Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CRITERII ŞI CONDIŢII din 7 martie 2019 de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII ŞI CONDIŢII din 7 martie 2019  de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe    Twitter Facebook
Cautare document

 CRITERII ŞI CONDIŢII din 7 martie 2019 de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 230 din 26 martie 2019
──────────
    Conţinute de Ordinul nr. 426 din 7 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 26 martie 2019.
──────────
    Cadrul legal
    Prezentele Criterii şi condiţii de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe („Criteriile şi condiţiile“) au fost întocmite în conformitate cu prevederile art. 6 din secţiunea a 3-a, capitolul III din anexa nr. IV - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe („funcţii de execuţie specifice MAE“) sunt cele prevăzute la litera b) din capitolul II al anexei nr. IV - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie“ Ministerul Afacerilor Externe la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Criteriile şi condiţiile de ocupare a posturilor vacante încadrate cu funcţii de execuţie specifice MAE, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe („Centrala MAE“) şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate („Serviciul Exterior“) în funcţiile de execuţie specifice MAE de la alin. (1) sunt cele prevăzute la capitolele II-VI.

    CAP. II
    Ocuparea posturilor vacante încadrate cu funcţii de execuţie specifice MAE
    ART. 2
    Poate ocupa un post vacant încadrat cu funcţie de execuţie specifică MAE persoana care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României, republicată, şi în legile în vigoare;
    b) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    e) are capacitate deplină de exerciţiu;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor funcţiei de execuţie specifică MAE;
    g) cunoaşte cel puţin o limbă străină, potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs, în cazul în care ocuparea funcţiei de execuţie specifică MAE se face prin concurs;
    h) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei de execuţie specifică MAE, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    i) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    j) a fost declarată admisă în urma concursului/examenului de ocupare a funcţiilor de execuţie specifice MAE sau în urma examenului de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE;
    k) deţine autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat/secret de serviciu, după caz.


    ART. 3
    (1) Concursul de ocupare a posturilor încadrate cu funcţii de execuţie specifice MAE are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile de execuţie specifice MAE pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.
    (2) Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de execuţie specifice MAE se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Anunţul/Anunţurile privind organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de execuţie specifice MAE, precum şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE, cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi prin alte mijloace de comunicare în masă.

    CAP. III
    Încadrarea în funcţii de execuţie specifice MAE
    ART. 4
    (1) Personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din acesta.
    (2) Încadrarea personalului pe funcţii de execuţie specifice MAE în Centrala MAE se face conform condiţiilor de studii şi vechime stabilite prin anexa nr. 3 la prezentele criterii şi condiţii.

    CAP. IV
    Promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE
    ART. 5
    (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului încadrat pe funcţiile de execuţie specifice MAE, prin trecerea în funcţie sau grad profesional imediat superioare în Centrala MAE sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în Centrala MAE.
    (2) Promovarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE în funcţii şi grade profesionale imediat superioare se face în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către o comisie desemnată prin dispoziţie a ministrului afacerilor externe, din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul instituţiei sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
    (3) Promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului încadrat pe funcţiile de execuţie specifice MAE prevăzute la art. 1 alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în Centrala MAE sau în Serviciul Exterior, se face prin examen, conform procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (4) Poate participa la examenul de promovare în grade profesionale în Centrala MAE candidatul care ocupă o funcţie de execuţie specifică MAE şi îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată, încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe;
    b) până la finalul anului în care se desfăşoară examenul de promovare va îndeplini condiţiile de vechime în gradul profesional din care promovează, stabilite conform anexei nr. 2 la prezentele criterii şi condiţii, precum şi condiţiile de vechime în specialitate stabilite conform anexei nr. 3 la prezentele criterii şi condiţii;
    c) a obţinut calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
    d) nu a avut nicio sancţiune disciplinară în ultimele 12 luni;
    e) deţine autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat/secret de serviciu, după caz.

    (5) Promovarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE se poate face doar în cadrul aceleaşi grupe de atribuţii. Grupele de atribuţii sunt cele stabilite prin anexa nr. 1 la prezentele criterii şi condiţii.

    ART. 6
    (1) Examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE se organizează anual, în funcţie de decizia ministrului afacerilor externe.
    (2) Ministrul afacerilor externe poate aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

    ART. 7
    (1) Înscrierea la examenul de promovare se face în baza unui referat de evaluare aprobat de ministrul afacerilor externe („referatul de evaluare“).
    (2) Modelul referatului de evaluare se stabileşte prin anexă la procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare prevăzută la art. 5 alin. (3).

    ART. 8
    (1) Promovarea prin examen a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE din Centrala MAE se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post de nivel imediat superior, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget.
    (2) Personalul din Serviciul Exterior se poate înscrie la examenul de promovare pe funcţiile de execuţie specifice MAE deţinute în Centrala MAE.
    (3) Domeniile principale de activitate pentru care se poate organiza examenul de promovare sunt următoarele:
    - secretariat (grupa de atribuţii cancelarist relaţii);
    – auto (grupa de atribuţii curier relaţii);
    – tehnico-administrativ (grupa de atribuţii consilier relaţii/referent relaţii);
    – domenii de specialitate (grupa de atribuţii consilier relaţii/referent relaţii).

    (4) Domeniile de specialitate vor fi stabilite de la caz la caz, prin referatul de evaluare, în funcţie de atribuţiile ce revin fiecărui candidat.

    CAP. V
    Promovarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
    ART. 9
    (1) Promovarea într-o funcţie de execuţie specifică MAE pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea, în cadrul aceleiaşi grupe de atribuţii, a postului în care salariatul este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, cu menţinerea gradului profesional şi a gradaţiei avute la data promovării, ulterior obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, conform procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare prevăzută la art. 6 alin. (1).
    (2) Propunerea de promovare într-o funcţie de execuţie specifică MAE cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către ministrul afacerilor externe, prin referatul de evaluare.
    (3) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care ministrul afacerilor externe decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător, prin aprobarea referatului de evaluare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 10
    (1) Promovarea efectivă a personalului declarat admis în urma examenului de promovare în noua funcţie sau grad profesional se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care au fost publicate rezultatele finale ale examenului de promovare.
    (2) Pentru candidaţii care la momentul afişării rezultatelor finale nu îndeplineau condiţiile de vechime prevăzute în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 la prezentele criterii şi condiţii, promovarea efectivă în noua funcţie sau grad profesional ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care candidatul îndeplineşte condiţiile de vechime prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 la prezentele criterii şi condiţii.

    ART. 11
    (1) La data promovării efective conform art. 10, fişa postului pentru personalul din Centrala MAE se modifică şi se completează cu atribuţiile aferente noii funcţii în care a fost promovat.
    (2) Pentru personalul din Serviciul Exterior, fişa postului corespunzătoare funcţiei de încadrare în care a fost promovat în Centrala MAE va fi întocmită după încheierea misiunii, la data reluării activităţii în Centrala MAE, dacă la acea dată îndeplineşte condiţiile pentru promovarea efectivă conform art. 10.

    ART. 12
    Dispoziţiile privind promovarea în grade profesionale a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE se aplică în mod corespunzător şi în cazul promovării în trepte profesionale a personalului cu studii medii încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE.

    ART. 13
    Personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE, căruia i se suspendă contractul individual de muncă pe durata numirii în cabinetele demnitarilor din MAE, i se recunoaşte vechimea în grad profesional şi vechimea în specialitate pe întreaga durată a suspendării contractului individual de muncă din această cauză.

    ART. 14
    Stabilirea funcţiei de execuţie specifică MAE de încadrare a personalului care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe în conformitate cu dispoziţiile art. 48 alin. (1) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, se face cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime stabilite prin anexa nr. 3 la prezentele criterii şi condiţii.

    ART. 15
    La trimiterea în misiune permanentă în străinătate, personalul este încadrat pe funcţii de execuţie specifice MAE în Centrala MAE, conform nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de salarizare prevăzut la capitolul V al anexei nr. IV - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie“ Ministerul Afacerilor Externe a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ţinându-se cont de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate şi încadrate cu respectarea condiţiilor de exercitare a noii funcţii.

    ART. 16
    (1) Personalul care este încadrat în alte funcţii decât cele specifice MAE poate trece, la cerere, pe funcţii specifice MAE, prin transformarea posturilor, potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a acestora.
    (2) Personalul care a trecut într-o funcţie de execuţie specifică MAE conform alin. (1) se va putea înscrie la examenul de promovare în funcţie şi grad profesional doar dacă îndeplineşte condiţiile de vechime în gradul profesional din care promovează, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele criterii şi condiţii, şi condiţiile de vechime în specialitate prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele criterii şi condiţii.

    ANEXA 1

    la criterii şi condiţii
    a) Grupa de atribuţii consilier relaţii/referent relaţii

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │i) Funcţii de execuţie │ │
│Nr. │specifice în Centrala │Nivelul │
│crt.│MAE, pe grade │studiilor│
│ │profesionale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consilier relaţii, │ │
│1. │interpret relaţii I, │S │
│ │consilier cabinet I │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consilier relaţii, │ │
│2. │interpret relaţii II, │S │
│ │consilier cabinet II │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consilier relaţii, │ │
│3. │interpret relaţii III, │S │
│ │consilier cabinet III │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Referent relaţii, │ │
│ │referent comunicaţii, │ │
│ │referent protecţie, │ │
│ │curier diplomatic I, │ │
│ │referent cabinet │ │
│ │Referent relaţii, │ │
│ │referent comunicaţii, │ │
│ │referent protecţie, │S │
│4. │curier diplomatic I │SSD │
│ │Referent relaţii, │PL │
│ │referent comunicaţii, │M │
│ │referent protecţie, │ │
│ │curier diplomatic I, │ │
│ │referent cabinet │ │
│ │Referent relaţii, │ │
│ │referent comunicaţii, │ │
│ │referent protecţie, │ │
│ │curier diplomatic I │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Referent relaţii, │ │
│ │referent comunicaţii, │ │
│ │referent protecţie, │ │
│ │curier diplomatic II │ │
│ │Referent relaţii, │ │
│ │referent comunicaţii, │ │
│ │referent protecţie, │S │
│5. │curier diplomatic II │SSD │
│ │Referent relaţii, │PL │
│ │referent comunicaţii, │M │
│ │referent protecţie, │ │
│ │curier diplomatic II │ │
│ │Referent relaţii, │ │
│ │referent comunicaţii, │ │
│ │referent protecţie, │ │
│ │curier diplomatic II │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    b) Grupa de atribuţii cancelarist relaţii

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ii) Funcţii de execuţie│ │
│Nr. │specifice în Centrala │Nivelul │
│crt.│MAE, pe grade │studiilor│
│ │profesionale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Cancelarist relaţii I │S │
│1. │Cancelarist relaţii I │PL │
│ │Cancelarist relaţii I │M │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Cancelarist relaţii II │S │
│2. │Cancelarist relaţii II │PL │
│ │Cancelarist relaţii II │M │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    c) Grupa de atribuţii curier relaţii

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │iii) Funcţii de │ │
│Nr. │execuţie specifice în │Nivelul │
│crt.│Centrala MAE, pe grade │studiilor│
│ │profesionale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │Curier relaţii I │M │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Curier relaţii II │M │
└────┴───────────────────────┴─────────┘
    ANEXA 2

    la criterii şi condiţii

┌────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Funcţii de │ │Vechime │
│ │ │execuţie │ │minimă în │
│Nr. │Grupă de │specifice în│Nivelul │gradul │
│crt.│atribuţii │Centrala │studiilor│profesional│
│ │ │MAE, pe │ │din care se│
│ │ │grade │ │promovează │
│ │ │profesionale│ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Consilier │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│1. │ │interpret │S │3 ani │
│ │ │relaţii I, │ │ │
│ │ │consilier │ │ │
│ │ │cabinet I │ │ │
├────┤ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Consilier │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│2. │ │interpret │S │3 ani │
│ │ │relaţii II, │ │ │
│ │ │consilier │ │ │
│ │ │cabinet II │ │ │
├────┤ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Consilier │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│3. │ │interpret │S │3 ani │
│ │ │relaţii III,│ │ │
│ │ │consilier │ │ │
│ │ │cabinet III │ │ │
├────┤ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│ │ │
│ │ │referent │S │3 ani │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic │ │ │
│ │ │I, referent │ │ │
│ │ │cabinet │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│SSD │3 ani │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic I│ │ │
│4. │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│ │ │
│ │ │referent │PL │3 ani │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │Consilier │diplomatic │ │ │
│ │relaţii/ │I, referent │ │ │
│ │referent │cabinet │ │ │
│ │relaţii ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│M* │3 ani │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic I│ │ │
├────┤ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│ │ │
│ │ │referent │S │- │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic │ │ │
│ │ │II │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│ │ │
│ │ │referent │SSD │- │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic │ │ │
│ │ │II │ │ │
│5. │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│ │ │
│ │ │referent │PL │- │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic │ │ │
│ │ │II │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Referent │ │ │
│ │ │relaţii, │ │ │
│ │ │referent │ │ │
│ │ │comunicaţii,│ │ │
│ │ │referent │M* │- │
│ │ │protecţie, │ │ │
│ │ │curier │ │ │
│ │ │diplomatic │ │ │
│ │ │II │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Cancelarist │S │3 ani │
│ │ │relaţii I │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│6. │ │Cancelarist │PL │3 ani │
│ │ │relaţii I │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Cancelarist │M* │3 ani │
│ │Cancelarist│relaţii I │ │ │
├────┤relaţii ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Cancelarist │S │- │
│ │ │relaţii II │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│7. │ │Cancelarist │PL │- │
│ │ │relaţii II │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Cancelarist │M* │- │
│ │ │relaţii II │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│8. │ │Curier │M** │3 ani │
│ │Curier │relaţii I │ │ │
├────┤relaţii ├────────────┼─────────┼───────────┤
│9. │ │Curier │M** │- │
│ │ │relaţii II │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┘


     * Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat.
    ** Absolvenţi ai învăţământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.

    ANEXA 3

    la criterii şi condiţii

┌────┬────────────┬─────────┬────────────┐
│ │Funcţii de │ │ │
│ │execuţie │ │ │
│Nr. │specifice în│Nivelul │Vechimea în │
│crt.│Centrala │studiilor│specialitate│
│ │MAE, pe │ │ │
│ │grade │ │ │
│ │profesionale│ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Consilier │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│1. │interpret │S │12 ani │
│ │relaţii I, │ │ │
│ │consilier │ │ │
│ │cabinet I │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Consilier │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│2. │interpret │S │9 ani │
│ │relaţii II, │ │ │
│ │consilier │ │ │
│ │cabinet II │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Consilier │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│3. │interpret │S │6 ani │
│ │relaţii III,│ │ │
│ │consilier │ │ │
│ │cabinet III │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│ │ │
│ │referent │S │3 ani*** │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic │ │ │
│ │I, referent │ │ │
│ │cabinet │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│SSD │3 ani │
│ │referent │ │ │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic I│ │ │
│4. ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│ │ │
│ │referent │PL │3 ani*** │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic │ │ │
│ │I, referent │ │ │
│ │cabinet │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│M* │3 ani │
│ │referent │ │ │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic I│ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│ │ │
│ │referent │S │- │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic │ │ │
│ │II │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│ │ │
│ │referent │SSD │- │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic │ │ │
│ │II │ │ │
│5. ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│ │ │
│ │referent │PL │- │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic │ │ │
│ │II │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Referent │ │ │
│ │relaţii, │ │ │
│ │referent │ │ │
│ │comunicaţii,│ │ │
│ │referent │M* │- │
│ │protecţie, │ │ │
│ │curier │ │ │
│ │diplomatic │ │ │
│ │II │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cancelarist │S │9 ani │
│ │relaţii I │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│6. │Cancelarist │PL │9 ani │
│ │relaţii I │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cancelarist │M* │9 ani │
│ │relaţii I │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cancelarist │S │- │
│ │relaţii II │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│7. │Cancelarist │PL │- │
│ │relaţii II │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cancelarist │M* │- │
│ │relaţii II │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│8. │Curier │M** │4 ani │
│ │relaţii I │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│9. │Curier │M** │- │
│ │relaţii II │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────────────┘


      * Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat.
     ** Absolvenţi ai învăţământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
    *** Funcţia de „referent cabinet“ cu nivel de studii „S“ şi „PL“ prevăzută la nr. crt. 4 din prezenta anexă este exceptată de la condiţiile de vechime în specialitate.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016