Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 29 februarie 2024  a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 29 februarie 2024 a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 180 din 5 martie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 475 din 29 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 5 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    Prezentul ghid de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, denumit în continuare program.

    ART. 2
    Obiectul, scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai programului
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protecţia resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.
    (2) Scopul programului îl constituie:
    a) protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;
    b) creşterea numărului de persoane racordate/branşate la o reţea de canalizare/alimentare cu apă.

    (3) Obiectivele programului sunt:
    a) reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate;
    b) efectuarea investiţiilor necesare înfiinţării de sisteme de alimentare cu apă şi/sau canalizare, extinderii sistemelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente, modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente, care vor contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului;
    c) protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului prin asigurarea de reţele de canalizare şi staţii de epurare şi asigurarea alimentării cu apă potabilă;
    d) îndeplinirea obligaţiilor pe care România şi le-a asumat în domeniul apelor uzate, respectiv respectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă potabilă.

    (4) Indicatorii de performanţă ai programului sunt:
    a) lungimea reţelelor de alimentare cu apă nou-înfiinţate/ extinse/modernizate;
    b) lungimea reţelelor de canalizare nou-înfiinţate/extinse/ modernizate;
    c) numărul de locuitori care vor beneficia de sisteme de alimentare cu apă/sisteme de canalizare, conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) nivelul de branşare/racordare, în procente, a populaţiei din zona deservită de sistemul de alimentare cu apă/sistemul de canalizare.


    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:
    a) regiunea Bucureşti-Ilfov;
    b) regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
    c) regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
    d) regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
    e) regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
    f) regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
    g) regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
    h) regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.


    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), prin intermediul căruia este gestionat programul;
    b) beneficiar - solicitantul care a încheiat un contract de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) ape uzate urbane - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape pluviale;
    d) ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere;
    e) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele pluviale;
    f) ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;
    g) aglomerare umană - o zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct final de evacuare;
    h) aviz de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţionează finanţarea şi execuţia obiectivelor noi de investiţie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalaţii existente ori procese tehnologice, precum şi realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;
    i) autorizaţie de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţionează punerea în funcţiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele;
    j) branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri, definită conform art. 3 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) cerere de finanţare - document completat şi încărcat în aplicaţie de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanţare este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ghid;
    l) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată AFM, în baza căreia se face decontarea lucrărilor, anexă la contractul de finanţare; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 4 la contractul de finanţare;
    m) epurarea primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie cu cel puţin 50%;
    n) epurarea secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în normele tehnice;
    o) epurarea corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare;
    p) lider de parteneriat - unitatea administrativ-teritorială din cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, desemnată ca urmare a încheierii unui acord de parteneriat;
    q) operator de servicii de utilităţi publice - persoana juridică, astfel cum este definită la art. 2 lit. g) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) operator regional de servicii de utilităţi publice - persoana juridică, astfel cum este definită la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) partener - unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială, care participă la derularea proiectului în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, în limitele şi condiţiile stabilite în baza acordului de parteneriat;
    t) racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord, definită conform art. 3 lit. l) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    u) sesiune de înscriere - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, în interiorul căreia solicitantul se poate înscrie în aplicaţie;
    v) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente: racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare reţele de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat;
    w) sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele de transport şi distribuţie, branşamente, până la punctul de delimitare;
    x) reţea publică de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau la mai mulţi utilizatori independenţi;
    y) reţea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi. Nu constituie reţele publice: reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private şi reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin prezentul ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie;
    c) UAT - unitate administrativ-teritorială.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de înscriere
    (1) Anual, se pot organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) În vederea organizării sesiunii de înscriere, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) sesiunea de înscriere în aplicaţia informatică;
    b) suma alocată sesiunii de înscriere şi sumele alocate pe fiecare regiune;
    c) comisia de analiză a dosarelor de finanţare depuse de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    d) alte instrucţiuni sau documente interne ale AFM, necesare pentru realizarea evaluării, inclusiv privind modul de analiză a conţinutului documentelor, aprobării şi implementării proiectelor.

    (3) Analiza dosarelor de finanţare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

    ART. 6
    Etapele programului
    Etapele programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a prezentului ghid, a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere şi a sumei alocate;
    b) încărcarea în aplicaţie a dosarelor de finanţare;
    c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, evaluarea şi selectarea proiectelor propuse pentru finanţare;
    d) avizarea şi aprobarea proiectelor selectate pentru finanţare;
    e) comunicarea rezultatelor sesiunii de înscriere;
    f) depunerea contestaţiilor de către solicitanţi şi soluţionarea acestora de către AFM;
    g) încheierea contractelor de finanţare;
    h) implementarea proiectelor;
    i) monitorizarea proiectelor.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării şi tipuri de proiecte eligibile
    (1) Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la alin. (3).
    (2) Se finanţează tipurile de investiţii care vizează:
    a) înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă;
    b) înfiinţarea sistemelor de canalizare;
    c) extinderea sistemelor de alimentare cu apă existente;
    d) extinderea sistemelor de canalizare existente;
    e) modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente;
    f) modernizarea sistemelor de canalizare existente.

    (3) Finanţarea se acordă din fondurile alocate regiunilor definite la art. 3 alin. (2), în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale din care face parte solicitantul, după cum urmează:
    a) pentru UAT cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori: 12.000.000 lei cu TVA;
    b) pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 5.000-10.000 de locuitori: 20.000.000 lei cu TVA;
    c) pentru UAT cu o populaţie mai mare de 10.000 de locuitori: 30.000.000 lei cu TVA;
    d) în cazul judeţelor şi asocierilor fără personalitate juridică, finanţarea se acordă în funcţie de numărul şi categoria UAT cuprinse în proiect, prin însumarea valorilor corespunzătoare, prevăzute la lit. a)-c).

    (4) Un proiect poate presupune atât lucrări destinate sistemelor de alimentare cu apă, cât şi lucrări destinate sistemelor de canalizare.
    (5) Un proiect poate presupune atât realizarea întregului sistem de alimentare cu apă/canalizare, cât şi a părţilor componente ale acestuia, astfel cum sunt precizate la art. 11 alin. (1) lit. c) pct. 1 şi 2.
    (6) Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi pragurile prevăzute la alin. (3).

    ART. 8
    Categorii de solicitanţi eligibili
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului:
    a) unităţile administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ), astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) asocierile fără personalitate juridică încheiate între solicitanţii prevăzuţi la lit. a) şi b) din cadrul aceleiaşi regiuni, definită la art. 3 alin. (2).

    (2) Un solicitant poate participa o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere.
    (3) UAT parteneră în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică nu se poate înscrie în calitate de solicitant prevăzut la alin. (1) lit. a).
    (4) Nu se poate înscrie în cadrul aceleiaşi sesiuni, în calitate de solicitant prevăzut la alin. (1) lit. a), UAT cuprinsă în proiectul depus de consiliul judeţean.
    (5) Un solicitant poate fi partener în cadrul unei singure asocieri fără personalitate juridică.

    ART. 9
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    (1) Este eligibil solicitantul UAT care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) este proprietar/administrator al terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, acesta este eligibil dacă deţine acordul proprietarului/administratorului terenului cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia;
    b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin program;
    e) nu se află în procedură de criză financiară, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016.

    (2) Este eligibil solicitantul asociere fără personalitate juridică, ai cărei parteneri îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) au încheiat un acord de parteneriat, întocmit conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ghid;
    b) sunt proprietari/administratori ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea partenerilor, acesta este eligibil dacă deţine acordul proprietarului/administratorului terenului cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia;
    c) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin program;
    f) nu se află în procedură de criză financiară, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016.


    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) studiul de fezabilitate/DALI este elaborat(ă) potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborat cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) costurile proiectului sunt detaliate pe fiecare categorie de cheltuială, conform cheltuielilor eligibile precizate la art. 11 alin. (1);
    c) evidenţiază tipul investiţiei în studiul de fezabilitate/DALI şi devizul general, cu încadrarea în prevederile art. 7 alin. (2);
    d) presupune realizarea uneia sau mai multor componente ale sistemului de canalizare/alimentare cu apă, definite la art. 4 alin. (1) lit. v) şi w); nu sunt eligibile proiectele care presupun numai cheltuieli cu branşamente/racorduri;
    e) proiectele care presupun înfiinţare/extindere de sisteme de alimentare cu apă şi/sau canalizare vor cuprinde, obligatoriu, branşamente/racorduri;
    f) proiectele care presupun înfiinţarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apă nu sunt eligibile fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare, cu excepţia cazului în care acestea există şi au capacitatea de a prelua debitul suplimentar de apă uzată.


    ART. 11
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Cheltuielile eligibile sunt:
    a) cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică, respectiv poziţiile 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    b) cheltuielile cu consultanţa, respectiv poziţia 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    c) cheltuielile pentru investiţia de bază, menţionate la cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    1. pentru sistemul de alimentare cu apă: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele de transport şi distribuţie, branşamente, până la punctul de delimitare;
    2. pentru sistemul de canalizare: reţele de canalizare (inclusiv canalizare pluvială), staţii de pompare, staţii de epurare, separatoare de hidrocarburi, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat, racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare;

    d) cheltuieli pentru organizare de şantier, respectiv poziţia 5.1 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) cheltuieli diverse şi neprevăzute, respectiv poziţia 5.3 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) cheltuieli pentru informare şi publicitate, respectiv poziţia 5.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, respectiv cap. 6 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ în cuantum de 50% din valoarea prevăzută la cap. 7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace.

    (2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi.
    (3) AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după încheierea contractului de finanţare.
    (4) Prin excepţie de la alin. (3), pentru proiectele aprobate potrivit art. 15, AFM poate finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de consultanţă şi proiectare realizate anterior încheierii contractului de finanţare.
    (5) Sunt considerate cheltuieli neeligibile cele care nu sunt prevăzute la alin. (1), inclusiv cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc.
    (6) Beneficiarul este obligat să susţină din surse proprii cheltuielile efectuate peste pragurile prevăzute la art. 7 alin. (3) şi cheltuielile declarate neeligibile de AFM.

    ART. 12
    Conţinutul dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare depus de solicitanţii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b) va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
    b) actul administrativ prin care reprezentantul legal desemnează o persoană împuternicită în relaţia cu AFM, însoţit de cartea de identitate a acesteia;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată de către reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia prin semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014;
    f) hotărârea autorităţii deliberative a solicitantului privind participarea la program, care va conţine:
    1. acordul de participare în cadrul programului;
    2. acordul privind asigurarea şi susţinerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile;

    g) studiul de fezabilitate/DALI, întocmit(ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conţinutul studiului de fezabilitate/DALI, se va motiva de către proiectant în acest sens;
    h) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi reprezentând finanţare a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00;
    i) documentul emis de direcţiile de specialitate ale Institutului Naţional de Statistică, care să ateste numărul de locuitori ai solicitantului;
    j) acordul operatorului/operatorului regional de servicii de utilităţi publice pentru investiţia ce prevede extinderea şi/sau modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente sau declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului conform căreia serviciul de utilităţi publice nu este delegat;
    k) inventarul bunurilor imobile din domeniul public sau extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, care să ateste atât dreptul de proprietate/administrare asupra terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, cât şi faptul că nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, extrasul de carte funciară va fi însoţit de acordul proprietarului.

    (2) Dosarul de finanţare depus de solicitantul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. c) va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, semnată de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat sau de către împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014;
    b) actul administrativ prin care reprezentantul legal al liderului de parteneriat desemnează o persoană împuternicită în relaţia cu AFM, însoţit de cartea de identitate a acesteia;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele fiecărui partener de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele fiecărui partener de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele fiecărui partener de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere a fiecărui partener, de unde să rezulte că acesta şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată de către reprezentantul legal al fiecărui partener sau împuternicitul acestuia prin semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014;
    f) hotărârea autorităţii deliberative a fiecărui partener:
    1. privind participarea la program, inclusiv aprobarea acordului de parteneriat prevăzut la lit. g);
    2. acordul privind asigurarea şi susţinerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile;

    g) acordul de parteneriat, întocmit conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, semnat de către reprezentanţii legali ai partenerilor/împuterniciţii reprezentanţilor legali ai partenerilor;
    h) studiul de fezabilitate/DALI, întocmit(ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conţinutul studiului de fezabilitate/DALI, se va motiva de către proiectant în acest sens;
    i) documentul doveditor al deschiderii de către liderul de parteneriat, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi reprezentând finanţare a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00;
    j) documentele emise de direcţiile de specialitate ale Institutului Naţional de Statistică, care să ateste numărul de locuitori ai fiecărui partener;
    k) acordul operatorului/operatorului regional de servicii de utilităţi publice pentru investiţia ce prevede extinderea şi/sau modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente sau declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al liderului de parteneriat conform căreia serviciul de utilităţi publice nu este delegat;
    l) inventarul bunurilor imobile din domeniul public sau extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, care să ateste atât dreptul de proprietate/administrare asupra terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, cât şi faptul că nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, extrasul de carte funciară va fi însoţit de acordul proprietarului.

    (3) Certificatele de atestare fiscală emise în format electronic vor fi încărcate în aplicaţie în forma autentică, cu semnătura digitală a instituţiei emitente, aşa cum au fost emise şi transmise solicitantului.
    (4) Înscrierea în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de AFM.
    (5) Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 200% din bugetul alocat programului.

    CAP. III
    Analiza dosarului de finanţare şi aprobarea finanţării proiectului
    ART. 13
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    (1) Comisia de analiză evaluează dosarele de finanţare în ordinea depunerii şi stabileşte eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului, cheltuielile eligibile şi suma propusă spre aprobare.
    (2) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la:
    a) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2);
    b) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanţelor/erorilor constatate în cuprinsul/forma documentaţiei depuse;
    c) completarea documentelor, dintre cele depuse potrivit art. 12 alin. (1) şi (2), în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepţie, în situaţia în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), h)-j) şi alin. (2) lit. b), i)-k) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.

    (3) Documentele/Informaţiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor la data depunerii dosarului de finanţare. Prin excepţie, pentru documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g)-k) şi alin. (2) lit. f)-l) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor şi la o dată ulterioară depunerii dosarului.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele şi informaţiile, potrivit alin. (2), este de maximum 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (6) Atrag respingerea dosarului de finanţare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10, neprezentarea clarificărilor/remedierilor în termenul prevăzut la alin. (5), lipsa clarificării/remedierii situaţiilor semnalate şi lipsa unui document dintre cele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2).
    (7) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă cel puţin un motiv de respingere cu posibilitate de remediere şi un motiv de respingere, cererea de finanţare va fi respinsă.
    (8) Sub rezerva îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, AFM poate aproba doar anumite tipuri de investiţii cuprinse în cadrul unui proiect.

    ART. 14
    Avizarea finanţării proiectelor
    (1) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanţare şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.
    (2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse.

    ART. 15
    Aprobarea finanţării proiectelor
    Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanţării proiectelor.

    ART. 16
    Comunicarea rezultatelor analizei cererilor de finanţare
    (1) Listele solicitanţilor de finanţare acceptaţi/respinşi se publică pe pagina de internet a AFM.
    (2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor de finanţare prin e-mail.

    ART. 17
    Contestaţiile
    (1) Solicitanţii de finanţare pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor conform art. 16 alin. (1).
    (2) Contestaţia se transmite în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului;
    b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum şi împuternicirea administrativă sau avocaţială, după caz;
    c) numărul/codul unic de înregistrare al cererii de finanţare, după caz;
    d) obiectul contestaţiei;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Încheierea contractului de finanţare
    (1) AFM pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de finanţare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la prezentul ghid.
    (2) În termen de 15 zile de la recepţionarea acestora, solicitanţii aprobaţi le vor semna cu semnătură electronică calificată şi le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice.
    (3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare.
    (4) Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la recepţia/înregistrarea la AFM a raportului de finalizare, întocmit de beneficiarul finanţării conform anexei nr. 6 la contractul de finanţare.
    (5) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de finanţare şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.
    (6) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul proiectului având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (7) Sumele finanţate în cadrul programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (9) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiarul finanţării ori de beneficiarul proiectului în cadrul programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul încetează/poate fi reziliat.
    (10) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Stingerea creanţelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de orice plată efectuată de AFM, beneficiarul finanţării nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    CAP. IV
    Implementarea proiectului şi mecanismul de decontare
    ART. 19
    Implementarea proiectului
    (1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul finanţării, în condiţiile prezentului ghid.
    (2) Implementarea proiectului începe la depunerea cererii de avans sau a primei cereri de decontare şi se finalizează odată cu depunerea ultimei cereri de decontare, fără a depăşi 36 de luni.
    (3) În cazul în care unul dintre partenerii solicitantului menţionat la art. 8 alin. (1) lit. c) se află în imposibilitatea implementării responsabilităţilor aferente proiectului, partenerii au posibilitatea asumării acestora.

    ART. 20
    Mecanismul de decontare a sumelor acordate cu titlu de finanţare
    (1) Mecanismul de decontare a sumelor solicitate în cadrul programului demarează prin transmiterea la AFM a cererii de avans sau a cererii de decontare de către beneficiarul finanţării.
    (2) Beneficiarul poate transmite o singură cerere de avans/un singur contract de finanţare şi maximum două cereri de decontare/an, în perioada de implementare a proiectului.
    (3) AFM plăteşte, în baza cererii de decontare, numai cheltuieli eligibile, în limita finanţării aprobate şi în urma verificării documentelor justificative şi numai dacă acestea sunt corect şi complet întocmite.
    (4) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de avans/decontare şi a documentelor justificative, precum şi alte instrucţiuni necesare pentru desfăşurarea procesului de decontare se elaborează la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziţia preşedintelui şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei, www.afm.ro.

    ART. 21
    Acordarea de avansuri
    (1) AFM poate acorda plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea eligibilă a contractelor depuse la cererea de avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    (2) Este interzisă acordarea avansurilor celor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea acordării avansului, beneficiarul poate transmite AFM o singură cerere de acordare avans, întocmită conform formularului prevăzut la anexa nr. 2 la contractul de finanţare, însoţită de contracte ferme, încheiate în condiţiile legii.
    (4) Sumele reprezentând plată în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate până la sfârşitul anului se vor restitui AFM.
    (5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (4) se realizează cu perceperea dobânzilor reglementate pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent, în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată către beneficiar decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) În vederea stingerii avansului acordat, beneficiarul va transmite AFM o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la contractul de finanţare.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul poate depune, conform prevederilor contractului, două cereri de decontare/an.

    ART. 22
    Documente justificative necesare decontării şi stingerii avansului
    (1) În perioada de implementare a proiectului, beneficiarul transmite AFM cereri de decontare/note de stingere avans, însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la contractul de finanţare „Lista documentelor justificative necesare decontării/stingerii avansului“.
    (2) La data depunerii fiecărei cereri de decontare sau a cererii de avans (cu excepţia primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate anterior din Fondul pentru mediu şi a eventualelor cheltuieli neeligibile.
    (3) Propunerea la finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare/avans/ nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.
    (4) În termen de 30 de zile de la efectuarea de AFM a plăţii către beneficiar a contravalorii cheltuielilor eligibile incluse în ultima cerere de decontare, beneficiarul este obligat:
    a) să transmită un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la contractul de finanţare;
    b) să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, conform facturilor depuse.


    CAP. V
    Monitorizarea
    ART. 23
    Monitorizarea
    (1) Monitorizarea fiecărui proiect aprobat pentru finanţare în cadrul programului se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare întocmit de beneficiarul finanţării şi are ca obiect verificarea, în colaborare cu beneficiarul finanţării acordate, a investiţiilor realizate, a modului de respectare a condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute în prezentul ghid şi în contractul de finanţare, precum şi îndeplinirea indicatorului de performanţă al programului.
    (2) AFM poate solicita beneficiarului finanţării orice date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării.
    (3) Pe toată durata de monitorizare a proiectului, beneficiarului îi revin următoarele obligaţii:
    a) să menţină în funcţiune investiţia realizată;
    b) să transmită anual la AFM rapoarte de monitorizare;
    c) să transmită la finalul perioadei de implementare un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut la anexa nr. 6 la contractul de finanţare;
    d) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale/locul de implementare pentru inspectarea activităţilor ce au fost realizate din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;
    e) să informeze vizual publicul prin instalarea un panou de informare, conform prevederilor art. 25.

    (4) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (5) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa notificată conform alin. (4), AFM procedează la recuperarea sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    Publicarea informaţiilor relevante privind programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, şi/sau a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi de către AFM.

    ART. 25
    Reguli de publicitate privind programul
    (1) Beneficiarul este obligat să informeze vizual publicul privind finanţarea proiectului din Fondul pentru mediu, prin instalarea în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, a unui panou de informare, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
    (2) Caracteristicile panoului de informare prevăzut la alin. (1) vor fi aprobate prin dispoziţia preşedintelui şi publicate pe pagina de internet a AFM.

    ART. 26
    Păstrarea documentelor
    AFM păstrează documentele gestionate în cadrul programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

    ART. 27
    Achiziţiile publice
    (1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul, inclusiv partenerii din cadrul asocierii fără personalitate juridică, trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va finanţa doar cheltuieli eligibile.

    ART. 28
    Gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.
    (2) Prin transmiterea cererii de finanţare şi încheierea contractului de finanţare, solicitantul/beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 29
    Prevederi privind termenele
    (1) Termenele stabilite prin prezentul ghid de finanţare se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 şi 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dacă din motive legate strict de AFM terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid de finanţare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 30
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 31
    Modificarea documentaţiei tehnice ulterior încheierii contractului de finanţare
    (1) În cazul în care pe parcursul implementării proiectului intervin modificări tehnice, beneficiarul va depune la AFM documente întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv: dispoziţii de şantier, însoţite de liste de cantităţi suplimentare/cantităţi la care se renunţă, inclusiv documente care să evidenţieze preţurile unitare pentru acele lucrări noi ce nu se regăsesc în ofertele financiare ale contractelor de lucrări deja încheiate. În cazul în care intervin cantităţi suplimentare de lucrări, beneficiarul va solicita finanţarea acestora.
    (2) AFM analizează modificările prevăzute la alin. (1), stabileşte eligibilitatea acestora şi întreprinde demersuri pentru modificarea anexei nr. 1 la contractul de finanţare, după caz.
    (3) AFM va finanţa cantităţile suplimentare de lucrări, considerate eligibile, doar în limitele sumei aprobate şi contractate.

    ART. 32
    Anexe
    Anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE DE FINANŢARE*
     * Cererea de finanţare va fi gestionată prin intermediul aplicaţiei informatice.
    A. Date generale
    Titlul proiectului .............
    Denumirea solicitantului**............................
    ** Solicitanţii consiliu judeţean şi asociere fără personalitate juridică vor enumera UAT cuprinse în proiect, cu menţionarea numărului de locuitori ai fiecărei UAT.

    Codul de înregistrare fiscală ................
    Pentru solicitant UAT, cont (cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00): ..................,
    deschis la Trezoreria Statului (localitate) ......................
    Adresa sediului social ............, tel. .............., e-mail ...............,
    prin reprezentant legal/împuternicit ....(numele şi prenumele).....,
    tel. .............., e-mail ............
    [ ] UAT cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori;
    [ ] UAT cu o populaţie între 5.000-10.000 de locuitori;
    [ ] UAT cu o populaţie mai mare de 10.000 de locuitori.

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul, prin reprezentantul legal/împuternicit, având datele de identificare menţionate la lit. A, solicită o finanţare totală în sumă de .......................... lei, pentru:
    [ ] înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă;
    [ ] înfiinţarea sistemelor de canalizare;
    [ ] extinderea sistemelor de alimentare cu apă existente;
    [ ] extinderea sistemelor de canalizare existente;
    [ ] modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente;
    [ ] modernizarea sistemelor de canalizare existente.

    De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace, conform prevederilor legale:
    [ ] Da
    [ ] Nu


    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, reprezentant al solicitantului, având datele de identificare mai sus menţionate, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii:
    a) solicitantul este proprietar/administrator al terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, acesta este eligibil dacă deţine acordul proprietarului/administratorului terenului cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia;
    b) solicitantul/partenerii nu a/au fost condamnat/condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi nu se află în procedură de criză financiară, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016;
    c) solicitantul/partenerii nu a/au obţinut şi nu este/sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program;
    d) finanţarea solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    e) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului;
    f) îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii;
    g) înţeleg că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va conduce la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului, dacă aceasta a fost acordată;
    h) înţeleg că finanţarea solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.

    Prin încărcarea prezentei cereri de finanţare, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    D. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:
    E-mail: dpo@afm.ro
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50, fax: (021) 317.02.89

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.
    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare, precum şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care Administraţia Fondului pentru Mediu a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificată de către operator.

    Prin prezenta declar că am fost informat de către Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    ANEXA 2

    la ghid
    ACORD DE PARTENERIAT
    Părţile
    1. ......denumirea completă a UAT......, cu sediul în .......adresa sediului......, codul fiscal ............., având calitatea de lider de parteneriat/partener 1;
    2. .......denumirea completă a UAT........, cu sediul în .....adresa sediului....., codul fiscal ........, având calitatea de membru 2/partener 2;
    3. .......denumirea completă a UAT......, cu sediul în ......adresa sediului....., codul fiscal ................., având calitatea de membru n/partener n, n = numărul total de membri ai parteneriatului,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Obiectul
    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: ....titlul proiectului......., care este depus în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate.

    ART. 2
    Principiile de bună practică ale parteneriatului
    (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului acord de parteneriat.
    (2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
    (3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.
    (4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea conflict să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

    ART. 3
    Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
    (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│UAT │Roluri şi responsabilităţi│
├───────────┼──────────────────────────┤
│Lider de │Se vor descrie │
│parteneriat│activităţile şi │
│(partener │subactivităţile pe care │
│1) │fiecare partener trebuie │
│ │să le implementeze. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener n │ │
└───────────┴──────────────────────────┘    (2) Responsabilităţi şi angajamente financiare între parteneri
    Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului, aşa cum este precizat în prezentul acord.

┌─────────────┬────────────────────────┐
│UAT │Contribuţia (unde este │
│ │cazul) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Valoarea contribuţiei │
│Lider de │(în lei) │
│parteneriat │Valoarea contribuţiei la│
│(partener 1) │valoarea totală a │
│ │proiectului (%) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Partener n │ │
└─────────────┴────────────────────────┘    (3) Acordarea finanţării de către AFM se va efectua în contul liderului de parteneriat, astfel:

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Cod IBAN şi │
│UAT │denumire │
│ │trezorerie │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Lider de │ │
│parteneriat │ │
│(partener 1) │ │
└───────────────────┴──────────────────┘    (4) Transferul fondurilor de către Liderul de parteneriat se poate efectua în conturile partenerilor astfel:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│UAT │Cod IBAN şi denumire │
│ │trezorerie │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Partener │ │
│2 │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Partener │ │
│n │ │
└─────────┴────────────────────────────┘    (5) În cazul în care unul dintre parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe dintre obligaţiile care îi revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei financiare, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), partenerii vor prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

    ART. 4
    Perioada de valabilitate a acordului
    Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului acord şi încetează la data la care contractul de finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord.

    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (partenerului 1)
    1. Drepturile liderului de parteneriat
    Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor şi a cererilor de decontare.

    2. Obligaţiile liderului de parteneriat
    a) Liderul de parteneriat (partener 1) va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
    b) Liderul de parteneriat (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor.
    c) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.) trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
    d) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare.
    e) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de avans/notei de stingere avans/decontare către AFM, conform prevederilor ghidului şi contractului de finanţare.
    f) Liderul de parteneriat va asigura transferul finanţării obţinute din procesul de decontare către ceilalţi parteneri.
    g) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor transmise de către AFM.


    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile partenerilor
    1. Drepturile partenerilor
    Cheltuielile angajate de parteneri sunt eligibile corespunzător rolurilor avute în proiect.
    a) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de parteneriat, la finanţarea obţinută din procesul de decontare.
    b) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor.
    c) Partenerii au dreptul să fie consultaţi de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AFM.


    2. Obligaţiile partenerilor
    a) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
    b) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de decontare.
    c) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AFM.
    d) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor.
    e) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor AFM.
    f) Partenerii au obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente cheltuielilor proprii, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare.


    ART. 7
    Achiziţii publice
    Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice.

    ART. 8
    Confidenţialitate
    Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul acord de parteneriat.

    ART. 9
    Legea aplicabilă
    Prezentului acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
    Pe durata prezentului acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat.

    ART. 10
    Dispoziţii finale
    Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

    Întocmit într-un singur exemplar, sub semnătura electronică extinsă a reprezentanţilor legali ai partenerilor, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Semnături

┌───────────┬────────────────┬─────────┬────┐
│Lider de │Numele, │ │ │
│parteneriat│prenumele şi │ │ │
│(partener │funcţia │Semnătura│Data│
│1) │reprezentantului│ │ │
│ │legal al UAT │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│Partener 2 │funcţia │Semnătura│Data│
│ │reprezentantului│ │ │
│ │legal al UAT │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │ │
│Partener 3 │funcţia │Semnătura│Data│
│ │reprezentantului│ │ │
│ │legal al UAT │ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────┴────┘    ANEXA 3a

    la ghid
    (pentru solicitantul UAT)
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ....... din ..............
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ............... nr. ......, sectorul ......., cod fiscal ........., cont nr. ........., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ............., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    beneficiarul finanţării ................., cu sediul în ..............., cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ..........., deschis la ............................, prin reprezentant legal/împuternicit .....(numele şi prenumele)...., e-mail ....................,
    a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă beneficiarului o finanţare în valoare de ........ lei, în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile stabilite de AFM, în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.
    (2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru implementarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai pentru acest scop, conform prezentului contract şi a prevederilor ghidului de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare, întocmit de beneficiarul finanţării conform anexei nr. 6 la prezentul contract.
    (2) Implementarea proiectului începe la data depunerii cererii de avans conform anexei nr. 2 la prezentul contract sau a primei cereri de decontare şi se finalizează odată cu depunerea ultimei cereri de decontare, fără a depăşi 36 de luni.

    ART. 4
    Modalitatea de plată a finanţării
    (1) Mecanismul de decontare se realizează prin transmiterea la AFM a cererii de decontare întocmită de beneficiarul finanţării conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract, ce va fi însoţită de documentele justificative prevăzute atât în anexa nr. 5 la prezentul contract, cât şi prin instrucţiuni aprobate de preşedintele AFM.
    (2) Plata sumelor acordate cu titlu de finanţare către beneficiarul finanţării se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghid şi în prezentul contract.
    (3) Plata sumelor acordate cu titlu de finanţare se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. .............., deschis de către beneficiarul finanţării la Trezoreria .............................................., numai pe bază de cerere de decontare/cerere de avans.
    (4) Beneficiarul poate transmite o singură cerere de avans în cadrul contractului şi maximum două cereri de decontare/an, înăuntrul perioadei de implementare a proiectului.
    (5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul finanţării are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (6) Sumele finanţate în cadrul programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea eligibilă a contractelor depuse la cererea de avans, şi nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    (2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru servicii şi lucrări şi ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin serviciile/lucrările executate până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Este interzisă acordarea avansurilor celor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la prezentul contract.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune cererile de decontare, conform prevederilor contractului de finanţare.

    ART. 6
    Obligaţiile beneficiarului finanţării
    Beneficiarul finanţării are următoarele obligaţii:
    a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    b) să transmită la AFM cererea de avans, nota stingere avans şi cererile de decontare în perioada de implementare a proiectului;
    c) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu ghidul, cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
    d) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    e) să respecte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal ale beneficiarilor proiectelor ori ale altor terţi participanţi la activităţile proiectului şi să îi informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de AFM;
    f) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    g) să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la sediul beneficiarului; să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de monitorizare;
    h) să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul contractului, pe întreaga perioadă de monitorizare;
    i) în termen de maximum 10 zile de la solicitarea AFM, să furnizeze orice date, informaţii şi/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum şi în legătură cu finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;
    j) să asigure din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile proiectului care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;
    k) să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la finanţarea ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform formularului cuprins în anexa nr. 6 la contract, în cuprinsul căruia are obligaţia să detalieze realizarea activităţilor proiectului;
    l) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 5 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    1. modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    2. criza financiară, executarea silită sau oricare altă procedură similară;

    m) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract, precum şi de obţinerea şi/sau furnizarea tuturor documentelor şi activităţilor aferente proiectului;
    n) să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi funcţionalitatea investiţiei pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;
    o) să informeze vizual publicul privind finanţarea proiectului din Fondul pentru mediu, prin instalarea în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, a unui panou de informare, pe toată perioada de valabilitate a contractului; caracteristicile acestuia vor aprobate prin dispoziţia preşedintelui şi publicate pe pagina de internet a AFM;
    p) să menţină în funcţiune investiţia realizată în perioada de monitorizare;
    q) să transmită anual la AFM rapoarte de monitorizare;
    r) să transmită la finalul perioadei de implementare un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut la anexa nr. 6 la prezentul contract;
    s) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale/locul de implementare pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect, pe perioada de monitorizare;
    t) să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    u) să păstreze documentele transmise în vederea acceptării în cadrul programului, conform legii, şi să le prezinte la solicitarea AFM;
    v) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data transmiterii cererii de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    2. actele administrative/documentele emise de către beneficiarul finanţării în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    3. datele şi informaţiile detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    x) pe întreaga perioadă de monitorizare să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la lit. v), odată cu raportul anual de monitorizare.


    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia beneficiarului finanţării informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către beneficiarul finanţării a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori a celor care îi revin conform ghidului de finanţare constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului finanţării:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) nu a comunicat AFM că împotriva sa a fost demarată procedura de executare silită/reorganizare;
    d) situaţia sa economico-financiară nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
    e) netransmiterea la AFM a raportului de finalizare în intervalul de timp prevăzut la art. 22 alin. (4) lit. a) din Ghidul de finanţare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 457/2024.

    (3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica beneficiarul finanţării şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în termenul precizat, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;
    b) recuperarea sumelor virate către beneficiarul finanţării, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.


    ART. 9
    Încetarea contractului şi recuperarea sumelor finanţate
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului finanţării în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului finanţării de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul finanţării are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    (3) Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul finanţării nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, inclusiv în cazul netransmiterii la AFM a cererii de decontare ori în cazul nerespectării obligaţiilor care îi revin potrivit ghidului de finanţare;
    b) beneficiarul finanţării nu a comunicat către AFM starea de reorganizare/executare silită ori face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, şi-a suspendat activitatea economică ori face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 alin. (2).

    (4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiarul finanţării în cadrul programului, AFM recuperează suma finanţată, aferentă cheltuielilor neeligibile, de la beneficiarul finanţării şi/sau de la partenerii acestuia, care vor răspunde solidar faţă de AFM în cazul asocierilor în parteneriat, iar contractul poate fi reziliat.
    (5) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul finanţării nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    (7) Beneficiarul finanţării rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări/penalităţi, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 10
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forţa majoră, constatată în condiţiile legii, exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a transmite celorlalte părţi documentul prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, într-un termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile calendaristice de la încetare.
    (3) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    (4) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (6) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (7) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 11
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul finanţării îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (3) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (4) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    (5) Beneficiarul finanţării va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (6) AFM şi beneficiarul finanţării se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    (7) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului finanţării, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (8) Beneficiarul finanţării are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    (9) Beneficiarul finanţării este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (10) Beneficiarul finanţării se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (11) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului finanţării faţă de aceasta.
    (12) Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiarul finanţării: adresă/e-mail ............, cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    (2) În cazul în care beneficiarul finanţării doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    (3) Notificările făcute beneficiarului finanţării la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    (1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    (2) Cererea de modificare/de completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către beneficiarul finanţării.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanţilor părţilor contractante, precum şi a participanţilor la activităţile proiectului se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract, precum şi în perioada de monitorizare a proiectului.
    (3) Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    (4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul finanţării este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului finanţării, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului finanţării, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (2) Anexele nr. 1-6*), pe care beneficiarul finanţării declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    *) Anexele nr. 1-6 sunt cele prevăzute la finalul anexei nr. 3b la ghid.

    (3) Prezentul contract a fost semnat la data de .......... în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    ..............
    Beneficiarul finanţării
    Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,
    ...............................................

    ANEXA 3b

    la ghid
    (pentru solicitantul asociere fără personalitate juridică)
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ....... din ..............
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ............., str. ................... nr. ...., sectorul ............., cod fiscal ............, cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ............., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    beneficiarul finanţării (liderul de proiect), cu sediul în ........., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ..........., deschis la ........, prin reprezentant legal/împuternicit .....(numele şi prenumele)......, e-mail ............................,
    a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) AFM acordă beneficiarului o finanţare în valoare de ....... lei, în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile stabilite de AFM, în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.
    (2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).
    (3) În situaţia în care unul dintre parteneri se află în unul dintre cazurile de culpă sau nu duce la îndeplinire una sau mai multe dintre obligaţiile care îi revin (de exemplu, implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei financiare, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), partenerii vor prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru implementarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai pentru acest scop, conform prezentului contract de finanţare şi prevederilor ghidului de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    (1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare, întocmit de beneficiarul finanţării conform anexei nr. 6 la prezentul contract.
    (2) Implementarea proiectului începe la data depunerii cererii de avans, conform anexei nr. 2 la prezentul contract sau a primei cereri de decontare şi se finalizează odată cu depunerea ultimei cereri de decontare, fără a depăşi 36 de luni. Proiectul se consideră finalizat în momentul în care au fost depuse la sediul AFM toate procesele-verbale care atestă terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune pentru obiectivele implementate de către toţi participanţii la asociere, după caz.

    ART. 4
    Modalitatea de plată a finanţării
    (1) Mecanismul de decontare se realizează prin transmiterea la AFM a cererii de decontare întocmite de beneficiarul finanţării, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract, ce va fi însoţită de documentele justificative prevăzute atât în anexa nr. 5 la prezentul contract, cât şi prin instrucţiuni aprobate de preşedintele AFM.
    (2) Plata sumelor acordate cu titlu de finanţare către beneficiarul finanţării se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în ghid şi în prezentul contract.
    (3) Plata sumelor acordate cu titlu de finanţare se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. .............., deschis de către beneficiarul finanţării la Trezoreria ....................., numai pe bază de cerere de decontare/cerere de avans.
    (4) Beneficiarul poate transmite o singură cerere de avans în cadrul contractului de finanţare şi maximum două cereri de decontare/an, înăuntrul perioadei de implementare a proiectului.
    (5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul finanţării are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    (6) Sumele finanţate în cadrul programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea eligibilă a contractelor depuse la cererea de avans, şi nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare, pentru fiecare dintre parteneri. În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o singură cerere de acordare a avansului în cadrul contractului de finanţare. Beneficiarul/Liderul de asociere poate solicita avans pentru unul sau mai mulţi parteneri.
    (2) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin serviciile/lucrările executate până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (3) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (4) Este interzisă acordarea avansurilor celor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (6) Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere a avansului, întocmită conform anexei nr. 3 la prezentul contract.
    (7) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune cererile de decontare, conform prevederilor prezentului contract.
    (8) Acordarea cererilor de decontare ale partenerilor care nu au solicitat avans nu va depinde de stingerea avansurilor celorlalţi parteneri care au beneficiat de acestea.

    ART. 6
    Obligaţiile beneficiarului finanţării
    Beneficiarul finanţării are următoarele obligaţii:
    a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    b) să transmită la AFM cererea de avans, nota de stingere a avansului şi cererile de decontare în perioada de implementare a proiectului;
    c) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu ghidul, cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
    d) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    e) să respecte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal a beneficiarilor proiectelor ori a altor terţi participanţi la activităţile proiectului şi să îi informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de AFM;
    f) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    g) să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la sediul beneficiarului; să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de monitorizare;
    h) să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul prezentului contract, pe întreaga perioadă de monitorizare;
    i) în termen de maximum 10 zile de la solicitarea AFM, să furnizeze orice date, informaţii şi/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum şi în legătură cu finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;
    j) să asigure din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile proiectului care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;
    k) să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la finanţarea ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform formularului cuprins în anexa nr. 6 la prezentul contract, în cuprinsul căruia are obligaţia să detalieze realizarea activităţilor proiectului;
    l) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 5 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    1. modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    2. criza financiară, executarea silită sau oricare altă procedură similară;

    m) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract, precum şi de obţinerea şi/sau furnizarea tuturor documentelor şi de activităţile aferente proiectului;
    n) să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi funcţionalitatea investiţiei pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;
    o) să informeze vizual publicul privind finanţarea proiectului din Fondul pentru mediu, prin instalarea în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, a unui panou de informare, pe toată perioada de valabilitate a contractului; caracteristicile acestuia vor fi aprobate prin dispoziţie a preşedintelui şi publicate pe pagina de internet a AFM;
    p) să menţină în funcţiune investiţia realizată în perioada de monitorizare;
    q) să transmită anual la AFM rapoarte de monitorizare;
    r) să transmită la finalul perioadei de implementare un raport de finalizare, întocmit conform formularului prevăzut la anexa nr. 6 la prezentul contract;
    s) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale/locul de implementare pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect, pe perioada de monitorizare;
    t) să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    u) să păstreze documentele transmise în vederea acceptării în cadrul programului, conform legii, şi să le prezinte la solicitarea AFM;
    v) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data transmiterii cererii de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    2. actele administrative/documentele emise de către beneficiarul finanţării în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    3. date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    x) pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la lit. v), odată cu raportul anual de monitorizare;
    y) să convină cu partenerii orice modificări importante ale proiectului, anterior aprobării de către AFM;
    z) să monitorizeze şi să asigure desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, inclusiv a celor derulate de parteneri, conform normelor în vigoare;
    aa) să asigure transferul finanţării obţinute din procesul de decontare către ceilalţi parteneri, conform prevederilor acordului de parteneriat.


    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia beneficiarului finanţării informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    (1) Nerespectarea de către beneficiarul finanţării a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori a celor care îi revin conform ghidului de finanţare constituie caz de culpă.
    (2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului finanţării:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva beneficiarului finanţării a fost demarată procedura de executare silită/de reorganizare;
    d) situaţia economico-financiară a beneficiarului finanţării nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
    e) netransmiterea la AFM a raportului de finalizare în intervalul de timp prevăzut la art. 22 alin. (4) lit. a) din Ghidul de finanţare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 475/2024.

    (3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica beneficiarul finanţării şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în termenul precizat, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;
    b) recuperarea sumelor virate către beneficiarul finanţării, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.


    ART. 9
    Încetarea contractului şi recuperarea sumelor finanţate
    (1) Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului finanţării în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului finanţării de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul finanţării are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    (3) Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul finanţării nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, inclusiv în cazul netransmiterii la AFM a cererii de decontare ori în cazul nerespectării obligaţiilor care îi revin potrivit ghidului de finanţare;
    b) beneficiarul finanţării este în stare de reorganizare/ executare silită ori face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, şi-a suspendat activitatea economică ori face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 alin. (2).

    (4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiarul finanţării în cadrul programului, AFM recuperează suma finanţată, aferentă cheltuielilor neeligibile, iar contractul poate fi reziliat.
    (5) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul finanţării nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    (7) Beneficiarul finanţării rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări/penalităţi, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 10
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract de finanţare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forţa majoră, constatată în condiţiile legii, exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a transmite celorlalte părţi documentul prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, într-un termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile calendaristice de la încetare.
    (3) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    (4) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (6) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (7) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 11
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul finanţării îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    (2) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (3) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (4) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    (5) Beneficiarul finanţării va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (6) AFM şi beneficiarul finanţării se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    (7) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului finanţării, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    (8) Beneficiarul finanţării are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    (9) Beneficiarul finanţării este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    (10) Beneficiarul finanţării se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    (11) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului finanţării faţă de aceasta.
    (12) Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    (1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiarul finanţării: adresă/e-mail .............., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    (2) În cazul în care beneficiarul finanţării doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    (3) Notificările făcute beneficiarului finanţării la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    (1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    (2) Cererea de modificare/de completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către beneficiarul finanţării.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanţilor părţilor contractante, precum şi ale participanţilor la activităţile proiectului se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract, precum şi în perioada de monitorizare a proiectului.
    (3) Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
    (4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul finanţării este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului finanţării, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului finanţării, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (2) Anexele nr. 1-6, pe care beneficiarul finanţării declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    (3) Prezentul contract a fost semnat la data de .................... în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    ...............
    Beneficiarul finanţării
    Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,
    ........................................
    ANEXA 1

    la contractul de finanţare
    Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│AFM │Beneficiar │
│Preşedinte, │Prin reprezentant legal, │
│.........................................│........................................................│
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Pentru beneficiarul asociere fără personalitate juridică se va întocmi separat pentru fiecare partener.

    ANEXA 2

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ....................................
    Denumirea beneficiarului ......................................
    Sediul ......................................................
    C.U.I. ..................................................
    Cont nr. .......................... deschis la Trezoreria .............................
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    ..............................................................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ........ din ....../...../.................., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans pentru suma de ............ lei, reprezentând ........% din finanţarea în valoare de ................ lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Prezenta cerere de avans este însoţită de documente justificative, conform prevederilor contractuale.
    Situaţia acordării avansului la data prezentei cereri:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │ │ │ │ │totală │ │
│ │ │ │ │ │Suma │Suma │trasă din │ │
│ │ │ │ │Suma │solicitată │aprobată│finanţare,│Suma │
│ │ │ │Valoarea │acordată │prin │prin │inclusiv │rămasă de │
│Nr. │Lider/ │Tipul │contractului│până la │prezenta │prezenta│suma │tras din │
│crt.│parteneri*│contractului│de finanţare│data │cerere, │cerere │aprobată │finanţarea│
│ │ │ │ │prezentei│reprezentând│de │prin │aprobată 3│
│ │ │ │ │cereri │avans │avans** │prezenta │– 7 │
│ │ │ │ │ │ │ │cerere de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │avans** 4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │+ 6 │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Lider │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Contract nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Contract nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Partener 1│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Contract nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Contract nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│n │Partener n│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Contract nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Contract nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────┘


    * Se va completa pentru beneficiarul asociere fără personalitate juridică.
    ** Se va completa de personalul AFM.
    Suma maximă ce poate fi acordată ca avans - 30% din valoarea eligibilă a contractelor depuse la cererea de avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;
    c) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    d) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a programului;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu sponsorizez/nu finanţez activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    g) voi asigura înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    h) voi asigura din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile proiectului care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;
    i) voi informa vizual publicul privind finanţarea proiectului din Fondul pentru mediu, prin instalarea în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, a unui panou de informare pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.

    Documentele justificative ataşate prezentei cereri sunt următoarele:
    a) contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b) dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară, dacă este cazul.

    Beneficiar
    Reprezentantul legal ................................
    Numele şi prenumele ..................................
    Funcţia ................................................
    Semnătura ..........................................

    ANEXA 3

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Denumirea beneficiarului .............................
    Sediul ....................................................
    C.U.I. .........................................
    Cont nr. .................... deschis la Trezoreria ..............................
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    .........................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    NOTĂ DE STINGERE A AVANSULUI
    În baza Contractului de finanţare nr. ........... din ......../....../................ şi a cererii de avans depuse în data de .................... vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt complete sau conforme, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificarea AFM.
    În cazul în care nu transmit AFM întreaga documentaţie justificativă ori AFM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig la restituirea avansului acordat, cu dobânzile calculate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţia avansului acordat:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │Valoarea │ │ │Valoarea │
│ │ │ │maximă care │Valoarea │Valoarea │avansului │
│ │ │ │poate fi │avansului│avansului │acordat, │
│ │ │ │acordată cu │acordat │acordat, │pentru care │
│ │ │ │titlul de │defalcat │justificată│nu au fost │
│Nr. │Lider/ │Tipul │avans (30% │pe │prin │prezentate │
│crt.│Parteneri*│contractului│din valoarea│fiecare │documentele│documente │
│ │ │ │eligibilă a │contract │ataşate la │justificative│
│ │ │ │contractelor│depus la │prezenta │până la data │
│ │ │ │depuse la │cererea │notă de │prezentei │
│ │ │ │cererea de │de avans │stingere │note de │
│ │ │ │avans) │ │ │stingere │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │Lider │Contract nr.│ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│2 │Partener 1│Contract nr.│ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│3 │Partener n│Contract nr.│ │ │ │ │
│ │ │.... │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘


    * Se va completa pentru beneficiarul asociere fără personalitate juridică.
    Subsemnatul, .................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin cererea de avans;
    c) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    d) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a programului;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu sponsorizez/nu finanţez activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    g) voi asigura înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    h) voi asigura din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile proiectului care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;
    i) voi informa vizual publicul privind finanţarea proiectului din Fondul pentru mediu, prin instalarea în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, a unui panou de informare pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta notă şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Beneficiar
    Reprezentantul legal: .........................................
    Numele şi prenumele ......................................
    Funcţia .....................................
    Semnătura ................................

    ANEXA 4

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Aprobat
    Preşedintele AFM,
    ...................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a beneficiarului .........................
    Înregistrat cu codul de identificare fiscală ............, cont nr. ..........., deschis la Trezoreria ..............
    Sediul: localitatea ..................., str. .............. nr. ......, judeţul/sectorul ............., cod poştal .........., e-mail ..................
    Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ............., telefon ........., e-mail .........,
    în baza Contractului de finanţare nr. ......./........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ............ (în cifre şi litere) lei.
    Prezenta cerere de decontare este însoţită de documente justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │ │Suma │ │ │totală │ │
│ │ │acordată │ │ │trasă din │ │
│Suma totală │ │până la │Suma │Suma │finanţare,│Suma │
│aprobată în │ │data │solicitată│aprobată │inclusiv │rămasă de │
│cadrul │Lider/ │prezentei│prin │prin │suma │tras din │
│contractului│Parteneri*│cereri de│prezenta │prezenta │aprobată │finanţarea│
│de finanţare│ │decontare│cerere de │cerere de │prin │aprobată │
│ │ │(inclusiv│decontare │decontare**│prezenta │(2 – 6)** │
│ │ │avansul │ │ │cerere de │ │
│ │ │acordat) │ │ │decontare │ │
│ │ │ │ │ │(3 + 5)** │ │
├────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │Lider │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partener 1│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partener n│ │ │ │ │ │
├────────────┴──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    * Se va completa pentru beneficiarul asociere fără personalitate juridică.
    ** Se va completa de personalul AFM.
    Subsemnatul, ..........., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;
    c) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    d) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a programului;
    e) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu sponsorizez/nu finanţez activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    g) voi asigura înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    h) voi asigura din surse financiare proprii realizarea proiectului, pentru cheltuielile proiectului care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată ori pentru cheltuielile declarate neeligibile;
    i) voi informa vizual publicul privind finanţarea proiectului din Fondul pentru mediu, prin instalarea în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, a unui panou de informare pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare;
    j) anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data transmiterii cererii de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, voi transmite AFM:
    1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza contractului de finanţare, dacă au fost realizate astfel de controale;
    2. actele administrative/documentele emise de către beneficiarul finanţării în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    3. date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate în legătură cu proiectul finanţat în baza contractului de finanţare.


    Beneficiar
    Reprezentantul legal: ...............................
    Numele şi prenumele ................................
    Funcţia ..........................................
    Semnătura ....................................

    ANEXA 5

    la contractul de finanţare
    LISTA
    documentelor justificative necesare decontării/stingerii avansului, după caz
    Beneficiarul finanţării transmite AFM cererea de decontare/nota de a stingere avansului, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) proiect tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, la prima cerere de decontare/notă de stingere a avansului, după caz;
    b) contracte de servicii/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului, în copie, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, la cererea de avans/de decontare;
    c) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii lucrări/servicii, în copii certificate „conform cu originalul“, la depunerea primei cereri de decontare şi/sau de avans şi ori de câte ori apar modificări în cadrul acestora;
    d) facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, pe care se vor menţiona numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite; pentru asociere, pot fi emise pe numele liderului/partenerilor la asociere;
    e) situaţii de lucrări, semnate de către beneficiar/dirigintele de şantier şi executant/furnizor;
    f) proces-verbal care să ateste stadiul fizic al lucrărilor, semnat de către beneficiar/dirigintele de şantier şi executant/furnizor;
    g) proces-verbal de recepţie a serviciului, semnat de către beneficiar şi prestator. Documentele prevăzute la lit. a) şi d)-g) se vor prezenta la nota de stingere a avansului sau la cererea de decontare, după caz;
    h) autorizaţia de construire, în copie certificată „conform cu originalul“, la depunerea primei cereri de decontare sau la nota de stingere a avansului şi ori de câte ori apar modificări în cadrul acesteia;
    i) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de decontare;
    j) proces-verbal de punere în funcţiune (dacă este cazul) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, la depunerea ultimei cereri de decontare, după caz;
    k) dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară şi a eventualelor cheltuieli neeligibile, în copie certificată „conform cu originalul“, excepţie făcând cererea de avans sau prima cerere de decontare. Dovada pentru valoarea finanţată la ultima cerere de decontare va fi depusă ca anexă la raportul de finalizare; pentru asociere, se vor prezenta documentele care atestă plata serviciilor/lucrărilor dintre lider/partenerii la asociere şi prestatorii de servicii/lucrări;
    l) dispoziţii de şantier, însoţite de liste de cantităţi suplimentare/cantităţi la care se renunţă, inclusiv documente care să evidenţieze preţurile unitare pentru acele lucrări noi ce nu se regăsesc în ofertele financiare ale contractelor de lucrări deja încheiate, după caz;
    m) alte documente relevante.

    NOTĂ:
    În situaţia în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora în limba română
    Pentru asociere, documentele vor fi prezentate pentru fiecare dintre participanţii la asociere (lider/parteneri).


    ANEXA 6

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumirea beneficiarului: ...............................
    Adresa: ..................................................
    Tel./ E-mail: .......................................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ................................................................
    Durata de implementare a proiectului (nr. de luni): ...........
    Data semnării contractului de finanţare: ...........................
    Valoarea contractului de finanţare: ...................................
    Data începerii proiectului: .................................................
    Data finalizării proiectului: .................................................

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
│Nr. │contractului│finanţată│totală a │
│crt.│de finanţare│de AFM │proiectului│
│ │(lei) │(lei) │(lei) │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┘    B. Rezultatele proiectului
    Va fi evidenţiată îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Ghidul de finanţare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 475/2024.

    C. Analiza postimplementare
    C1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ......................................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ...........................................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ......................
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul .........................

    C2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ................................................................................


    Beneficiar:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al beneficiarului ..............
    Funcţia .....................................
    Semnătura ................................

    --------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016