Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 197 din 20 februarie 2020  privind sancţionarea cu avertisment scris şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară doamnei Basgan Cristiana-Viorela - membru  al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 197 din 20 februarie 2020 privind sancţionarea cu avertisment scris şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară doamnei Basgan Cristiana-Viorela - membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi ale art. 21^2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 12.02.2020 în cadrul căreia a fost analizată Nota privind aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., cu sediul în şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O23, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23.10.2001, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general, Procesul-verbal de control înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. 36 din 10.01.2020 şi răspunsul conducerii societăţii la constatările menţionate în Procesul-verbal de control nr. SC22903/36/27.01.2020 înregistrat la ASF cu nr. RG/2720/29.01.2020,
    a constatat următoarele:
    Prin Decizia nr. 1.365 din 7.11.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât efectuarea unui control periodic la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.
    Potrivit art. 1 din Decizia nr. 1.365 din 7.11.2018 controlul a avut în vedere activitatea desfăşurată de către Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. în perioada 1.01.2017-30.09.2018, cu excepţia taxelor datorate ASF, pentru care perioada supusă verificării a fost 1.11.2013-30.09.2018.
    Ca urmare a efectuării controlului, în şedinţa Consiliului A.S.F. din data de 12.02.2020 a fost analizată şi aprobată Nota privind aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., precum şi documentaţia aferentă acesteia.
    Cu ocazia controlului s-a constatat că în perioada verificată, respectiv 1.01.2017-30.09.2018, şedinţele Consiliului de administraţie al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. au fost organizate cu frecvenţă lunară.
    La toate aceste şedinţe au participat doar doi dintre cei trei membri ai consiliului de administraţie, respectiv dl Assen Milkov Hristov şi dl Kiril Ivanov Boshov.
    Dna Basgan Cristiana-Viorela, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 3.532 din 2.12.2015, membru în structura de conducere din cadrul Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., respectiv membru al consiliului de administraţie, nu a participat la niciuna dintre aceste şedinţe.
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. i) şi k), art. 5 lit. c) coroborat cu prevederile art. 8 lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în scopul asigurării unui management prudent şi corect al entităţii reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc şi menţin, pe toată durata de desfăşurare a activităţii, cerinţele referitoare la guvernanţă. Evaluarea îndeplinirii cerinţei de guvernanţă se referă la capacitatea de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia.
    Persoana evaluată reprezintă persoana propusă de o entitate reglementată pentru o poziţie în cadrul structurii de conducere sau pentru a deţine funcţii-cheie, structura de conducere fiind reprezentată de membrii consiliului şi conducerea executivă/conducerea superioară.
    De asemenea, conform prevederilor art. 70 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie şi la organele de conducere similare acestora.
    Argumentaţia societăţii cu privire la aspectele constatate a fost următoarea: „neparticiparea dnei Cristiana-Viorela Basgan la şedinţele consiliului de administraţie […] nu poate conduce la concluzia că […] nu ar aloca suficient timp funcţiei pe care o deţine în cadrul societăţii, activitatea respectivului membru al consiliului de administraţie fiind concentrată pe alte activităţi ale societăţii […]“, ceea ce „nu înseamnă că singura sa activitate în exercitarea funcţiei ar reprezenta-o participarea la şedinţele consiliului de administraţie, dna Cristiana-Viorela Basgan exercitându-şi în activitatea curentă a societăţii atribuţiile conforme funcţiei deţinute.“
    Motivaţia societăţii nu se susţine având în vedere faptul că nu au fost arătate eventuale motive privind imposibilitatea participării de către dna Cristiana-Viorela Basgan la şedinţele consiliului de administraţie, ci doar s-a arătat faptul că a desfăşurat
    activităţi curente în societate (care nu sunt de natura unei poziţii administrative), fapt care confirmă constatarea lipsei alocării timpului necesar desfăşurării activităţilor specifice unui membru în consiliul de administraţie al unei entităţi, respectiv aceea de a participa la toate consiliile de administraţie.
    Mai mult, prin neparticiparea la şedinţele consiliului de administraţie din perioada 1.01.2017-30.09.2018, inclusiv responsabilităţile instituite prin Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost îndeplinite de dna Cristiana-Viorela Basgan în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie, respectiv responsabilităţile prevăzute la art. 11 şi 12 din regulament: „Consiliul este responsabil pentru managementul strategic al entităţii reglementate, îndeplinirea obiectivelor stabilite şi, în funcţie de sistemul de administrare al entităţii reglementate, elaborează/avizează planul de afaceri şi are obligaţia ca, în baza unor dispoziţii formale şi transparente, să efectueze evaluarea poziţiei financiare a entităţii reglementate. Consiliul are obligaţia de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii executive/conducerii superioare şi a entităţii reglementate în ansamblu şi de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor. Activităţile desfăşurate de către entitatea reglementată şi perspectivele de dezvoltare ale acesteia se analizează cel puţin o dată pe an de către consiliu.“
    Faţă de cele de mai sus se constată faptul că dna Basgan Cristiana-Viorela nu a menţinut, pe perioada 1.01.2017-30.09.2018, cerinţele referitoare la guvernanţă privind alocarea timpului corespunzător exercitării funcţiei de membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., încălcând astfel prevederile art. 5 lit. c) coroborat cu prevederile art. 8 lit. c) teza a doua din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vigoare la data săvârşirii faptei.
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Având în vedere ponderea semnificativă a societăţii în sistemul naţional de asigurări, importanţa funcţionării sistemului de guvernanţă al unei astfel de entităţi, principiul proporţionalităţii şi al raţionamentului calificat, criteriile de individualizare prevăzute la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de natura faptei contravenţionale constatate cu privire la care s-a apreciat gravitatea ca fiind ridicată,
    faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 163 alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu avertisment scris şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă de 5 ani de la comunicarea deciziei dna Basgan Cristiana-Viorela - membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., născută la data de 29 mai 1969, cu domiciliul în Bucureşti, str. Părintele Stăniloaie nr. 4, carte de identitate seria RX nr. 897315, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 3 mai 2016, CNP 2690529423016.

    ART. 2
    (1) Împotriva prezentei decizii dna Basgan Cristiana-Viorela - membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsurile dispuse, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (14) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 20 februarie 2020.
    Nr. 197.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016