Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.929 din 9 ianuarie 2006  la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla pentru perioada 2006-2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.929 din 9 ianuarie 2006 la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla pentru perioada 2006-2010

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, nr. 1 din 9 ianuarie 2007

Partile contractante:
1. patronii, reprezentati de Organizatia Patronala din Industria Sticlei, Geamurilor, Ceramicii Fine STICEF, in baza sentintei civile nr. 15/26 mai 1997 pronuntate de Tribunalul Bucuresti,
2. salariatii, reprezentati de Federatia Sindicatelor din Industria de Sticlarie, Geamuri, Ceramica, Fire si Fibre de Sticla STICEROM, in baza sentintei civile nr. 57/1 iunie 1990 pronuntate de Judecatoria Medias;
au incheiat prezentul Contract colectiv de munca la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla pentru perioada 2006-2010.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla si se obliga sa respecte prevederile acestuia in totalitate.
ART. 2
Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla cuprinde drepturile si obligatiile generale ale patronilor si salariatilor, in ceea ce priveste conditiile specifice fiecarei unitati; obligatiile partilor se vor stabili prin contractele de munca la nivel de societati comerciale si institute.
ART. 3
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica in societatile comerciale si in institutele din ramura industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla, indiferent de forma de organizare, de forma de proprietate, de modul de finantare, si constituie baza minima de negociere a contractelor colective de munca la nivel inferior.
ART. 4
Prezentul contract colectiv de munca se incheie pentru o perioada de cinci ani, cu exceptia drepturilor banesti, care vor fi negociate cel putin o data pe an. Daca nici una dintre parti nu denunta contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste, automat, pana la incheierea unui nou contract, care poate surveni in orice moment dupa expirare, la solicitarea uneia dintre parti, dar nu mai mult de 12 luni.
ART. 5
Modificarea prezentului contract se poate face in cadrul termenului de valabilitate numai prin acordul ambelor parti.
La negocierea modificarilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura se vor respecta procedurile de la negocierea initiala a contractului colectiv de munca la nivel de ramura si legislatia in vigoare.
Partile pot cere, in scris, una alteia, modificarea prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura in perioada de aplicabilitate a acestuia.
Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantii patronilor la Federatia STICEROM, iar de catre reprezentantii salariatilor, la organizatia patronala de ramura.
Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri. Cererea trebuie sa fie justificata si sa vizeze activitatea ramurii.
Negocierea modificarilor se face de catre reprezentantii desemnati de fiecare parte, care stabilesc si durata negocierii. Negocierea modificarilor se va face la data convenita de comun acord, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii.
Partile convin ca, in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari, cat si in cazul denuntarii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor si sa nu declanseze greve.
Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica, in scris, organului la care se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii sau la o alta data ulterioara, potrivit conventiei partilor.
Modificarile aduse contractului colectiv de munca produc aceleasi efecte ca si contractul colectiv de munca, de la data inregistrarii lor.
ART. 6
Suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit legii.
ART. 7
Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, a modificarii, a suspendarii sau a incetarii contractului de munca la nivel de ramura, partile convin sa instituie o comisie paritara.
Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul cuprins in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul contract.
Comisia paritara poate verifica la unitati, la solicitarea ambelor parti din unitatea respectiva, modul in care sunt respectate drepturile si obligatiile salariatilor, prevazute in contractele colective de munca.
ART. 8
Obiectul prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura il constituie stabilirea drepturilor minime ale salariatilor si a obligatiilor corelative, cu privire la:
- incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
- conditiile de munca si protectia muncii;
- salarizarea si drepturile salariale;
- timpul de munca si timpul de odihna;
- unele masuri de protectie speciala si acordarea de facilitati;
- formarea profesionala;
- drepturile sindicatelor ca organizatii si ca reprezentante ale salariatilor.
ART. 9
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura nu pot sa constituie cauza reducerii unor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior la negocierile la nivel de societate comerciala.
(2) Daca prin reglementari sau prin acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste reglementari sau acorduri, afara daca, prin lege, se dispune in mod expres altfel.
(3) In situatia in care, in legatura cu drepturile ce decurg din prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura intervin reglementari legale mai favorabile, acestea se vor aplica prioritar.
(4) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractul colectiv de munca la nivel de ramura, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au incheiat.
(5) Initierea acestor acte normative care vizeaza raporturile de munca se va face, in toate cazurile, cu acordul organizatiilor sindicale.
Patronii se obliga sa puna la dispozitia salariatilor, potrivit cu specificul activitatii lor si cu criteriile avute in vedere la stabilirea normelor de munca specifice, instalatii, utilaje, aparate, unelte, materii prime, materiale, documentatii si echipament de protectie si de lucru, si sa ia masurile pentru asigurarea corespunzatoare a starii acestora, in vederea utilizarii depline a capacitatilor de protectie si a folosirii complete si eficiente a timpului de lucru.
Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza potrivit dreptului comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.
(6) Drepturile si indatoririle patronilor si ale salariatilor vor tine cont de prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura si de conditiile specifice economice, tehnice, geografice, sociale etc. ale fiecarei societati comerciale.

CAP. II
Contractul individual de munca

ART. 10
In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se va face prin incheierea contractului individual de munca (CIM).
ART. 11
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.
(2) Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
ART. 12
Incheierea contractului individual de munca se face pe o perioada nedeterminata.
Contractul individual de munca se poate incheia si pe o perioada determinata, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 3.
Contractul individual de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
Pe perioada grevelor nu se pot face disponibilizari si angajari in sectoarele aflate in greva.
ART. 13
Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale, prin acordul partilor si din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege.
Delegarile si detasarile salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege, cu acordarea drepturilor minime convenite prin contractul colectiv de munca pe unitate.
Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, la locul muncii sau la drepturile minime salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
ART. 14
Executarea contractului individual de munca se suspenda in cazurile prevazute de lege, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile, remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.
ART. 15
Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege, prin unul din urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) acordul partilor;
c) din initiativa uneia dintre parti.
In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata acestuia va fi de 30 (treizeci) de zile calendaristice.
In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa-i afecteze salariul. Orele absente se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patron.
In cazul in care unui salariat i se desface contractul individual de munca fara preaviz, acesta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.
Desfacerea contractului individual de munca se face cu consultarea sindicatului.
ART. 16
Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevazut asemenea interdictii.
Desfasurarea in conditiile legii a activitatii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitatii.
ART. 17
(1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, patronul va acorda acestuia o compensatie, in afara drepturilor cuvenite la zi. Cuantumul si conditiile de acordare se stabilesc la nivel de societati.
Prevederile alineatului precedent se aplica atunci cand desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local forta de munca necesara;
d) unitatea se muta in alta localitate si salariatul nu accepta sa o urmeze;
e) salariatul nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrat, din motive neimputabile acestuia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) in postul ocupat de catre salariat este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.
(2) In situatia in care organele competente din unitati au aprobat masuri de reducere a activitatii ori de reorganizare a procesului de productie, care ar determina desfaceri de contracte de munca, administratia este obligata sa comunice in scris organizatiilor sindicale numarul total al posturilor ce ar urma sa fie reduse si structura acestora.
Concomitent, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora. Anuntul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate;
- cu 60 de zile inainte, daca reducerea se datoreaza restrangerii de activitate, retehnologizarii sau altor cauze.
(3) In perioada prevazuta la alin. 1, administratia este obligata sa intreprinda simultan urmatoarele actiuni:
a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de redistribuire a salariatilor in cadrul unitatii sau al institutiei;
b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca;
c) daca organizeaza cursuri de calificare sau recalificare profesionala, sa includa la aceste cursuri, cu prioritate, persoanele carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.
(4) In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administratia are obligatia de a comunica in scris fiecarui salariat:
a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura;
b) daca ii ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala.
ART. 18
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:
a) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea unitatii;
c) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractului individual de munca pentru reducerea de posturi, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului cu venitul de munca cel mai mic, fara ca, prin aceasta, sa se desfaca contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult trei ani pana la pensionare, la cererea lor.
In cazul in care masura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care se obliga sa presteze o anumita activitate intr-o perioada de timp, administratia nu-i va pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la indeplinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabila.
In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 19
In cazul in care unitatea isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la desfacerea contractului individual de munca pentru motivele prevazute la art. 17-18, aceasta va angaja cu prioritate salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca pentru acest motiv si au pregatirea profesionala necesara.
Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca, pentru motivele prevazute la art. 17-18, are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Unitatea va reangaja salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 17-18, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.

CAP. III
Timpul de munca

ART. 20
Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. La locurile de munca cu conditii deosebite si speciale se pot prevedea, la nivel de unitate, programe de lucru sub 8 ore/zi, conform legii; in cazul in care se negociaza prin contractul colectiv de munca pe unitate unele locuri de munca la care se va trece de la programul redus la programul normal de lucru, aceasta se va face cu marirea corespunzatoare a salariului de baza si a sporurilor aferente.
ART. 21
La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat; locurile de munca la care se aplica aceste forme specifice de organizare, precum si modalitatile concrete de organizare si de evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura sau de unitati, fara ca prin aceasta sa fie afectate drepturile minime garantate prin prezentul contract colectiv de munca.
ART. 22
Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitati, se pot stabili programe de lucru partiale corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore/zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
Femeile care au copii in varsta de pana la 6 ani, pe care ii ingrijesc, pot lucra 6 sau 4 ore/zi.
Timpul cat au fost incadrate in aceste conditii se considera la calcularea vechimii in munca timp lucrat cu o norma intreaga.
ART. 23
Orele de incepere si terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioara intocmit cu acordul sindicatului.
In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 24
Orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru stabilit in unitate sunt ore suplimentare.
Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor. Orele suplimentare vor fi efectuate cu respectarea Codului muncii si cu acordul sindicatelor din unitate.
Pentru prevenirea si inlaturarea efectelor unor calamitati naturale sau a altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara, ceruta de cel care angajeaza.
Orele care nu au putut fi compensate pana la sfarsitul lunii se platesc sub forma de spor.
ART. 25
Munca prestata in intervalul dintre orele 22.00 si 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite, este lucru in timpul noptii.
Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestat in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca. Prevederile alineatului precedent nu se aplica salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii speciale si deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
La unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste sub forma de spor, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore pe zi.
ART. 26
Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu doua ore pe zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
Femeile care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu jumatate de norma, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat.
ART. 27
In durata normala a timpului de munca nu intra timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la inceputul si sfarsitul programului.
ART. 28
Conducerea societatii comerciale va crea conditii pentru asigurarea repausului saptamanal, de regula in zilele de sambata si duminica, iar in locurile de munca cu foc continuu repausul se va acorda prin rotatie, in cursul saptamanii, conform programului intocmit lunar de conducatorii sectiilor respective, cu conditia ca, cel putin o data la doua luni, fiecarei persoane sa i se asigure zilele de repaus saptamanal, sambata si duminica.
Zilele libere saptamanale, de regula sambata si duminica, si sarbatorile legale se vor considera zile nelucratoare.
Lucrul in timpul acestor zile se va contabiliza separat si va fi platit cu un spor, fara pierderea dreptului la zilele libere stabilite prin grafic.
ART. 29
Sarbatorile pentru care se acorda zile libere sunt cele stabilite la nivel national prin reglementari legale si negocieri colective, si anume:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 si 26 Decembrie;
- Ziua Sticlarului si Ceramistului - prima duminica din luna iunie.
ART. 30
Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute si este inclus in durata timpului de lucru.
ART. 31
Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru; administratia va analiza cererea si o va solutiona dupa caz.

CAP. IV
Conditii de munca si protectia muncii

ART. 32
In contractele colective de munca la nivel de societati comerciale se vor prevedea proceduri de consultare intre reprezentantii sindicali si cei care angajeaza, referitoare la orice masuri care ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
ART. 33
Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si a raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
ART. 34
Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributie si a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
Normele de munca vor fi stabilite in asa fel incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu acordul sindicatului, constituie anexe la contractul colectiv de munca.
ART. 35
Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecareia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica.
In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor; aceasta poate fi ceruta atat de patron, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatului.
ART. 36
(1) Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau din postul detinut.
(2) In cazul in care un salariat nu realizeaza sistematic (trei luni sau mai multe din ultimele sase luni) normele de munca din motive neimputabile unitatii, angajatorul poate desface contractul individual de munca angajatului ca necorespunzator pentru postul pe care-l ocupa, in conditiile legii.
ART. 37
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca in conditii deosebite si locuri de munca in conditii speciale.
(2) Locurile de munca in conditii deosebite si locurile de munca in conditii speciale sunt cele cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau alte asemenea, stabilite prin lege sau prin contracte colective de munca la nivel de societati comerciale.
ART. 38
Pentru prestarea activitatii in locurile de munca prevazute la art. 37, alin. 2, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salarii de baza, la durata redusa a timpului de lucru, la alimentatie de intarire a rezistentei organismului, la echipament de protectie gratuit, la materiale igienico-sanitare, la concedii suplimentare prevazute de contractele colective de munca la nivelul societatii comerciale, iar duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
Categoriile de salariati prevazute la acest articol vor fi supuse, obligatoriu, unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala.
ART. 39
In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum doua luni, de unul din urmatoarele drepturi:
- spor pentru conditii grele de munca;
- spor pentru nocivitate;
- alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
De drepturile prevazute in alineatul precedent beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni in conditiile de la art. 38 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la locul de munca sunt mai mici.
ART. 40
In afara prevederilor normelor generale, republicane si departamentale, de protectia muncii, pe care partile le considera a fi minimale, in contractul colectiv de munca la nivel de societati comerciale pot fi incluse clauze suplimentare privind protectia muncii.
ART. 41
In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
ART. 42
Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.
La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii, pe care este obligat in procesul muncii sa le recunoasca si sa le respecte.
In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute in alineatul precedent.
ART. 43
Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron. Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca de la societatile comerciale.
In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta integral de catre patron.
ART. 44
Conducerea societatilor comerciale va asigura:
a) normalizarea conditiilor de munca potrivit programului de masuri elaborat de comisia de igiena si securitate a muncii de la nivelul unitatii;
b) dotarea cu echipament de protectie si de lucru;
c) achizitionarea de masini, utilaje si instalatii care sa lucreze cu degajari de noxe sub limitele admise;
d) asigurarea cu personal si calificarea acestuia pentru toate locurile de munca;
e) elaborarea de studii privind reducerea concentratiilor de noxe;
f) acordarea de sporuri pentru conditii nocive, pana la diminuarea totala a noxelor;
g) acordarea de concediu suplimentar pentru salariatii care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite si speciale;
h) acordarea antidotului salariatilor care au acest drept (lapte, apa minerala sau carbogazoasa, alimente etc.), stabilit prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale;
i) instruirea personalului privind normele de tehnica securitatii si protectiei muncii;
j) acordarea grupelor de munca pentru pensionare, conform legislatiei in vigoare;
k) intocmirea normativului intern pentru asigurarea si acordarea echipamentului de protectie si de lucru corespunzator fiecarei activitati, aceasta si prin grija comitetului de igiena si securitate a muncii;
l) dotarea cu materiale sanitare corespunzatoare a truselor de prim-ajutor, necesare fiecarui loc de munca;
m) acolo unde sunt posibilitati si este necesar, se vor asigura spatii si dotari minime pentru dispensarele medicale proprii.
ART. 45
Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 46
(1) In vederea mentinerii si a imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
- asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);
- diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiunilor poluante.
(2) Masuri concrete, in sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc in contractele colective de munca din unitati. Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
ART. 47
(1) Patronul va organiza la angajare si, ulterior, o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate.
(3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale organizate potrivit prevederilor alineatului precedent.
In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examene medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite si speciale de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala, organizata potrivit alin. 1 si 3, constituie abatere disciplinara.
La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati la acordarea de concedii suplimentare, antidot, stabilirea conditiilor nocive.
ART. 48
Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederilor prezentului contract.
Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca la societatile comerciale.
Salariatele gravide, incepand cu luna a cincea de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
ART. 49
Patronul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
ART. 50
In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 51
In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca (C.S.S.M.), avand atributiile prevazute de lege.
Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit paritar, cel putin din 4 persoane. Timpul de munca afectat activitatii in comitetul de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat. Activitatea acestui comitet se va desfasura in baza regulamentelor proprii.
ART. 52
In vederea preintampinarii accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale si pentru a-si putea desfasura in bune conditii activitatea la locurile de munca, salariatii vor respecta urmatoarele indatoriri:
a) sa foloseasca timpii de repaus si timpii de odihna zilnici, pentru a veni la lucru in plenitudinea fortei de munca;
b) sa respecte cu strictete disciplina muncii in societatea comerciala, normele tehnice privind exploatarea utilajelor, a masinilor, a instalatiilor etc., pe care le au in supraveghere si pe care isi desfasoara activitatea pentru realizarea productiei;
c) sa preia schimburile din mers si sa predea schimbul cu utilaje, scule, dispozitive in buna stare de functionare si sa sesizeze sefului ierarhic superior toate constatarile privind eventualele defecte ale acestora;
d) sa foloseasca si sa intretina echipamentul de protectie si de lucru, iar in caz de deteriorare, imputabila sau neimputabila, sa ceara inlocuirea acestuia;
e) sa raporteze, ori de cate ori este cazul, situatiile periculoase ce pot determina accidente de munca;
f) sa respecte intocmai prevederile contractului colectiv de munca, ale regulamentului de organizare si functionare si ale regulamentului de ordine interioara ale societatii comerciale;
g) sa se prezinte la serviciu apt de munca, sa nu introduca sau sa consume in incinta unitatii bauturi alcoolice.
ART. 53
Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 54
Organizatia Patronala STICEF impreuna cu Federatia Sindicala STICEROM vor intocmi o lista cu factorii de risc existenti in ramura industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla, precum si cu bolile pe care le pot genera.

CAP. V
Salarizarea si alte drepturi banesti

ART. 55
(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea acestuia. Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.
(2) Tichetele de masa se vor acorda in conditiile legii.
ART. 56
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) in regie sau dupa timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc in una din urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
Forma de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 57
Drepturile banesti ce li se cuvin salariatilor societatilor comerciale sunt:
a) salariul de baza negociat;
b) adaosul prin acord;
c) spor pentru conditii grele de munca;
d) spor de periculozitate;
e) spor pentru conditii nocive;
f) spor pentru conditii de lucru penibile;
g) spor pentru depasirea sistematica a programului normal de lucru;
h) spor pentru executarea unor functii suplimentare;
i) spor de conducator de formatie;
j) spor pentru timpul lucrat in timpul noptii;
k) spor pentru timpul lucrat in zilele de sambata si duminica;
l) spor pentru vechime in munca;
m) spor pentru utilizarea cel putin a unei limbi straine, unde necesitatile o impun;
n) spor de fidelitate.
Sporurile prevazute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care reprezinta retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
ART. 58
Sporurile ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditii de munca deosebite, grele, periculoase sau penibile - minimum 10% din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca - 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale - 100% spor la salariul de baza, pana la 120 ore/salariat/an; ceea ce depaseste 120 ore/salariat/an se plateste cu un spor de 50% din salariul de baza;
d) pentru vechime in munca, salariatii beneficiaza de un spor de vechime de minimum 5% pentru o vechime de 3 ani si pentru o vechime de peste 20 de ani - de minimum 25% din salariul de baza; transele se negociaza la nivel de unitate;
e) pentru lucrul in timpul noptii, sporul la salariul de baza va fi de 25%;
- prin contractele de munca la nivel de societati comerciale se pot negocia si alte sporuri, in functie de specificul concret al activitatii si al locurilor de munca;
f) pentru exercitarea si a altei functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca din unitati;
g) sporurile de conducator de formatie, de pana la 10%, se vor acorda personalului pe baza de decizie a conducatorului societatii;
h) pentru timpul lucrat in zilele nelucratoare (sambata si duminica) si in zilele de sarbatori legale se acorda spor fara pierderea dreptului la zilele libere stabilite prin grafic;
i) spor pentru utilizarea cel putin a unei limbi straine, unde necesitatile o impun; acesta este de 10% la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru;
j) cuantumul sporului de fidelitate minim in industria sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla este de 20 RON lei/luna, conditiile de acordare fiind negociate in fiecare societate comerciala.
ART. 59
(1) Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii sau al institutiei se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(4) In cazurile prevazute la alin. 3, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
(5) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fara plata.
ART. 60
Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 61
In timpul delegarii, salariatul delegat isi pastreaza felul muncii si salariul de baza, raspunde, potrivit legii, disciplinar si material, in cazul savarsirii unor abateri disciplinare sau a unor fapte pagubitoare, si beneficiaza de urmatoarele drepturi de delegare:
1. diurna (indemnizatie de delegare);
2. decontarea cheltuielilor de cazare si transport.
Diurna este de minimum 20 RON lei/zi, corectata obligatoriu cu coeficientul maxim de indexare la zi.
In cazul in care delegarea dureaza mai mult de 30 de zile consecutiv, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 65% din salariul mediu. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile. Pentru stabilirea diurnei se are in vedere numarul de zile calendaristice, fiecare 24 de ore considerandu-se o zi de delegare; in cazul in care delegarea dureaza o singura zi, salariatul delegat are dreptul la diurna daca intre ora plecarii si ora sosirii oficiale sunt 12 ore. De asemenea, se ia in considerare si ultima zi dintr-o delegare care a durat mai mult, daca depaseste 12 ore. Delegarea se considera inceputa la ora plecarii oficiale si inceteaza la ora sosirii oficiale a mijlocului de transport. La aceasta se adauga cate o ora la si de la statia C.F.R. sau la si de la autogara.
Diurna se acorda numai cand deplasarea salariatului este efectiva; in cazul in care salariatul delegat revine in oras, chiar si numai pentru cateva ore, delegarea se considera intrerupta.
Diurna nu se cumuleaza cu ajutorul material acordat in cadrul asigurarilor sociale.
Diurna nu se plateste in cazul in care salariatul este trimis in delegatie in localitatea unde isi are domiciliul.
Diurna nu intra in calculul castigului mediu.
Diurna nu poate fi urmarita pentru nici un fel de datorii.
Decontarea cheltuielilor de cazare se face integral pe baza chitantelor oficiale emise de un hotel de categoria I; in cazuri exceptionale, se aproba de catre directorul economic si in hoteluri de categoria lux.
In cazul in care cazarea personalului aflat in delegare nu poate fi asigurata in hoteluri sau alte spatii de cazare autorizate, care pot emite chitante oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face in limita sumei de 1/2 din diurna pentru fiecare noapte.
Decontarea cheltuielilor de transport. Salariatii delegati in alte localitati aflate la peste 5 km in afara perimetrului orasului de resedinta au dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate pentru transport, astfel:
a) cu trenul - dupa tariful clasa a II-a, pe distanta pana la 100 km, iar tariful clasa I, pe distante mai mari de 100 km; decontarea cheltuielilor facute cu utilizarea vagonului de dormit se admite in cazul calatoriilor de noapte;
b) cu mijloace interurbane de transport auto in comun, la tarifele stabilite pentru aceste transporturi;
c) cu mijloace de transport proprietate personala, in cazuri exceptionale, decontarea facandu-se in functie de distanta parcursa si de pretul la zi al benzinei premium, consumata in limita normei de consum de 10 litri la 100 km, cu aprobarea directorului general;
d) in situatii speciale se poate efectua transportul cu avionul, cu aprobarea prealabila a directorului general.
Deplasarea in interesul serviciului cu mijloace de transport proprietate personala se poate face numai cu acordul prealabil dat de directorul general, acord care va avea ca unic efect juridic decontarea cheltuielilor de transport mentionate mai sus.
Decontarea cheltuielilor de transport se va face pe baza biletelor de calatorie.
Pentru salariatii delegati in mai multe localitati, distanta in functie de care se deconteaza cheltuielile de transport dupa tariful clasa I sau clasa a II-a este aceea totalizata si nu aceea dintre o localitate si alta.
Dovada drepturilor de delegare se va face cu chitante oficiale privind tarifele de cazare si cu biletele de transport, coroborate cu vizele de pe ordinele de deplasare si raportul de serviciu, redactat la inapoiere.
In mod exceptional, in cazul delegarilor in Bucuresti fara mijloc de transport, pentru fiecare zi lucratoare de delegare se deconteaza echivalentul la pretul zilei a 5 calatorii cu metroul.
ART. 62
Drepturile banesti cuvenite salariatilor se vor achita in ordinea de prioritati, impusa de legislatia in vigoare, iar la o egalitate de prioritate, se vor plati mai intai drepturile salariale ale angajatilor.
In caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica ceilalti creditori cota-parte.
ART. 63
Patronii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi despre acestea.
ART. 64
In afara ajutoarelor prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare:
a) salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta sau boala in societatea comerciala respectiva primesc, o singura data, o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in ultima luna dinaintea pensionarii;
b) salariatii care se pensioneaza ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a unei boli profesionale, primesc o indemnizatie egala cu cel putin 3 salarii avute la data pensionarii;
c) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de 3 salarii de baza ale decedatului;
d) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de minimum 5 salarii de baza;
e) la nasterea sau infierea unui copil se va acorda salariatului societatii (unui singur parinte) un ajutor in cuantum de un salariu mediu brut din societatea comerciala, platit in luna evenimentului;
f) in cazul decesului unui membru din familie se acorda un ajutor echivalent cu salariul brut (mediu pe societate), persoanei sau membrilor familiei care suporta efectiv cheltuielile de inmormantare.
ART. 65
Indexarea se face prin negociere intre patronat si sindicatele din unitati.
Ca urmare a negocierii, patronatul va recalcula tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in societate.
ART. 66
Salariile individuale nu pot fi obiect de discriminare pe criterii etnice, de sex, de varsta, de convingeri politice sau religioase.
ART. 67
Partile convin ca anumite obligatii banesti ale salariatilor sa fie retinute direct din salariu, prin serviciul financiar, dupa cum urmeaza:
- cotizatiile sindicale, pe baza tabelelor avizate de organul competent al sindicatului;
- taxa profesionala a nemembrilor de sindicat; cuantumul si modul de folosire vor fi negociate la nivel de unitate;
- rate;
- taxe, impozite etc.
Conducerea societatii comerciale va asigura varsarea acestor obligatii banesti in contul celor carora li se cuvin.
ART. 68
Modificarea drepturilor salariale se poate face numai cu acordul celor doua parti.
ART. 69
Aplicarea sanctiunilor disciplinare se poate face numai conform procedurii legale si Regulamentului intern, cu consultarea sindicatelor.
ART. 70
La nivel de unitate se poate constitui un fond de premiere a salariatilor, de minimum 5% din fondul de salarii, cu plata trimestriala a acestuia.
ART. 71
Salariul minim pentru muncitorii calificati din ramura sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla va fi cu cel putin 15,00 lei (RON) mai mare decat salariul minim pe economie. Prin protocolul anual se vor negocia eventualele modificari.

CAP. VI
Concedii si zile libere

ART. 72
(1) Concediul de odihna in industria sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor si fibrelor de sticla este de minimum 22 de zile.
(2) Numarul zilelor de concediu de odihna nu poate fi influentat de drepturile la zile libere (platite sau nu) de care beneficiaza salariatul pe parcursul anului in mod legal (concedii medicale, chemari la comisariat, donari de sange etc.).
(3) Concediul de odihna se acorda proportional cu timpul lucrat efectiv, cu exceptia procedurii de la alineatul 2.
(4) Numarul de zile de concediu suplimentar pentru locurile de munca cu conditii speciale si deosebite se stabileste prin contractul colectiv de munca din societati, dar nu mai putin de 3 zile.
(5) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie corespunzatoare numarului de zile de concediu, formata din media veniturilor realizate pe 3 luni lucrate anterior plecarii in concediu. Cuantumul acestei indemnizatii nu poate fi mai mic decat salariul de baza, sporurile aferente acestuia si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, pe ultima luna.
(6) Unitatile vor negocia, pe langa indemnizatia de concediu, si o prima de vacanta in cuantum de minimum 10 (RON) lei/zi. Aceasta se va plati inainte de plecarea in concediu. Criteriile de acordare vor fi stabilite in fiecare unitate.
ART. 73
Numarul de zile de concediu de odihna suplimentar, pentru locuri de munca cu conditii speciale si deosebite, se stabileste prin contractul colectiv de munca pe fiecare societate comerciala in parte, dar nu mai putin de 3 zile.
ART. 74
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului, cu acordul administratiei; una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, cealalta parte ramasa va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs pentru care s-a acordat concediul de odihna.
ART. 75
Concediile de odihna se pot acorda esalonat pe toata durata anului, cu acordul sindicatului, satisfacandu-se, pe cat posibil, toate solicitarile salariatilor. Cand aceste solicitari nu pot fi satisfacute, patronii vor programa salariatii in concediu de odihna avand in vedere principiul rotatiei de la an la an si situatiile familiale concrete.
ART. 76
Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite, dupa cum urmeaza:
* casatoria salariatului - 5 zile;
* casatoria unui copil - 3 zile;
* nasterea unui copil - 5 zile (concediul paternal);
* decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
* decesul fratilor, surorilor, bunicilor - 3 zile;
* donatorii de sange - conform legii.
Societatea poate acorda, la cerere, un concediu platit de 5 zile persoanei angajate prin transfer in interesul serviciului, daca aceasta persoana are domiciliul in alta localitate; acest concediu se acorda pentru rezolvarea problemelor legate de transport si se va efectua in prima luna dupa data transferului efectiv al persoanei.
Se vor acorda 3 zile platite tinerilor chemati la incorporare si o zi libera platita recrutilor si rezervistilor solicitati pentru a da relatii in legatura cu evidenta militara.
ART. 77
Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordate o singura data pe an, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior seral sau fara frecventa.
ART. 78
Pentru rezolvarea unor probleme personale, salariatii au dreptul la concediu fara plata. Aceste concedii in interes personal vor fi acordate de conducerea unitatii in limita posibilitatilor.
Modul de acordare a invoirilor si a concediilor fara plata va fi cuprins in regulamentul de ordine interioara al fiecarei societati comerciale.
ART. 79
In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copilului, mama sau tata (salariati ai unitatii) poate solicita suplimentar un concediu conform legii.
Pe perioada in care salariatul se afla in concediul prevazut la alineatul precedent nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe durata determinata.
ART. 80
La nivelul unitatii, din fondul pentru actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren personal clasa a II-a) sau auto - echivalent.
In limita acestor fonduri, unitatea va suporta o cota-parte din costul biletelor pentru salariati si membrii lor de familie in raport cu salariul de baza si in functie de sezon, potrivit negocierilor din unitati, cu conditia ca biletele sa fie procurate prin intermediul organizatiilor sindicale si sa prevada efectuarea sejurului intr-o unitate apartinand sistemului sindical al ministerelor sau unitatilor in cauza.
Pentru alte situatii decat cele prevazute in alineatul precedent, unitatea va suporta cheltuielile pentru bilete dupa ce au fost epuizate toate biletele procurate prin intermediul sindicatului ori daca in cazul biletelor de tratament exista recomandarea expresa a medicului pentru o anumita statiune care nu apartine sistemului sindical al ministerelor sau unitatii in cauza.
ART. 81
Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe C.F.R. (tren persoane clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transport auto in comun sau echivalent.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 82
(1) Partile inteleg:
- prin termenul de formare profesionala, orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de lege;
- prin termenul de formare profesionala continua, orice procedura prin care salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lui.
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si patron.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Evaluare - Unitatea pentru Cercetare si Servicii Tehnice, pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta. Sistemul va fi utilizat pentru evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
ART. 83
La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama, cel putin, de urmatoarele:
- identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati;
- sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
- in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
- in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
- salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionale de aceasta, daca parasesc unitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. VIII
Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor

ART. 84
(1) Patronii si sindicatele, ca parteneri sociali, convin sa respecte, pentru fiecare dintre ei si pentru salariati, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii salariatilor din societatile comerciale.
(3) Sindicatul va pastra aceeasi pozitie neutra si impartiala fata de organizarea si functionarea societatii, a conducerii administrative si executive a societatilor comerciale.
ART. 85
(1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta.
Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
ART. 86
(1) Pentru fundamentarea actiunilor prevazute de lege, patronul va pune la dispozitia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile lor privind toate problemele importante in domeniul relatiilor de munca.
ART. 87
Prevederile cu privire la sindicate se materializeaza prin:
a) - garantarea libertatii de constituire in sindicate sau sectiuni sindicale a salariatilor din societatea comerciala;
b) - punerea la dispozitia sindicatului a unui local sau spatiu adecvat in cadrul societatii, cu mobilierul necesar si garantarea independentei folosirii acestui spatiu gratuit, inclusiv pentru protocol, in scopul desfasurarii activitatii sindicale;
c) - folosirea in interes sindical a mijloacelor de multiplicare si telecomunicatie ale societatii comerciale, gratuit, conditiile de acces stabilindu-se prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
d) - societatea comerciala accepta ca urmatoarele activitati sindicale sa se desfasoare la terminarea schimbului I, in timpul programului de lucru, cu pastrarea drepturilor salariale:
* adunarea generala conform statutului sindicatului;
* ocazional, cu acordul conducerii societatii;
* adunarea generala extraordinara;
* sedinta comuna a comitetului executiv si a comisiei de revizie, o data pe luna;
e) - membrii comitetului sindicatului au dreptul, lunar, la reducerea programului de lucru cu pana la 5 zile; numarul celor care pot beneficia de prevederile de mai sus, precum si durata timpului se stabilesc prin negociere la nivelul fiecarei societati;
f) - activitatile sindicale care antreneaza mai putin de 3 oameni dintr-o grupa sau sectiune sindicala (organizata pe schimb, ateliere, sectii etc.) se vor desfasura in timpul programului de lucru, considerandu-se activitate de serviciu normala; cei ce beneficiaza de aceasta prevedere au obligatia de a obtine acordul liderului de sectiune si de a anunta conducatorul locului de munca cu cel putin o ora inainte de a se folosi de acest drept;
g) - membrii consiliului sindical pot beneficia de pana la 5 zile de concediu de odihna suplimentar; numarul persoanelor urmeaza a fi nominalizat in contractul colectiv de munca din fiecare societate.
ART. 88
(1) Persoanele din organul de conducere a sindicatului, salarizate de catre sindicat sau de catre societate, isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca. Aceste persoane isi vor putea relua locul de munca la incetarea mandatului, asigurandu-li-se toate drepturile pe care le puteau obtine prin continuitate in acel loc de munca, inclusiv continuitate in grupa de munca.
(2) De asemenea, isi pastreaza functia, locul de munca si celelalte drepturi de care ar fi putut beneficia prin continuitate la locul de munca salariatii societatii care au fost alesi in organele superioare ale sindicatului pe perioada exercitarii mandatului. Daca in termen de 30 de zile de la incetarea mandatului, aceste persoane nu isi fac formele pentru reluarea postului, acest drept se pierde.
(3) Carnetul de munca al persoanelor salarizate de catre sindicat va fi pastrat de societate si va fi completat de catre un inspector de personal al societatii comerciale, in baza hotararilor organelor competente ale sindicatului.
ART. 89
La actiuni organizate de sindicat, in interes comun, care se desfasoara in afara unitatii, poate participa un numar de membri de sindicat stabilit de comun acord de catre patronat-sindicat, absenta lor de la serviciu considerandu-se motivata, iar salarizarea si cheltuielile de deplasare vor fi suportate de catre societatea comerciala.
ART. 90
Partea patronala se obliga sa transmita intacta si la timp corespondenta sosita pe adresa sindicatului.
ART. 91
In cazul revendicarilor cu caracter social si/sau economic, nelegate de activitatea societatii comerciale, conducerea societatii va sprijini actiunile sindicatului, pe langa factorii in drept sa rezolve revendicarile respective, pana la obtinerea lor.
ART. 92
Partea patronala se obliga sa vireze sindicatului din fiecare societate comerciala echivalentul a cel putin 3 salarii medii brute din fiecare societate comerciala, lunar. Banii vor fi virati in contul sindicatului pana la data de 20 ale lunii, pentru luna precedenta; in societatea comerciala in care exista mai multe sindicate, beneficiaza de prevederile acestui articol numai sindicatele care fac dovada afilierii la Federatia STICEROM.
Sumele astfel obtinute se vor utiliza conform destinatiilor stabilite de comun acord.
ART. 93
La rezolvarea conflictelor de munca, sindicatul din societatea comerciala poate fi asistat de reprezentantii organizatiilor sindicale la care acesta este afiliat, iar conducerea administrativa poate sa fie asistata de organizatia patronala.
ART. 94
In situatia in care se realizeaza privatizarea in cadrul societatilor, in oricare dintre modalitati, liderul de sindicat va putea participa ca actionar, indiferent ca este salariat platit de catre societatea comerciala ori de sindicat, de federatie sau de confederatie.
ART. 95
Federatia STICEROM va inainta societatii comerciale programul de deplasari in strainatate ale unor salariati ai acesteia, membri de sindicat, pentru analiza si aprobare, in vederea alocarii fondurilor necesare.
Sindicatul are dreptul de afisare in unitate a materialelor sindicale.
Societatea poate sa sponsorizeze sindicatul, cu avizul directorului general, in conditiile legii.
In cazul stagnarii activitatii societatii, un numar de membri alesi de sindicat vor ramane in cadrul societatii si vor participa la actiunea de reluare a activitatii.
ART. 96
Salariatii au dreptul la ajutoare pentru proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, centuri abdominale si aparate ortopedice, in cuantum de 100% din costul protezei, in cazul accidentelor sau al bolilor profesionale.
ART. 97
Cu ocazia unor evenimente, salariatii din ramura vor beneficia de ajutoare materiale in urmatoarele ocazii: de 8 Martie, de Paste, de Craciun, de ziua sticlarului si a ceramistului, pentru aprovizionarea de toamna-iarna.
Cuantumul si conditiile de acordare se vor negocia in functie de posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale.
ART. 98
In cazul unor calamitati confirmate de organele de drept si in baza unei anchete sociale, la solicitarea sindicatelor, societatea va acorda ajutoare salariatilor sinistrati.
ART. 99
Spatiile de locuit, cu exceptia locuintelor de serviciu, vor fi repartizate salariatilor unitatilor de catre o comisie paritara administratie-sindicat, conform criteriilor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 100
(1) In fiecare an calendaristic, Federatia STICEROM semnatara va asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 500 de membri de sindicat, pe durate de pana la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. 1, costurile fiind suportate de angajator.
(3) Pe intreaga durata a acestor cursuri, societatea va asigura drepturile salariale si de delegare.
(4) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. 1 se stabilesc de partile semnatare, prin comisia paritara.
ART. 101
(1) In aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de munca, republicata, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, al negocierii si al aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luand ca baza suma prevazuta de Contractul colectiv de munca la nivel national.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 din prezentul articol se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 2/3 din suma totala se vor vira de catre unitate la federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura sau, dupa caz, la organizatia (asociatia) patronala care este afiliata direct unei confederatii patronale reprezentantive, semnatare a contractului colectiv de munca la nivel national;
c) din sumele constituie conform lit. b), 50% se vor vira la confederatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel national, din care face parte federatia (organizatia, asociatia) respectiva;
d) din sumele constituite conform lit. a), b), c) de mai sus, 50% se vireaza organizatiilor sindicale cu care au fost negociate si semnate contracte colective de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si se vor vira in termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Contractului colectiv de munca la nivel national.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala semnatara a Contractului colectiv de munca la nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele si sindicatele vor urmari si vor sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractului colectiv de munca.
(7) Patronatele si sindicatele vor gestiona si vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite in baza prevederilor art. 97 din Contractul colectiv de munca la nivel national si ale art. 101 din prezentul contract, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiuni aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia.
ART. 102
(1) Sindicatul impreuna cu patronatul vor actiona pentru infiintarea unei case private de pensii in sectorul sticlei si al ceramicii.
(2) Modalitatile de actiune se vor stabili de comun acord.
(3) Modalitatea de functionare a casei de pensii suplimentare se va stabili prin actele constitutive.
ART. 103
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca in conditiile legii si ale procedurilor stabilite de parti, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
ART. 104
Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca, a regulamentelor de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si ale membrilor de sindicat. In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective de munca, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.
ART. 105
Patronul se angajeaza ca, in contractele de asociere cu parteneri straini, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute in contractele colective de munca.
ART. 106
(1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se pot prevedea masuri cu caracter social ca de exemplu:
- construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine-bufet pentru salariati;
- construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
- formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
- construirea de locuinte;
- aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor; destinatiile utilizarii acestor sume se stabilesc de comun acord.
(4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.
ART. 107
Partile recunosc urmatoarele principii in spiritul carora se negociaza si se aplica prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura:
a) - partile nu pot sa piarda un drept pe care il au, chiar daca a fost omis la negocierea prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura;
b) - reprezentantii patronatului isi recunosc obligatia de a impune respectarea prezentului contract colectiv de munca de catre cei care le sunt subordonati;
c) - reprezentantii patronatelor recunosc dreptul sindicatelor de reprezentare a intereselor salariatilor, precum si necesitatea existentei lor pentru buna functionare a societatilor comerciale;
d) - prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura va avea efect indiferent de forma de proprietate a societatilor comerciale;
e) - prevederile din contractul individual de munca nu pot cuprinde clauze contrare contractului colectiv de munca;
f) - in situatia in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, fara a mai fi nevoie de o renegociere.
ART. 108
(1) Drepturile salariale vor fi negociate cel putin o data pe an.
(2) Modificarea nivelului salariilor, prevazuta mai sus, nu reprezinta o modificare a contractului colectiv de munca la nivel de ramura. Totusi, daca, cu ocazia acestei negocieri, partile nu ajung la intelegere, se urmeaza procedura prevazuta in Legea conflictelor colective de munca, iar contractul colectiv de munca ramane in vigoare.
ART. 109
Salariatii care nu sunt membri de sindicat la sindicatele afiliate la Federatia STICEROM si nesindicalistii nu pot beneficia de conditii de orice natura mai favorabile decat membrii de sindicat afiliati la Federatia STICEROM.
ART. 110
Consiliul de administratie al societatii comerciale are obligatia, potrivit legii, sa asigure protectia liderilor sindicali si a membrilor consiliului sindical, contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii mandatului lor. Dupa expirarea mandatului, fostii lideri si membri ai consiliilor sindicale nu vor putea fi sanctionati sau concediati decat in conditiile prevazute de lege.
ART. 111
Conflictele individuale sau colective se rezolva la nivelul la care au aparut; in caz de nerezolvare, partile apeleaza la nivelul imediat superior, dupa schema din anexa nr. 4.

CAP. IX
Dispozitii finale

ART. 112
Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.
Verificarea la unitati si la locurile de munca se poate face numai de catre o comisie paritara sindicat-patronat, care poate fi cea permanenta sau una constituita pentru solutionarea unei probleme anume.
ART. 113
Drepturile prevazute in prezentul contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractului colectiv de munca la nivelul societatilor comerciale, cu exceptia celor prevazute in cuantumul fix sau maxim.
ART. 114
Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
Drepturile prevazute in contractul individual de munca nu pot fi sub cele prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 115
(1) Patronul si sindicatele se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecintele previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal, determinate de aceste modificari.
(2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor, in conditiile de preferinta prevazute de lege.
(3) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.
ART. 116
(1) Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de lege, si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisarea in unitati, in locurile convenite cu organizatiile sindicale.
(2) Daca, cu ocazia acestor negocieri, partile nu ajung la intelegere, se urmeaza procedura prevazuta de Legea conflictelor de munca.

PARTILE SEMNATARE

Organizatia Patronala din Industria Sticlei,
Geamurilor, Ceramicii fine
STICEF
Presedinte
Constantin Moraru

Federatia Sindicatelor din Industria de Sticlarie,
Geamuri, Ceramica, Fire si Fibre de Sticla
STICEROM
Presedinte
Dan Mitrea

ANEXA 1

LISTA
societatilor comerciale din industria sticlei si ceramicii, reprezentate de Federatia Sindicatelor STICEROM si de Organizatia Patronala STICEF──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Societatea comerciala Localitatea Judetul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. ARPO - S.A. Curtea de Arges Arges
2. ARTFIL - S.A. Sighisoara Mures
3. STICLA AVRIG - SOARE GLASS - S.A. Avrig Sibiu
4. CESIRO - S.A. Sighisoara Mures
5. CRISTAPAN - S.A. Padurea Neagra Bihor
6. CRISTIRO - S.A. Bistrita Bistrita-
Nasaud
7. CERAMAR - S.A. Baia Mare Maramures
8. DUNAV INTERNATIONAL - S.A. Lugoj Timis
9. FAIMAR - S.A. Baia Mare Maramures
10. FIROS - S.A. Bucuresti Bucuresti
11. GECSAT - S.A. Tarnaveni Mures
12. GEROM - S.A. Buzau Buzau
13. GEROMED - S.A. Medias Sibiu
14. GES - S.A. Scaeni Prahova
15. GLASS-ART - S.R.L. Bucuresti Bucuresti
16. IRIS - S.A. Cluj-Napoca Cluj
17. INS Bucuresti Bucuresti
18. MONDIAL - S.A. Lugoj Timis
19. MINDO - S.A. Miorcani Botosani
20. PORTELANUL - S.A. Dorohoi Botosani
21. GLASS-ROM - S.A. Berea Buzau
22. SECURIT - S.A. Bucuresti Bucuresti
23. SCOM - S.A. Blejoi Prahova
24. SOMVETRA - S.A. Gherla Cluj
25. STAR-GLASS - S.A. Targu Jiu Gorj
26. STIAZ - S.A. Azuga Prahova
27. STICLA TURDA - S.A. Turda Cluj
28. STICLA - S.A. Targoviste Dambovita
29. STICLA - S.A. Onesti Bacau
30. STICLOVAL - S.A. Valenii de Munte Prahova
31. STIF - S.A. Falticeni Suceava
32. STIFIN - S.A. Buzau Buzau
33. STICEROM - S.A. Bucuresti Bucuresti
34. STIMAS - S.A. Suceava Botosani
35. STIMET - S.A. Sighisoara Mures
36. STIPO - S.A. Dorohoi Botosani
37. STIROM - S.A. Bucuresti Bucuresti
38. STISOM - S.A. Poiana Codrului Satu Mare
39. STITEH - S.A. Bucuresti Bucuresti
40. STITOM - S.A. Tomesti Timis
41. TERMODENSIROM - S.A. Bucuresti Bucuresti
42. VITROMETAN - S.A. Medias Sibiu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura

1. Comisia paritara organizata la nivelul ramurii profesionale se compune din 3 reprezentanti ai federatiei semnatare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura si acelasi numar de reprezentanti ai patronilor, desemnati special in acest scop de catre Federatia STICEROM si, respectiv, de catre Organizatia Patronala de Ramura STICEF.
2. Comisia paritara se va intruni la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta solutii valabile prin consens, indiferent de numarul celor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata de cel putin o persoana.
3. Comisia paritara mediaza conflictele de munca aparute la nivel de societate comerciala, iar solutiile ei sunt obligatorii pentru partile implicate in conflict.
4. Sedintele comisiei paritare vor fi prezidate, prin rotatie, de catre un reprezentant ales la sedinta respectiva. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre partea patronala. Procesele-verbale vor fi incheiate in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANEXA 3

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. .../... in registrul general de evidenta a
salariatilor*)

A. Partile contractului
Angajatorul - persoana juridica/fizica ............, cu sediul/domiciliul in .............., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din .............. sub nr. ........., cod fiscal ............, telefon .........., reprezentata legal prin .........., in calitate de ....................................,
si salariatul/salariata - domnul/doamna ........................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............., str. .................. nr. ......, judetul ......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ....... nr. ......., eliberat/eliberata de .......... la data de ................., CNP ..........................., permis de munca seria ....... nr. ............ din data de ....................,
au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: .............................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmand sa inceapa activitatea la data de ............................;
b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ...................... si data de ......................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la ........................................................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: .........
E. Felul muncii
Functia/meseria .............................. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*)
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ............................. ore/zi, ......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ................. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de .................. ore/zi) (cel putin 2 ore/zi), ........... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ....................... (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ..... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ........................... .
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: ..................... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .................................;
b) indemnizatii ............................;
c) alte adaosuri .......
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ..................................
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie .................................................;
b) echipament individual de lucru .....................................................;
c) materiale igienico-sanitare ........................................................;
d) alimentatie de protectie ...........................................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...............
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ..........................................................;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi;
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ......../........... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ..............,/ Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,
..........................


Salariat,
..........................


Reprezentant legal,
..........................


ANEXA 4

SCHEMA DE REZOLVARE A CONFLICTELOR DE MUNCA
conflict indiv. de munca
┌─────────────────┐ conflict indiv. de munca ┌─────────────────────┐
│ Salariat │ ────────────────────────────────────>│ Conducatorul │
│ │ │ locului de munca │
└─────────────────┘ └─────────────────────┘
│ ┌─────────────────────┐
│ │ Conducatorul │
V ┌>│ locului de munca │
┌─────────────────┐ │ └─────────────────────┘
│Liderul sectiunii│────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┐
│ sindicale │─────────────────────────────────────>│ Sef sectie │
└─────────────────┘ └─────────────────────┘

v
┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Sindicatul din │ conciliere │Conducerea societatii│
│ Soc. Com. │─────────────────────────────────────>│ comerciale │
└─────────────────┘ └─────────────────────┘
│ conflict colectiv de munca
│ ┌────────────┐
└─────────────────────>│Directie MPS│
└────────────┘
┌───────────────────────^ ^───────────────────────┐
v v
┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Sindicatul din │ │Conducerea societatii│
│ Soc. Com. │<────────────────────────────────────>│ comerciale │
└─────────────────┘ └─────────────────────┘
┌────────────┐
│ GREVA │
└────────────┘ACT ADITIONAL
la Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor,
ceramicii, firelor si fibrelor de sticla

Incheiat astazi, 11 octombrie 2006, intre Organizatia patronala STICEF si Federatia Sindicatelor din Industria de Sticlarie, Geamuri, Ceramica, Fire si Fibre din Sticla STICEROM, conform hotararilor luate la intalnirea dintre cele doua organizatii la Turda.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, salariul minim la nivel de ramura, sporul de fidelitate, diurna si prima de vacanta prevazute in Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se stabilesc dupa cum urmeaza:
1. Salariul minim lunar prevazut la articolul 71 din contract va fi cu 20 RON (doua sute de mii lei vechi) mai mare decat salariul minim pe economie.
2. Cuantumul sporului de fidelitate prevazut la articolul 58, litera j, din contract se stabileste la suma de 20 RON (doua sute de mii lei vechi)/luna.
3. Cuantumul diurnei prevazute la articolul 61, se stabileste la suma de 25 RON (doua sute cincizeci de mii lei vechi)/zi.
4. Cuantumul primei de vacanta prevazute la articolul 72, alineat 6, din contract se stabileste la suma de 12 RON (o suta douazeci de mii lei vechi)/zi.
Prezentul act face parte integranta din contract si este valabil cu semnatura presedintilor celor doua organizatii conform hotararii din procesul-verbal.
Celelalte clauze din contract sunt si raman valabile.

Din partea
Organizatiei Patronale STICEF
Constantin Moraru

Din partea
Federatiei Sindicale STICEROM
Dan Mitrea


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016