Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 946 din 3 mai 2006  la nivelul ramurii industriei textile si a produselor textile 2005-2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 946 din 3 mai 2006 la nivelul ramurii industriei textile si a produselor textile 2005-2006

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 10 din 28 iulie 2006

PREAMBUL
Prezentul contract colectiv de munca la nivelul ramurii industriei textile si a produselor textile are ca scop promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectie sociala salariatilor, eliminarea conflictelor colective de munca sau preintampinarea lor.
Prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel national, complementare prezentului contract, sunt minime obligatorii la nivel de ramura.

PARTILE CONTRACTANTE
In temeiul art. 10 alin. 1, art. 13 alin. 1 si 2, precum si al <>art. 14 alin. a si b din Legea nr. 130/1996 , republicata, se incheie prezentul contract colectiv de munca pentru ramura industriei textile si a produselor textile, intre salariati si patroni.
1. Salariatii sunt reprezentati in conformitate cu <>art. 41 alin. 2 din Legea nr. 54/2003 si <>art. 14 lit. b din Legea nr. 130/1996 , republicata, prin federatiile sindicatelor reprezentative, conform <>art. 17 lit. b din Legea nr. 130/1996 , republicata, cuprinse in anexa nr. 1.
2. Angajatorii sunt reprezentati de catre organizatiile patronale si Federatia Patronala FEPAIUS, constituite conform legii.

CAP. I
Dispozitii generale

I.1. Introducere

ART. 1
Partile contractante: Patronatul, pe de o parte, si Federatiile sindicale, pe de alta parte, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura textile, produse textile si confectii de imbracaminte, si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
ART. 2
Prezentul contract colectiv de munca stabileste in principal drepturile minime garantate ale salariatilor din ramura industriei textile, produselor textile si confectiilor de imbracaminte si obligatiile colaterale cu privire la:
- incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
- timpul de munca si timpul de odihna;
- salariul minim brut garantat pe ramura;
- sanatatea si securitatea in munca;
- formarea profesionala si sindicala;
- masuri de protectie sociala a salariatilor;
- munca si protectia femeilor;
- drepturile sindicatelor ca organizatii si ca reprezentanti ai salariatilor;
- obligatiile salariatilor;
- drepturile si obligatiile patronilor conform legii patronatelor.
ART. 3
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica in toate societatile comerciale din ramura industriei textile si a produselor textile si produc efecte pentru toti salariatii din societate, indiferent de data angajarii sau afilierea lor la o organizatie sindicala (conform art. 13 alin. (1) si (2) si <>art. 9 din Legea nr. 130/1996 , republicata).
Lista societatilor la care se aplica prezentul contract colectiv de munca la nivelul ramurii, pentru anul 2004, este cea cuprinsa in situatiile statistice ale Comisiei Nationale de Statistica.
ART. 4
Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea contractelor colective de munca, se obliga sa respecte prevederile legale (Constitutia Romaniei, <>Legea nr. 54/2003 si Legea patronatelor) privind existenta si functionarea sindicatelor si patronatelor.
ART. 5
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca incheiat in conformitate cu contractul colectiv de munca unic la nivel national, se vor incheia contracte colective de munca la nivel de societati comerciale.
(2) In termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea prezentului contract, societatile comerciale care au incheiat deja contracte colective de munca pentru anul 2004, se vor pune de acord cu acesta, acolo unde prevederile minime sunt sub cele prevazute in prezentul contract.
(3) Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de <>art. 25 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 6
In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de catre sindicate, in numele salariatilor, partile contractante pot conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii de catre salariati, altii decat membri de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,3% din salariu si sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale.
ART. 7
Contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale nu vor putea prevedea drepturi sub limitele stabilite in prezentul contract colectiv de munca, conform <>art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 .
ART. 8
Reprezentantii patronilor si reprezentantii federatiilor sindicale vor verifica in comisie paritara, la cererea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile contractului colectiv de munca la nivel de ramura.
ART. 9
Reprezentantii patronatului si reprezentantii federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract incurajeaza contractele si informarea reciproca.

I.2 . Durata contractului colectiv de munca si modificarea lui

ART. 10
(1) Prezentul contract colectiv de munca este valabil pana la data de 31 decembrie 2006.
(2) Cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile pot conveni asupra valabilitatii contractului sau a negocierii lui, cu acordul ambelor parti.
ART. 11
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate in orice moment, conform legii, ori de cate ori partile convin in acest sens.
(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti in scris si va cuprinde atat motivele care au determinat-o, cat si propunerile concrete.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 15 zile de la data comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data acesteia.
(4) Partile se angajeaza ca, in perioada negocierilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura textile, produse textile si confectii de imbracaminte la nivel de societate comerciala, sa nu declanseze greve si respectiv sa nu procedeze la desfacerea contractelor individuale de munca pentru motive legate de modificarea prezentului contract.
ART. 12
Modificarile aduse contractului colectiv de munca fac parte integranta din contract si produc efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor, conform <>art. 31 alin. 1 si 2 din Legea nr. 130/1996 .
ART. 13
Suspendarea si incetarea prezentului contract are loc potrivit legii.
ART. 14
(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza potrivit regulilor dreptului comun.
ART. 15
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, suspendarii sau incetarii prezentului contract, partile convin sa instituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din anexa nr. 2.
ART. 16
Declansarea procedurii prevazute la art. 15 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competenta, potrivit prevederilor legii.
ART. 17
Partile contractante se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractul colectiv de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au incheiat.
ART. 18
Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 29 din Legea nr. 54/2003 si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale, in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 19
(1) In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la nivel inferior inaintea contractelor la nivel superior, cele de la niveluri inferioare se vor adapta contractelor colective de munca de la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse, conform <>art. 8 alin. 2 si 3 din Legea nr. 130/1996 , republicata, in acelasi timp prezentul contract nu poate sa reprezinte cauza reducerii unor drepturi colective sau individuale negociate anterior.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste reglementari sau acorduri, daca legea nu dispune in mod expres altfel.
(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

CAP. II
Contractul individual de munca

II.1. Incheierea contractului individual de munca

ART. 20
In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.
ART. 21
(1) Contractul individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(2) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 22
(1) Incheierea contractului individual de munca se va face pe o perioada nedeterminata. Salariatul are dreptul la asistenta din partea organizatiei sindicale, la negocierea contractului individual de munca.
(2) Contractele individuale se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 4.
(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
(5) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.
(6) Angajatorul este obligat sa prevada in contractul individual de munca sarcinile lucratorului, in conformitate cu prevederile Codului muncii.
ART. 23
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia din parti, in cazurile prevazute de lege.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea lui sau detasarea salariatilor se face in conditiile legii, cu drepturile prevazute in prezentul contract.
ART. 24
Executarea contractului individual de munca se suspenda in cazurile prevazute de lege in mod expres, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile, remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.

II.2 . Incetarea contractului individual de munca

ART. 25
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege, prin unul din urmatoarele moduri:
1. de drept,
2. ca urmare a conventiei partilor, la data convenita de acestea;
3. ca urmare a vointei unilaterale a uneia din parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata acestuia va fi de 20 de zile lucratoare, cu exceptia persoanelor concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba, conform art. 73 (2) din Codul muncii.
La nivelul societatilor comerciale se poate negocia un preaviz cu o durata mai mare de 20 de zile lucratoare.
(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca acesta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.
(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. (2), aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.
ART. 26
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevazut asemenea interdictii.
(2) Desfasurarea activitatii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitatii.
ART. 27
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de 100% din salariul lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) daca pe postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat cel care a detinut anterior acel post, pe baza hotararii organelor competente.

II.3 . Concedierea colectiva

ART. 28
(1) In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal (concedieri colective), ca urmare a restrangerii activitatii, retehnologizarii, automatizarii si robotizarii procesului de productie, angajatorului ii revin urmatoarele obligatii:
- sa initieze, in scopul punerii de acord, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, referitoare la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati afectati si de atenuare a consecintelor prin recurgerea la masuri sociale ce vizeaza in special sprijin pentru recalificare sau reconversie profesionala a salariatilor concediati;
- sa puna la dispozitia sindicatului care are membri in unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor toate informatiile relevante legate de concedierea colectiva, in vederea formularii propunerilor din partea acestora.
(2) Procedura de concediere se stabileste la nivel de societate.
ART. 29
(1) Angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, intentia de concediere colectiva, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea intentiei de concediere colectiva trebuie sa cuprinda:
1. numarul total si categoriile de salariati angajati;
2. motivele care determina concedierea;
c) numarul si categoriile de salariati ce vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute in vedere potrivit legii si/sau contractelor colective de munca pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor supusi concedierii, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data sau perioada in care va avea loc concedierea;
h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea concedierii colective sau diminuarea numarului salariatilor concediati.
(3) Angajatorul are obligatia sa comunice notificarea prevazuta la alin. 2 Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca, la aceeasi data la care s-a notificat, sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
ART. 30
(1) Sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierilor sau diminuarea numarului salariatilor concediati, intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
(2) Angajatorul are obligatia de a raspunde in scris si motivat la propunerile formulate, potrivit prevederilor alin.
(1) in termen de 5 zile de la primirea acestora.
(3) La solicitarea oricareia dintre parti, Inspectoratul Teritorial de Munca poate dispune amanarea momentului emiterii deciziei de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, in cazul in care aspectele legate de concedierea colectiva avuta in vedere nu pot fi solutionate in termenul stabilit la art. 29 alin. (1).
ART. 31
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:
a) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza functia cu salariul;
b) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la initiativa unitatii;
c) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractului individual de munca pentru reducerea de posturi, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, pe barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult trei ani pana la pensionare, la cererea lor.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabila.
(4) In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 32
(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective, nu poate face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de 9 luni de la data concedierii acestora.
(2) In cazul in care, in aceasta perioada, angajatorul reia activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective, acesta are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa in acest sens si de a-i angaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen sau concurs ori perioada de proba.
1. Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. 2, pentru a-si manifesta expres consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
2. In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2), nu isi manifesta expres consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi angajari pe locurile de munca ramase vacante.

CAP. III
Timpul de munca si timpul de odihna

III.1. Durata muncii

Durata normala a muncii
ART. 33
(1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
(2) Pentru angajatii cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, realizata prin saptamana de lucru de 5 zile, cu 2 zile repaus.
(3) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.
ART. 34
(1) Sambata si duminica sunt zile de repaus.
(2) In cazul societatilor comerciale, subunitatilor sau locurilor de munca a caror activitate nu poate fi intrerupta, zilele de repaus se pot acorda prin rotatie in alte zile decat sambata sau duminica, astfel incat fiecare salariat sa beneficieze cel putin o data pe luna de repausul saptamanal, succesiv in zilele de sambata si duminica sau cumulat pe o perioada mai mare.
(3) Situatiile prevazute la alin. 2 se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul societatilor comerciale si vor fi evidentiate in contractul individual de munca.
ART. 35
(1) Inceputul si sfarsitul programului de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara si prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatilor comerciale.
(2) In situatii deosebite pentru unele categorii de personal cum ar fi: femei care ingrijesc copii de varsta prescolara, salariati care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant, pensionari de invaliditate gradul III incadrati in munca, persoane cu recomandari medicale sau handicapate, precum si in alte situatii prevazute in contractul colectiv de munca, se pot aproba programe de munca specifice cu alte ore de incepere a programului.
(3) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in contractul individual de munca.
ART. 36
(1) Salariatii beneficiza de o pauza de 15 minute, pauza care este inclusa in timpul normal de lucru.
(2) Se poate acorda o pauza de masa mai mare de 15 minute cu conditia prelungirii corespunzatoare a duratei zilei de lucru sau in functie de specificul activitatii.

Durata redusa de munca
ART. 37
(1) Salariatii care desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.
(2) In situatii speciale cand nu este posibila reducerea zilei de lucru sub 8 ore, se va avea in vedere acordarea corespunzatoare a concediului suplimentar de odihna, pentru conditii deosebite.
(3) Reducerea duratei timpului de lucru la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul, vechimea in munca si celelate drepturi aferente duratei normale a timpului de lucru.
(4) Durata reducerii timpului de lucru normal si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatilor comerciale.
(5) Munca prestata peste durata convenita conform alin. 1 se considera munca suplimentara.
(6) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite, avizate de organismele abilitate de lege, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore pe zi in conditiile prevazute de lege si nu pot efectua ore suplimentare.
ART. 38
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza daca aceasta posibilitate este prevazuta in contractele colective de munca aplicabile la nivelul angajatorului, sau, in absenta acestora, in regulamentele interne.
(2) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii, se poate stabili, prin negocieri colective sau individuale, ori prin acte normative specifice, o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore pe zi.
(3) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate, va fi negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern.

Munca suplimentara
ART. 39
(1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 33 si art. 34 este considerata munca suplimentara.
(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintei unui accident.
(3) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(4) La solicitarea angajatorului, salariatii pot efectua munca suplimentara cu respectarea duratei maxime legale a timpului de munca ce nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv ore suplimentare.
(5) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca orele de munca, calculate pe o perioada de referinta de o luna calendaristica, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(6) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor alin. 5 se poate efectua cu conditia ca media de 48 de ore pe saptamana sa fie stabilita prin negociere cu sindicatele, pentru o perioada mai mare de o luna, fara a depasi un an.
(7) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. 5 si 6 nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
ART. 40
(1) Orele de munca suplimentare, contabilizate separat de orele normale de munca, vor fi platite la termenele stabilite de lege, prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acestora.
(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. 1, se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca la nivel de societate, dar nu mai putin de 75% pentru munca suplimentara efectuata in zilele lucratoare si nu mai putin de 100% pentru munca suplimentara efectuata in zilele de sambata, duminica sau sarbatori legale.
(3) Potrivit dorintei sale, salariatul are dreptul sa opteze intre plata in bani a orelor suplimentare sau compensarea acestora prin timp liber corespunzator (recuperari).
(4) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestora.
ART. 41
(1) Personalul care, prin natura muncii, lucreaza sistematic peste programul normal de lucru, primeste, in locul sporului pentru orele suplimentare, un spor de pana la 25%, pentru lucrul sistematic peste program, in functie de timpul prevazut a fi prestat in medie pe luna, peste durata normala de lucru.
(2) Categoriile de personal care pot beneficia de prevederile alin. 1 se vor stabili prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatii comerciale.
ART. 42
Munca prestata suplimentar in zilele de repaus sau de sarbatori legale si religioase peste durata normala a unei zile de lucru (8 ore) precum si in timpul noptii este interzisa.

Munca de noapte
ART. 43
Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22,00 si 6,00.
ART. 44
Este interzisa prestarea muncii in timpul noptii (schimbul 3) de catre tinerii sub 18 ani, femei gravide, lauze si cele care alapteaza.
ART. 45
(1) Munca prestata in timpul noptii se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de munca de noapte.
(2) De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata muncii este mai mica de 8 ore pe zi.
(3) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte, vor fi supusi unui examen medical gratuit, inainte de inceperea activitatii si dupa aceea, periodic.

Organizarea si normarea muncii
ART. 46
(1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati, sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati, muncitori, tehnicieni, ingineri, economisti, cadre de alta specialitate si lucratori din activitatea administrativa, atat pentru cei salarizati in acord, cat si pentru cei salarizati in regie. Normele de munca se exprima - in functie de caracteristicile procesului de productie sau alte activitati ce se normeaza - sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei munci.
(3) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare sau, in cazul cand nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului si constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin cinci zile inainte de aplicare.
ART. 47
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecareia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de angajator, cat si de sindicat. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
ART. 48
Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
ART. 49
Sindicatele sunt obligate sa-si prezinte motivat toate observatiile privind normele de munca si atributiile de serviciu.
ART. 50
(1) In cazul in care exista divergente la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricareia dintre parti, se poate apela la o expertiza tehnica sau la orice alta procedura prevazuta de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
(2) Expertii vor fi desemnati de ambele de parti, plata expertizei fiind suportata de angajator pentru prima solicitare a sindicatelor. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru parti.

Sarbatorile legale
ART. 51
Se considera sarbatori legale si religioase si sunt zile de repaus urmatoarele:
- Anul nou 2 zile (1 si 2 ianuarie);
- Pastele 2 zile (duminica si luni);
- 1 Mai 1 zi;
- Ziua Nationala 1 zi (1 Decembrie)
- Craciunul 2 zile (25 si 26 decembrie).
ART. 52
Munca in zilele de sarbatoare este permisa numai la locurile de munca la care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie.
ART. 53
(1) Munca prestata in zilele de sarbatoare se considera munca suplimentara si se plateste cu un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100%.
(2) Pentru persoanele care se afla in concediu de odihna, zilele in cauza nu se iau in calcularea concediului respectiv.
ART. 54
Pentru realizarea unor punti din ajunul sarbatorilor, de comun acord intre administratia societatii comerciale si sindicat, se poate hotari lucrul in zilele de sambata, munca respectiva nefiind considerata munca suplimentara.

III.2 . Concedii

Concediul normal de odihna

ART. 55
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
(2) Diferentierea in functie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatii comerciale.
ART. 56
Efectuarea de catre salariati a concediului anual de odihna este obligatorie atat pentru salariati, cat si pentru administratie.
ART. 57
(1) Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul anului in curs pentru anul urmator, stabilindu-se luna, pentru fiecare salariat.
(2) Programarea concediilor de odihna se face de catre angajator, de comun acord cu organizatia de sindicat, tinandu-se seama de solicitarea salariatului.
(3) Data inceperii concediului de odihna va fi comunicata salariatului cu minimum 15 zile inainte de plecare.
ART. 58
Concediul anual de odihna poate fi intrerupt sau reprogramat in urmatoarele conditii:
- pe perioada incapacitatii temporare de munca, conform legii;
- pe timpul satisfacerii concediului prenatal sau postnatal;
- pe timpul satisfacerii unor obligatii militare, altele decat satisfacerea stagiului militar in termen;
- cand prezenta salariatului la serviciu este ceruta de conducerea societatii comerciale, cu acordul salariatului;
- in cazul in care salariatul solicita acest lucru si interesele serviciului o permit.
ART. 59
Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea societatii comerciale care consta in:
- plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu;
- plata unei indemnizatii de intrerupere ce se va conveni cu salariatul chemat din concediu;
- despagubiri datorate cheltuielilor facute de salariat daca acesta se afla in odihna sau tratament;
- timpul consumat cu deplasarea dus-intors se considera timp lucrat si se adauga la concediul de odihna platit.
ART. 60
Concediul de odihna se efectueaza, de regula, integral sau se poate acorda fractionat, in transe, daca interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului, daca nu afecteaza desfasurarea normala a activitatii in unitate, cu conditia insa ca cel putin una din fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, iar cealalta parte va fi acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.
ART. 61
La societatile comerciale unde este posibil, se va acorda intreg concediul de odihna sau o fractiune de cel putin 15 zile lucratoare tuturor salariatilor, in aceeasi perioada intr-una din lunile de vara (iulie sau august).
ART. 62
In situatia in care ambii soti lucreaza la aceeasi unitate, au dreptul la programarea concediului de odihna in aceeasi perioada.
ART. 63
(1) In cazul in care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna in perioada pentru care are bilet.
(2) Prevederile alin. 1 se pot aplica si in situatia in care salariatul are bilet de odihna prin sindicat, in functie de posibilitatile societatii comerciale.
ART. 64
(1) Durata efectiva a concediului de odihna se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.
(2) Durata concediului de odihna pentru salariatii cu contract individual de munca, cu timp partial, se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.
(3) Orice conventie prin care se renunta, total sau in parte, la dreptul la concediul de odihna este interzisa.
ART. 65
In cazul in care un salariat demisioneaza sau i se desface contractul de munca si acesta a incasat drepturile banesti aferente concediului, unitatea poate retine, din ultimul salariu, suma corespunzatoare concediului efectuat in plus.
ART. 66
In cazul in care contractul individual de munca a incetat, ca urmare a initiativei unitatii din motive neimputabile salariatului, acesta avand deja efectuat concediul de odihna, societatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului efectuat in plus.
ART. 67
(1) Elementele care constituie baza de calcul pentru stabilirea indemnizatiei cuvenite salariatilor pentru concediul de odihna, se prevad in contractul colectiv de munca de la nivelul societatilor comerciale. Indemnizatia nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(2) Prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatilor comerciale se poate stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa se plateasca o prima de vacanta negociata de sindicat si conducere, in suma fixa sau procent.
(3) Indemnizatiile prevazute la alin. 1 si 2 se platesc la plecarea in concediul de odihna legal.

Concedii suplimentare

ART. 68
In afara de concediul normal de odihna, anumite categorii de salariati beneficiaza de concediu suplimentar de odihna platit.
ART. 69
Tinerii sub 18 ani beneficiaza, conform legii, de un concediu de odihna de cel putin 24 de zile lucratoare.
ART. 70
In cazul in care angajatorul nu asigura, pe cheltuiala sa, participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.
ART. 71
(1) Concediile suplimentare acordate la nivelul societatii comerciale, pentru munca in conditii deosebite, vor respecta prevederile legale in vigoare.
(2) Nominalizarea locurilor de munca si a categoriilor de personal, care au dreptul la concediu suplimentar in functie de specificul locului de munca si al activitatii desfasurate de fiecare salariat, se va face de catre angajator cu consultarea sindicatelor conform <>Hotararii Guvernului nr. 261/2001 .
ART. 72
In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, conform anexei 3.

Concedii fara plata

ART. 73
(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata.
(2) Durata concediului fara plata, precum si conditiile de acordare se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de societate.

Invoiri

ART. 74
La cererea salariatului se acorda un numar de ore de invoire fara plata in urmatoarele conditii:
- pentru efectuarea unor analize, tratament medical;
- citatie, in fata instantei, ca martor;
- alte situatii cand salariatul solicita si activitatea societatii permite.

CAP. IV
Salariul de baza minim brut pe ramura garantat

ART. 75
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului de munca.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, adaosurile si sporurile la acesta.
ART. 76
In vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de munca, salariatii din societatile comerciale sunt clasificati in functie de continutul activitatii si cerintele postului, astfel:
A. Muncitori:
1. necalificati;
2. calificati.
B. Functii de conducere si executie:
1. functii de executie:
- cu pregatire liceala sau postliceala pentru activitati administrative (dactilograf, operator calculator, functionar etc.);
- cu pregatire superioara de subingineri si similare;
- cu pregatire superioara.
2. functii de conducere a compartimentelor functionale de productie, cercetare, proiectare si altele similare (sef serviciu, birou, sectie, laborator etc.).
3. functii de conducere a societatii comerciale (director general, comercial, economic, tehnic etc.).
ART. 77
(1) Salariul de baza minim brut garantat pe ramura textile, produse textile si confectii de imbracaminte se stabileste la 350 lei (treisutecincizecilei) pentru un program complet de lucru de 170 de ore, in medie pe luna, adica 2,06 lei/ora.
(2) Viitoarele cresteri de salariu se vor acorda tinand cont de situatia economico-financiara si nevoile de investitie si dezvoltare a societatii respective prin negociere.
(3) Salariile pe activitati se negociaza diferit, in functie de complexitatea acestora si importanta lor. In cadrul unei activitati, salariile pot fi diferite in functie de aportul si competenta salariatului respectiv.
ART. 78
(1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
1. necalificati = 1;
2. calificati = 1,2;
(2) Coeficientii de salarizare de la alin. 1 se aplica la salariul de baza minim negociat pe unitate.
(3) Grila de salarizare pentru activitatile mentionate la art. 76 se negociaza la nivelul societatii, respectand coeficientii de la alin. 1 ca minimali.
(4) La nivel de societate pot fi negociati si alti coeficienti de ierarhizare.
ART. 79
(1) Partile contractante sunt de acord ca, in perioada urmatoare, sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
(2) Sporurile minime pentru conditii deosebite de munca calculate la salariile de baza ale salariatilor sunt urmatoarele:
- spor pentru conditii grele = 12%
- spor pentru conditii periculoase = 15%
- spor pentru conditii nocive = 15%
- spor pentru conditii penibile = 10%
(3) Prin munca penibila (degradanta) se inteleg activitati prestate de catre personalul de intretinere (salubritate) si curatenie care sunt de natura sa lezeze prestanta sau demnitatea salariatilor in cauza fata de ceilalti salariati din unitate.
(4) Se mai acorda sporuri pentru:
- exercitarea si a atributiilor unei alte functii - 50% din salariul de baza al functiei ale carei atributii se indeplinesc integral;
- lucrul in timpul noptii - 25%;
- orele suplimentare prestate peste durata normala de lucru in zilele lucratoare - minim 75%;
- orele prestate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale - 100%;
- vechimea in munca (se calculeaza la total vechime in munca) de la 5%, incepand cu 3 ani vechime, pana la 25%, diferentierea pe transe de vechime stabilindu-se prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatii comerciale;
- spor de fidelitate stabilit de fiecare societate comerciala in parte;
- spor pentru folosirea unei limbi straine daca aceasta nu este prinsa in obligatia postului.
(5) Pentru alte conditii de munca prevazute in prezentul contract, sporurile vor fi prevazute in contractele colective de munca de la nivelul societatilor comerciale.
ART. 80
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul la salariu reprezentand plusul de acord;
b) premii acordate din fondul de premiere intr-o proportie de minim 5% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat. Primele se acorda pentru fiecare luna calendaristica. Conditiile concrete de repartizare a fondului de premiere, precum si modalitatea de plata catre salariati se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatii comerciale;
c) o parte din profitul realizat de societatea comerciala de minimum 7%. O cota se poate acorda salariatilor dupa aprobarea bilantului in AGA;
d) tichete de masa conform legii.
(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la profit a salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatilor comerciale.
ART. 81
(1) In functie de formele de organizare a muncii se pot aplica urmatoarele forme de salarizare:
- in acord;
- in regie sau dupa timp;
- pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
- pe baza de indicatori;
- alte forme.
(2) Organizarea muncii si salarizarea prin acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:
- acord direct;
- acord progresiv;
- alte forme.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabileste prin contractul colectiv de munca de la nivelul societatilor comerciale.
ART. 82
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care angajatorul nu poate sa asigure, pe durata unei zile de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor membri de sindicat salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In cazurile exceptionale cand, din motive tehnice sau alte motive, activitatea a fost intrerupta mai mult de o zi, salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Pe durata intreruperii temporare prevazute mai sus, salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului (acasa sau la locul de munca), acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
(4) In situatiile prevazute la alin. 3, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 83
Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
ART. 84
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii comerciale.
(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
ART. 85
Angajatorul este obligat sa tina evidente in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului colectiv de munca si drepturile salariatilor de care acestia au beneficiat si sa le elibereze dovezi despre aceasta.

CAP. V
Sanatatea si securitatea in munca

ART. 86
(1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.
(2) In vederea realizarii obiectivului prevazut la alin. precedent, partile contractante vor asigura includerea in contractele colective a masurilor prevazute de <>Legea nr. 90/1996 .
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de:
a) masurile incluse in contractul colectiv de munca sa fie de natura sa asigure conditiile de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme; daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizarea, pana la asigurarea parametrilor minimali, salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentatii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.

V.1 . Protectia si igiena muncii

ART. 87
Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la munca.
ART. 88
Partile considera prevederile legislative in domeniu, ale normelor generale de protectia muncii, precum si cele cuprinse in prezentul contract, minimale si obligatorii. In contractele colective de munca de la nivelul societatilor comerciale vor fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
ART. 89
Obligatia si raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie pentru angajatii societatilor comerciale, precum si cheltuielile aferente realizarii normelor de protectia muncii sunt finantate conform legislatiei in vigoare.

Obligatiile privind realizarea masurilor de protectie a muncii

ART. 90
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu normele proprii. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii pe care sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 91
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate sau institutie se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 92
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);
c) diminuarea pana la eliminarea totala a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc in contractele colective de munca din unitati si institutii.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
ART. 93
Prin negocierea cu sindicatele, angajatorul poate incheia, in functie de posibilitatile financiare si conform legii, contracte de asigurare pentru accidente si decese pentru toti salariatii societatii comerciale.
ART. 94
Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
ART. 95
In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora in functie de posibilitatile fiecarei unitati care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 96
(1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca, avand atributiile prevazute de art. 34 din Normele generale de protectie a muncii.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit paritar, din cel putin patru persoane, conform grilei prevazute de art. 33 din Normele generale de protectie a muncii.
(3) Timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul colectiv la nivel de unitate.
(4) Activitatea comitetelor de securitate si sanatate in munca se va desfasura in baza regulamentelor proprii.

V.2. Acordarea echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru

ART. 97
Societatea comerciala are obligatia sa asigure tuturor salariatilor echipamentul individual de protectie si echipamentul individual de lucru.
ART. 98
(1) Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc.
(2) Echipamentul individual de protectie se acorda obligatoriu si gratuit salariatilor care desfasoara activitati in cadrul societatilor comerciale.
(3) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre angajator.
(4) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca de la celelalte niveluri.
(5) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre angajator.
(6) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie din vina purtatorului, inainte de termenul de utilizare prevazut, atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.
ART. 99
(1) Echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care persoanele juridice (angajatorul) le acorda salariatilor in vederea utilizarii lor in cadrul procesului de munca pentru a le proteja imbracamintea si incaltamintea.
(2) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre persoanele juridice (angajator), in conditiile negociate prin contractele colective de munca la nivelul societatii comerciale.
(3) Cheltuielile necesare achizitionarii echipamentului individual de lucru sunt suportate in proportie de 50% de catre persoana juridica (angajator) din costurile de productie sau sumele prevazute cu aceasta destinatie de catre societatea comerciala.
ART. 100
(1) Echipamentele individuale de protectie si echipamentele individuale de lucru trebuie sa respecte conditiile de realizare a sortimentelor prevazute in standardele romanesti corespunzatoare.
(2) Sortimentele de echipament de lucru pe meserii si pe locuri de munca, precum si perioadele de acordare, se stabilesc prin contractele colective de munca de la nivelul societatilor comerciale.

V.3. Ocrotirea sanatatii angajatilor

ART. 101
(1) Angajatorul va organiza la angajare si ulterior, o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, conform <>Ordinului nr. 761/2001 , in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.
(2) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditii deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii, potrivit prevederilor alineatului (1). Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.
(4) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si ulterior, o data pe an, se face de catre unitatile sanitare de specialitate, acreditate de patronat si de Ministerul Sanatatii.
ART. 102
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati la modificarea duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare.

V.4. Igiena muncii

ART. 103
Angajatorul se obliga sa respecte prevederile normelor si normativelor in domeniul protectiei si igienei muncii referitoare la dotarea salariatilor cu materiale igienico-sanitare.
ART. 104
Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit de catre persoanele juridice (angajator) persoanelor care desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita.
Sortimentele si perioadele de acordare a materialelor igienico-sanitare se stabilesc prin contractele colective de munca de la nivelul societatilor comerciale.

V.5 . Masuri speciale

ART. 105
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de munca si a conditiilor sociale din cadrul societatilor comerciale, angajatorul se obliga sa ia cel putin urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea conditiilor de munca (iluminat, microclimat, temperatura, aerisire, umiditate etc.);
c) asigurarea vestiarelor la o capacitate suficienta si dotarea corespunzatoare a acestora;
d) intretinerea si modernizarea grupurilor sociale si a instalatiilor sanitare;
e) asigurarea apei calde si a apei reci, precum si a materialelor igienico-sanitare;
f) amenajarea de bufete de incinta si aprovizionarea corespunzatoare a acestora in functie de posibilitati;
(2) Masurile concrete in sensul alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca din societatile comerciale.
(3) Prin contractele colective de munca de la nivel de societate comerciala se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor de protectie specifice, precum si programe de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 106
Pentru punerea in practica a acestor masuri, vor fi alocate fondurile necesare care vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale.

V.6. Munca in conditii deosebite

ART. 107
(1) Locurile de munca se clasifica conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 si <>Hotararii Guvernului nr. 261/2001 , in locuri de munca in conditii speciale si locuri de munca in conditii deosebite.
(2) Locurile de munca in conditii deosebite sunt cele care au fost stabilite conform criteriilor si metodologiei reglementate prin <>Hotararea Guvernului nr. 261/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare, prin avizul Inspectoratului Teritorial de Munca, la cererea angajatorului si sindicatelor.
ART. 108
(1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca prevazute in art. 107 alin. (2), salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii; duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
(2) Salariatii incadrati in categoriile prevazute la art. 107 alin. (2) vor fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si institutie.
(3) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei unitati, unei sectii, unui atelier sau unui loc de munca, se vor stabili pentru acestia, prin negociere, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate.
(4) La locurile de munca cu conditii specifice, unde numai o parte din salariati lucreaza in astfel de conditii, acestia vor beneficia de sporuri.
ART. 109
(1) In cazul in care conditiile de munca sunt mai grele decat cele normale, dar nu ating parametrii ceruti de lege pentru a fi declarate locuri de munca in conditii deosebite, partile contractante sunt de acord ca, in perioada urmatoare perfectarii prezentului contract colectiv de munca, sa includa in salariul de baza sporurile acordate anterior, ca urmare a nominalizarii acestora prin contractul colectiv de munca la nivelul societatii comerciale.
(2) Daca ulterior se obtine avizul ITM pentru incadrarea unor locuri de munca in conditii deosebite, salariatii respectivi vor beneficia si de sporurile aferente, care se vor acorda la salariul de baza rezultat, conform alin. (1).
(3) Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locurile de munca in conditii deosebite - daca activitatea lor se desfasoara efectiv in aceste locuri de munca - potrivit programului normal de lucru, se face de catre angajator impreuna cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca, acolo unde acesta este infiintat.
(4) Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca se stabileste conform legii.
(5) Perioadele in care un salariat lucreaza permanent in locuri de munca in conditii deosebite, se stabilesc prin decizie a angajatorului, care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarui salariat conform sarcinii specifice, in raport cu functia indeplinita.
(6) Incadrarea in locurile de munca in conditii deosebite se va face numai in situatiile in care angajatorii au luat masurile tehnico-organizatorice, potrivit <>Legii protectiei muncii nr. 90/1996 , republicata, Normelor Generale de Protectie a Muncii, Normelor Specifice de Securitate a Muncii si altor reglementari tehnice aplicabile.
ART. 110
(1) Avizul acordat de ITM in conditiile legii are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.
(2) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.

CAP. VI
Formarea profesionala

ART. 111
(1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de lege;
b) prin termenul de formare profesionala continua orice procedura prin care salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi, adoptate in domeniul specialitatii lor.
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si angajator.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
(4) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Evaluare - Unitatea pentru Cercetare si Servicii Tehnice, pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta. Sistemul va fi utilizat pentru evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
(5) (a) Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii dupa cum urmeaza:
- cel putin o data la doi ani, daca au cel putin 21 de salariati;
- cel putin o data la trei ani, daca au sub 21 de salariati;
(b) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala asigurate in conditiile alin. (a) se suporta de catre angajatori.
(c) Angajatorul persoana juridica ce are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(d) Planul de formare profesionala elaborat conform prevederilor alin. (c) devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.
Participarea la formare profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.
(e) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.
ART. 112
La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, va informa si consulta sindicatul cu cel putin doua luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea angajatorului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute de articolul 31 alin. (3), daca parasesc unitatea, din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de trei ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. VII
Masuri de protectie speciala a angajatului

ART. 113
(1) In cazul in care salariatii lipsesc de la lucru din motive de incapacitate temporara de munca, angajatorul poate compensa, din fonduri proprii, diferenta dintre salariul de baza initial si ajutorul la care are dreptul salariatul potrivit legii.
(2) Situatiile in care se poate compensa diferenta prevazuta la alin. 1 vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca de la nivel de societate comerciala.
ART. 114
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca ori a contractarii unei boli profesionale, cu exceptia celor din vina sa, angajatorul va plati acestuia, din fonduri proprii, o compensatie cel putin egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit conform legii.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alin. precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
ART. 115
In cazul in care boala generatoare de concediu medical intervine in timpul concediului de odihna, acesta se va prelungi cu un numar egal de zile ramase neefectuate ca urmare a concediului medical si se poate lua in continuarea acestuia, conform legii.
ART. 116
Unitatea va proceda la schimbarea locului de munca, pe o perioada limitata sau nelimitata de timp, salariatilor afectati de boala sau accident, la recomandarea expresa a medicilor de medicina muncii, in limita locurilor disponibile sau nou create in cadrul societatilor comerciale respective.
ART. 117
(1) Dupa o perioada de recuperare, salariatul care a fost pensionat pentru incapacitate temporara de munca va fi reintegrat pe cat posibil in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca sau intr-una echivalenta ca salariu.
(2) Daca exista recomandare expresa a comisiei de expertiza a capacitatii de munca, salariatul va fi incadrat conform respectivei recomandari.
(3) De aceleasi drepturi beneficiaza si salariatii care si-au intrerupt activitatea pentru cresterea si educarea copilului.

VII.1. MUNCA PERSOANELOR HANDICAPATE

ART. 118
Persoanele handicapate incadrate in societatile comerciale beneficiaza de facilitati conform legii.
ART. 119
Societatea comerciala poate suporta, din fonduri proprii, cheltuielile cu confectionarea protezelor impuse in urma accidentelor de munca.
ART. 120
(1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Organizatiile sindicale vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a handicapatilor, in conditile prevazute la alineatul precedent.

VII.2. PROTECTIA MUNCII TINERETULUI

ART. 121
(1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie a tinerilor in varsta de pana la 16 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) Tinerii incadrati cu contract de munca in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de urmatoarele drepturi:
- scutirea de a presta serviciu in timpul noptii;
- interzicerea de a lucra in locuri de munca considerate cu conditii deosebite;
- interzicerea de a lucra peste durata normala a zilei de munca;
- concediu de odihna conform legii.

VII.3. TRIMITEREA SALARIAfiILOR MEMBRI DE SINDICAT LA TRATAMENT SI ODIHNA

ART. 122
(1) Salariatii si membrii lor de familie pot beneficia de bilete de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice si turistice, prin sindicate.
(2) Fiecare unitate va achizitiona cu ajutorul sindicatului un numar corespunzator de bilete, in baza unui necesar de bilete intocmit de acesta, care se va incadra in limita a 10% din personal.
(3) Repartizarea biletelor de tratament si odihna recuperatorie se va face de catre organizatiile sindicale impreuna cu angajatorul.
ART. 123
(1) La nivelul societatilor comerciale, din fondul social-cultural constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren persoane clasa a II-a repartizat de catre sindicate salariatilor si membrilor lor de familie).
(2) Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratament pentru tratarea unor boli profesionale sau a unor boli care, fara a intra in categoria bolilor profesionale, au fost contractate din cauza conditiilor de munca se suporta integral de societatea comerciala, inclusiv costul transportului CFR clasa a II-a sau, acolo unde este posibil, pentru transportul auto in comun.
(3) Transportul se va efectua si cu mijloace proprii, caz in care unitatea va deconta cheltuielile la nivelul CFR cl. a II-a.

VII.4. AJUTOARE MATERIALE, FINANCIARE SI ACTIUNI SOCIALE

ART. 124
In afara ajutoarelor prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia, din fonduri proprii ale angajatorului, si de celelalte ajutoare prevazute in contractul colectiv de munca unic la nivel national care cuprinde:
- cel putin un salariu de baza platit de unitate in cazul decesului salariatului; daca acesta a survenit din cauza unui accident de munca, accident in legatura cu munca sau boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de trei salarii de baza; diferenta de doua salarii se va plati dupa stabilirea in conditiile legii a cauzelor decesului;
- cel putin un salariu de baza platit de unitate mamei pentru nasterea fiecarui copil;
- cel putin un salariu de baza platit de societatea comerciala la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I, aflata in intretinerea salariatului.
ART. 125
(1) La nivelul societatilor comerciale se vor aloca fonduri care vor fi utilizate in principal pentru:
a) cheltuieli pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice, in care este inclus transportul pe cale ferata (tren persoane cl. a II-a), repartizate pe baza acordului dintre sindicate si patronat pentru salariati si membrii lor de familie, in raport cu salariul de baza si sezonul;
b) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de cantinebufete de incinte, de oficii si grupuri sociale la locul de munca;
d) cheltuieli cu formarea si perfectionarea pregatirii profesionale;
e) cheltuieli cu formarea economico-sociala si educatia in domeniul relatiilor de munca;
f) cheltuieli suplimentare pentru protectia muncii, materiale de protectie si igienico-sanitare, alimente pentru intarirea rezistentei organismului;
g) cheltuieli necesare asigurarii speciale a salariatilor pentru cauze de accident si deces;
h) actiuni cultural-sportive si umanitare;
i) construirea de locuinte;
j) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate femeii si copilului.
(2) Aceste costuri vor fi suportate din fondul pentru actiuni sociale, constituit la nivelul fiecarei societati comerciale, conform prevederilor legale.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie cu consultarea sindicatelor.
(4) Angajatorii vor acoperi partial costul transportului la si de la locul de munca al salariatilor.
ART. 126
(1) Unitatea poate suporta cheltuielile de regie ale cantinei (in situatia in care o are in dotare), inclusiv cheltuielile cu salarizarea personalului de deservire.
(2) In functie de posibilitatile financiare, unitatea va suporta o cota parte din valoarea meniului.
ART. 127
In vederea asigurarii conditiilor de odihna si recreere in timpul zilelor nelucratoare, societatile comerciale pot face demersuri pentru achizitionarea unor vile de odihna la munte sau la mare.
ART. 128
(1) In functie de posibilitati, unitatile vor aloca anual o suma necesara sarbatoririi Craciunului si a Zilei Copilului.
(2) Contributia va fi echivalenta salariului mediu net pentru o zi lucratoare, pentru fiecare copil care beneficiaza de alocatie.

CAP. VIII
Munca si protectia femeilor

ART. 129
(1) Femeile au dreptul, conform Conventiilor internationale, la tratment egal cu barbatii in situatii egale sau comparabile.
(2) Este interzisa conceperea unor clauze discriminatorii. Daca exista astfel de clauze, ele vor fi abrogate.
ART. 130
(1) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.
(2) Incadrarea pe post si salariul se vor face in functie de pregatire si competenta.
(3) Va fi respectat principiul "Remuneratie egala la munca egala cu barbatii".
(4) Criteriul sexului nu poate fi o piedica la promovare.
ART. 131
(1) Femeile gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati.
(2) Femeile care au in ingrijire copii de varsta prescolara nu pot fi trimise in deplasare in alte localitati pentru o durata mai mare de o zi, decat cu consimtamantul lor.
ART. 132
(1) In anumite situatii prevazute in contractele colective de munca, femeile au dreptul la lucru cu contract individual de munca cu timp partial de 6 ore, 4 ore sau 2 ore pe zi.
(2) Pentru cazurile in care au in ingrijire copii mici, de varsta prescolara, lucrul cu norma de 6 sau 4 ore se va considera ca activitate cu norma intreaga la calcularea vechimii in munca.
(3) Femeile asigurate, conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 , pot beneficia, la cerere, de un concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani.
(4) La cererea lor, in situatiile prevazute in prezentul contract pot opta pentru program decalat, cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii permite.
ART. 133
(1) Salariatele gravide, lauzele, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in deplasare si nu vor fi detasate.
(2) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este gravida sau alapteaza, aceasta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea si sa respecte masurile impuse de acestia.
ART. 134
Concediul anual de odihna poate fi intrerupt si reprogramat pe timpul incapacitatii temporare de munca, satisfacerii concediului prenatal sau postnatal si in alte situatii prevazute de lege.
ART. 135
(1) Femeile au dreptul la concedii prenatale si postnatale platite, concedii pentru ingrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru cresterea copiilor in conditiile prevazute de lege.
(2) Salariatele care au in ingrijire si intretinere copii de varsta prescolara si care nu mai beneficiaza de concediu medical platit pentru ingrijirea copiilor bolnavi, pot beneficia de maximum 6 zile libere pe an, platite cu salariul de baza pentru ingrijirea copiilor internati in spital.
(3) Zilele prevazute la alineatul precedent se acorda, la cerere, dupa prezentarea actului medical care face dovada internarii si se platesc din fondurile proprii ale angajatorului.
(4) Concediul legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani se acorda salariatei care are stagiul complet de cotizare, pe aceasta perioada contractul individual de munca fiind suspendat.
(5) Salariata mama care are copilul in varsta de pana la sapte ani poate intrerupe activitatea, conform legii.
(6) Pe perioada in care contractul individual de munca al salariatei este suspendat, nu se poate dispune concedierea, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe perioada determinata.
ART. 136
(1) Incadrarea femeilor dupa incetarea perioadei de intrerupere pentru cresterea copilului se va face, pe cat posibil, in aceeasi functie sau intr-una echivalenta ca salariu.
(2) Pe o perioada de o luna de la reincadrare, considerata perioada de readaptare, persoana reincadrata in conditiile alin. 1 va beneficia cel putin de salariul de baza.
(3) In aceasta perioada concedierea este interzisa.
ART. 137
(1) Pentru salariatele gravide care au anuntat in scris angajatorul asupra starii lor fiziologice si au anexat un document medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist, prin care se atesta aceasta stare, angajatorul este obligat la acordarea dispensiei pentru consultatii prenatale.
(2) In cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatiile prenatale, fara diminuarea drepturilor salariale.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileste prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 138
(1) Este interzisa femeilor gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, munca in locuri considerate cu conditii deosebite.
(2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de munca, in limita posibilitatilor, intr-o alta functie echivalenta cu salariul.
ART. 139
Prevederile bugetare cu caracter social vor avea in vedere si rezolvarea problemelor de natura sociala ale femeilor.
ART. 140
(1) Patronatul poate hotari acordarea unei zile libere platite in vederea sarbatoririi zilei de 8 Martie, daca aceasta este intr-o zi lucratoare.
(2) In vederea aniversarii zilei de 1 Martie - Ziua Martisorului si a celei de 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii, se poate constitui la nivelul societatii comerciale un fond de premiere pentru femei.
ART. 141
(1) Patronatul impreuna cu sindicatele vor solutiona eventualele conflicte de natura sa lezeze demnitatea femeii.
(2) Reclamatiile in acest sens din partea femeilor salariate vor fi solutionate cu promptitudine si confidentialitate.
ART. 142
Este interzisa concedierea persoanelor de sex feminin in perioada imbolnavirilor graviditatii si in alte cazuri prevazute de lege.
ART. 143
Femeile cu copii in ingrijire, precum si cele cu probleme deosebite vor fi protejate in cazul unor masuri de concediere, daca masurile concrete dispuse de angajator cu consultarea sindicatelor permit acest lucru.
ART. 144
Este interzisa concedierea femeilor care pot sa se pensioneze anticipat, conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 , societatea impreuna cu salariatele in cauza vor intocmi dosarele de pensionare anticipata.
ART. 145
Femeile vor participa in egala masura cu barbatii la programele stabilite in vederea reciclarii, in cazul introducerii unei tehnologii moderne, precum si la programele de calificare profesionala.

CAP. IX
Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor

ART. 146
(1) Cu privire la medierea conflictelor de munca prevazuta de <>Legea nr. 168/1999 , daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de ministrul muncii, protectiei sociale si familiei, la nivelul judetului unde are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese.
(2) In situatia in care dupa prima intalnire nu vor reusi sa stabileasca un mediator de comun acord, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.
(3) In cazul in care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:
a) partile implicate sunt obligate ca, in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului, sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor, in maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau intocmite in timpul concilierii, precum si la rezultatele acesteia;
b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere, si aceleasi persoane, daca este posibil;
c) la fiecare intalnire se va incheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator si de partile aflate in conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; in caz contrar, medierea inceteaza si se trece la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.
ART. 147
(1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostiintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
ART. 148
(1) Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la <>art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 , patronul va pune la dispozitia sindicatelor ori le va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter, chiar dupa expirarea mandatului.
(2) Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante in domeniul relatiilor de munca.
ART. 149
(1) Liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica care lucreaza nemijlocit in unitate, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la cinci zile pentru activitati sindicale, fara a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale. Plata acestora se va face in regimul salarial al celorlalti angajati.
(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1) se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
ART. 150
Liderii organizatiilor sindicale beneficiaza o data pe trimestru de o delegatie (la invitatia Federatiei la care sindicatul este afiliat) decontata de catre societate.
ART. 151
(1) Unitatile vor asigura in incinta lor, gratuit pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesar, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de munca, se vor stabili conditiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 152
Spatiile de locuit, cu exceptia locuintelor de serviciu, vor fi repartizate salariatilor unitatilor de o comisie paritara patronat-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 153
(1) In fiecare an calendaristic, confederatiile sindicale semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 9.500 membri de sindicat, din toate ramurile, pe durate de pana la 15 zile.
(2) Angajatorul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. (1), in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri.
(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. (1) se stabilesc de catre partile semnatare, prin comisia paritara.
ART. 154
La cererea organizatiilor sindicale din unitati, angajatorii vor accepta ca persoanele ce au ca sarcina de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sa incaseze cotizatiile de sindicat si sa le vireze in contul sindicatelor respective; cotizatiile de sindicat se pot incasa numai cu acordul fiecarui membru de sindicat, pe baza listelor lunare intocmite de catre sindicate. Conditiile in care se desfasoara aceasta activitate se stabilesc de catre angajator cu organizatia sindicala din unitate.
ART. 155
(1) Angajatorii nu vor angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
(2) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele si conducerea unitatii au obligatia ca, pe durata acestora, sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice, a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
ART. 156
Patronii se angajeaza ca, in contractele de asociere cu parteneri straini pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea straina se obliga sa respecte drepturile prevazute in contractele colective de munca.
ART. 157
In situatia in care patronii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din unitate vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectara clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern, negocieri colective al caror rezultat este transcris in anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 158
Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina muncii sau care aduc prejudicii unitatii.
ART. 159
(1) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca, ale Regulamentului de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.
(2) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta, se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.
ART. 160
(1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri cu caracter social, precum:
a) cheltuieli prevazute de art. 114;
b) construirea, amenjarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantinebufet pentru salariati;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
e) construirea de locuinte;
(f) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. (1) se face de catre administratie cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza pentru anul urmator.

CAP. X
Obligatii generale ale salariatilor

ART. 161
Salariatii au urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca regulile si instructiunile care le reglementeaza activitatea in cadrul unitatii, aduse la cunostinta lor prin grija angajatorului;
2. salariatul care s-a angajat la o societate comerciala trebuie sa renunte in scris la calitatea sa de angajat in cazul in care, prin activitatea desfasurata la noua unitate, face concurenta neloiala societatii comerciale la care este angajat;
3. sa foloseasca materialele si dotarea societatii comerciale pentru activitati legate de:
a. obiectul sau de activitate, ca salariat;
4. la incetarea contractului individual de munca, sa restituie bunurile incredintate pe inventar si echipamentul individual de protectie necompensat ca durata de utilizare;
5. sa nu pretinda sau sa nu primeasca de la colegii de munca subalterni, superiori sau persoane straine avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor sale de serviciu sau favorizarea rezolvarii unor servicii;
6. sa intervina responsabil in cazuri de avarii, accidente tehnice sau umane, in situatia de calamitati naturale, sa se deplaseze din proprie initiativa la sediul societatii pentru a contribui la salvarea si refacerea patrimoniului;
7. sa dea relatii (in scris), la solicitarea angajatorului, daca este in cunostinta de cauza, in vederea efectuarii cercetarilor prealabile;
8. sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului de munca fara aprobarea sefului ierarhic;
9. inregistrarea si evidentierea corecta a timpului de lucru (de catre salariatii desemnati pentru aceste operatii);
10. sa cunoasca si sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, instalatiilor, SDV-urilor si AMC-urilor din folosinta, interzicandu-i-se utilizarea celor pentru care nu este instruit sau care sunt nespecifice meseriei;
11. sa anunte sefii ierarhici imediat ce au luat cunostinta de producerea unui accident, pastrand cat este posibil intacta sfera de fapt in care s-a produs;
12. sa foloseasca concediile de boala sau incapacitatea temporara de munca potrivit prescriptiilor medicului;
13. sa nu lase fara supraveghere utilajele si instalatiile in functiune;
14. sa nu deterioreze, degradeze sau descompleteze din neglijenta sau in mod voit mijloacele productiei, instalatii si dotari;
15. sa respecte procesul tehnologic stabilit prin norme, la nivelul calitativ si cantitativ;
16. sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in incinta societatii comerciale.

CAP. XI
Dispozitii finale

ART. 162
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii aplicarii contractelor colective de munca la totate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma de 6.000 lei/salariat/an, raportate la numarul mediu de salariati din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de catre contribuabil la Federatia Patronala FEPAIUS;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate in contul colector "Fond negociere Contract Colectiv de Munca la nivel national", deschis la Banca ABN-AMRO BANK ROMANIA - S.A. cu nr. 264100090820 pentru negocierile colective la nivel national, care va fi destinat astfel:
- 50% pentru partea sindicala reprezentativa la nivel national, semnatara a Contractului Colectiv de Munca la nivel national;
- 50% pentru partea patronala reprezentativa la nivel national, semnatara a Contractului Colectiv de Munca la nivel national;
d) fondul destinat partilor semnatare conform lit. c) va fi repartizat fiecarei Confederatii reprezentative la nivel national, semnatara a Contractului Colectiv de Munca la nivel national, in raport cu volumul implicarii in negocierile colective, cu numarul de salariati pe ramura, negociate in cadrul fiecareia, asa cum va fi stabilit de catre fiecare parte, pe baza de protocol;
e) mecanismele de distributie a fondurilor de catre banca vor fi stabilite de comisia paritara;
f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si vira in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului Contract Colectiv de Munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fonduri destinate negocierilor colective, conform prevederilor de la alin. 1, 2 si 3, si le vor vira catre federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca, si catre contul national, conform alin. 3 lit. c).
(5) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un cont distinct. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de munca.
(6) Patronatele si sindicatele vor gestiona si utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 162, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiune aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia.
ART. 163
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 164
(1) Drepturile prevazute in prezentul contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la celelalte niveluri, cu exceptia celor care sunt stabilite in cuantum fix sau maxim.
(2) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
ART. 165
Drepturile prevazute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de munca.
ART. 166
(1) Angajatorii si sindicatele se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii, in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecintele previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
(2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor, in conditiile de preferinta prevazute de lege.
(3) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.
ART. 167
Imputernicitii organelor de conducere, ai organizatiilor patronale, precum si cei ai Federatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca; angajatorii vor asigura intrarea in unitate, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si protectia in unitate, pe durata verificarii, cu respectarea normativelor in vigoare.
ART. 168
Prezentul Contract Colectiv de Munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti in conditiile prevazute de <>art. 25 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 , republicata.

DIN PARTEA FEDERATIEI PATRONALE FEPAIUS
1. Maria Grapini
2. Aurelientu Popescu
3. Carmen Bilu
4. Anica Nisioi
5. Lucian Voineag
6. Mihai Pasculescu
7. Maricica Costachioiu
8. Ion Antohi
9. Alexandra Sabau
10. Ana Cazacu
11. Cornel Predoiu
12. Maria Buzdugan

DIN PARTEA FEDERATIILOR SINDICALE DE RAMURA FSLUTTCPCI
1. Gheorghe Grecu
2. Gheorghe Oancea
3. Viorica Ducman
Centrala Sindicala din Industria Usoara
4. Gheorghe Nastase
5. Ioan Chelmus
6. Elena Angheluta
PELCONTEX FRATIA
7. Eugenia Diaconescu
8. Maria Chiciuc
SINTEXTIL
9. Gheorghe Grigorescu
10. Cristian Ivan
CRAIMODEX
11. Ilie Rosu
12. Maria Dogarescu

ANEXA 1

FEDERATIILE SINDICALE SEMNATARE ALE
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA LA NIVELUL RAMURII
INDUSTRIEI TEXTILE SI A PRODUSELOR TEXTILE 2005-2006

1. Federatia Sindicatelor Libere din Unitatile Textile Tricotaje, Confectii si Pielarie, Cauciuc, Incaltaminte - FSLUTTCPCI - Bucuresti
a. Gheorghe Grecu
b. Gheorghe Oancea
c. Viorica Ducman
2. Centrala Sindicala din Industria usoara - Bucuresti
a. Gheorghe Nastase
b. Ioan Chelmus
c. Elena Angheluta
3. Federatia PELCONTEX - FRATIA - Sibiu
a. Eugenia Diaconescu
b. Maria Chiciuc
4. Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Textila - SINTEXTIL - Ploiesti
a. Gheorghe Grigorescu
b. Ivan Cristian
5. Federatia Sindicala - CRAIMODEX - Craiova
a. Ilie Rosu
b. Maria Dogarescu

ANEXA 2
REGULAMENTDE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A COMISIEI PARITARE LA NIVEL DE RAMURA
CAP. I
Componenta comisiei

ART. 1
Comisia paritara la nivel de ramura textile, produse textile si confectii de imbracaminte va fi compusa din reprezentantii desemnati de federatiile sindicale rerpezentative si Federatia Patronala din Industria Usoara - FEPAIUS - semnatare ale prezentului contract.

CAP. II
Atributii

ART. 2
Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.
ART. 3
Imputernicitii organelor de conducere, ai organizatiilor patronale, precum si cei ai confederatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca; patronii vor asigura intrarea in unitate, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si protectia in unitate, pe durata verificarii, cu respectarea normativelor in vigoare.
ART. 4
In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta, se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.
ART. 5
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 6
(1) Patronatul si sindicatele se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii, in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecinte previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
(2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor, in conditiile de preferinta prevazute de lege.
(3) In situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.

CAP. III
Organizare

ART. 7
Comisia se va intruni la cererea oricarei parti, in termen de cinci zile lucratoare de la data formularii cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
ART. 8
Comisia va fi prezidata prin rotatie de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
ART. 9
Hotararea adoptata potrivit art. 7 are putere obligatorie pentru partile contractante.
ART. 10
Secretariatul comisiei si protocolul vor fi asigurate de patronat.

ANEXA 3

SITUATIILE IN CARE SE ACORDA ZILE LIBERE PLATITE SI CUANTUMUL ACESTORA

1. Casatoria salariatului - 5 zile
2. Casatoria unui copil - 3 zile
3. Nasterea unui copil - 5 zile
4. Decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor sau unei persoane aflate in intretinere legala - 3 zile
5. Decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi
6. Donatorii de sange conform legii
7. La schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile

ANEXA 4

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
Incheiat si inregistrat sub nr. ..../.... in registrul general
de evidenta a salariatilor inregistrat la ITM
sub numarul ...../....

A. Partile contractului
Angajator - Persoana juridica/fizica ..................................... cu sediul/domiciliul ............ inregistrata in registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ........................, sub numarul .............., cod fiscal ....................., telefon .................., reprezentata legal prin ................ in calitate de ......................,
si
Salariatul/Salariata - D-l/D-na .............................., domiciliat(a) in localitatea ...................... str. ........................... nr. ...., judetul ......................., posesor al actului de identitate BI/CI/Pasaport seria .... nr. ........., eliberat de ................... la data de ........... CNP: ........................., / permis de munca seria .... nr. ............... din data ........................, am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: ...................................................
. ..............................................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................................., urmand sa inceapa activitatea la data de ......................................;
b) determinata, de ....... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ......... si data de .............................../ pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post sau pentru executarea unei lucrari;
D. Locul de munca
Activitatea se desfasoara la ........................ (se va mentiona, in mod concret, locul unde se desfasoara activitatea)
E. Felul muncii
Functia/meseria .......................... conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania;
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Conditii de munca:
I. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit <>Legii nr. 31/1991
II. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare
H. Durata muncii:
I. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ........ ore/zi ...... ore/sapt.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza ............... (ore zi/ore noapte/inegal);
b) programul de lucru se poate modifica in urmatoarele conditii: ............;*
II. O fractiune de norma de .............. ore/zi (cel putin 2h/zi), .......... ore/sapt.;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:
. ....................................................... (ore zi/ore noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica in urmatoarele conditii:
. ..........................................................................;*
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de .... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ......................
J. Salarizare:
I. Salariul lunar este de .................................... lei, din care:
a) salariul de baza de ................................................. lei;
b) sporuri .................................................................;
c) indemnizatii ............................................................;
d) prestatii suplimentare in natura ........................................;
e) alte adaosuri ...........................................................;
II. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu timp liber corespunzator sau se platesc cu sporuri, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca aplicabil;
III. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ................... .
K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:
a) echipament de protectie .................................................;
b) echipament de lucru .....................................................;
c) antidoturi ..............................................................;
d) alimentatie de protectie ................................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ....;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ...............................................;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de ...... zile lucratoare, conform Codului Muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz, in cazul demisiei, este de ..... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute de art. 18 alin. (1) din Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze;
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
I. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
II. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
III. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul supra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
IV. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obigatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale acestuia;
f) sa asigure transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza (in cazul contractului individual de munca la domiciliu)
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grup de angajatori/ramura/national, inregistrat sub nr. ..../........... la D.G.M.S.S. a judetului/municipiului ...../M.M.S.S.F
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
................. ...................

Reprezentant legal,
.......................

In urma indeplinirii procedurii legale pe data de ...... prezentul contract inceteaza in temeiul art. .... din Codul Muncii

Angajator,
.............................

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016