Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID ESMA din 7 octombrie 2019  pentru aplicarea secţiunilor C punctul 6 şi C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID ESMA din 7 octombrie 2019 pentru aplicarea secţiunilor C punctul 6 şi C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 853 din 22 octombrie 2019
──────────
    Conţinut de NORMA nr. 23 din 7 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 22 octombrie 2019.
──────────
    I. Domeniu de aplicare
    Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente şi firmelor de investiţii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 din MiFID II.

    Ce se aplică?
    2. Ca urmare a aplicării MiFID II şi a art. 7 din Regulamentul 2017/565, prezentul ghid modifică ghidul ESMA referitor la secţiunea C pct. 6 şi secţiunea C pct. 7 (ESMA/2015/1341) care a fost elaborat pentru a clarifica pct. 6 şi 7 ale secţiunii C din anexa 1 la MiFID, astfel cum a fost completată prin articolul 38 din Regulamentul 1.287/2006/CE.

    Când se aplică?
    3. Prezentul ghid începe să se aplice la două luni după data publicării pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE.


    II. Referinţe legislative şi abrevieri
    Referinţe legislative

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │1.095/2010 al │
│ │Parlamentului European şi│
│ │al Consiliului din 24 │
│ │noiembrie 2010 de │
│ │instituire a Autorităţii │
│ │europene de supraveghere │
│ │(Autoritatea europeană │
│Regulamentul│pentru valori mobiliare │
│ESMA │şi pieţe), de modificare │
│ │a Deciziei nr. 716/2009/ │
│ │CE şi de abrogare a │
│ │Deciziei 2009/77/CE a │
│ │Comisiei^1 │
│ │^1 Jurnalul Oficial al │
│ │Uniunii Europene, seria │
│ │L, nr. 331 din │
│ │15.12.2010, p. 84. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Directiva 2014/65/UE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului din 15 mai │
│ │2014 privind pieţele │
│ │instrumentelor financiare│
│MiFID II │şi de modificare a │
│ │Directivei 2002/92/CE şi │
│ │a Directivei 2011/61/UE^2│
│ │^2 Jurnalul Oficial al │
│ │Uniunii Europene, seria │
│ │L, nr. 173 din 12.6.2014,│
│ │p. 349. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Directiva 2004/39/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului din 21 │
│ │aprilie 2004 privind │
│ │pieţele instrumentelor │
│ │financiare, de modificare│
│ │a Directivelor 85/611/CEE│
│ │şi 93/6/CEE ale │
│MiFID │Consiliului şi a │
│ │Directivei 2000/12/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului şi de │
│ │abrogare a Directivei 93/│
│ │22/CEE a Consiliului^3 │
│ │^3 Jurnalul Oficial al │
│ │Uniunii Europene, seria │
│ │L, nr. 145 din 30.4.2004,│
│ │p. 1-44. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat (UE)│
│ │2017/565 al Comisiei din │
│ │25 aprilie 2016 de │
│ │completare a Directivei │
│ │2014/65/UE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului în ceea ce │
│Regulamentul│priveşte cerinţele │
│(UE) 2017/ │organizatorice şi │
│565 │condiţiile de funcţionare│
│ │aplicabile firmelor de │
│ │investiţii şi termenii │
│ │definiţi în sensul │
│ │directive menţionate^4 │
│ │^4 Jurnalul Oficial al │
│ │Uniunii Europene, seria │
│ │L, nr. 173 din 12.6.2014,│
│ │p. 349. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │
│ │1.287/2006 al Comisiei │
│ │din 10 august 2006 de │
│ │punere în aplicare a │
│ │Directivei 2004/39/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului privind │
│ │obligaţiile │
│ │întreprinderilor de │
│ │investiţii de păstrare a │
│Regulamentul│evidenţei şi │
│(CE) nr. │înregistrărilor, │
│1.287/2006 │raportarea tranzacţiilor,│
│ │transparenţa pieţei, │
│ │admiterea de instrumente │
│ │financiare în tranzacţii │
│ │şi definiţia termenilor │
│ │în sensul directivei în │
│ │cauză^5 │
│ │^5 Jurnalul Oficial al │
│ │Uniunii Europene, seria │
│ │L, nr. 145 din 30.4.2004,│
│ │p. 1. │
└────────────┴─────────────────────────┘    Abrevieri

┌────┬─────────────────────────────────┐
│ESMA│Autoritatea Europeană pentru │
│ │Valori Mobiliare şi Pieţe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
└────┴─────────────────────────────────┘    III. Obiect
    1. Prezentul ghid (denumit în continuare „ghidul“) are ca scop modificarea ghidului referitor la secţiunea C pct. 6 şi secţiunea C pct. 7 (denumit în continuare „ghidul modificat“), adoptat de ESMA în octombrie 2015 pentru a asigura o aplicare comună, uniformă şi consecventă a art. 4 alin. (1) pct. 17, coroborat cu secţiunea C pct. 6 şi secţiunea C pct. 7 din anexa 1 la MiFID, astfel cum a fost completată prin art. 38 din Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006.
    2. Ghidul se publică în urma intrării în vigoare şi aplicării MiFID II şi a Regulamentului (UE) 2017/565 de completare, care au abrogat şi au înlocuit MiFID şi Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 de punere în aplicare. Ghidul actualizează ghidul modificat în vederea adaptării sale la noul cadru de reglementare al MiFID II, fără modificări de fond.
    Prin urmare, ESMA a considerat că organizarea unei consultări publice deschise şi realizarea unei analize a costurilor şi beneficiilor aferente nu sunt proporţionale în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Regulamentul ESMA.

    3. Ghidul modificat şi ghidul se publică la iniţiativa ESMA în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA. Ghidul clarifică art. 4 alin. (1) pct. 2 din MiFID II, coroborat cu secţiunea C pct. 6 şi secţiunea C pct. 7 din anexa 1 la MiFID II şi cu art. 7 din Regulamentul 2017/565.

    IV. Obligaţii de conformare şi raportare
    Statutul ghidului
    1. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta ghidul.
    2. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea lui în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere naţionale, după caz, inclusiv în cazul în care ghiduri specifice vizează, în principal, participanţii la pieţele financiare. În acest caz, autorităţile competente trebuie să asigure, prin activităţi de supraveghere, respectarea ghidului de către participanţii la pieţele financiare.

    Cerinţe de raportare
    3. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă (i) respectă, (ii) nu respectă, dar intenţionează să respecte sau dacă (iii) nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.
    4. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    5. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează şi se transmite la ESMA.
    6. Participanţii la piaţa financiară nu sunt obligaţi să raporteze dacă respectă ghidul sau nu.

    V. Ghid pentru aplicarea secţiunii C pct. 6 şi pct. 7 din anexa 1 la MiFID II
    V.I. Ghidul modificat
    Aplicarea secţiunii C pct. 6 din anexa 1 la MiFID II
    1. ESMA consideră că definiţia de la secţiunea C pct. 6 din anexa 1 la MiFID II se aplică după cum urmează:
    a) secţiunea C pct. 6 are o arie largă de aplicare, cuprinzând toate contractele derivate referitoare la mărfuri, inclusiv contractele forward, dar excluzând produsele energetice angro tranzacţionate pe un OTF care trebuie decontate prin livrare fizică, cu condiţia ca:
    (i) acestea să poată sau să trebuiască să fie decontate prin livrare fizică; şi
    (ii) să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un MTF şi/sau pe un OTF;

    b) „Decontarea prin livrare fizică“ integrează o serie amplă de metode de livrare şi cuprinde:
    (i) livrarea fizică a mărfurilor relevante;
    (ii) livrarea unui document care conferă drepturi de proprietate pentru mărfurile relevante sau cantitatea relevantă de mărfuri în cauză (cum ar fi un conosament sau o recipisă de antrepozit); sau
    (iii) o altă metodă de determinare a transferului de drepturi de proprietate pentru cantitatea relevantă de mărfuri fără livrarea fizică a acestora (inclusiv înştiinţarea, programarea sau desemnarea unui operator de reţea electrică), care acordă beneficiarului dreptul la cantitatea relevantă de mărfuri.    Aplicarea secţiunii C pct. 7 din anexa 1 la MiFID II
    2. ESMA consideră că definiţia de la secţiunea C pct. 7 din anexa 1 la MiFID II se aplică după cum urmează:
    a) secţiunea C pct. 7 reprezintă o categorie distinctă de secţiunea C pct. 6 şi cuprinde contractele derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un MTF sau un OTF, cu condiţia ca respectivul contract derivat referitor la mărfuri:
    (i) să nu fie un contract spot, astfel cum este definit la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/565;
    (ii) să nu aibă scopurile comerciale descrise la art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/565; şi
    (iii) să îndeplinească unul din cele trei criterii de la art. 7 alin. (1) lit. (a) şi, de asemenea, criteriile separate de la art. 7 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2017/565;

    b) „Decontarea prin livrare fizică“ integrează o serie amplă de metode de livrare şi cuprinde:
    (i) livrarea fizică a mărfurilor relevante;
    (ii) livrarea unui document care conferă drepturi de proprietate pentru mărfurile relevante sau cantitatea relevantă de mărfuri în cauză (cum ar fi un conosament sau o recipisă de antrepozit); sau
    (iii) o altă metodă de determinare a transferului de drepturi de proprietate pentru cantitatea relevantă de mărfuri fără livrarea fizică a acestora (inclusiv înştiinţarea, programarea sau desemnarea unui operator de reţea electrică), care acordă beneficiarului dreptul la cantitatea relevantă de mărfuri.


    3. Instrumentele derivate referitoare la mărfuri decontate prin livrare fizică, care nu se încadrează în definiţia de la secţiunea C pct. 6, mai exact nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un MTF sau un OTF, se pot încadra în definiţia de la secţiunea C pct. 7, iar definiţiile de la secţiunea C pct. 6 şi secţiunea C pct. 7 reprezintă două categorii distincte, deoarece secţiunea C pct. 7 se aplică la instrumentele derivate referitoare la mărfuri „care pot fi decontate prin livrare fizică şi care nu au fost menţionate în alt mod în secţiunea C punctul 6“.
    4. Celelalte caracteristici ale instrumentelor derivate referitoare la mărfuri care se încadrează în secţiunea C pct. 7 - „neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate“ - sunt stabilite în detaliu la art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/565.
    5. ESMA precizează că condiţiile prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/565 vor fi aplicate cumulativ.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016