Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 4 iunie 2020  elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 4 iunie 2020 elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 477 din 4 iunie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.843 din 4 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 4 iunie 2020.
──────────
    Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    Informaţii privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse împreună cu cererea de emitere a acordului de finanţare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum şi toate condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea obţinerii acordului de finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la următoarea adresă: http://www.economie.gov.ro.
    Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul precizat mai sus.
    În perioada de validitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pune la dispoziţia solicitanţilor următoarea adresă electronică: infoug81@economie.gov.ro, prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate în cel mai scurt timp, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul precizat mai sus.
    CAP. I
    Informaţii generale
    1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
    Schema de ajutor de stat îşi propune să promoveze măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, respectiv să compenseze aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
    Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 291 milioane euro pentru toată perioada de implementare.

    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
    Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este aferentă perioadei 2019-2021.
    Atenţie
    În anul 2021 nu se mai depun cereri de emitere a acordului de finanţare. Conform art. III alin. (2) din OUG nr. 81/2019, în anul 2021 se va efectua numai plata ajutorului de stat pentru compensarea emisiilor indirecte aferente anului 2020.


    4. Cine sunt potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat?
    Întreprinderile care pot beneficia de această schemă de ajutor de stat sunt cele care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele/subsectoarele indicate în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. VI din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    Totodată, conform punctului 6 din tabelul prevăzut în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de această schemă de ajutor de stat şi întreprinderile care produc ţevi de oţel fără sudură şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. VI din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    5. Cum se calculează intensitatea maximă a ajutorului de stat?
    Ajutorul de stat se acordă în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat sub forma unei alocări financiare nerambursabile.
    Intensitatea maximă a ajutorului de stat astfel acordat va reprezenta 75% pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 şi 2020.
    Valoarea ajutorului de stat ce poate fi acordat va fi determinată conform următoarei formule de calcul:
    a) în cazul în care valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul care va fi plătit în cazul fiecărei instalaţii pentru costurile suportate în anul t este egal cu: A_maxt = Ai_t \'d7 C_t \'d7 P_t-1 \'d7 E \'d7 BO
    În această formulă:
    1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracţie (75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020);
    2. C_t este factorul de emisie de CO_2 (tCO_2/MWh) aplicabil (în anul t) şi nu va depăşi niciodată factorul maxim regional de emisie de CO_2 precum este definit în anexa nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. P_t-1 este preţul EUA la termen în anul t-1 (euro/tCO_2);
    4. E este valoarea de referinţă aplicabilă privind eficienţa consumului de energie electrică specifică produsului conform anexei nr. 3 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare; şi
    5. BO este producţia de referinţă calculată conform anexei nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;


    b) în cazul în care valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică nu se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul maxim care poate fi plătit în cazul fiecărei instalaţii pentru costurile suportate în anul t este egal cu: A_maxt = Ai_t \'d7 C_t \'d7 P_t-1 \'d7 EF \'d7 BEC.
    În această formulă:
    1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracţie (75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020);
    2. C_t este factorul de emisie de CO_2 (t CO_2/MWh) aplicabil (în anul t) şi nu va depăşi niciodată factorul maxim regional de emisie de CO_2 precum este definit în anexa nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. P_t-1 este preţul EUA la termen în anul t-1 (euro/tCO_2);
    4. EF este valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică specific instalaţiei; şi
    5. BEC este consumul de energie electrică de referinţă (MWh) calculat conform anexei nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care o instalaţie fabrică produse pentru care se aplică o valoare de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică prevăzută în anexa nr. 3 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi produse pentru care se aplică valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, consumul de energie electrică pentru fiecare produs trebuie repartizat în funcţie de tonajul respectiv al producţiei pentru fiecare produs.
    În cazul în care o instalaţie fabrică atât produse care sunt eligibile pentru ajutor - produse care se încadrează în sectoarele sau subsectoarele eligibile enumerate în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi produse care nu sunt eligibile pentru ajutor, ajutorul maxim care poate fi plătit se calculează numai pentru produsele care sunt eligibile pentru ajutor.
    Ajutorul va fi plătit beneficiarului în anul în care au fost suportate costurile sau în anul următor celui în care au fost suportate costurile, adică în anul t+1.
    Pentru dosarele care se depun în cursul anului 2020 pentru costurile suportate de solicitanţi în anul 2019, anul t+1 este anul 2020.
    Pentru dosarele care se depun în cursul anului 2020 pentru costurile suportate de solicitanţi în anul 2020, anul este t.
    În cazul în care ajutorul este plătit în anul în care sunt suportate costurile, plata se ajustează prin mecanismul ex post de ajustare a plăţii prevăzut la art. VIII din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât orice plată excedentară a ajutorului va fi rambursată înainte de data de 1 iulie a anului următor.
    Ajutorul de stat acordat conform prezentei scheme nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE sau cu alte forme de finanţare din partea Uniunii Europene în cazul în care o asemenea suprapunere are drept rezultat o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevăzută în Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012, denumite în continuare Orientările ETS.

    6. Ce condiţii trebuie să îndeplinească solicitantul pentru a fi inclus în schema de ajutor?

    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    (a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    (c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului;
    (d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    (e) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul pct. 2.2 din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;*
    * Conform pct. 2.2 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, o întreprindere este considerată a fi în dificultate în cazul în care, fără intervenţia statului, aceasta va fi obligată, aproape sigur, să îşi înceteze activitatea în termen scurt sau mediu. Prin urmare, o întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: (a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris; (b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; (c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi; (d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
    În vederea verificării situaţiei de la lit. (a):
    - din bilanţ se adună pierderea reportată, pierderea exerciţiului financiar şi alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (repartizarea profitului, acţiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;
    – totalul pierderilor se scade din totalul obţinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve şi cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (profitul exerciţiului financiar, profitul reportat, câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);
    – dacă rezultatul este negativ, se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;
    – dacă rezultatul obţinut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, firma este în dificultate.

    În vederea verificării situaţiei de la lit. (b):
    - din bilanţ se compară valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exerciţiu financiar cu valoarea aceluiaşi indicator din exerciţiul financiar anterior;
    – dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate faţă de exerciţiul financiar anterior, firma este în dificultate.

    În vederea verificării situaţiei de la lit. (d):
    pct. (i)
    - din bilanţ se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;
    – rezultatul obţinut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;
    – se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5;

    pct. (ii)
    - din contul de profit şi pierdere valoarea însumată a profitului net cu cheltuielile cu taxe şi impozite, cu cheltuielile cu dobânzi şi cu cheltuielile cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;
    – se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.


    Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciţii financiare, firma este în dificultate.
    În sensul celor de mai sus, solicitanţii vor transmite, în copie, situaţiile financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimelor 2 exerciţii financiare încheiate.
    Situaţiile financiare anuale aprobate trebuie să conţină:
    - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - formularul 10;
    – Contul de profit şi pierdere - formularul 20;
    – Date informative - formularul 30;
    – Situaţia activelor imobilizate - formularul 40;
    – dovada depunerii acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).


    (f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    (g) pe durata de valabilitate a acordului de finanţare, eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul depunerii cererii de finanţare;
    (h) pe durata de valabilitate a acordului de finanţare îşi menţin activitatea în Spaţiul Economic European;


    (2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, cu excepţia criteriului prevăzut la alin. (1) lit. (h) care trebuie îndeplinit suplimentar pentru o perioadă de 3 ani după data ultimului an calendaristic în care a fost acordată compensarea.

    7. Ce documente trebuie să însoţească cererea de emitere a acordului de finanţare?
    Conform art. VII alin. (7) din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii acordului de finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri cererea de emitere a acordului de finanţare (modelul cererii se află în anexa nr. 4 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare), însoţită de următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă.
    În certificat trebuie să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia.
    Dacă cererea de emitere a acordului de finanţare se referă la obiectul secundar de activitate, respectiva activitate secundară trebuie să se regăsească în certificatul constatator.
    Dacă solicitantul desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa a mai multora din codurile CAEN, inclusiv ţevi din oţel fără sudură prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi aceste activităţi se desfăşoară în instalaţii diferite ca locaţie, se va preciza, pentru fiecare instalaţie, activitatea desfăşurată corespondentă codurilor CAEN, inclusiv ţevi din oţel fără sudură;

    b) documentele justificative aferente anului calendaristic pentru care se acordă ajutorul de stat, din care să rezulte:
    i. producţia de referinţă exprimată în tone pe an şi calculată conform anexei nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare; se va explicita modalitatea de calcul, respectiv dacă producţia s-a calculat în baza pct. n) lit. i) sau a pct. n) lit. ii). Dacă se calculează conform lit. i), se va prezenta volumul producţiei din fiecare an aferent perioadei 2011-2017. Dacă se calculează conform lit. ii), se vor prezenta volumul producţiei din fiecare an aferent perioadei 2011-2017, anul/anii din această perioadă în care instalaţia nu s-a aflat în funcţiune şi volumul producţiei pentru fiecare din 4 ani anteriori anilor în care instalaţia nu s-a aflat în funcţiune. Totodată, solicitantul va preciza dacă îi sunt aplicabile prevederile pct. n) lit. iii) şi iv). În cazul în care îi sunt aplicabile prevederile pct. n) lit. iii), solicitantul va prezenta, conform prevederilor lit. h), evaluarea realizată de un verificator/expert independent acreditat conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2.067 privind verificarea datelor şi acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87. În cazul în care îi sunt aplicabile prevederile pct. n) lit. iv), solicitantul va menţiona anul calendaristic în care producţia s-a diminuat cu mai mult de 50% faţă de producţia de referinţă, precum şi procentul cu care producţia s-a diminuat;
    ii. consumul de energie electrică de referinţă exprimat în MWh, cu menţiunea că documentele trebuie prezentate numai de către solicitanţii care cad sub incidenţa art. V alin. (3) lit. b) din OUG nr. 81/2109, cu modificările şi completările ulterioare.
    Solicitantul va explicita modalitatea de calcul, respectiv dacă consumul de energie electrică de referinţă s-a calculat în baza pct. e) lit. i) sau pct. e) lit. ii). Dacă se calculează conform lit. i), se va prezenta volumul consumului de energie electrică din fiecare an aferent perioadei 2011-2017. Dacă se calculează conform lit. ii), se vor prezenta consumul de energie electrică din fiecare an aferent perioadei 2011-2017, anul/anii din cadrul perioadei 2011-2017 în care instalaţia nu s-a aflat în funcţiune şi volumul consumului de energie electrică pentru fiecare din 4 ani anteriori anilor în care instalaţia nu s-a aflat în funcţiune. În cazul în care solicitantului îi sunt aplicabile prevederile pct. e) lit. iii), acesta va prezenta, (1) conform prevederilor lit. h), evaluarea realizată de un verificator/expert independent acreditat conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2.067 privind verificarea datelor şi acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87, din care să rezulte anul în care a avut loc extinderea semnificativă a capacităţii de producţie a instalaţiei, şi (2) procentul de majorare a consumului de energie electrică de referinţă, majorare care trebuie să fie proporţională cu extinderea semnificativă a capacităţii de producţie. În cazul în care solicitantului îi sunt aplicabile prevederile pct. e) lit. iv), solicitantul va menţiona anul calendaristic în care nivelul consumului de energie s-a diminuat cu mai mult de 50% faţă de consumul de energie electrică de referinţă, precum şi procentul cu care consumul s-a diminuat;

    iii. valoarea medie a certificatelor ETS folosită în calculaţia de costuri indirecte, calculată conform pct. m) din anexa nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare; solicitantul va preciza bursa de certificate de dioxid de carbon din UE de unde au fost preluate preţurile EUA, precum şi linkul către respectiva bursă. De exemplu, pentru ajutorul acordat în 2019, este media simplă a preţurilor ofertei de închidere EUA pentru decembrie 2019 observate de la 1 ianuarie 2018 la 31 decembrie 2018 la o anumită bursă de certificate de dioxid de carbon din UE;
    iv. cantitatea de energie achiziţionată şi consumată în anul pentru care se acordă ajutorul, pe baza facturilor de achiziţie de energie electrică şi/sau distribuţie/ transport.
    Solicitanţii care depun în cursul anului 2020 cererile de finanţare pentru costurile suportate în anul 2020 vor transmite, până la data de 31 martie 2021, cantitatea finală de energie achiziţionată şi consumată în anul 2020 (având în vedere că datele transmise în anul 2020 pentru consumul de energie în anul 2020 sunt estimative);


    c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru.
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, certificatul de atestare fiscală trebuie să:
    - fie valabil la data înregistrării cererii de emitere a acordului de finanţare;
    – fie ataşat în original sau în copie legalizată.

    Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetul de stat.
    Se va avea în vedere să nu figureze sume de plată la secţiunea A* - Obligaţii de plată, care cuprinde:
    - totalul obligaţiilor fiscale principale şi sumele stabilite de alte organe competente şi transmise spre recuperare ANAF, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală;
    – totalul obligaţiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 12 din Codul de procedură fiscală;
    * Cu excepţia sumelor aflate în compensare cu sumele de rambursat/restituit din secţiunea B.


    d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru.
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, certificatul de atestare fiscală trebuie să:
    - fie valabil la data înregistrării cererii de emitere a acordului de finanţare;
    – fie ataşat în original sau în copie legalizată.

    Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele locale;

    e) documente care atestă numărul angajaţilor, conform art. VII alin. (7) lit. e) din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se va ataşa fie originalul adeverinţei eliberate de inspectoratul teritorial de muncă (ITM) care atestă numărul angajaţilor pentru luna anterioară depunerii cererii de emitere a acordului de finanţare, fie extrasul REVISAL (Registrul general de evidenţă a salariaţilor) care atestă numărul angajaţilor pentru luna anterioară depunerii cererii de emitere a acordului de finanţare.
    Totodată, în vederea transmiterii de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri către Comisia Europeană a raportului anual prevăzut la secţiunea 5.1 din Orientările ETS, solicitanţii vor transmite următoarele documente:
    • producţia anuală pentru fiecare instalaţie care beneficiază de ajutor de stat, cu indicarea codului sectorului/subsectorului pertinent şi a codului CAEN aferent pentru anul pentru care se plăteşte ajutorul de stat;
    • producţia anuală de alte produse fabricate de fiecare instalaţie care beneficiază de ajutor de stat şi care nu fac obiectul valorilor de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică pentru fiecare din anii utilizaţi în vederea stabilirii producţiei de referinţă (în cazul în care ajutorul se acordă prin utilizarea unei valori alternative de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică).
    CAP. II
    Modalitatea de evaluare a cererii de finanţare
    1. Care sunt etapele de evaluare a cererii pentru obţinerea acordului de finanţare?
    a) Etapa de verificare a conformităţii documentelor cuprinde:
    - înregistrarea cererii pentru obţinerea acordului de finanţare;
    – verificarea dosarului din punctul de vedere al integralităţii şi conformităţii documentelor necesare aprobării acordului de finanţare.
    În vederea obţinerii acordului de finanţare, întreprinderea solicitantă depune, direct sau prin poştă (servicii de curierat) cu confirmare de primire, la Registratura generală a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, cererea de emitere a acordului de finanţare (anexa nr. 4 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare) însoţită de documentele justificative necesare pentru evaluare. Pe plic se menţionează „Schema de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice“.
    Atenţie
    Dacă la registratura Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se depun simultan cererile de emitere a acordului de finanţare pentru anii 2019 şi 2020, acestea se vor prezenta în dosare diferite.


    Pentru îndeplinea condiţiilor de conformitate cererea de emitere a acordului de finanţare trebuie să:
    - aibă toate rubricile completate cu datele solicitate, respecte modelul formularului şi să fie datată şi semnată în original de persoana/persoanele autorizată/autorizate să reprezinte legal întreprinderea;
    – conţină informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator;

    – fie însoţită de toate documentele necesare (certificat constatator, certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul local şi documentele care atestă numărul angajaţilor) şi de opisul cu documentele transmise spre evaluare.
    Atenţie
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, opisul menţionează denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat. Totodată se va anexa opisului numele persoanei/persoanelor (şi coordonatele acestora) care pot fi contactate de reprezentanţii Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în situaţia în care este necesară solicitarea unor clarificări.

    Toate documentele transmise Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri de către solicitant trebuie prezentate în limba română.
    Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate şi semnate de persoana/persoanele autorizată/autorizate să reprezinte legal întreprinderea.
    Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea „conform cu originalul“ şi semnătura persoanei/ persoanelor autorizate să reprezinte legal întreprinderea.
    Toate documentele se îndosariază, se numerotează şi se opisează.


    b) Etapa verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate cuprinde:
    - analizarea calculelor referitoare la: (1) producţia de referinţă de energie electrică exprimată în tone pe an şi (2) consumul de energie electrică de referinţă, exprimat în MWh, ambele calculate conform anexei nr. 2 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii de eligibilitate ale întreprinderii;
    – solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de emitere a acordului de finanţare, dacă este cazul;
    – soluţionarea cererii de emitere a acordului de finanţare.
    Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se verifică dacă întreprinderea:
    - se încadrează în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – a completat integral şi corect rubricile aferente cererii de emitere a acordului de finanţare;
    – a prezentat datele vizând producţia de referinţă de energie electrică şi consumul de energie electrică de referinţă calculate conform OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – nu înregistrează debite restante la bugetul general al statului şi bugetele locale;
    – nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    – nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul pct. 2.2 din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
    – are dovada referitoare la numărul de angajaţi.

    Atenţie
    Informaţiile referitoare la consumul de energie electrică de referinţă trebuie furnizate numai de solicitanţii care cad sub incidenţa art. V alin. (3) lit. b) din OUG nr. 81/2109, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Cum se soluţionează cererea de emitere a acordului de finanţare?
    În urma procesului de evaluare a cererii de emitere a acordului de finanţare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    - acordul de finanţare (conform modelului din anexa nr. 5 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare);
    – solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de emitere a acordului de finanţare;
    – scrisoare de respingere a cererii de emitere a acordului de finanţare.


    3. În ce condiţii se emite acordul de finanţare?
    În vederea obţinerii acordului de finanţare (anexa nr. 5 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare), întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele menţionate şi să îndeplinească condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute în OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de emitere a acordului de finanţare?
    În cazul în care:
    - există neconcordanţe în informaţiile furnizate, sau;
    – se constată că unele informaţii nu sunt corecte, sau;
    – se constată lipsa documentelor necesare în vederea soluţionării cererii,

    Unitatea de implementare transmite întreprinderii solicitante o înştiinţare în care precizează că cererea de emitere a acordului de finanţare este incompletă şi menţionează informaţiile care fie nu au fost transmise, fie conţin aspecte eronate.
    Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În această situaţie, termenul de evaluare a cererii curge de la data la care cererea este considerată completă, în sensul prevederilor acestei scheme.

    CAP. III
    Respingerea cererii de emitere a acordului de finanţare
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri respinge cererea de emitere a acordului de finanţare în situaţia în care întreprinderea:
    - nu se încadrează în unul din sectoarele prevăzute în anexa 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – înregistrează debite restante la bugetul de stat şi bugetele locale;
    – se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    – este în dificultate în sensul pct. 2.2 din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.

    CAP. IV
    Monitorizarea schemei de ajutor de stat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
    În conformitate cu cerinţele de monitorizare prevăzute în paragraful 5.3 din Orientările ETS, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor impuse de reglementările Uniunii Europene şi cele naţionale în vigoare, precum şi de prevederile OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi monitorizează schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă în baza documentaţiei depuse anual de către beneficiar.
    1. Cum se constată înregistrarea unui excedent?
    Dacă în cursul monitorizării se constată înregistrarea unui excedent faţă de procentul prevăzut la art. V alin. (2) al ajutorului de stat acordat din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ia măsurile necesare ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului.
    Excedentul se consideră înregistrat dacă, pentru cererile de emitere a acordului de finanţare aferente anului 2020 şi care sunt depuse la registratura Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cursul anului 2020, se constată că, ulterior emiterii acordului de finanţare, beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute la art. VI alin. (1).
    Totodată, pentru cererile de emitere a acordului de finanţare aferente atât anului 2019, cât şi anului 2020, excedentul se consideră înregistrat dacă beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte cerinţa prevăzută la art. VI alin. (2).

    2. În ce situaţii nu se mai consideră îndeplinite criteriile de eligibilitate?
    Criteriile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare.
    Criteriile de eligibilitate nu se mai consideră îndeplinite pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare în cazul în care se constată că beneficiarul:
    - nu mai desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – intră în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
    – intră în dificultate în sensul pct. 2.2 din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
    – înregistrează debite restante la bugetul de stat şi la bugetele locale;
    – a disponibilizat mai mult de 25% din numărul de salariaţi de la momentul calificării în schema de ajutor de stat.

    Atenţie
    Neîndeplinirea, pentru oricare an pe durata schemei de ajutor de stat, a unuia din criteriile de eligibilitate determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat calculat din momentul în care întreprinderea nu a mai îndeplinit criteriul/criteriile de eligibilitate.
    Totodată, se consideră că nu mai sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate dacă beneficiarul nu respectă prevederile art. VI alin. (2) din OUG nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    Atenţie
    Nerespectarea prevederilor art. VI alin. (2) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat acordat pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016