Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 4 octombrie 2019  privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 4 octombrie 2019 privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 809 din 4 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 4 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 809 din 4 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Mandatarii financiari
    ART. 1
    (1) Fiecare partid politic şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, individual sau într-o alianţă electorală, precum şi fiecare candidat independent la acelaşi scrutin are obligaţia de a-şi desemna cel puţin câte un mandatar financiar.
    (2) În cazul în care partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, desemnează mai mulţi mandatari financiari, acesta are obligaţia de a desemna un mandatar financiar coordonator.
    (3) În cazul în care partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, desemnează un singur mandatar financiar, acesta va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.

    ART. 2
    (1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar coordonator nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, are obligaţia de a încheia contract de asistenţă de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.
    (3) Fiecare partid politic care face parte dintr-o alianţă electorală care participă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 îşi desemnează cel puţin câte un mandatar financiar.
    (4) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.
    (5) Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

    ART. 3
    (1) Înregistrarea mandatarilor financiari se face până cel mai târziu la data de 12 octombrie 2019, ora 24,00, la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, sub sancţiunea prevăzută de lege.
    (2) În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi sau persoanele desemnate de către aceştia depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conform modelului prevăzut de anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice;
    b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;
    c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice;
    d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;
    e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;
    f) copie a contractului încheiat între partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent şi mandatarul financiar.


    ART. 4
    (1) Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice.
    (2) La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarul financiar coordonator primeşte un cod unic de identificare al competitorului electoral care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse şi utilizate în campania electorală, aparţinând competitorului electoral pe care îl reprezintă.
    (3) Înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori se face publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiari coordonatori vor fi aduse la cunoştinţă publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.

    ART. 5
    (1) Odată cu cererea de înregistrare a mandatarului financiar coordonator, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi transmit Departamentului de control al finanţării partidelor politice adresele poştale şi/sau adresele de poştă electronică, numerele de telefon şi/sau de fax pe care le vor utiliza în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă.
    (2) Pentru mandatarii financiari coordonatori deja înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, datele prevăzute la alin. (1) se transmit în cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ghid.
    (3) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) va fi comunicată de îndată Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 6
    (1) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare derulate prin contul destinat finanţării campaniei electorale şi, dacă este cazul, prin contul bancar distinct destinat sumelor de bani transferate din contul de subvenţii de la bugetul de stat, respectiv prin contul distinct prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) avizează angajarea cheltuielilor aferente campaniei electorale;
    c) reprezintă partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă;
    d) întocmeşte raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
    e) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi rapoartele prevăzute de lege, în scris şi în format electronic;
    f) poate efectua plăţi din conturile bancare deschise pentru campania electorală pe baza împuternicirii scrise a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent;
    g) notifică la Autoritatea Electorală Permanentă, până la data încheierii campaniei electorale, contul bancar sau, după caz, conturile bancare utilizate în campania electorală, în condiţiile legii; notificarea va cuprinde cel puţin codul IBAN al contului bancar şi banca unde acesta a fost deschis.

    (2) Mandatarul financiar coordonator răspunde solidar cu partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent care l-a desemnat, pentru legalitatea operaţiunilor financiare aferente campaniei electorale.

    ART. 7
    Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de către fiecare partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent în termenul şi condiţiile prevăzute de lege pentru următoarele motive:
    a) partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, respectiv candidaţii propuşi de formaţiuni politice, pot deschide conturi bancare pentru campania electorală numai prin mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă;
    b) în lipsa mandatarului financiar nu poate fi deschis cont bancar pentru campania electorală, contribuţiile electorale nu pot fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate;
    c) numai mandatarul financiar coordonator poate întocmi şi depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;
    d) candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator, în condiţiile legii;
    e) în lipsa mandatarului financiar, cheltuielile electorale nu pot fi rambursate.


    CAP. II
    Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală
    ART. 8
    (1) Până cel mai târziu la data de 12 octombrie 2019, partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidatul independent au obligaţia de a deschide câte un cont bancar care va fi utilizat pentru finanţarea campaniei electorale.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până cel mai târziu la data de 12 octombrie 2019, candidatul propus de o formaţiune politică poate deschide un cont bancar distinct de cel notificat de formaţiunea politică.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până cel mai târziu la data de 12 octombrie 2019, partidele politice care obţin venituri din subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii, pot deschide un cont bancar distinct destinat sumelor de bani transferate din contul de subvenţii de la bugetul de stat.
    (4) Conturile bancare pentru campania electorală se pot deschide de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, respectiv de către candidaţii propuşi de formaţiuni politice, numai prin mandatarii financiari înregistraţi de către Autoritatea Electorală Permanentă.
    (5) Conturile bancare pentru campania electorală prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt destinate exclusiv încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale, derularea altor tipuri de tranzacţii fiind interzisă.
    (6) Contul bancar pentru campania electorală prevăzut la alin. (1) rămâne deschis până la data restituirii către candidaţi a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

    CAP. III
    Contribuţiile pentru campania electorală
    SECŢIUNEA 1
    Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală
    ART. 9
    (1) Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor obţinute din sursele de finanţare a activităţii unui partid politic:
    a) cotizaţii ale membrilor de partid;
    b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
    c) venituri provenite din activităţi proprii, conform legii;
    d) subvenţii de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.

    (2) Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot contribui cu fonduri proprii la campania electorală până la concurenţa sumei de 41.600.000 lei, aceasta reprezentând valoarea maximă admisă a tuturor contribuţiilor electorale.
    (3) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală, partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.
    (4) Declaraţia privind indicarea sursei contribuţiei trebuie să precizeze tipul sursei de venit: cotizaţie, donaţie, venit provenit din activităţi proprii, subvenţie de la bugetul de stat, împrumut în bani de la persoane fizice sau instituţii de credit/persoane juridice.
    (5) Contribuţia pentru campania electorală este declarată Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar coordonator, în termen cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării contribuţiei în contul bancar notificat Autorităţii Electorale Permanente.
    (6) Declararea transferului prevăzut la alin. (3) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a extrasului contului bancar deschis pentru campania electorală, personal, prin poştă, e-mail sau fax.
    (7) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile bancare notificate Autorităţii Electorale Permanente, numai până la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 9 noiembrie 2019, ora 7,00.
    (8) Sumele de bani provenite din fondurile obţinute din sursele de finanţare a activităţii unui partid politic transferate în contul bancar pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

    ART. 10
    (1) Fiecare partid politic care beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat pentru activitatea curentă poate vira din contul de subvenţii al partidului politic în contul bancar de campanie destinat finanţării publice sume provenite din subvenţiile primite conform art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Subvenţiile de la bugetul de stat fac obiectul transferului în contul bancar prevăzut la art. 8 alin. (3).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Contribuţiile candidaţilor
    ART. 11
    (1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:
    a) venituri proprii ale acestora;
    b) donaţii primite de la persoane fizice;
    c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit.

    (2) Candidaţii pot contribui la campania electorală proprie cu fonduri ce provin din sursele prevăzute de alin. (1) până la concurenţa sumei de 41.600.000 lei, aceasta reprezentând valoarea maximă admisă a tuturor contribuţiilor electorale.
    (3) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală, candidatul are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea provenienţei contribuţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice.
    (4) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile bancare deschise pentru campania electorală numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora şi numai între data rămânerii definitive a candidaturilor şi data încheierii campaniei electorale.
    (5) Ordinele de plată a contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu menţiunea „contribuţie pentru campania electorală“, precum şi datele de identificare a candidaţilor (numele, prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi domiciliul) pentru care se depun contribuţiile pentru campania electorală.
    (6) Declararea contribuţiei candidatului pentru campania electorală se realizează prin depunerea formularului pentru înregistrarea contribuitorului la Autoritatea Electorală Permanentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice, personal, prin poştă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.
    (7) Sumele de bani reprezentând contribuţiile candidaţilor depuse sau virate în conturile bancare deschise pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator.

    ART. 12
    Donaţiile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie primite doar de la persoane fizice;
    b) donaţia primită de la o persoană fizică nu poate depăşi valoarea de 416.000 lei;
    c) donaţiile cu o valoare mai mare de 20.800 lei pot fi primite de candidaţi numai prin conturile bancare proprii.


    ART. 13
    (1) În cazul în care candidatul primeşte mai multe donaţii de la aceeaşi persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, suma de bani care depăşeşte cuantumul a 10 salarii minime brute pe ţară va fi încasată doar prin bancă.
    (2) La acceptarea donaţiilor, indiferent de modul şi forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice şi să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.
    (3) Donaţiile primite de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţii ale donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din venituri proprii.

    ART. 14
    (1) Donaţiile primite de candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să fie însoţite de documente justificative.
    (2) Sunt documente justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum şi identitatea părţilor, însoţite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (3) În cazul donaţiilor efectuate prin intermediul unui cont bancar sau prin intermediul sistemelor de plăţi online se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donaţiei şi a acceptării acesteia, însoţite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum şi de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
    (4) Documentele justificative ale donaţiilor primite de către candidaţi conform alin. (1) şi care sunt încheiate prin acte autentice sunt contractele de donaţie.
    (5) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 15
    Împrumuturile primite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală pot fi doar în bani de la persoane fizice şi/sau de la instituţii de credit şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie contractate numai prin acte autentice notariale, însoţite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora;
    b) să fie efectuate şi restituite doar prin virament bancar.


    ART. 16
    (1) Este interzisă finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică şi în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice, conform legii.
    (2) Finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română este interzisă conform legii.
    (3) Este interzisă, conform legii, finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română sau a unor persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia persoanelor fizice cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (4) Este interzisă, conform legii, primirea de donaţii pentru campania electorală de către candidaţi din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetăţenia română, cu excepţia celor primite din partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
    (5) Nu se pot primi donaţii care au alt obiect decât sume de bani şi nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanţarea campaniei electorale, conform legii.

    CAP. IV
    Cheltuielile electorale
    ART. 17
    (1) Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile aferente campaniei electorale trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;
    b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar coordonator;
    c) să se încadreze în limita maximă de 41.600.000,00 lei;
    d) să fie efectuate numai pentru campania electorală proprie.

    (3) Dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în materia cheltuielilor electorale prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decât contribuţiile electorale depuse sau virate în conturile bancare deschise pentru campania electorală.

    ART. 19
    (1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin virament bancar din contul bancar sau, după caz, conturile bancare deschise pentru campania electorală.
    (2) Mandatarii financiari pot realiza operaţiuni financiare aferente campaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor de conducere ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv a candidatului independent (poate fi o singură împuternicire pentru toate operaţiunile).
    (3) Mandatarul financiar poate efectua plăţi ale cheltuielilor electorale şi prin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie şi al sistemelor electronice de plată la distanţă de tipul online banking şi/sau mobile banking.
    (4) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip/destinaţie de cheltuială electorală.
    (5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu menţiuni privind numărul facturii şi tipul de material de propagandă electorală sau serviciu aferent campaniei electorale.
    (6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formaţiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul financiar coordonator aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente valoarea şi destinaţia acesteia conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    (1) În campania electorală partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi şi, după caz, candidaţii propuşi de formaţiuni politice pot utiliza contribuţiile pentru campania electorală numai pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid.
    (2) Plafoanele stabilite în anexa nr. 1 se determină prin raportare la valoarea de 41.600.000,00 lei.
    (3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi şi, după caz, de către candidaţii propuşi de formaţiuni politice.
    (4) Cheltuielile de protocol destinate organizării de reuniuni electorale reprezintă cheltuieli aferente trataţiilor oferite participanţilor la aceste reuniuni.
    (5) Documentele justificative ale cheltuielilor electorale trebuie să fie întocmite în perioada 12 octombrie 2019-9 noiembrie 2019 pentru primul tur de scrutin, respectiv în perioada 15 noiembrie 2019-23 noiembrie 2019 pentru al doilea tur de scrutin.

    ART. 21
    În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, limitele contribuţiilor electorale şi ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate.

    CAP. V
    Materialele de propagandă electorală
    ART. 22
    (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
    b) este utilizat în perioada 12 octombrie 2019 - 9 noiembrie 2019, ora 07,00, respectiv în perioada 15 noiembrie 2019 - 23 noiembrie 2019, ora 07,00, pentru al doilea tur de scrutin;
    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

    (2) În campania electorală, partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
    a) afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj stabilite prin dispoziţie a primarului;
    b) spoturi electorale şi materiale audiovizuale electorale, difuzate de mass-media audiovizuală, gratuit sau contra cost, după caz;
    c) publicitate în presa scrisă;
    d) materiale de propagandă electorală online;
    e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

    (3) Prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi, flyere etc.
    (4) Următoarele tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale:
    a) utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar;
    b) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;
    c) bannere, mesh-uri, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, panouri publicitare, panouri publicitare mobile, proiecte publicitare speciale şi publicitate luminoasă.

    (5) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală tipărite prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele date:
    a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei electorale din care acesta face parte sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, care le-a comandat;
    b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
    c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator;
    d) tirajul, unde este cazul.

    (6) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audio sau video, mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (5) lit. a)-c).
    (7) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral comandate de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de candidaţii independenţi, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
    b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;
    c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
    d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.


    ART. 23
    (1) Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise.
    (2) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
    (3) În campania electorală, partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi le sunt interzise achiziţionarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau indirect, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoşelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleţilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a ţigărilor şi a altor produse asemenea.
    (4) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.
    (5) Organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor este interzisă conform legii.

    CAP. VI
    Raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă
    ART. 24
    (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, respectiv până la data de 26 noiembrie 2019, ora 24,00, mandatarul financiar coordonator al fiecărui partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic editabil, următoarele documente:
    a) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se semnează şi se datează de către mandatarul financiar coordonator;
    b) declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice; declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale se întocmeşte pentru întreaga formaţiune politică, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    c) declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice; declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    d) declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 la Normele metodologice; declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
    e) lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania electorală;
    f) declaraţiile candidatului privind provenienţa contribuţiilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice;
    g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al căror model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice; se anexează documentele justificative privind sursa de provenienţă a contribuţiei electorale, excepţie făcând cea provenită din venituri proprii;
    h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidatului.

    (2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit pentru o alianţă electorală va fi semnat şi datat de către mandatarii financiari coordonatori ai fiecărui partid politic care face parte din alianţa electorală şi va fi întocmit pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale fiecărui partid politic care face parte din alianţa electorală.

    ART. 25
    (1) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi înregistrează datorii, aceştia au obligaţia să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice.
    (2) Candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale nu a fost depus în condiţiile legii.
    (3) Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
    (5) Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatoriu a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 26
    (1) În situaţia organizării unui al doilea tur de scrutin, în termen de 15 zile de la data desfăşurării acestuia, respectiv până la data de 10 decembrie 2019, ora 24,00, mandatarii financiari coordonatori ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ai candidaţilor independenţi care au participat la al doilea tur de scrutin sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic editabil, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) aferente campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin.
    (2) Dispoziţiile art. 25 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. VII
    Rambursarea cheltuielilor electorale
    ART. 27
    Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate, precum şi candidaţii independenţi care obţin cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate au dreptul, în condiţiile legii, ale Normelor metodologice şi ale prezentului ghid, la rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale.

    ART. 28
    Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor electorale efectuate, prevăzută la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pentru sumele validate de către Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în limita plafoanelor prevăzute de lege şi a prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 29
    (1) Până la data de 11 decembrie 2019, ora 24,00, mandatarul financiar coordonator al fiecărui partid politic, organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27 depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru Preşedintele României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative. Cererea de rambursare va include şi cheltuielile electorale efectuate de către candidatul propus de formaţiunea politică, dacă este cazul. Cererea de rambursare va menţiona, în mod distinct, cheltuielile electorale aferente celui de-al doilea tur de scrutin, dacă este cazul.
    (2) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmeşte şi se depune în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.
    (3) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale, pentru fiecare tur de scrutin în parte, şi plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii.
    (4) Cererea de rambursare depusă după data de 11 decembrie 2019, ora 24,00, nu este luată în considerare.
    (5) În baza deciziei Autorităţii Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate, prin ordin de plată, partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent în conturile bancare indicate de aceştia în cererea de rambursare.
    (6) Lipsa rapoartelor, declaraţiilor şi a documentelor justificative, precum şi încălcarea prevederilor legale şi metodologice privind finanţarea campaniei electorale atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
    (7) Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale validează sumele aferente cheltuielilor electorale pentru care au fost prezentate documentele justificative, conform legii, şi invalidează sumele aferente cheltuielilor electorale pentru care nu au fost prezentate documentele justificative până la finalizarea controlului, conform legii.
    (8) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de rambursare de către partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de către candidatul independent care a formulat şi a depus cerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    (1) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio şi televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) declaraţie privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice.

    (2) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie privind data apariţiei publicaţiei şi tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice;
    e) câte un exemplar al fiecărei publicaţii.

    (3) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la Normele metodologice, sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.

    (4) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.

    (5) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru producţia şi difuzarea afişelor electorale, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a afişelor electorale sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) lista de distribuţie a afişelor electorale, cuprinzând numărul de afişe electorale din fiecare localitate;
    f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiş electoral.

    (6) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru producţia şi difuzarea broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) procese-verbale de recepţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;
    e) lista de distribuţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite;
    f) câte un exemplar al fiecărui tip de broşură, pliant şi material tipărit de propagandă electorală.

    (7) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru închirierea de spaţii şi echipamente, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) fotografii ale spaţiilor şi ale echipamentelor închiriate.

    (8) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) declaraţie a reprezentantului legal al formaţiunii politice privind numărul de participanţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la Normele metodologice.

    (9) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) aferente serviciilor de telefonie şi internet, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (10) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru transportul şi cazarea candidaţilor, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (11) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru hrana, transportul şi cazarea voluntarilor şi membrilor partidului politic, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (12) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru vestimentaţia voluntarilor şi a membrilor partidului politic, inscripţionată cu denumirea sau numele competitorului electoral, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
    d) proces-verbal de recepţie a vestimentaţiei sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.

    (13) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) contractele încheiate;
    c) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    d) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (14) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative:
    a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii;
    b) facturile sau contractele, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat;
    c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

    (15) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la rubrica informaţii va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii. Aceste menţiuni pot fi prescurtate.

    ART. 31
    (1) Copiile exemplarelor originale ale documentelor justificative sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituie mandatarilor financiari.
    (3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi care nu depun toate documentele justificative pot asigura completarea acestora până cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la data alegerilor.
    (4) Depunerea documentelor şi restituirea exemplarelor originale ale acestora se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.

    ART. 32
    Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin intermediul mandatarilor financiari coordonatori, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi sumele necheltuite, conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.

    CAP. VIII
    Alianţele electorale
    ART. 33
    (1) Mandatarii financiari coordonatori ai partidelor membre ale alianţelor electorale, în raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, îşi vor evidenţia separat contribuţiile şi cheltuielile electorale efectuate.
    (2) Pe materialele de propagandă electorală tipărite ale alianţei electorale se va imprima codul unic de identificare al partidului politic care face cheltuiala.

    CAP. IX
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 34
    Faptele care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sancţiunile aferente în contextul alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 sunt descrise în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

    ART. 35
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    DESTINAŢIILE
    contribuţiilor pentru campania electorală (cheltuielile electorale permise)

┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│Tipurile de │Valoarea │Valoarea │
│cheltuieli │admisibilă│admisibilă│
│permise pentru │pentru │pentru al │
│campania │primul tur│doilea tur│
│electorală │de scrutin│de scrutin│
│ │(lei) │(lei) │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru producţia│ │ │
│şi difuzarea │ │ │
│materialelor de │ │ │
│propagandă │16.640.000│8.320.000 │
│electorală la │ │ │
│radio, │ │ │
│televiziune şi │ │ │
│în presa scrisă │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru producţia│ │ │
│şi difuzarea │ │ │
│materialelor de │12.480.000│6.240.000 │
│propagandă │ │ │
│electorală │ │ │
│online │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru cercetări│12.480.000│6.240.000 │
│sociologice │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru afişe │8.320.000 │4.160.000 │
│electorale │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru broşuri, │ │ │
│pliante şi alte │ │ │
│materiale de │20.800.000│10.400.000│
│propagandă │ │ │
│electorală │ │ │
│tipărite │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│aferente │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│telefonie şi │ │ │
│internet, │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│transport şi │ │ │
│cazare ale │ │ │
│candidaţilor, │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│hrană, cazare şi│ │ │
│transport ale │ │ │
│voluntarilor şi │ │ │
│ale membrilor │ │ │
│partidului │ │ │
│politic, │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│închirierea de │ │ │
│spaţii şi │ │ │
│echipamente, │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru │ │ │
│vestimentaţia │ │ │
│voluntarilor şi │12.480.000│6.240.000 │
│a membrilor │ │ │
│partidului │ │ │
│politic │ │ │
│inscripţionată │ │ │
│cu denumirea sau│ │ │
│numele │ │ │
│competitorului │ │ │
│electoral, │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│protocol │ │ │
│destinate │ │ │
│organizării de │ │ │
│reuniuni │ │ │
│electorale, │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│pentru asistenţă│ │ │
│juridică şi alte│ │ │
│tipuri de │ │ │
│consultanţă, │ │ │
│precum şi pentru│ │ │
│plata │ │ │
│serviciilor │ │ │
│mandatarilor │ │ │
│financiari │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │Variabil │Variabil │
│comisioane │ │ │
│bancare │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 2

    la ghid
    Contravenţii şi sancţiuni

┌────┬──────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Descrierea faptei │Sancţiunea │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nerespectarea condiţiilor │ │
│ │privind cheltuielile │ │
│ │aferente campaniilor │ │
│ │electorale, respectiv: │ │
│ │a) să provină numai din │ │
│ │contribuţii ale │ │
│ │candidaţilor sau ale │ │
│ │formaţiunilor politice; │ │
│ │b) să fie angajate numai │Avertisment │
│ │cu viza prealabilă a │sau amendă de│
│1. │mandatarului financiar │la 15.000 lei│
│ │coordonator; │la 50.000 lei│
│ │c) să se încadreze în │ │
│ │limitele prevăzute de │ │
│ │lege; │ │
│ │d) să fie efectuate de │ │
│ │competitori electorali │ │
│ │numai pentru promovarea │ │
│ │candidaţilor şi a │ │
│ │programelor electorale │ │
│ │proprii. │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nerespectarea obligaţiei │ │
│ │privind încasarea │ │
│ │contribuţiilor electorale │Avertisment │
│ │şi plata cheltuielilor │sau amendă de│
│2. │electorale numai prin │la 15.000 lei│
│ │intermediul conturilor │la 50.000 lei│
│ │bancare notificate în │ │
│ │prealabil Autorităţii │ │
│ │Electorale Permanente │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Depunerea sau virarea │la 15.000 lei│
│ │contribuţiilor pentru │la 50.000 lei│
│ │campania electorală de │şi │
│3. │către alte persoane decât │confiscarea │
│ │candidaţii cărora aceste │sumelor de │
│ │contribuţii le aparţin/ │bani │
│ │mandatarul financiar │destinate, │
│ │coordonator │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nedeclararea │Avertisment │
│4. │transferurilor fondurilor │sau amendă de│
│ │în contul bancar de │la 15.000 lei│
│ │campanie │la 50.000 lei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │Transferul în conturile │la 50.000 lei│
│ │bancare pentru campania │şi │
│5. │electorală al aportului │confiscarea │
│ │financiar al formaţiunii │sumelor de │
│ │nepolitice asociate cu │bani │
│ │partidul politic │destinate, │
│ │ │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 lei│
│ │Depăşirea limitelor maxime│şi │
│6. │ale contribuţiilor │confiscarea │
│ │candidaţilor pentru │sumelor de │
│ │campania electorală │bani │
│ │ │destinate, │
│ │ │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │ │lei, │
│ │Depunerea sau virarea în │confiscarea │
│ │conturile bancare pentru │sumelor de │
│7. │campania electorală a unor│bani │
│ │contribuţii/transferuri │destinate, │
│ │pentru campanie care │folosite sau │
│ │provin din surse nelegale │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de │ │
│ │către candidat sau │Avertisment │
│ │partidul politic de a │sau amendă de│
│ │preda mandatarului │la 15.000 lei│
│ │financiar o declaraţie cu │la 50.000 lei│
│ │indicarea sursei │şi │
│8. │contribuţiei, conform │confiscarea │
│ │modelului legal aprobat, │sumelor de │
│ │în cel mult 3 zile │bani │
│ │lucrătoare de la data │destinate, │
│ │depunerii sau virării unei│folosite sau │
│ │sume de bani în contul │rezultate din│
│ │bancar notificat pentru │contravenţie │
│ │campania electorală │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei │ │
│ │mandatarului financiar │ │
│ │coordonator de a aduce la │Avertisment │
│ │cunoştinţa Autorităţii │sau amendă de│
│ │Electorale Permanente, în │la 15.000 lei│
│ │cel mult 3 zile lucrătoare│la 50.000 lei│
│ │de la data angajării │şi │
│ │cheltuielii de către │confiscarea │
│9. │formaţiunea politică sau │sumelor de │
│ │de către candidat, după │bani │
│ │caz, a valorii şi │destinate, │
│ │destinaţiei acesteia │folosite sau │
│ │conform art. 38 alin. (2) │rezultate din│
│ │din Legea nr. 334/2006, │contravenţie │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea şi utilizarea │Avertisment │
│ │contribuţiilor electorale │sau amendă de│
│ │pentru efectuarea de │la 15.000 lei│
│ │cheltuieli în conturile │la 50.000 lei│
│ │bancare pentru campania │şi │
│10. │electorală după data de 9 │confiscarea │
│ │noiembrie 2019, ora 07,00,│sumelor de │
│ │pentru primul tur de │bani │
│ │scrutin, respectiv data de│destinate, │
│ │23 noiembrie 2019, ora │folosite sau │
│ │07,00, pentru al doilea │rezultate din│
│ │tur de scrutin │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │Depăşirea limitelor maxime│la 50.000 lei│
│ │ale contribuţiilor pentru │şi │
│11. │campania electorală de │confiscarea │
│ │către competitorii │sumelor de │
│ │electorali │bani │
│ │ │destinate, │
│ │ │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Finanţarea campaniei │ │
│ │electorale, în mod direct │ │
│ │sau indirect, de către │Avertisment │
│ │persoane fizice care nu au│sau amendă de│
│ │cetăţenia română sau de │la 10.000 lei│
│ │către persoane juridice de│la 25.000 lei│
│ │altă naţionalitate decât │şi │
│ │cea română, cu excepţia │confiscarea │
│12. │finanţării de către │sumelor de │
│ │cetăţenii statelor membre │bani │
│ │ale Uniunii Europene care │destinate, │
│ │au domiciliul în România │folosite sau │
│ │şi deţin calitatea de │rezultate din│
│ │membru al partidului │contravenţie │
│ │politic la a cărui │ │
│ │campanie electorală │ │
│ │contribuie financiar │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Finanţarea în orice mod a │ │
│ │campaniei electorale a │ │
│ │unui partid, a unei │ │
│ │alianţe a acestora sau a │ │
│ │unui candidat independent │ │
│ │de către o autoritate │ │
│ │publică, instituţie │ │
│ │publică, regie autonomă, │ │
│ │companie naţională, │Avertisment │
│ │societate reglementată de │sau amendă de│
│ │Legea nr. 31/1990, │la 10.000 lei│
│ │republicată, cu │la 25.000 lei│
│ │modificările şi │şi │
│ │completările ulterioare, │confiscarea │
│13. │ori instituţie de credit, │sumelor de │
│ │la care sunt acţionari │bani │
│ │majoritari statul sau │destinate, │
│ │unităţi │folosite sau │
│ │administrativ-teritoriale,│rezultate din│
│ │ori de către societăţi │contravenţie │
│ │reglementate de Legea nr. │ │
│ │31/1990, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │care, cu 12 luni înainte │ │
│ │de începerea campaniei │ │
│ │electorale, au desfăşurat │ │
│ │activităţi finanţate din │ │
│ │fonduri publice │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │Finanţarea în orice mod a │la 10.000 lei│
│ │campaniei electorale a │la 25.000 lei│
│ │unui partid, a unei │şi │
│14. │alianţe a acestora sau a │confiscarea │
│ │unui candidat independent │sumelor de │
│ │de către sindicate, culte │bani │
│ │religioase, asociaţii ori │destinate, │
│ │fundaţii │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Utilizarea de către │Avertisment │
│ │competitorii electorali a │sau amendă de│
│ │oricăror tipuri de │la 10.000 lei│
│ │materiale de propagandă │la 25.000 lei│
│15. │electorală în campania │şi │
│ │electorală care nu sunt │confiscarea │
│ │prevăzute de Legea nr. 334│contravalorii│
│ │/2006, republicată, cu │materialelor │
│ │modificările şi │de propagandă│
│ │completările ulterioare │electorală │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Încălcarea de către │sau amendă de│
│ │competitorii electorali a │la 10.000 lei│
│ │obligaţiei de a imprima pe│la 25.000 lei│
│16. │materialele de propagandă │şi │
│ │electorală menţiunile │confiscarea │
│ │obligatorii prevăzute de │contravalorii│
│ │lege │materialelor │
│ │ │de propagandă│
│ │ │electorală │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │Utilizarea de către │sau amendă de│
│ │competitorii electorali a │la 10.000 lei│
│ │materialelor de propagandă│la 25.000 lei│
│17. │electorală ale căror │şi │
│ │costuri au fost suportate │confiscarea │
│ │parţial sau integral de │contravalorii│
│ │alte persoane │materialelor │
│ │ │de propagandă│
│ │ │electorală │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a declara │ │
│ │Autorităţii Electorale │ │
│ │Permanente, prin │ │
│ │mandatarul financiar │ │
│ │coordonator, numărul de │Avertisment │
│ │materiale de propagandă │sau amendă de│
│18. │electorală produse şi │la 10.000 lei│
│ │utilizate, defalcat pe │la 25.000 lei│
│ │categorii, până cel mai │ │
│ │târziu în data de 26 │ │
│ │noiembrie 2019, pentru │ │
│ │primul tur de scrutin, │ │
│ │respectiv data de 10 │ │
│ │decembrie 2019, pentru al │ │
│ │doilea tur de scrutin │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │ │lei, │
│ │ │confiscarea │
│ │Depăşirea limitelor maxime│sumelor de │
│19. │ale cheltuielilor │bani │
│ │electorale │destinate, │
│ │ │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │Efectuarea cheltuielilor │la 50.000 lei│
│ │aferente campaniei │şi │
│20. │electorale prin alte │confiscarea │
│ │mijloace decât conturile │sumelor de │
│ │deschise pentru campania │bani │
│ │electorală │destinate, │
│ │ │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │ │lei, │
│ │Utilizarea contribuţiilor │confiscarea │
│ │în campania electorală │sumelor de │
│21. │pentru alte destinaţii │bani │
│ │decât cele prevăzute în │destinate, │
│ │mod expres de lege │folosite sau │
│ │ │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Avertisment │
│ │ │sau amendă de│
│ │ │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 │
│ │ │lei, │
│ │Utilizarea contribuţiilor │confiscarea │
│ │pentru campania electorală│sumelor de │
│22. │cu depăşirea cuantumurilor│bani │
│ │admise pentru destinaţiile│destinate, │
│ │prevăzute în mod expres de│folosite sau │
│ │lege │rezultate din│
│ │ │contravenţie │
│ │ │şi │
│ │ │nerambursarea│
│ │ │cheltuielilor│
│ │ │electorale │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a depune la │ │
│ │Autoritatea Electorală │ │
│ │Permanentă o declaraţie │ │
│ │privind respectarea │ │
│ │plafoanelor de cheltuieli │Avertisment │
│23. │prevăzute de lege, conform│sau amendă de│
│ │modelului legal aprobat, │la 10.000 lei│
│ │până cel mai târziu la │la 25.000 lei│
│ │data de 26 noiembrie 2019,│ │
│ │pentru primul tur de │ │
│ │scrutin, respectiv la data│ │
│ │de 10 decembrie 2019, │ │
│ │pentru al doilea tur de │ │
│ │scrutin │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali a │ │
│ │obligaţiei de a pune la │ │
│ │dispoziţia │Avertisment │
│ │reprezentanţilor │sau amendă de│
│24. │Autorităţii Electorale │la 15.000 lei│
│ │Permanente documentele şi │la 50.000 lei│
│ │informaţiile solicitate, │ │
│ │în termen de cel mult 15 │ │
│ │zile de la data │ │
│ │solicitării │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │mandatarii financiari │ │
│ │coordonatori a obligaţiei │ │
│ │de a depune la Autoritatea│ │
│ │Electorală Permanentă │Avertisment │
│25. │rapoartele detaliate ale │sau amendă de│
│ │veniturilor şi │la 15.000 lei│
│ │cheltuielilor electorale │la 50.000 lei│
│ │ale competitorilor │ │
│ │electorali, în termen de │ │
│ │15 zile de la data │ │
│ │desfăşurării alegerilor │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │competitorii electorali şi│ │
│ │/sau a terţelor persoane │ │
│ │fizice/juridice a │ │
│ │obligaţiei de a depune la │Avertisment │
│ │Autoritatea Electorală │sau amendă de│
│26. │Permanentă cuantumul │la 15.000 lei│
│ │datoriilor înregistrate ca│la 50.000 lei│
│ │urmare a campaniei de │ │
│ │către competitorii │ │
│ │electorali, în termen de │ │
│ │15 zile de la data │ │
│ │desfăşurării alegerilor │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Nedepunerea la Autoritatea│ │
│ │Electorală Permanentă, în │ │
│ │termen de 30 zile de la │ │
│ │data încheierii campaniei │ │
│ │electorale, de către │Avertisment │
│ │competitorii electorali a │sau amendă de│
│27. │declaraţiei cuprinzând │la 10.000 lei│
│ │informaţii privind │la 25.000 lei│
│ │descrierea materialelor de│ │
│ │propagandă electorală │ │
│ │online, producţia, │ │
│ │perioada şi spaţiul de │ │
│ │difuzare a acestora │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │mandatarii financiari │ │
│ │coordonatori a obligaţiei │Avertisment │
│28. │de a depune la Autoritatea│sau amendă de│
│ │Electorală Permanentă │la 15.000 lei│
│ │declaraţiile privind │la 50.000 lei│
│ │indicarea sursei │ │
│ │contribuţiilor electorale │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │partidele politice şi │ │
│ │organizaţiile cetăţenilor │ │
│ │români aparţinând │Avertisment │
│ │minorităţilor naţionale a │sau amendă de│
│29. │obligaţiei de a restitui │la 10.000 lei│
│ │candidaţilor sumele de │la 50.000 lei│
│ │bani necheltuite şi/sau │ │
│ │rambursate de către │ │
│ │Autoritatea Electorală │ │
│ │Permanentă │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Neîndeplinirea sau │ │
│ │îndeplinirea │Avertisment │
│30. │necorespunzătoare de către│sau amendă de│
│ │mandatarul financiar a │la 15.000 lei│
│ │atribuţiilor care îi revin│la 50.000 lei│
│ │potrivit legii │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Neînregistrarea │Avertisment │
│31. │mandatarului financiar în │sau amendă de│
│ │termenul prevăzut de lege │la 15.000 lei│
│ │ │la 50.000 lei│
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de a│ │
│ │raporta trimestrial │ │
│ │Autorităţii Electorale │Avertisment │
│ │Permanente stadiul │sau amendă de│
│32. │achitării datoriilor │la 10.000 lei│
│ │înregistrate în campania │la 25.000 lei│
│ │electorală până la data │ │
│ │achitării integrale a │ │
│ │acestora │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┤
│ │Încălcarea obligaţiei de a│ │
│ │furniza în format │ │
│ │electronic datele │ │
│ │prevăzute la art. 47 alin.│Avertisment │
│33. │(3), precum şi │sau amendă de│
│ │declaraţiile prevăzute la │la 10.000 lei│
│ │art. 28 din Legea nr. 334/│la 25.000 lei│
│ │2006, republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
└────┴──────────────────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016