Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 805 din 12 aprilie 2005  la nivelul ramurii chimie si petrochimie pe anii 2005-2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 805 din 12 aprilie 2005 la nivelul ramurii chimie si petrochimie pe anii 2005-2006

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 5 din 4 mai 2005
Înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii si Familiei cu nr. 805/03/12.04.2005

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Partile contractante - Federatia Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie si Federatia Patronala din Industria Chimica si Petrochimica - recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia, avand cunostinta despre faptul ca, odata incheiat si inregistrat, potrivit <>art. 7 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 , modificata si republicata, acest contract devine legea partilor.
ART. 2
(1) Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si petrochimice cuprinde drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor cu privire la desfasurarea relatiilor de munca, la conditiile generale de munca, la salarizare si alte drepturi salariale.
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivelul unitatii si prin contractele individuale de munca.
(3) Prezentul contract colectiv de munca este valabil pana la 1.01.2007.
(4) Drepturile salariale vor fi negociate anual, de regula la inceputul anului.
(5) Partile convin ca, anual, sa discute posibilitatea armonizarii prevederilor legislative care modifica sau anuleaza dispozitiile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca au un caracter minimal, el constituind izvor de drept pentru contractele colective la nivel de unitate, unde drepturile si obligatiile partilor se vor stabili avandu-se in vedere conditiile specifice existente, conform <>art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 , republicata.
(2) Partile convin ca, potrivit <>art. 2 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 , modificata si republicata, din contractele colective de munca sa faca parte si acorduri prin care se solutioneaza conflictele colective de munca.
ART. 4
(1) Modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit prevederilor exprese ale legii sau prin acordul partilor.
(2) In situatia in care legislatia care reglementeaza relatiile de munca va fi modificata pe durata de valabilitate a contractului colectiv de munca, partile convin sa renegocieze articolele din contractul colectiv de munca care au tangenta direct sau indirect, cu prevederile din noua legislatie.
ART. 5
(1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevazut de art. 977-985 Cod civil, iar daca nici dupa aceasta nu s-a ajuns la o solutie corespunzatoare, interpretarea se va realiza in intelesul mai favorabil al salariatilor.
ART. 6
Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, acestea se vor aplica in conditiile prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , modificata si republicata.
ART. 7
Publicarea prezentului contract colectiv de munca se va realiza in conditiile <>Legii nr. 130/1996 , modificata si republicata; partile, de comun acord, vor conveni afisarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate in locuri vizibile.
ART. 8
Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca sunt de acord ca eventualele modificari ale modului in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale cuprinse in Anexa nr. 1, sa se faca in delegatii comune.
ART. 9
(1) In situatia in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, in beneficiul ambelor parti.
(2) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar duce la diminuarea drepturilor stabilite prin negocieri.
(3) In cazul in care, din motive obiective, au fost incheiate in unele societati comerciale contracte colective de munca inaintea negocierii prezentului contract colectiv de munca, acestea se vor adapta clauzelor negociate in prezentul contract.
ART. 10
Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prezentului contract si pentru eliminarea pe cale amiabila, pe cat este posibil, a conflictelor colective de munca sau a litigiilor de munca, partile convin instituirea unei comisii paritare a carei componenta este cuprinsa in Anexa nr. 2 la prezentul contract.
ART. 11
Negocierea colectiva are loc in fiecare an, dupa cum urmeaza:
a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca, sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca, dupa caz;
b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an.
ART. 12
Partile convin ca orice discriminare, directa sau indirecta, de natura celor prevazute la art. 5 din Codul muncii este interzisa, in cadrul relatiilor de munca functionand principiul egalitatii de tratament al salariatilor.
ART. 13
Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte manifestate de partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, in acest scop partile urmand sa se informeze si sa se consulte reciproc in problemele referitoare la desfasurarea relatiilor de munca.

CAP. II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

ART. 14
(1) Angajarea oricarei persoane se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca, in forma scrisa, in care sunt stipulate concret drepturile si obligatiile partilor.
(2) Incheierea contractului individual de munca se face in baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(3) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa in timp util persoana care solicita angajarea sau, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(4) Contractul individual de munca, in forma prevazuta in anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de munca va cuprinde toate elementele de informare prevazute de Codul muncii, orice modificare a acestor elemente putand sa se realizeze doar in conditiile legii.
(5) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care sa ateste ca persoana in cauza este apta pentru prestarea muncii pentru care se angajeaza.
(6) Verificarea aptitudinilor si competentei profesionale este atributul exclusiv al angajatorului si se va stabili la nivel de unitate, in conditiile legii.
(7) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate partile pot conveni, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, sa fie stabilita o perioada de proba in conditiile prevazute de Codul muncii.
(8) Incadrarea in munca prin concurs este obligatorie in cazul existentei mai multor solicitari de ocupare a postului vacant, cu exceptia celor care intra in competenta consiliului de administratie, in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 15
(1) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate partile pot convenit sa fie introduse clauze de neconcurenta, confidentialitate si mobilitate, dupa caz, in conditiile Codului muncii.
(2) Indemnizatiile si prestatiile suplimentare in bani sau in natura, corespunzatoare clauzelor specifice prevazute la alin. (1), vor fi negociate in contractele colective de munca la nivel de unitate, in conditiile stabilite de Codul muncii.
ART. 16
(1) Angajarea, selectionarea si promovarea personalului sunt atribute exclusive ale celui care angajeaza, acesta urmand sa le exercite potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Contractele individuale de munca se vor incheia pe durata nedeterminata. Pot fi incheiate si contracte individuale de munca pe durata determinata, in conditiile si in situatiile limitativ prevazute de Codul muncii.
(3) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor, prin afisare, presa sau prin alte mijloace de comunicare.
(4) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la angajare.
ART. 17
(1) Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale, necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca, atrage nulitatea acestuia.
(2) Clauzele afectate de nulitate vor fi inlocuite de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste durata, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna, prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau la drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se face in conditiile prevazute de lege, cu acordarea drepturilor banesti negociate de parti in contractele colective de munca la nivel de unitate.
(4) Pe durata detasarii, salariatul va beneficia de drepturile cele mai favorabile, fie de la cel care a dispus detasarea, fie de la angajatorul la care este detasat.
ART. 19
(1) Promovarea in munca este atributul celui care angajeaza si se realizeaza in conditiile legii.
(2) Promovarea prin concurs este obligatorie cand exista mai multe cereri de participare la concurs.
(3) In cazul contestatiilor la examenul de concurs si promovare, acestea se vor solutiona de o alta comisie numita de administratie, cu exceptia celor prevazute la art. 14 alin. (8).
ART. 20
Suspendarea contractului individual de munca poate interveni, de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, in conditiile expres prevazute de Codul muncii.
ART. 21
(1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc, de drept, prin acordul partilor sau ca urmare a vointei uneia dintre parti, in conditiile prevazute de lege.
(2) Concedierea reprezinta incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului, ea putand fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in conditiile prevazute de Codul Muncii.
(3) Partile pot defini prin negocieri, la nivel de unitate, notiunile de abatere disciplinara grava si abatere disciplinara repetata, fapte pentru care salariatul poate fi concediat.
(4) In cazurile in care recurge la concediere, unitatea este obligata sa acorde un preaviz, durata acestuia fiind in conformitate cu prevederile Codului muncii.
(5) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 50% din programul de lucru zilnic/salariat, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa le afecteze salariul si celelalte drepturi.
(6) Reglementarea modului de acordare a preavizului, ca si compensatia privind neacordarea preavizului se vor stabili in cadrul contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
(7) Orele absentate pentru cautarea unui loc de munca se pot acorda si prin cumul.
ART. 22
Concedierea nu poate fi dispusa din initiativa celui care angajeaza in cazurile in care prin lege si prin contractul colectiv de munca au fost prevazute astfel de interdictii.
ART. 23
Partile convin ca la concedierea salariatului din initiativa societatii, pentru motive medicale, sa li se acorde celor aflati in aceasta situatie o compensatie echivalenta cu cel putin doua salarii brute avute la data concedierii.
ART. 24
(1) Partile convin ca la concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, datorate dificultatilor economice, transformarilor tehnologice sau reorganizarii activitatii, sa li se acorde celor aflati in aceasta situatie o compensatie echivalenta cu cel putin 3 salarii brute avute la data concedierii.
(2) La nivelul societatilor comerciale se vor stabili modalitatile concrete de plata.
(3) La cererea salariatului, sumele prevazute la alineatul 1 pot fi platite esalonat.
ART. 25
(1) Partile convin ca, in situatia concedierilor colective datorate reorganizarii activitatii, transformarilor tehnologice sau dificultatilor economice, sa fie respectata procedura obligatorie de notificare si consultare a sindicatului, prevazuta de Codul muncii.
(2) Daca prin legi speciale nu sunt prevazute alte cuantumuri ale salariilor compensatorii, partile convin ca, in situatia concedierilor colective, sa li se acorde celor afectati de o astfel de masura o compensatie echivalenta cu cel putin trei salarii medii brute la nivel de unitate.
(3) Partile convin ca prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sa se prevada modalitatea concreta de plata a acestor salarii.
ART. 26
Deciziile de concediere individuala, ca si cele de concediere colectiva, trebuie sa contina, obligatoriu, elementele prevazute in mod expres de Codul muncii si sa fie comunicate in scris salariatilor.
ART. 27
Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurilor prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.
ART. 28
(1) Contractul individual de munca poate sa inceteze si prin demisie, in conditiile expres prevazute de Codul muncii.
(2) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.
(3) Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
ART. 29
Partile convin ca, in conditiile prevazute de Codul muncii, pentru anumite categorii de personal, in afara contractelor individuale de munca pe durata nedeterminata si determinata, sa poata fi incheiate si contracte individuale de munca cu timp partial sau contracte individuale cu munca la domiciliu.

CAP. III
Conditii de munca, protectia muncii si P.S.I.

ART. 30
(1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca angajatorul se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai dupa aceea, daca acest lucru nu a fost posibil, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
(4) Pentru cointeresarea salariatilor la actiunile de diminuare a factorilor care provoaca poluarea mediului inconjurator si, in special, a noxelor, se vor acorda stimulente materiale in cazul gasirii unor solutii eficiente de eliminare sau de limitare a cauzelor care determina poluarea.
ART. 31
(1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati, sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) Expertizarea locurilor de munca se face in conditiile legii si poate fi solicitata de oricare dintre parti, ori de cate ori situatia o impune, ca urmare a schimbarii conditiilor de munca. Cheltuielile privind expertizarea sunt suportate de societatea comerciala.
ART. 32
(1) Angajatorul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca.
(2) In acest scop se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca ce vor fi elaborate de catre angajator, cu acordul sindicatului.
(3) Acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(4) Normele de munca elaborate de patronat, cu acordul sindicatului, vor fi facute cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea lor, ele constituind anexa la contractul colectiv de munca.
ART. 33
(1) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de angajator, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica ce va fi stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(2) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
(3) Cheltuielile ocazionate de solutionare divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de catre patroni pentru prima solicitare a sindicatului.
(4) In cazul modificarii normelor, se va proceda la aplicarea noilor norme de munca dupa ce acest fapt va fi comunicat salariatilor cu cel putin 30 de zile inainte de punerea lor in aplicare.
ART. 34
Angajatorul are obligatia sa asigure, permanent, conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
ART. 35
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele atributiilor postului la care fiecare salariat s-a obligat la incheierea contractului individual de munca.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau in situatii de forta majora ce pot periclita sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, sa execute orice lucrari si sa ia toate masurile necesare inlaturarii situatiilor respective.
ART. 36
Formele de organizare a muncii si de salarizare vor fi stabilite in functie de specificul fiecarei societati comerciale, prin contractele colective de munca ce se vor incheia la nivelul acestora.
ART. 37
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale si locuri de munca cu conditii deosebite.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt cele cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite in functie de specificul societatilor comerciale, prin contractele colective incheiate la nivelul acestora.
ART. 38
(1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii deosebite si/sau speciale, salariatii vor beneficia, dupa caz si in conditiile legii, de sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, de echipament de protectie gratuit si de lucru, de materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, toate acestea urmand sa fie negociate in contractele colective la nivel de societate comerciala, in functie de specificul activitatii acesteia.
(2) In perioade cu temperaturi mai mari de 30°C se va asigura pentru salariatii care lucreaza in aceste conditii minimum 1,5 litri de apa minerala, iar la temperaturi de -20°C se va acorda ceai cald.
ART. 39
Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite si/sau speciale vor fi supusi, in mod obligatoriu, unui examen medical si psihologic, ce va fi efectuat de medicii de medicina a muncii cel putin o data pe an, in conditiile prevazute de Codul muncii; prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi stabilite si termene mai mici pentru anumite locuri de munca, cheltuielile aferente urmand sa fie suportate de angajator.
ART. 40
(1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor mai beneficia de drepturile acordate pentru conditii deosebite de munca pe o perioada negociata la nivelul societatii comerciale.
(2) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
ART. 41
In afara prevederilor Legii protectiei muncii si a normelor generale, republicane si departamentale, care constituie clauze minimale si obligatorii, in contractele colective la nivel de societati comerciale pot fi incluse si alte clauze suplimentare, care sa conduca la evitarea oricaror accidente de munca si a incalcarii normelor de protectie a muncii.
ART. 42
(1) Angajatorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si a sanatatii salariatilor, prevazute de actele normative in vigoare, pentru asigurarea celor mai bune conditii de munca, pentru evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, salariatii fiind obligati sa le respecte.
(2) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.
(3) Fondurile pentru protectia muncii, stabilite conform legii, vor putea fi folosite numai in scopul prevazut de aceasta.
(4) Administratia va amenaja anexele si grupurile sociale astfel incat sa fie asigurata sanatatea si securitatea angajatilor.
Salariatii si administratia au obligatia de a mentine locurile de munca si grupurile sociale intr-o stare de curatenie permanenta.
ART. 43
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta si aplicata in mod constient de salariati.
(2) Angajatorul va organiza si asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea salariatilor cu privire la normele si instructiunile de protectie a muncii si P.S.I.
(3) Instruirea salariatilor in legatura cu masurile de protectie a muncii si de P.S.I. va fi realizata prin personalul specializat in acest domeniu si prin sefii locurilor de munca, in conditiile Codului muncii.
(4) Desfasurarea activitatii referitoare la protectia muncii se va realiza conform Legii protectiei muncii si normelor generale de aplicare a acesteia, elaborate de organele specializate ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
ART. 44
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sau de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
(2) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor reguli noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 45
(1) Partile se obliga sa respecte prevederile legale si pe cele cuprinse in normele si normativele referitoare la dotarea salariatilor cu mijloace de protectie, materiale igienico-sanitare si echipamente de protectie si de lucru, precum si la modul de utilizare a acestora potrivit destinatiei pe care o au si duratei de folosire legal stabilite.
(2) In cazul uzarii premature a echipamentului de protectie si de lucru, vor fi luate masuri de inlocuire a acestuia, costul urmand a fi suportat de societatea comerciala.
(3) Partile pot conveni prin contractele colective de munca la nivel de unitate ca, acolo unde este cazul, angajatorul se ia masuri pentru spalarea, denocivizarea si repararea echipamentului de protectie si de lucru.
(4) Salariatii au obligatia sa foloseasca echipamentul de protectie si de lucru numai in timpul programului de lucru, incalcarea acestei obligatii putand fi sanctionata disciplinar.
ART. 46
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul se obliga sa ia cel putin urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca, in termenul prevazut de lege;
b) asigurarea conditiilor de mediu (microclimat, zgomot, iluminatie, ventilatie, temperatura, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri sanitare, bai, sali de repaus, cantine-restaurant);
d) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alineatului 1, se stabilesc prin contracte colective de munca la nivel de societate comerciala.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
(4) Incalcarea acestor obligatii antreneaza raspunderea disciplinara, materiala, administrativa sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate si remedierea pagubelor pe cheltuiala acestora.
ART. 47
(1) Angajatorul se obliga ca la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala si psihologica a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se suporta conform legii.
Modul concret de desfasurare a acestei examinari va fi stabilit de angajator, cu consultarea sindicatelor la nivelul societatilor comerciale.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevazute la alineatul 1.
(3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata de angajator constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Codului muncii.
ART. 48
Oricare dintre partile contractante poate solicita consultarea medicilor de medicina a muncii si a inspectorilor de protectie a muncii in cazul acordarii concediilor suplimentare sau al modificarii duratei timpului de lucru.
ART. 49
(1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor, precum si a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile acestui contract, care se considera a fi minimale.
(2) In functie de specificul societatii comerciale, pentru aceste categorii de personal pot fi stabilite, prin contracte colective de munca la nivel de societate comerciala, alte drepturi specifice.
ART. 50
Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente si in conditiile expres stipulate de lege.
ART. 51
In cazul recomandarilor medicului de medicina a muncii, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatea fiecarei societati comerciale, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 52
(1) Partile semnatare pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normelor si normativelor, precum si a prevederilor din contractele colective de munca referitoare la protectia si securitatea muncii.
(2) Comitetele de sanatate si securitate in munca isi vor desfasura activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Partile recunosc utilitatea si necesitatea Asociatiei Profesionale a Chimistilor si Petrochimistilor din Romania si se angajeaza sa sprijine activitatea acesteia in conditii optime.
ART. 53
Membrii de sindicat si membrii familiilor acestora pot folosi bazele de agrement si pe cele de turism si odihna care apartin societatii comerciale in conditiile concrete, pe care le vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivel de societati comerciale.
ART. 54
Masurile privind sanatatea si securitatea in munca nu pot sa determine in nici un caz obligatii financiare pentru salariati.
ART. 55
Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.
ART. 56
Angajatorul are obligatia de a asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii, in conditiile legii.
ART. 57
Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de sanatate si securitate in munca, el stabilind anual programul de imbunatatire a mediului de munca, acest program urmand sa fie avizat de catre comitetul de sanatate si securitate.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 58
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea acestuia.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, adaosurile si sporurile la acesta.
(3) Salariile se platesc inaintea oricaror altor obligatii banesti ale angajatorilor.
(4) a) Salariul de baza pentru salariatii beneficiari ai prezentului contract va fi cel inregistrat la momentul aplicarii negocierilor la nivel de societate comerciala.
b) Cresterea minima anuala a salariului de baza in ramura Chimie si Petrochimie pentru anul 2005, va fi:
A x [(0,1 x 3/4)+(0,08x1/4)],
unde:
0,1 - coeficientul de inflatie pe anul 2004 conform Institutului National de Statistica.
0,08 - coeficientul de inflatie anticipat pe anul 2005.
A - salariul de baza.
c) Cresterea minima la nivelul unitatii se va raporta la trimestrul in care se negociaza, dupa formula:
A x [(n0/4xI0)+(n1/4xI1)],
unde:
n0 - numarul de trimestre din anul 2004, de la ultima crestere salariala (negociere);
I0 - inflatia pe anul 2004;
n1 - numarul de trimestre pe anul 2005, anterioare negocierilor (majorarilor);
I1 - inflatia anticipata pe anul 2005;
A - salariul de baza.
(5) In cursul anului se pot corecta salariile trimestrial, avand in vedere rata inflatiei, cursul leu/euro si cresterea productivitatii muncii.
ART. 59
(1) Partile vor depune eforturi comune pentru a imbunatati situatia tehnico-economica si organizatorica a societatii comerciale, asigurand profitabilitatea acesteia.
(2) Salariile minime, pe categorii de personal sau functii, se vor stabili in functie de conditiile concrete prin contractele colective la nivel de societati comerciale.
(3) Angajatorul se obliga sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.
(4) Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa-si desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia.
ART. 60
(1) Prevederile referitoare la salarizare, stabilite prin prezentul contract, sunt minimale la nivelul societatii comerciale, in functie de posibilitatile concrete, putand fi negociate valori mai mari ale salariilor.
(2) Prevederile referitoare la salarizare sunt aplicabile in contextul actualelor acte normative in materie de salarizare; iar in cazul modificarii normelor legale referitoare la salarizare se va proceda la aplicarea noilor norme.
ART. 61
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt:
- in regie sau dupa timp;
- in acord.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc in una din urmatoarele forme:
- acord direct;
- acord progresiv;
- acord indirect;
- acord colectiv.
(3) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale.
ART. 62
(1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) Muncitori
- necalificati = 1;
- calificati = 1,2.
b) Personal administrativ incadrat pe functii, pentru care conditia de pregatire este:
- liceala = 1,1;
- postliceala = 1,15.
c) Personal de specialitate incadrat pe functii, pentru care conditia de pregatire este:
- postliceala = 1,25;
- scoala de maistri = 1,3;
- subingineri = 1,4.
d) Personal incadrat pe functii, pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 1,5.
(2) Coeficientul de salarizare pentru fiecare functie se aplica la salariul minim pe societatea comerciala.
ART. 63
(1) Sporurile pentru conditii speciale si/sau deosebite de munca in chimie si petrochimie se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
(2) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditii deosebite, grele, periculoase sau penibile, sporurile vor fi minimum 10% din salariul de baza, urmand ca la nivelul societatilor comerciale sa fie stabilite prin negociere alte cuantumuri superioare;
b) pentru conditii nocive cuantumul va fi de minimum 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate, urmand ca la nivelul societatilor comerciale sa fie stabilite prin negociere alte cuantumuri superioare.
Aceste sporuri se vor acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile respective, fiind posibila si cumularea lor in situatia existentei unui cumul de conditii deosebite de munca.
(3) Se mai acorda urmatoarele sporuri:
a) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si pentru orele lucrate in zilele libere si in zile de sarbatori legale se acorda un spor de 100% din salariul de baza;
b) Pentru vechimea in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 ani, din salariul de baza, transele de esalonare stabilindu-se la nivelul agentilor economici prin negociere;
c) Pentru lucrul in timpul noptii, 25% din salariul de baza;
d) Pentru exercitarea si a unei alte functii, se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite.
(4) In functie de conditiile specifice din unitati, prin contractele colective de munca la acest nivel pot fi negociate si alte sporuri.
ART. 64
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
- adaosul la acord;
- premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 2% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat, acordat potrivit dispozitiilor legale;
- cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, conform legii;
- alte adaosuri, in functie de specificul societatii comerciale.
(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si modul concret de acordare a adaosurilor, se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 65
Salariatii societatilor comerciale, trimisi in delegatie in tara, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit clauzelor convenite in contractele colective la nivel de unitati;
b) indemnizatie de deplasare, ce se va stabili la nivelul unitatilor prin negocieri, dar nu va putea fi sub nivelul aprobat prin lege, pentru institutiile bugetare.
ART. 66
(1) Salariatii detasati beneficiaza de drepturile prevazute de lege, cuantumul indemnizatiei de detasare fiind egal cu cel al diurnei de deplasare.
(2) Indemnizatia de detasare se acorda in conditiile in care sarcinile de serviciu si distanta nu-i permite salariatului sa se inapoieze zilnic din localitatea in care a fost detasat.
(3) Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, urmand sa beneficieze de drepturile cele mai favorabile fie de la noul loc de munca, fie de la locul de munca de la care au fost detasati.
(4) Salariatii detasati sunt obligati sa respecte normele de igiena, de protectie a muncii si de P.S.I. de la locul de munca unde sunt detasati.
(5) Prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale se poate stabili si rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei, o data pe luna, pentru salariatii detasati.
ART. 67
(1) Salariatii care, in baza acordului partilor, se muta cu serviciul in alte localitati, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
- rambursarea costurilor transportului pentru el si pentru membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
- plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
- plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
- un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
(2) Aceste drepturi se vor acorda doar in cazul mutarii efective in alta localitate, mutare determinata de cerintele angajatorului.
(3) Plata acestor drepturi va fi suportata de catre angajator in conditiile in care sunt indeplinite conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 68
Pentru salariatii trimisi de societatea comerciala in strainatate, prin contractele colective de munca la nivel de unitate vor fi stabilite cuantumurile drepturilor de transport, diurna si cazare, conform dispozitiilor in vigoare.
ART. 69
(1) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronatul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii.
Prin negocieri la nivelul unitatii sau al institutiei se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii sau la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(4) In cazurile prevazute la alineatul 3, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 70
(1) Indexarea se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de comisia nationala de indexare si a actelor normative in vigoare, atunci cand este cazul.
(2) Compensarile se vor acorda potrivit legii, atunci cand este cazul.
ART. 71
Plata salariilor se realizeaza cel putin o data pe luna sau la intervale stabilite prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
ART. 72
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror altor obligatii banesti ale societatilor comerciale.
(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral inainte ca ceilalti creditori sa-si revendice cota-parte.
ART. 73
Administratia are obligatia, conform legii, sa tina evidente prin registrele generale de evidenta a salariatilor, in care va mentiona activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat, inscriind toate datele privitoare la raporturile de munca. La plecarea din unitate a salariatilor, administratia are obligatia sa le elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de salariat, vechimea in munca, meserie si specialitatea.
ART. 74
Intarzierea cu rea-credinta a platii salariului sau neplata acestuia da dreptul salariatului la obtinerea de daune interese pentru repararea prejudiciului produs prin neplata salariului.
ART. 75
Retinerile din salariu nu se pot efectua decat in conditiile prevazute de Codul muncii.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 76
(1) Durata normala a tipului de munca pentru salariatii cu norma intreaga este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
(2) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(3) a. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru repartizarea inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore/saptamana.
b. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore/saptamana, inclusiv orele suplimentare.
c. Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 h/zi si peste 48 de ore/saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o durata maxima de 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore/zi sau 48 de ore/saptamana.
d. Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica tinerilor care nu au indeplinit varsta de 18 ani.
ART. 77
(1) Salariatii care isi desfasoara activitatea la locurile de munca cu conditii deosebite si/sau speciale beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca la nivel de unitate.
(2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca in conditii deosebite si/sau speciale nu afecteaza salariul si vechimea in munca si nici alte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, conform legii.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv la nivel de unitate, conform legii.
ART. 78
(1) Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.
(2) In situatiile in care se dovedeste ca este posibil, administratia si sindicatele vor fixa, prin negocieri, orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora pentru anumite categorii de personal, cum ar fi: femeile ce ingrijesc copii pana la 6 ani, salariatii ce urmeaza cursurile unei institutii de invatamant, pensionarii de invaliditate gradul III, persoanele cu recomandari medicale speciale, persoanele cu handicap.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 79
(1) Orele in care salariatii presteaza munca peste durata normala a timpului de lucru sunt ore suplimentare.
(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor, in afara cazurilor de forta majora sau pentru efectuarea unor lucrari urgente destinate prevenirii unor accidente, sau a inlaturarii efectelor acestora.
(3) Prestarea muncii peste program este posibila in situatiile si in conditiile prevazute de Codul muncii.
ART. 80
(1) Orele lucrate suplimentar se compenseaza cu timp liber corespunzator, in conditiile prevazute de Codul muncii (art. 117; art. 118; art. 119).
(2) In cazul in care nu este posibila compensarea cu timp liber corespunzator, orele suplimentare vor fi platite cu spor de 100%, care se va plati in luna urmatoare efectuarii orelor suplimentare.
(3) Orele prestate de persoanele incadrate in munca peste timpul normal de lucru, in scopul asigurarii serviciului pe unitate, cu exceptia celor care indeplinesc functii de conducere, se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 60 de zile sau se platesc potrivit intelegerii partilor.
ART. 81
(1) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a timpului de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.
(2) Prevederile alineatului (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La societatile comerciale unde procesul muncii este neintrerupt, sau conditiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei.
Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru.
De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22-6, cu posibilitatea abaterii cu o ora in plus sau in minus.
(5) Salariatii care efectueaza munca de noapte in conditiile stabilite de Codul muncii, vor fi supusi unui examen medical gratuit inainte de incadrarea in munca si periodic, dupa aceea.
ART. 82
(1) Angajatorii pot angaja salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma de cel putin 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de conditii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in locuri de munca cu program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile acordarii acestor posturi.
(3) Este interzisa efectuarea muncii de noapte de catre categoriile de personal expres prevazute in Codul muncii.
ART. 83
(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula, sambata si duminica.
(2) In cazul in care activitatea la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
(3) In mod exceptional zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada continua de activitate ce nu poate sa depaseasca 15 zile calendaristice, cu acordul sindicatului si cu autorizarea Inspectiei Generale a Muncii.
(4) Pentru personalul care isi desfasoara activitatea in ture, orele lucrate duminica si in zilele de sarbatori legale si religioase se platesc cu spor de 100%. La nivelul unitatilor, prin contractele colective de munca se poate negocia si modalitatea de plata a zilelor de sambata lucrate.
(5) Pentru personalul propriu, care asigura paza unitatii, modalitatile de plata a orelor lucrate sambata si duminica se vor negocia prin contractele colective de munca la nivelul unitatii.
ART. 84
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun.
(2) La nivelul societatilor comerciale se pot stabili si alte zile nelucratoare (Ziua chimistului - 15 iunie si, eventual, ziua de nastere a salariatului).
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala se va detalia modul de acordare si plata a acestor zile libere intregului personal.
ART. 85
Pauza pentru servirea mesei va fi de cel putin 15 minute, se va include in volumul total al timpului de lucru si va fi reglementata in contractul colectiv la nivel de unitati.
ART. 86
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
(2) In raport cu vechimea in munca, potrivit prevederilor legale, concediile de odihna la nivel de societati comerciale se vor negocia de parti prin contractele colective de munca.
(3) Concediile de odihna se efectueaza in fiecare an, iar durata lor va fi proportionala cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
(4) Programarea efectuarii concediilor de odihna, modul de compensare in bani a concediului neefectuat, sau reportarea acestuia in anul urmator se realizeaza in conformitate cu prevederile exprese ale Codului muncii.
ART. 87
(1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite de munca; tinerii in varsta de pana la 18 ani si persoanele cu handicap au dreptul la concedii de odihna suplimentare, de minimum 3 zile, in conditiile negociate de parti prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
(2) Prin contractele colective de munca la nivel de societate comerciala se pot negocia concedii suplimentare mai mari, in functie de specificul activitatii.
ART. 88
(1) Pentru perioada concediului de odihna, salariatii beneficiaza de o indemnizatie de concediu care nu poate fi ai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
(2) Prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale, in raport cu posibilitatile economico-financiare, partile pot conveni ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa plateasca si o prima de vacanta de cel putin un salariu minim pe economie.
(3) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.
(4) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul de odihna este interzisa, ea fiind lovita de nulitate.
ART. 89
(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale, stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
(2) Administratia va aduce la cunostinta (sub semnatura) fiecarui salariat data programarii pentru efectuarea concediului de odihna. Aceasta va fi modificata numai cu acordul administratiei si al salariatului.
(3) Programarea concediilor de odihna poate fi modificata, urmand sa se realizeze reprogramarea pana la sfarsitul anului calendaristic in curs, in urmatoarele cazuri:
a) salariatul se afla in concediu medical;
b) salariata cere concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sa indeplineasca indatoririle publice;
d) salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar in termen;
e) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, in tara sau in strainatate;
f) salariatul are o recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneo-climaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala;
g) salariata se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani.
(4) Concediul poate fi intrerupt la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(5) Rechemarea din concediul de odihna se realizeaza in conditiile legii, printr-o dispozitie scrisa a administratiei si numai pentru interese urgente care impun prezenta salariatului in unitate.
(6) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente, care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.
(7) In situatia decesului salariatului, pentru perioada lucrata pana la data decesului, indemnizatia de concediu ce i s-ar fi cuvenit va fi acordata membrilor familiei sau celor care au suportat cheltuielile de inmormantare.
ART. 90
In cazul in care acordarea concediului de odihna se face fractionat, angajatorul va fi obligat sa stabileasca programarea, astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
ART. 91
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) decesul sotului, sotiei, copiilor, parintilor, socrilor, - 5 zile lucratoare;
b) decesul unei rude apropiate (frati, surori, bunici, nepoti) - 2 zile lucratoare;
c) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
d) casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
e) nasterea unui copil - 2 zile lucratoare;
f) donatori de sange - conform legii;
g) la schimbarea locului de munca, in cadrul aceleasi unitati, cu mutarea in alta localitate - 5 zile lucratoare.
(2) Zilele libere se acorda numai cu ocazia si in perioada evenimentelor respective si nu se includ in durata concediului de odihna.
ART. 92
(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, salariatii au dreptul la concedii fara plata.
(2) Modul de acordare a concediilor fara plata si durata acestora vor fi stabilite prin contracte colective de munca la nivelul societatilor comerciale.
ART. 93
(1) In situatii deosebite, limitativ prevazute de lege, se pot acorda concedii fara plata, a caror durata este nelimitata in timp, in urmatoarele situatii:
a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata de certificatul medical acordat copilului, de acest drept beneficiind atat mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului nu poate beneficia, din aceleasi motive, de concediu fara plata;
b) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului, sotiei si a unei rude apropiate - copil, frate, sora, parinte - pe timpul pe cat acestia se afla la tratament in strainatate.
In ambele situatii este necesar avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii si Familiei.
(2) Situatiile in care salariatii beneficiaza de zile libere platite sau de concedii fara plata si conditiile de acordare se stabilesc prin contracte colective de munca la nivel de societati comerciale, in raport cu specificul acestora.
ART. 94
Partile convin asupra faptului ca salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, in conditiile prevazute de Codul muncii, de concedii de formare profesionala, care pot fi cu sau fara plata.
ART. 95
Acordarea acestor concedii se face in conditiile Codului muncii.
ART. 96
In cazul in care in cursul unui an calendaristic, pentru salariatii in varsta de pana la 25 de ani si, respectiv in cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, pentru salariatii in varsta de peste 25 de ani nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului, salariatul in cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare.
ART. 97
Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual.

CAP. VI
Masuri de protectie sociala a salariatilor

ART. 98
(1) Angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor intentia de concediere colectiva, cu cel mult 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea intentiei de concediere colectiva se va face in conformitate cu prevederile Codului muncii.
(3) In situatiile in care organele de conducere ale societatilor comerciale au aprobat concedieri individuale, administratia va notifica in scris organizatiile sindicale cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de preavizarile privind deciziile de concediere.
(4) In situatia in care se vor organiza cursuri de recalificare sau reconversie profesionala, persoanele afectate de masurile reducerii de personal vor urma, cu prioritate, astfel de cursuri.
(5) Salariatilor afectati de masura reducerii de personal le vor fi achitate drepturile banesti prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
ART. 99
(1) In cazul concedierilor de personal, criteriile minime avute in vedere vor fi urmatoarele:
a) contractele de munca ale personalului care cumuleaza 2 sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
c) daca masura va afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, de regula, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, tinandu-se seama si de hotararea sotilor, fara ca prin aceasta sa fie desfacut contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
d) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
e) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile/barbatii care au in ingrijire copii, sotul/sotia vaduv(a) ori divortat(a) care are in ingrijire copii, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare, la cererea lor;
f) alte criterii ce vor fi prevazute la nivelul societatilor comerciale prin negocieri colective.
(2) In situatia unor salariati a caror activitate este de o utilitate deosebita pentru societatea comerciala si se afla in situatia prevazuta la alineatul 1 literele b) si c), angajatorul poate dispune mentinerea lor in activitate pe o perioada determinata, cu consultarea sindicatelor si in conditiile prevazute de Codul muncii.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de pregatire, de calificare sau de perfectionare profesionala si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.
(4) Aplicarea prevederilor art. 98 si 99 se va realiza cu consultarea sindicatelor, in toate situatiile prevazute de clauzele stipulate in aceste articole.
ART. 100
In cazul concedierilor colective, partile convin ca salariatilor afectati de aceasta masura sa le fie acordata o compensatie echivalenta cu cea prevazuta la art. 25 alin. (2) din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 101
(1) Daca societatea comerciala isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la efectuarea concedierii colective, salariatii care au fost concediati pot fi reangajati pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen, concurs, sau perioada de proba.
(2) Angajarea altor persoane va fi posibila doar dupa indeplinirea conditiei prevazute la alineatul 1.
ART. 102
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu mediu pe societatea comerciala; prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale se pot negocia si alte forme de compensare.
ART. 103
(1) In afara ajutoarelor legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare:
a) in caz de deces al salariatului, in afara ajutorului de deces platit din fondul de asigurari sociale, se va plati familiei acestuia un ajutor social egal cu 3 salarii medii lunare pe unitate; in cazul in care decesul a survenit ca urmare a unui accident de munca sau a unei imbolnaviri profesionale, se va plati familiei salariatului decedat un ajutor social egal cu 12 salarii medii pe unitate; prin familie se intelege sotul, sotia, copiii, parintii, fratii sau surorile, aflati in ingrijirea salariatului decedat;
b) in cazul decesului parintilor, copiilor, sotului (sotiei), un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
c) pentru nasterea unui copil, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
d) in cazul decesului salariatului sau al unui membru al familiei salariatului, aflat in intretinerea acestuia, administratia va acorda sprijin la confectionarea sicriului, a crucii si la transportul defunctului spre locul de veci, prin mijloace proprii sau terti, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala;
e) prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala, se vor putea stabili si acorda si alte ajutoare sociale, in raport cu posibilitatile financiare ale acesteia.
(2) In cadrul societatilor comerciale care incheie polite de asigurare pentru salariati in conditii mai avantajoase sau egale, ajutoarele prevazute la alineatul (1) litera "a", nu se mai acorda.
ART. 104
(1) La nivelul societatilor comerciale, din fondul pentru actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna in statiunile balneoclimaterice, bilete distribuite de sindicatul din societatea comerciala; reducerea ce se va aplica costului acestor bilete va fi de cel putin 50% pentru salariati si membrii de familie, in baza criteriilor stabilite de comun acord de catre administratie si sindicat.
(2) Posesorii biletelor de tratament balnear si recuperatoriu, pentru cei cu accidente de munca si boli profesionale, vor beneficia de transport gratuit pe calea ferata, clasa a 2-a, sau cu mijloace de transport auto, costul calatoriei urmand a fi suportat de societatea comerciala in cauza.
ART. 105
Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferata, clasa a 2-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
ART. 106
(1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, din motive neimputabile lui, sau a contractarii unei boli profesionale, angajatorul va plati acestuia pe toata perioada incapacitatii o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubire a salariatului in cauza, inclusiv pentru cheltuielile de tratament sau de confectionare a protezelor, in conditiile prevazute de lege.
ART. 107
Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura acestora, se va realiza in conditiile legii locuintei de catre o comisie paritara administratie - sindicat, tinandu-se cont de criteriile care vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala.
ART. 108
(1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, salariata mama mai poate beneficia de inca un an concediu fara plata.
(2) In perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alineatul 1 nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul ei nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contracte de munca pe durata determinata.
ART. 109
In situatia in care sotii hotarasc astfel, sau in caz de deces al mamei, drepturile acesteia, prevazute de lege si de prezentul contract, se vor acorda tatalui, daca copilul se afla in ingrijirea sa.
ART. 110
In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de toate drepturile cuvenite mamei: concediul de maternitate ramas sau pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, concediu fara plata, etc.
ART. 111
Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
ART. 112
Salariatele gravide care au instiintat patronatul in legatura cu acest lucru, lauzele, si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate in munca de noapte.
ART. 113
(1) In contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale se poate prevedea constituirea unui fond social, care va fi utilizat in principiu pentru:
* cheltuielile prevazute la art. 106 din prezentul contract colectiv de munca;
* constituirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine - bufete pentru salariati;
* constituirea, amenajarea si intretinerea unui numar de oficii, vestiare si grupuri sociale la locurile de munca;
* formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca.
* construirea de locuinte;
* actiuni social-sportive si culturale;
* actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, daruri pentru salariati, femei si copii.
(2) Utilizarea acestui fond prevazut la alineatul 1, precum si modul de control al utilizarii se vor realiza potrivit legii, constituirea fondului urmand acelasi regim juridic.
(3) Utilizarea acestui fond se va realiza de catre administratie, impreuna cu sindicatele.
(4) Fondurile neutilizate intr-un an se raporteaza in anul urmator.
(5) Cheltuielile privind cantinele si caminele proprii, precum si cheltuielile legate de asistenta medicala din cadrul societatilor comerciale vor fi suportate potrivit legii.
ART. 114
(1) Partile convin ca la nivel de societate comerciala, in cazul existentei acordului salariatilor, sa fie incheiate polite de asigurare a fortei de munca pentru accidentele de munca intervenite din cauze neimputabile salariatului sau in alte conditii stabilite cu casele de asigurari. Totodata, partile vor depune toate eforturile pentru ca patronii sa implementeze la nivelul societatilor obiectul de activitate al Asociatiei Profesionale a Chimistilor si Petrochimistilor din Romania (preventie, reabilitare, despagubire).
(2) Modul concret de incheiere a politelor de asigurare, destinatia acestora, precum si implementarea obiectului de activitate al asociatiei vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
ART. 115
In situatia in care, in cadrul desfasurarii procesului de privatizare sau dupa incheierea acestuia, persoane fizice, persoane juridice, fundatii sau actionari vor acorda facilitati sociale salariatilor, altele decat cele prevazute in prezentul contract, acestea vor fi evidentiate intr-un act aditional la contractul colectiv de munca la nivel de societate, separat si fara a afecta drepturile salariale.
ART. 116
Partile convin sa se aplice in societatile comerciale prevederile Legii nr. 142/1998 privind tichetele de masa.
ART. 117
(1) La nivelul societatilor comerciale, prin contractele colective de munca, pentru sarbatorile de Paste, Craciun si Ziua Chimistului, se vor acorda ajutoare sociale in cuantumuri cel putin egale cu cele acordate in anul anterior. In societatile comerciale in care nu au fost acordate aceste ajutoare, cuantumul acestora va fi stabilit prin negociere la nivelul societatii.
(2) Modalitatile concrete de acordare a acestor ajutoare se vor stabili prin contract colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 118
In situatia in care patronii incheie contracte cu partenerii straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala urmeaza sa lucreze in strainatate, conditiile de munca, salarizarea si celelalte drepturi si obligatii ce le revin salariatilor vor fi cele prevazute de lege, cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul strain si in contractele colective de munca.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 119
(1) Prin termenul de formare profesionala partile inteleg sa desemneze toate procedurile care au ca obiective realizarea cerintelor prevazute in Codul muncii.
(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza de standarde ocupationale.
(3) Partile convin ca, in acceptiunea prezentului contract, formarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca si din domeniul sindical, convenite intre sindicate si patronat.
(4) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului acestora.
ART. 120
Angajatorul are obligatia de a asigura salariatilor, periodic, acces la formarea profesionala, in baza unor planuri anuale de formare profesionala, elaborate cu consultarea sindicatului.
ART. 121
(1) La incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate si la elaborarea planurilor anuale privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, a cailor de realizare a acesteia, precum si adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia, se vor face de comun acord de catre sindicat si angajator, cheltuielile de formare profesionala a salariatilor urmand sa fie suportate in conformitate cu prevederile Codului muncii;
b) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, angajatorul va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica, inainte de a apela la angajarea fortei de munca din afara societatii comerciale, angajarea urmand, in aceste conditii, sa fie facuta doar daca necesarul de forta de munca este mai mare;
c) participarea salariatilor, cu scoatere din productie sau fara scoatere din productie, la cursurile de formare profesionala se va realiza in conditiile prevazute de Codul muncii, modul concret de realizare a acestei proceduri detaliindu-se in acte aditionale la contractele individuale de munca;
d) cheltuielile pentru formarea profesionala, in domeniul relatiilor de munca, precum si in domeniul sindical, vor fi suportate de catre angajator.
Sindicatul, de comun acord cu angajatorul, va negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate numarul de persoane care va participa la cursurile privind relatiile de munca si domeniul sindical, care nu poate fi mai mic de 1.000 de sindicalisti la nivelul Federatiei Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie pentru perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv de munca.
(2) Salariatii care urmeaza cursuri de formare profesionala platite de angajator, pe o perioada mai mare de 60 de zile, nu pot avea initiativa incetarii contractelor individuale o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursului sau a stagiului profesional.
ART. 122
Contractele speciale de formare profesionala organizata de angajator se vor incheia in conformitate cu prevederile Codului muncii si ale legii speciale.
ART. 123
Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe o durata determinata, care nu poate fi mai mare de 3 ani, in conditiile Codului muncii.

CAP. VIII
Drepturile sindicatelor si alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

ART. 124
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati in general, libertatea de opinie.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii acestora din societatile comerciale.
(3) Angajatorului ii revine obligatia de a permite sindicatelor accesul la documentele prevazute in legislatia in vigoare si va informa periodic salariatii in legatura cu situatia societatii comerciale.
ART. 125
(1) Consiliul de administratie, administratorul special, administratorul unic sau managerul, dupa caz, au obligatia de a invita pe reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale in conditiile prevazute de lege. Participarea se va realiza cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele economice, profesionale, sociale sau referitoare la raporturile de munca ce vor fi puse in discutie.
(3) Sindicatele au obligatia sa asigure confidentialitatea materialelor primite conform alineatului 2 si sa foloseasca aceste materiale in scopurile prevazute de legislatie.
ART. 126
(1) Administratia va transmite sindicatului masurile adoptate in procesul de privatizare, inclusiv in cazul constituirii de societati mixte (cu capital strain).
(2) In cadrul actiunilor de privatizare, administratia, cu consultarea sindicatelor, va analiza conditiile cele mai favorabile pentru asigurarea participarii salariatilor la actiunile de privatizare, constituind, in conformitate cu legislatia, asociatii de privatizare, acolo unde este cazul, sau propunand introducerea de clauze sociale in contractele de vanzare-cumparare.
ART. 127
Administratia va asigura in incinta societatilor comerciale, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si accesul la mijloacele de comunicare si la cele de transport ale societatii comerciale.
ART. 128
Baza materiala cu destinatie culturala si sportiva, proprietatea societatii comerciale, va fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate.
ART. 129
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine si apoi vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele de plata, lunar. Concomitent, se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale, la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerilor. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an si va fi actualizata ori de cate ori este nevoie.
ART. 130
(1) Liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului de lucru lunar cu pana la 5 zile pentru activitatile sindicale.
(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alineatului 1, precum si durata timpului corect de reducere a timpului de lucru, vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate.
ART. 131
(1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza.
(2) De prevederile alineatului precedent beneficiaza si cei ale caror mandate au expirat, pe o perioada de 2 ani de la incetarea mandatului.
ART. 132
Membrilor organelor de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiei lor.
ART. 133
(1) Pe perioada de indeplinire a mandatului lor, reprezentantii alesi ai sindicatelor, scosi din productie, sunt salarizati de catre sindicat din fondurile proprii ale acestuia.
(2) Pentru persoanele prevazute la alineatul 1, inclusiv pentru cele alese la nivel de federatie si confederatie, va opera suspendarea contractelor individuale de munca pe durata mandatului, acestia pastrandu-si functia si locul de munca avute anterior.
(3) Pe postul acestora nu poate fi incadrata o alta persoana decat cu contract de munca pe durata determinata.
(4) La revenirea in postul avut anterior, celor aflati in situatiile de la alineatele anterioare li se va asigura un salariu ce nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate la acel loc de munca.
(5) Prin contractele colective la nivel de societate comerciala pot fi stabilite si alte drepturi si masuri de protectie pentru cei alesi in organele de conducere ale sindicatului.
ART. 134
Este interzisa administratiilor sa desfaca, din initiativa lor, contractele individuale de munca ale salariatilor, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 135
Potrivit prevederilor legale, partile convin constituirea unui fond din contributia angajatorului, destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective.
ART. 136
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
ART. 137
Angajatorul recunoaste dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 138
(1) Angajatorul se angajeaza ca in actele constitutive ale societatilor cu participare straina, cu activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partenerii straini se obliga sa respecte drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare, in contractele colective de munca, precum si in conventiile Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de Romania.
(2) Anterior transferului dreptului de proprietate asupra societatii comerciale, sindicatul va fi informat si consultat in legatura cu implicatiile juridice ale transferului dreptului de proprietate, conform prevederilor Codului muncii.
ART. 139
Angajatorul si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele in legatura cu relatiile de munca.
ART. 140
Participarea membrilor de sindicat la sedintele organizate, potrivit statutului, in timpul programului, cu acordul administratiei, nu va afecta drepturile salariale pentru perioada respectiva.
ART. 141
Pentru solutionarea unor probleme referitoare la activitatea sindicatului si la derularea relatiilor de munca sau in cazul solutionarii unor conflicte de munca, administratia va permite accesul in unitate al reprezentantilor federatiei si confederatiei la care sindicatul este afiliat. Partile vor actiona in aceste situatii potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 142
(1) Federatia Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie recunoaste dreptul angajatilor de a stabili, in conditiile Codului muncii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii.
(2) Federatia recunoaste dreptul angajatorului de a stabili normele de disciplina a muncii si de a intocmi Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare ale societatilor comerciale, cu consultarea prealabila a organizatiilor sindicale.
(3) Salariatii au obligatia sa respecte normele stabilite prin regulamentele prevazute la alin. 2, disciplina tehnologica si de productie, precum si celelalte acte normative in vigoare in aceasta materie.
(4) Angajatorul si organizatiile sindicale se recunosc reciproc ca parteneri de dialog social permanent, iar sindicatele sunt de acord ca, prin mijloace specifice, sa previna in societatile comerciale comportamentul neadecvat al salariatilor, care ar fi de natura sa aduca prejudicii societatii comerciale sau sa afecteze activitatea de conducere a acesteia. Activitatea sindicatelor in aceasta directie se va desfasura potrivit legii.
ART. 143
Prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale, partile pot prevedea si alte obligatii generale sau specifice, in functie de natura activitatii societatilor comerciale.

CAP. IX
Dialogul social

ART. 144
Sindicatul ii poate reprezenta pe membrii sai in toate situatiile, inclusiv in cazul conflictelor de drepturi, putand formula in instanta in numele salariatilor actiuni, administra probe si pune concluzii.
ART. 145
Cotizatia sindicala de 1% din salariul tarifar de incadrare este deductibila de la calculul impozitului pe profit.
ART. 146
Aplicarea clauzelor negociate in prezentul contract colectiv de munca, precum si modul de derulare a relatiilor de munca, sanatatea, securitatea in munca sunt supuse controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al administratiei publice centrale.

CAP. X
Dispozitii finale

ART. 147
Prezentul contract colectiv de munca reprezinta izvor de drept pentru contractele colective de munca ce se vor incheia la unitatile comerciale cuprinse in Anexa nr. 1, ce face parte din acesta.
ART. 148
In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care nu poate fi mai mica de 1% din salariu si care sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale.
ART. 149
(1) Prevederile acestui contract colectiv de munca sunt considerate minimale, de la nivelul lor urmand sa inceapa negocierea contractului colectiv de munca la nivel de societati comerciale.
(2) Clauzele cuprinse in prezentul contract si negociate de catre partile care au fost egale si libere, in decursul dezbaterilor, constituie legea partilor, conform dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa fie inferioare sau contrare contractelor colective incheiate la nivel superior.
(4) Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 150
In toate cazurile de reorganizare sau privatizare a societatilor comerciale, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract vor fi transmise noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni.
ART. 151
(1) Comisia paritara stabilita conform clauzelor prezentului contract colectiv de munca se va reuni semestrial pentru a analiza stadiul de realizare a clauzelor contractului, urmand ca rezultatele acestor reuniuni sa fie prezentate atat conducerii sindicatului, cat si conducerii societatii comerciale.
(2) In situatii deosebite, pentru solutionarea pe cale amiabila a unor conflicte sau litigii de munca sau pentru interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca, comisia paritara se va intruni ori de cate ori va fi nevoie.
ART. 152
De prevederile prezentului contract vor beneficia, conform legii, salariatii din societatile comerciale cuprinse in Anexa nr. 1 la prezentul contract, urmand ca, prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale, sa se stipuleze in mod concret faptul ca o parte a fondului creat pentru negocierile colective se va constitui din contributia pe care salariatii nesindicalisti o vor achita pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute in acest contract.
ART. 153
Inregistrarea contractului colectiv de munca se va realiza conform legii, impotriva refuzului inregistrarii oricare parte putand sa se adreseze, in conditiile <>Legii nr. 29/1990 , instantelor judecatoresti competente.
ART. 154
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca sunt stabilite in limitele si in conditiile prevazute de Legea contractelor colective de munca si de dispozitiile legale in vigoare, avandu-se in vedere clauzele negociate ale contractului colectiv de munca la nivel national.
(2) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti, incalcarea acestei obligatii atragand raspunderea partii vinovate de incalcarea contractului.
ART. 155
(1) Litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sunt litigii de munca si se solutioneaza, potrivit legii, de instantele judecatoresti competente la nivel teritorial.
(2) Se va folosi procedura stipulata la alin. 1 doar dupa epuizarea tuturor cailor amiabile de stingere a litigiilor.
ART. 156
La incheierea prezentului contract, partile semnatare sunt reprezentative conform legii.
ART. 157
Acest contract isi va produce efectele de la data inregistrarii.
ART. 158
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3 din Legea nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor in domeniul pregatirii, negocierii si al aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza echivalentul cuantumului de 1 euro/salariat/an, raportate la numarul mediu de salariati din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alineatelor 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se vireaza de societatile comerciale la Federatia Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie, in contul Cod. IBAN RO36CECEB0331ROL0648665, deschis la C.E.C., Agentia Cotroceni Bucuresti;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de catre societatile comerciale la Federatia Patronala reprezentativa de ramura, care a negociat contractul colectiv de munca (FEPACHIM - 2511.1-1700.1/ROL, deschis la B.C.R. - Filiala Sectorului 6 Bucuresti);
c) 1/3 din suma totala se vireaza de agentii economici in contul colector "fond de negociere a Contractului colectiv de munca la nivel national", deschis la Banca ABN - AMRO BANK - S.A. cu numarul 26100090820, pentru negocieri colective la nivel national.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale si sindicale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala si federatia sindicala, semnatare ale contractului colectiv de munca pe ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca, si catre contul national, conform alin. 3 litera c).
(5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondul constituit la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare se vor constitui la nivelul fiecarei unitati care incheie contracte colective de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un cont distinct. Angajatorul si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondului destinat negocierii contractelor colective de munca.
(8) Angajatorii si sindicatele vor gestiona si utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 137, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiune aprobate de organele proprii de conducere.
(9) Pentru realizarea prevederilor acestui articol, in contabilitatea agentilor economici vor fi aplicate normele metodologice referitoare la operatiile contabile, comunicate de Ministerul Finantelor.
(10) Contractele colective de munca, la toate nivelurile, vor cuprinde prevederile acestui contract.

PARTILE SEMNATARE
------------------
FEDERATIA PATRONALA DIN
INDUSTRIA CHIMICA SI PETROCHIMICA

PRESEDINTE,
Ioan Cezar Coraci


FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
CHIMIE SI PETROCHIMIE

PRESEDINTE,
Achile Costin DutuANEXA 1

A. Societatile comerciale care beneficiaza de prevederile prezentului contract colectiv de munca

1. OLTCHIM - RAMNICU VALCEA
2. S.C. PROTECTCHIM S.R.L. - RAMNICU VALCEA
3. S.C. SIBGUARD S.R.L. - RAMNICU VALCEA
4. S.C. DESIGNRO S.A. - RAMNICU VALCEA
5. S.C. VIROMET FILIALA TURNU MAGURELE S.R.L. - TURNU MAGURELE
6. AMONIL - SLOBOZIA
7. AZOMURES - TARGU MURES
8. UZINELE SODICE - GOVORA
9. BICAPA - TARNAVENI
10. CARBID FOX - TARNAVENI
11. NITRAMONIA - FAGARAS
12. NITROFERTILIZER - FAGARAS
13. NITROEXPLOSIVES - FAGARAS
14. NITROSERVICE - FAGARAS
15. NITROCONTROL - FAGARAS
16. NITROTRANS - FAGARAS
17. NITROSERE - FAGARAS
18. EDEL WEISS - FAGARAS
19. ROMPIRO UPS - FAGARAS
20. VIROMET - VICTORIA
21. BEGA UPSOM - OCNA MURES
22. VERACHIM - GIURGIU
23. AZOCHIM - SAVINESTI
24. SOFERT - BACAU
25. I.C.S.I. - RAMNICU VALCEA
26. FIBREX NYLON - SAVINESTI
27. YARNEA S.R.L. - SAVINESTI
28. TEROM - IASI
29. MELANA - SAVINESTI
30. COMES - SAVINESTI
31. CORAPET - CORABIA
32. TERAPIA - CLUJ-NAPOCA
33. S.C. TERAPIA DISTRIBUTIE - S.R.L. -
34. FARMEC - CLUJ-NAPOCA
35. SINTEZA - ORADEA
36. ANTIBIOTICE - IASI
37. CENTRUL CERCETARI ANTIBIOTICE - IASI
38. S.C. GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - TARGU MURES
39. AESCULAP - TARGU MURES
40. ALSIFCOM INTERMED - CLUJ-NAPOCA
41. ARENA GROUP - VOLUNTARI
42. BIOFARM - BUCURESTI
43. GELCAP - VOLUNTARI
44. HELCOR - BAIA MARE
45. HELVETICA PROFARM - TIMISOARA
46. HOFIGAL - BUCURESTI
47. LABORMED-PHARMA - BUCURESTI
48. LAROPHARM - BRAGADIRU
49. LEK-PHARMATECH - TARGU MURES
50. MAGISTRA C&C - CONSTANTA
51. MARK-INTERNATIONAL - IASI
52. MEDIFARMA SERV - BUCURESTI
53. MEDUMAN - VISEU DE SUS
54. OMEGAP PHARMA - POPESTI-LEORDENI
55. PLANTAVOREL - PIATRA-NEAMT
56. PROMEDIC - BUCURESTI
57. RUMEYN - TIMISOARA
58. SICOMED - BUCURESTI
59. SINDAN - BUCURESTI
60. AZUR - TIMISOARA
61. SOLVENTUL - TIMISOARA
62. MOLDOPLAST - IASI
63. CEPROPLAST - IASI
64. PRODPLAST - BUCURESTI
65. PLASTOR - ORASTIE
66. UNIPLAST R - FOCSANI
67. PLASTICO - SFANTU GHEORGHE
68. OLTPLAST - DRAGASANI
69. PLASTICA - SATU MARE
70. PLASTINVEST S.R.L. - BISTRITA-NASAUD
71. POLITEH S.R.L. - PLOIESTI
72. PROINTERMED S.R.L. - PITESTI
73. ROMCARBON - BUZAU
74. ROMCOLOR - BUCURESTI
75. SUNPROD S.R.L. - SMEURA (AG)
76. TEHNOPLAST S.A. - FOCSANI
77. AGORA PLAST S.R.L. - BUCURESTI
78. BETAPLAST - CLUJ-NAPOCA
79. COROLA S.A. - FOCSANI
80. CROWNPAK - SAG(TM)
81. DIAPLAST PROD S.R.L. - FOCSANI
82. FARMEC PLAST - CLUJ-NAPOCA
83. GOLDPLAST S.A. - BISTRITA
84. GOSPODARUL - PASCANI
85. MOVIPLAST S.A. - CRAIOVA
86. DANUBIANA S.A. - POPESTI-LEORDENI
87. VICTORIA S.A. - FLORESTI
88. SILVANIA - ZALAU
89. ROMVELO S.A. - LUDUS
90. ARTEC S.A. - JILAVA
91. ROLAST S.A. - PITESTI
92. ARCA S.A. - BOTOSANI
93. ARECA S.A. - BUCURESTI
94. DUCATEX (GUMOFLEX) - JILAVA
95. ARTEGO S.A. - TARGU JIU
96. OLTTYRE S.A. - CARACAL
97. PROGRESUL S.A. - PLOIESTI
98. MATRITA S.A. - ODORHEIU SECUIESC
99. POLIROM S.A. - ROMAN
100. ENERGIA S.A. - CONSTANTA
101. CERELAST S.A. - POPESTI-LEORDENI
102. CAROM - ONESTI
103. VICTORIA - BUCURESTI
104. INCERPLAST - BUCURESTI
105. STEAUA ROMANA - CAMPINA
106. CHIMPROD - ORADEA
107. AMCO - OTOPENI
108. GUBAN - TIMISOARA
109. NUFARUL - BUCURESTI
110. TERAPLAST - BISTRITA
111. DERMATINA - TIMISOARA
112. UPRUC POL - FAGARAS
113. UPRUC CTR - FAGARAS
114. UPRUC RAMA - FAGARAS
115. UPRUC SERV - FAGARAS
116. UPRUC TAP - FAGARAS
117. CHIMCOMPLEX - BORZESTI
118. GEROVITAL COSMETICS - BUCURESTI
119. NAPOCHIM - CLUJ NAPOCA
120. PLAFAR - BUCURESTI
121. S.C. SERVICII COMUNALE - S.A. - CODLEA
122. CARBID CINMET - TARNAVENI
123. OIL TERMINAL - CONSTANTA
124. BEGA UPSOM GURASADA - HUNEDOARA
125. CASSTIL - BUCURESTI
126. NEWSPICES - BUCURESTI
127. PLASTEX - TULCEA
128. PLASTOR - ORADEA
129. ROMPLAST - BUCURESTI
130. SOMPLAST - BISTRITA
131. AMPLAST -
132. HARPLAST - HARGHITA
133. MUNPLAST - BUCURESTI
134. CICH - NAVODARI
135. ECOPETROLEUM - S.A. - CONSTANTA
136. MARWAY FERTICHIM NAVODARI - S.A. - NAVODARI
137. S.C. ROMPETROL - S.A. - PLOIESTI
138. S.C. ROMPETROL LOGISTICS - S.A. - PLOIESTI
139. S.C. ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE - PLOIESTI
140. S.C. ROMINSERV - S.A. - PLOIESTI
141. S.C. RAFINARIA "ASTRA ROMANA" - S.A. - PLOIESTI
142. S.C. PETROM DOLJCHIM - CRAIOVA

B. Toate societatile comerciale care au in profilul de activitate productia chimica si petrochimica si servicii conexe pentru acestea si care desfasoara activitatile cu codurile CAEN de mai jos.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sectiune Diviziune Grupa
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DF 23 toate grupele
DG 24 toate grupele
DH 25 toate grupele
G 51 12, 45, 46, 51, 55
K 73 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2

COMISIA PARITARA

Din partea FEPACHIM
1. Ioan Cezar Coraci
2. Traian Vulpe
3. Septimiu Sfintescu
4. Oliviu Popa
5. Gheorghe Popescu

Din partea F.S.L.C.P.
1. Achile Costin Dutu
2. Ovidiu Popescu
3. Gheorghe Leopea
4. Ioan ZahariaANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ...../.....
in registrul general de evidenta a salariatilor*)


A. PARTILE CONTRACTULUI
Angajatorul - persoana juridica ...................................,
cu sediul in ...................................................,
inregistrata in Registrul comertului prin ..........................,
cod fiscal ............, telefon ......., reprezentata legal prin ......................, in calitate de angajator,
si
Salariatul - domnul/doamna ....................................... domiciliat/domiciliata in localitatea .............., posesor/posesoare al/a buletinului/seria ..... nr. ................ eliberat la data de ........... de ......................., C.N.P. ............................
au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora au convenit:

B. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contract individual de munca pe durata nedeterminata.

C. DURATA CONTRACTULUI
a) nedeterminata, salariatul .................... urmand sa-si continue activitatea incepand cu ...............
b) determinata, de ...... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ................. si data de ........../ pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. LOCUL DE MUNCA
1. Activitatea se desfasoara la ..............................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel:.............................................................

E. FELUL MUNCII
Functia/meseria: ........................... conform clasificarii ocupatiilor din Romania.

F. ATRIBUTIILE POSTULUI
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*)

G. CONDITII DE MUNCA
1. Activitatea se desfasurata in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - si ale contractului colectiv de munca aplicabil.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. DURATA MUNCII
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .............. .
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 8 (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 8 (ore/zi).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente, destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. CONCEDIUL
Durata concediului anual de odihna este de ..... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............

J. SALARIUL
1. Salariul de baza lunar brut..................... lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri: ......... spor de vechime;
b) indemnizatii.........;
c) alte adaosuri: ........./luna.
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza, ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt:..................

K. DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTILOR, PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
a) echipament individual de protectie .......................;
b) echipament individual de lucru ...........................;
c) materiale igienico-sanitare ..........................;
d) alimentatie de protectie ..............................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca.................. .

L. ALTE CLAUZE
a) perioada de proba este de .........;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de 30 zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau contractului colectiv de munca aplicabil;
c) perioada de preaviz, in cazul demisiei, este de 30 zile calendaristice, conform <>legii nr. 53/2003 - Codul muncii - sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, clauzele prevazute la articolul 18 alin. (1) din <>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. DREPTURI SI OBLIGATII GENERALE ALE PARAILOR
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin, conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatiile de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. DISPOZITII FINALE
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat cu nr. ...../..... la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala a Judetului/Municipiului .... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in trei exemplare, cate un exemplar fiind inmanat fiecarei parti.

O. CONFLICTELE in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca, competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
............... ..............


Reprezentant legal,
.......................


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016