) respectă prevederile comunitare privind ajutorul de stat, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    k) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene sau a unui alt furnizor de ajutor de stat, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    l) nu figurează cu fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal.


    ART. 23
    Selecţia solicitantului
    (1) Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare depus la Autoritate în cadrul sesiunii de finanţare.
    (2) Documentele ce compun dosarul de finanţare sunt:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 1, completat integral, în original, semnat de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) documente din care rezultă calitatea solicitantului de proprietar al vagoanelor tip RO-LA sau contractul pentru închiriere al vagoanelor tip RO-LA (copie legalizată);
    d) certificat de siguranţă din care să rezulte şi secţiile de circulaţie precizate în cererea de finanţare, emis de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (copie legalizată);
    e) licenţa de operator de transport feroviar de mărfuri, emisă de către Organismul de Licenţe Feroviare Român (copie legalizată), valabilă la data depunerii cererii de finanţare;
    f) contract de acces pe infrastructura feroviară (copie certificată conform cu originalul);
    g) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    j) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    k) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original/în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
    l) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului de a deschide, înainte de contractare, contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în original, semnată, conform anexei nr. 4 la prezentul ghid;
    m) declaraţia referitoare la firmă în dificultate, conform anexei nr. 5 la prezentul ghid.


    ART. 24
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Antet solicitant: ................................................
    Nr. înregistrare la solicitant: ................... din data .....................
    Nr. înregistrare la A.F.M. :................... din data .....................
    CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    „Transporturi tip RO-LA”
    A. Date generale
    Denumire solicitant: .........................................
    Forma juridică de organizare: ...............................................
    Nr. înregistrare la oficiul registrului comerţului (ORC): ............................................
    Cod unic de înregistrare/Cod de înregistrare fiscală .......................................
    Cod CAEN (aferent activităţii principale): ........................................
    Codul CAEN aferent activităţii solicitantului pentru care se solicită finanţare ..........
    Adresa sediului social: Str. ........................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....
    Localitatea (oraş/comună/sat) ...........................................
    Judeţ/Sector ..............................
    Telefon: ........................., fax: ................, e-mail: .........................
    Pagina web: ..............................
    Reprezentant legal ..................................
    Act de identitate: B.I./C.I. seria ........ nr. ................ C.N.P. ...........................
    Telefon (fix/mobil): .........../........., fax: .............., e-mail: ........................
    Persoana de contact: ........................................
    Act de identitate: B.I./C.I. seria ........ nr. .............., C.N.P. .............................
    Telefon (fix/mobil): ............../..............., fax: ............., e-mail: ..........................

    B. Finanţare solicitată
    Operatorul economic ....................................................................... solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ...................................lei, reprezentând ......... % din valoarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţi de transport de tip RO-LA pe teritoriul României, pe o durata de ............... luni, din care:
    - ............................ lei pentru transportul unui număr de ........... vehicule rutiere pe o distanţă de ........km pe secţia/ruta de circulaţie ..............................................;
    – ............................ lei pentru transportul unui număr de ........... vehicule rutiere pe o distanţă de ........km pe secţia/ruta de circulaţie ..............................................;
    – .......(Se va completa în continuare în funcţie de numărul de secţii/rute de circulaţie pentru care se solicită finanţare.)... .


┌──────────┬───┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Secţie/ │ │Număr de │ │ │
│Rută de │Nr.│vehicule │Suma │Coeficient│
│circulaţie│km │rutiere │solicitată│de Program│
├──────┬───┤ │transportate│ │5/(3x4) │
│De la │La │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┴───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
└──────────┴───┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) solicitantul desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României de cel puţin 3 ani;
    b) solicitantul finanţării nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    c) solicitantul finanţării nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    d) solicitantul finanţării nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;
    e) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru aceleaşi cheltuieli solicitate în cadrul Programului;
    f) solicitantul finanţării nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    g) solicitantul finanţării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    h) solicitantul finanţării este de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea lui;
    i) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând de asemenea că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei, confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul cererii de finanţare.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal
    ................................................
    .................................................
    Semnătura reprezentantului legal
    ………………………………    ANEXA 2

    la ghid
    Grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    Denumire: .........................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de validare: ......................

┌───────┬───────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │I. │ │ │ │
│crt. │Conformitatea │Da│Nu│Comentarii│
│ │documentelor │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│ │fost depus în │ │ │ │
│ │cadrul sesiunii│ │ │ │
│ │de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │ │
│1.1. │Administraţia │ │ │ │
│ │Fondului pentru│ │ │ │
│ │Mediu, în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin │ │ │ │
│ │ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│1.2. │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă,│ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │formularului │ │ │ │
│1.2.1. │prevăzut în │ │ │ │
│ │anexa nr. 1 la │ │ │ │
│ │ghid, în │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicire │ │ │ │
│ │notarială, în │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │
│ │pentru cazul în│ │ │ │
│1.2.2. │care cererea de│ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de │ │ │ │
│ │către o │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │împuternicită │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator │ │ │ │
│ │emis de către │ │ │ │
│ │oficiul │ │ │ │
│ │registrului │ │ │ │
│ │comerţului de │ │ │ │
│ │pe lângă │ │ │ │
│ │tribunalul în a│ │ │ │
│ │cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi│ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │social │ │ │ │
│ │solicitantul, │ │ │ │
│ │în original/în │ │ │ │
│1.2.3. │copie │ │ │ │
│ │legalizată, nu │ │ │ │
│ │mai vechi de 30│ │ │ │
│ │de zile la data│ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare. Nu │ │ │ │
│ │se acceptă │ │ │ │
│ │formatul │ │ │ │
│ │electronic al │ │ │ │
│ │certificatului │ │ │ │
│ │constatator, │ │ │ │
│ │emis de │ │ │ │
│ │Serviciul │ │ │ │
│ │INFOCERT. │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentul din │ │ │ │
│ │care rezultă │ │ │ │
│ │calitatea │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │de proprietar │ │ │ │
│1.2.4. │al vagoanelor │ │ │ │
│ │tip RO-LA sau │ │ │ │
│ │contractul de │ │ │ │
│ │închiriere al │ │ │ │
│ │vagoanelor tip │ │ │ │
│ │RO-LA, în copie│ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │siguranţă din │ │ │ │
│ │care să rezulte│ │ │ │
│ │şi secţiile de │ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │precizate în │ │ │ │
│1.2.5. │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, emis│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │Autoritatea de │ │ │ │
│ │Siguranţă │ │ │ │
│ │Feroviară │ │ │ │
│ │Română (copie │ │ │ │
│ │legalizată) │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Licenţa de │ │ │ │
│ │operator de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│ │feroviar, emisă│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │Organismul de │ │ │ │
│1.2.6. │Licenţe │ │ │ │
│ │Feroviare Român│ │ │ │
│ │(copie │ │ │ │
│ │legalizată), │ │ │ │
│ │valabilă la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Contract de │ │ │ │
│ │acces pe │ │ │ │
│ │infrastructura │ │ │ │
│ │feroviară, │ │ │ │
│ │valabil la data│ │ │ │
│1.2.7. │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │(copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │conform cu │ │ │ │
│ │originalul) │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │cazier fiscal, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al│ │ │ │
│1.2.8. │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │
│ │fiscală privind│ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de │ │ │ │
│ │stat, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│1.2.9. │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al│ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │
│ │fiscală privind│ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │
│ │venituri ale │ │ │ │
│ │bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│1.2.10.│către │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază│ │ │ │
│ │teritorială îşi│ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, │ │ │ │
│ │în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de│ │ │ │
│ │atestare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│1.2.11.│juridică de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │Autoritate, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la│ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau în│ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere a │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │deschiderea │ │ │ │
│ │contului │ │ │ │
│ │50.70.24 │ │ │ │
│ │„Disponibil din│ │ │ │
│ │sume alocate │ │ │ │
│ │din Fondul │ │ │ │
│1.2.12.│pentru mediu │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │finanţare sau │ │ │ │
│ │cofinanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │
│ │a proiectelor │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │mediului“, în │ │ │ │
│ │original, │ │ │ │
│ │semnată, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 4 la ghid │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │
│1.2.13.│privind │ │ │ │
│ │dificultatea │ │ │ │
│ │financiară, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 5 la ghid │ │ │ │
└───────┴───────────────┴──┴──┴──────────┘┌─────┬───────────────┬────────────────┐
│ │ │Îndeplinirea │
│ │II. │criteriilor de │
│ │ELIGIBILITATE │eligibilitate │
│ │ ├──┬──┬──────────┤
│ │ │Da│Nu│Comentarii│
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │este operator │ │ │ │
│ │economic cu │ │ │ │
│2.1. │personalitate │ │ │ │
│ │juridică │ │ │ │
│ │română, legal │ │ │ │
│ │constituit. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │are calitatea │ │ │ │
│2.2. │de proprietar/ │ │ │ │
│ │chiriaş al │ │ │ │
│ │vagoanelor tip │ │ │ │
│ │ROLA. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Din │ │ │ │
│ │certificatul de│ │ │ │
│ │siguranţă │ │ │ │
│ │rezultă şi │ │ │ │
│2.3. │secţiile de │ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │precizate în │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │licenţei, │ │ │ │
│2.4. │solicitantul │ │ │ │
│ │este operator │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │feroviar. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │are acces pe │ │ │ │
│ │infrastructura │ │ │ │
│ │feroviară │ │ │ │
│ │publică în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│2.5. │efectuării │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│ │feroviar, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │contractului │ │ │ │
│ │depus. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu│ │ │ │
│ │se află în │ │ │ │
│ │stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, nu se│ │ │ │
│ │află în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │executare │ │ │ │
│ │silită, │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, │ │ │ │
│ │desfiinţare, │ │ │ │
│ │închidere, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│ │operaţională, │ │ │ │
│ │nu se află sub │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│ │specială, nu au│ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│2.6. │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile, │ │ │ │
│ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │economice, nu │ │ │ │
│ │se află într-o │ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată. │ │ │ │
│ │Nu face │ │ │ │
│ │obiectul unei │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru│ │ │ │
│ │situaţiile mai │ │ │ │
│ │sus menţionate │ │ │ │
│ │şi nici pentru │ │ │ │
│ │orice altă │ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei din│ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │are îndeplinite│ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a │ │ │ │
│ │taxelor, │ │ │ │
│ │impozitelor şi │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │
│ │către bugetul │ │ │ │
│2.7. │de stat, │ │ │ │
│ │bugetele │ │ │ │
│ │locale, bugetul│ │ │ │
│ │Fondului pentru│ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare, la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu figurează cu│ │ │ │
│ │fapte înscrise │ │ │ │
│2.8. │în certificatul│ │ │ │
│ │de cazier │ │ │ │
│ │fiscal. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │finanţării nu a│ │ │ │
│ │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │
│ │mediului prin │ │ │ │
│2.9. │hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă, │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspunde din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │
│ │economice pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│ │României, de │ │ │ │
│2.10.│cel puţin 3 │ │ │ │
│ │ani, potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspunde din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├─────┼───────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 5 la ghid -│ │ │ │
│ │declaraţie │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │dificultatea │ │ │ │
│ │financiară, │ │ │ │
│ │solicitantul nu│ │ │ │
│ │se află în │ │ │ │
│2.11.│dificultate │ │ │ │
│ │financiară şi │ │ │ │
│ │se angajează să│ │ │ │
│ │nu folosească │ │ │ │
│ │ajutorul de │ │ │ │
│ │stat pentru │ │ │ │
│ │salvarea şi │ │ │ │
│ │restructurarea │ │ │ │
│ │sa. │ │ │ │
└─────┴───────────────┴──┴──┴──────────┘


    1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Atrag respingerea cererii de finanţare:
    - documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
    – lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    – neîndeplinirea criteriilor de conformitate şi de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul Programului.

    4. Pct. 1.1, 1.2.1 - 1.2.7 şi 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 sunt evaluate de către consilierul juridic, pct. 1.2.8 - 1.2.13 şi 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 sunt evaluate de către referent de specialitate - economist, pct. 2.3 va fi evaluat de către referentul de specialitate - tehnic.

┌──────────────────────────────────────┐
│Concluzii: │
└──────────────────────────────────────┘


    REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII/ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│PROPUS SPRE │PROPUS SPRE │PROPUS SPRE │
│SELECTARE/ │SELECTARE/ │SELECTARE/ │
│RESPINS │RESPINS │RESPINS │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Juridic │Economic │Tehnic │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    Evaluator (juridic) .........................................
    Data ..................... Semnătura ....................
    Evaluator (economic) ....................................
    Data ..................... Semnătura ....................
    Evaluator (tehnic) .........................................
    Data ..................... Semnătura ....................

┌──────────┬───┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Secţie/ │ │Număr de │ │ │
│Rută de │Nr.│vehicule │Suma │Coeficient│
│circulaţie│km │rutiere │solicitată│de Program│
├──────┬───┤ │transportate│ │5/(3x4) │
│De la │La │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┼───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
├──────┴───┼───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
└──────────┴───┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul va fi completat de către evaluatorul tehnic.
    Evaluator (tehnic) .........................................
    Data ..................... Semnătura ...................
    Preşedintele Comisiei de analiză ....................................
    Data ..................... Semnătura ....................

    ANEXA 3

    la ghid
    Contract pentru finanţare nerambursabilă
    Nr. ........./.................
    1. Părţile contractante
    Între:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, reprezentată legal prin preşedinte ........................................................, în calitate de autoritate contractantă, denumită în continuare AFM,
    şi
    Societatea ..........................................................................., cu sediul în ................................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ..........................., cu nr. ..................., CUI ...................................., cont nr. .................................., deschis la .................., reprezentată legal prin ............................, în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.


    2. Obiectul şi valoarea contractului
    2.1. Prin prezentul contract, Administraţia Fondului pentru Mediu acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în vederea susţinerii finanţării din cadrul Programului vizând transporturile tip RO-LA, denumit în continuare Program, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. ........ din ...................., în temeiul Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017.
    Finanţarea acordată beneficiarului din Fondul pentru mediu prin prezentul contract constituie ajutor de stat şi este acordată în baza Hotărârii Comitetului de avizare nr. .............. din data de ............ pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind transportul combinat de tip RO-LA în România. Acordarea ajutorului de stat conform acestei scheme se face cu respectarea prevederilor „Liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare“, comunicare a Comisiei publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 184 din 22 iulie 2008.

    2.2. Valoarea totală a contractului este de .................. lei.
    2.3. Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea obiectivelor propuse prin cererea de finanţare, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, respectiv activităţi de transport de tip RO-LA pe teritoriul României.


    3. Durata contractului
    Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părţi şi valabilitatea încetează în termen de 30 zile de la depunerea raportului de finalizare.

    4. Modalitatea de finanţare
    4.1. Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la pct. 3, şi în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract.
    4.2. Finanţarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe măsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ........................., deschis la ................., de către Beneficiar, pe bază de cerere de plată, conform anexei nr. 2 la prezentul contract, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 16 din Ghidul de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017, şi în anexele nr. 3 şi 5 la prezentul contract.
    4.3. Virarea sumelor din contul Administraţiei Fondului pentru Mediu în contul Beneficiarului se va face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de plată, în condiţiile în care cererea de plată este completă şi documentaţia conţinută este corect întocmită, în ordinea depunerii cererilor de plată de către Beneficiar, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de AFM. Ultima cerere de plată se depune cel mai târziu pe data de .............................
    4.4. Suma rămasă neutilizată la sfârşitul perioadei menţionate la pct. 3 se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    4.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, Beneficiarul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

    5. Obligaţii ale Beneficiarului
    Beneficiarul se obligă:
    a) să utilizeze finanţarea în exclusivitate pentru realizarea obiectivelor propuse prin cererea de finanţare, respectiv decontarea sumei de ..................................., acordată conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017;
    b) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    c) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea Programului;
    d) să informeze Administraţia Fondului pentru Mediu şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    e) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    f) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanţare;
    h) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
    i) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea contractului;
    j) să întocmească şi să remită Administraţiei Fondului pentru Mediu un raport de finalizare, întocmit conform anexei nr. 4 la prezentul contract, privind realizarea obiectivelor programului, care să reflecte beneficiile pentru mediu în raport cu sumele acordate, în termen de 30 de zile de la primirea ultimei tranşe din finanţare;
    k) să întocmească evidenţe contabile distincte, aferente activităţii susţinute financiar din Fondul pentru mediu, pe durata valabilităţii contractului;
    l) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete.


    6. Obligaţiile Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Administraţia Fondului pentru Mediu se obligă:
    a) să asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita sumelor alocate cu această destinaţie prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    b) să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de operaţiunea de finanţare.


    7. Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu prezentul contract de finanţare, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) nu notifică faptul că împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;
    d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a obiectivelor propuse prin cererea de finanţare.

    3. AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 20 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală.


    8. Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza obiectivele propuse, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe;
    e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura falimentului, procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională sau i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că beneficiarul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
    g) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că Beneficiarul a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în cate a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    h) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că Beneficiarul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanţare.

    2. Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.

    3. Rezilierea contractului de finanţare din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către Beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    6. Pentru nedepunerea primei cereri de plată în primele 60 de zile de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.
    7. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit.

    9. Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării, în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că vor/va dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

    10. Cesiunea
    Contractul, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

    11. Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului implicat în activităţile care constituie obiectul finanţării.
    3. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării contractului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    4. În cazul în care realizarea obiectivelor propuse generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
    5. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
    6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    7. AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    8. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele obţinute în cadrul Programului.
    9. Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la Programul vizând transporturile tip RO-LA, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
    11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    12. Litigii
    1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul Administraţia Fondului pentru Mediu.

    13. Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    pentru Beneficiar: .................................................................

    2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.
    3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi prin fax, la nr. 021 317.86.16 pentru AFM şi nr. ............................ pentru Beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

    14. Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
    3. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 1 („Data depunerii cererii de plată“) din anexa nr. 1, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare; în acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.
    4. Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de plată în condiţiile prevăzute la pct. 3 se transmite cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

    15. Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    3. Anexele nr. 1-5, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    4. Prezentul contract s-a semnat la data de ......., la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar,
    ………….....……….. ………………..........
    ANEXA 1

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../.......................
    GRAFICUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

┌──────┬───────────────────────┬───────┐
│Nr. │Data depunerii cererii │Suma │
│crt. │de plată │(lei) │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│1. │ │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│2. │ │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│3. │ │ │
├──────┼───────────────────────┼───────┤
│Total │ │ │
└──────┴───────────────────────┴───────┘


    AFM, Beneficiar,
    ………….. …………..

    ANEXA 2

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../............
    Solicitant .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. .........................................
    Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    CERERE DE PLATĂ
    Nr. ............./.........................
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........... din .........../......./......, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de plată, pentru suma de ..................... lei (în litere: ................................), din finanţarea nerambursabilă în valoare de ............... lei (în litere: .......................).
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor aferente activităţilor desfăşurate în perioada ......................
    Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere, în original şi/sau copii.
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de plată

┌──────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │ │totală │ │
│Suma totală │Suma │Suma │Suma │trasă din │Suma │
│aprobată │acordată │solicitată│aprobată│finanţare,│rămasă de │
│conform │până la │prin │prin │inclusiv │tras din │
│contractului │data │prezenta │prezenta│suma │finanţarea│
│de finanţare │prezentei│cerere de │cerere │aprobată │aprobată │
│nerambursabilă│cereri de│plată │de plată│prin │(col. 1-5)│
│ │plată │ │ │prezenta │ │
│ │ │ │ │cerere de │ │
│ │ │ │ │plată │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤
└──────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘


    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ........................................
    L.S.
    Aprobat AFM
    Preşedinte,
    ......................................
    Director Direcţia economică,
    ......................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ......................................
    Şef Serviciu implementare,
    ......................................
    Referent de specialitate,
    ......................................
    NOTĂ:
    Coloanele nr. 1, 2 şi 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 şi 6 se completează de către personalul AFM. După aprobare, o copie a cererii de plată va fi înmânată Beneficiarului. Se va avea în vedere la completarea cererii de plată ca formularul împreună cu semnături să se încadreze pe o singură pagină.


    ANEXA 3

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../............
    LISTA
    documentelor justificative pentru efectuarea decontărilor
    de către Autoritate şi care însoţesc cererea de plată
    a) factura emisă de operatorul de transport feroviar pentru transportul de tip RO-LA efectuat pe căile ferate din România;
    b) formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA aferent facturii fiscale, semnat de către operatorul de transport feroviar şi operatorul de transport rutier din care să reiasă ruta pe care s-a efectuat serviciul de transport, distanţa, numărul de vehicule rutiere autopropulsate transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculelor transportate şi data transportului; pentru fiecare vehicul rutier transportat se vor menţiona marca, modelul, motorizarea (tip de combustibil, capacitate motor - CMC) şi emisii CO_2 conform certificatului de conformitate (anexa nr. 5 la contract);
    c) dovada achitării de către societatea de transport rutier (ordin de plată şi extras de cont, chitanţă) a 40% din factura fără TVA menţionată mai sus, la care se adaugă cota de TVA pentru valoarea totală a facturii;
    d) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de plată, în original/copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de plată, în original/copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de plată, în original/copie legalizată;
    g) licenţa de operator de transport feroviar emisă de către Organismul de Licenţe Feroviare Român, valabilă la data efectuării transporturilor solicitate la plată;
    h) scrisoarea de trăsură pentru fiecare vagon transportat sau pentru un grup de vagoane transportate, întocmită conform prevederilor legale în vigoare;
    i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului potrivit căreia nu beneficiază de altă finanţare pentru aceleaşi cheltuieli solicitate în cadrul Programului.

    ANEXA 4

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../............
    RAPORT DE FINALIZARE
    Program ........................................................
    Denumire Finanţator: ..............................................
    Denumire Beneficiar: ...............................................
    Forma de organizare: ...............................................
    Adresa: ...............................................................
    Tel./Fax/E-mail: ......................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Durata contractului: .....................................................................
    Data semnării contractului pentru finanţare: ........................................................
    Data începerii activităţilor: .....................................................
    Data finalizării activităţilor: .........................................................................

    B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

┌────┬──────┬───────┬─────────┬───────────┬─────┬───────────┐
│ │Cereri│Factură│ │Contribuţie│Ordin│ │
│Nr. │de │fiscală│Finanţare│beneficiar │de │Valoare │
│crt.│plată │nr. │AFM │transport │plată│neeligibilă│
│ │ │ │ │ │nr. │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴─────┴───────────┘    C. Rezultatele activităţilor de transport tip RO-LA
    Beneficii pentru mediu în raport cu sumele acordate (cantitatea de emisii CO_2 redusă prin atragerea mărfurilor către sistemul de transport combinat tip RO-LA) ........................
    Rezultate specifice (contribuţii ale proiectului în dezvoltarea/îmbunătăţirea operaţiunilor specifice obiectului de activitate, acorduri de colaborare cu alte instituţii şi persoane, resurse atrase prin participări în cadrul altor programe şi lista lucrărilor elaborate în cadrul proiectului) ........................................................

    D. Analiza postimplementare
    D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele activităţilor de transport tip RO-LA (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele activităţilor de transport tip RO-LA.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor ..........................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor .......................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ..........
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul ...................................................

    D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor activităţilor de transport tip RO-LA (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ..............................................................................................................

    Reprezentant legal autorizat:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei ..................
    Funcţia: ...............................
    Semnătura: ........................

    ANEXA 5

    la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. .........../............
    Nr. înregistrare Operator feroviar .........../...............
    Formular de control şi management al traficului
    pentru transportul tip RO-LA aferent Facturii fiscale nr. ............./............
    Operator feroviar: Operator rutier:
    Atribute de identificare: Atribute de identificare:
    ...................... ......................

┌────┬────────┬─────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Numărul │Numărul de │Model, │ │ │
│Nr. │Număr │Număr│Staţie │Staţie │Ruta de │Număr │şi data │înmatriculare│marca, │Cantitate│Preţ │
│crt.│vehicul │vagon│expediţie│destinaţie│circulaţie│kilometri│scrisorii│vehicul │motorizare │de emisii│final│
│ │feroviar│RO-LA│ │ │ │parcurşi │de │transportat │vehicul │CO_2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │trăsură │ │transportat│ │ │
├────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┤
│ │ │ex: 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │ex: 100 ├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┤
│ │ │ex: 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────┤
└────┴────────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────┘


    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal, Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,
    Operator feroviar Operator rutier
    ............................... ...............................
    Semnătura Semnătura
    ................... ...................

    ANEXA 4

    la ghid
    DECLARAŢIE
    Promisiunea de deschidere a contului 50.70.24
    „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu
    reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă
    a proiectelor pentru protecţia mediului“
    Subsemnatul, ..........................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ..... nr. ..............., eliberat de către ..................... la data de ................, având domiciliul/reşedinţa la adresa ............................., în calitate de reprezentant legal al ........................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ....../...../......................, cod de identificare fiscală ........................, declar pe propria răspundere că voi deschide, înainte de contractare, contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“.
    Data Reprezentant legal
    .................. Semnătura,
                                                                      ...........................

    ANEXA 5

    la ghid
    DECLARAŢIE
    privind dificultatea financiară
    Subsemnatul, ……(nume, prenume)….., posesor al CI/BI seria …(seria)… nr. ……(nr.)…., eliberat(ă) de ……(organismul emitent)…, CNP ……(CNP)……/paşaport nr. ……(nr.) …, eliberat de ……(organismul emitent)…, în calitate de ………(persoană autorizată să reprezinte întreprinderea)…. al ……(denumirea completă a solicitantului).…., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală în vigoare, declar pe propria răspundere că întreprinderea ………(denumirea completă a solicitantului)...., în calitate de potenţial beneficiar al Programului vizând transporturile tip RO-LA, nu se află în dificultate potrivit prevederilor din Comunicarea Comisiei 2014/c 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi mă angajez să nu folosesc ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea sa.
    În cazul în care se dovedeşte că întreprinderea se află în dificultate la data prezentei, în sensul prevederilor din comunicarea Comisiei Europene menţionată mai sus, pe lângă sancţiunile aplicabile falsului în declaraţii, mă angajez să restitui imediat şi integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente.
    Numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea
    ………………………………
    Semnătura
    …………………………….
    Data
    ………………

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016