Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 6 august 2020  privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 6 august 2020 privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 712 din 7 august 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 6 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 712 din 7 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Mandatarii financiari
    ART. 1
    (1) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care vor participa la alegerile locale din anul 2020, individual sau într-o alianţă politică ori electorală, au obligaţia de a-şi desemna mandatari financiari coordonatori, respectiv mandatari financiari pentru fiecare judeţ, pentru municipiul Bucureşti şi pentru fiecare sector al municipiului Bucureşti.
    (2) Partidul politic, alianţa politică şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale din anul 2020 doar într-un judeţ, într-un sector al municipiului Bucureşti sau numai în municipiul Bucureşti îşi desemnează câte un singur mandatar financiar, care va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.
    (3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar; acesta va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.
    (4) Partidele politice care fac parte din aceeaşi alianţă pot desemna aceiaşi mandatari financiari pentru fiecare judeţ, pentru municipiul Bucureşti şi pentru fiecare sector al municipiului Bucureşti.

    ART. 2
    (1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, are obligaţia de a încheia un contract de asistenţă de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.
    (3) Mai multe partide sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, indiferent de nivel, cu excepţia situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.
    (4) Mai mulţi candidaţi independenţi nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar financiar.
    (5) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.
    (6) Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

    ART. 3
    În vederea înregistrării mandatarilor financiari la alegerile locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi sau persoanele desemnate de către aceştia vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă, până cel mai târziu la data de 28 august 2020, următoarele documente:
    a) cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, în original, conform modelului prevăzut de anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legi nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice;
    b) copiile actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extrase din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;
    c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice, cum ar fi copie carnet expert contabil/contabil autorizat cu viza pe anul 2020, certificat pentru conformitate cu originalul;
    d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;
    e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;
    f) copiile contractelor încheiate între partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, şi mandatarii financiari;
    g) împuternicirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent, după caz, precum şi acceptul mandatarilor financiari.


    ART. 4
    (1) Documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator se depun la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaţilor independenţi se depun la sediile birourilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Mandatarii financiari vor fi înregistraţi numai în cazul în care sunt depuse toate documentele prevăzute la art. 3.
    (3) Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice.
    (4) La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarul financiar coordonator primeşte un cod unic de identificare al partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau al candidatului independent, după caz, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse şi utilizate în campania electorală aparţinând partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau candidatului independent pe care îl reprezintă.
    (5) Autoritatea Electorală Permanentă comunică codurile unice de identificare prevăzute la alin. (4) şi partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi candidaţilor independenţi ai căror mandatari financiari coordonatori au fost înregistraţi de Autoritatea Electorală Permanentă.
    (6) Numele mandatarilor financiari, codurile unice de identificare primite de către aceştia, precum şi partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi pe care îi reprezintă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
    (7) Codurile unice de identificare prevăzute la alin. (4) sunt compuse din următoarele elemente: tip alegeri; partid politic/organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale/candidat independent; anul alegerilor; 4 cifre acordate unic.

    ART. 5
    (1) Odată cu cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi transmit Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale adresele poştale şi/sau adresele de poştă electronică, numerele de telefon şi/sau de fax pe care le vor utiliza în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi datele de contact ale mandatarilor financiari.
    (2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (2) va fi comunicată de îndată Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 6
    Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare derulate prin contul destinat finanţării campaniei electorale, prevăzut la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin contul prevăzut la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, dacă este cazul;
    b) supervizează activitatea celorlalţi mandatari financiari ai partidului politic sau ai organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi centralizează evidenţele acestora;
    c) poate aviza angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în acest caz, transmite Autorităţii Electorale Permanente informaţiile prevăzute la lit. d);
    d) centralizează şi transmite Autorităţii Electorale Permanente informaţiile comunicate de mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti privind cheltuielile electorale efectuate de către formaţiunea politică sau de către candidat, după caz, în cel mult 3 zile lucrătoare de la angajarea cheltuielilor electorale; comunicarea se va realiza prin mijloace electronice şi va cuprinde informaţiile din tabelul nr. 1:
    Tabelul nr. 1. Informaţiile privind cheltuielile electorale ce se comunică Autorităţii Electorale Permanente în 3 zile lucrătoare de la data angajării acestora

┌───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Tipul │ │ │ │ │ │
│ │cheltuielii │ │ │ │Circumscripţia│ │
│ │electorale │ │ │ │electorală │ │
│ │[conform │ │ │ │pentru care │ │
│ │art. 38 │ │ │Numele │s-a efectuat │Funcţia │
│ │alin. (2) │Valoarea în│Data │mandatarului│cheltuiala │pentru │
│Denumirea │din Legea │lei a │angajării │financiar │electorală (Se│care s-a │
│formaţiunii│nr. 334/ │cheltuielii│cheltuielii│care a vizat│va înscrie │efectuat │
│politice │2006, │electorale │electorale │angajarea │denumirea │cheltuiala│
│ │republicată,│ │ │cheltuielii │judeţului sau │electorală│
│ │cu │ │ │electorale │municipiul │ │
│ │modificările│ │ │ │Bucureşti, │ │
│ │şi │ │ │ │după caz.) │ │
│ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ulterioare] │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘
    e) întocmeşte raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
    f) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi rapoartele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scris şi în format electronic;
    g) întocmeşte şi depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;
    h) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candidaţilor care au depus şi către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, la nivelul municipiului Bucureşti sau la nivel central, după caz;
    i) poate efectua plăţi din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competenţă pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;
    j) transmite Autorităţii Electorale Permanente lista conturilor şi/sau a subconturilor bancare deschise pentru campania electorală, înaintea efectuării oricărei cheltuieli electorale prin intermediul acestora.


    ART. 7
    Mandatarul financiar desemnat la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti sau la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii principale:
    a) organizează evidenţa operaţiunilor financiare efectuate pentru campania electorală şi verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;
    b) la primirea contribuţiei electorale, verifică şi înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice;
    c) avizează angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; transmit, de îndată, mandatarului financiar coordonator, prin mijloace electronice, informaţiile prevăzute la art. 6 lit. d);
    d) efectuează operaţiunile de plăţi din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competenţă pe baza împuternicirii scrise a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau a candidatului independent, după caz;
    e) îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaţilor independenţi;
    f) transmite mandatarului financiar coordonator datele şi informaţiile necesare întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.


    ART. 8
    Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de către fiecare partid politic, alianţă politică, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent în termenul şi condiţiile prevăzute de lege pentru următoarele motive:
    a) numai mandatarul financiar coordonator întocmeşte şi depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;
    b) candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidatului independent nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator, în condiţiile legii;
    c) în lipsa unui mandatar financiar, cheltuielile electorale nu pot fi angajate, efectuate şi rambursate.


    CAP. II
    Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală
    ART. 9
    (1) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale deschid conturi şi/sau subconturi bancare ce vor fi folosite pentru campania electorală, după cum urmează:
    a) un cont sau subcont bancar la nivel central;
    b) câte un cont sau subcont bancar la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti.

    (2) Partidele politice care obţin venituri din subvenţii de la bugetul de stat vor deschide la nivel central un cont sau subcont bancar distinct, destinat sumelor de bani pentru finanţarea campaniei electorale transferate din contul de subvenţii de la bugetul de stat, precum şi câte un cont sau subcont bancar distinct cu aceeaşi destinaţie la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti.
    (3) Candidatul independent deschide un cont sau subcont bancar pentru campania electorală.
    (4) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi privind campania electorală se efectuează numai prin conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală, notificate în prealabil Autorităţii Electorale Permanente.
    (5) Lista conturilor şi subconturilor bancare deschise pentru campania electorală se notifică de către mandatarul financiar coordonator Autorităţii Electorale Permanente sau la biroul teritorial al acesteia, după caz. Lista conturilor şi a subconturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv contul bancar deschis de către candidatul independent, va cuprinde cel puţin codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea au fost deschise.
    (6) De la data notificării Autorităţii Electorale Permanente, conturile şi subconturile bancare deschise pentru campania electorală sunt destinate exclusiv încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacţii. Prin conturile şi subconturile bancare de subvenţii se vor efectua numai transferuri având ca sursă de finanţare subvenţiile primite de la bugetul de stat şi se vor efectua plăţi ale cheltuielilor electorale realizate distinct din subvenţii.
    (7) Conturile şi subconturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidaţi a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

    ART. 10
    (1) Contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală se deschide numai de către un partid politic, alianţă politică sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz.
    (2) Alimentarea contului sau a subcontului bancar central pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi până la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 26 septembrie 2020, ora 7,00.
    (3) Alimentarea contului sau a subcontului bancar central pentru campania electorală se face numai din transferuri ale fondurilor obţinute din sursele prevăzute la art. 12 alin. (2), cu excepţia celor provenite din subvenţiile de la bugetul de stat.
    (4) Din contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi şi/sau subconturi bancare pentru campania electorală şi se pot face plăţi numai pentru cheltuielile electorale proprii.
    (5) Din contul bancar central de subvenţii se pot transfera sume de bani în limitele prevăzute de lege în conturile sau subconturile de subvenţii deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.

    ART. 11
    (1) Alimentarea conturilor şi/sau a subconturilor bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se poate face numai din:
    a) contribuţii electorale ale candidaţilor din judeţul sau din municipiul Bucureşti, după caz;
    b) transferuri de fonduri din contul sau subcontul bancar de campanie deschis la nivel central.

    (2) Din conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se pot face plăţi numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelul respectiv.
    (3) În conturile şi/sau subconturile bancare de subvenţii deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se vor încasa numai transferuri din contul bancar de subvenţii deschis la nivel central şi se vor efectua plăţi ale cheltuielilor electorale realizate distinct din subvenţii.

    CAP. III
    Contribuţiile pentru campania electorală
    SECŢIUNEA 1
    Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală
    ART. 12
    (1) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot contribui cu sume de bani la campania electorală proprie până la concurenţa limitelor totale prevăzute în tabelul nr. 2:
    Tabelul nr. 2. Limitele maxime ale contribuţiilor electorale care pot fi depuse sau virate de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

┌────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┤
│ │Categorie │ │ │ │
│Nr. │contribuţie │Nr. │Salariul│ │
│crt.│pentru │salarii│minim │Total │
│ │campania │ │ │ │
│ │electorală │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│1. │candidaţi la│1 │2.230 │2.230 │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │comunei │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│2. │candidaţi la│3 │2.230 │6.690 │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │oraşului │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│3. │candidaţi la│5 │2.230 │11.150 │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│ │candidaţi la│ │ │ │
│4. │consiliul │30 │2.230 │66.900 │
│ │local al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │reşedinţă de│ │ │ │
│ │judeţ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│5. │candidaţi la│50 │2.230 │111.500 │
│ │consiliul de│ │ │ │
│ │sector al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│6. │candidaţi la│500 │2.230 │1.115.000│
│ │Consiliul │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│7. │listă de │100 │2.230 │223.000 │
│ │candidaţi la│ │ │ │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│8. │candidat la │5 │2.230 │11.150 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │comunei │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│9. │candidat la │7 │2.230 │15.610 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │oraşului │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│10. │candidat la │10 │2.230 │22.300 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│11. │funcţia de │50 │2.230 │111.500 │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │reşedinţă de│ │ │ │
│ │judeţ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│12. │funcţia de │100 │2.230 │223.000 │
│ │primar de │ │ │ │
│ │sector al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│13. │funcţia de │200 │2.230 │446.000 │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│14. │funcţia de │200 │2.230 │446.000 │
│ │preşedinte │ │ │ │
│ │al │ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┘
    (2) Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor obţinute din următoarele surse de finanţare:
    a) cotizaţii ale membrilor de partid;
    b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
    c) venituri provenite din activităţi proprii, conform legii;
    d) subvenţii de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.

    (3) Pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti un partid politic sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate transfera în contul bancar central pentru campania electorală maximum 111.500,00 lei.
    (4) Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentru campania electorală de către un partid politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale este de 4.683.000,00 lei, (Exemplu: În cazul în care partidul politic are liste de candidaţi pentru consiliul judeţean doar în 5 judeţe, poate transfera în contul central de campanie doar suma de 557.500,00 lei, respectiv 5 judeţe x 50 salarii x 2.230 lei).
    (5) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianţă politică sau electorală, limita maximă a fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală este proporţională cu numărul candidaţilor propuşi de acesta pe listele comune pentru consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până la concurenţa limitelor maxime prevăzute de lege.
    (6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani provenite din fonduri obţinute din sursele de finanţare a unui partid politic în contul sau subcontul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.
    (7) Fondurile obţinute de către partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au fost transferate în contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorităţii Electorale Permanente.
    (8) Declararea transferului prevăzut la alin. (7) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campania electorală, personal, prin e-mail sau fax.

    ART. 13
    (1) Partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate transfera, din contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală, prin intermediul mandatarului financiar coordonator, sume de bani în conturile şi/sau subconturile bancare de campanie deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuţiilor electorale de la nivelul respectiv.
    (2) Fondurile transferate din contul sau subcontul central pentru campania electorală în conturile şi/sau subconturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul sau subcontul bancar notificat Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) Sumele transferate potrivit alin. (1) şi (2) intră în calculul limitelor maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central.
    (4) Fondurile transferate din contul sau subcontul central pentru campania electorală, inclusiv cele provenite din subvenţii de la bugetul de stat, în conturile şi/sau subconturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti vor fi cuprinse în calculul limitelor maxime ale contribuţiilor electorale care pot fi depuse la nivelul respectiv.
    (5) Ordinele de plată privind transferurile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să cuprindă menţiuni privind circumscripţia electorală/circumscripţiile electorale şi funcţia/funcţiile eligibile pentru care se virează contribuţia.

    ART. 14
    Declaraţia privind indicarea sursei contribuţiei partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prevăzută la art. 28 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă referire la tipul sursei de venit: cotizaţie, donaţie, venit provenit din activităţi proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice sau subvenţii de la bugetul de stat, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Contribuţiile candidaţilor
    ART. 15
    (1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:
    a) venituri proprii ale acestora;
    b) donaţii primite de la persoane fizice;
    c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit.

    (2) Limitele maxime ale contribuţiilor ce pot fi depuse sau virate de către candidaţi sau de către mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti în conturile şi/sau subconturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sunt prezentate în tabelul nr. 3.
    Tabelul nr. 3. Limitele maxime ale contribuţiilor electorale care pot fi depuse sau virate de către candidaţi sau de către mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti

┌────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┤
│ │Categorie │ │ │ │
│Nr. │contribuţie │Nr. │Salariul│ │
│crt.│pentru │salarii│minim │Total │
│ │campania │ │ │ │
│ │electorală │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│1. │candidaţi la│1 │2.230 │2.230 │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │comunei │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│2. │candidaţi la│3 │2.230 │6.690 │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │oraşului │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│3. │candidaţi la│5 │2.230 │11.150 │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│ │candidaţi la│ │ │ │
│4. │consiliul │30 │2.230 │66.900 │
│ │local al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │reşedinţă de│ │ │ │
│ │judeţ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│5. │candidaţi la│50 │2.230 │111.500 │
│ │consiliul de│ │ │ │
│ │sector al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │listă de │ │ │ │
│6. │candidaţi la│500 │2.230 │1.115.000│
│ │Consiliul │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│7. │listă de │100 │2.230 │223.000 │
│ │candidaţi la│ │ │ │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│8. │candidat la │5 │2.230 │11.150 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │comunei │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│9. │candidat la │7 │2.230 │15.610 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │oraşului │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│10. │candidat la │10 │2.230 │22.300 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│11. │funcţia de │50 │2.230 │111.500 │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │reşedinţă de│ │ │ │
│ │judeţ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│12. │funcţia de │100 │2.230 │223.000 │
│ │primar de │ │ │ │
│ │sector al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│13. │funcţia de │200 │2.230 │446.000 │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului│ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│14. │funcţia de │200 │2.230 │446.000 │
│ │preşedinte │ │ │ │
│ │al │ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┘
    (3) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală numai de către persoanele ale căror candidaturi au rămas definitive sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, până cel mai târziu la data încheierii campaniei electorale.
    (4) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către persoanele ale căror candidaturi au rămas definitive în conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală, sub condiţia ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul sau subcontul bancar deschis pentru campania electorală, acestea să predea mandatarilor financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti declaraţiile privind provenienţa contribuţiei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice.
    (5) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse de către mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti în conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală, pe baza împuternicirii scrise a candidaţilor şi a declaraţiilor privind sursa de provenienţă a contribuţiei; împuternicirea scrisă va cuprinde numele şi prenumele candidatului, codul numeric personal al candidatului, funcţia pentru care candidează, circumscripţia electorală şi judeţul. Este suficientă o singură împuternicire pentru toate operaţiunile.
    (6) Ordinele de plată şi foile de vărsământ ale contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu menţiunea „contribuţie pentru campania electorală“, precum şi datele de identificare ale candidaţilor (nume, prenume şi cod numeric personal) pentru care se depun contribuţiile pentru campania electorală.
    (7) Declararea contribuţiei candidatului pentru campania electorală se realizează prin transmiterea de către mandatarul financiar coordonator a centralizatorului în format electronic, cuprinzând nominal fiecare contribuţie depusă pentru fiecare circumscripţie electorală în parte, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării sumei de bani în contul bancar de campanie, conform tabelului nr. 4.
    Tabelul nr. 4. Centralizator al contribuţiilor electorale ale candidaţilor

┌────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Funcţia pentru│Suma şi sursa │ │Data │
│ │ │Numele şi │care │contribuţiei │ │încasării │
│Nr. │Judeţ sau │prenumele │candidează şi │ │Total │contribuţiei│
│crt.│municipiul│candidatului│circumscripţia├────────┬───────┬────────┤contribuţie│în contul │
│ │Bucureşti │care a depus│electorală în │Venituri│ │ │ │bancar de │
│ │ │contribuţia │care │proprii │Donaţie│Împrumut│ │campanie │
│ │ │ │candidează │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴────────────┘
    (8) În cazul listelor de candidaţi pentru consilii, contribuţiile pot fi depuse de către orice candidat din lista formaţiunii politice.

    ART. 16
    (1) Donaţiile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie primite doar de la persoane fizice;
    b) să fie primite prin conturile bancare proprii, dacă depăşesc valoarea de 22.300 de lei.

    (2) Donaţiile primite de către candidaţi care au o valoare mai mare de 25.000 lei se încheie prin înscris autentic notarial.

    ART. 17
    (1) În cazul în care candidatul primeşte mai multe donaţii de la aceeaşi persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 22.300 lei, atunci suma de bani care depăşeşte valoarea menţionată va fi încasată doar prin cont sau subcont bancar. [Exemplu: un donator face 3 donaţii unui
    candidat, de 7.000 lei, de 13.000 lei şi de 4.000 lei. Primele două sume pot fi primite în numerar. Pentru ultima sumă, fracţionat, 2.300 de lei (până la 22.300 lei) pot fi primiţi în numerar, iar restul de 1.700 lei, partea care depăşeşte valoarea de 22.300 lei, va fi depus obligatoriu în contul personal al candidatului.]

    (2) La acceptarea donaţiilor, indiferent de modul şi forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice şi să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.
    (3) Donaţiile primite de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţii ale donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din venituri proprii.

    ART. 18
    (1) Donaţiile primite de candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să fie însoţite de documente justificative.
    (2) Sunt documente justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum şi identitatea părţilor, însoţite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (3) În cazul donaţiilor efectuate prin intermediul unui cont sau subcont bancar ori prin intermediul sistemelor de plăţi online se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donaţiei şi a acceptării acesteia, însoţite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum şi de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (4) Documentele justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi conform alin. (1) şi care sunt încheiate prin acte autentice sunt contractele de donaţie.
    (5) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 19
    Împrumuturile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală pot fi doar în bani de la persoane fizice şi/sau de la instituţii de credit şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie contractate numai prin acte autentice notariale, însoţite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora, în cazul împrumuturilor contractate cu persoane fizice;
    b) să fie efectuate şi restituite doar prin virament bancar, în cazul împrumuturilor în bani de la persoane fizice şi/sau de la instituţii de credit.


    ART. 20
    (1) Este interzisă finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică şi în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice, conform legii.
    (2) Finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română este interzisă conform legii.
    (3) Este interzisă, conform legii, finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română sau a unor persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia persoanelor fizice cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (4) Este interzisă, conform legii, primirea de donaţii pentru campania electorală de către candidaţi din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetăţenia română, cu excepţia celor primite din partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (5) Nu pot fi primite donaţii care au alt obiect decât sume de bani şi nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanţarea campaniei electorale.

    CAP. IV
    Cheltuielile electorale
    ART. 21
    (1) Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile aferente campaniei electorale trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;
    b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar, conform prezentului ghid;
    c) să se încadreze în limitele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să fie efectuate numai pentru promovarea candidaţilor şi a programelor electorale proprii.

    (3) Limitele maxime ale cheltuielilor electorale trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală pentru fiecare circumscripţie electorală şi funcţie eligibilă în parte.
    (4) Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decât contribuţiile electorale depuse.
    (5) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel central prin contul sau subcontul bancar deschis la nivel central sunt prezentate în tabelul nr. 5.
    Tabelul nr. 5. Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel central

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬─────────────┬───────┬─────┬────────┬─────────┤
│Nr. │Limitele │Nr. │Nr. │Salariul│ │
│crt.│maxime ale │salarii│liste│minim │Total │
│ │cheltuielilor│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │ │
│1. │de candidaţi │50 │41 │2.230 │4.571.500│
│ │la consiliul │ │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┤
│ │Lista de │ │ │ │ │
│ │candidaţi │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│2. │Consiliul │50 │1 │2.230 │111.500 │
│ │General al │ │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │
├────┴─────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │50 │42 │2.230 │4.683.000│
└──────────────────┴───────┴─────┴────────┴─────────┘
    (6) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală prin conturile şi/sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală sunt prezentate în tabelul nr. 6.
    Tabelul nr. 6. Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală

┌─────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬─────────────┬───────┬────────┬─────────┤
│ │Limitele │ │ │ │
│ │maxime ale │ │ │ │
│Nr. │cheltuielilor│Nr. │Salariul│ │
│crt.│care pot fi │salarii│minim │Total │
│ │făcute în │ │ │ │
│ │campania │ │ │ │
│ │electorală │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│1. │de candidaţi │1 │2.230 │2.230 │
│ │la consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │comunei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│2. │de candidaţi │3 │2.230 │6.690 │
│ │la consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │oraşului │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│3. │de candidaţi │5 │2.230 │11.150 │
│ │la consiliul │ │ │ │
│ │local al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│ │de candidaţi │ │ │ │
│4. │la consiliul │30 │2.230 │66.900 │
│ │local al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
│ │reşedinţă de │ │ │ │
│ │judeţ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│ │de candidaţi │ │ │ │
│5. │la consiliul │50 │2.230 │111.500 │
│ │de sector al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│ │de candidaţi │ │ │ │
│6. │la Consiliul │500 │2.230 │1.115.000│
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare listă│ │ │ │
│7. │de candidaţi │100 │2.230 │223.000 │
│ │la consiliul │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│8. │candidat la │5 │2.230 │11.150 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │comunei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│9. │candidat la │7 │2.230 │15.610 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │oraşului │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│10. │candidat la │10 │2.230 │22.300 │
│ │funcţia de │ │ │ │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│11. │funcţia de │50 │2.230 │111.500 │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
│ │reşedinţă de │ │ │ │
│ │judeţ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│12. │funcţia de │100 │2.230 │223.000 │
│ │primar de │ │ │ │
│ │sector al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│13. │funcţia de │200 │2.230 │446.000 │
│ │primar al │ │ │ │
│ │municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │candidat la │ │ │ │
│14. │funcţia de │200 │2.230 │446.000 │
│ │preşedinte al│ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────┴────────┴─────────┘

    ART. 22
    (1) Valoarea maximă a cheltuielilor electorale nu poate depăşi limitele contribuţiilor aferente candidaturilor individuale şi listelor de candidaţi rămase definitive.
    (2) Valoarea-limită maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central se calculează prin însumarea limitelor maxime admise pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

    ART. 23
    (1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor şi/sau subconturilor bancare deschise pentru campania electorală la nivel central, la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (2) Mandatarii financiari pot realiza operaţiuni financiare aferente campaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor de conducere ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv a candidatului independent. Se poate acorda o singură împuternicire pentru toate operaţiunile.
    (3) Mandatarul financiar poate efectua plăţi ale cheltuielilor electorale şi prin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie şi al sistemelor electronice de plată la distanţă de tipul online banking şi/sau mobile banking.
    (4) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală şi vor menţiona, în mod obligatoriu, circumscripţia electorală şi funcţia eligibilă.
    (5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu menţiuni privind numărul facturii, tipul de material de propagandă electorală sau serviciu aferent campaniei electorale, precum şi circumscripţia electorală şi funcţia eligibilă pentru care se face cheltuiala.
    (6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formaţiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul financiar coordonator aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente valoarea şi destinaţia acesteia conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Emiterea facturilor se va face cel mai târziu până la data încheierii campaniei electorale, respectiv data de 26 septembrie 2020, ora 7,00. Facturile emise după această dată nu vor fi luate în considerare pentru rambursarea cheltuielilor electorale.

    ART. 24
    (1) În campania electorală competitorii electorali pot utiliza contribuţiile pentru campania electorală numai pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 7.
    Tabelul nr. 7. Destinaţiile contribuţiilor pentru campania electorală (cheltuielile electorale permise) - procente -

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tipurile de cheltuieli │Procent │
│permise pentru campania │admisibil│
│electorală │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli pentru producţia │ │
│şi difuzarea materialelor de│ │
│propagandă electorală la │40% │
│radio, televiziune şi în │ │
│presa scrisă │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli pentru producţia │ │
│şi difuzarea materialelor de│30% │
│propagandă electorală online│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli pentru cercetări │30% │
│sociologice │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli pentru afişe │20% │
│electorale │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli pentru broşuri, │ │
│pliante şi alte materiale de│50% │
│propagandă electorală │ │
│tipărite │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli aferente │ │
│serviciilor de telefonie şi │ │
│internet, cheltuieli de │ │
│transport şi cazare ale │ │
│candidaţilor, cheltuieli de │ │
│hrană, cazare şi transport │ │
│ale voluntarilor şi ale │ │
│membrilor partidului │ │
│politic, cheltuieli pentru │ │
│închirierea de spaţii şi │ │
│echipamente, cheltuieli │ │
│pentru vestimentaţia │ │
│voluntarilor şi a membrilor │30% │
│partidului politic │ │
│inscripţionată cu denumirea │ │
│sau numele competitorului │ │
│electoral, cheltuieli de │ │
│protocol destinate │ │
│organizării de reuniuni │ │
│electorale, cheltuieli │ │
│pentru asistenţă juridică şi│ │
│alte tipuri de consultanţă, │ │
│precum şi pentru plata │ │
│serviciilor mandatarilor │ │
│financiari │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli pentru comisioane│Variabil │
│bancare │ │
└────────────────────────────┴─────────┘
    (2) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 7 se determină prin raportare la fiecare judeţ, la municipiul Bucureşti, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul competitorul electoral în aceste circumscripţii electorale şi la nivel central, după caz. [Exemplu: Se ia în considerare un partid politic care a propus candidaturi într-un judeţ pentru primarul municipiului reşedinţă de judeţ, două candidaturi pentru primari de municipii, trei candidaturi pentru primari de oraşe, 15 candidaturi pentru primari de comune, o listă de candidaţi pentru consiliul judeţean, o listă de candidaţi pentru consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ, două liste de candidaţi pentru consiliul local de municipiu, două liste de candidaţi pentru consiliul local de oraş şi 10 liste de candidaţi pentru consiliul local de comună. Valoarea maximă a contribuţiilor care pot fi depuse în conturile de campanie, conform candidaturilor/listelor de candidaţi depuse, este de 718.060 lei. Suma efectivă a contribuţiilor depuse în contul de campanie este de 560.000 lei. Plafoanele de cheltuieli pentru fiecare tip de cheltuială se vor raporta însă la valoarea de 718.060 lei. Astfel, pentru fiecare tip de cheltuială electorală suma maximă care poate fi cheltuită este: 287.224 lei pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă (718.060 * 40%), 215.418 lei pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online (718.060 * 30%), 215.418 lei pentru cercetări sociologice (718.060 * 30%), 143.612 lei pentru afişe electorale (718.060 * 20%), 359.030 lei pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite (718.060 * 50%), şi 215.418 lei pentru serviciile de telefonie şi internet, cheltuielile de transport şi cazare ale candidaţilor, cheltuielile de hrană, cazare şi transport ale voluntarilor şi ale membrilor partidului politic, cheltuielile pentru închirierea de spaţii şi echipamente, cheltuielile pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuielile de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuielile pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari (718.060 * 30%). Valoarea totală a cheltuielilor efective va trebui să fie însă de maximum 560.000 lei.]
    (3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi de către candidaţii independenţi.
    (4) Accesul partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit, conform art. 68 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Materialele de propagandă electorală
    ART. 25
    (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
    b) este utilizat în perioada 28 august 2020-26 septembrie 2020, ora 7,00;
    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

    (2) În campania electorală, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
    a) afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj stabilite prin dispoziţie a primarului;
    b) spoturi electorale şi materiale audiovizuale electorale, difuzate de mass-media audiovizuală, gratuit sau contra cost, după caz;
    c) publicitate în presa scrisă;
    d) materiale de propagandă electorală online;
    e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

    (3) Prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi, flyere etc.
    (4) Următoarele tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale:
    a) utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaţilor, precum şi orice alte referiri la competitorii electorali;
    b) utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar;
    c) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;
    d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

    (5) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală tipărite prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele date:
    a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei electorale/alianţei politice din care acesta face parte sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz;
    b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
    c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator;
    d) tirajul, pentru materialele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audio sau video, mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (5) lit. a)-c).

    ART. 26
    (1) Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise.
    (2) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
    (3) În campania electorală, partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi le sunt interzise achiziţionarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau indirect, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoşelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleţilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a ţigărilor şi a altor produse asemenea. Sunt permise cheltuieli pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral.
    (4) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.
    (5) Organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor este interzisă conform legii.
    (6) În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora.

    CAP. VI
    Raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă
    ART. 27
    (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, respectiv până la data de 13 octombrie 2020, ora 17,00, mandatarul financiar coordonator al fiecărui partid politic, fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi fiecărui candidat independent este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic, următoarele documente:
    a) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se semnează şi se datează de către mandatarul financiar coordonator;
    b) declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice; declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale se întocmeşte pentru întreaga formaţiune politică, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    c) declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice; declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    d) declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 la Normele metodologice; declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    e) lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania electorală;
    f) declaraţiile candidatului privind provenienţa contribuţiilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice;
    g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al căror model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice; se anexează documentele justificative privind sursa de provenienţă a contribuţiei electorale, excepţie făcând cea provenită din venituri proprii;
    h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidatului;
    i) declaraţia reprezentantului legal al partidului politic sau al organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activităţii curente.

    (2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit pentru partidul politic la nivel central va fi semnat şi datat de către mandatarul financiar coordonator şi va fi întocmit pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari desemnaţi la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti.
    (3) Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi ulterior pe pagina de internet proprie, urmând a comunica competitorilor electorali publicarea în Monitorul Oficial al României.

    ART. 28
    (1) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi înregistrează datorii, aceştia au obligaţia să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice.
    (2) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale nu a fost depus în condiţiile legii.

    CAP. VII
    Rambursarea cheltuielilor electorale
    ART. 29
    (1) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care obţin, individual sau întro alianţă, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector al municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti şi care au îndeplinit condiţiile legale au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local, cât şi central.
    (2) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obţin, individual sau într-o alianţă, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile locale şi pentru toate candidaturile de primar din judeţ, precum şi pentru consiliul judeţean, şi care au îndeplinit condiţiile legale au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală judeţeană respectivă.
    (3) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obţin, individual sau într-o alianţă, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale de sector, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al sectorului şi pentru primarul sectorului, şi care au îndeplinit condiţiile legale au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală de sector.
    (4) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obţin, individual sau într-o alianţă, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, şi care au îndeplinit condiţiile legale au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti.
    (5) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se rambursează numai în cazul în care acestea au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.
    (6) Cheltuielile efectuate într-o circumscripţie electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obţinut cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate pentru funcţia la care a candidat.

    ART. 30
    Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi celor efectuate la nivel central, prevăzută la art. 48 alin. (4)-(6) şi (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege.

    ART. 31
    (1) După publicarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până la data de 28 octombrie 2020, mandatarul financiar coordonator depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferentă alegerilor locale din anul 2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative.
    (2) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate pe durata campaniei electorale (28 august 2020-26 septembrie 2020, ora 7,00) şi plătite până cel târziu la data depunerii cererii (28 octombrie 2020).
    (3) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se depune la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator.
    (4) Cererea de rambursare depusă după data de 28 octombrie 2020 nu este luată în considerare.
    (5) Dacă pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare faţă de cele menţionate în prezentul ghid, termenul prevăzut la art. 58 alin. (3) din Normele metodologice se prelungeşte cu 15 zile.
    (6) Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, nesemnarea acesteia de către mandatarul financiar coordonator şi de către reprezentantul legal al partidului politic sau împuternicitul acestuia, conform statutului, încălcarea obligaţiei de a depune documentele prevăzute de art. 54 din Normele metodologice, lipsa documentelor justificative sau caracterul incomplet al acestora, precum şi nedepunerea eventualelor declaraţii şi documente suplimentare solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
    (7) Lipsa rapoartelor, declaraţiilor şi a documentelor justificative, precum şi încălcarea prevederilor legale privind finanţarea campaniei electorale atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
    (8) Nu se rambursează:
    a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depăşesc plafoanele stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanţate din alte surse decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanţate din subvenţii primite de la bugetul de stat.


    ART. 32
    (1) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio şi televiziune, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi câte o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) declaraţie privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la Normele metodologice, sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.

    (2) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie privind data apariţiei publicaţiei şi tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice, sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) câte un exemplar al fiecărei publicaţii.

    (3) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la Normele metodologice, sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.

    (4) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.

    (5) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea afişelor electorale, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a afişelor electorale sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) lista de distribuţie a afişelor electorale, cuprinzând numărul de afişe electorale din fiecare localitate sau orice alte documente justificative privind distribuţia acestora;
    f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiş electoral.

    (6) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producţia şi difuzarea broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) lista de distribuţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justificative privind distribuţia acestora;
    f) câte un exemplar al fiecărui tip de broşură, pliant şi material tipărit de propagandă electorală.

    (7) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru închirierea de spaţii şi echipamente, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) fotografii ale spaţiilor şi ale echipamentelor închiriate.

    (8) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie a reprezentantului legal al formaţiunii politice privind numărul de participanţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la Normele metodologice, sau orice alte documente justificative privind organizarea evenimentului, precum liste de prezenţă.

    (9) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală aferente serviciilor de telefonie şi internet, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (10) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru transportul şi cazarea candidaţilor, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (11) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru hrana, transportul şi cazarea voluntarilor şi membrilor partidului politic, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (12) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic, inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) proces-verbal de recepţie a vestimentaţiei sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.

    (13) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) contractele încheiate;
    c) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    d) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (14) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile sau contractele, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (15) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la rubrica informaţii va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii. Aceste menţiuni pot fi prescurtate.

    ART. 33
    (1) Copiile exemplarelor originale ale documentelor justificative sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituie mandatarilor financiari, după finalizarea controlului veniturilor şi cheltuielilor electorale.
    (3) Depunerea documentelor şi restituirea exemplarelor originale ale acestora se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.

    ART. 34
    Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin intermediul mandatarilor financiari coordonatori, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi sumele necheltuite, conform listei depuse la Autoritatea Electorală Permanentă.

    CAP. VIII
    Alianţele politice şi electorale
    ART. 35
    Prevederile prezentului ghid se aplică în mod corespunzător alianţelor politice.

    ART. 36
    Partidele politice care fac parte din aceeaşi alianţă electorală desemnează împreună un singur mandatar financiar coordonator, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ghid.

    ART. 37
    (1) Mandatarii financiari ai partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care fac parte din alianţe electorale vor întocmi, vor semna şi vor data raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru formaţiunea pe care o reprezintă.
    (2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit pentru o alianţă electorală va fi semnat şi datat de către mandatarul financiar coordonator al alianţei electorale şi va fi întocmit pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari ai fiecărui partid politic care face parte din alianţa electorală.
    (3) Pentru funcţiile de primar şi preşedinte al consiliului judeţean, precum şi pentru listele de consilieri, fiecare partid politic şi/sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care face parte din alianţa electorală poate depune contribuţii, în conturile bancare pentru campania electorală, proporţional cu numărul de candidaţi propuşi din listă.
    (4) Pe materialele de propagandă electorală tipărite ale alianţelor electorale se va imprima codul unic de identificare al partidului politic care face cheltuiala.

    CAP. IX
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 38
    Faptele care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sancţiunile aferente, în contextul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, sunt descrise în anexa nr. 1 la prezentul ghid.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 39
    Documentele prevăzute la cap. VII şi VIII care sunt transmise Autorităţii Electorale Permanente prin intermediul poştei electronice trebuie să fie semnate sau certificate pe fiecare pagină, cu semnătură electronică avansată, în condiţiile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu semnătură electronică calificată, după caz.

    ART. 40
    (1) Documentele şi raportările prevăzute de prezentul ghid se depun sau se transmit la Autoritatea Electorală Permanentă după cum urmează:
    a) documentele şi raportările pe suport hârtie ale formaţiunilor politice şi ale mandatarilor financiari ai acestora privind finanţarea campaniei electorale prin conturile bancare deschise la nivel central pot fi depuse la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente;
    b) documentele şi raportările pe suport hârtie ale formaţiunilor politice şi ale mandatarilor financiari ai acestora privind finanţarea campaniei electorale prin conturile bancare deschise la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti pot fi depuse la sediile birourilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente;
    c) documentele şi comunicările pe suport hârtie ale candidaţilor independenţi şi ale mandatarilor financiari ai acestora se depun la sediile birourilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente;
    d) documentele şi raportările electronice prevăzute la lit. a) se transmit la adresa de e-mail raportaricentral@finantarepartide.ro;
    e) documentele şi raportările electronice prevăzute la lit. b) şi c) se transmit la adresele de e-mail ale birourilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

    (2) Solicitările de clarificare şi întrebările formaţiunilor politice, ale candidaţilor independenţi şi ale mandatarilor financiari pot fi adresate la numărul de telefon 0213100760.

    ART. 41
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Contravenţii şi sancţiuni

┌────┬──────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Descrierea faptei │Sancţiunea │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nerespectarea condiţiilor │ │
│ │privind cheltuielile │ │
│ │aferente campaniilor │ │
│ │electorale, respectiv: │ │
│ │a) să provină numai din │ │
│ │contribuţii ale │Avertisment │
│ │candidaţilor sau ale │sau amendă de│
│ │formaţiunilor politice; │la 15.000 lei│
│ │b) să fie angajate numai │la 50.000 lei│
│ │cu viza prealabilă a │şi │
│1. │mandatarului financiar │confiscarea │
│ │coordonator; │sumelor de │
│ │c) să se încadreze în │bani ce fac │
│ │limitele prevăzute de │obiectul │
│ │lege; │contravenţiei│
│ │d) să fie efectuate de │ │
│ │competitori electorali │ │
│ │numai pentru promovarea │ │
│ │candidaţilor şi a │ │
│ │programelor electorale │ │
│ │proprii. │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nerespectarea obligaţiei │ │
│ │privind încasarea │ │
│ │contribuţiilor electorale │Avertisment │
│ │şi plata cheltuielilor │sau amendă de│
│2. │electorale numai prin │la 15.000 lei│
│ │intermediul conturilor │la 50.000 lei│
│ │bancare notificate în │ │
│ │prealabil Autorităţii │ │
│ │Electorale Permanente │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea sau virarea │ │
│ │contribuţiilor pentru │ │
│ │campania electorală de │Avertisment │
│3. │către alte persoane decât │sau amendă de│
│ │candidaţii cărora aceste │la 15.000 lei│
│ │contribuţii le aparţin/ │la 50.000 lei│
│ │mandatarul financiar │ │
│ │coordonator │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nedeclararea │Avertisment │
│4. │transferurilor fondurilor │sau amendă de│
│ │în contul bancar de │la 15.000 lei│
│ │campanie │la 50.000 lei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Transferul în conturile │la 15.000 lei│
│ │bancare pentru campania │la 50.000 lei│
│5. │electorală al aportului │şi │
│ │financiar al formaţiunii │confiscarea │
│ │nepolitice asociate cu │sumelor de │
│ │partidul politic │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │Depăşirea limitelor maxime│la 50.000 lei│
│6. │ale contribuţiilor │şi │
│ │candidaţilor pentru │confiscarea │
│ │campania electorală │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │Depunerea sau virarea în │lei, │
│ │conturile bancare pentru │confiscarea │
│7. │campania electorală a unor│sumelor de │
│ │contribuţii/transferuri │bani ce fac │
│ │pentru campanie care │obiectul │
│ │provin din surse nelegale │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de │ │
│ │către candidat sau │ │
│ │partidul politic de a │ │
│ │preda mandatarului │ │
│ │financiar o declaraţie cu │ │
│ │indicarea sursei │Avertisment │
│8. │contribuţiei, conform │sau amendă de│
│ │modelului legal aprobat, │la 15.000 lei│
│ │în cel mult 3 zile │la 50.000 lei│
│ │lucrătoare de la data │ │
│ │depunerii sau virării unei│ │
│ │sume de bani în contul │ │
│ │bancar notificat pentru │ │
│ │campania electorală │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei │ │
│ │mandatarului financiar │ │
│ │coordonator de a aduce la │ │
│ │cunoştinţa Autorităţii │ │
│ │Electorale Permanente, în │ │
│ │cel mult 3 zile lucrătoare│ │
│ │de la data angajării │Avertisment │
│ │cheltuielii de către │sau amendă de│
│9. │formaţiunea politică sau │la 15.000 lei│
│ │de către candidat, după │la 50.000 lei│
│ │caz, a valorii şi │ │
│ │destinaţiei acesteia │ │
│ │conform art. 38 alin. (2) │ │
│ │din Legea nr. 334/2006, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Depunerea şi utilizarea │sau amendă de│
│ │contribuţiilor electorale │la 15.000 lei│
│ │pentru efectuarea de │la 50.000 lei│
│10. │cheltuieli în conturile │şi │
│ │bancare pentru campania │confiscarea │
│ │electorală după data de 26│sumelor de │
│ │septembrie 2020, ora 7,00 │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Depăşirea limitelor maxime│la 15.000 lei│
│ │ale contribuţiilor pentru │la 50.000 lei│
│11. │campania electorală de │şi │
│ │către competitorii │confiscarea │
│ │electorali │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Finanţarea campaniei │ │
│ │electorale, în mod direct │ │
│ │sau indirect, de către │ │
│ │persoane fizice care nu au│Avertisment │
│ │cetăţenia română sau de │sau amendă de│
│ │către persoane juridice de│la 10.000 lei│
│ │altă naţionalitate decât │la 25.000 lei│
│ │cea română, cu excepţia │şi │
│12. │finanţării de către │confiscarea │
│ │cetăţenii statelor membre │sumelor de │
│ │ale Uniunii Europene care │bani ce fac │
│ │au domiciliul în România │obiectul │
│ │şi deţin calitatea de │contravenţiei│
│ │membru al partidului │ │
│ │politic la a cărui │ │
│ │campanie electorală │ │
│ │contribuie financiar │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Finanţarea în orice mod a │ │
│ │campaniei electorale a │ │
│ │unui partid, a unei │ │
│ │alianţe a acestora sau a │ │
│ │unui candidat independent │ │
│ │de către o autoritate │ │
│ │publică, instituţie │ │
│ │publică, regie autonomă, │ │
│ │companie naţională, │ │
│ │societate reglementată de │Avertisment │
│ │Legea nr. 31/1990, │sau amendă de│
│ │republicată, cu │la 10.000 lei│
│ │modificările şi │la 25.000 lei│
│ │completările ulterioare, │şi │
│13. │ori instituţie de credit, │confiscarea │
│ │la care sunt acţionari │sumelor de │
│ │majoritari statul sau │bani ce fac │
│ │unităţi │obiectul │
│ │administrativ-teritoriale,│contravenţiei│
│ │ori de către societăţi │ │
│ │reglementate de Legea nr. │ │
│ │31/1990, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │care, cu 12 luni înainte │ │
│ │de începerea campaniei │ │
│ │electorale, au desfăşurat │ │
│ │activităţi finanţate din │ │
│ │fonduri publice │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Finanţarea în orice mod a │sau amendă de│
│ │campaniei electorale a │la 10.000 lei│
│ │unui partid, a unei │la 25.000 lei│
│14. │alianţe a acestora sau a │şi │
│ │unui candidat independent │confiscarea │
│ │de către sindicate, culte │sumelor de │
│ │religioase, asociaţii ori │bani ce fac │
│ │fundaţii │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Utilizarea de către │la 10.000 lei│
│ │competitorii electorali a │la 25.000 │
│ │oricăror tipuri de │lei, │
│ │materiale de propagandă │confiscarea │
│15. │electorală în campania │sumelor de │
│ │electorală care nu sunt │bani ce fac │
│ │prevăzute de Legea nr. 334│obiectul │
│ │/2006, republicată, cu │contravenţiei│
│ │modificările şi │şi │
│ │completările ulterioare │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │Avertisment │
│ │obligaţiei de a imprima pe│sau amendă de│
│16. │materialele de propagandă │la 10.000 lei│
│ │electorală menţiunile │la 25.000 lei│
│ │obligatorii prevăzute de │ │
│ │lege │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Utilizarea de către │sau amendă de│
│ │competitorii electorali a │la 10.000 lei│
│ │materialelor de propagandă│la 25.000 lei│
│17. │electorală ale căror │şi │
│ │costuri au fost suportate │confiscarea │
│ │parţial sau integral de │sumelor de │
│ │alte persoane │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a declara │ │
│ │Autorităţii Electorale │ │
│ │Permanente, prin │Avertisment │
│ │mandatarul financiar │sau amendă de│
│18. │coordonator, numărul de │la 10.000 lei│
│ │materiale de propagandă │la 25.000 lei│
│ │electorală produse şi │ │
│ │utilizate, defalcat pe │ │
│ │categorii, până cel mai │ │
│ │târziu în data de 13 │ │
│ │octombrie 2020 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │ │lei, │
│ │Depăşirea limitelor maxime│confiscarea │
│19. │ale cheltuielilor │sumelor de │
│ │electorale │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Nerespectarea obligaţiei │la 15.000 lei│
│ │de a efectua cheltuieli │la 50.000 lei│
│20. │electorale numai prin │şi │
│ │conturile deschise pentru │confiscarea │
│ │campania electorală │sumelor de │
│ │ │bani ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │Utilizarea contribuţiilor │lei, │
│ │în campania electorală │confiscarea │
│21. │pentru alte destinaţii │sumelor de │
│ │decât cele prevăzute în │bani ce fac │
│ │mod expres de lege │obiectul │
│ │ │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │Utilizarea contribuţiilor │lei, │
│ │pentru campania electorală│confiscarea │
│22. │cu depăşirea cuantumurilor│sumelor de │
│ │admise pentru destinaţiile│bani ce fac │
│ │prevăzute în mod expres de│obiectul │
│ │lege │contravenţiei│
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a depune la │ │
│ │Autoritatea Electorală │Avertisment │
│ │Permanentă o declaraţie │sau amendă de│
│23. │privind respectarea │la 10.000 lei│
│ │plafoanelor de cheltuieli │la 25.000 lei│
│ │prevăzute de lege, conform│ │
│ │modelului legal aprobat, │ │
│ │până cel mai târziu la │ │
│ │data de 13.10.2020 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali, │ │
│ │mandatarii financiari şi/ │ │
│ │sau terţele persoane │ │
│ │fizice/juridice a │ │
│ │obligaţiei de a pune la │Avertisment │
│24. │dispoziţia │sau amendă de│
│ │reprezentanţilor │la 15.000 lei│
│ │Autorităţii Electorale │la 50.000 lei│
│ │Permanente documentele şi │ │
│ │informaţiile solicitate, │ │
│ │în termen de cel mult 15 │ │
│ │zile de la data │ │
│ │solicitării │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │mandatarii financiari │ │
│ │coordonatori a obligaţiei │ │
│ │de a depune la Autoritatea│ │
│ │Electorală Permanentă │ │
│ │documentele obligatorii │Avertisment │
│25. │prevăzute la art. 47 alin.│sau amendă de│
│ │(1) din Legea nr. 334/ │la 15.000 lei│
│ │2006, republicată, cu │la 50.000 lei│
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │în termen de 15 zile de la│ │
│ │data desfăşurării │ │
│ │alegerilor │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nedepunerea la Autoritatea│ │
│ │Electorală Permanentă, în │ │
│ │termen de 30 zile de la │ │
│ │data încheierii campaniei │ │
│ │electorale, de către │Avertisment │
│ │competitorii electorali a │sau amendă de│
│26. │declaraţiei cuprinzând │la 10.000 lei│
│ │informaţii privind │la 25.000 lei│
│ │descrierea materialelor de│ │
│ │propagandă electorală │ │
│ │online, producţia, │ │
│ │perioada şi spaţiul de │ │
│ │difuzare a acestora │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │mandatarii financiari │ │
│ │coordonatori a obligaţiei │Avertisment │
│27. │de a depune la Autoritatea│sau amendă de│
│ │Electorală Permanentă │la 15.000 lei│
│ │declaraţiile privind │la 50.000 lei│
│ │indicarea sursei │ │
│ │contribuţiilor electorale │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │partidele politice, │ │
│ │alianţele politice şi │ │
│ │organizaţiile cetăţenilor │ │
│ │români aparţinând │Avertisment │
│28. │minorităţilor naţionale a │sau amendă de│
│ │obligaţiei de a restitui │la 10.000 lei│
│ │candidaţilor sumele de │la 50.000 lei│
│ │bani necheltuite şi/sau │ │
│ │rambursate de către │ │
│ │Autoritatea Electorală │ │
│ │Permanentă │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Neîndeplinirea sau │ │
│ │îndeplinirea │Avertisment │
│29. │necorespunzătoare de către│sau amendă de│
│ │mandatarul financiar a │la 10.000 lei│
│ │atribuţiilor care îi revin│la 50.000 lei│
│ │potrivit legii │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Neînregistrarea │Avertisment │
│30. │mandatarului financiar în │sau amendă de│
│ │termenul prevăzut de lege │la 15.000 lei│
│ │ │la 25.000 lei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de a│ │
│ │raporta trimestrial │ │
│ │Autorităţii Electorale │Avertisment │
│ │Permanente stadiul │sau amendă de│
│31. │achitării datoriilor │la 10.000 lei│
│ │înregistrate în campania │la 25.000 lei│
│ │electorală până la data │ │
│ │achitării integrale a │ │
│ │acestora │ │
└────┴──────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    la ghid
    LISTA
    adreselor de e-mail ale birourilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente

┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │Numele │Adresa de e-mail │
│crt.│judeţului │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1. │Alba │bj.alba@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2. │Arad │bj.arad@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3. │Arges │bj.arges@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4. │Bacău │bj.bacau@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│5. │Bihor │bj.bihor@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│6. │Bistrita-Năsăud│bj.bistritanasaud@finantarepartide.ro│
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│7. │Botoşani │bj botosani.@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│8. │Brăila │bj.braila@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│9. │Braşov │bj.brasov@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│10. │Bucureşti │bm.bucuresti@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│11. │Buzău │bj.buzau@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│12. │Călăraşi │bj.calarasi@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. │Caraş-Severin │bj.carasseverin@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. │Cluj │bj.cluj@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│15. │Constanţa │bj.constanta@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16. │Covasna │bj.covasna@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. │Dâmboviţa │bj.dimbovita@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│18. │Dolj │bj.dolj@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│19. │Galaţi │bj.galati@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│20. │Giurgiu │bj.giurgiu@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│21. │Gorj │bj.gorj@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│22. │Harghita │bj.harghita@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│23. │Hunedoara │bj.hunedoara@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│24. │Ialomiţa │bj.ialomita@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│25. │Iaşi │bj.iasi@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│26. │Ilfov │bj.ilfov@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│27. │Maramureş │bj.maramures@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│28. │Mehedinţi │bj.mehedinti@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│29. │Mureş │bj.mures@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│30. │Neamţ │bj.neamt@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│31. │Olt │bj.olt@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│32. │Prahova │bj.prahova@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│33. │Sălaj │bj.salaj@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│34. │Satu Mare │bj.satumare@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│35. │Sibiu │bj.sibiu@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│36. │Suceava │bj.suceava@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│37. │Teleorman │bj.teleorman@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│38. │Timiş │bj.timis@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│39. │Tulcea │bj.tulcea@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│40. │Vaslui │bj.vaslui@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│41. │Vâlcea │bj.valcea@finantarepartide.ro │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│42. │Vrancea │bj.vrancea@finantarepartide.ro │
└────┴───────────────┴─────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016