Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 981 din 14 aprilie 2004  la nivelul ramurii industriei lemnului (exploatarea forestiera, prelucrarea primara a lemnului, fabricarea stratificatelor din lemn, industria mobilei, a produselor din lemn si alte activitati industriale) pe anii 2004-2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 981 din 14 aprilie 2004 la nivelul ramurii industriei lemnului (exploatarea forestiera, prelucrarea primara a lemnului, fabricarea stratificatelor din lemn, industria mobilei, a produselor din lemn si alte activitati industriale) pe anii 2004-2007

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 5 din 22 aprilie 2004
Incheiat in anul 2004 si inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 981/08/14.04.2004
Partile contractante
In temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicata in anul 1998, privind contractul colectiv de munca si in baza Contractului colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2004, intre salariatii/angajatii din industria lemnului - exploatarea si prelucrarea primara a lemnului, industria mobilei, a stratificatelor, a produselor din lemn si alte activitati - in conformitate cu art. 41 si <>art. 42 din Legea nr. 54/2003 , cu privire la sindicate, si <>art. 17, alin. b) din Legea nr. 130/1996 , republicata in anul 1998, privind contractul colectiv de munca, reprezentati prin:
a) Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), reprezentativa pentru industria mobilei, a stratificatelor, a produselor din lemn si alte activitati (cod C.A.E.N. 36, 20 si 020), conform sentintei publice pronuntate la data de 30.11.2000 de Tribunalul Municipiului Bucuresti in dosarul nr. 5/Rep./2000,
b) Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului si Federatia Sindicatelor Forestiere si de Mobila din Romania, reprezentative pentru exploatarea si prelucrarea primara a lemnului (cod C.A.E.N. 20 si 020), conform sentintei publice a Tribunalului Municipiului Bucuresti din 30.11.2000 in dosarul nr. 5/Rep./2000, respectiv imputernicirea nr. 88/10.02.2004 a Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania, si patronatele din industria lemnului, indiferent de natura capitalului si forma de organizare, conform <>Legii nr. 356/2001 , <>Legii nr. 130/1996 , art. 15, alin. (1), lit. b), reprezentate prin:
a) Asociatia Forestierilor din Romania (ASFOR), reprezentativa prin sentinta civila cu nr. 40 P/16.05.2001 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, privind aprobarea reprezentativitatii conform <>Legii nr. 130/1996 , republicata in anul 1998, si
b) Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania (APMR), reprezentativa prin Sentinta civila nr. 40 P/16.05.2001 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, privind aprobarea reprezentativitatii conform <>Legii nr. 130/1996 , republicata in anul 1998, a intervenit prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura (C.C.M.R.).

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura (C.C.M.R.) stabilesc cadrul general de desfasurare a relatiilor de munca dintre angajatori si salariati in vederea reglementarii in comun a conditiilor de angajare si de munca, precum si a garantiilor sociale.
(2) La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte bazate pe nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, rasa, convingeri, sex, orientare sexuala sau pe orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor decurgand din contractele colective de munca.
(3) Partile sunt de acord cu sindicatele si unitatile cuprinse in anexele nr. 1 si nr. 2, in cadrul carora se aplica prezentul C.C.M.R. Unitatile si sindicatele mentionate in Anexa nr. 1 incep negocierile si inregistreaza C.C.M. la nivel de unitate numai in baza unei dovezi eliberate si semnate de F.S.L.I.L.
(4) In cazul in care, din diferite motive, la nivelul unor unitati, partile au incheiat deja contractul colectiv de munca, nivelurile inferioare ale acestuia se vor adapta la prevederile stipulate in prezentul C.C.M.R.
ART. 3
Drepturile salariatilor prevazute in prezentul C.C.M.R. nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale stabilite prin C.C.M. incheiat la nivel de unitate.
ART. 4
Prezentul C.C.M.R. are ca scop stabilirea normelor ce guverneaza relatiile dintre angajatori si salariati in ramura industriei lemnului, in principal stabilirea drepturilor minime garantate ale salariatilor si a obligatiilor acestora cu privire la:
a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca:
b) conditiile de munca si protectia muncii;
c) salarizare si alte drepturi salariale;
d) timpul de munca si timpul de odihna;
e) unele masuri de protectie speciala a salariatilor si acordarea de facilitati acestora;
f) drepturile sindicatelor, ca organizatii si ca reprezentante ale salariatilor.
ART. 5
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate in orice moment, conform legii, ori de cate ori partile convin in acest sens.
(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 10 zile si nici mai devreme de 48 de ore de la data comunicarii.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantul organizatiilor patronale la federatiile sindicatelor, iar cele ale federatiilor sindicatelor, la organizatiile patronale semnatare ale prezentului C.C.M.R.
(5) Partile se obliga ca in perioada prevazuta de alin. 3, plus 10 zile lucratoare, sa nu declanseze greve si sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca (C.I.M.) pentru motive legate de modificarea propusa in ceea ce priveste prezentul contract.
ART. 6
Modificarile aduse contractului produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor.
ART. 7
(1) Suspendarea si incetarea contractului pot interveni din initiativa partilor si potrivit dispozitiilor legale; interpretarea clauzelor se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza potrivit legislatiei in domeniu sau in favoarea salariatilor.
ART. 8
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract, partile convin sa constituie o comisie paritara.
(2) Competenta, componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din Anexa nr. 3 la prezentul contract.
ART. 9
(1) Contractele colective de munca de la nivelul unitatilor nu pot sa prevada drepturi sub limitele stabilite in prezentul C.C.M.R.
(2) Pe baza prevederilor prezentului C.C.M.R., negocierile vor incepe la nivel de unitate in termen de 10 zile de la inregistrarea acestuia.
ART. 10
Angajatorii vor asigura afisarea in unitate, la locurile convenite cu organizatiile sindicale, a C.C.M., astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
ART. 11
Declansarea procedurii prevazute la art. 7, alin. 2, nu constituie un impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii. Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara, in conditiile prevazute in Anexa nr. 3, impiedica sesizarea instantei de judecata, iar daca sesizarea a avut loc, judecata inceteaza.
ART. 12
La solicitarea angajatorilor sau a reprezentantilor sindicatelor din unitatile inscrise in Anexa nr. 1 - pentru F.S.L.I.L. si Anexa nr. 2 - pentru F.S.F.M.R., semnatarele acestui contract pot participa la negocierile C.C.M. la nivel de unitate si pot obtine informatii despre modul cum este respectat prezentul C.C.M.R.
ART. 13
(1) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului C.C.M.R. sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate.
(2) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 14
(1) Prezentul C.C.M.R. se incheie pe o perioada de 4 ani de zile, cu exceptia art. 40, care se negociaza anual.
(2) Cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau asupra renegocierii clauzelor sale. In cazul in care nici una dintre parti nu denunta contractul cu privire la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, acesta se prelungeste pe o durata de inca un an.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 15
In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, acestea vor face obiectul contractului colectiv de munca la nivel de unitate si al contractului individual de munca.
ART. 16
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca al unitatii si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(2) Angajatorii vor aduce la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 17
(1) Contractele individuale de munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Contractele individuale de munca se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si modalitatile prevazute expres de lege.
(3) Contractele individuale de munca se vor incheia numai pentru noii salariati si vor cuprinde cel putin clauzele prevazute in modelul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, prezentat in Anexa nr. 4.
(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca.
(5) Contractele individuale de munca se pot incheia si cu timp partial de munca pentru program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma de cel putin doua ore pe zi.
(6) Pe timpul derularii C.I.M. salariatul poate solicita asistenta din partea sindicatului.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste durata, locul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna numai pentru acordul partilor. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si conditiile prevazute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului, motivat legal, de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul angajatorului de a proceda la desfacerea contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege si cu drepturile stabilite in C.C.M. la nivel de unitate.
(4) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Nivelurile de decontare pentru transport, cazare si indemnizatia de delegare se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(5) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
Nivelurile de decontare pentru transport, cazare si indemnizatia de detasare se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 19
(1) Contractul individual de munca se poate suspenda in ceea ce priveste efectele sale numai prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de Codul muncii si art. 22 din C.C.M.R.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Contractul individual de munca se suspenda de drept pentru: concediu de maternitate, boala sau accidente, carantina, serviciu militar obligatoriu, exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti (pe toata durata mandatului), functii de conducere salarizate in sindicat, forta majora, arest preventiv si alte cazuri expres prevazute de lege.
(4) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarele situatii: concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani sau de ingrijire a copilului bolnav pana la sapte ani, pentru cresterea sau ingrijirea copilului cu handicap conform prevederilor Codului muncii, concediu paternal, concediu pentru formare profesionala, pentru exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor profesionale pe durata mandatului.
(5) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului pentru urmatoarele situatii: ca sanctiune disciplinara, pe durata cercetarii disciplinare - in conditiile legii, detasare, intreruperea temporara a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
ART. 20
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc prin unul dintre urmatoarele moduri:
a) de drept, cu respectarea art. 56 din Codul muncii;
b) cu acordul partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) La desfacerea contractului individual de munca prin concediere, angajatorul va acorda un preaviz de 15 zile lucratoare, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore/zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajatori.
(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara a i se acorda preavizul prevazut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza avut la data desfasurarii contractului de munca.
(5) Unitatea poate face concedieri fara preaviz in cazuri de abateri disciplinare grave, care nu constituie infractiuni, cu respectarea prevederilor din sectiunea a 3-a din Codul muncii.
ART. 21
Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin C.C.M. au fost prevazute asemenea interdictii.
ART. 22
(1) Partile convin ca la desfacerea contractului individual de munca prin concediere colectiva salariatii sa primeasca o indemnizatie de cel putin un salariu de baza, pentru salariatii cu o vechime in munca de la 1 la 10 ani, si de cel putin doua salarii de baza, pentru salariatii cu o vechime in munca de peste 10 ani.
(2) Criteriile concedierii colective sunt cele prevazute in Codul muncii si sunt urmatoarele:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea prin dizolvare sau falimentare;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa isi asigure, pe plan local, personalul necesar;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia si nu i s-a asigurat trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrata, pe baza hotararii organelor competente, persoana care a detinut anterior acest post.

CAP. III
Conditiile de munca

ART. 23
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Absolventii institutiilor de invatamant se incadreaza, la debutul lor in profesie, pe baza unei perioade de proba cuprinsa intre 3 si 6 luni. Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, in C.C.M. aplicabil si in contractul individual de munca.
ART. 24
(1) Partile se obliga sa depuna orice efort necesar pentru organizarea unui sistem avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) In contractele individuale de munca se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentantilor sindicali cu angajatorul, referitoare la orice masuri care ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si, numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicatelor, incheindu-se acte aditionale la contractele colective de munca.
ART. 25
Organizarea activitatii - prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor ce le revin, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic -, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati, sunt atribuite de competenta exclusiva a angajatorului. Sindicatele au dreptul sa ceara reexaminarea normelor de munca in conditiile in care acestea nu asigura un grad complet de ocupare a fortei de munca, conduc la o solicitare excesiva a salariatilor si nu corespund situatiilor pentru care au fost elaborate.
ART. 26
(1) Normele de munca si, dupa caz, normativele de personal vor fi stabilite cu consultarea sindicatului, astfel incat sa conduca la un ritm normal de munca.
(2) In cazul in care normele de munca si, dupa caz, normativele de personal existente nu corespund masurilor preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca conform art. 25, acestea vor fi modificate in conditiile legii, la solicitarea organizatiei sindicale.
ART. 27
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la incheierea contractului individual de munca. In cazul in care interesele unitatii impun schimbarea sarcinilor de serviciu, se va incheia un act aditional la contractul individual de munca.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de postul pe care il ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
ART. 28
(1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se include si timpul de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpilor de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
ART. 29
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si speciale. Aceastea se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate conform normativelor in vigoare.
(2) Locurile de munca cu conditiile deosebit sunt:
- cele cu conditii grele;
- cele cu conditii nocive;
- cele cu conditii periculoase;
- cele cu conditii penibile.
(3) La nivel de unitate vor fi stabilite concret activitatile si locurile de munca cu conditii deosebite.
ART. 30
Salariatii care lucreaza in locurile de munca prevazute la art. 29 vor fi supusi obligatoriu unui examen medical, care va fi efectuat de medicul de specialitate, in conditiile ce vor fi stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate, dar nu mai putin de o data la 12 luni.
ART. 31
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia de drepturile acordate pentru conditiile de munca deosebite si speciale, inca doua luni.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si salariatii care isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile si au lucrat cel putin sase luni in conditiile respective, daca drepturile de aceeasi natura, la noul loc de munca, sunt mai mici.
ART. 32
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari chiar de la momentul in care conditiile de munca s-au schimbat si nu de la data la care s-a realizat reclasificarea de catre organele competente.
ART. 33
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este suficienta daca nu este cunoscuta, insusita sau aplicata de salariati.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele si instructiunile de protectia muncii. Prin C.C.M. la nivel de unitate se prevad masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile din domeniul protectiei muncii, in conformitate cu <>Legea nr. 90/1996 . Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sau de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectia muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
(5) Angajatorii au obligatia sa asigure efectuarea instructajului periodic lunar, precum si a instructajului zilnic de atentionare.
(6) Partile semnatare ale contractului colectiv de munca vor efectua periodic - cel putin trimestrial - analize ale accidentelor de munca si vor stabili masurile ce se impun pentru inlaturarea lor.
ART. 34
(1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de angajator, iar a celui de lucru, cel putin in proportie de 65%, cu posibilitatea ca prin C.C.M. la nivel de unitate sa poata fi suportata integral.
(2) Echipamentele de protectie si de lucru se stabilesc, ca structura si ca durata de functionare, prin anexa la C.C.M. la nivel de unitate, tinandu-se cont de specificul si conditiile fiecarui loc de munca.
(3) Prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor specifice de protectie a muncii, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 35
(1) In vederea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca normale, angajatorii vor lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate etc.);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, biblioteci, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant, locuri de fumat etc.);
c) diminuarea, pana la eliminare, a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alineatului 1, se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 36
(1) Angajatorii se obliga ca la angajare si, ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, in scopul de a se constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale, in conditiile organizarii acestora conform prevederilor alin. 1.
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala, organizata potrivit alin. 1 si art. 29, constituie abatere disciplinara.
(4) Termenele si conditiile de realizare a controlului medical periodic vor fi concretizate in C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 37
(1) Angajatorii vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a muncii tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract colectiv de munca pe ramura.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate.
(3) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare si nu vor fi trimise in deplasare sau nu vor fi detasate decat cu acordul lor.
In cazul celor care au nascut recent, precum si al celor care alapteaza, desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea lor, ori cu repercusiuni asupra sarcinii sau alaptarii, patronul este obligat sa le modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa le repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
Salariatele au dreptul la concediu de risc maternal conform prevederilor O.U.G. nr. 96/2003.
(4) La solicitarea Comitetului de sanatate si securitate a muncii, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le prezinta locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza, si sa le informeze cu privire la acestea.
(5) Comitetul de sanatate si securitate a muncii va fi constituit conform grilei prevazute in art. 32 si 33 din Normele generale de protectie a muncii. In unitatile in care numarul angajatilor este mai mare de 50, iar femeile reprezinta cel putin 20% din personal, Comitetul de sanatate si securitate a muncii va avea in componenta cel putin o femeie.
ART. 38
(1) Angajatorii nu vor refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Sindicatele si reprezentantii salariatilor vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a handicapatilor, in conditiile alineatului precedent.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 39
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului individual de munca, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile si sporurile, precum si alte adaosuri.
ART. 40
(1) Se stabileste salariul de baza minim brut la nivelul ramurii exploatarii lemnului, industriei mobilei si a produselor din lemn, la 3.400.000 lei lunar pentru personalul calificat.
(2) La inceputul fiecarui trimestru, salariile de baza vor fi corectate procentual, prin negociere, tinand seama de nivelul inflatiei in trimestrul anterior, de conditiile concrete ale fiecarei unitati si de alte influente curente.
(3) In caz de divergenta privind salariul minim, negocierile se vor desfasura in prezenta delegatilor imputerniciti de asociatiile patronale si federatiile sindicale.
(4) Pentru salariatii necalificati, nivelul salariului de baza minim poate fi mai mic cu maximum 20% din salariul de baza minim al salariatilor calificati.
ART. 41
(1) Salariul de baza stabilit prin prezentul C.C.M.R. este minim, el putand fi negociat la valori mai mari prin C.C.M. la nivel de unitate.
(2) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
ART. 42
(1) Sporurile pentru conditii deosebite de munca sunt urmatoarele:
a) sporul pentru conditii grele de munca 12,5%;
b) sporul pentru conditii periculoase 20%;
c) sporul pentru conditii nocive 20%;
d) sporul pentru conditii penibile 50%.
(2) Sporurile prevazute la alin. 1 pot fi acordate cumulat, dar nu mai mult de doua sporuri.
(3) Pentru munca in conditii de izolare, salariatii au dreptul la o indemnizatie zilnica de minimum 55.000 lei. Prin C.C.M. la nivel de unitate se poate prevedea posibilitatea acordarii acesteia, in echivalent, sub forma de alimente sau sub forma de mese calde.
(4) Se mai acorda sporuri pentru:
a) orele suplimentare pentru durata normala a timpului de lucru vor fi platite salariatului cu un spor ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza, iar pentru orele lucrate in zilele de sambata si duminica, in zilele de sarbatori legale si in alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza, se va plati un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in program normal de lucru.
b) exercitarea atributiilor aferente si unei alte functii, conform intelegerii partilor, pentru functia ale carei atributii se indeplinesc, pe timpul necesar exercitarii functiei suplimentare;
c) vechimea in munca (se calculeaza la total vechime in munca) - minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% pentru o vechime de peste 20 de ani, potrivit C.C.M. la nivel de unitate;
d) lucrul in timpul noptii - 25%.
(5) Pentru alte conditii de munca neprevazute in prezentul C.C.M.R. sporurile vor fi negociate prin C.C.M. la nivel de unitate.
(6) Sporurile prevazute la alin. 1 sunt minime si acestea pot fi negociate la valori superioare prin C.C.M. la nivel de unitate. Pe listele de plata, toate aceste sporuri vor fi evidentiate separat, dar vor fi cumulate cu salariul de baza la calcularea celorlalte drepturi.
ART. 43
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat;
c) alte adaosuri, convenite la nivelul unitatilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota parte din profit, de pana la 10%, care se repartizeaza salariatilor cu aprobarea adunarii generale a actionarilor;
b) tichetele de masa, acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor.
(3) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 44
Forma de organizare a muncii si forma de salarizare, aplicabile pe activitati si pe fiecare loc de munca, se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 45
(1) Angajatorii vor asigura conditiile necesare realizarii, prin munca, de catre fiecare salariat, a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului stabilit.
(2) Pentru asigurarea unei corelatii corespunzatoare intre munca prestata, rezultatele muncii si salariu, prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili conditii de acordare a salariului in raport cu indeplinirea unor criterii sau cu realizarea unor indicatori specifici locului de munca, care sa reflecte eficienta economica a activitatii desfasurate, de exemplu, nivelul productiei, volumul de activitate, productivitatea muncii, criterii de calitate, consumuri specifice etc.
(3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau alte motive procesul de productie a fost intrerupt, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual, cu conditia ca incetarea lucrului sa se fi produs fara vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii.
(4) In situatiile prevazute la alin. 3, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 46
Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 47
(1) Toate drepturile banesti, cuvenite salariatilor, se platesc inaintea oricaror obligatii financiare ale unitatii, fiind considerate creante privilegiate.
(2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara a unitatii, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 48
(1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi si de 40 ore/saptamana. In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata normala a timpului de munca este de 6 ore/zi si 30 ore/saptamana.
In durata normala a timpului de munca nu intra timpii consumati cu echiparea - dezechiparea la inceputul si la sfarsitul programului (conf. prevederilor Codului muncii).
(2) Sambata si duminica sunt zile de repaus.
(3) In cazul unitatilor, subunitatilor sau locurilor de munca a caror activitate nu poate fi intrerupta, zilele de repaus se pot acorda, prin rotatie, in alte zile decat sambata si duminica, astfel incat fiecare salariat sa beneficieze cel putin o data pe luna de repausul saptamanal, succesiv in zilele de sambata si duminica sau cumulat pe o perioada mai mare.
(4) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a zilei de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat, care se considera program normal de lucru.
(5) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute in alin. 4, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 49
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in C.C.M. la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma cu o durata a timpului de munca de 6 sau 4 ore/zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care lucreaza fractiuni de norma, de 6 sau 4 ore, beneficiaza de vechime in munca corespunzatoare unei norme intregi, pe timpul cat au in ingrijire copii in varsta de pana la 6 ani, in conditiile legislatiei in vigoare.
(3) Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
(4) In caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani vor fi acordate tatalui sau altui sustinator legal, cu conditia sa aiba calitatea de asigurat legal, daca acesta are copilul in ingrijire.
(5) Orice alte drepturi de asigurari sociale se aplica conform legislatiei in vigoare.
ART. 50
(1) Salariatii care-si desfasoara efectiv si permanent activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore/zi, in conditiile prevazute de Codul muncii.
(2) Reducerea duratei de munca la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca, aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 51
(1) Inceperea si incheierea programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioara, intocmit de administratia unitatii, cu acordul sindicatului.
(2) In situatii deosebite, pentru unele categorii de personal cum ar fi femeile care ingrijesc copii de varsta prescolara, salariatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant, pensionarii de invaliditate de gradul III incadrati in munca, persoanele cu recomandari medicale sau handicapatii, precum si in alte situatii stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate, se pot aproba programe de lucru specifice (cu alte ore de incepere a programului, fractionate, cu una sau mai multe zile lucrate, urmate de mai multe zile libere).
ART. 52
Orele in care salariatul presteaza munca peste durata normala a timpului de lucru, in zilele de repaus saptamanal, in zilele de sarbatori legale si religioase, precum si in celelalte zile stabilite ca fiind nelucratoare prin dispozitii legale, sunt ore suplimentare, cu exceptia celor efectuate in conditiile art. 49, alin. 3.
ART. 53
Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor si respectarea prevederilor art. 111 si celorlalte din Codul muncii.
ART. 54
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator sau prin plata unor sporuri, potrivit intelegerii partilor, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 55
(1) Pentru salariatii al caror program de lucru se desfasoara in timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca. Timpul de lucru efectuat noaptea se plateste cu un spor la salariu cu 25%.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Timpul de munca lucrat peste durata prevazuta la alin. 1 se considera timp de munca suplimentar si va fi salarizat corespunzator, de aceasta prevedere beneficiind salariatii care lucreaza in conditii deosebite si unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22 si 6, cu posibilitatea abaterii justificate cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
ART. 56
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul la doua zile consecutive de repaus saptamanal.
(2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea de la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta, prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili conditii in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
ART. 57
Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, platite, dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 Ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- prima sambata din luna septembrie - Ziua forestierului si a lucratorului din industria mobilei.
ART. 58
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 20 de zile lucratoare.
(2) Prin C.C.M. la nivel de unitate se va stabili cuantumul zilelor de concediu in functie de vechimea in munca.
(3) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat.
(4) Concediul de odihna poate fi fractionat, la cererea salariatului sau din initiativa unitatii, cu conditia ca una dintre fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare.
(5) Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru ca salariatii sa efectueze, in fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul.
(6) Programarea concediilor de odihna se va face la sfarsitul anului, pentru anul urmator, de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(7) Programarea concediilor de odihna va fi modificata, la cererea salariatului, in urmatoarele cazuri:
a) salariatul se afla in concediu medical;
b) salariata solicita concediu de odihna inaintea sau in continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
d) salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar in termen;
e) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, in tara sau strainatate;
f) salariatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneo-climaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala.
(8) Programarea concediului de odihna poate fi modificata si de angajator, daca interesele acesteia o cer.
ART. 59
Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii de munca deosebite au dreptul la concedii de odihna suplimentare, prevazute in C.C.M. la nivel de unitate, dar nu mai putin de 3 zile.
ART. 60
Prin C.C.M. la nivel de unitate se va stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta, al carei nivel minim se stabileste la 30% din salariu.
ART. 61
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, conform tabelului de mai jos:Nr. crt. Denumire situatie Cuantum
---------------------------------------------------------------------------
1. casatoria salariatului 5 zile
2. nasterea unui copil 5 zile
3. casatoria unui copil 2 zile
4. decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, socrilor 3 zile
5. decesul bunicilor, fratilor, surorilor 1 zi
6. mutarea intr-o alta locuinta din aceeasi localitate 2 zile
7. donare de sange 2 zile
---------------------------------------------------------------------------

(2) Prin C.C.M. la nivel de unitate se pot stabili durate mai mari pentru situatiile prevazute la alin. 1.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata, cu respectarea prevederilor Codului muncii si ale Contractului colectiv de munca la nivel national.

CAP. VI
Unele masuri de protectie sociala a salariatilor

ART. 62
(1) In situatia in care angajatorul va reduce activitatea sau va reorganiza procesul de productie, ceea ce ar determina desfacerea de contracte individuale de munca, administratia este obligata sa anunte sindicatele in scris si prin afisare cu cel putin 60 de zile inainte de a dispune efectiv desfacerea contractelor individuale de munca ale celor care urmeaza sa fie disponibilizati.
(2) Pe o perioada de minimum o luna de la reluarea activitatii, considerata perioada de readaptare, salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si/sau concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru ca nu corespunde profesional.
(3) In perioada prevazuta de alin. 1, angajatorul este obligat sa intreprinda, simultan, urmatoarele actiuni:
a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de redistribuire a salariatilor in cadrul unitatii;
b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul individual de munca;
c) daca organizeaza cursuri de calificare sau recalificare profesionala, sa includa la aceste cursuri, cu prioritate, salariati carora ar urma sa li se desfaca contractul individual de munca.
(4) In cazul in care inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. 1 angajatorul a luat masura desfacerii contractelor individuale de munca, atunci acesta urmeaza sa plateasca celor in cauza:
a) salariul de baza avut pe timpul de la desfacerea contractului individual de munca pana la data la care ar fi trebuit sa inceapa curgerea termenului prevazut la art. 20, alin. 2, din prezentul C.C.M.R.;
b) indemnizatia prevazuta la art. 20, alin. 4, din prezentul C.C.M.R.
ART. 63
In situatia in care masura desfacerii contractelor individuale de munca nu poate fi evitata, angajatorul are obligatia de a comunica, in scris, fiecarui salariat:
a) termenul de preaviz in conditiile prevazute de prezentul C.C.M.R. sau <>Legea nr. 53/2003 , privind Codul muncii;
b) daca ii ofera sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de reciclare profesionala.
ART. 64
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, masurile vor afecta, in ordine:
a) posturile vacante;
b) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
c) contractele individuale de munca ale salariatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de varsta;
d) salariatii care au surse de venituri proprii sau care realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate, in conditiile prevazute de lege, si care obtin, prin aceste cai, un venit de cel putin jumatate din salariul de baza minim brut pe tara, indexat, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege, corespunzator situatiei in care se afla fiecare persoana.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractelor individuale de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul individual de munca al sotului care are venitul cel mai mic, dupa consultarea familiei;
b) masura sa afecteze mai intai salariatii care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultima instanta femeile care au in ingrijire mai multi copii, barbati vaduvi sau divortati care au in intretinere mai multi copii, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au 2 ani pana la pensionare, la cererea lor;
d) masura sa nu afecteze tinerii veniti din armata.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractelor individuale de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau perfectionare a pregatirii profesionale si care a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul sau individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, angajatorul nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la indeplinirea termenului.
ART. 65
Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 62, art. 63 si art. 64 si de a actiona pe orice cale legala pentru a asigura respectarea lor.
ART. 66
(1) Intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurii de desfacere a contractelor individuale de munca, pentru motivele prevazute la art. 62, daca unitatea isi extinde sau isi reia activitatea, aceasta are obligatia sa ii cheme, pentru a fi angajati, pe salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca si care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante. Salariatii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa se prezinte la unitate in cel mult 15 zile de la primirea instiintarii.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibila numai dupa indeplinirea prevederilor de la alin. 1.
ART. 67
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta (la cerere sau la initiativa unitatii) primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza.
ART. 68
In afara de ajutoarele legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, egal cu cel putin doua salarii de baza;
b) in cazul decesului sotiei/sotului, parintilor sau copilului, un ajutor acordat salariatului, egal cu cel putin un salariu de baza;
c) pentru nastere, mama salariata va primi un ajutor egal cu cel putin un salariu de baza.
ART. 69
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori ca urmare a contactarii unei boli profesionale, angajatorul ii va plati acestuia drepturile prevazute de lege.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal al salariatului la despagubiri, in conditiile prevazute de lege.
(3) In C.C.M. la nivel de unitate se va putea prevedea posibilitatea incheierii de catre angajator a unor contracte de asigurare pentru accidente de munca ale salariatilor cu societatile de asigurare.
ART. 70
(1) Salariatii si membrii lor de familie care beneficiaza de bilete de odihna si tratament prin sindicat, in statiunile balneoclimaterice, au dreptul la o reducere a costului biletelor, tinand seama de salariul de baza si de sezon, diferenta de pret fiind suportata de unitate si sindicat, conform prevederilor art. 80 din prezentul C.C.M.R.
(2) Procentul de reducere a costului biletelor, in raport cu criteriile prevazute la alin. 1, se stabileste prin C.C.M. la nivel de unitate, fara a fi mai mic de 50% din valoarea totala a biletului.
(3) Posesorii de bilete de tratament si odihna recuperatorie vor beneficia si de transport gratuit pe calea ferata, clasa a II-a; costul integral al calatoriei va fi suportat de unitatea in cauza.
ART. 71
Contravaloarea biletelor acordate prin sindicat salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale ori a unor boli care, fara a intra in categoria bolilor profesionale, au fost contractate datorita conditiilor de la locul de munca se suporta integral de unitatea in cauza si sindicat, inclusiv costul transportului pe calea ferata, clasa a II-a, sau al transportului auto.
ART. 72
Salariatii unitatii trimisi in delegatie vor beneficia de urmatoarele drepturi, stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate:
a) decontarea cheltuielilor efective de transport;
b) decontarea costului efectiv al cazarii;
c) diurna de deplasare, conform legii sau intelegerii partilor.
ART. 73
Salariatii unitatii trimisi in delegatie beneficiaza de drepturile de deplasare prevazute de art. 72. In cazul in care delegarea depaseste 30 de zile lucratoare consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie lunara egala cu 80% din diurna stabilita la art. 72, cu indexarile ulterioare. Aceasta indemnizatie lunara se acorda proportional cu numarul de zile ce depasesc durata neintrerupta de 30 de zile.
ART. 74
Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari, se acorda acestea sau se acorda si alte drepturi.
ART. 75
In situatia in care angajatorul incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din unitate vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege, cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.
ART. 76
Pentru buna desfasurare a negocierilor prevazute la art. 75, angajatorul va pune la dispozitia sindicatului elemente referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 77
(1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, salariata mama sau tatal salariat beneficiaza de concediu, in conditiile legii.
(2) Pe perioada in care salariata (salariatul) se afla in concediul prevazut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul individual de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contracte individuale de munca pentru durata determinata.
ART. 78
In caz de deces al mamei, drepturile acesteia prevazute de prezentul C.C.M.R. se vor acorda tatalui, indiferent de locul de munca al acestuia, cu exceptia prestatiilor de asigurari sociale.
ART. 79
Incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si in perioada de alaptare, salariatele nu vor putea fi repartizate in schimbul III (de noapte), urmand a li se asigura, in limita posibilitatilor, locuri usoare de munca.
ART. 80
(1) La nivelul unitatilor se va constitui un fond pentru cheltuieli social-culturale si sportive, de 2% din fondul de salarii, care va fi utilizat, in principal, pentru:
a) costul biletelor de tratament si odihna;
b) cheltuieli de regie si hrana pentru crese;
c) cheltuieli de regie si hrana pentru gradinite;
d) cheltuieli de regie pentru cantine;
e) intretinere si reparatii in caminele pentru tineret;
f) cheltuieli culturale;
g) cheltuieli sportive;
h) cheltuieli pentru unele actiuni specifice unor aniversari - Ziua forestierului si a lucratorului din industria mobilei, sarbatori religioase, zilele dedicate copilului si femeii.
i) cheltuielile ocazionate de organizarea pomului de Craciun.
(2) Acestea vor fi platite de unitate prin negociere cu sindicatul si vor fi deductibile in conditiile stabilite de Codul fiscal.
ART. 81
In C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili drepturile specifice personalului care isi desfasoara activitatea in transporturile auto forestiere, pe cai ferate forestiere (C.F.F.) si cai ferate uzinale (C.F.U.).
ART. 82
In C.C.M. la nivel de unitate vor fi prevazute conditiile preferentiale de cumparare, pentru salariatii acesteia, a produselor specifice unitatii, astfel:
a) 4 tone de lemn de foc cu plata a 50% din pretul de vanzare pentru familiile care isi incalzesc locuinta cu lemn, cu prioritate pentru membrii de sindicat;
b) la unitatile producatoare de produse finite, salariatii pot beneficia de cumpararea, fara adaos comercial si cu plata in rate, de produse in valoare de pana la 20 milioane lei, cu prioritate pentru membrii de sindicat;
c) salariatii din unitatile de exploatare a lemnului beneficiaza, pentru necesitati proprii, de produse specifice la preturile stabilite prin C.C.M. la nivel de unitate, respectiv la preturile de livrare.

CAP. VII
Formarea profesionala, sociala si sindicala

ART. 83
(1) Prin termenul de formare profesionala partile inteleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o noua calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii, in conditiile prevazute de lege.
(2) Activitatea de formare profesionala mentionata la alin. 1 cuprinde si perfectionarea in domeniul relatiilor de munca, al dreptului de asociere si al libertatilor sindicale.
ART. 84
La incheierea C.C.M. la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama, cel putin, de urmatoarele:
a) nevoile de formare profesionala, conform art. 83, alin. 1, vor fi stabilite, de comun acord, de catre angajator si sindicat;
b) cheltuielile pentru activitatile prevazute de art. 83, alin. 1, se suporta de unitate;
c) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
d) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 64, alin. 3, daca parasesc unitatea din motive imputabile lor, inainte de indeplinirea unui termen de 2 ani de la data absolvirii cursurilor.
ART. 85
(1) Concursurile profesionale la nivel national si international vor fi organizate, in colaborare, de patronate si F.S.L.I.L.
(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea concursurilor, in baza regulamentelor semnate de comun acord, vor fi suportate de angajatori.

CAP. VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor, precum si obligatiile salariatilor

ART. 86
Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si de reprezentatii acestora din unitati, daca acestea isi desfasoara activitatea in conditiile legii.
ART. 87
Prin C.C.M. la nivel de unitate se vor stabili modalitatile concrete prin care se realizeaza participarea reprezentantilor sindicatelor la sedintele consiliilor de administratie.
ART. 88
Angajatorii vor asigura sindicatelor accesul la informatiile sau documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 29, alin. 2, din Legea nr. 54/2003 .
ART. 89
(1) Liderul organizatiei sindicale cu personalitate juridica, ce lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariat, are dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu minimum o zi pe saptamana pentru activitati sindicale.
(2) Pentru ceilalti membri alesi in conducerea organizatiei sindicale, prin C.C.M. la nivel de unitate se va stabili numarul celor care beneficiaza de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare in parte, precum si modalitatile de acordare.
ART. 90
Realizarea de catre federatiile sindicale semnatare a unor actiuni sau servicii de interes comun poate fi finantata de unitati.
ART. 91
(1) Angajatorul va asigura pentru activitatea sindicatului, la nivel de unitate, spatiul si mobilierul necesar, iar prin C.C.M. se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
(2) Baza materiala de destinatie culturala si sportiva, proprietate a unitatilor ori a sindicatelor din unitatile respective va putea fi folosita gratuit pentru actiuni organizate in conditiile prevazute in C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 92
(1) In fiecare an, F.S.L.I.L. va asigura pregatirea, pentru activitati sindicale si relatii de munca, a minimum 90 de persoane, dar nu mai mult de trei persoane de la aceeasi unitate.
(2) Angajatorii vor permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. 1 si vor suporta cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna.
(3) In functie de posibilitati, angajatorii vor asigura cheltuielile cu participarea unor reprezentanti ai sindicatelor afiliate la F.S.L.I.L. la actiuni internationale, cum sunt cursuri sindicale de scurta durata, de pana la 7 zile, targuri, expozitii, simpozioane, conferinte, schimburi de experienta si altele.
ART. 93
In cazurile in care se obtine acordul membrilor de sindicat, angajatorii vor retine cotizatia sindicala pe listele de plata a salariilor si o vor vira in contul sindicatelor in termen de maximum 15 zile de la incasare.
ART. 94
Este interzis unitatilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca, pentru motive care privesc activitatea sindicala, in cazul in care aceasta se desfasoara in conditiile legale.
ART. 95
Angajatorii si organizatiile sindicale vor asigura, in unitati, un climat normal de munca, cu respectarea prevederilor legale privind solutionarea conflictelor de munca.
ART. 96
Angajatorii si sindicatele vor actiona pentru a preveni aparitia in unitati a unor manifestari sau comportamente din partea salariatilor care sunt de natura sa aduca prejudicii unitatilor.
ART. 97
Salariatii vor respecta obligatiile ce le revin prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca la nivel de unitate si cel la nivel de ramura, ce au la baza regulile minimale ale contractului colectiv de munca unic la nivel national.
ART. 98
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura se vor incheia contracte colective de munca la nivelul societatilor comerciale cuprinse in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2.
(2) Prevederile prezentului C.C.M.R. sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea C.C.M. la nivel de unitate.
ART. 99
In C.C.M. la nivel de unitate nu se pot prevedea clauze contrare prezentului C.C.M.R.
ART. 100
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a C.C.M. la nivel de unitate vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urma.
ART. 101
Prevederile prezentului C.C.M.R. se aplica tuturor persoanelor precizate la <>art. 9, 10, alin. 1, pct. b din Legea nr. 130/1996 , republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 84/1998, privind contractul colectiv de munca si <>art. 239, 241 - alin. 1, pct. c din Legea nr. 53/2003 , privind Codul muncii.
ART. 102
De prevederile prezentului C.C.M.R. pot beneficia si alte unitati in care nu sunt organizate sindicate, iar negocierea se face cu reprezentantii salariatilor, cu conditia de a vira o contributie de 1% din fondul de salarii realizat pe ultimele 3 luni, anterioare prezentului C.C.M.R., in contul F.S.L.I.L. nr. 25.11.01.03.02.1547 la CEC - Filiala Sector 5 Bucuresti.
Sumele incasate se vor distribui proportional, in functie de ramura de activitate, asociatiilor patronale (ASFOR, APMR) si federatiilor sindicatele (F.S.L.I.L. si F.S.F.M.R.).
ART. 103
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, unitatile vor aloca prin bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de 9.000 lei/salariat/an raportat la numarul mediu de salariati din anul precedent si corectate cu indicele de inflatie anual, si se vor plati in termen de 60 de zile de la data publicarii contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei lemnului pe anul 2004-2007 in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de catre contribuabil la federatia patronala reprezentativa de ramura care a negociat contractul colectiv: ASFOR (contul nr. 168.1/ROL - B.C.R., Sucursala Pipera) si A.P.M.R. (contul SV. 21861444100 BRD Academiei);
c) 1/3 din suma totala se vireaza catre contribuabil la F.S.L.I.L., in contul 25.11.01.03.02.1547 la C.E.C. Filiala Sector 5, Bucuresti, si la F.S.F.M.R., in contul nr. 25.11.1.7381 ROL - B.C.R., Filiala Sector 6 Bucuresti, conform anexelor nr. 1 si 2.
(4) La intarzierea platii peste termenul stabilit la art. 103, alin. 2, se vor calcula penalitati de 0,015% pentru fiecare zi de intarziere.
(5) Fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si se vor vira in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
ART. 104
In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul C.C.M.R. si de contractele colective de munca la nivel de unitate se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operatiuni juridice.
ART. 105
Imputernicitii organelor de conducere ale organizatiilor patronale, precum si ai federatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute de contractul colectiv de munca; patronii vor asigura intrarea in unitate in conformitate cu regulamentul de ordine interioara.
ART. 106
Angajatorii se obliga sa aplice prezentul C.C.M.R. salariatilor care sunt membri ai sindicatelor afiliate la Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului si la Federatia Sindicatelor Forestiere si de Mobila, conform anexelor nr. 1 si nr. 2.
ART. 107
Prezentul contract colectiv de munca a fost semnat astazi, 25.03.2004, la Bucuresti, si produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de F.S.L.I.L. in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicata in anul 1998.

PARTILE SEMNATARE

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE
DIN INDUSTRIA LEMNULUI
1. Badica Vasile
2. Anghel Dan
3. Musu Toma
4. Corban Nicolae
5. Tiplea Mihai
6. Tilica Virginica
7. Sacalas Stefan
8. Marascu Ioan
9. Grigorie Marin
10. Radu Ionel

FEDERATIA SINDICATELOR FORESTIERE
SI DE MOBILA DIN ROMANIA
11. Gherghina Doru

ASOCIATIA FORESTIERILOR DIN ROMANIA
1. Sbera Ioan
2. Barbu Nicolae
3. Rusu Mircea
4. Dumitrescu Virgilia
5. Dascalita Nicolae

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MOBILA DIN ROMANIA
6. Menhardt Andrei
7. Petcu Dumitru
8. Bilt Ioan Cristian
9. Egri Petre-Daniel
10. Cocan Marcel Calin
11. Vartaci-Aconi Cristian


ANEXA 1

LISTA
societatilor comerciale in care sunt organizate sindicate afiliate la
Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului pentru care se
incheie contractul colectiv de munca unic la nivelul
ramurii industriei lemnului
(cod CAEN 20; 020 - exploatare forestiera, prelucrarea primara a lemnului si fabricarea stratificatelor din lemn;
cod CAEN - industria mobilei si alte activitati industriale)Nr. crt. Societatea comerciala Localitatea
--------------------------------------------------------------------------------
1. STRATUSMOB Blaj
2. MOBIS Sebes
3. IMAR Arad
4. ESPARO FOREST Arad
5. PANCOTAS Pancota
6. ALPROM Pitesti
7. PAMOF Curtea de Arges
8. FORESTAL Stalpeni
9. MOV Voinesti
10. DIANA Bacau
- F.I.L. Onesti
- S.E.P.P.L. Bacau
- FABRICA DE PARCHET DIANA Bacau
11. ELBAC Bacau
12. COSNA Targu Ocna
13. COMPREL-UNISIND Comanesti
14. EFIL Comanesti
15. MATER WOOD Agas
16. TRADE IMPEX Bucuresti
- FIL MOBILA CURBATA Comanesti
17. FIN FOREST Comanesti
- BACO Comanesti
18. ELMOBEROM LIBERTATEA CEM Beius
19. MOBILA ALFA Oradea
20. VESTFOREST Oradea
21. MOBIMAR Marghita
22. MOBILSAL Salonta
23. MOPAL Bistrita
24. GARANT SERVICE Bistrita
25. SOLIDARITATEA Cristian
26. LEMEXIM Brasov
27. BRAFOR Brasov
- FORSEIL Rasnov
- PRELSEIL Zarnesti
- SETTPPL Sovata
28. MOBIRIS Rasnov
29. PAL Braila
30. NIKMOB Nehoiu
31. FORESTA TRANSCOM Nehoiu
32. BEST WOOD Nehoiu
33. FORESTSIB Buzau
34. FAGEX Caransebes
35. VESTFOREST Bocsa
36. CARAS FOREST Anina
37. ALMAS FOREST Barlovenii Noi
38. SAMUS MEX Dej
39. TRANSILVA (IFET) Cluj
40. LIBERTATEA Cluj
41. SORTILEMN Gherla
42. VLADEASA Huedin
43. GLORIA Bucea
44. FURNIMOB (MOBILA) Constanta
45. SURSAL Saligny
46. TREMULA Constanta
47. MOBIP Pucioasa
48. METAL - LEMN Craiova
49. ROSTRAMO Targu Jiu
50. PRIMA Giurgiu
51. IFOR Miercurea-Ciuc
52. COLEMN Galautas
53. SILEMN TOP Toplita
54. SARGETIA FOREST Deva
55. CRISMOB Hunedoara
56. MOLDOMOBILA Iasi
57. MOLDOFOREST - SIL Ciurea, Iasi
58. MOBINEH Harlau
59. MOBIMIXT Pascani
60. EUROFORPROD Campulung la Tisa
61. FOREMAR Baia Mare
- SIL Tautii de Sus
62. PLIMOB Sighetu Marmatiei
63. MOBAM Baia Mare
64. CILDRO Drobeta-Turnu Severin
65. CERNAFOREST Orsova
66. MOBEX Targu Mures
67. ILEFOR MEX Targu Mures
68. MOBISTAR Reghin
69. HORA Reghin
70. KRONINVEST Sighisoara
71. PRODEXCOOP Targu Mures
72. MOBILA Sovata
73. SIM Sarmas
74. PETROFOREST Piatra-Neamt
75. PAMEX Piatra-Neamt
76. STAR FOREST Targu-Neamt
77. MOBILEX Roman
78. CARMO Caracal
79. MOBICOR Corabia
80. EXFOR Bucuresti
- SETTPPL Campina
- SETIL Maneciu
- SETTPPL Ploiesti
81. ARTA LEMNULUI Campina
82. RELAXA Mizil
83. ANTECO Ploiesti
84. STEJARUL Zalau
85. SIMEX Simleul Silvaniei
86. SAMOBIL Satu Mare
87. SARMEX Satu Mare
88. SILVANIA FOREST Satu Mare
89. MOBICRASNA Carei
90. ARDUDANA Ardud
91. SPECIAL Sibiu
92. MOBSTRAT Suceava
93. STRATUS MEX Suceava
94. MOLDOMEX Suceava
95. FORESTIND Radauti
96. MOBILA Radauti
97. HUMORFOREST Gura Humorului
98. REGNAFOR Iacobeni
99. RAFOR Campulung Moldovenesc
100. MOBILEXTRA Campulung Moldovenesc
101. FOREX Suceava
102. DORNA FOR Vatra Dornei
- SIL DORNA FORESTA Vatra Dornei
103. DUMBRAVA Falticeni
104. FORESTFALT Falticeni
105. UMTCF Gura Humorului
106. RAMSES Alexandria
107. PLAPAF Deta
108. MOVAS Vaslui
109. CANTEMIR Husi
110. CARPATINA Ramnicu Valcea
111. MOPAF VRANCEA Focsani
112. EXPIL Focsani
113. INPRELG Gugesti
114. ELVILA Bucuresti
115. PIPERA Bucuresti
116. ALBAROM IMPEX Bucuresti
117. GENIAL INTERNATIONAL Bucuresti
118. EVOLUTIE LEMN Bucuresti
119. MOBILUX Bucuresti
120. HELIADE Bucuresti
121. MOBINS Bucuresti
122. PINUM PRODUCTIE Bucuresti
--------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2

LISTA
societatilor comerciale in care sunt organizate sindicate afiliate la
Federatia Sindicatelor Forestiere si de Mobila din Romania, pentru
care se incheie contractul colectiv de munca unic la nivelul
ramurii industriei lemnului

(cod CAEN 20; 020 - exploatarea si prelucrarea primara a lemnului)Societatea Localitatea
----------------------------------------------------
1. ALFOR Sibiu
2. HLV Transilvania Sibiu
3. FORESTA Curtea de Arges
4. FORESTAL Stalpeni
5. MOV Voinesti
6. FORESTA Muscel
7. ELAR Pitesti
8. PALADIUM Tg. Secuiesc
9. TRANSPORT Targoviste
10. PROLEMN Reghin
11. FORESTAR Tarcau
12. COZIA FOREST Rm. Valcea
----------------------------------------------------ANEXA 3

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura
pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor
prezentului contract

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din 11 reprezentanti ai sindicatelor si un numar egal de reprezentanti ai patronilor.
Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare in termen de 14 zile de la inregistrarea C.C.M.R. la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
2. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales la sedinta respectiva.
4. Hotararea adoptata potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.


ANEXA 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat cu nr. .../...in
registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator/persoana juridica fizica ........., cu sediul/domiciliul in ......, inregistrata la Oficiul registrului comertului/autoritatile Administratiei publice din ......... cu nr. .........., cod fiscal ......., telefon .........., reprezentata legal prin .........., in calitate de ..........,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna ............., domiciliat/domiciliata in localitatea ............., str. ............ nr. .........., judetul .........., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ..... nr. ........ eliberat/eliberata de ......... la data de ........., CNP ........, permis de munca seria ......... nr. ......... din data de .........,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit.
B. Obiectul contractului: .........
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ........ urmand sa inceapa activitatea la data de .........;
b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ......... si data de ........./pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la .........
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: .........
E. Felul muncii
Functia/meseria ........., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 , privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ......... ore/zi, ......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:
. ........ (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca unic aplicabil.
2. O fractiune de norma de ......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:
.......... (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca unic aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ......... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .........
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: ......... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .........;
b) indemnizatii .........;
c) alte adaosuri ..........
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca unic aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .........
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie .........;
b) echipament individual de lucru .........;
c) materiale igienico-sanitare .........;
d) alimentatie de protectie .........;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ... .
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de .........;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ......... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca unic;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ................ zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca unic;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul de salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca unic aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca din contractul colectiv de munca unic aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitiile finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca unic aplicabil incheiat la nivelul ramurii industriei lemnului, pe 2004/2007, inregistrat cu nr. 981/08/14.04.2004 la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
............. ...........

Reprezentant legal,
......................

Pe data de .............. prezentul contract inceteaza, in temeiul <>art. ..... din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.


Angajator,
.............

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016