Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANŢARE din 17 septembrie 2018  dintre România şi Banca Europeană de Investiţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT DE FINANŢARE din 17 septembrie 2018 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 350 din 7 mai 2019
──────────
    Aprobat prin LEGEA nr. 72 din 22 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 7 mai 2019.
──────────
    *) Traducere.
    FI nr. 88.841(RO)
    Serapis nr. 2015-0714
    România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020

    Bucureşti, 17 septembrie 2018
    PREAMBUL
    INTERPRETARE ŞI DEFINIŢII
    ARTICOLUL 1
    1.1 Valoarea creditului
    1.2 Procedura de tragere
    1.2 A Tranşe
    1.2 B Cererea de tragere
    1.2 C Notificarea de tragere
    1.2 D Contul tragerii
    1.3 Moneda tragerii
    1.4 Condiţii de tragere
    1.4 A Condiţii precedente pentru prima cerere de tragere
    1.4 B Prima tranşă
    1.4 C A doua tranşă şi tranşele ulterioare
    1.4 D Toate tranşele
    1.4 E Limitări ale tragerilor aferente alocării celei de-a doua trageri şi tragerilor următoare
    1.5 Amânarea tragerii
    1.5 A Cauzele amânării
    1.5 B Anularea tragerii amânate timp de 6 (şase) luni
    1.6 Anularea şi suspendarea
    1.6 A Dreptul Împrumutatului de a anula
    1.6 B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula
    1.6 C Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei trageri
    1.7 Anularea după expirarea creditului
    1.8 Sume datorate conform articolelor 1.5 şi 1.6
    1.9 Alocarea
    1.10 Procedura de realocare

    ARTICOLUL 2
    2.1 Suma împrumutului
    2.2. Valuta de rambursare, dobânzii şi alte taxe
    2.3 Confirmarea din partea Băncii

    ARTICOLUL 3
    3.1 Rata dobânzii
    3.1 A Tranşe cu rata fixă
    3.1 B Tranşe cu rată variabilă
    3.1 C Revizuirea sau conversia tranşelor
    3.2 Dobânda aferentă sumelor restante
    3.3 Eveniment de perturbare a pieţei

    ARTICOLUL 4
    4.1 Rambursarea normală
    4.1 A Rambursarea în rate
    4.1 B Rata unică
    4.2 Rambursarea anticipată voluntară
    4.2 A Opţiunea de rambursare anticipată
    4.2 B Compensaţia pentru rambursarea anticipată
    4.2 C Proceduri de rambursare anticipată
    4.2 D Taxa de administrare
    4.3 Rambursarea anticipată obligatorie
    4.3 A Evenimente de rambursare anticipată
    4.3 B Proceduri de rambursare anticipată
    4.3 C Compensaţia pentru rambursarea anticipată
    4.4 Termeni generali
    4.4 A Fără prejudicierea articolului 10
    4.4 B Fără reîmprumutare

    ARTICOLUL 5
    5.1 Convenţia privind numărul de zile
    5.2 Data şi locul plăţii
    5.3 Plăţi fără deducere din partea Împrumutatului
    5.4 Perturbarea sistemului de plată
    5.5 Utilizarea sumelor încasate
    5.5 A Termeni generali
    5.5.B Plăţi parţiale
    5.5.C Alocarea sumelor aferente tranşelor

    ARTICOLUL 6
    6.1 Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri
    6.2 Finalizarea Proiectului
    6.3 Majorarea costului Proiectului
    6.4 Procedura de achiziţie
    6.5 Angajamente continue cu privire la Proiect
    6.6 Conformarea cu legislaţia
    6.7 Angajamentul privind integritatea
    6.8 Confirmări şi garanţii generale

    ARTICOLUL 7
    ARTICOLUL 8
    8.1 Informaţii privind Proiectul
    8.2 Informaţii privind Împrumutatul şi Promotorul
    8.3 Vizite ale Băncii

    ARTICOLUL 9
    9.1 Impozite, taxe şi comisioane
    9.2 Alte costuri
    9.3 Majorarea costurilor, compensaţii şi regularizare

    ARTICOLUL 10
    10.1 Dreptul de a solicita rambursarea
    10.1 A Cererea imediată
    10.1 B Cererea după notificarea de remediere
    10.2 Alte drepturi legale
    10.3 Daune
    10.3 A Tranşe în rate fixe
    10.3 B Tranşe în rate variabile
    10.3 C Termeni generali
    10.4 Nederogare

    ARTICOLUL 11
    11.1 Legea care guvernează
    11.2 Jurisdicţia
    11.3 Locul realizării
    11.4 Dovada sumelor datorate
    11.5 Acordul indivizibil
    11.6 Lipsa validităţii
    11.7 Amendamente
    11.8 Neaplicarea anumitor evenimente

    ARTICOLUL 12
    12.1 Notificări
    12.1 A Formatul notificării
    12.1 B Adrese
    12.1 C Notificări privind datele de contact
    12.2 Limba engleză
    12.3 Preambul şi anexe

    ANEXA A
    Specificaţiile Proiectului şi raportarea

    ANEXA B
    Definiţia EURIBOR

    ANEXA C
    Formularul cererii de tragere

    ANEXA D
    Revizuirea ratei dobânzii şi conversia

    ANEXA E
    Formularul certificatului Împrumutatului

    Acest contract a fost încheiat între: România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, RO 70060 Bucureşti, reprezentată de ministrul finanţelor publice, dl Eugen Orlando Teodorovici („Împrumutatul“), pe de o parte, şi Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg, L-2950, reprezentată de preşedinte, dl Werner Hoyer („Banca“), pe de altă parte.
    Întrucât
    (a) Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020, adoptat de către Comisia Europeană şi România în data de 6 august 2014 („Acordul de parteneriat“), stabileşte strategia şi dispoziţiile generale şi comune privind utilizarea fondurilor FESI în România, în perioada de programare 2014-2020. Politica în cadrul Acordului de parteneriat este asigurată prin intermediul diferitelor programe, unul dintre acestea fiind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 al României („PNDR“). PNDR a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale („Promotorul“) în implementarea Strategiei Europa 2020 pentru a contribui la realizarea unui număr de obiective tematice ale acesteia. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România este de asemenea autoritate de management pentru PNDR, responsabil pentru implementarea şi monitorizarea acestuia.
    (b) Împrumutatul a declarat că va contribui prin sume de la bugetul de stat la sprijinirea unor măsuri orientate spre investiţii, selectate din cadrul PNDR, incluzând investiţii în modernizarea fermelor, în procesarea şi comercializarea produselor agricole şi în îmbunătăţirea serviciilor de bază către populaţia rurală (fiecare un „subproiect“ şi toate împreună „subproiectele“), derulate în România de către entităţi publice şi private care sunt eligibile şi primesc sprijin financiar din PNDR (fiecare astfel de entitate „Beneficiar final“ şi toate împreună „beneficiari finali“), astfel cum este reflectat în descrierea tehnică („Descrierea tehnică“) prevăzută în anexa A la prezentul („Proiectul“).
    (c) Costul total al Proiectului, estimat de Bancă^1, se ridică la 5.403.000.000 EUR (cinci milioane patru sute trei milioane euro) şi Împrumutatul a declarat că intenţionează să finanţeze Proiectul după cum urmează:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Valoarea│
│Sursa │(mil. │
│ │EUR) │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Contribuţia de la bugetul │ │
│statului (incluzând creditul │615 │
│de la Bancă) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│FEADR │3.670 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Alte resurse │1.119 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│TOTAL │5.403 │
└─────────────────────────────┴────────┘


    ^1 În procesul aprobării de către Bancă a acestei operaţiuni Serapis nr. 2015-0714.

    (d) Pentru a acoperi parţial contribuţia bugetului de stat destinată Proiectului conform planului de finanţare stabilit în preambul (c), Împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 450.000.000 EUR (patru sute cincizeci milioane euro).
    (e) Considerând că finanţarea Proiectului intră în sfera atribuţiilor sale şi având în vedere declaraţiile şi faptele reflectate în acest preambul, Banca a decis aprobarea cererii Împrumutatului prin acordarea unui credit în valoare de 450.000.000 EUR (patru sute cincizeci milioane euro) prin prezentul contract de finanţare („Contractul“), cu condiţia ca suma împrumutului acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în preambul (c) şi cu condiţia, de asemenea, ca valoarea cumulată a finanţării din FESI (inclusiv FEADR) şi împrumutul acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 90% (nouăzeci la sută) din costul total al Proiectului prevăzut în preambul (c).
    (f) Împrumutatul a autorizat împrumutarea sumei de 450.000.000 EUR (patru sute cincizeci milioane euro) reprezentate de acest credit în termenii şi condiţiile stabilite prin acest contract.
    (g) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile sale sunt utilizate cât mai raţional posibil în interesul Uniunii Europene şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanţă cu politicile UE relevante.
    (h) Finanţarea Proiectului presupune anumite subvenţii de la stat sau sume nerambursabile şi furnizarea unor astfel de sume a fost autorizată legitim şi va fi efectuată în conformitate cu legislaţia relevantă a Uniunii Europene.
    (i) Banca este de părere că accesul la informaţii joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor legate de mediu şi a celor sociale, inclusiv încălcarea drepturilor omului, aferente proiectelor pe care le finanţează, şi, în consecinţă, a stabilit politica sa de transparenţă, al cărei scop este îmbunătăţirea gradului de responsabilitate al Grupului BEI în ceea ce priveşte acţionarii săi şi cetăţenii Uniunii Europene în general.
    (j) Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza de către Bancă în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă privind protejarea persoanelor în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi în contextul liberei circulaţii a acestor date.
    Drept urmare s-a convenit după cum urmează:


    INTERPRETARE ŞI DEFINIŢII
    Interpretare
    În acest contract:
    (a) trimiterile la articole, preambul şi anexe sunt, cu excepţia cazurilor în care în mod explicit se prevede altfel, considerate ca fiind trimiteri la articolele, preambulul şi, respectiv, anexele acestui contract;
    (b) trimiterile la „lege“ sau „legi“ înseamnă (a) orice lege aplicabilă sau orice tratat, constituţie, statut, legislaţie, decret, act normativ, regulă, reglementare, hotărâre judecătorească, ordin, citaţie, dispoziţie, determinare, adjudecare sau orice altă măsură legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrară în orice jurisdicţie care este obligatorie sau constituie jurisprudenţă aplicabilă şi (b) legislaţia UE;
    (c) trimiterile la legea aplicabilă, legile aplicabile sau jurisdicţia aplicabilă înseamnă (a) legea sau jurisdicţia aplicabilă Împrumutatului, drepturilor şi/sau obligaţiilor sale (în fiecare caz care derivă din sau care este în legătură cu acest contract), capacităţii şi/sau activelor sale şi/sau Proiectului; şi/sau, dacă se aplică, (b) o lege sau jurisdicţie (incluzând în fiecare caz Statutul Băncii) aplicabilă Băncii, drepturilor, obligaţiilor, capacităţii şi/sau activelor sale;
    (d) trimiterile la o prevedere legală constituie o trimitere la respectiva prevedere, aşa cum a fost modificată sau reaprobată;
    (e) trimiterile la orice alt acord sau instrument constituie trimiteri la acel alt acord sau instrument aşa cum acesta a fost amendat, înlocuit, completat, extins sau reconfirmat;
    (f) cuvintele şi expresiile la plural vor include şi singularul şi viceversa.


    Definiţii
    În acest contract:
    "Data convenită de amânare a tragerii" are înţelesul dat în articolul 1.5.A (2)(b).
    "Scrisoare de alocare" are înţelesul atribuit în articolul 1.9.B.
    "Procedura de alocare" este procedura stabilită în articolul 1.9.A.
    "Raport de alocare" are înţelesul atribuit în articolul 1.9.A.
    "Cerere de alocare" este cererea transmisă Băncii conform articolului 1.9.A
    "Autorizare" înseamnă autorizaţie, permis, acord, aprobare, rezoluţie, licenţă, scutire, declarare, autentificare la notariat sau înregistrare.
    "Semnătură autorizată" înseamnă o persoană autorizată să semneze individual sau în comun (după caz) cereri de tragere în numele Împrumutatului şi desemnată în cea mai recentă listă de semnături autorizate şi de conturi primită de Bancă înainte de primirea cererii de tragere relevante.
    "Directiva păsări" este Directiva CE 2009/147 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la conservarea păsărilor sălbatice, cu modificările, completările şi consolidările ulterioare.
    "Zi lucrătoare" înseamnă o zi (alta decât sâmbăta şi duminica) în care Banca şi băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg pentru public.
    "FC" înseamnă Fondul de Coeziune.
    "Eveniment de modificare legislativă" are înţelesul atribuit în articolul 4.3A.(3).
    "Contract" are înţelesul atribuit în preambul (e).
    "Numărul contractului" înseamnă numărul generat de Bancă cu care se identifică acest contract şi este indicat pe pagina de gardă a acestui contract prin literele „FI N
    "Regulamentul dispoziţiilor comune" este Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune şi ale Fondului European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare.
    "Credit" are înţelesul atribuit în articolul 1.1.
    "Infracţiune" poate fi oricare dintre următoarele infracţiuni, după caz: fraudă, corupţie, constrângere, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului.
    "Compensaţia pentru amânare" înseamnă o compensaţie calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate la o rată care este cea mai mare dintre (a) 0,125% (12,5 puncte de bază) pe an şi (b) rata procentuală, cu care:
    (a) rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă respectivei sume în cazul în care aceasta ar fi fost trasă de către Împrumutat la data planificată de tragere este mai mare decât
    (b) EURIBOR (la o lună) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), cu excepţia cazului în care această valoare este mai mică decât zero, caz în care se va stabili la zero.
    Această compensaţie se va acumula de la data planificată de tragere şi până la data tragerii sau, după caz, până la data anulării tranşei notificate, în conformitate cu prezentul contract.

    "Contul tragerii" înseamnă, în legătură cu fiecare tranşă, contul bancar menţionat în cea mai recentă listă de semnături autorizate şi de conturi.
    'Data tragerii' este data la care Banca transferă efectiv o tranşă.
    "Notificare de tragere" înseamnă o notificare din partea Băncii adresată Împrumutatului ca urmare şi în conformitate cu articolul 1.2C.
    "Cerere de tragere" înseamnă o notificare substanţial prezentată în forma inclusă în anexa C.
    "Dispută" are înţelesul stabilit la articolul 11.2.
    "Eveniment de perturbare" reprezintă una sau ambele situaţii de mai jos:
    (a) o defecţiune fizică a acelor sisteme de plăţi sau de comunicaţii sau a acelor pieţe financiare care, în fiecare caz, trebuie să fie operaţionale pentru a permite efectuarea plăţilor în conformitate cu prezentul contract; sau
    (b) apariţia oricărei alte situaţii care generează o perturbare (de natură tehnică sau legată de sisteme) a operaţiunilor de trezorerie sau a operaţiunilor de plată ale Băncii sau ale Împrumutatului şi care împiedică respectiva parte:
    (i) să îşi respecte obligaţiile de plată asumate în conformitate cu prezentul contract; sau
    (ii) să comunice cu celelalte părţi,

    iar respectiva perturbare [în fiecare dintre situaţiile (a) sau (b) de mai sus] nu este provocată şi nu se află sub controlul părţii ale cărei operaţiuni sunt perturbate.

    "FEADR" înseamnă Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
    "FEPAM" înseamnă Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.
    "Mediul" are următoarele înţelesuri, în măsura în care acestea afectează sănătatea umană şi bunăstarea socială:
    (a) fauna şi flora;
    (b) solul, apa, aerul, clima şi relieful; şi
    (c) patrimoniul cultural şi clădirile
    şi include, fără limitare, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi în comunitate.

    "Plângere în domeniul mediului" reprezintă orice plângere, acţiune, înştiinţare oficială sau anchetă efectuată de către orice persoană cu privire la orice prevedere a legislaţiei de mediu.
    "Evaluarea impactului asupra mediului" sau „EIM“ reprezintă orice evaluare privind impactul asupra mediului care este necesar să fie realizată în legătură cu Proiectul, în conformitate cu prevederile legislaţiei UE, în special în conformitate cu prevederile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului şi cu legislaţia sau instrumentele de implementare a acesteia în România, astfel cum sunt amendate periodic.
    "Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului" sau „Directiva EIM“ este Directiva Consiliului 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu amendamentele aduse prin Directiva 2014/52/UE, după cum a fost amendată, completată şi consolidată periodic.
    "Legislaţia de mediu" are înţelesul de:
    (a) legea Uniunii Europene, inclusiv standardele şi principiile;
    (b) legile şi reglementările naţionale ale României; şi
    (c) tratatele internaţionale aplicabile,
    al căror obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea mediului.

    "Permis de mediu" reprezintă orice autorizare necesară conform legislaţiei de mediu.
    "FEDR" înseamnă Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
    "FSE" înseamnă Fondul Social European.
    "FESI" înseamnă FEDR, FSE, FC, FEADR, FEPAM, aşa cum sunt definite în cadrul reglementărilor relevante FESI.
    "Regulamente FESI" înseamnă:
    (a) Regulamentul dispoziţiilor comune;
    (b) cu privire la FEDR: Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    (c) cu privire la FSE: Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului;
    (d) cu privire la FC: Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.084/2006;
    (e) cu privire la FEADR: Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinirea dezvoltării rurale prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;
    (f) cu privire la FEPAM: Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 şi Regulamentul (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului
    şi include toate amendamentele la acestea şi orice alte acte normative ale Uniunii Europene aplicabile periodic, relevante pentru FESI.

    "Eveniment legat de fonduri nerambursabile UE" are înţelesul atribuit în articolul 4.3A (7).
    "Legislaţia UE" înseamnă acquis-ul comunitar al Uniunii Europene exprimat prin tratatele Uniunii Europene, reglementări, directive, acte de delegare, acte de implementare şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    "EUR" sau „euro“ reprezintă valuta legală a statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă sau au adoptat această valută ca fiind moneda naţională în conformitate cu prevederile relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau tratatele succesoare acestora.
    "EURIBOR" are înţelesul atribuit în anexa B.
    "Directiva UE inundaţii" este Directiva (CE) 2007/60 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare.
    "Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale" înseamnă oricare dintre circumstanţele, evenimentele sau întâmplările specificate în articolul 10.1.
    "Data finală de disponibilizare" este 31 decembrie 2024.
    "Beneficiar final" are înţelesul atribuit în preambul (b).
    "Rată fixă" înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile, aşa cum sunt prevăzute periodic de organismele care guvernează Banca, în privinţa împrumuturilor acordate la o rată fixă de dobândă, denominate în moneda tranşei şi având aceiaşi termeni de rambursare a capitalului şi de plată a dobânzii. Această rată nu poate fi negativă.
    "Tranşă cu rată fixă" înseamnă o tranşă pentru care se aplică o rată fixă a dobânzii.
    "Rată variabilă" înseamnă o rată a dobânzii variabilă cu marjă fixă, adică rată anuală a dobânzii stabilită de Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referinţă a ratei variabile egală cu EURIBOR plus marja. Dacă rata variabilă pentru orice perioadă de referinţă a ratei variabile este calculată a fi mai mică decât zero, va fi stabilită zero.
    "Perioadă de referinţă a ratei variabile" înseamnă orice perioadă cuprinsă între o dată a plăţii şi următoarea dată relevantă a plăţii; prima perioadă de referinţă a ratei variabile va începe la data tragerii tranşei.
    "Tranşă cu rată variabilă" înseamnă o tranşă pentru care se aplică o rată variabilă a dobânzii.
    "Formularele A/B" înseamnă oricare dintre formularele A sau B conform Directivei habitate şi Directivei păsări.
    "Instrument de datorie guvernamentală" are înţelesul atribuit în articolul 7.1.
    "Directiva habitate" este Directiva 92/43/CEE a Consiliului European privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, cu modificările, completările şi consolidările ulterioare.
    "Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii" înseamnă un eveniment de rambursare anticipată, altul decât cele specificate în paragrafele 4.3A (2) (Pari passu pentru finanţări diferite de cele ale BEI) sau 4.3.A (4) (Ilegalitate).
    "Revizuirea/Conversia dobânzii" înseamnă stabilirea noilor condiţii financiare cu privire la rata dobânzii, mai exact aceeaşi bază a ratei dobânzii („revizuire“) sau o bază diferită a ratei dobânzii („conversie“), care pot fi oferite pe perioada rămasă a unei tranşe sau până la următoarea dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există.
    "Data de revizuire/conversie a dobânzii" înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, specificată de Bancă conform articolului 1.2.C în notificarea de tragere.
    "Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii" este o propunere a Băncii conform anexei D.
    "Cerere de revizuire/conversie a dobânzii" este notificarea scrisă din partea Împrumutatului, transmisă cu cel puţin 75 (şaptezeci şi cinci) de zile înainte de o dată de revizuire/conversie a dobânzii, prin care se solicită Băncii o propunere de revizuire/conversie a dobânzii. În cererea de revizuire/conversie a dobânzii se vor specifica de asemenea:
    (a) datele de plată alese în conformitate cu prevederile articolului 3.1;
    (b) valoarea tranşei pentru care se aplică revizuirea/conversia dobânzii; şi
    (c) orice altă dată de revizuire/conversie a dobânzii aleasă în conformitate cu articolul 3.1.

    "Lista de semnături autorizate şi de conturi" înseamnă o listă, în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă, specificând: (i) semnăturile autorizate, însoţite de dovada autorizării semnăturii persoanelor desemnate pe listă şi specificând dacă acestea au autorizare individuală sau comună, (ii) specimenele de semnătură ale acestor persoane şi (iii) contul/conturile bancar(e) în care se vor efectua tragerile în cadrul acestui contract (identificate prin codul IBAN dacă ţara este inclusă în Registrul IBAN publicat de SWIFT sau printr-un număr de cont în format corespunzător în conformitate cu practica locală), codul BIC/SWIFT al băncii şi numele beneficiarului contului/conturilor deţinut(e) la Banca Naţională a României la care poate fi efectuată tragerea în cadrul acestui contract.
    "Împrumut" înseamnă suma cumulată a tranşelor eliberate periodic de către Bancă conform acestui contract.
    "Împrumut tras şi nerambursat" înseamnă suma cumulată a tragerilor eliberate periodic de către Bancă în cadrul acestui contract şi care nu au fost rambursate.
    "Eveniment de perturbare a pieţei" înseamnă oricare dintre circumstanţele de mai jos:
    (a) existenţa, în opinia rezonabilă a Băncii, a unor circumstanţe sau evenimente care afectează în mod negativ accesul Băncii la resursele sale de finanţare;
    (b) în opinia Băncii, fondurile din resursele sale obişnuite nu sunt disponibile pentru finanţarea în mod adecvat a respectivei tranşe, în valuta corespunzătoare şi/sau pe perioada corespunzătoare şi/sau în conformitate cu profilul de rambursare al respectivei tranşe; sau
    (c) în legătură cu o tranşă pentru care dobânda se aplică sau se va aplica la o rată variabilă a dobânzii:
    (i) costul Băncii pentru obţinerea de fonduri din sursele sale de finanţare, după cum este stabilit de către Bancă, pentru o perioadă egală cu perioada de referinţă a ratei variabile a tranşei (respectiv, pe piaţa valutară) ar fi mai mare decât EURIBOR; sau
    (ii) Banca stabileşte că nu există mijloace adecvate şi corecte de evaluare a EURIBOR sau nu este posibilă stabilirea EURIBOR conform definiţiei menţionate în anexa B.


    "Modificare substanţială negativă" înseamnă orice eveniment sau schimbare de situaţie care, în opinia Băncii, are un efect advers important asupra:
    (a) capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile, conform prezentului contract;
    (b) situaţiei (financiară sau de altă natură) sau perspectivelor Împrumutatului; sau
    (c) valabilităţii aplicării sau prioritizării corespunzătoare a drepturilor sau despăgubirilor datorate Băncii conform acestui contract.

    "Data scadenţei" înseamnă ultima sau singura dată de rambursare a unei tranşe, specificată conform articolului 4.1A (b)(iv) sau articolului 4.1B.
    "Comitetul de monitorizare" înseamnă comitetul de monitorizare al PNDR organizat sub formă de structură responsabilă cu monitorizarea eficienţei implementării PNDR, constituit în conformitate cu Regulamentul dispoziţiilor comune.
    "Situl Natura 2000" reprezintă orice zonă desemnată ca (i) zonă specială de conservare conform Directivei habitate şi/sau (ii) o zonă specială protejată conform Directivei păsări.
    "Directiva nitraţi" înseamnă Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare.
    "Finanţare alta decât cea acordată de BEI" are înţelesul atribuit în articolul 4.3A (2).
    "Tranşă notificată" înseamnă o tranşă în legătură cu care Banca a emis o notificare de tragere.
    "Acordul de parteneriat" are înţelesul atribuit în preambul (a).
    "Data plăţii" înseamnă: datele anuale, bianuale sau trimestriale specificate în notificarea de tragere până la data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei, cu excepţia situaţiei în care oricare dintre aceste date nu este o zi lucrătoare relevantă, caz în care semnificaţia va fi următoarea:
    (a) pentru o tranşă cu rată fixă, următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustare la dobânda datorată conform articolului 3.1, cu excepţia cazurilor în care rambursarea este efectuată (i) într-o singură rată şi în conexiune cu revizuirea/conversia dobânzii în conformitate cu anexa D, punctul C; sau (ii) ca o singură rată, conform articolului 4.1.B şi numai plăţii finale de dobândă, atunci când ziua lucrătoare relevantă precedentă se aplică cu ajustarea dobânzii datorate conform articolului 3.1; şi
    (b) pentru o tranşă cu rată variabilă, ziua următoare, dacă există, a lunii calendaristice respective care este o zi lucrătoare relevantă sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile ajustându-se corespunzător dobânda datorată conform articolului 3.1.

    "Suma rambursată anticipat" înseamnă suma unei tranşe care este rambursată în avans de către Împrumutat în conformitate cu articolul 4.2.A sau cu articolul 4.3.A, după caz.
    "Data rambursării anticipate" înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, la care Împrumutatul propune sau, după caz, i se solicită de către Bancă efectuarea unei rambursări anticipate a unei sume rambursate anticipat.
    "Eveniment de rambursare anticipată" înseamnă oricare dintre evenimentele descrise în articolul 4.3A.
    "Compensaţie pentru rambursarea anticipată" reprezintă, în legătură cu orice sumă din principalul datoriei care va fi rambursată anticipat sau anulată, suma comunicată de către Bancă Împrumutatului ca valoare actualizată [calculată faţă de data rambursării anticipate sau de la data anulării în conformitate cu articolul 1.6.C (2)] a diferenţei, dacă există, dintre:
    (a) dobânda care s-ar percepe asupra sumei rambursate anticipat în perioada dintre data rambursării anticipate sau de la data anulării în conformitate cu articolul 1.6.C (2) şi data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau data scadenţei, dacă aceasta nu ar fi rambursată anticipat; şi
    (b) dobânda care s-ar percepe pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la rata de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază).
    Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discount egală cu rata de redistribuire, aplicată la fiecare dată de plată relevantă.

    "Notificare de rambursare anticipată" înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii adresată Împrumutatului, în conformitate cu articolul 4.2C.
    "Cerere de rambursare anticipată" înseamnă o cerere scrisă din partea Împrumutatului adresată Băncii de a putea rambursa anticipat creditul, în întregime sau în parte, în conformitate cu articolul 4.2.A.
    "Proiect" are înţelesul atribuit în preambul (b).
    "Promotor" are înţelesul atribuit în preambul (a).
    "PNDR" are înţelesul atribuit în preambul (a).
    "Rata de redistribuire" înseamnă rata fixă anuală determinată de Bancă ca fiind rata pe care Banca o va aplica în ziua calculării compensaţiei pentru împrumuturile cu rată fixă exprimate în aceeaşi monedă şi care va respecta aceiaşi termeni de plată a dobânzii şi acelaşi profil de rambursare faţă de data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau data scadenţei ca şi tranşa pentru care este propusă sau este solicitată efectuarea unei rambursări anticipate sau o anulare. Această rată nu poate avea o valoare negativă.
    "Zi lucrătoare relevantă" înseamnă o zi în care este deschis pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a plăţilor în EUR^2 sistemul de plăţi Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, care utilizează o platformă comună unică şi care a fost lansat în data de 19 noiembrie 2007 (TARGET 2).
    ^2 În data de 14 decembrie 2000, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis ca, începând cu anul 2002 până la noi instrucţiuni, sistemul de plăţi (TARGET 2) să fie închis, pe lângă zilele de sâmbătă şi duminică, în următoarele zile: Ziua Anului Nou, Vinerea Mare şi a doua zi de Paşti, 1 Mai, prima şi a doua zi de Crăciun.

    "Data de rambursare" înseamnă orice dată de plată specificată pentru rambursarea principalului unei tranşe în notificarea de tragere, în conformitate cu criteriile stabilite în articolul 4.1.
    "Data solicitată de amânare a tragerii" are înţelesul dat în articolul 1.5.A (1)(b).
    "Data planificată de tragere" înseamnă data la care o tranşă este planificată să fie trasă în conformitate cu articolul 1.2.C.
    "Măsură asigurătorie" înseamnă o ipotecă, garanţie cu sau fără intrarea în posesie, sarcină, afectare, ipotecare sau orice altă garanţie reală prin care se asigură o obligaţie a unei persoane sau orice alt acord sau aranjament care are un efect similar.
    "Marja" este marja fixă faţă de rata EURIBOR (cu valoare pozitivă sau negativă) determinată de Bancă şi comunicată Împrumutatului prin intermediul notificării de tragere sau propunerii de revizuire/conversie a dobânzii.
    "Subproiect" are înţelesul atribuit în preambul (b).
    "Impozit" înseamnă orice impozit, impunere, taxă sau altă sarcină sau reţinere la sursă de aceeaşi natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă datorată în legătură cu orice neplată sau întârziere la plată a acestora).
    "Descrierea tehnică" are înţelesul atribuit acesteia în preambul (b).
    "Tranşă" înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul prezentului contract. În cazul în care nu se transmite nicio notificare de tragere, „tranşă“ înseamnă o tranşă solicitată în conformitate cu articolul 1.2.B.
    "Directiva-cadru ape" înseamnă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările, completările şi consolidările ulterioare.

    ART. 1
    Credit şi trageri
    1.1 Valoarea creditului
    Prin prezentul contract, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în sumă de 450.000.000 EUR (patru sute cincizeci milioane EUR) în vederea finanţării Proiectului („creditul“).

    1.2 Procedura de tragere
    1.2.A Tranşe
    Banca va acorda creditul în cel mult 20 (douăzeci) de tranşe. Valoarea fiecărei tranşe va fi de minimum 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) sau, dacă este mai mic, întregul sold netras al creditului.

    1.2.B Cerere de tragere
    (a) Până cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data finală de disponibilizare, Împrumutatul poate înainta Băncii o cerere de tragere pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va avea forma indicată în anexa C şi în aceasta se vor menţiona următoarele:
    (i) suma şi moneda tranşei;
    (ii) data preferată pentru tragerea tranşei respective; această dată va fi o zi lucrătoare relevantă care va cădea cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile mai târziu faţă de data tragerii şi, în orice caz, în ziua sau preziua datei finale de disponibilizare, înţelegându-se că, indiferent de data finală de disponibilizare, Banca poate acorda tranşa în termen de cel mult 4 (patru) luni calendaristice de la data tragerii;
    (iii) dacă tranşa este o tranşă cu rată fixă sau o tranşă cu rată variabilă, conform prevederilor din articolul 3.1 aplicabile în fiecare caz;
    (iv) periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru tranşa respectivă, aleasă în conformitate cu articolul 3.1;
    (v) condiţiile preferate de rambursare a principalului datoriei aferent tranşei, alese în conformitate cu articolul 4.1;
    (vi) datele preferate pentru prima şi ultima zi de rambursare a principalului datoriei aferent tranşei respective;
    (vii) alegerea Împrumutatului în ceea ce priveşte data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, pentru tranşa respectivă; şi
    (viii) contul tragerii în care urmează să fie efectuată tragerea tranşei în conformitate cu articolul 1.2.D.

    (b) În cazul în care Banca, în urma unei solicitări a Împrumutatului, a acordat Împrumutatului, înainte de transmiterea cererii de tragere, o rată fixă a dobânzii neobligatorie sau o cotaţie de marjă aplicabilă tranşei, Împrumutatul poate de asemenea, în funcţie de propria sa decizie, să menţioneze în cererea de tragere respectiva cotaţie, respectiv:
    (i) în cazul tranşei cu rată fixă, rata fixă a dobânzii menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă; sau
    (ii) în cazul tranşei cu rată variabilă, marja menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă, aplicabilă tranşei până la data scadenţei sau data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există.

    (c) Împrumutatul poate, pe baza unei decizii proprii, să specifice în cererea de tragere o rată fixă maximă a dobânzii sau o marjă maximă aplicabilă tranşei până la data scadenţei sau până la data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există.
    (d) Fiecare cerere de tragere va fi semnată de către un semnatar autorizat cu drept de reprezentare individuală sau de către doi sau mai mulţi semnatari autorizaţi cu drept de reprezentare comună.
    (e) Sub rezerva prevederilor articolului 1.2C (b), fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

    1.2.C Notificarea de tragere
    (a) Cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data planificată de tragere a unei tranşe, Banca va înainta Împrumutatului, în cazul în care cererea de tragere este conformă cu prevederile acestui articol 1.2, o notificare de tragere în care va specifica următoarele:
    (i) suma şi valuta tranşei;
    (ii) data planificată de tragere;
    (iii) baza ratei dobânzii pentru tranşa respectivă, respectiv: (1) o tranşă cu rată fixă; sau (2) o tranşă cu rată variabilă, toate în conformitate cu prevederile relevante ale articolului 3.1;
    (iv) prima dată de plată a dobânzii şi datele de plată pentru tranşa respectivă;
    (v) condiţiile de rambursare a principalului datoriei pentru tranşa respectivă, în conformitate cu prevederile articolului 4.1;
    (vi) datele de rambursare şi prima şi ultima dată de rambursare pentru tranşa respectivă;
    (vii) data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă acest lucru este solicitat de Împrumutat pentru tranşa respectivă; şi
    (viii) pentru o tranşă cu rată fixă - rata fixă, iar pentru o tranşă cu rată variabilă - marja aplicabilă tranşei până la data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei.
    Banca nu va emite o notificare de tragere dacă maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă indicată de Împrumutat în cererea de tragere conform articolului 1.2.B(c) de mai sus nu poate fi pusă la dispoziţia Împrumutatului de către Bancă la data propusă de tragere indicată de Împrumutat în cererea de tragere şi va informa Împrumutatul de această situaţie de indisponibilitate utilizând procedura operaţională obişnuită.

    (b) Dacă unul sau mai multe dintre elementele indicate în notificarea de tragere nu este în concordanţă cu elementul corespunzător, în cazul în care acesta există, din cererea de tragere, Împrumutatul poate, în urma primirii notificării de tragere, să revoce cererea de tragere printr-o înştiinţare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12,00 ora locală din Luxemburg din ziua lucrătoare următoare, situaţie în care atât cererea de tragere, cât şi notificarea de tragere nu vor mai produce niciun efect. În situaţia în care Împrumutatul nu a revocat în scris cererea de tragere în perioada menţionată, se va considera că Împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în notificarea de tragere.
    (c) În cazul în care Împrumutatul înaintează Băncii o cerere de tragere în care nu specifică rata fixă a dobânzii sau marja, în conformitate cu prevederile articolului 1.2.B(b), se va considera că Împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau marja, care va fi specificată ulterior în notificarea de tragere.
    (d) În cazul în care Împrumutatul a înaintat Băncii o cerere de tragere în care a specificat maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă la care se face referire în articolul 1.2.B(c), se va considera că Împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau marja aşa cum este specificată ulterior în notificarea de tragere, în măsura în care această rată fixă sau marjă este egală sau mai mică decât maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă care a fost specificată de către Împrumutat în cererea de tragere.

    1.2.D Contul tragerii
    O tragere va fi efectuată în contul de tragere specificat în cererea de tragere relevantă, cu condiţia ca acel cont al tragerii să fie acceptabil Băncii.
    Fără a ţine seama de prevederile articolului 5.2.(e), Împrumutatul ia cunoştinţă de faptul că plăţile către un cont al tragerii notificat de Împrumutat constituie trageri în cadrul acestui contract ca şi cum ar fi fost efectuate în contul propriu al Împrumutatului.
    Pentru fiecare tranşă se va specifica doar un singur cont al tragerii.


    1.3 Moneda tragerii
    Banca va rambursa fiecare tranşă în EUR.

    1.4 Condiţii de tragere
    1.4.A Condiţii precedente pentru prima cerere de tragere
    Împrumutatul va furniza Băncii:
    (a) o dovadă cu privire la faptul că semnarea prezentului contract de către Împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător şi că persoana sau persoanele care semnează Contractul în numele Împrumutatului este autorizată/sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru, împreună cu specimenul de semnătură al persoanei/persoanelor respective, şi
    (b) lista semnăturilor autorizate şi conturilor,
    în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă, anterior prezentării unei cereri de tragere de către Împrumutat. Orice cerere de tragere efectuată de Împrumutat fără ca documentele menţionate mai sus să fi fost primite de către Bancă spre satisfacţia acesteia va fi considerată ca nefiind efectuată.


    1.4.B Prima tranşă
    Tragerea primei tranşe conform articolului 1.2 este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în articolul 1.4.E şi de primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la sau cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată de tragere (şi, în caz de amânare conform articolului 1.5, la data solicitată de amânare sau la data convenită de amânare), a următoarelor documente sau înscrisuri doveditoare:
    (a) o dovadă cu privire la faptul că Împrumutatul a obţinut toate autorizările necesare, solicitate în legătură cu prezentul contract;
    (b) opinia juridică a departamentului juridic al Împrumutatului cu privire la (i) capacitatea, competenţa şi implementarea corespunzătoare a prezentului contract de către Împrumutat şi (ii) valabilitatea şi legalitatea obligaţiilor Împrumutatului asumate în contextul prezentului contract în România.

    Valoarea primei tranşe nu va depăşi 30% (treizeci de procente) din credit. Limitarea nu se va aplica dacă suma agregată a alocărilor care au fost deja confirmate de Bancă în cadrul scrisorii/scrisorilor de alocare relevante depăşeşte 30% (treizeci de procente) din credit, caz în care prima tranşă poate ajunge până la suma agregată a alocărilor care au fost deja confirmate.

    1.4.C A doua tranşă şi tranşele ulterioare
    Tragerea celei de a doua tranşe şi a celor următoare conform articolului 1.2 (dacă există) este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în articolul 1.4.E şi de primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la sau cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată de tragere (şi, în caz de amânare conform articolului 1.5, de data solicitată de amânare sau de data convenită de amânare), a evidenţei că fie:
    (i) 80% (optzeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul Contractului s-a alocat pentru subproiectele eligibile incluse în scrisoarea/scrisorile de alocare, în conformitate cu procedura de alocare stabilită în prezentul contract; sau
    (ii) 50% (cincizeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul Contractului s-a plătit efectiv beneficiarilor finali în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru subproiectele alocate incluse în scrisoarea/scrisorile de alocare.


    1.4.D Toate tranşele
    Tragerea fiecărei tranşe conform articolului 1.2, inclusiv a primei tranşe, este condiţionată de următoarele:
    (a) primirea de către Bancă într-o formă şi conţinut satisfăcătoare pentru aceasta, la data sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare faţă de data planificată de tragere pentru tranşa respectivă (sau, în caz de amânare conform articolului 1.5, de data solicitată de amânare sau de data convenită de amânare), a următoarelor documente sau dovezi:
    (i) un certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în anexa E, semnat de reprezentantul autorizat al Împrumutatului şi datat nu mai devreme de data care cade cu 7 (şapte) zile lucrătoare premergătoare datei planificate a tragerii (sau, în caz de amânare conform articolului 1.5, datei solicitate de amânare sau datei convenite de amânare);
    (ii) copii ale tuturor rapoartelor anuale şi evaluărilor transmise Comisiei Europene în legătură cu PNDR, precum şi toate rapoartele de progres ale Proiectului, înaintate Băncii în conformitate cu articolul 8 şi anexa A la Contract; şi
    (iii) o copie a oricărei alte autorizări sau oricărui alt document, opinie sau confirmare despre care Banca a înştiinţat Împrumutatul că sunt necesare sau de dorit în legătură cu semnarea şi implementarea Contractului şi a tranzacţiilor prevăzute de acesta, precum şi legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea acestora;

    (b) faptul că la data planificată de tragere (şi, în caz de amânare conform articolului 1.5, la data solicitată de amânare sau la data convenită de amânare) pentru tranşa propusă:
    (i) confirmările şi garanţiile repetate conform articolului 6.8 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi
    (ii) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie sau ar putea constitui, în timp sau pe baza unei notificări în cadrul Contractului:
    (1) un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale; sau
    (2) un eveniment de rambursare anticipată


    nu s-a produs şi nu este în desfăşurare fără a fi remediat sau fără a se fi primit derogare sau nu ar putea rezulta din tragerea tranşei propuse.


    1.4.E Limitările tragerilor aferente alocării, aplicabile celei de-a doua trageri şi tragerilor următoare
    Suma din credit care poate fi trasă fără ca Banca să fi confirmat alocările respective într-o scrisoare de alocare nu va depăşi valoarea cumulată a 30% (treizeci la sută) din credit. Această sumă reprezintă suma maximă cumulată din credit, disponibilă în orice moment pentru tragere de către Împrumutat în cadrul acestui contract fără emiterea în prealabil a unei scrisori de alocare care să confirme alocarea unei sume echivalente.


    1.5 Amânarea tragerii
    1.5.A Cauzele amânării
    1.5.A (1) Cererea Împrumutatului
    Împrumutatul poate transmite o cerere scrisă către Bancă solicitând amânarea tragerii unei tranşe notificate. Cererea de amânare trebuie să fie transmisă în scris cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată de tragere a tranşei notificate şi să specifice:
    (a) dacă Împrumutatul doreşte amânarea tragerii în întregime sau în parte, suma pentru care se solicită amânarea şi
    (b) data până la care Împrumutatul ar dori amânarea tragerii sumei de mai sus („data solicitată de amânare“), care trebuie să fie o dată:
    (i) care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la data planificată de tragere; şi
    (ii) care nu va fi mai târziu de 30 de zile înainte de prima dată de rambursare a tranşei; şi
    (iii) care nu va fi mai târziu de data finală de disponibilizare.


    La primirea unei astfel de solicitări în scris, Banca va amâna tragerea sumei relevante până la data solicitată de amânare.

    1.5.A (2) Neîndeplinirea condiţiilor pentru tragere
    (a) Tragerea unei tranşe notificate va fi amânată dacă orice condiţie pentru tragerea unei astfel de tranşe notificate la care se face referire în articolul 1.4 nu este îndeplinită cumulativ:
    (i) la data specificată pentru îndeplinirea acestei condiţii în articolul 1.4; şi
    (ii) la data planificată de tragere (sau, atunci când data planificată de tragere a fost deja amânată, la data estimată de tragere).

    (b) Banca şi Împrumutatul vor conveni data până la care tragerea unei astfel de tranşe notificate va fi amânată („data convenită de amânare“), care poate fi o dată:
    (i) care cade nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data îndeplinirii tuturor condiţiilor de tragere; şi
    (ii) care cade nu mai târziu de data finală de disponibilizare.

    (c) Fără a afecta dreptul Băncii de a suspenda şi/sau de a anula porţiunea netrasă a creditului în totalitate sau în parte în conformitate cu articolul 1.6 B, Banca va amâna eliberarea unei astfel de tranşe notificate până la data convenită de amânare.

    1.5.A (3) Compensaţia pentru amânare
    Dacă tragerea unei tranşe notificate este amânată în conformitate cu paragrafele 1.5.A(1) sau 1.5.A(2) de mai sus, Împrumutatul va plăti compensaţia pentru amânare.


    1.5.B Anularea unei trageri amânate timp de 6 (şase) luni
    Dacă o tragere a fost amânată pentru mai mult de 6 (şase) luni în total, în conformitate cu articolul 1.5.A, Banca poate, prin înştiinţarea în scris a Împrumutatului, să notifice în scris anularea tragerii şi această anulare îşi va face efectul de la data înştiinţării scrise. Suma tragerii anulate de către Bancă în conformitate cu acest articol 1.5.B va continua să fie disponibilă pentru tragere în condiţiile stipulate la articolul 1.2.


    1.6 Anularea şi suspendarea
    1.6.A Dreptul Împrumutatului la anulare
    Împrumutatul transmite o notificare scrisă adresată Băncii, solicitând anularea porţiunii din credit rămase netrasă. Notificarea în scris:
    (a) va specifica dacă Împrumutatul doreşte să anuleze porţiunea din credit rămasă netrasă în totalitate sau în parte şi, dacă anularea va fi parţială, partea din credit pe care doreşte să o anuleze; şi
    (b) trebuie să nu se refere la (i) o tranşă notificată pentru care data planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării scrise sau (ii) o tranşă pentru care a fost transmisă o cerere de tragere, dar pentru care nu s-a emis notificarea de tragere.

    După primirea unei astfel de notificări scrise, Banca va anula imediat partea netrasă a creditului şi va informa Împrumutatul în mod corespunzător în scris.

    1.6.B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula
    În orice moment, în cazul apariţiei următoarelor evenimente, Banca poate notifica Împrumutatul în scris că porţiunea netrasă a creditului va fi suspendată şi/sau (cu excepţia apariţiei unui eveniment de perturbare a pieţei) anulată în totalitate sau în parte:
    (a) un eveniment de rambursare anticipată;
    (b) un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale;
    (c) un eveniment sau o circumstanţă care, în timp sau în baza unei notificări conform acestui contract, ar constitui un eveniment de rambursare anticipată sau un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale; sau
    (d) un eveniment de perturbare a pieţei, cu condiţia ca Banca să nu fi emis o notificare de tragere.

    La data notificării în scris, porţiunea relevantă netrasă din credit va fi suspendată şi/sau anulată cu efect imediat. Orice suspendare va continua să rămână în vigoare până când Banca ridică suspendarea sau anulează suma suspendată.

    1.6.C Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei tranşe
    1.6.C (1) Suspendare
    În situaţia în care Banca suspendă o tranşă notificată, fie datorită unui eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii sau a unui eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia pentru amânare calculată în baza sumei suspendate din tragere.

    1.6.C (2) Anulare
    (a) Dacă o tranşă notificată care este tranşă cu rată fixă este anulată:
    (i) de către Împrumutat în conformitate cu articolul 1.6.A;
    (ii) de către Bancă, în cazul unui eveniment de rambursare anticipată cu compensare sau în conformitate cu articolul 1.5.B,
    Împrumutatul va achita Băncii compensaţia de rambursare anticipată. Compensaţia de rambursare anticipată va fi calculată ca şi cum suma anulată ar fi fost trasă şi rambursată la data planificată de tragere sau, în măsura în care tragerea tranşei este la acel moment amânată sau suspendată, la data notificării de anulare.

    (b) Dacă Banca anulează o tranşă notificată la apariţia unui eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia prevăzută la articolul 10.3.
    (c) Cu excepţia cazurilor (a) şi (b) de mai sus, nu se plăteşte nicio compensaţie la anularea unei tranşe.    1.7 Anulare după expirarea creditului
    În ziua următoare datei finale de disponibilizare, cu excepţia situaţiei în care Banca a agreat altfel specific în scris, partea de credit pentru care nu a fost efectuată nicio cerere de tragere în conformitate cu articolul 1.2.B va fi în mod automat anulată, fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi. Banca nu are nicio obligaţie să transmită o notificare de anulare către Împrumutat. La solicitarea scrisă a Împrumutatului, Banca va emite o confirmare a anulării.

    1.8 Sume datorate conform articolelor 1.5 şi 1.6 Sumele datorate conform articolelor 1.5 şi 1.6 se vor plăti în EUR. Acestea se vor plăti în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.

    1.9 Alocarea
    1.9.A Cererea de alocare
    Cel mai târziu la 31 august 2024, Împrumutatul poate transmite Băncii una sau mai multe cereri de alocare („cererea de alocare“). Fiecare cerere de alocare va fi însoţită de o confirmare în scris emisă de către Promotor că niciunul dintre beneficiarii finali în cadrul subproiectelor menţionate în cererea de alocare nu este (i) localizat în regiunea Bucureşti-Ilfov şi nu este (ii) întreprindere care intră în categoria celor considerate de BEI ca fiind mai mari decât „medii“ [id est întreprinderi cu minimum 250 şi mai puţin de 3.000 de angajaţi (echivalent cu normă întreagă] la momentul transmiterii cererii de alocare către BEI.
    Creditul va fi alocat doar pentru subproiectele identificate ca fiind eligibile pentru finanţare în Descrierea tehnică. Împrumutatul nu va aloca sau nu va propune alocarea subproiectelor care nu respectă în totalitate legislaţia aplicabilă UE, indiferent dacă a fost sau nu transpusă în legislaţia naţională a României.
    Fondurile Băncii vor fi alocate după cum urmează:
    (a) Fără a aduce atingere prevederilor articolului 6.5.(e) şi (j), subproiectele al căror cost de investiţie nu depăşeşte 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) pot fi selectate şi alocate de Promotor fără aprobarea prealabilă a Băncii. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma anexei A.3) sau orice altă formă acceptabilă de către Bancă. Alocarea va fi ulterior confirmată de Bancă.
    (b) Subproiectele al căror cost de investiţie se situează între 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) şi 50.000.000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise pentru aprobare Băncii înainte de alocarea de către Promotor. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma anexei A.4 care include subproiectele propuse Băncii. Banca îşi rezervă dreptul de a derula o evaluare parţială sau totală a subproiectelor. Alocarea va fi ulterior aprobată de Bancă.
    (c) Subproiectele al căror cost de investiţie depăşeşte 50.000.000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise Băncii pentru evaluare şi aprobare ex-ante, conform procedurilor şi regulilor interne ale Băncii, folosind formularul de aplicaţie solicitat de sistemul relevant de management şi control al Promotorului.

    Împrumutatul va transmite Băncii un raport de alocare în forma anexei A.5 („raport de alocare“) în ziua în care se împlinesc 12 (douăsprezece) luni de la tragerea ultimei tranşe precedente, dacă în această perioadă nu a fost transmisă nicio cerere de alocare.
    Împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza Băncii orice informaţie suplimentară privind subproiectele, la solicitarea rezonabilă a Băncii, din iniţiativa acesteia.

    1.9.B Scrisoarea de alocare
    În cazul în care cererea de alocare sau subproiectele aflate sub incidenţa articolului 1.9.A sunt confirmate/aprobate de către Bancă, Banca va transmite Împrumutatului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la aprobarea cererii de alocare, o scrisoare de alocare („scrisoarea de alocare“), prin care va informa Împrumutatul în privinţa confirmării/aprobării şi a valorii creditului care a fost alocată. În cazul în care Banca solicită informaţii suplimentare privind subproiectele incluse în cererea de alocare, perioada de transmitere a scrisorii de alocare se va suspenda până la primirea acestor informaţii suplimentare satisfăcătoare pentru Bancă.
    În cazul în care Banca nu va aproba, în întregime sau în parte, cererea de alocare, Banca va informa Împrumutatul în această privinţă.
    Banca poate, cu notificarea Împrumutatului, (i) să propună modificarea procedurii de alocare, aşa cum este descrisă în acest articol 1.9, în vederea alinierii acesteia la politica Băncii privind împrumuturile-cadru sau pentru a reflecta rezultatele evaluării capacităţii de implementare şi rezultatele implementării; şi (ii) un calendar de discuţii, semnare şi implementare a unui astfel de amendament. Nu se pot face alocări sau realocări şi nu pot fi emise scrisori de alocare de către Bancă înainte ca amendamentul relevant la Contractul de finanţare să fie aprobat şi să devină obligatoriu pentru Împrumutat. În acest scop, termenul de 30 (treizeci) de zile stabilit în primul alineat din acest articol 1.9.B va începe să curgă de la data la care amendamentul respectiv la Contractul de finanţare este aprobat şi devine obligatoriu pentru Împrumutat. În cazul în care Banca şi Împrumutatul nu realizează amendamentul privind procedura de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii sau în situaţia în care Împrumutatul nu implementează amendamentul procedurii de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii, Împrumutatul nu mai are dreptul de a face alocări sau de a transmite subproiecte pentru evaluare şi/sau alocare.


    1.10. Procedura de realocare
    1.10.A Realocare la cererea Împrumutatului
    Împrumutatul poate, prin notificare adresată în scris Băncii, care va include şi motivaţia, să propună realocarea, nu mai târziu de 31 august 2024, a oricărei porţiuni a creditului care a fost alocată.
    Împrumutatul va specifica în scris care dintre subproiectele deja alocate trebuie eliminate şi/sau care dintre sumele alocate trebuie diminuate. Cererea de alocare a noilor subproiecte va conţine informaţiile specificate în articolul 1.9.A şi va fi evaluată de către Bancă în conformitate cu articolul 1.9.B.
    Dacă realocarea nu este posibilă sau este posibilă doar parţial, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului tras şi nerambursat în conformitate cu articolul 4.3.A(6).

    1.10.B Realocare la cererea Băncii
    Dacă în opinia Băncii oricare dintre subproiectele alocate sau propuse în conformitate cu articolul 1.9.A de mai sus sunt neeligibile pentru finanţare de către Bancă conform Statutului Băncii, politicii sau ghidurilor sale, în conformitate cu articolul 309 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va înlocui aceste subproiecte cu alte subproiecte care sunt acceptabile pentru Bancă. Dacă în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data solicitării Băncii Împrumutatul nu a înlocuit aceste subproiecte într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului tras şi nerambursat în conformitate cu articolul 4.3.A (6).
    Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, termenul-limită de realocare, respectiv 31 august 2024, prevăzut la articolul 1.10.A, nu se va aplica în scopul acestui articol 1.10 B.    ART. 2
    Împrumutul
    2.1 Suma împrumutului
    Împrumutul va include suma cumulată a tranşelor disponibilizate de către Bancă în cadrul creditului, confirmate de către Bancă în conformitate cu articolul 2.3.

    2.2 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe
    Dobânda, sumele rambursate şi alte taxe datorate pentru fiecare tranşă se vor plăti de Împrumutat în valuta în care s-a efectuat tragerea tranşei.
    Orice altă plată se va efectua în valuta specificată de Bancă, ţinând cont de valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţii respective.

    2.3 Confirmarea din partea Băncii
    În termen de 10 (zece) zile de la tragerea fiecărei tranşe, Banca va pune la dispoziţia Împrumutatului graficul de amortizare menţionat în articolul 4.1, dacă este cazul, indicând data tragerii, valuta, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru tranşa respectivă.


    ART. 3
    Dobânda
    3.1 Rata dobânzii
    3.1.A Tranşe cu rată fixă
    Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată fixă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată fixă, la datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în notificarea de tragere, începând cu prima dată relevantă de plată ulterioară datei de tragere a tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii şi prima dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin, atunci plata dobânzii acumulate în decursul unei astfel de perioade va fi amânată până la următoarea dată de plată.
    Dobânda se va calcula în conformitate cu articolul 5.1(a).

    3.1.B Tranşe cu rată variabilă
    Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată variabilă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată variabilă, la datele de plată relevante, aşa cum sunt acestea specificate în notificarea de tragere, începând cu prima dată de plată relevantă ulterioară datei de tragere a tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii şi prima dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin, atunci plata dobânzii acumulate în decursul unei astfel de perioade va fi amânată până la următoarea dată de plată.
    Banca va comunica Împrumutatului rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei perioade de referinţă a dobânzii variabile.
    În cazul în care, conform articolelor 1.5 şi 1.6, tragerea unei tranşe cu rată variabilă se efectuează după data planificată de tragere, rata EURIBOR aplicabilă în prima perioadă de referinţă a dobânzii variabile se va utiliza ca şi cum tragerea s-ar fi efectuat la data planificată de tragere.
    Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referinţă a dobânzii variabile în conformitate cu articolul 5.1(b).

    3.1.C Revizuirea şi conversia tranşelor
    Acolo unde Împrumutatul exercită opţiunea de a revizui sau converti baza ratei dobânzii unei tranşe, acesta, de la data efectivă a revizuirii/conversiei dobânzii (în conformitate cu procedura stabilită în anexa D), va plăti dobânda la o rată determinată în conformitate cu prevederile anexei D.


    3.2 Dobânda aferentă sumelor restante
    Fără a aduce atingere prevederilor articolului 10 şi prin excepţie de la prevederile articolului 3.1, în cazul în care Împrumutatul nu achită la scadenţă orice sumă pe care are obligaţia de a o achita în cadrul prezentului contract, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă în concordanţă cu termenii acestui contract, de la data scadentă până la data efectivă a plăţii, la o rată anuală egală cu:
    (a) pentru sumele restante din tranşele cu dobândă variabilă, rata variabilă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază);
    (b) pentru sumele restante din tranşele cu dobândă fixă, suma care este mai mare dintre (a) rata fixă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază) sau (b) EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază);
    c) pentru sumele restante, altele decât cele prevăzute la punctele (a) sau (b) de mai sus, EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază)
    şi se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea EURIBOR în contextul acestui articol 3.2, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună curgând de la data scadenţei. Orice sumă datorată şi neplătită poate fi capitalizată în conformitate cu articolul 1154 din Codul civil al Luxemburgului. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, capitalizarea dobânzii se va realiza numai pentru dobânda neplătită pentru o perioadă mai mare de un an. Împrumutatul este de acord ca dobânda neplătită pentru mai mult de un an să fie capitalizată şi suma astfel acumulată va fi la rândul ei purtătoare de dobândă la rata dobânzii stabilită în acest articol 3.2.

    Dacă suma restantă este denominată într-o altă valută decât valuta împrumutului, următoarea rată pe an va fi aplicabilă, respectiv rata interbancară relevantă care este în general utilizată de către Bancă pentru tranzacţiile în valuta respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piaţă pentru astfel de rate.

    3.3 Eveniment de perturbare a pieţei
    Dacă în orice moment (i) de la data emiterii de către Bancă a notificării de tragere aferente unei anumite tranşe şi (ii) data care cade cu cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data planificată de tragere are loc un eveniment de perturbare a pieţei, Banca poate notifica Împrumutatul cu privire la activarea prezentei clauze. Într-o astfel de situaţie, rata dobânzii aplicabilă unei tranşe notificate până la data scadenţei sau data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, va fi rata (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de către Bancă drept fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea tranşei relevante în baza ratei de referinţă generate intern de către Bancă şi aplicabile în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii, stabilită în mod rezonabil de către Bancă. Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la data-limită menţionată în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar creditul corespunzător va rămâne disponibil pentru a fi tras în conformitate cu prevederile articolului 1.2.B. În cazul în care Împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru ambele părţi.
    În fiecare situaţie, marja sau rata fixă notificată anterior de către Bancă în notificarea de tragere nu va mai fi aplicabilă.


    ART. 4
    Rambursare
    4.1 Rambursarea normală
    4.1.A Rambursarea în rate
    (a) Împrumutatul va rambursa fiecare tranşă în rate la datele de rambursare specificate în notificarea de tragere în conformitate cu termenii graficului de amortizare transmis conform prevederilor articolului 2.3.
    (b) Fiecare grafic de amortizare se va alcătui plecând de la următoarele considerente:
    (i) în cazul unei tranşe cu rată fixă fără o dată de revizuire/conversie a dobânzii, rambursarea se va face în rate anuale, semestriale sau trimestriale egale în contul principalului datoriei sau în rate constante de principal şi dobânzi;
    (ii) în cazul unei tranşe cu rată fixă şi o dată de revizuire/conversie a dobânzii sau în cazul unei tranşe cu rată variabilă, rambursarea se va face în rate egale anuale, semestriale sau trimestriale în contul principalului;
    (iii) prima dată de rambursare a fiecărei tranşe va fi o dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data planificată de tragere şi nu mai târziu de prima dată de plată care urmează după a 5-a (a cincea) aniversare a datei planificate de tragere a tranşei; şi
    (iv) ultima dată de rambursare pentru fiecare tranşă va fi o dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani şi nici mai târziu de 15 (cincisprezece) ani de la data planificată de tragere.


    4.1.B Rată unică
    Ca o alternativă, Împrumutatul poate rambursa tranşa într-o singură rată la o dată de rambursare specificată în notificarea de tragere, care va fi o dată care cade între minimum 3 (trei) ani şi maximum 10 (zece) ani de la data planificată de tragere.


    4.2 Rambursarea anticipată voluntară
    4.2.A Opţiunea de rambursare anticipată
    Cu condiţia respectării articolelor 4.2.B, 4.2.C şi 4.4, Împrumutatul poate rambursa anticipat orice tranşă, plus dobânda acumulată şi compensaţiile, dacă există, pe baza unei cereri de rambursare anticipată transmise cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice, în care se vor specifica:
    (a) suma rambursată anticipat;
    (b) data rambursării anticipate;
    (c) dacă este cazul, metoda de aplicare aleasă pentru suma rambursată anticipat, în conformitate cu articolul 5.5.C; şi
    (d) numărul contractului.

    Cererea de rambursare anticipată este irevocabilă.

    4.2.B Compensaţia pentru rambursarea anticipată
    4.2.B (1) Tranşa cu rată fixă
    Sub rezerva articolului 4.2.B(3) de mai jos, în cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va achita Băncii, la data rambursării anticipate, compensaţia de rambursare anticipată aferentă tranşei cu rată fixă care se rambursează anticipat.

    4.2.B (2) Tranşa cu rată variabilă
    Sub rezerva articolului 4.2.B(3) de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat o tranşă cu rată variabilă fără nicio compensaţie, la orice dată de plată relevantă.

    4.2.B (3) Revizuire/Conversie
    Cu excepţia cazului în care Împrumutatul a acceptat în scris o rată fixă pentru o propunere de revizuire/conversie a dobânzii notificată conform articolului 1.2.C (a)(viii) sau în concordanţă cu anexa D, rambursarea unei tranşe se poate efectua fără plata unei compensaţii.


    4.2.C Mecanismul rambursării anticipate
    La prezentarea de către Împrumutat a unei cereri de rambursare anticipate adresată Băncii, Banca va emite către Împrumutat o notificare de rambursare anticipată, cu nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data rambursării anticipate. În notificare vor fi specificate suma rambursată anticipat, dobânda acumulată datorată aferentă acestei sume, valoarea compensării pentru rambursarea anticipată plătibilă în conformitate cu articolul 4.2. B sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie, precum şi metoda de aplicare a sumei rambursate anticipat şi termenul-limită până la care Împrumutatul poate accepta notificarea de rambursare anticipată.
    Dacă Împrumutatul acceptă notificarea de rambursare anticipată nu mai târziu de termenul-limită de acceptare, Împrumutatul va efectua rambursarea anticipată. În orice alt caz, Împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipată.
    Împrumutatul va însoţi rambursarea anticipată de plata dobânzii acumulate şi a compensaţiei, dacă este cazul, datorate la suma rambursată anticipat, aşa cum se specifică în notificarea de rambursare anticipată.

    4.2.D Taxă de administrare
    Dacă Împrumutatul rambursează anticipat o tranşă la o altă dată decât o dată de plată relevantă sau dacă Banca acceptă în mod excepţional, pe baza propriei decizii, o cerere de rambursare anticipată cu notificare prealabilă de mai puţin de 30 (treizeci) de zile calendaristice, Împrumutatul va plăti Băncii o taxă de administrare într-o sumă care va fi notificată de către Bancă Împrumutatului.


    4.3 Rambursarea anticipată obligatorie
    4.3.A Evenimente de rambursare anticipată
    4.3.A (1) Reducerea costului Proiectului
    În cazul în care costul total al Proiectului este sub valoarea stabilită în preambul (c), astfel încât suma creditului depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din acest cost total al Proiectului, Banca poate imediat, cu înştiinţarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului tras şi nerambursat, în limita sumei cu care creditul depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume datorate şi restante în cadrul prezentului contract în funcţie de proporţia împrumutului tras şi nerambursat anticipat. Împrumutatul va achita suma solicitată, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.

    4.3.A (2) Pari passu pentru finanţări diferite de cele ale BEI
    În cazul în care Împrumutatul alege să ramburseze anticipat în mod voluntar (pentru a se evita orice neclaritate, rambursarea anticipată va include răscumpărarea sau anularea atunci când este cazul), în întregime sau în parte, orice finanţare, alta decât cea acordată de BEI, iar respectiva rambursare anticipată nu se va realiza din sumele obţinute dintr-un împrumut cu scadenţa cel puţin egală cu termenul neexpirat al finanţării, alta decât cea acordată de BEI şi care este rambursată anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului tras şi nerambursat. Partea din împrumutul tras şi nerambursat pe care Banca o poate solicita să fie rambursată anticipat va fi egală cu ponderea sumei rambursate anticipat din finanţare, alta decât cea acordată de BEI, în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor finanţărilor obţinute de la alte instituţii decât BEI.
    Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi orice alte sume datorate şi restante din cadrul acestui contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării.
    În înţelesul acestui articol, „finanţare alta decât cea acordată de BEI“ înseamnă orice împrumut, cu excepţia împrumutului sau orice alte împrumuturi directe obţinute de la Bancă de Împrumutat, acordate iniţial Împrumutatului pe un termen mai mare de 5 (cinci) ani.

    4.3.A (3) Modificarea legii
    Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este posibil să aibă loc un eveniment de modificare legislativă. Într-o astfel de situaţie sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un eveniment de modificare legislativă s-a produs sau este pe cale să se producă, Banca poate solicita ca Împrumutatul să se consulte cu aceasta.
    Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. Dacă, după trecerea celor 30 (treizeci) de zile de la data solicitării consultării, Banca consideră că efectele evenimentului de modificare legislativă nu pot fi remediate într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, plus dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui contract.
    Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării de către Bancă.
    În înţelesul acestui articol, „eveniment de modificare legislativă“ înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data acestui contract şi care, în opinia Băncii, ar afecta în mod substanţial capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul acestui contract.

    4.3.A (4) Ilegalitate
    În cazul în care va deveni ilegală, în orice jurisdicţie aplicabilă Băncii:
    (a) îndeplinirea de către Bancă a obligaţiilor prevăzute în acest contract; sau
    (b) finanţarea sau menţinerea împrumutului,

    Banca va notifica imediat Împrumutatul şi poate, neîntârziat, (i) să suspende sau să anuleze porţiunea de credit care nu a fost trasă şi/sau (ii) să solicite rambursarea anticipată a împrumutului tras şi nerambursat, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi netrase în cadrul Contractului, la data indicată de Bancă în notificarea adresată Împrumutatului.

    4.3.A (5) Implicarea UE
    Împrumutatul se va asigura că suma agregată a creditului şi orice tip de finanţare UE, primită în legătură cu Proiectul (cum este finanţarea FESI), nu va depăşi în niciun moment 90% (nouăzeci la sută) din costurile Proiectului. În cazul în care suma cumulată a creditului şi a oricărui tip de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul depăşeşte 90% (nouăzeci la sută) din costurile Proiectului, Banca poate imediat, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a creditului şi/sau să solicite plata anticipată a împrumutului tras şi nerambursat până la o sumă care este egală cu cea cu care valoarea cumulată a creditului şi orice tip de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul depăşeşte 90% (nouăzeci la sută) din costurile Proiectului. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi nerambursate în cadrul acestui contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

    4.3.A.(6) Nealocare şi neeligibilitate
    Dacă la data imediat următoare datei specificate în articolul 1.9.A:
    (i) (x) valoarea agregată a tuturor sumelor alocate la data respectivă este mai mică decât (y) sumele trase până la o astfel de dată în cadrul acestui contract; sau
    (ii) nu are loc nicio realocare către alte subproiecte eligibile în intervalul prevăzut de articolul 1.10,

    după notificarea Împrumutatului,
    Banca poate solicita rambursarea anticipată a împrumutului. În cazul acestui articol 4.3.A(6)(i), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi egală cu suma cu care suma calculată la paragraful (i)(y) de mai sus depăşeşte suma calculată la paragraful (i)(x), împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi plătibile în cadrul acestui contract. În cazul acestui articol 4.3.A(6)(ii), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi cea care corespunde cu suma finanţată de Bancă pentru subproiectele pentru care nu se realizează realocarea, remedierea sau înlocuirea, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi nerambursate în cadrul acestui contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.

    4.3.A (7) Eveniment legat de fondurile nerambursabile UE
    În cazul în care Împrumutatul este informat sau are motive rezonabile să creadă că un eveniment legat de fondurile nerambursabile UE s-a produs sau urmează să se producă, Împrumutatul va informa Banca neîntârziat. Împrumutatul va informa Banca neîntârziat cu privire la orice corespondenţă în derulare cu Comisia Europeană referitoare la evenimentul legat de fondurile nerambursabile UE, inclusiv la deciziile finale ale Comisiei Europene referitoare la evenimentul legat de fondurile nerambursabile UE.
    La primirea acestei informări, Banca poate solicita consultarea cu Împrumutatul. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. După primirea deciziei finale de către Împrumutat şi/sau de către Comisia Europeană în legătură cu evenimentul legat de fondurile nerambursabile UE, Banca poate, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze imediat, proporţional, o parte din credit sau să solicite plata anticipată a unei părţi proporţionale din împrumut împreună cu dobânda acumulată şi orice alte sume acumulate şi netrase în cadrul acestui contract, cu excepţia cazului în care Împrumutatul a propus şi Banca a agreat realocarea unei părţi proporţionale a creditului sau împrumutului. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, termenul-limită de realocare, respectiv 31 august 2024, prevăzut la articolul 1.10.A, nu se va aplica în scopul acestui articol 4.3.A(7).
    Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.
    În înţelesul acestui articol, „eveniment legat de fondurile nerambursabile UE“ înseamnă oricare dintre cele enumerate mai jos:
    (a) orice asistenţă financiară pentru Proiect din partea FEADR a fost sau se intenţionează a fi anulată; şi/sau
    (b) Împrumutatul a rambursat sau i se solicită să ramburseze, în întregime sau în parte, orice asistenţă financiară pentru Proiect din partea FEADR.    4.3.B Proceduri de rambursare anticipată
    Orice sumă solicitată de Bancă conform articolului 4.3.A, împreună cu dobânda sau alte sume acumulate şi neachitate în contextul prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice compensaţie datorată în conformitate cu prevederile articolului 4.3.C sau o taxă în conformitate cu articolul 4.2.D, se vor plăti la data indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare.

    4.3.C Compensaţia de rambursare anticipată
    În cazul unui eveniment de rambursare anticipată cu compensaţie, această compensaţie, dacă există, se va stabili în conformitate cu articolul 4.2.B.


    4.4. Termeni generali
    4.4.A Fără prejudicierea articolului 10 Prezentul articol 4 nu va aduce atingere prevederilor articolului 10.

    4.4.B Fără reîmprumutare
    O sumă rambursată sau rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată.    ART. 5
    Plăţi
    5.1 Convenţia privind numărul de zile
    Orice sumă datorată sub formă de dobândă sau compensaţie de către Împrumutat în cadrul acestui contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor convenţii:
    (a) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei tranşe cu rată fixă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi luna de 30 (treizeci) de zile;
    (b) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei tranşe cu rată variabilă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi numărul de zile scurse.


    5.2 Data şi locul plăţii
    (a) Dacă nu se specifică altfel în acest contract sau în solicitarea Băncii, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensaţii şi plăţi de capital se plătesc în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii.
    (b) Fiecare sumă datorată de Împrumutat în cadrul acestui contract se va plăti în contul relevant comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de Împrumutat şi va comunica orice modificare legată de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform articolului 10.
    (c) Împrumutatul va indica, pentru fiecare plată efectuată, numărul contractului la detaliile de plată.
    (d) O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită atunci când este primită de Bancă.

    5.3 Plăţi fără deduceri din partea Împrumutatului
    Toate plăţile care vor fi efectuate de către Împrumutat în cadrul acestui contract vor fi calculate şi efectuate fără (nu vor include nicio deducere) regularizări sau cereri reconvenţionale.

    5.4 Perturbarea sistemelor de plată
    În cazul în care fie Banca stabileşte (pe baza propriei decizii) că a avut loc un eveniment de perturbare sau dacă Banca este înştiinţată de către Împrumutat cu privire la apariţia unui eveniment de perturbare:
    (a) Banca poate, şi o va face dacă i se va solicita acest lucru de către Împrumutat, să se consulte cu Împrumutatul în vederea agreării cu Împrumutatul a unor modificări de funcţionare sau administrare a Contractului pe care Banca le va considera necesare în condiţiile date;
    (b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu Împrumutatul cu privire la orice modificări menţionate în paragraful (a) dacă, în opinia sa, nu este practic să facă acest lucru în condiţiile date şi, în orice caz, nu va avea nicio obligaţie de a accepta astfel de modificări; şi
    (c) Banca nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, costuri sau pierderi de orice tip rezultate în urma unui eveniment de perturbare sau pentru că a luat sau nu măsuri în urma sau în legătură cu prevederile prezentului articol 5.4.


    5.5 Utilizarea sumelor încasate
    5.5.A Termeni generali
    Sumele primite de la Împrumutat vor putea stinge obligaţiile de plată ale acestuia doar dacă sunt primite în conformitate cu termenii acestui contract.

    5.5.B Plăţi parţiale
    Dacă Banca încasează o plată care nu este suficientă pentru a acoperi toate sumele datorate şi neachitate la momentul respectiv şi care trebuie achitate de către Împrumutat în contextul prezentului contract, Banca va utiliza respectiva plată pentru a stinge obligaţiile de plată:
    (a) în primul rând, pentru achitarea pro rata a oricăror comisioane neachitate, costuri, compensaţii şi cheltuieli datorate în conformitate cu prezentul contract;
    (b) în al doilea rând, pentru achitarea dobânzilor acumulate, datorate şi neachitate în contextul prezentului contract;
    (c) în al treilea rând, pentru plata oricărei părţi din principalul datoriei datorate şi neachitate în contextul prezentului contract; şi
    (d) în al patrulea rând, pentru plata oricărei alte sume datorate, dar neachitate în contextul prezentului contract.


    5.5.C Alocarea sumelor aferente tranşelor
    (a) În situaţia în care:
    (i) o rambursare anticipată voluntară parţială a unei tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, suma rambursată anticipat va fi aplicată proporţional pentru fiecare rată scadentă sau, la cererea Împrumutatului, în ordinea inversă a scadenţei;
    (ii) o rambursare parţială anticipată obligatorie a unei tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, suma rambursată anticipat va fi aplicată prin reducerea ratelor scadente în ordinea inversă a maturităţii.

    (b) Sumele primite de către Bancă în urma unei solicitări în conformitate cu articolul 10.1 şi aplicate unei tranşe vor reduce ratele scadente în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate utiliza sumele primite între tranşe pe baza propriei decizii.
    (c) În cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate drept aplicabile unei anumite tranşe şi asupra cărora nu a existat un acord între Bancă şi Împrumutat cu privire la utilizarea lor, Banca le poate utiliza între tranşe pe baza propriei decizii.    ART. 6
    Angajamente şi reprezentări ale Împrumutatului şi Promotorului
    Angajamentele conţinute în acest articol 6 vor rămâne în vigoare de la data acestui contract atât timp cât orice sumă va fi neachitată conform acestui contract sau atât timp cât creditul este în vigoare, fiind înţeles faptul că o conformare totală cu aceste angajamente prevăzute la articolul 6.1, 6.2 şi 6.3 este aşteptată să se materializeze anterior acestei date.
    6.1 Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri
    Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în cadrul împrumutului pentru acoperirea parţială a contribuţiei de la bugetul statului pentru finanţarea subproiectelor pentru care au fost efectuate alocările în conformitate cu articolul 1.9.
    Împrumutatul se va asigura că fondurile de la bugetul de stat menţionate în preambul (c) sunt disponibile şi sunt cheltuite, în măsura în care este necesar, pentru finanţarea Proiectului şi se va asigura că Promotorul va face ca alte fonduri publice menţionate în preambul (c) sunt disponibile şi sunt cheltuite, în măsura în care este necesar, pentru finanţarea Proiectului.

    6.2 Finalizarea Proiectului
    Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat de Promotor şi/sau beneficiari finali în conformitate cu Descrierea tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi finalizat până la data finală specificată în aceasta.
    Împrumutatul ia cunoştinţă şi este de acord că Banca îşi rezervă dreptul să îşi poate revizui Descrierea tehnică şi eligibilitatea măsurilor, ca răspuns la orice modificări aduse PNDR, aplicate cu acordul Împrumutatului şi Comisiei Europene. La revizuirea Descrierii tehnice şi a eligibilităţii măsurilor, ca răspuns la orice modificări aduse PNDR, efectuate ca urmare a acordului între Împrumutat şi Comisia Europeană, Banca va consulta Împrumutatul cu privire la prevederile care urmează a fi modificate, fără a prejudicia dreptul Băncii de a decide, pe baza propriei decizii, cu privire la modificările Descrierii tehnice şi la eligibilitatea măsurilor, ca urmare a revizuirii.

    6.3 Majorarea costului Proiectului
    În cazul în care costul total al Proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în preambul (c), Împrumutatul va lua măsuri ca Promotorul să obţină fonduri pentru finanţarea costului suplimentar fără a recurge la Bancă, astfel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică. Planurile privind finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

    6.4 Procedura de achiziţie
    Împrumutatul va face ca Promotorul să se asigure că echipamentele, serviciile şi lucrările pentru Proiect sunt achiziţionate, atribuite şi comandate de către beneficiarii finali, respectiv:
    (a) în măsura în care acestea se aplică Promotorului, beneficiarilor finali şi/sau Proiectului, în conformitate cu legislaţia UE în general şi în special în concordanţă cu directivele relevante ale UE; şi
    (b) în măsura în care directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă şi, în cazul contractelor publice, principiile de transparenţă, tratament egal şi nediscriminatoriu pe baza naţionalităţii,

    şi va face ca Promotorul să se asigure că beneficiarii finali se conformează aceloraşi legi, reguli şi proceduri.

    6.5 Angajamente continue cu privire la Proiect
    Împrumutatul se va asigura că Promotorul:
    (a) mentenanţă: se angajează să se asigure că toate proprietăţile care fac parte din Proiect beneficiază de mentenanţă, reparaţii, revizii şi reînnoiri, aşa cum este necesar pentru ca acestea să fie păstrate în stare bună de funcţionare de către beneficiarii finali;
    (b) activele Proiectului: se angajează să se asigure că, exceptând cazul în care Banca şi-a dat anterior consimţământul în scris, beneficiarii finali vor avea dreptul şi posesia asupra tuturor activelor Proiectului sau majorităţii acestora şi că beneficiarii finali înlocuiesc şi reînnoiesc aceste active şi menţin Proiectul în stare de funcţionare continuă şi în conformitate cu scopul iniţial al acestuia; cu rezerva că Banca poate refuza acordarea consimţământului doar acolo unde acţiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca instituţie finanţatoare sau ar avea drept consecinţă neeligibilitatea Proiectului pentru finanţare din partea Băncii conform Statutului sau articolului 309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    (c) asigurare: se angajează să se asigure că toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din Proiect sunt asigurate de beneficiarii finali, după cum este prevăzut de legile aplicabile şi reglementările din România;
    (d) drepturi şi autorizaţii: se angajează să asigure păstrarea valabilităţii tuturor drepturilor de utilizare şi a tuturor autorizaţiilor necesare pentru executarea şi derularea Proiectului de către beneficiarii finali; şi
    (e) mediu: se angajează să se asigure că:
    (i) Proiectul şi fiecare subproiect sunt implementate şi operate de beneficiarii finali în conformitate cu Legea mediului;
    (ii) permisele de mediu necesare pentru subproiecte sunt obţinute şi menţinute de beneficiarii finali, acolo unde este necesar;
    (iii) aceste permise de mediu sunt respectate de beneficiarii finali; şi
    (iv) fondurile acordate de Bancă nu vor fi folosite pentru subproiectele care necesită o EIM conform legii UE şi legislaţiei naţionale fără/anterior ca (x) să fi efectuat o evaluare a impactului de mediu conform definiţiilor şi criteriilor conţinute în directivele UE relevante; (y) să aibă consimţământul autorităţii competente şi (z) publicarea şi transmiterea către Bancă a Rezumatului nontehnic al EIM (aşa cum este definit în Directiva EIM) şi păstrarea de către Promotor a copiilor formularelor A şi B sau echivalentul acestora atunci când este aplicabil; şi
    (v) fondurile acordate de Bancă nu vor fi utilizate pentru subproiectele care necesită evaluare de biodiversitate, amendament la planurile de management ale bazinelor hidrografice, plan de risc la inundaţii, evaluare de impact privind sustenabilitatea biomasei şi calitatea aerului în conformitate cu legislaţia UE şi cea naţională fără ca/înainte de primirea acordului de la autorităţile competente şi înainte de/fără a avea documentaţia necesară făcută publică în conformitate cu legislaţia UE şi cea naţională;

    (f) legea Uniunii Europene: se angajează să se asigure că Proiectul ca şi fiecare dintre subproiecte sunt implementate şi exploatate de beneficiarii finali în conformitate cu legile relevante şi standardele Uniunii Europene;
    (g) integritate: se angajează să întreprindă, într-un orizont de timp rezonabil, şi se angajează să se asigure că beneficiarii finali iau măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-o funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru o Infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din activităţile Promotorului sau Beneficiarului final în legătură cu împrumutul sau Proiectul;
    (h) dreptul la auditul de integritate: se angajează să asigure şi să se asigure că beneficiarii finali se vor asigura că toate contractele din cadrul Proiectului care vor fi achiziţionate după data semnării acestui contract în conformitate cu directivele UE privind achiziţiile vor include:
    (i) obligaţia contractorului relevant de a informa cu promptitudine Banca despre orice acuzaţie, plângere sau informaţie reală cu privire la Infracţiunile legate de Proiect;
    (ii) obligaţia contractorului relevant de a ţine evidenţa contabilă a tuturor tranzacţiilor financiare şi cheltuielilor legate de Proiect; şi
    (iii) dreptul Băncii, în legătură cu o infracţiune presupusă, de a verifica evidenţele contabile ale contractorului relevant în legătură cu Proiectul şi de a primi copii după documente, în măsura în care legea permite acest lucru;

    (i) conturi: se angajează că beneficiarii finali primesc orice fonduri sau plăţi în legătură cu sursele de finanţare la care se face referire în preambul (c) prin conturile folosite în transferurile publice şi mecanismele de plată care implică Trezoreria Statului sau conturi bancare în numele Beneficiarului final deţinute la o instituţie financiară legal autorizată din România sau în jurisdicţia în care Beneficiarul final are domiciliul sau rezidenţa;
    (j) alte angajamente şi garanţii/confirmări:
    (i) se angajează să se asigure că documentaţia relevantă care include:
    1. pentru subproiectele care necesită EIM (inclusiv în legătură cu iniţiativele de reparcelare a terenului), studii de mediu legate de EIM, rezumatele nontehnice ale EIM;
    2. pentru subproiectele care nu necesită EIM, fie o declaraţie motivată din partea autorităţii competente cu privire la motivele pentru care nu este necesară EIM sau o declaraţie din partea Beneficiarului final în care se explică motivele pentru care subproiectul respectiv nu se încadrează în sfera de acoperire a Directivei privind evaluarea Impactului asupra mediului;
    3. pentru subproiectele care necesită o evaluare corespunzătoare în conformitate cu directivele UE habitate şi păsări, documentaţia relevantă, precum şi formularele A şi B (sau echivalentul acestora);
    4. măsurile de reducere a poluării cu nitraţi din surse agricole în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi (ZVN), planurile de management ale bazinelor hidrografice şi planurile privind managementul riscului la inundaţii, unde este aplicabil, în conformitate cu Directiva nitraţi, Directiva-cadru ape şi Directiva UE inundaţii;
    5. măsurile luate în legătură cu reglementările privind ajutorul de stat şi răspunsurile primite, după caz,
    este arhivată, păstrată şi actualizată de către Promotor şi că aceste documente vor fi furnizate Băncii cu promptitudine, la cererea acesteia;

    (ii) se angajează să se asigure că nu există dublă finanţare a subproiectelor prin alte împrumuturi acordate Împrumutatului de către Bancă;
    (iii) se angajează să invite Banca în calitate de observator la reuniunile Comitetului de monitorizare;
    (iv) în cazul în care Banca suspectează, în mod rezonabil, existenţa unei nereguli în implementarea unui subproiect sau unui grup de subproiecte, se angajează să stabilească o procedură de monitorizare riguroasă printr-un consultant independent la cererea Băncii, pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor. În cazul în care această neregulă se confirmă, Împrumutatul va realoca porţiunea afectată din credit sau împrumut, după caz, altor subproiecte anterior agreate de Bancă, pe baza documentelor furnizate de Promotor;
    (v) confirmă şi este de acord cu dreptul pe care Banca şi-l rezervă de a revizui, împreună cu Împrumutatul şi, dacă Banca solicită acest lucru, împreună cu Promotorul, procedurile de alocare ca urmare a oricărei modificări solicitate, printre altele, de Comisia Europeană sau de evoluţia Proiectului şi a subproiectelor; şi
    (vi) se angajează să verifice conformarea beneficiarilor finali cu regulile relevante şi aplicabile din legislaţia Uniunii Europene, în special în domeniile mediu, ajutoare de stat şi achiziţii publice, şi să informeze Banca în legătură cu orice nereguli apărute în aceste domenii pe perioada implementării Proiectului.    6.6 Conformarea cu legislaţia
    Împrumutatul îşi ia angajamentul de a se conforma şi de a se asigura că Promotorul se conformează în toate privinţele cu toate legile şi reglementările de care atât acesta, cât şi Proiectul şi finanţarea acestora sunt condiţionate.

    6.7 Angajamentul privind integritatea
    Împrumutatul garantează şi dă asigurări că nu a comis, precum şi nici Promotorul nu a comis şi nicio altă persoană, din câte cunoaşte în prezent el sau Promotorul, nu a comis niciunul dintre actele de mai jos şi nimeni, inclusiv Promotorul, nu va comite şi nicio persoană, cu consimţământul sau cunoştinţa sa prealabilă sau a Promotorului, nu va comite un astfel de act, după cum urmează:
    (i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea de avantaje necorespunzătoare pentru a influenţa acţiunile unei persoane care deţine o funcţie sau un post public, un director sau angajat al unei autorităţi publice sau întreprinderi publice sau un director sau reprezentant oficial al unei organizaţii publice internaţionale, în legătură cu orice proces de achiziţie sau semnarea oricărui contract în legătură cu aceste elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau
    (ii) orice act care influenţează în mod necorespunzător sau are scopul de a influenţa în mod necorespunzător procesul de achiziţie sau implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului sau al Promotorului, inclusiv înţelegerea secretă între ofertanţi.

    În acest sens, cunoştinţele deţinute de oricare dintre angajaţii Împrumutatului şi Promotorului implicaţi ca administratori ai Proiectului vor fi considerate ca fiind cunoştinţele Împrumutatului şi ale Promotorului. Împrumutatul se angajează să informeze Banca şi să se asigure că Promotorul informează Banca, în cazul în care i se aduc la cunoştinţă orice fapte sau informaţii care privesc comiterea oricărui astfel de act.
    Împrumutatul se angajează să întreprindă, într-un orizont de timp rezonabil, măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-o funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o Infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor sale profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din orice activităţi ale Împrumutatului în legătură cu împrumutul sau Proiectul.

    6.8 Confirmări şi garanţii generale
    Împrumutatul confirmă şi garantează Băncii următoarele:
    (a) are autoritatea să semneze, să livreze şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului contract, precum şi că au fost întreprinse toate acţiunile necesare în vederea autorizării semnării, livrării şi îndeplinirii obligaţiilor de către Împrumutat;
    (b) prezentul contract constituie pentru Împrumutat un set de obligaţii legal valabile, obligatorii şi aplicabile;
    (c) semnarea şi livrarea, îndeplinirea obligaţiilor din Contract şi conformarea cu prevederile acestui contract nu contravin şi nu intră în conflict, în prezent şi în viitor, cu următoarele:
    (i) legi, statute, reguli sau norme sau vreo hotărâre, decret sau autorizaţie care i se aplică;
    (ii) vreun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligaţii ce ar putea în mod rezonabil conduce la un efect substanţial negativ asupra capacităţii de îndeplinire a obligaţiilor în cadrul acestui contract;

    (d) nu s-a produs nicio modificare substanţială negativă de la data de 28 martie 2018;
    (e) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare neremediat sau fără a se fi primit derogare;
    (f) nu există actualmente şi din cunoştinţa sa nu se află pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie vreun litigiu, vreo procedură de arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii, după cum nu a existat şi nu se continuă o sentinţă sau decizie împotriva sa sau împotriva Promotorului care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, există probabilitatea rezonabilă să poată conduce la o modificare substanţială negativă;
    (g) a obţinut şi a avut grijă ca Promotorul şi/sau beneficiarii finali, după caz, să fi obţinut toate autorizaţiile necesare în legătură cu acest contract şi, pentru a-şi putea îndeplini în legalitate obligaţiile din acest document şi Proiectul, toate aceste autorizaţii sunt în vigoare şi au efect integral şi sunt admisibile ca dovezi;
    (h) (doar în ceea ce priveşte Împrumutatul) obligaţiile sale de plată în cadrul acestui contract sunt considerate cel puţin pari passu ca drept de plată faţă de toate celelalte obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror alte instrumente de datorie, cu excepţia celor a căror prioritate este obligatorie prin lege;
    (i) el şi Promotorul respectă prevederile articolului 6.5.(e) şi din câte ştie şi are cunoştinţă (după o investigaţie corespunzătoare şi atentă) nu a fost depusă nicio plângere în domeniul mediului şi nici nu există ameninţarea unei astfel de plângeri împotriva sa sau a Promotorului;
    (j) respectă toate obligaţiile asumate prin prezentul articol 6; şi
    (k) fondurile investite în Proiect provin numai din sursele specificate în preambul (c).

    Confirmările şi garanţiile stabilite mai sus rămân valabile după semnarea acestui contract şi se consideră a fi repetate la fiecare cerere de tragere, dată planificată de tragere şi fiecare dată a plăţii, cu excepţia reprezentărilor prevăzute în paragraful (d) de mai sus.


    ART. 7
    Garanţii
    Obligaţiile din cadrul acestui articol 7 sunt valabile începând cu data încheierii Contractului, pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul Contractului sau pe durata valabilităţii creditului.
    7.1 Tratament pari passu
    Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul prezentului contract nu au şi nu vor avea un rang mai mic de pari passu faţă de dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror Instrumente de datorie guvernamentală.
    În particular, dacă Banca adresează o solicitare în conformitate cu prevederile articolului 10.1 sau dacă a avut loc şi continuă să existe un eveniment sau potenţial eveniment de nerespectare a obligaţiilor asumate în contextul oricărui instrument de datorie guvernamentală negarantat şi nesubordonat al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau instituţiile sale, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nicio plată aferentă oricărui alt Instrument de datorie guvernamentală (fie planificată în mod normal sau de altă natură) fără a achita în mod simultan sau fără a aloca separat într-un cont special pentru plata la următoarea dată scadentă a unei sume egale cu aceeaşi pondere din datoria restantă în contextul prezentului contract ca şi ponderea pe care plata în contextul acestui instrument de datorie guvernamentală o reprezintă în totalul datoriei restante în cadrul respectivului instrument de datorie guvernamentală. În acest sens, orice plată pentru un Instrument de datorie guvernamentală care este efectuată din sumele generate de emisiunea unui alt instrument, pentru care au subscris aproximativ aceleaşi persoane ca şi cele care deţin creanţele din contextul Instrumentului de datorie guvernamentală, va fi ignorată.
    În acest contract, „instrument de datorie guvernamentală“ are semnificaţia de:
    (a) un instrument, inclusiv o chitanţă sau extras de cont, prin care se evidenţiază sau se constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau prelungiri similare ale creditului (incluzând, fără limitare, orice prelungire a unui credit prin acord de refinanţare sau rescadenţare);
    (b) o obligaţie evidenţiată printr-o obligaţiune, un titlu de creanţă sau un înscris doveditor similar de îndatorare; sau
    (c) o garanţie acordată de un Împrumutat pentru o obligaţie a unui terţ.


    7.2 Garanţii suplimentare
    În cazul în care Împrumutatul acordă unui terţ o garanţie pentru realizarea oricărui Instrument de datorie guvernamentală sau orice preferinţă sau prioritate în legătură cu aceasta, Împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin acest contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă.

    7.3 Clauze prin incluziune
    Dacă Împrumutatul încheie cu orice alt creditor financiar pe termen mediu sau lung un acord de finanţare care include o clauză legată de pierderea ratingului şi/sau o clauză încrucişată şi/sau o clauză pari passu care nu face parte din acest contract sau este mai favorabilă creditorului financiar respectiv decât prevederea/prevederile echivalentă/echivalente ale prezentului contract, Împrumutatul va informa Banca în consecinţă şi, la solicitarea Băncii, va semna un acord pentru amendarea prezentului contract astfel încât să asigure o prevedere echivalentă în favoarea Băncii.


    ART. 8
    Informaţii şi vizite
    8.1 Informaţii privind Proiectul
    Împrumutatul va întreprinde următoarele sau se va asigura că Promotorul:
    (a) va transmite Băncii:
    (i) informaţiile în conţinutul şi forma şi la intervalele de timp menţionate în anexa A.2 sau în alt mod ce va fi agreat în mod periodic de către părţile la prezentul contract;
    (ii) dacă este necesar, în concordanţă cu articolul 1.9.A, un raport de alocare;
    (iii) orice informaţii sau documente privind subproiectele incluse în cererea de alocare pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil; şi
    (iv) orice informaţii sau documente ulterioare privind finanţarea, achiziţiile, implementarea, funcţionarea şi impactul de mediu în legătură cu Proiectul, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil,
    cu condiţia ca întotdeauna, dacă aceste informaţii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iar Împrumutatul nu rectifică omisiunea într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Banca poate remedia deficienţa, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt terţ, pe cheltuiala Împrumutatului sau a Promotorului, iar Împrumutatul va acorda sau se va asigura că Promotorul va acorda acestor persoane toată asistenţa necesară în acest scop;

    (b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare substanţială a Proiectului, având în vedere de asemenea informaţiile prezentate Băncii în legătură cu Proiectul înainte de semnarea prezentului contract, în legătură cu, printre altele, preţul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finanţare a Proiectului;
    (c) va informa cu promptitudine Banca în privinţa următoarelor:
    (i) orice acţiuni sau proteste iniţiate sau orice tip de contestaţii efectuate de oricare terţă parte sau reclamaţii primite de Împrumutat sau de Promotor, precum şi orice litigiu în domeniul protecţiei mediului înconjurător care s-a produs sau ameninţă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează Proiectul;
    (ii) orice fapte sau evenimente cunoscute de Împrumutat sau de Promotor care ar putea aduce prejudicii substanţiale ori ar putea afecta condiţiile de executare sau operare a Proiectului;
    (iii) orice presupusă acuzaţie, plângere sau informaţie privind Infracţiunile legate de Proiect;
    (iv) orice neconformare a acestuia cu orice legislaţie aplicabilă în domeniul mediului înconjurător; şi
    (v) orice suspendare, revocare sau modificare a unui permis de mediu
    şi va organiza acţiunile care trebuie întreprinse în privinţa acestor probleme;

    (d) va furniza Băncii, dacă i se solicită acest lucru, documentele specificate în articolul 6.5 (h) şi toate informaţiile solicitate cu privire la aceste documente în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data solicitării Băncii;
    (e) va furniza Băncii, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Bancă, în conformitate cu cele stabilite în cadrul anexei A.2:
    (i) rapoarte de progres anuale ale Proiectului pe durata implementării Proiectului; şi
    (ii) un raport final al proiectului;

    (f) va informa prompt Banca în cazul în care fondurile investite în Proiect provin dintr-o altă sursă decât cele prevăzute în preambul (c);
    (g) va informa anual Banca, la aniversarea primei alocări în cadrul Contractului, cu privire la anularea oricărui subproiect alocat care s-a petrecut în cele 12 (douăsprezece) luni anterioare;
    (h) va informa prompt Banca în cazul în care se vor aduce orice modificări PNDR care sunt relevante pentru scopul Proiectului, incluzând, dar fără a se limita la (i) orice modificări propuse sau agreate de către Comisia Europeană; (ii) orice amendament adus obiectivelor şi indicatorilor PNDR; (iii) alocarea propusă a fondurilor BEI către instrumente financiare, altele decât alocările stabilite în Descrierea tehnică;
    (i) va furniza Băncii orice informaţii suplimentare pe care Banca le poate solicita în legătură cu impactul actual sau potenţial asupra mediului al subproiectelor;
    (j) va informa imediat Banca dacă bugetul alocat către orice măsură identificată pentru finanţare în cadrul Proiectului, conform anexei A.1.2, este majorat sau diminuat cu mai mult de 10% (zece procente); şi
    (k) va informa Banca cu o întârziere rezonabilă, care nu va depăşi în niciun caz 30 (treizeci) de zile, în legătură cu orice procedură de încălcare instituită de Comisia Europeană sau altă entitate relevantă, în curs sau iniţiată, în special în legătură cu aspecte legate de mediu, achiziţii sau ajutor de stat în legătură cu PNDR.


    8.2 Informaţii privind Împrumutatul şi Promotorul
    Împrumutatul va informa neîntârziat Banca cu privire la:
    (i) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o obligaţie de natura datoriei publice sau orice fonduri acordate de Uniunea Europeană;
    (ii) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la un eveniment de rambursare anticipată;
    (iii) orice intenţie a sa de a acorda unui terţ o garanţie reală asupra unora dintre activele sale;
    (iv) orice intenţie din partea sa sau a Promotorului sau a beneficiarilor finali de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a Proiectului;
    (v) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului conform acestui contract;
    (vi) orice eveniment menţionat în articolul 10.1 care s-a produs, ameninţă să se producă sau este previzionat;
    (vii) în măsura permisă de lege, orice litigiu important, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii derulate de o instanţă, administraţie sau autoritate publică similară care, din cunoştinţele şi convingerile sale, sunt curente, iminente sau urmează a se produce în legătură cu Împrumutatul, Promotorul sau beneficiarii finali sau cu reprezentanţii oficiali ai Împrumutatului, Promotorului sau beneficiarilor finali sau persoane aflate în funcţii publice în legătură cu o Infracţiune legată de împrumut sau Proiect;
    (viii) orice măsură luată de Împrumutat, Promotor sau de beneficiarii finali conform articolului 6.5(g) şi articolului 6.7 din acest contract; şi
    (ix) orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii în derulare care ameninţă să se producă sau sunt în aşteptare, care ar putea să conducă la o modificare substanţială negativă.


    8.3 Vizite ale Băncii
    Împrumutatul va permite şi se va asigura că Promotorul şi beneficiarii finali vor permite persoanelor desemnate de către Bancă, precum şi persoanelor desemnate de către alte instituţii sau agenţii UE, atunci când este impus de prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene,
    (a) să viziteze locaţiile, instalaţiile şi lucrările care intră în componenţa Proiectului;
    (b) să intervieveze reprezentanţii Împrumutatului sau ai Promotorului şi/sau beneficiarilor finali şi să nu obstrucţioneze contactele cu orice persoană implicată în sau afectată de Proiect; şi
    (c) să verifice evidenţele şi registrele Împrumutatului şi/sau ale Promotorului şi/sau ale beneficiarilor finali în legătură cu implementarea Proiectului şi să poată obţine copii după documentele relevante în măsura permisă de lege.

    Împrumutatul va furniza Băncii sau se va asigura că i se vor furniza Băncii toată asistenţa necesară pentru scopurile descrise în acest articol.
    Împrumutatul acceptă faptul că Banca poate fi obligată să dezvăluie astfel de informaţii referitoare la Împrumutat şi Proiect către orice instituţie sau agenţie competentă a UE, în conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene.


    ART. 9
    Taxe şi cheltuieli
    9.1 Impozite, taxe şi comisioane
    Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea acestui contract sau a oricărui alt document, precum şi pentru crearea, perfecţionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garanţii în cadrul acestui împrumut, în măsura în care se aplică.
    Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul acestui contract în sumă brută, fără reţinerea sau deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale, indiferent de cerinţele legale sau de un acord cu o autoritate guvernamentală sau altă autoritate; dacă Împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de reţineri sau deduceri, plata să fie transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât, după reţinere sau deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

    9.2 Alte taxe
    Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb valutar, efectuate în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea şi rezilierea acestui contract sau a oricărui document, amendament, act adiţional sau derogare aferentă prezentului contract sau oricărui document legat de acest contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea unei garanţii pentru împrumut.

    9.3 Majorarea costurilor, compensaţii şi regularizare
    (a) Împrumutatul va plăti Băncii orice sume sau cheltuieli efectuate sau suportate de Bancă ca urmare a introducerii unei sau oricărei modificări sau producerii unei schimbări (sau în interpretarea, administrarea sau aplicarea) în orice lege sau reglementare sau conformarea cu orice lege sau reglementare apărută după data semnării acestui contract, în conformitate cu care sau care are ca rezultat (i) obligaţia Băncii de a efectua costuri suplimentare pentru finanţarea sau executarea obligaţiilor sale în cadrul acestui contract; sau (ii) reducerea sau eliminarea oricărei sume datorate Băncii în cadrul acestui contract sau a venitului financiar obţinut din acordarea creditului sau a împrumutului de către Bancă Împrumutatului.
    (b) Fără a aduce atingere altor drepturi ce revin Băncii prin acest contract sau prin orice altă lege aplicabilă, Împrumutatul va despăgubi şi va exonera Banca de orice pierdere înregistrată ca urmare a oricărei plăţi sau descărcări parţiale care are loc de o manieră diferită faţă de ceea ce este prevăzut în mod specific în acest contract. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, anularea care survine după data de expirare a creditului în conformitate cu prevederile art. 1.7 al prezentului contract nu este considerată ca fiind o plată sau o descărcare parţială care are loc într-o altă manieră decât în mod expres prevăzută în prezentul contract.
    (c) Banca poate compensa orice obligaţie a Împrumutatului ajunsă la scadenţă în cadrul acestui contract (în măsura în care Banca este beneficiarul efectiv al acestei obligaţii) cu orice obligaţie (fie că a ajuns sau nu la scadenţă) datorată de Bancă Împrumutatului, indiferent de locul plăţii, sucursala de înregistrare sau valuta fiecăreia dintre obligaţii. Dacă obligaţiile sunt exprimate în valute diferite, Banca poate converti, în scopul compensării, oricare dintre obligaţii la un curs al pieţei utilizat în operaţiunile sale uzuale. Dacă oricare obligaţie nu este lichidată sau confirmată, Banca poate efectua compensarea într-o sumă estimată de către aceasta, cu bună-credinţă, a fi valoarea respectivei obligaţii.


    ART. 10
    Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale
    10.1 Dreptul de a solicita rambursarea
    Împrumutatul va rambursa fără întârziere integral sau parţial împrumutul tras şi nerambursat (conform solicitării Băncii), împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate sau neplătite în cadrul prezentului contract, la cererea scrisă a Băncii, în conformitate cu prevederile de mai jos.
    10.1.A Cererea imediată
    Banca poate efectua o astfel de cerere, fără notificare prealabilă (mise en demeure prealable) sau orice alţi paşi judiciari sau extrajudiciari:
    (a) în cazul în care Împrumutatul nu rambursează la scadenţă oricare dintre sumele datorate conform acestui contract, în locul şi valuta exprimate pentru plată, cu excepţia situaţiilor în care (i) faptul că nu a plătit este cauzat de către o eroare administrativă sau tehnică sau de către un eveniment de perturbare şi (ii) plata se realizează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data scadenţei;
    (b) dacă o informaţie sau un document transmis Băncii de către Împrumutat sau în numele acestuia sau dacă o reprezentare, garanţie sau declaraţie efectuată sau considerată a fi efectuată de Împrumutat în cadrul prezentului contract sau ca urmare a acestuia este sau se dovedeşte a fi incorectă, incompletă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect important;
    (c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligaţii contractuale de către Împrumutat în legătură cu orice împrumut sau orice obligaţie rezultată din orice tranzacţie financiară, alta decât împrumutul,
    (i) Împrumutatul este obligat sau ar putea deveni obligat sau, după expirarea oricărei perioade de graţie contractuale aplicabile, este obligat sau ar putea deveni obligat să ramburseze anticipat, să stingă, să închidă sau să înceteze înainte de scadenţă orice alte împrumuturi sau obligaţii; sau
    (ii) orice angajament financiar legat de orice alte împrumuturi sau obligaţii este anulat sau suspendat;

    (d) dacă Împrumutatul nu îşi poate plăti datoriile la scadenţă sau îşi suspendă datoriile sau încheie o înţelegere sau intenţionează să încheie o înţelegere cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu, sau începe negocierile cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi în vederea restructurării oricăreia dintre datoriile sale financiare;
    (e) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui alt împrumut acordat de Bancă sau instrument de datorie guvernamentală încheiat cu Banca;
    (f) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui alt împrumut acordat din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;
    (g) dacă se produce o modificare substanţială negativă faţă de situaţia Împrumutatului la data Contractului; sau
    (h) dacă este ilegală sau devine ilegală executarea oricăror obligaţii de către Împrumutat sau Promotor aşa cum sunt stabilite în Contract ori Contractul nu este în vigoare în conformitate cu termenii acestuia sau este declarat de Împrumutat sau Promotor ca nefiind aplicabil în conformitate cu termenii acestuia.


    10.1.B Cererea după notificarea de remediere
    Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri fără notificare prealabilă (mise en demeure prealable) sau orice alţi paşi judiciari sau extrajudiciari:
    (a) dacă Împrumutatul sau Promotorul nu respectă orice obligaţie din prezentul contract, care nu este o obligaţie menţionată în articolul 10.1.A; sau
    (b) dacă orice aspect în legătură cu Împrumutatul, Promotorul sau Proiectul declarat în preambul se modifică substanţial şi nu este remediat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca instituţie finanţatoare pentru Împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului,
    cu excepţia cazului în care neconformarea sau circumstanţele care duc la neconformare pot fi remediate sau sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă Împrumutatului de către Bancă.    10.2 Alte drepturi legale
    Articolul 10.1 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului tras şi nerambursat.

    10.3 Daune
    10.3.A Tranşe cu rată fixă
    În cazul unei cereri conform articolului 10.1 în legătură cu orice tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată, la care se adaugă compensaţia de rambursare anticipată pe baza oricărei valori din principal care a ajuns la scadenţă. Această sumă (i) se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată se efectuează la data astfel specificată şi (ii) va reprezenta pentru suma comunicată de către Bancă Împrumutatului valoarea actualizată (calculată la data rambursării anticipate) a diferenţei, dacă este cazul, dintre:
    (a) dobânda care se va acumula după aceea la suma rambursată anticipat pentru perioada de la data rambursării anticipate la data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă va fi cazul, sau la data finală de scadenţă, dacă această sumă nu ar fi fost rambursată anticipat; şi
    (b) dobânda care s-ar fi acumulat în acea perioadă dacă ar fi fost calculată utilizând rata de redistribuire, mai puţin 0,15% (cincisprezece puncte procentuale).

    Această valoare actualizată va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de redistribuire, aplicată la fiecare dată de plată relevantă pentru tranşa căreia i se aplică compensaţia.

    10.3.B Tranşe cu rată variabilă
    În cazul unei cereri conform articolului 10.1 în legătură cu orice tranşă cu rata variabilă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea actuală de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă valorii principalului datoriei care trebuie rambursată anticipat în acelaşi mod cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform graficului iniţial de amortizare al tranşei până la data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă este cazul, sau la data scadenţei.
    Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu rata de redistribuire aplicată pentru fiecare dată de plată relevantă.

    10.3.C Termeni generali
    Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest articol 10.3 se vor plăti la data specificată în cererea Băncii.


    10.4 Nederogare
    Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere, exercitarea parţială sau singulară de către Bancă a oricărui drept sau solicitare a unei remedieri conform acestui contract nu va fi interpretată ca o derogare de la aceste drepturi sau solicitări de remediere. Drepturile şi remedierile prevăzute în acest contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau remedieri prevăzute de lege.


    ART. 11
    Lege şi jurisdicţie, diverse
    11.1 Legea care guvernează
    Prezentul contract, precum şi toate obligaţiile extracontractuale (obligaţii extracontractuale) ce rezultă din acest contract sau sunt în legătură cu acest contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.
    Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, Împrumutatul şi Promotorul vor stabili legislaţia care guvernează relaţia lor contractuală şi relaţiile cu beneficiarii finali în conformitate cu cadrul legal aplicabil acestora.

    11.2 Jurisdicţia
    (a) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea oricărei dispute („dispută“) generate de acest contract sau în legătură cu acesta (inclusiv o dispută care priveşte existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii acestui contract sau consecinţele nulităţii acestuia) sau orice obligaţie necontractuală generată de acest contract sau având legătură cu acesta.
    (b) Părţile sunt de acord cu faptul că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este instanţa cea mai potrivită şi convenabilă pentru a soluţiona disputele dintre ele şi, ca urmare, nu vor susţine contrariul.
    (c) Acest articol 11.2 are în vedere doar beneficiul Băncii. Ca o consecinţă şi fără a se ţine seama de prevederile articolului 11.2(a), nu împiedică Banca să întreprindă proceduri cu privire la o dispută (inclusiv o dispută legată de existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii acestui contract sau orice obligaţie necontractuală generată sau având legătură cu acest contract) într-o altă instanţă care are jurisdicţie. În măsura permisă de lege, Banca poate deschide proceduri simultane în mai multe jurisdicţii.

    11.3 Locul realizării
    Dacă Banca nu aprobă, în scris, în mod specific, altceva, locul realizării în cadrul acestui contract va fi sediul Băncii.

    11.4 Dovada sumelor datorate
    În orice acţiune juridică generată de acest contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii în cadrul acestui contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a unei astfel de sume sau rate.

    11.5 Acord indivizibil
    Acest contract constituie acordul indivizibil dintre părţi în legătură cu acordarea creditului la care face referire, prevalând faţă de orice alt acord anterior având acelaşi obiect, fie în mod expres, fie implicit.

    11.6 Lipsa validităţii
    Dacă la un moment dat oricare dintre termenii acestui contract devine ilegal, invalid sau neaplicabil în orice privinţă sau dacă acest contract încetează sau urmează să înceteze să mai produce efecte în orice privinţă, în conformitate cu legile oricărei jurisdicţii, ilegalitatea, lipsa validităţii, neaplicabilitatea sau încetarea producerii de consecinţe juridice nu va afecta:
    (a) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea în jurisdicţia respectivă a oricăror alţi termeni ai acestui contract, sau capacitatea de a produce efecte juridice în orice altă privinţă a acestui contract în jurisdicţia respectivă; sau
    (b) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea în alte jurisdicţii a acelui sau a oricăror alţi termeni ai acestui contract sau capacitatea de a produce efecte juridice a acestui contract în legislaţia altor astfel de jurisdicţii.


    11.7 Amendamente
    Orice amendament adus prezentului contract se va realiza în scris şi va fi semnat de părţile la prezentul.

    11.8 Neaplicabilitatea anumitor evenimente
    Împrumutatul renunţă la orice drept de a se baza pe orice:
    (a) impreviziune, însemnând o schimbare excepţională de circumstanţe care ar face ca îndeplinirea oricărei obligaţii sau a tuturor obligaţiilor din acest contract să devină excesiv de împovărătoare, conform reglementării acestui tip de eveniment de impreviziune prin, dar fără limitare la, articolul 1.271 paragraful 3 litera (c) din Codul civil român; sau
    (b) un alt eveniment care ar putea avea un efect similar asupra capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile din acest contract.    ART. 12
    Clauze finale
    12.1 Notificări
    12.1.A Formatul notificărilor
    (a) Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul acestui contract se va efectua în scris şi, în cazul în care nu se prevede altfel, poate fi efectuată prin scrisoare, poştă electronică şi facsimil.
    (b) Notificările şi alte comunicări pentru care în acest contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, scrisoare recomandată, facsimil sau prin poştă electronică. Respectivele notificări şi comunicări se consideră a fi primite de către cealaltă parte:
    (i) la data livrării pentru scrisorile transmise personal sau cele recomandate;
    (ii) la data confirmării transmiterii pentru cele transmise prin facsimil;
    (iii) în cazul poştei electronice transmise de către Împrumutat Băncii, numai când este primită în formă lizibilă şi numai dacă este adresată de o manieră pe care Banca o specifică pentru acest scop;
    (iv) în cazul poştei electronice transmise de către Bancă Împrumutatului, momentul la care este trimisă comunicarea prin poştă electronică.

    (c) Orice notificare transmisă de către Împrumutat Băncii prin poştă electronică:
    (i) va menţiona numărul contractului în linia de subiect; şi
    (ii) va fi în forma unei imagini electronice noneditabile (pdf, tif sau orice format comun noneditabil convenit de părţi) a notificării semnate de un semnatar autorizat cu reprezentare individuală sau de doi sau mai mulţi semnatari autorizaţi cu reprezentare comună ai Împrumutatului, ataşată la mesajul prin poştă electronică.

    (d) Notificările emise de Împrumutat în baza oricărei prevederi a acestui contract, atunci când se solicită de către Bancă, vor fi transmise către Bancă împreună cu evidenţa satisfăcătoare a autorizării persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări în numele Împrumutatului şi specimenele de semnătură autorizate ale acestei/acestor persoane.
    (e) Fără a afecta validitatea notificărilor prin facsimil sau poştă electronică sau comunicările efectuate în conformitate cu acest articol 12.1, următoarele notificări, comunicări şi documente vor trebui transmise şi prin scrisoare recomandată către partea relevantă, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare:
    (i) cererea de tragere;
    (ii) revocarea unei cereri de tragere în conformitate cu articolul 1.2.C(b);
    (iii) orice notificări sau comunicări în legătură cu amânarea, anularea şi suspendarea tragerii oricărei tranşe, revizuirea şi conversia ratei dobânzii pentru orice tranşă, eveniment de perturbare a pieţei, cerere de rambursare anticipată, notificare de rambursare anticipată, eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor, orice solicitare de rambursare anticipată; şi
    (iv) orice altă notificare, comunicare sau document solicitat de către Bancă.

    (f) Părţile convin că orice comunicare de mai sus (inclusiv prin poştă electronică) este o formă acceptată de comunicare, va constitui dovadă admisibilă la tribunal şi va avea aceeaşi valoare ca dovadă ca un acord sub semnătură privată (sous seing privé).

    12.1.B Adrese
    Adresele, numerele de fax şi adresele de poştă electronică (şi departamentele sau persoanele responsabile, dacă există, în atenţia cărora este efectuată notificarea) ale fiecărei părţi pentru orice notificare sau document care va fi transmis în cadrul sau în legătură cu acest contract sunt:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Pentru │În atenţia: OPS/CSEE-4 PUB │
│Bancă │SEC(BG, RO, TUR) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │100 boulevard Konrad │
│ │Adenauer L -2950 Luxembourg│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Nr. facsimil: 352 4379 │
│ │55186 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Adresa de e-mail: │
│ │contactline-88841@eib.org │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Pentru │În atenţia: Direcţia │
│Împrumutat│generală relaţii financiare│
│ │internaţionale │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Bd. Libertăţii nr. 16, │
│ │Bucureşti │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Nr. facsimil: 4021 312 67 │
│ │92 │
└──────────┴───────────────────────────┘
    12.1.C Notificări privind datele de contact
    Banca şi Împrumutatul vor notifica prompt cealaltă parte, în scris, în legătură cu orice modificare a datelor lor de contact respective.


    12.2 Limba engleză
    (a) Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul sau în legătură cu acest contract trebuie efectuată în limba engleză.
    (b) Orice alte documente furnizate în cadrul sau în legătură cu acest contract trebuie efectuate:
    (i) în limba engleză; sau
    (ii) dacă nu sunt în limba engleză şi dacă aşa se solicită de către Bancă, însoţite de o traducere certificată în limba engleză şi în acest caz traducerea în limba engleză va prevala. Cerinţa pentru traducerea certificată în engleză nu se va aplica raportărilor pentru care anexa A.2 prevede în mod expres că pot fi furnizate numai în limba română.


    12.3 Preambul şi anexe
    Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din Contract:
    Anexa A Specificaţiile Proiectului şi raportare
    Anexa B Definiţia EURIBOR
    Anexa C Formularul cererii de tragere
    Anexa D Revizuirea şi conversia ratei dobânzii
    Anexa E Certificatul Împrumutatului    Acest contract reprezintă rezultatul negocierilor extinse dintre părţi, fiecare dintre acestea fiind reprezentată de consilieri juridici interni sau din afara instituţiei. Fără a aduce atingere acestui fapt şi dacă se solicită conform oricărei legi aplicabile, precum articolul 1.203 din Codul civil al României, Împrumutatul acceptă prin prezenta toate clauzele din acest contract care (A) asigură în favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunţa unilateral Contractul, (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligaţiilor Băncii sau (B) asigură în defavoarea Împrumutatului, după caz (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepţii, (iv) limitarea dreptului de contractare cu terţe părţi, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) legea aplicabilă, (vii) supunerea la arbitraj (clauzele compromisorii) sau clauzele derogatorii de la regulile jurisdicţiei instanţelor, incluzând şi fără a se limita la următoarele articole: articolul 1.6 Anulare şi suspendare, articolul 1.7 Anulare după expirarea creditului, articolul 4 Rambursarea, articolul 5 Plăţi, articolul 1.4 Condiţii de tragere, articolul 6.7 Angajament de integritate, articolul 10.1 Dreptul de a solicita rambursarea, articolul 10.4 Nederogare, articolul 11.1 Legea care guvernează, articolul 11.2 Jurisdicţie şi articolul 11.8 Neaplicabilitatea anumitor evenimente.
    Părţile au încheiat prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză, cu iniţializarea fiecărei pagini a prezentului contract de către reprezentanţii respectivi, în numele lor.
    Bucureşti, 17 septembrie 2018.


                    Semnat pentru şi în numele
                    României,
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Semnat pentru şi în numele
                    Băncii Europene de Investiţii,
                    Preşedinte,
                    Werner Hoyer

    ANEXA A

    SPECIFICAŢIILE PROIECTULUI ŞI RAPORTAREA
    A.1. Descrierea tehnică
    A.1.1 Scopul, locaţia
    Finanţarea oferită de Bancă în cadrul Proiectului se va utiliza pentru sprijinirea contribuţiei bugetului de stat al României în implementarea măsurilor selectate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 (PNDR). Operaţiunea BEI va sprijini în principal investiţiile în active fizice la nivelul fermelor, al procesării şi distribuţiei, în scopul creşterii competitivităţii, a valorii adăugate a produselor primare şi promovării practicilor de producţie corespunzătoare din punctul de vedere al mediului. Sectorul forestier şi dezvoltarea infrastructurii rurale vor fi de asemenea sprijinite în cadrul Proiectului, conform tabelului de măsuri de mai jos. Sunt eligibile pentru scopul Proiectului investiţiile efectuate de beneficiarii finali pe întreg teritoriul României.

    A.1.2 Descriere
    Proiectul este structurat ca un împrumut-cadru din partea BEI către România, în sprijinul contribuţiei publice naţionale la finanţarea PNDR. Proiectul va sprijini implementarea măsurilor PNDR, aşa cum sunt descrise mai jos.
    Bugetul PNDR este subiect de modificare cu acordul Comisiei Europene, în conformitate cu reglementările aplicabile. BEI poate amenda finanţarea Proiectului ca răspuns la astfel de amendamente acceptate oficial în ceea ce priveşte finanţarea prevăzută în cadrul acestui contract. În plus, Proiectul oferă o anumită flexibilitate în reechilibrarea finanţării măsurilor specifice pe parcursul implementării PNDR ca răspuns la nevoile în schimbare. În acest scop, va fi asumată ca fiind adecvată o flexibilitate în reechilibrarea finanţării între măsurile din Proiect. Împrumutatul va informa imediat Banca în legătură cu orice reechilibrare mai mare de 10% (zece procente) între măsurile din Proiect şi serviciile Băncii vor evalua dacă o realocare este acceptabilă sau nu, fiind în concordanţă cu obiectivele generale ale Proiectului şi fără să constituie o modificare fundamentală a acestei Descrieri tehnice.

    A.1.3 Calendar
    Perioada de implementare a Proiectului este perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, dar BEI nu va finanţa plăţile efectuate de Promotor înainte de 1 noiembrie 2017.

    A.1.4 Dispoziţii generale
    • Banca va aloca, în general, fondurile sale numai subproiectelor eligibile care se justifică din punct de vedere economic, tehnic şi financiar şi sunt corespunzătoare din punctul de vedere al mediului. Toate subproiectele trebuie să respecte legislaţia europeană din domeniul mediului, achiziţiilor şi ajutorului de stat.
    • Valoarea împrumutului pentru tot setul de subproiecte finanţate nu va depăşi 100% din costurile de investiţii eligibile.
    • Costul de investiţii al Proiectului poate include (listă neexhaustivă) studii şi proiectare, lucrări civile, echipamente şi instalare, TVA nerecuperabil, situaţii tehnice şi de preţ neprevăzute*.
    • Următoarele costuri nu sunt eligibile din perspectiva Băncii: TVA, alte impozite şi taxe, achiziţionarea de teren agricol, costuri de operare, achiziţionarea licenţelor pentru utilizarea resursele negenerate public (de exemplu, licenţe de telecomunicaţii), brevete, mărci şi mărci înregistrate. Tranzacţiile pur financiare nu sunt nici ele eligibile*.
    • Plăţile compensatorii pentru pierderea veniturilor din activităţi, incluzând cele rezultate din împăduriri, nu sunt eligibile*.
    • Investiţii în sere neîncălzite sunt eligibile la finanţare în cadrul Proiectului. Investiţiile în sere încălzite sunt excluse, cu excepţia cazurilor în care*:
    - aceste sere sunt încălzite 100% prin energie regenerabilă (inclusiv biomasă);
    – serele existente încălzite cu energie nonregenerabilă sunt modernizate pentru a include un anumit nivel de energie regenerabilă şi/sau măsuri de eficienţă energetică, care rezultă în reducere netă a gazelor cu efect de seră; sau
    – astfel de sere:
    – nu au sistem fix (construit) de încălzire; şi
    – în condiţii normale din punct de vedere climateric în localizarea planificată nu necesită încălzire şi orice tip de încălzire ajutătoare este utilizată numai pentru perioade limitate pentru protecţie împotriva unor fenomene climatice rare (ca îngheţul nocturn).
    În toate cazurile, alimentarea cu apă a acestor sere trebuie să fie sustenabilă şi nivelul de pesticide, efluviile şi impactul general trebuie să fie în concordanţă cu standardele sociale şi de mediu ale UE.

    • Sectoare excluse:
    - producţia şi distribuţia de arme şi muniţii, armament şi echipament militar;
    – producţia şi distribuţia de produse din tutun;
    – procesarea deşeurilor toxice;
    – activităţi legate de jocuri de noroc şi pariuri;
    – facilităţi de detenţie, de exemplu, penitenciare, sedii de poliţie, şcoli cu funcţiuni custodiale;
    – sectoare şi activităţi cu o importantă dimensiune etică, care sunt considerate a conduce la un risc reputaţional semnificativ.

    * În măsura în care costurile neeligibile pentru Bancă sunt eligibile din PNDR conform regulamentelor FEADR, aceste costuri pot fi considerate fie ca fiind excluse din Proiect, în cadrul tabelului următor, Bugetul măsurilor selectate incluse în Proiectul BEI, fie ca fiind acoperite de alte finanţări decât BEI sau din contribuţia Proiectului la PNDR, după cum este aplicabil şi confirmat de către Bancă.
    Bugetul măsurilor selectate din PNDR incluse în Proiectul BEI

┌────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐
│Măsuri selectate│ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │Costul total│ │ │
│sprijin BEI │ │ │ │ │de │Eligibil │Grant │
│(unităţi:, 000 │Contribuţie │Contribuţie│Total │ │investiţii │la │UE+BEI │
│EUR= ) │FEADR │buget de │cheltuieli │Alte surse^2│al │finanţare │eligibil│
│(Modificarea a │ │stat │publice │ │Proiectului │BEI^3 │ca % din│
│V-a, aprobată │ │ │ │ │(CIP) │ │CIP │
│la data de 30 │ │ │ │ │ │ │ │
│iunie 2017) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M01. Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│transferul de │ │ │ │ │ │ │ │
│cunoştinţe şi │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│informare │9.334,00 │1.037,00 │10.371,00 │- │10.371,00 │1.037,00 │100% │
│Submăsura 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrative şi│ │ │ │ │ │ │ │
│de informare^1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M02. Servicii de│ │ │ │ │ │ │ │
│consiliere, │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│gestionare a │26.803,00 │4.733,00 │31.536,00 │- │31.536,00 │4.733,00 │100% │
│fermei şi │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│înlocuire în │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul fermei^1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M04. Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│în active fizice│1.946.781,00│337.421,00 │2.284.202,00│938.829,00 │3.223.031,00│295.368,00│70% │
│^4, 5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M06. Dezvoltarea│ │ │ │ │ │ │ │
│exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 6.4 │150.000,00 │26.537,00 │176.537,00 │31.411,00 │207.948,00 │24.009,00 │84% │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│neagricole^5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M07. Servicii de│ │ │ │ │ │ │ │
│bază şi │ │ │ │ │ │ │ │
│reînnoirea │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor în │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele rurale │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 7.2 │935.506,00 │167.731,00 │1.103.237,00│122.582,00 │1.225.819,00│119.289,00│86% │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │
│de bază la scară│ │ │ │ │ │ │ │
│mică │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M08. Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│în dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│zonelor │ │ │ │ │ │ │ │
│forestiere şi │73.987,00 │13.173,00 │87.160,00 │- │87.160,00 │13.169,00 │100% │
│ameliorarea │ │ │ │ │ │ │ │
│viabilităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│pădurilor^6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M19. LEADER │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsurile 19.1│ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătitor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│19.2 Sprijin │446.400,00 │49.600,00 │496.000,00 │25.979,00 │521.979,00 │^ │95% │
│pentru │ │ │ │ │ │747.554,00│ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiunilor în │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│strategiei de │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│M20. Asistenţă │81.068,00 │14.306,00 │95.374,00 │- │95.374,00 │14.306,00 │100% │
│tehnică^1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│Total │3.669.879,00│614.538,00 │4.284.417,00│1.118.801,00│5.403.218,00│519.465,00│78% │
└────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘


    ^1 Valorile contribuţiilor la măsurile 1, 2 şi 20 reduse la 78%, 44% şi 45% din nivelurile PNDR (pro-rata) deoarece aceste trei măsuri sprijină acţiuni care nu sunt legate de investiţii.
    ^2 Estimări bazate pe datele disponibile la momentul evaluării.
    ^3 Contribuţia bugetului de stat, mai puţin plăţile efectuate până la 31 octombrie 2017.
    ^4 Contribuţia Proiectului aferentă submăsurii 4.1 Investiţii în fermele agricole a fost redusă cu 10% pentru a exclude sprijinul pentru serele încălzite cu combustibili fosili.
    ^5 Submăsurile 4.1, 4.2, 6.4 includ până la 93,875 mil. EUR sprijin pentru instrumente financiare, din care până la 89,769 mil. EUR din FEADR, iar până la 6,106 mil. EUR din contribuţia bugetului de stat şi sunt eligibile pentru finanţarea BEI.
    ^6 Include 70% din sprijinul aferent submăsurii 8.1, în scopul excluderii plăţilor compensatorii pentru pierderile de venituri.
    ^7 Valoarea nu include valoarea sprijinului aferent submăsurii 19.1, întrucât până la data de 31 octombrie 2017 aceasta a fost plătită integral.


    A.2 Informaţii despre Proiect care trebuie transmise Băncii şi metoda de transmitere
    1. Transmiterea datelor: desemnarea persoanei responsabile
    Datele de mai jos trebuie trimise Băncii, pentru acest lucru fiind responsabilă:

┌───────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Contact în domeniul │Contact în domeniul │Contact în domeniul │
│ │financiar │tehnic │tehnic │
│Entitate ├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Ministerul Finanţelor │Ministerul Agriculturii │Agenţia pentru │
│ │Publice │şi Dezvoltării Rurale │Finanţarea │
│ │ │ │Investiţiilor Rurale │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Persoană de│Boni Cucu │Florentina Tudor │Adrian Ionuţ Chesnoiu │
│contact │ │ │ │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poziţie │Director general │Director general │Director general │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Direcţia generală de │ │
│Funcţiune/ │Direcţia generală relaţii│dezvoltare rurală - │Agenţia pentru │
│Departament│financiare internaţionale│Autoritatea de │Finanţarea │
│ │ │management pentru PNDR │Investiţiilor Rurale │
│ │ │2014-2020 │ │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Bd. Libertăţii nr. 16, │Bd. Carol I nr. 2-4, │Str. Ştirbei Vodă nr. │
│Adresă │sectorul 5, Bucureşti │sectorul 3, Bucureşti │43, sectorul 1, │
│ │ │ │Bucureşti │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Telefon │+40213199854 │+40213078565 │+40214022750 │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Fax │+40213126792 │+40213078606 │+40213156779 │
├───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│E-mail │Boni.cucu@mfinante.gov.ro│Florentina.tudor@madr.ro│Adrian.chesnoiu@afir.ro│
└───────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘    Persoanele de contact menţionate mai sus sunt contactele responsabile în acest moment.
    Împrumutatul va informa Banca imediat în legătură cu orice schimbare.

    2. Informaţii cu privire la implementarea Proiectului
    Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informaţii în legătură cu progresul Proiectului în timpul implementării cel târziu la datele indicate mai jos.

┌───────────────┬─────────────┬────────────┐
│Document/ │Termen-limită│Frecvenţa │
│Informaţie │ │raportărilor│
├───────────────┼─────────────┼────────────┤
│- O actualizare│ │ │
│sumară a │ │ │
│Descrierii │ │ │
│tehnice, │ │ │
│explicând │ │ │
│motivele pentru│ │ │
│modificările │ │ │
│semnificative │ │ │
│faţă de │ │ │
│obiectivul │ │ │
│iniţial, │ │ │
│incluzând orice│ │ │
│modificări │ │ │
│relevante │ │ │
│convenite cu │ │ │
│Comisia │ │ │
│Europeană │ │ │
│- Actualizarea │ │ │
│la zi a │ │ │
│stadiului │ │ │
│apelurilor de │ │ │
│proiecte │ │ │
│(reflectând │ │ │
│nivelul │ │ │
│cererii), │ │ │
│rezultatele, │ │ │
│angajamentele │ │ │
│şi alocările │ │ │
│pentru fiecare │ │ │
│din submăsurile│ │ │
│avute în vedere│ │ │
│în Proiect, │ │ │
│explicând │ │ │
│motivele pentru│ │ │
│orice posibile │ │ │
│întârzieri │ │ │
│- Actualizarea │ │ │
│costului │ │ │
│Proiectului, │ │ │
│explicând │ │ │
│motivele pentru│ │ │
│orice posibile │ │ │
│variaţii de │ │ │
│cost faţă de │ │ │
│bugetul iniţial│ │ │
│- O listă a │ │ │
│tuturor │ │ │
│subproiectelor │ │ │
│identificate │ │ │
│pentru │ │ │
│finanţare în │ │ │
│cadrul │ │ │
│Proiectului, în│ │ │
│formatul │ │ │
│furnizat în │ │ │
│anexa A.5 - │ │ │
│Raportul de │ │ │
│alocare │ │ │
│- O listă a │ │ │
│tuturor │ │Anual, │
│subproiectelor │30 iulie │începând din│
│identificate │ │2019^2 │
│pentru │ │ │
│finanţare în │ │ │
│cadrul │ │ │
│instrumentelor │ │ │
│financiare^1 │ │ │
│- O descriere a│ │ │
│oricărui aspect│ │ │
│major cu impact│ │ │
│asupra mediului│ │ │
│- Orice fapt │ │ │
│semnificativ │ │ │
│care a apărut │ │ │
│(incluzând │ │ │
│contestaţii, │ │ │
│încălcări sau │ │ │
│acţiuni în │ │ │
│încetare │ │ │
│semnificative) │ │ │
│şi orice │ │ │
│riscuri │ │ │
│semnificative │ │ │
│care pot afecta│ │ │
│implementarea │ │ │
│PNDR │ │ │
│(evidenţiate pe│ │ │
│măsurile │ │ │
│sprijinite de │ │ │
│BEI) │ │ │
│- Orice acţiuni│ │ │
│legale sau de │ │ │
│audit în curs │ │ │
│referitoare la │ │ │
│Proiect │ │ │
│- Actualizarea │ │ │
│finală a │ │ │
│indicatorilor │ │ │
│de monitorizare│ │ │
│menţionaţi în │ │ │
│secţiunea 4 de │ │ │
│mai jos │ │ │
│- O copie a │ │ │
│raportului │ │ │
│anual de │ │ │
│implementare │ │ │
│elaborat de │ │ │
│către DG AGRI, │ │ │
│după cum se │ │ │
│solicită prin │ │ │
│reglementările │ │ │
│aplicabile PNDR│ │ │
│/FEADR │ │ │
│- Fotografii │ │ │
│neconfidenţiale│ │ │
│legate de │ │ │
│Proiect şi │ │ │
│poveşti de │ │ │
│succes, dacă │ │ │
│sunt │ │ │
│disponibile │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────────────┘


    ^1 În conformitate cu formatul furnizat în art. 46 din Regulamentul de prevederi generale.
    ^2 Pentru anul 2018, până la 30 noiembrie 2018, se va furniza doar o copie a raportului anual de implementare în legătură cu PNDR, elaborat de către DG AGRI.

    3. Informaţii la sfârşitul lucrărilor şi în primul an de operare
    Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informaţii cu privire la finalizarea Proiectului şi operarea iniţială cel târziu la termenul-limită indicat mai jos:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Data │
│Document/Informaţie │transmiterii│
│ │către Bancă │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Raportul de finalizare a │ │
│Proiectului, incluzând: │ │
│- Descrierea tehnică │ │
│finală a Proiectului │ │
│finalizat, explicând │ │
│motivele pentru orice │ │
│modificări semnificative │ │
│faţă de Descrierea │ │
│tehnică din A1, inclusiv │ │
│orice modificări │ │
│relevante convenite cu │ │
│Comisia Europeană │ │
│- Data finalizării │ │
│oricăreia dintre │ │
│submăsurile Proiectului, │ │
│explicând motivele pentru│ │
│orice întârziere/ │ │
│întârzieri │ │
│- O listă a tuturor │ │
│subproiectelor finanţate │ │
│în cadrul Proiectului, în│ │
│formatul furnizat în │ │
│anexa A.5 - Raport de │ │
│alocare │ │
│- O listă a tuturor │ │
│subproiectelor │ │
│identificate pentru │ │
│finanţare în cadrul │ │
│instrumentelor financiare│ │
│^1 │ │
│- Costul final al │ │
│Proiectului, explicând │ │
│motivele pentru orice │31 decembrie│
│posibile variaţii de cost│2024 │
│faţă de bugetul iniţial │ │
│- O descriere a oricărui │ │
│aspect major cu impact │ │
│asupra mediului sau │ │
│social │ │
│- Orice fapt semnificativ│ │
│care a apărut (incluzând │ │
│plângeri, încălcări, │ │
│acţiuni în încetare │ │
│semnificative) şi orice │ │
│riscuri semnificative │ │
│care pot afecta │ │
│implementarea PNDR (cu │ │
│evidenţiere pe măsurile │ │
│sprijinite de BEI) │ │
│- Orice acţiuni legale │ │
│sau de audit în curs │ │
│referitoare la Proiect │ │
│- Actualizarea finală a │ │
│indicatorilor de │ │
│monitorizare menţionaţi │ │
│în secţiunea 4 de mai jos│ │
│- O copie a raportului de│ │
│evaluare ex-post către DG│ │
│AGRI, după cum se │ │
│solicită prin │ │
│reglementările aplicabile│ │
│PNDR/FEADR │ │
│- Fotografii │ │
│neconfidenţiale legate de│ │
│Proiect şi poveşti de │ │
│succes, dacă sunt │ │
│disponibile │ │
└─────────────────────────┴────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Engleză sau română │
│Limba │(pentru rapoartele PNDR │
│raportărilor│transmise Comisiei │
│ │Europene) │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ^1 În conformitate cu formatul prevăzut în art. 46 din Regulamentul dispoziţiilor comune.


    4. Selecţia indicatorilor de monitorizare pentru întregul PNDR

┌───┬───────────────┬──────────┬───────────────┬───────┬────────────┐
│Nr.│Indicator │Arie de │Indicator de │Unitate│Ţintă │
│ │ │focalizare│referinţă* │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Procentul │ │ │ │ │
│ │fermelor │ │ │ │ │
│ │agricole cu │ │ │ │ │
│1 │sprijin PNDR │2A │Indicator-ţintă│% │0,09 │
│ │pentru │ │T4 │ │ │
│ │investiţii în │ │ │ │ │
│ │restructurare │ │ │ │ │
│ │sau modernizare│ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de ferme │ │ │ │ │
│ │cu sprijin PNDR│ │ │ │ │
│2 │pentru │2A │Indicator de │Nr. │3.393 │
│ │investiţii în │ │rezultat M4.1 │ │ │
│ │restructurare │ │ │ │ │
│ │sau modernizare│ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│3 │beneficiari │2A │Indicator de │Nr. │36.636 │
│ │care au primit │ │rezultat M2.1 │ │ │
│ │consiliere │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Km de drum │ │ │ │ │
│ │forestier │ │Indicator-ţintă│ │ │
│4 │realizaţi prin │2C │M4.3 │km │909 │
│ │proiectele │ │ │ │ │
│ │finanţate │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│5 │Total │2C │Indicator de │EUR │100.000.000 │
│ │investiţii │ │rezultat M4.3 │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│6 │beneficiari │3A │Indicator de │Nr. │128 │
│ │care au primit │ │rezultat M2.1 │ │ │
│ │consiliere │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │
│ │sprijinite │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │Indicator de │ │ │
│7 │(de exemplu, │3A │rezultat M4.1, │Nr. │279 │
│ │ferme agricole,│ │4.2 │ │ │
│ │procesarea şi │ │ │ │ │
│ │comercializarea│ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │
│ │agricole) │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Procent din │ │ │ │ │
│ │terenurile │ │ │ │ │
│ │irigate care │ │Indicator-ţintă│ │ │
│8 │trec la un │5A │T14 │% │294,28 │
│ │sistem de │ │ │ │ │
│ │irigaţii mai │ │ │ │ │
│ │eficient │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│9 │Suprafaţa │5A │Indicator de │Ha │133.460 │
│ │totală irigată │ │context 20 │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │Indicator de │ │ │
│10 │sprijinite │5A │rezultat M4.1, │Nr. │363 │
│ │pentru │ │4.3 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Suprafaţa pe │ │ │ │ │
│ │care se vor │ │ │ │ │
│ │derula │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │
│ │pentru │ │Indicator de │ │ │
│11 │economisirea │5A │rezultat M4.3 │Ha │362.745 │
│ │apei (de │ │ │ │ │
│ │exemplu, │ │ │ │ │
│ │sisteme mai │ │ │ │ │
│ │eficiente de │ │ │ │ │
│ │irigaţii) │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│12 │Total │5A │Indicator de │EUR │435.294.118 │
│ │investiţii │ │rezultat M4.3 │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │investiţii în │ │Indicator-ţintă│ │ │
│13 │producţia de │5C │T16 │EUR │1.958.334,49│
│ │energie │ │ │ │ │
│ │regenerabilă │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │Indicator de │ │ │
│14 │operaţiuni │5C │rezultat M6.2, │Nr. │9 │
│ │ │ │6.4 │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │
│ │sprijinite │ │ │ │ │
│ │pentru │ │Indicator de │ │ │
│15 │investiţii (de │5D │rezultat M4.1, │Nr. │870 │
│ │exemplu, │ │4.3 │ │ │
│ │depozitare şi │ │ │ │ │
│ │tratament gunoi│ │ │ │ │
│ │de grajd) │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Nr. unităţi │ │ │ │ │
│ │animale prin │ │ │ │ │
│ │investiţii în │ │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │ │
│ │animalelor în │ │Indicator de │ │ │
│16 │vederea │5D │rezultat M.4 │LU │21.749 │
│ │reducerii │ │ │ │ │
│ │emisiilor de │ │ │ │ │
│ │gaze │ │ │ │ │
│ │cu efect de │ │ │ │ │
│ │seră şi amoniu │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Suprafaţa care │ │Indicator de │ │ │
│17 │va fi │5E │rezultat M8.1 │Ha │9.130 │
│ │împădurită │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Locuri de muncă│ │ │ │ │
│18 │create în │6A │Indicator-ţintă│Nr. │24.474 │
│ │proiectele │ │T20 │ │ │
│ │sprijinite │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │beneficiari de │ │ │ │ │
│ │sprijin pentru │ │ │ │ │
│19 │investiţii (în │6A │Indicator de │Nr. │413 │
│ │procesarea şi │ │rezultat M4.2 │ │ │
│ │comercializarea│ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │
│ │agricole) │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Procent din │ │ │ │ │
│ │populaţia │ │ │ │ │
│ │rurală │ │Indicator-ţintă│ │ │
│20 │acoperită de │6B │T21 │% │100 │
│ │strategii de │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │locală │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Populaţia │ │ │ │ │
│ │rurală │ │ │ │ │
│21 │acoperită de │6B │Indicator-ţintă│Nr. │9.610.132 │
│ │strategii │ │ │ │ │
│ │de dezvoltare │ │ │ │ │
│ │locală │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Procent din │ │ │ │ │
│ │populaţia │ │ │ │ │
│22 │rurală │6B │Indicator-ţintă│% │26,63 │
│ │beneficiară │ │T22 │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţite │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Locuri de muncă│ │ │ │ │
│ │create în │ │Indicator-ţintă│ │ │
│23 │proiectele │6B │T23 │Nr. │2.055 │
│ │sprijinite │ │ │ │ │
│ │(LEADER) │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Populaţia netă │ │Indicator de │ │ │
│24 │beneficiară de │6B │rezultat │Nr. │2.559.558 │
│ │servicii │ │M7.1-7.7 │ │ │
│ │îmbunătăţite │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │
│ │sprijinite │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │investiţii în │ │ │ │ │
│ │infrastructură │ │Indicator de │ │ │
│25 │la scară mică, │6B │rezultat M7.2 │Nr. │762 │
│ │incluzând │ │ │ │ │
│ │investiţii în │ │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │ │
│ │regenerabilă şi│ │ │ │ │
│ │economie de │ │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────────┼───────┼────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│26 │grupuri de │6B │Indicator de │Nr. │120 │
│ │acţiune locală │ │rezultat M19 │ │ │
│ │selectate │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴──────────┴───────────────┴───────┴────────────┘


    * În conformitate cu secţiunea 11, Planul de indicatori, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2014-2020.


    A.3 Tabel rezumativ al subproiectelor identificate pentru finanţare - cerere de alocare de la zz.ll.aaaa cumulat până la zz.ll.aaaa
    Alocarea nr:
    Data transmiterii:
    Denumire Proiect: România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020
    Numărul operaţiunii: 2015-0714
    Moneda: EUR
    Tabel rezumativ pentru toate (sub)măsurile incluse în proiectul BEI (cumulat de la 31.10.2017 până la zz/ll/aaaa)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│EUR │
├────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┤
│ │ │ │Eligibil │ │ │
│ │Valoare angajată │Plăţi cheltuieli │la │ │ │
│ │ │publice │finanţare │ │Eligibil │
│ │ │ │de către │Eligibil │la │
│Măsura ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤BEI │la finanţare │finanţare│
│ │ │ │ │ │ │ │(% din │de către BEI │de către │
│ │ │Buget│ │ │Buget│ │contribuţia│(angajamente)│BEI │
│ │Total│de │FEADR│Total│de │FEADR│la bugetul │ │(plăţi) │
│ │ │stat │ │ │stat │ │de stat) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│1 │2 = 3│3 │4 │5 = 6│6 │7 │8 │9 = 3 * 8 │10 = 6 * │
│ │+ 4 │ │ │+ 7 │ │ │ │ │8 │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acţiuni pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transferul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cunoştinţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informare │ │ │ │ │ │ │78% │ │ │
│Submăsura 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrative şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Servicii de │ │ │ │ │ │ │44% │ │ │
│consiliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total submăsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 Investiţii │ │ │ │ │ │ │90% │ │ │
│în exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total submăsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în prelucrarea/ │ │ │ │ │ │ │100% │ │ │
│comercializarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total submăsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3 Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea │ │ │ │ │ │ │100% │ │ │
│sau adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi silvice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │N/A │ │ │
│active fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 6.4 │ │ │ │ │ │ │100% │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Servicii de bază│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi reînnoirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 7.2 │ │ │ │ │ │ │100% │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de bază la scară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│forestiere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ameliorarea │ │ │ │ │ │ │70% │ │ │
│viabilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pădurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 8.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Împădurirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi crearea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zone împădurite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 19.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LEADER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsurile 19.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătitor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi 19.2 Sprijin │ │ │ │ │ │ │100% │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiunilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strategiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│Total măsura 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Asistenţă │ │ │ │ │ │ │45% │ │ │
│tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴─────────────┴─────────┘


    Nume şi prenume:
    Poziţie:
    Departament:
    Instituţie:
    ………………
    Semnătura:
    Data:
    Locul:

    A.4 Fişa Proiectului (cost total între 25 milioane şi 50 milioane EUR)

┌──────────────────────────────────────┐
│FIŞA PROIECTULUI │
│(pentru subproiectele ale căror │
│costuri totale se situează între 25 │
│milioane şi 50 milioane EUR) │
└──────────────────────────────────────┘


    România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020 (2015-0714)

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Nume subproiect:│Promotor subproiect │
│Număr de │(beneficiar): │
│referinţă │Localizare: │
│subproiect: │Sector: │
│Persoană de │Tip: proiect nou/ │
│contact: │extindere/reabilitare│
│Contact (e-mail,│Data: │
│telefon): │Semnătură Promotor: │
└────────────────┴─────────────────────┘


    1. Subproiect
    1.1 Istoric
    1.2 Fundamentarea alegerii subproiectului şi principalele obiective ale acestuia
    1.3 Descrierea tehnică a subproiectului, inclusiv principalele capacităţi şi dimensiuni relevante
    1.4 Entitatea/Entităţile responsabilă/responsabile pentru proiectare, construcţie şi supervizarea subproiectului
    1.5 Costul investiţiei (total) în EUR

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Proiectare şi supervizare │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Teren │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Lucrări civile (lucrări de │-│
│construcţie) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Echipament │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Diverse │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Depăşiri de preţ (...% la sută │ │
│creştere pe an), dacă se aplică │-│
│dobânda pe timpul construcţiei │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Total │-│
└────────────────────────────────────┴─┘


    1.5.1 Planul financiar şi alocarea solicitată

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Surse de finanţare │în EUR│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fonduri UE │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Bugetul de stat │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Altele │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Total │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│din care împrumutul BEI │ │
│solicitat │ │
└───────────────────────────────┴──────┘
    1.6 Grafic cheltuieli prevăzute (în EUR, exclusiv TVA)

┌─────┬───────┬─────┬─────┬──┬─────────┐
│an │2014 │... │... │n │Total │
├─────┼───────┼─────┼─────┼──┼─────────┤
│EUR │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴─────┴─────┴──┴─────────┘    1.7 Durata de viaţă tehnică/economică prevăzută (în ani)
    1.8 Perioada de implementare (date: lună, an)
    a) Demarare:
    b) Finalizare:

    1.9 Autorizarea necesară pentru implementarea/exploatarea subproiectului
    Vă rugăm să specificaţi denumirea/denumirile autorităţii/autorităţilor care emit permisele relevante şi dacă acestea au fost deja emise. Dacă permisele nu au fost emise, vă rugăm să specificaţi data preconizată a eliberării acestora.

    1.10 Locuri de muncă asupra cărora investiţia are impact
    Numărul de locuri de muncă preconizate a fi create, asigurate/menţinute sau pierdute ca urmare a implementării subproiectului

┌─────────────────────────────────────┬┐
│a) Pe durata construcţiei: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b) Ulterior perioadei de construcţie ││
│(exploatare şi mentenanţă) - ││
│asigurare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘    1.11 Indicatori fizici
    Vă rugăm să specificaţi (cuantificaţi) efectele fizice/rezultatele planificate ale subproiectului

┌─────────────┬─────────┬────────────────┐
│Denumirea şi │Anul de │Valoarea-ţintită│
│definiţia │referinţă│(anul) │
│indicatorului│(anul) │ │
├─────────────┼─────────┼────────────────┤
│a)..... │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────────┤
│b) │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────────┤
│c) │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────────────┘    1.12 Achiziţii
    Tipuri şi specificul licitaţiilor:

    1.13 Impact de mediu
    a) Vă rugăm să explicaţi pe scurt efectele subproiectului asupra mediului.
    b) Acest subproiect are anumite riscuri sau beneficii specifice de mediu?
    c) Conformare cu cerinţele de mediu (locale, naţionale, ale UE) şi descriere sumară a măsurilor de ameliorare adoptate, dacă este cazul; indicaţi dacă este necesară EIM şi dacă subproiectul este localizat în sau are efecte asupra siturilor Natura 2000 - în caz afirmativ, vă rugăm furnizaţi informaţii în legătură cu evaluările relevante şi deciziile administrative pentru un astfel de subproiect, iar serviciile Băncii pot solicita informaţii suplimentare (copie a Rezumatului nontehnic al EIM, analiza impactului pentru siturile Natura 2000).
    d) Furnizarea amprentei de carbon la finalizarea subproiectului şi emisii preconizate/economii pe parcursul operaţiunii

    1.14 Exploatarea şi mentenanţa
    a) Organizaţia care se ocupă de exploatarea şi mentenanţa subproiectului
    b) Costurile de exploatare şi mentenanţă şi bugetul disponibil pentru exploatare şi mentenanţă

    1.15 Aspecte economice şi financiare
    a) Populaţia deservită de subproiect sau alte analize pertinente ale cererii (de exemplu, trafic)
    b) Dacă se aplică, un rezumat al analizei cost-beneficii sau al analizei de fezabilitate economică
    c) Dacă se aplică, mecanismul de recuperare a costurilor (Utilizatorii vor fi solicitaţi să contribuie la costul subproiectului? Politica tarifară?)


    2. Concluzii şi recomandări generale

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Locul:
    Data:
    Promotor:
    Persoana responsabilă:


    A.5 Tabel rezumativ al subproiectelor identificate pentru finanţare - raport de alocare de la 31.10.2017, cumulat până la zz.ll.aaaa

┌────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │Cost total │ │
│ │ │ │Număr de │public │ │
│ │Valoare angajată │ │subproiecte │serie │Plăţi cheltuieli │
│ │ │ │pentru │de │publice │
│Măsura │ │Număr de │întreprinderi │subproiecte│ │
│ │ │subproiecte│mai mari decât │(euro) │ │
│ ├─────┬─────┬─────┤ │medii ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤
│ │ │Buget│ │ │localizate în │cel │cel │ │Buget│ │
│ │Total│de │FEADR│ │Bucureşti-Ilfov│mai │mai │Total│de │FEADR│
│ │ │stat │ │ │ │mic │mare │ │stat │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │2 = 3│ │ │ │ │ │ │9 = │ │ │
│1 │+ 4 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │10 + │10 │11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acţiuni pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transferul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cunoştinţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrative şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.1o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sector pomicol) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.1 of│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.1a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector pomicol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.1af │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total submăsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.2o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comercializarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pomicol) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.2of │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.2a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comercializare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pomicol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.2af │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total submăsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în prelucrarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comercializarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.3i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silvice - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│irigaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.3a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silvice - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de acces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 4.3s │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silvice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│-infrastructura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de acces silvică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total submăsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3 Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silvice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 6.4o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 6.4of │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 6.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Servicii de bază│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi reînnoirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 7.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de bază la scară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│forestiere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ameliorarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│viabilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pădurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsura 8.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Împădurirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crearea de zone │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împădurite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 19.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătitor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Submăsura 19.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiunilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strategiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LEADER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Submăsurile 19.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătitor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19.2 Sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiunilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strategiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total măsura 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
    ANEXA B

    DEFINIŢIA EURIBOR
    A. „EURIBOR“ înseamnă:
    (a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata afişată a dobânzii (definită mai jos) pe termen de o lună;
    (b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care rata afişată este disponibilă, rata afişată a dobânzii pe termenul care corespunde numărului de luni; şi
    (c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care nu este disponibilă o rată afişată, rata ce rezultă din interpolarea liniară prin referinţă la două rate afişate, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „perioada reprezentativă“).
    În sensul alineatelor (b) şi (c) de mai sus:
    (i) „disponibil“ înseamnă ratele, pentru maturităţile date, care sunt calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau un alt furnizor de servicii selectat de European Money Markets Institute (EMMI), sub sponsorizarea EMMI şi EURIBOR ACI, sau orice succesor la această funcţie EMMI şi EURIBOR ACI după cum este stabilit de către Bancă; şi
    (ii) „rata afişată“ este rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe perioada relevantă, aşa cum este publicată la ora 11,00 am ora Bruxelles-ului sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („data redeterminării“) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina succesoare sau, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicaţie aleasă de Bancă în acest scop.

    Dacă această rată afişată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale din zona euro a patru bănci de prim rang, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, la data redeterminării, pentru băncile din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data redeterminării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.
    Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data redeterminării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00 ora Bruxelles-ului în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la data redeterminării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a celor mai importante bănci europene pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.
    Dacă niciuna dintre ratele de mai sus nu este disponibilă, EURIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) care este stabilită de către Bancă ca fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea tranşei relevante în baza ratei de referinţă generate intern de către Bancă şi aplicabile în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilite în mod rezonabil de către Bancă.


    B. TERMENI GENERALI
    În înţelesul definiţiilor de mai sus:
    (a) Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii parte dintr-un punct procentual, cu rotunjirea jumătăţilor.
    (b) Banca va informa Împrumutatul fără întârziere cu privire la cotaţiile primite de Bancă.
    (c) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EMMI şi EURIBOR ACI (sau orice succesor la această funcţie în cadrul EMMI şi EURIBOR ACI aşa cum va stabili Banca), Banca poate modifica, în baza unei notificări transmise Împrumutatului, aceste prevederi pentru a le armoniza cu celelalte prevederi.    ANEXA C

    Formularul cererii de tragere România - Cofinanţare UE
    pentru dezvoltare rurală 2014-2020
 (a se vedea imaginea asociată)
    Contul Împrumutatului pentru creditare:
    Cont nr.: .................................................................
    Beneficiar: ..............................................................
    (Vă rugăm să specificaţi formatul IBAN dacă ţara este inclusă în registrul IBAN publicat de SWIFT sau un format corespunzător în conformitate cu practica bancară locală.)
    Denumirea şi adresa băncii: ..........................................................
    Codul de identificare al băncii (BIC): ..............................................
    Detalii de plată: ...............................................................................
    Vă rugăm să transmiteţi informaţiile relevante la:
    Numele persoanei/persoanelor autorizate a/ale Împrumutatului (după cum sunt definite în contract): .....................................
    Semnătura/Semnăturile persoanei/persoanelor autorizate a/ale Împrumutatului (după cum sunt definite în contract): ............................

┌──────────────────────────────────────┐
│Notificare importantă pentru │
│Împrumutat: │
│Vă rugăm să vă asiguraţi că lista │
│semnăturilor autorizate şi a │
│conturilor furnizată Băncii a fost │
│actualizată corespunzător înainte de │
│transmiterea oricărei cereri de │
│tragere. În cazul în care orice │
│semnatari sau conturi care apar în │
│cererea de tragere nu apar în ultima │
│listă cu semnături autorizate şi │
│conturi primită de Bancă, această │
│cerere de tragere se consideră ca │
│nefiind efectuată. │
│În plus, dacă aceasta este prima │
│cerere de tragere în cadrul │
│Contractului de finanţare, condiţiile │
│prevăzute la articolul 1.4A al │
│Contractului de finanţare trebuie să │
│fi fost anterior îndeplinite în mod │
│satisfăcător pentru Bancă. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA D

    REVIZUIREA ŞI CONVERSIA RATEI DOBÂNZII
    Dacă o rată de revizuire/conversie a fost inclusă în notificarea de tragere a unei tranşe, se vor aplica următoarele prevederi.
    A. Mecanismul revizuirii/conversiei dobânzii
    La primirea unei cereri de revizuire/conversie a dobânzii, Banca, pe parcursul perioadei care începe cu 60 (şaizeci) de zile şi se termină cu 30 (treizeci) de zile înainte de data de revizuire/conversie a dobânzii, va transmite Împrumutatului o propunere de revizuire/conversie a dobânzii în care va menţiona:
    (a) rata fixă şi/sau marja care s-ar aplica acestei tranşe sau unei porţiuni din aceasta indicată în cererea de revizuire/conversie a dobânzii conform articolului 3.1; şi
    (b) această rată se va aplica până la data scadenţei sau până la o nouă dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, iar această dobândă se datorează trimestrial, semianual sau anual în conformitate cu articolul 3.1 în arierate, pentru perioada scursă, la datele de plată stabilite.

    Împrumutatul poate accepta în scris o propunere de revizuire/conversie a dobânzii până la termenul specificat.
    Orice modificare a Contractului solicitată de Bancă în legătură cu acest aspect se va efectua prin acord care va fi încheiat cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data de revizuire/conversie relevantă.
    Ratele fixe şi marjele sunt disponibile pentru o perioadă de nu mai puţin de 4 (patru) ani sau, în absenţa unei rambursări în acea perioadă, nu mai puţin de 3 (trei) ani.

    B. Efectele revizuirii/conversiei dobânzii
    În cazul în care Împrumutatul acceptă în mod oficial, în scris, o rată fixă sau o marjă cu privire la o propunere de revizuire/conversie a dobânzii, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată la data de revizuire/conversie a dobânzii şi ulterior la datele menţionate de plată.
    Premergător datei de revizuire/conversie a dobânzii, prevederile relevante din Contract şi din notificarea de tragere se vor aplica fiecărei tranşe în totalitate. De la data de revizuire/conversie a dobânzii inclusiv, prevederile conţinute în propunerea de revizuire/conversie a dobânzii privind noua rată sau marjă se vor aplica tranşei (sau unei părţi din aceasta) până la o nouă dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei.

    C. Neîndeplinirea revizuirii/conversiei dobânzii
    În cazul în care Împrumutatul nu transmite o cerere de revizuire/conversie a dobânzii sau nu acceptă, în scris, o propunere de revizuire/conversie a dobânzii pentru o tranşă sau dacă părţile nu încheie amendamentul solicitat de Bancă în condiţiile paragrafului A de mai sus, Împrumutatul va rambursa tranşa (sau o parte din ea, astfel cum este indicat în cererea de revizuire/conversie a dobânzii) la data de revizuire/conversie a dobânzii, fără plata unei compensaţii.
    În cazul unei revizuiri/conversii parţiale a dobânzii, Împrumutatul va rambursa, fără plata unei compensaţii, la data de revizuire/conversie a dobânzii, orice parte dintr-o tranşă care nu a fost inclusă în cererea de revizuire/conversie a dobânzii şi care nu este afectată de revizuirea/conversia dobânzii.


    ANEXA E

    FORMULARUL CERTIFICATULUI ÎMPRUMUTATULUI
    Către: Banca Europeană de Investiţii
    De la: [Împrumutat]
    Data:
    Subiectul: Contract de finanţare dintre Banca Europeană pentru Investiţii şi [Împrumutatul] din data
    ● („Contract de finanţare“)
     Număr FI 88.841 (RO) Număr Serapis 2015-0714
    Stimaţi Domni,
    Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în această scrisoare. În înţelesul articolului 1.4 din Contractul de finanţare dorim să vă confirmăm/certificăm următoarele:
    (a) nu s-a produs şi nu este în derulare niciun eveniment de rambursare anticipată fără a fi remediat sau a se primi derogare;
    (b) nicio măsură asigurătorie de tipul celor interzise prin articolul 7.2 nu a fost instituită şi nu există în prezent;
    (c) nu s-a produs nicio modificare materială importantă referitor la niciun aspect din Proiect sau în legătură cu care avem obligaţia de a raporta în conformitate cu articolul 8.1, cu excepţia celor comunicate anterior de noi;
    (d) dispunem de fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea la timp şi implementarea Proiectului în conformitate cu anexa A;
    (e) niciun eveniment sau circumstanţă care, prin trecerea timpului sau notificare conform Contractului de finanţare, ar constitui un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare fără a fi remediat sau fără să se fi acordat derogare;
    (f) niciun litigiu, nicio procedură administrativă de arbitraj sau investigaţie nu există actualmente şi din cunoştinţa noastră nu se află sau nu ar putea să se afle pe rolul niciunui instanţe, niciunui organism de arbitraj sau niciunei agenţii, după cum nu a existat nicio sentinţă sau decizie împotriva noastră care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, conduce la probabilitatea rezonabilă a unei modificări substanţiale negative;
    (g) confirmările şi garanţiile care vor fi efectuate sau repetate conform articolului 6.7 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi
    (h) nu s-a produs nicio modificare substanţială negativă faţă de situaţia de la data semnării Contractului de finanţare.

    Cu stimă,
    Pentru şi în numele [denumirea Împrumutatului]
    Data:

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016