Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII GENERALE din 15 septembrie 2022  pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CRITERII GENERALE din 15 septembrie 2022 pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

EMITENT: Comisia de Insolvenţă la Nivel Central
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 973 din 6 octombrie 2022
──────────
    Aprobate prin DECIZIA nr. 10 din 15 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 973 din 6 octombrie 2022.
──────────
    ART. 1
    Pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coşului minim lunar de consum actualizată de către Comisia de Insolvenţă la Nivel Central cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică prin raportare la valoarea indicelui preţurilor de consum pentru luna iunie 2022 faţă de aceeaşi lună a anului 2019. Elementele constitutive ale coşului minim lunar de consum, precum şi valorile asociate acestora sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele criterii generale.

    ART. 2
    (1) Valoarea coşului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine şi familia sa.
    (2) Valoarea coşului minim lunar de consum se stabileşte diferenţiat pentru procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedura simplificată de insolvenţă şi procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active.
    (3) Valoarea coşului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectării drepturilor, libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane ale debitorului şi ale persoanelor cărora acesta le asigură ori le datorează, în condiţiile legii, întreţinere în mod curent.

    ART. 3
    În oricare dintre procedurile de insolvenţă utilizate, cuantumul cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil poate fi echivalent valorii coşului minim lunar de consum sau poate depăşi această valoare în funcţie de necesităţile particulare ale fiecărui debitor şi membrilor familiei sale ce nu pot fi acoperite de această sumă şi a căror satisfacere este imperios necesară pentru a asigura respectarea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane ale acestora.

    ART. 4
    Evaluarea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru membrii familiei debitorului aflat în procedura de insolvenţă se va realiza conform prezentelor criterii generale atunci când valorificarea bunurilor şi veniturilor debitorului şi codebitorului, dacă este cazul, afectează nivelul de trai al acestora astfel încât le-ar fi încălcate drepturile, libertăţile fundamentale şi demnitatea umană.

    ART. 5
    Structura şi componenţa familiei debitorului se stabilesc prin includerea în aceasta a persoanelor cărora debitorul le asigură ori le datorează, în condiţiile legii, întreţinere în mod curent şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii, conform art. 2 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2017.

    ART. 6
    (1) Valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiată pentru debitorul care trăieşte în mediul urban şi membrii familiei sale în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este:
    a) 999 lei pentru fiecare adult;
    b) 735 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;
    c) 525 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

    (2) Valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiată pentru debitorul care trăieşte în mediul rural şi membrii familiei sale în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este:
    a) 807 lei pentru fiecare adult;
    b) 593 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;
    c) 425 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

    (3) În vederea estimării valorii totale a coşului minim lunar de consum pentru debitor şi familia sa se vor analiza structura şi componenţa acesteia conform art. 5 şi se vor utiliza corespunzător pentru fiecare membru al familiei valorile menţionate la alin. (1) şi (2).
    (4) În situaţia în care debitorul aflat în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă nu are familie, acesta va beneficia de valoarea coşului minim lunar de consum corespunzătoare fiecărui adult în funcţie de mediul urban sau rural în care trăieşte.

    ART. 7
    (1) Ţinând cont de prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, valoarea coşului minim lunar de consum pentru debitorul aflat în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active este egală, indiferent dacă trăieşte în mediul urban sau rural, cu valoarea salariului minim brut pe economie, aşa cum este prevăzut de legislaţia în vigoare pentru orice persoană angajată conform prevederilor Codului muncii în funcţie de vechime sau nivelul studiilor realizate.
    (2) Pentru fiecare membru al familiei debitorului aflat în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active se vor adăuga valorii coşului minim lunar de consum prevăzut pentru acesta valorile corespunzătoare menţionate la art. 6 alin. (1) şi (2).

    ART. 8
    Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ţine cont de particularităţile de ordin financiar ale situaţiei debitorului şi familiei sale în funcţie de mediul urban sau rural şi locul unde trăiesc. În acest sens, valorii coşului minim lunar de consum i se vor adăuga sumele necesare asigurării:
    a) nevoilor locative, precum plata utilităţilor şi serviciilor care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum ca urmare a preţurilor existente în zona unde debitorul şi familia sa trăiesc;
    b) necesităţilor alimentare atunci când acestea depăşesc cuantumul financiar prevăzut în coşul minim lunar de consum ca urmare a preţurilor existente în zona unde debitorul şi familia sa trăiesc sau a unor situaţii de sănătate ce impun un regim nutriţional special;
    c) necesităţilor de transport atunci când debitorul şi membrii familiei sale sunt nevoiţi să se deplaseze către locurile de muncă, şcoală sau alte instituţii de învăţământ şi orice alte locaţii pentru realizarea unor activităţi aducătoare de venituri sau pentru respectarea unor tratamente medicale ca urmare a condiţiilor de viaţă existente şi angajamentelor asumate, care impun depăşirea cuantumului financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum;
    d) altor nevoi curente ale debitorului şi familiei sale care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum ca urmare a unor situaţii neprevăzute sau necesităţi imperioase precum: reparaţia, achiziţionarea sau înlocuirea articolelor de îmbrăcăminte, obiectelor de uz personal sau casnic, inclusiv a mobilierului, obiectelor necesare îngrijirii bolnavilor sau persoanelor care suferă de un handicap, bunurilor care servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului, inventarului agricol, inclusiv a animalelor de muncă, furajelor pentru aceste animale şi seminţelor pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;
    e) susţinerii cursurilor de învăţământ obligatoriu şi începerii sau continuării studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare pentru debitor şi persoanele cărora acesta le asigură ori le datorează, în condiţiile legii, întreţinere în mod curent, care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum;
    f) plăţii cheltuielilor profesionale absolut necesare exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului;
    g) plăţii cheltuielilor de şcolarizare, instruire, specializare absolut necesare exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului;
    h) plăţii primelor de asigurare obligatorie;
    i) îndeplinirii obligaţiilor legale sau convenţionale de întreţinere, ultimele neputând depăşi un prag de 5 salarii medii pe an;
    j) îndeplinirii obligaţiilor rezultate din atragerea răspunderii penale şi contravenţionale.


    ART. 9
    (1) În estimarea cheltuielilor necesare asigurării unui nivel de trai rezonabil se va ţine cont de veniturile din muncă ale debitorului şi/sau posibilitatea ocupării unui loc de muncă mai bine remunerat în funcţie de zona unde acesta şi familia sa trăiesc raportat la structura pieţei forţei de muncă (anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele criterii generale).
    (2) În cazul în care debitorul nu are un loc de muncă sau nu desfăşoară o activitate aducătoare de venit şi întreprinde demersurile necesare rezonabile pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv prin participarea la cursuri în scopul iniţierii şi desfăşurării unei activităţi aducătoare de venit sau al angajării, cheltuielile indispensabile susţinerii cursurilor şi absolvirii lor vor fi adăugate valorii coşului minim lunar de consum, dacă acestea acoperă prin instruirea şi calificarea oferită necesităţile debitorului şi răspund la cerinţele pieţei forţei de muncă din zona unde debitorul şi familia sa trăiesc.

    ART. 10
    (1) Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ţine cont de existenţa oricăror situaţii speciale de sănătate, integritate fizică sau dizabilităţi, în cazul debitorului şi al membrilor familiei sale.
    (2) Sumele necesare asigurării plăţii cheltuielilor pentru realizarea tratamentelor medicale în vederea depăşirii acestor situaţii sau a evitării punerii în pericol a vieţii debitorului şi membrilor familiei sale ori a menţinerii unui trai decent şi suportabil pentru persoanele care suferă de dizabilităţi nu pot fi reduse sau eşalonate. Acestea se adaugă la valoarea coşului minim lunar de consum în cuantumul necesar îndeplinirii tratamentului prescris de medic sau achiziţionării, reparării sau înlocuirii obiectelor indispensabile unor persoane cu dizabilităţi în funcţie de preţurile existente pe piaţa serviciilor şi produselor medicale.
    (3) În cazul în care pe parcursul desfăşurării procedurii de insolvenţă, în mod neprevăzut, debitorul sau membrii familiei sale se îmbolnăvesc sau ajung în situaţia să sufere anumite afecţiuni grave se vor aplica prevederile alin. (2).

    ART. 11
    Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ţine cont de cheltuielile minime legate de funcţionarea şi întreţinerea unui vehicul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului şi familiei sale inclusiv pentru deplasarea de la/către locul de muncă, precum: plata combustibilului, impozitului, rovinietei (dacă este cazul), inspecţiei tehnice periodice, reparaţiilor. Sumele necesare asigurării plăţii acestor cheltuieli se vor adăuga valorii coşului minim lunar de consum.

    ART. 12
    Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ţine cont de cheltuielile necesare creşterii, îngrijirii şi educării copilului aflat în întreţinerea debitorului sau căruia debitorul îi prestează întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia. În acest sens se vor adăuga valorii coşului minim lunar de consum sumele necesare acoperirii:
    a) necesităţilor alimentare care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum, în funcţie de vârsta copilului, starea de sănătate a acestuia, integritatea fizică, dizabilităţi sau afecţiunile de care suferă raportate inclusiv la tratamentele şi dietele prescrise de medic;
    b) necesităţilor de transport care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum, în funcţie de vârsta copilului, locaţia unităţii de învăţământ, mijloacele de transport existente în zona unde copilul trăieşte şi învaţă, starea de sănătate a acestuia, integritatea fizică, dizabilităţi sau afecţiunile de care suferă raportate inclusiv la recomandările şi tratamentele medicale pe care trebuie să le urmeze;
    c) cheltuielilor pentru susţinerea cursurilor de învăţământ obligatoriu, postliceal, universitar sau postuniversitar, inclusiv cele necesare asigurării unor dotări minimale pentru facilitarea accesului la informaţii şi documente în format electronic şi studiului acestora, care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum;
    d) cheltuielilor pentru asigurarea unui spaţiu locativ corespunzător dezvoltării normale fizice şi psihice a copilului şi facilitării studiului la orice vârstă a acestuia, care depăşesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coşul minim lunar de consum ca urmare a situaţiei familiale a debitorului şi preţurilor existente în zona unde copilul trăieşte şi învaţă.


    ART. 13
    (1) Exigenţe minimale ale unei locuinţe convenabile sunt cele prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele criterii generale).
    (2) Debitorul şi membrii familiei sale au dreptul să beneficieze pe parcursul desfăşurării procedurii de insolvenţă de o locuinţă convenabilă conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, dacă imobilul în care debitorul şi familia sa locuiesc este valorificat, se va lua în considerare cuantumul chiriei necesare pentru ocuparea unei locuinţe convenabile. Acest cuantum se va adăuga la valoarea coşului minim lunar de consum.
    (3) Dacă debitorul, împreună cu familia sa, locuieşte într-un imobil care excedează exigenţelor minimale ale unei locuinţe convenabile raportat la numărul locatarilor, acesta poate opta pentru valorificarea imobilului şi mutarea într-o altă locuinţă.
    (4) Debitorul şi familia sa pot opta, în vederea acoperirii unui cuantum cât mai mare din datorii, să valorifice imobilul în care locuiesc şi să se mute într-o locuinţă care nu întruneşte exigenţele minimale stabilite de prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Debitorul şi familia sa nu pot opta pentru o astfel de soluţie, în vederea acoperirii unui cuantum cât mai mare din datorii, dacă persoanele cărora le prestează întreţinere sunt private de spaţiul necesar unei dezvoltări normale fizice şi psihice şi facilitării studiului pentru absolvirea cursurilor de învăţământ obligatoriu, postliceal, universitar sau postuniversitar.
    (5) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor cu serviciile şi utilităţile aferente unei locuinţe convenabile nu pot fi eşalonate sau reduse şi se vor adăuga valorii coşului minim lunar de consum pentru partea de cuantum care depăşeşte suma prevăzută pentru această categorie de cheltuieli.

    ART. 14
    Comisiile de insolvenţă la nivel teritorial, administratorii procedurii şi lichidatorii pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice stabilesc cheltuielile debitorului pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil conform prezentelor criterii generale.

    ANEXA 1

    la criteriile generale
    STRUCTURA CHELTUIELILOR
    Tabelul 1. Structura cheltuielilor din cadrul coşului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban, actualizată de către Comisia de Insolvenţă la Nivel Central cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică prin raportare la valoarea indicelui preţurilor de consum pentru luna iunie 2022 faţă de luna ianuarie 2019

┌──────────────────────────────────────┐
│- % şi medii lunare/gospodărie în lei │
│- │
├─────────────────┬────────────┬───────┤
│ │Familia de 2│ │
│Structura │adulţi │Familia│
│cheltuielilor │activi şi 2 │din │
│totale de consum │copii în │mediul │
│pentru: │întreţinere │urban │
│ │din mediul │(INS) │
│ │urban │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Structura │ │ │
│cheltuielilor de │CMLC │INS │
│consum │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│1. Produse │ │ │
│alimentare şi │41,1% - │41,4% │
│băuturi │1.339,04 lei│ │
│nealcoolice │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│2. Îmbrăcăminte, │5,4% - │7,6% │
│încălţăminte │175,93 lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│3. Locuinţă, apă,│ │ │
│electricitate, │ │ │
│gaze şi alţi │15,6% - │ │
│combustibili, │508,25 lei │16,7% │
│abonament radio, │ │ │
│TV, internet, │ │ │
│telefonie │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│4. Mobilier, │2,0% - 65,16│4,8% │
│dotarea locuinţei│lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│5. Sănătate │8,4% - │3,3% │
│ │273,67 lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│6. Transport │6,0% - │7,5% │
│ │195,48 lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│7. Poştă şi │0,8% - 26,06│5,6% │
│telecomunicaţii │lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│8. Educaţie, │10,0% - │ │
│recreere şi │325,80 lei │5,3% │
│cultură │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│9. Diverse │2,0% - 65,16│ │
│produse şi │lei │5,6% │
│servicii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│10. Asigurări │3,7% - │ │
│pentru persoane, │120,54 lei │- │
│casă şi maşină │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│11. Hoteluri, │ │ │
│cafenele, │- │2,2% │
│restaurante │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│12. Fond de │5,0% - │ │
│siguranţă şi │162,90 lei │- │
│economii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Valoarea coşului │100,0% - │ │
│minim lunar de │3.258 lei │100,0% │
│consum │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Sumele alocate │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│membru al │ │ │
│familiei: │999 lei │ │
│- Adult - soţ │999 lei │ │
│- Adult - soţie │735 lei │ │
│- Copil cu vârsta│525 lei │ │
│de peste 14 ani │ │ │
│- Copil cu vârsta│ │ │
│sub 14 ani │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│- Alt adult aflat│ │ │
│în componenţa │999 lei │ │
│familiei │ │ │
└─────────────────┴────────────┴───────┘

    Legendă: CMLC = coşul minim lunar de consum; INS = Institutul Naţional de Statistică.

    Tabelul 2. Structura cheltuielilor din cadrul coşului minim lunar de consum pentru familiile din mediul rural, actualizată de către Comisia de Insolvenţă la Nivel Central cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică prin raportare la valoarea Indicelui preţurilor de consum pentru luna iunie 2022 faţă de luna ianuarie 2019

┌──────────────────────────────────────┐
│- % şi medii lunare/gospodărie în lei │
│- │
├─────────────────┬────────────┬───────┤
│ │Familia de 2│ │
│Structura │adulţi │Familia│
│cheltuielilor │activi şi 2 │din │
│totale de consum │copii în │mediul │
│pentru: │întreţinere │rural │
│ │din mediul │(INS) │
│ │rural │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Structura │CMLC, │ │
│cheltuielilor de │incluzând │INS │
│consum │autoconsumul│ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│1. Produse │ │ │
│alimentare şi │38,0% - │57,0% │
│băuturi │1.000,16 lei│ │
│nealcoolice │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│2. Îmbrăcăminte, │9,9% - │5,8% │
│încălţăminte │260,57 lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│3. Locuinţă, apă,│ │ │
│electricitate, │ │ │
│gaze şi alţi │12,4% - │ │
│combustibili, │326,37 lei │14,5% │
│abonament radio, │ │ │
│TV, internet, │ │ │
│telefonie │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│4. Mobilier, │2,0% - 52,64│4,2% │
│dotarea locuinţei│lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│5. Sănătate │8,0% - │2,4% │
│ │210,56 lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│6. Transport │7,4% - │4,8% │
│ │194,76 lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│7. Poştă şi │3,3% - 86,86│4,4% │
│telecomunicaţii │lei │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│8. Educaţie, │8,0% - │ │
│recreere şi │210,56 lei │3,0% │
│cultură │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│9. Diverse │3,0% - 78,96│ │
│produse şi │lei │2,6% │
│servicii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│10. Asigurări │3,0% - 78,96│ │
│persoane, casă şi│lei │- │
│maşină │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│11. Hoteluri, │ │ │
│cafenele, │- │1,3% │
│restaurante │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│12. Fond de │5,0% - 131,6│ │
│siguranţă şi │lei │- │
│economii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Valoarea coşului │100,0% - │ │
│minim lunar de │2.632 lei │100,0% │
│consum │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Sumele alocate │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│membru al │ │ │
│familiei: │807 lei │ │
│- Adult - soţ │807 lei │ │
│- Adult - soţie │593 lei │ │
│- Copil cu vârsta│425 lei │ │
│de peste 14 ani │ │ │
│- Copil cu vârsta│ │ │
│sub 14 ani │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│- Alt adult aflat│ │ │
│în componenţa │807 lei │ │
│familiei │ │ │
└─────────────────┴────────────┴───────┘

    Legendă: CMLC = coşul minim lunar de consum; INS = Institutul Naţional de Statistică.
    Comisia de Insolvenţă la Nivel Central a stabilit valorile cheltuielilor din cadrul coşului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban şi rural ţinând cont de rata inflaţiei şi de salariul minim pe economie stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.


    ANEXA 2

    la criteriile generale
    STRUCTURA
    pieţei forţei de muncă
    Sursa: Institutul Naţional de Statistică
    Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev. 2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, anul 2020
    Tabelul I

┌───────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┐
│Macroregiuni, │Agricultură,│ │Industria │Industria │
│regiuni de │silvicultură│Industrie│extractivă│prelucrătoare│
│dezvoltare şi │şi pescuit │(mii de │(mii de │(mii de │
│judeţe │(mii de │persoane)│persoane) │persoane) │
│ │persoane) │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL │1.681,2 │1.886,6 │48,2 │1.646,6 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │422,7 │610,7 │11,8 │554,6 │
│UNU │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea │252,8 │302,9 │4,6 │276,1 │
│Nord-Vest │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Bihor │59,8 │71,2 │1,8 │63,8 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Bistriţa-Năsăud│30,1 │33,2 │0,3 │30,8 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Cluj │50,1 │79 │1,4 │70,9 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Maramureş │50 │57,3 │0,6 │53,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Satu Mare │37,2 │35,4 │0,2 │32,7 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Sălaj │25,6 │26,8 │0,3 │24,4 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea Centru│169,9 │307,8 │7,2 │278,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Alba │33,5 │53,1 │1,3 │48,7 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Braşov │22,4 │71,3 │0,6 │65,1 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Covasna │17,2 │23,6 │0,2 │21,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Harghita │29,5 │34,5 │0,5 │31,2 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Mureş │47,5 │59,1 │2,3 │51,8 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Sibiu │19,8 │66,2 │2,3 │60,2 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │566,3 │409,1 │8,1 │352,5 │
│DOI │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea │336,1 │215,7 │3,8 │189,7 │
│Nord-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Bacău │45,2 │43,5 │1,4 │38,3 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Botoşani │52,3 │24,2 │0,1 │21,7 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Iaşi │63,1 │48,1 │0,2 │41,3 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Neamţ │56,4 │35,4 │0,7 │32 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Suceava │71,8 │42,2 │1,3 │36,8 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Vaslui │47,3 │22,3 │0,1 │19,6 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea │230,2 │193,4 │4,3 │162,8 │
│Sud-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Brăila │27,1 │26,8 │0,3 │23,7 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Buzău │51,1 │37,4 │0,7 │32,8 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Constanţa │45,5 │50,2 │1,9 │38,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Galaţi │41,3 │33,1 │0,5 │28 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Tulcea │21,4 │17,8 │0,7 │14,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Vrancea │43,8 │28,1 │0,2 │25,3 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │321 │467,1 │11,3 │397,7 │
│TREI │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea │294,3 │273,1 │8,4 │239,7 │
│Sud-Muntenia │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Argeş │47,4 │78,6 │1,2 │72,2 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Călăraşi │34,5 │15,2 │0,1 │12,8 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Dâmboviţa │47,5 │52,2 │1,1 │48 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Giurgiu │31,7 │9 │0,6 │6,4 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Ialomiţa │31,9 │15,3 │0,2 │12,6 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Prahova │43,3 │81,2 │4,1 │70 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Teleorman │58 │21,6 │1,1 │17,7 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea │26,7 │194 │2,9 │158 │
│Bucureşti-Ilfov│ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Ilfov │24 │50,9 │0,2 │44,4 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Municipiul │2,7 │143,1 │2,7 │113,6 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │371,2 │399,7 │17 │341,8 │
│PATRU │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea │ │ │ │ │
│Sud-Vest │228,5 │164,5 │11,7 │130,7 │
│Oltenia │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Dolj │73,6 │46 │0,9 │38,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Gorj │27,8 │30,5 │8,4 │15,5 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Mehedinţi │33,1 │17,5 │0,5 │14,2 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Olt │54,9 │33,7 │0,5 │31,1 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Vâlcea │39,1 │36,8 │1,4 │31,4 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Regiunea Vest │142,7 │235,2 │5,3 │211,1 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Arad │33,7 │66 │0,6 │62 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Caraş-Severin │29,2 │22,2 │0,2 │19,7 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Hunedoara │29,3 │47,3 │3,6 │37,2 │
├───────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Timiş │50,5 │99,7 │0,9 │92,2 │
└───────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘


    Tabelul II

┌───────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Producţia │ │ │ │
│ │şi │Distribuţia │ │Comerţ cu │
│ │furnizarea │apei, │ │ridicata şi cu │
│ │de energie │salubritate, │ │amănuntul, │
│Macroregiuni, │electrică │gestionarea │Construcţii│repararea │
│regiuni de │şi termică,│deşeurilor, │(mii de │autovehiculelor│
│dezvoltare şi │gaze, apă │activităţi de│persoane) │şi │
│judeţe │caldă şi │decontaminare│ │motocicletelor │
│ │aer │(mii de │ │(mii de │
│ │condiţionat│persoane) │ │persoane) │
│ │(mii de │ │ │ │
│ │persoane) │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│TOTAL │54,1 │137,7 │750,2 │1.258,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│MACROREGIUNEA │11,3 │33 │177,2 │321,1 │
│UNU │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea │5,4 │16,8 │95,9 │165,7 │
│Nord-Vest │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Bihor │1,5 │4,1 │17 │36,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Bistriţa-Năsăud│0,4 │1,7 │13,1 │16,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Cluj │2,2 │4,5 │33,5 │56,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Maramureş │0,6 │2,6 │12,8 │23,9 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Satu Mare │0,4 │2,1 │13,2 │18,5 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Sălaj │0,3 │1,8 │6,3 │13,3 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea Centru│5,9 │16,2 │81,3 │155,4 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Alba │0,9 │2,2 │10 │22,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Braşov │1,4 │4,2 │28,2 │40,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Covasna │0,2 │1,7 │4,4 │12,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Harghita │0,6 │2,2 │8,9 │19,3 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Mureş │1,9 │3,1 │15,6 │34,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Sibiu │0,9 │2,8 │14,2 │25,5 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│MACROREGIUNEA │11,7 │36,8 │188,4 │295,1 │
│DOI │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea │5,2 │17 │94,6 │155,6 │
│Nord-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Bacău │1,2 │2,6 │30,2 │29,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Botoşani │0,5 │1,9 │7,4 │16,1 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Iaşi │1,4 │5,2 │28,8 │37,4 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Neamţ │0,9 │1,8 │10 │27,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Suceava │0,8 │3,3 │12,3 │31,3 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Vaslui │0,4 │2,2 │5,9 │13,5 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea │6,5 │19,8 │93,8 │139,5 │
│Sud-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Brăila │0,5 │2,3 │14,6 │16,2 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Buzău │0,8 │3,1 │7,8 │22,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Constanţa │3,3 │6,5 │37,2 │48,8 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Galaţi │0,9 │3,7 │17,6 │25,3 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Tulcea │0,4 │2,2 │6 │10,4 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Vrancea │0,6 │2 │10,6 │16,2 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│MACROREGIUNEA │16,5 │41,6 │260,6 │412,1 │
│TREI │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea │5,1 │19,9 │83,7 │144,6 │
│Sud-Muntenia │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Argeş │1,4 │3,8 │21,5 │28,9 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Călăraşi │0,2 │2,1 │5,5 │9,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Dâmboviţa │0,6 │2,5 │7,2 │28,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Giurgiu │0,3 │1,7 │8,4 │7,5 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Ialomiţa │0,2 │2,3 │7 │11,9 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Prahova │2,1 │5 │29,6 │42,2 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Teleorman │0,3 │2,5 │4,5 │15,8 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea │11,4 │21,7 │176,9 │267,5 │
│Bucureşti-Ilfov│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Ilfov │0,4 │5,9 │13,6 │45,5 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Municipiul │11 │15,8 │163,3 │222 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│MACROREGIUNEA │14,6 │26,3 │124 │230,3 │
│PATRU │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea │ │ │ │ │
│Sud-Vest │9,4 │12,7 │70,9 │103,7 │
│Oltenia │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Dolj │2,5 │4,1 │18,7 │36 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Gorj │3,9 │2,7 │17,5 │16,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Mehedinţi │1 │1,8 │10,2 │10,8 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Olt │0,4 │1,7 │10,4 │15,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Vâlcea │1,6 │2,4 │14,1 │24,7 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Regiunea Vest │5,2 │13,6 │53,1 │126,6 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Arad │0,9 │2,5 │14,3 │31,5 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Caraş-Severin │0,4 │1,9 │7,5 │12,3 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Hunedoara │2,1 │4,4 │13,7 │30,1 │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Timiş │1,8 │4,8 │17,6 │52,7 │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘


    Tabelul III

┌───────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│Macroregiuni, │Transport │Hoteluri şi│Informaţii │Intermedieri│
│regiuni de │şi │restaurante│şi │financiare │
│dezvoltare şi │depozitare│(mii de │comunicaţii│şi asigurări│
│judeţe │(mii de │persoane) │(mii de │(mii de │
│ │persoane) │ │persoane) │persoane) │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │493,9 │206 │225,9 │100,1 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│MACROREGIUNEA │137,5 │60,9 │50,3 │19,4 │
│UNU │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea │73,7 │28,7 │31,9 │12,3 │
│Nord-Vest │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Bihor │17,8 │6,9 │2,5 │1,8 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Bistriţa-Năsăud│8,1 │3,4 │0,3 │0,7 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Cluj │23,6 │9,5 │25,3 │6,8 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Maramureş │10,6 │4 │1,5 │1,7 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Satu Mare │7,1 │2,8 │1,5 │0,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Sălaj │6,5 │2,1 │0,8 │0,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea Centru│63,8 │32,2 │18,4 │7,1 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Alba │10,9 │4,2 │0,7 │0,8 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Braşov │15,1 │10,2 │7,7 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Covasna │4,3 │2,7 │0,7 │0,5 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Harghita │6,5 │3,8 │1,9 │0,7 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Mureş │13,6 │5,8 │3,2 │1,3 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Sibiu │13,4 │5,5 │4,2 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│MACROREGIUNEA │114,2 │49,5 │31,1 │13,9 │
│DOI │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea │53,8 │23,5 │21,4 │7,3 │
│Nord-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Bacău │8,3 │3,2 │1,9 │1,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Botoşani │5,9 │2,4 │0,5 │0,7 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Iaşi │13,2 │6,8 │15,3 │2,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Neamţ │8,6 │4,3 │1,2 │1 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Suceava │11,7 │5,4 │1,7 │1,2 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Vaslui │6,1 │1,4 │0,8 │0,6 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea │60,4 │26 │9,7 │6,6 │
│Sud-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Brăila │5 │2,9 │0,7 │0,8 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Buzău │8,1 │2,9 │0,6 │0,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Constanţa │27,1 │11 │3,5 │2,6 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Galaţi │9,3 │4,3 │3,1 │1,3 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Tulcea │4,2 │2,4 │0,8 │0,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Vrancea │6,7 │2,5 │1 │0,6 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│MACROREGIUNEA │154,1 │60,2 │115,7 │55 │
│TREI │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea │68,7 │20 │8,5 │6,8 │
│Sud-Muntenia │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Argeş │14,4 │4,8 │2,8 │1,7 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Călăraşi │4,3 │1,3 │0,4 │1 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Dâmboviţa │14,7 │3,7 │0,8 │0,7 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Giurgiu │6 │0,7 │0,3 │0,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Ialomiţa │4,3 │1,7 │0,5 │0,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Prahova │19,2 │6,5 │3,3 │2 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Teleorman │5,8 │1,3 │0,4 │0,6 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea │85,4 │40,2 │107,2 │48,2 │
│Bucureşti-Ilfov│ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Ilfov │20 │4,9 │5,1 │2 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Municipiul │65,4 │35,3 │102,1 │46,2 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│MACROREGIUNEA │88,1 │35,4 │28,8 │11,8 │
│PATRU │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea │ │ │ │ │
│Sud-Vest │37,7 │16,4 │7 │5,5 │
│Oltenia │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Dolj │11,4 │5,1 │3,8 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Gorj │6,4 │3,1 │0,7 │0,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Mehedinţi │4,7 │2 │0,2 │0,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Olt │6,7 │1,7 │0,9 │0,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Vâlcea │8,5 │4,5 │1,4 │1,4 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Regiunea Vest │50,4 │19 │21,8 │6,3 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Arad │14,5 │4,2 │1,5 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Caraş-Severin │6,8 │2,8 │0,4 │1 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Hunedoara │8,3 │4,1 │1,2 │1,1 │
├───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Timiş │20,8 │7,9 │18,7 │2,3 │
└───────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┘


    Tabelul IV

┌───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Activităţi de │Administraţie│
│ │ │Activităţi │servicii │publică şi │
│Macroregiuni, │Tranzacţii│profesionale,│administrative│apărare, │
│regiuni de │imobiliare│ştiinţifice │şi activităţi │asigurări │
│dezvoltare şi │(mii de │şi tehnice │de servicii │sociale din │
│judeţe │persoane) │(mii de │suport (mii de│sistemul │
│ │ │persoane) │persoane) │public (mii │
│ │ │ │ │de persoane) │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│TOTAL │34,3 │212,5 │333,8 │207,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │7,9 │41,3 │130,9 │44,5 │
│UNU │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea │3,3 │20,6 │31,5 │22,4 │
│Nord-Vest │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Bihor │0,7 │3,4 │6,4 │4,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Bistriţa-Năsăud│0,1 │1,5 │1,7 │2,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Cluj │1,5 │10 │16,1 │6,2 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Maramureş │0,4 │2,4 │3,4 │3,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Satu Mare │0,5 │1,8 │2,2 │3 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sălaj │0,1 │1,5 │1,7 │2,3 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea Centru│4,6 │20,7 │33,5 │22,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Alba │0,6 │2,8 │2,2 │4 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Braşov │1,6 │6,7 │13,5 │5,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Covasna │0,2 │1,4 │1,5 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Harghita │0,2 │2,5 │2,3 │2,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Mureş │1,4 │3,3 │6,7 │4,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sibiu │0,6 │4 │7,3 │3,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │6,8 │32,6 │129,1 │51,3 │
│DOI │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea │3,4 │16,7 │24 │27 │
│Nord-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Bacău │0,6 │2,6 │4,5 │4,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Botoşani │0,2 │1,6 │1,4 │3,2 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Iaşi │1,2 │6,5 │10,2 │6,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Neamţ │0,6 │1,9 │3,1 │4 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Suceava │0,5 │3 │3,6 │5,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Vaslui │0,3 │1,1 │1,2 │3,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea │3,4 │15,9 │29,1 │24,3 │
│Sud-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Brăila │0,4 │2,3 │3 │3,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Buzău │0,2 │2,5 │3,3 │3,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Constanţa │1,6 │5 │11,2 │7,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Galaţi │0,7 │3 │8 │4,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Tulcea │0,2 │1,4 │1,5 │2,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Vrancea │0,3 │1,7 │2,1 │3,2 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │14,1 │111,6 │127,5 │74 │
│TREI │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea │3,8 │19,7 │34,8 │26,2 │
│Sud-Muntenia │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Argeş │0,8 │5,9 │6,9 │4,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Călăraşi │0,2 │1 │1,8 │2,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Dâmboviţa │0,4 │2,2 │6,3 │4,3 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Giurgiu │0,2 │0,8 │2,2 │2,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Ialomiţa │0,1 │1,1 │2,8 │2,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Prahova │1,7 │6,9 │10,5 │6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Teleorman │0,4 │1,8 │4,3 │3,3 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea │10,3 │91,9 │133,7 │47,8 │
│Bucureşti-Ilfov│ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Ilfov │2,1 │8,4 │15,4 │3,2 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Municipiul │8,2 │83,5 │118,3 │44,6 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│MACROREGIUNEA │5,5 │27 │127,2 │37,9 │
│PATRU │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea │ │ │ │ │
│Sud-Vest │2,3 │11,6 │21,4 │20,4 │
│Oltenia │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Dolj │1 │4,2 │8,8 │5,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Gorj │0,3 │2,7 │5,4 │3,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Mehedinţi │0,1 │1,1 │1,4 │3,2 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Olt │0,1 │1,7 │3 │4,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Vâlcea │0,8 │1,9 │2,8 │3,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Regiunea Vest │3,2 │15,4 │25,8 │17,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Arad │0,7 │3,7 │7,1 │4,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Caraş-Severin │0,3 │1,1 │2,3 │3,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Hunedoara │0,3 │2,4 │3,8 │4,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Timiş │1,9 │8,2 │12,6 │6,2 │
└───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘


    Tabelul V

┌───────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Activităţi │ │
│ │ │Sănătate │de │Alte │
│Macroregiuni, │Învăţământ│şi │spectacole,│activităţi│
│regiuni de │(mii de │asistenţă│culturale │de │
│dezvoltare şi │persoane) │socială │şi │servicii │
│judeţe │ │(mii de │recreative │(mii de │
│ │ │persoane)│(mii de │persoane) │
│ │ │ │persoane) │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │376,2 │455,1 │79 │139,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│MACROREGIUNEA │105 │120 │18,1 │34,2 │
│UNU │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea │55,2 │62,9 │9,4 │18,2 │
│Nord-Vest │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Bihor │11,8 │12,8 │2 │3,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Bistriţa-Năsăud│5 │5,9 │0,9 │1,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Cluj │19,3 │21,4 │4 │5,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Maramureş │9 │10,1 │1,1 │3,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Satu Mare │5,9 │7,7 │1 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Sălaj │4,2 │5 │0,4 │1,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea Centru│49,8 │57,1 │8,7 │16 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Alba │6,4 │8,1 │0,8 │2,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Braşov │11,3 │13 │2,2 │3,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Covasna │4,2 │4 │0,8 │0,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Harghita │7,6 │6,8 │0,7 │1,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Mureş │11,6 │14,9 │2 │3,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Sibiu │8,7 │10,3 │2,2 │3,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│MACROREGIUNEA │104,4 │119,2 │13,9 │35,6 │
│DOI │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea │63,7 │69,8 │7,2 │16,9 │
│Nord-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Bacău │11,8 │11,4 │1,2 │3,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Botoşani │6,8 │7,2 │0,8 │2 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Iaşi │18,8 │23,4 │2,5 │4,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Neamţ │7,6 │8,5 │0,9 │1,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Suceava │11,9 │10,4 │1,2 │4,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Vaslui │6,8 │8,9 │0,6 │1,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea │40,7 │49,4 │6,7 │18,7 │
│Sud-Est │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Brăila │5,2 │5,6 │0,9 │2 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Buzău │6,2 │7,3 │0,6 │2,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Constanţa │11,1 │16 │2,6 │6,3 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Galaţi │9,5 │9,8 │1,6 │3,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Tulcea │3,4 │4,5 │0,4 │2,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Vrancea │5,3 │6,2 │0,6 │1,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│MACROREGIUNEA │97,5 │126,9 │36,6 │46 │
│TREI │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea │43,2 │52,5 │7,5 │12,7 │
│Sud-Muntenia │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Argeş │9,7 │11,9 │2,5 │3,6 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Călăraşi │3,7 │4 │0,6 │0,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Dâmboviţa │8,1 │7,8 │0,9 │1,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Giurgiu │3,1 │4,4 │0,5 │0,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Ialomiţa │3,4 │3,7 │0,4 │1,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Prahova │10,3 │14,5 │2,2 │3,4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Teleorman │4,9 │6,2 │0,4 │1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea │54,3 │74,4 │29,1 │33,3 │
│Bucureşti-Ilfov│ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Ilfov │4,5 │6,1 │2,1 │1,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Municipiul │49,8 │68,3 │27 │31,6 │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│MACROREGIUNEA │69,3 │89 │10,4 │23,9 │
│PATRU │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea │ │ │ │ │
│Sud-Vest │34,4 │42,9 │4,7 │8,2 │
│Oltenia │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Dolj │11,9 │15,3 │1,8 │2,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Gorj │5,8 │7,4 │0,8 │0,8 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Mehedinţi │4,3 │4,5 │0,5 │0,5 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Olt │6,5 │7,9 │0,9 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Vâlcea │5,9 │7,8 │0,7 │2,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Regiunea Vest │34,9 │46,1 │5,7 │15,7 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Arad │7,4 │8,9 │1,6 │4 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Caraş-Severin │4,5 │6,4 │0,5 │1,9 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Hunedoara │7,2 │9,5 │0,8 │2,1 │
├───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Timiş │15,8 │21,3 │2,8 │7,7 │
└───────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 3

    la criteriile generale
    EXIGENŢE MINIMALE
    pentru locuinţe conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
    A. Cerinţe minimale:
    - Acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie
    – Spaţiu pentru odihnă
    – Spaţiu pentru prepararea hranei
    – Grup sanitar
    – Acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere
    – Suprafaţa construită desfăşurată este suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuinţei, delimitate de conturul exterior al pereţilor exteriori, inclusiv al pereţilor balcoanelor şi al logiilor.

    B. Suprafeţe minimale:

┌────────┬────────┬──────┬──────────┬────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│Persoane│ │ │ │Loc │ │ │Spaţii │ │ │
│/ │Camere/ │Cameră│Dormitoare│de │Bucătărie│Încăperi│de │Suprafaţa│Suprafaţa │
│familie │locuinţă│de zi │ │luat│ │sanitare│depozitare│utilă │construită│
│ │ │ │ │masa│ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│nr. │nr. │mp │mp │mp │mp │mp │mp │mp │mp │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │1 │18,00 │- │2,50│5,00 │4,50 │2,00 │37,00 │58,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│2 │2 │18,00 │12,00 │3,00│5,00 │4,50 │2,00 │52,00 │81,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│3 │3 │18,00 │22,00 │3,00│5,50 │6,50 │2,50 │66,00 │102,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│4 │3 │19,00 │24,00 │3,50│5,50 │6,50 │3,50 │74,00 │115,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│5 │4 │20,00 │34,00 │3,50│6,00 │7,50 │4,00 │87,00 │135,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│6 │4 │21,00 │36,00 │4,50│6,00 │7,50 │4,50 │93,00 │144,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│7 │5 │22,00 │46,00 │5,00│6,50 │9,00 │5,00 │107,00 │166,00 │
├────────┼────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│8 │5 │22,00 │48,00 │6,00│6,50 │9,00 │5,50 │110,00 │171,00 │
└────────┴────────┴──────┴──────────┴────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

    NOTE:
    - Suprafaţa camerei de zi de la locuinţa cu o cameră include spaţiul pentru dormit.
    – Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.
    – Înălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 m^3 de persoană.
    – Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.
    – Suprafaţa utilă este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor.
    – Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.
    – Suprafaţa construită pe locuinţă, prevăzută în tabelul B, este suma suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei; în cazul încălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafeţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.
    – Suprafaţa încăperii sanitare principale din locuinţă va permite accesul la cada de baie al persoanelor utilizatoare de fotoliu rulant.
    – Încăperea sanitară se include în locuinţă, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apă şi canalizarea.
    – Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120 cm.
    – În funcţie de amplasamentul construcţiei, suprafeţele construite pot avea abateri în limitele de ±10%.


    C. Încăperi sanitare
    Număr de camere/locuinţă

┌───────────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Baie │1 │1 │1 │1 │2 │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Duş │- │- │- │1 │- │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│WC │- │- │1 │- │- │
└───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘    D. Dotarea minimă a încăperilor sanitare

┌───────────────────┬─────┬─────┬───┬──┐
│ │ │Baie │Duş│WC│
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Cadă de baie │ │1 │- │- │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Vas WC │ │1 │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│ │mare │1 │- │- │
│Lavoar ├─────┼─────┼───┼──┤
│ │mic │- │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Cuvă pentru duş │ │- │1 │- │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│ │mare │1 │- │- │
│Etajeră ├─────┼─────┼───┼──┤
│ │mică │- │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│ │mare │1 │- │- │
│Oglindă ├─────┼─────┼───┼──┤
│ │mică │- │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Portprosop │ │1 │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Portsăpun │ │1 │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Porthârtie │ │1 │1 │1 │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Cuier │ │1 │1 │- │
├───────────────────┼─────┼─────┼───┼──┤
│Sifon pardoseală │ │1 │1 │- │
└───────────────────┴─────┴─────┴───┴──┘

    NOTE:
    - În baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spălat rufe.
    – Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.


    E. Dotarea minimă a bucătăriei

┌────────────────────────────┬───┬─┬─┬─┐
│Nr. de camere/locuinţă │1-2│3│4│5│
├────────────────────────────┼───┼─┼─┼─┤
│Spălător cu cuvă şi │1 │1│1│1│
│picurător │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴───┴─┴─┴─┘

    NOTĂ:
    - În bucătărie se vor prevedea: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru masa de lucru.


    F. Dotarea minimă cu instalaţii electrice

┌────────────┬────────┬──────┬─────────┬────┬───┬──┐
│ │Dormitor│Cameră│Bucătărie│Baie│Duş│WC│
│ │ │de zi │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┼───┼──┤
│Loc de lampă│1 │1 │- │- │- │- │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┼───┼──┤
│Aplică │- │- │1 │1 │1 │1 │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┼───┼──┤
│Comutator │1 │1 │- │- │- │- │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┼───┼──┤
│Întrerupător│- │- │1 │1 │1 │1 │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┼───┼──┤
│Priză │2 │3 │1 │- │- │- │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┼───┼──┤
│Priză cu │ │ │ │ │ │ │
│contact de │- │- │1 │1 │- │- │
│protecţie │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴──────┴─────────┴────┴───┴──┘

    NOTE:
    - Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi spaţiu de circulaţie.
    – Priza cu contact de protecţie. instalată pentru baie, se montează în exteriorul încăperii.
    – Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu instalaţie de sonerie.
    – În clădiri cu mai multe locuinţe se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena colectivă şi telefon.
    – Pentru locuinţele situate în mediul rural, dotările minime privind încăperile sanitare şi bucătăria se vor putea realiza pe parcursul existenţei construcţiei, în corelare cu racordarea locuinţei la reţelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apă şi evacuare controlată a apelor uzate.


    G. Spaţii şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe
    - Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi ascensor conform normelor în vigoare
    – Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor
    – Spaţii destinate colectării, depozitării şi evacuării deşeurilor menajere
    – Spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu se pot/poate asigura încălzirea centrală şi/sau gaze la bucătărie
    – Rampă de acces şi lift pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016