Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.678 din 12 decembrie 2005  la nivel de ramura sanitara pe perioada 2005-2007*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 2.678 din 12 decembrie 2005 la nivel de ramura sanitara pe perioada 2005-2007*)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 2 din 31 ianuarie 2006
-------------
*) Prezentul contract colectiv de munca îsi produce efectele pentru ramura sanitara, iar pentru subramura de asistenta sociala se va negocia pentru încheierea unui contract colectiv de munca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract.

In temeiul <>Legii nr. 130/1996 , republicata, între:
1. Ministerul Sanatatii, în calitate de autoritate nationala în domeniul sanatatii;
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate în calitate de cumparator de servicii medicale, va asigura plata furnizorilor de servicii medicale conform prevederilor contractuale.
Patronatele reprezentate de:
● Uniunea Nationala a Patronatului Român;
● Confederatia Nationala a Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România;
● Patronatul National al Medicilor de Familie, împuternicit de Uniunea Generala a Industriasilor din România 1903;
2. Salariatii, reprezentati, potrivit prevederilor <>art. 2 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, art. 14 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. a), <>art. 19 din Legea nr. 130/1996 , republicata, privind contractul colectiv de munca, de:
● Confederatia Nationala a Sindicatelor CARTEL ALFA;
● Federatia SANITAS din România împuternicita de Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România;
● Federatia Nationala Ambulanta împuternicita de Confederatia Blocul National Sindical;
● Federatia Sindicala Medico-Sanitara Hipocrat din România împuternicita de Confederatia Sindicatelor Democratice din România;
● Federatia Nationala a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic si Administrativ din Unitatile Sanitare si Balneare împuternicita de Confederatia Sindicala Nationala "Meridian",
a intervenit urmatorul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Partile contractante, pe deplin egale si libere în negocierea acestui contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, se obliga sa respecte prevederile acestuia.
(2) La încheierea contractului colectiv de munca s-a avut în vedere legislatia în vigoare si contractul colectiv de munca la nivel national.
(3) Prezentul contract colectiv de munca reprezinta izvor de drept.
(4) In sensul prezentului contract, termenul patron desemneaza pe cel care angajeaza, denumit în continuare angajator:
- Ministerul Sanatatii, autoritatea centrala si organ de specialitate al administratiei publice în domeniul asistentei de sanatate publica;
- directiile de sanatate publica, reprezentate prin directorul executiv;
- unitatile sanitare reprezentate prin directorul general;
- alte institutii care angajeaza personal medico-sanitar;
- cabinetele de practica individuala, reprezentate prin titularul cabinetului.
(5) In sensul prezentului contract, termenul de unitate desemneaza:
- directiile de sanatate publica;
- institute si centre medicale;
- spitale;
- centre de diagnostic si tratament;
- servicii de ambulanta;
- alte institutii care angajeaza personal medico-sanitar;
- cabinete de practica individuala.
(6) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical si libertatea de opinie a fiecarui salariat, în conformitate cu legislatia interna si în concordanta cu conventiile internationale pe care România le-a ratificat.
ART. 2
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica si produc efecte în toate unitatile sanitare, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finantare si de caracterul activitatii.
ART. 3
(1) In cazul în care se negociaza contracte colective de munca la nivel de unitati cu personalitate juridica, la cerere, în concordanta cu continutul anexei nr. 1 la prezentul contract, organizatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara au obligatia de a anunta reprezentantii patronatului, care sunt organizatiile sindicale împuternicite în acest sens.
(2) Prezentul contract colectiv de munca are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariatilor si a obligatiilor corelative cu privire la:
- încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca;
- conditiile de munca si protectia muncii;
- salarizarea si alte drepturi salariale;
- timpul de munca si timpul de odihna;
- alte masuri de protectie sociala a salariatilor, membri ai organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca si acordarea de facilitati acestora;
- formarea si perfectionarea profesionala;
- drepturile organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca;
- obligatiile salariatilor.
ART. 4
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara va face obiectul unei noi negocieri.
(2) Cererea se comunica în scris celorlalte parti si va cuprinde obiectul modificarilor.
(3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Ministerului Sanatatii, care va transmite cererea catre ceilalti semnatari ai prezentului contract colectiv de munca.
(4) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe dupa cel mult 15 zile lucratoare de la data comunicarii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicitarii acestei modificari.
(5) Dupa depunerea cererii de modificare si pe toata perioada negocierilor, angajatorul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive ce nu sunt imputabile salariatilor.
ART. 5
Modificarile aduse contractului colectiv de munca produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data înregistrarii lor la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
ART. 6
Suspendarea si/sau încetarea contractului colectiv de munca au loc în conditiile legii.
ART. 7
(1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca se face potrivit prevederilor legale în vigoare, iar interpretarea continutului contractului colectiv de munca se realizeaza prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, partile se pot adresa instantelor judecatoresti.
ART. 8
(1) Contractele colective de munca la nivel de unitati, institutii sanitare si/sau de asistenta sociala, precum si contractele individuale de munca nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prevazute în prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
(2) In contractul colectiv de munca la nivel de unitate se negociaza contributiile salariale ale nemembrilor de sindicat care nu vor fi mai mici de 0,5%.
(3) In vederea negocierii si aplicarii prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, salariatii, altii decât membrii de sindicat vor contribui lunar cu cel putin 0,5% din salariul de baza. Modul de administrare a fondului colectat se va stabili prin negociere între angajator si sindicatele reprezentative din unitate.
(4) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara sunt minime si obligatorii pentru angajatori.
ART. 9
Angajatorul este obligat sa asigure afisarea contractului colectiv de munca si a oricaror altor comunicari, la locurile convenite cu reprezentantii organizatiilor sindicale si patronale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, astfel încât salariatii sa ia cunostinta de continutul sau.
ART. 10
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia aplicarii prevederilor prezentului contract colectiv de munca se va constitui comisia paritara la nivel de ramura sanitara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc conform anexei nr. 2.
(3) Angajatorul si sindicatele din unitatile afiliate la organizatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca sunt obligati sa se consulte si sa se informeze reciproc în toate situatiile referitoare la relatiile de munca.
(4) Consultarea si informarea se vor desfasura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.
ART. 11
(1) Declansarea procedurii prevazute la art. 10 nu constituie un impediment pentru sesizarea instantei de judecata de catre persoana fizica care se considera prejudiciata.
(2) Adoptarea unei hotarâri de catre comisia paritara împiedica sesizarea instantei de judecata, iar daca sesizarea a avut loc, judecata înceteaza prin nelucrare.
ART. 12
(1) Reprezentantii angajatorului si cei ai organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, la sesizarea uneia dintre parti, vor analiza la nivel de unitate modul în care sunt respectate drepturile si obligatiile salariatilor.
(2) In cazul constatarii unor încalcari ale legii si prevederilor contractului colectiv de munca, vor fi sesizate directiile de sanatate publica, casele judetene de asigurari de sanatate si a Municipiului Bucuresti, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz, în vederea solutionarii.
ART. 13
(1) Drepturile salariatilor prevazute în prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementari legale.
(2) In situatiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
ART. 14
(1) Partile se obliga, sub sanctiunea nulitatii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze si sa nu sustina acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.
(2) Partile garanteaza respectarea prevederilor <>Legii nr. 54/2003 si ale prezentului contract colectiv de munca în cazul în care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
ART. 15
(1) Ministerul Sanatatii va transmite câte un exemplar al prezentului contract colectiv de munca directiilor de sanatate publica institutiilor din subordine si celor aflate în coordonare.
(2) Unitatile sunt obligate sa achizitioneze câte un exemplar al prezentului contract colectiv de munca tuturor unitatilor de la nivelul judetului.
ART. 16
(1) Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o perioada de 2 ani de la data înregistrarii lui la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) La cererea uneia dintre partile semnatare, în cazul aparitiei unor modificari legislative, partile vor proceda la renegocierea unor clauze, dupa caz.
(3) La cererea uneia dintre partile semnatare, în cazul aparitiei unor drepturi si obligatii suplimentare ale salariatilor, prezentul contract colectiv de munca va fi pus în concordanta cu modificarile survenite în contractul colectiv de munca la nivel national.
(4) Pâna la finalizarea procedurilor prevazute la alin. (3) din prezentul articol sunt aplicabile de drept prevederile legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca la nivel national.
(5) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, partile vor conveni asupra prelungirii sau negocierii contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara potrivit prevederilor legale.
(6) Prezentul contract colectiv de munca va fi adaptat corespunzator în cazul modificarii prevederilor legale referitoare la organizarea si functionarea sindicatelor si patronatelor reprezentative.
(7) Orice clauza care presupune acordarea de drepturi banesti va fi negociata de partile semnatare ale prezentului contract, în vederea modificarii si evidentierii corespunzatoare a bugetului destinat organizarii si functionarii sistemului sanitar.

CAP. II

I. Incheierea contractului individual de munca

ART. 17
(1) Drepturile si obligatiile salariatilor sunt prevazute în contractul individual de munca, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Normele de munca se elaboreaza la nivel de ramura sanitara cu acordul organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 18
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constitutionale ale salariatului si potrivit prevederilor contractelor colective de munca încheiate la nivel national, la nivel de ramura sanitara si la nivel de unitate, dupa caz.
(2) La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor decurgând din contractele colective de munca. In acest sens, din comisiile de angajare si sustinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, cel putin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate.
(3) Criteriile de examinare se stabilesc de catre angajator cu avizul organizatiei profesionale corespunzatoare functiilor ce urmeaza a fi ocupate în urma examenului, conform prevederilor legale.
(4) Angajatorul se obliga sa comunice salariatilor si reprezentantilor sindicatelor din unitatea respectiva, afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor, cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a retelei sanitare, cu exceptia cazurilor de forta majora definite prin lege.
(5) In cazul în care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(6) In cazul aparitiei unor posturi vacante, salariatii au dreptul sa solicite conducerii unitatii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanta cu interesele unitatii, cu cele proprii si în conditiile legii.
ART. 19
(1) Contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.
(2) Clauzele contractului individual de munca nu pot contine, sub sanctiunea nulitatii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative si prin prezentul contract colectiv de munca.
(3) Contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate încheia si pe durata determinata. In ambele cazuri salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizatia sindicala semnatara a prezentului contract colectiv de munca pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembri de sindicat la cerere.
(4) Contractul individual de munca se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor colective de munca de la toate nivelurile si va fi realizat anual, daca este cazul.
(5) Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, încheierea unui contract individual de munca în scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.
(6) Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului.
(7) In situatia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisa, se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.
(8) Munca prestata în temeiul unui contract individual de munca îi confera salariatului vechime în munca.
(9) Anterior încheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le înscrie în contract sau sa le modifice.
(10) Persoana selectata în vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul va fi informat cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca în diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din România sau altor acte normative si atributiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeaza sa îsi produca efectele;
g) în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normala a muncii, exprimata în ore/zi si ore/saptamâna;
l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
m) durata perioadei de proba, dupa caz.
(11) Elementele din informarea prevazuta la alin. (10) trebuie sa se regaseasca si în continutul contractului individual de munca.
(12) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (10) în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunostintarii în scris a salariatului, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.
(13) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de munca, între parti poate interveni un contract de confidentialitate.
(14) In situatia în care angajatorul nu îsi executa obligatia de informare, salariatul este în drept sa sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.
(15) In afara clauzelor generale prevazute la alin. (9), între parti pot fi negociate si cuprinse în contractul individual de munca si alte clauze specifice.
(16) Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
(17) Informatiile cerute, sub orice forma, de catre angajator persoanei care solicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum si aptitudinile profesionale.
(18) Angajatorul poate cere informatii în legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la functiile îndeplinite si la durata angajarii si numai cu încunostintarea prealabila a celui în cauza.
ART. 20
(1) Incadrarea salariatilor în unitati se face numai prin concurs sau examen, dupa caz.
(2) Posturile vacante existente în statul de functii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitatile fiecarei unitati cu consultarea scrisa a reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(3) In cazul în care la concursul organizat în vederea ocuparii unui post vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, încadrarea în munca se face prin examen.
ART. 21
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere, astfel:
a) medici, farmacisti, biologi, biochimisti, chimisti, profesori CFM, fiziokinetoterapeuti, asistenti medicali, dentisti, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurta durata sau postliceale:
- 20 de zile - daca au mai fost angajati în alta unitate sanitara;
- 30 de zile - daca au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitara;
- 90 de zile - debut în profesie.
b) 30 de zile - alt personal cu pregatire superioara, superioara de scurta durata sau postliceala.
c) 20 de zile - pentru personalul cu pregatire medie ce urmeaza sa se angajeze în functii de executie medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, namolari etc.
d) 30 de zile - pentru personalul cu pregatire medie ce urmeaza sa se angajeze în functii de executie altele decât medico-sanitare.
e) 5 zile - pentru personalul necalificat.
f) 30 de zile - pentru personalul ce urmeaza sa ocupe posturi de conducere angajate în alte functii în unitate.
g) 45 de zile - pentru personalul provenit din alta unitate similara ce urmeaza sa ocupe posturi de conducere.
h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmeaza sa ocupe posturi de conducere.
i) 90 de zile - pentru personalul ce urmeaza sa ocupe posturi de conducere la debutul în profesie.
j) Nerespectarea perioadei de proba duce la nulitatea absoluta a contractului individual de munca.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv printr-o perioada de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute în legislatia muncii, în contractul colectiv de munca aplicabil, în regulamentul intern, precum si în contractul individual de munca.
(4) Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decât o singura perioada de proba.
(5) Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba în situatia în care acesta debuteaza la acelasi angajator într-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea într-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase cu informarea organizatiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(6) Perioada de proba constituie vechime în munca.
(7) Angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post este interzisa.
ART. 22
(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, în baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile în care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul de functii.
ART. 23
(1) In unitatile sanitare, încheierea unui contract individual de munca cu timp partial se face cu prioritate cu salariatii cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata de la locul de munca respectiv sau din unitate.
(2) La încheierea contractului individual de munca cu timp partial salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizatia sindicala semnatara a prezentului contract colectiv de munca pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembri de sindicat, la cerere.
(3) Posturile temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin cumul de functii de catre salariatii unitatii.
ART. 24
Angajarea cu contract individual de munca pentru activitati de îngrijire la domiciliul pacientului se face prin concurs/examen, cu aprobarea organizatiei profesionale corespunzatoare postului ocupat si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 25
Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati potrivit legii prin contract individual de munca cu informarea sindicatului din unitate afiliat la organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 26
(1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza în nici unul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de somaj, fara acordul scris al reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, în ceea ce priveste protectia sociala a salariatilor.
(2) In cazul absentei acordului scris al partii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajeaza este obligat sa asigure continuarea raporturilor juridice de munca prin redistribuire în aceeasi localitate sau judet, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.
(3) In situatia în care din motive justificate nu este posibila aplicarea prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului individual de munca se va face tinând cont de criteriile stabilite prin art. 132 din prezentul contract colectiv de munca.
ART. 27
Contractul individual de munca încheiat între angajator si salariat va cuprinde obligatoriu elementele prevazute în anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de munca.

II. Executarea contractului individual de munca

ART. 28
Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere si sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de munca si în contractele individuale de munca.
ART. 29
Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege si prezentul contract colectiv de munca. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile salariatilor prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.
ART. 30
(1) Salariatul are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) la salarizare pentru munca depusa;
b) la repaus zilnic si saptamânal;
c) la concediu de odihna anual;
d) la egalitate de sanse si de tratament;
e) la demnitate în munca;
f) la securitate si sanatate în munca;
g) la acces la formarea profesionala;
h) la informare si consultare;
i) de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
j) la protectie în caz de concediere;
k) la negociere colectiva si individuala;
l) de a participa la actiuni colective;
m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) sa fie informat despre orice modificare care apare în legatura cu locul muncii, felul muncii, salarizare, timpul de munca si timpul de odihna;
o) sa fie informat de orice modificare a relatiilor de subordonare si colaborare la locul sau de munca;
p) sa nu se supuna nici unei încercari de subordonare din partea altei persoane decât cea a sefului direct;
q) sa-si informeze seful direct de orice încercare de încalcare a drepturilor sale;
r) sa refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de munca sau în fisa postului, daca el considera ca acele sarcini nu corespund pregatirii profesionale sau sarcinilor profesiei sale;
s) sa informeze angajatorul de orice încercare de încalcare a sarcinilor de serviciu de catre seful direct si de orice încercare de stabilire a unei relatii de subordonare de catre alta persoana decât a sefului sau direct;
t) sa solicite asistenta organizatiei sindicale în cazul suspiciunii de sanctionare datorita exercitarii drepturilor sale;
u) sa solicite asistenta organizatiei sindicale în toate situatiile în care îi este periclitat locul de munca, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevazute în contractul colectiv de munca sau în legislatia în vigoare.
(2) Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;
b) de a respecta disciplina muncii;
c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de munca aplicabil, precum si în contractul individual de munca;
d) de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu;
e) de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;
f) de a respecta secretul de serviciu;
g) sa nu execute nici o sarcina ce-i depaseste cadrul fisei postului si competentelor corespunzatoare pregatirii profesionale;
h) sa nu faca uz de calitati neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregatirea dobândita;
i) sa nu încerce sa stabileasca relatii de subordonare cu colegii de la locul sau de munca, altele decât cele cuprinse în fisa postului;
j) sa respecte clauza de confidentialitate dintre el si angajator;
k) sa transmita sindicatului din care face parte orice informatie declarata ca si confidentiala, dar care poate pune în pericol viata, sanatatea sau libertatea sa, a colegilor sai sau a pacientilor.
ART. 31
(1) Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii si/sau în conditiile contractului colectiv de munca încheiat la nivel national sau la nivel de ramura de activitate aplicabil;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
f) sa exercite controlul asupra sesizarilor salariatilor si/sau organizatiei sindicale reprezentative din unitate;
g) sa se asocieze cu alti angajatori, reprezentanti ai unor unitati similare din sanatate pentru constituirea asociatiei patronale reprezentative.
(2) Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice cel putin o data pe an salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor în privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, în conditiile legii;
g) sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
j) sa informeze reprezentantii organizatiei sindicale de la nivelul unitatii asupra tuturor masurilor administrative ce urmeaza sa le aplice;
k) sa asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariatilor;
l) sa se consulte cu organizatia sindicala reprezentativa în ceea ce priveste necesitatea si oportunitatea angajarilor de personal;
m) sa se consulte cu organizatia sindicala reprezentativa si cu organizatia profesionala corespunzatoare în ceea ce priveste necesitatea si oportunitatea perfectionarii personalului.

III. Modificarea contractului individual de munca

ART. 32
(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de prezentul contract si de legislatia în vigoare.
(3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.
ART. 33
(1) Delegarea sau detasarea salariatilor se face în conditiile stabilite de lege si de prezentul contract colectiv de munca astfel:
a) angajatorul are obligatia de a consulta reprezentantii organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca în legatura cu intentia de detasare în alta unitate a oricarui salariat care face parte din respectivul sindicat;
b) în situatia în care un salariat, membru de sindicat, refuza detasarea dispusa, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizatiei sindicale din care face parte pentru a-l sustine în fata angajatorului;
c) pe perioada detasarii salariatul are dreptul sa primeasca din partea angajatorului la care s-a dispus detasarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport si cazare;
d) pe perioada detasarii salariatul pastreaza calitatea de membru al sindicatului din care facea parte înainte de detasare, cu toate drepturile si obligatiile corelative;
e) pe perioada detasarii angajatorul la care s-a dispus detasarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotizatia acestuia, la cererea angajatorului care a dispus detasarea.
(2) In cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul sanatatii, redistribuirea salariatilor se face numai dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(3) a) Pe perioada delegarii, atunci când aceasta se deruleaza în alta localitate decât cea de domiciliu a salariatului si în alta localitate decât sediul central al angajatorului, angajatorul va suporta toate cheltuielile de transport ale salariatului.
b) Atunci când nu se poate efectua transportul salariatului la noul loc de munca în sistem "naveta" zilnica, angajatorul va suporta toate cheltuielile de cazare ale salariatului în noua localitate, iar în acelasi timp va suporta si cheltuielile de transport catre domiciliul salariatului cel putin o data pe saptamâna.
c) Pentru perioada de delegare angajatorul va asigura salariatului indemnizatie de delegare în cuantum de cel putin 25% din salariul de baza al acestuia în conformitate cu dispozitiile legale.
d) Pentru prelungirea perioadei de delegare a unui salariat, membru de sindicat, angajatorul va solicita consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 34
Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamântul salariatului, în cazul unor situatii de forta majora prevazute de lege, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului.

IV. Suspendarea contractului individual de munca

ART. 35
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
ART. 36
(1) La suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului locul de munca se pastreaza, iar pe locul astfel vacantat unitatea va angaja alta persoana cu contract de munca pe perioada determinata.
(2) Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului are loc cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca din care face parte petentul, iar perioada pentru care solicita suspendarea contractului individual de munca va fi respectata întocmai.
(3) Revenirea la locul de munca dupa expirarea perioadei de suspendare se face numai cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate semnatare ale prezentului contract colectiv de munca din unitate.
ART. 37
(1) Pentru suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului este necesara consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) In cazul în care salariatul membru de sindicat se gaseste în situatia cercetarii disciplinare, angajatorul are obligatia de a informa permanent reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca de stadiul cercetarilor, concluziile comisiei de disciplina, precum si despre masurile disciplinare pe care preconizeaza sa le adopte.
ART. 38
(1) Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmatoarele situatii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;
e) exercitarea unei functii în cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului;
f) îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat;
g) forta majora;
h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în conditiile Codului de procedura penala;
i) în alte cazuri expres prevazute de lege.
(2) Pe perioada suspendarii de drept a contractelor individuale de munca posturile vacantate temporar vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 39
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, în urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala;
e) exercitarea unor functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat în situatia absentelor nemotivate ale salariatului, în conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.
(3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 40
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în urmatoarele situatii:
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, în conditiile legii;
b) ca sanctiune disciplinara;
c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti;
d) în cazul întreruperii temporare a activitatii, fara încetarea raportului de munca, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
e) pe durata detasarii.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), lit. a), b) si c) daca se constata nevinovatia celui în cauza, salariatul îsi reia activitatea avuta anterior si i se va plati, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
(3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 41
(1) Pe durata întreruperii temporare a activitatii unitatii sanitare publice, salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 85% din salariul de baza corespunzator functiei ocupate.
(2) Pe durata întreruperii temporare a activitatii unitatii din culpa angajatorului, prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sa dispuna reînceperea activitatii cu salariatii aflati în baza de date a angajatorului.
ART. 42
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor, în cazul concediilor fara plata, pentru studii sau pentru interese personale dupa cum urmeaza:
a) pâna la 90 de zile calendaristice pe an pentru situatii personale sau studiu;
b) pâna la 12 luni pentru angajare în strainatate;
c) pentru alte situatii, cu avizul organizatiilor sindicale.
(2) In toate cazurile mentionate mai sus se va solicita anterior aprobarii cererii de concediu fara plata avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(3) Oportunitatea angajarilor pe aceste posturi vacantate se va stabili numai cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

V. INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

ART. 43
Contractul individual de munca poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, în cazurile si în conditiile limitativ prevazute de lege.
ART. 44
Contractul individual de munca înceteaza de drept:
a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica;
b) la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica, daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii;
c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care persoana juridica îsi înceteaza existenta;
d) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca de la data la care nulitatea a fost constatata, prin acordul partilor sau prin hotarâre judecatoreasca definitiva;
f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de reintegrare;
g) ca urmare a condamnarii penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti;
h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
j) la data expirarii termenului contractului individual de munca încheiat pe durata determinata;
k) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, în cazul salariatilor cu vârsta cuprinsa între 15 si 16 ani.
ART. 45
(1) Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege.
(4) In situatia în care o clauza este afectata de nulitate, întrucât stabileste drepturi sau obligatii pentru salariati, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este înlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, salariatul având dreptul la despagubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulitatii si stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia, se pot face prin acordul partilor.
(7) Daca partile nu se înteleg, nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca.
ART. 46
(1) Concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
(3) Contractul individual de munca nu poate înceta prin concediere din initiativa anagajatorului daca, la notificarea scrisa a reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, angajatorul nu obtine avizul acestora.
(4) In cazul în care organizatiile sindicale nu îsi exprima avizul scris, în termen de 2 zile lucratoare, angajatorul poate întrerupe relatiile de munca, potrivit legii.
ART. 47
Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;
b) pentru exercitarea, în conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.
ART. 48
(1) Constrângerea si conditionarea membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor cu masura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de masuri disciplinare pentru motive ce tin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul desfasurarii plângerii penale împotriva angajatorului.
(2) Angajatorul poate sa dispuna masuri disciplinare împotriva celor care practica intimidarea membrilor de sindicat, conform legii.
ART. 49
(1) Dispunerea masurii de concediere în conditiile art. 60, alin. (1), lit. h) din Codul muncii, a unui salariat aflat într-o functie sindicala eligibila la nivel de unitate sau la orice alt nivel nu poate fi pusa în practica decât cu acordul expres al organizatiei sindicale respective.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii.
ART. 50
(1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantina;
c) pe durata în care femeia salariata este gravida, în masura în care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical, cu exceptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savârsite de catre acel salariat;
i) pe durata efectuarii concediului de odihna;
j) pe perioada concediului fara plata acordat în conditiile prezentului contract colectiv de munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii.
ART. 51
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului cu consultarea organizatiilor sindicale din unitate afiliate la organizatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca în urmatoarele situatii:
a) în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat.
ART. 52
(1) Concedierea pentru savârsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa îndeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si în termenele stabilite de lege si prezentul contract colectiv de munca.
(2) Procedura cercetarii prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situatia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele si conditiile cercetarii prealabile sunt cele prevazute pentru cercetarea disciplinara.
ART. 53
(1) In cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 51, lit. b) si c), precum si în cazul în care contractul individual de munca a încetat de drept în temeiul art. 44, lit. f), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.
(2) In situatia în care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante potrivit alin. (1), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.
(3) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit.
(4) In cazul în care salariatul nu îsi manifesta expres consimtamântul în termenul prevazut la alin. (3), precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca conform alin. (2), angajatorul poate dispune concediere a salariatului.
(5) In cazul concedierii pentru motivul prevazut la art. 51, lit. b) salariatul beneficiaza de o compensatie.
ART. 54
(1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.
(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa, fundamentata economic.
ART. 55
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.
ART. 56
(1) In cazul concedierii colective salariatii beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si de compensatii în conditiile prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
(2) In cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor masurilor sociale si de trecere în somaj a salariatilor concediati.
(3) La întocmirea planului de masuri sociale angajatorul este obligat sa consulte reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, iar pentru adoptarea planului de masuri este necesar acordul acelorasi organizatii sindicale.
(4) Inainte de dispunerea masurilor de concediere angajatorul va pune la dispozitia reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca planul de masuri menit sa duca la împiedicarea concedierii colective din unitate.
(5) In cazul în care Ministerul Sanatatii va initia acte normative de concediere colectiva, angajatorul va acorda salariatilor concediati compensatii banesti în valoare de:
- pentru vechime 0-5 ani: 5 salarii brute lunare;
- pentru vechime între 5-10 ani: 12 salarii brute lunare;
- pentru vechime peste 10 ani: 24 salarii brute lunare.
(6) Pentru stabilirea prioritatilor la concediere angajatorul, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, va elabora un proiect de concediere colectiva. Proiectul de concediere va fi înaintat organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, Inspectoratului Teritorial de Munca, cât si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca.
(7) Pentru reducerea numarului de persoane ce urmeaza a fi concediate, sindicatele din unitate afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca din unitate sunt obligate sa transmita angajatorului propriul plan de masuri la care angajatorul are obligatia de a formula un raspuns scris si motivat.
(8) In situatia în care unitatea îsi reia activitatea într-o perioada de pâna la 9 luni de la data închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activitatii sa-si extinda activitatea în aceeasi perioada de 9 luni de la data de la care s-a dispus concedierea, salariatii concediati au dreptul de a fi reangajati pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, la cerere, fara examen sau concurs ori perioada de proba.
(9) In situatia în care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (8) nu îsi manifesta expres consimtamântul în termen de 3 zile lucratoare sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi angajari pe locurile de munca ramase vacante.
ART. 57
Prin concediere colectiva se întelege concedierea, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, dispusa pentru motive care nu tin de persoana salariatului cu încetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
a) cel putin 5 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are încadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are încadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are încadrati cel putin 300 de salariati.
ART. 58
(1) In cazul în care se dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului, datorita inaptitudinilor fizice sau psihice, datorita incompetentelor profesionale sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucratoare.
(2) In oricare alte situatii perioada de preaviz este de 20 zile lucratoare, cu exceptia persoanelor aflate în perioada de proba care nu beneficiaza de preaviz.
(3) In perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru cautarea altui loc de munca. Invoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe saptamâna, separat sau cumulat.
ART. 59
(1) Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, în conditiile art. 64 din Codul muncii.
(2) In situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
ART. 60
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.
ART. 61
Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca este lovita de nulitate absoluta.
ART. 62
In caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
ART. 63
(1) In cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului, instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile în situatia anterioara emiterii actului de concediere.
ART. 64
(1) Prin demisie se întelege actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca, dupa împlinirea unui termen de preaviz.
(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti în contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut în contractele de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa îsi produca toate efectele. In aceasta perioada salariatul este obligat sa îsi îndeplineasca toate sarcinile profesionale la locul de munca.
(6) Perioada de preaviz în astfel de situatii este stabilita de persoana care demisioneaza, dar nu poate fi mai mica de 5 zile lucratoare. Aceasta perioada va fi obligatoriu specificata pe cererea de demisie.
(7) Ocuparea locului de munca al persoanei care a demisionat se supune acelorasi criterii ca si în cazul ocuparii posturilor vacante.
(8) In situatia în care cererea de demisie nu este urmata de o perioada de preaviz minima de 5-15 zile calendaristice, dupa caz, angajatorul este exonerat de orice raspundere fata de fostul salariat.
(9) In situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
(10) Contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz.
(11) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.
ART. 65
(1) a) In cazul modificarii sursei si a modului de finantare, potrivit legii, pentru unitati, sectii, dispensare etc., angajatorul semnatar al contractului individual de munca va prevedea în actele de predare-primire ca angajatorul care preia sa asigure continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de munca al personalului preluat si care este reprezentat de sindicatele afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca pe durata contractului de munca încheiat, fie prin mentinerea locului de munca, fie prin redistribuire în alte unitati situate în aceeasi localitate sau în acelasi judet.
b) In situatia prevazuta mai sus, Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica, va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
c) Ministerul Sanatatii garanteaza ca cei care preiau sau vor prelua cabinetele medicale dupa semnarea prezentului contract colectiv de munca sunt obligati sa pastreze raporturile de munca cu salariatii pe o perioada de minimum 5 ani.
(2) Schimbarea persoanei juridice care angajeaza nu da dreptul la o salarizare sub nivelul prevazut de legislatia în vigoare pentru functia si gradul profesional respective, indiferent de sursa de finantare.
(3) In toate cazurile în care se procedeaza la o reducere de personal, Ministerul Sanatatii va consulta organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, în ceea ce priveste posturile reduse si salariatii care urmeaza sa fie disponibilizati.
(4) Cadrul relatiilor de munca si contractuale ale medicilor, asistentilor medicali si ale celuilalt personal cu casele de asigurari sociale de sanatate si alte institutii va fi elaborat si cu consultarea partilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

CAP. III
Conditii de munca si protectia muncii

ART. 66
(1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) Pentru a se asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziei în domeniul protectiei muncii, potrivit <>Legii nr. 90/1996 republicata, cu modificarile ulterioare, la nivelul unitatilor se vor organiza comitete de securitate si sanatate în munca.
(3) Comitetul de securitate si sanatate în munca va fi constituit în fiecare unitate potrivit normelor generale de protectia muncii.
(4) In stabilirea masurilor privind conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate trebuie sa vizeze în primul rând ameliorarea conditiilor de munca si, numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de oricare alta natura;
b) masurile preconizate de angajator pentru ameliorarea conditiilor de munca se realizeaza cu consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract de la nivelul respectiv;
c) partile sunt de acord ca, în sistemul sanitar, conditiile corespunzatoare de lucru nu pot exista fara asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, a reactivilor si a documentelor specifice muncii potrivit legii.
ART. 67
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor în toate aspectele legate de munca.
(2) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereaza de raspundere în acest domeniu.
(3) Masurile privind securitatea si sanatatea în munca nu pot sa determine, în nici un caz, obligatii financiare pentru salariati.
ART. 68
(1) Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:
a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati;
c) masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii si sanatatii în munca.
(2) Normele si normativele specifice de protectie a muncii la nivelul unitatii vor fi prevazute în regulamentul intern.
ART. 69
(1) In cadrul propriilor responsabilitati, angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea în aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.
(2) La adoptarea si punerea în aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, în vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) luarea în considerare a evolutiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;
i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.
ART. 70
(1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii în munca.
(2) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate în munca angajatorul se consulta cu sindicatul, precum si cu comitetul de securitate si sanatate în munca.
ART. 71
Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, în conditiile legii.
ART. 72
(1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
(2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, împreuna cu comitetul de securitate si sanatate în munca si cu sindicatul.
(3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu în cazul noilor angajati, al celor care îsi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care îsi reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza înainte de începerea efectiva a activitatii.
(4) Instruirea este obligatorie si în situatia în care intervin modificari ale legislatiei în domeniu.
ART. 73
(1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel încât sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor.
(2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor.
(3) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor în situatii speciale si în caz de pericol iminent.
ART. 74
(1) Pentru asigurarea securitatii si sanatatii în munca institutia abilitata prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricarii, comercializarii, importului ori utilizarii cu orice titlu a substantelor si preparatelor periculoase pentru salariati.
(2) Inspectorul de munca poate, cu avizul medicului de medicina a muncii, sa impuna angajatorului sa solicite organismelor competente, contra cost, analize si expertize asupra unor produse, substante sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaste compozitia acestora si efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
ART. 75
(1) Comitetul de securitate si sanatate în munca se organizeaza la unitatile persoane juridice la care sunt încadrati cel putin 50 de salariati.
(2) In cazul în care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase, inspectorul de munca poate cere înfiintarea acestor comitete si pentru angajatorii la care sunt încadrati mai putin de 50 de salariati.
(3) In cazul în care activitatea se desfasoara în unitati dispersate teritorial, se pot înfiinta mai multe comitete de securitate si sanatate în munca.
(4) In situatii în care nu se impune constituirea comitetului de securitate si sanatate în munca, atributiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de angajator.
ART. 76
Componenta, atributiile specifice si functionarea comitetului de securitate si sanatate în munca sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si se regasesc în regulamentul intern al unitatii.
ART. 77
Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.
ART. 78
(1) Organizarea activitatii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salariatilor pe locurile de munca, precizarea atributiilor si a raspunderilor se realizeaza de catre cel care angajeaza, cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati este atributie exclusiv în competenta celor care angajeaza.
ART. 79
(1) Normativele de personal si fisa postului fac parte integranta din prezentul contract colectiv de munca, potrivit anexei nr. 8.
(2) In cazul în care normativele de personal nu corespund conditiilor concrete de desfasurare a activitatii, la cererea uneia dintre partile semnatare ale contractului colectiv de munca, acestea vor fi modificate printr-un acord comun.
(3) Partile convin ca acordarea unui serviciu medical de calitate nu se poate realiza printr-o politica de reducere a numarului de personal angajat în reteaua sanitara nationala.
ART. 80
(1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerintele postului si cu obligatiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de munca.
(2) In cazul unor calamitati sau în cazurile de forta majora, fiecare salariat are obligatia sa participe la actiunile ce vizeaza înlaturarea efectelor acestora.
ART. 81
In cazul aparitiei unor divergente legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal, partile, de comun acord, pot recurge la efectuarea unei expertize. Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru ambele parti. Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
ART. 82
(1) Locurile de munca, în functie de specificul lor si de cuantumul sporurilor de care beneficiaza salariatii, sunt clasificate potrivit anexei nr. 4 la prezentul contract colectiv de munca.
(2) In vederea pensionarii pentru limita de vârsta, locurile de munca în conditii deosebite sunt prevazute în anexele nr. 4.1-4.6, acestea urmând a fi clasificate potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
ART. 83
(1) Reducerea timpului normal de lucru si alimentatia compensatorie de protectie se acorda obligatoriu de catre angajator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
(2) Echipamentul de protectie si materialele igienico-sanitare sunt asigurate obligatoriu de catre angajator, în cantitatea si de calitatea necesare asigurarii unei asistente medicale corespunzatoare, potrivit anexei nr. 9.
(3) Concediile suplimentare de odihna, stabilite de comun acord între reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, se acorda potrivit prevederilor anexei nr. 6.
ART. 84
(1) Angajatorul este obligat sa asigure, cel putin o data pe an, examinarea medicala gratuita si completa a salariatilor, la cererea acestora, potrivit reglementarilor în vigoare.
(2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC si pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B si C (la cererea si cu acordul salariatilor).
(3) Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de catre angajator.
(4) La nivelul unitatilor se pot asigura si alte prestatii medico-sanitare pentru salariatii membri ai sindicatelor afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 85
(1) In cazul în care conditiile de munca se normalizeaza, pentru refacerea capacitatii de munca, salariatii vor beneficia de înca doua luni de spor pentru nocivitate si alimentatie de protectie a organismului, daca au beneficiat anterior de acestea.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin 6 luni în conditiile alin. (1) si îsi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura sunt mai mici la noul loc de munca.
ART. 86
(1) In toate cazurile în care conditiile de munca s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbarii conditiilor de munca, certificate potrivit legii.
(2) Reclasificarea locurilor de munca se face de catre aceleasi parti care au facut clasificarea initiala, printr-un înscris aditional la contractul colectiv de munca.
(3) Normele generale si cele specifice de protectie a muncii sunt considerate de parti a fi minime si obligatorii.
ART. 87
(1) Contravaloarea si întretinerea echipamentului de protectie se suporta integral de catre angajator. Conditiile concrete si criteriile de acordare a acestor echipamente de protectie sunt evidentiate în anexa nr. 9 la prezentul contract colectiv de munca.
(2) La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmariti la fiecare loc de munca în vederea luarii masurilor de protectia muncii specifice, precum si programul de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 88
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectia muncii nu este suficienta daca nu este cunoscuta, însusita si aplicata în mod constient de catre salariati.
(2) Angajatorul este obligat sa asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea si testarea salariatilor, cu privire la normele si instructiunile de protectia muncii.
ART. 89
(1) In vederea mentinerii si îmbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, angajatorul va lua cel putin urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea conditiilor de mediu, umiditate, temperatura si altele, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Neasigurarea conditiilor normale de lucru la locul de munca exonereaza de raspundere angajatii din unitate, privind consecintele ce decurg din neîndeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu în aceasta situatie, în acest sens evitându-se pe cât posibil sa se puna în pericol viata si sanatatea pacientilor.
(3) Angajatorul asigura amenajarea anexelor sociale la locul de munca, dotate cu apa calda si rece.
(4) La cererea sindicatelor, patronul asigura, în limitele posibilitatilor, conditiile necesare pentru servirea mesei în incinta unitatii.
(5) Angajatorul va asigura diminuarea treptata, pâna la eliminarea totala, a emisiilor poluante din unitate.
ART. 90
Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor.
ART. 91
(1) Angajatorul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, mentinerea în munca a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligatiilor minime de serviciu, aferente posturilor respective.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se va proceda la consultarea reprezentantilor sindicatelor afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale

ART. 92
(1) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute în prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara ale personalului din institutiile sanitare publice finantate de la bugetul de stat si de la fondul unic de asigurari de sanatate, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salariati si a surselor de constituire, înainte de adoptarea Legii bugetului de stat consolidat sau a rectificarii bugetului de stat, cu respectarea legislatiei în vigoare.
(2) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
(3) In bugetul de venituri si cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevazute în prezentul contract colectiv de munca si sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masa, conform legislatiei în vigoare.
(4) Salariile se platesc înaintea oricaror altor obligatii banesti ale angajatorilor.
(5) In sistemul sanitar, drepturile salariale se achita într-o singura transa în data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta.
(6) Sistemul de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice finantate integral din venituri proprii se stabileste prin lege.
(7) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza actual prevazut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul.
ART. 93
Criteriile de încadrare salariala si evaluare pentru unitatile sanitare publice sunt stabilite de comun acord de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii si ai organizatiilor sindicale reprezentative.
ART. 94
(1) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administratie si sindicate înaintea negocierii contractelor de prestari servicii semnate cu Casele Judetene de Asigurari de Sanatate si a Municipiului Bucuresti, pentru a acoperi integral si la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate. In acest scop bugetul unitatilor sanitare, înaintea aprobarii lui de catre consiliile de administratie si în urma consultarilor cu reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, va fi avizat de acestia.
(2) Drepturi salariale cuprind:
a) al 13-lea salariu, care va fi platit o data cu achitarea acestuia pentru personalul finantat de la bugetul de stat;
b) premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual;
c) un salariu de baza, platit de unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;
d) salariatii care se pensioneaza pentru limita de vârsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut în luna pensionarii;
e) indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, în conditiile legii;
f) prima de vacanta*).
-----------
*) Se va acorda o data cu modificarea legislatiei.

(3) Premierile se stabilesc cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 95
Pentru locurile de munca cu conditii grele, deosebit de periculoase si periculoase, conditii vatamatoare, conditii de încordare psihica, din mediul rural, din zonele izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate etc., sporurile se stabilesc potrivit anexei nr. 4.
ART. 96
(1) Se acorda urmatoarele sporuri si adaosuri la salariul de baza:
a) pentru orele prestate în zilele de sâmbata, duminica, de sarbatori legale si în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaza, se acorda un spor de 100%;
b) atunci când din cauze argumentate repausul saptamânal se acorda dupa 15 zile de activitate continua, orele lucrate în zilele de sâmbata, duminica, sarbatori legale se platesc cu un spor de 200% din salariul de baza;
c) pentru orele prestate peste durata normala a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale, dar nu mai putin decât cuantumul în vigoare la data înregistrarii prezentului contract colectiv de munca;
d) sporul de vechime se acorda potrivit prevederilor anexei nr. 8, de acest spor beneficiind integral si salariatii a caror vechime în munca nu este în totalitate în domeniul sanitar, în baza utilitatii angajarilor efectuate;
e) pentru activitatea desfasurata în timpul noptii se acorda un spor de 25% la salariul de baza;
f) pentru activitatea desfasurata în 3 ture, în locul sporului prevazut în pct. e), se acorda un spor de 15% la salariul de baza;
g) sporuri specifice retelelor sanitare din alte ministere sau departamente.
(2) Garantia în bani, retinuta salariatilor care au gestiune în primire, va fi depusa conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 97
(1) Alte drepturi de personal:
a) plata conferita de încheierea contractului individual de munca cu timp partial;
b) plata orelor suplimentare;
c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în cadrul localitatii, în interesul serviciului, pentru functiile stabilite de Ministerul Sanatatii, potrivit legii.
(2) Conditiile de diferentiere si criteriile de acordare ale drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 98
In raport cu activitatea prestata salariatii pot primi anual un salariu de merit, în cuantum de pâna la 15% din salariul de baza, stabilit în conditiile legii.
ART. 99
(1) Formele de organizare a muncii în reteaua sanitara sunt urmatoarele:
a) norma de timp;
b) în alte forme stabilite, prevazute de lege.
(2) Forma de organizare a muncii si cea de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabilesc cu acordul scris al reprezentantilor organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, în functie de nivelul de reprezentare.
ART. 100
(1) Angajatorul este obligat sa asigure conditiile de munca necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin.
(2) In cazul neîndeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), salariatul va primi cel putin salariul de baza, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
ART. 101
(1) Indexarea salariilor se face potrivit legii.
(2) Nivelurile drepturilor salariale se calculeaza corelativ cu valoarea indexarii.
ART. 102
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc înaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.
(2) In caz de desfiintare a unitatii, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, iar acestea vor fi platite integral, înainte ca ceilalti creditori sa-si revendice cota-parte.
ART. 103
Angajatorii sunt obligati sa tina evidenta în care se mentioneaza salarizarea pentru activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca, alte drepturi de care salariatii au beneficiat si cursurile de pregatire si de perfectionare profesionala acreditate absolvite si sa le elibereze dovezi despre acestea, la cerere.

CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 104
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul îl foloseste pentru îndeplinirea sarcinilor de munca.
ART. 105
Pentru salariatii angajati cu norma întreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamâna.
ART. 106
(1) Repartizarea timpului de munca în cadrul saptamânii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(2) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamâna.
ART. 107
(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamâna, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamâna, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de o luna caracteristica, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamâna.
(3) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) nu se iau în calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
ART. 108
(1) Personalul care îsi desfasoara activitatea în 1 sau 2 schimburi, în unitati cu activitate de 5 zile pe saptamâna, beneficiaza de repaus saptamânal sâmbata si duminica.
(2) Personalului care îsi desfasoara activitatea în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale i se asigura repausul saptamânal în alte zile din cursul saptamânii urmatoare.
(3) Pentru personalul care lucreaza în ture se asigura cel putin de 2 ori pe luna repausul saptamânal sâmbata si duminica.
(4) Suspendarea repausului saptamânal al salariatilor se poate dispune numai în scris si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 109
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul saptamânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unitatii, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres în contractul individual de munca.
ART. 110
Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.
ART. 111
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauza, aceasta posibilitate fiind prevazuta în regulamentul intern si în contractul individual de munca.
(2) Durata zilnica a timpului de munca individualizat este împartita în doua perioade: o perioada fixa în care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, în care salariatul îsi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic.
(3) Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor art. 108 si 110.
ART. 112
Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de câte ori este solicitat.
ART. 113
(1) Munca prestata în afara duratei normale a timpului de munca saptamânal este considerata munca suplimentara.
(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlaturarii consecintelor unui accident.
(3) Pentru efectuarea orelor de munca suplimentare angajatorul este obligat sa solicite în scris salariatului efectuarea acestora.
(4) Lipsa solicitarii scrise pentru efectuarea de munca suplimentara exonereaza personalul angajat de raspundere în cazul în care nu se prezinta la munca pentru efectuarea programului suplimentar.
(5) Durata maxima de munca suplimentara pe parcursul unei luni este de 32 de ore.
(6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de munca de maximum 48 de ore pe saptamâna si numai daca lipsa persoanei respective nu afecteaza bunul mers al activitatii la locul sau de munca.
(7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevazuta la alin. (5) implica, obligatoriu, angajarea altei persoane cu contract individual de munca cu timp partial.
(8) Pentru munca suplimentara necompensata cu ore libere platite, sporul salarial este de 100% din salariul de baza.
ART. 114
Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite în urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
ART. 115
(1) La nivelul unitatilor sanitare si de asistenta sociala, în functie de atributiile conferite de fisa postului, corelat cu necesarul de personal, angajatorul va stabili norme de personal specifice fiecarui loc de munca cu acordul reprezentantilor sindicatului din unitate, afiliat organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, Ministerul Sanatatii elaboreaza normativul minimal de personal, obligatoriu pentru fiecare loc de munca din unitatile sanitare.
(3) Pentru locurile de munca altele decât cele ocupate de personal medico-sanitar si auxiliar sanitar, la nivelul unitatilor se elaboreaza norme de munca specifice fiecarui loc de munca cu acordul reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(4) Normele de personal si normele de munca specifice se regasesc în regulamentul intern al unitatii.
(5) Anual, la nivelul fiecarei unitati se analizeaza toate locurile de munca pentru stabilirea normelor de personal si normelor de munca, corelat cu necesitatile activitatilor desfasurate.
(6) Examinarea si reexaminarea normelor de personal si normelor de munca se fac de catre o comisie paritara angajator-reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 116
In cazurile în care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, în conditiile stabilite prin regulamentul intern.
ART. 117
(1) Salariatii au dreptul între doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin exceptie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
ART. 118
Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamânal, zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- ziua de 7 aprilie - Ziua Mondiala si Nationala a Sanatatii;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinând acestora.
ART. 119
(1) La locurile de munca cu activitate specifica se pot stabili forme speciale de organizare a continuitatii activitatii, dupa caz, în ture, 12/24 ore, garzi, contravizite, program fractionat etc., cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc, de comun acord, ca activitatea prestata sâmbata, duminica si în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaza, asigura continuitatea asistentei medicale si de îngrijire, dupa caz.
ART. 120
(1) Salariatii are lucreaza în conditii de munca deosebite beneficiaza de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii si prezentului contract colectiv de munca (anexa nr. 5).
(2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii si prezentului contract colectiv de munca, nu afecteaza nivelul veniturilor salariale si vechimea în munca.
ART. 121
(1) Regulamentul intern se aproba de catre consiliul de administratie dupa consultarea organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Femeile salariate care beneficiaza de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiaza de vechime integrala în munca.
(3) Femeile care alapteaza beneficiaza, la cerere, de fractionarea programului de munca.
(4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu si la deteriorarea conditiilor de munca sau la diminuarea veniturilor salariale.
ART. 122
(1) La unitatile unde programul se desfasoara neîntrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul noptii.
(2) Se considera munca prestata în timpul noptii munca prestata în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite, în cazuri exceptionale.
(3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore si 12 cu 24 ore, salariatul având obligatia efectuarii serviciului de dimineata, de dupa-amiaza, de noapte în decursul unei luni.
ART. 123
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
ART. 124
(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual stabilita prin prezentul contract colectiv de munca va fi prevazuta în contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata într-un an calendaristic.
(3) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste pentru fiecare salariat, în functie de vechimea în munca astfel:
a) pentru o vechime de 0-1 an (neîmpliniti la data începerii concediului) - 20 de zile lucratoare;
b) pentru o vechime de 1-5 ani (neîmpliniti la data începerii concediului) - 21 de zile lucratoare;
c) pentru o vechime de 5-10 ani (neîmpliniti la data începerii concediului) - 23 de zile lucratoare;
d) pentru o vechime de 10-15 ani (neîmpliniti la data începerii concediului) - 25 de zile lucratoare;
e) pentru o vechime de 15-20 ani (neîmpliniti la data începerii concediului) - 28 de zile lucratoare;
f) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile lucratoare.
(4) Concediile de odihna de la alin. (3), pct. b), c), d) si
e) se suplimenteaza cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime neîntrerupta în aceeasi unitate.
(5) Concediul anual de odihna poate fi fragmentat în mai multe transe, dar, obligatoriu, una dintre transe va fi de 15 zile lucratoare.
(6) In situatii de forta majora angajatorul poate solicita întreruperea concediului de odihna.
(7) In cazuri deosebite, la cererea argumentata a salariatului si cu acordul angajatorului si avizul organizatiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihna se poate amâna pentru anul urmator, partial sau în totalitate.
(8) La cererea salariatului indemnizatia de concediu poate fi inclusa în drepturile salariale ale lunii în care se efectueaza concediul de odihna.
ART. 125
(1) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an.
(2) Decalarea concediului de odihna în alta perioada decât în cea programata se face cu aprobarea angajatorului si avizul sindicatelor din unitate, afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul încetarii contractului individual de munca.
ART. 126
(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, în conditiile art. 145 din Codul Muncii si care cuprinde:
- salariul de baza;
- indemnizatia de conducere;
- salariul de merit;
- sporul de vechime;
- spor pentru titlul stiintific de doctor;
- sporuri pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase, vatamatoare, conditii nedorite sau dificile, grele, pentru activitati ce solicita o încordare psihica foarte ridicata, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
- alte sporuri prevazute în anexele la prezentul contract.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu 7 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 127
(1) Concediul de odihna poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective independente de vointa salariatului.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna în caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihna.
ART. 128
(1) Salariatii nevazatori, precum si cei încadrati în grade de invaliditate, reprezentati de organizatiile sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, au dreptul la un concediu de odihna suplimentar, conform prezentului contract colectiv de munca.
(2) Concediul suplimentar de odihna cuvenit salariatilor reprezentati de sindicatele afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se acorda potrivit prevederilor anexei nr. 8 la prezentul contract.
ART. 129
Drepturile salariale curente cuvenite salariatilor care efectueaza concediul anual de odihna se acorda potrivit prezentului contract colectiv de munca.
ART. 130
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimente deosebite în familie, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) nasterea - 5 zile;
c) casatoria unui copil - 3 zile;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
e) ziua de nastere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate.
(2) Concediul platit prevazut la alin. (1) se acorda la cererea solicitantului de catre conducerea unitatii.

CAP. VI
Protectia sociala a salariatilor, membri ai sindicatelor afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca

ART. 131
In cazul în care organele competente din unitati au aprobat masuri de reducere a activitatii ori de reorganizare a unitatii sanitare, cu acordul reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca cu privire la îndeplinirea conditiilor de legalitate a acestora, angajatorul are obligatia de a comunica în scris celor în cauza:
a) durata de preaviz;
b) daca le ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea într-o forma de calificare sau reorientare profesionala;
c) adresa înaintata la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca prin care s-a solutionat reconcilierea.
ART. 132
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, în ordine:
a) persoanele care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si cele care cumuleaza pensia cu salariul;
b) persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de vârsta;
c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere;
d) persoanele care au avut abateri disciplinare;
e) persoanele care desfasoara activitate privata, fara a fi îngradit dreptul constitutional la munca al persoanei respective.
(2) Pentru luarea masurilor de desfacere a contractelor individuale de munca, vor fi avute în vedere urmatoarele criterii:
a) daca masura afecteaza doi soti care lucreaza în aceeasi unitate, se desface contractul individual de munca al salariatului cu venitul cel mai mic;
b) masura sa afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, precum si salariatii care mai au 3 ani pâna la pensionare, la cererea lor.
(3) In cazul în care masura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care urmeaza un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfectionare a pregatirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activitatii pe o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea solicita despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pâna la împlinirea termenului.
ART. 133
(1) Unitatea care îsi reia sau îsi extinde activitatea într-o perioada de 9 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca al categoriilor de salariati mentionate în art. 132 are obligatia sa anunte în scris despre aceasta organizatiile sindicale afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract si sa faca publica masura prin mass-media, salariatii având obligatia prezentarii pentru reîncadrare în termen de 10 zile de la data anuntului.
(2) Angajatorii raspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectarii prevederilor alin. (1).
(3) In caz de modificare a profilului unitatii, salariatii membri ai organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca au dreptul de a ramâne la acelasi loc de munca, dupa caz, compatibil cu specificul unitatii.
ART. 134
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de vârsta îsi primesc drepturile potrivit legii si prezentului contract colectiv de munca.
ART. 135
(1) Salariatii beneficiaza de ajutoare de deces conform legislatiei în vigoare. Cuantumul acestora se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale.
(2) La nivel de unitate, prin contractul colectiv de munca se pot stabili si alte drepturi.
ART. 136
(1) In cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legatura cu munca, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri:
a) sa consemneze datele cercetarii accidentului de munca într-un proces-verbal care sa prevada cauzele, împrejurarile, normele de protectie a muncii care nu au fost respectate, persoanele raspunzatoare de aceste nerespectari, sanctiunile aplicate, masurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente si înregistrarea accidentului;
b) înregistrarea accidentului de munca, facuta prin procesul-verbal, se comunica Inspectoratului Teritorial de Munca.
(2) In cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum si ca urmare a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme în procesul de munca, angajatorul este obligat sa comunice organizatiilor sindicale din unitate, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, inspectoratelor teritoriale de munca si directiilor de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti aparitia acestor boli.
(3) Persoanele care au contractat o boala profesionala vor fi redistribuite în alte locuri de munca cu avizul Inspectoratului Teritorial de Munca si al organizatiilor sindicale din unitate, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale vor urmari respectarea prevederilor alin. (1), (2) si (3), iar în cazul nerespectarii acestora vor fi sesizate organele abilitate sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
ART. 137
Compensarea biletelor de odihna, tratament si recuperare, acordate tuturor salariatilor din ramura sanitara si personalului care lucreaza în structura de conducere si executie a organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, este suportata din bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu consultarea organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
ART. 138
Repartizarea spatiilor de locuit din administrarea unitatii se face în concordanta cu prevederile legale, prin comisiile mixte administratie-sindicate de la nivelul unitatii.
ART. 139
Angajatorul este obligat sa acorde tichetele de masa potrivit <>Legii nr. 142/1998 , în conformitate cu prevederile legale prevazute pentru unitati finantate de la bugetul de stat si de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.
ART. 140
Contravaloarea deplasarii salariatilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de serviciu, este suportata integral de angajator.
ART. 141
(1) Dupa efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, salariata membra de sindicat poate beneficia de înca un an concediu fara plata, postul ramânând temporar vacant si neputând fi desfiintat, pe timpul cât aceasta se afla în asemenea situatie.
(2) La întoarcerea din concediul fara plata, salariata va fi încadrata pe postul avut initial, toate drepturile aferente locului de munca urmând a fi acordate integral.
(3) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din motive neimputabile angajatului pe perioada efectuarii concediului de crestere a copilului si nici în primul an de la reluarea activitatii.
ART. 142
Salariata care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani beneficiaza de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fara a-i afecta salariul si vechimea în munca.
ART. 143
Salariatele gravide, reprezentate de organizatiile sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract, începând cu luna a V-a de sarcina, beneficiaza de scutire în ceea ce priveste obligativitatea efectuarii turei de noapte sau a garzilor - la cerere, si de posibilitatea schimbarii locului de munca.
ART. 144
Pentru asigurarea respectarii demnitatii tuturor salariatilor, prin regulamentele interne de la nivel de unitate, se stabilesc prevederi exprese de prevenire si combatere a situatiilor de violenta si hartuire sexuala la locul de munca, conform anexei nr. 10.
ART. 145
(1) Serviciile, prestatiile medicale si medicatia pentru care, potrivit reglementarilor în vigoare, se prevede perceperea unor taxe si contributii personale din partea asiguratilor, sunt asigurate gratuit pentru salariatii unitatilor sanitare si membrii de familie ai acestora - reprezentati de organizatiile sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(2) Facilitatile prevazute la alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

CAP. VII
Formarea profesionala

ART. 146
(1) Prin termenul de formare profesionala se întelege orice procedura prin care un salariat dobândeste o calificare, se specializeaza sau se perfectioneaza si pentru care obtine o diploma sau un certificat care atesta aceste situatii, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei în vigoare.
(2) Dobândirea unei specialitati si/sau largirea domeniului de competenta a personalului de specialitate se fac potrivit reglementarilor în vigoare.
(3) Activitatea de formare si perfectionare profesionala cuprinde si domeniul relatiilor de munca, management, dreptul la asociere si libertatile sindicale si patronale.
(4) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie.
(5) Formarea profesionala a tuturor categoriilor de salariati va fi organizata si suportata pe cheltuiala angajatorului (unitatii) în limita sumelor prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie.
ART. 147
(1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
b) obtinerea unei calificari profesionale;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice;
e) dobândirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea în munca si dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.
ART. 148
Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare în tara si în strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
e) formare individualizata;
f) alte forme de pregatire convenite între angajator si salariat.
ART. 149
(1) Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:
a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata în conditiile alin. (1), se suporta de catre angajatori.
ART. 150
(1) Planul de formare profesionala elaborat anual de catre angajatorul persoana juridica, care are mai mult de 20 de salariati, împreuna cu organizatiile profesionale corespunzatoare si cu consultarea reprezentantilor, organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca va fi adus la cunostinta salariatilor.
(2) Planul de formare profesionala va fi elaborat astfel încât prin diversele forme de pregatire sa poata trece de doua ori salariatii în primii 5 ani de activitate si periodic de ceilalti salariati.
(3) Programarea individuala se face de catre angajator cu consultarea salariatului în cauza cu aprobarea sefului sau direct si avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(4) Participarea la cursuri de formare profesionala, cu scoaterea din productie, la cererea salariatului poate fi inclusa în planul de formare profesionala numai cu aprobarea angajatorului si avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(5) Cursurile de perfectionare si specializare profesionala se avizeaza de organizatiile profesionale constituite potrivit legii.
ART. 151
(1) Salariatii nou angajati în unitate, la solicitarea sefului direct si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca pot participa la stagii de adaptare profesionala.
(2) Participa la cursuri de adaptare profesionala toti salariatii aflati la prima angajare într-o unitate medico-sanitara, salariatii care au lucrat în alta unitate medico-sanitara cu alt specific si salariatii care s-au reangajat în unitate dupa o perioada de cel putin 5 ani de întrerupere.
(3) Stagiile de adaptare profesionala se organizeaza de catre angajator.
ART. 152
(1) Cursurile de formare organizate de sindicate si patronate sunt creditate prin continutul lor cu pregatirea si perfectionarea profesionala.
(2) Programele de pregatire mentionate la alin. (1) vor fi elaborate în colaborare cu organizatia profesionala, potrivit reglementarilor legale în vigoare.
ART. 153
Reprezentantii organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca participa în calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certifica pregatirea si perfectionarea profesionala si manageriala si la concursurile de ocupare a posturilor.

CAP. VIII
Drepturile sindicatelor afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca

ART. 154
Partile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele si pentru salariati libertatea de opinie.
ART. 155
(1) a) Reprezentantii organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale prezentului contract participa la sedintele Colegiului de Conducere a Ministerului Sanatatii, la sedintele consiliului de administratie, comitetului director ale unitatilor sanitare.
b) Reprezentantii organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare, precum si organizatiile patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca participa la sedintele consiliilor de administratie, ale directiilor de sanatate publica, în calitate de observator, printr-un reprezentant judetean.
c) Reprezentantii judeteni ai organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca participa la toate sedintele de interes general la nivel national, regional si judetean.
(2) Partile garanteaza aplicarea prevederilor legislatiei muncii, precum si a dispozitiilor legale în materie.
(3) La cererea expresa a membrilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, acestia pot fi asistati de reprezentantii federatiilor si confederatiilor în sustinerea unor drepturi si cereri, la toate nivelurile.
ART. 156
(1) Anuntarea sedintelor mentionate în art. 159 alin. (1) si a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.
(2) Angajatorul se obliga sa puna la dispozitia reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca toate documentele necesare sustinerii activitatii sindicale.
(3) Hotarârile consiliului de administratie vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore, de la data emiterii hotarârii, reprezentantilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca participa, ca membri, în toate comisiile implicate în activitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile.
ART. 157
(1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor si patronatelor afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca sa urmeze cursurile de formare organizate de sindicate si patronate; în perioada respectiva, cursantul beneficiaza de toate drepturile aferente locului de munca, pentru o perioada de pâna la 15 zile lucratoare/an. Ministerul Sanatatii va sprijini constituirea unui fond destinat activitatilor de formare, prin atragerea unor surse de la bugetul de stat, fond ce urmeaza a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
(2) Persoanele alese în structura de conducere a organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca beneficiaza de reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile lucratoare, cumulat sau fragmentat.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se pastreaza integral.
(4) Activitatea liderilor organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si asistenta sociala este asimilata ca si vechime în activitate manageriala.
ART. 158
In vederea stabilirii unor servicii si dotari comune, prin acordul partilor, administratia si organizatiile sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale contractului colectiv de munca pot stabili cote procentuale de participare la actiunea respectiva.
ART. 159
(1) Angajatorul este obligat sa asigure în incinta unitatii, gratuit, spatiul si dotarile necesare functionarii sindicatului.
(2) Unitatile, asa cum sunt definite în sensul prezentului contract colectiv de munca, se obliga sa asigure în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul, mijloacele si mobilierul necesare, precum si accesul la echipamentul de birotica al unitatii.
ART. 160
Incasarea cotizatiei se face prin statele de plata ale unitatilor, în baza acordului salariatilor, membri ai organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Retinerea cotizatiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la una din organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract si înstiintarea privind persoanele carora li s-a efectuat operatiunea se constituie în sarcina curenta de serviciu - potrivit avizului favorabil emis de Ministerul Finantelor Publice si de Ministerul Sanatatii.
ART. 161
(1) Angajatorul recunoaste drepturile salariatilor reprezentati de organizatiile sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca de a sustine si de a participa neîngradit la actiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în aceasta perioada obligându-se sa nu procedeze la angajari temporare în locul celor aflati în greva.
(2) Angajatorul se obliga sa ia masuri disciplinare împotriva celor care încearca sau împiedica exercitarea dreptului de participare a salariatilor la actiuni sindicale, organizate în conditiile legii.

CAP. IX
Dispozitii finale


ART. 162
(1) In baza prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, se pot încheia contracte colective de munca la nivelul unitatilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara sunt considerate de drept minime si obligatorii si nu pot fi omise la elaborarea contractului-cadru si a normelor de aplicare a acestuia.
(3) In unitatile în care nu se încheie contract colectiv de munca, se aplica prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 163
Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca asigura aplicarea acestuia la toate nivelurile.
ART. 164
In toate situatiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei si modului de finantare pentru unitati, sectii, compartimente si servicii, externalizari servicii etc., angajatorul care preda este obligat sa transmita, iar angajatorul care preia este obligat sa garanteze respectarea clauzelor prezentului contract colectiv de munca.
ART. 165
Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica de drept salariatilor reprezentati de organizatiile sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale acestui contract si produce efecte pentru toti salariatii, potrivit legii.
ART. 166
Salariatii membri ai organizatiilor sindicale, afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca au dreptul sa poarte la echipamentul de protectie însemnele organizatiilor sindicale specifice.
ART. 167
Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica si conducerile unitatilor sunt raspunzatoare de aplicarea si garantarea prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
ART. 168
Aplicarea prevederilor contractelor colective de munca încheiate este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage raspunderea, potrivit legii.
ART. 169
Partile vor sustine de comun acord drepturile prevazute în prezentul contract colectiv de munca pentru care sunt prevazute reglementari legale suplimentare.
ART. 170
Toate documentele semnate de toate partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara sunt incluse, de drept, în continutul prezentului contract ca acte aditionale.
ART. 171
(1) Partile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(2) Pentru aplicarea unor clauze ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, la cererea reprezentantilor partilor semnatare ale prezentului contract de munca, Ministerul Sanatatii va emite ordine specifice.
ART. 172
Ministerul Sanatatii va sustine toate initiativele legislative si modificarile actelor normative de natura sa îmbunatateasca prevederile prezentului contract colectiv de munca.
ART. 173
Prezentul contract colectiv de munca, încheiat în 4 exemplare, îsi produce efectele de la data înregistrarii la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.


INSTITUTII

MINISTERUL SANATATII
Ervin Zoltan Szekely,
secretar de stat

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Dr. Vasile Cepoi,
director general

ORGANIZATII PATRONALE

UNIUNEA NATIONALA A PATRONATULUI ROMAN
Fanel Iancu,
vicepresedinte
Alexandru Margaritescu,
director

PATRONATUL NATIONAL AL MEDICILOR DE FAMILIE
Doina Ileana Mihaila,
presedinte

CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR
MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA
Constantina Tomescu

ORGANIZATII SINDICALE

FEDERATIA SANITAS DIN ROMANIA
Marius Petcu,
presedinte
Adrian Bârea,
prim-vicepresedinte
Florin Muscanu,
vicepresedinte

CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA "CARTEL ALFA"
Areti Dinulescu
Marius Orosanu
Dan Peretianu
Viorel Rotila

FEDERATIA NATIONALA SINDICALA "AMBULANTA"
Tudor Damian,
presedinte
Marian Rotaru,
vicepresedinte

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE
TEHNIC - ECONOMIC - ADMINISTRATIV
DIN UNITATILE SANITARE SI BALNEARE DIN ROMANIA
Augustin Chifor,
presedinte
Vasile Dima,
vicepresedinte

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE
MEDICO-SANITARE SI FARMACEUTICE
"HIPOCRAT" DIN ROMANIA
Dr. Aurelian Condurache,
presedinte
Prof. Leonida Tabacaru,
prim-vicepresedinte


ANEXA 1

Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii/institutiei


1. In termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, federatiile vor nominaliza în scris sindicatele din unitatile sanitare împuternicite de federatiile reprezentative, potrivit legii, pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati/institutii. Prezenta împuternicire va fi transmisa Directiilor de Sanatate Publica.
2. Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de acord cu prevederile contractului colectiv de munca la nivelul unitatii/institutiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.
3. a) Neîntelegerile privind încheierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii/institutiei vor fi conciliate în prezenta reprezentantului Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu participarea împuternicitilor abilitati ai patronatului si ai sindicatului.
b) In cazul mentinerii unor puncte divergente si dupa conciliere si al neacceptarii procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea actiunilor sindicale din programul de revendicari.

ANEXA 2

Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei paritare la nivel de ramura sanitara

1. Comisia paritara la nivel de ramura sanitara va fi compusa din 5 reprezentanti ai organizatiilor sindicale semnatare si 5 reprezentanti ai angajatorilor. Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
2. Comisia se va întruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, în termen de maximum 15 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales în sedinta respectiva.
4. Hotarârea adoptata potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia paritara este împuternicita sa interpreteze prevederile contractului colectiv de munca, în aplicare, în functie de conditiile concrete si de posibilitatile unitatilor, la solicitatea uneia dintre parti.

ANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA încheiat si înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica .................., cu sediul/domiciliul în ..........., înregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ........... sub nr. ................., cod fiscal ................., telefon ............, reprezentata legal prin ................................., în calitate de ........................,
si salariatul/salariata - domnul/doamna ............., domiciliat/domiciliata în localitatea ...................., str. ................... nr. ............., judetul .............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/ pasaportului seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberata de .......... la data de ............., CNP .............., permis de munca seria ............ nr. ............ din data de ....................,
am încheiat prezentul contract individual de munca în urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: .............................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ............................ urmând sa înceapa activitatea la data de ................................................;
b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa între data de ....... si data de ........./pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la .....................................
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ..............................................................
E. Felul muncii
Functia/meseria ................. conform Clasificarii ocupatiilor în România
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute în fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 31/1991 .
2. Activitatea prestata se desfasoara în conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de .............. ore/zi, ............... ore/saptamâna.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ........... ore/saptamâna.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......... (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de .............. zile lucratoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ........... .
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: ........................... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ......................................;
b) indemnizatii .................................;
c) alte adaosuri .................................
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ..................
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea în munca:
a) echipament individual de protectie ......................;
b) echipament individual de lucru ..........................;
c) materiale igienico-sanitare .............................;
d) alimentatie de protectie ................................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea în munca ...........................
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ...............................;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .................... zile lucratoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ....................... zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) în cazul în care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea în strainatate, informatiile prevazute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si în contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate în munca;
f) dreptul la formare profesionala, în conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, înregistrat sub nr. ......./......... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ............./Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
........................ .........................

Reprezentant legal,
................................

Pe data de .............. prezentul contract înceteaza în temeiul <>art. ...... din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
..............................

ANEXA 4

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor în raport cu conditiile în care se desfasoara activitatea, precum si conditiile de acordare a acestora

ART. 1
Prezenta anexa stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor în raport cu conditiile în care se desfasoara activitatea, precum si conditiile de acordare a acestora.
ART. 2
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului sunt prevazute în anexele nr. 4.1-4.6, dupa cum urmeaza:
a) anexa nr. 4.1 pentru activitatea desfasurata în conditii periculoase, precum si în conditii periculoase sau vatamatoare;
b) anexa nr. 4.2 pentru conditii deosebit de periculoase;
c) anexa nr. 4.3 pentru activitati ce solicita o încordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara în conditii deosebite;
d) anexa nr. 4.4 pentru unitati sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sanatatii;
e) anexa nr. 4.5 pentru conditii grele de munca;
f) anexa nr. 4.6 pentru personalul care lucreaza în unitati sanitare aflate în localitati cu conditii deosebite de munca.
ART. 3
In raport cu conditiile în care se desfasoara activitatea, sporurile se grupeaza astfel:
- grupa I - spor pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare;
- grupa a II-a - spor pentru activitati ce solicita o încordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara în conditii deosebite si pentru unitati sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sanatatii;
- grupa a III-a - spor pentru conditii grele de munca;
- grupa a IV-a - spor pentru personalul care lucreaza în unitati sanitare aflate în localitati cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate.
ART. 4
In situatia în care unele categorii de personal datorita specificului activitatii îsi desfasoara activitatea în locuri de munca care se regasesc în una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiecarei grupe, si anume de cel mai mare.
ART. 5
Sporul pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase si periculoase sau vatamatoare de munca se acorda pe baza de "Buletine de determinare prin expertizare a locurilor de munca" ce se elibereaza pe baza urmatoarelor criterii:
a) înregistrarea de îmbolnaviri profesionale ca urmare a activitatii desfasurate la locul de munca;
b) gradul de crestere a indicilor de morbiditate la locurile de munca respective;
c) înregistrarea unor cazuri de accidente de munca produse la locul de munca.
Buletinele de determinare prin expertizare se elibereaza de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica si se avizeaza de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, care constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor de munca si ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.
ART. 6
La stabilirea concreta a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate, se vor avea în vedere urmatoarele criterii:
a) riscul de îmbolnavire si de accidentare;
b) solicitarea nervoasa;
c) indicii de morbiditate.
ART. 7
La acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase, periculoase sau vatamatoare, s-au avut în vedere urmatorii factori care determina încadrarea locului de munca în una din cele trei categorii:
a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;
d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, în conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;
e) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de îmbolnavire;
f) structura si nivelul morbiditatii în raport cu specificul locului de munca;
g) alte conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului.
ART. 8
(1) In toate cazurile în care se mentioneaza "personalul din unitati, sectii, compartimente etc." se va întelege întreg personalul unitatilor, sectiilor, compartimentelor etc. respective.
(2) In celelalte cazuri când se mentioneaza personalul de specialitate medico-sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, personalul din activitatea de cercetare, personalul auxiliar sanitar etc. se întelege nu mai personalul cuprins în categoriile respective conform nomenclatorului de functii în vigoare.
ART. 9
In unitatile care au în structura sectii sau compartimente de diferite profile, se acorda spor numai personalului care lucreaza permanent în sectiile sau compartimentele prevazute în anexele nr. 5.1-5.6 (TBC, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, sanatorii, preventorii etc.).
ART. 10
Beneficiaza de spor conform anexelor întregul personal care lucreaza în sectiile si compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridica în profil TBC, SIDA, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, sanatorii, preventorii etc.
ART. 11
Personalul altor unitati, precum si personalul din alte compartimente din aceeasi unitate care îsi desfasoara activitatea la unul din locurile de munca prevazute în anexele nr. 4.1-4.6 beneficiaza de sporul prevazut la locurile de munca respective, proportional cu timpul cât pastreaza activitate la locul de munca nominalizat.
ART. 12
Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitate prin integrare clinica la locurile de munca prevazute în anexele nr. 4.1-4.6, beneficiaza de spor proportional cu timpul cât desfasoara activitate la locul de munca nominalizat în anexe.
ART. 13
Personalul care în cadrul programului normal de munca îsi desfasoara activitatea fractionat la mai multe locuri de munca prevazute în anexele nr. 4.1-4.6 cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevazut pentru fiecare loc de munca, în functie de timpul efectiv prestat în aceste locuri. Evidenta timpului lucrat efectiv (în ore si zile) în diferite locuri de munca unde se acorda spor în procente diferite, precum si certificarea efectuarii acestuia se fac de catre seful fiecarui compartiment (sectie, laborator, formatie de lucru, serviciu, birou etc.).
ART. 14
Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baza în luna respectiva, corespunzator timpului efectiv lucrat la locurile de munca prevazute în anexele nr. 4.1-4.6.
ART. 15
Nominalizarea personalului care beneficiaza de spor pe locuri de munca se face de catre seful ierarhic superior si se aproba de comitetul director, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate organizatiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
ART. 16
Sporurile din anexele nr. 4.1-4.6 se platesc cu încadrarea în sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
ART. 17
Unitatile vor lua toate masurile necesare care sa conduca la îmbunatatirea conditiilor de munca pentru toate categoriile de personal, raportând anual consiliului de administratie asupra actiunilor întreprinse, a fondurilor cheltuite si a rezultatelor obtinute.
ART. 18
Prevederile anexelor nr. 4.1-4.6 se aplica de la data de 01.01.2005, cu exceptia punctelor 4 si 5, litera "D" din Anexa nr. 4.2 si punctului 3, litera "A" din Anexa nr. 4.3, care se aplica începând cu data de 01.06.2005.

ANEXA 4.1

Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru salariatii care îsi desfasoara activitatea în conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare

I. SPOR PENTRU CONDITII PERICULOASE
A. Spor de 30% din salariul de baza
1. Personalul care îsi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, diferentiate pe categorii de risc radiologic astfel:
a) în procent de 10% la categoria I
b) în procent de 15% la categoria a II-a
c) în procent de 20% la categoria a III-a
d) în procent de 30% la categoria a IV-a
II. SPOR PENTRU CONDITII PERICULOASE SAU VATAMATOARE
II.1. Spor pentru conditii periculoase
B. Spor de 15% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente de boli infectioase.
2. Personalul din unitati de boli infectioase, precum si personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati de primire a urgentelor si din compartimente de primire a urgentelor.
3. Personalul din laboratoarele si sectiile de cercetare care executa cercetari chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în statiile pilot si micropilot, în vederea obtinerii unor noi substante.
4. Personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetari biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice, biochimice.
5. Personalul din sectii, laboratoare si compartimente pentru cercetarea, producerea si controlul serurilor si vaccinurilor.
6. Personalul din laboratoarele si compartimentele de analize medicale.
7. Personalul care lucreaza cu lasere de mare putere neprotejati.
8. Personalul din laboratoarele si compartimentele de colectare a sângelui, precum si personalul din laboratoare si compartimente de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti.
9. Personalul din sectiile, compartimentele si cabinetele de dermato-venerologie, unde se trateaza boli transmisibile.
10. Personalul din cabinetele de boli infectioase.
C. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul din preventoriile de pneumoftiziologie.
2. Personalul care lucreaza cu animale de experienta care prezinta pericol de contaminare.
3. Personalul care deserveste crescatoriile si depozitele de animale de experienta.
4. Personalul din unitati de neuropsihomotori si neuromotori.
5. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente de neuropsihomotori si neurologie.
6. Personalul care lucreaza în laboratoarele si compartimentele de tehnica dentara.
7. Personalul din laboratoarele de tratare si valorificare a namolurilor reziduale unde exista pericol de contaminare.
8. Personalul de cercetare din sectii, laboratoare, compartimente de neuropsihomotori si neuromotori.
9. Personalul din serviciile de ambulanta care îsi desfasoara activitatea în echipele de interventie pe teren.
10. Personalul care lucreaza cu radiatii electromagnetice (ultraviolet, vizibil si infrarosu).
D. Spor de 7% din salariul de baza
1. Personalul sanitar care lucreaza permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare si personalul mediu sanitar de igiena din structurile care acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii si preventorii.
2. Personalul din spalatorii - calcatorii, sterilizare, crematorii.
3. Personalul care lucreaza în compartimentele de infectii nozocomiale.
4. Medicii din blocul operator si sala de operatii, unde exista risc de contaminare, executând interventii chirurgicale de urgenta.
II.2. Spor pentru conditii vatamatoare
A. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul care efectueaza lucrari de întretinere si reparatii AMC-uri si redresori cu mercur sau alte substante toxice.
2. Personalul care efectueaza activitate continua de ascutire prin polizare si slefuire.
3. Personalul care efectueaza activitatea manuala de vidare si umplere cu agenti frigorifici si termici a agregatelor si instalatiilor (Freon, xilen, toluen, amoniac etc.).
4. Personalul care lucreaza la taierea si prelucrarea carotelor si epruvetelor cu degajare de pulberi.
5. Personalul care lucreaza cu namol sau hidrogen sulfurat.
B. Spor de 7% din salariul de baza
1. Personalul care lucreaza în cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice si în statiile de clorinare, precum si personalul care recolteaza si manipuleaza probe de ape reziduale, deseuri toxice si namoluri.
2. Personalul cu activitatea continua de sudura electrica si autogena (cu exceptia sudurii electrice prin puncte), daca aceste lucrari se efectueaza în spatii închise.
3. Personalul care lucreaza la prepararea la locul de munca a vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor si lacurilor pe baza de nitroceluloza, rasini sintetice, miniu de plumb, gudron si alte substante toxice, precum si cel care utilizeaza acestea prin pulverizare sau pensulare.
4. Vopsitorii duco cu activitate permanenta în spatii închise.
5. Muncitorii care lucreaza la repararea, întretinerea si încarcarea acumulatorilor electrici din plumb.
6. Personalul care lucreaza prin suflarea aparaturii de laborator la flacara (repararea si confectionarea de piese si aparate de laborator).
7. Personalul care lucreaza în activitati poligrafice: culegere manuala, imprimare tipar înalt si închis, forme pentru tipar înalt, tiparitor tipar plan, fotografiat si copiat la tiefdruk, zincografie, ofset, monofoto, preparat chimicale pentru zincografie, tiefdruk, ofset.
C. Spor de 5% din salariul de baza
1. Personalul mediu sanitar care lucreaza cu aparate de electroterapie si fototerapie.
2. Personalul care vulcanizeaza cauciucul la cald.
3. Tinichigii manuali care lucreaza la fasonarea si spanuirea la cald a tablelor pentru învelisuri, caroserii, capotaje, aripi etc.
4. Personalul care lucreaza la forjarea manuala, forjarea mecanica si matritarea la cald de piese si scule.
5. Personalul muncitor care lucreaza la exploatarea centralelor termice cu carbune sau pacura.
6. Personalul care lucreaza la aparatele de multiplicat: la orming, gestetner, rotaprint, Xerox, piloris, heliograf.
7. Personalul care lucreaza permanent în activitatile frigorifice, în camere congelatoare unde temperatura este sub minus 10sC.
8. Personalul care lucreaza la instalatii si echipamente producatoare de zgomot si trepidatii (pompe, compresoare, motoare, turbine etc.).
9. Personalul care lucreaza în laboratoarele sau compartimentele de microproductie de medicamente (pulberi, chimicale etc.).

ANEXA 4.2

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în conditii deosebit de periculoase

A. Spor de 50%-100% din salariul de baza
1. Personalul care lucreaza în Spitalul Tichilesti - leprozerie.
2. Personalul care lucreaza în serviciile de Anatomie-Patologica - morgi si prosecturi din unitatile sanitare, institutele de medicina legala si serviciile de medicina legala judetene.
3. Personalul care participa efectiv în campaniile de prevenire si combatere de epidemii deosebit de grave si alte asemenea actiuni stabilite de Ministerul Sanatatii si declarate prin ordin ca: pesta, holera, poliomielita, variola, tetanos, leptospiroza etc.
4. Personalul care lucreaza în unitati pneumoftiziologie (spitale si sanatorii), Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti, personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxilar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de TBC, TBC osteoarticular, TBC genital, TBC ganglionar, din laboratoarele sau compartimentele ce deservesc aceste paturi, din cabinetele de consultatii TBC si dispensarele medicale de pneumoftiziologie (TBC).
5. Personalul care lucreaza în laboratoarele de bacteriologie BK, în laboratoarele de cercetare care manipuleaza culturii vii de BK, în compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK.
6. Personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectii sau compartimente cu paturi în care sunt îngrijiti bolnavi de SIDA si din laboratoarele ce deservesc aceste paturi.
7. Personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele de microbiologie din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti si centrele de transfuzie sanguina, care lucreaza teste HIV/SIDA.
8. Personalul de specialitate medico-sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele medicale care lucreaza teste HIV/SIDA.
B. Spor de 50%-75% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de psihiatrie si neuropsihiatrie infantila.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoare si compartimente paraclinice si structuri de primiri urgente din spitalele de psihiatrie.
3. Muncitorii care asigura supravegherea bolnavilor psihici periculosi.
C. Spor de 50% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din spitale de psihiatrie, altul decât cel prevazut la lit. B pct. 1 si 2, precum si personalul din structurile de cercetare stiintifica ale spitalelor de psihiatrie.
2. Personalul TESA, muncitori si de deservire din spitalele de psihiatrie, cu exceptia muncitorilor prevazuti la lit. B pct. 3.
3. Personalul din cabinete medicale de psihiatrie si neuropsihiatrie infantila, precum si personalul din Laboratoarele de sanatate mintala.
D. Spor de 50% din salariul de baza
1. Personalul care lucreaza în serviciile de Anatomie-Patologica - histopatologie, toxicologie medico-legala, tanatologie, genetica medico-legala, în cabinetele de medicina legala, compartimente de medicina legala, laboratoare de medicina legala, precum si în celelalte structuri medicale din institutele de medicina legala si din serviciile de medicina legala judetene.
2. Celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologica.
3. Personalul care transporta cadavre pentru serviciile de anatomie patologica si medicina legala.
4. Personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar încadrat în blocul operator.
5. Personalul care lucreaza în unitati de dializa.

ANEXA 4.3

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în conditii ce solicita o încordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara în conditii deosebite

A. Spor de 25% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar de interventie din serviciile de ambulanta, precum si soferii de pe autosanitare, personal navigant pe pe salupele sanitare si personalul de specialitate medico-sanitar care asigura asistenta medicala pe timpul transportului de urgenta cu elicopterul sau avionul sanitar.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI.
3. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimentele de terapie intensiva.
4. Personalul de specialitate medico-sanitar din unitatile de primire a urgentelor si din compartimentele de primire a urgentelor.
B. Spor de 15% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi din specialitatile: neurochirurgie, traumatologie vertebro-medulara si neuromotorie, chirurgie cardiovasculara, chirurgie cardiaca si a vaselor mari, chirurgie vasculara, cardiologie interventionala, chirurgie toracica, ortopedie si traumatologie, arsi, chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva, hemodializa, oncologie medicala.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din institutele si centrele de sanatate publica.
3. Personalul din cadrul serviciilor de ambulanta care asigura preluarea solicitarilor, programarea interventiilor si a deplasarii personalului la interventie.
4. Personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în gradinite, scoli si unitatea de învatamânt superior.
5. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatea de transport neonatal specializat.
6. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care asigura urgentele medico-chirurgicale de gradul "0" si "1" pâna la restabilirea functiilor vitale ale pacientilor, încadrat în spitalele judetene si spitalele de urgenta din centrele universitare.
7. Personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie.
8. Personalul de specialitate medico-sanitar din serviciile de Anatomie-Patologie.
C. Spor de 10% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de pediatrie si obstetrica-ginecologie.
2. Personalul numit si autorizat sa îndeplineasca atributii de sef unitate nucleara, responsabil cu radioprotectia si responsabil cu gestiunea surselor nucleare pe timpul cât executa aceste atributii.
D. Spor de 5% din salariul de baza
1. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acorda asistenta medicala în specialitatile: neurochirurgie, chirurgie cardiaca si a vaselor mari, chirurgie vasculara, cardiologie interventionala, chirurgie toracica, ortopedie si traumatologie, chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva, oncologie medicala.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar din spitalele judetene, altele decât cele clinice si din Spitalul Municipal Hunedoara.
3. Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acorda servicii medicale în specialitatile: pediatrie, obstetrica-ginecologie si ocrotire.

ANEXA 4.4

I. Intregul personal încadrat în unitatile sanitare cu specific deosebit

A. Spor de 15% din salariul de baza
1. Serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti
2. Spitalele orasenesti Lupeni si Vulcan
3. Spitalul de Urgenta Petrosani
4. Spitalul de Boli Cronice Petrila
5. Centrul de Sanatate Sulina
6. Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucuresti
B. Spor de 10% din salariul de baza
1. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti.
2. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. Dr. Dorin Hociota" Bucuresti.
3. Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti.
4. Centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti.
5. Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti.
6. Institutele de medicina legala.
7. Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti.

ANEXA 4.5

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în conditii grele de munca

Spor de 15% din salariul de baza
1. Personalul sanitar care acorda asistenta medicala în subteran (mine), pe platforme marine si nave de pescuit oceanic.
2. Muncitori care executa lucrari de foraj balnear.

ANEXA 4.6

I. Criterii de clasificare a localitatilor cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care functioneaza unitati sanitare

A. Spor de 20% din salariul de baza
1. Localitati cu drum principal nemodernizat.
2. Localitati în care, pentru personalul medico-sanitar, aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp.
3. Localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii sanitare pentru personalul nelocalnic.
4. Localitati unde parcurgerea distantei pâna la unitatea sanitara publica cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare de o ora.
5. Localitati în care au ramas neocupate posturile vacante de medici apartinând unitatilor sanitare, dupa organizarea a doua concursuri succesive în anul pentru care se aproba sporul de izolare.
B. Spor de 40% din salariul de baza
1. Localitati amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunarii în zone greu accesibile.
2. Localitati în care aprovizionarea cu cele necesare traiului traiului curent pentru personalul existent este greoaie si se face la intervale mari de timp.
3. Localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii sanitare pentru personalul nelocalnic.
4. Localitati unde parcurgerea distantei pâna la unitatea sanitara cu mijloacele de transport existente se face într-un interval de timp mai mare de 2 ore.
C. Spor de 60% din salariul de baza
1. Localitati amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta Dunarii în zone foarte greu accesibile.
2. Localitati în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp.
3. Localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii sanitare pentru personalul nelocalnic.
4. Numarul de medici din unitatea sanitara este sub 50% din cel normat, iar medicii existenti preiau si o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

II. Conditiile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului ce se acorda personalului care îsi desfasoara activitatea potrivit contractului individual de munca în unitati sanitare aflate în localitati cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate

1. Pentru activitatea desfasurata potrivit contractului individual de munca în unitati sanitare din localitati cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unitatile sanitare aflate în localitatile pentru care sunt îndeplinite cel putin 3 dintre criteriile de clasificare prevazute de cele trei grupe de sporuri, cuprinse la capitolul I, beneficiaza de sporul prevazut pentru grupa de clasificare pentru care sunt îndeplinite criteriile.
2. Sporul se acorda personalului care locuieste în localitatea în care îsi desfasoara activitatea potrivit contractului individual de munca, cel putin 5 zile saptamânal.

ANEXA 5

Categoriile de personal, locurile de munca si activitatile care beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru

A. Reducerea timpului normal de lucru
1. Personalul care lucreaza în anatomie patologica si în medicina legala, în activitatile de prosectura, sali de disectie si morgi - 6 ore/zi
2. Personalul care lucreaza în activitatile de radiologie-imagistica medicala si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie si cateterism cardiac, precum si personalul care asigura întretinerea si repararea aparaturii din aceste activitati - 6 ore/zi
3. Personalul cu pregatire superioara din unitatile si compartimentele de cercetare stiintifica medico-farmaceutica - 7 ore/zi
4. Medicii din unitatile publice din sectorul sanitar, inclusiv unitatile si compartimentele de cercetare stiintifica medico-farmaceutica - 7 ore/zi
5. Personalul sanitar cu pregatire superioara din unitatile publice din sectorul sanitar - 7 ore/zi
6. Personalul sanitar mediu si personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau compartimente de analize medicale - 7 ore/zi
7. Personalul sanitar mediu si personalul sanitar auxiliar care lucreaza în hidrotermoterapie - 7 ore/zi
B. Alimentatia de protectie se acorda în mod obligatoriu, conform <>Legii nr. 90/1996 , republicata
1. Laboratoarele de analize medicale si de cercetare în toate specialitatile: 1/2 l lapte/zi/persoana
2. Laboratoarele de anatomie patologica, morgi, prosecturi, laboratoare de medicina legala, de citologie, de radiologie: 1/2 l lapte/zi/persoana
3. Statii de sterilizare: 1/2 l apa minerala/zi/persoana

ANEXA 6

NUMARUL DE ZILE DE CONCEDIU DE ODIHNA SUPLIMENTAR pe locuri de munca si în functie de conditiile de desfasurare a activitatii

CAP. 1

Se acorda 3 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreaza la:
a) dezinfectie, dezinsectie, deratizare;
b) crematoriul din unitati sanitare;
c) ergoterapie din unitati, sectii si compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie si copii debili mintal;
d) spalarea manuala, calcatul manual al confectiilor si echipamentelor, precum si calcatul cu presa;
e) soferii care lucreaza pe autovehicule între 2,1 - 4,0 t
f) personalul care lucreaza în centrale telefonice cu 100-250 posturi, activitate permanenta.
2. Personalul care îngrijeste si creste animale de laborator, precum si cel care lucreaza cu acestea.
3. Personalul sanitar mediu si sanitar auxiliar care lucreaza în cabinete de consultatii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie si arsi.
4. Personalul sanitar din unitati farmaceutice care au sediul în unitati, sectii, compartimente si cabinete de consultatii de tuberculoza activa si boli infectioase.
5. Muncitorii de întretinere si deservire a utilajelor cu zgomot ce depaseste 90 dB.
6. Personalul care utilizeaza materiale dentare (alte substante preparate cu solventi aromatici).
7. Personalul care lucreaza în bucatariile unitatilor sanitare.
8. Personalul care executa lucrari de multiplicare cu aparatura (xerox, heliograf etc.) - activitate permanenta.
9. Personalul care lucreaza la exploatarea aparaturii telex - activitate permanenta.

CAP. 2

Se acorda 4 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreaza în laboratoare sau compartimente de microproductie.
2. Personalul care lucreaza în:
a) activitatea de prevenire si combatere a bolilor transmisibile
b) ergoterapie din unitati, sectii si compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili.
3. Personalul sanitar care lucreaza în sectii si compartimente, cu paturi, de copii distrofici.
4. Personalul care lucreaza direct la cercetarea si productia serurilor si a vaccinurilor.
5. Muncitorii si personalul de administratie din unitati si sectii exterioare, cu paturi, de tuberculoza activa si de boli infectioase.
6. Personalul sanitar din cabinete de consultatii de tuberculoza si boli infectioase.
7. Soferii care lucreaza pe autovehicule între 4,1 - 7 t, microbuze si autoturisme.
8. Personalul sanitar mediu si auxiliar care lucreaza cu copii în crese.
9. Personalul care lucreaza pe videocalculatoare, activitate permanenta.
10. Personalul care executa lucrari de dactilografie si stenodactilografie, care lucreaza în birouri cu cel mult 2 masini de dactilografiat, activitate permanenta.
11. Personalul care lucreaza în laboratoare sau compartimente de cercetari si analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice.

CAP. 3

Se acorda 5 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreaza la repararea si întretinerea aparaturii de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte si de fizioterapie.
2. Personalul care efectueaza analize chimice, toxicologice, biologice si biochimice din laboratoare si compartimente de medicina legala.
3. Personalul care lucreaza în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitatea permanenta.
4. Soferii care lucreaza pe autovehicule între 7,1 - 12 t.
5. Personalul care presteaza activitati în centrale termice pe baza de combustibil solid si lichid.
6. Personalul care lucreaza la fizio-electro-maso-termobalneo-terapie.
7. Personalul sanitar care lucreaza în statiile centrale de sterilizare.
8. Personalul care executa lucrari de dactilografie si stenodactilografie, care lucreaza în birouri cu peste 3 masini de dactilografiat, activitate permanenta.
9. Personalul care lucreaza în sali de calcul electronic, perforari cartele, activitate permanenta.

CAP. 4

Se acorda 6 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul sanitar care lucreaza în sectii si compartimente, cu paturi de oncopediatrie.
2. Personalul sanitar care lucreaza pe nave si ambarcatiuni pentru pescuitul maritim si oceanic.
3. Soferii care lucreaza pe autovehicule de peste 12 t, autobuze si autosalvari din unitatile sanitare.
4. Personalul care manipuleaza si utilizeaza mercurul la construirea, repararea si întretinerea, etalonarea si verificarea aparatelor de masura si control cu mercur, precum si a întrerupatoarelor cu mercur.
5. Personalul care confectioneaza, prin suflare, aparatura de laborator din sticla de cuart si sticla cu plumb.
6. Personalul care lucreaza în laboratoare nediferentiate de analize medicale.
7. Personalul care lucreaza în spalatorii din unitati sanitare.
8. Personalul sanitar din cabinetele de consultatii de psihiatrie si neuropsihiatrie.
9. Personalul sanitar care lucreaza pe autosanitare pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta în teren.

CAP. 5

Se acorda 8 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul sanitar din unitati, sectii si compartimente, cu paturi, de tuberculoza activa si de boli infectioase.
2. Personalul sanitar mediu si auxiliar care lucreaza în unitati, sectii si compartimente, cu paturi, de neurochirurgie si arsi.
3. Personalul sanitar din unitati, sectii si compartimente, cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal si recuperare neuropsihomotorie.
4. Personalul sanitar care lucreaza în activitatea de anestezie, terapie intensiva, hemodializa.

CAP. 6

Se acorda 9 zile de concediu de odihna suplimentar
1. Personalul care îsi desfasoara activitatea în:
a) unitati nucleare de categoria I de risc radiologic;
b) unitati nucleare de categoria a II-a de risc radiologic.

CAP. 7

Se acorda 10 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
1. Personalul care lucreaza la autopsie, prosecturi, în sali de disectie si în laboratoare sau compartimente de anatomie patologica si de medicina legala.
2. Personalul din leprozerii.
3. Personalul sanitar care lucreaza în mine de carbuni, de minereuri feroase si neferoase, de substante si minereuri nemetalifere.
4. Personalul sanitar care îsi desfasoara activitatea în subteran, la mine de minereuri radioactive.
5. Personalul care îsi desfasoara activitatea în:
a) unitati nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;
b) unitati nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.

NOTA:
Salariatii care lucreaza la unul din locurile de munca prevazute în prezenta anexa si care dau dreptul la mai multe conditii de odihna suplimentare vor primi un singur concediu de odihna suplimentar, si anume pe cel mai mare.

ANEXA Nr. 7

SPOR DE VECHIME IN MUNCATransa de vechime în munca Cota din salariul de baza

între 3 ani si 5 ani 5%
de la 5 ani la 10 ani 10%
de la 10 ani la 15 ani 15%
de la 15 ani la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%ANEXA 8

FISA DE ATRIBUTII SI NORMATIVE DE PERSONAL

Fisa postului, pe grupe de specialitati, va fi conforma cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 560/16.08.1999 , privind aprobarea fiselor de atributii pentru asistentii medicali, alte categorii de personal sanitar cu studii postliceale sanitare sau medii sanitare si personal auxiliar, precum si asistenti medicali sefi.
Normativele de personal sunt cele cuprinse în <>Ordinul ministrului sanatatii nr. 208/2003 privind aprobarea normativelor de personal.
Fisa-cadru a postului si normativele de personal pot fi modificate cu acordul scris al federatiilor reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
Atributiile concrete privind activitatea salariatilor vor fi stabilite la nivelul fiecarei unitati sanitare, potrivit fisei postului, tinând cont de actele normative în vigoare, cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate/institutie, în functie de specificul locului de munca.

ANEXA 9

ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE


- încaltaminte - 4/an
- pantaloni - 5/an
- fuste - 5/an
- bluze - 5/an
- halate de molton - sistem pavilionar
- calote - 3/an
- manusi si masti - dupa necesitati
- sorturi - dupa necesitati
- cizme de cauciucANEXA 10

HARTUIREA SEXUALA

1. Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a persoanelor la locul de munca.
2. a) Angajatorul nu va permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si va face public faptul ca încurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este ofensatorul.
b) Angajatorul va informa toti salariatii de regulile de conduita ce trebuie respectate si de sanctiunile aplicabile, în cazul încalcarii acestora.
c) Angajatorul va include hartuirea sexuala pe agenda sesiunii de instruire a personalului.
3. Angajatorul, împreuna cu reprezentantii sindicatelor, va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala, va conduce investigatia în mod strict confidential si, în cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va propune masuri disciplinare corespunzatoare. Acestea pot merge de la avertisment pâna la transferul hartuitorului.
4. Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va contine relatarea detaliata a incidentului reclamat.
5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 saptamâni, daca sesizarea este întemeiata si daca va fi însotita de cercetari.
6. Investigatorii vor cerceta faptele cu atentie, iar la terminarea investigatiei vor comunica partilor implicate rezultatul anchetei si ceea ce se intentioneaza sa se faca, într-un termen ce nu va depasi 8 saptamâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de viata al reclamantului.
7. Daca se stabileste ca a avut loc un act de hartuire sexuala, hartuitorului i se vor aplica sanctiuni disciplinare corespunzatoare, în termen de 2 saptamâni de la terminarea anchetei. Victima nu poate fi transferata împotriva vointei sale.
Masurile vor fi comunicate în scris si reclamantului, si reclamatului.
8. Daca se stabileste ca nu a avut loc hartuirea sexuala, se va comunica reclamantului care, daca doreste, se poate adresa justitiei.
9. Daca actul de hartuire sexuala la locul de munca vine din partea unei persoane care nu este angajata în unitatea respectiva, victima se va adresa sefului ierarhic.
10. Dosarele cu plângerile de hartuire sexuala vor fi pastrate confidential cel putin 3 ani de la data rezolvarii lor.
11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hartuire sexuala, atât împotriva reclamantului, cât si împotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare si vor fi sanctionate conform legii în vigoare.
12. In cazul în care ancheta stabileste ca reclamantul a adus acuzatii false, cu rea-credinta, acesta va raspunde potrivit legii.
13. Unitatea si/sau sindicatul au dreptul sa initieze o investigatie si în absenta unei plângeri scrise, daca are motive sa considere ca are loc un act de hartuire sexuala.
14. Comisia va informa conducerea anual despre numarul de sesizari primite, despre natura acestora si despre avizul dat.

ANEXA 11

LISTA cuprinzând unitatile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sanatatii, conform prevederilor <>Hotararea Guvernului nr. 168/2005 , în care se aplica contractul colectiv de munca

A. Unitati aflate în subordinea Ministerului Sanatatii
I. Unitati finantate integral de la bugetul de stat:
1. directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate*)
------------
*) In subordinea directiilor de sanatate publica functioneaza unitati sanitare cu paturi, finantate din contractele încheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si servicii de ambulanta, centre de diagnostic si tratament, centre medicale si ambulatorii de specialitate ale spitalelor.

2. Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
3. Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
4. Institutul de Sanatate Publica Iasi
5. Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara
6. Centrul de Sanatate Publica Târgu Mures
7. Centrul de Sanatate Publica Sibiu
8. Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti
9. Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucuresti
10. Centrul de Calcul si Statistica Sanitara Bucuresti
11. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti
12. Agentia Nationala de Transplant Bucuresti
13. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti
II. Unitati finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate:
1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca
3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti
4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti
5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
6. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
7. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti
8. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucuresti
9. Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. dr. Vlad Voiculescu" Bucuresti
10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucuresti
11. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca
12. Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti
13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti
14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti
16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca
17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures
18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi
19. Centrul de Cardiologie Iasi
20. Centrul de Cardiologie Craiova
21. Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" Vâlcele
22. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti "Cristian Serban" Buzias
23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna
24. Spitalul de Recuperare Borsa
25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix
26. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei
27. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca
28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
29. Spitalul de Psihiatrie Zam
30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri
31. Spitalul de Psihiatrie Gataia
32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
33. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi
34. Spitalul de Cardiologie Covasna
35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie-Nord
36. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol
37. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia
38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni
39. Sanatoriul de Nevroze Predeal
40. Sanatoriul Balnear Slanic Moldova
41. Centrul National de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti
42. Statia Centrala de Transport Sanitar si Ambulanta Aeriana Bucuresti
III. Unitati finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:
1. Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti
2. Institutul de Medicina Legala Iasi
3. Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca
4. Institutul de Medicina Legala Timisoara
5. Institutul de Medicina Legala Craiova
6. Institutul de Medicina Legala Târgu Mures
IV. Unitati finantate integral din venituri proprii:
1. Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti
2. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.
B. Unitatile aflate sub autoritatea Ministerului Sanatatii:
1. Compania Nationala "Unifarm" - S.A. Bucuresti
2. Societatea Comerciala "Sanevit" - S.A. Arad
C. Unitati aflate în coordonarea Ministerului Sanatatii:
1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti
2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti
3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sanatate Bucuresti.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016