Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE VAMALĂ din 15 ianuarie 1959  referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) *)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE VAMALĂ din 15 ianuarie 1959 referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) *)

EMITENT: Consiliul de Stat
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 17 din 12 septembrie 1963
──────────
*) Traducere.──────────
    Părţile Contractante,
    Doritoare sa faciliteze transporturile internaţionale ale mărfurilor cu vehicule rutiere,
    Au convenit asupra celor ce urmează:
    CAP. 1
    Definiţii
    ART. 1
    În sensul prezentei Convenţii, se înţeleg:
    a) prin "drepturi şi taxe de import sau de export", nu numai drepturile vamale, ci şi orice alte drepturi şi taxe exigibile ca urmare a importului sau exportului;
    b) prin "vehicul rutier", nu numai orice vehicul rutier cu motor, ci şi orice remorca sau semiremorca concepută pentru a fi ataşată unui asemenea vehicul;
    c) prin "container", un mijloc de transport (cadru, cisterna mişcătoare sau alt mijloc asemănător);
    i. avînd un caracter permanent şi fiind din acest punct de vedere suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată;
    ii. special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor, fără descărcare şi reîncărcare, de către unul sau mai multe mijloace de transport;
    iii. prevăzut cu dispozitive care să-l facă uşor de manipulat, în deosebi în timpul transbordarii dintr-un mijloc de transport în altul;
    iv. conceput astfel încît să fie uşor de umplut şi de golit, şi
    v. cu un volum interior de cel puţin un metru cub;
    termenul "container" nu cuprinde nici ambalajele uzuale, nici vehiculele;


    d) prin "birou vamal de plecare", orice birou vamal interior sau de frontieră al unei Părţi Contractante unde începe, pentru toată incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional prin vehicul rutier sub regimul prevăzut de prezenta Convenţie;
    e) prin "birou vamal de destinaţie", orice birou vamal interior sau de frontieră al unei Părţi Contractante unde ia sfîrşit, pentru toată incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional prin vehicul rutier sub regimul prevăzut de prezenta Convenţie;
    f) prin "birou vamal de trecere", orice birou vamal de frontieră al unei Părţi Contractante, prin care vehiculul rutier nu face decît sa treacă în cursul unui transport internaţional sub regimul prevăzut de prezenta Convenţie;
    g) prin "persoana", în acelaşi timp persoanele fizice şi persoanele juridice;
    h) prin "mărfuri grele şi voluminoase", orice obiect care, după părerea autorităţilor vamale ale biroului vamal de plecare, nu poate fi demontat uşor pentru a fi transportat şi
    i. a cărui greutate depăşeşte 7 000 kg sau
    ii. care are una din dimensiuni mai mare de 5 m sau
    iii. care are doua din dimensiuni mai mari de 2 m sau
    iv. care trebuie să fie încărcat într-o asemenea poziţie, încît înălţimea sa să fie mai mare de 2 m.    CAP. 2
    Cîmpul de aplicare
    ART. 2
    Prezenta Convenţie priveşte transportul mărfurilor efectuat fără descărcare peste una sau mai multe frontiere de la un birou vamal de plecare al unei Părţi Contractante pînă la un birou vamal de destinaţie al altei Părţi Contractante sau al aceleiaşi Părţi Contractante în vehicule rutiere sau în containere încărcate pe aceste vehicule, chiar dacă aceste vehicule sînt încărcate pe un alt mijloc de transport pe o parte a traseului între birourile de plecare şi de destinaţie.

    ART. 3
    Pentru a beneficia de dispoziţiile prezentei Convenţii:
    a) transporturile trebuie să fie efectuate în condiţiile indicate la Capitolul III de către vehicule rutiere sau containere acceptate în prealabil; totuşi, pe teritoriul Părţilor Contractante care n-au formulat rezerve conform paragrafului 1 al articolului 45 al prezentei Convenţii, ele pot de asemenea, cu excepţia cazurilor prevăzute de paragraful 2 al acestui articol, să fie efectuate de alte vehicule rutiere în condiţiile indicate la Capitolul IV;
    b) transporturile trebuie să aibă loc sub garanţia asociaţiilor acceptate potrivit prevederilor articolului 5 şi sub acoperirea unui document denumit carnet TIR.


    CAP. 3
    Dispoziţii referitoare la transporturile în vehicule rutiere sigilate sau în containere sigilate
    ART. 4
    Sub rezerva respectării prevederilor prezentului Capitol şi ale Capitolului V, mărfurile transportate în vehicule rutiere sigilate sau în containere sigilate încărcate pe vehicule rutiere:
    a) nu vor fi supuse consemnarii drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere;
    b) nu vor fi supuse, de regula, controlului vamal la aceste birouri.

    Totuşi, în vederea evitării abuzurilor, autorităţile vamale vor putea, în mod excepţional şi îndeosebi atunci cînd se banuieste o neregularitate, sa procedeze, la aceste birouri, la controale sumare sau detaliate ale mărfurilor.

    ART. 5
    1. În condiţiile şi cu garanţiile pe care ea le va determina, fiecare Parte Contractantă va putea abilita unele asociaţii sa elibereze carnete TIR, fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor corespondente, şi să se constituie garante.
    2. O asociaţie nu va putea fi acceptată într-o ţara decît dacă garanţia să se extinde şi la răspunderile pe care le atrage asupra-şi în aceasta ţara ca urmare a operaţiunilor efectuate sub acoperirea carnetelor TIR eliberate de către asociaţii străine afiliate la organizaţia internationala la care ea însăşi este afiliată.

    ART. 6
    1. Asociaţia garanta se va angaja sa achite drepturile şi taxele de import sau de export devenite exigibile, majorate, dacă este cazul, cu dobinzile de întîrziere şi alte cheltuieli, precum şi penalităţile pecuniare la care titularul carnetului TIR şi persoanele care participa la efectuarea transportului sînt expuse în virtutea legilor şi regulamentelor vamale ale ţărilor în care o infracţiune ar fi comisă. Ea va fi obligată, împreună şi solidar cu persoanele care datorează sumele vizate mai sus, la plata acestor sume.
    2. Faptul ca autorităţile vamale autoriza verificarea mărfurilor în afară amplasamentelor unde se exercită în mod normal activitatea birourilor vamale de plecare sau de destinaţie, nu diminuează cu nimic responsabilitatea asociaţiei garante.
    3. Asociaţia garanta nu va deveni responsabilă faţă de autorităţile unei tari decît începînd din momentul cînd carnetul TIR va fi acceptat de către autorităţile vamale ale acestei tari.
    4. Responsabilitatea asociaţiei garante se va extinde nu numai la mărfurile enumerate pe carnetul TIR, ci şi la mărfurile care, deşi nu sînt enumerate pe acest carnet, s-ar găsi în partea sigilată a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu se va extinde la nici o alta marfa.
    5. Pentru a determina drepturile şi taxele, precum şi, atunci cînd este cazul, penalităţile pecuniare prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol, indicaţiile referitoare la mărfurile care figurează în carnetul TIR sînt valabile pînă la proba contrară.
    6. Atunci cînd autorităţile vamale ale unei tari vor da descărcare fără rezerva unui carnet TIR, ele nu vor mai putea reclama asociaţiei garante plata sumelor prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol, afară de cazul cînd certificatul prin care s-a dat descărcarea a fost obţinut în mod abuziv sau fraudulos.
    7. În cazul cînd nu s-a dat descărcare unui carnet TIR sau atunci cînd s-a dat unui carnet TIR descărcare cu rezerve, autorităţile competente nu vor avea dreptul sa ceara asociaţiei garante plata sumelor prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol dacă, în termen de un an socotit de la data cînd au luat în primire carnetul TIR, aceste autorităţi nu au avizat asociaţia despre faptul că nu s-a dat descărcare carnetului sau ca i s-a dat descărcare cu rezerve. Aceasta dispoziţie va fi aplicabilă şi în cazul cînd descărcarea a fost obţinută în mod abuziv sau fraudulos, dar atunci termenul va fi de doi ani.
    8. Cererea de plată a sumelor prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol va fi adresată asociaţiei garante în termen de trei ani socotit de la data cînd aceasta asociaţie a fost avizată de faptul că nu s-a dat descărcare sau ca descărcarea s-a dat cu rezerve, sau de faptul ca descărcarea a fost obţinută în mod abuziv sau fraudulos. Totuşi, în ceea ce priveşte cazurile care sînt deferite justiţiei în termenul mai sus-indicat de trei ani, cererea de plată va fi adresată în termen de un an socotit de la data cînd hotărîrea judecătorească a devenit executorie.
    9. Pentru a achită sumele cerute, asociaţia garanta va dispune de un termen de trei luni socotit de la data cererii de plată care i-a fost adresată. Asociaţia va obţine rambursarea sumelor vărsate dacă, în cele douasprezece luni de la data cererii de plată, ea stabileşte în faţa autorităţilor vamale ca nici o neregularitate n-a fost comisă în legătură cu transportul în cauza.

    ART. 7
    1. Carnetul TIR va fi conform cu modelul care figurează în anexa 1 a prezentei Convenţii.
    2. Se va întocmi un carnet TIR pentru fiecare vehicul rutier sau container. Acest carnet va fi valabil pentru un singur transport; el va conţine numărul de foi detasabile de luare în primire şi de descărcare necesare pentru transportul în cauza.

    ART. 8
    Transportul sub acoperirea unui carnet TIR va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie, dar, afară de cazul cînd exista autorizaţia Părţii Contractante sau a Părţilor Contractante interesate,
    a) birourile vamale de plecare vor trebui să fie situate în aceeaşi ţara,
    b) birourile vamale de destinaţie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari,
    c) numărul total al birourilor vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea depăşi numărul de patru.


    ART. 9
    La biroul vamal de plecare, mărfurile, vehiculul rutier şi, dacă este cazul, containerul, vor fi prezentate autorităţilor vamale în acelaşi timp cu carnetul TIR, în scopul verificării şi aplicării sigiliilor vamale.

    ART. 10
    Pentru parcursul pe teritoriul tarii lor, autorităţile vamale vor putea fixa un termen şi cere ca vehiculul rutier să urmeze un itinerariu determinat.

    ART. 11
    La fiecare birou vamal de trecere, ca şi la birourile vamale de destinaţie, vehiculul rutier sau containerul va fi prezentat autorităţilor vamale cu incarcatura sa şi carnetul TIR aferent.

    ART. 12
    În afară de cazul cînd ar proceda la controlul mărfurilor în aplicarea prevederilor ultimei fraze a articolului 4, autorităţile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecărei Părţi Contractante vor respecta sigiliile aplicate de autorităţile vamale ale celorlalte Părţi Contractante. Ele vor putea totuşi adauga propriul lor sigiliu.

    ART. 13
    În vederea evitării abuzurilor, autorităţile vamale vor putea, dacă ele socotesc necesar:
    a) sa escorteze, în cazuri speciale, vehiculele rutiere pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportorului;
    b) sa procedeze, în timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor şi al încărcăturii lor.

    Controlul încărcăturii trebuie să se facă numai în mod excepţional.

    ART. 14
    Dacă, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autorităţile vamale procedează la controlul încărcăturii unui vehicul rutier sau al unui container, ele vor face menţiune pe foile detasabile ale carnetului TIR utilizate în ţara lor şi pe cotoarele corespunzătoare despre aplicarea noilor sigilii.

    ART. 15
    La sosirea la biroul vamal de destinaţie, se va da descărcare, fără întîrziere, carnetului TIR. Dacă mărfurile nu sînt supuse imediat unui alt regim vamal, autorităţile vamale vor putea totuşi să-şi rezerve dreptul de a subordona descărcarea carnetului condiţiei ca o alta responsabilitate să se substituie aceleia a asociaţiei garante a zisului carnet.

    ART. 16
    Atunci cînd s-a stabilit de către autorităţile vamale ca mărfurile care fac obiectul carnetului TIR au pierit prin forta majoră, va fi acordată dispensa de plată a drepturilor şi taxelor exigibile în mod normal.

    ART. 17
    1. Pentru a beneficia de dispoziţiile prezentului Capitol, vehiculele rutiere sau containerele trebuie să îndeplinească condiţiile de construcţie şi de amenajare prevăzute în anexa 3 a prezentei Convenţii în ce priveşte vehiculele rutiere, şi în anexa 6 în ce priveşte containerele.
    2. Vehiculele rutiere şi containerele vor trebui să fie acceptate conform procedurilor prevăzute în anexele 4 şi 7 ale prezentei Convenţii; certificatele de acceptare vor trebui să fie conforme modelelor care figurează în anexele 5 şi 8.

    ART. 18
    1. Containerul utilizat sub acoperirea carnetului TIR nu va face obiectul unui document special, cu condiţia să se facă menţiune de caracteristicile sale şi de valoarea sa în "Manifestul mărfurilor" din carnetul TIR.
    2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu vor putea împiedica o Parte Contractantă sa ceara îndeplinirea la biroul vamal de destinaţie a formalităţilor prevăzute de reglementarea sa naţionala, sau sa ia măsuri în vederea evitării folosirii unui container pentru o noua expediţie de mărfuri destinate a fi descărcate pe teritoriul sau.

    CAP. 4
    Dispoziţii referitoare la transporturile de mărfuri grele sau voluminoase
    ART. 19
    1. Dispoziţiile prezentului Capitol nu vor fi aplicabile decît transporturilor de mărfuri grele sau voluminoase, definite în alineatul h al articolului 1 al prezentei Convenţii.
    2. Beneficiul dispoziţiilor prezentului Capitol nu va fi acordat decît dacă, după părerea autorităţilor vamale ale biroului vamal de plecare:
    a) este posibil să se identifice fără dificultate, datorită descrierii făcute, mărfurile grele sau voluminoase transportate, precum şi, atunci cînd este cazul, accesoriile transportate în acelaşi timp, sau cînd este posibil a le aplica semne de identificare sau a le sigila astfel încît să se împiedice înlocuirea, în întregime sau în parte, a acestor mărfuri sau accesorii cu altele ori sustragerea unor elemente ale lor;
    b) vehiculul rutier nu are părţi ascunse unde să fie posibil a dosi mărfuri.


    ART. 20
    Sub rezerva respectării dispoziţiilor prezentului Capitol şi ale Capitolului V, mărfurile grele sau voluminoase transportate sub acoperirea unui carnet TIR nu vor fi supuse la plata sau consemnarea drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.

    ART. 21
    1. Dispoziţiile articolului 5, articolului 6 (cu excepţia paragrafului 4) şi ale articolelor 9, 10, 11, 15 şi 16 ale prezentei Convenţii se aplică transporturilor de mărfuri grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet TIR.
    2. Dispoziţiile articolului 7 sînt de asemenea aplicabile, dar carnetul TIR utilizat va trebui sa poarte pe coperta şi pe toate foile detasabile indicaţia "mărfuri grele sau voluminoase" în caractere roşii foarte citete şi în limba folosită pentru tipărirea carnetului.

    ART. 22
    Responsabilitatea asociaţiei garante se va întinde nu numai asupra mărfurilor enumerate în carnetul TIR, dar şi asupra mărfurilor care, deşi nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar găsi pe platoul de încărcare sau printre mărfurile enumerate în carnetul TIR.

    ART. 23
    Autorităţile vamale ale biroului vamal de plecare vor putea cere să fie anexate la carnetul TIR, liste de ambalaje, fotografii, schite etc. ale mărfurilor transportate. În acest caz, ele vor pune o viza pe aceste documente; un exemplar al acestora va fi atasat pe verso-ul paginii copertei carnetului TIR şi toate manifestele carnetului TIR vor face menţiune despre aceste documente.

    ART. 24
    Un transport de mărfuri grele sau voluminoase sub acoperirea carnetului TIR nu va putea sa comporte decît un singur birou vamal de plecare şi un singur birou vamal de destinaţie.

    ART. 25
    Dacă autorităţile vamale ale birourilor vamale de trecere la intrare o cer, persoana care prezintă incarcatura la aceste birouri va fi obligată sa completeze descrierea mărfurilor în manifestele carnetului TIR şi să semneze aceasta menţiune suplimentară.

    ART. 26
    Autorităţile vamale pot, dacă ele considera util:
    a) sa controleze vehiculele şi incarcaturile, atît la birourile vamale de trecere, cît şi în timpul transportului;
    b) sa escorteze vehiculele rutiere pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportorilor.


    ART. 27
    Autorităţile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecăreia din Părţile Contractante vor respecta, pe cît posibil, semnele de identificare şi sigiliile aplicate de autorităţile vamale ale altor Părţi Contractante. Ele vor putea totodată sa adauge alte semne de identificare sau propriul lor sigiliu.

    ART. 28
    Dacă, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autorităţile vamale procedînd la controlul încărcăturii sînt nevoite sa înlăture semnele de identificare sau sa rupa sigiliile, ele vor face menţiune pe foile detasabile ale carnetului TIR utilizate în ţara lor şi pe cotoarele corespunzătoare despre noile semne de identificare şi despre noile sigilii aplicate.

    CAP. 5
    Dispoziţii diverse
    ART. 29
    1. Fiecare Parte Contractantă va avea dreptul sa excludă, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul dispoziţiilor prezentei Convenţii, orice persoană culpabilă de o infracţiune grava la legile şi regulamentele vamale aplicabile transporturilor internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere.
    2. Aceasta excludere va fi imediat notificată autorităţilor vamale ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia este stabilită sau domiciliază persoana în cauza, precum şi asociaţiei garante a tarii în care s-a comis infracţiunea.

    ART. 30
    Vor fi admise la beneficiul scutirii de drepturi şi taxe de import şi nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import formularele carnetelor TIR expediate asociaţiilor garante de către asociaţiile străine corespondente sau de către organizaţiile internaţionale.

    ART. 31
    Atunci cînd un transport internaţional de mărfuri va fi efectuat sub acoperirea carnetului TIR de un vehicul rutier izolat sau de un grup de vehicule rutiere cuplate, o placa dreptunghiulara purtind inscripţia TIR şi avînd caracteristicile menţionate în anexa 9 a prezentei Convenţii va fi asezata în faţa, şi una identică în spatele vehiculului sau grupului de vehicule. Aceste plăci vor fi dispuse în asa fel încît să fie bine vizibile; ele vor fi detasabile şi vor trebui să poată fi sigilate. Sigiliile vor fi aplicate de către autorităţile vamale ale primului birou vamal de plecare şi inlaturate de acelea ale ultimului birou vamal de destinaţie.

    ART. 32
    Dacă, în timpul transportului, un sigiliu aplicat de autorităţile vamale s-a rupt în alte cazuri decît cele prevăzute în articolele 14 şi 28 sau dacă mărfurile au pierit sau au suferit stricăciuni fără ca un asemenea sigiliu să fie rupt, va fi urmată procedura prevăzută în anexa 1 a prezentei Convenţii pentru folosirea carnetului TIR, fără a renunţa la aplicarea eventuala a prevederilor legislatiilor naţionale şi se va dresa un proces verbal de constatare după modelul care figurează în anexa 2 a prezentei Convenţii.

    ART. 33
    Părţile Contractante îşi vor comunică modelele sigiliilor pe care le utilizează.

    ART. 34
    Fiecare Parte Contractantă va comunică celorlalte Părţi Contractante lista birourilor vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie pe care le va desemna pentru transporturile efectuate sub acoperirea carnetului TIR, distingind, dacă este cazul, birourile care vor fi deschise numai pentru transporturile reglementate prin dispoziţiile Capitolului III. Părţile Contractante ale căror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru a fixa birourile de frontieră care să fie înscrise pe aceste liste.

    ART. 35
    Pentru operaţiunile vamale menţionate în prezenta Convenţie, intervenţia personalului vamal nu va da loc la nici o retributie, cu excepţia cazurilor cînd aceasta intervenţie va avea loc în afară zilelor, orelor şi amplasamentelor normal prevăzute pentru asemenea operaţii.

    ART. 36
    Orice infracţiune la dispoziţiile prezentei Convenţii va expune pe contravenient, în ţara în care infracţiunea a fost comisă, la sancţiunile prevăzute de legislaţia acestei tari.

    ART. 37
    Prevederile prezentei Convenţii nu împiedica nici aplicarea restrictiilor şi controlului derivînd din reglementarea naţionala şi fundate pe consideratiuni de moralitate publică, securitate publică, igiena sau sănătate publică sau pe consideratiuni de ordin veterinar sau fitopatologic, nici perceperea de sume datorate pe baza acestor reglementări.

    ART. 38
    Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu exclude dreptul pentru Părţile Contractante care formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale la plecare sau la destinaţie pe teritoriile lor sau în tranzit prin acestea, cu condiţia ca aceste reguli sa nu diminueze facilităţile prevăzute de prezenta Convenţie.

    CAP. 6
    Dispoziţii finale
    ART. 39
    1. Ţările membre ale Comisiei economice pentru Europa şi ţările admise la Comisie cu titlu consultativ conform paragrafului 8 al mandatului acestei Comisii pot deveni Părţi Contractante la prezenta Convenţie:
    a) semnind-o,
    b) ratificind-o după ce au semnat-o sub rezerva ratificării, sau
    c) aderind la ea.

    2. Ţările susceptibile de a participa la unele din lucrările Comisiei economice pentru Europa în aplicarea paragrafului 11 al mandatului acestei Comisii pot deveni Părţi Contractante ale prezentei Convenţii prin aderare după intrarea ei în vigoare.
    3. Convenţia va fi deschisă pentru semnare pînă la 15 aprilie 1959 inclusiv. După această dată, ea va fi deschisă pentru aderare.
    4. Ratificarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

    ART. 40
    1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi după ce cinci tari menţionate în paragraful 1 al articolului 39 o vor semna fără rezerva ratificării sau vor depune instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
    2. Pentru fiecare ţara care o va ratifica sau va adera la ea după ce cinci tari au semnat-o fără rezerva ratificării sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi după depunerea instrumentului de ratificare sau aderare al zisei tari.

    ART. 41
    1. Fiecare Parte Contractantă va putea denunta prezenta Convenţie prin notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    2. Denunţarea îşi va produce efect la 15 luni de la data la care Secretarul General a primit notificarea.
    3. Validitatea carnetelor TIR eliberate înaintea datei la care denunţarea îşi va produce efectul nu va fi afectată de aceasta denunţare şi garanţia asociaţiilor va rămîne efectivă.

    ART. 42
    Prezenta Convenţie va inceta să-şi producă efectele dacă, după intrarea sa în vigoare, numărul Părţilor Contractante va fi inferior celui de cinci într-o perioadă oarecare de 12 luni consecutive.

    ART. 43
    1. Orice ţara va putea, atunci cînd va semna prezenta Convenţie fără rezerva ratificării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare sau în orice moment ulterior, sa declare, printr-o notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca prezenta Convenţie va fi aplicabilă tuturor sau unei părţi a teritoriilor pe care ea le reprezintă pe plan internaţional. Convenţia va fi aplicabilă teritoriului sau teritoriilor menţionate în notificare începînd cu cea de-a 90-a zi de la primirea acestei notificări de către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau, dacă la această dată Convenţia nu a intrat încă în vigoare, de la data intrării sale în vigoare.
    2. Orice ţara care va face conform paragrafului precedent o declaraţie avînd ca scop extinderea aplicabilitatii prezentei Convenţii unui teritoriu pe care ea îl reprezintă pe plan internaţional, va putea, conform articolului 41, sa denunţe Convenţia în ceea ce priveşte acest teritoriu.

    ART. 44
    1. Orice diferend între doua sau mai multe Părţi Contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii va fi rezolvat, pe cît posibil, pe cale de negociere între părţile în litigiu.
    2. Orice diferend care nu va fi rezolvat pe cale de negociere va fi supus arbitrajului, dacă una din Părţile Contractante în litigiu cere aceasta, şi va fi, în consecinţa, trimis unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de către părţile în litigiu. Dacă, în cele trei luni datind de la cererea de arbitraj, Părţile în litigiu nu ajung să se înţeleagă asupra alegerii unui arbitru sau a arbitrilor, oricare din aceste Părţi va putea cere Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic, în faţa căruia diferendul va fi trimis spre rezolvare.
    3. Sentinta arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului precedent va fi obligatorie pentru Părţile Contractante în litigiu.

    ART. 45
    1. Orice ţara va putea, în momentul cînd va semna sau va ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, sa declare sau, după ce a devenit Parte Contractantă la Convenţie, sa notifice Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ea nu se considera legată de prevederile Capitolului IV al Convenţiei; notificările adresate Secretarului General vor produce efecte din a 90-a zi după ce ele au fost primite de Secretarul General.
    2. Celelalte Părţi Contractante nu vor fi obligate sa acorde beneficiul prevederilor Capitolului IV al prezentei Convenţii persoanelor domiciliate sau stabilite pe teritoriul oricărei Părţi Contractante care va formula o rezervă conform paragrafului 1 al prezentului articol.
    3. Orice ţara va putea, în momentul cînd va semna sau va ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, sa declare că nu se considera legată de paragrafele 2 şi 3 ale articolului 44 al Convenţiei. Celelalte Părţi Contractante nu vor fi legate de aceste paragrafe faţă de orice Parte Contractantă care va formula asemenea rezerva.
    4. Orice Parte Contractantă care va formula o rezervă conform paragrafului 1 sau 3 al prezentului articol va putea în orice moment sa renunţe la aceasta rezerva printr-o notificare adresată Secretarului General.
    5. Cu excepţia rezervelor prevăzute în paragrafele 1 şi 3 ale prezentului articol, nici o rezervă la prezenta Convenţie nu va fi admisă.

    ART. 46
    1. După trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii orice Parte Contractantă va putea, printr-o notificare adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinţe în scopul revizuirii prezentei Convenţii. Secretarul General va notifica aceasta cerere tuturor Părţilor Contractante şi va convoca o conferinţa de revizuire dacă, într-un termen de patru luni de la notificarea adresată de el, cel puţin o treime din Părţile Contractante îi comunică asentimentul lor la aceasta cerere.
    2. Dacă o conferinţa va fi convocată conform paragrafului precedent, Secretarul General va aviza despre aceasta toate Părţile Contractante şi le va invita să prezinte, într-un termen de trei luni propunerile pe care ele ar dori să le examineze conferinţa. Secretarul General va comunică tuturor Părţilor Contractante ordinea de zi provizorie a conferintei, ca şi textul acestor propuneri, cu cel puţin trei luni înainte de data deschiderii conferintei.
    3. Secretarul General va invita la orice conferinţa convocată conform prezentului articol toate ţările prevăzute în paragraful 1 al articolului 39, ca şi ţările care au devenit Părţi Contractante în aplicarea paragrafului 2 al articolului 39.

    ART. 47
    1. Orice Parte Contractantă va putea propune unul sau mai multe amendamente la prezenta Convenţie. Textul oricărui proiect de amendament va fi comunicat Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va comunică tuturor Părţilor Contractante şi îl va aduce la cunoştinţa ţărilor vizate în paragraful 1 al articolului 39.
    2. Orice proiect de amendament care va fi transmis conform paragrafului precedent va fi considerat acceptat dacă nici o Parte Contractantă nu formulează obiecţii în termen de trei luni socotit de la data la care Secretarul General va transmite proiectul de amendament.
    3. Secretarul General va trimite cît mai curînd posibil tuturor Părţilor Contractante o notificare pentru a le face cunoscut dacă s-a formulat o obiectie împotriva proiectului de amendament. Dacă s-a formulat o obiectie împotriva proiectului de amendament, amendamentul va fi considerat ca nefiind acceptat şi nu va avea nici un efect. În absenta oricărei obiecţii, amendamentul va intra în vigoare pentru toate Părţile Contractante la noua luni după expirarea termenului de trei luni prevăzut în paragraful precedent.
    4. Independent de procedura de amendare prevăzută în paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol, anexele*) la prezenta Convenţie pot fi modificate prin acordul Administraţiilor competente ale tuturor Părţilor Contractante; acest acord va putea prevedea ca, pentru o perioadă de tranzitie, vechile anexe vor rămîne în vigoare, în întregime sau în parte, simultan cu noile anexe. Secretarul General va fixa data intrării în vigoare a noilor texte care rezultă din aceste modificări.
    ----------------

──────────
*) Anexele vor fi difuzate separat.──────────

    ART. 48
    În afară notificărilor prevăzute în articolele 46 şi 47, Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica ţărilor prevăzute în paragraful 1 al articolului 39, ca şi ţărilor care au devenit Părţi Contractante în aplicarea paragrafului 2 al articolului 39:
    a) semnăturile, ratificarile şi aderarile în virtutea articolului 39.
    b) datele la care prezenta Convenţie va intra în vigoare conform articolului 40,
    c) denuntarile pe baza articolului 41,
    d) încetarea efectelor prezentei Convenţii conform articolului 42,
    e) notificările primite conform articolului 43,
    f) declaraţiile şi notificările primite conform paragrafelor 1, 3 şi 4 ale articolului 45,
    g) intrarea în vigoare a oricărui amendament conform articolului 47.


    ART. 49
    Din momentul în care o ţara care este Parte Contractantă la Acordul referitor la aplicarea provizorie a proiectelor convenţiilor internaţionale vamale asupra turismului, asupra vehiculelor rutiere comerciale şi asupra transportului internaţional al mărfurilor pe şosele, de la Geneva, din 16 iunie 1949, va deveni Parte Contractantă la prezenta Convenţie, ea va lua măsurile prevăzute în articolul IV al acestui Acord pentru a-l denunta în ceea ce priveşte Proiectul Convenţiei internaţionale vamale asupra transportului internaţional al mărfurilor pe şosele.

    ART. 50
    Protocolul de semnare a prezentei Convenţii va avea aceeaşi forta, valoare şi durata ca şi Convenţia însăşi, din care va fi considerat ca făcînd parte integrantă.

    ART. 51
    După 15 aprilie 1959, originalul prezentei Convenţii va fi depus la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conform fiecărei tari prevăzute în paragrafele 1 şi 2 ale articolului 39.
    Drept care subsemnaţii, în mod legal autorizaţi pentru aceasta, au semnat prezenta Convenţie.
    Întocmită la Geneva, la 15 ianuarie 1959, într-un singur exemplar, în limbile engleza şi franceza, cele doua texte avînd aceeaşi valabilitate.
    -----------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016