Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIA INTERNATIONALA din 7 iulie 1978  privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIA INTERNATIONALA din 7 iulie 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart*)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 258 din 15 octombrie 1992
──────────
    *) Traducere.
──────────
    Părţile la aceasta convenţie,
    dorind sa promoveze siguranţa vieţii şi a bunurilor pe mare şi sa protejeze mediul marin, prin stabilirea de comun acord a standardelor internaţionale de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart,
    luînd în considerare faptul ca acest scop poate fi atins în condiţiile cele mai bune prin încheierea unei Convenţii internaţionale referitoare la standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart,
    au convenit asupra următoarelor:
    ART. I
    Obligaţii generale conform convenţiei
    (1) Părţile îşi asuma responsabilitatea să aplice prevederile convenţiei şi ale anexei**) care constituie parte integrantă a convenţiei. Orice referire la convenţie constituie, în aceeaşi timp, o referire la anexa.
    **) Anexa va fi comunicată autorităţilor competente direct interesate.

    (2) Părţile îşi asuma responsabilitatea promulgării tuturor legilor, decretelor, ordinelor şi regulamentelor şi luării tuturor celorlalte măsuri necesare aplicării integrale a convenţiei astfel încît să se asigure de faptul ca, din punctul de vedere al siguranţei vieţii şi a bunurilor pe mare şi al protecţiei mediului marin, navigatorii de la bordul navelor sînt atestaţi şi apţi pentru efectuarea serviciului.

    ART. II
    Definiţii
    În contextul prezentei convenţii, cu excepţia unor prevederi contrare, s-au formulat următoarele definiţii:
    a) parte desemnează un stat pentru care convenţia a intrat în vigoare;
    b) administraţie desemnează guvernul părţii care autorizeaza arborarea pavilionului sau;
    c) dovada de atestare desemnează un document valabil, indiferent de numele sub care acesta este cunoscut, emis de către administraţie sau cu autorizaţia acesteia, sau recunoscut de către administraţia care autorizeaza deţinătorul acesteia să execute funcţia după cum este stabilit în acest document sau după cum se prevede prin regulamentele naţionale;
    d) atestat desemnează atributul de deţinere legală a unei dovezi de atestare;
    e) organizaţie desemnează Organizaţia Interguvernamentală Consultativa Maritima (I.M.C.O.);
    f) secretar general desemnează secretarul general al organizaţiei;
    g) nava maritima desemnează o nava, excepţind nava care naviga numai în ape interioare sau în ape din zone adapostite sau foarte apropiate acestora unde se aplică regulamentele portuare;
    h) nava de pescuit desemnează o nava utilizata pentru capturarea de peste, balene, foci, morse sau alte vietati marine;
    i) Regulamentul de radiocomunicatii desemnează Regulamentul de radiocomunicatii anexat sau considerat ca fiind anexat celei mai recente convenţii internaţionale de telecomunicaţii în vigoare în acel moment.


    ART. III
    Domeniul de aplicare
    Convenţia se va aplica navigatorilor de la bordul navelor maritime, autorizate sa arboreaza pavilionul unei părţi cu excepţia celor care efectuează serviciul la bordul:
    a) navelor militare, navelor auxiliare sau altor nave, care sînt proprietatea unui stat sau exploatate de acesta şi sînt angajate numai pentru serviciul guvernamental necomercial; cu toate acestea fiecare parte trebuie să se asigure, prin adoptarea unor măsuri adecvate care să nu afecteze operaţiunile sau capacitatile operationale ale acestor nave, ca persoanele care efectuează serviciul la bord îndeplinesc cerinţele convenţiei în măsura în care acest fapt este raţional şi posibil;
    b) navelor de pescuit;
    c) ambarcatiunilor de agrement care nu sînt angajate în activitatea de comerţ;
    d) navelor cu corp din lemn de o construcţie simpla.


    ART. IV
    Comunicarea informaţiilor
    (1) Părţile trebuie să comunice cît mai curînd posibil secretarului general:
    a) textul legilor, decretelor, ordinelor, regulamentelor şi instrumentelor promulgate pentru problemele ce se afla în sfera de interes a convenţiei;
    b) detaliile complete, acolo unde este cazul, despre conţinutul şi durata cursurilor de pregătire, precum şi sistemul naţional de examinare şi alte cerinţe pentru fiecare dovada de atestare emisă conform convenţiei;
    c) un număr suficient de modele pentru dovezile de atestare emise conform convenţiei.

    (2) Secretarul general va aduce la cunoştinţa tuturor părţilor primirea oricăror comunicări sub incidenţa paragrafului (1) a) şi inter alia, în contextul paragrafelor (IX) şi (X), le va furniza la cerere orice informaţii care i-au fost comunicate sub incidenţa paragrafelor (1) b) şi c).

    ART. V
    Alte tratate şi interpretarea lor
    (1) Toate tratatele, convenţiile şi acordurile anterioare privind standardele de pregătire a navigatorilor, atestarea şi efectuarea serviciului de cart, aflate în vigoare între părţi, se vor aplica integral pe durata prestabilita:
    a) navigatorilor cărora nu li se aplică prezenta convenţie;
    b) navigatorilor cărora li se aplică prezenta convenţie în ceea ce priveşte problemele pentru care nu exista prevederi exprese.

    (2) Cu toate acestea, în măsura în care asemenea tratate, convenţii sau acorduri contravin prevederilor convenţiei, părţile trebuie să-şi revizuiasca angajamentele în conformitate cu aceste tratate, convenţii şi acorduri în scopul de a se asigura că nu exista nici un conflict între aceste angajamente şi obligaţiile care le revin conform convenţiei.
    (3) Toate problemele care nu sînt prevăzute în mod expres în convenţie rămîn supuse legislaţiei părţilor.
    (4) Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu va prejudicia codificarea şi dezvoltarea Dreptului Marii, de către Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Dreptului Marii, conferinţa convocată urmare a Rezoluţiei 2750 C (XXV) a Adunării Generale a Naţiunilor Unite; de asemenea, convenţia nu va prejudicia cerinţele actuale sau viitoare, precum şi prevederile legale ale oricărui stat în ceea ce priveşte Dreptul Marii, natura şi întinderea jurisdicţiei statului riveran şi a legii pavilionului.

    ART. VI
    Dovezi de atestare
    (1) Dovezile de atestare pentru comandanti, ofiţeri şi pentru alte categorii de navigatori vor fi eliberate acelor candidaţi care, conform cerinţelor administraţiei, îndeplinesc condiţiile referitoare la stagiu, vîrsta, stare de sănătate, pregătire, atestare şi examinare conform prevederilor corespunzătoare din anexa convenţiei.
    (2) Dovezile de atestare pentru comandanti şi ofiţeri eliberate în conformitate cu prezentul articol vor fi vizate de administraţia emitenta sub forma prescrisă în Regula 1/2 din anexa. Dacă limba utilizata pe dovada de atestare nu este limba engleza trebuie adăugată o traducere în această limbă.

    ART. VII
    Prevederi tranzitorii
    (1) O dovada de atestare a competentei sau pentru serviciul la bord în funcţia pentru care convenţia cere o dovadă de atestare, care înainte de intrarea în vigoare a convenţiei pentru o parte a fost emisă conform legilor acelei părţi sau Regulamentului de radiocomunicatii va fi considerată valabilă după intrarea în vigoare a convenţiei pentru partea respectiva.
    (2) După intrarea în vigoare a convenţiei pentru o parte, administraţia acesteia poate continua sa elibereze dovezi de atestare a competentei conform practicii sale precedente pe o perioadă nu mai mare de 5 ani. Asemenea dovezi de atestare vor fi considerate valabile în sensul convenţiei. În timpul acestei perioade de tranzitiei asemenea dovezi de atestare vor fi eliberate numai navigatorilor care şi-au început serviciul la bord, în compartimentul autorizat prin dovezile de atestare, înainte de intrarea în vigoare a convenţiei pentru acea parte. Administraţia trebuie să se asigure de faptul ca toţi ceilalţi candidaţi pentru atestare vor fi examinati şi atestaţi în conformitate cu convenţia.
    (3) În decurs de 2 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei pentru o parte, acea parte poate elibera o dovadă de atestare pentru serviciul la bord navigatorilor care nu poseda nici o dovadă de atestare, conform convenţiei, sau nici o dovadă de atestare a competentei emisă conform legilor acelei părţi înainte de intrarea în vigoare a convenţiei pentru acea parte, în următoarele condiţii:
    a) candidatul a efectuat serviciul la bordul navei în calitatea pentru care solicită o dovadă de atestare timp de minimum 3 ani din ultimii 7 care au precedat intrarea în vigoare a convenţiei pentru acea parte;
    b) candidatul face dovada ca a îndeplinit sarcinile de serviciu în mod satisfăcător;
    c) candidatul se conformează cerinţelor administraţiei în ceea ce priveşte starea de sănătate, inclusiv acuitatea vizuala şi auditiva, ţinînd seama de vîrsta avută la data solicitării dovezii de atestare.

    În sensul convenţiei, o dovadă de atestare pentru serviciul la bordul navei, eliberata conform prevederilor acestui paragraf, va fi considerată echivalenta unei dovezi de atestare eliberate conform convenţiei.

    ART. VIII
    Acordarea de dispense
    (1) În condiţii de extrema necesitate, administraţiile, atunci cînd apreciază că nu se pun în pericol persoanele, bunurile sau mediul marin, pot emite o dispensa care să permită unui anumit navigator să execute serviciul pe o anumită nava pe durata unei perioade specificate ce nu va depăşi 6 luni într-o funcţie pentru care nu deţine dovada de atestare corespunzătoare dar nu în funcţia de radiotelegrafist sau operator radiotelefonist excepţind prevederile contrare din Regulamentul de radiocomunicatie; condiţia care se impune este ca persoana în cauza sa posede cunoştinţe corespunzătoare funcţiei vacante pentru care se acordă dispensa şi o poate îndeplini în maniera sigura, conform cerinţelor administraţiei. Totuşi, nu se vor acorda dispense pentru funcţiile de comandant şi şef mecanic, decît în cazuri de forta majoră şi atunci numai pentru o perioadă cît mai scurta.
    (2) Orice dispensa pentru o funcţie se va acorda numai unei persoane atestate în mod corespunzător sa îndeplinească funcţia imediat inferioară.
    Acolo unde nu se cere, conform convenţiei, o atestare pentru o funcţie inferioară se poate emite o dispensa unei persoane a carei calificare şi experienta sînt, din punct de vedere al administraţiei, corespunzătoare cerinţelor funcţiei care urmează a fi îndeplinite. În cazul în care persoana nu deţine o dovadă de atestare corespunzătoare, persoana respectiva trebuie să dea un test acceptat de administraţie ca dovada ca o atare dispensa i se poate acorda în deplina siguranţa. În plus, administraţiile trebuie să se asigure ca postul în discuţie va fi ocupat de către deţinătorul unei dovezi de atestare corespunzătoare, în timpul cel mai scurt.

    (3) Părţile trebuie să trimită secretarului general, imediat ce e posibil, după data de 1 ianuarie a fiecărui an, un raport care să conţină informaţii asupra numărului total de dispense eliberate pe parcursul anului, navelor maritime, pentru fiecare din funcţiile pentru care se cere o dovadă de atestare cît şi informaţii asupra numărului de nave sub şi peste 1600 TRB.

    ART. IX
    Echivalente
    (1) Convenţia nu va interzice unei administraţii sa păstreze sau sa adopte alte sisteme de pregătire şi educaţie, inclusiv serviciul pe navele maritime şi sistemul organizat la bord adaptat progresului tehnic şi tipurilor speciale de nave şi de comerţ cu condiţia ca nivelul serviciului, cunoştinţele şi eficienta în ceea ce priveşte manevrarea navei şi manipularea mărfii să asigure gradul necesar de siguranţă pe nava şi să aibă un efect preventiv în raport cu poluarea cel puţin echivalente cu prevederile convenţiei.
    (2) Detaliile referitoare la astfel de forme de organizare vor fi raportate cît mai curînd posibil secretarului general, care le va transmite tuturor părţilor.

    ART. X
    Controlul
    (1) Navele, cu excepţia celor excluse prin art. III în timp ce se afla în porturile unei părţi, sînt supuse controlului de către ofiţerii legal autorizaţi de acea parte, care vor verifica dacă toţi navigatorii imbarcati, care trebuie să posede o dovadă de atestare conform convenţiei, sînt atestaţi corespunzător sau deţin dispensa adecvată. Asemenea dovezi de atestare trebuie acceptate, în afară cazului în care exista motive întemeiate pentru a considera ca o dovadă de atestare a fost obţinută în mod fraudulos sau ca deţinătorul acesteia nu este persoana căreia dovada de atestare i-a fost eliberata iniţial.
    (2) În situaţia în care se constata carente în raport cu dispoziţiile paragrafului (1) sau cu procedurile specificate în Regula 1/4 - "Proceduri de control", ofiţerul care executa controlul va informa în scris, imediat, pe comandantul navei şi pe consul sau, în absenta acestuia, cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau autoritate maritima a statului al cărui pavilion îl arboreaza nava, astfel încît să se poată lua măsuri corespunzătoare. O asemenea comunicare trebuie să specifice detalii referitoare la carentele constatate şi motivele în baza cărora partea hotărăşte ca aceste carente prezintă un pericol pentru persoane, bunuri sau mediul marin.
    (3) La exercitarea controlului conform paragrafului (1), avîndu-se în vedere mărimea şi tipul navei, precum şi lungimea şi natura voiajului dacă se constată că nu s-au reglementat carentele menţionate în paragraful (3) din Regula 1/4 şi este evident ca acest fapt prezintă un pericol pentru persoane, bunuri sau mediul marin. Partea care executa controlul trebuie să ia măsuri ca nava sa nu navigheze pînă cînd nu s-a conformat acestor cerinţe şi pericolul a fost îndepărtat. Faptele referitoare la acţiunile întreprinse vor fi raportate prompt secretarului general.
    (4) Atunci cînd se exercită controlul în conformitate cu acest articol trebuie depuse toate eforturile posibile ca nava sa nu fie reţinută sau intirziata în mod nejustificat. În caz contrar nava are dreptul la despăgubiri pentru orice fel de pierderi sau daune rezultate.
    (5) prezentul articol va fi aplicat în asa maniera încît navele autorizate sa arboreaza pavilionul unui stat ce nu este parte la convenţie sa nu beneficieze de un regim preferenţial faţă de navele autorizate sa arboreaza pavilionul unei părţi.

    ART. XI
    Promovarea cooperării tehnice
    (1) Părţile la convenţie trebuie să asigure, prin consultare şi cu ajutorul organizaţiei, sprijinul acelor părţi care solicită asistenţa tehnica pentru:
    a) pregătirea personalului administrativ şi tehnic;
    b) crearea instituţiilor pentru pregătirea navigatorilor;
    c) furnizarea echipamentului şi a dotărilor necesare instituţiilor destinate pregătirii;
    d) organizarea şi urmărirea programelor de pregătire corespunzătoare, incluzind pregătirea practica la bordul navelor maritime;
    e) facilitarea altor măsuri pentru îmbunătăţirea pregătirii şi calificării navigatorilor; toate aceste măsuri sînt de preferat să se ia pe o baza naţionala, subregionala sau regionala, pentru a se putea atinge scopurile pe care şi le propune prezenta convenţie, tinindu-se seama de necesităţile specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare.

    (2) În ceea ce priveşte organizaţia, aceasta îşi va dirija eforturile mai sus menţionate, prin consultare sau prin asociere cu alte organizaţii internaţionale, mai ales cu Organizaţia Internationala a Muncii.

    ART. XII
    Amendamente
    (1) Convenţia poate fi amendata prin una din următoarele metode:
    a) amendamente după discutarea în cadrul organizaţiei:
    (i) orice amendament propus de către o parte va fi înaintat secretarului general care după aceea îl va difuza tuturor membrilor organizaţiei, tuturor părţilor, precum şi directorului general al Biroului Internaţional al Muncii cu cel puţin 6 luni înainte de discutarea acestuia;
    (ii) orice amendamente propuse şi difuzate astfel vor fi înaintate Comitetului pentru Siguranţa Maritima - I.M.C.O. spre analiza;
    (iii) părţile, fie ca sînt sau nu membre ale organizaţiei, vor avea dreptul sa participe la întrunirile Comitetului pentru Siguranţa Maritima în vederea analizarii şi adoptării amendamentelor;
    (iv) amendamentele trebuie să fie adoptate cu o majoritate de 2/3 din părţile prezente şi cu drept de vot în Comitetul Largit pentru Siguranţa Maritima, după cum se prevede în alin. a) (iii), denumit de aici incolo Comitetul Largit pentru Siguranţa Maritima, cu condiţia ca cel puţin 1/3 din părţi să fie prezenta în momentul votării;
    (v) amendamentele astfel adoptate vor fi comunicate de către secretarul general tuturor părţilor pentru accept;
    (vi) un amendament adus unui articol trebuie considerat ca fiind acceptat la data la care acesta va fi acceptat de 2/3 din părţi;
    (vii) un amendament adus anexei trebuie considerat ca fiind acceptat:
    1. la îndeplinirea unei perioade de 2 ani de la data la care a fost comunicat părţilor pentru acceptare; sau
    2. la expirarea unei alte perioade de timp de minimum un an dacă în acest mod s-a hotărît la momentul adoptării amendamentului de către o majoritate de 2/3 din părţile prezente şi cu drept de vot în Comitetul Largit pentru Siguranţa Maritima.
    Cu toate acestea, amendamentele nu sînt considerate a fi acceptate dacă în decursul unei perioade specificate de timp apare una dintre următoarele situaţii: sau mai mult de 1/3 din părţi anunta pe secretarul general ca au obiecţii la amendament sau părţile ale căror flote maritime comerciale combinate constituie minimum 50% din tonajul brut al flotei maritime mondiale, compuse din nave de la 100 TRB în sus, anunta pe secretarul general despre obiecţiile lor la respectivul amendament;

    (viii) un amendament adus unui articol va intra în vigoare pentru acele părţi care l-au acceptat la 6 luni după data la care acesta este considerat ca fiind acceptat; pentru oricare parte care accepta amendamente după această dată, amendamentul va intra în vigoare la 6 luni după acceptul acelei părţi;
    (ix) cu excepţia părţilor care au avut obiecţii faţă de un amendament, conform alin. a) (vii), şi care nu şi-au retras aceste obiecţii, un amendament adus anexei va intra în vigoare pentru toate părţile la 6 luni după data la care se considera ca amendamentul a fost acceptat.
    Înainte de data hotarita pentru intrarea în vigoare, oricare parte poate anunta secretarul general că nu va aplica acel amendament în decursul unui an de la data intrării în vigoare sau pentru o perioadă mai lungă de timp, după cum poate fi hotărît printr-o majoritate de 2/3 a părţilor prezente şi cu drept de vot în Comitetul Largit pentru Siguranţa Maritima, la data adoptării amendamentului;

    b) amendament printr-o conferinţa:
    (i) la solicitarea unei părţi, susţinută de cel puţin 1/3 a celorlalte părţi, organizaţia va convoca, prin asociere sau consultare cu directorul general al Biroului Internaţional al Muncii, o conferinţa a părţilor pentru a discuta amendamentele la convenţie;
    (ii) oricare amendament adoptat printr-o astfel de conferinţa cu o majoritate de 2/3 a părţilor prezente şi cu drept de vot va fi comunicat de către secretarul general tuturor părţilor în vederea acceptării;
    (iii) cu excepţia unor hotărîri contrare ale conferintei, amendamentul se va considera ca fiind acceptat şi va intra în vigoare conform procedurilor specificate în alin. a) (vi) şi a) (viii) sau, respectiv, alin. a) (vii) şi a) (ix) cu condiţia ca referirile din aceste alineate la Comitetul Largit pentru Siguranţa Maritima să fie considerate ca referiri la conferinţa.


    (2) Orice declaraţie de acceptare sau de obiectie, privitoare la un amendament sau orice alta comunicare facuta conform paragrafului (1) a) (ix) va fi înaintată în scris secretarului general, care va informa toate părţile asupra acestei comunicări şi a datei primirii.
    (3) Secretarul general va informa toate părţile despre orice amendament care intră în vigoare, precum şi data de la care acest amendament se va aplica.

    ART. XIII
    Semnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare
    (1) Convenţia va rămîne deschisă pentru semnat la sediul organizaţiei de la 1 decembrie 1978 pînă la 30 noiembrie 1979, iar după aceea va rămîne deschisă pentru aderare. Oricare stat poate deveni parte prin:
    (a) semnarea fără rezerve, în ceea ce priveşte ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau
    (b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau
    (c) aderare.

    (2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se vor efectua prin depunerea unui instrument în acest scop la secretarul general.
    (3) Secretarul general va informa toate statele care au semnat convenţia sau au aderat la ea, precum şi pe directorul general al Biroului Internaţional al Muncii pentru orice semnare sau pentru depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare şi despre data depunerii acestuia.

    ART. XIV
    Intrarea în vigoare
    (1) Convenţia va intra în vigoare la 12 luni de la data la care minimum 25 de state, ale căror flote comerciale combinate constituie minimum 50% din tonajul brut al flotei maritime mondiale compuse din nave de la 100 TRB în sus, au semnat convenţia fără rezerva în ceea ce priveşte ratificarea, acceptarea sau aprobarea sau au depus instrumentele necesare de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu art. XIII.
    (2) Secretarul general va informa toate statele care au semnat convenţia sau a aderat la aceasta despre data la care convenţia va intra în vigoare.
    (3) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus în intervalul celor 12 luni menţionate în paragraful (1), se va aplica în momentul intrării în vigoare a convenţiei sau la 3 luni de la data depunerii instrumentului, dacă aceasta este ulterioară convenţiei.
    (4) Orice instrument de ratificare, acceptare sau aderare depus după data intrării în vigoare a convenţiei va avea efect după 3 luni de la data depunerii.
    (5) După data la care se considera un amendament ca fiind acceptat conform art. XII, oricare instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la convenţia amendata.

    ART. XV
    Denunţare
    (1) Convenţia poate fi denunţată de oricare parte la orice data, după 5 ani de la data la care convenţia a intrat în vigoare pentru acea parte.
    (2) Convenţia va fi denunţată prin comunicare scrisă către secretarul general, care va informa toate celelalte părţi şi pe directorul general al Biroului Internaţional al Muncii despre oricare asemenea comunicare primită, precum şi despre data primirii sale şi despre data la care denunţarea intră în vigoare.
    (3) O denunţare se va aplica la 12 luni după primirea, de către secretarul general, a comunicării de denunţare sau după o alta perioada de timp mai îndelungată, conformă prevederilor din comunicare.

    ART. XVI
    Depunere şi înregistrare
    (1) Convenţia va fi depusa la secretarul general, care va transmite copiile legalizate ale acestuia tuturor statelor care au semnat convenţia sau care au aderat la ea.
    (2) Imediat ce convenţia intră în vigoare, secretarul general va transmite textul acesteia secretarului general al Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.

    ART. XVII
    Limbile oficiale
    Convenţia este redactată într-un singur exemplar în limbile chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola, fiecare text avînd aceeaşi putere legală. Traducerile oficiale în limbile arabă şi germană vor fi pregătite şi depuse împreună cu originalul semnat.

    Pentru conformitate subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de către respectivele lor guverne pentru acest scop, au semnat convenţia.
    Încheiată la Londra, astăzi şapte iulie una mie noua sute şaptezeci şi opt.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016