Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 22 iulie 2020  a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE FINANŢARE din 22 iulie 2020 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 678 din 30 iulie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.438 din 22 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 678 din 30 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) obiectul, scopul, obiectivele şi indicatorul de performanţă al programului;
    b) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;
    c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.


    ART. 2
    Obiectul, scopul, obiectivele programului şi indicatorul de performanţă
    (1) Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţele unifamiliale.
    (2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie şi utilizarea surselor regenerabile în locuinţe unifamiliale.
    (3) Obiectivele programului sunt creşterea performanţei energetice şi/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuinţele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcţie având regim de înălţime de cel mult 3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M).
    (4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă reducerea emisiilor de CO_2, calculat astfel:
    I = Σ^n_i=1 I_Pi,
    unde
    n = numărul de proiecte finanţat în cadrul programului;
    I_P = aria utilă a spaţiului încălzit* x (I_in – I_f),
    * din CPE şi anexa la CPE, în m^2;

    I_in - indicele de emisii echivalent CO_2 _iniţial [kgCO_2/m^2an];
    I_f - indicele de emisii echivalent CO_2 _final [kgCO_2/m^2an].    ART. 3
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
    Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

    ART. 4
    Sursa de finanţare pentru derularea programului
    Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

    ART. 5
    Cuantumul finanţării şi pragul de eficienţă energetică
    (1) În cadrul programului se acordă o finanţare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei, inclusiv TVA pentru fiecare proiect, fără a depăşi 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiţiei, pentru implementarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii.
    (2) Cuantumul finanţării se acordă diferenţiat, cu condiţia atingerii tuturor valorilor minime ale indicatorilor de eficienţă energetică, conform tabelului de mai jos:

┌─────────────┬─────────────────────────────┐
│Indicatori de│Praguri de finanţare │
│eficienţă │(lei) │
│energetică ├────────┬────────┬───────────┤
│ │40.000 │55.000 │70.000 │
├─────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Coeficientul │ │ │ │
│maxim de │ │ │ │
│transfer de │ │ │ │
│căldură al │ │ │ │
│pereţilor │ │ │ │
│exteriori │ │ │ │
│după │ │ │ │
│termoizolare,│ │ │ │
│U’(W/m^2K)/ │U’ ≤ │U’ ≤ │ │
│Rezistenţa │0,56/R’ │0,40/R’ │U’ ≤ 0,35/ │
│termică │≥ 1,8 │≥ 2,50 │R’ ≥ 2,85 │
│corectată R′ │ │ │ │
│(m^2 K/W) │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│pereţii │ │ │ │
│exteriori │ │ │ │
│după │ │ │ │
│termoizolare │ │ │ │
│(valoare │ │ │ │
│medie) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Coeficientul │ │ │ │
│maxim de │ │ │ │
│transfer de │ │ │ │
│căldură al │ │ │ │
│acoperişului │ │ │ │
│(planşeu │ │ │ │
│peste ultimul│ │ │ │
│nivel) după │ │ │ │
│termoizolare,│ │ │ │
│U’(W/m^2K)/ │U’ ≤ │U’ ≤ │ │
│Rezistenţa │0,20/R’ │0,17/R’ │U’≤0,14/R’ │
│termică │≥ 5,00 │≥ 5,85 │≥ 7,14 │
│corectată R′ │ │ │ │
│(m^2 K/W) │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│acoperiş │ │ │ │
│(planşeu │ │ │ │
│peste ultimul│ │ │ │
│nivel) după │ │ │ │
│termoizolare │ │ │ │
│(valoare │ │ │ │
│medie) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Coeficientul │ │ │ │
│maxim de │ │ │ │
│transfer de │ │ │ │
│căldură al │ │ │ │
│ferestrelor/ │ │ │ │
│uşilor │ │ │ │
│nou-montate, │ │ │ │
│U’(W/m^2K)/ │ │ │ │
│Rezistenţa │U’ ≤ │U’ ≤ │U’ ≤ 0,90/ │
│termică │1,30/R’ │1,10/R’ │R’ ≥ 1,11 │
│corectată R′ │≥ 0,77 │≥ 0,9 │ │
│(m^2 K/W) │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│ferestre/uşi │ │ │ │
│nou-montate │ │ │ │
│după │ │ │ │
│termoizolare │ │ │ │
│(valoare │ │ │ │
│medie) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Reducerea │ │ │ │
│procentuală a│ │ │ │
│consumului │ │ │ │
│total de │ │ │ │
│energie │ │ │ │
│finală, │≥ 40% │≥ 50% │≥ 60% │
│comparativ cu│ │ │ │
│situaţia │ │ │ │
│anterioară │ │ │ │
│implementării│ │ │ │
│proiectului │ │ │ │
│[%] │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Reducerea │ │ │ │
│procentuală a│ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│emisii │ │ │ │
│echivalent │ │ │ │
│CO_2, │≥ 40% │≥ 50% │≥ 60% │
│comparativ cu│ │ │ │
│situaţia │ │ │ │
│anterioară │ │ │ │
│implementării│ │ │ │
│proiectului │ │ │ │
│[%] │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│Sistem de │ │ │ │
│ventilare │ │ │ │
│mecanică cu │opţional│opţional│obligatoriu│
│recuperarea │ │ │ │
│căldurii │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴───────────┘


    (3) Finanţarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuinţelor existente. Nu se acordă finanţare imobilelor aflate în construcţie.
    (4) În cadrul programului se poate obţine o singură dată finanţare pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi carte funciară într-o localitate.
    (5) Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuţiei proprii prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program.
    (6) Finanţarea maximă aprobată pentru proiect nu poate depăşi pragurile prevăzute la alin. (2). Diferenţa până la valoarea totală a proiectului va fi susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii, fiind considerată contribuţie proprie.

    ART. 6
    Cheltuieli eligibile în cadrul programului
    (1) Sunt considerate eligibile achiziţia, montajul şi execuţia lucrărilor, precum şi cheltuielile incluse în acestea, pentru următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
    (i) înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;
    (ii) izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);
    (iii) izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii;

    b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:
    (i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului);
    (ii) panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;
    (iii) sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);
    (iv) sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;
    (v) sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice generate de locuinţele unifamiliale;
    (vi) izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;
    (vii) dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;
    (viii) dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);
    (ix) programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire;

    c) cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;
    d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:
    (i) înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
    (ii) utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare;

    e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
    f) cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate la lit. a)-e): (i) creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante;
    (ii) asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
    (iii) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
    (iv) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
    (v) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    (vi) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

    g) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA.

    (2) Cheltuielile pentru activităţile realizate în regie proprie, precum şi toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1) nu sunt eligibile.
    (3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după aprobarea proiectului şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19, cu excepţia cheltuielilor cu obţinerea certificatului de performanţă energetică şi cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenţie, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică.
    (4) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

    ART. 7
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) analiza conformităţii documentelor - procedură prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie certificată „conform cu originalul“) şi valabilitatea acestora;
    b) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare în vederea verificării a informaţiilor privind solicitanţii înscrişi;
    d) audit energetic al clădirii - totalitatea activităţilor specifice prin care se obţin date şi elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unităţi de clădire existente, urmate de identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluţiile propuse, de evaluarea eficienţei economice a implementării acestora prin indicatori economici şi finalizate cu raportul de audit, conform metodologiei prevăzute în Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) beneficiar - persoană fizică care obţine prima de eficienţă energetică de la Autoritate, în baza contractului pentru finanţare nerambursabilă;
    f) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea lucrărilor prevăzute în prezentul ghid, anexă la contractul de finanţare nerambursabilă;
    g) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    h) certificat de performanţă energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO_2. Certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;
    i) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii şi lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate;
    j) coeficientul de transfer termic U’ (transmitanţa termică) - reprezintă raportul dintre densitatea fluxului termic ce străbate suprafaţa de separaţie dintre un solid şi un fluid şi diferenţa dintre temperatura acelei suprafeţe şi temperatura medie a fluidului şi este inversul rezistenţei termice corectate (W/m^2K);
    k) contribuţie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    l) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;
    m) dosar de decontare - cererea de decontare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea decontării de către Autoritate a cheltuielilor eligibile;
    n) dosar de finanţare - cererea de finanţare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizei, selectării, avizării şi aprobării finanţării;
    o) locuinţă unifamilială - unitate funcţională, construcţie de sine stătătoare cu destinaţia de locuinţă, având un regim de înălţime de cel mult 3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M) şi pentru care există o singură carte funciară;
    p) primă de eficienţă energetică - cuantumul finanţării nerambursabile acordat din Fondul pentru mediu, pentru realizarea proiectului;
    q) raport de audit energetic - document tehnic întocmit doar de auditorii energetici pentru clădiri gradul I (C&I), care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul şi a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic;
    r) raport de implementare - document tehnic care conţine descrierea modului în care au fost implementate măsurile de îmbunătăţire a performanţelor termice şi energetice ale clădirii şi cuantificarea rezultatelor obţinute, prin indicatorii de eficienţă energetică prevăzuţi la art. 5 alin. (2);
    s) rezistenţa termică corectată R’ - reprezintă raportul dintre diferenţa de temperatură şi fluxul termic staţionar printr-un sistem termodinamic, care ia în considerare punţile termice şi se poate identifica în anexa CPE (m^2K/W);
    ş) solicitant - persoana fizică care solicită finanţare din Fondul pentru mediu în cadrul programului;
    t) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, în interiorul căreia solicitanţii pot accesa aplicaţia informatică.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) CD - Comitet director;
    c) CPE - certificat de performanţă energetică;
    d) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


    ART. 8
    Etapele programului
    Etapele programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere;
    b) înscrierea solicitanţilor în aplicaţia informatică;
    c) depunerea dosarelor de finanţare;
    d) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor;
    e) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare;
    f) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    g) încheierea contractelor de finanţare;
    h) implementarea proiectelor;
    i) monitorizarea proiectelor.


    ART. 9
    Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
    Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
    a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii;
    b) comisia de analiză şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.


    CAP. II
    Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului
    SUBSECŢIUNEA I
    Demararea programului
    ART. 10
    Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului
    (1) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, cu minimum 30 de zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.
    (3) Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.

    SUBSECŢIUNEA II
    Criterii de eligibilitate a solicitantului şi a proiectului propus
    ART. 11
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    (1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
    b) este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie pentru care solicită finanţare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul-construcţie, solicitantul este proprietar/ coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situaţia în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
    c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;
    d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini (de exemplu: locaţiunea, comodatul, promisiunea de vânzare-cumpărare, cesiunea de creanţă, sechestrul etc.) în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    e) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;
    f) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanţare;
    g) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

    (2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

    ART. 12
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    (1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) îndeplineşte indicatorii de eficienţă energetică a clădirii în conformitate cu art. 5 alin. (2), aşa cum rezultă din raportul de audit energetic;
    b) este implementat pe teritoriul României.

    (2) Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

    SUBSECŢIUNEA III
    Înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia informatică
    ART. 13
    Înscrierea persoanelor fizice
    (1) Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică, în limita a 150% din totalul bugetului alocat sesiunii, prin introducerea următoarelor informaţii:
    a) datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;
    b) adresa de e-mail şi număr de telefon mobil;
    c) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea şi recepţionarea acestora către şi de la terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    d) cuantumul primei de eficienţă energetică solicitat, fundamentat pe baza unui CPE şi a raportului de audit energetic al clădirii, obţinute înaintea intervenţiei, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică.

    (2) Înscrierea solicitanţilor se finalizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un cod unic de înregistrare a cererii de finanţare.
    (3) După primirea mesajului de confirmare conţinând codul unic de înregistrare, cuantumul primei de eficienţă energetică, completat în aplicaţia informatică, va fi scăzut din bugetul total alocat pentru sesiunea de înscriere.
    (4) La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, aplicaţia informatică nu va mai permite înscrierea persoanelor fizice.
    (5) Autoritatea publică pe pagina de internet lista solicitanţilor care s-au înscris în aplicaţia informatică. Aceştia au obligaţia de a transmite dosarul de finanţare, în termen de 15 zile de la publicare, la sediul AFM.
    (6) În cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (5), se consideră renunţare la finanţare, solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de finanţare.

    SUBSECŢIUNEA IV
    Dosarul de finanţare
    ART. 14
    Conţinutul dosarului de finanţare
    Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, semnată în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;
    b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie;
    c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;
    d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie;
    e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului-construcţie pe care se va implementa proiectul, în original sau în copie legalizată; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/coproprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului-teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
    f) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;
    g) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    h) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    i) certificatul de performanţă energetică eliberat înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică;
    j) raportul de audit energetic al clădirii, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, întocmit conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:
    (i) indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2); pentru reducerea procentuală a consumului total de energie şi reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO_2 se vor indica valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului;
    (ii) aria utilă a spaţiului încălzit;
    (iii) măsurile propuse pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 6.    ART. 15
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) După înscrierea persoanei fizice conform art. 13 alin. (1) şi în termenul prevăzut la art. 13 alin. (5), aceasta transmite la sediul Autorităţii dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 14.
    (2) Cererea de finanţare, completată prin tehnoredactare, şi documentaţia anexată, îndosariată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă/curier, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poştă/curier să nu depăşească data-limită prevăzută la art. 13 alin. (5). La momentul recepţionării de către Autoritate, acesta va primi un număr de înregistrare.
    (3) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    a) numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului;
    b) menţiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice“;
    c) codul unic de înregistrare în aplicaţia informatică.

    (4) Un solicitant poate depune pentru un imobil o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere şi poate primi o singură dată finanţare în cadrul programului pentru imobilul respectiv.
    (5) În cazul în care se depun mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil, va fi finanţată doar una dintre aceste cereri de finanţare, respectiv prima care este declarată eligibilă.

    CAP. III
    Verificarea conformităţii administrative, analiza eligibilităţii, selectarea dosarelor de finanţare şi acordarea finanţării
    ART. 16
    Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
    În cadrul sesiunii de depunere, comisia de analiză procedează la:
    a) analiza documentelor conţinute de dosarele de finanţare, care se realizează pe măsura depunerii acestora la Autoritate;
    b) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre acceptare, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre respingere, respectiv înaintarea către Comitetul de avizare al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre acceptare.


    ART. 17
    Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    (1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de finanţare, efectuată de către o comisie de analiză, care înaintează propunerile sale Comitetului director.
    (2) Comisia de analiză verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, a proiectelor şi a cheltuielilor legate de acestea, conform formularelor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4 la prezentul ghid.
    (3) În următoarele situaţii, Autoritatea poate solicita, o singură dată pentru un dosar de finanţare, completări/clarificări care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data înscrierii în aplicaţia informatică:
    a) cererea de finanţare sau documentele depuse sunt ilizibile, conţin ştersături ori modificări, sau sunt incomplete;
    b) cererea de finanţare nu este completată prin tehnoredactare;
    c) documentele sunt prezentate sub altă formă decât cea solicitată în ghid.

    (4) Autoritatea publică săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina de internet a AFM lista dosarelor de finanţare pentru care se pot transmite completări/clarificări.
    (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (4), solicitantul are posibilitatea să transmită documente în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, în plic sigilat, la registratura Autorităţii sau prin poştă/curier, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poştă/curier să nu depăşească data-limită de transmitere a documentelor. Pe plic se va menţiona numele programului, numele şi prenumele solicitantului, codul unic de înscriere a cererii de finanţare în aplicaţia informatică şi faptul că documentele sunt destinate remedierii dosarului de finanţare.
    (6) Atrag respingerea dosarului de finanţare:
    a) lipsa corespondenţei dintre codul numeric personal (CNP) al solicitantului, înscris în aplicaţia informatică, şi CNP înscris în cartea de identitate depusă la dosar, caz în care comisia de analiză nu mai verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate;
    b) lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
    d) lipsa remedierii motivelor prevăzute la alin. (3), în termenul stabilit.

    (7) În situaţia în care, din analiza documentelor rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanţare va fi respinsă.
    (8) Comisia de analiză verifică documentele depuse de către solicitant în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare şi propune acceptarea/ respingerea dosarului de finanţare.
    (9) Preşedintele comisiei de analiză sau înlocuitorul acestuia înaintează Comitetului director al Autorităţii: centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere. CD analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, CD poate solicita Comisiei orice document relevant. CD poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către preşedintele comisiei de analiză sau înlocuitorul acestuia, cu propunere de respingere după ce, în prealabil, a/au fost avizat/e în cadrul CD.

    ART. 18
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) Autoritatea aprobă dosare de finanţare în limita bugetului alocat sesiunii.
    (2) În cazul în care prima de eficienţă energetică completată în aplicaţia informatică este mai mare decât cea solicitată prin cererea de finanţare depusă, va fi aprobată valoarea primei de eficienţă energetică din cererea de finanţare. În situaţia în care valoarea primei de eficienţă energetică completată în aplicaţia informatică este mai mică decât cea solicitată prin cererea de finanţare depusă, va fi aprobată valoarea primei de eficienţă energetică din aplicaţia informatică.
    (3) După avizare, CD al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu.
    (4) Comitetul de avizare aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele avizate de CD al Autorităţii.

    ART. 19
    Comunicarea rezultatelor
    Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele acceptate, respectiv a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse se realizează prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţii.

    ART. 20
    Contestaţii
    (1) Se poate depune contestaţie împotriva deciziilor CD şi Comitetului de avizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.
    (2) Contestaţia se depune la sediul Autorităţii sau prin poştă/curier/e-mail, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poştă/curier să nu depăşească data-limită prevăzută la alin. (1).
    (3) Contestaţia va cuprinde:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
    e) documente justificative, după caz.

    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează CD propunerea de acceptare sau respingere a contestaţiei.
    (5) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la împlinirea termenului menţionat la alin. (1).
    (6) Contestaţia prevăzută la alin. (1) ţine loc de plângere prealabilă în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura specifică considerându-se realizată.

    ART. 21
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    (1) Solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată se prezintă la sediul Autorităţii pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea anunţului pe pagina de internet a Autorităţii cu data la care se pot semna contractele, având asupra sa actul de identitate, în original, precum şi adeverinţa privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială sau extras de cont.
    (2) La solicitarea persoanei fizice aprobate, modelul de contract poate fi transmis acesteia prin e-mail în vederea semnării. După semnare, persoana fizică trimite Autorităţii, prin poştă sau curier, ambele exemplare ale contractului în vederea semnării şi returnării unui exemplar original către beneficiar.
    (3) Tot la solicitarea persoanei fizice aprobate, aceasta poate semna contractul cu semnătură electronică şi îl poate trimite Autorităţii prin e-mail în vederea semnării şi returnării unui exemplar original către beneficiar.
    (4) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neîndeplinirea formalităţilor prevăzute la alin. (1)-(3) în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea anunţului cu data la care se pot semna contractele de finanţare nerambursabilă.

    ART. 22
    Contractul de finanţare nerambursabilă
    (1) Modelul contractului de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid, denumit în continuare contract.
    (2) Contractul se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
    (3) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la 12 luni de la data efectuării plăţii de către Autoritate.
    (4) Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.
    (5) Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.
    (6) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (7) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul programului, Autoritatea poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (8) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se vor adăuga dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    CAP. IV
    Proceduri privind decontarea cheltuielilor eligibile
    ART. 23
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) Autoritatea nu acordă plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor cu furnizorii de servicii/produse/ lucrări aferente proiectului.
    (2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans.
    (3) Autoritatea finanţează prima de eficienţă energetică în conformitate cu prezentul ghid.
    (4) În cadrul contractului de finanţare, beneficiarul depune o singură cerere de decontare, la finalizarea proiectului.
    (5) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului.
    (6) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate după aprobarea proiectului şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19, precum şi dacă sunt prevăzute la art. 6 şi sunt efectuate în baza unor contracte de execuţie lucrări/prestare servicii, cu excepţia cheltuielilor referitoare la achiziţia de materiale şi echipamente, pentru care se pot prezenta doar facturile de achiziţie.
    (7) Prin proiect, beneficiarul se obligă să atingă pragul de performanţă energetică, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2), declarat în cererea de finanţare.
    (8) Cheltuielile eligibile aprobate pot fi modificate doar după semnarea contractului de finanţare. În acest sens, pentru modificarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul este obligat să transmită Autorităţii, înaintea depunerii cererii de decontare, o solicitare care va cuprinde justificarea modificării şi, după caz, documente relevante. Autoritatea analizează solicitarea şi o aprobă numai în condiţiile în care modificarea solicitată nu afectează pragul de eficienţă care a stat la baza aprobării sumei finanţate. Cererea de decontare cuprinzând cheltuielile eligibile modificate va putea fi depusă la Autoritate, numai după semnarea unui act adiţional, prin care se actualizează anexa nr. 1 la contract.
    (9) Cheltuielile eligibile pentru care a fost solicitată modificarea potrivit alin. (8) pot fi efectuate doar după aprobarea lor de către Autoritate şi înştiinţarea beneficiarului în acest sens.

    ART. 24
    Documente obligatorii necesare decontării primei de eficienţă energetică
    Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente obligatorii:
    a) cererea de decontare, conform anexei nr. 3 la contract, completată integral prin tehnoredactare şi semnată de către beneficiar;
    b) extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul faţă de cel evidenţiat în contractul de finanţare;
    c) contractul de execuţie şi/sau servicii, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“;
    d) factura, care trebuie să conţină numărul contractului de execuţie/servicii în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul“;
    e) facturi de achiziţie pentru materiale şi echipamente, în original sau copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    f) factura aferentă serviciilor de întocmire a certificatului de performanţă energetică (înainte şi după intervenţie), a raportului de audit energetic al clădirii şi a raportului de implementare a măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, în original sau copie certificată „conform cu originalul“;
    g) situaţii/liste cu lucrările executate, de unde să rezulte cel puţin cheltuielile eligibile înscrise în cererea de finanţare nerambursabilă şi aprobate de către Autoritate, însuşite de executantul lucrărilor, în original sau copie certificată „conform cu originalul“;
    h) dovada achitării facturilor prezentate la decontare: ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidenţiat în extrasul de cont, emis de bancă, în care să fie evidenţiate plăţile aferente proiectului, chitanţa, bonul fiscal, alte documente legale care să justifice plata;
    i) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, asumat de către executantul lucrărilor şi beneficiar, dacă este cazul;
    j) proces-verbal de lucrări ascunse, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către emitent, asumat de către executantul lucrărilor, dacă este cazul;
    k) proces-verbal de punere în funcţiune a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, care se va prezenta în cadrul proiectelor pentru care sunt încheiate contracte de execuţie lucrări, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    l) certificate de calitate şi garanţie şi declaraţii de conformitate pentru echipamentele achiziţionate, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    m) declaraţia beneficiarului care să certifice că echipamentele achiziţionate şi montate în cadrul proiectului sunt noi, semnată în original, dacă este cazul;
    n) declaraţia beneficiarului care să certifice faptul că acesta nu a înstrăinat/nu va înstrăina sau greva cu sarcini imobilul aferent investiţiei şi nu a desfăşurat/nu va desfăşura sau influenţa vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, în perioada de valabilitate a contractului, semnată în original;
    o) traducere autorizată, pentru cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“;
    p) CPE al clădirii, emis la finalizarea lucrărilor de reabilitare, în original sau în copie legalizată, din care să rezulte noile caracteristici energetice după intervenţie;
    q) raportul de implementare, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenţie, de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat, în original sau în copie legalizată, care trebuie să conţină în mod obligatoriu, cel puţin următoarele informaţii:
    (i) indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2);
    (ii) aria utilă a spaţiului încălzit;
    (iii) măsurile realizate pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 6;

    r) alte documente pe care Autoritatea le consideră relevante pentru procesul de decontare.


    ART. 25
    Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării
    (1) Documentele justificative depuse la dosarul de decontare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie completate integral şi corect;
    b) să fie emise după data aprobării proiectului şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19, excepţie făcând documentele aferente cheltuielilor cu obţinerea certificatului de performanţă energetică şi cu auditul energetic, efectuate înainte de înscrierea în aplicaţia informatică.

    (2) Autoritatea finanţează cheltuielile eligibile, fără a depăşi suma şi procentul de finanţare prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă.
    (3) În cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul pentru remedierea situaţiei. Dacă situaţia nu este remediată, Autoritatea aplică prevederile contractuale.
    (4) În cazul nerespectării condiţiilor impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, se aplică prevederile contractuale.
    (5) Personalul Autorităţii poate efectua vizită la locul unde se implementează proiectul, prin sondaj. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma vizitei, reprezentanţii Autorităţii vor întocmi o notă de control care va fi însuşită şi de către beneficiar.
    (6) În cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea constatată pe teren, iar acestea nu pot fi înlăturate, Autoritatea procedează conform prevederilor contractuale.

    ART. 26
    Depunerea dosarului de decontare
    Dosarul de decontare, îndosariat şi opisat, conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 24, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Dosarul de decontare poate fi transmis şi prin poştă/curier, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poştă/curier să nu depăşească durata de execuţie a proiectului. Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completă ale beneficiarului;
    b) numărul contractului de finanţare;
    c) menţiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice“.


    CAP. V
    Monitorizarea proiectului
    ART. 27
    Monitorizarea
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii, pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare, respectiv 12 luni de la efectuarea plăţii de către Autoritate.
    (2) Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
    a) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
    b) să menţină în funcţiune echipamentele electrice/ electronice achiziţionate prin program în perioada supusă monitorizării;
    c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    d) să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea;
    e) să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
    f) să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către Autoritate a finanţării acordate.

    (3) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
    (4) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite lunar structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista care cuprinde persoanele fizice ale căror proiecte au fost finanţate de către Autoritate.
    (5) Lista persoanelor fizice de la alin. (4) trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii: nume, prenume, CNP, adresă de implementare, număr de telefon/fax, unde este cazul, adresă de e-mail, unde este cazul, valoarea totală a sumelor plătite cu titlu de finanţare şi lista cheltuielilor eligibile.
    (6) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (7) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa semnalată, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 28
    Reguli de publicitate privind programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

    ART. 29
    Păstrarea documentelor de către Autoritate
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentaţia aprobată depusă de către solicitant nu se restituie.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare, în condiţiile în care acesta a fost respins, în termen de 60 de zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare.

    ART. 30
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) AFM pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale terţilor sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    (2) În vederea verificării corectitudinii şi realităţii datelor vizând solicitanţii participanţi la program, Autoritatea poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial.

    ART. 31
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncţionalităţi ale aplicaţiei), solicitanţii/beneficiarii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de solicitanţi/beneficiari prin alte acte de natură juridică.

    ART. 32
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 33
    Anexe
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    I. Informaţii despre solicitant şi imobil
    1. Date de identificare a solicitantului
    Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ..........................................
    Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI .......................
    Valabilitatea actului de identitate: ....................... - .......................
    Codul numeric personal: ........................................

    2. Adresa completă a solicitantului
    Str. .............................. nr. ......................
    Localitatea (oraş, municipiu, comună, sat) ............................., judeţul/sectorul ....................................
    Telefon fix: prefix judeţ ........................., nr. telefon ................
    Telefon mobil ................................................
    Fax ........................................, e-mail: .................................

    3. Date de identificare ale imobilului unde se implementează proiectul
    Nr. carte funciară şi nr. cadastral ....., localitatea (oraş, municipiu, comună, sat) ...................., judeţul/sectorul .......................


    II. Finanţare solicitată
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cu datele de identificare sus-menţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând maximum 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii,
    în vederea atingerii valorilor minime ale indicatorilor de eficienţă energetică prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice (ghid).
    Cheltuielile eligibile, în valoare totală de ...................................................... (100%), sunt următoarele:

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Valoarea inclusiv│
│crt. │cheltuielii * │TVA (lei) │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│„..n“│ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘

    * Denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluată conform art. 6 din ghid. În situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită, cheltuielile propuse vor fi considerate cheltuieli neeligibile.


    III. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului
    1. Subsemnatul, ...................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    b) nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi voi depune diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea, pe toată perioada de valabilitate a acestuia;
    d) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    e) mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
    f) mă angajez că voi asigura contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului;
    g) proiectul pentru care solicit finanţare va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghid;
    h) am depus o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru imobilul identificat cu nr. cadastral şi carte funciară din prezenta cerere;
    i) proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceloraşi imobile (teren şi clădire) şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    j) mă oblig să nu înstrăinez şi să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, până la semnarea şi pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare;
    k) nu am furnizat informaţii şi/sau documente false cu ocazia depunerii prezentei cereri, în vederea obţinerii finanţării;
    l) mă oblig să respect legislaţia în vigoare privind reglementările în domeniul construcţiilor.

    2. Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Am luat cunoştinţă că neprezentarea documentelor aşa cum sunt solicitate prin ghid, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea dosarului meu de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele şi prenumele solicitantului .........................................
    Semnătura ...................................................


    IV. Declaraţie pe propria răspundere a coproprietarilor, dacă este cazul
    Subsemnatul/Subsemnaţii, .........................., CNP ...................., domiciliu ......................, declar/declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) pentru imobilul de la adresa menţionată la pct. I.3 se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului;
    b) sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. I.3 să se implementeze proiectul pentru care este dată prezenta declaraţie;
    c) sunt/suntem de acord să iau/luăm toate măsurile necesare pentru a permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    d) sunt/suntem de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.


    Numele şi prenumele coproprietarului (după caz) ..........................
    Semnătura ..........................

    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
    nr. ............/N/din ..........................
    Între:
    Părţile contractante
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ......................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ........................., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare Autoritate sau AFM,
    şi

    ............................, cu domiciliul în ........................., cod numeric personal ........................, cont bancar nr. .............................., deschis la .............................., în calitate de beneficiar, denumit în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. Autoritatea acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la ........... lei, reprezentând ..................... din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru proiectul ....................., implementat la adresa de implementare .................................... .
    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt efectuate după aprobarea proiectului şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19 din Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice (ghid), şi pe perioada de realizare a acestuia, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru obţinerea certificatului de performanţă energetică şi pentru auditul energetic, efectuate înainte de intervenţie;
    b) sunt efectiv realizate şi pot fi dovedite prin documente;
    c) cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

    4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc. nu constituie cheltuieli eligibile.

    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    1. Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    2. Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai în acest scop.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 12 luni de la data efectuării plăţii de către Autoritate.
    2. Termenul de 12 luni prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.
    4. Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.
    5. Anul depunerii cererii de decontare este ........................ .

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează într-o tranşă, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii şi prin creditarea contului nr. ..............................., deschis de către beneficiar la ................................, numai pe bază de cerere de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract. Aceasta va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    3. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.
    4. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanţarea se diminuează în mod corespunzător şi rămâne la dispoziţia AFM.
    5. Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    6. Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    1. Autoritatea nu acordă plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor cu furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.
    2. Autoritatea nu acordă plăţi în avans.
    3. Autoritatea finanţează prima de eficienţă energetică în conformitate cu ghidul.
    4. În cadrul contractului de finanţare, beneficiarul depune o singură cerere de decontare, la finalizarea proiectului.
    5. Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului.
    6. Autoritatea finanţează cheltuieli eligibile efectuate după aprobarea proiectului şi publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19 din ghid, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru obţinerea certificatului de performanţă energetică şi pentru auditul energetic, efectuate înainte de intervenţie.
    7. Autoritatea nu finanţează lucrări efectuate în regie proprie.
    8. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt prevăzute la art. 6 din ghid şi sunt efectuate în baza unor contracte de execuţie lucrări/prestare servicii, cu excepţia cheltuielilor referitoare la achiziţia de materiale şi echipamente, pentru care se pot prezenta doar facturile de achiziţie.
    9. Prin proiect, beneficiarul se obligă să atingă pragul de performanţă energetică, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) din ghid declarat în cererea de finanţare.
    10. În cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul pentru remedierea situaţiei. Termenul de răspuns din partea beneficiarului este de maximum 7 zile de la data primirii notificării. În cazul în care beneficiarul nu depune documentele în termenul solicitat, vor fi aplicate prevederile art. 8 din prezentul contract.
    11. Personalul Autorităţii poate efectua o vizită la locul unde se implementează proiectul, prin sondaj. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma vizitei, reprezentanţii Autorităţii vor întocmi o notă de control, care va fi însuşită şi de către beneficiar.

    ART. 6
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să depună cererea de decontare potrivit art. 3 pct. 3, fără a depăşi durata de realizare a proiectului;
    2. în condiţiile în care, din motive justificate, beneficiarul nu poate respecta prevederile art. 3 pct. 5, să transmită o solicitare în acest sens, cel mai târziu la data de 1 decembrie a anului respectiv;
    3. să folosească finanţarea numai în scopul pentru care a fost acordată;
    4. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
    5. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    6. să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;
    7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini imobilul aferent investiţiei din cadrul Programului, în perioada de valabilitate a contractului;
    8. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    9. să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de control accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul şi la amplasamentul proiectului, în vederea verificării respectării obligaţiilor asumate în realizarea investiţiei;
    10. să se asigure că proiectul îndeplineşte criteriile tehnice de eligibilitate prevăzute în ghid;
    11. să notifice Autoritatea şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii: modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    12. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cele finanţate de Autoritate;
    13. să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi automonitorizarea investiţiei pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;
    14. să prezinte, în termen de 7 zile de la cerere, orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării, la solicitarea Autorităţii;
    15. să permită personalului Autorităţii accesul la locul de implementare a proiectului, pe perioada de monitorizare;
    16. să nu desfăşoare sau să nu influenţeze vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat, astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    17. să respecte legislaţia în vigoare privind reglementările în domeniul construcţiilor;
    18. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului.


    ART. 7
    Obligaţiile Autorităţii
    Autoritatea are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu, şi în conformitate cu graficul de finanţare anexă la contract;
    2. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) nedepunerea cererii de decontare conform art. 3 pct. 3 la contract.

    3. Autoritatea va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) neacordarea finanţării aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, cheltuielile respective devenind neeligibile în cadrul proiectului;
    c) recuperarea sumelor finanţate aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Suspendarea duratei de realizare a proiectului poate fi hotărâtă de Autoritate la iniţiativa acesteia sau la cererea justificată a beneficiarului.

    ART. 9
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    5. În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
    8. În cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilită conform art. 3 pct. 3, contractul se reziliază fără alte notificări prealabile.

    ART. 10
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente;
    b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la pct. 2, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7. Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

    ART. 11
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    6. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul Autoritatea.

    ART. 13
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru Autoritate: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiar: ..................................................... .

    2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.
    3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi pe fax/e-mail, la numerele/adresa ......................., pentru Autoritate şi la numărul/adresa ...................... pentru beneficiar, cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    ART. 14
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, care va fi consemnat într-un act adiţional.
    2. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de realizare a proiectului.
    3. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările aduse art. 3 pct. 5.
    4. Cererea beneficiarului privind decalarea anului de depunere a cererii de decontare, în condiţiile prevăzute la art. 3 pct. 5, se consideră acceptată de AFM dacă aceasta din urmă nu îşi exprimă dezacordul în scris.
    5. Pentru modificarea cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarul este obligat să transmită Autorităţii, înaintea depunerii cererii de decontare, o solicitare care va cuprinde justificarea modificării şi, după caz, documente relevante.
    6. Autoritatea analizează solicitarea prevăzută la pct. 5 şi o aprobă numai în condiţiile în care modificarea solicitată nu afectează pragul de eficienţă care a stat la baza aprobării sumei finanţate. Cererea de decontare cuprinzând cheltuielile eligibile modificate va putea fi depusă la Autoritate, numai după semnarea unui act adiţional, prin care se actualizează anexa nr. 1. Cheltuielile eligibile pentru care a fost solicitată modificarea pot fi efectuate doar după aprobarea lor de către Autoritate şi înştiinţarea beneficiarului în acest sens.

    ART. 15
    Dispoziţii finale
    1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    2. Anexele nr. 1-4, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    3. Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    4. Prezentul contract a fost semnat la data de .................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    AFM
    Preşedinte,
    ..................................
    Director Direcţia economică,
    ..................................
    Director Direcţia juridică,
    ..................................
    Şef Serviciu analiză şi avizare,
    ..................................
    Avizat consilier juridic,
    ..................................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    ..................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ..................................
    Responsabil proiect,
    ..................................
    BENEFICIAR,
    ..................................
    prin reprezentant legal,
    ..................................
    ANEXA 1

    la contract
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    AFM
    Preşedinte,
    ..................................
    Director Direcţia economică,
    ..................................
    Director Direcţia juridică,
    ..................................
    Şef Serviciu analiză şi avizare,
    ..................................
    Avizat consilier juridic,
    ..................................
    Director general Direcţia generală proiecte,
    ..................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ..................................
    Responsabil proiect,
    ..................................
    BENEFICIAR,
    ..................................
    prin reprezentant legal,
    ..................................

    ANEXA 2

    la contract
    LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

    Documente obligatorii necesare decontării
    Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cererea de decontare, însoţită de următoarele documente obligatorii:
    a) extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul faţă de cel evidenţiat în contractul de finanţare;
    b) contractul de execuţie şi/sau servicii, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“;
    c) factura, care trebuie să conţină numărul contractului de execuţie/servicii în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul“;
    d) facturi de achiziţie pentru materiale şi echipamente, în original sau copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    e) factura aferentă serviciilor de întocmire a certificatului de performanţă energetică (înainte şi după intervenţie), a raportului de audit energetic al clădirii şi a raportului de implementare a măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, în original sau copie certificată „conform cu originalul“;
    f) situaţii/liste cu lucrările executate, de unde să rezulte cel puţin cheltuielile eligibile înscrise în cererea de finanţare nerambursabilă şi aprobate de către Autoritate, însuşite de executantul lucrărilor, în original sau copie certificată „conform cu originalul“;
    g) dovada achitării facturilor prezentate la decontare: ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidenţiat în extrasul de cont, emis de bancă, în care să fie evidenţiate plăţile aferente proiectului, chitanţa, bonul fiscal, alte documente legale care să justifice plata;
    h) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, asumat de către executantul lucrărilor şi beneficiar, dacă este cazul;
    i) proces-verbal de lucrări ascunse, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către emitent, asumat de către executantul lucrărilor, dacă este cazul;
    j) proces-verbal de punere în funcţiune a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, care se va prezenta în cadrul proiectelor pentru care sunt încheiate contracte de execuţie lucrări, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    k) certificate de calitate şi garanţie şi declaraţii de conformitate pentru echipamentele achiziţionate, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“, dacă este cazul;
    l) declaraţia beneficiarului care să certifice că echipamentele achiziţionate şi montate în cadrul proiectului sunt noi, semnată în original, dacă este cazul;
    m) declaraţia beneficiarului care să certifice faptul că acesta nu a înstrăinat/nu va înstrăina sau greva cu sarcini imobilul aferent investiţiei şi nu a desfăşurat/nu va desfăşura sau influenţa vreo activitate economică (în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, în perioada de valabilitate a contractului, semnată în original;
    n) traducere autorizată, pentru cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, în original sau în copie certificată „conform cu originalul“;
    o) CPE al clădirii, emis la finalizarea lucrărilor de reabilitare, în original sau în copie legalizată, din care să rezulte noile caracteristici energetice după intervenţie;
    p) raportul de implementare, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii după intervenţie de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat, în original sau în copie legalizată, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:
    (i) indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice (ghid);
    (ii) aria utilă a spaţiului încălzit;
    (iii) măsurile realizate pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 6 din ghid;

    q) alte documente pe care Autoritatea le consideră relevante pentru procesul de decontare.


    ANEXA 3

    la contract
    Beneficiar .....................................
    Adresă .........................................
    C.N.P. .........................................
    Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria ....................
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE DECONTARE
    În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ...... N/din ......., vă rog să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de .......... lei (în cifre şi litere).
    Prin prezenta sunt solicitate la decontare cheltuieli aferente următoarelor/următoarei facturi fiscale:
    1. .......................................
    2. .......................................

    De asemenea, prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative conform prevederilor contractuale.

    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare

┌──────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Suma │ │
│ │ │aprobată │Suma rămasă │
│Suma totală │Suma │prin │de tras din │
│aprobată │solicitată│prezenta │finanţarea │
│conform │prin │cerere de │aprobată │
│contractului │prezenta │decontare │(Se │
│de finanţare │cerere de │(Se │completează │
│nerambursabilă│decontare │completează │de │
│ │ │de │Autoritate.)│
│ │ │Autoritate.)│ │
├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 = 1 – 3 │
├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

    Subsemnatul, ............................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, şi mă oblig să respect legislaţia în vigoare privind reglementările în domeniul construcţiilor.
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ..................................
    Director Direcţia economică,
    ....................................
    Director Direcţia implementare proiecte,
    ....................................
    Şef Serviciu implementare,
    ....................................
    Referent de specialitate,
    ....................................
    Reprezentant legal:
    Numele şi prenumele ....................................
    Funcţia ....................................
    Semnătura ....................................
    Data ....................................


    ANEXA 3

    la ghid
    GRILĂ
    pentru analiza juridică de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    Solicitant:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:

    Etapa I

┌───────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Evaluator │
│administrativă şi │ │
│criterii de ├──┬──┬──────────┤
│eligibilitate │Da│Nu│Comentarii│
│ │ │ │ │
├────┬──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │acceptare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere │ │ │ │
│ │organizate de AFM,│ │ │ │
│ │în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute de art. │ │ │ │
│ │15 alin. (1) din │ │ │ │
│ │Ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│1. │Programului │ │ │ │
│ │privind efectuarea│ │ │ │
│ │de lucrări │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │creşterii │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice în │ │ │ │
│ │locuinţe │ │ │ │
│ │unifamiliale, │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │ │
│ │(ghid). │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│2. │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul cererii│ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
│ │prevăzut în anexa │ │ │ │
│ │nr. 1 la ghid, │ │ │ │
│ │completat integral│ │ │ │
│2.1.│prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, în│ │ │ │
│ │original, semnat │ │ │ │
│ │de solicitant sau │ │ │ │
│ │de împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de │ │ │ │
│ │identitate al │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │
│2.2.│valabil la data │ │ │ │
│ │înscrierii în │ │ │ │
│ │aplicaţie, în │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│ │notarială, pentru │ │ │ │
│ │cazul în care │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│2.3.│finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de către o│ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │împuternicită, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de │ │ │ │
│ │identitate al │ │ │ │
│ │persoanei │ │ │ │
│2.4.│împuternicite, │ │ │ │
│ │valabil la data │ │ │ │
│ │înscrierii în │ │ │ │
│ │aplicaţie, în │ │ │ │
│ │copie │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Extras de carte │ │ │ │
│ │funciară, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 30 de │ │ │ │
│ │zile la data │ │ │ │
│ │înscrierii în │ │ │ │
│ │aplicaţie, din │ │ │ │
│ │care să rezulte │ │ │ │
│ │dreptul de │ │ │ │
│ │proprietate asupra│ │ │ │
│ │imobilului │ │ │ │
│ │construcţie pe │ │ │ │
│ │care se va │ │ │ │
│ │implementa │ │ │ │
│ │proiectul, în │ │ │ │
│ │original, copie │ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │eliberat online; │ │ │ │
│ │în cazul în care │ │ │ │
│ │sistemul de │ │ │ │
│ │producere a │ │ │ │
│ │energiei din surse│ │ │ │
│ │regenerabile care │ │ │ │
│ │deserveşte │ │ │ │
│2.5.│construcţia se │ │ │ │
│ │amplasează pe │ │ │ │
│ │teren, se va │ │ │ │
│ │prezenta, în plus │ │ │ │
│ │faţă de extrasul │ │ │ │
│ │de carte funciară │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │
│ │construcţiei, │ │ │ │
│ │extras de carte │ │ │ │
│ │funciară, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 30 de │ │ │ │
│ │zile la data │ │ │ │
│ │depunerii cererii │ │ │ │
│ │de finanţare, în │ │ │ │
│ │original, copie │ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │eliberat online, │ │ │ │
│ │din care să │ │ │ │
│ │rezulte că │ │ │ │
│ │solicitantul este │ │ │ │
│ │proprietar/ │ │ │ │
│ │coproprietar/ │ │ │ │
│ │deţine un drept de│ │ │ │
│ │folosinţă asupra │ │ │ │
│ │imobilului teren. │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├────┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Este persoană │ │ │ │
│3. │fizică cu │ │ │ │
│ │domiciliul în │ │ │ │
│ │România. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este proprietar/ │ │ │ │
│ │coproprietar al │ │ │ │
│ │imobilului │ │ │ │
│ │construcţie pentru│ │ │ │
│ │care solicită │ │ │ │
│ │finanţare, astfel │ │ │ │
│ │cum rezultă din │ │ │ │
│ │extrasul de carte │ │ │ │
│ │funciară. │ │ │ │
│ │Este proprietar/ │ │ │ │
│ │coproprietar al │ │ │ │
│ │acesteia, astfel │ │ │ │
│ │cum rezultă din │ │ │ │
│ │extrasul de carte │ │ │ │
│ │funciară, în cazul│ │ │ │
│ │în care sistemul │ │ │ │
│ │de producere a │ │ │ │
│4. │energiei din surse│ │ │ │
│ │regenerabile se │ │ │ │
│ │amplasează pe una │ │ │ │
│ │dintre anexele │ │ │ │
│ │care deservesc │ │ │ │
│ │imobilul │ │ │ │
│ │construcţie. │ │ │ │
│ │Este proprietar/ │ │ │ │
│ │coproprietar/sau │ │ │ │
│ │deţine un drept de│ │ │ │
│ │folosinţă asupra │ │ │ │
│ │imobilului teren, │ │ │ │
│ │astfel cum rezultă│ │ │ │
│ │din extrasul de │ │ │ │
│ │carte funciară, în│ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│ │sistemul se │ │ │ │
│ │amplasează pe │ │ │ │
│ │teren. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Are acordul │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │coproprietarilor │ │ │ │
│ │cu privire la │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului, în │ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│5. │imobilul pe care │ │ │ │
│ │se implementează │ │ │ │
│ │proiectul este │ │ │ │
│ │deţinut în │ │ │ │
│ │coproprietate, │ │ │ │
│ │astfel cum rezultă│ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Imobilul pe care │ │ │ │
│ │se implementează │ │ │ │
│ │proiectul nu este │ │ │ │
│ │afectat de sarcini│ │ │ │
│ │(de exemplu: │ │ │ │
│ │locaţiune, │ │ │ │
│ │comodat, │ │ │ │
│ │promisiune de │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare,│ │ │ │
│ │cesiune de │ │ │ │
│ │creanţă, sechestru│ │ │ │
│ │etc.) în favoarea │ │ │ │
│ │unei persoane │ │ │ │
│ │juridice sau a │ │ │ │
│ │unei entităţi care│ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │
│ │economice, cu │ │ │ │
│6. │excepţia cazului │ │ │ │
│ │în care este │ │ │ │
│ │afectat de o │ │ │ │
│ │ipotecă │ │ │ │
│ │imobiliară; nu │ │ │ │
│ │face obiectul unui│ │ │ │
│ │litigiu în curs de│ │ │ │
│ │soluţionare la │ │ │ │
│ │instanţele │ │ │ │
│ │judecătoreşti, │ │ │ │
│ │vreunei │ │ │ │
│ │revendicări │ │ │ │
│ │potrivit unei legi│ │ │ │
│ │speciale sau │ │ │ │
│ │dreptului comun │ │ │ │
│ │sau al unei │ │ │ │
│ │proceduri de │ │ │ │
│ │expropriere pentru│ │ │ │
│ │cauză de utilitate│ │ │ │
│ │publică. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere│ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│7. │solicitantul nu a │ │ │ │
│ │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru infracţiuni│ │ │ │
│ │împotriva mediului│ │ │ │
│ │prin hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria răspundere│ │ │ │
│ │din cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul îşi │ │ │ │
│ │dă acordul cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │prelucrarea de │ │ │ │
│ │către Autoritate a│ │ │ │
│ │tuturor datelor şi│ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │
│ │furnizate, precum │ │ │ │
│ │şi cu privire la │ │ │ │
│8. │transmiterea │ │ │ │
│ │acestora către │ │ │ │
│ │terţe instituţii │ │ │ │
│ │sau persoane │ │ │ │
│ │juridice în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │verificării │ │ │ │
│ │îndeplinirii │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │obligaţiilor şi │ │ │ │
│ │clauzelor │ │ │ │
│ │prevăzute în ghid │ │ │ │
│ │sau în scopul │ │ │ │
│ │elaborării de │ │ │ │
│ │situaţii şi │ │ │ │
│ │statistici. │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre remediere │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Consilier juridic │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză (numele şi │Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Consilier juridic │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 4

    la ghid
    GRILĂ
    pentru analiza tehnico-economică de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    Solicitant:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Evaluator │
│administrativă şi │ │
│criterii de ├──┬──┬──────────┤
│eligibilitate │Da│Nu│Comentarii│
│ │ │ │ │
├──┬──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │I. CONFORMITATE │ │ │ │
│ │Dosarul cuprinde: │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │performanţă │ │ │ │
│ │energetică │ │ │ │
│ │eliberat înainte │ │ │ │
│ │de intervenţie, în│ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată, │ │ │ │
│ │elaborat conform │ │ │ │
│1.│legislaţiei în │ │ │ │
│ │vigoare de către │ │ │ │
│ │un auditor │ │ │ │
│ │energetic pentru │ │ │ │
│ │clădiri atestat, │ │ │ │
│ │nu mai vechi de 6 │ │ │ │
│ │luni la data │ │ │ │
│ │înscrierii în │ │ │ │
│ │aplicaţia │ │ │ │
│ │informatică │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Raportul de audit │ │ │ │
│ │energetic al │ │ │ │
│ │clădirii, elaborat│ │ │ │
│ │în urma efectuării│ │ │ │
│ │auditului │ │ │ │
│ │energetic al │ │ │ │
│ │clădirii înainte │ │ │ │
│ │de intervenţie, în│ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată, │ │ │ │
│ │întocmit conform │ │ │ │
│ │legislaţiei în │ │ │ │
│ │vigoare de către │ │ │ │
│ │un auditor │ │ │ │
│ │energetic pentru │ │ │ │
│ │clădiri gradul I │ │ │ │
│ │(C&I) atestat, nu │ │ │ │
│ │mai vechi de 6 │ │ │ │
│ │luni la data │ │ │ │
│ │înscrierii în │ │ │ │
│ │aplicaţia │ │ │ │
│ │informatică, care │ │ │ │
│ │trebuie să conţină│ │ │ │
│ │în mod obligatoriu│ │ │ │
│ │cel puţin │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │informaţii: │ │ │ │
│ │(i) indicatorii de│ │ │ │
│ │eficienţă │ │ │ │
│ │energetică │ │ │ │
│ │menţionaţi la art.│ │ │ │
│ │5 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │privind efectuarea│ │ │ │
│2.│de lucrări │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │creşterii │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice în │ │ │ │
│ │locuinţe │ │ │ │
│ │unifamiliale, │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │ │
│ │(ghid); pentru │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │procentuală a │ │ │ │
│ │consumului total │ │ │ │
│ │de energie şi │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │procentuală a │ │ │ │
│ │indicelui de │ │ │ │
│ │emisii echivalent │ │ │ │
│ │CO_2 se vor indica│ │ │ │
│ │valorile estimate │ │ │ │
│ │a fi realizate │ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ │(ii) aria utilă a │ │ │ │
│ │spaţiului │ │ │ │
│ │încălzit; │ │ │ │
│ │(iii) măsurile │ │ │ │
│ │propuse pentru │ │ │ │
│ │creşterea │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice a │ │ │ │
│ │clădirii, │ │ │ │
│ │formulate în │ │ │ │
│ │concordanţă cu │ │ │ │
│ │categoriile de │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile conform │ │ │ │
│ │art. 6 din ghid. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│3.│specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la│ │ │ │
│ │data înscrierii în│ │ │ │
│ │aplicaţie, în │ │ │ │
│ │original, în copie│ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │emis în spaţiul │ │ │ │
│ │privat virtual │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind impozitele│ │ │ │
│ │şi taxele locale │ │ │ │
│ │şi alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului de │ │ │ │
│ │către autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală în │ │ │ │
│ │a cărei rază │ │ │ │
│4.│teritorială îşi │ │ │ │
│ │are domiciliul │ │ │ │
│ │solicitantul, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data înscrierii în│ │ │ │
│ │aplicaţie, în │ │ │ │
│ │original, în copie│ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │emis şi comunicat │ │ │ │
│ │prin mijloace │ │ │ │
│ │electronice de │ │ │ │
│ │transmitere la │ │ │ │
│ │distanţă │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind impozitele│ │ │ │
│ │şi taxele locale │ │ │ │
│ │şi alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului de │ │ │ │
│ │către autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală în │ │ │ │
│ │a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială va fi │ │ │ │
│ │implementat │ │ │ │
│ │proiectul, în │ │ │ │
│5.│situaţia în care │ │ │ │
│ │domiciliul │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │este diferit de │ │ │ │
│ │adresa de │ │ │ │
│ │implementare, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data înscrierii în│ │ │ │
│ │aplicaţie, în │ │ │ │
│ │original, în copie│ │ │ │
│ │legalizată sau │ │ │ │
│ │emis şi comunicat │ │ │ │
│ │prin mijloace │ │ │ │
│ │electronice de │ │ │ │
│ │transmitere la │ │ │ │
│ │distanţă │ │ │ │
├──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Există │ │ │ │
│ │corespondenţă │ │ │ │
│ │între CNP-ul │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │înscris în │ │ │ │
│1.│aplicaţia │ │ │ │
│ │informatică şi │ │ │ │
│ │CNP-ul înscris în │ │ │ │
│ │cartea de │ │ │ │
│ │identitate depusă │ │ │ │
│ │la dosar. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conform │ │ │ │
│ │estimărilor din │ │ │ │
│ │raportul de audit │ │ │ │
│ │energetic iniţial,│ │ │ │
│ │proiectul │ │ │ │
│ │îndeplineşte │ │ │ │
│2.│indicatorii de │ │ │ │
│ │eficienţă │ │ │ │
│ │energetică a │ │ │ │
│ │clădirii în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │art. 5 alin. (2) │ │ │ │
│ │din ghid. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu are obligaţii │ │ │ │
│ │restante la │ │ │ │
│ │bugetul de stat şi│ │ │ │
│ │la bugetul local, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│3.│legislaţiei │ │ │ │
│ │naţionale în │ │ │ │
│ │vigoare, la │ │ │ │
│ │momentul depunerii│ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
└──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┘

    Punctele I.1, I.2 şi II.2 vor fi evaluate de către personalul tehnic, precum şi calculul cheltuielilor eligibile, iar punctele I.3-I.5 şi II.1-II.3 vor fi evaluate de către economist.

    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru evaluarea tehnică

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Propus spre remediere │Motive │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼─────────┬────┤
│Referent de │ │ │
│specialitate (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză (numele şi │Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru evaluarea economică

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Propus spre remediere │Motive │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼─────────┬────┤
│Referent de │ │ │
│specialitate (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de analiză (numele şi │Semnătura│Data│
│prenumele) │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru evaluarea tehnică

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘


    Analiza remedierii motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru evaluarea economică

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Remedierea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Evaluare tehnică │Evaluare │
│ │economică │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Propus spre aprobare │Propus spre│
│pentru suma de │aprobare │
│……….......... lei │Propus spre│
│Propus spre respingere │respingere │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele şi prenumele: │Numele şi │
│ │prenumele: │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Data: │Data: │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Preşedintele comisiei de analiză │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura: │
├──────────────────────────────────────┤
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016