Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 28 noiembrie 2020  de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 28 noiembrie 2020 de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1176 bis din 4 decembrie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 3.402 din 28 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.176 din 4 decembrie 2020.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

     INTRODUCERE
        Acest Ghid cuprinde informaţii privind:
    a) obiectul, scopul şi obiectivul programului;
    b) procedura de depunere a solicitărilor şi criteriile de validare a dosarelor aplicanţilor;
    c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus;
    d) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat;
    e) coeficientul de performanţă al proiectului, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul finanţării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi cel puţin a unei staţii de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.

        Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare nerambursabilă să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de finanţare a proiectelor de investiţii prin programul de finanţare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a programului ElectricUP, denumit în continuare Ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea programului de finanţare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional (denumit în continuare SEN), precum şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.
    (2) Prin Programul de finanţare ElectricUP se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, una dintre activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

    ART. 2
    Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorii de performanţă
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (2) Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie şi a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în reţeaua naţională de energie electrică, precum şi stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
        Programul nu încurajează livrarea surplusului de energie în reţeaua naţională de energie electrică, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice.

    (3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp pentru asigurarea consumului propriu şi dezvoltarea electromobilităţii reale la nivel naţional prin creşterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
    (4) Indicatorii de performanţă ai programului sunt:
        IpPV reducerea cantităţii totale de gaze cu efect de seră (kg CO(2) echivalent), prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului;
        IpSE atingerea ţintei cu titlul indicativ de până la 6.500 puncte de reîncărcare şi/sau realimentare cu toate tipurile de combustibili alternativi conform Obiectivelor de politică naţională din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a susţine creşterea accelerată a numărului de puncte de reîncărcare.

    (5) Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanţă al Proiectului (CPP), calculat prin aplicaţia informatică conform specificaţiilor din Anexa 1 la ghid.

    ART. 3
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
        Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

    ART. 4
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    (1) Conform art. 3 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 159/2020, sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    (2) Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanţare.

    ART. 5
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.
    (2) În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
    (4) Acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliului Concurenţei.

    ART. 6
    Cheltuieli eligibile în cadrul programului
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
    a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp şi maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
    b) cheltuielile cu achiziţia a cel puţin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
    c) cheltuielile cu proiectarea, obţinerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    d) cheltuieli de consultanţă şi management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
    f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru staţia de reîncărcare figura 2;
    g) stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziţia sistemului de stocare - opţional.

    (2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.
    (3) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
    (4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepţia cheltuielilor cu proiectarea, pentru consultanţă şi management a proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

    ART. 7
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Analiza conformităţii documentelor - procedură prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse şi valabilitatea acestora;
    b) Autoritate - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    c) Aplicaţie informatică - aplicaţie administrată şi pusă la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având rolul de a gestiona bugetul programului, de depunere, de stocare şi verificare a informaţiilor privind solicitanţii înscrişi şi monitorizarea implementării programului;
    d) Aviz tehnic de racordare (ATR) - avizul de prosumator (Ordinul ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, cu modificările şi completările ulterioare) valabil pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator de reţea, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, întocmit conform reglementărilor tehnice în vigoare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Auditor energetic pentru clădiri*1) - persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic şi/sau certificate de performanţă energetică pentru clădiri/unităţi de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel naţional aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei. Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
        *1) Auditorul energetic pentru clădiri este eligibil exclusiv pentru proiectele de fotovoltaice pentru domeniul HORECA

    f) Auditor energetic pentru industrie*2) - persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în condiţiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor persoane juridice, conform prevederilor Legii nr. 121/2014, privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare.
     *2) Auditorul energetic pentru industrie este eligibil pentru proiectele de fotovoltaice asociate cu domeniul IMM şi pentru domeniul HORECA eligibile; modelul de formular al cererii de decontare este prevăzut în Anexa 4 la prezentul ghid;

    g) Beneficiar - solicitantul declarat eligibil pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute în schema de minimis, care a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    h) Cerere de decontare - formular completat şi depus de beneficiar prin intermediul aplicaţiei informatice, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor
    i) Cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus de solicitant prin intermediul aplicaţiei informatice; modelul de formular al cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    î) Cerere de înscriere - formular completat şi depus prin intermediul aplicaţiei informatice, în cadrul sesiunii de înscriere, în vederea înscrierii în program; modelul cererii de înscriere este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    j) Certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, întocmit conform Ordinului ANRE nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, cu modificările şi completările ulterioare, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către Beneficiar cu achiziţia de produse şi/sau lucrări şi servicii necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de Autoritate, detaliate cu titlu de exemplu la art. 6 şi care se vor stabili în concret prin raportare exclusivă la Schema de minimis;
    l) Coeficientul de performanţă al proiectului (CPP) - valoarea determinată de aplicaţia informatică, conform specificaţiilor de la Anexa 1 la prezentul ghid;
    m) Contract de finanţare nerambursabilă actul juridic încheiat între Beneficiar şi Autoritate prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în scopul atingerii obiectivelor programului şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;
    n) Curent electric alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
    o) Curent electric continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
    p) Dosar de decontare - dosar depus de către Beneficiar prin intermediul aplicaţiei informatice, care cuprinde cererea de decontare definită, însoţită de documentele justificative;
    q) Dosar de finanţare - dosar depus de către solicitant la Autoritate prin intermediul aplicaţiei informatice, care cuprinde cererea de finanţare definită, însoţită de documentele justificative;
    r) Instalator ales - firma de specialitate selectată de operatorul economic pentru instalarea sistemului fotovoltaic care este atestată ANRE şi are angajaţi instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103;
    s) Invertor - aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică, şi care îndeplineşte cerinţele tehnice specificate în Ordinele ANRE nr. 228/2018 şi nr. 132/2020;
    ş) Întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi ("IMM-uri") - întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro;
    t) Manager energetic - persoana fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condiţiile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;
    ţ) Panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
    u) Punct comun de cuplare (PCC) - punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;
    v) Punct de reîncărcare (PR) - permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere de minim 22 kW curent, echipat cu cel puţin o priză sau conector de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN 62196-2:2017;
    w) Punct de reîncărcare accesibil publicului (PRap) - punct de reîncărcare care furnizează energie electrică şi care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare şi plată;
    x) Putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25°C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
    y) Putere electrică (P) - puterea electrică (P - măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I - măsurată în amperi);
    z) Raportul de performanţă (RP) - calculat şi asumat de instalatorul acreditat ANRE, conform IEC 61724-1:2017(E), IEC 61724-2:2016(E), IEC 61724-3:2016(E).
    aa) Schema de minimis - schema elaborată cu respectarea Regulamentului 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE, avizată de ministrul finanţelor publice şi Consiliul Concurenţei şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ab) Semnătura electronică - Semnarea documentelor cu ajutorul unui certificat digital calificat.
    ac) Sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente, care împreună sunt destinate producerii şi stocării de energie electrică utilizând energia solară;
    ad) Solicitant eligibil - persoana juridică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune prin intermediul aplicaţiei informatice la Autoritate documentele obligatorii prevăzute în ghid, pentru una sau mai multe locaţii;
    ae) Staţie de reîncărcare - este elementul central al infrastructurii de reîncărcare autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in care furnizează energia electrică necesară reîncărcării prin intermediul a unuia sau a mai multe puncte de reîncărcare;
    af) Unitate HORECA - persoană juridică română, care desfăşoară activităţi sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activităţi de alimentaţie, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
    ag) Unitate HORECA cu activitate sezonieră - prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoaşterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) MEEMA - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) ATR - aviz tehnic de racordare;
    d) CPP - Coeficientul de Performanţă al Proiectului;
    e) CUI/CIF - cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală;
    f) HORECA - industria ospitalităţii definită la Art. 7, alin. 1, lit. ae;
    g) IMM - întreprinderi mici şi mijlocii;
    h) PCC - punct comun de cuplare;
    i) SEN - sistemul energetic naţional;
    î) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


    ART. 8
    Etapele programului
    (1) Programul de finanţare se aplică pe perioada 2020-2026, în mai multe cicluri de finanţare.
    (2) Un ciclu de finanţare are următoarele etapele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului;
    b) înscrierea solicitanţilor şi validarea înscrierii acestora;
    c) depunerea, evaluarea proiectelor şi atribuirea CPP;
    d) solicitarea de informaţii suplimentare şi clarificări;
    e) analiza şi aprobarea proiectelor;
    f) publicarea listei proiectelor eligibile şi respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;
    g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestaţiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;
    i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
    î) publicarea listei contractelor de finanţare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;
    j) acceptarea solicitărilor de avans şi plata acestora;
    k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;
    l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;
    m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;
    n) monitorizarea durabilităţii proiectului la Beneficiari.

    (3) Grafic indicativ de timp privind desfăşurarea etapelor Programului pentru ciclul 1 de finanţare:
    a) Autoritatea va publica toate informaţiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;
    b) Sesiunea de înscriere se desfăşoară pe parcursul a 60 de zile;
    c) Fiecare solicitant va obţine parola de pe platforma informatică şi în mod automat confirmarea înscrierii şi numărul unic asociat înscrierii;
    d) Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfăşura timp de minim 60 de zile, ulterior demarării sesiunii de înscriere;
    e) Analiza şi validarea proiectelor se desfăşoară pe parcursul a minim 60 de zile, lista proiectelor validate şi respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorităţii la sfârşitul acestei perioade;
    f) Contestaţiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluţionarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;
    g) Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă se va deschide în maxim 30 de zile de la soluţionarea ultimei contestaţii;
    h) În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluţiunea contractului de finanţare;
    i) Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanţare nerambursabilă, în maxim 60 de zile de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condiţiile prevăzute în ghid;
    î) Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicaţia informatică certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile privind recepţia şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice şi a staţiei de reîncărcare, încarcă facturile şi solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;
    j) Perioada de monitorizare a durabilităţii unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.


    ART. 9
    Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
    (1) Pentru derularea programului, prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se aprobă:
    a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina de internet energie.gov.ro;
    b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
    c) comisia de analiză, de soluţionare a contestaţiilor şi de implementare şi monitorizare.

    (2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

    CAP. II
    Proceduri de înscriere, evaluare, analiză şi aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului
    ART. 10
    Publicarea pe pagina de internet
    (1) Autoritatea va publica pe pagina de internet energie.gov.ro, informaţiile necesare privind demararea programului şi perioada de organizare a sesiunii de înscriere, cu minim 5 zile înainte de deschiderea sesiunii.
    (2) Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe cicluri de finanţare.
    (3) Operatorii economici au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la Program pe pagina de internet energie.gov.ro, pe toată perioada de înscriere, până la semnarea cererii de finanţare, precum şi pe perioada de implementare şi monitorizare.


     Înscrierea şi validarea operatorilor economici în Program
    ART. 11
    Criterii de eligibilitate pentru validarea operatorilor economici
        Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri şi operatori economici din domeniului HORECA, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de minimis dintre care se enunţă:
    a) în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfăşoară activităţi sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activităţi de alimentaţie, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. conform clasificării activităţilor din economia naţională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) deţine un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanţarea, cu cel puţin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
    d) are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanţare în vederea decontării cu Autoritatea;
    e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    f) se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice şi a staţiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    g) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice şi staţiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    h) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
    î) în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.


    ART. 12
    Înscrierea solicitanţilor şi validarea înscrierii acestora
    (1) Solicitanţii, IMM-uri şi operatori economici din domeniul HORECA se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicaţia informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la ghid.
    (2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
    (3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va ataşa împuternicirea notarială, scanată sau semnată digital.
    (4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicaţia informatică.
    (5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user şi parolă).

    ART. 13
    Depunerea, evaluarea proiectelor şi atribuirea CPP
    (1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice în sesiunea de depunere.
    (2) Proiectele vor îndeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare din prezentul ghid;
    (3) Procedura de depunere a proiectului constă în:
    a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
    b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 14.

    (4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;
    (5) Proiectul depus prin intermediul aplicaţiei informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menţionate coeficientul de performanţă al proiectului (CPP) şi numărul de ordine eliberat de aplicaţia informatică;
    (6) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
    (7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
    a) nerespectarea termenului de depunere a proiectului;
    b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depăşirea perioadei de valabilitate a acestuia;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unei cerinţe tehnice;
    d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, fără staţia/staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
    e) solicitarea pentru instalare doar a staţiei/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.     Criterii de eligibilitate a proiectului
    ART. 14
    Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare
    (1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis şi are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie, şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.
    (2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp - 100 kWp.
    (3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la Sistemul energetic naţional va avea următoarea dimensionare:
    a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp şi maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;
    b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp şi maximum 100 kWp;
    c) conexiuni - curent continuu şi/sau curent alternativ;
    d) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentaţii de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
    e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

    (4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.
    (5) Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare.
    (6) Cerinţe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:
    a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 W
    b) eficienţă panou: minimum 18%;
    c) grad protecţie: minimum IP65;
    d) rezistenţă factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215;
    e) interval de temperatură funcţionare: - 40°C - 85°C;
    f) NOCT: 45°C+/-2°C;
    g) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V;
    h) standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 şi SR EN 61730; JE 61215, IEC 61730
    i) garanţie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul şi garanţie de productivitate 25 de ani;
    î) garanţie eficientă: peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
    j) condiţii de măsură (Standard Test Conditions - STC):
    - masă aer AM = 1,5;
    – radiaţie solară E = 1.000 W/mp;
    – temperatura celulei TC = 25°C.


    (7) Cerinţe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:
    a) puterea nominală instalată însumată: minimum 27 kW; maxim 100 kW
    b) MPPT da;
    c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
    d) eficienţă: minimum 96%;
    e) interval de temperatură funcţionare: - 25°C - 60°C
    f) umiditate: cel puţin 95%;
    g) certificări conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438; IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178, EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727
    h) garanţie invertor minimum 5 ani.

    (8) Invertorul poate fi şi hibrid, minimum 80%.
    (9) Alte cerinţe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinele ANRE nr. 228/2018 şi nr. 132/2020.
    (10) Cerinţele tehnice minime ale racordului electric:
    a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
    b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie redundantă şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

    (11) Cerinţele tehnice minime ale modulului de comunicaţie:
    a) protocol: Mod Bus liber;
    b) date transmise: energie zilnică, curent;
    c) garanţie: minimum 5 ani;
    d) certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;
    e) interval de temperatură funcţionare: -20°C - +55°C.

    (12) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizare a datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora şi în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorităţii finanţatoare prin intermediul credenţialelor proprii, adică posibilitatea ataşării contului autorităţii la interfaţa platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanţate.
    (13) Platforma online a producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opţiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producţia totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei şi alte informaţii relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanţării pe perioada de monitorizare.
    (14) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora exista suspiciunea alterării datelor precum şi:
        ● descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platforma producătorului şi expedierea/încărcarea manuală;
        ● retransmiterea email-urilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producătorului;
        ● rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor;
        ● echipamente de monitorizare şi raportare care permit alterarea datelor;
        ● echipamente care nu deţin certificări şi omologări la nivel european;
        ● echipamente care rulează firmware custom-izat sau alterat;
        ● rapoarte ce provin din pagina producătorului, fără un certificat SSL valid şi emis de către o autoritate de certificare recunoscută.

    (15) Cerinţele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:
    a) Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;
    b) Cicluri de descărcare la 50%: minim 750;
    c) Durata de viaţă: minim 10 ani la 20°C;
    d) Necesită întreţinere: nu;
    e) Acumulatorii se pot monta: atât vertical, cât şi orizontal;
    f) Sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare şi vizualizare a încărcării.

    (16) Cerinţe tehnice minime pentru punctul de reîncărcare:
    a) staţiile de reîncărcare vor avea factori de protecţie minim IP54;
    b) staţiile de reîncărcare, atât normale cât şi rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice reţea prin platforme informatice specifice;
    c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate şi al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.

    (17) Cerinţele tehnice pentru staţiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:
    a) interfaţa de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română şi cel puţin în alte 2 limbi de circulaţie internaţională şi să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dezabilităţi;
    b) staţiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forţată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, îngheţul (degradarea timpurie şi imposibilitatea de folosire a staţiilor);
    c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minim IK10.
    d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru staţiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru staţiile cu putere ridicată de minim 50 KW şi SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;
    e) factorul de putere al staţiilor de reîncărcare rapidă - minim 0,98;
    f) eficienţa staţiilor de reîncărcare rapidă - minim 95%;
    g) garanţia pentru lucrări şi produsele finanţate este de 5 ani.
    h) prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu următorul panou de informare: figura 2.


    ART. 15
    Validarea proiectului
    (1) În vederea aprobării solicitanţilor validaţi, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia în aplicaţia informatică.
    (2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.
    (3) Comisia de analiză se constituie prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, în 30 de zile de la data publicării prezentului ghid.
    (4) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Preşedintelui comisiei lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanţare şi lista cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (5) Prin decizie, Preşedintele comisiei, aprobă lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanţare şi lista privind proiectele propuse spre respingere.
    (6) Deciziile Comisiei de analiză cuprinzând listele proiectelor acceptate şi listele proiectelor respinse, se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii, www.energie.gov.ro, cu menţionarea coeficientului de performanţă a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant şi a numărului de ordine al depunerii.
    (7) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menţionarea coeficientului de performanţă a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant şi a numărului de ordine al depunerii.
    (8) Proiectele vor fi ordonate spre finanţare după Coeficientul de performanţă al proiectului (CCP)(1).
        Pentru departajarea unor solicitanţi cu CCP egal, se foloseşte Puterea însumată AC şi DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant(2).
        În situaţia egalităţii perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de Valoarea proiectului de fotovoltaice şi încărcare prezentat(3).
        şi apoi de Ordinea depunerii documentelor în program(4).


    ART. 16
    Contestarea rezultatului
    (1) Împotriva deciziei Comisiei de analiză solicitanţii pot depune o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la art. 15 alin. (5).
    (2) Contestaţia se înregistrează în aplicaţia informatică în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei proiectelor propuse spre respingere.
    (3) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte din aplicaţia informatică a Autorităţii un număr unic de înregistrare.
    (4) Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) obiectul contestaţiei;
    b) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (5) Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor este efectuată de către Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii.
    (6) Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, în 30 de zile de la data publicării prezentului ghid.
    (7) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (8) Împotriva deciziei de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Până la soluţionarea contestaţiei, procedura de aprobare a proiectelor este suspendată.


     Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă şi obţinerea ATR
    ART. 17
    Programarea în vederea încheierii contractului
        Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor validaţi, proiectele contractelor de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele vor fi contrasemnate de Autoritate în format electronic.

    ART. 18
    Contractul de finanţare
    (1) Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
    (2) Lista operatorilor validaţi care au încheiat contracte de finanţare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.

    ART. 19
    Documente necesare Beneficiarilor în vederea finanţării
        Documentele minime pe care le depune Beneficiarul sunt:
    a) cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;
    b) certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;
    c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;
    d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;
    e) documentele doveditoare ale calităţii de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calităţii de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoţite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum şi de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului.
        În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective, scanat;

    f) certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
    i) atestatul ANRE, scanat, şi extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puţin doi angajaţi ai instalatorului ales, scanat;
    j) raport de audit energetic în baza facturilor anterioare şi/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecţie producţie/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiaţia solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic şi/sau manager energetic acreditaţi de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanţă (performance ratio);
    k) solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condiţiile stabilite prin suma solicitată;
    l) în situaţia prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

        În concret, documentele necesare în vederea obţinerii finanţării sunt cele prevăzute în schema de minimis.

    ART. 20
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    (1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor eligibili în termen de 10 zile, contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura electronică a Autorităţii.
    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), solicitantul eligibil semnează în aplicaţia informatică contractul de finanţare nerambursabilă.

    ART. 21
    Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia
    (1) În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică;
    (2) Neprezentarea ATR şi neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunţare la finanţare şi atrage rezoluţiunea contractului de finanţare.


     Implementarea proiectului
    ART. 22
    Dispoziţii generale pentru implementarea proiectului
    (1) Implementarea proiectului se realizează de către Beneficiar prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi prin instalarea staţiilor de reîncărcare, cu îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor.
    (2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care Beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.
    (3) În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), Beneficiarul scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele antemenţionate.


     Documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, emiterea facturilor şi plata contribuţiei proprii
    ART. 23
        Documentele aferente formalităţilor, potrivit art. 22 alin. (2), sunt:
    a) facturi emise Beneficiarului, în original;
    b) declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie emise de către producătorul echipamentelor conform Art. 19 lit. c) din Ordinului ANRE nr. 69/2020, care să conţină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
    c) certificatul de racordare.
    d) procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificaţiilor tehnice din prezentul ghid.


    ART. 24
    Reguli privind întocmirea facturii
    (1) Factura trebuie să cuprindă atributele de identificare ale Beneficiarului.
    (2) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;
    b) să fie emisă după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă şi înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate;
    c) să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.     Decontarea sumelor solicitate de către operatorii economici
    ART. 25
    Mecanismul de decontare
    (1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează prin depunerea cererii de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.
    (2) Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de finanţare.
    (3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
    (4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul aferent ciclului de finanţare.
    (5) Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului de decontare.
    (6) În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată.
    (7) Autoritatea poate deconta în avans până la 30% din valoarea contractului în condiţiile stabilite prin schema de ajutor.
    (8) În cazul în care nu se poate efectua recepţia sistemului conform art. 23, sumele decontate în avans vor fi restituite integral.

    ART. 26
    Conţinutul dosarului de decontare
        Dosarul de decontare conţine următoarele:

    (1) cererea de decontare semnată electronic;

    (2) dosarul de finanţare al Beneficiarului, care cuprinde următoarele documente:
    a) documentele menţionate la art. 23 şi art. 24, în forma solicitată prin ghid;
    b) ATR, scanat;
    c) certificat de racordare, scanat.
     Monitorizarea Beneficiarilor
    ART. 27
    Dispoziţii generale
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani de la data obţinerii de către Beneficiar a certificatului de racordare.
    (2) Beneficiarul va păstra 5 ani de la finalizarea proiectului în formă fizică dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicaţiei electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după cum este cazul.
    (3) Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
    a) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
    b) să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice şi punctele de reîncărcare achiziţionate şi instalate prin program minim 10 ani;
    c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    d) în perioada de monitorizare, Beneficiarul va întocmi şi va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice şi a staţiilor de reîncărcare, derularea activităţilor şi un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcţionare a sistemului, cu obligativitatea menţinerii în funcţiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situaţia instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%.
    e) să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare achiziţionat în cadrul programului;
    f) să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi să se asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri şi ale punctelor de încărcare comunică fără dificultăţi cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;
    g) să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

    (4) Autoritatea analizează progresul implementării proiectului, obţinerea rezultatelor, atingerea obiectivelor din Program prin:
    a) Verificare documentară: Rapoarte de progres şi de audit energetic transmise de beneficiar;
    b) Verificarea datelor introduse în platforma informatică la dispoziţia Autorităţii;
    c) Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi pe perioada de monitorizare a durabilităţii proiectului.

    (5) Rapoarte de progres transmise anual cu scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
    (6) Rapoartele de progres vor conţine suplimentar specificaţiilor tehnice prevăzute în Program, următoarele tipuri de date şi informaţii:
    a) modificări ale statutului şi datelor de identificare a beneficiarului,
    b) date privind stadiul activităţilor din Proiect,
    c) modul şi locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul proiectului,
    d) date privind nivelul atins al indicatorilor incluşi în Program,
    e) date privind atingerea rezultatelor şi obiectivului/obiectivelor proiectului/Programului,
    f) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, consideraţi de Autoritate relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea programului operaţional,
    g) informaţii privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului şi acţiunile de remediere întreprinse sau necesare.

    (7) Autoritatea verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
    a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
    b) analizării gradului de realizare a indicatorilor;
    c) analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului şi calendarul estimativ al achiziţiilor;
    d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum şi a cazurilor de succes şi bunelor practici.

    (8) Vizita Autorităţii de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:
    a) are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare;
    b) facilitează contactul dintre reprezentanţii Autorităţii şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
    c) urmăreşte:
    - să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de finanţare;
    – să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
    – să identifice elementele de succes ale proiectului şi bune practici.


    (9) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de Autoritate pe baza Rapoartelor de progres întocmite de beneficiar şi a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum şi de faptul că toate contribuţiile din fondurile acordate se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea implementării acestora, nu au fost afectate de nici o modificare, respectiv:
    a) o schimbare substanţială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale prevăzute în Program şi asumate prin Contractul de finanţare,
    b) încetarea sau delocalizarea unei activităţi în afara zonei eligibile.

    (10) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la faţa locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.
    (11) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Autorităţii sau reprezentanţilor cu competenţe delegate, împuterniciţi de către aceasta, toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului şi rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării.

    CAP. III
    Reguli şi proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului
    ART. 28
    Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului
    (1) Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, Beneficiarul asumându-şi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare.
    (2) Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformităţii documentelor prezentate de către Beneficiar şi introduse în aplicaţia informatică şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
    (3) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică Beneficiarul în vederea remedierii deficienţei respective. În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, Beneficiarul are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de Autoritate, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.
    (4) După introducerea în aplicaţia informatică a tuturor informaţiilor şi documentelor prevăzute în ghid, acestea nu se mai pot modifica şi/sau completa. Corectarea erorilor de redactare se poate face doar prin solicitare prin aplicaţia informatică şi cu aprobare din partea Autorităţii.
    (5) Sumele rezervate în aplicaţia informatică, aferente solicitanţilor respinşi, devin disponibile în ciclul următor de finanţare.
    (6) Operatorul economic validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicaţiei informatice.
    (7) În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.
    (8) Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către Beneficiar a termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.
    (9) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.
    (10) Beneficiarul va comunica Autorităţii seria contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi a invertoarelor, precum şi datele privind producţia de energie electrică pentru sistemul de panouri fotovoltaice instalat.
    (11) Metodologia specifică de analiză, selectare şi finanţare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabileşte prin proceduri interne în cadrul Autorităţii.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    Păstrarea documentelor
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de către Beneficiar al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera copii ale documentelor depuse.

    ART. 30
        Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (1) Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor juridice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează şi să le gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.

    (2) Prin depunerea cererii de finanţare, precum şi prin încheierea contractului de finanţare nerambursabilă Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către Autoritate către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.


    ART. 31
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de către Beneficiar, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN una din activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, derulat de Autoritate, şi vor folosi următoarele machete: (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 1
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 2

    (1) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.
    (2) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către Beneficiar în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat de Autoritate.
    (3) Autoritatea poate solicita instalarea pe cheltuiala Beneficiarului de noi panouri indicatoare în cazul în care staţia de încărcare nu funcţionează la parametrii optimi.

    ART. 32
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate.

    ART. 33
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
        Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii.
        Aceste decalări nu exonerează Autoritatea de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 34
    Raportul ghidului cu alte acte normative
        Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 35
    Anexe
        Anexele fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

     la ghid
        ElectricUP
        Calculul coeficientul de performanţă al proiectului (CPP)
 (a se vedea imaginea asociată)
        1 PAE(PV) este estimat pentru un an, pentru capacitatea PV solicitată spre instalare, folosind instrumentul Uniunii Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH.
        Pentru Unitatea HORECA cu activitate sezonieră, unde n este numărul de luni de activitate, PAE(PV(n)) este estimat pentru n luni, folosind acelaşi instrument şi metodă menţionată anterior.

        2 Calcul FM:
    Consum (12)≥ 6 x PAE(PV) -> FM = 45 pct.
    Consum (12)≥ 5 x PAE(PV) -> FM = 38 pct.
    Consum (12)≥ 4 x PAE(PV) -> FM = 28 pct.
    Consum (12)≥ 3 x PAE(PV) -> FM = 17 pct.
    Consum (12)≥ 2 x PAE(PV) -> FM = 11 pct.
    Consum (12)≥ 0,8 x PAE(PV) -> FM = 7 pct.
    Consum (12)≥ 0,6 x PAE(PV) -> FM = 3 pct.
    Consum (12)≥ 0,4 x PAE(PV) -> FM = 2 pct.
    Consum (12)≥ 0,2 x PAE(PV) -> FM = 1 pct.
    Consum (12)≥ 0,1 x PAE(PV) -> FM = 0 pct.
        unde
        Consum(12) = Consum anual calculat pe baza facturilor pentru 12 luni consecutive alese de solicitant din perioada 1.01.2019 - 30.10.2020 sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive.

        Prin excepţie pentru Calcul FM(n) pentru Unitatea HoReCa cu activitate sezonieră, unde n este numărul de luni de activitate - se acceptă doar FM(3), FM(4), FM(5) şi FM(6)
    Consum (n)≥ 6 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 45 pct.
    Consum (n)≥ 5 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 38 pct.
    Consum (n)≥ 4 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 28 pct.
    Consum (n)≥ 3 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 17 pct.
    Consum (n)≥ 2 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 11 pct.
    Consum (n)≥ 0,8 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 7 pct.
    Consum (n)≥ 0,6 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 3 pct.
    Consum (n)≥ 0,4 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 2 pct.
    Consum (n)≥ 0,2 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 1 pct.
    Consum (n)≥ 0,1 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 0 pct.
        unde
        Consum(n) = Consum de n luni consecutive, calculat pe baza facturilor alese de solicitant din perioada 1.01.2019 - 30.10.2020 sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive.

        Nu se acceptă la calculul sezonalităţii lunile de iarnă, având în vedere specificitatea programului.

        3 Calcul FU(SE) în funcţie de modul de utilizare:

┌─────────────────────────────┬─┬──────┐
│Pe domeniul public/privat, cu│ │FU(SE)│
│acces public permanent, de │→│= 5 │
│cel peste 22 kW │ │pct. │
├─────────────────────────────┼─┼──────┤
│Pe domeniul public/privat, cu│ │FU(SE)│
│acces public permanent, de 22│→│= 3 │
│kW │ │pct. │
├─────────────────────────────┼─┼──────┤
│Pe domeniul privat, fără │ │FU(SE)│
│acces public, cu consum │→│= 1 │
│propriu │ │pct. │
└─────────────────────────────┴─┴──────┘     Introducerea datelor
        După crearea unui cont nou sau conectarea la granturi.imm.gov.ro cu un cont existent, Solicitantul îşi va calcula Coeficientul de performanţă al proiectului (CPP) prin intermediul aplicaţiei informatice, cu ajutorul Instalatorului acreditat ANRE, Managerului energetic şi/sau Auditorului energetic*).
        *) Instalatorul acreditat ANRE, Managerul energetic şi/sau Auditorului energetic certifică şi răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informaţiilor furnizate.

        Situaţia de consum:
        Consumul anual/sezonier al solicitantului în kWh:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│12 luni • │
├─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┤
│Prima lună de│Dată │ │................ │
│consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A doua lună │Dată │ │................ │
│de consum │emitere│.................│kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A treia lună │Dată │ │................ │
│de consum │emitere│.................│kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A patra lună │Dată │ │................ │
│de consum │emitere│.................│kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A cincea lună│Dată │ │................ │
│de consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A şasea lună │Dată │ │................ │
│de consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A şaptea lună│Dată │ │................ │
│de consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A opta lună │Dată │ │................ │
│de consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A noua lună │Dată │ │................ │
│de consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A zecea lună │Dată │ │.................│
│de consum │emitere│................ │kWh │
│ │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A unsprezecea│Dată │ │................ │
│lună de │emitere│................ │kWh │
│consum │factură│ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│A │Dată │ │ │
│douăsprezecea│emitere│................ │.................│
│lună de │factură│ │kWh │
│consum │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┘


        sau

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│12 luni • │
├───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│Consum │ │ │ │
│estimat │Audit energetic │La data de: │ │
│pentru 12 │efectuat de: │ │ │
│luni │ │ │..................│
│consecutive├──────────────────────┼──────────────────────────┤kWh │
│în baza │ │ │ │
│unui audit │......................│..........................│ │
│energetic │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Auditor [] │
│în calitate│Instalator [] │Managerul [] energetic │energetic │
│de: │Acreditat ANRE │acreditat ANRE/MEEMA │acreditat ANRE/ │
│ │ │ │MEEMA │
└───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        * Instalatorul acreditat ANRE, Managerul energetic şi/sau Auditorului energetic certifică şi răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informaţiilor furnizate.

    ANEXA 2

    la ghid
        ElectricUP
        ÎNSCRIEREA OPERATORULUI ECONOMIC ÎN PROGRAM
        Nr. [................] din [...../...../......] Generate de Aplicaţia Informatică
        Denumirea completă a operatorului [................] tip [S.R.L./S.A./....]
        Declar că sunt:
        [] IMM
        [] persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activităţile corespunzătoare domeniului HoReCa

        Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................]
        Adresa sediului social: localitatea [...................], str. [..........] nr. [...], bl. [...], sc. [...], et. [...], ap. [...], judeţul/ sectorul [...........] cod poştal [........], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...], website [..........] reprezentat/reprezentată legal de [..........], în calitate de [..........]
        Responsabil de proiect [..........], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@.......]
        Denumirea completă a instalatorului autorizat care certifică şi răspund datele [..........] tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................]
        Responsabil de proiect [..........], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...]
        Autorizaţie ANRE [] Nr. [..........] din [...../...../......]
        sau
        Denumirea completă a managerului energetic autorizat care certifică şi răspund datele [..........] tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................]
        Responsabil de proiect [..........], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...]
        Autorizaţie:
        ANRE [] Nr. [..........] din [...../...../......]
        MEEMA [] Nr. [..........] din [...../...../......]
        sau
        Denumirea completă a auditorului energetic autorizat care certifică şi răspund datele [..........] tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................]
        Responsabil de proiect [..........], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...]
        Autorizaţie:
        ANRE [] Nr. [..........] din [...../...../......]
        MEEMA [] Nr. [..........] din [...../...../......]
        MLPDA [] Nr. [..........] din [...../...../......]
        Este obligatorie cel puţin introducerea datelor unui instalator, manager energetic sau auditor energetic, pentru a certifica cifrele introduse în program.
        Adresa sediului social: localitatea [.................], str. [..........], nr. [.....], bl. [.....], sc. [.....], et. [.....], ap. [.....], judeţul/sectorul [...........] cod poştal [.....], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...], website [...........] reprezentat/reprezentată legal de [...........], în calitate de [...........]
        Responsabil de proiect [..........], telefon (fix şi mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...]
        Solicităm înscrierea în cadrul Programului privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN una din activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional,
        precum şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, şi perfectarea contractului de finanţare în vederea decontării cu MEEMA, denumit în continuare program.
        În cadrul programului, societatea noastră, prin instalatorul ales acreditat de către ANRE, intenţionează să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare, precum şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
        Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată []
    b) avem [] /nu avem deschis cont la Trezoreria Statului, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare şi să prezentăm actul doveditor, în copie []
    c) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă []
    c) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare []
    e) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, precum şi a cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW, cu minim 2 puncte de încărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare printr-un instalator ales, acreditat de către ANRE şi are angajaţi instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103 []
    f) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate []

        Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii []
        Îmi asum în calitatea de beneficiar răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte []
        Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de înscriere sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către MEEMA în cadrul programului []
        Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de înscriere orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice şi fizice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MEEMA cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint []
        Prin semnarea prezentei cereri de înscriere confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia []
        Semnătura electronică [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        [] Semnătura electronică instalator [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        [] Semnătura electronică manager energetic [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        [] Semnătura electronică auditor energetic [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        Este obligatorie cel puţin o semnătură a unui instalator, manager energetic sau auditor energetic.

    ANEXA 3

    la ghid
        ElectricUP
        CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
        Nr. [..........] din [.......... / .......... / ..........] Generate de Aplicaţia Informatică
    I. Date de identificare a solicitantului
        Generate de Aplicaţia Informatică
        Se actualizează datele? [Se preiau datele introduse la înscrierea operatorului economic/Se actualizează datele]
        Locaţia [....] la care se implementează proiectul:
        Aplicaţia Informatică va aloca un număr fiecărei locaţii a aplicantului.

        GPS
        Latitudine [...............] Longitudine [................]
        Localitatea [...............], Judeţul [...............], Str. [...........], Nr. [....]
        Aplicaţia Informatică va genera un câmp pentru selectarea unui sat în cazul selectării denumirii unei comune

        Descriere suplimentară pentru a permite identificarea
        [.......................................]

        Nr. cărţii funciare [.....], nr. cadastral [....], nr. topo [....] din [...../...../.......]
        Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta:
        [] pe imobilul construcţie
        [] pe teren

        Cerere pentru obţinere ATR [................] din [...../...../.......] către [...........] Aplicaţia Informatică va permite o listă drop-down sincronizată cu lista ANRE.

    II. Finanţare solicitată
        Subsemnatul/Subsemnata, Prenume [ .......... ] Nume [ .......... ] Aplicaţia Informatică va permite selectarea datelor anterior introduse.
        Persoană nouă? [] În caz de bifare, se deschide fereastra de actualizare a reprezentanţilor Beneficiarului.
        în numele beneficiarului, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de [..........] lei, reprezentând cofinanţare în procent de maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică de Aplicaţia Informatică va transmite valoarea introdusă anterior, şi a cel puţin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare.
        Coeficientul de performanţă al proiectului (CPP) este calculat prin aplicaţia mea este obţinut prin cumularea valorilor introduse de Beneficiar cu ajutorul:
        [] Instalatorului autorizat de ANRE,
        [] Managerului energetic şi/sau
        [] Auditorului energetic,
        care certifică şi răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informaţiilor furnizate.

        Aplicaţia Informatică va verifica dacă instalarea se va face la una sau la mai multe locaţii indicate de Beneficiar, solicitând indicarea puterii instalate, raportului de performanţă şi producţiei de energie anuale/sezonier pentru fiecare locaţie în parte, dar fără a depăşi cumulat 100 kWp.

    III. Declaraţie pe propria răspundere
        În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică []
    b) sunt de acord ca reprezentanţii Autorităţii sau ai instituţiilor desemnate sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite []
    c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Program în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de energie electrică, nu fac obiectul unui alt program de finanţare []
    d) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă []
    e) în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniul meu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului, voi aduce la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program pe o perioadă de 10 ani, şi voi notifica Autoritatea prin aplicaţia informativă privind orice modificare []
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terţe instituţii sau persoane juridice şi fizice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici []
    g) mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată şi a tuturor declaraţiilor transmise []
    h) mă angajez că voi asigura contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului []
    i) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare []
    j) am depus o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru oricare dintre locaţiile din prezenta cerere []
    l) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificare curbei de consum []
    m) proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceloraşi imobile (teren şi clădire) şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare []

        [] Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete
        [] Am luat cunoştinţă că neprezentarea documentelor aşa cum sunt solicitate prin ghidul de finanţare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.
        [] Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
        Societatea Aplicaţia Informatică preia numele Beneficiarului
        Prin reprezentant legal/împuternicit,
        Aplicaţia Informatică preia prenumele şi numele persoanei definite la secţiunea II
        Semnătură electronică [..........]
        Data [..../..../......] Generată de Aplicaţia Informatică
        Este nevoie de Declaraţie pe propria răspundere a coproprietarilor? []
        [] Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate ghidului de finanţare al programului, şi certific şi răspund în solidar prin semnătură digitală de corectitudinea informaţiilor furnizate de Beneficiar.
        [] Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
        ● Semnătura electronică instalator [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        ● Semnătura electronică manager energetic [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        ● Semnătura electronică auditor energetic [..........]
        Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicaţia Informatică
        Este obligatorie cel puţin o semnătură a unui instalator, manager energetic sau auditor energetic.

     DISPOZIŢII FINALE
        Prezentul Contract de Finanţare este semnat electronic, în 2 exemplare, de către toate părţile şi produce efecte juridice egale între părţi de la obţinerea ultimei semnături.


┌────────────────────┬────────────────────┐
│Pentru Autoritate │Pentru Beneficiar │
├────────────────────┼────────────────────┤
│Nume: │Nume: │
│............... │................. │
│Funcţie: │Funcţie: │
│................... │................... │
│Semnătura │Semnătura │
│(electronică): │(electronică): │
│Data │Data │
│....................│....................│
└────────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 4

    la ghid
        ElectricUP
        Cerere de decontare
        Nr. [..........] din [.......... / .......... / ..........] Generate de Aplicaţia Informatică
        Beneficiar: ........................
        Adresa beneficiarului: ...............
        Contract nr. ..........
        Valoarea totală eligibilă a contractului ..............
        Suma solicitată ..............
        Subsemnatul/a, ......(numele şi prenumele reprezentantului legal)......, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanţării acordate prin Programul de finanţare ELECTRICUP pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin prezenta cerere de plată solicit suma de .......... lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate în vederea implementării Proiectului, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. .......... din data de ......... .
        Plata va fi efectuată în contul bancar: .................... deschis la: .................. .
        În calitate de Beneficiar declar următoarele:
    A. Proiectul pentru care solicit decontarea nu este finanţat prin alte instrumente naţionale sau ale Comisiei Europene
    B. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare
    C. Facturile depuse în vederea decontării respect prevederile Contractului de finanţare şi ale Programului de finanţare, precum şi legislaţia naţională
    D. Declar că prezenta Cerere de plată a fost completată cunoscând prevederile art. 322, art. 323 şi art. 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi falsul în declaraţii.
    E. Cunosc faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat prin prezenta Cerere de plată este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat inclusiv la următoarea cerere de rambursare, cu plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, conform prevederilor Contractului de finanţare, iar în cazul în care nu sunt prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare.

        [nume şi prenume]
        [funcţia][semnătura][ştampila]
        A se completa de către MEEMA:

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Nume şi prenume / Semnătura: │
│ │Responsabil │
│ │..........................................................│
│Observaţii:│(data ....................................) │
│ │Bun de plată pentru suma de │
│ │..........................................................│
│ │Se va consemna numele şi funcţia persoanei legal │
│ │împuternicite Semnătura │
└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016