Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 209 din 20 februarie 2020  privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare  şi Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 209 din 20 februarie 2020 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020
    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    conform dispoziţiilor art. 8 alin. (11), art. 21 alin. (1) lit. d), art. 72 alin. (1) şi (2), art. 95 alin. (1) lit. b) şi lit. d) pct. (ii), precum şi ale art. 110 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) teza I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) şi ale art. 249 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând seama şi de prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,
    în baza Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată în şedinţa din data de 19.02.2020, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA-DSC/48.2 din 17.02.2020 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A, constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia,
    avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:
    în urma valorificării rezultatelor controlului periodic efectuat la Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 479/2018^1 s-au dispus o serie de măsuri în sarcina conducerii administrative şi executive a societăţii de asigurare, care în cea mai mare parte au vizat modificarea profilului de risc, cum ar fi: măsuri operaţionale şi de guvernanţă, măsuri privind activitatea de subscriere.
    ^1 Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 479/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    În plus faţă de măsurile menţionate, întrucât acestea nu au avut rezultatul scontat, reprezentanţii asigurătorului au implementat o serie de măsuri privind aportul de capital şi al altor surse de finanţare puse la dispoziţie de acţionari, precum: în data de 16.03.2018 s-a efectuat vărsământul sumei de 10 milioane lei în vederea majorării capitalului social; în cursul lunii aprilie 2018 s-a acordat societăţii un împrumut în cuantum de 4 milioane lei, care a avut ca facilitate iertarea de datorie în cursul lunii decembrie 2018; în cursul lunii octombrie 2018 s-a obţinut un alt împrumut în cuantum de 1 milion euro, care a avut ca facilitate iertarea de datorie a sumei de 905 mii euro în cursul lunii martie 2019; obţinerea unui împrumut subordonat în valoare de 500 mii euro în cursul lunii iunie 2019.
    Măsurile menţionate nu au avut efectul urmărit, deoarece nu au asigurat respectarea principiului continuităţii activităţii entităţii din punctul de vedere al stabilităţii financiare sub regim naţional, iar prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.104/2019^2 s-a dispus efectuarea unui control inopinat la Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A.
    ^2 Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.104/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    După finalizarea acţiunii de control inopinat au rezultat o serie de ajustări ale elementelor de activ şi pasiv ale bilanţului solvabilitate II, reprezentanţii Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. efectuând ajustări ce au fost evidenţiate la finele lunii septembrie 2019 şi raportate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 4.11.2019, aşa cum rezultă din machetele rectificative sub regim solvabilitate II.
    Factorii determinanţi care au dus la ajustarea elementelor de activ şi pasiv au fost următorii: creşterea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice; derecunoaşterea impozitului amânat ca rezultat al testului de recuperabilitate; impactul negativ ca urmare a înregistrării valorii auditate a participaţiei la Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale - S.A. (PAID), întrucât s-a luat în calcul creşterea fondurilor proprii înregistrată în cursul anului 2019; creşterea valorii ajustării de depreciere a creanţelor din regrese concomitent cu reducerea valorii obligaţiilor din regrese, datorate reasigurătorilor.
    Ajustările înregistrate au dus la reducerea nivelului fondurilor proprii de bază eligibile să acopere atât cerinţa de capital minim (MCR), cât şi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR), precum şi la constatarea de către reprezentanţii Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. a intrării în situaţie de dificultate începând cu data de 4 noiembrie 2019.
    Prin Adresa Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare nr. 4.005 din 4.12.2019, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/35.228 din 5.12.2019, s-a transmis planul de finanţare şi redresare întocmit de societate în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere MCR, respectiv SCR, în conformitate cu prevederile art. 99 şi 100 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
    În baza aceloraşi prevederi legale, Societatea CERTASIG - Societatea de Asigurare şi Reasigurare - S.A. avea obligaţia restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile să acopere cerinţa de capital minim (MCR) până cel târziu la data de 4 februarie 2020, iar pentru fondurile care să acopere cerinţa de capital de solvabilitate (SCR), termenul legal pentru restabilirea acestora era de 6 luni de la data constatării deteriorării nivelului fondurilor proprii de bază.
    (I) În planul de finanţare şi redresare s-a stabilit ca măsură principală obţinerea „unui împrumut de la acţionarul majoritar CERTASIG Holdings - S.A. în sumă de 5,56 milioane euro, împrumut ce urmează a fi virat în anul 2019 sau cel târziu până la finalul perioadei de finanţare prevăzută de lege. Concomitent cu împrumutul acordat, acţionarul majoritar CERTASIG Holdings - S.A. va acorda o iertare integrală a datoriei şi a dobânzii aferente“. Pentru documentarea măsurii de finanţare reprezentanţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. au prezentat următoarele documente:
    - Contractul de împrumut încheiat la data de 9.12.2019 între un potenţial cumpărător şi Societatea CERTASIG Holdings -S.A. (împrumutat), prin care împrumutătorul a agreat să pună la dispoziţia împrumutatului suma de 5,56 milioane euro (cu o rată de dobândă EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă de 1,5%) până cel târziu la data de 27.01.2020, cu termen final de restituire a împrumutului la data de 31.12.2029, dată ce putea suferi modificări în cazul în care părţile agreau acest lucru;
    – Contractul de împrumut subordonat încheiat la data de 9.12.2019 între Societatea CERTASIG Holdings - S.A. (împrumutător) şi CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. (împrumutat), pentru suma de 1,8 milioane euro, sumă ce urma să se verse în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care împrumutătorul ar primi o tranşă în valoare de cel puţin 1,8 milioane euro, iar scadenţa împrumutului s-a stabilit la data de 31.12.2029.

    Ataşat planului de finanţare şi redresare reprezentanţii societăţii de asigurare au transmis un contract de achiziţie de acţiuni încheiat în data de 9.12.2019 între Royalton Capital Investors II L.P. (vânzător) şi un potenţial cumpărător, din al cărui conţinut reiese că acesta urmează să achiziţioneze pachetul majoritar de acţiuni deţinut de Royalton Capital Investors II L.P. (aflat în dizolvare) la CERTASIG Holdings - S.A.
    În data de 11.12.2019, reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară au solicitat societăţii de asigurare prin e-mail să facă dovada existenţei sumei de 5,56 milioane euro fie la potenţialul cumpărător, fie la CERTASIG Holdings - S.A. Ca răspuns, în data de 19.12.2019, reprezentanţii societăţii de asigurare au comunicat un document în completarea planului de finanţare şi redresare, document emis de către o societate de administrare financiară, nesupusă supravegherii vreunei autorităţi. Din documentul menţionat reiese că potenţialul cumpărător deţine active în valoare de 7.258.700 euro la data de 18.12.2019.
    Prin Adresa nr. SA-DSC/277 din 4.02.2020 s-a solicitat Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. ca până la data de 6 februarie 2020 să prezinte documente care să ateste restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile (inclusiv calculul fondurilor proprii de bază după implementarea măsurilor precizate în planul de finanţare) ori motivele care au dus la nerealizarea măsurilor stabilite în planul de finanţare.
    Independent de solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin Adresa înregistrată la autoritate cu nr. 4.423 din 6.02.2020, potenţialul cumpărător a comunicat că s-a angajat să transmită copia ordinului de plată pentru suma de 2 milioane euro în cursul zilei de 4.02.2020, iar pentru diferenţa de 3,56 milioane euro, aceasta va proceda la finalizarea operaţiunii de creştere patrimonială fie prin transferul unor titluri de stat (zona UE), fie prin transferul de fonduri până la data de 30.03.2020.
    Ca răspuns la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin Adresa înregistrată la autoritate cu nr. 4.461 din 7.02.2020, reprezentanţii societăţii de asigurare au comunicat că „până la data de 4.02.2020 în conturile curente ale societăţii nu s-au înregistrat fondurile menţionate în planul de finanţare şi redresare, iar indicatorii prezentaţi în anexa nr. 1 a adresei nu înregistrează modificări pozitive faţă de cei înregistraţi la data de 4.11.2019“.
    Din anexa nr. 1 la Adresa nr. nr. 4.461 din 7.02.2020 rezultă că CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. înregistra la data de 4 februarie 2020 fonduri proprii de bază în valoare de 8.700 mii lei, din care: de nivel I - nerestricţionat în valoare de 6.292 mii lei (excedentul dintre active şi obligaţii) şi de nivel I - restricţionat în valoare de 2.408 mii lei (împrumut subordonat acordat de CERTASIG Holdings - S.A. în data de 28 iunie 2019).
    De asemenea, Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. înregistra o cerinţă de capital de solvabilitate (SCR) în cuantum de 23.885 mii lei, cerinţă acoperită în procent de 36% de fondurile proprii de bază eligibile (8.700 mii lei), precum şi o cerinţă de capital minim (MCR) în cuantum de 17.602 mii lei, cerinţă acoperită în procent de 49% de fondurile proprii de bază eligibile (8.700 mii lei).
    Având în vedere situaţia comunicată de către reprezentanţii societăţii de asigurare, se reţine faptul că la data de 4.02.2020 Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. nu deţinea fonduri proprii de bază eligibile să acopere cerinţa de capital minim (MCR), întrucât acţionarul entităţii nu a efectuat vărsământul în cuantum de 2 milioane euro, motiv care a determinat Autoritatea de Supraveghere Financiară să considere că planul de finanţare prezentat nu a fost unul adecvat.
    Facem precizarea că nivelul cerinţei de capital de solvabilitate (SCR) este mai mare decât cel al cerinţei de capital minim (MCR); în condiţiile în care fondurile proprii de bază eligibile să acopere cerinţa de capital minim (MCR) nu sunt suficiente, insuficienţa acestora se manifestă şi în cazul cerinţei de capital de solvabilitate (SCR).
    Întrucât mecanismul de finanţare asumat de Societatea CERTASIG -- Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. este acelaşi atât pentru acoperirea necesarului de capital minim (MCR), cât şi pentru acoperirea cerinţei de capital de solvabilitate (SCR), se constată că planul de finanţare şi redresare, aşa cum a fost denumit de către asigurător, este unul neadecvat, iar măsurile de redresare asumate de către reprezentanţii societăţii de asigurare sunt nerealizabile, întrucât acestea nu duc la restabilirea nivelului fondurilor proprii de bază.
    Prin urmare, pentru acest motiv sunt aplicabile prevederile art. 110 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) teza I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (II) În conformitate cu dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. trebuie să deţină fonduri proprii de bază eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate (SCR), calculată prin formula standard potrivit subsecţiunii 4.2 din legea referită. Cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) acoperă toate riscurile cuantificabile atât pentru afacerile existente, cât şi pentru cele viitoare care urmează să fie încheiate de societatea de asigurare în următoarele 12 luni, conform dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin raportare la indicatorii comunicaţi de reprezentanţii Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 4.461 din 7.02.2020, s-a constatat că nivelul fondurilor proprii de bază eligibile a scăzut sub nivelul cerinţei de capital de solvabilitate (SCR), înregistrându-se o rată SCR subunitară, astfel că societatea de asigurare este în incapacitate vădită de a-şi acoperi toate riscurile derivate din activitatea sa.
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. trebuie să deţină în orice moment fonduri proprii de bază eligibile să acopere nivelul cerinţei de capital minim (MCR). Cerinţa de capital minimă (MCR) este calculată la nivelul pragului absolut care, în conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.700.000 euro.
    Potrivit dispoziţiilor art. 178 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea în lei a cuantumului în euro, cu efect de la data de 31 decembrie a fiecărui an, se stabileşte în funcţie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data de 31 octombrie. Aşadar, la un curs valutar de 4,7572 lei/euro, nivelul cerinţei de capital minim (MCR) este în cuantum de 17.602 mii lei. Conform prevederilor regimului de solvabilitate II, pentru acoperirea cerinţei de capital minim (MCR) sunt eligibile doar fondurile proprii de bază clasificate în fonduri de rang 1 şi 2.
    Prin urmare, nivelul fondurilor proprii de bază eligibile a scăzut sub nivelul cerinţei de capital minim, înregistrând o rată MCR subunitară şi se constată astfel faptul că Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. nu respectă prevederile art. 95 alin. (1) lit. b) şi lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca beneficiarii şi contractanţii să nu fie expuşi unui risc inacceptabil. Pentru considerentul că CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. nu a reuşit să îşi restabilească fondurile proprii de bază eligibile să acopere cerinţa de capital minim (MCR) în termenul legal, sunt incidente prevederile art. 110 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (III) Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 5.207 din 14.02.2020, reprezentanţii societăţii de asigurare au declarat că, la data de 31.12.2019, se înregistrau obligaţii totale de plată (nete de reasigurare) în valoare de 49.188 mii lei, din care suma de 17.446 mii lei reprezintă obligaţii de plată exigibile, iar suma de 31.742 mii lei reprezintă obligaţii de plată neexigibile, cu menţiunea că valorile prezentate sunt cele înregistrate înainte de finalizarea procesului de inventariere aferent exerciţiului financiar pentru anul 2019.
    Referitor la valoarea rezervei de daună avizată netă de reasigurare, reprezentanţii societăţii au declarat suma de 17.586 mii lei ca obligaţii de plată neexigibile derivate din dosarele daună care fac obiectul litigiilor în instanţă, respectiv un procent de cca 73% din totalul dosarelor de daună aflate în rezervă la data de 31.12.2019.
    Prin raportare la declaraţiile reprezentanţilor societăţii s-a reţinut faptul că obligaţiile de plată exigibile (nete de reasigurare) către păgubiţi ar fi în procent de cca 27% din totalul obligaţiilor de plată, respectiv în valoare de 6.313 mii lei.
    În plus faţă de obligaţiile de plată înregistrate înainte de finalizarea inventarierii pentru finele anului 2019, reprezentanţii societăţii au estimat un cost suplimentar în cuantum de 2.036 mii lei, sumă ce reprezintă plăţi compensatorii acordate salariaţilor în cazul în care Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. nu va putea să îşi continue activitatea.
    De asemenea, reprezentanţii societăţii au declarat că toate tratatele de reasigurare au prevăzută o clauză de denunţare (de 30 de zile) în anumite circumstanţe, cum ar fi: în cazul în care Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. pierde o parte din capitalul său social, acest fapt dă posibilitatea reasiguratorilor să denunţe tratatul de reasigurare imediat sau în 30 de zile de la notificare; în cazul în care se schimbă acţionarul majoritar sau controlul unui reasigurător, atunci Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. poate să denunţe tratatul de reasigurare imediat sau în 30 de zile de la notificare.
    Având în vedere că asigurătorul nu mai îndeplineşte condiţiile iniţiale de autorizare, reasigurătorii au posibilitatea să denunţe unilateral tratatele de reasigurare astfel că, în mod prudenţial, pentru determinarea nivelului obligaţiilor de plată exigibile trebuie luată în considerare valoarea rezervei de daună avizată brută, însă nu pe cea netă.
    De asemenea, ţinând cont de fazele procesuale ale dosarelor de daună aflate în litigii, valoarea obligaţiilor neexigibile (nete de reasigurare) în cuantum de 17.586 mii lei nu a fost fundamentată adecvat deoarece raţionamentul utilizat intră în contradicţie cu afirmaţiile reprezentanţilor societăţii făcute în timpul controlului finalizat în cursul lunii noiembrie a anului 2019, referitoare la şansele de câştig pentru dosarele de daună care fac obiectul litigiilor în instanţă.
    Din bazele de date furnizate de reprezentanţii asigurătorului reiese că, la finele anului 2019, CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. înregistra dosare de daună avizate cu o valoare brută a rezervei în cuantum de 68.220 mii lei, iar pentru un număr de 26 de dosare de daună avizate, pentru care s-a constituit o rezervă brută în cuantum de 46.889 mii lei, dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată la data de 31.12.2019, a rezultat o probabilitate medie de câştig de 70%, conform celor declarate de către reprezentanţii societăţii de asigurare. Prin aplicarea probabilităţii - medie de câştig de 70% - la valoarea brută a rezervei de daună avizată în cuantum de 46.889 mii lei rezultă că, în fapt, societatea ar urma să plătească suma de 14.067 mii lei.
    De asemenea, la determinarea obligaţiilor de plată exigibile şi a şansei de câştig de 70% pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor, asigurătorul nu a ţinut cont de faptul că suma estimată în realitate poate fi majorată, întrucât condiţiile generale de asigurare aferente poliţelor încheiate şi pentru care s-au înregistrat dosare de daună aflate în rezervă la sfârşitul anului 2019 sunt completate cu condiţii specifice de asigurare, din care redăm spre exemplificare următoarele:
    - pentru asigurările de bunuri ce aparţin persoanelor juridice plata despăgubirilor se face de către asigurător „în maximum 15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile lucrătoare [...] de la depunerea ultimului document solicitat de asigurător“;
    – pentru asigurarea de bună execuţie necondiţionată „plata despăgubirii cuvenite se va efectua de către asigurător în maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor şi a declaraţiilor necesare, sub condiţia conformării cererii de despăgubire cu prevederile contractului şi ale poliţei de asigurare de garanţie“.

    În situaţia în care asigurătorul a înregistrat litigii în instanţă (pentru dosarele de daună aflate în rezervă la sfârşitul anului 2019) pentru care a prezumat şanse de câştig şi ţinând cont de condiţiile specifice de asigurare, Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. nu poate fi exonerată de îndeplinirea obligaţiei de plată în termenul legal. Clauzele speciale
    de suspendare a obligaţiei de plată a despăgubirii sunt prevăzute doar pentru asigurările de garanţii şi sunt aplicabile în cazul deschiderii unei acţiuni penale.
    În concluzie, chiar şi prin excluderea dosarelor de daună pentru care s-au înregistrat litigii în instanţă, disponibilităţile băneşti înregistrate de Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. la data de 12.02.2020 nu sunt suficiente pentru acoperirea obligaţiilor de plată exigibile derivate din dosarele de daună care nu fac obiectul unor litigii.
    Luând în considerare prevederile tratatelor de reasigurare încheiate de societate cu diverşi reasigurători, precum şi faptul că raţionamentului utilizat de reprezentanţii Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. în determinarea valorii obligaţiilor de plată neexigibile nu este realist, în fapt se constată că valoarea brută a obligaţiilor de plată exigibile se ridică la suma de 48.491 mii lei, cu menţiunea că valoarea datoriilor către asiguraţi (restituiri de primă) a fost estimată de către societate la un nivel minim (340 mii lei), urmând ca valoarea finală să fie stabilită în funcţie de condiţiile de asigurare specifice poliţelor încheiate.
    La data de 12 februarie 2020, reprezentanţii asigurătorului au declarat că societatea deţine fonduri băneşti în cuantum de 20.433 mii lei, din care suma de 16.037 mii lei (valoare determinată prin metoda costului amortizat) reprezintă titluri de stat cu maturitate finală la data de 23.11.2020 şi disponibilităţi în conturi curente şi casierie în cuantum de 4.396 mii lei.
    Luând în considerare totalul disponibilităţilor băneşti în cuantum de 20.433 mii lei comparativ cu nivelul obligaţiilor de plată exigibile în cuantum de 48.491 mii lei determinat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, se constată că CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. este în incapacitate vădită de plată.
    Astfel, insuficienţa disponibilităţilor băneşti, necesare onorării obligaţiilor de plată exigibile, este motivul pentru care Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
    Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
    ART. 1
    Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, str. Nicolae Caramfil nr. 61B, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/9518/11.07.2003, cod unic de înregistrare 12408250, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu nr. RA-021 din data de 10.04.2003, conform dispoziţiilor art. 110 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) teza I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Se constată starea de insolvenţă a Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi se dispune promovarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, conform dispoziţiilor art. 249 din legea referită.

    ART. 3
    (1) Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. va face toate demersurile necesare pentru notificarea asiguraţilor atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul, cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor.
    (2) Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva Societăţii CERTASIG Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data retragerii autorizaţiei de funcţionare şi cea a denunţării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la asigurător.
    (3) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. are obligaţia predării evidenţelor complete ale dosarelor de daună, ale evidenţelor tehnice şi contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în vederea publicării listei potenţialilor creditori în asigurări.

    ART. 4
    Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate la art. 3 cade în sarcina conducerii asigurătorului, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Împotriva prezentei decizii Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurilor, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (14) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 20 februarie 2020.
    Nr. 209.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016