Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE din 23 septembrie 1989  despre condiţiile generale de transport mărfuri în trafic internaţional pe Dunăre*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE din 23 septembrie 1989 despre condiţiile generale de transport mărfuri în trafic internaţional pe Dunăre*)

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: BROŞURA din 23 septembrie 1989 ──────────     *) Ediţie revizuită şi adăugită în baza hotărârilor adoptate la Conferinţa de la Viena din 3 septembrie 1994. Modificările incluse în prezenta convenţie sunt în vigoare de la 1 ianuarie 1995. Convenţia-cadru a fost adoptată la SIOFOK - UNGARIA la 23 septembrie 1989. ──────────
    În scopul perfecţionării continue şi dezvoltării colaborării în domeniul transportului pe fluviul Dunărea, companiile de navigaţie;

 ┌────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │BL REGENSBURG │Germania │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │BRP RUSSE │Bulgaria │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │DDSG CARGO VIENA │Austria │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │DL SISAK │Croaţia │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │MHRT BUDAPESTA │Ungaria │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │CNFR "NAVROM" SA GALAŢI │România │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │CNF "GIURGIUNAV" SA GIURGIU │România │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │NFR "DROBETA" TR. SEVERIN SA│România │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │SPD BRATISLAVA │Slovacia │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ASK UKRRECIFLOT │Ucraina │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │UDP IZMAIL │Ucraina │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │JRB BELGRAD │Jugoslavia │
 ├────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │RBK KRAIINA PRAHOVO │Jugoslavia │
 └────────────────────────────┴────────────────────────┘


    au convenit asupra următoarelor condiţii de transport mărfuri în trafic internaţional pe Dunăre.

    ART. 1
    Definiţii
    În prezenta Convenţie, dacă nu se indică altceva, sunt acordate următoarele definiţii:
    NAVLOSITOR - persoana cu care sau în numele căreia se încheie cu cărăuşul contractul de transport marfă.
    EXPEDITORUL MĂRFII - persoana care acţionează în sumele său şi îndeplineşte obligaţiile legate de expedierea mărfii, rezultate din contractul de transport.
    PRIMITORUL MĂRFII - persoana în drept să primească marfa.
    CĂRĂUŞUL - persoana cu care sau în numele căreia se încheie cu navlositorul contractul de transport marfă, pentru plată condiţionată.
    SCRISOAREA DE TRĂSURĂ - document care confirmă prezenţa şi conţinutul contractului de transport marfă şi care constituie chitanţa/recipisa cărăuşului la primirea mărfii.
    MARFA - orice mărfuri, produse şi obiecte de orice fel, inclusiv mijloace de ambalare şi utilizare a coletelor.
    ART. 2
    Dispoziţii generale
    1. La transport pe Dunăre se primesc/preiau mărfurile desemnate de capitolul "C" al Convenţiei M.G.D.T., cu luare în considerare a dispoziţiilor punctului 2 al prezentului articol.
    2. Nu se primesc la transport mărfurile:
    2.1. care necesită expedierea obligatorie prin poştă;
    2.2. a căror transport este interzis de prevederile autorităţilor vamale şi de alt fel (sanitare, veterinare, ş.a.m.d.);
    2.3. care constituie sursa de îmbolnăviri infecţioase;
    2.4. arme (cu excepţia celor sportive şi de vânătoare).
    3. Mărfurile nemenţionate în capitolul "C" al Convenţiei M.G.D.T. (explozive, otrăvitoare/toxice/substanţe corozive, inflamabile, cu auto aprindere şi alte mărfuri periculoase), cât şi animale se iau la transport numai pe baza unei înţelegeri între navlositori şi cărăuşi.
    ART. 3
    Sfera de acţiune a convenţiei
    1. Condiţiile prezentei Convenţii sunt valabile pentru transporturile de mărfuri în trafic internaţional, între porturile dunărene de încărcare şi descărcare.
    2. Mărfurile în containere de mare tonaj cu standard internaţional se transportă, în baza condiţiilor Convenţiei în vigoare, privind transportul containerelor de mare tonaj, în traficul internaţional pe Dunăre.
    ART. 4
    Cererea de transport
    1. Cererea de transport marfă se prezintă cărăuşului în formă scrisă - scrisoare, telegramă, telex, fax, cu cel puţin 7 zile înainte de data punerii la dispoziţie a mărfii pentru transport.
    Cererea poate fi formulată prin telefon cu transmiterea ei ulterioară în formă scrisă, cu cel puţin 5 zile înainte de data punerii la dispoziţie a mărfii pentru transport.
    În cazuri excepţionale, pe baza înţelegerii dintre expeditorul mărfii (navlositorul) şi cărăuş, cererea poate fi dată şi într-un timp mai scurt.
    2. În cerere se indică:
    2.1. denumirea şi adresa expeditorului mărfii;
    2.2. denumirea şi adresa primitorului;
    2.3. denumirea mărfii şi nr. de colete, masa, volumul (mc) mărfii, felul ambalajului, dimensiunile coletelor, dacă acestea sunt necesare;
    2.4. termenul de punere la dispoziţie a tonajului pentru încărcare;
    2.5. porturile (punctele) de încărcare şi descărcare;
    2.6. dispoziţii speciale ale navlositorului (expeditorului mărfii), dacă acestea există.
    În plus, în comandă (cerere) se indică adresa agentului expeditorului mărfii care trebuie avizat când nava este gata de încărcare.
    3. Cărăuşul trebuie, în decurs de trei zile de la primirea cererii expeditorului mărfii (navlositorului), să confirme acceptarea cererii sau să o respingă.
    Dacă, cărăuşul nu a confirmat primirea cererii în termenul indicat, aceasta echivalează cu respingerea ei.
    În cazul în care cărăuşul introduce modificări în privinţa condiţiilor conţinute în cerere, aceste modificări trebuie să fie convenite cu expeditorul mărfii (navlositorul). La acceptarea cererii, expeditorul (navlositorul) şi cărăuşul stabilesc navlul.
    4. Confirmarea cererii este o dovadă a încheierii contractului de transport, pe baza căreia cărăuşul se obligă să ducă marfa preluată de la expeditor, în portul (punctul) de destinaţie şi să o predea primitorului.
    ART. 5
    Pregătirea navei şi punerea la dispoziţie a tonajului
    1. Cărăuşul este obligat până la începerea încărcării să asigure starea tehnică corespunzătoare a navei, pentru primirea în siguranţă şi transportul corespunzător al mărfii.
    2. Cărăuşul are dreptul să pună la dispoziţie navă pentru încărcarea mărfii cu o întârziere de până la 48 ore faţă de termenul convenit la primirea cererii.
    ART. 6
    Documentele de transport
    1. Expeditorul mărfii este obligat, cu cel puţin 24 ore înainte de începerea încărcării, dacă nu s-a stabilit alt termen prin înţelegerea dintre părţi, să transmită cărăuşului - în portul de expediţie - ordinul de încărcare şi toate documentele necesare, cerute de autorităţile vamale, sanitare şi de alt fel. El răspunde în faţa cărăuşului pentru pierderile apărute ca urmare a netransmiterii la timp, incorectitudinii, insuficienţei sau neconcordanţei acestor documente.
    2. Pentru marfa luată la transport se întocmeşte scrisoarea de trăsură.
    Scrisoarea de trăsură se întocmeşte de către expeditorul mărfii după terminarea încărcării navei, în concordanţă cu ordinul de încărcare, întocmit pe baza proformei - model unic (anexa nr. 1) şi în ea se va menţiona faptul că transportul se face conform condiţiilor prezentei Convenţii.
    Expeditorul va completa formularul scrisorii de trăsură în minim 5 exemplare. Cărăuşul certifică scrisoarea de trăsură cu ştampila, data şi semnătura. O copie a scrisorii de trăsură o primeşte expeditorul mărfii (navlositorul), originalul scrisorii însoţeşte marfa şi este destinat primitorului mărfii. Copii ale scrisorii de trăsură rămân la cărăuş.
    3. La cererea expeditorului mărfii (navlositorului), acestuia i se dă numărul cerut de exemplare ale scrisorii de trăsură.
    4. Cărăuşul are dreptul de a introduce în scrisoarea de trăsură, remarcile referitoare la starea mărfii.
    5. Cărăuşul sau accentul de navă, care completează scrisoarea de trăsură din împuternicirea expeditorului de marfă, este considerat ca împuternicit/mandat/ al expeditorului mărfii.
    ART. 7
    Primirea şi predarea mărfii
    1. Mărfurile care urmează a fi transportate, sunt preluate de către cărăuş de la expeditorul mărfii şi se predau de către cărăuş primitorului mărfii, în cadrul procesului de încărcare/descărcare, pe navă.
    2. În punctele în care încărcarea se face cu forţele şi mijloacele cărăuşului, primirea de la expeditorii mărfii, a mărfurilor de transportat, poate fi făcută de cărăuş în prealabil, cu condiţia depozitării în magazia sa, pentru plata convenită între ei, până la punerea la dispoziţie a navei pentru încărcare.
    În mod analog, în punctele în care descărcarea se face cu forţele şi mijloacele cărăuşului, acesta din urmă poate păstra mărfurile în magazia sa, cu predarea lor ulterioară primitorului, după plata sumei convenite cu cărăuşul pentru păstrare.
    3. Pe baza înţelegerii dintre cărăuş şi expeditorul mărfii, marfa poate avea un însoţitor, numit de expeditorul mărfii.
    4. În cazurile în care încărcarea se face cu forţele şi mijloacele expeditorului, hambarele navei (dacă nu se prevede altceva prin înţelegerea dintre cărăuş şi expeditor) se sigilează cu sigiliile expeditorului, sigilii care vor fi rupte în portul de destinaţie, în prezenţa primitorului mărfii sau a reprezentantului portului. Aplicarea şi scoaterea sigiliilor presupune întocmirea de documente, în conformitate cu formularele primite în porturile de încărcare şi descărcare.
    5. În cazurile prevăzute de punctele 3 şi 4 ale prezentului articol, felul, nr. de colete şi masa mărfii, se iau din avizarea expeditorului, cu dreptul cărăuşului de a stabili în orice mod convenabil pentru acesta, felul, numărul de colete şi masa reală a unei astfel de marfă, în vederea fixării navlului.
    6. Expeditorul trebuie să predea cărăuşului marfa periculoasă, în conformitate cu reglementările, adică cu marcajul corespunzător, şi, dacă este necesar, să informeze cărăuşul referitor la măsurile de precauţie, care urmează a fi luate la transport.
    În scrisoarea de trăsură, se va introduce de către expeditor, pe lângă denumirea comercială a mărfii periculoase, următoarea remarcă "Marfă periculoasă, conform IMO (sau VOPOG)...".
    7. Expeditorul este obligat să prezinte mărfurile în ambalaj corespunzător şi intact, care să asigure integritatea mărfurilor la transport şi transbord.
    În cazul prezentării mărfii în ambalaj (tară) necorespunzător, cărăuşul are dreptul să refuze primirea la transport a partidei de marfă dată.
    Mărfurile în tară şi cele bucăţi (cu bucata) trebuie prezentate la transport, cu marcaje aplicate. Fiecare colet trebuie să aibă inscripţii şi însemne suficient de clare şi complete.
    Pe mărfurile care necesită o manipulare specială la transport şi transbord, se face un marcaj special (de exemplu, inscripţiile: "Sus", "A nu se răsturna", "Atenţie", etc). La coletele peste 1.000 kg se va indica masa brutto, locurile de agăţare, la manipulare, de asemenea se indică centrul de greutate al coletului.
    8. Amplasarea, fixarea şi separarea mărfii în hambarele/magaziile/navei se fac în cf. cu indicaţiile administraţiei (conducerii) navei sau ale agentului cărăuşului.
    Separarea mărfii în timpul procesului de încărcare se face de către partea care efectuează încărcarea, în contul expeditorului. Mijloacele de separare şi de fixare se furnizează de către expeditor.
    9. Stabilirea cantităţii mărfii la recepţionarea ei de către cărăuş de la expeditor şi la predarea la primitor, se realizează prin acelaşi procedeu.
    În cazul stabilirii cantităţii de marfă la încărcare şi descărcare cu alte procedee, cărăuşul nu poartă răspunderea pentru posibilele diferenţe la masa mărfii.
    10. Primirea şi predarea mărfurilor cu bucata - în tară, de către cărăuş se face după calculul coletelor de marfă. Masa mărfii va fi confirmată de expeditor în ordinul de încărcare. Pentru calcularea navlurilor, cărăuşul are dreptul să verifice masa declarată de expeditor, utilizând orice metodă convenabilă lui, în portul de încărcare/descărcare.
    11. Evidenţa operaţiilor de tălimănie a mărfii în porturile dunărene poate fi realizată, în numele navei, de către una din întreprinderile de navigaţie partenere sau organizaţii specializate de tălimănie, pe baza înţelegerilor bilaterale încheiate în conformitate cu proforma Convenţiei despre serviciile de tălimănie, adoptată în 1983.
    Evidenţa operaţiilor de tălimănie poate fi realizată şi pe baza cererilor emise de proprietarii navelor (armatori).
    Calculul operaţiilor de tălimănie se formulează sub forma facturii de tălimănie, sau alt document care constituie actul primar ce fixează primirea/predarea de către cărăuş a mărfii în tară/bucăţi.
    La fiecare scrisoare de trăsură, în portul de descărcare, pe baza facturii de tălimănie, primitorul mărfii întocmeşte actul de predare a mărfii, care să reflecte cantitatea (nr.) reală de colete predate lui de către cărăuş, starea lor pe baza examinării vizuale şi masa mărfii, dacă aceasta s-a stabilit la descărcare.
    Actul de predare, semnat de primitorul mărfii şi de căpitan (şlepar) sau agentul de navă, la terminarea descărcării (dar nu mai târziu de 2 ore), constituie actul final, care confirmă predarea mărfii la primitor, de către cărăuş. Atunci când calculul (evidenţa) mărfii este realizat numai de o parte, actul corespunzător de predare a mărfii se întocmeşte pe baza facturilor de tălimănie ale părţii, care efectuează calculul coletelor de marfă.
    12. Cantitatea mărfurilor în vrac şi ambalate, preluate de la expeditorul mărfii şi predate primitorului, se stabileşte prin unul din procedeele:
    12.1. În funcţie de masa avizată de expeditorul mărfii în ordinul de încărcare;
    12.2. După pescajul navei înainte şi după încărcare/descărcare.
    În ambele cazuri, cărăuşul stabileşte masa mărfii, funcţie de pescajul navei înainte şi după încărcare (descărcare) şi rezultatele de evidenţiere a pescajului se înscriu în actul de măsurare a pescajului navei (Anexa nr. 2) şi în scrisoarea de trăsură. În portul de descărcare verificarea masei se face prin aceeaşi metodă, şi pentru aceasta se întocmeşte un act corespunzător, care este semnat de primitorul mărfii şi căpitan (şlepar) sau agentul de navă.
    Cărăuşul răspunde numai de masa mărfii, care a fost confirmată în actul întocmit pe baza măsurării pescajului în portul de încărcare luând în considerare normele de pierderi naturale la marfă (Anexa 5).
    13. Cantitatea mărfurilor lichide, preluate de la expeditor şi predate primitorului, transportate în tancuri, se determină prin una din următoarele metode:
    13.1. După masa avizată de expeditor în ordinul de încărcare;
    13.2. După indicaţiile contoarelor de consum de pe mal şi măsurătorile capacităţilor de pe mal, efectuate de expeditor şi confirmate de acesta prin avizare scrisă;
    13.3. După măsurătorile cantităţii de marfă înainte şi după încărcare/descărcare în tancuri cu tabele de calibrare, recunoscute în conformitate cu ordinea, existentă în ţara cărăuşului.
    În toate cazurile cărăuşul stabileşte cantitatea de marfă pe baza măsurătorilor tancurilor, înainte şi după încărcare/descărcare/condiţionat de tabelele de calibrare. Rezultatele măsurătorilor la determinarea masei mărfii, se înscriu în scrisoarea de trăsură şi actul de măsurare anexat acesteia.
    În portul de descărcare, verificarea masei mărfii se face printr-o metodă identică; referitor la aceasta se întocmeşte un act corespunzător, se semnează de către primitor şi căpitanul (şleparul) navei sau agentul de navă.
    Cărăuşul răspunde numai de masa mărfii, care a fost confirmată de actul întocmit pe baza măsurătorilor tancurilor, în portul de încărcare, luând în considerare corecţiile de temperatură şi normele de pierderi naturale la marfă.
    14. Dacă în timpul predării mărfii se constată pierderi, lipsuri sau deteriorări ale mărfii, primitorul mărfii, împreună cu cărăuşul (agentul de navă) întocmesc un act, utilizând un formular acceptat în portul de descărcare.
    15. Dacă la predarea mărfii primitorul nu a anunţat cărăuşul despre insuficienţa sau deteriorarea mărfii, se consideră, în măsura în care nu se dovedeşte altceva, că a primit marfa în concordanţă cu condiţiile din scrisoarea de trăsură. În cazul în care deteriorarea mărfii nu a putut fi dovedită prin metoda obişnuită de recepţionare a mărfii avizarea cărăuşului poate fi făcută în 48 ore, după predarea mărfii, situaţie în care cel care a făcut comanda trebuie să dovedească faptul că pierderea sau deteriorarea s-a produs în perioada transportului.
    16. Dacă se ivesc circumstanţe care împiedică predarea mărfii, părţile se conduc după dispoziţiile articolului 13.
    ART. 8
    Încărcarea şi descărcarea navei
    1. Încărcarea mărfurilor luate la transport pe navă şi descărcarea mărfurilor din nave, se efectuează cu forţele şi mijloacele portului în contul expeditorului de marfă (primitorului de marfă), sau cu forţele şi mijloacele cărăuşului sau agentului acestuia, în contul expeditorului (primitorului mărfii), sau mijloacele şi forţele expeditorului (primitorului) şi în contul acestuia.
    2. În porturile şi din porturile în care nu se efectuează lucrări de încărcare/descărcare de către cărăuş sau agentul acestuia, mărfurile se iau la transport în condiţiile de încărcare/descărcare a navelor, cu forţele şi mijloacele porturilor, în contul expeditorului/primitorului, sau cu forţele, mijloacele şi în contul expeditorului (primitorului) cu responsabilitatea acestuia pentru termenele de încărcare/descărcare a navelor.
    3. Încărcarea/descărcarea navelor se face în ordinea de sosire a acestora în port, în funcţie de normele stabilite pentru portul dat, în conformitate cu anexa nr. 3, dacă nu s-a convenit altceva; în acest caz normele convenite nu trebuie să fie mai mici decât normele prevăzute de Convenţia de la Bratislava.
    În cazul în care portul dispune de posibilitatea de a opera concomitent un număr mai mare de nave, decât se prevede în Anexa nr. 3, încărcarea şi descărcarea acestor nave, de asemenea se face în ordinea sosirii lor în port, ţinând cont de specializarea danelor.
    În absenţa normelor de încărcare/descărcare a navelor în port, operarea se face pe baza înţelegerii dintre părţi.
    4. Încărcarea/descărcarea navelor autopropulsate şi nepropulsate cu mărfuri uşor perisabile, se face în afara rândului.
    5. Cărăuşul comunică ora sosirii navei în portul de încărcare/descărcare la administraţia portului, cât şi expeditorului (primitorului) cu 72 ore înainte de data estimată a sosirii în port, cu precizarea ulterioară a datei (orei) exacte de sosire, în 24 ore.
    6. Timpul de stalii al navei începe la 3 ore după predarea de către cărăuş a notice-ului referitor la starea de pregătire a navei pentru efectuarea lucrărilor de încărcare/descărcare, dacă începutul staliilor în această situaţie, are loc în timpul de lucru, sau de la începutul următoarelor zile de lucru, dacă începutul staliilor este într-o zi de odihnă.
    Expeditorul (primitorul) este obligat să primească notice-ul în orice moment al zilei. În absenţa expeditorului (primitorului) din port, faptul că nava este gata de operare se confirmă pe notice, de către agentul de navă (reprezentantul portului).
    7. Nava sosită în port, intră în norma de operare concomitentă din momentul expirării termenului planificat de încărcare/descărcare a altei nave din cele sosite înaintea ei şi aflate sub operare, în conformitate cu normele anexei nr. 3, chiar dacă încărcarea/descărcarea efectivă a respectivei nave nu este terminată, sau din momentul terminării efective a încărcării/descărcării acesteia, dacă nava este operată la termen sau înainte de expirarea lui.
    Ora intrării navei în norma de operare concomitentă se notează în notice, cu indicarea navelor sosite mai devreme, şi după terminarea operării cărora, intră nava în normă.
    8. Dacă încărcarea/descărcarea navei va fi începută mai devreme decât ora prevăzută de condiţiile de la punctele 6 şi 7, ale prezentului articol, timpul de stalii curge din momentul începerii efective a lucrărilor de încărcare/descărcare.
    9. Expeditorul mărfii, primitorul mărfii (sau altă organizaţie, la indicaţia expeditorului, primitorului) sunt obligaţi să efectueze încărcarea (descărcarea) în orice moment al zilei şi zilnic, inclusiv zilele de duminică şi sărbătoare, dacă legislaţia în vigoare din ţara respectivă sau uzanţele portuare nu prevăd altceva. Marfa cât şi materialele de ambalare, separare şi fixare, care o însoţesc, trebuie descărcate din navă, fără să rămână resturi.
    10. Timpul aflării navei în port se fixează în actul timpului de staţionare conform formularului, acceptat în portul dat, sau în documentul care îl înlocuieşte. În act se consemnează timpul de staţionare cu indicarea duratei şi cauzelor întreruperilor şi timpilor morţi, produse la încărcarea/descărcarea navei.
    Actul evidenţei timpului de staţionare se semnează de către cărăuş şi expeditor/primitor sau de către altă organizaţie, la indicaţia expeditorului/primitorului mărfii. Încărcarea se consideră terminată după ce cărăuşului i se înmânează de către expeditor toate documentele necesare şi după semnarea actului de evidenţă a timpului de staţionare.
    Descărcarea se consideră terminată, după semnarea de primitor a tuturor documentelor care dovedesc recepţionarea de către acesta a mărfii şi după semnarea actului timpului de staţionare.
    În cazul refuzului de Întocmire a documentului şi/sau actului de evidenţă a timpului de staţionare, fiecare parte poate încredinţa întocmirea acestora unui surveyor neutru.
    11. Pentru reţinerea unei nave nepropulsate sub încărcare/descărcare peste timpul stabilit de normele în vigoare, expeditorul/navlositorul va plăti cărăuşului o penalizare (demurrage) în următoarea proporţie: - pentru o navă cu capacitatea până la 1300 t, 550 franci elveţieni; pentru o navă peste 1300 t, 675 franci elveţieni/per. 24 ore, sau proporţional pentru o anumită parte din zi.
    Pentru navele autopropulsate, demurrage-ul se fixează în proporţie triplă faţă de penalizările pentru nave nepropulsate, cu capacitate comparabilă.
    12. Pentru încărcare/descărcare înainte de expirarea termenului, cărăuşul plăteşte expeditorului/navlositorului sau primitorului un premiu în valoare de 50% din taxele prevăzute de punctul 11 al prezentului articol.
    13. Pentru daunele cauzate navei în timpul încărcării/descărcării, partea vinovată este răspunzătoare în faţa cărăuşului.
    ART. 9
    Dispoziţiile suplimentare ale expeditorului/navlositorului
    1. Dacă expeditorul/navlositorul este nevoit să introducă dispoziţii suplimentare (să schimbe portul de încărcare/descărcare convenit iniţial, să oprească transportul, să realizeze returnarea mărfii, ş.a.m.d.), expeditorul/navlositorul trebuie, în cel mai scurt termen posibil, să comunice despre aceasta cărăuşului, în formă scrisă.
    2. În cazul în care cărăuşul are posibilitatea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor suplimentare ale expeditorului (navlositorului), el va comunica acordul său în termen de 24 ore, din momentul primirii avizării de la expeditor/navlositor. În acelaşi termen cărăuşul comunică expeditorului/navlositorului referitor la imposibilitatea îndeplinirii dispoziţiilor.
    Cheltuielile legate de îndeplinirea dispoziţiilor suplimentare revin părţii care a dat respectivele dispoziţii.
    3. În cazul imposibilităţii de îndeplinire a dispoziţiei expeditorului/navlositorului, de schimbare a portului iniţial convenit, pentru descărcare, expeditorului/navlositorului, în cazul nepredării, de către acesta a mărfii în portul iniţial stabilit, i se aplică sancţiunile/penalizările pentru neprezentarea mărfii, prevăzute de pct. 4 al articolului 11.
    ART. 10
    Ordinea calculelor de transport
    1. Navlul se stabileşte după taxele şi în condiţiile Convenţiei despre tarifele dunărene de marfă internaţionale (MGDT).
    Expeditorul/navlositorul plăteşte valoarea transportului nu mai târziu de 48 ore de la primirea facturii cărăuşului, dacă prin înţelegerea dintre părţi (sau conform legislaţiei din ţările de aflare ale acestora) nu se prevede altceva.
    2. O eventuală diferenţă din plăţile aferente cărăuşului, constatată după expedierea mărfii, se plăteşte de către expeditor/navlositor în cel mult 48 ore, de la primirea facturii suplimentare a cărăuşului.
    Excesul de plată, cărăuşul îl rambursează expeditorului/navlositorului în cel mult 48 ore de la primirea solicitării corespunzătoare a navlositorului.
    3. Pentru fiecare zi de întârziere, partea vinovată plăteşte o penalizare în valoare de 0,05% din suma neplătită la timp, dacă nu s-a convenit altceva.
    4. Navlul, taxele suplimentare şi penalizările se plătesc în valuta prevăzută de convenţia M.G.D.T., dacă prin înţelegerea dintre cărăuş şi expeditor/navlositor, nu s-a convenit altceva. Aceste plăţi se realizează independent de orice alte plăţi, dintre cărăuş şi expeditorul mărfii/navlositor, dacă acestea există.
    ART. 11
    Responsabilitatea părţilor pentru punerea la dispoziţie a tonajului şi prezentarea mărfii
    1. Dacă, cărăuşul pune la dispoziţie nava, în scopul transportării mărfii cu o întârziere de până la 8 zile, el va compensa expeditorului/navlositorului cheltuielile efective de păstrare a mărfii, în perioada de întârziere (cu excepţia primelor 48 ore) dar nu mai mult de 1% din navlul, calculat pe 24 ore. După expirarea termenului de 8 zile, de la termenul convenit, de punere la dispoziţie a navei, expeditorul/navlositorul are dreptul să refuze utilizarea la transport a navei respective.
    2. În cazul în care, cărăuşul nu pune la dispoziţie nava sau o pune la dispoziţie cu o întârziere mai mare de 8 zile de la data convenită, iar expeditorul/navlositorul refuză folosirea navei, sau dacă, cărăuşul refuză primirea unei părţi din cantitatea de marfă convenită, expeditorul/navlositorul are dreptul de a solicita plata unei penalizări în valoare de 50% din navlu, pentru întreaga marfă, neexpediată pe navă.
    Penalizarea plătită de cărăuş se micşorează la 1/3 în cazurile în care cărăuşul a prevenit expeditorul/navlositorul referitor la nepunerea la dispoziţie a navei, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul convenit.
    3. Dacă expeditorul/navlositorul prezintă marfa la transport cu întârziere, el va plăti penalizare (demurrage) pentru staţionarea fără cauză a navei, din momentul sosirii efective a navei în port, dar nu mai devreme de termenul stabilit, în conformitate cu taxele indicate la pct. 11 al articolului 8.
    Baza pentru calculul sumelor de penalizare, o constituie notice-ul şi actul de evidenţă a timpului de staţionare.
    4. Dacă expeditorul/navlositorul nu prezintă marfă la transport în timp de 8 zile, de la termenul convenit sau, o prezintă în cantitate mai mică decât s-a prevăzut în comanda convenită, cărăuşul are dreptul de a refuza transportul şi de a solicita de la expeditor/navlositor plata unei penalităţi în valoare de 50% din navlul pentru întreaga marfă neprezentată la transport, sau să ceară plata demurrage-ului, în conformitate cu pct. 3 al prezentului articol.
    Penalitatea indicată se percepe şi în cazul în care expeditorul/navlositorul prezintă marfa la transport, încălcând condiţiile punctului 7 al art. 7 şi cărăuşul nu consideră posibilă preluarea la transport a unei astfel de mărfi.
    Penalizarea plătită de expeditor/navlositor se reduce la 1/3 (cu 1/3) în acele cazuri, în care expeditorul/navlositorul va fi prevenit cărăuşul în legătură cu neprezentarea mărfii, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul convenit.
    5. În cazul neprezentării mărfii sau nepunerii la dispoziţie a tonajului pentru efectuarea volumelor de transport, convenite între expeditor/navlositor şi cărăuş într-o perioadă de timp determinată (lună, trimestru sau alt interval de timp), expeditorul/navlositorul şi cărăuşul poartă răspunderea materială reciprocă, în valoarea indicată la punctele 3, 4 ale prezentului articol.
    6. Expeditorul/navlositorul se eliberează (exonerează) de plata amenzii/penalizării indicate la pct. 4 al prezentului articol, dacă:
    6.1. Marfa iniţial avizată va fi înlocuită de expeditor/navlositor, în acelaşi port, în termenul indicat de comandă, cu altă marfă, care să asigure primirea de către cărăuş a navlului, în sumă nu mai mică decât cea convenită iniţial şi cu condiţia ca nava desemnată pentru punerea la dispoziţie să fie aptă pentru transportul noii mărfi şi să nu necesite cheltuieli suplimentare ale cărăuşului.
    6.2. Pe baza înţelegerii cu cărăuşul, în locul mărfii avizate iniţial, expeditorul/navlositorul prezintă la transport - în termenul indicat de comandă - aceeaşi sau altă marfă în alt port, situat pe cale de navigaţie a navei, cu condiţia ca să se asigure primirea de către cărăuş, a navlului în sumă nu mai mică decât cea convenită anterior.
    7. Părţile se exonerează de responsabilitate, conform articolului dat, în cazul apariţiei circumstanţelor indicate la punctele 6.1-6.4., ale articolului 12.
    ART. 12
    Responsabilitatea cărăuşului pentru furnizarea la timp şi transportul în siguranţă al mărfii
    1. Cărăuşul este obligat să asigure livrarea la timp şi în siguranţă a mărfii din portul de expediţie în portul de destinaţie.
    2. Responsabilitatea cărăuşului pentru marfa preluată la transport, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 3 al prezentului articol, începe din momentul primirii mărfii pe navă şi se termină în momentul predării mărfii de pe navă, fapt consemnat şi confirmat de documentele corespunzătoare.
    3. Responsabilitatea cărăuşului pentru marfa preluată sau predată de el, în condiţiile punctului 2 al articolului 7, începe din momentul primirii mărfii în magazie şi se încheie în momentul predării mărfii din magazie, ceea ce de asemenea se confirmă cu emiterea documentelor corespunzătoare.
    4. Termenul de livrare a mărfii, stabilit în anexa nr. 4, începe să se calculeze de la ora 0 a zilei următoare zilei terminării tuturor operaţiilor de încărcare/descărcare a mărfii cât şi a tuturor formalităţilor necesare, şi se încheie în ziua înmânării primitorului, a notice-ului care confirmă că nava este gata de descărcare. În perioada de iarnă, de la 1 Decembrie la 28(29) februarie, termenul de livrare a mărfurilor nu este reglementat.
    5. Pentru pierderea sau insuficienţa mărfii, cărăuşul poartă responsabilitatea în măsura valorii reale a mărfii pierdute sau lipsă.
    Pentru deteriorarea mărfii, cărăuşul răspunde, plătind suma cu care a scăzut valoarea mărfii, stabilită în ziua primirii ei de către cărăuş.
    Dacă valoarea mărfii ambalate-bucăţi nu este inclusă în scrisoarea de trăsură, compensarea pentru coletul pierdut sau deteriorat, se face în măsura valorii reale, dar nu poate depăşi 500 franci elveţieni.
    Valoarea mărfii se fixează pe baza facturii (invoice) expeditorului/navlositorului.
    6. Cărăuşul nu răspunde pentru pierderea, insuficienţa sau deteriorarea mărfii dacă acestea s-au produs ca urmare a următoarelor cauze sau evenimente, ce nu depind de cărăuş:
    6.1. Caz de forţă majoră şi apariţia unor fenomene naturale periculoase (cutremur, uragan, furtună, ceaţă foarte densă, scurgerea gheţurilor, ape mari, ape mici).
    6.2. Acţiuni sau dispoziţii ale autorităţilor (reţinere, arest, carantină, etc.).
    6.3. Acţiuni de război sau alte acte fortuite (diversiuni, revolte, piraterie, terorism şi altele).
    6.4. Acţiuni organizate ale muncitorilor şi funcţionarilor (greve, rezistenţă pasivă, etc.)
    6.5. Nerespectarea de către expeditor a condiţiilor punctului 2 al articolului 2 privitor la interzicerea la transport anumitor categorii de mărfuri, a punctului 3, la art. 2, referitor la transportul mărfurilor periculoase, cât şi alte acţiuni sau omisiuni ale expeditorului/navlositorului sau primitorului, care contravin prevederilor prezentului Acord (insuficienţe sau defecţiuni la ambalaje (tare), transportarea mărfii neambalate, deşi aceasta solicită ambalaj, etc.).
    6.6. Defecte tăinuite ale mărfii.
    6.7. Disponibilitate naturală a mărfii de a pierde calităţile sale iniţiale, în procesul de transport (oxidare, ruginire, deformare termică, etc.) sau posibilitatea deteriorării din partea rozătoarelor, insectelor, etc.
    6.8. Pierderi naturale ale mărfii în limitele normelor, indicate în anexa nr. 5 a Convenţiei.
    6.9. Deteriorarea mărfii în procesul de încărcare/descărcare cu forţele şi mijloacele expeditorului sau primitorului.
    Se presupune că, dacă nu se dovedeşte contrariul (sau: până în momentul dovedirii contrariului), pierderile, insuficienţa sau deteriorarea mărfii conform condiţiilor stipulate de punctele 6.1.-6.9., s-au produs în realitate în virtutea circumstanţelor menţionate în aceste puncte.
    7. Cărăuşul nu răspunde pentru insuficienţa, deteriorarea sau perisarea mărfii, dacă primitorul nu dovedeşte că deficienţele s-au produs din vina cărăuşului, în următoarele cazuri:
    7.1. Marfa a sosit în portul de descărcare în magaziile de marfă ale navei în bună stare - cu sigiliile intacte ale expeditorului, aplicate în conformitate cu condiţiile punctului 4 al articolului 7.
    7.2. Marfa a fost livrată în ambalaj (tară) intact, fără urme de violare pe drum.
    7.3. Marfa a fost livrată în prezenţa însoţitorului, conform condiţiilor punctului 3 al art. 7.
    8. Dacă expeditorul nu a comunicat cărăuşului despre caracterul periculos al mărfii, sau marfa a fost dată sub o denumire incorectă, iar cărăuşul la recepţionarea ei nu a putut, prin examinare exterioară să constate caracteristicile acesteia, o astfel de marfă, în situaţia apariţiei unui pericol real pentru navă, pentru altă marfă sau pentru oamenii de la bord, poate fi, în orice moment descărcată de cărăuş, sau distrusă/dezafectată după cum o cer împrejurările, fără plata compensaţiei, cu atribuirea tuturor cheltuielilor în contul expeditorului.
    Dacă, caracterul periculos al mărfii va fi semnalat înainte de începerea încărcării navei, cărăuşul are dreptul de a refuza primirea mărfii şi de a solicita plata a 50% din suma navlului. În cazul depistării caracterului periculos al mărfii pe parcursul voiajului şi al descărcării, distrugerii sau dezafectării acesteia, expeditorul mărfii/navlositorul plăteşte navlul în întregime cât şi compensează cărăuşului cheltuielile legate de descărcare, distrugere sau dezafectare a mărfii.
    Toate pierderile şi cheltuielile cauzate în legătură cu transportul mărfii periculoase sunt în contul părţii, care a încălcat condiţiile prezentului articol.
    9. Pentru nerespectarea termenului de livrare a mărfii, prevăzut de pct. 4 al prezentului articol, cărăuşul va plăti navlositorului o penalizare în proporţie de 0,3% din suma navlului, pentru fiecare 24 ore întârziere, dar nu mai mult de 25% din navlu.
    Cărăuşul se exonerează de plata penalizării, dacă solicitarea acesteia nu a fost prezentată în 30 zile de la sosirea navei în portul de descărcare.
    10. Cărăuşul nu poartă responsabilitatea pentru întârziere la livrarea mărfii, în cazul apariţiei circumstanţelor indicate la spct. 6.1.-6.5 şi 8 ale prezentului articol.
    ART. 13
    Circumstanţele care împiedică transportul şi predarea mărfii
    1. Dacă în urma apariţiei circumstanţelor indicate la spct. 6.1.-6.4. ale art. 12 navigaţia se închide, se opreşte sau se limitează, şi marfa nu poate fi livrată pe calea apei în portul de destinaţie, cărăuşul trebuie neîntârziat să se adreseze pentru dispoziţii expeditorului/navlositorului.
    2. Dacă în termen de 48 ore de la primirea comunicării referitoare la apariţia circumstanţelor care împiedică transportul, expeditorul/navlositorul nu dă nici un fel de dispoziţie referitoare la marfă, sau, dacă această dispoziţie se dovedeşte imposibil de îndeplinit, din cauze independente de cărăuş, cărăuşul poate, după cum consideră de cuviinţă, pe riscul şi cheltuiala expeditorului să:
    2.1. aştepte înlăturarea obstacolelor sau reluarea navigaţiei, sau până la sosirea acestui moment, să predea spre păstrare marfa în alt port;
    2.2. returneze marfa în portul de expediţie;
    2.3. ducă marfa la punctul de destinaţie pe altă cale de transport, chiar mai scumpă.
    3. Dacă în portul de destinaţie marfa nu poate fi descărcată, cărăuşul are dreptul să efectueze uşurarea navei de marfă şi/sau să descarce marfa, după cum consideră de cuviinţă, în alt punct fie el şi mai îndepărtat. În acest caz, cărăuşul are dreptul la un adaos la navlu.
    4. Referitor la măsurile luate de cărăuş în cazul apariţiei unor obstacole la transport, cărăuşul informează expeditorul/navlositorul.
    Expeditorul mărfii/navlositorul este obligat să plătească navlul proporţional cu distanţa efectivă de transport, până la întreruperea acestuia, dacă între părţi nu se convine altceva.
    5. În cazul ivirii unor situaţii care împiedică predarea mărfii (imposibilitatea stabilirii primitorului, neprezentarea de către primitor a scrisorii de trăsură, refuzul plăţii sumelor aferente cărăuşului, etc.), cărăuşul este obligat să informeze neîntârziat expeditorul/navlositorul despre existenţa unor circumstanţe care fac imposibilă predarea mărfii şi să ceară dispoziţiile corespunzătoare.
    6. Dacă în 48 ore de la primirea comunicării cărăuşului privind respectivele obstacole, expeditorul/navlositorul nu dă dispoziţiile corespunzătoare sau dacă aceste dispoziţii se dovedesc imposibil de îndeplinit din cauze ce nu depind de cărăuş, marfa poate fi reţinută pe navă, în conformitate cu condiţiile punctului 11, al art. 8, sau depozitată de cărăuş la magazie, în contul şi pe riscul expeditorului/navlositorului, sau returnată în portul de expediţie, în contul şi cu riscul expeditorului/navlositorului.
    7. Toate cheltuielile cărăuşului, legate de aşteptarea dispoziţiei expeditorului/navlositorului, şi de alte acţiuni ale acestuia, determinate de împrejurările care împiedică transportul, descărcarea şi punerea la dispoziţie (punctele 1-6, ale prezentului articol) intră în contul expeditorului/navlositorului.
    8. Mărfurile care nu pot fi predate, cărăuşul le poate vinde fără vreun acord special, în următoarele cazuri:
    8.1. dacă sunt mărfuri uşor perisabile;
    8.2. dacă, din cauza depozitării prelungite valoarea mărfii se poate diminua considerabil;
    8.3. dacă valoarea depozitării poate depăşi considerabil valoarea mărfii;
    8.4. dacă expeditorul/navlositorul nu dispune în privinţa mărfii, în termenul indicat de cărăuş.
    În cazurile indicate la punctele 8.1.-8.3., mărfurile pot fi vândute fără întârziere, iar la punctul 8.4. nu mai devreme decât peste o săptămână de la expirarea termenului indicat de cărăuş.
    9. Suma încasată la vânzarea mărfii, în cazurile indicate la pct. 8 al prezentului articol, după reţinerea tuturor cheltuielilor neachitate de expeditor/navlositor, legate de transport şi vânzare, se pune la dispoziţia expeditorului/navlositorului. Dacă suma încasată la vânzare este insuficientă, expeditorul/navlositorul este obligat să completeze partea care lipseşte.
    10. Cărăuşul informează expeditorul/navlositorul despre predarea mărfii la magazie, vânzare sau alte acţiuni ale sale, legate de imposibilitatea predării mărfii în portul de destinaţie.
    11. Dacă vânzarea mărfii este infructuoasă sau rezultatele insuficiente sau dacă marfa va fi confiscată de autorităţi sau nava, expeditorul/navlositorul este obligat să compenseze cărăuşului toate cheltuielile legate de aceasta, sau alte sume neplătite încă.
    12. Dacă primitorului i se predă scrisoarea de trăsură (originalul), şi dacă marfa nu este primită de el în termenul preconizat, sau nu poate fi predată din alte cauze, o astfel de marfă se depozitează în contul şi cu riscul primitorului, despre care fapt acesta trebuie să fie informat.
    Depozitarea unor asemenea mărfuri, predarea lor la magazie, cât şi vânzarea se realizează pe baza dispoziţiilor punctelor 6, 8, 10 şi 11, ale prezentului articol, referitoare la primitor.
    Primitorul/navlositorul poartă răspunderea în faţa cărăuşului pentru staţionarea (fără motiv) a navei, cauzată de neprimirea la timp a mărfii în conformitate cu condiţiile punctului 11, al art. 8.
    ART. 14
    Deschiderea şi închiderea navigaţiei
    1. În cazul apariţiei circumstanţelor indicate la subpunctele 6.1.-6.4 ale art. 12, fiecare dintre întreprinderile de navigaţie membre ale prezentei Convenţii poate închide navigaţia, opri sau limita transporturile, în întregime sau parţial, pe diferite sectoare ale Dunării.
    2. Cărăuşul va înştiinţa printr-o dispoziţie corespunzătoare pe întreprindere, asupra datelor de închidere şi deschidere a navigaţiei, de oprire, limitare sau reluare a transporturilor, avizând despre acestea, celelalte companii de navigaţie, navlositorii, organizaţiile de transport în trafic combinat şi altele, după cum consideră de cuviinţă.
    3. În cazul punerii navei la iernat, la apariţia scurgerii gheţurilor/îngheţ, expeditorul mărfii/navlositorul se exonerează de plata tuturor cheltuielilor de păstrare a mărfii la bordul navei, pe perioada iernatului, dacă marfa a fost preluată la transport, înainte de 1 noiembrie.
    Începutul perioadei de iernat se consideră ziua intrării efective la iernat a navei, iar sfârşitul iernatului - ziua deschiderii oficiale a navigaţiei, în conformitate cu pct. 2 al prezentului articol.
    ART. 15
    Refuzul (retragerea) participării la acord
    1. Fiecare din părţi are dreptul să se retragă din contractul/înţelegerea de transport marfă fără compensarea celeilalte părţi, a pierderilor legate de aceasta, ivite până la plecarea navei din portul de încărcare, în cazurile indicate la punctele 6.1.-6.4 ale articolului 12.
    Toate cheltuielile de descărcare a mărfii, le suportă expeditorul mărfii/navlositorul.
    ART. 16
    Pretenţii, reclamaţii, arbitraj
    1. Orice pretenţii faţă de cărăuş, se prezintă de către primitor sub formă scrisă, cu anexarea documentelor necesare, cum ar fi: scrisoarea de trăsură, actul de predare a mărfii - factura (invoice), calculul pierderilor şi alte documente, care să confirme dreptul la pretenţii.
    În cazurile prevăzute la punctele 12.1-13.1. şi 13.2. ale art. 7, toate pretenţiile referitoare la cantitatea mărfii livrate se avizează expeditorului.
    2. Cărăuşul este obligat în decurs de 3 luni de la primirea pretenţiei, să o examineze şi să avizeze în scris solicitantul, despre satisfacerea sau respingerea pretenţiei.
    Dacă cărăuşul a refuzat pretenţia, sau a satisfăcut-o parţial, sau nu a luat-o în considerare în termenul indicat, primitorul are dreptul să înainteze reclamaţia (plângerea).
    3. Reclamaţiile rezultate din înţelegerea de transport marfă, se iau în considerare de către tribunalul competent, de la locul de aflare al pârâtului. Pe baza înţelegerii dintre cărăuş şi primitor, litigiul dintre aceştia, poate fi examinat în cadrul comisiei de arbitraj, convenită de părţi.
    4. Termenul de valabilitate al reclamaţiei, pentru toate tipurile de pretenţii ale participanţilor la transport şi persoanelor terţe, reieşite din înţelegerea de transport, se stabileşte la 1 an. Acest termen se calculează:
    4.1. În cazul lipsei sau deteriorării mărfii - din ziua predării acesteia la primitor;
    4.2. În cazul pierderii mărfii - din ziua în care marfa ar fi trebuit să fie predată;
    4.3. În cazul neplăţii navlului - din ziua exonerării termenului plăţii;
    4.4. În cazul insuficienţei sau excedentului de navlu - din ziua plăţii efective a cheltuielilor de transport;
    4.5. La toate celelalte pretenţii - din ziua intrării în vigoare a dreptului la reclamaţie.
    5. Termenul de valabilitate se întrerupe pe timpul examinării pretenţiei.
    6. Pentru fiecare zi de întârziere, partea obligată să efectueze plata va plăti o penalizare în valoare de 0,05% din suma neplătită la timp, per zi de plată. Aceleaşi condiţii sunt valabile pentru plăţile legate de hotărârile tribunalului sau arbitrajului.
    7. Plăţile la pretenţii şi reclamaţii, legate de navluri, se fac în valuta de plată a transportului.
    Plăţile la pretenţii şi reclamaţiile, legate de pierderea sau deteriorarea mărfii, se fac în valuta pentru care această marfă a fost achiziţionată de solicitant, dacă nu s-a convenit altceva.
    ART. 17
    Avaria comună
    1. Prin avarie comună se înţelege totalitatea cheltuielilor excepţionale şi sacrificiilor făcute, intenţionat şi conştient, în scopul protejării şi salvării navei, mărfii şi navlului, împotriva unui pericol comun pentru acestea.
    2. Dispatch-ul de avarie comună se formulează pe baza "Regulilor dunărene de avarie comună 1990" (Anexa nr. 6), cu excepţia cazurilor când se prevede altceva prin înţelegerea dintre participanţii la avaria comună.
    ART. 18
    Dreptul de ipotecă
    Cărăuşul dispune de dreptul de ipotecă asupra mărfii, în asigurarea (conform condiţiilor prezentei convenţii) plăţilor ce-i revin din navlu şi avaria comună, taxe suplimentare, amenzi, etc., în concordanţă cu legislaţia în vigoare, din ţara de exercitare a dreptului la ipotecă.
    ART. 19
    Ordinea de introducere a modificărilor şi completărilor
    Modificările şi completările la prezenta Convenţie se examinează şi se confirmă de către Conferinţa Directorilor întreprinderilor de navigaţie dunărene - membre ale Convenţiei de la Bratislava.
    ART. 20
    Termenul de acţiune al convenţiei
    1. Prezenta Convenţie intră în vigoare de la 1 ianuarie 1990 şi se încheie pe un termen nedeterminat.
    Odată cu încheierea prezentei Convenţii îşi pierde valabilitatea Convenţia despre Condiţiile generale de transport mărfuri pe Dunăre din 1955.
    2. Fiecare dintre întreprinderile de navigaţie semnatare poate renunţa la participarea la prezenta Convenţie, după 6 luni de la avizarea scrisă a intenţiei sale, la celelalte întreprinderi de navigaţie.
    Ieşirea din Convenţie nu eliberează pe participant de responsabilitatea în privinţa obligaţiilor avute pe timpul participării sale la Convenţie.
    ART. 21
    Depozitarul
    Prezenta Convenţie s-a semnat la Siofok (Ungaria) în 1989, într-un exemplar în limba rusă şi s-a dat spre păstrare la SPD, care va remite copii autorizate ale Convenţiei, fiecărei întreprinderi de navigaţie semnatare.
    Adoptată în oraşul SIOFOK

    Ungaria, la 23 septembrie 1989.

    ANEXA 1

 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │Expeditorul şi adresa lui │SCRISOARE DE TRĂSURĂ Nr. │
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │Primitorul şi adresa lui │Denumirea întreprinderii de navigaţie │
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi adresa avizatului │Transportul mărfurilor se realizează pe baza│
 ├───────────────────────────────┤convenţiei în vigoare, despre condiţiile de │
 │Nava, proprietarul │transport marfă în trafic internaţional pe │
 ├───────────────────────────────┤Dunăre (Convenţia de la Bratislava). │
 │Portul de încărcare │ │
 ├───────────────────────────────┤ │
 │Portul de descărcare │ │
 ├───────────┬───────────────┬───┴─────┬─────────────────┬────────────────────┤
 │Mărcile şi/│ Denumirea │ Numărul │ Masa brutto/ │ Volumul │
 │ numerele │mărfii şi/felul│de/colete│ kg │ mc │
 │ │ ambalajului │ │ │ │
 ├───────────┴───────────────┼─────────┴─────────────────┴────────────────────┤
 │ Calculul navlului şi al │ Remarci speciale │
 │ taxelor/ │ │
 ├───────────────┬───────────┴───────────────┬────────────────────────────────┤
 │Pescajul navei,│ Prescripţii de plată/ │ Locul întocmirii │
 │ mediu, cm/ │ │ │
 ├───────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┤
 │ / Anexe / │
 ├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────┤
 │Masa mărfii la pescaj,│ Sigiliul, │ Data │
 │ kg / │ amprenta şi / Nr. │ │
 ├──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────┤
 │ Data depunerii │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ / Semnătura / Ştampila │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Denumirea întreprinderii de navigaţie

            ACTUL DE MĂSURARE A PESCAJULUI NAVEI

    Nava Data
    Portul de încărcare/descărcare Pescajul în portul de încărcare,
    cm.
                                                Prova Mijloc
    Pupa

    Bordul tribord

    Bordul babord

    Pescaj mediu ........ cm, ceea ce corespunde la ........ t, marfă, conform
    tabelului de marfă al navei

    OBSERVAŢII:
    Cărăuşul ...........................................................

    Primitorul .........................................................

    Actul se întocmeşte în portul de încărcare/descărcare pentru nava în balast
    (goală) şi cu marfă, după încărcare; în portul de descărcare/încărcare
    pentru nava încărcată şi în balast (goală), după descărcare.


    ANEXA 3

                     NORMELE DE ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE ÎN
                        PRINCIPALELE PORTURI DUNĂRENE

 ┌─────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
 │ Ţara/Portul │ Felul mărfii │Norma în tone la│ Nr. de nave │
 │ │ │ o navă pe zi/ │ operate │
 │ │ │ în 24 ore │ concomitent │
 │ │ ├────────┬───────┤ │
 │ │ │ Inc. │ Desc. │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │RFG Passau │Metal în pachete sau │ 250│ 250│2 barje, din care:│
 │ │rulouri │ │ ├──────────────────┤
 │ │ │ │ │1 de marfă uscată │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea │ 150│ *│1 de marfă lichidă│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 240│ 240│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ulei mineral │ *│ 400│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │Austria Linz/oraş│Minereu, pirită, │ *│ 650│7 barje de marfă │
 │ │ │ │ │uscată, │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │magnezit, toate cu │ │ │din care: │
 │ │graifer │ │ ├──────────────────┤
 │ │ │ │ │1 barjă cu │
 │ │ │ │ │cereale; │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Săruri de potasiu │ 500│ 500│1 barjă cu │
 │ │fosfaţi │ │ │îngrăşăminte în │
 │ │ │ │ │bazinul nr. 7. │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs tip 1 şi 2 │ *│ 400│2 barje cu marfă │
 │ │ │ │ │vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │şarjă │ │ │2 barje cu mărfuri│
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs tip 3 │ *│ 300│1 barjă cu │
 │ │ │ │ │containere │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în pachete/ │ 1000│ 1000│ │
 │ │rulouri │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Oţel profilat, plăci, │ 400│ 400│ │
 │ │laminate │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Alte obiecte din fier │ 200│ 200│ │
 │ │şi oţel │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼────────┼───────┤ │
 │ │Îngrăşăminte în saci │ 450│ *│ │
 │ │(burdufe), la bazinul ├────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │nr. 7. în portul │ 170│ *│ │
 │ │comercial │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │substanţe chimice în │ 170│ *│ │
 │ │saci │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri în butoaie │ 250│ *│ │
 │ ├──────────────────────┼────────┼───────┤ │
 │ │Hârtie în rulouri, în │ 250│ *│ │
 │ │alt ambalaj, carton │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Celuloză │ 125│ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fibră, fire toarse în │ 170│ *│ │
 │ │pachete │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale în vrac │ 240│ 240│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea în pachete │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn de cherestea │ *│ 130│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Azbest în saci, în │ 170│ 170│ │
 │ │baloţi │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 170│ 170│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Krems │Metal rulouri/pachete │ -│ 1200│1 barjă cu cereale│
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ţevi, tije pătrate, │ 380│ *│2 barje uscate │
 │ │profile, toate din │ │ │ │
 │ │fier sau oţel │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Kalemanită │ *│ 320│- │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea în pachete │ 240│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lut (argilă) │ *│ 240│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ *│ 160│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale în vrac │ 200│ 200│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Viena/ │Brichete vrac, │ *│ 300│2 barje de marfă │
 │ │Freudenau │încărcate cu greifer │ │ │uscată │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs tip 3 │ *│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 400│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Perlit, nisip, ambele │ *│ 400│ │
 │ │încărcate cu greifer │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea în pachete │ 250│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Piatră ponce, zgură │ *│ 400│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pirită în vrac │ *│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal pachete şi │ 500│ 500│ │
 │ │rulouri │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sticle în suporturi │ 160│ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Malţ în saci │ 160│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ulei de lubrifiere în │ 250│ *│ │
 │ │butoaie │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Hârtie în rulouri, │ 250│ *│ │
 │ │până la 2 tone - │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │alte dimensiuni │ 120│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Hârtie în pachete │ 100│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Daplen în saci │ 120│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Carton, confecţii din │ 100│ *│ │
 │ │carton │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Conserve în pachete │ 100│ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Conserve de orice fel │ 100│ 100│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Viena/ │Cereale vrac │ 480│ 480│1 barjă de marfă │
 │ │Albern │ │ │ │uscată │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │Cehosl. │Cereale grele │ 550│ 500│11 barje, din │
 │Bratislava │ │ │ │care: │
 │Slovacia ├──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 300│ 300│7 barje de marfă │
 │ │ │ │ │uscată │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ 500│ *│1 tanc cu păcură │
 │ │ │ │ │de export │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ 600│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pirită │ *│ 600│3 tancuri cu alte │
 │ ├──────────────────────┼────────┼───────┤produse petroliere│
 │ │Fosfaţi │ *│ 450│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri gen. │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal, ţevi │ 400│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Petrol brut şi produse│ *│ 800│ │
 │ │petroliere │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment în saci │ 400│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Materiale lemnoase │ 300│ 270│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Creozot │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 700│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Komarno │Fosfaţi │ *│ 500│7 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată, │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale grele │ 550│ 500│din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 300│ 300│4 barje cu minereu│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ 600│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ 500│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal şi ţevi │ 350│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 1000│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │Ungaria Capelj │Bauxite │ 800│ 750│8 barje din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal şi ţevi │ 550│ 550│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale grele │ 550│ 550│4 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 500│ 500│1 barjă cu cereale│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 200│ 220│3 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │în vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ 500│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu indian │ *│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Tială │ 200│ *│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Dunaujvaroş│Cereale grele │ 250│ *│ │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 200│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 1250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 640│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mohaci │Lemne de foc │ *│ 150│ │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea în pachete │ *│ 100│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 500│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune, cocs │ 500│ 450│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Baia │Vin în vrac │ 370│ *│1 barjă marfă │
 │ │ │ │ │ │lichidă │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │Iugosl. Apatin │Cărbune │ *│ 800│1 barjă marfă │
 │ │ │ │ │uscată │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Marfă în saci │ *│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Superfosfat │ *│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pirite │ *│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ *│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Celuloză │ *│ 150│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale grele │ *│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ *│ 100│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Tablă (metal laminat) │ *│ 300│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Osiek │Minereu fier şi │ 1500│ 1500│2 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată, │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │bauxite, cu macarale │ │ │din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu fier şi │ 2000│ *│1 barjă marfă vrac│
 ├─────────────────┤bauxite cu terminalul ├────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │1 barjă mărfuri │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Oţel de armătură, │ 1000│ 1000│ │
 │ │în snopi │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Bare de oţel │ 1000│ 1300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fontă │ 500│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în foi, în │ 500│ 500│ │
 │ │pachete sau rulouri │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăminte în saci │ 500│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăminte, cu │ *│ 1000│ │
 │ │macaralele │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. vrac, cu │ 1500│ *│ │
 │ │terminalul │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment în saci │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale, cu macarale │ *│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale cu terminal │ 1500│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Material tăiat, uscat │ 1000│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea în pachete │ 400│ 400│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Grinzi (buşteni) │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Celuloză │ 250│ 250│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Vukovar │Min. de fier şi │ 1000│ 1000│5 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată, │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │bauxite │ │ │din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal │ 750│ 400│4 barje cu marfă │
 │ │ │ │ │în vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┤ │
 │ │Cocs │ *│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fontă │ 250│ 450│1 barjă cu mărfuri│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┤generale │
 │ │Îngrăş. în saci │ 350│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment în saci │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Brame │ *│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune, şarjă │ *│ 1800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Tablă în pachete şi │ *│ 500│ │
 │ │rulouri │ │ │ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Opatovaţ │Petrol │ *│ 4000│2 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │lichidă │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │2 barje de marfă │
 │ │ │ │ │uscată, │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │1 barjă cu marfă │
 │ │ │ │ │în vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │1 barjă cu mărfuri│
 │ │ │ │ │gen. │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │4 barje de marfă │
 │ │ │ │ │lichidă │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Novi Sad │Bauxite │ 800│ *│3 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată, │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 500│ 500│din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. în saci │ 250│ 250│1 barjă cu marfă │
 │ │ │ │ │în vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 250│ 250│2 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │gen. │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pietriş │ *│ 2000│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Belgrad │Pirite │ 1000│ 1000│5 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Bauxite │ 1000│ *│din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ 1000│ 1000│2 barje marfă vrac│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 300│ 300│3 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │gen. │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ 500│ 500│sau containere │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cositor în lingouri │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cablu │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ţevi │ 500│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în rulouri │ 700│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Oţel în armătură │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Plumb şi Zinc │ 700│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cupru, oţel şi fontă │ 500│ 500│ │
 │ │în plăci │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. în ciment în│ 300│ 300│ │
 │ │saci │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fontă în lingouri │ 700│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea în pachete │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în bare │ *│ 500│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pancevo │Cablu │ 200│ 250│2 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ţevi │ 300│ 300│din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în rulouri │ 400│ 400│1 barjă cu marfă │
 │ │ │ │ │vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Oţel de armătură │ 300│ 300│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Marfă în saci │ 200│ 200│4 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │lichide │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cupru, oţel, fontă în │ 250│ 250│ │
 │ │plăci │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în bare │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în foi (tablă) │ 450│ 450│ │
 │ │în pachete, până la 7 │ │ │ │
 │ │tone │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal în foi, rulouri │ 500│ 500│ │
 │ │până la 20 tone │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea │ 150│ 150│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Nisip curat │ *│ 2000│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Petrol (ţiţei) │ *│ 2500│ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Smederevo │Tablă rulouri, 7-20 to│ 500│ 500│3 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Tablă pachete şi │ 400│ 400│din care: │
 ├─────────────────┤rulouri, până la 7 to │ │ ├──────────────────┤
 │ │ │ │ │2 barje cu marfă │
 │ │ │ │ │vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu de fier │ 800│ 800│1 barjă cu mărf. │
 │ │concentrat │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Brame, 10-20 tone │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Brame, până la 10 to │ 450│ 450│ │
 │ │şi ţevi │ │ │ │
 ├─────┬───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Prahovo │Concentrat │ *│ 650│2 barje marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată │
 ├─────┴───────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ *│ 1000│din care: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale în rulouri │ *│ 800│1 barjă cu marfă │
 │ │ │ │ │vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Brame │ *│ 600│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ţevi │ 500│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Bauxite │ 700│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal de armătură şi │ 450│ 450│ │
 │ │profile │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fontă │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri în saci │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri generale │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 700│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Foi de metal în │ 400│ 400│ │
 │ │pachete │ │ │ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │România│ │ │ │ │ │
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Moldova │Lemn rotund │ 125│ *│1 barjă │
 │ │Veche │ │ │ │ │
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Drencova │Lemn rotund │ 125│ *│1 barjă │
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Orşova │Cărbune │ *│ 600│2 barje │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu lemn rotund │ * 250│ 650 *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sare │ 250│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale şi ţevi │ 450│ 450│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. vrac │ 350│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. saci │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sodă calcinată în saci│ 400│ *│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Calafat │Cereale │ 400│ *│ │
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Corabia │Cereale │ 400│ *│ │
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Turnu │Cereale │ 400│ *│2 barje, din care:│
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Măgurele │Cărbune │ *│ 600│1 barjă cu minereu│
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 500│1 barjă cu cereale│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. vrac │ 350│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. în saci │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu, pirite │ *│ 700│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Zimnicea │Cereale │ 350│ *│1 barjă │
 ├───────┼─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Giurgiu │Cereale grele │ 600│ 400│6 barje, din care:│
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 300│ 300│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 600│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │de masă │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 550│1 barjă cu cereale│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 750│3 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │lichide │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale şi ţevi │ 450│ 450│cu prod. │
 │ │ │ │ │petroliere │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. vrac │ 350│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. saci │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sodă calcinată în saci│ 350│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Păcură │ 800│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Comb. Diesel │ 800│ *│1 barjă │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Olteniţa │Cărbune │ *│ 600│ │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 550│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 750│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale şi ţevi │ 450│ 450│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. vrac │ 350│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. saci │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sodă calcinată │ 350│ *│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Călăraşi │Cocs │ *│ 550│1 barjă │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 750│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale şi ţevi │ 450│ 450│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. vrac │ 350│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăm. saci │ 400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sodă calc. în saci │ 350│ *│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Brăila │Cereale grele │ 800│ 600│5 barje, din care:│
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 400│ 400│1 barjă cu cereale│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu şi concentrat │ 800│ 700│1 barjă cu minereu│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ 700│ *│1 barjă cu lemn │
 │ │ │ │ │rotund │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 250│ 200│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 200│ 150│1 barjă cu fosfaţi│
 │ │ │ │ │şi │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment în saci │ 400│ 350│concentrate │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 500│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Galaţi │Cereale grele │ 800│ 600│7 barje: │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale uşoare │ 400│ 400│1 barjă cu cereale│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu şi concentrat │ 800│ 700│2 barje cu minereu│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 250│ 200│2 barje cu lemn │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 250│ 200│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ 800│ *│1 barjă cu fosfaţi│
 │ │ │ │ │şi │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment în saci │ 400│ 350│concentrat │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune │ *│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │Bulgaria Lom │Conserve │ 300│ *│5 barje de marfă │
 │ │ │ │ │uscată │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe, legume │ 300│ *│din care │
 │ │proaspete │ │ │2 barje cu marfă │
 │ │ │ │ │vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Care electr., motocare│ 300│ *│2 barje cu mărf. │
 │ │ │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │maşini agricole │ │ │1 barjă cu vin │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ 450│ 450│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Automaşini │ *│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Vin în vrac │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment │ 500│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Şine │ *│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Barit, fluorit │ 500│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 400│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu, cărbune │ 1200│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal neferos │ *│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cherestea │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ţevi │ 400│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pulpă │ 350│ *│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Oriahovo │Conserve │ 300│ *│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │ │gen. │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe-legume │ 300│ -│ │
 │ │proaspete │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărfuri gen. │ 200│ 200│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Semovit │Conserve │ 200│ *│1 barjă cu mărf. │
 │ │ │ │ │ │gen. │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe, legume │ 300│ *│ │
 │ │proaspete │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Vin în vrac │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 200│ 200│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Sviştov │Ciment │ 500│ 250│3 barje de marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Conserve │ 300│ *│1 barjă cu marfă │
 │ │ │ │ │vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe, legume │ 300│ *│1 barjă cu mărf. │
 │ │proaspete │ │ │generale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 300│ 300│1 barjă cu vin │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu │ *│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 200│ 200│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Vin vrac │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ *│ 400│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ruse │Conserve │ 300│ *│5 barje ce marfă │
 │ │ │ │ │ │uscată │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe, legume │ 300│ *│2 barje cu mărf. │
 │ │proaspete │ │ │în vrac │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Care electr. motocare │ 300│ *│2 barje cu marf. │
 │ │ │ │ │gen. │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │maşini agricole │ │ │1 barjă cu vin │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Echipament electric │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Carb, minereu │ 1200│ 800│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfat │ 450│ 450│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 300│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Automaşini │ *│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Vin în vrac │ 300│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment │ 500│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Şine │ *│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale neferoase │ *│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 250│ 250│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Pulpă │ 350│ 350│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │Ucraina Reni │Cereale │ 700│ 650│9 barje, din care:│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metale şi ţevi │ 750│ 750│2 barje minereu │
 │ │ │ │ │concentrat │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Şine │ 600│ 550│2 barje cărb. cocs│
 │ │ │ │ │sau amestec de │
 │ │ │ │ │şarjă │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment │ 700│ 650│1 barjă cereale │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. gen. │ 400│ 400│2 barje mărf. gen.│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereu concentrat │ 1500│ 1250│2 tancuri petrol │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărb. şi şarjă │ 1400│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ 650│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Bauxite │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Îngrăşăminte │ 500│ 500│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ 700│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Lemn rotund │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Automaşini │ 600│ 600│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Conserve │ *│ 400│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe, legume │ *│ 500│ │
 │ │proaspete │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ţiţei │ *│ 2000│ │
 ├───────┬─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Izmail │Şine │ 600│ 500│ │
 ├───────┴─────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cereale │ 650│ 650│6 barje de marfă │
 │ │ │ │ │uscată: │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Metal │ 750│ 750│2 barje cu minereu│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Ciment │ 600│ 550│şi concentrat │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Mărf. generale │ 400│ 350│2 barje cu cărb. │
 │ │ │ │ │şi │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fosfaţi │ 700│ *│amestec de şarjă │
 │ │ │ │ │şi cocs │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fontă │ 600│ 600│1 barjă cu cereale│
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cocs │ 600│ *│1 barjă cu metal │
 │ │ │ │ │sau │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Minereuri şi │ 1500│ 1250│mărf. generale │
 │ │concentrate │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Cărbune şi şarjă │ 1100│ *│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Conserve │ *│ 300│ │
 ├─────────────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼──────────────────┤
 │ │Fructe şi legume │ *│ 350│ │
 │ │proaspete │ │ │ │
 └─────────────────┴──────────────────────┴────────┴───────┴──────────────────┘


    OBSERVAŢIE:
    1. La portul Regensburg sunt în vigoare următoarele norme:
    a) Marfă în vrac (cu graifer):
    până la 250 t * 1 zi
    până la 600 t * 2 zile
    până la 1000 t * 3 zile
    până la 1500 t * 4 zile
    b) Marfă manevrată cu cârlig (mărf. gen.) cu excepţia celor nominalizate separat.
    până la 125 t * 1 zi
    până la 300 t * 2 zile
    până la 500 t * 3 zile
    până la 750 t * 4 zile
    până la 1000 t * 5 zile
    până la 1450 t * 6 zile
    c) Marfă manevrată cu cârlig (mărf. generale) în saci sau pachete 125 t pe zi.
    Timpul de stalii la fiecare navă începe la ora 7.30 a zilei următoare zilei în care a sosit nava (excluzând sâmbăta şi duminica). Ordinea de sosire şi nr. navelor operate nu se ia în calcul.
    2. În cazul acumulării unui nr. mai mare de nave în portul Regensburg, ca urmare a unor situaţii de forţă majoră, (inundaţii, curgerea gheţurilor, care au ca urmare întreruperea navigaţiei), timpul de stalii la fiecare navă începe din momentul eliberării cheului (danei), la care a fost planificată operarea navei respective.
    3. Încărcarea poverilor grele în colete peste 5000 kg se stabileşte după timpul efectiv pierdut, dacă nu se prevede altceva prin înţelegerea de transport.
    4. Alte categorii de marfă nominalizate în prezenta anexă, se operează după norme de operare la mărfuri generale.
    5. La încărcare-descărcare mărfuri generale, care necesită cântărire, sortare, normele se diminuează cu 20%.
    6. Mărfurile care, prin act emis de autorităţile sanitare s-au dovedit a avea caracteristici dăunătoare şi periculoase pentru sănătatea încărcătorilor şi pentru care este stabilit un procedeu tehnic de operare - se operează luând în considerare timpul efectiv utilizat.

    ANEXA 4

    TERMENELE DE LIVRARE A MĂRFURILOR PE DUNĂRE (în zile)

 ┌─────────────────────┬────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
 │SECTORUL │Dist. în│Octombrie, noiembrie,│Mai, iunie, iulie,│
 │ │ km │ martie, aprilie │august, septembrie│
 │ │ ├──────────┬──────────┼────────┬─────────┤
 │ │ │ Aval │ / Amonte │ Aval │ / Amonte│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Rogensburg-Passau │ 153│ 2│ 4│ 2│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Passau-Linz │ 91│ 2│ 3│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Linz-Viena │ 206│ 3│ 4│ 2│ 3│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Viena-Bratislava │ 61│ 1│ 2│ 1│ 1│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Bratislava-Komarno │ 100│ 1│ 2│ 1│ 1│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Komarno-Budapesta │ 121│ 1│ 3│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Budapesta-Mohaci │ 200│ 2│ 3│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Mohaci-Novi Sad │ 192│ 2│ 4│ 2│ 3│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Novi Sad-Belgrad │ 85│ 1│ 2│ 1│ 1│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Belgrad-Moldova Veche│ 122│ 1│ 2│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Moldova Veche-Tr. │ 117│ 2│ 4│ 2│ 2│
 │Severin │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Tr. Severin-Lom │ 188│ 2│ 3│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Lom-Samovit │ 135│ 1│ 2│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Samovit-Ruse, Giurgiu│ 114│ 1│ 2│ 1│ 1│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Ruse, Giurgiu-C.Vodă │ 194│ 2│ 3│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │C. Vodă-Galaţi-Reni │ 172│ 2│ 3│ 1│ 2│
 ├─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┤
 │Galaţi-Reni-Izmail │ 81│ 1│ 2│ 1│ 2│
 └─────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┘


    ANEXA 5

                   NORMELE DE PIERDERI NATURALE

 ┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │ Denumirea mărfii │ Norma de pierderi, în din │
 │ │ masa mărfii │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Minereu de mangan │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Magneziu şi alte zăcăminte chimice, │ │
 │în vrac │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Celuloză │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Sare de bucătărie │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Fructe şi legume proaspete │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Carne proaspătă │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Piele argăsită şi piele crudă, în │ │
 │saramură │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Tutun │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Cărbune, cocs │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Minereu de fier │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Concentrat de zinc │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Lemne de foc, cherestea, cărbune de lemn│ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Materiale de construcţii, de provenienţă│ │
 │minerală │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Îngrăşăminte ambalate │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Îngrăşăminte în vrac │ 2,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Ciment │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Grăsimi │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Peşte sărat │ 1,5 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Hamei │ 1,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Scoarţă de copac, rădăcini │ 1,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Lână neprelucrată │ 1,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Carne congelată │ 1,0 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Alte mărfuri uscate, predispuse la │ │
 │pierderi naturale în timpul │ │
 │transportului │ 0,5 │
 ├─────────────────────────┬──────────────┼──────────────────────────────────┤
 │Mărfuri lichide cu (masa)│- până la 0,8 │ │
 │greutatea specifică │t/m.c. │ 2,0 │
 ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │- peste 0,8 t │ │
 │ │/m.c. │ 1,5 │
 └─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘    OBSERVAŢIE:
    1. Normele constituie limite admisibile şi se aplică numai la mărfuri preluate la transport, la masă.
    2. În cazul transportului mărfurilor în vrac, cu umplere, manipulare în timpul procesului de transport, normele se măresc cu 0,3% pentru fiecare caz de operare.

    ANEXA 6

    REGULILE DUNĂRENE DE AVARIE COMUNĂ, 1990

    În interesul perfecţionării în continuare şi dezvoltării colaborării în domeniul transporturilor de marfă pe Dunăre, întreprinderile de navigaţie: BL, BRP, DDSG, DL, MAHART, CNFR NAVROM, GIURGIUNAV, NFR DROBETA, SPD, UDP, JRB, RBK, UKRECIFLOT au convenit în privinţa următoarelor reguli de avarie comună.
    Aceste reguli constituie parte inseparabilă a "Convenţiei privind condiţiile generale de transport mărfuri, în trafic internaţional pe Dunăre" şi intră în vigoare pentru toate transporturile, cu excepţia cazurilor când altceva s-a stabilit prin convenţia dintre participanţii la avaria comună.

    Regula 1
    DISPOZIŢII GENERALE
    Prin avarie comună se înţelege totalitatea cheltuielilor excepţionale şi sacrificiilor făcute premeditat şi raţional, în scopul preîntâmpinării şi/sau salvării patrimoniului - navei, mărfii şi navlului de la un pericol comun pentru acestea.
    Avaria comună se repartizează între navă, marfă şi navlu, proporţional cu valorile lor de contribuţie, în conformitate cu regulile expuse mai jos.
    Regula 2
    CHELTUIELILE ÎN COMPENSAŢIE
    Orice cheltuieli suplimentare, efectuate în locul altor cheltuieli, care ar trebui să fie atribuite avariei comune, trebuie considerate ca avarie comună, dar numai în limitele cheltuielilor care, în acest mod s-a reuşit să fie evitate.
    Acceptate în acest mod, cheltuielile se reduc cu suma pierderilor care ar fi apărut în cazul unui curs normal al navigaţiei.
    Regula 3
    EXCLUDEREA PIERDERILOR ŞI CHELTUIELILOR INDIRECTE
    În avaria comună se includ numai acele pierderi, daune şi cheltuieli care constituie urmarea directă a actului de avarie comună.
    Pierderile sau daunele, rezultate din întârzierile în timpul sau după cursă, cum ar fi cele cauzate de oscilaţii ale cursurilor valutare, pierderi la preţul pieţii etc., cât şi alte pierderi indirecte, nu se consideră ca fiind de avarie comună.
    Regula 4
    VINA LA AVARIE
    Repartizarea cheltuielilor şi pierderilor la avaria comună se face de asemenea atunci când evenimentul, care a condus la avaria comună, este condiţionat de vina unuia sau mai multora din participanţii la avarie.
    Aceasta însă nu lipseşte pe participanţii la avaria comună de dreptul de recuperare/percepere/ a pierderilor de la partea vinovată.
    Regula 5
    TIPUL DE PREZENTARE A DOVEZILOR
    Intervalul de timp pentru dovedirea faptului că pierderile şi cheltuielile trebuie compensate pe baza avariei comune, se stabileşte de partea care solicită o astfel de compensare.
    Regula 6
    COMPENSAREA CHELTUIELILOR DE SALVARE
    6.1. Navelor companiilor de navigaţie participante la Convenţia de la Bratislava care acordă ajutor una celeilalte, în caz de avarie comună, li se compensează cheltuielile pe baza condiţiilor şi taxelor prevăzute de Convenţia de remorcare, acordare ajutor navelor în caz de avarie şi de agenturare (anexa 5, cap. 11), cu aplicarea coeficientului 3,0 la taxa pe oră, pentru munca remorcherului.
    6.2. În celelalte cazuri, cheltuielile făcute de părţi în scopul salvării, pe baza acordului sau în alt mod, se consideră ca ţinând de avaria comună în măsura în care operaţiile de salvare, au fost întreprinse în scopul protejării patrimoniului împotriva pericolului comun.
    6.3. În avaria comună se compensează pierderile suferite de nava care dă ajutor (pierderea echipamentului, pierderi la reparaţii cauzate de diferite deteriorări etc.) şi pentru care se întocmeşte un document corespunzător, cât şi pierderile legate de scoaterea din funcţiune a navei.
    6.4. Dispoziţiile prezentei reguli se aplică fără limitări (restricţii) chiar dacă navele salvatoare şi salvată, aparţin sau se află la dispoziţia unuia şi aceluiaşi armator.
    Regula 7
    ALIMBAREA NAVEI
    Dacă nava, ca urmare a avariei, sacrificării sau altor circumstanţe excepţionale este nevoită să efectueze descărcarea (alimbarea) mărfii, cu păstrarea ei în continuare, la avaria comună se iau în considerare:
    1. Pierderile la descărcarea mărfii din navă, păstrarea acesteia şi de încărcarea la loc a mărfurilor luate de pe navă.
    2. Cheltuielile de arendare a navei care efectuează alimbarea.
    3. Pierderile şi daunele de reparaţie a deteriorărilor suferite de navă (nava care face alimbarea), cât şi pierderile legate de scoaterea ei din exploatare.
    4. Deteriorările apărute pe nava care a suferit avaria, în timpul alimbării.
    5. Pierderile şi cheltuielile legate de pierderea şi deteriorarea mărfii la descărcarea, păstrarea şi încărcarea acesteia.
    6. Primele plătite asiguratorilor pentru asigurarea suplimentară a navelor.
    Regula 8
    PORTUL - ADĂPOST
    8.1. La avaria comună se compensează pierderile apărute în cazul inundaţiilor, curgerii gheţurilor, scăderii bruşte şi considerabile a nivelului apei, alte cazuri legate de necesitatea unei escale în portul-adăpost, aflării în port şi ieşirii din port, inclusiv eventuala remorcare, paza navei încărcate, cât şi taxele portuare. Cheltuielile asemănătoare sunt susceptibile de a fi compensate dacă nava cu marfa a fost forţată să se întoarcă în portul de încărcare.
    8.2. Dacă nava a fost obligată să se deplaseze dintr-un port-adăpost în altul în scopul realizării unei reparaţii, se aplică dispoziţiile punctului 1 al regulii date. Pierderile legate de trecerea amintită, inclusiv reparaţia şi remorcajul, se consideră de avarie comună.
    8.3. Dacă în portul-adăpost se descarcă o partidă de marfă destinată altui port, o astfel de marfă trebuie să participe la plăţile (cotele-parte) de avarie comună, ca şi cum ar fi rămas pe navă până în momentul ieşirii acesteia din port. Dacă însă în portul-adăpost se descarcă întreaga marfă din navă, compensarea pierderilor de avarie comună se întrerupe.
    8.4. Dacă se produc inundaţii sau curgerea gheţurilor, după sosirea navei încărcate în portul de descărcare şi nava trebuie să părăsească acest port înainte de terminarea operaţiilor de manipulare a mărfii şi să găsească alt port sigur, acesta din urma se va considera port-adăpost.
    8.5. Dacă nava, din cauza inundaţiilor sau curgerii gheţurilor trebuie să rămână în port după descărcarea mărfii destinate acestui port, un astfel de port se consideră port-adăpost numai pentru mărfuri destinate altor porturi.
    8.6. Dacă nava părăseşte cu de la sine putere portul-adăpost, cheltuielile legate de aceasta nu se vor compensa.
    Regula 9
    DETERIORAREA MAŞINILOR
    La avaria comună se compensează deteriorările apărute pe nava avariată, ca urmare a funcţionării forţate a maşinilor, cât şi deteriorării instalaţiilor de comandă, mişcare, remorcare şi altor mecanisme, avarieri care s-au produs în urma eforturilor navei de a ieşi de pe banc.
    Regula 10
    PUNEREA PREMEDITATĂ PE BANC ŞI SCUFUNDAREA/INUNDAREA
    În avaria comună se iau în considerare deteriorările produse navei şi/sau mărfii, prin punerea premeditată pe uscat (banc) sau scufundarea premeditată.
    Regula 11
    INCENDIUL PE NAVĂ
    În avaria comună se iau în considerare deteriorările cauzate navei sau mărfii de apă sau altfel, inclusiv daunele de la scoaterea pe mal sau inundarea (scufundarea) navei incendiate. Nu se compensează însă daunele provocate de fum sau sistemul de încălzire, indiferent de modul în care au fost produse.
    Regula 12
    RIDICAREA NAVEI SCUFUNDATE
    Dacă nava în caz de avarie a fost scufundată sau inundată, pierderile şi daunele de ridicare a navei cu marfă, sunt atribuite avariei comune.
    Regula 13
    CONVOIUL DE NAVE
    13.1. În regulile date, prin convoi de nave se înţelege un efectiv de mijloace plutitoare (nave), legate între ele astfel încât un mijloc plutitor luat separat dintr-un alt convoi, nu are liberate de mişcare.
    13.2. Dacă au avut loc acţiuni de salvare a uneia şi/sau mai multor nave ale convoiului şi mărfii lor, de la un pericol comun, pentru acestea se aplică toate dispoziţiile prezentelor reguli.
    O navă din convoi nu se află într-un pericol comun cu altă navă a convoiului, dacă aceasta, prin simpla desprindere de cealaltă navă, poate fi scoasă în afara pericolului.
    13.3. Pentru calculul valorilor de contribuţie şi a compensaţiilor la avaria comună, prin navă şi marfă se înţelege valoarea totală a tuturor navelor din convoi şi mărfurilor aflate în pericol comun.
    Regula 14
    COMPENSAREA - NAVĂ ÎN AVARIA COMUNĂ
    14.1. Suma compensată în calitate de avarie comuna pentru pierderile sau daunele cauzate corpului navei, maşinilor acesteia, mecanismelor şi/sau instalaţiilor, va fi:
    14.1.1. în cazul reparaţiei sau înlocuirii - valoarea raţională, efectivă a reparaţiei sau înlocuirii a ceea ce s-a pierdut sau deteriorat;
    14.1.2. în cazul în care reparaţia sau înlocuirea nu s-a făcut - micşorarea raţională a valorii, cauzată de o astfel de deteriorare sau pierdere, însă în limitele valorii de deviz a reparaţiei.
    14.2. În cazurile de naufragiu total efectiv al navei, în acele cazuri în care valoarea reparaţiei defecţiunilor ar depăşi valoarea navei în stare bună, suma de compensat la avaria comună se face egală cu diferenţa dintre valoarea estimativă a navei în bună stare (neavariată), după scăderea din aceasta a valorii estimative a defecţiunilor remediate, dar care nu ţin de avaria comună şi valoarea navei în stare avariată, valoare care poate fi determinată de câştigul net de vânzare.
    14.3. Dacă la reparaţie materialele sau detaliile vechi se înlocuiesc cu altele noi, compensaţia se reduce cu suma corespunzătoare diferenţei dintre preţul nou şi cel vechi, după principiul "Nou pentru vechi"(ş).
    Calculul (aprecierea) se face la:
    1/5 din valoarea corpului navei, maşinilor ei, mecanismelor şi/sau instalaţiilor (dispozitivelor), aflate în exploatare de la 2 la 5 ani, în momentul avariei.
    1/4 - de la 6 la 10 ani, inclusiv;
    1/3 - de la 11 ani şi peste.
    La navele aflate în exploatare până la 2 ani, calculele şi cheltuielile la reparaţiile provizorii nu se efectuează.
    La ancore şi lanţuri de ancoră, cabluri de remorcare şi de legătură nu se fac calcule.
    14.4. Calculele trebuie făcute numai pornind de la valoarea materialelor sau detaliilor, finisate în producţie şi pregătite pentru instalarea la bordul navei.
    14.5. Compensarea pentru avarierea navei nu trebuie să depăşească suma care s-ar fi compensat în cazul naufragiului complet al acesteia.
    Regula 15
    COMPENSAŢIA - MARFĂ ÎN AVARIA COMUNĂ
    15.1. Dacă marfa este sacrificată, se compensează valoarea mărfii în conformitate cu invoice-ul vânzătorului după calculul sumei corespunzătoare deteriorărilor care nu ţin de avaria comună.
    Valoarea mărfii include în sine valoarea asigurării şi navlului, cu excepţia cazurilor în care acest navlu nu era pe riscul mărfii.
    15.2. Dacă marfa este deteriorată, se compensează diferenţa dintre preţul mărfii în stare bună (neavariată) şi preţul ei în stare deteriorată. Dacă marfa deteriorată s-a vândut, se compensează diferenţa dintre preţul netto - în stare nedeteriorată - şi câştigul net de la vânzare.
    15.3. Armatorul navei este obligat fără întârziere să avizeze expeditorul/navlositorul despre deteriorarea părţii sale de marfă şi primind indicaţiile necesare, să asigure evaluarea dimensiunilor caracterului şi cauzelor defecţiunilor, cât şi să ia măsuri pentru preîntâmpinarea daunelor ulterioare.
    Regula 16
    COMPENSAŢIA - NAVLU ÎN AVARIA COMUNĂ
    Navlul neplătit pentru mărfurile pierdute se compensează în avaria comună, în valoarea navlului brut pierdut.
    Regula 17
    COMPENSAŢIA - PROCENTE ÎN AVARIA COMUNĂ
    Pentru cheltuielile, sacrificiile şi alte sume atribuite avariei comune, se calculează procente în proporţie de 7% din sumele anuale, începând din momentul plăţii acestor sume, sau din momentul în care marfa pierdută ar fi trebuit predată primitorului, până la expirarea unui interval de o lună de la data întocmirii dispatch-ului.
    Regula 18
    PIERDERILE LA STABILIREA DAUNELOR - COMPENSAREA ÎN AVARIA COMUNĂ
    Cheltuielile legate de efectuarea expertizelor, evaluărilor sau vânzării mărfii, a cercetărilor (investigaţiilor) necesare pentru întocmirea dispatch-ului, cât şi indemnizaţia de dispatch, se atribuie avariei comune.
    Regula 19
    VALOAREA DE CONTRIBUŢIE
    19.1. Valoarea de contribuţie a navei se stabileşte pe baza valorii în ziua terminării cursei, în starea în care se află nava la momentul respectiv.
    19.2. Valoarea de contribuţie a mărfii se stabileşte pe baza invoice-ului vânzătorului. În valoarea mărfii se includ cheltuielile de asigurare şi navlu, dacă navlul intră în riscul mărfii. De la (din) această sumă se scade valoarea tuturor pierderilor şi deteriorărilor mărfii până în momentul terminării descărcării.
    19.3. La valoarea de contribuţie a navei, mărfii şi navlului se adaugă suma compensată la avaria comună, pentru bunurile sacrificate, dacă aceasta nu fusese deja inclusă.
    19.4. Valoarea de contribuţie a navlului pe riscul cărăuşului, reprezintă navlul - brutto.
    19.5. Orice mijloace de utilizare a coletelor de marfă, participă la cotele parte de avarie comună, la acelaşi nivel cu marfa.
    Regula 20
    DEPOZITELE DE BANI
    Armatorul navei are dreptul în vederea asigurării plăţilor, să solicite de la armatorul mărfii sau părţile care îl reprezintă, depozite de bani şi se obligă să depună aceşti bani într-un anumit cont bancar, indicat în angajamentul scris. Suma astfel depusă, împreună cu procentele calculate (dacă acestea există), folosesc ca asigurare a plăţii către părţile care au dreptul la aceasta, compensaţii de avarie comună sau diverse cheltuieli ce trebuiesc plătite din partea mărfii, pentru care s-a primit depozitul. Plăţile sau rambursările din depozitele de bani se fac timp de 15 zile, după recunoaşterea comună a dispatch-ului. Pentru sumele depuse în contul avariei comune, se calculează 7% procente anuale. Dobânzile bancare primite la aceste sume se atribuie avariei comune. Depozitele, plăţile prealabile şi rambursările nu ating obligaţiile definitive ale părţilor.
    Requla 21
    ÎNTOCMIREA ŞI CONTESTAREA DISPATCH-ULUI
    21.1. Armatorul navei are dreptul, iar dacă aceasta o solicită fie şi numai unul din participanţii la avaria comună, atunci el este obligat să dea o declaraţie privind întocmirea documentelor de avarie comună, în cel mult un an de la terminarea cursei.
    21.2. Valuta dispatch-ului este stabilită de dispasor, luând în considerare, în primul rând, valutele cheltuielilor prevalente de avarie comună. Valuta de plată a contribuţiei de obicei corespunde valutei cheltuielilor şi pierderilor evidenţiate în avaria comună, cu condiţia ca acest lucru să nu contravină înţelegerilor de plată interguvernamentale sau altor dispoziţii locale, referitoare la valută.
    21.3. Fiecare participant la avaria comună, este obligat la cererea dispasorului, sau a armatorului navei, să prezinte orice documente şi informaţii necesare pentru întocmirea dispatch-ului (scrisoare de trăsură, factură, etc.). În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, dispasorul este în drept să ia o hotărâre pe baza materialelor aflate la dispoziţia sa, sau cu luarea în considerare a practicii uzuale, iar această hotărâre va fi valabilă până la dovedirea contrariului.
    21.4. Dispatch-ului constituie un document obligatoriu pentru toţi participanţii, dacă aceştia, în termen de 30 zile de la primirea lui, nu au prezentat dispasorului pretenţiile.
    21.5. Dacă dispasorul a revizuit dispatch-ul pe baza pretenţiilor prezentate lui, el va reţine noul document din nou, tuturor participanţilor. În cazul în care unul dintre participanţi nu este de acord cu hotărârea definitivă a dispasorului, acesta are dreptul să o conteste pe cale juridică.
    21.6. Participanţii la avaria comună sunt obligaţi să compenseze contribuţia în baza dispatch-ului, în decurs de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

                              -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016