Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANŢARE din 30 decembrie 2021  între Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT DE FINANŢARE din 30 decembrie 2021 între Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 241 din 11 martie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 324 din 9 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 241 din 11 martie 2022.
──────────
    Acest contract („contractul de finanţare“) este încheiat la data intrării în vigoare de către şi între:

    (1) Guvernul României („GoR“), reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu sediul social în Strada Menuetului nr. 7, Bucureşti 013713, România (în continuare „MIPE“); şi

    (2) Fondul European de Investiţii, cu sediul social la adresa: 37 B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxemburg, Luxemburg („EIF“),

    în mod colectiv „părţile“ şi individual „partea“, după cum o cere contextul.
    Întrucât:
    (A) Mecanismul de redresare şi rezilienţă (denumit în continuare „RRF“) a fost înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 (denumit în continuare „Regulamentul RRF“) pentru a sprijini redresarea Uniunii Europene în urma crizei COVID-19.
    (B) Obiectivul principal al EIF este de a sprijini accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii şi al întreprinderilor cu capitalizare medie prin instrumente de capital de risc şi garantare, folosind fie fondurile proprii, fie cele disponibile în cadrul mandatelor care îi sunt încredinţate de terţi. În conformitate cu articolul 2 din statutul său, EIF contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene; în special, se angajează în dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, centrată pe inovare, creştere şi ocuparea forţei de muncă, promovarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea regională şi coeziunea Uniunii Europene.
    (C) În conformitate cu articolele 18-20 din Regulamentul RRF, ca urmare a evaluării pozitive de către Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene a aprobat un plan de redresare şi rezilienţă pentru România în temeiul Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021^1 (denumită în continuare „CID“) privind aprobarea Planului de redresare şi rezilienţă pentru România, inclus ca anexă la CID^2 (denumit în continuare „PNRR“). În conformitate cu PNRR, Comisia Europeană va pune la dispoziţia GoR o contribuţie financiară sub forma unui sprijin nerambursabil şi a unui împrumut, ambele plătibile de către Comisia Europeană către GoR în rate, conform prevederilor CID.
    ^1 EUR-Lex - ST_12319_2021_INIT - EN - EUR-Lex (europa.eu).
    ^2 EUR-Lex - ST_12319_2021_ADD_1 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

    (D) Conform paragrafului 8 din preambulul Regulamentului RRF, „[...] ar trebui înfiinţată o facilitate de redresare şi rezilienţă pentru a oferi sprijin financiar eficient şi semnificativ pentru a accelera implementarea reformelor durabile şi a investiţiilor publice aferente în statele membre. [...] Investiţiile private ar putea fi, de asemenea, stimulate prin scheme de investiţii publice, inclusiv instrumente financiare, subvenţii şi alte instrumente, cu condiţia să fie respectate regulile privind ajutorul de stat“.
    (E) În conformitate cu PNRR, GoR s-a angajat (i) să înfiinţeze un instrument financiar de capital de risc, aşa cum este descris în componenta 9, secţiunea „Investiţia 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat“, subinvestiţia 2.3 din anexa la CID, şi (ii) să îndeplinească anumite jaloane enumerate în anexa la CID la numerele 253-255.
    (F) Părţile convin prin prezenta să denumească acest instrument financiar de capital de risc ca Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare (denumit în continuare „REF“), iar GoR încredinţează direct EIF implementarea REF în conformitate cu termenii prezentului contract. Obiectivul REF este de a aborda eşecul pieţei legat de accesul la finanţare rezultat în urma crizei COVID-19, în mod esenţial, prin facilitarea accesului la finanţare pentru beneficiarii finali (aşa cum sunt definiţi mai jos) şi îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare pentru beneficiarii finali activi în România prin implementarea unui instrument de capital de risc.
    (G) GoR şi EIF încheie prezentul contract de finanţare în scopul, printre altele, de:
    (a) înfiinţare a REF, ca un bloc de finanţare separat (vehicul neîncorporat) în cadrul EIF, pentru şi pe seama şi pe riscul GoR;
    (b) desemnare a EIF să opereze şi să gestioneze sumele puse la dispoziţia REF, în temeiul prezentului contract, prin care EIF acţionează în nume propriu, dar pentru şi pe seama şi pe riscul GoR, cu scopul de a sprijini GoR în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin PNRR în legătură cu REF (de exemplu, jaloanele relevante, aşa cum sunt definite de CID);
    (c) definire a regulilor care reglementează gestionarea REF şi a funcţiilor şi atribuţiilor GoR şi EIF în ceea ce priveşte implementarea REF;
    (d) definire a regulilor în legătură cu monitorizarea, evaluarea, raportare şi auditul REF; şi
    (e) determinare a sumelor şi a condiţiilor de plată ale (A) contribuţiilor GoR la REF şi (B) remunerării EIF pentru implementarea şi gestionarea REF.

    (H) Părţile convin că EIF nu va fi obligat să contribuie la REF dintr-un alt mandat EIF (astfel cum este definit mai jos). Părţile convin, de asemenea, că o combinaţie a angajamentului REF şi a unui angajament EIF faţă de beneficiarii finali este totuşi posibilă, în condiţiile prevăzute în prezentul contract, după cum se poate specifica în AEI (definite mai jos).

    Prin prezenta se convine după cum urmează:
    1. Definiţii şi interpretare
    1.1. Orice termeni şi expresii utilizate în acest contract (inclusiv considerentele acestuia) vor avea următorul sens, cu excepţia cazului în care contextul cere altfel:
    "Angajamente active" au înţelesul dat în clauza 8.4 a prezentului contract;
    "contract" înseamnă prezentul contract de finanţare (şi anexele acestuia) astfel cum a fost modificat, completat sau modificat din când în când;
    "Anexă" înseamnă o anexă la prezentul contract care va face parte integrantă din prezentul contract;
    "Zi lucrătoare" înseamnă o zi, alta decât sâmbăta sau duminica, în care biroul EIF Luxemburg este deschis, iar băncile sunt deschise pentru afaceri generale în Luxemburg şi România;
    "AEI" are sensul dat unui astfel de termen în clauza 2.2(d) din prezentul;
    "Angajament" înseamnă contractul(-ele) care urmează să fie încheiat(e) de EIF cu fondurile subiacente şi/sau intermediarii financiari, după caz, pentru a le oferi finanţare în cadrul REF şi a defini termenii şi condiţiile acestor fonduri;
    "Perioada de angajament" înseamnă perioada în care CI poate, la propunerea EIF, să aprobe (în mod expres sau prin lipsa unei obiecţii) încheierea (contractelor) de angajament(e) de către EIF cu fondurile subiacente şi/sau intermediarii financiari, după caz, finanţate din contribuţia angajată, care începe la data intrării în vigoare şi se încheie la 30 iunie 2026 (sau la o dată ulterioară convenită de CI şi EIF, la propunerea oficială a EIF şi/sau CI, de exemplu, la modificarea CID); pentru a evita orice dubiu, EIF poate încheia un angajament cu privire la investiţiile aprobate (în mod expres sau prin lipsa unei obiecţii) de CI în timpul perioadei de angajament, pe întreaga durată a contractului;
    "Contribuţie angajată" înseamnă 400.000.000 EUR, reprezentând suma contribuţiei GoR la REF în temeiul clauzei 3 şi care, pentru a evita orice dubiu, exclude orice dobândă acumulată în contul bancar REF, orice venituri din operaţiuni sau orice alte câştiguri sau încasări generate pentru REF;
    "Contribuţie plătită" înseamnă suma totală a contribuţiei angajate care a fost plătită de GoR în contul bancar REF şi care, pentru a evita orice dubiu, exclude orice dobândă acumulată în contul bancar REF, orice venituri din operaţiuni sau orice alte câştiguri sau încasări generate pentru REF care sunt atribuibile contribuţiei angajate;
    "Data intrării în vigoare" înseamnă data la care părţile semnează prezentul contract, cu condiţia ca, în cazul în care părţile nu semnează contractul la aceeaşi dată, data intrării în vigoare va fi ultima dată la care o parte semnează prezentul contract;
    "EIB" înseamnă Banca Europeană de Investiţii;
    "Grupul EIB" înseamnă EIB şi/sau EIF;
    "EIF" înseamnă Fondul European de Investiţii;
    "Metodologia EIF de alocare a tranzacţiilor" înseamnă procesul intern de decizie în urma căruia EIF ia decizii de alocare între mandatele EIF şi resursele proprii ale EIF, ţinând cont de strategia de investiţii, modificat sau reformulat de către EIF în mod unilateral la discreţia sa. Descrierea Metodologiei EIF de alocare a tranzacţiilor este publicată pe site-ul EIF;
    "Cadrul juridic, de conformitate şi operaţional al EIF" înseamnă cadrul procedural, politicile şi liniile directoare care se aplică Grupului EIB şi/sau EIF, astfel cum pot fi modificate din când în când (cum ar fi: Cadrul AML-CFT al Grupului EIB, Politica de sancţiuni a Grupului EIB, Politica Grupului EIB privind transparenţa, Politica antifraudă a Grupului EIB şi Politica Grupului EIB privind jurisdicţiile neconforme, aşa cum sunt publicate, după caz, pe site-ul EIB sau al EIF la data prezentului contract şi ulterior, cu actualizările periodice);
    "Mandat EIF" înseamnă orice program operaţional, mandat, cont gestionat sau vehicul extern (inclusiv fond) pe care EIF îl gestionează sau consiliază pentru instituţiile UE, statele membre UE sau instituţiile guvernamentale naţionale sau locale sau organizaţii similare, fonduri suverane, organizaţii private, mandatari sau alte persoane;
    "Sectoare restricţionate EIF" are sensul dat unui astfel de termen în anexa A - Strategia de investiţii;
    "EURIBOR" înseamnă, în legătură cu o sumă neplătită sau restantă, rata interbancară euro oferită administrată de Institutul European al Pieţelor Monetare (sau orice altă persoană care preia administrarea ratei respective) pentru perioada relevantă afişată pe pagina EURIBOR01 a Ecranului Thomson Reuters (sau orice pagină de înlocuire a Thomson Reuters care afişează acel tarif) sau pe pagina corespunzătoare a unui alt serviciu de informaţii care publică din când în când acel tarif în locul lui Thomson Reuters. În cazul în care o astfel de pagină sau serviciu nu mai este disponibil, EIF poate selecta cu bună-credinţă o altă pagină sau serviciu care afişează tariful relevant după consultarea CI. Dacă o astfel de rată este mai mică de zero, EURIBOR va fi considerat a fi zero;
    "Intermediar financiar" înseamnă o instituţie financiară, o societate de administrare a fondurilor sau o altă entitate juridică care administrează sau consiliază un fond subiacent responsabil de furnizarea resurselor puse la dispoziţie din REF către beneficiarii finali în conformitate cu prezentul contract;
    "Beneficiar final" înseamnă o persoană juridică care primeşte sprijin financiar de la un fond subiacent în cadrul unei tranzacţii cu beneficiarul final;
    "Tranzacţie cu beneficiarul final" înseamnă o tranzacţie de capital de risc sau cvasicapital care trebuie încheiată între un intermediar financiar şi/sau un fond subiacent şi un beneficiar final;
    "Prima tranşă" înseamnă o sumă de 50.000.000 EUR din contribuţia angajată plătibilă EIF în conformitate cu clauza 3.2;
    "Sume despăgubite" are sensul dat unui astfel de termen în clauza 11.5 din prezentul contract;
    "Comitetul de investiţii" sau „CI“ are sensul dat unui astfel de termen în clauza 7.1 din prezentul contract;
    "Regulile de procedură ale Comitetului de investiţii" au înţelesul dat în clauza 7.4 din prezentul contract;
    "Strategia de investiţii" înseamnă Strategia de investiţii pentru REF, ataşată prezentului contract ca anexa A, astfel cum a fost modificată periodic, inclusiv prin decizia CI;
    "Fonduri Legacy" înseamnă totalitatea oricăror fonduri care vor continua să fie gestionate de EIF în conformitate cu prezentul contract în timpul perioadei Legacy, fie sub formă de angajamente faţă de fonduri subiacente, sume disponibile în contul bancar REF sau altfel şi incluzând (fără contabilizare dublă) contribuţia plătită, dobânda sau veniturile primite împreună cu veniturile din operaţiuni (în urma aplicării clauzei 4.2 din prezentul contract) minus orice sumă rambursată GoR în conformitate cu clauza 5 a prezentului contract;
    "Perioada Legacy" înseamnă perioada care începe la 1 iulie 2026 (sau o dată ulterioară convenită de CI şi EIF, la propunerea oficială a EIF şi/sau CI, de exemplu, la modificarea CID) şi expiră la data programată de reziliere;
    "Comision de administrare" înseamnă sumele plătibile către EIF pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate în temeiul prezentului contract, în conformitate cu clauza 8;
    "Jurisdicţie neconformă" înseamnă orice jurisdicţie care este considerată neconformă în conformitate cu Politica Grupului EIB faţă de jurisdicţii slab reglementate, netransparente şi necooperante şi bună guvernare fiscală („Politica Grupului EIB privind jurisdicţiile neconforme“), publicată pe site-ul EIB sau al EIF la data prezentului contract şi ulterior, cu actualizările periodice;
    "Comision de performanţă" înseamnă sumele plătibile către EIF în conformitate cu clauza 8;
    "Venituri din operaţiuni" înseamnă totalul tuturor veniturilor care se referă la (a) replata către EIF în contul bancar REF a contribuţiilor angajate plătite fondurilor subiacente în cadrul angajamentului(-elor), (b) sumele primite de EIF de la fondurile subiacente şi plătite în contul bancar REF în conformitate cu angajamentul(-ele) sau (c) sumele primite în alt mod în contul bancar REF sub REF şi care sunt atribuibile sprijinului oferit de REF fondurilor subiacente şi, indirect, beneficiarilor finali [inclusiv, pentru a evita orice dubiu, venituri din vânzări secundare în conformitate cu clauza 2.2(g)]; pentru a evita orice dubiu, rambursările revocabile primite de intermediarii financiari sau fondurile subiacente nu ar trebui incluse în veniturile din operaţiuni;
    "REF" are sensul dat în preambul;
    "Cont bancar REF" înseamnă contul sau conturile bancare care urmează să fie deschise şi gestionate de EIF în numele GoR în conformitate cu clauza 5;
    "Perioada de raportare" înseamnă, în legătură cu prima perioadă de raportare, perioada care începe la data intrării în vigoare şi se încheie la 30 iunie 2022 şi, ulterior, fiecare perioadă de şase luni care începe la 1 ianuarie şi 1 iulie ale fiecărui an;
    "Politica de risc" înseamnă factorii de risc şi mecanismele de control al riscului prevăzute în anexa C (Politica de risc), astfel cum a fost modificată şi/sau reformulată periodic;
    "RRF" are sensul dat în preambul;
    "Regulamentul RRF" are semnificaţia dată în preambul;
    "Data programată de reziliere" înseamnă data care se încadrează la şase (6) luni de la expirarea perioadei aplicabile pentru recuperarea creanţelor restante în temeiul ultimului angajament în vigoare;
    "Ajutor de stat" înseamnă ajutorul de stat, astfel cum este descris la articolele 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, împreună cu toate celelalte norme sau reglementări referitoare la acordarea ajutorului de stat, astfel cum sunt adoptate periodic de Uniunea Europeană şi, după caz, comunicate EIF de către GoR;
    "Tranşe ulterioare" înseamnă orice tranşă care urmează primei tranşe, egală cu o sumă de 50.000.000 EUR din contribuţia angajată plătibilă EIF în conformitate cu clauza 3.2;
    "Beneficiar vizat" are sensul dat în anexa A; pentru a evita orice dubiu, orice referire la beneficiar(i) final(i) în prezentul contract şi anexele sale este înţeleasă ca incluzând beneficiarii vizaţi, dacă nu se specifică altfel sau nu se înţelege altfel din context;
    "Impozit" înseamnă orice taxă, impozit, sumă impusă, obligaţie sau altă speză sau reţinere de natură similară (inclusiv orice penalizare sau dobândă aferentă);
    "Avantaj fiscal" înseamnă o reducere a impozitului pe distribuirile efectuate de EIF către GoR care decurg din relaţia GoR cu EIF şi pe care GoR nu le-ar fi obţinut dintr-o relaţie contractuală identică cu o altă parte;
    "Perioada de finalizare" înseamnă perioada în care fondul subiacent este tratat ca un fond final (tail-end fund) din cauza încetării activităţilor substanţiale de investiţii, apropiindu-se de sfârşitul termenului său (cu sau fără prelungiri) şi/sau depăşind termenul astfel cum este detaliat în procedurile interne ale EIF;
    "Fonduri subiacente" înseamnă fondurile de investiţii şi vehiculele de investiţii (inclusiv entităţile dedicate) care sunt înfiinţate de intermediari financiari pentru a oferi finanţare beneficiarilor finali în conformitate cu contractele de angajament;
    "Cheltuieli suplimentare neprevăzute" au înţelesul dat în clauza 9.1 din prezentul contract;
    "Cerere scrisă" înseamnă o solicitare în scris de plată a primei tranşe şi a tranşei (tranşelor) ulterioare din contribuţia angajată, în mod substanţial sub forma indicată în anexa F.

    1.2. Interpretare:
    Cu excepţia cazului unde contextul cere altfel:
    (a) orice referire la legislaţie, un statut sau o dispoziţie statutară include:
    (i) legislaţia, statutul sau prevederea care este din când în când modificată sau republicată sau consolidată, în măsura în care o astfel de modificare sau redactare sau consolidare se aplică sau este capabilă să se aplice oricăror tranzacţii încheiate în temeiul prezentului document;
    (ii) orice legislaţie subordonată adoptată din când în când în temeiul statutului sau prevederii respective;

    (b) termenii şi expresiile cu majuscule definite în preambul şi în considerente au acelaşi înţeles pe tot parcursul prezentului contract, cu excepţia cazului în care sunt definite altfel;
    (c) cuvinte care denotă:
    (i) numai numărul singular includ şi numărul plural şi invers;
    (ii) un gen include celălalt gen;
    (iii) persoanele vor include firme şi corporaţii şi invers;

    (d) titlurile vor fi ignorate în interpretarea prezentului contract;
    (e) dacă ultima zi a oricărui termen sau termen-limită cade într-o zi care nu este o zi lucrătoare, termenul sau termenul-limită relevant se încheie în ziua lucrătoare imediat următoare; şi
    (f) anexele fac parte integrantă din prezentul contract şi intră în vigoare în consecinţă.    2. Mandatul şi funcţiile EIF
    2.1. GoR desemnează prin prezenta EIF să acţioneze în numele EIF, dar pentru şi pe seama şi pe riscul GoR, ca să implementeze şi să gestioneze fondurile şi resursele puse la dispoziţie de către GoR în cadrul REF şi să îndeplinească celelalte funcţii şi îndatoriri în legătură cu REF, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract.
    2.2. În îndeplinirea scopului desemnării conform cu clauza 2.1 de mai sus, GoR autorizează EIF:
    (a) să înfiinţeze REF, ca un bloc financiar separat (vehicul neîncorporat) în cadrul EIF, pentru şi pe seama şi pe riscul GoR;
    (b) să implementeze REF prin urmărirea strategiei de investiţii, ţinând cont de politica de risc;
    (c) să deschidă şi să menţină deschis contul bancar REF, în numele EIF, dar pentru contul şi pe riscul GoR, şi să efectueze activităţi de gestionare a trezoreriei în legătură cu contul bancar REF;
    (d) să lanseze unul (1) sau mai multe apeluri deschis(e) sau închis(e) pentru expresii de interes („AEI“) şi să selecteze intermediari financiari şi fonduri subiacente, în conformitate cu strategia de investiţii şi cadrul juridic, de conformitate şi operaţional al EIF, precum şi cu alte proceduri şi politici interne relevante ale EIF, pentru a le oferi finanţare în cadrul REF;
    (e) să efectueze analize de tip due diligence asupra intermediarilor financiari şi a fondurilor subiacente;
    (f) să folosească contribuţia angajată sau o parte a acesteia în conformitate cu prezentul contract pentru a-şi lua angajamente faţă de fondurile subiacente în nume propriu, dar acţionând pe seama GoR, în conformitate cu prezentul contract;
    (g) să deţină şi să gestioneze investiţii în fonduri subiacente în nume propriu, dar acţionând pe seama GoR, în conformitate cu termenii prezentului contract. Pentru a evita orice dubiu, EIF se poate angaja în vânzări secundare cu privire la o investiţie într-un fond subiacent (inclusiv, pentru a evita orice dubiu, partea din investiţie finanţată prin REF) şi, pentru orice vânzare a unei astfel de investiţii, aprobarea prealabilă a CI nu va fi necesară dacă: (i) o astfel de tranzacţie este executată în timpul perioadei de finalizare a fondului subiacent sau (ii) transferul este efectuat în conformitate cu clauza 4.3(d);
    (h) să pregătească şi/sau să revizuiască şi să semneze angajamente şi alte contracte relevante cu intermediari financiari şi fonduri subiacente, după caz;
    (i) să impună, să apere şi, dacă este necesar, să adapteze sau să renunţe la orice drept al REF în temeiul sau în legătură cu angajamentele, inclusiv, dacă este rezonabil din punct de vedere comercial, prin intermediul litigiilor, arbitrajului, medierii sau al altor metode sau proceduri de soluţionare a litigiilor;
    (j) să monitorizeze şi să raporteze punerea în aplicare a angajamentelor în conformitate cu clauza 15 (Monitorizare şi raportare);
    (k) să gestioneze sumele creditate în contul bancar REF, inclusiv, dar fără a se limita, prin externalizare şi/sau subcontractare totală sau parţială a activităţilor relevante către terţi, în conformitate cu orientările de trezorerie;
    (l) să asigure vizibilitatea finanţării Uniunii, solicitând intermediarilor financiari şi/sau fondurilor subiacente să informeze beneficiarii finali şi publicul cu privire la sprijinul primit prin RRF prin afişarea în angajamente şi materialele publicitare relevante (broşuri, site web, bannere etc.) a drapelului Uniunii Europene şi a declaraţiei „finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, în conformitate cu un text care urmează a fi convenit între părţi în termenii de referinţă din cadrul AEI;
    (m) în măsura strict necesară pentru implementarea activităţii REF în conformitate cu legislaţia aplicabilă, să coordoneze traducerea externă a oricăror documente; şi
    (n) să întreprindă orice altă acţiune şi să încheie orice acte sau alte documente pe care EIF le consideră necesare sau de dorit pentru implementarea corectă a REF, sub rezerva, totuşi, a drepturilor CI conform clauzei 7.6.

    2.3. GoR confirmă că este singurul responsabil pentru îndeplinirea oricăror obligaţii asumate în cadrul PNRR faţă de Uniunea Europeană, inclusiv (dar fără a se limita la) îndeplinirea jaloanelor în legătură cu REF cu sprijinul EIF. Pentru a evita orice dubiu, EIF nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la îndeplinirea acestor jaloane, în afară de implementarea REF în conformitate cu Strategia de investiţii.
    2.4. EIF are dreptul de a angaja serviciile unor consilieri profesionişti şi consultanţi externi, cum ar fi consilieri fiscali şi juridici, contabili, brokeri şi/sau bănci de investiţii, traducători, agenţii de rating pentru sarcini specifice în legătură cu implementarea REF şi a acestui contract care, în opinia rezonabilă a EIF, necesită o astfel de consultanţă de specialitate sau profesională. Atunci când angajează astfel de servicii, EIF se asigură că (i) costurile plătibile pentru astfel de servicii sunt stabilite în conformitate cu procedura internă a EIF şi (ii) serviciile prestate de consultanţii externi sunt documentate în mod corespunzător. Pentru a evita orice dubiu, orice costuri care decurg din serviciile reţinute de EIF descrise în această clauză 2.4 sunt acoperite de comisionul de administrare, cu excepţia cazului în care acestea constituie cheltuieli suplimentare neprevăzute sau alte cheltuieli şi taxe prevăzute în clauza 9, caz în care acestea vor fi acoperite în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta.
    2.5. GoR confirmă şi este de acord că EIF nu va încheia niciun angajament cu un intermediar financiar şi/sau cu fondurile subiacente decât dacă şi până când prima tranşă a fost creditată de către GoR în contul bancar REF în conformitate cu clauza 3.

    3. Contribuţia GoR
    3.1. GoR se angajează prin prezenta să pună la dispoziţia REF o sumă totală egală cu contribuţia angajată care se va ridica la 400.000.000 EUR (care va include, pentru a evita orice dubiu, comisioanele de administrare, comisioanele de performanţă şi orice cheltuieli suplimentare neprevăzute). Pentru a evita orice dubiu, contribuţia angajată va acoperi angajamentele către fonduri care, la rândul lor, acoperă costurile şi comisioanele la nivelul intermediarilor financiar/fondurilor subiacente.
    3.2. GoR va plăti contribuţia angajată în contul bancar REF după cum urmează:
    (a) prima tranşă a contribuţiei angajate, până cel târziu cincizeci (50) de zile lucrătoare de la data de primire a cererii scrise trimise de EIF către GoR; şi
    (b) tranşele ulterioare ale contribuţiei angajate, până cel târziu după cincizeci (50) de zile lucrătoare de la data de primire a cererii scrise trimise de EIF către GoR, ori de câte ori cel puţin 50% din tranşa anterioară (inclusiv din prima tranşă) a fost angajată către fonduri subiacente şi/sau plătită către EIF pentru plata comisioanelor de administrare, a comisioanelor de performanţă şi a oricăror cheltuieli suplimentare neprevăzute.

    3.3. GoR se angajează să nu retragă sau să anuleze nicio parte din contribuţia angajată (indiferent dacă această sumă a fost sau nu plătită efectiv către EIF), cu excepţia cazului în care GoR şi EIF sunt de acord cu retragerea sau anularea în scris.

    4. Neplata de către GoR
    4.1. Dacă GoR nu reuşeşte, din orice motiv, să plătească în contul bancar REF orice sumă care face obiectul unei cereri scrise în conformitate cu clauza 3, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la emiterea unei notificări privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată („notificare de neplată“) de la EIF [data încheierii unei astfel de perioade de zece (10) zile lucrătoare fiind „data întârzierii de plată“], GoR poate fi considerat ca fiind responsabil de neplată către EIF cu efect de la data neplăţii.
    4.2. GoR poate remedia neplata, plătind următoarele sume în contul bancar REF la sau înainte de data neplăţii:
    (a) suma solicitată şi restantă în conformitate cu o cerere scrisă, după caz;
    (b) o sumă suficientă pentru a rambursa EIF (inclusiv pentru comisioanele şi costurile legate de neplată ca şi cele legate de contul bancar REF) cu privire la orice cheltuieli rezonabile suportate de EIF, în calitatea sa de administrator al REF în temeiul prezentului contract, care decurg din sau în legătură cu o neîndeplinire a obligaţiilor de plată de către GoR (inclusiv orice dobânzi de întârziere plătibile sau cheltuieli cauzate de neplată sau alte penalităţi plătibile oricăror fonduri subiacente ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată ale GoR („cheltuielile de neplată“) (şi orice astfel de plată nu este reprezintă o contribuţie angajată), astfel de cheltuieli de neplată, aşa cum au fost prezentate de EIF către GoR şi fiind documentate în mod corespunzător. Pentru a evita orice dubiu, cheltuielile de neplată nu vor fi plătite din cheltuielile suplimentare neprevăzute şi vor fi suplimentare contribuţiei angajate.

    4.3. În cazul în care GoR nu remediază neplata în conformitate cu clauza 4.2 la sau înainte de data întârzierii de plată, EIF poate urmări orice căi amiabile adecvate circumstanţelor, dar va avea, de asemenea, dreptul de a exercita, la propria sa discreţie, una sau mai multe dintre următoarele căi de atac legale:
    (a) să rezilieze prezentul contract în conformitate cu clauza 19.2;
    (b) să compenseze orice sumă neplătită şi toate celelalte sume plătibile de către GoR, inclusiv cheltuielile de neplată relevante, din distribuţia veniturilor din operaţiuni, neplătite sau plătibile în alt mod către GoR;
    (c) să păstreze (în întregime sau parţial) investiţiile făcute în temeiul angajamentelor în beneficiul propriu al EIF şi să transfere aceste investiţii din contul bancar REF într-un cont deţinut de EIF în nume propriu şi în nume propriu sau în numele unui mandat al EIF şi să înceteze să acţioneze ca administrator al REF în ceea ce priveşte investiţiile relevante;
    (d) să ofere toate sau o parte din investiţiile în temeiul angajamentelor uneia sau mai multor părţi terţe identificate de EIF în condiţiile determinate în mod rezonabil de EIF, iar EIF este prin prezenta autorizat şi împuternicit să ofere şi să transfere toate sau o parte din investiţiile relevante conform prevederilor din prezenta clauză 4, cu condiţia ca, în cazul în care EIF îşi exercită acest drept şi transferă toate sau o parte din investiţiile relevante în conformitate cu prezenta clauză 4, veniturile din vânzare vor fi, după primirea de către EIF şi sub rezerva deducerii oricăror sume restante plătibile de către GoR în temeiul contractului, plătite către GoR;
    (e) să urmărească orice căi de atac disponibile împotriva GoR pentru a colecta orice şi întreaga sumă datorată de la GoR în temeiul prezentului contract şi orice alte daune care rezultă dintr-o astfel de neîndeplinire a obligaţiilor (inclusiv daune consecutive);
    (f) să dea efect oricăror remedii în caz de neîndeplinire a obligaţiilor (inclusiv remedii de confiscare) care se aplică în virtutea documentaţiei fondurilor subiacente.


    5. Utilizarea veniturilor din operaţiuni
    5.1. Părţile convin după cum urmează:
    (a) EIF se asigură că orice venituri din operaţiuni vor fi plătite de către fondurile subiacente în contul bancar REF; şi
    (b) în cazul sumelor reţinute în contul bancar REF ca provizioane pentru datorii aferente oricărui fond subiacent, aceste sume vor fi eliberate din acest angajament sau provizioane (şi vor fi disponibile pentru scopurile generale ale REF) fără întârziere după data la care expiră obligaţia şi/sau nu mai poate fi asumată nicio răspundere şi, în orice caz, nu mai târziu de data finală pentru rambursarea către GoR a oricărui sold din contul bancar REF prevăzută de clauza 19.6.

    5.2. Veniturile din operaţiuni generate în cursul unui an calendaristic vor fi utilizate în următoarea ordine de prioritate, cu excepţia celor prevăzute în clauza 4.2 de mai sus:
    (a) pentru plata şi/sau rambursarea comisioanelor de administrare şi a comisioanelor de performanţă care sunt datorate, dar au rămas neplătite;
    (b) pentru plata şi/sau rambursarea oricăror cheltuieli suplimentare neprevăzute rămase neplătite în conformitate cu clauza 9.1;
    (c) pentru plata deficitelor, dacă există, din cauza dobânzilor negative în conformitate cu clauza 9.2; şi
    (d) pentru încheierea de contracte de angajament cu fondurile subiacente, în conformitate cu Strategia de investiţii,
    cu condiţia ca, în cazul (a), (b) şi (d) de mai sus, aceasta nu va stinge obligaţia GoR de a plăti aceste sume.

    5.3. Părţile convin, de asemenea, că orice câştig, dobândă sau venituri ale REF, inclusiv cu privire la contribuţia plătită, activităţile de trezorerie şi alte câştiguri generate din contul bancar REF („dobânda generată“), vor fi utilizate în conformitate cu cerinţele prevăzute în clauza 4.1 şi clauza 4.2 de mai sus şi în aceeaşi ordine de prioritate.

    6. Cont bancar REF
    6.1. Contul bancar REF va fi deschis de EIF în nume propriu, acţionând pe seama şi pe riscul GoR, la o instituţie financiară selectată de EIF în conformitate cu cadrul juridic, de conformitate şi operaţional EIF şi menţinut de EIF, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu acest cadru. Detaliile contului bancar REF vor fi comunicate GoR în cererea scrisă.
    6.2. Contul bancar REF va fi denominat în euro şi/sau în orice monedă suplimentară, după cum este necesar, la discreţia EIF, pentru implementarea REF.
    6.3. Contul bancar REF şi fondurile creditate în acesta vor fi în orice moment şi în toate privinţele utilizate, angajate sau înstrăinate sau gestionate în mod contabil separat de alte resurse ale EIF sau conturi gestionate (inclusiv, pentru a evita orice dubiu, alte fonduri sau conturi aparţinând EIF) şi vor fi utilizate exclusiv în contextul implementării REF.
    6.4. GoR nu va crea sau permite să existe vreo garanţie, drept de garanţie sau alte taxe sau grevare asupra contului bancar REF, contribuţiei plătite sau oricăror alte fonduri gestionate de EIF în legătură cu REF, indiferent dacă sunt în favoarea GoR sau oricărui creditor terţ. GoR nu va avea dreptul să opereze, să închidă sau să restricţioneze în alt mod utilizarea de către EIF a contului bancar REF (inclusiv prin retragerea oricăror fonduri depuse în contul REF).
    6.5. La apariţia (altfel decât ca urmare a unei abateri intenţionate, fraude sau neglijenţe grave a EIF) a oricăruia dintre următoarele evenimente:
    (a) GoR încalcă oricare dintre obligaţiile sale materiale în temeiul prezentului contract;
    (b) drepturile EIF de a administra contul bancar REF sunt revocate, anulate sau afectate în mod negativ conform prezentului contract; sau
    (c) GoR sau orice terţă parte întreprinde orice acţiune sau procedură în justiţie sau orice altă procedură sau pas care vizează (sau are ca efect) (i) obţinerea accesului la sau controlul asupra sau confiscarea sau ataşarea contului bancar REF sau oricăror fonduri depuse în acest cont sau (ii) limitarea controlului EIF asupra sau a drepturilor asupra contului bancar REF, cu condiţia ca acest lucru să nu se aplice niciunei astfel de acţiuni sau proceduri legale sau oricărei alte proceduri sau etape întreprinse care, în opinia EIF, pare prima facie a fi frivol sau vexator.
    EIF va fi autorizat să transfere contul bancar REF către orice bancă la alegerea sa şi să deschidă un cont bancar în nume propriu şi aparţinând EIF pentru a servi drept cont bancar REF.


    6.6. GoR confirmă şi este de acord că EIF va avea dreptul să opereze contul bancar REF după cum urmează:
    Contul bancar REF va fi:
    (a) creditat, printre altele, cu următoarele elemente:
    (i) contribuţia plătită;
    (ii) venituri generate din investirea fondurilor de trezorerie în conformitate cu Orientările pentru trezorerie;
    (iii) dobândă generată;
    (iv) orice venituri din operaţiuni;
    (v) sume pentru plata comisioanelor de administrare şi comisioanelor de performanţă;
    (vi) sume pentru plata cheltuielilor suplimentare neprevăzute; şi
    (vii) orice alte plăţi care urmează să fie efectuate în conformitate cu prezentul contract;

    (b) debitate de EIF cu, printre altele, următoarele elemente:
    (i) sume care urmează să fie plătite direct sau indirect intermediarilor financiari şi fondurilor subiacente;
    (ii) comisioanele de administrare şi comisioanele de performanţă respective, astfel cum sunt prevăzute în clauza 8, şi cheltuieli suplimentare neprevăzute şi alte sume datorate EIF în conformitate cu clauza 9 şi orice alte sume datorate EIF în temeiul prezentului contract sau altfel;
    (iii) suma fondurilor de trezorerie respective care urmează să fie retrasă pentru a face investiţii în conformitate cu Orientările de trezorerie;
    (iv) sumele care urmează să fie transferate către GoR în temeiul prezentului contract, inclusiv, fără a se limita la sumele care urmează să fie transferate către GoR din când în când după expirarea sau rezilierea prezentului contract;
    (v) orice altă sumă autorizată în mod expres să fie debitată de EIF în scris de către GoR şi EIF în comun, cu condiţia că părţile să convină prin prezenta ca EIF să poată debita orice astfel de sume pentru plăţi care sunt datorate, dar care nu au fost încă plătite de către Guvern; şi
    (vi) dobândă negativă generată de conturi curente/de numerar.


    EIF va continua să aibă dreptul de a debita aceste sume din contul bancar REF după încetarea prezentului contract, pentru a-şi îndeplini drepturile şi obligaţiile rămase în temeiul şi în legătură cu prezentul contract.

    6.7. Orice costuri suportate pentru întreţinerea şi administrarea contului bancar REF sau a oricăror alte conturi bancare necesare pentru implementarea activităţii legate de REF, inclusiv, dar fără a se limita la comisioane bancare, dar excluzând cheltuielile prevăzute în clauza 6.8 din prezentul contract, vor fi suportate de EIF ca parte a comisionului de administrare şi nu vor constitui cheltuieli suplimentare neprevăzute în sensul clauzei 9.1.
    6.8. GoR şi EIF sunt de acord că orice costuri legate de aplicarea ratelor negative ale dobânzii la contul bancar REF, orice costuri de descoperit de cont sau orice alte costuri legate de conturile bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce priveşte fondurile de trezorerie, precum şi orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite în conformitate cu clauza 9.2 din prezentul contract. Astfel de sume, dacă este cazul, sunt determinate de EIF anual, pe baza celui mai recent raport de progres disponibil.

    7. Comitetul de investiţii
    7.1. Se va înfiinţa un Comitet de investiţii cu scopul principal de a aproba, monitoriza şi supraveghea punerea în aplicare a Strategiei de investiţii şi a aproba semnarea de angajamente conform prezentului contract.
    7.2. Comitetul de investiţii va fi înfiinţat de către GoR, care va comunica datele de contact ale membrilor CI către EIF în scris în termen de 10 zile lucrătoare de la numirea acestora.
    7.3. Membrii CI vor acţiona în orice moment cu bună-credinţă, cu profesionalism şi în interesul celei mai bune implementări a REF, în conformitate cu termenii acestui contract.
    7.4. CI va fi guvernat de regulile de procedură („Regulile de procedură ale Comitetului de investiţii“) ataşate în anexa H (Regulile de procedură ale Comitetului de investiţii).
    7.5. Pentru a evita orice dubiu, părţile confirmă că numirile de mai sus vor avea efect exclusiv în scopurile prezentului contract şi, de asemenea, confirmă că toate costurile legate de stabilirea şi funcţionarea CI vor fi suportate de Guvern şi că membrii CI (sau orice observator) nu vor avea dreptul de a primi taxe, remuneraţii sau rambursări pentru costuri sau cheltuieli angajate în această calitate sau oricare alta, din resursele angajate în cadrul REF. GoR va opera CI şi organizarea sa internă sub responsabilitatea sa exclusivă şi pe cheltuiala sa. Costurile legate de participarea la reuniunile CI a oricăror observatori desemnaţi de EIF sunt suportate de EIF.
    7.6. CI va menţine legătura intern cu GoR şi alte autorităţi competente, după cum consideră necesar, pentru a-şi îndeplini sarcinile în legătură cu punerea în aplicare a REF, iar CI va fi responsabil pentru următoarele aspecte cu privire la GoR:
    (a) să acţioneze ca punct de coordonare şi comunicare între membrii GoR cu privire la toate aspectele legate de REF; în special, CI (prin comunicare scrisă semnată de preşedintele său sau de toţi membrii săi) va informa imediat GoR de îndată ce sumele aprobate de CI ca angajamente conform paragrafului (f) de mai jos au condus, în opinia CI şi pe baza, printre altele, a informaţiilor furnizate de EIF (de exemplu, prin raportare regulată în conformitate cu clauza 15.2, procesele-verbale ale reuniunii CI sau decizii scrise, aşa cum este detaliat în anexa H), la îndeplinirea jaloanelor stabilite în CID;
    (b) să comunice şi să prezinte poziţia sa cu privire la normele şi cerinţele naţionale referitoare la REF, inclusiv, dar fără a se limita la normele privind ajutorul de stat;
    (c) să furnizeze interpretări pe care EIF se poate baza în scopul punerii în aplicare a prezentului contract în chestiuni referitoare la legile şi reglementările naţionale aplicabile din România şi la respectarea normelor privind ajutorul de stat, în legătură cu eligibilitatea intermediarilor financiari, fondurilor subiacente, a tranzacţiilor cu beneficiarul final şi a beneficiarilor finali şi implementarea REF;
    (d) la propunerea oficială comună a părţilor, să aprobe orice modificări aduse Strategiei de investiţii, precum şi orice modificări substanţiale ale termenilor operaţiunilor cu intermediarii financiari şi fondurile subiacente, aşa cum sunt propuşi de EIF în raport cu angajamentele REF aprobate anterior, în fonduri subiacente, în conformitate cu litera (f) de mai jos;
    (e) la propunerea EIF, pe întreaga durată a contractului, să aprobe AEI de selectare a intermediarilor financiari şi a fondurilor subiacente;
    (f) la propunerea EIF, aprobarea (sau neobiecţia) pentru angajarea resurselor REF către fondurile subiacente, în conformitate cu alin. 12 şi următoarele din Regulamentul de procedură al Comitetului de investiţii din anexa H;
    (g) acordarea sau refuzul, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea unei propuneri de către EIF, a dreptului de a devia de la politica de risc şi parametrii de risc aferenţi identificaţi în prezentul contract în legătură cu riscurile mai mari implicate de astfel de devieri (risc de ineligibilitate, contrapartidă etc.);
    (h) îndeplinirea oricărei sarcini menţionate în altă parte în prezentul contract; şi
    (i) primirea rapoartelor de progres de la EIF şi propunerea de măsuri suplimentare de implementare, după caz.

    7.7. Părţile confirmă că orice decizie luată sau comunicată de CI va fi întotdeauna luată după o evaluare adecvată de către CI a poziţiei GoR şi că EIF va avea dreptul să se bazeze, fără alte verificări, pe orice decizii luate sau comunicate de CI şi să presupună că astfel de decizii reflectă pe deplin poziţia GoR.
    7.8. GoR este de acord în mod specific că, pentru toate aspectele legate de implementarea REF şi care intră în domeniul de aplicare al prezentului contract, deciziile luate în mod valabil de către CI vor constitui decizii ale GoR şi vor fi obligatorii pentru Guvern.
    7.9. În cazul în care CI are competenţe de decizie la propunerea oficială a EIF, CI va avea puterea doar de a aproba sau respinge propuneri sau recomandări în întregime (şi nu parţial) şi nu va avea puterea de a modifica astfel de propuneri sau recomandări, cu excepţia cazului în care EIF şi-a dat acordul cu o astfel de modificare.
    7.10. CI poate lua decizii prin proceduri scrise sau prin reuniuni ale CI, astfel cum este prevăzut în anexa H (Regulile de procedură ale Comitetului de investiţii), fiind însă de acord că, în cazul în care o decizie cu privire la o propunere oficială prezentată în mod corespunzător de către EIF nu este luată la reuniunea CI imediat după depunerea în mod corespunzător a unei propuneri oficiale sau printr-o procedură scrisă din cauza întreruperii/încheierii unei astfel de proceduri scrise, o astfel de decizie va fi luată prin procedură scrisă declanşată la scurt timp după aceea, caz în care mecanismul de încetare/întrerupere prevăzut la punctul 13 din anexa H (Regulile de procedură ale Comitetului de investiţii) nu se aplică.
    7.11. Pentru a evita orice dubiu, părţile confirmă şi sunt de acord că EIF va avea dreptul de a lua orice decizii, în conformitate cu prezentul contract, necesare pentru a pune în aplicare REF şi pentru a face propuneri CI cu privire la aspectele stabilite în acest contract.
    7.12. EIF va asigura secretariatul CI în conformitate cu prezentul contract („Secretariatul“). Sarcinile şi funcţiile Secretariatului includ următoarele:
    (a) organizarea reuniunilor CI, inclusiv elaborarea şi distribuirea documentelor, agendei şi proceselor-verbale ale CI;
    (b) orice alte sarcini conferite Secretariatului prin prezentul contract sau de către CI; şi
    (c) comunicările dintre GoR şi EIF legate de activităţile CI vor fi canalizate prin intermediul Secretariatului.

    7.13. Orice comunicări către şi de la CI vor fi efectuate în mod valabil dacă sunt adresate în scris, în conformitate cu clauza 24.

    8. Remunerarea EIF
    8.1. GoR este de acord ca, având în vedere implementarea şi gestionarea de către EIF a REF, să plătească către EIF comisioanele de administrare de la data intrării în vigoare (indiferent dacă vreo parte din resursele REF a fost sau nu deja angajată efectiv la acea dată) şi comisioanele de performanţă până la data programată a rezilierii.
    8.2. Comisioanele de administrare şi comisioanele de performanţă vor fi reţinute în principal din fondurile disponibile în contul REF, pe o bază semestrială, cu condiţia ca pentru orice perioadă mai scurtă valoarea acestora să fie calculată pro rata tempore.
    8.3. Un comision de administrare fix de 0,45% pe an din contribuţia angajată va fi plătibil de către GoR către EIF, semestrial, sub formă de arierate, de la data intrării în vigoare.
    8.4. Un comision variabil de performanţă de 0,1% pe an din angajamentele active în fondurile subiacente la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, plătibil anual sub formă de arierate de la data intrării în vigoare, unde „angajamente active“ înseamnă angajamente în fonduri subiacente care nu au fost reziliate, lichidate, anulate sau vândute
    8.5. GoR este de acord că, în cazul în care comisioanele de administrare datorate în conformitate cu clauza 8.3 sau comisioanele de performanţă datorate în conformitate cu clauza 8.4 depăşesc soldul disponibil al contului bancar REF (inclusiv în scopul unui astfel de calcul, orice încasări din operaţiuni creditate acestuia, dar excluzând sumele deja angajate de EIF faţă de fondurile subiacente), această sumă în exces va fi facturată de EIF către GoR, sub forma unei cereri scrise separate, şi va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii în contul bancar REF.

    9. Cheltuieli suplimentare neprevăzute, dobândă negativă şi pierderi de trezorerie
    9.1. Cheltuieli suplimentare neprevăzute
    GoR confirmă şi este de acord că EIF poate fi nevoit să suporte sau să suporte costuri, cheltuieli şi obligaţii suplimentare neprevăzute în legătură cu implementarea şi gestionarea REF [cum ar fi, fără limitare, acţiuni de recuperare sau litigii, costuri de descoperit de cont în caz de întârziere de plăţi, costuri de reziliere anticipată („cheltuieli suplimentare neprevăzute“]. GoR este de acord că, sub rezerva aprobării prealabile a oricăror astfel de cheltuieli suplimentare neprevăzute de către CI, cu condiţia ca aprobarea să nu fie reţinută în mod nejustificat, sumele relevante vor fi plătite mai întâi în conformitate cu clauzele 5.2 şi 5.3 şi, în cazul în care aceste sume sunt insuficiente, sumele relevante vor fi plătite de Guvern către EIF în termen de 120 de zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a EIF, ca o sumă suplimentară plătibilă peste contribuţia angajată. În cazul în care CI nu aprobă astfel de cheltuieli suplimentare neprevăzute, lucru care va fi justificat de CI în scris, EIF va fi eliberat pe deplin de orice obligaţie pe care o poate avea de a iniţia acţiuni ulterioare care ar putea duce la cheltuieli suplimentare neprevăzute şi nu va suporta răspunderea pentru a face acest lucru. Cu excepţia cazului în care se aprobă altfel de către CI, cheltuielile suplimentare neprevăzute nu vor depăşi, ca medie anuală, de la data intrării în vigoare până la data programată de reziliere, 0,3% din contribuţia angajată.

    9.2. Dobânzi negative şi pierderi de trezorerie
    Părţile convin că orice costuri legate de aplicarea dobânzii negative la contul bancar REF sau orice alte conturi bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce priveşte fondurile de trezorerie, precum şi pierderile de trezorerie, vor fi acoperite, mai întâi de către soldul contului curent, apoi de către dobândă pozitivă generată pe contul REF, apoi de către veniturile din operaţiuni disponibile în contul REF în conformitate cu clauza 5.2 şi, în cazul în care aceste sume sunt insuficiente (după cum este determinat de EIF anual), de către GoR, ca plată separată către EIF în termen de 120 de zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a EIF. Pentru evitarea oricărui dubiu, până când veniturile din operaţiuni devin disponibile, dobânda negativă va fi suportată direct din contul REF din contribuţia angajată. În momentul în care încasările din operaţiuni devin disponibile, acestea pot fi utilizate pentru costuri negative ale dobânzii în conformitate cu clauza 5.2(c).

    9.3. În cazul în care GoR nu plăteşte nicio sumă prevăzută în prezenta clauză 9 în perioada de timp stabilită mai sus, această sumă va acumula dobândă de la data scadenţei până la data plăţii la o rată egală cu EURIBOR plus unu (1) la sută.

    10. Mandate EIF - Metodologia de alocare a tranzacţiilor EIF
    GoR confirmă şi este de acord că:
    (a) EIF operează sau poate opera un număr de mandate (inclusiv mandatele EIF) convenite sau care urmează să fie convenite între EIF şi terţi. Politicile de investiţii ale unor astfel de mandate pot presupune oferirea de instrumente financiare sau oportunităţi de natură similară REF într-un număr de jurisdicţii, inclusiv România;
    (b) EIF poate investi în cont propriu sau în numele unor terţi în instrumente financiare sau oportunităţi de natură similară REF într-un număr de jurisdicţii, inclusiv România şi poate avea dreptul cu privire la astfel de oportunităţi de (i) drepturi de coinvestire în beneficiari finali alături de fonduri subiacente sau fonduri de investiţii sau (ii) drepturi de preemţiune asupra tranzacţiilor secundare în fonduri în care se fac investiţii şi poate aloca astfel de oportunităţi şi drepturi oricărui mandat EIF;
    (c) EIF poate (i) interacţiona în alte calităţi (inclusiv ca creditor, garant sau investitor) cu intermediarii financiari, fondurile subiacente şi/sau beneficiarii finali, precum şi (ii) să ofere finanţare (inclusiv sub formă de împrumuturi, instrumente de datorie, garanţii sau capital de risc) către aceleaşi entităţi ca şi REF menţionate în prezentul document, inclusiv într-o manieră în care REF este subordonat sau serveşte ca o îmbunătăţire a capacităţii de creditare pentru un astfel de sprijin EIF;
    (d) în contextul REF, EIF va participa în conformitate cu prevederile prezentului contract în calitate de furnizor de capital de risc sau cvasicapital la punerea în aplicare a REF şi, dacă este cazul, acţionând în nume propriu şi acţionând în numele investitorilor terţi. GoR confirmă şi este de acord că nu va avea drepturi exclusive asupra vreunei oportunităţi de investiţii specifice prezentate către sau în cadrul EIF.

    În consecinţă, EIF poate, fără referire prealabilă la CI sau la GoR, să efectueze tranzacţii în care EIF are, direct sau indirect, un interes semnificativ sau o relaţie de orice fel cu o altă parte, care implică sau poate implica un potenţial conflict cu obligaţiile EIF faţă de GoR sau obligaţiile care îi revin în temeiul REF. EIF gestionează şi, acolo unde este posibil, abordează orice astfel de potenţiale conflicte de interese, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în prezentul contract, cu regulile şi procedurile sale interne, cu bună-credinţă, ţinând cont de Strategia de investiţii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, EIF:
    (i) se va asigura că obligaţiile sale în temeiul prezentului contract sunt îndeplinite în mod corect şi corespunzător, cu resurse adecvate dedicate îndeplinirii obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului contract;
    (ii) va aplica Metodologia EIF de alocare a tranzacţiilor în alocarea investiţiilor potenţiale între acest contract şi alte mandate EIF, ţinând cont de Strategia de investiţii, cu condiţia ca EIF să îşi rezerve dreptul de a deroga de la alocarea Metodologiei de alocare a tranzacţiilor EIF, la discreţia sa rezonabilă. Procedând astfel, EIF va încerca să asigure întotdeauna un tratament echitabil între mandatele EIF.


    11. Responsabilităţile părţilor şi răspundere
    11.1. EIF este de acord, fără a aduce atingere clauzei 11.3 de mai jos, să acţioneze cu diligenţă şi cu bună-credinţă în implementarea prezentului contract.
    11.2. Sub rezerva clauzei 11.3 de mai jos, EIF nu va fi în niciun caz considerat responsabil sau răspunzător faţă de GoR sau de orice altă persoană în legătură cu performanţa financiară şi rezultatele financiare ale REF, intermediarilor financiari şi fondurilor subiacente şi implementarea acestora în conformitate cu prezentul contract, investirea fondurilor de trezorerie respective (inclusiv ca urmare a dobânzilor/costurilor negative), nerespectarea de către GoR, orice intermediar financiar, orice fond subiacent sau orice beneficiar final care beneficiază de finanţare în cadrul REF a oricăror legi sau reglementări aplicabile.
    11.3. EIF şi angajaţii săi beneficiază de anumite privilegii şi imunităţi conform Protocolului privind privilegiile şi imunitatea Comunităţilor Europene din 8 aprilie 1965, care se vor aplica EIF şi angajaţilor săi, şi, prin urmare, GoR renunţă la dreptul de a introduce orice acţiune sau de a depune orice reclamaţie împotriva EIF pentru încălcarea contractului care derivă din prezentul contract şi implementarea şi gestionarea REF de EIF, cu excepţia cazului în care astfel de costuri, pretenţii, daune, pierderi, răspunderi sau cheltuieli ale GoR rezultă în mod direct din fraudă, abatere intenţionată sau neglijenţă gravă a EIF în executarea prezentului contract. Pentru a evita orice dubiu, EIF nu va fi în niciun caz răspunzător în faţa GoR sau a oricărei alte persoane pentru daune consecutive, pierderi de profit sau daune exemplare sau punitive. GoR confirmă că nicio prevedere a prezentului contract nu constituie sau implică în niciun fel o renunţare, reziliere sau modificare de către EIF la orice privilegiu, imunitate sau scutiri acordate EIF în temeiul Statutului EIF, în Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi din Protocoalele 7 şi 28 anexate la aceste tratate (aşa cum pot fi acestea modificate şi completate periodic), convenţii internaţionale sau orice lege aplicabilă.
    11.4. Sub rezerva clauzei 11.3 de mai sus, orice răspundere a EIF în legătură cu prezentul contract va fi exclusă în măsura în care orice acţiune a EIF se bazează pe informaţii obţinute de la GoR sau de la orice altă persoană mandatată de acesta sau pe o decizie sau aprobare din partea CI. EIF nu îşi asumă nicio obligaţie de a verifica în mod independent acurateţea, relevanţa sau caracterul complet al oricărei astfel de informaţii primite de la GoR sau de la orice altă persoană mandatată de acesta sau de a examina sau contesta orice decizie sau aprobare din partea CI.
    11.5. GoR este de acord să despăgubească şi să exonereze de răspundere EIF şi fiecare dintre funcţionarii, directorii, angajaţii, agenţii, delegaţii şi subdelegaţii săi la prima cerere scrisă cu privire la orice cost, pretenţie, daune, pierdere, răspundere, hotărâri, decontările sau cheltuielile (inclusiv taxele legale şi alte costuri suportate în investigarea sau apărarea oricărei revendicări) suportate sau suferite de EIF („sumele despăgubite“) în legătură cu:
    (a) desemnarea EIF în prin prezentul contract sau în legătură cu REF sau cu rolul acestuia în temeiul REF şi al prezentului contract;
    (b) neîndeplinirea de către EIF a obligaţiilor care îi revin în temeiul angajamentelor, în măsura în care a fost cauzată de, sau la care a contribuit, o neîndeplinire de către GoR sau oricare dintre delegaţii săi (inclusiv membri ai CI numiţi de GoR) a obligaţiilor care le revin în temeiul sau în legătură cu prezentul contract sau orice alt contract; act sau omisiune a GoR sau a delegaţiilor lui (inclusiv membri ai CI numiţi de GoR) care nu a putut fi remediată într-un termen rezonabil după transmiterea unei înştiinţări scrise de către EIF către GoR, dar fără a se aduce atingere prevederilor art. 4;
    (c) orice informaţii furnizate de către oricare dintre autorităţile guvernamentale sau CI către EIF în legătură cu prezentul contract sunt false, înşelătoare, inexacte sau incomplete;
    (d) orice instrucţiune făcută de către sau în numele GoR către EIF în legătură cu prezentul contract sau cu punerea în aplicare a REF; şi/sau
    (e) orice pretenţie a oricărei persoane de a avea dreptul la orice active care fac parte din REF;
    (f) orice cerere de la sau făcută în numele unui intermediar financiar, al unui fond subiacent sau al unui beneficiar final, cu excepţia cazului în care astfel de sume despăgubite rezultă direct din fraudă, abatere intenţionată sau neglijenţă gravă a EIF în executarea prezentului contract. Pentru a evita orice dubiu, sumele despăgubite nu vor fi plătite din cheltuielile suplimentare neprevăzute şi vor fi suplimentare contribuţiei angajate.

    11.6. GoR este de acord că:
    (a) orice sumă despăgubită [împreună cu orice dobândă acumulată pentru plata întârziată conform clauzei 11.6(b)] datorată către EIF va fi plătită de către GoR către EIF în termen de 25 de zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a EIF, ca o sumă suplimentară plătibilă în plus faţă de contribuţia angajată;
    (b) dacă GoR nu plăteşte nicio sumă despăgubită în perioada de timp prevăzută în clauza 11.6(a), această sumă va acumula dobândă de la data scadenţei până la data plăţii la o rată egală cu EURIBOR plus unu (1) la sută.

    11.7. Obligaţiile GoR de a despăgubi EIF în temeiul prezentului contract continuă şi vor supravieţui, rămân în vigoare şi vor avea efect fără a aduce atingere datei programate de reziliere sau unui eveniment de reziliere anticipată în conformitate cu clauza 19 sau a oricărei rezilieri a celorlalţi termeni ai prezentului contract cu privire la GoR, dar astfel de obligaţii vor înceta să continue şi să rămână în vigoare şi efect deplin la cea de-a a zecea (10) aniversare a datei programate de reziliere.
    11.8. În măsura în care sumele disponibile în REF sunt insuficiente (inclusiv, dar fără a se limita la, cazurile în care un astfel de deficit se datorează pierderilor de trezorerie sau indisponibilităţii fondurilor depuse la Banca de Trezorerie) pentru a plăti comisioanele de administrare şi comisioanele de performanţă respective, orice alte sume datorate în temeiul prezentului contract, precum şi sumele necesare pentru acoperirea angajamentelor din contribuţia angajată, GoR va fi obligat să plătească aceste sume către EIF. În cazul în care GoR nu plăteşte suma solicitată la data scadenţei, se va acumula dobândă pentru suma neplătită sau restantă de la data scadenţei până la data plăţii efective la o rată egală cu EURIBOR plus unu (1) la sută. Obligaţiile GoR de a plăti sumele specificate în această clauză 11.8 din prezentul contract către EIF continuă şi vor rămâne în vigoare şi vor avea efect în pofida apariţiei datei programate de reziliere sau a oricărei rezilieri a celorlalţi termeni ai prezentului contract cu privire la GoR; totuşi, aceste obligaţii vor înceta să mai continue şi să rămână în vigoare şi să aibă efect deplin la a doua aniversare a datei programate de reziliere.

    12. Declaraţii, garanţii şi angajamente ale GoR
    12.1. GoR declară şi garantează în orice moment important până la rezilierea acestui contract că:
    (a) are puterea şi capacitatea deplină (inclusiv în ceea ce priveşte legile interne şi cerinţele constituţionale) (i) să încheie, să execute şi să livreze şi a întreprins toate măsurile necesare pentru a autoriza intrarea, executarea şi executarea prezentului contract, (ii) să desemneze EIF în condiţiile prezentului contract şi (iii) să încheie tranzacţii în domeniul de aplicare al prezentului contract şi să obţină toate autorizaţiile şi aprobările necesare pentru a permite EIF să facă acest lucru în numele său;
    (b) obligaţiile exprimate pentru a fi asumate de acesta în prezentul contract sunt obligaţii legale, valabile, obligatorii şi executorii;
    (c) nici încheierea sau executarea acestui contract, nici intrarea sa într-o astfel de tranzacţie nu vor încălca nicio lege, regulă sau reglementare aplicabilă acestuia sau orice contract substanţial la care este parte;
    (d) orice informaţie sau documentaţie furnizată de acesta către EIF (inclusiv orice informaţii cu privire la poziţia financiară a GoR în sine) este adevărată, completă, exactă şi nu induce în eroare în mod substanţial;
    (e) va furniza orice informaţii suplimentare solicitate în mod corespunzător de EIF sau de orice autoritate competentă;
    (f) înţelege şi confirmă riscurile implicate de REF, în special aşa cum este stabilit în politica de risc.

    12.2. GoR ia cunoştinţă de faptul că EIF semnează acest contract în consideraţia reprezentărilor şi garanţiilor GoR şi a confirmării acestora printr-o opinie juridică satisfăcătoare emisă de o firmă de avocatură reputată la scurt timp după semnarea prezentului contract.
    12.3. GoR va notifica cu promptitudine EIF dacă există vreo modificare semnificativă a oricăreia dintre informaţiile furnizate de acesta în sensul prezentului contract sau a circumstanţelor sale în general şi va furniza alte informaţii relevante pe care EIF le poate solicita din când în când în mod rezonabil. GoR confirmă că lipsa furnizării de astfel de informaţii poate afecta negativ capacitatea EIF de a furniza servicii în temeiul contractului şi calitatea serviciilor pe care le poate furniza EIF.
    12.4. GoR se obligă să nu tranzacţioneze sau să dispună de niciunul dintre activele sale atribuibile REF, în conformitate cu termenii prezentului contract, şi nici să autorizeze orice altă persoană decât EIF să tranzacţioneze sau să dispună de oricare dintre acestea.
    12.5. În plus, GoR declară şi garantează că nu există cerinţe suplimentare naţionale, locale sau de altă natură sau prevederi obligatorii, altele decât cele stabilite în prezentul contract, care sar aplica REF, implementării REF sau utilizării contribuţiei angajate. Părţile convin că, în cazul în care orice astfel de cerinţe intră în vigoare după data intrării în vigoare, GoR va notifica EIF cât mai curând posibil şi, în urma unei astfel de notificări, EIF va avea dreptul, la discreţia sa absolută, să aplice sau nu astfel de cerinţe în ceea ce priveşte finanţarea intermediarilor financiari.
    În legătură cu acest lucru, GoR confirmă că singura obligaţie a EIF va fi să transpună cerinţele relevante din prezentul contract în angajamente.


    13. Ajutor de stat
    13.1. GoR declară şi este de acord că normele privind ajutorul de stat ar putea fi aplicabile în implementarea REF şi că este responsabil pentru asigurarea conformităţii cu toate regulile aplicabile privind ajutorul de stat în toate aspectele relevante domeniului de aplicare al prezentului contract şi se angajează, dacă este necesar, să asigure adoptarea schemelor relevante de ajutor de stat în astfel de scopuri.
    13.2. GoR va furniza EIF în scris toate informaţiile necesare pentru a permite REF şi angajamentelor să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat. Responsabilitatea EIF în ceea ce priveşte ajutorul de stat se va limita la a solicita intermediarilor financiari să asigure conformitatea cu cerinţele privind ajutorul de stat notificate de GoR către EIF în conformitate cu prevederile prezentului contract (inclusiv anexele acestuia) şi să introducă clauzele relevante în angajamente.
    13.3. Informaţiile la care se face referire în clauza 13.2 de mai sus vor fi comunicate de EIF intermediarilor financiari cărora li se va cere, în temeiul angajamentelor, să se angajeze să respecte regulile aplicabile privind ajutorul de stat şi să obţină de la intermediarii financiari un angajament pe care aceştia îl vor respecta în acest sens şi să solicite la rândul lor beneficiarilor finali să respecte, de asemenea, cerinţele aplicabile privind ajutorul de stat.
    13.4. GoR va despăgubi şi va exonera EIF împotriva oricăror pierderi care decurg din orice încălcare a regulilor privind ajutorul de stat sau a oricăror costuri, cheltuieli sau pierderi care decurg din orice investigaţie sau procedură în temeiul regulilor privind ajutorul de stat aplicabile GoR care implică EIF în calitatea sa de administrator al REF.

    14. Fiscalitate
    14.1. La cererea EIF, GoR va furniza EIF orice informaţii sau documente solicitate pentru determinarea statutului său fiscal (inclusiv, pentru a evita orice dubiu, orice informaţii sau documente în legătură cu orice alte restricţii de investiţii pe care le poate avea cu privire la statutul său fiscal). La solicitarea beneficiarilor finali, a fondurilor subiacente sau a intermediarilor financiari, EIF va transmite astfel de informaţii sau documente, astfel încât să le permită beneficiarilor finali, fondurilor subiacente sau intermediarilor financiari să evalueze regimul fiscal al tuturor veniturilor alocabile sau plătibile conform angajamentelor (sub orice formă, inclusiv, fără a se limita la, dividende, dobânzi, câştiguri de capital, venituri etc.) sau sume care constituie astfel de venituri. GoR confirmă şi este de acord că EIF nu se angajează în monitorizarea şi administrarea impozitelor în ceea ce priveşte veniturile menţionate anterior sau sumele care constituie astfel de venituri şi nu se va implica în nicio analiză fiscală în numele GoR. În cazul în care GoR beneficiază direct sau indirect de statutul fiscal al EIF astfel cum este prevăzut de Protocolul (nr. 7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene, coroborat cu statutele EIF, atunci GoR se angajează ca, la cererea EIF sau a unei autorităţi fiscale relevante, în timpul permis de aceste reglementări şi în măsura în care este impus de legile sau tratatele privind fiscalitatea care sunt aplicabile, să plătească către EIF sau autoritatea fiscală relevantă suma corespunzătoare acelui avantaj fiscal.
    14.2. GoR este de acord să furnizeze EIF orice informaţii sau documente fiscale care ar putea fi solicitate de EIF şi despre care EIF consideră în mod rezonabil că îi vor permite să respecte obligaţiile de raportare fiscală, reţinere la sursă, plata impozitului şi/sau obligaţii de conformitate cu impozitul (dacă este cazul), inclusiv în conformitate cu (i) secţiunile 1471 până la 1474 din codul fiscal al SUA din 1986, astfel cum a fost modificat (denumit în mod obişnuit „FATCA“), orice reglementări ale Trezoreriei SUA sau alte îndrumări emise sau acorduri încheiate în temeiul acestora sau orice acord de schimb de informaţii sau acord interguvernamental încheiat între jurisdicţiile fiscale, pentru a îmbunătăţi conformitatea fiscală sau care poate apărea ca urmare a unei modificări a legii sau a interpretării acestora şi (ii) standardul OCDE pentru schimbul automat de informaţii privind conturile financiare (denumit în mod obişnuit „Standardul comun de raportare“) astfel cum este pus în aplicare în orice jurisdicţie relevantă, inclusiv în conformitate cu Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (modificată prin Directiva Consiliului 2014/107/UE). GoR este de acord să notifice prompt EIF cu privire la orice modificare a informaţiilor furnizate în temeiul prezentei clauze 14.

    15. Monitorizare şi raportare
    15.1. EIF va monitoriza punerea în aplicare a REF şi a Angajamentelor în conformitate cu criteriile stabilite în anexa D (Monitorizare).
    15.2. Pe baza datelor furnizate de intermediarii financiari, EIF va pregăti cu privire la REF, un raport de progres semestrial („Raportul de progres“) în limba engleză, bazat pe o perioadă de jumătate de an, transmis de EIF către CI în cel mult trei (3) luni de la ultima zi a perioadei de raportare, care va include un rezumat al activităţilor de monitorizare desfăşurate, astfel cum este prevăzut în anexa E (Raportul de progres) la prezentul contract.

    16. Auditare
    16.1. EIF este de acord să menţină o pistă de audit adecvată în legătură cu REF în scopuri de raportare şi audit.
    16.2. Părţile convin că organele competente ale GoR (cum ar fi MIPE sau Curtea de Conturi a României) vor avea voie să efectueze vizite de monitorizare, verificări sau audituri la nivelul intermediarilor financiari, conform regulilor şi procedurilor entităţilor respective, caz în care vor conveni din timp cu EIF privind o abordare şi o metodologie comune. GoR va informa EIF cu privire la o astfel de vizită de monitorizare, verificare sau audit cu cel puţin şase (6) săptămâni în prealabil şi va furniza EIF domeniul de aplicare al vizitei de monitorizare, verificării sau auditului, iar EIF poate, la discreţia sa, să informeze intermediarul financiar cu privire la o astfel de vizită de monitorizare, verificare sau audit viitoare.

    17. Politica offshore
    17.1. EIF este de acord:
    (a) să nu încheie angajamente cu entităţi încorporate într-o jurisdicţie care, la momentul semnării angajamentului, ar fi o jurisdicţie neconformă; şi
    (b) să se asigure că angajamentul conţine o obligaţie similară celei cuprinse în clauza 17.1(a) de mai sus, prin care intermediari financiari sunt de acord să nu investească în entităţi încorporate într-o jurisdicţie neconformă la momentul investiţiei respective.

    17.2. Părţile convin prin prezenta că o schimbare a statutului unei jurisdicţii într-o jurisdicţie neconformă nu va avea efect asupra angajamentului deja încheiat la momentul unei astfel de modificări.

    18. Modificări
    Modificările la prezentul contract vor fi făcute printr-un instrument scris semnat de un reprezentant autorizat al fiecărei Părţi.

    19. Data intrării în vigoare şi încetare
    19.1. Prezentul contract se va aplica de la data intrării în vigoare şi, cu excepţia cazului în care este reziliat mai devreme în conformitate cu prezenta clauză 19, va rămâne în vigoare până la data programată de reziliere (cu condiţia ca obligaţiile de despăgubire ale GoR în temeiul clauzei 11 să continue să rămână în vigoare fără a aduce atingere rezilierii prezentului contract).
    19.2. EIF va avea dreptul de a rezilia prezentul contract cu efect imediat dacă are loc oricare dintre următoarele evenimente:
    (a) GoR săvârşeşte o încălcare semnificativă a obligaţiilor sale în temeiul prezentului contract şi o astfel de încălcare nu este remediată în totalitate în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la trimiterea de către EIF a unei notificări scrise în acest sens;
    (b) GoR nu efectuează plata primei tranşe sau a oricăreia dintre tranşele ulterioare, după caz, în termen de patruzeci (patruzeci) 40 de zile lucrătoare de la ultima dată la care urmează să fie plătită în conformitate cu termenele de plată respective prevăzute în clauza 3.2;
    (c) a intervenit orice neplată de către GoR a oricărei alte sume datorate de către GoR în temeiul prezentului contract şi o astfel de neplată nu este remediată în totalitate în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la trimiterea de către EIF a unei notificări scrise în acest sens;
    (d) în cazul în care GoR sau orice autoritate publică amendează sau modifică orice legi, reglementări sau acte administrative şi le notifică prompt către EIF, şi o astfel de modificare, în opinia rezonabilă a EIF, după consultarea cu CI, poate avea un impact negativ asupra activităţilor încredinţate EIF în temeiul prezentului contract şi un astfel de impact negativ nu a fost remediat sau încetat în mod satisfăcător pentru EIF în termen de cincizeci (50) de zile lucrătoare de la data la care EIF a înştiinţat în scris GoR în acest sens.

    19.3. GoR va avea dreptul de a rezilia prezentul contract dacă EIF comite o încălcare substanţială a obligaţiilor sale în temeiul prezentului contract ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni care constituie fraudă, neglijenţă gravă sau comportament intenţionat şi o astfel de încălcare nu este remediată în totalitate în termen de cincizeci (50) de zile lucrătoare de la transmiterea de către GoR către EIF a unei notificări scrise în acest sens.
    19.4. Părţile convin, de asemenea, că, în caz de reziliere, EIF poate transmite o notificare scrisă GoR, de la data primirii căreia poate fi iniţiată o perioadă de trei (3) luni, pe parcursul căreia Părţile convin ca REF, toate activele şi pasivele restante legate de REF şi toate contractele de angajament încheiate, dacă există, vor fi transferate către (fie prin cesiune, novaţie sau altfel) sau asumate de către GoR („perioada de transfer“) şi că GoR va îndeplini toate formalităţile relevante pentru a permite un astfel de transfer.
    În special, în acest caz,
    (a) GoR acceptă şi îşi asumă toate drepturile, obligaţiile şi obligaţiile care decurg din angajamente, dacă există, şi este de acord să încheie orice acord de transfer sau documentaţie echivalentă cu EIF, intermediari financiari relevanţi şi/sau fondurile subiacente relevante, după cum este necesar pentru formalizarea transferului acestora către GoR; şi
    (b) soldul fondurilor plătite în contul bancar REF, precum şi orice active rezultate din implementarea angajamentelor, dacă există, vor fi transferate GoR şi, după caz, vor fi creditate într-un astfel de cont bancar, după cum va fi comunicat de GoR către EIF şi contul bancar REF va fi închis; şi
    (c) la sfârşitul perioadei de transfer, EIF va fi eliberat automat de orice răspundere în temeiul prezentului contract şi al angajamentelor, iar prezentul contract va înceta în conformitate cu termenii acestei clauze 19.4.


    19.5. GoR confirmă şi este de acord că, după rezilierea acestui contract, EIF nu va transfera soldul contului bancar REF către GoR până când toate sumele datorate EIF nu au fost plătite integral şi EIF nu mai are nicio obligaţie reală sau eventuală (inclusiv, fără limitare, orice cheltuieli suplimentare neprevăzute) sau expunere în temeiul angajamentelor, cu condiţia ca, cel mai târziu la a doua (2) aniversare a datei programate de reziliere, astfel de sold şi active să fie transferate către GoR minus orice sumă pe care EIF o poate demonstra ca fiind necesară pentru a acoperi o răspundere sau o expunere care atunci există sau este probabil să apară.
    19.6. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 19.4 de mai sus, după rezilierea acestui contract în conformitate cu clauza 19.3, EIF va transfera soldul contului bancar REF către GoR în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care toate sumele datorate EIF în conformitate cu prezentul contract au fost plătite integral.
    19.7. Rezilierea sau expirarea prezentului contract nu va afecta drepturile şi obligaţiile dobândite sau existente ale EIF şi ale GoR la data rezilierii sau expirării, inclusiv, fără a se limita la, drepturile şi obligaţiile acumulate ale EIF şi ale GoR legate de obligaţiile de plată. La rezilierea sau expirarea prezentului contract, acest contract va rămâne în vigoare cu privire la orice răspundere reală sau contingentă (inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli suplimentare neprevăzute şi sume despăgubite) sau expunere în temeiul oricărui angajament, până când orice astfel de răspundere sau expunere a fost anulată sau determinată a fi irecuperabilă şi orice termen de prescripţie aplicabil a expirat şi, în special, EIF va avea dreptul să reţină sumele care pot fi cerute în temeiul prezentului contract pentru plata oricărei sume datorate acestuia sau pentru îndeplinirea oricăror obligaţii acumulate sau contingente în temeiul prezentului contract sau în legătură cu orice angajament.
    19.8. Toate cheltuielile suportate de partea care nu este responsabilă de reziliere vor fi suportate de cealaltă parte şi vor fi:
    19.8.1. reţinute din fondurile disponibile în contul bancar REF în cazul unei rezilieri conform clauzei 19.2; sau
    19.8.2. recuperabile de la EIF în cazul unei rezilieri în conformitate cu clauza 19.3.


    20. Confidenţialitate şi divulgare
    20.1. EIF nu este obligat să dezvăluie GoR sau să ia în considerare informaţii:
    (a) a căror dezvăluire de către acesta către GoR ar fi sau ar putea reprezenta o încălcare a obligaţiei sau a confidenţialităţii faţă de orice altă persoană; sau
    (b) care ajung la cunoştinţa unui angajat, funcţionar sau agent al EIF, dar nu ajung la cunoştinţa efectivă a unei persoane EIF care gestionează REF sau un angajament.

    20.2. Părţile vor păstra în orice moment confidenţialitatea tuturor informaţiilor de natură confidenţială dobândite ca urmare a implicării lor în implementarea prezentului contract, cu excepţia faptului că pot dezvălui astfel de informaţii în oricare dintre următoarele circumstanţe:
    (a) în cazul în care divulgarea este făcută de EIF către angajaţii săi, agenţi, auditori interni sau externi, Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană, Banca Europeană de Investiţii, mandatarii, acţionarii şi orice altă entitate la care face obiectul (inclusiv orice autoritate de supraveghere sau altă autoritate căreia îi este supus);
    (b) atunci când divulgarea este făcută către membrii CI;
    (c) în cazul în care acestea pot avea obligaţia să le dezvăluie prin lege sau regulament sau prin propriile politici privind accesul publicului la informaţii sau atunci când acest lucru este solicitat de autorităţile de reglementare sau fiscale sau de orice instanţă cu jurisdicţie competentă, inclusiv dezvăluirea acestor informaţii către Comisie, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană şi/sau următoarele autorităţi şi organisme române competente, inclusiv (dar fără a se limita la) MIPE şi Curtea de Conturi din România;
    (d) consilierilor lor profesionişti, atunci când este necesar în mod rezonabil pentru prestarea serviciilor lor profesionale, în măsura în care sunt legaţi de o obligaţie de confidenţialitate echivalentă cu prezenta clauză 20 şi partea relevantă garantează celeilalte părţi că consilierii săi profesionişti vor continua să respecte acele obligaţii;
    (e) (în cazul EIF atunci când dezvăluie informaţii referitoare la GoR) oricăruia dintre delegaţii săi şi altor agenţi în temeiul prezentului contract, oricărei contrapărţi de pe piaţă sau oricărui broker (în conformitate cu practica pieţei) în legătură cu tranzacţiile efectuate pentru REF, în toate cazurile numai pentru a asista sau a permite efectuarea corespunzătoare a serviciilor sale în temeiul prezentului contract sau al angajamentului; sau
    (f) către alte părţi în cazul în care dezvăluirea este necesară în scopul efectuării de tranzacţii în legătură cu prezentul contract sau al stabilirii unei relaţii comerciale în vederea unor astfel de tranzacţii.

    20.3. GoR autorizează EIF să furnizeze auditorilor EIF orice informaţii despre REF solicitate de aceştia.

    21. Cesiune
    21.1. Prezentul contract nu poate fi cedat de către GoR sau transferat de acesta (prin cesiune, novaţie sau altfel).
    21.2. Fără a aduce atingere oricărui transfer al angajamentelor către GoR sau către orice entitate desemnată de acesta, în conformitate cu prevederile prezentului contract, EIF poate transfera sau delega toate sau o parte din funcţiile sale, inclusiv toate sau o parte a drepturilor şi obligaţiilor sale în temeiul prezentului contract, către o entitate din cadrul Grupului EIB.

    22. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    22.1. Prezentul contract şi orice obligaţii necontractuale care decurg din sau în legătură cu acesta sunt guvernate de legile din Luxemburg.
    22.2. Părţile se vor strădui să soluţioneze pe cale amiabilă orice dispută sau plângere referitoare la interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului contract, inclusiv existenţa, valabilitatea sau încetarea acestora.
    22.3. În lipsa unei soluţii pe cale amiabilă, părţile convin că instanţele din oraşul Luxemburg vor avea competenţă exclusivă pentru a soluţiona orice dispută în legătură cu prezentul contract.

    23. Renunţarea la imunitate
    23.1. În sensul prezentului contract, GoR renunţă, în beneficiul EIF, la orice imunitate, fie de proces, împotriva executării oricărei hotărâri judecătoreşti sau de altă natură, pe care acesta o poate avea sau activele sale o pot avea în orice jurisdicţie. În special, dar fără limitare, GoR:
    (a) se supune jurisdicţiei instanţelor luxemburgheze în conformitate cu clauza 22.3 de mai sus; şi
    (b) consimte la emiterea oricărui proces împotriva proprietăţii sale pentru executarea unei hotărâri judecătoreşti sau, într-o acţiune in rem, pentru arestarea, reţinerea sau vânzarea oricăruia dintre bunurile sale.

    23.2. Aceste derogări se extind la toate proprietăţile GoR alocate REF.

    24. Notificări
    24.1. Comunicări în scris şi adrese
    Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul contract, orice notificare sau comunicare de către una dintre părţi către oricare alte părţi va fi făcută în scris şi va fi livrată prin poştă recomandată sau e-mail, cu confirmarea transmiterii menţionând clar în subiect „REF“,
    Către GoR:
    Către: Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, dl Dan Vîlceanu
    Adresă: Ministerul investiţiilor şi proiectelor europene, Strada Menuetului 7, Bucureşti, 013713, România
    E-mail: cabinet.ministru@mfe.gov.ro; george.carpusor@mfe. gov.ro
    Către EIF:
    Către: Manager de mandat, Romania Recovery Equity FoF
    Adresa: 37b, av. J.F. Kennedy, L-2968, Luxemburg
    E-mail: ref@eif.org
    O parte va informa în scris celelalte părţi, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice modificare a detaliilor adresei de mai sus. Până la primirea notificării unor astfel de modificări, fiecare parte poate transmite în mod valabil notificarea la ultima adresă notificată în mod corespunzător.

    24.2. Livrare
    (a) Orice comunicare sau document făcut sau livrat de o persoană unei alte persoane în temeiul sau în legătură cu prezentul contract va avea efect numai:
    (i) în cazul unei scrisori, atunci când a fost lăsată la adresa relevantă sau la cinci zile lucrătoare după ce a fost depusă prin poştă într-un plic preplătit adresat acesteia la adresa respectivă; sau
    (ii) în cazul unui e-mail, atunci când este primit efectiv (sau pus la dispoziţie) într-o formă care poate fi citită,
    şi, dacă un anumit departament sau ofiţer este specificat ca parte a detaliilor adresei unei părţi prevăzute în clauza 24.1 (Comunicări în scris şi adrese) de mai sus, dacă este adresată acelui departament sau ofiţer;


    (b) Orice comunicare sau document care intră în vigoare, în conformitate cu paragrafele (i) şi (ii) din clauza 24.2 de mai sus, după ora 17.00, la locul primirii va fi considerată ca fiind efectivă numai în ziua următoare.


    25. Diverse
    25.1. Prezentul contract, inclusiv anexele sale (astfel cum au fost modificate) constituie întregul contract al EIF şi al GoR cu privire la gestionarea REF şi înlocuieşte şi stinge toate înţelegerile, aranjamentele, acordurile, declaraţiile, propunerile sau comunicările între părţile respective, fie scrise sau orale.
    25.2. EIF poate, dar nu va fi obligat, să compenseze orice sumă datorată acestuia de către GoR cu orice sumă plătibilă de către EIF către GoR în temeiul prezentului contract.
    25.3. Ilegalitatea, invaliditatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi a acestui contract nu va afecta legalitatea, valabilitatea sau caracterul executoriu al acestui acord şi nici legalitatea, valabilitatea sau caracterul executoriu al oricărei alte prevederi.
    25.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, încheierea şi livrarea prezentului contract prin semnătură electronică în sensul definit în Regulamentul (UE) 910/214 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă („Regulamentul eIDAS“) şi transmiterea electronică (împreună cu semnătura electronică), inclusiv prin facsimil, Docusign sau altă metodă similară, vor constitui încheierea şi livrarea unui exemplar al prezentului contract de către părţi şi va avea aceeaşi putere şi acelaşi efect ca un original şi va obliga fiecare parte la respectarea termenilor prezentului contract. Fiecare parte este de acord să efectueze orice acţiuni suplimentare rezonabile, după caz, pentru a exprima intenţia de a respecta obligaţiile care îi revin conform prezentului contract. Părţile confirmă că acest contract şi orice informaţie suplimentară relevantă pot fi păstrate sub formă de documentaţie electronică.
    25.5. În măsura în care nu este semnat electronic conform prevederilor anterioare, prezentul contract poate fi încheiat în orice număr de exemplare, iar acesta are acelaşi efect ca şi cum semnăturile separate ale acestor exemplare ar fi pe o singură copie a contractului.
    25.6. În cazul unor discrepanţe între versiunea în limba engleză a prezentului contract şi orice traducere a prezentului contract în limba română, versiunea în limba engleză a acestui contract va prevala.
    Semnatari
    Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    De: Domnul Dan Vîlceanu
    Titlu: Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    Data: 30.12.2021
    EIF
    Fondul European de Investiţii
    De: Pablo Millán Cantero
    Title: Şef de Divizie,
    Equity/Structural Funds & FoF
    Mandate Management
    Data: 29.12.2021
    De: Marcel Müller-Marbach
    Title: Şef de Divizie
    Equity Investments, Legal
    Data: 29.12.2021


    ANEXA A

    STRATEGIA DE INVESTIŢII
    Cu excepţia cazului în care se defineşte altfel în anexa A, cuvintele şi expresiile definite în corpul principal al contractului vor avea acelaşi înţeles atunci când sunt utilizate în prezenta anexă A.
    Strategia de investiţii prezentată mai jos este orientativă şi poate fi modificată din când în când prin decizie a comitetului de investiţii la propunerea oficială a EIF. Părţile sunt de acord să modifice contractul în mod corespunzător.
    Criteriile specifice de eligibilitate pentru intermediarii financiari şi beneficiarii finali vor fi stipulate în AEI în conformitate cu prezentul contract şi în conformitate cu cadrul privind ajutorul de stat, astfel cum este definit mai jos, şi transpus în angajamente semnate cu intermediarii financiari şi fondurile subiacente.
    1. Consideraţii privind piaţa
    Oferta de capital de risc pe piaţa românească rămâne în urma mediei UE. Statisticile publicate de asociaţia europeană InvestEurope a industriei de capital pentru 2019^3 arată o medie a UE de 0,5% în ceea ce priveşte investiţiile de capital privat ca procentaj din PIB, în timp ce România rămâne la jumătate din această cifră (0,25 la sută). Având în vedere PIB-ul în 2019 de 223.000.000.000 EUR^4 companiile româneşti ar fi trebuit să primească un plus de 550.000.000 EUR de investiţii în capitaluri proprii doar în cursul anului 2019 pentru a ajunge la media UE pentru anul respectiv.
    ^3 2019 CEE private equity statistics, Annual activity statistics | Invest Europe.
    ^4 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en.

    O evaluare suplimentară a pieţei este furnizată de Comisia Europeană şi în lucrarea EIB „Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European Union“^5 publicată pe platforma FI-Compass chiar înainte de pandemie. Raportul precizează: „România prezintă un «decalaj de finanţare de capital de risc/PIB» de 4,8%, un procent de IMM-uri care nu reuşesc să obţină finanţare de 2,7% şi un decalaj de finanţare prin capital de risc de 10 miliarde EUR. (..) Această situaţie pare să indice că piaţa de investiţii de capital din România rămâne limitată şi că ar putea fi nevoie de sprijin public atât pe partea ofertei, cât şi pe cea a cererii pentru a ajuta la structurarea acesteia.“
    ^5 Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European Union.pdf (fi-compass.eu).

    Potrivit raportului InvestEurope S1 2020^6, debutul pandemiei a dus în întreaga UE la o scădere a numărului de noi fonduri înfiinţate şi la o reorientare a investiţiilor de la noile companii către consolidarea portofoliilor existente. Nu este surprinzător, în noul mod de a trăi şi de a lucra, investiţiile de tip early stage în TIC au crescut.
    ^6 H1 2020 European Private Equity Activity, https://www.investeurope.eu/research/activity-data/.

    Această criză, totuşi, este şi „o oportunitate, care necesită măsuri de politică adecvate“, potrivit unui sondaj publicat de departamentul de cercetare de piaţă al EIF în februarie 2021, bazat pe răspunsurile a 1.100 de firme de equity şi business angels. Chiar şi pe o piaţă de capital mai dezvoltată decât cea a României sunt necesare programe de sprijin public pentru a aborda principala provocare a accesului la finanţare pentru companii. În ecosistemul de acţiuni româneşti, resursele RRF şi ESIF, gestionate în mod complementar, pot cataliza crearea unui set cuprinzător de fonduri de investiţii, acoperind toate etapele pieţei, de la idei până la redresare şi abordând sectoarele prioritare pe termen mediu şi lung.

    2. Obiectivul de politică
    Asigurarea accesului la finanţare sub formă de capital de risc şi cvasi-capital pentru IMM-uri, companii cu capitalizare medie (companii cu până la 3.000 de angajaţi), inclusiv start-upuri, companii aflate în stadii incipiente, avansate de creştere şi expansiune şi proiecte de infrastructură concentrate, printre altele, pe energia regenerabilă şi eficienţa energetică.

    3. Valoarea investiţiei vizate (suma netă disponibilă pentru investiţii) pentru perioada de angajament
    Din contribuţia angajată, părţile convin să aloce o rezervă pentru costurile şi comisioanele de administrare ale REF de cinci la sută (5%), care poate fi modificată din când în când prin acord între părţi, la propunerea EIF, luând în considerare în special disponibilitatea veniturilor din operaţiuni. Rezerva va fi dedusă din resursele care urmează să fie alocate intermediarilor financiari şi/sau fondurilor subiacente prin intermediul AEI.

    4. Calendarul de implementare
    (a) Aprobările în vederea încheierii unor angajamente finanţate din contribuţia angajată vor fi acordate de către comitetul de investiţii până la sfârşitul perioadei de angajament.
    (b) Angajamentele finanţate din fondurile Legacy pot fi încheiate în perioada de Legacy.
    (c) Investiţiile în beneficiari finali pot fi efectuate de intermediarii financiari şi fondurile subiacente pe întreaga durată a contractului.

    5. Politica de investiţii
    Intermediarii financiari se vor obliga în angajamente ca o sumă cel puţin egală cu suma totală angajată prin REF în fondurile subiacente să fie investită de către aceste fonduri subiacente în beneficiari vizaţi. Sub rezerva criteriilor de eligibilitate specifice care urmează să fie definite în AEI pentru selecţia intermediarilor financiari, aşa cum este cerut şi de către cadrul de ajutor de stat definit mai jos şi, după caz, comunicat EIF de către GoR, pentru ca beneficiarii finali să se califice ca beneficiari vizaţi, este de aşteptat ca aceştia să respecte următoarele criterii de eligibilitate:
    (a) vor fi situaţi în România (adică locul înregistrării sediului central şi/sau sucursalei în care se desfăşoară activitatea finanţată); şi
    (b) se califică drept:
    (i) un „IMM“ conform definiţiei UE (adică micro, întreprinderi mici sau mijlocii, astfel cum sunt definite în conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene din 6 mai 2003 (CE/2003/361), cu modificările ulterioare); sau
    (ii) întreprinderi cu capitalizare medie, definite ca întreprinderi care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderile (dacă există) care deţin control direct sau indirect asupra acestora, au până la 3.000 de angajaţi pe bază de normă întreagă şi nu sunt IMM-uri; sau
    (iii) un proiect de infrastructură care necesită capital pe termen lung legat de construcţia sau dezvoltarea de active fizice în numeroase sectoare, inclusiv, printre altele, energie, transport, comunicaţii, facilităţi industriale şi de servicii, locuinţe, dezvoltări sociale şi tehnologii privind schimbările climatice.


    Investiţiile pot fi efectuate de fonduri prin „Vehicule Holding Intermediare“, definite ca vehicule de tip holding controlate direct sau indirect de fondul subiacent. O investiţie într-un vehicul holding intermediar ar trebui ignorată în sensul limitelor, orientărilor şi restricţiilor de investiţii, iar investiţiile vehiculului holding intermediar ar trebui tratate ca şi cum ar fi investiţii directe efectuate de fondul subiacent.
    Potrivit articolului 9 din Regulamentul RRF, „... proiectele de investiţii pot primi sprijin din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere acelaşi cost“. Astfel, resursele REF pot fi investite într-un fond subiacent într-o manieră complementară alături de alte finanţări ale Uniunii Europene, cum ar fi resursele ESIF sau InvestEU.
    Numărul estimat de beneficiari vizaţi (inclusiv IMM-uri, companii cu capitalizare medie şi proiecte de infrastructură) este de 100. O estimare ilustrativă a sumelor investite într-un beneficiar vizat ar putea fi următoarea (sumele exacte sunt investite în fiecare caz pe baza evaluării specifice):
    (a) 50.000-200.000 EUR pentru start-upuri
    (b) 200.000-3.000.000 EUR pentru creşterea timpurie (early growth)
    (c) 3.000.000-5.000.000 EUR pentru creştere (growth)
    (d) peste 5.000.000 EUR pentru întreprinderi cu capitalizare medie (midcaps)
    (e) 5.000.000-20.000.000 EUR pentru energie regenerabilă

    Tranzacţiile cu beneficiari finali vor fi sub formă de investiţii de capital de risc sau cvasi-capital, după cum sunt definite mai jos:
    • Equity (capital de risc) reprezintă furnizarea de capital, investit direct sau indirect în schimbul dreptului de proprietate total sau parţial şi în care investitorul de capital de risc poate prelua un anumit control al conducerii firmei şi poate distribui profiturile acesteia.
    • Cvasicapitalul, independent de forma sa juridică, este tipul de finanţare care se clasează între capital şi datorie, având un risc mai mare decât datoria senior şi un risc mai mic decât capitalul propriu. Investiţiile de cvasicapital pot fi structurate ca împrumuturi, de obicei negarantate şi subordonate şi, în unele cazuri, pot fi convertite în capital sau ca acţiuni preferenţiale.

    Investiţiile vor fi efectuate în conformitate cu principiul „Do no significant harm“ (a nu se aduce prejudicii semnificative mediului), conform anexei G.

    6. Modalitatea de implementare (a se vedea imaginea asociată)
    (a) Sub rezerva termenilor acestui contract, instrumentele de capital de risc vor fi create pe baza modelului de fond de fonduri (FdF) gestionat de EIF ca entitate desemnată, pe liniile modelului utilizat cu succes pentru instrumentele financiare ESIF.
    (b) FdF este o structură umbrelă gestionată de EIF ca un bloc de finanţare separat (nu este creată o entitate juridică nouă), într-un mod similar instrumentelor financiare finanţate prin fonduri structurale. FdF nu investeşte direct în beneficiarii finali, ci creează un grup de fonduri subiacente gestionate de intermediari financiari selectaţi conform politicilor şi procedurilor EIF printr-un AEI. Fondurile subiacente sunt cele care selectează, participă, adaugă valoare şi vând participaţiile în beneficiarii finali, cum ar fi IMM-urile şi întreprinderile cu capitalizare medie. Veniturile din vânzări sunt rambursate investitorilor, inclusiv FdF.
    (c) În baza aprobării CI, EIF lansează AEI deschise sau închise pentru selectarea intermediarilor financiari (în acest caz, administratori de fond şi fonduri subiacente).
    (d) În urma unui proces de selecţie care cuprinde prima şi a doua evaluare, analiză de tip due diligence aprofundată şi negocieri contractuale, EIF selectează, în conformitate cu propriile proceduri interne, intermediarii financiari cu care semnează angajamente faţă de fonduri subiacente (noi sau existente).
    (e) Se estimează că iniţial (în perioada de angajament) ar putea fi selectaţi aproximativ douăzeci (20) de intermediari financiari. Fondurile subiacente ar putea fi naţionale sau regionale, noi sau existente şi se vor angaja să investească contribuţia REF în România. Nu va fi o cerinţă ca fondurile subiacente sau intermediarii financiari să aibă sediul în România.
    (f) Tipurile de fonduri subiacente şi beneficiari finali pot include, printre altele:
    (i) acceleratoare de antreprenoriat, platforme de crowdfunding sau fonduri de tip business angel;
    (ii) fonduri de capital de risc, private equity, mezanin sau de coinvestiţie şi pot fi noi sau existente şi naţionale sau regionale (cu obligaţia de a investi contribuţia RRF în România);
    (iii) fonduri pre-IPO;
    (iv) fonduri de infrastructură care vizează, de exemplu, proiecte de eficienţă energetică sau de energie regenerabilă; şi
    (v) fonduri de transfer de tehnologie.

    (g) Administratorii de fonduri atrag, de asemenea, participarea privată în fonduri, ţinând cont de nivelul minim cerut de strategia lor şi de cadrul convenit privind ajutorul de stat. În mod normal, administratorii de fonduri investesc ei înşişi în fonduri, pentru alinierea intereselor.
    (h) Construirea portofoliului durează în mod normal cinci (5) ani. A doua jumătate a existenţei fondului este dedicată investiţiilor ulterioare, creării de valoare în companiile din portofoliu şi ieşirii (vânzarea companiilor din portofoliu) cu scopul de a asigura profit investitorilor fondurilor.
    (i) Distribuţia riscului - în general, investitorii publici şi privaţi împărtăşesc acelaşi risc şi recompensă şi deţin acelaşi nivel de subordonare în cadrul aceleiaşi clase de risc în cazul unei structuri de finanţare stratificată. Sunt posibile excepţii în conformitate cu regulile privind Ajutorul de stat.
    (j) Efectul de multiplicare al sumei alocate va fi determinat de tipurile de fonduri subiacente şi de beneficiari finali. În unele investiţii cu risc ridicat este posibil ca niciun investitor privat să nu se alăture (de exemplu, transfer de tehnologie, eficienţă energetică). Astfel, efectul de levier indicativ este de 1,5 ori suma alocată.
    (k) Remuneraţia intermediarilor financiari se stabileşte într-o manieră competitivă şi conform standardelor pieţei.
    (l) EIF, în calitate de administrator al fondului de fonduri, efectuează:
    (i) analize de tip due diligence şi selecţia fondurilor subiacente şi intermediarilor financiari;
    (ii) negocierea şi semnarea angajamentelor;
    (iii) raportarea indicatorilor de performanţă în conformitate cu RRF;
    (iv) gestionarea numerarului corespunzător investiţiilor;
    (v) monitorizarea activităţilor de investiţii; şi
    (vi) managementul portofoliului.

    (m) intermediarii financiari sunt responsabili de:
    (i) analize de tip due diligence la nivelul beneficiarilor finali;
    (ii) investiţii conform criteriilor definite de eligibilitate şi ajutor de stat;
    (iii) sprijin practic pentru antreprenori;
    (iv) adăugarea de valoare companiilor din portofoliu, de exemplu, prin guvernanţa corporativă, networking, participarea la luarea deciziilor (de exemplu, prin consilii de administraţie); şi
    (v) cooperarea cu părţile interesate (inclusiv, dacă este aplicabil, universităţi, asociaţii, acceleratoare etc.).


    7. Cadrul de ajutor de stat
    Normele precise privind ajutorul de stat care guvernează instrumentul vor fi stabilite de către GoR sau direct de către MIPE, în consultare cu Consiliul Concurenţei, prin scheme de ajutor de stat şi/sau de minimis, conform normelor naţionale. În cazul instrumentelor care nu constituie ajutor de stat, oficiul naţional pentru ajutor de stat (Consiliul Concurenţei) va confirma, înainte de implementare, conformitatea submăsurii propuse cu condiţiile relevante. Intermediarii financiari se vor angaja prin contract să furnizeze EIF şi/sau GoR informaţiile necesare pentru ca GoR să îşi respecte obligaţiile de raportare privind ajutorul de stat.

    8. Sectoare restricţionate
    Sectoarele restricţionate ale EIF sunt publicate pe site-ul web al EIF şi/sau sunt modificate din când în când de EIF. Lista sectoarelor restricţionate în vigoare la data prezentului contract este următoarea:
    Intermediarii financiari şi fondurile nu trebuie să investească, să garanteze sau să ofere în alt mod sprijin financiar sau de altă natură, direct sau indirect, companiilor sau altor entităţi:
    (a) a căror activitate comercială constă într-o activitate economică ilegală (adică orice producţie, comerţ sau altă activitate care este ilegală în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile fondurilor sau companiei sau entităţii relevante, inclusiv, fără limitare, clonarea umană în scopul reproducerii);
    (b) care se concentrează în mod substanţial pe:
    (i) producţia şi comerţul cu tutun şi băuturi alcoolice distilate şi produse conexe;
    (ii) finanţarea producţiei şi comerţului cu arme şi muniţii de orice fel, înţelegându-se că această restricţie nu se aplică în măsura în care astfel de activităţi fac parte sau sunt accesorii politicilor explicite ale Uniunii Europene;
    (iii) cazinouri şi întreprinderi echivalente;
    (iv) cercetarea, dezvoltarea sau aplicaţiile tehnice referitoare la programe sau soluţii de date electronice, care:
    A. vizează în mod specific:
    1) sprijinirea oricărei activităţi incluse în Sectoarele restricţionate ale EIF menţionate mai sus;
    2) jocuri de noroc pe internet şi cazinouri online; sau
    3) pornografie;

    sau care:
    B. au scopul de a permite oricui ca, în mod ilegal:
    1) să intre în reţele electronice de date; sau
    2) să descarce date electronice;


    (v) producţia de energie pe bază de combustibili fosili şi activităţile conexe, după cum urmează:
    A. extracţia, prelucrarea, transportul şi depozitarea cărbunelui;
    B. explorarea şi producţia de petrol, rafinare, transport, distribuţie şi depozitare;
    C. explorarea şi producerea gazelor naturale, lichefierea, regazificarea, transportul, distribuţia şi stocarea;
    D. generarea de energie electrică care depăşeşte Standardul de performanţă al emisiilor (adică 250 de grame de CO_2e per kWh de energie electrică) aplicabil centralelor electrice şi de cogenerare pe combustibili fosili şi centralelor geotermale şi hidroelectrice cu rezervoare mari;

    (vi) industrii mari consumatoare de energie şi/sau cu emisii mari de CO_2, după cum urmează:
    A. fabricarea altor substanţe chimice de bază anorganice (CAEN 20.13);
    B. fabricarea altor substanţe chimice organice de bază (CAEN 20.14);
    C. fabricarea îngrăşămintelor şi a compuşilor cu azot (CAEN 20.15);
    D. fabricarea materialelor plastice în forme primare (CAEN 20.16);
    E. fabricarea cimentului (CAEN 23.51);
    F. fabricarea fierului şi oţelului de bază şi a feroaliajelor (CAEN 24.10);
    G. fabricarea de ţevi, profile tubulare şi fitinguri aferente, cu oţel (CAEN 24.20);
    H. fabricarea altor produse care implică iniţial prelucrarea oţelului (CAEN 24.30, inclusiv 24.31-24.34);
    I. producţia de aluminiu (CAEN 24.42);
    J. fabricarea de aeronave cu combustibil convenţional şi de maşini aferente (subactivitatea CAEN 30.30);
    K. transportul aerian cu combustibil convenţional şi aeroporturile şi activităţile de servicii anexe transportului aerian cu combustibil convenţional (subactivităţile CAEN 51.10, 51.21 şi 52.23).    Fără a aduce atingere celor de mai sus, investiţiile în sectoarele menţionate la pct. (vi) lit. a)-k) sunt permise în cazul în care intermediarul financiar confirmă că tranzacţiile specifice beneficiarului final fie (i) se califică drept investiţii durabile din punct de vedere ecologic, aşa cum sunt definite în „Taxonomia UE pentru activităţi durabile“ (Regulamentul (UE) 2020/852, ca modificate periodic şi astfel cum sunt completate de criteriile tehnice stabilite în „Actele delegate de taxonomie ale UE“ (Regulamentele delegate (UE) ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 sau viitoarele acte delegate de taxonomie, cu modificările periodice; respectiv) sau (ii) sunt eligibile în conformitate cu criteriile EIF pentru acţiunea climatică şi sustenabilitatea mediului (CA&ES) pentru finanţarea ecologică.
    Conform politicii sale interne, EIF aplică restricţii suplimentare fondurilor cu strategii de îndatorare/împrumut care au în vedere emiterea de împrumuturi pentru finanţarea activelor identificate în mod specific.
    Atunci când acordă sprijin pentru finanţarea cercetării, dezvoltării sau aplicaţiilor tehnice referitoare la:
    (vii) clonarea umană în scopuri de cercetare sau terapeutice; şi
    (viii) organisme modificate genetic („OMG“)

    EIF va solicita din partea intermediarilor financiari o asigurare adecvată şi specifică cu privire la controlul aspectelor legale, de reglementare şi etice legate de astfel de clonări umane în scopuri de cercetare sau terapeutice şi/sau OMG-uri.


    ANEXA B

    ORIENTĂRI DE TREZORERIE
    1. GoR şi EIF confirmă că, în implementarea REF în temeiul prezentului contract, EIF are dreptul de a gestiona fondurile plătite periodic în contul REF respectiv, în conformitate cu regulile şi procedurile interne ale EIF. Termenul „fonduri de trezorerie“ înseamnă toate fondurile depuse din când în când în contul REF minus (i) orice sume care au fost plătite în scopul REF sau în orice alt scop în conformitate cu prezentul contract şi (ii) orice sume care ar trebui menţinute în contul REF în scopuri de lichiditate, în fiecare caz, aşa cum este estimat de EIF.
    2. EIF ia, de îndată ce este posibil în mod rezonabil, măsurile necesare pentru a permite gestionarea fondurilor de trezorerie prin intermediul băncii de trezorerie.
    3. În acest scop şi în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne, EIF va utiliza una sau mai multe bănci de trezorerie autorizate în mod corespunzător să opereze în cadrul Uniunii Europene, având cel puţin ratingul de trezorerie necesar.
    4. Pentru a evita orice dubiu, fondurile de trezorerie pot fi investite numai în depozite la termen şi apel, în conformitate cu normele şi procedurile interne ale EIF şi cu o bună gestiune financiară.
    5. Banca trezoreriei trebuie să aibă un rating minim obligatoriu („ratingul de trezorerie necesar“) pentru ratingul pe termen lung/scurt de Baa1/P-2 de la Moody’s (sau orice rating echivalent eliberat de Standard & Poor’s şi/sau Fitch Ratings).

    ANEXA C

    POLITICA DE RISC A REF
     PARTEA

    Introducere
    Prezenta anexă include principalii factori de risc şi mecanisme de control al riscului pentru tranzacţiile de capital de risc cu intermediarii financiari în cadrul prezentului contract. Aceasta este destinată să ofere cadrul pentru gestionarea contractului din perspectivă de risc, în lumina obiectivelor REF şi a strategiei de investiţii stabilite în anexa A (Strategia de investiţii). Pentru a evita orice dubiu, modificarea REF poate necesita o completare, actualizare şi/sau modificare a prezentului apendice.
    Înainte de a decide să încheie acest contract sau să actualizeze, să completeze şi/sau să modifice Strategia de investiţii, dacă este cazul, GoR ar trebui să ia în considerare cu atenţie toate informaţiile disponibile, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţiile prezentate în prezenta anexă, astfel cum a fost actualizat, completat şi/sau modificat. Factorii de risc expuşi în prezenta nu sunt exhaustivi. Pot exista şi alte riscuri pe care GoR ar trebui să le considere, care sunt relevante pentru propriile circumstanţe particulare sau în general.
    În conformitate cu obiectivul său de a aborda decalajele pieţei în cazul în care operatorii comerciali singuri nu satisfac pe deplin nevoile beneficiarilor finali, este de aşteptat ca REF să îşi asume un nivel semnificativ de risc. În consecinţă, REF poate suferi un anumit nivel de pierderi şi, prin urmare, poate să nu atingă o sustenabilitate financiară deplină.
    Pierderile reale suportate de REF vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) obiectivele REF, mediul macroeconomic, parametrii produsului şi intermediarii financiari selectaţi pentru implementare.
    EIF se va concentra, în contextul procesului de selecţie şi de due diligence, în primul rând, în cazul instrumentelor de capital de risc, pe următoarele elemente:
    (a) evaluarea obiectivului intermediarului financiar şi a strategiei de investiţii propuse în contextul obiectivelor REF, precum şi luând în considerare mediul macroeconomic şi disponibilitatea oportunităţilor de investiţii pe segmentul de piaţă vizat;
    (b) evaluarea profilului echipei de manageri a intermediarului financiar, a stabilităţii şi a capacităţii de a implementa strategia de investiţii propusă. Capacitatea echipei de a procura tranzacţii în geografia vizată a intermediarilor financiari, precum şi de a atrage finanţare privată pentru intermediarul financiar (acolo unde este necesar). Evaluarea alinierii intereselor echipei de manageri a intermediarului financiar cu investitorii în intermediarul financiar;
    (c) palmaresul şi alte experienţe ale echipei intermediarului financiar relevante pentru strategia de investiţii propusă.

    Fără a aduce atingere celor de mai sus, riscul REF poate fi controlat într-o oarecare măsură atât la nivelul contrapărţii, cât şi la nivel de portofoliu prin stabilirea unor criterii minime pentru o contraparte acceptabilă, precum şi a unor criterii care limitează riscul portofoliului.
    În acest sens, implementarea mecanismelor de atenuare a riscurilor introduce un compromis implicit între capacitatea de a distribui fondurile către beneficiarii finali într-o manieră rapidă şi nivelul riscului de contrapartidă şi de portofoliu asumat de REF. În plus, există un compromis implicit între criteriile care limitează riscul portofoliului şi obiectivul general al REF de îmbunătăţire a disponibilităţii şi condiţiilor de finanţare pentru beneficiarii finali prin implementarea REF.
    EIF va publica AEI pentru evaluarea şi selectarea intermediarilor financiari adecvaţi (contrapărţi) în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne şi în cadrul de risc al REF, aşa cum este menţionat în partea a II-a prezentei anexe F.
    REF va fi implementat de EIF, aplicând propriul său raţionament profesional şi grija cuvenită. Implementarea instrumentului financiar va lua în considerare o serie de factori relevanţi, inclusiv, printre altele, condiţiile economice şi de piaţă generale şi orice focalizare specifică pe care o pot avea anumite tranzacţii. Având în vedere contextul actual, mai precis pandemia SARS-CoV-2, implementarea REF poate fi afectată în ceea ce priveşte valoarea fondurilor plătite către intermediarii financiari şi/sau viteza de plată a fondurilor subiacente.
    GoR confirmă şi este de acord cu descrierile produselor prezentate în anexa A (Strategia de investiţii), termenii acestora şi riscurile asociate acestora pentru REF. În special, GoR ia la cunoştinţă de factorii de risc menţionaţi mai jos şi este de acord că orice astfel de riscuri vor fi suportate în întregime de REF.
     PARTEA

    Factori de risc şi cadrul pentru instrumentele de capital de risc
    1) Factori de risc specifici REF
    Este de aşteptat ca REF să îşi asume un nivel semnificativ de risc, proporţional cu rolul său de a aborda decalajele percepute de pe piaţă în cazul în care operatorii comerciali nu acoperă singuri pe deplin nevoile beneficiarilor finali. Instrumentul are potenţialul de a suferi pierderi semnificative.
    Tranzacţiile de capital de risc (inclusiv cvasicapital) cu intermediari financiari în cadrul REF vor fi implementate de EIF, aplicând propriul raţionament profesional şi grija cuvenită. Cu toate acestea, pentru a atinge obiectivele REF, astfel cum sunt stabilite în „Strategia de investiţii“, EIF poate fi nevoit să se abată de la criteriile sale standard de investiţii comerciale şi să accepte condiţii precum:
    (a) administratorii de fonduri mai riscanţi (de exemplu, manageri, inclusiv echipele debutante, cu un istoric mai scurt sau mai puţin relevant decât este acceptat de obicei);
    (b) tranzacţii în condiţii care de obicei nu sunt acceptate de investitorii privaţi independenţi (de exemplu, luarea unei poziţii majoritare în fonduri, oferirea potenţială de stimulente altor investitori, operarea într-o zonă geografică foarte restrânsă etc.);
    (c) administratori de fonduri cu o strategie de investiţii suboptimă din punct de vedere comercial (de exemplu, dimensiuni reduse ale fondurilor, lipsă de diversitate din cauza concentrării geografice foarte înguste, perioade scurte de investiţie).

    Pierderile reale, dacă vor exista, suportate de REF vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) performanţa administratorului fondului, nivelul de dezvoltare al pieţelor relevante de capital privat, mediul macroeconomic, parametrii produsului şi stimulentele încorporate pentru investitori privaţi, dacă există. Aceste pierderi nu pot fi prevăzute cu niciun grad de acurateţe, dar se presupune că plafonul teoretic pentru pierderi este de până la valoarea totală a investiţiei în REF.

    2) Riscul de eligibilitate
    Tranzacţiile de capital de risc încheiate de un fond subiacent cu beneficiari finali trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate care vor fi stabilite în special în angajament relevant. Aceste criterii de eligibilitate sunt determinate pe baza REF şi a considerentelor comerciale. Nerespectarea acestor criterii de eligibilitate are consecinţe diferite în funcţie de circumstanţe.
    Angajamentele vor include anumite prevederi al căror obiectiv va fi de a oferi remedii adecvate pentru protejarea interesului EIF şi REF în fondurile subiacente atunci când o tranzacţie cu beneficiarii finali nu respectă sau nu mai respectă criteriile de eligibilitate convenite, după caz. Cu toate acestea, caracteristicile inerente ale tranzacţiilor de capital de risc înseamnă că recuperarea sumelor investite nu este garantată şi rămâne supusă în special aplicării clauzelor negociate cu intermediarul financiar şi a legii aplicabile. În plus, exercitarea de către EIF a drepturilor sale cu privire la intermediarul financiar este limitată de drepturile pe care orice investitor le poate exercita faţă de intermediarul financiar şi/sau orice alt acţionar faţă de beneficiarul final respectiv, în temeiul legii, în special al dreptului societăţilor comerciale.
    GoR confirmă şi este de acord că astfel de riscuri vor fi suportate în întregime de REF şi că EIF nu va fi responsabil în niciun fel pentru nicio consecinţă a oricărei cheltuieli care este considerată neeligibilă în astfel de circumstanţe.

    3) Risc de neabsorbţie
    În pofida tuturor eforturilor rezonabile de promovare a instrumentului, intermediarii financiari ar putea să nu fie în măsură, din motive şi condiţii de piaţă (adică scăderea substanţială demonstrată a cererilor de investiţii eligibile de la beneficiarii finali), să finalizeze construirea portofoliului de investiţii eligibile.

    4) Risc aferent contului bancar REF
    Guvernul confirmă şi este de acord că orice pierdere suferită de REF care rezultă din (1) neîndeplinirea obligaţiilor, insolvenţa sau frauda oricărui agent, bănci (banca de trezorerie a REF) sau alte terţe părţi implicate în gestionarea trezoreriei sau (2) aplicarea dobânzilor negative asupra activelor REF va fi suportată în întregime de REF şi că EIF nu va fi responsabil în niciun fel pentru nicio consecinţă.

    5) Factori generali de risc ai capitalului de risc
    Factori generali de risc pentru instrumentele financiare de capital de risc (inclusiv cvasicapital) includ sau se referă la pieţele de capital, ratele de schimb valutar, ratele dobânzii, riscul de credit, riscul de contrapartidă, volatilitatea pieţei, riscurile politice, printre altele. Lista factorilor de risc prezentată mai jos nu este exhaustivă. Alte riscuri pot apărea pentru o anumită investiţie.
    (a) Nu se poate oferi nicio asigurare că un intermediar financiar va avea succes în obţinerea de investiţii adecvate sau, dacă se fac astfel de investiţii, că obiectivele intermediarului financiar vor fi atinse. Investitorii trebuie să se bazeze în întregime pe raţionamentul consiliului de administraţie, al comitetului de investiţii şi al consilierului, după caz, al intermediarului financiar în ceea ce priveşte selecţia şi achiziţia de investiţii.
    (b) Investiţia într-un fond subiacent gestionat de un intermediar financiar necesită un angajament pe termen lung, fără siguranţa rentabilităţii. Multe dintre investiţiile făcute de fondurile subiacente vor fi foarte ilichide şi nu poate exista nicio asigurare că un fond subiacent va putea dispune de astfel de investiţii în timp util. Deşi investiţiile efectuate de un fond subiacent pot genera anumite venituri, returnarea capitalului şi realizarea de câştiguri, dacă există, dintr-o investiţie vor avea loc, în general, numai la dispoziţia sau refinanţarea parţială sau completă a unei astfel de investiţii. Deşi o investiţie poate fi vândută în orice moment, nu este de aşteptat ca aceasta să aibă loc înainte de un număr de ani de la realizarea investiţiei.
    (c) Fiecare investitor trebuie să fie pregătit să suporte riscul economic al unei investiţii cel puţin pe durata de viaţă a unui fond subiacent.
    (d) În general, un investitor într-un fond subiacent nu poate retrage nicio sumă din acel fond subiacent şi nu poate reduce valoarea angajamentelor sale. În funcţie de legislaţia aplicabilă, transferul de acţiuni şi/sau angajamente într-un fond subiacent poate fi supus acordului prealabil scris al administratorului fondului sau chiar al celorlalţi investitori.
    (e) Investitorii care subscriu pentru acţiuni şi/sau angajamente la închiderile ulterioare vor participa la investiţiile existente, diluând acţiunile investitorilor existenţi în acestea.
    (f) Un intermediar financiar va efectua investiţii pe baza estimărilor sau proiecţiilor ratelor interne de rentabilitate şi rentabilităţii curente, care, la rândul lor, se vor baza, printre alte considerente, pe ipoteze privind performanţa portofoliului, suma şi condiţiile de finanţare disponibile, precum şi modul şi momentul dispoziţiilor, inclusiv posibilele strategii de recuperare a activelor şi de remediere, toate fiind supuse unei incertitudini semnificative. În plus, pot apărea evenimente sau condiţii care nu au fost anticipate şi pot avea un efect semnificativ asupra ratei efective de rentabilitate realizate pentru investiţiile relevante. Investitorii nu au nicio asigurare că le va fi returnat orice capital.
    (g) Nu poate exista nicio asigurare că operaţiunile unui fond subiacent vor fi profitabile, că un intermediar financiar sau un fond subiacent va putea evita pierderile sau că numerarul din operaţiunile unui fond subiacent va fi disponibil pentru distribuire către investitori.
    (h) Succesul activităţilor unui intermediar financiar şi ale unui fond subiacent poate fi afectat de condiţiile economice şi de piaţă generale, cum ar fi ratele dobânzii, disponibilitatea creditului, ratele inflaţiei, incertitudinea economică, modificările legilor şi circumstanţele politice naţionale şi internaţionale. Aceşti factori pot afecta nivelul şi volatilitatea preţurilor titlurilor de valoare şi lichiditatea titlurilor de valoare deţinute de fondul subiacent.
    (i) Volatilitatea sau lichiditatea neaşteptată ar putea afecta profitabilitatea unui fond subiacent sau ar putea duce la pierderi.
    (j) Nu există nicio asigurare că un fond subiacent va putea să investească integral sumele angajate faţă de acesta sau că vor fi identificate oportunităţi de investiţii adecvate care să satisfacă strategia sa de investiţii. Dacă un fond subiacent nu este în măsură să investească sumele angajate de investitori, rentabilitatea potenţială pentru investitori ar putea fi redusă semnificativ.
    (k) Funcţionarea unui fond subiacent şi consecinţele fiscale ale unei investiţii în fondul subiacent sunt afectate în mod substanţial de o gamă largă de cerinţe şi reglementări legale, precum şi de efectuarea uneia sau a unui număr mic de investiţii sau de legi, inclusiv legile fiscale ale oricărei jurisdicţii în care un fond subiacent poate fi organizat, format sau încorporat.
    (l) Un intermediar financiar poate intra în domeniul de aplicare al Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiţii alternative („AIFMD“). În conformitate cu AIFMD, intermediarul financiar ar trebui să respecte cerinţe, cum ar fi, printre altele, obligaţiile depozitarului şi evaluarea activelor intermediarului financiar. Fondul subiacent ar fi, de asemenea, supus unor cerinţe suplimentare de raportare. Fondul subiacent poate suporta costuri suplimentare de exploatare ca urmare a acestor cerinţe, care pot afecta randamentul real al fondului subiacent sau al REF.

    Prin urmare, disponibilitatea GoR de a accepta aceste riscuri este o condiţie prealabilă pentru implementarea instrumentelor financiare de capital de risc şi cvasicapital. Acceptarea riscurilor este efectiv o acceptare a unui potenţial compromis între rentabilitate şi impactul de politică, permiţând urmărirea obiectivelor politicii stabilite în anexa A („Strategia de investiţii“).
    GoR recunoaşte şi confirmă prin prezenta înţelegerea şi acceptarea faptului că implementarea REF conform prezentului contract va implica un nivel semnificativ de risc, poate să nu atingă sustenabilitatea financiară deplină şi poate suporta un nivel de pierderi, aşa cum este menţionat mai sus.


    ANEXA D

    MONITORIZARE
    1. General
    1.1. Verificările de monitorizare vor fi efectuate în conformitate cu regulile şi procedurile EIF.
    1.2. Se efectuează o vizită de monitorizare sau o analiză documentară la sediul EIF pe toată durata fiecărui angajament.
    1.3. În contextul punctului 6 din raportul de progres, astfel cum este prevăzut în anexa E, EIF va furniza informaţii cu privire la:
    (a) data activităţilor de monitorizare efectuate;
    (b) tipurile de constatări identificate; şi
    (c) stadiul constatărilor identificate.
    Forma acestor informaţii va fi inclusă în raportul de progres (anexa E).


    2. Monitorizarea beneficiarilor finali
    2.1. EIF poate fi obligat, în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne şi în special în cazurile în care se suspectează un comportament fraudulos, să efectueze controale de monitorizare la nivelul beneficiarilor finali.
    2.2. Monitorizarea de către EIF se referă la următoarele:
    (a) în timpul implementării REF, să monitorizeze conformitatea beneficiarilor finali cu contractul de angajament;
    (b) în măsura cerută de normele privind ajutoarele de stat sau de autorităţile naţionale, să verifice dacă documentele justificative sunt păstrate timp de 10 (zece) ani de la data la care ajutorul a fost acordat (cu excepţia cazului în care o altă perioadă este indicată în normele finale privind ajutorul de stat emise de GoR, în conformitate cu clauza 13.2) cu privire la finanţarea pusă la dispoziţia beneficiarilor finali, pentru a furniza dovezi privind utilizarea fondurilor în scopurile prevăzute, inclusiv eligibilitatea cheltuielilor în conformitate cu prevederile prezentului contract.    ANEXA E

    RAPORT DE PROGRES
    Raportul de progres va conţine:
    1. un rezumat al beneficiarilor finali de la înfiinţare [numele, locaţia sediului central (localitate, judeţ), locaţia investiţiei/ punctul de prezenţă relevant, cifra de afaceri, numărul de angajaţi, codul CAEN al investiţiei, codul CAEN principal al entităţii în care s-a investit]; dacă beneficiarul final este un IMM, întreprindere cu capitalizare medie sau un proiect de infrastructură;
    2. sume totale aprobate de CI pentru angajament faţă de intermediarii financiari de la înfiinţare;
    3. suma totală plătită către REF şi suma totală transferată de la REF către beneficiarii finali şi EIF;
    4. suma totală de sprijin investită în beneficiarii finali, de asemenea, comisioanele de administrare şi comisioanele de performanţă suportate sau comisioanele de administrare şi comisioanele de performanţă plătite;
    5. un rezumat al performanţei REF, inclusiv progresul înfiinţării acestuia;
    6. suma totală a dobânzii şi oricăror alte câştiguri financiare generate prin sprijinul disponibil din contribuţia angajată şi detaliile resurselor programului rambursate REF din investiţiile realizate;
    7. un raport financiar care conţine un bilanţ şi o situaţie de profit şi pierdere pentru REF;
    8. un rezumat al activităţilor de monitorizare desfăşurate;
    9. un raport privind respectarea principiului „Do no significant harm“ (a nu prejudicia în mod semnificativ mediul) (anexa G); şi
    10. un raport de trezorerie cu privire la fondurile de trezorerie.


    ANEXA F

    FORMA CERERILOR SCRISE
    Forma de cerere scrisă iniţială
    De la: Fondul European de Investiţii
    Către: Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    Data: [●]
    Stimaţi domni,
    Contract de finanţare între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii
    data [●] („contractul“)
    1. Ne referim la clauza 3.2 din contract. Acest document constituie cererea scrisă. Termenii definiţi în contract vor avea acelaşi înţeles în această cerere scrisă, cu excepţia cazului în care sunt definiţi altfel în prezentul document.
    2. Vă solicităm prin prezenta să plătiţi o sumă de [●] EUR („Tranşa“), în contul bancar REF (IBAN, BIC), în termen de cincizeci (50) de zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise.
    3. Vă reamintim că nerespectarea acestei cereri scrise în timp util ar permite rezilierea cu motiv a contractului în conformitate cu clauza 19.2 a contractului.
    Cu stimă,
    …......................................
    (semnatar autorizat pentru Fondul European de Investiţii)
    Forma de cerere scrisă ulterioară
    De la: Fondul European de Investiţii
    Către: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România
    Data: [●]
    Stimaţi domni,
    Contract de finanţare între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii
    data [●] („contractul“)
    1. Ne referim la clauza 3.2 din contract. Acest document constituie cererea scrisă. Termenii definiţi în contract vor avea acelaşi înţeles în această cerere scrisă, cu excepţia cazului în care sunt definiţi altfel în prezentul document.
    2. În conformitate cu clauza 3.3 [şi pe baza notificării primite la [ ]], vă solicităm prin prezenta să plătiţi o sumă de [●] EUR („Tranşa“), în contul bancar REF, în termen de cincizeci (50) de zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise.
    3. Vă reamintim că nerespectarea acestei cereri scrise în timp util ar permite rezilierea cu motiv a contractului în conformitate cu clauza 17.2. a contractului.
    Cu stimă,
    ..................................
    (semnatar autorizat pentru Fondul European de Investiţii)

    ANEXA G

    APLICAREA PRINCIPIULUI „DO NO SIGNIFICANT HARM“
    1. În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (d) şi cu anexa V, criteriul 2.4, din Regulamentul (UE) 2021/241, este de aşteptat ca PNRR să asigure că nicio măsură pentru implementarea reformelor şi a proiectelor de investiţii incluse în PNRR nu dăunează semnificativ obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului („Regulamentul Taxonomiei“) (principiul „do no significant harm“).
    2. În conformitate cu îndrumările tehnice furnizate în Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări tehnice privind aplicarea principiului DNSH în cadrul RRF“, GoR a furnizat dovezi şi asigurări că măsurile pentru punerea în aplicare a reformele şi proiectele de investiţii incluse în PNRR, inclusiv REF, nu vor conduce la un prejudiciu semnificativ pentru niciunul dintre cele şase obiective de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind Taxonomia, şi anume atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi marine, economia circulară, prevenirea şi controlul poluării şi protecţia şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor.
    3. Aplicarea principiului „do no significant harm“ se va face în conformitate cu CID, aplicând în mod preliminar următoarele criterii de eligibilitate, care vor fi detaliate în termenii de referinţă care vor face parte din apelul (apelurile) pentru expresii de interes:
    • aplicarea „Comunicării Comisiei privind orientări tehnice referitoare la evaluarea durabilităţii pentru Fondul InvestEU“ din 14.04.2021, cu precădere a capitolului 3 referitor la finanţarea intermediată;
    • verificarea operaţiunilor în ceea ce priveşte lista activităţilor excluse prevăzută la anexa V, punctul B din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017;
    • verificarea operaţiunilor în ceea ce priveşte lista sectoarelor restricţionate de către EIF, în conformitate cu alineatul 8 „Sectoare restricţionate“ din anexa A la prezentul contract;
    • alte criterii relevante agreate de părţi.


    ANEXA H

    REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI DE INVESTIŢII
    1. Acest document stabileşte regulamentul de procedură pentru funcţionarea CI în conformitate cu clauza 7.4 din prezentul contract. Orice termen folosit cu majuscule în prezenta anexă H va avea acelaşi înţeles care i se atribuie în cadrul Contractului.
    2. CI va consta din cinci (5) membri cu drept de vot care, în opinia GoR, au experienţă relevantă de cel puţin trei (3) ani, care vor fi desemnaţi prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor. La prima reuniune, CI îşi va desemna preşedintele dintre aceşti membri. În cazul în care preşedintele nu poate participa la o reuniune, el/ea indică cine dintre ceilalţi membri (inclusiv supleanţii desemnaţi în conformitate cu secţiunea 6 de mai jos) va fi Preşedintele pentru o astfel de reuniune sau membrii prezenţi vor desemna un preşedinte ad-hoc pentru o astfel de reuniune.
    3. EIF are dreptul de a desemna până la doi (2) dintre funcţionarii sau reprezentanţii săi care să participe la sesiunile CI în calitate de observatori fără drept de vot. De asemenea, GoR poate desemna doi (2) reprezentanţi care să participe la reuniunile CI în calitate de observatori fără drept de vot.
    4. Cvorumul necesar pentru a avea o reuniune a CI valabil constituită este de cel puţin majoritatea membrilor cu drept de vot şi un (1) observator din EIF. Odată atins cvorumul, deciziile CI vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor cu drept de vot ai CI prezenţi. În caz de egalitate de voturi, propunerea în cauză se consideră respinsă.
    5. GoR va putea, în orice moment, să înlăture membrii şi/sau supleanţii nominalizaţi de acesta, conform regulilor şi procedurilor proprii. GoR va comunica imediat în scris către EIF numele şi datele de contact ale membrilor înlocuitori.
    6. Fiecare parte va putea, dar nu va fi obligată, să numească, de asemenea, un supleant pentru fiecare dintre membrii sau, respectiv, observatorii desemnaţi de aceasta.
    7. În cazul în care funcţia unui membru se eliberează din orice motiv (de exemplu, demisia, demiterea, decesul etc.), partea care a numit un astfel de membru va numi (dar nu va fi obligată în ceea ce priveşte supleanţii), fără întârzieri nerezonabile, un nou membru (cu drept de vot în cazul în care postul vacant este cel al unui membru cu drept de vot) pentru restul mandatului membrului înlocuit, comunicând celeilalte părţi numele (numele) şi datele de contact ale membrului înlocuitor către cealaltă parte. CI va continua să funcţioneze şi să-şi poată îndeplini sarcinile chiar şi în absenţa unei astfel de înlocuiri (caz în care, pentru a evita orice dubiu, CI poate funcţiona cu un număr redus de membri, în conformitate cu cerinţele de cvorum).
    8. În cazul în care funcţia de preşedinte este vacantă, CI, la şedinţa imediat următoare, va numi un nou preşedinte dintre membrii cu drept de vot desemnaţi de GoR, pentru restul mandatului preşedintelui înlocuit.
    9. Observatorii nu vor avea drept de vot. Cu toate acestea, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament de procedură, aceştia vor primi aceleaşi informaţii scrise cu privire la chestiunile discutate şi/sau hotărâte de CI, precum şi procesele-verbale ale fiecărei reuniuni ca şi membrii cu drept de vot şi supleanţii acestora.
    10. CI se întruneşte la cererea EIF sau a oricăruia dintre membrii săi. CI se întruneşte cel puţin o dată pe an pe durata contractului.
    11. Secretariatul (acţionând la cererea EIF sau a oricărui membru al CI) convoacă fiecare reuniune a CI trimiţând o convocare scrisă tuturor membrilor (inclusiv supleanţilor) şi observatorilor prin e-mail, la adresa specificată în notificarea de numire a fiecărui membru, precum şi prin comunicarea către EIF. O astfel de convocare, împreună cu ordinea de zi relevantă, va fi trimisă cu cel puţin zece (10) zile lucrătoare înainte de data programată a şedinţei. Reuniunile pot avea loc cu un preaviz mai scurt dacă toţi membrii cu drept de vot şi observatorul (observatorii) desemnat de EIF sunt de acord în scris. Orice documentaţie relevantă va fi trimisă membrilor cu drept de vot (şi supleanţilor) şi observatorilor cu zece (10) zile lucrătoare înainte de reuniunea relevantă. Totuşi, dacă şedinţa se ţine cu un preaviz mai scurt de zece (10) zile lucrătoare, orice documentaţie va fi trimisă/predată, cel târziu, cu trei (3) zile lucrătoare înainte de reuniune. Punctele de pe ordinea de zi pot fi adăugate direct la reuniune dacă toţi membrii cu drept de vot şi observatorul (observatorii) desemnat de EIF sunt de acord. Prevederile clauzei 24 (Notificări) din prezentul contract se vor aplica mutatis mutandis la comunicarea şi livrarea notificărilor scrise de către secretariat. Reuniunile vor avea loc la Bucureşti sau în orice alt loc convenit de preşedinte cu EIF, la adresa, data şi ora indicate periodic de către preşedinte. Membrii, supleanţii şi observatorii au dreptul de a participa prin conferinţă sau apel video şi vor fi consideraţi prezenţi atât timp cât preşedintele este satisfăcut cu privire la identitatea persoanei în cauză.
    12. În scopul aprobării oricărei operaţiuni cu intermediarii financiari (pentru încheierea unui angajament cu un intermediar financiar şi/sau un fond subiacent), secretariatul va include în şedinţă documentaţia, în conformitate cu alin. 11 de mai sus, un memorandum de investiţii, care cuprinde in mod orientativ următoarele elemente:
    (a) informaţii generale despre intermediarul financiar propus (în special experienţa şi expertiza echipei);
    (b) Strategia de investiţii a fondului subiacent;
    (c) motivarea propunerii unui angajament REF în fondul subiacent respectiv;
    (d) dimensiunea operaţiunii (alocarea propusă de la REF către fondul subiacent respectiv);
    (e) termenii şi condiţiile principale (de exemplu, durata fondului subiacent, perioada de investiţie, costurile şi comisioanele estimate de administrare); şi
    (f) timpul estimat pentru încheierea angajamentului.

    13. CI poate aproba operaţiunile propuse cu intermediarii financiari la reuniunea(ile) respectivă(e), în conformitate cu alin. 16 mai jos. De asemenea, CI este îndreptăţit să ia decizii prin procedură scrisă. Textul rezoluţiei relevante va fi propus de secretariat. Preşedintele sau secretariatul, după caz, va distribui propunerea de rezoluţie şi orice documentaţie (care, în cazul propunerilor de operaţiuni cu intermediarii financiari, va include memorandumul de investiţii în conformitate cu alin. 12 de mai sus) relevante membrilor cu drept de vot şi observatorilor CI, iar termenul-limită pentru votarea oricărei propuneri de rezoluţie va fi de zece (10) zile lucrătoare de la data primirii propunerii de rezoluţie şi oricărei documentaţii relevante. O rezoluţie va fi considerată votată pozitiv dacă, la expirarea celor zece (10) zile lucrătoare menţionate mai sus, majoritatea membrilor cu drept de vot fie au votat pentru, fie nu au exprimat un vot (adică lipsa unei obiecţii va fi considerată drept vot pozitiv şi aprobare a unei operaţiuni propuse cu un intermediar financiar). Preşedintele sau secretariatul, după caz, va confirma apoi, în scris (inclusiv, pentru evitarea dubiilor, prin e-mail), orice decizie relevantă tuturor membrilor, supleanţilor şi observatorilor. O procedură scrisă poate fi încheiată/întreruptă dacă, înainte de expirarea perioadei de zece (10) zile lucrătoare, un membru cu drept de vot a furnizat comentarii astfel încât rezoluţia ar fi substanţial diferită sau, în orice alt caz, la discreţia secretariatului. Într-un astfel de caz, preşedintele poate organiza o reuniune fizică a CI (la care, pentru a evita orice dubiu, membrii, supleanţii şi observatorii au dreptul să participe prin conferinţă sau apel video), caz în care anunţul de convocare şi documentaţia relevantă vor fi transmise în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data întreruperii procedurii scrise.
    14. Discuţiile CI vor fi păstrate confidenţiale, sub rezerva prevederilor clauzei 20 (Confidenţialitate) din prezentul contract.
    15. Se confirmă că delegarea acordată CI în temeiul prezentului contract nu va limita în niciun fel competenţele şi responsabilităţile atribuite GoR.
    16. Toate deciziile şi discuţiile relevante ale reuniunilor CI vor fi consemnate în procese-verbale, care urmează să fie întocmite de către secretariat, în conformitate cu clauza 7.12(a) din prezentul contract. În termen de zece (10) zile lucrătoare de la data şedinţei relevante, secretariatul va distribui proiectul de proces-verbal tuturor membrilor CI pentru comentarii. După primire, membrii vor avea la dispoziţie zece (10) zile lucrătoare pentru a prezenta comentarii, după expirarea cărora procesul-verbal va deveni definitiv la aprobarea lor prin semnătura secretariatului, cu excepţia operaţiunilor aprobate în conformitate cu alin. 13 de mai sus.
    17. Membrii CI şi supleanţii acestora trebuie să respecte standardele definite de integritate şi să se abţină de la orice acţiune care ar putea induce un conflict de interese în îndeplinirea atribuţiilor lor. În special, membrii CI vor fi obligaţi să notifice prompt preşedintele şi secretariatul atunci când iau la cunoştinţă circumstanţe care constituie un conflict de interese sau un potenţial conflict de interese.
    18. Reprezentanţii EIF, alţii decât observatorii CI şi ai altor părţi terţe, pot fi invitaţi la reuniunile CI, dacă preşedintele consideră necesar. Aceştia nu vor avea dreptul la vot, remuneraţie sau rambursare şi nici să primească materiale însoţitoare şi procese-verbale ale şedinţei.
    19. În ceea ce priveşte modificările aduse acestui contract, care urmează să fie făcute în conformitate cu clauza 7.6(d) din prezentul contract, EIF poate solicita membrilor cu drept de vot ai CI să furnizeze dovada autorităţii într-o formă satisfăcătoare pentru EIF.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016