Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 580/05 din 15 martie 2002  la nivel de grupuri de unitati, societati comerciale, statiuni de cercetare si productie, unitati bugetare, din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului pe anul 2002    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 580/05 din 15 martie 2002 la nivel de grupuri de unitati, societati comerciale, statiuni de cercetare si productie, unitati bugetare, din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului pe anul 2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 6 din 2 aprilie 2002
Înregistrat şi avizat de Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale cu nr. 580/05/15.03.2002

PĂRŢILE CONTRACTANTE

I. Reprezentantul patronilor: Federaţia Patronatelor Agricole din România - F.P.A.R. (inclusiv patronatele componente, anexa nr. 7), în conformitate cu <>art. 14, lit. a), din Legea nr. 130/1996 , republicatã, având reprezentativitatea constatatã prin Sentinta civilã nr. 13/2001 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilã, şi potrivit <>art. 16 din Legea nr. 130/1996 , republicatã
II. Reprezentantul sindicatelor: Federaţia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe - AGROSTAR (anexa nr. 6), în conformitate cu <>art. 42 din Legea nr. 54/1991 şi <>art. 14, lit. b), din Legea nr. 130/1996 , republicatã, având reprezentativitatea constatatã prin Sentinta civilã nr. 7/2001 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilã.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de munca pentru anul 2002 la nivel de grupuri de unitãţi, societãţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unitãţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica la grupuri de unitãţi, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finanţare (inclusiv de la bugetul public) şi de caracterul activitãţii, şi constituie baza de negociere pentru încheierea contractului colectiv de munca la nivel inferior.
(2) În cazul în care au fost încheiate contracte colective la nivel inferior, înaintea încheierii prezentului contract, acestea îşi vor adapta prevederile la contractul la nivel de grupuri de unitãţi.
ART. 3
(1) Prezentul contract este valabil minimum 12 luni şi produce efecte de la data înregistrãrii la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
(2) Dacã nici una dintre pãrţi nu denunta contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi cu 30 de zile înaintea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pana la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale patronatului şi sindicatelor în stabilirea condiţiilor generale de munca, cu caracter profesional, social şi economic.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de munca, drepturile şi obligaţiile concrete ale pãrţilor, acestea se vor stabili în fiecare an prin contract colectiv de munca şi prin contractele individuale de munca la nivel de unitate.
ART. 5
(1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi poate fi modificat de pãrţi prin negocieri, conform <>art. 31 din Legea nr. 130/1996 , republicatã, precum şi la cererea uneia dintre pãrţi, prin aducerea la cunostinta în scris celeilalte pãrţi cu cel puţin 15 zile înainte de data propusã pentru negociere. Modificãrile aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrãrii lor sau de la o data ulterioara.
(2) În perioada negocierilor sau a conflictelor de munca, patronatul se obliga sa nu procedeze la desfacerea contractelor de munca pentru motive neimputabile salariaţilor, iar sindicatele sa nu declanseze greva.
ART. 6
Pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitãţi, patronatele, la solicitarea sindicatelor, vor pune la dispoziţia acestora documentele şi informaţiile necesare cu cel puţin 5 zile înaintea începerii negocierilor.
ART. 7
Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit prevederilor art. 32 şi <>art. 33 din Legea nr. 130/1996 , republicatã.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Dacã nu se realizeazã consensul şi dacã clauza respectiva nu contravine legii, aceasta se interpreteazã în favoarea salariaţilor. Toate articolele care sunt formulate în prezentul contract cu sensul "pot", "poate", "se pot", "se poate" nu se vor interpreta ca fiind obligatorii.
(3) Soluţionarea litigiilor intervenite cu ocazia executãrii, modificãrii, suspendãrii sau încetãrii contractului colectiv de munca se face în cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei din anexa nr. 1.
(4) Prezenta procedura de soluţionare a litigiilor nu exclude sesizarea instanţelor de judecata competente.
(5) Adoptarea unei hotãrâri de cãtre comisia paritara impiedica sesizarea instanţei, iar dacã sesizarea a avut loc, judecarea înceteazã.
ART. 9
(1) Refuzul patronilor de a negocia şi inregistra contractul colectiv de munca la nivel de unitate nu poate fi posibil şi constituie o încãlcare a prevederilor <>Legii nr. 130/1996 , republicatã, şi da dreptul sindicatului de a sesiza Direcţia de munca şi protecţie socialã judeteana, în vederea aplicãrii legii.
(2) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirãrii termenului pentru care a fost încheiat, pãrţile se obliga sa renegocieze contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, societãţi comerciale, unitãţi bugetare şi staţiuni de cercetare şi producţie din domeniul agriculturii şi alimentaţiei.
(3) Patronii se obliga sa asigure afişarea în unitãţi, la locurile indicate de organizaţiile sindicale, a contractului colectiv de munca negociat, asa încât salariaţii sa ia cunostinta de conţinutul acestuia.
ART. 10
Indiferent de schimbãrile survenite la nivel de unitate în ceea ce priveşte conducerea managerialã sau structura capitalului, prezentul contract produce efecte pana la data expirãrii.
ART. 11
(1) În scopul salarizarii şi acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate din bugetul de stat, pãrţile contractante vor purta negocieri cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor pentru stabilirea surselor, înainte de adoptarea bugetului ministerului, precum şi în vederea modificãrii ulterioare a acestuia.
(2) Pãrţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeazã astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevãzute la alin. 1, pãrţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul de stat.
(4) Pentru asigurarea salarizarii şi acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în contract, patronatul şi sindicatul din societãţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, vor purta discuţii şi se vor informa în ceea ce priveşte proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli pentru anul 2002, precum şi asupra corectãrii acestora prin creşterea resurselor de salarizare.
ART. 12
Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale şi patronale, la nivel confederativ şi federativ, ca pãrţi semnatare ale prezentului contract, vor verifica, la sesizarea uneia din pãrţi, modul cum sunt respectate prevederile din acest contract. Administraţiile vor asigura accesul în unitate al acestora, în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã, şi protecţia lor în unitate, pe timpul verificãrii, cu respectarea normelor în vigoare.
ART. 13
(1) Drepturile salariaţilor prevãzute în prezentul contract colectiv de munca nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de unitãţi sau instituţii şi care au suport economic.
(2) Dacã prin reglementãri sau acorduri anterioare au fost stabilite drepturi mai favorabile pentru salariaţi, se vor aplica acestea, cu excepţia situaţiilor când prin lege, în mod expres, se dispune altfel.
(3) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementãri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(4) Pãrţile se obliga ca prin aplicarea prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze şi sa nu susţinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor sociale ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(5) Pãrţile convin sa facã intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 27, alin. 2, din Legea nr. 54/1991 şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiazã acte normative ce privesc relaţiile de munca.
ART. 14
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv, în termen de 30 zile de la înregistrare vor începe negocierile pentru încheierea, în maximum 10 zile, a contractelor colective de munca la nivelul unitãţilor economice şi instituţiilor publice pe care pãrţile semnatare le reprezintã.
(2) Având în vedere ca prezentul contract colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi este un acord cu privire la limitele minimale ale drepturilor salariaţilor, contractele colective la nivelurile inferioare, inclusiv contractul individual de munca, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
(3) În cazul în care, din diferite motive, pãrţile au încheiat contracte colective de munca la nivel inferior, înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

CAP. 2
Contractul individual de munca

ART. 15
(1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, la angajarea acestora vor fi negociate şi încheiate contracte individuale de munca, care vor respecta cel puţin prevederile contractelor colective de munca pentru salariaţii reprezentaţi de Federaţia AGROSTAR semnatara a prezentului contract. Anual, contractele individuale vor fi adaptate prevederilor contractului colectiv de munca şi vor fi renegociate.
(2) La negocierea contractelor individuale de munca, salariaţii sunt asistaţi de sindicate, dacã aceştia solicita asistenta.
(3) La încheierea contractelor individuale de munca, salariaţii ce nu au fost asistaţi la negocierea prezentului contract colectiv de munca pot beneficia de aplicarea acestuia în condiţiile semnãrii declaraţiei înscrise în anexa nr. 2.
(4) Dupã încheierea contractelor individuale de munca, din suma rezultatã în baza semnãrii declaraţiei menţionate la alin. (3), 50 % rãmân la dispoziţia sindicatului din unitate, 25 % în contul Federaţiei AGROSTAR la care sindicatul din unitate este afiliat şi 25 % în contul federaţiei patronale la care unitatea este afiliatã.
(5) Semnatarii contractului individual de munca la nivel de unitate vor consemna încheierea negocierilor într-un proces-verbal, în care vor evidenţia sumele obţinute din negocieri şi salariaţii nesindicalisti; procesul-verbal va fi trimis şi federaţiei sindicale şi federaţiei patronale la care pãrţile sunt afiliate.
(6) La desfacerea disciplinarã a contractelor individuale de munca [art. 130, lit. i), din Codul muncii], patronii îi vor consulta pe reprezentanţii sindicatelor.
(7) Patronii au obligaţia de a pãstra locurile de munca ale salariaţilor pensionaţi pe caz de boala pe o perioada de maximum 12 luni. În aceasta perioada, patronii pot angaja personal cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 16
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe o perioada nedeterminatã, pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetãţeanului, prin concurs, examen, proba practica sau interviu, conform legii.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia şi pe perioada determinata, în cazurile şi în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Încadrarea, indiferent de funcţie, se face pe criteriul pregãtirii profesionale, al competentei şi probitatii morale.
(4) Examenul, concursul sau proba practica vor fi ţinute în fata unei comisii, în a carei componenta poate fi inclus un reprezentant al sindicatului.
(5) Patronul se obliga sa afiseze posturile vacante şi condiţiile de ocupare a lor.
(6) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacã un salariat şi o persoana din afarã unitãţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(7) Prevederile alin. 1 şi 2 se aplica şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare.
(8) Contractele individuale de munca se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeazã; aceste contracte individuale de munca sunt anexe la contractul colectiv de munca şi nu pot fi modificate pe perioada derulãrii lor decât numai prin negocierea de cãtre o comisie mixtã sindicat-patronat.
ART. 17
Contractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele formularului-cadru, prezentat în anexa nr. 3 la Contractul colectiv de munca unic la nivel naţional.
ART. 18
În contractele individuale de munca vor fi stipulate şi clauzele privind protecţia muncii, stabilindu-se şi rãspunderea pãrţilor, în conformitate cu <>Legea nr. 90/1996 şi <>Ordinul nr. 310/1996 privind aprobarea normelor metodologice.
ART. 19
(1) Contractul individual de munca îşi poate suspenda efectele numai în cazurile prevãzute de lege.
(2) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul de munca şi drepturile salariale numai cu acordul pãrţilor. În cazurile prevãzute de lege, modificarea se face fãrã acest acord, la initiativa oricãrei pãrţi.
(3) Refuzul salariatului de a accepta modificarea unilaterala, de cãtre patron, a contractului individual, cu privire la clauzele prevãzute la alin. 2, nu da dreptul celui care angajeazã de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului de munca pentru acest motiv.
ART. 20
(1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în condiţiile prevãzute de lege, în unul din urmãtoarele moduri:
a) prin acordul pãrţilor;
b) prin desfacerea contractului din initiativa uneia din pãrţi.
În cazurile în care unitatea este obligatã, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata sa va fi de 30 de zile calendaristice.
(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitãţii, pentru a-şi cauta un loc de munca, fãrã ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
(3) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de munca fãrã sa i se acorde preavizul prevãzut la alineatul (1), aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca, dacã nu apar reglementãri legale mai favorabile salariatului.
(4) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevãzute de lege, cu drepturile prevãzute în prezentul contract.
ART. 21
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfãcut din initiativa celui care angajeazã, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munca au fost prevãzute asemenea interdicţii.
(2) Desfãşurarea activitãţii sindicale în condiţiile legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa celui care angajeazã.
(3) Executarea contractului individual de munca se suspenda în cazurile prevãzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitãrii unei funcţii eligibile, remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfãşoarã activitatea pe timpul mandatului.
ART. 22
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, patronii vor acorda acestuia o compensaţie echivalenta cu un salariu reprezentând media salariilor acestuia pe ultimele 3 luni, în afarã drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alineatului (1) sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmãtoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a reorganizãrii;
b) unitatea îşi înceteazã activitatea;
c) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
d) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea sa-şi asigure pe plan local cadrele necesare;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzãtoare;
f) în postul ocupat de persoana incadrata în munca este reintegrat, pe baza hotãrârii organelor competente, cel care a deţinut mai înainte acest post.
(3) Societãţilor comerciale şi regiilor autonome care se lichideazã, se dizolva sau se reorganizeazã le sunt aplicabile şi prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 98/1999 şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1998 , de comun acord cu sindicatul.

CAP. 3
Condiţii de munca, protecţia muncii, P.S.I.

ART. 23
(1) Pãrţile se obliga sa depunã eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat ce are ca scop ameliorarea continua a condiţiilor de munca.
(2) Pentru realizarea obiectivului prevãzut la alineatul precedent, în contractele colective de munca vor fi prevãzute proceduri de consultare obligatorie a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajeazã, referitoare la orice mãsuri ar urma sa fie luate pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de munca.
(3) La stabilirea mãsurilor vizând condiţiile de munca, pãrţile implicate vor tine seama de urmãtoarele principii de baza:
a) mãsurile prevãzute sa vizeze mai întâi ameliorarea realã a condiţiilor de munca şi numai dacã acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensãri bãneşti sau de alta natura;
b) mãsurile prezentate pentru ameliorarea condiţiilor de munca vor fi stabilite împreunã cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât aceştia sa fie consultaţi şi informati cu privire la aceste mãsuri, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
(4) În vederea realizãrii obiectivului prevãzut la alineatul precedent, pãrţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a mãsurilor prevãzute de <>Legea nr. 90/1996 .
(5) Timpul de munca afectat activitãţii în comitetele de securitate şi sãnãtate în munca se considera timp de lucru efectiv prestat în interesul serviciului.
(6) Locurile de munca, activitãţile şi categoriile profesionale din cadrul unitãţilor ce se încadreazã în condiţii deosebite şi speciale, precum şi persoanele care deservesc aceste locuri de munca se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi vor fi stipulate în contractul colectiv de munca la nivelul unitãţilor şi în contractele individuale de munca.
(7) Patronii pot încheia pentru salariaţi contracte de asigurare de risc sau alte tipuri de asigurãri, conform legii.
(8) În contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate se vor înscrie parametrii de microclimat stabiliţi conform prevederilor legale în vigoare, care vor fi urmãriţi la fiecare loc de munca, în vederea luãrii mãsurilor specifice de protecţie a muncii, precum şi programele de control al realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 24
(1) Organizarea activitãţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, prin repartizarea tuturor salariaţilor pe locurile de munca, cu precizarea activitãţilor şi raspunderilor lor, prin elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de cãtre salariaţi sunt atribuţii de competenta exclusiva a celor ce angajeazã, conform <>Legii nr. 90/1996 şi normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(2) Activitatea de protecţie şi securitate la locul de munca va fi coordonata de comitetele de igiena şi sãnãtate în munca, constituite potrivit legii.
ART. 25
(1) Patronul va asigura organizarea raţionalã a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini şi raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala şi eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite încât sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune nervoasa care sa nu conducã la oboseala excesiva a salariaţilor. Pe baza acestor norme va fi întocmitã fişa postului pentru fiecare salariat.
(3) Normele de munca aprobate de conducãtorul unitãţii cu acordul sindicatelor constituie anexa la contractul colectiv de munca şi sunt aduse la cunostinta salariaţilor cu cel puţin cinci zile înainte de aplicare.
ART. 26
(1) Activitatea de normare a muncii se referã la toate categoriile de salariaţi potrivit specificului activitãţii fiecãreia şi se bazeazã pe tehnicile normarii muncii. Acestea se desfãşoarã ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) În toate situaţiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupã caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutã atât de patron, cat şi de sindicat. În caz de divergenta în ceea ce priveşte calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica, stabilitã de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pãrţi.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţei cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor.
(4) În situaţia când normele de munca sunt modificate fãrã consultarea sindicatului, acordul respectiv nu da voie patronului de a veni cu propuneri de disponibilizari de personal din acest motiv.
ART. 27
(1) Patronul are obligaţia sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariaţii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupã caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlãturarea efectelor calamitãţilor sau a altor cazuri de forta majorã, precum şi în situaţii care pericliteazã sãnãtatea sau viata unor persoane, fiecare salariat, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupa, are obligaţia de a participa la executarea oricãror lucrãri şi la luarea tuturor mãsurilor cerute de nevoile unitãţii.
ART. 28
Numãrul persoanelor ce vor fi angajate se va stabili în raport cu volumul activitãţii ce se va desfasura, cu durata timpului normal de lucru şi conform normelor de munca, pentru a se evita încãrcarea excesiva cu sarcini a salariaţilor.
ART. 29
(1) În toate cazurile în care munca este efectuatã într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de munca se includ şi timpii de refacere a capacitãţii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea realã a timpului de refacere a capacitãţii de munca, se va asigura un numãr corespunzãtor de salariaţi pentru înlocuire.
ART. 30
(1) Locurile de munca pot fi normale sau cu condiţii deosebite.
(2) Locurile de munca cu condiţii deosebite sunt cele cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite prin contractul colectiv de munca la nivelul unitãţilor şi instituţiilor.
ART. 31
(1) Pentru prestarea activitãţii la locurile de munca prevãzute în art. 30, alin. 2, salariaţii au dreptul, dupã caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusã a timpului de lucru, alimente de intarire a rezistentei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, toate acestea fiind prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate şi instituţie; duratele de reducere a vârstei de pensionare, în aceste cazuri, sunt cele prevãzute de lege.
(2) Categoriile de salariaţi care vor lucra la locurile de munca prevãzute la art. 30, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, ce va fi efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile ce vor fi stabilite în contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau instituţie, dar nu mai puţin de o data la 3 luni.
(3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regãsesc pentru toţi salariaţii unei unitãţi sau secţii, unui atelier sau unui loc de munca, vor fi stabilite, în locul sporurilor respective, salarii de baza corespunzãtor mai mari.
ART. 32
(1) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacitãţii de munca, timp de încã minimum o luna, de urmãtoarele drepturi:
a) spor pentru condiţii grele de munca;
b) spor pentru nocivitate;
c) alimente de intarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevãzute la alin. 1 beneficiazã şi salariaţii care îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 33
(1) În toate cazurile în care condiţiile de munca s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, începând cu data schimbãrii condiţiilor de munca, indiferent de momentul efectuãrii reclasificarii de cãtre organele competente.
(2) În cazul în care condiţiile de munca se normalizeaza, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacitãţii de munca, încã minimum doua luni, de unul din urmãtoarele drepturi:
- spor pentru condiţii grele de munca;
- spor pentru nocivitate;
- alimentaţie de intarire a rezistentei organismului.
(3) De drepturile prevãzute la alin. 2 beneficiazã şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, dacã drepturile de aceeaşi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
ART. 34
În afarã prevederilor normelor generale, republicane şi departamentele de protecţie a muncii pe care pãrţile le considera ca fiind minimale şi obligatorii, în contractele colective de munca la nivel de unitãţi şi instituţii vor fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
ART. 35
(1) Pãrţile sunt de acord ca nici o mãsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacã nu este cunoscutã, însuşitã şi aplicatã în mod constient de salariaţi.
(2) Patronul va asigura testarea şi perfecţionarea profesionalã a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii şi de PSI. În contractele colective de munca la nivel de unitãţi vor fi prevãzute mãsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi rãspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementãrile elaborate de Departamentul Protecţiei Muncii din Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitãţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de munca şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii pe care o va îndeplini un salariat, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca şi normele de protecţie a muncii, pe care este obligat sa le cunoascã şi sa le respecte în procesul muncii.
(4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbãri ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 36
(1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suporta integral de patron, iar cea a echipamentului de lucru se suporta conform prevederilor contractelor colective de munca la nivel de unitãţi şi instituţii publice.
(2) În toate cazurile în care, în afarã echipamentului de lucru prevãzut de lege, patronul cere o ţinuta vestimentara specialã, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de patron.
ART. 37
Prin contractele colective la nivel de unitãţi şi instituţii se vor stabili parametrii de microclimat ce vor fi urmãriţi la fiecare loc de munca, în vederea luãrii mãsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi controlul realizãrii mãsurilor stabilite.
ART. 38
(1) În vederea menţinerii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii la locurile de munca, patronul va lua cel puţin urmãtoarele mãsuri:
- asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri sanitare).
(2) Mãsuri concrete, în sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc prin contractul colectiv de munca din unitãţi şi instituţii.
(3) Salariaţii sunt obligaţi sa pãstreze în bune condiţii amenajãrile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompuna ori sa sustragã componente ale acestora.
ART. 39
(1) Patronul se obliga ca la angajare şi ulterior, cel puţin o data pe an, sa organizeze examinarea medicalã gratuita a salariaţilor, în scopul de a constata dacã sunt apţi pentru desfãşurarea activitãţii în postul pe care ar urma sa-l ocupe, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi sa se supunã examinarilor medicale, în condiţiile organizãrii potrivit prevederilor alin. 1.
(3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevãd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicalã organizatã potrivit alin. 1 şi 3 constituie abatere disciplinarã.
ART. 40
La cererea uneia dintre pãrţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru şi asupra acordãrii de concedii suplimentare.
ART. 41
Pãrţile convin sa facã demersurile necesare la Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi la Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, pentru constituirea, preluarea sau sponsorizarea unor unitãţi medicale.
ART. 42
(1) Pãrţile se obliga sa asigure un regim de protecţie specialã a muncii pentru femei şi pentru ţinerii în varsta de pana la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi al prevederilor prezentului contract, pe care le considera ca fiind minimale.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri.
ART. 43
(1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau menţinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, aferente posturilor existente.
(2) Salariaţii reprezentaţi de organizaţiile sindicale vor sprijini angajarea şi menţinerea în munca a handicapaţilor, în condiţiile alin. 1.
ART. 44
În cazul recomandãrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de munca şi, dupã caz, recalificarea acestora în funcţie de posibilitãţile fiecãrei unitãţi, stabilite cu sindicatele.
ART. 45
În mãsura completãrii cadrului legislativ, unitãţile vor face toate demersurile necesare în vederea asigurãrii salariaţilor care îşi desfãşoarã activitatea în locurile de munca cu un grad ridicat de periculozitate şi toxicitate, prin societãţi de asigurare abilitate în acest sens.
ART. 46
În cazul unor accidente de munca cu urmãri grave pentru salariaţi, care nu s-au produs din vina acestora, unitãţile vor suporta plata cheltuielilor ocazionate pentru recuperarea capacitãţii de munca a acestora (operaţii, proteze etc.).
ART. 47
Unitãţile au obligativitatea înregistrãrii în cãrţile de munca ale salariaţilor a condiţiilor deosebite şi speciale de munca în care sunt încadraţi şi a plãţii cotei C.A.S. corespunzãtoare.
ART. 48
Patronul va finanta întregul ansamblu de activitãţi legate de protecţia muncii potrivit obligaţiilor ce-i revin din legislaţia în domeniu şi din contractul colectiv de munca. Federaţia AGROSTAR şi Federaţia Patronatelor Agricole pot organiza şi desfasura verificãri privind respectarea normativelor, normelor şi prevederilor din contractele colective de munca cu privire la protecţia şi securitatea muncii.

CAP. 4
Salarizarea şi alte drepturi

ART. 49
(1) Pentru munca prestatã în condiţiile contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului de munca, indiferent de natura unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la salariul de baza. La unitãţile producãtoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plati în natura. În acest caz, cuantumul plãţii în natura, stabilit prin negociere în unitãţi, nu poate depãşi 25 % din salariu, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei nr. 7/2001 privind reţinerea impozitului.
(3) Grila de ierarhizare pe funcţii şi categorii de salariaţi se va stabili în contractele colective de munca încheiate la nivelul societãţilor.
(4) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor bãneşti constituie creanţe privilegiate, urmând a fi plãtite integral, înaintea celorlalţi creditori.
ART. 50
(1) Salariul minim brut, de baza, negociat pe grupuri de unitãţi, este de 1.951.000 lei lunar pentru munca necalificatã.
(2) De la acest nivel prevãzut pentru munca necalificatã, fiecare unitate îşi va întocmi propria grila de salarizare pentru munca calificatã.
ART. 51
(1) Formele de organizare/salarizare ce se aplica sunt urmãtoarele:
a) în acord;
b) în regie sau dupã timp;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitãţii.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de munca se pot stabili salarii fãrã a fi limitate.
ART. 52
(1) Sporurile minime ce se acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii de munca nocive, grele, periculoase sau penibile 15%
b) pentru vechime în munca de minimum 3-5 ani 5%
c) pentru vechime în munca între 5 şi 10 ani 10%
d) pentru vechime în munca între 10 şi 15 ani 15%
e) pentru vechime în munca între 15 şi 20 ani 20%
f) pentru vechime în munca de peste 20 ani 25%
g) spor de şantier 10%
h) spor de izolare 15%
i) pentru lucru în timpul nopţii 25%
j) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii suplimentare - 50% din salariul de baza al funcţiei ale carei atribuţii se îndeplinesc, pe timpul necesar exercitãrii funcţiei suplimentare, cu condiţia realizãrii sarcinilor de serviciu pentru funcţia de baza;
k) pentru orele lucrate suplimentar (peste programul de 170 de ore lunar şi pentru lucru în zilele libere şi sãrbãtorile legale) 100 %.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor pentru folosirea unei limbi strãine, dacã aceasta nu este cuprinsã în obligaţiile postului, etc.).
(3) Pãrţile contractante sunt de acord ca în perioada urmãtoare sa acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestatã în condiţiile de la locul de munca, astfel încât salariul de baza sa aibã pondere majoritara în salarii.
ART. 53
(1) Salariaţii unitãţilor trimişi în delegaţie în ţara vor beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a cazarii potrivit condiţiilor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
b) diurna de deplasare nu va depãşi 80 % din salariul mediu zilnic net/zi negociat la nivel de unitate, dar nu poate fi mai mica decât nivelul diurnei stabilite prin acte normative ce se aplica în instituţiile publice.
(2) Delegarea se poate face pe o perioada de cel mult 60 de zile, iar detasarea pe cel mult 6 luni. Pentru asigurarea bunei funcţionari a unitãţii în care salariatul a fost delegat sau detaşat, conducerea unitãţii de care acesta aparţine poate prelungi delegarea sau detasarea cu cel mult aceeaşi perioada de 60 de zile şi, respectiv, de 6 luni.
(3) Pe durata detaşãrii, cei în cauza îşi pãstreazã funcţia şi salariul avute anterior, cu excepţia drepturilor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacã la locul de munca unde sunt detasati acestea nu se mai regãsesc.
(4) Când detasarea se face la o munca pentru care este stabilitã o salarizare mai mare, persoana detasata are dreptul la aceasta salarizare.
(5) Salariaţii unitãţii trimişi în detaşare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute la alineatul 1. În cazul în care detasarea depãşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plãteşte o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizaţie se acorda proporţional cu numãrul de zile ce depãşeşte durata neîntreruptã de 30 de zile.
ART. 54
(1) Adaosurile la salarii pot fi formate din:
a) adaosul reprezentând plusul de acord;
b) premiile acordate din fondurile de premiere, calculate într-o proporţie de pana la 10 % din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
c) cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaţilor, care este de pana la 10 % din profitul net;
d) alte adaosuri convenite între pãrţi;
e) prime ce pot fi acordate salariaţilor, de cãtre patroni, cu ocazia sarbatorilor religioase, de Paste şi de Craciun, într-un procent care se va negocia la nivel de unitate sau instituţie.
(2) Condiţiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acorda cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau instituţie.
ART. 55
Tarifele şi cotele de manopera pe unitatea de producţie sau valoricã vor fi recalculate, ca efect al modificãrii salariilor, corespunzãtor formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.
ART. 56
(1) Patronul se obliga sa asigure condiţiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat în parte a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situaţia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plãteascã salariaţilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau alte motive, activitatea a fost întreruptã, salariaţii vor primi 75 % din salariul de baza nominal avut, cu condiţia ca întreruperea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacã în tot acest timp au rãmas la dispoziţia unitãţii ei pot fi folosiţi la alte munci. Prin negociere la nivelul unitãţii se va stabili modul de realizare a procedurii de a rãmâne la dispoziţia unitãţii, în asteptarea reluarii activitãţii.
(4) Pentru asigurarea sumelor necesare plãţii drepturilor salariale prevãzute la alineatul precedent vor fi constituite provizioane în condiţiile legii.
(5) Dacã activitatea a fost întreruptã din vina salariatului, acesta va suporta pagubele produse şi nu va fi plãtit pe perioada nelucrata.
(6) În cazurile prevãzute la alin. 3, salariaţii beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru asemenea situaţii.
(7) În cazul în care din motive obiective este necesarã reducerea sau întreruperea temporarã a activitãţii pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fãrã plata.
ART. 57
(1) În vederea stimulãrii producţiei, agenţii economici pot acorda personalului direct productiv, din depãşirea producţiei programate, o cota de pana la 50 % în natura sau echivalent în bani, la costul de producţie realizat, cu condiţia îndeplinirii productiilor medii programate la nivel de ferma, sector şi a producţiei industriale, stimulent care se include în fondul de salarii şi se impoziteazã conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 .
(2) Pãrţile convin asupra condiţiilor de creştere a animalelor, proprietatea salariaţilor, în incinta unitãţii, dacã aceştia locuiesc în incinta, în conformitate cu legea.
(3) Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor paioase, a florii-soarelui, a porumbului, prin grija societãţii se va acorda o masa calda la pranz, gratuita, salariaţilor angrenati în aceasta campanie, care va fi suportatã din costurile de producţie ale societãţii. Valoarea meselor de care vor beneficia gratuit salariaţii se va impozita conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 .
ART. 58
(1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(2) Toate drepturile bãneşti cuvenite salariaţilor se plãtesc înaintea oricãror obligaţii bãneşti ale unitãţii sau instituţiei.
(3) În situaţia în care unitatea nu achitã drepturile salariale la timp, conform prevederilor contractului, pentru a se evita pierderile suferite ca urmare a acestor întârzieri (prin devalorizarea sau pierderea posibilitatii de a obţine o dobanda în cazul în care salariile ar fi depuse la banca) întreprinderea are obligaţia de a plati salariaţilor o dobanda egala cu rata dobânzii de referinta a B.N.R. dupã primele 30 de zile de întârziere, pe care unitatea o va recupera de la cei vinovaţi.
ART. 59
Patronii sunt obligaţi sa ţinã evidente în care sa menţioneze activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi sa elibereze dovezi asupra acestora, la cerere.
ART. 60
Salariul individual se va stabili în funcţie de calificare, de importanta şi complexitatea lucrãrilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzãtor competentei profesionale şi pregãtirii, pe baza fisei postului cu atribuţiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi fãcute discriminãri pe criterii politice, etnice, religioase, de varsta, sex sau stare materialã, grad de rudenie.

CAP. 5
Timpul de munca şi timpul de odihna

ART. 61
(1) Durata timpului de munca este în medie de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptamana, care se realizeazã prin saptamana de lucru de cinci zile.
(2) La locurile de munca unde, datoritã specificului activitãţii, nu exista posibilitatea încadrãrii în durata normalã a timpului de lucru se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de munca, dupã caz, în tura continua, turnus, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice ale programului de lucru, prevãzute la alin. 2, precum şi modalitãţile concrete de organizare şi de evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(4) În durata normalã a timpului de lucru nu intra timpii consumati cu echiparea sau cu dezechiparea, la începutul şi la sfârşitul programului, precum şi pauza de masa.
(5) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, şi cele care alapteaza, precum şi ţinerii sub 18 ani nu vor fi repartizaţi la munca de noapte.
ART. 62
(1) Pentru unele activitãţi, locuri de munca şi categorii de personal prevãzute în contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi se pot stabili programe parţiale de lucru, corespunzãtoare unor fracţiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de şase, patru sau doua ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucreazã în astfel de situaţii se acorda proporţional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu 1/2 norma, fãrã sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt concediul de odihna şi vechimea în munca.
(3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal dacã exista posturi vacante şi dacã întrunesc condiţiile ocupãrii acestor posturi.
ART. 63
(1) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de munca cu condiţii deosebite beneficiazã de reducerea timpului de munca sub opt ore pe zi, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru în locuri unde exista munca cu condiţii deosebite nu afecteazã salariul şi vechimea în munca, aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiazã de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi şi instituţii.
ART. 64
(1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã întocmit de cãtre administraţia unitãţii, cu acordul reprezentanţilor sindicali.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte ca este posibil, cei care angajeazã şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalitãţi de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea condiţiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
ART. 65
(1) Orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru şi în zilele nelucrãtoare sunt ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţãmântul lor. Ceea ce depãşeşte 120 de ore pe an de persoana necesita şi acordul sindicatelor din unitate sau instituţie.
ART. 66
Compensarea orelor suplimentare se face cu timpul liber corespunzãtor sau prin plata de sporuri, potrivit înţelegerii pãrţilor.
ART. 67
(1) Pentru persoanele al cãror program de lucru se desfãşoarã pe timpul nopţii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestatã pe timpul zilei, fãrã diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariaţilor care lucreazã la locuri de munca cu condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(3) La unitãţile unde procesul muncii este neintrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestatã în timpul nopţii în cadrul unui astfel de program se plãteşte cu un spor de 25 % din salariul de baza, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiazã şi salariaţii care lucreazã în condiţii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul nopţii, munca prestatã în intervalul cuprins între orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii în cazuri justificate cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite.
ART. 68
(1) În fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus sãptãmânal.
(2) Repausul sãptãmânal se acorda, de regula, sambata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de munca nu poate fi întreruptã în zilele de sambata şi duminica, cele doua zile de repaus vor fi acordate într-o perioada de maximum 7 zile, pe baza de grafice lunare, aprobate de patronat şi sindicat.
ART. 69
(1) Se considera zile nelucrãtoare zilele de repaus sãptãmânal şi zilele de sarbatori legale şi religioase, dupã cum urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie - Anul Nou;
- 8 Martie, numai pentru femei;
- a doua zi de Paste;
- 1 Mai - Ziua Muncii;
- 1 Decembrie - Ziua Nationala a României;
- 25 şi 26 decembrie - Craciunul;
- 26 octombrie - Ziua Recoltei, pentru salariaţii din agricultura, sau 15 august, pentru unitãţile care au activitate în industria alimentara.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic se pot stabili şi alte zile nelucrãtoare decât cele de la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
(3) Prin negociere sindicat-patronat, când condiţiile economice o impun, se pot stabili zile de lucru fãrã salariu.
ART. 70
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 45 de minute. Acest repaus se include în programul de lucru.
ART. 71
Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plãtit, de minimum 21 de zile lucrãtoare.
ART. 72
(1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile, iar nevazatorii, de 6 zile.
(2) Salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebite beneficiazã de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de munca la nivel de unitãţi şi instituţii pot fi negociate concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 73
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se pot stabili criteriile pe baza cãrora salariaţii sa beneficieze de concedii de odihna anuale şi concedii de odihna suplimentare mai mari.
ART. 74
(1) Pe durata concediului de odihna, salariaţii vor primi o indemnizaţie formatã din salariul de baza la data plecãrii în concediu, corespunzãtor numãrului de zile de concediu, majoratã cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de trei luni, lucrate anterior plecãrii în concediu.
(2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mica decât salariul de baza, sporul de vechime, sporul de fidelitate şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreunã, corespunzãtor numãrului de zile de concediu.
(3) Prin contractul colectiv de munca se poate stabili ca, pe lângã indemnizaţia de concediu, sa se acorde şi o prima de vacanta, pana la un salariu mediu pe societate.
(4) Indemnizaţia de concediu şi, dupã caz, prima de vacanta se plãtesc înainte de plecarea în concediu. Orice convenţie prin care se renunţa total sau în parte la dreptul la concediul de odihna este interzisã.
ART. 75
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la cererea salariatului. Una din fracţiuni va trebui sa fie de cel puţin 12 zile lucrãtoare; cealaltã parte trebuie acordatã şi efectuatã pana la sfârşitul anului în curs.
ART. 76
(1) Salariaţii au dreptul la zile plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite, dupã cum urmeazã:- cãsãtoria salariatului 5 zile
- cãsãtoria unui copil 3 zile
- naşterea unui copil sau adoptia 3 zile
- decesul soţului, copilului, pãrinţilor, socrilor 3 zile
- decesul bunicilor, fraţilor, surorilor 2 zile
- donatori de sânge conform legii
- la schimbarea locului de munca în
cadrul aceleiaşi unitãţi, dar cu mutarea
domiciliului în alta localitate 5 zile.(2) Se acorda 30 de zile de concediu fãrã plata, o singura data, pentru pregãtirea şi susţinerea lucrãrii de diploma în învãţãmântul superior, seral şi fãrã frecventa.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fãrã plata.
(4) Prin contractele colective de munca la nivelul unitãţilor se pot stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiazã de zile libere plãtite, precum şi numãrul lor.

CAP. 6
Protecţia socialã

ART. 77
(1) Patronii pot acorda salariaţilor membri de sindicat tain din produsele şi subprodusele obţinute, în limitele stabilite prin contractul colectiv de munca, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 , echivalent cu un salariu mediu pe societate.
(2) Acolo unde posibilitãţile financiare ale unitãţilor permit, patronii prin negociere cu sindicatele vor asigura salariaţilor o masa de pranz, a carei contravaloare va fi suportatã în conformitate cu prevederile <>Legii tichetelor de masa nr. 142/1998 .
(3) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în gradele de invaliditate 1 şi 2 au dreptul la un concediu de odihna, conform legii.
(4) Patronii pot acoperi costul transportului la şi de la locul de munca al salariaţilor în proporţie de 50 % din valoarea acestuia.
(5) În conformitate cu <>Legea nr. 142/1998 , salariaţii din cadrul societãţilor comerciale cu contract individual de munca pot primi o alocatie individualã de hrana, acordatã sub forma tichetelor de masa, suportatã integral de unitate.
(6) Valoarea nominalã a unui tichet de masa este stabilitã prin lege.
ART. 78
La unitãţile care urmeazã sa fie privatizate, patronii vor aduce la cunostinta sindicatelor intentiile de privatizare, varianta propusã, atribuirea în locatie de gestiune, închiderea sau vânzarea unor subunitati, unor mijloace de producţie. Pãrţile convin asupra respectãrii urmãtoarelor principii:
a) patronul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economicã asupra mãsurilor privind posibilitãţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionalã;
b) justificarea tehnico-economicã împreunã cu obiecţiile şi propunerile sindicatului vor fi depuse spre analiza şi avizare adunãrii generale a actionarilor sau, dupã caz, consiliului de administraţie;
c) în urma avizãrii, patronul are obligaţia de a anunta salariaţii cu privire la numãrul de posturi care se reduc, specificand natura acestora, dupã cum urmeazã:
- cu cel puţin 3 luni înainte, în cazul schimbãrii sediului unitãţii în alta localitate;
- cu cel puţin 60 de zile înainte, dacã reducerea de posturi priveşte restrangerea activitãţii, retehnologizarea sau alte cauze;
d) reducerea de posturi va afecta într-o proporţie negociabila şi personalul TESA;
e) în situaţia în care unitatea se redreseaza economic, îşi extinde sau îşi diversifica activitatea şi face noi angajari, prioritate au foştii salariaţi, care vor fi anuntati în acest sens cu cel puţin 30 de zile înainte.
ART. 79
(1) În situaţia în care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitãţii va comunica în scris fiecãrui salariat al cãrui post urmeazã a fi desfiinţat, dacã i se oferã sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de recalificare profesionalã, în vederea ocupãrii unui post în aceeaşi unitate.
(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de munca ori aceştia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea într-o forma de recalificare, conducerea unitãţii va comunica în scris termenul de preaviz.
ART. 80
(1) În cazul reducerii de posturi vor fi anulate în primul rând posturile vacante, fãrã care unitatea poate funcţiona.
(2) Dacã dupã anularea posturilor vacante este necesarã şi desfacerea unor contracte individuale de munca, se va proceda în urmãtoarea ordine:
a) va inceta cumulul de funcţii, funcţiile cumulate devenind disponibile şi, dupã caz, anulate;
b) persoanele care cumuleazã pensia cu salariul;
c) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unitãţii;
d) persoanele care nu au copii în întreţinere;
e) contractele de munca ale salariaţilor ai cãror soţi şi copii sunt patroni sau asociaţi la o societate cu capital privat ori au alte surse de venit;
f) salariaţii angajaţi în cadrul unitãţii, în ultimul an de activitate;
g) dacã mãsura ar afecta doi soţi care lucreazã în aceeaşi unitate se va desface contractul de munca al soţului cu venitul cel mai mic, fãrã ca prin aceasta sa se poatã desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
h) mãsura sa afecteze în ultimul rând persoanele care sunt unice sustinatoare de familie sau au mai mult de trei copii în îngrijire, precum şi salariaţii, bãrbaţi sau femei, care mai au cel mult trei ani pana la pensionare, la cererea acestora.
ART. 81
Nu pot fi desfãcute contractele de munca, în condiţiile articolului 80 din prezentul contract colectiv de munca, ale acelor categorii de salariaţi care, potrivit legii sau contractului colectiv de munca, intra sub incidenta <>Legii nr. 54/1991 (lideri, vicelideri, secretari şi asimilaţi ai acestora la nivel de unitate).
ART. 82
Persoanele care, în urma unui curs de perfecţionare, au încheiat un contract prin care se obliga sa lucreze un anumit numãr de ani pentru unitatea care a plãtit şcolarizarea şi nu au fost concediate din cauza lor nu pot fi obligate la plata despãgubirilor pentru perioada rãmasã nelucrata din contract.
ART. 83
(1) Dacã salariatul se afla în incapacitate temporarã de munca, survenitã ca urmare a unui accident de munca ori a contractãrii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia pe toatã perioada incapacitãţii o compensaţie egala cu diferenţa dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitãţii şi ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevãzute la alineatul precedent nu inlatura şi nu înlocuieşte dreptul legal la despãgubiri al salariatului în cauza, în condiţiile sau în situaţia unei hotãrâri judecãtoreşti.
ART. 84
Sindicatul are dreptul de a verifica modul de aplicare a prevederilor art. 80-83, de a acţiona pe orice cale legalã sau conventionala pentru a asigura respectarea lor; în ipoteza în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu acordul sindicatelor.
ART. 85
Salariaţii cu o vechime în unitate de cel puţin cinci ani, cãrora li se desface contractul de munca pentru faptul ca sunt pensionaţi pentru limita de varsta sau pentru incapacitate de munca, vor primi din partea patronului o indemnizaţie egala cu cel puţin un salariu de baza lunar.
ART. 86
În afarã ajutoarelor la care au drept potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia şi de urmãtoarele drepturi:
a) ţinerii salariaţi în varsta de pana la 25 de ani, care se casatoresc pentru prima data, un ajutor de cel puţin trei salarii de baza ale salariatului;
b) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de şase salarii de baza ale salariatului;
c) dacã decesul a survenit în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin cinci salarii de baza ale salariatului;
d) în cazul decesului soţului, sotiei ori al unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului, un ajutor de cinci salarii de baza ale salariatului;
e) pentru naşterea fiecãrui copil, doua salarii de baza ale salariatei plãtite de unitate mamei; dacã mama nu este salariata beneficiazã soţul de acest ajutor.
ART. 87
(1) În afarã concediului legal plãtit pentru îngrijirea copiilor de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de încã un an de concediu fãrã plata.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu jumãtate de norma, fãrã a li se afecta drepturile ce decurg din calitate de salariat.
(3) În perioada în care salariata se afla în concediul prevãzut la alineatul 1, aceasta îşi menţine dreptul la alocatie pentru copii, nu i se va putea desface contractul de munca, iar în postul acesteia nu pot fi angajate alte persoane decât cu contract de munca pe perioada determinata.
(4) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea va compensa pe o perioada de timp negociabila, dar nu mai mica de şase sãptãmâni, diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legalã la care are dreptul.
ART. 88
Salariaţii care au copii în varsta de pana la doi ani şi care renunţa la concediul legal plãtit, la solicitarea salariatului beneficiazã de reducerea duratei de lucru cu 2 ore pe zi, fãrã sa le fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
ART. 89
În cazul decesului mamei, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru creşterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatãlui, dacã are copilul în îngrijire, sau intretinatorului legal.
ART. 90
Salariaţii şi membrii familiilor acestora care beneficiazã de bilete de tratament în staţiunile balneoclimaterice au dreptul la o reducere a costului biletelor de pana la 100 % din valoarea nominalã a acestora, pentru boli profesionale, şi de 50 %, pentru restul biletelor de tratament, precum şi de 30 % a costului biletelor de odihna, inclusiv transportul dus-întors (C.F.R., clasa a II-a), aceasta reducere fiind suportatã de patron, în limita plafonului fondului social.
ART. 91
Spaţiile de locuit nou repartizate agenţilor economici, precum şi cele devenite libere vor fi distribuite salariaţilor de o comisie mixtã patronat-sindicate, conform criteriilor ce vor fi reglementate prin contractul colectiv de munca.
ART. 92
(1) În contractul colectiv de munca la nivel de agent economic se vor prevedea şi alte acţiuni cu caracter social, cum ar fi:
a) constituirea, amenajarea şi întreţinerea de crese şi grãdiniţe pentru copii, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
b) constituirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de munca;
c) formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de munca;
d) construirea de locuinţe;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
(2) Acţiunile prevãzute în alin. 1 se suporta din fondul social al societãţii, constituit conform Legii bugetului.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile de la alin. 1 se face de cãtre administraţie numai cu acordul sindicatului.
ART. 93
În situaţia în care se transfera dreptul de proprietate asupra acţiunilor sau pãrţilor sociale emise de o societate comercialã, persoana juridicã romana, indiferent de forma de proprietate se vor aplica mãsurile de protecţie socialã a salariaţilor prevãzute în <>Ordonanta Guvernului nr. 48/1997 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1998 , de comun acord cu sindicatul.
ART. 94
(1) Patronul se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã sau interna, pentru activitãţi pe teritoriul României, sa prevadã o clauza prin care partea strãinã sau interna se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractele colective de munca la nivel de unitate, convenţiile O.I.M., precum şi acordurile privind companiile transnationale, ratificate de România.
(2) Concretizarea alineatului 1 în cazul disponibilizarilor de personal, la initiativa patronatului, ca urmare a lichidãrii, se asigura prin protecţia socialã a salariaţilor, care se face prin negocierea între pãrţi, patron-sindicat, a unor plati compensatorii cuprinse între 10 şi 20 de salarii medii pe societate.

CAP. 7
Obligaţiile salariaţilor

ART. 95
Salariaţii au urmãtoarele obligaţii:
a) sa respecte întocmai prevederile regulamentului de ordine interioarã al societãţii şi dispoziţiile sefilor ierarhici;
b) sa respecte ordinea şi disciplina la locul de munca şi pe tot cuprinsul societãţii şi sa îndeplineascã cu stricteţe îndatoririle de serviciu;
c) sa respecte întocmai programul de lucru şi sa foloseascã cu eficienta timpul de munca;
d) sa realizeze la timp şi de buna calitate toate lucrãrile prevãzute în tehnologii, programele de fabricaţie sau fişa postului;
e) sa foloseascã şi sa întreţinã maşinile, utilajele şi instalaţiile conform instrucţiunilor de exploatare, în condiţii de deplina siguranta şi de eficienta maxima;
f) sa respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibil şi energie, sa evite risipa, sa înlãture orice neglijenţa în pãstrarea şi administrarea bunurilor societãţii;
g) sa apere prin toate mijloacele, alãturi de patron, bunurile şi valorile patrimoniale ale societãţii comerciale;
h) sa nu înstrãineze bunuri de orice natura, aparţinând societãţii comerciale sau deţinute de aceasta cu orice titlu;
i) sa respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru evitarea oricãror situaţii care ar pune în primejdie viata, integritatea corporalã sau sãnãtatea unei persoane, precum şi bunurile societãţii;
j) sa nu lase fãrã supraveghere, în timpul programului de lucru, maşinile, instalaţiile aflate în funcţiune, efectivele de animale etc.
k) sa nu pãrãseascã locul de munca pana la sosirea schimbului; în caz de neprezentare a schimbului sa anunţe conducãtorul locului de munca şi sa continue aceasta activitate pana la luarea mãsurilor necesare;
l) sa aibã o comportare corecta în cadrul relaţiilor de serviciu, sa combata orice manifestare necorespunzãtoare şi sa evite provocarea de situaţii conflictuale;
m) sa nu se prezinte în stare de ebrietate, sa nu introducã şi sa nu consume bãuturi alcoolice în cadrul unitãţii, atât în timpul programului de lucru, cat şi în afarã acestuia;
n) sa suporte contravaloarea pagubelor produse societãţii din vina şi în legatura cu munca lor, în condiţiile legii;
o) sa nu introducã la locul de munca materiale inflamabile şi explozive, dacã nu sunt prevãzute în mod expres în procesul de producţie;
p) sa nu introducã, sa nu raspandeasca sau sa afiseze materiale de propaganda politica;
q) sa nu furnizeze date de orice natura, care ar leza interesele sau integritatea unitãţii;
r) sa nu sustragã produse finite sau materii prime ale unitãţii.
ART. 96
Nerespectarea obligaţiilor prevãzute în prezentul contract colectiv de munca va atrage sancţionarea celor vinovaţi, conform prevederilor acestuia şi legilor în vigoare, în funcţie de gravitatea faptei, putându-se ajunge pana la desfacerea contractului individual de munca.

CAP. 8
Obligaţiile patronilor

ART. 97
Prin patron, în sensul prezentului contract, se înţelege societatea comercialã, unitatea bugetarã şi unitatea de cercetare şi producţie.
ART. 98
În afarã obligaţiilor rezultate din prevederile celorlalte capitole din prezentul contract colectiv de munca, patronul are, de comun acord cu sindicatele, urmãtoarele obligaţii:
a) sa ia mãsuri de dotare, retehnologizare şi reparare a utilajelor şi a instalaţiilor existente, astfel încât în spaţiile de lucru sa fie asigurate condiţii normale de protecţie a muncii, în ordinea prioritatilor şi în funcţie de posibilitãţile financiare;
b) în cazul distrugerii echipamentului de protecţie şi de lucru înainte de durata normata negociata, care s-a produs din motive neimputabile salariatului, se va proceda la înlocuirea lui în baza unui act doveditor;
c) sa asigure în permanenta personalul de serviciu calificat la acele locuri de munca la care intervenţiile şi lucrul nu pot fi asigurate de altcineva;
d) la sesizarea sindicatului prin petiţii, patronatul este obligat ca în termen de 48 de ore sa punã la dispoziţia sindicatului materialele necesare pentru analiza şi clarificarea problemelor ridicate;
e) în situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri strãini, potrivit cãrora salariaţii vor executa unele lucrãri în strãinãtate, condiţiile de munca şi de salarizare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfasura în condiţiile prevãzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern;
f) pentru buna desfãşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor elemente referitoare la condiţiile de munca în care urmeazã sa se execute lucrãrile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 99
Regulamentul de ordine interioarã se va întocmi de patron cu acordul sindicatelor, anual, pana la finele lunii ianuarie.
ART. 100
Patronul se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare de capital strãin, pentru activitãţi desfãşurate pe teritoriul României sa prevadã o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii din România, în contractul colectiv de munca la nivel de unitate, precum şi convenţiile O.I.M. ratificate de România.

CAP. 9
Formarea profesionalã

ART. 101
(1) Prin termenul de formare profesionalã se înţelege orice procedura prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completeazã cunoştinţele profesionale fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialitatii fie prin deprinderea unor procedee noi adoptate în domeniul specialitatii sale.
(2) Formarea profesionalã şi formarea profesionalã continua cuprind şi teme în domeniul relaţiilor de munca, convenite între sindicate şi patronat.
(3) Pãrţile semnatare convin sa acorde întregul sprijin solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Evaluare, Unitatea pentru Cercetare şi Servicii Tehnice, pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta. Sistemul va fi utilizat începând cu anul 2002 pentru evaluarea şi certificarea calificãrii salariaţilor.
ART. 102
La încheierea contractelor de munca la nivel de societate, pãrţile convin ca în ceea ce priveşte formarea profesionalã sa ţinã seama de urmãtoarele principii:
a) identificarea posturilor pentru care este necesarã calificarea, a cãilor de realizare, precum şi adoptarea programului anual şi controlul aplicãrii acestuia se vor face de comun acord de sindicat şi patron;
b) sindicatul va participa prin împuterniciţii sãi la orice forma de examinare organizatã în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalã în cadrul unitãţii;
c) formarea profesionalã a salariaţilor în interesul unitãţii se face pe cheltuiala acesteia;
d) în cazul în care unitatea urmeazã sa-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin trei luni înainte de aplicarea mãsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica, înainte de a se apela la angajari de forta de munca din afarã;
e) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionalã pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreunã cu sindicatul, rãmânând la aprecierea patronului dacã şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
f) pãrţile convin asupra obligativitatii perfecţionãrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor de sindicat (scoşi din producţie) la expirarea mandatului.
ART. 103
Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca, în vederea formãrii profesionale, vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, dacã pãrãsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de îndeplinirea termenului contractual, care nu poate depãşi trei ani de la absolvirea cursului.

CAP. 10
Dreptul sindical; reprezentanţii sindicatelor

ART. 104
(1) Pãrţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, în general, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o poziţie neutra şi impartiala fata de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unitãţi şi instituţii.
(3) Salariaţii sezonieri vor putea semna declaraţia de adeziune la contractul colectiv de munca şi vor achitã cotizatia sindicala, pe toatã durata cat sunt angajaţi.
ART. 105
(1) Consiliul de administraţie sau adunarea generalã a actionarilor/asociaţilor are obligaţia de a invita pe reprezentanţii sindicatului la şedinţele sale, în condiţiile prevãzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fãrã drept de vot.
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţa. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; aceştia vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
ART. 106
Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea acţiunilor prevãzute la <>art. 29, alin. 2, din Legea nr. 54/1991 .
ART. 107
(1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridicã, atunci când au şi calitatea de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la cinci zile pentru activitãţi sindicale, la care se adauga timpul consumat pentru negociere cu patronatul.
(2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum şi durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
(3) Persoanele cu funcţii în conducerea sindicatului, salarizate de organizaţia sindicala, la încheierea mandatului îşi reiau calitatea de salariat al societãţii (regiei, instituţiei publice etc.).
(4) Liderii de sindicat din societãţile comerciale, din staţiunile de cercetare şi producţie, din unitãţile bugetare aflate în teritoriu, afiliate Federaţiei AGROSTAR, care au calitatea de lideri de sindicat ai filialelor AGROSTAR judeţene, precum şi vicepreşedinţii şi secretarii filialelor vor beneficia, fiecare, de cinci zile lucrãtoare, în afarã celor prevãzute la alineatul 1), având la baza independenta celor doua organizaţii sindicale.
ART. 108
Pentru realizarea de cãtre pãrţile semnatare ale contractului colectiv de munca a unor activitãţi comune, în interesul unitãţilor şi instituţiilor, se stabileşte o contribuţie a acestora dupã cum urmeazã:
a) unitãţile ale cãror patronat şi sindicat sunt afiliate pãrţilor semnatare ale prezentului contract, din cota de 1,5 % aplicatã asupra fondului de salarii, constituitã în baza Legii Bugetului de Stat, vireazã pana la 1/3 în contul Federaţiei Patronatelor Agricole, contribuţie care se utilizeazã în baza regulamentului de administrare a fondului de negocieri;
b) în unitãţile în care sindicatele sau patronatul nu sunt afiliate organizaţiilor reprezentate de semnatarii contractului colectiv de munca, partea neafiliata înaintea înregistrãrii contractului colectiv de munca va vira în contul Federaţiei Patronatelor Agricole suma de 3.500.000 lei.
Sumele se utilizeazã conform protocolului încheiat între pãrţile semnatare ale prezentului contract.
ART. 109
(1) Unitãţile şi instituţiile vor asigura, în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul necesar şi mobilierul necesar. Prin contractele colective de munca se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau instituţia.
(2) Baza materialã cu destinaţie cultural-sportiva, proprietatea unitãţilor sau instituţiilor, ori proprietatea sindicatelor din unitãţile şi instituţiile respective, va putea fi folositã, fãrã plata, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 110
(1) În anul 2002, Federaţia AGROSTAR va asigura pregãtirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de munca a unui numãr de cel mult 1.000 de membri de sindicat din toate unitãţile şi instituţiile, pe durate de pana la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariaţilor sa urmeze cursurile de pregãtire prevãzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate, şi va suporta cheltuielile ocazionate de aceste cursuri.
(3) Modalitãţile de încadrare în numãrul prevãzut la alin. 1 se stabilesc de pãrţile semnatare prin comisia paritara.
ART. 111
(1) La cererea organizaţiilor sindicale din unitate, patronii vor accepta ca persoanele ce au ca sarcina de serviciu plata salariilor, cu acordul acestora, sa încaseze cotizaţiile de sindicat şi sa le vireze în contul sindicatului respectiv; cotizaţiile de sindicat se pot incasa cu acordul fiecãrui membru de sindicat, pe baza listelor lunare întocmite de cãtre sindicate.
(2) Condiţiile în care se desfãşoarã aceasta activitate se stabilesc de cãtre patron împreunã cu organizaţia sindicala din unitate.
(3) În situaţia în care cotizaţiile se reţin pe statul de plata se recomanda ca acestea sa fie trecute dupã rubrica "rest de plata".
ART. 112
Este interzis unitãţilor şi instituţiilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul individual de munca al salariaţilor, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 113
Pe perioada declansarii şi desfãşurãrii unor conflicte de munca, activitatea în unitãţi se va desfasura în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 168/1999 .
ART. 114
Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevãzute în contractul colectiv de munca.
ART. 115
Patronii se angajeazã ca în contractele de societate ale unitãţilor cu participare strãinã, pentru activitãţi pe teritoriul României, sa prevadã o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevãzute în legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivel de unitãţi, precum şi convenţiile O.I.M. ratificate de România.
ART. 116
Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotãrârile lor privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de munca.
ART. 117
(1) Federaţia AGROSTAR, semnatara a prezentului contract, recunoaşte dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, rãspunderea disciplinarã sau patrimonialã a salariaţilor care se fac vinovaţi de încãlcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitãţii.
(2) Federaţia AGROSTAR recunoaşte dreptul patronului de a stabili normele de disciplina a muncii, cu consultarea organizaţiilor sindicale şi cu respectarea disciplinei tehnologice.
(3) Patronii şi sindicatele se recunosc ca parteneri de dialog social permanenţi. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, vor sprijini patronii în asigurarea exercitãrii atribuţiilor lor, pentru acţiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat şi contractelor colective de munca de la toate nivelurile.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 118
(1) În scopul salarizarii şi acordãrii celorlalte drepturi prevãzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul naţional, pãrţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea legii privind aprobarea bugetului public naţional, precum şi în vederea modificãrii ulterioare a acestuia.
(2) Pãrţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeazã astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevãzute la alin. 1, pãrţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi celorlalte drepturi de personal la instituţiile finanţate de la bugetul public naţional.
(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, privind drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariaţii din instituţiile finanţate de la bugetul public naţional, în condiţiile prevãzute la alin. 1, 2 şi 3.
ART. 119
(1) De prevederile prezentului contract beneficiazã numai organizaţiile sindicale şi patronale nominalizate de pãrţile semnatare.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul acestora începând negocierea contractelor colective de munca de la celelalte niveluri.
(3) Dupã încheierea contractelor colective de munca la nivel de ramura sau grupuri de unitãţi, contractele colective de munca încheiate anterior la nivelurile inferioare se vor pune de acord cu acestea.
ART. 120
(1) În contractele individuale de munca nu se pot prevedea clauze contrare contractelor colective de munca la nivel naţional, de ramuri, grupuri de unitãţi şi instituţii sau care sa stabileascã drepturile sub limita consideratã minima în condiţiile prevãzute de art. 2, art. 3 şi art. 119, alin. 2 şi 3.
(2) Respectarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru pãrţi.
ART. 121
Prevederile contractelor colective de munca existente la data intrãrii în vigoare a prezentului contract colectiv de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urma, precum şi cu <>Ordonanta Guvernului nr. 48/1997 (aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1998 ) şi <>Ordonanta nr. 52/1998 .
ART. 122
În toate situaţiile de reorganizare sau, dupã caz, de privatizare a unitãţilor sau instituţiilor, drepturile şi obligaţiile prevãzute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
ART. 123
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte începând cu data înregistrãrii lui de cãtre una din pãrţi, în condiţiile prevãzute de <>art. 25 din Legea nr. 130/1996 , cu excepţia articolului 3, alin. 2, din prezentul contract.

PĂRŢILE SEMNATARE

Federaţia Patronatelor Agricole din România
1. Mihail Cojocaru
2. Gheorghe Glaman
3. Gheorghe Stratulat
4. Traian Coica
5. Pavel Popovici

Federaţia Sindicala AGROSTAR
1. Tudor Dorobantu
2. Mircea Ungureanu
3. Ioan Bertea
4. Constantin Niagu
5. Virgil Vieru


ANEXA 1


Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei
paritare sindicat-patronat la nivel de grup de unitãţi

1. Comisia paritara la nivel de grup de unitãţi va fi compusa din câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi semnatare din partea sindicatelor şi patronatului. Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de pãrţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la M.M.S.S.
2. Comisia se va întruni, la cererea oricãreia dintre pãrţi, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la formularea cererii şi va adopta hotãrâri valabile prin consens în prezenta a 3/4 din numãrul total al membrilor sãi.
3. Comisia va fi prezidata prin rotaţie de câte un reprezentant al fiecãrei pãrţi, ales în şedinţa respectiva.
4. Hotãrârea adoptatã conform punctului 2 are putere obligatorie pentru pãrţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de cãtre patronat.


ANEXA 2

Declaraţia nr. 1

Subsemnatul(a) ....................., domiciliat(a) în ....................., str. ................... nr. ......, judeţul .............., posesor (posesoare) al (a) B.I. seria ......... nr. .......... eliberat de ................. la data de ............., salariat(a) la ..............., în funcţia de ..............., înţeleg sa ma folosesc la negocierea contractului meu individual de munca de clauzele din Contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, negociat de federaţiile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. 2, din acest contract.
Consimt ca lunar sa mi se retina o contribuţie egala cu 1 % din salariul de încadrare, care sa fie încasatã conform prevederilor contractului colectiv de munca.


Data Semnatura,ANEXA 3

Clauze minime ale contractului individual de munca

Contractul individual de munca nr. ....................... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de munca între ................. şi ................. şi a fost înregistrat cu nr. ............ la Direcţia judeteana de munca şi protecţie socialã.

Între
unitatea ................., cu sediul în ......................, reprezentatã prin .................., în calitate de .................,
şi
domnul (doamna) ................, cu domiciliul în ................, posesor(posesoare) al (a) B.I. seria ............ nr. ............... eliberat de ................. la data de ............, având ca pregãtire profesionalã ......................, se încheie prezentul contract de munca în urmãtoarele condiţii:
1. Contractul de munca se încheie pe o perioada de ................, începând cu data de ...................... .
2. Domnul (doamna) ............... va îndeplini funcţia de ....... .
3. Locul de munca este ........................................... .
4. Condiţii de încadrare: se încadreazã cu (o norma intreaga, o fracţiune de norma) ............................. .
5. Condiţiile de munca se încadreazã în (grele, periculoase, nocive, penibile, normale) .................., grupa de munca ................ .
6. Salariul brut lunar este de ................... .
Drepturile salariale se plãtesc în chenzine lunare, stabilite dupã cum urmeazã:
a) chenzina I, la data ............;
b) chenzina a II-a, la data ................... .
7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. Domnul (doamna) ..................... beneficiazã de urmãtoarele sporuri: .......................; de asemenea mai poate beneficia de urmãtoarele drepturi bãneşti: ................... .
9. Pãrţile convin ca anumite obligaţii bãneşti ale salariatului sa fie achitate direct de serviciul financiar-contabil al unitãţii, dupã cum urmeazã: ............................ .
10. Durata concediului anual de odihna va fi de ............... zile; de asemenea beneficiazã de un concediu suplimentar de ............ zile. Concediul de odihna se va efectua conform programãrii.
11. Obligaţii generale ale pãrţilor.
Cel care angajeazã se obliga în principal:
● sa-i acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevãzute de lege;
● sa-i ofere celui încadrat condiţiile corespunzãtoare de lucru;
● sa respecte şi sa îndeplineascã prevederile contractului colectiv de munca;
● sa îndeplineascã alte obligaţii (în funcţie de specificul unitãţii) ...................... .
Salariatul se obliga:
● sa îndeplineascã atribuţiile şi sarcinile stabilite prin dispoziţiile de lucru sau fişa postului, care este anexa la contractul colectiv de munca;
● sa respecte prevederile contractului colectiv de munca şi ale regulamentului de ordine interioarã, normele de protecţie a muncii şi de PSI etc.;
● sa îndeplineascã alte obligaţii specifice locului de munca, respectiv ...................... .
Prezentul contract se încheie în doua exemplare, dintre care unul se pãstreazã la unitate, iar celãlalt revine salariatului.

Cel care angajeazã, Salariat,

Modificarea prezentului contract are loc pe data de .............., prin schimbarea ..............., pe baza ............. .

Cel care angajeazã, Salariat,

În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de ................, prezentul contract înceteazã prin .............................., pentru urmãtoarele motive ..............., având la baza (decizia, hotãrârea) .............., în temeiul art. ..................... .


Cel care angajeazã, Salariat,


ANEXA 4 a)

Declaraţia nr. 2

Sindicatul liber din unitatea ..............................., înregistrat la Judecãtoria ......................... cu numãrul ..............., reprezentat de domnul (doamna), în calitate de ..............................., se foloseşte la negocierea contractului colectiv de munca pentru anul 2002 de Contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, negociat de federaţiile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 120 din acest contract.
Pentru a se putea folosi de acest contract, sindicatul neafiliat consimte sa plãteascã câte 5.000 lei/salariat o data cu înmânarea contractului, suma ce va fi vãrsatã în contul 0479284 deschis la FINANSBANK, Bucureşti.

Data Semnatura

ANEXA 4 b)

Declaraţia nr. 3

Societatea Comercialã .............................., înregistratã la Oficiul registrului comerţului cu nr. ..........................., reprezentatã prin ........................., în calitate de ....................., se foloseşte la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate pentru anul 2002 de Contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitãţi, în conformitate cu prevederile art. 120 din acest contract.
Pentru a se putea folosi de acest contract, societatea comercialã consimte sa plãteascã suma de 5.000 lei/salariat o data cu înmânarea contractului, suma ce va fi vãrsatã în contul Federaţiei Patronatelor Agricole din România, nr. ............, deschis la .................. .

Data Semnatura


ANEXA 5

Lista locurilor de munca (meseriilor, funcţiilor) la
care se vor putea acorda sporuri pentru munca în condiţii
deosebite, nocive, periculoase şi grele

A. Condiţii nocive (la locurile de munca unde sunt depasite concentratiile maxime admise de normele republicane de protecţie a muncii)
1. fochiştii şi ajutorii de fochisti de la centralele termice cu combustibil solid;
2. muncitorii de la bazele de aprovizionare tehnico-materialã pentru agricultura, care manipuleaza, transporta şi stivuiesc în spaţii închise substanţe pesticide (insecticide, fungicide, erbicide) şi alte produse chimice (substanţe corosive, dezinfectante, soda caustica, carbid etc.);
3. personalul din echipele de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sau de combatere a dãunãtorilor, care divizeaza sau prepara substantele, soluţiile sau momelile toxice în încãperi închise (numai pe timpul cat lucreazã efectiv în aceste condiţii);
4. personalul de la centralele frigorifice;
5. muncitorii de la sere şi ciupercarii, unde temperatura depãşeşte 35°C, umiditatea relativã este excesiva şi sunt creati curenţi de aer;
6. personalul care lucreazã permanent în activitatea frigorifica, în camere congelatoare, unde temperatura este sub minus 10°C, la manipulari de carne, produse din carne, peste sau alimente în congelare;
7. muncitorii de la fierberea şi afumarea preparatelor din carne;
8. personalul din abatoarele de pãsãri, care executa operaţii de deplumare, eviscerare, transare, unde temperatura depãşeşte constanta de 40°C, iar umiditatea relativã este mai mare de 90%;
9. personalul care lucreazã la prepararea (producerea) de fãina animala din carne, sânge, peste, oase, fainuri proteice şi nutreturi combinate sau la producerea de zooforturi, premixuri şi aditive furajere;
10. personalul de pe navele de pescuit oceanic (şi de transport), care lucreazã efectiv, permanent, în sãlile de prelucrare a pestelui pe aceste nave;
11. activitatea din secţiile (atelierele) de forta special amenajate, cu producţie industriala continua;
12. salariaţii care executa permanent multiplicari la heliograf, xerox, gestetner şi cei ce lucreazã efectiv pe calculator;
13. activitatea continua de sudura electrica şi autogena, în afarã celor care lucreazã în aer liber;
14. personalul care lucreazã efectiv la combaterea dãunãtorilor agricoli cu substanţe insectofungicide, inclusiv la prepararea substanţei;
15. epurarea şi colectarea apelor reziduale, curatarea de canale de ape reziduale, dejectii din staţiile de clorinare (activitate continua);
16. colectarea deşeurilor de animale, prelucrarea primara şi sortarea urmãtoarelor materiale: piei, oase, copite, par, coarne, intestine (activitate continua);
17. fierberea în autoclave a carnurilor confiscate, contaminate;
18. topirea grasimilor industriale;
19. matarie, pregãtirea membranelor naturale pentru preparate din carne;
20. tripiere, curãţire, fierbere, preparare coarne, burti;
21. prepararea pepsinei şi cheagului;
22. curãţirea pieilor de bovine în abatoare sau sali de sacrificare; topirea grasimilor comestibile;
23. uscarea parului în încãperi închise, activitate permanenta în locuri de munca cu iluminat artificial;
24. uscarea şi macinarea ardeiului pentru boia; pregãtirea amestecurilor pentru condimente;
25. curãţirea cu lampa de benzina, rascheta, peria de sarma sau cu dispozitive centrifugale a interiorului cazanelor, cisternelor, rezervoarelor etc.;
26. personalul care lucreazã la prepararea laptelui de var, la decalcifierea, purificarea, spalarea sfeclei şi presarea borhotului;
27. personalul care lucreazã în sectorul de prelucrare a zahãrului brut;
28. personalul care lucreazã în sectorul de rafinare a zahãrului;
29. personalul care lucreazã la rafinarii de zahãr şi cu pulbere de adaos.
B. Condiţii periculoase
1. personalul de la centrele (locurile) de izolare a animalelor bolnave de boli transmisibile la om (bruceloza, anemia infectioasa, leucoza enzootica bovina, TBC) şi care lucreazã la crematoriile acestora, cu activitate permanenta;
2. personalul care lucreazã în sistemul de centrifugare a zahãrului.
Sporul pentru munca în condiţii nocive sau periculoase se acorda numai pe baza de "Buletin de determinare prin expertizare a locurilor de munca" - eliberat de organele de specialitate din cadrul centrului antiepidemic şi de laboratorul de epidemiologie şi se avizeazã de cãtre Inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii.
C. Condiţii grele
1. unitãţi şi subunitati de producţie agricole şi zootehnice, amplasate în zone izolate, cu condiţii de munca grele: Delta Dunãrii, Insula Mare a Brailei;
2. personalul care lucreazã la cuptoarele de var, în activitatea de zidire, concasare piatra şi curãţire în evaporatie;
3. personalul care lucreazã în gospodãriile de sfecla şi în gospodãriile de var.
D. Condiţii penibile
● personalul care lucreazã în activitatea de curãţire grupuri sociale, grupuri sanitare.ANEXA 6

Lista societãţilor comerciale, staţiunilor de cercetare
şi producţie şi a unitãţilor bugetare ce beneficiazã de
Contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de
unitãţi, societãţi comerciale, staţiuni de cercetare
şi producţie, unitãţi bugetare din domeniul agriculturii,
alimentaţiei şi tutunului pe anul 2002

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea agentului economic Judeţul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Agromec Cunta Alba
2. Perla Tarnavei, Jidvei Alba
3. Jidvei - S.R.L. Alba
4. Albafruct Alba
5. Agroind Scanteia Arad
6. Agromec Mirosi Arges
7. O.R.S.A. Arges, Stefanesti Arges
8. Agromixt Leordeni Arges
9. Agropit Pitesti Arges
10. Agroziv Izvoru Arges
11. SCPP Bistrita Bistrita-Nasaud
12. Agromec Vorona Botosani
13. Avicola Botosani Botosani
14. Agricultorul Botosani
15. Perla Baraganului, comuna Galbenu Brãila
16. SCCAS Brãila Brãila
17. Prodazur Urleasca Brãila
18. Agrozootehnica Vadeni Brãila
19. Insula Mare a Brailei Brãila
20. Agroindustriala Rupea Braşov
21. Sere Braşov Braşov
22. Agroindustriala Barsa Codlea Braşov
23. Agroindustriala Prejmer Braşov
24. Sere Codlea Braşov
25. Agroindustriala Rasnov Braşov
26. Roclip Fagaras Braşov
27. Rovinsah Sahateni Buzau
28. Agroindustriala Turist Dragalina Calarasi
29. Agroindustriala Lehliu Calarasi
30. Agricom Borcea Calarasi
31. Agrocila Ciulnita Calarasi
32. Agrochirnogi, Chirnogi Calarasi
33. Agromixt Roseti Calarasi
34. Agrozootehnica Drumu Subtire Calarasi
35. Agrozootehnica Gradistea, Fetesti Calarasi
36. Agrozootehnica Pietroiu Calarasi
37. SCPMA Fundulea Calarasi
38. Agroindustriala Ivanesti Calarasi
39. SCCI Marculesti, Perisoru Calarasi
40. SCPP Caransebes Caras-Severin
41. Suinprod Berzovia Caras-Severin
42. Agricom, Filiala Mihai Viteazul Cluj
43. Campiaser Turda, Campia Turzii Cluj
44. Suinprod Bontida Cluj
45. Cilacer Ciocarlia Constanta
46. Vifrucer Cernavoda Constanta
47. Fruvisat Satu Nou Constanta
48. Agroholding Constanta Constanta
49. Nazarcea Ovidiu Constanta
50. Docefram Dorobantu Constanta
51. Nevoceca Negru Voda Constanta
52. Cezator Tortomanu Constanta
53. Fruvimed Medgidia Constanta
54. Ceres, Mihail Kogalniceanu Constanta
55. Comcereal Constanta Constanta
56. Cellam Amzacea Constanta
57. Agropit Pietreni Constanta
58. Horticola Moşneni Constanta
59. Agilog Agigea Constanta
60. Agrovicert Targusor Constanta
61. SCCI Valu lui Traian Constanta
62. Terra Titu Dambovita
63. Agroindustriala Gaesti Dambovita
64. Agrozootehnica Robanesti Dolj
65. Agroindustriala Craiova Dolj
66. Agricolã Dabuleni Dolj
67. Agroindustriala Giubega Dolj
68. Cervina Segarcea Dolj
69. Agricolã Bailesti Dolj
70. Agroindustriala Service Craiova Dolj
71. SDE Craiova Dolj
72. Agroindustriala Piscu Sadovei Savini Dolj
73. Agroindustriala Brabova Dolj
74. Agroindustriala Portaresti Dolj
75. Suinprod Bailesti Dolj
76. Agrimat Matca Galaţi
77. Agrotec Tecuci Galaţi
78. Brates Prut Frumusita Galaţi
79. Horincea Beresti Galaţi
80. Agrozootehnica Adunatii-Copaceni Giurgiu
81. Agrozootehnica Mihailesti Giurgiu
82. Suinprod Targu Jiu Gorj
83. OSPA Gorj Gorj
84. Fabrica de Tigarete Targu Jiu Gorj
85. Agromec Cocora Ialomita
86. Vitipomicola Fetesti Ialomita
87. Consulting Slobozia Ialomita
88. Agrozootehnica Stelnica Ialomita
89. Suintest Fierbinti Ialomita
90. Agromixta Ograda Ialomita
91. Andrias Andrasesti Ialomita
92. Ceres Slobozia Ialomita
93. Agromec Grivita Ialomita
94. Agrozootehnica Facaeni Ialomita
95. Agromec Andrasesti Ialomita
96. Agroindustriala Bordusani Ialomita
97. Agroindustriala Movila Ialomita
98. Agrozootehnica Vladeni Ialomita
99. Horticons Fetesti (Legumicultorul) Ialomita
100. Agroindcom Chitila Ilfov
101. COMAICO Ilfov
102. SAIC Bragadiru Ilfov
103. Agopol Popesti-Leordeni Ilfov
104. ICLF Vidra Ilfov
105. Agro Glina Ilfov
106. Agroindustriala Bucium Iaşi
107. Cotnari Iaşi
108. Agroindustriala Reghin Mures
109. Zamur Zau de Campie Mures
110. Agroindustriala Cristesti Mures
111. Arzatorul Sagna Neamt
112. Agrocomplex Cuci Neamt
113. SCAZ Secuieni Neamt
114. Fastrom Roman Neamt
115. Danubiana Roman Neamt
116. Agroindustriala Slatina Olt
117. Boianu Stoicanesti Olt
118. Redias Redea Olt
119. SCVP Samburesti Olt
120. Poiana Radomiresti Olt
121. SCLF Slatina Olt
122. Corias Corabia Olt
123. Aluta Olt Olt
124. Lacoltias Deveselu Olt
125. Agroprod Slatina Olt
126. Videlmar Urlati Prahova
127. Tohani Prahova
128. Agrozootehnica Puchenii Mari Prahova
129. Agromixt Zalau Salaj
130. Avicola Suceava Suceava
131. Agrozootehnica Piatra Teleorman
132. Busco Branceni Teleorman
133. SCA Teleorman Teleorman
134. Tomtim Tomnatic Timis
135. Sinagro Sannicolau Mare Timis
136. Padureni Sag Timis
137. Cartim Carani Timis
138. Livetim Livezile Timis
139. Jimtim Jimbolia Timis
140. Fabrica de Tigarete Timişoara Timis
141. Vidisamp Husi Vaslui
142. Viticolã Dragasani Valcea
143. Agroindustriala Maicanesti Vrancea
144. Rovinco Cotesti Vrancea
145. Veritas Panciu Vrancea
146. Agroindustriala Marasesti Vrancea
147. SCLF Militari Bucureşti
148. UNISEM Bucureşti
149. Fortuna Berceni Bucureşti
150. Agroindustriala Pipera Bucureşti
151. ROMTABAC Bucureşti Bucureşti
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7

Lista patronatelor agricole componente ale
Federaţiei Patronatelor Agricole din România (F.P.A.R.)

1. Patronatul Horticultorilor
2. Patronatul Viticultorilor - PATROVITAS
3. Patronatul AVICOLA
4. Patronatul Crescatorilor de Porcine în Sistem Comercial
5. Patronatul NUTRICOMB
6. Patronatul Agricol - HAMEIROM
7. Patronatul Serele Romane - ROMSER
8. Patronatul DRUMUL MATASII
9. Patronatul FRULECOM
10. Patronatul Agricol OREZUL
11. Patronatul Agricol MUNTENIA
12. Patronatul Agricol MOLDOVA
13. Patronatul OLTENIA
14. Patronatul Agricol TRANSILVANIA
15. Patronatul Agricol ARDEALUL DE NORD
16. Patronatul Agricol DUNAREA DE JOS
17. Patronatul Agricol DANUBIUS
18. Patronatul Agricol BANAT - ZARAND HATEG

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016