Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE din 29 aprilie 1997  intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE din 29 aprilie 1997 intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 15 august 1997
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi contractante,
    conduse de dorinţa de a stimula cooperarea bilaterala în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor,
    dorind să asigure prevenirea introducerii şi răspândirii unor boli, dăunători şi buruieni ale plantelor, denumite în continuare organisme de carantina, pe teritoriile celor doua ţări, precum şi realizarea unui control eficient al acestor organisme de carantina,
    pentru a facilita comerţul reciproc şi schimburile de plante şi produse vegetale,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    În scopurile acestei convenţii, termenii folosiţi au următorul înţeles:
    - plante: plante vii şi părţi vii ale acestora, inclusiv seminţe (prevăzute în anexa nr. 1);
    - produse vegetale: produse de origine vegetala neprelucrate (inclusiv seminţele neincluse în definiţia termenului de planta), precum şi produsele prelucrate, care, datorita naturii lor sau transformărilor, pot constitui un risc de răspândire a organismelor dăunătoare;
    - obiecte: materiale de alta natura decât cea vegetala, care pot adăposti sau răspândi organisme de carantina;
    - control fitosanitar: activităţile întreprinse pentru a stabili dacă plantele, produsele vegetale, obiectele şi mijloacele de transport sunt libere de organisme de carantina;
    - organisme dăunătoare: orice forma de viaţă de origine vegetala sau animala sau orice agent patogen, dăunător sau potenţial dăunător plantelor sau produselor vegetale;
    - organisme de carantina: organisme dăunătoare, definite în normele părţilor contractante, care au importanta potenţială pentru economia naţională şi care nu sunt încă prezente sau, chiar dacă exista, nu sunt larg răspândite şi sunt combătute activ.
    ART. 2
    Cooperarea specifica, care se desfăşoară în baza prezentei convenţii, se realizează în conformitate cu regulile aplicabile care sunt în vigoare în fiecare dintre cele doua ţări.
    ART. 3
    Părţile contractante se obliga să aplice toate masurile posibile în vederea prevenirii transmiterii de organisme de carantina de pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, în cazul schimburilor comerciale de plante şi produse vegetale.
    Lista organismelor de carantina menţionate este cuprinsă în anexa nr. 2 şi face parte integrantă din prezenta convenţie.
    Organele competente ale statelor celor doua părţi contractante pot modifica sau completa lista organismelor de carantina.
    Modificările şi completările menţionate mai sus, inclusiv termenul de intrare în vigoare, vor fi transmise organelor competente ale statului celeilalte părţi contractante, pe cale diplomatică.
    ART. 4
    Organele competente ale statelor celor doua părţi contractante vor supraveghea şi controla culturile agricole, pădurile, terenurile necultivate, materiile prime şi produsele vegetale în timpul transportului şi al depozitarii, pentru a depista focarele de organisme dăunătoare ale plantelor, primejdioase pentru agricultura şi silvicultura.
    ART. 5
    În scopul prevenirii introducerii sau răspândirii organismelor de carantina ale plantelor pe teritoriul celeilalte părţi contractante, orice export de plante sau produse de origine vegetala trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar, elaborat conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta convenţie, eliberat de autorităţile desemnate pentru aceasta de către părţile contractante.
    Certificatul fitosanitar va trebui să ateste că:
    - transportul este considerat conform regulilor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;
    - plantele şi produsele de origine vegetala exportate sunt libere de organismele de carantina, menţionate în anexa la prezenta convenţie, sau de alţi agenţi patogeni, dăunători sau buruieni, specificaţi în clauzele suplimentare;
    - locul de origine al acestor plante şi produse de origine vegetala;
    - tratamentele la care a fost supus produsul sau orice alte clauze suplimentare cerute de importatori.
    Pentru produsele vegetale care vor fi reexportate se va înscrie ţara de origine şi acestea vor fi însoţite de o copie de pe certificatul fitosanitar al statului producător.
    Certificatele fitosanitare vor fi emise, în original, în limba engleza sau franceza. Orice schimbări ale acestora (ştersături, tăieturi sau ilizibilitatea textului) le invalidează.
    Certificatul fitosanitar este valabil 20 de zile de la data emiterii lui.
    Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor supuse inspecţiei fitosanitare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie curăţate cu atenţie şi, dacă este necesar, dezinfectate.
    Tranzitul loturilor de plante şi produse vegetale va fi permis, dacă acestea îndeplinesc cerinţele fitosanitare ale tarii prin care trec.
    ART. 6
    Plantele, produsele vegetale, obiectele, ambalajele şi mijloacele de transport în care sunt livrate fac obiectul controlului fitosanitar în conformitate cu regulile şi reglementările specifice ale părţilor contractante.
    ART. 7
    Existenta unui certificat fitosanitar eliberat pentru exportul plantelor şi al produselor vegetale nu împiedică ţara importatoare să efectueze inspecţiile specifice şi să ia masurile de precauţie fitosanitare, considerate necesare (refuzul de intrare, distrugere, dezinfectare, dezinsectizare etc.).
    ART. 8
    În cazul în care se constata prezenta unor organisme de carantina ale plantelor şi fapte contrare regulilor fitosanitare, organul de carantina din ţara importatoare va trebui să informeze despre aceasta în cel mai scurt timp posibil organul competent pentru carantina fitosanitara şi protecţia plantelor al tarii exportatoare.
    ART. 9
    Pentru a preveni pătrunderea organismelor de carantina şi a organismelor dăunătoare periculoase din punct de vedere economic, părţile contractante au dreptul:
    - să limiteze sau să pretindă condiţii speciale referitoare la importul de plante şi produse vegetale;
    - să interzică importul de plante sau de produse vegetale.
    ART. 10
    Părţile contractante interzic importul de pământ (cu exceptia turbei) şi folosirea ca ambalaj a fânului, plevei, muşchiului, rumeguşului, scoarţei şi a altor materiale care pot adăposti sau răspândi organisme de carantina.
    ART. 11
    Importurile de plante şi de produse de origine vegetala, destinate reprezentantelor diplomatice şi consulare şi personalului acestora, ale statelor celor doua părţi contractante, precum şi donaţiile şi schimburile ştiinţifice, va trebui să fie conforme prevederilor fitosanitare din prezenta convenţie.
    ART. 12
    Părţile contractante vor asigura controlul fitosanitar la punctele de control pentru trecerea frontierei (rutiere, feroviare, maritime, aeriene) stabilite pentru importul, exportul sau tranzitul de plante sau de produse de origine vegetala.
    ART. 13
    Cele doua părţi contractante, recunoscând utilitatea colaborării în domeniul ştiinţei şi oportunitatea unificării, pe cât posibil, a metodelor şi mijloacelor de protecţie a plantelor, vor stimula aceasta cooperare prin:
    - schimb de informaţii asupra stării fitosanitare a culturilor şi pădurilor, asupra masurilor folosite în combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, precum şi asupra rezultatelor obţinute;
    - schimb de legi şi de reglementari privind carantina şi protecţia plantelor şi de literatura de specialitate, asigurând astfel, pentru ambele ţări, o mai buna cunoaştere în acest domeniu.
    Fiecare dintre părţile contractante, după consultarea şi convenirea cu cealaltă parte, va face aranjamentele necesare pentru schimb de experţi, cheltuielile respective urmând a fi suportate de partea solicitantă.
    ART. 14
    Părţile contractante pot să-şi furnizeze una alteia informaţii asupra apariţiei şi răspândirii organismelor de carantina, cu obligaţia ca nici una dintre părţile contractante să nu poată transmite informaţiile obţinute unor terţe ţări.
    ART. 15
    Părţile contractante organizează, în caz de necesitate, consultări comune pentru rezolvarea problemelor menţionate în prezenta convenţie.
    Perioada, locul şi ordinea de zi a consultărilor vor fi convenite, de fiecare data, de către părţile contractante.
    Fiecare parte contractantă îşi va suporta cheltuielile ocazionate de participarea să la aceste consultări.
    ART. 16
    În cazul în care apar probleme litigioase, legate de interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, cele doua părţi contractante le vor rezolva prin contracte directe sau prin alte metode ce vor fi convenite. Dacă nu se poate ajunge la consens prin aceste mijloace, divergentele vor fi soluţionate pe cale diplomatică.
    ART. 17
    Organele competente ale părţilor contractante, care coordonează şi răspund de îndeplinirea prevederilor prezentei convenţii, sunt:
    - din partea română, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;
    - din partea turca, Ministerul Agriculturii şi Afacerilor Rurale.
    În îndeplinirea prevederilor prezentei convenţii, organele competente ale statelor părţilor contractante vor fi în contact direct şi pot încheia înţelegeri de aplicare a acesteia.
    ART. 18
    Prevederile prezentei convenţii nu afectează obligaţiile părţilor contractante care decurg din alte înţelegeri internaţionale bilaterale şi multilaterale.
    ART. 19
    Prezenta convenţie va intra în vigoare la 30 de zile de la data când părţile contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea cerinţelor lor legale pentru intrarea în vigoare a acesteia.
    ART. 20
    Prezenta convenţie s-a încheiat pentru o perioada de 5 ani.
    Valabilitatea ei va fi prelungită, în mod automat, pentru următoarea perioada de 5 ani, cu condiţia ca nici una dintre părţile contractante să nu notifice celeilalte părţi, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia să de denunţare a acesteia.
    La data intrării în vigoare a acestei convenţii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, Convenţia privind protecţia plantelor, încheiată intre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia, semnată la Bucureşti la 19 mai 1967, îşi încetează valabilitatea.
    Semnată la Ankara la 29 aprilie 1997, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, turca şi engleza, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de diferenţe de interpretare va prevala textul în limba engleza.

         Pentru Guvernul României,
             Dinu Gavrilescu

                 Pentru Guvernul Republicii
                        Turcia,
                     Musa Demirici

    ANEXA 1

    Părţi vii ale plantelor vor fi considerate că includ:
    - fructe, în sens botanic - altele decât cele conservate prin congelare puternică;
    - legume, altele decât cele conservate prin congelare puternică;
    - tuberculi, bulbi, rizomi;
    - flori tăiate;
    - ramuri cu frunze;
    - pomi tăiaţi, care reţin frunzele pe ei;
    - culturi de ţesuturi de plante.
    Seminţele vor fi considerate că înseamnă seminţe, în sens botanic, altele decât cele care se folosesc la semănat.

    ANEXA 2

                         LISTA
     organismelor de carantina fitosanitara din România

    Lista A1 cuprinde organismele de carantina inexistente în Europa

    I. DĂUNĂTORI

    a) Insecte
    1. Acleris variana (Fernald)
    2. Acleris gloverana (Walsingham)
    3. Acrobasis pirivorella (Matsumura)
    4. Aculops fuchsiae Keifer
    5. Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
    6. Aleurocanthus woglumi Ashby
    7. Amauromyza maculosa (Malloch)
    8. Anastrepha spp.:
    8.1. Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
    8.2. Anastrepha ludens (Loew)
    8.3. Anastrepha obliqua (Macquart)
    9. Anoplophora chinensis (Forster)
    10. Anoplophra malasiaca (Thomson)
    11. Anthonomus bisignifer Schenkling
    12. Anthonomus grandis Boheman
    13. Anthonomus quadrigibbus Say
    14. Anthonomus signatus Say
    15. Bactrocera spp. (non-European):
    15.1. Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
    15.2. Bactrocera dorsalis (Hendel)
    15.3. Bactrocera minax (Enderlein)
    15.4. Bactrocera tryoni (Froggatt)
    15.5. Bactrocera tsuneonis (Mlyake)
    15.6. Bactrocera zonata (Saunders)
    16. Blitopertha orientalis (Waterhouse)
    17. Carposina niponensis (Walsingam)
    18. Ceratitis cosyra (Walker)
    19. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
    20. Cydia inopinata (Heinrich)
    21. Cydia packardi (Zeller)
    22. Cydia prunivora (Walsh)
    23. Dacus ciliatus Loew
    24. Epitrix tuberis Gentner
    25. Epochra canadensis (Loew)
    26. Euphranta japonica (Ito)
    27. Helicoverpa zea (Boddie)
    28. Liriomyza sativae Blanchard
    29. Listronotus bonariensis (Kuschel)
    30. Lopholeucaspis japonica Cockerell
    31. Parasaissetia nigra (Nietner)
    32. Pissodes spp. (non-European):
    32.1. Pissodes nemorensis Germar
    32.2. Pissodes strobi (Peck)
    32.3. Pissodes terminalis Hopping
    33. Popillia Japonica Newman
    34. Premnotrypes spp. (Andean)
    35. Rhagoletis spp. (non-European):
    35.1. Rhagoletis cingulata (Loew)
    35.2. Rhagoletis completa Cresson
    35.3. Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
    35.4. Rhagoletis indifferens Curran
    35.5. Rhagoletis mendax Curran
    35.6. Rhagoletis pomonella (Walsh)
    35.7. Rhagoletis ribicola Doane
    36. Scolytidae (non-European):
    36.1. Dendroctonus adjunctus Blandford
    36.2. Dendroctonus brevicomis Le Conte
    36.3. Dendroctonus frontalis Zimmermann
    36.4. Dendroctonus ponderosae Hopkins
    36.5. Dendroctonus pseudotsugae Hopkins
    36.6. Dendroctonus rufipennis (Kirby)
    36.7. Dryocoetes confusus Swaine
    36.8. Gnathotrichus sulcatus (Le Conte)
    36.9. IPS calligraphus (Germar)
    36.10. IPS confusus (Le Conte)
    36.11. IPS grandicollis (Eichhoff)
    36.12. IPS lecontei Swaine
    36.13. IPS pini (Say)
    36.14. IPS plastographus (Le Conte), cu doua subspecii:
          I.P. plastographus (Le Conte) şi I.P. Maritimus Lanier
    37. Spodoptera eridania (Cramer)
    38. Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
    39. Spodoptera litura (Fabricius)
    40. Sternochetus mangiferae (Fabricius)
    41. Thrips palmi Karny
    42. Toxoptera citricidus (Kirkaldy)

    b) Nematozi
    1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
    2. Heterodera glycines lchinohe
    3. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
    4. Radopholus citrophilus Huettel et al.

    II. AGENŢI FITOPATOGENI

    a) Ciuperci
    1. Alternaria kikuchiana S. Tanaka
    2. Alternaria mali Roberts
    3. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx
    4. Atropellis spp.:
    4.1. Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash
    4.2. Atropellis pinicola Zeller & Goodding
    5. Botryosphaeria berengeriana de Notaris f.sp. Piricola
      (Nose) Koganezawa & Sakuma
    6. Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong
    7. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
    8. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
    9. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
    10. Ciborinia camelliae Kohn
    11. Cronartium spp. (non-European):
    11.1. Cronartium coleosporioides J. C. Arthur
    11.2. Cronartium comandrae Peck
    11.3. Cronartium comptoniae J. C. Arthur
    11.4. Cronartium fusiforme Hedgcock & Hunt ex. Cummings
    11.5. Cronartium himalayense Bagchee
    11.6. Cronartium kamtschaticum Jorstad
    11.7. Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex. Shirai
    11.8. Endocronartium harknessii (J.P.Moore) Y. Hiratsuka
    12. Elsinoe fawcettii Bitancourt & A. E. Jenkins
    13. Gymnosporangium spp. (non-European):
    13.1. Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex. Yamada
    13.2. Gymnosporangium clavipes (Cooke & Peck) Cooke & Peck
    13.3. Gymnosporangium globosum (Farlow) Farlow
    13.4. Gymnosporangium juniperi-virginianae Schweinitz
    13.5. Gymnosporangium shiraianum K. Hara
    13.6. Gymnosporangium yamadae Miyabe ex. Yamada
    14. Guignardia citricarpa (Kiely)
    15. Hamaspora longissima (Thumen) Kornicke
    16. Inonotus welrii (Murrill) Kotlaba & Pouzar
    17. Melampsora farlowii (J. C. Arthur) J. J. Davis
    18. Monilinia fructicola (Winter) Honey
    19. Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans
    20. Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito K.Sato & M. Ota
    21. Mycosphaerella populorum G. E. Thomson
    22. Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington
    23. Phialophora gregata (Allington & Chamberlain) W. Gams
    24. Phoma andina Turkensteen
    25. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart
    26. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert
    27. Puccinia pittieriana P. Hennings
    28. Septoria lycopersici Spegazzini var. Malagutii Ciccarone & Boerema
    29. Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue
    30. Tilletia indica Mitra
    31. Venturia nashicola S. Tanaka & Yamamoto

    b) Bacterii
    1. Citrus greening bacterium (fara denumire ştiinţifică)
    2. Xanthomonas Campestris (Pammel) Dowson pv. CITRI (Hasse) Dye 1978
    3. Xanthomonas Campestris pv. DIEFFENBACHIAE (Mc. Culloch and Pirone) Dowson
    4. Xanthomonas oryzae:
    4.1. Xanthomonas oryzae (ex. Ishiyama) Swnigs et al. pv. oryzae (Ishiyama)
        Swings et al.
    4.2. Xanthomonas oryzae (ex. Ishiyama) Swings pv. oryzicola (Fang. et. al.)
        Swings et al.
    5. Xylella Fastidiosa Wells et al.

    c) Microplasme
    1. Elm phloem necrosis MLO
    2. Palm lethal yellowing MLO
    3. Peach MLOs:
    3.1. Peach rosette MLO
    3.2. Peach x disease MLO
    3.3. Peach yellows MLO
    4. Potato puprple-top wilt MLO
    5. Strawberry witches'broom MLO

    d) Virusuri
    1. American plum line pattern virus
    2. Cherry little cherry disease
    3. Cherry rasp leaf nepovirus
    4. Citrus tatter leaf capillovirus
    5. Coconut cadang-cadang viroid
    6. Peach latent mosaic viroid
    7. Potato viruses (non-European):
    7.1. Andean potato latent tymovirus
    7.2. Andean potato mottle comovirus
    7.3. Arracacha B. virus, oca străin
    7.4. Potato deforming mosaic disease
    7.5. Potato T capillovirus
    7.6. Potato yellow dwarf rhabdovirus
    7.7. Potato yellow vein disease
    7.8. Tobacco ringspot nepovirus, potato calico străin
    7.9. Tobacco streak ilarvirus, potato străin
    8. Raspberry leaf curl virus
    9. Strawberry latent C disease

    III. PLANTE PARAZITE

    1. Arceuthobium spp. (non-European):
    - în special: A. Abietinium var. magnificae
                  A. Americanum
                  A. Campylopodum
                  A. Cyanocarpum
                  A. Douglasii
                  A. Laricis
                  A. Microcarpum
                  A. Pusillum
                  A. Vaginatum.


    ANEXA
la lista A1

    VECTORI
    1. Ceratocystis Fagacearum şi vectorii sai:
    1.1. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
    1.2. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
    2. Elm phoelm necrosis MLO şi vectorul sau
    2.1. Scaphoideus luteollus van Duzee
    3. Citrus greening bacterium (fără denumire ştiinţifică şi vectorii sai):
    3.1. Diaphorina citri Kuwayana
    3.2. Trioza erytrae (Del Guercio)
    4. Bursaphelenchus xylophilus şi vectorii săi
    4.1. Monochamus alternatus Hope
    4.2. Monochamus carolinensis (Oliver)


    Lista A2 cuprinde organisme de carantina existente în Europa

    I. DĂUNĂTORI

    a) Insecte
    1. Bemisia Tabaci (Gennadius)
    2. Bruchidius Incarnatus Boheman
    3. Cacoecimorpha Pronubana Hubner
    4. Callosobruchus Chinensis L.
    5. Callosobruchus Maculatus Fabricius
    6. Caulophilus Latinasus Say
    7. Ceratitis Capitata (Widemann)
    8. Diabrotica Virgifera Le Conte
    9. Epichoristodes Acerbella Walker
    10. Eriosoma Lanigerum**) Hausm
    11. Frankliniella Occidentalis (Pergande)
    12. Gnorimoschema Operculella Zeller
    13. Liriomyza Huidobrensis (Blanchard)
    14. Opogona Sacchari (Bojer)
    15. Parabemisia Myricae (Kuwana)
    16. Quadraspidiotus Prniciosus**) (Comstock)
    17. Spodoptera Littoralis (Boisduval)
    18. Trogoderma Granarium Everts
    19. Zabrotes Subfasciatus Boh.

---------------
    **) În pepiniera (inclusiv plantaţii-mama).

    b) Nematozi
    1. Aphelenchoides Besseyi Christie
    2. Aphelenchoides Fragariae (Ritzema-Bos) Christie
    3. Globodera Pallida (Stone) Behrens
    4. Globodera Rostochiensis (Wollenweber) Behrens
    5. Heterodera Schachtii Schmidt
    6. Meloidogyne spp.
    7. Radopholus Similis (Cobb) Thorne
    8. Xiphinema spp.

    II. AGENŢI FITOPATOGENI

    a) Ciuperci
    1. Ceratocystis Fimbriata Ellis & Halsted F. Sp. PLATANI Walter
    2. Cochliobolus Carbonum R. R. Nelson
    3. Cochliobolus Heterostrophus (Drechsl) Drechsl
    4. Cryphonectria Parasitica (Murrill) Barr
    5. Didymella Ligulicola (K. F. Baker, Dimock & L. H. Davis) Von Arx
    6. Hypoxylon Mammatum (Wahlenberg) J. Miller
    7. Melampsora Medusac Thumen
    8. Mycosphaerella Dearnessi M. E. Barr
    9. Mycosphaerella Linicola Naumov
    10. Phialophora Cinerescens (Wollenweber) Van Beyma
    11. Phytophthora Fragariae Hickman Var. FRAGARIAE Wilcox & Duncan
    12. Phytophthora Fragariae Hickman Var. Rubi Wilcox & Duncan
    13. Phytophthora Megasperma Drechsler F. Sp.GLYCINES Kuan & Erwin
    14. Puccinia Horiana P. Hennings
    15. Puccinia Pelargonii- Zonalis Doidge
    16. Stenocarpella Macrospora (Earle) Sutton
    17. Stenocarpella Maydis (Berkely) Sutton
    18. Synchytrium Endobioticum (Schilbersky) Percival
    19. Uromyces Transversalis (Thumen) Winter
    20. Verticilium*) spp.
    21. Rosellinia Necatrix (Hart) Berl
    22. Phoma Lingam (Tode) Desn
---------------
    *) Butasi de hamei

    b) Bacterii
    1. Clavibacter Michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. INSIDIOSUS
       Mcculloch) Davis et al.
    2. Clavibacter Michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. SEPEDONICUS
      (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
    3. Curtobacterium Flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones
    4. Erwinia Amylovora (Burrill) Winslow et al.
    5. Erwinia Stewartii (Smith) Dye
    6. Erwinia Chrysanthemi Burkholder et al.
    7. Pseudomonas Caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder
    8. Pseudomonas Solanacearum (Smith) Smith
    9. Pseudomonas Syringae Van Hall pv. Persicae (Prunier et al.) Young et al.
    10. Xanthomonas Campestris (Pammel) Dowson pv. Corylina (Miller et al.) Dye
    11. Xanthomonas Campestris (Pammel) Dowson pv. Hyacinthi (Wakker) Dye
    12. Xanthomonas Capmestris (Pammel) Dowson pv. Juglandis**) (Pierce) Dye
    13. Xanthomonas Campestris pv. Translucens (Jones, Johnson Et Reddy) Dye
    14. Xanthomonas Fragariae Kennedy & King
    15. Xanthomonas Populi (Ride) Ride & Ride
    16. Xylophilus Ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
-----------------
    **) În pepiniera (inclusiv plantaţii-mama).

    c) Virusuri şi viroizi
    1. Arabis Mosaic Nepovirus
    2. Barlex Stripe Mosaic Hordeivirus
    3. Beet Leaf Curl Phabdovirus
    4. Cherry Necrotic Rusty Mottle Disease
    5. Chrysanthemum Stunt Viroid
    6. Plum Pox Potyvirus
    7. Tomato Ringspot Nepovirus
    8. Tomato Spotted Wilt Virus


    ANEXA 2

                         LISTA
care cuprinde organismele dăunătoare ale căror introducere şi răspândire este interzisa
                    - Republica Turcia -

    a) Insecte
    Acaudaleyrodes citri (Priesner and Hosny)
    Aclers variana (Perm)
    Aleurocanthus woglumi Ashby
    Aleurothrixus howardii (Quaintance)
    Aleurolobus marlatti Q
    Amauromyza maculosa (Malloch)
    Anastrepha fraterculus (Wied)
    Anastrepha ludens (Loew)
    Anastrepha mombinpraeoptans
    Anomala orientalis Watch
    Anthonomus bisignifer (Marsh)
    Anthonomus grandis Boh.
    Anthonomus signatus (Say)
    Arrhenodes minutes Drury
    Barbara osmana (Obr)
    Bulgarialeurodes cotesi Mask.
    Busseola fusca (Hamps)
    Cacoecimorpha prubana (Hb.)
    Carposina niponensis Walsingham.
    Ceratitis capitata (Wied.)
    Ceratitis rosa Karsch
    Chilo suppressalis (Walker)
    Cyrphalus picea (Ratz)
    Chrysomphalus aonidum L.
    Cryptorrhynchus lapathi (L.)
    Cryptorrhynchus (Sternochetus) magniferae
    Conotrachelus nenuphar (Herbst)
    Cydia conicolana (Heyl.)
    Dacus cucurbitae Cog.
    Dacus dorsalis (Hendel)
    Dacus tryoni (Froggatt)
    Diabrotica spp.
    Diabrotica balteata Le Conte
    Diabrotica longicornis (Say)
    Diabrotica trivittata
    Diabrotica undecimpunctata Mannh.
    Diabrotica virgifera Lec.
    Dialeurodes citri (Ashm)
    Diaphorina citri Kuway
    Erarmonia packardi (Zeller)
    Erarmonia prunivora (Walsh.)
    Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.
    Epochra canadensis (Loew)
    Erythroneura comes (Say)
    Graphognathus spp.
    Grapholita inopinata Heinrich
    Heliothis zea Pod
    Hylesinus crenatus (Fabr.)
    Hylurgopinus rufiges Eichh.
    Hylobius abietis L.
    Hyperodes bonariensis Kuschel
    Hyphantria cunea (Drury)
    Insulaspis gloverii (Pack.)
    Iridomyrmex humilia (Mayr)
    Jacobiasca (=Austriaca, Empoasca) Iybica (de Berg)
    Leptinotarsa decemlineata Say
    Leucaspia japonica
    Lymantria monacha L.
    Lymantria dispar L.
    Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
    Liriomyza sativae (Blanchard)
    Matsurroccusa feytaudi Ducasse
    Megastiamus pisticiae Malker
    Megastiamus suspectus Borr.
    Nephopteryx pyrivorella (Matsumura)
    Opogona sacchari (Bofer)
    Oonipterus soutellotus Gyll.
    Phorocantha semipunctata F.
    Pissodes spp.
    Popillia japonica Newman
    Premnotrypes spp.
    Pseudaulacaspis pentagona (Targ.Tozz.)
    Pseudococcus comstocki (Kur.)
    Pseudococcus gahani
    Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.
    Pseudopityophthorus pruinosus Eich.
    Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)
    Rhacochleana Japonia Ito.
    Rhagoletis cingulata (Loew)
    Rhagoletis completa Cress
    Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
    Rhagoletis indifferens (Curran)
    Rhagoletis mendax Curran
    Rhagoletis pomonella (Walsh)
    Rhagoletis ribicola Curran
    and others Trypetidae spp.
    Saissetia coffae Walk
    Saissetia nigra Nieth.
    Saperda carcharias L.
    Scaphoideus luteolus Van Duz.
    Scaphoideus titanus Ball.
    Scaphytopius delingi
    Scaphytopius nitridus (Delong)
    Spodoptera eridania (Cramer)
    Spodoptera frugiperda (Smith)
    Spodoptera littoralis (Boisd.)
    Spodoptera litura (F.)
    Tachypterellus quadrigibbus Say.
    Thrips palmi Karny
    Toxoptera citricida (Kjrk)
    Trioza erythreae Del Guercio
    Trogoderma granarium Everts
    Unaspis yanonensis Kuw.
    Urocerus gigas (L.)
    Viteus vitifolii (Fitch.)

    b) Acarieni
    Tersonemus pallidus

    c) Nematozi
    Aphelenchoides besseyi Christie
    Globodera pallida Stone (=Heterodera pallida Stone)
    Globodera rostochiensis Woll. (=Heterodera rostochiensis Woll.)
    Heterodera fici kirianova
    Heterodera glycines Ichinohe
    Heterodera schactii (Schmidt)
    Rotylenchulus reniformis Linford Oliveira
    Xiphinema americanum Cobb.

    c) Bacterii
    Clavibacter michiganense sudsp. sepedonicum (Spieck and Katth.)
    Dye al and Kemp.
    Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.
    Erwinia chrysanthemi
    Erwinia stewartii (Smith) Dye
    Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Dye
    Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye
    Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dye
    Xanthomonas populi (Ride) Ride' and Ride'
    Pseudomonas syringae pv. Pisi
    Pseudomonas solanacearum (Smith)
    Xylella festidiosa (Well etal: 1987)

    d) Ciuperci
    Alternaria brassicae Berk
    Alternaria brassisicola Berk
    Alternaria kikuchiana Tanaka
    Alternaria mali Roberts
    Alternaria padwickii
    Angiosorus solani Thirum. et O'Brien (Thecaphora solani Barrus)
    Apiosporina (Dibotryon) morbosa (Schw.)
    Ascochyta chlorospora
    Ceratocystis coerulescens
    Ceratocystis fagacearum (Brets)
    Ceratocystis ulmi (Buism)
    Chrysomyxa arctostaphyli Diet.
    Cocchliobolus heterostrophus Drechsl.
    Cocchliobolus victoris Drechsl.
    Corticium salmonicolor Berk. et Br.
    Cronartium ribicola J.C. Fischer
    Cronartium quercuum (Berk)
    Crytosaporiopsis curvisapora (PK) Gremmen
    Daldinea concentria
    Diaporthe citri (Fawc.)
    Dibotryon morbosum (Schw.)
    Diplodia macrospora Earle.
    Diplodia natalensis
    Diplodia zeae (=maydis) (Schw.) Lev.
    Elsinoef awcettii Bit. et jenk
    Endocronartium spp.
    Endothia parasitica (Murrill)
    Exobasidium vexans Mass.
    Fomes annosus (Fr.)
    Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Killian and Maire)
    Fusarium oxysporum f. sp. cubense
    Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum
    Fusarium oxysporum var. gladioli
    Gloesporium limetticola Clausen
    Guignardia baccae
    Guignardia laricina (Saw.)
    Guignardia piricola (Ellis)
    Gymnosporangium spp.
    Hypoxylon pruinatum Klotzsche Cke.
    Lopnodermium pinastri
    Melamspora farlowii (Arthur)
    Melamspora medusae Thum
    Mycosphaerella larici-leptolepis
    Mycosphaerella populorum Thomp. (=Septoria musiva Peck)
    Mycosphaerella schoanoprasi (auersw.)
    Nematospora coryli Peclion
    Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru
    Peridermium spp.
    Phaecryptopus (Adelopus) gaeumannii
    Phoma andina Turkensteen
    Phoma citricarpa
    Phoma exiqua var. foveata (Foister) Boerema
    Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
    Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar
    Phytophthora cambivora
    Phytophthora cinnamomi Rands
    Phytophthora citrophthora
    Poria weirii Murr.
    Scleroderris lagerbergii Gremmen
    Sclerotinia gladioli
    Sclerotium tuliparum
    Septoria lycopersici var. malaguttii Ciccarone and Boerema
    Septoria nodorum (Berk) Berk.
    Synchytrium endobioticum (Schilb.) Prec.
    Tilletia indica Mitra

    e) Virusuri şi virusuri ca agenţi
    1. Pe fructele păioase
    (Cydonia Mill., Fragaria (Tourn) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,
     Ribes L., Rubus L.)
    Apple chat fruit
    Apple proliferation mycoplasm
    Apple star cracking
    Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
    Cherry raspleaf virus (American)
    Peach mosaic virus (American)
    Peach phony rickettsia
    Pear rosette mycoplasm
    Peach wart virus disease
    Peach yellow mycoplasm
    Peach decline mycoplasm
    Plum line pattern virus (American)
    Pfefinger disease
    Raspberry leaf curl virus (American)
    Sharka virus
    Strawberry latent C virus
    Strawberry vein-banding virus
    Strawberry witches' broom pathogen
    X-disease mycoplasm
    şi alte virusuri şi virusuri ca organisme.

    2. Virozele cartofului
    Potato spindle tuber viroid
    Potato yellow dwarf virus
    Potato yellow vein virus
    şi alte virusuri şi virusuri ca organisme, care nu sunt prezenţi în Turcia.

    3. Virozele vitei de vie
    Corky bark
    Fan leaf
    Flavescense doree
    Leaf roll
    Yellow vein
    şi alte virusuri şi virusuri ca organisme, care sunt dăunători ai vitei de vie.

    4. Virozele cicatricelor
    Cachoxia (Xyloporosis)
    Exocortis
    Impietratura
    Psorosis
    Spiroplasma citri (Stubborn)
    Tristeza
    şi alte virusuri şi virusuri ca organisme care sunt dăunători citricelor.

    5. Virusuri şi virusuri ca organisme, ai altor culturi
    Alfalfa (=Lucerne) mosaic virus
    Barley stripe mosaic virus
    Bud blight (soybean)
    Deperimento progressiva (Olive)
    Elm phloem necrosis
    Hoja blanca (rice)
    Lemon sieve-tube necrosis
    Onion yellow dwarf virus (American)
    Rose wilt virus
    Rose yellow mosaic virus
    Satsuma dwarf virus
    Sunflower mosaic virus
    Tomato ring spot virus

    f) Buruieni
    Arceuthobium spp.


    ANEXA 3

    CERTIFICAT FITOSANITAR ŞI DECLARAŢIA EXPORTATORULUI

    Anexa nr. 3 se afla în Monitorul Oficial al României nr. 196 din 15 august 1997, la pag. 29-30-31.

                     -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016