Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE MUNCA nr. 1.090 din 10 aprilie 2007  unic la nivel grup de unitati al autoritatii nationale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor pe anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE MUNCA nr. 1.090 din 10 aprilie 2007 unic la nivel grup de unitati al autoritatii nationale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor pe anul 2007

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE - Directia Legislatia Muncii a municipiului Bucuresti
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 11 din 10 mai 2007


In temeiul drepturilor garantate de <>art. 41, alin. 5, din Constitutia Romaniei, al prevederilor Legii nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, s-a incheiat prezentul contract colectiv de munca unic la nivelul de grup de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2007-2008 intre:
1. angajator reprezentat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,
si
2. angajatii reprezentati de organizatia sindicala Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania,

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea acordului/contractului colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
(2) Angajatorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat, conform conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat si legilor nationale.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului acord/contract colectiv de munca se aplica pentru angajatii, functionari publici sau personal contractual - pentru functionarii publici avand caracter de acord, grupului de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) si de caracterul activitatii, pe care partile semnatare ii reprezinta, in care federatia sindicala semnatara are membri de sindicat, si constituie baza garantata de negociere pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel inferior.
(2) In cazul in care au fost incheiate contracte colective de munca la nivel inferior inaintea incheierii prezentului contract colectiv de munca, acestea isi vor adapta prevederile la contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati.
(3) Prin unitati si institutii, in sensul prezentului contract colectiv de munca, se intelege: laboratoarele veterinare, clinicile veterinare, Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, alte unitati sau institutii care au sindicate sau angajati membri ai FSVR sau membri ai sindicatelor afiliate la FSVR.
(4) Partile garanteaza respectarea prevederilor contractului colectiv de munca pentru membrii de sindicat, angajati in unitatile din serviciile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.
ART. 3
(1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de un an si produce efecte de la data inregistrarii la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Daca niciuna dintre parti nu denunta contractul cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Daca una dintre parti denunta contractul colectiv de munca in conditiile alin. 2, nu se va putea negocia si inregistra un nou contract de munca mai inainte de expirarea valabilitatii celui in vigoare.
ART. 4
(1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de grup de unitati cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale angajatorilor si sindicatelor in stabilirea conditiilor generale de munca, avand caracter profesional, social si economic.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile partilor se stabilesc prin prezentul contract de munca si prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
ART. 5
(1) Prezentul contract colectiv de munca poate fi modificat de parti prin act aditional convenit in urma negocierii, conform <>art. 31 din Legea nr. 130/1996 (republicata), precum si la cererea uneia dintre parti, prin aducerea la cunostinta, in scris, celeilalte parti, cu cel putin 30 zile inainte de data propusa pentru negociere.
(2) In perioada negocierilor si/sau a conflictelor de munca, angajatorul se obliga sa nu procedeze la desfacerea sau modificarea unilaterala a unor contracte de munca pentru motive neimputabile salariatilor, iar sindicatele se obliga sa nu declanseze greva.
ART. 6
Pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitati si unitati, angajatorul, la solicitarea sindicatului, va pune la dispozitia acestuia documentele si informatiile necesare cu cel putin 5 zile inaintea inceperii negocierilor.
ART. 7
Suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit prevederilor <>art. 32 si 33 din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza in favoarea angajatilor.
(3) Solutionarea litigiilor intervenite cu ocazia executarii, a modificarii, suspendarii sau a incetarii contractului colectiv de munca la nivelul grupului de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se face in cadrul comisiei paritare pentru grupul de unitati al ANSVSA, care se constituie si functioneaza conform celor prevazute in anexa nr. 1.
(4) Prezenta procedura de solutionare a litigiilor nu exclude sesizarea instantelor de judecata competente.
(5) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecarea inceteaza.
ART. 9
(1) Refuzul angajatorilor de a negocia si/sau de a inregistra contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nu poate fi posibil si constituie incalcare a prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , republicate, si da dreptul sindicatului de a sesiza Directia legislatia muncii judeteana sau a municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii legii.
(2) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa inceapa renegocierea contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, potrivit prevederilor contractului colectiv de munca unic la nivel national si contractului colectiv de munca unic la nivel superior.
(3) Angajatorul se obliga sa asigure afisarea in unitatile pentru care produce efecte, la locurile indicate de catre sindicate, a contractului colectiv de munca negociat, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
ART. 10
Indiferent de schimbarile survenite la nivel de grup de unitati si unitate, in ceea ce priveste conducerea manageriala sau structura organizatorica, prezentul contract produce efecte pana la data expirarii.
ART. 11
(1) In scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate din bugetul de stat, sindicatele si ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea surselor, inainte de adoptarea bugetului de stat, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.
(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru plata salariilor si a celorlalte drepturi banesti la institutiile finantate de la bugetul de stat.
ART. 12
Imputernicitii organelor de conducere ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si ai federatiei sindicale vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile prezentului contract. Angajatorii vor asigura intrarea in unitate, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si sprijin in unitate pe durata verificarii, cu respectarea normelor in vigoare, in conditiile legislatiei in vigoare.
ART. 13
(1) Drepturile angajatilor, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de grup de unitati sau unitati.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare s-au prevazut drepturi mai favorabile pentru angajati, se vor aplica aceste drepturi, cu exceptia situatiilor cand prin lege, in mod expres, se dispune altfel.
(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(4) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au incheiat.
(5) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 4, alin. 6, din Hotararea Guvernului nr. 314/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social in cadrul unor ministere si al prefecturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare, in toate cazurile in care initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 14
(1) Pe baza prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati, in termen de 10 zile de la inregistrare, vor incepe negocierile pentru incheierea, in maximum 60 de zile, a contractelor colective de munca la nivelul unitatilor/institutiilor publice pe care partile semnatare le reprezinta.
(2) Contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati fiind un acord cu privire la limitele minime ale drepturilor salariatilor, contractele colective de munca la nivelurile inferioare, inclusiv contractul individual de munca, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
(3) In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la nivel inferior inaintea contractelor colective de munca la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de munca la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 15
(1) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor angajatilor, la angajarea acestora vor fi negociate si se vor incheia contracte individuale de munca, care vor respecta caracterul minimal al contractului colectiv de munca unic la nivel de grup de unitati.
(2) La negocierea contractelor individuale de munca angajatii nesindicalizati sunt asistati de sindicate, daca acestia solicita asistenta.
(3) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de sindicate sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz, partile contractante convin la plata lunara a unei contributii de catre angajati, altii decat membrii de sindicat, in valoare de 0,5% din salariul de baza lunar brut negociat.
(4) Dupa incheierea sau renegocierea contractelor individuale de munca, semnatarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate vor consemna intr-un proces-verbal rezultatul negocierilor, in care vor evidentia si sumele obtinute de la angajatii nesindicalisti, acesta urmand a fi inregistrat ca anexa la contractul colectiv de munca. Din sumele rezultate in conditiile alin. (4), 50% raman la dispozitia sindicatului din unitate, in situatia in care acesta este afiliat la una dintre federatiile semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura, iar restul de 50% din suma se vireaza in contul federatiei sindicale la care sindicatul din unitate este afiliat. In cazul in care acesta nu este afiliat la una dintre federatiile semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura sau nu exista sindicat in unitate dar se incheie contract colectiv la nivel de unitate prin federatia semnatara, intreaga suma rezultata in conditiile alin. (4) se vireaza in contul federatiei sindicale semnatare a contractului colectiv de munca unic la nivel de grup de unitati.
(5) Sumele prevazute la alin. (3) vor fi calculate, retinute si virate de catre administratia unitatii in conformitate cu conventia incheiata intre angajator si sindicat.
ART. 16
(1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe durata nedeterminata, pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale, prin concurs, examen sau proba practica.
(2) Contractele individuale de munca se pot incheia si pe o perioada determinata, in conditiile prevazute de lege.
(3) Incadrarea, indiferent de functie, se face pe criteriul pregatirii profesionale, al competentei si probitatii morale.
(4) Examenul, concursul sau proba practica vor fi sustinute in fata unei comisii, in a carei componenta va fi inclus cel putin un membru numit de Federatia sindicala semnatara.
(5) Angajatorul se obliga sa afiseze posturile vacante si conditiile de ocupare a lor.
(6) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un angajat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(7) Prevederile alin. 1-6 se aplica pentru angajatii institutiilor bugetare, cu exceptia situatiilor in care, prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri, s-au stabilit alte criterii mai avantajoase pentru angajat, care au prioritate.
(8) Contractele individuale de munca pentru toti angajatii ANSVSA ca unitate se incheie sau se modifica in conditiile <>art. 16 si 17 din Legea nr. 53/2003 , cu respectarea legislatiei in vigoare.
ART. 17
(1) Contractul individual de munca va cuprinde in mod obligatoriu elementele stabilite prin legislatia in vigoare si cel putin clauzele din contractele colective de munca superioare aplicabile precum si clauzele cu privire la formarea profesionala, neconcurenta, mobilitate, fidelitate si confidentialitate.
(2) Modelul cadru de contract individual de munca unic stabilit la nivel de grup de unitati este prevazut in Anexa nr. 3.
(3) Salarizarea noilor angajati pe perioada de proba se face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal in care se incadreaza angajatul, in conditiile legii.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale, numai prin acordul partilor sau potrivit legii.
(2) Refuzul angajatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, la locul muncii sau la drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege, cu acordarea drepturilor prevazute in prezentul contract.
ART. 19
Contractul individual de munca poate fi suspendat, in ceea ce priveste efectele sale, numai prin acordul partilor sau in cazurile prevazute in mod expres de lege.
ART. 20
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege, prin unul dintre urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) prin acordul partilor;
c) desfacerea din initiativa uneia dintre parti, in conditiile prevazute de lege.
(2) In cazurile in care unitatea, potrivit legii, este obligata sa acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata acestuia va fi de minimum 15 zile lucratoare.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate pot fi acordate prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.
(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul individual de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 2, in afara drepturilor cuvenite la zi, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului individual de munca, daca nu apar sau daca nu exista reglementari legale mai favorabile salariatului.
ART. 21
Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, s-au prevazut asemenea interdictii.
ART. 22
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, unitatea ii va acorda acestuia o compensatie echivalenta cu 5 salarii medii pe unitate, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi, de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a restrangerii activitatii, reorganizarii si retehnologizarii;
b) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure cadrele necesare pe plan local;
c) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
d) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
e) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.

CAP. III
Conditii de munca, protectia muncii si PSI

ART. 23
(1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) Pana la realizarea obiectivului mentionat la alineatul precedent, in contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare obligatorie a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile prevazute sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si, numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile prezentate pentru ameliorarea conditiilor de munca trebuie sa fie stabilite impreuna cu reprezentantii sindicatelor, astfel incat acestia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri, prin incheierea de anexe speciale la contractele/acordurile colective de munca incheiate la nivel de unitati.
(4) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, partile contractante vor asigura respectarea masurilor prevazute de <>Legea nr. 319/2006 .
ART. 24
(1) In vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la articolul precedent, angajatorii trebuie sa detina o evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, care sa fie disponibila spre consultare in conditiile <>Legii nr. 319/2006 .
(2) Pe baza evaluarii prevazute la alineatul precedent, angajatorul intocmeste planuri de prevenire si protectie, pentru care prevede resursele financiare necesare, in conditiile <>Legii nr. 319/2006 . Resursele financiare vor fi prezentate distinct in buget in cadrul fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca.
ART. 25
(1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea activitatilor si a raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atributii de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) Activitatea de protectie si securitate la locul de munca va fi coordonata de comitetele de igiena si sanatate in munca, constituite conform <>art. 179, 180 si 181 din Legea nr. 53/2003 .
ART. 26
(1) Angajatorul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi: norme de timp, norme de productie, norme de personal insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor. Pe baza acestora se intocmeste fisa de post pentru fiecare salariat.
(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu acordul sindicatelor, constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
ART. 27
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si in nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de angajator, cat si de sindicate; in caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de angajator, pentru prima solicitare a sindicatelor, cand se refera la acelasi post (aceeasi functie) de lucru.
(4) In situatia in care normele de munca sunt reduse fara consultarea sindicatului, acordul respectiv nu ii da voie angajatorului de a veni cu propuneri de disponibilizari de personal din acest motiv, cu exceptia cazurilor prevazute de lege si in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite acest fapt.
ART. 28
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar angajatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau din postul pe care il detin.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau ale altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare angajat, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa, are obligatia de a participa la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
ART. 29
Numarul de personal care va fi angajat se va stabili in raport cu volumul activitatii desfasurate, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini a angajatilor.
ART. 30
(1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca vor fi inclusi si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpului de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
ART. 31
(1) Locurile de munca pot fi cu conditii normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sau speciale sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea si sunt stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatilor si institutiilor, cu respectarea <>art. 3, alin. 1 din Legea nr. 31/1991 .
ART. 32
(1) Pentru prestarea activitatii la locurile de munca prevazute in art. 31, alin. 2, angajatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, la durata redusa a timpului de lucru, la alimente de intarire a rezistentei organismului, la echipament de protectie gratuit, la materiale igienico-sanitare, la concedii suplimentare, prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate si de institutii; duratele de reducere a varstei de pensionare, in aceste cazuri, sunt cele prevazute de lege.
(2) Categoriile de angajati prevazute la art. 31 alin. 2 vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile ce se vor stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie, dar nu mai putin de o data la 3 luni.
ART. 33
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, angajatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum doua luni, de urmatoarele drepturi:
- spor pentru conditii grele de munca;
- spor pentru nocivitate;
- alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si angajatii care isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 34
(1) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, angajatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si angajatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile prevazute in acelasi alineat si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 35
In afara prevederilor normelor generale republicane si departamentale de protectia muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, in contractele colective de munca la nivel de unitate si de institutii vor fi incluse clauze suplimentare la punerea in aplicare.
ART. 36
(1) Partile sunt de acord ca nicio masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de angajati.
(2) Angajatorul va asigura testarea si perfectionarea profesionala a angajatilor, cu privire la normele de protectie a muncii si PSI. Prin acordurile/contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, controalele proprii in conformitate cu reglementarile elaborate de Departamentul Protectiei Muncii din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, angajatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 37
(1) Contravaloarea echipamentului de protectie si cel de lucru se suporta integral de catre angajator.
(2) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, angajatorul cere o anumita tinuta vestimentara, speciala, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre acesta.
ART. 38
Prin contractele colective de munca la nivel de unitati si de institutii se vor stabili parametrii de microclimat ce vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 39
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, angajatorul va lua cel putin urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locului de munca;
b) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine);
d) diminuarea, pana la eliminarea treptata, a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitati/institutii prin adoptarea planului de prevenire si protectie elaborat pe baza evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 319/2006 .
(3) Angajatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa nu le deterioreze, sa nu le descompuna ori sa sustraga componente ale acestora.
(4) Pentru situatiile deosebite generate de conditiile meteorologice sau altele, previzibile pe baza antecedentelor sau nu, vor fi concepute planuri de prevenire si protectie alternative la cel prevazut la alin. (2). Resursele financiare necesare vor fi prezentate distinct in buget in cadrul fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca.
ART. 40
(1) Angajatorul se obliga ca, la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a angajatilor, in functie de conditiile de munca existente, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa il ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Cheltuielile cu examinarea medicala se suporta de angajator, conditiile concrete de examinare urmand a fi stabilite cu sindicatele.
(2) Angajatii sunt obligati sa se supuna examinarilor medicale, in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1.
(3) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul angajatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 constituie abatere disciplinara, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(5) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si, ulterior, cel putin o data pe an se face de unitatile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sanatatii Publice, de preferinta cu cele cu care unitatile au contracte in derulare.
ART. 41
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru, cu privire la acordarea de concedii suplimentare si cu privire la stabilirea conditiilor concrete existente la locul de munca.
ART. 42
(1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a muncii tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract, pe care le considera ca fiind minimale.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislatia muncii, pot fi stabilite prin anexe la contractele colective de munca de la nivel de unitati.
ART. 43
(1) Angajatorul se obliga sa nu refuze angajarea sau mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Angajatii reprezentati de organizatiile sindicale vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in conditiile alin. 1.
ART. 44
(1) In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea angajatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora in functie de posibilitatile fiecarei unitati, stabilite cu sindicatele.
(2) In cazul in care angajatorul nu poate asigura schimbarea conditiilor de munca pentru femeile gravide carora li s-a recomandat acest lucru de catre medic, are obligatia compensarii salariale cu toate drepturile cuvenite la zi, fara ca acestea sa mai desfasoare vreo activitate la locul de munca.
ART. 45
(1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, la nivel de grup de unitati al ANSVSA se vor constitui comitete de securitate si sanatate in munca, avand atributiile stabilite prin Regulamentul sau de functionare intocmit in baza Regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit conform grilei prevazute in art. 32 si art. 33 din Normele generale de protectie a muncii. In unitatile in care numarul angajatilor este mai mare de 50, iar femeile reprezinta cel putin 20% din personal, comitetul de sanatate si securitate a muncii va avea in componenta cel putin o femeie.
(3) Timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(4) Activitatea comitetelor de securitate si sanatate in munca se va desfasura in baza regulamentelor proprii elaborate in baza <>Ordinului nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca.
ART. 46
In conformitate cu prevederile legale, unitatile vor face toate demersurile necesare in vederea asigurarii salariatilor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu un grad ridicat de periculozitate si toxicitate la risc profesional, prin societati de asigurari abilitate in acest sens.
ART. 47
In cazul unor accidente de munca cu urmari grave pentru angajat, unitatile vor suporta plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea capacitatii de munca a acestora (operatii, proteze etc.)
ART. 48
Unitatile au obligativitatea inregistrarii in cartile de munca ale angajatilor a grupelor de munca in care sunt incadrati si a platii corespunzatoare a C.A.S.
ART. 49
(1) Angajatorul va finanta intregul ansamblu de activitati legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce ii revin din legislatia in domeniu si din contractul colectiv de munca.
(2) ANSVSA si Federatia sindicala semnatara pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, a normelor si a prevederilor din contractele colective de munca, cu privire la protectia si securitatea muncii.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 50
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare angajat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului de munca, indiferent de natura unitatii in care acesta isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, adaosurile, sporurile la salariul de baza, premiile, stimulentele si alte drepturi banesti, dupa caz, in conditiile legii.
(3) Drepturile salariale de care beneficiaza personalul unitatilor finantate de la bugetul de stat sau dupa caz de la bugetele locale sunt cele stabilite prin acte normative in vigoare.
ART. 51
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare se pot aplica pentru urmatoarele categorii de personal:
a) functionari publici;
b) personal contractual;
c) alte categorii de personal.
(2) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati este in regie sau dupa timp atat pentru functionarii publici de conducere sau executie cat si pentru personalul contractual. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati pot fi stabilite si alte forme de organizare.
(3) Forma de organizare a muncii pentru functionarii publici de executie si personalul contractual va fi stabilita pe baza de norme individuale dupa ce compartimentele specializate din ANSVSA vor stabili, in conditiile legii, norme individuale pentru fiecare persoana in functie de complexitatea activitatii si respectiv gradul profesional, experienta ... etc. specific unui anumit angajat. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati pot fi stabilite si alte forme de organizare.
ART. 52
Salariul de baza minim negociat la nivelul grupului de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor este de 505 lei lunar, pentru munca necalificata.
ART. 53
(1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt, in conditiile legii:
a) pentru conditiile deosebite de munca, grele, penibile sau periculoase - 25% din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca - 15% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele lucrate suplimentar in afara programului normal de lucru, precum si in zilele libere si de sarbatori legale - 100% din salariul de baza; in cazul institutiilor finantate de la bugetul de stat sau bugetele locale vor fi incidente actele normative in domeniul institutiilor publice si Legea bugetului;
d) pentru vechime in munca:
- minimum 5% din salariul de baza, pentru minimum 3 ani vechime;
- maximum 25% din salariul de baza pentru o vechime de peste 20 de ani;
e) pentru lucrul in timpul noptii - 25% din salariul de baza;
f) spor de confidentialitate - 15% (conform legii);
g) spor de fidelitate - 10% (conform legii);
h) spor pentru lucrul cu computerul 15% (conform legii);
i) spor de izolare - 15% din salariul de baza (pentru angajatii care isi desfasoara activitatea pe o raza de peste 10 km fata de localitatea de resedinta);
j) pentru exercitarea si a atributiilor aferente unei alte functii, in conditiile legii - 50% din salariul de baza al functiei ale carei atributii se indeplinesc, pentru timpul necesar executarii functiei suplimentare, cu conditia realizarii sarcinilor de serviciu pentru functia de baza;
k) pentru participarea la actiunile consecutive aparitiei unor epizootii - 50-70% din salariul de baza (conform legii); - spor pentru conditii periculoase (combaterea zoonozelor grave si epizootii de lista A). Categoriile de personal, cuantumurile sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite (Ordin al presedintelui ANSVSA).
(2) Prin anexe la contractul colectiv de munca la nivel de unitati si de institutii pot fi negociate si alte categorii de sporuri.
ART. 54
(1) Adaosurile la salariul de baza si alte venituri sunt:
a) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de pana la 10% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat;
b) tichete de masa, care se acorda conform prevederilor legale;
c) indemnizatii negociate pentru clauze specifice, conform <>art. 20 din Legea nr. 53/2003 , in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite;
d) premiul anual egal cu salariul mediu lunar;
e) premii in limita de 5% din economiile realizate la fondul de salarii;
f) prima de vacanta la intrarea in concediul de odihna, egala cu salariul de baza realizat in luna anterioara;
g) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.
(2) Conditiile de diferentiere, de diminuare sau de anulare a participarii la fondul de stimulare sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda acestea, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
ART. 55
(1) Angajatorul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
ART. 56
(1) In cazurile exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, angajatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii pentru a putea fi folositi la alte munci. Prin negocieri la nivelul unitatii sau al institutiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii - prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(2) In cazurile prevazute in alin. 1, angajatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 57
(1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Ca urmare a indexarii, angajatorul se obliga sa recalculeze tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.
ART. 58
Plata salariilor se face lunar, pentru activitatea desfasurata in luna precedenta, la data stabilita potrivit prevederilor legale in vigoare.
ART. 59
(1) Toate drepturile banesti cuvenite angajatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau ale institutiei.
(2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara, angajatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
ART. 60
Angajatorii sunt obligati sa tina evidenta, in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care angajatii au beneficiat, si sa le elibereze dovezi despre acestea.
ART. 61
Salariul individual se poate stabili in functie de calificare, de importanta si de complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, corespunzator competentei profesionale si pregatirii, pe baza fisei postului cu atributiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice, religioase, de varsta, sex, de stare materiala sau de rudenie.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 62
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. 2, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate/institutie.
ART. 63
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitati sau de institutii se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de lucru de 6, de 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot beneficia, in conditiile legii, de reducerea programului de lucru cu 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna, alocatia de stat pentru copii, vechimea in munca etc.
(3) La cerere, angajatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in programul normal daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
ART. 64
(1) Angajatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore/zi, in conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru in locuri unde se presteaza munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca, aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si de institutii.
ART. 65
(1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, intocmit de administratia unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicali.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 23, 26 si 27, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 66
(1) Orele prestate la solicitarea angajatorului peste programul normal de lucru si in zilele nelucratoare sunt ore suplimentare.
(2) Angajatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor sau potrivit prevederilor legale in vigoare.
ART. 67
(1) Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator.
(2) Orele care nu au putut fi compensate pana la sfarsitul lunii se platesc sub forma de spor, conform art. 53 lit. c).
ART. 68
(1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile in care procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii, in cadrul unui astfel de program, se plateste cu spor de 25% din salariul de baza, proportional cu timpul lucrat; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, pe timpul noptii in cadrul unui astfel de program.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22 si 6, in conditiile stabilite de legislatia muncii, cu posibilitatea abaterii, in cazuri justificate, cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
ART. 69
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.
(2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
(3) In cazul in care, ocazional, activitatea la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta, cele doua zile de repaus vor fi acordate intr-o perioada de maximum 7 zile, la solicitarea angajatului, sau intr-o perioada de 30 de zile pe baza de grafice lunare, aprobate de angajator si de sindicat, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite acest fapt.
ART. 70
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie;
- 8 martie - Ziua Femeii;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- Ziua medicului veterinar;
- 1 Decembrie;
- 25 si 26 Decembrie.
(2) Prin anexe la contractul colectiv de munca se pot stabili si alte zile nelucratoare decat cele de la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
ART. 71
(1) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Acest repaus de 15 minute se include in programul de lucru.
(2) Stabilirea duratei repausului pentru servirea mesei peste cea minima si intervalul de timp alocat pentru aceasta se va putea face, cu acordul partilor semnatare, in contractele incheiate la celelalte niveluri.
ART. 72
Angajatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si o va aproba in functie de posibilitati.
ART. 73
Angajatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna, platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
ART. 74
(1) In fiecare an calendaristic, angajatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile, iar nevazatorii, de 6 zile.
(2) Angajatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
(3) Angajatii care au varsta sub 18 ani au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu platit de 24 de zile lucratoare.
ART. 75
Prin anexe la contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri vor fi stabilite criteriile pe baza carora angajatii pot beneficia de concedii de odihna anuale si de concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 76
(1) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce reprezinta media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(2) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza, si sporurile si adaosurile de care beneficiaza, potrivit legii. Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat venitul net mediu pe ultimele trei luni lucrate anterior plecarii in concediu.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se poate stabili ca, in raport cu posibilitatile economico-financiare ale unitatii si, dupa caz, ale institutiei, pe langa indemnizatia de concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta.
(4) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc inainte de plecarea in concediu.
(5) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa.
ART. 77
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea angajatului; una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare; cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs, in conditiile legii.
ART. 78
(1) Angajatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
- casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
- casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
- nasterea unui copil - 5 zile lucratoare + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura sau indeplineste conditiile legale;
- decesul sotului, al copilului, parintilor, socrilor - 3 zile lucratoare;
- decesul bunicilor, al fratilor si surorilor - 2 zile lucratoare;
- donatorii de sange - conform legii;
- la schimbarea locului de munca in alta localitate, in cadrul aceleiasi unitati, cu schimbarea domiciliului - 5 zile lucratoare
- 1 zi pentru controlul anual al sanatatii. Prin contractele colective la nivel de unitati se pot stabili mai multe zile pentru controlul starii de sanatate.
(2) Angajatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, angajatii au dreptul la concedii fara plata, in conditiile legii.
(4) Prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri se pot negocia si alte situatii in care angajatii beneficiaza de zile libere platite si numarul lor.

CAP. VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate angajatilor

ART. 79
In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrangerii activitatii, restructurarii sau a reorganizarii, angajatorul va respecta urmatoarele:
a) va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra masurilor privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientarea profesionala iar federatiile sindicale si sindicatele vor face propuneri privind efectuarea reducerilor la toate categoriile de personal existente in cadrul unitatii;
b) justificarea, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, va fi depusa spre analiza si avizare conducerii unitatii/institutiei si/sau conducerii ANSVSA;
c) concomitent, angajatorul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora; anuntul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate;
- cu 90 de zile inainte, daca reducerea se datoreaza restrangerii activitatii, retehnologizarii sau altor cauze;
d) sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor de la lit. a, b, c.
ART. 80
In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administratia va comunica in scris fiecarui angajat:
a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca;
b) daca se ofera sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala.
ART. 81
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, in ordine:
a) contractele de munca ale angajatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate sau institutie, se va desface contractul de munca al sotului care are salariul cel mai mic, fara ca, prin aceasta, sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum si angajatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cererea lor.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un angajat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea economica un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu ii va pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu ii este imputabila.
ART. 82
La disponibilizarea colectiva, fiecare angajat, o data cu primirea deciziei de disponibilizare, va primi cel putin 6 salarii minime brute pe unitate, daca legea nu prevede altfel.
ART. 83
Unitatea sau institutia care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca (pentru motive prevazute la art. 79) are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Unitatea sau institutia va reangaja angajatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 79, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.
ART. 84
Angajatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc din fonduri proprii o prima egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii, sub forma de prima, daca legea nu prevede altfel.
ART. 85
In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, angajatii vor beneficia, din fondurile proprii ale angajatorului, si de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului angajatului, un ajutor acordat familiei de trei salarii minime lunare negociate pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau cu boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii de baza;
c) un salariu de baza platit de unitate sau institutie mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este angajata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza; daca ambii soti sunt angajatii aceleiasi unitati, fiecare va primi cate un salariu de baza;
d) doua salarii minime negociate pe unitate sau institutie la decesul sotului sau al sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I, aflate in intretinerea salariatului;
e) doua salarii de baza, cu ocazia primei casatorii.
ART. 86
(1) In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite constituirea unui fond social la nivelul ANSVSA, din fondul social constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren personal clasa a II-a) pentru salariati si membrii de familie in proportie de cel putin 50%, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
2) In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite, in limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariati si membrii lor de familie, in raport cu salariul de baza si in functie de sezon, potrivit prevederilor cuprinse in anexa nr. 2, cu conditia ca biletele sa fie procurate cu acordul organizatiilor sindicale si sa prevada efectuarea sejurului intr-o unitate apartinand sistemului sindical, ministerelor sau unitatilor in cauza.
(3) In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite, pentru alte situatii decat cele prevazute in alineatul precedent, unitatea va suporta cheltuielile pentru toate biletele procurate cu acordul sindicatului ori daca, in cazul biletelor de tratament, exista recomandarea expresa a medicului pentru o anumita statiune.
ART. 87
Beneficiarii biletelor de tratament balnear si odihna recuperatorie din institutiile publice vor suporta o contributie baneasca diferentiata in functie de salariul de baza si de sezon, contributie calculata in baza grilei aprobate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Diferenta se suporta din bugetele de asigurari sociale.
ART. 88
Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferata (tren personal, clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
ART. 89
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa din fonduri proprii, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia stabilita conform legii.
(2) Perioada pentru care se acorda compensarea este de cel putin 6 saptamani. Prin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate se va putea stabili o perioada mai mare.
(3) Diferentele la alin. (1) si (2) de salarii sunt suportate din fondurile proprii ale angajatorului.
ART. 90
In caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani, sau in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de trei ani, se vor acorda tatalui, la cerere, daca acesta indeplineste conditiile prevazute de lege.
ART. 91
In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fara plata neutilizat de mama, pana la data decesului acesteia, cu drepturile prevazute la art. 97.
ART. 92
(1) Daca angajatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a contractarii unei boli profesionale, angajatorul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al angajatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
ART. 93
In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite repartizarea unor spatii de locuit, indiferent de natura lor, catre angajatii unitatilor sau ai institutiilor, aceasta repartizare se va face de o comisie paritara administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
ART. 94
Angajatii unitatilor si, dupa caz, ai institutiilor trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare;
b) nivelul diurnei de deplasare de stabileste prin actele normative ce se aplica la institutiile publice.
ART. 95
Angajatii unitatilor sau ai institutiilor, trimisi in detasare, beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 94; in cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie stabilita potrivit prevederilor legale in vigoare.
ART. 96
Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
ART. 97
(1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor, salariata mama poate beneficia de inca un an de concediu fara plata.
(2) Pe perioada in care angajata se afla in concediul prevazut la alin. 1, acesteia nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 98
Angajata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului sau la o parte a acestuia beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa ii fie afectate salariul de baza si vechimea in munca, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
ART. 99
Angajatele gravide, incepand cu luna a V-a, si salariatele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 100
(1) Prin contractele colective de munca la nivel de unitati, in conditiile legii, vor fi prevazute actiuni cu caracter social precum:
a) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine si bufete pentru salariati;
b) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
c) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
d) construirea de locuinte;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate femeii si copilului.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit Legii bugetului de stat.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.
ART. 101
(1) Salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al unitatii/institutiei sau al unor parti ale acesteia catre un angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile si obligatiile cedentului care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul unitatii/institutiei, inclusiv transferul proprietatii nu poate constitui motiv de concediere colectiva sau individuala a salariatilor de catre cedent sau cesionar.
(4) Cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului sau dupa caz transferului de proprietate, sindicatele cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferare.

CAP. VII
Formarea - Perfectionarea profesionala

ART. 102
(1) Prin termenul de formare profesionala partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de lege;
b) prin termenul de formare profesionala continua - orice procedura prin care salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor dintr-un domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lor.
c) prin termenul de perfectionare profesionala - orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o alta calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii.
(2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si angajator.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de angajati, inclusiv a liderilor sindicali suspendati din activitate pentru desfasurarea activitatilor sindicale, la terminarea mandatului.
ART. 103
(1) Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor stabili programele anuale, in conditiile legii, privind formarea - perfectionarea profesionala tinand seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare; adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face, de comun acord, de catre sindicat si angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a angajatilor se suporta de unitati si institutii;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata, in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii sau al institutiei;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe total sau partial profilul de activitate, aceasta va informa si va consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor angajati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un angajat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa il urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea angajatorului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului; daca cererea este aprobata acest fapt va fi adus la cunostinta organizatiilor sindicale;
e) angajatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta daca parasesc unitatea, din motive imputabile lor, inainte de implinirea termenului stabilit prin contractul de scolarizare; cheltuielile se suporta proportional cu perioada ramasa din contract.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor in termen de 3 zile de la adoptare, prin afisare in interiorul unitatii, in locuri adecvate si usor accesibile pentru angajati.
(3) La stabilirea programelor de formare profesionala, angajatorii si sindicatele vor adopta masurile necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii femeilor la acestea.
ART. 104
(1) Programele anuale vor fi adoptate tinand cont de necesitatile de perfectionare evidentiate de compartimentele de resurse umane astfel incat sa asigure utilizarea echilibrata a resurselor financiare alocate, pastrarea proportiilor intre diferitele compartimente si specificul activitatii, dupa stabilirea sumelor ce pot fi folosite in acest sens prin bugetul angajatorului.
(2) In stabilirea programelor de perfectionare profesionala se vor utiliza date statistice existente in ultimii 2 ani.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile angajatorilor

ART. 105
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru angajati, in general, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii angajatilor.
ART. 106
(1) Consiliul de administratie sau alte forme de organizare a conducerii unitatilor/institutiilor pentru care se incheie contractele colective de munca in care se supun discutiei sau se adopta masuri referitoare la problemele de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv au obligatia de a invita reprezentantii sindicatelor care sunt reprezentative, in conditiile legii, sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi, acestia urmand a avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive puse in discutie.
ART. 107
(1) Angajatorul are obligatia constituirii si evidentierii separate a fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
(2) Angajatorul va asigura sindicatelor accesul la informatiile prevazute la alin. (1) si cele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30, alin. 2 din Legea nr. 54/2003 .
(3) Anual prin anexa la contract vor putea fi stabilite sumele minime si modalitatile practice de utilizare a fondurilor prevazute la alin. (1), in urma negocierii dintre angajator si sindicate.
ART. 108
(1) Angajatorul are obligatia asigurarii protectiei stabilite de lege pentru reprezentantii alesi in organele de conducere ale organizatiei sindicale.
(2) In cazul desfiintarii posturilor ocupate de reprezentantii alesi in organele de conducere ale organizatiei sindicale sau persoanele carora li se aplica prevederile <>art. 10 al Legii nr. 54/2003 , ca urmare a restructurarii activitatii sau alte cauze, angajatorul are obligatia sa le ofere, cu prioritate, posturi echivalente, care sa nu duca la schimbarea cu mai mult de 50% a locului si felului muncii.
(3) In scopul imbunatatirii activitatii unitatilor/institutiilor pentru care se incheie contractele colective de munca, orice masura luata impotriva reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiei sindicale, in executarea prezentului Acord/CCM, este supusa avizului comisiei paritare constituite la nivel de grup de unitati sau unitate, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite. Comisia paritara are obligatia formularii, cu celeritate, a avizului sau.
(4) Avizul favorabil al comisiei paritare constituite la nivel de grup de unitati sau unitate, impotriva masurii luate, se prezinta conducatorului unitatii care va lua o decizie in sensul anularii sau mentinerii masurii. Pe perioada deliberarii comisiei paritare, masura dispusa nu este definitiva.
ART. 109
(1) Liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate sau in institutie, in calitate de angajati, au garantat dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la 5 zile pentru activitati sindicale, care pot fi folosite si fractionat, la care se adauga timpul consumat pentru negociere cu angajatorul, fapt ce trebuie consemnat in condica de prezenta colectiva.
(2) De acest drept beneficiaza urmatoarele categorii de lideri: Presedintele 5 zile - 60 zile pe an; primvicepresedintele 3 zile - 36 zile pe an, vicepresedintii cate 2 zile - cate 24 zile pe an/persoana; membrii comitetului sindical cate 1 zi - cate 12 zile pe an/persoana. Numarul exact al celor care beneficiaza de aceste drepturi se stabileste prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
(3) Persoanele cu functii in conducerea sindicatului, salarizate de organizatia sindicala, la incheierea mandatului isi reiau calitatea de salariat al societatii (regiei, institutiei publice etc.).
(4) Zilele libere acordate unei categorii de reprezentanti se pot redistribui.
ART. 110
(1) In aplicarea <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si al aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de cel putin 8.000 lei/angajat/an.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate la federatia patronala reprezentativa semnatara la nivel de ramura;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate in contul colector «Fond negociere contract colectiv de munca la nivel national», deschis la A.B.N. - AMRO BANK ROMANIA - S.A. cu nr. 264100090820 pentru negocierile colective la nivel national.
d) Din sumele constituite conform lit. a), b) si c) de mai sus, 50% se vireaza organizatiilor sindicale cu care au fost negociate si semnate contractele colective de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective vor fi constituite si vor fi virate in termen de o luna de la data inregistrarii prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare vor fi constituite la nivelul fiecarei unitati care incheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor vor fi colectate intr-un subcont distinct al angajatorilor la care se constituie. Angajatorii si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(8) Angajatorii si sindicatele vor gestiona si vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 107, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiuni aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia.
ART. 111
(1) Angajatorul asigura, in incinta lor, cu titlu gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiile corespunzatoare si dotarile necesare activitatii prevazute de lege. Se vor asigura minimum birou, mobilier, telefon, fax, computer, conexiune la internet si adresa de e-mail. Pana la asigurarea tuturor dotarilor minime nu va putea fi restrictionata, in exercitarea atributiunilor reprezentantilor alesi ai organizatiei sindicale, folosirea echipamentelor si facilitatilor la care au acces.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor sau a institutiilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile si institutiile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau angajator.
ART. 112
(1) In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite, angajatorul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire pe teme de relatii de munca organizate de Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania, in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri, si va suporta cheltuielile ocazionate de aceste cursuri.
(2) Pentru anul 2007, federatia sindicala semnatara propune pregatirea pe teme de relatii de munca a unui numar de 100 de membri de sindicat din toate unitatile si institutiile din anexa, pe durate de pana la 15 zile.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. 1 se stabilesc de partile semnatare, prin comisia paritara constituita in baza prezentului acord/contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati.
ART. 113
(1) Angajatorul va asigura ca persoanele care au ca sarcini de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sa incaseze cotizatiile de sindicat si sa le vireze in contul sindicatului respectiv; cotizatiile de sindicat pot fi incasate cu acordul fiecarui membru de sindicat, pe baza listelor intocmite de sindicate.
(2) Angajatorul si sindicatul se vor notifica reciproc asupra schimbarilor ce intervin in listele cu membrii de sindicat cotizanti. Lunar angajatorul va notifica sindicatul asupra numarului platitorilor de cotizatie pentru care s-au virat sumele.
ART. 114
Este interzis unitatilor si institutiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al angajatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 115
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau a desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale angajatilor aflati in conflict.
ART. 116
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile angajatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 117
Angajatorii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
ART. 118
(1) Federatia sindicala semnatara recunoaste dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a angajatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii sau institutiei.
(2) Federatia sindicala semnatara recunoaste dreptul angajatorului de a stabili normele de disciplina muncii, cu consultarea organizatiilor sindicale, in conditiile legii.
(3) Angajatorii si sindicatele se recunosc ca parteneri permanenti de dialog social. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, ii vor sprijini pe angajatori in asigurarea exercitarii atributiilor lor, pentru actiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat si contractelor colective de munca de la toate nivelurile.

CAP. IX
Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor

ART. 119
Partile convin ca, la organizarea structurii (organigramei) proprii sau altor structuri subordonate, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) sa isi faca cunoscute demersurile catre organizatia Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania si a celorlalte sindicate interesate, in conditiile prevazute de lege (<>Legea sindicatelor nr. 54/2003 , <>Legea privind transparenta decizionala in administratia publica nr. 52/2003 ...) pentru a asigura o protectie corespunzatoare a angajatilor.
ART. 120
Partile, de comun acord, propun discutarea si avizarea proiectelor de acte normative, de interes sindical, in cadrul unei comisii consultative constituite la nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, din care fac parte si reprezentanti FSVR.
ART. 121
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si, dupa caz, celelalte institutii care incheie contracte colective de munca vor consulta F.S.V.R. si organizatiile sindicale in procesul de elaborare si implementare a strategiilor si vor asigura dezbaterea si negocierea proiectelor de buget in ceea ce priveste capitolele cu implicatii sociale. Sindicatele bugetarilor pot prezenta strategii de reforma alternative in domeniul pe care il reprezinta, care prin dezbatere pot fi insusite partial (articole, capitole) sau total de conducerea Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
ART. 122
(1) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca la nivel de unitati, cu respectarea prevederilor legali, ale contractelor colective de munca, ale regulamentelor de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuiala sexuala, in completarea celor prevazute de lege.
(3) In scopul indeplinirii prevederilor alin. (2) se vor stabili urmatoarele:
1. orice plangere individuala a salariatilor trebuie sa faca subiectul unei anchete interne de catre o comisie din care obligatoriu face parte un membru de sindicat special desemnat in acest sens;
2. raspunsul la plangere va fi furnizat petentului in 3 maximum 5 zile;
3. in cazul in care in urma anchetei nu sunt evidentiate elemente care sa solicite sesizarea comisiei de disciplina se inainteaza plangerea impreuna cu raportul comisiei de ancheta comisiei paritare;
4. avizul comisiei paritare este obligatoriu pentru parti;
5. partea nemultumita se poate adresa instantelor judecatoresti;
6. pe perioada anchetei interne si deliberarilor in comisia paritara, aspectul care face obiectul plangerii nu poate fi invocat pentru sanctionarea angajatului care a depus plangerea, fiind considerat suspendat.
(4) Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului de munca.
(5) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta se vor putea adresa comisiilor paritare de la celelalte niveluri.
ART. 123
(1) In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite, acordarea primelor, a platii abonamentelor de transport al angajatilor de la domiciliu la serviciu, daca este cazul, si a altor drepturi de personal, in limitele prevederilor bugetare, se stabileste pentru angajati de catre conducerile unitatilor, cu consultarea sindicatului.
(2) Acordarea salariului de merit, in limitele prevederilor bugetare, se stabileste pentru angajati de catre conducerile unitatilor pe baza criteriilor stabilite de lege si, dupa caz, pe baza criteriilor suplimentare stabilite impreuna cu organizatia sindicala.
ART. 124
(1) Reducerea si redistribuirea de personal, ca urmare a reorganizarii, se vor face cu consultarea sindicatelor si a federatiei la care acestea sunt afiliate.
(2) Cuprinderea specialistilor functionari publici de executie si altor categorii de personal se face prin concurs, de o comisie formata de specialisti ai unitatii si ai sindicatului cu pastrarea principiului paritatii.
ART. 125
(1) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractul de munca, angajatii beneficiaza de toate drepturile si obligatiile stabilite prin lege.
(2) In stabilirea masurilor privind conditiile de munca si normarea muncii, partile implicate vor tine seama de urmatoarele:
a) este necesara asigurarea conditiilor corespunzatoare de lucru; in reteaua sanitara veterinara sunt necesare aparatura, instrumentar, materiale sanitare, reactivi, dezinfectante, documentatie specifica muncii sanitare veterinare etc.
b) organizarea activitatii si stabilirea unor structuri organizatorice adecvate, repartizarea salariatilor pe locurile de munca, precizarea atributiunilor si a raspunderii se realizeaza de cel care angajeaza cu informarea, respectiv participarea, in conditiile legii, a organizatiei sindicale;
c) normativele de personal si fisa postului se constituie in anexe ale contractului colectiv si se vor stabili in conditiile prezentului contract colectiv de munca astfel incat sa conduca la folosirea integrala a timpului de munca si la folosirea rationala a fortei de munca;
d) numarul de personal necesar se stabileste pe baza normativelor de personal si a duratei timpului normal de lucru, tinand cont de programele de actiuni sanitare veterinare obligatorii, evitandu-se incarcarea normei de sarcini peste volumul corespunzator timpului de lucru;
e) in cazul in care normativele de personal nu corespund conditiilor concrete de desfasurare a activitatii, angajatorul si organizatiile sindicale au dreptul sa prezinte observatii privind necesitatea modificarii normativelor de personal si a atributiilor de serviciu, din fisa postului, acestea fiind modificate printr-un acord comun.
ART. 126
Angajatorii se obliga ca la angajare si periodic sa asigure examinarea medicala a angajatilor in scopul de a se constata daca acestia sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa il ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale, prin accesul la serviciile de medicina a muncii in conformitate cu prevederile legale. De asemenea, angajatorul se obliga sa asigure examinarea medicala periodica si sa tina evidenta bolilor profesionale intr-un registru special.
ART. 127
Conducerea administrativa are obligatia de a asigura sau garanta la toate unitatile din reteaua sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor conditii corespunzatoare privind spatiul adecvat activitatii, iluminatul, caldura pe timpul iernii, mijloace materiale pentru intretinerea curateniei si igienei necesare, surse de pregatire a apei calde si altele.
ART. 128
In conditiile legii, deplasarile efectuate in interesul serviciului in raza de activitate se deconteaza de catre administratie atunci cand acestea depasesc 10 km de la sediu, pe baza prezentarii documentelor justificative. Aceasta in masura in care nu se asigura deplasarea cu mijloace de transport din dotare.
ART. 129
In conditiile legii, conducerile administrative si conducerea sindicatelor se obliga sa nu intreprinda actiuni de divizare, comasare si dizolvare a activitatilor administrative.
ART. 130
Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, si angajatii cu contract pe perioada determinata pot primi salariul de merit, in conditiile legii.
ART. 131
(1) La nivelul institutiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se vor face demersuri pentru promovarea unui act normativ privind constituirea unui fond social, potrivit legii, care se va utiliza, in principal, pentru:
a) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
b) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului.
(2) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu avizul reprezentantilor FSVR.
(3) Fondurile constituite conform alin. 1 si neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.
ART. 132
Circumscriptiile sanitare veterinare zonale, ca unitati reprezentantive ale autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in teritoriu, vor fi dotate cu spatii, mobilier, birotica si mijloace de comunicare corespunzatoare.
ART. 133
In conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite, medicii veterinari de zona beneficiaza de spor de izolare, in conditiile legii, pentru activitatea prestata pe raza mai multor localitati, in conformitate cu prevederile prezentului contract colectiv de munca si ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 134
Medicii veterinari de zona pot beneficia de indemnizatie de conducere in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
ART. 135
Toti angajatii au dreptul la instruiri periodice, suportate de angajator, in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.
ART. 136
Medicii veterinari care au absolvit cursurile Universitati de Inalte Studii Postuniversitare cu durata de 1,5 ani au dreptul si pot dobandi gradul profesional principal.
Taxele de scolarizare pentru perioada urmaririi acestor cursuri se vor suporta de catre unitatea la care angajatul functioneaza, in baza unui contract.
ART. 137
Angajatorul se obliga sa asigure personalului angajat, din fondurile proprii, accesul la legislatia in vigoare, literatura de specialitate, materiale bibliografice si Monitorul Veterinar, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora, prin organizarea si dotarea bibliotecilor din unitati sau prin alte forme moderne de informare.
ART. 138
Angajatii au obligatia de a indeplini in mod corespunzator toate sarcinile de serviciu, de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, potrivit atat clauzelor contractului colectiv de munca, cat si ale celui individual de munca, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare si functionare, precum si ale regulamentului de ordine interioara.
ART. 139
Obligatiile generale ale angajatilor sunt urmatoarele:
- respectarea programului de lucru si folosirea integral si eficient a timpului de munca, pentru executarea intocmai si la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;
- insusirea, respectarea si aplicarea tehnicilor profesionale si de lucru stabilite, precum si a normelor sau instructiunilor referitoare la desfasurarea activitatii cuprinse in fisa postului prezentata cu ocazia semnarii contractului individual de munca sau actului de numire;
- utilizarea timpului de lucru numai in interesul profesiei;
- respectarea si aplicarea normelor privind calitatea muncii si regulile de etica si deontologie profesionala sau medicala;
- cunoasterea legislatiei si a altor reglementari;
- insusirea si respectarea intocmai a normelor PSI si a normelor de prevenire a incendiilor sau a oricarei situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, instalatiile unitatii, viata, sanatatea sau integritatea corporala a unor persoane;
- sa nu paraseasca locul de munca, lasand fara supraveghere si/sau in functiune aparatura cu care lucreaza;
- sa nu consume bauturi alcoolice in unitate;
- sa nu introduca materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
- sa il anunte in timp util pe seful ierarhic in caz de neprezentare la locul de munca sau, in lipsa acestuia, conducerea unitatii;
- apararea patrimoniului unitatii prin prevenirea si combaterea sustragerilor si degradarii bunurilor unitatii;
- inlaturarea oricarei neglijente in pastrarea si administrarea bunurilor;
- respectarea normelor de comportare in cadrul relatiilor de serviciu, asigurarea unui climat de colaborare cu toti membrii colectivului de munca si combaterea manifestarilor necorespunzatoare privind disciplina la locul de munca;
- pastrarea secretului profesional in conditiile legii;
- perfectionarea continuu a pregatirii profesionale si de specialitate;
- mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca;
- sa execute sarcinile de serviciu, in conformitate cu indicatiile si rezolutiile conducatorilor ierarhici;
- angajatii cu functii de conducere asigura repartizarea echitabila a sarcinilor functionarilor din subordine, in functie de fisa postului si pregatirea profesionala a acestora, tinand cont de complexitatea lucrarilor;
- angajatii cu functii de conducere stabilesc prin rezolutii indicatii referitoare la modul de rezolvare a lucrarilor, termene de rezolvare, prioritati in rezolvare si de asemenea au obligatia sa se implice direct in rezolvarea lucrarilor de importanta deosebita;
- cunoasterea si utilizarea in mod corespunzator a aparatelor medicale potrivit parametrilor de functionare din documentatia tehnica si in conditii de deplina siguranta;
- utilizarea conform normelor metodologice a decontaminantelor, materialelor sanitare, reactivilor, substantelor etc.;
- cresterea eficientei actului medical in folosul productiei zootehnice.
ART. 140
Partile, de comun acord, vor face demersurile ce se impun pentru ca inspectorii de specialitate ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor cu atributiuni de control si aplicare a legii sa beneficieze de un salariu de baza mai mare cu 15%, pe baza unor fonduri constituite dintr-un procent din sumele aplicate ca amenzi de catre serviciile veterinare si pentru siguranta alimentelor.
ART. 141
(1) Drepturile generale ale medicilor veterinari cu libera practica, care desfasoara o activitate de interes public national, sunt:
a) Medicii veterinari de libera practica primesc calitatea de medic veterinar oficial in baza unui contract de prestare a unor actiuni prevazute in "Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului" sau alte programe, in conditiile legii, ocazie cu care ei desfasoara o activitate de interes public national, in cadrul retelei sanitare veterinare.
b) Contractul de prestare a unor actiuni prevazute in "Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului" se incheie cu DSVSA judeteana, anual.
c) Medicii veterinari cu libera practica imputerniciti primesc atributii publice de control si de sanctionare a contraventiilor, pentru care primesc o indemnizatie.
d) Concesionarea de catre medicii veterinari cu libera practica a bunurilor imobile se face prin licitatie publica, in conditiile legii, pe baza de regulamente si pe termen mai lung de 3 ani.
f) in situatia in care se anuleaza contractele de concesiune din cauze neimputabile concesionarului, la o noua concesionare a acelorasi bunuri si activitati are prioritate absoluta, fara negociere, vechiul concesionar, in aceasta situatie raman valabile conditiile de la prima concesionare.
h) Tarifele privind plata manoperei actiunilor prestate prin contract cu DSVSA din "Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului" precum si a cheltuielilor ocazionate de acestea se vor achita in cel mult treizeci de zile de la confirmarea indeplinirii actiunilor. Pentru depasirea acestui termen angajatorul va plati penalizari de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere.
i) Biopreparatele, instrumentarul si celelalte materiale (echipament de protectie, imprimate etc.) necesare executarii actiunilor prevazute in contractul individual de munca vor fi puse gratuit la dispozitia concesionarului de catre concedent cu cel putin 15 zile inainte de declansarea actiunii. Neasigurarea lor poate conduce la neexecutarea obligatiilor concesionarului, neimputabila lui, referitor la acea actiune.
j) Pentru activitatea desfasurata in conditii de munca periculoase (mediu infectios, conditii de imbolnavire prin contagiu, mediu toxic etc.), stabilite in conditiile legii, personalul de la Circumscriptia sanitara veterinara (CSV) concesionata va beneficia de un spor de 20% adaugat la tarifele negociate.
k) Medicii veterinari concesionari au dreptul de a participa la instruiri cu caracter profesional gratuite si de a sustine examene pentru promovarea in grade profesionale sau functii.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) sunt recunoscute sau vor fi recunoscute si aplicate in conditiile in care legislatia in vigoare aplicabila permite.

CAP. XI
Dispozitii finale

ART. 142
(1) In scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract colectiv de munca pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul national, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor, inainte de adoptarea Legii privind aprobarea bugetului public national, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.
(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul public national.
(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati, privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru angajatii din institutiile finantate de la bugetul public national sau local in conditiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 in conformitate si in conditiile prevederilor legislatiei in vigoare aplicabila.
ART. 143
(1) Beneficiarii prezentului contract colectiv de munca vor primi cate un exemplar din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, in care este publicat, in baza caruia vor face negocierile subsecvente.
(2) Unitatile in care se vor incheia contracte colective de munca vor fi stabilite de comun acord de organizatiile patronale si sindicale semnatare.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minimale, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la celelalte niveluri.
(5) Dupa incheierea contractelor colective de munca la nivel de grup de unitati, contractele colective de munca incheiate anterior la esaloanele inferioare se vor pune de acord cu acestea.
(6) Contractele colective de munca la nivel de unitate se inregistreaza la Directiile judetene de legislatia muncii, cu respectarea <>Legii nr. 130/1996 , republicata.
ART. 144
In contractele individuale de munca nu pot fi stipulate clauze contrare contractelor colective de munca de la nivel national, de ramuri, de grupuri de unitati, de unitati si institutii sau care sa stabileasca drepturi sub limita considerata minima, prevazute in aceste contracte.
ART. 145
Prevederilor contractelor colective de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 146
In toate situatiile de reorganizare, in orice fel, a unitatilor sau a institutiilor semnatare, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operatiuni juridice.
ART. 147
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 148
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in calitate de autoritate in domeniu, urmareste si controleaza aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca referitoare la personalul contractual si pentru functionarii publici, in conditiile legii.

PARTILE SEMNATARE
I. Angajator
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor, prin
Razvan Taru
Secretar general
II. Sindicat
Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania,
prin Lucian Lungeanu
Presedinte

AVIZAT
Presedinte - Secretar de stat
Dr. Marian Avram


ANEXA 1


REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare
la nivel de grup de unitati

1. Comisia paritara la nivelul grupului de unitati al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va fi compusa din trei reprezentanti ai Federatiei Sindicale a Veterinarilor din Romania si un numar egal de reprezentanti ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
2. Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca, in termen de 15 zile dupa inregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
3. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai sau la solicitarea Conducerii ANSVSA sau ai FSVR, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor cu pastrarea paritatii.
4. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
5. Hotararea adoptata potrivit punctului 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de autoritatea veterinara si pentru siguranta alimentelor centrala ANSVSA. Toate actele de procedura precum si hotararile vor fi transmise FSVR.


ANEXA 2


DECLARATIE

Subsemnatul(a) ................. domiciliat(a) in ........................... strada ............. nr. .... judetul ............... posesor (posesoare) al/(a) B.I./C.I. seria ...... nr. ........ eliberat de ............ la data de ........ salariat la ...................... in functia de ................. inteleg sa ma folosesc, la negocierea contractului meu individual de munca, de clauzele contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati, negociat de Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania, in conformitate cu articolul 15 din acest contract.

Data ............ Semnatura,


ANEXA 3


Contractul individual de munca
- clauze minime -

Contractul individual de munca nr. .................... a fost incheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit intre ................. si intre ................. si inregistrat cu nr. ............
Intre unitatea (institutia) ................. cu sediul in .................... reprezentata prin ........................ in calitate de ........................
si
dl (dna) ................ posesor (posesoare) al/(a) B.I./C.I. seria ..... nr. ......... avand ca pregatire profesionala ......... se incheie prezentul contract de munca in urmatoarele conditii:
1. Contractul de munca se incheie pe durata:
a) nedeterminata, cu incepere de la data de ........................;
b) determinata, incepand de la data de ............ si pana la data de ........... inclusiv.
2. Dl (Dna) ........................... va indeplini functia de ............................
3. Locul muncii este ........................
4. Conditii de incadrare (o norma intreaga, o fractiune de norma): .........................
5. Conditiile de munca se incadreaza in (conditii grele, periculoase, nocive, penibile, normale) ................ grupa de munca ............
6. Salariul de baza brut lunar este de ............... lei.
Drepturile salariale se platesc in chenzine lunare, stabilite dupa cum urmeaza:
a) chenzina I - la data de .....................;
b) chenzina a II-a - la data de .................
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Dl (Dna) ...................... beneficiaza de urmatoarele sporuri: ..................
De asemenea, mai poate beneficia si de urmatoarele drepturi banesti: ....................
9. Partile convin ca anumite obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unitatii, dupa cum urmeaza: ..........................
10. Durata concediului anual de odihna, corespunzatoare vechimii, va fi de ..............
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar anual de ...............................
Concediul de odihna se va efectua conform programarii.
11. Obligatiile generale ale partilor
Cel care angajeaza se obliga, in principal:
- sa ii asigure celui incadrat conditii corespunzatoare de lucru;
- sa ii acorde celui incadrat toate drepturile ce i se cuvin, in conditiile prevazute de lege;
- sa respecte si sa indeplineasca prevederile contractului colectiv de munca;
- alte obligatii (in functie de specificul unitatii) ......
Salariatul se obliga:
- sa indeplineasca atributiile si sarcinile stabilite prin dispozitiile de lucru sau prin fisa postului, astfel cum este anexata la contractul individual de munca;
- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si ale regulamentului de ordine interioara, precum si normele de protectie a muncii etc.;
- alte obligatii specifice locului de munca respectiv.
Prezentul contract se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la unitate, iar celalalt revine angajatului.

Cel care angajeaza, Angajat,

Modificarea prezentului contract individual de munca are loc la data de ............... prin schimbarea ............... pe baza ......................
Cel care angajeaza, Angajat,
in urma indeplinirii procedurii legale la data de ............. prezentul contract inceteaza prin ...................... pentru urmatoarele motive ....................... avand la baza (decizia, hotararea) ................... in temeiul articolului ............

Cel care angajeaza,


ANEXA Nr. 4


REGULAMENTUL
privind administrarea fondului destinat activitatilor
in domeniul negocierilor colective

ART. 1
Fondul destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective se constituie in baza prevederilor <>art. 11 (3) din Legea nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, precum si in baza prevederilor contractului colectiv de munca unic la nivel national, a prevederilor contractului colectiv de munca la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului si a prevederilor contractului colectiv de munca la nivelul grupului de unitati.
ART. 2
(1) In baza prevederilor contractului colectiv de munca la nivelul grupului de unitati, sumele care constituie fondul destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective sunt virate intr-un cont special, deschis de ANSVSA.
(2) Contul va fi deschis pana la inregistrarea definitiva a contractului colectiv de munca la nivelul grupului de unitati si va fi comunicat tuturor beneficiarilor de contract colectiv de munca, o data cu inmanarea contractului.
ART. 3
FSVR semnatara a contractului colectiv de munca la nivelul grupului de unitati are drept de control asupra modului in care se constituie fondul destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective si asupra contului special deschis de ANSVSA.
ART. 4
ANSVSA si FSVR semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii grupului de unitati vor gestiona si vor utiliza fondul destinat negocierilor colective in conformitate cu prevederile legale si pe raspunderea fiecaruia, pe baza unor planuri de actiuni si de cheltuieli aprobate de comisia paritara la nivel de grup de unitati si de organele proprii de conducere.
ART. 5
Partile semnatare ale contractului colectiv de munca la nivelul grupului de unitati vor actiona si vor urmari, la unitati, sa se vireze integral si la termen contributiile ce le revin, in contul special deschis de ANSVSA.
ART. 6
Prezentul regulament de administrare a fondului destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective face parte integranta din contractul colectiv de munca la nivelul grupului de unitati.

ANEXA Nr. 5


LISTA
unitatilor beneficiare ale contractului colectiv de munca unic
la nivelul grupului de unitati ale ANSVSA pe anul 2004-20051. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti Bucuresti

2. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Alba Iulia Alba

3. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Arad Arad

4. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Pitesti Arges

5. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Bacau Bacau

6. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Oradea Bihor

7. Directia Sanitar Veterinara si pentru Bistrita-
Siguranta Alimentelor Bistrita Nasaud

8. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Botosani Botosani

9. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Brasov Brasov

10. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Braila Braila

11. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Bucuresti Bucuresti

12. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Buzau Buzau

13. Directia Sanitar Veterinara si pentru Caras-
Siguranta Alimentelor Resita Severin

14. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Calarasi Calarasi

15. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Cluj Cluj

16. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Constanta Constanta

17. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Sfantu Gheorghe Covasna

18. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Targoviste Dambovita

19. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Craiova Dolj

20. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Galati Galati

21. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Giurgiu Giurgiu

22. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Targu Jiu Gorj

23. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Miercurea-Ciuc Harghita

24. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Deva Hunedoara

25. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Slobozia Ialomita

26. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Iasi Iasi

27. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Buftea Ilfov

28. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Baia Mare Maramures

29. Directia Sanitar Veterinara si pentru Drobeta-Turnu
Siguranta Alimentelor Severin Mehedinti

30. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Targu Mures Mures

31. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Piatra-Neamt Neamt

32. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Slatina Olt

33. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Ploiesti Prahova

34. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Satu Mare Satu Mare

35. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Zalau Salaj

36. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Sibiu Sibiu

37. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Suceava Suceava

38. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Alexandria Teleorman

39. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Timisoara Timis

40. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Tulcea Tulcea

41. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Vaslui Vaslui

42. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Ramnicu Valcea Valcea

43. Directia Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Focsani Vrancea

44. Institutul de Diagnostic si Sanatate
Animala Bucuresti Bucuresti

45. Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice si Medicamentelor de
Uz Veterinar Bucuresti Bucuresti

46. Institutul de Igiena si Sanatate
Publica Veterinara Bucuresti Bucuresti-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016