Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 614/13 din 4 ianuarie 2011  la nivelul Ramurii Cercetare-Proiectare pe anii 2010-2015    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 614/13 din 4 ianuarie 2011 la nivelul Ramurii Cercetare-Proiectare pe anii 2010-2015

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 7 din 3 mai 2011
    Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu numãrul 614/13/4.01.2011

    CUPRINS

    1. Capitolul I - Preambul
    2. Capitolul II - Dispoziţii generale
    3. Capitolul III - Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncã
    4. Capitolul IV - Condiţii de muncã şi protecţia muncii
    5. Capitolul V - Salarizarea şi alte drepturi salariale
    6. Capitolul VI - Timpul de muncã, timpul de odihnã, concediile şi zilele de sãrbãtoare
    7. Capitolul VII - Alte mãsuri de protecţie a salariaţilor şi acordarea unor drepturi
    8. Capitolul VIII - Formarea profesionalã, economicã, socialã şi sindicalã
    9. Capitolul IX - Drepturile sindicatului ca organizaţie şi ca reprezentant al salariaţilor
    10. Capitolul X - Obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorilor
    11. Capitolul XI - Dispoziţii finale
    12. Anexa nr. 1 - Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Paritare la nivel de Ramurã
    13. Anexa nr. 2 - Regulament-cadru de Organizare şi Funcţionare al Comisei Paritare la nivel de Unitate
    14. Anexa nr. 3 - Contract
    15. Anexa nr. 4a - Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bazã minime pe grupe valorice şi categorii de salariaţi cu studii generale, medii sau de maiştri
    16. Anexa nr. 4b - Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bazã minime pe grupe valorice şi categorii de salariaţi cu studii superioare
    17. Anexa nr. 5 - Criterii pe baza cãrora se va face aprecierea activitãţii salariatului în vederea negocierii venitului salarial (model)
    18. Anexa nr. 5a - Grila punctajului acordat pentru fiecare subcriteriu (model)
    19. Anexa nr. 5b - Încadrarea în grupa valoricã în funcţie de punctajul total obţinut ca urmare a aprecierii activitãţii
    20. Anexa nr. 6 - Situaţiile când se acordã zile libere plãtite şi cuantumul acestora
    21. Anexa nr. 7 - Tabel cu cotele de contribuţie ce urmeazã a fi suportate de cãtre salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi odihnã prin sindicat
    22. Anexa nr. 8 - Contract Individual de Muncã
    23. Anexa nr. 9a - Hotãrârea nr. 58/26.05.2005
    24. Anexa nr. 9b - Sentinţa civilã nr. 7/16.06.2008
    25. Anexa nr. 10 - Împuternicirea nr. 37/28.05.2010
    26. Anexa nr. 11a - Împuternicirea nr. 256/3.08.2010 a C.N.P.R.
    27. Anexa nr. 11b - Sentinţa civilã nr. 33/14.09.2010
    28. Anexa nr. 11c - Împuternicirea nr. 33/23.07.2010 a P.R.C.P.
    29. Anexa nr. 12 - Lista articolelor şi anexelor din Contract care se renegociazã anual
    30. Anexa nr. 13 - Lista Unitãţilor în care se aplicã Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii Cercetare-Proiectare
    31. Anexa nr. 14 - Principalele acte normative şi reglementãri europene reflectate în C.C.M.-R

    CAP. I
    Preambul

    Pãrţile contractante

    ART. I.1
    În temeiul Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform articolelor 14, 15, 16 şi 17, pãrţile contractante sunt:

    Reprezentanţii salariaţilor
    Federaţia Sindicatelor Lucrãtorilor din Cercetare-Proiectare din România (FSLCPR), având reprezentativitatea constatatã prin sentinţa civilã nr. 16549 din 19.08.2010 a Tribunalului Municipiului Bucureşti (Anexa nr. 9), prin persoanele împuternicite prin decizia nr. 37 din 28.05.2010 a FSLCPR (Anexa nr. 10).

    Reprezentanţii patronilor
    Patronatul Român din Cercetare-Proiectare (PRCP), având reprezentativitatea conferitã de Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român prin împuternicirea nr. 256 din 3.08.2010 (Anexa nr. 11a), reprezentativã la nivel naţional prin sentinţa civilã nr. 33/14.05.2010 a Tribunalului Municipiului Bucureşti (Anexa nr. 11b).
    Persoanele împuternicite sã negocieze contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã sunt nominalizate prin împuternicirea nr. 33 din 23.07.2010 a PRCP (Anexa nr. 11c).

    Baza de negociere
    ART. I.2
    Baza de negociere a prezentului contract o constituie:
    - Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei cu nr. 2.895/21 din 29 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007
    - Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii Cercetare-Dezvoltare-Proiectare înregistrat la M.M.S.S.F. D.P.A.S. cu nr. 1221/20.05.2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 8 din 22.07.2005, precum şi Actele Adiţionale nr. 1/2006 înregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 1672/8.08.2006, nr. 2/2007 înregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 471/29.08.2007, nr. 3/2008 înregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 662/12.11.2008 şi nr. 4/2009 înregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 1/11.01.2010
    - Propunerile pãrţilor.
    În cursul negocierilor se vor respecta prevederile legale şi reglementãrile europene cuprinse în Anexa nr. 14.

    Recunoaşteri reciproce
    ART. I.3
    (1) Patronatul Român din Cercetare-Dezvoltare (PRCP) recunoaşte Federaţia Sindicatelor Lucrãtorilor din Cercetare-Proiectare din România (FSLCPR) ca reprezentant legal al salariaţilor din unitãţile de cercetare-dezvoltare-proiectare cu drepturi depline la negocierea prezentului Contract Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, art. 14 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. b), alin. (2), lit. a) şi art. 18.
    (2) Federaţia Sindicatelor Lucrãtorilor din Cercetare-Proiectare din România (FSLCPR) recunoaşte Patronatul Român din Cercetare-Proiectare (PRCP) ca reprezentant al patronilor cu drept deplin de a negocia prezentul contract colectiv de muncã în numele tuturor unitãţilor, precum şi al altor persoane juridice sau persoane fizice, care folosesc forţa de muncã salariatã şi sunt autorizate sã desfãşoare activitãţi în ramura cercetare-dezvoltare-proiectare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, art. 14 lit. a), art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), precum şi art. 17.
    ART. I.4
    (1) În prezentul contract, sensul termenului "patron" îl desemneazã pe cel care angajeazã, administreazã, utilizeazã capital, indiferent de natura acestuia şi foloseşte forţa de muncã salariatã.
    (2) Termenul "unitate" desemneazã unitãţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat care au obiectul de activitate cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã, inovare şi/sau proiectare.

    CAP. II
    Dispoziţii generale

    ART. II.1
    Pãrţile contractante, pe deplin libere şi egale în negocierea acestui Contract Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã, se obligã sã respecte în totalitate prevederile lui.
    ART. II.2
    (1) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã în toate unitãţile cu activitate de cercetare-dezvoltare-proiectare, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului şi de afilierea sau neafilierea la o organizaţie patronalã, dacã în aceste unitãţi FSLCPR are membri de sindicat.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncã se aplicã şi unitãţilor bugetare pentru drepturile salariaţilor din aceste unitãţi, care în conformitate cu legislaţia în vigoare se stabilesc prin negocieri colective, dacã aceşti salariaţi sunt reprezentaţi de un sindicat afiliat la FSLCPR.
    (3) Prevederile prezentului contract se aplicã şi salariaţilor din compartimentele cu activitate de cercetare-dezvoltare-proiectare ale altor unitãţi, indiferent de profilul activitãţii de bazã, de forma de organizare şi de provenienţa capitalului, dacã aceşti salariaţi sunt reprezentaţi de un sindicat afiliat la FSLCPR. În acest scop, în contractul colectiv de muncã la nivel de unitate, pot fi cuprinse fie articole cu clauze specifice în interiorul diferitelor capitole, fie un capitol cu clauze specifice acestor salariaţi.
    (4) În unitãţile în care FSLCPR nu este reprezentatã, prevederile Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã pot fi aplicate dacã sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor din aceste unitãţi completeazã Anexa nr. 3, condiţie obligatorie pentru ca prezentul contract de muncã sã fie invocat la negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul unitãţilor respective.
    (5) În scopul salarizãrii şi acordãrii celorlalte drepturi cuprinse în prezentul contract colectiv de muncã pentru salariaţii unitãţilor finanţate de la bugetul de stat, pãrţile contractante vor acţiona pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea rectificãrii ulterioare a acestuia.
    (6) În scopul acordãrii unor drepturi salariale cuprinse în prezentul contract colectiv de muncã, pãrţile contractante vor acţiona împreunã şi separat în vederea stabilirii prin Bugetul de Stat a unor fonduri publice de minimum 1% din P.I.B. pentru activitãţi de cercetare-dezvoltare.
    (7) Pãrţile contractante vor acţiona împreunã de comun acord în vederea includerii în acte normative ale Parlamentului şi Guvernului a unor prevederi din prezentul contract care sunt în interesul activitãţii de cercetare-dezvoltare-proiectare.
    ART. II.3
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare constituie baza de negociere a contractelor colective care se vor negocia şi încheia la nivelul unitãţilor cu activitate de cercetare-dezvoltare-proiectare, ţinând seama de condiţiile specifice din aceste unitãţi.
    (2) Drepturile prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã sunt considerate minime. De la nivelul acestor drepturi începe negocierea Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţilor, cu excepţia celor stabilite în cuantum fix sau maxim.
    (3) La cererea sindicatului afiliat la FSLCPR, patronul se obligã sã punã la dispoziţia conducerii sindicatului, cu caracter confidenţial, toate informaţiile şi documentele necesare la negocierea Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii, din care nu vor lipsi:
    a) bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat
    b) bilanţul contabil
    c) regulamentul de organizare şi funcţionare al unitãţii, inclusiv organigrama acesteia
    d) statul de funcţiuni şi de personal de câte ori se modificã
    e) dinamica numãrului de personal (cu referire la anul precedent, anul de negociere şi anul viitor) ţinând seama şi precizând structura personalului pe categorii profesionale.
    (4) Informaţiile şi documentele pe care patronul le va pune la dispoziţia reprezentanţilor sindicatelor care negociazã contractul colectiv vor fi transmise acestora în termenul stabilit prin protocol, dar nu mai mult de cinci zile lucrãtoare de la primirea cererii sindicatului.
    (5) Nicio parte contractantã nu are dreptul sã refuze introducerea în Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii a unei clauze din Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii în situaţia în care nu s-a convenit o clauzã mai favorabilã pentru una din pãrţi.
    (6) Pãrţile convin cã, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, din contractele colective de muncã vor face parte şi acordurile prin care se soluţioneazã conflictele de muncã.
    ART. II.4
    (1) În vederea negocierii, încheierii şi executãrii Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, FSLCPR va aduce la cunoştinţa unitãţii, în scris, care este sindicatul afiliat la FSLCPR sau care este sindicatul din unitate care nu are calitatea de membru al FSLCPR, dar care a semnat Anexa nr. 3 la prezentul contract şi face dovada virãrii în contul FSLCPR a sumei stabilite conform art. 6 al anexei menţionate. Documentul de certificare a afilierii la FSLCPR este valabil numai 12 luni de la data emiterii de cãtre FSLCPR.
    (2) Prima întrunire a pãrţilor contractante, la nivelul unitãţii, în vederea negocierii contractului colectiv, va avea loc în termen de 15 zile calendaristice de la data formulãrii cererii de angajare a negocierii de cãtre sindicat sau, dupã caz, de la primirea înştiinţãrii prevãzute la alin. (1).
    (3) La prima reuniune a pãrţilor, va fi încheiat protocolul privind desfãşurarea negocierilor, care va cuprinde cel puţin locul şi calendarul reuniunilor, numãrul minim de participanţi de fiecare parte, baza de negociere, propunerile pãrţilor în vederea negocierii sau informaţiile şi documentele necesare pentru formularea propunerilor, cadrul formal şi de conţinut al proceselor-verbale de şedinţã etc.
    (4) Negocierile propunerilor pentru clauzele contractului colectiv, precum şi punerea de acord a contractului încheiat anterior la nivelul unitãţii cu prevederile prezentului contract de ramurã vor începe în termen de maximum zece zile lucrãtoare de la intrarea în vigoare a Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii sau, dupã caz, a ultimului act adiţional la acest contract.
    (5) De asemenea, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la intrarea în vigoare a Contractelor Colective de Muncã la nivelul Unitãţilor, se va începe punerea de acord a prevederilor Contractelor Individuale de Muncã cu respectivele contracte colective, inclusiv negocierea anualã a salariilor individuale.
    (6) Nerespectarea prevederilor alin. (1) exonereazã patronii de consecinţele întârzierii aplicãrii prevederilor alin. (2).
    (7) Data de aplicare a salariilor şi a celorlalte drepturi salariale negociate anticipat încheierii întregului Contract Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii se stabileşte în unitate, operându-se cu efect retroactiv.
    (8) Negocierile prevãzute la alin. (5) trebuie încheiate într-un termen ce se va stabili la nivel de unitate, dar nu mai mult de 15 zile lucrãtoare.
    (9) În situaţia în care la negocierea salariului individual apar divergenţe, urmate de contestaţii, acestea din urmã trebuie depuse în termen de 3 zile lucrãtoare de la data negocierii.
    (10) Comisia de analizã a contestaţiilor, formatã din reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei şi ai sindicatului, va comunica în scris salariatului hotãrârea comisiei în termen de maximum 7 zile lucrãtoare.
    ART. II.5
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã se încheie pe o perioadã de 5 ani cu drept de denunţare unilateralã dupã 3 ani.
    (2) Anual, în perioada de valabilitate, se vor renegocia articolele menţionate în Anexa nr. 12. Pãrţile pot conveni negocierea şi a altor articole, precum şi negocierea unor articole noi.
    (3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile contractante vor conveni asupra prelungirii valabilitãţii contractului sau asupra renegocierii clauzelor sale. În mod similar denunţarea unilateralã sau renegocierea anualã, conform alin. (2), trebuie notificatã cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului.
    (4) Dacã niciuna dintre pãrţi nu denunţã contractul cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 1 an de la data de când decurge valabilitatea ultimului act adiţional la contractul de bazã şi nu se convine altfel în virtutea alin. (3), valabilitatea contractului de bazã şi a actelor adiţionale la acesta se prelungeşte pentru o duratã de încã 3 ani cu respectarea prevederilor de la alin. (2).
    (5) Negocierea sau renegocierea unor articole din Contractul Colectiv de Muncã se desfãşoarã şi se încheie, în limita posibilitãţilor, în perioada noiembrie-decembrie a anului în curs, pentru anul urmãtor.
    (6) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind Contractul Colectiv de Muncã, prin grija FSLCPR, Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare şi actele adiţionale la acesta vor fi depuse şi înregistrate la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
    (7) Prezentul Contract Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, potrivit art. 29 din Legea nr. 130/1996, prin grija PRCP.
    ART. II.6
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã stabileşte, în principal, drepturile minime garantate ale salariaţilor reprezentaţi de FSLCPR, precum şi drepturile şi obligaţiile corelative ale pãrţilor cu privire la:
    a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã;
    b) condiţiile de muncã şi protecţia muncii;
    c) salarizare şi alte drepturi salariale;
    d) obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorilor;
    e) timpul de muncã şi timpul de odihnã;
    f) unele mãsuri de protecţie specialã a salariaţilor;
    g) formarea profesionalã;
    h) sindicatele, ca organizaţii şi ca reprezentante ale salariaţilor.
    (2) Negocierea drepturilor minime garantate se face în temeiul drepturilor decurgând din Constituţia României, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, Legea nr. 130/1996 privind Contractul colectiv de muncã, precum şi din Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional pentru anii 2007-2010.
    ART. II.7
    (1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de muncã nu pot sã reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale recunoscute anterior prin Contractele Colective de Muncã încheiate la nivel de unitãţi sau la nivel de Unitate.
    (2) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost prevãzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica aceste reglementãri sau acorduri, dacã prin lege nu se dispune în mod expres altfel.
    (3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncã, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din acest contract.
    (4) În cazul în care, la nivelul unitãţii, s-a încheiat Contractul Colectiv de Muncã, înainte de depunerea şi înregistrarea Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii, conform prevederii alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 130/1996, republicatã, se va face adaptarea contractului la nivel de unitate acolo unde prevederile minimale ale contractului la nivel de ramurã nu au fost atinse.
    ART. II.8
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se comunicã în scris celeilalte pãrţi.
    (3) Cererile de modificare vor fi depuse de cãtre reprezentanţii patronilor la sediul FSLCPR, iar ale FSLCPR la sediul PRCP.
    (4) Negocierile cu privire la modificarea contractului nu vor putea începe mai devreme de 48 de ore de la data depunerii cererii şi nici mai târziu de 15 zile lucrãtoare de la aceastã datã.
    (5) Modificãrile aduse contractului produc efecte începând cu data înregistrãrii modificãrilor.
    ART. II.9
    Pe perioada oricãror negocieri legate de Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã sau Unitate, patronii se obligã sã nu procedeze la desfaceri de contracte de muncã pentru motive neimputabile salariaţilor, iar salariaţii se obligã sã nu desfãşoare acţiuni de protest.
    ART. II.10
    Prezentul contract poate înceta sau aplicarea sa poate fi suspendatã în condiţiile legii.
    ART. II.11
    (1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
    (2) Dacã nu se realizeazã consensul, clauza se interpreteazã potrivit regulilor dreptului comun, iar dacã şi dupã aceasta existã îndoialã, se interpreteazã în înţelesul mai favorabil salariaţilor.
    ART. II.12
    (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã, pãrţile contractante convin sã instituie o comisie paritarã.
    (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei Paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.
    (3) Adoptarea de cãtre Comisia Paritarã a unei hotãrâri care înlãturã litigiul obligã partea care a sesizat instanţa sã-şi retragã sesizarea.
    (4) FSLCPR şi PRCP vor acţiona prin toate mijloacele legale, împreunã, iar dupã caz şi separat, pentru îndeplinirea hotãrârilor Comisiei Paritare.
    ART. II.13
    La sesizarea oricãrei pãrţi, fiecare parte îşi deleagã reprezentanţi care au dreptul sã se informeze şi sã verifice la unitãţi modul în care sunt respectate prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncã. În acest scop pãrţile vor asigura accesul şi condiţiile necesare.
    ART. II.14
    Patronii se obligã sã asigure afişarea în unitate, la locurile convenite cu sindicatele, a prezentului contract colectiv, precum şi a Contractului Colectiv de Muncã la nivelul acelei Unitãţi, astfel încât toţi salariaţii sã poatã lua cunoştinţã de conţinutul acestora.
    ART. II.15
    Pãrţile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu promoveze şi sã nu susţinã acţiuni sau proiecte de acte normative a cãror adoptare ar contraveni prevederilor prezentului contract.
    ART. II.16
    (1) La încheierea Contractului Individual de Muncã drepturile prevãzute în prezentul contract şi în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, suplimentare faţã de drepturile conferite de Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional, sunt garantate numai membrilor sindicatelor afiliate la FSLCPR.
    (2) Pentru ceilalţi salariaţi, prevederile Contractelor Colective de Muncã la Nivel Naţional, de Ramurã şi de Unitate sunt utilizabile, dar nu sunt garantate, aceasta însemnând cã drepturile conferite de acestea pot fi acordate pânã la un nivel ce nu se va situa sub prevederile legale în vigoare.
    (3) Drepturile conferite de Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã şi de Unitate vor fi protejate de sindicatele afiliate la FSLCPR numai membrilor proprii.
    (4) În Contractele Colective de Muncã la nivelul Unitãţilor, bazate pe negocieri colective, purtate de cãtre sindicate în numele salariaţilor, pãrţile contractante vor include o clauzã expresã privind plata unei contribuţii lunare de cãtre salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, pentru negocierea, urmãrirea şi aplicarea clauzelor contractului colectiv de muncã etc., care sã nu fie mai micã de 0,3% din salariu, dar care sã nu depãşeascã valoarea cotizaţiei sindicale. Contribuţiile de mai sus vor fi virate în contul sindicatului din unitate.
    ART. II.17
    PRCP, ca organizaţie patronalã în ramura cercetare-dezvoltare-proiectare, va urmãri şi va asigura aplicarea prevederilor prezentului contract, în toate unitãţile în care acest contract se aplicã potrivit prevederilor art. II.2 şi se regãsesc în Anexa nr. 13.

    CAP. III
    Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncã

    ART. III.1
    (1) Angajarea salariaţilor:
    a) Angajarea salariaţilor în unitate se face numai prin concurs sau examen, dupã caz. Din comisia de concurs sau examen, dupã caz, va face parte obligatoriu şi reprezentantul sindicatului din unitate afiliat la F.S.L.C.P.R.
    b) Angajarea în unitate în vederea prestãrii unei munci salariate se realizeazã prin încheierea unui Contract Individual de Muncã (CIM) între salariat şi angajator.
    (2) Contractul Individual de Muncã se încheie dupã verificarea prealabilã a aptitudinilor profesionale şi personale ale celui care solicitã angajarea, potrivit modalitãţilor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii, prin statutul personalului profesional sau disciplinar, în mãsura în care legea nu dispune altfel.
    (3) Contractul Individual de Muncã va cuprinde clauze privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor ce decurg din raporturile de muncã, precum şi alte clauze stabilite de pãrţi.
    (4) Contractul Individual de Muncã nu poate conţine clauze (denumite în prezentul context clauze interzise) precum:
    a) clauze contrare legislaţiei în vigoare;
    b) clauze contrare contractelor colective de muncã la nivel naţional, de ramurã sau de unitate;
    c) clauze discriminatorii legate de naţionalitate, vârstã, sex, apartenenţã sindicalã, religioasã sau politicã;
    d) clauze care aduc restricţii drepturilor şi libertãţilor persoanei.
    ART. III.2
    În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Contractul Individual de Muncã, salariaţii din unitãţi sunt clasificaţi, în funcţie de specificul activitãţii şi de cerinţele postului privind nivelul de pregãtire, astfel:
    A. Funcţii de execuţie:
    a - muncitori necalificaţi;
    b - muncitori calificaţi;
    c - salariaţi cu pregãtire generalã;
    d - salariaţi cu pregãtire medie angrenaţi în activitatea generalã a unitãţii (pregãtire licealã sau postlicealã);
    e - salariaţi cu pregãtire medie angrenaţi în activitatea specificã a unitãţii (pregãtire licealã sau postlicealã);
    f - maiştri;
    g - salariaţi cu pregãtire superioarã de subingineri şi conductori arhitecţi;
    h - salariaţi cu pregãtire superioarã.
    B. Funcţii de conducere:
    a - funcţii de conducere a compartimentelor;
    b - funcţii de conducere a unitãţii.
    ART. III.3
    (1) La încetarea Contractului Individual de Muncã din iniţiativa salariatului, acesta este obligat sã suporte contravaloarea pagubelor şi prejudiciilor aduse unitãţii, dacã prin aceasta a rezultat rezilierea sau decalarea contractelor de cercetare-proiectare în care a fost implicat.
    (2) Salariaţii care au încheiat angajamente sau acte adiţionale la Contractul Individual de Muncã, în vederea unor acţiuni de specializare, documentare, perfecţionare, atestare sau formare profesionalã ale cãror costuri au fost suportate de unitate, vor restitui cheltuielile ocazionate de aceste acţiuni dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor, înaintea termenului stabilit prin angajamentele sau actele respective, dar nu mai mult de 3 ani de la încheierea acţiunii.
    ART. III.4
    (1) Patronii se obligã sã facã cunoscut Sindicatului din unitate, statul de funcţiuni actualizat.
    (2) În cazul apariţiei unui post vacant sau al creãrii unui post nou, cel care angajeazã va face apel, în primul rând, la personalul din unitate, care posedã competenţa şi aptitudinile necesare postului.
    (3) În cazul în care angajarea pe post se face prin concurs şi un salariat al unitãţii obţine rezultate egale cu o persoanã din afara unitãţii, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (4) Termenul de încercare (perioada de probã) se poate stabili la:
    - cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie;
    - cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere;
    - cel mult 5 zile lucrãtoare - având caracter excepţional - pentru muncitorii necalificaţi;
    - cel mult 30 de zile calendaristice pentru persoanele cu handicap;
    - maximum 6 luni pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt la debutul în profesie.
    (5) Pe durata unui Contract Individual de Muncã nu poate fi stabilitã decât o singurã perioadã de probã; aceastã perioadã constituie vechime în muncã.
    ART. III.5
    (1) Contractele Individuale de Muncã se încheie pe duratã nedeterminatã.
    (2) Prin excepţie, Contractele Individuale de Muncã se pot încheia şi pe duratã determinatã, în cazurile şi modalitãţile prevãzute expres de lege. Dispoziţiile legale, precum şi cele cuprinse în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, aplicabile salariaţilor cu CIM pe duratã nedeterminatã, se aplicã în egalã mãsurã şi salariaţilor cu CIM pe duratã determinatã, cu excepţia dispoziţiilor contrare prevãzute în Codul muncii.
    (3) Contractul Individual de Muncã va cuprinde cel puţin clauzele prevãzute în modelul din Anexa nr. 8. Dacã la încheierea CIM salariatul solicitã asistenţã din partea sindicatului, aceasta poate fi acordatã.
    (4) Contractele Individuale de Muncã se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã.
    (5) La încheierea CIM drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncã dintre angajator şi salariat se stabilesc cu respectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncã aplicabil.
    (6) Salariatul nu poate renunţa la drepturile ce-i sunt recunoscute de lege sau de Contractele Colective de Muncã.
    (7) Anterior încheierii sau modificãrii CIM, angajatorul are obligaţia de a informa salariatul despre clauzele concrete pe care intenţioneazã sã le înscrie în contract sau sã le modifice; orice modificare în CIM, în timpul executãrii acestuia, impune încheierea unui act adiţional la contract (CIM) în termen de 15 zile de la data încunoştinţãrii, în scris, a salariatului despre modificarea propusã, cu excepţia situaţiilor când o asemenea modificare rezultã din lege sau din contractul colectiv de muncã aplicabil.
    (8) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii sau modificãrii CIM, între pãrţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
    ART. III.6
    (1) Contractul Individual de Muncã se poate modifica în ceea ce priveşte conţinutul muncii, locul muncii şi drepturile salariale, numai cu acordul pãrţilor, precum şi din iniţiativa uneia dintre pãrţi, în cazurile prevãzute de lege.
    (2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dã dreptul celui care angajeazã sã procedeze la desfacerea unilateralã a Contractului Individual de Muncã pentru acest motiv.
    (3) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege şi în concordanţã cu drepturile prevãzute în prezentul contract.
    ART. III.7
    Contractul Individual de Muncã se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, prin acordul pãrţilor sau în cazurile prevãzute de lege în mod expres.
    ART. III.8
    (1) Încetarea Contractului Individual de Muncã poate avea loc - în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul contract colectiv - printr-unul din urmãtoarele moduri:
    a - încetarea de drept a CIM;
    b - cu acordul pãrţilor la data convenitã de acestea;
    c - la iniţiativa uneia dintre pãrţi în cazurile şi în condiţiile limitative prevãzute de lege.
    (2) În cazurile în care, la desfacerea Contractului Individual de Muncã, unitatea este obligatã, potrivit legii, sã acorde un preaviz, durata acestuia va fi de minimum o lunã.
    (3) Pentru salariaţii bãrbaţi având vârsta de 50 de ani împliniţi şi salariatele femei având vârsta de 45 de ani împliniţi, durata preavizului se mãreşte cu 5 zile lucrãtoare, peste cele stabilite conform alin. (2).
    (4) Prin negocieri la nivel de unitate pot fi stabilite şi durate mai mari ale preavizului cu precãdere pentru specialiştii angrenaţi în activitatea de cercetare-proiectare specificã.
    (5) În perioada preavizului salariaţii au dreptul sã absenteze de la programul unitãţii 4 ore pe zi, pentru a-şi cãuta un loc de muncã, fãrã ca aceasta sã le afecteze salariile şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul în condiţiile stabilite de patron.
    (6) În cazul în care unui salariat i se desface Contractul Individual de Muncã fãrã sã i se acorde preaviz, acesta are dreptul la o indemnizaţie egalã cu salariul de bazã cuvenit pe întreaga perioadã a preavizului stabilitã conform alineatelor (2), (3) şi (4).
    (7) În caz de demisie termenul de preaviz este de cel mult 15 zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi de cel mult de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de conducere.
    ART. III.9
    (1) Orice divergenţã privind încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului individual de muncã va fi analizatã la nivel de unitate de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei şi sindicatului.
    (2) În perioada de rezolvare a divergenţei nu se aplicã salariatului sancţiuni legate de aceastã divergenţã.
    ART. III.10
    Constrângerea salariatului în scopul de a se obţine demisia sa este interzisã.
    ART. III.11
    În perioada de probã Contractul Individual de Muncã poate înceta atât din iniţiativa salariatului, cât şi din a patronului, fãrã preaviz.
    ART. III.12
    (1) Desfacerea Contractelor Individuale de Muncã din motive economice trebuie sã aibã cauze reale şi cu caracter incontestabil, pentru a justifica aceasta.
    (2) Pentru desfacerea Contractelor Individuale de Muncã fãrã respectarea prevederilor alin. (1), patronii rãspund în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Contractul Individual de Muncã nu poate fi desfãcut din iniţiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin Contractul Colectiv de Muncã au fost prevãzute asemenea interdicţii.
    (4) Este nulã desfacerea Contractului Individual de Muncã pentru motive legate de origine socialã, sex, vârstã, situaţii familiale, naţionalitate, rasã, culoare, etnie, opinii politice, apartenenţã sau activitate sindicalã, exercitarea legalã a dreptului la grevã, convingeri religioase, stare de sãnãtate sau de handicap, cu excepţia celei de inaptitudine constatatã de organele de specialitate autorizate.
    (5) Este nulã de drept desfacerea Contractului Individual de Muncã al salariatului aflat în concediu de odihnã sau medical, pe durata în care femeia este gravidã iar angajatorul avea cunoştinţã despre acest fapt, în concediu de maternitate sau în concediu legal plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau face dovada cã nu are alte mijloace de întreţinere a copilului în afara alocaţiei de stat.
    ART. III.13
    (1) La desfacerea Contractului Individual de Muncã din iniţiativa unitãţii, pentru motive care sunt neimputabile salariatului, atât în cazul concedierii individuale, cât şi în cazul concedierii colective, salariaţii vor primi o indemnizaţie compensatorie dupã cum urmeazã:
    - salariaţii cu o vechime în unitate pânã la 15 ani vor primi o indemnizaţie compensatorie egalã cu un salariu de bazã;
    - salariaţii cu o vechime egalã sau mai mare de 15 ani în unitate, vor primi o indemnizaţie compensatorie la nivelul a douã salarii de bazã.
    (2) Prevederile de mai sus sunt aplicabile atunci când desfacerea Contractului Individual de Muncã a intervenit din urmãtoarele motive:
    a - unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauzã ca urmare a reorganizãrii sau a reducerii de activitate, precum şi ca urmare a clauzelor din contractul de vânzare-cumpãrare de acţiuni în cadrul procesului de privatizare a societãţilor comerciale;
    b - unitatea îşi înceteazã activitatea;
    c - unitatea se mutã în altã localitate şi are posibilitatea sã-şi asigure cadrele necesare pe plan local;
    d - unitatea se mutã în altã localitate, iar salariatul nu acceptã sã o urmeze;
    e - salariatul nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrat din motive neimputabile acestuia şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncã corespunzãtoare;
    f - în postul ocupat de salariatul în cauzã, este reintegrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.
    (3) Drepturile salariale aferente prevederilor de la art. III.8 (3) şi III.13 (1) se vor plãti de cãtre unitate, fie odatã cu lichidarea rezultatã dupã disponibilizare, fie eşalonat, într-un numãr de tranşe ce va fi convenit la nivel de unitate, funcţie de posibilitãţile financiare ale unitãţii, într-o perioadã de maximum 6 luni de la aceastã datã.
    ART. III.14
    La plecarea din unitate salariatul trebuie sã primeascã un document semnat de patron, care sã recapituleze detaliat sumele care se cuvin salariatului la lichidare, precum şi datoriile acestuia faţã de unitate, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã.
    ART. III.15
    La cererea salariatului, patronul va întocmi o caracterizare obiectivã a acestuia şi a activitãţii lui, iar dupã caz îi va da şi o recomandare în vederea unei viitoare angajãri în serviciu.

    CAP. IV
    Condiţii de muncã şi protecţia muncii

    ART. IV.1
    (1) Pãrţile se obligã sã depunã toate eforturile pentru aplicarea riguroasã a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, în vederea unei ameliorãri permanente a condiţiilor de muncã.
    (2) În vederea realizãrii unui sistem instituţionalizat pentru ameliorarea permanentã a condiţiilor de muncã, pãrţile contractante vor asigura includerea în contractele colective de muncã a mãsurilor prevãzute de Legea nr. 319/2006.
    (3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de muncã, pãrţile implicate vor ţine seama de urmãtoarele:
    a) mãsurile incluse în Contractul Colectiv de Muncã sã fie de naturã sã realizeze cel puţin asigurarea condiţiilor de muncã la nivelul parametrilor minimali prevãzuţi de norme; dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat, vor fi stabilite programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pânã la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensãri bãneşti sau de altã naturã;
    b) mãsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncã vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicatului, încheindu-se anexe speciale la Contractul Colectiv de Muncã.
    ART. IV.2
    Realizarea mãsurilor de protecţie a muncii revine celor care organizeazã, conduc şi coordoneazã procesele de muncã în unitãţi potrivit atribuţiilor din fişele posturilor.
    ART. IV.3
    Organizarea activitãţii, prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncã cu precizarea atribuţiilor, competenţelor şi rãspunderilor lor, elaborarea de norme de muncã fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribute de competenţa exclusivã a celui care angajeazã.
    ART. IV.4
    (1) În funcţie de sistemul de organizare a muncii şi de salarizare, convenite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, normele de muncã vor face obiectul unor anexe speciale la contractele colective de muncã şi trebuie sã fie stabilite cu acordul sindicatului, astfel încât sã conducã la folosirea integralã a timpului de muncã, la un ritm de muncã, la o intensitate a efortului fizic sau intelectual ori la o tensiune nervoasã care sã nu determine o obosealã excesivã.
    (2) Normele de muncã se exprimã în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activitãţi ce se normeazã sub formã de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzãtoare specificului fiecãrei munci.
    (3) Normele de muncã aprobate, constituite în anexe la contractul colectiv se aduc la cunoştinţa salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
    (4) În cazul în care normele de muncã nu corespund prevederilor alin. (1), la solicitarea fie a angajatorului, fie a sindicatului, se impune reexaminarea normelor. În caz de divergenţã se va recurge la o expertizã tehnicã ce va fi stabilitã de comun acord.
    (5) Reexaminarea normelor de muncã nu va putea conduce la diminuarea salariilor de bazã.
    ART. IV.5
    (1) Sarcinile şi atribuţiile de serviciu trebuie sã fie stabilite în limitele felului muncii, la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea Contractului Individual de Muncã.
    (2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau a altor cazuri de forţã majorã, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viaţa unor persoane, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupã, la executarea oricãror lucrãri şi la luarea tuturor mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
    ART. IV.6
    Normarea muncii se aplicã tuturor categoriilor de salariaţi, atât pentru muncã în acord, cât şi pentru muncã în regie.
    ART. IV.7
    (1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncã se includ şi timpi de refacere a capacitãţii de muncã.
    (2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpilor de refacere a capacitãţii de muncã, numãrul de personal va cuprinde un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
    ART. IV.8
    Sindicatele sunt obligate sã-şi prezinte toate observaţiile privind normele de muncã, sarcinile şi atribuţiile de serviciu.
    ART. IV.9
    Patronul are obligaţia sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, iar salariaţii trebuie sã realizeze norma de muncã sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
    ART. IV.10
    (1) Locurile de muncã se clasificã în locuri de muncã normale, locuri de muncã cu condiţii deosebite şi locuri de muncã cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementãrilor legale.
    (2) Locurile de muncã cu condiţii deosebite sunt: cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea stabilite prin Contractele Colective de Muncã la nivel de Unitãţi.
    ART. IV.11
    (1) Pentru prestarea activitãţii la locurile de muncã prevãzute la art. IV.10 alin. (2), salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de bazã, durata redusã a timpului de muncã, alimentaţie de întãrire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevãzute în Contractele Colective de Muncã la nivelul Unitãţii. Duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevãzute de lege.
    (2) Categoriile de salariaţi de la locurile de muncã prevãzute la art. IV.10 alin. (2) vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de organe medicale autorizate, în condiţiile ce se vor stabili prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, dar nu mai puţin de o datã la 3 luni.
    ART. IV.12
    (1) În cazul în care condiţiile de muncã se normalizeazã, salariaţii în cauzã vor beneficia de drepturile avute conform art. IV.11 alin. (1), încã douã luni dupã constatarea şi oficializarea normalizãrii acestor condiţii.
    (2) De drepturile prevãzute la alin. (1), beneficiazã şi salariaţii care îşi schimbã locul de muncã din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi naturã, la noul loc de muncã, sunt mai mici.
    ART. IV.13
    În toate cazurile în care condiţiile de muncã s-au înrãutãţit, determinând reclasificarea locurilor de muncã, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificãri, începând cu data schimbãrii condiţiilor de muncã, indiferent de momentul efectuãrii reclasificãrii de cãtre organele competente.
    ART. IV.14
    În afara prevederilor Normelor Generale Naţionale şi Departamentale de Protecţia Muncii, pe care pãrţile le considerã ca fiind minimale, obligatorii, în Contractele Colective de Muncã la nivel de Unitãţi vor fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
    ART. IV.15
    (1) Pãrţile sunt de acord cã nicio mãsurã de protecţie a muncii nu este eficientã dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod conştient de cãtre salariaţi.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii. Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate se prevãd mãsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi rãspunderile în domeniul protecţiei muncii în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare. Timpul afectat acestor activitãţi se include în timpul de muncã şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncã sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sãu loc de muncã şi normele de protecţie a muncii, pe care este obligat sã le cunoascã şi sã le respecte în procesul muncii.
    (4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
    ART. IV.16
    Prin grija patronului, în conformitate cu prevederile legale privind acordarea asistenţei medicale, fiecare salariat trebuie sã poatã beneficia de asistenţã medicalã la sediul unitãţii sau în apropierea ei.
    ART. IV.17
    (1) Pentru asigurarea protecţiei salariaţilor în timpul activitãţii în folosul unitãţii sau din dispoziţia acesteia, salariaţii - indiferent de statutul lor - vor fi dotaţi cu un ansamblu de mijloace individuale de protecţie, pentru eliminarea riscului de accidentare sau de îmbolnãvire profesionalã din cauza noxelor determinate pentru activitatea pe care o desfãşoarã salariatul în aceste condiţii.
    (2) Dotarea salariaţilor cu echipamente de protecţie se va face conform normativelor legale în vigoare.
    (3) Contravaloarea echipamentului de protecţie va fi suportatã în întregime de cãtre patron.
    ART. IV.18
    (1) Prin echipament de lucru se înţelege echipamentul (salopete, combinezoane, halate etc.) destinat în exclusivitate evitãrii murdãririi hainelor proprii.
    (2) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevãzut de lege, patronul cere o anumitã ţinutã vestimentarã specialã ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportã integral de cãtre patron.
    (3) Contravaloarea echipamentului de lucru va fi suportatã potrivit prevederilor legale şi celor din Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    ART. IV.19
    (1) Patronatul se obligã sã asigure materiale igienico-sanitare, medicamente şi alimente-antidot, la nivelul prevãzut de legislaţie şi de Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    (2) Patronatul are obligaţia asigurãrii igienizãrii şi curãţeniei locurilor de muncã, a spaţiilor de acces, a grupurilor sanitare etc.
    (3) Salariaţii au obligaţia de a pãstra ordinea şi curãţenia locurilor de muncã, a spaţiilor de acces, a grupurilor sanitare etc.
    ART. IV.20
    (1) Patronatul se obligã sã realizeze lucrãrile necesare pentru reducerea cauzelor care ar produce accidente sau îmbolnãviri profesionale.
    (2) Angajatorul are obligaţia sã asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncã şi boli profesionale.
    ART. IV.21
    Patronatul este obligat sã obţinã avizul organelor competente pentru funcţionarea tuturor locurilor de muncã la care acest aviz este cerut de legislaţia în vigoare.
    ART. IV.22
    În scopul de a nu se consuma hrana la locuri de muncã cu noxe, vor fi asigurate condiţiile necesare pentru aceasta în alte locuri.
    ART. IV.23
    În fiecare unitate va exista, funcţie de necesitãţi, un compartiment sau un responsabil cu protecţia muncii.
    ART. IV.24
    În cazul unor accidente de muncã, din comisia de anchetã constituitã de urgenţã, conform prevederilor legale, va face parte şi reprezentantul sindicatului.
    ART. IV.25
    Prin Contractele Colective de Muncã la nivel de Unitate vor fi stabiliţi concret parametrii de microclimat care vor fi urmãriţi la fiecare loc de muncã, în vederea luãrii mãsurilor specifice de protecţie a muncii, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
    ART. IV.26
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de muncã, patronatul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
    a - amenajarea ergonomicã a locurilor de muncã;
    b - asigurarea condiţiilor de mediu şi microclimat (iluminat, zgomot, vibraţii, temperaturã, aerisire, umiditate);
    c - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncã (vestiare, bãi, grupuri sanitare, sãli de repaus, cantinerestaurant);
    d - diminuarea pânã la încadrarea în concentraţiile maxim admisibile a emisiilor poluante.
    (2) Mãsurile concrete în sensul prevederilor alin. (1) se stabilesc prin Contractele Colective de Muncã la nivelul Unitãţilor.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi sã pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de patron, sã nu le deterioreze sau sã le descompunã ori sã sustragã componente ale acestora.
    ART. IV.27
    (1) Patronatul se obligã ca, la angajare şi ulterior cel puţin o datã pe an, sã organizeze examinarea medicalã gratuitã a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în posturile pe care ar urma sã le ocupe sau pe care le ocupã, precum şi pentru prevenirea îmbolnãvirilor profesionale.
    (2) Salariaţii sunt obligaţi sã se supunã examenelor medicale în condiţiile organizãrii potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau ale Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate prevãd examinãri medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncã, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã potrivit alin. (1) şi (3) constituie abatere disciplinarã.
    ART. IV.28
    La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţie a muncii vor fi consultaţi obligatoriu la reducerea duratei timpului de muncã şi acordarea de concedii suplimentare.
    ART. IV.29
    Pãrţile se obligã sã asigure un regim de protecţie specialã a muncii femeilor şi tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
    ART. IV.30
    (1) Patronatul se obligã sã nu refuze angajarea sau, dupã caz, menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    (2) Salariaţii reprezentaţi de sindicat vor sprijini angajarea şi menţinerea în muncã a persoanelor cu handicap, în condiţiile alineatului precedent.
    ART. IV.31
    În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncã şi, dupã caz recalificarea acestora în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, care vor fi stabilite împreunã cu sindicatele.
    ART. IV.32
    FSLCPR poate organiza şi desfãşura verificãri privind respectarea normativelor, normelor şi prevederilor din contractele colective cu privire la protecţia şi securitatea muncii.
    ART. IV.33
    (1) În vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de muncã, în fiecare unitate în care sunt încadraţi minimum 50 de salariaţi se va constitui un Comitet de Securitate şi Sãnãtate în Muncã (C.S.S.M.), care va avea atribuţiile prevãzute de Normele Generale de Protecţie a Muncii (N.G.P.M.). În cazul în care condiţiile de muncã sunt grele, novice sau periculoase, la cererea Inspectoratului de Muncã, se poate înfiinţa un comitet de securitate şi sãnãtate în muncã şi în unitãţile cu mai puţin de 50 de salariaţi; dacã nu se impune constituirea comitetului, atribuţiile specifice acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.
    (2) C.S.S.M. va fi constituit paritar, din cel puţin 4 persoane conform grilei prevãzute de art. 33 din N.G.P.M.
    (3) Timpul de muncã afectat activitãţii în C.S.S.M. se considerã timp de lucru efectiv prestat.
    (4) Activitatea C.S.S.M. se va desfãşura în baza regulamentelor proprii.
    ART. IV.34
    Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii vor fi stabilite acele activitãţi care pot fi desfãşurate în cea mai mare parte a timpului la domiciliul salariatului, potrivit prevederilor legale.

    CAP. V
    Salarizarea şi alte drepturi salariale

    ART. V.1
    (1) Pentru munca prestatã, fiecare salariat are dreptul la un venit salarial, în bani, în condiţiile convenite la încheierea Contractului Individual de Muncã.
    (2) Salariul (venitul salarial) cuprinde salariul de bazã, indemnizaţii, sporuri, precum şi alte adaosuri.
    (3) Salariul de bazã pentru un program complet de 170 de ore, în medie, pe lunã şi alte drepturi salariale se stabilesc prin negociere directã între angajator şi salariat în condiţiile stabilite de lege şi de contractul de muncã aplicabil, la nivelul unitãţii.
    (4) Negocierea salariului de bazã, brut, se va face, în mod obligatoriu, pe baza gradului de îndeplinire, în anul precedent negocierii, a criteriilor de apreciere stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii.
    (5) Criteriile de apreciere se stabilesc ţinând cont de gradul de calificare, de nivelul de pregãtire profesionalã şi de experienţa acumulatã şi doveditã de salariat, precum şi de complexitatea muncii, rãspunderea şi gradul de solicitare pentru îndeplinirea atribuţiilor postului ocupat.
    (6) Modificarea salariilor determinate prin negociere nu poate fi cerutã de pãrţile din Contractul Colectiv de Muncã mai înainte de împlinirea unui an de la data stabilirii lor.
    (7) Veniturile salariale se acordã în raport cu rezultatele obţinute prin muncã, cu veniturile unitãţii, în condiţiile prezentului contract.
    (8) La nivel de unitate se poate conveni ca la negocierea venitului salarial individual sã asiste reprezentantul împuternicit al sindicatului.
    (9) În situaţia în care la negocierea venitului salarial individual apar divergenţe urmate de contestaţii, acestea vor fi analizate de cãtre o comisie de analizã a contestaţiilor formatã din reprezentanţii angajatorului şi ai sindicatului, analizându-se corecta aplicare a criteriilor de apreciere, respectarea celorlalte prevederi stabilite în capitolul V "Salarizarea" din Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate. Se va ţine seama şi de dreptul salariaţilor la plata egalã pentru muncã egalã.
    Ca urmare a analizei efectuate, contestaţiile se considerã:
    - fãrã obiect, când comisia de analizã a contestaţiilor convine cã au fost aplicate corect criteriile de apreciere şi prevederile stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, situaţie în care contestaţiile se resping;
    - îndreptãţite, când comisia de analizã a contestaţiilor convine cã nu s-au aplicat corect criteriile de apreciere sau prevederile stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, situaţie în care angajatorul va revizui în mod corespunzãtor propunerea de venit salarial fãcutã salariatului în cauzã, propunere de naturã sã conducã la rezolvarea divergenţei.
    Salariul negociat nu poate fi mai mic, în valori reale, ţinând seama de valoarea inflaţiei, decât în situaţiile în care salariatul a fost sancţionat disciplinar pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale;
    - nerezolvate, dacã pãrţile comisiei de analizã a contestaţiilor nu ajung la o concluzie comunã, situaţie în care contestaţiile urmeazã sã fie rezolvate pe cãile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    (10) Salariul de bazã, brut, negociat constituie un bun câştigat, atâta timp cât salariatul este încadrat în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie echivalentã.
    (11) Declasarea salariatului din grupa valoricã în care a fost încadrat pe baza criteriilor de apreciere nu poate fi fãcutã decât în situaţiile în care salariatul a fost sancţionat disciplinar pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale.
    (12) Conducerea unitãţii va elabora, iar Consiliul de Administraţie va aviza proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al unitãţii, dimensionând fondul de salarii în concordanţã cu prevederile Contractului Colectiv de Muncã.
    (13) Creşterea procentualã a fondului de salarii, la acelaşi numãr de salariaţi, va fi cel puţin egalã cu nivelul inflaţiei prognozate.
    (14) Conducerea va întreprinde toate acţiunile necesare pentru acoperirea capacitãţii unitãţii în vederea asigurãrii salariilor la nivelul negociat şi va informa periodic sindicatul reprezentativ asupra acestor acţiuni.
    ART. V.2
    (1) În Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate se va stabili, prin negociere, valoarea salariului de referinţã pe unitate. Acest salariu va fi de cel puţin 850 lei.
    (2) Salariile de bazã minime pentru fiecare categorie de salariaţi se stabilesc pe baza coeficienţilor minimi de ierarhizare din Anexele nr. 4a şi 4b, aplicate salariului de bazã minim negociat pe unitate, stabilit conform alin. (1).
    (3) În funcţie de posibilitãţile financiare ale unitãţii se pot stabili salarii de bazã minime mai mari decât cele rezultate prin aplicarea prevederilor de la alin. (2).
    (4) Încadrarea salariaţilor într-o grupã valoricã se face în conformitate cu criteriile de apreciere convenite la nivelul unitãţii, ţinând cont de prevederile art. V.1, alin. (4) din prezentul contract.
    (5) Încadrarea salariaţilor în prima grupã valoricã a fiecãrei categorii de salariaţi se poate face în urmãtoarele cazuri:
    a) salariaţi debutanţi în meserie sau funcţie;
    b) salariaţi care n-au îndeplinit criteriile de apreciere convenite prin contractul de muncã la nivelul unitãţii pentru grupa valoricã II.
    (6) În unitãţile în care salariaţii cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare au obţinut grade profesionale, încadrarea acestora în grupa valoricã de personal G II, ţinând seama şi de punctajul total obţinut pentru îndeplinirea criteriilor şi subcriteriilor de apreciere se va face potrivit urmãtoarelor recomandãri:
    Grupa valoricã G II
    ● Cercetãtor ştiinţific/Inginer dezvoltare tehnologicã/Proiectant
    ● Cercetãtor ştiinţific gradul III/Inginer dezvoltare tehnologicã gradul III/Proiectant principal gradul III
    ART. V.3
    (1) Sporurile minime pentru condiţii deosebite de muncã, calculate la salariile de bazã individuale, sunt urmãtoarele:
    a) spor pentru condiţii grele de muncã 10 %
    b) spor pentru condiţii periculoase 10 %
    c) spor pentru condiţii penibile 10 %
    (2) Sporul minim pentru condiţii nocive este acordat în cuantum de 17% la salariul de bazã minim negociat pe unitate, determinat conform art. V.2 alin. (1).
    (3) Se mai acordã sporuri pentru:
    a(1) - orele lucrate peste programul normal de lucru, ca muncã suplimentarã compensatã cu ore libere plãtite - se acordã un spor de 100% din salariul de bazã, pânã la 120 de ore/salariat/an*);
---------
    *) Pentru numãrul de ore care depãşeşte limita de 120 de ore/salariat/an, pânã la 240 de ore/salariat/an, sporurile a(1) şi a(2) de mai sus se majoreazã cu 50%.

    a(2) - orele lucrate peste programul normal de lucru, în zilele de repaus sãptãmânal, ca muncã suplimentarã compensatã cu ore libere plãtite şi acordate cumulativ dupã o perioadã de activitate continuã ce nu poate depãşi 15 zile calendaristice - se acordã un spor de 200% din salariul de bazã pânã la 120 ore/salariat/an*);
---------
    *) Pentru numãrul de ore care depãşeşte limita de 120 de ore/salariat/an, pânã la 240 de ore/salariat/an, sporurile a(1) şi a(2) de mai sus se majoreazã cu 50%.

    b - vechime în muncã conform urmãtoarelor procente:
     7% - pentru vechime între 3-5 ani,
    10% - pentru vechime între 5-10 ani,
    15% - pentru vechime între 10-15 ani,
    20% - pentru vechime între 15-20 ani,
    25% - pentru vechime peste 20 ani;
    c - lucrul în timpul nopţii 25%;
    d - spor de şantier 1% din salariul de bazã minim negociat pe unitate, acordat pentru fiecare zi.
    (4) Pentru alte condiţii de muncã neprevãzute în prezentul contract colectiv de muncã, sporurile vor fi negociate prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii.
    Sporurile menţionate la alin. (1) lit. a), b) şi alin. (2) se acordã şi pentru locurile de muncã la care se constatã numai depãşiri ale noxelor profesionale.
    (5) Sporurile prevãzute mai sus pot fi incluse în salariile de bazã, în condiţiile legii şi cu acordul pãrţilor semnatare ale Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii.
    (6) Pentru salariaţii din compartimentele de cercetare-dezvoltare-proiectare din unitãţile cu alt profil al activitãţii de bazã, indiferent de forma de organizare sau de provenienţa capitalului (privat, de stat etc.), se va acorda un spor de tehnicitate, stabilit de comun acord cu sindicatul afiliat la FSLCPR, dar nu mai puţin de 8%.
    ART. V.4
    (1) Adaosurile la salariul de bazã sunt:
    a - adaosuri la salariu reprezentând plusul de acord;
    b - premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 5% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat, constituit numai în condiţiile în care realizarea şi depãşirea programului de activitate permite aceasta;
    c - cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor este de minimum 10% în cazul societãţilor comerciale;
    d - cota-parte de 20% din partea de venituri a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare cu care se depãşesc cheltuielile, dupã plata impozitului pe profit şi dupã acoperirea pierderilor contabile;
    e - alte adaosuri convenite la nivelul unitãţilor.
    (2) Alte venituri:
    - tichete de masã şi tichete cadou acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii pãrţilor.
    (3) Condiţii de diferenţiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordã cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    (4) În cazul executãrii unor contracte de cercetare-proiectare, salariile personalului executant al acestor contracte pot fi mãrite, în intervalul dintre douã negocieri anuale, fie pentru perioada de execuţie a acestor contracte, fie pentru o perioadã mai mare convenitã între angajator şi angajat, corespunzãtor utilizãrii integrale a fondurilor de salarii prevãzute pentru aceste contracte.
    ART. V.5
    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
    a - în regie sau dupã timp;
    b - acord;
    c - pe bazã de indicatori;
    d - alte forme specifice unitãţii.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din urmãtoarele forme:
    a - acord direct;
    b - acord progresiv;
    c - acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare, ce ar urma sã se aplice fiecãrei activitãţi şi loc de muncã, se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    ART. V.6
    (1) Salariile vor fi acordate într-un procent egal cu procentul de realizare a programului de activitate al fiecãrui compartiment şi, dupã caz, al unitãţii. În toate cazurile care pot sã aparã pe durata aplicãrii prevederilor Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii privind salarizarea şi ori de câte ori acordarea drepturilor salariale nu poate fi asiguratã, se va conveni asupra modalitãţilor concrete de acordare a acestora prin negociere între patroni şi sindicat.
    (2) Anexele nr. 4a şi 4b cuprind coeficienţii care reflectã ierarhizarea salariilor minime pe categorii de salariaţi şi grupe valorice. Acordarea veniturilor salariale se va face în funcţie de veniturile realizate de unitate.
    Modalitãţile concrete de aplicare a acestei prevederi se vor stabili prin negocieri între pãrţile semnatare ale Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii.
    (3) În cazul în care, în condiţiile realizãrii programului de activitate stabilit, cu toate mãsurile luate, veniturile unitãţii nu pot fi realizate în cuantumul necesar, salariile se acordã în acelaşi procent cu realizarea încasãrilor, pentru toţi salariaţii, dar nu mai puţin decât salariul de bazã minim prevãzut în grila de salarizare din Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate. Cota-parte din veniturile salariale astfel neacordate se va plãti în perioada urmãtoare, când veniturile permit aceasta, dar nu mai târziu de 3 luni.
    Modul de aplicare a prevederilor de mai sus se va conveni la nivelul unitãţii de comun acord cu sindicatul.
    ART. V.7
    (1) Patronii se obligã sã asigure condiţiile şi obiectul muncii necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului de activitate stabilit şi corespunzãtor fişei postului.
    (2) În situaţia în care patronii nu pot asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, aceştia sunt obligaţi sã plãteascã salariaţilor salariul de bazã pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    (3) Drepturile salariale ale angajaţilor cu funcţii de conducere a compartimentelor şi a unitãţii vor fi corelate cu realizarea programelor de activitate ale compartimentelor, respectiv cu programul unitãţii, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. V.8
    (1) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75% din salariul de bazã individual, dar nu mai puţin decât salariul de bazã minim prevãzut în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã, cu condiţia ca încetarea lucrului sã nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii; prin negocieri la nivelul unitãţii se va stabili concret modul de realizare a prevederilor de a rãmâne la dispoziţia unitãţii - prezenţi în incinta unitãţii, în aşteptarea reluãrii activitãţii, sau rãmânerea la domiciliu de unde sã poatã fi convocaţi de Unitate.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1) salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege în astfel de situaţii.
    (3) În cazul în care din motive obiective este necesarã reducerea sau întreruperea temporarã a activitãţii, cu obligativitatea reluãrii ei, unitatea cu acordul sindicatului reprezentativ poate acorda concedii fãrã platã pentru maximum 15 zile într-un an, dar nu mai mult de 5 zile într-o lunã.
    ART. V.9
    (1) Indexarea salariilor individuale se face în procent egal pentru toţi salariaţii unitãţii, iar procentul de indexare a salariilor se stabileşte de comun acord cu sindicatul, având în vedere:
    a) compensarea în proporţie de cel puţin 75% a creşterii de preţuri comunicate de Comisia Naţionalã de Statisticã;
    b) atingerea sau, dupã caz, depãşirea câştigului salarial mediu pe economie comunicat de Comisia de Statisticã.
    (2) Ca urmare a indexãrii salariilor, patronii se obligã sã recalculeze tarifele sau, respectiv cotele de manoperã pe unitate de produs sau valorice, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. V.10
    (1) Plata salariilor se face periodic, sub formã de avans şi lichidare, la datele care se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii.
    (2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar pe numele salariatului numai dacã aceastã modalitate este prevãzutã în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    ART. V.11
    (1) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii.
    (2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
    (3) Venitul salarial nu poate fi urmãrit sau reţinut decât în cazurile, condiţiile şi cuantumul prevãzute de lege.
    (4) Reţinerea va fi adusã la cunoştinţa salariatului în termen de 3 zile de la primirea deciziei legale în baza cãreia se va face reţinerea.
    ART. V.12
    În cazul decesului salariatului, drepturile salariale care i se cuvin pânã la data la care s-a produs decesul se plãtesc în ordine soţului supravieţuitor, copiilor sau pãrinţilor lui, iar în lipsa acestora se plãtesc celorlalţi moştenitori în condiţiile dreptului comun.
    ART. V.13
    Patronul nu va putea sã restrângã în niciun fel libertatea salariaţilor de a dispune de veniturile salariale cuvenite, dupã cum doresc.
    ART. V.14
    Premiile se vor acorda trimestrial şi anual, precum şi lunar în cazuri deosebite de realizare de profit.
    ART. V.15
    Patronul este obligat sã ţinã evidenţe în care sã se menţioneze activitatea desfãşuratã în baza Contractului Individual de Muncã şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi sã le elibereze dovezi despre acestea.
    ART. V.16
    Pe lângã drepturile salariale, salariaţii unitãţilor din cercetare-dezvoltare-proiectare mai pot beneficia, conform Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii, de alte drepturi ce se acordã în naturã - masã gratuitã, transport la domiciliu, la locul de muncã şi înapoi şi altele asemenea, suportate integral sau parţial de unitate.
    ART. V.17
    În scopul promovãrii intereselor şi apãrãrii drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusã sindicatului reprezentativ, în strictã legãturã cu interesele acestuia şi în relaţia lui directã cu patronul.

    CAP. VI
    Timpul de muncã, timpul de odihnã, concediile şi zilele de sãrbãtoare

    Timpul de muncã

    ART. VI.1
    (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normã întreagã, durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe sãptãmânã, cu excepţia salariaţilor tineri în vârstã de pânã la 18 ani, pentru care durata normalã a timpului de muncã este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe sãptãmânã.
    (2) Durata normalã a timpului de muncã prevãzutã la alin. (1) se realizeazã prin sãptãmâna de lucru de 5 zile.
    (3) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate, se poate opta pentru o repartizare inegalã a timpului de muncã cu respectarea duratei de 40 de ore pe sãptãmânã, dar nu se va depãşi durata maximã legalã a timpului de muncã de 48 de ore pe sãptãmânã, incluzând şi orele suplimentare.
    (4) Locurile de muncã la care se aplicã formele specifice de organizare a programului de lucru prevãzute la alin. (3), precum şi modalitãţile concrete de organizare şi evidenţã a muncii prestate, se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    (5) În cazul stabilirii pentru o anumitã zi lucrãtoare din sãptãmânã a unei durate mai mici de 8 ore, durata timpului de muncã în celelalte zile poate fi mai mare, fãrã a depãşi 10 ore pe zi.
    ART. VI.2
    (1) Pentru unele activitãţi, locuri de muncã sau categorii de personal prevãzute în prealabil în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, se pot stabili programe de muncã, cu o duratã zilnicã mai micã de 8 ore, corespunzãtoare unor fracţiuni de normã. Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acordã proporţional cu timpul lucrat.
    (2) Femeile care lucreazã cu fracţiuni de normã de 6 sau 4 ore/zi beneficiazã de vechime în muncã corespunzãtoare unei norme întregi, pentru drepturile conferite prin prezentul contract colectiv de muncã pe timpul cât au în îngrijire copii în vârstã de pânã la 7 ani, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care dovedesc cu acte legale cã au în îngrijire persoane cu gradul I de invaliditate.
    (3) La cerere, salariaţii cu program de lucru parţial pot fi încadraţi în program normal dacã existã posturi vacante, dacã întrunesc cerinţele ocupãrii acestor posturi şi dacã respectã toate condiţiile legii.
    (4) Cu acordul sau la solicitarea unor salariaţi, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncã, flexibile, dacã aceastã posibilitate este prevãzutã în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    (5) În cazul programelor individualizate de muncã durata zilnicã a timpului de muncã cuprinde o perioadã fixã în care personalul se aflã simultan la locul de muncã şi o perioadã variabilã, mobilã, în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncã zilnicã.
    ART. VI.3
    (1) Salariaţii care îşi desfãşoarã efectiv şi permanent activitatea în locuri de muncã cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de muncã sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege şi nu pot efectua ore suplimentare.
    (2) Reducerea duratei timpului de muncã, la locurile de muncã cu condiţii deosebite, nu afecteazã salariul şi vechimea în muncã aferente duratei normale a timpului de muncã.
    (3) Durata reducerii timpului normal de muncã şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    ART. VI.4
    (1) Începerea şi terminarea programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul intern, întocmit de cãtre conducerea unitãţii, cu acordul reprezentanţilor sindicatului.
    (2) În toate cazurile în care se dovedeşte cã este posibil, cei care angajeazã şi reprezentanţii sindicatului vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. IV. (4) şi IV. (5), la deteriorarea condiţiilor de muncã ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.

    Zilele de sãrbãtoare

    ART. VI.5
    (1) Sunt zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal, precum şi zilele de sãrbãtori legale şi religioase dupã cum urmeazã:
    - 1 şi 2 ianuarie;
    - 1 şi 8 martie pentru salariate;
    - a doua şi a treia zi de Paşti;
    - 1 mai;
    - prima şi a doua zi de Rusalii;
    - Adormirea Maicii Domnului;
    - 1 decembrie;
    - 25, 26 şi 27 decembrie;
    - 2 zile, respectiv 3 zile pentru cele douã sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
    (2) În afara zilelor nelucrãtoare prevãzute la alineatul (1) se stabileşte ca zi nelucrãtoare "Ziua Cercetãtorului şi Proiectantului din România", ziua de 19 noiembrie.

    Muncã suplimentarã

    ART. VI.6
    (1) Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal prevãzutã la art. VI.1. alin. (1) este muncã suplimentarã şi nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.
    (2) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncã suplimentarã 240 de ore pe an de persoanã. Ceea ce depãşeşte acest numãr de ore necesitã acordul sindicatului.
    ART. VI.7
    (1) Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite, în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia, cu salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plãtite nu este posibilã în termenul de 30 de zile, munca suplimentarã va fi plãtitã salariatului prin adãugarea unui spor la salariu de 100% din salariul de bazã individual.

    Munca de noapte

    ART. VI.8
    (1) Pentru salariaţii al cãror program de lucru se desfãşoarã în timpul nopţii, durata timpului de muncã este mai micã cu o orã decât durata timpului de muncã prestatã în timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de bazã şi a vechimii în muncã, dacã se efectueazã cel puţin 3 ore de muncã de noapte.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã salariaţilor care lucreazã la locuri de muncã cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncã este mai micã de 8 ore.
    (3) În unitãţile cu locuri de muncã unde procesul muncii este neîntrerupt sau unde condiţiile muncii îl impun, programul de lucru din timpul nopţii poate avea o duratã egalã cu a celui din timpul zilei. Munca prestatã în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plãteşte cu un spor de 25% din salariul de bazã, dacã se efectueazã cel puţin 3 ore de muncã de noapte.
    (4) Se considerã muncã desfãşuratã în timpul nopţii munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00 cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificative, cu o orã în plus sau în minus faţã de aceste limite.

    Timpul de odihnã, concediile

    ART. VI.9
    (1) În fiecare sãptãmânã salariatul are dreptul, de regulã, la 2 zile libere consecutive.
    (2) Zilele libere sãptãmânale se acordã, de regulã, sâmbãta şi duminica.
    (3) În cazurile în care activitatea de la locul de muncã în zilele de sâmbãtã şi duminicã nu poate fi întreruptã, prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus sã fie acordate şi în alte zile ale sãptãmânii. În situaţii de excepţie, zilele de repaus sãptãmânal sunt acordate cumulat dupã o perioadã de activitate continuã ce nu poate depãşi 15 zile calendaristice, doar cu acordul sindicatului; salariaţii cãrora li se acordã zilele de repaus în aceste situaţii de excepţie au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. V.(3), alin. (3), lit. a(2).
    ART. VI.10
    (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã plãtit de minimum 21 de zile lucrãtoare.
    (2) Programarea efectuãrii concediului de odihnã se stabileşte anual de conducerea unitãţii împreunã cu reprezentanţii sindicatului.
    (3) Orice convenţie prin care se renunţã, total sau în parte, la dreptul concediului de odihnã este interzisã.
    ART. VI.11
    (1) Salariaţii încadraţi în gradul III de invaliditate, precum şi handicapaţii au dreptul la concedii de odihnã suplimentare prevãzute de lege, dar nu mai puţin de 6 zile pe an.
    (2) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de muncã periculoase, grele sau nocive, beneficiazã de concedii de odihnã suplimentare de minimum 3 zile pe an. Prin contractele de muncã la nivel de unitate se pot negocia concedii de odihnã suplimentare mai mari.
    ART. VI.12
    (1) Salariaţii în vârstã de pânã la 18 ani au dreptul la un concediu de odihnã plãtit de 24 de zile lucrãtoare la care se adaugã, dupã caz, concediul suplimentar potrivit legii, în funcţie de condiţiile de muncã specifice.
    (2) Personalul atestat din cercetarea ştiinţificã beneficiazã de un concediu de odihnã plãtit de minimum 24 de zile lucrãtoare.
    (3) Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate se vor stabili categoriile de personal cu studii superioare, altele decât cele prevãzute la alin. (2), care pot beneficia de concediu de odihnã plãtit de minimum 24 de zile lucrãtoare.
    ART. VI.13
    Durata concediului de odihnã plãtit creşte peste durata minimã prevãzutã în prezentul contract colectiv de muncã, în funcţie de vechimea în muncã a salariaţilor, cu:


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. de zile de concediu │ Vechime │
│ suplimentar │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│1 zi lucrãtoare │ 5-9 ani │
├────────────────────────┼─────────────┤
│2 zile lucrãtoare │ 9-13 ani │
├────────────────────────┼─────────────┤
│3 zile lucrãtoare │ 13-17 ani │
├────────────────────────┼─────────────┤
│4 zile lucrãtoare │ 17-20 ani │
├────────────────────────┼─────────────┤
│6 zile lucrãtoare │peste 20 ani │
└────────────────────────┴─────────────┘    ART. VI.14
    (1) Concediile de odihnã suplimentare acordate potrivit art. VI.11 se cumuleazã cu cele acordate potrivit art. VI.13 şi, dupã caz, cu cele prevãzute la art. VI.16 şi art. VI.25 alin. (2).
    (2) Durata concediului de odihnã anual este proporţionalã cu durata activitãţii prestate de salariat într-un an calendaristic.
    ART. VI.15
    (1) Concediul de odihnã se efectueazã, de regulã, integral în fiecare an calendaristic. Prin excepţie efectuarea concediului în anul urmãtor este permisã numai în cazurile expres prevãzute de lege şi în urmãtoarele cazuri:
    a) salariatul este rechemat prin dispoziţie scrisã a conducerii unitãţii, pentru executarea unor lucrãri urgente;
    b) salariatul nu a putut efectua concediul de odihnã programat sau reprogramat în ultimele 2 luni ale anului, întrucât în aceastã perioadã a fost în concediu medical.
    Angajatorul este obligat sã acorde concediul neefectuat pânã la sfârşitul anului urmãtor.
    (2) Concediul se poate efectua şi fracţionat, la solicitarea salariatului, atunci când interesele serviciului o permit şi cu condiţia ca una din fracţiuni sã nu fie mai micã de 15 zile lucrãtoare.
    ART. VI.16
    Salariatul care, din motive de serviciu, efectueazã concediul de odihnã în perioada lunilor februarie, martie sau noiembrie, beneficiazã în plus la concediul de odihnã de 2 zile lucrãtoare, dacã efectuarea concediului nu este fracţionatã şi cuprinde cel puţin 18 zile lucrãtoare din aceste luni.
    ART. VI.17
    În cazuri întemeiate, angajatorul, la cererea salariatului, poate sã acorde anticipat programãrii o parte din concediul de odihnã anual.
    ART. VI.18
    (1) Dacã salariatul şi soţia sa lucreazã în aceeaşi unitate ei au dreptul sã beneficieze simultan de un concediu de odihnã plãtit, de cel puţin 15 zile lucrãtoare.
    (2) Alte situaţii familiale vor fi luate în considerare, la fixarea datei pentru plecarea în concediu, în mãsura posibilitãţilor.
    ART. VI.19
    (1) Boala apãrutã în timpul concediului de odihnã şi doveditã cu certificat medical conduce la întreruperea concediului.
    (2) Conducerea unitãţii, de comun acord cu salariatul, va planifica perioada când vor fi efectuate zilele rãmase din concediul de odihnã.
    ART. VI.20
    (1) Durata concediului de odihnã, stabilitã în condiţiile legii şi ale Contractelor Colective de Muncã la nivel de Unitãţi este corespunzãtoare activitãţii desfãşurate timp de un an calendaristic.
    (2) În aplicarea alin. (1) perioadele în care salariatul, pentru rezolvarea unor situaţii personale, a fost în concediu fãrã platã, nu se considerã perioadã (duratã) de activitate.
    ART. VI.21
    (1) Pe durata concediului de odihnã salariaţii vor primi o indemnizaţie formatã din salariul de bazã la data plecãrii în concediu, proporţional cu numãrul de zile de concediu, majoratã cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioadã de 3 luni lucrate înaintea plecãrii în concediu.
    (2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai micã decât valoarea totalã a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivã.
    (3) Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate se va prevedea ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, în funcţie de posibilitãţile financiare, sã se plãteascã şi o primã de vacanţã. Se recomandã ca aceastã primã sã nu fie mai micã de 30 % din salariul de bazã, brut, mediu pe unitate.
    (4) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanţã se plãtesc înainte de plecarea în concediu.
    ART. VI.22
    Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã doar în cazurile prevãzute de lege precum:
    a) contractul de muncã al salariatului a încetat;
    b) salariatul este chemat pentru îndeplinirea serviciului militar;
    c) este prevãzut în mod expres într-o lege specialã.
    ART. VI.23
    În caz de deces al salariatului compensaţia bãneascã pentru concediul de odihnã neefectuat se va plãti familiei sale.
    ART. VI.24
    (1) În afara concediului de odihnã salariaţii au dreptul la zile libere, plãtite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, stabilite conform Anexei nr. 6; plecarea din unitate se va face cu anunţarea prealabilã a conducerii unitãţii.
    (2) Prin Contractele Colective de Muncã la nivel de Unitate se pot stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiazã de zile libere plãtite şi numãrul acestora.
    (3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concediu fãrã platã de pânã la 60 de zile calendaristice, cu aprobarea conducerii unitãţii.
    ART. VI.25
    (1) În cazurile excepţionale când salariatul este rechemat din concediul de odihnã de cãtre conducerea unitãţii, în interesul serviciului, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor familiale cauzate de aceastã rechemare şi dovedite cu acte.
    (2) În situaţiile de la alin. (1) salariatului i se va acorda compensarea timpului consumat cu transportul, dar nu mai puţin de o zi.
    ART. VI.26
    Concediul de odihnã poate fi reprogramat, la cererea salariatului, dacã interesele unitãţii permit aceasta. Aprobarea reprogramãrii este de competenţa conducerii unitãţii.
    ART. VI.27
    În cazul în care cel mult douã zile lucrãtoare sunt intercalate între zile nelucrãtoare, se poate conveni la nivel de unitate ca aceste zile sã fie libere, condiţionat de recuperarea acestora în zile nelucrãtoare, într-un interval de 20 de zile în avans zilelor libere acordate. Timpul astfel lucrat nu se considerã ore lucrate suplimentar conform art. V.3, alin. (3), lit. a(1).
    ART. VI.28
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei, cu o duratã de 15 minute, este considerat inclus în programul de lucru.
    ART. VI.29
    Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administraţia analizeazã cererile şi le aprobã în funcţie de posibilitãţi.

    CAP. VII
    Alte mãsuri de protecţie a salariaţilor şi acordarea unor drepturi

    ART. VII.1
    (1) În cazurile în care unitatea este pusã în situaţia de a desfiinţa unele locuri de muncã ocupate de salariaţi, ca urmare a restrângerii sau a reorganizãrii de activitate sau a transformãrilor tehnologice, angajatorului îi revine obligaţia de a notifica în scris sindicatului intenţia de reducere a numãrului de salariaţi cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de începerea termenului de preaviz, la unitãţile cu un efectiv sub 100 de angajaţi, cu cel puţin 60 de zile la unitãţile cu 101-300 de salariaţi şi cu cel puţin 90 de zile la unitãţile cu peste 300 de salariaţi.
    (2) Notificarea trebuie sã cuprindã:
    a) numãrul total şi categoriile de salariaţi din unitate;
    b) motivele tehnico-economice care determinã concedierea; desfiinţarea locurilor de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã dintre cele prevãzute la alin. (1);
    c) numãrul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
    d) criteriile avute în vedere potrivit Contractului Colectiv de Muncã pentru stabilirea ordinii de prioritate a concedierii;
    e) toate informaţiile relevante în legãturã cu concedierea în vederea formulãrii de propuneri ale sindicatului pentru diminuarea numãrului de salariaţi concediaţi sau chiar pentru evitarea concedierilor;
    f) mãsurile avute în vedere de angajator pentru limitarea numãrului concedierilor, precum şi pentru atenuarea consecinţelor concedierii;
    g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile.
    (3) Angajatorul şi sindicatul vor identifica posibilitãţile de modificare a programului de lucru, zilnic sau lunar, în vederea micşorãrii numãrului salariaţilor care ar urma sã fie concediaţi.
    (4) Angajatorul va rãspunde în scris şi motivat la propunerile sindicatului în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora.
    ART. VII.2
    (1) În situaţia în care desfacerea Contractului Individual de Muncã nu poate fi evitatã, ca urmare a reducerii numãrului de salariaţi, angajatorul are obligaţia de a comunica, în scris, salariatului decizia de concediere.
    (2) Decizia de concediere trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu:
    a) motivele şi prevederile legale pe care se întemeiazã concedierea;
    b) durata preavizului în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncã aplicabile;
    c) criteriile avute în vedere potrivit Contractului Colectiv de Muncã pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
    d) lista tuturor locurilor de muncã disponibile în unitate şi termenul în care salariatul poate sã opteze pentru a ocupa un loc vacant compatibil cu pregãtirea sa profesionalã sau, dupã caz, cu capacitatea sa de muncã;
    e) precizãri privind cãile şi termenul în care mãsura de concediere poate fi contestatã, precum şi instanţa judecãtoreascã la care se poate face contestaţia.
    ART. VII.3
    (1) Criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere se aplicã dupã reducerea posturilor vacante de natura celor propuse spre desfiinţare în proiectul de concediere.
    (2) Mãsurile de concediere vor afecta în ordine:
    a) Contractele Individuale de Muncã ale salariaţilor care cumuleazã douã sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumuleazã pensia cu salariul;
    b) Contractele Individuale de Muncã ale celor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstã standard şi stagiul minim de cotizare pentru pensionare;
    c) Contractele Individuale de Muncã ale salariaţilor care nu au copii în întreţinere;
    d) Contractul Individual de Muncã al soţului care are venitul cel mai mic dacã mãsura de desfacere a contractului de muncã ar putea afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate şi dacã prin aceasta nu se desface contractul de muncã al soţului care ocupã un post nevizat de reducere.
    (3) Mãsurile de concediere vor afecta numai în ultimul rând:
    a) femeile care au în îngrijire copii;
    b) bãrbaţii vãduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii;
    c) întreţinãtori unici de familie;
    d) bãrbaţi sau femei care mai au cel mult cinci ani pânã la pensie.
    (4) În situaţiile în care douã sau mai multe persoane au aceeaşi situaţie privind competenţa profesionalã şi rezultatele în activitate, mãsurile de disponibilizare vor fi luate dupã consultarea sindicatului reprezentativ.
    (5) În cazul în care mãsura desfacerii Contractului Individual de Muncã ar afecta un salariat care a urmat o formã de calificare sau de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la CIM, prin care s-a obligat sã presteze o activitate într-o anumitã perioadã de timp, angajatorul nu îi va putea pretinde acestuia despãgubiri pentru perioada rãmasã nelucratã pânã la împlinirea termenului.
    ART. VII.4
    (1) Unitatea care îşi extinde sau reia activitatea într-o perioadã de 12 luni de la luarea mãsurilor de desfacere a Contractului Individual de Muncã pentru motivele prevãzute la art. VII.1 are obligaţia sã încunoştinţeze în scris despre aceasta sindicatul şi sã facã publicã mãsura, prin presã.
    Unitatea este obligatã sã reangajeze salariaţii cãrora li s-au desfãcut Contractele Individuale de Muncã pentru motivele prevãzute la art. VII.1, care au pregãtirea necesarã pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data apariţiei anunţului.
    (2) Salariatele care revin în unitate dupã concediul de maternitate sau salariaţii care revin în unitate dupã concediul medical cu o duratã neîntreruptã de minimum 3 luni sau dupã un concediu pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap pânã la împlinirea vârstei de 3 ani, au dreptul la o perioadã de 3 luni pentru readaptarea în activitate, perioadã în care nu li se vor desface Contractele Individuale de Muncã, din motive neimputabile acestor salariaţi.
    ART. VII.5
    Cu ocazia zilelor de naştere ale salariaţilor, precum şi cu alte ocazii festive, se pot acorda salariaţilor în cauzã prime care sã nu fie mai mici de 1/4 din salariul de bazã brut, mediu pe unitate.
    ART. VII.6
    Salariaţii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc o indemnizaţie egalã cu cel puţin un salariu de bazã avut în luna premergãtoare pensionãrii şi de cel puţin 2 salarii de bazã dacã vechimea în unitate este de minimum 15 ani.
    ART. VII.7
    (1) În afarã de ajutoarele legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de urmãtoarele ajutoare, plãtite de unitate:
    a) cel puţin un salariu de bazã mediu pe unitate, acordat mamei, pentru naşterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã, soţul acesteia, salariat al unitãţii, beneficiazã de plata ajutorului acordat în aceste condiţii;
    b) cel puţin douã salarii de bazã, medii pe unitate, în cazul decesului salariatului, dacã decesul a intervenit ca urmare a unui accident de muncã sau legat de muncã sau boalã profesionalã, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin patru salarii medii pe unitate; diferenţa de 2 salarii se va plãti dupã stabilirea în condiţiile legii a cauzei decesului;
    c) cel puţin un salariu de bazã, mediu pe unitate, la decesul soţului, soţiei, pãrinţilor sau copiilor ori al fraţilor sau surorilor aflaţi în întreţinerea salariatului;
    d) cel puţin un salariu de bazã, mediu pe unitate, la cãsãtoria salariatului.
    (2) Salariul de bazã, mediu pe unitate este cel din luna evenimentului.
    ART. VII.8
    (1) Dacã salariatul se aflã în incapacitate temporarã de muncã, survenitã ca urmare a unui accident de muncã sau în legãturã cu munca, ori a contractãrii unei boli profesionale, patronul va plãti acestuia, pe toatã perioada incapacitãţii, o compensaţie egalã cu diferenţa dintre salariul de bazã avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensaţiei prevãzute la alin. (1) nu înlãturã şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauzã, în condiţiile prevãzute de lege.
    ART. VII.9
    Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suportã integral de unitatea în cauzã, inclusiv costul transportului CFR clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
    ART. VII.10
    Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excepţia locuinţelor de serviciu, cãtre salariaţii unitãţilor se va face de o comisie paritarã, administraţie - sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.

    Delegarea şi detaşarea

    ART. VII.11
    (1) Salariaţii unitãţilor trimişi în delegaţie în condiţiile legii vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
    a) decontarea pe bazã de documente justificative şi conform prevederilor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã, în condiţiile legii şi ale ordinului de deplasare, a cheltuielilor efective de transport (inclusiv a transportului interurban la obiectiv pe perioada delegaţiei);
    b) decontarea pe bazã de documente justificative şi conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncã a costului efectiv al cazãrii;
    c) diurna de deplasare nediferenţiatã pe categorii profesionale, în limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţii publice;
    d) în cazul în care delegarea în interesul serviciului dureazã mai puţin de 24 de ore se aplicã urmãtoarele cote:
    - pânã la 12 ore - 1/2 diurnã;
    - peste 12 ore - diurna întreagã.
    (2) Cu aprobarea conducerii unitãţii, în condiţiile stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, salariatul se va putea deplasa în delegaţie cu autovehiculul proprietate personalã.
    (3) Decontarea costului cazãrii, fãrã documente justificative, se face în cuantum de 50 % din tariful practicat în unitãţile hoteliere de douã stele, pentru un loc în camerã cu baie şi televizor.
    (4) Salariaţii aflaţi în delegaţie şi care desfãşoarã activitãţi în locuri de muncã cu condiţii nocive sau periculoase, pe o perioadã de cel puţin 5 zile consecutive, beneficiazã de sporurile prevãzute în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate pentru aceste condiţii sau, în lipsa acestora, de cele practicate în unitatea în care s-au aflat în delegaţie. Acordarea acestor sporuri se va face pe bazã de documente justificative.
    (5) Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
    ART. VII.12
    (1) Detaşarea reprezintã schimbarea temporarã a locului de muncã la un alt angajator pentru executarea de lucrãri în interesul acestuia; cu consimţãmântul salariatului, în mod excepţional, se poate modifica şi felul muncii.
    (2) Detaşarea poate fi dispusã pe o perioadã de cel mult un an şi se poate prelungi în mod excepţional.
    (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la celelalte drepturi de delegare prevãzute la art. VII.11. În cazul în care detaşarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice, salariatul are dreptul la plata unei indemnizaţii de detaşare egale cu 50% din salariul de bazã zilnic. Aceastã indemnizaţie se acordã proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
    ART. VII.13
    (1) Toate drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordã de cãtre angajatorul la care s-a dispus detaşarea.
    (2) Pe durata detaşãrii, salariatul detaşat beneficiazã de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie la angajatorul care a dispus detaşarea, fie la angajatorul la care este detaşat. Niciun drept pe care salariatul detaşat l-a avut la data detaşãrii nu poate fi anulat, chiar dacã la noul loc de muncã aceste drepturi nu se mai regãsesc.
    ART. VII.14
    (1) Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii se pot stabili şi alte condiţii privind detaşarea salariaţilor în ţarã şi strãinãtate.
    (2) Pe toatã durata detaşãrii, salariatului în cauzã i se garanteazã pãstrarea funcţiei, a salariului şi drepturile avute anterior, precum şi revenirea la locul sãu de muncã.
    (3) Liderul sindicatului nu poate fi detaşat decât cu acordul sãu.
    ART. VII.15
    În cazul în care angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţã de salariatul detaşat, iar angajatorul care a dispus detaşarea nu îndeplineşte el aceste obligaţii, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul sãu de muncã şi de a se îndrepta împotriva oricãruia dintre cei doi angajatori pentru îndeplinirea silitã a obligaţiilor neîndeplinite.

    Alte drepturi ale salariaţilor

    ART. VII.16
    (1) În cazul în care salariata se aflã în concediu de maternitate legal, unitatea va compensa - pentru 56 de zile - diferenţa dintre salariul de bazã individual şi indemnizaţia legalã la care salariata are dreptul.
    (2) Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii se poate stabili o perioadã de compensare a diferenţei dintre salariul de bazã individual şi indemnizaţia plãtitã în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului.
    ART. VII.17
    (1) În afara concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la doi ani sau în cazul copilului cu handicap pânã la împlinirea vârstei de trei ani, salariaţii pot beneficia de încã un an de concediu fãrã platã.
    (2) Pe perioada în care salariata se aflã în concediul prevãzut la alin. (1), nu i se va putea desface Contractul Individual de Muncã, iar în postul sãu nu va putea fi angajatã altã persoanã, decât cu contract de muncã pe duratã determinatã.
    ART. VII.18
    (1) În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru îngrijirea copilului pânã la 2 ani vor fi acordate tatãlui, în mod corespunzãtor, dacã are copilul în îngrijire.
    (2) În cazul decesului mamei, tatãl copilului, la cererea sa, va beneficia de:
    a) compensaţie prevãzutã la art. VII.16;
    b) concediu fãrã platã neutilizat de mamã la data decesului, cu drepturile prevãzute la art. VII.17, alin. (2).
    ART. VII.19
    Salariaţii care renunţã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap pânã la împlinirea vârstei de trei ani beneficiazã de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sã le fie afectate salariul de bazã şi vechimea în muncã. La cererea lor se poate acorda program decalat cu alte ore de începere a programului de lucru, dacã activitatea unitãţii permite.
    ART. VII.20
    Prevederile art. VII.16 şi art. VII.17 sunt aplicabile numai la naşterea primului, celui de-al doilea şi celui de-al treilea copil.
    ART. VII.21
    (1) Salariatele gravide, lãuzele şi cele care alãpteazã nu pot fi obligate sã presteze muncã de noapte. De asemenea, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în delegaţie, nu vor lucra în locuri considerate cu condiţii deosebite şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.
    (2) Salariatele care au în îngrijire copii de pânã la 3 ani nu pot fi trimise în delegaţie în alte localitãţi, decât cu acordul lor.
    (3) În anumite situaţii, prevãzute în contractele colective de muncã la nivel de unitate, salariatele au dreptul la program redus de 6 sau 4 ore pe zi.
    (4) La cererea lor şi cu aprobarea angajatorului, salariatele care au în îngrijire copii pânã la vârsta de 8 ani pot opta pentru program de lucru decalat.
    (5) Salariatele care au în îngrijire copii de vârstã preşcolarã şi care nu mai beneficiazã de concediu medical plãtit pentru îngrijirea copiilor bolnavi pot beneficia de maximum 6 zile libere pe an, plãtite cu salariul de bazã, pentru îngrijirea copiilor internaţi în spital.
    (6) Zilele prevãzute la alin. (5) se acordã la cerere dupã prezentarea actului medical care face dovada internãrii mamei şi a copilului.
    (7) Femeile care au în îngrijire copii cu vârsta pânã la 6 ani pot lucra cu 1/2 normã dacã nu beneficiazã de creşã sau cãmin, fãrã a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se considerã la calculul vechimii în muncã timp lucrat cu normã întreagã.
    ART. VII.22
    (1) Tinerii salariaţii în vârstã de pânã la 18 ani vor fi scutiţi de serviciu în timpul nopţii.
    (2) Salariaţii menţionaţi la alin. (1) nu vor lucra în locuri de muncã cu condiţii deosebite (grele, periculoase sau nocive).
    ART. VII.23
    (1) Salariaţii şi membrii familiilor lor pot beneficia prin sindicat de bilete de odihnã şi tratament în staţiunile balneoclimaterice şi turistice.
    (2) Sindicatul din unitate se va ocupa de obţinerea şi repartizarea numãrului corespunzãtor de bilete în baza necesarului de bilete întocmit de acesta.
    ART. VII.24
    (1) La nivelul unitãţii se va constitui un fond social-cultural a cãrui valoare se va stabili de cãtre conducerea unitãţii şi sindicat, potrivit prevederilor legale la 2% din fondul de salarii realizat anual, fond ce va fi utilizat în principal pentru:
    a) întreţinerea de creşe şi grãdiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine, bufete pentru salariaţi;
    b) amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncã;
    c) cheltuieli cu formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncã;
    d) suportarea cheltuielilor pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnã în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea feratã (tren accelerat, clasa a II-a). În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariaţi şi pentru membrii lor de familie în raport cu salariul de bazã şi în funcţie de sezon, potrivit prevederilor din Anexa nr. 7, cu condiţia ca biletele sã fie procurate cu acordul sindicatului afiliat la FSLCPR şi sã prevadã efectuarea sejurului într-o unitate aparţinând sistemului sindical, ministerelor sau unitãţilor în cauzã. Se compenseazã contravaloarea a jumãtate din costul cãlãtoriei pe calea feratã sau, acolo unde aceasta nu este posibilã, contravaloarea a jumãtate din costul cãlãtoriei pentru transportul auto în comun.
    (2) Utilizarea fondului social-cultural se face pe baza unei programãri pe destinaţii întocmite de comun acord între conducerea unitãţii şi sindicat.
    (3) Eliberarea de cãtre angajator a sumelor ce urmeazã a fi cheltuite se va face numai în baza documentelor avizate de cãtre sindicatul afiliat la FSLCPR.
    ART. VII.25
    În funcţie de posibilitãţi, unitatea poate contribui anual cu o sumã în vederea sãrbãtoririi Crãciunului şi a Zilei Copilului.
    ART. VII.26
    Sindicatele au dreptul sã verifice modul de aplicare a prevederilor art. VII.1, art. VII.3, art. VII.4, de a acţiona pe orice cale legalã sau convenţionalã pentru a asigura respectarea lor.
    ART. VII.27
    (1) În situaţia în care patronii încheie contracte cu partenerii strãini, potrivit cãrora salariaţii din unitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare vor executa lucrãri în strãinãtate, condiţiile de muncã, salarizarea şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective care se vor desfãşura în condiţiile prevãzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
    (2) Pentru buna desfãşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatului elementele referitoare la condiţiile de muncã în care urmeazã sã se execute lucrãrile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    (3) Patronii se angajeazã ca, în contractele de asociere cu parteneri strãini, pentru activitãţi pe teritoriul României, sã prevadã o clauzã prin care partea externã trebuie sã respecte drepturile prevãzute în Contractele Colective de Muncã.

    CAP. VIII
    Formarea profesionalã, economicã, socialã şi sindicalã

    ART. VIII.1
    (1) Prin termenul de formare profesionalã pãrţile înţeleg orice procedurã prin care un salariat dobândeşte o calificare atestatã printr-un certificat sau o diplomã eliberatã în condiţiile prevãzute de lege.
    (2) Prin termenul de formare profesionalã continuã pãrţile înţeleg orice procedurã prin care salariatul având deja o calificare ori o profesie îşi completeazã cunoştinţele profesionale fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialitãţii de bazã (inclusiv prin doctorat), fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate în domeniul specialitãţii lor.
    ART. VIII.2
    (1) Formarea profesionalã şi formarea profesionalã continuã cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncã convenite între sindicate şi patroni.
    (2) Pãrţile convin asupra necesitãţii şi obligativitãţii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
    (3) Pãrţile semnatare convin sã utilizeze sistemul Standarde ocupaţionale bazate pe competenţã pentru evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
    ART. VIII.3
    (1) La încheierea Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate pentru partea privind formarea profesionalã se va ţine seama cel puţin de urmãtoarele:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesarã formarea profesionalã, cãile de realizare; programul anual al activitãţii de formare şi modul de control al aplicãrii acestuia se vor face de comun acord între sindicat şi patron;
    b) cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalã a salariaţilor vor fi suportate de unitãţi;
    c) sindicatul afiliat la FSLCPR va participa, prin împuterniciţii sãi, la orice formã de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
    d) în cazul în care unitatea urmeazã sã îşi schimbe parţial sau total profilul de activitate, patronul va informa şi se va consulta cu sindicatul afiliat la FSLCPR, cu cel puţin douã luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi salariaţilor proprii posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajãri de forţã de muncã din afarã.
    (2) În cazul în care un salariat identificã un curs de formare profesionalã organizat de un terţ, pe care ar dori sã-l urmeze, patronii vor analiza cererea împreunã cu sindicatul afiliat la FSLCPR, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii unitatea va suporta contravaloarea cursului.
    (3) Salariaţii au dreptul sã beneficieze, la cerere, de concedii pentru formarea profesionalã cu sau fãrã platã.
    (4) Durata concediului pentru formarea profesionalã nu poate fi dedusã din durata concediului de odihnã anual şi este asimilatã unei perioade de muncã efectivã în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
    (5) În cazul în care, în cursul unui an calendaristic, pentru salariaţii în vârstã de pânã la 25 de ani şi respectiv în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi pentru salariaţii de peste 25 de ani, nu a fost asiguratã participarea la o formare profesionalã pe cheltuiala angajatorului, salariatul în cauzã are dreptul la un concediu de formare profesionalã, plãtit de angajator, de pânã la 10 zile lucrãtoare.
    ART. VIII.4
    (1) Pentru formarea profesionalã în domeniul relaţiilor de muncã şi acţiuni sindicale, ca urmare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010, în Contractele Colective de Muncã la nivelul Unitãţilor vor fi prevãzute condiţiile şi numãrul participanţilor la cursurile de formare profesionalã. Angajatorii vor permite salariaţilor sã urmeze cursurile de pregãtire prevãzute mai sus pe o duratã de maximum 15 zile lucrãtoare.
    (2) Numãrul de salariaţi, membri ai sindicatului afiliat la FSLCPR, care participã la cursurile prevãzute la alineatul 1 sunt funcţie de numãrul de salariaţi din unitate:─────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr salariaţi din unitate Numãr salariaţi participanţi
                                     la cursul de formare
─────────────────────────────────────────────────────────────
       < 50 1-3
     51-100 2-4
    101-200 3-6
    201-500 4-7
      > 500 5-8
─────────────────────────────────────────────────────────────    ART. VIII.5
    Pãrţile semnatare convin cã unitatea, pentru salariaţii proprii, poate suporta cel puţin 50 % din cheltuielile generate de obţinerea titlului de doctor.

    CAP. IX
    Drepturile sindicatului ca organizaţie şi ca reprezentant al salariaţilor

    ART. IX.1
    (1) Pãrţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
    (2) Patronii vor adopta o poziţie neutrã şi imparţialã faţã de organizaţiile sindicale şi de reprezentanţii acestora din unitate.
    ART. IX.2
    (1) În execuţia Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariaţilor în faţa patronilor.
    (2) Regulamentul Intern se întocmeşte de cãtre angajator împreunã cu sindicatul reprezentativ conform legii şi va cuprinde cel puţin urmãtoarele categorii de dispoziţii:
    a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncã în cadrul unitãţii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscriminãrii şi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãţii;
    c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
    d) procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
    e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
    f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
    g) reguli referitoare la procedura disciplinarã;
    h) modalitãţile de aplicare a unor dispoziţii legale sau contractuale specifice.
    ART. IX.3
    (1) În vederea exercitãrii dreptului sindical, unitãţile în care sunt constituite sindicate reprezentative sunt obligate sã punã cu titlu gratuit la dispoziţia acestor sindicate spaţiile corespunzãtoare funcţionãrii acestora şi sã asigure dotãrile necesare (mobilier, fax, post telefonic etc.), precum şi acces la sãlile de întrunire.
    (2) Prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea: mijloace de comunicare (telefon cu legãturã exterioarã directã, telex, telefax şi staţie de amplificare), mijloace de multiplicare (xerox, tipografie, maşini de scris etc.) şi mijloace de transport.
    Patronul poate permite funcţionarea secretariatelor teritoriale ale FSLCPR în spaţiile atribuite sindicatului din unitate, afiliate la FSLCPR şi la cererea acesteia, permiţându-se, de asemenea, accesul secretarului executiv teritorial la mijloacele de comunicare şi de multiplicare de care dispune sindicatul.
    (3) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportivã, proprietatea unitãţii ori proprietatea sindicatului din unitatea respectivã, va putea fi folositã, fãrã platã, pentru acţiuni organizate de sindicat sau patron în condiţiile ce se vor stabili între conducerea unitãţii şi sindicat.
    ART. IX.4
    (1) Consiliile de Administraţie şi Comitetele de Direcţie ale unitãţilor au obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatelor sã participe la şedinţele lor. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie şi fãrã drept de vot.
    (2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţã. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice şi sociale puse în discuţie.
    (3) Pentru fundamentarea acţiunilor sale legitime, inclusiv negocierea Contractelor Colective de Muncã, sau, dupã caz, încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, angajatorii vor pune la dispoziţia sindicatului reprezentativ toate informaţiile şi documentele necesare. Reprezentanţii sindicatului au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise şi au caracter confidenţial.
    (4) Hotãrârile Consiliilor de Administraţie şi Comitetelor de Direcţie privitoare la problemele de interes profesional, economic, social etc. vor fi comunicate în scris sindicatului reprezentativ, în termen de 72 de ore de la data desfãşurãrii şedinţei.
    (5) Angajatorul va consulta liderul sindical şi, dupã caz, conducerea sindicatului asupra problemelor care au legãturã cu veniturile salariale, stabilitatea locului de muncã, precum şi asupra altor probleme de executare a Contractului Colectiv de Muncã.
    (6) FSLCPR, la cererea sindicatului afiliat, poate delega reprezentanţi care sã trateze cu conducerea administrativã a unitãţii sã îl asiste sau sã îi reprezinte interesele în toate situaţiile privind relaţiile de muncã, inclusiv la negocierea Contractului Colectiv de Muncã.
    ART. IX.5
    (1) Este interzis conducerilor unitãţilor sã desfacã, din iniţiativa lor, Contractele Individuale de Muncã ale salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicalã.
    (2) Reprezentanţilor aleşi în organul de conducere a sindicatului din unitate sau al FSLCPR şi al Confederaţiei la care FSLCPR este afiliatã, precum şi persoanelor care au deţinut o astfel de funcţie, în termen de trei ani de la încetarea mandatului, patronii nu le pot modifica sau desface contractul de muncã pentru motive neimputabile acestor reprezentanţi.
    (3) Pe perioada în care persoana din organul de conducere este salarizatã de Sindicat, de Federaţie sau de Confederaţie, aceasta îşi pãstreazã funcţia şi locul de muncã avute anterior, vechimea în muncã, precum şi un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în condiţii de continuitate la acest loc de muncã, pe postul acestei persoane putând fi încadratã o altã persoanã numai cu contract pe duratã determinatã.
    ART. IX.6
    (1) Liderul sindicatului afiliat la FSLCPR şi membrii în organismele de conducere centrale şi teritoriale ale FSLCPR şi ale Confederaţiei care lucreazã nemijlocit în unitate, în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului normal lunar de lucru cu 40 de ore pentru activitãţi sindicale, aferente fiecãrei funcţii, fãrã reducerea venitului salarial.
    (2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea sindicatului afiliat la F.S.L.C.P.R., prin Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, vor fi stabilite numãrul beneficiarilor reducerii timpului de lucru lunar, durata reducerii pentru fiecare în parte, precum şi modalitãţile de acordare, inclusiv prin cumulare.
    (3) Liderii sindicatelor din unitãţi şi liderii aleşi la nivel de Federaţie şi/sau Confederaţie sindicalã beneficiazã de un concediu de odihnã suplimentar de 3 zile lucrãtoare peste cele cuvenite, pentru anul calendaristic în care îndeplinesc aceste funcţii, dar nu mai puţin de 27 de zile lucrãtoare în total.
    ART. IX.7
    (1) În Contractele Colective de Muncã la nivel de Unitate, pãrţile vor conveni printr-o clauzã expresã plata unei contribuţii anuale a unitãţii cãtre FSLCPR pentru realizarea unor activitãţi specifice în interesul unitãţilor de cercetare-dezvoltare-proiectare.
    (2) Contribuţia anualã se stabileşte în funcţie de numãrul mediu de salariaţi ai unitãţii din anul precedent negocierii Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii şi este egalã cu:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul salariaţilor din unitate Contribuţia anualã a unitãţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pânã la 50 salariaţi 3 salarii de bazã minime, brute, pe ţarã
între 51 şi 100 salariaţi 4 salarii de bazã minime, brute, pe ţarã
între 101 şi 200 salariaţi 5 salarii de bazã minime, brute, pe ţarã
între 201 şi 300 salariaţi 6 salarii de bazã minime, brute, pe ţarã
între 301 şi 400 salariaţi 7 salarii de bazã minime, brute, pe ţarã
peste 400 salariaţi 8 salarii de bazã minime, brute, pe ţarã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (3) Calculul contribuţiei patronale se va face având ca referinţã salariul minim brut pe ţarã comunicat prin act normativ.
    (4) Contribuţia patronalã se vireazã de cãtre fiecare unitate în contul FSLCPR nr. RO02 CEC EB 50331 ROL 0648695 Agenţia Cotroceni Bucureşti, în termen de 15 zile de la încheierea Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate.
    (5) Pentru unitãţile care la data înregistrãrii prezentului contract colectiv au încheiat deja contractele colective la nivel de unitãţi sau, dupã caz, actele adiţionale pentru anul 2010 la aceste contracte, contribuţia va fi plãtitã pânã la 1 septembrie 2010.
    (6) Patronatul Român din Cercetare-Proiectare va urmãri îndeplinirea la nivelul unitãţilor a obligaţiilor prevãzute în prezentul articol cu privire la contribuţia patronalã.
    ART. IX.8
    Sindicatul poate face propuneri administraţiei de îmbunãtãţire a activitãţii la nivelul locului de muncã şi la nivelul unitãţii.
    ART. IX.9
    Adunãrile generale ale sindicatului la nivel de unitate şi adunãrile la nivel de grupã sindicalã sau activitãţile legate de sondaje de opinie de interes sindical se pot efectua în timpul programului de lucru cu acordul conducerii unitãţii.
    ART. IX.10
    La şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Comitetului de Direcţie se vor discuta şi problemele ridicate de sindicat. La aceste şedinţe va fi invitat şi reprezentantul desemnat al sindicatului, data, ora şi locul şedinţelor, precum şi materialele de lucru urmând a fi comunicate în timp util.
    ART. IX.11
    (1) Conducerea unitãţii va asigura informarea în scris, cel puţin trimestrialã, a conducerii sindicatului asupra situaţiei economico-financiare a unitãţii şi a perspectivelor acesteia.
    (2) Toate acţiunile care implicã disponibilizarea de personal, stabilirea coeficientului de indexare sau constituirea fondului de premiere vor fi argumentate cu datele economico-financiare necesare în urma consultãrii cu sindicatele.
    ART. IX.12
    Materialele cu caracter sindical se afişeazã pe panouri special amenajate de cãtre administraţie; aceste panouri vor fi amplasate în locuri vizibile stabilite de comun acord între conducerea unitãţii şi sindicat.
    ART. IX.13
    (1) FSLCPR va asigura pregãtirea membrilor sãi pentru activitãţi sindicale şi relaţii de muncã pe durate de pânã la 15 zile pe an.
    (2) În condiţiile stabilite la nivel de unitate între conducere şi sindicat şi în mãsura în care activitatea unitãţii nu este afectatã, patronii vor permite membrilor de sindicat sã urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. (1).
    ART. IX.14
    Patronul, cu acordul sindicatului din unitate şi cu persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor vor stabili condiţiile în care acestea din urmã vor încasa cotizaţia de sindicat şi o vor vira în contul sindicatului, pe baza listelor lunare şi a cuantumului cotizaţiei, prezentate de sindicat.
    ART. IX.15
    Patronul nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşãrii sau desfãşurãrii conflictelor colective de muncã, pe locurile de muncã ale salariaţilor aflaţi în conflict.
    ART. IX.16
    Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncã modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în Contractul Colectiv de Muncã.
    ART. IX.17
    Patronii se angajeazã ca, în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã, pentru activitãţi pe teritoriul României, sã prevadã o clauzã prin care partea strãinã se obligã sã respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare în România, în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, precum şi în Convenţiile OIM ratificate de România.
    ART. IX.18
    Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncã.
    ART. IX.19
    (1) Organizaţiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplinã a muncii sau aduc prejudicii unitãţii.
    (2) Organizaţiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili disciplina tehnologicã, precum şi normele de disciplinã a muncii, acestea din urmã cu consultarea sindicatului.
    (3) Patronii şi sindicatele se recunosc reciproc ca parteneri sociali permanenţi. Pãrţile convin sã facã eforturi în vederea promovãrii unui climat normal de muncã în unitãţi, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, a Contractelor Colective de Muncã încheiate la toate nivelurile, a regulamentelor interne, precum şi a drepturilor şi intereselor ambilor parteneri.
    ART. IX.20
    (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilã a situaţiilor litigioase, colective şi individuale, ce privesc salariaţii la care face referire art. II.16 alin. (1), survenite în executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii, se constituie la nivelul acesteia o Comisie Paritarã.
    (2) Comisia Paritarã va fi formatã dintr-un numãr egal de membri reprezentanţi ai patronilor şi ai sindicatului afiliat la FSLCPR.
    (3) Organizarea şi modul de funcţionare a Comisiei Paritare la nivelul Unitãţii vor fi stabilite prin Contractul Colectiv de Muncã la nivelul acesteia, pe baza regulamentului-cadru prezentat în Anexa nr. 2.
    (4) În situaţiile în care apar divergenţe în legãturã cu executarea prevederilor Contractelor Colective de Muncã la nivel de Unitate, patronii din aceste unitãţi şi sindicatele afiliate la FSLCPR vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru problemele rãmase în divergenţã se vor putea adresa Comisiei Paritare la nivelul Ramurii de cercetare-dezvoltare-proiectare.
    ART. IX.21
    (1) Cu privire la medierea conflictelor de muncã prevãzute de Legea nr. 168/1999, dacã pãrţile convin printr-un proces-verbal semnat sã înceapã medierea, în termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o listã de candidaţi din lista de mediatori numiţi de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, la nivelul municipiului Bucureşti sau al judeţului unde are sediul unitatea în care s-a declanşat conflictul de interese sau de drepturi.
    (2) În situaţia în care, dupã prima întâlnire, pãrţile nu vor reuşi sã stabileascã de comun acord un mediator, procedura de mediere înceteazã, trecându-se la urmãtoarea etapã prevãzutã de lege.
    (3) În cazul în care s-a numit de comun acord un mediator, etapele medierii vor fi urmãtoarele:
    a) pãrţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sã punã la dispoziţia acestuia datele necesare; dacã mediatorul are nelãmuriri, acesta poate cere pãrţilor în maximum 72 de ore de la primirea actelor relaţii scrise cu privire la revendicãrile formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
    b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sã convoace ambele pãrţi implicate; pãrţile implicate vor avea un numãr egal de reprezentanţi la mediere, de regulã acelaşi numãr ca şi la conciliere şi aceleaşi persoane, dacã este posibil;
    c) la fiecare întrunire se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator şi de pãrţile aflate în conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea înceteazã şi se trece la urmãtoarea etapã de soluţionare a conflictului.

    CAP. X
    Obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorilor

    ART. X.1
    Obligaţiile privind relaţiile de muncã dintre angajator şi salariat se stabilesc în condiţiile legii, prin negociere, în cadrul Contractelor Colective de Muncã şi al Contractelor Individuale de Muncã.
    ART. X.2
    Salariatul are în principal urmãtoarele obligaţii:
    a) îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conform fişei postului sau, dupã caz, realizarea normei de muncã;
    b) respectarea disciplinei muncii;
    c) respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul Intern (RI), în Contractul Colectiv de Muncã aplicabil, precum şi în Contractul Individual de Muncã;
    d) respectarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate a muncii în unitate;
    e) respectarea secretului de serviciu.
    ART. X.3
    Angajatorului îi revin în principal, urmãtoarele obligaţii:
    a) sã stabileascã atribuţiile, competenţele şi responsabilitãţile corespunzãtoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
    b) sã asigure întreprinderea de acţiuni necesare pentru acoperirea capacitãţii de cercetare/proiectare/producţie a unitãţii în vederea acordãrii salariilor la nivelul negociat prin Contractul Colectiv de Muncã aplicabil şi prin Contractele Individuale de Muncã ale salariaţilor;
    c) sã respecte prevederile cuprinse în Regulamentul Intern şi în Contractul Colectiv de Muncã aplicabil;
    d) sã acorde toate drepturile ce decurg din lege;
    e) sã comunice periodic sindicatului reprezentativ situaţia economicã şi financiarã a unitãţii;
    f) sã se consulte cu sindicatul reprezentativ în privinţa deciziilor susceptibile sã afecteze drepturile şi interesele salariaţilor;
    g) sã plãteascã toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina unitãţii, precum şi sã reţinã şi sã vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi.
    ART. X.4
    (1) Constituie concurenţã neloialã:
    a) orice act sau fapt care, potrivit Legii nr. 11 din 29.01.1991, este contrar bunei-credinţe şi uzanţelor cinstite;
    b) dobândirea calitãţii de patron, membru fondator, acţionar, asociat sau colaborator al unei firme concurente;
    c) depunerea unei activitãţi, indiferent de natura şi modul de derulare a acesteia, în cadrul unei firme concurente;
    d) oferirea serviciilor de cercetare şi/sau proiectare cãtre o firmã concurentã;
    e) acceptarea unei oferte, fãcutã de o firmã concurentã, pentru prestarea de servicii de cercetare şi/sau proiectare;
    f) deturnarea clientelei unitãţii de cercetare-dezvoltare-proiectare cãtre o altã firmã concurentã, prin folosirea legãturilor şi relaţiilor stabilite cu aceastã clientelã, în cadrul funcţiei deţinute la unitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare în prezent sau anterior;
    g) utilizarea informaţiilor, materialelor, bazei tehnico-materiale, serviciilor şi timpului de lucru ale unitãţii în interese personale sau strãine unitãţii;
    h) comunicarea sau divulgarea, pe orice cale, cãtre o firmã concurentã, a informaţiilor, datelor sau elementelor privind activitatea unitãţii;
    i) întrebuinţarea denumirii unitãţii sau emblemei acesteia, pentru prezentarea unor lucrãri personale de calitate îndoielnicã, cu scopul de antireclamã şi de inducere în eroare a clientelei;
    j) elaborarea cu bunã ştiinţã în cadrul unitãţii, a unor lucrãri de aşa manierã încât prin conţinutul lor sã favorizeze o firmã concurentã.
    (2) Modul de extindere a aplicãrii prevederilor alin. (1) lit. b) la alte persoane decât salariaţii unitãţii şi definirea noţiunii de firmã concurentã se vor stabili la nivelul unitãţii în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale

    ART. XI.1
    (1) Pe baza prevederilor prezentului Contract Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã se vor încheia Contracte Colective de Muncã la nivel de Unitate numai cu organizaţiile nominalizate conform art. II.4 alin. (1) şi Anexei nr. 13. Aceastã nominalizare este valabilã pentru o perioadã de 12 luni de la data înştiinţãrii.
    (2) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã sunt considerate minime, de la nivelul cãrora începe negocierea contractelor colective de muncã la nivel de unitate.
    (3) Dupã încheierea Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã, Contractele Colective de Muncã la nivel de Unitate se vor pune de acord cu acesta.
    (4) Negocierile Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate se vor desfãşura pe baza unui protocol de procedurã acceptat în prealabil de ambele pãrţi.
    Şedinţele de negociere pot avea loc dacã se asigurã prezenţa convenitã a unui numãr minim de membri de fiecare parte.
    În cadrul negocierilor fiecare dintre pãrţi va exprima câte un punct de vedere unic.
    ART. XI.2
    În Contractele Individuale de Muncã nu pot fi prevãzute clauze contrare Contractelor Colective de Muncã, Unic la Nivel Naţional, de Ramurã şi Unitãţi, sau care sã stabileascã drepturi sub limita consideratã minimã în condiţiile prevãzute la art. XI.1.
    ART. XI.3
    Prevederile Contractelor Individuale de Muncã existente la data intrãrii în vigoare a Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urmã.
    ART. XI.4
    (1) Patronul şi sindicatul se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii în legãturã cu modificãrile ce urmeazã sã se producã în forma de proprietate a unitãţii şi consecinţele previzibile asupra salariaţilor, precum şi mãsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizãrilor de personal determinate de aceste modificãri.
    (2) Ambele pãrţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unitãţilor în condiţiile dreptului de preferinţã prevãzut de lege.
    (3) În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul Contract Colectiv de Muncã se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
    ART. XI.5
    Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract sau pe care acesta le implicã atrage rãspunderea celor care se fac vinovaţi de aceasta, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. XI.6
    (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind Contractul Colectiv de Muncã şi ale art. 98 din Contractul Colectiv de Muncã Unic la nivel Naţional pe anii 2007-2010, unitãţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitãţilor în domeniul pregãtirii, negocierii şi aplicãrii contractelor colective de muncã la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevãzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca bazã suma de 1 leu/salariat/an, raportat la numãrul mediu de salariaţi din anul precedent.
    (3) Sumele constituite conform alin. (1), (2) şi (5) din prezentul articol se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totalã se reţine ca fond destinat negocierii Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Unitãţii;
    b) 1/3 din suma totalã se vireazã de cãtre contribuabili la PRCP;
    c) 1/3 din suma totalã se vireazã de unitate în contul colector "Fondul de negociere a Contractului Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional", deschis la banca ABN/AMRO BANK ROMANIA - S.A., cu nr. RO61ABNA4100264100090820 pentru negocierile colective la nivel naţional, care va fi destinat astfel:
    ● 50 % pentru confederaţia la care FSLCPR este afiliatã, semnatarã a Contractului Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional;
    ● 50 % pentru Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român (CNPR), reprezentativã la nivel naţional, semnatarã a Contractului colectiv de muncã unic la nivel naţional;
    d) fondul destinat pãrţilor semnatare conf. lit. c) va fi repartizat fiecãrei confederaţii reprezentative la nivel naţional, semnatarã a Contractului colectiv de muncã unic la nivel naţional, în raport cu volumul implicãrii în negocierile colective, cu numãrul de salariaţi pe ramurã, negociate în cadrul fiecãreia, aşa cum va fi stabilit de cãtre fiecare parte, pe bazã de protocol;
    e) mecanismele de distribuţie a fondurilor de cãtre bancã vor fi stabilite de comisia paritarã;
    f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncã.
    (4) Unitãţile economice care negociazã şi semneazã contracte colective de muncã, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramurã vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. (1), (2) şi (3) şi le vor vira cãtre federaţia patronalã semnatarã a contractului colectiv de muncã pe ramurã (PRCP), care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncã, şi cãtre contul naţional, conform alin. (3) lit. c).
    (5) Fondurile destinate negocierilor colective la unitãţile bugetare se vor constitui la nivelul fiecãrei unitãţi care încheie contract colectiv de muncã, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. PRCP şi FSLCPR vor urmãri şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de muncã.
    (7) PRCP şi FSLCPR vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite în baza prevederilor art. 97 din CCMUNN 2005/2006, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiune aprobate de organele proprii de conducere şi pe rãspunderea fiecãruia.
    (8) În aplicarea prevederilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice aplicabile operaţiunilor contabile comunicate de Ministerul Finanţelor, conform Anexei nr. 5 din CCMUNN 2007-2010.
    (9) Contractele colective de muncã, la toate nivelurile, vor cuprinde prevederile acestui articol.
    ART. XI.7
    Prezentul contract colectiv la nivel de ramurã îşi produce efectele începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una din pãrţi în condiţiile prevãzute la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 130/1996.
    ART. XI.8
    Anexele la prezentul Contract Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã fac parte integrantã din acesta.


                            Reprezentanţii P.R.C.P.
                              Dl Ion Stãnciulescu
                              Dna Emilia Visileanu
                              Dl Ion Pirnã
                              Dl Tudorel Ştefan Crãciunoiu
                              Dl Hariton George Predescu

                          Reprezentanţii F.S.L.C.P.R.
                              Dl Radu Minea
                              Dna Ana Frâncu
                              Dl Cezar Amira
                              Dl Petre Voicu
                              Dl George Epurescu    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
      de organizare şi funcţionare al Comisiei Paritare la nivel de Ramurã

    ART. 1
    Comisia Paritarã la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare va fi compusã din cinci reprezentanţi ai FSLCPR şi cinci reprezentanţi ai PRCP.
    ART. 2
    Membrii Comisiei Paritare vor fi desemnaţi în acest scop, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului contract, de cãtre FSLCPR şi, respectiv, PRCP cu confirmarea Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român pentru aceştia din urmã.
    ART. 3
    Comisia se va întruni la cererea motivatã a oricãreia dintre pãrţi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrãtoare de la formularea cererii şi va adopta hotãrâri valabile cu participarea unui numãr egal de membri de fiecare parte şi care nu va fi mai mic de patru. Hotãrârile se adoptã cu cel mult un vot, respectiv, douã împotrivã, în cazul a câte 4, respectiv 5 participanţi de fiecare parte.
    ART. 4
    Formularea cererii va fi însoţitã obligatoriu de materialele ce fac obiectul acesteia.
    ART. 5
    Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
    ART. 6
    Problemele în divergenţã, punctele de vedere exprimate şi hotãrârea comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal pe care îl vor semna toţi membrii prezenţi.
    ART. 7
    Hotãrârea adoptatã conform pct. 5 şi redactatã în cel puţin 2 (douã) exemplare, cu valoare identicã, are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
    ART. 8
    Secretariatul comisiei, precum şi locul de desfãşurare vor fi asigurate de partea care a solicitat întrunirea comisiei conform pct. 3.


    ANEXA 2

                                REGULAMENT-CADRU
     de organizare şi funcţionare al Comisiei Paritare la nivel de Unitate

    ART. 1
    Comisia Paritarã la nivelul Unitãţii va fi compusã din 5 reprezentanţi ai sindicatului afiliat la FSLCPR şi 5 reprezentanţi ai patronului.
    ART. 2
    Membrii Comisiei Paritare vor fi desemnaţi în acest scop, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Unitate, de cãtre sindicatul afiliat la FSLCPR şi respectiv de cãtre patron.
    ART. 3
    Comisia se va întruni la cererea patronului sau sindicatului, dupã ce au fost epuizate toate posibilitãţile de conciliere între factorii interesaţi (salariaţii şi liderii sindicali, respectiv conducãtorii ierarhici corespunzãtori), în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrãtoare de la formularea cererii şi va adopta hotãrâri valabile cu participarea unui numãr egal de membri de fiecare parte şi care nu va fi mai mic de 4.
    ART. 4
    Hotãrârile se adoptã cu cel mult un vot, respectiv, douã împotrivã, în cazul a câte 4, respectiv 5 participanţi de fiecare parte.
    ART. 5
    Comisia va fi prezidatã, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectivã.
    ART. 6
    Problemele în litigiu, punctele de vedere exprimate şi hotãrârea comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal pe care îl vor semna toţi membrii prezenţi ai comisiei.
    ART. 7
    Hotãrârea adoptatã conform pct. 3 şi redactatã în cel puţin 2 (douã) exemplare, cu valoare identicã, are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
    ART. 8
    Secretariatul comisiei va fi asigurat de patron.

    ANEXA 3

                                    CONTRACT
                                Nr. ...../.....

                                 CAPITOLUL I
                              Pãrţile contractante

    Art. 1. - Încheiat între Federaţia Sindicatelor Lucrãtorilor din Cercetare-Proiectare din România (FSLCPR), cu sediul în ........, str. ........ nr. ..., sectorul ......, cod poştal ......, telefon ........., fax ........., cont nr. ........, deschis la .............., legal reprezentatã prin ................. şi .............., în calitate de negociator semnatar al Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã cercetare-dezvoltare-proiectare, şi
    Sindicatul (dupã caz salariaţii din unitatea): .............., cu sediul în ............., str. ............. nr. ....., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., telefon ........, fax ........., cont nr. ........., deschis la ............, legal reprezentat/reprezentaţi prin ......... şi ........., în calitate de beneficiar al Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã cercetare-dezvoltare-proiectare.

                                 CAPITOLUL II
                              Durata contractului

    Art. 2. - Prezentul contract se încheie pe un termen de 12 luni de la data semnãrii.

                                CAPITOLUL III
                             Obiectul contractului

    Art. 3. - Contractul are ca scop reglementarea modalitãţii şi dreptul de folosinţã a Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã pentru organizaţiile ce nu au calitatea de membru al FSLCPR în conformitate cu Legea sindicatelor, Legea contractului colectiv de muncã şi cu prevederile art. II.2 alin. (4) din Contractului Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã.

                                 CAPITOLUL IV
                              Obligaţiile pãrţilor

    Art. 4. - FSLCPR în calitate de negociator-semnatar al Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare, depus la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei la data de ....... cu nr. ...., în baza prevederilor prezentului contract se obligã:
    a) sã punã la dispoziţia beneficiarului Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã, semnat;
    b) sã protejeze drepturile conferite de Contractul Colectiv de Muncã la nivel de Ramurã pentru beneficiar.
    Art. 5. - Beneficiarul ............... se obligã sã plãteascã FSLCPR o contribuţie bãneascã pentru serviciile prestate de aceasta în interesul unitãţilor de cercetare-dezvoltare-proiectare, potrivit prevederilor art. IX.7 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii.
    Art. 6. - Valoarea contribuţiei, stabilitã în funcţie de numãrul de salariaţi din unitate, este: .............
    Art. 7. - Beneficiarul dovedeşte cã, în momentul semnãrii prezentului contract, a virat/achitat în contul FSLCPR suma convenitã la art. 6.

          FSLCPR: BENEFICIAR:
        Preşedinte, Semnãtura I
      .............. ..............
         Trezorier, Semnãtura II
      .............. ..............


     ANEXA 4a

   Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bazã minime, pe grupe valorice
       şi categorii de salariaţi cu studii generale, medii sau de maiştri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  Categoria de salariaţi Grupa valoricã
                                                         ───────────────────────
                                                              I II III
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A1 muncitori necalificaţi 1,14 1,36 1,66
A2 calificaţi 1,35 1,81 2,51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B1 Salariaţi pe funcţii generale 1,26 1,65 2,23
B2 administrative cu studii: liceale 1,31 1,76 2,44
B3 postliceale 1,37 1,85 2,56
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 Salariaţi pe funcţii de specialitate
   cu studii: liceale 1,43 1,97 2,79
C2 postliceale 1,49 2,05 2,90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D Salariaţi cu şcoala de maiştri 1,49 2,05 2,88
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     ANEXA 4b

          Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bazã minime, pe
         grupe valorice şi categorii de salariaţi cu studii superioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                       Grupa valoricã
              Categoria de salariaţi ────────────────────────────────────
                                                 I II III IV V
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E1 Salariaţi cu studii de subingineri
    sau conductori arhitecţi 1,79 2,14 2,60 3,18 3,87
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E2 Salariaţi cu studii superioare 2,18 2,61 3,17 3,87 4,72
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ANEXA 5


           Criterii pe baza cãrora se va face aprecierea activitãţii
         salariatului în vederea negocierii venitului salarial (model)


    Stabilirea criteriilor şi subcriteriilor de apreciere
    1. Competenţa profesionalã
    1.1. Gradul de îndeplinire a cerinţelor necesare postului din punct de vedere al pregãtirii profesionale de specialitate, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia specificã, reglementãrile PSI, protecţia muncii, precum şi capacitatea de documentare şi aplicare în lucrãrile elaborate a noutãţilor apãrute.
    1.2. Experienţa profesionalã de specialitate utilizatã în beneficiul unitãţii
    1.3. Depunerea în folosul unitãţii a unor activitãţi care necesitã o pregãtire suplimentarã faţã de pregãtirea sa de bazã
    1.4. Studii şi specializãri în domenii conexe, atestate, utilizate efectiv în activitatea profesionalã: titluri ştiinţifice sau universitare, lucrãri ştiinţifice şi tehnice publicate în ultimii ani, participarea cu lucrãri la sesiuni ştiinţifice de comunicãri, la simpozioane, conferinţe etc.
    1.5. Alte cunoştinţe utilizate în sprijinul profesiei de bazã ca: limbi strãine, operare calculator, alte specializãri profesionale.
    2. Activitatea profesionalã
    2.1. Calitatea lucrãrilor elaborate (nivel tehnic, claritate, concizie etc.)
    2.2. Complexitatea lucrãrilor elaborate
    2.3. Productivitatea realizatã în profesie (numãrul lucrãrilor de calitate elaborate în ultimul an, având în vedere şi complexitatea acestora)
    2.4. Nivelul de independenţã în rezolvarea problemelor (capacitatea de înţelegere a problemelor, independenţa în gândire şi acţiune, capacitatea de decizie, spiritul de iniţiativã etc.)
    2.5. Capacitatea de coordonare a lucrãrilor, precum şi a persoanelor implicate în elaborarea acestora
    2.6. Disponibilitatea pentru eforturi suplimentare (asumarea de competenţe suplimentare, înlocuiri temporare de personal etc.)
    2.7. Promptitudinea în execuţia lucrãrilor
    2.8. Ordinea şi organizarea la locul de muncã, gestionarea materialelor şi a informaţiilor.
    3. Caracterizarea activitãţii în serviciu
    3.1. Disciplina şi punctualitatea la serviciu
    3.2. Comportament social la locul de muncã, ţinuta şi aspectul salariatului.


     ANEXA 5a

          Grila punctajului acordat pentru fiecare subcriteriu (model)

    1. Personal cu studii superioare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriu Subcriteriu Grupe valorice de personal
                          ─────────────────────────────────────────────────────
                               I II III IV V
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. 1.1 4 6 9 15 23
                1.2 0 2 5 9 15
                1.3 0 2 5 7 9
                1.4 0 1 4 7 10
                1.5 0 1 4 7 10
   2. 2.1 3 7 13 20 30
                2.2 2 4 7 12 15
                2.3 5 10 15 20 25
                2.4 2 4 7 10 15
                2.5 0 3 6 9 12
                2.6 1 3 6 9 12
                2.7 1 3 5 7 12
                2.8 1 3 5 7 12
   3. 3.1 2 4 7 12 15
                3.2 1 3 5 9 12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2. Personal cu studii medii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriu Subcriteriu Grupe valorice de personal
                               ────────────────────────────────────────────────
                                     I II III
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. 1.1 4 9 23
                1.2 0 5 15
                1.3 - - -
                1.4 - - -
                1.5 0 4 10
    2. 2.1 3 13 30
                2.2 2 7 15
                2.3 5 15 25
                2.4 2 7 15
                2.5 0 6 -
                2.6 1 6 12
                2.7 1 5 12
                2.8 1 5 12
    3. 3.1 2 7 15
                3.2 1 5 12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ?:
    1. La aprecierea activitãţii salariatului potrivit prevederilor art. V.1 alin. (4), pentru fiecare subcriteriu se acordã punctele corespunzãtoare. Prin însumarea punctelor acordate pentru fiecare subcriteriu se obţine punctajul total. Aceastã valoare conduce, corespunzãtor grilei din Anexa 5b, la încadrarea salariatului într-una din grupele valorice.
    2. Punctajul total pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare în cadrul negocierii va menţine salariatul în grupa valoricã obţinutã în anul precedent sau îl va încadra într-o grupã valoricã superioarã.

     ANEXA 5b

                   Încadrarea în grupa valoricã în funcţie de
           punctajul total obţinut ca urmare a aprecierii activitãţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Punctaj total
   Grupa valoricã ────────────────────────────────────────────────────────────
                      Personal cu studii superioare Personal cu studii medii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          I 0-39 0-58
         II 40-80 59-145
        III 81-132 146-196
         IV 133-194 -
          V 195-227 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 6

      Situaţiile când se acordã zile libere plãtite şi cuantumul acestora  1. Decesul soţului, soţiei, copilului, pãrinţilor,
     socrilor sau al unei persoane aflate în
     întreţinere legalã 3 zile
  2. Decesul bunicilor, fraţilor, surorilor 2 zile
  3. Naşterea unui copil 2 zile
  4. Naşterea unui copil, dacã salariatul a urmat
     un curs de puericulturã 5-10 zile
  5. Cãsãtoria salariatului 5 zile
  6. Cãsãtoria unui copil 2 zile
  7. La schimbarea locului de muncã, cu mutarea
     domiciliului, în cadrul aceleiaşi unitãţi
     în altã localitate 5 zile
  8. Donãri de sânge 1 zi în plus faţã de
                                                      ce este prevãzut în lege    ANEXA 7

          Tabel cu cotele de contribuţie ce urmeazã a fi suportate de
         cãtre salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear
                            şi odihnã prin sindicat
┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Indici minimi de ierarhizare│ Cotele de contribuţie în procente din valoarea │
│crt.│aplicaţi salariului de bazã │ biletului ce se plãtesc de beneficiarii biletelor │
│ │minim negociat pe unitate ├───────────────────┬───────────────────┬───────────┤
│ │ │Perioada 1.11-30.04│Perioada 1.05-15.06│ Perioada │
│ │ │ extrasezon │ 16.09-31.10 │16.06-15.09│
│ │ │ │ intersezon │ sezon │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ 1.│ Pânã la 1,116 │ 30 │ 35 │ 40 │
│ 2.│ 1,1161 la 1,268 │ 30 │ 40 │ 45 │
│ 3.│ 1,2681 la 1,420 │ 35 │ 40 │ 45 │
│ 4.│ 1,4201 la 1,572 │ 35 │ 45 │ 50 │
│ 5.│ 1,5721 la 1,724 │ 40 │ 45 │ 50 │
│ 6.│ 1,7241 la 1,876 │ 45 │ 50 │ 55 │
│ 7.│ 1,8761 la 2,028 │ 50 │ 55 │ 60 │
│ 8.│ 2,0281 la 2,181 │ 55 │ 60 │ 65 │
│ 9.│ 2,1811 la 2,333 │ 60 │ 65 │ 70 │
│ 10.│ 2,3331 la 2,485 │ 65 │ 70 │ 75 │
│ 11.│ 2,4851 la 2,637 │ 75 │ 80 │ 85 │
│ 12.│ 2,6371 la 2,840 │ 85 │ 90 │ 95 │
│ 13.│ Peste 2,841 │ 100 │ 100 │ 100 │
└────┴────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────┘
    ANEXA 8

                          CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ?

    Încheiat şi înregistrat sub nr. ..../.... în registrul general de evidenţã a salariaţilor
    A. Pãrţile contractului
    Angajator - persoanã juridicã/fizicã - cu sediul/domiciliul în .... înregistratã la Registrul comerţului/autoritãţile administraţiei publice din ....., reprezentatã legal prin ......., în calitate de ........
    şi
    salariatul/salariata - domnul/doamna ................, domiciliat/domiciliatã în localitatea .........., str. ......... nr. ...., judeţul ......, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate/paşaportului seria .... nr. ...., eliberat/eliberatã de ...... la data de ....., CNP ............., permis de muncã seria ..... nr. ..... din data de ......,
    am încheiat prezentul Contract Individual de Muncã în urmãtoarele condiţii asupra cãrora am convenit.
    B. Obiectul contractului: ...........
    C. Durata contractului:
    a) nedeterminatã, salariatul/salariata ........ urmând sã înceapã activitatea la data de ..........
    b) determinatã, de ....... luni, pe perioada cuprinsã între data de ..... şi data de ....../pe perioada suspendãrii Contractului Individual de Muncã al titularului de post.
    D. Locul de muncã
    1. Activitatea se desfãşoarã la ..........
    2. În lipsa unui loc de muncã fix salariatul va desfãşurã activitatea astfel:
    .............................................................
    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ...... conform Clasificãrii Ocupaţiilor din România.
    F. Atribuţiile, competenţele şi responsabilitãţile postului
    Atribuţiile, competenţele şi responsabilitãţile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la Contractul Individual de Muncã.
    G. Condiţii de muncã
    1. Activitatea se desfãşoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/speciale de muncã, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    H. Durata muncii
    1. O normã întreagã, durata timpului de lucru fiind de .... ore/zi, ...... ore/sãptãmânã.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: .......(ore zi/ore noapte/inegal);
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului Intern (RI)/contractului de muncã aplicabil.
    2. O fracţiune de normã de ..... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ..... ore/sãptãmânã.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: ...... (ore zi/ore noapte);
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului Intern (RI)/contractului de muncã aplicabil;
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlãturãrii consecinţelor acestora.
    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnã este de ........ zile lucrãtoare, în raport cu durata muncii (normã întreagã, fracţiune de normã).
    De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de .........
    J. Salarizarea
    1. Salariul de bazã lunar brut ...... lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri
    b) indemnizaţii
    c) alte adaosuri.
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã ori în zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere plãtite şi/sau se plãtesc cu un spor la salariu conform Contractului Colectiv de Muncã aplicabil.
    4. Data/datele la care se plãteşte salariul este/sunt .......
    K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã
    a) echipament individual de protecţie .......
    b) echipament individual de lucru ......
    c) materiale igienico-sanitare ........
    d) alimentaţie de protecţie .......
    e) alte drepturi şi obligaţii privind securitatea şi sãnãtatea muncii .........
    L. Alte clauze
    a) Perioada de probã este de ..........
    b) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ...... zile lucrãtoare, conform Contractului Colectiv de Muncã aplicabil.
    c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ..... zile calendaristice, conform Contractului Colectiv de Muncã aplicabil.
    d) În cazul în care salariatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în strãinãtate, informaţiile prevãzute la art. 18, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regãsi şi în Contractul Individual de Muncã.
    e) Alte clauze.
    M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor
    1. Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusã;
    b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
    c) dreptul la concediul de odihnã anual;
    d) dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
    f) dreptul la formare profesionalã, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncã sau, dupã caz, de a îndeplini atribuţiile ce-i revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) respectarea prevederilor cuprinse în RI, în Contractul Colectiv de Muncã aplicabil;
    d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtatea muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
    a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitãţii lor;
    b) sã execute controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile corespunzãtoare potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Contractului Colectiv de Muncã aplicabil şi RI.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii:
    a) sã acorde salariatului toate drepturile ce decurg din Contractul Individual de Muncã, din Contractul Colectiv de Muncã aplicabil şi din lege;
    b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã, precum şi condiţiile corespunzãtoare de muncã;
    c) sã informeze salariatul asupra condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea relaţiilor de muncã;
    d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
    f) sã respecte prevederile cuprinse în RI şi Contractul Colectiv de Muncã aplicabil;
    g) sã plãteascã şi sã vireze toate contribuţiile şi impozitele datorate de salariat.
    N. Dispoziţii finale
    1. Prevederile prezentului contract individual de muncã se completeazã cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Contractului Colectiv de Muncã încheiat la nivelul ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare, înregistrat sub nr. ..../..... la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
    2. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract conform dispoziţiilor legale.
    3. Prezentul contract individual de muncã s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    4. Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncã sunt soluţionate de instanţa judecãtoreascã competentã material şi teritorial potrivit legii.

               Angajator, Salariat,
              ........... ...........
           Reprezentant legal,
           ...................

    Pe data de ...... prezentul contract înceteazã în temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

                                                Angajator,
                                             ................


     ANEXA 9a

                                HOTÃRÂREA NR. 58
                                din 26 mai 2005

    Având în vedere cererea de afiliere la Confederaţia Sindicatelor Democratice din România a Federaţiei Sindicatelor Lucrãtorilor din Cercetare-Proiectare din România înregistratã sub nr. 306/25.05.2005;
    în conformitate cu prevederile art. 45, lit. "g" din Statutul Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România;
    Biroul Executiv Naţional al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, întrunit statutar în şedinţa din data de 26 mai 2005, adoptã urmãtoarea hotãrâre:
    Art. 1. - Aprobã cererea de afiliere la CSDR a Federaţiei Sindicatelor Lucrãtorilor din Cercetare-Proiectare din România.
    Art. 2. - Departamentul Organizare, Secretariat General, Financiar Administrativ va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre şi va comunica celor în cauzã.


     ANEXA 9b

                                    ROMÂNIA
                   TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA a III-a CIVILÃ

                             Dosar nr. 19041/3/2008
                             Sentinţa civilã nr. 7
                      Şedinţa publicã de la 16 iunie 2008

                             Tribunalul compus din:

                       Preşedinte Cornelia Telechi
                       Grefier Jeni Trandafirescu

    Pe rol, soluţionarea cauzei civile de faţã privind cererea petentei Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) de constatare a reprezentativitãţii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România.
    Dezbaterile orale au avut loc în şedinţa publicã de la 9.06.2008 consemnate în încheierea de şedinţã de la acea datã şi care face parte din prezenta când tribunalul, pentru deliberare, a amânat pronunţarea la 16.06.2008 şi a hotãrât urmãtoarele:

                                   TRIBUNALUL

    Prin acţiunea înregistratã la 20.05.2008 la Tribunalul Bucureşti, reclamanta Confederaţia Sindicatelor Democratice din România a solicitat ca, în raport de probele ce vor fi administrate, sã se constate reprezentativitatea acestei confederaţii la nivel naţional.
    În motivarea cererii se aratã cã petenta are statut legal de organizaţie sindicalã de tip confederativ, are independenţã organizatoricã şi patrimonialã, are în competenţã structuri sindicale proprii în cel puţin jumãtate din numãrul total al judeţelor ţãrii, inclusiv municipiul Bucureşti, are în componenţã federaţii sindicale reprezentative din cel puţin 25 % din ramurile de activitate şi totodatã organizaţiile sindicale membre ale confederaţiei au cumulat un numãr de membri cel puţin egal cu 5% din efectivul salariaţilor din economia naţionalã.
    La dosar au fost anexate de cãtre reclamantã o serie de înscrisuri în dovedirea susţinerilor fãcute prin prezenta acţiune.
    Faţã de probatoriile existente şi în concordanţã cu disp. art. 17 alin. 1 lit. a raportat la art. 17 alin. 2 lit. a din Legea nr. 130/1996 republicatã, privind contractul colectiv de muncã, Tribunalul va dispune admiterea cererii aşa cum a fost formulatã urmând sã constate reprezentativitatea petentei la nivel naţional.

                              Pentru aceste motive
                           în numele legii hotãrãşte:

    Admite cererea formulatã de petenta Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) cu sediul în Bucureşti, piaţa Walter Mãrãcineanu nr. 1-3, sector 1.
    Constatã reprezentativitatea petentei la nivel naţional.
    Cu recurs.
    Pronunţatã în şedinţã publicã, azi, 16.06.2008.


    ANEXA 10

                        Împuternicirea nr. 37/28.05.2010

    Cãtre PATRONATUL ROMÂN DIN CERCETARE PROIECTARE - P.R.C.P.
    În atenţia Domnului Preşedinte,
    În cele ce urmeazã vã comunicãm componenţa delegaţiei FEDERAŢIEI SINDICATELOR LUCRÃTORILOR DIN CERCETARE PROIECTARE DIN ROMÂNIA - F.S.L.C.P.R. - împuternicitã pentru negocierea CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCÃ la nivelul RAMURII CERCETARE-DEZVOLTARE-PROIECTARE pe anii 2010-2015.
    1. Dl Radu MINEA
    2. Dl Cezar AMIRA
    3. Dl Petre VOICU
    4. Dna Ana FRÂNCU
    5. Dl George EPURESCU


     ANEXA 11a

                        Împuternicirea nr. 256/3.08.2010

    Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român - C.N.P.R., prin domnul Mircea Ramba, în calitate de director al C.N.P.R.;
    în baza sentinţei nr. 12/FED din 2006, pronunţatã de cãtre Tribunalul Municipiului Bucureşti, prin care s-a constatat reprezentativitatea C.N.P.R. la nivel naţional pentru negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncã, în condiţiile art. 15. (1). a) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã;
    având în vedere prevederile art. 16 al Legii nr. 130/1996, desemneazã Patronatul Român din Cercetare Proiectare - P.R.C.P. sã fie reprezentativ la nivelul ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare, pentru negocierile privind Contractul Colectiv de Muncã la nivelul ramurii, pe perioada 2010-2015.
    Reprezentanţii patronilor pentru negocierile privind actul adiţional la contractul colectiv de muncã, în aceastã ramurã, sunt:
    1. Dr. Ing. Ion Stãnciulescu
    2. Dr. Ing. Emilia Visileanu
    3. Ing. Hariton George Predescu
    4. Dr. Ing. Ion Pirnã
    5. Dr. Ing. Tudorel Ştefan Crãciunoiu


     ANEXA 11b

                                    ROMÂNIA
                   TRIBUNALUL BUCUREŞTI, SECŢIA a V-a CIVILÃ
                             Dosar nr. 24081/3/2010
                             Sentinţa civilã nr. 33
                     Şedinţa publicã din data de 14.09.2010

                           Tribunalul constituit din:

                      Preşedinte - Stancu Vãcãruş
                      Grefier - Elena Petricã

    Pe rol se aflã pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român, având ca obiect reprezentativitate patronat.
    Dezbaterile în fond şi susţinerile orale ale pãrţilor au avut loc în şedinţa publicã din 7.09.2010, fiind consemnate în încheierea din acea datã, care face parte integrantã din prezenta. Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate pãrţilor sã depunã concluzii, a amânat pronunţarea la 14.09.2010.

                                   TRIBUNALUL

    Deliberând, constatã urmãtoarele:
    Prin cererea înregistratã la nr. 24081/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilã, Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român - C.N.P.R. a solicitat ca, în temeiul art. 14-16 din Legea nr. 130/1996, sã se constate reprezentativitatea acestei Confederaţii patronale pentru a participa la negocierea şi încheierea Contractului Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional, considerând cã îndeplineşte condiţiile cerute de aceste texte de lege.
    Pentru dovedirea cererii, petenta a depus la dosar: Sentinţa civilã nr. 11 din 17 august 1992 pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr. 10/1992, prin care i s-a acordat personalitate juridicã; Sentinţa civilã nr. 12/FED din 6 aprilie 2006 pronunţatã de Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr. 9660/3/2006, prin care s-a constatat reprezentativitatea acestei Confederaţii patronale pentru a participa la negocierea şi încheierea Contractului Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional; statutul Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român - C.N.P.R.; lista centralizatã a membrilor C.N.P.R., conform art. 15 alin. 1 lit. a din Legea nr. 130/1996, potrivit cãreia: - reprezintã patroni ale cãror unitãţi funcţioneazã în cel puţin jumãtate din numãrul total al judeţelor, inclusiv în municipiul Bucureşti; - reprezintã patroni ale cãror unitãţi îşi desfãşoarã activitatea în cel puţin 25% din ramurile de activitate ale economiei naţionale; - reprezintã patroni ale cãror unitãţi cuprind minimum 10% din efectivul salariaţilor din economia naţionalã; listele membrilor CNPR şi sentinţele prin care au fost înregistrate aceste organizaţii patronale şi extras din "Buletinul statistic lunar", nr. 12/2009, din care rezultã numãrul de salariaţi angrenaţi în economia naţionalã la 31 decembrie 2009, precum şi certificatele de înregistrare fiscalã.
    Analizând înscrisurile depuse la dosar, tribunalul constatã cã petenta Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român - C.N.P.R. dovedeşte cã are independenţã organizatoricã şi patrimonialã; reprezintã patroni şi organizaţii patronale ale cãror unitãţi funcţioneazã în toate cele 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti; - reprezintã patroni şi organizaţii patronale ale cãror unitãţi îşi desfãşoarã activitatea în 12 din cele 21 ramuri de activitate ale economiei naţionale, respectiv în 57,14 % faţã de cel puţin 25% din ramurile de activitate ale economiei naţionale, cât prevede legea; - reprezintã patroni şi organizaţii patronale ale cãror unitãţi cuprind un nr. de 631.476 salariaţi, ce reprezintã 14,46 % din efectivul de 4.367.700 salariaţi angrenaţi în economia naţionalã la 31 decembrie 2009, faţã de minimum 10% din efectivul salariaţilor din economia naţionalã, aşa cum prevede legea.
    Legea nr. 130 republicatã, din 16 octombrie 1996, privind contractul colectiv de muncã, prin art. 1 alin. (1), defineşte contractul colectiv de muncã.
    Astfel, "Contractul colectiv de muncã este convenţia încheiatã între patron sau organizaţia patronalã, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevãzut de lege, de cealaltã parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncã, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncã".
   Cap. III din lege, reglementând "Pãrţile şi reprezentarea acestora la negocierea şi la încheierea contractelor colective de muncã", prin art. 14 prevede cã "pãrţile contractului colectiv de muncã sunt patronul şi salariaţii".
    Potrivit art. 14 lit. a) "patronul este reprezentat: - la nivel de unitate, de cãtre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, dupã caz; - iar la nivel de grup de unitãţi, de ramurã şi la nivel naţional, de cãtre asociaţiile patronale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi".
    Potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 130 republicatã, din 16 octombrie 1996, privind contractul colectiv de muncã "la negocierea contractului colectiv de muncã la nivel naţional, de ramurã sau de grup de unitãţi participã asociaţiile patronale care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) la nivel naţional: - au independenţã organizatoricã şi patrimonialã; - reprezintã patroni ale cãror unitãţi funcţioneazã în cel puţin jumãtate din numãrul total al judeţelor, inclusiv în municipiul Bucureşti; - reprezintã patroni ale cãror unitãţi îşi desfãşoarã activitatea în cel puţin 25% din ramurile de activitate; - reprezintã patroni ale cãror unitãţi cuprind minimum 7% din efectivul salariaţilor din economia naţionalã;
    b) la nivel de ramurã: - au independenţã organizatoricã şi patrimonialã; şi - reprezintã patroni ale cãror unitãţi cuprind minimum 10% din numãrul salariaţilor din ramura respectivã".
    Conform art. 15 alin. 2) din Legea nr. 130 republicatã, din 16 octombrie 1996, privind contractul colectiv de muncã, "îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constatã de cãtre Tribunalul Municipiului Bucureşti, la cererea asociaţiei patronale", hotãrârea fiind supusã numai recursului.
    Totodatã, art. 16 din aceeaşi lege, prevede cã "asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional sunt reprezentative şi la nivelul ramurilor şi al grupurilor de unitãţi prin intermediul organizaţiilor de tip federativ, componente".
    Analizând starea de fapt menţionatã mai sus, care rezultã din înscrisurile depuse de cãtre petentã la dosar, tribunalul constatã cã petenta îndeplineşte condiţiile prevãzute de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 130/1996, astfel cã, se va admite cererea petentei şi se va constata reprezentativitatea la nivel naţional, pentru a putea participa la negocierea Contractului colectiv de muncã.

                              Pentru aceste motive
                           în numele legii hotãrãşte:

    Admite cererea formulatã de Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român - C.N.P.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Lascãr Catargiu nr. 24-26, sectorul 1.
    Constatã reprezentativitatea Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român - C.N.P.R., pentru a putea participa la negocierea şi încheierea Contractului Colectiv de Muncã Unic la Nivel Naţional, potrivit Legii nr. 130/1996.
    Dispune înregistrarea menţiunii în Registrul special al instanţei.
    Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
    Pronunţatã în şedinţã publicã azi, 14 septembrie 2010, la sediul Tribunalului Bucureşti.


     ANEXA 11c

                        Împuternicirea nr. 33/23.07.2010


    Cãtre FSLCPR,
    În atenţia Domnului Vicepreşedinte,
    În cele ce urmeazã vã comunicãm componenţa delegaţiei P.R.C.P. împuternicitã pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare pe anul 2010.
    1. Dr. ing. Ion Stãnciulescu
    2. Dr. ing. Emilia Visileanu
    3. Ing. Hariton George Predescu
    4. Dr. ing. Ion Pirnã
    5. Dr. ing. Tudorel Ştefan Crãciunoiu


    ANEXA 12


      Lista articolelor şi anexelor din contract care se renegociazã anual

    II.16
    III.2
    III.5. (3)
    III.8. (2) (3)
    III.13
    IV.1
    IV.11
    V.1
    V.2
    V.3
    V.4
    V.5
    VI.1. (1) (2)
    VI.10. (1)
    VI.13
    VI.21
    VII.3
    VII.24
    Anexele 1\'f78; 13
    La negocierile anuale fiecare parte contractantã poate propune articole noi al cãror conţinut nu trebuie sã anuleze sau sã fie în contradicţie cu prevederile articolelor nenegociabile anual.


    ANEXA 13

                 Lista unitãţilor în care se aplicã Contractul
           Colectiv de Muncã la nivelul Ramurii Cercetare-Proiectare
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Unitatea C-D-P │ Sindicatul │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1│Academia Românã: Institutul de Chimie Fizicã "Ilie Murgulescu" │ICF │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2│Asociaţia de Standardizare din România - ASRO │ASRO │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3│I.T.C. - Institutul pentru Tehnicã de Calcul - S.A. │ITC │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4│ICPE - S.A. - Institutul de Cercetare pentru Electrotehnicã │ICPE │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5│INCD Încercãri pt. Electrotehnicã - ICMET Craiova │LIT; LMP; INDEP; │
│ │ │LIBER ICMET │
│ │ │Craiova │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6│INCDIE ICPE-CA (ICPE Cercetãri Avansate) │ICPE-CA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7│Institutul de Cercetare Ştiinţificã, Inginerie Tehnologicã │ │
│ │şi Proiectare Mine pe Lignit - ICSITPML │ICSITPML │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8│Institutul de Geologie al României │IGR │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9│Institutul de Studii Orientale │ISO │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10│Institutul Naţional al Lemnului INL │INL │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 11│Institutul Naţional CD Agricola Fundulea │Libertatea │
│ │ │Fundulea │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 12│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi │ │
│ │Economia Construcţiilor - INCERC │INCERC │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 13│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informaticã │ICI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 14│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sudurã şi │ │
│ │Încercãri Materiale ISIM │ISIM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 15│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marinã - │S L "GRIGORE │
│ │Constanţa "Grigore Antipa" │ANTIPA" │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 16│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie │ │
│ │şi Nutriţie Animalã Baloteşti - Ilfov │IBNA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 17│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti │ICECHIM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 18│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │INCDEMC Timişoara│
│ │Electrochimie şi Materie Condensatã Timişoara │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 19│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Fizica Pãmântului │INFP │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 20│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Geologie şi Geoecologie Marinã GeoEcoMar │GEOECOMAR │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 21│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Îmbunãtãţiri Funciare ISPIF │ISPIF │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 22│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi │ │
│ │Industriei Alimentare - INMA │INMA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 23│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Mecatronicã şi Tehnica Mãsurãrii │CEFIN │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 24│Institutul de Cercetãri Metalurgice │ICEM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 25│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Metale Neferoase şi Rare IMNR │SIND-CE-IMNR │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 26│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │INOE 2000; │
│ │Optoelectronicã INOE 2000 Bucureşti │ICIA Cluj │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 27│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Protecţia Mediului - ICIM │ICH; SLAPM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 28│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru │ │
│ │Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM │INCDTIM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 29│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │ │
│ │Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC │URBANPROIECT │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 30│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare │ │
│ │şi Inginerie COMOTI │SIMAV │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 31│Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Utilaj Petrolier IPCUP│IPCUP │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 32│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │
│ │Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA │ICPA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 33│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │CERTEX; │
│ │Textile şi Pielãrie - INCDTP │CERPI; SICPIC │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 34│Institutul Naţional de Fizica Materialelor │INFM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 35│Institutul Naţional de Informare şi Documentare INID │INID │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 36│Institutul Naţional de Sticlã │CESTI │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 37│Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare │ │
│ │Chimico-Farmaceuticã - ICCF │ICCF │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 38│Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei │RADIATIA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 39│Institutul Naţional pentru Ştiinţe Biologice - Filiala Cluj-Napoca│ICB Cluj-Napoca │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 40│Institutul Naţional pentru Ştiinţe Biologice - Filiala Iaşi │ICB Iaşi │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 41│Institutul Naţional de C-D pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti │INSB Bucureşti │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 42│Institutul Naţional CD "Victor Babeş" │OSINCDDPSB │
│ │ │"V. Babeş" │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 43│INTEC - S.A. Institutul de Cercetare Dezvoltare │ │
│ │pentru Sectoare Calde │INTEC │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 44│IPIP - S.A. - Institutul de Proiectãri pentru │ │
│ │Instalaţii Petroliere │IPIP │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 45│IPROMET - S.A. - Institutul de Proiectare Secţii şi │ │
│ │Uzine Metalurgice │IPROMET │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 46│S.C. Automobile DACIA - S.A. Piteşti │CESAR │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 47│S.C. ELECTROPUTERE - S.A. Craiova │ELECTOTEHNICA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 48│S.C. INCERTRANS - S.A. Bucureşti │INCERTRANS │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 49│S.C. STRAERO - S.A. Institutul pentru Calculul şi │ │
│ │Experimentarea Structurilor Aeroastronautice │AEROSIN │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 50│S.C. AEROSTAR - S.A. Grup Industrial Aeronautic │ITEF AEROSTAR │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 51│S.C. Compania de Cercetãri Aplicative şi Investiţii - S.A. │ICA │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 52│S.C. Filiala Institutul de Cercetãri şi Modernizãri │ │
│ │Energetice - S.A. - ICEMENERG │ICEMENERG │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 53│S.C. ICERP - S.A. │PETROCHIM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 54│S.C. ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare │ │
│ │Tehnologicã pentru Construcţii Maşini - S.A. │ICTCM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 55│S.C. IPROCHIM - S.A. │IPROCHIM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 56│S.C. IPROLAM - S.A. - Institutul de Proiectãri pentru │ │
│ │Secţii şi Uzine de Laminare │IPROLAM │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 57│S.C. MASTER S.A. - Institut de Maşini Termice │MASTER │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 58│S.C. OVM ICCPET - S.A. Oskar von Miller Institutul de │ │
│ │Concepţie şi Cercetare în Domeniul Energetic │PROCED │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 59│S.C. PETRODESIGN - S.A. │PETRODESIGN │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 60│S.C. PROCETEL - S.A. Proiectare Cercetare Telecomunicaţii │ROMTEL │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 61│S.C. SIMTEX - S.A. │SIMTEX │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 62│S.C. SIAT - S.A. Bucureşti │SIAT │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 14

    Principalele acte normative şi reglementãri europene reflectate în CCM-R

    ● Constituţia României;
    ● Legea nr. 130/1996 privind Contractul Colectiv de Muncã, modificatã şi completatã;
    ● Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● CCM-R/2005 C.C.M. pentru Ramura Cercetare-Proiectare (Monitorul Oficial al României, Partea a V-a);
    ● HG nr. 1310/1996 Legea sindicatelor;
    ● Legea nr. 54/2003 Legea patronatelor;
    ● Legea nr. 356/2001 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare;
    ● Carta Europeanã a Cercetãtorului şi Codul etic de recrutare a Cercetãtorilor;
    ● Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● Ord. nr. 340/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000;
    ● Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncã sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite vãtãmãtoare, grele sau periculoase;
    ● Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal;
    ● Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● Legea nr. 130/1999 privind mãsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncã;
    ● OUG nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţii nucleare cu completãrile ulterioare;
    ● HG nr. 655/1990 privind drepturile salariaţilor care îşi desfãşoarã activitatea în mediu cu radiaţii nucleare;
    ● HG nr. 261/2000 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncã în condiţii deosebite - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● Ord. nr. 352/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor HG nr. 261/2001;
    ● HG nr. 249/1997 privind aprobarea ROF a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare;
    ● HG nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activitãţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere cu radiaţii;
    ● Legea nr. 95/1998 de aprobare şi modificare a OG nr. 8/1997 privind stimularea cercetãrii-dezvoltãrii şi inovãrii;
    ● HG nr. 37/1999 privind organizarea şi desfãşurarea doctoratului;
    ● OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;
    ● HG nr. 203/1997 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 9/1997;
    ● Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale;
    ● OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
    ● Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    ● HG nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cãrora se calculeazã costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;
    ● HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naţional II;
    ● HG nr. 543/1995 privind drepturile bãneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii în cadrul localitãţii în interesul serviciului - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
    ● HG nr. 637/2003 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor de cercetare-dezvoltare;
    ● OG nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã;
    ● Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea OG nr. 57/2002, cu modificãrile ulterioare;
    ● Legea nr. 206/2004 privind etica în cercetare;
    ● Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    ● Ordinul nr. 3516/2008 al MEdCT privind regulamentul CA;
    ● Legea nr. 467/2006 privind informarea şi consultarea angajaţilor;

    Orice alte reglementãri europene şi prevederi legale în vigoare.

                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016