Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 26 februarie 2019 încheiat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru anul 2019
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 26 februarie 2019  încheiat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti Twitter Facebook
Cautare document

 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 26 februarie 2019 încheiat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru anul 2019

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 186 bis din 8 martie 2019
──────────
    Aprobat prin Ordinul ministrului transportului nr. 562 din 26 februarie 2019, publicat în Mon itorul Oficial, Partea I, nr. 186 din 8 martie 2019.
──────────
                  CONTRACT DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT CU METROUL
        Prezentul Contract de servicii publice al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru anul 2019 se încheie între:
    (1) Ministerul Transporturilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru Răzvan CUC, ministrul transporturilor, pe de o parte, în calitate de Autoritatea Contractantă;
        şi

    (2) Operatorul de transport public Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat prin domnul Dumitru ŞODOLESCU, Director general, în calitate de Operator, pe de altă parte,
        În continuare denumiţi prin prezentul Contract în mod individual "Partea" şi, în mod colectiv, "Părţile".

        ÎNTRUCÂT:
    (A) Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public de călători cu metroul, şi anume:
    - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;
    – Legislaţia naţională aplicabilă cu privire la transportul public de călători cu metroul.

    (B) Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului nr. 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de prestator al serviciului public de transport călători cu metroul;
    (C) Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public cu metroul în Municipiul Bucureşti.

        PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:
    CAP. 1
    Definiţii
        În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea următorul înţeles:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │Înseamnă Autoritatea │
│ │Feroviară Română - │
│ │organismul tehnic al │
│ │Ministerului │
│ │Transporturilor care │
│ │efectuează activităţi │
│ │de certificare, │
│ │autorizare, atestare, │
│ │expertize tehnice, │
│ │avizare documentaţii, │
│"A.F.E.R." │acordare de avize şi │
│ │agremente, servicii de│
│ │recepţie tehnică │
│ │pentru operatorii de │
│ │transport din domeniu │
│ │şi care acordă licenţă│
│ │(autorizaţie specială)│
│ │de transport pentru │
│ │operatorii de │
│ │transport cu trenuri │
│ │de metrou. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă documentul │
│ │eliberat de A.F.E.R. │
│ │care permite accesul │
│"Autorizaţie" │operatorului de │
│ │transport autorizat la│
│ │efectuarea │
│ │transportului cu │
│ │metroul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă un eveniment │
│ │neprevăzut, nedorit │
│ │sau neintenţionat ori │
│ │un lanţ specific de │
│ │asemenea evenimente, │
│ │care are consecinţe │
│ │dăunătoare. │
│ │Accidentele se împart │
│"Accident" │în următoarele │
│ │categorii distincte: │
│ │coliziuni, deraieri, │
│ │accidente la treceri │
│ │de nivel, accidentări │
│ │ale persoanelor │
│ │produse de materialul │
│ │rulant în mişcare, │
│ │incendii şi altele. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă orice │
│ │coliziune sau deraiere│
│ │de trenuri ducând la │
│ │decesul a cel puţin o │
│ │persoană ori la │
│ │vătămarea gravă a 5 │
│ │sau mai multe persoane│
│ │ori producând pagube │
│"Accident grav"│importante ale │
│ │materialului rulant, │
│ │infrastructurii sau │
│ │mediului şi orice alt │
│ │accident similar cu un│
│ │impact evident asupra │
│ │reglementării │
│ │siguranţei feroviare │
│ │ori asupra gestionării│
│ │siguranţei. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Atribuirea directă │
│ │avută în vedere este │
│ │cea reglementată de │
│ │art. 2 litera h) din │
│ │Regulamentul CE nr. │
│ │1370/2007, potrivit │
│ │căruia prin atribuire │
│"Atribuire │directă se înţelege │
│directă" │atribuirea unui │
│ │contract de servicii │
│ │publice unui anumit │
│ │operator de serviciu │
│ │public, fără o │
│ │procedură competitivă │
│ │de atribuire │
│ │prealabilă. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă Ministerul │
│ │Transporturilor având │
│"Autoritatea │calitatea de │
│Contractantă" │autoritate competentă │
│ │conform Regulamentul │
│ │CE nr. 1370/2007. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă orice │
│ │beneficii, în special │
│ │financiare, acordate │
│ │Operatorului din │
│ │bugetul de stat pentru│
│ │îndeplinirea de către │
│ │Operator a │
│ │Obligaţiilor de │
│ │serviciu public, │
│ │potrivit Capitolului 7│
│ │din prezentul │
│ │Contract. Compensaţia │
│ │reprezintă compensaţii│
│ │de serviciu public, │
│"Compensaţie" │definite la art. 2 │
│ │litera (g) din │
│ │Regulamentul CE nr. │
│ │1370/ 2007 drept orice│
│ │beneficii, în special │
│ │financiare, acordate │
│ │direct sau indirect de│
│ │către o autoritate │
│ │competentă din fonduri│
│ │publice în perioada de│
│ │punere în aplicare a │
│ │unei Obligaţii de │
│ │Serviciu Public sau în│
│ │legătură cu perioada │
│ │respectivă. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Contractul este un │
│ │contract de servicii │
│ │publice, astfel cum │
│ │este definit la art. 2│
│ │litera i) din │
│ │Regulamentul CE nr. │
│ │1370/2007, respectiv │
│ │actul obligatoriu din │
│ │punct de vedere │
│ │juridic care confirmă │
│ │acordul încheiat între│
│ │o autoritate │
│"Contract" │competentă şi un │
│ │operator de serviciu │
│ │public cu scopul de a │
│ │încredinţa │
│ │respectivului operator│
│ │de serviciu public │
│ │gestionarea şi │
│ │exploatarea │
│ │serviciilor publice de│
│ │transport de călători,│
│ │sub rezerva unor │
│ │Obligaţii de Serviciu │
│ │Public. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă beneficiile │
│ │financiare acordate │
│ │Operatorului din │
│ │bugetul de stat în │
│ │vederea acoperirii │
│"Diferenţe de │gratuităţilor şi │
│tarif" │reducerilor pentru │
│ │anumite categorii de │
│ │călători, potrivit │
│ │Capitolului 6 din │
│ │prezentul Contract şi │
│ │Anexei 7. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă orice │
│ │eveniment, altul decât│
│ │un accident sau un │
│"Incident" │accident grav, asociat│
│ │cu exploatarea │
│ │trenurilor şi afectând│
│ │siguranţa în │
│ │exploatare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Indicator prin │
│ │intermediul căruia se │
│ │poate aprecia măsura │
│ │în care anumite │
│ │cerinţe sunt │
│ │satisfăcute. În cazul │
│ │soluţionării │
│ │incidentelor şi │
│ │accidentelor feroviare│
│ │şi al plângerilor de │
│ │la pasageri │
│ │fundamentate, │
│ │Autoritatea │
│ │contractantă va │
│"Indicator de │stabili timpul mediu │
│performanţă" │de soluţionare al │
│ │acestora. │
│ │Evaluarea periodică │
│ │survine prin măsurarea│
│ │gradului de realizare │
│ │a indicatorilor │
│ │calitativi şi │
│ │cantitativi necesari │
│ │asigurării gradului de│
│ │siguranţă şi de │
│ │confort al unui │
│ │serviciu de interes │
│ │economic general de │
│ │transport de călători │
│ │cu metroul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Obligaţiile de │
│ │serviciu public sunt │
│ │acele obligaţii │
│ │definite de art. 2 │
│ │litera (e) din │
│ │Regulamentul CE nr. │
│ │1370/2007, respectiv │
│ │acele cerinţe definite│
│ │sau stabilite de către│
│ │o autoritate │
│"Obligaţii de │competentă, pentru a │
│serviciu │asigura servicii │
│public" │publice de transport │
│ │de călători de interes│
│ │general, pe care un │
│ │operator, dacă ar ţine│
│ │seama de propriile │
│ │sale interese │
│ │comerciale, nu şi │
│ │le-ar asuma sau nu şi │
│ │le-ar asuma în aceeaşi│
│ │măsură sau în aceleaşi│
│ │condiţii fără a fi │
│ │retribuit. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă societatea │
│ │comercială care are │
│ │competenţa şi │
│ │capacitatea │
│ │recunoscute dea presta│
│ │serviciile de │
│ │transport public de │
│ │călători cu metroul │
│ │care fac obiectul │
│ │prezentului Contract, │
│ │în condiţiile │
│ │reglementărilor în │
│ │vigoare. │
│ │Operatorul este un │
│ │operator de serviciu │
│ │public, definit la │
│ │art. 2 litera d) din │
│"Operator" │Regulamentul CE nr. │
│ │1370/2007, drept orice│
│ │întreprindere publică │
│ │sau privată sau orice │
│ │grup de astfel de │
│ │întreprinderi care │
│ │exploatează servicii │
│ │publice de transport │
│ │de călători, sau orice│
│ │organism public care │
│ │prestează servicii │
│ │publice de transport │
│ │de călători. │
│ │În cadrul prezentului │
│ │Contract METROREX, în │
│ │subordinea │
│ │Ministerului │
│ │Transporturilor. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă Autoritatea │
│"Parte" │Contractantă sau │
│ │Operatorul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă Autoritatea │
│"Părţi" │Contractantă şi │
│ │Operatorul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │O cotă de profit de │
│"Profit │maxim 3 % (calculat la│
│rezonabil" │total cheltuieli │
│ │eligibile). │
├───────────────┼──────────────────────┤
│"Programul │Înseamnă programul de │
│anual de │întreţinere şi │
│întreţinere şi │reparare a │
│reparare a │infrastructurii de │
│infrastructurii│transport, asumat de │
│de operare" │Operator │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă programul de │
│ │întreţinere şi │
│ │reparare a │
│ │materialului rulant │
│ │utilizat pe reţeaua de│
│ │metrou (trenuri de │
│ │metrou şi vehicule │
│ │tehnice - locomotive, │
│ │vagoane) realizat în │
│ │conformitate cu │
│"Programul │specificaţiile tehnice│
│anual de │impuse de │
│întreţinere şi │constructorii │
│reparare a │vehiculelor şi la │
│materialului │intervalele │
│rulant" │specificate în │
│ │documentele elaborate │
│ │de către AFER, în │
│ │sistem internalizat │
│ │sau prin │
│ │externalizarea │
│ │serviciului către │
│ │terţi în baza unui │
│ │contract de prestări │
│ │servicii, asumat de │
│ │Operator. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă programul │
│ │estimativ al │
│ │lucrărilor de │
│ │investiţii, pentru │
│ │modernizări, │
│ │reabilitări, │
│ │dezvoltări de │
│"Programul de │capacităţi, obiective │
│investiţii │noi, atât fizic, cât │
│ │şi valoric, realizate │
│ │din fonduri publice, │
│ │fonduri comunitare sau│
│ │credite garantate de │
│ │stat, ataşat la │
│ │prezentul Contract ca │
│ │Anexa 2. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Document, utilizat de │
│ │Operator în │
│ │transportul public cu │
│ │metroul, prin care se │
│ │stabilesc orarul de │
│ │circulaţie al │
│ │trenurilor de metrou, │
│ │intervalele de │
│ │succedare a │
│ │trenurilor, lungimea │
│"Programul de │traseului │
│transport al │(magistralei), │
│Operatorului" │staţiile de îmbarcare/│
│ │debarcare a │
│ │călătorilor şi │
│ │intervalul orar de │
│ │desfăşurare a │
│ │activităţii zilnice de│
│ │transport. Programul │
│ │de transport atribuit │
│ │Operatorului este │
│ │ataşat la contract ca │
│ │Anexa 1.2. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă documentul │
│ │întocmit în │
│ │conformitate cu Anexa │
│"Raportul lunar│6.1 la prezentul │
│de constatare" │Contract, în baza │
│ │căruia Autoritatea │
│ │Contractantă plăteşte │
│ │lunar Operatorului │
│ │Compensaţia. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Activitatea de │
│ │transport public de │
│ │călători cu metroul │
│ │desfăşurată pe reţeaua│
│"Serviciu de │de căi ferate │
│transport │subterane şi │
│public de │supraterane, în │
│călători cu │condiţii de confort şi│
│metroul" │siguranţă a │
│ │circulaţiei, în scopul│
│ │satisfacerii │
│ │interesului public, │
│ │social şi de protecţie│
│ │civilă. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă preţul │
│ │perceput de către │
│ │Operator de la │
│ │călători în schimbul │
│ │vânzării Titlurilor de│
│"Tarif" │călătorie, stabilit de│
│ │către Autoritatea │
│ │Contractantă, potrivit│
│ │dispoziţiilor legale │
│ │şi prezentului │
│ │Contract. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Înseamnă orice bilete,│
│ │abonamente, │
│ │legitimaţii de │
│ │călătorie pe suport de│
│ │hârtie (cu sau fără │
│ │bandă magnetică), │
│ │carduri magnetice, │
│ │contactless sau alte │
│"Titluri de │aplicaţii (telefon, │
│călătorie" │etc.), ce permit │
│ │intrarea călătorilor │
│ │în sistemul de │
│ │transport cu metroul, │
│ │fiind beneficiari ai │
│ │Serviciului de │
│ │transport public de │
│ │călători cu metroul, │
│ │emise conform │
│ │prevederilor legale. │
└───────────────┴──────────────────────┘


    CAP. 2
    Obiectul contractului
    2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul de către Operator, cu condiţia îndeplinirii de către Operator a Obligaţiilor de serviciu public, conform prevederilor Regulamentului C.E. nr. 1370/2007.
    2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public de călători cu metroul în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public şi:
    i. Are dreptul la plata Compensaţiei din partea Autorităţii Contractante, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
    ii. Are dreptul la Diferenţe de tarif potrivit prevederilor legale în vigoare, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
    iii. Are dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
    iv. Este titularul dreptului de concesiune asupra infrastructurii de transport necesare prestării Serviciului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 482/1999 şi a Contractului de Concesiune nr. MM 4793 din 27.09.2001, cu completările ulterioare, în vigoare la data încheierii prezentului contract sau a unui nou contract de concesiune încheiat între Părţi.

    2.3. Fiecare Parte va acţiona cu bună credinţă şi va face toate eforturile pentru a asigura respectarea obligaţiilor asumate prin prezentului Contract.
    CAP. 3
    Obligaţia de serviciu public
    3.1 În conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport public cu metroul cu respectarea Obligaţiilor de serviciu public stabilite mai jos:
    i. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de transport al Operatorului aprobat de Autoritatea Contractantă;
    ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul în conformitate cu indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul Contract;
    iii. Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de calitate, de siguranţă şi de securitate prevăzute în prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Europeană şi naţională;
    iv. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul cu vehiculele din parcul propriu, ce respectă standardele de calitate şi sunt în parametrii tehnici, având certificările valabile, utilizând infrastructura şi instalaţiile aferente, primite în concesiune.
    v. Operatorul va aplica Tarifele aprobate de Autoritatea Contractantă şi va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri / gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport din România şi cu cerinţele şi reglementările legale, potrivit prevederilor prezentului Contract;

    CAP. 4
    Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului
        Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:
    i. bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate, în baza contractului de concesiune nr. MM 4793/27.09.2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, precum şi bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate şi modernizate cu surse asigurate de la bugetul de stat, fonduri comunitare sau credite externe garantate de stat;
    ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorităţii Contractante, rezultate prin folosirea surselor de la Bugetul de Stat, fonduri comunitare sau credite externe garantate de stat în condiţiile legii,
    iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului

    CAP. 5
    Durata contractului
    5.1. (1) Durata de valabilitate a prezentului contract este data aprobării acestuia până la 31.12.2019.
    (2) Contractul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a ordinului ministrului transporturilor de aprobare a acestuia.
    (3) După adoptarea legii bugetului de stat şi în urma rectificărilor bugetare, după caz, precum şi atunci când intervine o necesitate motivată, potrivit legii, contractul se actualizează prin acte adiţionale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

    CAP. 6
    Diferenţele de tarif
    6.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri sau gratuităţi la transportul în comun cu metroul, prevăzute în Anexa 5.1, şi care deţin un Titlu de călătorie valabil. Modul de acordare a Diferenţelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 5.2.
    6.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri şi gratuităţi, potrivit prevederilor legale.
    6.3. Acoperirea Diferenţelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare compensată vândute şi a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri şi gratuităţi, determinate potrivit art. 6.4.
    6.4. Dovada numărului de Titluri de călătorie cu valoare compensată vândute şi a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri şi gratuităţi se face prin Rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare.
    6.5. (i) Operatorul are obligaţia de a întocmi şi transmite Autorităţii Contractante, până la data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se face decontarea formularele de decont pentru diferenţele de tarif, conform Anexei 5.3, la care va ataşa documentele prevăzute la art. 6.4.
    (ii) Pe baza formularelor de decont transmise, în limitele creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, Autoritatea Contractantă va efectua plata diferenţei de tarif.
    (iii) În cazul în care creditele bugetare aprobate anual nu permit plata integrală a diferenţelor de tarif, sumele neplătite vor fi achitate în perioada următoare anul următor.
    (iv) În situaţia în care Operatorul nu primeşte în termen diferenţele de tarif lunar cu consecinţa nerealizării obligaţiilor contractuale prevăzute la Capitolul 11, Autoritatea Contractantă nu va considera această nerealizare ca o nerespectare a prevederilor contractuale cu excepţia prevederilor privind siguranţa circulaţiei şi nu vor fi aplicate penalităţi conform Anexei 9.
    (v) Operatorul va aviza imediat Autoritatea Contractantă pentru situaţia în care neachitarea în termen a diferenţelor de tarif lunar generează situaţii de nerespectarea a obligaţiilor contractuale cu excepţia prevederilor privind siguranţa circulaţiei.

    CAP. 7
    Compensaţia
    7.1.1. Compensaţia pentru efectuarea Obligaţiilor de serviciu public se calculează, după următoarea formulă:
        Compensaţia pentru efectuarea Obligaţiilor de serviciu public = Cheltuielile eligibile + Profit rezonabil/Pierdere - Venituri obţinute de Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul
        C = CE + Pr/Pierdere - V
        C - reprezintă Compensaţia
        CE - reprezintă cheltuielile eligibile, aferente Obligaţiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:
        CE = (P x TrenKm), unde
     P reprezintă preţul în lei stabilit per trenkm, calculat potrivit Anexei 7;
     Trenkm reprezintă nr. de km efectiv realizaţi de trenurile de metrou în circulaţie pentru realizarea Programului de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă, la care se adaugă numărul de km parcurşi în cadrul deplasărilor logistice necesare pentru realizarea Programului de transport, a operaţiunilor de mentenanţă şi pentru respectarea prevederilor specificaţiilor tehnice de mentenanţă în vigoare, în luna pentru care se acordă Compensaţia, în concordanţă cu cerinţele Programului de Transport al Operatorului potrivit Anexei 1.
        Pr - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile şi care va fi de maxim 3% din valoarea acestora.
        V - reprezintă totalitatea veniturilor obţinute de Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul pentru luna pentru care se acordă Compensaţia, respectiv venituri din activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptăţit, venituri din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, Diferenţele de tarif la care Operatorul este îndreptăţit potrivit prezentului Contract;

    7.1.2. În total, în anul 2019, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, pe lângă compensaţia calculată, conform pct. 7.1.1, diferenţe de tarif cuvenite operatorului, precum şi suma aferentă materialului rulant achiziţionat în anul curent.
    7.2. Compensaţia va fi plătită Operatorului de către Autoritatea Contractantă după cum urmează:
    7.2.1. Lunar, până la data de 15 ale lunii în curs Operatorul transmite Autorităţii Contractante un "Raport lunar" de constatare cu indicatorii preliminaţi/realizaţi potrivit Anexei 6.1 la prezentul Contract însoţit de informaţiile referitoare la modul de utilizare a compensaţiilor anterior acordate prezentate sub forma unei Note de fundamentare întocmită conform Anexei 6.3 în conformitate cu prevederile Ordinului comun MFP - MT nr. 65/1712/2016.
    7.2.2. Autoritatea contractantă va analiza documentaţia transmisă de operator şi va solicita deschideri de credite bugetare pentru plata compensaţiei lunare.
    7.2.3. Până la data de 20 ale lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensaţia, Operatorul va transmite Autorităţii Contractante Raportul lunar de constatare cu indicatorii realizaţi, potrivit anexei nr. 6.1. la prezentul Contract, în vederea regularizării plăţilor efectuate pe baza Raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi.

    7.3. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare cu indicatorii realizaţi sunt contestate de către Autoritatea Contractantă, acest lucru va fi menţionat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată, diminuată cu suma plătită în baza Raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi, urmând ca pentru partea contestată, Părţile să acţioneze potrivit capitolelor 18 şi 19.
    7.4. În cazul în care sumele înscrise în Raportul de constatare cu indicatorii realizaţi sunt acceptate de Autoritatea Contractantă aceasta are obligaţia de a plăti Compensaţia Operatorului în termen de 15 zile de la acceptarea Raportului lunar de Constatare dar nu mai târziu de finele lunii următoare. Suma va fi acordată dacă se încadrează în prevederea bugetară aferentă perioadei la care se primeşte Raportul lunar de constatare agreat de ambele părţi.
    7.5. În vederea evitării supracompensării, în prima lună a anului, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensaţiei anuale, aferente anului anterior potrivit Anexei 6.2., cu date preliminare, urmând ca regularizările finale să se realizeze în prima săptămână după depunerea situaţiilor financiare anuale.
    7.6. În cazul în care Compensaţia anuală calculată conform art. 7.5 este mai mică decât compensaţia acordată Operatorului în baza raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi, diferenţa rezultată se va vira Autorităţii Contractante în termen de 5 zile de la stabilirea compensaţiei anuale, dar nu mai târziu de 31 ianuarie, conform normelor legale. În mod corespunzător, în cazul în care compensaţia acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensaţia calculată potrivit art. 7.5. Autoritatea Contractantă va vira diferenţa stabilită potrivit art. 7.5. după aprobarea prin rectificarea bugetului de stat a sumei necesare efectuării viramentului.
    7.7. Autoritatea Contractantă poate solicita revizuirea preţului pe km aprobat prin Contract la finalizarea şi recepţionarea unor lucrări de investiţii de infrastructură/instalaţii sau achiziţia de vehicule/echipamente care au ca efect o modificare a costurilor Operatorului, cu încadrarea compensaţiei în prevederile bugetare aprobate.
    7.8. Valoarea estimată a Compensaţiei cuvenită Operatorului pe perioada Contractului este prezentată în Anexa 8.
    CAP. 8
    Tarife şi titluri de călătorie
    8.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate în baza prezentului Contract.
    8.2. În momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele prevăzute în Anexa 4.1.
    8.3. Pe parcursul derulării prezentului contract, Operatorul poate ajusta tarifele în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi poate introduce titluri noi de călătorie cu metroul cu respectarea prevederilor Art. II alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Consiliului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar şi în vederea îmbunătăţirii serviciului public de transport călători cu metroul.
    8.4. Operatorul are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie şi distribuirea acestora.
    8.5. Controlul călătorilor care folosesc transportul public cu metroul este realizat de către Operator prin personal propriu.
    8.6. Operatorul se obligă să întreprindă toate acţiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează cu cel puţin 1,5% pe an din numărul acestor călători monitorizaţi în anul anterior.
    CAP. 9
    Investiţii
    9.1. Operatorul are obligaţia de a realiza investiţiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul. În conformitate cu Programul de Investiţii, prevăzut în Anexa 2, astfel încât să nu determine întârzieri/decalări ale termenelor de realizare/finalizare a acestora.
    9.2. Autoritatea Contractantă aprobă strategia de dezvoltare şi de modernizare a metroului întocmită de Operator şi este responsabilă de asigurarea finanţării proiectelor de investiţii din fonduri publice cuprinse în programele adoptate. Programul de investiţii propus pentru perioada prezentului contract este prezentat în Anexa 2.
    9.3. Operatorul, va asigura implementarea proiectelor de investiţii din Programul de Investiţii, pe măsura asigurării condiţiilor de finanţare, fără ca prin aceasta să fie adusă vreo atingere obligaţiilor contractuale din prezentul Contract.
    9.4. Cheltuielile de investiţii în legătură cu implementarea obiectivelor din Programul de investiţii, înregistrate de Operator, se evidenţiază distinct şi se comunică după recepţia lucrărilor Autorităţii Contractante pentru înregistrare în evidenţa bunurilor de natura domeniului public, care se concesionează Operatorului.
    CAP. 10
    Serviciul de transport public
    10.1. Infrastructura de Transport
    10.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 şi este formată din infrastructura de metrou concesionată Operatorului, conform legii.
    10.1.2. Operatorul are dreptul şi obligaţia de a exploata şi întreţine în mod corespunzător infrastructura de metrou concesionată în scopul prestării Serviciului de transport public cu metroul în condiţii de maximă siguranţă a călătoriilor.
    10.1.3. Operatorul va întocmi un Program anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare, până la sfârşitul lunii decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmeşte şi ţinând cont de alocarea resurselor financiare, cu scopul de a asigura menţinerea infrastructurii de operare într-o condiţie tehnică conformă cu cerinţele legale în materie de siguranţa circulaţiei şi de siguranţă a călătoriilor, care se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    10.1.4. Independent de executarea Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii, întocmit şi aprobat potrivit art. 10.1.3 de mai sus, Operatorul va efectua lucrări de reparaţie ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, având obligaţia asigurării unui stoc minim de siguranţă alcătuit din materiale şi scule necesare intervenţiilor la infrastructura de metrou, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului de transport.

    10.2. Condiţii de exploatare a sistemului de transport
    10.2.1. Exploatarea sistemului de transport cu metroul se va realiza în concordanţă cu reglementările specifice şi legislaţia aplicabilă în vigoare, în baza autorizaţiei de transport emise de către autorităţile competente, conform prevederilor legale.

    10.3. Planificarea Serviciului
    10.3.1. Operatorul realizează planificarea serviciului de transport public cu metroul în conformitate cu cerinţele pieţei.
    10.3.2. Numărul total de tren km din Programul de Transport atribuit Operatorului pentru care Autoritatea contractantă plăteşte compensaţia nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 3% în plus, sau 3% în minus, faţă de numărul de tren km din anul anterior, decât cu acordul expres prealabil şi scris al Autorităţii Contractante şi în cazul în care Programul de Transport atribuit Operatorului a fost modificat de către Autoritatea Contractantă, susţinut de motive obiective.

    10.4. Cerinţele standard pentru vehicule
    10.4.1. Operatorul va presta Serviciile de transport public cu metroul cu vehicule:
    i. care se află în proprietatea Operatorului;
    ii. achiziţionate de către Operator conform Programului de investiţii, potrivit Anexei 2.

    10.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public cu metroul numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului şi siguranţa călătorului;
    ii. îndeplinesc standardele de calitate şi de curăţenie aplicabile;
    iii. deţin toate autorizaţiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului de transport public cu metroul.

    10.4.3. Operatorul va întocmi un Program anual de întreţinere şi reparare a parcului de material rulant până la data de 1 decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmeşte pentru asigurarea disponibilităţii capacităţii de transport, cu scopul de a asigura menţinerea parcului de exploatare într-o condiţie tehnică optimă şi de a respecta Programul de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă.
    10.4.4. Independent de executarea Programului anual de întreţinere şi reparare a parcului de material rulant, întocmit şi aprobat potrivit art. 10.4.3, Operatorul va asigura lucrări de reparaţie accidentală a materialului rulant, ori de câte ori este necesar, în cel mai scurt timp posibil, iar în caz de accidente sau incidente, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 zile de la producerea accidentului/incidentului tehnic şi finalizarea cercetării tehnice, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului de transport.
    10.4.5. Operatorul poate externaliza, cu acordul Autorităţii Contractante, serviciile de mentenanţă ale parcului de material rulant, caz în care toate sarcinile, îndatoririle şi obligaţiile Operatorului cu privire la menţinerea parcului de exploatare în condiţii tehnice optime pentru a fi utilizate în serviciul comercial, vor fi respectate şi de către agentul economic care va realiza activitatea de mentenanţă.

    10.5. Siguranţa, securitatea şi confortul Serviciului de transport public cu metroul
    10.5.1. Operatorul este responsabil de siguranţa călătorilor săi şi de aplicarea întocmai a prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 117/2010 de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe calea ferată şi pe reţeaua de transport cu metroul.
    10.5.2. Operatorul este obligat să informeze călătorii prin orice mijloace asupra:
        ● "Regulile de călătorie cu metroul;
        ● Pericolelor la care se expun la circulaţia atât în incinta staţiilor de metrou (scări fixe, scări rulante, ascensoare, pasaje de trecere, peroanele staţiilor etc), cât şi în trenurile de metrou;
        ● Regulile de călătorie în spaţiile publice din incinta metroului (intrare în staţii, vestibule, peroane, pasaje de trecere între magistrale);
        ● Sancţiunile pe care le pot suporta ca urmare a încălcării acestor regulamente şi baza legală prin care se face sancţionarea.

    10.5.3. Călătorii vor fi asiguraţi de Operator pentru consecinţele accidentelor şi incidentelor feroviare produse pe reţeaua de transport cu metroul, definite şi încadrate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 117/2010, în timpul furnizării serviciilor de transport. În acest sens, Operatorul are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe toată durata Contractului, poliţe de asigurare pentru acoperirea răspunderii civile.
        Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare încheiate.

    10.5.4. Mijloacele de transport, instalaţiile de infrastructură şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport public cu metroul trebuie să respecte toate cerinţele legale privind siguranţa transporturilor.
    10.5.5. Operatorul este răspunzător pentru siguranţa, securitatea şi confortul călătorilor, în condiţiile respectării de către acesta a regulamentului de transport cu metroul dat publicităţii şi a prevederilor Art. 10.5.2.
    10.5.6. Operatorul are obligaţia să asigure prestarea Serviciului de transport cu metroul cu respectarea prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare.
    10.5.7. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul de transport cu metroul cu vehicule prevăzute în prezentul Contract şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Anexa 3.
    10.5.8. Operatorul are obligaţia de a lua măsuri pentru a asigura apărarea călătorilor împotriva infracţiunilor şi accidentelor de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii apărute în funcţionarea Serviciului de transport public de călători cu metroul.
    10.5.9. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor şi personalului de tren pentru a asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă referitoare la confort şi siguranţa transporturilor.
    10.5.10. Operatorul are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului de transport public cu metroul.
    10.5.11. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare a infrastructurii de metrou şi a instalaţiilor de infrastructură utilizate de către călători, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă referitoare la confort şi siguranţa transporturilor.

    10.6. Calitatea Serviciului, Reclamaţiile Călătorilor
    10.6.1. Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Autoritatea Contractantă sunt prezentaţi în Anexa 9 la Contract.
    10.6.2. Descrierea abaterilor justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 11.
    10.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanţă de către Operator duce la aplicarea de penalităţi, în conformitate cu Anexa 9 din prezentul Contract.
    10.6.4. În cazul neîndeplinirii de către Operator a indicatorilor de performanţă, prevăzuţi în Anexa 9, şi constatării de încălcări majore, Autoritatea Contractantă va solicita prezentarea de către operator a unui plan de măsuri pentru stoparea/diminuarea abaterilor care au condus la încălcări majore, în termen de 30 zile de la data constatării încălcării majore.
    10.6.5. Operatorul are obligaţia de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de informare, ori în alte locuri vizibile (info-chioşcuri), amplasate pe traseele din Programul de transport al Operatorului, sau pe site-ul oficial al Operatorului.
    10.6.6. Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poştă, poştă electronică) într-un registru special pentru reclamaţii ("Registrul de Reclamaţii"). Operatorul va transmite lunar autorităţii contractante gradul de soluţionare a reclamaţiilor pentru luna anterioară Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamaţii de-a lungul lunii anterioare.
    10.6.7. Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite direct, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    10.7. Măsuri de Control al Traficului
        Pe toată perioada Contractului, Operatorul va utiliza sistemul de management al traficului şi sistemul de monitorizare TVCI (televiziune cu circuit închis), astfel încât să se asigure:
    i. menţinerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de transport aprobat;
    ii. transmisia, înregistrarea şi stocarea imaginilor din staţii. Durata de stocare a înregistrărilor va fi stabilită de Operator, cu aprobarea Autorităţii Contractante.


    10.8. Sistemul de taxare
    10.8.1. Gestiunea sistemului integrat de taxare electronică revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.

    10.9. Controlul călătorilor
    10.9.1. Serviciul de transport public cu metroul se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentului de transport al Operatorului aprobat de Autoritatea Contractantă, care prevede obligaţiile călătorilor, inclusiv sancţiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil.
    10.9.2. Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat este realizat de către Operator în condiţiile legii, conform prevederilor art. 8.7 din Contract.

    CAP. 11
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
        Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligaţiilor menţionate în prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
    11.1. Autorizaţii şi licenţe
    11.1.1. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract licenţă/autorizaţie de transport călători pe liniile de metrou, eliberată de AFER.
    11.1.2. Operatorul va încheia contracte de prestări servicii şi lucrări, achiziţii de bunuri în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi, după caz, numai cu persoane fizice sau juridice care fac dovada că deţin un document valabil emis de AFER în legătură cu prestarea serviciului, lucrării, achiziţiei de bunuri, respectiv pentru toată perioada de derulare a contractului.

    11.2. Restricţii teritoriale
    11.2.1. Operatorul va efectua serviciul public de transport cu metroul pe reţeaua de metrou aflată în exploatare.

    11.3. Separarea contabilităţii
    11.3.1. Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public cu metroul, precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri indirecte, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare.


        Evidenţa contabilă pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul prestării serviciului de transport public cu metroul se va organiza pe analitice distincte ale conturilor.
    11.4. Întreţinere, reparaţii şi salubrizare
    11.4.1. Operatorul are obligaţia exploatării, întreţinerii şi reparării infrastructurii, instalaţiilor şi echipamentelor aferente Serviciului de transport public cu metroul, precum şi a materialului rulant utilizat pe reţeaua de metrou direct sau prin externalizarea serviciilor în legătură cu acestea cu respectarea regulilor stabilite de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
    11.4.2. Operatorul are obligaţia să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă, conform programelor de întreţinere şi reparaţii aprobate de aceasta.
    11.4.3. Operatorul are obligaţia să fundamenteze bugetul anual pentru întreţinerea curentă şi reparaţiile curente la bunurile concesionate şi bugetul anual pentru întreţinerea parcului de material rulant, conform Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare, respectiv Programului anual de mentenanţă al parcului de material rulant.
    11.4.4. Operatorul are obligaţia să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare şi curăţenia trenurilor de metrou folosite în prestarea Serviciului de transport public cu metroul, a instalaţiilor auxiliare acestora şi a spaţiilor publice destinate călătorilor (accese, peroane, pasaje de trecere)
    11.4.5. Operatorul are obligaţia să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea trenurilor de metrou, precum şi a spaţiilor publice şi tehnice ale metroului.
    11.4.6. Operatorul are obligaţia de a informa Autoritatea Contractantă, de îndată, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructură de transport folosită pentru prestarea Serviciului de transport cu metroul, conform prevederilor Art. 10.1.4. de mai sus.
    11.4.7. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor concesionate pentru realizarea Serviciului de transport cu metroul
    11.4.8. Serviciile pe care Operatorul le poate externaliza/subcontracta sunt: serviciul de întreţinere şi reparaţii a materialului rulant, serviciul de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare şi serviciul de pază, şi se vor realiza cu respectarea regulilor stabilite de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

    11.5. Proceduri interne
    11.5.1. Operatorul are obligaţia de a întocmi proceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puţin la:
    i. Actualizarea informaţiilor de transport pe afişe şi panouri de informare;
    ii. Administrarea reclamaţiilor, întrebărilor şi sugestiilor;
    iii. Codul de conduită al personalului Operatorului;
    iv. Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea săvârşirii de infracţiuni;
    v. Instrucţiuni şi planuri privind situaţiile de urgenţă;
    vi. Informarea călătorilor asupra obligaţiilor ce le revin, conform Art. 10.5.2.


    11.6. Activităţi conexe Serviciului de transport public cu metroul
    11.6.1. Operatorul are dreptul să asigure şi alte activităţi de transport sau activităţi conexe Serviciului de transport public cu metroul, care fac obiectul prezentului Contract, în următoarele condiţii:
    i. Activităţile sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti - "METROREX" S.A şi în contractul de concesiune;
    ii. Activităţile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;
    iii. Activităţile îşi acoperă integral costurile din veniturile încasate;
    iv. Activităţile nu afectează în niciun mod Serviciul de transport public cu metroul.

    11.6.2. Activităţile respective legate de transport pot include, dar nu se limitează la desfăşurarea de activităţi de publicitate, amenajare şi exploatare de spaţii comerciale, etc. utilizând sistemul de transport (totalitatea construcţiilor, instalaţiilor, sistemelor, materialului rulant).

    11.7. Cesiunea şi subcontractarea
    11.7.1. Operatorul are obligaţia de a nu cesiona Serviciul de transport public cu metroul unei alte societăţi decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii Operatorului, cu aprobarea Autorităţii Contractante şi cu asumarea de către cesionar a condiţiilor prezentului Contract.
    11.7.2. Operatorul are obligaţia de a nu încheia cu terţi contracte de subcontractare a Serviciului de transport public cu metroul.

    11.8. Activităţi de Marketing
    11.8.1. Operatorul are obligaţia de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public cu metroul, cu scopul de a creşte utilizarea Serviciului şi de a îmbunătăţi gradul de satisfacţie a călătorilor.

    11.9. Informarea publicului
    11.9.1. Operatorul are obligaţia să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora.
    11.9.2. Operatorul are obligaţia să producă şi să distribuie materiale informative cu privire la Programul de Transport (trasee, nr. staţii, denumirea staţiilor, intervalul de succedare a trenurilor), Titluri de călătorie şi puncte de vânzare a acestora, precum şi sancţiunile ce pot fi aplicate pentru încălcarea acestor obligaţii. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa călătorilor cu cel puţin 5 zile înaintea datei de intrare în vigoare a modificării.
    11.9.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului şi în mass-media. Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.
    11.9.4. Operatorul are obligaţia să editeze hărţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport şi să afişeze în fiecare staţie orele de trecere prin staţie ale primelor şi ultimelor trenuri pe direcţia de mers.
    11.9.5. Operatorul are obligaţia să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public cu metroul şi va organiza campanii promoţionale pentru promovarea activităţii sale.

    11.10. Alte drepturi şi obligaţii aferente prestării Serviciului de transport public cu metroul
    11.10.1. Operatorul are obligaţia să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile concesionate şi să asigure Serviciul de transport public care face obiectul prezentului Contract.
    11.10.2. Operatorul va presta Serviciul de transport public de călători cu metroul cu respectarea Programului de transport aprobat de Autoritatea Contractantă, prevăzut în Anexa nr. 1.
    11.10.3. Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia Autorităţii Contractante toată documentaţia solicitată pentru calculul lunar al Compensaţiei şi pentru regularizarea anuală.
    11.10.4. Operatorul are obligaţia să utilizeze bunurile de retur, bunurile de preluare şi bunurile proprii, prevăzute în prezentul Contract, pentru asigurarea Serviciului de transport public cu metroul şi pentru realizarea de activităţi conexe, aşa cum acestea sunt evidenţiate la art. 11.6.
    11.10.5. Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea Serviciului de transport public cu metroul prin trase regulate, conform prevederilor prezentului Contract.
    11.10.6. Operatorul are obligaţia să asigure desfăşurarea în condiţii optime a serviciului comercial prin asigurarea unui număr corespunzător de puncte de vânzare a titlurilor de transport.
    11.10.7. Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea funcţionării normale a instalaţiilor de infrastructură, cel puţin pe perioada Programului de transport.
    11.10.8. Operatorul are obligaţia să asigure îndeplinirea tuturor prevederilor contractuale referitoare la exploatare, transport, tarife, confort şi siguranţa transporturilor.
    11.10.9. Operatorul are obligaţia să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.
    11.10.10. Operatorul are obligaţia să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor care posedă un Titlu de călătorie valabil, la Serviciul de transport public cu metroul şi să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislaţia aplicabilă.
    11.10.11. Operatorul are obligaţia să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii conform Programului de investiţii prevăzut în Anexa 2.
    11.10.12. Operatorul are obligaţia ca, în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Autorităţii Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciului de transport public cu metroul.
    11.10.13. Operatorul are obligaţia să asigure accesul organelor de control ale Autorităţii Contractante la informaţiile privind executarea Serviciului de transport public cu metroul şi modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate.
    11.10.14. Operatorul are obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale/psihologice periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor legale.
    11.10.15. La încetarea Contractului, Operatorul are obligaţia să restituie Autorităţii Contractante, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, cu uzura normală proporţională cu durata utilizării.
    11.10.16. La expirarea Contractului, Operatorul are obligaţia să predea Autorităţii Contractante, în deplină proprietate, bunurile de preluare achiziţionate din surse ale Autorităţii Contractante.
    11.10.17. Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public cu metroul, în condiţiile stipulate în Contract.
    11.10.18. În vederea asigurării transportului persoanelor cu handicap, Operatorul are obligaţia ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a dispoziţiilor Directivei Consiliului Europei nr. 2008/164/CE să adapteze mijloacele de transport şi infrastructura folosită în prestarea Serviciului de transport, pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie.
    11.10.19. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi Serviciului de transport public cu metroul (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului).
    11.10.20. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale, privind instruirea, verificarea medicală, psihologică şi profesională, atestarea, calificarea şi licenţierea personalului, conform reglementărilor şi legislaţiei.
    11.10.21. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale privind obţinerea avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor personalului necesare pentru exercitarea profesiei.
    11.10.22. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea Autorităţii Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructură; în cazuri excepţionale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Autorităţii Contractante.
    11.10.23. Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.
    11.10.24. Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligaţia de a furniza Autorităţii Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, care conţine situaţiile financiare verificate de un Auditor certificat independent.
    11.10.25. La sfârşitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligaţia de a prezenta, la solicitarea Autorităţii Contractante un raport detaliat pentru Titlurile de călătorie vândute şi numărul de călătorii efectuate.
    11.10.26. Operatorul are obligaţia de a prezenta lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, un raport cu informaţiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa 9 şi în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 11, pentru luna anterioară.
    11.10.27. Operatorul are obligaţia de a asigura accesul Autorităţii Contractante la orice informaţie privind prestarea Serviciului de transport public şi exploatarea bunurilor concesionate, în termen de 5 zile de la cererea Autorităţii Contractante.
    11.10.28. Metrorex nu poate participa la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei pentru care i-a fost atribuit contractul.

    11.11. Răspunderile ce revin Operatorului în ceea ce priveşte Apărarea Împotriva Incendiilor
    11.11.1. Să instruiască personalul de deservire şi de ordine;
    11.11.2. Să execute controlul propriu privind respectarea Normelor de Apărare Împotriva Incendiilor;
    11.11.3. Să verifice instalaţiile electrice proprii după montarea echipamentelor în instalaţiile Metrorex;
    11.11.4. Să asigure dotarea cu mijloace de primă intervenţie a locaţiilor.


    CAP. 12
    Drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante
        Fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi obligaţii ale Autorităţii Contractante, prevăzute în prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi şi obligaţii:
    12.1. Controlul exercitat asupra Operatorului
    12.1.1. Autoritatea Contractantă, are dreptul să verifice, să monitorizeze indicatorii de performanţă şi să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de transport public cu metroul şi de îndeplinire a Obligaţiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor, instalaţiilor, infrastructurii folosite de Operator, în prezenţa unui reprezentant al acestuia. Procedura de verificare şi periodicitatea acesteia se va stabili prin ordin al ministrului transporturilor.
    12.1.2. În urma fiecărei verificări, se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va soluţiona obiecţiile Operatorului în termen de 10 zile.
    12.1.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucţiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.
    12.1.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul Contract.
    12.1.5. Autoritatea Contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamaţiile călătorilor.
    12.1.6. Evaluarea gradului de satisfacţie al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 10.
    12.1.7. Rezultatele sondajelor şi controalelor pot fi utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanţă şi actualizarea Programului de Transport al Operatorului.

    12.2. Decontarea sumelor cuvenite Operatorului
    12.2.1. (i) Autoritatea Contractantă este obligată să respecte condiţiile prevăzute în prezentul Contract cu privire la plata compensaţiei cuvenite Operatorului, cu încadrare în sumele aprobate în bugetul de stat.
    (ii) Pentru situaţia în care Operatorul nu primeşte în termen compensaţia cuvenită şi acest aspect generează nerealizarea obligaţiilor contractuale de către Operator cu excepţia celor privind siguranţa circulaţiei, nu va putea fi considerată de către Autoritatea Contractantă ca nerespectare a prevederilor contractuale şi nu vor fi aplicate penalităţi conform Anexei nr. 9.
    (iii) Operatorul va notifica imediat Autoritatea Contractantă pentru situaţia în care neachitarea în termen a compensaţiei va genera situaţii de nerespectarea a obligaţiilor contractuale, altele decât cele privind siguranţa circulaţiei.
    (iv) Înainte de 30 iunie a fiecărui an, pentru anul anterior, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a stabili în baza unui raport elaborat de un expert tehnic independent (ale cărui servicii vor fi contractate de Autoritatea Contractantă), costurile şi veniturile realizate, şi eligibilitatea acestora pentru serviciul de transport, în vederea evitării supracompensării operatorului. În funcţie de rezultatele raportului, Autoritatea Contractantă ia măsurile care se impun.

    12.2.2. Autoritatea Contractantă va asigura finanţarea investiţiilor prevăzute în Anexa 2 şi va informa din timp Operatorul în cazul când apar abateri în finanţarea programelor respective, pentru ca acesta să acţioneze pentru adaptarea graficelor de lucrări şi de achiziţii, în limitele prevederilor contractuale.


    CAP. 13
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    13.1. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 alineatul (2) Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor, inclusiv, dar fără a se limita la inundaţii, cutremure, alte calamităţi naturale, şi care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor izvorând din Contract.
    13.2. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment ce se încadrează în prevederile art. 1351 alineatul (3) Cod Civil, care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
    13.3. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este cauzată de un eveniment de forţă majoră.
    13.4. Partea care invocă forţa majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura şi pentru perioada în care îndeplinirea obligaţiilor este împiedicată sau întârziată de situaţia de forţă majoră.
    13.5. Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi în termen de 1 zi prin telefon, în modalitatea de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezenţa Părţilor. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din Părţi nu va solicita penalităţi pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea şi/sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră.
    13.6. Partea afectată de un caz de forţă majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere şi în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forţă majoră. De asemenea, Partea este obligată să reia îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să notifice în scris cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forţă majoră încetează.
    13.7. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. În cazul dispariţiei sau imposibilităţii obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 5 zile, datorată forţei majore, Părţile vor conveni asupra continuităţii sau încetării Contractului.
    13.8. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    CAP. 14
    Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual
    14.1. (i) Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate Operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse.
    (ii) Pentru situaţiile în care Operatorul nu primeşte în termen drepturile băneşti cuvenite şi acestea generează nerealizarea obligaţiilor contractuale de către acesta, Autoritatea Contractantă nu va considera respectivele situaţii ca nerespectări ale prevederilor contractuale şi nu vor fi aplicate penalităţi conform Anexei nr. 9.
    (iii) Operatorul va aviza imediat Autoritatea Contractantă pentru situaţia în care neachitarea în termen a drepturilor băneşti va genera situaţii de nerespectarea a obligaţiilor contractuale.

    14.2. În vederea menţinerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situaţie caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor menţionate mai jos, se va proceda la renegocierea Contractului:
    a) schimbarea excepţională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;
    b) schimbarea împrejurărilor nu a fost şi nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către o Parte la data încheierii Contractului;
    c) Partea nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că şi-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligaţiilor uneia dintre Părţi, la solicitarea oricărei Părţi.

    14.3. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual, ori Părţile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează să fie soluţionată de instanţele judecătoreşti, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părţi a pierderilor şi beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanţelor.
    CAP. 15
    Încetarea contractului
    15.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepţia cazurilor de prelungire sau încetare, înainte de ajungere la termen, ca urmare a prevederilor Contractului.
        Părţile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voinţă exprimat în scris.

    15.2. Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor de retur sau a unei părţi importante din acestea ori în cazul imposibilităţii obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 3 luni, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispoziţiilor art. 13.6 din Contract.
    15.3. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorităţii Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menţionate la art. 15.6 de mai jos:
    a) Încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;
    b) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să asigure respectarea condiţiilor contractuale şi care să asigure atingerea indicatorilor de performanţă asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;
    c) Operatorul totalizează un număr de 3 încălcări majore ale indicatorilor de performanţă, în decursul unui an, potrivit Anexei 9;
    d) Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public cu metroul în condiţii de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 1 zi, fără a fi incident vreun eveniment de forţă majoră;
    e) Pierderea valabilităţii Licenţei de transport;
    f) Operatorul încalcă interdicţia de subdelegare ori de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din Contract;
    g) Operatorul nu asigură întreţinerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricţia de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;
    h) Operatorul nu respectă procedurile interne, potrivit art. 11.5 din prezentul contract.

    15.4. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorităţii Contractante, cu excluderea celor generate din motive care exced atribuţiilor sale, dau dreptul Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menţionate la art. 15.6:
    a) Autoritatea Contractantă nu plăteşte Compensaţia sau Diferenţele de tarif prevăzute în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 360 de zile;
    b) Orice alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale săvârşite de către Autoritatea Contractantă (ex. Întârzieri în asigurarea finanţării investiţiilor prevăzute în contract, ...)

    15.5. Cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părţi ("Notificarea de încetare").
    15.6. Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"), în vederea încercării de soluţionare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puţin următoarele elemente:
    i. Data şi locul unde vor avea loc negocierile;
    ii. Obligaţiile pretinse neîndeplinite; şi
    iii. Termenul în care se aşteaptă remedierea obligaţiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menţionat în Contract, pentru fiecare situaţie de neîndeplinire în parte).

    15.7. Dacă (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, aşa cum această întâlnire a fost convocată, conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluţionarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părţii în culpă Notificarea de încetare.
    15.8. Dacă (i) Partea prejudiciată renunţă la pretenţiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligaţiile menţionate în Notificarea de negociere, cu excepţia situaţiei în care este reluată procedura de la art. 15.6 de mai sus.
    15.9. În situaţia în care în urma negocierilor pentru soluţionarea diferendului pe cale amiabilă Părţile nu decid prin voinţă comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părţii în culpă Notificarea de încetare şi se va adresa instanţei competente pentru constatarea rezilierii Contractului şi stabilirea cuantumului prejudiciului.
    15.10. La încetarea Contractului, indiferent de motiv:
    i. Drepturile şi obligaţiile impuse Părţilor în baza Contractului vor înceta, cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel;
    ii. Operatorul va restitui de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, Autorităţii Contractante bunurile de retur;
    iii. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare de la Operator la încetarea Contractului sau de a hotărî valorificarea acestora.
    iv. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

    15.11. În cazul încetării Contractului din culpa Autorităţii Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract, Autoritatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului Contract, precum şi pe cele în curs de realizare şi bunurile de preluare.
    15.12. Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public de călători cu metroul, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator.
    CAP. 16
    Răspunderea contractuală
    16.1. Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.
    16.2. Autoritatea Contractantă are dreptul să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului, în afara situaţiilor prevăzute la art. 6.5, 12.2.1 şi 14.1.
    CAP. 17
    Redefinirea clauzelor contractuale
    17.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat într-un act adiţional şi în sensul condiţiilor prevăzute la art. 5.1 (2).
    17.1.1. Revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanţă, potrivit Anexei 9, este considerată o modificare a Contractului.

    17.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă
    17.2.1. Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepţionale legate de interesul public naţional şi local, cu notificare prealabilă transmisă cu 90 de zile înainte către Operator şi în limita respectării condiţiilor şi a valabilităţii contractului aşa cum este prevăzut la art. 5.1 (2).
    17.2.2. Programul de Transport atribuit Operatorului poate fi modificat de către Autoritatea Contractantă, dacă acest fapt poate fi justificat din punct de vedere tehnic sau/şi comercial, cu notificarea Operatorului cu cel puţin 60 de zile înainte de implementarea modificării. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepţia cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport.

    17.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului
    17.3.1. Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport pot fi efectuate de Operator, cu informarea Autorităţii Contractante.

    17.4. Alte modificări
    17.4.1. În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia sau regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părţi. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.
    17.4.2. Orice deficienţe sau contradicţii din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părţi a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.

    CAP. 18
    Litigii
    18.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.
    18.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea care ridică pretenţii are obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa, împreună cu propunerea de conciliere directă.
    18.3. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport public cu metroul ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prezentului Contract.
    18.4. În cazul în care o dispută nu poate fi soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care Părţile au început negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente din raza sectorului în care se găseşte Autoritatea contractantă.
    CAP. 19
    Legea aplicabilă
    19.1. Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română.
    19.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil şi cu reglementările legale speciale în materie de transport public cu metroul.
    CAP. 20
    Alte clauze
    20.1. Orice notificare, adresă, cerere în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.
    20.2. Notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin curier, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax (la alegere) şi vor fi confirmate de primire în mod prompt de către Partea destinatară.
    20.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:
    (i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul poştal de la destinaţie;
    (ii) fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând transmiterea prin fax. În situaţia în care faxul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare sau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, data recepţionării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

    20.4. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:
    - Către Autoritatea Contractantă la adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, în atenţia Ministru, Fax: +(4) 021.312.07.72:
    – Către Operator la adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, în atenţia Director general, Fax: +(4) 021.312.51.49.

    CAP. 21
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.
        În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, legislaţia comunitară având prevalenţă în raport cu legislaţia naţională potrivit art. 5 din Noul cod civil privind aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene.

    21.2. Anexele 1 - 11 fac parte integrantă din prezentul Contract.
    21.3. Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi operatorii de transport autorizaţi care efectuează servicii de transport public de persoane cu metroul.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA │ │
│CONTRACTANTĂ │OPERATOR │
│MINISTERUL │METROREX - S.A. │
│TRANSPORTURILOR │Pentru, DIRECTOR │
│MINISTRU │GENERAL │
│Alexandru Răzvan │Dumitru ŞODOLESCU │
│CUC │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXE LA CONTRACT
        ANEXA Nr. 1 - Program de Transport al Operatorului
        ANEXA Nr. 1.1 - Programul de Transport al Operatorului
        ANEXA Nr. 1.2 - Programul de Transport al Operatorului pentru Reţeaua de Metrou pe anul 2019

        ANEXA Nr. 2 - Programul de Investiţii
        ANEXA Nr. 3 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea OSP
        ANEXA Nr. 4 - Tarife Practicate în momentul încheierii Contractului
        ANEXA Nr. 5 - Diferenţele de Tarif
        ANEXA Nr. 5.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuităţi şi Reduceri la Transportul în Comun
        ANEXA Nr. 5.2 - Modul de Acordare a Diferenţelor de Tarif
        ANEXA Nr. 5.3 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferenţele de Tarif

        ANEXA Nr. 6 - Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensaţiei
        ANEXA Nr. 6.1 - Raport Lunar de Constatare
        ANEXA Nr. 6.2 - Raport Anual de Constatare
        
ANEXA Nr. 6.3 - Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de stat

        ANEXA Nr. 7 - Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar pe km
        ANEXA Nr. 8 - Valoarea estimativă a compensaţiei cuvenite Operatorului pe durata contractului
        ANEXA Nr. 9 - Indicatori de Performanţă ai Serviciului şi Modalitatea de Calcul al Penalităţilor
        ANEXA Nr. 10 - Indicator de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP)
        ANEXA Nr. 11 - Metodologia de Monitorizare şi Evaluare a Programului de Transport al Operatorului
    ANEXA 1

                          Program de Transport al Operatorului
        Descrie programele de transport pentru diferite perioade din cursul anului, astfel:
    I. Program normal de circulaţie - se va asigura în perioadele: 01.01 - 30.06 şi 15.09 - 31.12*) a fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii normale de circulaţie prin utilizarea unui număr de trenuri care să asigure preluarea cererii de transport la o capacitate de maxim 6 călători/mp în perioadele de vârf de trafic**).
        *) Aceste perioade se pot modifica, fără acordul Autorităţii Contractante, în funcţie de perioada vacanţei de vară pentru elevi/studenţi, stabilită pentru fiecare an şcolar de către instituţiile abilitate ale statului.
        **) prin perioade de vârf de trafic se înţelege intervalul/intervalele orare din cursul unei zile când se înregistrează vârfuri ale cererii de transport, fiind necesară micşorarea intervalului de circulaţie între trenuri astfel încât capacitatea maximă de încărcare a trenurilor de metrou să nu depăşească 6 călători/mp.

    II. Program redus de circulaţie se va asigura în perioada 01.07 - 14.09 ale fiecărui an calendaristic al contractului şi cuprinde programul de transport în condiţii de flux redus de călători, respectiv în perioadele în care sunt concedii de odihnă şi vacanţe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populaţiei, comparativ cu perioadele normale din an.
    III. Program de circulaţie solicitat - cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru minim o oră ca urmare achitării de către solicitant a prestaţiei conform tarifului aprobat.

    ANEXA 1.1

                         Programul de transport al Operatorului

    Programul anual de transport al Operatorului

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Magistrala │Km │
│ │estimaţi │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │2019 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pantelimon - Dristor 2 │2.945.926 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Berceni - Pipera │2.654.370 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Anghel Saligny - Preciziei │2.088.953 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Gara de Nord - Parc │- │
│Bazilescu │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Gara de Nord - Străuleşti │735.221 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Râul Doamnei - Eroilor │182.004 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Km planificaţi │8.606.474 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Total Km*)= pentru 2019: │8.787.210 │
│Km planificaţi*1,021 │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

        *) 1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale
        **) s-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru trim IV 2019

    ANEXA 1.2

                         Programul de Transport al Operatorului
                         pentru reţeaua de metrou pe anul 2019
    A. Programul normal de circulaţie
    1. Magistrala 1: Pantelimon - Dristor 2
    1.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute) │
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬─────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest │
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────┤
│1. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │5-6 │7-10 │
│6. │ │Victoriei │ │ │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Petrache │ │23 TEM │ │ │
│ │ │Poenaru │ │(22 TEM în│ │ │
├────┤ ├──────────┤27,15 │circulaţie│ │ │
│11. │1 │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │rezervă) ├───────────┼─────┤
│12. │ │Eroilor │ │138 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │vagoane │ │ │
│13. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │2 1/2-3 │3 1/ │
│15. │ │Timpuri │ │ │ │2-5 │
│ │ │Noi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│17. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├───────────┼─────┤
│18. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │5-6 │7-10 │
│20. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┼───────┤ ├───────────┼─────┤
│22. │ │Pantelimon│1,92 │ │15-16 │18-20│
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────┤
│1. │1 │Pantelimon│1,92 │ │15-16 │18-20│
├────┼───┼──────────┼───────┤ ├───────────┼─────┤
│2. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │5-6 │7-10 │
│4. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├───────────┼─────┤
│6. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Timpuri │ │ │ │ │
│ │ │Noi │ │ │2 1/2-3 │3 1/ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │2-5 │
│9. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │23TEM │ │ │
│11. │ │Eroilor │ │(22TEM în │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │circulaţie├───────────┼─────┤
│12. │ │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤2 ├──────────┤27,15 │rezervă) │ │ │
│13. │ │Petrache │ │138 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │ │ │
│17. │ │Victoriei │ │ │5-6 │7-10 │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│18. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│20. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│22. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴─────┘


    1.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │9 │9-11│
│6. │ │Victoriei │ │ │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Petrache │ │23 TEM │ │ │
│ │ │Poenaru │ │(22 TEM în│ │ │
├────┤ ├──────────┤27,15 │circulaţie│ │ │
│11. │1 │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │rezervă) ├───────────┼────┤
│12. │ │Eroilor │ │138 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │vagoane │ │ │
│13. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │4 1/2 │5-5 │
│15. │ │Timpuri │ │ │ │1/2 │
│ │ │Noi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│17. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├───────────┼────┤
│18. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │9 │9-11│
│20. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┼───────┤ ├───────────┼────┤
│22. │ │Pantelimon│1,92 │ │18 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │1 │Pantelimon│1,92 │ │18 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┤ ├───────────┼────┤
│2. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │9 │9-11│
│4. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├───────────┼────┤
│6. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Timpuri │ │ │ │ │
│ │ │Noi │ │ │4 1/2 │5-5 │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │1/2 │
│9. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │23TEM │ │ │
│11. │ │Eroilor │ │(22TEM în │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │circulaţie├───────────┼────┤
│12. │ │Grozăveşti│ │+ 1TEM │ │ │
├────┤2 ├──────────┤27,15 │rezervă) │ │ │
│13. │ │Petrache │ │138 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│16. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │ │ │
│17. │ │Victoriei │ │ │9 │9-11│
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│18. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│19. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│20. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│21. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│22. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴────┘    2. Magistrala 2: Berceni - Pipera
    2.1. - Zile lucrătoare

┌────┬───┬────────────┬───────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Berceni │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │22 TEM │ │ │
│6. │ │Eroii │ │(21TEM în │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │circulaţie│ │ │
├────┤1 ├────────────┤18 │+ 1TEM │3-4 │5-11│
│7. │ │Tineretului │ │rezervă) │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │132 │ │ │
│8. │ │Piaţa Unirii│ │vagoane │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Piaţa Unirii│ │22 TEM │ │ │
│ │ │2 │ │(21TEM în │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │circulaţie│ │ │
│8. │2 │Tineretului │18 │+ 1TEM │3-4 │5-11│
├────┤ ├────────────┤ │rezervă) │ │ │
│9. │ │Eroii │ │132 │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Berceni │ │ │ │ │
└────┴───┴────────────┴───────┴──────────┴───────────┴────┘


    2.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬────────────┬───────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Berceni │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │22 TEM │ │ │
│6. │ │Eroii │ │(21TEM în │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │circulaţie│ │ │
├────┤1 ├────────────┤18 │+ 1TEM │9 │10 │
│7. │ │Tineretului │ │rezervă) │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │132 │ │ │
│8. │ │Piaţa Unirii│ │vagoane │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Piaţa Unirii│ │22 TEM │ │ │
│ │ │2 │ │(21TEM în │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │circulaţie│ │ │
│8. │2 │Tineretului │18 │+ 1TEM │9 │10 │
├────┤ ├────────────┤ │rezervă) │ │ │
│9. │ │Eroii │ │132 │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Berceni │ │ │ │ │
└────┴───┴────────────┴───────┴──────────┴───────────┴────┘    3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny
    3.1. - Zile lucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Preciziei │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Gorjului │ │ │5-6 │7-10│
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│6. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │15 TEM │2 1/2-3 │3 1/│
├────┤1 ├───────────┤19,91 │(13 TEM în │ │2-5 │
│9. │ │Timpuri Noi│ │circulaţie)│ │ │
├────┤ ├───────────┤ │90 vagoane │ │ │
│10. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│12. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │5-6 │7-10│
│14. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1 │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2 │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │5-6 │7-10│
│3 │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4 │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│5 │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│6 │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │15 TEM │ │ │
│7 │2 │Timpuri Noi│19,91 │(15 TEM în │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţie)│2 1/2-3 │3 1/│
│8 │ │Piaţa │ │90 vagoane │ │2-5 │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│9 │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│10 │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│11 │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│12 │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13 │ │Gorjului │ │ │5-6 │7-10│
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│14 │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15 │ │Preciziei │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴────┘


    3.2. - Zile nelucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Preciziei │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Gorjului │ │ │9 │9-11│
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│6. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │15 TEM │4 1/2 │5-5 │
├────┤1 ├───────────┤19,91 │(13 TEM în │ │1/2 │
│9. │ │Timpuri Noi│ │circulaţie)│ │ │
├────┤ ├───────────┤ │90 vagoane │ │ │
│10. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│12. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │9 │9-11│
│14. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1 │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2 │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │9 │9-11│
│3 │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4 │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│5 │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│6 │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │15 TEM │ │ │
│7 │2 │Timpuri Noi│19,91 │(15 TEM în │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţie)│4 1/2 │5-5 │
│8 │ │Piaţa │ │90 vagoane │ │1/2 │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│9 │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│10 │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│11 │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│12 │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13 │ │Gorjului │ │ │9 │9-11│
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│14 │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15 │ │Preciziei │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴────┘    4. Magistrala 4: Gara de Nord 2 - Străuleşti
    4.1. - Zile lucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de succedare │
│ │ │ │ │ │între trenuri (minute)│
│ │ │ │Lungime│ ├───────────┬──────────┤
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │Ore de vârf│ │
│Crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de trafic │ │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │În rest │
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┬──────────┼─────┬─────┼───┬──────┤
│1. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Basarab 2 │ │5 TEM │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │(4 TEM în │7 TEM │ │ │ │ │
│3. │ │Griviţa │ │circulaţie│(6 TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │1 Mai │ │rezervă) │+ 1 TEM │ │ │ │ │
├────┤1 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11* │7** │11*│9-11**│
│5. │ │Jiului │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Parc │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │de 11 min │ │ │ │ │ │
│6. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│6. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│1. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Laminorului│ │5 TEM │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │(4 TEM în │ │ │ │ │ │
│3. │ │Parc │ │circulaţie│7 TEM │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │+ 1TEM │(6 TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │rezervă) │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │Jiului │ │15 vagoane│+ 1 TEM │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤7,19 │circulaţie│rezervă) │11* │7** │11*│9-11**│
│5. │ │1 Mai │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Griviţa │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
│7. │ │Basarab 2 │ │de 11 min │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


    4.2. - Zile nelucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de succedare │
│ │ │ │ │ │între trenuri (minute)│
│ │ │ │Lungime│ ├───────────┬──────────┤
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │Ore de vârf│ │
│Crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de trafic │ │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │În rest │
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┬──────────┼─────┬─────┼───┬──────┤
│1. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Basarab 2 │ │5 TEM │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │(4 TEM în │7 TEM │ │ │ │ │
│3. │ │Griviţa │ │circulaţie│(6 TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │1 Mai │ │rezervă) │+ 1 TEM │ │ │ │ │
├────┤1 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11* │7** │11*│9-11**│
│5. │ │Jiului │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Parc │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │de 11 min │ │ │ │ │ │
│7. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│1. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Laminorului│ │5 TEM │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │(4 TEM în │ │ │ │ │ │
│3. │ │Parc │ │circulaţie│7 TEM │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │+ 1TEM │(6 TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │rezervă) │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │Jiului │ │15 vagoane│+ 1 TEM │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤7,19 │circulaţie│rezervă) │11* │7** │11*│9-11**│
│5. │ │1 Mai │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Griviţa │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
│7. │ │Basarab 2 │ │de 11 min │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

        NOTA: circulaţia trenurilor cu interval de 7 min va putea fi aplicată după punerea în funcţie pe distanţa Laminorului-Străuleşti a instalaţiei de automatizare a traficului (Dimetronic).


    5. Magistrala 5: Eroilor 2 - Valea Ialomiţei/ Râul Doamnei
    5.1. - Zile lucrătoare

┌────┬───┬─────────────┬───────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │ │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│Staţii traseu│traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Parc Drumul │ │8 TEM │ │ │
│ │ │Taberei │ │(7 TEM în │ │ │
├────┤1 ├─────────────┤7 │circulaţie)│6 │9-10│
│6. │ │Drumul │ │56 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1 │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2 │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3 │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4 │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5 │ │Drumul │ │8 TEM │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │(7 TEM în │ │ │
├────┤2 ├─────────────┤7 │circulaţie)│9 │9-10│
│6 │ │Parc Drumul │ │56 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7 │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8 │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9 │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10 │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
└────┴───┴─────────────┴───────┴───────────┴───────────┴────┘


    5.2. Zile nelucrătoare

┌────┬───┬─────────────┬───────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │ │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│Staţii traseu│traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Parc Drumul │ │5 TEM │ │ │
│ │ │Taberei │ │(4 TEM în │ │ │
├────┤1 ├─────────────┤7 │circulaţie)│9 │9-11│
│6. │ │Drumul │ │30 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┼───┼─────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1 │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│2 │ │Academia │ │ │ │ │
│ │ │Militară │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│3 │ │Orizont │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│4 │ │Favorit │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│5 │ │Drumul │ │5 TEM │ │ │
│ │ │Taberei 34 │ │(4 TEM în │ │ │
├────┤2 ├─────────────┤7 │circulaţie)│9 │9-11│
│6 │ │Parc Drumul │ │56 vagoane │ │ │
│ │ │Taberei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│7 │ │Romancierilor│ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│8 │ │Brâncuşi │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│9 │ │Râul Doamnei │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┤ │ │ │ │
│10 │ │Valea │ │ │ │ │
│ │ │Ialomiţei │ │ │ │ │
└────┴───┴─────────────┴───────┴───────────┴───────────┴────┘
    B. Programul redus de circulaţie
    1. Magistrala 1: Pantelimon - Dristor 2
    1.1. Zile lucrătoare

┌────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute) │
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬─────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest │
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────┤
│23. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│24. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│25. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│26. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│27. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │7-8 │9-12 │
│28. │ │Victoriei │ │ │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│29. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│30. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│31. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│32. │ │Petrache │ │18 TEM │ │ │
│ │ │Poenaru │ │(17 TEM în│ │ │
├────┤ ├──────────┤27,15 │circulaţie│ │ │
│33. │1 │Grozăveşti│ │+ 1 TEM │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │rezervă) ├───────────┼─────┤
│34. │ │Eroilor │ │108 │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │vagoane │ │ │
│35. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│36. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │3 1/2-4 │4 1/ │
│37. │ │Timpuri │ │ │ │2-6 │
│ │ │Noi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│38. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│39. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├───────────┼─────┤
│40. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│41. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │7-8 │9-12 │
│42. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│43. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┼───────┤ ├───────────┼─────┤
│44. │ │Pantelimon│1,92 │ │18 │20 │
├────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────┤
│45. │1 │Pantelimon│1,92 │ │15-16 │18-20│
├────┼───┼──────────┼───────┤ ├───────────┼─────┤
│46. │ │Republica │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│47. │ │Costin │ │ │ │ │
│ │ │Georgian │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │7-8 │9-12 │
│48. │ │Titan │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│49. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu│ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ ├───────────┼─────┤
│50. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│51. │ │Mihai │ │ │ │ │
│ │ │Bravu │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│52. │ │Timpuri │ │ │ │ │
│ │ │Noi │ │ │3 1/2-4 │4 1/ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │2-6 │
│53. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│54. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │18 TEM │ │ │
│55. │ │Eroilor │ │(22 TEM în│ │ │
├────┤ ├──────────┤ │circulaţie├───────────┼─────┤
│56. │ │Grozăveşti│ │+ 1 TEM │ │ │
├────┤2 ├──────────┤27,15 │rezervă) │ │ │
│57. │ │Petrache │ │108 │ │ │
│ │ │Poenaru │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│58. │ │Crângaşi │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│59. │ │Basarab 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│60. │ │Gara de │ │ │ │ │
│ │ │Nord 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│ │ │Piaţa │ │ │ │ │
│61. │ │Victoriei │ │ │7-8 │9-12 │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│62. │ │Ştefan Cel│ │ │ │ │
│ │ │Mare │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│63. │ │Obor │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│64. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Iancului │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│65. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Muncii │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────┤ │ │ │ │
│66. │ │Dristor 2 │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴─────┘    2. Magistrala 2: Berceni - Pipera
    2.1. - Zile lucrătoare

┌────┬───┬────────────┬───────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Berceni │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │17 TEM │ │ │
│6. │ │Eroii │ │(16 TEM în│ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │circulaţie│ │ │
├────┤1 ├────────────┤18 │+ 1 TEM │4 │5-12│
│7. │ │Tineretului │ │rezervă) │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │102 │ │ │
│8. │ │Piaţa Unirii│ │vagoane │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│9. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Pipera │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Aurel Vlaicu│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Aviatorilor │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Victoriei 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Piaţa Romană│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│6. │ │Universitate│ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Piaţa Unirii│ │17 TEM │ │ │
│ │ │2 │ │(16 TEM în│ │ │
├────┤ ├────────────┤ │circulaţie│ │ │
│8. │2 │Tineretului │18 │+ 1 TEM │4 │5-12│
├────┤ ├────────────┤ │rezervă) │ │ │
│9. │ │Eroii │ │102 │ │ │
│ │ │Revoluţiei │ │vagoane │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│10. │ │Constantin │ │ │ │ │
│ │ │Brâncoveanu │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Sudului │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│12. │ │Apărătorii │ │ │ │ │
│ │ │Patriei │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│13. │ │Dimitrie │ │ │ │ │
│ │ │Leonida │ │ │ │ │
├────┤ ├────────────┤ │ │ │ │
│14. │ │Berceni │ │ │ │ │
└────┴───┴────────────┴───────┴──────────┴───────────┴────┘    3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny
    3.1. - Zile lucrătoare

┌────┬───┬───────────┬───────┬───────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de │
│ │ │ │ │ │succedare între │
│ │ │ │ │ │trenuri (minute)│
│Nr. │ │Staţii │Lungime│Nr. TEM ├───────────┬────┤
│Crt.│Fir│traseu │traseu │Nr. vag. │Ore de vârf│ │
│ │ │ │Km │ │de trafic │În │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │rest│
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│1. │ │Preciziei │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│2. │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│3. │ │Gorjului │ │ │7-8 │9-12│
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│4. │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│5. │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│6. │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│7. │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│8. │ │Piaţa │ │ │ │ │
│ │ │Unirii 1 │ │12 TEM │3 1/2-4 │4 1/│
├────┤1 ├───────────┤19,91 │(11 TEM în │ │2-6 │
│9. │ │Timpuri Noi│ │circulaţie)│ │ │
├────┤ ├───────────┤ │72 vagoane │ │ │
│10. │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│11. │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│12. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│13. │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │7-8 │9-12│
│14. │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│15. │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────┤
│16 │ │Anghel │ │ │ │ │
│ │ │Saligny │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│17 │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Teclu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │7-8 │9-12│
│18 │ │1 Decembrie│ │ │ │ │
│ │ │1918 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│19 │ │Nicolae │ │ │ │ │
│ │ │Grigorescu │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│20 │ │Dristor 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│21 │ │Mihai Bravu│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │12 TEM │ │ │
│22 │2 │Timpuri Noi│19,91 │(11 TEM în │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţie)│3 1/2-4 │4 1/│
│23 │ │Piaţa │ │72 vagoane │ │2-6 │
│ │ │Unirii 1 │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│24 │ │Izvor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│25 │ │Eroilor │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ ├───────────┼────┤
│26 │ │Politehnica│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│27 │ │Lujerului │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│28 │ │Gorjului │ │ │7-8 │9-12│
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│29 │ │Păcii │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │
│30 │ │Preciziei │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴────┘    4. Magistrala 4: Gara de Nord 2 - Parc Bazilescu
    4.1. - Zile lucrătoare - (valabile tot anul)

┌────┬───┬───────────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Interval de succedare │
│ │ │ │ │ │între trenuri (minute)│
│ │ │ │Lungime│ ├───────────┬──────────┤
│Nr. │Fir│Staţii │traseu │Nr. TEM │Ore de vârf│ │
│Crt.│ │traseu │Km │Nr. vag. │de trafic │ │
│ │ │ │ │ │6:30-9:30 │În rest │
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │15:30-19:30│ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┬──────────┼─────┬─────┼───┬──────┤
│1. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Basarab 2 │ │5 TEM │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │(4 TEM în │7 TEM │ │ │ │ │
│3. │ │Griviţa │ │circulaţie│(6 TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │+ 1TEM │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │1 Mai │ │rezervă) │+ 1 TEM │ │ │ │ │
├────┤1 ├───────────┤7,19 │15 vagoane│rezervă) │11* │7** │11*│9-11**│
│5. │ │Jiului │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Parc │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │de 11 min │ │ │ │ │ │
│7. │ │Laminorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
│1. │ │Străuleşti │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │Laminorului│ │5 TEM │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │(4 TEM în │ │ │ │ │ │
│3. │ │Parc │ │circulaţie│7 TEM │ │ │ │ │
│ │ │Bazilescu │ │+ 1TEM │(6 TEM în │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │rezervă) │circulaţie│ │ │ │ │
│4. │ │Jiului │ │15 vagoane│+ 1 TEM │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤7,19 │circulaţie│rezervă) │11* │7** │11*│9-11**│
│5. │ │1 Mai │ │* Pentru │21 vagoane│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │circulaţia│** Pentru │ │ │ │ │
│6. │ │Griviţa │ │la │circulaţia│ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │interval │la 7 min │ │ │ │ │
│7. │ │Basarab 2 │ │de 11 min │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│8. │ │Gara de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nord 2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

    NOTA
    1. circulaţia trenurilor cu interval de 7 min va putea fi aplicată după punerea în funcţie pe distanţa Laminorului-Străuleşti a instalaţiei de automatizare a traficului (Dimetronic).
    2. La numărul de mijloace de transport se adaugă 30%, necesar pentru acoperirea rezervelor.

    ANEXA 2

                                  Programul de investiţii

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┐
│milioane lei cu TVA ││
├──┬───────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────┼┤
│ │ │ │ │ │2018 │2019 │ ││
│ │ │ │ │Termen ├──────┬────────────┼───────┤ ├┤
│ │ │ │Durata │ │ │Realizat │ │ ││
│ │Denumire Proiect │Descriere│finalizare│ │Alocat│OUG 101/2018│ │Sursa de ││
│ │ │Proiect │/ ├───────┬───────────┤cf. │Suplimentare│Buget │Finanţare ├┤
│ │ │ │Valoarea │ │ │BVC │/ │estimat│ ││
│ │ │ │ │Început│Finalizare │ │Diminuare │ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │10 ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │ │ │ │ │31.03.2017-│ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │Staţiile │ │ │ │ ││
│ │Magistrala 4, │2,24 km │ │ │Laminorului│ │ │ │ ││
│ │Tronson │linie │ │ │şi │ │ │ │POIM ││
│1.│Parc Bazilescu - │dublă cu │1 an/ 318 │2014 │Străuleşti │45 │95,4 │15 │Buget de ││
│ │Străuleşti │2 staţii,│ │ │2018 - │ │ │ │stat ││
│ │ │1 depou │ │ │Depou şi │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │Terminal │ │ │ │ ││
│ │ │ │ │ │Străuleşti │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Magistrala 5. │16,2 km │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Drumul │linie │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Taberei - │dublă, │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Pantelimon │22 staţii│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │- secţiunea 1 Râul │2 depouri│2 ani/ │ │2019 │ │ │ │POIM ││
│ │Doamnei - Eroilor, │7 km, │1.814 │ │orizont │627 │294,8 │361 │Credite ││
│2.│inclusiv staţia şi │10 staţii│8 ani/ │2013 │2023 │616 │288 │350 │externe ││
│ │depoul │1 depou │2.908 │2018 │orizont │11 │6,8 │11 │Buget de ││
│ │Valea Ialomiţei │5,4 km, │13 ani/ │ │2030 │0 │0 │0 │stat ││
│ │- secţiunea 2 │6 staţii │2.989 │ │ │ │ │ │ ││
│ │Eroilor - │3,8 km, │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Iancului │6 staţii,│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │- secţiunea 3 │1 depou │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Iancului-Pantelimon│ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Magistrala 6, │14,2 km │ │ │ │ │ │ │POIM ││
│ │Legătura cu │linie │4 ani/ │ │ │ │ │ │JICA ││
│3.│Aeroportul Henri │dublă, │5.899 │2019 │2023 │71 │138,8 │337 │Buget de ││
│ │Coandă │12 staţii│ │ │ │ │ │ │stat ││
│ │H.G. nr. 930/2016 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │condiţiilor │18 km │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │de transport pe │linie │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Magistrala 2 - Faza│dublă, │5 ani/ │ │ │ │ │ │ ││
│ │II │14 staţii│544 │2014 │2022 │17 │10,5 │113 │ ││
│ │- cale de rulare pe│1 depou │5 ani/ │2018 │2023 │0 │0 │113 │POIM ││
│4.│Mag. 2 │18 km │523 │2016 │2018 │17 │10,5 │- │Buget de ││
│ │- acces nou la │linie │1 an/21 │2014 │Finalizat │0 │0 │- │stat ││
│ │staţia │dublă │- │ │2016 │ │ │ │ ││
│ │Tineretului │1 acces │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │- Achiziţie │16+8 │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │material │trenuri │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │rulant Mag. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │instalaţiilor pe M │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │1, 2, │41 de │ │ │ │ │ │ │POIM ││
│5.│3 şi TL. │staţii │- │2016 │2018 │18 │9,3 │- │Buget de ││
│ │Instalaţii de │ │ │ │ │ │ │ │stat ││
│ │control │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │acces │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Magistrala 4. │ │ │ │ │ │ │ │Grant ││
│6.│Tronson │SPF, SF │2 ani/ 43 │2017 │2019 │3 │3,9 │30 │Elveţia ││
│ │Gara de Nord - Gara│ │ │ │ │ │ │ │POST ││
│ │Progresu │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Magistrala 4. │ │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│7.│Tronson │12 staţii│5 ani/1200│2020 │2025 │0 │0 │0 │stat ││
│ │Gara de Nord - Gara│ │ │ │ │ │ │ │POIM ││
│ │Progresu │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BEI IV ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Acord de ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumut ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 25224/││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │între BEI ││
│ │Achiziţie material │13 │ │ │ │ │ │ │şi MFP ││
│8.│rulant │trenuri │2 ani/487 │2018 │2020 │1 │0,01 │173 │Amendament││
│ │Mag. 5, S 1 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2 - ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │233/2018 ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrumut ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursa- ││
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │bil ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │ │dotarea a│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │a 63 de │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │staţii de│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │metrou cu│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │elemente │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │din oţel │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Accesibilizarea │inoxida- │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │staţiilor │bil │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │de metrou în │aplicate │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │funcţiune │pe │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│9.│pentru persoanele │suprafaţa│1,2 ani/25│2019 │2020 │- │- │5 │stat ││
│ │cu │existentă│ │ │ │ │ │ │POIM ││
│ │deficienţe de │a staţi- │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │vedere │ilor de │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │metrou şi│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │montarea │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │panouri │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │de sem- │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │nalistică│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ │Braille │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │staţiilor │51 de │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│10│de metrou din │staţii │6 ani/2852│2020 │2026 │- │- │0 │stat ││
│ │reţeaua │ │ │ │ │ │ │ │POIM ││
│ │existentă │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │instalaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ilor pe M 1, 2, 3 │35 de │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│11│şi TL. │staţii │3 ani/224 │2019 │2023 │- │- │10 │stat ││
│ │Rest de │30 de in-│ │ │ │ │ │ │POIM ││
│ │implementat. │terstaţii│ │ │ │ │ │ │ ││
│ │Instalaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ventilaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Extensia │ │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│12│Magistralei 2 │4 staţii │4 ani/1600│2019 │2022 │- │- │2 │stat ││
│ │Berceni-Pipera │ │ │ │ │ │ │ │POIM ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Extensia │ │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│13│Magistralei 1 │4 staţii │4 ani/1600│2019 │2022 │- │- │2 │stat ││
│ │- Păcii │ │ │ │ │ │ │ │POIM ││
├──┼───────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼────────────┼───────┼──────────┼┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │instalaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │ilor pe Magistrala │ │ │ │ │ │ │ │Buget de ││
│14│4. │10 staţii│2 ani/30 │2019 │2020 │- │- │0 │stat ││
│ │Instalaţii de │ │ │ │ │ │ │ │POIM ││
│ │Control │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ │acces. │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└──┴───────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────┴────────────┴───────┴──────────┴┘


    ANEXA 3

               Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea OSP

    Planul privind Parcul de Mijloace de Transport - Trenuri de metrou

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Mijloace de transport călători │
├──────┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │Parc activ│ │
│ │Producător │ │(utilizat │Parc │
│Tip │(Fabricant/ │Parc │în │inactiv (parc│
│tren │Ţara) │inventar│circulaţia│nefuncţional)│
│ │ │ │cu │ │
│ │ │ │călători) │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│IVA │ASTRA Arad - │93 REM │45 REM │48 REM │
│ │România │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bombardier │ │ │ │
│BM.2 │Transportation│18 TEM │18 TEM │0 │
│ │- Suedia │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bombardier │ │ │ │
│BM.21 │Transportation│26 TEM │26 TEM │0 │
│ │- Suedia │ │ │ │
├──────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Construcciones│ │ │ │
│BM.3*)│y Auxiliar de │24 TEM │24 TEM │0 │
│ │Ferrocarriles │ │ │ │
│ │- Spania │ │ │ │
└──────┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────────┘

        NOTĂ:
        REM - ramă electrică de metrou - unitate compusă din 2 vagoane
        TEM - tren electrică de metrou - unitate compusă din 6 vagoane


┌──────────────────────────────────────┐
│Listă Rame Electrice de Metrou tip IVA│
│utilizate în circulaţia cu călători │
│(parc activ) - 45 REM │
├────┬───────┬────┬───────┬────┬───────┤
│Nr. │Seria │Nr. │Seria │Nr. │Seria │
│Crt.│REM │Crt.│REM │Crt.│REM │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│1 │003/005│6 │011/109│11 │055/128│
│ │/133 │ │/177 │ │/224 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│2 │004/006│7 │013/020│12 │075/086│
│ │/058 │ │/070 │ │/105 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│3 │007/059│8 │033/039│13 │096/142│
│ │/215 │ │/117 │ │/150 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│4 │008/014│9 │034/072│14 │098/112│
│ │/068 │ │/130 │ │/164 │
├────┼───────┼────┼───────┼────┼───────┤
│5 │010/049│10 │037/056│15 │107/110│
│ │/060 │ │/134 │ │/172 │
└────┴───────┴────┴───────┴────┴───────┘


┌────────────────────────────────────────────┐
│Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.2 │
│utilizate în circulaţia cu │
│călători (parc activ) - 18 trenuri │
├────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤
│Nr. │Seria TEM│Nr. │Seria TEM│Nr. │Seria TEM│
│Crt.│ │Crt.│ │Crt.│ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1 │1001-2001│7 │1007-2007│13 │1013-2013│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2 │1002-2002│8 │1008-2008│14 │1014-2014│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3 │1003-2003│9 │1009-2009│15 │1015-2015│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│4 │1004-2004│10 │1010-2010│16 │1016-2016│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│5 │1005-2005│11 │1011-2011│17 │1017-2017│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│6 │1006-2006│12 │1012-2012│18 │1018-2018│
└────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘


┌────────────────────────────────────────────┐
│Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.21 │
│utilizate în circulaţia cu │
│călători (parc activ) - 26 trenuri │
├────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤
│Nr. │Seria TEM│Nr. │Seria TEM│Nr. │Seria TEM│
│Crt.│ │Crt.│ │Crt.│ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1 │1101-2101│10 │1110-2110│19 │1119-2119│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2 │1102-2102│11 │1111-2111│20 │1120-2120│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3 │1103-2103│12 │1112-2112│21 │1121-2121│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│4 │1104-2104│13 │1113-2113│22 │1122-2122│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│5 │1105-2105│14 │1114-2114│23 │1123-2123│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│6 │1106-2106│15 │1115-2115│24 │1124-2124│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│7 │1107-2107│16 │1116-2116│25 │1125-2125│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│8 │1108-2108│17 │1117-2117│26 │1126-2126│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│9 │1109-2109│18 │1118-2118│** │** │
└────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘


┌────────────────────────────────────────────┐
│Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.3 │
│utilizate în circulaţia cu │
│călători (parc activ) - 16 trenuri + 8 │
│trenuri │
├────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤
│Nr. │Seria TEM│Nr. │Seria TEM│Nr. │Seria TEM│
│Crt.│ │Crt.│ │Crt.│ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1 │1301-2301│9 │1309-2309│17 │1317-2317│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2 │1302-2302│10 │1310-2310│18 │1318-2318│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3 │1303-2303│11 │1311-2311│19 │1319-2319│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│4 │1304-2304│12 │1312-2312│20 │1320-2320│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│5 │1305-2305│13 │1313-2313│21 │1321-2321│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│6 │1306-2306│14 │1314-2314│22 │1322-2322│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│7 │1307-2307│15 │1315-2315│23 │1323-2323│
├────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│8 │1308-2308│16 │1316-2316│24 │1324-2324│
└────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘


    ANEXA 4

                 Tarife practicate în momentul încheierii contractului

┌──────────┬─────────────────┬─────────┐
│Modalitate│Tip legitimaţie │Preţ │
│cumpărare │de călătorie │(inclusiv│
│ │ │TVA) │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 1 │2,5 lei │
│ │călătorie │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 2 │5 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 10 │20 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela de grup 3│5 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela de grup 4│6,5 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela de grup 5│8 lei │
│ │persoane │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament de o zi│8 lei │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament │ │
│ │săptămânal cu │ │
│ │număr nelimitat │25 lei │
│ │de │ │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │70 lei │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament anual │720 lei │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii, cu │35 lei │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru elevi / │ │
│Casierii, │studenţi │ │
│Casierii ├─────────────────┼─────────┤
│Speciale │Abonament lunar │ │
│şi │cu număr │ │
│Cabine │nelimitat de │ │
│Acces │călătorii pentru │gratuit │
│ │elevi/studenţi, │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu ? │ │
│ │călătorii cu │ │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru │2,50 lei │
│ │studenţi, conform│ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 10 │ │
│ │călătorii cu │ │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru │10 lei │
│ │studenţi, conform│ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament │ │
│ │săptămânal cu │ │
│ │număr nelimitat │ │
│ │de │ │
│ │călătorii, cu │12,50 lei│
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru studenţi, │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor H.G.│ │
│ │nr. 42/2017 │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │ │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii cu │35 lei │
│ │reducere 50% │ │
│ │pentru donator │ │
│ │sânge │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │BILET UNIC 60 │ │
│ │minute │ │
│ │(valabil pe │ │
│ │liniile urbane │5 lei │
│ │S.T.B. şi │ │
│ │Metrorex │ │
│ │S.A.) │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │BILET CU 10 │ │
│Casierii │CĂLĂTORII de câte│ │
│şi │60 minute │ │
│cabine │pentru fiecare │ │
│acces │călătorie │34 lei │
│Metrorex, │(valabil pe │ │
│precum şi │liniile urbane │ │
│casierii │S.T.B. şi │ │
│S.T.B. │Metrorex │ │
│ │S.A.) │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │ABONAMENT DE O ZI│ │
│ │- cu temporizare │ │
│ │15 minute │ │
│ │(valabil pe │17 lei │
│ │liniile urbane │ │
│ │S.T.B. şi │ │
│ │Metrorex │ │
│ │S.A.) │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 2 │5 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Cartela cu 10 │20 lei │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament de o zi│8 lei │
│Automate ├─────────────────┼─────────┤
│de │Abonament │ │
│vândut │săptămânal cu │ │
│cartele │număr nelimitat │25 lei │
│ │de │ │
│ │călătorii │ │
│ ├─────────────────┼─────────┤
│ │Abonament lunar │ │
│ │cu număr │70 lei │
│ │nelimitat de │ │
│ │călătorii │ │
├──────────┼─────────────────┼─────────┤
│Plata cu │ │ │
│cardul │ │ │
│bancar │1 călătorie │2,5 lei │
│la │ │ │
│turnichet │ │ │
└──────────┴─────────────────┴─────────┘

        Modul de decontare între S.T.B. si Metrorex S.A. va fi următorul:

┌──────────────────────┬──────┬────────┐
│Titlu de călătorie │S.T.B.│Metrorex│
│ │(lei) │(lei) │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Bilet unic 60 minute │ │ │
│(valabil pe liniile │1,30 │2,50 │
│urbane S.T.B. şi │ │ │
│Metrorex S.A.) │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Bilet cu 10 călătorii │ │ │
│de câte 60 minute │ │ │
│pentru fiecare │13 │20 │
│călătorie (valabil pe │ │ │
│liniile urbane S.T.B. │ │ │
│şi Metrorex S.A.) │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Abonament de o zi - cu│ │ │
│temporizare 15 minute │ │ │
│(valabil pe liniile │8 │8 │
│urbane S.T.B. şi │ │ │
│Metrorex S.A.) │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘

        NOTE:
    1. Decontarea se va face la vânzare iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cardului (Metrorex/S.T.B.).
    2. Valoarea suportului contactless reprezintă diferenţa dintre tariful titlului de călătorie şi suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către S.T.B. şi Metrorex.
    3. Titlurile prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite (60 minute) şi permit călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex S.A.
    4. Abonamentul de o zi valabil pe liniile S.T.B. şi Metrorex S.A. permite un număr nelimitat de validări, atât la S.T.C. cât şi la Metrorex S.A., are valabilitate 24 de ore începând cu ora şi minutul la care se face prima validare şi permite călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex S.A.    ANEXA nr. 5

                                  Diferenţele de tarif
    ANEXA 5.1.

    Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun

┌─────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Modalitatea de │Nivelul │Legislaţia în│
│Categoria │acordare a │protecţiei│vigoare care │
│socială/Tipul│protecţieisociale│sociale │reglementează│
│de protecţie │(procentul de │acordate │protecţia │
│socială │reducere) │(lei/ │socială │
│ │ │unitate) │ │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea │
│ │ │ │Educaţiei nr.│
│ │ │ │1/2011 cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare şi│
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │35 lei/ │Guvernului │
│ │ │abonament │nr. 42/2017 │
│Elevi şi │ │lunar cu │pentru │
│studenţi │50% │număr │aprobarea │
│ │ │nelimitat │Normelor │
│ │ │de │metodologice │
│ │ │călătorii │privind │
│ │ │ │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │nr. 42/2017 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │Normelor │
│ │ │2,50 lei/ │metodologice │
│Studenţi │50% │2 │privind │
│ │ │călătorii │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │nr. 42/2017 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │Normelor │
│ │ │10 lei / │metodologice │
│Studenţi │50% │10 │privind │
│ │ │călătorii │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului │
│ │ │ │nr. 42/2017 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │12,50 lei/│aprobarea │
│ │ │abonament │Normelor │
│ │ │săptămânal│metodologice │
│Studenţi │50% │cu număr │privind │
│ │ │nelimitat │acordarea │
│ │ │de │facilităţilor│
│ │ │călătorii │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea │
│ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Naţionale nr.│
│ │ │ │1/2011 cu │
│Elevii │ │ │modificările │
│orfani, │ │ │şi │
│elevii cu │ │ │completările │
│cerinţe │ │ │ulterioare şi│
│educaţionale │ │Gratuitate│Hotărârea │
│speciale, │ │pentru │Guvernului │
│precum şi cei│ │abonament │nr. 42/2017 │
│pentru care │100% │lunar cu │pentru │
│s-a stabilit │ │număr │aprobarea │
│o măsură de │ │nelimitat │Normelor │
│protecţie │ │de │metodologice │
│specială, în │ │călătorii │privind │
│condiţiile │ │ │acordarea │
│legii, sau │ │ │facilităţilor│
│tutelă │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea │
│ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Naţionale nr.│
│ │ │ │1/2011 cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare şi│
│ │ │Gratuitate│Hotărârea │
│Studenţii │ │pentru │Guvernului │
│orfani sau │ │abonament │nr. 42/2017 │
│studenţii │100% │lunar cu │pentru │
│proveniţi din│ │număr │aprobarea │
│casele de │ │nelimitat │Normelor │
│copii │ │de │metodologice │
│ │ │călătorii │privind │
│ │ │ │acordarea │
│ │ │ │facilităţilor│
│ │ │ │de transport │
│ │ │ │intern │
│ │ │ │feroviar şi │
│ │ │ │cu metroul │
│ │ │ │pentru elevi │
│ │ │ │şi studenţi │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │35 lei/ │Guvernului │
│ │ │abonament │nr. 1364/2006│
│ │ │lunar cu │pentru │
│Donatori │50% │număr │aprobarea │
│sânge │ │nelimitat │drepturilor │
│ │ │de │şi │
│ │ │călătorii │obligaţiilor │
│ │ │ │donatorilor │
│ │ │ │de sânge │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea nr. 341│
│ │ │ │/2004 a │
│ │ │ │recunoştinţei│
│ │ │ │faţă de │
│ │ │ │eroii-martiri│
│ │ │ │şi luptătorii│
│ │ │ │care au │
│ │ │ │contribuit la│
│ │ │ │Victoria │
│ │ │ │Revoluţiei │
│ │ │ │române din │
│ │ │ │decembrie │
│ │ │ │1989, precum │
│ │ │ │şi faţă de │
│ │ │ │persoanele │
│ │ │ │care şi-au │
│ │ │ │jertfit viaţa│
│ │ │ │sau au avut │
│Revoluţionari│100% │2,50 lei/ │de suferit în│
│ │ │călătorie │urma revoltei│
│ │ │ │muncitoreşti │
│ │ │ │anticomuniste│
│ │ │ │de la Braşov │
│ │ │ │din noiembrie│
│ │ │ │1987 şi │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │revolta │
│ │ │ │muncitorească│
│ │ │ │anticomunistă│
│ │ │ │din Valea │
│ │ │ │Jiului - │
│ │ │ │Lupeni - │
│ │ │ │august 1977, │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Legea nr. 44/│
│ │ │ │1994 privind │
│ │ │ │veteranii de │
│ │ │ │război, │
│ │ │ │precum şi │
│ │ │ │unele │
│ │ │ │drepturi ale │
│Veterani de │100% │2,50 lei/ │invalizilor │
│război │ │călătorie │şi văduvelor │
│ │ │ │de război, │
│ │ │ │republicată, │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare │
├─────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │Decretul-lege│
│ │ │ │nr. 118/1990 │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │acordarea │
│ │ │ │unor drepturi│
│ │ │ │persoanelor │
│ │ │ │persecutate │
│ │ │ │din motive │
│ │ │ │politice de │
│ │ │ │dictatura │
│ │ │ │instaurată cu│
│ │ │ │începere de │
│Deţinuţi │ │2,50 lei/ │la 6 martie │
│politici │100% │călătorie │1945, precum │
│ │ │ │şi celor │
│ │ │ │deportate în │
│ │ │ │străinătate │
│ │ │ │ori │
│ │ │ │constituite │
│ │ │ │în │
│ │ │ │prizonieri, │
│ │ │ │republicat, │
│ │ │ │cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare │
└─────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────┘


    ANEXA 5.2

                       Modul de acordare a diferenţelor de tarif
        Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte, după cum urmează:

┌─────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Modalitatea│
│ │ │Unităţi de│Tarif (lei) │de acordare│
│Categoria │ │calcul pe │ │a │
│socială/Tipul│ │perioada ├──────┬─────────┤protecţiei │
│de protecţie │Perioada │selectată,│ │ │sociale │
│socială │ │utilizate │Tarif │Reducerea│(procentul │
│ │ │pentru │întreg│oferită │de │
│ │ │calcul │(lei) │(lei) │reducere) │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Abonament │ │ │ │
│ │ │lunar cu │ │ │ │
│Elevi şi │lunar │număr │70 │35 │50% │
│studenţi │ │nelimitat │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │călătorii │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │Maxim 10 │2 │ │ │ │
│Studenţi │cartele/ │călătorii │5 │2,50 │50% │
│ │lună │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │Maxim 3 │10 │ │ │ │
│Studenţi │cartele/ │călătorii │20 │10 │50% │
│ │lună │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │Maxim 4 │ │ │ │ │
│Studenţi │abonamente│Abonament │25 │12,50 │50% │
│ │/ │săptămânal│ │ │ │
│ │lună │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Elevi orfani,│ │ │ │ │ │
│elevii cu │ │ │ │ │ │
│cerinţe │ │ │ │ │ │
│speciale, │ │ │ │ │ │
│precum şi cei│ │Abonament │ │ │ │
│pentru care │ │lunar cu │ │ │ │
│s-a stabilit │lunar │număr │70 │70 │100% │
│o măsură de │ │nelimitat │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │ │ │
│special în │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │
│legii, sau │ │ │ │ │ │
│tutelă │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Studenţii │ │ │ │ │ │
│orfani sau │ │Abonament │ │ │ │
│studenţii │lunar │lunar cu │70 │70 │100% │
│proveniţi din│ │număr │ │ │ │
│casele de │ │nelimitat │ │ │ │
│copii │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Abonament │ │ │ │
│ │ │lunar cu │ │ │ │
│Donatori │lunar │număr │70 │35 │50% │
│sânge │ │nelimitat │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │călătorii │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Revoluţionari│lunar │Călătorie │2,50 │2,50 │100% │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Veterani de │lunar │Călătorie │2,50 │2,50 │100% │
│război │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Deţinuţi │lunar │Călătorie │2,50 │2,50 │100% │
│politici │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────┴─────────┴───────────┘

        Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.


    ANEXA 5.3

               Modelul formularelor de decont pentru diferenţele de tarif
    A. Pentru reduceri acordate elevilor şi studenţilor
        ● "Tabel Nominal pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi" - Anexa Nr. 5 la Hotărârea de Guvern nr. 42/2017

┌────┬─────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │Nr. şi seria│ │ │
│ │ │ │legitimaţiei│C.I. - │Seria │
│Nr. │Numele şi│Solicitantul│de student │seria │cartelei│
│crt.│prenumele│(E sau S)* │sau ale │şi │emise │
│ │ │ │carnetului │numărul│ │
│ │ │ │de elev │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┤
└────┴─────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┘


        ● "Centralizator al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi" - Anexa Nr. 6 la Hotărârea de Guvern nr. 42/2017

┌──────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬───────┐
│Luna ... │Staţii case speciale reducere 50% │ │Total │
├──────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤Total │valoare│
│Anul ... │Staţia│Staţia│Staţia│......│Staţia│bucăţi│50% │
│ │......│......│......│ │......│ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Ziua .... │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│..............│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Ziua .... │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Total bucăţi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Total valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘


        ● "Formular Centralizator de Decont" - Anexa Nr. 7 la Hotărârea de Guvern nr. 42/2017

┌────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │unitară │ │ │
│ │ │a │ │Valoarea│
│ │Număr │titlurilor│Valoarea│totală │
│Nr. │abonamente│de │totală │cu │
│crt.│eliberate │de │(lei) │reducere│
│ │(buc.) │transport │ │50% │
│ │ │cu │ │(lei) │
│ │ │metroul │ │ │
│ │ │(lei) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1*2 │4 = │
│ │ │ │ │3*50% │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
└────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘


        ● "Centralizator al titlurilor de transport cu metroul eliberate cu reducere 100% pentru elevi şi studenţi"

┌──────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬───────┐
│Luna ... │Staţii case speciale reducere │ │Total │
├──────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤Total │valoare│
│Anul ... │Staţia│Staţia│Staţia│......│Staţia│bucăţi│50% │
│ │......│......│......│ │......│ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Ziua .... │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│..............│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Ziua .... │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Total bucăţi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Total valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘


        ● "Formular Centralizator de Decont"

┌────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │unitară │ │ │
│ │ │a │ │Valoarea│
│ │Număr │titlurilor│Valoarea│totală │
│Nr. │abonamente│de │totală │reducere│
│crt.│eliberate │de │(lei) │100% │
│ │(buc.) │transport │ │(lei) │
│ │ │cu │ │ │
│ │ │metroul │ │ │
│ │ │(lei) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1*2 │4 = │
│ │ │ │ │3*100% │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
└────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘    B. Pentru reduceri acordate revoluţionarilor
        ● "Situaţia Centralizatoare a numărului de călători transportaţi" - Anexa Nr. 2 conform Legii nr. 341/2004

┌─────┬───────┬────────────────────────┐
│Nr. │Staţia │Numărul de călători │
│crt. │ │transportaţi │
├─────┼───────┼────────────────────────┤
│1. │ │ │
├─────┼───────┼────────────────────────┤
│2. │ │ │
├─────┼───────┼────────────────────────┤
│... │ │ │
├─────┴───────┴────────────────────────┤
│Total călători │
└──────────────────────────────────────┘


        ● "Centralizator de decont" - Anexa Nr. 3 conform Legii nr. 341/2004

┌────────────┬────────┬────────────────┐
│Numărul de │ │Numărul de │
│călători │Valoarea│călători │
│transportaţi│ │transportaţi │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│1 │2 │3 = 1*2 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
└────────────┴────────┴────────────────┘    C. Pentru reduceri acordate veteranilor de război
        ● "Tabel nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994" cu valabilitate .......... - Anexa Nr. 2 conform Legii nr. 44/1994

┌────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi│Numărul │Numărul │ │
│crt.│prenumele│legitimaţiei│cartelei │Semnătura│
│ │ │de veteran │eliberate│ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


        ● "Situaţia Centralizatoare a numărului de călători transportaţi" - Anexa Nr. 3 conform Legii nr. 44/1994

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Staţia │Numărul de călători │
│crt.│ │transportaţi │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │TOTAL │ │
│ │GENERAL │ │
└────┴─────────┴───────────────────────┘
    ANEXA 6

               Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei
    ANEXA 6.1

        Raport Lunar de Constatare cu indicatorii preliminaţi/realizaţi

    Raport Lunar de Constatare

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Valoare│
│Concept │(RON, │
│ │fără │
│ │TVA) │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Luna: ....... Anul │Luna │
│.............. │curentă│
├──────────────────────────────┼───────┤
│(Km) Număr total de trenkm │ │
│efectuaţi (calculaţi conform │ │
│Anexei 13) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(Lei) Preţ unitar per │ │
│kilometru │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(CE) Cost Total (trenkm │ │
│efectuaţi x Preţ pe Km) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(Pr) Profit rezonabil/Pierdere│ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Total Costuri pentru Planul de│ │
│Transport OSP (CE) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(V) Total venituri lunare │ │
│pentru servicii de transport │ │
│public │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Venituri din vânzări de │ │
│titluri de călătorie │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Diferenţe de tarif cuvenite │ │
│operatorului │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Venituri din alte activităţi │ │
│legate de prestarea │ │
│Serviciului de transport │ │
│public de călători cu │ │
│metroul*) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(C) Compensaţie per total │ │
│trenkm efectuaţi: CE+Pr-V │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul sunt compuse din "venituri din alte activităţi" şi "alte venituri din exploatare" care se regăsesc în Anexa nr. 7 (exprimate în mii lei).
        Notă: Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1 şi anexa nr. 7 preţul unitar lunar per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale
        Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rând din Raportul Lunar de Constatare.
        În Rapoartele lunare cu indicatorii preliminaţi se vor înscrie datele estimate de Operator pe întreaga lună de referinţă. Raportul Lunar de Constatare cu indicatori realizaţi va avea o notă explicativă în cazul în care compensaţia aferentă lunii pentru care se face raportarea nu este acordată în luna respectivă sau este acordată în cuantum mai mic decât cel solicitat.
        De asemenea, Raportul Lunar de Constatare cu indicatori realizaţi pentru luna în care se primeşte atât compensaţia aferentă lunii pentru care nu s-a acordat compensaţia, cât şi compensaţia aferentă lunii pentru care se face raportarea, va avea o notă explicativă în care se vor evidenţia valorile compensaţiilor aferente celor 2 luni.

┌────────────────┬────────┬────────────────┐
│Director General│Viză CFP│Director │
│................│........│Economic │
│ │ │................│
└────────────────┴────────┴────────────────┘


    ANEXA 6.2

        Raport Anual de Constatare
        Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în anul ........

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Valoare│
│Concept │(RON, │
│ │fără │
│ │TVA) │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Anul │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(Km) Număr total de tren km │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(Lei) Preţ unitar mediu anual │ │
│per kilometru │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┴───────┤
│(C1) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLĂTITĂ │
│(pe baza calculului lunar din Anexa │
│6.1.) │
├──────────────────────────────┬───────┤
│Venituri din vânzări de │ │
│titluri de călătorie │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Diferenţe de tarif cuvenite │ │
│operatorului │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Venituri din alte activităţi │ │
│legate de prestarea │ │
│Serviciului de transport │ │
│public de călători cu metroul │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(I) TOTAL VENITURI │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Costuri aferente Planului de │ │
│Transport OSP │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│b) materiale │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu energia │ │
│electrică, termică şi apă │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│c) Cheltuieli cu personalul │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│c1) Salarii brute │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│c2) Alte cheltuieli cu │ │
│personalul │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│d) Cheltuieli cu prestaţiile │ │
│la terţi │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│e) Alte cheltuieli │ │
│(amortizare, socio-culturale) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│f) Cheltuieli financiare │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE│ │
│asociate realizării Planului │ │
│de Transport OSP │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(III) (Pr) Profit rezonabil │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Total Costuri asociate │ │
│Planului de Transport OSP │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│(C2) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ │ │
│CUVENITĂ (pe baza costurilor │ │
│înregistrate contabil şi │ │
│auditate) │ │
│(Efectul Financiar Net) │ │
│II + III - I │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│DIFERENŢA CARE VA FI │ │
│RESTITUITĂ DE CĂTRE OPERATOR │ │
│Autorităţii Contractante (dacă│ │
│C1 > C2) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│DIFERENŢA CARE VA FI PLĂTITĂ │ │
│DE CĂTRE AUTORITATEA │ │
│CONTRACTANTĂ │ │
│Operatorul (dacă C2> C1) │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Director General │ │Director Economic │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│..............................│ │..................................│
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Viză CFP │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │..............................│ │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


    ANEXA 6.3


┌─────────────────┬────────────────────┐
│MINISTERUL │Avizat │
│TRANSPORTURILOR │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│SCTMB METROREX │Direcţia Generală │
│S.A. │Administrare │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Mari │ │
│Contribuabili │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

    Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de stat pentru ....... la data de ........
                                                                                           mii lei

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├───┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬─────────┤
│ │ │ │Realizări │ │ │
│ │ │ │în luna │ │ │
│ │ │Prevederi │precedentă│Plăţi │Propuneri│
│ │Indicator │buget │(cumulat │preliminatepentru│pentru │
│ │ │perioada*)│de la │luna în curs │luna**) │
│ │ │ │începutul │ │ │
│ │ │ │anului) │ │ │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │VENITURI │ │ │ │ │
│ │(total cls. │ │ │ │ │
│ │7) din care: │ │ │ │ │
│ │70. CIFRA DE │ │ │ │ │
│ │AFACERI │ │ │ │ │
│ │71. VARIAŢIA │ │ │ │ │
│ │STOCURILOR │ │ │ │ │
│ │72. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN PRODUCŢIA│ │ │ │ │
│ │DE │ │ │ │ │
│ │IMOBILIZĂRI │ │ │ │ │
│ │74. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN SUBVENŢII│ │ │ │ │
│ │DE EXPLOATARE│ │ │ │ │
│ │***) │ │ │ │ │
│ │75. ALTE │ │ │ │ │
│ │VENITURI DIN │ │ │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │ │ │
│ │76. VENITURI │ │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │ │
│ │77. VENITURI │ │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARE│ │ │ │ │
│ │78. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN │ │ │ │ │
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │
│ │79. VENITURI │ │ │ │ │
│ │DIN IMPOZITUL│ │ │ │ │
│ │PE PROFIT │ │ │ │ │
│ │AMÂNAT │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │(total cls. │ │ │ │ │
│ │6) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ │60. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │PRIVIND │ │ │ │ │
│ │STOCURILE │ │ │ │ │
│I │61. │ │ │ │ │
│II │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│III│LUCR. ŞI │ │ │ │ │
│IV │SERV. EXEC. │ │ │ │ │
│V │DE TERŢI │ │ │ │ │
│ │62. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │ALTE SERV. │ │ │ │ │
│ │EXEC. DE │ │ │ │ │
│ │TERŢI │ │ │ │ │
│ │63. CHELT. CU│ │ │ │ │
│ │ALTE IMPOZ. │ │ │ │ │
│ │TAXE, VĂRSĂM.│ │ │ │ │
│ │ASIMILATE │ │ │ │ │
│ │64. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │PERSONALUL │ │ │ │ │
│ │65. ALTE │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI DE│ │ │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │ │ │
│ │67. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARE│ │ │ │ │
│ │68. │ │ │ │ │
│ │CHELTUIELI CU│ │ │ │ │
│ │AMORTIZĂRILE │ │ │ │ │
│ │ŞI │ │ │ │ │
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │
│ │69. CHELT. CU│ │ │ │ │
│ │IMPOZITUL PE │ │ │ │ │
│ │PROFIT ŞI │ │ │ │ │
│ │ALTE IMPOZITE│ │ │ │ │
│ │CREŞTEREA DE │ │ │ │ │
│ │STOCURI │ │ │ │ │
│ │SUBVENŢII/ │ │ │ │ │
│ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │PENTRU │ │ │ │ │
│ │ACTIVITATE │ │ │ │ │
│ │(II - I)/(II │ │ │ │ │
│ │+ III - I) │ │ │ │ │
│ │SUBVENŢII/ │ │ │ │ │
│ │TRANSFERURI │ │ │ │ │
│ │PRIMITE │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴─────────┘

    *) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.
    **) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.
    ***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social
    "Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise"

┌─────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────┐
│DIRECTOR GENERAL, │ │DIRECTOR ECONOMIC; │
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│.................................│ │......................................│
├─────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│ │VIZAT │ │
│ │C.F.P.│ │
└─────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7

        Modul de determinare a compensaţiei şi a preţului unitar mediu anual per km - lei

┌──────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├───┬─────────────────────┬────────────┤
│ │INDICATORI │Estimări BVC│
│ │ │2019 │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │A.VENITURI TOTALE │2.723.862,70│
│ │(I+II) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │I. Venituri din │2.722.862,70│
│ │exploatare (1+2) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │1. Venituri proprii │307.987,00 │
│ │(a+b) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- Venituri din │ │
│ │activitatea de │275.919,00 │
│ │transport │ │
│ │(a.1 x a.2) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │a.1. Tarif mediu │1,47 │
│ │practicat - lei - │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │a.2. Număr de │187.700.000 │
│ │călători transportaţi│ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- Venituri din alte │32.068,00 │
│ │activităţi │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│I. │2. Venituri aferente │ │
│ │costului producţiei │ │
│ │în curs de execuţie │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │3. Alte venituri din │2.414.875,70│
│ │exploatare, din care:│ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- alte venituri din │ │
│ │exploatare (venituri │104.133,84 │
│ │din subvenţii pentru │ │
│ │investiţii) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- din vânzarea │ │
│ │activelor şi alte │2.270.501,86│
│ │operaţii de capital │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- diferenţe de tarif │39.130,00 │
│ │cuvenite operatorului│ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- alte venituri din │1.110,00 │
│ │exploatare │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │II. Venituri │1.000,00 │
│ │financiare: │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI TOTALE │3.403.862,70│
│ │(I+II) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de │ │
│ │exploatare │3.402.966,90│
│ │(A+B+C+D+E) │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │A. CHELTUIELI CU │ │
│ │BUNURI ŞI SERVICII, │349.140,60 │
│ │din care: │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli privind│100.927,41 │
│ │stocurile │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli privind│ │
│ │serviciile executate │171.425,53 │
│ │de terţi, din care: │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- repar. REM cf. │166.525,00 │
│ │contract ALSTOM │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │3. Cheltuieli cu alte│ │
│ │servicii executate de│76.787,66 │
│II │terţi │ │
│III├─────────────────────┼────────────┤
│ │B. CHELTUIELI CU │ │
│ │IMPOZITE ŞI
taxe ŞI │2.650,82 │
│ │VĂRSĂMINTE ASIMILATE │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │C. CHELTUIELI CU │640.708,94 │
│ │PERSONALUL │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │D. ALTE CHELTUIELI DE│2.410.466,54│
│ │EXPLOATARE, din care:│ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli privind │2.270.501,86│
│ │activele imobilizate │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli cu │ │
│ │amortizarea │ │
│ │imobilizărilor │139.244,18 │
│ │corporale şi │ │
│ │necorporale │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │II. Cheltuieli │895,80 │
│ │financiare │ │
│ ├─────────────────────┼────────────┤
│ │Profit/Pierdere │-263.000,00 │
├───┼─────────────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia pentru │ │
│ │efectuarea │ │
│ │Obligaţiilor de │ │
│ │serviciu public │ │
│ │[Cheltuieli eligibile│ │
│ │+ Profit rezonabil/ │ │
│ │Pierdere - Venituri │ │
│ │obţinute de Operator │ │
│ │în legătură cu │ │
│ │prestarea serviciului│ │
│ │de transport public │ │
│ │de călători cu │ │
│ │metroul (venituri din│ │
│IV │activitatea de │417.000,00 │
│ │vânzare a titlurilor │ │
│ │de călătorie la care │ │
│ │Operatorul este │ │
│ │îndreptăţit, venituri│ │
│ │din alte activităţi │ │
│ │legate de prestarea │ │
│ │Serviciului de │ │
│ │transport public de │ │
│ │călători cu metroul, │ │
│ │diferenţele de tarif │ │
│ │la care Operatorul │ │
│ │este îndreptăţit │ │
│ │potrivit prezentului │ │
│ │Contract] │ │
└───┴─────────────────────┴────────────┘


┌──┬──────────────────────┬────────────┐
│ │INDICATORI │Estimări BVC│
│ │ │2019 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│1.│Număr total de tren km│8.787,21 │
│ │- mii tren km │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Costuri eligibile: │ │
│ │cost total - costurile│ │
│ │cu │ │
│ │amortizarea │ │
│ │mijloacelor fixe puse │ │
│ │în funcţiune ce au │ │
│ │ca sursă de finanţare │ │
│ │alocaţii de la bugetul│ │
│ │de stat │ │
│ │şi/sau credite externe│ │
│ │garantate de stat │ │
│2.│(valoarea se │1.028.227,00│
│ │regăseşte la poziţia │ │
│ │"venituri din │ │
│ │subvenţii pentru │ │
│ │investiţii" conform │ │
│ │OMFP nr. 1802/2014) - │ │
│ │venituri │ │
│ │din vânzarea activelor│ │
│ │şi alte operaţii de │ │
│ │capital - │ │
│ │venituri financiare │ │
│ │mii lei │ │
├──┼──────────────────────┼────────────┤
│ │Preţ unitar mediu │ │
│3.│anual per kilometru │117,01404655│
│ │lei (P) │ │
└──┴──────────────────────┴────────────┘

        Notă:
    1. Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.2. şi anexa nr. 7 preţul unitar mediu anual per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale, astfel pentru estimări B.V.C. 2019 este de 117,01404655 lei.
    2. Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1. şi anexa 7 (completată lunar cu indicatori preliminaţi şi realizaţi) se va înlocui sintagma "Preţ unitar mediu anual per kilometru - lei (P)" atât în titlul anexei nr. 7 cât şi la indicatorul 3 cu sintagma "Preţ unitar lunar per kilometru - lei (P)"


    ANEXA 8

            Valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului

    Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în perioada 2016 şi 2018

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Concept │Estimări │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Anul │2019 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Număr total de tren km - │8.787,21 │
│mii km - │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(P unitar) Preţ unitar │ │
│mediu anual per tren km -│117,01 │
│lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(I) Cheltuieli eligibile │ │
│totale (tren km efectuaţi│1.028.227,00│
│x C │ │
│unitar) - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(II) (Pr) Profit │ │
│rezonabil / Pierdere - │-263.000,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Venituri din servicii de │ │
│transport public din: - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│● Venituri din vânzări de│ │
│titluri de călătorie - │275.919,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│● Diferenţe de tarif │ │
│cuvenite operatorului - │39.130,00 │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│● Venituri din alte │ │
│activităţi legate de │ │
│prestarea │ │
│Serviciului de transport │33.178,00 │
│public de călători cu │ │
│metroul*) - │ │
│mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(III) TOTAL VENITURI │348.227,00 │
│PLANIFICATE - mii lei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(C) TOTAL COMPENSAŢIE │ │
│ANUALĂ PLANIFICATĂ │417.000,00 │
│(I+II-III) - mii │ │
│lei │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    *) Veniturile din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 33.178,00 mii lei sunt compuse din "venituri din alte activităţi", în cuantum de 32.068,00 mii lei şi "alte venituri din exploatare", în cuantum de 1.110,00 mii lei, care se regăsesc în Anexa nr. 7.
        În total, în anul 2019, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, suma de 417.000 de mii de lei, sub formă de compensaţie, suma de 39.130 de mii de lei, sub forma diferenţelor de tarif cuvenite operatorului, respectiv suma de 173.000 mii lei pentru materialul rulant ce va fi achiziţionat în 2019.

    ANEXA 9

                          Indicatori lunari de performanţă ai
                 serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor
        Anul: ....... Luna: ..........

┌────┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │ │Descriere mod de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │calcul, pentru o │Indicatori │Valoare│ │ │ │Încălcare│
│ │ │lună │ │unitară│ │Abateri│ │majoră │
│Nr. │ ├────────────┬────┼────────┬──────┬──────┤a unui │Pondere │consta-│Valoarea│(depăşiri│
│crt.│Indicatori │ │ │Nivel │ │ │indica-│criteriu│tate/ │penali- │ale nive-│
│ │ │ │ │acceptat│Nivel │Nivel │tor*) │ │număr │zării │lului din│
│ │ │ │U.M.│fără │reali-│maxim │- Lei -│ │abateri│ │coloana │
│ │ │ │ │penali- │zat │permis│ │ │ │ │5) │
│ │ │ │ │zări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4a │4b │5 │6 │7 │8=5-4 │9=6x8 │10 │
├────┼──────────────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │(trase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anulate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │neregulate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Trase anulate şi │total trase │% │5 │ │10 │15.000 │10% │ │ │ │
│ │neregulate │incluse în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Programul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Transport) x│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │(Σ parc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │planificat -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Respectarea Planului │Σ parc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │de │utilizat)/(Σ│% │5 │ │10 │60.000 │40% │ │ │ │
│ │Servicii │parc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │planificat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │x 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┬─────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │Plângeri │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fundamentate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Plângeri├─────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│3 │de la │Plângeri │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pasageri│soluţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │Plângeri │ │Nr. │10 │ │15 │5.000 │5% │ │ │ │
│ │ │nesoluţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴─────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │(Σ km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Respectarea planului │comerciali -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │Σ km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │mentenanţă/asigurarea │disponibili)│% │5 │ │10 │45.000 │30% │ │ │ │
│ │numărului de km │/(Σ km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciali necesari │comerciali) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │x 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Incidente şi accidente│accidentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │feroviare │în trafic │Nr. │5 │ │30 │5.000 │10/ │ │ │ │
│ │ │din culpa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Operatorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │Indicator de │Pasageri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Satisfacţie │nemulţumiţi/│% │25 │ │75 │10 │5% │ │ │ │
│ │a Pasagerilor │Pasageri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mulţumiţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────────────┴────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┘

    *) Limita maximă cumulată a penalităţilor ce pot fi aplicate operatorului într-o lună este de 1,5 mil. Lei, determinată ca procent de 5% aplicat la valoarea lunară a compensaţiei acordată, pentru anul 2019.
        Se stabileşte de Autoritatea Contractantă în funcţie de reprezentativitatea fiecărui indicator în realizarea Obligaţiei de Serviciu Public.
        Notă: Pentru încălcări majore, situate peste nivelul maxim permis, se vor efectua analize asupra cauzelor şi se vor stabili măsuri corespunzătoare

    ANEXA 10

                      Indicator de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP)
    1. Generalităţi
        Prezenta anexă are drept scop definirea cerinţelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicator de satisfacţie a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile standardelor naţionale şi europene referitoare la măsurarea calităţii sistemelor de transport public şi a calităţii managementului contractelor.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Bucla calităţii

    2. Indicele de satisfacţie a pasagerilor
    a) Autoritatea Contractantă organizează evaluări anuale ale indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP).
    b) Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicilor privind gradul de satisfacţie al pasagerilor se discută şi se defineşte cu operatorul, după cum urmează:
    i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerinţele incluse în standarde.
    ii. Indicatorii de performanţă stabiliţi în Anexa 9 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacţie a pasagerilor. Pot fi totodată adăugaţi şi alţi indicatori relevanţi pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curăţenia vehiculului, comportamentul conductorilor, siguranţa percepută, etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a indicatorilor de calitate percepuţi de pasageri.
    iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulţumiţi datorită performanţei indicatorilor cheie stabiliţi în Anexa 11, şi un număr de pasageri nemulţumiţi prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacţie a aşteptărilor acestora.
    iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacţie al pasagerilor derivat din studiul efectuat şi Indicatorii de calitate şi de performanţă oferiţi, evaluaţi de către Autoritatea Contractantă, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public.


        Noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie şi revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.

    ANEXA 11

                        Metodologia de monitorizare şi evaluare
                       a Programului de Transport al Operatorului
    1. Principii
    1) Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanţa Operatorului în cadrul Programului de Transport al Operatorului.
    2) Autoritatea Contractantă va monitoriza, evalua şi înregistra prestaţia Operatorului în cadrul Programului de Transport prin sondaje complete efectuate referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea contractantă va efectua sondaje de control periodice privind serviciul de transport public, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea şi evaluarea Programului de Transport al Operatorului.
    3) Baza de date constituită va conţine următoarele specificaţii:
    a) Descrierea traseelor, cu staţiile de plecare, intermediare şi terminus, pe fiecare direcţie de circulaţie.
    b) Toate trenurile care circulă pe trasee.
    c) Orarul fiecărui tren în staţia de plecare, în staţiile intermediare şi în staţia terminus pe linia stabilită.
    d) Conformitatea cu orarul traseului, apariţia unor anomalii în orarul trenului şi identificarea unor eventuale abateri de la orarul programat, precum şi cauzele care au determinat producerea acestora.
    e) Trenkm realizat (lunar şi respectiv, anual).

    4) Raportarea şi evaluarea prestării Programului de Transport al Operatorului se face prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 5).
    5) Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport al Operatorului sunt: numărul de trase efectuate şi numărul de trenkm efectuaţi prin raportare la numărul de trase şi km care trebuie efectuaţi în funcţie de Graficele de circulaţie utilizate.
    6) Trasele sunt evaluate după cum urmează:
    I. Trase regulate.
    II. Trase neregulate din culpa Operatorului.
    III. Trase neregulate fără culpa Operatorului.
    IV. Trase neefectuate fără culpa Operatorului.
    V. Trase efectuate parţial fără culpa Operatorului.
    VI. Trase neefectuate din culpa Operatorului.
        În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 5 din prezenta Anexă şi criteriilor din cadrul acestei metode, se stabileşte şi numărul de trenkm efectuaţi.
    I. O trasă regulată este o trasă care:
    a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o staţie de plecare respectând orarul aprobat, circulaţia are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate staţiile de-a lungul traseului.
    b) Sau, este considerată a fi regulată şi este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri:
    (1) Circulaţia trenului se desfăşoară conform traseului şi programului aprobat, cu o abatere de până la valoarea intervalului de urmărire dintre trenuri, stabilită pentru respectivul interval orar pentru cel mult 50 (cincizeci)% din staţii.
    (2) Plecarea în avans dintr-o staţie înainte de ora stabilită, din raţiuni de uniformizare a intervalului de urmărire dintre trenuri.


    II. O trasă neregulată din culpa Operatorului este o trasă care se efectuează, însă:
    a) Nu respectă orarul traseului şi se abate de la orele controlate din Orarul Traseului, cu abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu Clauza I punctul b.
    b) În toate celelalte cazuri datorate culpei Operatorului.

    III. O trasă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri:
    a) La încălcarea Orarului Traseului planificat şi o abatere peste limita admisă conform clauzei I pct. b.1 şi 2 din prezenta anexă, datorită unuia dintre motivele indicate în Clauza IV la punctele a), b) şi c) sau în Clauza V. de la punctul a) la punctul d).

    IV. O trasă neefectuată fără culpa Operatorului este o trasă care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate, după ce acesta a acţionat în mod adecvat, potrivit reglementărilor în vigoare, în vederea îndepărtării acestei cauze exhaustiv:
    a) Zone inundate.
    b) Mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-o autorizare legală.
    c) Accidente, incidente produse pe reţeaua de metrou.

    V. O trasă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o trasă care nu a putut fi executată complet din cauza unuia din următoarele motive:
    a) Lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea Autorităţii Contractante.
    b) Actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului.
    c) Călători pentru care s-a solicitat intervenţia echipajelor de urgenţă.
    d) La evenimente aflate sub jurisdicţia Ministerului de Interne - incendiu, obiecte suspecte, investigaţii etc.

    VI. O trasă neefectuată din culpa Operatorului este o trasă în care cel puţin una din următoarele ipoteze este valabilă, în condiţiile în care acesta a acţionat în mod adecvat, potrivit reglementărilor în vigoare, în vederea îndepărtării acestei cauze:
    a) Apariţia unor defecţiuni sau constatarea funcţionării defectuoase ale echipamentelor de pe tren, care afectează circulaţia normală a acestuia şi impun debarcarea călătorilor în staţie/tunel, acordarea de tren de ajutor, reorganizarea circulaţiei prin întoarceri de trenuri, pendule etc.;
    b) Apariţia unor defecţiuni sau constatarea funcţionării defectuoase ale instalaţiilor de infrastructură care afectează circulaţia normală a trenurilor cu călători şi impun debarcarea călătorilor în staţie/tunel, reorganizarea circulaţiei prin întoarceri de trenuri, pendule etc;    2. Evaluarea traselor şi sancţiunile aplicabile

┌─────────────────┬┬─────┬─────────────┐
│ ││Trase│Sancţiuni │
│Tipul călătoriei ││(nr │pentru │
│ ││ │Operator │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│Trase regulate ││ │nu se aplică │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│ ││ │În funcţie de│
│ ││ │nivelul de │
│Trase neregulate ││ │penalizare │
│din culpa ││ │calculat în │
│Operatorului. ││ │conformitate │
│ ││ │cu anexa │
│ ││ │indicatorul │
│ ││ │1. │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│Trase neregulate ││ │ │
│fără a se datora ││ │nu se aplică │
│culpei ││ │ │
│Operatorului ││ │ │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│Trase neefectuate││ │ │
│fără a se datora ││ │nu se aplică │
│culpei ││ │ │
│Operatorului ││ │ │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│Trase efectuate ││ │ │
│parţial fără a se││ │nu se aplică │
│datora culpei ││ │ │
│Operatorului ││ │ │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│ ││ │În funcţie de│
│ ││ │nivelul de │
│Trase neefectuate││ │penalizare │
│din culpa ││ │calculat în │
│Operatorului ││ │conformitate │
│ ││ │cu anexa 9, │
│ ││ │indicatorul │
│ ││ │1. │
├─────────────────┼┼─────┼─────────────┤
│TOTAL TRASE ││ │ │
│supuse ││ │ │
│penalizării ││ │ │
└─────────────────┴┴─────┴─────────────┘                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016