Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 27 februarie 2020  a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 27 februarie 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 323 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
    (1) Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) sursa de finanţare şi durata de aplicare a programului;
    b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare a acestuia;
    c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
    d) modalitatea de finanţare.


    ART. 2
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) aplicaţia informatică - software administrat de către Autoritate şi având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului şi a ecotichetelor acordate în cadrul acestuia şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind solicitanţii înscrişi, denumită PSIPAN&PVE;
    c) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;
    d) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;
    e) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, aşa cum rezultă din RNTR 2;
    f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, orice cvadriciclu sau motocicletă electrică care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou achiziţionat prin program, exceptând motocicleta electrică poate fi: electric hibrid (plug-in) şi pur electric;
    g) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă - Plug-in şi care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcţionare mixt. În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou trebuie să fie de maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcţionare mixt;
    h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero NEDC;
    i) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul ecotichetului; operatorul economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    j) comercializarea autovehiculului nou - operaţiunile constând în încheierea formalităţilor de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate şi cărţii de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau în numele şi pentru acesta, prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi;
    k) contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final şi Autoritate, cu excepţia persoanelor fizice, denumit în continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid;
    l) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între producătorul validat şi Autoritate, denumit în continuare contract de participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    m) criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;
    n) cvadriciclu - autovehicul aparţinând categoriilor de folosinţă L6e sau L7e, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul RNTR 2: categoria L6e - cvadriciclu uşor, respectiv autovehicul cu patru roţi a cărui masă în ordine de mers este de cel mult 425 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipat cu maximum două locuri şezând şi cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW pentru vehiculul subcategoria L6e-A sau respectiv 6 kW pentru vehiculul subcategoria L6e-B; categoria L7e - cvadriciclu greu, respectiv autovehicul cu patru roţi, altul decât cvadriciclul uşor, având masa în ordine de mers de cel mult 450 kg pentru vehiculul destinat transportului de pasageri sau respectiv 600 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri, exclusiv masa acumulatorilor, viteza maximă constructivă de cel mult 90 km/h şi echipat cu maximum patru locuri şi cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW;
    o) motocicletă electrică - autovehiculul aparţinând categoriei de folosinţă L3e sau L4e cu două, sau cu trei roţi, acţionată de un motor electric, având o putere nominală continuă mai mare de 4 KW şi o viteză maximă constructivă mai mare de 45 km/oră.
    p) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;
    q) dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către solicitant, în vederea achiziţionării autovehiculului nou;
    r) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;
    s) ecotichet - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024;
    ş) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
    t) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului;
    ţ) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
    u) notă de înscriere - documentul generat de aplicaţia PSIPAN&PVE, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a solicitantului, persoană fizică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, şi pentru persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de finanţare nerambursabilă;
    v) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; solicitantul persoană juridică, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
    w) solicitant - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care intenţionează să achiziţioneze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul ecotichetului şi depune actele necesare în acest sens;
    x) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul ecotichetului;

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) A - autoturism;
    b) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) ASU - autospecială/autospecializată uşoară;
    d) AU - autoutilitară uşoară;
    e) COC - certificatul de conformitate al autovehiculului;
    f) CV - cvadriciclu;
    g) NEDC - New European Drive Cycle, utilizat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei;
    h) RAR - Registrul Auto Român;
    i) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) TVA - taxa pe valoarea adăugată;
    k) WLTP - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei.


    ART. 3
    Obiectul, scopul şi obiectivele programului
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride.
    (2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.
    (3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecţie a mediului de interes general:
    a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament;
    b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric şi/sau electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.


    ART. 4
    Indicatorul de performanţă şi eficienţă al programului
    (1) Indicatorul de performanţă şi eficienţă al programului îl reprezintă numărul de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride achiziţionate prin program.
    (2) Cantitatea de CO_2 redusă anual ca urmare a achiziţiei prin program de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride se calculează după formula:
    C = n x (i x 130 g/km – Ʃ^i_x =1 ex),
    unde:
    C = cantitatea de CO_2 redusă anual;
    n = numărul mediu de km parcurşi anual de un autovehicul;
    i = indicatorul de la alin. (1);
    ex = emisiile de CO_2 ale fiecărui autovehicul achiziţionat prin program, exprimate în g/km.    ART. 5
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
    (1) Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.
    (2) Programul se desfăşoară în perioada 2020-2024.

    ART. 6
    Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
    (2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.

    ART. 7
    Ecotichetul
    (1) Ecotichetul se acordă în cuantum de până la:
    a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptând motocicleta;
    b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC;
    c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcţionare mixt;
    d) 3.500 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unei motociclete electrice, conform informaţiilor înscrise în COC.

    (2) Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
    (3) Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.
    (4) Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
    (5) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.
    (6) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 şi doreşte să achiziţioneze o motocicletă electrică, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare în valoare de 3.500 lei. Valoarea cumulată a ecotichetului şi a primei de casare nu va depăşi 50% din valoarea de achiziţie a motocicletei electrice.
    (7) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024. Programul nu se cumulează cu niciun alt program care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, cu excepţia Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
    (8) Prima de casare se poate obţine în condiţiile prevăzute de Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.
    (9) Acordarea ecotichetului solicitantului - operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică - se face în baza schemei intitulate „Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (10) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (9) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (12) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (13) În cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra ecotichetului.
    (14) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcţionare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 1 (valorile NEDC) sau în alte documente relevante.

    ART. 8
    Condiţii de acordare a ecotichetului
    (1) Beneficiază de ecotichet persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
    b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;
    c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
    d) a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

    (2) Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;
    b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, perfectând contractul de finanţare şi obţinând nota de înscriere;
    c) a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat cu care a perfectat contractul de finanţare şi a eliberat nota de înscriere.


    ART. 9
    Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor şi acceptării solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului se aprobă, anual, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (4) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare.
    (5) Dispoziţia prevăzută la alin. (3) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 2 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.
    (6) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanţării pe categorii de solicitanţi eligibili se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (7) Înscrierea persoanei fizice se face potrivit opţiunii acesteia, la unul dintre producătorii validaţi care au perfectat contractul de finanţare cu Autoritatea.

    CAP. II
    Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi participarea în cadrul programului
    SECŢIUNEA 1
    Producătorul
    ART. 10
    Eligibilitate
    (1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
    b) are ca obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea autovehiculelor noi (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511, şi/sau comercializarea motocicletelor, conform CAEN rev. 2, cod 4540;
    c) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în caz contrar producătorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.

    (2) Producătorul care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.
    (3) Este exclusă deţinerea în cadrul programului a dublei calităţi, şi anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului şi, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeaşi marcă a autovehiculului nou.
    (4) Pentru a putea acorda atât ecotichetul, prin prezentul program, cât şi prima de casare, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, producătorul trebuie să fie validat în ambele programe.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4), prin cererea de validare depusă în cadrul prezentului program se va solicita validarea şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.
    (6) În situaţia descrisă la alin. (5), prevederile referitoare la înscrierea proprietarului autovehiculului uzat, casarea şi radierea acestuia, precum şi toate formalităţile aferente acestor operaţiuni, descrise în cadrul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, se aplică corespunzător.

    ART. 11
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
    d) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată;
    e) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie certificată „conform cu originalul“; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea, în original şi copie certificată „conform cu originalul“ (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare.


    ART. 12
    Depunerea dosarului de validare
    (1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
    (2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informaţii:
    a) denumirea completă a producătorului şi adresa sediului social;
    b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024“ - producător;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

    (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    (5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei referitoare la paginaţie şi opis, determină respingerea acestuia.

    ART. 13
    Validarea producătorului
    (1) Validarea producătorului se face pentru perioada 2020-2024 şi are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.
    (2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (4) Atrag respingerea dosarului de validare:
    a) cererea de validare şi documentele ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;
    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

    (5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorităţii proiectele propuse spre validare şi lista proiectelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (6) Comitetul director analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere şi lista proiectelor propuse spre validare.
    (7) Lista proiectelor respinse şi lista proiectelor aprobate se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (8) În vederea perfectării contractelor de participare, Autoritatea stabileşte programarea producătorilor.
    (9) Programarea prevăzută la alin. (8) se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

    ART. 14
    Contractul de participare în vederea decontării
    (1) Contractul de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea ecotichetelor acordate beneficiarilor în cadrul programului.
    (2) Prin contract se stabilesc:
    a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;
    b) data depunerii documentelor necesare decontării;
    c) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat.

    (3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
    (4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
    (5) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiţia menţinerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.
    (7) Se consideră renunţare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispoziţiilor art. 13 alin. (9).
    (8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.
    (9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia PSIPAN&PVE.
    (10) Lista producătorilor validaţi în cadrul unei sesiuni de validare care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de participare.

    ART. 15
    Solicitarea unităţilor de către solicitanţii persoane fizice
    (1) Solicitarea unităţilor de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie.
    (2) Finanţarea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane fizice.
    (3) Unităţile pentru care nu s-au introdus în aplicaţia PSIPAN&PVE facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.

    ART. 16
    Solicitarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale
    (1) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităţilor numai după includerea sa în lista solicitanţilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.
    (2) Solicitarea unităţilor de către persoanele juridice, de drept public ori de drept privat, entităţile juridice fără personalitate juridică sau solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie.
    (3) Finanţarea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.
    (4) Unităţile pentru care nu s-au introdus în aplicaţia PSIPAN&PVE facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.

    ART. 17
    Înscrierea solicitantului
    (1) Producătorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 14 alin. (10) poate efectua înscrierea solicitantului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (2), şi a solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acestea în condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (3).
    (2) Înscrierea solicitantului persoană fizică constă în:
    a) identificarea acestuia şi introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
    - atributele de identificare a solicitantului persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;
    – numărul de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente;

    b) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, şi eliberarea acesteia solicitantului.

    (3) Înscrierea solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a solicitantului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în:
    a) identificarea solicitantului în baza documentelor prezentate;
    b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanţilor acceptaţi de către Autoritate;
    c) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
    - atributele de identificare a solicitantului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;

    d) generarea automată a contractului de finanţare şi a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid, şi eliberarea acestora solicitantului.

    (4) În cazul reprezentării solicitantului înscris, se introduc în aplicaţia informatică şi atributele de identificare a împuternicitului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi denumirea biroului notarului public).
    (5) Pentru solicitantul persoană fizică, nota de înscriere se întocmeşte în 2 exemplare: unul pentru producătorul validat şi unul pentru solicitantul înscris. Pentru solicitantul persoană juridică, contractul de finanţare şi nota de înscriere se întocmesc în 3 exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris şi unul pentru Autoritate.
    (6) Nota de înscriere este valabilă maximum 180 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie.
    (7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou după eliberarea contractului de finanţare/notei de înscriere, în termenul prevăzut la alin. (6).
    (8) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicaţia informatică a datelor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere.
    (9) Responsabilitatea privind înscrierea solicitantului persoană fizică şi juridică în program revine, în integralitate, producătorului validat. De asemenea, producătorul validat are obligaţia de a nu depăşi sumele aprobate de Autoritate cu titlu ecotichet, pentru persoanele juridice aprobate.
    (10) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puţin 60 de luni de la data încetării contractului de participare.
    (11) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de participare orice document depus de către solicitantul înscris şi aflat în păstrarea producătorului validat.

    ART. 18
    Confirmarea informaţiilor introduse în aplicaţia informatică
    (1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicaţia informatică datele privind:
    a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1, M1/N1, N1, L6e/L7e-CV, L3e, L4e, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, capacitatea cilindrică a motorului, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km, cuantumul ecotichetului solicitat);
    b) în situaţia finanţării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar se menţionează numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing;
    c) informaţii privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii). Nu se vor introduce informaţii privind facturi eliberate pentru avans.

    (2) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor introduse în aplicaţia informatică, precum şi introducerea acestora în termenele stabilite aparţine, în integralitate, producătorului validat.
    (3) În situaţia erorilor de completare, îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii, pe bază de solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul Autorităţii şi este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluţionării neconcordanţelor din cererile de decontare, se vor propune la finanţare numai acele facturi care îndeplinesc condiţiile de la art. 19 alin. (3) şi (4), urmând ca, după remediere, producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) şi facturile pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare.
    (4) Datele de identificare ale autovehiculelor achiziţionate prin program vor fi verificate prin compararea lor cu evidenţa informatizată a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) şi RAR.
    (5) Etapele validării facturilor şi efectuarea decontului:
    1. Introducerea în aplicaţie de către producătorul validat a datelor despre autovehiculul nou, inclusiv seria de şasiu a acestuia şi data emiterii facturii
    2. Declanşarea de către Autoritate a comenzilor de verificare a datelor referitoare la seriile de şasiu ale autovehiculelor noi pentru aflarea stării din evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR
    3. Obţinerea stării de „Validat“ sau „Invalidat“ se face prin compararea datelor autovehiculului nou cu evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR.
    3.1. Facturile validate pot fi propuse la decont de către producătorul validat.
    3.2 Pentru facturile invalidate se poate solicita de către producător corectarea informaţiilor introduse în aplicaţie, situaţie în care Autoritatea reia verificarea corespondenţei cu evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR.
    3.3 Producătorul nu poate propune la decont facturi pentru care nu s-a obţinut validarea şi va susţine din surse proprii cuantumul redus al autovehiculului vândut către beneficiar.


    (6) Propunerea facturilor la decont se efectuează astfel:
    1. Autoritatea verifică corectitudinea datelor din lista depusă de către producător în vederea decontării, prin compararea cu datele din aplicaţie şi cu documentele ataşate facturii. Dacă toate datele corespund, Autoritatea aprobă decontul. În caz contrar, solicită producătorului validat clarificarea/corectarea informaţiilor.
    2. În situaţia în care producătorul solicită corectarea informaţiilor referitoare la datele autovehiculului nou, acestea vor fi verificate în evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR şi se va genera validarea sau invalidarea facturilor. În cazul invalidării, se aplică prevederile alin. (5) pct. 3.2.


    ART. 19
    Decontarea ecotichetului
    (1) Decontarea ecotichetelor se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.
    (2) Cererea de decontare se înregistrează şi se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:
    a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi certificată „conform aplicaţiei informatice“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;
    b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate „conform cu originalul“ de către aceştia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;
    c) declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar; declaraţia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a beneficiarului; datele de identificare a autovehiculului nou: marca şi modelul, numărul de identificare, numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; achiziţionarea autovehiculului prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul .....; denumirea şi codul de identificare fiscală ale producătorului validat;
    d) contractul de finanţare, în original sau copie legalizată, după caz;
    e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată „conform cu originalul“, după caz, la solicitarea Autorităţii.

    (3) În factura autovehiculului nou-emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea „Suma de ............. lei, din care .......... lei reprezintă prima de casare şi .................. lei reprezintă ecotichet, se suportă din Fondul pentru mediu“, sub rubrica „Total de plată“ se înscrie textul „Diferenţă de plată beneficiar“ şi se menţionează suma rămasă de achitat de către solicitant. Cuantumul primei de casare se va completa în factură doar dacă beneficiază de finanţare şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
    (4) Factura trebuie să cuprindă cumulativ următoarele elemente:
    a) atributele de identificare a producătorului validat;
    b) atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele/denumire, codul numeric personal/codul de identificare fiscală, adresa de domiciliu/reşedinţă/sediul social;
    c) atributele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;
    d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca şi tipul, modelul, numărul de identificare şi tipul sistemului de propulsie, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC, exprimată în g/km);
    e) în situaţia în care unele dintre elementele prevăzute la lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat se va asigura că respectivele elemente se regăsesc în certificatul de conformitate al autovehiculului nou.

    (5) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) în cazul beneficiarului persoană fizică:
    - informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a);
    – informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1);

    b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:
    - informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c);
    – informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1).


    (6) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, sau entităţi juridice fără personalitate juridică.
    (7) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor şi/sau informaţiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparţine, în integralitate, producătorului validat.
    (8) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 decembrie inclusiv a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2024 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2024 este ultimul din cadrul programului.
    (9) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului, către solicitantul înscris, care, în condiţiile prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii şi s-a prezentat în vederea efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou.
    (10) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.
    (11) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi solicitantului înscris, în maximum 180 de zile de la data expirării notei de înscriere, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului.
    (12) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Solicitantul
    SUBSECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 20
    Eligibilitate
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.
    (2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat:
    a) unitatea administrativ-teritorială;
    b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
    c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
    d) organizaţia neguvernamentală;
    e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
    f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;
    g) societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
    h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.

    (3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.
    (4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entităţi juridice fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:
    a) persoana fizică autorizată;
    b) întreprinderea individuală;
    c) întreprinderea familială;
    d) instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    (5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Persoana fizică
    ART. 21
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 22
    Obţinerea notei de înscriere pentru persoanele fizice
    (1) După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre aceştia în vederea înscrierii în program.
    (2) Pentru înscriere, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:
    a) actul de identitate al solicitantului, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;
    b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau copie legalizată.

    (3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere.
    (4) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicaţia informatică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi introducerea în sistemul informatic a datelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a).

    ART. 23
    Achiziţionarea autovehiculului nou de către persoana fizică
    (1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat şi solicitantul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului şi, după caz, a primei de casare.
    (2) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează solicitantului factura şi certificatul de conformitate.
    (3) Este obligatorie înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.
    (4) Este interzisă persoanelor fizice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculele noi sunt achiziţionate în sistem leasing.
    (5) În situaţia în care, pe durata în care operează condiţiile impuse prin prevederile de la alin. (3) şi (4), autovehiculele noi, achiziţionate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmărire, beneficiarul este obligat la restituirea finanţării.
    (6) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziţionate în cadrul programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, în scris, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (3) şi (4), precum şi obligativitatea plăţii integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu titlu de ecotichet.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Unitatea administrativ-teritorială
    ART. 24
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    h) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.


    ART. 25
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    h) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată
    ART. 26
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    h) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.


    ART. 27
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată „conform cu originalul“;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 5-a
    Instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu sau fără personalitate juridică
    ART. 28
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu sau fără personalitate juridică, ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice, conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    h) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.


    ART. 29
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată „conform cu originalul“; având în vedere caracterul secret al actului administrativ de numire al conducătorului instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se depune extras din ordinul de numire/adeverinţă, în original, din care să rezulte conducătorul instituţiei;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 6-a
    Organizaţia neguvernamentală
    ART. 30
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului organizaţia neguvernamentală care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice, conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    h) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.


    ART. 31
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“;
    h) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;
    i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);
    k) actul de înfiinţare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv, statutul etc., după caz).


    SUBSECŢIUNEA a 7-a
    Unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România
    ART. 32
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice, conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    h) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.


    ART. 33
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“;
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“;
    e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată „conform cu originalul“;
    j) actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“ şi hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I);
    k) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    l) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 8-a
    Operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic
    ART. 34
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    e) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
    f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    j) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.


    ART. 35
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuţii de reprezentare a societăţii în relaţia cu terţii, în copie certificată conform cu originalul;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/ împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 9-a
    Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
    ART. 36
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înfiinţată potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
    e) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice, conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    h) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    i) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    j) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.


    ART. 37
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată „conform cu originalul“;
    d) certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată „conform cu originalul“;
    e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 10-a
    Unitatea medico-sanitară
    ART. 38
    Criterii de eligibilitate
    (1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Criteriile de eligibilitate, precum şi conţinutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 34 şi 35, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.

    SUBSECŢIUNEA a 11-a
    Entitatea juridică fără personalitate juridică
    ART. 39
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului entitatea juridică fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    f) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    g) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    h) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.


    ART. 40
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 12-a
    Organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale
    ART. 41
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    e) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    j) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.


    ART. 42
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
    g) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    SUBSECŢIUNEA a 13-a
    Persoana juridică română, de drept public ori de drept privat
    ART. 43
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului orice persoană juridică română, de drept public ori de drept privat, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    e) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică, conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la prezentul ghid.
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

    i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    j) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.


    ART. 44
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“;
    d) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“;
    e) actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
    j) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată „conform cu originalul“;
    k) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;
    l) actul de înfiinţare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz);
    m) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată „conform cu originalul“; extras din ordinul de numire/adeverinţă, în original, din care rezultă numirea în funcţie a conducătorului instituţiei (unde este cazul);
    n) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    o) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).


    ART. 45
    Depunerea dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
    (2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
    b) titlul: „Dosar de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic .......... - solicitant“;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

    (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    (5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei referitoare la paginaţie, determină respingerea acestuia.

    ART. 46
    Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    (1) Acceptarea are loc ca urmare a analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director.
    (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul ghid.
    (4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
    a) formularul cererii de finanţare, anexele şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

    (5) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, cu excepţia certificatului constatator depus în format electronic, emis de serviciul INFOCERT, acesta poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), preşedintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina de internet a Autorităţii, lista solicitanţilor propuşi spre respingere cu posibilitatea de remediere.
    (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să depună documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
    (8) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (7) duce la respingerea cererii de finanţare.
    (9) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorităţii. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepţionarea şi înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7).
    (10) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.
    (11) Comisia de acceptare analizează documentele depuse în condiţiile alin. (6)-(8) şi propune acceptarea/respingerea dosarului de acceptare.
    (12) Preşedintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanţilor propuşi spre aprobare, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, cuantumul sumelor aprobate spre finanţare la acel moment, precum şi menţiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.
    (13) Centralizatorul cuprinzând solicitanţii care încalcă prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, privind regula de cumul al ajutoarelor de minimis, transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii, va fi înaintat Comitetului director cu propunerea de respingere a acestora de către preşedintele comisiei de acceptare.
    (14) Ca urmare a analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanţare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (15).
    (15) Preşedintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoţite de centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum şi centralizatoarele cuprinzând solicitanţii care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către preşedintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere.
    (16) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre aprobare, însoţite de centralizatorul cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare.
    (17) Comitetul de avizare aprobă finanţarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetul de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare.
    (18) Aprobarea finanţării solicitanţilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora şi prevăzute prin schema de minimis.
    (19) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea solicitanţilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.
    (20) Lista solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (21) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (22) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

    ART. 47
    Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii şi are în vedere urmărirea respectării condiţiilor prevăzute la art. 23 alin. (3) şi (4) şi la art. 49 alin. (2) şi (3).
    (2) Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi pentru care a fost acordată finanţarea sunt achiziţionate în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing şi se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculele pe numele său, dar nu mai devreme de un an de la data emiterii facturii de achiziţie.
    (3) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.
    (4) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, precum şi a celor referitoare la achiziţionarea autovehiculelor noi, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective. În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta ecotichetele acordate beneficiarilor.
    (5) Recuperarea sumelor prevăzută la alin. (4) se realizează în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de recuperare a finanţării, prevăzută în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu“ şi „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“.

    ART. 48
    Perfectarea contractului de finanţare şi obţinerea notei de înscriere de către persoanele juridice
    (1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 46 alin. (20), solicitantul acceptat se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (9), cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3). Excepţie face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
    (2) În cazul în care, între data publicării listei solicitanţilor acceptaţi, prevăzută la art. 46 alin. (20), şi data-limită pentru solicitarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, prevăzută la art. 16 alin. (3), este o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), diferenţa până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) referitoare la sumele aprobate, anual, destinate finanţării în cadrul programului. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în anul 2024.
    (3) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;
    b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;
    c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“.

    (4) La momentul perfectării contractului de finanţare prevăzut în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere, anexă la contract.
    (5) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se poate înscrie la orice producător validat şi achiziţionează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (6).
    (6) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6).
    (7) La data retragerii dosarului de participare, solicitantul depune la producătorul validat contractul de finanţare şi nota de înscriere, în original. Producătorul anulează contractul de finanţare şi nota de înscriere şi introduce în aplicaţia PSIPAN&PVE informaţiile privind anularea acestora şi retragerea dosarului de participare.
    (8) Solicitantul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
    (9) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.

    ART. 49
    Achiziţionarea autovehiculului nou de către persoana juridică
    (1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat şi solicitantul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului şi, după caz, al primei de casare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a beneficia de cuantumul ecotichetului.
    (2) Este obligatorie înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.
    (3) Este interzisă persoanelor juridice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei şi în situaţia în care autovehiculele sunt achiziţionate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.
    (4) În situaţia în care, pe durata în care operează condiţiile impuse prin prevederile de la alin. (2) şi (3), autovehiculele noi, achiziţionate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmărire, beneficiarul este obligat la restituirea finanţării.
    (5) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziţionat/achiziţionate în cadrul programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, în scris, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (3), precum şi obligativitatea plăţii integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu titlu de ecotichet.

    ART. 50
    Contestarea rezultatului
    (1) Producătorul/Solicitantul al cărui dosar de validare/acceptare a fost respins în condiţiile art. 13 alin. (6) sau art. 46 alin. (12) poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.
    (2) Contestaţia, formulată în scris de către producător, se înregistrează la Autoritate în termen de o (1) zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor respinşi. Pentru solicitanţi, contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei solicitanţilor respinşi. Termenul se calculează fără a se ţine cont de prima şi ultima zi.
    (3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
    (5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
    e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.

    (6) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.
    (7) În cazul în care contestaţia depusă este aprobată pentru motivul de respingere, dosarul de finanţare va fi transmis comisiei de acceptare, în vederea analizei documentelor aferente motivului de respingere cu posibilitate de remediere.
    (8) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (9) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
    (10) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestaţiei. În situaţia avizării contestaţiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.
    (11) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 51
    Păstrarea documentelor
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau solicitantului acceptat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal nu pot face obiectul restituirii.

    ART. 52
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) Administraţia Fondului pentru Mediu pune în aplicare prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale terţilor sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin înscrierea la producătorul validat sau depunerea cererii de finanţare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea şi obţinerea acestora către şi de la terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    (2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, producătorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (3) În vederea verificării corectitudinii şi realităţii datelor vizând solicitanţii participanţi la program, Autoritatea poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial.

    ART. 53
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
    (2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi ecotichet.
    (3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 54
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare - Rabla Plus.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 55
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă, din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice), terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează Autoritatea de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 56
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 57
    Anexe
    Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2 şi 5-10 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de validare a producătorului
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ......../........../...................
    Denumirea completă a producătorului solicitant ......................
    Forma juridică de organizare ..........................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …........................... cu nr. de ordine …......../............/..............., cod de identificare fiscală ........................, cont nr. .............. deschis la Trezoreria ...........................
    Adresa sediului social: localitatea ...................., str. ................ nr. ......., bl. ........., sc. ....., et. ....., ap. ….., judeţul/sectorul .............., cod poştal .............., telefon (fix şi mobil) .............., fax ..........., e-mail .............., website ................ .
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .......(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)..............., cod numeric personal ............., posesor al actului de identitate tip ............ seria ......... nr. ..........., eliberat de către ................... la data de .............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea .............., str. ........................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ........, judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ........., fax ............, e-mail ..................... .
    Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de participare cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
    De asemenea solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 în vederea acordării atât a ecotichetului, cât şi a primei de casare, în condiţiile art. 10 alin. (5) din ghid.*)
     *) Se menţine doar în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (6) din ghid; în caz contrar, paragraful se va elimina.

    În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:

┌────┬──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │Sistem de propulsie │ │Emisii de│Preţ │
│ │Categoria ├──────┬──────────────┬──────────────┤Autonomie│CO_2 │de │
│Nr. │de │ │Capacitate │Putere maximă │[km] │[g/km] │bază │
│crt.│folosinţă,│Tip**)│cilindrică │[kW]/[CP] │între │între │cu TVA│
│ │marca │ │[cmc] │între....-....│....-....│....-....│inclus│
│ │ │ │între....-....│ │ │ │[euro]│
├────┼──────────┼──────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│„n“ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┘


    **) Se înscrie, după caz:
    - electric hibrid;
    – electric.


    Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau în numele nostru şi pentru noi prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenţii/partenerul/partenerii autorizat/autorizaţi, având următoarele atribute de identificare:
    1. Denumirea ....................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .................., înregistrat în localitatea ............................, str. ................... nr. ......., bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ..............., cod poştal ....................., telefon (fix şi mobil) ............, fax .........., e-mail .............., obiect de activitate ......... (comerţul cu autovehicule) ......... .
    2. Denumirea ................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ....................., înregistrat în localitatea ............................., str. ................ nr. ........, bl. ......, sc. ......., et. …….., ap. …....., judeţul/sectorul .............., cod poştal ................, telefon (fix şi mobil) ........, fax .............., e-mail ..................., obiect de activitate …............................... (comerţul cu autovehicule) .................................. .
    3. Denumirea ....................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ...................., înregistrat în localitatea .................., str. ....................... nr. ......., bl. .........., sc. ........, et. ........., ap. .........., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .................., telefon (fix şi mobil) ................, fax ..............., e-mail ....................., obiect de activitate..... (comerţul cu autovehicule) ................ .

    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
    b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea autovehiculelor noi;
    c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţi economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi în copie;
    f) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;
    g) mă oblig să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, şi voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea şi securitatea datelor şi informaţiilor prelucrate.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.
    Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ........................
    Funcţia .........................
    Semnătura .........................
    Data ........................
    NOTĂ:
    Cererea de validare care conţine ştersături ori modificări, nu este completată integral prin tehnoredactare, precum şi cea incompletă sau care conţine date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrage respingerea dosarului de validare.


    ANEXA 2

    la ghid
    GRILA
    de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului
    Denumirea producătorului solicitant: .........................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de validare: …………………………….........................

┌────┬────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │I. Conformitatea│Da│Nu│Comentarii│
│crt.│documentelor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │validare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│1. │validare, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │dispoziţiilor │ │ │ │
│ │art. 11 din │ │ │ │
│ │ghid. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│2. │validare al │ │ │ │
│ │producătorului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │validare, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 1 la ghid, │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │
│ │completat │ │ │ │
│2.1.│integral prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, │ │ │ │
│ │semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│2.2.│notarială, dacă │ │ │ │
│ │este cazul, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator emis│ │ │ │
│ │de către oficiul│ │ │ │
│ │registrului │ │ │ │
│ │comerţului de pe│ │ │ │
│ │lângă tribunalul│ │ │ │
│ │în a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │social │ │ │ │
│ │producătorul, în│ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│2.3.│copie │ │ │ │
│ │legalizată, nu │ │ │ │
│ │mai vechi de 30 │ │ │ │
│ │de zile la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │validare; nu se │ │ │ │
│ │acceptă formatul│ │ │ │
│ │electronic al │ │ │ │
│ │certificatului │ │ │ │
│ │constatator emis│ │ │ │
│ │de Serviciul │ │ │ │
│ │INFOCERT │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul doveditor │ │ │ │
│ │al calităţii de │ │ │ │
│ │constructor de │ │ │ │
│ │autovehicule, │ │ │ │
│ │importator de │ │ │ │
│ │autovehicule noi│ │ │ │
│ │sau de │ │ │ │
│ │reprezentant │ │ │ │
│ │autorizat al │ │ │ │
│ │constructorului/│ │ │ │
│ │importatorului, │ │ │ │
│ │în copie │ │ │ │
│2.4.│certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“. În │ │ │ │
│ │cazul în care │ │ │ │
│ │acesta este │ │ │ │
│ │redactat într-o │ │ │ │
│ │limbă străină, │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │prezentată │ │ │ │
│ │traducerea │ │ │ │
│ │autorizată în │ │ │ │
│ │original sau │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │legalizată. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentul │ │ │ │
│ │doveditor al │ │ │ │
│ │deschiderii │ │ │ │
│ │contului │ │ │ │
│ │50.70.24 │ │ │ │
│ │„Disponibil din │ │ │ │
│ │sume alocate din│ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │finanţare sau │ │ │ │
│ │cofinanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă a│ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │
│ │pentru protecţia│ │ │ │
│ │mediului“, în │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“; │ │ │ │
│2.5.│prin excepţie, │ │ │ │
│ │acest document │ │ │ │
│ │poate fi │ │ │ │
│ │prezentat cel │ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data perfectării│ │ │ │
│ │contractului de │ │ │ │
│ │participare cu │ │ │ │
│ │Administraţia │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │Mediu, în │ │ │ │
│ │original şi │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ │ │ │ │
│ │(originalul se │ │ │ │
│ │restituie), │ │ │ │
│ │conform celor │ │ │ │
│ │declarate în │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │validare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │II. │Da│Nu│Comentarii│
│ │Eligibilitate │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este operator │ │ │ │
│3. │economic cu │ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică română.│ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Are ca obiect de│ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │
│ │comerţul cu │ │ │ │
│ │autoturisme şi │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │
│ │uşoare (sub 3,5 │ │ │ │
│4. │tone), conform │ │ │ │
│ │CAEN rev. 2, cod│ │ │ │
│ │4511, şi/sau │ │ │ │
│ │comercializarea │ │ │ │
│ │motocicletelor, │ │ │ │
│ │conform CAEN │ │ │ │
│ │rev. 2, cod │ │ │ │
│ │4540. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │validare, nu se │ │ │ │
│ │află în stare de│ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, nu se │ │ │ │
│ │află în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│ │operaţională, │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│5. │specială, nu are│ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│ │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │economice, nu se│ │ │ │
│ │află într-o altă│ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată; nu│ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru │ │ │ │
│ │situaţiile mai │ │ │ │
│ │sus menţionate │ │ │ │
│ │şi nici pentru │ │ │ │
│ │orice altă │ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
└────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘


    NOTE:
    1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare.
    2. Se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
    4. Neîndeplinirea condiţiei referitoare la paginaţie şi opis din cadrul criteriului prevăzut la pct. 1 din grilă nu atrage respingerea cererii de validare.
    5. Grila este evaluată de către consilierul juridic.


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Concluzii │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII │
│DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII │
│PRODUCĂTORULUI │
├──────────────────┬───────────────────┤
│PROPUS SPRE │PROPUS SPRE │
│VALIDARE │RESPINGERE │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    Consilier juridic,
    ........................
    Data ...................
    Semnătura ...........
    Preşedintele comisiei de validare,
    .........................
    Data .....................
    Semnătura .............

    ANEXA 3

    la ghid
    CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII
    Nr. .............../N din ...................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală................, cont nr. .................. deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin........................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    .................................. S.R.L./S.A., cu sediul social în ..............., cod poştal ….............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........................ sub nr. ........................, cod de identificare fiscală ..............., cont nr. .................. deschis la Trezoreria ..................., reprezentată legal prin .................. - administrator, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,
    a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Prin prezentul contract, AFM plăteşte producătorului sumele solicitate în cererea de decontare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, sub forma decontării ecotichetelor obţinute de către beneficiarii programului, denumiţi în continuare solicitanţi.
    1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.
    1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la:
    a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptând motocicleta;
    b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum ……….... g/km NEDC, în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC.
    c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum …………….... g CO_2/km NEDC, în regim de funcţionare mixt;
    d) 3.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unei motociclete electrice, conform informaţiilor înscrise în COC.

    1.4. Ecotichetul se poate cumula cu prima de casare acordată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, în condiţiile prevăzute prin ghidurile celor două programe. În această situaţie, cumularea ecobonusului acordat pe lângă prima de casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 este exclusă. În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 şi doreşte să achiziţioneze o motocicletă electrică, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare în valoare de 3.500 lei. Valoarea cumulată a ecotichetului şi a primei de casare nu va depăşi 50% din valoarea de achiziţie a motocicletei electrice.
    1.5. Ecotichetul se scade de către producător din preţul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.
    1.6. Decontarea sumelor se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:
    a) ......................, cu sistem de propulsie ............................;
    b) ......................, cu sistem de propulsie ............................;
    c) ......................, cu sistem de propulsie ............................ .


    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 15 iunie 2025 inclusiv.

    ART. 3
    Modalitatea de decontare şi plată
    3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
    3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ................................... deschis la Trezoreria …………................... de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 19 alin. (2) din ghid, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite. Plata se efectuează până la acoperirea integrală a sumelor la care este îndreptăţit producătorul, în condiţiile respectării de către acesta a clauzelor prezentului contract.
    3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.
    3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 2020-2024, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.
    3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de AFM.
    3.6. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni, cu excepţia lunii noiembrie 2024, când cererea de decontare se depune la data de ............. .
    Cererea de decontare depusă în luna noiembrie 2024 este ultima din cadrul programului.

    3.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită pentru depunerea cererii de decontare este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare.
    3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

    ART. 4
    Obligaţiile părţilor
    4.1. Producătorul se obligă:
    a) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    b) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenţii autorizaţi/partenerii autorizaţi declarate/declaraţi în cererea de validare aprobată de AFM; în cazul în care producătorul validat doreşte să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului şi prin alte/alţi puncte de lucru/agenţi autorizaţi/parteneri autorizaţi care nu au fost declarate/declaraţi în cererea de validare, va solicita în scris AFM actualizarea listei;
    c) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi autorizaţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producător;
    d) să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
    e) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru, precum şi la sediul social şi punctele de lucru aparţinând agenţilor sau partenerilor săi autorizaţi, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
    f) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;
    g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;
    j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator în original sau copie legalizată, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;
    k) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă şi sistem de propulsie), în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă şi sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situaţie în care va pune la dispoziţia AFM orice alt document relevant pentru aprobarea solicitării;
    l) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    m) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
    n) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;
    o) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi reducerile acordate din Fondul pentru mediu sub forma primei de casare şi ecobonusului; regula se aplică întocmai şi în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate şi promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu;
    p) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;
    q) să verifice, la înscrierea proprietarilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea;
    r) să justifice în scris proprietarului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera contractul de finanţare şi/sau nota de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
    s) să prelucreze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând solicitanţilor participanţi în cadrul programului şi să păstreze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia;
    ş) în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere proprietarului înscris, în maximum 180 de zile de la data expirării valabilităţii notei de înscriere, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare şi, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului;
    t) să răspundă pentru implicaţiile, de orice natură, generate de necomunicarea proprietarului înscris a rezultatului verificării informaţiilor, a termenului stabilit pentru achiziţionarea autovehiculului nou sau cedarea beneficiului primei de casare, precum şi pentru implicaţiile, de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
    ţ) să înscrie proprietarii în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte de participare, publicată pe pagina de internet a AFM;
    u) să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului.

    4.2. AFM se obligă:
    a) să asigure decontarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale al Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia producătorului informaţiile legate de decontarea şi plata sumelor solicitate de acesta;
    c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicaţia PSIPAN&PVE;
    d) să permită accesul producătorului la aplicaţia PSIPAN&PVE în vederea introducerii informaţiilor sau corectării ori completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;
    e) să informeze producătorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei PSIPAN&PVE şi care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicaţie.

    4.3. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat/nou şi/sau proprietarul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei PSIPAN&PVE, dar numai în baza documentelor transmise de către producător.

    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale producătorului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    b) nu introduce în aplicaţia PSIPAN&PVE, în mod corect şi în timp util, informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare;
    c) nu comunică proprietarului înscris rezultatul verificării informaţiilor, la data afişării acestuia de către aplicaţia PSIPAN&PVE sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare.

    5.3. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera contractul de finanţare şi/sau nota de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou proprietarului înscris.
    5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
    5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
    5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:
    a) sistarea temporară a decontării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă a plăţilor şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma plătită, la care se adaugă dobânda legală la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.


    ART. 6
    Încetarea contractului
    6.1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe;
    d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională sau i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. d), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
    f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.

    6.2. Încetarea prezentului contract în condiţiile pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecinţă recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma decontată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

    ART. 7
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 10
    Dispoziţii finale
    10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031;
    b) pentru producător: ..............., cod poştal ............; în cazul în care producătorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.

    10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:
    a) pentru AFM: ........................;
    b) pentru producător: ................ .

    10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai producătorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    10.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.
    10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ......................
    Direcţia economică
    Director,
    .....................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    ....................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    .......................
    Direcţia juridică
    Director,
    ......................
    Referent de specialitate,
    ....................
    Societatea ........... - S.A./S.R.L.
    ..................
    Prin reprezentant legal/împuternicit,
    .................


    ANEXA 4.1

    la ghid
    Nr. de înregistrare ......../................
    (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul şi data generate de aplicaţia PSIPAN&PVE.)
    NOTĂ DE ÎNSCRIERE
    a solicitantului - persoană fizică
    I. ÎNSCRIERE
    Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă, Societatea ....................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ..........., e-mail: ............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...... cu nr. .../.../...., cod de identificare fiscală .........., cont nr. ...... deschis la Trezoreria .............., prin reprezentant legal* .........-, având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. .../.../...... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ............, cod numeric personal ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria .... nr. ..........., eliberat de către ...................., la data de ....., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ......................................, str. ..................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ........., fax ..........., e-mail ........, denumit/denumită în continuare solicitant/nu este cazul, în baza Dosarului de participare constituit şi înregistrat cu nr. .../...... şi care cuprinde următoarele documente:
    a) actul de identitate tip ....., seria ......, nr. .............., eliberat de către .......... la data de .........., în copie;
    b) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. .../........, eliberat de către ..............., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantului, în original;
    c) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ..../....... de către Biroul Notarului Public .........., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat şi achiziţionarea autovehiculului nou, dacă este cazul;
    d) act de identitate tip ..........., seria ....... nr. ................, eliberat de către .................................. la data de ........................., pe numele împuternicitului ............, având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea .........., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) .........., fax .............., e-mail ........../nu este cazul.
    * Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.

    Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ..................….....

    II. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI ÎNSCRIS
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, în calitate de solicitant/împuternicit, declar că informaţiile înscrise în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să la îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
    Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi infomaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    Mă oblig să înmatriculez permanent pe numele meu autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii, şi să îl păstrez în proprietate timp de 1 an.
    Prin excepţie, în cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Data: │Semnăturile autorizate ale producătorului validat │Solicitantul │
│................│................................................................│înscris, │
│ │ │…..................│
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

    Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două/trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru beneficiar.


    ANEXA 4.2

    la ghid
    Nr. de înregistrare ........./.............
    (Se completează la eliberarea contractului de finanţare şi a notei de înscriere cu numărul şi data generate de aplicaţia PSIPAN&PVE.)
    CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    Nr. ....../N/..................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. RO23TREZ70620I185000XXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ............. - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, şi solicitantul, având datele de identificare din nota de înscriere, anexă la prezentul contract, în calitate de beneficiar al finanţării, denumit în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, în baza Ghidului de finanţare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă pentru achiziţionarea autovehiculului nou, conform datelor din nota de înscriere, anexă la prezentul contract.

    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract se încheie concomitent cu nota de înscriere, anexă la contract, şi produce efecte de la data semnării lui de către beneficiar şi până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate de părţi în cadrul programului, prevăzute în ghidul de finanţare şi actele subsecvente.

    ART. 3
    Modalitatea de finanţare şi obligaţiile părţilor
    (1) AFM se obligă să asigure finanţarea şi plata aferentă acesteia în condiţiile prevăzute în ghidul de finanţare şi actele subsecvente.
    (2) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile ghidului de finanţare şi ale notei de înscriere, anexă la contract, în vederea obţinerii finanţării.
    (3) Beneficiarul se obligă să transmită:
    a) în maximum 7 zile de la primirea solicitării de la AFM, orice informaţie legată de participarea în program;
    b) în maximum 2 zile de la apariţia unei situaţii care poate să atragă nerespectarea obligaţiilor asumate prin participarea în program, cum ar fi procedura de dizolvare, lichidare, radiere, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională.


    ART. 4
    Răspundere contractuală
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficienţelor constatate.
    (2) În situaţia în care beneficiarul nu remediază deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la recepţionarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanţării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.

    ART. 5
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Dacă nu se procedează la anunţarea forţei majore, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    (7) Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

    ART. 6
    Jurisdicţie
    (1) Prezentul contract se supune legislaţiei române.
    (2) Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (3) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 7
    Notificări
    Orice notificare, solicitare sau sesizare se face numai în scris, la adresele părţilor, stipulate în prezentul contract:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: afm@afm.ro., fax, la numerele 031.438.16.65;
    b) pentru beneficiar: conform datelor introduse în nota de înscriere.


    ART. 8
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    (2) Prezentul contract, semnat cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în două exemplare, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.

    Beneficiar .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit,
    Nume şi prenume
    ................................
    ANEXA 1

    la contractul de finanţare nr. ……
    NOTĂ DE ÎNSCRIERE
    I. ÎNSCRIERE
    Societatea ....................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ................, str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............, cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ..........., e-mail ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................ cu nr. .../.../...., cod de identificare fiscală .............., cont nr. ....... deschis la Trezoreria .............., prin reprezentant legal* .........., având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ........../....../............... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului a ............(denumirea persoanei juridice sau a entităţii juridice fără personalitate juridică)...................,
    * Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.

    înregistrat/înregistrată la ............. cu nr. ......, cod de identificare fiscală ............, cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ............, e-mail ............., reprezentat/reprezentată de către .........., cod numeric personal ........, posesor al actului de identitate tip ..., seria ......... nr. ............., eliberat de către ............... la data de ..........., domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea .............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ......., telefon (fix şi mobil) ............, fax .........., e-mail ...............,
    în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant, în baza dosarului de participare la program înregistrat cu nr. .../...... şi care cuprinde următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;
    b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul;
    c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“;
    d) suma aprobată de către AFM cu titlu de ecotichet: .........;
    e) numărul de unităţi alocate: ......... .

    Menţionăm că solicitantul a fost aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data de .........., la poziţia ......... .
    Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ……... .

    II. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI ÎNSCRIS
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, în calitate de solicitant/împuternicit, declar că informaţiile înscrise în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să la îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
    Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi infomaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    Mă oblig să înmatriculez permanent pe numele societăţii/instituţiei autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii, şi să îl păstrez în proprietate timp de 1 an. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Data: │Semnăturile autorizate ale producătorului validat │Solicitantul │
│................│................................................................│înscris, │
│ │ │…..................│
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    ANEXA 5

    la ghid
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
    .../.../.........
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a producătorului validat solicitant ..........
    Forma juridică de organizare ............................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ....................... cu nr. de ordine ..../..../....., cod de identificare fiscală ............, cont nr. ........., deschis la Trezoreria .....................
    Adresa sediului social: localitatea ......................, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ............, fax ............, e-mail ........., website .............
    Reprezentat/Reprezentată legal de ...................., în calitate de ............, prin ..................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ............, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip.........., seria .... nr. ........., eliberat de către............ la data de ............, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ........, sc. ...., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) .........., fax ..........., e-mail ...............
    În baza Contractului de participare nr. ........./....../........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ........... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi certificată „conform aplicaţiei PSIPAN&PVE“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate „conform cu originalul“ de către aceştia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;
    c) declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar; declaraţia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a solicitantului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca şi modelul, numărul de identificare, numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; achiziţionarea autovehiculului prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024; denumirea şi codul de identificare fiscală ale producătorului validat;
    d) contractul de finanţare, în original sau copie legalizată, după caz;
    e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată „conform cu originalul“, după caz, la solicitarea Autorităţii.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
    Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................
    Funcţia .................................
    Semnătura .............................
    Data ....................................
    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
    Preşedinte,
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura .............................
    Direcţia economică
    Director,
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ..............................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura ..............................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura ..............................
    Serviciul implementare ................
    Şef serviciu,
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura .............................
    Referent de specialitate
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura ..............................

    ANEXA 6

    la ghid
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
    ...../..../..............
    CERERE DE FINANŢARE
    1. Date generale
    Denumirea completă a solicitantului: ............................................................
    Forma juridică de organizare: ...........................................
    Forma de proprietate ....................... (publică/privată) .................................
    Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile publice sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare: NU |_| DA |_| *)
    *) În situaţia în care această rubrică nu este completată, se va considera că solicitantul nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile publice sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi va respecta termenul prevăzut la art. 48 alin. (1) din ghidul de finanţare.

    Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, ...../.../..., cod de identificare fiscală ......................, cont nr. ........................., deschis la Trezoreria/Banca .....................,
    Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........................................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .................................., cod poştal .............., telefon (fix şi mobil) .............................., fax ........................, e-mail ......................................, website ..........................................,
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) ....................................., cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate tip ....... seria ....... nr. .................., eliberat de către .................. la data de ................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ......................, str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............................., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) .........................., fax .........................., e-mail ...................................,
    solicităm acceptarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 şi finanţarea sumei de ..........................., reprezentând contravaloarea unui număr de .............. ecotichete, necesare pentru achiziţionarea unui număr de ............. autovehicule noi, astfel:
    a) un număr de ..................... autovehicule noi electrice hibride ale căror motoare generează o cantitate de emisii CO_2 de maximum 50 g/km New European Drive Cycle (NEDC), în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului (COC). În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), autovehiculele noi pentru care solicit finanţare vor genera maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate;
    b) un număr de ........ autovehicule noi cu sistem de propulsie pur electric NEDC;
    c) un număr de.................. motociclete electrice.


    2. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) prezenta cerere de finanţare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;
    b) solicitantul finanţării nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    c) solicitantul finanţării nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    d) solicitantul finanţării nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;
    e) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
    f) autovehiculele noi achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;
    g) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program;
    h) solicitantul finanţării nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    i) solicitantul finanţării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    j) solicitantul finanţării este de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră;
    k) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;
    l) solicitantul finanţării are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
    m) autovehiculele noi achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, nu vor fi înstrăinate timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing;
    n) mă oblig ca în termenul prevăzut în ghidul de finanţare să înmatriculez autovehiculul/autovehiculele pe numele beneficiarului finanţării;
    o) în situaţia în care intervin cauze obiective, independente de voinţa solicitantului, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achiziţionat/achiziţionate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, procedurile de dizolvare/lichidare, inclusiv dizolvare voluntară, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilităţii, precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul Programului, cu titlu de ecotichet;
    p) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea şi obţinerea acestora către şi de la terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu titlu de ecotichet.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului
    .......................................
    Semnătura
    .......................................
    NOTĂ:
    Nu este obligatorie aplicarea ştampilei.


    ANEXA 7

    la ghid
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
    Subsemnatul, ............................., cod numeric personal ....................., posesor al actului de identitate tip ......... seria ......... nr. ......................., eliberat de către ......................... la data de ......................., având domiciliul/reşedinţa la adresa ........................, în calitate de reprezentant legal al .........................., operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    I. Solicitantul finanţării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:
    NU |_| DA |_| după cum urmează:
    I.1. anul .............................................,
    tranşa 1 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................................;
    tranşa 2 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .....................................;
    tranşa „n“ .................lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .....................................;

    I.2. anul ............................................,
    tranşa 1 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................................;
    tranşa 2 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................................;

    I.3. anul .......................................
    tranşa 1 ................ lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................................;
    tranşa 2 .................lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................................    II. Declar că societăţile care fac parte din „întreprinderea unică“, aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, sunt următoarele:
    1. Denumirea societăţii .................................................................., CUI ..........................
    2. Denumirea societăţii .................................................................., CUI ..........................
    (...)
    n. Denumirea societăţii .................................................................., CUI ..........................
    În sensul Regulamentului nr. 1.407/2013, „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.

    III. De asemenea declar că societăţile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:
    Denumirea societăţii .......................
    I.1. anul .............................................,
    tranşa 1 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .................lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;

    I.2. anul ............................................,
    tranşa 1 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;

    I.3. anul .......................................
    tranşa 1 ................ lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 .................lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..................................................................................
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .............................. .


    Reprezentant legal/Împuternicit
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura
    NOTĂ:
    Nu este obligatorie aplicarea ştampilei.


    ANEXA 8

    la ghid
    GRILA
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor
    şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze
    cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante
    şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ..........
    Denumirea solicitantului: ...........................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: .......................
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ......... lei
    Grilă pentru evaluare economică

    Etapa I

┌──────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului │
│criterii de │de eligibilitate│
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├──────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│I. CONFORMITATE │ │ │ │
├─────┬────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│1. │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original, copie │ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │emis în spaţiul │ │ │ │
│ │privat virtual │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat,│ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│2. │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau │ │ │ │
│ │copie; se vor │ │ │ │
│ │lua în │ │ │ │
│ │considerare şi │ │ │ │
│ │certificatele │ │ │ │
│ │emise în spaţiul│ │ │ │
│ │privat virtual │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi│ │ │ │
│ │alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│3. │către │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în│ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind│ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│4. │juridică de │ │ │ │
│ │către AFM, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată│ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │ajutoarele de │ │ │ │
│ │minimis obţinute│ │ │ │
│ │în ultimii 3 │ │ │ │
│ │ani, respectiv 2│ │ │ │
│ │ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│5. │cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se │ │ │ │
│ │înscrie în │ │ │ │
│ │program, semnată│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere a │ │ │ │
│ │reprezentantului│ │ │ │
│ │legal conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 10 la│ │ │ │
│ │ghid, în │ │ │ │
│ │original, care │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │conţină │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │principale, │ │ │ │
│ │sectoarele în │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │solicitantul îşi│ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │efectiv │ │ │ │
│6. │activitatea, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │pentru care va │ │ │ │
│ │fi utilizat │ │ │ │
│ │autovehiculul │ │ │ │
│ │nou ce urmează a│ │ │ │
│ │fi achiziţionat │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │programului (se │ │ │ │
│ │vor menţiona │ │ │ │
│ │codurile CAEN │ │ │ │
│ │însoţite de │ │ │ │
│ │denumirea │ │ │ │
│ │acestora), │ │ │ │
│ │semnată de către│ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──┼──┼──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │ │ │ │
├─────┬────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Are îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor,│ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │
│7. │către bugetul de│ │ │ │
│ │stat, bugetele │ │ │ │
│ │locale, bugetul │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu figurează cu │ │ │ │
│ │fapte înscrise │ │ │ │
│8. │în certificatul │ │ │ │
│ │de cazier │ │ │ │
│ │fiscal. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, valoarea │ │ │ │
│ │totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de │ │ │ │
│ │minimis de care │ │ │ │
│ │a beneficiat │ │ │ │
│ │solicitantul pe │ │ │ │
│ │o perioadă de 3 │ │ │ │
│ │ani consecutivi │ │ │ │
│ │(2 ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de │ │ │ │
│ │acceptare în │ │ │ │
│ │program), │ │ │ │
│9. │cumulată cu │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │alocării │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │acordate în baza│ │ │ │
│ │schemei de │ │ │ │
│ │minimis, nu │ │ │ │
│ │depăşeşte │ │ │ │
│ │echivalentul în │ │ │ │
│ │lei, la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, a │ │ │ │
│ │200.000 euro │ │ │ │
│ │(sau 100.000 │ │ │ │
│ │euro, dacă │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │
│ │sectorul │ │ │ │
│ │transporturilor │ │ │ │
│ │rutiere de │ │ │ │
│ │mărfuri). │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, ajutorul │ │ │ │
│ │de minimis │ │ │ │
│ │solicitat sub │ │ │ │
│ │forma │ │ │ │
│10. │ecotichetului nu│ │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │utilizat pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│ │autovehiculelor │ │ │ │
│ │noi destinate │ │ │ │
│ │transportului │ │ │ │
│ │rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │
│ │unul dintre │ │ │ │
│ │sectoarele │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul anexei│ │ │ │
│ │nr. 1 la │ │ │ │
│ │Tratatul privind│ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│10.1.│Uniunii Europene│ │ │ │
│ │şi în │ │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │ │
│ │(UE) nr. 1.407/ │ │ │ │
│ │2013 al Comisiei│ │ │ │
│ │din 18 decembrie│ │ │ │
│ │2013 privind │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │
│ │articolelor 107 │ │ │ │
│ │şi 108 din │ │ │ │
│ │Tratatul privind│ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│ │Uniunii Europene│ │ │ │
│ │ajutoarelor de │ │ │ │
│ │minimis. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│ │a obţinut şi nu │ │ │ │
│ │este pe cale să │ │ │ │
│ │obţină finanţare│ │ │ │
│ │prin proiecte │ │ │ │
│ │ori programe │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │alte fonduri │ │ │ │
│ │publice, │ │ │ │
│ │inclusiv fonduri│ │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│11. │aceluiaşi/ │ │ │ │
│ │aceloraşi │ │ │ │
│ │autovehicul/ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │
│ │care urmează a │ │ │ │
│ │fi achiziţionat/│ │ │ │
│ │achiziţionate │ │ │ │
│ │prin Programul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de │ │ │ │
│ │gaze cu efect de│ │ │ │
│ │seră în │ │ │ │
│ │transporturi, │ │ │ │
│ │prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier│ │ │ │
│ │nepoluante şi │ │ │ │
│ │eficiente din │ │ │ │
│ │punct de vedere │ │ │ │
│ │energetic. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│11.1.│finanţării are │ │ │ │
│ │sediul │ │ │ │
│ │profesional în │ │ │ │
│ │România şi │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│ │României. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul îşi│ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în │ │ │ │
│ │sectorul │ │ │ │
│ │transporturilor │ │ │ │
│ │rutiere de │ │ │ │
│ │mărfuri şi nu │ │ │ │
│ │poate depăşi │ │ │ │
│ │echivalentul în │ │ │ │
│12. │lei a 100.000 │ │ │ │
│ │euro pe o │ │ │ │
│ │perioadă de 3 │ │ │ │
│ │ani (2 ani │ │ │ │
│ │fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia se│ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │finanţarea). │ │ │ │
└─────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 46 alin. (5) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre remediere │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate (nume şi │Semnătura│Data│
│prenume) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare (nume şi │Semnătura│Data│
│prenume) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 46 alin. (11) din ghid

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌──────────────────────────────────────┐
│Propus spre acceptare │
├──────────────────────────────────────┤
│Propus spre respingere │
└──────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Evaluarea documentelor efectuată în etapa a II-a din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (11) din ghid.

┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
├───────────────────────┴─────────┴────┤
│Grila este completată integral şi │
│însuşită de evaluator. │
├───────────────────────┬─────────┬────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
└───────────────────────┴─────────┴────┘
    ANEXA 9

    la ghid
    GRILA
    de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
    prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente
    din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ..........
    Denumirea solicitantului: ...........................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: .......................
    Grilă pentru analiza juridică

    Etapa I

┌──────────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Evaluator │
│administrativă şi criterii├──┬──┬──────────┤
│de eligibilitate │Da│Nu│Comentarii│
├─────┬────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │I. CONFORMITATE │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de acceptare│ │ │ │
│ │a fost depus în │ │ │ │
│ │cadrul sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere organizate│ │ │ │
│ │de AFM, în │ │ │ │
│ │condiţiile prevăzute│ │ │ │
│ │de art. 45 alin. (1)│ │ │ │
│ │din Ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│ │Programului privind │ │ │ │
│ │reducerea emisiilor │ │ │ │
│ │de gaze cu efect de │ │ │ │
│1. │seră în │ │ │ │
│ │transporturi, prin │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier │ │ │ │
│ │nepoluante şi │ │ │ │
│ │eficiente din punct │ │ │ │
│ │de vedere energetic,│ │ │ │
│ │2020-2024, aprobat │ │ │ │
│ │prin Ordinul │ │ │ │
│ │ministrului │ │ │ │
│ │mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 323/ │ │ │ │
│ │2020 (ghid). │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de finanţare│ │ │ │
│2. │al solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul cererii │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
│ │prevăzut în anexa │ │ │ │
│ │nr. 6 la ghid, │ │ │ │
│ │completat integral │ │ │ │
│2.1. │prin tehnoredactare,│ │ │ │
│ │în original, semnat │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │reprezentantul legal│ │ │ │
│ │sau de către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│ │notarială/Documentul│ │ │ │
│ │administrativ de │ │ │ │
│ │împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru │ │ │ │
│2.2. │situaţia în care │ │ │ │
│ │cererea de finanţare│ │ │ │
│ │este semnată de │ │ │ │
│ │către o persoană │ │ │ │
│ │împuternicită, după │ │ │ │
│ │caz │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul administrativ │ │ │ │
│ │(ordinul/decizia/ │ │ │ │
│ │dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost numit/validat │ │ │ │
│ │conducătorul │ │ │ │
│ │unităţii/instituţiei│ │ │ │
│ │de învăţământ/ │ │ │ │
│ │instituţiei publice,│ │ │ │
│ │în copie certificată│ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“/Extras │ │ │ │
│ │din ordinul de │ │ │ │
│ │numire/adeverinţă, │ │ │ │
│ │în original, din │ │ │ │
│ │care rezultă numirea│ │ │ │
│ │în funcţie a │ │ │ │
│ │conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei din │ │ │ │
│ │sistemul de apărare,│ │ │ │
│2.3. │ordine publică şi │ │ │ │
│ │siguranţă naţională/│ │ │ │
│ │Documentul prin care│ │ │ │
│ │a fost ales/numit │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, în copie │ │ │ │
│ │certificată „conform│ │ │ │
│ │cu originalul“ │ │ │ │
│ │(pentru organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale)/ │ │ │ │
│ │Actul administrativ │ │ │ │
│ │(decretul/hotărârea/│ │ │ │
│ │ordinul/decizia/ │ │ │ │
│ │dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost recunoscut/ │ │ │ │
│ │numit conducătorul │ │ │ │
│ │unităţii de cult, în│ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ (pentru │ │ │ │
│ │unităţi de cult) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Extras din registrul│ │ │ │
│ │în care este înscris│ │ │ │
│ │solicitantul, după │ │ │ │
│ │caz, în original, │ │ │ │
│ │eliberat de │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │competentă, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, din care │ │ │ │
│ │să rezulte că │ │ │ │
│2.4. │organizaţia nu a │ │ │ │
│ │fost radiată şi nu │ │ │ │
│ │se află în procedură│ │ │ │
│ │de dizolvare sau │ │ │ │
│ │lichidare; în │ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│ │solicitantul nu se │ │ │ │
│ │supune înscrierii în│ │ │ │
│ │niciun registru, se │ │ │ │
│ │va depune actul │ │ │ │
│ │normativ prin care a│ │ │ │
│ │fost înfiinţat │ │ │ │
│ │(pentru organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de înfiinţare,│ │ │ │
│ │în copie certificată│ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ (lege/ │ │ │ │
│ │hotărâre a │ │ │ │
│2.5. │Guvernului/hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească, │ │ │ │
│ │actul constitutiv, │ │ │ │
│ │statutul etc., după │ │ │ │
│ │caz), pentru │ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de identitate │ │ │ │
│ │al reprezentantului │ │ │ │
│ │legal, în copie │ │ │ │
│2.6. │certificată „conform│ │ │ │
│ │cu originalul“, │ │ │ │
│ │pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de identitate │ │ │ │
│ │al persoanei │ │ │ │
│ │împuternicite, în │ │ │ │
│2.7. │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, pentru │ │ │ │
│ │unităţi de cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de înfiinţare/│ │ │ │
│ │Statutul sau alt │ │ │ │
│ │document din care să│ │ │ │
│ │reiasă │ │ │ │
│ │personalitatea │ │ │ │
│ │juridică a │ │ │ │
│ │solicitantului, în │ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│2.8. │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, şi │ │ │ │
│ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │
│ │pentru recunoaşterea│ │ │ │
│ │cultului (extras din│ │ │ │
│ │Monitorul Oficial al│ │ │ │
│ │României, Partea I) │ │ │ │
│ │pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator emis de │ │ │ │
│ │către oficiul │ │ │ │
│ │registrului │ │ │ │
│ │comerţului de pe │ │ │ │
│ │lângă tribunalul în │ │ │ │
│ │a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi are │ │ │ │
│ │sediul social │ │ │ │
│ │solicitantul, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată, nu│ │ │ │
│ │mai vechi de 30 de │ │ │ │
│ │zile la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului │ │ │ │
│ │de acceptare; nu se │ │ │ │
│2.9. │acceptă formatul │ │ │ │
│ │electronic al │ │ │ │
│ │certificatului │ │ │ │
│ │constatator emis de │ │ │ │
│ │Serviciul INFOCERT │ │ │ │
│ │(pentru solicitantul│ │ │ │
│ │operator economic cu│ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică, inclusiv │ │ │ │
│ │institutul de │ │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │ │ │
│ │care îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în regim│ │ │ │
│ │economic/entitatea │ │ │ │
│ │juridică fără │ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică/unitatea │ │ │ │
│ │medico-sanitară) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Decizia emisă de │ │ │ │
│ │către consiliul │ │ │ │
│ │baroului în a cărui │ │ │ │
│ │rază teritorială se │ │ │ │
│ │află sediul │ │ │ │
│ │principal al │ │ │ │
│2.10.│societăţii, în copie│ │ │ │
│ │certificată „conform│ │ │ │
│ │cu originalul“, │ │ │ │
│ │pentru solicitantul │ │ │ │
│ │societate │ │ │ │
│ │profesională cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│ │înregistrare a │ │ │ │
│ │societăţii │ │ │ │
│ │profesionale de │ │ │ │
│ │avocaţi cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată,│ │ │ │
│ │eliberat de baroul │ │ │ │
│ │în a cărui rază │ │ │ │
│2.11.│teritorială se află │ │ │ │
│ │sediul principal al │ │ │ │
│ │societăţii, în copie│ │ │ │
│ │certificată „conform│ │ │ │
│ │cu originalul“, │ │ │ │
│ │pentru solicitantul │ │ │ │
│ │societate │ │ │ │
│ │profesională cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Adeverinţă eliberată│ │ │ │
│ │de către organul │ │ │ │
│ │competent, care │ │ │ │
│ │atestă dreptul de a │ │ │ │
│ │exercita profesia │ │ │ │
│ │liberală, nu mai │ │ │ │
│ │veche de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│2.12.│acceptare, în │ │ │ │
│ │original (pentru │ │ │ │
│ │organizaţia │ │ │ │
│ │profesională care │ │ │ │
│ │este organizată şi │ │ │ │
│ │îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în una │ │ │ │
│ │dintre formele de │ │ │ │
│ │exercitare a │ │ │ │
│ │profesiei liberale) │ │ │ │
├─────┴────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├─────┬────────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│3. │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │acţionează în nume │ │ │ │
│ │propriu. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │finanţării nu se │ │ │ │
│ │află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, radiere, │ │ │ │
│ │desfiinţare, │ │ │ │
│ │închidere, inclusiv │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│4. │operaţională, sub │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│ │specială, nu are │ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│ │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile, │ │ │ │
│ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │economice, nu se │ │ │ │
│ │află într-o altă │ │ │ │
│ │situaţie similară │ │ │ │
│ │legal reglementată. │ │ │ │
│ │Nu face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în justiţie │ │ │ │
│ │pentru situaţiile │ │ │ │
│ │prevăzute mai sus şi│ │ │ │
│ │nici pentru orice │ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│5. │solicitantul nu a │ │ │ │
│ │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva mediului │ │ │ │
│ │prin hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
└─────┴────────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 46 alin. (5) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre remediere │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Consilier juridic │Semnătura│Data│
│(nume şi prenume) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare (nume şi │Semnătura│Data│
│prenume) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 46 alin. (11) din ghid

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate │ │
│ │în etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌──────────────────────────────────────┐
│Propus spre acceptare │
├──────────────────────────────────────┤
│Propus spre respingere │
└──────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Evaluarea documentelor efectuată în etapa a II-a din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (11) din ghid.

┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Consilier juridic │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘
    ANEXA 10

    la ghid
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou
    Subsemnatul, .................., CNP ................, posesor al CI/BI seria .... nr. ............, eliberată/eliberat de către .................... la data de ............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ................., în calitate de reprezentant legal al ..................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ....../......./......., CIF .................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice:
    |_| DA/|_| NU astfel:
    - activitatea principală este următoarea:
    ......................................................................................;
      (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)

    – activităţile pe care solicitantul finanţării le desfăşoară efectiv sunt următoarele:
    ......................................................................................;
      (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)

    – activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, este următoarea:
    ......................................................................................
      (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)


    Reprezentant legal/Împuternicit
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura
    .....................................
    NOTĂ:
    Nu este obligatorie aplicarea ştampilei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016