Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.836 din 7 decembrie 2004  unic la nivel de ramura constructii de masini pe anul 2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.836 din 7 decembrie 2004 unic la nivel de ramura constructii de masini pe anul 2005

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 15 din 16 decembrie 2004
Inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2836/7.12.2004

Partile contractante
In temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicata, se incheie prezentul contract colectiv de munca unic, aplicabil in unitati cu activitate preponderenta in productia de constructii metalice, produse din metal, masini, echipamente si mijloace de transport, indiferent de natura capitalului si forma de organizare, intre federatiile sindicale si federatiile patronale.
● Salariatii/angajatii sunt reprezentati, in conformitate cu <>art. 41/42 din Legea nr. 54/2003 si cu <>art. 17, alin. b, din Legea nr. 130/1996 , republicata, prin:
1. Federatia Sindicatelor din Constructii de Masini - F.S.C.M. (C.N.S.L.R.- FRATIA);
2. Federatia U METAL (C.N. CARTEL ALFA);
3. Federatia sindicala a lucrarilor din industrie - METAL (C.N. BNS);
4. Federatia INFRATIREA Brasov;
5. Federatia AUTOMOBILUL ROMANESC.
● Patronii/angajatorii, indiferent de natura capitalului si de forma de organizare, sunt reprezentati prin Federatia Patronala din Industria Constructiilor de Masini, conform <>Legii nr. 356/2001 , <>Legii nr. 130/1996 , art. 15, alin. (1) lit. b), si hotararii Tribunalului Municipiului Bucuresti nr. 48/1997, Dosar nr. 4/P/1997 (Dosar nr. 9/reprezentativitate/19 aprilie 2001).

Preambul
Prezentul contract colectiv de munca are ca scop promovarea si aplicarea unor raporturi de munca echitabile, de natura sa permita desfasurarea unei activitati in conditii de profitabilitate, echilibru financiar si capacitate de plata pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli si a programelor de activitate aprobate potrivit prevederilor legale si, pe aceasta baza, sa asigure o protectie sociala pentru salariati, precum si evitarea aparitiei unor conflicte colective de munca.
Prin prezentul contract partile doresc sa extinda cooperarea dintre angajatori si organizatiile salariatilor, prin stabilirea unui cadru organizat de actualizare a drepturilor si obligatiilor partilor contractante cu privire la conditiile generale de munca, si promovarea intelegerii reciproce a problemelor de dezvoltare economica si sociala.

CAP. I
Dispozitii generale

Introducere
ART. 1
Prezentul contract colectiv de munca este un contract-cadru care stabileste, in principal, drepturile minime garantate pentru salariati si obligatiile acestora, precum si obligatiile partilor semnatare cu privire la:
a) timpul de munca si timpul de odihna,
b) salarizarea si alte drepturi salariale,
c) conditii de munca si protectia muncii,
d) masuri de protectie speciala,
e) munca si protectia femeilor si a tinerilor,
f) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca,
g) formarea profesionala, economica, sociala si sindicala,
h) drepturi si imunitati sindicale,
i) obligatii generale ale partilor.

Sfera de aplicare
ART. 2
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica obligatoriu la unitatile sau grupurile de unitati care au ca activitate preponderenta productia de constructii metalice si produse din metal, masini si echipamente, mijloace de transport rutiere, alte mijloace de transport, indiferent de forma de organizare, provenienta capitalului, de modul de finantare si caracterul activitatii, in care oricare din federatiile semnatare au membri, conform anexei nr. 1.
(2) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective, de catre sindicatele reprezentative, in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru pregatirea si desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu depaseasca contributia sindicala.
ART. 3
Partile semnatare la nivel de unitate sau grup de unitati, in functie de specificul unitatii, vor adopta sau adauga clauze la contract, conform <>Legii nr. 130/1996 (republicata) privind contractul colectiv de munca.
ART. 4
(1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, incheiat in conformitate cu contractul colectiv de munca la nivel national, se vor incheia contractele colective de munca la nivel de unitati.
(2) Cu acordul partilor semnatare ale prezentului contract pe ramura, se pot incheia contracte colective de munca si la nivel de grupuri de unitati, in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 130/1996 .
(3) Contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati si unitati se vor pune de acord cu prevederile stabilite in prezentul contract colectiv de munca in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Clauza de recunoastere
ART. 5
Angajatorul recunoaste partea cu care incheie contractul ca reprezentanta a salariatilor din unitatile in care federatiile semnatare au organizatii afiliate, conform anexei nr. 1.
ART. 6
Partile se obliga sa aduca la cunostinta celor pe care ii reprezinta prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 7
Reprezentantii angajatorilor si reprezentantii federatiilor sindicale vor verifica, la cererea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate in unitati drepturile stipulate in prezentul contract colectiv de munca.

Colaborarea dintre partile contractante
ART. 8
Partile se angajeaza sa colaboreze la realizarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca pe principiul bunei-credinte, cu respectarea legii.

Durata contractului colectiv de munca - Modificarea acestuia
ART. 9
(1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de un an, respectiv pana in decembrie 2005.
(2) Cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile pot conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau asupra renegocierii lui.
(3) Clauzele prezentului contract colectiv de munca continua sa produca efecte si dupa expirarea termenului pana la care a fost incheiat, respectiv pana la incheierea urmatorului contract.
ART. 10
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate in orice moment, conform legii, ori de cate ori partile convin in acest sens.
(2) Cererea de modificare se vor comunica celeilalte parti in scris si va contine atat motivele care au determinat-o, cat si propunerile concrete.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 15 zile de la data comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data acesteia.
(4) Reprezentantii patronatului vor transmite cererile de modificare federatiilor semnatare, iar acestea vor depune cererile lor de modificare cu punct de vedere unic, la secretariatul comisiei paritare, constituite conform art. 13.
(5) Partile se angajeaza ca in perioada prevazuta la alin. 3 sa nu declanseze greve si, respectiv, sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive legate de modificarile propuse prezentului contract.
ART. 11
Modificarile aduse contractului fac parte integranta din contractul colectiv de munca si produc aceleasi efecte ca si contractul insusi, de la data inregistrarii lor.
ART. 12
(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in interesul favorabil salariatilor.
ART. 13
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii sau incetarii prezentului contract colectiv de munca, partile convin sa constituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul prezentat in anexa nr. 2.
ART. 14
Declansarea procedurii prevazute la art. 13 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii conflictelor de munca.
ART. 15
(1) Drepturile salariatilor, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior prin negociere, in afara cazurilor in care prin lege se dispune in mod expres altfel.
(2) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale modificatoare, acestea vor face parte de drept din contract.
ART. 16
(1) Partile contractante se obliga ca, pe perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate.
(2) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor <>art. 29, din Legea nr. 54/2003 si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare, in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.

CAP. II
Timpul de munca si timpul de odihna

II.1 - Durata muncii

Durata normala a muncii
ART. 17
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si, respectiv, de 40 de ore pe saptamana, durata realizata prin saptamana de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a zilei de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
ART. 18
(1) Sambata si duminica sunt zile de repaus.
(2) In cazul unitatilor, subunitatilor sau locurilor de munca a caror activitate nu poate fi intrerupta, zilele de repaus pot fi acordate, prin rotatie, in alte zile decat sambata si duminica, astfel incat fiecare salariat sa beneficieze cel putin o data pe luna de repausul saptamanal, succesiv, in zilele de sambata si duminica, sau cumulat pe o perioada mai mare.
(3) Situatiile prevazute la alin. 2 se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii si vor fi evidentiate in contractul individual de munca.
ART. 19
(1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, anexat la contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
(2) Pentru unele categorii de personal, cum ar fi femei care ingrijesc copii de varsta prescolara, salariati care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant, persoane cu gradul II de invaliditate, persoane cu recomandari medicale sau cu handicap, precum si in alte situatii stabilite prin contractul colectiv de munca, se pot aproba programe de munca speciale, cu alte ore de incepere a programului.
ART. 20
Activitatea, conform programului stabilit, incepe si se sfarseste la locul de munca, in tinuta de lucru.
ART. 21
Salariatii beneficiaza de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusa in timpul normal de lucru. Timpul afectat pauzei de masa va fi acordat, de regula, la jumatatea duratei schimbului.

Durata redusa de munca
ART. 22
(1) Salariatii care desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru la locuri de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul, vechimea in munca si celelalte drepturi aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
(4) Munca prestata peste durata convenita conform alin. 3 se considera munca suplimentara.
ART. 23
Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractul colectiv de munca, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma.
Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de conditii se acorda proportional cu timpul lucrat.

Munca suplimentara
ART. 24
(1) Munca prestata peste programul normal de lucru (8 ore/zi x 5 zile pe saptamana sau 170 ore/luna), la solicitarea angajatorului, este considerata munca suplimentara.
(2) Salariatii pot fi chemati de angajator sa presteze munca suplimentara numai cu consimtamantul lor si in limita a 8 ore/saptamana. Ceea ce depaseste 120 de ore suplimentare pe an de salariat necesita si acordul sindicatului.
ART. 25
(1) Orele de munca suplimentare, contabilizate separat de orele normale de munca, vor fi platite dublu fata de orele normale, ceea ce depaseste 120 de ore de salariat/an se plateste cu un spor de 75% din salariul de baza.
(2) Potrivit dorintei sale exprimate anterior, salariatul are dreptul sa opereze intre plata in bani a orelor suplimentare si compensarea acestora prin timp liber corespunzator.
(3) Recuperarile se vor acorda in urmatoarele 30 de zile, in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 26
(1) Personalul care, prin natura muncii, lucreaza sistematic peste programul normal de lucru primeste, in functie de timpul prestat suplimentar, in medie pe luna, un spor la salariu in cuantum de minimum 15%.
(2) Categoriile de personal care pot beneficia de prevederile alin. 1 se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 27
Munca prestata suplimentar in zilele de repaus sau de sarbatori legale si religioase, peste durata normala a zilei de lucru, se va plati cu un spor suplimentar de 50%, peste sporurile normale.

Munca in timpul noptii
ART. 28
Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata - minimum 4 ore - in intervalul cuprins intre orele 22,00-6,00.
ART. 29
Este interzisa prestarea muncii in timpul noptii de catre femei, in afara cazurilor in care persoanele respective accepta aceasta munca prin consimtamant scris.
ART. 30
(1) Munca prestata in timpul noptii se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din durata normala a programului de lucru zilnic.
(2) De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite unde durata muncii este mai mica de 8 ore pe zi.
ART. 31
In cazul in care munca suplimentara in timpul noptii va fi prestata intr-o zi de repaus sau de sarbatoare, conform art. 35, ea va fi platita ca in exemplul urmator:- tariful unei ore normale 100%
- majorarea pentru ora lucrata in zi de repaus sau de sarbatoare 100%
- majorarea pentru ora lucrata in timpul noptii 25%
----------------------------------------------------------------------------
Total 225%
----------------------------------------------------------------------------


II.2 - Zile de sarbatoare

ART. 32
Se considera sarbatori religioase si legale, fiind zile de repaus, urmatoarele:
- Anul Nou 2 zile 1 si 2 ianuarie
- Pastele 1 zi luni
- Ziua Internationala a Muncii 1 zi 1 Mai
- Ziua Nationala a Romaniei 1 zi 1 Decembrie
- Craciunul 2 zile 25 si 26 decembrie.
ART. 33
La nivel de grupuri de unitati se poate acorda o zi libera in functie de specificul activitatii (de exemplu, Ziua Constructorului de Masini, Ziua Navalistului etc.).
ART. 34
Munca in zilele de sarbatoare este cea efectuata pe durata unei rotatii complete a schimburilor.
ART. 35
(1) Munca prestata in zilele de sarbatori legale si religioase se considera munca suplimentara si se plateste cu tarif dublu.
(2) Pentru persoanele care se afla in concediu de odihna, zilele in cauza nu se iau in calculul concediului respectiv.
ART. 36
Pentru realizarea unor punti din ajunul sarbatorilor, de comun acord intre administratia unitatii si sindicat, se poate hotari lucrul in zilele de sambata, munca respectiva nefiind considerata munca suplimentara.

II.3 - Concedii

Concediul normal de odihna
ART. 37
(1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
(2) Diferentierea in functie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si grupuri de unitati.
ART. 38
Efectuarea concediului anual de odihna este obligatorie in perioada in care a fost programat, atat pentru salariati, cat si pentru administratie.
ART. 39
(1) Programarea concediilor de odihna se face de catre conducerea unitatii impreuna cu organizatia sindicala la sfarsitul fiecarui an, pentru anul urmator, avandu-se in vedere si optiunile fiecarui salariat.
(2) Data inceperii concediului de odihna in luna programata va fi comunicata de salariat cu minimum 15 zile inainte de plecare.
ART. 40
In cazul in care exista salariati care nu au efectuat integral sau deloc concediul de odihna in cursul anului, acesta va fi reprogramat pana la sfarsitul anului urmator.
ART. 41
Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea unitatii, care consta in:
- plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu;
- plata unei indemnizatii de intrerupere, de minimum 15% din salariul negociat, pentru zilele programate si neefectuate;
- despagubiri datorate cheltuielilor facute de salariat, daca acesta se afla la odihna sau la tratament;
- timpul consumat cu deplasarea dus-intors se considera timp lucrat si se adauga la concediul de odihna platit.
ART. 42
Concediul de odihna se efectueaza, de regula, integral sau se poate acorda fractionat, in transe, daca interesele serviciului o cer, sau la solicitarea salariatului, daca nu e afectata desfasurarea normala a activitatii in unitate, cu conditia insa ca una din fractiuni sa fie de cel putin 15 zile calendaristice.
ART. 43
La unitatile unde este posibil se va acorda intregul concediu de odihna sau o fractiune de cel putin 15 zile calendaristice tuturor salariatilor, in aceeasi perioada, intr-una din lunile de vara.
ART. 44
In situatia in care ambii soti lucreaza in aceeasi unitate, ei au dreptul la programarea in aceeasi perioada a concediului de odihna.
ART. 45
(1) In cazul in care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna in perioada pentru care are bilet.
(2) Prevederile alin. 1 se pot aplica si in situatia in care salariatul are bilet de odihna, in functie de posibilitatile agentului economic.
ART. 46
(1) Salariatii au dreptul la efectuarea concediului de odihna anual, a carui durata se stabileste prin contractul individual de munca.
(2) Salariatii au dreptul la un concediu de odihna proportional cu perioada lucrata in acel an. In acest caz, prin acord intre angajator si salariatii in cauza, se poate conveni efectuarea concediului de odihna dupa 6 luni de la data angajarii.
(3) Pentru salariatii care lucreaza cu fractiuni de norma, la cererea lor, durata concediului de odihna - in numar de zile intregi - si indemnizatia vor fi acordate in raport cu vechimea in munca si proportional cu timpul lucrat.
ART. 47
In cazul in care un salariat se transfera la cerere sau demisioneaza ori in cazul in care i se desface contractul individual de munca, din motive imputabile lui, dupa efectuarea concediului de odihna, si acesta a incasat drepturile banesti aferente concediului, unitatea va retine din ultimul salariu suma corespunzatoare concediului efectuat in plus.
ART. 48
Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului de odihna deja efectuat, in cazurile cand contractul individual de munca a incetat ca urmare a:
- initiativei unitatii, din motive neimputabile salariatului;
- incorporarii pentru satisfacerea stagiului militar;
- intreruperii activitatii pentru ingrijirea copilului de varsta prescolara;
- decesului.
ART. 49
(1) Elementele care constituie baza de calcul pentru stabilirea indemnizatiei cuvenite salariatilor pentru concediul de odihna se prevad in contractul colectiv de munca de la nivel de unitati si aceasta nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
Indemnizatia de concediu de odihna se va calcula conform prevederilor art. 145 (2) din Codul muncii.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in raport cu posibilitatile economico-financiare ale acesteia, pe langa indemnizatia de concediu se va plati si o prima de vacanta.
(3) Indemnizatiile prevazute la alin. 1 si 2 se platesc la plecarea in concediu.

Concedii suplimentare
ART. 50
In afara concediului normal de odihna, anumite categorii de salariati beneficiaza de concediu suplimentar de odihna platit.
ART. 51
Tinerii sub 18 ani beneficiaza, conform legii, de un concediu de minimum 24 de zile lucratoare.
ART. 52
(1) Absolventii scolilor de maistri vor beneficia o singura data de un concediu platit de 30 de zile calendaristice, pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma, fara a li se afecta concediul legal de odihna.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si doctoranzii inscrisi la doctorat cu acordul unitatii, in vederea sustinerii tezei de doctorat, precum si absolventii institutelor de invatamant superior pregatiti in domenii necesare unitatii.
ART. 53
(1) Persoanele care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza, conform prevederilor legale, de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile lucratoare platite.
(2) Nominalizarea locurilor de munca si a categoriilor de personal care au dreptul la concedii suplimentare se face prin contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati si de unitati.
ART. 54
In afara concediului de odihna - in baza documentelor prezentate, salariatii au dreptul la un numar de zile calendaristice libere platite pentru evenimente de familie deosebite, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului 5 zile;
b) casatoria unui copil 2 zile;
c) nasterea sau adoptia unui copil 2 zile;
d) decesul sotului (sotiei), copiilor, parintilor, socrilor 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor 1 zi;
f) mutarea intr-o locuinta in aceeasi localitate 2 zile;
g) mutarea intr-o locuinta din alta localitate 5 zile
ART. 55
Elevii din invatamantul seral au dreptul la un concediu fara plata de 30 de zile calendaristice, care se acorda o singura data, la cerere, pentru pregatirea si prezentarea la examenul de bacalaureat.
ART. 56
(1) Studentii din invatamantul superior, seral sau fara frecventa, beneficiaza de cate un concediu fara plata de pana la 60 de zile calendaristice, la cerere, esalonat sau integral, pentru fiecare an de studiu, numai pe durata normala a cursurilor facultatii.
(2) Daca studiile se fac in baza unui contract cu unitatea, studentii pot beneficia si de un concediu de studii platit, pentru fiecare an de studiu.
ART. 57
Candidatii care se prezinta la examen sau la colocviu de admitere la doctorat beneficiaza de un concediu fara plata de 15 zile. Doctoranzii beneficiaza o singura data de un concediu de 30 de zile calendaristice, la cerere, in vederea sustinerii tezei de doctorat.
ART. 58
Se acorda la cererea salariatului, o data pe an, 30 de zile calendaristice, de concediu fara plata, pentru vizitarea sotului (sotiei) detasat(e) in strainatate in interes de serviciu.
ART. 59
Pentru candidatii la examenul de admitere in invatamantul superior se acorda - o singura data - 30 de zile calendaristice fara plata, la cerere, cu prezentarea actelor doveditoare de participare la concurs.
ART. 60
Pentru situatii deosebite, altele decat cele prevazute la art. 56-59, salariatii pot beneficia de zile de concediu fara plata, maximum 30 de zile intr-un an, cumulate, daca activitatea unitatii permite acest lucru.

Invoiri
ART. 61
La cererea salariatului se acorda un numar de ore de invoire fara plata sau care pot fi recuperate, in urmatoarele situatii:
- efectuarea unor analize, tratament medical;
- citatie in fata instantei, procuraturii, politiei;
- alte situatii, cand salariatul solicita si activitatea unitatii permite acest lucru.

CAP. III

ART. 62
Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit prin acest contract, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
(1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
(2) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa organizatiilor sindicale, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia directa cu angajatorul.
ART. 63
In vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de munca, salariatii din unitati sunt clasificati in functie de continutul activitatii si de cerintele postului, astfel:
A. Muncitori
1. necalificati
2. calificati;
B. Functii de executie si conducere
1. functii de executie
a) cu pregatire liceala sau postliceala
- pentru activitati administrative (dactilograf, functionar etc.)
- pentru activitati de specialitate (tehnician, contabil etc.)
b) maistri
c) cu pregatire superioara, de subingineri si similare
d) cu pregatire superioara,
2. functii de conducere a compartimentelor functionale de productie, cercetare, proiectare si altele similare (sef de serviciu, de birou, de sectie, de laborator etc.),
3. functii de conducere a societatii sau institutiei (director, inginer-sef, contabil-sef etc.).
ART. 64
(1) Salariul de baza minim in ramura, pentru activitati ce necesita o atestare a calificarii, este de 4.800.000 lei.
(2) In situatii exceptionale, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se poate negocia un alt nivel al salariului minim, dar nu mai mic decat salariul minim pentru personalul calificat din contractul colectiv de munca la nivel national pe anul 2005, pe o perioada care sa nu depaseasca 6 luni, dupa care vor fi reluate negocierile.
(3) Situatiile exceptionale vor fi stabilite pe baza documentelor economice prezentate sindicatelor de catre conducerea unitatii, conform <>Legii nr. 54/2003 si Codului muncii.
(4) Majorarile de salarii pentru perioada valabilitatii prezentului contract se vor negocia la nivel de unitati, corespunzator cresterii productivitatii muncii sau altor indicatori de eficienta, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli.
(5) Alte venituri:
a) cota-parte din profit care se repartizeaza salariatilor, de pana la 10%;
b) tichete de masa acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor.
ART. 65
(1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:


a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau
penibile, proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile
respective 10%;
b) pentru conditii nocive de munca, pe baza determinarilor
efectuate de organele de specialitate, din salariul minim
negociat la nivel de unitate 10%;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de
lucru si lucrul in zilele libere si de sarbatori legale 100%;
d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime
si maximum 25%, diferenta de transe de vechime stabilindu-se
prin contractul colectiv de munca de la nivel de unitati.
e) pentru lucrul in timpul noptii 25%;
f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda
un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei
inlocuite, incepand cu luna a 3-a de cumul; cazurile in
care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se
vor stabili prin negocieri la contractele de munca
la nivel de unitati.


(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si grup de unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului).
(3) La nivelul unitatii se poate negocia introducerea sporurilor in salariul de baza.
ART. 66
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul la salariu, reprezentand plusul de acord;
b) premii acordate din fondul de premiere calculat conform legii
- prima de vacanta acordata in conditiile art. 49,
- bonificatia de sfarsit de an ce se va acorda in doua transe, din care una inaintea sarbatorilor de iarna;
c) alte adaosuri convenite prin contractul colectiv de munca de munca la nivelul unitatii.
(2) Conditiile de diferentiere a participarii la profit a salariatilor se stabilesc in contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 67
(1) In functie de formele de organizare a muncii se pot aplica urmatoarele forme de salarizare:
a) in regie sau dupa timp;
b) in acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) pe baza de indicatori;
e) alte forme.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
d) alte forme.
(3) Forma de organizare a muncii si forma de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
ART. 68
(1) Unitatea are obligatia sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) In situatia in care unitatea nu poate asigura pe durata unei zile de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, aceasta este obligata sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) In situatii deosebite, cand activitatea a fost intrerupta mai mult de o zi din motive independente de vointa patronului, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu fie imputabila salariatilor si daca in tot acest timp acestia au ramas la dispozitia unitatii.
(4) Pentru situatiile de mai sus - care nu pot depasi 30 de zile/an - salariatii vor beneficia si de alte drepturi prevazute de lege.
ART. 69
Indexarea salariilor se face pe baza datelor privind rata inflatiei, furnizate de Comisia Nationala de Statistica.
ART. 70
Plata salariilor se face periodic, la datele ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 71
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii financiare ale unitatii.
(2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite, integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
ART. 72
Unitatea este obligata sa tina evidente in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa le elibereze dovezi despre aceasta.

CAP. IV
Conditii de munca si protectia muncii

ART. 73
(1) Partile se obliga sa depuna diligentele necesare pentru institutionalizarea unui sistem avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca, conform <>Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii.
(2) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca sa fie realizate impreuna cu reprezentantii sindicali, astfel incat acestia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca;
c) pentru participarea nemijlocita a salariatilor la luarea deciziilor se va infiinta Comitetul de sanatate si securitate in munca (cf. art. 180 din Codul Muncii).

IV.1 - Protectia si igiena muncii
ART. 74
Protectia muncii reprezinta un ansamblu de activitati organizatorice si tehnice si are drept scop protejarea vietii, integritatii organismului si sanatatii angajatilor, precum si garantarea unor conditii normale de lucru in realizarea atributiilor de serviciu.
ART. 75
Partile considera prevederile legislatiei si ale normelor generale republicane si departamentale de protectie si igiena a muncii, precum si cele cuprinse in prezentul contract colectiv de munca, minimale si obligatorii. In contractele colective de munca la nivelul grupurilor de unitati sau unitatilor vor fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
ART. 76
Obligatia si raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie si igiena a muncii pentru salariati revin in totalitate patronului, cu respectarea prevederilor legale.

Securitatea muncii
ART. 77
Pentru asigurarea securitatii corespunzatoare a salariatilor in procesul muncii, unitatea are obligatia de a adopta cel putin urmatoarele masuri:
a) efectuarea instructajelor periodice de protectie si securitate a muncii;
b) asigurarea dotarii instalatiilor, masinilor si utilajelor cu dispozitive de protectie, cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici si de avertizare a starilor de pericol, precum si efectuarea verificarilor periodice in scopul mentinerii in permanenta stare de functionare a acestora;
c) asigurarea functionarii permanente a instalatiilor si sistemelor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
d) analizarea periodica, impreuna cu inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia si securitatea muncii si cu organele sanitare competente, a cauzelor accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
e) indepartarea de urgenta a cauzelor generatoare de accidente de munca si adoptarea unor masuri eficiente in vederea eliminarii grabnice a cauzelor imbolnavirilor profesionale;
f) diagnosticarea factorilor nocivi ale caror niveluri depasesc limitele admise in normele nationale si internationale la care Romania a aderat;
g) admiterea la lucru numai a persoanelor care, in urma controlului medical periodic si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca ce urmeaza sa le execute;
h) masurarea periodica a parametrilor ce caracterizeaza conditiile de munca si factorii de mediu cu aparatura si personal autorizat; la preluarea si analiza probelor vor participa si reprezentanti din partea organizatiilor sindicale;
i) aplicarea unor masuri in vederea eliminarii tuturor factorilor de risc ce pot pune in pericol viata sau sanatatea oamenilor.
ART. 78
(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noului sau loc de munca si la normele de protectie a muncii, pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.
(2) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 79
(1) Angajatorul va finanta intregul ansamblu al activitatilor legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia in domeniu si din contractele colective de munca.
(2) Prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor se prevad masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu reglementarile legale si cu cele elaborate de Departamentul de Protectie a Muncii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
(3) Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
ART. 80
Este interzisa repunerea in functiune a unitatilor, instalatiilor, masinilor si utilajelor care au fost oprite de organele teritoriale de specialitate, datorita nerespectarii normelor de protectie a muncii, inainte de a fi eliminate abaterile pentru care s-a dispus oprirea.
ART. 81
(1) Angajatorul are obligatia sa previna in scris salariatii asupra tuturor riscurilor specifice postului, la care se expun in procesul muncii.
(2) In conditiile nerespectarii obligatiilor de la alineatul precedent sau in lipsa unor conditii de munca care sa le asigure securitatea in procesul muncii, salariatii pot refuza lucrul fara a suporta nici o diminuare a drepturilor inscrise in contractul individual de munca.
(3) Refuzul lucrului in conditiile alineatelor 1 si 2 se va face in situatii bine justificate si nu va constitui o cauza de reziliere a contractului individual de munca din initiativa unitatii.
ART. 82
(1) Salariatii au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa-si insuseasca si sa respecte regulile si instructiunile de protectie a muncii, specifice activitatii prestate;
b) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca pentru a nu se expune el sau pe ceilalti angajati la pericol;
c) sa utilizeze mijloace de protectie individuala din dotare, corespunzator scopului pentru care au fost acordate.
(2) Incalcarea acestor obligatii, constatata de sefii ierarhici si de organele de inspectie autorizata, atrage raspunderea disciplinara, administrativa si materiala, potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara, precum si penala, dupa caz, potrivit legii.
Acordarea echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru
ART. 83
Angajatorul are obligatia sa asigure tuturor salariatilor echipamentul individual de protectie si echipamentul de lucru.
ART. 84
(1) La acordarea sortimentelor de echipamente de protectie, pe meserii si locuri de munca, se vor respecta prevederile normativului-cadru, aprobat prin <>Ordinul nr. 225/1995 , pe care partile le socotesc minimale si obligatorii.
(2) Sortimentele de echipament de lucru, pe meserii si locuri de munca, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
(3) Frecventa de acordare a echipamentului pe locuri de munca si meserii se stabileste la nivelul unitatii, prin contractul colectiv de munca.
(4) La stabilirea frecventei de acordare a echipamentului de lucru se va tine cont in mod obligatoriu de calitatea acestuia.
ART. 85
Echipamentul poate fi acordat si inainte de incheierea termenului stabilit, daca se face dovada deteriorarii lui ca urmare a unor avarii sau a unor conditii de munca accidentale.
ART. 86
(1) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit.
(2) Costul echipamentului de lucru se suporta in proportie de minimum 50% de unitate.
(3) Cand angajatorul impune o anumita tinuta, speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta integral de acesta.
ART. 87
(1) Curatirea, neutralizarea si intretinerea periodica a echipamentului de protectie intra in obligatiile unitatii.
(2) Extinderea prevederilor alin. 1 la echipamentul de lucru se va stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 88
Neutilizarea echipamentului individual de protectie poate atrage sanctiuni pana la desfacerea contractului de munca.

Ocrotirea sanatatii salariatilor
ART. 89
(1) In vederea unei ocrotiri eficiente a sanatatii salariatilor, patronul va respecta urmatoarele obligatii ce-i revin:
a) angajarile se vor face numai dupa efectuarea examenelor medicale, corespunzatoare fiecarei meserii sau fiecarui loc de munca in parte;
b) efectuarea cel putin o data pe an a controalelor medicale pentru salariati, conform normelor sanitare si conditiilor concrete de munca;
c) schimbarea locului de munca in situatia in care starea de sanatate a salariatului impune acest lucru, la recomandarea organelor medicale de specialitate, in raport cu calificarea salariatului si cu posibilitatile unitatii;
d) asigurarea asistentei medicale corespunzatoare si permanente in cadrul dispensarului de intreprindere sau in alte institutii similare din imediata apropiere a unitatii;
e) organizarea unui numar suficient de posturi de prim ajutor si dotarea corespunzatoare a acestora cu materiale conform necesarului prescris de organele sanitare;
f) asigurarea permanentei unui mijloc de transport pentru urgente si in caz de accidente, cu dotare corespunzatoare.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevederilor alin. 1.
(3) In cazul cand dispozitii legale speciale sau ale contractelor colective de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Examinarile medicale prevazute la alin. 1, lit. b, si alin. (3) care sunt programate in timpul orelor de lucru nu vor afecta veniturile salariatilor.
(5) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea organizata potrivit alin. 1 constituie abatere disciplinara.
ART. 90
La cererea uneia din parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectie a muncii vor fi consultati in vederea reducerii duratei timpului de lucru si a acordarii de concedii de odihna suplimentare.

Igiena muncii
ART. 91
Angajatorul se obliga sa respecte prevederile normelor si normativelor din domeniul protectiei si igienei muncii, referitoare la dotarea salariatilor cu materiale igienico-sanitare.
ART. 92
(1) Materialele igienico-sanitare se acorda gratuit.
(2) Sortimentele si frecventa de acordare a materialelor igienico-sanitare se stabilesc prin contractele colective de munca de la nivelul unitatii.
(3) Servirea mesei de catre salariati in conditii de nocivitate si toxicitate este interzisa.

IV.2 - Conditii sociale
ART. 93
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de munca si a conditiilor sociale in cadrul unitatilor, angajatorul este obligat sa ia cel putin urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea conditiilor optime de munca (iluminat, microclimat - temperatura, aerisire, umiditate, zgomot, vibratii);
c) asigurarea vestiarelor la capacitate suficienta si cu dotarea corespunzatoare;
d) intretinerea si modernizarea grupurilor sociale si a instalatiilor sanitare;
e) asigurarea apei calde si a apei reci, precum si a materialelor igienico-sanitare;
f) servirea mesei la cantina unitatii si microcantinele de sectii; dotarea si amenajarea corespunzatoare a acestora;
g) imbunatatirea conditiilor, a calitatii mesei si diversificarea meniurilor;
h) amenajarea de bufete de incinta si aprovizionarea corespunzatoare a acestora.
(2) Masurile concrete, in sensul alin. 1, se stabilesc prin contractele colective la nivelul unitatilor.
(3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie specifice, precum si programe de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 94
(1) Angajatorul va adopta planuri de masuri de comun acord cu organizatiile sindicale, in vederea ameliorarii treptate a conditiilor de munca si de viata in unitati.
(2) Pentru punerea in practica a acestor masuri vor fi alocate in intregime fondurile necesare. Acestea vor fi prezentate in bugetul de venituri si cheltuieli ale unitatii, iar destinatia lor nu va fi schimbata.

IV.3 - Munca in conditii deosebite
ART. 95
(1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale si locuri de munca cu conditii deosebite si speciale.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite si speciale sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea si se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate conform normativelor in vigoare.
ART. 96
(1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii deosebite si speciale, salariatii pot beneficia, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) sporuri la salariu, conform prevederilor art. 65 alin. 1;
b) durata redusa a timpului de lucru;
c) antidot si alimentatie de intarire a organismului;
d) concedii suplimentare de minimum 3 zile pe an.
(2) Categoriile de personal, locurile de munca, cuantumurile si conditiile de acordare a avantajelor prevazute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati si de unitati.
ART. 97
Locurile de munca cu conditii deosebite si speciale si categoriile de salariati care lucreaza in aceste locuri vor fi prevazute in contractele colective de munca la nivel de unitate, cu respectarea actelor normative in vigoare.
ART. 98
Angajatorul va organiza periodic examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care-l ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate.
ART. 99
(1) Pentru munca in conditii deosebite, salariatii vor beneficia de antidot si alimentatie de intarire a organismului, gratuit, conform legislatiei in vigoare.
(2) Alimentatia de intarire se poate acorda si sub forma unei mese calde.
(3) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum o luna, de drepturile anterioare:
- spor pentru conditii grele de munca;
- spor de nocivitate;
- alimentatie de intarire a organismului.
(4) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni in conditiile alin. 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
(5) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au modificat, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente, cu respectarea alin. (3) si (4).
(6) Neutilizarea antidotului si a materialelor igienico-sanitare in incinta unitatii constituie abatere disciplinara.

IV.4 - Organizarea si normarea muncii
ART. 100
(1) Organizarea activitatii din cadrul unitatii prin stabilirea unor structuri organizatorice functionale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta angajatorilor.
(2) In exercitarea acestor atributii, angajatorii sunt obligati sa tina seama si de prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 101
(1) Normele de munca si normativele de personal vor fi stabilite de angajator, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, astfel incat sa conduca la un ritm de munca, o intensitate a efortului muscular sau intelectual ori la o tensiune nervoasa care sa nu determine o oboseala excesiva.
(2) Normele de munca si, dupa caz, normativele de personal stabilite conform alin. 1 vor fi prezentate spre consultare organizatiilor sindicale. Normele de munca proprii vor fi consultate de salariatii respectivi, la cerere.
(3) In cazul in care normele de munca si normativele de personal existente nu corespund prevederilor alin. 1, din initiativa angajatorului sau la solicitarea sindicatului, ele trebuie modificate conform procedurii prevazute de lege, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea salariului.
ART. 102
(1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului muncii, la care fiecare salariat s-a obligat prin contractul individual de munca.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea masurilor cerute de nevoile unitatii.
ART. 103
Numarul de personal se va stabili in raport cu volumul activitatii, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini de munca a salariatilor.
ART. 104
(1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpilor de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
ART. 105
Organizatiile sindicale sunt obligate sa-si prezinte motivat toate observatiile privind normele de munca si atributiile de serviciu.
ART. 106
(1) In cazul in care exista divergente la stabilirea normelor de munca sau a normativelor de personal, la cererea oricareia dintre parti, se poate apela la o expertiza tehnica sau la orice alta procedura prevazuta in contractul colectiv de munca.
(2) Expertii vor fi desemnati de comun acord de ambele parti. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru parti, plata acesteia fiind suportata de angajator pentru prima solicitare a sindicatelor.

CAP. V
Masuri de protectie speciala

Pierderea temporara a capacitatii de munca
ART. 107
(1) In cazul in care salariatii lipsesc de la lucru din motive de incapacitate temporara de munca, patronul poate compensa diferenta dintre salariul de baza initial si ajutorul la care are dreptul salariatul, potrivit legii.
(2) Situatiile in care se poate compensa diferenta prevazuta la alin. 1 vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 108
Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca patronul va aplica dispozitiile <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 109
In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
ART. 110
(1) Salariatul care a fost pensionat pentru incapacitate temporara de munca, dupa o perioada de recuperare va fi reintegrat pe cat posibil in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca sau intr-una echivalenta ca salariu.
(2) Daca exista recomandarea expresa a comisiei de expertiza a capacitatii de munca, salariatul va fi incadrat conform respectivei recomandari si in functie de posibilitatile unitatii.
(3) De aceleasi drepturi beneficiaza si salariatele care si-au intrerupt activitatea pentru cresterea si educarea copilului.
(4) Pe perioada de o luna de la reincadrare, considerata de readaptare, salariatii vor beneficia cel putin de salariul de baza.
(5) Daca la reincadrare salariatul solicita un alt loc de munca si interesele unitatii permit, acestuia i se va renegocia contractul individual de munca.

Munca persoanelor cu handicap
ART. 111
Persoanele cu handicap salariate in unitate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) program redus de lucru;
b) scutire de a presta serviciul in timpul noptii;
c) concedii de odihna suplimentare;
d) scutire de impozite pe salarii, conform legii;
e) alte drepturi prevazute de lege.
ART. 112
Unitatea are obligatia suportarii cheltuielilor pentru spitalizare si medicatie precum si pentru confectionarea protezelor impuse in urma accidentului de munca, produs din motive neimputabile salariatului.
ART. 113
(1) Angajatorul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu ale posturilor sau locurilor de munca existente.
(2) Organizatiile sindicale vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a persoanelor cu handicap in conditiile alineatului precedent.

Trimiterea salariatilor la tratament si odihna
ART. 114
(1) Salariatii si membrii familiilor lor pot beneficia de bilete de tratament si/sau de odihna recuperatorie in statiuni balneoclimaterice si turistice, prin agentiile de profil ale sindicatelor.
(2) Fiecare unitate va achizitiona cu ajutorul sindicatului un numar corespunzator de bilete, in baza necesarului intocmit de acesta, in functie de posibilitatile financiare ale unitatii.
(3) Repartizarea biletelor de tratament sau de odihna recuperatorie se va face de catre organizatiile sindicale si de patron.
ART. 115
(1) Salariatii si membrii familiilor lor, care beneficiaza de bilete de tratament sau de odihna prin sindicat au dreptul la reducerea costului biletelor, tinandu-se seama de salariul de baza si de sezon, diferenta de pret fiind suportata de unitate.
(2) Procentele de reducere a costului biletelor in raport cu criteriile prevazute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitatii, fara a fi mai mici de 50% din valoarea totala a biletului.
(3) Costul calatoriei pe calea ferata, clasa a II-a, sau acolo unde nu este posibil, cu mijloacele de transport auto in comun va fi suportat integral de unitate pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament balnear sau de odihna recuperatorie si in proportie de 50%, pentru membrii de familie.
(4) Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau a unor boli care, fara a intra in categoria bolilor profesionale, au fost contractate datorita conditiilor de munca se suporta integral de unitatea economica, inclusiv costul transportului C.F.R., clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
(5) Transportul se poate efectua si cu mijloacele proprii, caz in care unitatea va deconta cheltuielile la nivelul transportului C.F.R., clasa a II-a, in conditiile alin. 3.

Ajutoare materiale
ART. 116
(1) In afara ajutoarelor prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel putin un salariu mediu lunar pe unitate. In cazul in care decesul a survenit din cauza unei boli profesionale, a unui accident de munca ori in legatura cu munca, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi conform <>Legii nr. 346/2002 ;
b) cel putin un salariu de baza mediu pe unitate, platit de unitate la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I - parinti, copii - aflate in intretinerea salariatului;
c) cel putin un salariu de baza mediu pe unitate, platit de unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate.
(2) In cazurile de deces prevazute la alin. 1, unitatea poate contribui material si cu diverse servicii necesare solutionarii cu demnitate a problemelor in aceste imprejurari.
(3) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevazut de lege nu se deduc din contributia de asigurari sociale.
ART. 117
La nivelul unitatii se vor aloca fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli, in limita prevederilor legale, care vor fi utilizate in principal pentru:
a) construirea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor;
b) amenajarea si intretinerea de cantine-bufete de incinta pentru salariati;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locul de munca;
d) cheltuieli cu formarea si perfectionarea pregatirii profesionale;
e) cheltuieli cu formarea economico-sociala si educatia in domeniul relatiilor de munca;
f) cheltuieli suplimentare pentru protectia muncii, materiale de protectie si igienico-sanitare, alimentatie pentru intarirea rezistentei organismului;
g) cheltuieli necesare asigurarii speciale a salariatilor pentru cauze de accident si deces, inclusiv plata primelor de asigurare la unitatile cu specific, conform contractelor colective de munca la nivel de unitate;
h) actiuni cultural-sportive si umanitare;
i) construirea de locuinte.
ART. 118
Repartizarea spatiilor de locuit, cu exceptia celor de interventii sau de serviciu, se va face de o comisie mixta, administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 119
(1) Pentru salariati, angajatorul poate asigura procurarea abonamentelor pe mijloacele de transport, indiferent de forma de organizare si de provenienta capitalului unitatii.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii se vor negocia cote de participare a unitatii la suportarea costului abonamentelor.
ART. 120
(1) Unitatea va suporta cheltuielile de regie ale cantinei (in situatia in care unitatea economica are in dotare), inclusiv cheltuielile cu salarizarea personalului de servire, daca aceasta nu functioneaza ca unitate distincta.
(2) O cota-parte din costul meniului la cantina, negociata prin contractul colectiv de munca, poate fi suportata de unitate.
ART. 121
In vederea asigurarii conditiilor de odihna si recreere in timpul concediului de odihna al salariatilor, precum si in timpul zilelor nelucratoare, unitatea impreuna cu organizatiile sindicale vor face demersuri pentru achizitionarea unor vile pentru odihna la munte si/sau la mare.
ART. 122
(1) Unitatea va contribui anual cu o suma necesara sarbatoririi Craciunului, a Zilei Copilului si a zilei de 8 Martie.
(2) Marimea fondului si utilizarea lui se negocieaza intre patron si sindicate.

CAP. VI
Munca si protectia femeilor si tinerilor

ART. 123
(1) Femeile au dreptul, conform conventiilor internationale, la tratament egal cu barbatii, in situatii egale sau comparabile.
(2) Este interzisa conceperea unor clauze discriminatorii; daca exista astfel de clauze ele vor fi nule de drept.
ART. 124
(1) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.
(2) Angajarea si/sau promovarea se vor face numai in functie de pregatire si competenta.
(3) Va fi respectat principiul "salarizare egala la munca egala cu barbatii".
(4) Criteriul sexului nu poate fi o piedica la promovare.
ART. 125
(1) Femeile gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati.
(2) Femeile care au in ingrijire copii de varsta prescolara nu pot fi trimise in deplasare in alte localitati, pentru o durata mai mare de o zi, decat cu acordul lor.
ART. 126
(1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea poate compensa pe aceasta perioada diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul, mai ales in cazurile sociale grele.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.
ART. 127
(1) Femeile au dreptul la concedii prenatale si postnatale platite, concedii pentru ingrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru cresterea copiilor, in conditiile legii.
(2) Salariatele care au in intretinere copii de varsta prescolara si care nu mai beneficiaza de concediu medical platit pentru ingrijirea copiilor bolnavi pot beneficia de minimum 6 zile libere/an, platite cu salariul de baza, pentru ingrijirea copiilor care sunt internati in spital.
(3) Zilele prevazute la alineatul precedent se acorda la cerere, dupa prezentarea actului medical care face dovada internarii.
(4) In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va putea beneficia de:
a) compensatia prevazuta la art. 126;
b) concediu fara plata neutilizat de mama la data decesului.
ART. 128
(1) Angajarea, respectiv reincadrarea femeilor, dupa incetarea perioadei de intrerupere pentru cresterea copilului, se vor face pe cat posibil in aceeasi functie sau intr-una echivalenta ca salariu.
(2) Pe o perioada de o luna de la reincadrare, considerata perioada de readaptare, persoana reincadrata in conditiile alin. 1 va beneficia cel putin de salariul de baza.
(3) In aceasta perioada, pentru motive neimputabile persoanei, concedierea este interzisa.
ART. 129
In perioada de sarcina, femeile au dreptul la invoiri in vederea efectuarii controalelor medicale periodice.
ART. 130
(1) Este interzisa femeilor gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, munca in locuri considerate cu conditii deosebite.
(2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de munca; in limita posibilitatilor, schimbarea locului de munca se va face intr-o functie echivalenta ca salariu.
ART. 131
In unitati care folosesc personal de sex feminin vor fi asigurate obligatoriu conditiile necesare: vestiare si grupuri sociale la capacitate corespunzatoare si cu o dotare specifica.
ART. 132
Angajatorul poate hotari acordarea unei zile libere platite in vederea sarbatoririi zilei de 8 Martie, daca aceasta este intr-o zi lucratoare.
ART. 133
Este interzisa concedierea persoanelor de sex feminin in perioada imbolnavirilor, graviditatii si maternitatii, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
ART. 134
Femeile cu copii in intretinere, precum si cele cu probleme sociale deosebite, vor fi protejate in cazul unor masuri de concediere.
ART. 135
Este interzisa concedierea femeilor, din motive neimputabile lor, care mai au trei ani pana la pensionare la cerere.
ART. 136
Femeile vor participa in egala masura cu barbatii la programele stabilite in vederea reciclarii, in cazul introducerii unei tehnologii moderne, precum si la programele de recalificare profesionala.
ART. 137
(1) Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani, iar in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu minimum 2 ore/zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
(2) La cererea lor, in situatiile prevazute in alin. 1, femeile pot opta pentru program decalat, cu alte ore de incepere si terminare a lucrului, cu exceptia cazurilor cand activitatea unitatii nu permite acest lucru.
ART. 138
(1) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
(2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.
ART. 139
Concediul anual de odihna poate fi intrerupt si reprogramat pe timpul concediului prenatal si postnatal.
ART. 140
(1) Unitatea, impreuna cu sindicatele, va solutiona eventualele conflicte de natura sa lezeze demnitatea femeii.
(2) Reclamatiile in acest sens din partea femeilor salariate vor fi solutionate cu promptitudine si confidential.
ART. 141
Partile se obliga sa asigure un regim de protectie a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.

CAP. VII
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

VII.1 - Incheierea contractului individual de munca
ART. 142
(1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
(2) Pentru meseriile specifice profilului de productie, care conditioneaza nemijlocit realizarea programelor de fabricatie, nominalizate cu consultarea sindicatelor, se vor incheia contracte individuale de munca cu clauze asiguratorii, pentru ambele parti, privind salarizarea si regimul transferarii, care sa contina atat perioada de comunicare a intentiei de transfer, cat si nivelul cheltuielilor - scolarizare, specializare, atestare - ce vor fi suportate de catre salariat sau de unitatea care il angajeaza, in cazul plecarii din unitate.
ART. 143
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza conditiilor stabilite de lege si cu respectarea contractului colectiv de munca.
(2) Nu vor putea fi incluse in contractele individuale de munca si nu vor putea face obiectul negocierii prevederi mai putin avantajoase pentru salariati decat cele cuprinse in contractul colectiv de munca.
ART. 144
Contractul individual de munca va cuprinde la angajare cel putin clauzele prevazute in modelul aprobat de MMSSF - Anexa nr. 3, si se va completa ulterior cu actele aditionale intervenite pe parcursul derularii acestuia, in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
ART. 145
(1) Contractul individual de munca se incheie pe durata neterminata; se poate incheia si pe durata determinata, dar nu mai mult de 18 luni, in cazurile si modalitatile prevazute expres de lege si de contractele colective de munca.
(2) In cazul schimbarii locului de munca, salariatul poate solicita renegocierea contractului individual de munca.

Angajarea si incadrarea personalului
ART. 146
(1) Incheierea contractului individual de munca se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului, numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale, fara discriminari pe criterii de nationalitate, sex, convingeri politice, religioase sau apartenenta la un sindicat etc., pe baza de concurs, interviu sau examen. In acest sens, fiecare unitate isi va elabora propria metodologie, care va fi adusa la cunostinta salariatilor si candidatilor.
(2) Se pot face si angajari din motive umanitare, in limita posibilitatilor unitatii si cu acordul sindicatului.
ART. 147
Cel ce angajeaza are obligatia sa aduca la cunostinta salariatilor si sindicatului posturile devenite vacante. Acestea se vor comunica la Directia de munca si protectie sociala numai dupa epuizarea posibilitatilor de ocupare, prin redistribuire in cadrul unitatii.
ART. 148
(1) Tematica si data examenului sau a concursului pentru ocuparea unui post vor fi afisate la sediul unitatii sau vor fi publicate in presa, in vederea inscrierii candidatilor.
(2) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat din unitate si o persoana din afara unitatii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

Perioada de proba
ART. 149
(1) Angajarea si incadrarea se fac prin contract individual de munca pe durata nedeterminata, cu exceptia absolventilor institutiilor de invatamant si a functiilor de conducere pentru care se prevede si o perioada de proba, conform Codului muncii.
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe o durata determinata in conditiile expres prevazute in lege.
(3) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba conform art. 31 din Codul muncii.
ART. 150
In perioada de proba, partile pot denunta unilateral contractul individual de munca din motive bine intemeiate, cu respectarea procedurilor legale referitoare la incetarea contractului individual de munca.
ART. 151
Salarizarea in perioada de proba se va face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal in care se angajeaza salariatul, cu exceptia celor aflati in perioada de debut in activitate.
ART. 152
In cazul in care un angajat pe o perioada determinata este angajat in continuare pe perioada nedeterminata, contractul de munca se considera pe perioada nedeterminata de la data angajarii.

VII.2 - Modificarea contractului individual de munca
ART. 153
(1) In cazul in care salariatul solicita si necesitatile unitatii o permit, poate fi operata mutarea in cadrul unitatii.
(2) Un salariat mutat din cadrul unei subunitati a intreprinderii la alta subunitate, in cadrul unei functii sau meserii de aceeasi natura, nu poate fi supus unei noi perioade de proba.
ART. 154
In functie de necesitatile serviciului, salariatii vor putea fi detasati in conditiile prevazute de legislatia in domeniu si cu drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 155
(1) Vor fi precizate in scris termenul pentru care se face detasarea, conditiile oferite, obligatiile salariatului si ale unitatii in aceasta perioada. Aceste elemente vor fi inscrise intr-un act ce va fi anexat la contractul individual de munca.
(2) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(3) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
(4) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
ART. 156
(1) Salariatul detasat isi mentine toate drepturile pe care le-a avut la data detasarii.
Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoana detasata beneficiaza de acestea.
(2) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca.
ART. 157
Salariatul detasat este obligat ca in perioada detasarii sa respecte regulamentul de ordine interioara si disciplina tehnologica si de munca din sectia sau unitatea unde a fost detasat.
ART. 158
Unitatea va asigura salariatilor trimisi in strainatate toate drepturile prevazute de lege si de contractul extern.
ART. 159
(1) In functie de interesele serviciului, salariatii vor putea fi delegati in aceeasi localitate sau in alte localitati.
(2) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
ART. 160
(1) Salariatii unitatii, trimisi in delegatie, vor beneficia de urmatoarele drepturi:
- decontarea cheltuielilor de transport;
- decontarea costului cazarii (hotel de maximum 2 stele);
- diurna de deplasare 65% din salariul de baza zilnic;
- decontarea cheltuielilor de cazare fara document justificativ, in suma de minimum 300.000 lei, indexabila.
(2) Nivelurile de decontare pentru transport, diurna si cazare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
(3) Salariatul se va putea deplasa, cu acordul conducerii unitatii, cu autovehiculul propriu. In acest caz vor fi decontate cheltuielile cu carburantul la pretul zilei, la un consum de 10 litri la 100 de kilometri.
ART. 161
Timpul petrecut in mijloacele de transport, cu ocazia deplasarilor, se considera timp de activitate in delegatie.
ART. 162
Promovarea salariatilor se face in cadrul aceleiasi meserii/functii sau in alte functii/meserii. Promovarea se face in aceleasi conditii cu angajarea, in functie de necesitatile unitatii, pe baza de examen sau concurs.
ART. 163
Retrogradarea salariatilor se va face numai in cazuri bine justificate de incompetenta profesionala, in raport cu necesitatile postului ocupat sau in cazuri de abateri disciplinare, conform regulamentului de ordine interioara anexat la contractul colectiv de munca.
ART. 164
Salariatul poate depune contestatie la decizia de retrogradare, la conducerea unitatii.
ART. 165
(1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, durata contractului, locul muncii, conditiile de munca si drepturile salariale, numai prin acordul partilor.
(2) Refuzul salariatilor de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii sau la drepturile salariale nu da dreptul patronului de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca.

VII.3 - Suspendarea contractului individual de munca
ART. 166
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate avea loc, in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca, prin urmatoarele moduri:
- cu acordul partilor;
- din initiativa uneia din parti.
(2) Suspendarea contractului individual de munca presupune suspendarea prestatiei muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Contractul individual de munca se suspenda de drept pentru: concediu de maternitate, concediu de boala sau de accidente, serviciul militar obligatoriu, exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, functii de conducere salarizate in sindicat, forta majora, arest preventiv, alte cazuri expres prevazute de lege.
(4) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului pentru concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, pentru concediul de ingrijire a copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani, concediul paternal, concediul pentru formare profesionala, pentru exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor profesionale pe durata mandatului.
(5) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, pentru urmatoarele motive: ca sanctiune disciplinara, pe durata anchetei disciplinare in conditiile legii, detasare, intreruperea temporara a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Incetarea contractului individual de munca
ART. 167
Contractul individual de munca poate inceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in conditiile limitativ prevazute de lege.
ART. 168
Incetarea de drept a contractului individual de munca se poate face in conditiile art. 56 din Codul Muncii.
ART. 169
(1) Daca contractul de munca a incetat ca urmare a initiativei uneia dintre parti, preavizul este, obligatoriu, de minimum 15 zile lucratoare.
(2) In cazul incetarii raporturilor de munca, ca urmare a acordului partilor, nu este necesara acordarea preavizului.
(3) In perioada preavizului, ambele parti sunt obligate sa respecte clauzele contractuale.
(4) Decizia salariatului privind incetarea contractului de munca (demisia) trebuie comunicata in scris celeilalte parti, respectandu-se urmatoarele termene, care incep sa curga de la data inregistrarii cererii:
- 15 zile calendaristice, pentru salariatii cu functie de executie;
- 30 de zile calendaristice, pentru salariatii cu functie de conducere.

Incetarea contractului individual de munca din initiativa salariatului
ART. 170
(1) Salariatul poate solicita incetarea contractului individual de munca dupa implinirea unui termen de preaviz (demisie) fara a fi obligat sa prezinte motivele care l-au determinat sa faca acest lucru.
(2) Salariatul poate cere rezilierea contractului sau de munca fara preaviz, daca:
a) unitatea nu i-a achitat drepturile banesti, cu exceptia cazurilor de forta majora;
b) s-au efectuat acte violente impotriva sa de catre reprezentantii angajatorului.

Incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (concedierea)
ART. 171
(1) Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
ART. 172
(1) Contractul individual de munca poate inceta din initiativa angajatorului si din motive care nu tin de persoana salariatului:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea prin dizolvare;
c) unitatea se muta in alta localitate si poate sa-si asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acest post.
(2) Concedierea pentru motivele prevazute mai sus va fi precedata de o perioada de preaviz de 30 de zile calendaristice.
ART. 173
La cererea justificata a persoanei preavizate sau a organizatiei sindicale, angajatorul poate lua hotararea de a prelungi perioada de preaviz.
ART. 174
In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, angajatorul are obligatia de a comunica in scris fiecarui salariat:
a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca;
b) motivul pentru care i se va desface contractul de munca;
c) instanta judecatoreasca la care se va adresa contestatia privind preavizul;
d) daca ii ofera sau nu alt loc de munca si/sau cuprinderea intr-o forma de calificare profesionala.

Incetarea contractului individual de munca din motive care tin de persoana salariatului
ART. 175
(1) Unitatea poate face concedieri fara preaviz in cazuri de abateri disciplinare grave, care nu constituie infractiuni, daca angajatul:
a) a utilizat documente false la angajare;
b) a sustras sau a favorizat sustragerea de obiecte apartinand unitatii sau colegilor;
c) a refuzat nejustificat dispozitiile superiorilor sau a incitat pe altii sa o faca;
d) a pus in pericol prin acte deliberate sau prin imprudente grosolane securitatea intreprinderii, a colaboratorilor sau a sa personala, ori a provocat avarii;
e) in interiorul unitatii s-a facut vinovat de acte de violenta sau insulte grave la adresa colegilor sau a conducatorilor;
f) a provocat mari pagube materiale unitatii;
g) a dezvaluit secrete ale unitatii, prin care a adus prejudicii acesteia;
h) a introdus sau a consumat bauturi alcoolice in interiorul unitatii;
i) a fost absent nemotivat, timp de 3 zile, de la serviciu;
j) a falsificat un act generator de drepturi;
k) ameninta, impiedica sau obliga un salariat sau un grup de salariati sa participe la greva sau sa munceasca in timpul grevei.
(2) In cazul incetarii contractului de munca, ca urmare a uneia din situatiile prevazute la alineatul precedent, se va proceda la efectuarea cercetarii prealabile, conform legii; in cazul constatarii vinovatiei clare a salariatului, se poate lua hotararea de concediere, tinandu-se seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care a fost savarsita, de gradul de vinovatie a salariatului, daca acesta a mai avut sau nu abateri, si de urmarile faptei.
(3) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa prezinte si sa sustina toate probele in favoarea sa, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
ART. 176
Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuala, varsta, apartenenta nationala, rasa, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, apartenenta sau activitate sindicala;
b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale;
c) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical, conform legii;
c) pe durata cand femeia salariata este gravida, in concediu de maternitate sau pentru cresterea ori ingrijirea copilului;
d) pe durata indeplinirii serviciului militar;
e) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava;
f) pe durata efectuarii concediului de odihna.
ART. 177
La cererea persoanei concediate, unitatea are obligatia sa-i elibereze date scrise asupra activitatii din perioada cat a fost angajat.
ART. 178
In perioada preavizului si cu anuntarea conducerii, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un nou loc de munca, fara ca aceasta sa-i afecteze salariul si celelalte drepturi.
La cererea persoanei, orele absentate se pot acorda prin cumul.
ART. 179
(1) La disponibilizarea salariatilor din motive neimputabile lor, unitatea va acorda o compensatie echivalenta cu minimum 50% din salariul de baza, in afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) In cazul unor conditii sociale grave, la nivel de unitati se pot stabili prin negociere alte compensatii de concediere.

Concedieri colective
ART. 180
Prin concediere colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 zile calendaristice, dispusa de unul sau mai multe motive dintre cele prevazute la art. 172, a unui numar de:
a) cel putin 5 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
b) cel putin 10% din salariati, la un efectiv de 100-300 salariati;
c) cel putin 30 de salariati la un efectiv de peste 300 salariati.

VII.4 - Protejarea fortei de munca
ART. 181
(1) In situatia in care organele competente din unitati au aprobat masuri de reducere a activitatii ori de reorganizare a procesului de productie, care ar determina incetarea unor contracte individuale de munca, angajatorul este obligat sa comunice in scris organizatiei sindicale numarul posturilor ce ar urma sa fie reduse, natura acestora, pe unitate si compartimente, precum si cauzele concrete care au dus la necesitatea acestor masuri. Anuntul organizatiilor sindicale se face cu minimum 45 de zile calendaristice inainte de inceperea scurgerii termenului de preaviz prevazut la art. 172 din prezentul contract colectiv de munca.
(2) In perioada prevazuta la alin. 1, angajatorul este obligat sa intreprinda simultan urmatoarele actiuni, cu consultarea sindicatului:
a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de recalificare, in vederea redistribuirii in cadrul unitatii;
b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, cu reducerea corespunzatoare a salariului, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.
(3) Patronul va stabili criterii de apreciere a competentei profesionale si a disciplinei, pentru ierarhizarea in functie de acestea a salariatilor din formatiile de lucru care isi vor reduce activitatea.
ART. 182
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal dupa anularea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, in conditii de competenta egale, in ordine:
a) salariatii care sunt asociati la alte societati comerciale cu capital privat sau mixt;
b) salariatii care au si un alt loc de munca sau care cumuleaza pensia cu salariul;
c) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
d) persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La desfacerea contractului de munca datorita reducerii de posturi, simultan vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:
a) daca masura ar afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se va desface contractul de munca al unuia din soti;
b) masura sa afecteze, mai intai, salariatii care nu au copii sau alte persoane in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultima instanta salariatii care sunt singurii sustinatori ai familiei, precum si salariatii care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cerere.
(3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale, inclusiv scoala profesionala, si a incheiat cu unitatea un contract sau act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, unitatea nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.
ART. 183
Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea are obligatia sa instiinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura.
Unitatea este obligata sa reangajeze salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 182, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului.
ART. 184
Angajatorul va pune la dispozitia organizatiei sindicale datele necesare referitoare la modul de aplicare a prevederilor articolelor 181, 182 si 183.

CAP. VIII
Formarea profesionala, economica, sociala si sindicala

ART. 185
(1) Prin termenul de formare profesionala, partile inteleg sa numeasca orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o alta calificare, precum si aceea prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii.
(2) Activitatea de formare profesionala de la alin. 1 cuprinde si perfectionarea in domeniul relatiilor de munca, al dreptului de asociere, libertatilor si pregatirii sindicale.
(3) Partile convin sa infiinteze un Centru de expertiza in formarea profesionala in ramura constructiilor de masini, avand urmatoarele scopuri:
- sa promoveze participarea la pregatiri si cursuri si sa urmareasca cresterea calitatii acestora;
- sa urmareasca echilibrarea cursurilor de pregatire;
- sa promoveze posibilitatea de angajare/recalificare in munca si formarea profesionala continua;
- sa promoveze ocuparea;
- sa pregateasca standardele ocupationale si sa atribuie certificate de recunoastere nationala si internationala;
- sa dezvolte profile ocupationale si servicii de consiliere a carierei;
- sa actioneze prin a selecta furnizori de formare profesionala, modul si continutul cursurilor de pregatire pentru unitate prin pregatirea administrativa si prin controlul calitatii cursurilor astfel organizate pentru meseriile din ramura.
ART. 186
La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) nevoile de formare profesionala prevazute la art. 185 alin. (1) vor fi stabilite de catre patronat, iar cele de la art. 185 alin. (2) de catre patron impreuna cu sindicatele;
b) cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre unitati;
c) sindicatul poate asista, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
d) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, daca parasesc unitatea din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAP. IX
Drepturi si imunitati sindicale

ART. 187
(1) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical conform conventiilor internationale la care Romania a aderat, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
(2) Angajatorul se obliga sa adopte o pozitie impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii acestora din unitati.
ART. 188
Sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariatilor in fata angajatorului, iar acesta recunoaste sindicatul ca organizatie democratica si factor de progres si sustine activitatea acestuia. Legatura cu organizatia sindicala trebuie sa se bazeze pe incredere, buna-credinta si promptitudine in informare.
ART. 189
(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, din contractele colective si individuale de munca in fata instantelor judecatoresti, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatorii proprii sau alesi.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, in numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres al celor in cauza. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala, daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata.
ART. 190
(1) In vederea exercitarii dreptului sindical, unitatile vor asigura gratuit baza materiala necesara functionarii sindicatelor, in cadrul si in afara programului de lucru: spatiul, mobilierul necesar, precum si altele, potrivit unor modalitati concrete ce se vor stabili prin contractele colective de munca la nivelul unitatii.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor, ori proprietatea sindicatelor, va putea fi folosita fara plata pentru actiuni organizate de sindicate sau de unitate, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
ART. 191
(1) Angajatorii au obligatia de a invita delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative sa participe in consiliile de administratie, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
(2) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor lor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca, precum si pe cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
(3) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la problemele de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.
ART. 192
(1) Unitatile se obliga sa puna la dispozitia organizatiilor sindicale date scrise necesare fundamentarii obiectivelor de actiune sindicala, conform legii.
(2) Comisia paritara prevazuta prin contractul colectiv de munca prezent va controla, prin membrii sai, modul in care reprezentantii angajatorului asigura respectarea dreptului la informatie al sindicatelor, prevazut de legislatia in vigoare, si va interveni pentru restabilirea acestuia, cand este incalcat.
ART. 193
(1) Cu ocazia negocierilor colective, sindicatul poate apela la experti din interior sau exterior.
(2) Imputernicitii organelor de conducere ale organizatiilor patronale, precum si ai federatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile din prezentul contract, administratiile vor asigura intrarea in unitate a acestora in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, precum si protectia in unitate, pe durata verificarii cu respectarea normativelor in vigoare.
(3) Angajatorii recunosc dreptul organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractele colective de munca.
ART. 194
(1) Reprezentantii sindicatelor si organizatiilor de tip federativ, confederativ etc. au dreptul la protectie conform legii.
(2) Angajatorul se va abtine de la orice forme de conditionare, constrangere sau limitare a dreptului acestora.
(3) De asemenea, angajatorul este obligat sa garanteze mentinerea locului de munca corespunzator pregatirii lor profesionale, pe perioada detinerii functiei in cadrul organizatiei sindicale, si doi ani dupa expirarea mandatului, cu exceptia cazurilor cand se constata abateri grave - care nu au legatura cu activitatea sindicala - prevazute in regulamentul de ordine interioara, valabil pentru toti salariatii.
ART. 195
(1) Persoanele cu functii in conducerea sindicatului sau a organizatiilor de tip federativ sau confederativ, salarizate de organizatia sindicala, isi pastreaza toate drepturile pe care le-au avut in calitate de angajati ai unitatii, la revenirea lor la locul de munca, precum si salariul corespunzator pe care le-ar fi avut daca desfasurau activitatea neintrerupta.
(2) Persoanele de la alin. 1 beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege si de contractele colective de munca, iar pe locurile lor de munca nu pot fi angajate alte persoane decat pe durata determinata.
ART. 196
(1) Timpul lunar de lucru al fiecarui salariat ales in organele de conducere a sindicatelor se reduce cu de la 3 pana la 5 zile pentru activitati sindicale.
(2) Numarul celor care vor beneficia de prevederile alin. 1, precum si durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca; numarul acestora este egal cu numarul persoanelor alese in organele de conducere ale sindicatului, la nivelul unitatii.
(3) Reducerea programului de lucru nu afecteaza drepturile salariale, plata facandu-se pe unitate.
(4) Prin negociere, orele destinate activitatilor sindicale care se acorda persoanelor alese in organele de conducere a sindicatelor la nivel de unitate se pot cumula pana la o norma intreaga pentru un reprezentant, pe unitate. In acest caz, cei care au cedat orele pentru activitati sindicale vor desfasura aceasta activitate exclusiv in afara orelor de program. Nerespectarea acestei conventii se considera abatere disciplinara si se sanctioneaza conform regulamentului de ordine interioara.
ART. 197
(1) Angajatorul permite participarea reprezentantilor sindicali la diverse reuniuni sau actiuni sindicale, considerand absentele motivate.
(2) Anual, federatiile sindicale semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de membri de sindicat, pe o durata de pana la 15 zile.
(3) In perioadele de timp prevazute la alin. 2, unitatile vor plati drepturile salariale ce se cuvin persoanelor cuprinse in forma de pregatire sindicala.
ART. 198
Reprezentantii federatiei sindicale la care sindicatul este afiliat sau ai Confederatiei Nationale, precum si alti invitati ai sindicatului (instructori, experti etc.) vor avea acces in unitate; vor putea fi efectuate vizite sau scurte intalniri cu conducerea unitatii sau cu salariatii - daca procesul tehnologic permite - pentru solutionarea unor probleme sociale ori pentru prevenirea unor eventuale conflicte de munca, cu anuntarea prealabila a conducerii unitatii.
ART. 199
In situatia declansarii unor conflicte de interese, inclusiv a grevei, sindicatul si conducerea unitatii au obligatia ca, pe durata acestora, sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor sau ar putea cauza pagube ireparabile.
ART. 200
Revendicarile organizatiei sindicale vor fi prezentate in scris conducerii unitatii, prin registratura generala a acesteia, care nu va refuza primirea si inregistrarea lor.
ART. 201
Cand salariatul solicita, el poate fi insotit si aparat la audientele din fata conducatorilor de catre un reprezentant al sindicatului.
ART. 202
Unitatea poate sprijini cu fonduri banesti organizatiile sindicale. Aceste fonduri si destinatia lor se vor negocia in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 203
Angajatorul va colabora cu organizatiile sindicale, permanent, in luarea masurilor care implica interesele salariatilor.

Domeniul de colaborare
Administratia unitatii si conducerea sindicatului stabilesc de comun acord domeniul de colaborare, care va ingloba cel putin urmatoarele:
- stabilirea orarului de munca;
- pauzele;
- recuperarile;
- intreruperea partiala a lucrului;
- munca suplimentara; planul orelor suplimentare;
- programarea concediilor;
- concedierile, demisiile;
- stabilirea zilelor nelucratoare;
- lucrul in schimburi; lucrul in timpul noptii;
- salarizarea (sistem, forme, niveluri de salarizare etc.);
- sistemul de apreciere a muncii efectuate;
- sistemul de prezentare a propunerilor si sugestiilor;
- masurile de protectie in caz de concediere;
- amenajarea locurilor de munca;
- protejarea sanatatii;
- masurile de securitate a muncii;
- sistemul de incalzire/climatizare;
- vestiarele, grupurile sociale, instalatiile sanitare etc.;
- cantinele-restaurant de intreprindere, microcantinele, chioscurile de incinta;
- asigurarile sociale;
- recalificarile, perfectionarile, instruirile;
- bibliotecile de intreprinderi, reglementarea imprumutului;
- elaborarea Regulamentului de ordine interioara, care va include si obligatiile specifice salariatilor;
- privatizarea unitatii sau a unor parti ale acesteia;
- vanzarea de active cu destinatie social-culturala sau sportiva;
- prestari de servicii in regim de subcontract, pentru activitati specifice unitatii;
- alte domenii prevazute in contractele colective.

Comunicarile in cadrul intreprinderii
Comunicarea
ART. 204
In vederea aducerii la cunostinta salariatilor a diverselor comunicari, se vor utiliza panouri speciale de afisaj, puse la dispozitie de unitate, amplasate in locuri usor accesibile si in numar suficient.
ART. 205
(1) Nimic nu poate fi afisat in afara panourilor de afisaj.
(2) Toate comunicarile afisate vor purta semnatura sau vor avea indicativul persoanei sau organizatiei care le-a emis.
(3) Comunicarile organizatiei sindicale vor trebuie sa se limiteze la cadrul atributiilor sindicatului, reglementat prin legislatia in vigoare si prin contractele colective de munca.
(4) O copie a textului afisat va fi transmisa angajatorului simultan cu afisarea.
ART. 206
In cazul in care unitatea este dotata cu statie de radio-amplificare, sindicatul va avea acces liber la aceasta ori de cate ori este nevoie, prin reprezentantii sai autorizati.
ART. 207
(1) Angajatorul va permite desfasurarea adunarilor generale anuale si a adunarilor generale extraordinare ale organizatiilor sindicale in incinta unitatii; in cazul unitatilor care isi desfasoara activitatea in cel putin doua schimburi, adunarile se vor desfasura in timpul programului de lucru.
(2) Membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale de tip federativ, confederativ etc. vor putea participa la intrunirile organelor pentru care au fost desemnati.
(3) Participarea membrilor de sindicat la actiunile mentionate la acest articol se va face fara diminuarea salariului.

CAP. X
Obligatiile partilor

ART. 208
Angajatorul se obliga:
1. sa respecte si sa aplice prevederile contractelor colective de munca la nivel national, pe ramura si pe unitati;
2. sa asigure toate conditiile pentru functionarea unitatii in conditii de rentabilitate, pe intreaga durata a prezentului contract;
3. sa impuna respectarea disciplinei tehnologice, organizatorice, financiar-contabile si a normelor de protectie si igiena a muncii;
4. in aplicarea prevederilor <>art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor - la cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele de plata.
- Concomitent, se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrilor de sindicat, conform prevederilor legale.
- Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an si va fi actualizata ori de cate ori va fi necesar.
5. sa nu angajeze salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau desfasurarii in conditii legale a conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict;
6. sa prevada in contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, cu activitati pe teritoriul Romaniei, o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca la nivel de unitati, precum si conventiile O.I.M. ratificate de Romania;
7. in toate situatiile in care in perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca se modifica forma de proprietate asupra capitalului social, majorarea sau reducerea capitalului social rezultand din fuzionarea, divizarea sau lichidarea societatii, angajatorul are obligatia de a asigura transparenta intregului proces, informand sindicatul asupra consecintelor si implicatiilor in politica de personal si de salarizare;
8. sa comunice in timp util hotararile sale privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca;
9. la privatizarea societatilor comerciale sa se includa in contractul de vanzare-cumparare respectarea prevederilor cuprinse in legislatia in vigoare, respectiv conditii de ordin calitativ, de genul: mentinerea caracterului productiv al unitatii pentru o perioada stabilita, asigurarea unei piete certe de desfacere a produselor, negocierea numarului de salariati, realizarea unor obiective de investitii tehnologice sau sociale etc;
10. sa puna la dispozitia sindicatului reprezentativ, pentru negocierea contractului colectiv de munca, urmatoarele informatii: bilantul pe anul anterior, bugetul pe anul in curs, structura si volumul productiei, numarul mediu de salariati.
ART. 209
(1) Organizatiile sindicale semnatare recunosc drepturile angajatorilor de a stabili, in conditiile legii si ale Regulamentului de ordine interioara, raspunderea disciplinara sau materiala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii.
(2) Organizatiile sindicale recunosc dreptul angajatorului de a stabili normele de disciplina tehnologica. Normele de disciplina muncii se stabilesc cu consultarea organizatiilor sindicale.
(3) Angajatorii si organizatiile sindicale se recunosc ca parteneri sociali permanenti. Partile convin sa depuna eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca la toate nivelele, a Regulamentului de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor.
ART. 210
Salariatii au urmatoarele obligatii:
1. sa-si insuseasca si sa respecte regulile, regulamentele si instructiunile stabilite conform legii, care le reglementeaza activitatea in cadrul unitatii, aduse la cunostinta lor prin grija angajatorului;
2. salariatul care s-a angajat la o alta unitate trebuie sa renunte in scris la calitatea sa de angajat, in cazul in care prin activitatea desfasurata la noua unitate face concurenta neloiala unitatii unde este incadrat;
3. sa foloseasca materialele si dotarea unitatii numai pentru activitati legate de obiectul muncii sau de activitatea de salariat;
4. sa nu pretinda sau sa nu primeasca de la colegii de munca, de la subalterni, superiori sau persoane straine avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor sale de serviciu sau favorizarea rezolvarii unor servicii;
5. sa intervina responsabili in cazul unor avarii sau accidente tehnice sau umane, iar in situatia de calamitati naturale sa se deplaseze din proprie initiativa la sediul unitatii pentru a contribui la salvarea si refacerea patrimoniului;
6. sa dea relatii (in scris), la solicitarea angajatorului, daca este in cunostinta de cauza, in vederea efectuarii cercetarilor prealabile privind accidente de munca si abateri disciplinare;
7. sa inregistreze si sa evidentieze corect timpul efectiv lucrat (salariatii desemnati pentru aceste operatii);
8. sa anunte sefii ierarhici imediat ce au luat cunostinta de producerea unui accident, pastrand, pe cat posibil, intacta starea de fapt in care s-a produs;
9. sa foloseasca concediile de boala sau incapacitate temporara de munca conform prescriptiilor medicului;
10. sa nu lase fara supraveghere utilajele si instalatiile in functiune;
11. sa nu deterioreze, sa nu degradeze sau sa nu descompleteze, din neglijenta sau in mod voit, mijloace de productie, instalatii si dotari;
12. sa respecte procesul tehnologic stabilit;
13. sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in incinta unitatii;
14. sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
15. sa respecte secretul de serviciu.

CAP. XI
Dispozitii finale

ART. 211
(1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca stau la baza negocierii contractelor colective de munca de la celelalte nivele.
(2) In aplicarea prevederilor <>art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(3) Sumele prevazute conform alin. 2 se vor calcula luand ca baza suma de 6.000 lei/salariat pe an, aportate la numarul mediu de salariati din anul precedent.
(4) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine la unitate ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca;
b) 2/3 din suma totala se va vira de catre unitate la federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura; lista ramurilor este in anexa nr. 2 la contractul colectiv de munca la nivel national;
c) din sumele constituite conform lit. b), 50% se vor vira la Confederatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la nivel national, din care face parte federatia respectiva;
d) din sumele constituite conform lit. a), b) si c) de mai sus, 50% se vireaza organizatiilor sindicale cu care au fost negociate si semnate contractele de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si vira in termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
(5) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(6) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivel de grup de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective din industria constructiilor de masini vor fi evidentiate separat si virate in contul RO 57 RNCB 5010000008230001 - B.C.R., Sector 1, Bucuresti.
Organizatiile patronale si organizatiile sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor colectate pentru negocierea contractelor colective de munca, gestionandu-le in conformitate cu prevederile legale.
(8) Modul de inregistrare in contabilitate si modelul de declaratie a conducatorului societatii comerciale, privind respectarea art. 211, se realizeaza conform indicatiilor nr. 146033/1997 ale Ministerului Finantelor Publice.
ART. 212
In contractele individuale de munca nu se pot prevedea clauze contrare celor din contractele colective de munca la nivel de unitati sau care sa stabileasca drepturi sub limitele considerate minime.
ART. 213
Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 214
Pentru salariatii unitatii, care intra sub incidenta contractelor colective de munca si care lucreaza in alte meserii decat cele specifice ramurii, se vor negocia prevederi distincte la nivel de unitate.
ART. 215
In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de contractele de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice, daca salariatii acestora se afla sub incidenta prevederilor unui contract colectiv de munca incheiat pe baza prezentului contract, pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca.
ART. 216
Prezentul contract colectiv de munca (incheiat in 3 exemplare semnate in original) produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una din parti, in conditiile prevazute de <>art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 , republicata.
ART. 217
Prezentul contract colectiv de munca se va aplica si unitatilor ale caror organizatii sindicale se afiliaza la una din federatiile semnatare ulterior incheierii acestuia, prin comunicarea unitatii respective, de catre federatie, patronatului si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

COMISIA DE NEGOCIERE


PATRONAT FEDERATII SINDICALE


FEPA-CM F.S.C.M. (C.N.S.L.R.-FRATIA) - Gheorghe Coanda
Marin Voinea U. METAL (C.N. CARTEL ALFA) - Apostoiu Liviu
Mircea Marin - Zlatar Fabiu
Bucur Cojanu F.S.L.I. METAL (C.N. BNS) - Gheorghe Baciu
Sebastian Atodiresei Federatia INFRATIREA Brasov - Doriean Ungureanu
Federatia AUTOMOBILUL ROMANESC - Ilie Miu


ANEXA 1

LISTA cu societatile comerciale beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - constructii de masini - pe anul 2005Nr. Societatea comerciala Localitatea
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
1. 24 IANUARIE - S.A. Ploiesti
2. ACCESORII METALICE - S.A. Sfantu Gheorghe
3. ACI ROMANIA - S.R.L. Colibasi
4. ADROM - S.A. Brasov
5. ADREM INVEST Bucuresti
6. AEROSTAR - S.A. Bacau
7. AEROTEH - S.A. Bucuresti
8. AGMUS - S.A. Iasi
9. ALSTING - S.A. Lugoj
10. ALTUR - S.A. Slatina
11. ALUM - S.A. Tulcea
12. ALUPKOMPRESSOREN - S.R.L. Baia Mare
13. AMCO OTOPENI - S.A. Otopeni
14. AMISA PRODUCT - S.A. Baia Mare
15. ANA IMEP - S.A. Pitesti
16. ARCTIC - S.A. Gaesti
17. ARIO - S.A. Bistrita
18. ARIS - S.A. Arad
19. ARMATURA - S.A. Cluj-Napoca
20. ARMAX GAZ - S.A. Medias
21. ARO - S.A. Campulung
22. AROMET - S.A. Buzau
23. ASTRA - S.A. Arad
24. ASAM - S.A. Iasi
25. ASSA ABLOY - S.R.L. Bucuresti
26. ATRIC - S.A. Bucuresti
27. AUTOMECANICA - S.A. Medias
28. AUTOMOBILE CRAIOVA - S.A. Craiova
29. AUTOMOBILE DACIA - S.A. Pitesti
30. AUTONOVA - S.A. Satu Mare
31. AVE-HD - S.A. Brasov
32. AVERSA - S.A. Bucuresti
33. AVIOANE - S.A. Craiova
34. AXE SI PUNTI - S.A. Brasov
35. AZOMA - S.A. Arad
36. AGROMEC - S.A. Sibiu
37. ALSTOM POWER ROMANIA Bucuresti
38. BAD RULMENTI - S.A. Brasov
39. BANEASA S.A. Voluntari
40. BIN EASA - S.A. Bucuresti
41. BEGA REAL S.A. Pleasa
42. BEGA TEHNOMET Timisoara
43. BETA - S.A. Buzau
44. BRAFOR - S.A. Brasov
45. BRANDL-RO - S.R.L. Sibiu
46. CAD WORKS S.A. Craiova
47. C.A.F. - S.A. Brasov
48. CAROMET - S.A. Caransebes
49. CEPROREX - S.A. Braila
50. CESAR - S.A. Campulung
51. C.F.R. S.I.R.V. - S.A. Brasov
52. CMB - S.A. Bocsa
53. CN ROMARM Bucuresti
54. COLOROM - S.A. Codlea
55. COR TUBI SRL - punct lucru Mioveni - Arges Timisoara
56. COMAT - S.A. Brasov
57. COMAT ELECTRO - S.A. Bucuresti
58. COMEFIN - S.A. Costesti
59. COMELF - S.A. Bistrita
60. COMERT SCULARIE - S.A. Topoloveni
61. COMMET - S.A. Tecuci
62. COMPA - S.A. Sibiu
63. COMPONENTE AUTO - S.A. Topoloveni
64. COMPANIA INDUSTRIALA GRIVITA - S.A. Bucuresti
65. CONFIND SRL Campina
66. CONNECTRONICS ROMANIA SRL Oradea
67. CONSTRUCTII AERONAUTICE - S.A. Brasov
68. CONSAT - S.A. Beius
69. CONSTRUCTII METALICE MECONST - S.A. Constanta
70. CUGIR - S.A. Cugir
71. CELULE ELECTRICE Bailesti
72. CUG - S.A. Cluj-Napoca
73. CUPROM S.A - Sucursala Zalau Bucuresti
74. DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA - S.A. Craiova
75. DAEWOO AUTOTRADING - S.R.L. Bucuresti
76. DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES - S.A. Mangalia
77. DEN BREEJEN S.A. Galati
78. EL-CO - S.A. Targu Secuiesc
79. ELECTROCONTACT - S.A. Botosani
80. ELECTROKONTAKT ROMANIA - S.R.L. Santana, Arad
81. ELECTROLUX ROMANIA - S.A. Satu Mare
82. ELETROMETAL - S.A. Cluj-Napoca
83. ELMET - S.A. Cluj-Napoca
84. ENERGO - S.A. Brasov
85. EUROCOPTER ROMANIA - S.A. Brasov
86. EUROSAM - S.A. Brasov
87. EUREST ROM - S.R.L. Colibasi
88. EURO APS - S.R.L. Colibasi
89. FABRICA DE REDUCTOARE RESITA RENT - S.A. Resita
90. FAM - S.A. Galati
91. FAPIRO - S.A. Bucuresti
92. FAUR - S.A. Bucuresti
93. FCT INDUSTRIAL - S.R.L. Ramnicu Valcea
94. F.E.C.N.E. - S.A. Bucuresti
95. FELAM - S.A. Medias
96. FERMIT RAMNICU SARAT - S.A. Ramnicu Sarat
97. FIMARO - S.A. Cluj-Napoca
98. FLACARA - S.A. Ploiesti
99. FORMA - S.A. Botosani
100. FORTPRES - S.A. Cluj-Napoca
101. FORTUS - S.A. Iasi
102. FPSA - S.A. Campulung
103. FRIGOCOM - S.A. Bucuresti
104. FSM ARO - S.A. Campulung
105. FABRICA DE SCULE - S.A. Rasnov
106. GAPPAD - S.A. Valenii de Munte
107. GENERAL TURBO - S.A. Bucuresti
108. GEOBAZ - S.A. Ploiesti
109. GIRUETA - S.A. Bucuresti
110. GOSPOMAS - S.A. Onesti
111. GRAND METAL - S.A. Bucuresti
112. GRIMEX - S.A. Targu Jiu
113. GRIRO - S.A. Bucuresti
114. HART - S.A. Miercurea Ciuc
115. HESPER - S.A. Bucuresti
116. HIDROJET - S.A. Breaza
117. HIDROMECANICA - S.A. Brasov
118. HIDROSIB - S.A. Sibiu
119. HIPERION - S.A. Stei
120. HYDRAMOLD - S.A. Iasi
121. ICEPRONAV - S.A. Galati
122. ICPSP Bucuresti
123. I.O.R. - S.A. Bucuresti
124. IAMU - S.A. Blaj
125. I.A.R. - S.A. Ghimbav
126. ICMA - S.A. Bucuresti
127. ICMUG - S.A. Giurgiu
128. ICMET - S.A. Craiova
129. ICEPALV - S.A. Bucuresti
130. ICPSP - S.A. Bucuresti
131. IMATEX - S.A. Targu Mures
132. IMEC - S.A. Bucuresti
133. IMPRESS - S.A. Buftea
134. IMA - S.A. Iasi
135. IMU - S.A. Medgidia
136. INAR - S.A. Brasov
137. INETC - S.R.L. Bucuresti
138. INDEPENDENTA - S.A. Sibiu
139. IOROM INDUSTRY - S.A. Timisoara
140. INTERCAZ - S.A. Brasov
141. INFRATIREA - S.A. Oradea
142. IRUM - S.A. Reghin
143. ISECO - S.A. Targu Mures
144. ISLAZ - S.A. Alexandria
145. IUG - S.A. Craiova
146. IUS - S.A. Brasov
147. IRI ROMANIA Colibasi
148. IZOTERM - S.A. Baia Mare
149. JONSON CONTROLS Colibasi
150. KOYO ROMANIA - S.A. Alexandria
151. KWAERNER I.M.G.B. - S.A. Bucuresti
152. LUCA SUINPROD - S.A. Codlea
153. LUGOMET - S.A. Lugoj
154. MAFIR - S.A. Cluj-Napoca
155. MARUB - S.A. Brasov
156. MAGNETTO WHEELS ROMANIA - S.A. Dragasani
157. MASINI-UNELTE DACIA - S.A. Mioveni
158. MASINI-UNELTE WMW - S.A. Bacau
159. MAT - S.A. Craiova
160. MATRICON - S.A. Targu Mures
161. MATRITE FAM DACIA - S.A. Pitesti
162. MAPASON-PROD - S.A. Brasov
163. MCI INGINERIE - S.R.L. Colibasi
164. MECANEX - S.A. Botosani
165. MECANICA CEAHLAU - S.A. Piatra-Neamt
166. MECANICA DACIA - S.A. Mioveni
167. MECANICA MARIUS - S.A. Cluj-Napoca
168. MECANICA - S.A. Botosani
169. MECANICA - S.A. Negresti-Oas
170. MECANICA - S.A. Vaslui
171. MECANICA SI AUTOMATIZ. INDUSTR. - S.R.L. Leordeni
172. MECANICA MATEI Baia Mare
173. MECANICA - S.A. Sighet
174. MECANO SERVICE - S.A. Falticeni
175. MECANOPLAST SA - S.A. Fagaras
176. MECATIM - S.A. Timisoara
177. MECOD - S.A. Codlea
178. MECORD - S.A. Oradea
179. MEFIN - S.A. Sinaia
180. MEHID - S.A. Galati
181. MENAROM - S.A. Galati
182. MES - S.A. Suceava
183. METAL - S.A. Alesd
184. METAL IMPEX-MIOVENI Arges
185. METALICA - S.A. Rupea
186. METALOPLAST - S.A. Brasov
187. METALURGICA - S.A. Aiud
188. METAROM - S.A. Bucuresti
189. METAV - S.A. Bucuresti
190. METROM - S.A. Brasov
191. MEVA - S.A. Drobeta-Turnu Severin
192. MIRFO - S.A. Targu Jiu
193. MONTANA MG - S.R.L. DFMS Campulung Muscel
194. MOTOARE DACIA - S.A. Mioveni
195. MOTOR UTB - S.A. Brasov
196. MOTOARE AB - S.A. Brasov
197. MOTOR AB - S.A. Brasov
198. MTS - S.A. Targu Secuiesc
199. MUM UTB - S.A. Brasov
200. MUNTENIA - S.A. Filipestii de Padure
201. NAPOMAR - S.A. Cluj-Napoca
202. NAVEXIM - S.A. Galati
203. NEPTUN - S.A. Campina
204. NICOLINA - S.A. Iasi
205. NUOVA ARIO - S.A. Arad
206. OMEGA - S.A. Bucuresti
207. ORGANE DE ASAMBLARE - S.A. Brasov
208. OROLOGERIE INDUSTRIALA - S.A. Arad
209. ORIZONT - S.A. Galati
210. STEROM - S.A. Campina
211. PETAL - S.A. Husi
212. PETROUTILAJ - S.A. Campina
213. PETROMSERVICE - S.A. Bucuresti
214. PETROTUB - S.A. Roman
215. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA Colibasi
216. PLASTOMET - S.A. Resita
217. POLIPROD - S.A. Targu Secuiesc
218. POPECI UTILAJ GREU - S.A. Craiova
219. PREMAGRO - S.A. Oradea
220. PRESATE DACIA - S.A. Pitesti
221. PROMET Beclean
222. PROMEX - S.A. Braila
223. PROMPT TRANS - S.A. Brasov
224. PULSOR - S.A. Scornicesti
225. RADIATOARE - S.A. Bistrita
226. RAMIRA - S.A. Baia Mare
227. RAMNICU VALCEA - S.A. Ramnicu Valcea
228. REPUBLICA - S.A. Bucuresti
229. REUTCOM U.T.B. - S.A. Brasov
230. REUTIL - S.A. Brasov
231. ROBINETE INDUSTRIALE Bacau
232. ROCAB - S.A. Intorsura Buzaului
233. ROCAR Radauti
234. ROLEM - S.A. Codlea
235. ROMAERO - S.A. Bucuresti
236. ROMAN - S.A. Brasov
237. ROMAN ENERGETIC - S.A. Brasov
238. ROMETROLOGIA Brasov
239. ROMENERGO MECANIC - S.A. Bucuresti
240. ROMFLUID - S.A. Bucuresti
241. ROMHANDICAP - S.A. Bucuresti
242. ROMLAG - S.A. Brasov
243. ROMPLUMB FIRIZA - S.A. Baia Mare
244. ROMPRIM - S.A. Bucuresti
245. ROSAR - S.A. Radauti
246. ROSEAL - S.A. Odorheiu Secuiesc
247. ROMRADIATOARE - S.A. Brasov
248. ROMVAG - S.A. Caracal
249. ROTEC - S.A. Buzau
250. ROTES - S.A. Targoviste
251. RULMENTI - S.A. Barlad
252. RULMENTUL - S.A. Brasov
253. RULMENTI U.R.B. - S.A. Suceava
254. ROBINETE INDUSTRIALE Bacau
255. ROM-TERRA - S.A. Odorheiu Secuiesc
256. ROMINSERV - S.A - punct de lucru Zalau
ROMINSERV VALVES I.A.I.F.O.
257. SATURN - S.A. Satu Mare
258. SATURN - S.A. Alba Iulia
259. SCUDIVER - S.A. Bucuresti
260. SCUDIVER-U.T.B. - S.A. Brasov
261. SCULE DE FILETAT - S.A. Sfantu Gheorghe
262. SELECT METLEMPLAST - S.R.L. Odorheiu Secuiesc
263. SEMANATOAREA - S.A. Bucuresti
264. SEMIFABRICATE - S.A. Brasov
265. SERVICE AUTO BRASOVIA - S.A. Brasov
266. SERVICII COMUNE DACIA - S.A. Colibasi
267. SERVICII SI CONSTRUCTII MARITIME - S.A. Constanta
268. SETUM - S.A. Bucuresti
269. SEVERNAV - S.A. Drobeta-Turnu Severin
270. SIDERURGICA - S.A. Hunedoara
271. SILCOM - S.A. Lugoj
272. SIMATEC - S.A. Baia Mare
273. SIMEROM - S.A. Sibiu
274. SIMTEX - S.A. Bucuresti
275. SIND UTILAJUL - S.R.L. Alba Iulia
276. SINTEROM - S.A. Cluj-Napoca
277. S.M.R. - S.A. Bals
278. SPIT BUCOVINA - S.A. Suceava
279. STALAM - S.A. Satu-Mare
280. STIM-IN - S.A. Oradea
281. STRUNGURI - S.A. Lipova
282. SUBANSAMBLE AUTO - S.A. Pitesti
283. SUBANSAMBLE AUTO - S.A. Sfantu Gheorghe
284. SUBANSAMBLE AUTO - S.A. Craiova
285. SURSAL SALIGNY - S.A. Constanta
286. SANTIERUL NAVAL AKER - S.A. Braila
287. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA - S.A. Constanta
288. SANTIERUL NAVAL DAMEN - S.A. Galati
289. SANTIERUL NAVAL D.M.H.I. - S.A. Mangalia
290. SANTIERUL NAVAL 2X1 HOLDING - S.A. Midia
291. SANTIERUL NAVAL NAVOL OLTENITA Oltenita
292. SANTIERUL NAVAL ORSOVA - S.A. Orsova
293. SANTIERUL NAVAL AKER - S.A. Tulcea
294. TEHNOFRIG - S.A. Cluj-Napoca
295. TEHNOMET - S.A. Lugoj
296. TEHNOMET BEGA - S.A. Timisoara
297. TEHNOMET - S.A. Fagaras
298. TEHNOLOGIKA TUB - S.A. Bucuresti
299. THYSENN KRUPP COMPA ARCURI - S.A. Sibiu
300. THYSENN KRUPP BILSTEIN COMPA - S.A. Sibiu
301. T.M.D. Filiasi
302. TIMISUL - S.A. Lugoj
303. TIMKEN - S.A. Ploiesti
304. TIMPURI NOI - S.A. Bucuresti
305. T.M.U. - S.A. Bucuresti
306. TOHAN - S.A. Zarnesti
307. TOP THERM - S.A. Brasov
308. TRACTORUL UTB - S.A. Brasov
309. TRANSPORTURI DACIA - S.A. Colibasi
310. TREMAG - S.A. Tulcea
311. TRUM - S.A. Carei
312. TUBAL - S.A. Bucuresti
313. TURBOMECANICA - S.A. Bucuresti
314. TURDEANA - S.A. Turda
315. TURFOR-UTB - S.A. Brasov
316. TURNATORIA CENTRALA ORION - S.A. Campina
317. TUROL - S.A. Oltenita
318. UAMT - S.A. Oradea
319. UCM - S.A. Resita
320. UCMR - S.A. Resita
321. UMEB - S.A. Bucuresti
322. UMT - S.A. Timisoara
323. UMUC - S.A. Petrosani
324. UMIROM - S.A. Petrosani
325. UNIO - S.A. Satu Mare
326. UNIREA - S.A. Cluj-Napoca
327. UNIMER C.U.G. - S.A. Cluj-Napoca
328. UNELTE SCULE ACCESORII Alba Iulia
329. UPET - S.A. Targoviste
330. UPETROLAM - S.A. Bucuresti
331. UPETROM - S.A. Ploiesti
332. UPRUC - S.A. Fagaras
333. UPRUC TAB SDV - S.A. Fagaras
334. URBIS SECURITY - S.R.L. Bucuresti
335. USA - S.A. Alba Iulia
336. UTALIM - S.A. Slatina
337. UTB - S.A. Brasov
338. UTCHIM - S.A. Gaesti
339. UTEPS - S.A. Alba Iulia
340. UTIL NAVOREP - S.A. Constanta
341. UTILAJE DACIA - S.A. Mioveni
342. UTIS - S.R.L. Bucuresti
343. UTON - S.A. Onesti
344. UZINA ARDEALUL - S.A. Alba Iulia
345. UZINA AUTOMECANICA - S.A. Moreni
346. UZINA CONCORDIA - S.A. Campina
347. UZINA MECANICA - S.A. Mija
348. UZINA MECANICA - S.A. Orastie
349. UZINA MECANICA - S.A. Dragasani
350. UZINA MECANICA - S.A. Babeni
351. UZINA MECANICA - S.A. Marsa
352. UZINA MECANICA - S.A. Baicoi
353. UZINA MECANICA - S.A. Plopeni
354. UZINA MECANICA CARFIL - S.A. Brasov
355. UZUC - S.A. Ploiesti
356. VALEO ROMANIA Colibasi
357. VENTILATORUL - S.A. Bucuresti
358. VEST METAL - S.A. Oradea
359. VILMAR - S.A. Ramnicu Valcea
360. VIATOR VEKTOR LAZAR RO - S.R.L. Mioveni
361. VULCAN - S.A. Bucuresti
362. WENPAT IMPEX - S.R.L. Bocsa
363. S.C. MECANICA - S.A. Marsa
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 2

REGULAMENTUL de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura

1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din cate 4 reprezentanti pentru fiecare parte participanta la negocieri, desemnati in acest scop pentru perioada aplicarii contractului. In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract, partile isi vor comunica reciproc reprezentantii in comisie.
2. Comisia se va intruni la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
4. Hotararea adoptata potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat prin rotatie.


ANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat cu nr. ...../..... in registrul
general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajatorul - persoana juridica/fizica .........................., cu sediul/domiciliul in ............................., inregistrata in registrul comertului/la autoritatile administratiei publice din ........... cu nr. ......, cod fiscal ........., telefon ........, reprezentata legal prin ........................................, in calitate de ............................., si
salariatul/salariata - domnul/doamna ................, domiciliat/domiciliata in localitatea ............, str. ............. nr. ....., judetul ............, posesor(posesoare) al(a) buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ... nr. ......... eliberat/eliberata de .................. la data de ..........., CNP ................, permis de munca seria ....... nr. ............. din data ...................,
au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora au convenit:

B. Obiectul contractului ......................

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ..................... urmand sa inceapa activitatea la data de .........................
b) determinata, de ....... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ......... si data de ................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca este in ...............................
1. Activitatea se desfasoara la .........................
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel:

E. Felul muncii
Functia/meseria ............... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ........ ore/zi ...... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ........ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ............ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ....... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, salariatul/salariata beneficiaza de un concediu suplimentar de ......................

J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut ...................... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ..................................;
b) indemnizatii .............................;
c) alte adaosuri ............................;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza, ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...........

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie .......................;
b) echipament individual de lucru ...........................;
c) materiale igienico-sanitare ..............................;
d) alimentatie de protectie .................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .........................

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de: ..................;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de .......... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz, in cazul demisiei, este de .......... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ ramurii/national, inregistrat cu nr. ......../.......... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ............/Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
ANGAJATOR, SALARIAT,
.............. ..................

REPREZENTANT LEGAL
......................Pe data de ........... prezentul contract inceteaza in temeiul <>art. ......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.ANGAJATOR,
............-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016