Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE din 3 mai 1997  între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE din 3 mai 1997 între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 15 august 1997

    Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi contractante, conducându-se după dorinţa de a întări colaborarea bilaterala în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor,
    în scopul protejării teritoriilor statelor lor de introducerea şi răspândirea unor dăunători, boli ale plantelor şi buruieni periculoase, denumite în continuare organisme de carantina, şi limitării pierderilor cauzate de acestea, precum şi pentru a facilita comerţul şi schimburile de seminţe, material săditor şi produse de origine vegetala,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Termenii utilizaţi în prezenta convenţie au înţelesul consemnat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din aceasta.
    ART. 2
    Părţile contractante se obliga să aplice toate masurile posibile în vederea prevenirii transmiterii de organisme de carantina de pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.
    Listele organismelor de carantina menţionate sunt cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta convenţie.
    Organele competente ale statelor părţilor contractante pot modifica sau completa listele organismelor de carantina. Aceste modificări şi completări, precum şi limitările şi interdicţiile legate de importul plantelor şi al produselor de origine vegetala, vor fi aduse la cunoştinţa celeilalte părţi contractante şi intra în vigoare în a 30-a zi de la primirea comunicării.
    ART. 3
    Organele competente ale statelor celor doua părţi contractante vor supraveghea şi controla culturile agricole, pădurile, terenurile necultivate, plantele şi produsele de origine vegetala în timpul transportului şi al depozitarii, pentru a depista focarele de organisme dăunătoare, primejdioase pentru agricultura şi silvicultura.
    ART. 4
    Organele competente ale statelor părţilor contractante se vor informa reciproc, în scris, asupra apariţiei pe teritoriul statelor lor a organismelor de carantina menţionate în listele fiecărei părţi contractante, cât şi asupra masurilor luate pentru prevenirea răspândirii lor, precum şi pentru lichidarea lor.
    ART. 5
    În scopul prevenirii introducerii şi răspândirii organismelor de carantina pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, orice export de plante şi de produse de origine vegetala care face obiectul controlului fitosanitar trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar, conform modelului prezentat (anexa nr.4), eliberat de autorităţile desemnate pentru aceasta de părţile contractante.
    Certificatul fitosanitar va trebui să ateste că:
    - transportul este considerat conform regulilor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;
    - plantele şi produsele de origine vegetala exportate sunt libere de organismele de carantina menţionate în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta convenţie sau de alte organisme dăunătoare, specificate în clauze suplimentare;
    - locul de origine al acestor plante şi produse vegetale;
    - tratamentele la care a fost supus produsul sau orice alte clauze suplimentare cerute de importator.
    Pentru produsele vegetale care vor fi reexportate se va înscrie ţara de origine.
    Mijloacele de transport utilizate la transportul plantelor şi al produselor de origine vegetala pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie curăţate cu atenţie şi, dacă este necesar, dezinfectate.
    Sunt interzise exportul, importul şi tranzitul plantelor şi produselor de origine vegetala neînsoţite de certificat fitosanitar.
    ART. 6
    Plantele şi produsele de origine vegetala, ambalajele şi mijloacele de transport în care sunt livrate fac obiectul controlului fitosanitar în conformitate cu regulile fitosanitare ale fiecărei părţi contractante.
    ART. 7
    Prezenta certificatului fitosanitar nu exclude competenta legala a efectuării controlului fitosanitar de către ţara importatoare şi aplicarea tuturor masurilor necesare în cazul depistării de organisme de carantina (refuzul de intrare, distrugerea încărcăturii, dezinfectare etc.).
    ART. 8
    În cazul în care, urmare a controlului fitosanitar, se constata prezenta unor organisme de carantina sau alte încălcări ale regulilor fitosanitare, organul competent din statul importator va trebui să informeze despre aceasta, în cel mai scurt timp posibil, organul competent al statului exportator.
    ART. 9
    Părţile contractante interzic importul de pământ (cu exceptia turbei) şi folosirea ca ambalaj a fânului, paielor, scoarţei, frunzelor uscate şi a altor materiale care pot adăposti sau transmite organisme de carantina.
    ART. 10
    Părţile contractante au convenit că poate fi efectuat în comun controlul fitosanitar pe teritoriul părţii exportatoare, în baza unei înţelegeri prealabile şi aplicându-se regulile părţii importatoare.
    Locul, condiţiile şi data controlului fitosanitar vor fi stabilite de comun acord de organele competente ale statelor părţilor contractante.
    ART. 11
    Plantele şi produsele vegetale se importa numai după obţinerea acceptării, în scris, de la organele competente de carantina şi protecţia plantelor ale tarii importatoare, la solicitarea unei persoane juridice (organizaţie, firma, institut, persoana particulară) care încheie contractul de import.
    Schimburile de plante şi produse de origine vegetala vor trebui să fie conforme nu numai cu dispoziţiile prezentei convenţii, ci şi cu condiţiile stipulate în acordurile comerciale încheiate intre părţile contractante şi cu reglementările fitosanitare în vigoare în fiecare ţara privind importul acestor produse.
    ART. 12
    Pentru a preveni pătrunderea organismelor de carantina şi a celor periculoase din punct de vedere economic, părţile contractante au dreptul:
    - să limiteze sau să pretindă condiţii speciale referitoare la importul de plante şi produse vegetale;
    - să interzică importul de plante sau produse vegetale.
    ART. 13
    Pentru rezolvarea problemelor practice, legate de realizarea prezentei convenţii, organele competente ale statelor părţilor contractante vor organiza, în caz de necesitate, consultaţii comune.
    Consultaţiile se vor organiza, alternativ, în România şi Federaţia Rusa. Data şi locul desfăşurării consultaţiilor se vor stabili de comun acord.
    Cheltuielile (transportul, diurna, cazarea etc.) ocazionate de realizarea consultaţiilor vor fi suportate de fiecare parte contractantă pentru propria delegaţie.
    ART. 14
    Organele competente ale statelor celor doua părţi contractante vor stimula aceasta colaborare prin:
    - schimb de informaţii asupra stării fitosanitare a culturilor agricole şi pădurilor, a masurilor folosite pentru combaterea organismelor dăunătoare, precum şi asupra rezultatelor obţinute;
    - schimb de legi şi alte reglementari legale privind carantina şi protecţia plantelor, de publicaţii de specialitate, în scopul unei mai bune cunoaşteri în acest domeniu;
    - schimb de specialişti pentru o mai buna cunoaştere sau studierea experienţei în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor, în baza unor înţelegeri prealabile intre părţile contractante.
    ART. 15
    Importurile de plante şi de produse de origine vegetala, destinate reprezentantelor diplomatice şi consulare ale statelor celor doua părţi contractante şi personalului acestora, precum şi donaţiile şi schimburile ştiinţifice vor trebui să fie conforme prevederilor prezentei convenţii.
    ART. 16
    În cazul în care apar divergente privind aplicarea prezentei convenţii, părţile contractante le vor rezolva prin contracte directe sau prin alte mijloace convenite. Dacă pe aceste cai nu se ajunge la consens, divergentele se vor rezolva pe cale diplomatică.
    ART. 17
    Organele competente ale statelor părţilor contractante, care vor coordona îndeplinirea prezentei convenţii, sunt:
    - din partea română, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România;
    - din partea rusa, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Federaţiei Ruse.
    ART. 18
    Prezenta convenţie nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care decurg din alte convenţii internaţionale sau din calitatea de membru al organizaţiilor internaţionale pentru carantina şi protecţia plantelor.
    ART. 19
    Prezenta convenţie va intra în vigoare după 30 de zile de la data celei de-a doua notificări prin care părţile contractante îşi comunica reciproc îndeplinirea procedurilor cerute de legislaţia lor interna, pentru intrarea în vigoare a convenţiei.
    ART. 20
    Prezenta convenţie se încheie pe o perioada de 5 ani şi valabilitatea ei se va prelungi, în mod automat, cu următoarele perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica în scris celeilalte părţi contractante intenţia să de denunţare a acesteia, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei respective.
    În ziua intrării în vigoare a prezentei convenţii îşi încetează valabilitatea, în relaţiile dintre România şi Federaţia Rusa, Convenţia dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privitoare la carantina şi apărarea plantelor agricole împotriva paraziţilor, semnată la Bucureşti la 27 mai 1950.
    Semnată la Bucureşti la data de 3 mai 1997, în doua exemplare, fiecare în limbile română şi rusa, ambele texte fiind egal autentice.

                           Pentru Guvernul României,
                                   Aurel Pană

                        Pentru Guvernul Federaţiei Ruse,
                          Serghei Victorovici Kiselev

    ANEXA 1

        Termenii de specialitate utilizaţi în convenţie

    - plante: plante vii şi părţi vii ale acestora, inclusiv seminţe;
    - produse vegetale: produse de origine vegetala neprelucrate (inclusiv seminţele neincluse în definiţia termenului planta), precum şi produsele prelucrate care, datorita naturii lor sau transformărilor, pot constitui un risc de răspândire a organismelor dăunătoare;
    - control fitosanitar: activităţile întreprinse pentru a stabili dacă plantele, produsele vegetale, ambalajele şi mijloacele de transport sunt libere de organisme de carantina;
    - organisme de carantina: organisme dăunătoare, definite în normele părţilor contractante, care prezintă pericol potenţial pentru economia naţională şi care nu sunt încă prezente sau, chiar dacă exista, nu sunt larg răspândite şi sunt combătute activ;
    - organisme dăunătoare: orice forma de viaţă vegetala sau animala sau orice agent patogen, dăunător sau potenţial dăunător plantelor şi produselor vegetale.
    Părţi vii ale plantelor vor fi considerate că includ:
    - fructe - în sens botanic - altele decât cele conservate prin congelare puternică;
    - legume - altele decât cele conservate prin congelare puternică;
    - tuberculi, bulbi, rizomi, butaşi;
    - flori tăiate;
    - ramuri, cu frunze şi lăstari;
    - pomi tăiaţi, care reţin frunzele pe ei;
    - culturi de ţesuturi de plante;
    - grăunţe şi boabe - seminţe, în sens botanic, altele decât cele care se folosesc la semănat.

    ANEXA 2

                       LISTA
       organismelor de carantină fitosanitară a României

    Lista A1 cuprinde organismele de carantină inexistente în Europa

    I. DĂUNĂTORI

    a) Insecte
    1. Acleris variana (Fernald)
    2. Acleris gloverana (Walsingham)
    3. Acrobasis pirivorella (Matsumura)
    4. Aculops fuchsiae Keifer
    5. Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
    6. Aleurocanthus woglumi Ashby
    7. Amauromyza maculosa (Malloch)
    8. Anastrepha spp.:
    8.1. Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
    8.2. Anastrepha ludens (Loew)
    8.3. Anastrepha obliqua (Macquart)
    9. Anoplophora chinensis (Forster)
    10. Anoplophra malasiaca (Thomson)
    11. Anthonomus bisignifer Schenkling
    12. Anthonomus grandis Boheman
    13. Anthonomus quadrigibbus Say
    14. Anthonomus signatus Say
    15. Bactrocera spp. (non-European):
    15.1. Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
    15.2. Bactrocera dorsalis (Hendel)
    15.3. Bactrocera minax (Enderlein)
    15.4. Bactrocera tryoni (Froggatt)
    15.5. Bactrocera tsuneonis (Mlyake)
    15.6. Bactrocera zonata (Saunders)
    16. Blitopertha orientalis (Waterhouse)
    17. Carposina niponensis (Walsingam)
    18. Ceratitis cosyra (Walker)
    19. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
    20. Cydia inopinata (Heinrich)
    21. Cydia packardi (Zeller)
    22. Cydia prunivora (Walsh)
    23. Dacus ciliatus Loew
    24. Epitrix tuberis Gentner
    25. Epochra canadensis (Loew)
    26. Euphranta japonica (Ito)
    27. Helicoverpa zea (Boddie)
    28. Liriomyza sativae Blanchard
    29. Listronotus bonariensis (Kuschel)
    30. Lopholeucaspis japonica Cockerell
    31. Parasaissetia nigra (Nietner)
    32. Pissodes spp. (non-European):
    32.1. Pissodes nemorensis Germar
    32.2. Pissodes strobi (Peck)
    32.3. Pissodes terminalis Hopping
    33. Popillia Japonica Newman
    34. Premnotrypes spp. (Andean)
    35. Rhagoletis spp. (non-European):
    35.1. Rhagoletis cingulata (Loew)
    35.2. Rhagoletis completa Cresson
    35.3. Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
    35.4. Rhagoletis indifferens Curran
    35.5. Rhagoletis mendax Curran
    35.6. Rhagoletis pomonella (Walsh)
    35.7. Rhagoletis ribicola Doane
    36. Scolytidae (non-European):
    36.1. Dendroctonus adjunctus Blandford
    36.2. Dendroctonus brevicomis Le Conte
    36.3. Dendroctonus frontalis Zimmermann
    36.4. Dendroctonus ponderosae Hopkins
    36.5. Dendroctonus pseudotsugae Hopkins
    36.6. Dendroctonus rufipennis (Kirby)
    36.7. Dryocoetes confusus Swaine
    36.8. Gnathotrichus sulcatus (Le Conte)
    36.9. IPS calligraphus (Germar)
    36.10. IPS confusus (Le Conte)
    36.11. IPS grandicollis (Eichhoff)
    36.12. IPS lecontei Swaine
    36.13. IPS pini (Say)
    36.14. IPS plastographus (Le Conte), cu doua subspecii:
          I.P. plastographus (Le Conte) şi I.P. Maritimus Lanier
    37. Spodoptera eridania (Cramer)
    38. Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
    39. Spodoptera litura (Fabricius)
    40. Sternochetus mangiferae (Fabricius)
    41. Thrips palmi Karny
    42. Toxoptera citricidus (Kirkaldy)

    b) Nematozi
    1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
    2. Heterodera glycines lchinohe
    3. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
    4. Radopholus citrophilus Huettel et al.

    II. AGENŢI FITOPATOGENI

    a) Ciuperci
    1. Alternaria kikuchiana S. Tanaka
    2. Alternaria mali Roberts
    3. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx
    4. Atropellis spp.:
    4.1. Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash
    4.2. Atropellis pinicola Zeller & Goodding
    5. Botryosphaeria berengeriana de Notaris f.sp.PIRICOLA
      (Nose) Koganezawa & Sakuma
    6. Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong
    7. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
    8. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
    9. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
    10. Ciborinia camelliae Kohn
    11. Cronartium spp. (non-European):
    11.1. Cronartium coleosporioides J. C. Arthur
    11.2. Cronartium comandrae Peck
    11.3. Cronartium comptoniae J. C. Arthur
    11.4. Cronartium fusiforme Hedgcock & Hunt ex. Cumming
    11.5. Cronartium himalayense Bagchee
    11.6. Cronartium kamtschaticum Jorstad
    11.7. Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex. Shirai
    11.8. Endocronartium harknessii (J.P.Moore) Y. Hiratsuka
    12. Elsinoe fawcettii Bitancourt & A. E. Jenkins
    13. Gymnosporangium spp. (non-European):
    13.1. Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex. Yamada
    13.2. Gymnosporangium clavipes (Cooke & Peck) Cooke & Peck
    13.3. Gymnosporangium globosum (Farlow) Farlow
    13.4. Gymnosporangium juniperi-virginianae Schweinitz
    13.5. Gymnosporangium shiraianum K. Hara
    13.6. Gymnosporangium yamadae Miyabe ex. Yamada
    14. Guignardia citricarpa (Kiely)
    15. Hamaspora longissima (Thumen) Kornicke
    16. Inonotus welrii (Murrill) Kotlaba & Pouzar
    17. Melampsora farlowii (J. C. Arthur) J. J. Davis
    18. Monilinia fructicola (Winter) Honey
    19. Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans
    20. Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito K.Sato & M. Ota
    21. Mycosphaerella populorum G. E. Thomson
    22. Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington
    23. Phialophora gregata (Allington & Chamberlain) W. Gams
    24. Phoma andina Turkensteen
    25. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart
    26. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert
    27. Puccinia pittieriana P. Hennings
    28. Septoria lycopersici Spegazzini var. Malagutii Ciccarone & Boerema
    29. Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue
    30. Tilletia indica Mitra
    31. Venturia nashicola S. Tanaka & Yamamoto

    b) Bacterii
    1. Citrus greening bacterium (fara denumire ştiinţifică)
    2. Xanthomonas Campestris (Pammel) Dowson pv. CITRI (Hasse) Dye 1978
    3. Xanthomonas Campestris pv. DIEFFENBACHIAE (Mc. Culloch and Pirone) Dowson
    4. Xanthomonas Oryzae:
    4.1. Xanthomonas Oryzae (ex. Ishiyama) Swnigs et al. pv. ORYZAE (Ishiyama)
        Swings et al.
    4.2. Xanthomonas Oryzae (ex. Ishiyama) Swings pv. ORYZICOLA (Fang. et. al.)
        Swings et al.
    5. Xylella Fastidiosa Wells et al.

    c) Microplasme
    1. Elm Phloem Necrosis MLO
    2. Palm Lethal Yellowing MLO
    3. Peach Mlos:
    3.1. Peach Rosette MLO
    3.2. Peach X Disease MLO
    3.3. Peach Yellows MLO
    4. Potato Purple-Top Wilt MLO
    5. Strawberry Witches'broom MLO

    d) Virusuri
    1. American Plum Line Pattern Virus
    2. Cherry Little Cherry Disease
    3. Cherry Rasp Leaf Nepovirus
    4. Citrus Tatter Leaf Capillovirus
    5. Coconut Cadang-Cadang Viroid
    6. Peach Latent Mosaic Viroid
    7. Potato Viruses (non-European):
    7.1. Andean Potato Latent Tymovirus
    7.2. Andean Potato Mottle Comovirus
    7.3. Arracacha B. Virus, Oca Străin
    7.4. Potato Deforming Mosaic Disease
    7.5. Potato T. Capillovirus
    7.6. Potato Yellow Dwarf Rhabdovirus
    7.7. Potato Yellow Vein Disease
    7.8. Tobacco Ringspot Nepovirus, Potato Calico Străin
    7.9. Tobacco Streak Ilarvirus, Potato Străin
    8. Raspberry Leaf Curl Virus
    9. Strawberry Latent C Disease

    III. PLANTE PARAZITE

    1. Arceuthobium spp. (non-European):
    - în special: A. Abietinium Var. Magnificae,
                  A. Americanum,
                  A. Campylopodum,
                  A. Cyanocarpum,
                  A. Douglasii,
                  A. Laricis,
                  A. Microcarpum,
                  A. Pusillum,
                  A. Vaginatum.


    ANEXA
la lista A1

    VECTORI
    1. Ceratocystis Fagacearum şi vectorii săi:
    1.1. Pseudopityophthorus Minutissimus (Zimmermann)
    1.2. Pseudopityophthorus Pruinosus (Eichhoff)
    2. Elm Phoelm Necrosis MLO şi vectorul sau
    2.1. Scaphoideus Luteollus van Duzee
    3. Citrus Greening Bacterium (fără denumire ştiinţifică) şi vectorii săi
    3.1. Diaphorina Citri Kuwayana
    3.2. Trioza Erytrae (Del Guercio)
    4. Bursaphelenchus Xylophilus şi vectorii săi
    4.1. Monochamus Alternatus Hope
    4.2. Monochamus Carolinensis (Oliver)


    Lista A2 cuprinde organisme de carantină existente în Europa

    I. DĂUNĂTORI

    a) Insecte
    1. Bemisia Tabaci (Gennadius)
    2. Bruchidius Incarnatus Boheman
    3. Cacoecimorpha Pronubana Hubner
    4. Callosobruchus Chinensis L.
    5. Callosobruchus Maculatus Fabricius
    6. Caulophilus Latinasus Say
    7. Ceratitis Capitata (Widemann)
    8. Diabrotica Virgifera Le Conte
    9. Epichoristodes Acerbella Walker
    10. Eriosoma Lanigerum**) Hausm
    11. Frankliniella Occidentalis (Pergande)
    12. Gnorimoschema Operculella Zeller
    13. Liriomyza Huidobrensis (Blanchard)
    14. Opogona Sacchari (Bojer)
    15. Parabemisia Myricae (Kuwana)
    16. Quadraspidiotus Prniciosus**) (Comstock)
    17. Spodoptera Littoralis (Boisduval)
    18. Trogoderma Granarium Everts
    19. Zabrotes Subfasciatus Boh.

---------------
    **) În pepinieră (inclusiv plantaţii-mamă).

    b) Nematozi
    1. Aphelenchoides Besseyi Christie
    2. Aphelenchoides Fragariae (Ritzema-Bos) Christie
    3. Globodera Pallida (Stone) Behrens
    4. Globodera Rostochiensis (Wollenweber) Behrens
    5. Heterodera Schachtii Schmidt
    6. Meloidogyne spp.
    7. Radopholus Similis (Cobb) Thorne
    8. Xiphinema spp.

    II. AGENŢI FITOPATOGENI

    a) Ciuperci
    1. Ceratocystis Fimbriata Ellis & Halsted F. Sp. PLATANI Walter
    2. Cochliobolus Carbonum R. R. Nelson
    3. Cochliobolus Heterostrophus (Drechsi) Drechsi
    4. Cryphonectria Parasitica (Murrill) Barr
    5. Didymella Ligulicola (K. F. Baker, Dimock & L. H. Davis) Von Arx
    6. Hypoxylon Mammatum (Wahlenberg) J. Miller
    7. Melampsora Medusac Thumen
    8. Mycosphaerella Dearnessi M. E. Barr
    9. Mycosphaerella Linicola Naumov
    10. Phialophora Cinerescens (Wollenweber) Van Beyma
    11. Phytophthora Fragariae Hickman Var. FRAGARIAE Wilcox & Duncan
    12. Phytophthora Fragariae Hickman Var. Rubi Wilcox & Duncan
    13. Phytophthora Megasperma Drechsler F. Sp.GLYCINES Kuan & Erwin
    14. Puccinia Horiana P. Hennings
    15. Puccinia Pelargonii- Zonalis Doidge
    16. Stenocarpella Macrospora (Earle) Sutton
    17. Stenocarpella Maydis (Berkely) Sutton
    18. Synchytrium Endobioticum (Schilbersky) Percival
    19. Uromyces Transversalis (Thumen) Winter
    20. Verticilium*) spp.
    21. Rosellinia Necatrix (Hart) Berl
    22. Phoma Lingam (Tode) Desn
---------------
    *) Butaşi de hamei

    b) Bacterii
    1. Clavibacter Michiganensis (Smith) Davis et al. subsp.
       INSIDIOSUS Mcculloch) Davis et al.
    2. Clavibacter Michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. SEPEDONICUS
      (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
    3. Curtobacterium Flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges)
       Collins & Jones
    4. Erwinia Amylovora (Burrill) Winslow et al.
    5. Erwinia Stewartii (Smith) Dye
    6. Erwinia Chrysanthemi Burkholder et al.
    7. Pseudomonas Caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder
    8. Pseudomonas Solanacearum (Smith) Smith
    9. Pseudomonas Syringae Van Hall pv. Persicae (Prunier et al.) Young et al.
    10. Xanthomonas Campestris (Pammel) Dowson pv. Corylina (Miller et al.) Dye
    11. Xanthomonas Campestris (Pammel) Dowson pv. Hyacinthi (Wakker) Dye
    12. Xanthomonas Capmestris (Pammel) Dowson pv. Juglandis**) (Pierce) Dye
    13. Xanthomonas Campestris pv. Translucens (Jones, Johnson Et Reddy) Dye
    14. Xanthomonas Fragariae Kennedy & King
    15. Xanthomonas Populi (Ride) Ride & Ride
    16. Xylophilus Ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
-----------------
    **) În pepiniera (inclusiv plantaţii-mama).

    c) Virusuri şi viroizi
    1. Arabis Mosaic Nepovirus-
    2. Barley Stripe Mosaic Hordeivirus
    3. Beet Leaf Curl Rhabdovirus
    4. Cherry Necrotic Rusty Mottle Disease
    5. Chrysanthemum Stunt Viroid
    6. Plum Pox Potyvirus
    7. Tomato Ringspot Nepovirus
    8. Tomato Spotted Wilt Virus


    ANEXA 3

                  LISTA
  dăunătorilor, bolilor plantelor şi buruienilor care au caracter de carantină pentru Federaţia Rusă

    I. ORGANISME DE CARANTINA INEXISTENTE PE TERITORIUL FEDERAŢIEI RUSE

    A. Dăunători ai plantelor
    Liriomyza trifolii (Burg)
    Caryedon pallidus (Ol.)
    Zabrotes subfasciatus (Boh)
    Callosobruchus sp. sp.
    Bruchidius incarnatus (Boh)
    Spodoptera littoralis Boisd.
    Synoxylon sp. sp.
    Dinoderus bifoveolatus (Well)
    Trogoderma granarium (Ev.)
    Ceratitis capitata (Wied.)
    Pseudaulacaspis pentagona (Targ.)
    Caulophilus latinasus (Say.)
    Rhagoletis pomonella (Walsh.)

    B. Boli ale plantelor
    Ciuperci
    --------
    Angiosorus solani (Thirum et O'Brier)
    Tilletia (Neovossia) indica (Mitra)
    Ceratocystis fagacearum (Bertz) Hunt
    Diaporthe phaseolorum ver. caulivora (Athow et Cald.)
    Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar. Et Gull.
    Phymatotrichum omnivorum (Schear) Guggar

    Bacterii
    --------
    Erwinia stewartii (Smith)
    Xanthomonas campestris pr. oryzae (Uyeda, Ishiyama) Dowson
    Xanthomonas campestris pv. Orzicola (Fang. et al)
    Clavidacter tritici (Carlson et Davis)
    Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al

    Virusuri
    --------
    Grapevine flavescence doree MLO
    American plum line pattern virus
    American peach mosaic virus

    Nematozi
    --------
    Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone
    Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)

    C. Plante parazite
    Iva axillaris (Pursh.)
    Solanum elaeagnifolium (Cav.)
    Solanum carolinense (L.)
    Helianthus californicus (D.C.)
    Helianthus ciliaris (D.C.)
    Cenchrus panciflorus (Benth.)
    Striga (sp. sp.)

    II. ORGANISME DE CARANTINA CU RĂSPÂNDIRE LIMITATA
       PE TERITORIUL FEDERAŢIEI RUSE

    A. Dăunători ai plantelor
    Spodoptera litura (Fabr.)
    Hyphantria cunea (Drury)
    Grapholitha molesta (Busck.)
    Numonia pyrivorella (Mats.)
    Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)
    Phtorimaea operculella (Zell.)
    Lymantria dispar (L) (asian race)
    Carposina niponensis (Wlsghm.)
    Viteus vitifolii (Fitch.)
    Agrilus mali (Mats.)
    Popillia japonica (Newm.)

    B. Boli ale plantelor

    Ciuperci
    --------
    Diaporthe helianthi (Phomoposis helianthi Munt-Cvet)
    Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
    Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler Raca T

    Virusuri
    --------
    Plum pox virus

    Nematozi
    --------
    Globodera rostochinensis (Woll) M. et St.

    C. Plante parazite
    Ambrosia artemisiifolia (L.)
    Ambrosia trifida (L.)
    Ambrosia psilostachya (D.C.)
    Acroptilon repens (D.C.)
    Solanum rostratum Dun.
    Solanum triforum Dun.
    Cuscuta sp. sp.

    III. ORGANISME POTENŢIAL PERICULOASE PENTRU FEDERAŢIA RUSA

    A. Dăunători ai plantelor
    Trogoderma simplex (Jayne)
    Trogoderma angustum (Sol.)
    Trogoderma longisetosum (Chao et L.)
    Trogoderma ornatum (Say.)
    Trogoderma sternale (Jayne)
    Thrips palmi (Karny)
    Framkliniella occidentalis (Pergande)
    Bemisia tabaci (Gew.)
    Panthomorus godmani Greitz

    B. Boli ale plantelor
    Ciuperci
    --------
    Phoma andina (Turk)
    Diplodia macrospora (Earle)
    Diplodia frumenti (Ell et Ev)
    Cercospora kikuchii (Mats. Tom Gard.)
    Phomopsis viticola (Sacc.)
    Eutypa armeniaca (Hansf. Et Gar)

    Bacterii
    --------
    Xanthomonas ampelina (Panagoulos)

    Virusuri
    --------
    Andean potato latent virus
    Andean potato mottle virus
    Potato virus T
    Wild potato mosaic virus
    Potato black ringspot virus syn.
    Andean potato calico străin of
    Itobacco ringspot virus
    Potato vein-yellowing virus
    Strawberry witches'broom MLO
    Peach yellows MLO
    Strawberry latent c disease
    Cherry rasp leaf virus

    C. Plante parazite
    Bidens pilosa (L.)
    Diodia terres (Walt.)
    Euphorbia dentata (Michr.)
    Ipomoea hederacea (L.)
    Ipomoea lacunosa (L.)
    Polygonum pensylvanicum (L.)
    Sicyos angulata (L.)
    Sida spinosa (L.)
    Oenotera lacuniata (Hill.)
    Anoda cristata (L.)


    ANEXA 4

    CERTIFICAT FITOSANITAR ŞI DECLARAŢIA EXPORTATORULU

    Anexa nr. 4 se afla în Monitorul Oficial al României nr. 196 din 15 august 1997, la pag. 9.

                          -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016