Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE PLATĂ din 28 august 2020  a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE PLATĂ din 28 august 2020 a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 813 bis din 3 septembrie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 2.659 din 28.08.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2020.
──────────
                               - Revizia 5, august 2020 -
                                        VALABIL
            pentru Cererile de plată a ajutorului de stat depuse începând cu
          data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului Ghid

    CUPRINS
        CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE
    1. Ce etape se parcurg după obţinerea Acordului pentru finanţare?
    2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?

        CAPITOLUL II - PLATA AJUTORULUI DE STAT
    1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
    1.1. Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat
    1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
    1.3. Cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
    A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publice..6
    A1. Condiţii de conformitate
    A2. Ce informaţii trebuie să conţină Opisul?

    B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
    B1. Cerere de plată a ajutorului de stat
    B2. Formularul de decont
    B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizori
    B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporale
    4.1. lucrări de construcţie
    4.2. închiriere construcţii
    4.3. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

    B5. Documentele justificative privind activele necorporale
    B6. Alte documente justificative


    1.4. Termenele de evaluare a cererii de plată şi a documentelor justificative
    1.5. Solicitarea Certificatelor de atestare fiscală şi verificarea la faţa locului a investiţiei

    2. Soluţionarea Cererii de plată a ajutorului de stat
    3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?

    Anexa nr. 1
    Anexa nr. 2
    Anexa nr. 3
    Anexa nr. 4
    Anexa nr. 5
    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE
        Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea Investitorul informat - Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
        Întreprinderile pot solicita în scris întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de Cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, rubrica Investitorul informat - Ajutor de stat - Solicitare întâlnire tehnică.
    1. Ce etape se parcurg după obţinerea Acordului pentru finanţare?
        În vederea plăţii ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:
    a) să demareze investiţia în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată Cererii de acord pentru finanţare;
    b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiţiei iniţiale, conform acordului pentru finanţare, având în vedere calendarul realizării investiţiei;
        ATENŢIE!
        Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform Acordului pentru finanţare.
        Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost.


    c) să transmită la Ministerul Finanţelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative menţionate în prezentul Ghid de plată, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
        ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare cereri depuse la o altă adresă decât adresa Ministerului Finanţelor Publice.
    2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?
        Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028, întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
        ATENŢIE!
        Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor.
        În cazul în care la Ministerul Finanţelor Publice există în analiză, concomitent, o cerere de plată a ajutorului de stat şi o solicitare privind modificarea calendarului de realizare a investiţiei, potrivit prevederilor art. 16, alin. (2), Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de plată va fi returnată până la soluţionarea modificării de calendar.
        În cazul în care la Ministerul Finanţelor Publice există în analiză o cerere de plată a ajutorului de stat, o nouă cerere de plată va fi depusă doar după soluţionarea acesteia.


    CAP. II
    PLATA AJUTORULUI DE STAT
    1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:
    a) după analizarea, la sediul ministerului, a documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat, şi
    b) după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere^1.
        ^1 Conform H.G. nr. 268/2020 privind modificarea H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31.12.2020 nu se mai efectuează verificarea la faţa locului. În situaţia în care apar noi modificări, acestea se vor comunica beneficiarilor de ajutor de stat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea Investitorul informat-Ajutor de Stat/H.G. nr. 807/2014/Depunere On-line.    1.1. Înregistrarea Cererii de plată a ajutorului de stat
        În vederea efectuării plăţii ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Ministerul Finanţelor Publice, o cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative.
        Transmiterea cererii de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative se poate face:
    - letric, prin poştă sau servicii de curierat,
    – electronic, prin depunere on line^2.
        ^2 Data de la care cererile de plată se vor depune on-line şi instrucţiunile necesare se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea Investitorul informat - Ajutor de Stat/H.G. nr. 807/2014/Depunere On-line.


        Cererea de plată a ajutorului de stat şi documentele justificative anexate acesteia formează Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat.
        ATENŢIE!
        Toate documentele emise de întreprinderea solicitantă, aferente Dosarului Cererii de plată a ajutorului de stat, trebuie să fie datate şi semnate de emitent.
        Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe proprie răspundere din cadrul cererii de plată.

        ATENŢIE!
        Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plăţii ultimei tranşe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.


    1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
        Documentele Cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariază în ordinea următoare:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. Dosar/│Documentele justificative │
│Biblioraft│conţinute în dosar │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată a │
│ │ajutorului de stat │
│1 │- Formularul de decont │
│ │- Documentele generale │
│ │menţionate la punctul 1.3.A│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Nota privind procedura │
│ │internă de achiziţie şi │
│ │selecţie furnizori │
│ │- Situaţia privind selecţia│
│ │furnizorilor de active │
│ │corporale/necorporale/ │
│ │servicii prevăzută în Anexa│
│ │nr. 3 la prezentul Ghid │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal care│
│ │certifică faptul că │
│ │achiziţionarea activelor │
│ │respectă principiile │
│ │achiziţiei în condiţii de │
│ │piaţă, respectiv: │
│ │nediscriminarea, │
│ │tratamentul egal, │
│ │recunoaşterea reciprocă, │
│ │transparenţa, │
│ │proporţionalitatea şi │
│ │eficienţa utilizării │
│ │fondurilor, întocmită │
│ │pentru fiecare cerere de │
│ │plată depusă la Ministerul │
│ │Finanţelor Publice │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal că │
│ │achiziţia activelor din │
│ │cadrul grupului/terţi │
│ │agreaţi respectă │
│2 │principiile achiziţiei în │
│ │condiţii de piaţă │
│ │Declaraţia este transmisă │
│ │doar în cazul în care │
│ │achiziţia se realizează din│
│ │cadrul grupului/terţi │
│ │agreaţi, şi prezintă cadrul│
│ │legal (procedura internă de│
│ │achiziţie/alte documente │
│ │aferente achiziţiei, precum│
│ │şi motivele care au stat la│
│ │baza acestui tip de │
│ │achiziţie (exemplu: │
│ │brevete, licenţe de │
│ │fabricaţie tip secret │
│ │comercial, │
│ │incompatibilităţi de natură│
│ │tehnică, etc.) │
│ │- Contracte/comenzi │
│ │aferente chiriilor, │
│ │activelor corporale şi │
│ │necorporale │
│ │În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│ │sunt îndosariate în mai │
│ │multe bibliorafturi, │
│ │acestea se vor numerota │
│ │2.1, 2.2, 2.3 etc., în │
│ │ordinea cheltuielilor │
│ │eligibile aferente │
│ │activelor corporale/ │
│ │necorporale, chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Pentru fiecare activ │
│ │corporal/necorporal sau │
│ │cheltuială cu chiria se │
│ │ataşează: │
│ │ѵ Facturi de la furnizorii │
│ │declaraţi câştigători în │
│ │cadrul procedurii de │
│ │achiziţie în condiţii de │
│ │piaţă │
│ │ѵ Extrase de cont │
│ │ѵ Note contabile │
│ │ѵ Situaţii de lucrări, după│
│ │caz │
│ │ѵ Fotografii ale │
│3 │construcţiilor, │
│ │instalaţiilor tehnice, │
│ │maşinilor şi │
│ │echipamentelor, după caz │
│ │- În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│ │sunt îndosariate în mai │
│ │multe bibliorafturi, │
│ │acestea se vor numerota │
│ │3.1, 3.2, 3.3 etc., în │
│ │ordinea cheltuielilor │
│ │eligibile aferente │
│ │activelor corporale/ │
│ │necorporale, chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind activele│
│ │pentru care se solicită │
│ │plata ajutorului de stat │
│ │prevăzută în Anexa nr. 5 la│
│ │prezentul Ghid, întocmită │
│ │pentru fiecare cerere de │
│ │plată depusă la Ministerul │
│ │Finanţelor Publice │
│ │- Nota privind îndeplinirea│
│ │menţiunilor speciale │
│ │prevăzute în Acordul pentru│
│4 │finanţare │
│ │Se prezintă doar în cazul │
│ │în care menţiunile speciale│
│ │condiţionează plata │
│ │ajutorului de stat. │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind gradul │
│ │de realizare a planului de │
│ │investiţii (Anexa nr. 4 la │
│ │prezentul Ghid) │
│ │Se prezintă doar la ultima │
│ │cerere de plată │
│ │- Alte documente relevante │
└──────────┴───────────────────────────┘    1.3. Cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în Dosarul Cererii de plată a ajutorului de stat
        Documentele necesare efectuării plăţii sunt:
    A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publice
    A1. Condiţii de conformitate

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Document │Condiţii de │
│crt.│ │conformitate │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Situaţiile │
│ │ │financiare │
│ │ │anuale trebuie │
│ │ │să conţină: │
│ │ │- Situaţia │
│ │ │activelor, │
│ │ │datoriilor şi │
│ │ │capitalurilor │
│ │ │proprii - │
│ │ │Formularul 10, │
│ │Situaţii │- Contul de │
│ │financiare │profit şi │
│ │anuale aprobate,│pierdere - │
│ │corespunzătoare │Formularul 20, │
│1 │ultimului │- Date │
│ │exerciţiu │informative - │
│ │financiar │Formularul 30, │
│ │încheiat │- Situaţia │
│ │ │activelor │
│ │ │imobilizate - │
│ │ │Formularul 40, │
│ │ │- Dovada │
│ │ │depunerii │
│ │ │acestora la │
│ │ │organele fiscale│
│ │ │abilitate, │
│ │ │- Raportul │
│ │ │auditorului │
│ │ │independent │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- este prezentat│
│ │ │în original sau │
│ │ │eliberat sub │
│ │ │semnătură │
│ │ │electronică de │
│ │ │serviciile │
│ │ │on-line ale │
│ │ │Oficiului │
│ │ │Naţional al │
│ │ │Registrului │
│ │ │Comerţului, │
│ │ │- este eliberat │
│ │ │cu cel mult 10 │
│ │ │zile lucrătoare │
│ │ │înainte de data │
│ │ │înregistrării │
│ │ │Cererii de │
│ │Certificat │plată, │
│ │constatator emis│- conţine cel │
│ │de O.N.R.C. de │puţin │
│2 │pe lângă │următoarele │
│ │Tribunalul │informaţii: │
│ │judeţului unde │datele de │
│ │îşi are sediul │identificare, │
│ │întreprinderea │codul unic de │
│ │ │înregistrare, │
│ │ │asociaţii şi │
│ │ │reprezentanţii │
│ │ │legali ai │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │domeniul de │
│ │ │activitate │
│ │ │principal, toate│
│ │ │domeniile │
│ │ │secundare de │
│ │ │activitate │
│ │ │inclusiv cel │
│ │ │pentru care se │
│ │ │acordă finanţare│
│ │ │şi punctele de │
│ │ │lucru ale │
│ │ │întreprinderii. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Copia CI/ │ │
│ │paşaport │Copia CI/ │
│ │reprezentant │paşaport │
│3 │legal/ │valabile la data│
│ │Împuternicit al │depunerii │
│ │reprezentantului│cererii de plată│
│ │legal │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Confirmarea │
│ │ │scrisă de la │
│ │ │Agenţia │
│ │ │Naţională de │
│ │Confirmarea │Administrare │
│ │scrisă de la │Fiscală - │
│ │Agenţia │Activitatea de │
│ │Naţională de │Trezorerie şi │
│ │Administrare │Contabilitate │
│ │Fiscală │Publică în a │
│4 │referitoare la │cărei rază îşi │
│ │starea contului │are domiciliul │
│ │- cod IBAN 5070 │fiscal │
│ │"Disponibil din │întreprinderea, │
│ │subvenţii şi │cu privire la │
│ │transferuri" │deschiderea │
│ │ │contului şi │
│ │ │certificarea │
│ │ │faptului că │
│ │ │acest contul │
│ │ │este activ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere │
│ │Declaraţie pe │presupune │
│ │propria │asumarea de │
│ │răspundere a │către │
│5 │reprezentantului│reprezentantul │
│ │legal (Anexa nr.│legal, a │
│ │5 la prezentul │informaţiilor │
│ │Ghid) │prevăzute în │
│ │ │Anexa nr. 5 │
│ │ │pentru activele │
│ │ │aferente cererii│
│ │ │de plată │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Opis cu │Menţionează │
│ │documentele │denumirea │
│6 │transmise în │fiecărui │
│ │vederea plăţii │document şi │
│ │ajutorului de │pagina la care │
│ │stat │este îndosariat.│
└────┴────────────────┴────────────────┘


    A2. Ce informaţii trebuie să conţină Opisul?
        Numerotarea paginilor este obligatorie şi se va face în ordine crescătoare, după constituirea întregului dosar de plată, pagina numărul 1 fiind prima filă a cererii de plată a ajutorului de stat. Se numerotează şi documentele emise de alte autorităţi ale statului, astfel încât toate documentele care constituie Dosarul Cererii de plată să fie înregistrate şi menţionate în opis.
        ATENŢIE!
        Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în prezentul Ghid.    B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
    B1. Cerere de plată a ajutorului de stat
    - informaţiile se completează conform Anexei nr. 1 la prezentul Ghid.
        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, cererea de plată a ajutorului de stat:
    - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 1 la prezentul Ghid, este datată şi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din Acordul pentru finanţare, Certificatul constatator, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.


        ATENŢIE!
        Pentru formatul letric: modelul Cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Investitorul informat - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată ajutor de stat - Cerere de plată a ajutorului de stat).
        Pentru formatul on-line: modelul Cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site- ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante. Investitorul informat - Ajutor de Stat/H.G. nr. 807/2014/ Depunere On-line).    B2. Formularul de decont
    - se structurează şi se completează în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Ghid.
        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, formularul de decont:
    - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 2 la prezentul Ghid;
    – este datat şi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, formularul de decont conţine informaţii corelate cu: Acordul pentru finanţare aprobat, facturi, extrase de cont, documente contabile.

        ATENŢIE!
        Pentru formatul letric: modelul Formularului de decont se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Investitorul informat - Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014 - Formulare plată ajutor de stat - Formularul de decont).
        Pentru formatul on-line: modelul Formularului de decont se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro - Investitorul informat - Ajutor de Stat/H.G. nr. 807/2014/ Depunere On-line).

        ATENŢIE!
     Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul Ghid, se prezintă atât pe suport de hârtie, cât şi pe suport electronic, în format Microsoft Excel, în cazul în care întreprinderea transmite cererea de plată însoţită de documentele justificative, în format letric, la Ministerul Finanţelor Publice.    B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizori
        Activele/serviciile/lucrările achiziţionate trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investiţii, cu respectarea calendarului realizării investiţiei şi a Acordului pentru finanţare.
        DEFINIŢIE
        Calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia.

    3.1. Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie furnizori
        Întreprinderea trebuie să deţină sau să elaboreze, după caz, o Procedură de atribuire aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiţii, înainte de atribuirea contractelor.
     Procedura de atribuire a contractelor de achiziţionare a activelor/serviciilor/lucrărilor aferente proiectului de investiţii trebuie să respecte principiile: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor, fapt care este asumat de reprezentantul legal în cadrul declaraţiilor pe proprie răspundere de la pct. 3.3 din prezentul Ghid.
        Nota privind procedura internă trebuie asumată de reprezentantul legal şi trebuie să conţină descrierea etapelor procesului de achiziţie, precum şi documentele care sunt utilizate în cadrul procedurii de achiziţie (exemplu: cerere de oferte, oferte, documente finale de stabilire a câştigătorului, comunicări către participanţii la procesul de selecţie, etc.).
        În cadrul Notei trebuie să se precizeze numărul şi data procedurii în baza căreia a fost realizată selecţia.

    3.2. Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii
     Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii se va prezenta conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul Ghid şi va centraliza documentele justificative privind selecţia furnizorilor, aşa cum sunt descrise în Nota privind procedura internă. Documentul este semnat şi datat, fiind asumat prin Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal.
        ATENŢIE!
        Toate documentele menţionate în Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii, se verifică la faţa locului.
        Pe perioada suspendării verificării la faţa locului aceste documente se transmit pe suport memory stick, în format .pdf la Ministerul Finanţelor Publice.
        Documentele transmise sunt asumate de reprezentantul legal prin declaraţia pe proprie răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie sunt conforme cu originalele.


    3.3. Declaraţii privind selecţia furnizorilor de active/servicii
        ● Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care certifică faptul că achiziţionarea activelor s-a efectuat cu respectarea principiilor achiziţiei în condiţii de piaţă, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor Publice.
        ● Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţi agreaţi respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă.
    Declaraţia este transmisă doar în cazul în care achiziţia se realizează din cadrul grupului/terţi agreaţi, şi prezintă cadrul legal (procedura internă de achiziţie/alte documente aferente achiziţiei, precum şi motivele care au stat la baza acestui tip de achiziţie (exemplu: brevete, licenţe de fabricaţie tip secret comercial, incompatibilităţi de natură tehnică etc.).
        ATENŢIE!
        Declaraţiile pe propria răspundere a reprezentantului legal se întocmesc pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor Publice.    B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporale
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:
    1. Activele corporale reprezintă:
    a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
        ATENŢIE!
        În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de baza - Subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii de bază din Devizul pe obiect, aşa cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (Terasamente, Rezistenţa, Arhitectura, Instalaţii).
        Aria desfăşurată = suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale".
        NU sunt eligibile:
    - cheltuielile cu realizarea de construcţii conform situaţiilor de lucrări, pentru alte obiective de investiţii, care nu sunt prevăzute în planul de investiţii.
    – achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii.
    – tipurile de construcţii care nu se încadrează în STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale" (exemplu: platforme, drumuri etc.).    b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
        ATENŢIE!
        NU sunt eligibile:
    - achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.
    – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor, etc.
    2. Închirierea construcţiilor reprezintă cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
        ATENŢIE!
        Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.
        Sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
        Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu cel puţin 2 ani.


    3. Active necorporale reprezintă active amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
    4.1. lucrări de construcţie

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să │
│crt.│ │conţină cel puţin│
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Contractele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │asigure │
│ │ │posibilitatea │
│ │ │identificării │
│ │ │construcţiilor ce│
│ │ │fac obiectul │
│ │ │proiectului de │
│ │ │investiţii │
│ │ │finanţat cu │
│ │ │ajutor de stat, │
│ │Contracte de │conform planului │
│ │execuţie │de investiţii. │
│ │lucrări │- în conţinutul │
│ │construcţii │acestora trebuie │
│1 │încheiate cu │să se regăsească │
│ │furnizorul │devizele pe │
│ │desemnat în │fiecare │
│ │urma procesului│construcţie │
│ │de achiziţie │aferentă │
│ │ │investiţiei şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │defalcată pe │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │- Se vor prezenta│
│ │ │anexele relevante│
│ │ │şi eventualele │
│ │ │acte adiţionale │
│ │ │la contracte, │
│ │ │după caz. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Situaţiile de │
│ │ │lucrări pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │construcţie │
│ │ │corespunzător │
│ │ │Devizului, cu │
│ │ │defalcarea pe │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, care│
│ │ │prezintă număr şi│
│ │ │dată. În │
│ │ │cuprinsul lor se │
│ │ │menţionează │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │contractului de │
│ │ │execuţie lucrări │
│ │ │construcţii. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │Situaţiilor de │
│ │ │lucrări sunt │
│ │ │incluse │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │trebuie │
│2 │Situaţii de │prezentată o │
│ │lucrări │Declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │reprezentantului │
│ │ │legal în care │
│ │ │sunt menţionate │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │separat │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │Valorile din │
│ │ │Situaţiile de │
│ │ │lucrări exprimate│
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine o rubrică│
│ │ │cu echivalentul │
│ │ │în lei, corelat │
│ │ │cu suma din │
│ │ │factură. │
│ │ │- Documentele │
│ │ │sunt semnate de │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară, │
│ │ │executantul │
│ │ │lucrărilor şi │
│ │ │dirigintele de │
│ │ │şantier. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │- Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │ѵ număr, dată, │
│ │ │denumire │
│ │ │furnizor, │
│ │ │denumire │
│ │ │beneficiar şi │
│ │ │semnătură │
│ │ │furnizor. │
│ │ │ѵ numărul şi data│
│ │Facturi │contractului în │
│ │aferente │baza căruia s-a │
│ │cheltuielilor │emis factura sau │
│ │eligibile │numărul şi data │
│3 │pentru care se │Situaţiei de │
│ │solicită │lucrări aferente,│
│ │finanţare cu │după caz. │
│ │ajutor de stat │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │facturilor sunt │
│ │ │incluse │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │întocmeşte o Notă│
│ │ │explicativă în │
│ │ │care sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct, │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent │
│ │ │acestora. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- În extrasele de│
│ │ │cont trebuie să │
│ │ │se identifice şi │
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea facturii│
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către│
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată cuprinde│
│ │ │mai multe facturi│
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile/ sau │
│ │ │doar eligibile) │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │Notă │
│ │ │justificativă │
│ │ │privind achitarea│
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│4 │Extrase de cont│întreprinderea. │
│ │ │Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct│
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi,│
│ │ │valoarea fiecărei│
│ │ │facturi şi │
│ │ │totalul plăţii, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de cont.│
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care aceasta│
│ │ │va certifica │
│ │ │valoarea, numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │de înregistrare a│
│ │ │activelor, în │
│ │ │contul de │
│ │ │Imobilizări/ │
│ │ │Mijloace fixe, în│
│ │ │lei. În cuprinsul│
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea │
│ │ │şi denumirea │
│ │ │activului. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi │
│5 │Note contabile │semnate de │
│ │ │persoana care │
│ │ │le-a întocmit, şi│
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru │
│ │ │facturile emise │
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine şi cursul│
│ │ │de referinţă, │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │acestora în │
│ │ │contabilitate. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │La ultima tranşă │
│ │ │a ajutorului de │
│ │ │stat solicitat │
│ │ │pentru acest tip │
│ │ │de cheltuială, se│
│ │Fotografii ale │vor ataşa │
│ │construcţiilor │fotografii │
│6 │corespunzătoare│relevante, în │
│ │Situaţiilor de │care să se │
│ │lucrări │identifice │
│ │ │construcţia/ │
│ │ │construcţiile şi │
│ │ │numărul/numerele │
│ │ │de inventar │
│ │ │aferente │
│ │ │acestora. │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘


    4.2. închiriere construcţii

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Documentele │
│Nr. │Document │justificative trebuie│
│crt.│ │să conţină cel puţin │
│ │ │următoarele elemente │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie să │
│ │ │se regăsească cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente: obiectul │
│ │ │contractului, │
│ │Contracte │suprafaţa închiriată,│
│1 │de │valoarea │
│ │închiriere │contractului. │
│ │construcţii│- Se vor prezenta, │
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │toate anexele │
│ │ │relevante şi │
│ │ │eventualele acte │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │contracte. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │Facturi │formularul de decont.│
│ │aferente │- Facturile trebuie │
│ │chiriilor │să conţină: │
│ │pentru care│ѵ număr, dată, │
│2 │se solicită│denumire furnizor, │
│ │finanţare │denumire beneficiar │
│ │cu ajutor │şi semnătură │
│ │de stat │furnizor. │
│ │ │ѵ numărul şi data │
│ │ │contractului în baza │
│ │ │căruia s-a emis │
│ │ │factura. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se │
│ │ │identifice şi să se │
│ │ │marcheze numărul, │
│ │ │data şi valoarea │
│ │ │facturii eligibile. │
│ │ │Documentele trebuie │
│ │ │să certifice │
│ │ │efectuarea plăţilor │
│ │ │de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de ajutor│
│ │ │de stat. │
│ │ │- În cazul în care │
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai multe │
│ │ │facturi (eligibile şi│
│ │ │neeligibile/ sau doar│
│ │ │eligibile) se va │
│ │ │întocmi o Notă │
│ │ │explicativă privind │
│ │ │achitarea facturilor,│
│ │ │asumată de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│3 │Extrase de │întreprinderea. │
│ │cont │Nota va conţine un │
│ │ │tabel centralizator │
│ │ │în care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │nuărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea fiecărei │
│ │ │facturi şi totalul │
│ │ │plăţii acestora, │
│ │ │corelat cu extrasul │
│ │ │de cont. │
│ │ │- În cazul în care în│
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de plată│
│ │ │apar erori materiale │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe propria│
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei autorizate │
│ │ │să reprezinte │
│ │ │întreprinderea, prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica valoarea, │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Se prezintă notele │
│ │ │contabile ale │
│ │ │facturilor privind │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │cheltuielilor cu │
│ │ │chiria, în lei. │
│ │ │- Notele contabile │
│ │Note │vor fi semnate de │
│4 │contabile │persoana care le-a │
│ │ │întocmit şi avizate │
│ │ │de directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │În cuprinsul acestora│
│ │ │se vor regăsi numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │valoarea acesteia. │
├────┴───────────┴─────────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘


    4.3. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină│
│crt.│ │cel puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie │
│ │ │să se regăsească │
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea acestora.│
│ │ │- Se vor prezenta,│
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │anexele relevante │
│ │ │şi eventualele │
│ │ │acte adiţionale la│
│ │ │contracte/comenzi,│
│ │ │din care să │
│ │ │rezulte denumirea │
│ │ │şi valoarea │
│ │Contracte de │acestor active. │
│ │achiziţie şi/ │- În cazul în care│
│ │sau comenzi │în conţinutul │
│ │către │contractelor/ │
│1 │furnizorii │comenzilor sunt │
│ │desemnaţi în │menţionate mai │
│ │urma │multe tipuri de │
│ │procesului de │maşini, utilaje │
│ │achiziţie │sau echipamente, │
│ │ │se va prezenta │
│ │ │distinct denumirea│
│ │ │şi valoarea │
│ │ │aferentă acestora │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile). │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în contracte sunt │
│ │ │mai multe maşini, │
│ │ │utilaje sau │
│ │ │echipamente │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile se vor│
│ │ │marca doar cele │
│ │ │eligibile. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │- Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │ѵ număr, dată, │
│ │ │denumire furnizor,│
│ │ │denumire │
│ │ │beneficiar şi │
│ │Facturi │semnătură │
│ │aferente │furnizor, │
│ │cheltuielilor │ѵ denumirea │
│2 │eligibile │activului │
│ │pentru care se│corporal. │
│ │solicită │- În cazul în care│
│ │finanţare cu │în cuprinsul │
│ │ajutor de stat│facturilor nu sunt│
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │întocmeşte o Notă │
│ │ │explicativă în │
│ │ │care sunt │
│ │ │prezentate aceste │
│ │ │cheltuieli cu │
│ │ │indicarea separată│
│ │ │a TVA-ului aferent│
│ │ │acestora │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se│
│ │ │identifice şi să │
│ │ │se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai multe│
│ │ │facturi (eligibile│
│ │ │şi neeligibile/sau│
│ │ │doar eligibile) se│
│ │ │va întocmi o Notă │
│ │ │explicativă │
│ │ │privind achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │Extrase de │reprezinte legal │
│3 │cont │întreprinderea. │
│ │ │Nota va conţine un│
│ │ │tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea fiecărei │
│ │ │facturi şi totalul│
│ │ │plăţii acestora, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de cont. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria răspundere│
│ │ │a persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care aceasta │
│ │ │va certifica │
│ │ │valoarea, numărul │
│ │ │şi data facturii │
│ │ │eligibile corecte.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea şi│
│ │ │denumirea │
│ │ │activului │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │pentru activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │valută vor conţine│
│ │ │explicit cursul de│
│ │ │referinţă utilizat│
│ │ │la înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │vor fi semnate de │
│ │ │persoana care le-a│
│4 │Note contabile│întocmit şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │- În cuprinsul │
│ │ │acestora, în │
│ │ │contul de │
│ │ │Imobilizări/ │
│ │ │Mijloace fixe se │
│ │ │vor regăsi numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, valoarea│
│ │ │acesteia în valută│
│ │ │şi în lei; toate │
│ │ │aceste informaţii │
│ │ │vor fi marcate. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │La ultima tranşă a│
│ │ │ajutorului de stat│
│ │Fotografii ale│solicitat pentru │
│ │echipamentelor│acest tip de │
│5 │prezentate în │cheltuială, se vor│
│ │formularul de │ataşa fotografii │
│ │decont │în care să fie │
│ │ │vizibil numărul de│
│ │ │inventar atribuit │
│ │ │fiecărui activ. │
├────┴──────────────┴──────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘
    B5. Documentele justificative privind activele necorporale

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │ │trebuie să │
│crt.│Document │conţină cel │
│ │ │puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Documentul │
│ │ │specifică faptul│
│ │Declaraţie pe │că activele │
│ │propria │necorporale sunt│
│ │răspundere a │achiziţionate de│
│ │reprezentantului│la terţi care nu│
│ │legal al │au legături cu │
│ │întreprinderii │cumpărătorul, │
│1 │privind │respectiv │
│ │achiziţia │întreprinderea │
│ │activelor │beneficiară de │
│ │necorporale de │ajutor de stat. │
│ │la terţi care nu│Este datat şi │
│ │au legătură cu │semnat de │
│ │cumpărătorul │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie│
│ │ │să se regăsească│
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │acestora. │
│ │ │- Se vor │
│ │ │prezenta, dacă │
│ │ │este cazul, │
│ │ │anexele │
│ │ │relevante şi │
│ │ │eventualele acte│
│ │Contracte de │adiţionale la │
│ │achiziţie şi/sau│contracte/ │
│ │comenzi către │comenzi din care│
│2 │furnizorii │să rezulte │
│ │desemnaţi în │denumirea şi │
│ │urma procesului │valoarea. │
│ │de achiziţie │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │conţinutul │
│ │ │contractelor/ │
│ │ │comenzilor sunt │
│ │ │menţionate mai │
│ │ │multe tipuri de │
│ │ │active │
│ │ │necorporale, se │
│ │ │vor prezenta │
│ │ │distinct │
│ │ │denumirea şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │aferentă │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în│
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │- Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │ѵ număr, dată, │
│ │ │denumire │
│ │ │furnizor, │
│ │ │denumire │
│ │ │beneficiar şi │
│ │Facturi aferente│semnătură │
│ │cheltuielilor │furnizor, │
│3 │eligibile pentru│ѵ denumirea │
│ │care se solicită│activului │
│ │finanţare cu │necorporal. │
│ │ajutor de stat │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │facturilor sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │acestea trebuie │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent│
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- În extrasele │
│ │ │de cont trebuie │
│ │ │să se identifice│
│ │ │şi să se │
│ │ │marcheze │
│ │ │numărul, data şi│
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de │
│ │ │către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată │
│ │ │cuprinde mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile/ sau│
│ │ │doar eligibile) │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │Notă explicativă│
│ │ │privind │
│ │ │achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea. │
│4 │Extrase de cont │Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în│
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona │
│ │ │distinct numărul│
│ │ │şi data fiecărei│
│ │ │facturi, │
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi│
│ │ │şi totalul │
│ │ │plăţii acestora,│
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de │
│ │ │cont. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori│
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │Declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care │
│ │ │aceasta va │
│ │ │certifica │
│ │ │valoarea, │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile│
│ │ │de înregistrare │
│ │ │a activelor, în │
│ │ │lei. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în│
│ │ │valută vor │
│ │ │conţine explicit│
│ │ │cursul de │
│ │ │referinţă │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi│
│5 │Note contabile │semnate de │
│ │ │persoana care │
│ │ │le-a întocmit şi│
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. În │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi numărul │
│ │ │şi data facturii│
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, │
│ │ │valoarea │
│ │ │acesteia în │
│ │ │valută şi în │
│ │ │lei; toate │
│ │ │aceste │
│ │ │informaţii vor │
│ │ │fi marcate. │
├────┴────────────────┴────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘

        DEFINIŢIE
        Terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul din următoarele cazuri:
    (i) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    (ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
    (iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    (iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.    B6. Alte documentele justificative

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină │
│crt.│ │cel puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Declaraţie pe│- Declaraţia pe │
│ │propria │propria răspundere │
│ │răspundere │este datată şi │
│ │privind │semnată de persoana│
│ │activele │autorizată să │
│ │pentru care │reprezinte legal │
│1 │se solicită │întreprinderea. │
│ │plata │- Se prezintă la │
│ │ajutorului de│fiecare cerere de │
│ │stat (Anexa │plată, conform │
│ │nr. 5 la │modelului din Anexa│
│ │prezentul │nr. 5 la prezentul │
│ │Ghid) │Ghid. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Nota prezintă │
│ │ │gradul de │
│ │ │îndeplinire a │
│ │ │obligaţiilor │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │Menţiunile speciale│
│ │Notă privind │cuprinse în Acordul│
│ │îndeplinirea │pentru finanţare. │
│ │menţiunilor │- Se prezintă doar │
│2 │speciale │în cazul în care │
│ │prevăzute în │menţiunile speciale│
│ │Acordul │condiţionează plata│
│ │pentru │ajutorului de stat.│
│ │finanţare │- Nota este semnată│
│ │ │de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prezintă număr şi │
│ │ │dată. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- Declaraţia │
│ │ │conţine gradul de │
│ │ │realizare a │
│ │ │planului de │
│ │ │investiţii │
│ │ │(cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile) la │
│ │ │ultima cerere de │
│ │ │plată şi încadrarea│
│ │ │în valoarea de │
│ │Declaraţie pe│minimum 4,5 │
│ │propria │milioane lei, în │
│ │răspundere │conformitate cu │
│ │privind │prevederile art. │
│ │gradul de │18, lit b) din H.G.│
│3 │realizare a │nr. 807/2014, cu │
│ │planului de │modificările şi │
│ │investiţii │completările │
│ │(Anexa nr. 4 │ulterioare. │
│ │la prezentul │- În situaţia în │
│ │Ghid) │care investiţia nu │
│ │ │este finalizată la │
│ │ │data ultimei cereri│
│ │ │de plată, │
│ │ │declaraţia conţine │
│ │ │motivaţia │
│ │ │nefinalizării, │
│ │ │precum şi data │
│ │ │estimată pentru │
│ │ │finalizarea │
│ │ │investiţiei, │
│ │ │conform Acordului │
│ │ │pentru finanţare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Orice alte │
│ │ │documente în │
│ │Alte │vederea │
│4 │documente │clarificării unor │
│ │relevante │aspecte specifice │
│ │ │aferente Cererii de│
│ │ │plată a ajutorului │
│ │ │de stat, după caz. │
├────┴─────────────┴───────────────────┤
│Documentele sunt semnate de persoana │
│autorizată să reprezinte │
│întreprinderea, cu excepţia │
│documentelor emise de alte autorităţi │
│care se prezintă în copie. │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE!
        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba româna.
        În cazul documentelor depuse într-o limba străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba româna certificate de către traducători autorizaţi.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor Publice are dreptul de a solicita întreprinderii orice alte documente justificative în vederea soluţionării Cererii de plată a ajutorului de stat.

    1.4. Termenele de evaluare a Cererii de plată şi a documentelor justificative
        Ministerul Finanţelor Publice verifică cererea de plată a ajutorului de stat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice.
        În situaţia în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice solicită prin adresă documente şi informaţii suplimentare.
        Întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor Publice, documentele de clarificări în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data primirii solicitării.
        În situaţia în care întreprinderea NU confirmă primirea solicitării transmise sau nu respectă termenul de 30 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia.
        ATENŢIE!
        În vederea calculării termenului de 15 zile lucrătoare, pentru returnarea cererii de plată sunt necesare următoarele precizări:
    1. Situaţia în care întreprinderea NU confirmă primirea solicitării transmise:
        Atunci când solicitarea este returnată la Ministerul Finanţelor Publice de către poştă:
    - se contactează întreprinderea şi se retransmite solicitarea la aceeaşi adresă/o nouă adresă comunicată de reprezentantul legal al întreprinderii pe e-mail.
        Dacă solicitarea este returnată a doua oară, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei.

    – în cazul în care întreprinderea nu poate fi contactată, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei.


    2. Situaţia în care întreprinderea NU respectă termenul de 30 zile lucrătoare de la data primirii solicitării pentru transmitere a documentelor de clarificări:
        Atunci când răspunsul la solicitare nu este transmis de întreprindere în cele 30 de zile lucrătoare de la data la care societatea semnează confirmarea de primire (A.R.), întreaga documentaţie se returnează la adresa menţionată în cererea de plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data împlinirii celor 30 zile lucrătoare.
    1.5. Solicitarea Certificatelor de atestare fiscală şi verificarea la faţa locului a investiţiei
        După analiza tuturor documentelor Ministerul Finanţelor Publice transmite o adresă către întreprindere prin care:
    a. solicită Certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat,
        ATENŢIE!
        Plata ajutorului de stat se face doar dacă întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. În acest sens întreprinderea transmite:
    - Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    – Certificatele de atestare fiscală pentru bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în Certificatul constatator transmis împreună cu cererea de plată.    b. informează întreprinderea cu privire la perioada efectuării verificării.
        ATENŢIE!
        Verificarea la faţa locului este suspendată până la data de 31.12.2020
        Verificarea are loc la locaţia realizării investiţiei şi, după caz, la sediul social al întreprinderii.
        Întreprinderea este obligată să desemneze, printr-o adresă transmisă prin fax/e-mail, persoanele care însoţesc reprezentanţii Ministerul Finanţelor Publice la faţa locului, precum şi datele de contact ale acestora.
        Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.        Întreprinderea este obligată să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerul Finanţelor Publice următoarele documente:
        ● Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs, extras al activelor eligibile, în copie;
        ATENŢIE!
        Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs - extras al activelor eligibile se va actualiza la fiecare Cerere de plată depusă, respectiv se vor adăuga la Cererea de plată curentă şi activele solicitate la plată în cererea de plată anterioară/cererile de plată anterioare.
        Astfel, la data ultimei cereri de plată, Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs - extras trebuie să conţină toate activele eligibile solicitate la plată în cadrul tuturor cererilor de plată depuse, active aferente proiectului de investiţii pentru care întreprinderea a primit Acord pentru finanţare.


     ● Documentele menţionate în Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii cuprinse în cererea de plată (Anexa nr. 3 la prezentul Ghid);
        ● Orice alt document justificativ care condiţionează soluţionarea Cererii de plată a ajutorului de stat.

        Certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat se pot prelua de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul verificării la faţa locului, sau se pot transmite de către întreprindere la Ministerului Finanţelor Publice.
        ATENŢIE!
        Activele corporale şi necorporale care fac obiectul decontării cu ajutor de stat trebuie să existe fizic la locaţia realizării investiţiei.
        În cazul în care la faţa locului nu se pot identifica, în locaţia investiţiei, activele eligibile, acestea NU se vor deconta cu ajutor de stat.
        Cheltuielile aferente activelor pot fi realizate parţial sau în totalitate de întreprindere, conform contractelor/comenzilor încheiate.
        În urma verificării la faţa locului reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice întocmesc Nota de constatare unilaterală, în două exemplare din care un exemplar se transmite întreprinderii.    2. Soluţionarea Cererii de plată a ajutorului de stat
        În cazul în care Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice întocmesc Raportul de plată, document intern prin care se propune decontarea ajutorului de stat aferent cererii de plată.
        Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă atunci când:
    - respectă toate cerinţele din punct de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis Acordul pentru finanţare,
    – întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat,
    – s-a realizat verificarea la faţa locului a realizării investiţiei,
    – documentele menţionate în Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale/servicii cuprinse în cererea de plată (Anexa nr. 3 la prezentul Ghid) sunt conforme.


    3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?
        Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.
        ATENŢIE!
        Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri". În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia.
        Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
        Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


    ANEXA 1

        Data înregistrării .............
        (se menţionează data înregistrării din registrul de corespondenţă al întreprinderii)

        Numărul înregistrării ...............
        (se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii)

                          CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
        Subscrisa, .......... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preia din actul de identitate), având calitatea de .......... (administrator, se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau împuternicit în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014), identificat/identificată cu cod numeric personal/număr de identificare fiscală, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .......... (valoare se preia din formularul de decont), în baza Acordului pentru finanţare nr. .......... din data de .......... (informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta-sus a documentului emis de M.F.P.) şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea de .......... (se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în Acordul pentru finanţare aprobat), conform acordului pentru finanţare.
    I. Datele de identificare a întreprinderii:
        Denumirea întreprinderii: ....................
        (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Data înregistrării întreprinderii: ....................
        (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ....................
        (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Codul de identificare fiscală: ....................
        (se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Adresa: ....................
        (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare"),

        Telefon: .............. Fax: ................. E-mail: .................
        (informaţiile se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de la poziţia "Informaţii de identificare")

        Cod IBAN: ...................., deschis la Trezoreria ....................
        (informaţia se preia din înştiinţarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea).


    II. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata, .................... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr. .........., eliberat de ............. la data de .............., cu domiciliul în localitatea ...................., str. .................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul .................... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .................... (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
        [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
        DEFINIŢIE
        Proiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.


        [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
        [ ] activele există fizic în locaţia realizării investiţiei.

        ATENŢIE!
        Datele privind starea societăţii (dizolvare, lichidare, insolvenţă) se regăsesc la poziţia "Fapte aflate sub incidenţa art. 21. lit. e-h) din Legea nr. 26/1990" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.
        Celelalte date privind eligibilitatea societăţii se declară pe propria răspundere de către reprezentantul legal, având în vedere faptul că falsul în înscrisuri/declaraţii este o infracţiune prevăzută de art. 326 din Codul Penal.
        Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să susţină afirmaţiile reprezentantului legal.

        Declar pe propria răspundere, că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: ....................
        (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)

        Funcţia: ...................
        ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)

        Semnătura: .................
        (cererea este semnată de reprezentantul legal)

        Data semnării: ...................
        (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)

        Nota:
        Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele menţionate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.    ANEXA 2

                                   FORMULAR DE DECONT

┌────────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│Codul │Activitatea│ │ │Factura de achiziţie │Plata │ │ │Valoarea înregistrată în│ │ │
│potrivit │1. │ │ │ │ │ │ │contabilitate │ │ │
│încadrării │realizarea │ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────────────┼──────┬──────────────────┤ │ ├──────┬─────┬───────────┤ │ │
│în Catalogul│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care │Intensitate│ │
│privind │construcţii│ │ │ │ │ │ │ │Valoare plătită │ │Cursul │ │ │eligibilă │conform │Ajutor de│
│clasificarea│2. │ │Denumirea│ │ │ │Valoare lei/valută│ │lei/valută │ │valutar │Total │Total│pentru care│Acordului │stat │
│şi duratele │închiriere │Nr. de │activului│ │ │ │ │Extras│ │Valută │utilizat la │valută│lei │se solicită│pentru │solicitat│
│normale de │construcţii│inventar│din │ │ │ │ │de │ │utilizată│înregistrarea│fără │fără │finanţare │finanţare% │- lei - │
│funcţionare │3. │ │factura │Furnizor│Numărul │Data ├────────┬─────────┤cont ├────────┬─────────┤ │în evidenţa │TVA │TVA ├──────┬────┤ │ │
│a │Instalaţii │ │ │ │facturii│facturii│ │din care │(nr. ,│ │din care │ │contabilă │ │ │Valută│Lei │ │ │
│mijloacelor │tehnice, │ │ │ │ │ │Total │eligibilă│data) │Total │eligibilă│ │ │ │ │fără │fără│ │ │
│fixe │maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TVA │TVA │ │ │
│(HG 2139/ │echipamente│ │ │ │ │ ├───┬────┼───┬─────┤ ├───┬────┼───┬─────┤ │ ├──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│2004) │4. active │ │ │ │ │ │cu │fără│cu │fără │ │cu │fără│cu │fără │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale│ │ │ │ │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───┴────┴───┴─────┴──────┴───┴────┴───┴─────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────┴──────┴────┴───────────┴─────────┘


┌─────────────────────────┬──────┬─────┐
│Valoare cheltuieli │Valută│Lei │
│eligibile pentru care se │fără │fără │
│solicită finanţare, din │TVA │TVA │
│care: │(col. │(col.│
│ │21) │22) │
├─────────────────────────┼──────┼─────┤
│Construcţii, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┤
│- realizate │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┤
│- chirii │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┤
│Instalaţii tehnice, │ │ │
│maşini şi echipamente │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┤
│Active necorporale │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────┤
│TOTAL │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴─────┘


┌───────────────────────────────┬──────┐
│ │- lei │
│Valoare ajutor de stat │– │
│solicitat, din care: │(col. │
│ │24) │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Construcţii, din care: │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- realizate │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- chirii │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Instalaţii tehnice, maşini şi │ │
│echipamente │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Active necorporale │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────┴──────┘

        Declar pe propria răspundere, că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele: .................
        (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)

        Funcţia: ................
        ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)

        Semnătura: ...............
        (cererea este semnată de reprezentantul legal)

        Data semnării: .................
        (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)

        Formularul de decont cuprinde 24 de coloane:
    - coloana 1 - Codul potrivit încadrării în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (H.G. 2139/2004)- se completează cu codul de clasificare atribuit la încadrarea activului în mijloace fixe/codul atribuit în cazul înregistrării activelor în categoria Imobilizărilor în curs, la data depunerii Cererii de plată
    – coloana 2 - Activitatea: Construcţii/Instalaţii/Active necorporale - se completează denumirea corespunzătoare tipului de cheltuieli din Acord, la care este încadrat activul eligibil
    – coloana 3 - Nr. de inventar - se completează cu nr. de inventar, aşa cum este menţionat în Registrul inventar al mijloacelor fixe/imobilizărilor
    – coloana 4 - Denumirea activului din factura - se completează denumirea aşa cum se regăseşte în factură
    – coloana 5 -11 Factura de achiziţie se completează cu datele din facturi referitor la denumire furnizor, nr./dată factură, valoare cu/fără TVA
    – coloanele 12 - Extras de cont - se completează cu nr. şi data documentului extras de cont
    – coloanele 13-16 - Valoarea plătită- se completează cu valoarea plătită total a facturii, respectiv cu valoarea eligibilă plătită aferentă activului eligibil
    – coloana 17 - Valuta utilizată se completează cu denumirea monedei
    – coloanele 18 - Cursul valutar - se completează doar pentru facturile în valută, cursul de schimb valutar utilizat la înregistrarea în evidenţa contabilă în lei
    – coloanele 19-20 - Valoarea înregistrată în contabilitate - se completează valoarea activului înregistrat în contabilitate (fără T.V.A.) în valută (în cazul în care activul a fost achiziţionat în valută) şi în lei, potrivit notelor contabile
    – coloanele 21-22 - Valoarea înregistrată în contabilitate - se completează cu valoarea eligibilă aferentă activelor/chiriilor pentru care se solicită finanţare
    – coloana 23 - Intensitatea conform acordului pentru finanţare - se completează cu valoarea obţinută prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în acordul pentru finanţare aprobat (intensitatea aprobată conform acordului)
    – coloana 24 - Ajutor de stat solicitat - se completează cu valoarea ajutorului de stat solicitat la plată, respectiv cel obţinut prin aplicarea intensităţii la valoarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită plata ajutorului de stat


    ANEXA 3

        Denumire societate: .................
        Denumire proiect de investiţii: ..............
                    Situaţia privind selecţia furnizorilor de active
                       corporale/necorporale/servicii cuprinse în
                  Cererea de plată a ajutorului de stat nr. .........
        ● Declaraţie pe propria răspundere privind achiziţia în condiţii de piaţă ................
        ● Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţi agreaţi respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă
        ● Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie a furnizorilor de active corporale/necorporale sau furnizorilor de servicii ..........

┌───────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Invitaţii │ │Documentul │ │ │ │ │
│ │ │Metoda de │de │Oferte de │final de │ │ │Contract│ │
│Poziţie│Denumirea │atribuire a │participare│participare │stabilire a │Furnizorul│Comunicarea │/ │ │
│/ cod │activului │contractului│/cereri de │ │furnizorului│selectat │către │comanda │Observaţii│
│ │achiziţionat│/ comenzii* │ofertă │ │selectat │ │ofertanţi a │(nr./ │ │
│ │ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤(nr./data) │ │ofertei │data) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │câştigătoare│ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────────┤ ├────────┼──────────┤
│ │ │ │.....│.....│.....│.....│.....│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ ├────────────┤ │ │
│1 │..... │..... │.....│.....│.....│.....│.....│..... │..... │ │..... │ │
│ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ ├────────────┤ │ │
│ │ │ │.....│.....│.....│.....│.....│ │ │ │ │ │
└───────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┘

        * ex.: selecţie de oferte, licitaţie deschisă etc.
        Subsemnatul/Subsemnata, ............... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate), identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. ..............., eliberat de ............... la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............... (informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii (denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.
        ATENŢIE!
        Toate documentele trebuie să existe la sediul societăţii, în formă completă şi corectă.

        Numele: ...............
        (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)

        Funcţia: ...............
        ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)

        Semnătura: ...............
        (cererea este semnată de reprezentantul legal)

        Data semnării: ...............
        (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)


    ANEXA 4

        Denumire societate: ...............
        Denumire proiect de investiţie: ...............
                        Declaraţie pe propria răspundere privind
                      gradul de realizare a planului de investiţii
        Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. ........., eliberat de ............... la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............... nr. ...... bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ..............., în calitate de reprezentant legal al ..............., declar pe propria răspundere că:
    - Până la data ultimei cereri de plată, ............... (nume beneficiar) a realizat o investiţie iniţială în valoare de ............... lei, care reprezintă ...............% gradul de realizare a planului de investiţii (cheltuieli eligibile şi neeligibile), conform documentaţiei care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare. Diferenţa de ...............% nu a fost realizată (motivul nerealizării) ..............., urmând a se realiza până la data de ...............
    – Investiţia iniţială pentru care se solicită decontare se va încadra, la finalul calendarului de realizare a investiţiei, în valoarea de minimum 4,5 milioane lei, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.
        Numele: ...............
        (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)

        Funcţia: ...............
        ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)

        Semnătura: ...............
        (cererea este semnată de reprezentantul legal)

        Data semnării: ...............
        (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)

        ATENŢIE!
        *) Valoarea totală a unei investiţii trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei.
        Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile - valoare T.V.A


    ANEXA 5

        Denumire societate: ...............
        Denumire proiect de investiţie: ...............
            Declaraţie pe propria răspundere privind activele pentru care se
            solicită plata ajutorului de stat la cererea nr. ...............
        Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. .........., eliberat de ............... la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............... nr. ...... bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ..............., în calitate de reprezentant legal al ..............., declar pe propria răspundere că:
    1. activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat în prezenta cerere de plată:
        [ ] sunt noi.
        [ ] sunt exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară, în locaţia investiţiei.
        [ ] fac parte din fluxul tehnologic aferent proiectului de investiţii, aprobat de Ministerul Finanţelor Publice.
        [ ] sunt utilizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului de investiţii, aprobat de Ministerul Finanţelor Publice.

    2. activele decontate la cererile anterioare:
        [ ] nu sunt înlocuite, casate, cedate, subînchiriate
        [ ] sunt înlocuite, casate, cedate, subînchiriate

        Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 - "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.
        Numele: ...............
        (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)

        Funcţia: ...............
        ("administrator" se preia din Certificatul constatator de la poziţia "Persoane împuternicite", sau "împuternicit", în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzută de H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei "Împuterniciri notariale", în original)

        Semnătura: ...............
        (cererea este semnată de reprezentantul legal)

        Data semnării: ...............
        (data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016