Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 august 2020  elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 august 2020 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 811 bis din 3 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.658 din 28 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 septembrie 2020.
──────────
        Revizia 4, August 2020
        Acest document reprezintă un îndrumar în vederea obţinerii Acordului pentru finanţare de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin H.G. nr. 332/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336/08.05.2014, cu modificările şi completările ulterioare.
        Informaţii privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanţare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum şi toate condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii Acordului pentru finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa http://www.mfinante.gov.ro/.
        Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
        Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=formular-întrebări&pagina=domenii&menu=Ajutorstat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
 (a se vedea imaginea asociată)

    CUPRINS
        CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE
    1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
    4. Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
    5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
    6. Care sunt cheltuielile eligibile?
    7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
    8. Care sunt criteriile de eligibilitate ale investiţiilor?
    9. Cum se calculează ajutorul de stat?

        CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    1. Cum se desfăşoară înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare?
    1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare
    1.2. Verificarea existenţei şi conformităţii Cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acesteia
    1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate

    2. Cum se evaluează Cererea de acord pentru finanţare?
    3. În ce condiţii se emite Acordul pentru finanţare?
    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de acord pentru finanţare?
    5. În ce condiţii se emite Scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare?
    6. În ce condiţii se emite proiectul de Acord pentru finanţare?

        CAPITOLUL III - DEMARAREA INVESTIŢIEI
        CAPITOLUL IV - PRELUNGIREA CALENDARULUI DE CREARE A LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI A ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        CAPITOLUL V - MUTAREA LOCAŢIEI REALIZĂRII INVESTIŢIEI
        CAPITOLUL VI - MENŢINEREA INVESTIŢIEI ŞI A LOCURILOR DE MUNCĂ
        CAPITOLUL VII - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        CAPITOLUL VIII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
        CAPITOLUL IX - RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
    Anexa 1 - Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
    Anexa 2.1 - Formularul Cererii de acord pentru finanţare
    Anexa 2.2 - Instrucţiuni de completare a Cererii de acord pentru finanţare
    Anexa 3 - Plan de afaceri
    Anexa 4 - Planul de creare a locurilor de muncă
    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE
    1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
        Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiţii iniţiale care determină crearea de minim 100 locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.
        Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, valabil în perioada 01.07.2014 - 31.12.2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020 şi a Comunicării Comisiei C (2020) 4355 final din data de 02.07.2020 prin care au fost modificate Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (care au stat la baza emiterii Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020) şi a fost prelungită perioada de aplicare a acestora.

    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
        Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.
        Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2023;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2028.

        Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
        Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
        Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

    4. Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
        Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.
        DEFINIŢII
        Întreprindere nou-înfiinţată reprezintă întreprinderea înfiinţată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanţare care nu are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii.
        Întreprindere în activitate reprezintă întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat.
        Filiale reprezintă societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Sucursale reprezintă dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Puncte de lucru (sedii secundare) reprezintă dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
     Sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor menţionate în "Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat" prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Ghid, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        ATENŢIE!
        În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiţii prevăzute în schemă.


    6. Care sunt cheltuielile eligibile?
        Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
        Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
    b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

        DEFINIŢII
        Cost salarial reprezintă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare.
        Cost salarial eligibil costul salarial cuprinzând salariul brut precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.
        Salariu brut reprezintă suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reţinerea contribuţiilor obligatorii ale angajatului şi de impozitare.
        Data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.
        Locurile de muncă create direct de un proiect de investiţii reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
        Loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plăteşte un salariu brut lunar.


    7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
        Întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │a) sunt înregistrate │
│ │potrivit Legii │
│ │societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare sau Legii │
│ │nr. 1/2005 privind │
│ │organizarea şi │
│ │funcţionarea │
│ │cooperaţiei, │
│ │republicată; │
│ ├──────────────────────┤
│ │b) realizează o │
│ │investiţie iniţială în│
│ │România, în unul din │
│ │domeniile de │
│ │activitate eligibile; │
│ ├──────────────────────┤
│ │c) nu intră în │
│ │categoria │
│ │"întreprinderilor în │
│ │dificultate"; │
│ ├──────────────────────┤
│ │d) nu se află în │
│ │procedură de executare│
│ │silită, insolvenţă, │
│ │faliment, reorganizare│
│ │judiciară, dizolvare, │
│ │închidere │
│ │operaţională, │
│ │lichidare sau │
│ │suspendare temporară a│
│ │activităţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │e) nu fac obiectul │
│ │unor decizii de │
│ │recuperare a unui │
│Generale │ajutor de stat sau în │
│ │cazul în care asemenea│
│ │decizii au fost emise │
│ │acestea au fost │
│ │executate, conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │f) nu au beneficiat de│
│ │alte ajutoare de stat │
│ │regionale pentru │
│ │costuri eligibile de │
│ │natura activelor │
│ │corporale şi │
│ │necorporale în cadrul │
│ │aceluiaşi proiect unic│
│ │de investiţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │g) nu au efectuat o │
│ │relocare către │
│ │unitatea în care │
│ │urmează să aibă loc │
│ │investiţia iniţială │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul în │
│ │ultimii 2 ani │
│ │anteriori │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi, la │
│ │momentul înregistrării│
│ │cererii, oferă un │
│ │angajament că nu vor │
│ │face acest lucru │
│ │pentru o perioadă de │
│ │până la 2 ani după │
│ │finalizarea │
│ │investiţiei iniţiale │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Suplimentar │h) au capitaluri │
│pentru │proprii pozitive în │
│întreprinderile│ultimul exerciţiu │
│în activitate │financiar încheiat; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │i) au capital social │
│ │subscris vărsat în │
│ │valoare de minimum │
│ │30.000 lei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │j) nu aparţin unor │
│ │acţionari care deţin │
│ │sau au deţinut în │
│ │ultimii doi ani │
│ │anterior înregistrării│
│Suplimentar │cererii de acord │
│pentru │pentru finanţare o │
│întreprinderile│altă întreprindere │
│nou- înfiinţate│înregistrată conform │
│ │Legii societăţilor nr.│
│ │31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare sau Legii │
│ │nr. 1/2005, republicat│
│ │care desfăşoară sau a │
│ │desfăşurat activitatea│
│ │pentru care solicită │
│ │finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │k) nu sunt rezidente │
│ │în scopuri fiscale în │
│ │jurisdicţiile │
│ │necooperante sau nu li│
│ │se aplică legislaţia │
│ │fiscală din │
│ │jurisdicţiile │
│ │necooperante; │
│ ├──────────────────────┤
│ │l) nu sunt controlate,│
│ │direct sau indirect, │
│ │de acţionarii din │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista UE │
│ │a jurisdicţiilor │
│ │necooperante, până la │
│ │beneficiarul efectiv, │
│ │aşa cum este definit │
│ │la Articolul 3 punctul│
│ │6 din Directiva 2015/ │
│ │849; │
│ ├──────────────────────┤
│ │m) nu controlează, │
│ │direct sau indirect, │
│ │filialele sau │
│ │unităţile permanente │
│ │proprii în │
│ │jurisdicţiile care │
│Suplimentar │figurează pe lista UE │
│prevăzute de │a jurisdicţiilor │
│Recomandarea │necooperante; │
│(UE) 2020/1039 ├──────────────────────┤
│a Comisiei din │n) nu deţin acţiuni la│
│14 iulie │întreprinderile aflate│
│2020*1) atât │în jurisdicţiile care │
│pentru │figurează pe lista UE │
│întreprinderile│a jurisdicţiilor │
│în activitate │necooperante; │
│cât şi pentru ├──────────────────────┤
│cele nou- │o) întreprinderile sau│
│înfiinţate │acţionarii acestora nu│
│ │au făcut obiectul unei│
│ │condamnări prin │
│ │hotărâre definitivă │
│ │pentru oricare dintre │
│ │infracţiunile │
│ │prevăzute la articolul│
│ │57 alineatul (1) din │
│ │Directiva 2014/24/UE a│
│ │Parlamentului European│
│ │şi a Consiliului; │
│ ├──────────────────────┤
│ │p) nu au primit o │
│ │hotărâre │
│ │judecătorească │
│ │definitivă sau o │
│ │decizie administrativă│
│ │finală prin care s-a │
│ │stabilit că │
│ │întreprinderea sau │
│ │acţionarii acesteia au│
│ │săvârşit o încălcare a│
│ │obligaţiilor sale │
│ │privind plata │
│ │impozitelor sau a │
│ │contribuţiilor de │
│ │asigurări sociale în │
│ │conformitate cu │
│ │legislaţia aplicabilă.│
└───────────────┴──────────────────────┘

        *1) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

        ATENŢIE!
        Lista UE a jurisdicţiilor necooperante, Directiva 2015/849 şi Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

        ATENŢIE!
        Totodată, Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 2020 oferă statelor membre posibilitatea de a ignora existenţa unor legături ale întreprinderilor beneficiare cu cele aflate în jurisdicţiile necooperante, în două situaţii:
    I. în cazul în care nivelul obligaţiilor fiscale din statul membru care acordă sprijinul pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, ultimii trei ani) este considerat adecvat în comparaţie cu cifra de afaceri totală sau nivelul activităţii întreprinderii beneficiare, la nivel individual şi de grup, în aceeaşi perioadă;
    II. în cazul în care întreprinderea îşi asumă angajamente legale de a înlătura legăturile cu jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, într-un interval scurt de timp, sub rezerva unei monitorizări adecvate şi sancţionării în consecinţă în caz de nerespectare a acestor angajamente.    8. Care sunt criteriile de eligibilitate ale investiţiilor?
        Investiţiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
    b) să conducă la crearea a cel puţin 100 locuri de muncă;
    c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
    d) imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi.


    9. Cum se calculează ajutorul de stat?
        Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor:
    - H.G. nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020,
    – Comunicării Comisiei C(2020) 4355 final din data de 02.07.2020 prin care au fost modificate Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (care au stat la baza emiterii Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020) şi a fost prelungită perioada de aplicare a acestora, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

┌─────────┬────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Nivel maxim │
│ │ │ │ │al ajutorului│
│ │Judeţe │ │Intensitate│de stat de │
│Regiunea │componente │Perioadă │maximă │care poate │
│ │ │ │ │beneficia o │
│ │ │ │ │întreprindere│
│ │ │ │ │- mil. euro -│
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bacău, Botoşani,│ │ │ │
│Nord-Est │Iaşi, Neamţ, │2014-2020│50% │37,5 │
│ │Suceava, Vaslui │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Brăila, Buzău, │ │ │ │
│Sud-Est │Constanţa, │2014-2020│50% │37,5 │
│ │Galaţi, Vrancea,│ │ │ │
│ │Tulcea │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Argeş, Călăraşi,│ │ │ │
│ │Dâmboviţa, │ │ │ │
│Sud │Giurgiu, │2014-2020│50% │37,5 │
│Muntenia │Ialomiţa, │ │ │ │
│ │Prahova, │ │ │ │
│ │Teleorman │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│Sud-Vest │Dolj, Gorj, │ │ │ │
│Oltenia │Mehedinţi, Olt, │2014-2020│50% │37,5 │
│ │Vâlcea │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bihor, │ │ │ │
│Nord-Vest│Bistriţa-Năsăud,│2014-2020│50% │37,5 │
│ │Cluj, Maramureş,│ │ │ │
│ │Satu-Mare, Sălaj│ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alba, Braşov, │ │ │ │
│Centru │Covasna, │2014-2020│50% │37,5 │
│ │Harghita, Mureş,│ │ │ │
│ │Sibiu │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Arad, │ │ │ │
│Vest │Caraş-Severin, │2014-2020│35% │26,25 │
│ │Hunedoara,Timiş │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│Ilfov │Ilfov │2014-2020│35% │26,25 │
├─────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│Bucureşti│Bucureşti │2018-2020│10% │7,5 │
└─────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘        DEFINIŢII
        Intensitatea ajutorului de stat reprezintă raportul dintre valoarea ajutorului şi valoarea costurilor eligibile.
        Intensitate (%) = (valoare maximă ajutor de stat/valoare totală cheltuieli eligibile)x100
        Proiect mare de investiţii reprezintă o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.
        În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare şi se calculează conform formulei:
        Valoarea maximă a ajutorului = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),
        R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză;
        A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 milioane euro;
        B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro şi 100 milioane euro;
        C este partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro.

        Proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii dacă este demarată de acelaşi beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3.

        ATENŢIE!
        Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport de cheltuielile eligibile se stabileşte prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport de cheltuielile eligibile şi cu respectarea nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate.
        Exemplu:
        Pentru o întreprindere care creează 100 locuri de muncă cu un salariu brut lunar de 5.000 lei, în Iaşi, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, regiune cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează:

┌───────────┬───────────────┬──────────┐
│Indicator │Formulă de │Calcul │
│ │calcul │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Total │Salariu brut │5.000 lei │
│cheltuieli │lunar x nr. │x 100 x 12│
│salariu │locuri de muncă│= │
│brut anual │nou- create x │6.000.000 │
│ │nr. luni │lei │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Total │Total │6.000.000 │
│contribuţii│cheltuieli │lei x │
│angajator │salariu brut │2,25% = │
│anual │anual x 2,25% │135.000 │
│ │ │lei │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Valoarea │Total │6.000.000 │
│totală │cheltuieli │lei + │
│anuală a │salariu brut │135.000 │
│costurilor │anual + Total │lei = │
│salariale │contribuţii │6.135.000 │
│ │angajator │lei │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Valoarea totală│6.135.000 │
│Valoare │anuală a │lei x 50% │
│maximă │costurilor │= │
│ajutor de │salariale x │3.067.500 │
│stat anual │Intensitatea │lei │
│ │maximă │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Valoare │Valoare maximă │3.067.500 │
│maximă │ajutor de stat │lei x 2 = │
│ajutor de │anual x 2 ani │6.135.000 │
│stat total │consecutivi │lei │
└───────────┴───────────────┴──────────┘

    CAP. II
    MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    Mecanismul de depunere, analiză şi soluţionare a Cererilor de acord pentru finanţare
        Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei.
        Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiune continuă.
        Întreprinderile interesate transmit cererile de acord pentru finanţare însoţite de documente justificative la Ministerul Finanţelor Publice.
        Analiza Cererilor de acord pentru finanţare se finalizează, după ce documentaţia este considerată completă, cu
    - Acord pentru Finanţare;
        sau

    – Scrisoare de respingere.

        Acordurile pentru finanţare se emit în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
        Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare continuă şi în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat sau bugetul anual alocat schemei s-a epuizat.
        Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său data la care s-a epuizat bugetul anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
        Cererile de acord pentru finanţare înregistrate până la data epuizării bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale, dar care nu se încadrează în acest buget şi nu au fost soluţionate cu Acord pentru finanţare sau Scrisoare de respingere, sunt evaluate în continuare de Ministerul Finanţelor Publice, care va transmite întreprinderii, după caz:
    - solicitare de informaţii şi/sau documente suplimentare pentru completarea Cererii de acord pentru finanţare;
        sau

    – Scrisoare de respingere.

        În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de eligibilitate, Ministerul Finanţelor Publice emite un proiect de acord pentru finanţare.
        Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale.
        ATENŢIE:
        Epuizarea bugetului se produce în momentul în care suma rămasă disponibilă, din bugetul anual alocat schemei, după emiterea ultimului acord pentru finanţare, nu acoperă ajutorul de stat solicitat de următoarea întreprindere ce a depus şi înregistrat la registratura ministerului o cerere de acord pentru finanţare.

    1. Cum se desfăşoară înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare?
    1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare
        Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează pe baza unui anunţ publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat, care cuprinde data de la care se depun cererile de acord pentru finanţare, precum şi bugetul alocat conform legii bugetare anuale.
        ATENŢIE!
        Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanţare înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice începând cu data comunicată pe site.
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite la:
    - Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice din Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, o Cerere de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative necesare evaluării, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memory stick.
        Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.
        Pe plic se menţionează "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014".
        sau

    – On-line o Cerere de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative necesare evaluării, în format electronic.


        ATENŢIE!
        Cererile de acord pentru finanţare depuse la o altă adresă decât cea indicată se restituie întreprinderilor.
        Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus, precum şi documente transmise de întreprinderea solicitantă sub orice formă, din proprie iniţiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanţare.
     Formularul Cererii de acord pentru finanţare se regăseşte în Anexa 2.1 din prezentul Ghid.

        ATENŢIE!
        Completarea şi depunerea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative la Ministerul Finanţelor Publice se realizează conform Ghidului utilizatorului pentru depunerea on-line, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Depunere on-line.
        Formularul Cererii de acord pentru finanţare se regăseşte la secţiunea www.mfinante.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Depunere on-line.


    1.2. Verificarea existenţei şi conformităţii Cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acesteia
    a) cererea de acord pentru finanţare
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, cererea:
    - respectă modelul formularului din Anexa 2.1 la prezentul Ghid
    – are toate rubricile completate cu datele solicitate,
    – este datată şi semnată în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, planul de afaceri, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea şi Împuternicirea, dacă este cazul.

        ATENŢIE!
     În situaţia în care reprezentantul legal al întreprinderii, conform Certificatului constatator, nu poate semna documentaţia necesară în vederea accesării ajutorului de stat, este permisă desemnarea unei alte persoane care să reprezinte legal întreprinderea în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice, cererea de acord pentru finanţare fiind însoţită de o împuternicire în acest sens, prezentată la lit. g).

        ATENŢIE!
        Modelul Cererii de acord pentru finanţare se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanţare - Formulare - Cerere de acord pentru finanţare.
     Modalitatea de completare a Cererii de acord pentru finanţare este prezentată în Anexa 2.2 la prezentul Ghid - Instrucţiuni de completare a cererii de acord pentru finanţare.


    b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, certificatul constatator:
    - este ataşat în original, dacă este emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, sau în format electronic,
    – este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare,
    – conţine cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii.


    c) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat. Obligaţia prezentării situaţiilor financiare nu se aplică întreprinderilor nou-înfiinţate care nu au desfăşurat activitate.
        ATENŢIE!
        Situaţiile financiare anuale aprobate trebuie să conţină:
    - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - Formularul 10;
    – Contul de profit şi pierdere - Formularul 20;
    – Date informative - Formularul 30;
    – Situaţia activelor imobilizate - Formularul 40;
    – Dovada depunerii acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, situaţiile financiare, aprobate şi depuse conform prevederilor legale în vigoare, sunt ataşate în copie sau format pdf în cazul depunerii on-line.

    d) plan de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului de investiţii, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea proiectului de investiţii, planul de investiţii, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 4 la hotărârea Guvernului. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă.
        ATENŢIE!
     Structura indicativă a planului de afaceri precum şi elementele de bază al acestuia se regăsesc în Anexa 3 la prezentul Ghid. Aceasta poate fi completată în funcţie de obiectul de activitate, caracteristicile proiectului de investiţii, etc.
        Planul de afaceri este datat şi semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        ATENŢIE!
        La elaborarea planul de afaceri se vor avea în vedere următoarele recomandări:
        ● să fie concis, complet, să conţină informaţii de bază cu privire la activitatea întreprinderii,
        ● să prezinte o analiză obiectivă, bazată pe propuneri realiste,
        ● să conţină planul de investiţii; documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanţare Formulare - Plan de investiţii;
        ● să conţină proiecţiile financiare
    - pe suport tipărit sau format pdf în cazul depunerii on-line,
        şi

    – în format Microsoft Excel, cu toate formulele, atât în cazul depunerii la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice cât şi al depunerii on-line,

     ● să fie structurat în conformitate cu modelul prezentat în anexa 3 la prezentul Ghid,
        ● să prezinte un Opis cu documentele transmise.

        Documentul nu va depăşi 40 pagini exclusiv anexele.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, planul de afaceri:
    - cuprinde toate informaţiile,
    – este datat şi semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de acord pentru finanţare, Certificatul constatator, Planul de creare a locurilor de muncă şi documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri,
    – este transmis inclusiv în format Microsoft Word.    e) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri
        În vederea susţinerii informaţiilor prezentate în cuprinsul planului de afaceri, se vor prezenta documente justificative precum:
    - contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi, pentru susţinerea cifrei de afaceri prognozate, aferente proiectului de investiţii.
        ATENŢIE!
        Documentele transmise pentru susţinerea cifrei de afaceri prognozate trebuie să cuprindă informaţiile care au stat la baza întocmirii proiecţiilor financiare, respectiv cantitate, preţ, perioadă.
        Documentele vor fi însoţite de un tabel centralizator în care se vor regăsi elementele următoare: denumire client, nr. şi dată scrisoare de intenţie/contract/precontract, tip produs, cantitate, preţ unitar şi valoare
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt ataşate în copie sau format pdf în cazul depunerii on-line.    f) plan de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei şi valorile costurilor salariale eligibile şi ajutorului de stat aferent.
        DEFINIŢIE!
        Calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.

        ATENŢIE!
     Structura indicativă a planului de creare a locurilor de muncă precum şi elementele de bază al acestuia se regăsesc în Anexa 4 la prezentul Ghid. Planul de creare a locurilor de muncă va fi prezentat atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât şi electronic, în format Microsoft Excel.
        Documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanţare Formulare - Plan de creare a locurilor de muncă.

        ATENŢIE!
        Aplicaţia în Microsoft Excel pusă la dispoziţie pe site-ul ministerului este un exemplu şi trebuie adaptată în conformitate cu planul de creare a locurilor de muncă, în ceea ce priveşte numărul de ani în care se creează locuri de muncă, acordarea de sporuri, indexări salariale etc. Se vor respecta formulele din macheta prezentată pe site-ul ministerului iar în situaţia în care se impune crearea mai multor rânduri, tabelul trebuie completat cu formulele aferente.
        Ministerul Finanţelor Publice verifică corectitudinea formulelor adăugate.
        Aplicaţia în Excel cuprinde 5 sheet-uri:
    - sheet 1 - contribuţii obligatorii - se verifică şi se adaptează, după caz
    – sheet 2 - PC-AN1 - cuprinde datele aferente locurilor de muncă create în primul an
    – sheet 3 - PC-AN2 - cuprinde datele aferente locurilor de create în al doilea an
    – sheet 4 - PC-AN3 - cuprinde datele aferente locurilor de muncă create în al treilea an
    – sheet 5 - centralizator - centralizează datele din sheet-urile 2, 3 şi 4 şi cuprinde informaţii care trebuie preluate în cererea de acord pentru finanţare muncă

        Sheet-urile 2-4 - PC-AN .......... cuprind planurile de creare a locurilor de muncă pe ani, respectiv Tabelele nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile, structurate astfel:
        ● 3 secţiuni:
    - Perioadă de calcul a costului salarial eligibil
    – Cost salarial lunar eligibil
    – Cost salarial eligibil pe 2 ani consecutivi
        ATENŢIE!
        Cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.
        Data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.
        Loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plăteşte un salariu brut lunar.


        ● 12 coloane:
    - coloana 1 - Data iniţială - se completează data (luna şi anul) creării locurilor de muncă din anul aferent sheet-ului
    – coloana 2 - Data finală - se afişează automat data până la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile, respectiv 2 ani de la data creării locurilor de muncă
    – coloana 3 - Categorie funcţie - se completează denumirea categoriei de funcţie
    – coloana 4 - Număr posturi - se completează cu numărul de posturi care intră în categoria de funcţie
    – coloana 5 - Salariu brut lunar/categorie funcţie - se completează cu valoarea în lei a salariului brut acordat lunar categoriei de funcţie
        ATENŢIE!
        În cazul acordării a două salarii diferite în cadrul aceleiaşi categorii de funcţie, este necesară completarea a două rânduri.
    - coloana 6 - Contribuţii lunare angajator - se afişează automat valoarea contribuţiilor aferente salariului brut lunar
    – coloana 7 - Salariu brut aferent anului I - se afişează automat valoarea în lei a salariului brut calculat de la data creării locurilor de muncă (data iniţială) până la sfârşitul anului I
    – coloana 8 - Contribuţii angajator aferente anului I - se afişează automat valoarea în lei a contribuţiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului I
    – coloana 9 - Salariu brut aferent anului II - se afişează automat valoarea în lei a salariului brut calculat pe întreg parcursul anului II
    – coloana 10 - Contribuţii angajator aferente anului II - se afişează automat valoarea în lei a contribuţiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului II
    – coloana 11 - Salariu brut aferent anului III - se afişează automat valoarea în lei a salariului brut calculat de la începutul anului III până la data la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile (data finală)
    – coloana 12 - Contribuţii angajator aferente anului III - se afişează automat valoarea în lei a contribuţiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului III.
        ATENŢIE!
        Planul de creare a locurilor de muncă pe an este conceput astfel încât să fie necesară completarea de date numai în coloanele colorate cu albastru.

        ATENŢIE!
        În situaţia în care se impune crearea mai multor rânduri, tabelul trebuie completat cu formulele aferente.
        Ministerul Finanţelor Publice verifică corectitudinea formulelor adăugate.
        Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă - tabelul nr. 4 anexat Planului de creare a locurilor de muncă în anul ....., în care se afişează automat valoarea totală a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă de menţinere a locurilor de muncă nou-create.
        Valoarea ajutorului de stat - tabelul nr. 2 anexat Planului de creare a locurilor de muncă în anul ....., în care se afişează automat valoarea totală a cheltuielilor eligibile înmulţită cu intensitatea ajutorului aferentă regiunii în care se realizează investiţia.
        Perioada de menţinere a locurilor de muncă - tabelul nr. 3 anexat Planului de creare a locurilor de muncă în anul ......, în care se afişează automat data până la care trebuie menţinute locurile de muncă.

        ATENŢIE!
        Numărul de sheet-uri PC-AN ...... variază în funcţie de numărul de ani în care întreprinderea creează noi locuri de muncă.
        Următoarele tabele, din sheet-urile 2-4 - PC-AN ........., se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât şi electronic, în format Microsoft Excel:
    - Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,
    – Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat,
    – Tabel nr. 3 - Perioada de menţinere a locurilor de muncă.

        Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.
        Sheet-ul 5 - centralizator cuprinde planul de creare a locurilor de muncă pentru perioada ......, cu evidenţierea valorilor anuale ale cheltuielilor eligibile, ajutorului de stat şi cheltuielilor salariale.
        Toate valorile se afişează automat, datele fiind importate din sheet-urile PC-AN ..........

        ATENŢIE!
        Următoarele tabele, din sheet-ul 5 - centralizator, se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line cât şi electronic, în format Microsoft Excel:
    - Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,
    – Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat.

        Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.

        ATENŢIE!
        În situaţia în care întreprinderea creează locurile de muncă într-un număr de ani diferit de cel din aplicaţia model, este necesară adaptarea prin completarea cu formulele aferente.

        ATENŢIE!
        Valorile cheltuielilor eligibile şi ajutorului solicitat vor fi preluate în Cererea de acord pentru finanţare şi fundamentate în Planul de afaceri.

        ATENŢIE!
        La preluarea valorilor ajutorului de stat în cererea de acord pentru finanţare trebuie avută în vedere intensitatea ajutorului de stat aferentă regiunii în care întreprinderea realizează investiţia.

        ATENŢIE!
        În situaţia în care investiţia este realizată în mai multe locaţii, întreprinderea trebuie să întocmească un plan de creare a locurilor de muncă pentru fiecare locaţie.
        Valorile cumulate ale cheltuielilor eligibile şi ajutorului de stat aferent, conform planurilor de creare a locurilor de muncă întocmite, se vor prelua în cererea de acord pentru finanţare.
        Dacă locaţiile sunt situate în judeţe cu intensităţi diferite, în cererea de acord pentru finanţare se vor prelua valorile pentru fiecare intensitate şi valorile cumulate ale cheltuielilor eligibile şi ajutorului de stat aferent.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, planul de creare a locurilor de muncă:
    - respectă modelul din prezentul ghid,
    – este datat şi semnat în original sau electronic în cazul depunerii on-line de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,
    – este transmis inclusiv în format Microsoft Excel.
    g) împuternicire - se întocmeşte în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanţare
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, împuternicirea:
    - este ataşată în original sau electronic în cazul depunerii on-line.


    h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este ataşat în copie sau în format pdf în cazul depunerii on-line.

    i) opis cu documentele transmise
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, opisul menţionează denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.
        ATENŢIE!
        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.
        Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
        Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de acord pentru finanţare.
        Cerinţele de mai sus sunt valabile şi în situaţia depunerii on-line cu menţiunea că persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea semnează electronic.
        Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în cadrul condiţiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evaluării Cererii de acord pentru finanţare.
        Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniţiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanţare.


┌──────────────────────────────────────┐
│Condiţii de conformitate │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │- are toate rubricile │
│ │completate cu datele │
│ │solicitate, respectă │
│ │formularul din Anexa │
│ │2.1 şi este datată şi │
│ │semnată în original │
│ │sau electronic în │
│ │cazul depunerii │
│ │on-line de către │
│ │persoana autorizată să│
│Cererea de │reprezinte legal │
│acord pentru │întreprinderea; - │
│finanţare │conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │certificatul │
│ │constatator, │
│ │situaţiile financiare,│
│ │planul de creare a │
│ │locurilor de muncă, │
│ │actul de identitate, │
│ │împuternicirea, dacă │
│ │este cazul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │este eliberat cu cel │
│ │mult 10 zile │
│ │lucrătoare înainte de │
│ │data înregistrării │
│ │cererii de acord, fie │
│ │în original, emis de │
│ │Oficiul registrului │
│ │comerţului de pe lângă│
│ │tribunalul unde îşi │
│ │are sediul │
│ │întreprinderea, fie │
│Certificatul │electronic, cu │
│constatator │informaţii obţinute de│
│ │pe portalul de │
│ │servicii al Oficiului │
│ │Naţional al │
│ │Registrului Comerţului│
│ │- RECOM Online, este │
│ │actualizat cu date │
│ │valabile la data │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi conţine │
│ │toate informaţiile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Situaţiile │ │
│financiare │depuse şi aprobate │
│corespunzătoare│conform prevederilor │
│ultimului │legale în vigoare, │
│exerciţiu │după caz, ataşate în │
│financiar │copie. │
│încheiat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- cuprinde toate │
│ │informaţiile necesare │
│ │conform definiţiei şi │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Anexa 3, este datat şi│
│ │semnat în original sau│
│ │electronic în cazul │
│ │depunerii on- line de │
│Planul de │către persoana │
│afaceri │autorizată să │
│ │reprezinte legal │
│ │întreprinderea; - │
│ │conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │Cererea de acord │
│ │pentru finanţare; - │
│ │este transmis inclusiv│
│ │în format electronic. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- respectă modelul din│
│ │Anexa 4; - este datat │
│ │şi semnat în original │
│ │sau electronic în │
│Planul de │cazul depunerii │
│creare a │on-line de către │
│locurilor de │persoana autorizată să│
│muncă │reprezinte legal │
│ │întreprinderea. - este│
│ │transmis inclusiv în │
│ │format Microsoft │
│ │Excel. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Documentele │ │
│justificative │- sunt prezentate │
│pentru │documente în vederea │
│fundamentarea │susţinerii cifrei de │
│planului de │afaceri │
│afaceri │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │în cazul în care o │
│Împuternicirea │altă persoană decât │
│semnată de │acesta semnează │
│reprezentantul │cererea de acord │
│legal al │pentru finanţare, este│
│întreprinderii │ataşată în original │
│solicitante │sau electronic în │
│ │cazul depunerii │
│ │on-line; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Actul de │ │
│identitate al │este ataşat în copie │
│persoanei │sau în format pdf în │
│autorizate să │cazul depunerii │
│reprezinte │on-line. │
│legal │ │
│întreprinderea │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │are menţionate │
│Opisul │denumirea fiecărui │
│ │document şi pagina la │
│ │care este îndosariat. │
└───────────────┴──────────────────────┘    1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate
    a) Cererea de acord pentru finanţare
        Se analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate:
    - realizează o investiţie iniţială în România care determină crearea a cel puţin 100 de noi locuri de muncă;
    – nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    – nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare,
    – închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    – nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    – nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    – nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    – nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou- înfiinţate;
    – nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante sau nu se supun legislaţiei fiscale a acestora;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicţiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;
    – nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    – întreprinderea sau acţionarii acesteia nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    – nu a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acţionarii acesteia au săvârşit o încălcare a obligaţiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    – va achiziţiona active noi.


    b) Certificatul Constatator
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:
    - este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată,
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou- înfiinţate,
    – realizează o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, activitatea pentru care solicită finanţare fiind declarată la Oficiul Registrului Comerţului,
    – nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.


    c) Situaţiile financiare
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:
    - are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10),
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou- înfiinţate (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10 dacă este cazul, sau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului).


    d) Planul de afaceri
     Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderea şi investiţia se regăsesc detaliate în Planul de afaceri - Anexa 3 la prezentul Ghid.

    e) Planul de creare a locurilor de muncă
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea creează cel puţin 100 noi locuri de muncă.    2. Cum se evaluează Cererea de acord pentru finanţare?
        În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) acord pentru finanţare,
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare,
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice verifică şi evaluează din punct de vedere al:
    - existenţei şi conformităţii
    – condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate.

        Cererea de acord pentru finanţare şi documentele anexate acesteia sunt evaluate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice.


    3. În ce condiţii se emite Acordul pentru finanţare?
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele menţionate în evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi să îndeplinească condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.
        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul de Acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în vederea verificării şi aprobării.


    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de acord pentru finanţare?
        În cazul în care:
    - documentele nu respectă condiţiile de conformitate,
    – există neconcordanţe în informaţiile furnizate,
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii,

        Unitatea de implementare transmite o solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
        În cazul în care documentele transmise pentru completarea Cererii de acord pentru finanţare necesită informaţii suplimentare, termenul de analiză a Cererii de acord pentru finanţare este de 30 zile lucrătoare de la data completării acesteia. Circuitul de analiză a cererii se va relua până la data la care cererea este considerată completă.
        Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor H.G. nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

        ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.


    5. În ce condiţii se emite Scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare?
        Emiterea scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanţare se realizează în următoarele situaţii:
        ● Cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii,
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    c) planul de creare a locurilor de muncă;
    d) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii în original sau în format pdf în cazul depunerii on-line şi în format Microsoft Word;
    e) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
    f) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, în original sau în format pdf în cazul depunerii on-line;
    g) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie sau în format pdf în cazul depunerii on-line;
    h) opis cu documentele transmise.

        ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate a investiţiei:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov
    b) să conducă la crearea a cel puţin 100 locuri de muncă;
    c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
    d) imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi.

        ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale întreprinderii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │a) sunt înregistrate │
│ │potrivit Legii │
│ │societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare sau Legii │
│ │nr. 1/2005 privind │
│ │organizarea şi │
│ │funcţionarea │
│ │cooperaţiei, │
│ │republicată; │
│ ├──────────────────────┤
│ │b) realizează o │
│ │investiţie iniţială în│
│ │România, în unul din │
│ │domeniile de │
│ │activitate eligibile; │
│ ├──────────────────────┤
│ │c) nu intră în │
│ │categoria │
│ │"întreprinderilor în │
│ │dificultate"; │
│ ├──────────────────────┤
│ │d) nu se află în │
│ │procedură de executare│
│ │silită, insolvenţă, │
│ │faliment, reorganizare│
│ │judiciară, dizolvare, │
│ │închidere │
│ │operaţională, │
│ │lichidare sau │
│ │suspendare temporară a│
│ │activităţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │e) nu fac obiectul │
│ │unor decizii de │
│ │recuperare a unui │
│Generale │ajutor de stat sau în │
│ │cazul în care asemenea│
│ │decizii au fost emise │
│ │acestea au fost │
│ │executate, conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │f) nu au beneficiat de│
│ │alte ajutoare de stat │
│ │regionale pentru │
│ │costuri eligibile de │
│ │natura activelor │
│ │corporale şi │
│ │necorporale în cadrul │
│ │aceluiaşi proiect unic│
│ │de investiţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │g) nu au efectuat o │
│ │relocare către │
│ │unitatea în care │
│ │urmează să aibă loc │
│ │investiţia iniţială │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul în │
│ │ultimii 2 ani │
│ │anteriori │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi, la │
│ │momentul înregistrării│
│ │cererii, oferă un │
│ │angajament că nu vor │
│ │face acest lucru │
│ │pentru o perioadă de │
│ │până la 2 ani după │
│ │finalizarea │
│ │investiţiei iniţiale │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Suplimentar │h) au capitaluri │
│pentru │proprii pozitive în │
│întreprinderile│ultimul exerciţiu │
│în activitate │financiar încheiat; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │i) au capital social │
│ │subscris vărsat în │
│ │valoare de minimum │
│ │30.000 lei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │j) nu aparţin unor │
│ │acţionari care deţin │
│ │sau au deţinut în │
│ │ultimii doi ani │
│ │anterior înregistrării│
│Suplimentar │cererii de acord │
│pentru │pentru finanţare o │
│întreprinderile│altă întreprindere │
│nou- înfiinţate│înregistrată conform │
│ │Legii societăţilor nr.│
│ │31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare sau │
│ │Legii nr. 1/2005, │
│ │republicat care │
│ │desfăşoară sau a │
│ │desfăşurat activitatea│
│ │pentru care solicită │
│ │finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │k) nu sunt rezidente │
│ │din punct de vedere │
│ │fiscal în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante sau nu se│
│ │supun legislaţiei │
│ │fiscale a acestora; │
│ ├──────────────────────┤
│ │l) nu sunt controlate,│
│ │direct sau indirect, │
│ │de către acţionari din│
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante, analiza │
│ │mergând până la │
│ │nivelul beneficiarului│
│ │real, aşa cum este │
│ │acesta definit la │
│ │articolul 3 punctul 6 │
│ │din Directiva 849/ │
│ │2015; │
│ ├──────────────────────┤
│ │m) nu controlează, │
│ │direct sau indirect, │
│ │filialele sau sedii │
│ │permanente proprii în │
│Suplimentar │jurisdicţiile │
│prevăzute de │necooperante care │
│Recomandarea │figurează în lista │
│(UE) 2020/1039 │Uniunii Europene; │
│a Comisiei din ├──────────────────────┤
│14 iulie │n) nu exercită dreptul│
│2020*2), atât │de proprietate în │
│pentru │comun cu │
│întreprinderile│întreprinderile aflate│
│în activitate │în jurisdicţiile care │
│cât şi pentru │figurează pe lista │
│cele nou- │Uniunii Europene a │
│înfiinţate │jurisdicţiilor │
│ │necooperante; │
│ ├──────────────────────┤
│ │o) întreprinderile sau│
│ │acţionarii acestora nu│
│ │au făcut obiectul unei│
│ │condamnări prin │
│ │hotărâre definitivă │
│ │pentru oricare dintre │
│ │infracţiunile │
│ │prevăzute la articolul│
│ │57 alineatul (1) din │
│ │Directiva 2014/24/UE a│
│ │Parlamentului European│
│ │şi a Consiliului; │
│ ├──────────────────────┤
│ │p) nu au primit o │
│ │hotărâre │
│ │judecătorească │
│ │definitivă sau o │
│ │decizie administrativă│
│ │finală prin care s-a │
│ │stabilit că │
│ │întreprinderea sau │
│ │acţionarii acesteia au│
│ │săvârşit o încălcare a│
│ │obligaţiilor sale │
│ │privind plata │
│ │impozitelor sau a │
│ │contribuţiilor de │
│ │asigurări sociale în │
│ │conformitate cu │
│ │legislaţia aplicabilă.│
└───────────────┴──────────────────────┘

        *2) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliuilui privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

        ● Întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.


    6. În ce condiţii se emite proiectul de Acord pentru finanţare?
        În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar întreprinderea solicitantă prezintă toate documentele menţionate în evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi îndeplineşte condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul de acord pentru finanţare şi transmite întreprinderii o comunicare în acest sens.
        ATENŢIE!
        Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale.
        Proiectele de acord pentru finanţare emise în ultimul an de valabilitate a schemei se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs, în conformitate cu legea bugetară anuală.

        ATENŢIE!
        Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acordul pentru finanţare, solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare, comunicarea privind proiectul de acord pentru finanţare) se transmit prin poştă cu confirmare de primire şi/sau prin mijloace electronice.


    CAP. III
    DEMARAREA INVESTIŢIEI
        DEFINIŢIE:
        Demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul.
        Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
        Demararea lucrărilor de construcţie reprezintă încheierea contractului, comenzii ferme de executare a lucrărilor de construcţii.

        ATENŢIE!
        Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare.
        Întreprinderea poate demara investiţia după înregistrarea la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice sau on-line a Cererii de acord pentru finanţare, dar pe riscul său. Demararea investiţiei după înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare nu obligă Ministerul Finanţelor Publice la emiterea unui Acord pentru finanţare.
        Întreprinderea are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice date şi informaţii privind demararea investiţiei şi să anexeze, în copie legalizată, primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii sau achiziţie echipamente.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice are dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale întreprinderii, respectiv ale proiectului de investiţii pe întreaga perioadă de implementare a planului de investiţii şi a planului de creare a locurilor de muncă.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice poate solicita semestrial stadiul realizării planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.
        Întreprinderile au obligaţia de a răspunde solicitării Ministerului Finanţelor Publice în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

    CAP. IV
    PRELUNGIREA CALENDARULUI DE CREARE A LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI A ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să creeze numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, conform calendarului.
        În cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiţiei cu respectarea condiţiei privind crearea locurilor de muncă după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.
        DEFINIŢIE
        Calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.

        ATENŢIE!
        Prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă nu poate viza creşterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.


        În cazul prelungirii calendarului de creare şi menţinere a locurilor de muncă aferente investiţiei, întreprinderea trebuie să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice sau on-line următoarele documente:
    - o notificare cu menţionarea perioadei de realizare a investiţiei;
        ATENŢIE!
        Perioada de realizare a investiţiei poate fi aceeaşi cu cea menţionată în documentaţia transmisă în vederea obţinerii Acordului pentru finanţare sau poate fi modificată în vederea corelării cu noul calendar de creare şi menţinere a locurilor de muncă.


    – planul de creare a locurilor de muncă revizuit, inclusiv în format Microsoft Excel;
        ATENŢIE!
        Planul de creare a locurilor de muncă revizuit va fi prezentat atât pe suport de hârtie sau în format pdf în cazul depunerii on-line, cât şi electronic, în format Microsoft Excel.
        Documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.gov.ro - Agenţi economici - Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014 - Cerere de acord pentru finanţare Formulare - Plan de creare a locurilor de muncă.

        ATENŢIE!
        Următoarele tabele, din sheet-urile 2-4 - PC-AN..., aferente Planului de creare a locurilor de muncă revizuit, se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât şi electronic, în format Microsoft Excel:
    - Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,
    – Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat,
    – Tabel nr. 3 - Perioada de menţinere a locurilor de muncă.
        Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.


        ATENŢIE!
        Următoarele tabele, din sheet-ul 5 - centralizator, aferent Planului de creare a locurilor de muncă revizuit, se vor prezenta atât pe suport de hârtie sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât şi electronic, în format Microsoft Excel:
    - Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile,
    – Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat.
        Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă se prezintă doar în format electronic.    – secţiunea IV Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate din cererea de acord pentru finanţare, revizuită.
        ATENŢIE!
        La stabilirea noului calendar de creare şi menţinere a locurilor de muncă, întreprinderea trebuie să aibă în vedere faptul că locurile de muncă nu pot fi create mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei.


    – planul de afaceri în forma simplificată, inclusiv în format electronic.
        DEFINIŢIE:
        Plan de afaceri în formă simplificată - document în care sunt prezentate cel puţin următoarele aspecte: fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală, proiecţii financiare, fundamentarea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi. Planul de afaceri în formă simplificată este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă.

        În cazul în care:
    - există neconcordanţe în informaţiile furnizate,
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării solicitării, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea solicitării modificării planului de investiţii.

        ATENŢIE!
        Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii.
        Ministerul Finanţelor Publice finalizează analiza documentaţiei primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor schemei, procedând astfel:
    - aprobă acordul pentru finanţare modificat, în situaţia în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevăzute de schema de ajutor de stat;
        ATENŢIE!
        Acordul pentru finanţare modificat poate fi aprobat numai în condiţiile încadrării în bugetele anuale ale schemei.
        În situaţia în care se constată neîncadrarea în bugetele anuale ale schemei, Ministerul Finanţelor Publice va solicita revizuirea calendarului de creare şi menţinere a locurilor de muncă.


    – respinge modificarea planului de creare a locurilor de muncă, în situaţia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta schemă.
    CAP. V
    MUTAREA LOCAŢIEI REALIZĂRII INVESTIŢIEI
        Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia în aceeaşi regiune se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă.
        Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.
        ATENŢIE!
        Mutarea locaţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.

    CAP. VI
    MENŢINEREA INVESTIŢIEI ŞI A LOCURILOR DE MUNCĂ
        Întreprinderea are obligaţia de a menţine investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.
        DEFINIŢIE!
        Perioadă de monitorizare a investiţiei - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiţiei.
        Întreprinderea are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

        DEFINIŢIE!
        Perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă.

        ATENŢIE!
        În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut.
        În perioada de monitorizare a investiţiei şi/sau a locurilor de muncă, începând cu anul 2021, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea locurilor de muncă şi a investiţiei.
        Ministerul Finanţelor Publice analizează documentele transmise şi verifică îndeplinirea obligaţiilor privind menţinerea investiţiei şi a locurilor de muncă.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la faţa locului, notificând în prealabil, în perioada implementării şi monitorizării investiţiei şi locurilor de muncă nou-create, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.
        Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de hotărâre.

    CAP. VII
    REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        Ministerul Finanţelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare în situaţia în care întreprinderea:
    a) nu informează Ministerul Finanţelor Publice cu privire la demararea investiţiei în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare;
    b) nu realizează o investiţie iniţială pentru activitatea finanţată;
    c) nu creează numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, conform calendarului;
    d) nu respectă obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiţiei în cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului;
    e) intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;
    f) nu respectă obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de schema de ajutor de stat;
    g) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
    h) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    i) nu menţine investiţia pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia;
    j) nu menţine numărul minim de 100 locuri de muncă nou-create;
    k) informează Ministerul Finanţelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanţelor Publice revocarea acordului pentru finanţare.
    l) nu face dovada existenţei sursei de finanţare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;
        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei sursei de finanţare certe trebuie corelate cu informaţiile prezentate în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altui tip de sursă de finanţare decât cea menţionată în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.


    m) nu demonstrează existenţa unui drept real asupra locaţiei realizării investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei realizării investiţiei trebuie corelate cu informaţiile prezentate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locaţii decât cea menţionată în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        În situaţiile enumerate mai sus, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.


        ATENŢIE!
     Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la lit. b) - m) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.


    CAP. VIII
    RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
        Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare la sfârşitul perioadei de menţinere a locurilor de muncă în următoarele situaţii:
    - întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională cel puţin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit;
    – întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute în acordul pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în situaţia în care întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională cel puţin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit.
        Contribuţia la dezvoltarea regională este egală cu valoarea plătită la bugetul consolidat a taxelor şi impozitelor pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat plătit.

        ATENŢIE!
        În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiţii în acordul pentru finanţare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:
    a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiţii prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menţionată în acordul pentru finanţare sau în planul de afaceri sau la valoarea ajutorului de stat plătit, după caz,
    b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condiţiilor,
    c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit,
    d) diferenţa între valoarea ajutorului de stat plătit şi valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.

        În cazul nerespectării condiţiei de a menţine fiecare loc de muncă nou creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, Ministerul Finanţelor Publice recuperează ajutorul de stat plătit aferent locului de muncă nemenţinut.

        ATENŢIE!
        În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut.
        Ajutorul de stat plătit se recuperează total în situaţia în care întreprinderea:
    a) nu realizează o investiţie iniţială pentru activitatea finanţată;
    b) nu creează numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, conform calendarului;
    c) nu respectă obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiţiei în cazul în care, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului;
    d) intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;
    e) nu respectă obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de schema de ajutor de stat;
    f) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
    g) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    h) nu menţine investiţia pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia;
    i) nu menţine numărul minim de 100 locuri de muncă nou-create;
    k) informează Ministerul Finanţelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanţelor Publice revocarea acordului pentru finanţare.
    l) nu face dovada existenţei sursei de finanţare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;
    m) nu demonstrează existenţa unui drept real asupra locaţiei realizării investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare.


        ATENŢIE!
        Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare.
        Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentul UE nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.

    CAP. IX
    RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
        Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri".
        ATENŢIE!
        În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.
        Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la Art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
        Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 şi art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

                      Lista sectoarelor de activitate pentru care
                             nu se acordă ajutoare de stat

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Cod │Denumire cod CAEN │
│crt.│CAEN│ │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, │
│SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│1 │01 │Agricultură, vânătoare şi │
│ │ │servicii anexe │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│2 │02 │Silvicultură şi exploatare │
│ │ │forestieră │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│3 │03 │Pescuitul şi acvacultura │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│4 │05 │Extracţia cărbunelui │
│ │ │superior şi inferior │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│5 │06 │Extracţia petrolului brut şi│
│ │ │a gazelor naturale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│6 │071 │Extracţia minereurilor │
│ │ │feroase │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│7 │0892│Extracţia şi aglomerarea │
│ │ │turbei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de servicii anexe│
│8 │091 │extracţiei petrolului brut │
│ │ │şi gazelor naturale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│9 │099 │Activităţi de servicii anexe│
│ │ │pentru extracţia mineralelor│
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea şi conservarea │
│10 │102 │peştelui, crustaceelor şi │
│ │ │moluştelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│11 │1101│Distilarea, rafinarea şi │
│ │ │mixarea băuturilor alcoolice│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│12 │1102│Fabricarea vinurilor din │
│ │ │struguri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│13 │1103│Fabricarea cidrului şi a │
│ │ │altor vinuri din fructe │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea altor băuturi │
│14 │1104│nedistilate, obţinute prin │
│ │ │fermentare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│15 │1105│Fabricarea berii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│16 │1106│Fabricarea malţului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│17 │12 │Fabricarea produselor din │
│ │ │tutun │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│18 │131 │Pregătirea fibrelor şi │
│ │ │filarea fibrelor textile │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea lemnului, │
│ │ │fabricarea produselor din │
│ │ │lemn si pluta, cu excepţia │
│19 │16 │mobilei; fabricarea │
│ │ │articolelor din paie şi din │
│ │ │alte materiale vegetale │
│ │ │împletite │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│20 │17 │Fabricarea hârtiei şi a │
│ │ │produselor din hârtie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor de │
│21 │19 │cocserie şi a produselor │
│ │ │obţinute din prelucrarea │
│ │ │ţiţeiului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│22 │2014│Fabricarea altor produse │
│ │ │chimice organice de bază │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│23 │2051│Fabricarea explozivelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│24 │206 │Fabricarea fibrelor │
│ │ │sintetice şi artificiale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│25 │24 │Industria metalurgică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│26 │254 │Fabricarea armamentului şi │
│ │ │muniţiei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de recipiente, │
│27 │2591│containere şi alte produse │
│ │ │similare din oţel │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│28 │301 │Construcţia de nave şi bărci│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│29 │304 │Fabricarea vehiculelor │
│ │ │militare de luptă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Repararea, întreţinerea şi │
│30 │33 │instalarea maşinilor şi │
│ │ │echipamentelor │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA │
│DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE,│
│APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Producţia şi furnizarea de │
│31 │35 │energie electrică şi │
│ │ │termică, gaze, apă caldă şi │
│ │ │aer condiţionat │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│32 │41 │Construcţii şi clădiri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│33 │42 │Lucrări de geniu civil │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│34 │4399│Alte lucrări speciale de │
│ │ │construcţii n.c.a. │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU│
│AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR │
│ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu ridicata şi cu │
│35 │45 │amănuntul, întreţinerea şi │
│ │ │repararea autovehiculelor şi│
│ │ │a motocicletelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu ridicata cu │
│36 │46 │excepţia comerţului cu │
│ │ │autovehicule şi motociclete │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu amănuntul, cu │
│37 │47 │excepţia autovehiculelor şi │
│ │ │motocicletelor │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│38 │49 │Transporturi terestre şi │
│ │ │transporturi prin conducte │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│39 │50 │Transporturi pe apă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│40 │51 │Transporturi aeriene │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Depozitare şi activităţi │
│41 │52 │auxiliare pentru │
│ │ │transporturi │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│42 │53 │Activităţi de poştă şi de │
│ │ │curier │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI │
│COMUNICAŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│43 │60 │Activităţi de difuzare şi │
│ │ │transmitere de programe │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE │
│ŞI ASIGURĂRI │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Intermedieri financiare, cu │
│44 │64 │excepţia activităţilor de │
│ │ │asigurări şi ale fondurilor │
│ │ │de pensii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de asigurări, │
│ │ │reasigurări şi ale │
│45 │65 │fondurilor de pensii (cu │
│ │ │excepţia celor din sistemul │
│ │ │public de asigurări sociale)│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi auxiliare │
│46 │66 │intermedierilor financiare, │
│ │ │activităţi de asigurare şi │
│ │ │fonduri de pensii │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│47 │68 │Tranzacţii imobiliare │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE,│
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│48 │69 │Activităţi juridice şi de │
│ │ │contabilitate │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale direcţiilor │
│ │ │(centralelor), birourilor │
│49 │70 │administrative centralizate;│
│ │ │activităţi de management şi │
│ │ │de consultanţă în management│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│50 │73 │Publicitate şi activităţi de│
│ │ │studiere a pieţei │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII │
│ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII SUPORT │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│51 │77 │Activităţi de închiriere şi │
│ │ │leasing │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│52 │78 │Activităţi de servicii │
│ │ │privind forţa de muncă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│53 │80 │Activităţi de investigaţii │
│ │ │şi protecţie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│54 │81 │Activităţi de peisagistică │
│ │ │şi servicii pentru clădiri │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI│
│APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN │
│SISTEMUL PUBLIC │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Administraţie publică şi │
│55 │84 │apărare; asigurări sociale │
│ │ │din sistemul public │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE │
│SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│56 │90 │Activităţi de creaţie şi │
│ │ │interpretare artistică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│57 │92 │Activităţi de jocuri de │
│ │ │noroc şi pariuri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│58 │93 │Activităţi sportive, │
│ │ │recreative şi distractive │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│59 │94 │Activităţi asociative │
│ │ │diverse │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│60 │96 │Alte activităţi de servicii │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE │
│GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE │
│ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; │
│ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE │
│DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII │
│DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale gospodăriilor│
│61 │97 │private în calitate de │
│ │ │angajator de personal casnic│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale gospodăriilor│
│62 │98 │private de producere de │
│ │ │bunuri şi servicii destinate│
│ │ │consumului propriu │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE │
│ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR │
│EXTRATERITORIALE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale │
│63 │99 │organizaţiilor şi │
│ │ │organismelor │
│ │ │extrateritoriale │
└────┴────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 2.1

        Data înregistrării ..........
        Numărul înregistrării ..........
                            CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
     Subscrisa,................, având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............., având calitatea de .........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.
    I. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: .................
        Data înregistrării întreprinderii: ..............
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............
        Codul de identificare fiscală: ............
        Adresa: .................., Cod poştal: ..........
        Telefon: .........., Fax: ..........
        E-mail: ..........
        Forma juridică: ...............
        Capitalul social: .............. lei, deţinut de:
    - persoane fizice: .............%;
    – IMM*3): ................ %;
        *3) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament

    – întreprinderi mari*4): .................. %.
        *4) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament


        Obiectul principal de activitate: ................
        Cod CAEN: ............
        Obiectul secundar de activitate*5): ..............
        *5) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

        Cod CAEN: ..........

    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
    a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: ..........
    – cifra de afaceri: .......... lei
    – valoare active totale*6): .......... lei
        *6) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.


    b) Media numărului de salariaţi: ..................

    III. Prezentarea succinta a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
    - obiectivul proiectului: ......................;
    – descrierea succintă a proiectului: ..................;
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi,
    [ ] extinderea capacităţii unităţii,
    [ ] diversificarea producţiei unităţii,
    [ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii
        sau

    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice:
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi,
    [ ] diversificarea activităţii unităţii;

    – valoarea proiectului: .......... lei;
    – locaţia/locaţiile realizării investiţiei: ..........
    – data estimată a demarării investiţiei (anul): ..........;
    – data estimată a finalizării investiţiei (anul): ..........;
    – numărul de locuri de muncă nou-create: ..........;
    – perioada de creare a locurilor de muncă (anul)*7): ..........
        *7) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.


    IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

┌───────────┬────────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Valoarea │ │Valoarea │
│ │cheltuielilor │ │ajutorului de │
│ │eligibile │Intensitatea│stat solicitat │
│ │- lei - │maximă a │- lei - │
│ ├───┬──┬───┬─────┤ajutorului ├──┬──┬───┬─────┤
│ │An │An│An │ │în regiune │An│An│An │ │
│ │I │II│...│Total│ │I │II│...│Total│
│ │*8)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu locurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴──┴───┴─────┴────────────┴──┴──┴───┴─────┘

        *8) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

    V. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata, ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .............., str. .........., nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    [ ] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
    [ ] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    [ ] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;
    [ ] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante sau nu se supun legislaţiei fiscale a acestora;
    [ ] nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
    [ ] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicţiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;
    [ ] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    [ ] întreprinderea sau acţionarii acesteia nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    [ ] nu a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acţionarii acesteia au săvârşit o încălcare a obligaţiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    [ ] va achiziţiona active noi.

        Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*9), întreprinderea:
        *9) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    [ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*10)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *10) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.


        De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
    [ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*8)- │
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *8) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.


        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura*11): ..........
    *11) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ..........


    ANEXA 2.2

                               INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
                          A CERERII DE ACORD PENTRU FINANŢARE
        Numărul înregistrării .......... (se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii).......
        Data înregistrării .......... (se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al întreprinderii)........
                            CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
        Subscrisa .......... (denumirea întreprinderii)......, având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)....., având calitatea de .......... (administrator, împuternicit), solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    III. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ....................
        Data înregistrării întreprinderii: ............
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J....../....../.....
        Codul de identificare fiscală: ..........
        Adresa: .......(judeţ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament).....
        Cod poştal: ..........
        Telefon: .........., Fax: ..........
        E-mail: ...............
        Forma juridică: .............
        Capitalul social: ................ lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ..............%;
    – IMM*12): ..........%;
        *12) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament

    – întreprinderi mari*13): ..........%.
        *13) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament


        Obiectul principal de activitate: .......... (denumirea activităţii principale, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, Rev. 2).......
        Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Obiectul secundar de activitate*14): .......... (se completează dacă finanţarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
        *14) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

        Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        ATENŢIE!
        Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
        Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.


    IV. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
    a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: .......... (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 30)
    – cifra de afaceri: .......... lei (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – valoare active totale*15): .......... lei (= active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans - se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 10)
        *15) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

        ATENŢIE!
        Toate informaţiile de la secţiunea II a) se preiau din ultimele Situaţii financiare anuale aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.
        Întreprinderile nou-înfiinţate nu completează datele privind numărul mediu de salariaţi, cifra de afaceri şi valoarea activelor totale.


    b) Media numărului de salariaţi .......... (media aritmetică simplă a numărului de salariaţi ai întreprinderii, înregistrat în ultimele 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, conform Declaraţiilor 112 depuse la organele fiscale competente)
        DEFINIŢIE
        Media numărului de salariaţi reprezintă media numărului de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, pe baza numărului efectiv de salariaţi declaraţi lunar în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112).

        ATENŢIE!
        Nu este permisă prezentarea în planul de afaceri a unei alte medii a numărului de salariaţi decât cea prezentată în cererea de acord pentru finanţare.
        Media numărului de salariaţi din cererea de acord pentru finanţare trebuie corelată cu media prezentată în planul de afaceri în conformitate cu Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 1.1 din cadrul Declaraţiilor 112 aferentă ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.    V. Prezentarea succinta a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
    - obiectivul proiectului: .......... (se prezintă obiectivul fundamental al proiectului ce urmează a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri);
    – descrierea succintă a proiectului: .......... (se prezintă succint proiectul ce urmează a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri, menţionându-se cel puţin următoarele elemente: în ce constă proiectul, ce tipuri de active vor fi achiziţionate, ce produse/servicii vor fi obţinute în urma implementării investiţiei);
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale: (se bifează varianta/variantele ce urmează a fi fundamentată/fundamentate în Planul de afaceri)
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi,
    [ ] extinderea capacităţii unităţii,
    [ ] diversificarea producţiei unităţii,
    [ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii
        sau

    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice: (se bifează varianta/variantele ce urmează a fi fundamentată/fundamentate în Planul de afaceri)
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi,
    [ ] diversificarea activităţii unităţii;

        DEFINIŢII
        Investiţie iniţială = investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente.
        Înfiinţarea unei unităţi noi = crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.
        Amplasament = locul de aşezare a unei instalaţii, a unei construcţii.
        Independent din punct de vedere tehnologic = care nu depinde de un alt flux tehnologic, care funcţionează autonom.
        Extinderea capacităţii unei unităţi existente = mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent.
        Diversificarea producţiei unei unităţi existente = obţinerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.
        Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie = introducerea de noi tehnologii de producţie în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente sau instalaţii înalt tehnologizate a căror valoare trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanţarea în cursul celor 3 exerciţii financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanţare.
        Investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice = investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.
        Diversificarea activităţii unei unităţi = obţinerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).

        ATENŢIE!
        În funcţie de specificul activităţii pentru care solicită finanţare, întreprinderea trebuie să realizeze o investiţie în imobilizări corporale şi necorporale noi.
        În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producţie, întreprinderea trebuie să prezinte în planul de afaceri valoarea amortizării activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanţarea, calculată în cursul celor 3 exerciţii financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanţare.
        În cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii iniţiale în Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, sunt eligibile doar investiţiile legate de înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unităţii.
        În situaţia în care investiţia iniţială realizată se încadrează în mai multe tipuri de investiţie, întreprinderea va bifa în consecinţă.
    - valoarea proiectului: .......... lei (valoarea proiectului de investiţii va fi aceeaşi cu valoarea totală a activelor menţionate în planul de investiţii);
    – locaţia/locaţiile realizării investiţiei: .......... (sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiţia, astfel cum a fost înregistrat sau urmează a fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului);


        DEFINIŢIE
        Locaţia realizării investiţiei reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiţia, astfel cum se înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului, conform prevederilor legale în vigoare.

        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei realizării investiţiei trebuie corelate cu informaţiile prezentate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locaţii decât cea menţionată în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        Locaţia realizării investiţiei şi autorizarea activităţii pentru care se solicită finanţare trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului la momentul depunerii primei cereri de plată a ajutorului de stat.
        Este permisă realizarea investiţiei în mai multe locaţii.
    - data estimată a demarării investiţiei (anul): .......... (anul estimat la care se consideră că se va demara proiectul de investiţii);


        DEFINIŢIE
        Demararea investiţiei reprezintă fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor.
    - data estimată a finalizării investiţiei (anul): .......... (anul estimat pentru punerea în funcţiune a ultimelor active ce urmează a fi achiziţionate conform planului de investiţii);
    – numărul de locuri de muncă nou-create: .......... (numărul de locuri de muncă aferente proiectului de investiţii, create după demararea investiţiei);


        DEFINIŢIE
        Crearea de locuri de muncă reprezintă creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie.
    - perioada de creare a locurilor de muncă (anul*)16): .......... (anul demarării şi anul finalizării procesului de creare a locurilor de muncă)
        *16) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.        ATENŢIE!
        Locurile de muncă trebuie create după data demarării investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.


    VI. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
        ATENŢIE!
        Valorile cheltuielilor eligibile şi ale ajutorului de stat solicitat se preiau din planul de creare a locurilor de muncă.
        În situaţia în care investiţia se realizează în mai multe locaţii, se vor completa valorile cumulate ale cheltuielilor eligibile şi ajutorului de stat aferent, conform planurilor de creare a locurilor de muncă întocmite pentru locaţii. Dacă locaţiile sunt situate în judeţe cu intensităţi diferite, se vor prezenta valorile pentru fiecare intensitate şi valorile totale ale cheltuielilor eligibile şi ajutorului de stat aferent.

┌───────────┬──────────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Valoarea │ │Valoarea │
│ │cheltuielilor │ │ajutorului de │
│ │eligibile - lei - │ │stat - lei - │
├───────────┼─────┬──┬───┬─────┤Intensitatea├──┬──┬───┬─────┤
│Costuri │ │ │ │ │maximă a │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │ajutorului │ │ │ │ │
│cu locurile│An │An│An │Total│în │An│An│An │Total│
│de muncă │I*17)│II│...│ │ │I │II│...│ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculate ├─────┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴──┴───┴─────┴────────────┴──┴──┴───┴─────┘

        *17) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

        ATENŢIE!
        Completarea tabelului referitor la prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate se face având în vedere următoarele:
        Valoarea cheltuielilor eligibile într-un an = valoare salarii brute + contribuţii obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare, din anul calendaristic respectiv.
        Valoarea ajutorului de stat solicitat într-un an = valoare cheltuieli eligibile estimate a fi efectuate până la data depunerii ultimei cereri de plată a ajutorului de stat din anul respectiv x intensitate maximă a ajutorului de stat %
        În loc de An I, An II, An .......... se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, respectiv anii în care se solicită finanţarea.    VII. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ..............., (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii), identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... , str. .......... nr. ....., bl. ......, sc. ........, ap. ......, sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........(denumirea întreprinderii)......., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea: (se bifează situaţiile care corespund întreprinderii)
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    [ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
        DEFINIŢII:
        Întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    (i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    (ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    (iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

        Întreprindere mare reprezintă întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.


    [ ] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
        ATENŢIE!
        Demararea proiectului pentru investiţii se face numai după depunerea cererii de acord pentru finanţare. În caz contrar, întregul proiect nu mai este eligibil.


    [ ] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
        DEFINIŢIE
        Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, o întreprindere se află în dificultate, în următoarele situaţii:
    (a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    (b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    (c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    (d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    (e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.        ATENŢIE!
     În vederea verificării situaţiei de la lit. a): – din bilanţ se adună pierderea reportată, pierderea exerciţiului financiar şi alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (repartizarea profitului, acţiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;
    – totalul pierderilor se scade din totalul obţinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve şi cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (profitul exerciţiului financiar, profitul reportat, câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);
    – dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;
    – dacă rezultatul obţinut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, firma este în dificultate.

     În vederea verificării situaţiei de la lit. b): – din bilanţ se compară valoarea capitalurilor proprii total din ultimul exerciţiu financiar cu valoarea aceluiaşi indicator din exerciţiul financiar anterior;
    – dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate faţă de exerciţiul financiar anterior, firma este în dificultate.

     În vederea verificării situaţiei de la lit. e): pct. 1
    - din bilanţ se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;
    – rezultatul obţinut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;
    – se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5.

        pct. 2
    - din contul de profit şi pierdere valoarea însumată a profitului net, cheltuielilor cu taxe şi impozite, cheltuielilor cu dobânzi şi cheltuielilor cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;
    – se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.


        Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciţii financiare, firma este în dificultate.


    [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
         ATENŢIE!
        Certificarea datelor privind starea societăţii se face în baza informaţiilor din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul întreprinderea, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.


    [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
        DEFINIŢII
        Proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii dacă este demarată de acelaşi beneficiar la nivel de grup într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3 (judeţ).
        Grup reprezintă societatea-mamă şi toate filialele acesteia.


    [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
        DEFINIŢIE
        Relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE.
        Activitate identică sau similară reprezintă activitatea care face parte din aceeaşi clasă, respectiv cod numeric de patru cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

        ATENŢIE!
        Reprezentantul legal are obligaţia de a verifica faptul că acţionarii întreprinderii sau societăţii din cadrul grupului din care face parte întreprinderea care solicită ajutor de stat nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale şi de a emite o declaraţie în acest sens.


    [ ] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou înfiinţate;
        ATENŢIE!
        Această situaţie se bifează doar de către întreprinderile nou-înfiinţate.
        Declaraţia are în vedere acţionarii direcţi ai întreprinderii solicitante de ajutor de stat.


    [ ] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante sau nu se supun legislaţiei fiscale a acestora;
    [ ] nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este acesta definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
    [ ] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicţiile necooperante care figurează în lista Uniunii Europene;
    [ ] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    [ ] întreprinderea sau acţionarii acesteia nu au făcut obiectul unei condamnări prin hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    [ ] nu a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acţionarii acesteia au săvârşit o încălcare a obligaţiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    [ ] va achiziţiona active noi.

        Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*18) (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori), întreprinderea: (se bifează una din cele două variante)
        *18) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
    [ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*19)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *19) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

        ATENŢIE!
        Cuantumul ajutorului reprezintă valoarea ajutorului astfel cum a fost acordat prin actul juridic, respectiv contract de finanţare, acord pentru finanţare etc.
        Echivalentul în euro se preia din respectivul act juridic, în cazul în care este menţionat, sau se determină la cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data acordării ajutorului, conform respectivului act juridic.


        ATENŢIE!
        În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare şi momentul primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, este obligată să transmită la Ministerul Finanţelor Publice o notificare în care să menţioneze:
    - furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,
    – actul normativ în baza căruia s-a acordat ajutorul,
    – actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanţare, acord pentru finanţare etc.,
    – data acordării,
    – valoarea în euro a ajutorului acordat.


        De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
    [ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:


┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Furnizorul│Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*17)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *17) În loc de "An I, An II .........." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: .......... (administrator, împuternicit)
        Semnătura: ..........
        Data semnării: ..........
        ATENŢIE!
        Prin completarea acestei declaraţii se vor asuma toate informaţiile furnizate, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal.
        Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.    ANEXA 3

                                    PLAN DE AFACERI
                                     FOAIE DE TITLU
        Denumirea întreprinderii: ...............
        Denumirea proiectului de investiţii: ................
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: .......... (administrator, împuternicit)
        Semnătura autorizată a reprezentantului legal al întreprinderii: ..........
        Data semnării: ..........
    1. DESCRIEREA AFACERII
    1.1. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ..........
        Data înregistrării întreprinderii: ................
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J ......./......./........
        Codul de identificare fiscală: ..........
        Adresa: .......... (judeţ, localitate, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament)
        Telefon: .........., Fax: ..........
        E-mail: ..........
        Forma juridică: ..........
        Capitalul social: .......... lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ..........%
    – IMM: ..........%
    – societăţi mari: ..........%.

        Obiectul principal de activitate: .......... (denumirea activităţii principale, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, Rev. 2)
        Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Obiectul secundar de activitate: .......... (se completează dacă finanţarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
        Cod CAEN: ..........(codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Puncte de lucru: .......... (judeţ, localitate, sector, stradă, nr.)
        ATENŢIE!
        În cazul în care întreprinderea solicitantă face parte dintr-un grup se vor menţiona întreprinderile din cadrul grupului.
        DEFINIŢIE
        Grup reprezintă societatea-mamă şi toate filialele acesteia.
        ATENŢIE!
     Toate informaţiile de la secţiunea 1.1. se preiau din Certificatul constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

    1.2. Obiectivele întreprinderii
        Se prezintă, pe scurt, obiectivele economice care sintetizează şi cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung şi care se referă la evoluţia cifrei de afaceri, a profitului, calitatea produselor şi serviciilor oferite, precum şi obiectivele sociale cu scurte referiri la salarizarea şi condiţiile de muncă ale salariaţilor, satisfacerea clienţilor prin calitatea şi preţul produselor sau serviciilor oferite.

    1.3. Prezentarea activităţii curente
        Se prezintă, pe scurt, activitatea pe care întreprinderea o desfăşoară în prezent, produsele sau serviciile oferite, clienţi şi furnizori, evoluţia numărului de salariaţi.

    1.4. Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare
        Se prezintă, pe scurt:
    - activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanţarea, astfel cum a fost precizată în Cererea de acord pentru finanţare,
    – necesitatea implementării proiectului de investiţii,
    – data estimată a demarării investiţiei dar fără a depăşi 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare,
    – data estimată a finalizării investiţiei,
    – produsele obţinute sau serviciile oferite,
    – piaţa relevantă,
    – numărul de locuri de muncă nou-create,
    – experienţa în domeniu,
    – locaţia realizării investiţiei şi situaţia juridică a acesteia.

        ATENŢIE!
        Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia în aceeaşi regiune se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă.
        Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.

        ATENŢIE!
        Mutarea locaţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.    2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII
    2.1. Încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale
     Se fundamentează varianta selectată la cap. III din cererea de acord pentru finanţare, având în vedere definiţiile de mai jos.
        DEFINIŢII
        Investiţie iniţială reprezintă investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente.
        Înfiinţarea unei unităţi noi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.
        Extinderea capacităţii unei unităţi existente reprezintă mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent.
        Diversificarea producţiei unei unităţi existente reprezintă obţinerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.
        Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în introducerea de noi tehnologii de producţie în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente sau instalaţii înalt tehnologizate a căror valoare trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanţarea în cursul celor 3 exerciţii financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanţare.
        Investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice reprezintă investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.
        Diversificarea activităţii unei unităţi reprezintă obţinerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
        În cazul extinderii capacităţii unei unităţi existente întreprinderea trebuie să demonstreze că:
    - actuala capacitate de producţie este utilizată la maxim,
    – există cerere de produse/servicii pe piaţă neonorată.

        În cazul diversificării producţiei unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a societăţii, conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, astfel:
    - să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiţii.

    b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
    - să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe şi valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.


        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.
        În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producţie, întreprinderea trebuie să declare valoarea amortizării activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente. Informaţiile vor fi prezentate în format tabelar.
        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să depăşească valoarea amortizării, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Întreprinderea va completa tabelul de mai jos.

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Active existente în │Active noi │
│cadrul întreprinderii la │aferente │
│data depunerii Cererii de│proiectului │
│acord pentru finanţare │de │
│ │investiţii │
├───────────┬─────────────┼────────────┤
│Valoare │Total valoare│Valoare │
│amortizare │amortizare │ │
├───┬───┬───┼─────────────┼────────────┤
│AN │AN │AN │ │ │
│-3 │-2 │-1 │ │ │
├───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
└───┴───┴───┴─────────────┴────────────┘


    2.2. Planul de investiţii estimativ
        Se prezintă în format tabelar şi include lista activelor corporale şi, dacă este cazul, necorporale amortizabile, excluzând terenurile, cu indicarea tipului de cheltuială (echipamente tehnologice, clădiri, mijloace de transport etc.), denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente, după modelul următor:

┌────┬──────────────┬────────────┬─────┐
│ │ │Valoare - │Total│
│Nr. │ │lei fără TVA│ │
│crt.│Categorie cost├──┬──┬──────┼─────┤
│ │ │An│An│An │ │
│ │ │1 │2 │......│ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼─────┤
│ │Investiţii în │ │ │ │ │
│1 │active │ │ │ │ │
│ │corporale │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼─────┤
│1.1 │Realizare │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼─────┤
│ │Instalaţii │ │ │ │ │
│1.2 │tehnice, │ │ │ │ │
│ │maşini şi │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼─────┤
│ │Investiţii în │ │ │ │ │
│2 │active │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼─────┤
│ │Brevete, │ │ │ │ │
│ │licenţe, │ │ │ │ │
│2.1 │know-how sau │ │ │ │ │
│ │alte drepturi │ │ │ │ │
│ │de proprietate│ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┼──────┼─────┤
│3 │Total general │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──┴──┴──────┴─────┘


        ATENŢIE!
        Activele corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale trebuie să fie noi
        Pot fi considerate ca făcând parte din investiţia iniţială inclusiv activele achiziţionate în baza unui contract de leasing financiar.
        Nu este necesară ataşarea ofertelor pentru activele cuprinse în planul de investiţii.
        Se fundamentează necesitatea achiziţionării activelor prezentate în planul de investiţii, în raport de obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiţii, planul de creare a locurilor de muncă etc.


    2.3. Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcţie de necesităţile întreprinderii; valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
        În planul de creare a locurilor de muncă se menţionează locurile de muncă nou-create, necesitatea creării acestora şi calendarul creării locurilor de muncă.
        ATENŢIE!
        Pentru justificarea necesităţii creării locurilor de muncă se vor avea în vedere, fără a se limita la următoarele:
    - descrierea fluxului tehnologic,
    – determinarea capacităţii de producţie generate de proiectul de investiţii şi gradul de utilizare al acesteia,
    – numărul de locuri de muncă nou-create aferente fluxului tehnologic, cu detaliere pe categorii de funcţii, structură şi număr de schimburi etc.

        Pentru demonstrarea faptului că locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii se prezintă rolul fiecărei categorii de locuri de muncă în activitatea pentru care se solicită finanţare.

        DEFINIŢII
        Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
        Creare de locuri de muncă reprezintă creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie.
        Calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.
        În vederea determinării creşterii nete a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat se calculează media locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare.


┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Luna│Declaraţia 112│Număr de salariaţi│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
└────┴──────────────┴──────────────────┘

        ATENŢIE!
        Media locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare trebuie să fie identică cu cea declarată în cererea de acord pentru finanţare.
        În vederea stabilirii mediei locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente depunerii cererii de acord pentru finanţare este necesar transmiterea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 1.1 din cadrul Declaraţiilor 112 aferente acestei perioade, în copie conform cu originalul.
        Pentru calculul ajutorului de stat este necesară prezentarea salariului brut de care vor beneficia persoanele nou angajate, valoarea contribuţiilor la bugetul de stat, valoarea costurilor eligibile.
        Aceste valori vor fi corelate cu valorile prezentate în planul de creare a locurilor de muncă şi în cererea de acord pentru finanţare.


    2.4. Demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi eficienţei economice a întreprinderii în urma realizării proiectului de investiţii şi creării locurilor de muncă
    2.4.1. Analiza pieţei relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfăşura activitate ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor rezultate ca urmare a implementării proiectului de investiţii
        DEFINIŢII
        Piaţa relevantă cuprinde un produs sau un grup de produse şi aria geografică pe care acestea se produc şi/sau se comercializează.
        Piaţa relevantă are deci două componente: piaţa produsului şi piaţa geografică.
        Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.
        Identificarea pieţei relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care să stabilească produsele care fac parte din piaţa respectivă, luând în considerare factori determinanţi, cum ar fi substituibilitatea, preţurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcţie de preţurile altor produse etc.
        Piaţa geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizaţi agenţii economici implicaţi în livrarea produselor/serviciilor incluse în piaţa produsului, zona în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi diferenţiată în arii geografice vecine datorită, în special, unor condiţii de concurenţă substanţial diferite.
        Factorii care trebuie luaţi în considerare la definirea pieţei geografice relevante includ tipul şi caracteristicile produselor implicate, existenţa unor bariere la intrare, preferinţele consumatorilor, diferenţele dintre cotele de piaţă ale agenţilor economici în zone geografice învecinate, diferenţele substanţiale dintre preţurile produselor la furnizori, precum şi ponderea cheltuielilor de transport în costurile totale.
        În funcţie de factorii luaţi în considerare se defineşte aria geografică în care sunt localizaţi producătorii concurenţi. Pentru a fi considerate pe aceeaşi piaţă geografică relevantă, nu este necesar ca produsele să fie fabricate în aceeaşi localitate sau în localităţi apropiate. Important este ca toate aceste produse să fie accesibile aceloraşi cumpărători, astfel încât fiecare dintre ele să fie o alternativă economică reală pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piaţa geografică relevantă poate fi o parte dintr-o localitate, o localitate, un judeţ, o regiune sau o zonă din România, pentru altele, întreaga ţară sau zone în afara ţării.
        (a se vedea:
    - COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei (97/C 372/03) şi
    – ORDINUL preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante)        ATENŢIE!
        Prezentarea pieţei relevante va fi susţinută cu date şi informaţii statistice din surse oficiale, credibile şi verificabile.
        În cadrul descrierii pieţei relevante întreprinderea trebuie să prezinte şi să justifice cota de piaţă deţinută în prezent, în cazul întreprinderilor în activitate, precum şi cota de piaţă pe care o va deţine ca urmare a implementării proiectului de investiţii.
        Din analiza pieţei relevante trebuie să rezulte un excedent de cerere încă neacoperit de ofertele existente pe piaţă.


    2.4.2. Analiza economico - financiară a proiectului de investiţii
        În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, se întocmesc proiecţii financiare pe proiect cu ajutor de stat.
        În cazul întreprinderilor în activitate, se întocmesc, pe lângă proiecţii financiare aferente proiectului cu ajutor de stat, proiecţii financiare aferente activităţii curente a întreprinderii, precum şi proiecţii financiare aferente activităţii consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat.
        ATENŢIE!
        Întreprinderile în activitate realizează proiecţiile pornind de la Situaţiile financiare aprobate şi depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat.
        Întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite.

        ATENŢIE !
        Se vor prezenta proiecţii ale Contului de profit şi pierdere, Bilanţului şi Fluxului de numerar, pe perioada implementării investiţiei, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă.
        Este necesară fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor respectiv, fiecare element component al proiecţiilor financiare în vederea demonstrării realităţii datelor utilizate.

        ATENŢIE!
        Întocmirea proiecţiilor financiare se va realiza după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
        Datele şi informaţiile din Planul de creare a locurilor de muncă, prezentate în Tabelele nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă din sheet-urile PC-AN .......... , se vor prelua în Proiecţiile situaţiilor financiare, respectiv în sheet-urile Prognoza cheltuielilor şi Contul de profit şi pierdere.
        Toate proiecţiile financiare se vor realiza pe perioada implementării proiectului de investiţiei, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă. În loc de An I, An II, An .......... se menţionează anii calendaristici.
        În proiecţiile financiare pe proiect şi pe total întreprindere, în cazul când aceasta se află în activitate, se vor corela valorile estimate după cum urmează:
    - în cadrul Prognozei veniturilor de exploatare, veniturile corespund relaţiei cantitate x preţ iar vânzările corespund cu ceea ce se prezintă în documente care susţin cifra de afaceri;
    – în cadrul Prognozei cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu personalul să corespundă cu cele din Planul de creare a locurilor de muncă.
    – în cadrul Contului de Profit şi Pierdere:
        ● partea de venituri să corespundă cu cea din Prognoza veniturilor din exploatare;
        ● partea de cheltuieli corespunde cu cea din Prognoza cheltuielilor din exploatare;
        ● în cazul în care la sursele de finanţare se iau în calcul credite/împrumuturi, dobânzile trebuie să coincidă cu graficul de rambursare.

    – în cadrul Bilanţului:
        ● partea de imobilizări corporale sau necorporale să corespundă cu valoarea proiectului de investiţii;
        ● partea de cheltuieli corespunde cu cea din Prognoza cheltuielilor din exploatare;
        ● în cazul în care la sursele de finanţare se iau în calcul împrumuturi bancare/împrumuturi de la entităţi afiliate valorile de la sumele datorate instituţiilor de credit/entităţilor afiliate trebuie să coincidă cu graficul de rambursare;
        ● în cazul în care la sursele de finanţare se ia în calcul creşterea capitalului social, acest lucru trebuie evidenţiat la capitalul social.

    – în cadrul Fluxului de numerar:
        ● impozitul pe profit plătit trebuie să fie corespundă cu impozitul pe profit din Contul de Profit şi Pierdere;
        ● partea de Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări trebuie să corespundă cu imobilizările corporale şi necorporale din Bilanţ şi cu valoarea proiectului de investiţii;
        ● în cazul în care la sursele de finanţare sunt luate în calcul împrumuturi bancare/împrumuturi de la entităţi afiliate, valorile de la dobânzi plătite trebuie să corespundă cu graficul de rambursare şi cu sumele datorate instituţiilor de credit/entităţilor afiliate din Contul de Profit şi Pierdere;
        ● în cazul în care la sursele de finanţare sunt luate în calcul împrumuturi, valorile de la încasări din împrumuturi trebuie să corespundă cu graficul de rambursare;
        ● numerarul de la începutul perioadei trebuie să corespundă cu cel de la finalul perioadei anterioare;
        ● numerarul de la finalul perioadei trebuie să fie pozitiv.
    2.4.3. Indicatori cantitativi
        Pentru demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi eficienţei economice a întreprinderii, toate întreprinderile vor avea în vedere încadrarea în limitele următorilor indicativi cantitativi:

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Indicatori cantitativi │Limitele │
│ │indicatorilor│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rentabilitatea cifrei de│ │
│afaceri Rca = 100 x │Rca ≥ 2,5% │
│(Profit net / Cifra de │ │
│afaceri) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata de solvabilitate │ │
│generală Rsg = Active │Rsg > 1,66 │
│totale / Datorii totale │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Lichiditate imediată Rlr│ │
│= (Active curente - │(Rlr) ≥ 0,65 │
│Stocuri) / Pasive │ │
│curente │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


        ATENŢIE!
     Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementării investiţiei, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă pe baza proiecţiilor financiare prezentate la subpunctul 2.4.2. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea şi fundamentarea rezultatului obţinut.
        În cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate aceştia se vor calcula pe baza proiecţiilor financiare consolidate (activitate curentă + proiect investiţii cu ajutor de stat).
        În cazul întreprinderilor nou înfiinţate vor calcula pe baza proiecţiilor financiare aferente proiectului de investiţii cu ajutor de stat.
        În perioada de implementare a investiţiei se acceptă neîncadrarea indicatorilor cantitativi în limitele recomandate, în condiţiile în care este prezentată o fundamentare în acest sens.

        ATENŢIE!
        Indicatorii cantitativi se vor calcula după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.


    2.4.4. Indicatori calitativi
    a) Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei
        DEFINIŢIE
        Sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiţii, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat cu excepţia aportului în natură, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.
        La momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare societatea trebuie să menţioneze sursa de finanţare utilizată în vederea realizării proiectului de investiţii şi luată în considerare la întocmirea proiecţiilor situaţiilor financiare.

        ATENŢIE!
        Documentele justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei sursei de finanţare certe trebuie corelate cu informaţiile prezentate în planul de afaceri.
        Documente justificative necesare demonstrării existenţei unei surse de finanţare certe care trebuie prezentate de întreprindere în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Sursa de │Documente │
│finanţare │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. cu │
│Majorare de │privire la asigurarea │
│capital │surselor de finanţare, │
│subscris şi │cu menţionarea │
│vărsat, în │obiectului majorării de │
│cazul │capital │
│acţionarilor │▪ Certificat constatator│
│persoane │▪ Balanţa de verificare │
│fizice sau │aferentă lunii │
│juridice │anterioare datei de │
│ │prezentare a sursei de │
│ │finanţare certe. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. cu │
│ │privire la asigurarea │
│ │surselor de finanţare, │
│ │prin care se aprobă │
│ │reinvestirea profitului │
│ │▪ Balanţa de verificare │
│Profit │aferentă lunii │
│reinvestit │anterioare datei de │
│ │prezentare a sursei de │
│ │finanţare certe │
│ │▪ Situaţii financiare │
│ │anuale aprobate, │
│ │corespunzătoare │
│ │ultimului exerciţiu │
│ │financiar încheiat │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. cu │
│ │privire la asigurarea │
│ │surselor de finanţare, │
│ │prin care se aprobă │
│ │încheierea unui contract│
│Împrumut din │de împrumut în favoarea │
│partea │întreprinderii │
│acţionarilor │solicitante de ajutor de│
│persoane │stat cu destinaţie │
│juridice sau │precisă finanţarea │
│a altor │proiectului de │
│întreprinderi│investiţii │
│asociate │▪ Contract de împrumut │
│ │de la acţionar sau │
│ │întreprinderi asociate │
│ │cu destinaţie precisă │
│ │finanţarea proiectului │
│ │de investiţii cu │
│ │precizarea valorii etc. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Credit bancar│▪ Contract de împrumut │
└─────────────┴────────────────────────┘


        ATENŢIE!
        Documentele justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei sursei de finanţare certe trebuie corelate cu informaţiile prezentate în planul de afaceri.    b) Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiţii
        DEFINIŢIE!
        Contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării şi menţinerii investiţiei şi a locurilor de muncă.

        ATENŢIE!
        Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiţii reprezintă plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat.
        Se prezintă în format tabelar valorile contribuţiilor la bugetul de stat aferente angajatului şi angajatorului calculate prin aplicarea procentelor legale în vigoare asupra fondului de salarii, astfel:

┌──────────────┬────┬────┬───────┬─────┐
│ │ │ │Anul . │ │
│Contribuţii │Anul│Anul│. . . .│Total│
│ │I │II │. . . .│ │
│ │ │ │. │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Fond brut de │ │ │ │ │
│salarii │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │Anul . │ │
│Contribuţii │Anul│Anul│. . . .│Total│
│ │I │II │. . . .│ │
│ │ │ │. │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajat: │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│CAS (...%) │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│CASS (...%) │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Impozit (...%)│ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│angajat │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajator: │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Contribuţie │ │ │ │ │
│asiguratorie │ │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
│(...%) │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼───────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│angajat şi │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴────┴───────┴─────┘


        ATENŢIE!
        Tabelul se prezintă în format Microsoft Excel, atât pe suport tipărit sau format pdf în cazul depunerii on-line, cât şi în format Microsoft Excel, cu toate formulele.
        De asemenea se prezintă, în format tabelar, estimarea tuturor contribuţiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat.


┌───────────┬──┬──┬───┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Total│ │ │Valoare │
│ │ │ │ │An I │Total │Valoare │contribuţie│
│Contribuţie│An│An│An │+ An │general │ajutor de│la │
│ │I │II│...│II + │contribuţii│stat │dezvoltarea│
│ │ │ │ │An │ │solicitat│regională │
│ │ │ │ │... │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼───┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8=6-7 │
├───────────┼──┼──┼───┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
│contribuţii│ │ │ │ │ │ │ │
│angajat şi │ │ │ │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼───┼─────┤ │ │ │
│Impozitul │ │ │ │ │ │ │ │
│pe profit │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼───┼─────┤ │ │ │
│Impozite │ │ │ │ │ │ │ │
│locale . . │ │ │ │ │ │ │ │
│. . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │
│. . │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼───┼─────┤ │ │ │
│Alte tipuri│ │ │ │ │ │ │ │
│de taxe şi │ │ │ │ │ │ │ │
│impozite │ │ │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │ │ │
│venit la │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetele │ │ │ │ │ │ │ │
│componente │ │ │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetului │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │
│consolidat │ │ │ │ │ │ │ │
│(exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│TVA)*) │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴──┴───┴─────┴───────────┴─────────┴───────────┘

        *) Se vor cuantifica şi preciza concret taxele şi/sau impozitele care decurg din activitatea economică aferentă proiectului de investiţii
        ATENŢIE!
        Valorile contribuţiilor menţionate în acest tabel trebuie corelate cu cele estimate în proiecţiile financiare pe proiect cu ajutor de stat.
        În loc de An I, An II, An .......... se menţionează anii calendaristici pe perioada implementării proiectului de investiţiei, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani.
        Valoarea contribuţiei trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea ajutorului solicitat.    c) Situaţia juridică a locaţiei/locaţiilor realizării investiţiei, respectiv demonstrarea existenţei şi a unui drept real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia
        Este permisă realizarea investiţiei şi a locurilor de muncă în mai multe locaţii.
        În vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei/locaţiilor unde urmează a se realiza investiţia întreprinderea prezintă în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare următoarele documente:
    - contract de vânzare-cumpărare / certificat de moştenitor etc. şi extras de carte funciară,
    – contract de închiriere,
    – contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada existenţei şi deţinerii locaţiei,
    – alte documente justificative.

        Documentele justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei/locaţiilor realizării investiţiei trebuie corelate cu informaţiile prezentate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei/altor locaţii decât cea/cele menţionată/menţionate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        Documentele prezentate în vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei unde urmează a se realiza investiţia trebuie să dovedească că terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi construcţiile în cadrul cărora se realizează investiţia iniţială sunt libere de sarcini cu excepţia cazului în care sarcinile sunt obligaţii juridice ce rezultă din implementarea proiectului de investiţii, iar înscrierea acestora este realizată după depunerea cererii de acord pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        În situaţia în care întreprinderea prezintă extras de carte funciară în care sunt înscrise sarcini după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi care au ca obiect realizarea investiţiei pentru care se solicită finanţare, se va prezenta, în copie, angajamentul/angajamentele pentru care sunt înscrise respectivele sarcini.

        ATENŢIE!
        La stabilirea locaţiei realizării investiţiei, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă.

        ATENŢIE!
        Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia în aceeaşi regiune se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă.
        Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.

        ATENŢIE!
        Mutarea locaţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.
    2.5. Efectul stimulativ al ajutorului de stat
        Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - transmiterea cererii de acord pentru finanţare,
    – demararea investiţiei după depunerea Cererii de acord pentru finanţare la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice sau on-line dar nu mai târziu de 6 luni de la obţinerea acordului pentru finanţare.
    ANEXA 4

                         Planul de creare a locurilor de muncă

    Procente contribuţii sociale

┌──────────┬─────────────────┬─────────┐
│ │ │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Angajat │Angajator│
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│CASS │10% │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│CAS │25% │ │
├──────────┴─────────────────┼─────────┤
│Contribuţie asiguratorie │2,25% │
│pentru muncă │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Impozit salarii │10,00% │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
└──────────────────────────┴───────────┘

                   Planul de creare a locurilor de muncă în anul 2020
                    (Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile)

┌───────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de │ │Cost salarial eligibil pe 2 ani consecutivi │
│calcul a │ ├───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│costului │Cost salarial lunar eligibil │2020 │2021 │2022** ) │
│salarial │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│eligibil │ │Anul I │Anul II │Anul III │
├────────┬──────┼─────────┬───────┬─────────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│ │ │ │ │Salariul │Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│
│Data │Data │Categorie│Număr │brut │lunare │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │
│iniţială│finală│funcţie │posturi│lunar / │angajator │anual │angajator │anual │angajator │anual │angajator │
│ │ │ │ │categorie│- lei - │- lei -│- lei - │- lei -│- lei - │- lei -│- lei - │
│ │ │ │ │funcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ │dec-01│ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ │dec-01│ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────────┴──────┴─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│Total locuri muncă │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│nou-create │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┘

        *) În aplicaţia model se afişează automat luna şi anul, data iniţială creării locurilor de muncă,
        **) În aplicaţia model reprezintă anul până la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile, respectiv 2 ani de la data creării locurilor de muncă

        (Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat)

┌────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │Total │2020 │2021 │2022 │
│Intensitatea│ajutor de │ │ │ │
│ajutorului │stat pe 2 ├───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│de stat pe │ani │Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│
│regiuni │consecutivi│brut - │angajator -│brut - │angajator -│brut - │angajator -│
│ │- lei - │lei - │lei - │lei - │lei - │lei - │lei - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│50% │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│35% │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│10% │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┘


        (Tabel nr. 3 - Perioada de menţinere a locurilor de muncă)

┌──────────────────┬─────────┬─────────┐
│Data finală │nov-06 │nov-06***│
│menţinere │***) │) │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│Nr. posturi total │0 │0 │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘

        ***) În aplicaţia model se afişează automat luna şi anul, data până la care trebuie menţinute locurile de muncă

        (Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă)

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cost salarial pe 5 ani consecutivi de la crearea ultimului loc de muncă │
│Perioada de calcul│Cost salarial lunar├───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│a costului │/post │2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │
│salarial │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Anul I │Anul II │Anul III │Anul IV │Anul V │Anul VI │
├──────────┬───────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│ │Număr │Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│
│Data │posturi│brut │lunare │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │
│iniţială │total │lunar -│angajator │anual -│angajator │anual -│angajator │anual -│angajator │anual -│angajator │anual -│angajator │anual -│angajator │
│ │ │lei - │- lei - │lei - │- lei - │lei - │- lei - │lei - │- lei - │lei - │- lei - │lei - │- lei - │lei - │- lei - │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ian-00 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ian-00 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nou-create│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┘


                    Centralizator - Planul de creare a locurilor de
                            muncă pentru perioada ..........
        (Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile)

┌───────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cheltuieli eligibile │
│ │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Anul │Număr │2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │
│creării │posturi├───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┤
│locurilor │total │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │
│de muncă │ │brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│
│ │ │anual -│angajator │ │anual -│angajator │ │anual -│angajator │ │anual -│angajator │ │anual -│angajator │ │
│ │ │lei - │- lei - │ │lei - │- lei - │ │lei - │- lei - │ │lei - │- lei - │ │lei - │- lei - │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2020 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2021 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2022 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├───────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│Total │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└───────────┴───────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┘


        (Tabel nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat)

┌────────────┬────────────────────────┬──────┐
│Intensitatea│Ajutor de stat │Total │
│ajutorului │ │ajutor│
│de stat pe ├────┬────┬────┬────┬────┤de │
│regiuni │2020│2021│2022│2023│2024│stat │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│50% │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│35% │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│10% │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┘    Centralizator cheltuieli salariale pentru perioada ..........
        (Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă)

┌─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anul │ │Cheltuieli salariale │
│creării │Număr │ │
│locurilor│posturi├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│de muncă │total │2020 │2021 │2022 │2023 │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┤
│ │ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │
│ │ │brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│
│ │ │anual -│angajator │ │anual -│angajator │ │anual -│angajator -│ │anual -│angajator │ │
│ │ │lei - │- lei - │ │lei - │- lei - │ │lei - │lei - │ │lei - │- lei - │ │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2020 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2021 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2022 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│Total │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└─────────┴───────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┘


┌─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cheltuieli salariale │
│ │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Anul │Număr │2024 │2025 │2026 │2027 │
│creării │posturi├───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┤
│locurilor│total │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │
│de munca │ │brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│
│ │ │anual │angajator │ │anual │angajator │ │anual │angajator │ │anual │angajator │ │
│ │ │-lei- │-lei- │ │-lei- │-lei- │ │-lei- │-lei- │ │-lei- │-lei- │ │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2020 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2021 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2022 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│Total │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└─────────┴───────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┘


        Numele: ..........(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: ..........(administrator, împuternicit)
        Semnătura: ..........
        Data semnării: ..........

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016