Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 11 martie 2020  de finanţare nerambursabilă 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 11 martie 2020 de finanţare nerambursabilă 2020

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 439 bis din 26 mai 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 372 din 11 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 439 din 26 mai 2020.
──────────
        Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare SGG-DRP, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit cumulativ condiţiile prevăzute din prezentul Ghid, în condiţiile Legii nr. 321/2006 cu modificările şi completările ulterioare*), ale Legii nr. 299/2007 cu modificările şi completările ulterioare**) şi ale Programului de guvernare***).
        *) Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        **) Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        ***) Aprobat prin Hotărâre Parlamentului nr. 22 din 4 noiembrie 2019 pentru acordarea încrederii Guvernului.

        În anul 2020 se vor organiza două sesiuni de depunere a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, acordată de SGG-DRP. Prima sesiune este dedicată proiectelor derulate până în luna iulie, precum şi celor din domeniile educaţie, mass-media şi reintegrare, care se pot derula pe parcursul întregului an. În cadrul celei de-a doua sesiuni, se transmit proiectele derulate în perioada august-noiembrie, precum şi cele care marchează Ziua Naţională a României.
        Informaţiile privind deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi perioadele de desfăşurare a acestora se publică pe site-ul SGG-DRP.
    1. PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI - DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
        Reintegrare - facilitarea inserţiei şi reinserţiei sociale, precum şi pe piaţa muncii a cetăţenilor români cu reşedinţa sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum şi atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piaţa din România; sprijinirea integrării în sistemul de învăţământ a copiilor români reveniţi din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 150.000 lei pe proiect.
        Educaţie - păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 150.000 lei pe proiect.
        Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
        Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
        Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
        Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.
        Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Reintegrare şi Educaţie.
        În cadrul aceleiaşi sesiuni de finanţare, un solicitant poate depune cel mult două proiecte, cu condiţia ca acestea să se încadreze în programe diferite.
        Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanţate sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările şi completările ulterioare*) (Anexa nr. 2).

    2. ELIGIBILITATEA
    2.1. Eligibilitatea solicitantului
        Pot obţine finanţare nerambursabilă:
    - asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
    – persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanţări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

        Nu pot beneficia de finanţare nerambursabilă acordată de SGG-DRP, solicitanţii aflaţi în una dintre situaţiile de mai jos:
    - desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, activităţi împotriva statului român, a intereselor acestuia şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
    – desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, acţiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
    – nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media;
    – se află în incapacitate de plată;
    – au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    – nu şi-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare şi au fost declaraţi neeligibili de către finanţator;
    – au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    – fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.

        De asemenea, nu pot obţine finanţare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

    2.2. Eligibilitatea proiectului:
        Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă legătură cu activităţile/acţiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
    – implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, aşa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 3);
    – să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepţia publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.    3. EVALUAREA PROIECTELOR
    3.1. Documente necesare în etapa de evaluare a proiectelor
    3.1.1. Cererea de finanţare
     Cererea de finanţare (Anexa nr. 1) se completează în limba română şi se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită. Aceasta va fi însoţită de următoarele documente:
    - copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu menţiunea "conform cu originalul";
    – actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum şi orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislaţiei statului de reşedinţă (în copie şi traduse în limba română), cu menţiunea "conform cu originalul".

        Cererea de finanţare şi documentele menţionate pot fi trimise în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail proiecte@mprp.gov.ro, începând cu prima zi a sesiunii de depunere.
        După transmiterea pe e-mail a documentelor menţionate, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Dacă este cazul, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcţie de specificul proiectului, la care solicitantul are obligaţia de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare. În cazul nerespectării termenelor de mai sus, Finanţatorul îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de finanţare, fără ca proiectul să mai fie evaluat de către Comisia de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor.
        În această etapă are loc o examinare preliminară a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, premergătoare evaluării proiectelor.

    3.1.2. Dosarul de finanţare
        Dacă proiectul şi solicitantul întrunesc condiţiile de eligibilitate, responsabilul de proiect va solicita completarea dosarului de finanţare cu următoarele documente:
    - CV-urile reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect;
    – declaraţia de eligibilitate (Anexa nr. 5) completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită;
    – în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de acesta nu este cetăţean român, acesta depune declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa nr. 4), completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită;
    – declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 6);
    – extras de cont;
    – documente specifice, în funcţie de natura activităţilor derulate în proiect, conform Anexei nr. 13;
    – dovada contribuţiei financiare proprii, care poate fi reprezentată şi de aport în natură cuantificabil.

        Notă: Tipuri de documente doveditoare ale contribuţiei financiare proprii:
        > extras de cont prin care se face dovada existenţei a 5% din valoarea finanţării solicitate;
        > contracte de voluntariat, parteneriat, sponsorizare sau altele asemenea care au legătură cu activităţile din proiect şi care dovedesc existenţa unui parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice.

        La decontul final beneficiarul are obligaţia de a prezenta documente justificative privind contribuţia proprie, în cuantum de 5% din suma aprobată la decont. În caz contrar, respectiva sumă se va reţine din valoarea sumei aprobate la decont.
        Solicitantul va transmite documentele menţionate, în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail proiecte@mprp.gov.ro, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care responsabilul de proiect a solicitat completarea dosarului de finanţare.
        Dacă este cazul, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, la care solicitantul are obligaţia de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare.
        În cazul nerespectării termenelor de mai sus, Finanţatorul îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de finanţare, fără ca proiectul să mai fie evaluat de către Comisia de evaluare a proiectelor, programelor şi acţiunilor.


    3.2. Evaluarea şi aprobarea proiectelor
        Dosarele de finanţare se evaluează de către Comisia de evaluare a proiectelor, programelor şi acţiunilor, în baza unor criterii de selecţie, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor publicată pe site-ul www.mprp.gov.ro.
        Rezultatul evaluării şi aprobării proiectelor se afişează pe pagina www.mprp.gov.ro.

    3.3. Contestarea rezultatelor evaluării
     Solicitantul finanţării care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, selectare şi aprobare a dosarului de finanţare, poate formula în scris o contestaţie (Anexa nr. 7), care cuprinde:
        ● datele de identificare ale contestatarului;
        ● titlul proiectului;
        ● motivele contestării;
        ● semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia.

        Contestaţiile se transmit prin e-mail la adresa: proiecte@mprp.gov.ro. prin poştă cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura SGG-DRP, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.
        Contestaţiile vor fi soluţionate de către comisia de contestaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere acestora, prin admis sau respins. Rezultatul procesului de evaluare a contestaţiilor va fi publicat pe pagina www.mprp.gov.ro.
        Finanţatorul nu are obligaţia comunicării motivării respingerii din oficiu. Motivele de respingere a proiectelor vor fi comunicate solicitanţilor numai la cererea acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.


    4. Contractul de finanţare
     În situaţia aprobării proiectului, solicitantul va transmite toate documentele menţionate la punctele 3.1.1. şi 3.1.2 în original sau în copie cu menţiunea "conform cu originalul", însoţită de semnătura reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite după caz, în vederea semnării contractului de finanţare, în termenul indicat de către responsabilul de proiect, la următoarea adresă: Strada Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, cod poştal 011871, Bucureşti, România.
        Solicitantul comunică responsabilului de proiect dovada transmiterii prin poştă a documentelor indicate.
        În cazul în care solicitantul nu transmite documentele menţionate în termenul indicat de responsabilul de proiect, Finanţatorul îşi rezervă dreptul de a sista finanţarea/de a nu încheia contractul de finanţare.
     Pentru proiectele aprobate, între SGG-DRP şi solicitantul finanţării nerambursabile se încheie un Contract de finanţare (Anexa nr. 8).
        Contractul de finanţare este adaptat în funcţie de specificul proiectului şi al acţiunilor aferente derulate.
        Cererea de finanţare şi Devizul de cheltuieli aprobate constituie Anexa la contractul de finanţare şi fac parte integrantă din acesta.

    5. Avansul
        Finanţatorul poate acorda un avans de 50% din valoarea aprobată a proiectului, urmând ca beneficiarul să justifice utilizarea sumei primite, pe bază de documente justificative. Diferenţa de 50% necesară implementării proiectului este asigurată de către beneficiar, din surse financiare proprii, urmând ca Finanţatorul să deconteze sumele în baza documentelor justificative prezentate la decontul parţial/final de cheltuieli.

    6. Monitorizarea
        Pe durata desfăşurării proiectului, SGG-DRP monitorizează, prin reprezentanţii săi, respectarea clauzelor contractuale. SGG-DRP evaluează realizarea obiectivelor stabilite, inclusiv după terminarea proiectului.

    7. Derularea proiectului
     Atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la prezentarea decontului parţial/final, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia SGG-DRP orice informaţie sau document relevant, în cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitare. De asemenea, beneficiarul trebuie să respecte obligaţiile din Anexa nr. 12 privind elementele de identitate vizuală. Modificările de orice fel intervenite în derularea proiectului trebuie argumentate şi supuse aprobării SGG-DRP.

    8. Decontarea cheltuielilor
    8.1. Decontarea parţială/finală
     Plata sumelor parţiale sau a sumei finale se face pe bază de Decont centralizator de cheltuieli (Anexa nr. 9) şi documente justificative care atestă efectuarea cheltuielilor pentru categoria şi în limita valorilor prevăzute în Devizul anexă la Contractul de finanţare. Documentele justificative necesare în vederea decontării, pe categorii de cheltuieli, se regăsesc în Anexa nr. 11.
     Decontul centralizator de cheltuieli (Anexa nr. 9) se transmite în original, împreună cu documentele justificative în original sau în copie, după caz, cu menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei împuternicite, la sediul SGG-DRP. Decontul centralizator va fi transmis cu respectarea termenelor indicate la punctul 8.3. - Termene de depunere.
        Responsabilul de proiect solicită completările necesare la Decontul centralizator de cheltuieli, dacă este cazul, acestea urmând a fi transmise de beneficiar în cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Netransmiterea acestor documente în termenul menţionat atrage imposibilitatea decontării respectivelor cheltuieli sau, după caz, rambursarea totală sau parţială a sumelor deja acordate.
        Notă:
        > Decontul centralizator se întocmeşte în LEI.
        > Finanţatorul realizează plăţi în LEI, EURO sau USD, conform extrasului de cont.
        > Pe durata derulării proiectului, se pot realiza decontări parţiale, în condiţiile menţionate.

        Documentele justificative care însoţesc Decontul centralizator de cheltuieli trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să facă dovada legăturii directe sau indirecte dintre cheltuieli şi activităţile proiectului;
    – să fie emise pe numele beneficiarului finanţării sau, în cazuri temeinic justificate, pe numele reprezentantului legal sau al unei persoane împuternicite special în acest sens de către solicitant;
    – să fie emise în perioada de derulare a proiectului;
    – să fie însoţite de dovada plăţii.

        Documentele justificative prezentate la decont trebuie însoţite de traducerea integrală a acestora în limba română. Nu este necesară traducerea autorizată a acestora. Prevederile prezentului Ghid de finanţare nerambursabilă se completează cu prevederile legale în vigoare, incidente în materie.

    8.2. Raportul final de activitate
    La finalizarea proiectului, beneficiarul transmite Raportul final de activitate (Anexa nr. 10), în original, la sediul SGG-DRP. Acesta va cuprinde:
    - partea narativă în care se prezintă în detaliu modul cum s-a desfăşurat proiectul;
    – documente şi înregistrări despre activităţi (foto, video, audio), dacă este cazul;
    – materialele promoţionale realizate în cadrul proiectului, dacă este cazul;
    – informaţii privind reflectarea în mass-media şi social media a proiectului, dacă este cazul;
    – liste ale participanţilor implicaţi în proiect, cu datele de contact ale acestora, dacă este cazul, în funcţie de specificul proiectului.


    8.3. Termenele de depunere a Decontului centralizator şi a Raportului final de activitate
        Termenul limită de înregistrare la SGG-DRP al Decontului centralizator de cheltuieli şi a Raportului final de activitate este de 30 de zile de la finalizarea ultimei acţiuni din cadrul proiectului, dar nu mai târziu de:
    - 30 iulie 2020, pentru proiectele din prima sesiune de finanţare;
    – 30 noiembrie 2020, pentru proiectele din cea de a doua sesiune de finanţare.

        Notă: Fac excepţie de la aceste termene:
        > proiectele implementate în domeniile Reintegrare, Educaţie şi Mass-media, care se desfăşoară pe toată perioada anului 2020 şi care au termen limită de înregistrare a documentelor menţionate data de 30 noiembrie 2020;
        > proiectele care au ca obiect exclusiv derularea unor acţiuni în vederea marcării zilei de 1 Decembrie, ca zi naţională, pentru care data limită de înregistrare a documentelor menţionate este 10 decembrie 2020.

        În cazul în care beneficiarul nu transmite Decontul centralizator, Raportul final de activitate şi documentele justificative în termenele stabilite, acesta rambursează avansurile acordate şi achită penalităţile de întârziere aferente. De asemenea, cheltuielile efectuate în proiect nu sunt decontate de Finanţator.


       (SIGLA) SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
        DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
    ANEXA 1

                                CERERE DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────────────┐
│CERERE DE FINANŢARE │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Partea I. Informaţii privind proiectul│
├──────────────────────────────────────┤
│1. Numele solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Completaţi denumirea solicitantului, │
│aşa cum apare în actele constitutive. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Titlul proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Maxim un rând. Titlul trebuie să fie │
│concis şi relevant pentru proiect. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Programul │
├──────────────────────────────────────┤
│Bifaţi (cu X) căsuţa corespunzătoare │
│programului pentru care depuneţi │
│cererea de finanţare (conform Ghidului│
│de finanţare nerambursabilă 2020, pag.│
│1-2). │
├──────────────────────────────────────┤
│□ REINTEGRARE │
├──────────────────────────────────────┤
│□ EDUCAŢIE │
├──────────────────────────────────────┤
│□ SOCIETATEA CIVILĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│□ CULTURĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│□ MASS MEDIA │
├──────────────────────────────────────┤
│□ SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢIE │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Locul şi perioada de derulare a │
│proiectului │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Adresă/ │ │
│Locaţie │ │
├───────────┼───┬──────────┬───────────┤
│Cod poştal │ │Localitate│ │
├───────────┼───┼──────────┼───────────┤
│Regiune │ │Ţara │ │
├───────────┴───┴──────────┴───────────┤
│Precizaţi întreaga perioadă de │
│derulare a proiectului. Aceasta │
│cuprinde perioada efectivă de derulare│
│a unui proiect, care poate fi de ex. │
│întreaga perioadă de apariţie a unei │
│publicaţii, de emitere a unui post │
│radio-TV, de desfăşurare a cursurilor.│
├─────────────┬────────────────────────┤
│Data │Data încheierii │
│începerii │proiectului │
│proiectului │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Pentru proiectele punctuale precizaţi │
│si datele de desfăşurare. │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Perioadă de │ │
│desfăşurare │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Partea II. Informaţii privind │
│solicitantul │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Detalii privind solicitantul │
├────────────┬─────────────────────────┤
│Nume │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Adresă │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Regiune/ │ │
│Localitate │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│E-mail │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Site web │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Codul unic │ │
│de │ │
│înregistrare│ │
├───────┬────┴──────────────┬──────────┤
│ │□ Asociaţie │□ │
│ │ │Instituţie│
│ ├───────────────────┼──────────┤
│Tipul: │ │□ Persoană│
│ │□ Fundaţie │fizică │
│ │ │autorizată│
│ ├───────────────────┼──────────┤
│ │□ Organizaţie │□ Altul │
├───────┴───────────────────┴──────────┤
│Prezentaţi succint organizaţia (obiect│
│de activitate, membri etc.), │
│experienţa specifică şi experienţa │
│privind implementarea unor proiecte │
│relevante pentru Programul de │
│finanţare pentru care aplicaţi │
│(maximum 20 de rânduri). │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi dacă aţi mai fost │
│beneficiarul unei finanţări │
│nerambursabile acordată de către MRP/ │
│DPRRP/DRP: │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Nu │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Da - specificaţi anul şi finanţarea │
│primită: │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Persoana autorizată (reprezentantul│
│legal)/împuternicitul să semneze │
│contractul în numele solicitantului │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Nume şi │ │
│Prenume │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Poziţie/ │ │
│Funcţie │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Act de │ │
│identitate, │ │
│serie, număr │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│E-mail │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Telefon/Fax │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. Coordonatorul de proiect (persoana │
│de contact) │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume şi Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie/Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Act de identitate, serie, număr ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon/Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│4. Datele bancare. Contul trebuie să │
│fie în EURO/USD sau RON │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Denumirea băncii (sucursalei) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediul băncii (adresa) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contul bancar/IBAN ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul SWIFT ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Moneda ││
│(RON/USD/EURO) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Banca corespondentă ││
│*) dacă este cazul ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│5. Detalii privind partenerii │
│proiectului *)dacă este cazul │
├──────────────────────────────────────┤
│5.1 Indicaţi dacă proiectul se va │
│desfăşura în parteneriat cu alte │
│entităţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Nu │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Da - specificaţi denumirea şi tipul │
│acestora (asociaţie, fundaţie, │
│organizaţie, instituţie, persoană │
│fizică etc.): │
├──────────────────────────────────────┤
│1. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. │
├──────────────────────────────────────┤
│3. │
├──────────────────────────────────────┤
│5.2 Precizaţi dacă proiectul ce │
│constituie obiectul prezentei Cereri │
│de finanţare a fost depus sau urmează │
│a fi înaintat şi altor entităţi/ │
│autorităţi din România, în vederea │
│obţinerii unei finanţări din fonduri │
│publice, parţiale sau totale: │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Nu │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Da (în cazul unui răspuns afirmativ,│
│precizaţi denumirea entităţii/ │
│autorităţii): │
├──────────────────────────────────────┤
│1. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. │
├──────────────────────────────────────┤
│3. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Partea III. Descrierea proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Necesitatea proiectului şi │
│rezultatele scontate │
├──────────────────────────────────────┤
│Motivaţi necesitatea proiectului, │
│având în vedere beneficiile │
│implementării acestuia pentru │
│comunităţile româneşti. Descrieţi │
│rezultatele aşteptate ca urmare a │
│desfăşurării proiectului. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Obiectivele proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentaţi obiectivul general şi │
│obiectivele specifice ale proiectului │
│propus. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Descrierea proiectului, planul de │
│acţiuni şi metodele de realizare │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi etapele de realizare ale │
│proiectului: │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Continuitatea proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Explicaţi modul în care intenţionaţi │
│să continuaţi iniţiativa propusă în │
│proiect şi dacă aţi prevăzut │
│realizarea unei strategii în acest │
│sens. │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Promovarea proiectului şi a │
│finanţatorului │
├──────────────────────────────────────┤
│În afară de utilizarea obligatorie a │
│siglelor şi mesajelor MRP (conform │
│Anexei nr. 12 privind elementele de │
│identitate vizuală), descrieţi modul │
│în care veţi asigura vizibilitatea │
│proiectului (mass-media, radio, TV - │
│nominalizări, materiale promoţionale │
│etc.). │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│PARTEA IV. BUGET │
├──────────────────────────────────────┤
│Bugetul proiectului şi categoriile de │
│cheltuieli. Bugetul va fi completat în│
│LEI româneşti. │
├────────────────────────────────┬─────┤
│Finanţare DRP │Total│
│ │LEI │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Finanţare nerambursabilă │ │
│solicitată │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Valoarea totală a proiectului │ │
│(în care va fi inclusă şi │ │
│contribuţia proprie) │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Categorii de cheltuieli │
├──────────────────────────────────────┤
│Detaliaţi şi treceţi separat, pe │
│categorii, toate cheltuielile │
│eligibile (doar cele pentru care se │
│solicită finanţare) de tip general │
│(ex.: transport, cazare, masă, │
│materiale promoţionale, onorarii │
│etc.). │
│Pentru categoriile de cheltuieli care │
│pot fi decontate, consultaţi │
│prevederile prevăzute în Ghidul de │
│finanţare nerambursabilă, publicat pe │
│site-ul Departamentului pentru Românii│
│de Pretutindeni. │
│Cheltuielile referitoare la cazare, │
│masă, transport, onorarii si acordare │
│de premii sau │
│cadouri sunt cheltuieli decontabile în│
│limita unui plafon maxim, în │
│conformitate cu │
│dispoziţiile legale în vigoare │
│aplicabile Finanţatorului, postate pe │
│site-ul www.mprp.gov.ro │
└──────────────────────────────────────┘


┌───┬──────────┬────────┬─────────┬──────┬─────┐
│ │Categoria │U.M │ │Cost │Cost │
│Nr.│de │(unitate│Cantitate│unitar│total│
│ │cheltuieli│de │ │(LEI) │(LEI)│
│ │ │măsură) │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴────────┴─────────┴──────┼─────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────┴─────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Solicităm acordarea avansului conform │
│Legii nr. 321/2006 cu modificările şi │
│completările ulterioare. │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Da. │
├──────────────────────────────────────┤
│□ Nu. │
└──────────────────────────────────────┘

        Subsemnatul ............. ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig:
        > să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit în Ghidul de finanţare nerambursabilă - Glosarul de termeni, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
        > să asigur contribuţie proprie în cuantum de 5% din valoarea sumei decontate şi să fac dovada existenţe acesteia, conform prevederilor Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020. În caz contrar, sunt de acord ca Finanţatorul să reţină suma aferentă contribuţiei proprii din suma de plată, aprobată la decontul final.

        Confirm că informaţiile incluse în aceasta cerere, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar finanţarea solicitată este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Data:│Prenumele şi numele preşedinte │
│ │al asociaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Prenumele şi numele: coordonator│
│ │proiect │
│ │Semnătura │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                       Tipuri de proiecte, acţiuni şi cheltuieli
    Anexă la Legea nr. 321/2006
        Repartizarea sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora prin finanţarea următoarelor programe, proiecte sau acţiuni:
    I. Programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni:
    a) editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
    b) realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
    c) sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
    d) înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
    e) dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
    f) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
    g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
    h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
    i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
    j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
    k) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
    l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
    m) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
    n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
    o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
    p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
    q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
    r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
    s) finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
    t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
    u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
    v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
    w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
    x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
    y) donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
    z) acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
    aa) cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
    ab) funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

    II. Pentru finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:
    a) editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;
    b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea;
    c) realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;
    d) achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;
    e) achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea;
    f) costuri privind achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ, sportive şi de creaţie, bisericilor şi altor unităţi de cult, bibliotecilor, centrelor culturale, centrelor educaţionale interdisciplinare, centrelor de informare, centrelor comunitare, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni, inclusiv achiziţia de terenuri;
    g) chirie, cheltuieli de întreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea;
    h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;
    i) achiziţie de software;
    j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;
    k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea;
    l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, proiectoare, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente IT, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri;
    m) achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;
    n) construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea;
    o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;
    p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea;
    q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;
    r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;
    s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;
    t) abonamente la publicaţii româneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru românii de pretutindeni;
    u) costuri privind vizite în România ale reprezentanţilor organizaţiilor românilor de pretutindeni - transport, cazare, masă sau diurnă, taxe de participare la evenimente;
    v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;
    w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;
    x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal şi alte asemenea cheltuieli;
    y) în cazul acordării burselor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în România, în străinătate şi în statele de reşedinţă, de către Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul programelor, proiectelor sau acţiunilor desfăşurate, metodologia de acordare şi cuantumul burselor se vor stabili prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

    III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:
    a) pentru cheltuielile privind deplasările în ţară şi în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizaţii de deplasare şi altele asemenea, precum şi pentru onorarii, ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcţie de condiţiile specifice şi modul de desfăşurare a programelor, proiectelor sau acţiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni;
    b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.    ANEXA 3

                                    Glosar de termeni
        În înţelesul prezentului ghid, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
        Sprijinul acordat românilor de pretutindeni - totalitatea activităţilor întreprinse şi finanţate de România pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 321/2006 sau în alte acte normative privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
        Acorduri de finanţare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, indiferent de denumire sau formă: contract de finanţare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare, încheiate în condiţiile legii;
        Program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acţiuni şi proiecte destinate consolidării, protecţiei sau promovării identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare în limba română, stabilirea şi menţinerea, dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor, de contacte libere cu persoane fizice şi juridice din România;
        Proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acţiuni specifice interconectate vizând realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea unei comunităţi a românilor de pretutindeni;
        Acţiune în sprijinul românilor de pretutindeni - activităţi în sprijinul românilor de pretutindeni, derulate pe o perioadă de cel mult un an;
        Implementarea indirectă - derularea unor activităţi prevăzute de prezenta lege prin intermediul unor beneficiari de finanţare nerambursabilă, care derulează programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.
        Monitorizarea - o funcţie continuă care foloseşte colectarea sistematică de date privind anumiţi indicatori specifici, în vederea punerii la dispoziţia proiectului sau acţiunii şi a părţilor interesate de la nivelul unei intervenţii în curs de desfăşurare a indicatorilor care arată evoluţia şi nivelul de îndeplinire a activităţilor, precum şi evoluţia în utilizarea fondurilor alocate;
        Cheltuieli eligibile - tipuri de cheltuieli conforme cu Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru această activitate, cu modificările şi completările ulterioare, care respectă criteriile eficacităţii utilizării fondurilor publice.
        Criterii de eligibilitate - criterii vizând condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, respectiv proiectul.
        Co-finanţare - contribuţia financiară sau în natură a beneficiarului sau a altei organizaţii într-un program, proiect sau acţiune;
        Auditul - activitatea funcţional independentă şi obiectivă de analiză a veniturilor şi cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect, de verificare a conformităţii acestora cu activităţile şi bugetul stabilite în proiect.
        Activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică autorizată sau juridică.
        Avans - sumele transferate de către Finanţator Beneficiarului conform legii, în baza contractului încheiat.
        Beneficiar - solicitantul care a semnat un contract de finanţare cu Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi care îşi asumă responsabilităţile privind punerea în aplicare a cererii de finanţare.
        Cerere de finanţare - formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din fondurile SGG-DRP.
        Conflict de interese - reprezintă conflict de interese orice situaţie în care o persoana sau organizaţie are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influenţeze exercitarea obiectivă a funcţiei sau rolului său oficial. Conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect, dar care dă aparenţa de incorectitudine şi care subminează încrederea în persoana sau organizaţia aflată în această postură.
        Continuitatea proiectului - set de activităţi/proiecte derulate după ce proiectul s-a încheiat, în scopul exploatării rezultatelor proiectului şi amplificării impactului acestuia.
        Decont centralizator - înscris care cuprinde enumerarea şi descrierea tuturor documentelor justificative, necesare decontării sumelor ce reprezintă cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
        Documente justificative - documente pe baza cărora pot fi efectuate plăţile în cadrul unui Contract de finanţare.
        Dosar de finanţare nerambursabilă - totalitatea documentelor în baza cărora se acordă finanţarea nerambursabilă.
        Perioada de derulare a proiectului - reprezintă perioada cuprinsă între data începerii activităţilor pregătitoare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului, până la raportarea finală.
        Participanţi - acele persoane care sunt implicate activ în proiect şi care beneficiază, direct sau indirect, de o parte a finanţării nerambursabile.
        Raport final de activitate - formular ce trebuie completat şi transmis în termenul stipulat în Contractul de finanţare, ce cuprinde descrierea modului în care a fost desfăşurat proiectul
        Reprezentant legal al solicitantului - persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinte şi să semneze în numele solicitantului finanţării.
        Responsabil de proiect - persoană din cadrul SGG-DRP desemnată cu elaborarea documentaţiei necesare pe parcursul procedurii de contractare, derulare şi decontare a proiectelor, precum şi cu urmărirea executării obligaţiilor contractuale prin menţinerea legăturii permanente cu beneficiarul.
        Examinare prealabilă - analiză privind îndeplinirea condiţiilor generale referitoare la eligibilitatea proiectului şi a solicitantului.


    ANEXA 4

                                       DECLARAŢIE
                  privind apartenenţa la identitatea culturală română
        Subsemnatul/Subsemnata ................ cetăţean(ă) al(a) .................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/paşaportul seria ......... nr. ........ eliberat(ă) de ........... domiciliat(ă) în .............., declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română. În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române. Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi sancţiunile aplicabile.

┌─────────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│.................│.........................│
└─────────────────┴─────────────────────────┘

        Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni/Ambasada României la ........./Consulatul General al României la ......... certifică faptul că prezenta declaraţia a fost dată de dl/dna ............. pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

┌─────────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│.................│.........................│
└─────────────────┴─────────────────────────┘

        Notă se va completa:
    - doar pentru cei care nu sunt cetăţeni români.
    – la sediul misiunii diplomatice sau la sediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.


    ANEXA 5

                               DECLARAŢIE ELIGIBILITATE
        (acest model va fi completat de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită de acesta)
        Subsemnatul/a ............, cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ..., bl. ..., ap. ..... sectorul/judeţul ....... codul poştal ........., posesor/oare al/a actului de identitate seria ...... nr. ....... codul numeric personal .......... cu reşedinţa în ............. în calitate de reprezentant al ............
        Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:
    a) în incapacitate de plată;
    b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
    c) nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
    d) nu este vinovat/ă de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
    e) nu are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale, în conformitate cu prevederile legale ale ţării unde sunt stabilit, sau, după caz, ale ţării autorităţii contractante;
    f) nu face obiectul unei proceduri do dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    g) nu beneficiază de finanţare publică nerambursabilă din partea altor entităţi/autorităţi din România, pentru activităţile propuse.
    h) nu încalcă nici una din obligaţiile referitoare la eligibilitatea aplicantului, prevăzute în Ghidul de finanţare nerambursabilă 2020.

        Totodată, cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 306 din Codul Penal cu privire la obţinerea ilegală de fonduri, mă oblig să nu folosesc sau să prezint documente sau date false, inexacte sau incomplete, pentru primirea aprobărilor necesare acordării finanţării din fonduri publice, având ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este corectă şi completă.
        Data:
        Semnătura (Reprezentantului legal al solicitantului sau persoana împuternicită)

    ANEXA 6

        Asociaţia/Fundaţia/ONG ..................
        Nr. de înregistrare ........ /...........
                                     DECLARAŢIE
         cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal
        Subsemnatul/a ...........,CNP ..............., posesor al BI/CI/Paşaport cu seria ....., nr. ......., eliberat de ............., la data de ........, domiciliat în localitatea ..........., adresa ..................,
        în conformitate cu prevederile legale incidente în materia protecţiei prelucrării datelor cu caracter personal, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal pe care le furnizez, în proiectul finanţat de Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în scopul desfăşurării proiectului, scopuri statistice şi studii de cercetare, de către Asociaţia/Fundaţia sau ONG ................... .
        Titlul proiectului: .................................
        Am luat la cunoştinţă faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am drept de acces, de opoziţie şi de intervenţie asupra datelor şi pot să-mi exercit aceste drepturi adresându-mă Asociaţiei/Fundaţiei/ONG ............... conform legislaţiei în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sau, după caz, SGG-DRP.
        De asemenea, declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, conform legislaţiei specifice pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
        De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea ulterioară încheierii programului/proiectului sau acţiunii, a datelor mele personale de către Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în scopuri statistice şi de arhivare.
        Observaţii:
        Subsemnatul/a .............., declar că, înainte de semnarea declaraţiei, am citit conţinutul acesteia şi am constatat că acesta corespunde voinţei mele.

        Data ......./...../.......
        Semnătura

    ANEXA 7

                                      CONTESTAŢIE

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Date de identificare │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele contestatarului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlu proiect: │
├──────────────────────────────────────┤
│Ţara/Localitate: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│2. Motivele contestării │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Reprezentant legal/coordonator de │
│proiect │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume/Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie/Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon/Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Contestaţiile se trimit prin e-mail la adresa proiecte@mprp.gov.ro, poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;
        Contestaţia se va depune/transmite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare a proiectelor pe pagina de internet www.mprp.gov.ro
        Semnătura
        Semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite


    ANEXA 8

                     CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ (MODEL)
        Nr. ..... din data de .........
        PĂRŢILE:
        Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu sediul în ............ cod fiscal nr. ............ cont bancar număr .........., deschis la ............., reprezentat prin ..........., în calitate de Autoritate Finanţatoare pe de o parte
        Şi .............., cu sediul în ............., str. ............ nr. ...... cod poştal ........., CUI ........, cont bancar număr ........., Cod .......... deschis la banca ..........., prin reprezentantul legal, doamna/domnul ................ având funcţia de ............, identificată/identificat prin carte de identitate/paşaport, seria ....... nr. ......., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte:
        PREAMBUL:
        Având în vedere că:
    - Autoritatea Finanţatoare doreşte să îşi îndeplinească scopul pentru care a fost înfiinţată în condiţii optime;
        * Acordul/contractul de finanţare va putea fi adaptat în funcţie de specificul fiecărui proiect şi a acţiunilor aferente derulate.

    – Autoritatea Finanţatoare poate şi doreşte să folosească serviciile unor Beneficiari pentru a-şi îndeplini scopul pentru care a fost înfiinţată;
    – Beneficiarul declară că poate şi doreşte să contribuie la îndeplinirea scopului Autorităţii Finanţatoare prin specificul activităţii sale;
    – Beneficiarul declară că îndeplineşte toate condiţiile de fapt şi de drept impuse de reglementările legale incidente pentru a colabora cu Autoritatea Finanţatoare în sensul îndeplinirii scopului acestora din urmă.

        Părţile au convenit încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă:
    CAP. I
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1.1
        Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Finanţatoare, pentru realizarea Proiectului ............. pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, conform clauzelor prezentului contract, pe care beneficiarul declară că le înţelege şi le acceptă. Perioada de derulare a proiectului este ............. . Acesta se va desfăşura în ............. şi constă în ........... .

    ART. 1.2
        Beneficiarului i se va acorda finanţare nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentului contract.

    CAP. II
    DURATA CONTRACTULUI
    ART. 2.1
        Prezentul contract este valabil până la data de ..........

    ART. 2.2
        Împlinirea termenului de la art. 2.1. nu-l exonerează pe Beneficiar sau pe reprezentanţii acestuia de respectarea obligaţiilor rezultând din aplicarea clauzelor contractuale.

    CAP. III
    VALOAREA CONTRACTULUI
    ART. 3.1
        Valoarea prezentului contract este de ......... LEI, reprezentând totalul finanţării nerambursabile aprobate de către finanţator şi va fi utilizată conform devizului de cheltuieli, anexă la prezentul contract.

    CAP. IV
    MODALITATEA DE PLATĂ
    ART. 4.1
        Plăţile către Beneficiar se vor face prin ordin de plată, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data prezentării deconturilor parţiale sau finale şi se vor realiza pe bază de documente justificative considerate eligibile.

    ART. 4.2
        Plata se va efectua în LEI sau EURO/USD cursul de schimb valutar din ziua plăţii de la banca Autorităţii Finanţatoare, în limita menţionată la art. 3.1, în următorul cont: Nr. Cont bancar/IBAN: Titular cont: Cod SWIFT: Denumirea şi adresa Băncii:

    CAP. V
    AVANS
    ART. 5.1
        Autoritatea Finanţatoare acordă un avans de ........ din valoarea totală a contractului, la solicitarea Beneficiarului.

    ART. 5.2
        Valoarea sumei acordată în avans de către Finanţator este de ......... LEI.

    ART. 5.3
        Pentru avansul primit, Beneficiarul va prezenta în termenele stabilite, documente justificative cu privire la utilizarea acestuia, odată cu transmiterea decontului de cheltuieli parţial sau final.

    CAP. VI
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 6.1
        Drepturile şi Obligaţiile Autorităţii Finanţatoare:
    a. să pună la dispoziţia Beneficiarului fondurile aprobate în condiţiile menţionate în contract;
    b. să plătească fondurile alocate în termenul prevăzut la art. 4.1, ulterior primirii, respectiv acceptării documentelor justificative şi a întocmirii decontului parţial sau final;
    c. să furnizeze Beneficiarului elementele de identitate vizuală în vederea utilizării lor pentru promovarea proiectului şi a Autorităţii Finanţatoare, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 12 privind elementele de identitate vizuală;
    d. să urmărească, prin responsabilul de proiect, modul în care se derulează proiectul care face obiectul prezentului contract;
    e. să ofere Beneficiarului, prin responsabilul de proiect, consiliere în vederea optimizării scopului asumat prin Proiect.


    ART. 6.2
        Drepturile şi Obligaţiile Beneficiarului.
        Beneficiarul se obligă:
    a. să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării programului/proiectului sau acţiunii care face obiectul prezentului contract;
    b. să respecte criterii de natură economică, prin utilizarea unui sistem concurenţial şi transparent în cazurile în care nu este prevăzută obligaţia aplicării prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice;
    c. să respecte etapele realizării programului, proiectului sau acţiunii, şi să comunice în scris orice modificare intervenită în desfăşurarea proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte devizul de cheltuieli anexă la contract;
    d. să respecte elementele de identitate vizuală ale Autorităţii Finanţatoare şi să le promoveze, plaseze sau afişeze pe materialele elaborate în cadrul proiectului;
    e. să reflecte corect şi la zi şi să păstreze în evidenţele sale contabile pe o perioadă de minimum 5 ani toate operaţiunile economico-financiare ale programului, proiectului sau acţiunii şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare ori de câte ori îi sunt solicitate;
    f. să întocmească corect şi legal şi să prezinte Autorităţii Finanţatoare decontul centralizator împreună cu documentele justificative, conform Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020;
    g. să accepte controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate de acesta, în timpul derulării proiectului şi pe o perioadă de 5 ani de la finalizare;
    h. să îşi asume integral răspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate terţilor din culpa sa, Autoritatea Finanţatoare fiind exonerată de orice responsabilitate în acest sens;
    i. să ia toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese;
    j. să îşi asume întreaga responsabilitate financiară pentru managementul şi implementarea proiectului;
    k. să pună la dispoziţia Autorităţii Finanţatoare orice document sau informaţie în orice format îi sunt solicitate (original, copie legalizată, traducere autorizată, CD, electronic, etc.).
    l. să nu desfăşoare, în mod direct sau prin intermediul unor terţi, nici o activitate care contravine sau prejudiciază în orice mod scopul proiectului sau politica autorităţii finanţatoare.


    CAP. VII
    DECONTAREA SUMELOR
    ART. 7.1
        Pentru decontarea cheltuielilor aprobate prin contractul de finanţare vor fi prezentate documente justificative care să ateste realizarea proiectului, acţiunii după cum urmează:
    a. Decont centralizator de cheltuieli în original, conform modelului din Ghidul de finanţare nerambursabilă 2020.
    b. Documentele justificative, anexă la decont, semnate pentru conformitate de către beneficiar, conform Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020.


    ART. 7.2
        Pentru a fi considerate eligibile, documentele prezentate la decont vor trebui să facă dovada legăturii directe dintre cheltuieli şi activităţile proiectului şi vor îndeplini următoarele condiţii obligatorii:
    a. Sunt emise pe numele beneficiarului finanţării sau, în cazuri temeinic justificate, pe numele reprezentantului legal sau al unei persoane împuternicite special în acest sens;
    b. Sunt emise în perioada de derulare a proiectului;
    c. Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziţionate pentru activităţile proiectului;
    d. Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul şi data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, cantitate, preţ unitar, valoare totală);
    e. Sunt însoţite de dovada plăţii (chitanţă, extras de cont, etc). Plăţile sunt efectuate numai de către beneficiar sau de către persoana împuternicită special în acest sens, din conturile sau din casieria acestora. De asemenea, beneficiarul va efectua plăţile în moneda statului de reşedinţă, EURO, USD sau în moneda statului unde se desfăşoară proiectul sau etape ale acestuia.


    ART. 7.3
        În cadrul Deconturilor parţiale şi finale, Autoritatea Finanţatoare poate reduce cuantumul sumei aprobate iniţial, acordând finanţarea în limita documentelor justificative legale, prezentate de Beneficiar.

    ART. 7.4
        În situaţia în care, din motive temeinic justificate, decontul de cheltuieli şi raportul final de activitate nu pot fi prezentate conform termenelor stabilite în contractul de finanţare, beneficiarul are posibilitatea, o singură dată, să prezinte în scris, o solicitare de modificare a termenelor de raportare către responsabilul de proiect din cadrul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, înainte cu cel puţin 10 zile de expirarea termenelor stabilite.

    CAP. VIII
    RAPORTUL FINAL DE ACTIVITATE
    ART. 8.1
        Beneficiarul va transmite prin poştă şi va înregistra, la Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, până la data de ......... un Raport final de activitate şi un decont centralizator, completate şi semnate.

    ART. 8.2
        Raportul trebuie să includă:
    a. partea narativă în care se oferă informaţii cu privire la desfăşurarea proiectului:
    b. documente şi înregistrări despre activităţi (foto, video, audio), dacă e cazul;
    c. materiale promoţionale realizate în cadrul proiectului, dacă e cazul;
    d. informaţii privind reflectarea în mass-media şi social-media a proiectului, dacă e cazul;
    e. liste ale participanţilor implicaţi în proiect (aşa cum sunt definiţi în Glosarul de termeni din Ghidul de finanţare nerambursabilă), cu date de contact ale acestora, dacă este cazul, în funcţie de specificul proiectului.


    ART. 8.3
        Beneficiarul trebuie să prezinte un dosar complet, conţinând Decontul centralizator şi Raportul de activitate. Nedepunerea documentelor solicitate în termenele stabilite duce la obligaţia de rambursare a avansurilor acordate şi de plată a penalităţilor aferente şi la nedecontarea cheltuielilor efectuate.

    ART. 8.4
        Raportul de activele va conţine şi documentele doveditoare în ceea ce priveşte contribuţia proprie de 5% din valoarea totală a sumei de plată, aprobată conform documentelor justificative prezentate la decontul final, din partea Beneficiarului şi modul folosirii acesteia în vederea realizării proiectului. În cazul în care beneficiarul nu face dovada contribuţiei proprii, suma aferentă îi va fi reţinută din suma pe care finanţatorul trebuie să o plătească conform documentelor justificative prezentate la decontul final.

    CAP. IX
    TRANSPARENŢA
    ART. 9.1
        Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta, şi a celor stabilite prin prezentul contract.

    ART. 9.2
        Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune, district şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;
    b. valoarea totală a finanţării nerambursabile aprobate, totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi a plăţilor efectuate;


    CAP. X
    PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    ART. 10.1
        Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în materie pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, colectate în cadrul proiectului, sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în acest sens, participanţii implicaţi în proiect vor completa şi semna declaraţia cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal.

    ART. 10.2
        Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. XI
    PUBLICAREA DATELOR
    ART. 11.1
        Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art. 9.2 referitor la transparenţă să fie publicate de către autoritatea contractantă.

    CAP. XII
    PUBLICITATEA
    ART. 12.1
        Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru a face public faptul că Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a asigurat finanţarea proiectului. În acest scop, Beneficiarul va face referire la proiect şi la contribuţia financiară în informaţiile oficiale şi în orice relaţie cu mass-media.

    CAP. XIII
    PROPRIETATEA ŞI FOLOSINŢA REZULTATELOR
    ART. 13.1
        Beneficiarul acordă Autorităţii Finanţatoare dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia şi materialele rezultate din implementarea proiectului, oricare ar fi forma acestora, pe o perioadă nedeterminată.

    ART. 13.2
        Beneficiarul este de acord cu utilizarea gratuită şi neexclusivă de către Autoritatea Finanţatoare a "operei" obţinute în cadrul proiectului finanţat prin prezentul contract, fără a putea opune eventuale drepturi de autor sau drepturi de proprietate intelectuală, pe o perioadă de 3 ani, în ţară şi în străinătate. Beneficiarul va informa toţi participanţii la proiect cu privire la utilizarea gratuită şi neexclusivă a "operei" de către autoritatea finanţatoare.

    CAP. XIV
    CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI
    ART. 14.1
        Beneficiarul nu poate transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract fără a obţine acordul scris, în prealabil, de la finanţator.

    CAP. XV
    MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    ART. 15.1
        Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor prin act adiţional.

    ART. 15.2
        Încetarea Contractului poate interveni, ca urmare a solicitării scrise din partea Beneficiarului, caz în care Beneficiarul va restitui sumele încasate ca urmare a finanţării nerambursabile.

    ART. 15.3
        În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, Autoritatea Finanţatoare poate dispune rezoluţiunea sau rezilierea unilaterală a acestuia.

    ART. 15.4
        Înaintea rezoluţiunii sau rezilierii contractului, Autoritatea Finanţatoare poate suspenda plăţile, ca o măsură de precauţie fără o notificare prealabilă.

    ART. 15.5
        În cazurile de nerespectare a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul are obligaţia să restituie fondurile primite până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în curs împreună cu penalităţile şi dobânzile aferente.

    ART. 15.6
        Prezentul contract încetează pe deplin drept, fără a mai fi nevoie de intervenţia unui tribunal arbitral sau instanţă de judecată (pact comisoriu), în cazul în care:
    a. beneficiarul nu transmite documentele justificative şi raportul final de evaluare în termenul prevăzut în contract;
    b. beneficiarul nu acceptă controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate de acesta,
    c. una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată;
    d. a fost declanşată procedura de reorganizare judiciară sau faliment a beneficiarului, înainte de începerea executării prezentului contract;
    e. beneficiarul transferă total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract fără a obţine acordul scris, în prealabil, de la finanţator
    f. beneficiarul utilizează fondurile primite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract;
    g. beneficiarul face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea.


    CAP. XVI
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 16.1
        În situaţia în care Beneficiarul trebuie să returneze Autorităţii Finanţatoare orice sume rezultate din neexecutarea prevederilor prezentului contract, se vor calcula penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acordării până la data recuperării lor, la care se adaugă dobânda legală calculată în condiţiile legii.

    ART. 16.2
        Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea Finanţatoare pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor), legate de activităţile necesare implementării proiectului precum şi pentru daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente încălcării dreptului de proprietate intelectuală sau prejudiciilor de natura civilă, contravenţională, penală sau de dreptul muncii suferite de terţi prin activitatea desfăşurată de Beneficiar în procesul de implementare a proiectului.

    ART. 16.3
        Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate în condiţiile prevederilor prezentului contract, vor fi recuperate de către Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu perceperea de penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acordării până la data recuperării lor, la care se adaugă dobânda legală calculată în condiţiile legii.

    CAP. XVII
    NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
    ART. 17.1
        Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte va fi socotită valabil îndeplinită dacă este transmisă în scris la adresa/sediul Secretariatului General al Guvernului - Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din Bd. Primăverii nr. 22, sector 1, Bucureşti sau prin poşta electronică.

    ART. 17.2
        În cazul în care notificarea/comunicarea se face prin poştă, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor.

    ART. 17.3
        Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la art. 17.1 şi art. 17.2.

    CAP. XVIII
    FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT
    ART. 18.1
        În sensul prezentului contract, orice eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după semnarea prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerat forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care îl invocă, pe durata existenţei cazului de forţă majoră.

    ART. 18.2
        Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la încetare şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    ART. 18.3
        Dacă părţile nu procedează la notificare, în condiţiile şi termenele prevăzute, a începerii şi a încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

    ART. 18.4
        Dacă, în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

    ART. 18.5
        Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă a statului.

    ART. 18.6
        Prin caz fortuit se înţelege un eveniment irezistibil şi imprevizibil privind persoana sau activitatea uneia din părţi, neimputabil acestuia, care îl pune în imposibilitate de a-şi executa obligaţia.

    ART. 18.7
        Părţile contractante decid ca anumite împrejurări să fie asimilate cu efectele cazului fortuit prevăzut de legislaţia civilă. Aceste împrejurări sunt: intervenţii fortuite asupra căilor de comunicaţii şi de acces, fenomene meteorologice grave şi/sau de mare intensitate (cutremure, inundaţii, alunecări de teren, etc.), război, revoluţie, embargo, boală gravă a reprezentantului legal al beneficiarului, în cazul în care nu există o altă persoană care să poată prelua atribuţiile acestuia, precum şi orice altă situaţie adusă la cunoştinţa Autorităţii Finanţatoare, care poate fi asimilată cazului fortuit.

    ART. 18.8
        Prevederile art. 18.2, art. 18.3 şi ale art. 18.4 se aplică în mod corespunzător şi cazului fortuit.

    CAP. XIX
    LITIGII
    ART. 19.1
        Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi.

    ART. 19.2
        Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă sau dacă acest lucru nu este posibil, de către instanţele române competente.

    ART. 19.3
        Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea română.

    CAP. XXI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 20.1
        Anexele la contractul de finanţare sunt Cererea de finanţare şi Devizul de cheltuieli. Aceste documente fac parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 20.2
        Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile legale, precum şi cu cele din Ghidul de finanţare nerambursabilă 2020 şi din Documentarul aferent acordării de finanţări nerambursabile 2020.

    ART. 20.3
        În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări în legislaţie, acestea se vor aplica în consecinţă.

    ART. 20.4
        Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, unul pentru BENEFICIAR şi unul pentru FINANŢATOR.


    ANEXA 9

                          Decont centralizator parţial/final

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiarul finanţării ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contractul de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contul în care se va efectua plata ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│CATEGORIE │TIP DOC.│ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │(ex. │ │ │ │SUMĂ DEVIZ│VAL. │
│(denumire │factură,│NR. │ │ │DE │CHELT. │
│cheltuieli │OP, │DOCUMENT│EMITENT│EXPLICAŢII│CHELTUIELI│EFECTUATE│
│conform │chitanţă│/DATA │ │ │(LEI) │(VALUTA/ │
│devizului │fiscală)│ │ │ │ │LEI) │
│contractului)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┘

        Se va folosi cursul mediu al BNR din luna anterioară depunerii decontului.
        Beneficiar (semnătură)

    ANEXA 10


                            Raportul final de activitate

    SOLICITANT

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    PROIECT

┌──────────────────────────────────────┐
│Titlu │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Locul şi perioada de derulare │
├──────────────────────────────────────┤
│Locaţie │
├─────────────────┬┬──────────────────┬┤
│Data începerii ││Data încheierii ││
│proiectului: ││proiectului: ││
└─────────────────┴┴──────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Contract de finanţare │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul şi data semnării: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Coordonator de proiect │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Nume şi Prenume ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Etape premergătoare pentru realizarea │
│proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi modul în care a fost │
│efectuată pregătirea pentru realizarea│
│proiectului. │
├──────────────────────────────────────┤
│Modul de realizare a proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi etapele parcurse, │
│activităţile încheiate în perioada de │
│derulare a proiectului, precum şi │
│progresul realizat în atingerea │
│obiectivelor propuse (conform planului│
│de activitate din Cererea de │
│finanţare). │
├──────────────────────────────────────┤
│Rezultatele obţinute │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentaţi rezultatele proiectului, │
│cantitativ şi calitativ (ex: efecte │
│sociale etc.). │
├──────────────────────────────────────┤
│Impactul proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizaţi impactul pe care l-a avut │
│proiectul asupra participanţilor şi │
│asupra comunităţilor româneşti │
│implicate în proiect. Precizaţi dacă │
│aţi reuşit să obţineţi un impact de │
│durată. │
├──────────────────────────────────────┤
│Continuitatea proiectului │
├──────────────────────────────────────┤
│Explicaţi modul în care intenţionaţi │
│să continuaţi iniţiativa propusă în │
│proiect (de exemplu, prin proiecte noi│
│care să susţină acelaşi demers, prin │
│contacte permanente cu participanţii │
│etc.). │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Vizibilitatea şi promovarea │
│proiectului şi a finanţatorului │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi cum aţi promovat proiectul │
│(ataşaţi articole mass-media, poze, │
│înregistrări video, audio etc.). │
│Precizaţi cum aţi respectat elementele│
│de identitate vizuală ale │
│finanţatorului (ataşaţi poze). │
│În cazul în care aţi realizat │
│materiale promoţionale, indicaţi cum │
│au fost distribuite şi care au fost │
│criteriile de distribuire. │
├──────────────────────────────────────┤
│Schimbări faţă de planificarea │
│iniţială │
├──────────────────────────────────────┤
│Evidenţiaţi diferenţele faţă de │
│obiectivele, rezultatele şi resursele │
│prevăzute în planul de acţiune al │
│proiectului. Indicaţi rezultatele │
│obţinute în raport cu cele prevăzute │
│iniţial. Prezentaţi dificultăţile │
│apărute pe parcursul realizării │
│proiectului şi cum au fost depăşite. │
├──────────────────────────────────────┤
│Cooperare/parteneri │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi modul în care au fost │
│implicate organizaţiile partenere. │
├──────────────────────────────────────┤
│Relaţia cu Secretariatul General al │
│Guvernului - Departamentul pentru │
│Românii de Pretutindeni │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrieţi interacţiunea cu │
│responsabilul de proiect. │
└──────────────────────────────────────┘

        Confirm că informaţiile incluse în acest raport de activitate şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar proiectul s-a desfăşurat conform descrierii.

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Prenumele şi numele: │
│ │Completaţi prenumele, numele şi │
│Data:│funcţia reprezentantului legal/ │
│ │persoanei împuternicite, cu │
│ │majuscule. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │/ persoanei împuternicite │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Prenumele şi numele: │
│ │Completaţi prenumele, numele şi │
│ │funcţia coordonatorului de │
│ │proiect, cu majuscule. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura: │
│ │Semnătura coordonatorului de │
│ │proiect. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 11

                Documente justificative în funcţie de tipurile de cheltuieli
        Cheltuielile vor fi decontate în limitele prevăzute în devizul de cheltuieli, anexă la contract.
    I. Cazare:
    - factură fiscală cu menţionarea perioadei, a numărului de persoane, a tarifului, a numărului de camere închiriate şi dovada plăţii - chitanţă, extras de cont sau altele asemenea, după caz;
    – în situaţia în care serviciul de cazare este asigurat de o agenţie de turism, pe factură se specifică şi denumirea unităţii de cazare;
    – lista/diagrama cu persoanele cazate, semnată de unitatea care a asigurat cazarea/agenţia de turism.

    II. Diurnă sau masă
    1. Pentru masă:
    - factură fiscală cu menţionarea datelor privind perioada, numărul de persoane, tariful/persoană/masă, valoarea alimentelor achiziţionate şi dovada plăţii - chitanţă, extras de cont şi altele, după caz;


        Nu se decontează băuturi alcoolice şi tutun.
    2. Pentru diurnă - ordinul de deplasare sau decontul de cheltuieli în cazul deplasărilor externe.
    III. Transport
    1. Transport cu avionul sau prin închiriere de mijloace de transport (microbuz, autocar etc.)
    - boarding-pass-uri (pentru transportul cu avionul);
    – contractul sau comanda pentru închirierea mijlocului de transport. În costul transportului vor fi incluse toate cheltuielile aferente prestaţiei - ţări/km, inclusiv; TVA, în baza a 3 oferte, dacă este cazul;
    – dovada plăţii - factură fiscală, chitanţă, extras de cont etc.;
    – pentru transportul efectuat cu microbuz sau autocar se vor prezenta şi documente justificative din care să reiasă ruta, nr. de km parcurşi şi lista persoanelor transportate, confirmate prin semnătură (foi de parcurs, foi de activitate zilnică etc.).

    2. Transport cu mijloace proprii (autoturism, microbuz etc.):
    - bonuri fiscale privind combustibilul;
    – document din care să reiasă ruta, nr. de km parcurşi, lista persoanelor transportate sau declaraţie pe propria răspundere privind ruta, nr. de km parcurşi, lista persoanelor transportate;
    – copia paşapoartelor cu viza de intrare-ieşire din ţară, dacă este cazul;


        Decontarea transportului cu mijloace proprii se face în baza consumului a 7,5 litri carburant/100 km.
    3. Transport cu trenul, autobuz etc.:
    - bilete de călătorie;
    – dovada plăţii - factură fiscală, chitanţă, extras de cont etc.

    IV. Participare la acţiuni, confecţionare paşapoarte, cheltuieli vize, taxe vamale, asigurare medicală etc.:
    - Factură, însoţită de dovada plăţii (chitanţă fiscală sau extras de cont etc.) privind plata taxelor;
    – copie paşaport;
    – copie asigurare medicală;
    – alte documente (declaraţii etc.).

    V. Editarea, achiziţia şi distribuţia de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, CD-uri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale;

        Redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi alte asemenea;
        Realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;
        Achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea;
        Achiziţia de software;
        Publicitatea în mijloace de comunicare în masă;
        Achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare video şi audio, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri, din ţară şi din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, şcolilor, grădiniţelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi de televiziune, centrelor educaţionale şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
        Achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice;
        Realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în tară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni;
        Realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;
        Abonament la publicaţii româneşti şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru românii de pretutindeni;
        Acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea;
        Dezvoltarea de site/platformă online, hosting server site/platformă online, domeniu online (.ro, .eu, .org etc.), servicii de promovare (de tipul SEO, Facebook Ads, Google Ads etc.);
        Achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
        Construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe etc.
    1. Achiziţii şi prestări de bunuri şi servicii:
    - contract de achiziţie în cazul achiziţionării de servicii sau declaraţie pe propria răspundere privind existenţa documentelor necesare achiziţiei de servicii, conform prevederilor legale din ţara în care se face achiziţia, dată de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită;
    – factură fiscală, însoţită de dovada plăţii (chitanţă fiscală sau extras de cont etc.)
    – documente care să justifice intrarea în gestiunea beneficiarului a bunurilor achiziţionate;
    – minim 3 oferte, dacă este cazul, şi proces verbal de adjudecare a ofertei câştigătoare;
    – proces verbal de recepţie a bunurilor/serviciilor achiziţionate

    2. Distribuţia bunurilor achiziţionate:
    - contract, după caz;
    – avize de expediere;
    – documente vamale, dacă este cazul;
    – confirmarea de primire de la destinatarii finali, după caz;
    – factură fiscală şi dovada plăţii (chitanţă fiscală sau extras de cont etc.) dacă distribuţia nu este gratuită;
    – minim 3 oferte, dacă este cazul de la diferiţi prestatori, în cazul în care transportul este asigurat de terţi;
    – proces verbal de adjudecare a ofertei câştigătoare.


        Pentru achiziţii se face dovada existenţei a minimum 3 oferte şi a procesului verbal de adjudecare a acestora.
        Nu se aplică condiţia de prospectare a pieţei în următoarele situaţii:
    - în cazul achiziţionării unui bun sau serviciu în baza unui contract în derulare, cu executare succesivă, încheiat de beneficiar anterior depunerii dosarului de finanţare;
    – în cazul achiziţionării unor bunuri/servicii cu valoare mai mică sau egală cu 3.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata.
    VI. Onorarii, indemnizaţii, salarii etc.
    - contracte de muncă/prestări servicii/contracte civile
    – centralizator sau stat de plată cu înscrierea sumelor de plată şi a impozitelor şi taxelor datorate şi semnătura de primire a sumelor;
    – factură însoţită de dovada plăţii (chitanţă, extras de cont, declaraţii pe propria răspundere privind încasarea onorariilor etc.), care să certifice achitarea sumelor;
    – copia documentelor de identitate;
    – CV, după caz.


        Pentru onorariul coordonatorului de proiect:
    - decizia de numire în funcţia de coordonator de proiect emisă de organele de conducere ale beneficiarului, cu precizarea atribuţiilor în cadrul proiectului, a perioadei şi a onorariului;
    – contract de manager de proiect, în situaţia în care această activitate este desfăşurată de către o persoană din afara entităţii;
    – CV;
    – raport de activitate în cadrul proiectului;
    – centralizator sau stat de plată.
    – factură însoţită de dovada plăţii (chitanţă, extras de cont, declaraţii pe propria răspundere privind încasarea onorariilor etc.), care să certifice achitarea sumelor.

        Vor fi decontate sumele reprezentând onorariile brute către angajat, precum şi taxele şi impozitele angajatorului, cu condiţia prezentării documentelor justificative privind plata acestora. În cazul imposibilităţii prezentării dovezilor de plată a impozitelor, se vor transmite declaraţii pe propria răspundere a persoanelor fizice/juridice obligate la plată, prin care se angajează să-şi îndeplinească obligaţiile, conform legislaţiei din statul de reşedinţă.
        În cazul neprezentării documentelor justificative privind plata taxelor şi impozitelor, se vor deconta doar sumele nete corespunzătoare.
    VII. Cheltuieli privind chirie, energie electrică, telefon, fax, internet etc.
    - contract;
    – factura fiscală şi dovada plăţii (chitanţă, extras de cont etc.).

    VIII. Săpături arheologice, studii, cercetare, sondaje etc.
    - contract de muncă/prestări servicii/civile;
    – centralizator/stat de plată cu înscrierea sumelor de plată şi a impozitelor şi taxelor datorate;
    – factură şi dovada plăţii (chitanţă, extras de cont etc.);
    – copia documentului de identitate;
    – rezultatele studiului, cercetării, sondajului etc.


        Plăţile care depăşesc suma de 5000 lei/zi sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata, se fac, obligatoriu, prin virament bancar, beneficiarul prezentând în acest sens documentul doveditor. În cazul în care plăţile sunt efectuate în numerar şi depăşesc suma de mai sus, Finanţatorul decontează în limita a 5000 lei sau echivalentul acestei sume în moneda în care se face plata.
        În cazul în care beneficiarul a făcut economii la unul sau mai multe capitole, la solicitarea acestuia şi cu aprobarea Finanţatorului, este permisă:
    - redistribuirea la un alt capitol/ capitole, din valoarea unuia sau mai multor capitole, a unor sume de maximum 20% din valoarea acestora, cu condiţia ca valoarea totală a contractului să nu fie depăşită;
    – transferul unor sume de la un subcapitol la altul, în cadrul aceluiaşi capitol al devizului aprobat, fără a depăşi valoarea acestui capitol.

        La întocmirea decontului centralizator de cheltuieli, în situaţiile în care cheltuielile vor fi efectuate în alte valute, transformarea acestora în leul românesc se va face la cursul mediu din luna anterioară prezentării acestuia, comunicat de BNR.
        Beneficiarul se angajează în deschiderea unui cont bancar în EURO sau USD, indiferent de moneda naţională.

    ANEXA 12


                           Elemente de identitate vizuală
        Pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
    1. Identitate vizuală
    1.1. Reguli generale:
    - Beneficiarii proiectelor şi programelor finanţate de către Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni au obligaţia:
        > de a face referire la faptul că Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni asigură finanţarea acestora;
        > de a face cunoscute activităţile care beneficiază de finanţare;

    – La utilizarea siglei Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, aceasta va fi însoţită obligatoriu de textul: "Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni". În cazul în care programul sau proiectul beneficiază de finanţare pe o perioadă limitată, textul care însoţeşte sigla se va completa cu perioada de finanţare. (Ex: "Proiect finanţat de Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni");
    – Se va folosi denumirea întreagă a instituţiei (Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni); acronimul SGG-DRP fiind acceptat numai dacă denumirea SGG-DRP apare în text de mai multe ori şi denumirea integrală a fost utilizată cel puţin o dată.

    1.2. Reguli specifice:
    - Beneficiarul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pe e-mail (proiecte@mprp.gov.ro) spre aprobare propunerile pentru toate materialele unde intenţionează să utilizeze sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;
    – Următoarele produse necesită informarea prealabilă şi acordul scris al Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni:
        > Conceptul pentru campaniile publice;
        > Site-uri Internet;
        > Materiale video/audio;
        > Publicaţii (cărţi, ziare, reviste, manuale, etc.);
        > Bannere, afişe şi alte materiale publicitare.        Pentru site-uri Internet:
    - Pagina de deschidere trebuie să conţină obligatoriu Sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi un link către site-ul web al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
    – Site-ul va conţine obligatoriu următorul mesaj: "Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni".

        Pentru comunicatele de presă:
    - Comunicatele de presă vor fi emise la lansarea şi încheierea unui program/proiect/acţiune.
    – Un comunicat de presă va conţine obligatoriu următoarele Informaţii şi elemente grafice:
    – Sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în stânga sus
    – Sigla Beneficiarului în dreapta sus
    – Sigla celorlalţi parteneri sau finanţatori jos sau în dreapta sus.

        Pentru site-uri de social media (Facebook, Twitter etc.):
    - Pentru postările pe paginile social media (Facebook, Twitter etc.) se va utiliza următorul hashtag: #DRPRomânia.
    – Pe Facebook, se va da "tag" paginii oficiale a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni România: https://www.facebook.com/drpromania/

        Pentru clipuri video/audio:
    - În cazul clipurilor video pregătite pentru difuzare publică, se vor insera sigla SGG-DRP şi textul "Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" pentru suficient timp cât să poată fi citite.
    – Textul "Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" va fi citit şi în cazul clipurilor video, şi în cazul celor audio.
    – De asemenea va fi obligatoriu inserat şi următorul text: "Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni".

        Pentru publicaţii:
        În cuprinsul publicaţiei vor apărea sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi următoarele texte:
    - "Această carte/revistă/publicaţie etc. a fost tipărită cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" şi trimitere la site-ul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: www.mprp.gov.ro.
    – "Conţinutul acestei publicaţii/cărţi/reviste etc. nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni".
    – Un exemplar din publicaţia respectivă va fi transmis Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

        Pentru afişe, bannere şi alte materiale publicitare:
    - Materialele publicitare vor sublinia mesajul care trebuie transmis şi vor conţine, ca elemente de identitate, sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni însoţită de textul: "Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"
    – Bannerele vor avea dimensiuni corespunzătoare cu amploarea evenimentului şi spaţiului în care se desfăşoară, astfel încât să asigure vizibilitatea elementelor de identitate ale SGG-DRP.

        Pentru alte produse:
    - Pentru produse de informare nespecificate în prezenta anexă (ex: CD-ROM, filme etc.), se va utiliza sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni însoţită de textul: "Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - în cazul produselor cu o suprafaţă foarte mică de expunere (ex. pixuri), se va utiliza cel puţin sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

        Sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
        Sigla Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni se regăseşte pe site.


    ANEXA 13

                     Documente necesare pentru proiecte specifice
        În etapa de evaluare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, solicitanţii vor depune următoarele documente, în funcţie de specificul activităţilor cuprinse în proiectele depuse:
    a) creare şi dezvoltare de site-uri/platforme online
    1. dovada de înregistrare a domeniului pentru site-urile deja existente,
    2. specificaţiile tehnice minimale (descrierea conţinutului site-ului, structura site-ului, grupul ţintă, periodicitatea actualizării informaţiilor), un concept de design grafic minimal (homepage) şi strategia de promovare, în cazul creării unor site-uri noi.
    b) înfiinţare radiodifuzori

    1. deţinerea documentelor necesare înfiinţării unui post de radio/televiziune, în conformitate cu legislaţia în domeniu din statul respectiv;
    2. descriere generală a viitoarelor programe de radio sau televiziune, timpi de emisie etc.
    c) execuţie de lucrări

    1. titlul de proprietate/extras de carte funciară (care atestă calitatea de proprietar) asupra terenului şi/sau infrastructurii (ex., contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească definitivă);
    2. un alt act care atestă dreptul de folosinţă al bunului imobil (ex: contract de concesiune, folosinţă gratuită sau închiriere, pentru o perioadă minimă de 5 ani), însoţit de acordul din partea titularului de drept cu privire la execuţia lucrărilor de construcţie;
    3. avizul sau autorizaţia de construire.
    d) restaurare/întreţinere de spaţii/imobile


        La documentele menţionate la litera c) se adaugă şi dovada stării de degradare a imobilului ce urmează a fi renovat/recondiţionat (fotografii sau relevee ale stării de degradare a imobilului).
    e) dotare de spaţii

        Dovada folosinţei spaţiului (contract de închiriere, contract de comodat, contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);
     Pentru situaţiile de la punctele c) şi d), este necesar ca imobilele implicate în proiect să îndeplinească condiţiile de mai jos:
    - nu sunt grevate de sarcini;
    – nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare;
    – nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun din ţara în care se execută lucrarea.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016