Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 aprilie 2021  pentru măsura IV.4 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 aprilie 2021 pentru măsura IV.4 "Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 419 bis din 21 aprilie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 83/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 21 aprilie 2021.
──────────
                          PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT
                             ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
                               PRIORITATEA UNIUNII NR. 5
                       STIMULAREA COMERCIALIZĂRII ŞI PRELUCRĂRII
                                 GHIDUL SOLICITANTULUI
        Obiectiv specific 5.2: Încurajarea investiţiilor în sectoarele prelucrării şi comercializării
        MĂSURA IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)
        Sprijin financiar pentru reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, ca urmare a epidemiei de COVID-19
        Tipul apelului: non-competitiv
        Versiunea 1
                                      Aprilie 2021

    Cuprins
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    2. PREVEDERI GENERALE
    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
    3.1. Solicintanţi eligibili
    3.2. Eligibilitatea proiectului
    3.3. Activităţi eligibile

    4. CEREREA DE FINANŢARE
    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
    4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanţare
    4.3. Înregistrarea cererii de finanţare

    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢii CERERII DE FINANŢARE
    6. EVALUAREA Şi SELECŢIA CERERII DE FINANŢARE
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
    6.2. Selecţia cererii de finanţare

    7. CONTESTAŢII
    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
    8.2. Obligaţii specifice beneficiarului
    8.3. Modificarea contractului de finanţare

    9. PLATA COMPENSAŢIEI
    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    12. ANEXE
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    Legislaţie UE
        ● Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul (UE) nr. 2020/560 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 şi (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
        ● Regulamentul Delegat (UE) NR. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;
        ● Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte perioada şi datele de inadmisibilitate a cererilor, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
        ● Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
        ● Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.11.2015 de aprobare a Programului Operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru Romania", pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime in Romania, cu modificarile şi completările ulterioare;

    Legislaţie naţională şi alte documente relevante
        ● O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
        ● Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 36/2020 privind propunerea de modificare a programului operaţional 2014-2020;
        ● Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 37/2020 privind completarea propunerii de modificare a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), versiunea 10.0, pentru introducerea măsurilor adresate pescarilor şi procesatorilor în contextul epidemiei de Covid-10, în situaţia în care solicitările declarate eligibile depăşesc bugetul alocat;
        ● Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 41/2021 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru operaţiunile finanţate în cadrul măsurii IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti- art. 69 alin. (3).

    2. PREVEDERI GENERALE
        Prezentul ghid stabileşte condiţiile acordării sprijinului financiar sub forma de compensaţii pentru reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii (realizate în cadrul unităţii de procesare a solicitantului) rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, din cauza epidemiei de COVID-19.
        Atenţie!(i)
        Prezentul Ghid vizează doar unităţile de procesare a capturilor realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA.
        Se consideră producţie proprie, producţia realizată în unitatea de procesare a produselor din pescuit a solicitantului, autorizată pe teritoriul României, conform fluxului tehnologic specific al acestuia, din materii prime care:
    - fac obiectul cod CAEN 1020: peşte, crustacee şi moluşte;
    – sunt capturate la Marea Neagră;
    – sunt comercializate prin intermediul centrelor de primă vânzare autorizate de ANPA, către unităţile de procesare, şi din care rezultă PRODUSE PROCESATE PROPRII.

        Prevederile sale se completează cu normele legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.

        MĂSURA IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3) se înscrie în obiectivul specific 5.2: Încurajarea investiţiilor în sectoarele prelucrării şi comercializării al Priorităţii Uniunii nr. 5 Stimularea comercializării şi prelucrării, din cadrul POPAM.
        Atenţie!(i)
        Înainte de a începe completarea Cererii de finanţare nerambursabilă vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate în prezentul Ghid şi să văasiguraţi că aţi înţeles toate aspectele prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
        Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi următoarele documente, disponibile pe site-ul www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020:
    - Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020;
    – procedurile privind: verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii, evaluarea şi selecţia, contractarea cererilor de finanţare;
    – Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

        Totodată, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) - www.ampeste.ro pentru a fi la curent cu aventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanţare.
        Ghidul solicitantului nu se substituie legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligaţia cunoaşterii şi respectării acesteia. Prevederile ghidului pot fi mai restrictive decât normele Uniunii Europene şi nu pot exceda acestora din urmă.


    Cine poate solicita sprijin financiar:
        Solicitanţii eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul acestei măsuri sunt doar operatorii economici care au ca obiect de activitate înregistrat în domeniul prelucrării şi conservării peştelui, crustaceelor şi moluştelor (cod CAEN 1020) şi care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii (realizate în cadrul unităţii de procesare a solicitantului) rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, din cauza epidemiei de COVID-19, în una sau în ambele perioade de referinţă 16 martie-31 august şi 01 septembrie - 31 decembrie, în 2020, raportată la media valorilor vânzărilor de produse procesate proprii realizate în aceeaşi perioada din anii 2017, 2018, 2019.

    INDICATOR PRESTABILIT DE REZULTAT
        ● Unităţi de procesare afectate de pierderi de venituri din vânzări în contextul epidemiei de Covid - 19*)
        *) Se va completa numărul de unităţi de procesare care beneficiază de compensaţie


    INDICATOR PRESTABILIT DE REALIZARE
        ● Numărul de proiecte privind prelucrarea produselor:*)
        *) Se va completa cu cifra 1


    DATE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI conform Regulamentului 1242/2014
        ● Numărul de angajaţi care beneficiază de operaţiune:
    - la depunerea cererii de finanţare

        ● Numărul de intreprinderi sprijinite:*)
        *) Se va completa cu cifra 1


    Intensitatea sprijinului financiar
        Intensitatea ajutorului public este de 100% din valoarea compensaţiei, în conformitate cu prevederile art. 95, alin. (2), litera e) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
        Dacă, după evaluarea tehnico-economică şi soluţionarea eventualelor contestaţii, bugetul alocat apelului este mai mic decât sumele totale declarate eligibile, atunci sprijinul acordat fiecărui solicitant selectat va fi diminuat proporţional, în funcţie de raportul între bugetul alocat apelului şi sumele totale declarate eligibile.

    Alocarea financiară
        Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunţul de lansare a apelului.
        Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25%. Anunţul privind sesiunea de depunere a solicitărilor de finanţare nerambursabilă se publică pe site-ul www.ampeste.ro - secţiunea Informări.
        Atenţie!(i)
        În cadrul apelului, Cererea de finanţare şi documentele anexe vor fi introduse îi respectiv ataşate online cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat în anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare. Semnătura electronică va aparţine reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia.

    Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări, locaţiile şi datele de contact ale Autorităţii de management şi ale Centrelor regionale sunt:

┌─────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe │
│ │ │ │arondate │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Bdul Carol nr.│ │ │
│DGP- │2-4, sector 3,│Tel:021-3079802│- │
│AMPOPAM │municipiul │Fax:0213072474 │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │International │ │Braşov, │
│ │Trade Center, │Tel/Fax: │Covasna, │
│CR Braşov│str. Al. │0725.256.235 │Harghita, │
│ │Vlahuţă nr. │0725.256.236 │Mureş, │
│ │10, Braşov, │ │Sibiu │
│ │jud. Braşov │ │ │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │Argeş, │
│ │Str. Mihai │ │Dâmboviţa,│
│CR │Eminescu, nr. │Tel/Fax: │Giurgiu, │
│Bucureşti│6, Buftea, │0725.256.223 │Ilfov, │
│ │jud. Ilfov │0725.256.224 │Prahova şi│
│ │ │ │municipiul│
│ │ │ │Bucureşti │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Str. Căpitan │ │ │
│CR │Petre Romulus │Tel. │Călăraşi, │
│Constanţa│nr. 7bis, │0725.256.239 │Constanţa,│
│ │Constanţa, │ │Ialomiţa │
│ │jud. Constanţa│ │ │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alba, │
│ │Str. │ │Bistriţa- │
│ │Dorobanţilor │Tel. │Năsăud, │
│CR Cluj │nr. 69, │0725.256.233 │Cluj, │
│ │Cluj-Napoca, │0725.256.234 │Maramureş,│
│ │jud. Cluj │ │Satu- │
│ │ │ │Mare, │
│ │ │ │Sălaj │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Bloc TCIF, │ │Dolj, │
│ │str. Nicolae │Tel/Fax: │Gorj, │
│CR Dolj │Romanescu nr. │0725.256.221 │Mehedinţi,│
│ │39, Craiova, │0725.256.222 │Olt, │
│ │jud. Dolj │ │Teleorman,│
│ │ │ │Vâlcea │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Str. │ │Brăila, │
│ │Basarabiei nr.│Tel/Fax: │Buzău, │
│CR Galaţi│55, bloc A16, │0725.256.225 │Galaţi, │
│ │parter Galaţi,│0725.256.226 │Vrancea │
│ │jud. Galaţi │ │ │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │Bacău, │
│ │Aleea Mihail │Tel./Fax. │Botoşani, │
│CR Iaşi │Sadoveanu, nr.│0725.256.229 │Iaşi, │
│ │10bis, Iaşi, │0725.256.230 │Neamţ, │
│ │jud. Iaşi │ │Suceava, │
│ │ │ │Vaslui │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Calea │ │Arad, │
│ │Buziaşului nr.│ │Bihor, │
│CR Timiş │11A, clădire │Tel. │Caraş │
│ │OB6A, │0725.256.228 │Severin, │
│ │Timişoara, │ │Hunedoara,│
│ │jud. Timiş │ │Timiş │
├─────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Iberom │ │ │
│ │International,│Tel/Fax: │ │
│CR Tulcea│str. Inginer │0725.256.237 │Tulcea │
│ │Dumitru Ivanov│0725.256.238 │ │
│ │nr. 6,Tulcea, │ │ │
│ │jud. Tulcea │ │ │
└─────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘


    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
    3.1. Solicitanţi eligibili
        Solicitanţii eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul acestei măsuri sunt operatori economici care au ca obiect de activitate înregistrat în domeniul prelucrării şi conservării peştelui, crustaceelor şi moluştelor (cod CAEN 1020) şi care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii în cadrul unităţii de procesare a solicitantului, rezultate din capturile realizate la Marea Neagră, din cauza epidemiei de Covid-19, într-una sau în ambele perioade de referinţă 16 martie - 31 august şi 01 septembrie -31 decembrie, în 2020, raportată la media valorilor vânzărilor obţinute în aceeaşi perioadă din anii 2017, 2018, 2019.
        Solicitanţii eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3) sunt operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul procesării produselor pescăreşti, şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. Să aibă obiect de activitate înregistrat în domeniul prelucrării şi conservării peştelui, crustaceelor şi moluştelor (cod CAEN 1020);
    2. Au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate din producţia proprie rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, ca urmare a epidemiei de COVID-19;
    3. Solicitantul nu se află în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă sau de lichidare, reorganizare, fuziune;
    4. Solicitantul nu a fost declarat vinovat cu privire la fraudarea fondurilor europene sau naţionale în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile emisă de o instanţă de judecată;
    5. Solicitantul nu se află în situaţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

        Atenţie!(i)
        Inadmisibilitatea solicitanţilor în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare al Consiliului alineatele (1-5)
    - Solicitanţii care au săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:
        ● 12 luni în situaţia atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2 şi 5 din anexa XXX a Regulamentului de aplicare (UE) nr. 404/2011;
        ● cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
        În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracţiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.
        Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puţine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;

    – Solicitanţii care au fost implicaţi în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puţin 24 de luni;
    – Solicitanţii ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor ţări identificate drept ţări terţe necooperante, astfel cum se prevede la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care ţara respectivă este inclusă pe listă şi, în orice caz, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;
    – Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracţiuni comise din neglijenţă gravă şi de 24 de luni în cazul unei infracţiuni comise cu intenţiei.
        Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la articolul 3;

    – Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la articolul 4;

    – Solicitanţii care au comis o fraudă legată de Fondul European pentru Pescuit (FEP) sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei.


        Atenţie!(i)
        Solicitanţii, după depunerea Cererii de finanţare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operaţiunii şi pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăţi către beneficiarul respectiv, cerinţele menţionate la art. 10 alineatul (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (CE) 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare al Consiliului (Anexele D şi C la Cererea de finanţare).


    3.2. Eligibilitatea proiectului
        Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1. unitatea care a înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate din producţia proprie se află pe teritoriul României;
    2. reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate din producţia proprie, rezultată din capturile la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, este cauzată de epidemia de COVID-19;
    3. compensaţiile solicitate se încadrează în perioada de referinţă.

        Atenţie!(i)
        Solicitantul are obligaţia să prezinte toate documentele şi informaţiile necesare privind legătura de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinşele epidemiei de Covid-19.


    3.3. Activităţi eligibile
        În baza art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, POPAM poate sprijini acordarea de compensaţii întreprinderilor de prelucrare a produselor pescăreşti rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, pentru suspendarea temporară sau pentru reducerea temporară a producţiei de prelucrare şi implicit a vânzărilor de produse procesate, ca urmare a epidemiei de COVID-19, într-una sau în ambele perioade de referinţă 16 martie - 31 august şi 01 septembrie-31 decembrie, în 2020.
        Atenţie!(i)
        Conform art. 25^a, alin. (7) şi art. 65, alin. (10) din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru operaşiunile de sprijinire a capacităţilor de reacţie în situaţie de criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020, chiar dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare la autoritatea de management.    4. CEREREA DE FINANŢARE
        În această secţiune regăsiţi informaţii despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanţare şi documentele ce trebuie ataşate cererii de finanţare.
        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secţiunea Informări.
        Atenţie!(i)
        Cererea de finanţare şi documentele din dosarul Cererii de finanşare vor fi introduse şi respectiv ataşate online cu semnătyură electronică în aplicaţia electronică MySMIS, disponibilĂ la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menţionat în anunţul de lansare a apelului.

    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
        Cererea de finanţare se va completa urmărind instrucţiunile de completare a cererii de finanţare regăsite pe site-ul www.ampeste.ro (https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/instructiuni-utilizare-mysmis.html) - Instrucţiuni utilizare MySMIS - Manual Frontoffice, precum şi tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
        Formularul cererii de finanţare se completează exclusiv în aplicaţia electronică MySMIS.
        Atenţie!(i)
        În cazul în care o secţiune nu se poate completa, ataşaţi informaţiile aferente sub forma unui document scanat la o altă secţiune unde este permisă încărcarea de documente.
        Cererea de finanţare şi documentele încărcate trebuie să fie redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.

        ATENŢIE!
        Documentele încărcate în aplicaţia MySMIS2014, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Se recomandă, aşadar, o atenţie sporită la scanarea documentelor ataşate.
        Cererea de finanţare nerambursabilă se compune din:
    - Anexele A-D şi 1-9 care fac parte integrantă din prezentul ghid;
    – Toate actele şi documentele solicitate, prezentate în secţiunea 4.2.    4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanţare
        Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente scanate, ce vor fi ataşate cu semnătură electronică a reprezentantului legal în aplicaţia online MySMIS2014:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Document │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa A - Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind dubla │
│ │finanţare; Anexa B - Declaraţia │
│ │de eligibilitate; Anexa C - │
│ │Declaraţia pe propria răspundere │
│ │în conformitate cu art. 10 din │
│ │Reg.508/2014, cu modificările şi │
│1 │completările ulterioare; Anexa D │
│ │- Declaraţia pe propria │
│ │răspundere privind reducerea │
│ │temporară a vânzărilor de produse│
│ │procesate proprii, rezultate din │
│ │capturile realizate la Marea │
│ │Neagră şi comercializate prin │
│ │centrele de primă vânzare │
│ │autorizate de ANPA. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Adunării Generale a │
│ │Asociaţilor/Decizie asociat unic │
│ │sau Hotărârea pentru persoane │
│ │fizice autorizate/întreprinderi │
│2 │individuale/membrilor │
│ │întreprinderii familiale, privind│
│ │depunerea Cererii de finanţare, │
│ │emisă conform actelor │
│ │constitutive ale solicitantului. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Memoriu justificativ, care va │
│ │cuprinde calculul privind │
│ │valoarea reducerii temporare a │
│ │vânzărilor de produse procesate │
│ │din producţia proprie, într-una │
│ │sau în ambele perioade de │
│ │referinţă 16 martie - 31 august │
│ │şi 01 septembrie -31 decembrie, │
│ │în 2020, rezultate din capturile │
│ │realizate la Marea Neagră şi │
│ │comercializate prin centrele de │
│ │primă vânzare autorizate de ANPA │
│ │(compensaţia), comparativ cu │
│ │aceeaşi perioadă de referinţă din│
│ │anii 2017-2019, pentru care este │
│ │solicitată compensaţia, împreună │
│ │cu documentele doveditoare. │
│ │Pentru justificarea producţiei │
│ │proprii şi reducerea vânzărilor │
│ │din producţia proprie vor fi │
│ │prezentate: bilanţ anual însoţit │
│ │de contul de profit şi pierderi, │
│ │balanţe de verificare, │
│ │centralizator cu documente/ │
│ │facturi de achiziţie materie │
│ │primă (peşte, crustacee şi │
│ │moluşte) şi vânzare produse │
│ │procesate şi produse procesate │
│ │proprii, planuri de producţie, │
│ │jurnal pentru cumpărări şi pentru│
│ │vânzări, declaraţia tip 394, │
│ │declaraţia tip 390 şi documente │
│ │comerciale de export pentru ţări │
│3 │terţe din afara Uniunii Europene │
│ │(după caz), pentru perioada de │
│ │referinţă aleasă, atât pentru │
│ │anul 2020 cât şi pentru anii │
│ │2017, 2018 şi 2019, situaţia │
│ │vânzărilor (Anexa 9), etc. │
│ │Documentele prezentate trebuie să│
│ │vizeze activitatea contabilă a │
│ │solicitantului în perioada de │
│ │referinţă pentru care se solicită│
│ │compensaţia. De asemenea, │
│ │memoriul justificativ trebuie să │
│ │specifice şi să demonstreze că │
│ │reducerea temporară a vânzărilor │
│ │de produse procesate din │
│ │producţia proprie aferentă anului│
│ │2020, ce face obiectul │
│ │compensaţiei, este cauzată de │
│ │epidemia de Covid-19, │
│ │solicitantul având obligaţia să │
│ │prezinte toate documentele şi │
│ │informaţiile deţinute, necesare │
│ │pentru a demonstra legătura de │
│ │cauzalitate între reducerea │
│ │vânzărilor şi consecinţele │
│ │epidemiei de Covid-19: declaraţia│
│ │pe propria răspundere (Anexa D), │
│ │şi după caz: certificat de │
│ │situaţie de urgenţă eliberat de │
│ │Ministerul economiei, contracte │
│ │de aprovizionare (materie primă)/│
│ │desfacere (HORECA, etc.), decizii│
│ │de izolare şi/sau carantinare │
│ │pentru personalul angajat emise │
│ │de DSP, alte documente relevante.│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Certificatul de cazier judiciar │
│4 │pentru persoane juridice al │
│ │solicitantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │Actul de identitate al │
│ │reprezentantului legal │
└────┴─────────────────────────────────┘


        Atenţie!(i)
        Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul www.ampeste.ro.Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declaraţii duce la respingerea Cererii de finanţare în etapa evaluării conformităţii administrative.


    4.3. Înregistrarea cererii de finanţare
        Înregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 şi după ce aţi apăsat butonul "Vizualizare proiect" care va avea ca efect generarea Cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare, precum şi transmiterea acesteia.
        Transmiterea Cererii de finanţare se va face apăsând butonul "Transmitere proiect".
        Această activitate presupune parcurgerea următorilor paşi:
        pas 1 - se selectează funcţia "Transmitere proiect";
        pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
        pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
        pas 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
        pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

        Fiecare Cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.
        Atenţionare:(i)
        Nicio Cerere de finanţare nu va fi luată în considerare dacă data şi ora limită pentru depunerea acesteia au fost depăşite, acest fapt determinând respingerea acesteia.
        Este obligatorie completarea secţiunii Date de implementare.
        În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate solicita clarificări/informaţii suplimentare pentru fiecare etapă de analiză a cererilor de finanţare.

     Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment, prin transmiterea către DGP-AMPOPAM a unei solicitări de renunţare (Anexa nr. 7 la prezentul ghid). Solicitarea de renunţare este aprobată de către directorul general al DGP-AMPOPAM, ceea ce implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
     Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează conform listei de verificare din Anexa nr. 1 la prezentul ghid, de către experţii CR - POPAM.
     Experţii CR-POPAM pot solicita informaţii suplimentare (Anexa nr. 2 la prezentul ghid), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea şi/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic MySMIS, 2014-2020.
     Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă, solicitantul fiind notificat în acest sens (Anexa nr. 5 la prezentul ghid).
        Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformităţii administrative/eligibilităţii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.

    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERII DE FINANŢARE
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
        Dacă Cererea de finanţare depusă de solicitant este conformă administrativ şi eligibilă, va intra în etapa de evaluare efectuată în cadrul DGP-AMPOPAM.
     Evaluarea efectuată de către experţii DGP-AMPOPAM va fi realizată conform Anexei nr. 4 la prezentul ghid în baza Memoriului justificativ (Anexa 3 la prezentul ghid) şi a documentelor justificative anexate: bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierderi, balanţe de verificare, centralizator cu documente/facturi de achiziţie materie primă (peşte, crustacee şi moluşte) şi vânzare produse procesate şi produse procesate proprii, planuri de producţie, jurnal pentru cumpărări şi pentru vânzări, declaraţia tip 394, declaraţia tip 390 şi documente comerciale de export pentru ţări terţe din afara Uniunii Europene (după caz), pentru perioada de referinţă aleasă (16 martie - 31 august şi/sau 01 septembrie -31 decembrie), atât pentru anul 2020 cât şi pentru anii 2017, 2018 şi 2019, situaţia vânzărilor (Anexa 9), etc. Documentele prezentate trebuie să vizeze activitatea contabilă a solicitantului în perioada de referinţă pentru care se solicită compensaţia.
     Se vor analiza documentele care să demonstreze că există legătura de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de Covid-19: declaraţia pe propria răspundere (Anexa D), şi după caz: certificat de situaţie de urgenţă eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, contracte de aprovizionare (materie primă)/desfacere (HORECA, etc.), decizii de izolare şi/sau carantinare pentru personalul angajat emise de DSP, alte documente relevante.
        După verificarea documentelor justificative, compensaţia se calculează prin aplicarea formulei de calcul specifică măsurii.
        Atenţie!(i)
        Modalitatea de calcul trebuie să respecte prevederile art. 96 (Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare) - "[...] toate calculele relevante sunt adecvate, exacte şi stabilite în prealabil, pe baza unui calcul just, echitabil îi verificabil". Pentru a respecta aceste prevederi, modalitatea de calcul se referă la documente contabile ale solicitanţilor.

        Conform Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, sprijinul financiar se acordă pentru reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi vândute prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA (realizate în cadrul unităţii de procesare a solicitantului), din cauza epidemiei de COVID-19, într-una sau în ambele perioade de referinţă 16 martie-31 august şi 01 septembrie-31 decembrie, în 2020.
        Se utilizează următoarea formulă: V(rt) = V(m) - V(2020)
        unde:
        V(rt) este valoarea reducerii temporare a vânzărilor din producţia proprie;
        V(m) = [V(2017) + V(2018) + V(2019)]/3, şi reprezintă media veniturilor obţinute din vânzările din producţia proprie în perioada de referinţă în anii 2017-2019;

        V(2020) este valoarea vânzărilor din producţia proprie în perioada de referinţă pentru anul 2020.
        Valoarea vânzărilor (pentru perioada de referinţă şi anul calendaristic) se obţine din documentele contabile ale solicitanţilor depuse concomitent cu cererea de finanţare .
        Vânzările analizate provin din producţia proprie reprezentată de producţia realizată în unitatea de procesare a produselor din pescuit a solicitantului, autorizată pe teritoriul României, conform fluxului tehnologic specific al acestuia, din materii prime:
    - peşte, crustacee sau moluşte;
    – capturate la Marea Neagră;
    – comercializate prin intermediul centrelor de primă vânzare autorizate de ANPA, către unităţile de procesare.

        Condiţiile sunt cumulative.
        Atenţie!(i)
        DGP AMPOPAM va solicita Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură (ANPA) situaţia capturilor la Marea Neagră predate centrelor de primă vânzare autorizate în perioada de referinţă stabilită 16 martie-31 august şi 01 septembrie-31 decembrie, din anii 2017, 2018, 2019 Şi 2020. Pentru verificarea provenienţei materiei prime procesată de solicitant, experţii DGP-AMPOPAM vor verifica dacă furnizorul acesteia se regăseşte în datele comunicate de ANPA.

        În cazul în care solicitantul are o vechime în activitate sub 3 ani, calculul are în vedere doar anii întregi de activitate efectivă.
        Prin POPAM au fost instituite 2 limite:
    a) Nu se compensează V(rt) care este mai mică de 15.000 lei;
    b) Nu se compensează V(rt) care este mai mare de 50% din V(m).

        Atenţie!(i)
        Pentru cererile la care valoarea pierderilor depăşeşte procentul de 50% din V(m), compensaţia va fi de 50% din V(m).
        Nu se compensează pierderi care nu sunt cauzate de epidemia de Covid-19.

     Experţii evaluatori pot solicita informaţii suplimentare (Anexa nr. 2 la prezentul ghid), dacă pe parcursul evaluarii se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020 sau în scris/electronic la adresele de mail de la care au fost transmise notificările.
        Ca urmare a analizării documentaţiei depuse, în etapa de evaluare calitativă tehnico-economică, cererea de finanţare poate fi aprobată, respinsă sau poate suferi diminuarea valorii sprijinului financiar solicitat, solicitantul fiind notificat în acest sens.
        Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de evaluare calitativă tehnico-economică, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.

    6.2. Selecţia cererii de finanţare
        Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza în baza "criteriilor de selecţie" aprobate prin Decizia Comitetului de Monitorizare, în vigoare la data depunerii cererilor de finanţare, şi în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare, publicate pe site-ul DGP- AMPOPAM www.ampeste.ro.
        După evaluarea cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, cererile de finanţare sunt acceptate pe baza punctajului aprobat conform Grilelor de selecţie, în ordine descrescătoare a punctajului final până la concurenţa sumei alocate pentru apelul respectiv.
        Solicitanţii pot contesta punctajul obţinut conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.
        Atenţie!(i)
        Dacă, după evaluarea tehnico-economică şi soluţionarea eventualelor contestaţii, bugetul alocat apelului este mai mic decât sumele totale declarate eligibile, atunci sprijinul acordat fiecărui solicitant selectat va fi diminuat proporţional, în funcţie de raportul între bugetul alocat apelului şi sumele totale declarate eligibile.

     Lista cererilor de finanţare în ordinea punctajului se va publica pe site-ul www.ampeste.ro şi solicitanţii vor fi notificaţi în acest sens (Anexa nr. 6 la prezentul ghid).
        După finalizarea selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro.
        Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi contractul de finanţare nerambursabilă.


    7. CONTESTAŢII
        Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanţare/selecţia se va face conform Manualului de procedură pentru soluţionarea contestaţiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).

    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
        Contractul de finanţare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM (MADR - DGP AMPOPAM), şi beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor.
        Pentru încheierea contractului vor fi solicitate documentele necesare conform Manualului de procedură disponibil pe site-ul www.ampeste.ro .
        Semnarea contractului de finanţare, cu beneficiarul, se va face prin intermediul sistemului informatic MySMIS (cu semnătură electronică).
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă şi beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia.
        Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014G2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
        Modelul contractului de finanţare se regăseşte în cadrul Manualului de procedură pentru contractare (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).

    8.2. Obligaţiile specifice beneficiarului
        Beneficiarul are obligaţia să respecte clauzele specifice ale contractului de finanţare.

    8.3. Modificarea contractului de finanţare
        Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:
        Contractul de finanţare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât şi de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile acestuia.
        Pentru modificarea contractelor de finanţare beneficiarul are obligaţia de a notifica DGP- AMPOPAM prin intermediul modulului "Comunicare" din sistemul informatic MySMIS.
        Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP - AMPOPAM.
        De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paşii descrişi în modulul informatic.


    9. PLATA COMPENSAŢIEI
        Plata compensaţiei aferente cererilor de finanţare selectate se va face în baza Cererii de finanţare.

    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
        Beneficiarul finanţării are responsabilitatea de a arhiva toate documentele aferente cererii de finanţare nerambursabilă aprobată spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să se evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea acestora.
        Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
    - documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către DGP - AMPOPAM (Cererea de finanţare şi anexele acesteia, împreună cu toate documentele aferente acesteia, contractul de finanţare);
    – documente referitoare la plata compensaţiilor;
    – documente contabile conform prevederilor legale.

        Documentele trebuie arhivate în una din următoarele forme:
    - originale;
    – fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";
    – microfişe ale documentelor originale;
    – versiuni electronice ale documentelor originale;
    – documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.

        Atenţie!
        Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele şi fişierele informatice referitoare la Proiectul finanţat prin POPAM, conform clauzelor contractului de finanţare.
        Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM cu primire la locul de arhivare a documentelor şi să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale şi verificări.

        Proiectele finanţate prin POPAM pot fi verificate la faţa locului de o echipă alcătuită din experţi ai AMPOPAM sau ai oricărui alt organism abilitat de lege. Aceste verificări se vor realiza, ulterior semnării contractului de finanţare, pe toată perioada de valabilitate a acestuia şi vor avea ca obiect analiza oricăror documente pe baza cărora a fost acordată finanţarea nerambursabilă, precum şi verificarea respectării tuturor obligaţiilor contractuale .
        Verificările trebuie să asigure faptul că documentele ataşate cererilor de plată sunt în concordanţă cu regulile Uniunii Europene şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, beneficiarul va fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia beneficiarului este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea proiectului. Totodată beneficiarul are obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile.

    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
        Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.
     Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa nr. 8 - Măsuri de informare şi publicitate.

    12. ANEXE
    - Anexa A - Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări;
    – Anexa B - Declaraţie de eligibilitate;
    – Anexa C - Declaraţie privind admisibilitatea cererii;
    – Anexa D - Declaraţie pe proprie răspundere privind reducerea temporară a vânzărilor din producţia proprie rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA;
    – Anexa nr. 1. Lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii;
    – Anexa nr. 2. Notificare de solicitare a informaţiilor suplimentare;
    – Anexa nr. 3. Memoriu justificativ pentru compensaţii- Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3);
    – Anexa nr. 4. Analiza Memoriului justificativ şi calculul compensaţiei;
    – Anexa nr. 5. Notificare cu privire la neconformitatea administrativă/neeligibilitatea cererii de finanţare;
    – Anexa nr. 6. Notificare privind rezultatul evaluării;
    – Anexa nr. 7. Notificare privind renunţarea la Cererea de Finanţare;
    – Anexa nr. 8. Măsuri de informare şi publicitate;
    – Anexa 9. Situaţie vânzări produse procesate din producţia proprie rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA în perioada de referinţă.

    ANEXA A

           DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
        Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării şi prelucrării
        MĂSURA IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)
        Titlul proiectului: .........................
        Durata de implementare ... (luni); Valoarea eligibilă ................. (lei);
        Solicitant
        Denumire ...........................
        Statut juridic .....................
        Tel/fax ............................
        Email ..............................
        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria ..... nr. .........., CNP .......... eliberată de .......... la data de............., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ...................... denumire solicitant ....................., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. ......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ................... constituit în baza ...................., în anu ......, cu sediul în Localitatea: ......................, Judeţul .......... Strada .......... Nr. ........., Bl. ....,Sc. ...., Etaj ..., Apartament nr. ........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal, declar pe propria răspundere că proiectul pentru care se solicită finanţare în prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene.
                         Reprezentantul legal al solicitantului
                 .........(numele şi prenumele - cu majuscule)........
                                       Semnătura
        Data: ..............

    ANEXA B

                              DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
        Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării şi prelucrării
        Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)
        Titlul proiectului: ....................
        Durata de implementare ... (luni); Valoarea eligibilă ................. (lei); POPAM ............... (%)
        Solicitant
        Denumire ...........................
        Statut juridic .....................
        Tel/fax ............................
        Email ..............................
        Subsemnatul/a ................. posesor al CI/BI/Paşaport seria ... nr. ............, CNP ................ eliberată de .............. la data de ..............., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ............... denumire solicitant ................. care a depus Cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă, având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr .............. şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ............... constituit în baza ............., în anul ...., cu sediul în Localitatea: ...................., Judeţul ................ Strada .............. Nr. ...,Bl. ...,Sc. ..., Etaj ..., Apartament nr. ..., nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
    - s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de "res judicata";
    – este vinovat de grave greşeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;
    – a fost subiectul unei judecăţi de tip "res judicata" pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autorităţile competente;
    – a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru POP 2007-2013 şi POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaţii incorecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;

        Totodată, declar pe propria răspundere că nu voi încerca să obţin informaţii confidenţiale sau să influenţez Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.
        Subsemnatul/a ................. cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    - informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu,

        şi înţeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc Cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
                         Reprezentantul legal al solicitantului
                 .........(numele şi prenumele - cu majuscule)........
                                       Semnătura
        Data: ..............

    ANEXA C

                       DECLARAŢIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
        Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării şi prelucrării
        Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)
        Titlul proiectului: ....................
        Durata de implementare ... (luni); Valoarea eligibilă ................. (lei); POPAM ............... (%)
        Solicitant
        Denumire ...........................
        Statut juridic .....................
        Tel/fax ............................
        Email ..............................
        Subsemnatul/a ..................... posesor al CI/BI/Paşaport seria .... nr. ......, CNP ................ eliberată de .................... la data de ................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ....................... denumire solicitant ..................... care a depus Cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă, având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. ............. şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ..................... constituit în baza ....................., în anul ....., cu sediul în Localitatea: ..............., Judeţul ....... Strada ..................... Nr. ....,Bl. ...,Sc. ..., Etaj. ..., Apartament nr. ..., nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
        ● a săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
        ● a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;
        ● a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
        ● a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

        Subsemnatul/a ................ cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerinţele menţionate pe întreaga durată de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăţi.
        Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Pentru Pescuit şi Afaceri Maritime are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor care însoţesc Cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind veridicitatea acestora.
                         Reprezentantul legal al solicitantului
                 .........(numele şi prenumele - cu majuscule)........
                                       Semnătura
        Data: ..............

    ANEXA D

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                  privind reducerea temporară a vânzărilor de produse
                       procesate proprii rezultate din capturile
              realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de
           primă vânzare autorizate de ANPA, din cauza epidemiei de COVID-19
        Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării şi prelucrării
        Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)
        Titlul proiectului: ....................
        Durata de implementare ....... (luni); Valoarea eligibilă ............... (lei);
        Solicitant
        Denumire: .................
        Statut juridic: ................
        Tel/fax: .......................
        Email: .........................
        Subsemnatul/a ................ posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr. .........., CNP .............. eliberată de .............. la data de .............., în calitate de reprezentant legal al solicitantului .............. denumire solicitant ..............., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. ......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ............... constituit în baza ............., în anul ........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ......., Bl.. ......,Sc. ......., Etaj ..., Apartament nr. ...., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    - reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, pentru care se solicită finanţare în prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, este cauzată de epidemia de Covid-19;
    – valoarea compensaţiei solicitate nu include reducerea de vânzări cauzate de alte situaţii în afara epidemiei de Covid-19, iar toate datele şi documentele prezentate sunt conforme cu realitatea;
    – valoarea vânzărilor de produse procesate în perioada de referinţă din anii 2017, 2018, 2019 şi 2020, ce face obiectul prezentului proiect, este dată de comercializarea produselor procesate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA.

                         Reprezentantul legal al solicitantului
                 .........(numele şi prenumele - cu majuscule)........
                                       Semnătura
        Data: ..............

    ANEXA 1

          LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 5: STIMULAREA │
│COMERCIALIZĂRII ŞI PRELUCRĂRII Măsura │
│IV.4. Prelucrarea produselor │
│pescăreşti şi de acvacultură - art. 69│
│alin. (3) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. Durata de implementare . . . . . │
│(luni); Valoarea eligibilă . . . . . │
│.. . . (lei); Cofinanţarea . . . . . .│
│(%) Cod SMIS [][][][][][][][][][][][] │
│[][][][][][][][] │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant │
│ │legal │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


┌────┬───────────────┬────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr. │Puncte de │Explicaţii │verificării│
│crt.│verificat │ ├───┬───┬───┤
│ │ │ │DA │NU │NA │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │toate secţiunile din│ │ │ │
│ │ │Cererea de finanţare│ │ │ │
│ │ │sunt completate │ │ │ │
│ │ │conform cap. 4 │ │ │ │
│ │ │secţiunea 4.1 │ │ │ │
│ │ │Întocmirea cererii │ │ │ │
│ │ │de finanţare │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi existenţa│ │ │ │
│ │ │tuturor documentelor│ │ │ │
│ │ │solicitate prin │ │ │ │
│ │ │Lista de documente │ │ │ │
│ │ │din Ghidul │ │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentele respectă│ │ │ │
│ │ │formatul tip │ │ │ │
│ │ │stabilit în Ghidul │ │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentul este │ │ │ │
│ │ │destinat │ │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentul nu are │ │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │ │
│ │ │valabilitate expirat│ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │corectitudinea │ │ │ │
│ │Dosarul cererii│desemnării │ │ │ │
│ │de finanţare │reprezentantului │ │ │ │
│ │conţine toate │legal, conform │ │ │ │
│ │documentele │certificatului │ │ │ │
│1. │prevăzute în │constatator (prin │ │ │ │
│ │Lista de │consultarea │ │ │ │
│ │documente din │aplicaţiei RECOM │ │ │ │
│ │ghidul │online) şi actelor │ │ │ │
│ │solicitantului?│constitutive după │ │ │ │
│ │ │caz, precum şi a │ │ │ │
│ │ │datelor din Cererea │ │ │ │
│ │ │de finanţare, │ │ │ │
│ │ │Secţiunea-Solicitant│ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi existenţa│ │ │ │
│ │ │Hotărârii Adunării │ │ │ │
│ │ │Generale a │ │ │ │
│ │ │Asociaţilor/Deciziei│ │ │ │
│ │ │asociatului unic sau│ │ │ │
│ │ │Hotărârii pentru │ │ │ │
│ │ │persoane fizice │ │ │ │
│ │ │autorizate/ │ │ │ │
│ │ │întreprinderi │ │ │ │
│ │ │individuale/membrii │ │ │ │
│ │ │întreprinderii │ │ │ │
│ │ │familiale privind │ │ │ │
│ │ │depunerea Cererii de│ │ │ │
│ │ │finanţare, emisă │ │ │ │
│ │ │conform actelor │ │ │ │
│ │ │constitutive ale │ │ │ │
│ │ │solicitantului. │ │ │ │
│ │ │Verificaţi datele │ │ │ │
│ │ │din certificatul │ │ │ │
│ │ │constatator (prin │ │ │ │
│ │ │consultarea │ │ │ │
│ │ │aplicaţiei RECOM │ │ │ │
│ │ │online) /extrasul │ │ │ │
│ │ │din Registrul │ │ │ │
│ │ │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │fundaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │actele constitutive │ │ │ │
│ │ │ale solicitantului, │ │ │ │
│ │ │după caz. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi datele │ │ │ │
│ │ │din Certificatul │ │ │ │
│ │ │constatator cu │ │ │ │
│ │ │informaţii extinse │ │ │ │
│ │Solicitantul se│(prin consultarea │ │ │ │
│ │încadrează în │aplicaţiei RECOM │ │ │ │
│2. │categoria │online)/Extrasul din│ │ │ │
│ │beneficiarilor │Registrul │ │ │ │
│ │eligibili? │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │fundaţiilor (emis cu│ │ │ │
│ │ │cel mult 30 de zile │ │ │ │
│ │ │înainte de depunerea│ │ │ │
│ │ │Cererii de │ │ │ │
│ │ │finanţare). │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică datele │ │ │ │
│ │Proiectul se │din Cererea de │ │ │ │
│3. │implementează │finanţare - │ │ │ │
│ │în România? │secţiunea Localizare│ │ │ │
│ │ │proiect. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică dacă │ │ │ │
│ │ │solicitantul a │ │ │ │
│ │ │desfăşurat/ │ │ │ │
│ │Cererea de │desfăşoară │ │ │ │
│ │finanţare │activităţi de │ │ │ │
│ │conţine │prelucrare produse │ │ │ │
│4. │activităţi │pescăreşti. Se │ │ │ │
│ │eligibile │verifică existenţa │ │ │ │
│ │pentru Măsura │autorizaţiilor/ │ │ │ │
│ │IV.4. art. 69 │avizelor necesare: │ │ │ │
│ │alin (3)? │sanitar-veterinară, │ │ │ │
│ │ │de mediu, sănătate │ │ │ │
│ │ │publică, etc., după │ │ │ │
│ │ │caz. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul │Se verifică datele │ │ │ │
│ │desfăşoară │din Certificatul │ │ │ │
│ │activitate în │constatator cu │ │ │ │
│ │domeniul │informaţii extinse │ │ │ │
│ │domeniul │(prin consultarea │ │ │ │
│ │prelucrării şi │aplicaţiei RECOM │ │ │ │
│ │conservării │online)/Extrasul din│ │ │ │
│ │peştelui, │Registrul │ │ │ │
│5. │crustaceelor şi│asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │moluştelor (cod│fundaţiilor şi a │ │ │ │
│ │CAEN 1020) şi │actelor constitutive│ │ │ │
│ │nu se află în │ale solicitantului -│ │ │ │
│ │proces de │cod CAEN Se verifică│ │ │ │
│ │dizolvare, │Cererea de Finanţare│ │ │ │
│ │lichidare, │în secţiunea │ │ │ │
│ │fuziune, │Capacitate │ │ │ │
│ │reorganizare. │Solicitant. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Memoriul │ │ │ │ │
│ │justificativ │ │ │ │ │
│ │însoţit de │ │ │ │ │
│ │documente care │ │ │ │ │
│ │să facă dovada │Verificaţi existenţa│ │ │ │
│ │reducerii │documentelor din │ │ │ │
│ │temporare a │care să rezulte │ │ │ │
│ │vânzărilor la │valoarea reducerii │ │ │ │
│6. │produsele │temporare a │ │ │ │
│ │procesate │vânzărilor de │ │ │ │
│ │realizate din │produse din │ │ │ │
│ │capturile la │producţia proprie. │ │ │ │
│ │Marea Neagră, │ │ │ │ │
│ │înregistrate de│ │ │ │ │
│ │solicitant din │ │ │ │ │
│ │cauza epidemiei│ │ │ │ │
│ │de Covid-19. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Compensaţiile │Verificaţi Memoriul │ │ │ │
│ │solicitate se │justificativ însoţit│ │ │ │
│7. │încadrează în │de documentele │ │ │ │
│ │perioada de │justificative. │ │ │ │
│ │referinţă? │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │veridicitatea │ │ │ │
│ │Solicitantul │declaraţiei privind │ │ │ │
│ │respectă │admisibilitatea │ │ │ │
│8. │prevederile │cererii - Anexa C, │ │ │ │
│ │art. 10 alin. 5│în baza │ │ │ │
│ │din Reg. 508/ │informaţiilor │ │ │ │
│ │2014? │disponibile la │ │ │ │
│ │ │entităţile │ │ │ │
│ │ │abilitate. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul NU│ │ │ │ │
│ │a comis fraude │ │ │ │ │
│ │in perioada │ │ │ │ │
│ │anterioară │ │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │ │
│ │solicitării de │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │
│ │financiară │Verificaţi cazierul │ │ │ │
│ │(conform │judiciar şi baza de │ │ │ │
│ │Convenţiei │date a Autorităţii │ │ │ │
│ │privind │de Management Pentru│ │ │ │
│9. │protejarea │Programul │ │ │ │
│ │intereselor │Operaţional Pentru │ │ │ │
│ │financiare ale │Pescuit Şi Afaceri │ │ │ │
│ │Comunităţilor │Maritime. │ │ │ │
│ │Europene, │ │ │ │ │
│ │constituie │ │ │ │ │
│ │fraudă care │ │ │ │ │
│ │aduce atingere │ │ │ │ │
│ │intereselor │ │ │ │ │
│ │financiare ale │ │ │ │ │
│ │Comunităţilor │ │ │ │ │
│ │Europene? │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────────────┴───┴───┴───┘

        Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, Cererea de finanţare este declarată neconformă administrativ.
        Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-12 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci Cererea de finanţare este declarată neeligibilă.
        Dacă solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de finanţare este declarată neconformă administrativ/neeligibilă, după caz.

    ANEXA 2

        DGP-AM POPAM/CR
        Nr. de înregistrare ......... data ................
                 NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 5: STIMULAREA │
│COMERCIALIZĂRII ŞI PRELUCRĂRII Măsura │
│IV.4. Prelucrarea produselor │
│pescăreşti şi de acvacultură - art. 69│
│alin. (3) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . │
│Durata de implementare . . . . . . │
│(luni); Valoarea eligibilă . . . . .. │
│lei); Cod SMIS [][][][][][][][][][][] │
│[][][][][][][][][] │
├─────────────────────┬────────────────┤
│ │Reprezentant │
│Solicitant │legal al │
│ │solicitantului │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Vă aducem la cunoştinţă, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă - eligibilitate/evaluare tehnico - economică a Cererii de finanţare depusă de dumneavoastră a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.
        Vă rugăm să completaţi partea a - II-a a formularului şi să-l returnaţi Compartimentului regional POPAM ............../DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.
        În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanţare va fi verificată/evaluată conform documentelor existente.
        Precizăm că documentele transmise nu vor aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare.
     PARTEA I
    A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Referinţa (document│Subiecte de │
│crt. │/pct. din doc.) │clarificat │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│1 │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│2 │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│3 │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│. . .│ │ │
└─────┴───────────────────┴────────────┘

        Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să ataşaţi următoarele documente
    1. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    3. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    4. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    5. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

     PARTEA II
    A se completa de Solicitant
        Precizările Reprezentantului legal al solicitantului referitoare la solicitările menţionate în Partea I:

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa (document/ │Precizări│
│crt. │pct. din doc.) │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│4 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│5 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│. . .│ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
    1. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. ...................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

        Reprezentant legal
        (nume, prenume, semnătura, data)

    ANEXA 3

                                 MEMORIUL JUSTIFICATIV
                                  pentru compensaţii -
        Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)
    1. Date generale
    1.1. Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia
    1.2. Scurt istoric al solicitantului
    1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului (conform certificatului constatator de la Oficiul Registrul Comerţului).

    2. Descrierea proiectului
    2.1. Denumirea proiectului
    2.2. Elaborator (date de identificare)
    2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)
    2.4. Date despre activitatea solicitantului
    2.5. Fundamentarea necesităţii proiectului; Fundamentarea solicitării de compensaţii
    2.6. Justificarea pierderilor înregistrate pentru care se solicită compensaţie
        Sprijinul financiar se acordă pentru reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii (realizate în cadrul unităţii de procesare a solicitantului) rezultate din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA, din cauza epidemiei de COVID-19, într-una sau în ambele perioade de referinţă 16 martie - 31 august şi 01 septembrie -31 decembrie, în 2020.
        Astfel, solicitantul trebuie să specifice şi să demonstreze că:
    - în perioada de referinţă a anului 2020, pentru care se solicită compensaţia, au fost înregistrate reduceri ale vânzărilor de produse procesate proprii (din categoria celor precizate în prezentul ghid) faţă de media anilor 2017, 2018, 2019, din aceeaşi perioada de referinţă, cauzate de epidemia de Covid-19; solicitantul are obligaţia să prezinte toate documentele şi informaţiile necesare privind legătura de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de Covid-19;
    – valorile luate în calcul sunt aferente vânzărilor de produse procesate realizate în spaţiul propriu de producţie, în condiţiile specificate în prezentul ghid;
    – materia primă utilizată pentru obţinerea produselor procesate pentru care a fost calculată reducerea vânzărilor provine din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA. Solicitantul va prezenta documentele ce atestă această sursă;
    – produsele procesate de solicitant, provenind din alte surse, şi valorile vânzărilor aferente acestora, ce nu îndeplinesc condiţiile din prezentul ghid, sunt specificate şi evidenţiate separat.

        Pentru justificarea producţiei proprii şi reducerea vânzărilor din producţia proprie, vor fi prezentate: bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierderi, balanţe de verificare, centralizator cu documente/facturi de achiziţie materie primă (peşte, crustacee şi moluşte) şi vânzare produse procesate şi produse procesate proprii, planuri de producţie, jurnal pentru cumpărări şi pentru vânzări, declaraţia tip 394, declaraţia tip 390 şi documente comerciale de export pentru ţări terţe din afara Uniunii Europene (după caz), atât pentru perioada de referinţă din anul 2020 cât şi pentru anii 2017, 2018 şi 2019, etc. Documentele prezentate trebuie să vizeze activitatea contabilă a solicitantului în perioada de referinţă.
        Pentru a demonstra legătura de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de Covid- 19 se vor prezenta: declaraţia pe propria răspundere (Anexa D), şi după caz: certificat de situaţie de urgenţă eliberat de Ministerul economiei, contracte de aprovizionare (materie primă)/desfacere (HORECA, etc.), decizii de izolare şi/sau carantinare pentru personalul angajat emise de DSP, alte documente relevante.

    2.7. Calculul compensaţiei
        Va cuprinde valoarea şi calculul reducerii temporare a vânzărilor (compensaţiei) descrise mai sus, utilizând următoarea formulă:
        V(rt) = V(m) - V(2020)
        unde:
        V(rt) este valoarea reducerii temporare a vânzărilor din producţia proprie (rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA);
        V(m) = [V(2017) + V(2018) + V)2019]/3 şi reprezintă media veniturilor obţinute din vânzările din producţia proprie (rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA) în perioada de referinţă în anii 2017-2019;
        V(2020) este valoarea vânzărilor din producţia proprie proprie (rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA) în perioada de referinţă pentru anul 2020.


        În cazul în care solicitantul are o vechime în activitate sub 3 ani, calculul are în vedere doar anii întregi de activitate efectivă.
        Prin POPAM au fost instituite 2 limite:
    a) Nu se compensează V(rt) care este mai mică de 15.000 lei;
    b) Nu se compensează V(rt) care este mai mare de 50% din V(m).

        Pentru cererile la care pierderile depăşesc procentul de 50% din V(m), compensaţia va fi de 50% din V(m).
        Nu se compensează pierderi care nu sunt cauzate de epidemia de Covid-19.
        Notă:
    Modalitatea de calcul trebuie să respecte prevederile art. 96 din regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, - "[...] toate calculele relevante sunt adecvate, exacte şi stabilite în prealabil, pe baza unui calcul just, echitabil şi verificabil". Pentru a respecta aceste prevederi, modalitatea de calcul se referă la documente contabile ale solicitanţilor.
    ANEXA 4

                Analiza Memoriului justificativ şi calculul compensaţiei

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 5: STIMULAREA │
│COMERCIALIZĂRII ŞI PRELUCRĂRII Măsura │
│IV.4. Prelucrarea produselor │
│pescăreşti şi de acvacultură - art. 69│
│alin. (3) │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. Durata de implementare . . . . . . .│
│. . . (luni); Valoarea eligibilă . . .│
│. . . . . . . (lei); Cofinanţarea . . │
│. . . . . . . . (%) Cod SMIS [][][][] │
│[][][][][][][][][][][][][][][][] │
├─────────────────────┬────────────────┤
│ │Reprezentant │
│Solicitant │legal al │
│ │solicitantului │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │Nume . . . . . .│
│. . . . Statut │. . . . Prenume │
│juridic . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . . Tel/fax . . . .│. . Funcţie . . │
│. . . . . . Email . .│. . . . . . . . │
│. . . . . . . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        În urma analizei Memoriului justificativ şi a documentelor justificative anexate: bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierderi, balanţe de verificare, centralizator cu documente/facturi de achiziţie materie primă (peşte, crustacee şi moluşte) şi vânzare produse procesate şi produse procesate proprii, planuri de producţie, jurnal pentru cumpărări şi pentru vânzări, declaraţia tip 394, declaraţia tip 390 şi documente comerciale de export pentru ţări terţe din afara Uniunii Europene (după caz), aferente perioadei de referinţă pentru care este solicitată compensaţia, atât pentru anul 2020 cât şi pentru anii 2017, 2018 şi 2019, situaţia vânzărilor (Anexa 9), etc., precum şi documentele care să demonstreze că există legătura de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de Covid-19,
        au fost constatate următoarele: ............................................
        Calculul pierderilor de venituri:
        V(rt) = V(m) - V(2020)
    unde:
        Vrt - reprezintă valoarea reducerii temporare a vânzărilor de produse din producţia proprie rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA;
        V(m) = [V(2017) + V(2018) + V)2019]/3 - reprezintă media veniturilor obţinute din vânzările de produse procesate din producţia proprie rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019;
        V(2020) - reprezintă valoarea vânzărilor de produse procesate din producţia proprie rezultată din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de ANPA în perioada de referinţă pentru anul 2020.


        Valoarea totală eligibilă solicitată de ....... este de ........... lei, astfel:

┌─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│ │ │ │V(m) [V│ │ │
│ │ │ │(2017+V│ │ │
│An │An │An │(2018)+│V │V(rt)│
│2017 │2018 │2019 │V │(2020)│(lei)│
│(lei)│(lei)│(lei)│(2019)]│(lei) │ │
│ │ │ │/3) │ │ │
│ │ │ │(lei) │ │ │
├─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┤
└─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┘


        În urma analizei "Memoriului justificativ" prezentat de solicitantul ............ şi ale documentelor justificative ataşate, calculul compensaţiei privind valoarea reducerii temporare a vânzărilor înregistrată în perioada de referinţă, în anul 2020, comparativ cu media vânzărilor realizate în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019, este următorul:

┌─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│ │ │ │*) V(m)│ │ │
│ │ │ │[V │ │ │
│An │An │An │(2017+V│V │ │
│2017 │2018 │2019 │(2018)+│(2020)│V(rt)│
│(lei)│(lei)│(lei)│V │(lei) │(lei)│
│ │ │ │(2019)]│ │ │
│ │ │ │/3) │ │ │
│ │ │ │(lei) │ │ │
├─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┤
└─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┘

        *) - În cazul în care solicitantul are o vechime în activitate sub 3 ani, calculul are în vedere doar anii întregi de activitate efectivă.

        Valoarea totală eligibilă rezultată în urma verificării documentelor existente în Cererea de finanţare şi în dosarul administrativ este următoarea:
        V(rt) = V(m) - V(2020) = ............ lei,
        în urma căreia propunem spre aprobare valoarea de ............ LEI.

    ANEXA 5

        DGP-AM POPAM
        Nr. de înregistrare ............ data ............
                        NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA
                  ADMINISTRATIVĂ/NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANŢARE
                              Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabilă depusă de ............ [nume solicitant] pentru proiectul cu titlul ............ în cadrul sesiunii din luna ............, anul ...... cu nr. :
        Cod SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
        a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă din următoarele motive:
    1. ........................
    2. ........................

        În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, contestaţia se depune prin orice mijloace de comunicare legale, la sediul nostru din Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, inclusiv prin e-mail, semnată electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări.
        Precizăm că în cazul depunerii unei contestaţii nu se pot aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

    ANEXA 6

        DGP-POPAM
        Nr. de înregistrare ............ data ............
                                       NOTIFICARE
                              privind rezultatul evaluării
        Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabilă, depusă de ............ [nume solicitant], pentru proiectul cu titlul ........................, în cadrul sesiunii din luna ............, anul ..... cu codul:
        Cod SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
    - a fost admisă în urma etapei de evaluare tehnico-economică, compensaţia aprobată în urma evaluării documentelor existente în Cererea de finanţare şi în dosarul administrativ fiind următoarea:
        ........................,
        [SAU]

    – a fost respinsă în urma etapei de evaluare tehnico-economică din următoarele motive:
        ........................


        şi a obţinut punctajul total de ....... puncte după cum urmează:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Denumire criteriu/ │Punctaj │
│subcriteriu de selecţie │obţinut │
├───────────────────────────┼──────────┤
├───────────────────────────┼──────────┤
└───────────────────────────┴──────────┘


        Vă informăm că aveţi posibilitatea să contestaţi punctajul obţinut şi/sau valoarea compensaţiei, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.
        Precizăm că în cazul depunerii unei contestaţii nu se pot aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare.
        Pentru a putea fi soluţionată de Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (DGP- AMPOPAM), vă rugăm să depuneţi contestaţia prin orice mijloace de comunicare legale, la sediul nostru din Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, inclusiv prin e- mail, semnată electronic în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP AMPOPAM (www.ampeşte.ro) a Listei cererilor de finanţare în ordine descrescătoare a punctajului.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

    ANEXA 7

                                         APROB,
                              Director General DGP-AMPOPAM
                          (Nume, prenume, semnătură, stampila)
        SOLICITANT .....................
        Nr./data înregistrare ..............
                             NOTIFICARE PRIVIND RENUNŢAREA
                                la Cererea de Finanţare
        CĂTRE,
        Direcţia Generala Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM
        Stimate Domnule Director General,
        Subsemnatul ....................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ....................., vă informez că am renunţat la Cererea de finanţare nr.
        Cod SMIS [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
        pentru proiectul cu titlul ....................., depusă în sesiunea ..................... din anul ..........
                         Reprezentantul legal al solicitantului
                               Nume .....................
                             Prenume .....................
                            Semnătura .....................

    ANEXA 8

                          MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
                         Reguli generale - cerinţe obligatorii
                      pentru toate proiectele finanţate prin POPAM
                                       2014-2020
    ART. 1
        Beneficiarul are obligaţia de a:
    a) afişa panoul prevăzut la art. (4) pct. (1) din prezenta Anexa, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil;
    b) aplica autocolantele prevăzute la art. 4 pct. (2), pentru mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate în locuri uşor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.


    ART. 2
        Panoul de publicitate şi după caz, autocolantele, vor fi afişate atât pe perioada executării proiectului cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finaţare nerambursabilă.

    ART. 3
        Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta Anexă, are drept consecinţă aplicarea unei corecţii în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă.

    ART. 4
        Elementele de informare afişate pe panou/autocolante vor fi următoarele:
    1. PANOU PENTRU PUBLICITATE
        Textul panoului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020) va fi afişat în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil.
        Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiţii de vizibilitate şi reglementări de circulaţie existente în România.
        Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
    a) În partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 150, bold. Stema va avea dimensiunile de L = 0,14 m, l = 0,18 m.
    b) În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având dedesubt textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L = 0,20 m, l = 0,17 m.
    c) În partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSTINE INITIATIVA TA"
    d) Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în trei casete cu următoarele dimensiuni: casetă 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; casetă 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; casetă 3 - L = 0,40 m, l = 0,23 m
    e) În aceste casete se va scrie în ordine: Prioritatea Uniunii, Măsura, Titlul proiectului şi numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei - Arial, 150, normal.

        Atenţie!(i)
        Panoul va avea dimensiunile de L = 1,8m şi l = 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme; Stemele şi sigla POPAM vor fi color.

        Exemplu: (a se vedea imaginea asociată)


    2. AUTOCOLANT PENTRU AFIŞARE
        Textul autocolantului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat pe fiecare utilaj, instalaţie sau alte achiziţii, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripţionat şi va fi menţinut atât pe perioada executării proiectului cât şi după 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finaţare nerambursabilă.
        Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
    a) În partea din dreapta, se va înscrie: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi logoul "SUSTINE INITIATIVA TA".
    b) În partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L = 2 cm, l = 3 cm.
        Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului - Arial, 16, bold

    c) În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având dedesubt textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L = 3,5 cm, l = 1,8 cm.
    d) În partea de mijloc, jos se va trece titlul proiectului şi anul achiziţionării bunului - Arial, 16, bold.

        Atenţie!(i)
        Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme. Stemele şi sigla POPAM vor fi color.
    ANEXA 9

                                    SITUAŢIE VÂNZĂRI
                   produse procesate din producţia proprie rezultate
       din capturile realizate la Marea Neagră şi comercializate prin centrele de
       primă vânzare autorizate de ANPA, în perioada de referinţă: ..............

┌────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬───────────────────┬───────────┬─────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┤
│Document vânzare │ │ │ │
├────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤V(m) │V(rt)= V(m)│*)V(rt) │
│nr./ │Vânzări 2017 │Vânzări 2018 │Vânzări 2019 │Vânzări 2020 │(2017+2018+2019)/3 │– V(2020): │solicitat│
│serie/ ├─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤(col.3+col.5+col.7)│(col.10-col│(lei) │
│data │cantitate│valoare│cantitate│valoare│cantitate│valoare│cantitate│valoare│/3 (lei) │9) (lei) │ │
│document│(kg) │(lei) │(kg) │(lei) │(kg) │(lei) │(kg) │(lei) │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┤
├────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴───────────────────┴───────────┴─────────┘

        *) se are în vedere condiţia pentru V(rt): să fie mai mare sau egală cu 15.000 lei, respectiv, mai mică sau egală cu 50% din V(m).

                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016