Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DISPOZITII GENERALE din 16 martie 2009 de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITII GENERALE din 16 martie 2009  de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber    Twitter Facebook
Cautare document

DISPOZITII GENERALE din 16 martie 2009 de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2009

CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
Dispoziţiile generale de apãrare împotriva incendiilor la amenajãri temporare în spaţii închise sau în aer liber, denumite în continuare dispoziţii generale, se aplicã în scopul reducerii riscurilor de producere a incendiilor la exploatarea unor astfel de obiective, precum şi pentru asigurarea condiţiilor şi mãsurilor tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor de intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.
ART. 2
(1) Dispoziţiile generale se aplicã la construcţiile şi instalaţiile aferente amenajãrilor temporare în spaţii închise sau în aer liber, în funcţie de tipul activitãţilor, indiferent de forma de proprietate/utilizare.
(2) Amenajãrile temporare în spaţii închise se realizeazã pentru:
a) spectacole;
b) întruniri;
c) concerte;
d) proiecţii de filme;
e) târguri;
f) expoziţii.
(3) Amenajãrile temporare în aer liber se realizeazã pentru:
a) spectacole;
b) întruniri;
c) concerte;
d) proiecţii de filme;
e) târguri;
f) expoziţii;
g) bâlciuri;
h) jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice;
i) circuri;
j) alimentaţie publicã;
k) patinoare;
l) parcuri de distracţii.
ART. 3
(1) Prin amenajare temporarã în spaţii închise se înţelege structura sau construcţia realizatã prin compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spaţii din interiorul construcţiilor, având ca destinaţie organizarea unora dintre activitãţile cuprinse la art. 2 alin. (2), pe o duratã limitatã în timp.
(2) Prin amenajare temporarã în aer liber se înţelege structura sau construcţia realizatã în aer liber, pe baza unui proiect tehnic, având ca destinaţie organizarea unora dintre activitãţile cuprinse la art. 2 alin. (3), pe o duratã limitatã de timp.
ART. 4
Amenajãrile care se realizeazã cu ocazia organizãrii activitãţilor cuprinse la art. 2 au în compunere, de regulã, urmãtoarele:
a) standuri;
b) tribune;
c) podiumuri;
d) scene;
e) grãdini;
f) corturi;
g) rânduri de scaune;
h) copertine;
i) structuri gonflabile;
j) spaţii comerciale;
k) spaţii de alimentaţie publicã;
l) cuşti pentru animale;
m) parcãri;
n) spaţii de dormit;
o) instalaţii şi utilaje de agrement.
ART. 5
(1) Instalaţiile care deservesc, de regulã, aceste amenajãri sunt:
a) instalaţii de gaze naturale;
b) instalaţii de gaze petroliere lichefiate;
c) instalaţii de ventilaţie şi evacuare a fumului şi gazelor;
d) instalaţii de stingere cu diferiţi agenţi;
e) instalaţii electrice de forţã şi iluminat;
f) instalaţii de semnalizare a incendiilor;
g) instalaţii de încãlzire, indiferent de metoda folositã: radiaţie, convecţie etc.;
h) instalaţii pneumatice şi hidraulice;
i) sisteme pentru focuri de artificii sau spectacole pirotehnice;
j) instalaţii de climatizare;
k) instalaţii pentru jocuri cu laser;
l) ecrane pentru proiecţii video;
m) instalaţii de sonorizare.
(2) Instalaţiile sau sistemele pot avea caracter temporar.
ART. 6
(1) Prin utilizatori se înţelege totalitatea persoanelor, respectiv public, organizator, personal de deservire, personal de ordine, care existã la un moment dat pe teritoriul amenajãrii temporare.
(2) Prin teritoriul amenajãrii temporare în aer liber se înţelege aria delimitatã vizibil destinatã amplasãrii spaţiilor şi echipamentelor.
(3) Teritoriul fiecãrei amenajãri trebuie delimitat şi marcat cu mijloace de observare şi indicatoare de securitate, dupã caz, prin grija organizatorilor.
(4) Prin teritoriul amenajãrii temporare în spaţii închise se înţelege aria precizatã de proiectantul amenajãrii prin proiectul tehnic, delimitatã vizibil în teren şi destinatã amplasãrii echipamentelor şi utilizãrii acestora.

CAP. II
Organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor

ART. 7
(1) La punerea la dispoziţie, indiferent prin ce formã, a oricãror spaţii pentru activitãţile enumerate la art. 2, deţinãtorii de spaţii sub orice titlu, denumiţi în continuare deţinãtori, trebuie sã încheie cu organizatorii contracte în care sã prevadã obligaţiile şi responsabilitãţile ce le revin pe linia apãrãrii împotriva incendiilor.
(2) Contractul încheiat între pãrţi trebuie sã precizeze inclusiv obligaţiile şi responsabilitãţile personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
(3) Personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor menţionat la alin. (2) trebuie sã facã dovada cã deţine atestarea necesarã obţinutã în urma absolvirii unor cursuri de formare profesionalã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmeazã sã le îndeplineascã; pot îndeplini aceste atribuţii şi persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - pãrţi ale înţelegerii privind Zona Economicã Europeanã - care au obţinut recunoaşterea calificãrii pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
(4) Personalul menţionat la alin. (2) poate fi reprezentat de:
a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor angajat al consiliului local/instituţiei/operatorului economic care pune la dispoziţie spaţiul;
b) personal desemnat din cadrul serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţã;
c) persoanã/e care îndeplineşte/esc prin cumul atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
d) persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii, pe bazã de contract.
ART. 8
(1) Organizatorul activitãţilor menţionate la art. 2, denumit în continuare organizator, are obligaţia de a asigura instruirea, din punctul de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor, pe bazã de proces-verbal, a personalului de deservire şi de ordine.
(2) Durata instructajului nu trebuie sã fie mai micã de douã ore şi trebuie sã cuprindã cel puţin aspecte privind descrierea amenajãrii, exploatarea spaţiilor, exploatarea instalaţiilor utilitare, exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, modul de desfãşurare a controlului de prevenire de cãtre personalul propriu, utilizarea stingãtoarelor şi altor mijloace de intervenţie, evacuarea persoanelor şi altele asemenea.
ART. 9
Utilizatorii sunt obligaţi sã respecte prevederile normelor generale de apãrare împotriva incendiilor şi pe cele ale prezentelor dispoziţii generale.
ART. 10
Personalul cu atribuţii pe linia apãrãrii împotriva incendiilor are urmãtoarele obligaţii principale:
a) controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor, în cadrul amenajãrii unde a fost desemnat;
b) participã la controlul desfãşurat pe linia apãrãrii împotriva incendiilor de cãtre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti;
c) îl informeazã pe organizator despre deficienţele pe linia apãrãrii împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlãturare a acestora;
d) propune întreruperea activitãţii de lucru cu publicul în cazul în care constatã un pericol iminent;
e) anunţã, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţã în cadrul amenajãrii temporare;
f) instruieşte personalul de deservire şi pe cel de ordine pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, în limita competenţelor deţinute;
g) participã, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
h) verificã menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare, precum şi a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor conform modului de amplasare stabilit.
ART. 11
Organizatorul are urmãtoarele obligaţii principale din punct de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor:
a) solicitã, dupã caz, elaborarea documentaţiei tehnice şi includerea în aceasta a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
b) obţine autorizaţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţilor conform legii;
c) asigurã încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, pe toatã perioada de funcţionare a amenajãrii, conform contractului menţionat la art. (7) alin. (1) şi (2);
d) asigurã desfãşurarea controalelor de apãrare împotriva incendiilor organizate de cãtre inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti sau de cãtre personalul prevãzut la art. 10;
e) ia mãsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
f) asigurã informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de apãrare împotriva incendiilor pe teritoriul amenajãrii;
g) asigurã echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţiile tehnice menţionate la lit. a), dupã caz, sau prevãzute de prezentele dispoziţii generale.
ART. 12
Personalul de deservire şi de pazã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte normele generale de apãrare împotriva incendiilor şi prevederile prezentei dispoziţii generale;
b) sã respecte mãsurile de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţia tehnicã;
c) sã informeze publicul asupra mãsurilor specifice de apãrare împotriva incendiilor;
d) sã participe la evacuarea personalului în condiţii de siguranţã;
e) sã anunţe, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţã în cadrul amenajãrii temporare;
f) sã asigure prima intervenţie în caz de incendiu.
ART. 13
Publicul are urmãtoarele obligaţii principale:
a) sã respecte normele generale de apãrare împotriva incendiilor şi prevederile prezentelor dispoziţii generale;
b) sã nu introducã sau sã nu încerce introducerea pe teritoriul amenajãrii temporare de fãclii, artificii, petarde, torţe, recipienţi, materiale incendiare ori fumigene, substanţe toxice ori altele asemenea ce pot favoriza producerea şi propagarea incendiilor;
c) sã nu aducã în stare de neutilizare, indiferent de mod, semnele, afişele, marcajele sau altele asemenea, destinate apãrãrii împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajãrii temporare;
d) sã nu aducã în stare de neutilizare, indiferent de mod, mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajãrii temporare.

CAP. III
Reguli şi mãsuri specifice de apãrare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1
Prevederi comune tuturor amenajãrilor temporare

ART. 14
Organizatorul asigurã în permanenţã funcţionarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnicã menţionatã la art. 11 lit. a).
ART. 15
Pe timpul exploatãrii spaţiilor în care se desfãşoarã activitãţile pentru care a fost realizatã amenajarea temporarã trebuie luate mãsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitãţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
ART. 16
Activitãţile de realizare a amenajãrilor trebuie sã se finalizeze cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii activitãţii pentru care au fost concepute.
ART. 17
Pe teritoriul amenajãrilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.
ART. 18
Activitatea se organizeazã astfel încât sã nu îngreuneze sau sã blocheze evacuarea în caz de incendiu.
ART. 19
Pe perioada executãrii amenajãrilor se interzice accesul publicului în spaţiile de lucru.
ART. 20
Se interzice introducerea în sãlile de spectacol, şedinţe şi altele asemenea a scaunelor suplimentare faţã de numãrul prevãzut prin documentaţia tehnicã stipulatã la art. 11 lit. a).
ART. 21
La terminarea programului de lucru se deconecteazã aparatele/sistemele de încãlzire, ventilare, climatizare localã, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electricã a aparatelor şi instalaţiilor a cãror funcţionare nu este necesarã.
ART. 22
Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementãrilor tehnice specifice.
ART. 23
Pe timpul manifestãrilor cu public, uşile de pe cãile de evacuare se menţin în permanenţã descuiate.
ART. 24
Organizatorul are obligaţia de a asigura mãsurile necesare pentru accesul şi evacuarea persoanelor cu dizabilitãţi.
ART. 25
În cadrul oricãrui mod de amenajare, indiferent de tipul evenimentului organizat, trebuie sã fie asigurate marcarea şi semnalizarea:
a) cãilor de acces, evacuare şi intervenţie;
b) locurilor pentru fumat;
c) locurilor de adunare;
d) locurilor de parcare;
e) mijloacelor iniţiale de intervenţie.
ART. 26
Se interzice fumatul în clãdirile sau spaţiile ce adãpostesc amenajãri temporare în spaţii închise.
ART. 27
(1) Lucrãrile cu foc deschis se executã numai dupã obţinerea permisului de lucru cu foc şi dupã luarea mãsurilor de prevenire necesare.
(2) Permisul de lucru cu foc deschis este emis de cãtre organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Lucrãrile cu foc deschis pe timpul lucrului cu public se realizeazã numai dupã ce au fost asigurate toate condiţiile privind evacuarea utilizatorilor.
ART. 28
Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defecţiuni sau în stare avansatã de uzurã.
ART. 29
(1) În spaţiile în care se asigurã servirea mesei pentru mai mult de 50 de persoane se impune organizarea evacuãrii şi prin alte cãi decât cele pe care s-a realizat accesul.
(2) Culoarele între rândurile de mese şi scaune trebuie sã asigure evacuarea cel puţin a unui flux de persoane.
(3) Cãile de evacuare din blocul alimentar trebuie sã fie distincte de cele din spaţiul de servire.
ART. 30
Toate corpurile de iluminat din interiorul amenajãrilor trebuie sã fie prevãzute cu plasã de protecţie şi sã fie amplasate la distanţe de minim 1 m faţã de perdele, decoruri, recuzitã.
ART. 31
(1) Orice modificare a instalaţiilor electrice existente se realizeazã cu acordul deţinãtorului şi de cãtre personal autorizat.
(2) Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor permanente şi temporare pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de deţinãtori.
ART. 32
(1) Instalaţia electricã se verificã obligatoriu cu cel puţin o zi înaintea începerii activitãţii cu public, dacã s-au fãcut modificãri sau intervenţii la instalaţia electricã faţã de proiectul iniţial; în caz contrar se ia în considerare verificarea periodicã, dacã nu au trecut mai mult de 6 luni de la ultima verificare.
(2) Verificarea se realizeazã de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.
(3) Dupã încheierea verificãrii instalaţiei electrice persoana fizicã sau juridicã autorizatã elibereazã un document de verificare.
ART. 33
La exploatarea instalaţiilor electrice se interzice:
a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupãtoarelor automate cu altele necalibrate;
b) racordarea unor consumatori care depãşesc puterea nominalã a circuitelor;
c) încãrcarea instalaţiei electrice peste sarcina admisã;
d) nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenţã de trecere comparabilã cu rezistenţa ohmicã a conductorilor legaţi, sigure în timp şi uşor de verificat;
e) neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductorilor la legãturile electrice;
f) supunerea legãturilor electrice la eforturi de tracţiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;
g) lãsarea neizolatã a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontãrii parţiale a unei instalaţii;
h) folosirea legãturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fãrã ştecher, direct în prize;
i) utilizarea prizelor neprevãzute cu dispozitiv de protecţie diferenţialã şi de limitare a puterii, amplasate la distanţã mai micã de 1 m de materiale combustibile;
j) utilizarea receptorilor de energie electricã, precum radiatoare, reşouri, fiare de cãlcat, ciocane de lipit şi altele asemenea, fãrã luarea mãsurilor de izolare faţã de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încãperea respectivã;
k) utilizarea lãmpilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;
l) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de luminã sau a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
m) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile cum ar fi cârpe, hârtii, folii de materiale plastice, lemne;
n) utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;
o) folosirea în stare defectã, uzatã şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
p) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
q) agãţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
r) depozitarea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau încãperile tablourilor generale de distribuţie electricã;
s) efectuarea lucrãrilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de cãtre personal necalificat şi neautorizat;
t) neafişarea schemei electrice de conexiuni în interiorul tablourilor electrice.
ART. 34
Combustibilul necesar pentru instalaţiile de încãlzire trebuie sã fie depozitat în spaţii amenajate corespunzãtor; cantitatea maximã admisã în centrala termicã nu trebuie sã depãşeascã consumul zilnic.
ART. 35
Instalaţiile de încãlzire localã trebuie sã fie omologate, conform legii, şi adecvate spaţiului în care sunt utilizate.
ART. 36
În cazul în care se impune, suplimentarea cu surse de cãldurã trebuie sã se facã cu respectarea mãsurilor de prevenire a incendiilor.
ART. 37
Se interzice utilizarea surselor de încãlzire cu flacãrã deschisã în spaţiile de lucru cu publicul.
ART. 38
Instalaţiile pentru gaze petroliere lichefiate - G.P.L. se utilizeazã doar cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.
ART. 39
(1) În cazul în care se constatã prezenţa gazelor, înainte de a se aprinde focul se aeriseşte încãperea respectivã, se depisteazã şi se înlãturã, de cãtre personal autorizat, defectele care au provocat scãpãrile de gaze.
(2) Depistarea scãpãrilor de gaze se va face numai cu spumã de apã şi sãpun sau cu alte metode indicate de producãtor.
ART. 40
(1) Aprinderea şi stingerea focului în sobe se executã numai de cãtre personal instruit în acest scop.
(2) Pentru aceasta, la fiecare sobã se pune câte o etichetã, pe care se menţioneazã, pe lângã ora de aprindere şi stingere, urmãtorul text: "Pentru aprinderea şi stingerea focului rãspunde (numele şi prenumele persoanei)".
(3) Înainte de aprinderea arzãtorului de gaze robinetul trebuie sã fie închis, iar când arzãtorul este în funcţiune uşa cenuşarului trebuie sã fie deschisã.
(4) Atât la aprinderea, cât şi la stingerea focului gazele trebuie sã fie închise sau, respectiv, deschise mai întâi de la robinetul principal, de siguranţã, apoi de la robinetul de manevrã al arzãtorului.
ART. 41
Materialele sau elementele combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor trebuie sã fie aşezate la distanţã de minimum 1,5 m faţã de acestea.
ART. 42
(1) Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţã mai mare de 0,50 metri la mijloacele de încãlzire.
(2) Este interzisã depozitarea materialului combustibil deasupra mijloacelor de încãlzire.
ART. 43
Maşinile şi aparatele de gãtit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeazã combustibili lichizi pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevãzute mai sus, doar dacã acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire.
ART. 44
În faţa uşiţei de alimentare a cazanelor, sobelor şi altele asemenea, pardoseala combustibilã se protejeazã cu tablã metalicã având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m.
ART. 45
(1) Periodic, înainte de utilizare, mijloacele de încãlzire şi coşurile de fum se verificã amãnunţit, se reparã, se curãţã în vederea dãrii în exploatare în perfectã stare de funcţionare.
(2) Nu se admite utilizarea mijloacelor de încãlzire ale cãror focare şi cenuşare sunt defecte sau izolate necorespunzãtor faţã de elementele combustibile ale clãdirilor.
(3) În timpul funcţionãrii mijloacelor de încãlzire uşiţele focarului şi cenuşarului se menţin închise.
ART. 46
Este strict interzisã aprinderea focului prin turnare de benzinã, petrol sau alte lichide combustibile.
ART. 47
Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe pãrţile fierbinţi ale mijloacelor de încãlzire sau în imediata apropiere a lor.
ART. 48
Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sau a cãrbunilor cu o putere calorificã mai mare decât cea stabilitã de producãtor.
ART. 49
Se numesc persoane care sã rãspundã de aprinderea şi stingerea focului corespunzãtor fiecãrui spaţiu ori construcţie la care încãlzirea se realizeazã astfel.
ART. 50
Cenuşa se evacueazã periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fãrã pericol de incendiu, şi numai dupã ce se sting complet resturile de jar.
ART. 51
Se interzice funcţionarea mijloacelor de încãlzire peste parametrii funcţionali.
ART. 52
Se interzice depozitarea în centrala termicã a unor utilaje sau materiale care nu au legãturã cu exploatarea efectivã a acesteia.
ART. 53
Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţã etc. se menţin în perfectã stare de funcţionare.
ART. 54
(1) Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevãd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tãvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii.
(2) Scurgerile accidentale de combustibil se colecteazã şi se înlãturã imediat ce se constatã.
ART. 55
(1) Rezervoarele pentru consumul zilnic se prevãd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzãtor.
(2) La aceste rezervoare nu se instaleazã indicatoare de nivel din sticlã.
ART. 56
Se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încãlzire.
ART. 57
Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verificã focarul şi se îndepãrteazã eventualele scurgeri de combustibil.
ART. 58
Focarele şi canalele de fum se ventileazã timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevãzutã pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.
ART. 59
Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectueazã fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalicã lungã de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile.
ART. 60
Se interzice reaprinderea focului de la zidãria incandescentã a focarului sau de la flacãra altui arzãtor.
ART. 61
Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai dupã verificarea arzãtoarelor şi numai dacã acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevãzute de norme.
ART. 62
(1) Controlul etanşeitãţii conductelor/instalaţiilor/echipamentelor cu gaz se face numai cu emulsie de apã şi sãpun sau conform prescripţiilor tehnice.
(2) La apariţia unei neetanşeitãţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principalã şi se deschid ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensã a sãlii.
ART. 63
Aprinderea arzãtoarelor cu gaze se face pe principiul "gaz pe flacãrã".
ART. 64
Circuitul de alimentare al fiecãrui arzãtor se prevede cu douã ventile montate în serie, dintre care unul cu acţionare manualã.
ART. 65
Poziţia ventilelor "închis" sau "deschis" trebuie marcatã vizibil.
ART. 66
Pentru fiecare cazan se asigurã efectuarea periodicã a reviziei şi lucrãrilor de reparaţii potrivit termenelor prevãzute de prescripţiile tehnice.
ART. 67
Personalul care deserveşte centralele termice trebuie sã fie autorizat conform prescripţiilor tehnice ISCIR.
ART. 68
(1) Înainte de începerea activitãţii cu public, instalaţiile de ventilare se verificã conform instrucţiunilor producãtorului, urmãrindu-se totodatã dacã acestea corespund destinaţiei amenajãrii.
(2) La verificarea instalaţiilor de ventilare se ţine cont de modul de funcţionare a clapetelor antifoc, a etanşeitãţilor la trecerea tubulaturii prin elemente de construcţie, de modul de asigurare şi funcţionare a motoarelor de rezervã etc.
ART. 69
Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi trebuie sã asigure, în caz de incendiu, evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din clãdire, pentru a permite ieşirea utilizatorilor şi accesul echipelor de intervenţie în condiţii de siguranţã.
ART. 70
Sistemele de ventilare natural-organizatã şi sistemele de ventilare mecanicã ale încãperilor în atmosfera cãrora se degajã gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizeazã astfel încât în exploatarea normalã sã se evite posibilitatea acumulãrii acestor substanţe în cantitãţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie.
ART. 71
Prizele de ventilare sunt prevãzute cu plase de sârmã sau grãtare de protecţie în bunã stare astfel încât sã împiedice pãtrunderea diferitelor corpuri strãine în canalele de ventilare.
ART. 72
Amplasarea în încãperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specificã a gazelor sau a vaporilor ce se evacueazã, iar la ventilãrile locale acestea trebuie sã se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.
ART. 73
Ventilatoarele montate în încãperile sau zonele cu degajãri de substanţe combustibile cum ar fi gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculeazã astfel de substanţe se menţin în bunã stare de funcţionare şi protejate corespunzãtor mediului.
ART. 74
Se interzice evacuarea, prin aceeaşi instalaţie de ventilare, a substanţelor combustibile şi a celor inflamabile, precum şi a substanţelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie.
ART. 75
De asemenea, la exploatarea instalaţiilor de ventilare se realizeazã şi mãsuri pentru:
a) menţinerea unei exhaustãri continue şi a unei viteze constante de circulaţie a aerului în canale pentru a se înlãtura posibilitãţile de formare a amestecurilor explozive;
b) interzicerea utilizãrii surselor de cãldurã sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care existã praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
c) întreţinerea, verificarea şi curãţarea periodicã a canalelor, tubulaturii şi a ventilatoarelor de depunerile combustibile;
d) limitarea posibilitãţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţiuni a clapetelor antifoc prevãzute.
ART. 76
La instalaţiile de ventilare aflate în medii care prezintã pericol de incendiu sau explozie se respectã şi urmãtoarele mãsuri specifice:
a) tubulatura de aspiraţie trebuie sã asigure posibilitatea curãţãrii ei fãrã dificultate;
b) conductele de ventilare trebuie sã fie bine întreţinute, pentru a nu permite scãpãri de particule şi de vapori inflamabili;
c) grãtarele care se aflã deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.
ART. 77
(1) Instalaţiile utilitare nu se monteazã pe cãile de evacuare.
(2) În cazuri de excepţie, dacã acest lucru nu este posibil din motive justificate tehnic, instalaţiile trebuie sã aibã prevãzute elemente de racordare/trecere astfel încât acestea sã nu îngreuneze evacuarea utilizatorilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Amenajãri temporare în spaţii închise

ART. 78
Realizarea de amenajãri pentru activitãţile cuprinse la art. 2 alin. (2) la subsolul construcţiilor se face numai pe bazã de documentaţie tehnicã, cu asigurarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 79
Se interzic amenajarea de boxe, depozitarea de materiale şi amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea pe holuri, în casele de scãri, sub rampele scãrilor, în poduri.
ART. 80
La realizarea amenajãrilor pentru activitãţile cuprinse la art. 2 alin. (2) trebuie sã se ţinã cont de urmãtoarele:
a) când suprafaţa utilã care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numãrul acestora nu depãşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile;
b) când se încadreazã în categoria sãlilor aglomerate, iar suprafaţa care revine utilizatorului este mai micã de 1,5 mp/loc, scaunele şi bãncile se fixeazã obligatoriu de pardosealã;
c) când capacitatea depãşeşte 200 de locuri, scaunele şi bãncile pot fi nefixate de pardosealã, cu condiţia consolidãrii lor pe rânduri, în pachete de 5 scaune.
ART. 81
(1) Pentru amenajãrile în spaţii închise, numãrul maxim de persoane este cel precizat în proiectul de amenajare întocmit prin grija organizatorului.
(2) Se interzice amplasarea pe cãile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor materiale similare, care pot împiedica evacuarea personalului.

SECŢIUNEA a 3-a
Amenajãri temporare în aer liber

ART. 82
Amenajãrile în aer liber se realizeazã în perimetrele delimitate ca spaţii stabilite de primãrii cu acordul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã şi, dupã caz, al celorlalte autoritãţi, conform legii.
ART. 83
Amenajãrile trebuie sã fie realizate astfel încât sã fie asigurat permanent accesul mijloacelor de intervenţie pe cel puţin douã laturi ale acestora.
ART. 84
În cadrul tuturor amenajãrilor temporare în spaţii deschise, la montarea utilitãţilor cum ar fi energie electricã, apã, gaze, traseul aerian trebuie realizat la o înãlţime de cel puţin 3,5 metri, astfel încât accesul mijloacelor de intervenţie sã nu fie incomodat.
ART. 85
Spaţiile cu destinaţie de parcare trebuie organizate la o distanţã de siguranţã faţã de amenajare.
ART. 86
(1) Se interzice delimitarea spaţiilor de-a lungul traseelor cãilor de evacuare cu lanţuri, sfori etc. la o înãlţime mai micã de 1 m.
(2) Pe mijloacele de delimitare a spaţiilor se prevãd obiecte de marcare, semnalizare - steguleţe, panglici, fanioane etc.
ART. 87
Zilnic, dupã terminarea activitãţilor se executã o verificare amãnunţitã a instalaţiilor utilitare şi se îndepãrteazã deşeurile.
ART. 88
(1) Furajele necesare pentru hrana animalelor sunt aduse numai în cantitãţile consumului pentru o zi.
(2) Depozitul pentru furaje nu se organizeazã în apropierea cãilor de acces pentru public, acesta împrejmuindu-se corespunzãtor.
ART. 89
Se interzice realizarea de improvizaţii la racordarea consumatorilor de energie electricã sau legarea direct de la stâlp.
ART. 90
(1) Elementele de structurã ale standurilor, tribunelor, podiumurilor etc. se realizeazã din materiale cu clasele de reacţie la foc minim A2 d0 sau d1.
(2) Elementele de decor şi copertinele trebuie sã fie ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare.
(3) Folosirea decoraţiunilor florale din materiale sintetice trebuie limitatã; în caz contrar, acestea trebuie realizate cel puţin din materiale cu clasele de reacţie la foc minim Cd0 sau d1.
ART. 91
(1) Amplasarea vagoanelor de circ, a menajeriilor şi a grajdurilor de animale se face astfel încât sã nu împiedice evacuarea persoanelor şi accesul autospecialelor de incendiu.
(2) Traseele cãilor de evacuare pentru utilaje şi animale nu trebuie sã se intersecteze cu cele pentru public.
ART. 92
Este obligatorie asigurarea a cel puţin douã cãi de evacuare pentru mijloacele auto şi animale şi alte douã cãi pentru public.

SECŢIUNEA a 4-a
Amenajãri temporare în structuri gonflabile

ART. 93
Prezentele dispoziţii generale se aplicã acelor structuri ale cãror pereţi sau învelitoare sunt susţinute de aer introdus sub presiune direct sau prin intermediul armãturilor gonflabile şi sunt destinate primirii publicului.
ART. 94
Amenajãrile temporare în structuri gonflabile, pentru mai mult de 30 de utilizatori, se realizeazã numai în aer liber.
ART. 95
În structurile destinate amenajãrilor temporare în aer liber nu trebuie sã se realizeze spaţii şi instalaţii pentru:
a) scene cu decoruri sau podea din materiale combustibile;
b) biblioteci.
ART. 96
Structurile trebuie amplasate pe suprafeţe care nu prezintã risc de incendiu.
ART. 97
(1) În cazul în care structurile din cadrul amenajãrilor temporare adãpostesc peste 300 de persoane, ele trebuie sã se gãseascã în apropierea unei surse de apã care sã asigure un debit de cel puţin 18 mc/orã şi la o distanţã de cel mult 200 metri; debitul de apã trebuie asigurat cel puţin o orã.
(2) În situaţia în care condiţiile anterioare nu pot fi îndeplinite, organizatorul are obligaţia de a-şi asigura o capacitate echivalentã, cu ajutorul unor mijloace de intervenţie adecvate.
ART. 98
(1) În jurul structurilor din cadrul amenajãrilor temporare se asigurã un perimetru de siguranţã cu o lãţime de minimum 1 metru, marcat cu cordiţe, benzi, bariere.
(2) Zona se semnalizeazã şi marcheazã corespunzãtor.
(3) Accesul se interzice şi în zonele de ancorare a structurilor şi în zona ventilatoarelor.
ART. 99
(1) Se evitã pe cât posibil amplasarea în pantã a structurilor din cadrul amenajãrilor temporare.
(2) Distanţa dintre structurile din cadrul aceleiaşi amenajãri trebuie sã fie de cel puţin:
a) 4 metri, dacã cele douã structuri prezintã acelaşi tip de risc de incendiu;
b) 8 metri, dacã cele douã structuri prezintã riscuri diferite de incendiu.
(3) Distanţele se mãsoarã pe orizontalã de la piciorul structurilor.
(4) Pentru fiecare structurã se asigurã douã cãi de acces, de preferat pe laturi opuse. Staţionarea vehiculelor pe aceste cãi este interzisã.
ART. 100
Niciun obiect nu se ancoreazã de structuri, cu excepţia celor prevãzute de proiectant.
ART. 101
Pe standuri, estrade, tribune, gradene, planşee suspendate nu este admis un numãr mai mare de persoane decât cel stabilit în documentaţia tehnicã şi de reglementãrile specifice pentru destinaţia evenimentului gãzduit.
ART. 102
Urmãtoarele aparate sunt interzise în interiorul structurilor gonflabile:
a) aparate cu flacãrã deschisã, elemente incandescente sau susceptibile sã degaje elemente incandescente;
b) aparate care funcţioneazã cu gaze combustibile;
c) generatoare de aer cald în schimb direct.

CAP. IV
Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu

SECŢIUNEA 1
Planificarea exerciţiilor de evacuare

ART. 103
Organizatorul este obligat ca odatã cu finalizarea lucrãrilor de realizare a amenajãrilor sã stabileascã şi planul de organizare a evacuãrii utilizatorilor, pe care sã îl punã la dispoziţia personalului care executã controlul, precum şi a personalului de deservire şi de pazã.
ART. 104
Înainte de începerea activitãţii în amenajãrile menţionate la art. 2, dupã caz, personalul responsabil cu apãrarea împotriva incendiilor trebuie instruit asupra modalitãţilor practice de acţiune privind evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
ART. 105
(1) Organizatorul trebuie sã planifice şi sã execute un exerciţiu de evacuare cu personalul de deservire şi de pazã cel puţin odatã pe perioada existenţei amenajãrii temporare.
(2) Periodicitatea exerciţiilor de evacuare nu trebuie sã depãşeascã douã luni.
ART. 106
Planurile de evacuare trebuie sã conţinã modalitãţi concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilitãţi, copiilor şi persoanelor în vârstã.
ART. 107
Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor se realizeazã cu mijloace adecvate fiecãrui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât sã nu producã panicã în rândul utilizatorilor.
ART. 108
(1) În cazul amenajãrilor temporare pentru care se estimeazã prezenţa a minimum 200 de persoane, în vederea prevenirii panicii, alarmarea în situaţii de urgenţã se realizeazã cu mesaje preînregistrate.
(2) Organizatorii sunt obligaţii sã asigure funcţionarea permanentã, pe durata de existenţã a amenajãrii, a mijloacelor necesare executãrii evacuãrii.
ART. 109
În situaţia alarmãrii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, aceasta se realizeazã cu precizarea clarã a succesiunii în evacuare.
ART. 110
(1) Alarmarea în caz de incendiu trebuie precedatã în mod obligatoriu de:
a) oprirea programului desfãşurat;
b) punerea în funcţiune a iluminatului normal în spaţiile în care programul se desfãşoarã cu luminã obscurã.
(2) Aceste activitãţi sunt coordonate de persoana responsabilã cu apãrarea împotriva incendiilor pe întreaga amenajare, respectiv reprezentantul organizatorului.
ART. 111
Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situaţii de urgenţã se afişeazã în imediata apropiere a oricãrui loc prevãzut cu telefon la care prezenţa personalului este permanentã.

SECŢIUNEA a 2-a
Executarea exerciţiilor de evacuare

ART. 112
Executarea exerciţiilor de evacuare se realizeazã sub directa coordonare a persoanei responsabile cu apãrarea împotriva incendiilor.
ART. 113
Pe timpul executãrii exerciţiilor de evacuare se au în vedere urmãtoarele, dupã caz:
a) situaţia aleasã sã fie printre cele mai defavorizante;
b) semnalele de alarmare sã fie transmise conform procedurilor adoptate în planul de organizare a alarmãrii;
c) persoanele responsabile sã îşi desfãşoare activitatea conform atribuţiilor;
d) toate activitãţile au fost oprite;
e) iluminatul de siguranţã a fost pus în funcţiune;
f) instalaţiile şi mijloacele necesare executãrii evacuãrii sã fie funcţionale;
g) personalul responsabil cu apãrarea împotriva incendiilor sã adopte toate metodele şi mijloacele necesare prevenirii şi instalãrii panicii;
h) echipele de intervenţie sã acţioneze corespunzãtor situaţiei;
i) timpul de evacuare sã fie cât mai mic;
j) traseele stabilite sã asigure evacuarea în siguranţã şi în cel mai scurt timp;
k) evacuarea sã se execute în locuri adecvate, marcate şi semnalizate corespunzãtor;
l) personalul care coordoneazã evacuarea trebuie sã poarte echipament de identificare.

CAP. V
Echiparea şi dotarea specificã cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor

ART. 114
Prima intervenţie este asiguratã cu stingãtoare portative adecvate riscului de incendiu local, care se amplaseazã vizibil, uşor accesibil, de regulã în apropierea cãilor de acces/evacuare.
ART. 115
Echiparea şi dotarea construcţiilor în care funcţioneazã amenajãri cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigurã conform prevederilor din proiectul amenajãrii.
ART. 116
Mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor utilizate de personalul de pe locurile de muncã şi/sau de forţele de intervenţie se amplaseazã cu respectarea urmãtoarele cerinţe:
a) locurile de amplasare sã fie vizibile, uşor accesibile, cum sunt cãile de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii, şi la distanţe optime faţã de focarele cele mai probabile;
b) înãlţimea de montare şi greutatea acestora sã fie pe mãsura capacitãţilor fizice ale persoanelor care le utilizeazã;
c) sã fie bine fixate şi sã nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
ART. 117
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se indicã prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
ART. 118
(1) Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor se marcheazã în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice şi ale standardelor specifice.
(2) Pe întreaga duratã a exploatãrii se asigurã lizibilitatea marcajelor, precum şi protejarea acestora împotriva deteriorãrilor de orice fel.
ART. 119
Dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor pentru amenajãri temporare se realizeazã conform anexei care face parte integrantã din prezentele dispoziţii.
ART. 120
(1) Stingãtoarele portative îndeplinesc cerinţele stabilite în Directiva nr. 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamente sub presiune, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L. 181 din 9 iulie 1997, şi SR EN 3 cu privire la performanţele de stingere, cu urmãtoarele condiţii:
a) stingãtoarele cu CO(2) trebuie sã aibã performanţa de stingere cel puţin conformã cu focar 55B;
b) stingãtoarele cu pulbere trebuie sã aibã performanţa de stingere cel puţin conformã cu focare 21A, 113B;
c) stingãtoarele cu apã pulverizatã/spumã trebuie sã aibã performanţa de stingere cel puţin conformã cu focare 21A, 113B.
(2) Stingãtoarele mobile îndeplinesc cerinţele stabilite în SR EN 1866.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 121
Controlul pe linia apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã de cãtre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti şi personalul cu atribuţii de apãrare împotriva incendiilor prevãzut la art. 7 alin. (4).
ART. 122
Rezultatele controalelor desfãşurate se trec în registrul de control, care se pãstreazã la organizator.


ANEXĂ
la dispoziţii


A. Dotarea minimã cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor pentru amenajãri temporare în spaţii închise


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Un stingãtor portativ la fiecare 200 mp, dar nu mai puţin de douã pe nivel*│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Un stingãtor portativ pentru acoperirea fiecãrui pericol localizat (sau │
│grupuri de pericole de aceeaşi naturã): │
│a) pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice │
│ori informatice etc.) - un stingãtor cu CO(2), pentru focar minim 55B; │
│b) pentru încãperi în care se depoziteazã lacuri, vopsele, polistiren, grãsimi│
│şi uleiuri - un stingãtor cu pulbere, pentru focar minim 21A, 113B; │
│c) depozite cu o înãlţime mai mare de 3 m sau pentru depozitarea de paleţi, │
│cartoane, mase plastice, deşeuri, bene cu gunoi - un stingãtor cu apã │
│pulverizatã, pentru focar minim 21A, 113B. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. În bucãtãrii se recomandã ca fiecare aparat de gãtit sã fie echipat cu │
│pãturã antifoc. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Un stingãtor mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structurã din │
│cadrul amenajãrilor temporare, cu suprafaţa mai mare de 500 mp │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------
* Distanţa maximã parcursã pentru a ajunge la un stingãtor trebuie sã nu depãşeascã 15 metri.


B. Dotarea minimã cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor pentru amenajãri temporare în aer liber


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Un stingãtor portativ cu pulbere la fiecare instalaţie sau utilaj │
│de agrement │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Un stingãtor portativ pentru echipamente electrice (tablouri electrice, │
│echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingãtor cu CO(2), │
│pentru focar minim 55B │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. În bucãtãrii se recomandã ca fiecare aparat de gãtit sã fie echipat cu │
│pãturã antifoc. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Un stingãtor mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structurã din │
│cadrul amenajãrilor temporare, cu suprafaţa mai mare de 500 mp │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Douã stingãtoare portative pentru fiecare scenã amenajatã, fiecare pentru │
│focar minim 34A, 144B │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016