Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE PLATĂ din 28 august 2020  a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE PLATĂ din 28 august 2020 a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 811 bis din 3 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.658 din 28 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 septembrie 2020.
──────────
        - Revizia 3, august 2020 -
    VALABIL pentru Cererile de plată a ajutorului de stat
    depuse începând cu data publicării în Monitorul Oficial
    al României a prezentului Ghid
        Acest document reprezintă un îndrumar pentru întreprinderile beneficiare de ajutor de stat acordat în baza H.G. nr. 332/2014 şi are drept scop detalierea mecanismelor de derulare a procedurii de plată a ajutorului de stat, precum şi clarificarea anumitor aspecte referitoare la modalitatea de realizare şi prezentare a documentaţiei justificative aferente cererilor de plată.
        Informaţii privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de plată a ajutorului de stat în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum şi toate condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea Investitorul informat - Ajutor de stat.
        Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
        Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea Investitorul informat - Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate.
        Întreprinderile pot solicita în scris întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de Cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, rubrica Investitorul informat - Ajutor de stat - Solicitare întâlnire tehnică.
        ATENŢIE!
        Toate documentele redactate în limbi străine vor fi traduse în limba română de către traducători autorizaţi; documentele traduse vor purta semnătura şi ştampila traducătorilor autorizaţi.

        ATENŢIE!
        Toate documentele emise de întreprinderea solicitantă sau de terţi aflaţi în raporturi directe cu întreprinderea trebuie datate şi semnate de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă sau terţii.
        Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de plată.


    CUPRINS
        CAPITOLUL 1 - INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite de întreprinderea beneficiară în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
    1.2. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locurile de muncă nou-create?
    1.3. Unde se transmite documentaţia de plată?
    1.4. Care este perioada în care se pot transmite cereri de plată?

        CAPITOLUL 2 - DOCUMENTE CARE CONSTITUIE DOSARUL CERERII DE PLATĂ
    2.1. Documente emise de întreprindere şi alte autorităţi publice
    2.2. Documente justificative care însoţesc cererea de plată

        CAPITOLUL 3 - MODALITATEA DE COMPLETARE A DOCUMENTELOR ÎNTOCMITE DE ÎNTREPRINDERE
    3.1. Cum se completează Cererea de plată a ajutorului de stat?
    3.2. Cum se completează Formularul de decont?
    3.3. Cum se completează Declaraţia privind ocuparea şi eligibilitatea locurilor de muncă?
    3.4. Cum se completează Formularul privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă?
    3.5. Cum se completează Declaraţia privind realizarea investiţiei?
    3.6. Cum se completează Declaraţia privind situaţia comparativă a salariaţilor pe acorduri?
    3.7. Cum se completează Declaraţia privind încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate?
    3.8. Cum se completează Situaţia detaliată lunară privind obligaţiile de plată şi modul de achitare a acestora referitoare la salariile nete?
    3.9. Cum se completează Situaţia detaliată lunară privind obligaţiile de plată şi modul de achitare a acestora referitoare la contribuţiile pe întreprindere?

        CAPITOLUL 4 - SOLUŢIONAREA CERERII DE PLATĂ
    CAPITOLUL 5 - FORMULARE
    CAP. 1
    INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite de întreprinderea beneficiară în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
        În vederea efectuării plăţii, întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să demareze investiţia şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare;
    b) să nu mute locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care a beneficiat de ajutor de stat;
    c) să creeze locurile de muncă conform menţiunilor din acord;
    d) să efectueze parţial sau total cheltuielile eligibile, conform acordului pentru finanţare;
    e) să facă dovada plăţii cheltuielilor salariale cu locurile de muncă create prin proiect aferente lunilor pentru care solicită plata ajutorului de stat;
    f) să transmită documentele de plată menţionate la Cap. 2 din Ghidul de plată.


    1.2. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locurile de muncă nou-create?
        Locurile de muncă nou-create trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să fie create după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei;
    b) să fie create ca urmare a necesităţilor impuse de proiectul de investiţii şi în conformitate cu acordul pentru finanţare;
    c) să fie ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
    d) să nu fie vacante pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;
    e) să fie menţinute conform prevederilor din acordul pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        Data creării locului de muncă reprezintă data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.


    1.3. Unde se transmite documentaţia de plată?
        În vederea efectuării plăţii ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Ministerul Finanţelor Publice, o cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative. Transmiterea cererii de plată a ajutorului de stat şi documentelor justificative se poate face:
    - letric, prin poştă sau servicii de curierat,
    – electronic, prin depunere on line*1).
        *1) Data de la care cererile de plată se vor depune on-line şi instrucţiunile necesare se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea Investitorul informat - Ajutor de Stat/H.G. nr. 332/2014/Depunere on-line


        ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise la alte adrese decât adresa Ministerului Finanţelor Publice.


    1.4. Care este perioada în care se pot transmite cereri de plată?
        Într-un an calendaristic se pot transmite una sau mai multe cereri de plată a ajutorului de stat.
        Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028, întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
        ATENŢIE!
        În cazul în care la Ministerul Finanţelor Publice există în analiză concomitent o cerere de plată a ajutorului de stat şi o notificare privind prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, în baza art. 16^1, alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de plată va fi returnată până la soluţionarea notificării.

        ATENŢIE!
        În cazul în care la Ministerul Finanţelor Publice există în analiză o cerere de plată a ajutorului de stat, o nouă cerere de plată va fi depusă doar după soluţionarea acesteia.


    CAP. 2
    DOCUMENTE CARE CONSTITUIE DOSARUL CERERII DE PLATĂ
        ATENŢIE!
        Documentele care constituie dosarul cererii de plată se îndosariază, se numerotează paginile în ordine crescătoare şi se opisează.
        Documentele vor fi aşezate în două dosare/bibliorafturi după cum urmează:
    - Documente emise de întreprindere şi alte autorităţi publice,
    – Documente justificative care însoţesc cererea de plată.


    2.1. Documente emise de întreprindere şi alte autorităţi publice

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Document │Condiţii de │
│crt.│ │conformitate │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- este pagina │
│ │ │numărul 1 a │
│ │ │dosarului │
│ │ │cererii de plată│
│ │ │- conţine │
│ │ │denumirea │
│1 │Opis │fiecărui │
│ │ │document │
│ │ │menţionat în │
│ │ │Cap. 2 al │
│ │ │Ghidului de │
│ │ │plată şi pagina │
│ │ │la care acesta │
│ │ │se regăseşte │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 1│
│ │ │din Ghidul de │
│ │ │plată, precum şi│
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.1 │
│ │ │- conţine │
│ │ │informaţii │
│ │Cerere de plată │corelate cu │
│2 │a ajutorului de │informaţiile din│
│ │stat │Certificatul │
│ │ │constatator, │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont, actul de│
│ │ │identitate al │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │împuternicirea, │
│ │ │după caz │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 2│
│ │ │din Ghidul de │
│ │ │plată, precum şi│
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.2 şi din │
│ │ │fişierul tip │
│ │ │publicat pe │
│ │ │site-ul │
│ │ │ministerului │
│ │Formular de │- conţine │
│3 │decont │informaţii │
│ │ │corelate cu │
│ │ │informaţiile din│
│ │ │statele de plată│
│ │ │pentru locurile │
│ │ │de muncă │
│ │ │nou-create │
│ │ │aferente │
│ │ │investiţiei │
│ │ │iniţiale │
│ │ │- este transmis │
│ │ │şi în format │
│ │ │electronic │
│ │ │(.xls) │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 3│
│ │ │din Ghidul de │
│ │ │plată şi │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.3 │
│ │ │- conţine │
│ │ │informaţii │
│ │ │corelate cu │
│ │ │informaţiile din│
│ │Declaraţie │actul de │
│ │privind ocuparea│identitate al │
│4 │şi │persoanei │
│ │eligibilitatea │autorizate să │
│ │locurilor de │reprezinte legal│
│ │muncă │întreprinderea, │
│ │ │anexa la │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont şi │
│ │ │declaraţia │
│ │ │privind │
│ │ │încadrarea în │
│ │ │categoria │
│ │ │lucrătorilor │
│ │ │defavorizaţi^2 │
│ │ │- este transmisă│
│ │ │şi în format │
│ │ │electronic │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- extrasul va fi│
│ │ │selectat din │
│ │ │aplicaţia │
│ │ │REVISAL pusă la │
│ │ │dispoziţia │
│ │ │angajatorilor de│
│ │ │către Inspecţia │
│ │ │Muncii │
│ │ │- extrasul │
│ │ │cuprinde cel │
│ │ │puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │informaţii │
│ │ │privind toţi │
│ │ │angajaţii care │
│ │ │fac parte din │
│ │ │proiect: numele │
│ │Registrul │salariatului, │
│ │general de │data încheierii │
│5 │evidenţă a │contractului de │
│ │salariaţilor - │muncă, durata │
│ │extras │contractului, │
│ │ │tipul normei, │
│ │ │data rezilierii │
│ │ │contractului de │
│ │ │muncă, dacă este│
│ │ │cazul │
│ │ │- se evidenţiază│
│ │ │poziţiile │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │salariaţilor │
│ │ │care ocupă │
│ │ │locurile de │
│ │ │muncă nou-create│
│ │ │prin proiect │
│ │ │- este transmis │
│ │ │inclusiv în │
│ │ │format │
│ │ │electronic │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 4│
│ │ │din Ghidul de │
│ │ │plată, precum şi│
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.4 │
│ │Stadiul creării │- conţine │
│ │şi menţinerii │informaţii │
│6 │locurilor de │corelate cu │
│ │muncă │informaţiile din│
│ │ │acordul pentru │
│ │ │finanţare, │
│ │ │declaraţia 112 │
│ │ │şi declaraţia │
│ │ │privind ocuparea│
│ │ │şi │
│ │ │eligibilitatea │
│ │ │locurilor de │
│ │ │muncă │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 5│
│ │ │din Ghidul de │
│ │ │plată, precum şi│
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.5 │
│ │ │- conţine │
│ │ │informaţii │
│ │ │corelate cu │
│ │ │informaţiile din│
│ │ │actul de │
│ │Declaraţie │identitate al │
│7 │privind │persoanei │
│ │realizarea │autorizate să │
│ │investiţiei │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │adresa de │
│ │ │informare │
│ │ │prevăzută la │
│ │ │art. 16 alin. │
│ │ │(1) din Anexa │
│ │ │nr. 2 la H.G. │
│ │ │nr. 332/2014, cu│
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, şi │
│ │ │registrul │
│ │ │mijloacelor fixe│
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- este │
│ │ │actualizat la │
│ │ │data │
│ │ │înregistrării │
│ │ │cererii de plată│
│ │Registrul │- are │
│8 │mijloacelor fixe│evidenţiate │
│ │- extras │activele care │
│ │ │fac parte din │
│ │ │proiect │
│ │ │- este transmis │
│ │ │şi în format │
│ │ │electronic │
│ │ │(.xls) │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- este eliberat │
│ │ │cu cel mult 10 │
│ │ │zile lucrătoare │
│ │ │înainte de data │
│ │ │înregistrării │
│ │ │cererii de │
│ │ │plată, fie în │
│ │ │original, emis │
│ │ │de Oficiul │
│ │ │registrului │
│ │ │comerţului de pe│
│ │ │lângă tribunalul│
│ │ │unde îşi are │
│ │ │sediul │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │fie electronic │
│ │ │obţinut de pe │
│ │ │portalul de │
│ │ │servicii al │
│ │ │Oficiului │
│ │ │Naţional al │
│ │ │Registrului │
│ │ │Comerţului │
│ │ │- RECOM Online -│
│ │ │conţine cel │
│ │ │puţin │
│ │Certificat │următoarele │
│9 │constatator │informaţii: │
│ │ │datele de │
│ │ │identificare, │
│ │ │codul unic de │
│ │ │înregistrare, │
│ │ │asociaţii şi │
│ │ │reprezentanţii │
│ │ │legali ai │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │domeniul de │
│ │ │activitate │
│ │ │principal, toate│
│ │ │domeniile │
│ │ │secundare de │
│ │ │activitate şi │
│ │ │punctele de │
│ │ │lucru ale │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │precum şi │
│ │ │autorizarea │
│ │ │activităţii │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │obţinut │
│ │ │finanţare la │
│ │ │locaţia/ │
│ │ │locaţiile │
│ │ │realizării │
│ │ │investiţiei │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- conţin: │
│ │ │formularul F10 -│
│ │ │Bilanţ, │
│ │ │formularul F20 │
│ │ │- Contul de │
│ │ │profit şi │
│ │Situaţii │pierdere, │
│ │financiare │formularul F30 │
│ │anuale aprobate,│- Date │
│10 │corespunzătoare │informative, │
│ │ultimului │formularul F40 │
│ │exerciţiu │- Situaţia │
│ │financiar │activelor │
│ │încheiat │imobilizate - au│
│ │ │ataşată dovada │
│ │ │depunerii la │
│ │ │Agenţia │
│ │ │Naţională de │
│ │ │Administrare │
│ │ │Fiscală │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- se transmite │
│ │ │confirmarea │
│ │ │scrisă de la │
│ │ │Agenţia │
│ │ │Naţională de │
│ │Confirmare │Administrare │
│ │scrisă de la │Fiscală - │
│ │Agenţia │Activitatea de │
│ │Naţională de │Trezorerie şi │
│ │Administrare │Contabilitate │
│11 │Fiscală │Publică în a │
│ │referitoare la │cărei rază îşi │
│ │starea contului │are domiciliul │
│ │- cod IBAN 5070 │fiscal │
│ │"Disponibil din │întreprinderea, │
│ │subvenţii şi │cu privire la │
│ │transferuri" │deschiderea │
│ │ │contului şi │
│ │ │certificarea │
│ │ │faptului că │
│ │ │acest cont este │
│ │ │activ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Act de │- este valabil │
│12 │identitate al │la data │
│ │reprezentantului│înregistrării │
│ │legal │cererii de plată│
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- se transmite │
│ │ │în cazul în care│
│ │ │o altă persoană │
│ │Împuternicire │decât cea │
│ │pentru │menţionată în │
│13 │reprezentantul │Certificatul │
│ │legal │constatator │
│ │ │semnează cererea│
│ │ │de plată şi │
│ │ │documentele │
│ │ │ataşate acesteia│
├────┴────────────────┴────────────────┤
│În plus, în situaţia în care │
│întreprinderea este beneficiară a mai │
│multor acorduri pentru finanţare │
├────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 6│
│ │ │din Ghidul de │
│ │ │plată şi │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.6 │
│ │ │- se întocmeşte │
│ │ │numai în │
│ │ │situaţia în care│
│ │ │întreprinderea │
│ │ │este beneficiară│
│ │ │a două sau mai │
│ │ │multe acorduri │
│ │Declaraţie │pentru finanţare│
│ │privind situaţia│emise în baza │
│14 │comparativă a │H.G. nr. 332/ │
│ │salariaţilor pe │2014 │
│ │acorduri │- conţine │
│ │ │informaţii │
│ │ │corelate cu │
│ │ │informaţiile din│
│ │ │actul de │
│ │ │identitate al │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea │
│ │ │şi cu salariaţii│
│ │ │încadraţi în │
│ │ │baza acordurilor│
│ │ │pentru finanţare│
│ │ │- este transmisă│
│ │ │şi în format │
│ │ │electronic │
├────┴────────────────┴────────────────┤
│În plus, pentru acordurile pentru │
│finanţare emise în perioada 2015-2018 │
├────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 7│
│ │ │şi │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare de│
│ │ │la Cap. 3 pct. │
│ │ │3.7 │
│ │ │- conţine │
│ │ │informaţii │
│ │ │corelate cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │locuri de muncă │
│ │ │ale persoanelor │
│ │ │defavorizate din│
│ │ │acordul pentru │
│ │ │finanţare, actul│
│ │ │de identitate al│
│ │Declaraţie │persoanei │
│ │privind │autorizate să │
│ │încadrarea în │reprezinte legal│
│15 │categoria │întreprinderea │
│ │lucrătorilor │şi cu │
│ │defavorizaţi │informaţiile din│
│ │ │anexa la │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont întocmit │
│ │ │pentru perioada │
│ │ │pentru care se │
│ │ │solicită plata │
│ │ │ajutorului de │
│ │ │stat │
│ │ │- în tabelul │
│ │ │nominal │
│ │ │persoanele │
│ │ │defavorizate │
│ │ │sunt menţionate │
│ │ │în ordine │
│ │ │alfabetică - │
│ │ │este transmisă │
│ │ │şi în format │
│ │ │electronic │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- însoţesc │
│ │ │declaraţia │
│ │Documentele prin│privind │
│ │care se face │încadrarea în │
│ │dovada că │categoria │
│ │salariaţii │lucrătorilor │
│ │angajaţi fac │defavorizaţi - │
│ │parte din │sunt prezentate │
│16 │categoria │în ordinea în │
│ │lucrătorilor │care salariaţii │
│ │defavorizaţi │sunt menţionaţi │
│ │(conform tabel │în declaraţia │
│ │de la pct. 3.7 │privind │
│ │din Ghidul de │încadrarea în │
│ │plată) │categoria │
│ │ │lucrătorilor │
│ │ │defavorizaţi │
└────┴────────────────┴────────────────┘

        *2) Declaraţia privind încadrarea în categoria lucrătorilor defavorizaţi se va completa doar pentru acordurile pentru finanţare emise în perioada 2015-2018
        ATENŢIE!
        Întreprinderile nou-înfiinţate, care nu au un exerciţiu financiar încheiat, nu transmit situaţiile financiare anuale aprobate.


    2.2. Documente justificative care însoţesc cererea de plată

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Document │Condiţii de │
│crt.│ │conformitate │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- cuprinde │
│ │ │informaţii extrase│
│ │ │din statul de │
│ │ │plată pe │
│ │ │întreprindere: │
│ │ │· număr curent │
│ │ │· nume şi prenume,│
│ │ │conform actului de│
│ │Stat de plată │identitate, în │
│ │pentru │ordine alfabetică │
│ │locurile de │şi codul de │
│1 │muncă │identificare │
│ │nou-create │pentru fiecare │
│ │aferente │angajat │
│ │investiţiei │· salariul de │
│ │iniţiale │încadrare al │
│ │ │angajatului, │
│ │ │salariul brut │
│ │ │realizat, │
│ │ │contribuţiile │
│ │ │sociale ale │
│ │ │angajatorului şi │
│ │ │angajatului, │
│ │ │venitul net etc. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- se prezintă │
│ │ │Declaraţia 112 │
│ │ │(Anexele nr. 1 şi │
│ │ │nr. 1.1) pentru │
│ │ │lunile pentru care│
│ │ │se solicită │
│ │ │decontarea │
│ │Declaraţiile │cheltuielilor │
│ │lunare privind│eligibile, la care│
│ │obligaţiile de│va fi ataşată │
│ │plată a │dovada depunerii │
│ │contribuţiilor│la Agenţia │
│2 │sociale, │Naţională de │
│ │impozitului pe│Administrare │
│ │venit, depuse │Fiscală │
│ │la organele │În cazul în care │
│ │abilitate │există declaraţii │
│ │ │rectificative, se │
│ │ │va prezenta ultima│
│ │ │declaraţie │
│ │ │rectificativă │
│ │ │depusă la organele│
│ │ │fiscale până la │
│ │ │data depunerii │
│ │ │cererii de plată │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │ │formularul nr. 8 │
│ │Situaţia │din Ghidul de │
│ │detaliată │plată şi │
│ │lunară privind│instrucţiunile de │
│ │obligaţiile de│completare de la │
│3 │plată şi modul│Cap. 3 pct. 3.8 │
│ │de achitare a │- conţine │
│ │acestora │informaţii │
│ │referitoare la│corelate cu statul│
│ │salariile nete│de plată şi │
│ │ │documentele de │
│ │ │plată anexate │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- respectă │
│ │Situaţia │formularul nr. 9 │
│ │detaliată │din Ghidul de │
│ │lunară privind│plată şi │
│ │obligaţiile de│instrucţiunile de │
│ │plată şi modul│completare de la │
│4 │de achitare a │Cap. 3 pct. 3.9 │
│ │acestora │- conţine │
│ │referitoare la│informaţii │
│ │contribuţiile │corelate cu │
│ │pe │Declaraţia 112 şi │
│ │întreprindere │documentele de │
│ │ │plată anexate │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- se prezintă │
│ │ │exclusiv borderoul│
│ │ │alimentare card de│
│ │ │salarii, care va │
│ │ │cuprinde │
│ │ │următoarele │
│ │ │rubrici: │
│ │ │· numele şi │
│ │ │prenumele │
│ │ │salariaţilor care │
│ │ │ocupă locurile de │
│ │ │muncă nou-create │
│ │ │prin proiect │
│ │ │· suma alimentată │
│ │5.1 │pe fiecare │
│ │Instrumente de│salariat │
│ │plată prin │· valoarea totală │
│ │bancă a │a alimentărilor │
│ │salariilor │· descrierea │
│ │nete aferente │operaţiunii │
│ │angajaţilor pe│În situaţia în │
│ │proiect, │care borderoul │
│ │inclusiv │este întocmit │
│ │reţineri │pentru întreaga │
│ │ │întreprindere, în │
│ │ │vederea uşurării │
│ │ │efectuării │
│ │ │verificărilor, │
│ │ │este necesară │
│ │ │evidenţierea │
│ │ │plăţii salariilor │
│ │ │nete aferente │
│ │ │angajaţilor pe │
│ │ │proiect şi │
│ │ │menţionarea sumei │
│ │ │totale aferente │
│ │ │plăţilor pe │
│5 │ │proiect │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │plata salariilor │
│ │ │nete aferente │
│ │ │angajaţilor pe │
│ │ │proiect se │
│ │ │realizează în │
│ │ │numerar (prin │
│ │ │casierie) se vor │
│ │ │prezenta: │
│ │ │- dispoziţie de │
│ │ │plată / stat de │
│ │ │plată semnate de │
│ │ │persoanele care au│
│ │ │încasat salariul │
│ │5.2 │net în numerar │
│ │Instrumente de│- extras din │
│ │plată prin │registrul de casă │
│ │casierie a │din care să │
│ │salariilor │rezulte │
│ │nete aferente │înregistrarea │
│ │angajaţilor pe│plăţii în numerar │
│ │proiect │a salariului net, │
│ │ │precum şi │
│ │ │menţionarea │
│ │ │descrierii │
│ │ │operaţiunii │
│ │ │În vederea │
│ │ │uşurării │
│ │ │efectuării │
│ │ │verificărilor este│
│ │ │necesară │
│ │ │evidenţierea │
│ │ │plăţii salariilor │
│ │ │nete aferente │
│ │ │angajaţilor pe │
│ │ │proiect │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- se prezintă │
│ │ │extrase de cont │
│ │ │care certifică │
│ │ │plata │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │obligatorii la │
│ │ │asigurări sociale │
│ │ │şi impozitului pe │
│ │ │salarii conform │
│ │ │declaraţiilor 112,│
│ │ │respectiv │
│ │ │salariilor nete │
│ │ │aferente │
│ │ │angajaţilor pe │
│ │ │proiect, inclusiv │
│ │ │reţinerilor │
│ │ │- documentul are │
│ │ │toate rubricile │
│ │ │completate │
│ │ │lizibil, pentru │
│ │ │identificarea cu │
│ │ │uşurinţă a │
│ │ │următoarelor │
│6 │Extras de cont│informaţii: │
│ │ │· data emiterii │
│ │ │extrasului de cont│
│ │ │· data tranzacţiei│
│ │ │· obiectul plăţii │
│ │ │· destinatarul │
│ │ │plăţii │
│ │ │- documentul │
│ │ │poartă semnătura │
│ │ │reprezentantului │
│ │ │băncii emitente │
│ │ │sau menţiunea │
│ │ │privind │
│ │ │valabilitatea fără│
│ │ │semnătură şi │
│ │ │ştampilă │
│ │ │În vederea │
│ │ │uşurării │
│ │ │efectuării │
│ │ │verificărilor este│
│ │ │necesară │
│ │ │evidenţierea │
│ │ │plăţilor aferente │
│ │ │proiectului │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- pentru │
│ │ │reţinerile din │
│ │ │proiect se vor │
│ │ │prezenta │
│ │ │centralizatoare │
│ │ │lunare pe tipuri │
│ │ │de reţineri, care │
│ │ │să cuprindă cel │
│ │ │puţin informaţii │
│ │ │privind numele │
│ │ │salariaţilor, │
│ │ │sumele reţinute, │
│7 │Alte documente│obiectul │
│ │relevante │reţinerii, │
│ │ │documentul în baza│
│ │ │căruia s-a făcut │
│ │ │reţinerea şi │
│ │ │extrasul de cont │
│ │ │aferent plăţii │
│ │ │- │
│ │ │centralizatoarele │
│ │ │vor fi semnate de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea │
└────┴──────────────┴──────────────────┘

        ATENŢIE!
     Documentele menţionate la pct. 2.2 vor fi prezentate pentru fiecare lună pentru care se solicită plata ajutorului de stat şi vor fi delimitate prin separatoare.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte identificarea în extrasele de cont/registrele de casă a plăţii contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii, conform D112, şi a salariilor nete inclusiv reţineri din proiect.
        Cheltuielile salariale pentru care nu sunt prezentate extrase de cont/registre de casă vor fi considerate neeligibile.


    CAP. 3
    MODALITATEA DE COMPLETARE A DOCUMENTELOR ÎNTOCMITE DE ÎNTREPRINDERE
    3.1. Cum se completează Cererea de plată a ajutorului de stat?
        Data înregistrării .......... (se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al întreprinderii)......
        Numărul înregistrării .......... (se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii).....
        Cerere de plată a ajutorului de stat
     Subscrisa,............... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preia din actul de identitate), având calitatea de .......... (administrator se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau împuternicit în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 332/2014), identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. .......... eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul .......... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), cod poştal .......... solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .......... (valoarea ajutorului de stat se preia din Formularul de decont - coloana 6), în baza Acordului pentru finanţare nr. .......... din data de .......... (informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta-sus a documentului emis de MFP) şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, respectând intensitatea pe fiecare regiune (se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanţare aprobat, pe fiecare regiune), conform Acordului pentru finanţare.
    I. Date de identificare a întreprinderii:
        Denumirea întreprinderii: .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului)
        Data înregistrării întreprinderii: .......... (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J ........../........../..........(se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")
        Codul de identificare fiscală: .......... (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")
        Adresa: .......... (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament - se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")
        Telefon: .......... Fax: .......... E-mail: .......... (informaţiile se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")
        Cod IBAN: .............., deschis la Trezoreria .......... (informaţia se preia din confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea).

    II. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata, .............(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .............., str. .......... nr. ...... , bl. ...... , sc. ...... , ap. ....... , sectorul/judeţul .......... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........(denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea: (se bifează, după caz)
    - nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    – nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    – nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

        ATENŢIE!
        Proiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.
        ● nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (cererea este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)
        ATENŢIE!
        Datele privind starea societăţii (dizolvare, lichidare, insolvenţă) se regăsesc la poziţia "Fapte aflate sub incidenţa art. 21. lit. e-h) din Legea nr. 26/1990" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.
        Celelalte date privind eligibilitatea societăţii se declară pe propria răspundere de către reprezentantul legal.
        Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să susţină afirmaţiile reprezentantului legal.    3.2. Cum se completează Formularul de decont?
        ATENŢIE!
        Formularul de decont este un fişier electronic tip (.xls) publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea Investitorul informat - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014.
        Aplicaţia în Excel trebuie descărcată şi adaptată în funcţie de numărul lunilor pentru care se solicită plata ajutorului de stat, numărul de salariaţi şi procentele contribuţiilor sociale datorate de angajat şi angajator, în funcţie de perioada solicitată la plată.
        Formularul de decont este astfel conceput încât o parte din informaţii se preiau sau se calculează în mod automat, iar pentru celelalte date este necesară completarea lor manuală.
        Nu este permisă modificarea formulelor.
        Formularul de decont va fi transmis inclusiv în format electronic (.xls).


    Formular de decont

┌──────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Obligaţii de plată │ │
│ ├──────────┬─────────┬───────────┬─────┤Ajutor de│
│Luna │ │Salarii │Contribuţii│Total│stat │
│ │Costul │brute │angajator -│- lei│solicitat│
│ │salarial │realizate│lei - │- │- lei - │
│ │ │- lei - │ │ │ │
├──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5=3+4│6 │
├──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │
│ │salarial │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│Luna │locurile │ │ │ │ │
│..........│de muncă │ │ │ │ │
│ │nou-create│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │
│ │salarial │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│ │locurile │ │ │ │ │
│Luna …... │de muncă │ │ │ │ │
│ │nou-create│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│… │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │
│ │salarial │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│Total │locurile │ │ │ │ │
│perioadă │de muncă │ │ │ │ │
│ │nou-create│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezentul formular sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: ..........(formularul este semnat de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează formularul)
        Instrucţiunile de completare a formularului de decont sunt prezentate în aplicaţia Microsoft Excel publicată pe site-ul ministerului.
        Fişierul electronic (.xls) cuprinde 5 sheet-uri:
    - Formularul de decont
    – Centralizator obligaţii 2017 (pentru perioada până la 31.12.2017)
    – Centralizator obligaţii 2018 (pentru perioada începând cu 01.01.2018)
    – Anexa lunară cuprinzând cheltuielile salariale pentru perioada până la 31.12.2017
    – Anexa lunară cuprinzând cheltuielile salariale pentru perioada începând cu 01.01.2018

        În funcţie de perioada pentru care se solicită plata ajutorului de stat, se utilizează sheet-ul de obligaţii şi anexa lunară necesare, iar pentru fiecare lună se creează sheet corespunzător.
        În situaţia în care există mai multe locaţii ale realizării investiţiei, în anexa lunară informaţiile vor fi cuplate pe locaţii şi se vor calcula subtotaluri şi total general.

    3.3. Cum se completează Declaraţia privind ocuparea şi eligibilitatea locurilor de muncă?
    Declaraţie privind ocuparea şi eligibilitatea locurilor de muncă
        Subsemnatul/Subsemnata, .............. (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ......, sectorul/judeţul .......... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.

┌────────┬───────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Plata nr. 1 │Plata nr. ... │
│ │Data │Data ieşirii │Nume şi │ │Data ├───────────┬───────────────┴────────────────────────────────┬───────┤
│Nr. loc │creării│din │prenume │Defavorizat│ieşirii │Anul 1 │Anul 2 │Anul │
│muncă │loc │eligibilitate│salariat│(DA/NU) │de pe │ │ │... │
│ │muncă │ │ │ │proiect ├───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┼───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │Oct│Nov│Dec│Ian│Feb│Mar│Apr│Mai│Iun│Iul│Aug│Sept│Oct│Nov│Dec│Ian│Feb│
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23…│
├────────┴───────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Locaţia 1 │
├────────┬───────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1 │ │ ├────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Locaţia 2 │
├────────┬───────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (declaraţia este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează declaraţia)
    – în coloana 1 se completează numărul locului de muncă nou-creat în cadrul proiectului (ex. se completează nr. 1 pentru primul loc de muncă creat, număr care se va păstra pe toată perioada de menţinere a locului de muncă);
    – în coloana 2 se completează data creării locului de muncă, respectiv data primei ocupări a postului (luna şi anul);
    – în coloana 3 se completează data (luna şi anul) când se împlinesc 24 de luni de la data creării locului de muncă;
    – în coloana 4 se completează numele şi prenumele salariatului care a ocupat locul de muncă (sau salariaţilor, în situaţia în care există fluctuaţie de personal pe un loc de muncă);
    – în coloana 5 se completează cu DA sau NU, în concordanţă cu informaţiile din Declaraţia privind încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate, exclusiv de către beneficiarii de acorduri pentru finanţare emise în perioada 2015-2018;
    – în coloana 6 se completează data la care salariatul iese de pe proiect, dacă este cazul;
    – în coloanele 7-23 etc. se completează numărul de zile lucrate efectiv (inclusiv concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată etc.) de fiecare angajat din proiect. În situaţia în care locul de muncă este vacant întreaga lună, în celula aferentă se completează cu bold litera V.
        În fişierul Excel transmis în format electronic, lunile pentru care se solicită plata ajutorului de stat vor fi colorate diferit pentru fiecare cerere de plată.
        ATENŢIE!
        Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale rezultate ca urmare a creării de locuri de muncă, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, respectiv 24 de luni calendaristice consecutive întregi (exemplu: un loc de muncă ocupat începând cu 12 martie 2020 va genera cheltuieli eligibile în perioada martie 2020 - februarie 2022).

        ATENŢIE!
        În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut, caz în care plăţile aferente locului de muncă, curente şi ulterioare, vor fi suspendate.

        ATENŢIE!
        Tabelul trebuie adaptat în funcţie de numărul lunilor pentru care se solicită plata ajutorului de stat şi numărul de salariaţi.


    3.4. Cum se completează Formularul privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă?
    Formular privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă

┌─────────────┬─────────┬─────────────────┐
│Media │ │Număr de locuri │
│numărului de │ │de muncă │
│salariaţi pe │Număr │existente în │
│perioada │total de │ultima lună │
│ultimelor 12 │locuri de│pentru care se │
│luni │muncă │solicită plata │
│anterioare │aprobat │ajutorului de │
│datei │conform │stat │
│înregistrării│Acordului├─────┬───────────┤
│cererii de │pentru │ │din care │
│acord pentru │finanţare│Total│nou-create │
│finanţare │ │ │aferente │
│ │ │ │investiţiei│
├─────────────┼─────────┼─────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────────┼─────────┼─────┼───────────┤
└─────────────┴─────────┴─────┴───────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezentul formular sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: ..........("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (formularul este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează formularul)
    – în coloana 1 se completează numărul de salariaţi calculat pe baza mediei aritmetice simple, pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, conform Declaraţiilor 112, care trebuie să fie acelaşi cu media numărului de salariaţi prevăzută în Acordul pentru finanţare emis;
    – în coloana 2 se completează numărul total de locuri de muncă nou-create (create prin proiect) menţionat în planul de creare a locurilor de muncă aprobat prin Acordul pentru finanţare;
    – în coloana 3 se completează numărul total de locuri de muncă menţionat în Declaraţia 112, depusă la ANAF, aferentă ultimei luni pentru care se solicită plata ajutorului de stat; în situaţia în care sunt locuri de muncă vacante pe întreprindere, se va insera o notă de subsol care să menţioneze numărul acestora;
    – în coloana 4 se completează numărul de locuri de muncă nou-create în cadrul proiectului, în perioada cuprinsă între data emiterii acordului pentru finanţare şi ultima lună pentru care se solicită plata ajutorului de stat; în situaţia în care în ultima lună pentru care se solicită plata ajutorului de stat sunt locuri de muncă vacante pe proiect, se va insera o notă de subsol care să menţioneze numărul acestora.

    3.5. Cum se completează Declaraţia privind realizarea investiţiei?
    Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea investiţiei
        Subsemnatul/Subsemnata, ................(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul .......... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.
        Declar pe propria răspundere că:
    - întreprinderea a demarat investiţia iniţială la data de .......... (informaţia se preia din Notificarea scrisă prin care ministerul este informat cu privire la data demarării investiţiei), conform Acordului pentru finanţare nr. .......... din data de .......... (informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta-sus a documentului emis de MFP);
    – până la data prezentei cereri, investiţia este realizată .......... (se completează parţial sau integral, după caz) şi este în valoare de .......... lei (se completează suma totală a activelor înregistrate conform registrului mijloacelor fixe actualizat la data cererii de plată).

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (declaraţia este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează declaraţia)

    3.6. Cum se completează Declaraţia privind situaţia comparativă a salariaţilor pe acorduri?
        ATENŢIE!
        Se întocmeşte numai în situaţia în care întreprinderea este beneficiară a două sau mai multe acorduri pentru finanţare emise în baza H.G. nr. 332/2014.


    Declaraţie privind situaţia comparativă a salariaţilor pe acorduri
        Subsemnatul/Subsemnata, ..........(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate) identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea ................., str. .......... nr. ......, bl. ......., sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul .......... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........(denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.
        Declar pe propria răspundere că în cadrul acordurilor pentru finanţare de care întreprinderea beneficiază sunt angajate următoarele persoane:

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Acordul pentru finanţare nr. │Acordul pentru finanţare nr. │
│......../......... │......./.......... │
├────┬───────┬──────────┬───────┼────┬───────┬──────────┬───────┤
│ │Nume şi│Data │Data │ │Nume şi│Data │Data │
│Nr. │prenume│încadrării│ieşirii│Nr. │prenume│încadrării│ieşirii│
│crt.│angajat│pe proiect│din │crt.│angajat│pe proiect│din │
│ │ │ │proiect│ │ │ │proiect│
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
└────┴───────┴──────────┴───────┴────┴───────┴──────────┴───────┘


        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (declaraţia este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează declaraţia)
    – în coloana 1 se completează numărul curent în ordine crescătoare;
    – în coloana 2 se completează în ordine alfabetică, numele şi prenumele angajatului pe proiect în cadrul primului acord pentru finanţare;
    – în coloana 3 se completează data la care angajatul a fost încadrat pe proiect;
    – în coloana 4 se completează data la care angajatul a ieşit de pe proiect, dacă este cazul;
    – în coloanele 5-8 se completează informaţii referitoare la al doilea acord pentru finanţare, conform instrucţiunilor de la coloanele 1-4.

    3.7. Cum se completează Declaraţia privind încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate?
        ATENŢIE!
        Se întocmeşte numai în situaţia în care întreprinderea este beneficiară a unui acord pentru finanţare emis în perioada 2015-2018.


    Declaraţie privind încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate
        Subsemnatul/Subsemnata, ................(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ......, eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......., ap. ....., sectorul/judeţul .......... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Declar pe propria răspundere că .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului) încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată următoarele persoane defavorizate:
    a) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane care nu au avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;
    b) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;
    c) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane cu vârsta peste 50 de ani;
    d) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane care nu au absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţin o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu au avut încă niciun loc de muncă remunerat;
    e) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane care provin din familie monoparentală, având în întreţinere una sau mai multe persoane;
    f) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane care sunt membre ale unei minorităţi etnice şi au nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;
    g) .......... (reprezintă numărul total de persoane care se încadrează în această categorie) persoane recunoscute ca persoane cu handicap conform legislaţiei naţionale.

        Tabel nominal cu persoanele defavorizate încadrate la .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), în perioada pentru care se solicită plata ajutorului de stat

┌────┬────────┬───────────────┬────────┐
│Nr. │Nume şi │Categorie de │Nr. şi │
│crt.│prenume*│persoane │dată │
│ │) │defavorizate**)│contract│
├────┴────────┴───────────────┴────────┤
│Locaţia 1 │
├────┬────────┬───────────────┬────────┤
├────┴────────┴───────────────┴────────┤
│Locaţia 2 … │
├────┬────────┬───────────────┬────────┤
└────┴────────┴───────────────┴────────┘

        *) se completează pe locaţii şi în ordine alfabetică
     **) se completează cu tipul de încadrare a persoanelor defavorizate prevăzute la literele a)-g).
        ATENŢIE!
        Tabelul va fi completat pe baza datelor din cartea de identitate, a tipului de încadrare pentru persoanele defavorizate prevăzute la literele a)-g), a planului de creare a locurilor de muncă, a Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (declaraţia este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează declaraţia)
        Documente relevante privind încadrarea în categoria lucrătorilor defavorizaţi, care se ataşează în copie:

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Categoria │ │
│crt.│lucrătorilor │Document │
│ │defavorizaţi │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Persoane care nu │· declaraţie pe│
│ │au avut un loc de│propria │
│1 │muncă remunerat │răspundere a │
│ │în ultimele 6 │angajatului │
│ │luni │· cartea de │
│ │ │identitate │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Persoane cu │ │
│2 │vârsta cuprinsă │cartea de │
│ │între 15 şi 24 de│identitate │
│ │ani │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Persoane cu │cartea de │
│3 │vârsta peste 50 │identitate │
│ │de ani │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Persoane care nu │ │
│ │au absolvit o │ │
│ │formă de │ │
│ │învăţământ liceal│· documentul │
│ │sau nu deţin o │care atestă │
│ │calificare │absolvirea │
│ │profesională │ultimei forme │
│ │(ISCED 3) sau se │de învăţământ │
│4 │află în primii │· declaraţie pe│
│ │doi ani de la │propria │
│ │absolvirea unui │răspundere a │
│ │ciclu de │angajatului │
│ │învăţământ cu │· cartea de │
│ │frecvenţă şi nu │identitate │
│ │au avut încă │ │
│ │niciun loc de │ │
│ │muncă remunerat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │· declaraţie pe│
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │salariatului că│
│ │ │provine din │
│ │Persoane care │familie │
│ │provin din │monoparentală, │
│ │familie │având în │
│5 │monoparentală, │întreţinere una│
│ │având în │sau mai multe │
│ │întreţinere una │persoane, şi că│
│ │sau mai multe │membrii │
│ │persoane │familiei │
│ │ │monoparentale │
│ │ │locuiesc │
│ │ │împreună │
│ │ │· cartea de │
│ │ │identitate │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │· declaraţie pe│
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │Persoane care │persoanei care │
│ │sunt membre ale │este membră a │
│ │unei minorităţi │unei minorităţi│
│ │etnice şi au │etnice │
│ │nevoie să îşi │· cartea de │
│ │dezvolte │identitate sau │
│ │competenţele │orice alt │
│6 │lingvistice, │document emis │
│ │formarea │de o instituţie│
│ │profesională sau │publică/ │
│ │experienţa în │organizaţie │
│ │muncă pentru a-şi│non- │
│ │spori şansele de │guvernamentală │
│ │a obţine un loc │prin care se │
│ │de muncă stabil │poate dovedi │
│ │ │apartenenţa la │
│ │ │o anumită │
│ │ │minoritate │
│ │ │etnică │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Persoane │certificat │
│ │recunoscute ca │eliberat de │
│ │persoane cu │comisia de │
│7 │handicap conform │expertiză │
│ │legislaţiei │medicală a │
│ │naţionale │persoanelor cu │
│ │ │handicap │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    3.8. Cum se completează Situaţia detaliată lunară privind obligaţiile de plată şi modul de achitare a acestora referitoare la salariile nete?
    Situaţie detaliată lunară privind obligaţiile de plată şi modul de achitare a acestora referitoare la salariile nete
        Luna/Anul

┌────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Plăţi │ │ │
│ │Obligaţii├────────┬─────────────┬──────┤ │ │
│Componentele│de plată │ │Valoare │Extras│ │ │
│salariului │conform │OP/ │- lei - │de │Diferenţă│Observaţii│
│net │stat de │Borderou├─────┬───────┤cont │ │ │
│ │plată │nr./dată│ │Din │nr./ │ │ │
│ │- lei - │ │Total│care │dată │ │ │
│ │ │ │ │proiect│ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 5 - 2│8 │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Avans │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Reţineri │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Rest plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│……… │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta situaţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (situaţia este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează situaţia)
    – în coloana 1 se completează componentele salariului net conform statului de plată pe proiect din luna respectivă;
    – în coloana 2 se completează valoarea totală a fiecărei componente a salariului net;
    – în coloana 3 se completează numărul şi data instrumentului de plată;
    – în coloana 4 se completează valoarea totală înscrisă în instrumentul de plată;
    – în coloana 5 se completează valoarea aferentă proiectului din totalul instrumentului de plată;
    – în coloana 6 se completează numărul şi data extrasului de cont;
    – în coloana 7 se completează diferenţa dintre valoarea achitată şi obligaţia de plată, dacă este cazul;
    – în coloana 8 se completează în cazul în care există diferenţe în coloana 7, menţionându-se dacă sumele sunt sau nu eligibile, precum şi modul de compensare a sumelor plătite în plus/minus.

    3.9. Cum se completează Situaţia detaliată lunară privind obligaţiile de plată şi modul de achitare a acestora referitoare la contribuţiile pe întreprindere?
    Situaţie detaliată lunară privind obligaţiile de plată şi modul de achitare a acestora referitoare la contribuţiile pe întreprindere
        Luna/Anul

┌──────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Plăţi │ │ │
│ ├────────────┼──────────┬────────────────────┬──────┤ │ │
│ │ │ │Suma achitată/ │ │ │ │
│Declaraţia │ │ │compensată │Extras│ │ │
│aferentă │Valoarea │OP/Decizie│- lei - │de │Diferenţă│Observaţii│
│contribuţiilor│obligaţiilor│compensare├─────┬──────────────┤cont │- lei - │ │
│salariale │de plată - │nr. /dată │ │Din care │nr./ │ │ │
│ │lei - │ │Total│aferentă │dată │ │ │
│ │ │ │ │contribuţiilor│ │ │ │
│ │ │ │ │salariale │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 5 - 2│8 │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│D 112 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────┴─────┴──────────────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta situaţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
        Funcţia: .......... ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite" sau "împuternicit" în cazul în care o altă persoană este împuternicită pentru semnarea documentaţiei)
        Semnătura: .......... (situaţia este semnată de reprezentantul legal)
        Data semnării: .......... (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează situaţia)
    – în coloana 1 se completează D112;
    – în coloana 2 se completează valoarea totală a Declaraţiei 112 (iniţială sau ultima rectificativă, dacă este cazul);
    – în coloana 3 se completează numărul şi data instrumentelor de plată/deciziilor de compensare;
    – în coloana 4 se completează valoarea totală a instrumentelor de plată/deciziilor de compensare;
    – în coloana 5 se completează valoarea aferentă contribuţiilor salariale din totalul instrumentelor de plată/deciziilor de compensare;
    – în coloana 6 se completează numărul şi data extrasului de cont;
    – în coloana 7 se completează diferenţele înregistrate între plăţi şi obligaţii de plată;
    – în coloana 8 se completează în cazul în care există diferenţe în coloana 7, menţionându-se dacă sumele sunt sau nu eligibile, precum şi modul de compensare a sumelor plătite în plus/minus.

    CAP. 4
    SOLUŢIONAREA CERERII DE PLATĂ
        ● Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014, în vederea efectuării plăţii.
        ● În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire.
        ATENŢIE!
        Documentele şi informaţiile solicitate vor fi transmise către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

        În situaţia în care întreprinderea NU confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor Publice sau NU respectă termenul, cererea se returnează întreprinderii, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului, în vederea completării acesteia.
        În vederea calculării termenului de 15 zile lucrătoare pentru returnarea cererii de plată, sunt necesare următoarele precizări:
    1. Situaţia în care întreprinderea NU confirmă primirea solicitării transmise:
        Atunci când solicitarea este returnată la Ministerul Finanţelor Publice de către poştă:
    - se contactează întreprinderea şi se retransmite solicitarea la aceeaşi adresă / o nouă adresă comunicată de reprezentantul legal al întreprinderii prin e-mail.

        Dacă solicitarea este returnată a doua oară, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei.
    - în cazul în care întreprinderea nu poate fi contactată, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei.


    2. Situaţia în care întreprinderea NU respectă termenul de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării pentru transmitere a documentelor de clarificări:
        Atunci când răspunsul la solicitare nu este transmis de întreprindere în cele 30 de zile lucrătoare de la data la care societatea semnează confirmarea de primire (A.R.), întreaga documentaţie se returnează la adresa menţionată în cererea de plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data împlinirii celor 30 de zile lucrătoare.
        ● Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la faţa locului, notificând în prealabil, în perioada de implementare a investiţiei, precum şi în perioada de implementare şi monitorizare a locurilor de muncă nou-create, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.
        ● După analiza tuturor documentelor Ministerul Finanţelor Publice transmite o adresă către întreprindere prin care:
    a) solicită Certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat şi
    b) informează întreprinderea cu privire la perioada efectuării verificării, după caz.
        ATENŢIE!
        Plata ajutorului de stat se face doar dacă întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.
        În acest sens, întreprinderea transmite:
    - Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
    – Certificatele de atestare fiscală pentru bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în Certificatul constatator ataşat cererii de plată.        ● În cazul în care Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice întocmesc Raportul de plată, document intern prin care se propune decontarea ajutorului de stat aferent cererii de plată.
        ATENŢIE!
        Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă atunci când:
    - respectă toate cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis Acordul pentru finanţare,
    – întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat,
    – s-a efectuat verificarea la faţa locului, după caz.        ● Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor schemei de ajutor de stat, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
        ● Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri". În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.
        ● Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
        ● Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 şi art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.    CAP. 5
    FORMULARE
    Formularul nr. 1
        Data înregistrării ..........
        Numărul înregistrării ..........
                          Cerere de plată a ajutorului de stat
        Subscrisa,..............., având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .............., având calitatea de .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. .......... eliberat de ............ la data de .........., cu domiciliul în localitatea .............., str. .......... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul .........., cod poştal .........., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .........., în baza Acordului pentru finanţare nr. ........ din data de .......... şi în condiţiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea pe fiecare regiune de ............. conform Acordului pentru finanţare.
    I. Date de identificare a întreprinderii:
        Denumirea întreprinderii: ...............
        Data înregistrării întreprinderii: ..............
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..............
        Codul de identificare fiscală: .............
        Adresa: .......................
        Telefon: .......... Fax: .......... E-mail: ..........
        Cod IBAN: ....................., deschis la Trezoreria ..........

    II. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ...............,identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .......... , eliberat de .......... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............... nr. .........., bl. ....., sc. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ..............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        ● nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
        ● nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        ● nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
        ● nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.


        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..............
        Funcţia: ...............
        Semnătura*1): ...............
        *1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 2
                                   Formular de decont

┌────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Obligaţii de plată │ │
│ ├──────────┬─────────┬───────────┬─────┤Ajutor de│
│Luna │ │Salarii │Contribuţii│Total│stat │
│ │Costul │brute │angajator │- lei│solicitat│
│ │salarial │realizate│- lei - │- │- lei - │
│ │ │- lei - │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5=3+4│6 │
├────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │
│ │salarial │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│Luna │locurile │ │ │ │ │
│....... │de muncă │ │ │ │ │
│ │nou-create│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │
│ │salarial │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│Luna │locurile │ │ │ │ │
│…... │de muncă │ │ │ │ │
│ │nou-create│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│… │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────────┤
│ │Costul │ │ │ │ │
│ │salarial │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │
│Total │locurile │ │ │ │ │
│perioadă│de muncă │ │ │ │ │
│ │nou-create│ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │
│ │Cheltuieli│ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezentul formular sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ...............

    Formularul nr. 3
            Declaraţie privind ocuparea şi eligibilitatea locurilor de muncă
        Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ......, eliberat de la data de ..............., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.

┌────────┬───────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Plata nr. 1 │Plata nr. ... │
│ │Data │Data ieşirii │Nume şi │ │Data ├───────────┬───────────────┴────────────────────────────────┬───────┤
│Nr. loc │creării│din │prenume │Defavorizat│ieşirii │Anul 1 │Anul 2 │Anul │
│muncă │loc │eligibilitate│salariat│(DA/NU) │de pe │ │ │... │
│ │muncă │ │ │ │proiect ├───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┼───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │Oct│Nov│Dec│Ian│Feb│Mar│Apr│Mai│Iun│Iul│Aug│Sept│Oct│Nov│Dec│Ian│Feb│
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23…│
├────────┴───────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Locaţia 1 │
├────────┬───────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ ├────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴───────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Locaţia 2 │
├────────┬───────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 4
           Formular privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă

┌─────────────┬─────────┬─────────────────┐
│Media │ │Număr de locuri │
│numărului de │ │de muncă │
│salariaţi pe │Număr │existente în │
│perioada │total de │ultima lună │
│ultimelor 12 │locuri de│pentru care se │
│luni │muncă │solicită plata │
│anterioare │aprobat │ajutorului de │
│datei │conform │stat │
│înregistrării│Acordului├─────┬───────────┤
│cererii de │pentru │ │din care │
│acord pentru │finanţare│Total│nou-create │
│finanţare │ │ │aferente │
│ │ │ │investiţiei│
├─────────────┼─────────┼─────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────────┼─────────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴─────┴───────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezentul formular sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 5
                       Declaraţia privind realizarea investiţiei
        Subsemnatul/Subsemnata, ................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. ......... nr. ........., bl. ......, sc. ......, ap. ......., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.
        Declar pe propria răspundere că:
    - întreprinderea a demarat investiţia iniţială la data de ........., conform Acordului pentru finanţare nr. .......... din data de ..........;
    – până la data prezentei cereri, investiţia este realizată .......... şi este în valoare de .......... lei.

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 6
                        Declaraţie privind situaţia comparativă
                               a salariaţilor pe acorduri
        Subsemnatul/Subsemnata, ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ........., eliberat de la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. .............. nr. ......, bl. ......., sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.
        Declar pe propria răspundere că în cadrul acordurilor pentru finanţare de care întreprinderea beneficiază sunt angajate următoarele persoane:

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Acordul pentru finanţare nr. │Acordul pentru finanţare nr. │
│....../.......... │......./........ │
├────┬───────┬──────────┬───────┼────┬───────┬──────────┬───────┤
│ │Nume şi│Data │Data │ │Nume şi│Data │Data │
│Nr. │prenume│încadrării│ieşirii│Nr. │prenume│încadrării│ieşirii│
│crt.│angajat│pe proiect│din │crt.│angajat│pe proiect│din │
│ │ │ │proiect│ │ │ │proiect│
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴───────┴────┴───────┴──────────┴───────┘


        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 7
                       Declaraţie privind încadrarea în categoria
                               lucrătorilor defavorizaţi
        Subsemnatul/Subsemnata, ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ......, eliberat de la data de ..............., cu domiciliul în localitatea .........., str. .............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Declar pe propria răspundere că .......... încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată următoarele persoane defavorizate:
    a) .......... persoane care nu au avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;
    b) .......... persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;
    c) .......... persoane cu vârsta peste 50 de ani;
    d) .......... persoane care nu au absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţin o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu au avut încă niciun loc de muncă remunerat;
    e) .......... persoane care provin din familie monoparentală, având în întreţinere una sau mai multe persoane;
    f) .......... persoane care sunt membre ale unei minorităţi etnice şi au nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;
    g) persoane recunoscute ca persoane cu handicap conform legislaţiei naţionale.

        Tabel nominal cu persoanele defavorizate încadrate la .........., în perioada pentru care se solicită plata ajutorului de stat

┌────┬─────────┬───────────────┬────────┐
│Nr. │Nume şi │Categorie de │Nr. şi │
│crt.│prenume*)│persoane │dată │
│ │ │defavorizate**)│contract│
├────┴─────────┴───────────────┴────────┤
│Locaţia 1 │
├────┬─────────┬───────────────┬────────┤
│ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────────┴────────┤
│Locaţia 2 … │
├────┬─────────┬───────────────┬────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────────┴────────┘

        *) se completează pe locaţii şi în ordine alfabetică
        **) se completează cu tipul de încadrare a persoanelor defavorizate prevăzute la literele a)-g).
        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta declaraţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 8
                 Situaţie detaliată lunară privind obligaţiile de plată
                      şi modul de achitare a acestora referitoare
                                   la salariile nete
        Luna/Anul

┌────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Plăţi │ │ │
│ │Obligaţii├────────┬─────────────┬──────┤ │ │
│Componentele│de plată │ │Valoare - lei│Extras│ │ │
│salariului │conform │OP/ │- │de │Diferenţă│Observaţii│
│net │stat de │Borderou├─────┬───────┤cont │ │ │
│ │plată │nr./dată│ │Din │nr./ │ │ │
│ │- lei - │ │Total│care │dată │ │ │
│ │ │ │ │proiect│ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 5 - 2│8 │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Avans │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Reţineri │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│Rest plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│……… │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta situaţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Situaţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

    Formularul nr. 9
                 Situaţie detaliată lunară privind obligaţiile de plată
                     şi modul de achitare a acestora referitoare la
                             contribuţiile pe întreprindere
        Luna/Anul

┌──────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Plăţi │ │ │
│ ├────────────┼──────────┬────────────────────┬──────┤ │ │
│Declaraţia │ │ │Suma achitată/ │ │ │ │
│aferentă │Valoarea │OP/ │compensată - lei - │Extras│Diferenţă│ │
│contribuţiilor│obligaţiilor│Decizie de├─────┬──────────────┤de │- lei - │Observaţii│
│salariale │de plată │compensare│ │Din care │cont │ │ │
│ │- lei - │nr. /dată │Total│aferentă │nr./ │ │ │
│ │ │ │ │contribuţiilor│dată │ │ │
│ │ │ │ │salariale │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 5 - 2│8 │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│D 112 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────┴─────┴──────────────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta situaţie sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*1): ..........
        *1) Situaţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........

                                           -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016