Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 15 martie 2004 (*republicat*)  intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT DE FINANTARE din 15 martie 2004 (*republicat*) intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008
-----------
*) Traducere.


BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Fi nr. 22.495
Agora nr. 2002 0343

România - Proiectul privind infrastructura municipalã
în domeniul alimentãrii cu apã, etapa a II-a

Bucureşti, 15 martie 2004
Luxemburg, 19 martie 2004

Prezentul contract este încheiat între: România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentatã de domnul Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice, denumitã în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi Banca Europeanã de Investiţii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentatã de domnul Rainer Saerbeck, director de departament, şi domnul Gian Domenico Spota, avocat principal, denumitã în continuare Banca, ca a doua parte.
Având în vedere:
1. La data de 1 februarie 1993, Comunitãţile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunitãţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altã parte.
2. În cadrul acestui acord european, Consiliul Directorilor Bãncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. În datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare Acordul-cadru) referitor la cooperarea financiarã menţionatã a fost semnat de cãtre Împrumutat şi Bancã şi este aplicabil prezentului contract (denumit în continuare contract).
4. Împrumutatul a propus angajarea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) care urmeazã a fi realizat prin intermediul autoritãţilor sale locale sau al companiilor municipale de utilitãţi (denumite în continuare beneficiari finali), destinat reabilitãrii infrastructurii în domeniul alimentãrii cu apã şi epurãrii apei uzate în fiecare dintre ele (fiecare dintre ele fiind denumitã în continuare subproiect), dupã cum se specificã mai detaliat în Descrierea tehnicã prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumitã în continuare Descrierea tehnicã) şi identificate ca mãsurile descrise în memorandumurile de finanţare ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019, nr. 2002/RO/16/P/PE/021 şi nr. 2002/RO/16/P/PE/023 intrate în vigoare începând cu 31 martie 2003 (fiecare dintre ele fiind denumit în continuare memorandum de finanţare şi toate împreunã fiind denumite memorandumuri de finanţare), încheiate între România şi Comunitatea Europeanã în cadrul general ISPA pentru cofinanţarea Proiectului.
5. Costul total al Proiectului, aşa cum a fost estimat de cãtre Bancã, este de 120.293.769 (o sutã douãzeci milioane douã sute nouãzeci şi trei mii şapte sute şaizeci şi nouã) euro, incluzând cheltuieli neprevãzute şi dobânda pe perioada construcţiei, precum şi taxe şi impozite publice.
6. Împrumutatul a solicitat Uniunii Europene o contribuţie sub formã de fonduri nerambursabile pentru Proiect în cadrul programului ISPA (denumit în continuare grantul ISPA), într-o sumã echivalentã cu 73.902.840 (şaptezeci şi trei milioane nouã sute douã mii opt sute patruzeci) euro.
7. Costul Proiectului urmeazã sã fie finanţat dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţiile Împrumutatului, 11.890.929 euro
prin beneficiarii finali
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grant ISPA 73.902.840 euro
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Asistenţã tehnicã ISPA 5.500.000 euro
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumutul Bãncii 29.000.000 euro
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 120.293.769 euro
──────────────────────────────────────────────────────────────────────Contribuţia Împrumutatului prin beneficiarii finali include în special taxe şi impozite publice aferente pãrţii din costul Proiectului care nu este finanţatã din grantul ISPA.
8. În consecinţã, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în sumã echivalentã cu 29.000.000 (douãzeci şi nouã milioane) euro.
9. În conformitate cu art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plãţi datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere prin Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi sã fie scutite de impozite.
10. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadã a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru:
a) sã asigure:
(i) ca beneficiarii sã poatã schimba în orice valutã convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda naţionalã a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legãturã cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca aceste sume sã fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) sã asigure:
(i) ca Banca sã poatã schimba în orice valutã liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda naţionalã a Împrumutatului primite de Bancã cu titlu de plãţi aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi şi ca Banca sã poatã transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,
(ii) ca aceasta sã poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
11. Convinsã fiind cã prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiunilor sale şi este conformã cu scopurile Acordului-cadru şi ţinând cont de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sã dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în sumã echivalentã cu 29.000.000 (douãzeci şi nouã milioane) euro.
12. Statutul Bãncii prevede cã Banca se va asigura cã fondurile sale sunt folosite cât mai raţional posibil în interesele Comunitãţii Europene şi în mod corespunzãtor termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de împrumutare vor fi conforme cu politica Comunitãţii Europene.
13. Semnarea prezentului contract în numele Împrumutatului a fost pe deplin autorizatã în termenii stabiliţi în anexa nr. I.
14. Referirile din prezentul contract la "articole", "preambul", "paragrafe", subparagrafe", "alineate", "anexe" şi "documente anexate" reprezintã referiri fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele anexate ale prezentului contract.
Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul contract Banca acordã Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptã, un credit (denumit în continuare credit), în sumã echivalentã cu 29.000.000 (douãzeci şi nouã milioane) euro, care urmeazã sã fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţialã a costurilor Proiectului şi, în cadrul acestuia, a subproiectelor, aşa cum se stipuleazã mai jos.
1.02. Proceduri de tragere
A. Banca va disponibiliza creditul în maximum nouã tranşe. Suma fiecãrei tranşe, dacã nu este suma netrasã din credit, va fi de minimum 3 milioane euro sau echivalentul acestora. O tranşã solicitatã de Împrumutat în conformitate cu subparagraful 1.02 B este denumitã în cele ce urmeazã o tranşã.
B. Periodic, pânã la data de 31 octombrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o solicitare scrisã (denumitã în continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:
a) suma şi valuta tranşei trase;
b) data preferatã a tragerii, înţelegându-se cã Banca poate disponibiliza tranşa în cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; şi
c) în mod unilateral, rata fixã a dobânzii, dacã este cazul, indicatã de Bancã fãrã niciun angajament.
Împrumutatul va furniza Bãncii dovada cã persoana sau persoanele care fac cererile de tragere în cadrul prezentului contract au fost autorizate în mod corespunzãtor pentru a face acest lucru.
Împrumutatul va furniza Bãncii dovada relevantã necesarã conform paragrafului 1.04 C.
Sub rezerva subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere de tragere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii, Banca, dacã cererea de tragere este în conformitate cu subparagraful 1.02 B, va furniza Împrumutatului o notificare (denumitã în continuare aviz de tragere) care:
a) va confirma valoarea şi valuta tranşei trase;
b) va specifica rata dobânzii fixe;
c) va specifica data la care tranşa este programatã a fi disponibilizatã (denumitã în continuare data programatã de tragere), sub rezerva paragrafului 1.04.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din cererea de tragere, Împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare cãtre Bancã, într-un interval de 3 zile lucrãtoare luxemburgheze, ulterior primirii avizului de tragere, şi ca urmare cererii şi avizului de tragere nu li se va da curs.
În general, pentru scopurile prezentului contract, zi lucrãtoare luxemburghezã înseamnã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.
D. Tragerea va fi efectuatã în acel cont bancar, pe numele şi în contul Împrumutatului, dupã cum Împrumutatul va înştiinţa Banca cu cel puţin 7 zile înainte de data efectuãrii tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea tranşã.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va elibera fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat o preferinţã. Fiecare valutã de tragere va fi euro sau orice altã valutã care este tranzacţionatã pe scarã largã pe principalele pieţe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã a fi trase într-o altã valutã decât euro, Banca va aplica cursul de schimb de referinţã calculat şi publicat de Banca Centralã Europeanã din Frankfurt, într-un interval de 15 zile anterioare datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei tranşe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Bancã a urmãtoarelor condiţii, şi anume ca, înainte de data cererii de tragere:
a) Banca sã fi primit un aviz juridic privind semnarea corespunzãtoare a prezentului contract de cãtre Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile Bãncii, emis de cãtre un consilier juridic al Împrumutatului;
b) Banca sã fi primit documente justificative în limba englezã privind autorizãrile de semnare a prezentului contract;
c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã existã) vor fi fost obţinute, pentru a permite Împrumutatului sã primeascã trageri în condiţiile prezentului contract, sã ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01) şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobãri trebuie sã se extindã şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Împrumutatul solicitã Bãncii sã disponibilizeze creditul; şi
d) Banca sã fi primit documente satisfãcãtoare în legãturã cu faptul cã Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului este responsabil, în calitate de unitate de monitorizare a Proiectului, cu procedurile privind monitorizarea, raportarea şi tragerile aferente creditului, în condiţii satisfãcãtoare pentru Bancã.
Dacã o cerere pentru tragerea primei tranşe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Bancã a unor documente satisfãcãtoare pentru ea, demonstrând cã aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere de tragere va fi consideratã ca fiind primitã de Bancã la acea datã la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei tranşe, inclusiv a primei tranşe, va fi condiţionatã de primirea de cãtre Bancã, la sau înainte de data cererii de tragere relevantã, a acordurilor de împrumut subsidiare, aşa cum se descrie în mod detaliat în paragraful 6.10, cu referire la subproiectele care vor fi finanţate din sumele tranşei.
C. Tragerea fiecãrei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Bancã, la sau înainte de data cererii de tragere:
a) a copiilor certificate ale contractului sau contractelor care au fost finanţate din toate tranşele anterioare trase, acestea fiind încheiate în termeni satisfãcãtori pentru Bancã; şi
b) a unei situaţii transmise de Împrumutat, demonstrând cã au fost efectuate cheltuieli (excluzând impozite şi taxele vamale plãtibile în România) pentru articolele finanţate de cãtre Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã, pentru o sumã egalã cu toate tranşele trase, mai puţin o sumã de 1 milion euro, cu excepţia ultimei trageri.
Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.
Dacã o parte a dovezilor furnizate de Împrumutat conform prezentului subparagraf nu este satisfãcãtoare pentru Bancã, Banca poate fie sã acţioneze în conformitate cu ultima propoziţie a subparagrafului 1.04 A, fie sã disponibilizeze proporţional mai puţin decât suma solicitatã.
D. În plus, tragerea fiecãrei asemenea tranşe se va face cu condiţia ca Banca sã fie convinsã permanent cã suficiente fonduri continuã sã fie asigurate în concordanţã cu paragraful 6.07, astfel încât sã se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului.
1.05. Amânarea tragerii
A. La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricãrei tranşe, în totalitate sau parţial, pânã la o datã specificatã de Împrumutat, aceasta fiind o datã care sã nu depãşeascã 6 luni de la data de tragere prevãzutã. Într-o asemenea situaţie Împrumutatul va plãti comisionul de amânare în conformitate cu subparagraful 1.05 C. Orice solicitare de amânare va avea efect asupra unei tranşe doar dacã este fãcutã cu cel puţin 7 zile lucrãtoare luxemburgheze înainte de data prevãzutã de tragere.
B. Dacã oricare dintre condiţiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu sunt îndeplinite la data specificatã, tragerea va fi amânatã pânã la o datã convenitã între Bancã şi Împrumutat, cu cel puţin 7 zile luxemburgheze dupã îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere.
C. Dacã tragerea unei tranşe este amânatã fie la solicitarea Împrumutatului, fie datoritã neîndeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Bãncii, va plãti un comision la suma tragerii amânate. Un astfel de comision se va calcula de la data de tragere prevãzutã la data de tragere realã sau, dupã caz, pânã la data anulãrii tranşei, la o ratã de R1 minus R2, unde:
- R1 înseamnã rata dobânzii care va fi aplicatã periodic în conformitate cu paragraful 3.01, dacã tranşa a fost disponibilizatã la data de tragere prevãzutã; şi
- R2 înseamnã rata interbancarã relevantã (aşa cum va fi definitã în continuare) minus 0,125% (12,5 puncte de bazã), cu condiţia cã pentru scopurile determinãrii ratei interbancare relevante conform paragrafului 1.05 perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lunã începând cu data de tragere prevãzutã.
Mai mult, comisionul sus-menţionat:
a) dacã amânarea depãşeşte o lunã ca duratã, se va acumula la sfârşitul fiecãrei luni;
b) va fi calculat utilizându-se convenţia numãrului de zile aplicabilã la R1; şi
c) atunci când R2 depãşeşte R1, se va stabili la 0.
Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancarã relevantã înseamnã:
x) în cazul oricãrei perioade de dobândã de o lunã sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadã egalã cu numãrul de luni întregi corespunzând duratei unei asemenea perioade de dobândã; şi
y) în privinţa oricãrei perioade de dobândã mai mici de o lunã, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadã de o lunã, oferitã pe principala piaţã interbancarã a valutei relevante (pentru dolarul american pe piaţa interbancarã londonezã, iar pentru euro, pe piaţa interbancarã a zonei euro), aşa cum este selectatã de cãtre Bancã.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
A. Împrumutatul poate oricând, prin notificarea Bãncii, sã anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea netrasã a creditului. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei tranşe a cãrei date de tragere prevãzute este în limita a 7 zile lucrãtoare luxemburgheze dupã data notificãrii. Împrumutatul, dacã nu se stabileşte altfel prin prezentul contract, nu va suporta nicio obligaţie în ceea ce priveşte comisionul sau o altfel de obligaţie cãtre Bancã din motivul unei asemenea anulãri.
Dacã Împrumutatul anuleazã o tranşã care a fãcut subiectul unui aviz de tragere (o asemenea tranşã, indiferent de rata dobânzii aplicabilã, fiind denumitã tranşã notificatã), va plãti un comision aplicat asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat în conformitate cu subparagraful 4.02 B în ceea ce priveşte perioada începând cu data (data de început), aceasta fiind ultima dintre:
a) data avizului de anulare; şi
b) data notificatã de tragere previzionatã pentru tranşa notificatã, pânã la data finalã a plãţii previzionatã pentru tranşa notificatã.
Pentru acest scop:
x) referirile din subparagraful 4.02 B cu privire la data plãţii anticipate se vor referi la data de început; şi
y) suma anulatã va fi consideratã a fi trasã şi rambursatã dupã data de început.
Comisionul va fi plãtibil în 7 zile de la solicitare.
B. Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, în totalitate sau parţial, sã suspende partea netrasã a creditului oricând şi cu efect imediat:
a) în condiţiile menţionate în paragraful 4.03 sau 10.01; şi
b) dacã se vor ivi circumstanţe excepţionale care sã afecteze în mod negativ accesul Bãncii la pieţele de capital internaţionale; sau
c) atâta vreme cât, acţionând în mod rezonabil, Banca nu este satisfãcutã cã garanţia şi angajamentele luate de Împrumutat conform paragrafelor 6.12 şi 8.04 au fost îndeplinite.
O asemenea suspendare va continua pânã ce Banca va notifica Împrumutatului cã poate din nou sã apeleze la credit sau, dupã caz, pânã ce Banca va anula suma suspendatã, aşa cum se menţioneazã mai jos.
În plus Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sã anuleze, în totalitate sau în parte, porţiunea netrasã din credit, în condiţiile alin. a) şi b) de mai sus, întotdeauna condiţionat (în cazul paragrafului 4.03) de îndeplinirea procedurilor respective specificate în fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. Banca poate, de asemenea, prin notificarea Împrumutatului, sã anuleze o tranşã a cãrei tragere a fost amânatã conform subparagrafului 1.05 A sau B cu mai mult de 6 luni cumulat.
Totuşi Banca nu va fi îndreptãţitã sã suspende sau sã anuleze, în baza alin. b) de mai sus, orice tranşã notificatã.
C. Dacã Banca suspendã o tranşã notificatã doar pe baza subparagrafului 1.06 B alin. a), Împrumutatul va plãti un comision asupra sumei suspendate aşa cum se prevede în subparagraful 1.05 C.
Dacã Banca anuleazã o tranşã notificatã doar pe baza alin. a) sus-menţionat, Împrumutatul va plãti un comision asupra sumei anulate, calculat în conformitate cu subparagraful 1.06 A, cu condiţia ca niciun comision sã nu fie plãtit în momentul anulãrii doar pe baza unui eveniment menţionat în subparagraful 4.03 A sau B.
D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, sã anuleze orice parte netrasã din credit proporţional cu suma redusã.
Banca poate în orice moment dupã data de 31 octombrie 2008, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, sã anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere.
Împrumutatul nu va suporta nicio obligaţie cãtre Bancã sub forma vreunui comision sau într-o altã formã din motivul oricãrei anulãri conform subparagrafului 1.06 D.
1.07. Sumele datorate conform art. 1
Sumele datorate conform art. 1 se vor plãti în euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancã, aşa cum au fost notificate de cãtre Bancã, conform paragrafului 2.04.
2.02. Valuta rambursãrilor
Fiecare rambursare care cade sub incidenţa art. 4 sau, dupã caz, a art. 10 va fi efectuatã în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proporţiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de platã
Dobânda şi celelalte obligaţii de platã datorate conform art. 3, 4 sau, dupã caz, art. 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valutã în care împrumutul este rambursabil.
Orice altã platã va fi efectuatã în valuta specificatã de Bancã, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã a fi rambursate prin acea platã.
2.04. Notificarea de cãtre Bancã
Dupã tragerea fiecãrei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã indicând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea tranşã.
ART. 3
Dobânda
3.01. Rata dobânzii
Împrumutatul va plãti dobânda asupra soldului nerambursat al fiecãrei tranşe, în rate semianuale, la datele de platã relevante specificate în subparagraful 5.03 A, începând cu prima datã de platã urmãtoare datei tragerii tranşei. Dobânda va fi calculatã la rata specificatã în avizul de tragere, care va fi rata aplicabilã la data avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Bãncii pentru împrumuturile cu ratã fixã a dobânzii, denominate în valuta tranşei, cu termeni asemãnãtori în ceea ce priveşte rambursarea ratelor de capital şi plata dobânzii.
3.02. Dobânda la sumele restante
Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la paragraful 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumã restantã plãtibilã în condiţiile prezentului contract, de la data scadenţei pânã la data plãţii, la o ratã egalã cu rata interbancarã relevantã plus 2% (200 puncte de bazã). Pentru scopurile determinãrii ratei interbancare relevante în legãturã cu prezentul paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lunã începând cu data scadenţei.
Cu toate acestea, dobânda se va percepe la rata menţionatã în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bazã), dacã ultima ratã depãşeşte, pentru orice perioadã relevantã, data, rata specificatã în propoziţiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.
Dacã suma cu scadenţa depãşitã este într-o altã valutã decât valuta tranşei relevante, se va aplica urmãtoarea ratã, şi anume rata interbancarã relevantã pentru tranzacţii în acea valutã plus 2% (200 puncte de bazã), calculate în conformitate cu practica pieţei pentru o asemenea ratã.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normalã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipatã voluntarã
A. Sub rezerva subparagrafului 4.02 B, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice tranşã, dupã transmiterea în avans cu o lunã a unei notificãri scrise (denumitã în continuare notificare de rambursare anticipatã) în care se specificã suma (suma rambursatã anticipat) care urmeazã a fi rambursatã anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipatã (data rambursãrii anticipate), care va fi o datã de platã pentru acea tranşã.
B. În privinţa fiecãrei sume rambursate anticipat, Împrumutatul va plãti Bãncii la data rambursãrii anticipate o compensaţie egalã cu valoarea curentã (la data rambursãrii anticipate) a diferenţei, dacã este cazul, dintre:
x) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior la suma rambursatã anticipat, dacã nu ar fi fost rambursatã; şi
y) dobânda care se va acumula în acest fel, dacã va fi calculatã la rata de referinţã a BEI, efectivã cu o lunã înainte de data rambursãrii anticipate, mai puţin 15 puncte de bazã.
În acest scop, rata de referinţã a BEI înseamnã rata standard a Bãncii pentru un împrumut acordat de Bancã pentru împrumuturi cu ratã fixã denominate în valutã, având aceleaşi caracteristici privind serviciul datoriei ca şi suma plãtitã anticipat.
Valoarea curentã menţionatã va fi calculatã la o ratã de discont egalã cu rata de referinţã a BEI, aplicatã ca fiecare datã de platã relevantã.
C. Banca va notifica Împrumutatului, cu cel puţin 15 zile înainte de data rambursãrii anticipate, suma rambursatã anticipat şi compensaţia plãtibilã în conformitate cu subparagraful 4.02 B sau, dupã caz, faptul cã nu este datoratã nicio compensaţie.
Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei asemenea notificãri (sau ora 17,00 în ziua urmãtoare, dacã notificarea a fost transmisã dupã ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul va notifica Bãncii fie:
a) faptul cã acesta confirmã avizul de rambursare anticipatã, în termenii specificaţi de Bancã; sau
b) faptul cã acesta retrage avizul de rambursare anticipatã.
Dacã Împrumutatul acordã confirmarea conform alin. a), acesta va efectua rambursarea anticipatã. Dacã Împrumutatul retrage avizul de rambursare anticipatã sau nu îl confirmã în timp util, acesta ar putea sã nu efectueze rambursarea anticipatã. Cu excepţia menţionatã anterior, avizul de rambursare anticipatã va fi obligatoriu irevocabil.
4.03. Rambursarea anticipatã obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadã mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipatã a unei astfel de pãrţi din suma împrumutului nerambursat, ca sumã rambursatã anticipat datoratã pentru suma totalã nerambursatã a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumã cerutã de Bancã va fi plãtitã, împreunã cu dobânda acumulatã, la data indicatã de Bancã, datã care nu va preceda data rambursãrii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipatã a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipatã.
B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipatã a împrumutului, proporţional cu suma reprezentând diferenţa.
C. Dacã Banca constatã cã Împrumutatul a încãlcat prevederile paragrafului 6.09 în privinţa unui subproiect (denumit în continuare subproiectul afectat), poate notifica în conformitate Împrumutatul. Dacã, într-o perioadã de 30 de zile dupã notificare, Împrumutatul nu ia mãsuri pentru remedierea încãlcãrii într-o manierã acceptabilã Bãncii, Banca poate solicita, printr-o notificare ulterioarã, ca, în cadrul unei perioade ulterioare de 30 de zile, Împrumutatul sã plãteascã anticipat o fracţiune din împrumut corespunzãtoare cu raportul dintre valoarea declaratã a subproiectului afectat şi suma totalã a valorii declarate a Proiectului, împreunã cu dobânda acumulatã a sumei rambursate anticipat, şi o compensaţie calculatã în conformitate cu subparagraful 4.02 B, dacã este cazul.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipatã conform art. 4
În cazul oricãrei rambursãri anticipate parţiale datorate în conformitate cu prezentul art. 4, Împrumutatul poate selecta care tranşã sau tranşe vor fi rambursate anticipat.
În cazul rambursãrii anticipate parţiale în toate valutele, pentru fiecare sumã rambursatã anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat.
Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni dispoziţiilor art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plãţii
Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat conform prezentului contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat Împrumutatului de cãtre Bancã. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadenţei pentru prima platã pe care o va face Împrumutatul şi va comunica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plãţi la care se aplicã modificarea.
Aceastã perioadã de notificare nu se aplicã în cazul plãţilor conform art. 10.
5.02. Convenţia numãrului de zile
Orice sumã datoratã de cãtre Împrumutat ca dobândã, comision sau în alt mod, conform prezentului contract, şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Datele de platã
A. Sumele datorate semestrial conform prezentului contract sunt plãtibile Bãncii, în fiecare an, la 15 iunie şi la 15 decembrie.
B. Pentru scopurile prezentului contract în general, plãţile datorate în orice valutã la o datã care nu este zi lucrãtoare relevantã (aşa cum este definitã mai jos) sunt plãtibile în ziua imediat urmãtoare care este zi lucrãtoare relevantã.
Pentru scopurile prezentului contract, zi lucrãtoare relevantã înseamnã:
a) în cazul euro, o zi în care opereazã sistemul de platã numit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real;
b) în cazul oricãrei alte valute decât euro, o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al ţãrii a cãrei monedã naţionalã este moneda sumei în care se face plata.
C. Sumele datorate prin prezentul, altele decât ratele de capital şi dobânda, sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Bancã.
O sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã ca plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de cãtre Bancã.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
Împrumutatul va utiliza sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
Împrumutatul va determina beneficiarii finali sã realizeze subproiectele în conformitate cu Descrierea tehnicã şi sã le finalizeze pânã la datele specificate în aceasta, aşa cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prevãzutã în preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului fãrã a apela la Bancã, astfel încât sã permitã finalizarea Proiectului. Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costului suplimentar vor fi remise Bãncii în timp util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
Împrumutatul va determina beneficiarii finali sã achiziţioneze bunuri, servicii şi sã comande lucrãri pentru subproiecte, acolo unde este cazul şi satisfãcãtor pentru Bancã, prin licitaţie internaţionalã deschisã participanţilor din toate ţãrile Uniunii Europene şi din România, Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta şi Turcia.
6.05. Asigurare
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali sã asigure în mod adecvat toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica normalã pentru lucrãri similare de interes public.
6.06. Întreţinere
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali sã se asigure cã toate proprietãţile ce fac parte din Proiect sunt întreţinute, reparate, cã li se vor face reparaţii capitale şi vor fi reînnoite, dupã cum va fi necesar pentru a fi pãstrate în bunã stare de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã ca suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare, incluzând resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, sã fie alocate continuu Proiectului, în scopul de a se asigura completarea planului de finanţare al Proiectului, neacoperit de împrumut, şi care sã permitã finalizarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnicã.
6.08. Funcţionarea Proiectului
Atât timp cât împrumutul este nerambursat şi dacã Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:
a) sã pãstreze titlul de proprietate şi posesiune asupra activelor care fac parte din subproiecte sau, dupã cum este necesar, sã înlocuiascã şi sã reînnoiascã aceste active şi sã menţinã subproiectele în funcţionare continuã în conformitate cu scopul sãu iniţial.
Banca poate sã nu îşi dea acordul numai în cazul în care acţiunea propusã ar prejudicia interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sã devinã neeligibil pentru finanţare din partea Bãncii;
b) sã întreprindã mãsurile necesare satisfãcãtoare pentru Bancã pentru a asigura o implementare şi o funcţionare corespunzãtoare a subproiectelor, incluzând atenuarea corespunzãtoare a impactului asupra mediului; şi
c) sã includã proceduri de licitaţie şi condiţii contractuale acceptabile Bãncii în orice acord de participare a sectorului privat pentru servicii de alimentare cu apã şi de epurare a apelor uzate în care se vor angaja.
6.09. Prevederi privind mediul
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:
a) sã realizeze activitãţile legate de subproiecte pe parcursul investiţiilor şi sã asigure şi sã menţinã toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile acestora, în conformitate cu legislaţia aplicabilã privind mediul şi cu standardele şi practicile Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, aşa cum pot fi amendate sau modificate, cu referire în mod particular la urmãtoarele directive:
(i) Directiva Consiliului nr. 85/337/CE, amendatã prin Directiva Consiliului nr. 97/11/CE privind evaluarea impactului asupra mediului;
(ii) Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, amendatã prin Directiva Consiliului nr. 98/15/CEE privind tratarea apelor uzate urbane;
(iii) Directiva Consiliului nr. 98/83/CE în privinţa calitãţii apei destinate consumului uman;
(iv) Directiva Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru pentru acţiunea comunitarã în domeniul politicii apei;
b) sã realizeze toate operaţiunile legate de subproiecte în conformitate cu directivele, legile, standardele şi practicile la care se face referire la alin. a) al prezentului paragraf; şi
c) sã se asigure cã nu se vor folosi în realizarea subproiectelor niciun fel de materiale şi substanţe la care se face referire în cadrul directivelor, legilor, standardelor şi practicilor menţionate la alin. a) al prezentului paragraf, care ar putea avea un impact negativ asupra mediului.
6.10. Acorduri de împrumut subsidiar
Împrumutatul se va asigura ca acordurile de împrumut subsidiare care se vor încheia între Împrumutat şi beneficiarii finali sã specifice obligaţiile beneficiarilor finali, spre satisfacţia Bãncii, aşa cum se descrie în memorandumurile de finanţare ISPA şi astfel cum sunt sumarizate în anexa C la prezentul contract.
6.11. Vizite
A. Împrumutatul confirmã cã Banca poate fi obligatã sã divulge Curţii de Conturi a Comunitãţilor Europene (denumitã în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii de Conturi, în concordanţã cu legea Uniunii Europene.
B. Împrumutatul va permite şi va determina beneficiarii finali sã permitã persoanelor desemnate de Bancã, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sã viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile incluse în subproiecte şi sã facã acele verificãri pe care aceştia le doresc. Pentru acest scop Împrumutatul va asigura şi va determina beneficiarii finali sã le asigure sau sã se asigure cã le va fi acordatã toatã asistenţa necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali sã prezinte documentele care cad sub incidenţa scopului subparagrafului 6.11 A.
6.12. Angajamentul de integritate
Împrumutatul garanteazã şi se angajeazã cã nu a comis - şi nicio persoanã, din câte cunoaşte pânã în prezent, nu a comis - niciuna dintre faptele urmãtoare şi cã nu va comite - şi nicio persoanã, cu consimţãmântul şi cunoştinţa sa anterioarã, nu va comite - nicio asemenea acţiune, şi anume:
a) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricãrui avantaj incorect în vederea influenţãrii acţiunii unei persoane care deţine o funcţie publicã sau funcţia de director ori angajat al unei autoritãţi publice sau întreprindere publicã sau un director ori oficial al unei organizaţii internaţionale publice, în relaţie cu orice proces de achiziţie sau în execuţia oricãrui contract în legãturã cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnicã;
b) orice act care afecteazã în mod neadecvat sau vizeazã sã influenţeze în mod neadecvat procesul de achiziţie ori implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegeri între ofertanţii la licitaţie.
Împrumutatul se angajeazã sã informeze Banca dacã aflã despre orice fapt sau informaţie sugestivã în privinţa comiterii unui asemenea fapt.
ART. 7
Garanţii
7.01. Garanţii
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externã sau orice fel de preferinţã ori de prioritate în legãturã cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalentã pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinţã ori o prioritate echivalentã.
Împrumutatul confirmã cã în prezent nu existã nicio astfel de garanţie, preferinţã sau prioritate.
ART. 8
Informaţii
8.01. Informaţii privind Proiectul
Împrumutatul, prin OPCP:
a) se va asigura cã evidenţele sale prezintã toate operaţiile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului;
b) va transmite Bãncii, în limba englezã sau în traducere în limba englezã:
(i) un raport privind implementarea Proiectului, pânã la data de 15 decembrie 2004 şi ulterior, anual, pânã la terminarea Proiectului;
(ii) un raport privind terminarea Proiectului, la 6 luni dupã încheierea acestuia; şi
(iii) periodic, orice documente suplimentare sau informaţii privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
c) va supune aprobãrii Bãncii, fãrã întârziere, orice modificare majorã în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legãturã cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea prezentului contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţãmântul Bãncii, în conformitate cu paragraful 6.08; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile executãrii ori funcţionãrii Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat, despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obligã ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadã mai mare de 5 ani;
b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau
c) în general, asupra oricãrei situaţii sau oricãrui eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului care decurge din prezentul contract sau ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile executãrii sau funcţionãrii Proiectului.
8.03. Informaţii privind beneficiarii finali
Împrumutatul:
a) va determina beneficiarii finali sã furnizeze Bãncii în fiecare an rapoartele de progres ale subproiectelor privind implementarea fizicã şi furnizarea serviciilor, inclusiv un set de indicatori standard conveniţi cu Banca; şi
b) va informa Banca imediat în legãturã cu orice modificare adusã documentelor de bazã ale beneficiarilor finali şi cu orice schimbare a mandatului şi a statutului sãu legal.
8.04. Verificarea şi informarea
În plus, Împrumutatul:
a) va lua orice mãsuri aşa cum Banca va solicita în mod rezonabil pentru a verifica şi/sau a termina orice acţiune pretinsã sau suspectatã de natura celei descrise în paragraful 6.12;
b) va informa Banca asupra mãsurilor pentru pretinderea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierderi rezultate dintr-un asemenea fapt; şi
c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face referitor la un asemenea fapt.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul va plãti toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice naturã, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnãrii sau implementãrii prezentului contract ori a oricãrui document legat de acesta şi aferent acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va rambursa integral capitalul şi va plãti dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice naturã, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sã facã orice astfel de deducere, aceasta va majora suma de platã cãtre Bancã astfel încât, dupã deducere, suma netã primitã de Bancã sã fie echivalentã cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipatã datoratã unui caz de culpã
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, la cerere, pe baza cererii fãcute în acest sens de Bancã:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie majorã sau document remis Bãncii de cãtre Împrumutat ori în numele acestuia sau al beneficiarilor finali, în legãturã cu negocierea prezentului contract sau în timpul cât acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu semnificativ;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadenţei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobândã la acesta sau nu efectueazã orice altã platã cãtre Bancã, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;
c) dacã, urmare oricãrei neîndepliniri a obligaţiilor în legãturã cu acesta, Împrumutatului sau unui beneficiar final i se cere sã ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil sã pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de platã care decurg din împrumut sau sã afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã orice obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 9 şi 10 din preambul înceteazã a fi îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul nu îşi va îndeplini orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
g) dacã Împrumutatul sau un beneficiar final nu îşi va îndeplini orice obligaţie referitoare la grantul ISPA; sau
h) (i) dacã un executor intrã în posesia oricãrei pãrţi a activelor unuia dintre beneficiarii finali sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
(ii) dacã orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este iniţiat ori aplicat asupra proprietãţii unuia dintre beneficiarii finali; sau
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificatã de Bancã într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sã fi fost remediatã în mod satisfãcãtor pentru Bancã:
a) dacã Împrumutatul nu îndeplineşte vreo obligaţie care rezultã din prezentul contract, alta decât cea menţionatã în subparagraful 10.01 A. alin. b); sau
b) dacã vreun element important prevãzut în preambul se modificã în mod substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii ca împrumutãtor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipatã a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii de rambursare anticipatã conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plãti Bãncii o sumã calculatã în conformitate cu procedurile stabilite la subparagrafele 4.02 B şi C asupra sumei care a devenit scadentã şi plãtibilã. O asemenea sumã se va acumula de la data scadenţei pentru plata specificatã în notificarea Bãncii privind solicitarea şi va fi calculatã pe baza faptului cã rambursarea anticipatã a devenit efectivã la acea datã.
10.04. Nederogãri
Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a exercitãrii de cãtre Bancã a oricãruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi consideratã o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor şi dobânzii, în aceastã ordine, şi, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate, în ordinea inversã a scadenţei. Acestea se vor aplica între tranşe, dupã cum va considera Banca.
ART. 11
Legea şi jurisdicţia
11.01. Legea
Prezentul contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.
Locul realizãrii prezentului contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (denumitã în continuare Curtea).
Pãrţile la prezentul contract renunţã prin prezentul la orice imunitate sau drept de a obiecta faţã de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivã şi obligatorie asupra pãrţilor, fãrã restricţie sau rezervã.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã ce decurge din prezentul contract certificarea de cãtre Bancã a oricãrei sume datorate Bãncii potrivit prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri transmise în legãturã cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat în legãturã cu litigiile în curs sau în declanşare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul:


- pentru Bancã: 1. bd. Konrad Adenauer nr. 100,
L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
- pentru Împrumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
RO-70060, Bucureşti, România;
2. Misiunea României la Comunitãţile Europene,
12, rue Montoyer, B-1180 Bruxelles.


Fiecare parte poate sã comunice celeilalte pãrţi schimbarea adresei sale menţionate mai sus, cu condiţia cã adresele de la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu o altã adresã din cadrul Uniunii Europene.
Dacã Împrumutatul nu va specifica altfel în scris Bãncii, Împrumutatul va determina OPCP sã fie responsabil pentru contacte cu Banca pentru scopurile paragrafelor 6.12 şi 8.04.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt menţionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegramã, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declaratã a primirii documentului transmis va fi concludentã pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente anexate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte din prezentul contract:
- anexa A "Descrierea tehnicã";
- anexa B "Graficul de amortizare";
- anexa C "Obligaţiile beneficiarilor finali".
Urmãtoarea anexã este ataşatã la prezentul contract:
- anexa nr. I "Împuternicirea pentru semnare a Împrumutatului".
Ca urmare, pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sã fie semnat în trei exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã fiind parafatã în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general, iar în numele Bãncii, de doamna Reka Balogh, consilier legal.

Semnat pentru şi în numele României,
M. Tãnãsescu

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
R. Saerbeck
G.D. Spota

Bucureşti, 15 martie 2004.
Luxemburg, 19 martie 2004.

ANEXA A
România - Proiectul privind infrastructura municipalã
în domeniul alimentãrii cu apã, etapa a II-a
DESCRIEREA TEHNICĂ

1. Obiective
Obiectivul subproiectelor este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apã şi epurarea apei uzate în municipiile Buzãu, Satu Mare şi Piatra-Neamţ. Subproiectele vor fi cofinanţate de ISPA.
2. Componentele Proiectului
Subproiectele cuprind urmãtoarele programe investiţionale în vederea îmbunãtãţirii sistemului de alimentare cu apã şi de colectare şi tratare a apelor uzate, care vor cuprinde urmãtoarele componente:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beneficiarul Scheme privind Scheme privind
final alimentarea cu apã epurarea apelor uzate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Buzãu - extinderea cu circa 2 km a reţelei - reabilitarea şi reconstrucţia
de alimentare cu apã, care parţialã a staţiei de epurare
deserveşte aproximativ 1.400 de a apei cu o capacitate de
persoane 233.000 echivalent persoanã şi
- înlocuirea a 45 km de conducte, un flux de tratare a apei de
care reprezintã 26% din totalul 500 l/s
reţelei - extinderea cu circa 25 km a
- modernizarea staţiilor de pompare canalului colector pentru a
prin instalarea unor pompe cu deservi aproximativ 24.000
vitezã variabilã, contoare de persoane;
ultrasonice şi echipament SCADA - reabilitarea a circa 11 km de
pentru operare optimizatã canale colectoare principale,
- procurarea de echipament mobil construcţia a 5 bazine de
GIS şi de cartografiere digitalã retenţie şi desfundarea canalelor
şi a unor unitãţi mobile de colectoare principale
detectare a scurgerilor în reţea - achiziţia unei unitãţi mobile
- finalizarea procesului de contori- CCTV pentru întreţinerea
zare primarã şi secundarã prin canalului colector şi a unui
instalarea a circa 7.000 de extractor mobil pentru nãmolul
contoare şi achiziţionarea unui depus
echipament de calibrare şi
întreţinere a contoarelor
Piatra-Neamţ - reabilitarea puţurilor de apã - reabilitarea staţiei de epurare
subteranã la Vaduri, inclusiv a apei cu o capacitate de 205.000
instalarea de noi pompe şi echivalent persoanã şi un flux de
echipament SCADA tratare a apei de 400 l/s
- îmbunãtãţirea calitativã a - extinderea cu 42 km a canalului
staţiei de epurare a apei colector şi construcţia a 6
brute în Bâtca Doamnei staţii de pompare colectoare
- extinderea cu circa 8 km a - înlocuirea a 6 km de canale
reţelei de alimentare cu apã, colectoare şi reabilitarea a
care deserveşte aproximativ douã staţii de pompare colectoare
5.000 de persoane - achiziţia unei unitãţi mobile
- înlocuirea a circa 9 km de CCTV pentru întreţinerea
conducte şi reabilitarea a 5 canalului colector şi a unui
staţii de pompare şi a extractor mobil pentru nãmolul
accesoriilor depus
- procurarea de echipament mobil
GIS şi de cartografiere digitalã
şi a unor unitãţi mobile de
detectare a scurgerilor în reţea
- finalizarea procesului de conto-
rizare primarã şi secundarã prin
instalarea a circa 2.400 de
contoare şi distribuirea de
contoare zonale prin intermediul
a 33 de contoare şi, de asemenea,
achiziţionarea unui echipament de
calibrare şi întreţinere a
contoarelor
Satu Mare - reforarea şi reechiparea a 15 - reabilitarea staţiei de epurare
puţuri cu un volum total de 730 l/s a apei cu o capacitate de 180.000
- dublarea a 7 km de conductã echivalent persoanã şi un flux de
magistralã cu diametrul nominal tratare a apei de 430 l/s
de 600 mm, care leagã câmpul de - reabilitarea secţiunilor
puţuri de staţia de tratare a apei principale ale reţelei de
Mãrtineşti canalizare
- reabilitarea staţiei de tratare a - reabilitarea staţiilor de
apei Mãrtineşti şi reducerea pompare colectoare
capacitãţii la 600 l/s
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Investiţiile sunt estimative, astfel încât mãrimea şi caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru îndeplinirea aceloraşi obiective, cu condiţia ca acestea sã fie convenite în prealabil cu Banca.
Grafic
Subproiectele individuale vor fi implementate pe perioada 2003-2007.

ANEXA B

România - Proiectul privind infrastructura municipalã
în domeniul alimentãrii cu apã, etapa a II-a

GRAFICUL DE AMORTIZARE──────────────────────────────────────────────────────────
Data scadentã a ratei Sume de rambursat
de rambursat exprimate ca procent
din împrumut
──────────────────────────────────────────────────────────
1. 15 iunie 2010 2,63
2. 15 decembrie 2010 2,63
3. 15 iunie 2011 2,63
4. 15 decembrie 2011 2,63
5. 15 iunie 2012 2,63
6. 15 decembrie 2012 2,63
7. 15 iunie 2013 2,63
8. 15 decembrie 2013 2,63
9. 15 iunie 2014 2,63
10. 15 decembrie 2014 2,63
11. 15 iunie 2015 2,63
12. 15 decembrie 2015 2,63
13. 15 iunie 2016 2,63
14. 15 decembrie 2016 2,63
15. 15 iunie 2017 2,63
16. 15 decembrie 2017 2,63
17. 15 iunie 2018 2,63
18. 15 decembrie 2018 2,63
19. 15 iunie 2019 2,63
20. 15 decembrie 2019 2,63
21. 15 iunie 2020 2,63
22. 15 decembrie 2020 2,63
23. 15 iunie 2021 2,63
24. 15 decembrie 2021 2,63
25. 15 iunie 2022 2,63
26. 15 decembrie 2022 2,63
27. 15 iunie 2023 2,63
28. 15 decembrie 2023 2,63
29. 15 iunie 2024 2,63
30. 15 decembrie 2024 2,63
31. 15 iunie 2025 2,63
32. 15 decembrie 2025 2,63
33. 15 iunie 2026 2,63
34. 15 decembrie 2026 2,63
35. 15 iunie 2027 2,63
36. 15 decembrie 2027 2,63
37. 15 iunie 2028 2,63
38. 15 decembrie 2028 2,69
──────────────────────────────────────────────────────────ANEXA C

România - Proiectul privind infrastructura municipalã
în domeniul alimentãrii cu apã, etapa a II-a

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR FINALI

I. Obligaţii generale aplicabile tuturor beneficiarilor finali
1. Beneficiarii finali vor stabili o unitate de implementare a fiecãrui subproiect şi un fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare stabilit în condiţii acceptabile Bãncii.
2. Beneficiarii finali vor prezenta un program de întreţinere şi operare, satisfãcãtor pentru Bancã, pânã la 31 decembrie 2007. Programul va acoperi o perioadã de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2008.
3. Beneficiarii finali vor prezenta un masterplan actualizat pentru serviciile de alimentare cu apã/tratarea apelor uzate, care sã conţinã investiţiile prioritizate şi costurile viitoare, în vederea asigurãrii îndeplinirii directivelor CE corespunzãtoare executãrii mãsurii ISPA/BEI şi a unui concept pentru asigurarea sustenabilitãţii financiare a activitãţilor regiei/companiilor (alimentare cu apã/epurarea apelor uzate şi termoficare).
4. Beneficiarii finali vor asigura auditarea anualã a conturilor de cãtre auditori de reputaţie internaţionalã, care sã confirme faptul cã sunt ţinute sisteme de contabilitate separate pentru serviciile de alimentare cu apã/tratarea apelor uzate şi pentru activitãţile de termoficare şi cã nu se aplicã niciun fel de subvenţie încrucişatã între aceste activitãţi, şi cã acestea sunt prezentate Bãncii la sfârşitul fiecãrui an calendaristic, pânã la 31 decembrie 2007, sau, în cazul în care a avut loc înainte de aceastã datã, pânã la momentul înfiinţãrii unei persoane juridice autonome pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apã/tratarea apelor uzate.
5. Vor fi aprobate de cãtre autoritãţile responsabile creşteri adecvate de tarife pentru serviciile de alimentare cu apã/tratarea apelor uzate, în vederea asigurãrii recuperãrii costurilor de operare, de întreţinere şi înlocuire a activelor, precum şi a costurilor cu serviciul datoriei externe pentru toate investiţiile care nu sunt finanţate din grant.
6. Vor fi introduse tarife corespunzãtoare de tratare a apei pentru industrii, bazate pe afluenţa cantitativã şi calitativã, precum şi costul tratãrii.
7. Reziduurile industriale vor fi pretratate şi/sau reciclate în conformitate cu directivele CE, astfel încât sã nu fie dãunãtoare proceselor industriale, şi monitorizate de cãtre autoritãţile de mediu competente.
8. Beneficiarii finali vor furniza dovada faptului cã se va implementa o soluţie pentru înlãturarea nãmolului în conformitate cu directivele CE.
II. Obligaţiile specifice ale subproiectelor
1. Buzãu
Tarifele combinate pentru apã/ape uzate vor fi mãrite cu 50% în termeni reali faţã de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.
2. Satu Mare
Tarifele combinate pentru apã/ape uzate vor fi mãrite cu 45% în termeni reali faţã de tariful stabilit la 1 iulie 2002.
Beneficiarul final va furniza dovada cã autorizaţia de mediu a luat în considerare în mod corespunzãtor rezultatele consultãrii publicului.
3. Piatra-Neamţ
Tarifele combinate pentru apã/ape uzate vor fi mãrite cu 60% în termeni reali faţã de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.
III. Eşalonarea în timp
Implementarea obligaţiilor va fi în conformitate cu termenele limitã stabilite în momorandumurile de finanţare.

ANEXA I

ÎMPUTERNICIREA PENTRU SEMNAREA ÎMPRUMUTATULUI

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMÂNIA

Prin prezenta se certificã cã Preşedintele României i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare (România - Proiectul privind infrastructura municipalã în domeniul alimentãrii cu apã, etapa a II-a) dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii.

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã

Bucureşti, 3 martie 2004.
Nr. 945.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016